Afkortingenlijst gebruikt in de oogheelkunde:
AMD: exsudatieve maculadegeneratie
ATOD: aplanatie tonometrie oculus dextra
ATOS: aplanatie tonometrie oculus sinistra
C.: cilindrisch
C3F8: gas dat wordt gebruikt om het oog op spanning te houden als er glasvocht wordt verwijderd
CV: corpus vitreum (glasachtig lichaam)
D.: distance (afstand vanaf het oog tot de kaart waarop nog net de 20/20 letters gelezen kunnen worden)
DCR: Dacryo Cysto Rhinostomie (traanwegoperatie)
DRP: Diabetische Retinopathie
ECLE: Extra Capsulaire Lens Extractie
EOG: Electro OculoGram
ERG: Electro RetinoGram
FAG: Fluorescentie AngioGrafie
FODS: Fundoscopie oculus dextram/sinistram
GV: gezichtsveld
ICLE: Intra Capsulaire Lens Extractie
IOL: Intra Oculaire lens
LP: Lichtperceptie
LPK: Lamellaire Kerato Plastiek
LTP: Laser TrabeculoPlastiek
m.e.c.: met eigen correctie
MMC: mitolycine c
OCT: optical coherence tonogram (door de terugkaatsing van infrarood te meten, kan een doorsnedeplaatje worden gevormd van de retina. Hierdoor kunnen gaten, zwellingen en andere afwijkingen visueel worden weergegeven)
OD: oculus dexter (rechter oog)
OS: oculus sinister (linker oog)
PEA: pigmentepitheelalteraties in de retina
PHACO: Phaco-empulsificatie
PI: perifere iridectomie
PKP: perforerende kerato plastiek
POAG: primair open kamerhoek glaucoom
PPV: pars plana vitrectomie
S.:sferisch
Sten. op. : stenopeische opening
TE: trabeculectomie
TOD: tonus oculus dextra
TODS: oogdruk rechter/linker oog. a: applanatoir, nc: non-contact, p: palpatoir
TOS: tonus oculus sinistra
VEP: visual evoked potential
VOD: visus oculus dextra
VOK: voorste oogkamer. c: cellen, T: Tyndall
VOS: visus oculus sinistra
Z.c.: zonder correctie