English

  • axle

Dutch

  • draagas (‘as van een voertuig die geen drijfas is’)
  • loopas (English: running axle, travel axle, wheel axle)
  • as (‘staafvormig voorwerp waarom of waarmee iets ronddraait, m.n. de meestal ijzeren stang waaraan de wielen van een wagen draaien’)
  • spil (‘deel of as waar iets om draait’)

External links

Examples

Dutch English Source
De monteur verving de as van het wiel. The mechanic replaced the wheel axle.
Alleen aangegeven als de as is ontworpen voor schijfremmen Only indicated when the axle is designed for disc brakes. bodybuilder.scania.com

References