Source Target
aanbloeden staining
aandraaien tie
aandraaier, wribbelaar piecer, knotter
aandrijving drive, power
aandrogen, indrogen dry in
aangeven feed
aangever thread reacher, reacher
aanknopen knotting
aanknoper, knoper knotter, piecer
aankoop purchase
aankoopdienst purchasing department
aannaaien sew on
aanslag, rietaanslag beat-up
aanspanknoop weaver's knot
aanspinnen, aanwribbelen start spinning
aanspinsel, de las piecing-up
aanverfbaarheid dyeability, dye affinity, dye substantivity
aanverven colour, dye
aanverving colouring, dyeing
aanvoercilinder, toevoercilinder, aanvoerrol feed roller, feeding roller
aanvoerrol, aanvoercilinder, toevoercilinder feed roller
aanvoertafel, toevoerband feed table
aanwribbelen, wribbelen, aanspinnen piecing-up ends
aanzet, opzet setup, set-up, attachment, superstructure
aanzetstreep, aanzetlijn, aanzetrand marking line
abrasieweerstand, schuurweerstand abrasion resistance, resistance to rubbing
absorptievermogen, absorberend vermogen absorption capacity, absorptive capacity, hydrophility
acetaatvezel acetate fibre
acetyleen acetylene
achterbed back needle bed
achterkant rear side
acrylvezel acrylic fibre
additief addition
afbreekbaar bio-degradable, decomposable
affiniteit affinity
afgeven stain, come off, mark off, bleed
afhaspelen reel
afkeuren, afwijzen reject
afkoken, kierkoken, alkalisch extraheren boil off
afleveringsbobijn delivery bobbin, core
afleveringscilinder, afleveringsrol delivery roller, discharge roller
afleveringssnelheid, spinsnelheid delivery speed, discharge speed
aflijning, contour contour
afmeting dimension, measurement
afparelen repel (water)
afrollen, ontrollen, uitrollen unwind, unroll
afslaan, slaan cast off
afslagkam knocking-over cam
afslagtand knocking-over sinker
afsnijden cut off, sever
afstijgen descend
aftrekgewicht tension weight
aftrekkam take-down cam, take-down comb
aftrekken, verzetten doff, remove
afval waste
afvalspinnerij, tweecilinderspinnerij waste spinning mill
afvoercilinder, afvoerrol, afleveringscilinder delivery roller
afwerken finish, finish off
afwerking finishing
afweven weave out, finish the warp