Source: https://joostdevree.nl/
bouwen
building
z.n.w.
bouwen
construction
z.n.w.
waterpassen
levelling
z.n.v.
heien
pile driving
z.n.
landmeten
surveying
z.n.
analyse
calculus
wiskundig
oorsprong
origin
wisk.
molen
mill
wind-
baggerwerk
dredging
werkzaamheid
bedijking
damming in
werkzaamheid
bestorting
dumping
werkzaamheid
constructie
construction
werkzaamheid
dalafsluiting
damming
werkzaamheid
afsluitwerken
enclosing works
werkzaamheden
caisson
caisson
werkruimte
werken
maritime structures
werken t.b.v. de scheepvaart
molen
water wheel
waterrad-
geleiding
guide
waterbouwkundig
regelwerk
regulating structure
waterb.constructie
landmeten
survey
w.w.
bouwen
build
w.w.
bouwen
construct
w.w.
heien
drive
w.w.
waterpassen
level
w.w.
profiel
profile
vorm
goot
gutter
voor regenwaterafvoer
schuif
lock paddle
voor kolkomzetting
vullen
prime
voor het eerst -
anker
come to anchor
voor anker gaan
uitzetten
expand
volumeverandering
ijsafvoer
ice removal
verwijdering van ijs
glijdschuif
vertical sliding gate
verticaalbewegend
golfoploop
swash
verschijnsel
golfoploop
wave runup
verschijnsel
golfoploop
wave uprush
verschijnsel
vaart
navigation
verkeer
vaart
shipping
verkeer
beluchten
aerate
van water of slijk
storten
dump
van steen
bezinking
sedimentation
van sedimenten
aanzuigen
aspirate
van lucht
aanzuigen
draw air
van lucht
aanzuiging
aspiration
van lucht
kruien
break up
van ijs
rooster
crib
van hout als fundering
ongeroerd
undisturbed
van grond
aanvullen
resoil
van grond
aanvoerleiding
headrace channel
van een waterturbine
aanleggen
berth
van een vaartuig
aandrijfas
propulsion shaft
van een schip
aanmaken
prime
van een pomp
aangrijpen
act
van een kracht
aanslaan
prime
van een hevel
aanzuiging
suction
van een grenslaag
branding
surf
van een golf
aanbouw
in erection
van een gebouw
bak
barge
vaartuig
ijsbreker
ice breaker
vaartuig
kantelbak
tipping barge
vaartuig
opspuiten
hydraulic filling
v.zand
opstuwing
heading up
v.stromend water
flens
flange
v.pijpaansluiting
juk
trestle
v.palen
samenkomst
confluence
v.leidingen
vertraging
detention
v.hoogwater in riolen
dichtslaan
clog
v.grond
geroerd
disturbed
v.grond
uitlevering
yield, bulking
v.grond
verdichten
compact
v.grond
verdichten
consolidate
v.grond
branden
break
v.golven
breken
break
v.golven
lopen
travel
v.golven
verouderen
weaken
v.golfen
golfbreker
rubblemound breakwater
v.gestort materiaal
onderwaterbeloop
outburst bank
v.e.zeedijk
spoed
pitch
v.e.winding
poot
spud
v.e.werktuig op de zeebodem
uitzetten
line out
v.e.werkstuk
drukleiding
penstock
v.e.waterturbine
keel
throat
v.e.Venturimeter
doorslaan
change face
v.e.theodoliet
doorslaan
invert
v.e.theodoliet
doorslaan
reverse
v.e.theodoliet
rand
plate
v.e.theodoliet
richten
sight
v.e.theodoliet
juk
frame
v.e.stuw
winterprofiel
storm profile
v.e.strand
zomerprofiel
summer profile
v.e.strand
flens
flange
v.e.stalen balk
lijf
web
v.e.stalen balk
vleugel
propeller
v.e.snelheidsmeter
spaarbekken
side pond
v.e.sluis
kolk
chamber
v.e.schutsluis
kolk
coffer
v.e.schutsluis
kolkriool
side-wall culvert
v.e.schutsluis
riool
lock culvert
v.e.schutsluis
voorhaven
lock approach
v.e.schutsluis
huid
skin
v.e.schip
keren
turn
v.e.schip
oplopen
overtake
v.e.schip
romp
hull
v.e.schip
schroef
propellor
v.e.schip
slingeren
yaw
v.e.schip
spant
frame
v.e.schip
stampen
pitch
v.e.schip
straalbuis
Kort nozzle
v.e.schip
wendbaarheid
manoeuvrability
v.e.schip
hoogwater
flood water
v.e.rivier
hoogwaterberging
flood-water storage
v.e.rivier
hoogwatergolf
flood wave
v.e.rivier
kronkelen
wind
v.e.rivier
onthoofding
river capture
v.e.rivier
oorsprong
source
v.e.rivier
regime
regime
v.e.rivier
stroomgebied
river basin
v.e.rivier
vertakking
ramification
v.e.rivier
verwildering
anastromising
v.e.rivier
verwildering
avulsion
v.e.rivier
verwildering
braiding
v.e.rivier
hoogwater
storm water
v.e.riool
hals
pintle
v.e.puntdeur
schoep
blade
v.e.pomp of turbine of schroef
schoep
vane
v.e.pomp of turbine of schroef
opbrengst
capacity
v.e.pomp
pershoogte
pressure head
v.e.pomp
schoep
bucket
v.e.Pelton-loopwiel
overstortzijde
rollway
v.e.overlaat
bel
bubble
v.e.niveau
koppel
torque
v.e.motor
stromen
run
v.e.model
dichten
stop
v.e.lek
verwijding
enlargement
v.e.leiding
verwijding
expansion
v.e.leiding
ziel
invert (of a conduit)
v.e.leiding
kopeffect
head action
v.e.krib
werken
act
v.e.kracht
voeding
feeding
v.e.kanaal
hoofdkanaal
main line
v.e.irrigatiestelsel
inlaatwerk
head regulator
v.e.irrigatiestelsel
sekundairleiding
branch
v.e.irrigatiestelsel
schoen
shoe
v.e.houten paal
doorgang
transit
v.e.hemellichaam
voorhaven
outer harbour
v.e.havenstad
vochtgehalte
degree of saturation
v.e.grondmonster
leeftijd
phase age (of a tidal wave)
v.e.getijgolf
hoogwater
high water
v.e.getij
kenteren
turn(of the tide)
v.e.getij
ouderdom
phase age
v.e.getij
verval
tidal range
v.e.getij
spant
truss
v.e.gebouw
vereffening
adjustment
v.e.fout
tranen
weep
v.e.dijklichaam
teen
toe
v.e.dijk
vleugel
leaf
v.e.deur
invaren
position
v.e.constructieonderdeel
geraamte
frame
v.e.bouwwerk
emmer
bucket
v.e.baggerwerktuig
snede
cut
v.e.baggerwerktuig
uitpassen
pace
v.e.afstand
naald
needle
v.e.afsluiter
oever
shore
v.e. zee of meer
besturen
steer
v.e. vaartuig
afvoerbuis
draft tube
v.e. turbine
afvoerleiding
tailrace channel
v.e. turbine
contractiepunt
vena contracta
v.e. straal
dichten
close
v.e. sluitgat
dichting
closure
v.e. sluitgat
droogleggen
lay open
v.e. sluisbodem
afsluitmiddel
gate
v.e. sluis of stuw
rioolafsluiter
culvert valve
v.e. schutsluis
aftakken
bifurcate
v.e. rivier
aftakking
bifurcation
v.e. rivier
afvoermeting
gauging, stream gauging
v.e. rivier
bovenwaterbeloop
swash bank
v.e. rivier
hoogwaterberging
storm-water storage
v.e. riool
beluchten
ventilate
v.e. overlaat
luchtbel
bubble
v.e. niveau
dichten
seal
v.e. naad
dichting
sealing
v.e. naad
droogleggen
reclaim
v.e. meer
invallen
incide
v.e. lichtstraal
dichting
stopping
v.e. lek
aftakken
branch
v.e. leiding
aftakking
branch
v.e. leiding
drempel
sill
v.e. kunstwerk
kleef
friction
v.e. heipaal
afmaken
trim
v.e. grondwerk
bak
bucket
v.e. grijpkraan of dragline
aanzuigen
suck
v.e. grenslaag
drempel
bar
v.e. getijinlaat
drukleiding
pressure pipe
v.e. gemaal
hoofd
head
v.e. dam of constructie
afvoerbuis
diffuser
v.e. centrifugaalpomp
klep
shutter
v.e. beweegbare klepstuw
klep
wicket
v.e. beweegbare klepstuw
bun
dredging well
v.e. baggermolen
bun
well
v.e. baggermolen
watervang
prise d'eau
v.drinkwater
stroom
drift
v.drijvend materiaal
opzetten
raise
v.d.waterstand
opwaaiing
rise of the water level due to wind action
v.d.waterspiegel
opdrijven
heave
v.d.bodem t.g.v. waterdruk
vochtgehalte
humidity
v.d.atmosfeer
daling
drawdown
v.d. waterstand
helling
slipway
v.d. tewaterlating v. schepen
boring
boring
v.boren
watervang
headworks
v.bevloeiingswater
watervang
intake
v.bevloeiingswater
plaat
slab
v.beton
porren
pun
v.beton
dempen
fill up
v. wateren
demping
filling up
v. wateren
dempen
stilling
v. turbulentie
demping
stilling
v. turbulentie
afschuiven
slide
v. grond
afschuiving
slide
v. grond
dempen
damping
v. golven
demping
damping
v. golven
opening
orfice
uitstroom-
kas
camber
uitsparing
grond
earth
uitgegraven
grond
muck
uitgegraven
vlakken
level
uit-
waterpastoestel
dumpy level
"type ""allest vast"" "
toeleidingskanaal
lock cut
tot een schutsluis naast een stuw
ondersteuning
falsework
tijdelijke- tijdens de bouw
cycloon
cyclone
technisch
waterkering
flood control
techn.wetenschap
water
afloat
te-
kade
quay
t.b.v. scheepvaart
dam
diversion dam
t.b.v. omleiding rivierwater
scherpe kruin
sharp-crested weir
stuw met -
molen
rotary current-meter
stroomsnelheidsmeter
sluis
sluice
stroom-
verval
gravity flow
stroming onder natuurlijk verval
put
gulley
straatkolk
storten
pour
storten van beton of asfalt
funderingsmateriaal
hardcore
steen
koppel
couple
statica
stuw
gate
sluitmiddel
kolom
column
slanke-
sluis
lock
schut- of keer-
waterbouwkunde
fluvial engineering
rivieren betreffende
waterbouwkunde
river engineering
rivieren betreffende
zuiger
gulley sucker
putten-
zuiger
sucker
putten-
baggerwerk
dredging project
projekt
straal
nappe
platte dunn. -
ijsbreker
ice apron
pijlerkop
ijsbreker
ice breaker
pijlerkop
stuwhoogte
weir head
peil boven de stuwkruin
stuit
end-bearing pile
paal op -gehied
boog
arch
overwelving
verval
static head
over een turbine
verval
lift
over een schutsluis
vijzel
improved Archimedean screw
opvoerwerktuig
profiel
remodel
opnieuw onder -brengen
dam
mound
opgeworpen of opgestort
dam
hydraulic-fill dam
opgespoten
uitzetten
plot
op papier
opzetstuk
splice
op een te korte heipaal
slijk
sludge
ook rioolslijk
wegspuiten
hydraulicking
ontgraving door grond -
put
pit
ontgraving
staal
subsoil
ondergrond
naald
needle
onderdeel waterkering
profiel
model
onder -brengen
ringdijk
dike surrounding a reclamed lake
om een droogmakerij
dam
embankment
niet- of eenzijdig waterkerend
lepelbagger
backacter
naar zich toe werkende-
zoutgehalte
salinity measurement
meting van zoutgehalte
cycloon
cyclone
meteorologisch
neerslag
fallout
meteorologisch
neerslag
precipitation
meteorologisch
neerslag
rainfall
meteorologisch
injecteren
grout
met specie of asfalt
afstand
chainage
met een meetband gemeten
loodlijn
perpendicular
meetk.
draagvlak
bearing surface
mechanisch
golf
wave
mechanisch
kern
kern
mechanica
knik
buckle
mechanica
afschuiven
shear
mech.
afschuiving
shear
mech.
arbeid
work
mech.
arm
arm
mech.
lengteverandering
strain
mech.
moment
moment
mech.
stuwkromme
backwater curve
M1
veelhoeksmeting
progression
m.b.v.planchet
scherm
air curtain
luchtbel -
scherm
pneumatic barrier
luchtbel -
hoogwater
cotidal line
lijn van gelijktijdig-
zoutgehalte, lijn van gelijk-
isohaline
lijn van gelijk zoutgehalte
stroom
stream
leiding
lnspelen
center
laten-
baak
levelling staff
landm.
baak
rod
landm.
baak
staff
landm.
baken
signal
landm.
loodlijn
plumb line
landm.
opstelling
set-up
landm.
opstelling
station
landm.
ordinaat
offset
landm.
peiling
bearing
landm.
richting
orientation
landm.
signaal
signal
landm.
slag
sight distance
landm.
sluitfout
error of closure
landm.
sokkel
benching iron
landm.
terugrichten
backsight
landm.
uitzetten
set out
landm.
uitzetten
stake out
landm.
verkenning
reconnaissance
landm.
regelwerk
check
landbouwstuwtje
kade
embankment
lage dijk
kade
low dike
lage dijk
scherm
cutoff
kwel -
vaart
navigation canal
kanaal
boring
bore
inw. diameter
boring
calibre
inw. diameter
waterpas
carpenters level
instrument
waterpas
level
instrument
middeldruk
medium-head
in samenstellingen
onderwater
subaqueous
in samenstellingen
grond
ground
in of op de-
slot
clutch, interlock
in een stalen damplank
richten
orienting
in een richting brengen
draineeropening
weephole
in een muur
knik
elbow
in een leiding
meetgelegenheid
control
in een leiding
sprong
drop
in een leiding
klep
valve
in een gesloten leiding, alg.
glijdschuif
clough
in een gesloten leiding
afvoermeter
water meter
in een gesl.leiding
gat
gap
in een dijk
aanbouw
under construction
in aanbouw (alg.)
klep
gate
idem, v.e. bepaald type
druk
compression, pressure
i.t.t. trek
kantelbak
tipping bucket
hydrometrisch
bron
source
hydrodynamisch
put
recharge well
hydrodynamisch
put
sink
hydrodynamisch
stroom
current
hydr.verschijnsel
waterbron
water source
hydr.
waterbron
water well
hydr.
waterleiding
water pipe
hydr.
hoogte
head
hydr-
draaipunt
trunnion
horizontaal
waterpas
horizontal
horizontaal
waterpas
level
horizontaal
stuwhoogte
weir height
hoogte v.d.stuw
ijsafvoer
ice discharge
hoeveelheid af te voeren ijs
ijsafvoer
ice discharge
hoeveelheid
ijsafvoer
ice removal
het verwijderen van ijs
branding
surfzone
het hele gebied
ijsafvoer
ice control
het afvoeren van ijs
kleef
friction pile
heipaal op- belast
vijzel
jack
hefwerktulg
golfoploop
uprush height
grootheid
golfoploop
wave runup
grootheid
golfoploop
wave uprush
grootheid
watervoerend
water bearing
grond
samengesteld
complex
golfbeweging
deltagebied
deltaic region
geologisch
deltagebied
delta region
geografisch
golf
gulf
geografisch
scherm
grout(ed) curtain
geinjecteerd -
kweIscherm
grout curtain
geïnjecteerd
geleiding
conduction
fysisch
put
caisson
funderingselement
waterkering
waterretaining
functie
zeewering
sea defence
functie
toestand
run number
fase v.e. modelonderzoek
bank
bar
evenw. aan de kust
waterbron
water resource
econ.
caisson
caisson
drijvend bouwelement
caisson
caisson
drijvend afsluitmiddel
profiel
section
doorsnede
ontgraving
hydraulic excavation
door wegspuiten v.grond
opstuwing
tilting
door de wind
zandsteen
ragstone
donkergrijze -
varen
float
doen -
kolom
pier
dikke-
waterbouwkunde
marine engineering
de zee betreffend
waterbouwkunde
coastal engineering
de kust betreffende
afsluitwerken
enclosing structures
constructies
samengesteld
built up
constructief
afdamming
dam
constructie
bedijking
embankment
constructie
bestorting
rubble layer
constructie
dalafsluiting
dam
constructie
waterkering
water-retaining structure
constructie
zeewering
sea defence structure
constr.
hardheid
hardness
chemisch
oplossen
dissolve
chem.
stuw
barrage
brede -met gering verval
constructie
structure
bouwwerk
terrein
site
bouw-
grond
soil
botanisch
zout
salt intrusion
binnendringen van zout
voortplanting
propagation
bijv.v.golven
buik
antinode
bij golfinterferentie
buik
loop
bij golfinterferentie
sluisverval
fall
bij een stroomsluis
sluitsteen
kneeler
bij een steenzetting
geleidemuur
approach wall
bij een schutsluis
sluisverval
lift
bij een schutsluis
riet
thatch
bekleden met riet
waterleiding
water works
bedrijf
zuiger
suction dredger
baggerwerktuig
put
well
als watervang
branding
breaking
als verschijnsel
opwaartse kracht
uplift force
als verschijnsel
dam
causeway
als oeververbinding t.b.v verkeer
opzetstuk
driving cap
als heipaalbescherming
opzetstuk
pile helmet
als heipaalbescherming
puin
hardcore
als funderingsmateriaal
hoogte
height
algemeen
geleidemuur
guide wall
algemeen
injecteren
inject
algemeen
inlaatwerk
intake structure
algemeen
samengesteld
combined
algemeen
samengesteld
composite
algemeen
samengesteld
compound
algemeen
neerslag
precipitation
alg. en scheik.
afvoerbuis
discharge pipe
alg.
afvoerleiding
discharge conduit
alg.
afvoermeter
flow meter
alg.
afvoermeting
discharge measurement, rating
alg.
bank
bank
alg.
boog
bend
alg.
boog
curve
alg.
bron
well
alg.
invaren
sail into
alg.
jachthaven
yacht harbour
alg.
kweIscherm
cutoff
alg.
luchtbel
airbubble
alg.
oever
bank
alg.
onderwaterbeloop
underwater slope
alg.
ringdijk
ring dike
alg.
scherm
screen
alg.
spaarbekken
storage lake
alg.
straal
jet
alg.
stromen
flow
alg.
stroomgebied
catchment area
alg.
stroomgebied
drainage area
alg.
stuw
weir
alg.
stuwkromme
surface profile
alg.
verval
fall
alg.
vochtgehalte
moisture content
alg.
water
water
alg.
waterbouwkunde
hydraulic engineering
alg.
weerstand
resistance
alg.
afsluitmiddel
closing structure
alg
bezinking
settling
alg
dam
dam
alg
helling
batter
afwijking t.o.v. horizontaal
helling
gradient
afwijking t.o.v. horizontaal
helling
slope
afwijking t.o.v. horizontaal
kraan
plug value
afsluiter
hoofdafsluiting
primary dam
afdamming
draagvlak
airfoil
aerodynamisch
jachthaven
marina
aan zee
vakwerkbrug
lattice bridge
(zelden)
water
stream
#VALUE!
aequi
0
#NAME?
kraan
crane
#NAME?
uitsparing
joggle
#NAME?
weerstand
drag
#NAME?
afdamming
damming up
werkzaamheid
voet
toe
voet v.e. dijk, dam of overlaat
glijdschuif
penning gate, penstock
verticaalbewegend, specifiek Engels
afdekking
cap
v.e. damlichaam
luchtbelgordijn
pneumatic barrier
lucthbellenscherm
springen
blast
laten springen, of doen springen
put
sink
afvoerput,afvalput
(af)dakje
rooflet
(af)dektegel; chaperonpan (dak)
coping tile
(afvoer / toevoer)kanaal / luchtkanaal; (afvoer / toevoer)buis / pijp; (elektriciteits)buis; doorlaat; rioolbuis
conduit
(Amerikaanse) stopcontacttester
socket tester
(be)rekenen
calculate
(be)schilderen / verven
paint (ww)
(behang)afstoomaaparaat
wallpaper-stripping machine
(beton)vlechter
steel bender
(beton)vlechter (persoon); staafbuiger
bar bender
(beton)wapening; wapeningsstaaf
reinforcement
(beugel)lijmtang
G-clamp / cramp
(bewekte) bindsteen
parpen(d)
(bewerkte) bindsteen
perpend / perpent
(bouw)perceel / stuk bouwgrond / bouwterrein
building plot
(bouw)steiger / stellage / stelling; ondersteuning
scaffold
(bouw)steiger / stellage / stelling; ondersteuning; steigermateriaal
scaffolding
(buiten)boeiboord / boeiing (van dakgoot)
fascia board / boarding
(d)oksaal (bouwkunde)
rood loft
(dak)helling / schuinte
pitch
(dak)lei
slate
(dak)spar / de tussenspoor
common rafter
(dicht)stuiken; (dicht)koken
caulk
(droge) gracht (b.v. rond kasteel)
ditch
(dubbele) steeksleutel
open end(ed) spanner
(dunne) tang / nijptang; schaar; pincet; veertang; snij- en vernauwtang voor loden buizen
pincers
(dunne) traproede
stairwire
(dwars)balk / bint / (horizontale) steunbalk / legger / draagbalk / vloerbalk; stalen balk (brug)
joist
(een gat) boren; drillen
bore (ww)
(een)hendelkraan
lever kitchen tap
(elektrische) afkortzaag
electric cross-cut saw
(elektrische) boormachine
electric drilling machine
(elektrische) schaafmachine
electric surface plane(r)
(ge)bint / dakstoel / dakkap / spant / kap(gebint); bruggenbint; spant / ligger / balk / draagsteen / console
truss
(gebogen) groefvijl / kattenstaart
riffler
(gebrande / ongebluste) kalk / calciumoxide; vogellijm (kleefstof)
lime
(gekantrecht) bouwhout
scantlings
(gootsteen)ontstopper / plopper
plumber's friend / helper
(gootsteen)ontstopper / plopper
plunger
(grond)schuiver / grondverzetmachine / bulldozer / schuiftrekker
bulldozer
(grond)stamper
tamper
(grootte van ) bouwterrein / bouwgebied
building area
(grote) slaapkamer (meestal slaapkamer van de ouders)
master bedroom / suite
(grote) spijker
spike
(grote) stad; (handels)centrum (van grote stad)
city
(hak)bijl
ax(e)
(hang)kast
hanging cupboard
(hard)solderen
braze / brazing
(het maken van een) pengat; (het maken van een ) booghelft
haunching
(hijs)kraan
crane
(hoekje bij de) haard
fireside
(hout)skelet
timber frame
(huis)gereedschap
hardware
(huis)schilder
painter
(huizen)blok; steenbrok; takelblok; (VS) baksteen; blok (steen of beton); sokkel
block
(in grond gedreven) paal / heipaal
pile
(kalfs)tand (bouwkunde)
dentil
(kerk)toren / pinakel
spire
(klei)schalie
shale
(klein) villa, (groter) eengezinswoning
detached house
(knop op) regelkraan (van radiator)
lockshield head
(last)dragend
load-bearing
(leiding)snoer / (elektriciteits)kabel
flex
(lijm)spatel / lijmkam
notched spreader
(loop)kat (hijskraan); flessenwagen (met gasflessen b.v. bij laswerk)
trolley
(lucht)kanaal / buis / (afvoer)pijp / goot / leiding / schacht (voor elektr. kabels); koker (aircosysteem); doorlaat
duct
(meervoudige) schoorsteen
chimney stack / stalk
(metaal)cirkelzaag
buzz saw
(metsel)laag
course
(metsel)laag / rollaag
course (of bricks)
(meubel)beslag / hang- en sluitwerk
furniture fixings
(midden)pijler (rivierpijler) (van brug); penant / (muur)dam; pier / rechtstand (van boog)
pier
(moffel)lak
japan
(mogelijk) eetzaal / banketzaal (in grote huizen uit lang vervlogen tijden)
great hall
(onder)steunen / stutten / dragen / schragen / ophouden
support (ww)
(ong.) rommelkamer / zolder
boxroom
(ong.) zolder / rommelkamer
lumber room
(open) haard; schoorsteen / schouw; stookplaats (van haard)
fireplace
(over)gordijn (i.h.b. rolgordijn)
window shade
(planken) vloer
deck
(pleister)troffel / metselaarstroffel / metseltroffel
mason's trowel
(quanta) bestek / kostenraming begroting
bill of quantitites
(raam)kozijn / raamlijst
window frame
(raam)uitzetijzer
casement stay
(rubber)dopje
stopper
(ruimte)indeling (van gebouw); plattegrond; tekening; situering; ontwerp
layout
(S-vormige dakpan)
pan tile
(schroef)oogje
screw eye
(schroeven)uitdraaier
stud extractor
(slot)bout
bolt
(smalle) handzaag
padsaw
(soort) kruiskopschroef (merknaam)
Pozidriv(e) / PoziDriv screw
(soort) kruiskopschroevendraaier (merknaam)
Pozidriv(e)PoziDriv screwdriver
(soort) slijpsteen
diamond stone
(soort) verfkrabber
skarsten scraper
(specie)baard; baard / braam; oneffenheid; kleine slijpsteen
burr
(steen)verband / metselverband
bond
(stift)geheng
strep hinge
(straat-, vloer-, trottoir-)steen / (vloer)tegel / plaveisel; stratenmaker; straatstamper / juffer; betonmolen
pavier
(stuk) elektrisch / gemotoriseerd gereedschap
power tool(s)
(stuk) gereedschap
tool
(stuk) handgereedschap
handtool
(terrein)ophoging; aardstorting (met aarde vullen)
landfill
(timmermans)potlood; penseel
pencil
(top)bekroning (bouwkunde)
terminal
(trap)boom; steunbalk / dwarsbalk langsverband (bouw); langsligger (van brug / spoor)
stringer
(trap)leer / trap(je)
stepladder
(trap)randje / trapneusprofiel; bies / ronde rand / overstek
nosing
(uit)harden / hard laten worden
cure
(uit)harding; nabehandeling (m.n. bij beton)
curing
(uit)schuifladder
extension ladder
(uitstekend) raakpunt van gewelfbogen
cusp
(val)luik
trapdoor
(vast)klinken; vastspijkeren
rivet (ww)
(vast)lijmen
glue (ww)
(vast)nieten
stapling
(vast)schroeven
screw (ww)
(veel)pas (drie- / vier- / vijfpas, i.h.b. in gotisch maaswerk)
foil
(venster)luik / blind
window shutter
(venster)ruit
windowpane
(verdeel)bak / afstrijkbak / (verf)bak (in combinatie met verfroller)
paint tray
(verf)afbijtmiddel
paint strip(per)
(verf)afbijtmiddel; verfkrabber
paint remover
(verf)krabber; schraper (voertuig uit de bouw); verdeelspatel (bij behangen / schilderen) / schraapijzer / schraapmes; schraapbak
scraper
(verrijdbare) torenkraan / bouwkraan
tower crane
(verstelbare) moersleutel
square-jawed adjustable spanner
(vierdelige) uitvouwladder
multipurpose ladder
(vloer)tegel; trottoirtegel; muurtegel
paving tile
(VS) mansardekap
gambrel roof
(vuilnis)stortkoker
garbage chute
(waaiervormig) bovenlicht / waaiervenster
fanlight
(wal)gracht / slotgracht / kasteelgracht / vestinggracht
moat
(zonne)waranda
dek
(zuil)schacht
trunk
0-leiding (zekeringkast)
neutral (service) wire
120-voltcircuit
120-volt circuit
144 kubieke duim (0,00236 m3) (Amerikaanse houtmaat)
board foot
240-voltcircuit
240-volt circuit
380-volt-voedingskabel
380-volt feeder cable
45 graden-knie (loodgieterij)
45 degree elbow
9 inch-steensmuur
"9"" brick wall / 9 inch brick wall"
aan één kant ingebalkt zijn
tail
aanaarden
earth up; Eng. to fill up (with earth), to backfill (achter muren), to fill in/up; Fr. remblayer
aanaarden
fill
aanaarding
fill
aanbeeld (aambeeld)
anvil
aanbesteden
call for tender
aanbesteden
call for tenders
aanbesteden
invite tenders for
aanbesteder
tenderer
aanbesteding
contract
aanbesteding
tender
aanbiedingsprijs
offered price
aanbinder (juffer) (aan steiger)
ledger (tube)
aanbouw
building extension
aanbouw, uitbouw; aanmenging (van verf); aanbouw / aangebouwd / uitbouw; verlengstuk
extension
aanbouwen (een nieuw gedeelte vastbouwen) / uitbouwen
build extension
aanbouwen / bijbouwen; bebouwen (m.b.t. huizen / gebouwen)
build on
aanbouwen / uitbouwen / (nieuw gedeelte) vastbouwen aan / uitbreiden; versnijden / aanmengen (van verf)
extend
aanbranden
render cement slurry
aanbranden
render cement
aanbranden / met mortel bestrijken
cement-render
aanbrandlaag
rendering slurry
aandrijfmechanisme
operating mechanism
aandrijftandwiel
sprocket wheel
aandrijver (draaibank); stuurbuis / stuurtrap (elek.)
driver
aandrukrol (behangen)
paper roller
aaneenbouwen
build together
aaneenspijkeren / vastspijkeren
nail together
aangepaste woning
adapted dwelling
aangepaste woning
specially adapted dwelling
aangrijpingspunt
point of action
aangroei
growth
aanhechtingslengte
bond length
aanhechtingslengte
grip length
aanhechtspanning
bond stress
aanhechtweerstand
bond resistance
aankrijten / merken met krijt
halk (ww)
aanlanding
accretion
aanleg
construction
aanleg
under construction
aanlegconstructie
berthing structure
aanlegdiepte
construction depth
aanlegkade
berthing quay
aanlegplaats
berth, berthing place
aanlegsteiger
jetty
aanleunwoning
sheltered accommodation
aanleunwoning
supported housing for the elderly
aanloper
jack rafter
aanneemsom
building sum
aanneemsom
contract sum
aanneemsom
contracted price
aannemen
contract for
aannemer
contractor
aannemer / bouwondernemer
building contractor
aannemersbedrijf
contracting firm
aannemersvak
contracting trade
aannemingsovereenkomst / bouwcontract
building contract
aanpak
technique
aanpasbaar bouwen
construction of adaptable housing
aanpasbaar renoveren
adaptable renovation
aanplempen
fill up
aanrecht; spoelbak
kitchen sink
aanslag
support of a gate
aanslaglijst
supporting frame
aanslagsponning
rabbeted stop
aanslibben
silt up
aanslibbing
silting
aanslibbingskust
accretion coast
aansluiten
connect
aansluiten
join
aansluiting
junction
aansluiting
link
aansluiting, verbinding
connection
aansluitkast
joining chamber
aansluitpunt
connection point
aansluitvorst / keperpan / kilpan / eindvorstpan / broekstuk (i.v.m. dakbedekking)
hip tile
aanspoelen
wash ashore
aansteker (b.v. van soldeerlamp)
striker
aanstromen
flow towards
aanstroming
approaching flow
aanstroming
entering flow
aantasten
affect
aantasten
attack
aantasting
affection
aantasting
attack
aantrede / (trap)trede
tread
aantrede / bloktrede (van trap)
bottom step
aanvaarhoofd
fender pile
aanvaren
collide with
aanvaren
run into
aanvaring
collision
aanvaringskracht
collision force
aanvoer
supply
aanvoer(buis)
flow pipe
aanvoerbuis
flow
aanvoerbuis
supply pipe
aanvoerkanaal
supply canal
aanvoerleiding
feeder
aanvoerleiding
supply conduit
aanvulling
fill
aanvullingsgrond
fill
aanwas
accretion
aanwaskust
accretion coast
aanzanden
silt
aanzanding
accretion
aanzanding
siltation
aanzanding
silting
aanzetsteen / geboorte / aanzet(laag) (van boog / gewelf)
skewback
aanzettrede
bottom stair
aanzicht
elevation
aanzicht
view
aanzuighoogte
suction head
aardbeving
earthquake
aardbevingbestendig
earthquake proof
aardboor
auger
aardcontact / aardsluiting
earth contact
aarddraad
earth wire
aardelektrode
earth electrode
aardelektrode
earthing electrode
aardgas
natural gas
aarding
earthing
aarding (elektra)
earth connection
aarding (elektra)
earth
aardingsketen
earth circuit
aardingsklem
earthing clamp
aardingsklem (op lastransformator)
earth clamp
aardingspin (aan stekker)
earthing pin
aardingspin (in stekker)
earth terminal
aardingsstrip (zekeringkast)
earth block
aardkromming
curvature of the earth
aardleiding
earthing bond
aardlekschakelaar
earth fault circuit breaker
aardlekschakelaar
earth leakage circuit breaker
aardlekschakelaar
earth leakage switch
aardlekschakelaar
earth switch
aardlekschakelaars
miniature circuit breakers (consumer unit)
aardstroom
earth current
aardvochtig
earth dry
abiki
abiki
ablatie
ablation
abrasie
abrasion
abrasie coefficient
coefficient of abrasion
abrasief
abrasive
absolute vochtigheidsgraad
absolute humidity
absorptie
absorption
absorptieverlies
absorption loss
acanthusblad (aan zuil)
acanthus leaf
accuboorhamer
cordless rotary hammer
accuboormachine
battery drilling machine
accuboormachine
cordless drill
accuklopboor
cordles hammer drill
accuklopboor-schroevendraaier / accuklopboor-schroefmachine
cordless impact drill driver
accuklopboorschroevendraaier
cordless hammer drill (screw)driver
accumullatiekust
accumulation coast
accuschroefboormachine / accuboorschroefmachine
cordless drill-driver
accuschroevendraaier
cordless screwdriver
acetyleen
acetylene
acetyleenfles
acetylene cylinder
acetyleenkraan (op lastoorts)
acetylene valve
achter(aan)vulling / het weer opvullen
backfilling
achteraanzicht
back viev, rear view
achterdeur
back door
achtergevel
rear of the building
achterhar
back post
achterhar
heel post
achterhar
quoin post
achterloopsheid
outflanking
achterstallig onderhoud
deferred maintenance
achterstallig onderhoud
maintenance backlog
achterwaartse insnijding
resection
achterwand; achtergevel
back wall
achtkantbout
octagon-head bolt
achtkantmoer
octagon nut
acrylaatkit
acrylic mastic
acrylaatmatlak
acrylic flat varnish
acrylaatprimer
acrylic primer
acrylaatverf
acrylic paint
actie
action
actieve gronddruk
active earth pressure
activiteitenschema
flow chart
adapter
adapter
aderzaag
router saw
adhesie
adhesion
adhesief
adhesive
adiabatisch
adiabatic
adsorptie
adsorption
aeolisch
aeolian
aerodynamica
aerodynamics
aerodynamisch
aerodynamic
afbakenen
beacon
afbakening
beaconing
afbijten
strip paint
afbijtmiddel / afweekmiddel; stripper; kabelmes; behangafstomer
stripper
afbouw / oplevering
completion
afbouw, afwerking
finishing
afbraak, kaalslag
demolition
afbramen
burr (ww)
afbranden, afföhnen
burn off
afbreekmesje
snap-off blade knife
afbreekmesje
snap-off knife
afdak
lean-to
afdak / luifel / overkapping / wimberg; afdak (van bak op vrachtwagen)
canopy
afdammen
dam up
afdekband
coping ledge
afdekken / bedekken (met muurkap / dakvorst)
cope
afdeklat (op vloer)
beading
afdekmat
curing blanket
afdekplaat (van grafnis)
stone slab
afdekplastic
plastic sheet
afdeksteen
capstone
afdeksteen
coping
afdeksteen / afdekplaat
cover plate
afdeksteen / afdekplaat
covering plate
afdektegel
coping brick
afdichten
seal
afdichting
sealing
afdichting; betonplaat; vloertegel; schaaldeel (hout)
slab
afdichtingsmateriaal
sealing material
afdichtingspistool
caulk gun
afdichtingspistool
caulking gun
afdichtingsring (van kraan)
packing retaining ring
afdichtingsstrips of inrolrubber; voeglood / voegzink
flashing
afdichtring
retainer / retaining ring
afdichtring
sealing ring
afdichtstrook
sealing strip
afdrijven
drift
afdrijving
drift
afdruipbak
drip tray
afdrukmechanisme
push-off mechanism
afgewerkte vloer
finished floor
afgraven
excavate
afgraving
excavation
afhakken / wegbeitelen / afsteken
chisel off
afheien
pile
afkalven
cave
afkalving
caving
afkant (van plank)
edge
afkort-verstekzaagmachine
cut-off mitre saw
afkortzaag
cross-cutt saw
afkortzaagbank
benchtop cut-off machine
afkortzaagmachine
cut-off saw
afkwasten
skim
afkwastlaag
brushing layer
aflakken; afwerken
finish (ww)
aflaklaag / deklaag / toplaag (verf)
finish coat
afleesschaal
graduation
afleesschaal
reading scale
afloop
outlet
aflopen / oplopen (van muur of wal)
ramp (ww)
afmaker
trimmer
afmaling
drawdown
afnemer
buyer
afpassen
pace
afplakband
masking tape
afrastering, omheining, schutting, hek
fence
afreien
screed
afreien
strickle off
afreilat / reilat
screed board
afrolvineer
peeled veneer
afronding
bullnose
afscheiding / scheidingswand
room divider
afschot
fall
afschot
gradient
afschot, talud
slope
afschuinen / bewerken met schuine kant / schuin afwerken; schuin aflopen
bevel (ww)
afschuining / schuine kant / afgeschuinde kant; zwaaihaak / zwei
bevel
afschuivingsvlak
plane of rupture
afslag
degradation
afsluitdijk
enclosing dyke
afsluiten
close
afsluiter
valve
afsluiter / stopkraan
stop cock
afsluiting
closure
afsluiting
enclosure
afsluitklep / stopklep (loodgieterij)
shutoff valve
afsluitorgaan
closing device
afsnuiten
bevel off
afsplinteren / afbrokkelen / schilferen; afsnijden / afbikken; beitelen
chip (ww)
afstand
distance
afstandhouder ( dekkingblokje)
separator
afstandhouder ( dekkingblokje) (tussen tegels)
spacer
afstandhouder (tussen tegels)
space lug
afstandhouder (tussen tegels)
spacing lug
afstandmeter
instrument measuring distance
afstandmeting
distance meaeurement
afstandsbediening
remote centrol
afstandsdraad
stadia hair
afsteekbank
slicing lathe
afsteekbank
slotting machine
afsteken
cut off
afstrijklat; kit(middel) / kitlijm / afdichtingsmiddel / stopmiddel (cement / klei)
lute
afstromen
flow away
afstromen
flow off
afstuitdam
enclosing dam
aftakafvoerleiding
branch return pipe
aftakkanaal (verwarmingssysteem)
branch duct
aftakking / afsplitsing
branch
aftakkingsverlies
branch loss
aftaktoevoerleiding (i.v.m. verwarming))
branch supply line
aftap
intake
aftapkoker
bottom culvert
aftapkraan
drain tap
aftapopening (in zwanenhals)
cleaning eye
aftappijp (loodgieterij)
water service pipe
aftapplug (radiator)
bleeder valve
aftapsluis
intake sluice
aftaster
follower
aftekenen
line out
aftekenen; krassen / merken; ritsen / merken met een ritsijzer; aftekenen
scribe (ww)
afvalbak
litter basket
afvalbak
litter bin
afvalvaterleiding
wastewater conduit
afvalwater
wastewater
afvalwaterzuivering
wastewater purification
afvlakken
level
afvloeiing
runoff
afvloeiingsdiagram
hydrograph
afvloeiingsfaktor
runoff factor
afvoer
discharge
afvoer
volume rate of flow
afvoer(pijp / buis); klemafvoer
waste pipe / stack
afvoer(slang)
drain hose
afvoer, afwatering, drainage
drainage
afvoerberekening
discharge computation
afvoerbuis
pipe drain
afvoerbuis / afvoerleiding
return line
afvoerbuis / afvoerleiding; zijvleugel / aanbouw
return
afvoercoefficient
discharge coefficient
afvoerformule
discharge formula
afvoergat / gootsteengat
plughole
afvoergegevens
discharge records
afvoergoot
chute
afvoergoot
discharge flume
afvoerklep
drain cock
afvoerkromme
hydrograph, discharge curve
afvoerpijp
drain pipe
afvoerpijp
soil and waste stack
afvoerpijp
soil pipe
afvoerpijp
soil stack
afvoerregeling
discharge control
afvoerschaal
discharge scale
afvoersysteem
drainage circuit
afvoervermogen
discharge capacity
afvoervoorspelling
discharge prediction
afwaaiing
fall of the water level due to wind action
afwateren
drain
afwatering
drainage
afwateringskanaal
drainage canal
afwateringsleiding
drainage conduit
afwateringssysteem
drainage system
afwateringswerken
drainage works
afwaterinsgebied
drainage area
afweekmiddel
wallpaper-stripping liquid
afwerken / verven / schilderen / sauzen / behangen / pleisteren; versieren / verfraaien
decorate
afwerken met kroonlijst / deklijst
cornice (ww)
afwerker / schilder / stukadoor / behanger; binnenhuisarchitect
decorator
afwerking / afbouw; nabewerking (beton); beschieting / beschoeiing (bouw)
finishing
afwerking; aftimmering; glans / lak / vernis / finish
finish
afwerkvloer
top layer
afwerkvloer; afreibalk
screed
afzetting
deposition
afzetting
sedimentation
afzetzaag / rugzaag / kapzaag / toffelzaag (voor verstekbak)
tenon saw
afzinken
sink
afzuigapparaat
chip extractor
afzuigkap
extraction hood
afzuigkap / wasemkap
range hood
aggregaat / toeslagstof / toeslagmateriaal (bij betonbereiding); vulstof (in beton, mortel)
aggregate
aggregatietoestand
state of aggregation
agitator
agitator
agone
agonic line
airconditioning
air conditioning
akoestiek
acoustics
akoestisch
acoustical
alarmsysteem
alarm system
alg
alga
algebra
algebra
algebraisch
algebraic
alhidade
alidade
alhidadeniveau
altitude level
alkoof; prieel / tuinhuisje
alcove
allesbrander
multi-burner
alleszaag
all-purpose saw
alleszuiger
all-purpose vacuum cleaner
alluvium
alluvium
altaar
altar
aluminium
aluminium
aluminiumcement
alumina-cement
aluminiumverf
aluminium paint
Amerikaanse stekker
American plug
amfidromie
amphidromy
amfidroompunt
amphidromic point
amfiprostylos (tempel met zuilenrij aan voor- en achterkant)
amphiprostyle
amfitheater
amphitheater
amplitude
amplitude
ampère
amp
analytische meetkunde
analytical geometry
anemometer
anemometer
angel (van troffel)
tang
aniline
aniline
anisotroop
anisotropic
anker
anchor
anker
anchor
anker, het -laten vallen
drop anchor
anker, het -lichten
weigh anchor
anker, van het -slaan
break adrift
anker, voor -gaan
anchor
anker, voor -liggen
ride at anchor
ankerblok
anchor block, anchorage block
ankerboei
anchor buoy
ankerbout
anchor bolt
ankerbout
anchor bolt
ankerkracht
anchor force
ankerpaal
anchor pile
ankerplaat
anchor plate
ankerplaat
deadman
ankerplaats
anchorage
ankerschot
anchor plate
ankerstaaf
tie rod
ankerstoel
anchor block
annex / aanbouw / bijgebouw / dependance
annexe
anode
anode
anodebuis
anode rod
anodiseren
anodize
anti-plakmiddel (behang)
glue size
antiplakmiddel (behang); maat
size
appartement; flat
flat
apsis (in kathedraal)
apse
aquaduct
aqueduct
aquaduct
aqueduct
arbeidsfactor (m.b.t. elektriciteit)
PF (power factor)
arbeidsfactor (m.b.t. elektriciteit)
power factor (PF)
Arbo-wet
Factories Act
arcade / dwerggalerij (kerk)
arcading
architect / bouwmeester / bouwkundige
architect
architectonisch / bouwkundig
architectonic(al)
architectonische vormgeving
architectural design
architecturaal / bouwkundig
architectural
architectuur / bouw / constructie
architectonics
architectuur / bouwkunst; bouwstijl; constructie
architecture
architraaf / rib / graat (bouwkunde)
architrave
archivolt (b.v van kathedraal); bouworde / zuilenorde / bouwstijl (m.n. m.b.t. zuil)
order
archivolt (ornament langs boog)
archivault
archivolt (soort boog)
wedge stone
archivolt(e) (profielornament langs boog)
archivolt
Arenbergparket
Arenberg parquet
arenofoon
arenophone
areometer
areometer
aride
arid
arkel / erkertoren (vesting / burcht)
bartizan
armaturen
plumbing fixtures
armatuur
lighting fixture
armering
cable armouring
armering; bekleding (van (hout)skelet)
sheathing
aronsstaf (soort kroonlijst)
Aaron's rod
art nouveau
Art Nouveau
artesisch
artesian
as
axle
as (van tang); draaipunt (spil)
pivot
as; spindel (van kraan)
spindle
asbest
asbestos
asbest
asbestos
asbestcement
asbestos cement
asbestpapier
asbestos paper
asdeur (op oude stookinstallaties)
ash box door
asdeur (op oude stookinstallaties)
cleanout door
asfalt
asphalt
asfalt
asphalt
asfaltbekleding
asphaltic revetment
asfaltbespuiting
asphalt- spraying
asfaltbeton
asphalt concrete
asfaltbeton
asphaltic concrete
asfaltdakspaan / asfaltshingle
asphalt shingle
asfaltering
asphalting
asfalteringsmateriaal
asphalting materials
asfaltinjectie
asphaltic injection
asfaltmengsel
asphaltic mixture
asfaltnagel
roofing nail
asfaltplaat
asphalt slab
asfaltspijker (i.v.m. dakbedekking)
felt nail
ashals (van bovenfrees)
collet
aspirator
aspirator
assemblagetekening
assembly drawings
astragaal (band, krans of lijst om zuil)
astragal
astragaal / zuilband / kolomlijst; hanenbalk (i.v.m. dak)
collar
astronomisch getij
astronomic tide
asverdraaiing
rotation of axes
asverschuiving
translation of axes
atelierwoning
studio flat / apartment
atlant / schraagbeeld (dragende mannenfiguur)
atlas
atmosfeer
atmosphere
atol
atoll
atoomgewicht
atomic weight
atrium
atrium
atriumwoning
atrium house
attest, certificaat
certificate
autogeen lassen
oxyacetylene welding
autogeenlasser
gas welder
automatie
automation
automatische veiligheid (automatische zekering)
screw-in circuit breaker fuse
avegaar; boor (handboor; grondboor; krukboor; fretboor)
auger (bit)
axiaalpomp
axial-flow pump
azimuth
azimuth
baakaflezing
rod reading
baaksokkel
benching iron
baan behang
length of wallpaper
baan evenwijdig aan goot
width (parallel to the gutter)
baan loodrecht op dakgoot
width (at right angles to the gutter)
baard
burr of mortar
baas / voorman
hammerman / hammersmith (AE)
bad
bath
badding
wooden beam
badkamer; toilet / wc
bathroom
badkameraccessoires
bathroom accessories
badkamerventilator
bath fan
badkraan
bath faucet
badrand
bath platform
bagetlijst
picture rail
bagetnaalden
beading pins
bagger
spoil
baggerbaas
dredge master
baggerbedrijf
dredging company
baggeren
dredge
baggermaatschappij
dredging company
baggermaterieel
dredgers
baggermolen
dredger
baggerpomp
dredger pump
baggerspecie
spoil
baggervloot
dredging fleet
baggerwerktuig
dredger
bajonetfittng
bayonet fitting
bak (van dumptruck)
tipper body
bak (van graafwerktuig)
digger bucket
bak (van schraper)
draught arm
bakboord
port
bakboordzijde
port-side
bakcilinder
backward bucket cylinder
bakcilinder (b.v. op wiellader)
bucket cylinder
bakeliet
bakelite
bakgoot (i.v.m. dakbedekking)
box gutter
bakgoot (i.v.m. dakbedekking)
parallel gutter
bakgoot (i.v.m. dakbedekking)
trough gutter
bakkenzuiger
barge-unloading suctiondredger
bakscharnier (b.v. op wilelader)
bucket lever
baksteen
brickstone
baksteen van klei (leem, eigenlijk ongebakken maar zongedroogd)
mud brick
baksteen / metselsteen
brick
baksteen / metselsteen
standard brick
baksteenbekleding
brick veneer
baksteenbekleding
masonry veneer
baksteenformaat
brick size
baksteenmetselwerk
brick masonry
baksteenmetselwerk
brickstone masonry
baksteenmontagebouw
brick assembly technique
baksteenoven
brick kiln
baksteenvloer
brick paving
bakstenen / baksteen... / steenachtig
bricky
bakstenen muur / buitenmuur / halfsteensmuur / metselwerk
brick wall
baktand(en) (op graafbak)
bucket tooth / teeth
bal in bloembladen (ornament)
ballflower
balafsluiter
ball valve
balk
beam
balk
beam
balk
joist
balk
roof timber
balk / vierkant bezaagde hout
balk
balk / vierkant bezaagde hout
baulk
balkanker
stirrup (strap)
balkanker
wall hanger
balkje van gewapend beton; gewelfrib; rib (op bak van vrachtwagen)
rib
balkkop
beam head
balklaag / bintlaag
joisting
balkon; loopbrug (in lofts); bordes; (AE) galerij
balcony
balkondeur
balcony door
balkonhek
balcony fence
balksteunende muur / vloerondersteunende muur / halfslachtige (bouw)muur / onderslagmuur
sleeper wall
ballast
ballast
ballastblok / contragewicht (van hijskraan)
counterweight
ballasten
ballast
ballasten
weight
balonderdeel (kraan)
ball assembly
baluster / trapstijl
baluster
balustrade
balustrade
balustrade
banister
balustrade / leuning
railing
balustrade / railing / leuning / muurtje; brugleuning; parapet / verschansing / borstwering (leger)
parapet
bamboe
bamboo
band (van zuil)
cincture
band / lijst / lijstwerk (bouwkunde); cordonlijst (b.v. van tempel)
reglet
bandalling
bandalling
bandijk
major dike
bandschuurmachine
belt sander
bandschuurmachine
single-belt sander
bandsleutel
strap wrench
bandstaal
strip steel
banket
banket
banketzaal / eetzaal (in grote oude huizen)
banqueting hall
bankhaak / klemhaak
bench hook
bankhamer
ball peen / pein hammer
bankhamer
bench hammer
bankhamer / bankwerkershamer
machinist's hammer
bankschroef
benchvice
bankschroef
leg vice / vise
bankschroef
steel-leg vice / vise
bankschroef
vice
bankvorming
banking
bankvorming
barring
bankwerk
benchwork
bankwerker
bench worker
barbacane (burcht)
barbican
barok
Baroque (bn)
barok
Baroque
bas-reliëf
bas-relief
basalt
basalt
basalt
basalt
basaltblokken
basalt blocks
basaltglooiing
slope protected by basalt
basaltslag
basalt chippings
basaltzetting
basalt pitching blocks
basaltzuil
basalt block
basilica (bouwkunde)
basilica
basis afvoer
base dicharge
basislijn
base line
basismodulus (bouwkunde)
basic module
basisverfbestek
specifications of paintwork
basisvlak (cirkelzaag); voetplaat
base plate
bast (schors)
bark
bast (schors)
rind
bastion (vesting)
bastion
batterijoplader
charger
bauxiet
bauxite
bebakenen
beacon
bebakening
beaconing
beboeien
buoy
beboeiing
buoyage
bebossing
afforestation
bebouwd / volgebouwd; opgebouwd (gebied / stadsdeel)
built-up
bebouwde kom
built-up area
bebouwen / volbouwen
build over
bebouwen / volbouwen
build up (vaak pass.)
bebouwing (huizen / gebouwen); gebouwen; opstal
buildings
bebouwingsdichtheid / bebouwingscoëfficiënt / bebouwingsgraad
building density (planologie)
bebouwingsvoorschriften / bouwreglement / bouwverordening(en) / bouwvoorschriften
building regulations
bedding
bed
bedding verlaging
bed lowering
bedding-verbreding
bed widening
beddingform
bedform
beddingsverhoging
bed raising
beddingversmalling
bed narrowing
beddingverwijding
bed expansion
bedekkingsmateriaal
covering materials
bedekt met loodglazuur / gelood
plumbeous
bedieningsbrug
control bridge
bedieningshuisje
control cabin
bedieningspaneel
control board
bedieningspaneel
control panel
bedijken
dam in
bedijken
embank
bedrading
wiring
bedspecie
bedding mortar
beek
brook
beeldzuil (b.v. in Egypte)
ornamented column
been / flens (van stalen balk)
flange
been / flens (van stalen balk)
leg
beer
but tree
beerput
cess pit
begane grond / benedenverdieping; de eerste verdieping
first floor
beginsnelheid
initial velocity
beglazen, glazuur, verglazen
glaze
begroten
estimate
begroting
estimate, cost estimate
begroting, stelpost
estimate
behandelen
treat
behandeling
treatment
behang
paperhanger's brush
behang
wallpaper
behangafstomer
steam stripper
behangafstomer
steam wallpaper stripper
behangafstomer
wallpaper steamer
behangafstomer
wallpaper stripper
behangborstel
paperhanging brush
behangen
paper hanging
behangen
wallpapering
behangen (zie ook wallpapering)
paperhanging
behangen (zie ook wallpapering)
papering
behanger
paperhanger
behanger
wallpaperhanger
behangersborstel
dry brush
behangersborstel
wallpaperhanger's brush
behangersborstel
wallpaperhanging brush
behangerslijm
paste
behangersschaar
bull-nosed scissors
behangersschaar
paperhanger's scissors
behangersschaar
papering scissors
behangersschaar
wallpaperhanger's scissors
behangerstrap
paperhanger 's trestles
behangperforator
perforator
behangresten
shredded lining paper
behangselplak / behangerslijm
wallpaper paste
behangvernis; afwerking met glansmiddel
gloss finish
beheerder
manager
beitel
chisel
beitelboor
chisel auger
beitelen / afhakken (met hakbeitel); ritsen (met een ritsbeitel); ciseleren; uitsnijden; graveren / afsteken / uitsteken; beeldhouwen; vormen
chisel (ww)
beitelgreep
chisel handle
beitelhamer
demolition hammer
beitelhamer (van demolition hammer)
demo hammer
beitelhouder (van bovenfrees)
tool holder
beits
stain
beitsen
stain (ww)
bejaardenwoning
flat for the elderly
bejaardenwoning
old people's flat
bek (van tang)
curved jaw
bekisten; (metaal)buigen
form (ww)
bekisting
formwork
bekisting
mould
bekisting / formeel / steigerwerk
falsework
bekisting / schotwerk (om beton in te gieten)
formwork
bekisting en wapening
formwork and reinforcement
bekistingsdeel
shuttering board
bekistingsdeel (betonbouw); blind / luik
shutter board
bekistingsolie
mould oil
bekistingspanner
thumb nut
bekistingsvloer
bottom lining
bekistingsvloer
bottom shuttering
bekistingvloer
soffit board(s)
bekistinsligger
service girder
bekleden
face
bekleden
line
bekleden
revet
bekleding
facing
bekleding
lining
bekleding
revetment
bekleding met tegels / tegels leggen
tile covering
bekledingsmaterialen
facing materials
bekledingsmaterialen
lining materials
bekledingsmuur
chemise
belasten
load
belasting
load
belasting
load (ww)
belasting
load
belastingsvlak
load plane
belending / aangrenzing; steun(punt) / beer / schoor / draagvlak; bruggenhoofd / pijler; luchtboogpijler
abutment
beloop
slope
belucht slib
activated sludge
beluchter
aerator
beluchter
ventilator
beluchting
aeration
beluchting
ventilation
beluchtinginstallatie
aeration plant
beluchtingsbekken
aeration basin
beluchtingstank
aeration tank
bemalen
pump
bemaling
ground-water lowering
bemaling
pumping
bemalingsinrichting
pumping station
bemalingswerktuig
waterlirting machine
benedendeur
tail gate
benedenhuis
first-floor appartment
benedenhuis
ground-floor flat
benedenloop
lower part of a river
benedenpand
lower reach
benedenstrooms
downstream
benedenstroomse snelheid
velocity of retreat
benedentoeleidingskanaal
tailbay
benedenwaterstand
downstream waterlevel
bentoniet
bentonite
Beoordelingsrichtlijn
directive of judgement
beplanking / betimmering / lambrisering / beschot; schutting; vulling van vakwerk
boarding
beplanting
planting
beplating
sheeting
bepoting
planting
berapen
render (ww)
beraping (eerste laag pleisterkalk)
render / rendering
beregenen
sprinkle
beregening
sprinkling
beregenings installatie
sprinkling plant
berekeningsregen
design rainfall
bergbeek
torrent
bergboezem
storage basin
bergengte
gorge
berghout
wood fender
berging
storage
bergleer / bergkurk (licht asbest)
rock leather
bergreservoir
reservoir
bergruimte
storeroom
bergruimte; opslag(ruimte)
storage
bergvijver
storage pond
berm
banquette
berm
bench
berm
berm
beschermende kleding
protective clothing
bescherming(s...); draadkorf (van looplamp); sneeuwrooster (op dak)
guard
beschermkap / beveiligingskap
safety guard
beschermlaag
protective coating
beschermlaag
protective layer
beschieten
wainscot
beschoeiing
bulkhead
beslag
covering
Besluit geluidwering gebouwen
Decree on sound insulation of buildings
Besluit geluidwering kantoorgebouwen
Decree on sound insulation of office buildings
bestek
builder's estimate
bestek
specifications
bestek (begrensde ruimte); passer
compass
bestek (bouwterm)
specifications
bestek / kostenraming / begroting (bouw)
bill of quantities
bestektekening, plan, plattegrond
plan
bestemmingsplan
zoning plan / scheme
bestorten
dump
bestortingsmateriaal
rubble
bestraat / geplaveid / bedekt / verhard
paved
bestraten
pave
bestraten / plaveien / bevloeren / bedekken / verharden
pave
bestrating
paving
bestrating / het bestraten
pavage
bestrating / plaveisel / trottoir / stoep / wegdek / (stenen) vloer
pavement
bestrating / wegdek / rijweg / straat / plaveisel / straatstenen; vloer; straatsteen / plavei
paving
bestratingsmateriaal
paving material
besturing
steering
betegelen / tegelzetten / met pannen dekken (van dak); draineren
tile (ww)
beteugelingsdam
dam
betimmeren
panel (ww)
betimmeren; beplanken
board (ww)
betimmering
timbering
beton
concrete
beton
concrete
beton
tamped concrete
beton met zetmaat nul
zero-slump concrete
beton storten
pour concrete
betonafwerker
concrete worker
betonafwerker
concreter / concretor
betonafwerkmachine (wegenbouw)
concrete road finisher
betonbedding / betonbed
concrete bed
betonbekisting
concrete forming
betonbekisting
concrete form
betonbekleding
concrete facing
betonbekleding
concrete lining
betonblok
concrete block
betonblokken
pumice concrete hollow block
betonblokkenbekleding
concrete block revetment
betonblokkenverdediging
concrete block protection
betonboogmuur / betonboogdam
concrete arch-dam
betonbouw
concrete construction
betonbouwwerk / betonconstructie / betonbouw
concrete construction
betonbrug
concrete bridge
betonbuis
concrete main
betonbuis
concrete pipe
betonbuis
conctete pipe
betoncentrale
concrete batching and mixing plant
betoncentrale / betonmortelcentrale / betonmenginstallatie
concrete mixing plant
betonconstructeur
concrete designer
betonconstructie
concrete structure
betonconstructie voor trap; oprit (hellingbaan); rampa (voor Griekse tempel)
ramp
betondam / betonnen dam / dam van beton
concrete dam
betondamwand
concrete sheet piling
betondekking
concrete cover
betondeklaag
concrete upper layer
betondichtheid
concrete density
betondichtheidscontrole
concrete-density control
betondruksterkte
concrete compression strength
betondruksterkte
concrete compressive strength
betonduiker
concrete culvert
betonelement
concrete element
betonelement
concrete unit
betonfabriek
concrete factory
betonfundering
concrete foundation
betonfundering / betonnen fundering
concrete foundation
betongaas
reinforcing grid
betongewelf
concrete arch
betongoot
concrete chute
betongoot
concrete flume
betonijzer
reinforcing bars
betonijzer / opgebogen wapeningsstaal (betonbouw)
reinforcing steel
betonijzerschaar
hand shears
betonkade
concrete quay
betonklinker
concrete paving block
betonkrimp
concrete shrinkage
betonkubel (aan hijskraan)
concrete bucket
betonkwaliteit
concrete grade
betonkwaliteit
concrete quality
betonlalei
reinforced concrete lintel
betonlift
concrete lift
betonmantel
concrete casing
betonmembraan
concrete membrane
betonmengen
concrete mixing
betonmenger / betonmengmachine / betonmolen
concrete mixer
betonmenger / betonmengmachine / betonmolen
concrete mixing machine
betonmixer
electric concrete mixer
betonmixer (voertuig)
concrete mixer truck
betonmolen
concrete mill
betonmolen
concrete mixer
betonmortel
cured concrete mortar
betonmortel / betonspecie
concrete mortar
betonnagel
concrete nail
betonnen ankerstoel
concrete deadman
betonnen balk / betonbalk
concrete beam
betonnen bekleding
concrete revetment
betonnen boogbrug
spandrel-braced arch bridge
betonnen geleidewerk
concrete guide wall
betonnen kernmuur
concrete corewall
betonnen kwelscherm
concrete cut-off wall
betonnen kwelscherm
concrete diaphragm wall
betonnen treden
wedge-shaped step
betonnen tribar
concrete tribar
betonnen wandconstructie
rubble concrete wal
betonnen wegdek
concrete surface
betonnen wegdek / betonverharding
concrete paving
betonnen werkvloer
concrete blinding
betonneren / verharden / met beton bedekken, bekleden
concrete (ww)
betonontwerp
concrete design
betonopvulling
concrete fill
betonpaal
concrete pile
betonpaal / betonpijler / betonnen pijler
concrete pile
betonpan
cement roofing tile
betonpan / betontegel
concrete tile
betonpijler / betonnen stijl / betonzuil / betonpilaar
concrete pillar
betonplaat
concrete slab
betonplaat
paving slab
betonplakspaan
concrete flat pan
betonplastificeerder
concrete plasticizer
betonpomp
concrete pump
betonpomp
concrete pump
betonproefcilinder
concrete test cylinder
betonproefhamer
concrete testing device
betonproefkubus
concrete test cube
betonreparatie
repairs to concrete
betonrot
concrete decay
betonrot
decay of concrete
betonsamenstelling / green concrete / betonspecie
concrete composition
betonschaar
hand steel shears
betonscherm
concrete screen
betonschop
concrete shovel
betonskelet
concrete frame
betonskelet
concrete skeleton
betonskeletbouw
concrete-framed construction
betonspecie
concrete cement
betonspecie
concrete slurry
betonspecie
wet concrete
betonspreidmachine / betonverdeelmachine / betonverdeler
concrete distributor
betonsproeier
concrete sprayer
betonstaalschaar
steel shears
betonsteen
concrete stone
betonstorten
concreting
betonstorter
concrete batcher
betonstorting
concrete placement / placing
betonstorting
concrete pouring
betonstraatklinker
concrete paving stone
betontechniek
concrete construction
betontechnologie
concrete technology
betontegel
concrete paving slab
betontegel / betonplaat
concrete slab
betontekenaar
concrete draughtsman
betontetraëder
concrete tetrahedron
betontimmerman
shutterer
betontrilmachine / betontrilnaald
concrete vibrator
betontriplex
concrete plywood
betonverharding
concrete hardening
betonverharding / betonnen wegdek
concrete pavement
betonvlechter
concrete fixer
betonvlechter
steelfixer
betonvloer
concrete floor
betonvloer
concrete floor
betonvoet
concrete footing
betonwapening
concrete reinforcement
betonwapeningscorrosie
corrosion of reinforcement
betonweg
concrete road
betonwerk
concrete work
betonwerker
concreter
betonzand
concrete sand
betonzuil
concrete column
betuinen
hurdle
betuinen
wattle
betuining
hurdle work
betuining
hurdling
betuining
trellis
betuining
wattle work
betuining
wattle
beugelzaag / boogzaag
bow saw
beugelzaagmachine
hack-sawing machine
beukenhout
beech wood
beun
dredging well
beun
hopper
beun
well
beunhazerij
moonlighting
beunhazerij
working on the side
beunhazerij
working on the sly
bevaarbaar
navigable
bevaarbaarheid
navigability
beveiliging
safeguarding
beveiligingshendel
guard lever
beveiligingshendel
lower guard retracting lever
beveiligingssysteem
safeguarding system
beveiligingssysteem
security system
bevestigbaar pijpkniestuk
bulkhead elbow
bevestigbaar pijpkniestuk
bulkhead tee
bevestigbaar pijpkoppelstuk
bulkhead union
bevloeiing
irrigation
bevloeiingswater
irrigation water
bevloelen
irrigate
bevloeren / van een vloer voorzien
floor (ww)
bewapening
confinement
beweegbare bek (van bahco)
movable jaw
beweegbare brug
movable bridge
beweegbare brughelft
movable half (of bridge)
beweegbare brughelft
pivoting half (of bridge)
beweegbare brughelft
pivoting section (of bridge)
beweegbare brughelft
pivoting span (of bridge)
beweegbare stuw
movable weir
beweegbare waterkeringen
gates for locks and sluices
beweeglijke bodem
mobile bed
beweeglijke bodem
morable bed
bewegingsenergie
kinetic energy
bewegingstypen
type of motion
bewegingsvergelijking
equation of motion
bewegingswerk
operating mechanism
bewerkbaarheid / verwerkbaarheid (b.v. van cement); uitvoerbaarheid
workability
bezaaiing
sowing
bezemsteel
broom handle
bezemsteel
broomstick
bezinkbekken
settling basin
bezinken
settle
bezinkingsmaterialen
ballasting materials
bezinksel
sediment
bezinksnelheid
fall velocity
bezinksnelheid
settling velocity
bezinkveld
settling site
bezinkvijver
settling pond
bezoden
sod
bezoden
turf
bezoding
sodding
bezwijken
fail
bezwijking
failure
bi-metaal
bi-metal
bidet
bidet
biedermeier(stijl)
Biedermeier
bij (op)levering
on delivery
bijgebouw
outbuilding
bijriool
secondary sewer
bijrivier
anabranche
bijtmiddel; beitsmiddel
caustic
bims
pumice powder
bimsbeton
pumecrete
bimsbeton
pumice concrete
bindlaag; tussenlaag; onderlaag; cementraam / cementplint (metselwerk)
base coarse
bindmiddel
binder
bindmiddel
binding agent
bindmiddel
matrix
bindsteen
through-stone
binnen-deur
inner gate
binnenbeloop
inner slope
binnenbeloop
landward slope
binnenberging
internal storage space
binnenberm
inner berm
binnenboog
rere-arch
binnenboom (van trap)
inner string
binnenboom (van trap)
wall string (er)
binnendeur
inside door
binnendijk
inland dike
binnendijks
behind the dike
binnendraad / moer(schroef)draad
female taper thread
binnenhaven
inner harbour
binnenhuisarchitect
interior decorator / designer
binnenhuisarchitectuur
interior decoration / design
binnenleiding
internal piping
binnenluiken
indoor shutters
binnenmilieu
indoor environment
binnenmuur / binnenwand
interior wall
binnenplaats (van burcht)
bailey
binnenplaats / binnenhof (burcht)
inner bailey
binnenplaats / binnenhof (burcht)
inner ward
binnenplaats / binnenhof / plein
courtyard
binnenriolering
domestic sewerage
binnenscheepvaart
inland navigation
binnenscheepvaartkanaal
inland navigation canal
binnenscheepvaartsluis
inland navigation lock
binnenstromen
flow in
binnenvaart
inland navigation
binnenvaartroute
inland shipping route
binnenverf
interior paint
binnenverfwerk / binnenschilderwerk
interior painting
binnenwand
inner wall
binnenwateren
inland waters
binnenwerkse maat
clear dimension
binnenwerkse maat
inside dimension
bio-ecologisch bouwen
bio-ecological construction
biologisch filter
bacteria bed
biologisch filter
biological filter
biologisch filter bed
contact bed
bit
screwdriver bit
bitumen
bitumen
bitumen
bitumen
bitumenemulsie
bituminous emulsion
bitumineus mengsel
bituminous mixture
bitumineuze dakbedekking
bituminous roofing (asphalt)
blad (van mes / rotor of schroef); snijblad; lemmet; snijvlak; bladschijf; bulldozerblad / duwblad; blad (van schroevendraaier); beitel (van schaaf); zaagblad
blade
blad van hobbymesje
utility knife blade
bladder
blister
bladdraaimechanisme (b.v. van nivelleermachine)
blade rotation mechanism
bladgoud
gold leaf
bladhefmechanisme (b.v. van nivelleermachine)
blade lifting mechanism
bladlood
milled lead
bladlood
sheet lead
bladmotief
leaf ornament
bladveer
leaf spring
bladzink / zinkplaat / plaatzink
sheet zinc
blank hout, onbewerkt hout
bare wood
blauwpleister
float finish
blekerd (baksteen)
place-brick
blijvende vormverandering
permanent set
blijvende vormverandering
yield
blik
tin plate
blikschaar
metal shears
blikschaar
tin snips
blikschaar
tinner's shears
blikschaar
tinner's snips
bliksemafleider
lightning conductor
bliksemafleider
lightning rod
blind, zonnescherm
blind
blinde arcade
blind arcade / arcading
blinde muur
blank wall
blinde muur
blind wall
blinde nis
blind niche
blindklinktang
blind riveting pliers
blokbestrating
block pavement
blokkapiteel / kubuskapiteel
cushion capital
blokkeerbout; stelschroef (b.v. van griptang)
adjusting screw
blokkenbeton
prepacked concrete
blokkenwand
breeze block wall
blokkeringsmechanisme (b.v. aan schuiftrap)
locking device
blokschaaf
bench plane
blokschaaf
block plane
blokschaaf / voorloper / roffel(schaaf) / rijbeitel
jackplane
blokverwarming
central heating of a block of flats
blokvormige versiering van lijstwerk
billet
bobine (elektra)
bobbin
bocht
bend
bocht (bochtstuk) (loodgieterij)
bend
bochtafsnijding
coupure
bochtafsnijding
cutoff
bochtstuk
bend
bochtverlies
bend loss
bodem
bed
bodem
bottom
bodem-filtratie
bed filtration
bodemafdichting
bed sealing
bodemateriaal
bed load
bodemateriaal
bed material
bodembekleding
bottom lining
bodembescherming
bottom protection
bodembreedte
bottom width
bodemconfiguratie
bed configuration
bodemcontractie
bottom contraction
bodemdaling
tectonic subsidence
bodemdichting
bed sealing
bodemerosie
bed erosion
bodemhoogtemeter
bed-level recorder
bodemligging
bed elevation
bodemlijn
bed line
bodemmonster
bottom sample
bodemmonsternemer
bottom sampler
bodemmorfologie
bed morphology
bodemneer
bottom eddy
bodemonderzoek
soil investigation
bodemonderzoek
soil survey
bodemrelief
bed relief
bodemribbel
bed ripple
bodemribbel
bottom ripple
bodemruwheid
bed roughness
bodemstroom
bed current
bodemstroom
underflow
bodemtransport
bedload transport
bodemtransportformule
bedload formula
bodemtransportmeter
bedload sampler
bodemtransportmeting
bedload measurement
bodemverbetering
soil improvement
bodemverdediging
apron
bodemverdediging
bed protection
bodemverdedigingswerken
bed protection works
bodemverhang
bed slope
bodemverhang
bottom slope
bodemverhang / beddingverhang
bed slope
bodemvoorziening
bottom lining
bodemwrijving
bed friction
boeg
hull
boeggolf
bow wave
boei
buoy
boeiboord (i.v.m. dakbedekking)
toothed lath
boeibord
gutter board
boenwas / meubelwas / teakolie
furniture polish
boezem
storage basin
boezemmeer
storage lake
boiler
hot water tank / boiler
boiler
water heater
boiler / ketel
boiler
bok
derrick
bokkepoot
tar brush
bol (op torenspits)
spire ball
bol (van bankhamer)
ball peen
bolafsluiter
spherical valve
bolder
bollard
boldrijver
spherical float
bolkop (van schroef)
raised head
bolkophamer
shaping hammer
bolltypekraan
ball-type mixer tap
boog
brick arch
boog van gewapend beton
reinforced concrete arch
boog... / gewelfd
vaulted
boog; console (betonbouw); overspanningsboog (van brug)
arch
boogbrug
arch bridge
boogbrug
vaulted bridge
boogdam
arch dam
boogfries
corbel table
booglassen
arc welding
boogmuur
arch dam
boogsteen / gewelfsteen
voussoir
boogvulling
spandrel
boogvulling (bouw)
spandril
boom
balance beam
boom (van ladder); standvink (van dak); stijl; deurpost
stile
boombescherming
tree guard
boor
drill
boor
shaper
boor / fretboor / handboor / krukboortje / steekboor / spitsboor / avegaar
gimlet
boor(kop)
drill bit
boor; boorgat
bore
booraccessoires
drill accessories
boorbeitel (voor timmerwerk)
flattened chissel
boordvoorzieningen
bank protection works
booreiland
drilling islands
boorgat
bore hole
boorgat
borehole
boorhamer
rotary hammer
boorijzer; boor (op schroevendraaier en boor); schaafijzer / beitel / mes; soldeerbout; bek (van nijptang)
bit
boormachine
drilling machine
boormal
drilling jig
boormal / mal; pasmal; spanmal; kleminrichting (op werkbank)
jig
boormeel / boorgruis / boorsel
bore meal
booromslag
breast drill
booromslag
stock bit
boorplatform
drilling platform
boorponton
drilling pontoon
boorschaaf; sponningschaaf; rijtuigschaaf
rebate plane
boorstaat
sounding chart
boortoren
drilling stage
bordes
intermediate landing
bordes
stone steps
bordes; overloop; trap
landing
bordesbalk; trapaanzet
landing beam
boren (ww)
drill
borgmoer
locknut
borgplaat
safety plate
borgring; steelpakking (kraan); leertje (kraan); (spijker)dop
washer
borsing
collision
borst (van een pennengat)
mortise cheeck
borstelhaar (van verfkwast)
bristles
borstwering
breast
borstwering
window breast
borstwering (b.v. van burcht)
breastwork
borstwering (b.v. van kasteel)
battlement
borstwering (van dak)
pointing sill
bossing / halfhoutse verbinding
rebate joint
boublok
quarry block
boulevard
boulevard
boulevard
boulevard
bout
bolt
bout(en)snijder/boutenschaar
bolt cutter
boutboor
bolt auger
bouten
bolt
boutsleutel
spanner
boutspie
bolt cotter
bouw (constructie), bouwwerk, constructie, uitvoering
construction
bouw / constructie
build
bouw / constructie
engineering
bouw(werk) / constructie / gebouw / bouwsel / pand / huis; bouw / bouwen
building
bouw(wijze)
structure
bouw- en woningtoezicht
building and housing inspection department
bouwaard
nature of building
bouwaardewerk
architectural terra-cotta
bouwafval, sloopafval
rubble
bouwbedrijf
construction company
bouwbedrijf
construction firm
bouwbedrijf (als bedrijfstak) / bouwvak
building trade
bouwberoepen
building occupations
bouwbeslag
builder's finish hardware
bouwbeslag
fastenings
Bouwbesluit, Rijksbouwbesluit
national building decree
bouwblok / metselblok / bouwsteen
building block
bouwcommissie
building commission
bouwconcessie
building concession
bouwcontrole
building inspection
bouwcoördinator, projectleider
project manager
bouwdeken
blanket insulation
bouwdirectie
construction management
bouwdok
construction dock
bouwelement
building component
bouwelement
building element
bouwelement
constructional component
bouwen
construct
bouwen / construeren
fabricate
bouwen van een stapelmuurtje
drywall (ww)
bouwen; aannemer zijn; construeren
build (ww)
bouwer / constructeur / aannemer / bouwondernemer
builder
bouwfase
phase of construction
bouwfase
stage of construction
bouwfonds
building fund
bouwfout
construction defect
bouwfysica
building physics
bouwfysica
constructional physics
bouwgereedschap
building tools
bouwgereedschappen
building implements
bouwgroeve; steengroeve
quarry
bouwgrond
building ground construction
bouwgrond
building plot
bouwgrond / bouwterrein
building land
bouwgrond / bouwterrein
building lot
bouwgrondcomplex / bouwterrein
building estate
bouwhout / werkhout / constructiehout / timmerhout
building timber
bouwinspecteur
building inspector
bouwkapitaal
building capital
bouwkeet
site hut
bouwkeet
site office
bouwkosten
costs of construction
bouwkosten / aanlegkosten / constructiekosten
building costs
bouwkraan
building crane
bouwkraan
construction crane
bouwkrediet
building credit
bouwkuip
circular cofferdam
bouwkunde
architecture
bouwkunde
building
bouwkunde / architectuur / bouw / constructie
architectonics
bouwkundig ingenieur
building engineer
bouwkundig ingenieur; constructeur
structural engineer
bouwkundige
constructional engineer
bouwkundige voorziening
construction work
bouwlaag / etage / verdieping / bouwlaag
storey
bouwlaag / etage / verdieping; vloer
floor
bouwlier
builder's hoist
bouwlift
builder's hoist
bouwmaatschappij
building company
bouwmateriaal
building material
bouwmateriaal / bouwmaterialen
building material(s)
bouwmaterialenhandel
builders' merchant
bouwmechanica
building mechanics
bouwmethode
building method
bouwmethode
construction
bouwmethode
construction method
bouwmethode / bouwsysteem
building system
bouwmodel / maquette
mock up
bouwmodulus
module
bouwnijverheid
building industry
bouwnijverheid
building industry
bouwnorm
building standards
bouwonderdeel
component
bouwonderdeel
constructional part method
bouwondernemer
builder and contractor
bouwontwerp
building design
bouwontwerp
scheme of work
bouwopzichter
building supervisor
bouwpapier
building paper
bouwperceel
registered building lot
bouwplaat (gipsplaat)
building board
bouwplaats
construction site
bouwplaats / bouwterrein / bouwgrond
building site
bouwplaatsinrichting
building site equipment
bouwplan
building plan
bouwplan / bebouwingsschema / bebouwingsplan
building scheme
bouwplank; profilering / profiel; markering (van te graven grondwerk); hoek van bouwplanken
batterboard
bouwpolitie
building inspectors
bouwpremie
building subsidy
bouwproduct
product
bouwprogramma
building (and modernisation) programme
bouwprogramma
building programme
bouwprogramma
housebuilding (and modernisation) programme
bouwproject
building project
bouwput
building excavation
bouwput
building pit
bouwput
construction pit
bouwputmethode
cut en cover method
bouwrecht / bouwverordening
building law
bouwrente
interest during construction
bouwrijp maken
clear land for building
bouwrijp maken
clear
bouwrijp maken
prepare a site for building
bouwschema
construction schedule
bouwschutting
site fence
bouwschutting
timber fence
bouwsector
construction sector
bouwsel / bouwwerk / constructie
building structure
bouwsom
total building cost(s)
bouwsteen / metselsteen
building brick
bouwsteen / steen
building stone
bouwsteiger
building platform
bouwsteiger / schilderstelling
ladder scaffold
bouwstijl
architectural style
bouwstof
building material
bouwstof
structural material
bouwstop
building freeze
bouwstroom
identical building plans carried out by one contractor
bouwsysteem
building system
bouwteam
building team
bouwtechniek
building technique
bouwtechniek
building
bouwtechniek / civiele techniek / industriële bouw
structural engineering
bouwtechnische kwaliteit
building quality
bouwtekening
drawing(s)
bouwtekening / plattegrond
floor plan
bouwtermen
construction terminology
bouwterrein
building site
bouwterrein
construction site
bouwterrein / bouwkavel
building lot (AE) / building site
bouwtimmeren
carpentry work
bouwtoezicht
building inspection
bouwtoezicht
building supervision
bouwtoezicht (gemeentelijk orgaan) / bouw- en woningtoezicht
building department
bouwvak
construction industry
bouwvakarbeider
building worker
bouwvakarbeider, bouwvakker
construction worker
bouwvakvakantie
construction industry holiday
bouwval
rubble
bouwvallig
ruinous
bouwverbod
building ban
bouwvergunning
building licence
bouwvergunning
building permit
bouwverordening
building by-laws
bouwverordening
building by-law
bouwverordening
building byelaw
bouwverordening
building code
bouwverordening
building regulations
bouwverordening
local building by-laws
bouwverordening
local building regulations
bouwverordening / bouwvoorschrift(en)
building code
bouwvocht
moisture
bouwvolume
building capacity
bouwvoorschrift(en)
building code(s)
bouwvoorschriften
building instructions
bouwweg (knuppelweg)
plank roadway
bovenaanslag
top support
bovenaanzicht
plan view
bovenaanzicht
view from above
bovenafvoer
river discharge
bovenbouw
superstructure
bovenbouw
superstructure
bovendeur
head gate
bovendorpel
doorhead
bovendorpel
head piece
bovendorpel
window lintel
bovendorpel (van raam)
head of frame
bovenflens
top flange
bovengrondse fundering
podium
bovenhuis
upstairs apartment
bovenhuis
upstairs flat
bovenkop (loodgieterij)
shield
bovenleiding
overhead line
bovenlicht
companion
bovenlicht
transom window
bovenlicht met kruisroede
fanlight with mullion and transom
bovenlichten
ribbon windows
bovenlichten
strip windows
bovenligger (van dak)
upper chord
bovenloop
upper part of a river
bovenpan / sluitpan
ridge course tile
bovenpand
upper reach
bovenregel (van deur)
top rail
bovenregel (van raam)
head rail
bovenregelvleugel (van raam)
top rail of sash
bovenrivier
upper river
bovenslags
overshot
bovenstrooms
upstream
bovenstroomse snelheid
velocity of approach
boventoeleidingskanaal
head bay
bovenverdieping (eerste verdieping)
leader
bovenverdieping (eerste verdieping)
upper floor
bovenwagen (van graafmachine)
pivot cab
bovenwater
backwater
bovenwater
headwater
bovenwaterstand
upstream waterlevel
bowstringbrug
reinforced concrete bridge
brak
brackish
brandbeveiliging
fire protection
brandblusser / brandblusapparaat
fire extinguisher
brandblusvaartuig
fire-extinguishing vessel
branddeur
fire door
brander
burner
brander / soldeerlamp
blow torch
brandergasleiding (op boiler)
burner gas tube
branderlip / puntlasnippel (van soldeerlamp)
pencil point tip
brandermondstuk (van snijbrander)
cutting nozzle
brandgevaarlijk gebouw
firetrap
brandgevaarlijk iets / brandrisico
fire risk
brandingsgolf
surf
brandingsrug
bar
brandingsstrook
surfzone
brandingszone
surfzone
brandkraan
fire cock
brandkraan
fire hydrant
brandkraan
fireplug
brandmelder
fire alarm
brandmelder
fire box (AE)
brandmelder
fire detector
brandmeldinstallatie
fire alarm system
brandmuur
fire gable
brandmuur / brandvrij(e) muur schot; brandscherm
firewall
brandscherm (in theater)
fire curtain
brandsteen / vuurvaste steen
fire brick
brandstofcilinder; gascilinder
gas cylinder
brandtrap / nooduitgang
fire escape / exit
brandwerend
fire-resisting
brandwerend vermogen
fire resistance
brede afsteekbeitel
slick (chissel) (AE)
brede bijl
broad axe / broadax
breedflensbalk
broad-flanged beam
breedte-instelling (b.v. op schaaf)
lateral adjustment lever
breekbeitel
slice bar
breekbout
shearing pin (?)
breekijzer, koevoet
pinch bar
breeuwen
caulk
breeuwijzer
caulking tool
breeuwing
caulking
brekerdiepte
breaking depth
brekerhoogte
breaker height
brekerzone
surfzone
breukgebied
fault region
breukhypothese
limit design
breukhypothese
theory of rupture
breukspanning
breaking stress
breuksteen
quarry-run (rock)
breuksteenmetselwerk
rubble masonry
breuksterkte
breaking strength
breukvastheid
breaking strength
British Standards Institution
British Standards Institution
broekstuk (dak)
hip starting tile
broekstuk (van dakpan)
breech
bron en put
source and sink
bron en put
well and recharge well
bronbemaling
well-pointing
bronwater
water from a well
Brownse beweging
Brownian movement
brug
bridge
brug
bridge
brugconstructie met contactliggers
beam bridge
brugconstructie met contactliggers
solid-web girder bridge
brugdek
bridge deck
brugdek
deck slab
brugdek (m.b.t. bruggen)
roadway
bruggenbouw
bridge building
bruggenbouw
bridge construction
bruggenhoofd
bridgehead
brugjuk
bridge trestle
bruglandhoofd
bridge abutment
brugopening
bridge passage
brugpijler
bridge pier
brugpijler; penant / (muur)dam (muurdeel tussen deuren en vensters)
pier
brugstuw
suspended-frame weir
brutalisme (bouwen met ruw materiaal en zichtbare installaties)
brutalism
bufferschacht
surge tank
buigdrukvastheid
bending
buigdrukvastheid
compressive strength
buigend moment
bending moment
buigijzer (plooi-ijzer)
bending iron
buiging
bending
buigingsformule
bending formula
buigplank (plooiplank) / plooibank
bending table
buigproef
bending test
buigpunt
point of contraflexure
buigspanning
bending stress
buigstaat
bending schedule
buigtang
pair of pliers
buigvastheid
flexural rigidity
buigvorm (loodgieterij); latei; sjabloon
template
buik (van zaag)
bulging
buis
pipe
buis
tube
buis / pijp
tube
buisbundel golfbreker
tubular breakwater
buisdrainage
tile drainage
buisisolatie
moulded insulation
buisklem / leidingklem; pijpbeugel (aan muur)
pipe clip
buisleiding
pipeline
buismof
pipe bell
buisniveau
vial level, tube level
buisveiligheid (elektra)
cartridge fuse
buisveiligheid met mescontact (elektra)
knife-blade cartridge fuse
buisvertakking
branch in a pipeline
buitenafwerking
exterior finishing
buitenbank
outer bar
buitenbeglazing
exterior glazing
buitenbeloop
outer slope
buitenbeloop
seaward slope
buitenberging
external storage space
buitenberm
outer berm
buitenboom (van trap)
outer string(er)
buitendeur
exterior door
buitendeur
outer gate
buitendeur
outside door
buitendeurkozijn
exterior door frame
buitendijks
outside the dike
buitengevelisolatie(systeem)
facade cladding
buitenhaven
outer harbour
buitenkantstijl (van raam)
sash frame
buitenkraan
outside tap / faucet for the hose
buitenleiding
overhead line
buitenlicht
outdoor light
buitenmantel (van gloeilamp)
outer shell
buitenmuur
exterior wall
buitenmuur
house wall
buitenmuur
outer wall
buitenmuur
outside wall
buitenmuur
support
buitenmuur / gevel / pui / voorgevel / façade
facade
buitenmuurisolatie, spouwmuurisolatie
cavity wall insulation
buitenpleister
exterior plaster
buitenriolering
yard drainage
buitentimmerwerk
exterior joinery work
buitentrap
outside steps
buitentrap naar souterrain
outside cellar steps
buitenverf
exterior paint
buitenverfwerk
exterior painting
buitenverlichting
exterior lighting
buitenwand (van boiler)
outer jacket
buitenwater
outer water
buitenwerk
exterior work
bulkcement
bulk cement
bulldozer
bulldozer
bungalow
bungalow
burcht / kasteel; zaalbouw (van burcht)
castle
bus / mof / huls; ring (ter versteviging); kussenblokmetaal; (door)voerbuis (in boorgat)
bush
bus met verf
drum of paint
bus voor paspen
dowel bush
butylrubber
butyl rubber
Byzantijns
Byzantine
cabine
operator's cab
cabine (hijskraan, vrachtwagen en zwaar materieel)
cab
cabine van de kraanmachinist
crane driver's cage
cabine van kraanmachininst
crane driver's cabin
caissonsluiting
closure by means of caissons
calibratie
calibration
calibreren
calibrate
campanile (oudheid)
campanile
canelure (verticale groef in zuil); spaangroef (op spiraalboor)
flute
capaciteit
capacity
capillair
capillary
capillair water
capillary water
capillair water
held water
capillaire buis
capillary tube
capillaire druk
capillary pressure
capillaire golf
capillary wave
capillaire opstijging
capillary rise
capillarimeter
capilarymeter
capillariteit
capillarity
caponière (vesting)
caponiere
carport
carport
cartouche (ornament)
cartouche
cascade
cascade
casco; hals (van boorkop); huis (van elektrisch gereedschap, kraan); schacht (b.v. van bout of klinknagel)
body
cascobouw
carcass work
caseïnelijm
casein adhesive
cassette (verzonken (plafond)paneel)
coffer
cassettevloer
waffle slab
catacombe
catacomb
cavaliersloot
catch drain
cavaliersloot
catchwater
cavaliersloot
grip
cavaliersloot
intercepting drain
cavitatie
cavitation
cavitatie-erosie
cavitation erosion
cavitatietunnel
cavitation tunnel
caviteren
cavitate
cella (van tempel)
cella
cellenbeton
aerated concrete
cellenbeton
air-entrained concrete
cellenbeton
cellular concrete
cellenbeton
foamed concrete
cellendamwand
cellular cofferdam
cement
cement
cement
cement
cement-toeslagverhouding
cement-aggregate ratio
cement-zandverhouding
cement-sand ratio
cementbekleding
cement lining
cementbepleistering
cement plastering
cementbeton
cement concrete
cementbeton
concrete
cementbrij / cementmelk
cement paste
cementbrij / cementmelk / cementpap / aanbrandspecie / cementwater
cement slurry
cementbrij / vulspecie; slurry
grout
cementbuis
cement tube
cementdekvloer / afwerklaag van cementspecie
cement screed
cementeerkist
cementing chest
cementeerpoeder
cementing powder
cementeren
cement
cementeren; kitten / lijmen
cement (ww)
cementering / cementatie
cementation
cementgel
cement gel
cementhuid
cement skin
cementhydratatie
cement hydration
cementinjectie
cement grouting
cementinjectie
cement grouting
cementinjectie
cement injection
cementinjectie
cement injection
cementkanon
cement gin
cementklinker
cement clinker
cementlaag / cementbedekking
cement coating
cementlijm
grout
cementloods
cement store
cementmelk
cement grout
cementmolen
cement mixer
cementmortel / cementspecie
cement mortar
cementplaat
cement slab
cementpleister
cement plaster
cementpleister; cementbepleistering
cement rendering
cementraam /sokkel
base course
cementrubber
cement rubber latex
cementsilo
cement bin
cementsilo
cement silo
cementspecie
cement mortar
cementspuit
gunite machine
cementspuit / cementpistool
cement gun
cementstaal / cementeerstaal
cemented steel
cementsteen
cement stone
cementtegel
cement block
cementtegel
cement tile
cementvilt
cement felt
cementvloer
cement floor
cementvoeg
cement joint
cementwater
cement water
centerboor
centre bit
centerpoint (op boorkop)
centring point
centerpons / keurnagel / kornagel
centre punch
centrale verwarming
central heating
centrale verwarming / cv
hot water heating system
centrale-verwarmingsketel (olieketel)
central heating furnace
centreermiddel
centring device
centrifugaalbeton
centrifugated concrete
centrifugaalpomp
centrifugal pump
centrifuge
centrifuge
centrifugeren
centrifugate
Chanoine-klep
Chanoine shutter
Chanoine-klepstuw
Chanoine shutter weir
Chantillyparket
Chantilly parquet
chemie-hydrometry
chemi-hydrometry
chemie-hydrometry
chemical gauging
chevet (in kathedraal)
chevet
chevron / keper / visgraat (balk in vorm van omgekeerde V)
chevron
chicane
baffle
chicane
chicane
chloorequivalent
chlorine equivalent
chloorgehalte
chlorine content
chloreren
chlorinate
chloriniteit
chlorinity
chlorositeit
chlorosity
churrigueresk (overdadige Spaans-barokke bouwstijl)
Churrigueresque
cilinder (b.v. van cilinderslot); cartouche (van schijfkraan)
cylinder
cilinderafsluiter
cylinder valve
cilinderdrukmeter
cylinder pressure gauge
cilinderhuis (van slot)
cylinder case
cilinderkopschroef
cheese-head screw
cilinderschuif
cylinder gate
cilinderslot
cylinder lock
Cipoletti meetstuw
Cipoletti measuring weir
circuit (elektra)
circuit
circulatie
circulation
circulatiepomp
circulating pomp
cirkelstuw
circular weir
cirkelvormige meetstuw
circular measuring weir
cirkelvormige stuw
circular weir
cirkelzaag
circular saw
cirkelzaag(blad)
rotary saw
cirkelzaagblad
circular saw blade
cirkelzaaghulpstuk
circular saw attachment
civiel ingenieur
civil engineer
civiel-ingenieur
civil engineer
civieltechnisch / bouwkundig werk
civil works
clapotis
clapotis
clinometer
clinometer
closetbrildeksel
seat cover
closetpot / wc-pot
toilet bowl
closetpot / wc-pot
toilet pan
closetsok
wax seal
coagulatie
coagulation
coaguleren
coagulate
coating, verflaag
coating
coaxiaalsteker
coax(ial) plug
coaxkabel
coax(ial) cable
coaxstekerbus
coax socket
cohesie
cohesion
collectieve warmwatervoorziening
communal hot-water system
collimatiefout
collimation error
colloidale mengsels
colloidal mixtures
colloidale stoffen
colloidal substances
colonnade, zuilenrij(oudheid)
colonnade
colorimetrie
colorimetry
combi-ketel
dual boiler
combihamer
combination hammer
combinatie (schakelaar en wandcontactdoos met randaarde)
switched socket (switch and socket)
combinatietang
all-purpose wrench
combinatietang
combination plier
combinatietang
engineer's pliers
combinatietang (met isolatie)
electrician's pliers
combinatietang / buigtang
pliers
communicerende vaten
interconnected tanks
compensatiestroom
compensation current
composierorde (vijfde klassieke bouworde)
composite
compressibiliteit
compressibility
compressor
air compressor
compressor
compressor
compressor / luchtperspomp
compressor
concentratie
concentration
condensatie
condensation
condensatie
condensation
condensatiewarmte
condensation heat
condenseren
condense
condominium
freehold flat
conductie
conduction
conisch
conical
consistentie
consistency
console
support
console (loodgieterij)
bracket
console / kraagsteen / draagsteen / modillon
ancon
constructiebeton
heavy concrete
constructiebeton
structural concrete
constructiebok
building frame
constructiedeel
constructional part
constructiedeel
structural member
constructiefout
structural fault
constructiehout
constructional timber
constructieleer
structural design
constructieleer
theory of structures
constructiestaal
constructional steel
constructiestaal
steel girders
constructiestaal
structural steel
constructievoeg
construction joint
constructievoeg
key
constructivisme
constructivism
constructivist
constructivist
contactbed
bacteria bed
contactbed
contact bed
contactlijm
contact adhesive
contactmaker
contact maker
container; reservoir
container
conterfort
counterfort
continentaal plat
continental shelf
contingent
authorised development quota
continu-filter
continous filter
continuiteitsvergelijking
equation of continuity
contractie
contraction
contractiecoefficient
contraction coefficient
contragewicht
counterweight
contragewicht (hijskraan)
counterjib ballast
contramoer
lock nut
contramoer
locking nut
contrastekker
female connector
contrastekker
female plug
contregarde (vesting)
counterguard
contrescarp (vesting)
counterscarp
controle
check
controleblok (b.v. op gasboiler)
control block
conus
cone
conusproef
cone-penetration test
conusweerstand
cone resistance
convectie
convection
convectiestroming
convection flow
convexe boog
convex arch
cordonlijst (in klassiek gebouw); vooruitstekende lijst / uitstekende laag stenen (metselwerk)
string course
Corinthisch
Corinthian
Corinthische stijl / (bouw)orde (figuurlijk extravagant / bloemrijk)
Corinthian order
Corinthische zuil
Corinthian column
Coriolistol
Coriolis-top
Coriolisversnelling
Coriolis acceleration
Coriolisversnelling
Coriolis
Coriolisversnelling
geostrophic acceleration
corona / (druip)lijst
corona
correlatie
correlation
corrosie
corrosion
corrosie
corrosion
coupure
cutoff
coördinatenstelsel
coordinate system
craquel
crackle finish
craquelé
crackle
creosoot
creosote
creosoteren
creosote
cryologie
cryology
culminatie
culmination
cultuurtechniek
hydraulic engineering concerning the reclamation and improvement of agricultural areas
cunet
cunette
cunet
trench
cup-molentje
cup-type current meter
cutterzuiger
cuttersuction dredger
cv-ketel
central heating boiler
cyclopensteen
cyclopean stone
cyclopisch (bouwkunde)
Cyclopean / Cyclopian
cyma / cymatium; talon / ojieflijst (bouwkunde)
cyma
daalsnelheid
fall velocity
dag
clear
dagelijkse ongelijkheid
diurnal inequality
dagkant (b.v. van kathedraal)
splay
dagmaat
clear width
dagschoot (in slot)
spring bolt
dagschoot (van slot)
latch bolt
dagwijdte
clear width
dak
roof
dak gedekt met leipannen (platte pannen)
split-tiled roof
dak gedekt met monniken en nonnen
mission-tiled roof
dak gedekt met monniken en nonnen
Spanish-tiled roof
dak met holle pannen
pantiled roof
dak van asbestgolfplaten
corrugated asbestos cement roofing
dakbalk / zolderbalklaag
roof beam
dakbedekking
built-up roofing
dakbedekking
roof cladding
dakbedekking
roof covering
dakbedekking
roofage
dakbedekking / dakwerk; bekapping
roofing (material)
dakbeschot
roof boards / boarding
dakbeschot
roof sheathing
dakbeschot van overstek (i.v.m. dakbedekking)
eaves fascia
dakconstructie
roof structure
dakdekker (pannen); tegelzetter
tiler
dakdekkershamer
tile hammer
dakdekkingen
tile roofing
dakgoot
roof gutter
dakgoot / mastgoo / dakrand
gutter
dakhaak
roof hook
dakhelling
angle of a roof
dakkapel in mansardekap
mansard dormer window
dakladder / steekladder (schoorsteenladder)
cat ladder
dakladder / steekladder (schoorsteenladder)
roof ladder
daklei (i.v.m. dakbedekking)
roof course
dakoverstek (daklijst)
rafter-supported eaves
dakpan
roof tile
dakplaat
roof slab
dakplaat
roofing sheet
dakplaat
roofing slab
dakraam, koekoek, vullicht
skylight
dakrand met windveren
verge with bargeboards
dakruiter / kleine kerktoren
flèche
dakruiter / torenkapje
ridge turret
dakschild
hip end
dakschild
plane face of a roof
dakschild (van dakkapel)
hip dormer window
dakschild (van dakkapel)
hipped dormer window
dakspaan
clapboard
dakspant / dakgebinte / kapspant
roof truss
dakspar / dakspant / spoor
rafter
dakstoel (i.v.m. dakbedekking)
roof tressle
dakstoeltouw (i.v.m. dakbedekking)
trestle rope
dakstuw
bear-trap weir
dakstuw
roof weir
dakterras
roof garden terrace
dakterras
rooftop garden
dakterras
sun roof
dakterras
sun terrace
daktrim
aluminium edging strip
daktrim
metal trim
daktuin
roof garden
dakvenster
roof window
dakwerker
roofer
dal
Talley
dalbodem
bedrock
dallijn
thalweg
dalvorming
generation of valleys
dampaal
sheet pile
damplank
sheet pile
dampspanning
vapour pressure
dampvorming
vapour
damsluis
go-out
damvoet
toe of a dam
damwand
sheet piling
damwand (betonbouw)
sheet pile / piling
damwand (betonbouw)
sheet pile wall
danaide
danaid
de (stempel)kram
dog
de aansluiting van de schoorsteen (i.v.m. dakbedekking)
chimney flashing
de aantrede / de bloktrede (van trap)
curtail step
de afstandhouder ( dekkingblokje)
distance piece
de afstandhouder (bekisting)
crow strut
de aftakking (loodgieterij)
distributing pipe
de asfaltspijker (i.v.m. dakbedekking)
clout nail
de battery
dry cell battery
de begane grond / benedenverdieping
ground floor
de bekisting van de balkbodem
cut-in bottom
de beschermde schakelaar
drill-cast rotary switch
de betonnen gording
concrete purlin
de bezem
floor brush
de boorkop (op schroevendraaier en boormachine)
chuck
de boorstandaard
drill stand
de bouwput
excavation
de branderafscherming (van oliebrander)
covered pilot light
de brede lakkwast
flat brush
de brede lakkwast
flat wall bush
de centrale verwarming / cv
full central heating
de combinatietang
combination cutting pliers
de console (betonbouw); flank (b.v. van vesting)
flank
de contactstop met randaarde
earthed plug
de contactveer
contact spring
de contrastekker
extension socket
de dagmaat (i.v.m. brug)
clear span
de dakkapel (in een tentdak)
eyebrow
de diagonale vakwerkstaaf (op vakwerkbrug)
counterbrace
de diagonale vakwerkstaaf (op vakwerkbrug)
crossbrace
de diagonale vakwerkstaaf (op vakwerkbrug)
diagonal member
de draadsnijmachine (loodgieterij)
die stocks
de drukspoeler (loodgieterij)
flushing valve
de dubbele wandcontactdoos
double outlet
de dubbele wandcontactdoos
double plug point
de dubbelgespiraliseerde gloeidraad
coiled-coil filament
de dubble panlat
double lath
de duimstok
folding rule
de eerste laag (metselwerk)
first course
de elektricien
electrician (electrical fitter, wireman)
de elektriciteitsmeter
electricity meter
de elektrische bel
electric bell
de elektrische geiser
electric water heater
de elektrische gloeilamp
electric light bulb
de elektrische gloeilamp
filament lamp
de elektrische gloeilamp
general service lamp
de elektrische klopboormachine / klopboor
electric hammer drill
de elektrische klopboormachine / klopboor
electric percussion drill
de elektrische soldeerbout
electric soldering iron
de elektromotor
electric motor
de emulsielijm
emulsion paste
de emulsieverf
emulsion paint
de figuurschaar
elbow snips
de fundering
foundation
de funderingssleuf (in bouwput)
foundation trench
de gaskachel
gas heater
de geleider (voor afsnijden van behang); frees
cutter
de gewapend-betonvloer
ferroconcrete floor
de glasbewerker
glassworker
de glashaak
glazier's square
de glasliniaal
glazier's rule
de glazen ballon (van gloeilamp)
glass bulb
de glazen wand
glass wall
de gootbeugel (i.v.m. dakbedekking)
gutter bracket
de gotische stijl
Gothic order
de grond
ground
de handdouche
extendible shower attachment
de handstamper
concrete tamper
de hevel
flushing lever
de hoeklei (i.v.m. dakbedekking)
corner bottom slate
de hoekstijl
corner stile
de hoekstijl
corner strut
de hoofdbaluster; de leuning
guard rail
de inklapbare werkbank
collapsible bench
de kantplank
guard board
de ketelthermometer
furnace thermometer
de kettingfrees
mortiser
de kettingzaag
cross-cut saw
de klep
charging door
de knie met aan één zijde buitendraad
elbow joint with male thread
de kniekoppeling (loodgieterij)
elbow screw joint
de kniekoppeling met wartel (loodgieterij)
elbow screw joint with female thread
de kolombekisting (betonbouw)
column box
de koperader (kern)
copper conductor
de koppelcontactstop
extension plug
de koppelhaak (i.v.m. dakbedekking)
coupling hook
de kopse kant
end-grained timber
de koudwaterkraan
cold tap
de kruis-T (loodgieterij)
cross
de kruisschoor; de verstijving
diagonal strut
de lat (in vloer)
cleat
de lijmtang (sergeant); de stempelkram
cramp
de lijst
frame wood
de lijstmonsters
frame samples
de lijstmonsters
frame wood samples
de maatbeker voor het bepalen van de viscositeit
efflux viscometer
de mal voor proefkuben
mould / mold for concrete test cubes
de meterkast
electricity meter cupboard
de moker (vuist)
club hammer
de onderdorpel
girt
de onderslagbalk
cross piece
de onderslagbalk (bekisting)
cross beam
de ondervloer
finishing layer
de open pen-en-gatverbinding
forked mortise (mortice) and tenon joint
de openslaande balkondeur
French window(s)
de opvulling van metselwerk
frost-resistant brickwork
de paslei (i.v.m. dakbedekking)
gable slate
de pijptang
footprints
de pleisterlaag op de buitenmuur
exterior rendering
de Romaanse pan
flat interlocking tile
de ruwbouw; stof / materiaal / weefsel; constructie / bouwsel; bouw / constructie; (vero.) gebouw
fabric
de schakelaar (op boor)
gearshift switch
de schoor (b.v. aan steiger en in betonbouw) / de kruisschoor
diagonal brace / bracing
de schoor (van dak)
cross tie
de schoor (van dak)
diagonal tie
de schoorsteenveger
chimney sweep(er)
de schroefpatroonhouder; zekeringhouder
fuse holder
de sjabloneerkwast
gilder's mop
de slagschaar (loodgieterij)
guillotine
de sleutel (kruin) (van brug)
crown
de spookschaaf (stokschaaf)
drawshave
de spookschaaf (stokschaaf); haakmes / trekmes
drawknife
de steekbalk (kreupele balk)
dragon beam (dragon piece)
de steekbeitel
firmer chisel
de steigerplank
gangway
de stekeinden (betonbouw)
connection rebars (AE)
de stokbezem (van schoorsteenveger)
flue brush
de tapkraan
draw-off tap / faucet
de tegelvloer
flagstone paving
de tengels (voor opleggen van plafond); afdeklat (vloer); hoekklas / mastiekrib / mastiekhoek; steunlat; lijst (bouwkunde)
fillet
de terrasmuur (keermuur)
garden wall
de tijdelijke afdekking van trapgat
cover (boards) for the staircase
de tl-buis
fluorescent tube
de topgevel (i.v.m. dakbedekking)
gable
de topgevel / geveltop
gable end
de trekpunt
claw head
de trekveer
draw wire
de tussenregels
corner brace
de tussenvloer; verhoogde vloer
false floor
de uitgegraven grond
excavated earth
de vakwerkwand
framed partition
de vakwerkwand
framed wall
de valpijp (in stortbak van wc)
flush pipe
de vaste oplegging
fixed bearing
de veiligheid met smeltdraad
fuse carrier with fuse wire
de ventilator
fan
de verdeelstaaf
distribution steel
de verdiepingstrap
dog-legged staircase
de verfkwast
cutting-in brush
de verzwaring van de fundering
foundation base
de viervoudige contactdoos met snoer
four-socket adapter
de viervoudige contactdoos met snoer
four-way adapter
de vijf (klassieke) orden
five classical orders
de vlakke-plaatbrug met draaibaar gedeelte
flat swing bridge
de vlakkeplaatbrug
flat bridge
de vlakplaat (loodgieterij)
gib
de vloerdelen
floorboards
de voetleien (i.v.m. dakbedekking)
eaves joint
de voetleien / de rij onderpannen (i.v.m. dakbedekking)
eaves course
de voormachine (loodgieterij)
flanging, swaging, and wiring machine
de voortuin
front garden
de vul- en tapkraan
bleeder
de wartelbalk (bekisting)
frame timber
de zaklantaarn
flashlight
de zetkop (van klinknagel)
die head
de zijkniptang
cutting pliers
debiet
discharge
debietmeter
flow meter
debietregelaar
discharge regulator
declinale
anticline
declinatie
declination
decoratie / ornament / versiering
decoration
decoratief
decorative
decoupeerzaag / (machinale) figuurzaag
jigsaw
deel
member
deel van een constructie (bouwkunde)
member
definitief ontwerp
final design
deformatie
deformation
degradatie
degradation
deining
swell
dekkend (van verf)
heavy
dekkend vermogen (van verf)
masking power
dekking
cover
deklaag (bovenste rij stenen); dekplaat; dakvorst / vorstpan
coping
dekneer
roller
dekplaat (van kapiteel)
coping plate
deksel; stekkerhelft
cover
deksloof
cap
deksteen / dektegel / muurafdekplaat / sluitsteen
coping stone
dekverf
finishing paint
dekverf
scumble
dekvloer
floor finish
dekzerk
capstone
deler (schakeling) (elektra)
divider
delta
delta
deltaschurrmachine
delta sander
deltaschuurmachine
corner sander
deltaschuurmachine
detail sander
deltavorming
delta formation
delver (in steengroeve)
quarry man
design / vormgeving
design
desintegrator
comminutor
deur
door
deur
gate
deur met raam (bovenin)
sash door
deur naar patio
patio door
deurbel / huisbel
doorbell
deurbeslag
door furniture
deurconstructie
gate structure
deurhengsel / scharnier; stootvoeg / las / naad
butt
deurkas
camber
deurkas
gate recess
deurkasdiepte
gate-recess depth
deurklink
door latch
deurklopper
doorknocker
deurknop
doorknob
deurkozijn
door case
deurkozijn
door frame
deurkruk / klink
doorhandle
deuropening / ingang / deurgat
doorway
deurpost / deurstijl
doorpost
deurpost / stijl (van deur of venster) / stut / muurtje; zijwand (van haard); kantelaaf; negge (neggekant)
jamb
deurrubber / stootdop; deurvanger
doorstop(per)
deurscharnier / vouwscharnier
butt hinge
deurslot
door lock
deurstijl
door jamb
deuvel
key
deuvel / dookpen / paspen
dowel pin
deuvel- / dook- / drevel- / penverbinding
dowel(led) joint
diaboolglooiing
slope protected by diabolic concrete blocks
diafragma
diaphragm
diafragmapomp
diaphragm pump
diagenese
diagenesis
diagonaalboog
diagonal buttress
diagonaalsgewijs / met scherpe kant of hoek
arris-wise
dialyse
dialysis
diamantboor
diamond drill
diamantboorsysteem
diamond drill system
diamantsnijder / diamant-glassnijder
diamond glass cutter
dichtheid
density
dichtheidsmeting
density measurement
dichtheidsstroming
density current
dichtingsmateriaal
caulking compound
dichtingsmateriaal
caulking material
dichtmetselen
brick over
dichtmetselen / inmetselen / bemetselen
brick up
dichtplamuren
putty up
dichtwalsen (b.v. van wegdek); hard worden; verharden; stabiliseren
consolidate
dienstbrug
control bridge
diep watergolf
deepwater wave
diepgang
draught
dieplepel / (graaf)bak; emmer
bucket
dieplepel / graafbak
shovel bucket
dieplepel(machine)
mechanical shovel
dieplepel(machine), dragline; (AE) de grondwerker (persoon)
excavator
dieplood
sounding lead
diepsondering
deep sounding
diepte
depth
diepte
depth
diepte-instelling
depth adjustment
diepte-instelling
depth stop
diepte-instelschroef (van schaaf)
depth adjustment mechanism
diepteaanslag (op boor)
handle with depth gauge / gage
diepteboring
deep sounding
dieptedrijver
subsurface float
dieptekaart
sounding chart
dieptelijn
depth contour
dieptelijn
isobathe
dieptemaat; dieptemeter; diepteschuifmaat
depth gauge
dieptemeting
depth measurement
diepteschaal
depth scale
diepteschuifmaat
vernier depth gauge
diepwelpomp
deepwell pump
differentiaal manometer
differential manometer
differentiaal peilschaal
inclined gauge
diffractie
diffraction
diffractiefactor
diffraction
diffusie
diffusion
diffusor
diffuser
dijk
dike
dijkbekleding
dike facing
dijkbekleding
dike revetment
dijkbeschadiging
damage to a dike
dijkbouw
dike building
dijkdoorbraak
dikebreach
dijkgat
dike breach
dijkgat
dike gap
dijkherstel
dike repair
dijkkern
dike core
dijklichaam
dike body
dijkprofiel
dike profile
dijkspecie
soil to build a dike of
dijkvak
dike reach
dijkval
dike slide
dijkverbreding
dike widening
dijkverhoging
dike heightening
dijkverzwaring
dike enlargement
dijkverzwaring
dike improvement
dijkvorm
dike profile
dijkwacht
dike guard
dijkwerker
dike worker
dikschuimigheid
fluffiness
dilatatievoeg
expansion joint
dimmer (voor lampen)
dimmable
dimmer / dimschakelaar
dimmer switch
dipperdredger
dipperdredger
directiekeet
building supervisor's office
directiekeet
surveyor's house
discontinuiteit
discontinuity
dispersie
dispersion
dissel (kleine bijl)
adze
disselen
adze (ww)
disselen (hout; insmeren; vullen (gaten en scheuren)
dub
distallatie
distillation
distilleren
distil
dode rivierarm
blind river-channel
doe-het-zelf
DIY
doe-het-zelf
do-it-yourself
doe-het-zelfwerk
do-it-yourself work
doe-het-zelven / klussen
home improvement
doe-het-zelver
do-it-yourself enthusiast
doe-het-zelver
do-it-yourselfer
doen verwelven; schuin naar binnen laten lopen (zijkanten van haard)
cove (ww)
dok
dock
dokdeur
dock gate
dokdeur
limpet
dokhaven
dock harbour
dokhaven
dock
doksluis
entrance lock
dominerende golfhoogte
significant waveheight
dompen
heave
donjon (burcht)
keep
doodtij
neap tide
doodwater
deadwater
dook (houtverbinding voor b.v. dak); contactpen (aan stekker)
pin
dookanker
cramp
dookbout
Lewis bolt
dookbout
rag bolt
dookbout
rag bolt
doom
dome
door het weer aangetast / verkleurd / met weervlekken / verweerd
weather-stained
doorbraak
breach
doorbranden / smelten; versmelten (van metalen)
fuse (ww)
doorbuigen
deflect
doorbuigen
sag
doorbuiging
deflection
doorbuiging
sag
doorgaande ligger
continuous beam
doorkwellen
seep through
doorlaat
duct
doorlaatcaisson
sluice caisson
doorlaatcoefficient
coefficient of permeability
doorlatend
permeable
doorlatend
pervious
doorlatendheid
permeability
doorlatendheidscoëfficient
coefficient of permeability
doorpersen
forcing away a layer of bad soil by loading it with layers of sand on top
doorschijnendheid
transparency
doorschutten
lock through
doorsijpelen
percolate
doorsijpelen
seep through
doorsijpeling
percolation
doorslag
round punch
doorslijpmachine (loodgieterij)
abrasive cut(ting)-off machine
doorslijpmachine (loodgieterij)
abrasive(-wheel) cut(ting)-off machine
doorspoelbaar
flushable
doorspoelen
flush
doorspoelwater
flush water
doorstromen
flow through
doorstromingsprofiel
wet cross-section
doorstroomopening
orifice
doortranen
weep
doorvaart
passage
doorvaarthoogte
clearance
doorvaarthoogte
headroom
doorvaartopening
bridge passage
doorwaadbare plaats
ford
doorwaadbare plaats
lrish bridge
doorwaadbare plaats
watersplash
doorzichtigheid
transparency
doorzonkamer
through room
doorzonwoning
house with a through room
doorzweten
seep through
doosligger
box beam
doosligger
box girder
doosniveau
circular level
doosvormige caisson
box caisson
dopmoer
blind nut
dopmoer
cap nut
dopmoer
capped nut
dopschroevendraaier
nut driver
dopsleutel
socket spanner
dopsleutel
socket wrench
Dorisch / Dorische orde / Dorische stijl
Doric
Dorische stijl / orde
Doric order
Dorische zuil
Doric column
dormter / dormitorium (slaapzaal in klooster)
dorter / dortour
dorpel
sill
dorpel, drempel
threshold
dorpel, onderdorpel; vensterbank; onderregel (van fundering)
sill
doseerapparaat
dosing device
doseertank
dosing tank
dosse gezaagd hout
plain sawn timber
douche / doucheruimte
shower
douche- en badleiding (loodgieterij)
bath and shower mixer
douchecabine
shower cabinet
douchecabine
shower cubicle
douchecel
shower stall
douchefittingen
shower fittings
douchekop; sproeikop (bij wasbak)
shower head
douchemengkraan
shower mixer
douwel / deuvel / drevel; pen; treknagel; houten pen / plug; verbindingsbus
dowel
draad (hout); nerf (hout) draadrichting (hout); vezel; korreltje / grein
grain
draad, ijzerdraad
wire
draadgaas / (metaal)gaas
wire mesh
draadglas
reinforced glass
draadglas
wire glass
draadglas
wired glass
draadknipper
wire cutter
draadloos; accu-
cordless
draadloze zaag
cordless saw
draadpijp met binnendraad
female-threaded tube
draadpijp met buitendraad
male-threaded tube
draadsnijmachine (loodgieterij)
screw-cutting machine
draadsnijmachine (loodgieterij)
thread-cutting machine
draadstriptang
end cutter
draadstriptang
end wire stripper
draadstriptang
wire stripper and cutter
draadtap
screw tap
draagbalk
supporting beam
draagbalk
transfer beam / girder
draagconstructie
load-bearing frame
draagkabel
suspension cable
draagkabel (van brug)
carrying rope
draagkracht
bearing force
draagmuur / dragende muur / bouwmmur
load-bearing wall
draagmuur / dragende muur / steunmuur
bearing wall
draagpaal
spud
draagpaal / drukpaal
bearing pile
draagvermogen
bearing capacity
draagvleugelboot
hydro-foil vessel
draagvloer
load-bearing floor
draaibrug
swing bridge
draaibrug van stalen vakwerk
lattice swing bridge
draaicirkel
turning diameter
draaideur
flap gate
draaideur
pivot (-leaf-)gate
draaideur / tourniquetdeur
revolving door
draaigetij
amphidromic tidal wave
draaikraan
rotating valve
draaikrans (van brug); draaikrans (b.v. van graafwerktuig)
turntable
draairichting
direction of rotation
draaischakelaar
rotary switch
draaisleutel
bent spanner
draaivoet
swivel base
draaivoetvergrendeling (van bankschroef)
swivel lock
dradenafstandsmeter
stadia
dragen / ondersteunen
bear
dragend
bearing
dragend element
load-bearing member
dragend metselwerk
load-bearing brickwork
dragende buitenmuur
supporting outer wall
dragende laag / dragend verband (metselwerk)
bearing coarse
dragende muur, wand
main walling
dragende muur, wand
supporting wall
drager-inbouwpakketsysteem
skeleton system
dragline
dragline
dragline
dragline
drain, regenpijp
drainpipe
drainage
drainage
drainage
outflowing of water
draineerbuis
agricultural drain
draineerbuis
drain
draineerbuis
drainage tile
draineerput
absurbing well
draineerput
well drain
draineersleuf
drainage trench
draineringsbuis
drain tile
drempel
doorsill
drempel; stoep
doorstep
drempeldiepte
sill depth, sill level
drempelvorming
barring
drenken
saturate
drenken
soak
drevel
nail punch
drevel / douwel / deuvel(pas)pen
dowling pin
drie-aderig(e) snoer / kabel
three-core cable
drie-fasen stroming
three-phase flow
driefasenschakeling (elektra)
three-phase circuit
driehoekig schraapijzer
shavehook
driehoekige stuw
Thomson weir
driehoekige stuw
triangular weir
driehoekige stuw
V-notch
driehoekschuurmachine
triangular base-plate sander
driehoeksketting
chain of triangles
driehoeksmeting
triangulation
driehoeksnet
network of triangles
driekamerwoning
two bedroom house
drieklezoor
three-quarter brick
driepas (bouwkunde)
trefoil
driepasboog / klaverbladboog
trefoil arch
driepolige contactstop
three-phase plug
driepolige contactstop / wandcontactdoos (VS)
three-pin plug / socket
driepolige wandcontactdoos
three-pole earthed socket
driepoot
tripod
driescharnierboog
three-hinged arch
driescharnierspant
three-hinged truss
drievoet
tripod
drieweg-afsluiter
three-way valve
driewegsluis
three-way lock
drift
drift
drifthoek
drift angle
driftstroom
drift current
drijfhout
driftwood
drijfsteen
alluvial stone
drijfsteen, zandsteen
sandstone
drijfzand
quicksand
drijvend dok
floating dock
drijvend materiaal
drift
drijvende bok
floating derrick
drijvende golfbreker
floating breakwater
drijvende grijperkraan
grab dredger
drijvende kraan
floating crane
drijvende persleiding
floating pipeline
drijver
float
drilboor
pneumatic drill
drinkwater
drinking water
drinkwater
potable water
drinkwaterbehandeling
drinking-water treatment
drinkwaterinstallatie
drinking-water supply
drinkwaterinstallatie; waterleiding; watertoevoer
water supply
drinkwatervoorziening
drinking-water supply
drinkwaterzuivering
drinking-water treatment
drive-in-woning
drive-in home
drive-inwoning
home with built-in garage
dromerdijk
tertiary dike
droogdok
drydock
droogmakerij
reclamed lake
droogpompen
dewater
droogvallen
run dry
droogweerafvoer
dryweatherflow
droogzetten
lay open
druiper / druiplijst
drip-mold / drip-moulding
druiper / druiplijst
dripstone
druiper / druiplijst; zakker
drip
druipkant (van dak) /dakoverstek
eaves
druiplijst
hoodmould
druiplijst
label
druiplijst / kranslijst / vensterkap; (lood)slab
weather moulding
druipsteengrot
limestone cave
drukdoos
pressure cell
drukgolf
pressure wave
drukhoogte
pressure head
drukketel
air vessel
drukketel
pressure vessel
drukknop
push button
drukknop (voor bel)
bell push
drukknop / resetknop
resetting button
druklijn
pressure line
drukmeter
pressure meter
drukmeting
pressure measurement
drukniveau
pressure level
drukpen (in slot)
cotter pin
drukproef
compression test
drukpunt
centre of pressure
drukregelaar
pressure regulator
drukregelaar
pressure regulator
drukspanning
compressive stress
druksterkte
compressive strengtn
drukstoot
pressure impact
drukstuk
compression testpiece
drukstuk
test cube
druktunnel
penstock
druktunnel
pressure tunnel
drukvat
pressure pot
drukventiel
pressure value
drukverdeling
pressure distribution
drukverhang
pressure gradient
drukverlies
pressure loss
drukverschil
pressure difference
drukweerstand
form drag
drukweerstand
form resistance
druppel
drop
dubbel hangspant
strutted collar beam roof structure
dubbel hangspant (van dak)
queen truss
dubbel raam
double casement window
dubbel woonhuis
duplex house
dubbeldaags getij
semi-diurnal tide
dubbeldik glas
thick glass
dubbele (keuken)gootsteen
double sink
dubbele bodemfels
rebated knocked-up joint
dubbele deur
double door
dubbele nippel / (smeer)nippel (loodgieterij); nippel / paspen (VS); uitsteeksel
nipple
dubbele panlat
tilting lath
dubbele ramen / dubbel glas
double glazing
dubbele ramen / dubbel glas
double-glazed windows
dubbele ramen / dubbele beglazing
double windows
dubbele schutsluis
double lock
dubbele slijpmachine / tafelslijpmachine
bench grinder
dubbele T-staal
H-beam / H-girder
dubbele terugslagklep
double-check (non-return) valve
dubbele trekzwaluwverbinding
dovetail halving
dubbele wandcontactdoos
double convenience outlet
dubbele wandcontactdoos
double socket
dubbele wandcontactdoos
double wall outlet
dubbele wandcontactdoos
double wall socket
dubbele wandcontactdoos
socket outlet (plug point) box
dubbeletandverbinding (houtverbinding)
double skew notch
dubbelkerend
double sluice
dubbelpolige schakelaar (zekeringkast)
double pole circuit breaker
dubbelraam
double frame
dubbelwerkend
double acting
duikboot
submarine
duiken
dive
duiker
culvert
duikerbuis
tile cilvert
duikerklok
diving bell
duikersluis
culvert sluice
duikschot
baffle
duikwerk
diving work
duimstok
inch rule
duimstok
ruler gauge
duimstok
rule
duin
dune
duinglooiing
slope of a dune
duinverdediging
dune protection
duinvoet
toe of a dune
duinvorming
formation of dunes
duinwater
dune water
duinwaterwinning
dune-water works
duinzand
dune sand
dukdalf
dolphin
dumptruck
tipper truck
dumptruck
tipping truck / wagon
duo-woning
two houses with shared facilities
duurkromme
duration curve
duwbak
push barge
duwboom
balance beam
duwboot
pusher tug
duweenheid
push tow
duwframe (op bulldozer)
frame push
duwkonvooi
push-tow train
duwvaart
pushtow navigation
dwarsbalk / kruisbalk / trabes
trave
dwarsdoorsnede
cross section
dwarsdoorsnede
cross-section
dwarshout / bovendorpel / kozijndorpel (boven raam)
lintel
dwarsnijkantpunt (van beitel)
chisel edge corner
dwarsprofiel
cross section
dwarsstroming
transverse flow
dwarsstroom
transverse current
dwarsverhang
transverse gradient
dwarsverstijving (b.v. van brug) / verstijvingsrib
stiffener
dwingel (b.v. van kasteel)
outer bailey
dwingel (b.v. van kasteel)
outer ward
dwingel (bij burcht)
lists
dynamica
dynamics
dynamisch
dynamic
dynamometer
dynamometer
eb
ebb tide
eb
ebb
ebdeur
ebb gate
ebstroming
ebb flow
ebstroom
ebb current
ebvolume
ebb volume
echoloding
echo sounding
echolood
echo sounder
ecologie
ecology
ecologisch bouwen
ecological construction
edelfineer (hout)
high-grade veneer
edelstaal
high-grade steel
een figuur snijden uit hout
carve wood into a figure / carve a figure out of wood
een fundament metselen / optrekken
build up a foundation
een prefab huis / woning
prefab (zn)
een tapgat maken / verbinden met een pen-en-gatverbinding; inlassen; (metaal)steken
mortise (ww)
een versterking / steunmuur bouwen
revet
eengezinswoning, eengezinshuis
one-family house
eenheid
unit
eenheidsprijs
unit price
eenlinggolf
solitary wave
eenparige beweging
uniform motion
eentoerenschroef
one way head
eenzijdige begrensde turbulentie
wall-turbulence
eerste oplevering
first completion
eerste oplevering
first delivery
eerste verdieping / bovenverdieping
second floor (AE)
eetkamer
dining room
efflorescentie / salpeteruitslag (op muren)
efflorescence
effluent
effluent
egalisatie (van bouwgrond) ; gladmaking; afvlakking (van spanningsverschillen)
smoothing
egalisatiemiddel
levelling material
egaliseerlaag
level layer
egaliseren (van bouwgrond); glad maken; afvlakken (spanningsverschillen); opzoeten (van vijl)
smooth
ehbo-doos
first aid kit
eierlijst
egg-and-dart / egg-and-anchor / egg-and-tongue
eigen gewicht
dead load
eigenaar
owner
eikehout
oak (wood)
eikenbeits
oak stain
eiland
island
eiland
isle
eilandhaven
island harbour
eindbalk (van (hout)skelet)
end joist
eindknop (aan gordijnrail)
final
eindoplevering
final completion
eivormige leiding
egg-shaped conduit
ejecteur
ejector
elaeticiteitsgrens
elastic limit
elasticiteit
elasticity
elasticiteitemodulus
modulus of elasticity
elasticiteitemodulus
Young's modulus
elasticiteitsleer
theory of elasticity
elastische golf
elastic wave
elastische lijn
deflection curve
elastische lijn
elastic curve
elastoplastisch
elastoplastic
elektriche plintconvector
floor-level electric convector
elektricien / elektromonteur
electrician
elektriciteit
electricity
elektriciteit, stroom
current
elektriciteitskabel
electricity cable
elektriciteitsleiding
electricity mains
elektriciteitsleiding
power line
elektriciteitsleiding, kabelnet
mains
elektrisch
electric(al)
elektrisch toestel
plug-in
elektrische boor / boormachine
electric drill
elektrische draadsnijapparaat (loodgieterij)
electric hand die
elektrische geleidbaarheid
electric conductivity
elektrische installatie
electrical installation
elektro-dialyse
electro-dialysis
elektro-osmose
electro-osmosis
elektrode
electrode
elektrodehouder (b.v. bij lastransformator)
electrode holder
elektromagnetische klep
solenoid valve
elektronisch rekentuig
electronic computer
elementenbouw
element building
elementenbouw
prefab(ricated) building system
elementenbouw
semi-prefabricated building system
elevator
elevator
elevatorbak
elevator barge
Elizabethaans
Elizabethan
Elizabethaanse periode
Elizabethan age
elkaar overlappende dakpannen
weather tiles
elleboog / knie (in buizensysteem)
elbow
email, glazuur
enamel
emailleverf / emaillak
enamel paint
emmerbaggermolen
bucket dredger
emmerinhoud
bucket capacity
emmerladder
bucket elevator
emmerladder
bucket ladder
empire... / empirestijl
Empire (style)
emplacement
yard
emulsie
emulsion
emulsie
emulsion
energie
energy
energiebewust bouwen
energy-conscious building
energiehoogte
energy head
energiehoogte
kinetic head
energiehoogteverlies
head loss
energielijn
energy line
energieomvormer
energy dissipator
energieomvorming
energy dissipation
energieomzetting
energy conversion
energieschaal
energy scale
energiestroom
energy current
energietransport
energy transmission
energietransportfaktor
energy coefficient
energievergelijking
energyequation
energieverlies
energy loss
energievoortplantingssnelheid
group velocity
Engelse sleutel / bahco / verstelbare schroefsleutel / verstelbare moersleutel
adjustable wrench
Engelse sleutel / bahco / verstelbare schroefsleutel / verstelbare moersleutel
adjustable S-wrench
Engelse sleutel / bahco / verstelbare schroefsleutel / verstelbare moersleutel
adjustable spanner
engobe
engobe
enkel raam
single casement window
enkeldaags getij
diurnal tide
enkele ladder
straight ladder
enkele winding (van boorkop)
single twist
enkelkerend
single retaining
enkelpolige schakelaar (zekeringkast)
single pole circuit breaker
enkelvoudige golf
regular wave
enkelwerkend
single acting
entablement / hoofdgestel (bouwkunde); dakkap (van tempel); kop (van deur)
entablature
entresol
entresol
entropie
entropy
epilimnion
epilimnion
epistyl(us) / architraaf
epistyle
epoxyverf / tweecomponentenverf
epoxy paint
erker
bay window
erkerraam
bow window
erosie
erosion
ertshaven
ore harbour
escarpe (vesting)
scarp
espagnolet
spagnolet
essenhout
ash wood
estuarium
estuary
Etruskisch
Etruscan
Europese stekker
European plug
eustatische beweging
eustatic movement
evapo-transpiratie
evapo-transpiration
evenredigheidsgrens
limit of proportionality
evenvichtsprofiel
equilibrium profile
evenwichtsdiepte
uniform depth
evenwichtsdraagvermogen
equilibrium bearing-capacity
excavateur
excavator
excavateur
navvy
excenterschuurmachine
random orbit(al) sander
excenterschuurmachine
sanding machine with oscillating action
excentriciteit
eccentricity
excentrische beitel
offset bit
excercitieplein (b.v. in vesting)
parade ground
expansiebocht
expansion bend
expansievat (b.v.van verwarmingssysteem)
expansion tank
explosie
explosion
explosiegolf
explosion wave
extra handgreep
side grip
extra handgreep (van boor)
auxilliary handle
extra snelle soldeerbout
high-speed soldering iron
ezelsrug
capping
ezelsrug
saddle back
ezelsrugboog
keel arch
F-kolom (bouw)
F-column
fabricage / bouw / constructie
fabrication
facet (van spiraalboor)
fluted land
fascia / fascie / band / streep (op gevel of fries)
fascia
fase
phase
fasesnelheid
phase velocity
faseverschuiving
phase lag
festoen (ornament)
festoon
fetch
fetch
fiber
fiber/fibre
figuurglas
figure glass
figuurschaar (loodgieterij)
angle shears
figuurzaag / beugelzaag
coping saw
filter
filter
filterbed
filterbed
filterbekken
filter basin
filterkoppeling (loodgieterij)
strainer coupling
filterlichaam (onder gootsteen)
strainer body
filtersnelheid
filter velocity
filterwet
Darcy law
filtreren
filter
filtrering
filtration
fineer; bekleding (m.b.t. metselwerk)
veneer
fineerzaag
veneering saw
fineerzaag(je)
panel saw
fineren
laminate
fioel / finaal / kruisbloem / pinakel (bouwkunde)
finial
fithaak; krompasser
caliper (AE)
fitter (van waterleiding), loodgieter
plumber
fitting
screw cap
fitting; hulpstuk (riolering)
fitting
fittingschroevendraaier
electrician's screwdriver
fjord
fjord
flankeertoren (van burcht)
flanking tower
flanking-roer
flanking rudder
flat
apartment
flat
multistorey block of flats
flat
multistory apartment building
flat
multistory apartment house
flatgebouw (met koopflats); koopflat
condo / concominium
flatgebouw / etagebouw /galerijflat
block of flats
flatgebouw / torenflat
tower block
flens (op verfkwast)
ferrule
flesjeswaterpas
simple levelling device consisting of two bottles interconnected by a hose, and filled with water
flessenwagen
cylinder trolley
flocculatie
flocculation
flotatie
flotation
flotatiebekken
flotation basin
fluateermiddel (behangen)
fluate
fluidisatie
fluidization
fluoresceine
fluorescein
fluorescentie
fluorescence
fluoresceren
fluoresce
fluorescerend
fluorescent
fluorisatie
fluorination
flux
flux
folie / bouwfolie
building plastic
formeel (tijdelijke steun van boog of koepel in aanbouw)
centre
formeel (tijdelijke steun van boog of koepel in aanbouw)
centring
foto-elasticiteit
photo-elasticity
fotogrammetrie
photogrammetry
foutendriehoek
triangle of error
frame (b.v. op nivelleermachine)
overhead frame
frame, kozijn; frame (bij zwaar materieel)
frame
freatisch
phreatic
frees
fraise
frees
milling cutter
freesgat
mortise hole
freesketting
mortise chain
freesmachine
milling machine
freesmotor
router motor
frekwentie-risico
frequency risk
frekwentiediagram
histogram
frekwentiekromme
frequency curve
frekwentieverdeling
frequency distribution
fresco
fresco
fretzaag / figuurzaag / decoupeerzaag
fret saw
fretzaag / sleutelgatzaag / schrobzaag
keyhole saw
frezen
mill
frictiestrip (op soldeerlamp)
friction strip
fries (vlak tussen architraaf en kroonlijst); fries (versierde strook tegen plafond)
frieze
frontispice / voorgevel / fronton
frontispiece
frontmuur
headwall
fronton (van b.v. kerk)
curved gable
fronton / timpaan / geveldriehoek
pediment
functionalistisch (bouwkunde)
functional
fundament
fundament
fundament
furnace bed
fundament / fundering (van huis / gebouw)
footing
fundament, fundering
foundations
fundering
foundation
fundering
raft
funderingen aanbrengen / (aan)leggen
lay (the) foundations
funderingput
building excavation for foundations
funderingsbout
foundation bolt
funderingsdiepte
foundation depth
funderingsmateriaal
ballast
funderingsput
foundation pit
funderingsput
foundation pit
funderingstekening
layout of foundations
funderingstheorie
foundation theory
fysica
physics
gaas
mesh
gaas
mesh
galerij (bouwkunde)
gallery
galerij (van flat)
access balcony
galerijflat
apartment house (with access balconies)
galerijflat / flatgebouw
apartment building
galerijwoning / flat
gallery appartment
galerijwoning / flat
gallery flat
galilea / voorkerk / voorportaal
galilee
galmbord (b.v. in kathedraal)
louvre-board
galmgat (kerk)
belfry window
gang
course
gang
hallway
gangvergelijking
momentum equation
garage; stalling
garage
garagedeur
garage door
Garantie-instituut Woningbouw
Guarantee Institute for Building Industrie
gargouille / waterspuwer
rain spout
gas
gas
gasbeton
air-entrained concrete
gasbrander
gas burner
gasdruk
gas pressure
gasdynamica
gas dynamics
gasfitter / loodgieter
gas fitter
gasfitterstang / pijptang
gas pliers
gasgeiser
gas water heater
gasleiding
gas main
gasmakser / beademingsapparaat
respirator
gasmeter
gas meter
gasslot (op boiler)
gas tap
gasstraal
gaseous jet
gastoestel
gas appliance
gasturbine
gas turbine
gaten maken in / drevelen / stampen (van gaten)
punch (ww)
geaard
grounded
geaard / met randaarde
earthed
gebedszaal (van moskee)
prayer hall
gebitumineerde dakbedekking
asphalt-impregnated paper roof(ing)
gebluste kalk
hydrated lime
gebluste kalk
slaked lime
gebogen beitels
bent tools
gebogen beitels
cranked tools
geboorte / voet (van boog / gewelf)
spring
geboorte / voet (van boog / gewelf); aanzetsteen
springer
gebouwenbeveiliging
building protection
gebouwenbeveiliging
building security
gebouwencomplex
building complex
gebouwenonderhoudsdienst
building maintenance service
gebroken dak / mansardedak
curb roof
gebruiker
user
gecementeerd
cemented
gecombineerde cirkel- en handzaag
combined circular saw and handsaw
geconstrueerde ligger / samengestelde draagbalk, ligger
built-up girder
gedaanteleer
morphology
gedolven steen
quarry run
gedrongen bouw
compact construction
gedrukt (van boog)
surbased
gedrukt gewelf / segmentgewelf
surbased vault
gedrukte boog / korfboog
surbased arch
geforceerd heetwatersysteem
pumped hot water system
gegalvaniseerd
galvanised
gegoten glas
cast glass
gegraven dok
graving dock
gehamerd
hammered
gehoekte sleutel
valve seat wrench
geiser
geyser
geiser / gasboiler
geyser
geiser of boiler
hot water heater
gekanteeld
embattled
gekantrecht bouwhout
squared timber
gekantrecht hout
square edged timber
gekantrecht hout
squared board
gekantrecht hout
trimmed board
geknikt torendak
sloped turret
gekoppelde sluis
chain lock
gekoppelde stijlen
principal post
gekoppelde zuil (in b.v. kerk)
twin columns
gekoppelde zuil / bundelzuil
clustered column
gelaagd
stratified
gelaagd glas
laminated glass
gelaagdheid
stratification
gelamineerd hout
glulam timber
gelamineerd hout
laminated timber
gelast
welded
gele klinker
Flemisch brick
geleidbaarheid
conductivity
geleidedrempel
guide sill
geleidelijke sluiting
gradual closure
geleidelijke vernauwing
gradual constriction
geleidelijke verwijding
gradual enlargement
geleidelijke verwijding
gradual expansion
geleiderail / looprail; rijwiel (van eenloopkat of hijskraan); loper, traploper
runner
geleiderinstelling (zaagbank)
rip fence guide
geleiderliniaal (op zaagbank)
rip fence rule
geleidersleuf (op zaagbank)
rip fence slot
geleidervergrendeling (b.v. op zaagbank)
rip fence lock
geleideschoep
guide vane
geleideschoep
vane
geleidewerk
guide
geleidewerk
guide work
geleidingdbrug (op zekeringkast)
bonding terminal
geleidingsgat
dowel hole
gelijkmatig verdeelde belasting
uniformly distributed load
gelijkvormigheid
similarity
geluid
Bound
geluidabsorberend materiaal
acoustic material
geluidabsorberend materiaal
sound-absorbing material
geluidsgolf
sound wave
geluidsisolatie / geluidwering
sound insulation
geluidsscherm
acoustic fence
geluidsscherm
acoustic screen
gemaal
pumping station
gemeenschappelijk riool
common sewer
gemeentearchitect
city architect
gemengd stelsel
combined system
gemetalliseerd behang
metallic paper
gemetseld(e) ... / bakstenen ...
brick (bn)
gemetselde boog
masonry arch
gemetselde fundering
brick foundation
gemetselde fundering
brickwork foundation
gemetselde muur
brick and mortal wall
gemetselde muur
mortar wall
gemetselde pijler
masonry pier
gemetselde schoorsteen
brick chimney
generator
generator
geodesie
geodesy
geofysica
geophysics
geografische breedte
latitude
geografische lengte
longitude
geograrisch noorden
geographic north
geograrisch noorden
true north
geologie
geology
geometrisch maaswerk
geometric tracery
geomorfologie
geomorphology
Georgian ( m.b.t. de tijd van George I tot IV of George V en VI )
Georgian
geotectoniek
geotectonics
geothermische gradient
geothermic gradient
gepantserde / geïsoleerde kabel
armoured cable
geperforeerd hardboard
perforated hardboard
geplastificeerd
plastic-coated
geplastificeerd hardboard
plastic-coated chipboard
geprefabriceerd / prefab
prefab(ricated)
geprefabriceerde elementen
precast elements
geprefabriceerde woning / prefab-woning
prefab(ricated) housing
geraamte / skelet; zijkant en uiteinde van betonblok
shell
geraveld
tee-joined
geredschapspaneel / gereedschapsrek
tool rack
gereedschap(en)
tools
gereedschapsberging
tool shed
gereedschapset
tool kit / set
gereedschapshouder / gereedschapsriem
toolbelt
gereedschapskast
tool cabinet
gereedschapskast
tool cupboard
gereedschapskist
tool box
gereedschapskist van behanger
paperhanging kit
gereedschapskoffer
tool case
gereedschapsset
tool kit
gereedschapstas
toolbag
geribde bout
knurled bolt
gescheiden stelsel
separate system
gesloten leiding
closed conduit
gesloten veelhoek
closed traverse
gesmeed staal
hammered steel
gespiegeld model
mirror image model
gesprongen breuksteen
quarry blast
gestabiliseerd (van grond / zand / grind)
consolidated
gestabiliseerde grond
stabilized soil
gestoten naad (behangen)
butted paper edges
gestreept glas
line(d) glass
getand
toothed
getande bek (van tang)
toothed jaw
getande rand / tanding
toothing
getij
tide
getijberekening
tidal calculation
getijberekening
tidal computation
getijbeweging
tidal motion
getijcentrale
tidal power station
getijconstante
tidal constituent
getijdenleer
theory of tides
getijdok
tidal dock
getijenergie
tidal energy
getijgebied
tidal region
getijgeul
tidal channel
getijgolf
tidal wave
getijgrens
tidal limit
getijhaven
tidal harbour
getijhoogte
tidal level
getijinlaat
tidal inlet
getijkrachtcentrale
tidal power station
getijkromme
tidal curve
getijmodel
tidal model
getijopwekker
tide generator
getijregistreerapparaat
marigraph
getijrivier
tidal river
getijsluis
tidal sluice
getijstroming
tidal flow
getijstroom
tidal current
getijtafel
tide table
getijtheorie
theory of tides
getijturbine
tide turbine
getijverschuiving
tidal lag
getijverwekkende kracht
tide-generating force
getijvoorspelling
tide prediction
getijwaarnemingspost
tidal station
getijwaterkracht
tidal water-power
getijwaterkrachtcentrale
tidal power station
getijwerk
tide work
getrapt (bouwkunde)
crow-stepped
getrapte bemaling
drainage by pumps in series
getrapte bemaling
drainage by wellpoints in series
getrapte leiding
cascade
geul
channel
geulenstelsel
channel system
geulmethode
channel method
gevel
housefront
geveldoorvoering
exterior wall duct
gevelisolatie
facade insulation
gevellijst / windveer
bargeboard
gevellijst / windveer
verge-board
gevelsteen / verblendsteen / bekledingssteen
facing brick
geverfd / geschilderd
painted
gevlochten brugdek
woven deck / decking
gewapend beton
ferroconcrete
gewapend beton
reinforced concrete
gewapend beton
reinforced concrete
gewapend staal
reinforced steel
gewapend-betonskelet
ferroconcrete construction
gewapend-betonskelet
ferroconcrete frame
gewapend-betonskelet
ferroconcrete skeleton construction
gewapend-betonskelet
reinforced concrete (ferroconcrete) construction
gewapend-betonskelet
reinforced concrete (ferroconcrete) frame
gewapend-betonskelet
reinforced concrete (ferroconcrete) skeleton construction
gewapend-betonvloer
reinforced concrete floor
gewelf / overwelfsel / boog; grafkelder; wijnkelder; kerker; ondergrondse opbergplaats / bewaarplaats
vault
gewelfd
pulvinate
gewelfkap
trough
gewelfkap / gewelfkluis
web
gewelfkap / trompetgewelf
concha
gewelfrib
cross rib
gewelven / overwelfsel / gewelf
vaulting
geweven patroon (van parketvloer)
basket weave pattern
gewichts-boogmuur
gravity-archdam
gewichtsmuur
gravity dam
gezaagd hout
sawn timber
gezaagd hout / timmerhout / halfbewerkt hout
lumber
gezandstraald
sandblasted
geëmailleerd / geglazuurd (met email)
enamelled
geëmailleerd glas
enameled glass
geëmailleerd glas
enamelled glass
geïsoleerde handvat (b.v. van spanningzoeker)
insulated handle
giek
boom, jib
giek (van hijskraan en ook van graaftoestel)
boom
gietbeton
pouring concrete
gietbouw
pouring work
gietgat
grouting hole
gietijzer
cast iron
gietijzer
cast iron
gips
gypsum
gips
plaster of Paris
gipsbeker
plaster cup
gipsblok
plaster block
gipsplaat
gypsum lath
gipsplaat; muur van gipsplaten op staanders
plasterboard; drywall
gipsplaat
sheet rock
gipsplaten
lightweight building board
gipstegel
gypsum tile
gistingstank
digestion tank
glad maken / gelijk maken; (schoon / glad)voegen (van metselwerk)
flush (ww)
gladschaaf / vlakschaaf / blokschaaf
smoothing plane
glanmoer / pakkingmoer; wartel (m.b.t. pakkingbus)
gland nut
glansverf
gloss (paint)
glas
glass
glas-in-lood
leaded glass
glas-in-loodraam
leaded light
glas-in-loodraam
leaded light
glasbewerker / glassnijder (persoon); glassnijder (werktuig)
glass cutter
glasbewerkerswerkplaats
glazier's workshop
glasboor
glass drill
glasbreektang / de glastang
glass pliers
glasdriehoekje
glazing sprig
glasgeïsoleerde tank (van boiler)
glass-lined tank
glasjaloezie
louvre window
glaskunstenaar
decorative glass worker
glaslat
glazing bead
glaspapier / schuurpapier (met glas)
glass paper
glaspen
glazing nail
glaspen
glazing point
glasslijper
glass grinder
glassnijder met stalen wieltjes
steel glass cutter
glassponning
feather edge
glassteen (voor lichtdoorlatende wanden)
glass block
glasstift (bij glasbewerking); draadnagel met verloren kop / hardboardspijker
panel pin
glasvezel
glass fibre
glasvezel / glaswol / fiberglas
fibreglass
glaswol
glass wool
glaszetter (persoon); polijststeen / polijstschijf
glazier
glaszijde (soort glasvezel)
glass silk
glazen bouwsteen
glass brick
glazen dak
glass roof
glazen dak
glassed roof
glazen erker; serre
sun lounge
glazen erker; serre
sun parlor
glazenier
building glazier
glazenmakersbeitel
sash mortise chisel
glazenmakershamer / de glashamer
glazier's hammer
glazuur
frit
gletscher
glacier
gleuf / sleuf
slot
glijdvlak
plane of rupture
glijdvlak
sliding plane
gloeidraad (in lamp)
filament
gloeidraadsteun
filament support
gloeilamp
bulb-light
gloeilamp
incandescent bulb / lamp
glooiing
slope
glutinelijm
animal glue
glutinelijm
Scotch glue
goederenlift
goods lift
goederenlift, takel
hoist
golfaanval
wave attack
golfanalysator
wave analyzer
golfanalyse
wave analysis
golfbeeld
wave pattern
golfbeweging
wave motion
golfbreker
breakwater
golfdal
wave trough
golfdempend
wave damping
golfdempend strand
expending beach
golfdemping
wave damping
golfdoordringing
wave penetration
golfdruk
wave pressure
golfenergie
wave energy
golffront
wave front
golfgroep
wave group
golfhoogte
wave height
golfhoogtemeter
wave-height recorder
golfhoogteverdeling
wave-height distribution
golfkam
wave crest
golfklap
wave impact
golfkracht
wave force
golflengte
wave length
golfmachine
wave generator, wave machine
golfmechanica
wave mechanics
golfmeetpaal
wave-recorder pile
golfmeting
wave measurement
golfopwekking
wave generation
golfoverslag
wave overtopping
golfpatroon
wave pattern
golfperiode
wave period
golfplaat
corrugated iron
golfplaat
corrugated sheet
golfplatendak
corrugated asbestos cement roof
golfprofiel
wave profile
golfregistrator
wave recorder
golfrichting
wave direction
golfrichtingsmeter
wave direction meter
golfschot
wave generating flap
golfslag
wave action
golfspectrum
wave spectrum
golfsteilheid
wave steepness
golfstoot
wave impact
golftheorie
wave theory
golftop
wave crest
golftrein
wave train
golfuitbreiding
wave diffraction
golfvergelijking
wave equation
golfverschijnsel
wave phenomenon
golfvervorming
wave deformation
golfvoorspelling
wave prediction
golfvoortplanting
wave propagation
golfvormige plaat
corrugated iron
golfweerstand
wave resistance
golfwerking
wave action
goot
flume
gootsteen, spoelbak
sink
gordelboog
transverse arch
gordelboog
traverse arch
gordijnboog
tented arch
gordijngevel / vliesgevel
curtain
gordijngevel / vliesgevel; gordijn / courtine (van vesting)
curtain wall
gordijnrail
curtain track
gordijnroede / gordijnrail
curtain rail
gording
wale
gording
waling
gording (van dak)
purlin(e)
gotiek
Gothic
gotisch
Gothic (bn)
graadmeting
triangulation
graafarm
arm
graafarm
backhoe
graafarm (op wiellader)
backward bucket
graafarmbediening
backhoe controls
graafarmcilinder
arm cylinder
graafmachine (merknaam)
JCB (BE)
graafmachine (op banden)
hydraulic shovel
graafwerk
excavation
graafwerktuig
excavating machine
graatbalk
hip beam
graatbalk / graatspar; hoekkeper (van dak)
hip rafter
graatspar / graatbalk (bouw)
arris beam
graatspar / hoekkeper (van schilddak)
hip
gracht (b.v. rond kasteel)
fosse
gradenboog
protractor
gradenboog / hoekmeter
protractor
grafnis
tomb recess
grafnis (b.v in klooster)
arcosolium
graniet
granite
graniet
granite
granito
granito
grasberm
grass berm
grasmat
turf
graszode / plag; gras(veld) / grasmat / zode
turf
graven
dig
graven
dig
grenenhout
pine
grensdiepte
critical depth
grensduur
minimum duration
grenshoek
boundary angle
grenslaag
boundary layer
grenslaagtheorie
boundary layer theory
grenslaagverschijnsel
boundary layer phenomenon
grenspeil
high water level with an accepted exceedence rate
grensstroomsnelheid
critical velocity
grensverhang
critical slope
grensvlak
boundary
grensvlakenergie
boundary energy
grenzen aan / gebouwd zijn tegen
abut
greppelen
trench
greppelfrees
ditcher
greppelfrees
trencher
gresbuis
glazed stoneware pipe
gresbuis
vitrified tile
gribbel
gribble
griend
osier bed
grijp(er)kraan
grabbing crane
grijper
grab
grijperbaggermolen
grab dredger
grijperbak
grab bucket
grijperkraan
grab dredger
grind
gravel
grind
gravel
grindbeton
gravel concrete
grindnest
honeycomb
grindpleister / grindsteen
pebble dash
grindwinning
gravel mining
griptang
grip plier
griptang
locking pliers
griptang
mole plier
griptang
mole wrench
groef
groove
groef (langs een kraal in lijstwerk)
quirk
groef / gleuf / voor / sponning
groove
groef; reepje hout
spline
groefschaaf / bovenfrees
router
groenhart
greenhart
groenvoorziening
landscaping
groepenbord / verdeelbord (elektr.)
fuse board
groepssnelheid
group velocity
groeve
quarry
groeven (m.b.v. een guts) / (uit)gutsen / uitsnijden / uitsteken / uithollen (met gutsbeitel)
gouge (ww)
grond
soil
grond; snijkant (van spiraalboor)
land
grondavegaar
earth auger
grondbalk (onderste laag steen of hout van gebouw)
mudsill
grondbalk (van skelet); vorstrand (van fundering)
sill plate
grondbalk / grondplaat / drempel / grondslag
ground sill
grondbalk / grondplaat / drempel / grondslag
groundsel
grondboor
earth auger
grondboring
soil boring
gronddicht
impermeable
gronddruk
earth pressure
grondduiker
inverted siphon
grondeffect machine
ground-effect machine
gronden / grondverven
prime
grondgraafmachine
steam shovel
grondijs
anchor ice
grondijs
ground ice
grondkerend
earth retaining
grondlaag
earth layer
grondlaag
priming coat
grondlaag
stratum
grondlaag (b.v. bij verf- en pleisterwerk)
base coat
grondlaag / basislaag (verf)
ground coat
grondleiding (riolering)
building drain
grondlichaam
earth body
grondmechanica
soil mechanics
grondmonster
soil sample
grondmonsternemer
soil sampler
grondmorene
ground moraine
grondneer
bottom eddy
grondonderzoek
soil survey, soil investigation
grondpapier
back paper
grondpapier
priming paper
grondpapier (behangen)
backing paper
grondpapier (behangen)
lining paper
grondplaat (b.v. bij vesting)
ground sill
grondplaat (van slot)
back plate
grondplaat (van slot)
strike plate
grondschaaf (handwerktuig); boorschaaf; sponningschaaf
router plane
grondschaafbeitel
router iron
grondslag
grade
grondslag
subsoil
grondsoort
soil
grondspanning
ground pressure
grondspanning
ground stress
grondstructuur
structure of the soil
grondtransport
ground transport
grondverbetering
ground improvement
grondverbetering
soil improvement
grondverbetering
soil improvement
grondverdichter
soil compactor
grondverdichting
soil compaction
grondverf / grondlaag
ground colo(u)r
grondverf / primer
priming
grondverf; voorstrijkmiddel
primer
grondverzet
digging
grondverzet
earth moving
grondverzet, verwerken van grond
earth moving
grondverzetmachine
earth-moving machine
grondwater
ground water
grondwater
ground water
grondwaterbalans
ground-water balance
grondwaterbemaling
ground-water pumping
grondwaterbeweging
ground-water motion
grondwaterdruk
ground-water pressure
grondwatermodel
ground-water model
grondwaterpeil / grondwaterspiegel
ground water table
grondwaterpotentiaal
ground-water potential
grondwaterspanning
ground-water pressure
grondwaterspiegel
water table
grondwaterstand
ground-water level
grondwaterstroming
ground-water flow
grondwaterstroom
ground-water current
grondwaterstuwend
impervious
grondwaterverhoging
ground-water raising
grondwaterverlaging
ground-water lowering
grondwaterverontreiniging
ground-water pollution
grondwaterverzilting
salt-water intrusion in the ground
grondwatervoerend
aquaferous
grondwatervoerend
aquiferous
grondwaterwerken
ground-water works
grondwerk
earthwork
grondwerk
earthwork
grondwerk
ground work
grondwerker
groundworks
grondwerker
navvy
grondwerker (persoon)
navvy
grondzee
ground swell
groot raam
flower window
grootheid
quantity
grote zaal (b.v. van kasteel)
great hall
grotwoning
cave dwelling
groutanker
grouted anchor
guirlande
garland
guts / gutsbeitel / slagbeitel / steekguts; groef
gouge
gutsboor
gouge bit
gutsbrander
gouging torch
gutta percha
gutta percha
gyroliet
gyrolite
haak (i.v.m. dakbedekking)
hod hook
haaklas (houtverbinding)
simple scarf joint
haakse opzetscharnier
hook-and-ride band
haakse polijstmachine
angle polisher
haakse schroevendraaier-boormachine
right angle drill
haakse slijper
angle grinder
haaksleutel
hook wrench
haaksleutel / hoeksleutel
hook spanner
haaksleutelmoer
hook spanner nut
haakstuw
hocked gate
haalgolf
stern wave
haalijzer
shoulder iron
haalkruis
mooring cross
haalpen
toggle
haan (in slot)
follower
haardplaat
fire back
haarvat
capillary
haf
haff
hagioscoop (kijkgat in wand van kerkkoor met uitzicht op het altaar)
hagioscope
hakbeitel
boaster
hal / vestibule
hall
halfaamdelljkse ongelijkheid
fortnightly inequality
halfkoepel
semidome
halfmat (van verf) (halfmatte verf)
semi-matt
halfmat (verf / lak / vernis) (halfmatte verf)
semi gloss
halfronde vijl
half round file
halfsteensmuur
half-brick wall
halfsteensverband
stretching bond
halfsteensverband (metselwerk)
stretching bond
halfsteenverband / strekse verband (metselpatroon)
stretcher bond
haling
surge
halogeenlamp
halogen lamp
halogeenlamp
halogen light bulb
halogeenlamp
tungsten halogen bulb
halogeenlamp (breedstraler)
halogen beam
halsbeugel
anchor and collar
halve boog (bouw)
haunched arc
hamer
hammer
hamerbaan
hammer face
hamerbijl
hammer axe
hamerbout
hatchet (soldering) iron
hamerbout
hatchet soldering iron
hamereffect
hammer-finish
hamereffectverf
hammer-finish paint
hameren
hammer (ww)
hamerklauw
hammer claw
hamerkop
hammerhead
hamerkopbout
hammerhead bolt
hamerkopbout
tee-head bolt
hamerpen
hammer edge
hamerplug
masonry plug
hamerslag
hammer blow
hamerslag
hammer-stroke
hamerslag (wegspringende schilfers)
hammerscale
hamersteel
hammer handle
hamervormige soldeerbout
hammerhead soldering iron
handbezem (veger)
besom
handbijl / hakbijl / kleine bijl
hatchet
handboor; handboormachine
hand drill
handboormachine
hand drilling machine
handdouche
portable shower head
handgereedschap
hand tools
handgereedschap
in hand tools
handgreep
fixed handle
handgreep
grip handle
handgreep
guide handle
handgreep
knob handle
handgreep (op handboor)
side handle
handgreep / kruk / knop
pull
handkar
handcart
handkruk (van handboor)
turning handle
handschoenen
gauntlet
handschroef
handvice
handschroef / (kleine) bankschroef)
vice / vise
handspuit
hand spray
handvat
main handle
handzaag
handsaw
hanenbalk (van dak); (AE) spoorbiel(s) / dwarsligger (voor verrijdbare hijskraan)
ties
hanepoot
tripod-dolphin
hanepootsleutel
claw foor spanner
hang- en sluitwerk
door and window furniture
hangbrug
suspension bridge
hangend versiersel
pendant
hangende onderslagbalk (van dak)
summer (summer beam)
hanger (van brug)
hanger
hanger (van brug)
suspender
hangkoord
suspension rope
hangladder
hook ladder
hangslot
padlock
hangstijl (van deur of raam)
hanging stile
har
post of a lock gate
hard gesteente
rebel rock
hardboard
hardboard
hardboard / vezelplaat
fibreboard
hardhout
hardwood
hardhout
hardwood
hardhouten
hardwood (bn)
hardingsmiddel
hardening
hardingstemperatuur; nabehandelingstemperatuur (beton)
curing temperature
hardmetaalgereedschap
tungsten carbide tool
hardsoldeer
brazer
hardsoldeer
hard brazing
hardsoldeer
hard solder
hardsoldeermal
brazing preform
hardsoldeermassa
brazing compound
hardsteen / natuursteen
ashlar (stone)
harmonicadoor
concertina-type folding door
harmonicawand
folding partition
harpstuk (van trap)
skirting
hars
resin
hart op hart
center to center
hart-op-hart
centre to centre
hartlijn
center line
hartlijn (bouwkunde)
centre line
hartplaat
heart plank
hartplaat
heartwood plank
haspel
reel
haut-reliëf / hoogreliëf
high relief
haven
harbour
havenbekken
harbour basin
havendam
mole
havengebied
harbour region
havengetal
mean establishment
havengeul
harbour channel
havenhoofd
mole
haveningang
harbour entrance
haveningang
harbour entry
havenkom
harbour basin
havenmeester
chief harbour officer
havenmodel
harbour model
havenmond
harbour mouth
havenmuur
mole
haventijd
mean establishment
haventoegang
harbour entrance
havenwerken
harbour works
hechtnietapparaat
stapler
hechtnietapparaat
stapling machine
hechtpleister
adhesive plaster
hechtpleister
sticking plaster
hechtwater
held water
heetwaterafvoer (radiator)
hot water outlet
heetwaterstijgbuis
hot water riser
heetwatersysteem
hot water circuit
heetwatersysteem
hot water system
heetwatertoevoer / heetwaterpijp
hot water supply
hefarm (van graafmachine)
lift arm
hefarmcilinder
lift arm cylinder
hefboom
lever
hefboom
trip lever
hefcilinder (b.v. op graafmachine)
boom cylinder
hefcilinder (op bulldozer)
blade lift cylinder
hefdeur
draw door
hefdeur
lift gate
hefketting (wc)
lift chain
hefkruk (b.v. van kolomboormachine)
feed lever
hefportaal
lift-gate portal
hefsnelheid
lifting velocity
hefwerk
lift
hefwerk
ship lift
heiblok
beetlehead
heiblok
drop
heiblok
hammer
heiblok
monkey
heiblok
pile hammer
heiblok
ram
heiblok
tup
heien
drive piles
heien
ram (piles into the ground)
heien; aanstampen(van beton)
tamp
heiformule
piling formula
heistelllng
pile driver
heistelllng
pile frame
heitoestel
pile-driver
hekgolf
stern wave
hekpaal (van beton)
concrete fence post
hel
storage lake
hellend vlak
incline
hellingmeter
batter level
hellingmeter
clinometer
hellingsmeting
slope measurement
helm
marram grass
helm; (inf.) bouwvakker
hardhat
helm; lashelm
helmet
helmbepoting
marramgrass planting
hemelboom / nokbalk
ridge bar
hemelpool
celestial pole
hemelwater
rain water
hemelwaterafvoer
rainwater discharge
hendel / (hand)greep / kruk / hebfoom / hefarm; zwengel (van pomp); klavier (van slot)
lever
herbebossing
reafforestation
herboomarm
lever arm
herbouwen / verbouwen / opknappen
rebuild
herbouwwaarde
rebuilding cost(s)
herenhuis; (BE) flatgebouw; (vero.) woonstee / woonplaats / woning
mansion
herme (stenen zuil met (Hermes)kop)
herm
het aanbrengen van omlijning (b.v. i.v.m. schilderwerk)
outline drawing
het aansluiten van bladgoud (b.v. bij schilderwerk)
sizing gold leaf
het geraamte in elkaar zetten; bouwen / construeren; omlijsten; draagstel (van trap(je))
frame (ww)
het lakken
varnishing
het lezen van een plan
reading plans
het overtrekken van een tekening (i.v.m. schilderwerk)
pouncing
het spuiten
spraying
het ter steek spijkeren
skew nailing
het voorbereiden / voorbereiding(en) / voorbehandeling / het voorbehandelen
preparation
heteluchtpistool
heat gun
heteluchtpistool
hot air gun
heteluchtrooster
warm air outlet
heteluchtsysteem
forced warm-air system
hevel
siphon
heveloverlaat
siphon spillway
hiel
heel
hiel (van schaaf of zaag)
heel
hijsarm / giek (van hijskraan)
jib
hijsblok (aan hijskraan)
hoisting block
hijsinrichting
hoisting system
hijsinrichting
hoisting device
hijskabel
bearer cable
hijskraan
crane
hijstouw
rope-pulley hoist
hijstouw / hijskabel; optrektouw (schuifladder)
hoisting rope
hijswerktuig
hoisting device
hittebestendig glas
fire-resisting glass
hobbymesje
craft knife
hobbymesje
hobby knife
hobbymesje
utility knife
hodometer
odometer
hoefijzerboog
horseshoe arch
hoek
corner
hoek
angle
hoek van bouwplanken; profiel
profile
hoek(steen) (vero.)
coin
hoekbeitel / kantbeitel
corner chisel
hoekfrees
angle cutter
hoekijzer / hoekstaal
angle iron
hoeklashoeknaad
fillet weld
hoeklasmeter
fillet gauge
hoeklasmeter
weld gauge
hoeklassen
fillet welding
hoekmeter / graadboog; hoogtemeter
quadrant
hoekmeting
angle measurement
hoeksnelheid
angular velocity
hoekspiegel
mirror
hoekspiegel
optical square
hoekstaal
angle
hoekstaal
angle section
hoeksteun / hoekijzer
angle bracket
hoekstijl / staander (van (hout)skelet)
corner stud
hoektoren
angle tower
hoektoren
corner tower
hoektoren
corner turret
hoektroffel
angled float
hoektroffel
corner trowel
hoekversnelling
angular acceleration
hoge schoorsteenpijp
stalk
hogebochtscharnier
cranked hinge
hogedrukspuit
pressure washer
hoger dan één verdieping
colossal
Hollandse pan
double hollow tile
holle (bak)steen
hollow brick
holle (bouw)steen
hollow block
holle kroonlijst / verwulfd uitstek
cove
holle kroonlijst / verwulfd uitstek (i.h.b. bij verbinding van muur en plafond) / de koof
coving
holle pan
hollow tile
holle pan
pantile
holle ruimte
void, voidsratic
hollebaksteenvloer
hollow-brick floor
hollewandplug
expansion blot
holpijp (loodgieterij)
hollow punch
homogene stroming
hollogenous flow
hoofdaannemer
main contractor
hoofdafvoerleiding / hoofdretourleiding
main return pipe
hoofdbalk / kapspant; opdrachtgever
principal
hoofdbaluster (van trap)
newel post
hoofdgeul
main channel
hoofdingang
main entrance
hoofdkanaal (b.v. van verwarmingssysteem)
main duct
hoofdkoepel
main dome
hoofdkolom
tree column
hoofdontluchting (loodgieterij)
main circuit vent
hoofdportaal
main portal
hoofdriool / hoofdafwatering / huisriool
main drain
hoofdschakelaar
main switch
hoofdschakelaar (zekeringkast)
main circuit breaker
hoofduitvoerder
builder's manager
hoofdverdeelleiding
main distribution pipe
hoofdverdieping / begane grond
main floor
hoofdvoedingskabel
main power cable
hoofdvoedingsleiding / hoofdtoevoerleiding
main supply pipe
hoogbouw
high-rise development
hoogbouw
multistorey buildings
hoogdrukcentrirugaalpomp
multi-stage centrifugal pump
hoogdrukwaterkrachtcentrale
high-head water-power station
hooglepel
power shovel
hooglepel
scoop shovel
hoogovencement
blast-furnace cement
hoogovenslakken
blast-furnace slags
hoogspanning
high voltage
hoogspanningstester
high-voltage tester
hoogte-instelling
height adjustment
hoogte-instelling van zaagblad
blade height adjustment
hoogteligging
altitude
hoogteligging
elevation
hoogteligging
level
hoogtelijn
contour
hoogtemerk
bench mark
hoogtemeter
altitude meter
hoogtemeting
elevation measurement
hoogwaardig
high-grade
hoogwaterafvoerregeling
flood control
hoogwaterafvoerverbetering
flood routing
hoogwaterarvoer
flood-water discharge
hoogwaterbeheersing
flood ccntrol
hoogwaterberekening
flood computation
hoogwaterberm
flood berm
hoogwatermerk
flood mark
hoogwaterontlasting
flood-water discharge
hoogwatervoorspelling
flood routing
hoongeleide (op beitels en frezen)
honing guide
hoonsteen
honing stone
hopper
hopper
hopperzuiger
hopper dredger
hor
mosquito screen
horizontaal
horizontal
horizontaal
level
horizontaalstellen
level
horizontale beboording
horizontal boarding
horizontale druk
thrust
horloge(makers)schroevendraaier
watchmaker's screwdriver
houder voor tl-buis
bracket for fluorescent tubes
hout
timber
hout
wood
hout
wood
hout(vezel)structuur
wood structure
houtaantastend zeedier
marine borer
houtafmeting
wood size
houtbedekking
wood lining
houtbedekking / houtbekleding
wood lagging
houtbeitel
wood chisel
houtbeits
wood mordant
houtbeits; houtkleur (na het beitsen)
wood stain
houtbekleding
wood covering
houtbewerking
wood working
houtbewerkingsmachine
woodworking machine
houtblokjesvloer
woodblock paving
houtboor
wood bit
houtboor
wood drill
houtcement
wood cement
houtconserveermiddel
wood preservative / wood preserving agent
houtconservering
wood preservation (treatment)
houtconstructie
wooden structure
houtdraad
wooden screw thread
houtdraadsnijmachine
wood screw cutting machine
houtdraaibank
wood lathe
houtdraaibank
wood turning lathe
houtdraaiwerk
wood turnings
houten ... / van hout
wooden ...
houten balk
wooden beam
houten balklaag
joisted floor
houten betimmering
wooden partition
houten blokje / ingemetseld stuk hout; vak (in vakwerk)
nog
houten buitenwand
timber wall
houten dak
wooden roof
houten hamer
beater
houten hamer
wooden hammer
houten lat
wooden lath
houten ligger
timber beam
houten nagel
wooden dowel
houten nagel
wooden peg
houten paneel
wood panel
houten rasterwerk
wooden lattice
houten spant
wooden truss
houten vloer
timber flooring
houten vloer / plankenvloer
wooden floor
houten vloer; parket
wood flooring
houten zoldertrap
wooden steps and balustrade
houtfrees
wood cutter
houthars
wood resin
houtimpregnatie
wood impregnation
houtkever
furniture beetle
houtkit
wood filler
houtkop
bolt head
houtkrullen
wood shavings
houtlas / houtverbinding
wood joint
houtlas / houtverbinding
wooden joint
houtlijm
joiner's glue
houtlijm
wood glue
houtlijm
woodworker's glue
houtlijm
woodworking adhesive
houtluis
wood louse
houtmarkt
lumber market
houtmeel / fijn zaagsel
wood dust
houtmeel / fijn zaagsel
wood flour
houtmijt
wood pile
houtmonster
wood sample
houtnerf
wood grain
houtolie
wood oil
houtopslag
stack of boards (planks)
houtprofiel
wood moulding
houtrasp
wood rasp
houtrasp, schaafrasp
rasp
houtschroef
wood screw
houtskelet
wooden frame
houtskeletbouw
timber-framed
houtskeletconstructie
wooden frame construction
houtslagboor
double-twist auger bit
houtsnijder; graveur; beeldhouwer
carver
houtsnijwerk
wood carving
houtsnijwerk / traceerwerk
tabernacle-work
houtsoort(en)
wood species
houtspaan / houtspaander
wood chip
houtspaander
shaving
houtstapel
stacked shutter boards (lining boards)
houtsteen
woodstone
houtteer
wood tar
houttin
wood tin
houtverbinding
timber joint
houtverbinding
wood joint
houtverwerking
wood processing
houtvezel
woodfibre
houtvezelbeton
woodfibre concrete
houtvezelbord
woodfibre building board
houtvijl
wood file
houtvlot
log float
houtwaren
wooden wares
houtwaren
woodware
houtweefsel
woody tissue
houtwerk; houtbewerking; aftimmering
woodwork
houtwesp
woodwasp
houtwol
woodwool
houtwolcement
woodwool cement
houtwolcementplaat
woodwool cement slab
houtwolkoord
woodwool cord
houtwolvezel
woodwool fibre
houtworm
wood fretter
houtworm
woodworm
houtzaag
wood saw
houtzagerij
sawmill
houtzwam
wood fungus
huidwrijving
skin friction
huis (b.v. van boor)
housing
huis (van bijl)
hatchet eye
huis met houtskelet
frame house
huis, woning
house
huishoudtrap
A-frame ladder
huishoudtrapje
platform ladder
huistelefoon
house telephone
huisvuilverkleiner / afvalverwerker
waste disposal unit
hulpstof / toeslagmateriaal
additive
hulpstukken
attachments
huurwoning
rented house
hydratatie
hydration
hydraulica
hydraulics
hydraulicus
hydraulician
hydraulisch
hydraulic
hydraulisch gereedschap
hydraulic tools
hydraulisch glad
hydraulic smooth
hydraulisch ruw
hydraulic rough
hydraulische cilinder
elevating cylinder
hydraulische gelijkvormigheid
hydraulic similarity
hydraulische machine
hydraulic machine
hydraulische pers
hydrostatic press
hydraulische pers
hyrlraulic press
hydraulische straal
hydraulic mean depth
hydraulische straal
hydraulic radius
hydraulische vijzel
hydraulic jack
hydraulische vormgeving
hydraulic performance
hydro-elektrische centrale
hydro-electric power station
hydrocentrale
hydro-electric power station
hydrocycloon
hydrocyclone
hydrodynamica
hydrodynamics
hydrografie
hydrography
hydrologie
hydrology
hydroloog
hydrographer
hydromechanica
hydromechanics
hydrometer
hydrometer
hydrometrie
hydrometry
hydrostatica
hydrostatics
hydrostatische druk
hydrostatlc pressure
hydrostatische paradox
hydrostatic paradox
hygrometer
hygrometer
hygrometrie
hygrometry
hygroscopisch
hygroscopic
hypocaustum (bouwkunde)
hypocaust
hypostyl (door zuilen geschraagd)
hypostyle
hypotheekbank / bouwfonds
building and loan association
hypotheekbank / bouwfonds
building society
hypotrachelium (Griekse tempel)
gorgerin
ideale vloeistof
ideal fluid
idem
aquaduct
idem
Bauhaus
idem
kilowatt
idem
mausoleum
idem
workmate
idem (b.v. in Romeins huis)
vestibule
idem (bouwkunde)
acroterion
idem (bouwkunde)
arcade
idem (bouwkunde)
crepidoma
idem (bouwkunde)
euthynteria
idem (bouwkunde)
gutta
idem (bouwkunde)
impost
idem (bouwkunde)
tablinum
idem (bouwkunde)
triforium
idem (bouwkunde, Romeins)
impluvium
idem (decoratieve tussenrib in ribgewelf)
lierne
idem (dekplaat op kapiteel van zuil)
abacus
idem (eetkamer in Romeins huis)
triclinium
idem (fontein op binnenplaats van moskee)
midha
idem (gebedsnis in moskee)
mihrab
idem (gebouw met tien zuilen)
decastyle
idem (Griekse tempel)
hypotrachelium
idem (in Griekse tempel)
opisthodomos
idem (in Griekse tempel)
pronaos
idem (in moskee)
minbar
idem (in Romeins huis)
cubiculum
idem (niet sousterrain)
souterrain
idem (op Griekse tempel)
antefix
idem (oudheid)
compluvium
idem (ovaal schild met lijst van lofwerk)
cartouche
idem (rococo-ornament)
rocaille
idem (soort hard pleister)
scagliola
idem (soort traditionele woning)
isba
idem (soort zuilengang)
systyle
idem (van moskee)
minaret
idem (vesting)
glacis
idem (vesting)
tenaille
idem (vesting)
terreplein
idem (zwelling van de schacht van een Dorische zuil)
entasis
idem / binnenwelfvlak (bouwkunde)
intrados
idem / buitenwelfvlak
extrados
idem / hielojief / omgekeerd ojief (bouwkunde)
cyma reversa
idem / karbeel(steen) / kraagsteen
console
idem / klokojief / recht ojief / Dorisch ojief (bouwkunde)
cyma recta
idem / laat-gotisch
flamboyant
idem / mezenkooi (bouwkunde)
machicoulis
idem / tussenvlak (van Dorisch fries)
metope
idem / voorhal / portaal (kerk)
narthex
idem / wrong; eierlijst
echinus
ijecteur
ejector
ijken
calibrate
ijkgrafiek
calibration curve
ijking
calibration
ijkkromme
calibration curve
ijkkromme
rating curve
ijs
ice
ijsberg
ice berg
ijsbestrijding
de-icing
ijsbezetting
quantity of ice
ijsbrekende pijlerpunt
ice apron
ijsbreker
ice breaker
ijsbreker (van brug)
cutwater
ijsdam
ice barrier
ijsdek
ice cover
ijsformatie
ice formation
ijsgang
discharge of ice
ijsgeleidend
ice conducting
ijsschots
ice block
ijsveld
ice field
ijzer
iron
ijzerwinkel / ijzerhandel
hardware store
ijzerzaag / beugelzaag; (mechanische) metaalzaag
hacksaw
ijzerzaagblad
hacksaw blade
illegale bebouwing
unauthorised building
imitatie...
sham
impregeneren
impregnate
impregnatie
impregnation
impuls
momentum
impulstheorie
momentum theory
impulsturbine
impulse turbine
impulsvergelijking
momentum equation
in aanleg
under construction
in beton storten
embed in concrete
in keperverband maken
herringbone
in lagen aanbrengen
layer
in lagen aanbrengen (b.v. van verf)
lay
in lokale stijl (van bouwwerk)
vernacular
in rustiek werk uitvoeren
rusticate
in verband metselen
bond (ww)
in vieren te delen stam
quarter baulk (balk)
inbalking
tailing
inbetonneren
concrete
inbouw- / ingebouwd / aangebracht in
built-in
inbouw...
flush-mounted
inbouwdoos (elektra)
electrical box
inbouwen
build round
inbouwen (in iets anders bouwen); in de constructie opnemen; inmetselen (door metselen invoegen)
build in
inbouwkeuken
built-in kitchen
inbouwkoppelfilter (antenne)
built-in signal splitter
inbouwplan
building-in plan
inbouwschakelaar
built-in switch
inbus (m.b.t. schroefkop)
socket head
inbussleutel
Allen key
inbussleutel
hex driver
inbussleutel
hex key (wrench)
inbussleutel
hexagon key
inbussleutel
socket head wrench
inbusstift (m.b.t. schroevendraaier)
square-headed tip
inclinatie
inclination
inclinometer
clinometer
indelen; aanleggen (park / tuin)
layout (ww)
indexrout
index error
indijken
enclose by dikes
individuele centrale verwarming
individual central-heating system
industrieafvalwater
industrial waste.water
industriewater
industrial water
infiltratie
infiltration
ingebouwde aansluiting (mbt pijpen / buizen); inbouwarmatuur
built-in fitting
ingebouwde kast / inbouwkast / vaste kast
built-in cupboard
ingebouwde muurventilator / inbouwventilator
built-in wall ventilator
ingedijkt land
inning
ingeklemde boog
rigid arch
ingeklemde ligger
fixed girder
ingenieur
engineer
ingraven
dig in
inhameren
hammer in
inheien
drive
injecteermethode
injection method
injectiemachine
grouting machine
injectiemengsel
grout mix
injectiemiddel
grouting agent
injectietoestel voor cementmortel
grouting apparatus
inkalven
cave in
inkalving
caving
inkassen
groove in
inkassing
groove
inklapbare werkbank
collapsible bench
inklapbare werkbank
collapsible workbench
inklemming
fixed end
inklemmingsmoment
fixed moment
inklinken
settle
inklinking
settlement
inlaagdijk
intersecting dike
inlaatduiker
intake culvert
inlaatklep
intake valve
inlaatopening
intake
inlaatsluis
inlet sluice
inlaatsluis
intake
inlaatsluis
intake sluice
inlaattoren
intake tower
inlaten
let in
inlaten
take in
inlaten / in een muur bevestigen (van zuil)
engage
inloopverlies
inlet loss
inmetselen
brick in
inmetseling
bricking in
inpolderen
polder
inpoldering
polder
inpoldering
poldering
inrollen (zie flashing)
flash (ww)
inschrijven
tender
inschrijver
tender
insmeerborstel (behangen)
paste brush
installateur
fitter
installateur
installer
installatieschema
installation diagram
installatietekening
installation drawing
insteekkoppeling
spigot and socket coupling
insteekslot
mortise lock
instroming
inflow
instroomsnelheid
inflow velocity
intercom
intercom
intermitterende filtratie
intermitting filtration
interne golf
internal wave
intreehoek
entrance angle
intreeverlies
entrance loss
inundatie
inundatie
inundatiesluis
inundation sluice
inunderen
inundate
invalshoek
angle of incidence
invalsponning / tand / tap
tenon
invar
invar
invloedslijn
influence line
inwassen
wash in
inwateren
infiltrate
inwatering
infiltration
inwendige diameter
bore
inwendige diameter
calibre
inwendige golf
internal wave
inwendige wrijving
internal friction
inwendige wrijvingshoek
angle of internal friction
Ionisch
Ionic
Ionische stijl / orde
Ionic order
Ionische zuil
Ionic column
irrigatie
irrigation
irrigatiedebiet
irrigation head
irrigatiekanaal
irrigation canal
irrigatieleiding
irrigation canal
irrigatieprojekt
irrigation project
irrigatiesloot
catch feeder
irrigatiestelsel
irrigation system
irrigator
irrigator
isogamme
isogamme
isogoon
isogone
isohaline
isohaline
isohyet
isohyet
isohypse
contour
isolatie
fireproofing
isolatie
insulation
isolatie
lagging
isolatieafsluiter
isolating valve
isolatieband
friction tape
isolatieband
insulating tape
isolatiefolie
foil insulant
isolatielaag
insulation layer
isolatiemateriaal
insulant
isolatiemateriaal
insulating boards
isolatiemateriaal
insulating material(s)
isolatiemof (elektra)
insulating sleeve
isolatieplaat
insulation sheet
isolatiesubsidieregeling
subsidy scheme for insulation measures
isolatietape
adhesive insulation tape
isolatietape
insulation tape
isoleren
insulate
isorachie
cotidal line
isotache
isotache
isotache
isovel
isotherm
isotherm
isotroop
isotropic
jaarafvoer
annual discharge
jaarlijkse verandering
annual variation
jacarandahout
Brazilian rosewood
Jacobson stroommeter
pendulum current-meter
jaloezie
jalousie
jaloezie
Venetian blind
jalon
banderolle
jalon
range pole
jalon
range rod
japanner / stortkar
concrete buggy
Jugendstil
Jugendstil
jukkenstuw
frame weir
kaaimuur
quaywall
kaapstander
capstan
kaart
map
kaarteren
map
kaartering
mapping
kaarthoek
grid bearing
kaartprojectie
map projection
kabel
cable
kabel
cable
kabel
lead
kabel / leiding / snoer (elektra)
cable
kabelader / kabelhart
cable core
kabelbaan
cableway
kabelbeugel
cable clip
kabelgoot
cable duct
kabelmes
cable stripper knife
kabelmes
electrician 's knife
kabelmof
cable sleeve
kabelmof
flex sleeve
kabelnet
cable network
kabeltang
electrician's pliers
kabinetrasp
cabinet rasp
kachel
stove
kachelpijp
chimney pot hat
kadaster
land register (office)
kadaster
land registry
kademuur
quaywall
kalf, (raam)latei, bovenregel, rollaag (van raamkozijn); bovendorpel (van deur)
lintel
kalk
chalk
kalk
lime
kalkbak
mortar pan
kalkbak / aandraagbak / speciekuip
hod
kalkbak / kalkkuip
mortar tub
kalkbak / kalkmouw / metselkuip / mortelkuip
mortar trough
kalkgesteente
limerock
kalkhoudende grond / krijtgrond
chalky soil
kalkkit
chalk putty
kalksteen
limestone
kalktrechter
mortar funnel
kalkzandmortel
mortar of lime and sand
kalkzandsteen
lime-sandstone
kamer
room
kamerthermostaat
room thermostat
kanaal
canal
kanaal; rookkanaal
flue
kanaalbodem
canal bed
kanaaldijk
canal dike
kanaalhaven
canal harbour
kanaalkap (op boiler)
flue hat
kanaalkruising
canal crossing
kanaalmonding
canal mouth
kanaalpand
canal reach
kanaalpeil
canal level
kanaalplaat
concrete hollow-core slab
kanaalsluis
canal lock
kanaaltalud
canal slope
kanalenstelsel
canal system
kanalisatie
canalization
kanaliseren
canalize
kanteel / tinne / borstwering
embattlement
kantelraam
horizontal pivoting window
kantenfrees
trim router
kantine
canteen
kantoorgebouw
office building / tower
kantplank
lower edge board
kantplank
upper edge board
kantrechten
edge (ww)
kantstrook, kantstuk
edging
kap (in sommige kranen)
bonnet
kap (van haard)
hood
kapconstructie
roof construction
kapel
chapel
kaphamer
brick hammer
kaphamer
brickmason's hammer
kaphamer
dressing hammer
kapiteel
capital
kapiteel
chapiter
kapiteel / muurafdekking (bouwkunde); trappaal; lijmkap (in buizensysteem) (loodgieterij)
cap
kapiteelring (ringvormige versiering rond zuil)
annulet
kapmuur
coping wall
kapmuurtje
parapet
kapucijnervenster
hip-roofed dormer window
kapzaag, blokzaag
block saw
kariatide (vrouwenbeeld als schoorzuil of pilaster)
caryatid
karmanse wervelstraat
Karman vortex trail
karstverschijnsel
karst phenomenon
karteren
map
kartering
mapping
kartografie
cartography
karton
cardboard
kast / bergruimte; kabinet (voor serviesgoed e.d.); televisiemeubel
cabinet
kastfront
cabinet front
kastgeleiding
cabinet guide
kasthelft
cabinet half
kastschoor
cabinet brace
kastverstek
cabinet mitre
kastvoet
cabinet foot
kathedraal
cathedral
kathedraalglas / gebrand glas / gebrandschilderd glas
stained glass
katrol
pulley
katrol (aan hijskraan)
crab pulley
katrol (van bovenfrees)
drivebelt
katrolbeveiligingskap
drivebelt safety guard
kattekop
diaphragm pump
kavel
lot
kavel, perceel
parcel
kazerne
barrack buildings
keerbeitel (van schaaf)
cap iron
keermiddel
retaining structure
keermuur
retaining wall
keersluis
guard lock
keg (van hamer); rond venster
eye
keg / wig; spie (timmerwerk en betonbouw)
wedge
kegelklep
conic valve
kei
boulder
keilbout
key bolt
keilbout
wedge bolt
keileem
boulder clay
keileem
till
keileem
tillite
keileem
till
keitje
cobble
keizerdak / uivormige koepeldak
imperial roof
kelder / ondergrondse bergplaats; wijnkelder
cellar
kelderraam
basement window
kelderraam / koekoek
cellar window
kelderruimte / kelder(s)
cellarage
keldertrap
basement stairs
kelderwand
basement wall
kentering
slack water
keper / dakspar
jackrafter
keperverband / graatverband / vlechtverband
herringbone bond
keramische tegel
ceramic tile
kerf (metaal); nagelgat
nail hole
kering
retaining structure
kerk
church
kerker
dungeon
kerktoren
steeple
kern van beton / betonkern
concrete core
kernbeitel
core bit
kernhout
duramen
kernhout
heartwood
kernmuur
corewall
kesp (bouwkunde)
sole
ketel
boiler
ketel (verwarmingssysteem)
furnace
kettingfrees
chain cutter
kettinggeleider
chain guide
kettinglijn
catenary
kettingpomp
chain pump
kettingsleutel
chain pipe wrench
kettingverband
Scotch bond
kettingzaag
chainsaw
keuken
kitchen
keukenkraan
kitchen faucet
keukenstoel / keukenknecht
step stool
keukenzoutinjectie
salt-water intrusion
keuzeschakelaar
function selection switch
kier
chink
kier
slit
kiezel
shingle
kiezelbak
gravel fillet
kijker
telescope
kijkglas
inspection window
kil(goot) (van dak)
valley
kilgoot (van dak)
roof valley
kilgoot (van dak)
valley gutter
kilkeper (van dak)
valley rafter
kilovolt
kilovolt
kilovolt / kV
kV
kilovoltampère / kVa
kilovolt-ampere
kilovoltampère / kVa
kVa
kilowatt / kW
kW
kilowattuur
kilowatt hour
kilowattuur / kWh
kWh
kimspiegel
horizon glass
kinematische turbulentieviscositeit
kinematic eddy-viscosity
kinematische viscositeit
kinematic viscosity
kinetische energie
kinetic energy
kip-niveau
tilting level
kipkar
tip cart
kistdam
cofferdam
kistpallet
box pallet
kit
sealant
kitchenette
kitchen-diner
kitmiddel
waterproof cement
kitpistool
mastic gun
klamp (bekisting)
strap
klamp (m.b.t. dak)
simple tie
klamp / klem; kozijnanker; trekontlastklem (in stekker)
clamp
klamplaag
course of bricks on edge
klampmuur/halfsteensmuur
rowlock backwall
klampwerk (van houtskelet)
bridging
klapblind (voor venster)
louvre frame
klapgolf
clapotis
klauw (van pompschroevendraaier); bek (van tang of boor)
jaw
klauwhaak
claw hook
klauwhamer
claw hammer
klauwmoer
claw nut
klauwveld
claw field (elektr.)
klauwveldgenerator
claw field generator (elektr.)
kleerkast
walk-in wardrobe
kleerkast
wardrobe
klei
clay
klei
clay
kleikist
claycore
kleimonster
clay sample
kleimonsternemer
clay sampler
kleimortel
mortar of clay
kleine bankschroef
small vice / vise
kleine bijl
chipax(e)
kleine metaalzaag
junior hacksaw
kleine rivier
rivulet
kleine verfroller voor kleine of moeilijk bereikbare vlakken
trim roller
kleinste gemene invloed
least common multiple
klem / klauw; klauw (van klauwhamer)
claw
klemfitting (loodgieterij)
compression fitting
klemkoppeling (loodgieterij)
compression coupling
klemschroef
clamp screw
klemschroef
clamping screw
klemschroef
swivel head
klemschroef (op schaaf)
frog-adjustment screw
klemschroefje (aan stekker); aansluitstrip (zekeringkast)
terminal
klemtang
stilson
klemtang
vice-grip wrench
klep (van contactdoos)
hinge lid
klep (van contactdoos)
snap lid
klep; afsluiter
valve
klepbak
hopper barge
klepdeur
tumble gate
klepstuw
shutter weir
klesoor (bouw)
one quarter
kleurstof
dye
kleurstof / verfstof
stain
klezoor
closer
klezoor (bouw)
quarter brick
klezoor (bouw)
quarter closer / closure
klezoorverband (i.v.m. metselwerk)
running bond
klif
cliff
klimlijn
centre line of stairs
klimmend / stijgend (van boog)
rampant
klimschacht
manhole
klink
settlement
klinken
rivet
klinker
brick
klinker
clinker
klinkerbestrating
brick pavement
klinkerbestrating
brick paving
klinkerglooiing
paved slope
klinkerweg
brick road
klinknagel
rivet
klinknagel / klinkbout; rivet (bouwterm)
rivet
klinknagelgat
rivet hole
klip / gemetselde ondersteuning
brickwork support
klisklezoor
pup
klisklezoor
soap
klisklezoor (m.b.t. metselwerk)
queen closer
klok (in stortbak van wc)
bell
klokafsluiter
bell valve
klokdak
bell roof
klokkentoren
bell tower
klokkentoren / belfort (van kerk)
belfry
klokvormige dukdalf
bell dolphin
klokvormige overlaat
bellmouth spillway
kloostergewelf
cloister vault
kloosterhout / schuifhout
grating beam
klopboor(machine)
hammer drill
klopboorhulpstuk
hammer drill attachment
klos (op booromslag); huls (kolomboormachine)
quill
klos (van dak)
arris fillet
klos (van dak)
tilting fillet
knabbelschaar
nibbler
knie (knietje) (loodgieterij)
elbow joint
knie met aan een zijde binnendraad (loodgieterij)
reducing elbow
kniebeschermer
knee pad
kniekoppeling (loodgieterij)
elbow coupling
kniestuk
elbow
knikbelasting
buckling load
knikbelasting
crippling load
knikken
buckle
knikpan
curb tile
knikspanning
crippling stress
knikverlies
elbow loss
knoest / noest (in hout)
burl
knoesten waar nog hars uit loopt
live knots
knooppunt
joint
knop (van knopslot)
knob
knopslot
tubular lock
koekoek / (kleine) dakkapel
lucarne
koekoek / dakkapel
dormer
koekoek(venster) / dakvenster / dakkapel
dormer window
koekoek; invallend licht; jaloezieafsluiter (airco); ventilatiejaloezie; jaloezielat
louvre
koeltoren
cooling tower
koelwater
cooling water
koelwatercirculatie
cooling water circulation
koelwatersysteem
cooling water system
koepel
dome
koepel (oudheid)
cupola
koepel(tje) / koepeldak / koepelgewelf
cupola
koepeldak
dome roof
koepelmuur
dome-shaped wall
koersafwijking
drift
koersstabiliteit
directional stability
koevoet
claw bar
koevoet
crowbar
koevoet
jemmy
koffer
coffer
kofferdam
cofferdam
kogel (ornament op kerk, versiering in de vorm van kop of gekruld blad)
crocket
kogelafsluiter
ball value
kogellager
ball bearing
kogelverbinding
ball joint
kogelvrij glas
bulletproof glass
koken
boil
koker
box
koker (van brug)
hollow tubular section
kokosvezel
coir fibre
koksvezel
coconut fibre
kolenschop
coal shovel
kolkbreedte
chamber width
kolkinhoud
chamber volume
kolklediging
lock-emptying
kolklengte
chamber length
kolkvulling
lock-filling
kolkwijdte
chamber width
kolom (in de bouw); pilaar; pijler; zuil; kolom (kolomboormachine)
column
kolom (van radiator); vin (op luchtgekoelde cilinder)
gill
kolombekleding
column lining
kolomboor(machine)
drill press
kolomboormachine
pilar drill
kolombreedte
column measure
kolomloos
column-free
kolommen (in de bouw) (b.v. stalen F-kolom); zuilen
columns
kolompaal
column pile
kolomprofiel
column section
kolomradiator
gilled(-tube) radiator
kolomradiator
ribbed radiator
kolomstaal
column steel
kolomvoeg
column joint
kolomvoet
footing
kolomvoet (bouw); zuilvoet
column socle
kolossale orde (bouwkunde)
colossal order
komberging
basin capacity.
komberging
basin storage
kombergingsgrafiek
area-capacity curve
kompas
magnetic compass
kompashoek
magnetic bearing
kompasnoorden
magnetic north
komstaaldraadborstel
wire wheel brush
koning
king pile
koof
hollow moulding
kookbeitel
caulking tool
kookbeitel (of kauwbeitel?)
caulking chisel
kooknaad
caulked seam
kookpunt
boiling point
koopwoning
owner-occupied house / property
koor (van een kerk); verticale groef (bouwkunde)
chancel
koor (van kerk)
choir
koorhek (bouwkunde)
rood screen
kooromgang (in kerk)
ambulatory
kop
bonder
kop
head
kop / kopsteen / sluitsteen (van metselwerk); hoekpan / raveelkeper (van dak) (VS)
header
kopbesturing
bow steering
koper / messing / geelkoper; koperwerk
brass
koperdraad
brass wire
koperdraad
copper wire
kopkniptang
detachable-jaw cut nippers
koppelbaas
illegal contractor
koppelbaas
temporary employment agency
koppeling
trap coupling
koppeling (b.v. aan steiger)
coupling
koppeling (b.v. aan steiger);sok (loodgieterij)
coupler
koppelstukken (fittingen)
fittings
koppenverband (metselwerk)
heading bond
kopse kant (van plank)
end grain
kopshout
wood against the grain
kopspijker
clout (nail)
kopspijker
clout
kopspijker(tje)
pin tack
kopsteen / sluitsteen
header
korbeel (van haard)
corbel piece
kordon(band) / lijst (bouwkunde)
cordon
korfboog (bouw)
basket arch
korfboog (bouwkunde)
basket handle
korrel
grain
korrelgrootte
grain size
korrelspanning
grain pressure
korrelverdeling
grain-size distribution
korrelvormig
granular
kort hout
wood with short fibres
kort(e)ling
putlog (putlock)
kort(e)ling (aan steiger)
tie tube
korte golf
deepwater wave
kortsluiting (door nat weer)
weather contact / cross
kortsluitstroom
short-circuiting current
koudbeitel / hakbeitel (voor op ijzer)
cold chisel
koudebrug
cold bridge
koudebrug
thermal bridge
koudglazuren
cold glaze
koudwaterpijp / koudwatertoevoer
cold water supply
koudwaterstijgbuis
cold water riser
koudwatersysteem
cold water circuit
kozijn met schuifraam en contragewichten
sash and frame
kozijn, mantel
casing
kozijnanker
forked tie
kozijnanker
frame tie
kozijnanker
jamb anchor
kraagbout
collar-head bolt
kraagsteen / draagsteen / karbeel / console / balkdrager / modillon; korbeel (burcht / kasteel)
corbel
kraagstuk
collar mattress
kraal
bulb
kraal / lijstwerk
beadwork
kraal / lijstwerk; parellijst (bouwkunde)
beading
kraal; kraallijst (bouwkunde)
bead
kraalhoekprofiel
bulb angle
kraallijst / parellijst
bead moulding
kraan (voor personen) / hoogwerker
cherry picker
kraan met dubbele afsluiting
supatap
kraan met grijpklauwen
claw crane
kraan; draadtap
tap
kraanleertje
tap washer
kraanmachinist
crane operator
kraanmachinist / kraanbestuurder
crane driver
kraanmoersleutel
plumbing wrench
kraanonderdeel (hijskraan)
crane section
kraanwagen
truck crane
kracht
force
krachtenveld
force field
krachtmeter
force meter
krachtsoverdracht
force transmission
krachtwerktuig
prime mover
kram
timber dog
krammat
reed mattress
kraspen / krasnaald / afschrijfnaal / ritsijzer (timmerman); contramalprofiel
scribe
kreek
creek
krib
baffle pier
krib
groyne
krib
spur
krijthoudende klei
chalky clay
krijtsteen
chalk stone
krijtstreep
chalk line
krijtstreep
chalk mark
krimpvoeg
contraction joint
krimpwapening
anti-crack reinforcement
kringloop v.h. water
hydrologic cycle
kristalglas
crystal glass
kristalglas
crystal plate glass
kristallisatie
crystallization
kritische stroomsnelheid
critical velocity
krombektang
bent nose plier
kromtestraal
radius of curvature
kromtrekken (van plank)
cup (ww)
kroonlijst / deklijst / kornis / randbalk
cornice
kroonmoer
castellated nut
kroonmoer
castle nut
kroonsteentje
thermoplastic connector
krooshek
trash rack
kruin
crest
kruin
crown
kruinhoogte
crest height
kruinlengte
crest length
kruinlijn
crest line
kruipende beweging
creeping motion
kruipruimte
crawl space
kruipruimte
creeping space
kruisdak
gable-and-valley roof
kruisdraad
cross hair
kruisdraad
spider line
kruisgewelf
groined vault
kruisgraatgewelf
groin vault
kruishengsel; kruisgeheng
tee-hinge
kruiskop
crosshead
kruiskopschroef
recessed-head screw
kruiskopschroef
star screw
kruiskopschroef (klein, voor elektronica e.d.) (merknaam)
Phillips screw
kruiskopschroevendraaier
cross-point screwdriver
kruiskopschroevendraaier
star screwdriver
kruiskopschroevendraaier
Torx drive
kruiskopschroevendraaier (klein, voor elektronica e.d.) (merknaam)
Phillips screwdriver
kruiskopstift (b.v. van schroevendraaier)
cross-headed tip
kruispan
bullet roofing tile
kruisribgewelf
rib vault
kruisschoor
crisscross beam
kruisschoor
scaffolding joint with chain or lashing or whip or bond
kruissleutel
spider
kruissupport (van draaibank)
column saddle
kruisverband
cross bond
kruisverband (metselwerk)
English cross bond
kruisverband (metselwerk)
Saint Andrew's cross bond
kruiwagen
wheelbarrow
kruiwagen; steekwagen(tje)
barrow
kruk (loodgieterij)
spindle top
krullen (van ijzer of metaal)
swarf
kruller
plunging breaker
kubel
concrete pump hopper
kubusproef
cube test
kubusvastheid
cube strength
kuip
pit
kuipstuk (van trap)
wreath piece
kuipstuk (van trap)
wreathed string
kunststeen
artificial stone
kunststeen / betonsteen
cast stone
kunststof
synthetic material
kunststofspatel
plastic spatula
kunstwerk
structure
kurk
cork
kust
coast
kusterosie
coast erosion
kustgebied
coastal area
kustgebied
coastal region
kusthaven
coastal harbour
kusthoofd
beach groyne
kustlijn
coast line, shore line
kustmodel
coastal model
kustonderzoek
coast survey
kuststroming
littoral flow
kuststroom
littoral current
kusttransport
littoral drift
kusttransport
littoral transport
kustvaarder
coaster
kustvaart
coasting trade
kustvak
coastal reach
kustverdediging
coast protection
kustverdedigingswerken
coast-protection works
kustwacht
coast guard
kwadrant
quadrant
kwaliteit
quality
kwaliteitsborging
quality assurance
kwantitatief vers (metselpatroon)
long-and-short work
kwantitatief vers (metselpatroon)
longs and shorts
kwantwals
edger
kwartiers gezaagd hout
lacewood
kwartiers gezaagd hout
quarter sawn timber
kwarts
quartz
kwarts
quartz
kwast / knoest (in hout)
knot
kwast; penseel; borstel / veger; borstel (van dynamo of generator)
brush
kwastenset
brush set
kwastlak / strijklak
brushing lacquer
kwel
seepage
kwelder
salting
kwelder
vegetated mud flat
kwelfaktor
seepage factor
kwelkade
seepage-reducing secondary dike
kwellijn
saturation line
kwelverlies
seepage loss
kwelwater
seepage water
kwelweg
seepage length
L-vormig
L-shaped
laadboei
discharge buoy
laag (b.v. in triplex)
ply
laagbouw
low-rise buildings
laagbouw
low-rise development
laagsgewijs betonstorten
concreting in lifts
laagwater
low water
laagwaterafvoer
low-water discharge
laagwaterlijn
low-water line
laatste pleisterlaag / afwerklaag; vierkante straatkei; verzakking (van metselwerk)
set
laatste steen in metsellaag
closure brick
laboratorium
laboratorium
laboratorium voor bouwmaterialenonderzoek
building-materials testing laboratory
ladder
ladder
ladder (op schraper)
ejector
ladderhaak
ridge hook
ladderhaak (i.v.m. dakbedekking)
ladder hook
ladderschoen
anti-slip foot
laden en lossen
material handling
lader (soort graafmachine)
front-end loader
lage druk waterkrachtcentrale
low-head water-power station
lage druk waterturbine
low-head water-turbine
lage druk-centrirugaalpomp
single-stag centrifugal pump
lager
bearing
lagune
lagoon
lak
lacquer
lak (op auto); verflaag; schilderwerk
paintwork
lakgieten (verven door middel van gieten)
flow coating
lakgietmachine
flow coating machine
lambrizering
oil-painted dado
lambrizering
panel work
lambrizering
panelling
lamel (strook van parketvloer)
wood laminate
lamellendeken
pipe-wrapping insulation
lamellenfrees
biscuit join(t)er
lamelparket
tongue-and-groove parquet
laminair
laminar
laminaire stroming
laminar flow
lamp / gloeilamp
light bulb
lamp / peer / gloeilamp; ballon (van gloeilamp)
bulb
lamphouder (voor gloeilampen)
lampholder
lancetboog
lancet arch
lancetboog; lancetvenster
lancet
lancetvenster
lancet window
landaanwinning
land reclamation
landbouwstuwtje
check
landbouwwaterbouwkunde
agricultural hydraulics
landengte
isthmus
landhoofd
abutment
landhoofd onder draaipunt (van brug)
pivot pier
landhoofd van boog (van brug)
abutment pier
landhuis
country house
landingsbaan
rollway
landmeetkunde
surveying
landmeetkundige
surveyor
landmeter
surveyor
landtong
peninsula
lang hout
wood with long fibres
langbektang
long nose plier
lange golf
shallow-water wave
lange overlaat
broad-crested weir
lange rondhout
long timber
langgatboren / een tapgat maken / verbinden met, maken van een pen-en-gatverbinding
mortising
langlopende pacht
building lease
langsdoorsnede
longitudinal section
langsgeleider (van cirkelzaag en zaagbank)
rip fence
langsprofiel
longitudinal section
lantaarn / koekoek / lichtkap / daktempeltje / koepeltempeltje
lantern
lantaarnpaal
street lamp
lantaarnpaal
street light
las
weld
lasbed
weld bed
lasbril
welder's goggles
lasdop
wire nut
laserwaterpas
laser level
lashamer; slakhamer (van booglasser)
chipping hammer
lashandschoen
welding glove
laskabel
welding lead
laskabel (aan lastransformator)
electrode lead
laskap
hand shield
laskap
welding helmet
laskap
welding mask
lassen
weld
lassen
welding
lassen
weld
lasser
welder
lasser; voeger; ploegschaaf; voegijzer / voegspijker
jointer
lassscherm
welding curtain
lasstaaf
welding rod
lastafel
welding bench
lastafel
welding table
lastoorts
welding torch
lastransformator (loodgieterij)
welding transformer
lastransformator; booglasser (persoon)
arc welder
latei(balk)
lintel
latei; kop (van schroef); bovenregel (van raam)
head
laten aflopen (b.v. van dak / kozijn); elkaar laten overlappen (b.v. van pannen / planken); verweren
weather
lateraalkanaal
lateral canal
latex
latex
latexcement
rubber cement
latexverf
latex paint
latrinae (in Romeins huis)
latrines
latwerk
espalier
latwerk; tralieverband; traliewerk
lattice work
lawine
avalanche
ledermes
universal cutter
ledigingskromme
lock operation curve
ledigingssysteem
emptying system
ledigingstijd
emptying time
leeghevelen
back siphonage
leem
loam; mud (clay)
leem
loamy clay
leerling
apprentice
leermeester
master
leermeester
teacher
legering
alloy
legering
alloy
legger (van skelet)
legger board
leguaan
fender
leidam
guide wall
leidekken (ww)
slate
leidekker
slater
leidekkershamer
slate hammer
leidekkershamer
zax
leidekkersschoen
slater's shoe
leiden (door kanaal / buis / pijp)
duct (ww)
leiding
conduit
leiding
main
leiding
pipe
leidingbeugel op holle basis (loodgieterij)
spacing bracket
leidingbeugel op vlakke basis (loodgieterij)
saddle clip
leidingbundel
cable bundle
leidinginrichting
layout of piping
leidingnetwerk
hydraulic network
leidingverlies (elektr.)
line loss
leidingwater
mains water
leidingwater
tap water
leidingwater; stedelijk afvalwater
city water
leidingzoeker
wire detector
leiendak / leidak
slate(d) roof
leinagel
slate nail
leipan
English tile
leipan (platte pan)
plain (plane) tile
leipannendak (dubbel gedekt)
plain-tiled roof
leischoep
guide vane
leisteen
schist
lekdorpel (van raam) / aflopend vlak (ter afwatering)
weathering
lekkage
leakage
lekverlies
leakage loss
lekwater
leak water
lengteprofiel
longitudinal section
lens
lens
lepelbagger
face shovel
lepelboor
dowel bit
lepelboor
spoon bit
lepelschop / lepelbagger
dipper dredge
lessenaardak / sheddak
shed roof
lessenaarsdak
lean-to roof
lessenaarsdak
pent roof
letterzetten
lettering
leuning
platform railing
leuning
safety rail
leuning; trapbalustrade
handrail
licht
light
lichtbeuk / daklicht (b.v. van kerk)
clearstory
lichtbeuk / daklicht (b.v. van kerk)
clerestory
lichter
barge
lichtkoepel
dome light
lichtkoker
light well
lichtmast
lamp-post
lichtmast
lighting column
lichtschip
light vessel
lier
winch
lier
winch
lier (bij aannemers werk)
builder's winch
lift
lift
lift
lift
lift, personenlift
elevator
liftcoefficient
lift coefficient
liftkooi
lift cage
liftschacht
lift shaft
ligger
girder
liggers (hijskraan)
crane runway
ligging / uitzicht
prospect
lijm
adhesive
lijm
glue
lijmen / kitten
mastic (ww)
lijmklem
frame clamp
lijmmachine (behangen)
pasting machine
lijmpistool
glue gun
lijmschroef / (beugel)lijmtang
G-clamp
lijmtang
glueing clamp
lijmtang (sergeant)
holdfast
lijmtang / sergeant
screw clamp
lijn / kerf / kras / groef / slijtgroef / inkeping / inkerving
score
lijnolie
linseed oil
lijst (tussen Dorische fries en architraaf)
taenia
lijst / (boven)rand (van sokkel)
surbase
lijst / rand (bouwkunde)
listel
lijst / rand (bouwkunde); omheining
list
lijst- en beeldhouwerk (bouwkunde)
dressing
lijstje (bouwkunde)
tringle
lijstwek / profiel / lofwerk (bouwkunde)
moulding
lijzijde
leeward side
limnologie
limnology
lindehout
lime wood
lindehout / linden
limewood
liniaal; duimstok; maatstok; richtlat
ruler
liniaalbouw / rechtoe-rechtaanbouw
grid-iron
linoleum
linoleum
linoleum
lino
lintbebouwing
ribbon building
lintvoeg
bed joint
lintvoeg
edge joint
lintzaag
bandsaw
lintzaagmachine
bandsawing machine
liplas (houtverbinding)
halved joint
liplas (houtverbinding)
halving joint
liseen (soort verticale muurbekleding, b.v. in kerk)
lesene
lngraving
cut
lnsteekhaven
bay
lnstrumentatie
instrumentation
lnterferentie
interference
locatie (meestal bouwplaats)
site
loden
sound
loden ring
lead washer
loden; in het lood zetten; loodgieten / van leidingen voorzien (water en gas)
plumb (ww)
loding
sounding
lodingskaart
sounding line
lodingslijn
lead line
loef en voorloef
double-cogged
loefzijde
windward side
loft
loft
log
log
loggia
loggia
lokatie
location
lood
lead
loodgieter
heating engineer
loodgieter
pipefitter
loodgieterij
plumber's workshop
loodgietersgereedschap
gas fitter's tools
loodgietersgereedschap
plumber's tools
loodgietersgereedschap
plumbing tools
loodgieterswerk
plumber's work
loodgieterswerk
plumbing work
loodhamer
lead hammer
loodhoudend
plumbic
loodlijn / lood / peillood / schietlood; richtlijn (m.b.t. grondwerk / metselwerk)
plumb line
loodmenieverf
red lead paint
loodmes
lead knife
loodrecht
plumb (bn)
loodrecht / in het lood / vlak / verticaal
plumb
loodslabbe
counter flashing
loopbrug
footbridge
loopkat
crab
loopkat (aan hijskraan)
crab
loopkat (aan hijskraan)
travelling crab
looplamp
inspection lamp / light
looplamp
portable lamp
looplijn
orthogonal
loopplank
gangway
loopplank
running board
looprail
traverse rod
loopschoep
blade
loopsteiger
foot jetty
looptijd
duration
loopwiel
runner
lopende golf
progressive wave
lopendehondmotief (Grieks)
running dog
lopendehondmotief (Grieks)
Vitruvian scroll
loper (tapijt)
carpet strip
loskade
wharf
loslaatpunt
separation point
loslating
separation
loss
loess
losschroeven
unscrew
lossteiger
landing stage
loswal
wharf
lotiondispenser
lotion dispenser
lotuszuil (Egypte)
lotus column
Louis XVI-... / Louis XVI-stijl
Louis Seize
loupe
magnifying glass
loze deur
false door
lozen
discharge
lozing
discharge
lozingsperiode
discharge period
lozingspunt
outfall
luchtboog
flying buttress
luchtdruk
air pressure
luchtfilter
air cleaner filter
luchtfilter
air filter
luchtfilter
air filter
luchtgat
gable vent
luchtgat
vent hole
luchtkanaal
conduit duct
luchtkanaal / luchtkoker
ventiduct
luchtkap (op verfpistool)
air cap
luchtkast
air compartment
luchtretourleiding
return outlet
luchtrooster
wall ventilator
luchtrooster, ventilatierooster
air grate
luchtsluis
air lock
luchtvaart terrein
aerodrome
luchtverontreiniging
air pollution
luchtverversing
ventilation
luik
shutter
lunet / bril (bouw)
lunet(te)
lysimeter
lysismeter
maaiveld
ground level
maaiveld / grondniveau
ground level
maaiveldhoogte
ground level
maaiveldsmethode
ground-level method
maalwerktuig
comminutor
maanswaarneming
lunar observation
maaswerkvenster
tracery window
maaswerkvenster(deel) (in spitsboog)
batement light
maat; maatstok; maatbeker; afmeting; maateenheid / maataanduiding
measure
maatafwijking
dimensional variation
maatglas
graduate flask
maatlijn (i.v.m. dakbedekking)
tail
maatschets
dimensioned sketch
macadam
macadam
machicoulis / mezenkooi / kanteling (burcht / kasteel)
machicolation
machine voor grondverzet
building machine
machinekamer
engine room
magazijnwagen
platform trolley
magneetdeclinatie
magnetic declination
magnetisch noorden
magnetic north
magneto-hydrodynamica
magneto-hydrodynamics
maisonnette
maisonnette
makelaar (van dakspant)
king post
mal
template
mal / matrijs; bekisting (voor beton)
form
mal voor hel bepalen van de afstand tussen de panlatten (i.v.m. dakbedekking)
batten gauge
mammoetpomp
mammoth pump
mannetjesstekker / mannetje
male connector / plug
manocetrische opvoerhoogte
manometric discharge-head
manoeuvre
manouevre
manoeuvreerbaarheid
manouevrability
manometer
manometer
mansardekap / mansardedak
mansard roof
mantel (van radiator)
covering grille
mantelbuis
protective tube
mantelwrijving
skin friction
maquette
maquette
maquette
model
marinehaven
naval harbour
markeren
mark
markering
marking
markies ( zonnescherm)
sun blind
markies ( zonnescherm)
sunshade
markies (zonnescherm)
awning
marmer
marble
marmerglas
marble glass
massieve betondam
concrete gravity dam
mast (van hijskraan)
mast
mast (van hijskraan)
tower mast
mast (van hijskraan); toren; pyloon (van brug)
tower
mastiek
asphaltic mastic
mastiek
mastic
mastiek
tar mastic
mastiek (harssoort); kit / siliconenkit; glaskit
mastic
mastiekasfalt
mastic asphalt
materiaalonderzoek
material investigation
materiaaltransport
transport or materials
matglas
etched glass
matglas
frosted glass
matglas
ground glass
matlak
flat varnish
matrijzenslijpmachine
die grinder
matverf
matt paint
MDF (soort hardboard)
MDF (Medium Density Fiberboard)
meander
meander
meander
meander
meanderen
meander
meandergordel
meander belt
meanderlengte
meander length
mechanica
mechanics
mechanisch warmte-equivalent
mechanical equivalent of heat
mechanische ventilatie
mechanical ventilation
mechanische zaag
power saw
medaillon (bouwkunde)
roundel
medaillon / ovaal / cirkel (bouwkunde)
medallion
medicijnkastje
medicine cabinet
meer
lake
meer- en minderwerk
contract variations
meer- en minderwerk
overrun and underrun
meerblok
mooring block
meerboei
mooring buoy
meerdijk
dyke surrounding a reclamed lake
meergelegenheid
mooring
meerkop
bollard
meerpaal
mooring post
meerput
mooring caisson
meerstoel
mooring pier
meetband
band chain
meetband
builder's tape
meetband
measuring tape
meetband
tape
meetbandbediende
chain man
meetbuis
measuring tube
meetdrempel
measuring sill
meetflens
orifice meter
meetgereedschap
measures
meetgereedschap
measuring tools
meetglas
graduate flask
meetgoot
measuring flume
meetgoot
rating flume
meetinrichting
control structure
meetinstrument
measuring instrument
meetinstrument
measuring instrument
meetinstrument / meter; aanwijzer (van meetinstrument); duimstok
gauge
meetlijn
survey line
meetoverlaat
measuring weir
meetpen
pin
meetplaats
guaging station
meetpunt
station
meetruit
nozzle meter
meetscherm
measuring screen
meetscherm
travelling screen
meetschot
measuring weir
meetslinger
pendulum current-meter
meetsluis
gauge sluice
meetsluis
measuring sluice
meetstuw
measuring weir
meetvak
measuring section
meetvlet
guaging vessel
melamine
melamine
melkglas
milk glass
membraan afsluiter
mebrane valve
membraanpomp
membrane pump
membraantheorie
membrane theory
mengapparaat
stirrer
mengen
stir
menging
mixing
menginstallatie
mixing device
mengkamer (lastoorts)
mixing chamber
mengkraan
mixer tap
mengkraan
mixing faucet
mengsel (i.h.b. pleister / stuc / (cement / beton / metsel)specie)
compo
mengtrommel
mixing drum
mengventiel
mixing valve
mengverhouding
mixing ratio
mengweg
mixing length
meniscus
meniscus
meren
moor
mergel
marl
mergel
marl
meridiaan
meridian
merkteken
grade stake
meromictisch
meromictic
mes
knife
mes (van bulldozerblad)
cutting edge
mesband
driving band
mesband
pile hoop
mesband
pile ring
mesje voor het snijden van patronen
stencil knife
meskant bezaagde hout
halved timber
messing en groef
groove and tongue
messing en groef
tongue and groove
messing en groef (houtsoort)
tongue and groove
messing-en-groefverbinding
tongue and groove joint
met architraven / bovendorpels
trabeate
met binnendraad (van moeren e.d.)
female-threaded
met de hand schuren
hand sand
met dubbele peristyle / zuilengang
dipteral
met een graatspar
hipped
met een gracht omgeven
moat (ww)
met een zuilenrij aan voor- en achterkant
amphiprostyle (bn)
met gebeeldhouwde koepel / baldakijn
tabernacled
met graatrib bouwen
groin (ww)
met kalfstanden (bouwkunde)
denticulate
met moffelverf lakken
japan (ww)
met pennen bevestigen; met metselwerk opvullen (vakken in vakwerk)
nog (ww)
met verticale raamstijlen
mullioned
met voluten / krulversiering
voluted
met weinig tussenmuren
open-plan
met zuilengangen omgeven
peripteral (bn)
met zuilenrijen boven elkaar; boven een zuil(enreeks)
supercolumnar
metaalafkortzaag
metal cutting saw
metaalbewerking
metalworking
metaalbewerkingsgereedschap
metalworking tools
metaalgaas
metal gauze
metaalspaan; metaalbewerking
metal cutting
metaalzaagbeugel
hacksaw frame
metaalzaagmachine; trekzaagmachine
hacksaw machine
metacentrum
metacentre
metamorf gesteente
metamorphic rock
meten
measure
meten
measuring
meten / schatten / peilen; ijken / kalibreren; justeren; fitten (meten en pasend maken)
gauge (ww)
meteorologie
meteorology
meteorologisch getij
wind tide
meterkast
meter cupboard
metselaar
brickie (BE, slang)
metselaar
bricklayer
metselaar
brickmason (AE)
metselaar
mason
metselaar
mason
metselaarsgereedschap
bricklayer's tools
metselaarsgereedschap
bricklaying tools
metselaarsgereedschap
brickmason's tools
metselaarshamer
mason's hammer
metselaarskwast
mason's brush
metselaarsteken
mason's mark
metseldraad
mason's line
metselen
brick (ww)
metselen
build with brick
metselen
lay bricks
metselen
lay bricks
metselen (ww)
mason
metselen / metselwerk
bricklaying
metselgerei / metselaarsgereedschappen
mason's tools
metselkaphamer / kaphamer
bricklayer's hammer
metselkoord, metseldraad
string line
metselmortel
masonry mortar
metselspecie
building mortar
metselspecie / mortel / mortelspecie
mortar
metselsteen / beton
concrete brick
metselsteen / cellenbeton
cellular concrete brick
metselsteen, gips
plaster rock
metselsteen, glas
glass masonry block
metselsteen, kalkzandsteen
sand-lime brick
metselverband
brickwork bond
metselverbanden
masonry bonds
metselvoeg
masonry joint
metselvoeg / muurvoeg
brickwork joint
metselwerk
brickwork base
metselwerk
brickwork construction
metselwerk
masonry
metselwerk
masonry construction
metselwerk / bemetseling / muurwerk
masonry
metselwerk / muurwerk / bemetseling / ommetseling
brickwork
metselwerk in vakwerk
filled-in panel (bay, pan)
metselzand
masonry sand
meubelbeits
furniture stain
meubeldamast
furniture damask
meubeldamast
furniture upholstery damask
meubelkatoen
furniture twill
meubelmaker
furniture maker
meubelmaker / schrijnwerker
cabinet maker
meubelplaat
blockboard
meubelvernis
cabinet varnish
meubilair / meubels; beslag / hang- en sluitwerk
furniture
mezzanninetrap
mezzannine stairs
micro-biologie
micro-biology
micrometer (van instrument); micron (aanduiding)
micrometer
micrometerschroef
micrometer screw
microscoop
microscope
middelhoogbouw
medium-rise development
middenboom (van trap)
carriage piece
middenloop
middle part (of a river)
middenoverspanning
central span, centre span, midspan
middenpaneel (van deur)
middle panel
middenregel (van deur)
lockrail
middenschip (van kerk / moskee)
central nave
middenstijl (bouw)
centre support
middenstijl (van deur)
central stile
middentorus (aan voet van zuil)
middle torus
middenvoeg
centre joint
mihrabkoepel (van moskee)
mihrab dome
milieuvriendelijk bouwen
environmentally aware construction
mineraalwater
mineral water
modder
mud
model
model
model wet
model law
modelbodem
model bed
modelbouwverordening
model building regulations
modelgrens
model boundary
modelonderzoek
model investigation,
modelonderzoek
model analysis
modelproef
model test
modelregel
model rule
modelschaal
model scale
modeltechniek
model technique
modelverslag
model report
modelvertrekking
model distortion
modelwoning / kijkwoning
show house
modillon (bouwkunde)
modillion
moer
female screw
moer
nut
moer
ring nut
moer (op bahco)
thumc screw
moer; bekistingspanner
nut
moeras
marsh
moeras
moor
moerbalk / moerbint / dwarsbalk
sleeper
moerdraad / binnendraad
female thread
moereind
bell-end
moereind(e) (van pijp)
female end
moereind(e) (van pijp)
female side
moerenaanzetter
impact wrench
moergroef
female groove
moerriool
main sewer
moersleutel
flare nut spanner
moesson
monsoon
mof
socket
mof (van verfroller)
roller sleeve
moferbinding
spigot and socket joint
mofverbinding
spigot and socket joint
moker (vuist) / houten hamer
mallet
moker, voorhamer
sledge hammer
molenbaas
dredge master
molenbaas
mixer operator
molm / houtbederf / houtrot
wood rot
momentenlijn
bending-moment diagram
mond
mouth
mondstuk
mouth piece
mondstuk; lasmondstuk (lastoorts)
nozzle
monitor
giant
monitordak
monitor roof
monnik (i.v.m. dakbedekking)
over tile
monorail
monorail
monster
sample
monster
sample
monsternemer
sampler
montage
construction
montagekit
bonding material
montagekit
mortar fixative
monument
monument
monument
scheduled building
monumetn (gebouw op de monumentenlijst) (BE)
listed building
moordgat (op kasteelmuur)
crenel
morene
moraine
morfologie
morphology
morsbak
save-all
morsklep
spoil valve
mortel
mortar
mortelcentrale
mortar-mixing plant
mortellaag
mortar slab
mortelmolen / betonmolen
mortar mixer
mortelplank / specieplank / metselplank / voegbord / spaarbord
mortar board
mortelsamenstelling
mortar mixture
mortelspuit
cement spray gun
mortelspuit
mortar spray gun
morteltoeslagstof
mortar admixture
moskee
mosque
motor
motor
motor
motor
motorkoppel
torque
mousselineglas
patterned glass
mozaïektegel
mosaic slab
mozaïektegel
mosaic tile
mozaïekvloer
mosaic
multihamer (soort boor)
multihammer
multiplex
plywood
mutulus (bouwkunde)
mutule
muur
wall
muur als boogvulling
spandrel wall
muur van holle bouwsteen
hollow-block wall
muurafdekplaat
coping slab
muuranker / spouwanker
wall tie
muurbeer / muurpeiler
pilaster
muurbekleding / wandbekleding
wallcovering
muurdragende balk
wall joist
muurgroefzaag
wall chaser
muurkap; dakvorst
coping
muurnagel / muurspijker
masonry nail
muurpijler / schalk (b.v. in kerk)
engaged pillar
muurplaat
plate
muurplaat / betonnen gevelbalk
inferior purlin
muurplaat van hoog model (loodgieterij)
ceiling joint
muurplaat; strijkbalk; onderslagbalk
wall plate
muurrooster
wall grille
muurrooster
wall-grid
muurverf
wall paint
muurverf (voor buitenmuur)
masonry paint
muurverf; tempera (kunst)
distemper
muurwerk / metselwerk / baksteenbouw
brick construction
na-isolatie
insulation of existing housing
naad
joint
naad, voeg
joint
naadloos
seamless
naaf
hub
naaldafsluiter
needle valve
naaldhout
softwood
naaldkering
needle closure
naaldstuw
needle weir
nabehandeling van beton
concrete curing
nabehandelingsmiddel (m.n. bij beton)
curing compound
nachtschoot (van slot)
dead bolt
nadenroller (voor behang)
seam roller
nagel / kopspijker / kleine spijker
tack
nagel / sierspijker (aan deur)
doornail
nagelbak
nail case
nagelhamer
nail hammer
nagelpatroon
nailing pattern
nagelplaat
nail plate
nagelsteek
pitch of rivets
nageltrekker
nail extractor
nageltrekker / spijkertang
nail puller
namaakoud eikenhout
weathered oak
naos (aan Griekse tempel)
naos
natte doorsnede
wet cross-section
natte omtrek
wetted perimeter
natte waterbouwkunde
hydraulic engineering
natuurlijke circulatie (airco en verwarming)
gravity circulation
natuurlijke hellingshoek
angle of repose
natuurlijke ventilatie
natural ventilation
natuursteen
natural stone
natuursteen
stone .
natuursteen; steen
stone
natuurstenen muur
ashlar masonry
nauwkeurigheid
accuracy
neer
eddy
neerslaggegevens
rainfall records
neg(ge) (binnenmuurse schuine verwijding van deur / vensteropening); embrasure (vesting)
embrasure
negge (neggekant); kantelaaf; raamkozijn
reveal
neogotiek
Gothic Revival
neoklassiek
neoclassical
netgewelf
net vault
netwerk
network
neus (van schaaf); punt (van zaag)
toe
neus / nok (van bout)
catch
neut (bouwkunde)
die
neutrale lijn
centroid
nevenafsluiting
secondary dam
nevengeul
secondary channel
nevenkanaal
lateral canal
nevenriool
secondary sewer
niet gevoegd (i.v.m. stenen muur)
unpointed
niet-dragend (b.v. van muur)
non-load bearing
niet-dragende muur
non-bearing wall
niet-eenparige beweging
non-uniform motion
niet-enkelvoudige golven
complex waves
niet-gekantrecht hout (hout met wa(a)nkanten)
untrimmed plank (board)
niet-gekantrechte hout (hout met wa(a)nkanten)
unsquared plank (board)
niet-ijzerhoudend / non-ferro...
non-ferro
niet-permanente beweging
unsteady motion
niet-traditionele bouw
assembly
nietjes
staples
nietpistool
staple gun
nietpistool
tack hammer
nieuwbouw
new construction
nieuwbouw
new development
nieuwe zakelijkheid
New Realism
nijptang
carpenter's pincer
nis; grafnis
niche
niveau
level
niveaumeting
level measurement
nok (van dak)
nib
nok (van dak)
ridge purlin
nok / nokstrook (van dak)
ridge
nokafdekking (i.v.m. dakbedekking)
ridge capping piece
nokbalk (van (hout)skelet); trekbalk (van dakspant)
tiebeam
nokbalk (van dak)
ridge beam
nokbalk / (nok)ruiter (van dak)
ridge board
nokbalk; dak
roof tree
nokkenring (op booromslag)
cam ring
noklei (i.v.m. dakbedekking)
ridge joint
noklei / rij bovenpannen (i.v.m. dakbedekking)
ridge course
nokpan / dakvorst / nokvorst / vorstpan / hoekkepervorst (i.v.m. dakbedekking)
ridge tile
nominale maat
nominal measure
non (i.v.m. dakbedekking)
under tile
non-ferrometaal
non-ferrous metal
nonius
vernier
noodafvoerkanaal
emergency discharge channel
noodafvoerriool
storm sewer
noodkering
emergency closing structure
noodoverlaat
emergency
noodoverlaat
escape
noodoverlaat
spillway
noodschakelaar
emergency switch
noodtrap
stairway fire exit
nooduitgang
emergency exit
nooduitgang
fire exit
nooduitlaat
escape
noodverlichting(sinstallatie)
emergency lighting
nop; sierspijker; (sier)knopje / beslagnagel; stijl / plank (in pleisterwerk); stijl (van skelet); standvink (van dak)
stud
noria
noria
normaalbocht(stuk) (elektra)
conduit elbow
normaalbreedte
training width
normaalkracht
normal force
normalisatie
river training
normalisatiewerken
training works
Normandische (rondboog)stijl
Norman architecture / style
normsteen
standard square
nulleider
neutral conductor
nulpunt
origin
nulspanning
zero voltage
nulvoltspunt
zero-volt point
nuttig effect
efficiency
nuttige belasting
live load
nuttige belasting
superload
nuttige lengte
effective length
nylon
nylon
O-ring (b.v. in kraan)
O-ring
objectief
objective
oceaan
ocean
oceaanbodem
ocean floor
oceaanstroom
ocean current
oceaanwater
ocean water
oceanografie
oceanography
octogoon / achtkant (bouwkunde)
octagon
octrooiaanvraag
patent application
oculair
ocular
oeverafschuiving
bank slide
oeverafschuiving
land slide
oeverbekleding
bank revetment
oeverberging
bank storage
oevererosie
bank erosion
oeverjuk
bank trestle
oeverlijn
bank contour
oeverpijler
bank pier
oeverval
bank slide
oeververdediging
bank protection
oeververdedigingswerken
bank-protection works
oeverwal
natural levee
oeverwerken
bank-protection works
oeverzuiging
bank suction
ogief / graatrib / welfrib / diagonaalrib; ogief / puntboog / spitsboog / puntgewelf
ogive
ojief
ogee
ojief / vloeilijst / talon; S-vormige lijn / boog (bouwkunde)
ogee
ojiefboog / ezelsrug(boog) (bouwkunde)
ogee arch
ojiefvormig dak
ogee roof
olieafscheider
oil trap.
oliebrander
oil burner
oliehaven
oil harbour
oliepeilleiding
oil level pipe
oliepeilmeter
oil gauge / gage
oliestookinstallatie
oil-fired central heating system
olietank
oil tank
olievanger
oil trap
olieverf
oil paint
omgekeerde boog (bouwkunde)
invert
omgevingstemperatuur
ambient temperature
omgevingstemperatuur
environmental temperature
omlegging
diversion
omleiding
diversion
omleidingskanaal
bypass channel
omleidingskanaal
bypass
omleidingskanaal
diversion channel
omloopriool
lock culvert
omloopriool
stub culvert
ommuren
build a wall around
omstroomd lichaam
flow around a body
omtrek
circumference
omwentelingssnelheid
rotational speed
onbedekt (i.v.m. bedrading)
bare
onbewoonbaar verklaren
condemn
onbrandbaar materiaal
infumescent material
onbrandbaar materiaal
non-combustible material
onderaannemer
sub-contractor
onderaanslag
bottom support
onderaanzicht
bottom view
onderaards
subterranean
onderbouw
concrete base course
onderbouw
substructure
onderbouw
substructure
onderbreker / verbreker (elektra)
circuit breaker
onderdruk
subpressure
onderdruktank
vacuum tank
onderdrukventiel
under-pressure valve
onderflens
bottom flange
ondergrond
subsoil
ondergrondse / metro
underground
onderhandse aanbesteding
limited submission
onderhoud
maintenance
onderhoud
upkeep
onderhoudstermijn
maintenance period
onderhoudstermijn
term of maintenance
onderligger (van dak)
lower chord
onderloopsheid
piping
ondermetseling
grouting space
ondermijning
outflank
onderpan (i.v.m. dakbedekking)
under-ridge tile
onderregel (van deur)
bottom rail
onderregel (van raam); funderingsplaat / grondplaat
sole plate
onderregel / onderdorpel (van raamkozijn)
sill rail
onderslags
undershot
onderspuier
scouring sluice
onderste booghelft / halve boog / boogschenkel; spatpen (bouw)
haunch
onderstel (van hijskraan)
bogie
onderstel (van hijskraan); truck / vrachtwagen
truck (AE)
onderstel van hijskraan
feet of the crane
ondersteunen
support
ondersteuning
support
ondersteuning / drager / draagbalk / draagvlak
bearing
onderstroom
bottom current
onderstroom
underflow
onderstroomconstructie
underflow structure
onderstroomconstructie
undershot structure
onderstroomconstructie
undersluice structure
ondervloer
blind floor
ondervloer
counter floor
ondervloer / vloercontructie
subfloor
onderwater golfbreker
submerged breakwater
onderwaterberm
underwater berm
onderwaterdelta
submerged delta
onderzeeër
submarine(-boat)
onderzoek
analysis
onderzoek
research
ondiep
shallow
ondiepte
flat
ondiepwatergolf
shallow-water wave
ondoorzichtig glas
opaque glass
ongebluste kalk
unslaked lime
ongekantrecht hout
unedged timber
ongepleisterd
fair-faced
ongestuwde afvoer
free flow
ongesubsidieerde bouw
unsubsidised building
ongewapend beton
bulk concrete
ongewapend beton
non-reinforced concrete
onroerende zaak
real estate
onroerende zaak, perceel
property
ontginnen
reclaim
ontginning
reclamation
ontginningswerken
reclamation works
ontgraven
excavate
ontgraven van grond
excavate
ontgraving
cut
ontgraving
excavation
ontgrendelingshendel (b.v. van tang)
release lever
ontgronding
scour
ontgrondingsbeeld
scour pattern
ontharding
softening
ontijzering
iron removal
ontkisten
demould
ontlaste glijdschuif
relieved vertical-sliding gate
ontlasten / de druk verdelen (bouwkunde)
discharge
ontlastingsboog (bouwkunde)
relieving arch
ontlastklep
relief valve
ontlastsluis
evacuatior sluice
ontlastsluis
go-out
ontluchting
air chamber
ontluchtingsgat / dakventilator
roof vent
ontluchtingskap
air vent cap
ontluchtingsklep
air valve
ontluchtmgsleiding
air-bleed duct
ontmangaaning
mangan removal
ontmenging
segragation
ontnengen
segregate
ontstoppingsplug (loodgieterij)
flush bushing
ontstoppingspunt
cleanout
ontstoppingspunt
main cleanout
ontstoppingsstuk
blow-off
ontstoppingsveer
plumber's snake
ontstoppingsveer (loodgieterij)
snake
ontvangbed
upstream apron
ontvangstzaal
reception hall
ontwateren
drain
ontwatering
drainage
ontwateringssnelheid
drainage velocity
ontwerp
design
ontwerpbelasting
design load
ontwerpcriteria
design criteria
ontwerper; bouwer / constructeur
framer
ontwerpfout
design error
ontwerpgegevens
design data
ontzanden
remove sediment
ontzanding
sediment removal
ontzandingswerken
sediment removing structures
ontzilten
desalt
ontzilting
de-salting
onvolkomen contractie
suppressed contraction
onvolkomen overlaat
submerged overfall
onvolkomen overlaat
submerged spillway
onvolkomen overlaat
submerged weir
Onze-Lieve-Vrouwekapel
Lady chapel
ooeanologie
oceanology
oogbescherming
eye protection
oogbout / ringbout
eye bolt
oogbout / ringbout
ring bolt
oogje (aan gordijnrail)
eyelet
oorbeschermer
ear protector
oorbeschermers
ear defenders
oorbeschermers
ear mufflers
oorbescherming
ear protection
oorbescherming
hearing protection
oordopjes
foam plugs
op houtbasis
wood-based
op oliebasis
oil-base
opaalglas
opal glass
opblazen
blast
opbouw... / wand...
surface-mounted
opbouw; opbouwen
building up
opbouwen / ontwikkelen; samenbouwen; bebouwen (m.b.t. huizen / gebouwen)
build up
opbouwlaag
built-up layer
opbouwtijd
building-up time
opdooi
frost heave
open (stoot)voeg / draineeropening / muurrooster (in metselwerk)
weep hole
open bemaling
filter-well drainage
open circuit / nulllast / open (stroom)kring / open keten (elektra)
open circuit
open dok
tidal dock
open keuken
open kitchen
open leiding
channel
open leiding
open channel
open leiding
open conduit
open trap
open staircase
open veelhoek
open traverse, continous traverse
open zolder
open attic
openbare werken
public works
opgaand metselwerk
above-ground masonry
opgaande geison (van Griekse tempel)
sloping cornice
opgebogen wapeningsstaaf
stirrup
opgebogen wapeningsstaal (betonbouw)
reinforcement rods
ophaalbrug
drawbridge
ophangconstructie
suspension frame
ophangoogje
eyelet
ophangpunt
point of suspension traverse
opknappen
redecorate
opknappen / renoveren
refurbish
oplegdruk
point of suspension
oplegging
bearing
oplegging
bridge bearing
oplegreactie
bearing stress
oplegscharnier
pin hinge
oplegspanning
support reaction
oplegvlak
bearing
oplevering
delivery
oplopende breker
surging breaker
oplosbaarheid
solubility
oplossing
solution
oplossingsmiddel
solvent
oplossingswarmte
solution heat
opname
site inspection
opname
survey
opnemer
pick-up
opnemer
recorder
opnieuw meubileren
refurnish
opperman
bricklayer's labourer
opperman
builder's labourer
opperman
builder's labourer
oppervlakte energie
surface energy
oppervlakte sneIheid
surface velocity
oppervlakte van een ruimte
surface area
oppervlaktedrijver
surface float
oppervlaktemeting
area measurement
oppervlakteneer
surface eddy
oppervlakteschaal
area scale
oppervlaktescheur / uitwendige scheur; ratelscheur (hout)
external crack
oppervlaktespanning
surface tension
oppervltaktewater
surface water
oprervlaktestroom
surface current
oprit / oprijlaan
driveway
opruimer (loodgieterij)
angled reamer
opslibben
silt up
opslibbing
silting up
opsluiten (bouw)
tenon (ww)
opsluitring
washer
opsluitsteen
kneeler
opspijkeren
nail on
opstalverzekering (van gebouw)
building insurance
opstand(schets) (vooraanzicht, gevel e.d.)
elevation
opstorten
dump
opstreek (van verf)
brushmarks
opstrijken (met kwast)
brush on
opstuiven
fly up
opstuwen
back up
opstuwen
head up
optische as
optical axis
optrede (van trap)
rise
optrede (van trap); stootbord (op trap); stijgbuis (loodgieterij)
riser
optrekken van
build of / out of
opvijzelen
underpin
opvoeren
lift
opvoerhoogte
discharge head
opvriezen
freeze up
opvullen
block (ww)
opvullen; elektrisch aansluiten
plug (ww)
opzichter
site foreman
opzichter
supervisor
opzichtige versiering / opschik (aan gebouwen)
gingerbread
oriënteren
orientate
orkaan
hurricane
ornament; lijstwerk / profiel; plintlat
moulding
ornamenten
ornamentation
ornamentglas
ornamental glass
ornamentzaag
scroll saw
orthogonaal
orthogonal
orthotrope brugdek
orthotropic roadway / deck
ortibale beweging
ortibal motion
oscillatieribbel
oscillation ripple
osmometer
osmometer
osmose
osmosis
ossenoog / oeil-de-boeuf (rond venster in b.v. kerk)
bull's eye
Ott-molen
Ott current-meter
ouvoegen opvullen met nieuwe specie
tuck-pointing
ovenhark
rake
overbelasting
overload
overbrenging; stuwkracht; (soms) boor; heft (van schroevendraaier); oprit
drive
overbruggen
bridge
overdekken
roof (ww)
overdekken
roof in
overdekken
roof over
overdekte gang tussen kerk en pastorie
slype
overdrukventiel
over-pressure valve
overeenkomst
contract
overgangsboog
transition curve
overgangskoppeling (loodgieterij)
transition fitting
overhead-deur
overhead gate
overhoogte
freeboard
overhoogte
surplus height
overkraagd
corbelled
overkragen
brick cobelling
overkragen (metselarij)
corbel (ww)
overkraging / kraagsteenrij (metselarij)
corbel table
overlaat
spillway
overlappende dekking van leipannen (platte pannen)
plain-tile double-lap roofing
overlappende voeg
overlap joint
overlapping
lap
overloop (in wasbak / badkuip)
overflow
overlooppijp / overloopleiding (b.v. in wc)
overflow pipe
overlopen
pour over
overschuimende breker
spilling breaker
overslaan
overtop
overspannen
span
overspanning
span
overspanning (ook van brug)
span
overstek
cantilever
overstek
cantilever
overstekende dakrand / overstek; schacht (van zuil)
verge
overstort
fall
overstort
overfall
overstortbreedte
overflow width
overstortconstructie
overfall structure
overstortconstructie
overflow structure
overstortdrempel
overflow sill
overstortende breker
plunging breaker
overstorthoogte
overflow height
overstromen
flood
overstromen
flow over
overstroming
flood
overstromingsgevaar
flood danger
overstromingsramp
flood-disaster
overstroom
overcurrent
overtollig water
surplus water
overtoom
incline
overwelven / overspannen; van bogen voorzien / in de vorm van een gewelf bouwen
vault (ww)
overzichtsmodel
major model
oxydatiebed
bacteria bed
oxydatiebed
contact bed
ozonisatie
ozonization
P'ai-lu (Chinese erepoort)
pailou / pailoo
paal
pile
paal / stijl / staak / stut.stang
stanchion
paalfundering
pile foundation
paalkop
pile head
paalrij
row of piles
paalscherm
stake screen
paalschoen
pile shoe
paalwoning
palafitte
paalwoning
pile dwelling
paalworm
ship worm
pagode
pagoda
pakking
conical washer
pakking
gasket
pakking
packing
pakking (b.v. van kraan)
seal
pakking; inlwegspei (van tweedelige koppeling)
gasket
pakkingplaat; pakkingring
sealing washer
pakkingsring / dichtingsring; doorvoerbuisje (elektr.)
grommet
paklaag
pitching
pal
pawl
paleis
palace
paleisachtig
palatial
palenbundel
group of piles
palenbundel
pile cluster
Palladiaans (m.b.t. de stijl van A. Palladio)
Palladian
pallet
pallet
pallettruck; pompwagen
pallet truck
pallisade (b.v. bij kasteel)
stockade
palmzuil (Egypte)
palm column
pand
pound
pand
reach
paneel
panel
paneel / kordonband
tablet
paneeldeur
panel door
paneelpatroon
inlaid parquet
paneelradiator
panel radiator
paneelradiator
sheet radiator
paneelstekkerbus
bulkhead socket (elektr)
paneelwand
panel wall
panieksluiting
panic bar
panklei; tegelaarde
tile clay
panlat
tile lath
panlat (i.v.m. dakbedekking)
batten
panlat (i.v.m. dakbedekking)
slating battens
panlat (i.v.m. dakbedekking)
tiling battens
panlat / rachel / tengel
batten
pannenbakkerij
tile works
pannenbakkerij; tegelwerk (bouw)
tilery
pannenbakkersoven
tile kiln
pannenbier/mei (als hoogste punt is bereikt)
topping out ceremony
pannendak
tile roof
pannendak (i.v.m. dakbedekking)
tiled roof
panoramisch raam
panoramic window
pantograaf
pantograph
pantometer
pantometer
papierbehang
wood pulp paper
papyruszuil
papyrus column
parabolische boog
parabolic arch
paradijs / voorplein / voorplaats / voorhof (van kerk); kerkportaal
parvis
parallax
parallax
parallelbankschroef
parallel jaw-vice
parellijst
bead-and-dart moulding
parkeergarage
parking
parkeerplaats
parking space
parkeerterrein
parking lot
parket
parquet
parket
wood mosaic
parket(vloer)
parquet floor
parket(werk) / inlegwerk
parquetry
parketvloer
wood mosaic floor
parketvloer
wood panel floor
parketvloerpatroon
wood flooring type
Parshall-goot
Parshall flume
participatiebouw
participatory construction
pasklare onderdelen
prefab(ricated) parts
passchroef
set screw
pasvlak / voegvlak
joint face
patentmoer (van knopslot)
threaded sleeve
patijtsverband
bond course
patijtsverband
header bond
patio
patio
patroon / cartridge; cartouche (van kraan)
cartridge
paumelle
lift-off hinge
paviljoen; tuinhuis; clubhuis; bijgebouw
pavilion
pedogenese
pedogenesis
pedometer
pedometer
peerspits / bolspits (op kerk)
bulbous cupola
peil
elevation
peil
level
peil
stage
peil, waterpas; richtlat / richtbaak (bouw); landmeterswaterpas
level
peil; vast meetpunt; referentiepunt
benchmark
peilboekje
sounding book
peilboot
sounding vessel
peilen
sound
peilformulier
sounding form
peilglas
glass gauge
peilhaak
hook gauge
peiling
sounding
peilkaart
sounding chart
peillijn
sounding line
peillood
sounding lead
peilnaald
paint gauge
peilput
gauge well
peilput
stilling well
peilraai
sounding range
peilregister
sounding register
peilregistreerapparaat
level recorder
peilschaal
gauge
peilschaal
staff gauge
peilschaalaflezing
gauge reading
peilschaalwaarneming
gauge observation
peilstang
sounding rod
peilstation
gauging station
peilstok
sounding staff
peilverschil
difference of (water)level
pen en gat
tenon and mortise
pen-en-gatverbinding
mortise and tenon joint
pen-en-gatverbinding
mortise dowel joint
pen-en-gatverbinding
mortise joint
pen-en-gatverbinding
tenon-davel joint
penas
tenon spindle
pendentief / hoekzwik
squinch
pendentief / hoekzwik / gewelfzwik / hangboog
pendentive
penfrees
tenon cutter
penfrees / pennenbank
tenoner
pengatkaliber
mortise gauge
pengatruimer
mortise reamer
penhamer
cross peen / pein hammer
pennenbank
tenoning machine
pennenbeitelblok
tenon cutter block
pennengat (van pennenverbinding)
female tenon
pennenkop
tenon head
penseel
fitch
penseel voor letterzetter
lettering brush
penseel voor letterzetter
signwriting brush
pentagoonprisme
pentagon prism
penthouse
penthouse
penverbinding (hout)
tenon joint
penzwaluwstaart
dovetail tenon
penzwaluwstaartverbinding
dovetail and tenon joint
perceel
lot
perceelgrens
property line
pergola
pergola
periodieke golf
periodical wave
peripteros (bouwkunde)
peripteral
peristyle / peristil(i)um / zuilengang / zuilengalerij
peristyle
perkoenpaal
(6 feet-) stake
perkoenrij
row of stakes
permanente beweging
stationary motion
permanente beweging
steady motion
permeabiliteit
permeability
perpendiculaire stijl / gotiek
perpendicular
persklep
pressure valve
persleiding
pressure pipe
persluchtpomp
air-lift pump
personeelsvertrek
service room
personenlift
passenger lift
perspectrometer
perspectometer
perspomp
pressure pump
perspunt
centre of pressure
pertator (van kraan)
aerator
petrografie
petrography
petrologie
petrology
phaetisch water
phaetic water
piekbelasting
peak load
pier
pier
pigment
pigment
pijler
bridge strut
pijler
pier
pijler
pillar
pijler (van brug)
end pier
pijlerbescherming van hout
starling
pijlerfundering
pier foundation
pijlerlandhoofd
pier abutment
pijlerpunt
cutwater
pijlerwaterkrachtstation
pier power-station
pijlerweerstand
pier drag
pijp / buis / pijpleiding
pipeline
pijpbeugel (loodgieterij)
pipe clips
pijpbeugel met afstandhouder (loodgieterij)
two-piece spacing clip
pijpbevestigingsmateriaal (leidingbeugels) (loodgieterij)
pipe supports
pijpenbuigmachine (loodgieterij)
bending machine
pijpenbuigmachine (loodgieterij)
bending machine
pijpenbuigmachine (loodgieterij)
pipe bender
pijpenbuigmachine (loodgieterij)
rounding machine
pijpenbuigmachine / pijpuiger (loodgieterij)
pipe-bending machine
pijpklem
pipe vice / vise
pijpklem (pionier) (loodgieterij)
pipe repair stand
pijpklemunit (loodgieterij)
tube flaring tool
pijpkoppeling (loodgieterij)
pipe coupling
pijpleiding
pipeline
pijpsnijder / buissnijder
pipe cutter
pijpstaak (loodgieterij)
mandrel
pijpzaagmachine (loodgieterij)
pipe-cutting machine
piket
peg
piket
picket
piketpaal
wooden stake
piketpaaltje
peg
piknometer
pycnometer
pilaster / wandpijler
respond
pinakel / siertoren(tje)
pinnacle (tower)
piramide
pyramid
pistool (b.v. van afdichtingspistool)
gun
pistoolgreep
pistol grip (handle)
pistoolhandvat
gun handle
piëzometer
piezometer
piëzometrisch niveau
piezometric level
piëzometrisch verhang
pressure gradient
plaat
sheet
plaatdikte
sheet gauge
plaatfundering
slab foundation
plaatgaas
expanded metal lath
plaatligger
plate girder
plaatmateriaal
sheet material
plaatsbepaling
positioning
plaatshoogte
elevation head
plaatshoogte
position head
plaatvloer
slab floor
plafond, zoldering
ceiling
plafondbehang
ceiling paper
plafondconstructie
ceiling structure
plafondrooster
ceiling outlet
plafondtengel
laths
plafondverwarming
ceiling heating
plakband
adhesive tape
plakspaan
cross-grained float
plaktafel
paperhanger's bench
plaktafel (behangen)
paste table
plaktafel (behangen)
pasteboard
plaktafel (behangen)
pasting table
plamuur, vulmiddel
filler
plamuurmes
filling knife
plamuurmes
stopping knife
plamuurmes
stripping knife
planchet
plane table
planimeter
planimeter
plank
plank
plank; lat; plaat; beplanking / beschot / latwerk; bordpapier / karton; houten slof (betonbouw)
board
plankendeur
batten door
plankendeur
ledged door
plankenvloer
overlay flooring
plankenvloer
parquet strip
plankenvloer
strip flooring
plankenvloer
wooden plank floor
plankier
platform
planologie
town and country planning
planontwikkeling
project development
plastic isolator (zekeringkast)
plastic insulator
plasticiteit
plasticity
plasticiteit
plasticity
plastificeren
plastify
plastische vervorming
plastic deformation
plat dak
flat roof
platbektang
flat nose pliers
plateau (op trapje)
shelf
plateaulift
platform lift
platenschaar
plate shear
platform
platform
platform
stage
platform; verhoging; steiger / steigervloer
platform
platformpallettruck
platform pallet truck
platkop (van schroef)
countersunk head
platstaal
flat bar
platte dak
flat roof
platte els
bradawl
platte lijst / architraaf / epistyl / bovendrempel (van deur of venster)
platband
platte spitse vijl
tapered file
platte stift (van schroevendraaier)
flat tip
plattegrond
lay-out
plattegrond
site plan
plattegrond / bouwplan
lay-out chart / drawing / plan
plattegrond / grondplan
ground plan
platvol voegen
flat pointing
plavei; steen; straatsteen / straaklinker / trottoirtegel; vloersteen
paving stone
plavuis
stone flag
plavuis; (tuin)tegel / flagstone / stapsteen
flagstone
pleister / stuclaag
plasterwork
pleister(werk) / stucwerk / stukadoorgips
plaster
pleisteren
wall rendering
pleisteren / stukadoren
stucco (ww)
pleisteren / stuken
plaster (ww)
pleistermortel
render
pleisterplank / kalkbord
plasterer's hawk
pleisterspaan
smoothing trowel
pleisterspaan
square trowel
pleisterspaan (ook gebruikt bij het behangen)
smoother
pleistertroffel
gauging trowel
pleistertroffel
rendering trowel
plekspaan
mason's float
plempen
fill
pletbord (o.a. voor op de vloer)
pressboard
pletten / uitslaan (groter maken) / platsmeden; weghameren
hammer out
plexiglas
plexiglass
plint (aan voet van gebouw)
plinth course
plint / vloerlijst; harpstuk (van trap)
mopboard
plint / voetstuk / zuilvoet / sokkel / stenen rand (aan onderkant van muur); cementraam
plinth
plint; harpstuk (van trap)
scrub board
plint; harpstuk (van trap)
skirting board
plint; harpstuk (van trap)
washboard
plintrooster
skirting outlet
plotselinge vernauwing
abrupt constriction
plotselinge verwijding
abrupt expansion
plug (loodgieterij)
square head plug
plug; afdichting; stekker; smeltprop (bij stoomketels); contactdoos; stalen pen (loodgieterij)
plug
plugafsluiter
plug valve
plugkraan
bib tap
plunjerpomp
plunger pump
pluviograaf
pluviograph
pluviometer
pluviometer
pneumatisch gereedschap
air tools
pneumatisch gereedschap
pneumatic tool
pneumatisch transport
pneunatic transport
pneumatische boor / (hand)hamerboor
jackhammer
pneumatische drilboor (bouw); elektrische boor (huishoudelijk gebruik)
power drill
pneumatische golfbreker
pneumatic breakwater
pneumatische hamer / lucht(druk)hamer / persluchthamer
pneumatic hammer
pneumatische slagboor
pneumatic hammer drill
poer
pier
poerenfundering
pad foundation
Poiree-juk
Poiree-frame
Poiree-stuw
Poiree-weir
polder
polder
polderdijk
polder dike
poldergemaal
polder pumping-station
poldergrens
polder boundary
polderland
polder country
polderpeil
polder waterlevel
poldersloot
polder ditch
polderwater
polder water
polijstboor
finishing bit
polijster; polijstborstel
burnisher
polijstschijf
polishing bonnet
polijstschijf met lamsvel
lamb's wool polishing bonnet
polypropyleen
polypropylene
polystyreenschuim
expanded polystyrene
polyurethaan
polyurethane
polyurethaan
PUR
pomp
pump
pomp
pump
pompas
pump shaft
pomphuis
pump casing
pompinstallatie
pumping plant
pompopstelling
pump installation
pompproef
pump test
pompproef
pumping test
pompput
pump sump
pompput
sump
pompschroevendraaier
Archimedean screwdriver
pompschroevendraaier
pump screwdriver
pompschroevendraaier
screw gun
pompschroevendraaier
Yankee screwdriver
pompslijtage
pump wear
pompturbine
pump turbine
pont
ferry
ponton
pontoon
pontonbrug
pontoon bridge
pook (voor kachel)
poker
poolcoördinaat
polar coordinate
poort; poortgebouw
gateway
poreus
porous
poreus
porous
poreusheid
porosity
porfier
porphyry
porie
pore
porositeit
porosity
porringpunt
arch centre
porseleinkast
china closet
portaal
portal
portaal (bouwkunde)
portal
portaal, portiek; veranda; portiek (van moskee
porch
porticus / voorhal (van tempel)
portico
portiekkoepel (bouwkunde)
porch dome
portiekwoning
staircase-access flat
portiekwoning
tenement house
portland cement
portland cement
portlandcement
Portland cement
posterne (bij kasteel / vesting)
postern
Potapov-scherm
Potapov screen
potdekselen (van buitenmuren, met elkaar overlappende planken)
weatherboard (ww)
potentiaal
potential
potentiaalfunctie
potential function
potentiaallijn
potentiaal line
potentiaalstroming
potential flow
potentiaaltheorie
potential theory
potentiaalvlak
potential plane
potentiometer
potentiometer
pottenrad
noria
pottermeter
potter meter
powerbrush
multi-sanding brush
praktijkrichtlijn
code of practice
prefab woning / montagewoning
prefab(ricated) house
prefab-element
precast construction unit
prefab-element
prefab element
prefabsysteem
panel system
premie
subsidised building
premiekoopwoning
subsidised owner-occupied housing
priem / els
awl
priem; drevel; verfstempel
punch
prijsvorming
price-making process
prijsvorming
pricing
prikkeldraad
barbed wire
prikkeldraad
barbwire
prisma
prism
prismavastheid
prism strength
privaat (in burcht / kasteel)
brattice
productontwikkeling
product development
proefbelasting
test load
proefbelasting
trial load
proefboring
test drilling
proefkuben
concrete test cubes
proefkuben (betonbouw)
test cubes
proefkubus
test cube
proefkubus (bouw)
test cube
proefpolder
experimental polder
proefput
trial pit
proefstation
experiment station
proefvak
test section
profiel
mason's profile
profiel (bij metselen)
plumbing guide
profiel (gebruikt als richtpunt bij ronde muren)
guide wall
profielstaal
profile steel
profielstaal
section steel
profielverandering
change in section
programma van eisen
schedule of requirements
programma van eisen
terms of reference
project
project
projectdefinitie
project definition
projectleider (slaat meestal op bedrijf)
construction manager
projectontwikkelaar
property developer
projectontwikkelaar
real estate developer
projectovereenkomst
project agreement
projectteam
project team
projectvoorbereiding
project preparation
projektie
projection
propaangas
propane
propdoorn (loodgieterij)
nipple key
proportionaliteitsgrens
limit of proportionality
proppenboor
plug cutter
propyleeën (b.v. van Akropolis)
propylaea
propyleum / tempelingang
propylaeum
propyleum / tempelingang
propylon
prostylos (Griekse tempel met zuilengalerij aan voorkant)
prostyle
prototype
prototype
provisiekast
pantry
publieke aanbesteding
open tender
pui
front
puimsteen
pumice stone
puimsteen
pumice
puin / steenslag
hardcore
puinsleuf
rubble drain
pulserende stroming
pulsating flow
punt; zaagpunt
tip
puntbelasting
point load, concentrated load
puntdak / zadeldak
gable roof
puntdeur
mitre gate
puntdruk
end pressure
punteren (bouwterm)
stipple
puntering (bouw)
stippling
puntlasmachine
spot welder
puntlassen
spot welding
puntstuk (loodgieterij)
joint with male thread
punttang
lineman's pliers
punttang
needle-nose pliers
puntweerstand
end resistance
PUR-schuim
expanded polyurethane
puttenfundering
caisson foundation
puttenzuiger
gulley sucker
PVC
PVC
pyloon / (ere)poort / (tempel)ingang
pylon
qiblamuur (van moskee)
qibla wall
quasi-eenparige stroming
gradually varied flow
raai
range
raai
section line
raakpunt
tangent point
raakvlak
tangent plane
raam / venster / ruit; (bij uitbr.) raamlijst / kozijn
window
raam met jalouzielatten
louvred window
raam op het noorden
north light
raam- en deurindeling / vensterindeling
fenestration
raambeslag
window furniture
raamboompje
cockspur
raamboompje / vergaring (van raamluik)
casement fastener
raamdorpel / vensterbank / raamkozijn
window sill
raamgewicht (van schuifraam)
sash weight
raamkoord
sash cord
raamlatei (raambovendorpel)
lintel
raamlatei / (raam)bovendorpel / rollaag boven kozijn
window head
raamopening
window opening
raampen
sash catch
raamroede / glasroede / vensterroede / glaslat
glazing bar
raamrolslot
sash and frame pulley
raamsponning
sash rabbet
raamstijl
mullion
raamstijl
window mullion
raamwerk
framing
raamwerk, vakwerk; geraamte
framework
raamzaagmachine
vertical frame saw
raapbord
hand float
raaplaag
first coat
raaplaag
mortar layer
raapspaan / stalen pleisterspaan
laying-on trowel
raapwerk
rough-casting
rabat / sponning / groef (plank); aanslagsponning (deur / venster); glassponning
rabbet
rabatslot
rabbeted lock
rabatten (planken over elkaar leggen)
shiplap
rabatten / rabatteren
rabbet (ww)
rabatwerk
rabbeting
rabitzdak
Rabitz roof
rabitzmetaal
Rabitz metal
radar
radar
radarbeeld
radar picture
radarinstallatie
radar plant
radarpost
radar station
radarscherm
radar screen
radeerwieltje (bij schilderwerk)
tracing wheel
radiaalpomp
radial pump
radiaalturbine
radial turbine
radiator
heating rad(iator)
radiator
radiator
radiatorkwast
flay brush
radiatorkwast
radiator brush
radio-aktieve stof
radio-active agent
randbekisting
deck stops
randbekisting (betonbouw)
joist shuttering
randkist
side shutter of a purlin
randmeer
boundary lake
randsnijmes
trimming knife
randverdeling
plate graduation
randvoorwaarde
boundary condition
randvoorwaarde
end condition
rapport (aansluitend patroon) (behangen)
matching edge
rapporthoogte ( versprongen patroon)
non-matching edge
rasp(vijl)
rasp
raspen / vijlen / gladmaken / schrapen
rasp (ww)
rasteel
glass holder
raster (voor de verfroller)
grill
ratel (van pompschroevendraaier en booromslag)
ratchet
ratel(ring)sleutel
ratchet (ring) spanner
ratelboor
ratchet brace / drill
ratelschroevendraaier / pompschroevendraaier
ratchet screwdriver
rauhfaser(behang)
wood chip paper
raveelbalk
header joist
raveelbalk
trimmer joist
raveelbalk
trimmer joist
raveelbalk (dak); trimmer / weerstandsregelaar (elektra); snijapparaat voor naden (bij het behangen)
trimmer
raveelbalk / raveling
trimmer
ravelen
tee-join
ravelijn (vesting)
demilune
raveling
trimming joint
raveling; T-vormige las (elektr.); T-stuk (loodgieterij)
tee-joint
reactie
reaction
reactieturbine
reaction turbine
rechte bek (van tang)
straight jaw
rechte klimming
right ascension
rechte koppeling (loodgieterij)
screw joint
rechte liplas
shiplap joint
rechte slijper
straight grinder
reciprozaag
reciprocating saw
reclamebord (van bouwfirma)
name plate
reclamebord voor bouwfirma's
contractors' name plates
reconstructie
reconstruction
rede
roadstead
reduceerklep
reduction valve
reductiecoefficient
reduction coefficient
reductiefactor
reduction factor
reeschaaf
jointer plane
referentiebestek
standard specifications
referentiewoning
reference dwelling
reflectie
reflection
reflectiecoefficient
reflection coefficient
reflectiefaktor
reflection factor
refractie
refraction
refractiecoefficient
refraction coefficient
refractiefaktor
refraction factor
refractiepatroon
refraction pattern
regel
rail
regelateur
governor
regelatie
regelation
regelklep
controlvlalve
regelkraan
control cock
regelkraan
regulating valve
regelkraan (b.v. van radiator)
regulating cock / valve
regelkraan (op radiator)
lockshield valve
regelkraan / regelknop (b.v. van radiator)
thermostatic valve
regelschuif (verwarmingssysteem)
damper
regeltechniek
control engineering
regelvijver
balance pond
regelvijver
regulating basin
regen
rain
regenintensiteit
rainfall intensity
regenkromme
hyetograph
regenmeter
rain gauge
regenpijp
downpipe
regenpijp
rain pipe
regenpijp
rainwater pipe
regenval
rainfall
regimetheorie
regime theory
registrerende peilschaal
recording gauge
regressie
regression
regula (bij Griekse tempel)
regula
regularisatie
regulation
rehabilitatie
rehabilitation
Rehbock-overlaat
Rehbock-weir
Rehbock-tanddrempel
Rehbock's dentated sill
rei
floating rule
rei
screed
rei / stalen meetlat
steel rule
reinigingsnaal (bij soldeerlamp)
nozzle cleaner
reiteratiemethode
reiteration method
reiteratiemethode
trail and error method
rekenen en meten
calculating and measuring
rekhamer (loodgieterij)
chamfering hammer
rekstrookje
strain gauge
relaxatietrilling
relaxation vibration
reliëf
relief
reliëfsteen
relief tile
remmen
slacken
remmingwerk
slackening structure
remstoel
slackening pier
renaissance
Rena(i)ssance
renaissancistisch
Rena(i)ssance (bn)
rendement
efficiency
renovatie
renovation
rensdak
circular slate roof
renteverlies tijdens de bouw
interest loss during construction
reparatiemortel
patching mortar
repetitiemethode
repetition method
reservedeur
guard gate
reservoir
reservoir
reservoirdeksel (wc)
cistern lid
resonantie
resonance
responsietijd
lag
restauratie
restoration
retourleiding / afvoerbuis
return pipe
retourstroom
return current
retranchement (vesting)
retrenchment
revisietekening
revised plan
revolutiebouw
jerry-building
rheologie
rheology
rib
radiator rib
rib (van kruisgewelf)
groin
ribbel
ripple
ribbelfaktor
ripplefactor
richtingsbepaling
orientation
richtlijn
axis of the level tube
richtliniaal / haarliniaal / rei / waterpas
straightedge
richtmiddel
sighting device
riet
reed
riet
thatch
riet voor stucwerk
lathing
rietberm
reed berm
rietbeslag
reed cover
rietdekker
thatcher
rieten dak
thatched roof
rietmat
reed mat
rietwerk
reed work
rift gezaagd hout
rift sawn timber
rij / richtlat (van metselaar)
jointing rule
rijksbijdrage
government contribution
rijsbeslag
osier cover
rijsbos
bat faggot
rijschaaf / voorloper
wood fore-plane
rijshout
osier wood
rijswaard
osier bed
rijswerk
osier work
rijswerker
mattress worker
rijtjeshuis
terraced house
rijvloer
deck
rimpel
ripple
ringijzer
tap wrench
ringleiding (elektra)
ring circuit
ringleiding (elektra)
ring main
ringrif
atoll reef
ringsleutel
ring spanner
ringspanning
hoop tension
ringspanning
ring tension
ringspie
taper washer
ringsteeksleutel
combination spanner
ringvaart
canal surrounding a reclamed lake
rinket
lock paddle
rinketschuif
paddle
riolering
sewer system
riolering
sewerage
rioleringsstelsel
sewerage system
rioleringswerk
sewerage work
riool
sewer
riool; rioolbuis
sewer
rioolbemaling
sewage pumping
rioolbuis
sewer pipe
rioolgas
sewage gas
rioolgas
sludge gas
rioolgemaal
sewage pumping-station
rioolnet
sewerage network
rioolslijk
sludge
rioolwater
sewage
rioolwaterlozing
sewage disposal
ripper (b.v. op bulldozer)
ripper
rippercilinder (op bulldozer)
ripper cylinder
rippertand (op bulldozer)
ripper tooth
rippertip (op bulldozer)
ripper tip
ritsbeitel
bolt chisel
ritsbeitel
cape chisel
ritsbeitel
cross-cut chisel
ritsbeitel
cross-cut chisel
rivet (van tap) (bouwterm)
square head
rivier
river
rivierafvoer
river discharge
rivierafzetting
fluvial deposit
rivierarm
river branch
rivierbedding
river bed
rivierbocht
river bend
rivierbodem
river bed
rivierdal
river valley
rivierdelta
river delta
rivierdijk
dike along a river
rivierdijk
river dike
rivierhaven
river harbour
rivierkaart
river map
rivierkruising
river crossing
riviermodel
river model
riviermond
river mouth
rivieroever
river bank
rivieromlegging
river diversion
rivieronthoofding
river capture
rivierregime
river regime
rivierregularisatie
river regulation
riviersplitsing
bifurcation
rivierstand
river stage
rivierterras
river terrace
riviertje
rivulet
riviervaart
river navigation
riviervak
reach
rivierverbetering
river improvement
rivierverbeteringswerken
river-improvement works
rivierverontreiniging
river pollution
rivierverontreiniging
stream pollution
rivierwater
river water
rivierzand
fluvial sand
rococo(stijl)
rococo (zn)
rococo(stijl); (fig.) overladen / protserig
rococo
roede voor glas-in-loodraam
came
roede voor glas-in-loodraam
lead came
roeflat
wood roll
roer
rudder
roerwerking
rudder action
roest
rust
roestvrij
stainless
roestvrij staal
stainless steel
roetzak (van schoorsteenveger)
root sack
roetzak (van schoorsteenveger)
sack for soot
rol (van verfroller)
roller frame
rolbandmaat
tape
roldeur
horizontal roller-bearing gate
rolglassnijder
steel-wheel glass cutter
rolgordijn
roll-up blind
rolgordijn
roller blind
rolkoevoet
pry bar
rollaag
brick-on-edge coping
rollaag/halfsteensrollaag/koprollaag/klamplaag
rowlock
rollager
roller bearing
rollende wrijving
rolling resistance
roller
spilling breaker
roller (aan gordijnroede)
runer
rollerwagen (van bulldozer)
track roller frame
rolluik
revolving shutter
rolluik
rolling shutter
rolluik; (verf)roller; wals (wegenbouw)
roller
rolmaat / rolbandmaat
measuring tape
rolmaat / rolbandmaat
steel tape
roloplegging
roller bearing
rolsteen
pebble
rolstuw
roller gate
roltrap
escalator
rolwerk (i.v.m. ornament)
scrollwork
romaans
Romanesque (bn)
Romaanse pan
Roman tile
romaanse stijl
Romanesque
Romeins
Roman
Romeinse boog
Roman arch
Romeinse bouwstijl
Roman architecture
Romijnschuif
Romijn-sluice
Romijnstuw
Romijn-weir
rond dakvenster
bull's eye window
rond venster
circular window
rondbektang / punttang
flat round nose plier
rondboog
round arch
rondboog
semicircular arch
ronde betonstaaf
round bar reinforcement
ronde kop (van schroef)
round head
ronde stam
rough lumber
ronde stam
round trunk
ronde stam
undressed timber
ronde vijl / rattenstaart
round file
rondhout
round timber
rondhout
round wood
rondhout
roundwood
rondmeting
radiation
rondsel (op handboor)
pinion
rondsnijapparaat
glazier's beam compass
rondstaal
round bar
rooilijn
alignment
rooilijn
building line
rook(afvoer)pijp / schoorsteenpijp
flue pipe
rookafvoer
smoke extract
rookafvoer
smoke outlet
rookafvoervoorziening
smoke discharge
rookbuis / rookgasafvoer
flue tube
rookgangdeur
flue door
rookkanaal; schoorsteenblok
flueblock
rookleidingring
flue ring
rookmelder
smoke detector
roos / roosvenster; sproeidop / sproeier
rose
rooster
grid
rooster
outlet
rooster; traliehek
grille
roosterformule
grid formula
roosterwerk
fascine grillage
roosterwerk
mattress frame
roosterwerkfundering
grid foundation
roosvenster
rose-window
roosvenster; rozet (bouwkunde)
rosace
rostraal / met rostra versierd (bouwkunde)
rostral
rostraal / met rostra versierd (bouwkunde)
rostrated
rotatievrije stroming
irrotational flow
rotonde (uitwending kenmerk aan gebouw)
rotunda
rotonde / rond bouwwerk (i.h.b. met koepel); hal; ronde zaal
rotunda
rotondedak
rotunda roof
rotor (van cilinderslot)
rotor
rots
rock
rozet (van slot)
rose
rozet / roosvenster
rosette
rozet / sluitsteen (ornament op zuil)
boss
rubber
rubber
rubberafdichting
rubber seal
rubberdop (b.v. aan trapje)
rubber stopper
rubberen steunschijf voor boormachine
rubber backing disc / disk
rubberhamer
rubber mallet
rubberring (loodgieterij)
rubber gasket
rug (van zaag); rugzijde (van plank)
back
rugsteun
back support
rugvulling (materiaal dat voor het kitten wordt ingespoten als een soort onderlaag)
caulking
ruilverkaveling
re-allotment
ruimer (bankwerkersgereedschap)
reamer
ruimtelijke ordening
environmental planning town and country
ruit
pane of glass
ruit
pane
ruit(patroon) / lijst met vierpuntig bladmotief (romeins en vroeg-gotisch)
dogtooth
ruiten / ramen / glaswerk / beglazing; vernis / glans
glazing
ruithout
muntin
rups (op bulldozer)
track
rupsbandkraan
crawler crane
rupstractor
tracklaying tractor
rustiek (in ruw behouwen natuursteen) / in rustieke stijl uitgevoerd
rustic
rustiek werk
rustication
rustiek werk / rustica
rustic-work
ruwbouw
carcass
ruwglas / butzenglas
raw glass
ruwheid
roughness
ruwheidsfaktor
roughness factor
sacristie
sacristy
sacristie
vestry
saillant (vesting)
salient angle
salmiaksteen
soldering stone
samendrukbaar
compressible
samendrukbaarheid
compressibility
samengesteld beloop
composite slope
samengestelde draagconstructie
built-up frame
samengestelde golven
complex waves
samengestelde ketel / combiboiler
combination boiler
samengestelde kolom
built-up column
samengestelde ligger
built-up beam
samengestelde ligger
built-up girder
samengestelde ligger
compound girder
samenkomstverlies
confluence loss
samenpennen
dowel together
samentrekking
contraction
samenvloeiing
confluence
sand
sand
sandwichpaneel
sandwich panel
sandwichplaat
sandwich plate
saneren
clean up
saneren
redevelop
sanitair
sanitary furniture
sanitair; loodgieterswerk
plumbing
sauzen / kalken (BE)
distemper (ww)
schaaf
power plane
schaaf; schaafmachine (electric plane)
plane
schaafbank
carpenter's bench
schaafmachine
electric plane(r)
schaafmes / schaafijzer
plane bit
schaafmnes / schaafijzer
plane iron
schaafrasp
rasp-cut file
schaakbordpatroon
chequered pattern
schaal
scale
schaaldeel (hout)
offcut
schaaleffect
scale effect
schaalmuur
shell-shaped dam
schaar
scissors
schaar
shears
schacht (van zuil); as
shaft
schachtdeksel (b.v. van oliestookinstallatie)
manhole cover
schachtoverlaat
morning-glory spillway
schachtoverlaat
shaft spillway
schachtput
cess pit
schakelaar
on-off switch
schakelaar
switch
schakelaarvergrendeling (b.v. op elekrische boor)
switch lock
schakelplaat
escutcheon plate
schalmgatafwerking; bekistingsdelen (betonbouw)
lining board
scharnier
hinge
scharnier
hinge
scharnier van graafarm
bucket hinge pin
scharnierboog; boogligger
hinged arch
scharnierbout
hinge bolt
scharnieren
hinge (ww)
scharnierende deur
hinged door
scharnierende vloercontactdoos
hinged floor socket
scharnierklep
hinge valve
scharnierpen
hinge pin
schaven
plane (ww)
scheepsbouw
ship building
scheepsbouwkunde
naval architecture
scheepsbouwkundige
naval architect
scheepsbouwproefstation
shipbuilding experiment-station
scheepsgolf
ship wave
scheepshelling.
slipway
scheepskameel
ship camel
scheepslift
canal lift
scheepslift
ship lift
scheepsmodel
model ship
scheepsschroef
ship propellor
scheepvaart
navigation
scheepvaartkanaal
navigation canal
scheepvaartkanaal
ship canal
scheepvaartmodel
navigation model
scheepvaartmodel
ship model
scheepvaartsluis
navigation lock
scheepvaartsluis
shipping lock
scheepvaartverkeer
navigation
scheepvaartverkeer
shipping traffic
scheepvaartweg
shipping way
scheerlijn
guy
scheiboog (bouwkunde)
formeret
scheiden
separate
scheiding
separation
scheidingsdam
separation dam
scheidingswand
dividing wall
scheluw
warped
schenkel
arch centering
schenkel / fermoorbeitel (bouw); de buigvorm (loodgieterij)
former
schep / schop / spade
spade
schermwand
divide wall
scherpe kant / snijrand / graat / uitspringende hoek (waar twee vlakken samenkomen); hoekkeper (van dak)
arris
schetsontwerp
rough draft
schetsontwerp
sketch plan
schiereiland
peninsula
schietend water
rapid flow
schietend water
supercritical flow
schietgat (b.v. in kasteelmuur)
loophole
schiethamer
stud gun
schiethamer / inmetselpistool
nail gun
schietlood
bob
schietlood
plumb bob
schietlood
plumbbob
schietlood
plummet
schijffrees
disc milling cutter
schijfkraan
cartridge mixer
schijfkraan
disc mixer
schijfslijpmachine
disc grinder / disc grinding machine
schijfspie / Woodruff-spie
Woodruff key
schijfwrijving
disk friction
schijnvoeg
control joint
schijnvoeg
dummy joint
schijven schuurpapier
sanding discs / disks
schilddak
hip roof
schilddak
hipped roof
schilddak
hipped roof
schilddak
hipped-gable roof
schilddak
jerkin head roof
schilddakvlak (i.v.m. dakbedekking)
hipped end
schilderwerk / schilderklus
paint job
schilderwerk; schilderen
painting
schildmethode
shield method
schildmuur (van burcht)
chemise
schilfer / splinter / spaander; kerfje
chip
schip (van kerk / kathedraal)
nave
schipbrug
pontoon bridge
schipdeur
ship caisson
schipdeur
sliding caisson
schoephoek
vane angle
schokbestendig
shock-restistant / resisting
schokbeton
vibrated concrete
schokdemper
shock absorber
schokgolf
shock wave
schoolbordenverf
blackboard paint
schoon metselwerk
clean brickwork
schoon metselwerk
fair-faced wall
schoon metselwerk / zichtbaar metselwerk (aan buitenkant) / schoonwerk
facing brickwork
schoor
brace
schoor
shore
schoor (b.v. van dak of steiger)
angle tie
schoor (van dak)
cocking piece
schoor (van dak)
sprocket piece
schoor (voor de stempel) (bekisting); schoor (van dak)
angle brace
schoor / schaag / steun(stuk) / stut
support(er)
schoorlat / schanklat (in kozijn); (getande) lijmkam; spatel
spreader
schoorpaal
batter pile
schoorsteen
chimney
schoorsteen
mantle
schoorsteen(pot)
chimney pot
schoorsteen(pot)
chimney shaft
schoorsteen(pot)
chimney top
schoorsteenaansluiting
chimney connection
schoorsteenaansluiting
flue connection
schoorsteenafdekplaat
flue lid
schoorsteenafdekplaat
flue plate
schoorsteenafdekplaat
flue stop
schoorsteenblad
mantelpiece
schoorsteenelement
flue pipe brick
schoorsteenkanaal
chimney flue
schoorsteenkap
chimney cap
schoorsteenkap
chimney cowl
schoorsteenkap
chimney jack
schoorsteenmantel
chimney breast
schoorsteenmantel
chimney piece
schoorsteenverband (metselwerk)
chimney bond
schoothoorn / rondhout
club
schootplaat (bouw)
striking plate
schop / schep / spade; shovel; laadschop
shovel
schor
vegetated mud-flat
schoren (ook van brug)
bracing
schotbalk
flash board
schotbalk
stop log
schotbalkkering
stop-log closure
schotbalkspanning
stop-log recess
schotbalkstuw
stop-log weir
schotbeplating
bulkhead plating
schotelklep
disk valve
schotelslijpschijf
disc grinding wheel
schotstijl
bulkhead stiffener
schotwerk / bekisting / vorm
shuttering
schouw
fireplace hood
schouwput
inspection chamber
schraag
trestle
schraag, steun
horse
schrijnwerk
cabinet-making
schrijnwerk / fijn timmerwerk
joinery
schrijnwerker / meubelmaker
joiner
schrijnwerkershout
cabinet wood
schrobzaag
compass saw
schroef
screw
schroef in trap
staircase bolt
schroef-boormachine
drill / screwdriver
schroefboor
screw auger
schroefboormachine / spiraalboor
spiral drill
schroefbout
carriage bolt
schroefbout
shoulder bolt
schroefbout / tapbout / steunbout
stud bolt
schroefbout; schroef
screw bolt
schroefbus (loodgieterij)
reducing socket / reducing coupler with female thread
schroefdraad
screw thread
schroefdraad
thread of a screw
schroefdraad
thread
schroefdraad (van schroefbout)
threaded rod
schroeffitting (lampvoet met schroefdraad)
screw base
schroefhaak
screw hook
schroefkop
screw head
schroefmoer
screw nut
schroefpaal
screw pile
schroefplug (loodgieterij)
threaded cap
schroefpomp
axial pump
schroefpomp
propellor pump
schroefsleutel / Engelse sleutel
monkey wrench
schroefveiligheid (elektra)
plug fuse
schroefventiel
screw valve
schroefverbinding
threaded joint
schroevendraaier
screwdriver
schroevendraaier met verwisselbare bits
multi-bit screwdriver
schroevendraaier met vierzijdig heft
square drive screwdriver
schroevendraaierbit
screwdriver bit
schroevenuitdraaier
screw extractor
schroot, tengel
lath
schrootjeswand
lathed wall
schubornament
imbricated design
schubornament
imbrication
schuif
sluice gate
schuifafsluiter
gate valve
schuifafsluiter(klep) / schuifafsluiterkraan
gate valve
schuifbaar vouwraam
sliding folding window
schuifdeur
horizontal sliding gate
schuifdeur
pocket door
schuifdeur
sliding door
schuifdeurbeslag
sash-door hardware
schuifdeurslot
sash-door fastener
schuifipanningssnelheid
shear velocity
schuifkam
foam line
schuifklep
air valve
schuifkracht
shear force
schuifmaat
vernier cal(l)iper gauge
schuifmaat
vernier gauge
schuifopening
sluice opening
schuifpui
sliding French window
schuifraam
openable sashes
schuifraam
sash window
schuifraam
sliding window
schuifspanning
shear stress, shear
schuifspanning
sluice-gate recess
schuifsterkte
shear strength
schuifvastheid
shear strength
schuifwand
sliding wall
schuim; schuimplastic
foam
schuimglas
foam glas
schuimisolatie
foam insulation
schuimplastic
foamed plastic
schuimplastic
plastic foam
schuimrubber
foam-rubber
schuimvanger
scumboard
schuimvermogen
foamability
schuin dak (met venster)
louvre roof
schuine haaklas (houtverbinding)
oblique scarf joint
schuine rand / afgeschuinde kant
bevelled edges
schulpen; scheuren
rip (ww)
schulpzaag
ripsaw
schuren
sand (ww)
schuren; polijsten
sand down
schuren; polijsten
sandpaper (ww)
schurrinrichting (van apparaat)
sanding attachment
schutkolk
lock bay
schutkolk
lock chamber
schutmanoeuvre
lockage
schutsluis
lock
schutsluis
navigation lock
schutsluis
ship lock
schutten
lock
schuttijd
lock operation time
schutwater
lockage
schuur
shed
schuurband
sanding belt
schuurbewerking
sanding operation
schuurblok
sanding block
schuurblok
sandpaper block
schuurbord
wood float
schuurbord (de houten spaan); vijl (met enkele snede); vlotter (wc); strijkbord (van metselaar)
float
schuurhout
sanding stick
schuurklos
sanding bobbin
schuurkop (van machine); schuurschijf
sanding wheel
schuurkurk
cork sanding-block
schuurmachine
sander
schuurmachine
sanding machine
schuurpapier
abrasive paper
schuurpapier
emery paper
schuurpapier
finishing paper
schuurpapier
sandpaper
schuurplaat
sanding plate
schuurschijf
abrasive disc
schuurschijf (met schuurpapier)
sanding disks
schuursteen
wetstone
schuurtafel
sanding bench
schuurtafel
sanding table
schuurtrommel
sanding drum
schuurvel, stuk schuurpapier voor schuurmachine
sanding sheet
schuurzool
orbital sanding attachment
sealen / afdichten
seal
sealer (soort beschermend afdichtingsmiddel); vochtscherm
sealer
secondenteller
seconds timer
secundaire weg
minor road
sediment
sediment
sedimentatie
sedimentation
sedimentsgesteente
sedimentary rock
segment / blok van zuil; tamboer (b.v. van kerkgebouw)
drum
segmentboog
segmental arch
segmentdeur
Tainter gate
segmentschuif
Tainter gate
segmentstuw
Tainter gate
segregatie
segregation
segregatie / ontmenging (b.v. van beton)
segregation
seheepsweerstand
ship resistance
seiche
seiche
seinwezen
signalization
seismische golf
seismic wave
sektordeur
sector gate
sektorschuif
sector gate
sektorstuw
sector gate
sekundaire stroming
secondary flow
semafoor
semaphore
semi-bungalow
semi-bungalow
separator
separator
septic tank
septic tank
septische tank
septic tank
serre
sun room
sextant
sextant
shankbeschermkap (op bulldozer)
shank protector
sheddak / zaagdak
sawtooth roof
shingle / dakspaan
shingle
sickbuildingsyndroom
building sickness
sickbuildingsyndroom
sick building syndrome
sierbeton
concrete with stone facing
sierbeton
ornamental concrete
sierkap (van kraan)
lever cover
sierpleister
Artex (merknaam)
siersteen; gevelsteen
face brick
siertoren
decorative tower
sifon
P-trap
sifon
S-trap
sifon (stankafsluiter)
anti-syphon trap
siliconenkit
fibreglass paste
siliconenkit
silicon sealant
siliconenkit
silicone paste
silo
silo
sintel
cinder
siphon
siphon
situatie
situation
situatiemeting
position measurement
sjabloneren
filling in the letters with stipple paint
skelet
frame construction
skeletbouw
structural steelwork
slaapkamer
bedroom
slaapstad
dormitory town / dormitory suburb
slaapstad; slaapzaal; studentenhuis / studentenflats
dormitory
slaapzaal; studentenhuis / studentenflats
dorm
slagboor
impact driver
slagboor / klopboor(machine)
impact drill
slagdrempel
clap sill
slagdrempel
gate sill
slagdrempel
lock sill
slagdrempel
mitre sill
slaglijn (behangen)
chalked string
slagmes (b.v. om stopverf te verwijderen)
hacking knife
slagschaar (i.v.m. dakbedekking)
slater's iron
slagschaar (loodgieterij)
sheet shears
slagschroef
hammer-drive screw
slak(ken) / sintels / metaalschuim
scoria
slakkenhuis
volute
slakkensteen
scoria brick
slangaansluiting
air hose connection
slankheid
slenderness
slaperdijk
secondary dike
slecht gemengd (van specie)
untempered
sleep
barge train
sleep
tow
sleepbak
tow barge
sleepboot
tug
sleepkop
draghead
sleepkracht
tractive force
sleepring (elektr.)
slip ring
sleeptank
towing tank
sleeptrein
tow
sleepzuiger
trailing suction-dredger
sleeve; bus huls / kous / mof (verbindingsstuk) / slof / ring / schuifmof (voor pijpverbinding) / islolatiekous
sleeve
slenk
tidal channel
slepen
tow
slepende wrijving
tractive friction
sleufloze techniek
no dig technology
sleufschroevendraaier
slotted screwdriver
sleutel
wrench
sleutel (om boortjes mee in en uit te draaien)
chuck key
sleutelgat
keyway
sleutelgatplaat (op deur); blok (van schijfkraan); spiegel (van gootsteen); schakelplaat (i.v.m licht)
escutcheon
slib
silt
slibafvoer
silt discharge
slibafzetting
silt deposit
slibgehalte
silt content
slibmeter
silt meter
slibtransport
silt transport
slibvang
silt trap, silt box
slibverzamelaar
silt trap
slijpen
grind (ww)
slijpen
polish
slijpen
sharpen (ww)
slijpen / schuren
sanding
slijpmachine
grinder
slijpmachine
grinding machine
slijpmotor
grinder motor
slijpschijf
grinding wheel
slijpsteen
sharpening stone
slijpsteen / wetsteen
whetstone
slijptol
disc cutter
slijptol, slijpsteen
slip stone
slijtlaag
wearing course
slijtlaag
wearing layer
slijtvast
wearproof
slingeren / kronkelen
meander (ww)
slingering
pendulation
slingerstroommeter
pendulum current meter
sloopnagel / opsluitbout
mortise bolt
sloopvergunning
permission to demolish
sloot
ditch
slopen
demolish
slot
lock
slotenmaker
locksmith
sluis; inlaatduiker / sluis
sluice
sluisafmetingen
lock dimensions
sluisas
lock axis
sluisdeur
lock gate
sluisdrempel
clap sill
sluisdrempel
gate sill
sluisdrempel
lock sill
sluisdrempel
mitre sill
sluisgang
sluice operation
sluisinvaart
lock entrance
sluiskoker
sluice box
sluismodel
sluice model
sluismuur
sluice wall
sluisopening
sluice opening
sluisoutillage
lock equipment
sluisriool
lock culvert
sluisterrein
lock site
sluisvloer
lock floor
sluiswachter
lock keeper
sluiswachterswoning
lock-keepers house
sluiten
close
sluitgat
closure gap
sluitgatmodel
closure model
sluithaak
hasp
sluiting
closure
sluitingsmethode
method of closure
sluitkop (van klinknagel)
closing head
sluitmiddel
gate
sluitring
flat washer
sluitring (b.v. op pompschroevendraaier)
locking ring
sluitring (van schroefbout)
shoulder
sluitsnelheid
closing velocity
sluitsteen
keystone
sluitstijl
shutting stile
sluizencomplex
lock complex
slurrypomp
grout pump
smalspoor
crane track
smeermiddel
lubricant
smeltdraad
fuse element
smeltdraad / zekeringdraad
fuse wire
smeltdraad; smeltverbinding
fuse link
smeltingswarmte
melting heat
smeltpatroonhouder
fuse cartridge holder
smeltpunt
melting point
smeltveiligheid (elektra)
fuse switch
smeren; vernissen
dope (ww)
smering
lubrication
smetlijn
chalk line
smetlijn (i.v.m. dakbedekking)
tail line
smoorklep
butterfly valve
sneeuw
snow
sneeuwgrens
snow line
sneeuwhaak (i.v.m. dakbedekking)
snow guard bracket
sneeuwrooster
roof guard
snelfilter
high-rate filter
snelheid
velocity
snelheidscoefficient
velocity coefficient
snelheidsgradient
velocity gradient
snelheidshoogte
velocity head
snelheidskromme
velocity curve
snelheidskromme
velocity profile
snelheidsmeting
velocity measurement
snelheidspotentiaal
velocity potential
snelheidsschaal
velocity scale
snelheidsverdeling
velocity distribution
Snellius-probleem
three-point problem
snij-ijzer
die-and-stock
snij-ijzer (loodgieterij)
hand die
snij-ijzer (loodgieterij)
pipe threader
snijapparaat om behang boven de plint af te snijden
overlap angle
snijbrander
cutting torch
snijden
cut
snijden / houwen / hakken / beitelen / krassen / graveren; splijten / verdelen
carve
snijkop
cutter
snijkopzuiger
cutter dredger
snijkopzuiger
suction cutterdredger
snoerdraad
flexing wire
Sociaal Fonds Bouwnijverheid
Social Fund for the Building Industry
soffiet (ondervlak van architraaf / kroonlijst / galerij enz.); binnenwand (van gewelf e.d.); dakbeschot
soffit
sokkel / voet(stuk) / plint
socle
sokkel / zuilvoet; plint; omlijsting
dado
sokverbinding
spigot joint
soldeer
tin-lead solder
soldeerapparaat
soldering apparatus
soldeerbout
soldering iron
soldeerdraad
solder
soldeerlamp
brazing lamp
soldeerlamp / soldeerbrander
blowlamp
soldeerlegering
brazing alloy
soldeernaad
brazing seam
soldeerpistool
soldering gun
soldeertang
brazing tong
soldeertin in draadvorm
tin-lead solder wire
soldeervloeistof
soldering fluid (flux)
solderen
solder (ww)
solstitium
solstice
sondeerapparaat
sounding apparatus
sondering
sounding
soortelijk gewicht
specific gravity
soortelijke warmte
specific heat
sorteerbak
storage box
souterrain (niet sousterrain)
semibasement
souterrain / kelder / kelderverdieping
basement
spaan waarlangs behang wordt afgesneden
wallpaper-cutting board
spaanderplaat
waferboard
spaanplaat
chipboard
spaanplaat
woodfibre board
spaarbord / raapbord / pleisterplank / kalkbord (metselaar / stukadoor)
hawk
spaarkom
side pond
spaarlamp
energy saving bulb
spanapparaat (m.b.t. beton)
jacking device
spanbetonvloer
prestressed concrete floor
spandraad (hijskraan)
jib tie
spaninrichting
tightening device
spanning
stress
spanning-rek diagram
stress-strain curve
spanningscirkel
Mohr's circle
spanningscirkel
stress circle
spanningsmeter
circuit tester
spanningsonderzoek
stress analysis
spanningsscheur
stress crack
spanningsstrip (zekeringkast)
hot bus bar
spanningzoeker
continuity tester
spanningzoeker
neon test screwdriver
spanningzoeker
tester screwdriver
spanningzoeker
voltage tester
spantpoot / spanbeen / spoor (van dakspar)
principal rafter
spanwijdte (b.v. van lijmtang)
throat
spanzaag
bucksaw
spanzaag / figuurzaag
framesaw
spatklamp
stop fillet
spatkracht
thrust
spatpenverbinding
haunched joint
speciale behangerslijm, voor zware papiersoorten
heavy-duty paste
speciale zuiger
special suction unit
specie
mortar
specielaag / seciebed / mortelbed; beslag (bed aangemengde kalk)
mortar bed
speciemolen
mortar mill
specievoeg / mortelvoeg
mortar joint
specifieke verlenging
strain
spekband, speklaag
alternating stone coarses
speling
play
spie
pin
spie-eind (van buis / pijp)
spigot end
spiebout / keilbout / wigbout / ankerbout (in betonfunderingen)
cotter bolt
spiegel (i.v.m. gewelf)
cavetto
spiegelboog / schouderboog
shouldered arch
spiegelbreedte
surface width
spiegeldaling
depression of the water level
spiegelgewelf
cavetto vault
spiegelglas
floatglass
spiegelverhang
hydraulic gradient
spiegelverhang
stream gradient
spiehamer
hammer for driving keys
spiekern
spigot core
spijker
nail
spijker (draadnagel)
wire nail
spijker zonder kop
brad
spijkerbaar
nailable
spijkerbaar beton
nailable concrete
spijkerdiameter
nail diameter
spijkerdop
nail washer
spijkerfabriek
nail works
spijkerijzer
nail iron
spijkerkop
nail heading
spijkerkop
nailhead
spijkerkopijzer
nailhead tool
spijkers schuin inbrengen voor een beter grip
dovetail nailing
spijkerverbinding
nail fastening
spijkerzak
nail bag
spil
axis
spil
axle
spil
shaft
spil
solid newel
spil (b.v. van lijmtang); schroefspil (bankschroef)
clamping screw
spil (van hijskraan); middenkolom / middenpaal (bouw)
centre post
spil (van spijker); stift (van schroevendraaier); kolf (van boorkop)
shank
spil (van trap); stijl
newel
spilbus (van boormachine)
spindel bush
spilkop
capstan head
spiltrap
solid-newel staircase
spiltrap
spiral staircase (with solid newels)
spiltrap
winding staircase (with solid newels)
spiltrap (gesloten); wenteltrap (open)
spiral stairs
spindel (van kraan)
cartridge stem
spinthout
alburnum
spinthout
sapwood
spinthout
sap
spiraal (van pompschroevendraaier)
spiral
spiraalboor
twist bit
spiraalboor
twist drill (bit)
spiraalstroming
helical flow
spiraalstroming
helicoidal flow
spiraalvormig ornament / krul / voluut / volute
helix
spiraalwapening
helical reinforcement
spiraalwisser met veegkogel
brush with weight
spitsboog
pointed arch
spitsboog / kruisboog / ogiefboog / gotisch gewelf
Gothic arch
spitsboog / kruisboog / ogiefboog / gotisch gewelf
Gothic vault
spitsboogvenster
Gothic window
splintervrij (van glas)
shatterproof
split
scone brick
split
split
split-level
split level
split-level-woning
split-level house
splitpen
split pin
splitsing
bifurcation
splitveer
spring washer
spoelen
flush
spoelsluis
flushing sluice
sponning
groove
sponning
rabbet
sponning
rebate
sponningbreedte
rebate width
sponningdiepte
rebate depth
sponningfrees
rabbeting cutter
sponningfrees
rebate cutter
sponningmes
rebate iron
sponningschaaf
rabbet plane
sponningschaaf
sash plane
spookschaaf
spoke shave
spookschaaf (stokschaaf)
drawing knife
spoor
rail
spoor (dakspar)
rafter end
spoor (dakspar)
rafter head
spoorbiel(s) / dwarsligger (voor verrijdbare hijskraan)
sleepers
spoorbrug
railway bridge
spoorverbinding
rail joint
spoorweg
railway
sporenkap
king pin roof structure
sporenkap
purlin roof
sporenkap
unstrutted roof structure
sporenkap (dak)
rafter roof
sport (van ladder)
rung
sport / traprede (van ladder)
rung
spouw
cavity
spouwanker
wall tie
spouwanker (gebruikt bij spouwmuren)
butterfly tie
spouwmuur
cavity wall
spouwmuur van klampsteen
rowlock (cavity) wall
spreekschakelaar (b.v. van huistelefoon)
call button
spreidlasnippel (op soldeerlamp)
flame spreader
springschans
ski-jump
springschansoverlaat
ski-jump spillway
springtij
spring tide
springvloed
spring flood
sprinklerinstallatie
sprinkler system
sproeibuis (van handdouche, loodgieterij); doucheslang
shower hose
sproeien
sprinkle
sproeier
sprinkler
sproeiinrichting
sprinkling device
sproeikop
sprinkler
sproeikopinstelventiel (op verfpistool)
spreader adjustment screw
spruit
lateral
spuien
flush
spuigang
flushing duct
spuigat
scupper
spuikanaal
flushing channel
spuikanaal
scouring channel
spuisluis
scouring sluice
spuitbeton
gunned concrete
spuitbeton
shotcrete
spuiten
spout
spuithendel (van afdichtingspistool)
piston lever
spuitinrichting
spouting device
spuitinstallatie
spray unit
spuitkop
nozzle
spuitlak / spuitverf
spray paint (zn)
spuitontgrendeling (van afdichtingspistool)
piston release
spuitverven / verfspuiten / spuitlakken / spuiten
spray gun (ww)
spuiwater
flushing water
staaf
bar
staafboog
rib
staafbuigmachine
bar bending machine
staafjesplaat
laminboard
staafpasser
beam compasses
staafpasser (loodgieterij)
beam compass
staafpasser (loodgieterij)
beam trammel
staafpasser (loodgieterij)
trammel
staak
stake
staal
steel
staal
steel
staalbeslag
steel covering
staalborstel
scratch brush
staalborstel
wire brush
staalbouwbankwerker
wrought-iron craftsman
staalconstructieplaatsen
steel erection
staalconstructieplaatser
erector
staalconstructieplaatser
iron worker
staalconstructieplaatser (bouw); bankwerker
metal worker
staaldraad
steel wire
staaldraad / ijzerdraad
iron wire
staalskeletbouw; stalen constructie
steel construction
staand verband / blokverband (metselwerk)
English bond
staande golf
standing wave
staande tand (metselwerk)
heading course
staander
vertical member
staander (van steiger)
standard
staander; stempel
upright member
staartbalk
tail beam
stabiliteit
stability
stabiliteitskromme
stability curve
stadscentrum
city centre / center
stadsplanning
town planning
stadsvernieuwing
urban renewal
stadsverwarming
district heating
stalactietengewelf
stalactite vault
stalagmometer
stalagmometer
stalagmometrie
stalagmometry
stalen balk
steel joist
stalen damvand
steel sheet-piling
stalen kolom
stanchion
stalen kolom
strut
stalen steiger
tubular steel scaffold (scaffolding)
stalen stempel (betonbouw)
sheeting support
stalen vakwerkboogbrug
trussed arch bridge
stalen vakwerkbrug
steel lattice bridge
stalling
cycle shed
stalling
garage auto
stampbeton
compact concrete
stampbeton
oversite concrete
stampbeton
rammed concrete
stampbeton
stamped concrete
stampbeton
tamping concrete
stamriool
main sewer
standpijp
stand pipe
standpijp (regenpijp)
vertical pipe
standpijp (wasmachine)
stand pipe
standvink (van dak)
queen post
standvink (van dak)
trusspost
standzekerheid
stability
stang
bar
stankafsluiter
trap
stanleymes
box cutter
stanleymes
cardboard cutter
stanleymes
Stanley knife
stapel... (gebouwd zonder metselspecie)
drystone
stapelmuurtje
drywall (vergelijk gipsplaat)
stapelput
soakaway
startbaan
runway
statica
statics
statief
tripod
stationaire beweging
stationary motion
stationaire beweging
steady motion
statisch bepaald
isostatic
statisch bepaald
perfect
statisch bepaald
statically determinate
statisch moment
first moment
statisch onbepaald
hyperstatic
statisch onbepaald
redundant
statisch onbepaald
statically indeterminate
statische opvoerhoogte
static discharge head
statische zuighoogte
static suction head
stator (in slot)
stator
stedebouwkundige
town planner
steekbalk / bintbalk
hammer beam
steekbalk / bintbalk (bouw)
hammer beam
steekbeitel
bevelled-edge chisel
steekbeitel
paring chisel
steekbeitel / gatbeitel / hakbeitel / schietbeitel
mortise(-cutting) chisel
steekbijl / steekbeitel
mortise axe
steeksleutel
box wrench
steeksleutel
fork spanner
steeksleutel
fork wrench
steeksleutel
open-end spanner
steeksleutel
open-end wrench
steeksleutelset
set of fork spanners
steekspant
collar beam roof
steekspant
trussed-rafter roof
steekspijker
skew nail
steektrap
straight flight staircase
steelhouder (kraan)
jumper valve plate
steen
stone
steenaarde / steenklei
brick clay
steenbanket
stone banket
steenbeitel
brick chisel
steenbeitel
mason's chisel
steenbeitel / metselaarsbeitel
bolster (chisel)
steenbeitel / metselaarsbeitel
brick bolster
steenbeitel / rotsbeitel
cone bit
steenbeitel / rotsbeitel
rock bit
steenbekleding / bekleding met metselwerk
brick lining
steenbestorting
stoning, rubble layer
steenbestrating
stone paving
steenboor
jumber
steenboor
masonry bit
steenboor
masonry drill
steenboor
stone drill
steenbreker
brick crusher
steenfabriek
brickfield
steenfabriek
brickworks
steenfabriek
brickyard
steengaas
Bricanion lathing
steengaas
bricanion
steenglooiing
pitched slope
steengroeveboor
quarry drill
steengruis / steenslag; breuksteen / puin / stortlaag (funderingsmateriaal)
rubble
steenkop
head of a stone
steenlijst (van raam)
sill of frame
steenmonster
brick sample
steenpers
brick mill
steenpers
brick-moulding machine
steenschroef
wall screw
steenslag
chippings
steenslag
stone chippings
steensmuur
whole-brick wall
steensrollaag
soldier course
steenstapeling
stone setting
steenstorter
stone-dumper
steenstorting
rubble
steentas
stack of bricks
steenvang
stone box
steenvang
stone trap
steenverband
brick bond
steenvorm
brick mould
steenwol
mineral wool
steenwol
rock wool
steenzaag
stone saw
steenzetting
stone pitching
steiger
landing stage
steigerladder
standard ladder
steigerpaal
scaffold pole
steigerpaal
scaffold standard
steigerplank
scaffold board
steigervloer
boardplatform
steigervloer
boards
steigervloer
plank platform
steigervloer
planking
steigervloer
planks
steile afvoergoot
chute
stekeinden (betonbouw)
projecting reinforcement
stekker / wandcontact; muurplug (in boorgat)
wall plug
stekkerbus
jackbush
stele (oudheid)
stela
stelinrichting
height adjustment scale
stellat
wooden ratchet
stelplaat (van draaibank); schakelplaat / wandplaat (rond lichtknop); stelplaat / frontplaat (van slot)
face plate
stelschroef
adjusting screw
stelschroef
grub screw
stelschroef
levelling screw
stelwig / heok(steen)
coin
stempel
brace
stempel
strut
stempel (betonbouw)
shuttering strut
stempel (om plafonds te behangen)
ceiling paperhanger
stempel(poot) (bij zwaar materieel)
jack
stempel; drukschoor (b.v. van dakspant); schoor voor stempel / afstandhouder (bekisting)
strut
(stempel)kram
cramp iron
stenen drempel; stenen stoep
doorstone
stenen sokkel
natural stone base course
stenen sokkel
natural stone plinth
stereobaat / onderbouw
stereobate
stereofotografie
stereophotography
stergewelf
stellar vault
sterkte
strength
sterkteleer
strength of materials
sterrenbeeld
constellation
sterschroevendraaier
crosshead screwdriver
sterwaarneming
star observation
steun / stut / stijl
stay
steunbalk / draagbalk / dwarsbalk / ligger
girder
steunbalk / standvink (van skelet)
gable stud
steunbeer
buttress
steunbeer
buttress
steunbeer / steun / schoor / steunpilaar
buttres
steunen / stutten / schoren
stay (ww)
steunligger
supporting girder
steunmuur
retaining wall
steunmuur / revêtement
revetment
steunmuur; keermuur / keerwand (muur voor grondkering)
retaining wall
steunstok voor letterzetter
mahlstick
stiep
pier
stierzuil (Egypte)
double bull column
stiftdraad
pin wire
stijfheid
stiffness
stijgbuis
piezometer tube
stijghoogte
rise
stijgleiding (loodgieterij)
service riser
stijgsnelheid
rise velocity
stijgsnelheid
rising velocity
stijl
quarter
stijl (b.v. van deur of dak) / standvink (van dak)
post
stijl (van dakspant)
side post
stijl (van fundering)
wall stud
stijl / school / stroming / richting (bouwkunde)
style
stoepa
stupa
stoeprand
kerb
stoeptegel / trottoirtegel; vloertegel; (natuur)plavuis
quarry tile
stofmasker
dust mask
stofvanger
dust collector
stofzuigapparaat
dust extractor
stokdrijver
rod float, velocity rod
stokpasser
trammels
stolling
congelation
stollingsgesteente
igneous rock
stollingswarmte
congelation heat
stolpraam / naar binnen openslaand raam
casement window
stompe las
butt weld
stomplassen / stuiklassen
buttweld(ing) (ww)
Stoney-schuif
Stoney gate
stookolie
fuel oil
stookolie
fueloil
stookolie
heating oil
stookruimte
heater room
stoomhamer
steam hammer
stoomwals
steam roller
stootbelasting
impact
stootblok
chock
stootboor / pulsboor
percussion drill
stootcoëfficient
impact factor
stootkussen
fender
stootrand
tail braid
stootsteen; trottoirband
curb stone
stootvoeg
head joint
stootvoeg / las / naad / stuikvoeg
butt joint
stootwil
fender
stop(verf)mes
putty knife
stopcontact
plug point
stopkraan
stop valve
stoppen (met stopverf); plamuren
putty (ww)
stopverf; plamuur
putty
stopwol
loose fill insulation
stormdeur
storm gate
stormrallp
storm catastrophe
stormrallp
storm disaster
stormvloed
storm surge
stormvloedkering
storm surge barrier
stormvloedsramp
storm surge disaster
stormvloedstand
storm-surge level
stort
dumping site
stortbak
cistern
stortbak
flushing cistern
stortbak
toilet cistern
stortbeek
torrent
stortdrempel
lip wall
stortebed
apron
stortebed
downstream apron
stortgoot
chute
storthendel (wc)
flush handle
storting (van afval)
disposal
stortkoker
chute
stortkoker
refuse chute
stortlaag
beaching
stortlaag
rubble layer
stortsel
rubble
stortsteen
rip-rap
stortsteen
rubble
stortvoeg
construction joint
straalbuiging
refraction
straalbuis
nozzle
straalkapel (van kathedraal
apsidiole
straalmotor
jet engine
straalombuiger
jet deflector
straalpijp
nozzle
straalpomp
jet pump
straalviscometer
jet-type viscometer
straalvormer
orifice
straat
street
straatgoot
road gully
straatklinker
paving brick
straatkolk
gulley
straatlaag
brick soling (laid on edge)
straatlantaarn
street light
straatmeubilair (lantaarnpalen / bankjes / afvalbakken enz.)
street furniture
straatstamper / juffer
paving beetle
straatwerk
road construction
stralenscherm
hydraulic barrier
strand
beach
strandafbreuk
beach erosion
strandhoofd
beach groyne
strandmuur
seawall
strandprofiel
beach profile
strandverdediging
beach protection
strandverdedigingswerken
beach-protection works
stratenmaker / tegellegger; straatsteen / vloersteen / (vloer)tegel; plaveisel; straatstamper
pavio(u)r
stratenmaker; tegellegger; straatsteen / vloersteen / trottoirsteen / (vloer)tegel; betonmolen
paver
streefmaat
target size
streek (van kwast)
brush stroke
streepjesmaaswerk / streepestracering (van gotisch venster)
bar tracery
strek
stretcher (face)
strek (muurdeel boven venster)
jack arch
strek / strekse boog / hanenkam
flat arch
strekdam
training wall
strekkenlaag (metselwerk)
stretching course
streklaag / halfsteenslaag / halfsteenverband / strekse laag / strekse verband (metselwerk)
stretcher course
strekmetaal
expanded metal
strekse steen / streksteen (metselwerk); dwarshout
stretcher
strijkbord
brickmaker's strike
strijkbord
concrete float
strijken (met verf); borstelen
brush (ww)
strijklengte
fetch
strijkverf
brushing paint
striptang
stripping pliers
striptang / draadstripper / afstripper
wire strippers
stro
straw
stroken (parketvloerpatroon)
brick-bond woodstrip flooring
stromend water
subcritical flow
stroming
flow
stromingsleer
theory of flow
stromingstoestand
state of flow
stromingstype
type of flow
stromingsveld
field of flow
stromingsveld
flow
stromingsveld
velocity field
stromingsweerstand
flow resistance
stromingswet
law of flow
strookfundering
raft foundation
strookfundering
strip foundation
stroomafwaarts
downstream
stroombaan
flow line
stroombaan
pathline
stroombaankromming
pathline curvature
stroombeeld
flow pattern
stroombestendig
flow resistant
stroombestendigheid
flow resistancy
stroombestendigheid
stability against flow
stroombuis
stream tube
stroomdraad
stream filament
stroomfunctie
flow function
stroomgeleider
flow conductor
stroomgeleidingswerken
flow conducting works
stroomgeul
discharge channel
stroomgeul
flow channel
stroomgoot
discharge flume
stroomjuk
central trestle
stroomlijn
streamline
stroomlijnkromming
streamline curvature
stroommeter
flow meter
stroommsnelheidsmeting
flow-velocity measurement
stroomopwaarts
upstream
stroompijler
river pier
stroomribbel
current ripple
stroomrichting
flow direction
stroomsluis
sluice, discharge sluice
stroomsnelheid
current velocity
stroomsnelheid
flow velocity
stroomsnelheidsverdeling
velocity distribution
stroomsplitsing
bifurcation
stroomverbreking
circuit break
stroomverlamming
flow paralysis
stroomversnelling
rapid
stroomweerstand
drag
stroosnelheidsmeter
current meter
stroperigheid
tenacity
structureel / structuur...; constructie...; bouwkundig
structural
structuureenheid
structural unit
structuurplan
urban plan
structuurplan; stadplanning / stadsontwikkeling
city planning
stucwerk
ceiling plaster
stucwerk
rendering coat
stucwerk
wallplaster
stucwerk, stuc
stucco
studio / eenkamerappartement
studio appartment / flat
stuifdijk
sand-drift dike
stuifscherm
sand-drift screen
stuifwater
spray
stuiken
upset
stuikgrens
yield limit
stuiklas / stompe las
butt weld
stuk handgereedschap
handheld tool
stuk paternosterwerk (bouwkunde)
chaplet
stukadoor
plasterer
stukadoorswerk
plastering
stut / steun
bearer
stut / steunbalk
support strut
stutten / schoren
stanchion (ww)
stutwerk
shoring
stutwerk
strutting
stuurboord
starboard
stuurcilinder (bij zwaar materieel zoals een schraper)
steering cylinder
stuwbekken
reservoir
stuwcomplex
weir site
stuwdam
earth dam
stuwdoorsnede
weir section
stuwdruk
stagnation pressure
stuwjuk
weir frame
stuwklep
weir shutter
stuwmeer
reservoir
stuwmuur
concrete dam
stuwpeil
upstream water-level
stuwpunt
stagnation point
stuwverval
fall (of a weir)
stuwvloer
weir slab
stylobaat / zuilenstijl
stylobate
superpostitie van zuilen
supercolumniation
surform (soort rasp)
surform
suspensie
suspension
synthetisch behang
synthetic wallpaper
syphon
siphon
systeembouw / montagebouw
prefabrication
systeemontluchting (loodgieterij)
circuit vent
systeemplafond / verlaagd plafond; de tussenvloer
false ceiling
systeemvloer
prefab(ricated) floor
systeemwand
prefab(ricated) wall
T- / T-vormig
tee (bn)
T-balk
tee-beam
T-staal
tee-iron
T-stuk (loodgieterij)
tee-connector
T-stuk (loodgieterij)
tee-junction joint
T-stuk (loodgieterij)
waste tee connector
T-stuk (loodgieterij); parapluvormig ornament boven stoepa / pagode
tee
T-verbinding
tee-connection
taaiheid
tenacity
taats
pivot
taatskuip
pivot-inspection chamber
taatsraam
pivot window
tabernakelnis / baldakijn
tabernacle
tachymetrie
stadia surveying
tachymetrie
tacheometry
tacker
electric tacker
tacker
tacker
tafel; boortafel (kolomboormachine); kordonband / paneel
table
tafelboor
bench drill
tafelboormachine
bench drilling machine
tafelcirkelzaagmachine
circular sawing machine
tafellasmachine
bench welder / bench welding machine
tafelschuurmachine
bench sander
tafeltoestel / tafelgereedschap
bench tool
tafeluitbreiding (zaagbank)
table extension
tafelvergrendeling (kolomboormachine)
table-locking clamp
tafelzaag / zaagbank
table saw
takel
tackle
talaan / talon; ojief
talon
talud
incline
talud
slope
talud (zijwand van bouwput)
excavation side
taludbekleding
slope revetment
taludverdeling
slope protection
taludversterking
slope consolidation
taludvoorziening
slope-protection work
tamboer (bouwkunde)
tambour
tamponeerborstel
stippling brush
tamponeerverf
stipple paint
tamponeerverf
stippling paint
tamponneerborstel
suppler
tand
dental
tand (aan graafarm); zaagtand
tooth
tand-met-schuine-borstverbinding
single skew notch
tanddrempel
dentated sill
tandijzer
claw tool
tandrad (b.v. op handboor)
drive wheel
tandring
external tooth lock washer
tandring
internal tooth lock washer
tang
tongs
tangent punt
tangent point
tankbodemventiel (van oliestookinstallatie)
tank bottom valve
tankdeksel (van oliestookinstallatie)
dome cover
tanker
tanker
tankklep (wc)
cistern ball
tankklepzitting (wc); klepzitting (kraan)
valve seat
tapboor (voor hout)
mortise drill
tapbout
stud
tape
duct tape
tape
gaffer tape
tape ( afdichtband)
sealing tape
tapgat / spiegat / pengat / boorgat / freesgat; sponning (korte groef)
mortise
tapijt
carpeting
tapijt
carpet
tapkraan; pasring; slangpuntstuk; spie-eind (van buis of pijp)
spigot
tapmoer
stud nut
tareren
calibrate
tarering
calibration
tas (loodgieterij); piket
stake
te lood
perpendicular
teakhout
teakwood
technicus
engineer
techniek
engineering
technisch
technical
technisch-ruwe rand
technical-rough surface
technische mechanica
engineering mechanics
technologie
technology
tectoniek
tectonics
tectonische beweging
tectonic movement
teendrainering
counter drain
teenverdediging
toe protection
teer
tar
teer
tar
teerbeton
tar concrete
teerpapier
rag felt
teerpapier
roofing felt
teerpapier
roofing paper
teerpapier
sheathing paper
tegel; dakpan / pan; tichel (vloertegel); steen (plavuis); draineerbuis; tegula (op Griekse tempel)
tile
tegelbeschildering
tile decoration
tegelbeschildering
tile design
tegelbeschildering
tile motif
tegelbestrating
tile pavement
tegelbestrating
tile paving
tegelbevloering
tile flooring
tegelbord
tile board
tegelmachine
tile-making machine
tegelpad
stepping stones
tegelpers
tile-making press
tegelsnijder; tegelsnijmachine; dakpansnijder
tile cutter
tegelsnijmachine
tile-cutting machine
tegelvloer
tile floor
tegelvloer
tiled floor
tegelwerk
tiling
tegelzaag
tile saw
tegendraads
against the grain
tegendraads
grain, against the
tegengevicht
counterweight
tegengiek (van hijskraan)
counterjib
tekenaar
draughtsman
tekening
drawing
tektoniek / bouwkunde
tectonics
tektonisch / bouwkundig / architectonisch
tectonic
telefoonkabel
telephone cable
tellurometer
tellurometer
tempel
temple
tempeltoren
temple tower
temperatuur
temperature
tengel
counter batten
tengels voor opleggen van plafond
cleat
tentdak
broach roof
tentdak
pavillion roof
tentdak
pyramidal (tower) roof
termperatuurregeling; temperatuurregelaar (knop)
temperature control
terpentijn
turpentine
terpentine
white spirit
terras
terrace
terras
terrace
terrasdak
storey roof
terrasdeur
terrace door
terraswoning
house with a terrace
terrazzo
terrazzo
terrazzovloer
terazzo floor
terrein
field
terreinhoogte
site level
terreininzinking
depression
terreinonderzoek
field investigation
terreinoppervlakte
site area
terreinriolering / buitenriolering / huisriolering
building sewer
terreinverkenning
site exploration
terugkaatsing
reflection
terugslagklep
check valve
terugslagklep (b.v. op drukregelaar)
check valve
terugspringende muur
receding wall
terugsprong / terugspringende gevel
setback
terugstroming
backflow
testapparaat / meetapparaat
tester
testlamp
test lamp
tetrahedron
tetrahedron
tetrapod
tetrapod
tewaterlating
launching
textielbehang
fabric wallhangings
textureren (oppervlaktestructuur aanbrengen)
texture
theodoliet
theodolite
theodoliet
transit
theoretische mechanica
theoretical mechanics
thermisch glas
heat-insulating glazing
thermisch isolatiemateriaal
thermal insulating material
thermisch verzinken
hot-dip galvanize
thermocline
thermocline
thermodynamica
thermodynaaics
thermoelasticiteit
thermo-elasticiiy
thermokoppel
thermocouple
thermokoppelbuis
thermocouple tube
thermoplastisch email
hot paint
thermostaat
thermostat
thermostatische mengkraan
thermal mixer tap
thixotropie
thixotropy
Thomson-stuw
Thomson weir
tijdschaal
time scale
tijhaven
tidal harbour
tijstroom
tidal current
tijverschil
mean tidal range
timmeren
carpenter (ww)
timmerman
carpenter
timmerman
chippy
timmermansbijl
lath axe
timmermansgereedschap
carpenter's tools
timmermanshamer / lattenhamer
carpenter's hammer
timmermanspotlood
carpenter's pencil
timmermanspotlood
thick lead pencil
timmermanswaterpas
carpenters level
timmermanswerk
carpenter's work
timmermanswerkrf / getimmerte
carpentry
timmersteek
carpenter's hitch
timmerwerf
carpenter's yard
timmerwinkel / timmermanswerkplaats / timmerwerkplaats
carpenter's workshop
timpaan / fronton
tympanum
timpaan / fronton
tympan
tin
tin
tinne (op kasteelmuur)
merlon
titankraan
titan crane
titrering
totration
tjaitja (kleine stoepa)
chaitya
tl-buis
linear fluorescent
tl-buis; tl-verlichting
striplight
tl-lamp
fluorescent lamp
tl-verlichting; neonbuisje (in spanningzoeker)
neon lamp
tochtafdichting; tochtvrij maken
draught exclusion
tochtband
foam-rubber insulation
tochtdeur
draught door
tochtstrip
draught excluder
tochtstrip
draught strip
tochtstrip
sprung strip metal insulation
tochtstrip / tochtlat / tochtband
weather strip(ping)
toegangskanaal
entrance canal
toegepaste mechanica
applied mechanics
toelaatbare spanning
allowable stress
toeleidingskanaal
access canal
toeleverancier
supplier
toeslag / bijmengsel (in beton)
admixture
toeslagmaterialen
concrete aggregate
toestromen
flow towards
toevoerbuis
head tube
toevoercircuit / toevoerbuis
rising main
toevoerklep (wc)
supply valve
toevoerleiding
headrace channel
toevoerleiding / gemeenteleiding (loodgieterij)
supply line / pipe
toffelzaag
dovetail saw
toilet
toilet
toiletkast
bath vanities
toiletkast
vanity cabinet
toiletrolhouder
tissue holder
tolklep
balance gate
tombolo
tombolo
tongewelf
barrel vault
tongewelf
barrel vault
tongewelf
tunnel vault
tongmakelaar (van raam)
stile tongue of sash
tonmolen
Archimedean screw
tonrondte
camber
toog, zeeg
camber
toognagel
mortise pin
toognagel
wooden nail
toot (van schaaf); druif (op booromslag)
front knob
top van dak; (plat) dak
rooftop
topafvoer
peak discharge
toplaag
surface course
toplaag
surface layer
topsteen / deksteen / sluitsteen
topstone
toren van hijskraan
tower of the crane
toren(tje)
turret
torendak
helm roof
torendak
tower roof
torendak / conisch helmdak
conical broach roof
torenflat
high-rise apartment building
torenflat
high-rise apartment house
torenflat
high-rise block of flats
torenflat / flatgebouw
high-rise block / flat
torenterras (kasteel)
tower platform
tornado
tornado
torsie
torsion
torstaal
Torsteel
torus (bouwkunde)
tore
torus (halfcirkelvormig profiel) (bouwkunde)
torus
torxschroef (merknaam) (vermoedelijk kruiskopschroef) (?)
Torx screw
torxschroevendraaier (merknaam) (kruiskop)
Torx screwdriver
touwbrug
rope bridge
traagheid
inertia
traagheidsmoment
moment of inertia
traagheidsstraal
radius of gyration
trace
alignment
tracer
tracer
traceren / beloop aftekenen; afpalen; aftekenen
mark(ing) out
tracering / traceerwerk / maaswerk
tracery
tracering / traceerwerk / masswerk
tracery
tracermeting
tracer measurement
traditionele bouw
traditional building
tralieligger
lattice girder
transept / kruisbeuk / dwarsbeuk / dwarsschip
transept
transepttoren
transept spire
transformator
transformer
transgressie
transgression
translatiegolf
surge
translatiegolf
translation wave
translatiegolf
translatory surge
transport
transport
transportband
belt conveyor
transportband (transporteur)
conveyor (belt)
transportbeton
transport concrete
transversale cirkulatie
transversal circulation
trap
flight of stairs
trap
stairs
trap (van trapgevel)
crowstep
trap met kwart
quarter-newel(l)ed staircase
trap, trappenhuis
staircase
trap; trapgat
stairway
trap; trede
stair
trapboom
staircheek
trapdorpel
sleeper of stairs
trapelement
block step
trapeziumvormige stuw
trapezoidal weir
trapgat
stairwell opening
trapgat
well
trapgat, trappenhuis
stairwell
trapgevel
corbel gable
trapgevel
corbie gable
trapgevel
corbie step gable
trapgevel
crow-stepped gable
trapgroef
step groove
trapleuning
head post
traplift
stairlift
traploper
staircarpet
trapneusprofiel
stair nosing
trappenhuis
staircase well
trappenhuisraam / trapraam
staircase window
trappiramide
stepped pyramid
trapportaal
first-floor landing
trapportaal
ground-floor landing
trapportaal
stairhead
traproede
stairrod
traptoren
stair turret
traptoren
stepped tower
traptoren
terraced tower
trapverlichting
staircase lighting
tras
trass
tras / tufsteen
tarass
tras / tufsteen
tarras
tras / tufsteen
trass
trasbeton
trass concrete
trascement
trass cement
trasraam
damp
trasraam (in metselwerk)
damp-proof course
trasraam (vochtwerende laag stenen in stenen muur)
damp course
trede (op trap(je))
step
trede van trapgevel
corbel step
trede van trapgevel
corbie step
trede van trapgevel
corbie-step
trek
tension
trekarm (van schraper)
skip
trekbalk
tie
trekbalk (van schraper)
draught tube
trekbalk (van skelet)
double plate
trekband (met brugdek)
tied beam (with roadway)
trekdraad (elektr.)
fishwore
trekker (b.v. op verfpistool)
trigger
trekkerschakelaar
trigger switch
trekkracht
tensile force
trekpanning
tensile stress
trekplaat (van dak)
double tie
trekplaat (van dak); vloerbalk (hout)
main beam
trekproef
tensile test
trekpunt
nail claw
trekschakelaar
pull-switch
trekschakelaar met koord
cord-operated wall switch
trekstaaf
tie
trekstang
tie rod
trekstang / trekstaaf (bouw); anker
tie
treksterkte
tensile strength
trekstuk
tensile test piece
trekvastheid
tensile strength
trekveer
steel draw-in wire
trekzaag
jacksaw
trekzaag
two-handed saw
triglief (in Dorische fries)
triglyph
trigonometrie
trigonometry
trilaaparaat (betonbouw)
immersion vibrator
trilbeton
vibrated concrete
trilling
vibration
trillingsmeter
vibration meter
trilnaald
vibrator
trilnaald (van trilapparaat)
vibrating cylinder
trilnaald (van trilapparaat)
vibrating head
trilnaald (van trilapparaat)
vibrating poker
triomfboog
triumphal arch
tripel (vulmiddel voor verf)
silex
triplex
multi-ply plywood
triplex
three-ply
trochilus (bouwkunde)
scotia
troebeling
turbidity
troebelingsstroom
turbidity current
troffel
trowel
troggewelf
trough vault
trogzeef
mortar screen
trommelschuif
drum gate
trommelzeef
drum screen
tros
hawser
troskracht
hawser force
troskracht
mooring force
trottoir (stoep)
sidewalk
trottoir (stoep)
walkway
truckmixer
mixer-lorry
truckmixer / agitator (voor vervoer betonspecie)
truck mixer
tsunami
tsunami
tudor... / in tudorstijl
Tudoresque
tudor... / in tudorstijl
Tudor
tudorboog
Tudor arch
tudorstijl
Tudor style
tuf
tufa
tuf(steen) (steensoort)
tuff
tufsteen (stuk steen)
tuffstone
tufsteenbeton
tuffcrete
tui (van tuibrug)
inclined tension cable
tuibrug
cable-stayed bridge
tuidraad
guy
tuile du Nord
interlocking tile
tuile du nord (i.v.m. dakbedekking)
interlocking tile
tuimelaar (in slot)
tumbler
tuimelaarveer
tumbler spring
tuimelplug
toggle bolt
tuimelraam
flap window
tuimelraam
pivot hung window
tuimelschakelaar
rocker switch
tuin
wattle work
tuinlamp
garden light
tuisysteem
inclined cable system
tuit
nozzle
tuiverankering
inclined cable anchorage
tunnel
tunnel
tunnelbouv
tunnel construction
tunnelbouv
tunnelling
tunnelelement
tunnel element
tunnelmoot
tunnel section
turbine
turbine
turbulent
turbulent
turbulentie
turbulence
turf
peat
tussenbalk (van dak) / zolderbalk / vloerbalk
ceiling joist
tussenberm
banket
tussenregel
nogging piece
tussenruimte
clearance
tussenschot; scheidingswand / separatiewand / tussenmuur
partition wall
tussenverdieping / mezzannine
mezzanine (floor)
tussenvloer
inserted floor
tussenwand
wall partition
twee-dimensionale stroming
two-dimensional flow
twee-fasen stroming
two-phase flow
twee-onder-een-kapwoning
semi-detached house
twee-procents golfoploop
two-percent wave uprush
tweeaderig(e) snoer / kabel
two-core cable / flex
tweecomponentenlijm
epoxy adhesive
tweede laag (metselwerk)
second course
tweedelige koppeling (loodgieterij)
union
tweelingsluis
double lock
tweepersoonsbed
double bed
tweepersoonskamer
double room
tweepijpssysteem (loodgieterij)
two-pipe system
typhoen
typhoon
U-profiel
channel section
U-staal
channel iron
U-staal
E-channel
U-vorm (loodgieterij)
U-bend
uit het lood
off plumb
uit het lood
out of plumb
uitbaggeren
dredge
uitbakenen
stake out
uitbeitelen / uithakken / uitsnijden
chisel out
uitbouwen
build out
uitbouwen
extend
uiteinde van spoor (van dak)
rafter end
uiterwaard
riparian land
uitgangspunt
origin
uitgegraven grond
cut
uitgraving
cut
uithardingstijd
curing time
uitlaat
outlet
uitlaatduiker
discharge culvert
uitlaatklep
discharge valve
uitlaatklep
outlet valve
uitlaatsluis
go-out
uitlaatsluis
outlet sluice
uitlaatwerk
outlet structure
uitloop / uitlaat (van kraan); kraan / pijp / buis / tuit.schenktuit / mondstuk; (overloop)goot; straal (vloeistof)
spout
uitloopconstructie
outlet structure
uitloopzijde
outlet side
uitmonden
debouch
uitmonden
mouth
uitmonding
debouchment
uitmonding
outlet
uitneembare deur
removable gate
uitschuifbare giek (van kraanwagen)
telescopic boom
uitschuring
erosion
uitsnijden / afsnijden / (uit)houwen
carve out
uitsparing
camber
uitstek (bouwkunde)
sally
uitsteken / uithollen / uitgutsen
gouge out
uitstekende laag stenen (metselwerk)
string course
uitsteking / uitholling
gouging out
uitstromen
discharge
uitstromen
flow out
uitstroming
efflux
uitstroming
outflow
uitstroomopening
orifice
uittreehoek
discharge angle
uittreeverlies
exit loss
uitvlokken
flocculate
uitvlokking
flocculation
uitvoerder
building foreman
uitvoerder
site manager
uitvoeringskosten
cost of work
uitvriezen
freeze
uitwaaiering
diffraction
uitwateren
discharge
uitwatering
discharge
uitwateringskanaal
discharge canal
uitwateringssluis
drainage sluice
uitwendige schroefdraad
exterior screw thread
uitwijken / uit elkaar wijken (van constructie / bouwwerk)
bulge
uitwisseling
exchange
uitzagen / decoupeerzagen
jigsaw (ww)
uitzetbocht
expansion bend
uitzetten (van bouwplan / bouwput)
peck out
uitzetten / uitwijken / uit het lood staan
recede
uitzetter voor rolluik
rolling shutter frame
uitzetting
expansion
uitzettingsvoeg / expansievoeg; expansiestuk / expansiekoppeling (in pijpen)
expansion joint
uitzetvoeg
expansion joint
uitzeving
segregation
uitzeving
sorting
uivormige koepeldak
imperial dome
uniemoer (loodgieterij)
male union nut
universeelmeter (elektra)
universal test meter
universeelmeter (elektriciteit)
multimeter
universeeltang
multipurpose tool
urinoir
urinal
utiliteitsbouw
building of public utilities
utiliteitsgebouw
non-residential building
V-vormige goot
arris gutter
vaardiepte
draught
vaardraad (van schroef)
male thread
vaareind
spigot end
vaareind (van schroef)
male end
vaargeul
navigation channel
vaarschroef / slotbout
male screw
vaart minderen
slacken
vaartuig
vessel, craft
vaarwater
fairway
vaarweg
fairway
vacuumbeton
vacuum concrete
vadem
fathom
vak... / professioneel
specialty...
vakman
craftsman
vakverkligger
truss girder
vakwerk
truss
vakwerk (metselwerk in houtwerk)
nogging
vakwerk (metselwerk tussen houtwerk)
brick nogging
vakwerk...
half-timber(ed)
vakwerkboog
arch brace
vakwerkboog
braced arch
vakwerkboog
trussed arch
vakwerkboogligger
trussed arch
vakwerkbouw
timber framework
vakwerkbouw
timber framing
vakwerkbouw
timber-framed construction
vakwerkbrug
truss bridge
vakwerkknoop (op brug)
truss joint
vakwerkmuur
stud wall
vakwerkspant
built-up roof truss
vakwerkspant
built-up truss
vakwerkstaaf
truss element
vakwerksysteem
bay system
valhek (b.v. van burcht)
portcullis
valhoogte
static head
vallende straal
free falling jet
vallende tand (metselwerk)
racking back
vallende tand (metselwerk)
raking back
valmixer
gravity mixer
valpijp / regenpijp
downspout
valpijp / regenpijp; zakbuis (sanitair)
downcomer
valraam
bottom hung projecting window
valsnelheid
fall velocity
van (dwars)balken / binten voorzien / binten / (dwars)balken aanbrengen
joist (ww)
van beton / betonnen
concrete (bn)
van een raam / ramen voorzien
window (ww)
van een steiger voorzien; met een steiger schragen / stutten
scaffold (ww)
van gas- of waterleidingen voorzien; als loodgieter werken; in het lood zetten
plumb
van kantelen / tinnen voorzien (bouwkunde)
embattle
van machicoulis voorzien
machicolate
van pinakels / siertorentjes voorzien
pinnacle (ww)
vandiktebank
thicknesser machine
vangbak
trap
vanginrichting voor drijvende stoffen
drift barrier
varen
sail
variobandschuurmachine
compact belt sander
vaste basis (van bepaalde gereedschappen)
fixed base
vaste bek (van tang)
fixed jaw
vaste brug
fixed bridge
vaste hoogte
bench mark
vaste stof
solid
vaste stuw
fixed weir
vaste vloerbedekking
wall-to-wall carpet(ing)
vastpennen / aaneenpennen / borgen / met pen, drevel verbinden
dowel (ww)
vastzetten
jamb (ww)
vastzetten (in bankschroef)
vice / vise (ww)
vastzetten (met stopverf)
putty in
veek
swash mark
veelhoeksmeting
traverse
veelpas (ornament, bouwkunde)
multifoil
veer
ferry
veer
spring
veerdam
ferry groyne
veerhaven
ferry harbour
veerklem
spring clamp
veerpont
ferry
veiligheidsblokkering (op kranen e.d.)
anti-scold device
veiligheidsbril
safety spectacles
veiligheidsbril / beschermbril
safety glasses / goggles
veiligheidsbril / lasbril
goggles
veiligheidsfaktor
factor of safety
veiligheidsglas
safety glass
veiligheidsglas
safety glass
veiligheidsglas
shatterproof glass
veiligheidshek
guard netting
veiligheidshelm
safety helmet
veiligheidshelm
safety helmet
veiligheidsketting
safety chain
veiligheidsklep
pressure relief valve
veiligheidsklep
safety valve
veiligheidsmaatregel
safety precaution
veiligheidsschot (i.v.m. dakbedekking)
safety wall
veiligheidsstrook / smeltstrook
fuse strip
veiligheidsventiel
safety valve
veiligheidswandcontactdoos
saftey wal socket
veldpunt (in vakwerk)
panel point
veldwerk
fieldwork
venster met twee zijvensters
Palladian window
vensterbank / raamkozijn / raamdorpel
window ledge
vensterglas
window glass
vensterkoord
sash line
vensterkram
casement staple
vensterloos / zonder ramen
windowless
vensterluik (blind)
folding shutter
ventiel
air valve
ventiel
valve
ventilatie
ventilation
ventilatie
ventilation
ventilatiepan (op dak)
ventilating tile
ventilatierooster
air grid
ventilatiesysteem
ventilating circuit
ventilator
fan
Venturibuis
Venturi tube
Venturigoot
Venturi flume
Venturimeter
Venturi meter
veranda
veranda(h)
verankeren
anchor
verankeren (bouw)
grapple
verankeren / door dwarsbalken verbinden
tie (ww)
verankeren / versterken / ondersteunen
truss (ww)
verankering
anchorage
verankering
anchorage
verankering
anchoring
verankering
staying
verankering
tying
verankeringsplaat
anchor plate
verbinding(slijn) / naad / voeg / las; overlapping (i.v.m. dakbedekking)
join
verbindingsman (op bouwplaats)
phone man
verblijfsgebied
occupied zone
verbouwen
alter
verbouwen
convert a building
verbouwen
remodel
verbreding
widening
verbruiksmeter
integrating meter
verdampbaarheid
evaporativity
verdamping
evaporation
verdampingswarmte
evaporation heat
verdediging
revetment
verdeelkast / zekeringkast
fuse box
verdeelpand
summit reach
verdeelpunt
bifurcation
verdeelrooster
flow-distribuitng rack
verdeelschot
baffle
verdeelschuif
division gate
verdeelsluis
distribution sluice
verdeelwerk
head regulator
verdeler (verwarmingssysteem)
plenum
verdelingskromme
distribution curve
verdichten van grond
compaction
verdichting
compaction
verdichtingsgraad
degree of compaction
verdiepingshoogte
storey height
verdringerpomp
displacement pump
verdronken overlaat
submerged spillway
verdunner
thinner
verduurzamen
preserve
verf
paint
verfafbijtmiddel
paint stripping agent
verfbak / afstrijkbak
paint pan
verfbestek
painting specifications
verfblik
paint drum
verfblik / verfbus
can of paint
verfblik / verfbus
paint pot
verfblik / verfbus
tin of paint
verfbus
paint tin
verfbus met hengsel
paint kettle
verfemmertje
paint bucket
verfkrabber; tempermes
paint scraper
verfkwast / blokwitter
paintbrush
verfreservoir (van verfspuit)
cup
verfroller
paint roller
verfroller met patroon
stippling roller
verfspuit
paint spray gun
verfspuit (zie ook spray paint)
paint spray
verfspuit / spuitpistool / verfpistool
spray gun
verfspuiten / spuitlakken / spuitverven / spuiten
spray paint (ww)
verfverdunner
paint thinner
vergaarkom
storage basin
vergelijkingsvlak
datum plane
vergulden / met bladgoud bedekken
gild
verguldkussen
gilder's cushion
verguldmesje
gilder's knife
verguldmetaal
gild metal
verguldolie
oil gold size
verguldsel; vergulding (met bladgoud)
gilding
verhang
energy gradient
verhang
gradient
verhang
slope
verhanglijn
energy line
verhangmeter
energy gradient meter
verharden
harden
verharder / hardingsmiddel
hardener
verhardingsvertrager
cement retarder
verhardingsvertrager
concrete retarder
verhoogd
stilted
verhoogde boog
stilted arch
verhuiswagen
furniture van
vericale groef (bouwkunde)
canal
verkanting
banking, cant
verkaveling
allotment
verkeersbelasting
traffic load
verklikker
recovery peg
verklikker
reference peg
verklikker (voor elke stroomsterkte een andere kleur) (elektr.)
colour indicator
verlaagd plafond
dropped ceiling
verlaagd plafond
suspended ceiling
verlaat
go-out
verlengboor
extension drill
verlengsnoer
extension cable
verlengsnoer
extension cord
verlengsnoer
extension flex
verlengsnoer
extension lead
verlengstuk (onder gootsteen); inbalking / ingelaten balk
tail piece
verlichting
illumination
verloop (buisonderdeel) (loodgieterij)
offset bend
verloop (buisonderdeel) (loodgieterij); versnijding (bouwkunde)
offset
verloopneusstuk (loodgieterij)
reducing coupling
verloopsok (loodgieterij)
reducing socket / reducing coupler
verloopstekker
adapter plug
verloopstuk (i.v.m. dakbedekking); inloopstuk (van regenpijp); zwanenhals / stankbocht
swan('s) neck
vermoeidheid
fatique
vermogen
power
vernauwing
constriction
vernis / lak(laag)
varnish
vernissen / lakken / een vernislaag aanbrengen
varnish (ww)
verondiepen
shoal
verondieping
shoaling
verontreiniging
pollution
verontreinigingsonderzoek
pollution study
verrijdbare torenkraan
tower slewing crane
verrijdbare trap
rolling ladder
Versaillesparket
Versailles parquet
verschepen
ship
verscheping
shipment
verschuifbaar scharnier (van verstelbare tang)
slip joint
versiering / opsmuk; inrichting (en stoffering) / aankleding (van huis)
decoration
versiering boven deur
overdoor
versnelling
acceleration
versnijden (van metaal); buigen (van pijp / buis)
offset (ww)
verspaning
wood-removing
verspringend (parketvloerpatroon)
woodstrip flooring
verspringende rijtjeshuizen
stepped houses
verstek
mitre joint
verstek...
mitred
verstekbak
mitre block
verstekbak
mitre board
verstekbak
mitre box
verstekbak
mitre shoot
verstekbak (op zaagbank)
mitre gauge
verstekgeleider (van zaag)
protractor for mitring
verstekhaak
mitre angle
verstekhaak
mitre square
versteklassen
bevel welding
verstekmachine
mitring machine
verstekzaag
mitre saw
verstekzaagmachine
compound miter saw
verstekzaagmachine
slider (compound) miter saw
verstekzaagmachine
sliding (compound) miter saw
verstelbare bekistingsligger
adjustable service girder
verstelbare schroefsleutel
shifting spanner
verstelbare tang
slip-joint pliers
verstelruimte (van waterpomptang)
adjustable channel
versterken met steunbeer / steun / schoor / steunpilaar
buttres (ww)
versterkingszuil; zuilstaal (voor beton)
column reinforcement bar
versterkte ligger
trussed girder
versterkte muur
fortified wall
verstijving
bracing
verstijvingsligger
stiffening girder
verstijvingsrib
stabilising beam
verstopping
blockage
verstoring
disturbance
verstrooiing
scattering
verstuiven
spray
verstuivingsinrichting
spraying device
vertakken
branch
vertakking
branch
vertanding
skew notch
verticaal been (van stalen balk)
vertical leg
verticaal dakraam
luthe
verticaal stellen
plumb
verticale doorsnede
vertical section
verticale raamstijl / vensterstijl
mullion
vertinlaag
spatter dash
vertragingsverlies
eddy loss
vertragingsverlies
form loss
vertrekhoogte
room height
vertrekking
distortion
vervallen wwonkazern / krot
rookery
vervangende nieuwbouw
re-development
verven; beitsen
stain (ww)
vervuiling
pollution
verwarming
heating
verwarmingselement
heating element
verwarmingsketel
heating boiler
verwarmingspomp
heat pump
verwarmingsruimte / verwarmingskelder / stookruimte
boiler room
verweerd
weatherworn
verweken
soak
verweren
weather
verwerkbaarheid
workability
verwerkbaarheid van beton
concrete workability
verwisselbaar / wegwerp...
disposable
verzakking
settlement
verzamelleiding
collecting pipe
verzamelriool
collecting sewer
verzanden
silt
verzanding
silting
verzinkboor
countersink (bit)
verzonken / ingebouwd / ingelaten / verhuld
engaged
vestibule; lobby (in hotel)
lobby
vetvang
grease trap
vezelcement>
coir-cement
viaduct
viaduct
viering (aan kathedraal)
crossing
vieringstoren (van kerk)
center tower
vieringstoren (van kerk)
central tower
vierkantennet
flow net
vierkantsstaal
square iron
vierkantsstaal
square stock
vierpas / vierblad (bouwkunde) (ornamentale boog)
quatrefoil
vijfpas (ornamentale boog)
cinquefoil / cinque-foil
vijl
file
vijl (met stompe kop)
roughing file
vijlen
file (ww)
vijlheft
file handle
vijlmachine
filing machine
vijver
pond
vijzelpomp
screw-type pump
vinylisolatie
vinyl insulation
visbek
V-joint
visceus
viscous
viscoelasticiteit
viscoelasticity
viscositeit
viscosity
viscositeitscoëfficient
viscosity coefficient
visgraatdrainage
chevron drain
visgraatdrainage
herringbone drain
visgraatparket
herringbone parquet
visgraatpatroon
herringbone pattern
vislift
fish elevator
vislift
fish lift
visoptrekgelegenheid
fishway
vispas
fishpass
vissershaven
fishery harbor
vissershaven
fishing harbour
vistrap
fish ladder
visvijver
fish pond
vizier
sight
vizierlijn
line of sight
Vlaams verband
Flemish bond
vlak / gelijk
flush
vlak glas (vlakglas) / vensterglas
sheet glass
vlakbank; schaafmachine
surface planer
vlakglas
flat glass
vlakglas
plate glass
vlakhamer (loodgieterij)
beading hammer
vlakhamer (loodgieterij)
beading swage
vlakhamer (loodgieterij)
tinner's socket
vlakke beitel
flat chisel
vlakke gipsplaat
plain gypsum lath
vlakke pan / leipan / platte pan
plain tile
vlakke vijl
flat file
vlakschuurmachine
orbital sander
vlakschuurmachine
sanding machine
vlakschuurplaat (loodgieterij)
lapping plate
vlaktewaterpassing
differential levelling
vlakvijl / handvijl / blokvijl
flat file
vlakzijde (van plank)
face side
vlechtdraad
binding wire
vlechttang
steelfixer's pincer
vlechttang (betonbouw)
concreter's tongs
vlechtwerk
hurdling
vlekkenmiddel / vlekkenwater
stain remover
vlekvrij
stainproof
vleugel (van tuimelplug)
spring toggle
vleugel / zijstuk
wing
vleugelmeter
rotary current-meter
vleugelmoer
butterfly nut
vleugelmoer
wing nut
vleugelmuur
abutment wall
vleugelmuur
wing wall
vleugelpallet
wing pallet
vleugelradmeter
rotary current-meter
vleugelstijl (van raam)
stile groove of sash
vliegboot
flying boat
vliering / zolder(kamer); attiek (bouwkunde)
attic
vliering, zolder; loft (verbouwd industrieel pand)
loft
vlijlaag
brick layer
vlijlaag
footing course
vlinderklep
butterfly valve
vlizotrap
folding stair
vlizotrap / (uitschuifbare) zoldertrap
loft ladder
vloebekleding
floor covering
vloed
flood
vloedbranding
bore
vloedbranding
eager
vloeddeur
flood gate
vloedgelf
high-water wave
vloedmerk
swash mark
vloedstroming
flood flow
vloedstroom
flood current
vloedverwekkende kracht
flood-generating force
vloedvlok
hydrograph
vloedvolume
flood velume
vloeibaar
fluid
vloeibaar
liquid
vloeibaarheidsgraad
consisteney
vloeibaarmaking
fluidification
vloeistaal
mild steel
vloeistefstraal
fluid jet
vloeistof
fluid
vloeistof
fluid
vloeistof-instelschroef ( op verfpistool)
fluid adjustment screw
vloeistofbeweging
fluid motion
vloeistofdraad
fluid filament
vloeistofdruk
fluid pressure
vloeistofmechanica
fluid mechanics
vloeistofstroom
fluid current
vloeiveld
sewage farm
vloeiweide
sewage farm
vloerafvoer
floor drain
vloerbalk
ceiling beam
vloerbalk
floor joist
vloerbalk
main landing beam
vloerbedekker / parketteur
floorer
vloerbedekking / zeil
floorcloth
vloerinbouwdoos
sunken floor socket
vloerinstallatie (elektra)
underfloor mounting
vloerinstallatie (elektra)
underfloor sockets
vloerisolatie
board insulation
vloermateriaal
flooring
vloerplaat
floor slab
vloerplaat (van parket)
flooring strip
vloerplank; bodemplank
floorboard
vloertegel
floor tile
vloertegel
flooring tile
vloerverwarming
floor heating
vloerverwarming
screed heating
vloterklep / vlotterkraan
float valve
vlotkanaal
log chute
vlotkanaal
logvay
vlotsluis
log lock
vlotter
float
vlotter (wc)
ball cock
vlotterbal (wc)
float ball
vlotweg
logway
vluchthaven
harbour of refuge
vluchtweg
emergency route
vocht
moisture
vochtbrug
damp bridge
vochtigheid
humidity
vochtscherm
vapour barrier
vochtwering
moistureproofing
voedingsinstallatie
feed structure
voedingskabel
feeder cable
voedingskabel / elektriciteitsleiding / -snoer
power cable
voedingskanaal
feeder
voedingspomp
feed pump
voedingswater
feed water
voeg
joint
voeg; las; naad; verbindingsstuk
joint
voegafdichting
joint sealer
voegband
joint sealing strip
voegband
joint strip
voegbreedte
joint width
voegdiepte
joint depth
voegen (bouwkunde)
slush (ww)
voegen (opvullen met specie); lassen; gladschaven; verbinden
joint (ww)
voeger
pointer
voeger / voegijzer (metselwerk)
jointer
voeger / voegijzer (metselwerk); voegspijker
jointer
voegijzer
Frenchman (BE)
voegijzer
joint filler
voegijzer
pointing trowel
voegkit
joint filling compound
voegmortel / voegvulling; voegstrip
joint filler
voegspecie
joint mortar
voegspecie
pointing mortar
voegspecie, voegwerk; injectie
grouting
voegspijker
filling trowel
voegstrip
caulking strip
voegstrip
joint strip
voegstrip
joint strip
voegvulling
joint filling
voegvullinsmiddel
pointing stuff
voegwerk
jointing
voegwerk / specielaag
pointing
voegwerk herstellen
re-point
voetbrug
footbridge
voetklep
foot valve
voetlood
lead coping
voetpad / trottoir / stoep
pavé
voetpedaal
foot pedal
voetplaat
footing
voetplaat (aan steiger)
shoe
voetrooster
foot scraper
vogelschroot
eaves board
vol en zat
full and filled masonry
volkomen contractie
complete contraction
volkomen overlaat
clear overfall
vollewandligger (van brug)
plate girder
vollewandligger (van dak)
solid-web girder
volt
volt
voltage
voltage
volumegewicht
bulk density
volumestroomsterkte
volume rate of flow
volute / voluut (spiraalvormig ornament); geronde lijst; wals (voertuig)
roll
volute / voluut / krulversiering (van Ionisch kapiteel)
volute
voluut (van wijnranken / bladeren) (bouwkunde)
whorl
voluutkussen (Griekse tempel)
volute cushion
voor algemeen gebruik / universeel
general purpose
voor zwaar gebruik / voor zware lasten (of ook (ong.) professioneel / robuust)
heavy-duty
vooraanzicht
front view
voorboren
prebore
voorde
ford
voorde
Irish bridge
voorde
watersplash
voordeur
front door
voorgemengd beton
pre-mixed concrete
voorgespannen (van beton)
prestressed
voorgespannen beton
prestressed concrete
voorgespannen beton
prestressed concrete
voorgespannen glas
tempered glass
voorgestort beton
precast concrete
voorgevel
forefront
voorgevel
front wall
voorgevel / front / voorzijde; vlak; baan (van hamerkop); zool (van schaaf); face (b.v. van vesting)
face
voorhar
meeting post
voorhar
mitre post
voorland
foreland
voorlopig ontwerp
preliminary design
voorman, uitvoerder
foreman
voormengen (beton)
pre-mix
voormenging (beton)
pre-mixing
vooroever
foreshore
vooronderzoek
preliminary survey
voorschoot
apron
voorschoot
carpenter's apron
voorsnijder (op boorkop)
spur
voorspannen
pretension
voorspanning
pre-tensioning
voorspanstaal
prestressing steel
voorsprong (van muur)
setoff
voorstaak (loodgieterij)
beading iron for forming reinforcement beading
voortplantingssnelheid
celerity
voortstuwing
propulsion
voortuin
dooryard (AE)
vooruitstekende lijst / uitstekende laag stenen; zie ook stringer
string
voorwaartse insnijding
intersection
voorwerp met groeven (bouwkunde)
channel(l)ing
voorwiel (van bulldozer)
track idler
voorzetraam
double window frame
voorziening
revetment
vorkheftruck
forklift truck
vorm
mould
vormverandering
deformation
vorstgrens (in de grond)
frost line
vorstschade
frost damage
vorstverlet
hold-ups due to frost
vouwdeur
folding door
vouwgordijn
roman blind
vriespunt
freezing point
vrijboord
freeboard
vrijdragende ligger
cantilever
vrije hoogte (b.v. bij trap)
clearance height
vrije oplegging (i.v.m. brug)
movable bearing
vrije overspanning (van brug)
arch span
vrije straal
free-falling jet
vrije turbulentie
free turbulence
vrije waterspiegel
free water-level
vrijstraalturbine
jet turbine
vroeg-christelijk
Early Christian
vuilwerk / vuil metselwerk
brickwork for rendering
vulbeton
concrete infilling
vulbuis (wc)
filler pipe
vulbuis (wc)
refill pipe
vulgrond / achtervulling / weer opvullen
backfill
vulkaan
volcano
vulkromme
lock-operation curve
vullen met specie
grout (ww)
vullingssysteem
filling system
vulmateriaal van de tussenvloer
floor filling
vulmateriaal van de tussenvloer
floor plugging
vulmateriaal van de tussenvloer
floor pug
vulmateriaal voor isolatie
floorfilling of breeze, loam
vulmiddel
filler
vulopening (van oliestookinstallatie)
tank inlet
vulschacht (b.v. van kachel); mangat
manhole
vulstof
filler
vultijd
filling time
vurenhout
pinewood
vuurlassen
hammer-weld
vuurscherm
fire guard
vuurscherm
fire screen
vuursteen
flint
vuursteentjes (zwart, gespleten)
knapped flint
vuurtoren
lighthouse
vuurvast / brandvrij
fireproof
vuurvast / brandvrij maken
fireproof (ww)
vuurvaste klei
fire clay
vuurvaste steen / chamottesteen
fire stone
w.c.
building site latrine
wa(a)nkant (van hout)
wane (waney edge)
waaier
impeller
waaierdeur
wing gate
waaiergewelf
fan vault
waaiergewelf / waaiergewelven
fan vaulting
waakhoogte
freeboard
waakhoogte
retaining height
waakvlam
pilot light
waakvlamgasleiding
pilote gas tube
waarneming
observation
waarnemingsschip
surveying ship
waarschijnlijkheidsleer
theory of probability
waarschuwingssysteem
warning system
wachtdeur
tide gate
wachtgelegenheid
waiting accommodation
wachthuis (b.v.van kasteel)
guardhouse
wachttoren (burcht / kasteel / vesting)
watchtower
wagenkraan / mobiele kraan / verrijdbare kraan
mobile crane
wakerdijk
primary dike
waking
freeboard
wal
shore
wal (burcht / kasteel / vesting)
rampart
wals
road roller
wals
roller gate
wals
tamping roller
walsdeur
caterpillar gate
walsdeur
roller gate
walsschuurmachine
drum sander
wand
wall
wandcontactdoos
convenience outlet
wandcontactdoos
earthed socket
wandcontactdoos
outlet
wandcontactdoos
plug point box
wandcontactdoos
surface-mounted socket
wandcontactdoos
wall outlet
wandcontactdoos
wall socket plug point
wandcontactdoos
wall socket
wandoneffenheid
surface irregularity
wandoneffenheid
wall roughness
wandplaat / schakelplaat
mounting box
wandrozet
wall rosette
wandruwheid
roughness height
wandruwheid
wall roughness
wandwrijving
wall friction
wang; bol (van hamer)
cheek
wanten (b.v. gebruikt bij het lassen)
mitten
wantij
meeting of two tidal waves running in opposite direction
wapening
reinforcement
wapening
reinforcement
wapeningsstaaf (in beton)
reinforcing bar
wapeningsstaaf (in beton)
reinforcing rod
wapeningsstaven
steel-bar reinforcement
ware hoek
true bearing
ware noorden
geographic north
ware noorden
true north
warmte
heat
warmte-isolatie
thermal insulation
warmte-overdracht
heat transfer
warmteleer
theory of heat
warmwater
heat water
warmwaterkraan
hot tap
warmwatertoestel
instantaneous water heater
warmwatertoestel (geiser of boiler)
warm water heater
warmwatertoestel (geiser of boiler)
water heater
wartel
screw shackle
wartel
swivel
wartel
tension sleeve
wartel
turn buckle
wartelbalk (bekisting)
bolted frame timber
wartelbalk (bekisting)
bolted yoke
wartelbalk (bekisting)
yoke
warteldraden
reinforcement binding
wartelring (loodgieterij)
female union nut
warteltang
screw wrench
wasbak / fonteintje
basin
wasinrichting
washing device
waslijnhaak
washing line hook
wasruimte
laundry room
wasruimte
utility room
wasruimte / waslokaal; badkamer; toilet (AE, euf.)
washroom
wastafel
wash basin
wastafeltang (loodgieterij); ronde buigtang
round-nose pliers
wastrog
sluice
water-cement factor
water-cement ratio
wateraantrekkend
water absorbing
wateraanvoer
water supply
waterafstotend
water repelling
wateranalyse
water analysis
waterbalans
water balance
waterballast
water ballast
waterbehandeling
water treatment
waterbeheersing
water control
waterbehoefte
water demand
waterbehoefte
water requirement
waterbekken
water basin
waterbeloop
under-water slope
waterberging
water storage
waterbeweging
flow
waterbezwaar
surplus water
waterbouw
hydraulic engineering
waterbouwhout
hydraulic-engineering wood
waterbouwkundige
hydraulic engineer
waterbouwkundige werken
hydraulic engineering works
watercirculatie
water circulation
waterdamp
water vapour
waterdeeltjes
water particle
waterdicht
waterproof
waterdicht
watertight
waterdicht maken
stanch
waterdicht maken
staunch
waterdicht schot
bulkhead gate
waterdicht; watervast (b.v. van verf); regendicht
waterproof
waterdichte kabel van kunststof
thermoplastic moisture-proof cable
waterdichte laag
waterproofing layer
waterdichte laag
waterproofing
waterdichte mortel
waterproof mortar
waterdichte ring (i.v.m. dakbedekking)
rust-proof zinc cup
waterdichte scheidingswand
bulkhead
waterdichtend middel
waterproof agent
waterdichtend middel
waterproofer
waterdichtheid
waterproofness
waterdichtheidsproef
hydraulic test
waterdichtmaking
waterproofing
waterdoorlatend
pervious
waterdruk
water pressure
waterdrukmeter
piezometer
waterdrukmeter
water gauge / gage
waterfilm / waterlaag
water film
watergang
watercourse
watergehalte
water content
waterglas
sodium silicate
waterglas
waterglass
watergolf
water wave
watergoot
water chute
waterhoogte
water level
waterhoos
water spout
waterhoudend
water containing
waterhuishouding
water management
waterinlaat
water intake
waterkanon
hydraulic ejector
waterkanon
hydraulic giant
waterkant
waterfront
waterkoeling
water cooling
waterkolom
water column
waterkraan
plug valve
waterkraan
water tap
waterkraan (van wasbak)
pillar tap
waterkracht
water power
waterkrachtcentrale
water-power station
waterkrachtinstallatie
water-power plant
waterkrachtprojekt
hydro-electro scheme
waterkrachtprojekt
water power scheme
waterkrachttechniek
water-power engineering
waterkrachtwerk
water-power station
waterkussen
water cushion
waterleiding
water main
waterleidingnet
hydraulic network
waterleidingnet
water (supply) system
waterleidingtechniek
waterworks engineering
waterlijn
waterline
waterlinie
inundation zone
waterloop
stream
waterloop
watercourse
waterloopkundig
hydraulic
waterloopkundig
hydrological
waterloopkundig onderzoek
hydraulic research
waterloopkundiglaboratorium
hydraulics laboratory
waterlozing
discharge of water
watermassa
water mass
watermeter
water meter
watermolen
water wheel
watermonster
water sample
wateronttrekking
withdrawal of water
wateroppervlak
water surface
wateroppervlakte
water area
wateropvoerinstallatie
pumping station
wateropvoerwerktuig
water-lifting machine
wateroverlast
water trouble
waterpas
builder's level
waterpas
line level
waterpas
spirit level
waterpas maken / waterpassen; landmeten
level (ww)
waterpas; horizontaal
level (bn)
waterpas; metselaarsschietlood
plumb level
waterpas; metselaarsschietlood
plummet (level)
waterpas; waterpeil / waterhoogte; waterstand (van zee / rivier); waterspiegel
water level
waterpasbaak
levelling rod
waterpasbaak
levelling staff
waterpasinstrument
levelling instrument
waterpasser
leveller
waterpastoestel
engineers level
waterpeil
water level
waterpers
hydraulic press
waterplant
water plant
waterpomp
water pump
waterpomptang
multiple pliers
waterpomptang
waterpump plier(s)
waterpomptang / pijpentang
pipe wrench
waterproef
waterproof
waterput
water well
waterrad
water wheel
waterram
hydraulic ram
waterram
water ram
waterrijk
watery
waterschade
water damage
waterschap
water board
waterscheiding
water parting
waterscheiding
watershed
waterslag
water hammer
waterslag / helling / verkanting / schuine kant (bouw); buitenhoek (van gebouw)
cant
waterslang
hose / hosepipe
waterslot
trap
waterslot (wc); sifon / zwanenhals(sifon) / stankbocht
trap
watersnood
flood disaster
waterspiegel
waterlevel
watersprong
hydraulic jump
waterspuit
water nozzle
waterspuwer (op (gotische) kerk)
gargoyle
waterstaat
dept. of hydraulic-engineering works
waterstaatkundig
hydraulic engineering (adjective)
waterstand
stage
waterstand
water level
waterstandsmeter
water-level recorder
waterstandsmeting
water-leyel measurement
waterstof
hydrogen
waterstraal
water jet
waterstroom
water current
watersuppletie
water supply
watertap
water tap
watertoestel
water appliance
watertoevoer
water supply
watertoevoer / waterinlaat (b.v. van kraan)
water inlet
watertoren
water tower
waterturbine
hydro turbine
waterturbine
water turbine
waterval
cascade
waterval
cataract
waterval
fall
waterverbruik
water consumption
waterverlies
water loss
waterverplaatsing
displacement
watervliegtuig
hydro plane
watervoerend kunstwerk
flow structure
watervoerende laag
aquifer
watervoorziening
water supply
waterweg
waterway
waterwerk
hydraulic structure
waterwiel
water wheel
waterwinning
water extraction
waterzuivering
water purification
waterzuiveringsinstallatie
purification plant
watt
watt
wc-bril / closetbril / toiletzitting
seat
wc-bril / toiletzitting
toilet teats
weefselstrook (bij het behangen)
strip of sheet metal
weekendhuis (vakantiehuisje)
weekend house
weerbestendig / waterdicht / winddicht
weatherproof
weerbestendig maken
weatherproof (ww)
weergang (b.v. van burcht)
crennelation
weergang (van burcht)
parapet walk
weerstandscoefficiënt
drag coefficient
weerstandsformule
drag formula
weerstandsformule
resistance formula
weerstandsmoment
moment of resistance
weervast / weerbestendig
weather tight
weervlek / verweerde plek
weather stain
weg
road
weg- en waterbouwkunde
civil engineering
weg- en waterbouwkunde
civil engineering
wegdek
road surface
wegdek
road surface
wegdek van betonplaten
concrete slab surface
wegenasfalt
paving asphalt
wegenbouw
road construction
wegenbouw
road-building
wegenpuin
hardcore
weghameren
hammer off
wegschaaf / nivelleermachine (b.v. bij wegenbouw)
grader
wegspoelen
flush away
wegverharding
road metal
weitrede ( weistuk)
top step
wel
blow
wel
boil
wel
nose
welkstuk (van trap)
run
welstandscommissie
planning authority
welstuk
end step
welstuk
nosing piece
wentelraam
vertical pivoting window
wenteltrap
open-newel staircase
wenteltrap
spiral staircase (with open newels)
wenteltrap
spiral staircase
wenteltrap
winding staircase (with open newels)
wereldzee
ocean
werk
work
werkbank
bench
werkbank
bench
werkbank
workbench
werkbankgereedschappen
bench tools
werkblad
worktop
werkdrukmeter
working pressure gauge
werkeiland
construction island
werkgroep
working group
werkhandschoenen
working gloves
werkhaven
construction harbour
werkindeling
layout of work
werklijn
line of action
werkplaats
workshop
werksteiger
work platform
werksteiger
working platform
werkstukkabel (op lastransformator)
earth lead
werktekening
shop drawing
werktekening
working drawing
werkterrein
work area
werkvloer
bedding
werkvloer
blinding bed
werkvloer (van timmerman)
drawing floor
werkvoorbereiding
preparations
werkwijze
technique
wervel
vortex
wervel (b.v. aan vensterluik)
shutter catch
wervelbeweging
vortex motion
werveling
vortex
wervelstraat
vortex street
wervelstraat
vortex trail
wetstaal
whet iron
wiel
small lake behind a dike formed by a dike breach
wiellader
backhoe loader
wiellader
shovel loader
wielschuif
vertical roller-bearing gate
wieltractor
wheel tractor
wiep
faggot
wiep
fascine
wier
sea weed
wig
wedge
wigschuif
wedge valve
wil
fender
windbaan
fetch
windbelasting
wind load
windbelasting (van gebouw)
wind load
winddicht
windtight
winddruk
wind pressure
windgetij
meteorological tide
windgolf
wind wave
windgoot
wind flume
windketel
air vessel
windkracht
wind force
windmeting
wind measurement
windmolen
wind mill
windstoot
gust
windtunnel
wind tunnel
windwervel (aan raamluik); haak (aan hijskraan)
hook
windwijzer
weather vane
winkelhaak
carpenter's square
winkelhaak
iron square
winkelhaak
sash angle
winkelhaak
setsquare
winkelhaak
square
winkelhaak (schrijfhaak)
try square
winterbed
major bed
wiskunde
mathematics
wissel
switch
witkalk / witsel / pleister
limewash
witpleisterwerk
finishing coat
witten
limewash (ww)
woelbekken
stilling basin
woelkamer
energy dissipating chamber
woelkom
stilling pool
woestijn
desert
wolf / hijswig / zwaluwstaarttap (voor hijsen van zware stenen)
lewis / lewison
wolfraam
tungsten
wolfraamcarbide
tungsten carbide
wolfraamstaal
tungstic steel
wolfseind (van dak)
partial-hip(ped) end
wolkbreuk
cloudburst
wolkenkrabber
skyscraper
woning
accommodation
Woningwet
Housing Act
wooneenheid
housing unit
woonerf / wooncomplex
cluster
woonkamer
family room
woonkamer
living room
woonwijk
housing development
woonwijk
housing estate
wormvormige strepen (als ornament)
vermiculation
wrak
wreck
wrijfhout
wood fender
wrijfpaal
fender post
wrijving
friction
wrijvingsfaktor
friction factor
wrijvingsverlies
friction head
wrijvingsweerstand
frictional resistance
wrijyingsformule
friction formula
wringing
torsion
wringspanning
torsional stress
wrongstuk (van bordes)
wreath
xylose
wood sugar
Y-verloop (loodgieterij)
Y-branch
Z-profiel (bouw)
Z-shaped beam
zaag
saw
zaagblad
saw blade
zaagbladinstelling (cirkelzaag); kantelmechanisme (zaagbank)
blade tilting mechanism
zaagbladvergrendeling (cirkelzaag)
blade locking bolt
zaagbladvergrendeling (cirkelzaag)
blade tilting lock
zaagbok / schraag (bij het zagen); zaagbank
sawhorse
zaagdak / sheddak
sawtooth
zaagkap / zaagbladbeveiliging
blade guard
zaagketting
saw chain
zaagloods
sawing shed
zaagmachine
machine saw
zaagrasp
saw rasp
zaagsnede
sawn joint
zaagtafel / zaagbank
saw bench
zaagtafel / zaagbank
sawing bench
zaagverlies / zaagsnede
kerf
zaagverlies / zaagsnede
saw kerf
zaagzettang
saw set pliers
zaalakoestiek
room acoustics
zachtboard
softboard
zadeldak
saddle roof
zadeldak
saddleback roof
zadeldak; vliering
pitched roof
zagen
saw (ww)
zak cement
bag of cement
zakje met krijtpoeder
pounce bag
zaklantaarn
pocket torch
zaklantaarn
torch
zakmes(je)
pocket knife
zand
sand
zandasfalt
sand asphalt
zandbank
bar
zandbeweging
sand movement
zandfilter
sand filter
zandgolf
sand wave
zandgolf
sediment wave
zandkorrel
sand grain
zandkorrelverdeling
sand-size distribution
zandkust
sandy coast
zandlaag
sand bed
zandpaal
sand pile
zandplaat
sandy shoal
zandpomp
sand pump
zandribbel
sediment ripple
zandruwheid
sand roughness
zandsteen
sandstone
zandstort
sand-dumping site
zandstraal(toestel)
sandblast
zandstraaltoestel
sandblast apparatus
zandstraaltoestel
sandblasting machine / plant
zandstralen
sandblast (ww)
zandtransport
sediment transport
zandtransportmeter
sediment sampler
zandtransportmeting
sediment-transport measurement
zandvang
sand trap
zandvang
sediment trap
zandzakstapeling
sandbag piling
zandzuiger
suction dredger
zee
sea
zee-afzetting
marine deposit
zeebodem
sea bed
zeedijk
dike along the sea
zeef
screen
zeef; inlaatrooster
strainer
zeefbocht
sieve bend
zeefkromme
sieve curve
zeefproef
sieve analysis
zeegang
sea
zeegat
coastal inlet
zeegolf
ocean wave
zeegolf
sea wave
zeehaven
coastal harbour
zeehoofd
sea groyne
zeekaart
nautical map
zeeoppervlak
sea level
zeepbakje
soap dish
zeepdispenser
soap dispenser
zeeplant
maritime plant
zeepolder
inning
zeescheepvaartkanaal
maritime canal
zeesluis
sea lock
zeespiegel
sea level
zeestand
sea level
zeestraat
strait
zeestroom
ocean current
zeestroom
set
zeevaart
ocean navigation
zeewaardig
sea-going
zeewaardig
seaworthy
zeewater
sea water
zeeweringen
sea defence works
zeewerken
maritime structures
zeewier
sea weed
zeezand
marine sand
zeeëngte
strait
zekering / smeltveiligheid; lont / ontstekingskoord (bouw)
fuse
zekeringblok
fuse block
zekeringhouder; smeltpatroon
fuse cartridge
zekeringplaat
fuse plate
zekeringverwijderaar
fuse puller
zelf-beluchting
self-aeration
zelfbouw
self-built housing
zelflosser
hopper barge
zelfontladend
self-discharging
zelfreiniging
auto-purification
zelftapper / zelftappende schroef
self-tapper / self-tapping screw
zelftapper / zelftappende schroef
self-tapping fastener / driver
zelfvaarder
self-propelled ship
zelfvarend
self-powered
zelfvarend
self-propelled
zeskantbout
hexagon-head bolt
zeskantkopplug
hexagon bushing
zeskantmoer
hexagon nut
zeszuilig / met zes zuilen
hexastyle (bn)
zetkop (van klinknagel)
set head
zetkop (van klinknagel)
swage head
zetting
settlement
zicht
boning rod
zichten
bone
"zie 9"" brick wall"
nine inch brick wall
zie centre ...
center...
zie concreter
concretor
zie damp(-proof) course
DPC
zie G-clamp
F-clamp
zie gauge
gage
zie gimlet
hole boring tool
zie louvre
louver
zie mitre
miter ...
zie mortise
mortice
zie mould
mold
zie ook rabbet
rebate
zie ook rebate
rabbet
zie plain ...
plane ...
zie preparation
prep
zie reinforced
reenforced
zie storey
story
zie tee- ...
T-
zie tee-hinge
T-hinge
zie tee-joint
T-joint
zie vice
vise
ziggurat
ziggurat
zigzagmotief / visgraatmotief
chevron design
zij-ingang; zijportaal (van kerk)
side entrance
zijaanzicht
side view
zijbeuk (van kerk); gangpad
aisle
zijdelingse contractie
side contraction
zijdelingse overlaat
lateral spillway
zijkniptang
diagonal (cutting) plier(s)
zijkniptang
side cutter
zijsluiting van leipan
slip
zijstijl van raam
window jamb
zijstuksectie (verwarmingssysteem)
wall stack section
zink
zinc
zinken
sink
zinken dak
zinc roof
zinker
inverted siphon
zinker
sag pipe
zinkmethode
sinking method
zinkput
soakaway
zinkput
soakaway
zinkput
well drain
zinksteen
ballast stone
zinstuk
fascine mattress
zinstuk
mattress
zitkamer
sitting room
zitkuil
sunken living room
zode
sod
zoekpen (elektra)
threading key
zoemer
buzzer
zoetwater
fresh water
zoetwaterbekken
fresh-water basin
zog
wake
zolderbalklaag
tie beam
zolderetage
garret
zoldergat; luik
hatch
zolderkamerdeur
boxroom door
zolderkamerdeur
lumber room door
zomerbed
minor bed
zomerkade
summer dike
zonder dak
roofless
zonder zuilen of pilasters
astylar
zonder zuilenrijen aan de zijkanten
apteral
zonne-energie
solar energy
zonneboiler
solar boiler
zonneboiler
solar heater
zonnecollector
solar collector
zonnecollector
solar panel
zonnescherm
sun screen
zonnewende
solstice
zonnewoning
solar house
zonswaarneming
solar observation
zonwering
sun protection
zoom
bead
zoutgehalte
salinity
zoutgrens
salt limit
zoutmeer
salt lake
zoutverdunningsmethode
salt-dilution method
zoutwater
salt water
zoutwaterbekken
salt-water basin
zoutwig
saline wedge
zoutwig
salt wedge
zoutzuur
hydrochloric acid
zuigbuis
suction pipe
zuiger
piston
zuigerpomp
reciprocating pump
zuighoogte
suction head
zuigkelder
suction chamber
zuigkelder
suction pit
zuigklep
suction valve
zuigkop
suction head
zuigleiding
suction line
zuigleiding
suction pipe
zuigleiding
suction pipe
zuigmond
pump intake
zuigpomp
suction pump
zuil (b.v. in oudheid); kolom (bouw)
column
zuilengang met zes zuilen
hexastyle
zuilhals
neck
zuilhals; insnoering
necking
zuilschacht (tempels e.d.)
column shaft
zuivering
purification
zuiveringsinstallatie
purification plant
zuurstof
oxygen
zuurstofafsluithendel (snijbrander)
oxygen control handle
zuurstoffles
oxygen cylinder
zuurstofkraan (b.v. op snijbrander)
oxygen valve
zuurtegraad
acidity
zwaaikom
turning basin
zwaar materieel
heavy vehicles
zwaartekracht
gravity
zwaartelijn
median
zwaartepunt
centre of gravity
zwaluwstaart
dove tail
zwaluwstaart
dovetail
zwaluwstaartverbinding (hout)
dovetail joint
zwanehals
swivel elbow
zwanenhals (aan trapleuning en buis / koker); zwanenhals (aan schraper (bouwwerktuig))
goose-neck
zwanenhals / stankbocht
deep seal trap
zwanenhals / stankbocht
pee trap
zware (houten) hamer
maul (hammer)
zware kraan
heavy-duty crane
zware non-ferro-metaallegering (b.v. brons of messing)
non-ferrous heavy metal
zwembad
swimming pool
zwengel (van booromslag)
crank
zwenkkraan (gevelkraan)
swivel tap
zweten
seep
zweven
be suspended
zwevend materiaal
suspended material
zwevend materiaal
washload
zwevend transport
suspended load
zwevend transport meter
suspended-load sampler
zwevend transport meting
suspended-load measurement
zwevende vloer
floating floor
zwevende vloer
sprung floor