Dutch

  • aangrijppunt

English

  • pivot (The central point, pin, or shaft on which a mechanism turns or oscillates.[1])
  • point of activity (mechanical engineering; Punt waar de aanwezige kracht aangrijpt)
  • point of engagement
  • point of coupling, coupling point
  • centre of articulation
  • origin of force

External links

Examples

Dutch English Source
Normaliter vergt dit een scharnier in het punt waar de kracht wordt uitgeoefend (het aangrijppunt) en een tweede scharnier op voldoende afstand. This will normally require a joint at the point of force application (i.e. the point of coupling) and a second joint an adequate distance away. eur-lex.europa.eu
Als er maar één bevestigingspunt is, moet het zich op maximaal 100 mm bevinden van een verticaal vlak dat door het aangrijppunt van de koppeling loopt. A single attachment point shall be positioned within 100 mm of a vertical plane passing through the centre of articulation of the coupling. -
Bepaling van het aangrijppunt voor de belasting bij verschillende situaties in de sorter. Determination of the origin of force for the load in different situations in the sorter.
Dit vlagje werkt als aangrijppunt waardoor de spies gemakkelijk kan worden vastgehouden of omgedraaid. This flag acts as a point of engagement, making it easy to hold or turn the skewer.

References

  1. Oxforddictionaries.com