See: Woordenboek geneeskunde E-N/N-E (P.L.M. Kerkhof)

File:Kerkhof.png

Editions

The first to third editions appeared under the title: ‘Woordenboek geneeskunde E-N/N-E’
The fourth to sixth editions appeared under the title: ‘Woordenboek geneeskunde en biomedische wetenschappen E-N/N-E
  • Eerste druk (Elsevier/Bunge, Maarssen 1999)
  • Tweede, ongewijzigde druk (Elsevier gezondheidszorg, Maarssen 2001)
  • Derde, herziene druk, eerste en tweede oplage (Elsevier gezondheidszorg, Maarssen 2003 en 2006)
  • Vierde, herziene druk, eerste en tweede oplage (Elsevier gezondheidszorg, Maarssen 2006 en 2007)
  • Vijfde, herziene en uitgebreide druk (Reed Business Education, Amsterdam 2012)
  • Zesde (ongewijzigde) druk (Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2016)
  • Zesde en geheel herziene druk (Primavera Pers, 2020)

Samenvatting

Het 'Woordenboek Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen' is bedoeld voor onderzoekers, studenten en vertalers op het gebied van de geneeskunde en biomedische wetenschappen. Correct gebruik en interpretatie van Engelse (bio)medische vaktermen kan in dit vakgebied van levensbelang zijn. In dit praktisch opgezette woordenboek is naast de vertaling vaak ook een korte toelichting opgenomen, omdat voor een goed begrip van een tekst doorgaans meer nodig is dan alleen de betekenis van individuele woorden en uitdrukkingen. De lemmata vormen een afspiegeling van het taalgebruik binnen de diverse medische disciplines. Daarnaast zijn termen opgenomen die betrekking hebben op gebieden zoals klinische besliskunde, translationele geneeskunde, biomedische technologie, patiënt-gerelateerde informatieverwerking en medische statistiek. Aan deze zesde druk zijn honderden actuele lemmata toegevoegd, inclusief talloze verwijzingen naar gerelateerde zoektermen, alsmede antoniemen en synoniemen. Nieuw ten opzichte van eerdere drukken zijn zestien pagina’s met overzichtelijke anatomische tekeningen voorzien van Engelstalige nomenclatuur, en de on-line beschikbaarheid van ruim 14.000 medische afkortingen die raadpleegbaar zijn op www.biomedicalabbreviations.com. Dr. P.L.M. Kerkhof is verbonden aan de afdeling Radiologie & Nucleaire Geneeskunde van de Amsterdam Universitair Medische Centra. Hij publiceert hoofdzakelijk op het gebied van de cardiologie, maar was ook de samensteller van het Veterinair Woordenboek E-N/ N-E (Elsevier/Bunge, 1998). Daarnaast was hij de hoofdredacteur van het standaardwerk Sex-Specific Analysis of Cardiovascular Function (Springer, 2018) met bijdragen van auteurs uit zeventien landen. (Woordenboek geneeskunde en biomedische wetenschappen, zesde en geheel herziene druk)

References