Dutch English Note
Ad Accountancy Ad Accountancy ~ Avans Hogeschool Breda-Tilburg - HISTORISCH
Ad Bedrijfskunde en Agribusiness Ad Agribusiness and Business Administration ~ Christelijke Agrarische Hogeschool - HISTORISCH
Ad Dier- en Veehouderij Ad Animal Husbandry ~ Christelijke Agrarische Hogeschool - HISTORISCH
Ad Bouwkunde Ad Architecture and Construction Engineering ~ Christelijke Hogeschool Windesheim - ACTUEEL
Ad Arts & Crafts Ad Arts & Crafts ~ Hogeschool Rotterdam - HISTORISCH
Ad Onderwijsondersteuner Technisch Beroepsonderwijs Ad Assistant in secondary and tertiary technical vocational education ~ Christelijke Hogeschool Windesheim - ACTUEEL
Ad Assistent Marketeer Ad Assistant Marketeer ~ Hogeschool Utrecht - HISTORISCH
Ad Bedrijfskunde Ad Business Administration ~ Avans Hogeschool - ACTUEEL
Ad Technische Bedrijfskunde Ad Business Engineering: Management Engineering ~ Christelijke Hogeschool Windesheim - HISTORISCH
Ad Bedrijfskundige Informatica Ad Business Information Technology ~ Saxion Hogeschool Deventer - HISTORISCH
Ad Business IT & Management Ad Business IT & Management ~ Saxion Hogeschool - ACTUEEL
Ad Business Management Ad Business Management ~ Hogeschool Utrecht - HISTORISCH
Ad Chemische Technologie Ad Chemical Engineering ~ Avans Hogeschool Breda-Tilburg - HISTORISCH
Ad Kinderopvang Ad Childcare ~ Hogeschool Utrecht - HISTORISCH
Ad Klinische Chemie Ad Clinical Chemistry ~ Hogeschool INHOLLAND - HISTORISCH
Ad Commercieel Management Ad Commercial Management ~ Hogeschool Zuyd - HISTORISCH
Ad Technische Informatica Ad Computer Science ~ Saxion Hogeschool Enschede - HISTORISCH
Ad Crossmediale Communicatie Ad Crossmedial Communication ~ Hogeschool Rotterdam - ACTUEEL
Ad Melkveehouderij Ad Dairy Farm Management ~ Van Hall Instituut - HISTORISCH
Ad Elektrotechniek Ad Electrical and Electronic Engineering ~ Christelijke Hogeschool Windesheim - HISTORISCH
Ad Engineering Ad Engineering ~ Hogeschool Rotterdam - HISTORISCH
Ad Ondernemen Ad Entrepeneurship ~ Christelijke Hogeschool Windesheim - ACTUEEL
Ad Ondernemen Ad Entrepreneurship ~ Hogeschool Rotterdam - HISTORISCH
Ad Ondernemerschap Ad Entrepreneurship ~ Van Hall Instituut - HISTORISCH
Ad Integrale Handhaving Omgevingsrecht Ad Environmental Law Enforcement ~ Saxion Hogeschool Deventer - HISTORISCH
Ad Facilitair Eventmanagement Ad Event Management ~ Hogeschool INHOLLAND - HISTORISCH
Ad Eventmanager Ad Event Manager ~ Hogeschool Utrecht - HISTORISCH
Ad Ervaringsdeskundige in de Zorg Ad Expert by Experience in Health & Welfare ~ Hanzehogeschool Groningen - HISTORISCH
Ad Facility Management Ad Facility Management ~ Haagse Hogeschool / TH Rijswijk - HISTORISCH
Ad Bedrijfseconomie Ad Finance and Control ~ NHL Hogeschool - HISTORISCH
Ad Financiële Dienstverlening Ad Financial Services Management ~ Avans Hogeschool - HISTORISCH
Ad Financial Services Management Ad Financial Services Management ~ Hogeschool van Amsterdam - HISTORISCH
Ad Educatie en Kennismanagement Groene Sector Bloemsierkunst Ad Floristry ~ Stoas Hogeschool - HISTORISCH
Ad Management in de Zorg Ad Health Care Management ~ Saxion Hogeschool Deventer - HISTORISCH
Ad Tuinbouw en Akkerbouw Ad Horticulture and Arable Farming ~ Christelijke Agrarische Hogeschool - HISTORISCH
Ad Hoger Hotelonderwijs Ad Hotel Management ~ Stenden Hogeschool - HISTORISCH
Ad Human Resource Management Ad Human Resource Management ~ Avans Hogeschool - ACTUEEL
Ad Personeel en Arbeid Ad Human Resource Management ~ Noordelijke Hogeschool Leeuwarden - HISTORISCH
Ad ICT Service Management Ad ICT Service Management ~ Hogeschool Rotterdam - ACTUEEL
Ad ICT-Beheer Ad ICT-Service Management ~ Christelijke Hogeschool Windesheim - HISTORISCH
Ad Technische Bedrijfskunde Ad Industrial Engineering & Management ~ Saxion Hogeschool Enschede - HISTORISCH
Ad Industrieel Produkt Ontwerpen Ad Industrial Product Design Engineering ~ Christelijke Hogeschool Windesheim - HISTORISCH
Ad Industrieel Product Ontwerpen Ad Industrial Product Design Engineering ~ Christelijke Hogeschool Windesheim - ACTUEEL
Ad Informatiedienstverlening en -management Ad Information Services & Management ~ Saxion Hogeschool Deventer - HISTORISCH
Ad Informatica Ad Information Technology ~ Avans Hogeschool - HISTORISCH
Ad Installatietechniek Ad Installation Technology ~ Haagse Hogeschool / TH Rijswijk - HISTORISCH
Ad Intercedent Ad Intercedent ~ Hogeschool Utrecht - HISTORISCH
Ad Interieurvormgever Ad Interior Design ~ ArtEZ - HISTORISCH
Ad International Business Ad International Business ~ Europort Business School - HISTORISCH
Ad Hoger Hotelonderwijs Ad International Hospitality Management ~ Stenden Hogeschool - ACTUEEL
Ad International Trade Management Ad International Trade Management ~ Business School Notenboom - ACTUEEL
Ad IT Service Management Ad IT Service Management ~ NHL Hogeschool - HISTORISCH
Ad Landscape & Environment Technology Ad Landscape & Environment Technology ~ Hogeschool INHOLLAND - HISTORISCH
Ad Vrijetijdsmanagement Ad Leisure Management ~ Stenden Hogeschool - HISTORISCH
Ad Logistiek en Economie Ad Logistics Management (Economics) ~ Stenden Hogeschool - ACTUEEL
Ad Maintenance & Mechanics Ad Maintenance & Mechanics ~ Hogeschool Rotterdam - HISTORISCH
Ad Maritieme Techniek Ad Marine Technology ~ NHL Hogeschool - HISTORISCH
Ad Commerciële Economie Ad Marketing ~ Stenden Hogeschool - HISTORISCH
Ad Marketing Management Ad Marketing Management ~ Avans Hogeschool Breda-Tilburg - HISTORISCH
Ad Werktuigbouwkunde Ad Mechanical Engineering ~ Christelijke Hogeschool Windesheim - HISTORISCH
Ad Muziek (dirigent Hafabra) Ad Music ~ Hanzehogeschool Groningen - HISTORISCH
Ad Officemanagement Ad Officemanagement ~ Christelijke Hogeschool Windesheim - ACTUEEL
Ad Operationeel Manager Ad Operational Manager ~ Hogeschool ISBW B.V. - HISTORISCH
Ad Payroll Professional Ad Payroll Professional ~ Stichting Deeltijd Opleidingen - HISTORISCH
Ad Pedagogisch Educatief Medewerker Ad Pedagogical Educational Assistant ~ Hogeschool Rotterdam - HISTORISCH
Ad Praktijkondersteuner in de Zorg Ad Practitioner in Care ~ Hanzehogeschool Groningen - HISTORISCH
Ad Functiegerichte Bachelor in Toerisme en Recreatie Ad Profession-Oriented Tourism and Recreation ~ NHTV internationale hogeschool Breda - HISTORISCH
Ad Projectleider Techniek Ad Projectleader Engineering ~ Hanzehogeschool Groningen - HISTORISCH
Ad Management en Beleid Buitenruimte Ad Public Space Management ~ Christelijke Agrarische Hogeschool - HISTORISCH
Ad Retail Management Ad Retail Management ~ Hogeschool INHOLLAND - HISTORISCH
Ad Security Management Ad Security Management ~ Stichting LOI Hoger Onderwijs - ACTUEEL
Ad Small Business en Retail Management Ad Small Business & Retail Management ~ Avans Hogeschool - TOEKOMST
Ad Onderwijsondersteuner Omgangskunde Ad Social and Personal Competences ~ Hogeschool Utrecht - HISTORISCH
Ad Sociaal Financiële Dienstverlening Ad Social Financial Services ~ Hogeschool INHOLLAND - HISTORISCH
Ad Sociaal Werk in de Zorg Ad Social work ~ Christelijke Hogeschool Windesheim - TOEKOMST
Ad Schrijftolk Ad Speech to Text Interpreter ~ Hogeschool Utrecht - HISTORISCH
Ad Operationeel Sportmanagement Ad Sport, Health and Management ~ Hanzehogeschool Groningen - HISTORISCH
Ad Sport, Gezondheid en Management Ad Sport, Health and Management ~ Hanzehogeschool Groningen - HISTORISCH
Ad Commerciële Arbeidsbemiddeling Ad Staffing Professional ~ Hogeschool Schoevers - HISTORISCH
Ad Onderwijsondersteuner Installatietechniek I en II Ad Study Programme Assistant in Installation Technology ~ Christelijke Hogeschool Windesheim - HISTORISCH
Ad Onderwijsondersteuner Techniek Ad Technology Education ~ Hogeschool Utrecht - HISTORISCH
Ad Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs Ad Tourism Management ~ Stenden hogeschool, voorheen Christelijke Hogeschool Nederland - HISTORISCH
Ad Vitaliteitsmanagement & Toerisme Ad Vitality & Tourism Management ~ Hogeschool Zeeland - HISTORISCH
B Accountancy B Accountancy ~ Saxion Hogeschool Deventer - HISTORISCH
B Accountancy en Agribusiness B Accountancy and Agribusiness ~ Hogeschool INHOLLAND - HISTORISCH
B Actuarieel Analist B Actuarial Analyst ~ Actuarieel Genootschap & Actuarieel Instituut - HISTORISCH
B Actuariële Wetenschappen B Actuarial Science ~ Universiteit van Amsterdam - HISTORISCH
B Advanced Business Creation B Advanced Business Creation ~ Avans Hogeschool - HISTORISCH
B Luchtvaarttechnologie B Aeronautical Engineering ~ Hogeschool INHOLLAND - HISTORISCH
B Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek B Aerospace Engineering ~ Technische Universiteit Delft - HISTORISCH
B Afrikaanse talen en culturen B African Languages and Cultures ~ Universiteit Leiden - ACTUEEL
B Tropische Landbouw B Agri Systems Management ~ Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein - HISTORISCH
B Bedrijfskunde en Agribusiness B Agribusiness and Business Administration ~ Christelijke Agrarische Hogeschool - HISTORISCH
B Agrotechnologie B Agricultural and Bioresource Engineering ~ Wageningen Universiteit - HISTORISCH
B Medische Hulpverlening B Allied Medical Care ~ Hogeschool Rotterdam - HISTORISCH
B Oudheidkunde B Ancient Cultures ~ Vrije Universiteit Amsterdam - ACTUEEL
B Oude Culturen van de Mediterrane Wereld B Ancient Cultures of the Mediterranean World ~ Universiteit Leiden - ACTUEEL
B Dier- en Veehouderij B Animal Husbandry ~ Christelijke Agrarische Hogeschool - HISTORISCH
B Diermanagement B Animal Management ~ Van Hall Instituut - HISTORISCH
B Dierwetenschappen B Animal Sciences ~ Wageningen Universiteit - HISTORISCH
B Toegepaste Biologie B Applied Biology ~ Christelijke Agrarische Hogeschool - HISTORISCH
B Toegepaste Bedrijfskunde B Applied Business Administration ~ Stenden Hogeschool - HISTORISCH
B Toegepaste Communicatiewetenschap B Applied Communication Science ~ Wageningen Universiteit - HISTORISCH
B Technische Aardwetenschappen B Applied Earth Sciences ~ Technische Universiteit Delft - HISTORISCH
B Toegepaste Gerontologie B Applied Gerontology ~ Christelijke Hogeschool Windesheim - HISTORISCH
B Toegepaste Fotografie en Beeldcommunicatie B Applied Photography ~ De Nederlandse Fotovakschool - ACTUEEL
B Technische Natuurkunde B Applied Physics ~ Rijksuniversiteit Groningen - HISTORISCH
B Toegepaste Psychologie B Applied Psychology ~ Saxion Hogeschool Deventer - HISTORISCH
B Integrale Veiligheid B Applied Safety & Security Studies ~ Avans Hogeschool - HISTORISCH
B Integrale Veiligheidskunde B Applied Safety & Security Studies ~ Saxion Hogeschool Enschede - HISTORISCH
B Applied Science B Applied Science ~ Fontys Hogescholen Eindhoven - HISTORISCH
B Arabische Taal en Cultuur B Arabic Language and Culture ~ Universiteit van Amsterdam - HISTORISCH
B Archeologie B Archaeology ~ Vrije Universiteit Amsterdam - ACTUEEL
B Archeologie en Prehistorie B Archaeology and Prehistory ~ Universiteit van Amsterdam - HISTORISCH
B Bouwkunde B Architecture and Construction Engineering ~ Christelijke Hogeschool Windesheim - HISTORISCH
B Bouwkunde B Architecture, Urbanism & Building Sciences ~ Technische Universiteit Delft - HISTORISCH
B Beeldende Kunst en Vormgeving B Art & Design ~ Gerrit Rietveld Academie - ACTUEEL
B Kunst en Economie B Art and Economics ~ Hogeschool voor de Kunsten Utrecht - HISTORISCH
B Kunst en Techniek B Art and Technology ~ Hogeschool voor de Kunsten Utrecht - HISTORISCH
B Kunstgeschiedenis B Art History ~ Universiteit van Amsterdam - HISTORISCH
B Kunstmatige Intelligentie B Artificial Intelligence ~ Rijksuniversiteit Groningen - HISTORISCH
B Algemene Cultuurwetenschappen B Arts and Culture Studies ~ Erasmus Universiteit Rotterdam - ACTUEEL
B Kunstzinnige Therapie B Arts Therapies ~ Stichting Hogeschool Leiden - HISTORISCH
B Creatieve Therapie B Arts Therapies ~ Stenden hogeschool, voorheen Christelijke Hogeschool Nederland - HISTORISCH
B Kunsten, Cultuur en Media B Arts, Culture and Media ~ Rijksuniversiteit Groningen - ACTUEEL
B Sterrenkunde B Astronomy ~ Universiteit Leiden - HISTORISCH
B Audiologie B Audiology ~ Fontys Hogescholen Eindhoven - HISTORISCH
B Automotive B Automotive ~ Hogeschool Rotterdam - ACTUEEL
B Autotechniek B Automotive Engineering ~ Hogeschool Rotterdam - HISTORISCH
B Aviation B Aviation ~ Hogeschool van Amsterdam - HISTORISCH
B New Business B BA New Business ~ New Business School Amsterdam - HISTORISCH
B Wijsbegeerte van een Bepaald Wetenschapsgebied B Bachelor in Philosophy of a Specific Discipline ~ Erasmus Universiteit Rotterdam - ACTUEEL
B Bachelor of Business Administration in Fashion B Bachelor of Business Administration in Fashion ~ TMO Fashion Business School BV - ACTUEEL
B Bachelor of Cabaret B Bachelor of Cabaret ~ Avans Hogeschool B.V. - ACTUEEL
B Bedrijfskundige Informatica B Bachelor of ICT ~ Stichting Deeltijd Opleidingen - HISTORISCH
B Bachelor of Science in Physiotherapy B Bachelor of Science in Physiotherapy ~ Stichting Opleidingen Musculoskeletale Therapie - ACTUEEL
B Bio-informatica B Bio-informatics ~ Stichting Hogeschool Leiden - HISTORISCH
B Biologie B Biology ~ Universiteit Leiden - HISTORISCH
B Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek B Biology & Medical Laboratory Research ~ Saxion Hogeschool Deventer - HISTORISCH
B Biomedische Technologie B Biomedical Engineering ~ Technische Universiteit Eindhoven - HISTORISCH
B Biomedische Wetenschappen B Biomedical Sciences ~ Universiteit Maastricht - HISTORISCH
B Biometrie B Biometrics ~ Hogeschool Zuyd - HISTORISCH
B Agrotechnologie B Biosystems Engineering ~ Wageningen University - HISTORISCH
B Biotechnologie B Biotechnology ~ Wageningen Universiteit - HISTORISCH
B Bouwmanagement en Vastgoed B Building Process Management & Real Estate ~ Avans Hogeschool Breda-Tilburg - HISTORISCH
B Built Environment B Built Environment ~ Hogeschool Zuyd - HISTORISCH
B Bedrijfsinformatie-technologie B Business & IT ~ Universiteit Twente - HISTORISCH
B Business Administration B Business Administration ~ Nyenrode Business Universiteit - TOEKOMST
B Bedrijfskunde B Business Administration ~ Rijksuniversiteit Groningen - HISTORISCH
B Business Administration in Hotel Management B Business Administration in Hotel Management ~ Hotelschool Den Haag - HISTORISCH
B Business Analytics B Business Analytics ~ Vrije Universiteit Amsterdam - HISTORISCH
B Bedrijfseconomie B Business Economics ~ Rijksuniversiteit Groningen - HISTORISCH
B Business Engineering B Business Engineering ~ Hogeschool INHOLLAND - HISTORISCH
B Bedrijfskundige Informatica B Business Information Technology ~ Saxion Hogeschool Deventer - HISTORISCH
B Bedrijfsinformatietechnologie B Business Information Technology ~ Universiteit Twente - HISTORISCH
B Business IT & Management B Business IT & Management ~ Christelijke Hogeschool Windesheim - ACTUEEL
B Recht en Management B Business Law ~ Universiteit van Tilburg - HISTORISCH
B Ondernemingsrecht B Business Law ~ Universiteit van Tilburg - HISTORISCH
B Business Management B Business Management ~ Hogeschool Utrecht - HISTORISCH
B Bedrijfsmanagement MKB B Business Management SME ~ Fontys Hogescholen Eindhoven - HISTORISCH
B Bedrijfskunde MER B Business Management Studies ~ Christelijke Hogeschool Windesheim - ACTUEEL
B Opleiding voor Management, Economie en Recht B Business Management Studies ~ Christelijke Hogeschool Windesheim - HISTORISCH
B Bedrijfswiskunde en Informatica B Business Mathematics and Informatics ~ Vrije Universiteit Amsterdam - HISTORISCH
B Business Studies B Business Studies ~ Hogeschool INHOLLAND - ACTUEEL
B Oefentherapie Cesar B Cesar Kinetics Therapy ~ Hogeschool Utrecht - HISTORISCH
B Chemische Technologie B Chemical Engineering ~ Avans Hogeschool Breda-Tilburg - HISTORISCH
B Scheikundige Technologie B Chemical Engineering ~ Rijksuniversiteit Groningen - HISTORISCH
B Chemie B Chemistry ~ Saxion Hogeschool Deventer - HISTORISCH
B Scheikunde B Chemistry ~ Universiteit Leiden - HISTORISCH
B Scheikunde (joint degree) B Chemistry (joint degree) ~ Universiteit van Amsterdam - TOEKOMST
B Chinastudies B Chinese Studies ~ Universiteit Leiden - ACTUEEL
B Circus and Performance Art B Circus and Performance Art ~ Fontys Hogescholen Tilburg - HISTORISCH
B Circus Arts B Circus Arts ~ Codarts, Hogeschool voor de Kunsten - HISTORISCH
B Civiele Techniek B Civil Engineering ~ Christelijke Hogeschool Windesheim - HISTORISCH
B Griekse en Latijnse Taal en Cultuur B Classics ~ Universiteit Leiden - ACTUEEL
B Climate & Management B Climate & Management ~ De Haagse Hogeschool - HISTORISCH
B Klinische Technologie B Clinical Technology ~ Universiteit Twente - HISTORISCH
B Klinische Technologie (joint degree) B Clinical Technology (joint degree) ~ Universiteit Leiden - ACTUEEL
B Kust en Zee Management B Coastal Zone Management ~ Van Hall Instituut - HISTORISCH
B Commercieel Management B Commercial Management ~ Hogeschool Zuyd - HISTORISCH
B Communicatie B Communication ~ Christelijke Hogeschool Windesheim - HISTORISCH
B Communication and Multimedia Design B Communication & Multimedia Design ~ Avans Hogeschool Breda-Tilburg - HISTORISCH
B Communicatie- en Informatiewetenschappen B Communication and Information Studies ~ Vrije Universiteit Amsterdam - ACTUEEL
B Communicatiewetenschap B Communication Science ~ Universiteit Twente - HISTORISCH
B Communicatiewetenschappen B Communication Sciences ~ Wageningen University - ACTUEEL
B Communicatiesystemen B Communication Systems ~ Hanzehogeschool Groningen - HISTORISCH
B Technische Informatica B Computer Science ~ Christelijke Hogeschool Windesheim - HISTORISCH
B Computer Science B Computer Science ~ Vrije Universiteit Amsterdam - HISTORISCH
B Technische Informatica B Computer Science & Engineering ~ Technische Universiteit Delft - HISTORISCH
B Informatica B Computing Science ~ Universiteit Leiden - HISTORISCH
B Bouwtechnische Bedrijfskunde B Construction Management ~ Avans Hogeschool Breda-Tilburg - HISTORISCH
B Counselling B Counselling ~ Stichting NTI Hogeschool - ACTUEEL
B Creative Media and Game Technologies B Creative Media and Game Technologies ~ Hogeschool voor de Kunsten Utrecht - ACTUEEL
B Criminologie B Criminology ~ Vrije Universiteit Amsterdam - ACTUEEL
B Culturele en Maatschappelijke Vorming B Cultural and Social Development ~ Christelijke Hogeschool Windesheim - HISTORISCH
B Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie B Cultural Anthropology and Development Sociology ~ Universiteit Leiden - HISTORISCH
B Cultureel Erfgoed B Cultural Heritage ~ Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten - HISTORISCH
B Culturele Informatiewetenschap B Cultural Information Studies ~ Universiteit van Amsterdam - HISTORISCH
B Algemene Cultuurwetenschappen B Cultural Studies ~ Universiteit van Amsterdam - HISTORISCH
B Dans B Dance ~ Codarts, Hogeschool voor de Kunsten - HISTORISCH
B Docent Dans B Dance in Education ~ Hogeschool Helicon - HISTORISCH
B Delta Management B Delta Management ~ Hogeschool Zeeland - HISTORISCH
B Mondzorgkunde B Dental Hygiene ~ Hanzehogeschool Groningen - HISTORISCH
B Tandheelkunde B Dentistry ~ Rijksuniversiteit Groningen - HISTORISCH
B Vormgeving B Design ~ Hogeschool voor de Kunsten Utrecht - HISTORISCH
B Nederlandse Taal en Cultuur B Dutch Language and Culture ~ Universiteit van Amsterdam - HISTORISCH
B Nederlandkunde/Dutch Studies B Dutch Studies ~ Universiteit Leiden - ACTUEEL
B Aardwetenschappen B Earth Sciences ~ Universiteit Utrecht - HISTORISCH
B E-commerce Marketing Sales B E-commerce Marketing Sales ~ Hogeschool TIO - ACTUEEL
B Econometrie en Operationele Research B Econometrics and Operations Research ~ Rijksuniversiteit Groningen - HISTORISCH
B Economie B Economics ~ Radboud Universiteit Nijmegen - HISTORISCH
B Economie en Bedrijfskunde B Economics and Business Administration ~ Universiteit van Amsterdam - HISTORISCH
B Economie en Bedrijfseconomie B Economics and Business Economics ~ Rijksuniversiteit Groningen - HISTORISCH
B Economie en Beleid B Economics and Governance ~ Wageningen Universiteit - HISTORISCH
B Economie en Informatica B Economics and Informatics ~ Erasmus Universiteit Rotterdam - HISTORISCH
B Educatie en Kennismanagement Groene Sector B Education and Knowledge Management in the Land Based Sector ~ Stoas Hogeschool - HISTORISCH
B Opleiding tot leraar Basisonderwijs B Education in Primary Schools (4-12) ~ Thomas More Hogeschool - ACTUEEL
B Opleiding tot leraar Basisonderwijs B Education in Primary Schools (age 4 - 12) ~ Saxion Hogeschool Deventer - HISTORISCH
B Opleiding tot leraar Basisonderwijs B Education in Primary Schools (age 4-12) ~ Saxion Hogeschool - TOEKOMST
B Opleidingskunde B Education Science ~ Hogeschool van Arnhem en Nijmegen - HISTORISCH
B Pedagogisch Management Kinderopvang B Educational Management Childcare ~ Christelijke Hogeschool Windesheim - HISTORISCH
B Onderwijskunde B Educational Sciences ~ Universiteit Utrecht - HISTORISCH
B Pedagogiek B Educational Theory ~ Christelijke Hogeschool Windesheim - HISTORISCH
B Elektrotechniek B Electrical and Electronic Engineering ~ Christelijke Hogeschool Windesheim - HISTORISCH
B Energie- en Procestechnologie (AOT) B Energy and Processtechnology (AOT) ~ HZ University of Applied Sciences - ACTUEEL
B Engineering B Engineering ~ HZ University of Applied Sciences - ACTUEEL
B Technische Natuurkunde B Engineering Physics ~ Fontys Hogescholen Eindhoven - HISTORISCH
B Engineering, Design and Innovation B Engineering, Design & Innovation ~ Christelijke Hogeschool Windesheim - HISTORISCH
B Engelse Taal en Cultuur B English Language and Culture ~ Universiteit van Amsterdam - HISTORISCH
B Milieukunde B Environment ~ Saxion Hogeschool Deventer - HISTORISCH
B Milieugerichte Materiaaltechnologie B Environmental Science (for Technology) ~ Avans Hogeschool Breda-Tilburg - HISTORISCH
B Milieu-natuurwetenschappen B Environmental Sciences ~ Universiteit Utrecht - HISTORISCH
B Milieukunde B Environmental Sciences ~ Wageningen Universiteit - HISTORISCH
B Milieuwetenschappen B Environmental Sciences ~ Wageningen University - HISTORISCH
B Milieu-maatschappijwetenschappen B Environmental Social Sciences ~ Universiteit Utrecht - HISTORISCH
B Milieutechnologie B Environmental Technology ~ Saxion Hogeschool Deventer - HISTORISCH
B Europese Talen en Culturen B European Languages and Cultures ~ Rijksuniversiteit Groningen - ACTUEEL
B Europese Studies B European Studies ~ Universiteit Maastricht - HISTORISCH
B Hogere Europese Beroepen Opleiding B European Studies ~ Noordelijke Hogeschool Leeuwarden - HISTORISCH
B European Studies B European Studies ~ NHL Hogeschool - HISTORISCH
B Facility Management B Facility Management ~ Saxion Hogeschool Deventer - HISTORISCH
B Technische Commerciële Confectiekunde B Fashion and Technology ~ Hogeschool van Amsterdam - HISTORISCH
B Fashion & Textile Technologies B Fashion and Textile Technologies ~ Saxion Hogeschool - ACTUEEL
B Film- en Literatuurwetenschap B Film and Literary Studies ~ Universiteit Leiden - ACTUEEL
B Film en Televisie B Film and Television ~ Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten - HISTORISCH
B Bedrijfseconomie B Finance and Control ~ Saxion Hogeschool Deventer - HISTORISCH
B Financial Services Management B Financial Services Management ~ Christelijke Hogeschool Windesheim - HISTORISCH
B Autonome Beeldende Kunst B Fine Art ~ Hogeschool voor de Kunsten Utrecht - HISTORISCH
B Docent Beeldende Kunst  en Vormgeving B Fine Art and Design in Education ~ Hogeschool voor de Kunsten Utrecht - HISTORISCH
B Fiscale Economie B Fiscal Economics ~ Fontys Hogescholen Eindhoven - HISTORISCH
B Fiscaal Recht en Economie B Fiscal Law and Economics ~ Fontys Hogescholen - HISTORISCH
B Food and Business B Food and Business ~ Hanzehogeschool Groningen - HISTORISCH
B Food Design and Innovation B Food Design and Innovation ~ HAS Den Bosch - HISTORISCH
B Food Innovation B Food Innovation ~ HAS Hogeschool - TOEKOMST
B Voedingsmiddelentechnologie B Food Technology ~ HAS Den Bosch - HISTORISCH
B Levensmiddelentechnologie B Food Technology ~ Wageningen Universiteit - HISTORISCH
B Forensisch Onderzoek B Forensic Science ~ Saxion Hogeschool - HISTORISCH
B Bos- en Natuurbeheer B Forest and Nature Conservation ~ Wageningen Universiteit - HISTORISCH
B Bos- en Natuurbeheer B Forestry and Nature Management ~ Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein - HISTORISCH
B Franse Taal en Cultuur B French Language and Culture ~ Universiteit van Amsterdam - HISTORISCH
B Future Planet Studies B Future Planet Studies ~ Universiteit van Amsterdam - ACTUEEL
B Game Architecture and Design B Game Architecture & Design ~ NHTV internationale hogeschool Breda - HISTORISCH
B Tuin- en Landschapsinrichting B Garden and Landscape Architecture ~ Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein - HISTORISCH
B Taalwetenschap B General Linguistics ~ Universiteit van Amsterdam - HISTORISCH
B Geo Media & Design B Geo Media & Design ~ HAS Den Bosch - HISTORISCH
B Geodesie B Geodesy/Geo-Informatics ~ Hogeschool Utrecht - HISTORISCH
B Geografie, Planologie en Milieu B Geography, Spatial Planning and Environment ~ Radboud Universiteit Nijmegen - HISTORISCH
B Duitse Taal en Cultuur B German Language and Culture ~ Universiteit van Amsterdam - HISTORISCH
B Global Sustainability Science B Global Sustainability Science ~ Universiteit Utrecht - TOEKOMST
B Grafimediatechnologie B Grafimediatechnology ~ Hogeschool Rotterdam - HISTORISCH
B Griekse en Latijnse Taal en Cultuur B Greek and Latin Language and Culture ~ Universiteit van Amsterdam - HISTORISCH
B Griekse en Latijnse Taal en Cultuur B Greek and Latin Languages and Cultures ~ Vrije Universiteit Amsterdam - ACTUEEL
B Greenport Business & Retail B Greenport Business & Retail ~ Hogeschool INHOLLAND - HISTORISCH
B Gezondheid en Maatschappij B Health and Society ~ Wageningen University - HISTORISCH
B Management in de Zorg B Health Care Management ~ Saxion Hogeschool Deventer - HISTORISCH
B Gezondheidszorg Technologie B Health Care Technology ~ Avans Hogeschool Breda-Tilburg - HISTORISCH
B Mens en Techniek B Health Technology ~ Avans Hogeschool - ACTUEEL
B Hebreeuwse Taal en Cultuur B Hebrew Language and Culture ~ Universiteit van Amsterdam - HISTORISCH
B Geschiedenis B History ~ Erasmus Universiteit Rotterdam - ACTUEEL
B Tuinbouw en Akkerbouw B Horticultue and Arable Farming ~ Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein - HISTORISCH
B Tuinbouw & Agribusiness B Horticulture & Agribusiness ~ Hogeschool INHOLLAND - ACTUEEL
B Tuinbouw en Akkerbouw B Horticulture and Arable Farming ~ Christelijke Agrarische Hogeschool - HISTORISCH
B Hospitality & Events Management B Hospitality & Events Management ~ Business School Notenboom - ACTUEEL
B Hoger Hotelonderwijs B Hotel Management ~ Saxion Hogeschool Deventer - HISTORISCH
B Sociale Geografie en Planologie B Human Geography and Urban and Regional Planning ~ Rijksuniversiteit Groningen - HISTORISCH
B Bewegingstechnologie B Human Kinetic Technology ~ Haagse Hogeschool / TH Rijswijk - HISTORISCH
B Bewegingswetenschappen B Human Movement Sciences ~ Rijksuniversiteit Groningen - HISTORISCH
B Personeel en Arbeid B Human Resource Management ~ Saxion Hogeschool Deventer - HISTORISCH
B Human Resource Management B Human Resource Management ~ Christelijke Hogeschool Windesheim - ACTUEEL
B Human Technology B Human Technology ~ Hanzehogeschool Groningen - HISTORISCH
B Ocean Technology B Hydrographic Surveyor ~ Noordelijke Hogeschool Leeuwarden - HISTORISCH
B Technische Wiskunde B Industrial and Applied Mathematics ~ Rijksuniversiteit Groningen - HISTORISCH
B Industriële Automatisering B Industrial Automation ~ Hogeschool Utrecht - HISTORISCH
B Industrieel Ontwerpen B Industrial Design ~ Technische Universiteit Delft - HISTORISCH
B Industrieel Produkt Ontwerpen B Industrial Design Engineering ~ Christelijke Hogeschool Windesheim - HISTORISCH
B Industrieel Product Ontwerpen B Industrial Design Engineering ~ Christelijke Hogeschool Windesheim - ACTUEEL
B Technische Bedrijfskunde B Industrial Engineering ~ Technische Universiteit Eindhoven - ACTUEEL
B Technische Bedrijfskunde B Industrial Engineering & Management ~ Saxion Hogeschool Deventer - HISTORISCH
B Technische Bedrijfskunde B Industrial Engineering & Management Science ~ Rijksuniversiteit Groningen - HISTORISCH
B Technische Bedrijfskunde B Industrial engineering and management ~ PBNA-HBO - ACTUEEL
B Commercieel Ingenieur B Industrial Marketing ~ Haagse Hogeschool / TH Rijswijk - HISTORISCH
B HBO-ICT B Information & Communication Technology ~ HZ University of Applied Sciences - HISTORISCH
B Information Management B Information Management ~ Hogeschool Zuyd - HISTORISCH
B Informatiekunde B Information Science ~ Rijksuniversiteit Groningen - HISTORISCH
B Information Security Management B Information Security Management ~ Haagse Hogeschool / TH Rijswijk - HISTORISCH
B Informatiedienstverlening en -management B Information Services & Management ~ Saxion Hogeschool Deventer - HISTORISCH
B Informatica B Information Technology ~ Christelijke Hogeschool Windesheim - HISTORISCH
B Technische Innovatiewetenschappen B Innovation Sciences ~ Technische Universiteit Eindhoven - HISTORISCH
B Algemene Sociale Wetenschappen B Interdisciplinary Social Sciences ~ Universiteit Utrecht - HISTORISCH
B Internationaal en Europees Recht B International and European Law ~ Rijksuniversiteit Groningen - HISTORISCH
B Toegepaste Bedrijfskunde B International Applied Business Administration ~ Stenden Hogeschool - ACTUEEL
B BBA Bedrijfskunde B International Bachelor of Business Administration ~ Business School Notenboom - ACTUEEL
B International Business B International Business ~ Hogeschool Zuyd - HISTORISCH
B International Business & Entrepreneurship B International Business & Entrepreneurship ~ EuroCollege Hogeschool, Dutch International Management University - HISTORISCH
B International Business and Languages B International Business and Languages ~ Christelijke Hogeschool Windesheim - HISTORISCH
B International Business and Management Studies B International Business and Management Studies ~ Saxion Hogeschool Deventer - HISTORISCH
B International Business Innovation Studies B International Business Innovation Studies ~ Hogeschool INHOLLAND - ACTUEEL
B International Business Management B International Business Management ~ Hogeschool TIO - ACTUEEL
B International Development Management B International Development Management ~ Hogeschool Van Hall Larenstein - ACTUEEL
B Internationale Ontwikkelingsstudies B International Development Studies ~ Wageningen Universiteit - HISTORISCH
B International Food & Agribusiness B International Food & Agribusiness ~ HAS Den Bosch - HISTORISCH
B International Fresh Business Management B International Fresh Business Management ~ Fontys Hogescholen - ACTUEEL
B Hoger Hotelonderwijs B International Hospitality Management ~ Stenden Hogeschool - ACTUEEL
B Internationaal Land- en Waterbeheer B International Land and Water Management ~ Wageningen Universiteit - HISTORISCH
B Vrijetijdwetenschappen B International Leisure Sciences ~ NHTV internationale hogeschool Breda - HISTORISCH
B International Maintenance Management (joint degree) B International Maintenance Management (joint degree) ~ Avans Hogeschool Breda-Tilburg - HISTORISCH
B Internationale Betrekkingen en Internationale Organisatie B International Relations and International Organization ~ Rijksuniversiteit Groningen - ACTUEEL
B International Studies B International Studies ~ Universiteit Leiden - ACTUEEL
B Islamstudies B Islamic Studies ~ Universiteit Leiden - ACTUEEL
B Italiaanse Taal en Cultuur B Italian Language and Culture ~ Universiteit van Amsterdam - HISTORISCH
B Japanstudies B Japanese Studies ~ Universiteit Leiden - ACTUEEL
B Journalistiek B Journalism ~ Christelijke Hogeschool Windesheim - HISTORISCH
B Kennistechnologie B Knowledge Engineering ~ Universiteit Maastricht - HISTORISCH
B Koreastudies B Korean Studies ~ Universiteit Leiden - ACTUEEL
B Laboratoriumtechniek B Laboratory Technique ~ Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein - HISTORISCH
B Land- en Watermanagement B Land and Water Management ~ Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein - HISTORISCH
B Landscape and Environment Management B Landscape and Environment Management ~ Hogeschool INHOLLAND - HISTORISCH
B Landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning B Landscape, Architecture and Planning ~ Wageningen Universiteit - HISTORISCH
B Latijns-Amerikastudies B Latin American Studies ~ Universiteit Leiden - ACTUEEL
B Latijnse Taal en Cultuur B Latin Language and Culture ~ Universiteit van Amsterdam - HISTORISCH
B Rechtsgeleerdheid B Law ~ Universiteit van Amsterdam - HISTORISCH
B HBO - Rechten B Laws ~ Christelijke Hogeschool Windesheim - HISTORISCH
B Hogere Juridische Opleiding B Laws ~ Saxion Hogeschool Enschede - HISTORISCH
B Rechten B Laws ~ Hogeschool NCOI - ACTUEEL
B Leisure Management B Leisure Management ~ NHTV internationale hogeschool Breda - TOEKOMST
B Vrijetijdsmanagement B Leisure Management ~ NHTV internationale hogeschool Breda - HISTORISCH
B Liberal Arts and Sciences B Liberal Arts and Sciences ~ Erasmus Universiteit Rotterdam - HISTORISCH
B Liberal Arts and Sciences (joint degree) B Liberal Arts and Sciences (joint degree) ~ Universiteit van Amsterdam - HISTORISCH
B Bio-exact B Life Sciences ~ Universiteit van Amsterdam - HISTORISCH
B Lifestyle B Lifestyle ~ Fontys Hogescholen - HISTORISCH
B Taalwetenschap B Linguistics ~ Universiteit Leiden - ACTUEEL
B Literatuurwetenschap B Literary Studies ~ Universiteit van Amsterdam - HISTORISCH
B Literatuur en Samenleving B Literature and Society ~ Vrije Universiteit Amsterdam - ACTUEEL
B Logistics Engineering B Logistics Engineering ~ Christelijke Hogeschool Windesheim - ACTUEEL
B Logistiek en Economie B Logistics Management (Economics) ~ Christelijke Hogeschool Windesheim - HISTORISCH
B Logistiek en Technische Vervoerskunde B Logistics Management (Engineering) ~ Christelijke Hogeschool Windesheim - HISTORISCH
B Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen B Management and Consumer Studies ~ Wageningen Universiteit - HISTORISCH
B Management van de Leefomgeving B Management of the Living Environment ~ HAS Hogeschool - ACTUEEL
B Maritieme Techniek B Marine Technology ~ Technische Universiteit Delft - HISTORISCH
B Maritiem Officier B Maritime Officer ~ Hogeschool Zeeland - HISTORISCH
B Maritieme Techniek B Maritime Technology ~ NHL Hogeschool - ACTUEEL
B Commerciële Economie B Marketing ~ Saxion Hogeschool Deventer - HISTORISCH
B Toegepaste Wiskunde B Mathematical Engineering ~ NHL Hogeschool - ACTUEEL
B Wiskunde B Mathematics ~ Universiteit Leiden - HISTORISCH
B Bedrijfswiskunde B Mathematics and Applications ~ Noordelijke Hogeschool Leeuwarden - HISTORISCH
B Werktuigbouwkunde B Mechanical Engineering ~ Christelijke Hogeschool Windesheim - HISTORISCH
B Mechatronica B Mechatronic Engineering ~ Avans Hogeschool Breda-Tilburg - HISTORISCH
B Mechatronica B Mechatronics ~ Avans Hogeschool - ACTUEEL
B Media en Entertainment Management B Media & Entertainment Management ~ NHTV internationale hogeschool Breda - HISTORISCH
B Media en Cultuur B Media and Culture ~ Universiteit van Amsterdam - HISTORISCH
B Media en informatie B Media and information ~ Universiteit van Amsterdam - ACTUEEL
B Media en Cultuur B Media Studies ~ Rijksuniversiteit Groningen - ACTUEEL
B Mediatechnologie B Media Technology ~ Hogeschool Rotterdam - HISTORISCH
B Media, Kunst, Design en Architectuur B Media, Art, Design and Achitecture ~ Vrije Universiteit Amsterdam - ACTUEEL
B Media, Informatie en Communicatie B Media, Information & Communication ~ Saxion Hogeschool Enschede - HISTORISCH
B Medisch Ingenieur B Medical Engineer ~ Hogeschool INHOLLAND - HISTORISCH
B Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken B Medical Imaging and Radiation Therapy ~ Fontys Hogescholen Eindhoven - HISTORISCH
B Medische Informatiekunde B Medical Informatics ~ Universiteit van Amsterdam - HISTORISCH
B Medische Natuurwetenschappen B Medical Natural Sciences ~ Vrije Universiteit Amsterdam - HISTORISCH
B Geneeskunde B Medicine ~ Universiteit Leiden - HISTORISCH
B Opleiding tot Oefentherapeut-Mensendieck B Mensendieck Kinetics Therapy ~ Hogeschool van Amsterdam - HISTORISCH
B Midden-Oostenstudies B Middle Eastern Studies ~ Universiteit Leiden - ACTUEEL
B Verloskunde B Midwifery ~ Hogeschool Rotterdam - HISTORISCH
B Nieuwgriekse Taal en Cultuur B Modern Greek Language and Culture ~ Universiteit van Amsterdam - HISTORISCH
B Moleculaire Levenswetenschappen B Molecular Life Sciences ~ Wageningen Universiteit - HISTORISCH
B Muziek B Music ~ Hogeschool voor de Kunsten Utrecht - HISTORISCH
B Docent Muziek B Music in Education ~ Hogeschool voor de Kunsten Utrecht - HISTORISCH
B Muziektherapie B Music Therapy ~ ArtEZ - HISTORISCH
B Muziekwetenschap B Musicology ~ Universiteit van Amsterdam - HISTORISCH
B Nanobiologie (joint degree) B Nanobiology (joint degree) ~ Erasmus Universiteit Rotterdam - ACTUEEL
B Beta-gamma B Natural and Social Sciences ~ Universiteit van Amsterdam - HISTORISCH
B Bèta-gamma B Natural and Social Sciences ~ Universiteit van Amsterdam - HISTORISCH
B Natuurwetenschappen B Natural Sciences ~ Radboud Universiteit Nijmegen - HISTORISCH
B Scheepsbouwkunde B Naval Architecture ~ Noordelijke Hogeschool Leeuwarden - HISTORISCH
B Scheepsbouwkunde / Maritieme Techniek B Naval Architecture / Maritime Engineering ~ STC-Group - ACTUEEL
B Netwerk Infrastructuur Design B Network Infrastructure Design ~ Hogeschool Zuyd - HISTORISCH
B Notarieel Recht B Notarial Law ~ Universiteit Leiden - HISTORISCH
B Opleiding tot Verpleegkundige B Nursing ~ Saxion Hogeschool Deventer - HISTORISCH
B Voeding en Diëtetiek B Nutrition and Dietetics ~ Hanzehogeschool Groningen - HISTORISCH
B Voeding en Gezondheid B Nutrition and Health ~ Wageningen Universiteit - HISTORISCH
B Opleiding voor Ergotherapie B Occupational Therapy ~ Hogeschool Rotterdam - HISTORISCH
B Office Management B Office Management ~ Stenden hogeschool, voorheen Christelijke Hogeschool Nederland - HISTORISCH
B AOT - Techniek B Operational Technology ~ Hogeschool Zeeland - HISTORISCH
B Optometrie B Optometry ~ Hogeschool Utrecht - HISTORISCH
B Oriëntaalse Talen en Communicatie B Oriental Languages & Communication ~ Hogeschool Zuyd - HISTORISCH
B Orthopedische Technologie B Orthopaedic Engineering ~ Fontys Hogescholen Eindhoven - HISTORISCH
B Orthoptie B Orthoptics ~ Hogeschool Utrecht - HISTORISCH
B Pedagogische Wetenschappen B Pedagogical Sciences ~ Universiteit Leiden - HISTORISCH
B Pensions B Pensions ~ Oysterwyck Hogeschool B.V. - ACTUEEL
B Pensions and Life Assurance B Pensions and Life Assurance ~ Oysterwyck Hogeschool B.V. - HISTORISCH
B People and Business Management B People and Business Management ~ Hogeschool Zuyd - HISTORISCH
B Farmakunde B Pharmaceutical Business Administration ~ Hogeschool Utrecht - HISTORISCH
B Farmaceutische Wetenschappen B Pharmaceutical Sciences ~ Rijksuniversiteit Groningen - HISTORISCH
B Wijsbegeerte B Philosophy ~ Universiteit van Amsterdam - HISTORISCH
B Philosophy, Politics and Economics B Philosophy, Politics and Economics ~ Vrije Universiteit Amsterdam - TOEKOMST
B Natuurkunde B Physics ~ Universiteit Leiden - HISTORISCH
B Natuur- en Sterrenkunde B Physics and Astronomy ~ Universiteit Utrecht - HISTORISCH
B Natuur- en Sterrenkunde (joint degree) B Physics and Astronomy (joint degree) ~ Universiteit van Amsterdam - TOEKOMST
B Opleiding tot Fysiotherapeut B Physiotherapy ~ Avans Hogeschool Breda-Tilburg - HISTORISCH
B Plantenwetenschappen B Plant Sciences ~ Wageningen Universiteit - HISTORISCH
B Opleiding Podotherapie B Podiatry ~ Fontys Hogescholen Eindhoven - HISTORISCH
B Politicologie B Political Science ~ Universiteit Leiden - HISTORISCH
B Politics, Psychology, Law and Economics B Politics, Psychology, Law and Economics ~ Universiteit van Amsterdam - HISTORISCH
B Functiegerichte Bachelor in Toerisme en Recreatie B Profession-Oriented Tourism and Recreation ~ NHTV internationale hogeschool Breda - HISTORISCH
B Psychobiologie B Psychobiology ~ Universiteit van Amsterdam - HISTORISCH
B Psychologie B Psychology ~ Universiteit Leiden - HISTORISCH
B Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie B Psychomotor Therapy/Psychomotricity ~ Christelijke Hogeschool Windesheim - HISTORISCH
B Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie B Psychomotoric Therapy/Psychomotricity ~ Christelijke Hogeschool Windesheim - HISTORISCH
B Bestuurskunde/Overheidsmanagement B Public Administration ~ Avans Hogeschool - HISTORISCH
B Bestuurs- en Organisatiewetenschap B Public Administration and Organisation Science ~ Universiteit Utrecht - HISTORISCH
B Bestuurskunde B Public Administration Science ~ Universiteit Leiden - HISTORISCH
B Gezondheid en Maatschappij B Public Health and Society ~ Wageningen Universiteit - HISTORISCH
B Vastgoed en Makelaardij B Real Estate Management ~ Fontys Hogescholen Eindhoven - HISTORISCH
B Religiestudies B Religious Studies ~ Universiteit van Amsterdam - HISTORISCH
B Religiewetenschappen B Religious Studies ~ Universiteit van Amsterdam - ACTUEEL
B Roemeense Taal en Cultuur B Romanian Language and Culture ~ Universiteit van Amsterdam - HISTORISCH
B Plattelandsvernieuwing B Rural Innovation ~ Christelijke Agrarische Hogeschool - HISTORISCH
B Russische Studies B Russian Studies ~ Universiteit Leiden - ACTUEEL
B Scandinavische Talen en Culturen B Scandinavian Languages and Cultures ~ Universiteit van Amsterdam - HISTORISCH
B Security Management B Security Management ~ Saxion Hogeschool Deventer - HISTORISCH
B Huidtherapie B Skin Therapy ~ Hogeschool Utrecht - HISTORISCH
B Slavische Talen en Culturen B Slavonic Language and Culture ~ Universiteit van Amsterdam - HISTORISCH
B Small Business and Retail Management B Small Business & Retail Management ~ Saxion Hogeschool Deventer - HISTORISCH
B Small Business en Retail Management B Small Business & Retail Management ~ Avans Hogeschool Breda-Tilburg - HISTORISCH
B Small Business and Retail Management B Small Business and Retail Management ~ Saxion Hogeschool - HISTORISCH
B Sociaal Pedagogische Hulpverlening B Social Educational Care ~ Christelijke Hogeschool Windesheim - HISTORISCH
B Sociaal-Juridische Dienstverlening B Social Legal Services ~ Stichting Hogeschool Leiden - HISTORISCH
B SZ-Professional B Social Security ~ Hogeschool ProgreSZ - HISTORISCH
B Social Work B Social Work ~ HZ University of Applied Sciences - HISTORISCH
B Sociaal Pedagogische Hulpverlening B Social Work ~ Hogeschool NCOI - ACTUEEL
B Maatschappelijk Werk en Dienstverlening B Social Work and Social Services ~ Christelijke Hogeschool Windesheim - HISTORISCH
B Sociologie B Sociology ~ Rijksuniversiteit Groningen - HISTORISCH
B Bodem, Water, Atmosfeer B Soil, Water, Atmosphere ~ Wageningen Universiteit - HISTORISCH
B Zuid- en Zuidoost-Aziëstudies B South and Southeast Asian Studies ~ Universiteit Leiden - HISTORISCH
B Spaanse Taal en Cultuur B Spanish Language and Culture ~ Universiteit van Amsterdam - HISTORISCH
B Ruimtelijke Ontwikkeling B Spatial Development ~ Christelijke Hogeschool Windesheim - ACTUEEL
B Opleiding voor Logopedie B Speech and Language Therapy ~ Christelijke Hogeschool Windesheim - HISTORISCH
B Sport en Bewegingseducatie B Sports and Movement ~ HZ University of Applied Sciences - ACTUEEL
B Sport en Bewegingseducatie B Sports and Physical Education ~ Hogeschool Zeeland - HISTORISCH
B Sport en Bewegen B Sports and Physical Exercise ~ Christelijke Hogeschool Windesheim - HISTORISCH
B Sport, Gezondheid en Management B Sports, Health and Management ~ Hanzehogeschool Groningen - HISTORISCH
B Sport, Management en Ondernemen B Sports, Management & Business ~ Hogeschool van Amsterdam - HISTORISCH
B Technische Bestuurskunde B Systems Engineering, Policy Analysis & Management ~ Technische Universiteit Delft - HISTORISCH
B Fiscale Economie B Tax Economics ~ Tilburg University - ACTUEEL
B Fiscaal Recht B Tax Law ~ Universiteit Leiden - HISTORISCH
B Fiscaal Recht en Economie B Tax Law and Economics ~ Hogeschool Rotterdam - ACTUEEL
B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in xxx B Teacher Education in xxx ~ Hogeschool van Amsterdam - HISTORISCH
B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Motorvoertuigentechniek I en II B Teacher Education in Automotive Technology ~ Christelijke Hogeschool Windesheim - HISTORISCH
B Docent Informatie en Communicatie Technologie B Teacher Education in Information & Communication Technology ~ Christelijke Hogeschool Windesheim - HISTORISCH
B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Installatietechniek I en II B Teacher Education in Installation Technology ~ Christelijke Hogeschool Windesheim - HISTORISCH
B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Islamgodsdienst B Teacher Education in Islamic Studies ~ Hogeschool INHOLLAND - HISTORISCH
B Tweedegraads lerarenopleiding Nederlandse Gebarentaal (NGT)/Tolken Opleiding B Teacher Education in Sign Language of the Netherlands (SLN)/ SLN Interpreter ~ Hogeschool Utrecht - HISTORISCH
B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in xxx B Teacher Education in xxx ~ Stichting Hogeschool Leiden - HISTORISCH
B Opleiding tot Leraar Nederlandse Gebarentaal (NGT) / Bacheloropleiding tot Tolk NGT B Teacher Sign Language of the Netherlands (SLN)/ Bachelor SLN Interpreter ~ Hogeschool Utrecht - HISTORISCH
B Technology and Liberal Arts & Sciences B Technology and Liberal Arts & Sciences ~ Universiteit Twente - ACTUEEL
B Telematica B Telematics ~ Universiteit Twente - HISTORISCH
B Technische Commerciële Textielkunde B Textile Engineering and Management ~ Saxion Hogeschool Enschede - HISTORISCH
B Technische Commerciële Textielkunde B Textiles and Fashion ~ Saxion Hogeschool Enschede - HISTORISCH
B Theater B Theatre ~ Hogeschool voor de Kunsten Utrecht - HISTORISCH
B Docent Drama B Theatre in Education ~ Hogeschool voor de Kunsten Utrecht - HISTORISCH
B Docent Theater B Theatre in Education ~ Hogeschool voor de Kunsten Utrecht - HISTORISCH
B Theaterwetenschap B Theatre Studies ~ Universiteit van Amsterdam - HISTORISCH
B Godsdienst-pastoraal Werk B Theology ~ Christelijke Hogeschool Windesheim - HISTORISCH
B Tourism B Tourism ~ Wageningen University - HISTORISCH
B Tourism (joint degree) B Tourism (joint degree) ~ Wageningen University - ACTUEEL
B Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs B Tourism Management ~ Saxion Hogeschool Deventer - HISTORISCH
B Trade Management gericht op Azië B Trade Management for Asia ~ Hogeschool Rotterdam - HISTORISCH
B Mobiliteit B Traffic and Transport Management ~ Christelijke Hogeschool Windesheim - HISTORISCH
B Verkeerskunde B Traffic Engineering ~ Christelijke Hogeschool Windesheim - HISTORISCH
B Vertaalacademie B Translation and Interpreting ~ Hogeschool Zuyd - HISTORISCH
B Ruimtelijke Ordening en Planologie B Urban and Regional Planning ~ Saxion Hogeschool Deventer - HISTORISCH
B Stedenbouwkundig Ontwerpen B Urban Design ~ Saxion Hogeschool Deventer - HISTORISCH
B Diergeneeskunde B Veterinary Medicine ~ Universiteit Utrecht - HISTORISCH
B Vitaliteitsmanagement & Toerisme B Vitality & Tourism Management ~ Hogeschool Zeeland - HISTORISCH
B Watermanagement B Water Management ~ HZ University of Applied Sciences - ACTUEEL
B Aquatische Ecotechnologie B Water Management ~ Hogeschool Zeeland - HISTORISCH
Voortgezette Opleiding Danstherapie Dance Therapy ~ Codarts, Hogeschool voor de Kunsten - HISTORISCH
Film en t.v. (tweede fase-opleiding) Film and Television ~ Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten - HISTORISCH
M Accountancy and Control M Accountancy and Control ~ Universiteit van Amsterdam - ACTUEEL
M Accounting and Auditing M Accounting and Auditing ~ Hogeschool Utrecht - ACTUEEL
M Actuarial Science and Mathematical Finance M Actuarial Science and Mathematical Finance ~ Universiteit van Amsterdam - ACTUEEL
M Advanced Health Informatics Practice M Advanced Health Informatics Practice ~ Hogeschool INHOLLAND - HISTORISCH
M Advanced Nursing Practice M Advanced Nursing Practice ~ Fontys Hogescholen Eindhoven - HISTORISCH
M Advanced Studies in European and International Human Rights Law M Advanced Studies in European and International Human Rights Law ~ Universiteit Leiden - ACTUEEL
M Advanced Studies in European Tax Law M Advanced Studies in European Tax Law ~ Universiteit Leiden - ACTUEEL
M Advanced Studies in International Civil and Commercial Law M Advanced Studies in International Civil and Commercial Law ~ Universiteit Leiden - ACTUEEL
M Advanced Studies in Law and Digital Technologies M Advanced Studies in Law and Digital Technologies ~ Universiteit Leiden - ACTUEEL
M Advanced Studies of International Children's Rights M Advanced Studies of International Children's Rights ~ Universiteit Leiden - ACTUEEL
M Afrika Studies M African Studies ~ Universiteit Leiden - HISTORISCH
M Afrika Studies (research) M African Studies (research) ~ Universiteit Leiden - HISTORISCH
M Agribusiness Development M Agribusiness Development ~ Christelijke Agrarische Hogeschool - HISTORISCH
M Agricultural Production Chain Management M Agricultural Production Chain Management ~ Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein - HISTORISCH
M Amsterdam Master's in Medical Anthropology M Amsterdam Master's in Medical Anthropology ~ Universiteit van Amsterdam - HISTORISCH
M Animatie M Animation ~ Avans Hogeschool - ACTUEEL
M Vrije Vormgeving M Applied Arts ~ Gerrit Rietveld Academie - HISTORISCH
M Archeologie M Archaeology ~ Universiteit Leiden - HISTORISCH
M Archeologie (research) M Archaeology (research) ~ Universiteit Leiden - HISTORISCH
M Architectuur M Architecture ~ Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten - HISTORISCH
M Artificial Intelligence M Artificial Intelligence ~ Universiteit van Amsterdam - HISTORISCH
M Kunst- & cultuurwetenschappen M Arts & Culture ~ Universiteit Leiden - HISTORISCH
M Kunst- & cultuurwetenschappen (research) M Arts & Culture (research) ~ Universiteit Leiden - HISTORISCH
M Kunsten, Cultuur en Media M Arts, Culture and Media ~ Rijksuniversiteit Groningen - HISTORISCH
M Azië Studies M Asian Studies ~ Universiteit Leiden - HISTORISCH
M Azië Studies (research) M Asian Studies (research) ~ Universiteit Leiden - HISTORISCH
M Astronomy and Astrophysics M Astronomy and Astrophysics ~ Universiteit van Amsterdam - HISTORISCH
M Berlage Master in Architecture and Urban Design M Berlage Master in Architecture and Urban Design ~ Technische Universiteit Delft - ACTUEEL
M Biobased Materials M Biobased Materials ~ Universiteit Maastricht - ACTUEEL
M Biological Sciences M Biological Sciences ~ Universiteit van Amsterdam - ACTUEEL
M Biologie M Biology ~ Hogeschool Utrecht - HISTORISCH
M Biomedical Sciences M Biomedical Sciences ~ Universiteit van Amsterdam - HISTORISCH
M Brain and Cognitive Sciences (research) M Brain and Cognitive Sciences (research) ~ Universiteit van Amsterdam - ACTUEEL
M Business Administration M Business Administration ~ Universiteit van Amsterdam - ACTUEEL
M Bedrijfskunde M Business Administration ~ Radboud Universiteit Nijmegen - HISTORISCH
M Bedrijfskunde Zorg en Dienstverlening M Business Administration in Health and Services ~ Hogeschool van Arnhem en Nijmegen - ACTUEEL
M Business Economics M Business Economics ~ Universiteit van Amsterdam - ACTUEEL
M Business in Society (research) (joint degree) M Business in Society (research) (joint degree) ~ Universiteit van Amsterdam - ACTUEEL
M Business Studies M Business Studies ~ Universiteit van Amsterdam - HISTORISCH
M Zorgtraject Ontwerp M Care Trajectory Design ~ Hogeschool Utrecht - HISTORISCH
M Career Development M Career Development ~ Fontys Hogescholen Eindhoven - HISTORISCH
M Chemische Wetenschappen M Chemical Sciences ~ Universiteit Utrecht - ACTUEEL
M Chemistry M Chemistry ~ Universiteit van Amsterdam - HISTORISCH
M Chemistry (joint degree) M Chemistry (joint degree) ~ Universiteit van Amsterdam - TOEKOMST
M Child Development and Education (research master) M Child Development and Education (research master) ~ Universiteit van Amsterdam - ACTUEEL
M Choreografie M Choreography ~ Codarts, Hogeschool voor de Kunsten - HISTORISCH
M Oudheidstudies M Classics & Ancient Civilizations ~ Universiteit Leiden - HISTORISCH
M Oudheidstudies (research) M Classics & Ancient Civilizations (research) ~ Universiteit Leiden - HISTORISCH
M Communicatie- & Informatiewetenschappen M Communication & Information Studies ~ Rijksuniversiteit Groningen - HISTORISCH
M Communicatie- & Informatiewetenschappen (research) M Communication & Information Studies (research) ~ Universiteit van Amsterdam - HISTORISCH
M Communicatiewetenschap M Communication Science ~ Universiteit van Amsterdam - HISTORISCH
M Communication Science (research) M Communication Science (research) ~ Universiteit van Amsterdam - HISTORISCH
M Ondernemingsrecht M Company Law ~ Erasmus Universiteit Rotterdam - TOEKOMST
M Computational Science M Computational Science ~ Universiteit van Amsterdam - HISTORISCH
M Computational Science (joint degree) M Computational Science (joint degree) ~ Universiteit van Amsterdam - TOEKOMST
M Conflict Resolution and Governance M Conflict Resolution and Governance ~ Universiteit van Amsterdam - HISTORISCH
M Conservering en Restauratie van Cultureel Erfgoed M Conservation and Restoration of Cultural Heritage ~ Universiteit van Amsterdam - ACTUEEL
M Contemporary Asian Studies M Contemporary Asian Studies ~ Universiteit van Amsterdam - HISTORISCH
M Ondernemingsrecht M Corporate Law ~ Vrije Universiteit Amsterdam - HISTORISCH
M Criminologie M Criminology ~ Vrije Universiteit Amsterdam - ACTUEEL
M Journalistiek in een Crossmediale Nieuwsomgeving M Cross Media Journalism ~ Hogeschool Utrecht - HISTORISCH
M Crossover Creativity M Crossover Creativity ~ Hogeschool voor de Kunsten Utrecht - ACTUEEL
M Culturele Antropologie en Sociologie der Niet-Westerse Samenlevingen M Cultural and Social Anthropology ~ Universiteit van Amsterdam - HISTORISCH
M Customer Management M Customer Management ~ Philipse Business School - ACTUEEL
M Cyber Security M Cyber Security ~ Universiteit Leiden - ACTUEEL
M Danstherapie M Dance Therapy ~ Codarts, Hogeschool voor de Kunsten - HISTORISCH
M Master of Arts Therapies M Dance Therapy ~ Codarts, Hogeschool voor de Kunsten - TOEKOMST
M Opleiding Dovenstudies/ Masteropleiding Leraar Nederlandse Gebarentaal M Deaf Studies / Master Teacher Sign Language of the Netherlands ~ Hogeschool Utrecht - HISTORISCH
M Dovenstudies / Leraar Nederlandse Gebarentaal M Deafstudies/ Teacher Education in Dutch Sign Language ~ Hogeschool Utrecht - HISTORISCH
M Opleiding Dovenstudies/ Masteropleiding Leraar Nederlandse Gebarentaal M Deafstudies/ Teacher Education in Sign Language of the Netherlands ~ Hogeschool Utrecht - HISTORISCH
M Tandheelkunde M Dentistry ~ Universiteit van Amsterdam - HISTORISCH
M Vormgeving M Design ~ Design Academy Eindhoven - HISTORISCH
M Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn M Digital Innovation in Healthcare and Social Work ~ NHL Hogeschool - ACTUEEL
M Nederlands M Dutch ~ Hogeschool Utrecht - HISTORISCH
M Neerlandistiek M Dutch Studies ~ Universiteit Leiden - HISTORISCH
M Neerlandistiek (research) M Dutch Studies (research) ~ Universiteit Utrecht - HISTORISCH
M Earth Sciences M Earth Sciences ~ Universiteit van Amsterdam - HISTORISCH
M Econometrics M Econometrics ~ Universiteit van Amsterdam - ACTUEEL
M Economische Geografie M Economic Geography ~ Rijksuniversiteit Groningen - ACTUEEL
M Economics M Economics ~ Universiteit van Amsterdam - ACTUEEL
M Leren en Innoveren M Education for Professional Learning and Development ~ Stoas Hogeschool - HISTORISCH
M Kunsteducatie M Education in Arts ~ Hogeschool voor de Kunsten Utrecht - HISTORISCH
M Kunsteducatie (joint degree) M Education in Arts (joint degree) ~ NHL Hogeschool - HISTORISCH
M Educational Leadership M Educational Leadership ~ PC Hogeschool Marnix Academie, Lerarenopleiding Basisonderwijs - HISTORISCH
M Onderwijskunde M Educational Science ~ Universiteit van Amsterdam - HISTORISCH
M Onderwijskunde M Educational Sciences ~ Rijksuniversiteit Groningen - ACTUEEL
M Educational Sciences (research master) M Educational Sciences (research master) ~ Universiteit van Amsterdam - HISTORISCH
M Pedagogiek M Educational Theory ~ Noordelijke Hogeschool Leeuwarden - HISTORISCH
M Engineering M Engineering ~ Hogeschool Utrecht - HISTORISCH
M Engels M English ~ Hogeschool Utrecht - HISTORISCH
M Entrepreneurship (joint degree) M Entrepreneurship (joint degree) ~ Universiteit van Amsterdam - ACTUEEL
M Milieu-Maatschappijwetenschappen M Environment and Society Studies ~ Radboud Universiteit Nijmegen - ACTUEEL
M Environment and Society Studies M Environment and Society Studies ~ Radboud Universiteit Nijmegen - TOEKOMST
M Milieuwetenschappen M Environmental Sciences ~ Open Universiteit Nederland - HISTORISCH
M Erasmus Mundus Master Journalism, Media and Globalisation M Erasmus Mundus Master Journalism, Media and Globalisation ~ Universiteit van Amsterdam - HISTORISCH
M Erasmus Mundus Master Journalism, Media and Globalisation (joint degree) M Erasmus Mundus Master Journalism, Media and Globalisation (joint degree) ~ Universiteit van Amsterdam - ACTUEEL
M Erasmus Mundus Master's Program in Public Policy (joint degree) M Erasmus Mundus Master's Program in Public Policy (joint degree) ~ Erasmus Universiteit Rotterdam - ACTUEEL
M European Joint Master's in Strategic Border Management (joint degree) M European Joint Master's in Strategic Border Management (joint degree) ~ Faculteit Militaire Wetenschappen van de Nederlandse Defensie Academie - ACTUEEL
M European Master in Architecture M European Master in Architecture ~ Universiteit Maastricht - ACTUEEL
M European Master in Health Economics and Management (joint degree) M European Master in Health Economics and Management (joint degree) ~ Erasmus Universiteit Rotterdam - ACTUEEL
M European Master in Sustainable Energy System Management M European Master in Sustainable Energy System Management ~ Hanzehogeschool Groningen - ACTUEEL
M Europese Studies M European Studies ~ Rijksuniversiteit Groningen - HISTORISCH
M Europese Studies (joint degree) M European Studies (joint degree) ~ Radboud Universiteit Nijmegen - HISTORISCH
M Evidence Based Innovation in Teaching M Evidence Based Innovation in Teaching ~ Universiteit Maastricht - ACTUEEL
M Evidence Based Practice M Evidence Based Practice ~ Universiteit van Amsterdam - HISTORISCH
M Executive Master in Accounting and Financial Management M Executive Master in Accounting and Financial Management ~ Erasmus Universiteit Rotterdam - ACTUEEL
M Executive Master in Business Administration M Executive Master in Business Administration ~ TSM Business School B.V. - HISTORISCH
M Executive Master in MRI Principles and Applications M Executive Master in MRI Principles and Applications ~ Universiteit Maastricht - ACTUEEL
M Executive Master of Finance and Control M Executive Master of Finance and Control ~ Universiteit van Amsterdam - HISTORISCH
M Executive Master of IT-Auditing M Executive Master of IT-Auditing ~ TiasNimbas Business School - HISTORISCH
M Executive MBA Sport Management M Executive MBA Sport Management ~ Wagner Group - HISTORISCH
M Actuarial Science and Mathematical Finance M Executive Programme Actuarial Science and Mathematical Finance ~ Universiteit van Amsterdam - ACTUEEL
M Bedrijfskunde in Deeltijd M Executive Programme in Management Studies ~ Universiteit van Amsterdam - HISTORISCH
M Expertdocent Beroepsonderwijs M Expert Teacher Vocational Education ~ Christelijke Hogeschool Windesheim - ACTUEEL
M Facility and Real Estate Management M Facility and Real Estate Management ~ Saxion Hogeschool Deventer - HISTORISCH
M Fashion M Fashion ~ ArtEZ - HISTORISCH
M Fashion Design M Fashion Design ~ ArtEZ - ACTUEEL
M Modevormgeving M Fashion Strategy ~ ArtEZ - HISTORISCH
M Fashion Strategy M Fashion Strategy ~ ArtEZ - ACTUEEL
M Finance & Investments M Finance & Investments ~ Erasmus Universiteit Rotterdam - HISTORISCH
M Autonome Beeldende Kunst M Fine Art ~ Gerrit Rietveld Academie - HISTORISCH
M Fiscale Economie M Fiscal Economics ~ Universiteit Maastricht - HISTORISCH
M Fiscaal Recht M Fiscal Law ~ Nyenrode Business Universiteit - ACTUEEL
M Forensic Science M Forensic Science ~ Universiteit van Amsterdam - HISTORISCH
M Forensisch Sociale Professional M Forensic Social Professional ~ Hogeschool Utrecht - HISTORISCH
M Forensica, Criminologie en Rechtspleging M Forensics, Criminology and Law ~ Universiteit Maastricht - HISTORISCH
M Frans M French ~ Hogeschool Utrecht - HISTORISCH
M Game Technology M Game Technology ~ NHTV internationale hogeschool Breda - ACTUEEL
M Duits M German ~ Hogeschool Utrecht - HISTORISCH
M Global Health M Global Health ~ Universiteit Maastricht - HISTORISCH
M Global Health (research) M Global Health (research) ~ Vrije Universiteit Amsterdam - HISTORISCH
M Globalisation and Development Studies M Globalisation and Development Studies ~ Universiteit Maastricht - HISTORISCH
M Grafisch Ontwerpen M Graphic Design ~ Gerrit Rietveld Academie - HISTORISCH
M Grid Computing M Grid Computing ~ Universiteit van Amsterdam - HISTORISCH
M Health Care and Social Work M Health Care and Social Work ~ Saxion Hogeschool Deventer - HISTORISCH
M Zorgmanagement M Health Care Management ~ Erasmus Universiteit Rotterdam - HISTORISCH
M Gezondheidszorg Psychologie M Healthcare Psychology ~ Universiteit van Amsterdam - HISTORISCH
M Gezondheidszorgpsychologie M Healthcare Psychology ~ Universiteit van Amsterdam - HISTORISCH
M Erfgoedstudies M Heritage Studies ~ Universiteit van Amsterdam - HISTORISCH
M Geschiedenis M History ~ Universiteit Leiden - HISTORISCH
M Geschiedenis (research) M History (research) ~ Universiteit Leiden - HISTORISCH
M Begeleidingskunde M Human and Organizational Behavior ~ Hogeschool Rotterdam - HISTORISCH
M Human Development M Human Development ~ Schouten & Nelissen University - ACTUEEL
M Sociale Geografie M Human Geography ~ Universiteit van Amsterdam - HISTORISCH
M Human Geography M Human Geography ~ Radboud Universiteit Nijmegen - HISTORISCH
M Bewegingswetenschappen M Human Movement Sciences ~ Universiteit Maastricht - ACTUEEL
M Human Resource Management M Human Resource Management ~ Saxion Hogeschool - ACTUEEL
M Human Resources Management M Human Resources Management ~ Hogeschool van Arnhem en Nijmegen - ACTUEEL
M Humanistisch Vormingsonderwijs en Levensbeschouwing M Humanist Ethical and Worldview Education ~ Stichting Humanistisch Vormings Onderwijs - ACTUEEL
M Industrial Ecology M Industrial Ecology ~ Universiteit Leiden - ACTUEEL
M Industriële Innovatie (joint degree) M Industrial Innovation (joint degree) ~ Hogeschool Zeeland - HISTORISCH
M Informatics M Informatics ~ Hogeschool Utrecht - HISTORISCH
M Informatierecht M Information Law ~ Universiteit van Amsterdam - HISTORISCH
M Information Law (research) M Information Law (research) ~ Universiteit van Amsterdam - ACTUEEL
M Information Management M Information Management ~ Universiteit van Amsterdam - HISTORISCH
M Information Studies M Information Studies ~ Universiteit van Amsterdam - HISTORISCH
M Innovation in Complex Care M Innovation in Complex Care ~ Zuyd Hogeschool - ACTUEEL
M Verzekeringskunde M Insurance Science ~ Universiteit van Amsterdam - ACTUEEL
M MFA Interactive Media and Environments M Interactive Media and Environments ~ Hanzehogeschool Groningen - HISTORISCH
M Interieurarchitectuur M Interior Architecture ~ Hogeschool voor de Kunsten Utrecht - HISTORISCH
M Interior Architecture & Retail Design M Interior Architecture & Retail Design ~ Hogeschool Rotterdam - HISTORISCH
M Internationaal en Europees Recht M International and European Law ~ Rijksuniversiteit Groningen - ACTUEEL
M International and European Law M International and European Law ~ Universiteit van Amsterdam - HISTORISCH
M Master of International Applied Communication M International Applied Communication ~ Hogeschool Utrecht - HISTORISCH
M International Communication M International Communication ~ Hanzehogeschool Groningen - HISTORISCH
M International Communication Management M International Communication Management ~ Hogeschool Utrecht - HISTORISCH
M International Criminal Law M International Criminal Law ~ Universiteit van Amsterdam - HISTORISCH
M International Development Studies M International Development Studies ~ Universiteit van Amsterdam - HISTORISCH
M International Finance M International Finance ~ Universiteit van Amsterdam - ACTUEEL
M International Full-Time Master of Business Administration M International Full-Time Master of Business Administration ~ TiasNimbas Business School - HISTORISCH
M International Master of Arts Therapies M International Master of Arts Therapies ~ Hogeschool van Arnhem en Nijmegen - HISTORISCH
M International Master of Science in Medicine for Saudi Arabian Scholarship Students M International Master of Science in Medicine for Saudi Arabian Scholarship Students ~ Universiteit Maastricht - HISTORISCH
M Internationale betrekkingen M International Relations ~ Universiteit Leiden - HISTORISCH
M Internationale Betrekkingen (research) M International Relations (research) ~ Rijksuniversiteit Groningen - HISTORISCH
M International Supply Chain Management M International Supply Chain Management ~ Saxion Hogeschool Enschede - HISTORISCH
M International Tax Law M International Tax Law ~ Universiteit van Amsterdam - ACTUEEL
M Islamitische Geestelijke Verzorging M Islamic Spiritual Care ~ Islamitische Universiteit Europa - ACTUEEL
M Arbeidsrecht M Labour Law ~ Universiteit van Amsterdam - HISTORISCH
M Landschapsarchitectuur M Landscape Architecture ~ Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten - HISTORISCH
M Latijns-Amerika Studies M Latin American Studies ~ Universiteit Leiden - HISTORISCH
M Latijns-Amerika Studies (research) M Latin American Studies (research) ~ Universiteit Leiden - HISTORISCH
M Rechtsgeleerdheid M Law ~ Vrije Universiteit Amsterdam - ACTUEEL
M Law and Politics of International Security M Law and Politics of International Security ~ Vrije Universiteit Amsterdam - ACTUEEL
M Leren en Innoveren M Learning and Innovation ~ Hogeschool Utrecht - ACTUEEL
M Onderwijswetenschappen M Learning Sciences ~ Open Universiteit Nederland - HISTORISCH
M Leisure Studies M Leisure Studies ~ NHTV internationale hogeschool Breda - ACTUEEL
M Life Sciences M Life Sciences ~ Universiteit van Amsterdam - ACTUEEL
M Taalwetenschappen M Linguistics ~ Universiteit Leiden - HISTORISCH
M Taalwetenschappen (research) M Linguistics (research) ~ Universiteit Leiden - HISTORISCH
M Letterkunde M Literary Studies ~ Universiteit Leiden - HISTORISCH
M Letterkunde (research) M Literary Studies (research) ~ Universiteit Leiden - HISTORISCH
M Logic M Logic ~ Universiteit van Amsterdam - HISTORISCH
M Management of Development M Management of Development ~ Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein - HISTORISCH
M Management of Education M Management of Education ~ Hogeschool Utrecht - HISTORISCH
M Managing Human Resources M Managing Human Resources ~ Saxion Hogeschool Deventer - HISTORISCH
M Manuele Therapie M Manual Therapy Health Care ~ Hogeschool Rotterdam - HISTORISCH
M Marine Shipping Innovations M Marine Shipping Innovations ~ NHL Hogeschool - HISTORISCH
M Master Care and Technology (joint degree) M Master Care and Technology (joint degree) ~ Saxion Hogeschool - ACTUEEL
M Master in Consultancy and Entrepreneurship M Master in Consultancy and Entrepreneurship ~ Hogeschool Rotterdam - HISTORISCH
M Master in Controlling M Master in Controlling ~ Avans Hogeschool B.V. - HISTORISCH
M Master in Finance and Accounting M Master in Finance and Accounting ~ Hogeschool Rotterdam - HISTORISCH
M Master in International Management and Sustainability M Master in International Management and Sustainability ~ Universiteit van Amsterdam - HISTORISCH
M Master in Leadership in Education M Master in Leadership in Education ~ Christelijke Hogeschool Windesheim - HISTORISCH
M Opleiding tot Wetgevingsjurist M Master in Legislation ~ Stichting Academie voor Wetgeving - HISTORISCH
M Master in Logistics Management M Master in Logistics Management ~ Hogeschool Rotterdam - HISTORISCH
M Master Sportfysiotherapie M Master in Sports Physical Therapy ~ Stichting Opleidingen Musculoskeletale Therapie - HISTORISCH
M Master in Structural Engineering M Master in Structural Engineering ~ Hogeschool van Amsterdam - ACTUEEL
M Master Leiderschap M Master Leadership ~ Hanzehogeschool Groningen - HISTORISCH
M Master Legal Management M Master Legal Management ~ Hogeschool van Amsterdam - HISTORISCH
M Master Media, Art, Design & Technology M Master Media, Art, Design & Technology ~ Hanzehogeschool Groningen - ACTUEEL
M Master Military Strategic Studies M Master Military Strategic Studies ~ Faculteit Militaire Wetenschappen van de Nederlandse Defensie Academie - ACTUEEL
M Master of Business Administration M Master of Business Administration ~ Hogeschool Rotterdam - ACTUEEL
M Master of Crisis and Public Order Management M Master of Crisis and Public Order Management ~ Politieacademie - ACTUEEL
M Master of Human Resource Management M Master of Human Resource Management ~ Avans Hogeschool B.V. - HISTORISCH
M Master of International Hospitality Management M Master of International Hospitality Management ~ Hotelschool The Hague - ACTUEEL
M Overheidsjurist M Master of Legal Affairs in Public Administration ~ Stichting Academie voor Wetgeving - HISTORISCH
M Master of Marketing M Master of Marketing ~ Avans Hogeschool B.V. - HISTORISCH
M Muziek M Master of Music ~ Hogeschool Zuyd - HISTORISCH
M Project Management M Master of Project Management ~ Hogeschool Utrecht - HISTORISCH
M Master of Public Information Management M Master of Public Information Management ~ Erasmus Universiteit Rotterdam - ACTUEEL
M Master of Sports M Master of Sports ~ Fontys Hogescholen Tilburg - HISTORISCH
M Master of Strategic Management M Master of Strategic Management ~ Avans Hogeschool B.V. - HISTORISCH
M Master of Urban and Area Development M Master of Urban and Area Development ~ Saxion Hogeschool Deventer - HISTORISCH
M Master of Urban and Area Development (joint degree) M Master of Urban and Area Development (joint degree) ~ Saxion Hogeschool - ACTUEEL
M Master Product Design M Master Product Design ~ Hogeschool Rotterdam - HISTORISCH
M Master Revalidatie bij Patiënten met Chronische Aandoeningen M Master Rehabilitation of Patients with Chronic Ailments ~ Saxion Hogeschool - ACTUEEL
M Master Sensor System Engineering M Master Sensor System Engineering ~ Hanzehogeschool Groningen - ACTUEEL
M Master Statistical Science for the Life and Behavioural Sciences M Master Statistical Science for the Life and Behavioural Sciences ~ Universiteit Leiden - TOEKOMST
M Master Urban Management M Master Urban Management ~ Hogeschool van Amsterdam - ACTUEEL
M Mathematical Physics M Mathematical Physics ~ Universiteit van Amsterdam - HISTORISCH
M Mathematics M Mathematics ~ Universiteit van Amsterdam - HISTORISCH
M Mathematics and Science Education M Mathematics and Science Education ~ Universiteit van Amsterdam - HISTORISCH
M Media Design and Communication M Media Design and Communication ~ Hogeschool Rotterdam - HISTORISCH
M Mediastudies M Media Studies ~ Universiteit Leiden - HISTORISCH
M Mediastudies (research) M Media Studies (research) ~ Universiteit Utrecht - HISTORISCH
M Medische Antropologie en Sociologie M Medical Anthropology and Sociology ~ Universiteit van Amsterdam - HISTORISCH
M Medical Imaging  / Radiation Oncology M Medical Imaging / Radiation Oncology ~ Hogeschool INHOLLAND - HISTORISCH
M Medical Informatics M Medical Informatics ~ Universiteit van Amsterdam - HISTORISCH
M Geneeskunde M Medicine ~ Universiteit van Amsterdam - HISTORISCH
M Medicine M Medicine ~ Saba University School of Medicine - ACTUEEL
M Midden-Oosten Studies M Middle Eastern Studies ~ Universiteit Leiden - HISTORISCH
M Midden-Oosten Studies (research) M Middle Eastern Studies (research) ~ Universiteit Leiden - HISTORISCH
M Verloskunde M Midwifery ~ Universiteit van Amsterdam - HISTORISCH
M Musculoskeletal Physiotherapy Sciences M Musculoskeletal Physiotherapy Sciences ~ Vrije Universiteit Amsterdam - ACTUEEL
M Musculoskeletale Revalidatie M Musculoskeletal Revalidation ~ Hogeschool van Arnhem en Nijmegen - HISTORISCH
M Museology M Museology ~ Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten - HISTORISCH
M Muziek M Music ~ Hogeschool voor de Kunsten Utrecht - HISTORISCH
M Noord-Amerika Studies M North American Studies ~ Universiteit Leiden - HISTORISCH
M Notarieel Recht M Notarial Law ~ Universiteit van Amsterdam - HISTORISCH
M Opera M Opera ~ Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten - HISTORISCH
M Operations Research M Operations Research ~ Universiteit van Amsterdam - HISTORISCH
M MFA Schilderkunst M Painting ~ Hanzehogeschool Groningen - HISTORISCH
M Pedagogische Wetenschappen M Pedagogical Science ~ Universiteit van Amsterdam - HISTORISCH
M Pedagogische Wetenschappen M Pedagogical Sciences ~ Rijksuniversiteit Groningen - ACTUEEL
M Pedagogy and Education M Pedagogy and Education ~ Erasmus Universiteit Rotterdam - ACTUEEL
M Filosofie M Philosophy ~ Universiteit Leiden - HISTORISCH
M Filosofie ( research ) M Philosophy ( research ) ~ Universiteit Utrecht - HISTORISCH
M Filosofie ( research ) M Philosophy (research) ~ Rijksuniversiteit Groningen - HISTORISCH
M Fotografie M Photography ~ Avans Hogeschool Breda-Tilburg - HISTORISCH
M Physician Assistant M Physician Assistant ~ Hogeschool Rotterdam - HISTORISCH
M Physics M Physics ~ Universiteit van Amsterdam - HISTORISCH
M Natuurkunde M Physics ~ Hogeschool Utrecht - HISTORISCH
M Fysiotherapie M Physiotherapy ~ Hogeschool Utrecht - HISTORISCH
M Fysiotherapie/Oefentherapie bij Mensen met Chronische Ziekten M Physiotherapy/Exercisetherapy for People with Chronic Disease ~ Hanzehogeschool Groningen - ACTUEEL
M Politicologie M Political Science ~ Universiteit van Amsterdam - ACTUEEL
M Political Science M Political Science ~ Radboud Universiteit Nijmegen - ACTUEEL
M Polymer Engineering (joint degree) M Polymer Engineering (joint degree) ~ Christelijke Hogeschool Windesheim - HISTORISCH
M Privaatrecht M Private Law ~ Universiteit van Amsterdam - HISTORISCH
M Project & Process Management in the Domain of Land and Water M Project & Process Management in the Domain of Land and Water ~ Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein - HISTORISCH
M Psychologie M Psychology ~ Rijksuniversiteit Groningen - ACTUEEL
M Psychology M Psychology ~ Universiteit van Amsterdam - HISTORISCH
M Psychology (research) M Psychology (research) ~ Universiteit van Amsterdam - HISTORISCH
M Psychomotorische Therapie M Psychomotor Therapy ~ Christelijke Hogeschool Windesheim - HISTORISCH
M Bestuurskunde M Public Administration ~ Radboud Universiteit Nijmegen - ACTUEEL
M Public Human Resource Strategy M Public Human Resource Strategy ~ Erasmus Universiteit Rotterdam - ACTUEEL
M Public International Law (research) M Public International Law (research) ~ Universiteit van Amsterdam - ACTUEEL
M Publiekrecht M Public Law ~ Universiteit van Amsterdam - HISTORISCH
M Rehabilitation Counselor M Rehabilitation Counselor ~ Hanzehogeschool Groningen - ACTUEEL
M Godgeleerdheid M Religious Studies ~ Universiteit Leiden - HISTORISCH
M Risk Management for Financial Institutions M Risk Management for Financial Institutions ~ Vrije Universiteit Amsterdam - ACTUEEL
M Russische en Euraziatische Studies M Russian and Eurasian Studies ~ Universiteit Leiden - HISTORISCH
M MFA Theatervormgeving/Beeldregie M Scenography ~ Hogeschool voor de Kunsten Utrecht - ACTUEEL
M Science and Technology of Nuclear Fusion M Science and Technology of Nuclear Fusion ~ Technische Universiteit Eindhoven - HISTORISCH
M Scientific Illustration M Scientific Illustration ~ Hogeschool Zuyd - HISTORISCH
M Milieu-Maatschappijwetenschappen M Social and Political Science of the Environment ~ Radboud Universiteit Nijmegen - HISTORISCH
M Social Sciences (research) M Social Sciences (research) ~ Universiteit van Amsterdam - ACTUEEL
M Social Work (joint degree) M Social Work (joint degree) ~ NHL Hogeschool - HISTORISCH
M Sociologie M Sociology ~ Rijksuniversiteit Groningen - ACTUEEL
M Sociale Planologie M Socio-Spatial Plannning ~ Rijksuniversiteit Groningen - HISTORISCH
M Software Engineering M Software Engineering ~ Universiteit van Amsterdam - HISTORISCH
M Sonologie M Sonology ~ Hogeschool van Beeldende Kunsten, Muziek en Dans Den Haag - HISTORISCH
M Spaans M Spanish ~ Hogeschool Utrecht - HISTORISCH
M Special Educational Needs: Communicatief Gehandicapten M Special Educational Needs: Education for Communication Disabled ~ Hogeschool Utrecht - HISTORISCH
M Special Educational Needs: Auditief Gehandicapten M Special Educational Needs: Education for Hearing Disabled ~ Fontys Hogescholen Tilburg - HISTORISCH
M Special Educational Needs: Leraar Speciaal Onderwijs M Special Educational Needs: Special Education Teacher ~ Christelijke Hogeschool Windesheim - HISTORISCH
M Sport- en Beweeginnovatie M Sports and Movement Innovation ~ Hogeschool van Arnhem en Nijmegen - ACTUEEL
M Stochastics and Financial Mathematics M Stochastics and Financial Mathematics ~ Universiteit van Amsterdam - HISTORISCH
M Sustainability Science and Policy M Sustainability Science and Policy ~ Universiteit Maastricht - HISTORISCH
M System and Network Engineering M System and Network Engineering ~ Universiteit van Amsterdam - HISTORISCH
M Systems Biology M Systems Biology ~ Universiteit Maastricht - ACTUEEL
M SZ M SZ ~ Hogeschool ProgreSZ - HISTORISCH
M Fiscale Economie M Tax Economics ~ Tilburg University - ACTUEEL
M Fiscaal Recht M Tax law ~ Universiteit van Amsterdam - HISTORISCH
M Leraar Biologie M Teacher Education in Biology ~ Fontys Hogescholen Tilburg - HISTORISCH
M Leraar Scheikunde M Teacher Education in Chemistry ~ Fontys Hogescholen Tilburg - HISTORISCH
M Leraar Nederlands M Teacher Education in Dutch ~ Noordelijke Hogeschool Leeuwarden - HISTORISCH
M Dovenstudies / Leraar Nederlandse Gebarentaal M Teacher Education in Dutch Sign Language ~ Hogeschool Utrecht - HISTORISCH
M Leraar Engels M Teacher Education in English ~ Noordelijke Hogeschool Leeuwarden - HISTORISCH
M Leraar Bedrijfseconomie M Teacher Education in Finance and Control ~ Fontys Hogescholen Tilburg - HISTORISCH
M Leraar Frans M Teacher Education in French ~ Fontys Hogescholen Tilburg - HISTORISCH
M Leraar Fries M Teacher Education in Frisian ~ NHL Hogeschool - HISTORISCH
M Leraar Algemene Economie M Teacher Education in General Economics ~ Noordelijke Hogeschool Leeuwarden - HISTORISCH
M Leraar Aardrijkskunde M Teacher Education in Geography ~ Fontys Hogescholen Tilburg - HISTORISCH
M Leraar Duits M Teacher Education in German ~ Noordelijke Hogeschool Leeuwarden - HISTORISCH
M Leraar Geschiedenis M Teacher Education in History ~ Fontys Hogescholen Tilburg - HISTORISCH
M Leraar Wiskunde M Teacher Education in Mathematics ~ Noordelijke Hogeschool Leeuwarden - HISTORISCH
M Leraar Natuurkunde M Teacher Education in Physics ~ Noordelijke Hogeschool Leeuwarden - HISTORISCH
M Leraar Maatschappijleer M Teacher Education in Social Studies ~ Fontys Hogescholen Tilburg - HISTORISCH
M Leraar Spaans M Teacher Education in Spanish ~ Hogeschool Utrecht - HISTORISCH
M Leraar Godsdienst M Teacher Education in Theology and Religious Studies ~ Christelijke Hogeschool Windesheim - HISTORISCH
M Theater M Theatre ~ Zuyd Hogeschool - ACTUEEL
M Theologie M Theology ~ Radboud Universiteit Nijmegen - HISTORISCH
M Theologie & Religiewetenschappen M Theology & Religious Studies ~ Universiteit Leiden - HISTORISCH
M Theologie & Religiewetenschappen (research) M Theology & Religious Studies (research) ~ Rijksuniversiteit Groningen - HISTORISCH
M Tinbergen Institute Master of Philosophy in Economics (research) M Tinbergen Institute Master of Philosophy in Economics (research) ~ Universiteit van Amsterdam - HISTORISCH
M Type and Media M Type and Media ~ Hogeschool van Beeldende Kunsten, Muziek en Dans Den Haag - HISTORISCH
M Typografie M Typography ~ ArtEZ - HISTORISCH
M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in (Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen) M Univeristy Teacher Training programme (Social Studies) ~ Universiteit van Amsterdam - HISTORISCH
M Planologie M Urban and Regional Planning ~ Universiteit van Amsterdam - HISTORISCH
M Stedenbouw M Urbanism ~ Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten - HISTORISCH
M Vitality and Ageing M Vitality and Ageing ~ Universiteit Leiden - TOEKOMST
M Water Technology (joint degree) M Water Technology (joint degree) ~ Rijksuniversiteit Groningen - HISTORISCH
M Arbeid en Gezondheid M Work and Health ~ Saxion Hogeschool - ACTUEEL
Voortgezette Kunstopleiding Muziek Music ~ Fontys Hogescholen Tilburg - HISTORISCH