See also: harde ondergrond

Dutch

  • ondergrond

English

  • surface
  • C-horizon[1], base
  • (bij het verven) substrate
  • (grondslag, fundering) base, foundation (soil)
  • (laag onder iets) base, basis, ground
  • (van halfgeleiders, geïntegreerde schakelingen) substrate
  • [CIV.ENG.] (grond onder de oppervlaktelaag) subsoil, subgrade, underground

GEMET Thesaurus 4.0

ondergrond = subsoil
Soil underlying surface soil, devoid of plant roots. (Source: MGH / ZINZAN)

Aquo-lex Waterwoordenboek

ondergrond = onderlaag
alle lagen die kunnen voorkomen tussen de kern van een dijklichaam en de toplaag van een bekleding

See also: 
# bovengronds = aboveground; surface, overground; (leiding) overhead (Van Dale) 
# bovengrond