Dutch

 • overschrijden

English

 • over (iets) heen gaan
  • step over / across
  • cross (de drempel overschrijden = cross the threshold)
  • go over
  • (van een gebied naar een ander) transgress (GWIT)
  • surpass (GWIT)
  • exceed [‘Be greater in number or size than (a quantity, number, or other measurable thing)’ (Oxforddictionaries.com)]
 • te boven gaan
  • exceed (een grenswaarde overschrijden = to exceed a limit value)
  • go beyond, go over, overstep
  • (formeel) transgress
 • overdraw an account (e.g.)
  • overdraw
 • overschrijden van de spanning
  • overstress
 • overschrijden van hindernissen
  • obstacle clearance