English

 • pet food (Commercially prepared food for pets[1])
 • petfood
 • pet-food

Dutch

 • huisdiervoeder, huisdiervoer, huisdiervoedsel, huisdiervoeding
 • huisdierenvoeder, huisdierenvoer, huisdierenvoedsel, huisdierenvoeding
 • voeder voor gezelschapsdieren
 • voer voor woonplaatsdieren
 • voedsel voor huisdieren (Official NICE Classification for International Trademarks)
 • voeding voor huisdieren
 • voer voor huisdieren
 • dierenvoeding (Linguee.com[2])
 • petfood (i.e., left in English)

External links

Examples

Dutch English Source
gezelschapsdier household pet, pet, domestic animal Van Dale
huisdier pet (animal) Van Dale
een kat als huisdier hebben / houden have / keep a cat as a pet Van Dale
tot huisdier maken domesticate Van Dale
Acquisition of ROYAL CANIN, French manufacturer of pet food. Acquisitie van Royal Canin, de Franse fabrikant van voeding voor huisdieren. mars.com
Some 2 million tonnes were exported to third countries and a further half a million tonnes were used in the production of pet food. Ongeveer een half miljoen ton daarvan werd naar derde landen geëxporteerd en nog eens een half miljoen ton werd gebruikt voor de vervaardiging van voer voor huisdieren. europarl.europa.eu
Bij ministerieel besluit van 31 augustus 2000 wordt de "s.a. Frigera" met ingang van 31 augustus 2000 voor een termijn van drie jaar erkend als exploitant van een installatie voor de valorisatie van laag-risicodierenafval met het oog op de productie van huisdierenvoedsel.[4]

References

 1. https://premium.oxforddictionaries.com/definition/english/pet-food?q=petfood
 2. https://www.linguee.com/english-dutch/search?source=auto&query=pet+food
 3. Wikipedia: Pet food is animal feed intended for consumption by pets. Typically sold in pet stores and supermarkets, it is usually specific to the type of animal, such as dog food or cat food. Most meat used for animals is a byproduct of the human food industry, and is not regarded as "human grade".
 4. https://etaamb.openjustice.be/nl/ministerieel-besluit_n2000027399.html