Original source: https://www.ziekenhuis.nl/ziektebeelden/a/item48

See also: https://www.gezondheidsplein.nl/medisch-woordenboek/item30768 
 • Dutch = English = Note
 • Abces = Abscess = ophoping van pus in het lichaam, etterbuil
 • Abdomen = Abdomen = buik(holte)
 • Abdominaal = Abdominal = met betrekking tot de buik
 • Aberrant = Aberrant = afwijkend bijv. een aberrant orgaan ligt op een afwijkende plaats in het lichaam
 • Abnormaal = Abnormal = afwijkend van de norm
 • Abortus = Abortion = miskraam, abortus provocatus= opgewekte miskraam meestal via het wegzuigen van de vrucht uit de baarmoeder
 • Abrasie = Abrasion = schaafwond, afkrabbing
 • Abrupt = Abrupt = plotseling
 • Absence = Absence = kortstondig bewustzijnsverlies als gevolg van een stoornis in de hersenen
 • Absorptie = Absorption = opname
 • Abstinentie = Abstinence = onthouding(sverschijnselen), m.n. van medicijnen, alcohol, drugs
 • Acantholyse = Acantholysis = verlies van samenhang van de opperhuid waardoor de huid loslaat
 • Accidenteel = Accidental = toevallig, of als gevolg van een ongeluk
 • Accommodatie = Accommodation = scherpstelling van het oog
 • Accumulatie = Accumulation = ophoping van stoffen
 • Aciditeit = Acidity = zuurgehalte
 • Acidose = Acidosis = zuurvergiftiging
 • Acne = Acne = puistjes
 • Acrocyanose = Acrocyanosis = blauwkleuring van handen,voeten
 • Acth = Acth = hormoon afgescheiden in het hersenaanhangsel
 • Actief = Active = werkzaam
 • Activeren = Activate = werkzaam maken
 • Activiteit = Activity = werking
 • Acustischit = Acustic = het gehoor betreffend
 • Acuut = Acute = plotseling en hevig
 • Adaptatie = Adaptation = aanpassing
 • Addictie = Addiction = verslaving
 • Additioneel = Additional = toegevoegd
 • Additivum = Additive = toevoeging
 • Adenitis = Adenitis = (lymf)klierontsteking
 • Adenoom = Adenoma = goedaardig klierweefselgezwel
 • Adequaat = Adequate = correct en passend bij
 • Adhesie = Adhesion = vergroeiing
 • Adjuvans = Adjuvant = toevoegsel
 • Adnexitis = Adnexitis = ontsteking van de eierstokken en de eileiders
 • Adolescent = Adolescent = jeugdig persoon, puber
 • Adrenerg = Adrenergic = m.b.t. sympathische zenuwvezels die bij prikkeling stoffen produceren met een effect als van adrenaline
 • Adrenolyticum = Adrenolytic = middel dat adrenaline bevat
 • Adsorberen = Adsorption = aantrekken, aan de oppervlakte binden
 • Adstringerend = Adstringent = bijtend of samentrekkende stof, veelal gebruikt om bloeding of vochtafscheiding van huid of slijmvlies tegen te gaan
 • Adult = Adult = volwassene
 • Advies = Advice = (goede)raad
 • Aerofagie = Aerophagy = inslikken van lucht
 • Aeroob = Aerobic = afhankelijk van zuurstof
 • Aerosol = Aerosol = vloeistof spray
 • Afasie = Aphasia = spraakstoornis a.g.v. een hersenaandoening
 • Affiniteit = Affinity = aantrekkingskracht
 • Afterload = Afterload = nabelasting
 • Agalactie = Agalactia = gebrek aan moedermelk
 • Agammaglobulinemie = Agammaglobulin-Aemia = gebrek aan bloedeiwit dat rol speelt bij afweer
 • Agens = Agent = werkzame (chemische) stof
 • Aggravatie = Aggravation = verergeren of overdrijven
 • Aggregatie = Aggregation = samenklontering
 • Agitatie = Agitation = opwinding
 • Agonist = Agonist = spier die zelfstandig werkt
 • Agranulocytose = Agranulocytosis = vermindering van het aantal korrelcellen (witte bloedcellen) in het bloed
 • Agressiviteit = Aggressiviness = neiging tot geweld
 • Akinesie = Akinesia = bewegingsarmoede
 • Albumine = Albumin = in water oplosbaar eiwit dat veel in bloed voorkomt
 • Alcoholisme = Alcoholism = drankzucht
 • Alert = Alert = oplettend
 • Alimentair = Alimentary = met betrekking tot de voeding
 • Alkalisch = Alkaline = met betrekking tot alkali (loog, stof die in verbinding met zuur een zout vormt)
 • alkaloid = Alkaloid = giftige stikstofverbinding van plantaardige stoffen in lage dosering als medicijn bijv. Atropine
 • Alkalose = Alkalosis = zuurverlies
 • Alkyleren = Alkylate = een waterstofatoom door een alkylgroep vervangen
 • Allergeen = Allergen = stof die overgevoeligheid veroorzaakt
 • Allergie = Allergy = overgevoeligheid
 • Allergisch = Allergic = overgevoelig
 • Alopecie = Alopecia = haaruitval
 • Alternatief = Alternative = anders en even geschikt
 • Alterneren = Alternate = elkaar afwisselen
 • Alveolitis = Alveolitis = ontsteking van de longblaasjes
 • Amblyopia = Amblyopia = ambly-opie (lui oog)
 • Ambulant = Ambulant = in staat om te lopen
 • Amenorrhoea = Amenorrhoea = amenorroe (wegblijven van de menstruatie)
 • Amine = Amine = organische ammoniakverbinding
 • Aminozuur = Aminoacid = bouwstof van de eiwitten
 • Amnesie = Amnesia = geheugenverlies
 • Amnion = Amnion = lamsvlies, het binnenste der eivliezen van het embryo in het moederlichaam
 • Ampul = Ampoule = dichtgesmolten medicijnflesje
 • Anaal = Anal = met betrekking tot de aars, de darmuitgang v.d. mens
 • Anabool = Anabolic = weefselopbouwend
 • Anaemia = Anaemia = anemie (bloedarmoede)
 • Anafylactisch = Anaphylactic = als gevolg van overgevoeligheid (allergie)
 • Analepticum = Analeptic = versterkend middel
 • Analgeticum = Analgesic = pijnstiller
 • Analoog = Analogous = overeenkomend met
 • Analyse = Analysis = ontleding
 • Anamnese = Anamnesis = vraaggesprek naar de ziektegeschiedenis
 • Ananroob = Anaerobic = onafhankelijk van zuurstof
 • Anastomose = Anastomosis = vaatverbinding, het aan elkaar verbinden van 2 vaten
 • Anatomisch = Anatomical = met betrekking tot de anatomie
 • Androgenen = Androgenic = stoffen die mannelijke kenmerken veroorzaken
 • Anergie = Anergia = afwezigheid van reactie
 • Anesthesie = Anaesthesia = verdoving of narcose
 • Anestheticum = Anaesthetic = pijnverdovend middel
 • Aneurysma = Aneurysm = slagaderbreuk (uitstulping slagader)
 • Angiitis = Angiitis = bloedveranderding (ontsteking) verzamelnaam voor collageenziekten
 • Angina Pectoris = Angina Pectoris = hartkramp, pijn op de borst
 • Angineus = Anginal = het gevolg zijn van angina pectoris
 • Angio-Oedeem = Angioedema = zwelling veroorzaakt door (allergische) overgevoeligheid
 • Angioneuroticum = Angioneurotic = inwerkend op de zenuwtjes van de bloedvaten
 • Anhydrisch = Anhydrous = watervrij (zonder water)
 • Anionisch = Anionic = met negatief geladen deeltjes
 • Anisocorie = Anisocoria = ongelijkheid van de pupillen
 • Anogenitaal = Anogenital = met betrekking tot de aars en de geslachtsdelen
 • Anomalie = Anomaly = afwijking van organen
 • Anorectaal = Anorectal = met betrekking tot aars en endeldarm
 • Anorexia = Anorexia = magerzucht, eetstoornis
 • Anorganisch = Inorganic = materiaal dat geen leven bevat
 • Anosmie = Anosmia = onvermogen om te ruiken
 • Anovulair = Anovulatory = anovulatoor (zonder eisprong bij de vrouw)
 • Anoxie = Anoxia = zuurstofgebrek, zonder zuurstof
 • Antacidum = Antacid = zuurbinder
 • Antagonist = Antagonist = tegenwerkend middel of orgaan
 • Antecedent = Antecedent = voorafgaande gebeurtenis
 • Antemeticum = Antiemetic = middel tegen braken
 • Anterograad = Anterograde = zich naar voren uitstrekkend
 • Anthelminthicum = Anthelmintic = wormdrijvend middel
 • Anthrax = Anthrax = miltvuur
 • Anti-Acidum = Antiacid = middel dat teveel (maag)zuur tegengaat
 • Anti-Allergisch = Antiallergic = wat overgevoeligheid tegengaat
 • Anti-Angineus = Antianginal = wat beklemming op de borst tegengaat
 • Anti-Arrhythmicum = Antiarrhythmic = geneesmiddel dat hartritmestoornis tegengaat
 • Anti-Asthmaticum = Antiasthmatic = middel tegen astma (benauwdheid van luchtwegen)
 • Anti-epilepticum = Antiepileptic = geneesmiddel tegen epilepsie
 • Anti-Exsudatief = Antiexudative = middel tegen ontstekingsvocht
 • Anti-Infectieus = Antiinfective = tegen de infectieverwekker gericht
 • Anti-Inflammatoir = Antiinflammatory = wat ontsteking tegengaat
 • Anti-Oestrogeen = Antioestrogenic = wat de werking van de vrouwelijke geslachtshormonen tegengaat
 • Anti-Oxydans = Antioxidant = stof die chemisch binding met zuurstof tegengaat
 • Anti-Psychoticum = Antipsychotic = geneesmiddel dat wanen vermindert
 • Antibacterieel = Antibacterial = tegen bacterien gericht
 • Antibiogram = Antibiogramme = beeld van de gevoeligheid voor bacteriedodende middelen
 • Antibioticatherapie = Antibiotictherapy = behandeling met geneesmiddelen die bacterien doden
 • Antibioticum = Antibiotic = geneesmiddel dat bacterien doodt
 • Anticholinergicum = Anticholinergic = stof die de werking van een weefselhormoon onderdrukt
 • Anticoagulans = Anticoagulant = stof die de bloedstolling vertraagt of tegengaat
 • Anticonceptiering = = anticonceptiemiddel; kunststof ring in de vagina met hormoonafgifte
 • Anticonvulsivum = Anticonvulsant = middel tegen stuipen, toevallen (bij epilepsie)
 • Antidepressivum = Antidepressant = middel tegen ziekelijke neerslachtigheid
 • Antidiabeticum = Antidiabetic = geneesmiddel ter behandeling van suikerziekte
 • Antidiuretisch = Antidiuretic = wat de vorming van urine tegengaat
 • Antidopaminergisch = Antidopaminergic = wat de werking van een weefselhormoon tegengaat
 • Antidotum = Antidote = tegengif
 • Antifibrinolyticum = Antifibrinolytic = middel tegen oplossing van fibrine bij de bloedstolling
 • Antifungisch = Antifungal = wat schimmels doodt
 • Antigeen = Antigen = lichaamsvreemde afweeropwekkende stof
 • Antihistaminicum = Antihistamine = stof die de werking van de weefselstof histamine vermindert
 • Antihypertensivum = Antihypertensive = bloeddrukverlagend middel
 • Antilichaam = Antibody = antistof in het bloed
 • Antimicrobieel = Antimicrobial = tegen ziekteverwekkers gericht
 • Antimitoticum = Antimitotic = middel dat de celdeling verhindert of vertraagt
 • Antimycoticum = Antimycotic = middel tegen schimmelziekte
 • Antineoplastisch = Antineoplastic = wat de vorming van kankergezwellen tegengaat
 • Antiphlogisticum = Antiphlogistic = middel dat ontsteking tegengaat
 • Antiproliferatief = Antiproliferative = tegen snelle groei gericht
 • Antiprurigineus = Antipruritic = jeukwerend
 • Antipyreticum = Antipyretic = koortswerend middel
 • Antisepticum = Antiseptic = ontsmettingsmiddel
 • Antispasmodicum = Antispasmodic = middel dat krampen van organen tegengaat
 • Antitoxine = Antitoxin = middel dat de gifstof onschadelijk maakt
 • Antitrombotisch = Antithrombotic = wat de vorming van bloedstolsel tegengaat
 • Antitumoraal = Antitumour = tegen gezwellen gericht
 • Antitussivum = Antitussive = hoestmiddel
 • Antiviraal = Antiviral = werkzaam tegen virussen
 • Anurie = Anuria = uitblijven van urinevorming
 • Anus = Anus = aars
 • Anxietas = Anxiety = angstgevoel
 • Anxiolyticum = Anxiolytic = geneesmiddel dat angst en onrust vermindert
 • Apathie = Apathy = lusteloosheid
 • Aplasie = Aplasia = onvolledige ontwikkeling van orgaan of lichaamsdeel
 • Aplastische Anemie = Aplastic Anaemia = bloedarmoede door tekort aan rode bloedlichaampjes
 • Apnoe = Apnoe = ademstilstand
 • Applicatie = Application = toepassing
 • Approximaal = Approximate = benaderend, het dichtsbijliggend
 • Aquosus = Aqueous = waterig
 • Aritmie = Arrhythmia = onregelmatige hartslag
 • Aritmogeen = Arrhythmogenic = wat onregelmatige hartslag veroorzaakt
 • Aromatisch = Aromatic = met geurstof
 • Arterieel = Arterial = slagaderlijk
 • Arteriografie = Arteriography = rontgenfoto van de slagaders
 • Arteriolair = Arteriolar = met betrekking tot de kleine slagaders
 • Arteriosclerose = Arteriosclerosis = aderverkalking
 • Arterioveneus = Arteriovenous = met betrekking tot een slagader en een ader
 • Articulair = Articular = met betrekking tot een gewricht
 • Artificieel = Artificial = kunstmatig
 • Artralgie = Arthralgia = gewrichtspijn
 • Artritis = Arthritis = gewrichtsontsteking
 • Artropathie = Arthropathy = gewrichtsaandoening
 • Artrose = Arthrosis = gewrichtsaandoening zonder ontsteking (slijtage van gewricht)
 • Ascites = Ascites = buikwaterzucht
 • Asepsis = Asepsis = zonder bacterien of ziektekiemen
 • Aseptisch = Aseptic = vrij van ziektekiemen
 • Aspecifiek = Nonspecific = niet-specifiek
 • Aspiratie = Aspiration = opzuiging
 • Assay = Assay = toetsing
 • Assisteren = Assist = bijstaan
 • Associatie = Association = aan elkaar koppelen
 • Asthenie = Asthenia = krachteloosheid, lichamelijk of geestelijke zwakte
 • Asymptomatisch = Asymptomatic = zonder ziekteverschijnselen
 • Asystolie = Asystole = hartstilstand
 • Ataxie = Ataxia = onzekere gang bij het lopen
 • Atheromatose = Atheromatosis = degeneratie van de vaatwand
 • Athetose = Athetosis = onwillekeurige (ongecontroleerde) bewegingen van vingers en tenen
 • Atonie = Atony = spierslapte
 • Atopisch = Atopic = met betrekking tot een vorm van overgevoeligheid (allergie)
 • Atoxisch = Atoxic = niet-giftig
 • Atriaal = Atrial = met betrekking tot een hartboezem
 • Atrioventriculair = Atrioventricular = met betrekking tot hartboezem en hartkamer
 • Atrium = Atrium = voorkamer van het hart
 • Atrofie = Atrophy = verschrompeling van organen
 • Atypisch = Atypical = zonder kenmerkende eigenschappen
 • Auditief = Auditory = met betrekking tot het gehoor
 • Aura = Aura = zintuigsignaal als voorbode van bijv. Migraine of een toeval
 • Auraal = Aural = met betrekking tot een zintuigsignaal als voorbode van bijv. Migraine of een toeval
 • Auriculair = Auricular = met betrekking tot het oor
 • Auscultatie = Auscultation = luisteren naar lichaamsgeruis van bijv. Hart of longen
 • Auto-Immuun = Autoimmune = met betrekking tot afweerstoffen gericht tegen de eigen lichaamsweefsels
 • Automatie = Automatism = zelfstandige handelingen en verrichtingen die gebeuren zonder zich dit bewust te zijn
 • Autonoom = Autonomic = zelfstandig
 • Azoospermie = Azoospermia = gebrek aan zaadcellen
 • Azotemie = Azotaemia = toename van het stikstofgehalte van het bloed
 • Bacil = Bacillus = staafvormige bacterie
 • Bactericide = Bactericide = bacteriedodend middel
 • Bacterinmie = Bacteraemia = aanwezigheid van bacteriën inhet bloed
 • Bacteriod = Bacteroid = gelijkend op bacterien
 • Bacteriologisch = Bacteriological = met betrekking tot bacterien
 • Bacteriostaticum = Bacteriostatic = stof die de toename van bacterien belemmert
 • Balanitis = Balanitis = ontsteking van de eikel bij de man
 • Barrier = Barrier = begrenzing, bescherming
 • Basaal = Basal = aan de basis liggend
 • Base = Base = loog, stof die zout vormt
 • Benigne = Benign = goedaardig
 • Beschermend = Protective = beschermend
 • Beta-Blokkeerder = Betablocker = geneesmiddel dat de bloeddruk regelt
 • Beta-Mimeticum = Betamimetic = geneesmiddel dat beta-dgedeelte van het onwillekeurig zenuwstelsel stimuleert
 • Bifasisch = Biphasic = in twee fasen verlopend
 • Bilateraal = Bilateral = aan 2 kanten, in twee richtingen (buitenkanten)
 • Biliair = Biliary = met betrekking tot gal
 • Bio-Equivalent = Bioequivalent = biologisch vergelijkbaar, met dezelfde kracht en uitwerking
 • Bioavailability = Bioavailability = biologische beschikbaarheid
 • Biochemisch = Biochemical = met betrekking tot de chemische omzetting van stoffen in levende wezens
 • Biodegradatie = Biodegradation = natuurlijke afbreekbaarheid
 • Biologisch = Biological = met betrekking tot levende wezens
 • Biopsie = Biopsy = een stukje weefsel uit een orgaan verwijderen voor onderzoek
 • Biosynthese = Biosynthesis = de opbouw van stoffen in het lichaam
 • Biotransformatie = Biotransformation = omvorming van stoffen binnen het levende weefsel
 • Blefaritis = Blepharitis = ontsteking van een ooglid
 • Blisterverpakking = Blister Pack = verpakking van plastic
 • Blok = Block = stremming
 • Bolusinjectie = Bolus Injection = in 1 keer inspuiten van een geneesmiddelendosis in het bloed
 • Borborygmus = Borborygmus = darmgeruis
 • Bradycardie = Bradycardia = ongewoon langzame hartslag
 • Bradykinesie = Bradykinesia = verlangzaming van de bewegingen
 • Bradypnoe = Bradypnoea = vertraagde ademhaling
 • Breedspectrum = Broad Spectrum = met een breed werkingsgebied, veel gebruikt voor antibiotica
 • Bronchiaal = Bronchial = met betrekking tot de luchtpijp-takken
 • Bronchinctasie = Bronchiectasis = verwijding van de luchtpijn-vertakkingen
 • Bronchitis = Bronchitis = ontsteking van de luchtpijptak
 • Bronchoconstrictie = Bronchoconstric-Tion = vernauwing van de luchtpijp-takken
 • Bronchodilatatie = Bronchodilatation = verwijding van de luchtpijp-takken
 • Bronchopneumonie = Bronchopneumonia = longontsteking die uitgaat van de luchtpijptakken
 • Bronchopulmonair = Bronchopulmonary = met betrekking tot de lucht-pijptakken en de longen
 • Bronchospasme = Bronchospasm = kramp met vernauwing van de luchtpijptakken
 • Bronchus = Bronchus = luchtpijptak
 • Buccaal = Buccal = van de wang
 • Buccofaryngeaal = Buccopharyngeal = met betrekking tot de mond (wang) en de keel
 • Bulbair = Bulbar = met betrekking tot het verlengde merg (onderste deel van hersenen)
 • Bulleus = Bullous = blaarvorming
 • Bursitis = Bursitis = ontsteking van een slijmbeurs
 • Cachexie = Cachexia = uitputting, ondervoeding van het lichaam
 • Calcificatie = Calcification = verkalking
 • Calcinmie = Calcaemia = aanwezigheid van calcium in het bloed
 • Calciurie = Calciuria = aanwezigheid van calcium in de urine
 • Candidiasis = Candidiasis = schimmelziekte van huid en slijmvliezen
 • Canule = Cannula = buisje
 • Capaciteit = Capacity = bevattingsvermogen
 • Capillair = Capillary = haarvat, kleinste vat van de bloedsomloop
 • Carcinogeen = Carcinogenic = kankerverwekkend
 • Carcinoom = Carcinoma = kankergezwel
 • Cardiaal = Cardiac = met betrekking tot het hart
 • Cardiogeen = Cardiogenic = door het hart veroorzaakt
 • Cardiologisch = Cardiological = met betrekking tot hartziekten
 • Cardiomegalie = Cardiomegaly = hartvergroting
 • Cardiomyopathie = Cardiomyopathy = hartspierziekte
 • Cardiopathie = Cardiopathy = hartziekte
 • Cardiopulmonaal = Cardiopulmonary = hart en longen
 • Cardiorespiratoir = Cardiorespiratory = met betrekking tot hart en ademhaling
 • Cardioselectief = Cardioselective = wat alleen op het hart inwerkt
 • Cardiotonisch = Cardiotonic = wat de werkzaamheid (samentrekkingskracht) van het hart bevordert
 • Cardiotoxisch = Cardiotoxic = giftig voor het hart
 • Cardiovasculair = Cardiovascular = met betrekking tot hart en bloedvaten
 • Caries = Caries = tandbederf
 • Castratie = Castration = ontmanning, het volledig verwijderen van de teelballen bij de man
 • Cataract = Cataract = grijze staar
 • Catarre = Catarrh = slijmvliesaandoening waarbij vocht via het slijmvlies verloren gaat
 • Catheter = Catheter = slangetje
 • Catheterisatie = Catheterization = inbrengen van een slangetje
 • Caudaal = Caudal = met betrekking tot het (staart) uiteinde, ook gebruikt voor het onderste deel van ruggemerg
 • Causaal = Causal = oorzakelijk veband
 • Causticus = Caustic = bijtende chemische stof
 • Caviteit = Cavity = een gat of ruimte bijv. gaatje door tandbederf
 • Cefalalgie = Cephalalgia = pijn in het hoofd
 • Cellulitis = Cellulitis = ontsteking van het onderhuidse bindweefsel
 • Celmembraan = Cell Membrane = omhulsel (wand) van de cel
 • Cerebellair = Cerebellar = met betrekking tot de kleine hersenen
 • Cerebraal = Cerebral = met betrekking tot de grote hersenen
 • Cerebrospinaal = Cerebrospinal = met betrekking tot hersenen en ruggemerg
 • Cerebrovasculair = Cerebrovascular = met betrekking tot de bloedvaten in de hersenen
 • Cerumen = Cerumen = oorsmeer
 • Cervicaal = Cervical = met betrekking tot de hals en de nek
 • Cervix Uteri = Cervix Uteri = baarmoederhals
 • Chelatie = Chelation = een chemisch bindingsproces, bijv. gebruikt voor de behandeling van metaal vergiftiging
 • Chemisch = Chemical = scheikundig
 • Chemoreceptor = Chemoreceptor = cel die gevoelig is voor scheikundige prikkels
 • Chemotherapeuticum = Chemotherapeutic = medicijnen waarmee kanker behandeld wordt
 • Chemotherapie = Chemotherapy = behandeling van kanker met medicijnen
 • Chirurgisch = Surgical = betrekking hebben op operatief
 • Chloasma = Chloasma = levervlekken, huidverkleuringen
 • Cholangiografie = Cholangiography = roentgenonderzoek van de galwegen
 • Cholangitis = Cholangitis = ontsteking van galwegen
 • Cholecystitis = Cholecystitis = ontsteking van de galblaas
 • Cholelithiasis = Cholelithiasis = galsteenziekte
 • Cholereticum = Choleretic = stof die de galvorming bevordert
 • Cholestase = Cholestasis = verstoring of verstopping van de galafvoer
 • Cholesterol = Cholesterol = galvet, een lichaamsvet
 • Cholinerg = Cholinerg = betrekking hebbend op zenuwuiteinden die Acetylcholine (een chemisch stof) afscheiden bij het overbrengen van een impuls
 • Chorea = Chorea = dans
 • Chromosomaal = Chromosomal = met betrekking tot de chromosomen, de eiwitten die erfelijke informatie bevatten
 • Chronisch = Chronic = van lange duur
 • Chronotroop = Chronotropic = wat tijd of snelheid beinvloedt, bijv een medicijn dat de hartslag verhoogt
 • Cicatrisatie = Cicatrization = littekenvorming
 • Circulatie = Circulation = (bloeds)omloop
 • Cirrose = Cirrhosis = leveraandoening waarbij leverweefsel schrompelt en bindweefsel in lever toeneemt
 • Classificatie = Classification = indeling, rangschikking
 • Claudicatie = Claudication = pijn en kramp in de benen als gevolg van een vaatafwijking
 • Clearance = Clearance = zuivering
 • Clitoraal = Clitoral = zwellichaam van vrouwelijk geslachtsorgaan
 • Cloaca = Cloaca = bij dieren darmuitgang
 • Clonisch = Clonic = ritmisch samentrekkend
 • Coagulatie = Coagulation = stolling
 • Cochleair = Cochlear = met betrekking tot het slakkehuis onderdeel van het binnenoor
 • Coenzyme = Coenzyme = onderdeel van een eiwit dat een eiwit(enzym) reactie veroorzaakt
 • Cognitief = Cognitive = met betrekking tot het denkproces
 • Coitus = Coitus = geslachtsgemeenschap
 • Colitis = Colitis = ontsteking van de dikke darm
 • Collageen = Collagen = bindweefselstof
 • Collaps = Collapse = flauwvallen
 • Colloidaal = Colloidal = een vloeibare oplossing met deeltjes erin
 • Collyrium = Collyrium = oogspoeling
 • Colopathie = Colonopathy = aandoening van de dikke darm
 • Colorectaal = Colorectal = met betrekking tot de karteldarm en de endeldarm
 • Comateus = Comatose = in volkomen bewusteloosheid
 • Combinatie = Combination = verbinding
 • Comedo = Comedone = mee-eter, een verstopte talgklier v.d. huid
 • Commensaal = Commensal = onschadelijke gastkiem (bacterie) bijv. In de darm
 • Commotio = Commotion = schudding, gebruikt voor hersenschudding
 • Compatibel = Compatible = op elkaar aansluitend, met elkaar in overeenstemming te brengen
 • Compensatie = Compensation = herstel van het evenwicht
 • Competitief = Competitive = die elkaar bestrijden of tegenwerken
 • Complement = Complement = aanvulling
 • Complementair = Complementary = aanvullend
 • Complex = Complex = ingewikkeld
 • Complicatie = Complication = bijkomende ziekte (verergering)
 • Component = Component = bestanddeel
 • Concentratie = Concentration = sterkte van een oplossing
 • Conceptie = Conception = bevruchting
 • Concomiterend = Concomitant = begeleidend, tegelijkertijd voorkomend
 • Concreet = Concrete = samengegroeid (verhard stukje)
 • Conditie = Condition = toestand waarin iemand verkeert
 • Condoom = condom = anticonceptiemiddel; rubber hoesje om de penis dat het sperma opvangt
 • Conductie = Conduction = geleiding
 • Condyloma = Condyloma = vijgwrat, weke wrat
 • Confusie = Confusion = verwardheid
 • Congenitaal = Congenital = aangeboren
 • Congestie = Congestion = ophoping van vloeistof bijv. Bloed
 • Conjugatie = Conjugation = binding
 • Conjugatus = Conjugated = gekoppeld
 • Conjunctivitis = Conjunctivitis = bindvliesontsteking v.d oog
 • Conservatief = Conservative = op behoud gericht, afwachtend
 • Conserveren = Conserve = in stand houden
 • Constipatie = Constipation = verstopping, harde of uitblijvende ontlasting
 • Constitutioneel = Constitutional = door de lichaamsbouw bepaald
 • Contact = Contact = aanraking
 • Contaminatie = Contamination = verontreiniging of besmetting met chemische stof of bacterie
 • Continu = Continuous = voortdurend
 • Contra-Indicatie = Contraindication = een reden om een behandeling of onderzoek niet uit te voeren
 • Contraceptie = Contraception = gebruik van voorbehoedmiddelen
 • Contraceptivum = Contraceptive = voorbehoedmiddel
 • Contractie = Contraction = samentrekking van orgaan of spieren
 • Contractiliteit = Contractility = vermogen zich te kunnen samentrekken
 • Contractuur = Contracture = blijvende samentrekking of kramp
 • Contrastmiddel = Contrast Medium = contrast-stof, chemische stof om bijv. Bij roentgenonderzoek delen op te laten lichten
 • Contusie = Contusion = kneuzing
 • Convalescentie = Convalescence = periode van herstel
 • Conventioneel = Conventional = wat door het vaste gebruik bepaald is
 • Conversie = Conversion = omzetting
 • Convulsie = Convulsion = stuip, toeval
 • coordinatie = Coordination = onderlinge afstemming in de bewegingen
 • Cor Pulmonale = Cor Pulmonale = aandoening van de rechterhart-helft met gevolgen voor de longen
 • Cornea = Cornea = hoornvlies v.h oog
 • Coronair = Coronary = met betrekking tot de krans-slagaders v.h. hart
 • Corpus Luteum = Corpus Luteum = geel lichaam
 • Correctie = Correction = verbetering
 • Correlatie = Correlation = samenhang
 • Corresponderen = Correspond = overeenstemmen met
 • Cortex = Cortex = schors
 • Corticaal = Cortical = met betrekking tot de schors
 • Corticosteroide = Corticosteriod = bijnierschorshormoon
 • Cosmeticum = Cosmetic = schoonheidsmiddel
 • Coxalgie = Coxalgia = heuppijn
 • Craniaal = Cranial = met betrekking tot de schedel
 • Creatininemie = Creatinaemia = teveel aan afbraakprodukten (creatinine) in het bloed
 • Crisis = Crisis = ernstige ziekteaanval
 • Criterium = Criterion = toets, een reden
 • Cumulatief = Cumulative = toenemend of ophopen
 • Curariseren = Curarize = chemische stof (curare) die spierverslapping geeft
 • Curatief = Curative = heilzaam, genezend
 • Curettage = Curettage = uitkrabbing bijv. Om de inhoud van de baarmoeder te verwijderen
 • Curve = Curve = kromme lijn
 • Cutaan = Cutaneous = met betrekking tot de huid
 • Cyanose = Cyanosis = blauw verkleurde huid meestal als gevolg van een zuurstof tekort
 • Cyclisch = Cyclic = wat regelmatig terugkeert
 • Cycloplegie = Cycloplegia = verlamming van het aanpassingsvermogen van het oog
 • Cyclus = Cycle = terugkerende regelmatige reeks
 • Cystitis = Cystitis = blaasontsteking
 • Cystoscopie = Cystoscopy = kijkonderzoek van de blaas
 • Cytochroom = Cytochrome = giststof die ijzer bevat
 • Cytoplasma = Cytoplasm = celvloeistof
 • Cytostaticum = Cytostatic = geneesmiddel dat celgroei en celdeling remt veel gebruikt bij kanker
 • Cytotoxisch = Cytotoxic = giftig voor cellen
 • Darmflora = Colonic Flora = darmbacteriën
 • Decompensatie = Decompensation = verstoring van het evenwicht door een afnemende functie bijv. v.h hart
 • Decongestivum = Decongestant = middel dat zwelling vermindert
 • Decorum = Decorum = fatsoen
 • Decubitus = Decubitus = doorligwond
 • Defecatie = Defaecation = stoelgang, het produceren van ontlasting
 • Defibrillatie = Defibrillation = elektrische behandeling van hartritmestoornis
 • Deficiëntie = Deficiency = tekort
 • Deficit = Deficit = gebrek
 • Degeneratief = Degenerative = afnemen of vermindering van orgaan of functie
 • Degradatie = Degradation = afbraak
 • Dehydratatie = Dehydration = tekort aan vocht in de weefsels, onttrekking van vocht aan de weefsels
 • Delirium = Delirium = waanzinnigheid, acuut psychische stoornis t.g.v. lichamelijke aandoening, vergiftiging of onthouding van middelen
 • Dementie = Dementia = geestelijke achteruitgang
 • Demulcens = Demulcent = middel om huid, slijmvliezen enz. weker te maken
 • Dendritisch = Dendritic = vertakt
 • Dentitie = Dentition = tanden krijgen
 • Dependent = Dependent = afhankelijk
 • Depersonalisatie = Depersonalization = psychische ziekte met wanen en vervreemding van zichzelf
 • Depigmentatie = Depigmentation = verdwijning van kleur (pigment)
 • Depletie = Depletion = lediging, ontlasten(tekort) van lichaamsvloeistof
 • Depolarisatie = Depolarization = vermindering van de elektrische lading in een zenuwcel
 • Depressie = Depression = ziekelijke neerslachtigheid
 • Deprivatie = Deprivation = een gemis dat leidt tot ziekteverschijnselen
 • Derivaat = Derivative = derivans, chemische verbinding, afgeleid uit een andere verbinding, afleidend middel
 • Dermatitis = Dermatitis = huidontsteking
 • Dermatofytose = Dermatophytosis = huidschimmelziekte
 • Dermatologisch = Dermatological = met betrekking tot de huidziekten
 • Dermatomycose = Dermatomycosis = schimmelziekte van de huid
 • Dermatose = Dermatosis = huidziekte
 • Dermografie = Dermographia = netelroosschrift, een kras op de huid wordt rood met zwelling en soms jeuk
 • Desensibilisatie = Desensitization = ongevoelig maken voor een antigeen of allergeen
 • Desinfectans = Disinfectant = ziektekiemdodend middel
 • Desoriëntatie = Disorientation = verlies van besef voor tijd en ruimte
 • Desquamatie = Desquamation = vervelling
 • Detectie = Detection = opsporing, ontdekking
 • Detergens = Detergent = geneesmiddel dat zuivert
 • Detoxicatie = Detoxication = het verwijderen van een gif, ontgifting
 • Diabetes = Diabetes = suikerziekte
 • Diagnose = Diagnosis = vaststelling van een ziekte
 • Dialyse = Dialysis = kunstnierbehandeling
 • Diameter = Diameter = middellijn
 • Diaphoresis = Diaphoresis = zweetafscheiding
 • Diarree = Diarrhoea = buikloop
 • Diastolisch = Diastolic = met betrekking tot verslapping van hart en bloedvaten
 • Diathermie = Diathermy = doorwarming van zieke organen
 • Diathese = Diathesis = vatbaarheid voor een ziekte
 • Differentiatie = Differentiation = ontwikkeling in een bepaalde richting, het zich ontwikkelen van cellen, weefsels etc. tot eenheden met bepaalde eigenschappen en eigen karakter.
 • Diffusie = Diffusion = vermenging van twee ongelijk-soortige stoffen
 • Diffuus = Diffuse = zonder scherpe begrenzing
 • Difterie = Diphtheria = infectieziekte
 • Digestief = Digestive = met betrekking tot de spijsvertering
 • Digitalisatie = Digitalization = toediening van geneesmiddelen bij hartziekten
 • Dilatatie = Dilatation = verwijding
 • Diplopie = Diplopia = dubbelzien
 • Direct = Direct = rechtstreeks
 • Discoid = Discoid = schijfvormig
 • Dislocatie = Dislocation = ongewone verplaatsing
 • Dispositie = Disposition = aanleg, vatbaar zijn voor
 • Dissemineren = Disseminate = uitzaaien
 • Dissociatie = Dissociation = uiteenval
 • Distaal = Distal = naar het einde van de ledematen toe
 • Distentie = Distension = uitrekking
 • Distilleren = Distel = zuiveren
 • Distorsie = Distortion = verstuiking
 • Distributie = Distribution = verdeling
 • Diurese = Diuretic = afscheiding van urine
 • Diureticum = Diuretic = urinedrijvend middel
 • Diurnus = Diurnal = wat overdag plaatsheeft
 • Diverticulitis = Diverticulitis = ontsteking van de darmuitstulpingen
 • Documenteren = Document = onderbouwen, staven
 • Dominantie = Dominance = overheersing
 • Donor = Donor = gever bijv. Orgaandonor= degene die zijn orgaan afstaat
 • Doping = Doping = stimulerende (genees)middelen
 • Dorsaal = Dorsal = aan de rugzijde
 • Dosering = Dosage = verstrekte hoeveelheid
 • Doseringsregime = Dosage Schedule = regeling in verband met de toediening van geneesmiddelen
 • Dosis = Dose = hoeveelheid van een geneesmiddel
 • Drainage = Drainage = vochtafvoering
 • Dubbelblind = Doubleblind = zonder medeweten van de zieke en de arts bijv. bij onderzoek nieuw geneesmiddel
 • Ductus = Duct = afvoerbuis, kanaal
 • Duodenum = Duodenum = twaalfvingerige darm
 • Dura Mater = Dura Mater = harde hersenvlies
 • Dysartrie = Dysarthria = uitspraakgebrek
 • Dyscrasie = Dyscrasia = gestoorde gezondheid
 • Dysenterie = Dysentery = rode loop, bloeddiarree
 • Dysfagie = Dysphagia = slikstoornis
 • Dysforie = Dysphoria = sombere stemming, somber gevoel
 • Dysfunctie = Dysfunction = gestoorde werking
 • Dysgenesie = Dysgenesis = gebrekkige aanleg of ontwikkeling
 • Dysgeusie = Dysgeusia = smaakstoornis
 • Dyskinesie = Dyskinesia = bewegingsstoornis
 • Dysmennorroe = Dysmenorrhoea = pijnlijke maandstonden (menstruatie)
 • Dyspareunie = Dyspareunia = paringspijn, pijn bij het vrijen
 • Dyspepsie = Dyspepsia = gestoorde spijsvertering
 • Dysplasie = Dysplasia = ongewone ontwikkeling, misvorming, abnormale vorming en groei van weefsel
 • Dyspnoe = Dyspnoea = kortademigheid
 • Dystonie = Dystonia = stoornis in de spierspanning
 • Dystrofie = Dystrophy = voedingsstoornis, groeistoornis van organen, degeneratie van organen, cellen, weefsels
 • Dysurie = Dysuria = pijnlijke urinelozing
 • Ecchymose = Ecchymosis = blauwe plek
 • Echografie = Echography = beeld (of foto) van organen dat gemaakt wordt via geluidsgolven die worden teruggekaatst
 • Eclampsie = Eclampsie = stuipen of toevallen tijdens zwangerschap
 • Ectopisch = Ectopic = buiten zijn normale ligging
 • Eczeem = Eczema = oppervlakkige huidaandoening
 • Effect = Effect = uitwerking
 • Effectief = Effective = doeltreffend
 • Efficient = Efficient = doelmatig
 • Effusie = Effusion = doorsijpelen van vloeistof naar lichaamsholte of weefsel, de vloeistof zelf
 • Ejaculatie = Ejaculation = zaadlozing bij de man
 • Ejectiefractie = Ejection Fraction = hoeveelheid vloeistof die bij bijv. 1 hart(pomp)slag weggepompt wordt
 • Elastisch = Elastic = rekbaar
 • Electief = Elective = verkozen, voorkeur hebbend
 • Elektro-Encefalo-Grafie = Electroencephalo-Graphy = beeld van de elektrische hersenstroom
 • Elektrocardiografie = Electrocardio-Graphy = onderzoek van de electrische activiteit van het hart
 • Elektrofysiologisch = Electrophysiological = met betrekking tot elektrische verschijnselen in levend weefsel
 • Elektrolyt = Electrolyte = chemische verbinding die in waterige oplossing in ionen wordt gesplitst
 • Eliminatie = Elimination = verwijdering
 • Embolie = Embolism = bloedvatverstopping
 • Embryo = Embryo = vrucht in het moederlichaam
 • Emesis = Emesis = braken
 • Emeticum = Emetic = braakmiddel
 • Emfyseem = Emphysema = longaandoening
 • Emolliens = Emollient = middel om huid, slijmvliezen enz. weker te maken
 • Emotioneel = Emotional = gevoelsmatig
 • Empirisch = Empiric = wat op ervaring of proefneming berust
 • Empyeem = Empyema = etterophoping
 • Emulgeren = Emulsify = een melkachtige oplossing vormen
 • Emulsie = Emulsion = vloeistof in fijne druppels in een andere vloeistof aanwezig
 • Enantheem = Enanthema = uitslag op de slijmvliezen
 • Encefalitis = Encephalitis = hersenontsteking
 • Encefalopathie = Encephalopathy = hersenziekte
 • Endemisch = Endemic = inheems
 • Endocarditis = Endocarditis = onsteking van de hartwand
 • Endocrien = Endocrine = met inwendige afscheiding in de bloedstroom, hormonaal
 • Endogeen = Endogenous = van binnen uit
 • Endometriose = Endometriosis = baarmoederslijmvlies buiten baarmoeder
 • Endoscopie = Endoscopy = (kijk)onderzoek van lichaamsholten of inwendige kanalen
 • Endotheel = Endothelium = inwendig bekledings weefsel van bloed- en lymfvaten
 • Endotoxisch = Endotoxic = met betrekking tot gifstoffen uit afgestorven bacteriën
 • Enema = Enema = lavement, klysma
 • Energetisch = Energetic = met betrekking tot arbeid of energie
 • Enteric-Coated = Entericcoated = van een mantel voorzien, bedekken van pillen met een laagje suiker zodat ze langzamer afgebroken worden in de darm
 • Enteritis = Enteritis = ontsteking van de ingewanden
 • Enterocolitis = Enterocolitis = darmontsteking
 • Enterohepatisch = Enterohepatic = met betrekking tot dunne darm en lever
 • Enurese = Enuresis = enuresis, onwillekeurige urinelozing, bedwateren
 • Enzym = Enzyme = giststof, eiwit dat aanzet tot andere chemische(eiwit)reacties
 • Eosinofilie = Eosinophilia = toename van het aantal eosinofiele (zich kleurend met zure kleurstoffen) cellen in het bloed
 • Epicondylitis = Epicondylitis = ontsteking van een knobbel aan een gewrichtsuitsteeksel
 • Epidemie = Epidemic = besmettelijke ziekte die zich snel verspreid onder een groep van mensen
 • Epidemiologisch = Epidemiological = met betrekking tot verspreiding van ziekten onder (delen) v.d. bevolking
 • Epidermaal = Epidermal = behorend tot de opperhuid
 • Epiduraal = Epidural = buiten het harde hersenvlies en de ruimte aan de buitenzijde van het harde ruggenmergvlies
 • Epifysair = Epiphyseal = met betrekking tot de groeischijf
 • Epigastralgie = Epigastralgia = pijn in de bovenbuik
 • Epigastrisch = Epigastric = met betrekking tot de bovenbuik
 • Epilepsie = Epilepsy = vallende ziekte, toevallen
 • Episiotomie = Episiotomy = verwijding van de schede-ingang bij de vrouw
 • Episode = Episode = op zichzelf staande gebeurtenis
 • Epistaxis = Epistaxis = neusbloeding
 • Epitheel = Epithelium = dekweefsel, bovenste laag van de huid en slijmvliezen
 • Epithelioom = Epithelioma = gezwel dat van dekweefsel uitgaat
 • Equivalent = Equivalent = gelijkwaardig
 • Erectie = Erection = oprichting van het mannelijk lid
 • Ergotisme = Ergotism = kriebelziekte
 • Erosie = Erosion = oppervlakkige beschadiging, oppervlakkige slijmvlieszweer
 • Eructatio = Eructation = oprisping
 • Eruptie = Eruption = plotselinge huiduitslag
 • Erysipelas = Erysipelas = wondroos
 • Erytheem = Erythema = roodheid van de huid
 • Erythrasma = Erythrasma = blijvende huidinfectie
 • Erytroponse = Erythropoiesis = vorming van rode bloedlichaampjes
 • Etiologie = Aetiology = leer van de ziekteoorzaken
 • Euforie = Euphoria = verhoogd gevoel van welzijn
 • Evacuatie = Evacuation = ontlediging
 • Evaluatie = Evaluation = beoordeling
 • Evolutie = Evolution = ontwikkeling
 • Exacerbatie = Exacerbation = verergering
 • Exantheem = Exanthema = huiduitslag
 • Excessief = Excessive = overdreven
 • Excipiens = Excipient = bestanddeel van een geneesmiddel
 • Excitatie = Excitation = opgewondenheid
 • Exclusief = Exclusive = wat andere mogelijkheden uitsluit
 • Excretie = Excretion = uitscheiding
 • Exfoliatie = Exfoliation = afschilfering
 • Exocrien = Exocrine = afscheidend door middel van een afvoerbuis
 • Exoftalmie = Exophthalmos = uitpuiling van het oog
 • Exogeen = Exogenous = door oorzaken van buitenaf
 • Expectorans = Expectorant = geneesmiddel dat het ophoesten bevordert
 • Experimenteel = Experimental = proefondervindelijk
 • Expiratie = Expiration = uitademing
 • Exsudaat = Exudate = ontstekingsvocht
 • Extensie = Extension = strekken van ledematen
 • Extern = External = uitwendig
 • Extracellulair = Extracellular = buiten de cel gelegen
 • Extracorporaal = Extracorporeal = buiten het lichaam
 • Extract = Extract = ingedikt aftreksel
 • Extractie = Extraction = uittrekking
 • Extrapiramidaal = Extrapyramidal = buiten de piramidebaan (motorische zenuwbanen)
 • Extrarenaal = Extrarenal = buiten de nier
 • Extrasystole = Extrasystole = ontijdige hartsamentrekking
 • Extravasaal = Extravascular = extravasculair (buiten de bloedvaten)
 • Extravasatie = Extravasation = vochtuitstorting
 • Extreem = Extreme = uiterst
 • Extremiteit = Extremity = een van de ledematen
 • Faciaal = Facial = met betrekking tot het aangezicht
 • Factor = Factor = meewerkende oorzaak
 • Faecaal = Feacal = met betrekking tot de ontlasting
 • Faeces = Faeces = ontlasting
 • Fagocytose = Phagocytosis = vernietiging door een cel van schadelijke bestanddelen die in het levend weefsel zijn binnengedrongen
 • Fallisch = Phallic = met betrekking tot het mannelijk lid
 • Farmaceutisch = Pharmaceutical = uit de apotheek, m.b.t. de productie van geneesmiddelen
 • Farmacodynamie = Pharmacodynamics = leer van de werking van geneesmiddelen op een levend wezen
 • Farmacokineticum = Pharmacokinetic = leer van de werking van geneesmiddelen in het lichaam
 • Farmacologisch = Pharmacological = leer van de geneesmiddelen en de interactie tussen deze en een levend biologisch systeem betreffende
 • Farmacon = Pharmacon = geneesmiddel
 • Faryngitis = Pharyngitis = keelontsteking
 • Fasciculatie = Fasciculation = spiertrillen
 • Fase = Phase = trap van ontwikkeling
 • Fataal = Fatal = noodlottig
 • Febriel = Febrile = koortsig
 • Feedback = Feedback = terugkoppeling
 • Femoralis = Femoral = met betrekking tot het dijbeen
 • Fenomeen = Phenomenon = verschijnsel
 • Fermentatie = Fermentation = gisting
 • Ferriprief = Ferriprive = gekenmerkt door ijzergebrek
 • Fertiliteit = Fertility = vruchtbaarheid
 • Fibrillatie = Fibrillation = Samentrekking van afzonderlijke spiervezels. Vorm van hartritmestoornis
 • Fibrine = Fibrin = vezelstof in het bloed
 • Fibrinolytisch = Fibrinolytic = wat eiwit in gestold bloed oplost
 • Fibrose = Fibrosis = woekering van bindweefsel
 • Filmcoated = Filmcoated = met een doorschijnend omhulsel
 • Filtratie = Filtration = filtering
 • Fiool = Vial = medicijnflesje
 • First-Pass = Firstpass = eerste hindernis
 • Fissuur = Fissure = spleet, kloof
 • Fistel = Fistual = pijpzweer
 • Fixatie = Fixation = vasthechting
 • Flaccidus = Flaccid = slap
 • Fladderen = Flutter = flutter, vorm van hartaritme, waarbij de boezems of kamers zich zeer snel ritmisch samentrekken
 • Flatulentie = Flatulence = opgeblazenheid, gasophoping in de darmen
 • Flebitis = Phlebitis = aderontsteking
 • Flebografie = Phlebography = foto van de aders
 • Flegmone = Phlegmon (Niet: Flegmone) = weefselontsteking met ettering
 • Flexie = Flexion = buiging, buigbeweging in een gewricht door de buigspieren
 • Fluor Albus = Fluor Albus = witte vloed
 • Flush = Flush = blozen
 • Fobie = Phobia = ziekelijke vrees
 • Foetaal = Foetal = met betrekking tot het ongeboren kind
 • Foetoplacentaal = Foetoplacental = met betrekking tot ongeboren kind en moederkoek
 • Foetotoxisch = Foetotoxic = schadelijk voor het ongeboren kind
 • Folliculitis = Folliculitis = ontsteking van de haarzakjes
 • Fontanel = Fontanelle = nog niet verbeende plek in de schedel bij baby
 • Fotofobie = Photophobia = lichtschuwheid
 • Fotosensibilisatie = Photosensitization = overgevoelig worden voor licht
 • Fotosensibiliteit = Photosensitivity = overgevoeligheid voor licht
 • Fractie = Fraction = deel
 • Fractuur = Fracture = been(bot)breuk
 • Frequentie = Frequency = aantal keren per tijdseenheid
 • Frigiditeit = Frigidity = geslachtelijke koelheid
 • Functie = Function = taak
 • Fundamenteel = Fundamental = van het grootste belang
 • Fungicidum = Fungicide = stof die schimmels doodt
 • Fungistatisch = Fungistatic = schimmelwerend
 • Fungus = Fungus = schimmel
 • Furunculose = Furunculosis = steenpuistziekte
 • Fysico-Chemisch = Physicochemical = met betrekking tot de natuurkundige aspecten van de scheikunde
 • Fysiologisch = Physiological = door de natuur bepaald, de natuurlijke verrichtingen van levende wezens of hun organen betreffend
 • Fysisch = Physical = lichamelijk
 • Galactorroe = Galactorrhoea = melkvloed
 • Galenisch = Galenical = naar de historische medische leer van Galenus
 • Ganglion = Ganglion = zenuwknoop
 • Gangreen = Gangrene = koudvuur
 • Gastralgie = Gastralgia = maagkramp
 • Gastritis = Gastritis = maagwandontsteking
 • Gastro-Duodenaal = Gastroduodenal = met betrekking tot maag en twaalfvingerige darm
 • Gastro-Enteritis = Gastroenteritis = ontsteking van maag en darm
 • Gastro-Intestinaal = Gastrointestinal = met betrekking tot maag en darm
 • Gastro-Oesofageaal = Gastrooesophageal = met betrekking tot maag en slokdarm
 • Genetisch = Genetic = met betrekking tot de erfelijkheid
 • Genitaal = Genital = met betrekking tot de geslachtsorganen
 • Genito-Urinair = Genitourinary = met betrekking tot de geslachtsorganen en de urinewegen
 • Geriatrisch = Geriatric = medische zorg voor oudere mens
 • Germicide = Germicide = kiemdodende stof
 • Gestatie = Gestation = drachttijd (zwangerschaptstijd)
 • Gingivitis = Gingivitis = tandvleesontsteking
 • Glaucoom = Glaucoma = groene staar
 • Glomerulair = Glomerular = met betrekking tot de vaatkluwens
 • Glomerulonephritis = Glomerulonephritis = ontsteking van de vaatkluwens in de nierschors
 • Glossitis = Glossitis = tongontsteking
 • Glossodynie = Glossodynia = branderige tong
 • Glottis = Glottis = stemspleet
 • Glucose = Glucose = druivesuiker
 • Glucosurie = Glycosuria = te grote hoeveelheid suiker in de urine
 • Gluten = Gluten = graanlijm
 • Glycoside = Glycoside = plantaardige stof met suikerbestanddeel
 • Gonadaal = Gonadal = met betrekking tot de geslachtsklieren
 • Gonadotroop = Gonadotropic = wat de werking van de geslachtklieren beïnvloedt
 • Gonioscopie = Gonioscopy = bezichtiging van de oogkamerhoek
 • Gonorroe = Gonorrhoea = druiper
 • Gradueel = Gradual = trapsgewijs
 • Gramnegatief = Gramnegative = met betrekking tot bacteriën die bij gramkleuring hun kleuring verliezen
 • Grampositief = Grampositive = met betrekking tot bacteriën die bij gramkleuring hun kleuring behouden
 • Grand Mal = Grand Mal = aanval van stuipen
 • Granula = Granules = korrelig vormsel
 • Granulocytopenie = Granulocytopenia = vermindering van granulocyten (witte bloedcel met korrels in het cytoplasma) in het bloed
 • Graviditeit = Gravidity = zwangerschap
 • Gynaecomastie = Gynaecomastia = al te grote borsten bij de man
 • Gynecologisch = Gynaecological = met betrekking tot de vrouwenziekten
 • Habitueel = Habitual = uit gewoonte
 • Haematemesis = Haematemesis = bloedbraken
 • Hallucinatie = Hallucination = zinsbedrog, waanvoorstelling
 • Heesheid = Raucousness = heesheid
 • Hematologisch = Haematological (niet: Hemaetolo-Gical) = met betrekking tot de leer van het bloed
 • Hematoom = Haematoma = bloeduitstorting in de huid
 • Hematurie = Haematuria = bloed in de urine
 • Hemeralopie = Haemeralopia = nachtblindheid
 • Hemiplegie = Hemiplegia = halfzijdige verlamming
 • Hemodialyse = Haemodialysis = bloedzuivering door middel van een kunstnier
 • Hemofilie = Haemophilia = bloederziekte
 • Hemolyse = Haemolysis = vernietiging van de rode bloedlichaampjes
 • Hemopathie = Haemopathy = bloedziekte
 • Hemoperfusie = Haemoperfusion = bloedzuivering door middel van een kunstnier
 • Hemopontisch = Haemopoietic = bloedvormend
 • Hemopton = Haemoptysis = bloedspuwen
 • Hemorragie = Haemorrhage = bloeding
 • Hemorroïde = Haemorrhoids = aambei
 • Hemostase = Haemostasis = bloedstelping
 • Hepatisch = Hepatic = met betrekking tot de lever
 • Hepatitis = Hepatitis = leverontsteking
 • Hepatobiliair = Hepatobiliary = met betrekking tot lever en gal
 • Hepatocellulair = Hepatocellular = met betrekking tot de levercellen
 • Hepatomegalie = Hepatomegaly = leververgroting
 • Hepatotoxisch = Hepatotoxic = wat de lever beschadigt
 • Herediteit = Heredity = erfelijkheid
 • Hermetisch = Hermetic = luchtdicht
 • Hernia = Hernia = breuk
 • Herpes Simplex = Herpes Simplex = koortsuitslag, virusinfectie
 • Herpes Zoster = Herpes Zoster = gordelroos
 • Hirsutisme = Hirsutism = overmatige beharing
 • Histologisch = Histological = met betrekking tot de weefselleer
 • Homeostase = Homeostasis = zelfregulering, chemisch en fysiologisch evenwicht
 • Homogeen = Homogeneous = gelijksoortig
 • Homoloog = Homologous = overeenkomstig
 • Hormonaal = Hormonal = met betrekking tot hormonen
 • Hormoonspiraal = IUS (Intra Uterine System) = anticonceptiemiddel; T-vormig kunststof voorwerp in de baarmoeder met hormoonafgifte
 • Hospitalisatie = Hospitalization = opneming in een ziekenhuis
 • Humeralis = Humeral = met betrekking tot de schouder
 • Humeroscapulair = Humeroscapular = met betrekking tot de schouder en het schouderblad
 • Humor = Humour = lichaamsvocht, vochtigheid
 • Humoraal = Humoral = met betrekking tot de lichaamsvochten
 • Hydradatie = Hydration = chemisch proces waarbij water aan een scheikundige verbinding wordt toegevoegd
 • Hydro-Alcoholisch = Hydroalcoholic = met betrekking tot water en alcohol
 • Hydrocephalus = Hydrocephalus = waterhoofd
 • Hydrofiel = Hydrophilic = wateropslorpend
 • Hydrofoob = Hydrophobic = waterafstotend
 • Hydrolyse = Hydrolysis(niet:Hydrolyse) = splitsing van scheikundige verbindingen onder opneming van water
 • Hydrothorax = Hydrothorax = vocht in de borstholte
 • Hygiënisch = Hygienic = met betrekking tot de lichaamszorg
 • Hyperaldosteronisme = Hyperaldosteronism = verhoogde produktie van hormonen door de bijnierschors
 • Hyperalgesie = Hyperalgesia = verhoogde gevoeligheid voor pijn
 • Hyperbaar = Hyperbaric = onder verhoogde druk
 • Hypercapnie = Hypercapnia = te hoog CO2 gehalte van het bloed
 • Hyperemesis = Hyperemesis = overmatig braken
 • Hyperemie = Hyperaemia = bloedaandrang, overmatig bloedgehalte van een orgaan of lichaamsdeel
 • Hyperesthesie = Hyperaesthesia = overmatige gevoeligheid
 • Hyperglykemie = Hyperglycaemia = verhoogd suikergehalte in het bloed
 • Hyperhidrosis = Hyperhidrosis = overmatige zweetafscheiding
 • Hyperkaliëmie = Hyperkalaemia = te hoge kaliumspiegel in het bloed
 • Hyperkeratose = Hyperkeratosis = overmatige verhoorning van de huid
 • Hyperkinesie = Hyperkinesia = overmatige bewegingsdrang
 • Hyperlipidemie = Hyperlipidaemia = verhoogd vetgehalte in het bloed
 • Hyperostose = Hyperostosis = beenuitwas, op verschillende plaatsen optredende botverdikking
 • Hyperplasie = Hyperplasia = bovenmatige vermeerdering van weefsel
 • Hyperpyrexie = Hyperpyrexia = hoge koorts
 • Hyperreflexie = Hyperreflexia = verhoogde reactie op prikkels (te hoge reflex)
 • Hypersecretie = Hypersecretion = verhoogde afscheiding
 • Hypersensitiviteit = Hypersensitivity = verhoogde gevoeligheid
 • Hyperstimulatie = Hyperstimulation = overmatige prikkeling
 • Hypertensie = Hypertension = verhoogde bloeddruk
 • Hyperthermie = Hyperthermia = verhoogde lichaamstemperatuur
 • Hyperthyroïde = Hyperthyroidism = overmatige werking van de schildklier
 • Hypertonie = Hypertonia = verhoogde (spier)spanning
 • Hypertrichose = Hypertrichosis = overmatige haargroei
 • Hypertrofie = Hypertrophy = bovenmatige groei
 • Hyperurikemie = Hyperuricaemia = overmaat aan urinezuur in het bloed
 • Hyperventilatie = Hyperventilation = angstige ademhaling, overbeademing
 • Hypervitaminose = Hypervitaminosis = overmaat aan vitamine
 • Hypervolemie = Hypervolaemia = te groot bloedvolume
 • Hypnotisch = Hypnotic = met betrekking tot hypnose (een tijdelijke trance-achtige toestand)
 • Hypoacousis = Hypoacusis = hardhorigheid
 • Hypochondrie = Hypochondriasis = overdreven bezorgdheid om de eigen gezondheid
 • Hypodermaal = Hypodermic = onder de huid toegediend
 • Hypofysair = Hypophysael = met betrekking tot het hersenaanhangsel
 • Hypoglykemie = Hypoglycaemia = te laag gehalte aan bloedsuiker
 • Hypogonadisme = Hypogonadism = onvoldoende werking van de geslachtklieren
 • Hypokaliëmie = Hypokalaemia = verlaagde kaliumspiegel van het bloed
 • Hypomanie = Hypomania = lichte vorm van ziekelijke aandrift (psychische opwindingstoestand)
 • Hypoplasie = Hypoplasia = onvoldoende ontwikkeling
 • Hypotensie = Hypotension = lage bloeddruk
 • Hypotensief = Hypotensive = wat de bloeddruk verlaagt
 • Hypothalamisch = Hypothalamic = met betrekking tot een deel van de tussenhersenen
 • Hypothermie = Hypothermia = onderkoeling
 • Hypothese = Hypothesis = veronderstelling
 • Hypothyroïdie = Hypothyroidism = onvoldoende werking van de schildklier
 • Hypotonie = Hypotonia = verlaagde spierspanning
 • Hypotrofie = Hypotrophy = onvoldoende groei
 • Hypourikemie = Hypouricaemia = onvoldoende urinezuur in het bloed
 • Hypoventilatie = Hypoventilation = tekortschietende ademhaling
 • Hypovitaminose = Hypovitaminosis = tekort aan vitamine
 • Hypovolemie = Hypovolaemia = onvoldoende bloedvolume
 • Hypoxemie = Hypoxaemia = zuurstoftekort in het bloed
 • Hypoxie = Hypoxia = zuurstoftekort in de weefsels
 • Hysterectomie = Hysterectomy = verwijdering van de baarmoeder
 • Iatrogeen = Iatrogenic = door medisch ingrijpen veroorzaakt
 • Ichthyose = Ichthyosis = visschubbenziekte
 • Icterus = Icterus = geelzucht
 • Identiek = Identical = van dezelfde oorsprong
 • Identificatie = Identification = vereenzelviging
 • Idiopathisch = Idiopathic = van onbekende oorzaak
 • Idiosyncrasie = Idiosyncrasy = aangeboren overgevoeligheid voor bepaalde voedings- en geneesmiddelen
 • Ileitis = Ileitis = ontsteking van het laatste deel dunne darm
 • Ileus = Ileus = belemmering van de darmwerking
 • Immaturiteit = Immaturity = onrijpheid
 • Immobilisatie = Immobilization = onbeweeglijk maken
 • Immunisatie = Immunization = opwekken van onvatbaarheid
 • Immuniteit = Immunity = onvatbaarheid voor een ziekte
 • Immunogeen = Immunogenic = wat onvatbaarheid (afweer) veroorzaakt
 • Immunologisch = Immunological = met betrekking tot onvatbaarheid voor schadelijke invloeden
 • Immunosuppressivum = Immunosuppressant = afweeronderdrukker
 • Immuun = Immune = onvatbaar
 • Impetigo = Impetigo = etterige huidontsteking
 • Implantatie = Implantation = inplanting
 • Implicatie = Implication = verwikkeling
 • Impotentie = Impotence = onvermogen tot geslachtsgemeenschap
 • Impregnatie = Impregnation = binnendringen van de zaadcel in de eicel
 • In Situ = In Situ = op de gewone plaats
 • In Vitro = In Vitro = in een reageerbuis
 • In Vivo = In Vivo = in het levende organisme
 • Inactief = Inactive = onwerkzaam
 • Inadequaat = Inadequate = niet passend
 • Incarceratie = Incarceration = inklemming
 • Incidenteel = Incidental = bijkomend
 • Incidentie = Incidence = voorkomen per jaar
 • Incisie = Incision = insnijding
 • Incisief = Incisive = snijdend
 • Inclusief = Inclusive = met inbegrip van
 • Incompatibel = Incompatible = onverenigbaar
 • Incontinentie = Incontinence = onvermogen om urine of ontlasting op te houden
 • Incorporatie = Incorporation = vermenging
 • Incubatie = Incubation = sluimeren van een ziektekiem
 • Indicatie = Indication = aanwijzing
 • Indicatief = Indicative = aanduidend
 • Indiceren = Indicate = aanwijzen
 • Indirect = Indirect = niet rechtstreeks
 • Individueel = Individual = afzonderlijk
 • Inductie = Induction = gevolgtrekking
 • Induratie = Induration = verharding
 • Inertie = Inertia = traagheid
 • Infantiel = Infantile = kinderlijk
 • Infarct = Infarction = plaatselijke bloedeloosheid van weefsel
 • Infaust = Infaust = ongunstig bijv. Infauste prognose= met dodelijke afloop
 • Infectie = Infection = besmetting met ziektekiemen
 • Infiltratie = Infiltration = vochtafzetting
 • Inflammatie = Inflammation = ontsteking
 • Influenza = Influenza = griep
 • Infusie = Infusion = toedienen van vloeistoffen
 • Infuus = Infuse = vochttoediening in de bloedvaten
 • Ingestie = Ingestion = innemen van voedsel en drank
 • Inguinaal = Inguinal = met betrekking tot de liesstreek
 • Inhalatie = Inhalation = inademing van dampen
 • Inherent = Inherent = samengaand
 • Inhibitie = Inhibition = remming
 • Initiaal = Initial = initieel, aanvankelijk
 • Initiële Dosis = Loading Dose = aanvankelijke hoeveelheid van een geneesmiddel
 • Injectie = Injection = inspuiting
 • Innervatie = Innervation = zenuwwerking
 • Inoperabel = Inoperable = niet meer heelkundig te behandelen
 • Inotroop = Inotropic = van invloed op de hartspier
 • Insertie = Insertion = aanhechting
 • Insomnia = Insomnia = slapeloosheid
 • Inspiratie = Inspiration = inademing
 • Instabiliteit = Instability = onbestendigheid
 • Instillatie = Instillation = indruppeling
 • Instructie = Instruction = order
 • Insufficiëntie = Incompetence = onvoldoende werking
 • Insufficiëntie = Insufficiency = ontoereikende werking
 • Insult = Insult = epileptische aanval, toeval
 • Intact = Intact = in goede staat
 • Integriteit = Integrity = ongeschonden toestand
 • Intelligentie = Intelligence = verstandelijke begaafdheid
 • Intensiteit = Intensity = sterkte
 • Intentietremor = Intention Tremor = beving bij beweging
 • Interactie = Interaction = onderlinge beïnvloeding
 • Intercostaal = Intercostal = tussen de ribben
 • Interferentie = Interference = verstoring
 • Interindividueel = Interindividual = van mens tot mens verschillend
 • Intermediair = Intermediary = in het midden liggend
 • Intermitterend = Intermittent = met onderbrekingen
 • Intern = Internal = inwendig
 • Interpretatie = Interpretation = uitleg
 • Interstitieel = Interstitial = tussenliggend
 • Intertrigo = Intertrigo = wondpijn van de huid
 • Interval = Interval = tussenperiode
 • Interventie = Intervention = ingreep
 • Intervertebraal = Intervertebral = tussen twee wervels
 • Intestinaal = Intestinal = met betrekking tot de darm
 • Intolerantie = Intolerance = onvermogen om te verdragen
 • Intoxicatie = Intoxication = vergiftiging
 • Intra-Individueel = Intraindividual = bij dezelfde mens verschillend
 • Intra-Oculair = Intraocular = in het oog
 • Intramusculair = Intramuscular = in de spier
 • Intrathecaal = Intrathecal = binnen de hersen- of ruggemergsvliezen
 • Intravasaal = Intravascular = intravasculair, in een (bloed)vat
 • Intraveneus = Intravenous = in de ader
 • Intrinsiek = Intrinsic = wezenlijk
 • Intubatie = Intubation = inbrengen van een beademings buis
 • Invalideren = Invalidatie = ongeldig maken
 • Invasief = Invasive = waarbij een instrument in een orgaan ingebracht wordt
 • Invertsuiker = Invert Sugar = mengsel van gelijke delen druivesuiker en vruchtesuiker
 • Involutie = Involution = natuurlijke veroudering
 • Ionisatie = Ionization = ontleding in ionen (de kleinste elektrisch geladen deeltjes)
 • Ionogram = Ionogram = beeld van de ontleding in ionen
 • Iridocyclitis = Iridocyclitis = gepaarde ontsteking van regenboogvlies en straallichaam
 • Iritis = Iritis = regenboogvliesontsteking
 • Irreversibel = Irreversible = onomkeerbaar
 • Irrigatie = Douching = besproeiing
 • Irrigatie = Irrigation = uitspoeling
 • Irritatie = Irritation = prikkeling
 • Ischemie = Ischaemia = plaatselijk tekort aan bloedtoevoer
 • Isocorie = isocore = Gelijkheid van vorm en grootte van de pupillen.
 • Isoleren = Isolate = afsluiten
 • Isotonisch = Isotonic = isotoon, van gelijke osmotische druk als de omgeving
 • Jejunum = Jejunum = deel van dunne darm
 • Juveniel = Juvenile = met betrekking tot de jeugd
 • Katabolisme = Catabolism = weefselafbraak
 • Katalyseren = Catalyse = snel voort doen gaan
 • Keloïd = Keloid = littekengezwel (woekering)
 • Keratitis = Keratitis = oogbindvliesontsteking
 • Keratoconjunctivitis = Keratoconjunctivitis = ontsteking van oogbindvlies en hoornvlies
 • Keratolyticum = Keratolytic = middel dat de hoornlaag van de huid verweekt
 • Keto-Acidose = Ketoacidosis = zuurvergiftiging (verstoring van de stofwisseling) bij suikerziekte
 • Kinetisch = Kinetic = wat beweging veroorzaakt
 • Klassiek = Classic = bij uitstek bijv. Klassiek verschijnsel= verschijnsel zoals dat in de boekjes beschreven is
 • Klinisch = Clinical = direct voor de arts (hulpverlener) zichtbaar
 • Koilonychie = Koilonychia = lepeltjesnagels
 • Koolhydraat = Carbohydrate = verbinding van koolstof
 • Kristallisatie = Crystallization = kristalvorming
 • Kristalurie = Crystalluria = aanwezigheid van kristallen in de urine
 • Kruisallergie = Crossallergy = overgevoeligheid uitgelokt door een bestaande overgevoeligheid
 • Kruisinfectie = Crossinfection = besmetting opgelopen binnen het ziekenhuis
 • Kruisresistentie = Crossresistance = gekruiste weerstand, resistent worden van bacteriestam voor antibioticum, verwant aan antibioticum waarmee bacteriestam wordt behandeld.
 • Kwalitatief = Qualitative = naar de hoedanigheid
 • Kwantitatief = Quantitative = met betrekking tot de hoeveelheid
 • Kyste = Cyst = holte gevuld met vocht
 • Kystische Fibrose = Cystic Fibrosis = aandoening van exocriene klieren
 • Labiel = Labile = onstandvastig, wankelbaar
 • Laceratie = Laceration = weefselverscheuring
 • Lacrimaal = Lacrimal = met betrekking tot tranen
 • Lactatie = Lactation = borstvoeding
 • Laryngitis = Laryngitis = slijmvliesontsteking van het strottehoofd
 • Lassitudo = Lassitude = vermoeidheid
 • Latent = Quiescent = sluimerend
 • Latentietijd = Latent Period = tijd tussen prikkeling en reactie (waarin niets merkbaar is)
 • Lateraal = Lateral = aan de zijkant (buitenkant)
 • Laxativum = Laxative = middel dat de stoelgang bevordert
 • Lenticulair = Lenticular = lensvormig
 • Lesie = Lesion = letsel
 • Letaal = Lethal = dodelijk
 • Lethargie = Lethargy = ziekelijke slaaptoestand, sloomheid
 • Leukemie = Leukaemia = bloedkanker
 • Leukocytair = Leukocytic = met betrekking tot de witte bloedlichaampjes
 • Leukocytose = Leukocytosis = te veel witte bloedcellen
 • Leukopenie = Leukopenia = vermindering van het aantal witte bloedlichaampjes
 • Leukoplakie = Leukoplakia = witte vlekken, plekvormige witte verkleuring van slijmvlies door chronische ontsteking
 • Leukorroe = Leukorrhoea = witte vloed
 • Libido = Libido = geslachtsdrift
 • Lichenificatie = Lichenification = huidverdikking
 • Ligament = Ligament = bindweefselband
 • Limbisch = Limbic = met betrekking tot de omranding
 • Lineair = Lineair = lijnvormig
 • Lipide = Lipid = vetachtige stof
 • Lipodystrofie = Lipodystrophy = stoornis in de vetstofwisseling
 • Lipofiel = Lipophilic = door vet aangetrokken
 • Lipoproteïne = Lipoprotein = verbinding van eiwit en vetachtige stof
 • Liposoom = Liposome = vetdeeltje met opgelost geneesmiddel binnenin
 • Liquifilm = Liquifilm = vetlaagje op vloeistof zoals een vetdruppel zich verspreid over wateroppervlak
 • Liquor = Liquor = vloeistof
 • Livedo = Livedo = blauw-zwarte huidverkleuring
 • Lobus = Lobe = kwab
 • Lochia = Lochia = kraamvloed, bloedstolsels uit baarmoeder na bevalling
 • Locomotorisch = Locomotor = met betrekking tot verplaatsing of bewegingsapparaat
 • Locoregionaal = Locoregional = in hetzelfde lichaamsdeel
 • Lokaal = Local = plaatselijk, van beperkte omvang
 • Lokalisatie = Localization = plaatsbepaling
 • Luetisch = Luetic = door de geslachtsziekte veroorzaakt
 • Lumbaal = Lumbar = met betrekking tot de lende, het lage deel van de wervelkolom
 • Lumbago = Lumbago = spit, lendenpijn
 • Lumen = Lumen = natuurlijke holte (ruimte)
 • Luxatie = Luxation = ontwrichting
 • Lymfadenopathie = Lymphadenopathy = afwijking van de lymfeklieren
 • Lymfocytair = Lymphocytic = met betrekking tot de witte bloedlichaampjes
 • Lymfoom = Lymphoma = lymfekliergezwel
 • Lymphangitis = Lymphangitis = ontsteking van de lymfevaten
 • Lyofilisaat = Lyophilisate = resultaat van vriesdroging
 • Lytisch = Lytic = oplossend
 • Maceratie = Maceration = verweking v. weefsel
 • Macula = Macule = vlek, gele vlek op het netvlies van oog
 • Maculopapuleus = Maculopapular = met vlekken gepaard
 • Malabsorptie = Malabsorption = gebrekkige opname van voedingsstoffen
 • Malaise = Malaise = gevoel van onwelzijn
 • Malformatie = Malformation = misvorming
 • Maligne = Malignant = kwaadaardig
 • Mammair = Mammary = met betrekking tot de vrouwelijke borstklier
 • Manie = Mania = ziekelijke neiging (opgewonden psychische toestand)
 • Manifest = Manifest = onmiddellijk herkenbaar
 • Manifestatie = Manifestation = waarneembaar verschijnsel
 • Manisch = Manic = ziekelijk aangelegd (opgewonden psychische toestand)
 • Massage = Massage = manuele behandeling
 • Massief = Massive = sterk
 • Masticatoir = Masticatory = met betrekking tot het kauwen
 • Mastitis = Mastitis = onsteking van de borstklier
 • Mastocyt = Mastocyte = mestcel
 • Mastodynie = Mastodynia = pijn in de borstklier
 • Mastoiditis = Mastoiditis = ontsteking van het slaapbeen, veroorzaakt door ontsteking van het middenoor
 • Maxillair = Maxillary = met betrekking tot de bovenkaak
 • Maximaal = Maximal = het grootst mogelijk
 • Maximum = Maximum = grootst mogelijke hoeveelheid
 • Mechanisme = Mechanism = samenstel van bewegende delen
 • Mediaan = Median = op de middellijn
 • Mediator = Mediator = hulpmiddel
 • Medicament = Medicament = medicijn
 • Medicatie = Medication = voorschrijven van geneesmiddelen
 • Medicinaal = Medicinal = geneeskrachtig
 • Mediëren = Mediate = bemiddelen
 • Medisch = Medical = geneeskundig
 • Medullair = Medullary = mergachtig
 • Megacolon = Megacolon = vergrote dikke darm
 • Megaloblastair = Megaloblastic = met vergrote moedercellen in de rode bloedlichaampjes
 • Melaena = Melaena = zwarte stoelgang a.g.v bloed in ontlasting
 • Melanoom = Melanoma = kwaadaardig gezwel v.d. huid (uitgaand van moedervlek)
 • Melanose = Melanosis = donkere verkleuring
 • Membraan = Membrane = dun vlies
 • Menarche = Menarche = eerste maandstonden, de eerste keer dat er een menstruatie is en daarmee de puberteit
 • Mengbaar = Miscible = wat gemengd kan worden
 • Meningitis = Meningitis = hersenvliesontsteking
 • Menopauze = Menopause = overgangsjaren
 • Menorragie = Menorrhagia = hevige maandstonden, hevige menstruatie
 • Menstruatie = Menstruation = maandstonden, maandelijkse bloeding bij de vrouw
 • Mentaal = Mental = verstandelijk
 • Mesentericus = Mesenteric = met betrekking tot het buik-darmvlies
 • Metaboliet = Metabolite = stofwisselprodukt
 • Metabolisatie = Metabolization = omzetting in de stofwisseling
 • Metabolisme = Metabolism = stofwisseling
 • Metaplasie = Metaplasia = weefselvormverandering
 • Metastase = Metastasis = uitzaaiing
 • Meteorisme = Meteorism = windzucht, opgeblazenheid
 • Methemoglobinemie = Methaemoglobinaemia = aandoening van de bloedkleurstof
 • Metrorragie = Metrorrhagia = onregelmatige baarmoederbloeding
 • Micel = Micelle = kleine vetdruppel
 • Microbiologisch = Microbiological = met betrekking tot de kleinste levende wezens
 • Microcirculatie = Microcirculation = bloedsomloop door de kleinste slagaders
 • Micrografie = Micrography = zeer klein handschrift
 • Microgram = Microgram = miljoenste gram
 • Microniseren = Micronize = verpulveren
 • Microorganisme = Microorganism = kleinste levend wezen
 • Microscopisch = Microscopic = voor het blote oog onzichtbaar
 • Microsomaal = Microsomal = kleinste deeltje in een cel betreffend
 • Microsporum = Microsporum = huidschimmel met kleine sporen
 • Microvillus = Microvillus = bijzonder kleine uitstulping van de celmembraan
 • Mictie = Micturition = het lozen van urine
 • Migraine = Migraine = schele hoofdpijn
 • Milieu = Environment = omgeving
 • Mimiek = Mime (niet: mimicry) = gezichtsuitdrukking
 • Mineralisatie = Mineralization = afzetting van kalkzouten
 • Mineralocorticoïde = Mineralocorticoid = hormoon uit de bijnierschors
 • Minimaal = Minimal = het kleinst mogelijk
 • Minimaliseren = Minimize = als onbeduidend voorstellen
 • Minimum = Minimum = kleinst mogelijke hoeveelheid
 • Miotisch = Miotic = wat de pupil vernauwt
 • Mitose = Mitosis = gewone celdeling
 • Mobilisatie = Mobilization = beweeglijk maken
 • Mobiliteit = Mobility = beweeglijkheid
 • Modificeren = Modify = wijzigen
 • Modulator = Modulator = plaatselijke stop in de weefsels
 • Moleculair = Molucular = bestaande uit moleculen (kleinste deeltje van stof, dat nog alle eigenschappen van die stof vertoont)
 • Monitoring = Monitoring = bewaking
 • Monocomponent = Monocomponent = geneesmiddel zonder nevenbestanddelen
 • Mononucleose = Mononucleosis = vermeerdering van eenkernige witte bloedlichaampjes
 • Monotherapie = Monotherapy = behandeling met één geneesmiddel
 • Morbiditeit = Morbidity = ziektecijfer
 • Morfinomimetecum = Morphinomimetic = stof die als morfine werkt
 • Mortaliteit = Mortality = sterftecijfer
 • Motiliteit = Motility = vermogen om spontaan te bewegen
 • Motorisch = Motor = met betrekking tot beweging
 • Mucociliair = Mucociliary = met betrekking tot slijmvlies en trilharen
 • Mucocutaan = Mucocutaneous = met bestrekking tot huid en slijmvliezen
 • Mucolyticum = Mucolytic = slijmoplossend middel
 • Mucopurulent = Mucopurulent = slijmig en etterig
 • Mucosa = Mucosa = slijmvlies
 • Mucus = Mucus = slijm
 • Multidosis = Multidose = grote hoeveelheid geneesmiddelen
 • Multipara = Multiparous = vrouw die meer dan eens heeft gebaard
 • Multipel = Multiple = veelvoudig
 • Musculair = Muscular = met betrekking tot de spieren
 • Musculair Relaxans = Muscle Relaxant = middel dat de spieren ontspant
 • Musculatuur = Musculature = spierstelsel
 • Mutageen = Mutagenic = wat verandering teweegbrengt
 • Mutatie = Mutation = sprongsgewijze verandering
 • Mutisme = Mutism = onvermogen om te spreken
 • Myalgie = Myalgie = spierpijn
 • Myasthenie = Myasthenia = spierzwakte
 • Mycobacterie = Mycobacterium = zuurvaste staafjesbacterie
 • Mycologisch = Mycological = met betrekking tot schimmels
 • Mycose = Mycosis = door een schimmel veroorzaakte ziekte
 • Mycotisch = Mycotic = door schimmels veroorzaakt
 • Mydriaticum = Mydriatic = pupilverwijder
 • Myelomatose = Myelomatosis = meerdere myelomen
 • Myeloom = Myeloma = kwaadaardig gezwel van ruggemerg of beenmerg
 • Myelosuppressie = Myelosuppression = remmende werking op het beenmerg
 • Myelotoxisch = Myelotoxic = giftig voor het beenmerg
 • Myocarditis = Myocarditis = ontsteking van de hartspier
 • Myopathie = Myopathy = spierziekte
 • Myopie = Myopia = bijziendheid
 • Myositis = Myositis = spierontsteking
 • Nadelig = Adverse = kwalijk
 • Nadir = Nadir = voetpunt
 • Narcoticum = Narcotic = verdovend middel
 • Nasaal = Nasal = met betrekking tot de neus
 • Nasolacrimaal = Nasolacrimal = met betrekking tot de neus en tranen
 • Natriurese = Natriuresis = uitscheiding van zouten met de urine
 • Nausea = Nausea = misselijkheid
 • Necrolyse = Necrolysis = afsterving van weefsel
 • Necrose = Necrosis = weefselversterf
 • Nefritis = Nephritis = nierontsteking
 • Nefroliet = Nephrolith = niersteen
 • Nefropathie = Nephropathy = nierziekte
 • Nefrotisch = Nephrotic = met betrekking tot nierziekten
 • Nefrotoxisch = Nefrotoxic = giftig voor de nieren
 • Negatief = Negative = afwezig
 • Neonataal = Neonatal = met betrekking tot de eerste weken na de geboorte
 • Neoplastisch = Neoplastic = gepaard gaand met nieuwvorming
 • Nervositeit = Nervousness = zenuwachtigheid
 • Neuraal = Neural = met betrekking tot de zenuwen
 • Neuralgie = Neuralgia = zenuwpijn
 • Neuritis = Neuritis = zenuwontsteking
 • Neurodermitis = Neurodermatitis = huidaandoening met lichte zenuwstoornissen
 • Neuroleptanalgesie = Neuroleptanalgesia = middel dat pijnstilling en veranderend bewustzijn geeft
 • Neurolepticum = Neuroleptic = middel gebruikt bij geestesziekte
 • Neurologisch = Neurological = met betrekking tot de zenuwen
 • Neuromusculair = Neuromuscular = met betrekking tot zenuwen en spieren
 • Neuronaal = Neuronal = met betrekking tot een zenuwcel
 • Neuropathie = Neuropathy = zenuwziekte
 • Neurotisch = Neurotic = met betrekking tot een ziekelijke houding
 • Neurotoxisch = Neurotoxic = giftig voor het zenuwstelsel
 • Neurotransmitter = Neurotransmitter = chemische stof als overbrenger van de zenuwprikkel
 • Neurovegetatief = Neurovegetative = met betrekking tot het autonome zenuwstelsel
 • Neutralisatie = Neutralization = opheffing
 • Neutrofiel = Neutrophil = kleurbaar met neutrale kleurstoffen
 • Neutropenie = Neutropenia = tekort aan witte bloedlichaampjes
 • Neveneffect = Sideeffect = bijwerking
 • Nidatie = Nidation = innesteling
 • Niersteen = Calculus I = verkalking in het nierbekken
 • Nihil = Nil = niets
 • Nocturnus = Nocturnal = nachtelijk
 • Nodeus = Nodose = knobbelig
 • Normalisatie = Normalization = in overeenstemming brengen met een norm
 • Normotensief = Normotensive = met gewone bloeddruk
 • Nosocomiaal = Nosocomial = door verblijf in het ziekenhuis veroorzaakt
 • Nullipara = Nulliparous = vrouw die nog geen kind heeft gebaard
 • Nummulair = Nummular = ter grootte van een muntstuk bijv. Bij huidafwijking
 • Nutriënt = Nutrient = voedingsstof
 • Nycturie = Nocturia = verhoogde urinelozing in de nacht
 • Nystagmus = Nystagmus = oogsiddering, ongecontroleeerde snelle beweging van het oog
 • Obesitas = Obesity = vetzucht
 • Objectief = Objective = waarneembaar
 • Observatie = Observation = waarneming
 • Obsessie = Obsession = dwangvoorstelling
 • Obstetrisch = Obstetrical = verloskundig
 • Obstipatie = Obstipation = moeilijke stoelgang
 • Obstructie = Obstruction = verstopping
 • Occasioneel = Occasional = nu en dan voorkomend
 • Occlusie = Occlusion = afsluiting
 • Occult = Occult = verborgen
 • Oculair = Ocular = oog-, met betrekking tot het oog
 • Oculogyrisch = Oculogyric = met betrekking tot de oogbewegingen
 • Oculomotoor = Oculomotoric = met betrekking tot de beweging van het oog
 • Odor = Odour = reukzin
 • Oedeem = Oedema = waterzucht
 • Oesophagitis = Oesophagitis = ontsteking van de slokdarm
 • Oestrogeen = Oestrogen = vrouwelijk hormoon
 • Oftalmisch = Ophthalmic = met betrekking tot oogziekten
 • Oftalmologisch = Ophthalmological = met betrekking tot de oogheelkunde
 • Oligoelement = Oligoelement = spoorelement
 • Oligomenorroe = Oligomenorrhoea = menstruaties met grote onregelmatige tussenpozen
 • Oligurie = Oliguria = verminderde uitscheiding van urine
 • Oncolyticum = Oncolytic = middel dat de groei van gezwellen remt
 • Oncotisch = Oncotic = met betrekking tot zwelling
 • Opalescent = Opalescent = bijna doorschijnend
 • Opiaat = Opiate (niet:Opioid) = opiumbevattend geneesmiddel
 • Opisthotonus = Opisthotonos = krampachtige achteroverstrekking van het lichaam
 • Opportunistisch = Opportunistic = toevallig schadelijk, alleen onder deze omstandigheden schadelijk
 • Optimaal = Optimal = het beste
 • Optisch = Optic = met betrekking tot het licht
 • Oraal = Oral = met betrekking tot de mond
 • Orbitaal = Orbital = met betrekking tot de oogkas
 • Orchitis = Orchitis = ontsteking van de teelbal
 • Orgasme = Orgasm = lustgevoelens bij seksuele opwinding (klaarkomen)
 • Oriëntatie = Orientation = vermogen tot plaatsbepaling
 • Orofaciaal = Orofacial = met betrekking tot de mond en het gelaat
 • Orthopedisch = Orthopaedic = met betrekking tot de behandeling van misvormingen van beenderen en gewrichten
 • Orthostatisch = Orthostatic = wat bij rechtstaan optreedt
 • Osmolaliteit = Osmolality = concentratie van een oplossing weergegeven door aantal osmols per kg oplosmiddel
 • Osmotisch = Osmotic = door wederzijdse doordringing veroorzaakt
 • Ossiculum = Ossicle = beentje
 • Ossificatie = Ossification = beenvorming
 • Osteoarthritis = Osteoarthritis = gewrichtsontsteking tot op het bot
 • Osteodystrofie = Osteodystrophy = groeistoornis van het beenweefsel
 • Osteolyse = Osteolysis = verdwijning van beenweefsel
 • Osteomalacie = Osteomalacia = beenverweking
 • Osteomyelitis = Osteomyelitis = botontsteking
 • Osteoporose = Osteoporosis = botontkalking
 • Osteotomie = Osteotomy = uitsnijding van bot
 • Otitis = Otitis = oorontsteking
 • Otorinolaryngologie = Otorhinolaryngology = oor-neus-keelheelkunde
 • Otorroe = Otorrhoea = loopoor
 • Otosclerose = Otosclerosis = erfelijke doofheid
 • Ototoxisch = Otottoxic = schadelijk voor het oor
 • Ovariaal = Ovarian = ovarieel
 • Overdosering = Overdosage = toediening van een te grote hoeveelheid
 • Overdosis = Overdose = te grote dosis
 • Ovulatie = Ovulation = eisprong
 • Ovum = Ovum = ei
 • Oxydatie = Oxidation = verbinding met zuurstof
 • Oxygenatie = Oxygenation = verzadiging met zuurstof
 • Oxytocisch = Oxytocic = wat de bevalling bespoedigt
 • Oöforectomie = Oophorectomy = operatieve (heelkundige) verwijdering van de eierstokken
 • Pacemaker = Pacemaker = gangmaker, hartprikkelaar
 • Palliatief = Palliative = verzachtend
 • Palpebraal = Palpebral = met betrekking tot het ooglid
 • Palpitatie = Palpitation = klopping van het hart
 • Pancreatitis = Pancreatitis = ontsteking van de alvleesklier
 • Pancytopenie = Pancytopenia = vermindering van alle cellen in het bloed
 • Panniculitis = Panniculitis = ontsteking van het onderhuidse vetweefsel
 • Papel = Papule = huidknobbeltje
 • Papillair = Papillary = van papillen(knobbeltjes) voorzien
 • Papillitis = Papillitis = ontsteking van de papil (knobbeltje)
 • Papiloedeem = Pappiloedema = waterzucht (zwelling) van de papil
 • Paracentese = Paracentesis = doorprikking bij. Van het trommelvlies van het oor
 • Paradoxaal = Paradoxical = in strijd met de verwachting
 • Parallel = Parallel = evenwijdig
 • Paralyse = Paralysis = verlamming
 • Parameter = Parameter = kenmerk
 • Paranoia = Paranoia = achtervolgingswaanzin
 • Paraplegie = Paraplegia = verlamming aan beide zijden van het lichaam
 • Parasitair = Parasitic = door parasieten veroorzaakt
 • Parasympathicomimeticum = Parasympathomimetic = geneesmiddel dat de werking van het autonoom zenuwstelsel nabootst
 • Parathyreoïd = Parathyroid = met betrekking tot de bijschildklieren
 • Paraveneus = Paravenous = naast de ader
 • Parenchym = Parenchyma = klierweefsel
 • Parenteraal = Parenteral = door inspuiting, direct in de bloedvaten
 • Parese = Paresis = gedeeltelijke verlamming
 • Paresthesie = Paraesthesia = tinteling
 • Pariëtaal = Parietal = tot de wand behorend
 • Parkinsonisme = Parkinsonism = ziekteverschijnselen met de kenmerken van de ziekte van Parkinson
 • Paronychia = Paronychia = ontsteking van het nagelbed
 • Parotitis = Parotitis = bof, ontsteking van de parotis (speekselklier in mond)
 • Paroxismaal = Paroxysmal = paroxistisch, in aanvallen optredend
 • Partikel = Particle = klein deeltje
 • Partus = Parturition = baring
 • Passage = Passage = ontlasting, doorgang
 • Passief = Passive = niet zelfstandig werkzaam
 • Pathogeen = Pathogen = stof die ziekte veroorzaakt
 • Pathologisch = Pathological = ziekte
 • Patiënt = Patient = zieke mens
 • Peak Flow = Peak Flow = hoogste uitademingssnelheid
 • Pediatrisch = Paediatric = met betrekking tot de kindergeneeskunde
 • Pediculose = Pediculosis = luizenplaag
 • Pelvicus = Pelvic = tot het bekken behorend
 • Pemphigus = Pemphigus = etterblaasjes
 • Penetratie = Penetration = binnendringing
 • Penicillinase = Penicillinase = verhoogde weerstand tegen penseelschimmel
 • Penis = Penis = mannelijk lid
 • Peptisch = Peptic = wat de spijsvertering bevordert
 • Per os = Peroral = door de mond
 • Perceptie = Perception = waarnemingsvermogen
 • Percutaan = Percutaneous = door de huid heen
 • Perforatie = Perforation = doorboring
 • Perfusie = Perfusion = vochttoediening
 • Perianaal = Perianal = rondom de aars (uitgang van de endeldarm)
 • Periarthritis = Periarthritis = ontsteking rondom een gewricht
 • Pericarditis = Pericarditis = hartvliesontsteking
 • Periduraal = Peridural = rond het harde hersenvlies
 • Perifeer = Peripheral = aan de buitenzijde
 • Perinataal = Perinatal = kort voor en na de geboorte
 • Perineaal = Perineal = met betrekking tot de bilnaad
 • Periodiek = Periodic (niet: Periodical) = periodisch, regelmatig terugkerend
 • Perioraal = Perioral = rondom de mond
 • Periorbitaal = Periorbital = rondom de oogkas
 • Peristaltiek = Peristalsis = darmbeweging
 • Peritonitis = Peritonitis = buikvliesontsteking
 • Perivasculair = Perivascular = rondom de vaten
 • Permanent = Perennail = één of meer jaren durend
 • Permanent = Permanent = blijvend
 • Permeabiliteit = Permeability = doordringbaarheid
 • Pernicieus = Pernicious = gevaarlijk, kwaadaardig
 • Peroperatief = Perioperative = tijdens een heelkundige ingreep
 • Peroraal = Peroral = door de mond, bijv. van een intubatie
 • Persistens = Persistent = persisterend, blijvend, aanhoudend, hardnekkig
 • Perspiratio = Perspiration = huidademhaling
 • Pertussis = Pertussis = kinkhoest
 • Perversie = Perversion = perversiteit, tegennatuurlijkheid, verdorvenheid
 • Pessarium = Pessary = anticonceptiemiddel; rubber kapje in de vagina dat de baarmoedermond afsluit
 • Petechieën = Petechiae = kleine puntvormige huidbloedingen
 • Petit Mal = Petit Mal = korte aanval van vallende ziekte, korte toeval
 • Ph = Ph = zuurgraad
 • Pigmentatie = Pigmentation = verkleuring
 • Pilo-erectie = Piloerection = rechtop gaan staan van lichaamsharen (kippevel)
 • Pityriasis = Pityriasis = zemelenuitslag v.d. huid
 • Placebo = Placebo = geneesmiddel zonder werking
 • Placenta = Placenta = moederkoek
 • Plasma-Expander = Plasma Expander = geneesmiddel dat de druk van bloed op omliggend weefsel verhoogt
 • Plasmaproteïne = Plasma Protein = eiwit in het bloedplasma
 • Plasminogeen = Plasminogen = eiwit in het bloed
 • Pleuritis = Pleurisy = borstvliesontsteking
 • Plexus = Plexus = netwerk van zenuwen of bloedvaten
 • Pneumonie = Pneumonia = longontsteking
 • Pneumopathie = Pneumopathy = longziekte
 • Poliomyelitis = Poliomyelitis = virusinfectie o.a. van de grijze stof van het ruggemerg
 • Polyarthritis = Polyarthritis = ontsteking van meer dan één gewricht
 • Polydipsie = Polydipsia = verhoogd dorstgevoel, veel drinken
 • Polymorf = Polymorphic = veelvormig
 • Polyneuritis = Polyneuritis = ontsteking van verschillende(meerdere) zenuwen
 • Polypeptide = Polypeptide = keten van een groot aantal met elkaar verbonden aminozuren
 • Polytherapie = Polytherapy = behandeling met meerder methoden
 • Polyurie = Polyuria = vermeerderde urinelozing
 • Polyvalent = Polyvalent = meerwaardig
 • Populatie = Population = bevolking
 • Porfyrie = Porphyria = verstoorde vorming van rode kleurstof in het bloed
 • Positief = Positive = aanwezig
 • Post Partum = Poatpartum = na de bevalling
 • Posterior = Posterior = aan de achterkant
 • Postmenopauzaal = Postmenopausal = na de overgangsjaren bij de vrouw
 • Postnataal = Postnatal = na de geboorte
 • Postoperatief = Postoperative = na een heelkundige ingreep
 • Postprandiaal = Postprandial = na de maaltijd
 • Posttraumatisch = Posttraumatic = na een letsel
 • Postureel = Postural = met betrekking tot de houding
 • Potentialisering = Potentialization = versterking van de werking van een geneesmiddel door een ander
 • Potentie = Potency = kracht
 • Potentieel = Potential = mogelijk
 • Potentiëring = Potentiation = versterking
 • Precipitatie = Precipitation = neerslag
 • Precordiaal = Precordial = vóór het hart
 • Precursor = Precursor = voorloper
 • Predispositie = Predisposition = vatbaarheid
 • Preëclampsie = Preeclampsia = voorafgaand aan stuipen tijdens de zwangerschap
 • Preklinisch = Preclinical = voor de ziekte merkbaar wordt
 • Preliminair = Preliminary = voorafgaand
 • Preload = Preload = voorbelasting
 • Prematuur = Premature = voortijdig
 • Premedicatie = Premedication = toediening van geneesmiddelen ter voorbereiding van de patiënt op een behandeling
 • Premenstrueel = Premenstrual = voor de maandstonden (maadelijkse bloeding) bij de vrouw
 • Prenataal = Prenatal = voor de geboorte
 • Preoperatief = Preoperative = voor de operatie
 • Preparaat = Preparation = bereiding van chemische stof, geneesmiddel e.d.
 • Preputium = Prepuce = voorhuid van penis
 • Presentatie = Presentation = ligging
 • Presynaptisch = Presynaptic = voor de synaps liggend, dit is de spleet tussen 2 zenuwcellen
 • Preventie = Prevention = voorkoming (van ziekte)
 • Priapisme = Priapism = een erectie van de penis die veel te lang blijft
 • Primair = Primary = oorspronkelijk
 • Primovaccinatie = Primary Vaccination = eerste inenting (met pokstof)
 • Procedure = Procedure = werkwijze
 • Procreatie = Procreation = voortplanting
 • Proctitis = Proctitis = endeldarmontsteking
 • Produktie = Production = voortbrenging
 • Produktief = Productive = voortbrengend
 • Profylaxe = Prophylaxis = voorbehoeding, behandeling om een ziekte te voorkomen
 • Progestageen = Progestogen = zwangerschapshormoon
 • Prognose = Prognosis = voorspelling van het verloop en de afloop van een ziekte
 • Progressief = Progressive = voortschrijdend
 • Prolaps = Prolapse = uitzakking
 • Proliferatie = Proliferation = snelle vermenigvuldiging
 • Proportioneel = Proportional = evenredig
 • Proptosis = Proptosis = uitpuiling van het oog
 • Propulsief = Propulsive = voortstuwend
 • Prostaglandine = Prostaglandin = op een hormoon lijkende stof in het lichaam
 • Prostatisme = Prostatism = vergroting van de prostaat (een klier tussen blaas en penis bij de man)
 • Prostatitis = Prostatitis = ontsteking van de prostaat (een klier tussen blaas en penis bij de man)
 • Protease = Protease = eiwitsplitsende giststof
 • Proteïne = Protein = eiwit
 • Proteolytisch = Proteolytic = eiwitsplitsend
 • Prothese = Prosthesis = kunstmatig lichaamsdeel (bijv. Een kunstarm)
 • Protozoòn = Protozoon = primitief ééncellig organisme
 • Protrombine = Prothrombin = bloedstollingsfactor
 • Protrusie = Protrusion = uitpuiling
 • Proximaal = Proximal = het dichtst bij
 • Prurigineus = Pruritic = jeukend
 • Pruritus = Pruritus = jeuk
 • Pseudomembraneus = Pseudomembranous = met vorming van een schijnbaar membraan (vlies)
 • Pseudotumor = Pseudotumour = schijngezwel
 • Psoriasis = Psoriasis = schubziekte met overmatige vette schilfers v.d. huid
 • Psychiatrisch = Psychiatric = met betrekking tot de behandeling van geestelijke stoornissen
 • Psychisch = Psychic = geestelijk
 • Psychogeen = Psychogenic = door de geest veroorzaakt
 • Psycholepticum = Psycholeptic = geneesmiddel dat bepaalde geestelijke functies onderdrukt
 • Psychologisch = Psychological = met betrekking tot het gevoelsleven
 • Psychomotorisch = Psychomotor = met betrekking tot bewegingen door de geest veroorzaakt
 • Psychose = Psychosis = geestelijke stoornis
 • Psychosomatisch = Psychosomatic = met betrekking tot het verband tussen geest en lichaam
 • Psychotroop = Psychotropic = wat de geest beïnvloedt
 • Ptosis = Ptosis = verzakking veel gebruikt voor een naar beneden gezakt ooglid
 • Puberteit = Puberty = (geslachts)rijpheid
 • Puerperium = Puerperium = kraambed
 • Pulmonair = Pulmonary = met betrekking tot de longen
 • Pulsatie = Pulsation = klopping
 • Punctie = Puncture = prik
 • Pupildilatatie = Pupillary Dilation = pupilverwijding
 • Purgatief = Purgative = middel tegen verstopping
 • Purpura = Purpura = puntvormige bloedingen in de huid
 • Purulent = Purulent = etterig
 • Pustuleus = Pustular = met betrekking tot puisten
 • Pyelitis = Pyelitis = nierbekkenontsteking
 • Pyelonephritis = Pyelonephritis = ontsteking van nier en nierbekken
 • Pylorus = Pylorus = maaguitgang
 • Pyodermie = Pyoderma = etterige huidziekte
 • Pyogeen = Pyogenic = etterverwekkend
 • Pyrexie = Pyrexia = koorts
 • Pyrogeen = Pyrogenic (niet:Pyrogen) = koortsverwekkend
 • Pyrosis = Pyrosis = maagzuur
 • Qrs-Complex = Qrs Complex = gedeelte uit ECG (hartfilmpje)
 • Qt-Interval = Qt Interval = gedeelte uit ECG (hartfilmpje)
 • Quaternair = Quaternary = viertallig
 • Rachitis = rachitis = Engelse ziekte
 • Radioactiviteit = Radioactivity = gevaarlijke straling
 • Radiografie = Radiography = fotograferen d.m.v. röntgenstralen
 • Radiologisch = Radiological = m.b.t. de leer van de radioactiviteit
 • Radiotherapie = Radiotherapy = bestraling
 • Ragade = Rhagade = scheurtje bijv. In de mondhoek
 • Raynaudfenomeen = Raynauds Phenomenon = bleekheid van vingers of tenen
 • Reabsorptie = Reabsorption = terugresorptie (terugopslorping)
 • Reactie = Reaction = terugwerking
 • Reactivering = Reactivation = weer actief maken
 • Reactiviteit = Reactivity = vermogen om te reageren
 • Reagens = Reagent = reageermiddel
 • Reageren = Respond = reactie veroorzaken
 • Rebound-effect = Rebound effect = terugslag
 • Recept = Prescription = voorschrift
 • Receptor = Receptor = bestanddeel dat gevoelig is voor prikkels
 • Recidief = Recidivist = wederinstorting
 • Recipiënt = Recipient = ontvanger
 • Recombinant = Recombinant = DNA waarin een stukje vreemd DNA is ingelast
 • Reconstitutie = Reconstitution = bijeenbrengen van verschillende componenten
 • Reconvalescentie = Reconvalescence = herstel na een ziekte
 • Rectaal = Rectal = met betrekking tot de endeldarm
 • Recuperatie = Recuperation = herstel van krachten
 • Recurrerend = Recurrent = terugkomend
 • Reductie = Reduction = scheikundige herleiding, vermindering
 • Referentie = Reference = verwijzing
 • Reflectoor = Reflective = reflectorisch, m.b.t. een reflex
 • Reflex = Reflex = onwillekeurige reactie op bepaalde prikkels
 • Reflux = Reflux = terugvloeiïng
 • Refractair = Refractory = ongevoelig
 • Refractiechirurgie = refractil surgery = een vorm van oogchirurgie
 • Regeneratie = Regeneration = herstelgroei
 • Regio = Region = streek
 • Regionaal = Regional = met betrekking tot een bepaalde streek
 • Regressie = Regression = achteruitgang
 • Regulatie = Regulation = aanpassing aan de normale toestand
 • Regurgitatie = Regurgitation = terugstroming (meestal van voedsel uit maag naar mond)
 • Rehydratie = Rehydration = opheffing van uitdroging door toevoer van vocht
 • Reïnfectie = Reinfection = hernieuwde besmetting
 • Relaxans = Relaxant = middel dat ontspanning teweegbrengt
 • Relevant = Relevant = essentieel
 • Remissie = Remission = tijdelijke vermindering of verdwijning van ziekteverschijnselen
 • Renaal = Renal = met betrekking tot de nier
 • Renine = Renin = giststof die de bloeddruk beïnvloedt
 • Renovasculair = Renovasculair = met betrekking tot nieren en bloedvaten
 • Repetitief = Repetitive = zich herhalend
 • Replicatie = Replication = verdubbeling van DNA tijdens celdeling, herhaling van een experiment
 • Reproduktie = Reproduction = vermenigvuldiging
 • Research = Research = wetenschappelijk onderzoek
 • Resectie = Resection = uitsnijding
 • Reservoir = Reservoir = plaats waar ziekteverwekkers zich kunnen ophopen
 • Residuaal = Residual = residueel, overblijvend restant
 • Resistent = Resistant = bestand tegen
 • Resorptie = Resorption = opslorping
 • Respiratoir = Respiratory = respiratoor, m.b.t. de ademhaling
 • Respons = Response = antwoord
 • Restless Legs = Restless Legs = rusteloze benen
 • Resuscitatie = Resuscitation = reanimatie, opwekken van hart bij harstilstand en beademen
 • Retard = Retard = vertraagde opneming in het lichaam
 • Retardatie = Retardation = vertraging, achterstand
 • Retentie = Retention = ophouding
 • Retinaal = Retinal = met betrekking tot het netvlies
 • Retinopathie = Retinopathy = netvliesaandoening
 • Retractie = Retraction = terugtrekking
 • Retrobulbair = Retrobulbar = achter de oogbol
 • Retrograad = Retrograde = teruggaand
 • Retrosternaal = Retrosternal = achter het borstbeen
 • Reumatoïd = Rheumatoid = op reuma gelijkend
 • Revaluatie = Revaluation = herwaardering
 • Reversibel = Reversible = omkeerbaar
 • Revulsief = Revulsive = afleidend
 • Rhinitis = Rhinitis = neusverkoudheid
 • Rhinopharyngitis = Rhinopharyngitis = neuskeelholte ontsteking
 • Rhonchus = Rhonchus = reutelgeruis in ademhalingswegen
 • Rigiditeit = Rigidity = stijfheid
 • Rinorroe = Rhinorrhoea = neusdrop, hevige rinitis (ontsteking van het neusslijmvlies)
 • Risicofactor = Risk Factor = omstandigheid die de kans op ziekte vergroot
 • Risicopatiënt = Risk Patient = patient die gevaar loopt om ziek te worden
 • Routinematig = Routinely = zoals gewoonlijk
 • Rubella = Rubella = rodehond
 • Ruptuur = Rupture = verscheuring
 • Salicylisme = Salicylism = vergiftiging door gebruik van salicylpreparaten
 • Saline = Saline = zouthoudend
 • Salivatie = Salivation = speekselvloed
 • Salpingitis = Salpingitis = ontsteking van de eileider
 • Saluretisch = Saluretic = met betrekking tot een zoutuitwasser
 • Saprofyt = Saprophyte = plant die van organisch afval leeft
 • Sarcoom = Sarcoma = kwaadaardig gezwel
 • Scabies = Scabies = schurft
 • Scarlatina = Scarlatina = roodvonk
 • Schizofrenie = Schizophrenia = chronische geestesziekte met perioden van verwardheid en psychose
 • Sciatica = Sciatica = ischias, pijn in rug lopend langs de bilzenuw
 • Sclera = Sclera = harde oogrok
 • Sclerose = Sclerosis = ziekelijke verharding
 • Scotoom = Scotoma = blinde vlek in het gezichtsveld
 • Seborroe = Seborrhoea = talgvloed
 • Secretie = Secretion = afscheiding
 • Secundair = Secondary = bijkomstig
 • Sedativum = Sedative = kalmerend middel
 • Sedentair = Sedentary = wie een zittend leven leidt
 • Sediment = Sediment = bezinksel
 • Sedimentatie = Sedimentation = bezinking
 • Segment = Segment = onderdeel
 • Sekwester = Sequestra = stukje los liggend dood weefsel
 • Selectief = Selective = uitkiezend
 • Semisynthetisch = Semisynthetic = van scheikundige oorsprong
 • Seniliteit = Senility = geestelijke en lichamelijke ouderdomsverschijnselen
 • Sensibilisatie = Sensitization = gevoelig maken
 • Sensorieel = Sensory = sensorisch, gewaarwordend, zintuiglijk, m.b.t. het bewustzijn
 • Septikemie = Septicaemia = bloedvergiftiging
 • Septisch = Septic = m.b.t. sepsis, dit is een levenbedreigende toestand omdat ziektekiemen (bijv. Bacterie) zich vermenigvuldigen in het bloed
 • Septum = Septum = tussenschot
 • Sequelae = Sequelae = nasleep van een ziekte
 • Seroconversie = Seroconversion = omslag van bloedwaarden van seronegatief naar seropositief
 • Serologisch = Serological = met betrekking tot serum v.h. bloed
 • Serum = Serum = het vloeibare stof die overblijft als bloed is gestold, vloeistof van het bloed (bloed bestaat uit cellen en vloeistof)
 • Shock = Shock = toestand die ontstaat door acute te geringe bloedtoevoer naar weefsels door ondervulling van het slagaderlijk systeem
 • Shunt = Shunt = kunstmatige verbinding tussen twee kanalen of bloedvaten
 • Sigmoïd = Sigmoid = S-vormige bocht tussen colon decendens en endeldarm
 • Significant = Significant = belangrijk
 • Simultaan = Simultaneous = gelijktijdig
 • Singultus = Singultus = hik, een onwillekeurige spiersamentrekking van het middenrif
 • Sinusaal = Sinusal = met betrekking tot een holte (bijv. Neusbijholte)
 • Sinusitis = Sinustitis = ontsteking van een bijholte van de neusholte
 • Skeletachtig = Skeletal = met betrekking tot het geraamte
 • Solutio = Solution = oplossing
 • Solvens = Solvent = oplossend geneesmiddel
 • Somatisch = Somatic = met betrekking tot het lichaam
 • Somatotrofine = Somatotrophin = groeihormoon
 • Somnambulisme = Somnambulism = slaapwandelen
 • Somnolentie = Somnolence = slaperigheid
 • Soporatief = Soporific = soporeus, m.b.t. diepe slaap, bewusteloosheid
 • Souffle = Souffle = hartgeruis
 • Spasme = Spasm = kramp
 • Spasmodisch = Spasmodic = met betrekking tot kramp
 • Spasmolyticum = Spasmolytic = krampstillend middel
 • Spasticiteit = Spasticity = verhoogde spierspanning, continue kramp
 • Spastisch = Spastic = krampachtig
 • Species = Species = soort
 • Specifiek = Specific = kenmerkend
 • Spectrum = Spectrum = kleurenband
 • Spermatogenese = Spermatogenesis = vorming van zaadcellen
 • Spermicide = Spermicide = stof die zaadcellen doodt
 • Sphincter = Sphincter = sluitspier
 • Spinaal = Spinal = met betrekking tot de wervelkolom
 • Spiraaltje = IUD (intra Uterine Device) = anticonceptiemiddel; koperhoudend voorwerp in de baarmoeder
 • Splenomegalie = Splenomegaly = miltvergroting
 • Spondylitis = Spondylitis = wervelontsteking
 • Sporadisch = Sporadic = niet algemeen voorkomend, zeldzaam
 • Spotting = Spotting = doorbraakbloeding
 • Spray = Spray = nevel
 • Sputum = Sputum = fluim, speeksel en luchtwegslijm
 • Squameus = Squamous = afschilferend (bijv. Van huid of oppervlakkige cellaag)
 • Stabilisatie = Stabilization = evenwichtstoestand
 • Stabiliteit = Stability = duurzaamheid
 • Standaarddosis = Standard Dosing = gebruikelijke hoeveelheid
 • Standaardiseren = Standardize = tot een éénheid brengen
 • Stase = Stasis = stilstand
 • Statistisch = Statistical = cijfermatig berekend
 • Status = Status = stand, toestand, dossier over patiënt in ziekenhuis
 • Steady State = Steady State = evenwicht tussen inspanning en zuurstofgebruik
 • Steatorroe = Steatorrhoea = vetontlasting in grote hoeveelheid
 • Steatose = Steatosis = vervetting
 • Stenose = Stenosis = vernauwing
 • Sterilisatie = Sterilization = een handeling waarmee alle ziektekiemen worden gedood
 • Steriliteit = Sterility = onvruchtbaarheid
 • Steroïd = Steroid = verbinding afgeleid van koolwaterstof
 • Stimulans = Stimulant = opwekkend middel
 • Stomatitis = Stomatitis = ontsteking van het mondslijmvlies
 • Stomatologisch = Stomatological = met betrekking tot de mondholte
 • Strabismus = Strabismus = scheelzien
 • Stress = Stress = spanning
 • Stria = Stria = huidstriem (huidstrepen bijv. na zwangerschap)
 • Structureel = Structural = met betrekking tot de opbouw van een geheel
 • Struma = Struma = krop
 • Stupor = Stupor = verminderd bewustzijn
 • Subacuut = Subacute = van betrekkelijk korte duur
 • Subarachnoïdaal = Subarachnoid = onder het spinnewebvlies v.d. hersenen gelegen
 • Subcapsulair = Subcapsular = onder een kapsel
 • Subconjunctivaal = Subconjunctival = onder het oogbindvlies
 • Subcutaan = Subcutaneous = onderhuids
 • Subjectief = Subjective = persoonlijk
 • Subklinisch = Subclinical = nog niet waarneembaar
 • Sublinguaal = Sublingual = onder de tong
 • Substantie = Substance = stof
 • Substitutie = Substitution = vervanging
 • Substraat = Substrate = stof waarop een giststof inwerkt
 • Superinfectie = Superinfection = bijkomende besmetting
 • Supervisie = Supervision = toezicht
 • Supine = Supine = achteroverliggend, traag
 • Supplement = Supplement = bijvoeging
 • Suppositorium = Suppository = zetpil, pil die via de anus wordt ingebracht
 • Suppressief = Suppressive = onderdrukkend
 • Suppuratie = Suppuration = ettering
 • Supraventriculair = Supraventricular = boven de hartkamers
 • Surditas = Surdity = doofheid
 • Suspensie = Suspension = vloeistof met onoplosbare deeltjes
 • Sympathicomimeticum = Symopathomimetic = middel met opwekkende werking v.h. autonoom zenuwstelsel
 • Sympatisch = Sympathetic = medegevoelig
 • Symptomatisch = Symptomatic = met betrekking tot ziekteverschijnselen
 • Symptomatologie = Symptomatology = leer van de ziekteverschijnselen
 • Symptoom = Symptom = ziekteverschijnsel
 • Synaptisch = Synaptic = met betrekking tot onderling contact tussen zenuwcellen
 • Syncope = Syncope = plotseling bewustzijnsverlies
 • Syndroom = Syndrome = ziektebeeld
 • Synergistisch = Synergistic = samenwerkend
 • Synoviaal = Synovial = met betrekking tot de slijmvliesbekleding van gewricht
 • Synovitis = Synovitis = gewrichtsontsteking
 • Synthese = Synthesis = samenstelling
 • Systematisch = Systematic = stelselmatig
 • Systemisch = Systemic = over het hele lichaam verspreid
 • Systolisch = Systolic = met betrekking tot de samentrekking van de hartkamers
 • Tachyaritmie = Tachyarrhythmia = onregelmatige te snelle hartsamentrekking
 • Tachycardie = Tachycardia = snelle hartslag
 • Tachyfylaxie = Tachyphylaxis = snel opgebouwde weerstand tegen gifstoffen
 • Tandplaque = Dental Plaque = tandaanslag
 • Tandsteen = Calculus teeth = afzetting van caliumzouten en verontreinigingen op gebitselementen
 • Tardief = Tardive = wat laat tot uiting komt
 • Tegumentair = Integumentary = met betrekking tot de huidoppervlakte
 • Teleangiëctasie = Telangiectasia = verwijding van de bloedvaten
 • Tendens = Tendency = neiging
 • Tendinitis = Tendinitis = peesontsteking
 • Tenesmus = Tenesmus = pijnlijke aandrang van ontlasting
 • Tenosynovitis = Tenosynovitis = ontsteking van de peesschede
 • Tensie = Tension = druk
 • Tensio-actief = Tensioactive = van invloed op de oppervlaktespanning
 • Teratogeen = Teratogenic (niet:Teratogen) = wat misvormingen in de ontwikkeling van de baby veroorzaakt
 • Teratologisch = Teratological = met betrekking tot misvormingen in de ontwikkeling van de baby
 • Terminaal = Terminal = in het eindstadium
 • Test = Test = proef
 • Testiculair = Testicular = met betrekking tot de teelbal
 • Tetanie = Tetany = verhoogde spierprikkelbaarheid
 • Tetanus = Tetanus = infectieziekte die door gifstof leidt tot spierspasmen
 • Thalamus = Thalamus = grijze stof van de tussenhersenen
 • Theoretisch = Theoretical = wat niet in de werkelijkheid voorkomt; m.b.t. op feiten en wetten berustende wetenschappelijke kennis die niet proefondervindelijk aan de praktijk is getoetst.
 • Therapeutisch = Therapeutic = genezend; op de geneeswijze betrekking hebbend
 • Therapie = Therapy = geneeswijze, behandeling
 • Thermisch = Thermal = met betrekking tot warmte
 • Thermoregulatie = Thermoregulation = handhaving van warmte-evenwicht
 • Thoracaal = Thoracic = met betrekking tot de borstkas
 • Thrombolyticum = Thrombolytic = middel dat bloedproppen (stolsels) oplost
 • Thrombus = Thrombus = bloedprop
 • Thyrostaticum = Thyrostatic (niet: Thyreostatic) = stof die de schildklierwerking remt
 • Thyrotoxicose = Thyrotoxicosis = overmatige produktie van schildklierhormoon
 • Tic = Tic = zenuwtrek
 • Tinea Pedis = Tinea Pedis = schimmelziekte aan de voet
 • Tinnitus = Tinnitus = oorsuizen
 • Titer = Titre = hoogste verdunning van een stof die nog werkzaam blijft
 • Tofus = Tophus = jichtknobbel
 • Tolerantie = Tolerance = verdraagzaamheid
 • Tomografie = Tomography = röntgenfoto waarbij slechts één vlak scherp wordt afgebeeld (doorsnede)
 • Tonisch = Tonic = met betrekking tot (spier)spanning
 • Tonsillitis = Tonsillitis = amandelontsteking
 • Tonus = Tone = spierspanning
 • Topisch = Topical = plaatselijk
 • topologie = topology = relatie tussen het voorliggend deel van de baby bij de bevalling in het geboortekanaal
 • Torsie = Torsion = draaiing
 • Torticollis = Torticollis = scheefhals
 • Toxemie = Toxaemia = bloedvergiftiging door organische gifstof
 • Toxiciteit = Toxicity = giftigheid
 • Toxicologisch = Toxicological = met betrekking tot gifstoffen
 • Toxicomanie = Toxicomania = verslaving aan gifstof
 • Toxine = Toxin = gifstof
 • Toxisch = Toxic = giftig
 • Toxoplasmose = Toxoplasmosis = infectieziekte veroorzaakt door de parasiet Toxoplasma gondii
 • Tracheitis = Tracheitis = ontsteking van het slijmvlies van de luchtpijp
 • Trachoom = Trachoma = korrelachtige ontsteking van het oogbindvlies
 • Tractus = Tract = vezelbundel
 • Tranquillizer = Tranquillizer = middel dat opwindingstoestanden bedaart
 • Transaminase = Transaminase = giststof die een aminogroep van de ene stof op de andere kan overdragen
 • Transcutaan = Transcutaneous = door de huid heen toegediend
 • Transdermaal = Transdermal = door de huid
 • Transfer = Transfer = overdracht
 • Transformatie = Transformation = verandering
 • Transfusie = Transfusion = inbrengen van bloed in het bloedvatenstelsel
 • Transit = Transit = doorvoer
 • Transitoir = Transitory = transitoor, van voorbijgaande aard
 • Transmissie = Transmission = overbrenging
 • Transplantatie = Transplantation = overplanting
 • Transuretraal = Transurethral = door de urinebuis
 • Traumatisch = Traumatic = door een letsel ontstaan
 • Tremor = Tremor = beving
 • Tricyclisch = Tricyclic = 3 periodes of 3 cycli (cirkels)
 • Triggerzone = Trigger Zone = pijnpunt
 • Trismus = Trismus = kaakkramp
 • Trivalent = Trivalent = driewaardig
 • Trofisch = Trophic = met betrekking tot de voeding van de weefsels
 • Trombo-embolie = Tromboembolism = bloedvatverstopping door bloedprop
 • Trombocytopenie = Thrombocytopaenia = verlaagd aantal bloedplaatjes
 • Trombocytose = Thrombocytosis = verhoogd aantal bloedplaatjes
 • Tromboflebitis = Thrombophlebitis = ontsteking van de vaatwand met vorming van bloedproppen
 • Trombose = Thrombosis = vorming van bloedprop in bloedvat of hart
 • Tuba = Tube = tube, trompetvormig
 • Tuberculeus = Tubercular = met betrekking tot tuberculose (door de tuberkelbacil veroorzaakte infectieziekte vnl. in de longen)
 • Tuberculostaticum = Tuberculostatic = middel tegen tuberculose
 • Tubulair = Tubular = tubuleus, in de vorm van een buisje, buisjes betreffend
 • Tumor = Tumour = gezwel
 • Turnover = Turnover = verloop
 • Tympanum = Tympanum = trommelholte van het oor, het middenoor
 • Ulceratie = Ulceration = verzwering
 • Ulcerogeen = Ulcerogenic = wat zweervorming bevordert
 • Ulcus = Ulcer = zweer
 • Ulcus Crusis = Ulcus Crusis = zweer aan het onderbeen (open been)
 • Ulcus Pepticum = Peptic Ulcer = maagzweer
 • Uniform = Uniform = éénvormig
 • Unilateraal = Unilateral = éénzijdig
 • Unit-Dosis = Unitdose = gewone hoeveelheid van een geneesmiddel
 • Uremie = Uraemia = bloedvergiftiging door onvoldoende werking van de nieren
 • Urethritis = Urethritis = onsteking van de urinebuis
 • Urgentie = Urgency = dringende noodzaak
 • Uricosuricum = Uricosuric = middel dat de urinezuuruitscheiding bevordert
 • Urinair = Urinary = met betrekking tot urine
 • Urogenitaal = Urogenital = met betrekking tot de urinewegen en de geslachtsorganen
 • Urografie = Urography = röntgenfoto van de urinewegen
 • Urticaria = Urticaria = netelroos
 • Uterus = Uterus = baarmoeder
 • Uveitis = Uveitis = ontsteking van het regnboogvlies van het oog
 • Vaccin = Vaccine = entstof om afweer op te bouwen
 • Vaccinatie = Vaccination = inenting
 • Vaccinia = Vaccinia = ziektetoestand na inenting
 • Vagaal = Vagal = met betrekking tot de tiende hersenzenuw, de vagus zenuw
 • Vaginaal = Vaginal = met betrekking tot de schede v.d. vrouw
 • Vagolitisch = Vagolytic = alsof de werking van de tiende hersenzenuw onderbroken is
 • Vagotenie = Vagotenia = verschuiving van het evenwicht in het zenuwstelsel
 • Validiteit = Validity = geldigheid
 • Valvula = Valvule = klepje
 • Variabiliteit = Variability = veranderlijkheid
 • Variatie = Variation = geringe afwijking
 • Varicella = Varicella = waterpokken
 • Varix = Varicose Vein = spatader
 • Vasculair = Vascular = met betrekking tot de bloedvaten
 • Vasculitis = Vasculitis = vaatonsteking
 • Vasoactief = Vasoactive = van invloed op de omvang van bloedvaten (samentrekking of verwijding)
 • Vasoconstrictie = Vasoconstriction = vaatvernauwing
 • Vasodilitatie = Vasodilitation = vaatverwijding
 • Vasomotorisch = Vasomotor = van invloed op de omvang van bloedvaten
 • Vasopressor = Vasopressor = stof die de samentrekking van spierweefsel bevordert
 • Vegetatief = Vegetative = buiten het bewustzijn om
 • Vehiculum = Vehicle = drager
 • Venerisch = Venereal = met betrekking tot de geslachtsziekten
 • Veneus = Venous = met betrekking tot de aders
 • Ventilatie = Ventilation = de luchtverplaatsing bij het ademen
 • Ventraal = Ventral = aan de buikzijde
 • Ventriculair = Ventricular = met betrekking tot de orgaanholte
 • Vertebraal = Vertebral = met betrekking tot de wervels
 • Vertigo = Vertigo = duizeligheid
 • Vesicaal = Vesicular = met betrekking tot de blaas
 • Vestibulair = Vestibular = met betrekking tot het evenwichtsorgaan
 • Vigiliteit = Vigilance = waakzaamheid
 • Viraal = Viral = door een virus veroorzaakt
 • Virilisatie = Virilization = vermannelijking
 • Visceraal = Visceral = met betrekking tot de ingewanden
 • Viscositeit = Viscosity = kleverigheid, stroperigheid van een vloeistof
 • Visioen = Vision = droombeeld
 • Visueel = Visual = met betrekking tot het zicht
 • Vitale Capaciteit = Vital Capacity = nuttige longinhoud
 • Vitreus = Vitreous = glasachtig
 • Voluntarius = Voluntary = vrijwillig
 • Vomitus = Vomitus = braaksel
 • Vulvair = Vulval = met betrekking tot de schaamspleet
 • Vulvovaginitis = Vulvovaginitis = ontsteking van de schaamspleet en de schede
 • Withdrawal = Withdrawal = terugtrekking, daling van gehalte van hormoon,drug of geneesmiddel in bloed, soms met ontwennings of afkickverschijnselen
 • Xanthoom = Xanthoma = gelige verhevenheid op de huid
 • Xanthopsie = Xanthopsia = geelzien
 • Xeroftalmie = Xerophthalmia = uitdroging van het hoornvlies
 • Xerostomie = Xerostomia = droge mond