English

  • aqueous

Dutch

  • water
  • van water
  • watervormig
  • waterig (m.b.t. oplossingen)
  • waterhoudend (abbr.: aq.)
  • waterfasig
  • waterachtig (m.b.t. oplossingen)
  • (anatomie) aqueous humour; humor aquaeus, waterachtig vocht (tussen hoornvlies en ooglens)

Examples

aqueous solution (aq. sol.)
waterige oplossing
oplossing in water
aqueous emulsion
waterige emulsie
aqueous rocks
sedimentair gesteente
aqueous fluid
waterachtige vloeistof
aqueous serum
waterig serum
aqueous extract
waterig extract