Dutch English
A-stijl pillar A-post
aanbevelen recommend
aanbouwonderdeel add-on part
aanbouwset mounting kit
aanbouwsysteem unit-assembly system
aanbrengen apply
aanbrengen door middel van bouten bolt on
aanbrengen door middel van schroeven screw on
aanbrengen van letters letter
aanbrengen van merktekens mark
aanbrenging application
aanbrengpistool applicator gun
aandraaien van bouten of schroeven torque
aandrijfaggregaat power plant
aandrijfas prop shaft, propeller shaft
aandrijfas bij achterwielaandrijving rear-wheel drive shaft
aandrijfas bij voorwielaandrijving front-wheel drive shaft
aandrijfas met groeven in lengterichting toothed shaft
aandrijfas van koppeling clutch shaft
aandrijfas van startmotor driving spindle
aandrijfconcept drive concept
aandrijfflens drive flange
aandrijfkabel drive cable
aandrijfkant driving side
aandrijfketting drive chain
aandrijfklauw driving dog
aandrijfkoppel driving torque
aandrijfkracht propelling power
aandrijflager driving bearing
aandrijflager van elektromotor drive-end bearing
aandrijflagerschild drive-end housing
aandrijflijn drive train, power train
aandrijflijn die geheel uit tandwielen bestaat pinion-drive assembly
aandrijflijn naar achterwielen rear-drive train
aandrijflijn naar voorwielen front-drive train
aandrijfmechanisme driving gear
aandrijfmoment driving torque
aandrijfmotor driving motor
aandrijfmotor van centrale portiervergrendeling door-lock motor
aandrijfmotor van elektrisch bedienbare ruiten window-winder motor
aandrijfnok operating cam
aandrijfregelsysteem traction-control system
aandrijfriem driving belt
aandrijfrol driving pulley
aandrijfschema lay-out
aandrijfschema van tandwielmechanisme gearing lay-out
aandrijfsysteem propulsion system
aandrijftandwiel driving gear
aandrijfwerk driving gear
aandrijfzijde driving side
aandrijven propel
aandrijven van apparaat operate
aandrijven van machine drive
aandrijvend propulsive
aandrijving op alle vier wielen four-wheel drive
aandrijving op alle wielen all-wheel drive
aandrijving van aangekoppelde aggregaten accessory drive
aandrijving van apparaat operation
aandrijving van machine drive
aandrijving van stroomverdeler distributor drive
aandrijving van voertuig traction
aandrijving via differentieel differential drive
aandrijving via getande riem belt drive
aandrijving via tandwielen gear drive
aandrijving zonder differentieel fixed drive
aandrukken press
aaneenkoppelen link
aaneenkoppelen van leidingdelen interlock
aaneenkoppelen van pomp- en turbinewiel van koppelomvormer lock up
aaneenlassen weld together
aangedreven driven
aangegoten cast
aangeschroefd bolt-on
aangrenzend adjoining
aangrijpen van remmen grab
aangrijpen van tandwielen engage
aangrijping van tandwielen onderling engagement
aangrijpingshoek pressure angle
aangrijpingspunt point of application
aanhaalkoppel tightening torque
aanhaalmoment tightening moment
aanhaalmomentsleutel torque spanner
aanhaalspanning tightening strain
aanhaalvolgorde tightening sequence
aanhaalvoorschrift tightening specification
aanhaken van aanhangwagen couple
aanhalen van bouten torque
aanhalen van rem pull
aanhangwagen trailer
aanhangwagen met één as single axle
aanhangwagen voor vervoer van paarden horse trailer
aanhangwagencombinatie tractor-trailer unit
aanhangwagengewicht trailer weight
aanhangwagenkoppeling trailer coupling
aanhangwagenregelklep van luchtdrukremsysteem trailer air-control valve
aanhangwagennoodremklep trailer brake valve
aanhangwagenstuurklep relay emergency valve
aanhechten adsorb
aanhechting adsorption
aanhechtingsoppervlak adhesion surface
aanjagen boost
aanjager in de zin van compressor supercharger
aanjager in de zin van ventilator fan
aanjager voor koeling van radiateur radiator fan
aanjager voor koude lucht cold-air blower
aanjager voor warme lucht warm-air blower
aanjagermotor fan motor
aankoeken encrust
aankoppelen van aanhangwagen couple
aankoppelen van machine-onderdelen link up
aankoppelmechanisme voor aanhangwagen coupling gear
aanlengen dilute
aanliggen fit tightly
aanligkracht contact pressure
aanligvlak bearing surface
aanloop van machine starting
aanloopkleur van metaal temper colour
aanloopkoppel starting torque
aanloopmoeilijkheden start-up problems
aanloopmoment starting torque
aanloopmoment van elektrisch apparaat break-away torque
aanloopmoment van startmotor rotation starting torque
aanloopneiging van remmen brake binding
aanloopperiode initial stage
aanloopring thrust washer
aanloopschijf faced disc washer
aanloopspanning starting voltage
aanloopstroom starting current
aanlooptijd starting time
aanloopweerstand starting resistance
aanloopwrijving static friction
aanlopen in de zin van beginnen te draaien start running
aanlopen in de zin van zwaar lopen drag
aanlopen van ketting foul
aanlopen van lager knock
aanpasbaar compatible
aanpasklep adaptor valve
aanpassen fit, suit
aanpassing adaptation
aanpassingsmechanisme correction device
aanpassingsvermogen adaptability
aanraakbeeldscherm touch-sensitive display
aanraken touch
aanraken in de zin van contact maken contact
aanraking touch
aanrakingshoek angle of contact
aanrakingsvlak contactinmg surface
aanrijding impact
aanrijding van achteren rear impact
aanrijding van opzij side impact
aanrijding van voren front impact
aanrijdingsensor van airbagsysteem crash sensor
aanschafkosten prime cost
aanslaan van metaaloppervlak tarnish
aanslaan van motor fire
aanslag in de zin van begrenzer stop
aanslag in de zin van bezinksel residues, sediment
aanslag in de zin van ketelsteen fur
aanslag met borgende functie retainer
aanslag met geleidende functie guide bolt
aanslag met klikkend geluid click
aanslag met veer cushion
aanslag om as stop collar
aanslag voor het stoppen van een bewegend onderdeel stop
aanslag voor maximale opbrengst van dieselinspuitpomp maximum-delivery stop
aanslagbeugel stop bow
aanslagbout stop bolt
aanslagbus stop bush
aanslaghoek stop angle
aanslagpen stop pin
aanslagplaat stop plate
aanslagring stop ring
aanslagring met borgende functie retaining washer
aanslagrubber rubber stop, rubber stopper
aanslagrubber aan boven- of onderkant van schroefveer spring pad
aanslagschijf stop disc
aanslagschroef stop screw
aanslagschroef voor stationair toerental slow-running stop screw
aansleepstart tow start
aanslepen tow
aanslingeren van motor crank
aansluitbocht connecting corner
aansluitcontact connecting contact
aansluitdoos junction box
aansluiten aan elektrische installatie plug in
aansluiten in de zin van aankoppelen link up
aansluitflens connecting flange
aansluiting in de zin van aansluitopening port
aansluiting in de zin van verbinding connection
aansluiting met gebruik van afdichtmiddel wet seat
aansluiting van toevoerleiding intake connection
aansluiting zonder gebruik van afdichtmiddel dry seat
aansluitkabel trailing cable
aansluitklem van accu terminal post
aansluitnippel intake adapter
aansluitplaat terminal plate
aansluitpunt point of connection
aansluitpunt van accu terminal clamp
aansluitschema wiring diagram
aansluitstuk connection fitting
aansnijden cut in
aanspreeksnelheid speed of response
aanspreektijd van remsysteem sensing time
aansteken in de zin van ontsteken ignite
aansteker voor sigaretten lighter
aanstroming approaching flow
aanstroomsnelheid velocity of approach
aantal quantity
aantal trillingen per seconden frequency
aantal wielen x aantal aangedreven wielen wheel arrangement
aantasten in de zin van aanvreten corrode
aantasten in de zin van schadelijk inwerken harm
aantasting door groeven scoring
aantasting door putjes in metaaloppervlak pitting
aantasting door schuurkrassen scuffing
aantasting in de zin van aanvreting corrosion
aantasting in de zin van schadelijke inwerking harm
aantonen demonstrate
aantoonbaar demonstrable
aantrekking door zwaartekracht gravitation
aantrekkingskracht force of attraction
aantrekkingskracht tussen atomen affinity
aantrekspoel pull-in winding
aanvangsdruk initial pressure
aanvangssnelheid starting speed
aanvoer supply
aanvoeren supply
aanvoerleiding supply line
aanvreten van metalen pit
aanvreting van metalen corrosion pit
aanvullen complement
aanvullen van vloeistofhoeveelheid replenish
aanvullend complementary, supplementary
aanvullend onderhoud supplementary maintenance
aanvulling complement
aanwijsfout indicating error
aanwijsinstrument indicating instrument
aanwijsinstrumenten boven voorruit head-up display
aanwijsinstrumenten midden vóór bestuurder central-display unit
aanwijsinstrumenten op gebruikelijke plaats head-down display
aanwijsschaal scale
aanwijzen door meter indicate
aanwijzen door persoon point out
aanwijzing indication
aanwijzing bij montage instruction detail
aanzetbeweging van stuk gereedschap feed motion
aanzetkoppel starting torque
aanzetmoment starting moment
aanzetsel scale
aanzetslinger crank handle
aanzetten van apparaat trigger
aanzetten van motor turn on
aanzetweerstand resistance against motion
aanzicht in de zin van zicht view
aanzicht op tekening view
aanzicht van achteren rear view
aanzicht van opzij side view
aanzicht van voren front view
aanzuigbuis suction line, suction tube
aanzuigbuis met vernauwing throat
aanzuigdemper inlet silencer
aanzuigdruk suction pressure
aanzuigen suck in, take in
aanzuigfilter suction filter
aanzuiging suction
aanzuiging door middel van onderdruk vacuum purging
aanzuiging van lucht air aspiration
aanzuiging van valse lucht air leakage in air-inlet system
aanzuigkant suction side
aanzuigkelk inlet trumpet
aanzuigleiding suction tube
aanzuigleiding met korte hals suction stub
aanzuigleiding met vernauwing throat
aanzuiglucht suction air
aanzuiglucht bij carburateurmotor carburetter air
aanzuigslag suction stroke
aanzuigzijde van motor suction side
aanzwengelen van motor crank
aarde in de zin van massa earthing
aarden earthen
aardgas natural gas
aarding earth connection
aardolie mineral oil
aardolie in de zin van ruwe aardolie raw oil
aardverbinding earth connection
aarzelen van motor hesitate
aarzeling van motor hesitation
abnormaal excessively
anti-blokkeerremsysteem anti-lock braking system, anti-lock device
ABS (anti-blokkeerremsysteem) anti-lock braking system, anti-lock device
ABS-controlelicht ABS-failure indicator
ABS-druktestapparaat ABS pressure tester
ABS-regeleenheid ABS control unit
abscis abscissa
absolute druk absolute pressure
absolute druk als eenheid absolute atmosphere
absolute druk in inlaatspruitstuk manifold air pressure
absolute fout absolute error
absolute temperatuur absolute temperature
absolute viscositeit absolute viscosity
absolute waarde absolute value
absoluut nulpunt absolute zero
absorbeerbaar absorbable
absorbeermiddel absorptive
absorberen van licht absorb
absorberen van schokken cushion
absorberen van vloeistoffen soak up
absorberend absorbent
absorberende stof absorptive
absorptie van licht absorbence
absorptie van vloeistoffen absorption
absorptiecoëfficiënt coefficient of absorption
absorptiedemper absorption silencer
absorptiefactor coefficient of absorption
absorptievermogen absorptivity
acceleratie acceleration
acceleratie in dwarsrichting transversal acceleration
acceleratie in lengterichting longitudinal acceleration
acceleratie vanuit stilstand starting acceleration
acceleratiemeter accelerometer
acceleratiepomp accelerator pump
acceleratiepompsproeier throttle nozzle
acceleratiesproeier throttle nozzle
acceleratietijd accleration time
acceleratievermogen acceleration performance
accelereren accumulate speed
accessoire accessory
accessoires fittings
accu battery
accu voor elektrische accessoires accessory battery
accu-aandrijving battery traction
accu-bobine-ontsteking battery-coil ignition
accu-transistor-ontsteking transistor-battery ignition
accubak battery housing
accucapaciteit battery capacity
accucel battery element
accuceldeksel battery-cell cover
accuceltester battery-cell tester
accuconditiemeter battery load tester
accudeksel battery cover
accudrager battery carrier
accugassen acid vapour
accuhuis battery housing
accukabel battery lead
accuklembeugel battery clamp
acculaadapparaat battery charger
accumassakabel battery earthing cable
accumulatie van warmte accumulation of heat
accumulator in de zin van accu storage battery
accumulator in de zin van opslagplaats accumulator
accumuleren accumulate
accuplaat battery plate
accupool battery-terminal post
accupoolklem battery-terminal post
accusnellaadappaaraat high-rate charger
accuspanning battery voltage
accuspanningstest battery-discharge test
accutestapparaat battery tester
accuvloeistof battery fluid
accuvloeistofniveau battery-fluid level
accuvuldop battery-cell plug
accuzuur battery acid
acetaat acetate
aceton acetone
acetyleen acetylene
acetyleen-zuurstofbrander acetylene-oxygenium burner
acetyleenfles acetylene bottle
acetyleenkraan acetylene valve
achtcilindermotor eight-cylinder engine
achteraanzicht rear view
achteras rear axle
achteras met dubbele reductie double-reduction rear axle
achteras met twee schakelbare overbrengingsverhoudingen two-speed axle
achteras met U-vormig profiel U-section rear axle
achteras van vrachtauto zonder aandrijvende functie trailing axle
achterasbuis rear-axle tube
achterasdifferentieel rear-axle differential
achteraseenheid met versnellingsbak en koppeling transaxle
achterashuis gear case
achterband rear tyre
achterbank rear seat
achterbank die in delen omklapbaar is split rear-seat
achterbank die in één stuk omklapbaar is undivided folding rear seat
achterbankleuning rear-seat rest
achterbankvergrendeling rear-seat catch
achterblijven lag
achterbrug van personenauto rear axle
achterbumper rear bumper
achtercompartiment van personenauto rear compartment
achterdeur aan achterkant van auto rear door
achtergrond back ground
achtergrondgeluiden bij radio-ontvangst random noise
achterin gemonteerd rear-mounted
achterin gemonteerde motor rear engine
achterkant rear side
achterkant van personenauto tail end
achterklep van hatch-back tail gate
achterklep van stationcar rear hatch
achterklep van vrachtauto tail gate
achterlicht tail light
achterlicht in combinatie met richtingaanwijzerlicht combined flash-tail light
achterlichtgroep rear-combination light
achterlopen lose
achterover hellen rake
achterover kantelen tilt backward
achterover leunen recline
achteroverbouw rear overhang
achterpaneel rear wall
achterportier rear door
achterrem rear-wheel brake
achterruit rear window
achterruitewisser rear wiper
achterruitjaloezie rear-window louvre
achterruitstijl rear-window post
achterruitverwarming rear-window heater
achterschild rear bracket
achterschot van laadbak tail gate
achterspatbord rear wing
achterspatscherm rear wing
achterspoiler rear spoiler
achterspoiler op kofferklep boot spoiler
achterste cilinder van motorblok back cilinder
achterste dakstijl rear-window pillar, rear-window post
achterste dwarsbalk rear cross rail
achterste gedeelte van carrosserie rear body
achterste uitlaatdemper rear silencer
achterste uitlaatpijp tail pipe
achteruit rijden reverse
achteruitkijkspiegel rear mirror, rear-view mirror
achteruitkijkspiegel met dag-/nachtstand day/night rear mirror
achteruitkijkspiegel met extra-grote gezichtshoek wide-angled rear mirror
achteruitrijlicht reverse light, reversing light
achteruitversnelling reversing gear
achterveer rear spring
achtervering rear-wheel suspension
achtervleugel rear wing
achterwand rear wall
achterwiel rear wheel
achterwielaandrijving rear-wheel drive
achterwiellager rear-wheel bearing
achterwielbesturing rear-wheel steering
achterwielophanging rear-wheel suspension
achterwielophanging met compensatiesysteem voor het inveren tijd anti-squat rear suspension
achterwielophanging met draagarmen van ongelijke lengte short-and-long arm rear suspension
achterwielophanging met meerdere draagarmen per wiel multi-link rear suspension
achterwielophanging met meerdere onder een schuine hoek gemontee delta-link rear suspension
achterwielophanging met starre as zonder reactiestangen en met b Hotchkiss rear suspension
achterwielophanging met vier reactiestangen four-link rear suspension
achterzijruit rear quarter window
achtmaal gelagerd eight-bearing
Ackermann-besturing Ackermann steering
acryl-urethaanlak acrylic-urethane enamel
acrylaat acrylic plastic
acrylaatlak acrylic paint
acrylglas polymethyl-metacrylate
acrylharslak acrylic-resin enamel
acrylonitril-butadieen-styreen acrylonitrile-butadiene-styrene
actie action
actief active
actief schokdempingssysteem active damper system
actief veersysteem als deel van de wielophanging active suspension
actief vierwielbesturingssysteem high-capacity actively controlled suspension
actieradius range of action
actieve koolstof charcoal
actieve massa in accu plate-active material
actieve oppervlakte van katalysator catalyst surface
actieve veiligheid active safety
actieve wielophanging automatic suspension
actieve wielophanging met compensatie voor acceleratie- en rembe active body control
actieve-koolstoffilter voor brandstoftankontluchting charcoal filter
actieve-koolstofsysteem voor brandstoftankontluchting canister purge system
activeren energise
activeren langs elektronische weg excite
activering van elektronisch systeem excitation
activeringscircuit activation circuit
activeringstijd activation time
adapter adaptor
adapterkabel adaptor cable
additive dope
additive in sproeiervloeistof washer-fluid additive
additive om materiaal elastisch te maken elasticising additive
ademend materiaal breathing material
ader van elektrische stroomdraad core
adhesie adhesion
adhesiecoëfficiënt coefficient of adhesion
adhesiekracht adhesion strength
adiabaat adiabatic line
adiabatisch adiabatic
aërodynamisch aerodynamic
aërosol spray can
afbijtmiddel stripping agent
afbikken scale
afblaasdruk purge pressure
afblaasklep van airconditioningsysteem drain valve
afblaasklep van luchtdrukremsysteem deflating valve
afbladderen scale off, spall
afblazen blow off
afbouw in de zin van geleidelijke stopzetting run-down
afbouw in de zin van voltooiing completion
afbouwen in de zin van geleidelijk stopzetten run down
afbouwen in de zin van voltooien complete
afbraak van gebouw demolition
afbraak van ozonlaag ozone depletion
afbraak van stoffen degradation
afbraakprodukt decomposition product
afbramen deburr
afbrandcontact arcing contact
afbranden burn off
afbrandlassen flash-butt welding
afbreekbaar in de zin van biologisch afbreekbaar biodegradable
afbreekbaar in de zin van scheikundig afbreekbaar decomposable
afbreekbelasting break-away load
afbreken break off
afbreken in de zin van biologisch afbreken degrade
afbreken in de zin van op grove wijze afbreken pull down, tear down
afbreken in de zin van scheikundig afbreken degradate
afbreken in de zin van uit elkaar nemen take down
afbreken van toevoer break
afbrokkelen spall
afbuigplaat deflector plate
afdekken in de zin van bedekken cover
afdekken in de zin van maskeren mask
afdeklaag top layer
afdeklijst moulding
afdekpaneel covering panel
afdekplaat covering sheet, undercover
afdekplaat aan onderkant van auto splash guard
afdekplaat voor radio tegen diefstal mask panel
afdekplastic achter portierbekleding door screen
afdichtband sealing tape
afdichtbus seal bushing
afdichtdop seal cap
afdichten in de zin van dicht houden seal
afdichten in de zin van dicht maken close
afdichtfolie aan binnenkant van portier door alkathene sheet
afdichthoes dust seal
afdichting sealer, sealing
afdichting in naad joint
afdichting tussen twee pijpdelen pipe joint
afdichting van randen met PVC PVC seam sealing
afdichtkit sealing material
afdichtlaag impermeable layer
afdichtlijst joint ledge
afdichtlijst aan rotorhoek van rotatiemotor rotor tip
afdichtlip sealing lip
afdichtmanchet sealing cup
afdichtmiddel sealer, sealing
afdichtmiddel van pakkingmateriaal packing
afdichtpasta sealing compound
afdichtring sealing ring, seal ring
afdichtring aan uiteinde van as face seal
afdichtring in vorm van bus seal bushing
afdichtring om as shaft sealing ring
afdichtring van pakking packing ring
afdichtrubber tegen de tocht draught excluder
afdichtrubber tegen regenwater rubber weather seal
afdichtrubber van wielremcilinder brake-piston cup
afdichtstop blanking plug
afdichtvlak sealing plane
afdraaien van machine turn off
afdraaien van remtrommel turn
afdruk van autoband trace
affakkelen van gas burn off
affiniteit affinity
afgenomen vermogen supplied power
afgeregeld toerental governed speed
afgeregelde druk regulated pressure
afgerond round
afgeschreven in de zin van total-loss write-off
afgeschuind chamfered
afgeslagen motor dead engine
afgeveerde massa sprung mass
afgewerkt in de zin van verbruikt used
afhakken met beitel chisel
afhakken met bijl chop
afhangen van portieren align
afhangende flap lap
afhangende rand stof valance
afkanten in de zin van afschuinen chamfer
afkanten in de zin van stomp maken edge
afkappen chop
afkeurwaarde wear limit
afkleminrichting van veiligheidsgordel belt grabber
afknappen snap
afknijpen throttle
afkoelen cool down
afkoelen in snel tempo freeze
afkoelen van mengsel tijdens verbrandingsproces quench
afkoelen van staal tijdens staalbereidingsproces chill
afkoppelen van leiding detach
aflakken finish
aflaklaag final coating
afleesbaarheid readability
afleesfout reading fault
afleesnauwkeurigheid reading accuracy
afleggen van afstanden cover
afleiden van formule derive
aflezen van meetinstrument read
aflezing van meetinstrument reading
afloop in de zin van verval fall
afloop van pijpleiding drain
afloophoek aan achterkant van auto angle of inclination
aflopend in de zin van omlaag lopend sloping
aflopende remschoen trailing brake shoe
afmeten set off
afmeting size
afmeting in de zin van omvang proportion
afmetingstolerantie dimensional tolerance
afmonteren finish
afneembaar dak detachable roof
afneembaar in de zin van demonteerbaar dismountable
afneembaar in de zin van verwijderbaar separable
afnemen in de zin van demonteren dismount
afnemen in de zin van verwijderen separate
afpersdruk moulding pressure
afperstest pressure testing
afplakband masking tape
afplakken vóór het lakspuiten mask
afplakpapier masking paper cover
afplatten flatten
afpluggen plug off
afregelbereik van meetinstrument regulating range
afregelbereik van pomp break-away range
afregelen van apparaat regulate
afregelen van brandstof-luchtmengsel control
afregelen van druk pressurise
afregelen van toerental door regulateur govern
afregeling van apparaat control
afregeling van brandstof-luchtmengsel mixture control
afregelkarakteristiek van brandstofinspuitpomp control characteristic
afremmen slow down
afremming naar lagere snelheid partial braking
afremming naar stilstand stop
afrolgeluid van autoband rolling noise
afrollen van draad unroll
afrolomtrek van autoband rolling circumference
afrolstraal van autoband rolling radius
afronden round off
afronden naar beneden round down
afronden naar boven round up
afronding van getal rounding-off
afronding van hoek bull nose
afrondingsfout rounding error
afrondingsstraal radius of curvature
afschakelen van apparaat cut off
afschakelstroom brekaing current
afschaven face
afscheiden separate
afscheiden van ruimte partition off
afscheiden van vloeistof secrete
afscheider in vloeistofsysteem trap
afscheiding separation
afscheiding van olie in vet bleeding
afscheiding van ruimte door middel van wand partition
afschermen sheathe
afscherming sheath
afschilferen scale off
afschrijving depreciation
afschrikken van staal quench
afschroeven unscrew
afschuifbelasting shear load
afschuifkracht shear load
afschuifspanning shear stress
afschuifsterkte shear strength
afschuinen chamfer
afschuiven shear off
afschuiving shearing
afschuren door wrijvingscontact abrade
afschuren met schuurmachine sand down
afslaan van motor stall
afslagklep voor stationair toerental slow-cut valve
afsleepwagen towing vehicle
afslepen tow away
afslijpen door wrijvingscontact abrade
afslijpen met slijpmachine grind down
afslijpen van autoband tyre matching
afsluitbaar lockable
afsluitbare vuldop locking filler cap
afsluitdeksel seal cover
afsluiten lock
afsluiten door middel van klep shut off
afsluiten door middel van plug plug off
afsluiten van elektrische stroom disconnect
afsluiten van toevoer shut off
afsluiter in de zin van afsluitklep stop valve
afsluiter in de zin van afsluitkraan stop cock
afsluiter van autogastank tank valve
afsluiter van leiding cut-off
afsluiter van stationair gedeelte van carburateur idle valve
afsluiting in de zin van luchtdichte afsluiting sealing
afsluiting in pijpkoppeling door middel van tonnetje olive
afsluiting van brandstoftoevoer bij loslaten van gaspedaal deceleration fuel cut-off
afsluiting van brandstoftoevoer bij te hoog motortoerental overrun fuel cut-off
afsluitklep shutt-off valve, stop valve
afsluitklep in kleppenhuis van automatische transmissie shut-off valve
afsluitplug blanking plug
afsnijden cut off
afsnijpunt cut-off point
afsplitsen split off
afsplitsen in de zin van aftakken branch off
afsplitsen in de zin van scheikundig afsplitsen isolate
afspoelen rinse
afstand distance
afstand hemelsbreed linear distance
afstand in tijd space
afstand van hart tot hart distance between centrelines
afstand waarover verstelling mogelijk is travel
afstandsbediening telecontrol
afstandsbediening door middel van infraroodstraling infra-red remote control
afstandsbediening langs radiografische weg radio control
afstandsbesturing telecontrol
afstandsbout distance bolt
afstandsbus spacing bush
afstandsring distance washer, spacer ring
afstandsschijf spacing disc
afstandsschijf tussen naaf en velg spacer
afsteekbeitel cutting chisel
afsteken part off
afsteken met beitel chisel off
afsteldruk adjusting pressure
afstelgat set hole
afstelgegevens setting values
afstelgegevens na onderzoek test settings
afstelhoek adjustment angle
afstelinstructies adjustment instructions
afstellamp timing light
afstellen van apparaat set up
afstellen van motor volgens fabrieksspecificaties tune up
afstellen van motor zodat deze meer vermogen krijgt tune
afstellen van motor zodat deze minder vermogen krijgt detune
afstelling setting
afstelling in dwarsrichting lateral adjustment
afstelling in lengterichting longitudinal
afstelling van apparaat setting
afstelling van apparaat met de losse hand coarse setting
afstelling van apparaat volgens specificaties fine setting
afstelling van contactpunten contact-breaker adjustment
afstelling van klepspeling valve-play adjustment
afstelling van motor tuning
afstelling van motor met de losse hand flat tuning
afstelling van motor volgens exacte specificaties fine tuning
afstelling van onderstel suspension tuning
afstelling van ontstekingstijdstip spark adjustment, spark setting
afstelling van regulateur governor setting
afstelling van rijhoogte ride-height adjustment
afstelling van stationair toerental idle adjustment
afstelling van vlotterhoogte float setting
afstelling van zithoogte seat-height adjustment
afstelmechanisme adjustment gear
afstelmerkteken adjustment mark
afstelprocedure adjustment procedure
afstelpunt working point
afstelring die een ruimte moet opvullen spacer ring
afstelring die tevens iets moet aandrukken thrust washer
afstelring die tevens iets moet vastklemmen retaining ring
afstelschroef adjustment screw
afstelschroef voor stationair mengsel mixture control screw
afstelvoorschriften adjusting instructions
afstemknop van radio manual tuning control
afstemmen in de zin van gelijk maken match
afstemmen in de zin van reguleren modulate
afstemming tussen bepaalde onderdelen mating
afstoten repel
afstoting repulsion
afstrippen van draad strip off
aftakblok splice box
aftakdoos branch box
aftakken branch off
aftakking branch line
aftakking binnen elektrisch netwerk shunt
aftapklep drain valve
aftapkraan draw-off cock
aftapleiding shunt lead
aftappen drain
aftapplug drain plug
aftapplug met magneet magnetic drain plug
aftapplug van koelsysteem coolant drain plug
aftapplug van oliecarter oil-pan drain plug
aftasten trace, track
aftaster sensor
aftekenlijn scribe line
aftoppen skim
afval refuse, trash
afval in de zin van schadelijke stoffen waste
afval in de zin van schroot scrap
afvalbak trash can
afvalcontainer garbage container
afvalprodukt waste product
afvalspanning drop-away voltage
afvalstoffen wastes
afvalstroom bij relais drop current
afvaltank refuse container
afvaltijd van relais releasing time
afvalwater waste water
afvalwater dat van fabriek afkomstig is industrial water
afvalwaterlozing sewerage
afvalwaterzuivering waste-water purification
afvegen wipe
afvlakken skim
afvoer van uitlaatgassen exhaust
afvoer van vaste stoffen discharge
afvoer van vloeistoffen outflow
afvoer van warmte flue
afvoeren van defecte auto haul
afvoeren van lucht vent
afvoeren van uitlaatgassen exhaust
afvoeren van vaste stoffen discharge
afvoeren van vloeistoffen drain
afvoeren van vuil scavenge
afvoerleiding discharge line
afvoerpijp down pipe
afvoerpoort naar overloopleiding spill port
afwassen wipe
afwateren sewer
afwateringsgoot drip rail
afwateringsklep drainage valve
afweermiddel repellent
afwerken in de zin van afmaken van werk trim
afwerken in de zin van verbruiken use
afwerking trim
afwerklaag finishing layer
afwerklaklaag zonder kleur clear finish
afwijken in de zin van niet overeen stemmen differ
afwijken in de zin van tegengesteld werken deviate
afwijken van aanwijsnaald op meterschaal deviate
afwijking in de zin van defect defect
afwijking in de zin van richtingsverandering deviation
afwijking in de zin van verschil difference
afwijking in dikte van laklaag thickness variation
afwijking van aanwijsnaald deviation
afwijkingshoek angle of deflection
afwikkelen van draad unreel
afwikkelfrezen hob
afwisselend alternating
afwisseling alternation
afzakken descend
afzemen clean with a leather
afzepen ter controle op gaslekkage apply a soapy solution
afzetinrichting skip loader
afzetsel residue
afzetsysteem bij vrachtvervoer swap body system
afzetten in de zin van bezinken deposit
afzetten in de zin van uitschakelen turn off
afzetting in de zin van bezinksel settlings
afzetting van olieresten oil deposit
afzuigen extract
afzuigen van gas exhaust
afzuiging van gas extraction
afzuiging van vloeistoffen suction
afzuigregelklep purge control valve
afzuigventilator exhauster
aggregaat unit
aggregaat in de zin van elektrisch aggregaat generator set
aggregatietoestand state of aggregation
ampère-uur ampere-hour
airbag air bag
airbag aan bestuurderskant steering-wheel airbag
airbag aan passagierskant passenger-side airbag
airbag in stuurwiel steering-wheel airbag
airbagbeveiligingssensor airbag saving sensor
airbagcontrolelicht airbag control light
airbagdeceleratiesensor airbag sensor
airbagdeceleratiesensor aan voorkant van auto airbag front sensor
airbaggasgenerator airbag gas generator
airbagontstekingsmechanisme airbag squib
airbagopblaasmechanisme airbag inflater
airbagsysteem als aanvulling op bestaande passieve veiligheidssy supplemental inflatible restraint
airconditioning air conditioner, air conditioning, climatisation
akoestiek acoustics
akoestisch audible
akoestisch alarm audible alarm
akoestisch signaal audible signal
akoestische slijtage-indicator audible wear indicator
alarm alarm
alarmclaxon alarm-system horn
alarmeren alarm
alarminrichting warning device
alarmknipperlichtinstallatie hazard warning flasher
alarmsignaal warning signal
alarmsysteem alarm system
alarmsysteem dat buitenomtrek van auto bewaakt perimeter alarm system
alarmzoemer alarm-system buzzer
alcohol alcohol
alcohol in de zin van alcoholische drank intoxicant
alcoholmotor alcohol-fuel engine
alfabetisch alphabetic
alfanumeriek alphanumeric
algeheel total
algehele revisie major repair
algemeen overall
algemeen klassement in race overall result
algemene uitrusting general equipment
algemene voorzorgsmaatregelen general precautions
alkali alkali
alkalisch alkaline
alkylatie van aardolie alkylation
all-round all-round
all-speed-regulateur van dieselinspuitpomp variable-speed governor
alliage alloy
automatische lastafhankelijke remkrachtregelaar automatic load-sensing regulating valve
aluminium aluminium
aluminiumcarrosserie aluminium body
aluminiumfolie aluminium foil
aluminiumhamer aluminium
aluminiumlassen aluminium welding
aluminiumlegering aluminium alloy
aluminiumoxyde aluminium oxide
aluminiumplaat aluminium sheet
aluminiumschilfer aluminium flake
aluminiumwiel light-alloy wheel
aluminiumzeepvet aluminium soap grease
amarylsteen emery stone
ambulance ambulance
Amerikaanse gallon US gallon
amfibievoertuig amphibious vehicle
ammoniak ammonia
ampère ampere
ampèremeter partial ammeter
amplitude amplitude
amplitudemodulatie pulse width modulation
analoge aanwijzing analogue indication
analoge toerenteller dial-type tachometer
analoog analogue
analoog-digitaal-analoog-omvormer analogue-digital-analogue converter
analoog-digitaal-omvormer analogue-digital converter
analyse investigation
anatomisch anatomical
anemometer anemometer
anker in de zin van verankeringspunt anchor
anker van elektromotor armature
anker van startmotor starter armature
ankerbout tie bolt
ankerbout met scharnier pivot bolt
ankereind armature end
ankerhouder armature retaining plate
ankerisolatie armature insulation
ankerlager armature bearing
ankerplaat carrier plate
ankerplaat van trommelrem backing plate
ankerspoel armature coil
ankertestapparaat winding continuity tester
ankerwikkeling armature winding
anode anode
anodische elektroforese anodic electroforesis
anodiseren anodise
anorganisch mineral
antenne aerial
antenne op spatscherm wing aerial
antennekabel aerial feeder
antenneruis aerial pick-up
antennevoeding aerial feed
anti-condensdoek anti-mist cloth
anti-condensmiddel haze remover
anti-corrosielaag op voertuigbodem underbody protection
anti-corrosiemiddel corrosion inhibitor
anti-detonatiedope anti-knock dope, knock inhibiter, knock suppressor
anti-detonatiesysteem van motor knock control system
anti-diefstalinrichting theft-deterrent system
anti-doorslipregelsysteem automatic stability control, traction control system
anti-dreunlaag anti-rattle coat
anti-duikinrichting als deel van voorwielophanging anti-dive device
anti-frictielaag van glijlager anti-friction layer
anti-ijsdope icing inhibitor
anti-klopdope in benzine fuel inhibitor
anti-klopregelsysteem knock control system
anti-magnetisch anti-magnetic
anti-nadieselklep anti-run-on valve
anti-oxydatiedope anti-oxidant
anti-piepplaatje ter fixering van remblok anti-squeak shim
anti-pingelsysteem knock control system
anti-ratelveer anti-rattle spring
anti-roestmiddel corrosion inhibiter
anti-roestmiddel voor radiateurs radiator inhibiter
anti-schuimdope defoaming agent, foam inhibiter
anti-slip non-skid
anti-slipprofiel non-skid pattern
anti-squat-inrichting als deel van achterwielophanging anti-squat device
anti-stilvalstelschroef van dieselmotor anti-stall screw
anti-terugslagklep in carburateur anti-backfire valve
anti-verblindingsachteruitkijkspiegel glare-proof rear mirror, dipping mirror
anti-verblindingsinrichting van koplichten anti-dazzle device
anti-verblindingskap op koplicht dipping cap
anti-verblindingsstand van achteruitkijkspiegel anti-glare position
anti-verouderingsdope anti-oxidant
anti-vries anti-freeze agent
anti-vriesweger anti-freeze meter
anticiperen anticipate
apart separate
API-classificatie API-classificatie ter normering van motorolie
apparaat device
apparaat voor wetenschappelijk gebruik apparatus
apparaat waarmee proces in gang wordt gezet trigger
apparatuur in de zin van elektronische apparatuur hardware
apparatuur in de zin van toebehoren van machine fittings
apparatuur in de zin van uitrusting equipment
appendage fitting
appendageplaat op autogastank mounting bracket
appendages auxiliary parts, fittings
aqua-planing hydro-planing
arbeid work
arbeidscyclus power cycle
arbeidsomstandigheden working conditions
arbeidsproces working process
arbeidsslag power stroke
arbeidsvermogen working capacity
arbeidsvermogen van beweging kinetic energy
arbeidsvermogen van plaats potential energy
argon argon
argon-arc-lassen argon-arc welding
arm in de zin van arm afgesteld poor
arm van hefboom rocking lever
arm van koppel torque arm
armatuur armature
armatuur in de zin van dragende constructie fitting
armatuur in de zin van toebehoren van machine mounting
armleuning arm support
armmengselmotor lean-burn engine
armschokdemper lever shock absorber
armsteun arm support
aromaten in aardolieprodukten aromatics
aromatische koolwaterstofverbindingen aromatic hydrocarbons
arreteerkogel detent ball
arreteerwikkeling holding coil
as in de zin van aandrijvende as shaft
as in de zin van asje spindle
as in de zin van draagas axle
as in de zin van hartlijn axis
as in de zin van niet-aandrijvende as driven shaft
as in de zin van poolas polar axis
as in de zin van spil spindle
as met continu aangrijpend tandwiel constant-pinion shaft
as met in groeven in lengterichting splined shaft
as met sleuven splined shaft
as met sturende functie steered axle
as met tandwiel of tandwielen pinion shaft
as van aanhangwagen trailer axle
as van anker armature spindle
as van chokeklep choke spindle
as van geremde aanhangwagen braked axle
as van ongeremde aanhangwagen unbraked axle
as van ruitewisser wiper pivot shaft
as van startmotor engagement rod
as van stroomverdeler distributor shaft
as zonder sturende functie unsteered axle
asaandrijving final drive
asaanslag axle bump stop
asafdichting stuffing box
asafdichtring radial-sealing ring
asafstand centre distance
asbak ash tray
asbakverlichting ash-tray illumination
asbelasting road mass
asbest asbestos
asbestvoering asbestos lining
asbestvrij asbestos-free
asbuis suspension tube
asdrager upright
asdruk axle weight
asflens shaft flange
asgehalte ash content
ashals axle journal
ashelft axle half
ashuis axle housing
asje spindle
asje met scharnier pivot pin
askanteling caster
askraag shaft collar
aslager axle bearing
aslast axle load
aslastverdeling axle-load distribution
aslastverplaatsing wheel-load shift
aslichaam axle housing
asmoer axle nut
asophanging axle mounting
assemblagebedrijf assembly plant
assembleren assemble
assenkruis co-ordinate system
asstel axle assembly
asstel met één ophefbare as bogie lift
assteun axle strut
assteun met drie poten tripod
assteunpoot axle strut
astap van aandrijvende as stub shaft
astap van niet-aandrijvende as axle pivot, stub axle
astapdrager van aandrijvende as stub-shaft carrier
astapdrager van niet-aandrijvende as swivel
asymmetrisch dissymmetric
asymmetrisch dimlicht asymmetric dimming light
asymmetrische loopvlakslijtage van autoband asymmetric tyre wear
asymmetrische motorkrachtverdeling over voor- en achteras asymmetric power distribution
asynchroon asynchronous
automatische transmissievloeistof automatic transmission fluid
atmosfeer atmosphere
atmosferische distillatie van aardolie atmospheric distillation
atmosferische druk atmospheric pressure
atmosferische storing static noise
atoom atom
atoomenergie nuclear energy
atoomgewicht atomic weight
atoomkern atomic nucleus
attentie! caution!
audiofrequentie audio-frequency
audiometrie audiometry
audiopaneel audio panel
austeniet austenite
auto motor car
auto in de zin van automobiel automobile
auto met aardgas als brandstof natural-gas vehicle
auto met achterklep square-back car
auto met afneembaar dak hard-top
auto met aparte bagageruimte notch-back
auto met benzinemotor petrol-powered car
auto met compacte afmetingen compact-car
auto met derde of vijfde deur hatch-back
auto met dieselmotor diesel-powered car
auto met drie wielen three-wheeler
auto met elektrische aandrijving electric vehicle
auto met geringe afmetingen small car
auto met grote achterklep lift-back
auto met hybride-aandrijving hybrid vehicle
auto met lage onderhoudskosten economy car
auto met linkse besturing left-hand drive car
auto met linnen dak soft top
auto met middenmotor mid-engined car
auto met motor achterin rear-engined car
auto met motor direct vóór achteras mid-engined car
auto met motor voorin front-engined car
auto met rechtse besturing right-hand drive car
auto met stoomaandrijving steam vehicle
auto met twee zitplaatsen two-seater car
auto met veel motorvermogen muscle car
auto met vier zitplaatsen four-seater car
auto met vierwielaandrijving four-wheel drive car
auto met zonne-energie als brandstof solar car
auto voor alle soorten ondergrond all-terrain vehicle
auto-elektricien car electrician
auto-importeur car importer
auto-industrie motor-vehicle industry
autoband tyre
autoband met anti-slipprofiel non-skid tyre
autoband met asymmetrisch profiel asymmetric tyre
autoband met binnenband tube-type tyre
autoband met dwarse profielgroeven siped tyre
autoband met geblokt profiel block tyre
autoband met hoog draagvermogen reinforced tyre
autoband met opgesneden profiel slashed tyre
autoband met spikes studded tyre
autoband met witte flanken white-sidewall tyre
autoband voor alle doeleinden all-purpose tyre
autoband voor alle seizoenen all-season tyre
autoband voor alle soorten ondergrond all-terrain tyre
autoband voor alle weersomstandigheden all-weather tyre
autoband voor het gehele jaar all-year tyre
autoband voor hoge snelheden high-speed tyre
autoband voor modder en sneeuw mud-and-snow tyre
autoband voor zeer hoge snelheden ultra-high speed tyre
autoband voor zware rij-omstandigheden heavy-duty tyre
autoband zonder profiel slick tyre
autobranche motor trade
autobus omnibus
autobusje minibus
autofabrikant car manufacturer
autogas liquefied petrol gas
autogastank gas tank
autogeenlassen gas-fusing welding
autogeensnijden autogenous cutting
autogordel seat belt
autohefbrug car elevator
autokerkhof scrap yard
autoklok car clock
autolak car paint
automatenstaal machining steel
automatisch self-acting
automatisch aankoppelmechanisme van vrachtauto automatic coupling gear
automatisch afschakelende choke auto-return choke
automatisch anti-klopregelsysteem door afregeling van vuldruk automatic performance control
automatisch blokkerend oprolmechanisme van veiligheidsgordel automatic locking retractor
automatisch centrerend self-centring
automatisch cruise-control-systeem automatic intelligent cruise control
automatisch differentieelslot automatic differential lock
automatisch inschakelbaar automatically selectable
automatisch inschakelend automatically engaging
automatisch koplichthoogteregelsysteem automatic head-light levelling system
automatisch koppelingsafstelmechanisme clutch self-adjusting mechanism
automatisch lasapparaat auto-welder
automatisch naar uitgangsstand terugkerende ruitewissers self-parking wipers
automatisch niveauregelsysteem automatic load-levelling system
automatisch snelheidsregelsysteem automatic speed-control device
automatisch spannende veiligheidsgordel retractor
automatisch stabiliteitscontrolesysteem automatic stability control
automatisch stabiliteitscontrolesysteem inclusief tractieregelsy automatic stability control + traction
automatisch stelmechanisme auto-adjuster
automatisch storingonderdrukkingssysteem van radio automatic interference suppression
automatisch tractieregelsysteem automatic traction control
automatisch uit- en inschuifbare antenne automatic aerial
automatisch/handbediend automatic/manual
automatische afslag auto-stop
automatische afslag van ruitewissers wiper park function
automatische afsluiting van brandstoftoevoer bij loslaten van ga decelerating fuel cut-off
automatische afsluiting van brandstoftoevoer bij te hoog motorto overrun fuel cut-off
automatische choke automatic choke
automatische frequentiecontrole van radio automatic frequency control
automatische geluidssterkteregeling van geluidsapparatuur automatic volume control
automatische in- en uitschakeling van lock-up auto-power control
automatische inspuitmomentverstelinrichting automatic injection-timing device
automatische kettingspanner automatic chain tensioner
automatische klepstelinrichting automatic valve-gear clearance adjustment
automatische koppeling automatic clutch
automatische koppelingsbediening automatic clutch control
automatische lock-up automatic lock-up
automatische ontstekingsverstelinrichting automatic ignition-control device
automatische ontstekingsvervroegingsinrichting automatic ignition advance
automatische parkeerreminrichting voor op hellingen hill-holder
automatische portiervergrendeling automatic door lock
automatische radio-ontstoring automatic interference suppression
automatische radiozenderafstemming automatic tuning control
automatische regeleenheid automatic control unit
automatische remstelinrichting automatic brake-gear adjuster
automatische ruisonderdrukking automatic interference suppression
automatische schakelaar automatic switch
automatische sperinrichting van differentieel automatic differential lock
automatische stelinrichting automatic adjuster
automatische stop-/startinrichting van motor automatic engine cut-off
automatische stuureenheid automatic control unit
automatische temperatuurcompensatie van luchtinlaatsysteem automatic temperature control
automatische temperatuurregeling van airconditioning automatic temperature control
automatische transmissie automatic transmission
automatische transmissie bij transaxle-systeem automatic transaxle
automatische transmissie met koppelomvormer converter transmission
automatische uitlezing van door auto uitgevoerde functietest self-test automatic read-out
automatische uitschakeling van choke automatic choke return
automatische veiligheidsgordel retractable safety belt
automatische versnellingsbak shiftless gearbox
automatische vertragingsafhankelijke remkrachtregelaar acceleration-dependent brake-force proportioning device
automatische waterafblaasklep van luchtdrukremsysteem automatic water drain valve
automatische zekering automatic fuse
automatiseren computerise
automerk car make
automobiel car
automobielindustrie automotive industries
automobieltechniek automotive engineering
automobilist motorist
automonteur car mechanic
autonavigatiesysteem navigation system
autopapieren vehicle-registration papers
autopoetsmiddel car polish
autoproduktie car production
autoradio car radio
autosloperij car breakers yard
autoslot auto-lock
autostofzuiger car vacuum cleaner
autotechniek automobile engineering
autotelefoon radio telephone
autothermische zuiger autothermic piston
autotransporter car transporter
autoverwarming car heater
autoverzekering motor-vehicle insurance
autowasstraat car wash
autowasstraat met borstels brush-type car wash
AWG-draaddiktestelsel American Wire Gage
axiaal axial
axiaal lager axial bearing
axiaal wentellager axial roller bearing
axiaaldruk end thrust
axiaalkracht thrust
axiaallager thrust bearing
axiaalpomp axial flow pump
axiale afdichting axial joint
axiale beweging axial movement
axiale compressor axial compressor
axiale krukasspeling crankshaft end play
axiale pomp axial pump
axiale slingering lateral run-out
axiale speling thrust clearance
axiale zuigerveerspeling piston ring side clearance
baan van hamer poll
baard van sleutel key bolt
babbitmetaal white metal
bacterie germ
bacterieel bacterial
bad bath
bagage luggage
bagagenet luggage net
bagagerek parcel restraint
bagageruimte luggage compartment luggage space
bagageruimteverlichting luggage-compartment lighting
bagagewagen luggage trailer
bahco-sleutel adjustable spanner
bajonetfitting van lamp bayonet lamp socket
bajonethuls bayonet cap
bajonetklem bayonet clip
bajonetkoppeling bayonet coupling
bajonetlamphouder bayonet-type socket
bajonetsluiting bayonet lock
bajonetstrip op lampsokkel terminal blade
bajonetvoet bayonet cap
bak case
bak in console trinket tray
bak in de zin van tank tank
bak in de zin van vergaarbak bin
bakchassis punt frame
bakeliet bakelite
bal ball
baladeuras selector shaft
balanceeraparaat balancer
balanceergewicht bob weight
balanceren balance
balans in de zin van evenwicht equilibrium
balans in de zin van weegtoestel scales
balansas silent shaft
balansboring in krukas balance bore
balansregelknop van geluidsinstallatie speaker balance
balg bellows
balg van thermostaat thermostat flexible bellows
balgluchtveer bellows air spring
balgthermostaat bellows thermostat
balhamer round set hammer
balk rail
balk als onderdeel van constructie member
balk met dragende functie stressed beam, supporting beam
balk met U-profiel channel iron
balkchassis beam frame
balken van zelfdragende carrosserie body frame
ballastweerstand ballast resistor
ballon balloon
ballon van glas bulb
ballonband balloon tyre
bananestekker banana plug
band in de zin van autoband tyre
band in de zin van klemband brace
band in de zin van lopende band conveyor belt
band in de zin van magneetband tape
band in de zin van verband tussen onderdelen bond
band om iets vast te binden tie
band van geweven textiel webbing
band van veiligheidsgordel belt webbing
band van verenstaal spring-steel band
bandbreedte frequency range
banddruk tyre pressure
bandelichter tyre lever
bandenspoor impression
bandfilter wave-band filter
bandgeleider van veiligheidsgordel belt webbing
bandijzer tyre lever
bandinsteekgleuf van cassettespeler tape-inserting slot
bandloopvlak tyre tread
bandmaat tyre size
bandmontage tyre fitting
bandmontage-apparaat tyre fitting machine
bandprofiel tyre profile
bandrecorder tape-recorder
bandrem band brake
bandschuurmachine sanding machine
bandsleutel voor oliefilter strap spanner
bandslijtage tyre wear
bandslijtage-indicator tread-wear indicator
bandslijtagepatroon tyre-wear pattern
bandsoortindicatie van cassettespeler tape-selector indicator
bandsoorttoets van cassettespeler tape-select button
bandspanning tyre pressure
bandspanning bij normale belasting normal-laden tyre pressure
bandspanningsmeter tyre-pressure gauge
bandspanningstabel inflation table
bandstaal strip steel
bandverwisselapparaat tyre changer
bandvuldruk tyre-inflation pressure
bandvulfles tyre-inflating bottle
banjo-as banjo axle
banjobout hollow bolt
bank in de zin van zitbank bench seat
bankhamer fitters hammer
bankschroef bench vice
bankschroefbeschermplaat soft-jaw vice protector
bankschroefklauw false jaw
bankwerkerij locksmiths shop
bar bar
barometer barometer
barometerdruk atmospheric pressure
barometrische druksensor barometric-pressure sensor
barrel barrel
barst split
barsten crack
base-getal van smeerolie total base number
basis basis
basisafstelling basic adjustment
basisgegevens basic data
basiskleur ready mix
basismodel lead-in series, standard model
basismotor basic engine
basisschakeling common-base circuit
basluidspreker van audio-installatie sub-woofer
bastaardvijl bastard file
bastoonversterker van audio-installatie sub-woofer amplifier
batterij battery
bauxiet bauxite
bovenste dode punt upper dead centre
BDP-merkteken TDC mark
bovenste dwarsgeplaatste wieldraagarm upper traverse link, upper wishbone
bovenste driehoekige dwarsgeplaatste wieldraagarm upper A-arm
BDP-stelpen TDC setting pin
bed van katalysator substrate
bedekken cover
bedekken met een dun laagje skim
bedekking cover, covering
bederven spoil
bedienbaar door middel van pedaal pedal-operated
bedienbaar door middel van stang rod-operated
bedienbaar door middel van stangenstelsel linkage-operated
bedienbaar met de voet foot-operated
bediend door bestuurder driver-operated
bediend door middel van centrifugaalkracht centrifugally operated
bediend door middel van krukmechanisme crank-controlled
bediend door middel van nokkenas cam-operated
bediend door middel van pedaal pedal-operated
bediend door middel van vingertoppen finger-tip actuated
bedienen van machine operate
bediening operation
bediening door middel van centrifugaalkracht centrifugal operation
bediening door middel van krukmechanisme crank mechanism
bediening door middel van nokkenas cam control
bediening door middel van pedaal pedal operation
bediening door middel van vingertoppen touch control
bediening van machine operation
bediening van reminrichting brake control
bediening van standverwarming parking-heater control
bediening van verlichting light control
bedieningscilinder operating cylinder
bedieningselementen controls
bedieningsgemak control comfort
bedieningshandleiding operating instructions
bedieningshendel operating lever
bedieningshendel aan stuurkolom control stalk
bedieningshendel van handrem hand-brake actuating lever
bedieningshendel voor afregeling van systeem mode lever
bedieningshendel voor bediening van machine operating lever
bedieningsinrichting control device
bedieningsklep control valve
bedieningsknop control knob
bedieningsmechanisme operating mechanism
bedieningsnok actuating cam
bedieningsorgaan actuator
bedieningspaneel service panel
bedieningsplunjer van remband van automatische transmissie brake-band piston
bedieningsschakelaar control switch
bedieningsschakelaar met functiesymbool pictographic control switch
bedieningsschakelaar van open dak convertible-top switch
bedieningsstang control rod
bedieningsstang van acceleratiepomp acceleration-pump push rod
bedieningsstangenstelsel operating linkage
bedieningsvoorschriften service instructions
bedieningsvork control fork
bedrading wiring
bedradingspijp wiring guide tube
bedradingsschema scheme of wiring, wiring diagram, wiring scheme
bedrijf in de zin van onderneming enterprise
bedrijf in de zin van werking working
bedrijfsauto utility vehicle
bedrijfscyclus operating cycle
bedrijfsdruk working pressure
bedrijfsklaar serviceable
bedrijfsklaar maken service
bedrijfskosten operating expenses
bedrijfsomstandigheden working conditions
bedrijfsrem service brake
bedrijfsremklep drivers brake valve
bedrijfsspanning working voltage
bedrijfssteekcirkel van tandheugel pitch line
bedrijfssteekcirkel van tandwiel pitch circle
bedrijfsstoring operating trouble
bedrijfstemperatuur working temperature
bedrijfstoerental operating speed
bedrijfstoestand running condition
bedrijfsveiligheid indutrial safety
bedrijfsvoorschriften service instructions
bedrijfszeker safe to operate
bedrijfszekerheid reliability of operation
beeld in de zin van afbeelding image
beeldkwaliteit image quality
beeldopbouw op computerscherm image formation
beeldpunt pixel
beeldpuntscheiding pixel resolution
beeldscherm van computer screen
beeldscherm van vloeistofkristallen liquid-crystal display
beenruimte leg room
begin start
begin van breuk tendency to fracture
begindruk initial pressure
beginkookpunt -van een bepaalde benzine initial-boiling point
beginpunt starting point
beginsnelheid initial speed
beginstadium initial stage
beglazing glazing
begrafenisauto hearse
begrenzen restrict
begrenzer stop
begrenzing limitation
begrenzingsaanslag limitation stop
begrenzingsnok limitation cam
behaaglijkheid comfort
behaaglijkheidsfactor comfort indice
behandelen in de zin van bedienen manipulate
behandelen in de zin van bewerken treat
behandelen met een afbijtmiddel pickle
behandeling treatment
beheersbaar controllable
beheerste slip controlled slip
beheerste slip waarbij bewust wordt gas gegeven power-slide
behoud van arbeidsvermogen conservation of energy
behoud van energie conservation of energy
beïnvloeden influence
beïnvloeding van stuurgedrag door aandrijfassen van ongelijke le torque steering
beitel chisel
beitel van draaibank lathe tool
beitelhouder van draaibank tool holder
beitsen pickle
bek van bankschroef clamping jaw
bek van steeksleutel jaw opening
bekerhouder in interieur cup tray
bekleden met een laagje materiaal dress
bekleden met een omhulsel case
bekleden met een voering trim
bekleden met geluid- of schokdempend materiaal pad
bekleden met leder leather
bekleden met metaal plate
bekleden met metalen beplating cowl
bekleden met panelen panel
bekleden met staal iron
bekleden met tapijt carpet
bekleden met vilt felt
bekleding in de zin van beslag fittings
bekleding in de zin van deklaag covering
bekleding in de zin van omhulsel sheating
bekleding in de zin van voering lining
bekleding met een laagje materiaal cover, covering
bekleding met geluid- of schokdempend materiaal damp lining
bekleding met geribde stof ribbed lining
bekleding met geruite stof chequered lining
bekleding met leder leather upholstery
bekleding met panelen panelling
bekleding met schuimrubber flexible facing
bekleding met stof clothing
bekleding met tapijt carpeting
bekleding van bagageruimte boot carpeting
bekleding van interieur trimming
bekleding van interieur met walnootwortelhout burl-walnut inlay
bekleding van middenconsole console carpeting
bekleding van middentunnel in interieur tunnel-floor mat
bekleding van voetruimte foot-well trim
bekleding van zijkant van voetruimte side trim
bekledingscode trim code
bekledingshoes seat cover
bekledingslijst trim strip
bekledingspaneel aan binnenkant van portier inside-door panel
bekledingsplaat trim panel
bekledingsreiniger upholstery cleaner
beklimmen climb
beknopt quick-reference
bekrachtigd servo-, servo-power assisted
bekrachtigd luchtdrukremsysteem air-assisted brake system
bekrachtigd remsysteem power braking, servo brake system
bekrachtigde stuurinrichting power steering
bekrachtigde stuurinrichting met niet-variabele overbrenging fixed-ratio power steering
bekrachtigde stuurinrichting met variabele overbrenging variable-ratio power steering
bekrachtigen in de zin van activeren energise
bekrachtigen langs elektrische weg excite
bekrachtigen langs mechanische weg boost
bekrachtiger servo unit
bekrachtiging power assistance
bekrachtiging langs elektrische weg excitation
bekrachtiging langs mechanische weg boost
bekrachtigingscilinder lift cylinder
bekrachtigingsfactor boost rate
bekrachtigingsinrichting servo-unit
bekrachtigingsinrichting van luchtdrukremsysteem air booster
bekrachtigingsmechanisme van stuurinrichting power-steering mechanism
bekrachtigingsrelais power relay
bekrachtigingsspoel field winding
bekrachtigingsstroom exciting current
bekrachtigingstijd memory time
bekwaamheid ability
bekwijdte van sleutel spanner opening
bel in de zin van gasbel bubble
beladen weight
belading waarop constructie maximaal is berekend design load
belangrijkste primary
belast under load
belaste balk stressed beam
belaste straal loaded radius
belasten in de zin van beladen weight
belasten in de zin van onder spanning brengen stress
belasting als gevolg van elektrische lading load
belasting als gevolg van elektrische machine charge
belasting als gevolg van gewicht load
belasting als gevolg van spanning stress
belasting in axiale richting axial load
belasting in radiale richting radial load
belastingscapaciteit load capacity
belastingscoëfficiënt output factor
belastingskarakteristiek voltage characteristic
belastingsproef voor accu load test
belastingsstroom load current
belastingsweerstandselement load resistor
belemmeren restrict
belemmering restraint
Belleville-veer Belleville washer
beluchten ventilate
beluchting ventilation
beluchtingsinrichting air breather
beluchtingsleiding vent pipe
beluchtingssysteem vent system
benaderingshoek van rijwind tot carrosserie side-slip angle, slip angle
benaming designation
bendix-aandrijving van startmotor bendix drive
benodigd materiaal material required
benodigd vermogen power input
benodigd vermogen om vanuit stilstand weg te rijden get-away power
benodigdheden requirements
benodigdheden in de zin van gereedschappen tools
benzeen benzol
benzine petrol
benzine die door primaire distillatie is verkregen straight-run petrol
benzine die langs natuurlijke weg is bereid natural petrol
benzine die uit lichte bestanddelen bestaat light petrol
benzine met hoge dampspanning high-RVP petrol
benzine met hoog kookpunt low-RVP petrol
benzine met hoog octaangetal high-octane petrol
benzine met laag kookpunt high-RVP petrol
benzine met laag loodgehalte low-lead petrol
benzine met laag octaangetal low-octane petrol
benzine met lage dampspanning low-RVP petrol
benzine van nieuwe samenstelling reformulated petrol
benzine-additive petrol additive
benzine-afsluiter van autogassysteem petrol lock-off valve
benzine-injectie petrol injection
benzine-injectie met één verstuiver per cilinder port fuel injection
benzine-injectie met één verstuiver voor alle cilinders samen single-point injection
benzine-injectie met één verstuiver vóór elke inlaatklep manifold injection
benzine-injectie met twee bij elkaar gemonteerde verstuivers dual-point injection
benzine-injectiemomentregeling petrol-injection timing
benzine-injectiepomp petrol-injection pump
benzine-injectiesysteem petrol injection system
benzine-inspuiting petrol injection
benzine-inspuiting met één verstuiver per cilinder port fuel injection
benzine-inspuiting met één verstuiver voor alle cilinders samen single-point injection
benzine-inspuiting met één verstuiver vóór elke inlaatklep manifold injection
benzine-inspuiting met twee bij elkaar gemonteerde verstuivers dual-point injection
benzine-inspuitmomentregeling petrol-injection timing
benzine-inspuitpomp petrol-injection pump
benzine-inspuitsysteem petrol injection system
benzine-luchtmengsel petrol-air mixture
benzine-opvoerpomp petrol lift pump
benzineblik jerrycan
benzinedampafscheider vapour-liquid separator
benzinedampafzuigsysteem evaporative purge-control system
benzinedope petrol additive
benzinedruk petrol pressure
benzinefilter petrol filter
benzineleiding petrol pipe
benzinemeter petrol-tank gauge
benzinemotor petrol engine
benzineniveau petrol level
benzineniveaucontrolelicht petrol control light
benzineniveaumeter petrol-tank gauge
benzinepomp van motor petrol lift pump
benzinepomp van tankstation petrol pump
benzineretourleiding petrol return line
benzineslang petrol hose
benzinetank petrol tank
benzinetankauto petrol tanker
benzinetoevoerafsluiting bij loslaten van gaspedaal deceleration fuel shut-off
benzinetoevoerafsluiting bij te hoog motortoerental overrun fuel cut-off
benzinetoevoersysteem petrol feed system
benzineverbruik petrol consumption
benzinevoorverwarminrichting fuel pre-heater
benzinevuldop petrol filler cap
benzol benzole
bepalen determine
bepalende factor detrimental factor
bepantsering armour
beperken in de zin van begrenzen limit
beperken in de zin van belemmeren restrict
beperken in de zin van verkleinen reduce
beperking in de zin van begrenzing limitation
beperking in de zin van verkleining reduction
beperking in de zin van vermindering restriction
beperkt bereik restrained reach
beperkt motortoerentalbereik narrow power band
beperkt zicht restricted-sight distance
beperkte bestendigheid limited resistance
beperkte oplage limited edition
beperkte ruimte confined space
beplakken tag
beplaten plate
beplating cowling assembly
beplating rondom koelventilator radiator-fan cowling assembly
beproeven in de zin van onderzoeken investigate
beproeven in de zin van testen test
beproeving trial
beproevingscyclus testing cycle
beproevingsomstandigheden testing conditions
bereik reach, zone
berekenen calculate
berekening calculation
bergen van defecte auto salvage
berging recovery
bergingscapaciteit storage capacity
bergingsdienst recovery service
bergingslier recovery winch
bergingsvoertuig recovery vehicle
bergingswagen wrecker
bergkast storage box
bergplaats stowage room
bergruimte stowage
bermlicht spot light
beroepschauffeur professional driver
beschadigen injure
beschadiging injury
beschadiging door gebrek aan smering channelling
beschadiging van katalysator catalytic-converter degradation
beschermbalg van homokinetische koppeling of stuurhuis bellows seal
beschermbuis protective conduit
beschermen protect
beschermende kleding protective clothing
beschermende laag protective coating
beschermgas bij lassen protective gas
beschermhoes protecting envelope
beschermhoes van kabel cable jacket
bescherming protection
bescherming tegen afschuren abrasion protection
bescherming tegen diefstal theft protection
bescherming tegen geluidsoverlast noise control
bescherming tegen overbelasting overload protection
bescherming tegen roest corrosion protection
bescherming tegen stof dust protection
bescherming van holle ruimtes tegen roest cavity rust proofing
bescherming van startmotor tegen starten met draaiende motor starter protection
beschermingsbalk in portier tegen aanrijdingen van opzij side impact bar
beschermingscode voor geluidsapparatuur key code
beschermingsgraad van koelvloeistof coolant protection
beschermingsmiddel guard
beschermkap protective cover, retainer cap
beschermkap op uiteinde van bumper bumper-end cap
beschermkap van aandrijfriem belt guard
beschermlaag protective coating
beschermlaag op carrosserie tegen steenslag anti-chip coating
beschermlijst protection strip
beschermlijst op bumper bumper moulding
beschermlijst op flank van auto side-protection moulding
beschermpijp van stoterstang push rod guide
beschermplaat protector
beschermplaat aan onderkant van auto undercover
beschermplaat voor remschijf tegen spatwater rotor splash screen
beschermrooster vóór ventilator fan shroud
beschermstrip op zijkant van carrosserie protecting moulding
beschrijving description
beschrijving in het kort outline
beschrijving van werking description of operation
beslaan van ruiten mist
beslag fittings
bespatten spatter
besproeien spray
bestand in computer file
bestand tegen olie oil-resistant
bestand tegen slecht weer weather-proof
bestand tegen slijtage abrasive-resistant
bestand tegen stof dust-proof
bestand tegen tropische temperaturen tropic-proof
bestand tegen uiterst hoge temperatuur extreme temperature
bestand tegen uiterst zware druk extreme pressure
bestand tegen veroudering ageing-resistant
bestand tegen vocht moisture-proof
bestand tegen zeer hoge druk very high-pressure
bestanddeel ingredient
bestelauto light van, utility vehicle
bestelauto met laadruimte zonder zijramen panel van
bestelauto waarbij men vanuit laadruimte naar zijn zitplaats kan walk-through van
bestendig resistant
bestendigheid in de zin van duurzaamheid durability
bestendigheid in de zin van onveranderlijkheid stability
bestrijken apply
besturen van auto drive
besturen van systeem steer
besturing van auto steering
besturing van systeem control
besturingshefboom joy-stick
besturingssysteem van computer operating system
bestuurbaar steerable
bestuurbaarheid van auto steerability, steering behaviour
bestuurderscompartiment cockpit
bestuurdersinformatiecentrum in auto driver information centre
bestuurdersstoel drivers seat
betonmixer concrete mixer
betrouwbaar safe
betrouwbaarheid security
beugel om steun te geven bracket
beugel om te bevestigen strap
beugel om te klemmen clamp
beugel van cabrioletdak hood bow
beugelzaag hack saw
beveiligde stroomkring protected circuit
beveiligen secure
beveiligen door middel van beschermende laag cover
beveiligen door middel van zekering protect by fuse
beveiliging in de zin van bescherming protection
beveiliging in de zin van thermische beveiliging thermal cut-out
beveiligingsdiode safety diode
beveiligingsinrichting safety device
beveiligingsinrichting tegen te hoge spanning overvoltage protection unit
beveiligingsklep pressure-protection valve
beveiligingsmiddel guard
beveiligingssensor van airbagsysteem airbag saving sensor
beveiligingssysteem voor inzittenden van auto restraint system
beven shake
bevestigen fasten
bevestigen met borg secure
bevestigen met bouten bolt on
bevestigen met klem clip on
bevestigen met lijm glue
bevestigen met schroeven screw on
bevestigen met spie key
bevestiging fastening
bevestigingarm fixing arm
bevestigingsbeugel mounting bracket
bevestigingsbeugel van opvouwbaar dak fastening bow
bevestigingsbout fixing bolt, retaining bolt
bevestigingsbout met zeskantige kop hexagonal fastening bolt
bevestigingsbout zonder moer setting screw
bevestigingshaak om lading in laadruimte vast te zetten cargo tie-down hook
bevestigingsinrichting van veiligheidsgordel safety-belt fastener
bevestigingsklem mounting clip
bevestigingsmiddel fixing agent
bevestigingsmoer insert nut, retaining nut
bevestigingsoog tie-down hook
bevestigingspen hold-down pin
bevestigingsplaat set plate
bevestigingspunt fixing point
bevestigingspunt van McPherson-veerbeen upper suspension mounting
bevestigingspunt van veiligheidsgordel safety-belt anchorage
bevestigingspunt voor montage van kinderzitje child-seat mounting
bevestigingsring clamp collar
bevestigingsschroef setting screw
bevestigingsschroef die een kwartslag moet worden aangedraaid quarter-turn fastener
bevestigingsstang fixing rod
bevestigingsstrip set plate
bevochtigen humidify
bevochtiger humidifier
bevochtiging humidification
bevoorradingsleiding emergency line
bevrachten load
bevriezen frost, ice
bevroren frozen
bewapening armour
beweegbaar transportable
beweegbaar contactpunt moving breaker point, moving contact
beweegbaar verbinden link
beweegbaar verbindingsorgaan link
beweeglijkheid mobility
bewegen work
bewegen in de zin van aandrijven actuate
beweging movement
beweging in achterwaartse beweging reverse movement
beweging in axiale richting axial movement
beweging in rechtlijnige richting travel
beweging in voorwaartse richting forward movement
beweging in voorwaartse richting van vlamfront in verbrandingsru flame propagation
beweging met afnemende snelheid retarded motion
beweging met toenemende snelheid increased motion
bewegingsenergie kinetic energy
bewegingsleer kinetics
bewegingsrichting direction of movement
bewerken in de zin van werk verrichten treat
bewerken met gereedschap tool
bewerken met machine machine
bewerken van grondstoffen process
bewerking treatment
bewerking met gereedschap tooling
bewerking met machine machining
bewerking van grondstoffen processing
bezinken settle
bezinksel settlement, settlings
bezinksel in accu battery mud
bezinksel in halfvloeibare vorm sludge
bezinkselkolf sediment bowl
big end van drijfstang con-rod big end
bijgeluiden wild noises
bijgeluiden in motor engine noise
bijladen van accu recharge
bijmenging admixture
bijregelen van apparaat trim
bijremmen spaced braking
bijrijder co-driver
bijrijdersstoel co-drivers seat
bijschrift legend
bijslag admixture
bijslijpen regrind
bijspuiten van laklaag fade out
bijspuitpistool fade-out spray gun
bijstellen re-adjust
bijstellen door op nul te zetten reset
bijstelling adjustment
bijtanken top up
bijtippen touch up
bijvullen replenish
bijzonder special
bikken hack
bimetaal bimetallic strip
bimetalen klep bimetallic valve
bimetalen klep voor extra lucht tijdens stationair draaien hot-idle compensator
bimetalen klep voor vacuümbediende inlaatluchtvoorverwarming bimetal vacuum switching valve
bimetalen strip bimetallic strip
bimetalen veer bimetallic spring
binair getallensysteem binary-number system
binddraad connecting wire
binden als scheikundige reactie bond
binden in de zin van vastbinden tie
bindmiddel fixing agent
binnenafmetingen interior dimensions
binnenafmetingen van interieur van personenauto passenger-compartment dimensions
binnenafmetingen van laadruimte usable dimensions of body
binnenband inner tyre
binnenbandloos tubeless
binnenbekleding interior trim
binnenbekleding van portier door panelling
binnenbocht inside of bend
binnenboord gemonteerd inboard-mounted
binnenborgveertang inner circlip pliers
binnendiameter room circle
binnendringen intrude
binnenhouden retain
binnenkabel flexible shaft
binnenkabel van bowdenkabel inner cable
binnenkant interior
binnenkilometertellerkabel flexible shaft
binnenlands domestic
binnenlicht interior light
binnenlicht in plafond van auto roof light
binnenmaat inside dimension
binnenmicrometer inside micrometer gauge
binnenpaneel van bekleding inner panel
binnenpaneel van carrosserie inner-skin panel
binnenring van kogellager bearing inner race
binnenrotor van rotorpomp inner rotor
binnenschroefdraad inside thread
binnenschroefdraadmeter internal screw gauge
binnenspatscherm wheel housing, wheel valance
binnenspiegel rear mirror, rearview mirror
binnenste inside
binnenste klepveer inner valve spring
binnenste rotor van roterende pomp inner rotor
binnenventuri inner venturi
binnenverlichting indoor lighting
binnenvertanding internal toothing
biochemie biochemistry
biogas biogas
biomassa biomass
blaar op loopvlak van autoband blotch
blaasgassen blow-by gases
blaasje bubble
blaasmond air vent
blaasvorming op lak blistering
black sludge black sludge
blad van bladveer spring leaf
blad van rotor vane
blad van schroevedraaier screw-driver blade
bladveer leaf spring
bladveerpakket multiple leaf spring, spring assembly, spring pile
blank metaal bare metal
blanke carrosserie body in white
blanke draad bare wire
blanke laklaag clear coating
blazen blow
blik in de zin van staalplaat sheet metal
blik in de zin van tankje canister
blikpers can press
blikschaar sheet-metal shear, tin snips
blikschaar met ronde uiteinden circular snips
blinde klinknagel blind rivet
blinde koplichtreflector faded head-light reflector
blindering van ruit blind
blindklinknagel blind rivet
blok block
blokdiagram block diagram
blokkeerdiode clamping diode
blokkeergrens van wielen tijdens remmen wheel-lock limit
blokkeerinrichting locking gear
blokkeerinrichting van automatische veiligheidsgordel locking mechanism
blokkeerinrichting van startmotor starting immobiliser
blokkeerkogel detent ball
blokkeerkogel van synchroniseerinrichting synchronising key
blokkeerkoppel van startmotor stalling torque
blokkeermechanisme locking mechanism
blokkeermiddel block
blokkeerpal anchor strut
blokkeerrelais power-cut relay
blokkeerring blocking ring
blokkeerschakelaar lock switch
blokkeerschakelaar van koppeling clutch interlock switch
blokkeerschakelaar van koppelomvormer converter-clutch override
blokkeerstift lock pin
blokkeertest voor koppelomvormer van automatische transmissie stall test
blokkeerwiel van automatische versnellingsbak spray wheel
blokkeren obstruct
blokkeren door middel van slot lock
blokkeren van wielen van remmende auto lock up
blokkeren van wielen van stilstaande auto chock
blokkering van wielen van remmende auto wheel lock-up
blokschema block diagram
blokvijl flat file
blow-by-gassen blow-by gases
blueprinten blue printing
blussen quench
bluszone in verbrandingsruimte quench zone
bobbel bulge
bobine ignition coil, ignition-distributor coil
bobine met grote capaciteit high-output ignition coil
bobine-ontsteking coil ignition
bobinehuis ignition-coil housing
bobinekabel in verdelerkap central lead
bobinesteun coil bracket
bocht in leiding curve
bocht in lijn curve
bocht in pijp off-set
bocht in slang loop
bochtgedrag van auto cornering performance, cornering stability
bochtsnelheid cornering speed
bochtstraal turning radius
bochtstuk elbow
bochtstuk van uitlaatpijp exhaust-pipe bend
bochtvastheid cornering performance, cornering stability
bodem floor
bodem van bagageruimte boot floor
bodembescherming undersealant
bodembeschermingsplaat onder auto underride guard
bodemgroep van niet-zelfdragende carrosserie body platform
bodemgroep van zelfdragende carrosserie substructure
bodemklep van schokdemper bottom valve
bodemplaat floor panel
bodemremklep pressure check valve
bodemspeling ground clearance, road clearance
bodemspeling bij het rijden over oprijplanken ramp angle
bodemvervuiling door lozing van afvalstoffen soil pollution
bodemvrijheid ground clearance, road clearance
bodemvrijheid bij het rijden over oprijplanken ramp angle
boegspoiler bower spoiler
bogie-lift trailing axle lift
bokken van motor buck
bol sphere
bol van lamp bulb
bolhamer ball-pane hammer
bolkopschroef rounded-head screw
bollen in de zin van bol gaan staan bulge
bolling in plaatwerk dish
bolling in velg off-set
bolrond spherical
bolsector spherical sector
bolvormig spherical
bonken thump
boog in de zin van deel van kromme lijn curve
boog in de zin van overdekking arch
boog in de zin van overspanning span
boog van hoek bow
boor van boormachine drill
boordcomputer trip minder
boorddiagnosesysteem on-board diagnostic system
boordgereedschap standard tool equipment
boordkrik vehicle jack
boorgat drill hole
boorkop van boormachine drill chuck
boormachine drilling machine
booster booster
bord board
bordes op open opbouw van vrachtauto catwalk
boren drill
borg stopper
borg als beveiligingsinrichting safety device
borgbeugel retaining clip
borgbout securing bolt, stopper bolt
borgdraad lock wire
borgen secure
borgen door middel van slot lock
borgen door middel van splitpen cotter
borging locking
borging tegen loslopen van moer nut lock
borging van bout-en-schroefverbindingen screw retainer
borgklem locking clip
borglipje lock lever
borgmiddel locking compound
borgmoer safety nut, securing nut
borgpen securing pin, stop pin
borgpen in de zin van splitpen cotter pin
borgplaat tab plate
borgplaat voor vliegwielbouten flywheel lock plate
borgplug blind plug
borgring lock ring, lock washer, retainer ring
borgring in vorm van halvemaan crescent ring
borgring met buitenvertanding toothed lock washer
borgring van zuigerpen piston-pin circlip
borgschroef stop screw
borgspie clip lock
borgstift van zuigerveer ring retainer
borgveer snap ring, spring clip, safety spring
borgveer van zuigerpen piston-pin retainer
borgveertang circlip pliers
borgvertanding ratchet
boring bore
boring van sproeier jet orifice
boring x slag bore/stroke ratio
borst van bout shoulder
borst van pen peg shoulder
borstbout shoulder bolt
borstel brush
borstelhouder brush-plate holder
borstelveer brush spring
bot in de zin van niet scherp blunt
botsen crash
botsen in de zin van hard raken hit
botsing crash
botsing tegen gedeelte van voorkant van auto front-corner crash
botsing tegen onbeweeglijk object fixed-obstacle crash
botsing tussen twee autos car-to-car crash
botsing van achteren rear-end crash
botsing van opzij side impact
botsing van voren front-end collision, front-end crash, head-on collision, head-on crash
botsingsenergie crash energy
botsingssensor van airbagsysteem impact sensor
botsproef crash test
botssignaleringssensor van airbagsysteem impact sensor
botssimulator impact simulator
bougie spark plug
bougie met hoge warmtegraad cold spark plug
bougie met lage warmtegraad hot spark plug
bougie met platina-elektroden platinum-electrode spark plug
bougie-electrode spark-plug electrode
bougie-ontstoorder spark-plug suppressor
bougiedraad spark-plug wire
bougiegat in cilinderkop spark-plug hole
bougiekabel spark-plug lead, spark-plug wire
bougiekap spark plug cap
bougiereiniger spark-plug cleaner
bougieschakelsysteem bij ontstekingssysteem met twee bougies per spark-plug control switching system
bougiesleutel spark-plug socket spanner
bougiestraler spark-plug cleaner
bougietester spark-plug tester
bout die met schroevedraaier moet worden aangedraaid screw bolt
bout die met steeksleutel moet worden aangedraaid bolt
bout die totaan de elasticiteitsgrens wordt aangehaald torque-to-yield bolt
bout met fijne schroefdraad close-tolerance bolt
bout met halfronde kop button-headed bolt
bout met ronde kop fillister-head bolt
bout met sleufkop slotted countersunk bolt
bout met splitpen flat head bolt
bout met taps toelopende punt taper bolt
bout met verzonken kop flush bolt
bout met vierkante kop square-head bolt
bout met vierkante kraagkop square collar-head bolt
bout met zeskante kop hexagonal-head bolt
bout om krukas met de hand rond te draaien engine-cranking bolt
boutgat stud hole
boutgeleider -bolt guide
boutkop bolt head
boutschacht bolt body
boutsteel bolt body
boutverbinding mechanical joint
bouw construction
bouwdoossysteem unit assembly system
bouwen fabric
bouwjaar year of construction
bouwpakket kit
bouwtekening installation drawing
bouwwijze construction
bovenaanzicht top view
bovenbouw superstructure
bovencarter upper crankcase
bovendeel crown
bovengrens upper limit
bovenkant top side
bovenkant van dak roof top
bovenreservoir van radiateur upper tank
bovensmering upper cylinder lubrication
bovenste upper
bovenste bevestigingspunt van veiligheidsgordel upper safety-belt anchorage point
bovenste compressieveer van zuiger top ring
bovenste gedeelte van mottorcarter upper crankcase half
bovenste in lengterichting geplaatste wieldraagarm upper trailing link
bovenste klepveerschotel upper valve-spring seat
bovenste laklaag final paint coat
bovenste zuigerveer top piston ring
bowdenkabel bowden cable
boxermotor horizontally opposed engine, opposed-cylinder engine
braam burr
brandbaar mengsel combustible mixture
brandbestendig fire resistent
brandblusser fire extinguisher
branden burn
brander torch
brandplaatje van verstuiver corrugated washer
brandpunt focus
brandpuntsafstand focal distance
brandschot firewall
brandstof fuel
brandstof die normaal in de handel verkrijgbaar is commercial fuel
brandstof in vaste vorm voor aandrijving van voertuig solid fuel
brandstof in vaste vorm voor activering van airbag propellant
brandstof met een laag octaangetal low-octane fuel
brandstof van biologische oorsprong biological fuel
brandstof voor tweetaktmotoren lubricated fuel
brandstof-luchtmengsel fuel-air mixture
brandstof-luchtmengsel tijdens koude start starting mixture
brandstof-luchtverhouding mixing ratio
brandstofaanzuigleiding fuel riser
brandstofaccumulator van mechanische brandstofinspuiting fuel accumulator
brandstofadditive fuel additive
brandstofafnameklep van autogassysteem service valve
brandstofafscheider fuel trap
brandstofafsluiter die op massatraagheid werkt inertia fuel cut-off switch
brandstofbesparing saving of fuel
brandstofcel fuel cell
brandstofdoorstroomhoeveelheidssensor fuel-flow sensor
brandstofdope fuel dope
brandstofdoseerinrichting fuel distributor
brandstofdosering fuel metering
brandstofdruk fuel pressure
brandstofdrukregelaar fuel-pressure regulator
brandstoffilter fuel strainer
brandstofgalerij van dieselinspuitpomp fuel rail
brandstofinjectie fuel injection
brandstofinspuiting fuel injection
brandstofkeuzeschakelaar van autogassysteem gas/petrol switch
brandstofleiding fuel pipe
brandstoflekleiding vanaf verstuiver naar tank injector leak-off pipe
brandstofnevel fuel mist
brandstofniveau fuel level
brandstofniveaucontrolelicht low-fuel control light
brandstofniveaumeter fuel-tank gauge
brandstofniveauzender fuel-tank transmitter
brandstofopbrengst fuel delivery
brandstofopvoerdrukmeter fuel pressure indicator
brandstofopvoerpomp fuel pump, jerk pump
brandstofoverstroomleiding fuel leak-off pipe
brandstofpomp fuel pump, jerk pump
brandstofreservevoorraadmeter fuel-reserve indicator
brandstofretourklep fuel-return valve
brandstofretourregelsysteem fuel return control system
brandstofsamenstelling fuel composition
brandstofslang fuel hose
brandstofspecificaties fuel specifications
brandstoftank fuel tank
brandstoftankinhoud fuel-tank capacity
brandstoftankontluchting fuel-tank ventilation
brandstoftankontluchtingssysteem carbon-canister system
brandstoftemperatuursensor fuel-temperature sensor
brandstoftoevoer fuel supply
brandstoftoevoer door middel van zwaartekracht gravity-feed fuel system
brandstoftoevoerafsluiting bij te hoog motortoerental overrun fuel cut-off
brandstoftoevoerafsluiting zodra gaspedaal wordt loslaten trailing-throttle fuel cut-off device
brandstoftoevoerdruk fuel-feed pressure
brandstoftoevoerleiding fuel-supply line
brandstoftoevoersysteem fuel system
brandstofverbruik fuel demand
brandstofverbruik bij constante snelheid steady-speed fuel consumption
brandstofverbruik uitgedrukt in mijlen/liter fuel mileage
brandstofverbruikskromme consumption characteristic
brandstofverbruiksmeter fuel-economy gauge
brandstofverdamping in toevoerleiding fuel vaporisation
brandstofverdeler van elektronische brandstofinspuiting fuel rail
brandstofverspilling fuel spillage
brandstofverstuiver fuel jet
brandstofverstuiving fuel atomisation
brandstofvoorraadmeter fuel-tank gauge
brandstofvoorraadmeter in autogastank combimeter
brandstofvoorraadzender tank transmitter
brandstofvoorverwarming fuel preheating
brandstofvoorziening fuel supply
brandstofvuldop tank-filler cap
brandvertragend fire-retardant
brandvrij schot firewall
brandweerauto fire-fighting vehicle
brandweervoorschriften fire safety regulations
brandwerend fire-resistent
brandwerendheidsklasse fire endurance
break in de zin van combi station car
brede autoband wide tyre
breedstraler wide-range headlight
breedte width
breedte-aanwijzer op vrachtauto width indicator
breedtelicht width-indicator light
breekbout security bolt
breekijzer crooked chisel
breken break down
breken in de zin van plotseling breken snap
breken van lichtstralen refract
breking van lichtstralen refraction
brekingshoek angle of refraction
breuk fracture
breuk in de zin van plaats van breuk crack
breuk in de zin van plotselinge breuk snap
breukbelasting fracture load
breukgrens breaking point
breuklijn tear seam
breukspanning ultimate tensile strength
breuksterkte breaking strength
breukvastheid resistance to rupture
breukvlak surface of fracture
bril van draaibank fixed stay
Brinell-hardheid Brinell hardness
broeikaseffect hothouse effect
brokje chip
brokkelig crisp
bron van energie source
brons bronze
bronspanning electromotive force
broos crisp
brug bridge
Brug van Wheatstone Wheatstone bridge
brugschakeling bridge connection
brugstuk transverse member
bruikbaar useful
bruikbaarheid feasibility
bruikbaarheid in verkeer roadworthiness
buffer in de zin van schokdemper snubber
buffer in de zin van trillingsdemper dashpot
bufferruimte in inlaatluchtsysteem supplementary inlet manifold
buigbaar flexible
buigbelasting bending load
buigen offset
buiggereedschap voor remleidingen brake-pipe bending kit
buiging bending
buigingshoek van as diffraction angle
buigkracht bending force
buigmoment moment of flexure
buigspanning bending stress
buigstijfheid flexural stiffness
buigstraal radius of bend
buigtang pair of pliers
buigtang met ronde bek round-nose pliers
buigvastheid strength of flexure
buigveer bending spring
buigweerstand flexional strength
buigzaam pliable
buigzaamheid pliability
buik belly
buis tube
buis met koelribben finned tube
buis van gietstaal pipe
buis van naadloos getrokken staal seamless steel tube
buis van rubber tube
buis van schokdemper damping tube
buisjesradiateur tubular radiator
buislampje festoon bulb
buisvormig tubular
buitenafmetingen overall dimensions
buitenband tyre
buitenbeplating skin
buitendiameter outer diameter, outside diameter
buitenkant outside
buitenlaag outer skin
buitenlucht outside air
buitenluchtdruk atmospheric pressure
buitenluchtdruksensor atmospheric sensor
buitenluchttemperatuur outdoor temperature
buitenluchttoevoer/interieurluchtcirculatie van airconditioning electric air switching
buitenmaat outside dimension
buitenmicrometer outside micrometer gauge
buitenmiddellijn outside diameter
buitenmodel outsize
buitenomtrek van tandwiel crown circle
buitenoppervlak facing
buitenpaneel van portier door-skin panel
buitenring van kogellager external ring
buitenrotor van rotorpomp outer rotor
buitenspiegel outside rear mirror
buitenspiegel aan passagierskant kerb rear mirror
buitenspiegel die met de hand verstelbaar is manual outside mirror
buitenspiegel die van binnenuit verstelbaar is inside-adjustable outside mirror
buitenspiegel in de zin van zijspiegel side mirror
buitenspiegel op portier door mirror
buitenspiegel op spatscherm wing mirror
buitenspiegelverwarming door-mirror heater
buitenste klepveer outer valve spring
buitenste rotor van roterende pomp outer rotor
buitenste spoorstang side rod
buitentemperatuur outdoor temperature
buitenvertanding outer toothing
buitenvulinstallatie van autogassysteem remote filler
buizenchassis tubular frame
buizenconstructie tubular construction
buizenkoelblok van radiateur fin-and-tube core
bulkkatalysator dual-bed bead
bulldozer bulldozer
bumper bumper bar
bumper die in de carrosseriekleur is meegespoten colour-coordinated bumper
bumper die om de hoeken heen grijpt corner bumper
bumperbeschermer bumper guard
bumperhoorn overrider
bumperrozet overrider
bumpersteun bumper strut, bumper support
bumpstop rubber axle bumper
bundel loom
bus in de zin van autobus bus
bus in de zin van bestelbus mini van
bus in de zin van doos can
bus in de zin van huls socket
bus in de zin van ring om as collar
bus met opstaande rand collar bush
busvormige dichtring seal bushing
butaan butane
butyl butyl
by-pass by-pass
by-pass-boring van carburateur by-pass bore
by-pass-filter by-pass filter
by-pass-klep van thermostaat thermostat by-pass valve
by-pass-oliefilter by-pass oil filter
by-pass-systeem van katalysator catalytic-converter by-pass system
cabine cabin
cabine met torpedofront normal control
cabinekantelinrichting cab-tilting gear
cabineverlichting cabin lighting
cabineverwarming cab heater
cabriolet drop-head
cabrioletkap folding hood
cadansremmen stepped braking
cadmium cadmium
cadmiumvrij cadmium-free
calorie calorie, calory
calciumoxyde calcium oxyde
calculeren calculate
calorisch calorific
calorisch vermogen calorific power
calorische waarde heat value
camber wheel camber
camouflage camouflage
camouflageverf dazzle paint
camper recreational vehicle
candela als eenheid van lichtsterkte candela,candle
cantileverveer cantilever spring
canvas canvas
canvas huif canvas top
canvas kap canvas top
capaciteit in de zin van cilinderinhoud capacity
capaciteit in de zin van elektrische capaciteit capacitance
capaciteit in de zin van kwaliteit capability
capaciteit in de zin van laadvermogen capacity
capaciteit in de zin van volume content
capaciteit van machine power
capacitieve ontsteking condenser-discharge ignition
capacitieve reactantie van condensator capacitive reactance
capillair capillary tube
capsule canister
caravan recreational trailer
carboneren van staal carbonise
carborundumvijl abrasive stem file
carburateur carburettor
carburateur met constante onderdruk variable-choke carburetter
carburateur met elektrische choke electric-choke carburetter
carburateur met hoogtecompensatie altitude-compensated carburetter
carburateur met toebehoren van motor carburetter assembly
carburateur met variabele venturi variable-choke carburetter
carburateur met vaste venturi fixed-choke carburetter
carburateur van motor met drukvulling pressurised carburetter
carburateur voor terreinauto cross-country carburetter
carburateurafstelling carburetter setting
carburateurhuis carburetter housing
carburateurvoorverwarming carburetter heating
carburatie carburetion
cardanaandrijving universal drive
cardanas universal shaft
cardanasaandrijving universal-shaft drive
cardanashuis torque tube
cardanastunnel prop-shaft tunnel
cardankoppeling universal joint
cardanoverbrenging joint transmission
carrosserie carriage body
carrosserie in de zin van koetswerk coachwork
carrosserie in de zin van omhulsel hull
carrosserie met apart chassis panel-structure body
carrosserie met geïntegreerd chassis integral body, unitary body
carrosserie van lichtmetaal aluminium body
carrosserie van staal steel body
carrosserie-onderdeel body part
carrosserie-onderdeel met dragende functie body member
carrosserie-onderdelen body parts
carrosserie-ontwerp body design
carrosserie-oppervlak skin
carrosseriebeplating body panelling
carrosseriebouwer coach builder
carrosseriekleur body colouring
carrosseriekleurcode body-colour code
carrosseriemontagelijn in autofabriek body-assembly line
carrosseriepaneel body panel
carrosseriepaneel aan binnenkant van dakstijl post inner panel
carrosseriepaneel aan buitenkant van dakstijl post outer panel
carrosseriepaneel boven voorruit front-screen header panel
carrosseriepaneel met motorkapslot boven grille tie-bar panel
carrosseriepaneel ter hoogte van achterbumper lower tail panel
carrosseriepaneel ter hoogte van bovenste bevestigingspunt van v strut tower
carrosseriepaneel ter hoogte van hoedenplank shelf panel
carrosseriepaneel tussen achterlichten tail panel
carrosseriepaneel tussen motorkap en voorruit cowl top
carrosseriepaneel tussen onderkant van voorste portierstijl en v cowl-side panel
carrosserierichtbank structural body-repair equipment
carrosseriering sheet-metal ring
carrosserieschroef tapping screw
carrosserietype body type
carrosserievijl body file
carrosserievorm body shape
carter in de zin van krukascarter crank case
carter in de zin van oliecarter sump
carterbeschermingsplaat sump guard
carterdampen blow-by gases
carterontluchting crankcase ventilation
carterpakking oil-sump gasket
carterventilatie crankcase ventilation
casco casco
cassette cassette box
cassette met onderbrekerpunten breaker-points cassette
cassette-autoradio radio-cassette deck
cassettekeerring unitised seal
cassetterecorder cassette tape player
caster castor angle
castorolie castor oil
catalogus catalogue
catalogusprijs catalogue price
categorie classification
cavitatie cavitation
CD-speler CD player
cel cell
cellulosenitraat nitro-cellulose
celvormig cellular
cementatieproces cementation
cementeren carburise
cementiet cementite
centerafstand centre distance
centerpons centre punch
centimeter centimetre
centimeter-gram-seconde-eenhedenstelsel centimetre-gramme-second-unit
centistokes als eenheid van viscositeit centistokes
centraal centric
centraal aanwijsinstrument central display unit
centraal differentieel centre differential
centrale as supporting axle
centrale benzine-inspuiting single-point fuel injection, single-point injection
centrale benzine-inspuiting via gasklephuis throttle-body injection
centrale bougie-elektrode central electrode
centrale buis van ruggegraatchassis centre tube
centrale draagbalk central member
centrale elektrode insulated electrode
centrale elektronische regeleenheid central electronic processing unit
centrale niet-draaiende as central tube
centrale portiervergrendeling power door lock
centrale regeleenheid computer command centre
centrale smering chassis lubrication
centrale stuureenheid computer command centre
centrale spanningsvoorziening central power supply
centrale verwerkingseenheid central processing unit
centrale voeding central power supply
centreerboor centring drill
centreerbout locating bolt
centreerdoorn centring mandril
centreerlager pilot bearing
centreerpen pilot pin
centreerpunt centre point
centreerring adjustment ring
centreerstift van stuurinrichting straight pin
centrepoint-besturing centre-point steering
centreren centre
centrering centring
centrifugaal centrifugal
centrifugaal oliefilter centrifugal oil filter
centrifugaalcompressor centrifugal supercharger
centrifugaalgewicht flyweight
centrifugaalgewicht van koppeling clutch weight
centrifugaalgewicht van regulateur governor weight
centrifugaalgietwerk spun-type casting
centrifugaalkoppeling centrifugal clutch
centrifugaalkracht centrifugal force
centrifugaalonderdrukregelaar centrifugal-and-vacuum governor
centrifugaalpomp rotary pump
centrifugaalpomphuis spiral casing
centrifugaalregulateur centrifugal governor
centrifugaalschakelaar centrifugal switch
centrifugaalstartinrichting centrifugal starter
centrifugaalvervroeging mechanical advance
centrifugaalvoorontsteking centrifugally controlled ignition advance
centripetaal centripetal
centripetaalkracht centripetal force
centrum centre
cetaan cetane
cetaangetal van dieselbrandstof cetane rating
chloor-fluor-koolwaterstofverbindingen chlorofluorocarbons
CFR-proefmotor ter vaststelling van het octaangetal van benzine CFR engine
koolwaterstofverbindingen non-methane organic gases
chassis frame
chassis dat onder de assen doorloopt underslung chassis
chassis in de zin van onderstel undercarriage
chassis met aandrijfcomponenten running gear
chassis met centrale buis centre-tube frame
chassis met laddervorm ladder frame
chassis met platte laadbak platform frame
chassis volgens sandwich-principe sandwich-type chassis
chassisbok chassis stand
chassisnummer frame number
chassisrichtgereedschap pulling equipment
chassissmering chassis lubrication
chassisverlenging frame extension
chemicaliën chemicals
chemie chemistry
chemisch chemical
chemisch afbreken degrade
chemisch produkt chemical
chemische afbraak degradation
chemische corrosie chemical corrosion
chemische samenstelling chemical composition
chemische technologie van aardolie petrochemistry
chemische verbinding compound
chip in de zin van geïntegreerde schakeling chip
chip-tuning chip tuning
choke choke
choke die automatisch in- en uitschakelt automatic choke
choke die automatisch uitschakelt auto-return choke
choke met handbediening manual choke
chokecontrolelicht choke control light
chokekabel choke control cable
chokeklep choke valve
chokeknop choke knob
choken choke
chroom chromium
chroom in de zin van chroomwerk embellishment, garnish
chroomlijst chrome moulding
chroomnikkelstaal nickel-chromium steel
chroompoetsmiddel chrome polish
chroomwerk embellishment, garnish, ornamental fittings
cijfer dat geheel getal voorstelt digit
cijferrol van metertelmechanisme figure drum
cilinder cylinder
cilinder van wentellager bearing roller
cilinderblok cylinder block
cilinderblok van V-motor V-cylinder block
cilinderboring cylinder bore
cilinderboringmeetapparaat cylinder-bore gauge
cilinderbus cylinder sleeve
cilinderbuspakking base gasket
cilinderdraagbeeld liner-wear condition
cilinderdraagvlak cylinder bearing surface
cilinderinhoud cubic inch displacement
cilinderinhoud van motor engine capacity, engine displacement, total displacement
cilinderkop cylinder head
cilinderkop met in- en uitlaatspruitstuk ieder aan één kant cross-flow cylinder head
cilinderkop met twee bovenliggende nokkenassen double overhead-camshaft cylinder head
cilinderkop uit één stuk solid head
cilinderkop van luchtgekoelde motor air-cooled cylinder head
cilinderkop van watergekoelde motor water-cooled cylinder head
cilinderkop voor elke cilinder individual cylinder head
cilinderkopbout head bolt
cilinderkopbout met binnenzeskant hexagonal socket head bolt
cilinderkopbout met sleuf slotted cheese-head bolt
cilinderkoppakking cylinder-head gasket
cilinderkotterbank cylinder-boring machine
cilinderlager cylindrical bearing
cilinderloopvlak working surface of cylinder
cilindermantel cylinder jacket, cylinder shell
cilindernummering cylinder arrangement
cilinderoppervlak cylinder barrel
cilinderopstelling van motor cylinder arrangement
cilinderselectieve sensor cylinder-identification sensor
cilinderslot cylinder lock
cilindervermogen output per cylinder
cilindervoering cylinder sleeve
cilindervoet cylinder foot
cilindervoetpakking base gasket
cilindervormig cylindrical
cilindervulling cylinder charge
cilindervullingsregeling bij stationair toerental idle-air control
cilinderwand cylinder wall
cilindriciteit cylindricity
cilindrisch cylindric
cilindrisch rollager parallel roller bearing
cilindrisch tandwiel met rechte vertanding straight spur gear
cilindrisch tandwiel met schuine vertanding helical gear
cilindrisch wentellager cylinder roller bearing
cilindrische sleufmoer slotted round nut
circuit circuit
circuitbeveiliging circuit protection
circulatie circulation
circulatie door thermosifon-effect gravity circulation
circulatiepomp circulation pump
circuleren recirculate
cirkel circle
cirkelbeweging circular movement
cirkelboog arc
cirkelkrasser scribing compasses
cirkelvormig circular
cirkelvormige rand rim
classificatie classification
classificeren classify
claxon signal horn
claxon met twee tonen two-tone horn
claxonknop signal push button
claxonknop in midden van stuurwiel horn push button
claxonneren hoot
close-ratio-versnellingsbak close-stepped gearbox
gecomprimeerd aardgas compressed natural gas
koolmonoxyde carbon oxide
CO-aflezing CO reading
CO-CH-uitlaatgastestapparaat CO-HC tester
CO-uitlaatgastestapparaat CO tester
coaxiaal coaxial
coaxiale kabel coax cable
cockpit cockpit
cocosmat coconut mat
code code
code van diagnose-apparatuur operation code
codeerstift code pin
codering coding
coëfficiënt modulus
coëfficiënt voor opwaartse druk achteraan auto coefficient lift rear
coëfficiënt voor opwaartse druk vooraan auto coefficient lift front
cohesie cohesion
collector van gelijkstroomdynamo commutator
collector van uitlaatsysteem collector
collectorborstel collector brush
collectorzaag undercutting saw
combi station car
combi-achterlicht rear-light cluster
combi-instrument instrument cluster
combilicht combined-light unit
combimeter op dashboard combination meter
combinatie conjunction
combinatiesleutel combination spanner
combinatietang universal pliers
combineerbaar compatible
combischakelaar combination switch
comfort convenience
comfortabel convenient
commanderen command
commandoklep distribution valve
commandoleiding van luchtdrukremsysteem service line
commandosignaal aan computer command
commercieel commercial
communicatie-apparatuur communication equipment
communicerende vaten communicating vessels
commutator van wisselstroomdynamo commutator
compact disc compact disc
compact reservewiel temporary-use-only spare tyre
compactstekker insulation displacement connection
compartiment compartment
compatibel compatible
compensatie equalisation
compensatie van gewenste speling clearance compensation
compensatie van ongewenste speling play compensation
compensatie-overstroomklep van schokdemper equalising valve
compensatieboring balance hole
compensatiegaatje van hoofdremcilinder expansion port
compensatieklep proportioning valve
compensatieklep die na loslaten van gaspedaal extra lucht toevoe deceleration-sensing proportioning valve
compensatieklep van luchthoeveelheidsmeter compensating flap
compensatiekring compensation circuit
compensatielucht correction air
compensatiereservoir compensating tank
compensatieruimte van schokdemper recuperating chamber
compensatiesproeier compensation jet
compensatieveer compensator spring
compensatieweerstandselement compensating resistor
compenseren compensate
compenseren in de zin van corrigeren equalise
compenseren in de zin van in evenwicht brengen equilibrate
compenseren in de zin van verdelen proportion
compleet geheel assembly
complement complement
complementair complementary
completeren complement
component component
component waarvan legering is gemaakt alloy component
composietmateriaal semi-moulding material
compound compound
compound-olie compound oil
compressie compression
compressie van inlaatlucht vóór verbrandingsruimte air charge
compressie-einddruk final-compression pressure
compressie-eindtemperatuur final-compression temperature
compressiedruk compression pressure
compressiemeter compression tester, engine indicator
compressiemeting compression test
compressieslag compression stroke
compressieveer gas ring
compressieveer met rechthoekige doorsnede en aan de binnenkant e rectangular compression ring
compressieveer met rechthoekige doorsnede en onderaan de buitenk stepped compression ring
compressieveer met trapziumvormige doorsnede met de schuine zijd half-keystone compression ring
compressieverhouding compression ratio
compressieverlies loss of compression
compressiewarmte compression heat
compressor compressor
compressor van airconditioning refrigerant compressor
compressor van luchtdrukremsysteem air pump
compressor van motoroplaadsysteem compressor, supercharger
compressorhuis compressor housing
compressorwiel compressor wheel
comprex-lader comprex
comprimeerbaar compressible
comprimeren compress
computer computer
computergestuurd computer-controlled
computergestuurde wielophanging computer-controlled suspension
computerprogrammatuur software
concaaf concave
concentratie concentration
concentrisch concentric
concept lay-out
condensaat condensate
condensatie condensation
condensator condensor
condensator van ontstekingssysteem ignition condenser
condensatorhuis capacitor case
condensatorontsteking condenser-discharge ignition
condenseren condense
condensor van airconditioning refrigerator
condensvorming sweating
condenswater condensate
conisch in de zin van afgeschuind bevelled
conisch in de zin van taps toelopend tapered
conisch rollager tapered roller bearing
conisch tandwiel bevel pinion, conical gear
conisch tandwiel met rechte verstanding straight bevel gear
conisch tandwiel met schuine vertanding spiral bevel gear
conische klepspie conical split cotter
conische pen taper pin
conserveermiddel preservative
conserveren preserve
consistent consistent
consistentie consistence
consistentvet consistent grease
console in de zin van bedieningspaneel instrument console
console in de zin van steun support
console van schakelaar switch base
constant in de zin van gelijkmatig steady
constant in de zin van onveranderlijk constant
constant in de zin van vastgelegd fixed
constant vacuüm constant vacuum
constant-mesh-versnellingsbak constant-mesh gearbox
constant-vacuüm-carburateur constant-depression carburetter
constant-volume-verbrandingsproces constant-volume cycle
constante modulus
constante belasting dead load
constante onderdruk constant depression
constante waarde constant value
constructeur designer
constructie construction
constructie in de zin van ontwerp design
constructie-element constructional element
constructief kenmerk design feature
constructiefout structural error
constructiefout in ontwerp faulty design
constructiewerkplaats engineering works
construeren in de zin van ontwerpen design
construeren in de zin van samenstellen construct
contact in de zin van aanraking touch
contact in de zin van elektrisch contact contact
contact maken touch
contact tussen auto en wegdek frictional adhesion
contactbeeld van vertanding surface appearance
contactbrug contact bridge
contactcorrosie contact corrosion
contactdruk contact pressure
contactgever contactor
contacthoek dwell angle, timing angle
contacthoekmeter dwell meter
contactlijm super glue
contactoppervlak joint face
contactoppervlak tussen autoband en wegdek tread contact
contactoppervlak van nok cam surface
contactpunt in de zin van punt dat contact maakt point of contact
contactpunt van onsteking ignition-distributor contact
contactpuntafstand contact clearance
contactpuntdrager contact bracket
contactpunthamer contact breaker lever
contactpuntloze ontsteking breakerless ignition
contactpuntloze ontsteking waarbij zeer hoge spanning onstaat high-energy ignition
contactpuntvijl contact file
contactschakelaar ignition switch
contactschakelaar in de zin van contactstartschakelaar ignition-starter switch
contactsleutel starter key
contactslot ignition lock
contactspray contact spray
contactstartschakelaar ignition-starter switch
contactstrip terminal strip
contactstroom contact current
contactvlak in de zin van elektrisch contactvlak contact pad
contactvlak in de zin van mechanisch contactvlak joint face
contactvlak tussen autoband en wegdek tyre surface
contactvlak tussen zuiger en cilinderwand piston-bearing surface
container container
continu continuous
continu-variabel transaxle-systeem continuously variable transaxle
continu-variabele transmissie continuously variable transmission
continubedrijf continuous process
continubelasting continuous stress
continuïteitsproef continuity test
continulassen seam-welding
continurem continuous brake
continuvermogen continuous output
contour contour
contourlicht clearance light
contourverlichting end-outline marker lighting
contourverlichting op achterkant van auto rear-side marker lighting
contractie contraction
contragewicht counter weight
contramoer counter nut, lock nut, setting nut
contrasleutel voor bout-/moerverbinding holding spanner
contraveer return spring
controle door middel van diagnose diagnostic check
controle in de zin van bediening control
controle op kwaliteit inspection
controle van gegevens check
controle vóór aflevering predelivery inspection
controle voorafgaande aan proef pre-test check
controle-inrichting control device
controle-instrument dat systeem bewaakt fail-safe control light, safety light
controle-instrument op dashboard indicator
controlebeurt check-up
controleerbaar controllable
controlelicht dat aanwijst indicator light
controlelicht dat verklikt tell-tale light
controlelicht dat waarschuwt warning tell-tale
controlelicht op dashboard instrument light
controlelicht van ABS ABS failure indicator
controlelicht van airbagsysteem airbag control light
controlelicht van diefstalalarmsysteem security light
controlelicht van elektronisch bewaakte motorfuncties check control light
controlelicht van gedimd groot licht meeting-beam light
controlelicht van koelvloeistoftemperatuur coolant-temperature control light
controlelicht van mistachterlicht rear fog control light
controlelicht van noodknipperlichtinstallatie hazard warning light
controlelicht van ongedimd groot licht main-beam control light
controlelicht van remvloeistofniveau brake-fluid level control light
controlelicht van richtingaanwijzer indicator light, turn-signal light
controlelicht van sproeiervloeistofniveau washer-fluid level control light
controlelicht van vergrendeling van kantelcabine cab-tilt lock control light
controlelicht veiligheidsgordel aan! safety-belt control light
controlelicht voor defect aan gloeilampen bulb-failure control light
controlelicht voor defect aan remlichten brake-light failure control light
controlelicht voor defect aan remsysteem brake warning light
controlelicht voor drukverschil in beide remkringen pressure-differential warning actuator
controlelicht voor geopend portier door-ajar control light
controlelicht voor in werking zijnde lock-up lock-up indicator
controlelicht voor ingeschakelde overdrive overdrive control light
controlelicht voor te laag motorolieniveau engine-oil level control light
controlelicht voor te lage bandspanning tyre-pressure control light
controlelicht voor te weinig brandstof low-fuel control light
controlelicht voor verijst wegdek ice-alert control light
controlelicht voor versleten remblokken brake-pad wear control light
controlelicht voor versleten remvoeringen brake-lining wear control light
controlelicht voor water in dieselbrandstoffilter fuel-drain control light
controlelichtje pilot light
controlelijst check list
controleprocedure check sequence
controlerelais check relay
controleren control
controleren met behulp van beeldscherm monitor
controletabel check list
controlewerkzaamheden check operation
controlezoemer control buzzer
controlezoemer lichten aandoen! lights-on buzzer
controlezoemer lichten uitdoen! lights-off buzzer
controlezoemer sleutel nog in contactslot! ignition-key reminder buzzer
controlezoemer veiligheidsgordel aan! safety-belt buzzer
conus cone
convectie convection
conventioneel conventional
conversie van gegevens conversion
converteren van gegevens convert
convex convex
coquille-gietwerk gravity die-casting
corduroy als bekledingsstof corduroy
correct correct
correctie correction
correctie naar nulpunt zeroing
correctiehoek correction angle
correctiesproeier correction jet
corrigeren in de zin van bijstellen adjust
corrigeren in de zin van compenseren equalise
corrigeren in de zin van verbeteren correct
corroderen corrode
corroderend corrosive
corrosie corrosion
corrosietest corrosion test
coulissenschakeling gate change
coulomb coulomb
coupé coupé
coupé met derde deur hatch-back coupé
coveren van autoband retread
coördinaat co-ordinate
coördinatenstelsel grid
crash-test collision test
crossflow-cilinderkop cross-flow cylinder head
cruise-control cruise control
centistokes centistokes
cumulatief cumulative
cup in de zin van afdichtmanchet seal
cup met rand lip seal
curve van grafiek sematograph
cyclisch cyclic
cyclohexaan cyclohexane
cycloonfilter cyclone air filter
cyclus cycle
cyclus van ottomotor otto cycle
dagelijks onderhoud everyday check-up
dagteller trip recorder
dagverlichtingssysteem day-light system
dak roof
dak van kunststof resin top
dakantenne top aerial
dakbeugel roof brace
dakconsole overhead console
dakdrager roof-top carrier
dakframe roof frame
dakgoot in dak rain groove, rain gutter
dakgoot op dak roof drip moulding
dakhemel ceiling
dakhemelbekleding head lining, inside-roof lining
dakhemelbekleding van voorgevormde kunststof semi-moulding ceiling plastic
dakimperiaal roof-top carrier
daklast roof load
dakluik roof hatch
dakoverkapping roof cross piece
dakpaneel roof panel
dakprofiel roof line
dakrail roof rack, roof rail
daksierlijst roof moulding
dakspoiler roof spoiler
daksteun roof brace
dakstijl roof post
dakstijl aan achterkant van auto rear pillar, rear post
dakstijl aan voorkant van auto front-screen pillar
dakstijl in midden van auto king pillar, king post
dakstijl met portierscharnieren hinge post
daktoog roof cross piece
daktoog boven voorruit roof-front top member
damp in de zin van nevel vapour
damp in de zin van rook fume
damp in de zin van vochtige lucht damp
dampbelslot vapour lock
dampbelvorming percolation
dampbelvorming in brandstoftoevoerleiding fuel vapour lock
dampdruk vapour pressure
dampfase vapour state
dampkring atmosphere
dampspanning vapour pressure
dashboard fascia
dashboard in de zin van instrumentenpaneel instrument facia, instrument panel
dashboard met aanwijsinstrumenten head-down display
dashboardcontrolelicht instrument light
dashboardschakeling dashboard gear change
dashboardverlichting panel lighting
dashboardverlichtingsschakelaar panel-light control
dauwpunt dew point
decibel decibel
De Dion-achteras De Dion rear axle
De Dion-achterasdraagbuis De Dion tube
deactiveren van elektronisch systeem deactivate
dealer service outlet
debiet output
debiet van pomp pump delivery
debietmeter flow meter
deceleratie deceleration
deceleratieregelsysteem deceleration control system
deceleratiesensor van airbagsysteem airbag front sensor
decelereren decelerate
decimaal decimal
declinatie declination
decoratieset transfer set
deel in de zin van gedeelte part
deel in de zin van gering deel particle
deelbaar divided
deellastbereik mean-load range, part-load range, partial-load range
deellastdoseur slow jet
defect fault, interruption
defect aan elektrische installatie electric fault
defect raken break down
deformatie deformation
deformeren deform
degressief degressive
deinen surge
dekkleed tarpaulin
dekkleed over open bagageruimte van stationcar tonneau-cover
dekkleedframe tarpaulin frame
deklaag paint finish
deksel in de zin van afdekking cover
deksel in de zin van grote deksel lid
deksel in de zin van kleine deksel cap
deksel van handschoenenkastje glove-box lid
deksel van huis housing cover
deksel van koppelingshuis clutch cover
deksel van versnellingsbakhuis gear-casing cover
delen per duizend eenheden parts per thousand
delen per miljard eenheden parts per billion
delen per miljoen eenheden parts per million
demonstratie-auto demonstration car
demontage dismantling
demontage van band vanaf velg unseating
demontage-apparaat demounting device
demonteerbaar separable
demonteerbaar in de zin van afneembaar dismountable
demonteerbare klepzitting valve-seat insert
demonteren in de zin van afnemen remove
demonteren in de zin van uit elkaar nemen dismantle
demonteren van band vanaf velg unseat
dempen in de zin van absorberen absorb
dempen in de zin van elektrisch dempen attenuate
dempen van geluid silence, deaden
dempen van licht dip
dempen van schokken damp, deaden
demper in de zin van geluiddemper silencer
demper in de zin van schokdemper damper
demperplaat damper plate
demperschroef bovenop constant-vacuümcarburateur damper screw
dempersysteem van gasklep dashpot system
demperveer anti-rattle spring
demping van geluid sound insulation
demping van licht dipping
demping van schokken damping
dempingscoëfficiënt damping coefficient
dempingsruimte in luchthoeveelheidsmeter cushioning volume
dempklep van hydropneumatisch veersysteem damper valve
dempzuiger van constant-vacuümcarburateur piston damper
depreserveren dewax
derde differentieel bij vierwielaandrijving third differential
derde rem continuous brake
derde versnelling third gear
desaxatie van zuigerpen eccentricity
desmodromisch klepbedieningsmechanisme positive-control valve gear
destillatie van aardolie atmospheric distillation
destillatiekolom in olieraffinaderij distillation column
destilleren distill
detail detail
detailvergroting blow-up
detectiegeheugen van elektronische regeleenheid learning control
detergens detergent
detonatie ping
detonatie bij hoge motortoerentallen high-speed knock
detonatie bij hoge rijsnelheid wide-open throttle ping
detonatie bij lage motortoerentallen low-speed knock
detonatie door te hoge drukpieken in verbrandingsruimte combustion knock
detonatie door vroegtijdige ontsteking advanced-ignition knock
detonatie tijdens acceleratie acceleration knock
detonatiebestendig anti-detonant
detonatiesensor knock sensor
detoneren ping
deuk dent
deuk van geringe omvang dimple
deur door
diabolowormwiel hour-glass worm
diac diac
diafragma diaphragm
diafragmakoppeling diaphragm clutch
diafragmapomp disc pump
diafragmaveer diaphragm spring
diagnose diagnosis
diagnose stellen diagnose
diagnose-eenheid diagnostic unit
diagnosecentrum diagnostic centre
diagnosecode diagnosis code
diagnosestekker service connector
diagonaal diagonal
diagonaalband diagonal tyre
diagonaalveiligheidsgordel passive safety belt
diagonale lijn bias
diagram diagram
diameter radius
diameter van doorlaatopening voor inlaatlucht throat diameter
diameter van venturi venturi diameter
diametraal diametrical
dicht in de zin van gesloten closed
dicht in de zin van ondoordringbaar impermeable
dicht in de zin van waterdicht water-tight
dicht klemmen clench
dicht opeen narrow
dicht stoppen stuff
dichtheid in de zin van relatieve dichtheid relative density
dichtheid in de zin van soortelijke massa tightness
dichtheid in de zin van sterkte solidity
dichtring seal ring
dichtring in de zin van busvormige dichtring seal bushing
dichtring in de zin van pakkingring packing ring
diefstalalarmsysteem theft-deterrent system
diëlektrische constante dielectric constant
dienstverlening service
diepbedvelg well-base rim
dieplader low-loader
dieplader als oplegger low bed semi-trailer
diepte als afmeting depth
diepte van indrukking penetration depth
diepte van kleur tone
dieptemaat depth gauge
dieptrekken deep-drawing
dierlijke olie animal oil
dieselbrandstof fuel oil, gas oil, motor oil
dieselbrandstofgalerij access balcony
dieselinspuiting diesel injection
dieselinspuiting van direct ingespoten dieselmotor direct injection
dieselinspuiting van indirect ingespoten dieselmotor indirect injection
dieselinspuitpomp diesel pump
dieselinspuitsysteem diesel-injection system
dieselklop diesel knock
dieselkringproces diesel cycle
dieselmotor oil engine
dieselmotor met directe brandstofinspuiting direct-injection diesel engine
dieselmotor met indirecte brandstofinspuiting precombustion diesel engine
dieselmotor met voorkamer pre-chamber diesel engine
dieselmotor met wervelkamer swirl-chamber diesel engine
dieselolie fuel oil, gas oil, motor oil
differentiaalschakeling differentiator
differentieel differential gear
differentieel met conische tandwielen bevel-gear differential
differentieel met gedeeltelijke blokkering limited slip differential
differentieel met planetair tandwielstelsel planetary-gear differential
differentieel met rechte tandwielen straight differential
differentieel met visco-koppeling viscous-coupled differential
differentieel van achteras rear differential
differentieel van achteras met twee overbrengingsverhoudingen two-speed differential
differentieel van vooras front differential
differentieeldeksel differential cover
differentieelhuis differential case, differential casing, differential housing
differentieelklok bell housing
differentieelolie differential oil
differentieeloverbrenging balance gear
differentieelrem differential brake
differentieelslot differential lock
diffuse verlichting diffused lighting
digitaal geregeld motormanagement digital injection (Digijet)
digitaal geregelde brandstofinspuiting digital fuel injection
digitale aanwijzing digital indication
digitale aflezing digital read-out
digitale benzine-inspuiting digital injection
digitale frequentiecontrole van radio digital frequency control
digitale motorelektronica digital motor electronics
digitale voltmeter digital volt meter
dikte thickness
dikte van staalplaat gauge number
diktemeter thickness gauge
dikvloeibaar highly viscous
dikvloeibare olie high-viscosity oil
dilatatievoeg expansion joint
dim-dip-systeem dim-dip system
dimlicht traffic beam
dimlichtrelais dipping relay
dimlichtschakelaar dipping switch
dimlichtschakelaar met voetbediening foot-selector switch
dimlichtsysteem door vermindering van lichtintensiteit dim-dip system
dimmen dip
dimmer van dashboardverlichting panel-control switch
diode diode
diodeblok diode block
diodebrug rectifier diode
diodedrager diode pack
diodehouder diode holder
diodekoelplaat diode heat sink
diodetester diode tester
direct aanvoelende besturing responsive steering
direct ingespoten dieselmotor solid-injection engine
direct werkend schakelmechanisme positive gear-changing mechanism
direct werkende stuurinrichting responsive steering
directe aandrijving direct drive
directe brandstofinspuiting van dieselmotor solid fuel injection, solid injection
directe overbrenging direct gear
directe stuurinrichting direct steering gear
discontinu-lassen stitch welding
dispeergeermiddel dispersing agent
display display
dissel van aanhangwagen tow bar
distillatie van aardolie atmospheric distillation
distribueren distribute
distributie engine timing
distributie bij tweetaktmotor port timing
distributiedeksel timing-gear cover
distributieketting timing chain
distributieriem timing belt
distributiesysteem met verstelbare nokkenassen cam-phasing system
distributietandwiel timing gear
distributiezijde van motor anti-drive end
diversificatie van energiebronnen diversification of energy
dode hoek dead angle
dode slag van pedaal free travel
doe-het-zelf do-it-yourself
doek cloth
doelmatig efficient
doelmatigheid efficiency
dof in de zin van dof klinkend flat
dof in de zin van vaag dim
dof in de zin van zonder glans mat
dof worden tarnish
dolly dolly
dommekracht jack
dompelen plunge
dompen pitch
dompmoment van carrosserie pitching moment
dood punt slack point
dood punt in rechtuitstand van stuurinrichting dead-centre position
doorblazen blow through
doorboren pierce
doorboring perforation
doorbranden van lamp of zekering burn out
doorbranden van zekering fuse
doorbreken break
doorbuigen bend
doorbuigen als gevolg van elasticiteit flex
doorbuiging bending
doorbuiging als gevolg van elasticiteit deflection
doorbuiging van distributieriem timing-belt deflection
doorbuigingszone van autoband flexing area
doordrenken in de zin van doorweken soak
doordrenken in de zin van impregneren impregnate
doordringbaarheid permeability
doordringen penetrate
doorgang port
doorgang van gekalibreerde afmetingen pass
doorgelaste carrosserie welded body
doorgeslagen koppakking cylinder-head gasket failure
doorlaat passage
doorlaatbaarheid transmissibility
doorlaatopening port
doorlaatopening van inlaatklep valve inlet
doorlaatopening van klep valve throat
doorlaatopening van uitlaatklep valve outlet
doorlaatrichting van diode forward direction
doorlaatschuif sluice plate
doorlaatspanning van diode conducting-state voltage
doorlaatvermogen transmissibility
doorlaten let through
doorlaten in de zin geleiden transmit
doorlaten naar binnen toe let in
doorlaten naar buiten toe let out
doorlopend tapgat through hole
doorlopende tapbout through bolt
doorontwikkelen evolve
doorontwikkeling evolution
doorontwikkeling van bestaand model evolution
doorschijnend clear
doorslaan van lak bleed
doorslag punch
doorslag met plat uiteinde flat punch
doorslag met puntig uiteinde pin punch
doorslagspanning disruptive voltage
doorslippen van aangedreven wielen wheel spin
doorslippen van wielen tyre slip
doorsmeerder oiler
doorsmeerschema lubricating schedule
doorsmelten van zekering fuse
doorsmeren grease
doorsnede section through
doorsnedetekening sectional drawing
doorspoelen flush
doorsteken in de zin van perforeren pierce
doorstromingsversterker liquid-flow booster
doorstroomhoeveelheid flow rate
doorstroomhoeveelheidsmeter flow meter
doorstroomregelklep flow control valve
doorstroomsnelheid rate of flow
doorvoerbuisje grummet
doorvoerleiding passage
doorvoertule grummet
doorwaden ford
doorweken soak
doorzetgereedschap joggling tools
doorzichtig transparent
doorzweten bleed
doosfilter box filter
doosprofiel rectangular section
doosvormige draagbalk rectangular-section member
dop cap
dop met schroefdraad plug screw
dop op ontluchtingsnippel bleeder cap
dop van dopsleutel socket
dop van metaal ferrule
dope dope
dope die een bepaalde eigenschap tegengaat inhibitor
dope die een bepaalde eigenschap versterkt improver
dope met viscositeitverhogende eigenschappen thickener
dope met vloeibaarheidverbeterende eigenschappen flow improver
dopje thimble
dopmoer cap nut
dopsleutel socket spanner
dopsleutel met ratel socket with ratchet
dorpel sill
dorpel aan bovenkant van portieropening header rail
dorpelklem sill clamp
dorpellijst ter bescherming van de dorpel scuff plate
doseerinrichting metering device
doseerklep metering valve
doseerklep in de zin van verdeelklep proportioning valve
doseerklep in de zin van voedingsklep feed valve
doseernaald metering rod
doseerplaatje in vloeistofleiding constricting ring
doseren proportion
doseur submerged jet
DoT-classificatie ter normering van remvloeistofkwaliteit DoT classification
double-clutchen double-declutch
doven quench
draad wire
draad in de zin van gloeidraad filament
draad in de zin van schroefdraad thread
draad snijden thread cutting
draad trekken wire-drawing
draad van smeltzekering fuse-link wire
draadboom wiring loom
draadborgklem wire clip
draadbundel wire assembly
draadbus screw thread insert
draaddiktemeter wire gauge
draadeind threaded pin
draadgat threaded hole
draadgestuurd wire-guided
draadhaspel wire drum
draadhuis threaded sleeve
draadkaliber wire gauge
draadkniptang wire cutters
draadloos wireless
draadmeter screw-thread gauge
draadnagel wire nail
draadsnijbank screw-cutting lathe
draadsnijplaat screw plate
draadsnijtap taper tap
draadspaakwiel wire wheel
draadspanner turnbuckle
draadspringring wire circlip
draadtap screw tap
draadtapapparaat threading device
draadtrommel wire drum
draadveerring wire circlip
draadvoering screw thread insert
draadvormig filiform
draadzekering fusible link
draagarm supporting arm
draagas supporting axle
draagbaar portable
draagbaar in de zin van met de hand draagbaar hand-held
draagbaar in de zin van verplaatsbaar transportable
draagbalk supporting beam
draagbalk aan binnenkant van drempel inner door sill
draagbalk dwars in chassis traverse member
draagbalk in lengterichting in chassis longitudinal member
draagbalk met U-profiel channel cross member
draagbalk op centrale plaats in chassis central member
draagbalk van chassis frame member
draagbalken van carrosserie body frame
draagbeeld op tandflank surface appearance
draagbuis van wielophanging suspension tube
draagmoer back nut
draagsteun supporting bracket
draagvermogen bearing capacity
draagvermogen in de zin van laadvermogen load capacity
draagvermogen in de zin van toelaatbaar draagvermogen safe load
draagvermogen van as axle capacity
draagvermogen van autoband load rating
draagvlak area of support, bearing area
draagvlak aan onderkant van boutkop seat face
draagvlak van klep seating
draaibaar turnable
draaibaar in de zin van omklapbaar tiltable
draaibaar meetbord turntable
draaibaar om pen swivel
draaibaar om scharnier hinged
draaibank lathe
draaibank met klauwplaat chucking lathe
draaibank voor het afdraaien van remvoeringen brake-lining grinding machine
draaibeitel turning chisel
draaicirkel turning circle, turning radius
draaicirkel tussen stoepranden kerb clearance circle
draaicirkel van binnenste achterwiel inside diameter of minimum turning circle
draaicirkel van buitenste voorwiel turning lock
draaien turn
draaien in de zin van omdraaien turn
draaien in de zin van schakelen switch
draaien in de zin van torderen twist
draaien om as swivel
draaien van motor run
draaiend in tegenovergestelde richting counter-rotating
draaigewricht pivot joint
draaiingshoek angle of rotation
draaiknop turning knob
draaiknop van slot van veiligheidsgordel buckle switch
draaiknop voor regeling van aanjager blower dial
draaimoment van motor turning torque
draaimomentafhankelijk zelfsperrend differentieel Torsen differential
draaipen pivot
draaipen door boutkop tommy bar
draaipunt in de zin van draaipen pivot
draaipunt in de zin van keerpunt turning point
draaipunt in de zin van middelpunt van beweging centre of rotation
draaipunt in de zin van vast draaipunt fixed pivot
draairichting sense of rotation
draairichting met de wijzers van de klok mee clock-wise direction
draairichting tegen de wijzers van de klok in anti-clockwise direction
draairichting van motor direction of engine rotation
draaischakelaar turn switch
draaischijf turntable
draaischuif rotary-disc valve
draaistroomgenerator three-phase generator
draaistroommotor three-phase electric motor
draaizuigermotor RP engine
dradenkruis hair cross
dragen carry
dragen in de zin van ondersteunen support
dragende balk supporting beam
drager die ondersteunt support
drager die vasthoudt holder
drager in de zin van ophangpunt support mounting
drager van katalysator substrate
drainage drainage
drempel threshold
drempel met doosvorm box sill
drempel met dragende functie sill side rail
drempel van portier door step
drempelhoogte van portier sill height
drempelspanning threshold voltage
dreunen drone
drevel punch
drevel met plat uiteinde flat punch
drevel met scherp uiteinde pin punch
dribbelen van wielen tramp
driecilindermotor three-cylinder engine
driedelige velg three-piece rim
driedimensionaal three-dimensional
driefasenelektromotor three-phase motor
driehoek triangle
driehoek met gelijke zijden equilateral triangle
driehoekig triangular
driehoekige dwarsgeplaatste wieldraagarm triangular link
driehoekige wieldraagarm A-link
driehoeksschakeling delta connection
driekantig triangular
driekantige vijl three-square file
driekringsremsysteem triple-circuit brake system
driemaal gelagerd triple-bearing
driepuntsbevestiging three-point attachment
driepuntsveiligheidsgordel three-point type safety belt
drieschijfsrotatiemotor three-rotor engine
drietonig triple-tone
drietrapsdrukschakelaar triple-pressure switch
drievoudig triplex
drievoudige carburateur triple-barrel carburetter
driewegkatalysator three-way catalytic converter
driewegkatalysator met lambdasonde closed-loop catalytic converter
driewegklep three-way valve
driewegstuk T-piece
driewielige auto three-wheeler
driezijdige as triangulated shaft
driezijdige kiepauto three-way tipper
drift lateral slip
driften slip
drifthoek sideslip angle, slip angle
drijfgas uit spuitbus propellant
drijfriem drive belt
drijfstang piston rod
drijfstang met zeer platte doorsnede blade-type connecting rod
drijfstang van plunjer plunger rod
drijfstangkop small end
drijfstanglager connecting-rod bearing
drijfstanglagerkap connecting-rod bearing cap
drijfstanglagerkapbout big-end bolt
drijfstanglagerschaal connecting-rod bearing shell
drijfstangoog connecting-rod eye
drijfstangvoet connecting-rod big end
drijfwerk running gear
drijver driving tool
droge cilindervoering dry cylinder lining
droge laknevel dry overspray
droge plaatkoppeling dry-plate clutch
droge wrijving solid-state friction
drogeplaatkoppeling dry-disc clutch
droger van airconditioning dehydrator
droog geladen accu unfilled charged battery
droog ijs solid-carbon dioxyde
droog voertuiggewicht specific dry weight
droogblazen blow dry
droogkoken evaporate
droogloopeigenschappen dry-running properties
drooglopen run dry
droogmiddel van airconditioningsysteem desiccator
droogoven drying oven
droogstarten van een verzopen motor dechoke
droogtijd flash-off time
druk pressure
druk afregelen pressurise
druk die hoger is dan atmosferische druk pressure above atmospheric pressure
druk die op de grond wordt uitgeoefend ground pressure
druk in axiale richting axial pressure
druk in brandstoftoevoerleiding fuel-supply pressure
druk in cilinder cylinder pressure
druk in de zin van atmosferische druk atmospheric pressure
druk in de zin van belasting stress
druk in de zin van luchtdruk air pressure
druk in de zin van spanning pressure
druk in dwarsrichting lateral pressure
druk in lengterichting longitudinal pressure
druk in radiale richting radial pressure
druk in voorraadketel van drukluchtremsysteem storage pressure
druk-trekschakelaar push-pull switch
druk-volumediagram pressure-volume diagram
drukafhankelijke pressure-controlled
drukbegrenzingsklep pressure-reducing valve
drukbelasting compressive stress
drukblokje tussen diafragmaveer en aandrukmechanisme van koppeli thrust pad
drukbout puller screw
drukcilinder pressure cylinder
drukcompensatie pressure equalisation
drukcompensatieklep pressure-equalisation valve
drukdop pressure cap
drukdop van radiateur radiator pressure cap
drukflank van tandwiel active flank
drukgevoelig pressure-sensing
drukgroep clutch release assembly
drukhoek pressure angle
drukkamer fuel-feed chamber
drukken press
drukken in de zin van in elkaar drukken crush
drukken in de zin van leegdrukken empty
drukken in de zin van omlaag drukken depress
drukken in de zin van plat drukken squish
drukklem toggle
drukklemgereedschap crimping tools
drukklep pressure valve
drukknoop snap fastener
drukknop push button
drukknop van claxon horn push button
drukknopschakelaar button switch
drukkraag om as thrust collar
drukkracht compressive force
druklager withdrawal bearing
druklassen pressure welding
drukleiding pressure pipe
druklucht compressed air
drukluchtbediend pneumatically actuated
drukluchtcilinder compressed-air cylinder
drukluchtgestuurd compressed air-operated
drukluchtreminsysteem pneumatic brake system
drukluchtreservoir compressed-air container
drukluchtstartinrichting compressed-air starter
drukmeter pressure meter
drukomloopsmering positive lubrication, pressure lubrication
drukontlasting van laatste in tank overblijvende brandstof residual-fuel pressure release
drukontlastklep pressure relief valve
drukoog in dekkleed tortoise shell hook
drukopbouw pressure build-up
drukpal detent
drukplunjer tappet
drukpulscompressor comprex
drukpunt point of pressure
drukpuntsinstelling bij stuurinrichting pressure point setting
drukregelaar pressure regulator
drukregelklep pressure-regulating valve
drukregelklep van luchtdrukremsysteem lift valve
drukreservoir pressure vessel
drukring thrust washer
drukring in de zin van drukkraag thrust collar
drukring van claxon push ring
drukring van krukas axial thrust washer
drukruimte van brandstoftoevoersysteem fuel-feed chamber
drukschakelaar pressure switch
druksensor pressure transmitter
druksensor die absolute luchtdruk meet absolute-pressure sensor
druksensor in inlaatspruitstuk manifold air-pressure sensor
druksmeersysteem pressure-fed lubricating system
druksmering positive lubrication, pressure lubrication
drukspanning compressive stress
drukstang push rod
drukstang van hoofdremcilinder piston push rod
drukstift pressure spindle
drukstijging rise of pressure
drukstuk van draaibank fixed stay
druktaats rack support
druktafel van koppeling release lever plate
druktank pressure vessel
druktoets push button
drukval pressure drop
drukveer thrust spring
drukveer van verstuiver nozzle valve spring
drukverhoging rise of pressure
drukverlies loss of pressure
drukvermindering pressure drop
drukvermogen compressive strength
drukvinger van koppeling release lever
drukvlak thrust surface
drukvulling supercharging
drukvulverloopstuk van autogassysteem pressure refuelling adapter
drukzender pressure pick-up
druppel drop
druppeldichtheid droplet density
druppelen drop
druppellader voor accu trickle charger
druppelpunt drop point
druppelpunt van vet thaw point
druppelsmeerapparaat drip-feed lubricator
druppeltje droplet
druppelvormig lichaam tear drop
dry-sump-smering dry-sump lubrication
dubbel remsysteem dual-circuit brake system
dubbel uitlaatsysteem two-branch exhaust system
dubbel uitlaatsysteem met één uitlaatpijp per cilinderrij dual exhaust system
dubbeldeksautotransporter bi-level rack vehicle
dubbeldeksbus twin-deck bus
dubbele carburateur twin carburetter, twin-choke carburetter
dubbele koplichten twin head lights
dubbele ontsteking dual ignition
dubbele ringsleutel double-head ring spanner
dubbele uitlaatpijp van uitlaatsysteem dual exhaust pipe
dubbelluchtband van vrachtauto dual tyre
dubbelwandig double-wall
dubbelwandige schokdemper twin-tube shock absorber
dubbelwerkend double-acting
dubbelwerkend portierslot double door lock
dubbelwerkende bodemremklep residual pressure check valve
dubbelzijdig plakband double-sided adhesive tape
duiken dive
duim inch
duimstok ruler gauge
duizend-kilometerinspectiebeurt new-vehicle check
duizenden Amerikaanse gallons thousands of US gallons
duizenden barrels thousands of barrels
duizenden barrels per dag thousands of barrels per day
duizenden kubieke meters thousands of cubic metres
dummy dummy
dun thin
dun opgebrachte laag coating film
dunvloeibaar thin
dunvloeibaarheid fluidity
dunvloeibare olie light oil
duo-duplex-trommelremsysteem duo-duplex drum-brake system
duplex-trommelremsysteem duplex drum-brake system
duplolamp two-filament bulb
duraliminium duralumin
duur in de zin van tijdsduur duration
duur van inspuiting spray duration
duurproef endurance test
duurtest endurance test
duurzaam durable
duurzaamheid endurance life
duw push
duw-/trekstang van wielophanging radius rod
duw-trekstang van wielophanging radius rod
duwen push
duwen in de zin van stoten thrust
duwhaak pintlehook coupling
duwstang van wielophanging thrust rod
dwars ingebouwd transverse
dwarsbalk cross piece, transom, transverse member
dwarsbalk aan achterkant van chassis rear cross member
dwarsbalk aan voorkant van chassis front cross member
dwarsboring transverse bore
dwarsbuis cross tube
dwarsdoorsnede profile
dwarsdoorsnede van autoband section
dwarse inbouw van motor in auto transverse arrangement
dwarse profielgroef in autoband cross bar
dwarsgeplaatst transverse
dwarsgeplaatste bladveer transverse leaf spring
dwarsgeplaatste draagbalk cross piece, transom, transverse member
dwarsgeplaatste driehoekige wieldraagarm wishbone arm
dwarsgeplaatste motor east-west engine
dwarsgeplaatste wieldraagarm transverse rod
dwarsgeplaatste wieldraagarmen die boven en onder van gelijke le parallel wishbones
dwarshelling transversal slope
dwarshellingshoek side-to-side inclination angle
dwarskracht transversal force, transverse force
dwarsprofiel cross rail
dwarsprofiel boven achterruit rear-window header
dwarsspeling lateral clearance
dwarsstabilisator roll stabiliser, tansverse stabiliser
dwarsstabiliteit lateral stability
dwarsstang in motorruimte ter verstijving van de carrosserie performance rod
dwarsstroom transverse current
dwarsstroomradiateur cross-flow radiator
dwarsstroomspoeling half-loop scavenging
dwarsveer transverse spring
dwarsversterking transverse bracing
dynamisch dynamic
dynamisch balanceren dynamic balancing
dynamische afrolstraal van autoband rolling radius
dynamische aslastverplaatsing forward inertia
dynamische aslastverplaatsing tijdens gasgeven rearward transfer
dynamische onbalans in wiel dynamic imbalance
dynamische remkrachtverdeling dynamic brake-force distribution
dynamische viscositeit dynamic viscosity
dynamische wiellastverplaatsing dynamic wheel-load transfer
dynamo generator
dynamopoelie alternator pulley
dynamoriem alternator-drive belt
dynamovermogen generator capacity
eboniet ebonite
echovrij anechoic
economisch economic
economizer die in deellastbereik werkt slow economiser
economizer van carburateur economiser
edel gas rare gas
edelmetaal noble metal
edelstaal high-grade steel
eenaderig single-core
eenassig single-axle
eenassige aanhangwagen two-wheel trailer
eenbedkatalysator single-bed catalytic converter
eencilindermotor single-cylinder engine
eendelig single-piece
eendelig glijlager sleeve bearing
eenfase-elektromotor single-phase motor
eengatsverstuiver single-hole nozzle
eenheid unit
eenheidslading van atoom unit charge
eenkolomshefbrug single-post hoist
eenkringsremsysteem single-circuit brake system
eenparige versnelling uniform acceleration
eenpolig single-pole
eenrichtingklep one-way valve
eenspakig stuurwiel one-spoke steering wheel
eentonig monotone
eentrapscompressor single-stage supercharger
eentrapsventilator single-speed fan
eenvolume-auto one-box model
eenzijdig bevestigde bladveer quarter-elliptic spring
eenzijdige slijtage uneven wear
eenzits-raceauto single-seater
eerste exemplaar van een type prototype
eerste laklaag op carrosserie base coating
eerste montage original equipment
eerste onderhoudsbeurt na aflevering first service
eerste ontbranding van koudstartende motor first fire
eerste trap primary stage
eerste versnelling bottom gear
effectief efficient
effectief klepopeningsoppervlak effective valve-opening area
effectief vermogen effective horse power
effectieve maat actual dimension
effectieve slag van pedaal working travel
effectieve slag van zuiger delivery stroke
effectieve waarde effective value
effectieve werking efficiency
effen in de zin van zonder hobbels plain
effen kleur plain colour
effenen even
EGR-klep EGR valve
EGR-kleppositiesensor EGR-valve sensor
EGR-onderdrukregelaar EGR vacuum regulator
EHBO-kist first-aid box
eigenaar owner
eigenbouw-auto kit car
eigendom property
eigenfrequentie natural frequency
eigengewicht kerb weight
eigenmassa sole weight
eigenresonantie self-resonance
eigenschap property
eindaandrijving final drive
eindafregeling van motortoerental maximum-speed adjustment
eindbalancering van op auto gemonteerde wielen finish balancing
eindcontrole final check
einddeksel end cover
einddruk final pressure
eindeloos endless
eindmontage final assembly
eindoverbrenging final-gear reduction
eindoverbrengingsverhouding final-gear ratio
eindschakelaar limit switch
eindspeling end float
eindspeling van nokkenas camshaft end float
eindstand end position
eindversterker van geluidsapparatuur final amplifier
eis requirement
eisen die door motor aan brandstof worden gesteld fuel requirements
elasticiteit flexibility
elasticiteitsgrens yield point
elasticiteitsmodulus elasticity modulus
elastiek elastic strap
elastisch flexible
elastisch blijvende kit permanently elastic sealer
elastische koppeling flexible coupling
elastische polymeren elastomers
elastische vervorming elastic deformation
elastomeren elastomers
electrisch bedienbare ruiten power windows
elektriciteit electricity
elektriciteitsdraad electricity wire
elektriciteitsdraad die niet onder spanning staat dead wire
elektriciteitsdraad die onder spanning staat hot wire
elektriciteitskabel electricity cable
elektrisch aandrijvingssysteem electric propulsion system
elektrisch aangedreven electrically driven
elektrisch aangedreven auto electric vehicle
elektrisch aansluiten plug
elektrisch aansluitschema wiring diagram
elektrisch bedienbaar electrically operated
elektrisch bedienbaar raamopeningsmechanisme power windows
elektrisch bedienbaar schuifdak power sliding roof
elektrisch bedienbare buitenspiegel power-electric rear mirror
elektrisch circuit electric circuit
elektrisch contact contact
elektrisch geleidingsvermogen conductibility
elektrisch gereedschap electric tools
elektrisch geregeld electronically controlled
elektrisch geregelde buitenluchttoevoer/interieurluchtcirculatie electric air switching
elektrisch geregelde carburateur feed-back carburetter
elektrisch geregelde continu-variabele transmissie electic-continuously variable transmission
elektrisch in de zin van elektrisch aangedreven electric
elektrisch in de zin van handelend over elektriciteit electrical
elektrisch in- en uitschuifbare antenne power aerial
elektrisch ingangssignaal input signal
elektrisch lassen electric welding
elektrisch ontstoren screen
elektrisch opladen charge
elektrisch overladen overcharge
elektrisch raambedieningsmechanisme power windows
elektrisch remmen door recuperatie regenerative braking
elektrisch schakelschema scheme of wiring
elektrisch stroombegrenzingssysteem voor brandstofverstuivers fuel-injection current control device
elektrisch systeem electrical system
elektrisch vermogen wattage
elektrisch verstelbaar electronically adjustable
elektrisch verstelbare stoel power seat
elektrisch verwarmd electrically heated
elektrisch verzinken electro-galvanising
elektrisch vlambooglassen spark welding
elektrisch werkende automatische choke electric automatic choke
elektrische -installatie van motor engine electricals
elektrische -schok electric shock
elektrische -veldsterkte electric field strength
elektrische aandrijfmotor drive motor
elektrische aandrijving electric traction
elektrische achterruitverwarming electric rear-window defroster
elektrische bedrading electric wiring
elektrische benzine-opvoerpomp electric fuel pump
elektrische boormachine electric drill
elektrische brandstofpomp electric fuel pump
elektrische capaciteit capacitance
elektrische choke electric choke
elektrische discontinuïteit discontinuity
elektrische draad electric wire
elektrische driehoeksschakeling delta connection
elektrische flux flux
elektrische gebruiker electric consumer
elektrische geleidbaarheid electric conductance
elektrische geleider strand
elektrische impuls pulse
elektrische installatie electrics
elektrische lekstroom leakage current
elektrische luchtregeling van airconditioning electric air control
elektrische onderspanning undervoltage
elektrische overspanning overvoltage
elektrische regeling electric control
elektrische regelmotor control motor
elektrische schakeling electric circuit
elektrische sluitspanning closing voltage
elektrische stroom electric current
elektrische stroom opwekken excite
elektrische stroom opwekken door middel van inductie induce
elektrische stroomdichtheid current density
elektrische stroomdraad electric wire
elektrische stroomsterkte strength of current
elektrische stroomsterkte uitgedrukt in ampère amperage
elektrische sturing electric control
elektrische stuureenheid electronic module
elektrische tegenstroom reverse current
elektrische tractie electric traction
elektrische verbruiker consumer
elektrische voeding power supply, voltage supply
elektrische weerstand resistance
elektro-auto electromobile
elektro-magnetisch electro-magnetic
elektro-pneumatisch electro-pneumatic
elektrochemische corrosie electrochemical corrosion
elektrode electrode
elektrodenafstand electrode gap
elektrodenafstand van bougie spark-plug opening
elektroforese electrophoresis
elektroliet in accu electrolyte
elektrolietniveau van accu electrolyte level
elektrolytisch oxyderen elox
elektromagneet solenoid
elektromagnetisch bediende koppeling solenoid clutch
elektromagnetische afsluitklep van stationaire sproeier idle cut-off valve
elektromagnetische brandstofafsluitklep electric-magnetic shut-off valve
elektromagnetische klep solenoid-operated valve, solenoid valve
elektromagnetische koppeling van airconditioningssysteem air-conditioning clutch
elektromagnetische koudestartklep electro-magnetic starter valve
elektromagnetische schakelaar solenoid switch
elektromagnetische storing bij radio-ontvangst electromagnetic interference
elektromagnetisme electro-magnetism
elektromotor motor
elektromotor met permanente magneet permanent-magnet motor
elektromotor voor de stoelafstelling seat-operating motor
elektromotor voor het in lengterichting verschuiven van een stoe slide motor
elektromotorische kracht electromotive force
elektromotorische tegenkracht counter-electromotive force
elektron van atoom electron
elektronenstraaloscilloscoop cathode ray oscilloscope
elektronenstroom electron current
elektronica electronics
elektroniche apparatuur hardware
elektronisch electronical
elektronisch anti-doorslipregelsysteem traction control system
elektronisch balanceren electronic balancing
elektronisch bewakingssysteem check control
elektronisch geregeld electronically controlled
elektronisch geregeld anti-blokkeerremsysteem anti-skid control
elektronisch geregeld anti-doorslipregelsysteem electronic traction control system
elektronisch geregeld gaspedaal drive-by-wire
elektronisch geregeld hulpsysteem bij parkeren park distance control
elektronisch geregeld luchtveringssysteem electronically controlled air suspension
elektronisch geregeld motormanagementsysteem electronic engine management
elektronisch geregeld ontstekingssysteem electronic ignition
elektronisch geregeld ontstekingstijdstip electronic spark timing
elektronisch geregeld remsysteem brake-by-wire
elektronisch geregeld stabiliteitscontrolesysteem electronic stability program
elektronisch geregeld tijd- en alarmsysteem electronic time-and-alarm system
elektronisch geregeld veersysteem electronically controlled suspension
elektronisch geregelde airconditioning electronic climate control
elektronisch geregelde autogasinjectie electronic gas injection
elektronisch geregelde automatische transmissie electronic automatical gear shift
elektronisch geregelde automatische transmissie van transaxle-sy electronically controlled automatic transaxle
elektronisch geregelde benzine-inspuiting eectronically controlled petrol injection
elektronisch geregelde brandstofinspuiting electronically controlled injection, programmed fuel injection
elektronisch geregelde carburateur feed-back carburetter
elektronisch geregelde luchtklep electronic air-control valve
elektronisch geregelde niveauregeling electronic level control
elektronisch geregelde ontsteking programmed ignition
elektronisch geregelde ontstekingsmodule electronic spark-control module
elektronisch geregelde ontstekingsvervroeging electronic spark advance
elektronisch geregelde schokdempingscontrole electronic damper control
elektronisch geregelde stuurbekrachtiging electonically controlled power steering
elektronisch geregelde stuurinrichting steer-by-wire
elektronisch geregelde tuningcontrole van radio electronic tuning control
elektronisch geregelde vacuümklep electronic vacuum regulator
elektronisch geregelde veiligheidsvoorziening safety cut-out
elektronisch geregelde wielophanging electric suspension control system, electronic suspension control
elektronisch geregelde- tractiecontrole electronic traction control
elektronisch gestuurd electronical
elektronisch ingangssignaal input signal
elektronisch programmeerbaar leesgeheugen van regeleenheid electronically programmable read-only memory
elektronisch schokdempingsregelsysteem electronic damper control
elektronisch tractieregelsysteem traction control system
elektronisch uitwisbaar en programmeerbaar leesgeheugen van rege electronically erasable programmable read-only memory
elektronische hoekverdraaiingsmeter torque spanner with electronic angle-of-rotation
elektronische lekfactor coefficient of dispersion
elektronische mengselregeling electronic mixture control
elektronische motorregeleenheid engine control unit
elektronische ontlading electronic discharge
elektronische regeleenheid electronic control unit, electronic module, electronic processing unit
elektronische regeleenheid van ABS ABS control unit
elektronische regelklep voor stationair toerental electronic idle control valve
elektronische spanningsregelaar van wisselstroomdynamo electronic regulator
elektronische stuureenheid electronic-control unit, electronic module, electronic processing unit
elektronische versterkingsfactor coefficient of amplification
elektronische verwerkingseenheid electronic processing unit
elektrostatisch electrostatic
elektrostatisch aangebrachte grondlaklaag electro-coat
elektrostatische ontlading electrostatic discharge
elektrotechniek electrotechnology
element element
elleboog van pijleiding elbow
elliptisch elliptical
elliptische veer elliptic spring
emaille porcelain enamel
embleem emblem
emissie emission
empirisch vastgestelde waarde empirical value
emulgeermiddel emulsifying agent
emulsie emulsion
emulsiebuis emulsion tube
endoscoop endoscope
energie energy
energie-absorberend energy-absorbing
energie-omzetting energy conversion
energiebalans energy balance
energiecrisis energy crisis
energiestroom flow of energy
energieterugwinning energy recuperation
energieverbruik energy consumption
energieverlies loss of energy
energieverspilling waste of energy
energievoorraad energy storage
Engelse gallon imperial gallon
Engelse sleutel shifting spanner
enkelbuisschokdemper single-tube shock absorber
enkele bovenliggende nokkenas single overhead camshaft
enkele cabine single cab
enkele dwarsgeplaatste draagarm single arm
enkele ruitewisser voor voorruit single wiper
enkele slag van ruitewisser tijdens wis-was-procedure one touch
enkelgatsverstuiver single-hole nozzle
enkellaagsveiligheidsglas tempered glass
enkelvoudig single
enkelvoudige bladveer single-leaf spring
enkelvoudige carburateur single-choke carburetter
enkelvoudige drogeplaatkoppeling single dry-disk clutch
enkelvoudige lakkleur monotone exterior colour
enkelvoudige rollenketting single roller chain
enkelwerkend single-acting
EP-olie hypoid oil
epoxy-hars epoxy resin
equalizer equaliser
equalizer van handremkabelsysteem brake-power equaliser
ergonomisch doordacht ergonomic
erosie erosion
ethaan ethane
ethanol ethyl alcohol
ether ether
ethyleen-glycol ethylene glycol
etiket label
etsen etch
etsend caustic
eutectisch staal eutectic steel
evenaar van handremsysteem brake-power equalizer
evenredig proportional
evenredigheid proportion
evenwicht equilibrium
evenwicht in de zin van stabiliteit state of balance
evenwichtspunt center of equilibrium
evenwichtstoestand condition of equilibrium
evenwijdig parallel
evolueren evoluate
evolutie evolution
exact exact
exacte afstelling fine adjustment
exacte afstelling van auto of motor fine tuning
exacte kopie replica
excentriciteit eccentricity
excentriek eccentric
excentriek-as van rotatiemotor rotary-engine shaft
excentrisch eccentric
excentrisch tandwiel trochoid gear
excentrische aandrijving eccentric drive
excentrische beweging eccentric movement
excentrische bout eccentric bolt
excentrische mof pitching sleeve
excentrische ring eccentric ring
excentrische rollenpomp roller-cell pump
excentrische tandwielpomp trochoid-gear pump
exclusief exclusive
expanderen expand
expanderveer spreader
expanderveer in cup van wielremcilinder cup expander spring
expanderveer van olieschraapveer piston-ring spring
expansie expansion
expansieklep expansion valve
expansiepijp van airconditioningsysteem expansion tube
expansieplug freeze plug
expansiereservoir expansion tank
expansieslag expansion stroke
expansietankje voor koelvloeistof cooling-water reservoir
expansievat expansion tank
experimenteel experimental
experimenteel veiligheidsvoertuig research safety vehicle
experimenteren experiment
exploderen explode
explosie explosion
explosief explosive
explosiemotor explosion engine
exterieur outside
extra optional feature
extra in de zin van aanvullend supplemental, supplementary
extra in de zin van als extra leverbaar optional
extra remlicht additional brake light
extra schijnwerper aan voorkant van auto extra head light
extra voorziening optional feature
extra-brede autoband wide tyre
extra-groot oversized
extra-hard staal voor fabricage van gereedschap shear steel
extra-lage versnelling extra-low gear
extra-lang meegaand long-life
extras options
extreem critical
fabricagedatum build date
fabriceren manufacture
fabriek works
fabrieksfout defect in manufacturing
fabrieksnummer identification number
fabrikaat product
fabrikant manufacturer
face-lift face lift
faciliteit facility
factor coefficient
facultatief optional
fader van geluidsinstallatie speaker balance
fan fan
fanfare fanfare
fase phase
faseverschil phase difference
faseverschuiving phase displacement
faseverschuivingshoek angle of phase displacement
fast-back fast-back
fels fold
felsen fold
felsrand folded seam
finite-elementen-methode finite-elements method
fenolhars phenol resin
ferriet ferrite
fiber fibre
fijn persen squeeze
fijnafstelling fine adjustment
fijnafstelling van carburateur carburetter tuning
fijnafstelling van radio sharp tuning
fijne schroefdraad fine screw thread
fijne zoetvijl superfine file
fijnfilter fine filter
fijnkorrelig close-grained
film film
filter compleet met filterelement filter unit
filter in de zin van reiniger in het algemeen cleaner
filter in de zin van reiniger van lucht of vloeistoffen filter
filter met actieve koolstof activated charcoal filter
filter met verwisselbaar element change filter
filtercassette filter cartridge
filterdeksel filter cover
filterelement filter insert
filterelement van papier paper element
filtergaasje van groffilter strainer screen
filterhuis filter housing
filterkolf filter bowl
filterpatroon filter insert
filterzeef filter sieve
filtrering van vloeistoffen clarification
fiscaal slagvolume fiscal cubic capacity
fiscaal vermogen taxable horsepower
fitting van gloeilamp contact holder
fittingschroevedraaier electricians screwdriver
flakkeren van vlam flutter
flank wall
flank van autoband wall rubber
flank van rotor rotor flank
flens flange
flens aan uiteinde van balk neck
flens aan uiteinde van naaf hub flange
flens op aandrijvende as shaft flange
flens van aandrijfas drive flange
flens van kogelgewricht ball flange
flens van uitlaatpijp exhaust flange
flens van versnellingsbakhuis gearbox flang
flensbus flange boss
flensgereedschap tube-flaring tool
flenskoppeling face-plate coupling
flensmoer plate nut
flensverbinding flanged joint
fles bottle
flessehouder in interieur bottle holder
flexibel flexible
flexibele koppeling doughnut coupling
flexibele pijp flexible pipe
flexibiliteit flexibility
flikkeren van licht flash
flow-versterker flow amplifier system
fluiten whistle
fluittoon whistle
fluorescerend fluorescent
fluorescerende lak luminous paint
flux flux
fly-off-handrem fly-off hand brake
folie foil
foot pound-force/second foot pound-force/second
formaat format
formeren form
formule in de zin van wiskundige formule formula
formule-auto single-seater
fosfaat phosphate
fosfaathoudend phosphatic
fosfateren phosphate
fosfor phosphor
fosforhoudend phosphorous
fosforzuur phosphoric acid
foto-elektrische cel photo-electric cell
fout mistake
foutaanwijzing van meetinstrument indicating error
foutmelding van diagnose-apparatuur error in message
fractie fraction
frame frame
frame in dak met gat voor zonnedak sunroof-aperture panel
frame van radiateur radiator shell
frame van zelfdragende carrosserie framework
frees milling cutter
freesbank milling machine
freesdoorn cutting arbor
freewheel overruning clutch
freewheelen freewheel
freewheelkoppeling overrunning clutch
frequentie frequency
frequentie van hoorbare trillingen audio-frequency
frequentiebereik van radio wave band
frequentiecontrole van radio digital frequency control
frequentiegebied frequency range
frezen mill
frictie friction
frictiekoppeling friction clutch
frictieplaat friction plate
frictieschijf friction disc
frictievoering friction lining
friseertang crimping iron
frisse lucht fresh air
front front
front-octaangetal van benzine front octane number
frontaal frontal
frontale botsing head-on collision, head-on impact
frontbesturing forward control
frontale botsing tegen deel van voorkant van andere auto front-corner impact
frontoppervlak frontal area
frontpaneel front panel
frontstuur forward control
frontstuurcabine forward-control cab
frontstuurchassis forward control chassis
voet foot
kubieke voet cubic foot
vierkante voet square foot
full-flow-filter full-flow filter
fun-car fun car
functie function
functiecontrolelicht function control light
functiekeuzeknop mode button
functieschakelaar mode-select switch
functietest performance test
functioneel functional
fundament basis
fundatie bed
fundatieplaat sole plate
furfural in dieselbrandstof furfural
fusee steering swivel, swivel axle
fusee-arm spindle arm
fuseebesturing swivel pin steering
fuseebout king bolt
fuseedrager stub-axle carrier
fuseedrager in de zin van deel van voorwielophanging upright
fuseekogel ball joint
fuseekogel aan onderkant van fuseestuk lower-arm ball joint
fuseelangshelling caster angle
fuseelichaam stub-axle carrier
fuseelichaam in de zin van deel van voorwielophanging upright
fuseepen steering-stub bolt, steering-swivel bolt, swivel king pin, swivel pin
fuseependwarshelling king-pin inclination
fuseependwarshellingshoek king-pin angle
fuseepenlager king-pin bearing
fuseepenlangshelling caster
fysisch proces physical process
fysische eigenschappen physical properties
gaas mesh
gaasfilter strainer
gaffel yoke
gaffelpen clevis pin
gaffelstang yoke bar
gaffelvormig forked
gaffelvormig uitsteeksel prong
galerij van dieselinspuitpomp oil gallery
gallon in de zin van Amerikaanse gallon US gallon
gallon in de zin van Engelse gallon imperial gallon
gallon per mijl gallons per mile
galopperen van dieselmotor surge
galvanisch element galvanic element
galvaniseren galvanise
gangbaar maken van schroefdraad ease
garage garage
garagekrik trolley jack
garanderen warrant
garantie warranty
garantie tegen doorroesten van binnenuit anti-rust warranty
garantiebewijs warranty
garantietermijn warranty period
garantievoorwaarden warranty conditions
gas gas
gas geven open the throttle
gas minderen throttle down
gas-luchtmenginrichting van autogassysteem gas-air mixer
gasbedieningsmechanisme carburetter linkage
gasbel gas bubble
gascilinder gas cylinder
gasdicht gas tight
gasdraad pipe thread
gasdruk gas tension
gasdrukveer van achterklep tail-gate damper
gasfles gas bottle
gasgenerator van airbagsysteem airbag gas generator
gasgevulde schokdemper gas-pressure shock absorber
gaskabel throttle-control cable
gaskabel van auto met carburateurmotor carburetter-control cable
gasklep throttle valve
gasklep van constant-vacuümcarburateur throttle-valve disc
gasklep-as throttle-valve shaft
gasklepaanslagschroef throttle stop screw
gasklepbediening throttle control
gasklepbedieningshefboom throttle lever
gasklepbedieningsmechanisme throttle linkage
gasklepdemper throttle-opener dashpot
gasklephuis throttle-valve housing
gasklepschakelaar van elektronisch brandstofinspuitsysteem throttle switch
gasklepstand throttle position
gasklepstandsensor throttle-position sensor
gasklepstelschroef throttle stop screw
gasklepterugtrekveer throttle spring
gasklepveer throttle spring
gaskrachten gas forces
gasleiding gas line
gaslekkage gas leak
gasmasker respirator
gasmotor gaseous fuel engine
gasohol in de zin van mengsel van ethanol en benzine gasohol
gasontladingslamp gas discharge lamp
gaspedaal throttle pedal
gaspedaalblokkering accelerator lock
gaspedaaldemper throttle damper
gasreservoir van pneumatisch veersysteem spring-energy accumulator
gasschroefdraad gas thread
gasschuif throttle slide
gasstang throttle rod
gasstangenstelsel throttle linkage
gasstroming gas flow
gastank gas tank
gasturbine gas turbine
gasveer gas strut
gasveer die zorgt dat klep open blijft staan stay damper
gasveer van achterklep tail-gate damper
gasvormig gaseous
gasvormige toestand gaseous state
gaswisseling in verbrandingsruimte gas flow
gat in de zin van rechthoekig gat window
gat in de zin van rond gat hole
gatenboorder hole cutter
gatenpatroon hole pattern
gatlassen plug welding
geaard earthed
geaardheid texture
geactiveerd active
geavanceerd advanced
gebied range
gebied waarin wordt getest test site
geblazen motor turbo-charged engine
geblindeerd raam dead window
gebluste kalk calcium oxyde
gebogen steeksleutel cranked spanner
gebruikelijk usual
gebruik in de zin van nuttig gebruik utilisation
gebruiken use
gebruiken in de zin van verbruiken expend
gebruiker van apparatuur user
gebruiker van energie consumer
gebruiksduur working life
gebruiksduur in de zin van levensduur life span
gebruiksduur totdat materiaalvermoeidheid optreedt fatigue life
gebruiksklaar ready for use
gebruiksklaar met betrekking tot systemen serviceable
gebruiksknop mode button
gebruikte auto used car
gebruikte auto in de zin van tweedehands-auto second-hand car
gecementeerd staal case-hardened steel
gecombineerd pomp- en verstuiverelement united injector
gecomprimeerd compressed
geconcenteerd concentrated
gecoverde autoband remould tyre
gedeeld lager split bearing
gedeelde aandrijfas split drive shaft
gedeelde niet-aandrijvende as split axle
gedeelde spoorstang divided steering track rod
gedeelde stuurkolom dropped steering column
gedeelte piece
gedeelte in de zin van klein gedeelte fraction
gedeeltelijk frontale botsing front-corner impact
gedeeltelijk ontladen accu partially discharged battery
gedeeltelijke afremming partial braking
gedemineraliseerd demineralised
gedemineraliseerd water soft water
gedestilleerd distilled
gedeukt dented
gedeukt in de zin van licht gedeukt dimply
gedeukt in de zin van zwaar gedeukt battered
gedimd groot licht traffic beam
gedistilleerd distilled
gedistingeerd distinctive
gedrag behaviour
gedrag in de zin van kenmerkend gedrag characteristics
gedrukte schakeling printed circuit
geelkoper brass
geforceerde carterventilatie positive crankcase ventilation
geforceerde luchtkoeling forced air cooling
gefractioneerde distillatie van aardolie fractional distillation
gegevens data
gegevens in de zin van technische gegevens specifications
gegevens in de zin van voornaamste technische gegevens major specifications
gegevensverwerking door elektronische regeleenheid data processing
gegolfde ring waved washer
gegomd etiket sticker
gegoten buis pipe
gegoten huis body casting
gegoten krukas cast-iron crank case
gegroefde ring bezel
gehalte in de zin van concentratie content
gehalte in de zin van sterkte yield
gehalte in de zin van verhouding proportion
gehard gietijzer chill-cast iron
gehard glas tempered glass, toughened glass
gehard staal tempered steel
geheel afgesloten fully sealed
geheel automatisch fully automatic
geheel in de zin van integraal integral
geheel in de zin van volledig total
geheel stalen carrosserie all-steel body
geheel vrijdragend fully floating
geheel wegklapbaar full-drop
geheugen van micropressor dat zichzelf corrigeert learning control
geheugen van microprocessor storage
geheugencapaciteit memory capacity
geheugeneenheid van microprocessor memory unit
gehoekte steeksleutel cranked spanner
gehoorbeschermer ear defender
geïmpregneerd papier impregnated paper
geïndiceerd rendement indicated efficiency
geïndiceerd specifiek brandstofverbruik indicated specific fuel consumption
geïndiceerd thermisch rendement indicated thermal efficiency
geïndiceerd vermogen indicated horse power
geïndiceerde gemiddelde effectieve druk indicated mean effective pressure
geïnduceerde stroom induced current
geïntegreerde hoofdsteun integrated head rest
geïntegreerde schakeling integrated circuit
geïsoleerde compactstekker insulation displacement connection
gekalibreerd gat throttle orifice
gekalibreerd gereedschap calibrated tools
gekalibreerde doorgang throttle orifice
gekalibreerde leiding choke tube
gekalibreerde opening orifice
gekalibreerde sproeier fixed-size jet
gekalibreerde veer gauged spring
gekalmeerd staal killed steel
gekarteld jagged
gekleurd tinted
geklonken riveted
geklonken flens clinch flange
geknars jarring
gelaagd layered
gelaagd glas laminated glass, triplex glass
gelaagde verbranding stratified charge combustion
gelaagde voorruit triplex front screen
gelakt in de bedrijfskleuren livery-painted
gelakt in de carrosseriekleur body-coloured
gelamineerd layered
gelaste versterking fish
gelede bus articulated bus
gelegeerd staal alloyed steel
geleidbaar conductive
geleidbaarheid conductance
geleiden van warmte transmit
geleider guide
geleider in de zin van elektrische geleider strand
geleider in de zin van geleiderail sliding rail
geleider van elektrische stroom conductor
geleider van veiligheidsgordel webbing guide
geleiding guidance
geleiding van elektrische stroom conduction
geleidingsarm van wielophanging radius rod
geleidingsblok slider
geleidingsbout guide bolt
geleidingsbus guide bush
geleidingsbus van elastische koppeling pilot bushing
geleidingsgewricht van homokinetische koppeling slotted inner joint
geleidingspen dowel pin
geleidingsplaat guide plate
geleidingsrail sliding rail
geleidingsrail van portierruit window guide
geleidingsrail van stoel seat rail
geleidingsrol idler, idler pulley
geleidingssleuf guide hole
geleidingssleuf voor ruit in portiersponning run channel
geleidingsstang guide rod
geleidingsstift guide pin
geleidingsvermogen in de zin van elektrisch geleidingsvermogen conductibility
geleidingsvermogen in de zin van warmtegeleidingsvermogen transmissibility
geleverd vermogen supplied power
geleverde hoeveelheid delivery rate
gelijk belast balanced
gelijk in de zin van gelijk belast balanced
gelijk in de zin van horizontaal level
gelijk maken in de zin van doen passen match
gelijkfasig in phase
gelijkmatig uniform
gelijkrichtbrug bridge rectifier
gelijkrichtdiode rectifying diode
gelijkrichten rectify
gelijkrichter rectifier pack
gelijkschakelen unify
gelijksoortig homogeneous
gelijkspanningsmeter DC volt meter
gelijkstroom unidirectional current
gelijkstroomdynamo direct-current generator
gelijkstroommotor direct-current motor
gelijkstroomspoeling uniflow scavenging
gelijktijdig synchronous
gelijkvolumeproces constant-volume cycle
gelijkvormig uniform
gelijkvormigheid regularity
gelijkzijdige driehoek equilateral triangle
gelijmd bonded
geluid sound
geluid absorberen deaden
geluid dat tot in het interieur doordringt interior noise
geluid dempen silence
geluid in de zin van gedreun drone
geluid in de zin van gerammel rattle
geluid in de zin van lawaai noise
geluid van onjuist afgestelde kleppen tappet noise
geluid van voorbij rijdende auto pass-by noise
geluidabsorberend sound-deadening, sound-insulating
geluidabsorberend materiaal sound-proofing materials
geluidabsorberende mat sound-insulation mat
geluidabsorberende plaat melting sheet
geluidabsorptie sound proofing
geluiddempend sound-deadening
geluiddempend materiaal sound-proofing materials
geluiddempende mat sound-insulation mat
geluiddempende plaat melting sheet
geluiddemper silencer
geluiddemping sound proofing
geluiddemping in de zin van geluidsisolatie sound insulation
geluiddicht sound proof
geluidsapparatuur in auto in-car entertainment
geluidsgolf acoustic wave
geluidsisolatie sound insulation
geluidsmeter audiometer
geluidsniveau sound level
geluidsniveaumeter sound level meter
geluidssignaal acoustic signal
geluidssterkte loudness
geluidssterkte van radio sound volume
geluidssterktemeting audiometry
geluidssterkteregeling bij geluidsapparatuur automatic volume control
gemak convenience
gemakkelijk light
gemakkelijk vervormbaar soft
gemakkelijke bediening ease
gemiddeld medium
gemiddeld brandstofverbruik mean fuel consumption
gemiddeld brandstofverbruik van alle in één jaar van één merk ge corporate average fuel economy
gemiddelde effectieve druk mean effective pressure
gemiddelde geïndiceerde druk mean indicated pressure
gemiddelde in de zin van meetkundig gemiddelde root mean square
gemiddelde in de zin van rekenkundig gemiddelde arithmetic mean square
gemiddelde levensduur mean time
gemiddelde snelheid average speed
gemiddelde snelheid in kilometers of mijlen per uur average speed per hour
gemiddelde van binnen- en buitendiameter van schroefdraad pitch diameter
gemiddelde zuigersnelheid average piston speed
gemoderniseerd updated
gemonteerd aan achterkant rear-mounted
gemonteerd aan voorkant front-mounted
gemonteerd aan zijkant hip-mounted
gemorste olie slop oil
generatie generation
generator generator
genormaliseerd standard
genormeerd actual
gepantserd hard-faced
gepatenteerd proprietary
geperforeerd perforated
geperforeerd tussenschot in uitlaatdemper acoustic baffle
geprofileerd shaped
geprofileerde lijst profile ledge
geraamte skeleton
geraamte van carrosserie body frame
geraffineerd produkt raffinate
gereedschap tools, utensil
gereedschap in de zin van elektrisch gereedschap electric tools
gereedschap in de zin van gekalibreerd gereedschap calibrated tools
gereedschap in de zin van machinaal gereedschap power tools
gereedschap in de zin van speciaal gereedschap special-service tools
gereedschap in de zin van uitrusting tooling
gereedschap voor het demonteren van portierscharnieren door-hinge remover
gereedschap voor het losdraaien van bouten screw extractor
gereedschap voor het losdraaien van tapeinden stud remover
gereedschap voor het monteren van koppelingsplaten clutch-disc locator
gereedschap voor het monteren van portierscharnieren door-hinge installer
gereedschap voor het uit de motor omhoogzuigen van motorolie sump drainer
gereedschap voor het verwisselen van autobanden tyre-mounting equipment
gereedschap voor voertuigonderhoud automotive service equipment
gereedschapsbord tool-display board
gereedschapskist tool kit
gereedschapsopbergruimte in auto tool compartment
gereedschapsset tool set
gereedschapsstaal tool steel
gereedschapstas tool bag
gereedschapswagen tool trolley
geregeld onderhoud scheduled maintenance
geregelde carburateur sequential carburetter
geregelde katalysator controlled catalyst, controlled catalytic converter
gerevideerd reconditioned
geribd ribbed
geribde moer knurled nut
geronk drone
geruisarm quiet
geruisloos silent
geruit chequered
gescheiden remsysteem dual-line brake system, split brake system
gescheurd torn
gescheurde cilinderkop cracked cylinder head
geschikt voor alle omstandigheden all-purpose
geschikt voor deelname aan het verkeer roadworthy
geschikt voor licht werk light-duty
geschikt voor meerdere toepassingen multi-purpose
geschikt voor zwaar werk heavy-duty
geschiktheid capability
geschroefd bolted
geschroefde pijpverbinding pipe joint
gesloten carterventilatie closed crankcase ventilation
gesloten in de zin van luchtdicht afgesloten sealed
gesloten in de zin van zonder openingen closed body
gesloten koelsysteem sealed cooling system
gesloten kringloop closed loop
gesloten lager sealed bearing
gesloten opbouw van vrachtauto closed body
gesloten stroomkring closed circuit
gesloten wiel disc wheel
gesmede zuiger forged piston
gesmeed staal hammered steel
gesoldeerd brazed
gesp clasp
gesp van veiligheidsgordel tongue
gestandaardiseerd standard
gestroomlijnd streamlined
gestroomlijnde buitenspiegel minimum-turbulence door mirror
gestuurd in de zin van bestuurbaar steering axle
gestuurd in de zin van elektronisch gestuurd controlled
gestuurd in de zin van voorzien van stuurinrichting steered
gesynchroniseerd synchronised
gesynchroniseerde versnellingsbak synchromesh gearbox
getal number
getand toothed
getand klemstuk control quadrant
getande ketting toothed chain
getande riem toothed belt
getande ring toothed washer
getande veerring star washer
getint glas tinted glass
getrapt in de zin van in trappen verdeeld stepped
getril jarring
getrokken wieldraagarm trailing link
geur odour
gevaar hazard
gevaar voor ongevallen accident danger
gevaar voor verwondingen physical hazard
gevaarlijk hazardous
gevaarlijk gebied zone of danger
gevaarlijke goederen hazardous materials
gevarendriehoek warning triangle
geventileerde remschijf ventilated brake disc
gever van meetinstrument sender
gevoelig suspectible
gevoeligheid sensitivity
gevorkt uiteinde clevis
gevulcaniseerd rubber ebonite
gewalst rolled
gewelfd arched
gewicht weight
gewicht in de zin van belasting load
gewicht in de zin van rijklaar gewicht kerb weight
gewicht in verband met motorrijtuigenbelasting fiscal weight
gewicht in volledig beladen toestand laden weight
gewichtsverdeling weight distribution
gewricht articulation
gewrichtssleutel flexible-head spanner
gezichtsafstand reach of sight
gezichtshoek angle of view
gezichtsmasker face mask
gezichtsveld field of vision
gezinsauto family car
gierbeweging van carrosserie yawing oscillation
gieren in de zin van een piepend geluid maken whistle
gieren in de zin van om een verticale as draaien yaw
gierend geluid tijdens remmen brake squeal
gierhoek yaw angle
giermoment van carrosserie yaw moment
gietaluminium cast aluminium
gietbrons cast bronze
gieten van staal cast
gietgal blow hole
giethars cast resin
gietijzer cast iron
gietijzeren cilinderkop cast-iron cylinder head
gietkoper brass
gietlegering cast alloy
gietmal mould
gietnaad burr
gietstaal cast steel
gietstalen wiel cast-steel wheel
gietstuk moulding
gietvorm cast
gietwerk casting
giftig toxicant
giftige stof toxicant
glad in de zin van effen plain
glad in de zin van glanzend slick
glad in de zin van glibberig slippery
glad in de zin van kaalgereden worn
glad in de zin van soepel smooth
glad in de zin van vlak plain
glad maken in de zin van opzuiveren true up
glad maken in de zin van polijsten burnish
glad maken in de zin van vlak maken surface
glans shine
glanslaag finish
glanslak brilliant paint
glansloos matt
glansverlies van lak loss of gloss
glanzen glaze
glanzen van cilinderwand door foutief inrijden bore polishing
glanzend brilliant
glanzend maken gloss
glas glass
glas van lampje envelope
glaspapier glass paper
glasprimer glass primer
glasrand edge of glass
glasruit pane
glasschakelaar reed switch
glassplinter glass fragment
glasvezel glass fibre
glazen dakpaneel glass-roof panel
glazen kolf van dieselbrandstoffilter glass bowl
glazen ruit glass window
glazen zonnedak glass sun roof
glazuren glaze
glazuur varnish
gleuf in de zin van groef groove
gleuf in de zin van sleuf slot
gleuf van cassettespeler tape slot
gleufkopschroef slotted screw
gleufmoer slotted round nut
glibberig greasy
glijbaan skid
glijblok floating block
glijbus van tandheugel rack bushing
glijden skim
glijden in de zin van slippen slip
glijdende wrijving sliding friction
glijlager sliding bearing, solid bearing
glijmiddel slip agent
glijpassing sliding joint
glijplaat alignment plate
glijring friction ring
glijrol roller
glijspie spline
glijsteen sliding block
glijvlak slide face
glijvlak van nok cam surface
glimmen luminesce
globale afstelling coarse adjusting
globale afstelling van auto of motor flat tuning
gloei-ontsteking incandescent ignition
gloeibougie heater plug, heating plug
gloeibougie van vlamstartinrichting flame glow plug
gloeicontrolelicht glow-plug control light
gloeidraad filament
gloeidraad voor dimlicht van duplolamp dimming filament
gloeien glow
gloeiend aglow
gloeiing incandescence
gloeikop hot bulb
gloeilamp light bulb
gloeilamp met bajonetfitting bayonet base bulb
gloeilamp van koplicht head-light bulb
gloeilampentabel bulb chart
gloeilampstoringsmoduul bulb-failure module
gloeirelais glow relay
gloeispiraal heating spiral
glycerine glycerine
glycerine als rubbersmeermiddel rubber grease
goederenvervoer goods transportation
goedkeuren in de zin van homologeren approve
goedkeuren in de zin van machtigen authorise
goedkeuring approval
goedkoop in onderhoud economic
golflengte wave length
golflengte van radio radio wave
golflengte-aftasttoets van radio scan button
golflengteregelknop van radio tuning knob
golflengtewijzer van radio tuning pointer
golfring waved washer
gonzen drone
goot trough
gordel girdle
gordel in de zin van veiligheidsgordel belt
gordel van autoband stabiliser plies
gordelband radial tyre
gordelband met diagonaalkarkas bias-belted tyre
gordelspanner van veiligheidsgordel safety-belt pretensioner, seat-belt pretensioner
gorgelen gurgle
graad degree
graad Celsius grade Celsius
graad Fahrenheit grade Fahrenheit
graad in de zin van gradering rate
graadverdeling division in degrees
gradenboog protractor
gradering rate
grafiek graph
grafiet graphite
grafietborstel graphite brush
grafietgietijzer nodular graphite cast iron
grafietlaagje op zuigerwand ter beperking van zuigerslijtage graphite layer
grafietpoeder graphite powder
grafietvet anti-seize compound
gram gram
gram-molecuul gram-molecule
grendel check
grendel die klikkend geluid maakt click
grendeldiode blocking diode
grendelplaat van opleggerkoppeling coupling jaw
grens limit
grenslaag tussen rijwind en carrosserie boundary layer
grenslaagsmering boundary lubrication
grenssmering boundary lubrication
grensspanning stress limit
grensvlakwerking capillarity
grenswaarde limiting value
grijpen grab
grijptand fang
grijptang universal clamp
grijs gietijzer grey cast iron
grille met roostervormig patroon grille
grille vóór radiateur radiator grille
grillebeschermer grille guard
grip grip
grip van autoband op droog wegdek dry grip
grip van autoband op nat wegdek wet grip
grip van autoband op wegdek tyre grip
griptang grip pliers
groef als gevolg van schuren of slijpen abrasive mark
groef in de zin van gleuf groove
groef in de zin van kerf score
groef in de zin van ringvormige groef annular groove
groef in de zin van schuine groef slanted slot
groef in de zin van uitholling hollow
groef in de zin van verticale groef channel
groef van olieschraapveer oil ring groove
groefvertanding channel toothing
groep in de zin van set unit
groepsindeling classification
groeven maken score
grof heavy
grof oliefilter oil strainer
grofafstelling coarse adjusting
groffilter strainer
grommen van motor growl
grondboring initial bore
grondcirkel cam base circle
grondeffect als gevolg van onderdruk onder carrosserie ground effect
grondig nazien overhaul
grondlaag ground coat
grondlaag die door onderdompeling wordt aangebracht dip primer
grondlak tegen roestvorming anti-rust primer
grondplaat sole plate
grondplaat in de zin van fundatieplaat foundation
grondplaat van onderbreker distributing disc, distributor base plate
grondplaat van verlichtingsunit lamp base
grondspeling road clearance
grondstof raw material
grondverf primer
grondverzetmachine bulldozer
grondwatervervuiling water-supply contamination
groot licht main beam
grootheid quantity
grootst maximal
grootste waarde maximum
grootte in de zin van afmeting size
grootte in de zin van natuurlijke grootte real size
grootte in de zin vanwiskundige grootheid magnitude
grootvolume-aanhangwagen high-volume trailer
grootvolume-vrachtauto large-capacity vehicle
grote onderhoudsbeurt major service
grove schroefdraad coarse thread
grove vijl coarse file
guts gouge
haak hook
haak in de zin van gesp clasp
haak in de zin van klauw fang
haaks right
haaks verbindingsstuk tussen twee leidingdelen elbow connector
haakse bocht in leiding knee
haakse hefboom bent lever, elbow lever, knee lever
haakse hoek right angle
haakse kruiskopschroevedraaier off-set phillips screwdriver
haakse overbrenging angular drive
haakse tandwieloverbrenging right-angle bevel gearing
haaksleutel hook spanner
haarscheurtje hairline crack
haarspeldveer spring clip
hakken in de zin van een inkeping maken cut
hakken in de zin van houwen hack
halfautomaat semi-automatic gearbox
halfautomatisch semi-automatic
halfautomatische koppeling semi-automatic clutch
halfbolvormig semi-spheric
halfcirkelvormig semi-circular
halfdroge wrijving mixed friction
halfelliptisch semi-elliptic
halfelliptische bladveer cart spring
halffabrikaat intermediate product
halffrontale botsing off-set crash
halfgas half-throttle
halfgeleider semi-conductor
halfgesinterd semi-moulding
halfrond half-round
halfstar half-rigid
halftrapeziumvormige compressieveer napier ring
halfverzonken ingebouwd semi-concealed
halfvrijdragend semi-floating
halfwarm lukewarm
halfzoetvijl second-cut file
Hall-effect-schakelaar van stroomverdeler distributer Hall-effect switch
Hall-effect-sensor bij elektronische ontsteking Hall-effect sensor
halogeenlamp quartz halogen lamp
halogeenlamp met wolframdraad tungsten halogen lamp
halogeenlicht in de zin van lichtelement met halogeenlamp halogen light
hals van vulpijp filler neck
halve as half axle
halve deur aan achterkant van auto hatch
halve kogel hemisphere
halve kracht vooruit half speed
halvekogeltap van spoorstangeind ball stud
halvemaanvormig crescent
halvemaanvormige klepspie woodruff key
hamer hammer
hamer met contactvlak van ongelooid leder hide-faced hammer
hamer met kunststofkop soft-face hammer
hamer met rubberen kop rubber mallet
hamerbout T-bolt
hamerkop van bout T-head
hamerkopsleutel T-key
hamerslag hammer scale
hamerveer van bewegend contactpunt breaker spring
hand hand
handbagage small luggage
handbak in de zin van handgeschakelde versnellingsbak standard gearbox
handbediend hand-operated, manually operated
handbediende choke manual choke
handbediende klep manual valve
handbediende parkeerrem hand-operated parking brake
handbediende transmissie bij transaxle-systeem manual transaxle
handbediende versnellingsbak manual gearbox
handbediening manual control, manual operation
handboek manual
handchoke manual choke
handelaarskentekennummerplaat trade plate
handeling action
handelingsvrijheid reach
handgas manual throttle
handgasknop throttle knob
handgereedschap hand tools
handgeschakelde versnellingsbak standard gearbox
handgreep in de zin van hefboom handle
handgreep om portier dicht te trekken pull handle
handgreep om zich aan vast te houden grip handle
handgreep van achterklep tail-gate handle
handgreep van mes haft
handleiding manual
handleiding voor doorsmeren lubrication plan
handmatig manual
handopvoerpomp hand pump
handpomp voor oppompen van lendensteun air-adjust ball
handrem pull-on brake, ratchet brake
handrem in de zin van parkeerrem parking brake
handrem zonder vergrendelmogelijkheid fly-off hand brake
handremcontrolelicht parking-brake control light
handremhendel parking-brake lever
handremkabel parking-brake cable
handremklep hand-brake valve
handschakeling manual shifting
handschoenenkastje glove compartment
handvast finger-tight
handvat hand grip
handvat met ribbelprofiel knurled grip
handwarm hand warm
hangend pedaal pendant pedal
hangslot padlock
hanteren manipulate
hapering van motor tijdens acceleratie flat spot
hard afgesteld hard
hard afgeveerd stiff
hard maken toughen
hard werken slave
hard worden solidify
hard-top hard top
hard-top sedan hard-top sedan
hardbaar staal heat-treatment steel
harde kunststoffen rigid plastics
harde schijf van computer hard disc
harde was hard wax
harden set, temper, toughen
harden door verhitting na afkoeling temper hardening
harden en ontlaten quenching with subsequent drawing
hardheid hardness
hardheid van staal temper
hardheidstest harness test
hardingstemperatuur hardening temperature
hardingstijd hardening time
hardmetaal hard metal
hardmetaallegering hard metal
hardrubber hard rubber
hardsoldeerlegering brazing alloy
hardsolderen hard-solder
Hardy-koppeling doughnut coupling
Hardy-schijf Hardy disc
harmonisch harmonic
harpbout shackle bolt
harpsluiting bow shackle
hars in de zin van gom gum
hars in de zin van kunsthars resin
hart in de zin van middelpunt centre
hart-tot-hart centre-to-centre
hartlijn axis
hatch-back hatch back
olie die geschikt is voor zware bedrijfsomstandigheden heavy-duty oil
head-down display head-down display
heavy-duty-olie heavy-duty oil
hechten in de zin van bevestigen attach
hechten in de zin van lijmen bond
hechten in de zin van vastzitten adhere
hechtende grondlak adhesive primer
hechting bonding
hechtingskracht adhesion strength
hechtvermogen adherence
hechtvlak bonding surface
heen- en weergaande beweging reciprocating motion
heen-en-weer fore-and-aft
heen-en-weer schommelen rock
heet hot
heetsmeltende lijm hot-melt adhesive
hefarm lifting arm
hefboom lever
hefboom die omhoog moet worden getrokken lifting arm
hefboom in de zin van arm lever arm
hefboom in de zin van door nok bediende hefboom cam lever
hefboom in de zin van haakse hefboom angular lever
hefboom in de zin van hendel handle
hefboom in de zin van tuimelaar rocking arm
hefboom van beweegbaar contactpunt contact arm
hefboom van voetpedaal pedal arm
hefboom waaraan moet worden getrokken pull handle
hefboomeffect lever effect
hefboommechanisme lever mechanism
hefboomstelsel lever mechanism
hefboomwerking lever effect
hefbrug car lift
hefcilinder in de zin van servo-cilinder lifting cylinder
hefcilinder in de zin van stempel ram
hefinrichting hoist
heft haft
hefvermogen lift
helder bright
helderzichtmiddel haze remover
helderzichtsscherm clear-vision screen
helicoil screw thread insert
helium helium
helix spiral
hellen in de zin van achterover hellen rake
hellen in de zin van schuin aflopen slope
hellende onderlegring taper washer
helling-op gaand up-hill
hellingshoek angle of gradient
hellingshoek achter descent angle
hellingshoek omhoog angle of approach
hellingshoek omlaag angle of departure
hellingshoekmeter gradometer, inclinometer
hellingshoekverschil tussen trekker en oplegger semi-trailer inclination angle
hellingvermogen climbing performance, hill-climb capacity
hendel handle
hendel in de zin van hefboom lever
hendel van handrem brake handle
hendel van kleminrichting van draaibank tension lever
hendel voor langsverstelling van stoel seat-slide lever
hengsel in de zin van beugel handle
hengsel in de zin van scharnier hinge
heptaan heptane
herbouwen reconstruct
hercirculeren recirculate
hergebruiken re-use
herhalen repeat
herhalen van bewerkingen iterate
herkennen recognise
hermontage re-assembly
herontwerpen redesign
herstarten restart
herstartprocedure relighting procedure
herstel recovery
herstellen in de zin van opnieuw monteren refit
herstellen in de zin van opnieuw opbouwen rebuild
herstellen in de zin van restaureren restore
herstelling repair
hertz hertz
herwinnen recycle
herwinning in de zin van recycling recycling
herwinning in de zin van regeneratie regeneration
heteluchtmotor hot air engine
heteluchtpistool hot-air gun
heupgordel lap seat belt, waist belt
hevel siphon
hexaan hexane
hiel van autoband bead toe, tyre bead
hiel van nok cam heel
hieldraad van autoband bead wire
hielkern van autoband bead wire
hiellint van autoband clincher band
hijsblok lifting tackle
hijsen hoist
hijskraan crane
hijsoog lifting eye
hijsoog aan motorblok engine hanger
hill-holder in de zin van voetbediende parkeerrem voor hellingen hill holder
hindernis obstruction
hitte heat
hittebeschermingsring heat-protection washer
hittebestendig heat resistant
hittebestendigheid resistance to heat
hittedraadelement van luchtmassameter hot-wire element
hitteschild heat screen
hitteschild van uitlaatspruitstuk exhaust-manifold insulator
hobbymes razor knife
hoedenplank window shelf
hoedenplank in de zin van pakjesplank rear package shelf
hoek in de zin van bocht corner
hoek in de zin van wiskundige hoek angle
hoek tussen in- en uitlaatkleppen included valve angle
hoek tussen zitgedeelte en rugleuning van stoel rake
hoek van rug ten opzichte van horizontale lijn back angle
hoek van veerbeen ten opzichte van loodrechte lijn thrust angle
hoek waaronder motor in auto is ingebouwd engine installation angle
hoek waaronder rijwind carrosserie nadert entry angle
hoek waaronder verstuiver verstuift spray angle
hoekafstelling angular adjustment
hoekafwijking angular error
hoekcontactkogellager oblique ball bearing
hoekcontactlager angular-contact bearing
hoekfilter edgewise fuel filter
hoekfrees angular cutter
hoekgewricht van sleutel articulated spanner extension
hoekgraad degree of angle
hoekijzer angle bar
hoekinstelling angular adjustment
hoeklas bracket joint
hoeklijn diagonal
hoeklijst corner moulding
hoekplaat gusset
hoekprofiel angle section
hoekschuurmachine angle sander
hoekslijpmachine angular grinding machine
hoeksnelheid circular speed
hoekspoiler op vrachtauto corner spoiler
hoekstaal angle iron
hoeksteun ter versterking van constructie angular bracket
hoekstuk corner
hoektandwiel angular gear
hoekuitslag van draaistel truck swing
hoekverbinding angle joint
hoekverdraaiing corner joint
hoekverdraaiingshoek angular displacement
hoekverdraaiingsmeter torque spanner with electronic angle-of-rotation
hoekversnelling rotational acceleration
hoekverstelling rake adjustment
hoekversterking sash angle
hoekvertraging rotational deceleration
hoes in de zin van balgvormige hoes bellows
hoes in de zin van blindering blind
hoes in de zin van manchet boot
hoes in de zin van mof muff
hoesklem boot clamp
hoeveelheid quantity
hoge overbrengingsverhouding high-gear ratio
hoge toon treble sound
hoge versnelling high speed
hogedrukslang high-pressure hose
hogedrukzijde high-pressure side
hol in de zin van concaaf concave
hol in de zin van uitgehold hollow
holle bout hollow bolt
holle klinknagel hollow rivet
holle ruimte in carrosserie body cavity
holle schommelas central tube
holle spie hollow key
holle stempel female die
holnagel tubular rivet
holpijp hollow punch
holte in de zin van putje pocket
holte in de zin van uitholling hollow
holte in wagenvloer voor reservewiel well
holtewas cavity wax
holvorming als gevolg van vloeistofstroming cavitation
homogeen homogeneous
homokinetische koppeling homokinetic joint
homokinetische koppeling met zes kogels pot joint
homologatie homologation
homologeren homologate
hondenrek dog guard
honderd-procent-kookpunt van een benzine final boiling point
honen hone
honingraatvormig honeycomb
hoofd- in de zin van centraal centre
hoofd- in de zin van voornaamste principal
hoofdafsluiter main valve
hoofdas van versnellingsbak main gear shaft
hoofdbout king bolt
hoofdcilinder input cylinder
hoofdcilinder van koppeling clutch master cylinder
hoofddemper van uitlaatsysteem main silencer
hoofddiode output diode
hoofddoseur power jet
hoofdgroep main group
hoofdlager main bearing
hoofdlagerkap main bearing cap
hoofdlagerschaal main bearing shell
hoofdlagertap main-bearing journal
hoofdleiding main line
hoofdoliekanaal main pressure-oil passage
hoofdrelais power-cut relay
hoofdremcilinder master cylinder
hoofdremcilinder met zuigers van verschillende doorsnede stepped brake-master cylinder
hoofdruimte in interieur head room
hoofdruimte voor inzittenden achterin rear head room
hoofdruimte voor inzittenden voorin front head room
hoofdschakelaar main switch, master switch
hoofdsproeier power jet
hoofdstekker main connector
hoofdsteun head restraint
hoofdsteun met kantelmechanisme tilting head rest
hoofdsteun met verstelmogelijkheid adjustable head rest
hoofdstroomfilter full-flow filter
hoofdstroomkring main circuit
hoofdstroomschakelaar battery main switch, main-current switch, master switch
hoofdveerblad van bladveerpakket master spring leaf
hoofdventuri van carburateur secondary throat
hoofdvoeding main feed
hoofdzekering system-down fuse
hoofdzekeringenkast main fuse box
hoogfrequent high-frequency
hoogfrequent-lassen high-frequency welding
hooggelegeerd staal high-alloy steel
hooggemonteerd remlicht high-mounted stop light
hooghysteresisrubber high-hysteresis rubber
hoogoven blast furnace
hoogpolig tapijt long-pile carpet
hoogspanning high voltage
hoogspanningsaansluiting ignition-cable terminal
hoogspanningsaansluiting van bobine coil high-tension terminal
hoogspanningskabel van ontstekingssysteem high-voltage ignition wire
hoogspanningstang insulated pliers
hoogspanningswikkeling high-tension coil
hoogste versnelling top gear
hoogste waarde peak
hoogte height
hoogte boven zeespiegel elevation
hoogte van bagageruimte storage height
hoogte van laadvloer platform height
hoogte-/breedteverhouding van autoband height-to-width ratio
hoogte-afstelling in de zin van niveauregeling level control
hoogtecompensatie-onderdrukregelinrichting van carburateur high-altitude compensator
hoogtemeter altitude indicator
hoogteregelklep height control valve
hoogteregelklep van luchtveersysteem levelling valve
hoogteslag in autoband radial tyre run-out
hoogteslag van wiel radial wheel run-out
hoogteverschil difference in level
hoogteverstelling van stoel height adjustment
hoogtoerig fast-running
hoogvisceus highly viscous
hoogvisceuze olie high-viscosity oil
hoogwaardig high grade
hoogwaardig staal high-strength steel
hoogwaardige smeerolie voor automotoren premium automotive lube
hoonapparaat honing machine
hoonsteen grind stone
hoorbaar audible
hoorn horn
hoorn met twee tonen two-tone horn
horizontaal level
horizontaal ingebouwd horizontally mounted
horizontaal vlak level surface
horizontaalstroomcarburateur horizontal-draught carburetter
horizontale lijn level line
hot-spot in de zin van voorverwarming via inlaatspruitstuk hot spot
houdbaarheid storage life
houdbaarheid van lak pot life
houder holder
houder in de zin van console console
houder van wisserblad wiper blade holder
houdwikkeling hold-in winding
hout wood
houten hamer wooden mallet
houtimitatie wood imitation
houtinleg in interieur wood insert
houtskool charcoal
houwen hack
hovercraft air cushion vehicle
huif canopy top
huif van canvas canvas top
huis in de zin van juk yoke
huis in de zin van kast casing
huis in de zin van lichaam body
huis in de zin van mantel sheath
huis in de zin van omhulsel shell
huis van bougie spark-plug body
huis van compressorgedeelte van uitlaatgasturbo compressor housing
huis van één of meerdere lampen bulb holder
huis van gietstaal body casting
huis van lichtmetaal aluminium housing
huis van oliebadluchtfilter oil-filter bowl
huis van oliepomp oil-pump housing
huis van startmotor starter frame
hulp assistance
hulp bij montage installation mark
hulp verlenen assist
hulp- supplementary
hulpaandrijving auxiliary drive
hulpaccu slave battery
hulpaggregaten auxiliaries
hulpapparatuur auxiliary parts
hulpas in de zin van nevenas layshaft
hulpas in de zin van tussenas auxiliary shaft
hulpbak auxiliary gearbox
hulpbladveer auxiliary leaf spring
hulpbrandstofopvoerpomp transfer pump
hulpchassis underframe
hulpchassis waaraan wielophanging is bevestigd suspension frame
hulpcilinder slave cylinder
hulpgereedschap auxiliary tools
hulpkoppeling van trekhaak emergency coupling
hulpkraan by-pass cock
hulpkrachtbron booster assembly
hulpmiddel assist
hulpmonteur semi-skilled mechanic
hulpmotor auxiliary engine
hulppitmanarm idler lever
hulprelais sub-relay
hulprem secondary brake
hulpsproeier by-pass jet
hulpstaander van draaibank end support
hulpstuk fitting
hulpstukken fittings
hulptankvlotter sub-fuel gauge
hulpveer overload spring
hulpveerblad rebound leaf
hulpveerstang spring assist rod
hulpveldwikkeling shunt winding
hulpverlening assistance
hulpwielstel van oplegger auxiliary wheel gear
huls bushing
huls in de zin van mof socket
huls in de zin van ommanteling shell
huls om kabel lead screening
hulsmoer sleeved nut
hulsvormige afdichtring seal bushing
hulsvormige voering bushing
huurauto rental car
hybride hybrid
hybride-aandrijving hybrid drive
hybridemotor in de vorm van een elektromotor hybrid motor
hybrideschakeling hybrid circuit
hydraulica hydraulics
hydraulisch hydraulic
hydraulisch bediend hydraulically operated
hydraulisch bediende koppeling hydraulic clutch
hydraulisch bekrachtigd hydraulically assisted
hydraulisch bekrachtigde stuurinrichting hydraulic power steering
hydraulisch remsysteem hydraulic brake
hydraulische aandrijving hydraulic drive
hydraulische eenheid hydraulic unit
hydraulische hefbrug hydraulic platform
hydraulische klepbediening hydraulic valve gear
hydraulische klepstoter hydraulic valve lifter
hydraulische koppeling hydraulic coupling
hydraulische koppelomvormer fluid converter
hydraulische krik hydraulic jack
hydraulische laadklep auto-lift
hydraulische laadklep aan achterkant van auto tail lift
hydraulische leiding hydraulic line
hydraulische olie hydraulic oil
hydraulische plunjer hydraulic ram
hydraulische pomp hydraulic pump
hydraulische regeleenheid hydraulic unit
hydraulische remservo hydraudically operated brake booster
hydraulische rolstoter roller-hydraulic cam follower
hydraulische schokdemper met enkele buis one-tube hydraulic shock absorber
hydraulische stuurinrichting hydraulically assisted steering
hydro-elektrisch hydro-electric
hydrocrack-olie hydro-crack oil
hydrodynamisch hydrodynamic
hydromechanisch hydromechanical
hydromete hydrometer
hydropneumatisch pneudraulic
hydropneumatisch remsysteem air-over-hydraulic brake system
hydroscopisch hydroscopic
hydrostatisch hydrostatic
hygrometer hygrometer
hyper-multigrade-motorolie hyper-multigrade engine oil
hypoïd-olie hypoid oil
hypoïde-aandrijving hypoid drive
hypoïde-tandwiel hypoid gear
hypoïde-tandwieloverbrenging skew bevel gear
hysteresis hysteresis
IC-regelaar IC regulator
ideaal mengsel stoichiometric mixture
identieficatieplaatje tag
identieficatieplaatje van auto vehicle information-code plate
identificatiemerkteken identification mark
identificatieteken als veiligheidsmaatregel sentinel
identificeren identify
ijkeenheid van microprocessor calibration unit
ijken meter
ijkgereedschap calibrating tool
ijking calibration
ijs ice
ijs in de zin van droog ijs carbon-dioxide snow
ijsafzetting icing
ijsband spiked tyre
ijsbestrijdingsmiddel de-icer
ijskrabber ice scraper
ijsvorming ice formation
ijswaarschuwingszender onder voorbumper low air-temperature sender
ijzer iron
ijzer in de zin van ruw ijzer pig iron
ijzer-nikkellegering invar
ijzercarbide iron carbid
ijzererts iron ore
ijzerhoudende materialen ferrous materials
ijzervijlsel scobs
ijzerzaag hack saw
illegaal not allowed
impedantie impedance
imperiaal top carrier
impregneermiddel impregnant
impregneren impregnate
impuls in de zin van elektrische impuls pulse
impuls in de zin van mechanische impuls impulse
impulsieduur pulse width
impulsieperiode pulse period
impulssignaal pulse signal
inch inch
inch pound-force inch pound-force
inch pound-force/second inch pound-force/second
inactief inert
inactief maken passivate
inademen aspirate
inblazen blast
inbouw installation
inbouw in dwarsrichting transverse arrangement
inbouw in lengterichting van motor in auto longitudinal arrangement
inbouw van motor in auto engine installation
inbouwen install
inbouwinstrument shrouded instrument
inbouwklaar ready to install
inbouwmaat installation dimension
inbouwonderdeel add-on part
inbouwset mounting kit
inbouwspeling mounting clearance
inbouwtekening installation drawing
inbranden van contactpunten contact burning
inbranden van elektrode electrode wear
inbrengen insert
inbusbout hexagonal socket screw
inbussleutel socket-head spanner
incompleet incomplete
incourante maat off-size
indeling rating
index index
indicateurdiagram indicator diagram
indicateurvermogen indicated horsepower
indirect indirect
indirect ingespoten dieselmotor precombustion-chamber engine
indirecte inspuiting van dieselmotor indirect injection
indirecte stuurinrichting indirect steering
indompelen immerse
indrukdiepte na botsing penetration depth
indrukken in de zin van omlaag drukken depress
indrukken in de zin van samendrukken intrude
indrukking intrusion
induceren induce
inductie induction
inductief ontstekingssysteem inductive ignition system
inductieharden induction hardening
inductiespanning induced voltage
inductiespoel reactive coil
inductieve sensor die krukasstand meet inductive crankshaft position sensor
ineenduiken crouch
ineenpassen match
inert inert
inertie in de zin van massatraagheid inertia
informatie information
infrarood infra-red
infrarood uitlaatgastestapparaat infra-red exhaust-gas tester
ingaande as primary shaft
ingaande as van versnellingsbak gearbox input shaft
ingang in de zin van inlaatopening inlet
ingang in de zin van monding mouth
ingang in de zin van toegang entry
ingangssignaal input signal
ingangsvermogen input
ingebouwd in-built
ingebouwd in de zin van verzonken ingebouwd flush-mounted
ingedeukt bent
ingedikt gummed
ingegoten die-casted
ingelijmd bonded
ingenieur engineer
ingeschakeld in gear
ingesloten hoek included angle
ingesloten hoek tussen beide cilinderrijen included angle between cylinder banks
ingesloten hoek tussen in- en uitlaatkleppen included valve angle
ingestelde waarde set value
ingestuurde druk input pressure
ingevreten seized
ingieten van glijlager babbitt
ingrijpingshoek angle of engagement
inhalen in de zin van passeren pass
inhoud content
inhoud van bagageruimte luggage capacity
inhoud van brandstoftank fuel capacity
inhouden van motor hesitate
inhoudsmaat measure of capacity
inhoudspoel holding coil
injecteren inject
injectie injection
injectie met vloeibaar autogas liquid-propane injection
injectiepomp injection pump
injector van autogassysteem injector
inkapselen enclose
inkapseling enclosure
inkeping in de zin van insnijding kerf
inkeping in de zin van kerf jag
inkeping in de zin van kras score
inkeping in de zin van tand notch
inklapbaar retractable
inkorten shorten
inlaat in de zin van inlaatopening inlet
inlaat in de zin van toegang entrance
inlaatbuis intake tube
inlaatdruk inlet pressure, intake pressure
inlaatkanaal inlet pipe, intake duct, intake line, intake pipe
inlaatkanaal van motor zonder drukvulling suction pipe
inlaatklep intake valve
inlaatklep van motor zonder drukvulling suction valve
inlaatklepopening intake-valve opening
inlaatklepspeling intake-valve tappet clearance
inlaatleiding intake duct, intake pipe
inlaatleiding van motor zonder drukvulling suction pipe
inlaatlucht inlet air, intake air
inlaatlucht bij motor met carburateur carburetter air
inlaatlucht bij motor met drukvulling ram air
inlaatlucht bij motor zonder drukvulling suction air
inlaatluchtbegrenzer constrictor
inlaatluchtdemper resonator intake muffler, resonator intake silencer
inlaatluchtgeruis intake-air noise
inlaatluchtgeruisdemper intake silencer
inlaatluchttemperatuur intake-air temperature
inlaatluchttemperatuur bij motor met drukvulling charge temperature
inlaatluchttemperatuursensor inlet-air thermosensor, temperature-air sensor
inlaatluchttoevoer bij motor met drukvulling ram induction
inlaatluchtverbruik air flow rate
inlaatluchtvoorverwarming bij motor met carburateur carburetter-air pre-heating
inlaatnok van nokkenas intake cam
inlaatonderdruk manifold vacuum
inlaatopening intake
inlaatperiode van tweetaktmotor intake period
inlaatpoort van tweetaktmotor intake port
inlaatslag intake stroke
inlaatslag bij motor zonder drukvulling suction stroke
inlaatspruitstuk intake manifold
inlaatspruitstukonderdruk intake-manifold vacuum
inlaatspruitstukvoorverwarmingssysteem air-distributor preheating system
inlaatsysteem met twee aparte kanalen per cilinder separate mixture transport
inlaatzijde intake side
inlegspie sunk key
inlegstuk gaiter
inloopduur running-in distance
inloopolie running-in oil
inloopperiode van motor running-in period
inloopproces bedding-in process
inlopen wear in
innovatie innovation
innoverend innovative
inoliën oil
inpersdiepte van velg ten opzichte van naaf wheel offset
inpersen press
inrichten install
inrichting in de zin van installatie installation
inrichting in de zin van toestel device
inrichting in de zin van uitrusting facility
inrichting om mee af te regelen of af te stellen adjusting device
inrichting ter opheffing van speling slack adjuster
inrij-afstand running-in distance
inrijden run in
inrijmotorolie break-in engine oil
inrijperiode van auto running-in period
inrijprocedure burnish procedure
inschakelbaar selectable
inschakelbare vierwielaandrijving selectable four-wheel drive
inschakelen in de zin van elektrisch inschakelen cut in
inschakelen in de zin van in werking stellen put on
inschakelen met een schakelaar switch on
inschakelen van een hogere versnelling gear up
inschakelen van een lagere versnelling gear down
inschakelen van een versnelling engage into gear
inschakelklep cut-in valve
inschakelspanning cut-in voltage
inschakeltijd time lag
inschroefkoppeling adapter nipple
inschuifbaar collapsible
inschuifbaar in de zin van intrekbaar retractable
inschuren van klep op zitting lap
insektenverwijderingsmiddel insect remover
insert insert bush
inslaan van klepzitting sink
inslaan van pers stamp
inslagmoer staking nut
insluiten include
insnijding kerf
inspannen van werkstuk op draaibank chuck
inspecteren inspect survey
inspecteren door onderzoek investigate
inspectie inspection
inspectiebeurt inspection
inspectiedeksel inspection cover
inspectiegat check port
inspectieluik inspection cover
inspuitbegin commencement of delivery
inspuitdiagram injection diagram
inspuitdruk injection pressure
inspuitduur injection period
inspuitelement barrel-and-valve assembly
inspuiting injection
inspuiting met vloeibaar autogas liquid-propane injection
inspuitmoment commencement of delivery
inspuitmomentverstelinrichting van dieselinspuitpomp injection timer
inspuitmomentverstelling injection timing
inspuitmotor injection engine
inspuitpomp injection pump
inspuitpomptestbank injection-pump test bench
inspuitstuk inspection nozzle
inspuitventiel spray valve
inspuitverstelling injection timing
inspuitvertraging injection retard
inspuitvervroeging injection advance
inspuitvolgorde injection sequence
instabiel unstable
instabiliteit instability
installatie in de zin van elektrische installatie electrics
installatie in de zin van montage installation
installatie in de zin van uitrusting outfit
installeren install
instaplicht foot light, step light
instapmodel lead-in series
instappedaal van voorstoel walk-in pedal
instappen get in
instapsysteem walk-in system
insteekeinde van pijpverbinding spigot
insteken insert
instelbaar adjustable
insteldruk setting pressure
instelfout adjusting error
instelhoek setting angle
instellen set
instelling setting
instelmechanisme adjusting mechanism
instelschaal adjusting scale
instructie instruction
instructie tijdens montage installation detail
instructieboekje voor bestuurder van auto drivers manual
instructieboekje voor eigenaar van auto owners manual
instrument instrument
instrumenten op dashboard instrument cluster
instrumentenpaneel instrument panel
instrumentenpaneel in de zin van dashboard fascia
insturen van een bocht enter
integraal integral
integreren integrate
interface van computer interface
interferentie interference
interferentie-uitlaatdemper interference exhaust silencer
interieur interior
interieurbekleding soft trim, upholstery
interieurbekleding met walnootwortelhout burl-walnut inlay
interieurcode trim code
interieurlicht interior light
interieurlicht in dak roof light
interkoeler intercooler
interkoeling intercooling
interkoeling waarbij warme lucht door koude lucht wordt gekoeld air-to-air intercooling
interkristallijne corrosie intercrystalline corrosion
internationaal transport overland transport
internationale eenheid standard unit
interval space
interval tussen twee onderhoudsbeurten maintenance interval
intervalschakeling intermittent wipers
intrekbaar retractable
intrekken retract
intrekspoel draw-in coil
introductiemodel lead-in series
invalshoek angle of incidence
invarstaal invar
inveren jounce
invering van veer spring deflection
invetten grease
invoeren input
invreten door putvorming in metaal pit
invreten door schuren scuff
invreten van zuiger seize
inwendig internal
inwendig geleidingsvermogen conductance
inwendig geventileerde remschijf internally ventilated brake disc
inwendige afmetingen inside dimensions
inwendige diameter inside diameter
inwendige maat inside dimension
inwendige motorwrijving engine friction
inwendige schroefdraad internal thread
inwendige spanning residual stress
inwendige vertanding internal toothing
inwendige weerstand interior resistance
inwendige wrijving internal friction
inwendige wrijvingsverliezen van motor engine friction loss
inwikkelen envelop
inwrijven rub in
inzetharden case hardening
inzetpaneel van interieurbekleding trim-panel insert
inzetstuk insert
inzittende occupant
inzittendenverzekering passenger insurance
ion ion
ionisatiespanning spark voltage
irreversibel non-reversible
isentropisch adiabatic
iso-octaan iso-octane
isolatie insulation
isolatie tegen lawaai noise insulation
isolatie tegen warmte heat insulation
isolatieband insulating tape
isolatielaag barrier layer
isolatiemateriaal insulating compound
isolatiering insulating ring
isolatietang insulated pliers
isolatietestapparaat megohm meter
isolator isolator
isolator van bougie spark-plug insulator
isoleren isolate
isolerende stof insulant
isomeer isomer
isomerisatie van aardolie in raffinaderij isomerisation
isopreenrubber isoprene rubber
isothermische compressie iso-thermal compression
jaap gash
jaloezie louvre
jeep jeep
jerrycan fuel can
jerrycanhouder can carrier
jodiumlamp iodine lamp
joule joule
juistheid accuracy
juk yoke
justeervijl adjusting file
justeren adjust
kaart chart
kaartleeslicht map reading light
kabel cable
kabel in de zin van koord rope
kabel in de zin van staalkabel wire rope
kabel met draadoog ferruled cable
kabel van motorkapsluiting bonnet-lock release cable
kabel van schakelmechanisme shifting cable
kabelaansluiting cable terminal
kabelbediend cable-controlled
kabelbediening cable operation
kabelboom wiring harness
kabelboomstekker harness connector
kabelbrug cable bridge
kabelbundel loom
kabelgoot cable guide, cable-insulating tube, cable tube
kabelhaspel van lier reel
kabelhouder cable protector
kabelisolatiemantel cable protective tube
kabelklem cable eye, cable grip, cable holder
kabelkoppeling cable coupling
kabelmantel sheath
kabelmof cable sleeve
kabelnippel cable nipple
kabelontstoring wire screening
kabeloog cable thimble
kabelophanging cable mounting
kabelpoelie rope pulley
kabelrem cable brake
kabelschoen connector lug
kabelstekker terminal plug
kabelstriptang cable stripping pliers
kabelstrop strap cable
kabeltrommel rope drum
kabeltule cable grommet
kabelverbinding cable terminal
kachel heating
kachelaanjager heater fan
kale carrosserie shell
kale motor bare engine
kaliber gauge
kaliber voor meting van elektrodenafstand van bougie plug gauge
kaliber voor opmeting van verstuivers injector gauge
kalibratie calibration
kalibreergereedschap calibrating tool
kalibreren gauge
kalibrering calibration
kalk calcium
kalkhoudend calciferous
kalkzeepvet lime-soap grease
kam in de zin van rand crest
kam van zuiger piston-top land
kamer room
kamertemperatuur room temperature
kampeerauto recreational vehicle
kan can
kan met kruipolie squirt oiler
kanaal passage, port
kankerverwekkende koolwaterstofverbindingen cancerous hydrocarbons
kansberekening calculation of probability
kant side
kantelbaar tilting
kantelcabine tilting cab
kanteldakmechanisme van zonnedak sun-roof tilt mechanism
kantelen in achterwaartse richting tilt backward
kantelen in de zin van omklappen tilt
kantelen in de zin van omvallen topple
kantelen in voorwaartse richting tilt forward
kantelen van zuiger gouge
kantelhoek tilt angle
kantelmoment tilting moment
kantfrees side cutter
kap in de zin van grote kap lid
kap in de zin van kleine kap cap
kap in de zin van overkapping roof
kap met ontluchtingsopening bleeder cover
kap op koplicht om verblinding te voorkomen dipping cap
kap op uiteinde van as end cap
kap van canvas canvas top
kap van instrumentenpaneel instrument cowl
kapmoer capped nut
kar cart
karakteristiek characteristic
karakteristieke eigenschappen characteristics
karakteristieke kromme characteristic curve
karakteristieke motoreigenschappen engine driveability
karkas housing
karkas van autoband tyre body
karkas van autoband dat uit meerdere koordlagen bestaat fabric-cord carcass
karkas van radiaalband radial-ply carcass
karkasbreuk carcass break-up
kartel indent
kartelen in de zin van kerven jag
kartelen in de zin van opruwen mill
kartelmoer milled nut
kartelrand milled edge
kast box
kast in de zin van huis house, housing
kataforese als deel van lakproces in fabriek cataphoresis
katalysator catalytic converter
katalysator die dicht bij de motor is geplaatst close-coupled catalytic converter
katalysator die geschikt is voor een ongeregeld brandstofinspuit non-selective catalytic converter
katalysator met drager van keramisch materiaal ceramic-substrate catalyst, ceramic-substrate catalytic converter
katalysator met drager van metaal metal-substrate catalyst, metal-substrate catalytic converter
katalysatordrager catalytic container, catalytic-converter bed, catalytic-converter substrate
katalysatoroppervlak catalytic-converter surface
katalytisch kraken van aardoliebestanddelen in ra cat cracking
kathode cathode
kathodestraalbuis cathode ray tube
kathodische elektroforese cathodic electroforesis
katoen cotton
katrol lifting tackle
keep in de zin van kerf indent
keep in de zin van tand notch
keerkoppeling reversing gear
keerpunt turning point
keerring seal ring, sealing ring
keerrol return pulley
keerschot splash baffle
keerschot in oliecarter sump baffle
keerzijde reverse
kegel cone
kegelkoppeling cone clutch
kegellager taper roller bearing
kegeltandwiel pitch cone
kegelvormig tapered
kegelvormig tandwiel conical gear
kegelvormigheid tapper
keilbout cotter bolt
kenmerk mark of identification
kenmerkend distinctive
kenmerkend gedrag characteristics
kentekenbewijs registration papers
kentekennummer registration number
kentekennummerplaat registration plate
kentekennummerplaathouder licence-plate holder
kentekennummerplaatverlichting registration-plate lighting
kenveld van elektronische ontsteking map
kenveldontsteking programmed ignition
keramiek ceramic
keramische katalysator ceramic-substrate catalyst, ceramic-substrate catalytic converter
kerf jag
kerf als merkteken notch mark
kerf in de zin van groef score
kerf in de zin van tand notch
kerfslagproef impact test
kerfslagsterkte notched-bar impact strength
kerfstift notched pin
kerftaaiheid notched-bar impact strength
kerfwerking notching effect
kern core
kern van atoom atomic nucleus
kernenergie nuclear energy
kerosine kerosine
kerven jag
ketel boiler
ketel van luchtdrukremsysteem wet tank
ketelsteen scale
ketenvorming bij opbouw van atoom chain formation
ketting chain
kettingaandrijving chain drive
kettingkast chain guard
kettingreactie chain reaction
kettingschakel chain link
kettingspaninrichting chain tightener
kettingspanner chain tightener
kettingwiel sprocket wheel
keuren prove
keuring test
keuringslaboratorium testing shop
keuringsvoorschrift inspection specification
keuzehendel selector lever
keuzehendel van automatische versnellingsbak selector control
keuzehendel voor twee- of vierwielaandrijving transfer lever
keuzeknop selector button
keuzeschakelaar selector switch
keuzetoets selector button
kevlar kevlar
kick-down kick-down
kick-down-kabel kick down cable
kick-down-klep kick-down valve
kick-down-schakelaar overdrive kick-down switch
kick-down-stand van gaspedaal kick-down position
kiepauto tipper
kiepauto die alleen achterwaarts kan kiepen end tipper
kiepauto die naar drie zijden kan kiepen three-way tipper
kiepmoment tilting moment
kiezen select
kikker van meerdelige velg wheel clamp
kilogram kilogram
kilogram-meter kilogram metre
kilometer kilometre
kilometer per uur kilometre per hour
kilometerprijs costs per kilometre
kilometerstand speedo reading
kilometerteller odometer
kilopascal kilopascal
kilowatt kilowatt
kilowatt-uur kilowatt hour
kinderslot child safety lock
kinderstoeltje in auto infant carrier
kinderveilig child-proof
kinderzitje in auto infant carrier
kinematica kinetics
kinematisch kinematic
kinematische viscositeit kinematic viscosity
kinetische energie kinetic energy
kit cement
kit in de zin van lijm glue
kit in de zin van plamuur putty
kit voor opvulling van metalen voegen metal-joint sealer
kitspuit sealant tube
klank in de zin van geluid sound
klank in de zin van toon tone
klankbord acoustic baffle
klant customer
klap slap
klapband burst tyre
klapperen van metalen onderdelen chatter
klapperen van zuigers piston slap
klapraam vent window
klapstoel tip-up seat
klasse class
klasse in de zin van volgorde order
klasseren class
klassieke auto classic car
klauw fang
klauw in de zin van meenemer dog
klauw van bankschroef false jaw
klauw van koppeling jaw
klauw van kruiskoppeling cardan finger
klauwbeugel claw-shaped retainer
klauwhamer claw hammer
klauwkoppeling jaw clutch
klauwplaat van draaibank lathe chuck
klauwplaat van draaibank met drie klauwen three-jaw chuck
klauwpool claw pole
kledinghaakje coat hook
kleefband self-adhesive tape
kleefkracht holding strength
kleefmateriaal bonding agent
kleefmiddel cement
kleeftemperatuur bonding temperature
kleefvermogen bonding strength
klein deeltje particle
klein in de zin van ondermaats undersize
klein in de zin van oneindig klein infinitesimal
kleine bedrijfsauto utility vehicle
kleine vrachtauto met open laadbak pick-up van
kleinste waarde minimum
klem clip
klem van wieldop hub-cover clamp
klemband brace
klembeugel cramp
klembout clinch bolt, pinch bolt
klembout ter bevestiging van stroomverdeler distributor clamp bolt
klembus chuck
klemhaak hold-fast
kleminrichting van veiligheidsgordel safety-belt grabber
klemkoppeling sleeve coupling
klemlager clamp bearing
klemmen clip
klemmen van portier jam
klemmend passen clamp
klempassing tight fitting
klemplaat speed nut
klemring retainer ring
klemschoen van meerdelige velg wheel clamp
klemschroef fixing screw
klemspanning terminal voltage
klemstrop U-bolt
klemtang grip pliers
klemveer retainer spring
klemverbinding clamped connection
klemverbinding tussen twee pijpen slip joint
klep valve
klep die door relais wordt gestuurd relay valve
klep die na het afzetten van de motor nadieselen voorkomt idle-stop valve
klep in de zin van schuifklep sleeve valve
klep met holle steel hollow-stam valve
klep tegen verblinding door zon visor
klep van brandstofdrukregelaar fuel-pressure regulator
klep van vlotterkamerontluchting bowl-vent valve
klepbediening engine timing
klepbediening door middel van hydraulische klepstoters hydraulic valve gear
klepbediening door middel van stoterstangen of tuimelaars indirect valve gear
klepdekselpakking valve-cover gasket
klepgeleider valve guide
klepgeleiderruimer valve-guide reamer
klepgeleidingsbuis valve-guide bushing
klephoedje valve stem seal
kleplichthoogtediagram valve-lift diagram
klepopeningsdiagram valve-opening diagram
klepoverlap overlap
kleppen slijpen reseat the valves
kleppenblok valve block
kleppendeksel valve-housing cover
kleppendiagram valve-timing diagram
kleppenhuis valve body
kleppenhuis van automatische transmissie valve body
kleprotator rotocoil
klepschotel valve disc
klepslijpapparaat valve refacer
klepspeling valve clearance
klepspie valve-spring cotter
klepspie in vorm van halvemaan split taper collet
klepspie in vorm van schijf woodruff key
klepspieborgring valve-spring clip
klepspiegroef valve-collet groove
klepsteel valve stem
klepsteelafdichtring valve-stem seal
klepstelinrichting valve-clearance adjuster
klepstelsleutel valve spanner
klepstoter valve tappet
klepstoterhouder valve-tappet holder
kleptiming valve-timing setting
kleptuimelaar rocker lever
klepveer valve spring
klepveerschotel valve-spring disc
klepveertang valve-spring compressor
klepvooropening early opening of valve
klepzetel valve seat
klepzetelbreedte valve-seat width
klepzetelhoek seat angle
klepzetelring valve ring, valve-seat ring
klepzetelslijpmachine valve-seat grinder
klepzitting valve seat
klepzittingbreedte valve-seat width
klepzittinghoek seat angle
klepzittingring valve ring, valve-seat ring
kleur colour
klepzittingslijpmachine valve-seat grinder
kleuraanpassing colour matching
kleurcode colour code
kleurcode van bedrading wiring colour code
kleurecht fadeless
kleurenscala colour key
kleurgevende laklaag colour coat
kleurlaagreparatie colour-coat repair
kleurloos colourless
kleurloze afwerklaklaag clear finish
kleurproefpaneel colour test panel
kleurschakering tint
kleursto dye
kleurverschil difference in shade of colour
kleurzuiverheid purity of colour
kleven in de zin van blijven hangen stick
kleven in de zin van hechten adhere
kleverig tacky
kleverig in de zin van klonterig cloggy
klikken click
klimaatregeling air conditioning
klimvermogen gradeability, hill-climb capacity
kling blade
kling van voelermaat feeler blade
klink pawl
klink in de zin van grendel click
klinkapparaat riveter
klinken rivet
klinknagel rivet
klinknagel met halfronde kop half-round headed rivet
klinknagel met halfverzonken kop flat head rivet
klinknagelkop rivet head
klinknagelverbinding rivet joint
klinkpen rivet
klinkverbinding rivet joint
klittenband Velcro fastener
klok clock
klokmicrometer dial indicator gauge
klonterig cloggy
kloof gash
klopgrens limit of detonation
kloppen in de zin van detoneren ping
klopvast knock-proof
klopvastheid van benzine knock resistance
knaldemper silencer
knalgas in accu fulminating gas
knallen in uitlaatpijp back-firing
knalpot silencer
knarsen in de zin van kraken grate
knarsen in de zin van piepen squeak
knarsend trillen jar
knellen jam
knerpen van ruitenwissers chatter
knetteren crackle
knettergat van oliepomp pressure relief chamber
knevel toggle
knevelmoer clamping nut
knie knee
kniegewricht toggle joint
kniekoppeling rectangular coupling
kniesleutel flexible-head spanner
kniestuk in leiding knee
knieverbinding elbow joint
knijpen in de zin van afknijpen throttle
knijptang pincers
knik in de zin van knikpunt kink
knik in de zin van welving buckle
knikbelasting buckling stress
knikbeweging pitching motion
knikbeweging van geleed voertuig jack-knifing
knikken kink
knikken in buitenwaartse richting jack-knife
knikkracht buckling force
knikpunt kink
knippen clip
knipperen met de koplichten flash
knipperlicht aan zijkant van auto side-flasher light
knipperlicht van richtingaanwijzer winker
knipslot snap lock
kniptang nippers
knipwerktuig shears
knoeien in de zin van morsen spill
knoeien in de zin van ondeskundig handelen tamper
knoop in de zin van drukknoop press-stud
knooppunt point of junction
knop knob
knop van schakelaar control button
knop van schakelpook gear-shift lever knob
knop voor op tijd zetten van de klok clock adjusting knob
knop waarbij na kort indrukken complete handeling wordt uitgevoe one-touch-down button
knop waarmee proces wordt beëindigd clear button
kobalt cobalt
koeienvanger vóór grille cow catcher
koelapparaat van airconditioning refrigerant unit
koelblok van radiateur radiator core
koelcircuit cooling circuit
koelconcentraat coolant concentrate
koeleenheid cooling unit
koelen cool
koelen tot zeer lage temperatuur supercool
koeler cooling unit
koeler van gecomprimeerde lucht aftercooler
koelfan cooling fan
koelfan met visco-koppeling cooling fan with viscous clutch
koeling cooling
koeling op vriestemperatuur refrigeration
koeling van gecomprimeerde lucht aftercooling
koeling van inlaatlucht na oplading recooling
koelinrichting van koelwagen refrigerator
koelleiding cooling pipe
koellucht cooling air
koelluchtventilator radiator fan
koelmantel cooling jacket
koelmiddel voor airconditioning refrigerant
koelmiddel voor koelsysteem van auto coolant
koelmiddelvulling van airconditioning refriferated charge
koelrib cooling rib
koelsysteem cooling system
koelsysteem volgens thermosifon-principe thermosiphon cooling system
koelventilator engine-coolant fan
koelventilator met visco-koppeling cooling fan with viscous clutch
koelvloeistof cooling liquid
koelvloeistofkanaal coolant duct
koelvloeistofkringloop cooling circuit
koelvloeistofmantel om cilinders heen coolant jacket
koelvloeistofniveau cooling-liquid level
koelvloeistofniveaucontrolelicht coolant-level control light
koelvloeistofniveausensor cooling-liquid sensor
koelvloeistofreservoir cooling-liquid reservoir
koelvloeistoftemperatuur cooling-liquid temperature
koelvloeistoftemperatuurcontrolelicht cooling-liquid temperature control light
koelvloeistoftemperatuurmeter coolant-temperature indicator
koelvloeistoftemperatuursensor heat sensor, water-temperature sensor
koelvloeistoftemperatuurzender cooling-liquid temperature transmitter
koelwagen refrigerator vehicle
koelwater cooling water
koelwaterkanaal coolant duct
koelwaterkringloop cooling circuit
koelwatermantel om cilinders heen coolant jacket
koelwaterniveau cooling-liquid level
koelwaterniveaucontrolelicht coolant-level control light
koelwaterniveausensor cooling-liquid sensor
koelwaterreservoir cooling-liquid reservoir
koelwatertemperatuur cooling-liquid temperature
koelwatertemperatuurcontrolelicht cooling-liquid temperature control light
koelwatertemperatuurmeter coolant-temperature indicator
koelwatertemperatuursensor heat sensor, water-temperature sensor
koelwatertemperatuurzender cooling-liquid temperature transmitter
koepel dome
koersafwijking als gevolg van zijwind side-wind deviation
koetswerk coach work
koevoet pry bar
kofferdeksel boot lid rerar-deck lid
kofferdekselslot boot key
kofferruimte luggage space
kofferruimteverlichting luggage-compartment lighting
kogel sphere
kogel van kogelgewricht joint ball
kogel van kogelklep valve ball
kogel van kogellager bearing ball
kogelbelasting trailer nose weight
kogelbout round bolt
kogelbout van stuurinrichting ball pillar
kogeldraaikrans ball race
kogeldruk van aanhangwagen trailer nose weight
kogeldruklager ball thrust bearing
kogelgewricht spheric joint, uniball
kogelgewricht van wielophanging rose joint
kogelgewrichtslager ball-joint bearing
kogelgewrichttrekker ball-joint separator
kogelgroeflager grooved ball-bearing
kogelklep spheric valve
kogelklep in de zin van terugslagklep ball-type non-return valve
kogelklep met veer check ball and spring
kogelkooigeleider van homokinetische koppeling cage pilot
kogelkop coupling ball
kogelkoppeling bell joint
kogelkringloopstuurinrichting recirculating ball-and-nut steering, recirculating ball-type steering
kogellager ball bearing
kogellager met losse ring separable ball bearing
kogellagerdemontage-apparaat ball-bearing pull-off device
kogellagerkooi ball cage
kogellagerloopring ball retainer
kogelloopbaan van kogelkringloopstuurinrichting ball track
kogelmoer nut with balls
kogelmoerstuurinrichting recirculating ball-and-nut steering, recirculating ball-type steering
kogelschaal ball cup
kogelsproeier ball jet
kogelstralen shot-peening
kogeltap spheric ball pin
kogelterugslagklep ball-retaining valve
kogelvormig spherical
kogelzittingring ball cup
koken van water boil
kokend heet scalding hot
koker funnel
kokerbalk tubular section
kokerbalk met dragende functie box girder
kokerbalkchassis box-section frame
kokerprofiel box beam
kolendamp carbon oxide
kolf van brandstoffilter glass bowl
kolomboormachine pillar grinding machine
kom in de zin van grote kom dish
kom in de zin van kleine kom cup
kom in rotor rotor recess
kom van kogelgewricht ball socket
kompas compass
komzuiger recessed head-type piston
kooi cage
kooi van kogellager ball retainer
kooiconstructie skeleton-type body
kooimoer cage nut
kookpunt boiling point
kookpunt van de zwaarste fracties van een benzine final boiling point
kooktraject van benzine boiling characteristics
kool coal
koolafzetting combustion residues
koolafzetting in verbrandingsruimte combustion-chamber deposits
koolafzetting verwijderen decoke
koolborstel carbon brush, contact brush
koolborstelhouder carbon-brush holder
kooldioxyde carbonic acid
koolstof carbon
koolstofarm staal low-carbon steel
koolstofgehalte van staal carbon content
koolstofgrafiet carbon graphite
koolstofhoudend carboniferous
koolstofrijk carboniferous
koolstofrijk staal high-carbon steel
koolstofverbinding carbon derivative
koolstofversterkt materiaal carbon-reinforced material
koolstofvezel carbon fibre
koolwaterstofverbindingen in uitlaatgassen hydrocarbon emissions
koolzaadmotor rape-fuel engine
koolzaadolie als alternatieve motorbrandstof rape fuel
koolzuur carbon dioxide
koolzuursneeuw solid carbon dioxyde
koord cord
koord in de zin van touw rope
koordlaag van autoband intermediate layer, tyre cord
koordlaagomslag ply turn-up
kop head
kop van aanhangwagenkoppeling coupling head
kop van draaibank tail stock
kop van klinknagel rivet head
kop van ruitesproeier washer nozzle
kopcirkel van tandwiel addendum circle line
koper copper
koper-asbestpakking copper-asbestos gasket
koper-zinklegering brass
koperen pakking copper gasket
koperlegering brass alloy
kopervet anti-seize compound
kopflank van conisch tandwiel addendum flank
kopfrees face-mill cutter
kophoek van conisch tandwiel addendum angle
kophoogte van tandwiel addendum
kopie van vroeger automodel replica
kopklepmotor overhead-valve engine
kopklepmotor waarvan alle kleppen aan dezelfde kant zijn aangebr L-head engine
koplamp head light
koplamp dat volgens fotometrische normen is geconstrueerd photometric head light
koplamp met geïntegreerde reflector sealed-beam head light
koplamp met halogeenlamp halogen head light
koplamp met poly-ellipsoïde-reflector projector-type head light
koplampafstelapparaat beam setter
koplampafstelling head-light adjustment
koplampbak head-light casing
koplampglas lens
koplamphoogteverstelling head-light levelling
koplamphoogteverstelling omhoog head-light angle-upward operation
koplamphoogteverstelling omlaag head-light angle-downward operation
koplamphoogteverstelschakelaar head-light levelling switch
koplamphuis head-light housing
koplamprand head-light rim
koplampreflector head-light reflector
koplamprichtapparaat head-light aiming device
koplampsierrand head-light bezel
koplampsproeier head-light washer
koplampsproeiervloeistof head-light washer fluid
koplicht head light
koplicht dat volgens fotometrische normen is geconstrueerd photometric head light
koplicht met geïntegreerde reflector sealed-beam head light
koplicht met halogeenlamp halogen head light
koplicht met poly-ellipsoïde-reflector projector-type head light
koplichtafstelapparaat beam setter
koplichtafstelling head-light adjustment
koplichtbak head-light casing
koplichtglas lens
koplichthoogteverstelling head-light levelling
koplichthoogteverstelling omhoog head-light angle-upward operation
koplichthoogteverstelling omlaag head-light angle-downward operation
koplichthoogteverstelschakelaar head-light levelling switch
koplichthuis head-light housing
koplichtrand head-light rim
koplichtreflector head-light reflector
koplichtrichtapparaat head-light aiming device
koplichtsierrand head-light bezel
koplichtsproeier head-light washer
koplichtsproeiervloeistof head-light washer fluid
kopmerk van bout head mark
koppakking head gasket
koppel bij hoge toerentallen high-speed torque
koppel bij lage toerentallen low-speed torque
koppel in de zin van draaimoment turning moment
koppel in de zin van moment torque
koppel van krachten couple of forces
koppelen door middel van een koppelstuk shackle
koppelen in de zin van aaneenkoppelen mate
koppelen in de zin van de koppeling laten opkomen let the clutch out
koppelen in de zin van inschakelen engage
koppeling en differentieel ineen transaxle
koppeling in de zin van koppelstuk joint
koppeling in de zin van wrijvingskoppeling clutch
koppeling met diafragmaveer diaphragm clutch
koppeling met wartelmoer union
koppeling tussen twee assen joint
koppeling van aanhangwagen hitch
koppeling van apparatuureenheden interface
koppelingsas primary shaft
koppelingsbediening clutch control
koppelingsbedieningsmechanisme clutch operating mechanism
koppelingsconus clutch cone
koppelingsdeksel clutch cover
koppelingsdrukgroep clutch release assembly
koppelingsdruklager disengaging bearing, throw-out bearing
koppelingsdrukplaat clutch pressure plate
koppelingsdrukplunjer van automatische transmissie accumulator piston
koppelingsdrukring pressure plate
koppelingsflens coupling flange
koppelingsgewricht clutch coupling
koppelingshoogte van oplegger lower fifth-wheel height
koppelingshuis clutch housing
koppelingskabel clutch operating cable
koppelingskant van motor output end
koppelingsklauw coupling claw
koppelingsmof jointing sleeve
koppelingspedaal clutch pedal
koppelingsplaat van trekinrichting van oplegger lower fifth wheel
koppelingsplaat van trekinrichting van trekker upper fifth wheel
koppelingsplaat van wrijvingskoppeling coupling disc
koppelingsplunjer clutch piston
koppelingsrem clutch brake
koppelingsschakelaar clutch switch
koppelingsstang coupling rod
koppelingsterugstelveer clutch return spring
koppelingsveer van startmotor clutch spring
koppelingsvoering clutch-plate lining
koppelkromme torque curve
koppelingszijde van motor drive end
koppelmeter torque tester
koppelomvormer torque converter
koppelomvormer in de zin van hydraulische koppelomvormer fluid converter
koppelomvormer met lock-up converter lock-up clutch
koppelomvormingsfactor torque-conversion factor
koppelreactie torque reaction
koppelstang coupling rod
koppelstuk shackle
koppelvergroter torque multiplier
koppelvergrotingsfactor torque-converter stall-torque ratio
koptelefoon head phone
korrel pellet
korte golf van radio short wave
korte overbrengingsverhouding low gearing
korte versnelling short gear
korte wielbasis short-wheel base
korter maken shorten
korteslagmotor undersquare engine
kortgesloten kringloop by-pass circulation
kortsluiting short-circuit contact, short circuiting
kortsluiting in spoel shorted coil
kortsluiting maken short
kortsluitklep short-circuit valve
kortsluitleiding short-circuit line
kortsluitstroom short-circuit current
koubeitel flat cold chisel
koud cold
koude bougie cool-running spark plug
koude lucht cold air
koude start cold start
koudestarteigenschappen cold-start properties
koudestarthulp cold-starting aid
koudestartklep cold-start valve
koudestartproef cold-start test
koudgetrokken cold-drawn
koudgewalst cold-rolled
koudhardend cold-setting
koudvulcaniseren room-temperature vulcanising
kous mantle
kraag aan uiteinde van buis neck
kraagschroef sleeper screw
kraagtap thrust journal
kraan in de zin van aftapkraan tap
kraan in de zin van hijskraan crane
kraan op verrijdbaar onderstel vehicle-mounted crane
krabben scratch
kracht force
kracht als gevolg van luchtweerstand aerodynamic force
kracht in de zin van drijvende krach impeller
kracht in de zin van spanning stress
kracht in de zin van sterkte strength
kracht in de zin van vermogen power
kracht in dwarsrichting transverse force
kracht in lengterichting thrust
kracht loodrecht op de lengte-as radial force
kracht omhoog lift force
kracht omlaag down force
kracht van zuiger op krukas piston force
kracht waarmee pedaal wordt ingedrukt depression force
krachtafnemer power take-off
krachtafnemer via aftakking aan voorzijde van krukas of versnell front-end power take-off
krachtbron power unit, unit power plant
krachtendiagram stress diagram
krachtenkoppel force couple
krachtenpaar force couple
krachtlijnen lines of force
krachtoverbrenging power transmission
krachtoverbrenging van motor naar wielen transfer system
krachtoverbrengingsgedeelte power train
krachtstroom power flow
krachtveld field of force
kraken in de zin van een krakend geluid maken rattle
kraken van aardoliebestanddelen in raffinaderij crack
kraken van tandwielen clash
kram cramp
kram om stoelbekleding mee vast te zetten hog ring
krammetje hog ring
kras scratch
kras als gevolg van schuren of slijpen abrasive mark
krasbestendigheid scratch resistance
krasnaald scriber
kraspasser scribing compasses
kraspen scriber
krassen scratch
krassen in de zin van vreten scuff
krassend geluid harsh noise
krasvastheid scratch resistance
krater pin hole
kratervormig crater-like
kratervorming in metaaloppervlak cratering
kratervorming tijdens het lassen pin holing
kreukel crease
kreukelen crush
kreukelen in de zin van rimpelen crease
kreukelzone van carrosserie penetration zone
kreunen groan
krik lifting jack
krik met schroefmechanisme screw-lifting jack
krikslinger winch
kriksteunpunt onder carrosserie jacking point
krikzwengel jack handle bar
krimp shrinkage
krimpen shrink
krimpkous shrink sleeve
krimpring shrunk ring
kring circle
kring in de zin van kringloop closed cycle
kringloopkoeling circulation cooling
kringproces cyclic process
kristal crystal
kristallijn bezinksel crystalline deposit
kristalrooster crystal lattice
kritisch critical
krokodilleklem crocodile clamp
krom in de zin van ingedeukt bent
krom in de zin van kromgetrokken crooked
krom trekken warp
kromme klep bent valve
kromme lijn curve
krommen curve
kromming turn
kromming in chassis waardoor het onder achteras door loopt frame drop
kromming van ruit window curvature
krompasser callipers
kronkeling convolution
kroonmoer crown nut, slotted nut
kroontandwiel cluster gear
kroonwiel en pignon crown wheel and pinion
kroonwiel van eindoverbrenging master gear
kruipen in de zin van stapvoets rijden creep
kruipolie penetrating oil
kruipsnelheid crawling speed
kruipversnelling creeper gear, traction gear
kruipwagentje om ruggelings onder auto te kunnen werken creeper
kruis cross
kruisbalk X-bracing
kruisen van lijnen cross
kruising transverse
kruiskoppeling universal joint
kruiskoppeling in de zin van cardankoppeling swivel joint
kruiskopschroef phillips head screw
kruiskopschroevedraaier screwdriver for cross-slotted screws
kruissleutel wheel brace, wheel spider
kruissnelheid operating speed
kruissnelheidsregelaar cruise control
kruisspoel van wijzerinstrument cross coil
kruisstuk cross piece
kruisstuk van differentieel spider
kruisstuk van kruiskoppeling cardan spider
kruisversterking transverse bracing
kruisvertanding serrated flange
kruk aan binnenkant van portier inside door handle
kruk aan buitenkant van portier outside door handle
kruk in de zin van hefboom lever
kruk in de zin van heft haft
kruk van krukas throw
kruk van raambedieningsmechanisme window crank
krukaandrijving crank mechanism
krukas crankshaft
krukas die uit meerdere delen is opgebouwd built-up crankshaft
krukasafdichting crankshaft seal
krukasdistributietandwiel crankshaft timing gear
krukasflens crankshaft collar
krukaslager crankshaft main bearing, main bearing
krukaslagerkap main-bearing cap
krukaslagerschaal main-bearing shell
krukaslagertap crank stud
krukaspoelie driving pulley
krukaspositie- en krukastoerentalsensor crankshaft position/speed sensor
krukaspositie- en toerentalsensor crankshaft position/speed sensor
krukasslijpbank crankshaft grinder
krukasspeling crankshaft end play
krukasstand crankshaft position
krukastandwiel crankshaft timing gear, timing-belt crank pulley
krukastoerental crankshaft speed
krukastoerental- en krukaspositiesensor crankshaft speed/position sensor
krukaswang crank arm
krukbediening crank operation
krukhoek crankshaft angle
krukhoeksensor crankshaft-position sensor
krukkast crankcase
krukmechanisme crank mechanism
krukpen crank stud
krukspie crank-cotter pin
krukstraal crank radius
kruktap crank pivot, crank stud
kruktap met wangen throw
krukwang web
kubieke centimeter cubic centimetre
kubieke inch cubic inch
kubieke meter cubic metre
kubieke uitzettingscoëfficiënt coefficient of cubic expansion
kubus cube
kubusvormig cubic
kuil pit
kuipstoel bucket seat
kunde ability
kunsthars resin
kunstharslak synthetic resin paint
kunstharsverdunner synthetic resin thinner
kunstleder leatherette
kunstmatig synthetic
kunstmatig in de zin van geforceerd forced
kunststof plastic
kunststof dak resin top
kunststof die door verwarming week wordt thermoplastic
kunststofcarrosserie plastic body
kunststoffen synthetics
kunststoffolie plastic sheet
kunststofhandschoen plastic glove
kunststofklemband tie strap
kunststoflager synthetic bearing
kunststofplamuur polyester stopper
kunststofschuim expanded plastic
kunststofvezel plastic filament
kunstzijde rayon
kurk cork
kussen pad
kwadraat square
kwadrant quadrant
kwaliteit quality
kwaliteit van nieuwe auto zoals klant die ervaart perceived quality
kwaliteitsbeheersing quality control
kwaliteitscontrole quality control
kwaliteitscontrolesysteem quality-control system
kwartelliptisch quarter-elliptic
kwartelliptische bladveer cantilever spring
kwartsafstemsysteem van radio quartz tuning system
kwartsklok quartz clock
kwik mercury
kwikthermometer mercury-in-glass thermometer
kwikzilver mercury
laadbak cargo body
laadbakhoogte inside board height
laadbord pallet
laaddruk charge pressure, charging pressure, supercharging pressure
laaddruk die kortstondig kan worden opgevoerd overboost
laaddrukbegrenzer supercharging-pressure limiter
laaddrukbegrenzer van uitlaatgasturbo charging-pressure limiter
laaddrukcontrolelicht boost-pressure control light
laaddrukcontrolemeter charge-air gauge
laaddrukmeter supercharging-pressure gauge
laaddrukregelaar boost-pressure controller
laadhoogte carrying height
laadklep aan achterkant van vrachtauto tail lift
laadklep van vrachtauto lift gate
laadkraan jib crane
laadruimte loading area, loading space
laadschop shovel loader
laadsnelheid charging rate
laadspanning charging voltage
laadstroom charging current
laadstroomcontrolelicht charge control light, generator control light
laadstroomcontrolemeter battery charging condition indicator
laadstroommeter charging indicator
laadstroomsterkte charging rate
laadtijd van accu charge time
laadtoestand van accu state of charge
laadvermogen van vrachtaut load capacity
laadvloer loading surface
laadvloerhoogte floor level
laag layer
laag met beschermende functie protective coating
laagje olie oil film
laagje plastic plastic foil
laagpolig tapijt als vloerbedekking cut-pile carpet
laagspanning low voltage
laagspanningsaansluiting van bobine low-tension terminal
laagspanningscircuit low-voltage circuit
laagtoerige motor low-speed engine
labyrinth-afdichtingsplaat labyrinth plate
ladderchassis longitudinal chassis, longitudinal frame
laden van elektrische stroom charge load
laden van vracht load
lader van motor met drukvulling supercharger
lading in de zin van elektrische lading charge
lading in de zin van vracht freight
lading van één coulomb unit charge
ladingafhankelijk load-dependent
ladingstoestand van accu state of charge
lage autoband low-profile tyre
lage frequentie low-frequency
lage overbrengingsverhouding low gearing
lage spanning undervoltage
lage toon low-tone sound
lage versnelling short gear
lagedruk- low-side
lagedrukband low-pressure tyre
lager bearing
lager dat met olie wordt gesmeerd oil-lubricated bearing
lager dat met vet wordt gesmeerd grease-lubricated bearing
lager van aandrijfas shaft bearing
lager van sleephefboom push bearing
lagerbekleding bearing lining
lagerbelasting bearing load
lagerbok bearing support
lagerbout bearing bolt
lagerbrug bearing bridge
lagerbus bearing sleeve, rack bushing
lagerdeksel bearing cover
lagerflens bearing flange
lagerhoek bearing angle
lagerhuis bearing housing
lagerkap bearing cap
lagerkooi bearing cage
lagerloopring bearing cup
lagermetaal anti-friction metal
lagerring bearing ring
lagerschaal bearing bushing, bearing halfshell
lagerschaalnok bearing-shell locating lip
lagerschild van dynamo commutator end frame
lagerspeling bearing play
lagersteun bearing support
lagerstoel bearing carrier, bearing support
lagertap bearing pin
lagertrekker bearing extractor
lagervet bearing grease
lagervoering bearing lining
lagervoorspanning bearing pre-load
lak paint
lak met gehamerd effect hammer paint
lak met kristal-effect crystal paint
lak uit spuitbus paint spray
lak van toplaag lacquer
lakdiktemeter paint-thickness gauge
lakken paint
lakken van gedeelte van auto block-painting
lakkleur van carrosserie exterior colour
lakkleurcode exterior-colour code
laklaag paint coating
lakproces door middel van dompelbad dip painting
lakreiniger paint cleaner
lakschade defect on paintwork
lakschema paint scheme
lakspuiten lacquer
lakstift touch-up stick
lakstraat paint line
lakwerk paintwork
lambdasonde lambda sonde
lambdasonde in uitlaatsysteem exhaust-gas probe
lamel sipe
lamel van lamellenkoppeling coupling segment
lamellenbaan van startmotor thrust rim
lamellenkoelblok van radiateur zigzag-tube core
lamellenkoppeling multi-plate clutch
lamellenpakket plate pack
lamellenradiateur corrugated fin-type radiator
lamelzekering flat fuse
laminaat lamination
laminair layered
laminaire stroming stream-line flow
lamp in de zin van in verlichtingseenheid gemonteerde lamp lamp
lamp in de zin van verlichtingseenheid light
lamp met één gloeispiraal single-filament bulb
lamp met twee gloeispiralen double-filament bulb
lamp met wigvormige sokkel pinched-base bulb
lamp van richtingaanwijzer flasher bulb
lampenset light kit
lampfitting lamp base, lamp holder
lamphouder lamp cap, lamp holder
lampsteun light bracket
lampvoet lamp cap, lamp holder, lamp socket
lampvoet met bajonetsluiting bayonet cap
lamswol lambswool
landbouwtrekker farming tractor
langdurig geheugen van microprocessor keep-alive memory
lange dopsleutel deep socket
lange golf van radio long wave
lange overbrengingsverhouding wide gear ratio
lange versnelling long gear
lange wielbasis long-wheel base
langer maken lengthen
langeslagmotor long-stroke engine
langsbeweging axial movement
langsdoorsnede longitudinal section
langsdraagarm trailing link
langsdraagbalk side bar, side member, side rail
langsdraagbalk in de vorm van een doos box-section side member
langsdraagbalk met U-profiel longitudinal channel
langsdraagbalk op drempelhoogte sill side rail
langsdraagbalk ter hoogte van achterwiel van auto rear side member
langsdraagbalk ter hoogte van voorwiel van auto front side member
langsdraagbalk van chassis chassis beam
langskracht lengthwise force
langsstabiliteit longitudinal stability
langsvertanding aan buitenkant van tandwiel external splines
langzaam werkend slow-acting
lap in de zin van poetsdoe rag
las weld
lasapparaat welder
lasautomaat auto-welder
lasbaarheid weldability
lasbout welding bolt
lasbrander welding torch
lasbril welding goggles
lasdoos junction box
laselektrode welding electrode
lasgereedschap welding equipment
lashandschoen welding glove
lasklem weld clamp
lasmal welding fixture
lasmasker welding mask
lasnaad welding joint, welding seam
laspistool voor kunststof plastic-welding gun
laspit weld pip
lasrups bead
lassen weld
lassen in actieve gasatmosfeer metal active-gas welding
lassen in beschermde atmosfeer inert-gass shielded arc welding
lassen in indifferente gasatmosfeer tungsten inert-gas welding
lassen met acetyleen en zuurstof oxy-acetylene welding
lasser welder
last load
lastafhankelijk load-responsive, load-sensing
lastafhankelijke krachtstroomverdeling over voor- en achteras load-controlled power distribution
lastafhankelijke remdrukregelaar load-sensing proportioning valve
lastafhankelijke remkrachtregelaar load sensitive brake-force proportioning device
lastindex van autoband load index
lastverplaatsing load shift
lastwisseling stress cycle
lastwisseling bij plotseling gasgeven rearward transfer
lasverbinding welded joint
lasvlam welding flame
lauw lukewarm
lawaai noise
lawaaiig noisy
lean-burn-motor lean-burn engine
lean-burn-motor met hoge compressiedruk high-compression lean-burn engine
leder leather
lederen bekleding leather upholstery
lederen stuurwiel leather-covered steering wheel
lederen voorwerp leather
leeg empty
leeg in de zin van ontladen flat
leeg lopen deflate
leeg maken empty
leeg voertuiggewicht vehicle kerb weight
leeggewicht unloaded weight
leeslicht reading light
legering van metaal alloy
legervoertuig military vehicle
leibaan slide bar
leiding in de zin van buis tube
leiding in de zin van elektriciteitsleiding wire
leiding in de zin van kanaal duct
leiding in de zin van pijpleiding pipe
leiding van staal pipe
leidingbocht knee
leidingboom van elektrische installatie wiring harness
leidingbuis met koelribben finned tube
leidingdruk line pressure
leidingfilter line filter
leidingontstoring wire screening
leidingschema van elektrische installatie wiring diagram
leidingstekker cable plug
leidingstelsel mains
lek puncture
lek raken spring a leak
lekbrandstof leakage fuel
lekbrandstofkanaal fuel leak-off pipe
lekdetector leakage detector
lekfactor in de zin van elektronische lekfactor coefficient of dispersion
lekkage via naaldzitting needle-seat leakage
lekkage waarbij lucht ontsnapt leakage, puncture
lekkage waarbij vloeistof uitstroomt leakage
lekke band flat tyre
lekleiding leak-off pipe
lekolie bij verstuivers van dieselmotor overflow oil
lekstroom stray flux
lektest leakage test
lektestapparaat leak tester
lektester om cilinders te testen cylinder leakage tester
lekvloeistof leak-off
lekvrij leak-proof
lendensteun lumbar support
lengte length
lengte in de zin van geografische lengte longitude
lens van lamp lens
lenskopschroef oval-head screw
leppen van klep lap
letter letter
letters aanbrengen letter
leuning seat back
levendig in de zin van goed opnemen responsive
levensbedreigend life-threatening
levensduur in de zin van duurzaamheid endurance life
levensduur in de zin van gebruiksduur life time
levensduur tot punt waarop materiaalvermoeidheid optreedt fatigue life
levensduurverwachting expectation of life
leverancier supplier
leverbaar ready for delivery
leverbaar als extra optional
leverbaar naar keuze optional
leverbaar op aanvraag non-standard
levering output
levering compleet in losse onderdelen assembly supply
levering van complete set unit supply
levering van elektrische stroom current delivery
leveringstermijn delivery period
leveringsvoorwaarden terms of delivery
licentie licence
licentie verlenen licence
lichaam in de zin van huis casing, houde, housing
lichaam met daarin kogel ball housing
licht gebouwd light-duty
licht gedeukt lightly dented
licht in de zin van lichteenheid light
licht in gewicht light
licht ontvlambaar highly flammable
licht van kleur pale
lichtbelast light-laden
lichtblauwe rook uit uitlaat white smoke
lichtbord van aanhangwagen trailer board
lichtbreking refraction of light
lichtbrekingshoek angle of refraction
lichtbrekingsindex refractive index
lichtbrekingsvermogen refringency
lichtbron luminous source
lichtbundel light beam
lichtdoorlaatbaarheid light-transmitting capacity
lichte benzine light petrol
lichte metalen light metals
lichte olie light oil
lichte vrachtauto light-duty commercial vehicle
lichteenheid light
lichtgevend luminous
lichtgevoelig light-sensitive
lichtgevoelige weerstand light-depending resistor
lichtgewicht light-weight
lichtgroep light group
lichthoogte van nok van nokkenas dwell of cam
lichtmetaal light metal alloy
lichtmetaal met aluminium als hoofdbestanddeel aluminium alloy
lichtmetaalgietwerk aluminium casting
lichtmetalen carrosserie aluminium body
lichtmetalen huis aluminium housing
lichtmetalen wiel aluminium wheel
lichtnet mains
lichtopbrengst luminous efficiency
lichtoppervlak light pattern
lichtpetroleum light oil
lichtschakelaar light switch, lighting switch
lichtsensor photo-sensor
lichtsignaal in de zin van waarschuwingssignaal beacon
lichtsignaal met bedoeling om te passeren flash-to-pass
lichtsterkte luminous intensity
lichtsterkte van koplicht head-light intensity
lichtsterkteregeling luminance control
lichtstraal light beam
lichtweerkaatsingshoek angle of reflection
lier wind gear
liertrommel winding drum
lift-back lift-back
liggende cilinder horizontal cylinder
ligging location
lijkauto hearse
lijm glue
lijmen glue
lijmtang hand screw
lijmverbinding adhesive joint
lijn line
lijnbus regular service bus
lijninspuitpomp multi-cylinder injection pump
lijnmotor straight engine
lijnpomp in-line pump
lijst schedule
limousine limousine
lineaire constante linear rate
lineaire uitzetting linear expansion
lineaire uitzettingscoëfficiënt coefficient of linear expansion
liniaal rule
linkerbuitenspiegel bij linkshoudend verkeer kerb rear mirror
linkerkant van auto vanaf linkerzitplaats gezien near-side
linkerkant van auto vanaf rechterzitplaats gezien off-side
linkerspoorstanggedeelte track-rod left-side link
linkervoorportier drivers door
links-rechtsbalansregelaar van geluidsapparatuur left-right balance control
linksachter left-rear
linkse besturing left-hand steering
linkse schroefdraad left-hand screw thread
linksomdraaiend counter-clockwise
linksomdraaiend moment left-handed moment
linksomdraaiende beweging left-hand rotation
linksvoor left front
lintschuurmachine belt sander
lip lip
lipje tang
liter litre
lithiumzeepvet lithium-soap grease
Lobro-koppeling pot joint
lock-up in de zin van doorverbinding van delen van koppelomvorme lock-up
loep magnifying glass
logaritmisch logarithmic
logica logic
logisch logic
lokaal verkeer suburban traffic
lokaliseren locate
lood lead
loodaccu lead battery
loodgehalte van benzine lead content
loodhoudende benzine leaded petrol
loodje ter verzegeling lead seal
loodlijn vertical
loodrecht op lengte-as werkende kracht radial force
loodrechte kracht force at right angles
loodsulfaat lead sulphate
loodvrij unleaded
loodwit white lead
loodzuur lead acid
loop in de zin van beweging travel
loop in de zin van stroming run
looplamp portable light
loopring van kogellager bearing race
loopvlak van autoband tyre groove
loopvlak van lager bearing surface
loopvlakprofiel van autoband tread pattern
loopvlakslijtage-indicator van autoband tyre-wear indicator
loopvlakvervorming van autoband tread distortion
loopwiel blade wheel
lopen van motor run
lopende band conveyor line
losbout release bolt
losbreekreminrichting van aanhangwagen break-away brake
losdraaien van bout unscrew
loshangen van kabel trail
losklep release valve
loskoppelen uncouple
loslaatkoppel overrunning torque
loslaatpunt separation point
loslaten release
losmaken van aanhangwagen uncouple
losmaken van knoop untie
losmaken van stekker unplug
losraken become loose
losschroeven unscrew
losse klepzitting valve-seat ring
losse kop van draaibank tail stock
losse spie feather key
lossende remschoen trailing brake shoe
losser maken slacken
lostijd release time
low-section-autoband low-section tyre
loze slag van zuiger of plunjer lost motion
lozen in de zin van afwateren sewer
lozen in de zin van storten dump
LPG (autogas) liquified petrol gas (LPG)
lucht air
lucht met hoge luchtvochtigheid damp
lucht met lage luchtvochtigheid dry air
lucht-brandstofmengsel fuel-air mixture
lucht-brandstofmengsel tijdens koude start starting mixture
lucht-brandstofverhouding mixing ratio
lucht-bypasskanaal air by-pass
luchtaanvoer air supply
luchtaanzuigbalg air-suction bellows
luchtaanzuiging air suction
luchtafdichting air seal
luchtafvoerkanaal air duct
luchtafzuiginrichting in werkplaats air exhauster
luchtbalg van luchtveersysteem air-spring bellows, bag air spring
luchtband air tyre
luchtbehandeling climatisation
luchtbel air bubble
luchtcilinder pneumatic cylinder
luchtcirculatie in interieur air circulation
luchtcompressor air compressor
luchtcompressor van luchtdrukremsysteem brake air compressor
luchtdebietmeter air-flow meter
luchtdicht air-tight
luchtdichtheid atmospheric density
luchtdoorlaat air passage
luchtdoorlaat in carburateur choke tube
luchtdoorlaatbuis met venturi carburetter throat
luchtdoorstromingsbegrenzer restrictor
luchtdroger air dryer
luchtdruk air pressure
luchtdruk in de zin van absolute luchtdruk absolute pressure
luchtdruk in de zin van atmosferische luchtdruk atmospheric pressure
luchtdruk op zeeniveau sea-level pressure
luchtdrukbediend air-operated
luchtdrukbediend hydraulisch remsysteem air-over-hydraulic brake system
luchtdrukbeitel pneumatic-power chisel
luchtdrukbekrachtigd air-pressure assisted
luchtdrukboormachine pneumatic drill
luchtdrukgereedschap power tools
luchtdrukgeregeld air-actuated
luchtdrukgestuurd air-operated
luchtdrukhamer air hammer
luchtdrukmeter manometer
luchtdrukregelklep van luchtveersysteem lift valve
luchtdrukrembekrachtiger air booster
luchtdrukremsysteem compressed-air brake system
luchtdrukreservoir air storage reservoir
luchtdruksensor in inlaatspruitstuk manifold air-pressure sensor
luchten air
luchtfilter air filter
luchtfilterdeksel air-intake cover
luchtfilterelement air-filter element
luchtfilterhuis air-filter box, air-filter housing
luchtgekoeld air-cooled
luchtfilterpatroon air-filter element
luchtgeleideplaat air-guide sheet
luchtgeleider air funnel
luchtgeleidingsplaat air duct, air-guide sheet
luchtgetal fuel-air ratio
luchthapper op motorkap ram box
luchthoeveelheidsmeter air flow meter
luchthoeveelheidssensor air-flow sensor
luchthoorn air horn
luchtinductiesysteem exhaust-air induction system
luchtinjectie air injection
luchtinjectie-reactiesysteem waarbij lucht ter verbranding in ui air-injection reaction system
luchtinjectiegalerij air-injection rail
luchtinjectiepomp air-injection pump
luchtinlaat air intake
luchtinlaat met inlaatopening boven cabine snorkel tube
luchtinlaat met resonantiekamer resonance-chamber duct
luchtinlaat van motor zonder oplading air suction
luchtinlaat waarin inlaatdruk door luchtopstuwing extra hoog wor ram pipe
luchtinlaatdemper air-intake silencer
luchtinlaatklep air-intake flap
luchtinlaatopening in carrosserie airscoop
luchtinlaatrooster air-intake grille
luchtinlaatsensor van ventilatie- en verwarmingssysteem air-intake sensor
luchtkamer in inlaatleiding van motor met brandstofinspuiting intake plenum
luchtkamer van dieselmotor air chamber
luchtkamer van stuwruimte plenum chamber
luchtkanaal air funnel
luchtketel air vessel
luchtklep air valve
luchtklep met scharnier air flap
luchtkoeler air radiator
luchtkoeling air cooling
luchtkoker air funnel
luchtkraan coupling cock
luchtkussen air cushion
luchtkussenvoertuig hovercraft
luchtleiding air line
luchtmassa air mass
luchtmassasensor air-mass sensor
luchtmengdemper van ventilatie- en verwarmingssysteem air-mixing damper
luchtmengschroef air-regulating screw
luchtomloopklep air by-pass valve
luchtomloopregeling by-pass air control
luchtontvochtiging air dehumudification
luchtontvochtigingsinrichting air dehumidifier
luchtopvangkast air funnel
luchtovermaatfactor fuel-air ratio
luchtoverschot bij dieselmotor excess air
luchtperspomp air compressor
luchtpomp air pump
luchtregeling van airconditioning air control
luchtregelklep shutter valve
luchtregelschroef air-regulating screw
luchtrooster air grill
luchtschuif register
luchtslang air hose
luchtslot in vloeistofleiding air trap
luchtsnelheid air speed
luchtsnelheidsmeter anemometer
luchtspleet in de zin van luchtdoorlaatopening louvre
luchtspleet tussen magneetkern en anker air gap
luchtsproeier air bleeder
luchtstroming air draught
luchtstromingsgeleider spoiler
luchtstroomregelknop van ventilatiesysteem air-selection button
luchtstuwruimte in luchtinlaatsysteem inlet-air plenum chamer
luchttank air reservoir
luchttemperatuur air temperature
luchttemperatuur in inlaatspruitstuk manifold air temperature
luchttemperatuursensor air-temperature sensor
luchttoevoer air supply
luchttoevoerkanaal air duct
luchtturbulentie air turbulence
luchtuitblaasrooster air register
luchtuitstroomopening air outlet, air vent
luchtuitstroomopening aan zijkant van dashboard side air outlet
luchtuitstroomopening boven in dashboard face vent
luchtuitstroomopening midden in dashboard centre air outlet
luchtuitstroomopening ter hoogte van de voeten foot-well nozzle
luchtuitstroomopening van uitlaatgasturbo air discharge
luchtuitstroomopening voor het ontdooien van de voorruit defroster nozzle
luchtveer pneumatic spring
luchtveerbalg rolling diaphragm air spring
luchtveersysteem air-spring system
luchtverbrandingssysteem waarbij lucht ter verbranding in uitlaa exhaust-air induction system
luchtverdeelbuis van luchtinjectiesysteem air-injection manifold
luchtverdeelkanaal van verwarmingssysteem air-distribution duct
luchtverdeelklep van luchtinjectiesysteem air-switching valve
luchtverdeling bij ventilatiesysteem air distribution
luchtverdelingshendel bij ventilatiesysteem air-distribution lever
luchtverdelingsklep bij ventilatiesysteem air-distribution valve
luchtvering air suspension
luchtverontreiniger air pollutant
luchtverontreiniging air pollution
luchtverspreider air diffusor
luchtverversing ventilation
luchtvervuiler air pollutant
luchtvervuiling air pollution
luchtvochtigheid atmospheric humidity
luchtvoorraadtank air storage reservoir
luchtvoorverwarmingsinrichting air preheater
luchtvorming aeriform
luchtweerstand air resistance
luchtweerstandscoëfficiënt drag coefficient
luchtwerveling air turbulence
luchtwisselschakelaar van ventilatiesysteem air change-over switch
luchtzak air trap
lui in de zin van langzaam reagerend op gaspedaal unresponsive
luidruchtig loud
luidspreker speaker
luidspreker voor bastonen woofer
luidspreker voor hoge tonen tweeter
luik hatch
lus aan uiteinde van kabel loop
lux lux
luxe convenience
luxe-auto luxury limousine
maat size
maat in de zin van maatstaf rate
maat van autoband tyre size
maatnauwkeurigheid accuracy of measurement
maatstaf value
machinaal machinal
machinaal bewerken machine
machinaal gereedschap power tools
machinaal uitdeukgereedschap power-bumping tools
machinaal vervaardigd machine-made
machinale bewerking machining
machine machine
machinebankwerker fitter
macht force
machtigen authorise
magazijn van autobedrijf warehouse
magazijn van spuiterij paint storage
mager mengsel poor mixture
magneet als deel van ontstekingssysteem magneto
magneet in de zin van stuk magnetisch staal magnet
magneet-hoogspannings-condensator-ontsteking magneto-capacity-discharge ignition
magneetband tape
magneetkern magnet core
magneetklep magnetic valve
magneetkoppeling magnetic clutch
magneetontsteking magneto ignition
magneetschakelaar magnetic switch
magnesium magnesium
magnesiumlegering magnesium alloy
magnetisch veld magnetic field
magnetische aantrekkingskracht magnetic attraction
magnetische flux van spoel magnetic flux
magnetische inductie magnetic-electric induction
magnetische koppeling magnetic clutch
magnetische schakelaar magnetic switch
magnetische weerstand reluctance
magnetisering magnetisation
magnetisme magnetism
mal in de zin van gietmal mould
mal in de zin van sjabloon template
manchet sealing cup
manchet van kogelgewricht ball-joint gaiter
manchet van rempedaal brake-pedal sealing cup
manchetklem boot clamp
mangaan manganese
mangat in dak van vrachtauto hatch
manier mode
mannelijk male
mannetje-vrouwtje-verbinding male-and-female connection
manoeuvreren manoeuvre
manometer pressure meter
mantel in de zin van huis sheath
mantel in de zin van omhulsel jacket
mantelfrees face mill
mantelkopfrees face-mill cutter
mantelmoer locating bush
markeerband marker tape
markeerkit marking sealant
markeren mark
markeringslicht side-marker light
markeringsverlichting op achterkant van auto rear-side marker lighting
martensiet martensite
maskeerpaneel mask panel
maskeerpapier masking paper
massa in de zin van aarde earthing
massa in de zin van dichtheid tightness
massa in de zin van hoeveelheid mass
massa in de zin van materie matter
massa van hoeveelheid doorgestroomde lucht mass air flow
massa-aansluitpunt earth point
massa-elektrode van bougie side electrode
massadraad earth wire, earthing lead
massakabel earthing cable
massakracht force of inertia
massakrachten inertia forces
massaleiding earthing lead
massaproduktie series production
massasluiting short circuiting
massastrip earth strap
massatraagheid inertia of mass
massatraagheidskrachten inertia forces
massatraagheidskrachten van de eerste orde first-order inertia forces
massatraagheidskrachten van de tweede orde second-order inertia forces
massatraagheidskrachten van een hogere orde higher-order inertia forces
massatraagheidsmoment mass moment of inertia
massatraagheidsmoment van vliegwiel flywheel effect
massaverbinding earth connection
massief in de zin van niet hol massive
massief in de zin van sterk solid
massieve band solid tyre
mat in de zin van niet-glanzend matt
mate rate
materiaal material
materiaal in de zin van grondstof raw material
materiaal in de zin van materie matter
materiaalbeproeving material testing
materiaalfout fault in material
materie matter
materieel material
mathematisch mathematical
matrijs matrix
maximaal maximum
maximaal draaimoment peak torque
maximaal haalbaar maximum possible
maximaal haalbare snelheid maximum speed
maximaal mogelijk maximum possible
maximaal mogelijke snelheid maximum speed
maximaal toegestaan maximum permissible
maximaal toegestane snelheid maximum permissible speed
maximaal toelaatbaar maximum permissible
maximaal toelaatbaar aanhangwagengewicht towing capacity
maximaal toelaatbaar gewicht maximum weight
maximaal toelaatbaar gewicht van geremde aanhangwagen braked permissible trailer weight
maximaal toelaatbaar gewicht van ongeremde aanhangwagen unbraked permissible trailer weight
maximaal toelaatbaar hellingshoekverschil tussen trekker en ople semi-trailer inclination angle
maximaal toelaatbaar motortoerental maximum permissible engine speed
maximaal toelaatbaar totaalgewicht gross vehicle weight rating, gross weight
maximaal toelaatbaar treingewicht gross weight rating
maximaal toelaatbare asbelasting gross axle weight rating
maximaal toelaatbare belasting maximum load rating
maximaal toelaatbare belasting waarop constructie is berekend design load
maximaal toelaatbare neerwaartse druk op trekhaakkogel maximum towing-hitch downward load
maximaal toelaatbare snelheid maximum permissible speed
maximaal vermogen maximum output
maximale cilindervulling unit air charge
maximale doorstroomhoeveelheid maximum flow rate
maximale hellingshoek omhoog approach angle
maximale hellingshoek omlaag angle of departure
maximale laadstroom maximum output
maximale overbrengingsverhouding van koppelomvormer stall torque ratio
maximale remwerking braking limit
maximale stuuruitslag teering-wheel displacement
maximale veerweg bump travel
maximale voorontsteking full advance
maximum- maximum
maximum- in de zin van maximaal haalbaar maximum possible
maximum- in de zin van maximaal toelaatbaar maximum permissible
maximum-streep op peilstok top-level mark
maximumbelasting maximum load
maximumdruk peak pressure
maximumgewicht maximum weight
maximumkoppel peak torque
maximumremvertraging maximum retardation
maximumsnelheid top speed
maximumtoerental maximum speed
maximumvermogen peak power
millibar millibar
McPherson-veerbeen McPherson strut
McPherson-wielophanging McPherson suspension
mechanica mechanics
mechaniek mechanism
mechanisatie mechanisation
mechanisch mechanic
mechanisch in de zin van machinaal machinal
mechanisch rendement mechanical efficiency
mechanisch vermogen mechanical power
mechanische aandrijving mechanical drive
mechanische aanslag solid stop
mechanische afdichting unified mechanical seal
mechanische arbeid mechanical energy
mechanische belasting mechanical stress
mechanische brandstofinspuiting solid-fuel injection
mechanische eigenschappen physical properties
mechanische hulpmiddelen hardware
mechanische levensduur mechanical life
mechanische oplooprem overrun brake
mechanische verliezen friction losses
mechanische versterkingsfactor boost rate
mechaniseren mechanise
mechanisme mechanism
medium medium
meelopend frezen climb milling
meeneempen follower pin
meeneemring friction ring
meeneemveer follow-up spring
meenemer fixed arm
meenemerstift follower pin
meerbrandstofmotor universal engine
meergatsverstuiver multiple-hole nozzle
meerijden ride
meerklepsmotor multi-valve engine
meerkringshoofdremcilinder stepped brake master cylinder
meerkringsremsysteem multiple-circuit brake system
meerschijfskoppeling multi-plate clutch
meertonig multi-tone
meertonige hoorn trumpet
meertrapscarburateur multi-stage carburetter
meervoudig multiple
meervoudige benzine-inspuiting multiport fuel injection
meervoudige carburateur multi-stage carburetter
meervoudige plaatkoppeling multi-plate clutch
meervoudige stekker multi-plug
meerwegklep multi-way valve
meesturend in de zin van automatisch meesturend self-tracking
meetapparatuur measuring equipment
meetbaar measurable
meetbereik measuring range
meetbrug measuring bridge
meetcircuit meter-and-gauge circuit
meetcontrolepunt measurement checking point
meetfout measuring fault
meetglas measuring glass
meetinstrument measuring instrument, meter
meetklok dial gauge
meetkundig gemiddelde root mean square
meetlint tape measure
meetpunt point of measurement
meetschijf in vloeistofleiding orifice
meetstaaf gauge bar
meettoestel meter
meetwerktuig measuring tool
megawatt megawatt
membraan membrane
membraandoos diaphragm cell
membraanklep reed valve
membraanpomp membrane pump
mengbuis emulsion tube, mixing tube
mengen mix
mengkamer van carburateur mixing chamber
mengpotentiometer fader
mengsel mixture
mengsel in de zin van brandstof-luchtmengsel mixture
mengsel in de zin van vermenging blend
mengsel tijdens koude start starting mixture
mengsel van benzine en olie petroil
mengsel van ethanol en benzine gasohol
mengsel waarop motor stationair loopt idling mixture
mengselcorrectie mixture correction
mengselmeter gas analyser
mengselregeling mixture control
mengselregelklep mixture-control valve
mengselregelschroef van carburateur volume-control screw
mengselverarming fuel-air mixture leaning
mengselverdeling mixture distribution
mengselverrijking mixture enrichment
mengselverrijking om te kunnen accelereren full-throttle enrichment
mengselverrijkingsregelklep power-enrichment control valve
mengselverwarminrichting mixture heater
mengselvoorbereiding mixture preparation
mengselvoorverwarminrichting mixture preheater
mengselvorming mixture formation
mengselvorming van brandstof en lucht fuel preparation
mengsmering two-stroke mixture
mengstof blending agent
mengverhouding mixing strength
menie red lead
merkdraad tracer
merklijn tracer
merkplaatje emblem
merkstreep setting mark
merkstreep als hulp bij montage installation mark
merkstreep op peilstok dipstick marking
merkstreep van afstelling van ontsteking of kleppen timing mark
merkteken setting mark
merkteken als hulp bij montage installation mark
merkteken op peilstok dipstick marking
merkteken van afstelling van ontsteking of kleppen timing mark
mes knife
messing brass
messtekker knife-type plug
meszekering fuse-with-blade contact
metaal metal
metaal opspuiten reclaim
metaal veredelen refine
metaal-op-metaal vreten jam
metaalachtig metallic
metaaldragerkatalysator metal-substrate catalyst, metal-substrate catalytic converter
metaalfoliecondensator metallised-paper capacitor
metaallegering metal alloy
metaallijm metal adhesive
metaalmoeheid fatigue
metaaloxyde-halfgeleider metal-oxide semi-conductor
metaalplamuur metal filler
metaalvermoeidheid metal fatigue
metaalvijl metal file
metaalwaren hardware
metaalzaag hack saw
metaalzeef metal screen
metallic-lak metallic paint
metallic-laklaag metallic coating
meten meter
meten door middel van een instrument gauge
meten in de zin van opmeten measure
meter metre
meter in de zin van meetinstrument measuring instrument, meter
meter met meerdere gebruiksmogelijkheden multimeter
meternaald indicator
methaan methane
methanol methylated spirit
methanolsensor bij motor die op mengsel van benzine en methanol methanol sensor
methode mode
methyl-tertiair-butyl-ether methyl-tertiary butyl-ether
methylbenzeen methyl benzene
meting measurement
meting in de zin van maatvoering size
metriek stelsel metric system
metrische schroefdraad metric screw thread
metselaarsbeitel bolster chisel
meubeltransportauto furniture vehicle
mica mica
microcomputer microcomputer
microfiche microfiche
microfoon microphone
microkaart microfiche
micrometer micrometer
micrometer als meetinstrument micrometer gauge
microprocessor microprocessor
microschakelaar microswitch
microscopisch microscopic
middel van vervoer means of conveyance
middelgroot medium size
middellijn centre line
middelpunt centre
middelpunt van beweging centre of motion
middelpuntvliedende kracht centrifugal force
middelpuntzoekende kracht centripetal force
middelste intermediate
middelste armsteun centre arm rest
middelste dakstijl centre post
middelste spoorstang track-rod centre link
middenconsole central console
middendifferentieel central differential
middenelektrode van bougie central electrode
middenfrequentie van radio mean frequency
middengolf van radio medium wave
middenklasser standard-size car
middenlager van cardanas centring bearing
middenmotor centrally placed engine
mijl mile
mijl per gallon mile per gallon
mijl per uur mile per hour
mijlenteller mileage recorder
milieubeheersing environment control
milieubelastende eenheid environmental load unit
milieubescherming environment protection
milieuverontreinigende stof pollutant
milieuvervuiler pollutant
militair military
miljoenen barrels millions of barrels
millimeter millimetre
millimeter kwik als eenheid van druk millimetre hydrargyrum
millivolt millivolt
min aan massa negative polarity
mineraal mineral
minerale olie mineral oil petroleum
mini-auto minicar
miniblokveer miniblock spring
minikatalysator mini converter
minimaal minimum
minimaal haalbaar minimum possible
minimaal mogelijk minimum possible
minimaal toegestaan minimum permissible
minimaal toelaatbaar minimum permissible
minimale draaicirkel turning circle, turning radius
minimale draaicirkel van binnenste achterwiel inside diameter of turning circle
minimale draaicirkel tussen stoepranden kerb-clearance circle
minimale draaicirkel van buitenste voorwiel turning lock
minimum minimum
minimum- in de zin van minimaal haalbaar minium possible
minimumdraaicirkel minimum turning clearance
minimumgrens lower limit
minimumsnelheid minimum speed
minimumtoerental minimum speed
mininum- in de zin van minimaal toelaatbaar minimum permissible
minkabel earth cable
minklem negative terminal
minpool van accu negative pole
mislukken fail
mist fog
mistachterlicht rear fog light
mistachterlichtcontroleverlichting rear fog-light indicator
mistlicht vóór front fog light, mist light
mobiel movable
millibar kwik als eenheid van druk millimetre hydrargyrum
mobiele kliniek hospital vehicle
mobiele kraan vehicle-mounted crane
model model
modelcode model code
modeljaar model year
modellenserie model range, series
modeltype met carburateur carburetted variant
moderniseren update
modificatie modification
modificeren modify
modulair motormanagementsysteem modular engine-management system
modulator modulator
modulatorklep van automatische transmissie modulator valve
module module
module van boordcomputer body-computer module
moduul module
moduul van boordcomputer body-computer module
moederboring parent bore
moer nut
moer op as axle nut
moerhouder nut cage
moerplaatje washer plate
moerschroefdraad inside thread
moersleutel screw spanner
moersleutel met gebogen steel bent spanner
moersplijter nut splitter
mof in de zin van hoes muff
mof in de zin van huls socket
mof met binnen- en buitenschroefdraad threaded sleeve
mof van pijpleiding pipe socket
moffelen stove
moffellak baked enamel
mofverbinding van pijpleiding spigot and socket joint
moker sledge hammer
moleculair molecular
molecule molecule
molenasbesturing turntable steering
molybdeen molybdenum
molybdeen-disulfide molybdenum disulphide
molybdeenvet molybdenum-based grease
moment moment
moment van beweging impetus
momentaancentrum roll centre
momentaflezing instantaneous reading
momenteel brandstofverbruik instant fuel economy
momentenstelling in mechanica principle of moments
momentsleutel torque spanner
momentum momentum
monding mouth
mondstuk nozzle
mondstuk in de zin van tuit spout
monitor monitor
monoblokmotor monobloc engine
monocoque-chassis monocoque chassis
monolitische katalysator monolythic catalytic converter
monopoint-benzine-inspuiting singlepoint injection
monopoint-benzine-inspuiting met één verstuiver voor alle cilind central injection
monopoint-benzine-inspuiting waarbij verstuiver zich in gaskleph throttle-body injection
monotoon monotone
monster in de zin van proefmonster sample
monsterafnamepijp van CO-meetapparaat sample pipe
montage assembling
montage aan de lopende band line assembly
montage in de zin van installatie installation
montage-apparaat mounting device
montageband conveyor line
montagebok assembly stand
montagebout mounting bolt
montagefout defective mounting
montagehal assembly plant
montagekoord voor voorruitmontage draw cord
montagelijn assembly line
montageplaat mounting plate
montagerichting van zuiger assembly direction
montagering mounting ring
montageschema mounting diagram
montageset installer set
montagespeling mounting clearance
montagetekening assembly drawing
montagevoorschrift installation detail
montagewerkplaats fitting shop
monteren door middel van bouten bolt on
monteren door middel van schroeven screw on
monteren in de zin van bevestigen mount
monteren in de zin van in elkaar zetten fit
monteren in de zin van installeren install
monteren van huls bush
monteren van nieuwe klepzittingen rerseat
monteur mechanic
morsen spill
motor engine
motor achterin rear engine
motor compleet engine assembly
motor die in staat is om hoge toerentallen te draaien high-speed engine
motor die niet in staat is om hoge toerentallen te draaien low-speed engine
motor die op alternatieve brandstoffen kan draaien alternative fuel engine
motor die op arme mengsels kan draaien lean-combustion engine
motor en versnellingsbak met één oliecarter engine-gearbox unit
motor in de zin van elektromotor motor
motor in de zin van krachtbron unit power plant
motor met aan één kant staande kleppen L-head engine
motor met alcohol als brandstof alcohol-fuel engine
motor met brandstofinspuiting injection engine
motor met carburateur carburetter engine
motor met carter en cilinders in één blok block engine
motor met compressor turbo engine
motor met drukvulling supercharged engine
motor met één bovenliggende nokkenas single overhead-camshaft engine
motor met één hangende en één staande klep per cilinder F-head engine
motor met een hoog koppel torquey engine
motor met één in de cilinderkop liggende nokkenas single camshaft-in-head engine
motor met eendelig cilinderblok monobloc engine
motor met elektronisch geregelde carburateur electronic-carburetter engine
motor met elektronische benzine-inspuiting electronic fuel-injection engine
motor met gelaagde verbranding charge-combustion engine
motor met gelaagde vulling stratified charge engine
motor met gelijke boring en slag square engine
motor met geregelde ontsteking controlled-ignition engine
motor met gunstige uitlaatgasemissie non-polluting engine
motor met halfbolvormige verbrandingsruimte en schuingeplaatste compound valve-in-head engine
motor met hoge compressieverhouding high-compression engine
motor met hoge verbrandingsdruk als gevolg van effectieve gaswer high-compression swirl engine
motor met inwendige verbranding internal-combustion engine
motor met koolzaad als brandstof rape-fuel engine
motor met mechanische oplading compressor engine
motor met meer dan één cilinder multi-cylinder engine
motor met meer dan één inlaatklep en/of één uitlaatklep per cili multi-valve engine
motor met relatief grote cilinderinhoud large engine
motor met relatief kleine cilinderinhoud small-capacity engine
motor met stoterstangen push-rod engine
motor met twee bovenliggende nokkenassen double overhead-camshaft engine
motor met uitlaatgasturbo turbo-supercharged engine
motor met uitwendige ontstekingsbron spark-ignition engine
motor met uitwendige verbranding external-combustion engine
motor met veel vermogen bij lage toerentallen lower-power engine
motor van elektrisch aangedreven ventilator fan motor
motor van koplichtsproeier washer motor
motor van ruitesproeier washer motor
motor voor aandrijving van opklapbare koplichten retractor motor
motor voorin front engine
motor zonder aggregaten bare engine
motor zonder drukvulling suction engine
motoraandrijving motor drive
motorafstelling volgens fabrieksspecificaties engine tune-up
motorbelasting engine load
motorblok engine block
motorblok van V-motor V-block
motorbok engine stand
motorbrandstof motor fuel
motorcarter crankcase
motorcode engine code
motorcompartiment engine room
motordiagnose engine diagnosis
motordiagnosestekker engine diagnostic plug
motordraaimoment engine torque
motoreigenschappen engine driveability
motorfunctiecontrolelicht engine-function control light
motorgedrag engine driveability
motorgeluid engine sound
motorgewicht engine weight
motorgewicht exclusief olie en koelvloeistof engine dry weight
motorhefbok engine lift tackle
motorhome recreational vehicle
motorinkapseling engine encapsulation
motorkalibratie-eenheid engine calibration unit
motorkap engine bonnet
motorkapontgrendeling van binnenuit inside bonnet release
motorkapscharnier bonnet hinge
motorkapslot bonnet lock
motorkapsluiting bonnet latch
motorkapsteun bonnet support
motorkenveld engine diagram
motorkoelsysteem engine-cooling system
motorkoelvloeistof engine coolant
motorkoelvloeistofniveau engine-coolant level
motorkoelvloeistoftemperatuur engine-coolant temperature
motorkoelvloeistoftemperatuurmeter engine-coolant temperature gauge
motorkoppel engine torque
motorlager engine bearing
motorlier motor winch
motormanagementsysteem engine management system
motormanagementsysteem voor op autogas draaiende motoren autogas management system
motornummer engine serial number
motoroctaangetal van benzine motor-octane number
motorolie motor oil
motorolie met een extra-hoge viscositeitsindex extra-high viscosity-index engine oil
motoroliefilter engine-oil filter
motorolieniveau engine-oil level
motoronderdeel engine part
motorophangelement engine support
motorophanging engine suspension
motorophangpunt engine mount
motoropwarmregelaar warm-up regulator
motorpech engine failure
motorprestaties engine performance
motorregeleenheid engine control unit
motorrem engine brake
motorremklep exhaust-brake butterfly valve
motorrendement engine efficiency
motorrevisie engine overhaul
motorruimte engine room
motorruimteverlichting underbonnet lighting
motorslijtage engine wear
motorsmering engine lubrication
motorsmering vanuit apart oliereservoir dry-sump lubrication
motorsmering vanuit oliecarter wet-sump lubrication
motorspecificaties engine specifications
motorsteun engine mount
motorstopknop engine-stop button
motorstoring engine failure
motortemperatuursensor engine-temperature sensor
motortestapparaat engine analyser
motortestbank engine test bench
motortoerental engine speed
motortoerentalafhankelijk engine-speed sensing power steering
motortypecode engine model code
motorvariant engine variant
motorvermogen engine output, engine power
motorvermogen aan uitgaande as shaft horsepower
motorvermogen van elektromotor motor output
motorvoertuig motor vehicle
motorvoertuig met redelijk schone uitlaatgassen transient-low emission vehicle
motorvoertuig met schone uitlaatgassen low emission vehicle
motorvoertuig met volkomen schone uitlaatgassen zero emission vehicle
motorvoertuig met zeer schone uitlaatgassen ultra-low emission vehicle
motorvoertuig voor landbouwdoeleinden agrimotor
motorvoertuigtechniek motor-vehicle engineering
motorvoertuigverlichting overdag daylight running lights
motorwrijving in de zin van inwendige motorwrijving engine friction
multi-purpose-vet multi-purpose grease
multi-purpose multi-purpose
multi-V-riem poly V-belt
multifunctioneel multi-use
multifunctionele bedieningshendel aan stuurkolom multi-functional control stalk
multifunctionele schakelaar multi-use switch
multigrade-motorolie multi-grade motor oil
multimeter multimeter
multipoint-benzine-inspuiting multiport fuel injection
vierkante meter square metre
na-ontsteking retarded ignition
naad joint
naad tussen carrosseriepanelen body seam
naad tussen portier en portierstijl door sash
naadlassen seam welding
naadloos weldless
naadloos getrokken solid-drawn
naadloos getrokken stalen buis seamless steel tube
naaf hub
naaf van achteras rear hub
naaf van koppelingsplaat clutch hub
naaf van synchroniseerinrichting synchroniser hub
naaf van vooras front hub
naafbevestigingsmoer hub retaining nut
naafbout hub bolt
naafdeksel wheel cap
naafdop van stuurwiel steering-wheel hub
naafdop van wiel wheel cap
naafdoptrekker wheel-cap replacer
naafdrager hub carrier
naafgedeelte van wiel centre member
naafkap hub cap
naaflager hub bearing
naafpen false key
naafreductie hub reduction
naafreductietandwielstelsel wheel reduction gear
naafspie false key
naaftrekker hub puller
naald needle
naald van lakpistool paint needle
naald van naaldlager bearing needle
naalddoseur metering-rod jet
naaldklep needle valve
naaldkooi van kogelkringloopbesturing needle cage
naaldlager needle-roller bearing
naaldvijl needle file
naaldvormig aciform
naaldzitting needle seat
nabalanceren rebalance
nabehandeling aftertreatment
nabehandeling van uitlaatgassen thermal exhaust aftertreatment
nabewerken rework
nademper rear silencer
naderhand monteren back-fit
nadieselen run on
nadoen simulate
nadruppelen dribble
nafta naphta
naftenen uit aardolie naphtenes
nagebootst dummy
nagel nail
nagele van dieselmotor diesel knock
nageltje tack
nagemaakt mock
nagloeien afterglow
naijlen retard
naijling retardation
nakijken inspect
nakoelen aftercool
nakoeler aftercooler
namaak simulation
naschakelbak auxiliary gearbox
nasluiting van klep retarded closing
naspoor castor action
naspoorhoek castor angle
nastelbaar adjustable
nastelling adjustment
nastelmechanisme adjusting mechanism
nat wet
nat in de zin van vochtig humid
nat luchtfilter wet air filter
nat maken wet
natappen van schroefdraad chase
nationaliteitsplaat nationality plate
natrekken van bouten retighten
natrium sodium
natriumvet soda grease
natriumzeepvet als smeermiddel sodium-soap grease
natte cilindervoering wet sleeve
natte ketel condensation reservoir
natte ketel van luchtdrukremsysteem wet tank
natte plaatkoppeling wet-plate clutch
natte wrijving wet friction
natuurkunde physics
natuurlijke aanzuiging door motor natural aspiration
natuurlijke circulatie gravity circulation
natuurlijke grondstoffen natural materials
natuurlijke grootte real size
natuurrubber natural rubber
nauw in de zin van nauwpassend tight
nauwkeurig accurate
nauwkeurig controleren examine
nauwkeurige beschrijving exact description
nauwkeurige besturing responsive steering
nauwkeurigheid accuracy
nauwkeurigheidsgraad grade of accuracy
naverbranden reheat
naverbranding back-flash
navigeren vanuit auto navigate
navulling after-admission
nazien go over
nazien in de zin van grondig nazien overhaul
neerhaalveer pull-down spring
neerklapbaar fold-down
neerklapbaar in de zin van opvouwbaar fold-down, folding
neerklapbare beugel folding bow
neerleggen lay
neerslag in de zin van aanslag settlings
neerwaartse druk van rijwind op carrosserie negative lift
neerwaartse kracht down-force
neerwaartse slag van zuiger descending stroke
neerzetten set
negatief caster negative castor angle
negatieve accuplaat negative plate
negatieve diode negative diode
negatieve elektrode cathode
negatieve temperatuurscoëfficiënt negative temperature coefficient
negatieve veerweg rebound clearance
negatieve wielvlucht negative camber
neiging tot bepaald gedrag tendency
neon neon
neopreenrubber neoprene rubber
nestvormig nest-shaped
netspanning system voltage
netto-motorvermogen net engine power
netwerk mesh
neus nose
neus met wigvorm wedge-shaped nose
neus van nok cam lobe
neusveer stepped ring
neuswiel van eenassige aanhangwagen jockey wheel
neutraal bochtgedrag neutral cornering
neutraal weggedrag neutral handling
neutrale lijn neutral line
neutrale lijn in de zin van nullijn zero line
neutrale stand neutral position
neutraliseren neutralise
neutron van atoom neutron
nevel als gevolg van een combinatie van uitlaatgassen en zonlich smog
nevel in de zin van damp haze
nevel in de zin van mist fog
nevenas layshaft
nevenstroomoliefilter partial-flow oil filter
nevenverbruikers auxiliaries
newton newton
newton-meter newton metre
niet beslaande ruit non-misting window
niet hardend non-setting
niet onder spanning staand unstressed
niet opnieuw bruikbaar non-re-usable
niet roke-gebied non-smoking area
niet-aangedreven undriven
niet-afneembaar rigid
niet-afstelbaar non-adjustable
niet-agressief neutral
niet-automatische veiligheidsgordel static safety belt
niet-bekrachtigd manual
niet-beweegbaar fixed
niet-beweegbaar contactpunt fixed breaker point
niet-continu interrupted
niet-continue brandstofinspuiting pulse injection
niet-corroderend non-corrosive
niet-explosief non-explosive
niet-geleidend insulant
niet-geleidende richting van diode non-conducting direction
niet-geremde as van aanhangwagen unbraked axle
niet-getande riem flat belt
niet-giftig non-toxic
niet-homogeen inhomogeneous
niet-ingeschakeld dead
niet-instelbaar fixed
niet-metalen non-metals
niet-ontvlambaar non-flammable
niet-permanente vierwielaandrijving part-time four-wheel drive
niet-roestend rust-proof
niet-symmetrisch skew
niet-temperatuurbestendig vet non-temperature-resistent grease
niet-uitschakelbaar permanently engaged
niet-uitschakelbare vierwielaandrijving real-time four-wheel drive
niet-verblindend licht non-glare light
niet-verblindende achteruitkijkspiegel anti-glare rear mirror
niet-verspanende bewerking non-cutting machining
niet-versplinterend glas safety glass
niet-verstelbaar fixed
niet-vloeibaar solid
niet-vluchtig non-volatile
niet-zelfdragende carrosserie panel-structure body
nietje tack
nikkel nickel
nikkel-cadmiumaccu nickel-cadmium battery
nikkel-ijzeraccu nickel-iron battery
nikkellegering nickel alloy
nippel nipple
nitreren in gasatmosfeer gas nitriding
nitreren van staal nitrify
niveauplug spill plug
niveauregelingshefboom van luchtveersysteem height-measuring lever
niveauregelklep van hydropneumatisch veersysteem ground-clearance compensator
niveauregelsysteem levelling system, load-levelling system, ride-height control system
newtonmeter newton metre
no-claim-korting bij autoverzekering no-claims discount
nodulair gietijzer spheroidal-graphite cast iron
nok met ronde vorm lobe
nok van nokkenas cam lobe
nok van onderbreker ignition cam
nok van stroomverdeler distributor cam
nok voor bediening van klep valve cam
nokaandrijving camshaft drive
nokbediend cam-operated
nokbout cam neck bolt
nokcirkel cam base circle
nokhoogte lobe height
nokkenas camshaft
nokkenas die uitsluitend inlaatkleppen bedient inlet camshaft
nokkenas die uitsluitend uitlaatkleppen bedient exhaust camshaft
nokkenasaandrijving camshaft drive
nokkenashuis camshaft housing
nokkenaslager camshaft bearing
nokkenaslagerkap camshaft-bearing cap
nokkenaspositiesensor camshaft identification sensor
nokkenassensor camshaft sensor
nokkenastandwiel camshaft pulley, camshaft sprocket wheel, camshaft timing gear
nokkenring van dieselinspuitpomp cam ring
nokkenschijf cam plate
nokopeningshoek cam-lifting angle
nokprofiel cam profile
nokrol cam roller
noksleutel slotted-nut spanner
nokstoter cam follower
nokvolger cam follower
nominaal rated
nominaal gewicht nominal weight
nominaal motorvermogen engine rating
nominaal toerental rated speed
nominaal vermogen rated output
nominale capaciteit van accu rated capacity
nominale maat basic size
nominale spanning nominal voltage
nominale waarde nominal value
non-ferro-metalen non-ferrous metals
non-magnetisch non-magnetic
noodconstructie make-shift
noodgeval emergency
noodhamer om bij nood uit auto te kunnen komen emergency hammer
noodknipperlichtinstallatie hazard-warning flasher
noodloopeigenschappen van autoband run-flat properties
noodloopeigenschappen van zuiger in cilinder dry-running properties
noodprogramma van elektronische regeleenheid limited operation strategy
noodrem safety brake
noodreparatie emergency repair
noodreservewiel collapsible spare wheel
noodschakelaar emergency switch
noodstop emergency stop, panic stop
noodsysteem back-up system
noodvoeding back-up battery
noodvoorruit emergency wind screen
noodzitplaats occasional seat
nop in autoband cleat
noppenprofiel van autoband cleat profile
norm standard
normaal regular
normaal bedrijfsbereik normal operating sweep
normaal gebruik standard practice
normaalgloeien normalise
normaalkracht normal force
normale benzine regular petrol
normale uitvoering standard design
normaliseren standardise
normbrandstof reference fuel
normbrandstofverbruik standard fuel consumption
notch-back notch-back
nul zero
nulbeurt pre-delivery inspection
nullast zero load
nullaststroom no-load current
nullasttoerental no-load speed
nullasttoestand idle condition
nulleider neutral wire
nullijn zero line
nulopbrengst no delivery
nulpunt zero-point position
nulpuntsafstelling zero adjustment
nulserie pilot run
nulstelknop zeroing knob
nulstelknop van dagteller trip-meter reset knob
nulstelknop van digitale klok digital-clock reset button
numeriek numeric
nuttig useful
nuttig bereik usable range
nuttig gebruik utilisation
nuttig vermogen actual power
nuttige gebruiksduur useful life
nuttige last pay-load
nuttige wenken operation hints
nylon nylon
O-ring O-ring
octaan octane
octaanbehoefte van benzinemotor octane requirement
octaangetal van benzine octane value
octaangetal van benzine in mengsel vlak vóór vlamfront front octane number
octaangetalbepaling knock rating
onderste dode punt lower dead centre
officiële dealer official dealer
ohm ohm
olie oil
olie die geschikt is voor zware omstandigheden heavy duty oil
olie met lage viscositeit low-viscosity oil
olie ter voorkoming van roest rust-proof oil
olie-aanzuigleiding oil suction pipe
olie-afdichtring oil seal ring
olie-afscheider oil trap
olie-aftappijp oil drain pipe
olie-aftapplug oil drain plug
olie-aftapplug in oliecarter oil-sump drain plug
olie-opvangbak oil container
olie-opvangring oil-catch ring
olie-overdrukklep van oliepomp oil-pressure relief valve
olie-uitstroomleiding oil outlet
oliebadluchtfilter oil-bath air filter
oliebadplaatkoppeling wet disc clutch
oliebestendig oil-resistant
oliecarter oil sump, wet sump
oliecarter van versnellingsbak gearbox sump
oliecompensatieruimte in schokdemper excess oil space
oliedruk oil pressure
oliedruk in motor engine-oil pressure
oliedrukcontrolelicht oil-pressure control light
oliedrukmeter oil-pressure indicator
oliedrukschakelaar oil-pressure switch
oliedruksensor oil-pressure sensor
oliedruksmering forced-oil lubrication
oliedrukwaarde waarbij controlelicht gaat branden oil-warning pressure
oliedrukzender oil-pressure transmitter
oliefilm oil film
oliefilter lubricating-oil filter
oliefilterelement oil-filter insert
oliefilterhuis oil-filter housing
oliefilterpatroon oil-filter insert
oliefiltersleutel oil-filter spanner
oliegaatje in glijlager oil hole
oliegekoeld oil-cooled
oliegeleider oil passage
oliegroef in glijlager oil groove
oliekan oil can
oliekanaal oil way
oliekanaal naar distributieketting gear chain lubrication passage
oliekeerplaat oil retainer
oliekeerring oil seal ring
oliekeerschot oil deflector
oliekoeler oil cooler
oliekorfzeef basket-type oil strainer
oliekringloop in motor oil circulation
olieleiding oil pipe
olielekkage oil leakage
olielikker oil scoop
olienevel oil vapour
olieniveaumeter oil-level gauge
olieniveauplug oil-level plug
oliepeil oil level
oliepeilstok oil-level gauge
oliepomp oil pump
oliepompaandrijving oil-pump drive
oliereservoir oil well
olieretourleiding oil return line
olieschraapveer oil-scraper ring, skirt ring
olieschraapveer met afgeschuinde uiteinden bevelled-edge oil-control ring
oliesmeergroef oil groove
oliesmering onder druk forced-oil lubrication
oliespatplaat oil retainer
oliespatring oil flinger
oliesproeier oil nozzle
oliesproeier ter smering van distributieketting gear-chain lubrication jet
oliespuit lubricator, oil can, oiler
oliestraal oil jet
olietank oil well
olietemperatuur oil temperature
olietemperatuurcontrolelicht oil-temperature control light
olietemperatuurmeter oil-temperature indicator
olieterugvoer oil retainer
olietoevoer oil supply
olietoevoerleiding oil-feed line
olieverbruik oil consumption
olieverversingsbeurt oil change
olieverversingstermijn oil-change interval
olievoorziening oil supply
olievuldop oil filler cap
olievulleiding oil filling tube
olievulplug oil plug
oliewerkruimte in schokdemper bump pressure space
oliezeef op olie-aanzuigleiding in oliecarter pick-up strain
ombouwset transformation kit
ombuigen bend
ombuiging bending
omdraaien turn
omgekeerd inverse, inverted
omgekeerd evenredig reciprocally proportional
omgekeerde volgorde reverse order
omgevingslucht ambient air
omgevingstemperatuur ambient temperature
omhullen envelop
omhulsel in de zin van bekleding sheating
omhulsel in de zin van huis house, housing
omhulsel in de zin van mantel jacket
omhulsel in de zin van romp hull
omhulsel van stekker plug housing
omkantelen tilt
omkeerpoelie reversing pulley
omkeerspoeling reverse scavenging
omkeerstroom inverse current
omkeertandwiel van achteruitversnelling reversing gear
omkeren turn round
omkering reversal
omklapbaar tiltable
omklappen tilt
omlaagdraaien van raam wind down
omlaagdrukken depress
omleiden by-pass
omlijnen outline
omloopbuis van kogelkringloop-stuurinrichting recirculating ball pipe
omloopklep by-pass valve
omloopkoeling circulation cooling
omloopkraan by-pass cock
omloopleiding by-pass
omloopleiding bij uitlaatgasturbo waste-gate
omloopluchtregeling by-pass air control
omloopsmering circulation lubrication
ommanteling shell
ompoling polarity reversal
omrekenwaarde conversion value
omschakelen change over
omschakelen door middel van schakelaar switch over
omschakeling change
omschakelklep van vlotterkamerontluchting switch valve
omschrijving specification
omslaan in de zin van over de kop slaa turn over
omslagpunt transition point
omtrek periphery
omtrek in tekening outline
omtrekskracht circumferential force
omtrekslicht corner marker light
omtrekssnelheid circumferential speed
omvallen topple
omvang bulk
omvormen transform
omvormer transducer, transformer
omvormer van de ene naar de andere energievorm energy dissipator
omvormer van wisselstroom naar gelijkstroom AC-DC converter
omwenteling rotation
omwenteling per minuut revolution per minute
omwentelingsas axis of rotation
omwentelingssnelheid speed of revolution
omwisselen exchange
omzetfector conversion factor
omzetsnelheid turn-over rate
omzetten in de zin van een rand maken flange
omzetten in de zin van ombuigen bend
omzetten in de zin van transformeren transform
omzetter transducer
omzetter van de ene naar de andere energievorm energy dissipator
omzetter van wisselstroom naar gelijkstroom AC-DC converter
omzettingstabel conversion table
onaangedreven undriven
onaangegord in de zin van niet in de veiligheidsriemen zittend unbelted
onafgeveerd gewicht unsprung weight
onafgeveerd in de zin van niet afgeveerd unsprung
onafgeveerd in de zin van star rigid
onafgeveerd in de zin van zonder ophanging unsuspended
onafgewerkt blank
onafgewerkt voorwerp blank
onafhankelijke achterwielophanging independent rear-wheel suspension
onafhankelijke voorwielophanging independent front-wheel suspension
onafhankelijke wielophanging single-wheel suspension
onafhankelijke wielophanging rondom all-independent wheel suspension
onbalans unbalance
onbalans in remkrachtverdeling brake imbalance
onbalans in wiel wheel imbalance
onbedekt uncovered
onbeheersbaar uncontrollable
onbekleed uncovered
onbekrachtigd manual
onbelast draaien van motor idle running
onbelaste slag van plunjer no-load stroke
onbelaste straal free radius
onbelemmerd unrestrained
onbeschadigd undamaged
onbestendig unstable
onbestuurbaar out of control
onbestuurbaar worden run away
onbewerkt raw
onbrandbaar non-combustible
oncomfortabel uncomfortable
oncontroleerbaar uncontrollable
onctuositeit onctuosity
ondeelbaar undivided
onderbreken interrupt
onderbreker van ontsteking ignition-contact breaker, interruptor
onderbrekerarm contact-breaker arm
onderbrekeras breaker drive shaft
onderbrekercontact make-and-break contact
onderbrekergrondplaat distributer breaker plate
onderbrekernok distributer cam, ignition cam
onderbrekerontstekingssysteem make-and-break ignition system
onderbrekerplaat distributing disc
onderbrekerpunten contact points
onderbrekerspoel contact-breaker coil
onderbrekerveer breaker spring
onderbreking bij te hoge temperatuur thermal cut-out
onderbreking in de zin van breuk fracture
onderbreking in de zin van elektrische onderbreking interruption
onderbroken intermittent
ondercarter crankcase
onderdeel part
onderdeel dat aan de motor is vastgebouwd engine component
onderdeel dat aan normale slijtage onderhevig is wearing part
onderdeel dat aanleiding geeft tot klachten complaint part
onderdeel dat bij een ander onderdeel behoort mating parts
onderdeel dat in serie is vervaardigd series part
onderdeel dat met schroeven wordt bevestigd screw-on part
onderdeel dat zich binnen in apparaat bevindt inward parts
onderdelen die als set in elkaar passen male and female
onderdelen die bij de motor behoren engine auxiliaries
onderdelen in de zin van ongeregeld goed odds-and-ends
onderdelen in de zin van originele onderdelen original parts
onderdelenlijst parts list
onderdompelbak dip tank
onderdompelen immerse
onderdompelen in de zin van plotseling onderdompelen plunge
onderdruk negative pressure
onderdruk achter rijdende auto slip stream
onderdruk in de zin van constante onderdruk constant vacuum
onderdruk in de zin van gedeeltelijk vacuüm partial vacuum
onderdruk in inlaatspruitstuk inlet-manifold vacuum
onderdruk-/overdrukklep two-way check valve
onderdrukaansluiting vacuum port
onderdrukaansluiting naar stroomverdeler distributor vacuum port
onderdrukbediend vacuum-operated
onderdrukbegrenzer vacuum restrictor
onderdrukcilinder van Variomatic-transmissie vacuum cylinder
onderdrukdoos vacuum box
onderdrukgeregelde carburateur vacuum-operated
onderdrukkamer depression chamber
onderdrukkamer van constant-vacuümcarburateur suction chamber
onderdrukking van radiostoring interference suppression
onderdrukklep vacuum valve
onderdrukleiding vacuum pipe
onderdrukmeter vacuum gauge
onderdrukregulateur vacuum governor
onderdrukverstelling vacuum
onderdrukversterker van autogassysteem flow-amplifier
onderdrukvervroeging vacuum-operated advance
ondergeschikt peripheral
ondergrens low side
ondergrond substrate
onderhoud upkeep
onderhoud aan auto on-vehicule maintenance
onderhouden service
onderhoudsarm low-maintenance
onderhoudsbeurt servicing
onderhoudsbeurt in de zin van grote onderhoudsbeurt major service
onderhoudsboekje maintenance booklet
onderhoudscontract maintenance agreement
onderhoudscontrolelicht vehicle-maintenance monitor
onderhoudshandleiding service manual
onderhoudskosten operating costs
onderhoudsschema service schedule
onderhoudssysteem service system
onderhoudstermijn service interval
onderhoudsvoorschriften care instructions
onderhoudsvrij onderdeel non-service part
onderhoudsvrij waarbij onderhoud niet meer mogelijk is sealed-for-life
onderhoudsvrij waarbij onderhoud toch nog mogelijk is maintenance-free
onderhoudswerkzaamheden maintenance work
onderkant underside
onderkoelen supercool
onderkoeling supercooling
onderlegplaatje washer plate
onderlegring in de zin van hellende onderlegring taper washer
onderlegring in de zin van verende onderlegring spring washer
onderlegring van vilt felt washer
onderlosser hopper
ondermaats undersize
ondermaatse zuiger undersize piston
onderrijdbeveiliging aan zijkant van vrachtauto anti-underrun bumper
onderrijdbeveiliging van vrachtauto anti-underrun bumper
onderscheiden distinguish
onderschrift legend
onderspanning in de zin van elektrische onderspanning undervoltage
onderspanning in de zin van te weinig druk underinflation
onderste duw-/trekstang van wielophangin lower radius arm
onderste dwarsgeplaatste driehoekige wieldraagarm lower A-arm
onderste dwarsgeplaatste wieldraagarm rocker-arm bottom link
onderste geleide-arm van wielophangin lower radius arm
onderste klepveerschotel lower valve-spring seat
onderste reactie-arm van wielophanging lower radius arm
onderste reservoir van radiateur lower tank
onderste triangel van wielophanging lower A-arm
onderste uiteinde heel
onderste wieldraagarm lower suspension arm
onderstel undercarriage
onderstel met daarop alleen de cabine gemonteerd chassis cab
onderstel van stoel seat frame
onderstel zonder motor basic structure
ondersteunen support
ondersteunen in de zin van bekrachtigen assist
ondersteuning support
ondersteuning in de zin van kussen bolster
onderstuk pedestal
onderstuur understeer
onderveerplaat lower spring seat
onderverdelen segment
onderverdeling sub-division
ondervierkante motor undersquare engine
ondervloermotor van autobus underfloor engine
onderwatertest bij mogelijke lekkage van autoband deep-water test
onderzoek investigation
onderzoeken in de zin van beproeven test
onderzoeken in de zin van inspecteren investigate
ondoordringbaar impermeable
onduidelijk maken blur
onecht mock
oneconomisch uneconomic
onedel metaal base metal
oneenparigheidsgraad coefficient of variation in speed
oneffen maken scab
oneindig infinite
oneindig klein infinitesimal
onevenredig asymmetric
ongeaard unearthed
ongebruikelijk unusual
ongedeeld one-piece
ongedimd groot licht upper beam
ongeleed voertuig rigid vehicle
ongelegeerd koolstofstaal carbon steel
ongelijk ragged
ongelijkheid difference
ongelijkmatig uneven
ongelijkvormig irregular
ongelijkvormigheidsgraad cyclic irregularity
ongelood unleaded
ongeluk accident
ongerechtigheden foreign matter
ongeregelde katalysator unregulated catalytist, unregulated catalytic converter, non-selective catalyst, non-selective catalytic converter
ongeregelde ontsteking uncontrolled ignition
ongeregelde uitlaatgasreiniging non-selective catalytic reduction
ongeremde as van aanhangwagen unbraked axle
ongesmeerd lager dry-running bearing
ongestuurde as unsteered axle
ongeval crash
ongevallenpreventie accident simulation
ongevalregistreerapparaat crash recorder
ongevalsdatarecorder crash recorder
ongevalssimulatie crash simulation
ongevulcaniseerd rubber caoutchouc
ongewenste axiale speling axial play
ongewenste radiale speling radial play
ongewenste speling play
ongewenste speling in rempedaal brake-pedal play
ongewenste speling in stuurwiel steering-wheel play
ongewenste zijdelingse speling side play
ongewoon unusual
ongezuiverd afvalwater waste water
onjuist incorrect
onklaar out of order
onnauwkeurig in de zin van niet precies inexact
onnauwkeurig in de zin van ongevoelig responseless steering
onomkeerbaar irreversible
ononderbroken non-stop
ononderbroken brandstofinspuiting continuous injection
onontplofbaar non-explosive
onontvlambaar non-inflammable
onregelmatig irregular
onregelmatig inscheuren jag
onregelmatig lopen van motor misfire
onrendabel inefficient
onrond untrue
onrustig in de zin van met onrustige wegligging nervous
onsamendrukbaar incompressible
onsmeltbaar infusible
onstabiel unstable
onstoord screened
onstoorstekker screening socket
ontbinden in de zin van chemisch ontbinden disintegrate
ontbinding in de zin van chemische ontbinding disintegration
ontbranden ignite
ontbranding ignition
ontbrandingstemperatuur ignition temperature
ontbreken fail
ontdekken detect
ontdooi-inrichting van achterruit back-window defroster
ontdooi-inrichting van voorruit front-screen demister
ontdooien de-ice
ontdooimiddel de-icer
ontgassen deplete
ontgrendelen unlock
ontgrendelingskabel release cable
ontgrendelmechanisme van motorkap bonnet-release gear
ontharden anneal
ontkolen decoke
ontkoling carbon removal
ontkolingsmiddel carbon detergent
ontkoppelen door middel van koppelingspedaal declutch
ontkoppelen in de zin van losmaken unplug
ontkoppelingsas release shaft
ontkoppelingscilinder release cylinder
ontkoppelingslager throw-out bearing
ontkoppelingsvork van koppeling throw-out fork
ontlaadkarakteristiek van accu discharging characteristic
ontlaadsnelheid van accu discharge rate
ontlaadspanning van accu discharging voltage
ontlaadstroom discharge current
ontlaadstroom van accu battery discharge
ontlaadtijd van accu discharge time
ontladen discharge
ontladen accu run-down battery
ontlading discharge
ontlading van accu battery discharge
ontlading van accu die zeer snel plaats vindt high-rate discharge
ontlastdruk discharge pressure
ontlasten relieve
ontlasting relief
ontlastklep relief valve
ontlastklep die druk in systeem beperkt unloading valve
ontlastklep in parallelleiding by-pass valve
ontlastkogel relief ball
ontlastvolume relief volume
ontlaten temper
ontluchten extract air
ontluchting bleeding, breathing
ontluchting naar buitenlucht external air ventilation
ontluchting van brandstoftank fuel-tank ventilation
ontluchtingdop van accu air-vent cap
ontluchtingsboring air-bleeder hole
ontluchtingsfles voor ontluchting van remsysteem bleed jar
ontluchtingsgat air hole
ontluchtingsinrichting air-bleed system
ontluchtingsklep air-breather valve, air-evacuating valve, air-vent valve
ontluchtingsleiding air-vent line
ontluchtingsleiding van brandstoftank fuel-tank vent line
ontluchtingsnippel air-bleed nipple
ontluchtingsopening air vent
ontluchtingspijp air-relief pipe
ontluchtingsplug air-vent plug
ontluchtingsreservoir de-gas tank
ontluchtingsschroef air-vent screw
ontluchtingsslang air-vent hose
ontluchtingsslang voor ontluchting van remsysteem bleed tube
ontluchtingsstop air-bleeding plug
ontoelaatbare axiale speling axial play
ontoelaatbare radiale speling radial play
ontoelaatbare speling play
ontoelaatbare speling in rempedaal brake-pedal play
ontoelaatbare speling in stuurwiel steering-wheel play
ontoelaatbare zijdelingse speling side play
ontplofbaar explosive
ontploffen explode
ontploffing explosion
ontploffingsgevaar risk of explosion
ontroesten unrust
ontroestingsmiddel rust remover
ontsluiten unlock
ontsluithendel release handle
ontspannen release
ontsteekspanning ignition voltage
ontsteken inflame
ontsteker van vlamstartinrichting flame spark plug
ontsteking ignition
ontsteking met onderbreker touch-spark ignition
ontstekingsafstand ignition interval
ontstekingsafstelling spark setting
ontstekingsbegin initiation of ignition
ontstekingsbekrachtiging ignition intensifier
ontstekingscondensator ignition capicitor
ontstekingsgewilligheid ignition quality
ontstekingshulp ignition aid
ontstekingsimpuls ignition impulse
ontstekingsimpulsafnemer ignition impulse collector
ontstekingsimpulsgever profile ignition pick-up
ontstekingskabel ignition cable
ontstekingskenveld ignition map
ontstekingsmechanisme van airbagsysteem airbag squib
ontstekingsmodule ignitor
ontstekingsmoment ignition point
ontstekingssignaal van Hall-impulsgever profile-ignition pulse
ontstekingsspoel ignition coil
ontstekingsstroomkring ignition circuit
ontstekingssysteem ignition system
ontstekingssysteem met één bobine per bougie direct-ignition system
ontstekingssysteem met ontstekingstijdstip exact in BDP dead-centre ignition
ontstekingssysteem met twee bougies per cilinder twin-spark plug ignition
ontstekingssysteem zonder stroomverdeler distributorless-ignition system
ontstekingstemperatuur ignition temperature
ontstekingstijdstip ignition point
ontstekingsverbeteraar voor dieselbrandstof diesel-ignition improver
ontstekingsverlating ignition retard
ontstekingsverlatingssignaal spark-retard word signal
ontstekingsversneller ignition accelerator
ontstekingsverstelhefboom timing lever
ontstekingsverstelinrichting timing control, timing device
ontstekingsverstelling timing
ontstekingsvertraging delay-time, ignition delay, spark lag
ontstekingsvervroeging ignition advance
ontstekingsvervroegingssignaal spark-advanced word signal
ontstekingsvolgorde ignition order
ontstoorde bougie resistor-type spark plug
ontstoorde ontsteking screened ignition
ontstoorde stekker resistor-type plug
ontstoorder suppressor
ontstoorkap suppresor cover
ontstoorspoel suppressing choke
ontstoorstekker suppressing plug
ontstoren screen
ontstoring screening
ontstoring van radio en televisie television and radio suppression
ontstoringscondensator radio-screening capacitor
ontstoringskabel radio-screening cable
ontstoringsweerstand resistive suppressor
onttrekken abstract
ontvanger/droger van airconditioningssysteem receiver/dryer
ontvetten degrease
ontvetten in de zin van depreserveren dewax
ontvetter degreaser
ontvlambaar inflammable
ontvlammen flash
ontvlammingspunt flash point
ontvlekkingsmiddel stain remover
ontvochtigen dehumidify
ontwarren untie
ontwasemen demist
ontwasemingsinrichting demister
ontwateringsklep van luchtdrukremsysteem water drain valve
ontwateringsmiddel van airconditioningssysteem desiccant
ontwerp design
ontwerp dat tot stand is gekomen met behulp van computertechniek computer-aided design
ontwerpen design
ontwerper designer
ontwikkelen develop
ontwikkelen in de zin van doorontwikkelen evolve
ontwikkelen van motorvermogen generate
ontwikkeling development
ontwikkeling in de zin van doorontwikkeling evolution
ontwikkeling in de zin van ontwikkelingsfase generation
ontwikkeling met behulp van computertechniek computer-aided engineering
ontwikkelingsmodel design model
ontwrichten distort
ontzwavelen desulphurise
ontzwaveling desulphurisation
onuitgebalanceerd unbalanced
onveilig unsafe
onveranderlijk constant
onverbrande koolwaterstofverbindingen unburnt hydrocarbons
onverenigbaar in de zin van niet op elkaar aansluitbaar incompatible
onverhard rough
onverharde ondergrond rough
onvermengd unmixed
onvernietigbaar indestructible
onverwoestbaar indestructible
onverzadigde koolwaterstofverbindingen unsaturated hydrocarbons
onvoldoende insufficient
onvolledig unfinished
onvolledige verbranding incomplete combustion
onwerkzaam inactive
onzichtbaar invisible
onzichtbaar in de zin van aan het oog onttrokken concealed
onzuinig in gebruik uneconomic
onzuiverheid impurity
oog aan uiteinde van kabel loop
oog in de zin van verdikking in stang met oog eye
oog van aanhangwagenkoppeling trailer ring
oogbout ring bolt
oogstuk in de zin van schroefoog eye screw
oorspronkelijk original
oorzaak cause
op en neer deinen surge
op en neer gaande up-and-down
opbergbak stow-away
opbergruimte in interieur stow-away
opbergruimte voor zonnebril sunglass storage
opbergvak in interieur accessory box
opbergzak aan achterkant van stoelrugleuning seat-back pocket
opblaasbaar inflatable
opblaasmechanisme van airbagsysteem airbag inflater
opblazen in de zin van oppompen inflate
opboren rebore
opbouw van druk build-up
opbouw van vrachtauto superstructure
opbouwsnijkant van beitel built-up edge
opbranden burn out
opbrengst van pomp output
opbrengstverstelinrichting van dieselinspuitpomp delivery control device
opeenhoping accumulation
open dak in de zin van zonnedak sunshine roof
open dak met schuifmechanisme sliding roof
open koelsysteem open cooling system
open laadbak loading platform
open sportauto spyder
open verbrandingsruimte van direct ingespoten dieselmotor plain combustion chamber
open vlam naked flame
opengewerkte tekening exploded view
opening opening
opening aan uiteinde van uitlaatsysteem tail spout
opening in carrosserie vóór portier body aperture
opening in carrosserie vóór voorruit front-screen aperture
opening in de vorm van een rechthoek window
opening in de zin van gat hole
opening in de zin van gekalibreerde opening orifice
opening in de zin van ingang mouth
opening in de zin van spleet gap
opening van chokeklep bij volgas om een verzopen motor droog te wide-open kick
openingsdruk releasing pressure
openingsdruk van radiateurdop cap-valve opening pressure
openingsdruk van verstuiver nozzle-opening pressure
openingsduur van inlaatklep intake-valve opening period
openingshoek opening angle
openingshoek van gasklep throttle-opening angle
openingshoek van klep lifting angle
openingshoek van onderbreker breaker-gap angle
openingsmechanisme van chokeklep choke opener
openingstemperatuur van thermostaat thermostat opening temperature
operationeel serviceable
opfokken van motor soup up
opgegeven vermogen quoted power
opgehoopt vuil accumulated dirt
opgekrompen ring shrunk ring
opgenomen vermogen power consumption
ophangbeugel van bladveersysteem suspension bow
ophangbeugel van brandstoftank tank band
ophangbeugel van stuurkolom steering-column bracket
ophanging in de zin van wielophanging wheel suspension
ophanging van stabilisatorstang stabiliser suspension
ophangingsrubber silent block
ophanglager central bearing
ophangoog aan motorblok engine hanger
ophangpunt point of suspension
ophangrubber swinging-metal buffer
ophefbaar asstel bogie lift
opheffen in de zin van ophijsen lift
opheffen van speling adjust
opheffen van storing remove
opheffing van storing defect elimination
ophijsen lift
ophoping van warmte accumulation of heat
opklapbare armleuning movable arm rest
opklapbare noodzitting jump seat
opknappen recondition
opkolen van staal carburise
opkrikken jack up
opkrimpen shrink on
oplaadbaar rechargeable
opladen van accu load
opladen van motor supercharge
oplading van accu battery charge
oplading van inlaatlucht boost
oplassen van laagje materiaal weld on
oplegdruk op koppelingsschotel van oplegger fifth-wheel load
oplegger semi-trailer
oplegger met onderlosinrichting hopper
oplegger met uitschuifbaar chassis extendible semi-trailer
oplegger met verstelbare wielbasis adjustable wheel-base semi-trailer
oplegger met zwanehals goose-neck semi-trailer
oplegger voor containertransport contrailer
opleggercombinatie semi-trailer unit, tractor-semi-trailer unit
opleggerkoppeling fifth-wheel coupling
opleggerpen king pin
oploophoek approach angle, entry angle
oplooprem overrun brake
oplopende remschoen leading brake shoe
oplosmiddel solvent
oplossen van bout back off
oplossen van vaste stof dissolve
oplossen van vraagstuk solve
oplossing van vraagstuk solution
opmeten measure
opneemspoel pick-up coil
opnemen in de zin van opzuigen soak in
opnemen van motor pick up
opnieuw aansluiten reconnect
opnieuw aanzetten relight
opnieuw afregelen re-adjust
opnieuw afwerken refinish
opnieuw balanceren rebalance
opnieuw bruikbaar re-usable
opnieuw construeren reconstruct
opnieuw gebruiken re-use
opnieuw inbouwen re-install
opnieuw instellen reset
opnieuw invetten regrease
opnieuw lakken repaint
opnieuw monteren refit
opnieuw ontwerpen redesign
opnieuw opbouwen rebuild
opnieuw slijpen regrind
opnieuw smeren regrease
opnieuw stellen re-adjust
opnieuw uitboren rebore
opnieuw uitlijnen re-align
opnieuw verwarmen reheat
opnieuw voeren in de zin van opnieuw van een voering voorzien reline
opnieuw vormen remould
opnieuw vullen replenish
oponthoud stop
oppervlak surface
oppervlakkig superficial
oppervlakte surface
oppervlakte-afwerking surface finish
oppervlakte-ontsteking surface ignition
oppervlaktecorrosie surface corrosion
oppervlaktedichtheid areal density
oppervlaktegehard case-hardened
oppervlakteharden carbonise
oppervlaktehardheid surface hardness
oppervlakteharding cementation
oppervlaktekoeling surface cooling
oppervlaktemaat superficial measure
oppervlakteroest surface corrosion
oppervlakteruwheid roughness
oppervlaktescheurtje surface crack
oppervlaktespanning surface tension
oppervlaktestructuur surface texture
oppervlaktetemperatuur surface temperature
oppompen inflate
oprolinrichting van veiligheidsgordel safety-belt retractor gear
oprolinrichting van veiligheidsgordel met vertraagde werking inertia retractor
opruwen rough
opschakelen shift up
opschrift legend
opslaan store
opslagplaats dump
opslagreservoir reservoir
opslagtank storage tank
opsluiten enclose
opsluitplaat backing plate
opsluitring adjustment ring
opsnijden van autoband slash
opsnijden van schroefdraad cut
opspanbek van draaibank clamping yaw
opspanblok clamping tool
opspannen in draaibank chuck
opspantafel fixture
opsporen van storingen track
opsporing en opheffing van storingen trouble shooting
opsporing van haarscheurtjes crack detecting
opspuiten van metalen laagje reclaim
opstaande rand raised edge
opstarten initiate
opstellen deploy
opstelling in de zin van montage mounting
opstelling in de zin van ordening arrangement
opstelling in de zin van structuur structure
opstuiken upset
optie option
optisch optical
optisch waarschuwingssignaal met koplichten optical horn
optische alarminrichting luminous warning signal
optische slijtage-indicator visible wear indicator
optische tuning customising
opvangbak tray
opvangbak voor vloeistoffen catch pan
opvangen collect
opvangtank reservoir
opvangtank voor afgewerkte olie waste-oil collector
opvoerdruk feed pressure
opvoeren van motorvermogen tune
opvoeren van vloeistof supply
opvoerleiding feed tube
opvoerpomp supply pump
opvoerpomp -waarbij vloeistof tevens omhoog wordt gestuwd lift pump
opvoerset tuning kit
opvouwbaar dak folding hood
opvouwbaar dak van cabriolet cabriolet top
opvouwbaar in de zin van neerklapbaar foldable, folding
opvouwbaar in de zin van samendrukbaar collapsible
opvulschijf shim
opvulsel van bekleding padding
opvulstuk spacer
opwaartse druk van rijwind ten opzichte van achterkant van carro rear lift
opwaartse druk van rijwind ten opzichte van carrosserie positive lift
opwaartse druk van rijwind ten opzichte van voorkant van carross front lift
opwaartse kracht lift force
opwaartse slag van zuiger upward stroke
opwarmen van motor warm up
opwarmperiode warm-up phase
opwekken van magnetische veld excite
opwekken van spanning induce
opwinden in de zin van opwikkelen coil
opzetten in de zin van afstellen sort out
opzetten in de zin van overeind zetten mount
opzichtig loud
opzuigen soak in, suck in
opzuiging absorption
opzuiveren true up
opzuiveren van schroefdraad chase
ordening arrangement
organisch organic
origineel original
originele onderdelen original parts
oscillatie oscilaation
oscilleren oscillate
oscillogram oscillogram
oscilloscoop scope
ottomotor otto engine
oud worden age
oud worden in de zin van rijpen mature
ouderdombestendig resistant to ageing
ouderwetse auto old-timer, veteran car
ounce als eenheid van massa ounce
ovaal oval
ovaal gat elongated hole
oven furnace
oven in fabriek voor droging laklaag oven
overbeladen van accu surcharge
overbelading van accu surcharge
overbelasten van constructie overstress
overbelasten van motor overload
overblijfsel residue
overbrengen in de zin van overdragen transfer
overbrengen in de zin van transporteren transport
overbrengen in de zin van voortplanten transmit
overbrenging transmission
overbrenging door middel van hefbomen leverage
overbrenging door middel van stangen linkage
overbrenging door middel van tandwielen gearing
overbrengingsverhouding speed ratio
overbrengingsverhouding die een verhoging van het toerental bewe step-down ratio
overbrengingsverhouding die een verlaging van het toerental bewe step-up ratio
overbrengingsverhouding met hoge overbrenging high ratio
overbrengingsverhouding met lage overbrenging low ratio
overbrengingsverhouding tussen schakelgroepen van transmissie range ratio
overbrengingsverhouding van achteruitversnelling reverse ratio
overbrengingsverhouding van koppelomvormer torque-converter stall-torque ratio
overbrengingsverhouding van naafreductie final-reduction gear ratio
overbrengingsverhouding van versnellingsbak gearbox
overbrengingsverhouding van versnellingsbak plus eindoverbrengin total ratio
overbruggen bridge
overbrugging bridging
overbrugging van elektrodenafstand van bougie point bridging
overdracht van energie energy transmission
overdragen transfer
overdrive overdrive unit
overdrive-bedieningsknop overdrive control knob
overdrive-sensor top-gear sensing switch
overdruk in de zin van druk hoger dan atmosferische druk pressure-above-atmospheric pressure
overdruk in de zin van druk hoger dan toelaatbare waarde overpressure
overdrukdop van koelsysteem pressure-valve cap
overdrukklep pressure protection valve, pressure relief valve
overdrukklep in radiateurdop radiator-cap valve
overdrukklep uit hoofde van veiligheid safety valve
overdrukkoelsysteem pressurised cooling system
overdwars transversal
overgang tussen twee systemen transfer
overgangsgebied transition zone
overgangstoestand transient state
overgangsweerstand transition resistance
overgewicht excess weight
overhang overhang
overhangen rake
overhangend gedeelte aan achterkant van auto rear overhang
overhangend gedeelte aan voorkant van auto front overhang
overhangend gedeelte achter achteras rear overhang
overheidsinstanties authorities
overhellen roll
overhellend lop-sided
overhelling van carrosserie in bocht body tilt
overkapping roof
overkapping van ventilator ventilator bonnet
overladen van accu surcharge
overlangs longitudinal
overlap van uit- en inlaatklep overlap
overlapping lap
overloop overtap
overloopdosering door brandstofinspuitpomp spill metering
overloopgat overflow jet
overloopkanaal spill port
overloopklep spill valve
overloopleiding overflow conduit
overlopen van reservoi spill
overmaat oversize
overmaats oversize
overmaatzuiger oversize piston
overmatige rookontwikkeling excess smoke
overnameboring step port
overnamesproeier change-over jet
overneemboring progression port
overneemklep overflow valve
overneemsproeier change-over jet
overnemen pick up
overschakelen change over
overschakelen door middel van schakelaar switch over
overschakelen naar andere versnelling change
overschot surplus
overslaan van motor stumble
overslagpunt transition point
overslagspanning spark-over voltage
overspanning in de zin van daktoog roof bow
overspanning in de zin van elektrische overspanning overvoltage
overspringen van vonk jump
oversteken van rivier via doorwaadbare plaats ford
overstromen flood
overstroming overflow
overstroomdruk pressure setting
overstroomkanaal overflow duct
overstroomkanaal van tweetaktmotor transfer channel
overstroomklep overflow valve
overstroompoort transfer port
oversturen van auto oversteer
overstuur oversteer
overtoeren van motor overrun
overtollig materiaal excess materiaal
overtrokken met leder leather-covered
oververhit raken run hot
oververhitten superheat
oververhitting van motor overheating
overvierkante motor oversquare engine
oxydatie oxidation
oxydatiebestendig non-oxidising
oxydatiekatalysator oxydation catalytic converter
oxydelaagje op plaatstaal scale
oxyderen oxidise
oxyderen in de zin van elektrolytisch oxyderen elox
oxystaal oxygen steel
ozon ozone
ozonlaag om de aarde ozone layer
paal pole
paardekracht als eenheid van vermogen horsepower
paardekracht-uur als eenheid van arbeid horsepower-hour
paarsgewijs in pairs
pad path
pakjesplank rear packet shelf, rear shelf
pakke van koppeling engage
pakking packing
pakking in vloeibare vorm liquid sealing compound
pakking onder deksel cover gasket
pakkingbus stuffing box
pakkingmateriaal packing
pakkingrand joint face
pakkingring packing ring
pakkingschraper gasket scraper
pakkingset sealing kit
pakkingsnijder separator tool
pal in de zin van aanslag pawl
pal in de zin van grendel check
pal in de zin van veiligheidspal safety device
pal van parkeerstand van automatische transmissie parking pawl
pallet pallet
palveer drag spring
pan pan
paneel panel
paneel aan binnenkant van portier door panel
paneel met afhangende rand valance panel
paneel met bekleding trim panel
paneel met zekeringen fuse board
paneel waarop dashboard is aangebracht dashboard panel
paneelklem trim clip
Panhard-stang lateral rod, Panhard rod
paniekstop panic stop
pantseren reinforce
pantserwagen armoured vehicle
papier paper
papieren filterelement paper element
papieren latoentje paper shim
parabolische reflector parabolic reflector
parabolische veer parabolic spring
paraffine paraffin
paraffine-afscheiding uit dieselbrandstof paraffin separation
paraffineren paraffin
parallel parallel
parallel geschakeld parallel
parallel schakelen shunt
parallelfilter partial flow filter
parallelschakeling shunt connection
parallelthermostaat by-pass thermostat
parallelweerstandselement shunt resistor
parallelwikkeling shunt winding
parameter parameter
paravan cowl top grille
parelen van bougie whisker
parelmoerlak pearslescent paint
parkeerhulpsysteem park-distance control system
parkeerlicht side light, side-marker light
parkeerrem parking brake
parkeerremklep parking-brake valve
parkeerstand van automatische versnellingsbak parking position
parkeerversnelling parking gear
parker self-tapping screw
parkeren park
pas maken fit
pas op! caution!
pasbout locating bolt
pascal pascal
pasmerk mating mark
pasnok stud pin
paspen locating pin, retaining pin
pasrand fitting face
passagier passenger
passagierscomfort ride comfort
passagierscompartiment passenger compartment
passagiershandgreep passenger-assist handle
passagierskooi survival space
passagierszijde passenger side
passeerlicht head-light flasher
passeerlichtschakelaar head-light flasher
passeersignaal passing signal
passeersignaal met koplicht flash-to-pass
passen in de zin van bijeen passen mate
passen in de zin van ineen klemmen clamp
passen in de zin van ineen passen fit
passer pair of compasses
passeren overtake
passeren in de zin van rakelings passeren graze
passief veiligheidssysteem in auto restraint system
passief veiligheidssysteem inclusief airbag air-cushion restraint system
passief veiligheidssysteem voor kinderen child restraint system
passieve veiligheid passive safety
passing match
passing in de zin van nauwe passing snug fit
passing met schroefdraad thread fit
pasta paste
pasvlak mating surface
pasvlak met afdichtende functie sealing surface
pasvlak van pakking gasket face
patroon in de zin van profiel pattern
patroon van filter cartridge
patroonzekering cartridge fuse
positieve carterventilatie positive crankcase ventilation
pech failure
pedaal pedal
pedaal van parkeerrem parking-brake pedal
pedaalaanslag pedal stop
pedaalbak pedal box
pedaalbekleding pedal lining
pedaaldruk pedal pressure
pedaaldrukmeter pedal depression-force gauge
pedaalindrukking pedal depression
pedaallager pedal bearing
pedaallagersteun pedal bracket
pedaalrubber rubber pad
pedaalterugtrekveer pedal return spring
pedaalweg pedal travel
pedalenstelsel pedal gear
peilen dip
peilglas sight glass
peilstok dip stick
peilstok voor controle van versnellingsbakolieniveau gearbox dipstick
pen pin
pen in de zin plug dowel pin
pen in de zin van spie pin
pen in de zin van stempel pressing pin
pen in de zin van stift pin
pen in de zin van zuigerpen gudgeon
pen met conisch uiteinde taper pin
pen met scharnier pintle
pen van binnenventiel central pin
pen van kruiskoppeling link bolt
pen van portiervanger checker pin
pen voor bevestiging van remblok rad pin
penbankhamer straight pane hammer
pendel van hellingshoekmeter pendulum
pendelarm oscillating lever
pendelas swing axle
pendrijver pin punch
penetreerolie penetrating oil
penlaspistool pin-welding gun
pennensleutel pin spanner
pennestandaard in interieur pen holder
pentaan pentane
penverbinding pin joint
perforatie perforation
perforatiecorrosie perforation corrosion
perforeren pierce
periode period
periode per seconde cycle per second
periodiek onderhoud periodic maintenance
perliet perlite
perlon perlon
permanente belasting continuous stress
permanente magneet permanent magnet
permanente smering continuous lubrication
permanente vierwielaandrijving real-time four-wheel drive
permeabiliteit permeability
pers-/zuigklep travelling valve
persen press
persgereedschap crimping tool
persklep pressure valve
persleiding high-pressure line
perslucht compressed air
persluchtgereedschap pneumatic tools
personenauto passenger car
personenauto die voor meerdere toepassingen geschikt is multi-purpose passenger vehicle
personenauto met motor met grote cilinderinhoud large-capacity car
personenauto met twee portieren coach
persoonlijk kentekennummer vanity number
perspassing tight fitting
perspectieftekening met alle losse onderdelen apart afgebeeld exploded view
perspomp press pump
persslag delivery stroke
persstuk pressing
petrochemie petrochemistry
petroleum petroleum
petroleum als licht ontvlambaar vloeistofmengsel paraffin oil
petroleumether white spirit
pianosnaar voor demontage van voorruit piano wire
pick-up in de zin van kleine vrachtauto pick-up
pick-up in de zin van zender pick-up
piekbelasting peak load
piekvermogen temporary maximum output
piepen in de zin van gieren whistle
piepen in de zin van knarsen squeak
piepen van autobanden whistle
piëzo-effect piezo effect
piëzo-elektrisch piezo-electric
pigment pigment
pigmentvorming pigmentation
pignon pinion gear
pignon met aandrijvende functie drive pinion
pignonas van differentieel/eindoverbrenging differential pinion shaft
pignonkegellager pinion-gear bearing
pignonlager pinion bearing
pignonlagervoorbelasting pinion-bearing pre-load
pignonmoer pinion nut
pignontandwiel pinion gear
pignontandwiel met aandrijvende functie drive pinion
pijlhoogte van bladveer deflection
pijlvertanding double-helical gear
pijp tube
pijp van oliepeilstok dipstick tube
pijp van uitlaatsysteem die aan de zijkant van de auto uitmondt side pipe
pijp van uitlaatsysteem die de gassen van beide cilinderrijen bi exhaust cross-over pipe
pijp van uitlaatsysteem direct na uitlaatspruitstuk head pipe
pijp van uitlaatsysteem in plaats van tijdelijk gedemonteerde ka catalytic-converter test pipe
pijp van uitlaatsysteem waardoorheen lucht ter verbranding wordt air-injection tube
pijpaansluiting pipe connection
pijpklem pipe clip
pijpkoppeling pipe union
pijpleiding pipe line
pijpmoer pipe nut
pijpsleutel tubular-box spanner
pijpsleutel met T-vormig handvat T-handle socket spanner
pijpsnijder tube cutter
pijpverbinding pipe socket
pilletje pellet
pin pin
pingelen engine knock
pingelen bij hoge rijsnelheid wide-open throttle
pingelen bij hoge toerentallen high-speed knock
pingelen bij lage toerentallen low-speed knock
pingelen door vroegtijdige ontsteking spark knock
pingelen tijdens acceleratie acceleration knock
pingelsensor knock sensor
pint pint
pirouette spin
pistool in de vorm van pistoolvormig handvat pistol
pitman-arm track-rod arm
plaat plate
plaat van staal sheet
plaatdikte sheet gauge
plaatijzer sheet steel
plaatje van metaal patch
plaatklem adjustable clamp
plaatkoppeling plate clutch
plaatmoer spring nut
plaats in de zin van plek location
plaats in de zin van positie position
plaats waar chassisnummer is ingeslagen stamping location
plaats waarin opeenhoping van vuil plaatsvindt dirt enclosure
plaatschaar sheet-metal shears
plaatschroef tapping screw
plaatselijk local
plaatselijk aantasten pit
plaatselijk spuitwerk spot-repair painting
plaatselijk uitdeukwerk spot repair
plaatsen in de zin van monteren fit
plaatsen in de zin van neerzetten set
plaatsing location
plaatsing van motor in auto engine location
plaatsing van stuurwiel steering-wheel location
plaatsruimte space
plaatstaal sheet metal
plaatstaal met een dikte van minder dan drie mm sheet steel
plaatstalen dakpaneel van carrosserie roof skin
plaatwerk sheet-metal work
plaatwerk van carrosserie body parts
plaatwerker panel beater
plafond ceiling
plafondlicht top light
plakband masking tape
plakke van koppelingsplaat drag
plakken glue
plakkerig tacky
plakmiddel paste
plakplaatje transfer
plamuren apply filling primer
plamuur stopper
plamuurmes putty knife
planeettandwiel van differentieel planet wheel, planetary wheel, spider gear
planeettandwiel van planetair tandwielstelsel planet wheel, planetary wheel
planeettandwieldrager planet-gear carrier
planetair differentieel planetary-gear differential
planetair tandwielstelsel planetary gear
plasma-snijbrander plasma cutter
plastic plastic
plat flat
plat chassis punt frame
plat drukken squish
plat maken flatten
plat schraapstaal flat scraper
platbektang flat nose pliers
platform table
platforming van benzine in raffinaderij platinum reforming
platina platinum
platinabougie platinum-electrode spark plug
platkopbout countersunk bolt
platkopschroef flat-head screw
platte afdichtring seal ring
platte carrosseriebeitel flat body chisel
platte klinknagel flat rivet
platte laadbak platform body
platte riem flat belt
platte ring plain washer
platte schroefdraad square thread
platte schroevedraaier slot-headed screw driver
platte spie parallel key
platte stekker spade connector
platte vijl flat file
plattegrond plan
platverzonken klinknagel flat-countersunk rivet
plet-inrichting voor de verwerking van autowrakken shredder
pletten laminate
ploffen van carburateur pop
plooi in metaal fold
plooi in stof pleat
plooibaar pliable
plooibaarheid pliability
plooien door persen crimp
plooien door vouwen corrugate
plotseling aangrijpend harsh
plotseling breken snap
plotseling grijpen snatch
plotselinge breuk snap
plotselinge sluiting van gasklep throttle lift-off
plotselinge stijging surge
plug stop
plug die ondeskundig handelen tegengaat tamper-proof plug
plug in de zin van pen dowel pin
plug met schroefdraad screw plug
plug voor afsluiting van opening locking plug
plunjer piston
plunjer in de zin van stempel pressing plunger
plunjer met tapvormig uiteinde pintle
plunjer van acceleratiepomp accelerator-pump piston
plunjer van schokdemper shock-absorber piston
plunjerbrandstofopvoerpomp plunger-type fuel-feed pump
plunjerklep piston valve
plunjerpomp piston pump
plunjerslag plunger stroke
pluskabel positive cable
plusklem positive terminal
plusplaat van accu positive plate
pluspool positive terminal
pluspool van accu battery positive terminal
ply-rating-getal van autoband ply-rating number
pneumatisch pneumatic
pneumatische aandrijving pneumatic actuation
pneumatische hamer air hammer
pneumatische krik air jack
pneumatische moersleutel nut runner
poederbrandblusapparaat dry-powder extinguisher
poelie pulley
poelie in de zin van spanrol tension pulley
poelie van V-riem V-belt pulley
poelie van ventilator fan pulley
poetsdoek rag, waste cloth
poetsen in de zin van polijsten polish
poetsen in de zin van schoon maken clean
poetsen in de zin van wrijven rub
poetsmiddel polishing compound
polair traagheidsmoment polar moment of inertia
polaire as polar axis
polariteit polarity
polariteit van bobine coil polarity
polijsten in de zin van glad maken surface
polijsten in de zin van glanzend maken shine
polijsten in de zin van poetsen polish
polijstmiddel polish
polijstpapier polishing paper
polijstpasta polishing paste
polijststeen emery stone
polstering padding
polstering van bekleding als veiligheidsheidsmaatregel crash padding
polstering van dashboard facia crash pad
poly-ethyl polyethyl
poly-olefinen polyolefines
poly-propyleen polypropylene
poly-tetra-fluor-ethyleen poly-tetrafluoro-ethylene
poly-urethaan polyurethane
poly-urethaanschuim polyurethane foam
poly-vinyl-chloride poly-vinyl chloride
polyamide polyamide
polycarbonaat polycarbonate
polycyclische aromatische koolwaterstofverbindingen polycyclic aromatic hydrocarbons
polyester polyester
polyesterhars polyester resin
polymeer polymer
polymerisatie van aardolie polymerisation
polystyreen polystyrene
polystyrol polystyrole
pomp pump
pomp van bekrachtigingsinrichting servo pump
pomp van sproeierinstallatie washer pump
pomp van tankstation filling pump
pompcilinder pump cylinder
pompcilinder van dieselmotor pump barrel
pompelement united injector
pompend remmen interrupted braking
pompgalerij van dieselinspuitpomp pump gallery
pomphuis pump shell
pomplichaam pump housing
pompmembraan pump diaphragm
pompmotor pump motor
pompplunjer pump plunger
pompsproeier pump nozzle
pompverstuiver united injector
pompwiel van koppelomvormer impeller wheel
ponsen punch
ponsgereedschap punching tool
ponstang sheet metal punch
pool pole
poolas polar axis
poolbrug terminal bar
poolbrug tussen accuplaten plate-connecting pin
poolklem pole terminal
poolschoen pole shoe
poolschroef pole screw
poolstuk pole piece
popnagel pop rivet
popnageltang pop riveter
poreus porous
poreus in de zin van lek punctured
poreus in de zin van voorzien van gaatjes cellular
porselein porcelain
portaalas stepped axle
portable hand-held
portier door
portier dat naar boven opent gull-wing door
portierafdichtrubber surround-seal weatherstrip
portierbekleding inner-door trim
portiercontactonderbreker door-contact interruptor
portiercontactschakelaar door-contact switch
portierhendel door handle
portierhouder door checker
portierkruk door handle
portierkruk aan binnenkant van portier door pull handle
portierkruk aan buitenkant van portier door outside handle
portieropening door aperture
portierraam door window
portierruit door pane
portierruitlijst belt-line moulding
portierschakelaar door switch
portierscharnier door hinge
portiersleutel lock key
portierslot door lock
portierslotplaat door-lock striker
portiersponning door frame
portierstijl door post
portierstijl met scharnieren hinge post
portiervak door pocket
portiervanger door checker, door stay, door stop
portiervanger in de vorm van een band door-check strap
portiervanger in de vorm van een metalen arm door-check arm
portiervergrendeling door lock
portiervergrendeling door middel van afstandsbediening keyless entry system
porto-power-gereedschap hydraulic spread cylinder
positie position
positief positive
positief camber positive camber
positielicht corner marker light
positieve elektrode anode
positieve fuseepenlangshelling positive castor
positieve massaverbinding positive earth return
positieve plaat van accu positive plate
positieve temperatuurscoëfficiënt positive temperature coefficient
positieve veerweg ride clearance
positieve wielvlucht positive camber
potentiaal potential
potentiaalverschil potential difference
potentiële energie potential energy
potentiometer potentiometer
pound pound
pound-force pound-force
pound-force/square foot pound-force/square foot
pound-force/square inch pound-force/square inch
pound/cubic foot pound/cubic foot
pound/foot pound/foot
pound/gallon pound/gallon
pound/horsepower hour pound/horsepower hour
power-shift power shift
PR-getal van autoband ply-rating number
precisie-instrument precision instrument
preparatie preparation
prepareren prepare
preserveringslak strippable coating
prestatie performance
preventief onderhoud preventive maintenance
priem awl
prikklok time recorder
primair primary
primaire as primary shaft
primaire as van versnellingsbak gearbox shaft
primaire bougie bij onstekingssysteem met twee bougies per cilin leading spark plug
primaire cup van hoofdremcilinder primary cup
primaire remschoen primary brake shoe
primaire spoel van bobine primary coil
primaire stroomkring primary circuit
primaire versnellingsbak main box
primaire wikkeling van bobine primary coil
primaire zuiger van dubbele hoofdremcilinder primary piston
primer primer
principe principle
principe van de verbrandingsmotor combustion principle
printplaat printed wiring board
prioriteit priority
prise-as input shaft
prise-aslager crankshaft pilot bearing
prise-directe van versnellingsbak prise-directe
prisma prism
procédé process
procedure process
proces process
produkt product
produkt van olieraffinaderij raffinate
produktie production
produktie onder licentie licence production
produktielijn in autofabriek vehicle line
proef trial
proefbaan test track
proeflamp test light
proefmodel mock-up
proefolie calibrating oil
proefondervindelijk experimental
proefrit trial run
proefstand test panel, test rig, test stand
profiel in de zin van dwarsdoorsnede profile
profiel in de zin van patroo pattern
profiel in de zin van silhouette shape
profiel uit plaatstaal section
profielbeitel forming tool
profieldiepte van autoband tread depth
profieldieptemeter tread-depth gauge
profielfrees profiling cutter
profielgroef in autoband tyre groove
profielhamer shaped hammer
profielkuil in vloerplaat floor dimple
profiellijst profile ledge
profielloze autoband voor autosportdoeleinden slick tyre
profielstaal sectional iron
profielverschuiving van tandwiel addendum modification
profileertang sheet-metal crimping tool
programmageheugen van computer read-only memory
programmakeuzetoets van radio program-selector button
programmeerbaar leesgeheugen van microprocessor programmable read-only memory
progressief progressive
progressief veersysteem rising-rate suspension
progressief werkende veer progressive spring
progressiepoort van carburateur off-idle jet
progressiesproeier off-idle jet
projecteren project
prop plug
propaan propene
propaansoldeerpistool propane solder gun
propyleen propylene
proton van atoom proton
prototype prototype
provisorisch vastmaken lash up
puddellassen puddle welding
pull-down-inrichting van startcarburateur pull-down
pulseren pulsate
pulserend pulsating
pulserende brandstofinspuiting discontinuous fuel injection
pulsgenerator pulse generator
pulsgever pulse generator
pulsomvormer comparator
punt point
punt waarop luchtstroom carrosserie los laat separation point
punt waarop zuiger precies in BDP of ODP staa piston dead centre
puntbektang pointed pliers
puntbelasting concentrated load
puntig sharp
puntig maken sharpen
puntlas spot weld
puntlasapparaat spot welder
puntlasmoer welding nut
puntlaspistool spot-welding gun
puntlassen spot welding
punttang pointy-nose pliers
puntvijl taper file
put pit
putje in de zin van uitholling pocket
puur unmixed
PVC-folie PVC sheet
PVC-laag op carrosserie ter bescherming tegen steenslag gel coat
quart quart
quotiënt quotient
raaklijn tangent line
raakpunt point of contact
raakpunt als wiskundig begrip tangent plane
raakpunt van autoband met wegoppervlak contact centre
raakvlak contact face
raakvlak van cilinderkop op motorblok cylinder-head mating face
raam window
raam met getint glas tinted window
raam met keramische zwarte laag aan de rand ceramic-coated window
raamafdichtingsrubber surround seal weatherstrip
raamantenne frame aerial
raambedieningsmechanisme window winding gear
raamchassis side-rail frame
raamgeleider window channel, window guide
raamlijst window panel frame
raamopening window aperture
raamopeningsmechanisme window regulator
raamslinger window-regulator handle
raamsponning window channel
raamstijl window post
raamwisser squeegee
race-auto racing car
race-auto met één zitplaats single-seater
racebougie competition spark plug
racecarburateur pot
racemotor racing engine
radardetector radar detector
radarwaarschuwingsapparaat radar detector
radiaal radial
radiaal wentellager journal bearing with rolling contact
radiaalband radial tyre
radiaalcompressor radial compressor
radiaalkracht radial force
radiaallager radial bearing
radiale afdichting radial seal
radiale slag van wiel radial wheel run-out
radiale speling radial play
radiale speling tussen tandwielen bottom clearance
radiale stroming radial flow
radiale zuigerveerspeling piston-ring radial clearance
radiateur radiator
radiateur die onder hoek is gemonteerd sloping radiator
radiateur met buizenkoelbloek tubular radiator
radiateur met honinraatvormig koelblok honeycomb-type radiator
radiateur met lamellenkoelblok ribbed radiator
radiateur van verwarmingsinrichting heater radiator
radiateurblok radiator core
radiateurdoorspoelmiddel radiator flush
radiateurdop radiator filler cap
radiateurdoptestapparaat radiator-cap tester
radiateurgrille radiator grille
radiateurhoes radiator shroud
radiateurjaloezie radiator shutter
radiateurommanteling radiator shell
radiateurreinigingsmiddel radiator flush
radiateurrolhoes radiator roller blind
radiateurslang radiator hose
radiateursteun radiator bracket
radiateurtestapparaat radiator tester
radiateurvuldop radiator filling cap
radio in de zin van autoradio car radio
radio met elektronisch geregelde afstemming electronically tuned receiver
radio-antenne radio aerial
radio-installatie radio set
radio-ontstoord radio-screened
radio-ontstoring radio screening
radio-ontvanger radio receiver
radio-ontvanger voor alle frequenties all-wave radio receiver
radio-ontvangst reception
radio/cassette-deck radio receiver/cassette player
radioconsole entertainment console
radiofrequentie radio frequency
radiografisch bestuurd radio-controlled
radiografische besturing radio control
radiopaneel radio panel
radiostation radio station
radiostoring radio interference
radiozender radio station
radiozenderafstemming automatic tuning control
radius radius
raffinaat raffinate
raffinaderij refinery
raffinage van aardolie refining
raffineren van aardolie refine
rail van hoogteverstelinrichting van veiligheidsgordel safety-belt side bar
rail van stoelverstelling seat rail
rallye-auto rally car
rammelen rattle
rammelend geluid rattle
rand in de zin van kam crest
rand in de zin van lip lip
rand in de zin van lipje tang
rand in de zin van scherpe rand edge
rand rondom zuiger tussen twee olieveergroeven in land
rand van cirkelvormig voorwerp rim
randapparatuur peripheral
randbeschermer edge protector
randmoer flange nut
range-bak range box
rangeerhaak shunting hook
rasp rough file
raspen rasp
raspvijl rasp
ratel ratchet spanner
ratelen chatter
ratelend geluid chattering noise
rattestaart round file
rayon rayon
weerstandscapaciteitsmodulus resistance-capacity module
reactantie van condensator reactance
reactie reaction
reactie van uitlaatgasturbo turbo lag
reactie-arm reaction rod, reaction strut
reactie-arm van wielophanging compression strut
reactiegedrag van auto op bewegingen van gaspedaal vehicle response
reactiegedrag van carburateur op gaspedaalbeweging carburetter pick-up behaviour
reactiegevoeligheid van motor engine response
reactiekrachten opposite forces
reactiestang torque rod
reactietijd reaction time
reactietijd van auto response time
reactietijd van bestuurder thinking time
reactievermogen reactivity
reactor in de zin van thermische reactor thermal reactor
reagens reagent
reageren op gaspedaal respond
recht straight
recht evenredig directly proportional
recht maken straighten
recht tandwiel spur gear
rechte hoek right angle
rechte steeksleutel straight spanner
rechterbuitenspiegel bij rechtshoudend verkeer kerb rear mirror
rechterhandregel right-hand rule
rechterkant right side
rechterspoorstanggedeelte track-rod right-side link
rechtervoorportier passenger door
rechtervoorstoel co-drivers seat
rechthoek rectangle
rechthoekgolf rectangular wave
rechthoekig rectangular
rechthoekig gevormd rectangular
rechthoekige opening window
rechtlijnig rectilinear
rechtlijnige beweging travel
rechtop staand upright
rechtsachter right-rear
rechtse besturing right-hand steering
rechtse schroefdraad right-handed screw thread
rechtsgeldig legal
rechtsomdraaiend with-the-clock
rechtsomdraaiend moment right-hand moment
rechtsomdraaiende beweging right-hand rotation
rechtstreeks in de zin van direct direct
rechtstreeks in de zin van in een rechte lijn straight
rechtsvoor right-front
rechtuit straight-line
rechtuitstabiliteit straight-line stability
rechtuitstand van stuurinrichting straight-ahead position
reconstructie reconstruction
reconstrueren restore
recuperatieremmen regenerative braking
recycleerbaar recyclable
recyclen recycle
recycling recycling
reddingshamer emergency hammer
reddingswagen rescue vehicle
reduceerklep pressure-reducing valve
reductiekatalysator reduction catalytic converter
reductiestartmotor reduction starter motor
reductietandwiel reduction gear
reductietandwielpaar met lage overbrengingsverhouding high-speed reduction gear
reed-klep reed valve
reed-schakelaar reed switch
reëel real
referentiebrandstof reference fuel
referentiemerkteken reference mark
referentienummer reference number
referentiepunt reference point
reflecterend reflectorised
reflectie reflection
reflectie-uitlaatdemper resonator-type silencer
reflector reflector
reflector op achterkant van auto rear-side marker
reflector op portierrand door reflector
reflector van achterlicht rear reflector
reflexbeweging reflex
reformeringsproces tijdens fabricage van benzine reforming
regelaar regulator
regelbaar regulable
regelbaar weerstandselement regulating resistor
regelbereik regulation range
regelcircuit command circuit
regeldruk van brandstofinspuitpomp regulating pressure
regeleenheid control module, control unit, metering unit, processing unit
regeleenheid in de zin van schakelkast switch box
regelen in de zin van afstellen regulate
regelen in de zin van onder controle houden control
regelen in de zin van sturen regulate
regelgroef metering slit
regelgroef voor brandstofdosering bij brandstofinspuitsysteem fuel metering slit
regelhendel guide lever
regeling control
regeling door middel van naald of naaldklep needle control
regeling door middel van schuiven slide-valve gear
regeling door middel van thermostaat thermostatic control
regeling van uitlaatgasemissie emission reduction
regelkanaal control port
regelkanaal in de zin van overloopkanaal spill port
regelklep regulator valve
regelklep die temperatuurafhankelijk werkt thermo-valve
regelklep van schokdemper bump valve
regelklepsensor metering-valve sensor
regelmatig stoten pulsate
regelmembraan van waste-gate waste-gate actuator
regelnaald metering rod
regelplunjer control plunger
regelschroef regulating screw
regelschroef van stationair toerental idle-speed adjusting screw, pilot screw
regelschuif spool
regelsensor control sensor
regelsolenoïde control solenoid
regelsolenoïde voor verhoogd stationair toerental throttle-opener control solenoid
regelspanning regulator voltage
regelstang control rod
regelsysteem regulating system
regelsysteem voor afzuiging van brandstofdampen uit brandstoftan fuel-evaporation control system
regelsysteem voor carterventilatie crankcase-emission control system
regelsysteem voor gasklepopening bij afremmen op de motor throttle-opener control system
regelsysteem voor gasklepopening bij versneld stationair toerent throttle-positioner system
regelsysteem voor turbo-motoren betreffende druk in inlaatspruit boost-controlled deceleration device
regelsysteem voor uitlaatgasemissie emission control system
regelveer regulating spring
regelwiel dat met de duim kan worden bediend thumb wheel
regelzuiger -regulating piston
regeneratie regeneration
regenereerbaar recyclable
regenereren regenerate
regengoot rain groove, rain gutter
regenkap op luchtfilter rain cap
register register
registercarburateur two-phase carburetter, two-stage carburetter
registreereenheid recording unit
registrerende meter recording instrument
registrerende snelheidsmeter tachograph
reglementen specifications
regulateur regulator
regulateurhuis governor housing
regulateurklep throttle valve
regulateurschuif van regulateur throttle valve
rei rule
Reid-dampspanning van benzine Reid vapour pressure
reikwijdte van inzittende zonder veiligheidsgordel om unrestrained reach
reinigen purge, purify
reinigen door middel van stoom steam cleaning
reiniging cleaning
reinigingsmiddel cleaning agent, cleaning solvent
reinigingsmiddel in de zin van zuiveringsmiddel detergent
reisbus touring coach
reiscomfort travelling comfort
rek stretch
rekbaar malleable
rekbout uniform strength bolt
rekbout met flens plant bolt
rekencircuit van elektronisch systeem arithmetic circuit
rekeneenheid computing element
rekenkundig gemiddelde arithmetic mean square
rekenkundige verhouding ratio
rekenliniaal sliding ruler
rekken door middel van belasting strain
rekken door middel van doorbuiging stretch
rekspanning yield stress
rekstrookje strain gauge
relais relay
relais van brandstofopvoerpomp fuel pump relay
relais van richtingaanwijzer turn-signal flasher relay
relaiscircuit relay circuit
relaisdoos relay box
relaisklep relay valve
relaisschakeling relay circuit
relatieve dichtheid relative density
relatieve fout relative error
relatieve luchtvochtigheid relative humidity
rem brake
rem die door nok wordt bediend cam brake
rem van anker armature brake
remafstand stopping distance
remanent magnetisme remanence
remanentie remanence
remanker brake anchor
remankerplaat brake-carrier plate
remas brake axle
rembalans brake balance
remband van automatische transmissie brake strap
rembandmomentsleutel brake-band torque spanner
rembandstelsleutel brake-band adjusting spanner
rembedieningsstang brake-control rod
rembekrachtiger brake-power assist unit
rembekrachtiging brake servo
remblok friction pad, lining pad
remblok in de zin van stopblok sprag
remblokgeleideplaat guide plate
remblokhouder brake caliper
remblokoppervlak brake-pad area
remblokslijtage friction-pad wear
remblokslijtage-indicator friction-pad wear indicator
remcompensatie brake-power compensation
remcup brake-piston cup
remdrager brake support
remdruk braking pressure
remdrukbegrenzer pressure-reducing valve
remdrukcontrolelicht braking-pressure control light
remdrukregelaar in de zin van lastafhankelijke remdrukregelaar load-sensing proportioning valve
remdrukregelklep van ABS brake-pressure control valve
remdruktestapparaat brake-pressure tester
remeigenschappen braking response
remfading brake fading
remfading als gevolg van spatwater water fading
remhefboom slack adjuster
remhefboom van trommelremsysteem brake operating lever
remhendel van oplooprem brake-control lever
reminrichting voor het stilstaan op hellingen hill-holder
remkabel brake cable
remkabel van aanhangwagen brake-pull cable
remkarakteristiek braking response
remklauw brake calliper
remklep braking valve
remkoppel braking torque
remkracht braking force, braking power
remkrachtbegrenzer braking-force limiter
remkrachtregelaar empty-and-load valve
remkrachtverdeler braking-power distributor
remkrachtverdeling brake-power balance
remkrachtverdeling tussen voor- en achteras front-to-rear balance
remkrachtverdeling tussen wielen van één as side-to-side brake balance
remkring brake circuit
remleiding brake tube
remlicht stop light
remlichtschakelaar stop-light switch
remlucht bleed air
remluchtsproeier air jet
remluchtsysteem van carburateur air-bleed system
remmanoeuvre braking
remmanoeuvre met half ingetrapt rempedaal partial braking
remmanoeuvre waarbij de wielen blokkeren spike stop
remmen brake
remmen in de zin van pompend remmen interrupted braking
remmen in een rechte lijn straightline braking
remmen om afstand tot voorligger te bewaren spaced braking
remmen op motor engine braking
remmen zonder schokken smooth braking
remmen in de zin van de remmen in werking stellen actuate the brakes
remmenbank brake-test bench
remmenstof brake dust
remmentest brake-function test
remmentestbank brake-test bench
remmentestkoffer brake tester
remmenvet brake grease
remna-ijling brake lag
remnok brake cam
remnok-as brake camshaft
remontluchtingsinrichting brake bleeder
remouldband retread
rempaardekracht brake horse power
rempedaal brake pedal
rempedaalindrukapparaat brake-pedal depressor
rempedaalrubber brake-pedal pad
rempedaalschakelaar stop switch
rempedaalweg brake-pedal travel
remproef brake test
rempunt braking point
remschijf disc plate
remschijf op asnaaf out-board disc brake
remschijf tegen differentieel of versnellingsbak in-board disc brake
remschijfafdraai-apparaat brake-disc turning machine
remschoen brake shoe, skid pad
remschoenslijtage brake wear
remschoenterugtrekveer brake-shoe return spring
remservo brake servo
remslang brake hose
remsleutel expander cam
remspoor na remming met geblokkeerde wielen skid mark
remstang brake rod
remstelapparaat brake-shoe adjusting device
remstelbout brake adjusting screw
remstelinrichting automatic brake-gear adjuster
remsteller slack adjuster
remstelsleutel brake-adjusting spanner
remsysteem braking system
remsysteem met gescheiden remkringen split brake system
remtest brake test
remtestapparaat brake-efficiency meter
remtijd active braking time
remtrommel brake drum
remtrommeldraaibank brake drum lathe
remvacuümklep braking vacuum valve
remveer brake spring
remveertang braking-spring pliers
remvermogen braking power, stopping power
remvertraging braking deceleration
remvloeistof brake fluid
remvloeistoflekkage brake-fluid leakage
remvloeistofniveau brake fluid
remvloeistofniveaucontrolelicht brake-fluid level control light
remvloeistofreservoir brake-fluid reservoir
remvoering drum-brake lining
remvoeringafslijpapparaat brake-lining lathe
remvoeringoppervlak brake-lining area
remvoeringslijtage brake-lining wear
remweerstand brake resistance
remweg stopping distance
remweg met geblokkeerde wielen skidding distance
remwerking braking performance
remzadel brake calliper
remzadeldrager brake support
remzadelsteun brake carrier
remzuiger in wielremcilinder brake plunjer
rendement in de zin van effectieve werking efficiency
rendement in de zin van prestatien performance
renoveren renovate
reparatie repair
reparatie aan dragende delen van carrosserie structural repair
reparatiehandboek repair handbook
reparatiehandleiding repair manual
reparatielak repair paint
reparatieset repair kit
reparatiesysteem voor gelaagde voorruiten front-screen repair system
reparatietijd repair time
reparatievak in garagebedrijf repair bay
reparatievoorschriften repair specifications
reparatiewerkplaats repair shop
repareren repair
repeteerrelais repeating relay
repeteerzekering automatic fuse
replica replica
research research
research-octaangetal van benzine research octane number
reserve stand-by
reserve-onderdeel spare part
reserveband spare tyre
reservebrandstof reserve fuel
reservesysteem back-up system
reservewiel spare wheel
reservewiel met nog niet opgepompte band inflatable spare tyre
reservewieldrager spare-wheel carrier
reservoir tank
reservoir bovenin radiateurbak upper tank
reservoir onderin radiateurbak lower tank
reservoir voor sproeiervloeistof washer tank
residu settlings, residues
resonantie resonance
resonantie-uitlaatdemper resonator-type silencer
resonantiebuis resonance duct
resonantiedruk in speciaal gevormd inlaatspruitstuk ram pressure
resoneren resonate
restauratie reconstruction
restaureren restore
restdruk residual pressure
restgas residual gas
restspanning residual stress
restwaarde residual value
resultante resulting force
resulterende kracht resulting force
retarder retarder
retouraansluiting return port
retourbrandstof overflow fuel
retourleiding return pipe
retourlekleiding leak-off pipe
retourstroomdempklep reverse-flow damping valve
reuk odour
reukloos odourless
revideren overhaul
revisie overhaul
revisie in de zin van algehele revisie rebuild
revisiemotor reconditioned engine
revisiemotor in de zin van ruilmotor exchange engine
revisieset overhaul kit
rheostaat regulating resistor
rib van rooster gill
ribfluweel als bekledingsstof corduroy
richtbank straightening machine
richtbord alignment board
richten straighten
richtijzer straightening iron
richting direction
richtingaanwijzer flasher light, side-turn signal light
richtingaanwijzer achter rear-turn signal light
richtingaanwijzer vóór front-turn signal light
richtingaanwijzerlicht aan achterkant van carrosserie tail-flasher light
richtingaanwijzerlicht aan voorkant van carrosserie front-flasher light
richtingaanwijzerlicht aan zijkant van carrosserie side flasher light
richtingaanwijzerpijl trafficator arm
richtingaanwijzerschakelaar indicator switch
richtingsmerkteken als montagehulp direction indicator
richtingsstabiliteit van auto directional stability
richtingsverandering change of direction
richtlijn guide line
richtpunt aiming point
richtwerkzaamheden aan carrosserie structural body repair
ricinusolie ricinus oil
riem belt
riem in de zin van aandrijfriem drive belt
riem in de zin van distributieriem timing belt
riem in de zin van V-riem V-belt
riem met aan binnen- en buitenkant vertanding toothed belt
riem met alleen aan binnenkant vertanding internally toothed belt
riemaandrijving belt drive
riemgeleider van veiligheidsgordel safety-belt guide
riemoverbrenging flexible gearing
riempoelie grooved wheel
riempoelie van ventilator fan pulley
riemschijf belt pulley
riemschijf van Variomatic-transmissie pulley disc
riemschijf van ventilator fan pulley
riemslijtage belt wear
riemspaninrichting belt tightener
riemspanning belt tension
riemspanningsmeter belt-tensioner gauge
rij cilinders van motor cylinder bank
rij-eigenschappen vehicle behaviour
rij-omstandigheden road conditions
rijbewijs driving licence
rijcomfort betreffende bestuurder driving comfort
rijcomfort betreffende inzittenden ride comfort
rijcomfort van terreinauto op normale wegen on-road ride
rijden in de zin van besturen drive
rijden in de zin van meerijden ride
rijden met uitgeschakelde aandrijving free-wheel
rijden onder invloed intoxicated driving
rijdende winkel mobile shop
rijgeluiden driving noise
rijgeluiden van autoband op wegdek tyre noise
rijhoogte ride-height
rijk mengsel rich mixture
rijklaar road-worthy
rijklaar gewicht kerb weight
rijklaar in de zin van in staat tot rijden in running condition
rijles driving lesson
rijpositie driving position
rijpositie met stoel in achterste stand rearmost driving position
rijproef driving test
rijrichting travel direction
rijschool motor school
rijsnelheid rate of speed
rijsnelheidsafhankelijk werkend vehicle-speed sensitive
rijsnelheidsafhankelijke ruitewissers vehicle-speed sensitive wipers
rijsnelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging speed-sensitive power steering
rijsnelheidssensor speed sensor
rijtijd driving time
rijtuig carriage
rijvaardigheid driving performance
rijveiligheid driving safety
rijweerstand road resistance
rijwind air stream
rijwind die onderlangs de auto stroomt underbody air flow
rijwindgeleider wind deflector
rijwindgeleider op motorkap van auto bonnet deflector
rijwindgeruis wind noise
rijwindkoeling air-stream cooling
rimpelen in de zin van plooien corrugate
rimpelen van lak ripple
ring ring
ring in de zin van beugel hoop
ring in de zin van plaatvormige ring plate
ring in de zin van platte ring flat washer
ring in de zin van verende ring wave washer
ring met binnenvertanding inner ring
ring met buitenvertanding outer ring
ring met gewelfd profiel arched ring
ring met golfprofiel waved washer
ring met groeven bezel
ring om as stop collar
ring om as voor radiale afdichting radial-shaft seal
ring van synchroniseerinrichting synchroniser ring
ring-steeksleutel combination box and open-end spanner
ringbout ring screw
ringklep poppet valve
ringmoer ring nut
ringsleutel ring spanner
ringsleutel met aan beide kanten een ring double-box spanner
ringsmeerlager oiling bearing
ringspie taper washer
ringveer spring ring
ringvormig ring-shaped
ringvormige groef annular groove
ringvormige structuur van atoom ring-shaped structure
ringwiel annulus, ring gear
ringwiel met inwendige vertanding internally toothed annulus
ringwiel met uitwendige vertanding externally toothed annulus
rioolreinigingsauto sewage vehicle
risico risk
rits zipper
ritsbeitel cross-cut chisel
ritsen zip
ritssluiting zipper
robot robot
robotiseren robotise
roest rust
roest in de zin van losse roest loose rust
roest in de zin van vastgekoekte roest fixed rust
roestbestendig rust-proof
roesten rust
roestgarantie corrosion warranty
roestig rusty
roestplek rust spot
roestpreventie corrosion prevention
roestvorming rusting
roestvrij staal stainless steel
roestwerend middel rust preventive
roestwerende laag aan onderkant van auto undercoat
roestwerende lak rust-protective paint
roestwerende olie rust-proof oil
roet soot
roetafzetting in dieselmotor soot-carbon deposits
roetdeeltjes soot particles
roetvorming soot formation
roken smoke
roken van motor smoke
rokende motor smoky engine
rol roller
rol-as in de zin van as met rol roller spindle
rol-as in de zin van as waaromheen lichaam rolbeweging uitvoert roll axis
rolbalg van luchtveersysteem air-spring diaphragm
rolbeugel safety bar
rolbeweging roll
rolbeweging van carrosserie rolling motion
rolcentrum roll centre
rolcirkel van tandwiel rolling circle
rolgordel retractor safety belt
rolhoek roll angle
rolhoes roller blind
rolkooi roll-over protective structure
rolkooiconstructie roll-cage construction
roll-bar in de zin van rolbeugel safety bar
rollager roller bearing
rollager in de zin van conisch rollager taper-roller bearing
rollen roll
rollenbank test bench
rollende wrijving rolling friction
rollenketting roller chain
rollentestbank test bench
rolleras tappet roller pin
rolmaat measuring tape
rolmoment van carrosserie roll moment
rolneiging van carrosserie om lengte-as body roll
rolnok steering stud
rolnokhefboom van worm-en-rolnokstuurinrichting peg arm
rolstoter tappet roller
rolstraal loaded radius
rolstraal van gestuurde wielen wheel offset
roltand in de zin van dubbele roltand double roller
rolweerstand rolling resistance
rolwiel roller
rolwrijving rolling friction
rommelen van motor als gevolg van ongelijkmatige verbranding rumble
romp in de zin van omhulsel hull
rond round
rond maken round
rond uitsteeksel lobe
rondbektang round nose pliers
ronddraaien in de zin van in een spiraal ronddraaien gyrate
ronddraaien in de zin van roteren rotate
ronddraaien in de zin van wikkelen wind
ronddraaien in de zin van zwenken slew
ronde blikschaar circular snips
ronde nok lobe
ronde schroefdraad round screw thread
ronde vijl round file
ronde vulring plain washer
rondlopend endless
rondlopende sierlijst vlak onder de ramen van de auto belt line
rondom in de zin van cilindrisch cylindrical
rondom in de zin van cirkelvormig circumferential
rondsel rack pinion
rondsel van startmotor starting-motor pinion
rondsel-en-tandheugelbesturing rack-and-pinion steering
rondstromen circulate
ronken roar
rook smoke
rookbegrenzer smoke stop
rookbegrenzer van dieselmotor smoke limiter
rookdichtheid bij dieselmotor smoke intensity
rookgordijn smoke screen
rookgrens van dieselmotor smoke limit
rookontwikkeling smoke formation
rookstop van dieselmotor smoke stop
rookvorming smoke formation
rooster grid
rooster in de zin van grille met roostervormig patroon grille
rooster in de zin van traliewerk lattice
rooster tussen motorkap en voorruit cowl-top grille
Roots-compressor Roots supercharger
rotatie rotation
rotatie-as rotation axle, rotational axis
rotatiehoek angle of rotation
rotatiemassa centrifugal mass
rotatiemotor rotation-piston engine
rotatiesnelheid rotational speed
roteren rotate
roterend rotary
roterende klep rotary valve
roterende massa centrifugal mass
roterende schakelaar rotary switch
roterende vijl rotary file
rotocap rotocap
rotor rotor
rotor van rotatiemotor rotary piston
rotor van rotorpomp blade wheel
rotor van stroomverdeler rotor arm
rotor van turbine turbine rotor
rotorarm rotor arm
rotoras rotor shaft
rotorhoek bij rotatiemotor apex
rotorhuis rotor housing
rotorpomp impeller vane pump
rotorpomp als oliepomp rotor-type oil pump
rotorpunt van rotatiemotor rotor tip
rotorwikkeling rotor coil
rotorwinding rotor winding
rouleren van banden op auto rotate
rubber rubber
rubber in de zin van hard gevulcaniseerd rubber ebonite
rubber in de zin van ongevulcaniseerd rubber caoutchouc
rubberband rubber tyre
rubberblok rubber block
rubberen afdichtstrip rubber strip
rubberen balg rubber bellows
rubberen balg in de zin van stofhoes dust boot
rubberen doorvoerbuisje rubber grommet
rubberen doorvoertule rubber bushing
rubberen doorvoertule voor kabels cable bushing
rubberen gewricht rubber articulation
rubberen hamer rubber mallet
rubberen hoes boot
rubberen hoes over spoorstangeind tie-rod end boot
rubberen manchet rubber sleeve
rubberen manchet van tandheugel van stuurinrichting steering-gear boot
rubberen ophangelement rubber mounting
rubberen pakking rubber joint
rubberen rolbalg air-spring diaphragm
rubberen slang rubber hose
rubberen stootbuffer damping rubber
rubberen stootdop onder rand van motorkap bonnet bumper
rubberen stootlijst rubber strip
rubberen stop stopper rubber
rubberen tochtstrip rubber weather strip
rubberen trillingsdemper torsion rubber
rubberen wielophanging rubber suspension
rubberhamer rubber hammer
rubberlaag rubber covering
rubberlager rubber bearing
rubbermetaallager rubber-metal shackle
rubberprofiel profile rubber
rubbersamenstelling van autoband tyre compound, tread compound
rubbersmeermiddel rubber lubricant
rug in de zin van rugleuning squab
rug in de zin van scherpe rand aan bovenkant ridge
ruggegraatchassis central-tube chassis, central-tube frame
ruggegraatchassis dat uit buizen bestaat tubular backbone chassis
rugkussen squab
rugleuning squab
rugleuningbekleding back-rest cover
rugleuningverstelling seat-back adjuster
rugleuningverwarming seat-back warmer
rugwind tail wind
ruil replacement
ruilcomponent exchange unit
ruilen swap, swop
ruilmotor replacement engine
ruilmotor in de zin van gerevideerde ruilmotor reconditioned engine
ruilonderdeel replacement part
ruim in de zin van losjes loose
ruim in de zin van ruim bemeten spacious
ruimen van gat ream
ruimer reamer
ruimte spaciousness
ruimte in dashboard vóór inbouw van radio radio cut-out
ruimte tussen twee opvolgende versnellingen step
ruimte-auto space vehicle
ruimtebesparend space-saving
ruis noise
ruisfilter noise filter
ruisfilter van radio noise killer
ruisonderdrukking interference suppression
ruit in de zin van glasruit window pane
ruitenkit glass-to-weatherstrip sealer
ruitensproeier washer jet
ruitensproeier van achterklep tail-gate window washer
ruitensproeier van achterruit back-window washer
ruitensproeier van voorruit front-screen washer
ruitensproeierpomp screen-washer pump
ruitensproeiervloeistof washer fluid
ruitenwisser wiper
ruitenwisser die automatisch in de uitgangsstand terugkeert self-parking wiper
ruitenwisser met automatisch werkende ruitesproeier washer-interlocked wiper
ruitenwisser met intervalschakeling intermittent wiper
ruitenwisser met twee snelheden two-speed wiper
ruitenwisser van achterklep tail-gate wiper
ruitenwisser van achterruit back-window wiper
ruitenwisser van voorruit front-screen wiper
ruitenwisserarm wiper bar
ruitenwisserblad wiper rubber
ruitenwisserlager wiper bearing
ruitenwissermotor wiper motor
ruitenwisserrubber wiper rubber
ruitenwissers die parallel bewegen parallel wipers
ruitenwissers die tegengesteld bewegen clap-hands wipers
ruitenwisserschakelaar wiper switch
ruitgeleider window regulator channel
ruitondooier defroster
ruitopeningsmechanisme window regulator, window-winding gear
ruitsponning glass mounting, pane framing
rukken pull
rukken in de zin van los rukken tear
rups van afdichtmiddel sealing bead
rupsaandrijving achter half-track drive
rupsband track
rustende wrijving static friction
rustig in de zin van gelijkmatig even
rustig rijden cruise
rustig staal non-rimming steel
rusttoestand rest position
ruw ijzer pig iron
ruw maken rough
ruw terrein rough
ruwe aardolie raw oil
Rzeppa-homokinetische koppeling Rzeppa joint
röntgenen X-ray
röntgenstraal X-ray
SAE-index ter normering van viscositeit van olie SAE index
samendrukbaar compressible
samendrukbare stuurkolom collapsible steering column
samendrukken compress
samendrukkend compressive
samengesteld onderdeel component
samengesteld uit verschillende onderdelen built-up
samengesteld uit verschillende stoffen composite
samenhang in de zin van cohesie cohesion
samenhang in de zin van combinatie conjunction
samenhang in de zin van samenstelling compound
samenpersen squeeze
samenstellen compose
samenstelling compound
samenstelling uit verschillende stoffen chemical composition
samentrekken shrink
samenvoegen unite
Sankey-diagram Sankey diagram
satelliet satellite gear
satelliet van differentieel differential spur gear
satellietas van differentieel differential spider shaft
satelliettandwiel satellite gear, side gear
satelliettandwiel van differentieel differential bevel pinion
schaaf plane
schaafbank planing machine
schaal in de zin van kom dish
schaal in de zin van schaalverdeling scale
schaal van kogelgewricht ball socket
schaalmodel scale model
schaaltekening scale drawing
schaalverdeling scale
schaalverdeling van wijzerplaat scale division
schaapsvacht als stoelbekleding sheepskin
schaar scissors
schaarheftafel scissor lift
schaarkrik scissors-type jack
schacht shank
schade damage
schade als gevolg van corrosie corrosion damage
schade als gevolg van eerder defect consequential damage
schade als gevolg van het met wielen tegen stoepranden aanschure scuffing damage
schade als gevolg van slijtage wear damage
schadebeschrijving damage description
schadeherstel damage repairs
schadelijk voor de gezondheid noxious
schadelijke ruimte dead space
schadelijke stof toxid substance
schadelijke uitlaatgasemissie pollutant emission
schadevrij damage-free
schakel shackle
schakelaar switch
schakelaar die met de vingertop kan worden bediend fingertip switch
schakelaar die met de voet kan worden bediend foot-selector switch
schakelaar die moet worden rondgedraaid rotary switch
schakelaar in de zin van contactmaker contactor
schakelaar in de zin van stroomkringonderbreker circuit breaker
schakelaar met meerdere functies multi-use switch
schakelaar van airconditioningssysteem air-conditioning switch
schakelaar van automatisch in werking tredende sneeuwkettingen snow-chain switch
schakelaar van elektrisch bedienbare ramen power-window switch
schakelaar van gedimd groot licht dipper switch
schakelaar van portiervergrendeling door-lock switch
schakelaar van richtingaanwijzer turn-signal switch
schakelaar van schokdemperafstelinrichting damper switch
schakelaar van stoelverwarming seat-heating switch
schakelaar van uitschuifbare rolbeugel safety-bar pop-up switch
schakelaar van variabele ruitewisserintervalregeling variable-intermittent wiper-control switch
schakelaar voor schakeling van airconditioning op automatisch auto-mode switch
schakelaar voor schakeling van automatische versnellingsbak op s power-economy switch
schakelaar waarmee van het ene naar het andere systeem kan worde change-over switch
schakelarm van versnellingsbak shifting arm
schakelas striker rod
schakelas met gaffel yoke spindle
schakelas van versnellingsbak shifting shaft
schakelblok selector block
schakelen in de zin van koppelen couple
schakelen in de zin van omschakelen switch
schakelen met behulp van schakelaar switch
schakelen naar hogere versnelling shift up
schakelen naar lagere versnelling shift down
schakelen zonder krachtstroomonderbreking power shift
schakelgroep shifting gear
schakelgroep van transmissie range
schakelhefboom van schakelmechanisme shifting arm
schakelhendel shift lever
schakelhendel aan stuurkolom dashboard control
schakelhendel van versnellingsbak gear-shift lever
schakelhendel van versnellingsbak aan stuurkolom dashboard gear shift
schakelhuis control housing
schakeling in de zin van elektrische schakeling electric circuit
schakeling in de zin van logische schakeling logic circuit
schakelkast switch box, switch case
schakelklauw shift dog
schakelklep shift valve
schakelklep van stapelbak range-control valve
schakelmanoeuvre shift
schakelmanoeuvre zonder ontkoppelen clutchless gear change
schakelmechanisme van versnellingsbak gear-shift mechanism
schakelmechanisme waarbij schakelhendel op kogel scharniert ball gear shift
schakelmof van koppeling clutch-hub sleeve
schakelmof van synchroniseerinrichting synchroniser sleeve
schakelnaaf clutch hub
schakelpaneel switch panel
schakelpatroon gear-shift pattern
schakelpatroonplaat ter geleiding van schakelpook change guide plate
schakelpook van tussenbak transfer-shift lever
schakelpook van versnellingsbak gear-selector lever, gear-shift lever, shift control, shift lever
schakelpunt bij het overschakelen naar een andere versnelling shifting point
schakelpunt bij het schakelen met een schakelaar switch point
schakelring clutch body
schakelrooster van versnellingspook gate
schakelschema van elektrische installatie wiring diagram
schakelschema van versnellingsbak shift diagram
schakelsjabloon ter geleiding van versnellingspook shifting gate
schakelstang striker rod, yoke bar, yoke spindle
schakelstang van schakelmechanisme gear-shift bar, gear-shift rod, selector rod
schakelstift actuating bolt
schakelstroom lock current
schakeltandwiel shifting gear
schakelvertanding coupling teeth
schakelvinger selector finger
schakelvork van versnellingsbak gear-shift fork
schakelweerstand switch resistance
schakelweg tussen twee opvolgende versnellingen shifting travel
schamelstel bogie
schampen scuff
scharen van geleed voertuig jack-knifing
scharnier joint link
scharnier van rugleuning recliner knuckle
scharnierarm swivel arm
scharnieras in de zin van scharnierende as spindle
scharnieras van vlotter float spindle
scharnierbout swinging bolt
scharnieren om as pivot
scharnieren om hoekgewricht articulate
scharnierend pivoting
scharnierend steunpunt pivot
scharnierend verbinden articulate
scharnierende as spindle
scharnierende deksel covering flap
scharnierende klep flap valve
scharnierende luchtklep air flap
scharniergewricht knuckle
scharnierkoppeling joint coupling
scharnierlager pivot bearing
scharnierpen pivot pin
scharnierpen van portier hinge pin
scharnierpunt pivoting point
scharnierpunt van hefboom lever pivot
scharniersteun van portierscharnier hinge
schatten estimate
schaven plane
schaven in de zin van schampen scuff
scheef trekken warp
scheef trekken tijdens remmen one-sided braking
scheidingsplaat baffle plate
scheidingsrelais cut-off relay
scheidingsvlak interface
scheidingswand partition wall
scheidingswand met dragende functie bulkhead
scheidingswand tussen accucellen battery-cell separator
scheidingswand tussen motor- en passagierscompartiment front wall
scheidingswand tussen plus- en minplaat van accu separator plate
scheidingszuiger van schokdemper partition disc
scheikunde chemistry
scheikundig chemical
scheikundig symbool symbol
scheikundige formule formula
scheikundige ontbinding disintegration
scheikundige verbinding compound
schema in de zin van pla scheme
schema in de zin van schematische tekening diagram
schema in de zin van tijdschema scheme
schema van elektrische installatie wiring diagram
schematisch in diagram
scherf splinter
scherm screen
scherp acute
scherp geluid penetrating sound
scherp in de zin van bijtend acrid
scherp in de zin van puntig sharp
scherp maken sharpen
scherp van geur acrid
scherp van smaak acrid
scherp zand grit
scherpe hoek acute angle
scherpe kant feather edge
scherpe kant van beitel bezel
scherpe rand edge
scherpe rand bovenaan ridge
scherphoekig acute angled
schetsplaat tie plate
scheur tear
scheur in hard materiaal crack
scheur in weefsel rupture
scheur waardoor band lek raakt burst
scheuren tear
scheurvorming tearing
schietharden shot-peening
schijf in de zin van naaf nave
schijf in de zin van schotel disc
schijf van startinrichting van CV-carburateur start disc
schijffrees disc milling cutter
schijfhelft van Variomatic-transmissie pulley disc
schijfrem disc brake
schijfrem met dubbel remzadel double-caliper disc brake
schijfrem met vast remzadel spot-type disc brake
schijfrem met zwevend remzadel sliding-caliper disc brake
schijfspie woodruff key
schijfveer plate spring
schijfvormige klepspie woodruff key
schijfvormige veer Belleville washer
schijfwiel solid wheel
schijnwerper spot light
schilderen paint
schilfer chip
schilferen blister
schittering lustre
schoep van schoepenwiel scoop, shovel, vane
schoep van turbinewiel turbine vane
schoep van ventilator fan blade
schoepenwiel scoop wheel
schoepenwiel van ventilator fan wheel
schok shock
schok in de zin van schokeffect impact
schok in de zin van stoot strike
schokbestendig shock-proof
schokdemper shock absorber, shock damper
schokdemper in de zin van buffer snubber
schokdemper met dubbele buis twin-tube shock absorber
schokdemper met enkele buis single-tube shock absorber
schokdemper met niveauregeling door middel van lucht air-adjustable shock absorber
schokdemperbuis shock-absorber tube
schokdempersteun shock-absorber mounting
schokdempertestbank shock-absorber tester
schokdempingssysteem shock-damper system
schokdempingssysteem met van binnenuit verstelbare dempers adaptive damper system
schokeffect impact
schokken judder
schokkend remmen brake judder
schommel shackle
schommelarm oscillating lever
schommelas swing axle, swinging axle
schommelas met dragende functie supporting axle
schommelen rock
schommeling fluctuation
schommeling in de zin van slingering sway
schone motor low-emission engine
schoo in de zin van met gunstige uitlaatgasemissie clean
schoon maken clean
schoonheidsfoutje superficial fault
schot in de zin van scheidingswand partition
schot met dragende functie bulkhead
schotel disc
schotel met uitholling in het midden saucer
schotelklep poppet valve
schotelklepstoter bucket tappet
schotelring dished washer
schotelveer saucer spring
schotelveer in de zin van diafragmaveer diaphragm spring
schotelveerkoppeling diaphragm clutch
schotelvormig dished
schottenpomp vane pump
schouder van autoband tread shoulder
schouder van velg rim bead
schouderbreedte van velg bead-seat width
schoudergordel shoulder safety belt
schraapstaal shaver tool
schram scratch
schrapen scrape
schreeuwende kleur noisy colour
schrijvende meter recording instrument
schroef screw
schroef die met schroevedraaier kan worden aangedraaid slotted-head screw
schroef met platte ronde kop flat-round screw
schroef met platverzonken kop countersunk-head screw
schroef met ronde kop round-head screw
schroef met verzonken kop oval-head screw
schroef met vierkante kop square-head screw
schroef met zeskantige kop hexagon screw
schroef-en-moer-stuurinrichting worm-and-nut steering
schroef-mofverbinding sleeve joint
schroefbout threaded bolt
schroefcompressor screw-type compressor
schroefdeksel threaded cap
schroefdraad thread
schroefdraad gangbaar maken ease screw thread
schroefdraad natappen chase a screw thread
schroefdraad opsnijden cut threads
schroefdraad van wormwiel worm
schroefdraadborgmiddel thread-locking and sealing material
schroefdraadmal thread-pitch gauge
schroefdraadmeter screw gauge
schroefdraadsnij-ijzer thread stock
schroefdraadvoering helicoil screw thread
schroefgang turn
schroefkaliber thread gauge
schroefklem adjustable clamp
schroeflijn spiral
schroeflijnvormig helical
schroefmicrometer screw micrometer
schroefoog eye screw
schroefsleutel screw spanner
schroefsluiting screw fastening
schroefspil spindle
schroefveer helical spring
schroefverbinding spiral gearing
schroefvormig helical
schroefwiel helical bevel gear
schroeien singe
schroevedraaier turn-screw
schroevedraaier met plat lemmet slot-headed screw driver
schroevedraaier met verwisselbare bladen exchangeable screwdriver
schroeven screw
schroot scrap
schudden shake
schuif in de zin van schuifklep slide valve
schuif in de zin van slede slide
schuifbus van losse kop van draaibank sliding bush
schuifdak sliding top, sun roof
schuifdakmechanisme roof-slide mechanism
schuifdakpaneel slide panel
schuifdeur sliding door
schuifklep sleeve valve
schuifkoppeling sliding joint
schuifmaat sliding calipers, sliding gauge
schuifmof sliding joint
schuifpaneel slide panel
schuifpassing transition fit
schuifraam sliding window
schuifspanning transverse stress
schuifspie sliding key
schuifsterkte transverse strength
schuifstuk slip joint
schuifweerstandselement slide resistor
schuifwikkeling draw-in coil
schuim foam
schuimblusser foam extinguisher
schuimplastic foam plastic
schuimplastic bekleding foam padding
schuimrubber sponge rubber
schuimrubberen bekleding flexible facing
schuimvorming in vloeistof foaming
schuin in lengterichting geplaatste wieldraagarm semi-trailing link
schuine groef helix
schuine kant chamfer
schuine vertanding helical gearing
schuingeplaatste dwarse wieldraagarm oblique wishbone
schuinlopende groef slanted slot
schuinstroomcarburateur semi-downdraught carburetter
schuinte van tandwiel angle of advance
schuiven in de zin van afschuiven shear
schuiven in de zin van glijden slide
schuivende klep sleeve valve
schuivende klep in vloeistofleiding gate
schuivenmotor slide-valve engine
schuren in de zin van grondig poetsen rub
schuren in de zin van invreten scuff
schuren in de zin van schrapen scrape
schuren in de zin van slijpen grind
schuren in de zin van wrijven chafe
schuren langs stoeprand kerb chafing
schuren met schuurpapier sand
schurend abrasive
schutbord cowling panel, scuttle board
schutbord aan achterkant van passagierscompartiment rear-scuttle board
schutbord aan voorkant van passagierscompartiment front-scuttle board
schutbord met dragende functie bulkhead
schutbord tussen motor- en passagierscompartiment scuttle board
schutbord waarop dashboard is aangebracht dashpan
schutbord zonder dragende functie partition wall
schuurblok sanding block
schuurkussen abrasive pad
schuurlinnen emery cloth
schuurmachine sander
schuurmiddel abrasive
schuurpapier sand paper
schuurpasta abrasive compound
schuurplek abrasion
schuurrand op autoband sidewall rib
schuurstraal scrub radius
schuurstrip op autoband sidewall rib
sealed-beam-koplicht sealed-beam head light
seconde second
secondewijzer seconds hand
sector sector
sector-as met rol van stuurinrichting roller spindle
sector-as van stuurinrichting sector shaft
secundair secondary
secundaire as van versnellingsbak layshaft, secondary shaft
secundaire bougie bij ontstekingssysteem met twee bougies per ci trailing spark plug
secundaire brandstofpomp transfer pump
secundaire cup van hoofdremcilinder secondary cup
secundaire klepveer inner valve spring
secundaire koeler aftercooler
secundaire remschoen trailing brake shoe
secundaire spoel van bobine secondary coil
secundaire stroomkring secondary circuit
secundaire wielbasis semi-trailer wheel base
secundaire wikkeling high-tension coil
secundaire zuiger van hoofdremcilinder secondary piston
sedan sedan
seegerring seeger circlip
seegerringtang outer circlip pliers
segment van cirkel segment
segregatie segregation
select-high-regeling bij ABS select-high control
select-low-regeling bij ABS select-low control
selectie selection
selector van automatische transmissie selector
self-service self-service
semi-automatische transmissie semi-automatic transmission
semi-automatische versnellingsbak semi-automatic gearbox
semi-diepbedvelg semi drop-centre rim
semi-frontstuur semi-forward control
semi-onafhankelijke wielophanging semi-independent suspension
semi-vrijdragend semi-floating
sensor transmitter
sensor die slijtage meet wear sensor
sensor die waarschuwt voor openstaand portier door-ajar sensor
sensor voor meting van brandstofniveau fuel low-level sensor
sensor voor meting van koelvloeistofniveau low-coolant sensor
sensor voor meting van koelvloeistoftemperatuur coolant-temperature sensor
sensor voor meting van krukasstand crankshaft-position sensor
sensor voor meting van langsstromende luchthoeveelheid air-flow meter sensor
sensor voor meting van positie van EGR-klep EGR-position sensor
sensor voor meting van spanningsverschil differential-transformer sensor
sensor voor meting van temperatuur thermo-control sensor
sensor voor meting van vuldruk in inlaatspruitstuk boost sensor
sensorsignaal sensor signal
sequentieel sequential
sequentiële benzine-inspuiting timed injection
sequentiële benzine-inspuiting met één verstuiver per cilinder sequential multi-port fuel injection, sequential port injection
sequentiële elektronische benzine-inspuiting sequential electronic port injection
sequentiële elektronische benzine-inspuiting met één verstuiver sequential electronic port fuel injection
serie set
serie-auto stock car
serie-onderdeel stock part
serienummer serial number
serienummer ter identificatie identification number
serieproduktie large-scale production
serieschakelaar multi-circuit switch
serieschakeling tandem connection
seriewikkeling series winding
service service
service-auto service vehicle
servicecouponboekje service voucher book
servicemonteur service technician
servo- servo-assisted, servo-power assisted
servo-besturing servo-steering
servo-cilinder power cylinder
servo-inrichting servo unit
servo-mechanisme servo unit
servo-motor servo motor
servo-pomp van stuurbekrachtiging steering pump
servo-remsysteem servo brake system
servo-schakelaar servo switch
set set
set contactpunten pair of contacts
set onderdelen parts set
set zuigerveren set of piston rings
shampoo shampoo
shampoo-was shampoo
shimmy van voorwielen wheel wobble
shunt derivation
shuntmeter partial ammeter
shuntmotor shunt-wound motor
sierbeslag decorative fittings
sierdop op wiel wheel embellisher
sierlijst garnish moulding
sierlijst die rondom auto loopt ring
sierlijst in de zin van chroomlijst exterior bright metal
sierlijst langs regengoot gutter weatherstrip
sierlijst op zijkant van carrosserie side strip
sierlijst op zijkant van carrosserie ter hoogte van taillelijn belt-line moulding
sierlijst rondom achterruit rear-window moulding
sierlijst van kunststof mylar moulding
sierplaat op achterklep rear finisher
sierring van koplicht bezel
sierring van wiel side ring, trim ring
sierstuk ornament
sifon trap
sigare-aansteker cigar lighter
sigarette-aansteker cigarette lighter
signaal signal
signaal in de zin van elektronisch gestuurd signaal input
signaal in de zin van mechanisch gestuurd signaal signal
signaal van richtingaanwijzer turn signal
signaal voor motoraanpassing aan octaangetal van benzine octane-adjust input
signaalverandering door middel van vacuüm quick-vacuum response
signaleren detect
sikkelpomp internal gear-type pump
silent-bloc silent block
silhouette silhouette
silicium silicon
silicium-transistor silicon transistor
siliciumdiode silicon diode
siliconenhars silicone resin
siliconenpasta silicone paste
siliconenrubber silicone rubber
siliconenvet silicone grease
silicoon silicone
simplex-trommelremsysteem simplex brake system
simulatie simulation
singlegrade-motorolie single-grade engine oil
singlepoint-benzine-inspuiting single-point injection
sintermetaal porous metal
sinuskromme sine curve
sjabloon template
skelet skeleton
skidrager ski rack
skirt onderaan de zijkant van de carrosserie skirt
slaan in de zin van stoten strike
slaan van ketting thrash
slaapcabine sleeper cab
slaapstoel reclining seat
slag in de zin van vrije slag free travel
slag in remschijf disc run-out
slag in vliegwiel flywheel run-out
slag van klep valve stroke
slag van plunjer plunger stroke
slag van verstuivernaald pintle stroke
slag van zuiger stroke
slagbestendig impact resistant
slagbeweging reciprocating motion
slagboormachine hammer drill
slaglengte van zuiger stroke
slagmoersleutel impact spanner
slagschroevedraaier impact screwdriver
slagtrekker slide hammer
slagvast impact resistant
slagvolume cubic-inch displacement
slagvolume van motor total displacement
slakkehuis in de zin van spiraalvormig huis spiral housing
slakkehuis van pomp pump shell
slakkehuis van uitlaatgasturbo turbo shell
slang hose
slang van koelsysteem coolant hose
slangklem hose clip
slangklemtang hose-clamp pliers
slangkoppeling hose coupling
slangverbinding hose fitting
slap loose
slap in de zin van slaphangend slack
slede van draaibank tool slide
slede van kettingspanner sliding shoe
slede van stoel slide
sleepas trailing axle
sleepas-bogie retracted axle
sleepashefinrichting trailing-axle lift
sleepcontact sliding contact
sleephefboom van klepmechanisme cam follower
sleepkabel tow rope
sleepketting tow chain
sleepring slip ring
sleepring van claxon horn slip ring
sleepschoen shoe
sleepstang towing rod
sleepwijzer van toerenteller die hoogst gedraaide toerental aanw spy
slepen tow
sleuf slot
sleuf in cassettespeler cassette slot
sleuf voor parkeergeld coin slot
sleufgat slotted hole
sleufmoer slotted nut
sleufspie sunk key
sleutel in de zin van stuk gereedschap spanner
sleutel van slot key
sleutel voor afstandsbediening van portieren remote-control key
sleutel voor kleppenstellen tappet spanner
sleutel voor torx-bouten torx spanner
sleutel voor verplaatsing van spanrol tension-pulley spanner
sleutelaar amateur mechanic
sleutelen op deskundige wijze key
sleutelen op ondeskundige wijze tinker
sleutelgat keyhole
sleutelring keyring
sleutelwijdte width across flats
slib sludge
slijpbank grinding trestle
slijpen in de zin van schuren grind
slijpen om iets scherp te maken sharpen
slijpen van kleppen reseat
slijpend abrasive
slijpmachine grinding machine
slijpmiddel abrasive
slijppasta lapping component
slijpschijf grinding wheel
slijpsel swarf
slijpsteen grind stone
slijpstof abrasive dust
slijtage wear
slijtage in de zin van verslechtering deterioration
slijtage midden op loopvlak van autoband centre wear
slijtage op loopvlakmidden van autoband heel-and-toe wear
slijtage van cilinderwand cylinder wear
slijtage-indicator wear indicator
slijtage-indicator voor versleten loopvlak van autoband abrasion indicator
slijtage-indicator voor versleten remblokken brake-pad wear indicator
slijtage-indicator voor versleten remvoeringen brake-lining wear indicator
slijtagegrens limit of wear
slijtagepatroon wear pattern
slijtagepatroon van autoband abrasion pattern
slijtageproces wear and tear
slijtagesensor wear sensor
slijten wear
slijten door schuren chafe
slijtplaat van bladveer sliding plate
slijtplek abrasion
slijtring wearing ring
slijtvast wear resistant
slijtvastheid resistance to wear
slinger van dopsleutelgereedschap speed brace
slingerbeweging van carrosserie om lengte-as roll oscillation
slingeren in de zin van een slingerende beweging maken sway
slingeren in de zin van in onbalans zij run untrue
slingeren van as oscillate
slingeren van krukas whip
slingeren van wiel wobble
slingerschot in oliecarter surge baffle
slip in de zin van slippartij slippage
slip in de zin van zijdelingse slip side slip
slip van aandrijfriem belt slip
slip van auto slide
slip van koppeling clutch slip
slip van koppelomvormer converter slip
slip van wielen tijdens remmen brake wheel slip
slipafstand skidding distance
sliphoek side-slip angle, slip angle
slipkoppeling slipping clutch
slipkracht van koppeling slipping force
slippartij slippage
slippen slide, slip
slippen in zijwaartse richting side-slip
slippen van aandrijfriem of koppeling slip
slipstroom slip-stream
slipvrij non-slip
slipvrije overbrugging van koppelomvormer lock-up
slobgat elongated hole
sloop destruction
sloopmateriaal dat niet voor recycling in aanmerking komt dumpable materials
sloopmateriaal dat voor recycling in aanmerking komt recyclable materials
slopen in de zin van afbreken tear down
slopen in de zin van geheel uiteen nemen break up
slot in de zin van cilinderslot lock
slot in de zin van klink latch
slot van motorkapsluiting bonnet latch
slot van tankvuldop tank-cap lock
slot van veiligheidsgordel belt latch
slot van vuldop filler cap lock
slotcilinder lock cylinder
slotcilinder van portier door-lock barrel
slotopeningsmechanisme van veiligheidsgordel release mechanism
slotplaat striker
slotspeling van zuigerveer piston-ring gap
slotvanger striker plate
sludge sludge
sludge-vorming sludge formation
sluiten in de zin van afsluiten close
sluiten in de zin van koppelen shackle
sluiten met een gesp buckle
sluiten met een slot latch
sluiting in de zin van koppelstuk shackle
sluiting in de zin van kortsluiting short circuiting
sluiting in de zin van slot lock
sluiting van veiligheidsgordel safety-belt buckle
sluiting van zijschot van open laadbak latch lever
sluitingsdruk van verstuiver nozzle closing pressure
sluitingsduur van inlaatklep inlet-valve closing period
sluitingstemperatuur van thermostaat thermostat closing temperature
sluitkop van klinknagel closing head
sluitmoer adjustment nut
sluitring lock washer
smeden forge
smeedbaar malleable
smeedstaal hammered steel
smeedstuk forging
smeer grease
smeereigenschappen lubricity
smeerfilm lubricating film
smeerkuil lubricating pit
smeermiddel lubricant
smeernippel lubrication nipple
smeerolie lubricating oil
smeerolie voor metaalbewerkingsapparatuur metal-processing oil
smeerolieverbruik lubricant consumption
smeerplaats in automobielbedrijf lube bay
smeerpunt lubricating point
smeervet lubricating grease
smeervilt lubricating felt
smeltbaar fusible
smeltdraad in smeltzekering fuse wire
smeltelement in smeltzekering fuse plug
smelten melt
smelten van metalen fuse
smelten van smeltzekering fuse
smeltpunt melting temperature
smeltpunt van zekering fusing point
smeltstrip van smeltzekering fuse strip
smeltwarmte melting heat
smeltzekering in de vorm van een draadzekering fusible link
smeltzekering in de vorm van een patroonzekering cartridge fuse
smeltzekering met loden brug lead fuse
smeltzekering ter beveiliging tegen kortsluiting safety fuse
smeren met olie of vet lubricate
smeren met vet grease
smerend vermogen lubricity
smerend vermogen van olie oiliness
smering lubrication
smeringstabel lubrication chart
smoorklep throttle valve
smoren in de zin van dempen damp
smoren in de zin van verstikken throttle
snaarschijf pulley
snapper als klinkgereedschap snap tool
snede in de zin van kloof gash
snede in de zin van scherpe rand edge
sneeuwketting tyre chain
snel rapid
snel bindend quick-setting
snel drogend quick-drying
snel hardend quick-setting
snel in de zin van op hoge snelheid high-speed
snel/langzaam-functie fast-and-slow operation
snelaansluiting quick-fit fastener
sneldraaistaal high-speed steel
sneldrogend afdichtmiddel drying sealant
snelheid velocity
snelheid in bocht cornering speed
snelheid in de zin van rijsnelheid driving speed
snelheid op rechte weg straight-line speed
snelheid van aanjager blower speed
snelheid van het geluid sonic speed
snelheid waarmee auto wordt gesleept towing speed
snelheid waarmee botsproef wordt uitgevoerd test speed
snelheidsafhankelijk speed-sensitive
snelheidsbeperking speed limit
snelheidsbegrenzer speed-limiting device
snelheidsclassificatie op autoband speed rating
snelheidscodeletter op autoband speed index
snelheidscontrole speed trap
snelheidscontrole door middel van radar radar trap
snelheidsmeter speedometer
snelheidsmeteraandrijving speedometer drive
snelheidsmeterkabel speedometer cable
snelheidsregelsysteem speed-control system
snelheidssensor speed sensor
snelheidsvermindering deceleration
snelkoppeling quick-release coupling
snellader booster charger
snellader voor accu quick-charger
snellopende motor high-speed engine
snellosklep quick-release valve
snelontlastklep quick-release valve
snelslot quick-action lock
snelsluiting quick-fastener
snelstaal high-speed steel
snelstartontstekingsinstallatie quick-start igniter system
snelstartsysteem van dieselmotor quick-start system
snelverkeer rapid transit
snelwerkend quick-acting
snelwerkende lijm fast-bonding adhesive
snelwerkende voorruitverwarming quick-clear wind-screen heater
snij-ijzer die
snijbeweging cutting stroke
snijbrander flame cutter
snijden cut
snijden in de zin van stuk snijden chip
snijden van schroefdraad cut
snijdraad cutting wire
snijgedeelte van mes blade
snijgereedschap edge tool
snijhoek van beitel of boor cutting angle
snijkant van mes cutting edge
snijkracht cutting power
snijlijn cut line
snijmoer die nut
snijpunt point of intersection
snijring ferrule
snijvlak van mes cutting face
snipper shred
snoer cord
soepel draaiende motor smooth-running engine
soepel in de zin van buigzaam flexible
soepel in de zin van zonder hobbels smooth
soepelheid flexibility
soeplesse pliability
soffietlampje festoon bulb
sok in de zin van doorvoertule grummet
sok in de zin van verbinding tussen twee pijpen pipe socket
sokkel ground plate
soldeerbout soldering iron
soldeerverbinding sweated joint
soldeervlam blow-pipe flame
soldeervloeistof soldering fluid
solderen sweat
solenoïde solenoid
solenoïde-anker solenoid armature
solenoïdeklep solenoid valve
solex-carburateur solex carburetter
sonde probe
soortelijk gewicht specific weight
soortelijke massa specific gravity
soortelijke warmte specific heat
spaak van bedieningsinrichting arm
spaak van wiel spoke
spaakwiel spoke wheel
space-frame tubular frame
spanband fastener, tightener
spanband voor bevestiging van autogastank taut band
spanbeugel van dynamo adjusting link
spanboog van dakoverkapping roof cross member
spanbout tension bolt
spanbus tension bush
spandraad tension member
spaninrichting tensioner
spaninrichting van distributieriem timing-belt tensioner
spaninrichting van veiligheidsgordel retractor
spanklauw van draaibank collet chuck
spanklem trim clip
spankracht tension
spanmoer tightening nut
spannen in de zin van belasten stress
spannen in de zin van overbelasten strain
spannen in de zin van rekken stretch
spanning als gevolg van bepaalde krachten stress
spanning als gevolg van druk pressure
spanning in aandrijflijn met sperdifferentieel tijdens rijden do bound-up load
spanning in de zin van elektrische spanning voltage
spanning in de zin van inwendige spanning residual stress
spanning in V-riem V-belt tension
spanning met overbelasting als gevolg strain
spanningsgrens stress limit
spanningspatroon voltage pattern
spanningsregelaar voltage regulator
spanningsregelaar van wisselstroomdynamo dynamo regulator
spanningsregeleenheid van brandstofopvoerpomp fuel-pump control module
spanningsstabilisator voltage stabiliser
spanningstoename voltage increase
spanningsverschil difference of potential
spanningsvoorziening power supply
spanningsvrij free of strain
spanningzoeker voltage tester
spanningzoeker in de vorm van een schroevendraaier voltage-tester screw driver
spanpees filler strip
spanplaat van bankschroef soft-metal clamp
spanring diaphragm spring
spanrol tension roller, tensioner pulley, tightener pulley
spanrol van riem belt-idler pulley
spanschroef turnbuckle
spansleuf T-slot
spanstift spring pin
spanveer tensioner spring
spanvlak van spiraalboor clamping surface
spanwiel tensioning wheel
spatbord wing
spatbordverbreding wheel-arch extender
spatlap mud flap
spatolie splash oil
spatplaat onderaan auto splash screen
spatscherm wing
spatschermverbreding wheel-arch extender
spatsmering splash lubrication, splash oiling
spatten splash
spatwater splash water
speciaal special
speciaal gereedschap special tools
speciaalvet speciality grease
speciaalwas quick wax
specialisatie specialism
specialisme specialism
specialist specialist
specificatie specification
specificatie volgens maatstaven van het leger military specification
specificatieplaatje op motor engine-specification plate
specificaties specifications
specifiek specific
specifiek brandstofverbruik specific fuel consumption
specifiek gewicht weight-power ratio, weight-to-power ratio
specifiek voertuiggewicht zonder vloeistoffen specific dry weight
specifiek vermogen specific power output
specifieke elektrische weerstand resistivity
specifieke massa unit weight
specifieke verbrandingswarmte heat value
spectrum spectrum
speling die ontoelaatbaar is play
speling die toelaatbaar is tolerance
speling in axiale richting axial play
speling in pedaal free travel
speling in radiale richting radial play
speling in stuurwiel steering-wheel play
speling in zijdelingse richting side play
speling tussen pedaal en vloer pedal-to-floor-clearance
speling tussen tandwielen gear lash
speling tussen wiel en wielkast wheel clearance
speling tussen zuiger en cilinderwand piston play
spelingcompensatie compensation of play
sperdifferentieel locking differential, self-locking differential
sperdifferentieel met elektronisch gestuurde lamellenkoppeling variable limited-slip differential
sperdifferentieel met gedeeltelijke blokkering limited-slip differential
sperdiode blocking diode
sperinrichting op schakelmechanisme van achteruitversnelling gear-shift lever lock
sperinrichting van differentieel interlocking device
sperrelais guard relay
sperrichting van diode blocked direction
sperstift trip lever
sperstroom inverse current
spersynchronisatie lock synchronisation
spie in de zin van glijspie spline
spie in de zin van losse spie feather
spie in de zin van p pin
spie met rechte uiteinden square key
spie met ronde uiteinden round key
spiebaan key slot, key way, spline
spiebout key bolt
spiegat key hole
spiegel mirror
spiegelafstelmechanisme mirror-adjusting mechanism
spiegelbeeld mirror image
spiegeling reflection
spiegelverwarming mirror heating
spiegleuf key slot, key way, spline
spierkracht muscle power
spieveer key spring
spieverbinding wedging
spievertanding splines
spijker van spijkerband spike
spijkerband spiked tyre
spijkertje voor bevestiging van bekledingsstof tack
spike in spijkerband spike
spil spindle
spiraalboor twist drill
spiraalveer spiral spring
spiraalveer met één winding hairpin spring
spiraalvertanding helical toothing
spiraalvormig trochoid
spiraalvormig huis van uitlaatgasturbo spiral housing
spiraalvormige schroefveer spiral spring
spiraalwinding gyration
spiritus spirit
spits point
spitse vijl taper file
spleet slot
spleet in zuigerschacht thermal slot
spleet tussen bougie-elektroden electrode gap
spleetvormige luchtinlaat in carrosserie air slot
spleetzuiger slotted piston, split-skirt piston
splitpen split pin
splitsen splice
splitterbak splitter gearbox
splittergroep splitter section
spoed van schroefdraad winding pitch
spoel coil
spoeldruk scavenging pressure
spoelen van tweetaktmotor scavenge
spoeling scavenging
spoelkanaal van tweetaktmotor transfer channel
spoelleiding purge line
spoellucht bij tweetaktmotor scavenging air
spoelolie flushing oil
spoelperiode van tweetaktmotor scavenging period
spoelpomp scavenging pump
spoelpoort transfer port
spoelstroom coil current
spoelwerking bij tweetaktmotor scavenging action
spoiler spoiler
sponning window seal
spons sponge
spontaan spontaneous
spontane ontsteking uncontrolled ignition
spoor van autoband op wegdek trace
spoorbreedte tread width, tyre-tread width
spoorbreedte achter rear tread
spoorbreedte vóór front tread
spoorkracht in bocht cornering force
spoorplaat alignment plate
spoorstang steering tie rod, steering track rod, tie rod, track rod
spoorstangarm track arm
spoorstangeind track-rod end
spoorstangkogel steering-ball joint
spoorverbreder spacer disc
sporadisch voorkomend intermittent
sporing toe
sporing in de zin van toespoor toe-in
sporing in de zin van uitlijning alignment
sporing in de zin van uitspoor toe-out
sporingshoek trail angle
sporingsmeter tracking gauge
sportauto sports car
sportauto met open dak spyder
sportstuurwiel sport steering wheel
sportuitlaatsysyteem high-performance exhaust system
spreiding van ingespoten straal vloeistof spray dispersion
spreidmoer expansion nut
springveer spring washer
sproeien sprinkle
sproeier van aanbrengpistool applicator nozzle
sproeier van carburateur jet
sproeier van reinigingsinrichting van voorruit of koplichten washer jet
sproeier van ruitesproeier nozzle tip
sproeier van spuitbus atomiser
sproeier voor extra brandstof enrichment jet
sproeier voor extra lucht bij stationair toerental auxiliary-air jet
sproeierhouder jet head
sproeierhuis nozzle body
sproeiermaat jet size
sproeiernaald nozzle needle
sproeikop van aanbrengpistool applicator nozzle
sproeikop van lakpistool paint nozzle
sproeikop van reinigingsinrichting van voorruit of koplichten washer jet
sproeikop van ruitesproeier nozzle tip
spruitstuk manifold
spruitstuk in de vorm van een T tee-pipe
spruitstuk in de zin van verzamelbuis header
spuitbus met drijfgas aerosol dispenser
spuitcabine spray-painting booth
spuiten met druklucht blow-moulding
spuiten met slang hose
spuiterij paint shop
spuitgieten injection moulding
spuitgietstuk die casting
spuitinrichting voor het lakken van autos spraying equipment
spuitmasker spraying mask
spuitnevel spraying mist
spuitpatroon spray pattern
spuitpistool spray gun
spuitplamuur surfacer
spuitslag spraying pass
sputteren sputter
squish in de zin van werveling door gasdruk squish
staaf rail, stick
staaf met vierkante doorsnede square bar
staafantenne rod aerial
staaffilter edge-type filter
staaffilter van verstuiver clearance filter
staaflampje tubular bulb
staafmagneet magnetic bar
staal steel
staal dat tegen hoge spanning is bestand high-tensile steel
staal voor fabricage van gereedschap shear steel
staalborstel wire brush
staaldraad steel wire
staalgordelband steel-braced tyre
staalkabel wire rope
staallegering steel alloy
staalplaat sheet metal
staalplaatdikte gauge number
staalprofiel steel section
staalwol wire wool
staand pedaal upright pedal
staande start standing start
staander upright
staartlastig tail heavy
stabiel stable
stabiel maken stabilise
stabilisator roll stabiliser
stabilisatorstang stabiliser bar
stabilisatorsteun stabiliser-bar bracket
stabiliseren stabilise
stabiliteit stability
stabiliteit bij stilstand state of balance
stabiliteit in de bocht cornering stability
stabiliteit in dwarsrichting lateral stability
stabiliteit in een rechte lijn straight-line stability
stabiliteit tijdens remmen braking stability
stabiliteit tijdens rijden driving stability
stadium stage
stadsauto town car
stadsbus urban bus
stadscyclus als deel van uitlaatgasemissiemeting urban-driving schedule
stadslicht town light
stalen carrosserie steel body
stalen kabel wire rope
stalen leiding pipe
stalen pijp pipe
stalen U-balk channel steel
stalen wiel steel wheel
stampbeweging van carrosserie body pitch
stampen stamp
stand in de zin van niveau level
stand in de zin van positie position
stand van aanjager blower position
stand van hendel position
stand van schakelaar switch position
stand van stuurwiel steering-wheel position
stand van verwarmingsinrichting waarbij hoofd en voeten worden v bilevel position
stand van verwarmingsinrichting waarbij voeten worden verwarmd foot mode
stand-by stand-by
standaard standard
standaardcomputerprogramma package
standaardiseren standardise
standaardmaat standard size
standaardmotor in de zin van eenvoudigste motor van motorserie basic engine
standaardmotor in de zin van ongewijzigde seriemotor unmodified engine
standaarduitrusting standard equipment
standtijd durability
standtijd voordat materiaalvermoeidheid optreedt fatigue life
standverwarming pre-heater
stang rod
stang in de zin van steel stem
stang met grote diameter strut
stang met kleine diameter stay
stang ter versteviging van de carrosserie strut bar
stangenstelsel linkage
stangenstelsel van carburateur carburetter linkage
stangenstelsel van rembedieningsmechanisme brake linkage
stangenstelsel van ruitewissers wiper linkage
stangenstelsel van schakelmechanisme shift linkage
stangenstelsel van stuurinrichting steering leverage
stangoverbrenging linkage
stank stink
stap step
stap voor stap step-by-step
stapelbak range gearbox
stappenmotor stepper motor
stapvoets rijden creep
star in de zin van onafgeveerd unsuspended
star in de zin van ongeleed rigid
star in de zin van stijf stiff
starre aandrijving fixed drive
starre as rigid axle, solid axle
start start
start van koude motor cold starting
start van warme motor hot starting
start vanuit stilstand standing start
startaccu starting battery
startbeletschakelaar start-inhibitor switch
startbeveiliging non-repeat starting device
startbeveiligingsschakelaar inhibitor switch
startblokkeerschakelaar neutral-start switch
startcarburateur starting carburetter
startduur cranking time
starten van motor switch on
starten van motor met geheel geopende gasklep en chokeklep dechoke
starterklauw claw socket
starterkrans flywheel ring gear, starter ring
starterrondsel van startmotor starter pinion
startgedeelte van carburateur starting carburetter
startgewilligheid van motor starting behaviour
starthulp starting aid
startinrichting starting device
startkabel starter cable
startklaar ready to start
startknop starting knob
startkoppel starting torque
startluchtsproeier air-jet starter
startmotor starting motor
startmotor die via starterkrans krukas aandrijft flywheel starter
startmotor met verschuifbaar anker sliding-armature starter motor
startmotor met verschuifbaar rondsel sliding-gear starter motor
startmotor met verschuifbaar rondsel op bewegingsschroefdraad screw-shift pinion starter
startmotor met vier koolborstels four-pole start motor
startpatroon starting cartridge
startprocedure starting process
startrelais start relay
startschakelaar starting switch
startslinger starting crank
startsperinrichting tegen diefstal starter lock-out
startsproeier van carburateur starting jet, starting nozzle
startstroom starting current
starttoerental starting speed
startvermogen in de zin van startgewilligheid starting behaviour
startvermogen in de zin van voor starten benodigd vermogen starting output
startweerstand starting resistance
statief met drie poten tripod
stationair stationary
stationair draaien van motor idling
stationair gedeelte van carburateur pilot-air system
stationair toerental minimal speed
stationair toerental waarbij de motor nog net niet afslaat stall speed
stationaire aanslag van brandstofinspuitpomp idle-motion stop
stationaire afslagklep slow-cut valve
stationaire afsluiter idle valve
stationaire afstelling van het motortoerental minimal-speed adjustment
stationaire demperveer auxiliary idling spring
stationaire lucht idling air
stationaire lucht in luchtinlaatsysteem pilot air
stationaire mengselregelschroef van carburateur kerb-idle adjusting screw
stationaire motor voor industriedoeleinden industrial engine
stationaire regelschroef van carburateu idle-stop adjusting screw, pilot screw
stationaire sproeier van carburateur idling jet, pilot jet
stationaire stelschroef van carburateur idle-air screw
stationaire toestand steady-state condition
stationwagen station car, station wagon
statisch static
statisch balanceren static balancing
statisch evenwicht static balancing
statische aslastverplaatsing static axle-load transfer
statische balans static balancing
statische belasting static stress
statische elektriciteit static electricity
statische ontstekingsvervroeging static advance
statische spanning static stress
statische wrijving static friction
stator stator
stator van koppelomvormer reactor
statorpool stator pole
statorwikkeling stator coil
steek van cirkel pitch
steekas met aandrijvende functie wheel drive shaft
steekas zonder aandrijvende functie side axle
steekastandwiel half-shaft gear
steekbeitel slotting tool
steekcirkel circular pitch
steekcirkel van tandwiel pitch line
steekcirkel van wiel hole circle
steeklassen stitch welding
steekpasser dividers
steekproef test sampling
steekproefschema sample rate
steeksleutel open-ended spanner
steeksleutel met scheve bek skew spanner
steekzekering pull-out fuse
steel stem
steenslag stone pecking
steenslagbeschermingsplaat stone guard
steile schroefdraad coarse thread
stekker coupler, male socket, socket plug
stekker van aanhangwagenkoppeling coupling plug
stekker van bougiekabel spark-plug socket, spark-plug terminal
stekkerdoos plug-in socket, plug socket
stekkerpen terminal
stekkerverbinding quick-connect coupling
stelaanslag adjusting stop
stelarm adjusting arm
stelblokje adjusting block
stelbout om iets mee af te stellen adjusting bolt
stelbout om iets mee af te stellen en tegelijk vast te zetten setting bolt
stelbout om speling op te heffen slack adjustment screw
stelbus adjusting bush
stelexcentriek eccentric
stelinrichting adjusting device
stellen van kleppen adjust
stellen van koplichten set
stelmoer adjusting nut
stelmoer om component mee af te stellen adjustment nut
stelmoer om proces mee af te regelen regulating nut
stelmotor actuator
stelnok setting cam
stelpen set pin
stelplaat van draaibank face plate
stelplaatje adjustment shim
stelring adjusting ring
stelschroef om iets af te stellen setting screw
stelschroef om iets mee af te stellen en tegelijk vast te zetten fixing screw
stelschroef om in lijn te zetten location screw
stelschroef om speling op te heffen slack-adjustment screw
stelschroef van klepstoter tappet adjusting screw
stelschroef voor afstelling van stationair toerental slow-running adjustment screw
stelschroef voor afstelling van versneld stationair toerental fast-idle adjuster
stelsel system
stelsel van toevoerleidingen supply mains
stelselmatig systematic
stelsleutel voor differentieellager differential-bearing adjusting spanner
stelspie om iets mee af te stellen en tegelijk vast te zetten tightening key
stelstift adjustment pin
stelstift voor afstelling van koplicht adjusting spindle
stelveer quadrant spring
stempel in de zin van hydraulische stempel ram
stempel in de zin van pen pressing pin
stempel in de zin van plunjer pressing plunger
stempel in de zin van snij-ijzer die
stempel voor montage van oliekeerring driving tool
stengel aan stuurkolom stalk
ster star
stereo-indicator van geluidsinstallatie stereo indicator
sterkstroom intense current
sterkte strength
sterkte in de zin van dichtheid solidity
sterkte in de zin van gehalte yield
sterkte in de zin van taaiheid toughness
sterkte in de zin van vermogen power
sterkteberekening calculation of strength
sterkteclassificatie strength class
sterkteproef resistance test
stermotor radial engine
sterschakeling star connection
sterveerring star washer
stervormig radial
stervormige veerring star ring
steun in de zin van beugel bracket
steun in de zin van dikke stang strut
steun in de zin van dunne stang stay
steun in de zin van ondersteuning support
steun van imperiaal stanchion
steun van kofferdeksel boot-lid support
steunbalk girder
steunbalk van dashboard dashboard support
steunbeugel locating clip
steunblok support block
steunen door middel van een stang strut
steunen in de zin van ondersteunen support
steunlager support bearing
steunlager van cardanas propeller-shaft intermediate bearing
steunpoothuis van oplegger leg and spindle
steunpunt supporting location
steunpunt in de zin van dealer service outlet
steunpunt in de zin van scharnierend steunpunt pivot
steunpunt in de zin van vast steunpunt fixed bearing
steunpunt van oplegger leg-and-spindle assembly
steunring back-up washer
steunvlak seating
steunwiel jockey wheel
sticker placard
stift in de zin van as spindle
stift in de zin van pen pin
stift in de zin van steel stem
stift van binnenventiel central pin
stiftsleutel pin spanner
stijf stiff
stijf maken stiffen
stijfheid stiffness
stijfheid van autobandconstructie tyre stiffness
stijgbuis van carburateur of tank riser
stijgbuis van carburateur voor stationair mengsel idling tube
stijgen rise
stijgen in de zin van plotseling stijgen surge
stijging in de zin van plotselinge stijging surge
stijgstroomcarburateur vertical carburetter
stijl in de zin van staander upright
stijl in de zin van styling styling
stijl in de zin van uitvoering style
stikken suffocate
stikstof nitrogen
stikstofoxydes nitrogen oxides
stil in de zin van rustig draaiend silent
stil in de zin van stilstaand stationary
stil staan stand idle
stilstand standstill
stilstand als gevolg van defect down-time
stirlingmotor stirling engine
stoel seat
stoel met naar voren toe oplopend zitkussen anti-submarine seat
stoel met verstelbare rugleuning reclining seat
stoel met verwarmbaar zitkussen heated seat
stoelbekleding seat upholstery
stoelbekleding van corduroy corduroy seat lining
stoelbekleding van ribfluweel ribbed seat lining
stoelframe seat frame
stoelkussen seat cushion
stoelrail seat slide
stoelvergrendeling seat catch
stoelverstelinrichting seat adjuster
stoelverstelling seat adjuster
stoelverwarming seat cushion heater
stoeprand kerbstone
stoeprandsensor als hulp bij het parkeren kerbstone feeler
stof die absorbeert absorbtive
stof in de zin van isolerende stof insulant
stof in de zin van materie matter
stof in de zin van stoffen bekleding cloth
stof in de zin van vuil dust
stofafzuigsysteem dust-extraction system
stofbril goggles
stoffen bekleding textile upholstery
stofferen pad
stofhoes dust cover, dust envelope, dust seal
stofkap dust seal
stofmasker dust mask
stofvrij dust-proof
stoïchiometrische brandstof-luchtverhouding stoichiometric fuel-air ratio
stok stick
stollen door afkoeling congeal
stollen in de zin van hard worden solidify
stolpunt solidifying point
stomp uiteinde butt
stompe hoek obtuse angle
stompe lasnaad butt weld
stomplassen butt-welding
stookolie heavy-fuel oil
stoom steam
stoomauto steam vehicle
stoomcleanen steam cleaning
stoomcleaner steam cleaner
stoomreiniger steam cleaner
stoomwezen steam board
stoot in de zin van duw push
stoot in de zin van impuls pulse
stoot in de zin van schok push
stootbalk bumper beam
stootbuffer damping buffer
stootkantruimer ridge reamer
stootkussen cushion
stootlas butt joint
stootplaat in de zin van beschermplaat guard plate
stootplaat in de zin van keerschot baffle plate
stootrand als bescherming tegen stoten protection strip
stootrand als gevolg van stoten ridge
stootrand in cilinder wear ridge
stootrand op dashboard padded edge
stootrubber rubber stopper, stopper rubber
stootrubber van veerbeen compression buffer
stop in de zin van apparaat dat iets tegenhoudt arrester
stop in de zin van plug stop
stop in de zin van rubberen stop stopper rubber
stop-/startinrichting engine cut-off and starting system
stopblok wheel chock
stopblok met wigvorm wedge
stopcontact plug-in socket, plug socket
stoppen stop
stopschroef stop screw
stopschroef van stationair systeem van carburateur slow-running stop screw
stopsolenoïde stop-control solenoid
stopverf putty
stopwatch stop watch
storing malfunction
storing in de zin van atmosferische storing static noise
storing in de zin van elektromagnetische storing electro-magnetic interference
storing tijdens radio-ontvangst disturbance
storingscode bij diagnose-apparatuur condition code
storingsgeheugen van computer faulty memory
storingsgeluiden set noise
storingsindicatie indicating error
storingsindicator malfunction indicator
storingszoektabel diagnostic index
storingzoekschema trouble-shooting chart
storten in de zin van lozen dump
stortklep dump valve
stoten in de zin van duwen push
stoten in de zin van regelmatig stoten pulsate
stoten in de zin van slaand stoten strike
stoten in de zin van trillend stoten judder
stoterstang push rod
stotteren van motor stumble
straal in de zin van diameter radius
straal in de zin van vloeistofstraal squirt
straalaandrijving jet propulsion
straalgat van sproeier washer jet
straatveegauto sweeper
straight-run-benzine straight-run petrol
stralend radiant
straling radiation
straling die verblindt dazzlement
stralingsoppervlakte radiant surface
stralingsverlies radiation loss
stralingswarmte radiation heat
streek van vijl touch
streekbus inter-urban bus
streep line
strekgrens yield point
streperig streaking
strijdig incompatible
stripmoer strip nut
stroboscooplamp stroboscopic light
stroef stiff
stromen stream
stroming in de zin van trend trend
stroming van vloeistof stream
stromingsenergie aerodynamic energy
stromingsweerstand flow resistance
strook tape
stroom in de zin van elektrische stroom current
stroom-spanningsregelaar automatic voltage-and-current control
stroomafname collection of current
stroomafnemer current collector
stroombegrenzer van elektrische stroom current regulator
stroombegrenzer van vloeistoffen constrictor
stroombegrenzingsklep flow control valve
stroombron current source
stroomdichtheid current density
stroomdraad conducting wire
stroomdraad onder spanning live wire
stroomgeleidend electro-conductive
stroomkring circuit
stroomkring van ontstekingsinstallatie ignition circuit
stroomkringonderbreker contact breaker
stroomlijn stream line
stroomlijncarrosserie aerodynamic body
stroomlijnverstorend aspect aan carrosserie interceptor
stroomloze draad zero wire
stroomonderbreking power cut-off
stroomregelaar current regulator
stroomrichting van elektronen direction of current
stroomrichting van vloeistof direction of flow
stroomsterkte in de zin van elektrische stroomsterkte current strength, intensity of current
stroomstoot surge of current
stroomtoevoer current supply
stroomverbruik current consumption
stroomverdeler ignition distributer, ignition distributor, ignition timer
stroomverdeler met Hall-effect Hall generator
stroomverdeleras distributer shaft, distributor shaft
stroomverdelerhuis distributor housing
stroomverdelerkap distributor cap, distributor head
stroomverdelertestbank distributor test bench
stroomverlies loss of current
stroomvoorziening current supply
strop in de zin van beugel strap
strop in de zin van klem clip
structureel structural
structuur texture
structuurlak textured paint
stug in de zin van straf geveerd hard
stuifmeel in interieurlucht pollen
stuik butt
stuiken upset
stuiking compression strain
stuikkop van klinknagel swage head
stuiklas jump joint
stuiklassen butt-welding
stuiteren van wielen hop
stuk piece
stuk drukluchtgereedschap compression tool
stuk gedraaid blown
stuk gereedschap tool
stuk maken destruct
stuk snijden chip
stukje shred
stukje stof patch
sturen in de zin van besturen van auto steer
sturen in de zin van controleren control
sturen in de zin van regelen regulate
stuur aan linkerkant van auto right-hand steering
stuur aan rechterkant van auto right-hand steering
stuuraanslag van uiterst links tot uiterst rechts lock-to-lock travel
stuurarm steering lever
stuuras steering spindle, steering-worm shaft
stuuraskoppeling steering-shaft joint
stuurbekrachtiger steering booster
stuurbekrachtiging steering servo
stuurbekrachtigingsvloeistof power-steering fluid
stuurbuis steering tube
stuurdemper steering shock absorber
stuurdruk regulating pressure
stuureenheid in de zin van regeleenheid metering unit, switch box
stuureenheid in de zin van verwerkingseenheid processor
stuureigenschappen van auto steerability
stuurgeometrie steering geometry
stuurgevoeligheid steering-control sensitivity
stuurhoek steering angle
stuurhoeksensor steering sensor
stuurhuis steering house
stuurinrichting steering gear
stuurinrichting met bekrachtiging power steering
stuurinrichting met directe overbrenging low-ratio steering
stuurinrichting met hydraulische bekrachtiging hydraulically assisted steering
stuurinrichting met indirecte overbrenging indirect steering
stuurinrichting met luchtdrukbekrachtiging air-pressure assisted steering
stuurinrichting zonder stuurinrichting manual steering gear
stuurkarakter van auto roll-steer effect
stuurklep regulator valve
stuurklep in de zin van verdeelklep distributor valve
stuurkogel steering joint
stuurkogellager ball-joint bearing
stuurkolom steering column
stuurkolomschakelaar column switch
stuurkring trigger circuit
stuurkwaliteiten van auto steerability
stuurmechanisme steering mechanism
stuuromwenteling steering-wheel turn
stuuroverbrenging steering gear
stuuroverbrengingsmechanisme steering linkage
stuuroverbrengingsverhouding steering reduction ratio
stuurreacties steering effect
stuurrelais control relay
stuurschakeling steering-column gear change
stuursector steering sector
stuursegment steering sector
stuurslot steering lock
stuurspeling steering-wheel play
stuurstang steering-connecting rod, steering rod
stuurstangarm steering arm
stuurstok steering rod
stuurstroom gate current
stuursysteem in de zin van regelsysteem regulating system
stuurtrap van radio exciter
stuuruitslag steering-wheel displacement
stuuruitslagbegrenzer steering stop
stuuruitslagbegrenzing steering limit
stuuruitslaghoek steering-wheel angle
stuuruitslaghoek van achterwiel bij vierwielstuurinrichting rear-wheel steering angle
stuuruitslaghoeksensor steering-angle sensor
stuurwiel steering wheel
stuurwielbekleding steering-wheel padding
stuurwielhoeksnelheidssensor steering-wheel angular-velocity sensor
stuurwielhoogteverstelling steering-wheel rake adjustment
stuurwielnaafdop steering wheel boss
stuurwieluitlijning steering-wheel alignment
stuwdruk ram pressure
stuwend propulsive
stuwinlaatlucht ram air
stuwkracht propulsion power
stuwschijf van luchthoeveelheidsmeter sensor plate
styling styling
styrol-butadieenrubber styrene-butadiene rubber
subcompact-car small car
subframe supporting frame, underframe
subframe waarin motor is opgehangen engine-underframe cradle
subsone snelheid subsonic speed
sulfateren sulphate
superbenzine premium-grade petrol
superbobine heavy-duty coil
superfijnen superfinish
supermultigrade-motorolie super-multigrade engine oil
supersone snelheid supersonic speed
supplement supplement
supplementair supplementary
surfacer surfacer
surplus reserve
symmetrie-as axis of symmetrie
symmetrisch symmetric
synchromesh synchroniser
synchromesh-ring van versnellingsbak synchronising ring
synchromesh-versnellingsbak synchromesh gearbox
synchronisatie synchronisation
synchronisatie-inrichting van versnellingsbak synchronising block
synchroniseren synchronise
synchroon synchronous
synchrooncarburateur duplex carburetter
synchroonstelling van meerdere carburateurs van een auto carburetter synchronisation
synthetisch rubber synthetic rubber
synthetische motorolie synthetic engine oil
systeem system
systeem dat in geval van storing afdoende is beveiligd fail-safe system
systeembouw unit-assembly system
systeemdruk system pressure
systematisch systematic
T-bout T-bolt
T-ring T-ring
T-sleuf T-slot
T-stuk t-piece
T-vormig stuk pijp tee-pipe
taai in de zin van goed klevend tenacious
taai in de zin van sterk tough
taaiheid in de zin van sterkte toughness
taaiheid in de zin van vermogen tot kleven tenacity
taatsglijlager axial sliding bearing
taatslager step bearing
tabel schedule
tachograaf tachograph
tachtig-procent-vulstop van autogassysteem eighty-percent stop filling valve
tafelboormachine bench drilling machine
tafelslijpmachine bench grinding machine
taillelijn van carrosserie belt line
takel tackle
takelblok lifting tackle
takelen hoist
takelinrichting hoist
takelwagen salvage wrecker
takkenscherm vóór grille cow catcher
tand in de zin van inkeping notch
tand van tandwiel tooth
tandemaandrijving tandem drive
tandemas twin axle
tandemas-bogie retracted axle
tandemasoplegger twin axle semi-trailer
tandemasser tandem-axle vehicle
tandemhoofdremcylinder tandem-brake master cylinder
tandflank toothed face
tandflankbreedte width of tooth face
tandflankspeling tussen kroon- en pignonwiel bevel gear-to-pinion backlash
tandheugel rack bar, toothed bar
tandheugel van stuurinrichting steering rack
tandkabel van elektrisch uit- en inschuifbare antenne rack cable
tandkop addendum of tooth
tandkrans toothed rim
tandpatroon tooth pattern
tandreep rack bar, toothed bar
tandriem toothed belt
tandring toothed lock washer
tandschijf toothed disc
tandsegment van tandwiel toothed segment
tandspeling tussen tandwielen tooth clearance
tandspeling tussen twee tandwielen tooth clearance
tandspelingmeter back-lash gauge
tandstang rack bar, toothed bar
tandsteek tooth pitch
tandveerring serrated lock washer
tandvoet base
tandvoorraadmeter tank gauge
tandwiel gear, gear wheel
tandwiel in de zin van rondsel pinion
tandwiel met binnenvertanding inner-toothed gear
tandwiel met excentrische as trochoid gear
tandwiel met inwendige vertanding ring gear
tandwiel met pijlvertanding herringbone gear
tandwiel met rechte vertanding straight gear, straight-cut gear, straight-spur gear
tandwiel met schuine vertanding helical gear
tandwiel met spiraalvertanding helically cut gear
tandwiel met V-vormige tanden herringbone gear
tandwiel van aandrijfmotor motor gear
tandwiel van aandrijvende as drive pinion
tandwiel van niet-aandrijvende as axle pinion
tandwiel van planetaire tandwieloverbrenging epicyclic gear
tandwiel van primaire as primary-shaft gear
tandwiel van secundaire as countershaft gear
tandwiel van startmotor starter pinion
tandwiel van tussenas auxiliary-shaft gear
tandwiel van versnellingsbak gearing wheel
tandwielaandrijving gear drive
tandwielas pinion shaft
tandwieldrijfwerk toothed gearing
tandwielgroep gear train
tandwielkast van draaibank gear case
tandwielketting gear chain
tandwieloverbrenging gearing
tandwielpaar set of gears
tandwielpomp gear pump
tandwieltrekker gear puller
tang pliers
tangens tangent line
tangentiaal tangential
tank in de zin van pantservoertuig tank
tank in de zin van reservoir tank
tankauto tanker
tankbeluchtingsleiding tank vent line
tanken van brandstof refuel
tankinhoud tank capacity
tankniveaumeter tank gauge
tankontluchtingsleiding tank vent line
tankoplegger tanker trailer
tankstation service station
tankvuldop tank filler cap
tankvulklep fuel lid
tankvulleiding tank filler pipe
tap trunnion
tapbout tap bolt
tapeind through bolt
tapgat threaded hole
tapijt carpeting
taplager spindle bearing
tappen van schroefdraad cut
taps tapered
taps toelopende verzinkboor conical countersink
tapschroef tapping screw
tapse schroefdraad taper thread
tapsheid taper
tapverstuiver pintle nozzle
tapvormige plunjer pintle
tas in de zin van uitdeukgereedschap dolly
taster feeler
taxi taxi cab
technicus technician
technicus in de zin van monteur mechanic
technisch technical
technische gegevens technical data
technische specificaties technical specifications
technologie technology
technologie betreffende aardolie petrochemistry
technologisch technological
tectyl tectyle
teer tar
teervlek tar spot
teflon teflon
tegen-EMK counter-electromotive force
tegendruk counter pressure
tegendrukveer return spring
tegengesteld opposite
tegengestelde krachten opposite forces
tegenhouden retain
tegenkracht in de zin van elektromotorische tegenkracht counter-electromotive force
tegenloopfrezen opposed milling
tegenovergesteld opposite
tegenstroom in de zin van elektrische tegenstroom reverse current
tegenstroom van vloeistof of gas counterflow
tegensturen countersteer
tegenstuur totaan aanslag opposite lock
tegenwerken oppose
tegenwind headwind
tekenen draw
tekenen op schaal protract
tekening drawing
tekening in de zin van schaaltekening scale drawing
tekort shortage
tetra-ethyl-lood tetra-ethyl lead
telefoneren telephone
telefonische verbinding telephonic connection
telefoon telephone
telemetrie telemetry
telescopisch telescopic
teller meter
telwerk van analoog meetinstrument adder
temperatuur temperature
temperatuur in verbrandingsruimte combustion-chamber temperature
temperatuur van materiaal waarvan motor is gemaakt engine temperature
temperatuur waarbij katalysator effectief gaat werken light-off temperature
temperatuur waarbij zekering doorbrandt burn-out temperature
temperatuurafhankelijk werkende regelklep thermo-valve
temperatuurafname temperature decrease
temperatuurafwijking temperature slope
temperatuurbegrenzer thermo-regulator
temperatuurbestendigheid thermal stability
temperatuurcoëfficiënt temperature compensation
temperatuurgevoelig weerstandselement thermistor
temperatuurmeter temperature gauge
temperatuurregelaar thermo-regulator
temperatuurregelhendel temperature-regulating lever
temperatuurregelklep mix door
temperatuurregelsysteem temperature control
temperatuurregelsysteem met thermostaat thermostatic control
temperatuurregelsysteem van airconditioning automatic temperature control
temperatuurregelsysteem van inlaatluchtsysteem automatic temperature control
temperatuurregelsysteem van katalysator heat-indicator control system
temperatuursensor temperature sensor
temperatuursensor van automatische transmissievloeistof ATF-temperature sensor
temperatuursensor van gerecirculeerd uitlaatgas recirculated exhaust-gas temperature sensor
temperatuurtoename temperature rise
temperatuurvermindering temperature decrease
temperen temper
tempergietwerk malleable iron
tendens trend
tentdoek canvas
termijn period
terpentijn white spirit
terrein in de zin van ruw terrei rough
terreinband off-road tyre
terreinvoertuig off-the-road vehicle, off-roader
terughaalveer return spring
terugkaatsen reflect
terugkaatsen van geluid reverberate
terugkaatsing reflection
terugkoppeling feed-back
terugkoppelsysteem in de zin van elektronisch terugkoppelsysteem closed loop
terugplaatsen reinstall
terugschakelen shift down
terugschakelen met tussengas double-clutch
terugslag rebound
terugslag in carburateur popping-back
terugslagfilter flame arrester
terugslagklep orifice valve, non-return valve, one-way valve
terugslagklep in luchtinlaatbuis inlet check ball
terugspatten van brandstof tijdens tanken fuel splash-back
terugspoeltoets van cassettespeler rewind button
terugstelknop reset button
terugstellen reset
terugstelnok cancel cam
terugstelveer reset spring
terugstroomklep return valve
terugtrekken retract
terugtrekspoel voor slangen en kabels retracting reel
terugtrekveer retracting spring, retractor spring, return spring
terugvoerleiding return line
terugwerkende kracht retro-action
terugwinnen salvage
terugwinning regeneration
terugwinning van energie recuperation of energy
test trial
test op rollenbank bench test
testaansluiting testing probe
testapparaat tester, testing instrument
testapparaat in de zin van onderzoekapparaat analyser
testapparaat met lichtgevende diodes LED tester
testapparaat voor afstelling van motor en ontsteking tune-up instrument
testapparatuur test equipment
testban test bench
testcyclus testing cycle
testen test
testgegevens test settings
testinstallatie in werkplaats test bay
testlampje circuit tester
testolie calibrating oil
testomstandigheden testing conditions
testpen probe
testpop bij botsproeven dummy
testprocedure testing cycle
testrijder test driver
teststation testing shop
testvoertuig test vehicle
tetra-methyl-lood tetra-methyl lead
textielgordelband rayon-belted tyre
textielkarkas van autoband textile-cord carcass
textielprodukt textile
textielweefsel textile
theoretische snelheid theoretical speed
thermisch kraken van aardolie in raffinaderij thermic cracking
thermisch rendement thermal efficiency
thermisch waselement in thermostaat thermo-wax
thermische behandeling heat treatment
thermische beveiliging thermal cut-out
thermische nabehandeling van uitlaatgassen thermal exhaust aftertreatment
thermische overbelasting thermal overload
thermische reactor thermal reactor
thermische schakelaar thermo-switch
thermische slijtage thermic wear
thermische vacuümschakelaar thermal vacuum switch
thermische weerstand thermistor
thermische zekering temperature fuse
thermo-elektrisch element thermo-electric couple
thermo-element thermo-electric couple
thermo-tijdschakelaar thermo-time switch
thermodynamica thermodynamics
thermoklep thermo-valve
thermokoppel thermo-electric couple
thermometer temperature gauge
thermoplast thermoplastic
thermoschakelaar thermo-switch
thermosensor temperature sensor
thermosifonkoelsysteem natural-circulation cooling system
thermosonde heat-sensing tube
thermostaat thermostat
thermostaathuis thermostat housing
thermostaatklep thermostat valve
thermostatisch thermostatic
thermostatisch geregeld thermostatically controlled
thermostatisch geregelde tijdschakelaar thermo-time switch
thermostatisch geregelde ventilator thermo-fan
thermostatische vacuümregelklep van EGR-systeem thermal vacuum valve
thyristor thyristor
tiencilindermotor ten-cylinder engine
tiendelig decimal
tijd time
tijd in de zin van tijdsduur duration
tijd- en alarmregelsysteem electronic time-and-alarm system
tijdelijk transient
tijdinterval space
tijdrelais time relay
tijdruimte space
tijdschakelaar timer-control switch
tijdschema time schdule
tijdschrijver time recorder
tijdsduur duration
tijdsinterval space
tikken in de zin van een klikkend geluid maken click
tikken in de zin van een tikkend geluid maken tick
tikkende klep tapping valve
tilhoogte in de zin van drempelhoogte sill height
tin tin
tinlaagje op zuigerwand tin plating
tinlegering tin alloy
tinsoldeer soft solder
tint tint
tiptoets tip switch
titanium titanium
tocht draught
tochtraampje quarter window
tochtraampje in portier door quarter window
tochtstrip weather strip
tochtstrip van portier door weather strip
tochtstrip van raam window seal
tochtvrij no-draught
toebehoren in de zin van accessoires accessories
toebehoren in de zin van bijbehorende onderdelen garniture
toebehoren in de zin van hulpstukken fittings
toegang entry
toegangskanaal access duct
toegangsopening access hole
toegangsopening voor het uitvoeren van onderhoud service hole
toegankelijk accessible
toegankelijkheid accessibility
toegevoerd vermogen input
toelaatbaar permissible
toelaatbaar draagvermogen safe load
toelaatbaar gewicht weight rating
toelaatbaar vermogen rated output
toelaatbare axiale speling axial clearance
toelaatbare belasting safe load
toelaatbare belasting van schroefveer coil-spring rating
toelaatbare radiale speling radial clearance
toelaatbare speling tolerance
toelaatbare speling in rempadaal brake-pedal clearance
toelaatbare speling in stuurwiel steering-wheel clearance
toelaatbare tandspeling van tandwiel tooth clearance
toelaatbare tolerantie clearance
toelaatbare zijdelingse speling side clearance
toeleverancier contractor
toeleveringsindustrie ancillary industry
toename build-up
toepasbaar applicable
toepassing application
toepassingsprogramma voor computer application soft-ware
toereikende voorzorgsmaatregel adequate precautionle
toerental speed of revolution
toerental aan uitgaande as output speed
toerental bij maximumkoppel maximum-torque speed
toerental van as shaft speed
toerental van krukas crankshaft speed
toerental van motor engine speed
toerentalafhankelijk engine speed-sensing
toerentalbegrenzer van regulateur overspeed governor
toerentalbegrenzingsklep van regulateur throttling valve
toerentalbereik van motor rev range, speed range
toerentalbereik waarbinnen voldoende vermogen beschikbaar is narrow power band
toerentalsensor rotation sensor, speed sensor, speed transmitter
toerentaltalbegrenzer speed regulator
toerenteller tachometer
toerenteller met wijzernaald dial-type tachometer
toerwagen touring car
toeslag bij staalbereiding admixture
toespoor toe-in
toestand condition
toestel in de zin van inrichting device
toestel in de zin van apparaat apparatus
toeteren hoot
toets van toetsenbord key
toetsen check
toevoeging addition
toevoegsel dope
toevoegsel in de zin van supplement supplement
toevoer supply
toevoer onder druk pressure feed
toevoer van mengsel naar verbrandingsruimte mixture admission
toevoerdruk supply pressure
toevoerkanaal supply main
toevoerleiding feed tube, inlet tube, supply line
toevoerleiding voor frisse lucht fresh-air duct
toevoeropening intake
tolerantie tolerance
tolerantiering tolerance ring
tolerantietabel tolerance chart
tolueen toluene
tongewrichtslager barrel-point bearing
tongklep reed valve
tonnenlager barrel-roller bearing
tonvormige schroefveer barrel-type spring
toon tone
toonaangever trend setter
toonfrequentie acoustic frequency
toonregelaar van geluidsinstallatie tone control
toonstilte bij overschakeling naar andere radiozender automatic muting
top top
top van schroefdraad crest
top-sleeper top sleeper
tophoek van spiraalboor nose angle
toplager pilot bearing
toplager van koppeling flywheel bearing
toplaklaag finish paint, paint finish
topmodel top-of-the-line model
toppunt top
topsnelheid top speed
topzwaar top heavy
torderen twist
torenbout van bladveerpakket leaf-spring bolt, spring king
torentandwiel cluster gear
tornbout engine cranking bolt
tornen van krukas crank the engine
torpedofrontcabine van vrachtauto normal control
Torsen-differentieel Torsen differential
torsie twist
torsiebelasting torsion stress
torsiedemper torsion damper
torsiehoek torsion angle
torsiekracht twisting force
torsiemoment twisting moment
torsiespanning torsion stress
torsiestaaf van torsievering torsion bar, torsion rod
torsiestaafveer torsion spring
torsiestabilisator stabiliser bar, torsion-bar stabiliser
torsiesterkte torsional strength
torsiestijfheid torsional stiffness
torsietrillingsdemper harmonic balancer
torsieveer torsion spring
torx-bout torx-head screw
totaal total
totaalgewicht total weight
totaalrendement overall efficiency
total-loss write-off
total-loss-smering total-loss lubrication
touringcar touring-car
touw rope
traag inert
traag reagerend unresponsive
traagheid resistance against motion
traagheidsas axis of inertia
traagheidsdemper dynamic damper
traagheidsmoment moment of inertia
traagheidsschakelaar inertia switch
tractie traction power
tractie in de zin van trekkracht pulling power
tractieregelsysteem automatic stability control, electronic traction control, traction control system, traction slip control
tractor tractor
traliewerk lattice
transaxle transaxle
transaxle-systeem in de zin van continu-variabel transaxle-syste continuously variable transaxle
transfer decal
transformator transformer
transistor transistor
transistorontsteking transistorised ignition
transistorrelais solid-state relay
transmissie transmission
transmissie bij transaxle-systeem automatic transaxle
transmissie met handbediening manual transmission
transmissie met handbediening bij transaxle-systeem manual transaxle
transmissie met koppelomvormer converter transmission
transmissie-olie gear oil
transmissierem transmission brake
transparant transparent
transparantie light-transmitting capacity
transport transport
transporteren transport
transporteur van draaibank leading screw
transversaal transverse
trapeziumveer keystone ring
trapeziumveer in de zin van zuigerveer met trapeziumvormige door wedge-type piston ring
trapeziumvormig trapezoidal
trapeziumvormige schroefdraad buttress screw thread
trapeziumvormige wielophanging twin-trapezoidal link
trapezoïdaal trapezoidal
traploos verstelbaar infinitely variable
trapvormig stepped
traverse in de zin van dwarsbalk cross member
traverse in de zin van dwarsbuis cross tube
traverse in de zin van dwarsprofiel cross rail
trechter funnel
treeplank side step
treingewicht train weight
trekapparaat puller
trekband draw band
trekgereedschap voor demontagewerkzaamheden remover
trekhaak towing hitch, towing hook
trekhaakbalk rear cross rail
trekhendel aan binnenkant van portier pull handle
trekinrichting van aanhangwagen hitch
trekkabel towing rope
trekken pull
trekken in de zin van slepen tow
trekken in de zin van uiteen trekken tear apart
trekken van draad draw
trekkend gedeelte van V-riem of ketting tight side
trekker in de zin van trekgereedschap puller
trekker in de zin van trekkend voertuig tractor
trekker met aanhangwagen tractor with trailer
trekker met oplegger tractor with semi-trailer
trekker met rupsbanden caterpillar tractor
trekker van opleggercombinatie truck tractor
trekkracht die nodig is om ergens aan te trekken tensile force
trekkracht van motor tractive force, tractive power
treknagel blind rivet
trekoog towing lug
trekproef in laboratorium tensile test
trekschakelaar pull switch
treksluiting zip fastener
trekspanning tension
trekspoel pull-in coil
trekstaaf tie bar, tie rod
trekstang van trekinrichting tie rod, towing tongue
trekstang van wielophanging trailing rod
treksterkte tensile strength
trekvastheid tensile strength
trekveer in de zin van spanveer tension spring
trekveer in de zin van terugtrekveer retracting spring
trekvermogen van auto towing capacity
trend in de zin van stroming trend
trendsetter trend setter
tri-axiaalkabel tri-axial cable
triac triac
triangel triangular link
triangel van trekinrichting draw bar
triangel van wielophanging A-arm
triggerschakeling trigger circuit
Trilex-velg Trilex rim
trillen vibrate
trillen met ratelend geluid chatter
trillen met schokken judder
trilling vibration
trilling in stuurwiel door wielslingering wheel wobble
trillingsdemper vibration damper
trillingsdemper aan krukas engine damper
trillingsdemper van rubber torsion rubber
trillingsgetal vibration frequency
tripodekoppeling tripod joint
tripteller trip recorder
troebelpunt cloud point
troebelpunt van dieselbrandstof cold-filter plugging point
trolleybus trolley bus
trommel van lier reel
trommelrem drum brake
trompetvormgereedschap voor remleidingen brake-pipe flaring kit
tropenuitvoering tropical finish
tubeless-band tubeless tyre
tuimelaar rocker
tuimelaar van klepbedieningsmechanisme rocking lever
tuimelaararm rocking lever
tuimelaaras rocker shaft
tuimelschakelaar tumbler switch
tuimelschijf swash plate
tulpkoppeling bell joint
tuning tuning
tuningbedrijf tuning centre
tuningcontrole van radio electronic tuning control
tunnel tunnel
turbine turbine
turbineschoep turbine scoop
turbinewiel runner, turbine wheel
turbo-lag turbo lag
turbocompressor turbo charger
turbodruk turbo boost
turbodrukafhankelijk boost-controlled
turbodrukcontrolelicht turbo control light
turbodrukmeter boost meter
turbulent turbulent
turbulent worden burble
turbulentie turbulence
turbulentie van gassen in verbrandingsruimte combustion turbulence
tussenas idler shaft, intermediate shaft
tussenas die draairichting verandert change-over shaft
tussenbak transfer casing
tussendifferentieel transfer casing
tussengas geven blip the throttle
tussenhuis intermediate housing
tussenkoeler intercooler
tussenkoeler van motor met drukvulling charge cooler
tussenkoeling van gecomprimeerde inlaatlucht aftercooling
tussenlaag intermediate layer
tussenlager intermediate bearing
tussenliggend intermediate
tussenplaat partition
tussenring intermediate washer
tussenruimte clearance space
tussenruimte tussen tanden van tandwiel tooth space
tussenschijf transverse
tussenschot division plate
tussenschot in brandstoftank fuel baffle
tussenschot in uitlaatdemper acoustic baffle
tussenschot tussen cabine en laadruimte partition
tussenstang centre link
tussentandwiel intermediate gear, stud wheel
tussentandwiel van achteruitversnelling reverse idler gear
twaalfcilindermotor twelve-cylinder engine
twee bovenliggende nokkenassen double overhead camshafts
twee-armig two-armed
twee-assig bi-axial
twee-assig wielstel bogie
tweebedkatalysator dual-bed monolith
tweebrandstofmotor dual-fuel engine
tweebuisschokdemper twin-tube shock absorber
tweecilindermotor two-cylinder engine
tweecomponentenlak two-pack paint
tweecomponentenlijm two-component adhesive
tweede trap secondary stage
tweedehands second-hand
tweedehandsauto used car
tweedelig lager split bearing
tweedelige cardanas two-piece cardan shaft
tweedelige poelie split pulley
tweedelige velg two-piece rim
tweedelige voorruit two-piece front screen
tweekleurig bicoloured
tweekleurig lakschema two-tone paint scheme
tweekolomshefbrug two-lift lift
tweekringsremsysteem dual-circuit brake system, dual-line brake system
tweekringsvoetremklep dual-foot valve
tweelingband van personenauto twin tyre
tweemaal gelagerd two-bearing
tweemassavliegwiel twin-mass flywheel
tweepersoonsauto two-seater
tweepersoonsauto met twee portieren coupé
tweepolig two-pole
tweepotige trekker two-legged puller
tweepuntsbevestiging two-point attachment
tweerichtingsdiode triac
tweerichtingsthyristordiode diac
tweerijig double-row
tweeschijfskoppeling double-disc clutch
tweeschijfsrotatiemotor two-rotor engine
tweeslachtig hybrid
tweeslagmotor two-stroke engine
tweeslagmotorbrandstof two-stroke oil
tweeslagmotorbrandstof die met petroleum is voorverdund self-mixing two-stroke oil
tweetaktmotorbrandstof two-stroke oil
tweetaktmotorbrandstof die met petroleum is voorverdund self-mixing two-stroke oil
tweetonig two-tone
tweetonige horn dual horn
tweetraps two-stage
tweetrapscarburateur staged carburetter
tweetrapscompressor two-stage compressor
tweevoudig duplex
tweewegkatalysator oxidation catalytic converter
tweewegklep two-way valve
tweewegschakelaar double-way switch
tweewielaandrijving two-wheel drive
tweewielig single-axle
tweezijdig double-ended
tweezijdige ringsleutel double-head ring spanner
tweezijdige steeksleutel double-head fork spanner
twin-tank van autogassysteem manifold tank
two-speed-regulateur two-speed governor
type type
type auto car type
typegoedkeuring type approval
typegoedkeuringsbewijs approval certificate
typeplaatje type plate
typerend classic
tyre-matching tyre matching
U-balk U-beam
U-balk van staal channel steel
U-profiel channel section
U-vormige as U-section axle
U-vormige langsdraagbalk longitudinal channel
uitbalanceren balance
uitbeitelen chisel
uitboorgereedschap reamer
uitboren drill
uitboren van bestaand gat rebore
uitbouw van spatscherm wing extension
uitbreken van auto in bocht swerve
uitdeuken remove dents
uitdeukgereedschap power-bumping tools
uitdeukhamer panel-beating hammer
uitdeuklepel panel-beating spoon
uitdeukwerkzaamheden panel beating
uitdiepen recess
uitdraaien van remtrommel refinish
uitdrijven expel
uitdrukken express
uiteinde van kabel cable head
uiterlijk shape
uitgaande as output shaft
uitgaande as van motor tail shaft
uitgaande as van versnellingsbak gearbox output shaft
uitgaande slag van schokdemper rebound travel
uitgang outlet
uitgangsas output shaft
uitgangspositie basic position
uitgangspunt starting point
uitgangsstand original position
uitgangsvermogen output power
uitgangsversterker van geluidsapparatuur output switching module
uitgedraaide remtrommel reconditioned brake drum
uitgelopen lager seized bearing
uitgeslagen lager bell-shaped bearing
uitgewerkt dead
uitgloeien anneal
uithakken van lasnaad fell
uitharden van metaallegering harden
uithardingsproces setting process
uithollen cave
uitholling in bagageruimte voor reservewiel spare-wheel well
uitholling in de vorm van een schotel saucer
uitholling in rotor van rotatiemotor rotor recess
uitholling met groeven furrow
uithoudingsproef endurance run
uithoudingsvermogen endurance
uitklapbaar koplicht pop-up head light
uitklapbaar zijruitje vent window
uitkloppen van deuk beat
uitlaat in de zin van uitgang outlet
uitlaat in de zin van uitlaatpijp exhaust
uitlaatdemper exhaust silencer
uitlaatdemper aan achterkant van uitlaatpijp rear silencer
uitlaatdemper aan voorkant van uitlaatpijp front silencer
uitlaatdemper met resonantieschotten resonator-type silencer
uitlaatdrukcompensator exhaust-pressure regulator
uitlaatgas exhaust gas
uitlaatgasafvoerleiding van uitlaatgasturbo exhaust-gas outlet
uitlaatgasafzuiginstallatie in werkplaats exhaust-gas extractor
uitlaatgasafzuigsysteem exhaust-extraction system
uitlaatgasdruk exhaust-gas pressure
uitlaatgasdrukomvormer exhaust-pressure transducer
uitlaatgasdrukregelklep van EGR-systeem back-pressure transducer
uitlaatgasemissie exhaust emission
uitlaatgasemissienorm emission standard
uitlaatgasemissieregelsysteem exhaust-emission regulation
uitlaatgasmotorrem engine brake
uitlaatgasrecirculatie recirculation of exhaust gases
uitlaatgasrecirculatieklep EGR valve
uitlaatgasreductie langs katalytische weg catalytic reduction
uitlaatgasreiniging emission control
uitlaatgassen exhaust gases
uitlaatgasstuwruimte in uitlaatsysteem van motor met drukvulling exhaust plenum chamber
uitlaatgastegendruk exhaust-gas back pressure
uitlaatgastemperatuur outlet temperature
uitlaatgastest exhaust-gas test
uitlaatgastestapparaat exhaust-gas analyser
uitlaatgasturbo turbo charger
uitlaatgasvergiftiging exhaust-gas poisoning
uitlaatgaszuurstofsensor exhaust-gas oxygen sensor
uitlaatkanaal exhaust duct
uitlaatkant van oliepomp discharge side
uitlaatklep outlet valve
uitlaatklep die met natrium is gevuld sodium-filled exhaust valve
uitlaatklep met gepantserd oppervlak hard-faced exhaust valve
uitlaatklep waardoorheen iets wordt afgetapt discharge valve
uitlaatklep waardoorheen iets wordt geleverd delivery valve
uitlaatleiding van motor exhaust port
uitlaatpakking exhaust gasket
uitlaatperiode van tweetaktmotor exhaust period
uitlaatpijp exhaust tube
uitlaatpijp aan achterkant tail pipe
uitlaatpijp aan zijkant side pipe
uitlaatpijp als vervanging van gedemonteerde katalysator catalytic-converter test pipe
uitlaatpijp die de uitlaatgassen van beide cilinderrijen bijeen exhaust cross-over pipe
uitlaatpijp met omhoog gebogen uiteinde upswept exhaust pipe
uitlaatpijp waardoorheen lucht ter verbranding wordt gevoerd air-injection tube
uitlaatpijpsteun exhaust-pipe bracket
uitlaatpoort van tweetaktmotor outlet port
uitlaatrem exhaust engine brake
uitlaatremklep silencer cut-out
uitlaatrook exhaust smoke
uitlaatsierstuk tail-pipe extension
uitlaatslag outlet stroke
uitlaatspruitstuk exhaust manifold
uitlaatsysteem exhaust system
uitlaatsysteem met één enkele eindpijp single-line exhaust system
uitlaatsysteem zonder dempers straight-through exhaust system
uitlaatzijde van motor exhaust side
uitleeseenheid display
uitlijnen align
uitlijning van chassis chassis alignment
uitlijning van wielophanging wheel alignment
uitmonden discharge
uitmonding orifice
uitneembaar in de zin van afneembaar detachable
uitneembaar in de zin van demonteerbaar dismountable
uitpersen in de zin van fijnpersen squeeze
uitpersen in de zin van uitstoten extrude
uitrafelen fray
uitrekken stretch
uitrekking bij breukbelasting ultimate elongation
uitrollen van auto in vrijloop freewheel
uitrusting in de zin van gereedschap tooling
uitrusting in de zin van installatie outfit
uitschakelbare vierwielaandrijving part-time four-wheel drive
uitschakelen cut out
uitschakelen door middel van een schakelaar turn off
uitschakelen in de zin van afsnijden cut off
uitschakelen in de zin van ontkoppelen disengage
uitschakelknop van parkeerrem parking-brake release knob
uitschuifbaar extendible
uitschuifbare as van startmotor engagement rod
uitschuren eat away
uitslaande pijl van richtingaanwijzer trafficator arm
uitslag van wijzernaald deflection
uitslaghoek van stuurinrichting turning angle
uitslijpen rebore
uitsluiten exclude
uitsparing recess
uitsparing in carrosserie voor sierlijst moulding recess
uitspoelen rinse
uitspoor toe-out
uitspoor in de bocht turning radius angle
uitspringend gedeelte projection
uitsteeksel protrusion
uitsteeksel in de zin van gaffelvormig uitsteeksel prong
uitsteeksel in de zin van rond uitsteeksel lobe
uitsteken protude
uitstekend in de zin van naar buiten stekend protrusive
uitstel delay
uitstelraam swivel window
uitstoot emission output
uitstoot van roetdeeltjes door dieselmotor particulate emission
uitstoot van rook smoke emission
uitstralen emit
uitstrekken stretch
uitstromen van gas en lucht effusie
uitstromen van vloeistof stream
uitstromende lucht discharge air
uitstroomopening in dashboard voor frisse lucht fresh-air vent
uitstulping bulge
uittrekken in de zin van langer maken elongate
uittrekken in de zin van uiteen trekken extract
uitveren rebound
uitvoering in de zin van aankleding trim
uitvoering in de zin van versie version
uitvoering met automatische transmissie automatic version
uitvouw van versnellingsbakhuis voor PTO transmission-extension housing
uitwasbaar flushable
uitwendig exterior
uitwendige diameter outside diameter
uitwendige ontstekingsbron spark ignition
uitwerking van botsing crash impact
uitwerptoets van cassettespeler eject button
uitwijken in de zin van plotseling uitwijken swerve
uitwisbaar en programmeerbaar geheugen van elektronische regelee erasable programmable res-only memory
uitwisselbaar exchangeable
uitwisselen interchange
uitwissen erase
uitwrijven rub down
uitzetnok van trommelremsysteem expander cam
uitzetsteun voor openstaande kap strut
uitzetten door middel van schakelaar switch off
uitzetten in de zin van groter worden expand
uitzetten in de zin van in een grafiek uitzetten plot
uitzetten van gassen swell
uitzetting expansion
uitzetting als gevolg van warmte thermal expansion
uitzetting in langsrichting linear expansion
uitzetting van gassen swelling
uitzettingscoëfficiënt coefficient of expansion
uitzoeken sort out
uitzonderen exclude
ultra-korte golf van radio ultra-short wave
ultra-sone luchtsnelheid in carburateur ultrasonic air speed
ultra-violet ultra-violet
ultra-violette straling ultra-violet radiation
underfloor-motor underfloor engine
underslung-chassis underslung chassis
unit assembly
universeel multi-purpose
universeelmeter multi-use tester
universeelvet multi-purpose grease
universele freesbank universal milling machine
universele draaibank universal lathe
universele tang compound tool
unster tensioner gauge
urethaan urethane
ureumformaldehydehars ureumformaldehyde resin
ureumhars ureum resin
uur hour
V-riem vee-belt
V-riemontvetter belt cleaner
V-riempoelie V-belt pulley
V-snaar vee-belt
V-snaarontvetter belt cleaner
V-snaarpoelie V-belt pulley
V-vormig triangular
V-vormige insnede V-cut
vaag dim
vacuüm vacuum
vacuüm in de zin van onderdruk negative pressure
vacuümaansluiting vacuum connection
vacuümbediend vacuum-controlled
vacuümbediend remsysteem vacuum brake
vacuümdestillatie vacuum distillation
vacuümpomp vacuum pump
vacuümregelaar van ontsteking distributor vacuum control
vacuümregelklep vacuum regulator
vacuümschakelaar vacuum switch
vacuümschakelaar met poorten ported vacuum switch
vacuümslang van rembekrachtiger brake-vacuum hose
vacuümvervroeging governor set
vacuümvoorontsteking vacuum advance
vacüumkamer depression chamber
vakbekwaamheid professional skill
vakliteratuur technical literature
vaktaal technical language
valhoogte fall
valse lucht unmetered air
valstroomcarburateur down-draught carburetter
vanadiumstaal vanadium steel
vangmuilkoppeling trailer coupling
vangnet in slaapcabine van vrachtauto safety net
vangrails crash barrier
variabel variable
variabele krachtstroomverdeling over voor- en achteras slip-sensitive power distribution
variabele stuuroverbrengingsverhouding steering variable ratio
variabele venturi-carburateur variable-choke carburetter
variëren vary
Variomatic-transmissie Variomatic-transmission
vaseline vaseline
vast solid
vast contactpunt fixed breaker point
vast object obstacle
vast punt datum point
vast remzadel fixed brake caliper
vastbinden met band tie
vastbinden met draad wire
vastdraaien tighten
vastdraaien in de zin van vastschroeven screw on
vastdraaien met momentsleutel torquen
vaste brandstof voor aandrijving van voertuig solid fuel
vaste brandstof voor in werking stellen van airbag propellant
vaste holle as tubular axle
vaste kop van draaibank head stock
vaste krachtstroomverdeling over voor- en achteras fixed power distribution
vaste venturi fixed venturi tube
vaste voorontsteking set pre-ignition
vastgelegd fixed
vastgelegde waarde constant
vastgelopen motor seized engine
vastgelopen zuiger seized piston
vastgespen clasp
vasthaken hook
vasthoudspoel holding coil. hold-in winding
vasthoudwikkeling hold-on winding
vastkitten cementate
vastklemmen in de zin van in elkaar passen clamp
vastklemmen in de zin van vastklinken clinch
vastklemmen in de zin van vastlopen seize up
vastklemmen met spie key
vastkleven gum
vastklinken clinch
vastkoeken van zuigerveren piston-ring sticking
vastlopen van motor seize up
vastloper seizure
vastmaken met band- tie
vastmaken met draad wire
vastplakken glue, stick
vastraken get stuck
vastschroeven met bouten bolt on
vastschroeven met schroeven screw on
vastsjorren lash up
vaststaand fixed
vastvreten seize up
vastzettang clamp pliers
vastzetten in de zin van aandraaien tighten
vastzetten in de zin van vastschroeven screw on
vastzetten met bouten bolt on
vastzetten met momentsleutel torquen
vastzetten met spie key
vat drum
vat van groot formaat tank
veelgangige schroefdraad multiplex screw thread
veelsoortig manifold
veelsoortigheid variety
veelvoudig multiple
veelzijdig multilateral
veer spring
veer met eenzijdig trapeziumvormige doorsnede half-keystone ring
veer van acceleratiepomp accelerator-pump spring
veer van koppeling clutch spring
veeraanslag bumper
veerbalans spring balance
veerbalg spring bellows
veerbeen spring strut, strut damper, suspension strut
veerbeenbevestigingspunt strut mounting
veerbelast spring-loaded
veerbelaste terugslagklep check ball and spring
veerbeugel spring clamp
veerbeugel van bladveer leaf-spring U-bolt
veerblad van bladveer spring plate
veerbok leaf-spring bracket
veerbout spring bolt
veerbout van bladveer leaf-spring bolt
veerconstante suspension rate
veerconstante van wielophanging wheel rate
veerdrager spring bracket
veerdruk spring pressure
veerelement spring element
veerelement van wielophanging suspension unit
veerfrequentie spring frequency
veerhand van bladveer suspension bracket
veerhouder spring retainer
veerindrukking spring travel
veerklem spring clip
veerkracht resilience
veerkrachtig resilient
veerlengte van ontspannen veer free spring length
veermanometer spring manometer
veeroog spring eye
veerpad leaf-spring seat
veerpakket spring pile
veerpal latch
veerpen shackle pin
veerplaat spring seat
veerpoot spring strut, strut damper, suspension strut
veerring spring washer
veerring van synchroniseerinrichting synchroniser ring
veerschijf spring disc
veerschommel spring shackle
veerschotel spring retainer, spring seat
veerschotelkoppelingsdrukplaat spring plate
veerspanner spring compressor
veerspanning spring tension
veersteun spring support
veerstoel spring seat
veerstrop spring clamp
veerweg spring travel
veerweg tijdens invering ride clearance
veerweg tijdens uitvering rebound clearance
veerweg van wiel wheel travel
veerwegbegrenzer bump stop
veerwerking action of the spring
veerzitting leaf spring seat
veetransportauto cattle vehicle
veilig safe
veilig voor kinderen child-proof
veilige gebruiksduur safe-use life
veilige levensduur safe life
veiligheid security
veiligheidsauto safety vehicle
veiligheidsbril safety glasses
veiligheidscoëfficiënt safety factor
veiligheidsglas safety glass
veiligheidsgordel seat belt
veiligheidsgordel met oprolautomaat inertia reel belt
veiligheidsgordelgeleider sash guide
veiligheidshandschoen protective glove
veiligheidshelm safety helmet
veiligheidsklep safety valve
veiligheidsklep in luchtleiding air release valve
veiligheidsklep in vloeistofleiding overflow valve
veiligheidsklep van autogassysteem pressure relief valve
veiligheidskooi survival space
veiligheidsmaatregel safety precaution
veiligheidsmaatregelen precautionary measures
veiligheidsmarge safety allowance
veiligheidsrand op velg hump mode
veiligheidsrelais safety relay
veiligheidsschakelaar safety switch
veiligheidsschakelaar die op massatraagheid werkt inertia cut-off switch
veiligheidsschoenen safety foot wear
veiligheidsslot safety lock
veiligheidsstuurkolom divided steering column
veiligheidsstuurwiel safety steering wheel
veiligheidssysteem inclusief airbag air-cushion restraint system
veiligheidssysteem tegen aanrijdingen van opzij side-impact protection system
veiligheidssysteem voor inzittenden van auto constraint system
veiligheidssysteem voor kinderen in auto child restraint system
veiligheidsvergrendeling safety catch
veiligheidsvoorschriften safety specifications
veld in de zin van magnetisch veld field
velddiode field diode
veldlijn in magnetisch veld line of flux
veldmagneet field magnet
veldsterkte field strength
veldstroom field current
veldwikkeling field coil
velg wheel rim
velg met schuine velgschouder tapered bead-seat rim
velg met veiligheidsrand hump rim
velgbed rim well
velgbedbreedte rim well
velgbreedte rim width
velgdiameter rim diameter
velgklem rim clamp
velglint tube protector
velgrand rim flange
velgrichel rim ledge
velgring rim ring
velgschouder bead ledge
velours als vloerbedekking velours
vensterglas window glass
ventiel van autoband tyre valve
ventiel van binnenband inner-tube valve
ventielgat in velg valve hole
ventilatie ventilation
ventilatie van vlotterkamer open ventilation
ventilatie-opening breather
ventilatie-opening aan onderkant van dashboard lap vent
ventilatiegat in accuvuldop battery-plug ventilation hole
ventilatieleiding duct
ventilatieraampje ventilator window
ventilatieruitje quarter window
ventilator fan
ventilator met verstelbare schoepen feathering fan
ventilator van verwarmingsinrichting hot-air blower
ventilatorbeplating fan housing
ventilatorhuis fan housing
ventilatorkoppeling fan clutch
ventilatormotor fan motor
ventilatorriem fan belt
ventilatortunnel fan housing
ventileren air
venturi venturi tube
veranderen change
veranderen in de zin van modificeren modify
verandering change
veranderlijk variable
veranderlijke waarde parameter
verankeren anchor
verankering anchorage
verankering van veiligheidsgordel safety-belt anchorage
verankeringspunt anchorage point
verarmingsklep voor extra lucht bij warm stationair draaien hot-idle compensator
verbandkist first-aid kit
verbandkussen first-aid cushion
verbandtrommel first-aid box
verbergen conceal
verbeteren in de zin van beter maken correct
verbeteren in de zin van regenereren regenerate
verbetering improvement
verbetering in de zin van vooruitgang advancement
verbeteringsmiddel conditioner
verbinden door middel van scharnieren articulate
verbinden in de zin van aansluiten join
verbinden in de zin van beweegbaar verbinden link
verbinden in de zin van hechten bond
verbinden in de zin van onderling verbinden interlink
verbinden in de zin van verenigen unite
verbinding door middel van gewricht articulation
verbinding door middel van vormparing positive engagement
verbinding door middel van wrijvingskracht adhesion
verbinding in de zin van aansluiting connection
verbinding in de zin van combinatie conjunction
verbinding in de zin van koppeling joint
verbinding in de zin van scheikundige verbinding chemical compound
verbinding tussen accuplaten plate connecting pin
verbinding tussen apparaten interface
verbinding tussen luchtslangen air connection
verbinding tussen onderdelen link
verbindingsbout fitting bolt
verbindingsflens connecting flange
verbindingshoek connecting angle
verbindingskabel connecting cable
verbindingsleiding connecting line
verbindingsmoer union nut
verbindingsonderdeel connecting piece
verbindingspijp connection pipe
verbindingspijp met kleiner wordende diameter reduction connection
verbindingspijp van uitlaatsysteem connector pipe
verbindingsschroef connecting screw
verbindingsslang joint hose
verbindingsstang link rod, stay
verbindingsstang van stuurinrichting centre link
verbindingsstrip tussen accucellen intercell connector
verblinden glare
verblinding dazzlement
verbogen buckled
verborgen gebrek concealed damage
verbouwen reconstruct
verbrande klep burned valve
verbranden burn
verbranden in de zin van tot as verbranden incinerate
verbranden in de zin van tot koolstof verbranden carbonate
verbranden in verbrandingsruimte combust
verbranding in verbrandingsruimte combustion
verbrandingscyclus ignition cycle
verbrandingsdruk combustion pressure
verbrandingsduur duration of combustion
verbrandingsenergie energy of combustion
verbrandingskamer combustor
verbrandingskamer in zuigerbodem piston combustion chamber
verbrandingskamer met gestuurde mengselwerveling controlled-vortex combustion chamber
verbrandingskamer met halve bolvorm hemispheric combustion chamber
verbrandingskamer met wigvorm wedge-type combustion chamber
verbrandingskamer van direct ingespoten dieselmotor open combustion chamber
verbrandingskamer van indirect ingespoten dieselmotor indirect chamber
verbrandingskamer waarin het gas al wervelend extra in elkaar wo high-compression and squish combustion chamber
verbrandingslucht intake air
verbrandingslucht bij carburateurmotor carburetter air
verbrandingslucht bij niet-opgeladen motor suction air
verbrandingsmotor heat engine
verbrandingsmotor met zeer goede prestaties high-performance combustion engine
verbrandingsproces combustion process
verbrandingsresten deposits
verbrandingsruimte combustor
verbrandingsruimte in zuigerbodem piston combustion chamber
verbrandingsruimte met gestuurde mengselwerveling controlled-vortex combustion chamber
verbrandingsruimte met halve bolvorm hemispheric combustion chamber
verbrandingsruimte met wigvorm wedge-type combustion chamber
verbrandingsruimte van direct ingespoten dieselmotor open combustion chamber
verbrandingsruimte van indirect ingespoten dieselmotor indirect chamber
verbrandingsruimte waarin het gas al wervelend extra in elkaar w high-compression and squish combustion chamber
verbrandingsslag firing stroke
verbrandingswarmte calorific value
verbreden extend
verbreding van spatscherm wing extension
verbreed in de zin van in de breedte uitgebouwd extended
verbreekschakelaar cancel switch
verbreken van contact separate
verbreken van verbinding rupture
verbreking van contact separation
verbreking van verbinding rupture
verbruik consumption
verbruik in de zin van brandstofverbruik consumption
verbruiken expend
verbruiker user
verbruikskromme consumption characteristic
verbuigen buckle
verbussen van cilinders rebush
verchromen chrome
verchroomd chromium-plated
verdampen bij buitenluchtdruk evaporate
verdampen onder druk vaporise
verdamper evaporator
verdamper van airconditioningssysteem air-conditioning evaporator
verdamper-drukregelaar van autogassysteem evaporator/pressure regulator
verdampersensor van airconditioning evaporator sensor
verdamping vaporisation
verdamping van brandstof fuel evaporation
verdeelbaar separable
verdeelbak transfer gearbox
verdeelbak met twee overbrengingsverhoudingen two-speed transfer box
verdeeldifferentieel transfer gearbox
verdeelkast junction box
verdeelklep proportioning valve
verdeelkop distributor cap, distributor head
verdeelplunjer distributor piston
verdeelstuk manifold
verdelen distribute
verdelen in graden graduate
verdelen in juiste verhouding proportion
verdeleras distributor drive shaft, distributor shaft
verdelerhuis distributor body, distributor housing
verdelerinspuitpomp distributor pump, distributor-type injection pump
verdelerloos ontstekingssysteem distributorless ignition system, electronic distributorless-ignition system
verdelerpomp distributor pump, distributor-type injection pump
verdeling van krachtstroom over aangedreven assen power split
verdeling van krachtstroom over voor- en achteras interaxle split
verdieping in wagenvloer well
verdikking in stang boss
verdikking in stang met daarin een oog eye
verdraaien wrench
verdrijven expel
verdringerpomp displacement pump
verduisterd koplicht masked head light
verdund zuur diluted acid
verdunnen in de zin van verlagen van concentratie thin
verdunnen van mengsel attenuate
verdunning van mengsel attenuation
verdunning van smeerolie door brandstof dilution
verdunningsmiddel thinner
verduurzamen preserve
verduurzamingsmiddel preservative
veredelbaar staal heat-treatment steel
veredelen van metaal refine
veredelen van voertuigen tune
veredelingsstaal special steel
vereenvoudigen simplify
vereffenen equilibrate
vereffeningsveer drag spring
veren spring
verend resilient
verend vermogen resilience
verende aanslag stop buffer
verende borgring split locker washer
verende onderlegring spring washer
verende plaatvormige ring plate spring
verende ring wave washer
verende tandring toothed lock washer
verenigen unite
verenstaal spring steel
verf paint
verfdruppel paint drop
verfkrabber triangular scraper
verflauwen fade
verfraaien embellish
verfraaiing ornament
verfspuit spray gun
vergaan in de zin van verrotten decay
vergassing atomisation
vergelijkingsmeting comparative measuring
vergelijkingstest comparison test
vergiftigd toxic
vergiftigen intoxicate
verglazing van cilinderwand als gevolg van foutief inrijden bore glazing
verglazing van remvoering glazing
vergrendelbout striker rod
vergrendelen in de zin van afsluiten latch
vergrendelen in de zin van blokkeren interlock
vergrendelingshendel lock lever
vergrendelingshendel van kantelcabine securing lever
vergrendelinrichting locking catch
vergrendelklink locking pawl
vergrendelknop lock knob
vergrendelknop aan binnenkant van portier inside lock knob
vergrendelknop van portier locking button
vergrendelkogel lock ball
vergrendelnok van slot lock cam
vergrendelpal locking pawl
vergrendelpen detent pin
vergrendelstand lock position
vergrendelstang stop bar
vergrendelveer detent spring
vergrootglas magnifying glass
vergroten increase
vergroten in de zin van uitvergroten magnify
vergrotende spiegel convex mirror
vergroting als gevolg van uitzetting dilatation
vergroting van gehalte enrichment
vergunning licence
verharden harden
verharden door verhitting bake
verharden door veroudering cure
verharder hardener
verharsen resinify
verhitten heat
verhitten tot verbrandingstemperatuur bake
verhogen elevate
verhoging elevation
verhoogd raised
verhoogd dak raised roof
verhouding in de zin van gehalte proportion
verhouding in de zin van rekenkundige verhouding ratio
verhouding tussen gleufbreedte en tandbreedte van tandwiel tooth ratio
verhouding tussen voertuiggewicht en motorvermogen weight-power ratio
verhuisauto removal van
vering springing
verkanting transversal slope
verkeer traffic
verkeerd uitgevoerde afstelling maladjustment
verkeersdichtheid traffic intensity
verkeersinformatie traffic information
verkeersinformatie per radio radio-traffic information
verkeersregels traffic regulations
verkeersstroom traffic flow
verkeersveiligheid road safety
verkleinen reduce
verkleinen in de zin van op schaal verkleinen scale down
verkleining reduction
verkleuren discolour
verkleuring discolouration
verkleuring als gevolg van vervuiling stain
verklikkernaald van toerenteller spy needle
verkoking carbon fouling
verkoperd copper-plated
verkorten shorten
verkruimelen crumble
verlagen lower
verlagen in de zin van omlaag drukken depress
verlating van het ontstekingstijdstip spark retard
verlengen lengthen
verlengen door middel van uitrekking stretch
verlenging door middel van uitrekking stretch
verlenging door middel van verlengstuk extension
verlengkabel extension cable
verlengsnoer extension cord
verlengstuk extension
verlichten in de zin van licht geven light
verlichting lighting
verlichting van auto exterior lighting
verlichting van bagageruimte boot lighting
verlichting van laadruimte cargo-compartment lighting
verlichting van portier- en contactslot key illumination
verlichtingsbord achterop auto die met sleepstang wordt gesleept tow-bar lighting board
verlichtingsgroep light group
verlichtingsschakelaar lighting switch
verlichtingsunit light group
verlies loss
verliezen lose
verlijmen van ruiten bond
verlijming van ruiten in carrosserie direct glazing
verloopbus adaptor socket
verloopnippel reducing nipple
verloopstekker adaptor
verloopstuk reducer, reducing pipe
verlopen proceed
vermeerderen increase
vermeerdering increase
vermijden prevent
verminderen in de zin van beperken reduce
verminderen in de zin van verdunnen dilute
vermindering in de zin van beperking constriction
vermindering in de zin van verdunning dilution
vermindering van elektrische spanning voltage drop
vermindering van werking fading
vermindering van werking van katalysator catalyst deterioration
vermoeidheid fatigue
vermoeiingsbreuk repeated stress failure
vermoeiingsgrens fatigue limit
vermoeiingsproef durability test
vermogen aan uitgaande as power output
vermogen in de zin van bekwaamheid capability
vermogen in de zin van calorisch vermogen calorific power
vermogen in de zin van elektrisch vermogen wattage
vermogen in de zin van fiscaal vermogen taxable horsepower
vermogen in de zin van laadvermogen capacity
vermogen in de zin van mechanisch vermogen power
vermogen in de zin van smerend vermogen lubricity
vermogen in de zin van verend vermogen resilience
vermogen om gelijk te doen wat wordt gewenst responsiveness
vermogen om in ruw terrein te rijden off-road ability
vermogen om te versnellen acceleration properties
vermogen onder vollast full-load power
vermogen tot hechting adhesive strength
vermogen tot reflectie reflectivity
vermogen tot starten met koude motor cold-starting ability
vermogen tot starten met warme motor warm-starting ability
vermogen tot vervorming van carrosserie in geval van botsing crash-worthiness
vermogens-, koppel- en verbruikskromme onder deellast part-load curve, partial-load curve
vermogens-, koppel- en verbruikskromme onder vollast wide-open throttle curve
vermogensdiode output diode
vermogenskromme power curve
vermogensoverschot excess power
vermogenstestbank dynamometer
vermogenstransistor power transistor
vermogensverdeling over aangedreven assen power distribution
vermogensverlies power loss
vernauwing restriction
vernauwingsring in vloeistofleiding constricting ring
vernevelen atomise
verneveling atomisation
vernietigen destruct
vernieuwen renew
vernieuwen in de zin van renoveren renovate
vernieuwend innovative
vernieuwing in de zin van innovatie innovation
vernieuwing in de zin van vernieuwde constructie reconstruction
vernikkeld nickel-plated
verontreinigd soiled
verontreinigde olie slop oil
verontreinigen soil
verontreinigen van milieu pollute
verontreiniger pollutant
verontreiniging door koolafzetting carbon fouling
verontreiniging in materiaal impurity
verontreiniging van milieu pollution
verouderd obsolete
verouderen age
veroudering ageing
verplaatsbaar in de zin van beweegbaar transportable
verplaatsbaar in de zin van draagbaar portable
verplaatsen displace
verplaatsen in de zin van overplaatsen transfer
verplaatsen in de zin van transporteren transport
verpletteren squish
verplicht voorgeschreven specified
verplichting tot het dragen van de veiligheidsgordel mandatory safety-belt use
verrijdbaar transportable
verrijdbaar plateau dolly
verrijdbare kraan mobile crane
verrijdbare krik wheeled jack
verrijken van brandstof-luchtmengsel enrich
verrijking van brandstof-luchtmengsel enrichment
verrijkingsklep enrichment valve
verrotten decay
verruimen expand
verscherpte keuring tightened inspection
verschil difference
verschoten kleur faded colour
verschuifbaar tandwiel sliding pinion
verschuifbare aandrijfas van startmotor driving spindle
verschuiven displace
versieren embellish
versiering ornament
versleten worn
versleten in de zin van kaalgereden bald
versleten in de zin van slap geworden weak
verslijtonderdeel wearing part
verslijtring wear ring
versmelten fuse
versneld stationair toerental fast-idle speed
versnelde beweging increased motion
versnellen accelerate
versnelling achteruit reverse gear
versnelling in de zin van acceleratie acceleration
versnelling in de zin van overbrenging speed
versnelling in dwarsrichting transversal acceleration
versnelling in lengterichting longitudinal acceleration
versnelling met hoge overbrengingsverhouding high speed
versnelling met korte overbrengingsverhouding short speed
versnelling met lage overbrengingsverhouding low speed
versnelling met lange overbrengingsverhouding long speed
versnelling van klep van motor valve acceleration
versnelling van ronddraaiend wiel wheel acceleration
versnelling vooruit forward speed
versnellingsbak gearbox
versnellingsbak en differentieel tesamen gearbox-and-final drive unit
versnellingsbak met extra kruipversnelling high-low-range gearbox
versnellingsbak met extra-lage overbrengingsverhouding voor terr dual-range gearbox
versnellingsbak met kort op elkaar volgende overbrengingsverhoud close-stepped gearbox
versnellingsbak met lange overbrengingsverhoudingen wide-stepped gearbox
versnellingsbak met meer dan vijf versnellingen multi-speed gearbox
versnellingsbak met permanent in elkaar grijpende tandwielen constant-mesh gearbox
versnellingsbak met power-shift power-shift gearbox
versnellingsbak met ver uit elkaar liggende overbrengingsverhoud wide-stepped gearbox
versnellingsbak met verschuifbare tandwielen sliding-mesh gearbox
versnellingsbak met voorkeuzeschakeling preselector gearbox
versnellingsbakhuis gearbox housing
versnellingsbaknummer gearbox-identification number
versnellingsbakolie gearbox oil
versnellingsbakoliekoeler gearbox-oil cooler
versnellingsdiagram acceleration diagram
versnellingshendel gear-shift lever, speed-change lever, speed-shift lever
versnellingsmeter acelerometer
versnellingspook gear-shift lever, speed-change lever, speed-shift lever
versnellingssensor g-sensor
versnipperen shred
verspanen remove metal
verspaning metal removal
versperren obstruct
versperring obstruction
verspilling waste
verspreiden scatter
verspreiding distribution
verstelbaar regulable
verstelbaar door middel van luchtdruk air-adjustable
verstelbaar in de zin van traploos verstelbaar infinitely variable
verstelbare achteruitkijkspiegel adjustable rear mirror
verstelbare achteruitkijkspiegel met dag- en nacht-stand day/night rear mirror
verstelbare hoofdsteun adjustable head rest
verstelbare rugleuning adjustable back rest
verstelbare schokdemper adjustable shock absorber
verstelbare steeksleutel shifting spanner
verstelbare stoel tiltable seat
verstelbare stuurkolom adjustable steering column
verstelbeugel adjusting lever
verstelhendel van rugleuning reclining lever
verstelhoek adjustment angle
verstelinrichting adjusting device
verstelinrichting van hoek van zitgedeelte seat-cushion tilt adjust
verstelling adjustment
verstelling in dwarsrichting transverse adjustment
verstelling in hoogte height adjustment
verstelling in lengterichting length adjustment
verstelmechanisme adjusting mechanism
verstelnok adjusting cam
versterken in de zin van bekrachtigen boost
versterken in de zin van extra steun geven strut
versterken in de zin van sterker maken strengthen
versterken in de zin van stijver maken stiffen
versterker van geluid amplifier
versterker van handeling booster
versterking in de zin van versteviging reinforcement
versterking in de zin van verstijving stiffening
versterking van geluid amplification
versterking van handeling boost
versterking van schoepen van schoepenwiel shroud
versterkingsbalk in portier tegen botsing van opzij side-impact bar
versterkingsbalk ter hoogte van taillelijn van carrosserie belt-line reinforcement
versterkingsfactor in de zin van elektronische versterkingsfacto coeffcient of amplification
versterkingsfactor in de zin van mechanische versterkingsfactor boost rate
versterkingsprofiel stiffening plate
versterkingsprofiel van carrosseriepaneel reinforcement
versterkingsprofiel van dakstijl pillar reinforcement
versterkingsprofiel van portierstijl met portierscharnieren hinge brace
versterkingsrib rib
versterkingsrib van chassis stiffener
versterkingsrib van pij fin
versterkingsring van luchtveersysteem separator ring
versterkingsstang strut bar
versterkt met glasvezel fibreglass-reinforced
versterkt met nylon nylon-reinforced
versterkt met vezel fibre-reinforced
versterkte autoband met extra-hoog draagvermogen reinforced tyre
versteviging reinforcement
verstevigingsbalk in portier tegen botsing van opzij side-impact bar
verstevigingsbalk ter hoogte van taillelijn van carrosserie belt-line reinforcement
verstevigingsprofiel stiffening plate
verstevigingsprofiel van carrosseriepaneel reinforcement
verstevigingsprofiel van dakstijl pillar reinforcement
verstevigingsrib rib
verstevigingsrib van chassis stiffener
verstevigingsrib van pij fin
verstevigingsstang strut bar
verstevingigsprofiel van portierstijl met portierscharnieren hinge brace
verstijven in de zin van extra steun geven strut
verstijven in de zin van stijver maken stiffen
verstijving in de zin van ondersteuning strut
verstijving in de zin van versteviging stiffening
verstijving van portierconstructie door stiffening
verstijving van tanden van tandwiel shroud
verstikken suffocate
verstikt foul
verstoppen als gevolg van samenklontering clog
verstoppen in de zin van versperren block
verstopping obstruction
verstopping van doseurs of sproeiers bleed fouling
verstopt foul
vèrstraler long-distance beam, long-range driving light, main head light
verstrooien scatter
verstrooide verlichting diffused lighting
verstrooiing dispersion
verstuiven spray
verstuiven in zeer kleine druppeltjes atomise
verstuiver in de zin van brandstofverstuiver injection valve
verstuiver met lange neus long-stem nozzle
verstuiver met toevoer van opzij side-fed injector
verstuiver van spuitbus sprayer
verstuiverdrukveer nozzle holder spring
verstuivergat nozzle-hole
verstuiverhouder nozzle support
verstuiverhuis nozzle body
verstuivernaald nozzle plunger
verstuiveropeningsdruk injector-opening pressure
verstuiversluitingsdruk injector closing pressure
verstuivertap pintle tip
verstuiverveer nozzle spring
verstuiving atomisation
verstuivingscarburateur spray carburetter
verstuivingsdruk atomisation pressure
vertakking branch
vertakking in vorm van gaffel prong
vertakkingspunt point of junction
vertanding van tandwiel gearing
verticaal vertical
verticaal bagagerek tussen passagierscompartiment en laadruimte cargo barrier
verticaal boren countersink
verticaal gemonteerd vertically mounted
verticale groef channel
verticale stijl upright
vertinnen tin
vertraagd werkend retarded
vertraagd werkende klep die op vacuüm reageert differential vacuum-delay valve
vertraagde beweging retarded motion
vertraagde reactie van uitlaatgasturbo turbo lag
vertragen in de zin van achterblijven retard
vertragen in de zin van langzamer gaan rijden decelerate
vertraging in snelheid deceleration
vertraging in tijd time lag
vertragingsafhankelijk deceleration-sensing
vertragingsafhankelijke blokkeerinrichting van automatische veil emergency locking retractor
vertragingscircuit delay circuit
vertragingsklep delay valve
vertragingsmechanisme dash-pot
vertragingsmeter decelerometer
vertragingsrelais delay timer
vertragingsschakelaar delay switch
vertragingsschakeling delay circuit
vertragingssensor van airbagsysteem S-sensor
vertragingstandwiel reduction gear
vertrek take off
vertroebeling van laklaag tijdens opdroging clouding
vervaardigen manufacture
vervaardigen langs machinale weg machine
vervagen fade
vervangen replace
vervangen van cilinderbussen rebush
vervanging replacement
vervanging van filter filter change
vervangingsonderdeel replacement part
verversen van olie change
verversing replenishment
vervilten felt
vervoer transport
vervoeren in de zin van dragen carry
vervoeren in de zin van transporteren transport
vervoermiddel means of conveyance
vervormbaar deformable
vervormen deform
vervormen in de zin van omvormen transform
vervormen in de zin van ontwrichten distort
vervorming deformation
vervorming in de zin van elastische vervorming elastic deformation
vervorming in de zin van ontwrichting distortion
vervorming onder druk compression strain
vervormingsfactor bij geluidsapparatuur distortion factor
vervormingsverharding van staal strain hardening
vervroegen van ontstekingstijdstip advance
vervroeging van ontstekingstijdstip advancement
vervroegingshoek angle of advance
vervroegingskarakteristiek advance characteristic
vervroegingsmechanisme advance mechanism
vervroegingsmeter advance meter
vervuilen soil
vervuilen door roetaanslag soot
vervuilen van milieu pollute
vervuiling contamination
vervuiling van de atmosfeer atmospheric pollution
verwaarloosd run-down
verwarmbare voorruit anti-frost front screen
verwarmd heated
verwarmde achterruit non-misting rear window
verwarmen heat
verwarming heating
verwarmingsapparaat voor ruitesproeiervloeistof washer heater
verwarmingsblok heater core
verwarmingsdraad van achterruitverwarming defroster filament
verwarmingselement heating unit
verwarmingsinrichting heater control
verwarmingsinrichting van inlaatspruitstuk manifold heater
verwarmingsradiateur heater core
verwarmingsstrip van ruitverwarming defroster garnish
verwarmingssysteem van inlaatspruitstuk voor brandstofvoorverwar early fuel-evaporation system
verwarmingssysteem van katalysator heater system for quick catalyst warm-up
verwarmingsvermogen calorific power
verweerd weathered
verwerkingseenheid processor
verwijderbaar separable
verwijdering in de zin van afscheiding separation
verwijdering van koolafzetting carbon scraping
verwisselbaar easy-change
verwisselen in de zin van ruilen swop
verwisselen in de zin van vervangen replace
verwisselen van banden rondom op auto rotate
verwisseling in de zin van ruil swop
verwisseling in de zin van vervanging replacement
verwringen wrench
verzadigde damp saturated vapour
verzadigen saturate
verzadiging saturation
verzadigingsgraad saturation value
verzadigingspunt saturation point
verzakking in laklaag sinkage
verzamelbuis manifold
verzamelen collect
verzameling accumulation
verzamelleiding gathering line
verzamelrail voor meerdere elektriciteitsleidingen contact rail
verzamelreservoir accumulator tank
verzameltank gathering tank
verzegeling met lood leading
verzepen saponify
verzeping van vet saponification
verzinkboor countersink
verzinken in de zin van aanbrengen van zinklaagje plate with zinc
verzinken in de zin van verzonken monteren cowl
verzonken bout flush bolt
verzonken gat countersink
verzonken in de zin van naar binnen geschoven suppressed
verzonken in de zin van verzonken ingebouwd flush-mounted
verzonken monteren cowl
verzonken nagel countersunk rivet
verzonken regengoot sunk gutter
verzonken schakelaar recessed switch
verzonken schroef countersunk screw
verzope bougie oil-wetted spark plug
verzope motor flooded engine
verzorgingsdruk feed pressure
verzuipe van motor flood
verzwakken weaken
verzwaren weight
vet grease
vet slaan als gevolg van olie-aanslag oil up
vetdoseerapparaat grease dispenser
veterkit cord putty
vetkeerplaat grease retainer
vetkeerring grease retainer
vetpot grease cup
vetspuit lubricating gun
vettig greasy
vezel fibre
vezelisolatie fibre insulation
vezelvrije poetsdoek non-fluffy cloth
viscositeitsindex viscosity index
viercilindermotor four-cylinder engine
vierde versnelling fourth gear
vierdeurs-auto saloon
vierdeurs-auto zonder middelste dakstijl hard-top saloon
vierhoekig quadrate
vierkant quadrate, square
vierkante centimeter square centimetre
vierkante inch square inch
vierkante moer square nut
vierkante motor square engine
vierkante schroefdraad square thread
vierkante vijl met stompe punt blunt file
vierkolomshefbrug four-post lift
vierkringsveiligheidsklep van luchtdrukremsysteem four-circuit protection valve
vierschijfsrotatiemotor four-rotor engine
vierslagmotor four-stroke engine
vierslagverbrandingsproces ottocycle
viertaktmotor four-stroke engine
viertaktverbrandingsproces ottocycle
vierversnellingsbak four-speed gearbox
viervoudig quadruple
viervoudig gelagerd quadruple-bearing
viervoudige carburateur four-barrel carburetter
vierwegklep four-way valve
vierwegklep van variomatic-transmissie rotary vacuum valve
vierwielaandrijving four-wheel drive
vierwielaandrijving bij auto met vier wielen all-wheel drive
vierwielaandrijving met op ieder wiel apart afgestemde tractiere four-wheel drive with individual wheelspin control
vierwielbesturing four-wheel steering
vierwielbesturing bij auto met vier wielen all-wheel steering
vijfcilindermotor five-cylinder engine
vijfde versnelling fifth gear
vijfvoudig gelagerd five-bearing
vijl file
vijlen file
vijlsel swarf
vilt felt
vilten onderlegring felt washer
vilten pakking felt gasket
viltring felt washer
vingerafdruk finger mark
vingertipschakelaar tip switch
visco-koppeling viscous coupling
visco-sperdifferentieel viscous-coupled differential
viscositeit viscosity
viscositeitsmeting viscosity measurement
viscositeitsverhogende dope thickener
visuele inspectie visual inspection
vlak level surface
vlak maken level
vlakbank planing machine
vlakbedvelg flat-base rim
vlakbeitel cold chisel
vlakfreesmachine surface milling machine
vlakhamer planishing hammer, smoothing hammer
vlakken in de zin van plat maken level
vlakken in de zin van vlak maken door afschaven plane
vlakken in de zin van vlak maken door schuren surface
vlakplaat surface plate
vlakschuren sand down
vlakschuurmachine vibrating grinder
vlakslijpen grind
vlakslijpmachine surface grinding machine
vlakstroomcarburateur side-draught carburetter
vlaktemaat square measure
vlakvelgbed flat-base rim
vlamboog arc
vlambooglassen spark welding
vlamdemper van uitlaatsysteem flame damper
vlamfront in verbrandingsruimte flame front
vlampunt flash point
vlamsnelheid in verbrandingsruimte flame-propagation speed
vlamstartinrichting flame-start system
vlamweg in verbrandingsruimte flame travel
vlamwering flame arrester
vlekkenverwijderingsmiddel stain remover
vlekkenwater spot remover
vleugel als onderdeel van de carrosserie wing
vleugelbout wing screw
vleugeldeur leaf door
vleugelklep butterfly valve
vleugelmoer wing nut
vleugelpomp impeller vane pump
vleugelschroef wing screw
vliegtuigtankauto bowser
vliegtuigtrekker aircraft tractor
vliegwiel flywheel
vliegwiel met starterkrans geared flywheel
vliegwielbout fly-wheel lock bolt
vliegwielhuis fly-wheel housing
vliegwielkant van motor engine drive end
vliegwielpositiesensor flywheel position sensor
vliegwieltoerentalsensor flywheel speed sensor
vlinderklep butterfly valve
vloeibaar liquid
vloeibaar aardgas natural gas liquids
vloeibaar gas liquefied gas
vloeibaar maken liquefy
vloeibaar smeermiddel fluid lubricant
vloeibaar soldeer molten solder
vloeibaarheid van vet consistence
vloeibaarheid van vloeistof liquidity
vloeibaarheidsverbeterende dope flow improver
vloeibare pakking liquid sealing compound
vloeibare stof fluid
vloeibare toestand liquid state
vloeibare wrijving viscous friction
vloeibekerpistool gravity spray gun
vloeigrens yield stress
vloeiing van lak flow
vloeimiddel bij solderen flux
vloeipunt drop point
vloeipunt van vet thaw point
vloeispanning yield stress
vloeistof liquid
vloeistof voor koplichtsproeier washer liquid
vloeistof voor ruitesproeier washer liquid
vloeistofaanslag liquid stop
vloeistofdoorlatend porous
vloeistofgekoeld water-cooled
vloeistofkoeling liquid cooling
vloeistofkoeling in de zin van waterkoeling water cooling
vloeistofkoeling volgens natuurlijke circulatie natural-circulation water cooling
vloeistofkoppeling liquid coupling, viscous clutch
vloeistofleiding fluid line
vloeistoflekkage fluid leak
vloeistofmanometer fluid-type pressure gauge
vloeistofniveau fluid level
vloeistofniveaucontrolelicht fluid-level control light
vloeistofniveauplug level plug
vloeistofniveausensor low-level sensor
vloeistofpeil fluid level
vloeistofreservoir fluid reservoir
vloeistofreservoir van radiator radiator tank
vloeistofsmering fluid-film lubrication
vloeistofstraal met onstabiele trilling fluttering spray
vloeistofstroom flux
vloeistofverwarmd water-heated
vloeistofwrijving wet friction
vloer floor
vloer met geluiddempende bekleding silencer floor
vloer van bagageruimte rear floor pan
vloerbedekking in bagageruimte van auto boot carpet
vloerbedekking in interieur van auto floor covering
vloerconsole floor console
vloermat floor mat
vloerplaat floor pan
vloerschakeling floor gear change
vloerverwarming floor heating
vlotter float element
vlotter van brandstoftank fuel-level transmitter
vlotter van carburateur carburetter float
vlotterarm float lever
vlotterhuis float housing
vlotterkamer float bowl, float chamber
vlotterkamerdeksel float chamber cover
vlotterkamerontluchting float-chamber ventilation
vlotternaald float-needle valve
vlotternaaldzitting needle valve seat
vlotterniveau float level
vlotterschakelaar float switch
vocht moisture
vochtafscheider sedimentor
vochtbestendig moisture-resistant
vochtdicht moisture-tight
vochtig in de zin van nat wet
vochtig in de zin van nattig humid
vochtig maken humidify
vochtig worden dampen
vochtige lucht damp
vochtigheid van lucht humidity
vochtonttrekker dehumidifier
vochtvrij moisture-free
voeding supply
voedingsadapter van computersysteem power adaptor
voedingsas van draaibank power shaft
voedingsbeweging door draaibank forward feed
voedingsdraad feed wire
voedingsklep feed valve
voedingsleiding emergency line
voedingspomp feed pump
voedingspunt van elektriciteit supply point
voedingsschakelaar power switch
voedingsspanning feeding voltage
voeg joint
voeler in de zin van sensor sensor
voeler in de zin van voelermaat feeler gauge
voeler in de zin van zender transmitter
voelermaat feeler gauge
voelermaat voor kleppenstellen valve-clearance gauge
voering in de zin van deklaag facing
voering van bekleding trimming
voering van koppelingsplaat disc facing
voering van slang bushing
voeringband lining tape
voeringoppervlak lining surface
voertuig vehicle
voertuig met meer dan twee assen multi-axle vehicle
voertuig met rupsaandrijving achter half track
voertuigaccessoiremarkt automotive aftermarket
voertuigbodem underbody
voertuigdynamica vehicle dynamics
voertuiggewicht vehicle weight
voertuiggewicht zonder vloeistoffen dry weight
voertuigidentificatieplaatje manufacturers plate
voertuigonderkant underbody
voertuigstabiliteit vehicle stability
voertuiguitrusting vehicle equipment
voertuigveredeling customising
voet in de zin van onderuiteinde heel
voet in de zin van voetstuk foot
voet van achteruitkijkspiegel rear-mirror support
voetbediend foot-operated
voetbediende schakelaar foot switch
voetbediende schakelaar voor dimlicht foot-operated dipper switch
voetbediening foot operation
voetdiameter van tandwiel room circle
voetrem service brake
voetremklep service brake valve
voetruimte in interieur foot well
voetschakelaar foot switch
voetsteun foot rest
voetstuk pedestal
vogelmest bird dropping
vol in de zin van gevuld full
vol in de zin van massief massive
volgas geven in auto met automatische transmissie kick down
volgas in de zin van vol-gas wide-open throttle
volgas in de zin van volg-as trailing axle
volgasstand van gasklep full-throttle position
volgastoerental bij stilstand met automaat in drive geschakeld stall speed
volgnummer serial number
volgorde van montage installation sequence
volgring plain washer
volgschade consequential damage
volgvonk bij ontstekingssysteem met twee bougies per cilinder trailing spark
volgwagen in de zin van aanhangwagen trailer
volkneden pack
vollast full load
vollastaanslag full-load stop
vollastdoseur power jet
vollastklep power valve
vollastverrijking high-load enrichment
vollastverrijkingssproeier power jet
volledig complete
volledige verbranding in verbrandingsruimte perfect combustion
volspuiten squirt
volstoppen stuff
volt-ampèremeter combined volt and ammeter
voluit full-speed
volume content
volumedeel part by volume
vonk spark
vonkbrug spark gap
vonken in de zin van een vonk laten overspringen spark
vonken in de zin van een vonkbrug vormen arc
vonkenvanger van uitlaatpijp spark arrester
vonklengte spark length
vonkontlading spark discharge
vonkoverslag spark-over
vonkoverslag in de vorm van een vonkbrug arcing
vonkstuiklassen pressure welding
vonktest spark test
vonkvertragingsklep spark-delay valve
vonkvorming sparking
vooraanstaand leading
vooraanzicht front view
vooras front axle
voorbeeld model
voorbehandelde lucht preconditioned air
voorbehandelen pretreat
voorbekrachtiging van wisselstroomdynamo pre-excitation
voorbereiden prepare
voorbereiding preparation
voorbumper front bumper
voorcompressie precompression
voorfilter primary filter
voorfilter in de zin van groffilter coarse filter
voorgemonteerd ready-to-install
voorgeschreven specified
voorgeschreven bandspanning specified inflation pressure
voorgeschreven volgorde specified sequence
voorgloei-inrichting van dieselmotor preheating coil
voorgloeien glow
voorgloeistartschakelaar heating-coil switch
voorgloeisysteem waarbij ook tijdens en na koude start wordt voo chopping control
voorhamer sledge hammer
voorijlen lead
voorijling lead
vooringrijpstartmotor pre-engaged starter motor
voorinspuiting pilot injection
voorkamer van dieselmotor precombustion chamber, secondary combustion chamber
voorkant front end
voorkant van motor distribution-drive end
voorkeurtoets van radio preset tuning button
voorkeurzender van radio preset broadcast station
voorkeuzehendel bij automatische transmissie met voorkeuzeschake preselector handle
voorkomen in de zin van vermijden prevent
voorkoming van ongevallen accident prevention
voorloopas steered leading-rear axle
voorloophoek advance angle
voorloper trend setter
voormontage sub-assembly
voormonteren pre-assemble
voornaamste primary
voornaamste gedeelte main
voornaamste in de zin van vooraanstaand leading
voorontsteking pre-ignition, spark advance
voorontstekingskromme advance characteristic
vooropening van klep pre-release
vooroverbouw front overhang
vooroverhellen incline
voorpaneel front wall
voorpassagier front passenger
voorportier front door
voorraad reserve
voorraaddruk storage pressure
voorraadtank supply tank
voorrem front-wheel brake
voorruit wind screen
voorruit die om de hoeken heen grijpt wrap-around front screen
voorruit van gelaagd glas triplex front screen
voorruitontdooi-inrichting front-screen heater
voorruitontdooimiddel front-screen de-icer
voorruitreparatiesysteem front-screen repair system
voorruitrubber front-screen weather seal
voorruitsponning front-screen frame
voorruitstijl front-screen pillar, front-screen post
voorruitverwarming front-screen heater
voorschade front damage
voorschakelbak auxiliary gearbox
voorschakelweerstand series resistor
voorschakelweerstand van gloeibougies dropping resistor
voorschrift rule
voorschrift voor montagewerkzaamheden installation detail
voorschrijven prescribe
voorspancilinder pneumatic cylinder
voorspaninrichting van veiligheidsgordel safety-belt pretensioner
voorspankoppel snug torque
voorspanning preload
voorspanning bij lager pre-load
voorspanning van veer spring preload
voorspanningsmeter tension gauge
voorspatbord front wing
voorspatscherm front wing
voorspelbaar predictable
voorspelbaarheid predictability
voorspoiler front spoiler
voorspoiler onder bumpe air dam
voorspoor negative caster angle
voorste dakstijl front pillar, front post, front-screen pillar, front-screen post
voorste demper van uitlaatsysteem presilencer
voorste pijp van uitlaatsysteem head pipe
voorste rand leading edge
voorste richtingaanwijzer front turn-signal light
voorstoel front seat
voorstuk head
voorstuk in de zin van neus nose
voortbewegen move
voortbewegen in de zin van voortstuwen propel
voortbeweging locomotion
voortbrengen generate
voortdrijven impel
voortgang van proces process
voortplanten transmit
voortrein steering axle
voortrollen zonder aandrijving freewheel
voortstuwen propel
voortstuwing propulsion
vooruitgang advancement
vooruitschieten jet
vóóruitzicht forward view
voorventuri van carburateur boost venturi
voorverbranding precombustion
voorverdichting precompression
voorverwarmen preheat
voorverwarmingskamer hot spot chamber
voorvlak front face
voorwaarde condition
voorwaartse beweging van vlamfront in verbrandingsruimte flame propagation
voorwaartse versnelling ahead gear
voorwand front wall
voorwiel front wheel
voorwielaandrijving front-wheel drive
voorwielbinnenscherm apron panel
voorwiellager front-wheel bearing
voorwielnaaf front-wheel hub
voorwielophanging front-wheel suspension
voorwielophanging met anti-dive-systeem anti-dive front suspension
voorwielrem front-wheel brake
voorzijde front end
voorzorgsmaatregel precaution
voorzorgsmaatregelen precautionary measures
vork fork
vork-as forked axle
vorkheftruck lift truck
vorkvormig forked
vorkvormig spruitstuk forked pipe
vorm shape
vorm geven form
vorm van pakking joint profile
vorm van verbrandingsruimte combustion-chamber shape
vormen shape
vormgeving styling
vorming build-up
vorming van groeven scoring
vorming van ijs in carburateur carburetter icing
vorming van krassen scoring
vorming van putjes in metaal als gevolg van roest pitting
vorming van sludge oil sludging
vormnauwkeurigheid accuracy of form
vormstempel forming punch
vormverandering strain
vorst frost
vorstbeveiligd frost-proof
vouw fold
vouwdak folding top
vouwdeur van autobus articulated door
vrachtauto in de zin van lichte vrachtauto light-duty commercial vehicle
vrachtauto in de zin van zware vrachtauto lorry
vrachtauto met aanhangwagen lorry with full trailer
vrachtauto met open laadbak en neerklapbare zijschotten drop sider
vrachtauto met slaapplaats boven cabine top sleeper
vrachtauto voor bulkgoederen bulk tank vehicle
vrachtauto voor containertransport container vehicle
vrachtauto voor koeltransport refrigerator vehicle
vrachtauto voor open containers bucket vehicle
vrachtauto voor zwaar vervoer heavy vehicle
vreemd in de zin van merkwaardig queer
vreemd in de zin van van ver komend foreign
vreten in de zin van aantasten scuff
vreten in de zin van metaal-op-metaal vreten jam
vriesplaatje in motorblok freeze plug, frost plug
vriespunt freezing point
vriesstop in motorblok freeze plug, frost plug
vrijbewegend veerblad van veerbladpakket free spring
vrijbewegende zuiger in schokdemper free piston
vrijdragend self-supporting
vrije lengte van gebogen gemonteerde slang free length
vrije slag free travel
vrije slag van pedaal pedal free travel
vrijloop freewheel
vrijloophoek van beitel clearance angle
vrijloopkoppeling one-way clutch, overrunning clutch
vrijloopnaaf locking hub
vrijloopvlak van beitel back rake
vrijmaken disengage
vrijstaand independent
vrijstand neutral position
vuil dirt
vuil in de zin van afval rubbish
vuil in de zin van vuil stof dust
vuil maken soil
vuilcontainer refuse container
vuile plek stain
vuilnis refuse
vuilnisauto refuse-collecting vehicle
vuilnisbak trash can
vuilnisbelt dump
vuilverbranding incineration
vuilverbrandingsoven incinerator
vuistas tag axle
vuistschroevendraaier stubby screwdriver
vulcaniseren cure
vuldop filler inlet cap
vuldop met ontluchtingsopening vented filler cap
vuldop met schroefdraad filling screw plug
vuldop met sluiting locking filler cap
vuldruk van autoband inflation pressure
vuldruk van motor charging pressure
vulinhoud filling capacity
vulklep filler flap
vulleiding filling pipe
vullen fill
vulling van bekleding padding
vulling van schuimplastic foam filling
vullingsgraad van motor degree of admission
vulmateriaal bij reparatie van deuken filler
vulopening filler port
vulpijp filling pipe
vulpijp in de zin van korte vulpijp filler neck
vulpijp van brandstoftank fuel-tank filler pipe
vulpijp voor koelvloeistof op radiateur radiator filler neck
vulpijp voor motorolie op kleppendeksel oil filler neck
vulplaatje shim
vulplug filler plug
vulplug van versnellingsbak gearbox-oil filler plug
vulring adjustment ring
vulring in de zin van afstandsring space washer
vulslang filler hose
vulstation filling station
vulstof filler
vulstrip van bladveer filling strip
vuurvast refractory
W-vormige borgveer W-pin
waadvermogen fording capacity
waaierpomp blade-type pump
waardehandhaving value maintenance
waardeloos materiaal waste
waarneembaar appreciable
waarneming observation
waarnemingsfout error in observation
waarschijnlijkheidsberekening calculation of probability
waarschuwen warn
waarschuwing betreffende de gezondheid health warning
waarschuwingslicht warning light, warning tell-tale
waarschuwingslicht op dashboard instrument light
waarschuwingslicht van ABS ABS failure indicator
waarschuwingslicht van airbagsysteem airbag control light
waarschuwingslicht van diefstalalarmsysteem security light
waarschuwingslicht van elektronisch bewaakte motorfuncties check control light
waarschuwingslicht van gedimd groot licht meeting-beam light
waarschuwingslicht van koelvloeistoftemperatuur coolant-temperature control light
waarschuwingslicht van mistachterlicht rear fog control light
waarschuwingslicht van noodknipperlichtinstallatie hazard warning light
waarschuwingslicht van ongedimd groot licht main-beam control light
waarschuwingslicht van remvloeistofniveau brake-fluid level control light
waarschuwingslicht van richtingaanwijzer indicator light, turn-signal light
waarschuwingslicht van sproeiervloeistofniveau washer-fluid level control light
waarschuwingslicht van vergrendeling van kantelcabine cab-tilt lock control light
waarschuwingslicht veiligheidsgordel aan! safety-belt control light
waarschuwingslicht voor defect aan gloeilampen bulb-failure control light
waarschuwingslicht voor defect aan remlichten brake-light failure controllicht
waarschuwingslicht voor defect aan remsysteem brake warning light
waarschuwingslicht voor drukverschil in beide remkringen pressure-differential warning actuator
waarschuwingslicht voor geopend portier door-ajar control light
waarschuwingslicht voor in werking zijnde lock-up lock-up indicator
waarschuwingslicht voor ingeschakelde overdrive overdrive control light
waarschuwingslicht voor te laag motorolieniveau engine-oil level control light
waarschuwingslicht voor te lage bandspanning tyre-pressure control light
waarschuwingslicht voor te weinig brandstof low-fuel control light
waarschuwingslicht voor verijst wegdek ice-alert control light
waarschuwingslicht voor versleten remblokken brake-pad wear control light
waarschuwingslicht voor versleten remvoeringen brake-lining wear control light
waarschuwingslicht voor water in dieselbrandstoffilter fuel-drain control light
waarschuwingslichtje pilot light
waarschuwingssignaal detection signal
waarschuwingssignaal door met ongedimd groot licht te flitsen optical horn
waarschuwingssignaal door middel van claxon audible warning signal
waarschuwingsteken warning signal
waarschuwingszoemer warning buzzer
waarschuwingszoemer lichten aandoen! lights-on buzzer
waarschuwingszoemer lichten uitdoen! lights-off buzzer
waarschuwingszoemer sleutel nog in contactslot! ignition-key reminder buzzer
waarschuwingszoemer veiligheidsgordel aan! safety-belt buzzer
waas haze
wagenbodem body bottom
wagensmeer coach grease
wagenvloer body bottom
walk-in-systeem walk-in system
walm smoke
wals roller
wals voor wegenbouw road roller
wand van verbrandingsruimte combustion chamber surface
wang van autoband side wall
wankelmotor wankel engine
warm warm
warm in de zin van warmgelopen hot
warmdraaibougie cold-running spark plug
warmdraaien van motor warm-up
warmdraairegelaar van mechanisch brandstofinspuitsysteem warm-up control
warme bougie hot spark plug
warme lucht hot air
warme start hot starting
warmgewalst hot-rolled
warmloopperiode warm-up phase
warmloopregelklep warm-up valve
warmte heat
warmte afvoeren carry off heat
warmte geleiden conduct heat
warmte-absorberend heat-absorbing
warmte-afvoer heat dissipation
warmte-energie heat energy
warmte-isolatie thermic isolation
warmte-isolerend heat-insulating
warmte-isolerend element heat insulator
warmte-ontwikkeling evolution of heat
warmte-overdracht heat transmission
warmtebalans van motor heat balance
warmtebehandeling thermal treatment
warmtebron source
warmtegeleider heat sink
warmtegeleiding thermal conduction
warmtegeleidingscoëfficiënt coefficient of thermal conduction
warmtegeleidingstraject heat-conducting path
warmtegeleidingsvermogen thermal conductivity
warmtegraad van bougie spark-plug heat range
warmteleer thermodynamics
warmtescheurtje heat crack
warmtestraling thermal radiation
warmtestroom heating current
warmtewerend glas heat-absorbing glass
warmtewisselaar heat exchanger
wartel swivel
wartelmoer crown nut
wartelmoer op pijp pipe-coupling nut
was wax
wasbenzine cleaning spirit
wasborstel washing brush
wasconservering wax preservation
waselement in thermostaat thermo-wax
wasplaats washing bay
wassen wash
wasstraat washing bay
waste-gate waste-gate
wasthermostaat wax-type thermostat
wasverwijderingsmiddel wax remover
water water
wateraantrekkend hydroscopic
waterabsorptie water absorption
waterafblaasklep van luchtdrukremsysteem water-drain valve
waterafscheider water trap
waterafstotend water-repellent
wateraftapkraan water drain tap
wateraftapplug water-drain plug
waterafvoer drainage
waterafvoeropening drain hole
waterdicht water-tight
waterdicht ten aanzien van regenwater rain-tight
waterdruppel water spot
waterfilm water film
watergehalte water content
watergoot rain gutter
waterinjectie water injection
waterinspuiting water injection
waterkanaal water passage
waterkast onder voorruit upper dash panel
waterkoeling water cooling
waterkolom head of water
waterlaagje water film
watermantel water space
waterniveau water level
wateromloopkoeling water-circulation cooling
waterpas levelling instrument
waterpeil water level
waterpomp water pump
waterpomplager water-pump bearing
waterpomppakking water-pump packing
waterpomppoelie coolant-pump pulley
waterpomprotor water-pump impeller
waterpompschoepenwiel water-pump impeller
waterpomptang water-pump pliers
waterproof-schuurpapier emery paper
waterrem water-operated dynamometer
waterreservoir water reservoir
waterslag water hammer
waterslang water hose
waterstof hydrogen
waterstoot hammering
watertank water reservoir
watertemperatuur water temperature
watertoevoerleiding water inlet pipe
watt watt
Watt-stangenstelsel Watt linkage
wederzijds reciprocal
wedstrijdmotor competition engine
weefsel webbing
weegbrug weighbridge
weegschaal scales
week soft
weekijzer soft iron
weekijzeren kern soft-iron core
weekmaker van kunststof softener
weerbestendigheid resistance to atmospheric corrosion
weergalmen reverberate
weerkaatsen rebound
weerkaatsing resonance
weersomstandigheden weather conditions
weerspiegelen reflect
weerspiegeling reflex
weerstand strength
weerstand in de zin van elektrische weerstand resistance
weerstand in de zin van inwendige weerstand interior resistance
weerstand in de zin van specifieke elektrische weerstand resistivity
weerstand in de zin van weerstandselement resistor
weerstand tegen knik buckling strength
weerstand tegen overhangen van de carrosserie in de bocht side-tilt stability
weerstand tegen torsie torsion resistance
weerstand tegen wringing torsion resistance
weerstand van aandrijvingscomponenten tractive resistance
weerstand van naar binnen gestuwde inlaatlucht ram drag
weerstandselement resistor
weerstandselement in de zin van thermisch weerstandselement thermistor
weerstandselement in parallelschakeling shunt resistor
weerstandselement in serieschakeling series resistor
weerstandselement met negatieve temperatuurscoëfficiënt negative temperature-coefficient resistor
weerstandselement met positieve temperatuurscoëfficiënt positive temperature-coefficient resistor
weerstandselement van hittedraad-luchthoeveelheidsmeter precision resistor
weerstandslassen resistance welding
weerstandsmeter megohm meter
weerstandsmoment strength modulus
weerstandsvermogen resistance
weerstandwaarde resistance value
weg-octaangetal van benzine road octane number
wegbijten etch
wegbranden erode
wegdek road surface
wegen weigh
wegenbelasting road traffic tax
wegenverkeersreglement road traffic regulations
wegenverkeerswet road traffic law
weggebruiker road user
weggedrag road behaviour
weggedrag in ruw terrein cross-country properties
weggedrag zonder neiging tot onderstuur of overstuur neutral handling
weggewerkt concealed
wegligging road adhesion, road grip, road handling, roadability
wegligging in bochten handling limits
wegnemen take off
wegrijden vanuit stilstand move off
wegrotten eat away
wegslijpen erode
wegslippen break away
wegtransport road transport
wegverkeer road traffic
wegvervoer haulage
wegvloeien flush
wegvreten etch
wegwerpfilter throw-away filter
welving buckle
wendbaarheid steerability
wenden reverse
wentellager anti-friction bearing
wereldauto world car
werk work
werkbank work bench
werkbankslijpmachine bench grinding machine
werkcilinder working cylinder
werkcilinder van koppeling clutch-release cylinder
werkdruk working pressure
werkelijk real
werkelijke maat actual dimension
werkelijke toestand real-life condition
werkelijke waarde effective value
werken work
werkhandschoen working glove
werking van apparaat operation
werking van middelpuntvliedende kracht centrifugal action
werkingshoek van beitel angle of action
werkkaart in garagebedrijf job chart
werkkuil inspection pit
werklijn line of action
werkplaats workshop
werkplaatshandleiding workshop manual
werkrichting line of action
werkslag power stroke
werktemperatuur working temperature
werktuig in de zin van instrument instrument
werktuig in de zin van machinaal stuk gereedschap machine
werktuig in de zin van stuk gereedschap utensil
werktuigbouwkunde mechanics
werktuigbouwkundige engineer
werkwijze process
werkzaam active
werkzame oppervlakte van remblokje pad area
wervelbeweging eddy
wervelen met relatief hoge snelheid whirl
wervelen met relatief lage snelheid burble
werveling whirl
werveling door gasdruk in nauwe spleet van verbrandingsruimte squish
wervelkamer van indirect ingespoten dieselmotor whirl chamber
wervelstroom eddy current
wervelstroomrem electric retarder
wet van het behoud van arbeidsvermogen law of conservation of energy
Wet van Ohm Ohms Law
wet-sumpsmering wet-sump lubrication
wetenschappelijk onderzoek research
wettelijk gezichtspunt legal aspect
wettelijk toegestaan legal
wettelijk verplicht prescribed by law
wettelijke aansprakelijkheid liability
wiel wheel
wiel met een heel speciale vorm sculptured wheel
wiel van lichtmetaal aluminium wheel
wielas wheel axle
wielbalanceergewichtje wheel balancing weight
wielbalanceermachine wheel balancer
wielbasis wheel base
wielbelasting wheel load
wielblok wheel chock
wielbout wheel screw, wheel stud
wieldop wheel cover
wieldraagarm supporting arm, suspension arm, suspension link
wieldraagarm die schuin in dwarsrichting is geplaatst oblique wishbone
wieldraagarm die schuin in lengterichting is geplaatst semi-trailing link
wieldraagarm in de vorm van een dissel trailing wishbone
wieldraagarm in de vorm van een driehoek A-arm
wieldraagarm in de vorm van een vork wishbone arm
wieldraagarmen van gelijke lengte parallel wishbones
wielgeleiding wheel location
wielgeometrie wheel geometry
wielinvering tot aanslag wheel bump movement
wielkuip wheel valance
wiellager wheel bearing
wiellagerspeling wheel-bearing play
wiellagervet wheel-bearing grease
wielmaat wheel size
wielmoer wheel nut
wielmoersleutel wheel-nut spanner
wielnaaf wheel hub
wielnaafdop wheel-hub cap
wielnaaflager wheel-hub bearing
wielnaaftrekker wheel-hub extractor
wielomwenteling wheel revolution
wielophanging wheel suspension
wielophanging die op comfort is afgesteld soft suspension
wielophanging met aanslagrubbers rubber suspension
wielophanging met boven en onder dwarsgeplaatste wieldraagarmen double-wishbone suspension
wielophanging met draagarmen van ongelijke lengte twin trapezoidal link
wielophanging met drie wieldraagarmen per wiel three-link suspension
wielophanging met dwarsgeplaatste wieldraagarmen van ongelijkel unequal-length wishbones
wielophanging met elektronisch geregelde niveauregeling electronic levelling suspension
wielophanging met kogelgewrichten rose-jointed suspension
wielophanging met McPherson-veerpoten McPherson suspension
wielophanging met niveauregelsysteem self-levelling suspension
wielophanging met torsievering torsion-bar suspension
wielophanging met twee dwarsgeplaatste draagarmen per wiel twin control-arm suspension
wielophanging met twee in lengterichting aangebrachte wieldraaga double trailing-arm suspension
wielophanging met twee triangels per wiel twin A-arm suspension
wielophanging met twee wieldraagarmen per wiel twin-wishbone suspension
wielplan wheel arrangement
wielrem wheel brake
wielremcilinder wheel-brake cylinder
wielschijf wheel disc
wielschotel wheel disc
wielsleutel wheel-nut spanner
wielslot wheel lock
wielspaak wheel spoke
wielspin wheel spin
wielspoor track
wielsporing wheel toe
wielstanden wheel alignment
wielstel met twee assen bogie
wieltoerentalsensor van ABS wheel-speed sensor
wieltrekker wheel puller
wieltrilling die afwisselend aan weerszijden optreedt wheel tramp
wieltrilling in verticale richting wheel patter
wieluitlijnapparaat wheel aligner
wieluitlijning wheel alignment
wieluitslag wheel-turning angle
wieluitslag van achterwielen van zelfsturende achteras rear-wheel steering angle
wieluitslag van voorwielen front-wheel steering angle
wieluitvering na invering wheel rebound
wielversnelling wheel acceleration
wielvlucht camber angle
wielvoertuig wheeled vehicle
wig wedge
wigvormig wedge-type
wigvormig stopblok wedge
wijzer pointer
wijzernaald pointer
wijzerplaat face
wijzigen modify
wijziging modification
wikkeling winding
wikkeling van schroefveer spring coil
wikkelspoed throw
wind mee tail wind
wind tegen upwind
wind van opzij side wind
windhaak van motorkap bonnet catch
winding winding
windrichting direction of wind
windscherm van open dak draught deflector
windtunnel wind tunnel
winkelhaak try square
winterafstelling van inlaatluchtsysteem winter adjustment
winterafstelling van luchtfilter winter setting
winterband winter tyre
winterbenzine winter-grade petrol
winterbeurt winter check-up
winterdieselbrandstof winter-grade diesel oil
wis-wasinrichting wipe/wash system
wisbeweging van ruitewisser wiping movement
wishoek van ruitewisser wiping angle
wiskundig mathematical
wiskundig ontbinden disintegrate
wiskundig snijvlak sectional plane
wiskundige formule formula
wiskundige grootheid magnitude
wiskundige veelhoek polygon
wispatroon van beide ruitewissers tandem-wiper pattern
wispatroon van ruitewissers op ruit wipe pattern
wisselbak gear-change box
wisselbak in de zin van versnellingsbak gearbox
wisselbelasting alternating load
wisselen shift
wisseling fluctuation
wisseling van polariteit alternation of polarity
wisseling van stroomrichting alternation of polarity
wisselschakelaar two-way switch
wisselspanning alternating voltage
wisselstroom alternating current
wisselstroomdynamo alternator, three-phase alternator
wisselstroomgenerator alternating current generator
wisselstroommotor alternating-current motor
wisser wiper
wisserarm wiper arm
wisseras wiper-arm pivot
wisserblad wiper blade
wisserblad van ruitewisser wiper-blade element
wisserbladrubber wiper-blade rubber element
wissnelheid van ruitewisser wiping speed
wisveld van ruitewissers wiper pattern
witmetaal babbitt metal
wolfraam tungsten
wolfraamcarbide tungsten carbid
worm worm
worm van stuurinrichting steering worm
worm-en-moerstuurinrichting bolt-and-nut steering
worm-en-nokstuurinrichting screw-and-bolt steering, screw-and-lever steering
worm-en-rolnokstuurinrichting worm-and-peg steering
worm-en-rolstuurinrichting worm cam-and-roller steering
worm-en-roltandstuurinrichting cam-and-roller steering
worm-en-wormwielsectorstuurinrichting worm-and-sector steering
wormoverbrenging worm-gear drive
wormwiel worm gear
wormwiel met diabolovorm hour-glass screw
wormwiel van stuurinrichting steering worm
wormwieloverbrenging worm gear
wormwielsector van stuurinrichting sector gear
wrak wreck
wrakstukken wreckage
wrijfwas rubbing wax
wrijven in de zin van poetsen rub
wrijven in de zin van schuren chafe
wrijving friction
wrijving tijdens overgang van rust naar beweging starting friction
wrijving tussen autobanden en wegdek road friction
wrijving tussen vloeistofdeeltjes onderling fluid friction
wrijving zonder smering dry friction
wrijvingscoëfficiënt coefficient of friction
wrijvingsconus friction cone
wrijvingskoppeling slipper clutch
wrijvingskracht force of friction
wrijvingsplaat friction plate
wrijvingsring faced disc washer
wrijvingsschijf friction disc
wrijvingsschokdemper friction shock absorber
wrijvingsverlies friction loss
wrijvingsverliezen in motor engine friction losses
wrijvingsverminderende dope friction modifier
wrijvingsvlak friction surface
wrijvingswarmte heat due to friction
wrijvingsweerstand skid resistance
wrijvingsweerstand in aandrijflijn bij vrijloop idling drag
wrikken pry
wringen twist
wringijzer tommy bar
wringing torsion
wringingskracht twisting force
wringingssterkte torsional strength
wringmoment twisting moment
wringspanning torsion stress
x-as in grafiek X-axis
x-las double-vee joint
x-stralen X-rays
X-vormig chassis X-frame
X-vormige draagbalk X-bracing
xyleen xylene
y-as in grafiek Y-axis
y-stralen Becquerel rays
Y-vormige buis Y-tube
yard yard
zaag saw
zaagblad saw blade
zaagsel scobs
zaagsnede sawed slot
zaagsnede die horizontaal in zuigerschacht is aangebracht transversal slot
zaagtand saw tooth
zaagtandschroefdraad saw-tooth screw thread
zaagtandvormig triangular
zaagtandvormige slijtage van autoband heel-and-toe wear
zaagvormig serrated
zaagvormige vertanding serration
zacht aanvoelende bekledingsstoffen in interieur soft-touch materials
zacht bekleed dashboard padded dash-board
zacht bekleed stuurwiel soft-grip steering wheel
zacht maken soften
zacht water soft water
zachtgloeien van staal soft annealing
zachtsolderen sweat
zachtstaal mild steel
zadel saddle
zagen van dieselmotor surge
zak pocket
zakker in lakwerk runner
zaklantaarn torch
zalfachtigheid onctuosity
zand sand
zandstraalapparaat sandblaster
zandstralen sand blasting
zeef sieve
zeef in de zin van groffilter strainer
zeef van tankzender sender filter
zeemleer leather
zeepoplossing soap suds
zefontstekingsneiging van dieselbrandstof diesel index
zeildoek canvas
zekering safety fuse
zekering met vertraagde werking slow-blow fuse
zekeringenkast fuse cabinet
zekeringhouder fuse housing
zekeringtrekker fuse puller
zelfaanzuigende pomp regenerative pump
zelfaanzuigende verbrandingsmotor normally aspirated engine
zelfafdichtend self-sealing
zelfbediening self-service
zelfbekrachtigend servo-assisted
zelfblokkerend self-locking
zelfborgende bout self-locking bolt
zelfborgende moer jam nut
zelfcentrerend self-centring
zelfcorrigerend geheugen van elektronische regeleenheid learning control
zelfdiagnose self-diagnosis
zelfdiagnosesysteem check control
zelfdiagnosetestapparaat self-diagnosis tester
zelfdragend self-supporting
zelfdragende carrosserie integral body, integral-frame construction, integral frame and body, unitary body
zelfinductie self-induction
zelfinductiecoëfficiënt coefficient of self-induction
zelfinstellend self-adjusting
zelfklevend adhesive
zelfontbranding self-ignition
zelfontbrandingstemperatuur self-ignition temperature
zelfontlading self-discharge
zelfontsteking self-ignition
zelfreinigend self-cleaning
zelfreinigingstemperatuur self-cleaning temperature
zelfrichtend self-centring
zelfsmerend self-lubricating
zelfsmerend lager self-lubricating bearing
zelfsperrend differentieel self-locking differential
zelfsporend self-tracking
zelfstabiliserend self-stabilising
zelfstellend self-aligning
zelfstellend lager swivel bearing
zelfsturend self-steering
zelftappend self-tapping
zelftapschroef self-tapping screw
zelftestaansluiting self-test connector
zelfwerkend self-acting
zender transmitter
zender in de zin van sensor sensor
zender van brandstofniveaumeter tank transmitter
zender van drukmeter pressure feeler
zender van temperatuurmeter temperature pick-up
zenderinformatie van radio op display radio data system
zenderkeuzeknop van radio station memory button
zenerdiode zener diode
zescilindermotor six-cylinder engine
zeshoekig hexagonal
zeskantige moer hexagonal nut
zeskantige steeksleutel hexagon spanner
zesmaal gelagerd six-bearing
zespuntsveiligheidsgordel safety harness
zestienklepsmotor sixteen-vale engine
zetten in de zin van in elkaar zetten assemble
zetten in de zin van plaatsen set
zevenmaal gelagerd seven-bearing
zicht in de zin van aanzicht view
zicht in de zin van uitzicht vision
zicht naar voren forward view
ziekenauto ambulance
zigzag-lijn zig-zag line
zigzag-rijden weave
zigzag-vouwen corrugate
zij-aanzicht van object side view
zijdeksel side cover
zijdelings transversal
zijdelings bewegend sideways
zijdelings gemonteerd hip-mounted
zijdelingse drijfstangspeling connecting-rod side clearance
zijdelingse druk side pressure
zijdelingse slip lateral slip
zijdelingse speling side clearance
zijdeur lateral door
zijkant in de zin van zijpaneel side body
zijkant van autoband sidewall
zijkant van carrosserie met gaten voor portieren side-aperture panel
zijklepmotor valve-in-block engine
zijkniptang side-cutting pliers
zijlager side bearing
zijlicht side-marker light
zijpaneel side panel
zijpaneel van interieurbekleding quarter trim
zijraampje quarter window
zijreflector side reflector
zijring van velg wheel flange ring
zijruit side window
zijschot van open laadbak side board
zijschotsluiting van open laadbak hook latch
zijslag van wiel lateral run-out
zijsteun in de rug back squab
zijverlichting width-indicator lighting
zijvlak lateral face
zijwaarts transversal
zijwaarts bewegend sideways
zijwaarts slippen side-slip
zijwaartse acceleratie side acceleration
zijwang van autoband wall rubber
zijwind side wind
zilversoldeer silver solder
zinge van autobanden sing
zinge van differentieel whine
zink zinc
zinkchloride zinc chloride
zinklegering zinc alloy
zinkprimer zinc primer
zinkstofprimer zinc rich primer
zitbank seat bench
zitgedeelte van stoel seat area
zithoogte-afstelling seat-height adjustment
zithoogteverstelling van stoel vertical seat adjustment
zithouding seat position
zitkussen seat pad
zitkussenbekleding seat-cushion cover
zitkussenverwarming seat-cushion warmer
zitplaats seating
zitpositie sitting position
zitten sit
zitting van klep seat
zoeke van voorwielen wandering
zoeklicht search light
zoemer buzzer
zoemer sleutel nog in contactslot! key-reminder buzzer
zoetvijl smooth file
zomerafstelling van luchtfilter summer calibration
zomerbenzine summer-grade petrol
zomerbeurt hot-weather service
zon sun
zonlichtsensor solar sensor
zonne-energie sun energy
zonnebril sun glasses
zonnedak sunshine roof
zonnedak met schuifmechanisme sliding sunroof
zonnedak van glas glass sun roof
zonneklep sun visor
zonnescherm boven ruit window sun screen
zonnewiel van planetair tandwielstelsel sun wheel
zout salt
zuigen in de zin van aanzuigen suck
zuigen in de zin van een zuigend geluid maken squish-squash
zuiger piston
zuiger in de zin van plunjer plunger
zuiger met gewelfde zuigerbodem dome-head piston
zuiger met hoge zuigerbodem dome-head piston
zuiger met horizontale zaagsneden in zuigerwand transverse-slot piston
zuiger met inwendige stalen ringbrug ring-belt piston
zuiger met inwendige stalen strippen strut piston, strutted piston
zuiger met komvormige zuigerbodem recessed-head piston
zuiger met vlakke bodem flat-top piston
zuiger met zaagsneden in zuigerwand slotted piston, split-skirt piston
zuiger van schokdemper free piston
zuiger van wielremcilinder brake piston
zuigerbeweging piston stroke
zuigerbodem piston top
zuigerdesaxatie eccentricity
zuigerkop piston head
zuigerliftpen van constant-vacuümcarburateur piston lifter
zuigermantel piston skirt
zuigermantel met zaagsneden split-piston skirt
zuigermantel zonder zaagsneden solid-piston skirt
zuigermotor reciprocating engine
zuigeroppervlak area of piston
zuigerpen wrist pin
zuigerpenborgveer piston stop pin
zuigerpenbus small end bush
zuigerpengat piston-pin bore, piston-pin boss
zuigerpenlager gudgeon-pin bearing
zuigerpenoog small end
zuigerpenooglager small-end bearing
zuigerpenpassing piston-pin fit
zuigerpenspeling piston-pin clearance
zuigerschacht piston skirt
zuigerslag stroke of piston
zuigersnelheid piston speed
zuigerstang piston rod
zuigerveer piston spring
zuigerveer die door koolaanslag is vastgekoekt sticking piston ring
zuigerveer met afgeschuinde uiteinden bevelled piston ring
zuigerveer met trapeziumvormige doorsnede double-sided wedge-type piston ring
zuigerveergroef ring groove
zuigerveerklem piston-installer tool
zuigerveerklemband ring compressor
zuigerveerslotspeling piston-ring joint
zuigerveerspanband ring tightener
zuigerveerspeling piston ring joint
zuigerveerspeling in axiale richting ring side clearance
zuigerveerspeling in radiale richting piston-ring radial clearance
zuigerveerspreidtang piston-ring spreader
zuigerveertang ring spreader
zuigerveerzone ring belt
zuigerverplaatsing piston displacement
zuigerwand piston skirt
zuigerwandgedeelte boven bovenste compressieveer top dam
zuigerwandgedeelte tussen compressieveren heat dam
zuiging als gevolg van luchtstroming draught
zuigklep travelling valve
zuigpomp suction pump
zuinig in brandstofverbruik economic
zuiver in de zin van onvermengd unmixed
zuiver in de zin van precies exact
zuiveren cleanse
zuiveren van verontreinigd water purify
zuiverheid betreffende afwerking accuracy
zuivering van verontreinigd water purification
zuivering van vloeistoffen clarification
zuiveringsmiddel detergent
zure regen acid rain
zuur acid
zuur in geconcentreerde vorm concentrated acid
zuur in verdunde vorm diluted acid
zuurbestendig acid-resistant
zuurdichtheid acid density
zuurgehalte acid content
zuurgetal acid value
zuurgetal van smeerolie total acid number
zuurgraad acidity
zuurhoudend acid
zuurstof oxygen
zuurstof in uitlaatgassen exhaust-gas oxygen
zuurstoffles oxygen bottle
zuurstofgehaltesensor oxygen sensor
zuurstofhoudend staal oxygen steel
zuurstofkraan oxygen valve
zuurstofsensor oxygen sensor
zuurstofsensor in uitlaatsysteem EGO sensor
zuurtester acid tester
zuurvast acid-resistant
zuurverharding acid hardening
zuurvrij non-acid
zuurweger acidometer
zwaailicht rotating beam light
zwaar heavy
zwaar beladen laden
zwaar werk high effort
zwaartekracht gravity
zwaartepunt centre of gravity
zwaartepuntsas axis of gravity
zwak in de zin van niet sterk weak
zwak in de zin van vrijwel ontladen run-down
zwak punt weakness
zwak signaal poor signal
zwakstroom weak current
zwanehals van oplegger goose-neck
zware metalen heavy metals
zwavel sulphur
zwaveldioxyde sulphur dioxide
zwavelig zuur sulphurous acid
zwavelkoolstof carbon disulfide
zwavelverbindingen sulphur compounds
zwavelzuur sulphuric acid
zweltijd build-up time
zwengel voor bediening van zonnedak sun-roof spanner
zwenkbaar swivel, tiltable
zwenken tilt
zwenkhoek slewing angle
zwenkwiel swivel caster
zweven in de lucht hover
zweven in de zin van drijven in vloeistof float
zweven van kleppen bounce
zwevend lager floating bearing
zwevend remzadel floating brake caliper
zwevende besturing responseless steering