Definition

  • content: ‘in­houd, m.n. ge­heel van tek­sten, af­beel­din­gen enz. ge­zien als ver­han­del­baar ob­ject in de uitgeverijwereld en me­dia, of mbt. in­ter­net’ (Van Dale)

Dutch

  • content

English

  • content

Examples

  • ge­cu­reer­de con­tent: door bv. een re­dac­teur ver­za­mel­de be­rich­ten en in­for­ma­tie