Please note: The pages in the ‘Terms’ category contain my own research while translating. I basically use this wiki as a notepad and memory aid, so a lot of the content will be quickly written and potentially far from perfect. If you find anything glaringly incorrect, feel free to drop me a line @ michael@beijer.uk!

Dutch

English

External links

Wikipedia

Dutch Wikipedia

Een fluïdum is een uitvloeiende stof. Het is een medium dat bij een constante temperatuur en druk een welbepaalde massa en volume heeft, maar geen vaste vorm. Het kan daarbij gaan om gassen, vloeistoffen, plasma's, en tot op zekere hoogte plastische vaste stoffen.

Een fluïdum kan stromen en vervormen, waardoor het geen belastingen kan dragen in een statisch evenwicht.

Meestal wordt een fluïdum als continuüm beschouwd en wordt geen rekening gehouden met afzonderlijke fluïdumdeeltjes. Deze interpretatie houdt ook in dat er geen tot zeer kleine tangentiaalkrachten aanwezig zijn tussen de fluïdumdeeltjes.

Bij een ideaal fluïdum zijn er geen inwendige wrijvingskrachten en wordt het fluïdum onsamendrukbaar geacht. In werkelijkheid is een fluïdum altijd samendrukbaar en treden er altijd inwendige wrijvingskrachten op ten gevolge van de viscositeit van het fluïdum.[3]

English Wikipedia

In physics, a fluid is a liquid, gas, or other material that continuously deforms (flows) under an applied shear stress, or external force. They have zero shear modulus, or, in simpler terms, are substances which cannot resist any shear force applied to them.[4]

Examples

Dutch English Source
fluïdumverbinding (vloeistofdicht) fluid connection GWIT
in fluïdumverbinding met fluidly connected GWIT

References

  1. Definition of fluïdum: ‘na­tuur­kun­de ge­meen­schap­pe­lij­ke be­na­ming van gas en vloei­stof (in de stro­mings­leer)’
  2. Definition of fluid: ‘a substance that has no fixed shape and yields easily to external pressure; a gas or (especially) a liquid’
  3. https://nl.wikipedia.org/wiki/Flu%C3%AFdum
  4. https://en.wikipedia.org/wiki/Fluid