See also: 
(1) bovengronds = aboveground; surface, overground; (leiding) overhead (Van Dale) 
(2) ondergrond

Dutch

  • bovengrond

English

  • topsoil (Juridisch-Economisch Lexicon, Aart van den End)
  • top soil

Oxforddictionaries.com

topsoil: The top layer of soil.

‘It owns recycling plants in Ayrshire, Paisley and Glasgow and supplies recycled aggregates, topsoil and subsoil.’

Aquo-lex Waterwoordenboek

‘bovengrond’ = bovenste horizont van het bodemprofiel die meestal een relatief hoog gehalte aan organische stof bevat. Komt bodemkundig in het algemeen overeen met de A-horizont[1], landbouwkundig met de bouwvoor.