Original source: https://www.expatica.com/healthcare/healthcare-basics/dutch-medical-terms-100733/ (2020-12-28)

Dutch medical terms: at the doctor or hospital

First, start out with this list of basic terms for places, treatments, and people involved in medicine. This set of vocabulary gives you the chance to understand the labels of any drugs that you might receive, as well as the different kinds of medical practitioners that you might see.

 • Accident: een ongeluk
 • Anaesthetic: het verdovingsmiddel
 • Antibiotics: de antibiotica
 • Anti-inflammatory: de anti-inflammatoire
 • Appointment: de afspraak
 • Birth control pills: de anticonceptiepillen
 • Blood: het bloed
 • Blood test: de bloedtest
 • Condom: het condoom
 • Cure: de geneesmiddel
 • Diagnosis: de diagnose
 • Doctor: de dokter
 • Examination of heart, lungs, ears: het onderzoek van hart, longen, oren
 • Examination room: de onderzoekskamer
 • Family doctor: de huisarts
 • General practitioner: de huisarts
 • Hospital: het ziekenhuis
 • Injection: de injectie
 • Insurance: de verzekering
 • Medication: de geneesmiddel
 • Pap smear: het uitstrijkje
 • Pain killer: de pijnstiller
 • Patient: de patiënt
 • Prescription: het voorschrift
 • Private hospital: het privéziekenhuis
 • Refill a prescription: vul een recept bij
 • Splint: de spalk
 • Surgery: de operatie
 • Take your blood pressure: neem je bloeddruk op
 • Treat: behandelen
 • Ultrasound/sonogram: ultrageluid/sonogram
 • Waiting room: de wachtkamer
 • X-ray: de röntgenstraal

Dutch medical terms: in the event that there is an emergency

Indeed, the last thing anyone needs is an unexpected visit to the hospital; of course, emergencies are, by definition, a surprise. Under those circumstances, limit the confusion and arm yourself with these phrases to help describe the urgency of a situation.

 • Emergency: het noodgeval
 • Help!: helpen!
 • Help me: help mij
 • I (for example, a certain symptom or illness)…
  • …am in labor: Ik ben aan het bevallen.
  • …am very sick: Ik ben erg misselijk.
  • …have had an accident: Ik heb een ongeluk gehad.
  • …need a doctor: Ik heb een dokter nodig.
  • …need an ambulance: Ik heb een ambulance nodig.

Dutch medical terms: common symptoms as well as illnesses

If there’s one thing that you’ll want to be able to express in basic Dutch at a doctor’s office or hospital, it’s at least a clear description of your symptoms. For the most part, telling a doctor what you feel and where you feel it is going to help a doctor or nurse do their job without any other verbal input from you.

 • I (for example, a certain symptom or illness)…
  • …can’t shake this cold: Ik kan dit niet koud schudden.
  • …feel dizzy/have difficulty standing: Ik voel me duizelig/Ik sta moeilijk.
  • …have a sore throat/earache: Ik heb een zere keel/Ik heb oorpijn
  • …keep coughing, sneezing, I have a headache, my nose is running, I keep having to blow my nose, I have aching muscles: Ik blijf hoesten, niezen, ik heb hoofdpijn, mijn neus loopt, ik moet mijn neus snuiten, ik heb pijnlijke spieren.
  • …have a stomachache and diarrhoea. I have to keep going to the toilet: Ik heb buikpijn en diarree. Ik moet naar het toilet blijven gaan.
 • My (for example, a certain body part)…
  • …eyes water: Mijn ogen tranen.
  • …nose is blocked and I’m having difficulty breathing: Mijn neus is geblokkeerd en ik heb moeite met ademen.
  • …voice is hoarse: Mijn stem is hees.

Describing symptoms in Dutch (A-K)

 • I have…
  • A stabbing pain: Ik heb een stekende pijn
  • Ache: Ik heb pijn
  • Air sickness: Ik heb luchtziekte
  • Allergies: Ik heb allergieën
  • Angina: Ik heb angina
  • Arrhythmia: Ik heb aritmie
  • Arteriosclerosis: Ik heb arteriosclerose
  • Asthma: Ik heb astma
  • Bladder infection: Ik heb een blaasontsteking
  • Bleeding: Ik bloed
  • Blood in the stools: Ik heb bloed in mijn ontlasting
  • Blotches: Ik heb vlekken
  • Bone fractures: Ik heb botbreuken
  • Breathlessness: Ik heb ademloosheid
  • Bronchitis: Ik heb bronchitis
  • Burn: Ik heb een brandwond
  • Burning pain: Ik heb brandende pijn
  • Cancer: Ik heb kanker
  • Chest pain: Ik heb pijn op de borst
  • Chills: Ik heb koude rillingen
  • Collapsed lung: Ik heb een ingeklapte long
  • Constipation: Ik heb constipatie
  • Coughing fits: Ik heb hoestbulen
  • Dementia: Ik heb dementie
  • Diabetes: Ik heb diabetes
  • Diarrhea: Ik heb diarree
  • Dizziness: Ik heb duizeligheid
  • Dull pain: Ik heb doffe pijn
  • Earache/ear abcess: Ik heb oorpijn/oorabces
  • Epilepsy: Ik heb epilepsie
  • Fever: Ik heb koorts
  • Flu: Ik heb de griep
  • Gall stone: Ik heb galstenen
  • Glaucoma: Ik heb glaucoma
  • Hay fever: Ik heb hooikoorts
  • Heart attack: Ik heb een hartaanval
  • Hernia: Ik heb een hernia
  • High-blood pressure: Ik heb hoge bloeddruk
  • Infection: Ik heb een infectie
  • Inflammation: Ik heb ontsteking
  • Insomnia: Ik heb slapeloosheid
  • Irritable bowel syndrome: Ik heb prikkelbare darm syndroom
  • Itching: Ik jeuk
  • Kidney stones: Ik heb nierstenen

Describing symptoms in Dutch (L-Z)

 • I have…
  • Linear pain: Ik heb lineaire pijn
  • Migraine headaches: Ik heb migraine hoofdpijn
  • Mini stroke: Ik heb een mini beroerte
  • Mucus in the stools: Ik heb slijm in de ontlasting
  • Nausea: Ik heb misselijkheid
  • Osteoarthritis: Ik heb artrose
  • Osteoporosis: Ik heb osteoporose
  • Palpitations: Ik heb hartkloppingen
  • Parkinson’s disease: Ik heb ziekte van Parkinson
  • Phlegm: Ik heb slijm
  • Pimples/spots: Ik heb puistjes/pukkels
  • Radiating pain: Ik heb pijn uitstralen
  • Rash: Ik heb een uitslag
  • Rheumatism: Ik heb reumatiek
  • Sea sickness: Ik heb zeeziekte
  • Shooting pain: Ik heb een schietende pijn
  • Stomach flu: Ik heb buikgriep
  • Stroke: Ik heb een beroerte
  • Sudden but fleeting pain: Ik heb plotselinge maar vluchtige pijn
  • Sunstroke: Ik heb zonnesteek
  • Swelling: Ik heb een zwelling
  • Swollen legs: Ik heb gezwollen benen
  • Slight inflammation: Ik heb een lichte ontsteking
  • Ulcer: Ik heb een maagzweer
  • Unconscious: bewusteloos
  • Vertigo: duizeligheid
  • Vomiting: braken
  • Wheezing: piepende ademhaling

Dutch-English medical dictionary for kids

Dutch medical terms for children’s health are key for parents to know, especially if your child cannot express themselves well enough in Dutch. Provided that you can accurately describe any problems that your child is experiencing, you might help a doctor or nurse when it comes to giving appropriate care.

 • Chicken pox: waterpokken
 • German measles: duitse mazelen
 • Head lice: hoofdluis
 • Measles: mazelen
 • Mumps: bof
 • Vaccine booster: vaccinbooster
 • He/She mustn’t scratch or the spots will get infected. I’ll prescribe an antihistamine to soothe the itching: Hij/Zij mag niet krabben, anders worden de vlekken geïnfecteerd. Ik zal een antihistaminicum voorschrijven om de jeuk te verzachten.

Dutch medical terminology: questions the doctors may also ask

Basically, a visit to the doctor is mostly a chat about your own body. Consequently, you should be able to understand at least a few basic questions that a doctor or nurse might ask you. As long as you can understand a few necessary verbs, you’ll be able to answer their questions.

 • Does it hurt when you swallow?: Doet het pijn wanneer u slikt?
 • Is it a dry or a productive cough?: Is het een droge of productieve hoest?
 • You probably have a fever. Have you taken your temperature?:
 • Your throat is irritated, does it tickle?: Je hebt waarschijnlijk koorts. Heb je je temperatuur gemeten?
 • You’ve got a temperature of 39°C: Je hebt een temperatuur van negenendertig graden.
 • Where does it hurt?: Waar doet het pijn?

Dutch medical terms: when you need a specialist in Dutch

Finding a medical specialist in a language you are not fluent in appears daunting at first. However, many Dutch medical terms for healthcare specializations correspond roughly to those in English.

 • Cardiologist: de cardoloog
 • Gynacologist: de gynaecoloog
 • Midwife: de verloskundige
 • Ophthalmologist: de oogarts
 • Physical therapy: de fysiotherapie
 • Physiotherapist: de fysiotherapeut
 • Surgeon: de chirurg

Body parts as well as phenomena in Dutch

Knowing the main Dutch body parts can also greatly help the doctor diagnose you. In case you need to describe where something is on your body, use the terms below to describe them to a doctor or nurse. In case you need to describe how a symptom is affecting you, refer to the lists above.

 • Abdomen: de buik
 • Ankle: de enkel
 • Arm: de arm
 • Back: de rug
 • Bladder: de blaas
 • Bone: het bot
 • Bottom: de onderkant
 • Brain: de hersenen
 • Breasts: de borsten
 • Cervix: de baarmoederhals
 • Chest: de kist
 • Chin: de kin
 • Clavicle: het sleutelbeen
 • Diaphragm: het middenrif
 • Ear: het oor
 • Egg: het ei
 • Elbow: de elleboog
 • Eye: het oog
 • Eyes: de ogen
 • Face: het gezicht
 • Feces: faeces
 • Fallopian tube: de eileider
 • Fingers: de vingers
 • Foot: de voet
 • Forearm: de onderarm
 • Gall bladder: de galblaas
 • Gums: het tandvlees
 • Hair: het haar
 • Hand: de hand
 • Head: het hoofd
 • Heart: het hart
 • Heel: de hiel
 • Hip: de heup
 • Kidney: de nier
 • Knee: de knie
 • Large intestine: de dikke darm
 • Leg: het been
 • Lip: de lip
 • Liver: de lever
 • Lungs: de longen
 • Menstruation: menstruatie
 • Mouth: de mond
 • Neck: de nek
 • Nerves: de zenuwen
 • Nose: de neus
 • Ovaries: de eierstokken
 • Pancreas: de alvleesklier
 • Pelvis: het bekken
 • Penis: de penis
 • Pituitary gland: de hypofyse
 • Rectum: het rectum
 • Ribs: de ribben
 • Scapula: het schouderblad
 • Shoulder: de schouder
 • Skin: de huid
 • Skull: de schedel
 • Small intestine: de dunne darm
 • Sperm: het sperma
 • Spinal cord: het ruggenmerg
 • Spine: de ruggengraat
 • Stomach: de buik
 • Testicles: de testikels
 • Thigh: de dij
 • Thoracic cage: de borstkooi
 • Throat: de kooi
 • Thumb: de duim
 • Thyroid gland: de schildklier
 • Toes: de tenen
 • Tonsils: de amandelen
 • Tooth: de tand
 • Trachea: de luchtpijp
 • Urethra: de urethra
 • Urine: de urine
 • Uterus: de baarmoeder
 • Vagina: de vagina
 • Vertebral column: de wervelkolom
 • Wrist: de pols