Dutch

 • arbobeleid

English

 • JurLex:
  • working conditions policy
 • FELOnline
  • health and safety [at work] policy
  • working conditions and absenteeism monitoring policy
  • occupational safety policy
 • IATE:
  • safety, health and welfare policy
  • policy on working conditions
  • SHW policy

External links

Examples

Dutch English Source
E&M rapporteert jaarlijks over de ontwikkelingen op het gebied van milieuzorg en arbobeleid. E&M annually reports its performance in environmental care and health and safety policy. klm.com
Opleiding van de werknemers wordt van oudsher beschouwd als een belangrijke pijler van het arbobeleid en dat wordt ook in alle communautaire richtlijnen ter zake onderstreept. Training of workers has always been considered a pillar of health and safety at work policy, as underlined by all the relevant Community Directives. eur-lex.europa.eu

Hij heeft naast de verplichtingen om het vastgestelde Arbobeleid uit te voeren, een e igen verantwoordelijkheid voor een goede zorg voor het personeel en de omstandigheden waaronder wordt gewerkt.

Besides the obligations to implement the established working conditions policy, he is also personally responsible for taking good care of the personnel and the conditions under which they work. onderzoeksraad.nl
Deze nieuwe groepsonderdelen zijn actief in het veld van arbozorg, arbobeleid, verzuimbegeleiding en reïntegratie. These new units are active in the fields of employment conditions, working conditions policy, supervision of absenteeism and reintegration. rabobank.com
Veiligheid, gezondheid en vitaliteit bij het verrichten van arbeid worden gewaarborgd met het Arbobeleid. Our health and safety policy aims to ensure the health, safety and well-being of our employees in the work place. schiphol.nl

ReferencesCetegory:Arbo