Full title: ‘Tweetalig Woordenboek van vak- & bestuurstaal bij Belgische Spoorwegen door L-J. Metdepenninghen, toegevoegd dienstoverste en X.-F. Smeesters, oud ambtenaar bij het Ministerie van Spoorwegen, Zeewezen, Posterijen, Telegrafen, Telefonen en Luchtvaart. (Fransch-Nederlandsch)

Verkortingen.

 • acronym = meaning
 • a. = aan
 • a.e. = aan een
 • b.d. = bij de
 • b.e. = bij een
 • b.h. = bij het
 • bouwk. = bouwkunde
 • buurtspw. = bij Buurtspoorwegen
 • b.v. = bij voorbeeld
 • B.W. = bij Bruggen en Wegen
 • delfst. = delfstof
 • druk. = drukkerstaal
 • E. = bij Exploitatie
 • electr. = electriciteit
 • fin. = bij Financiën
 • fotogr. = bij fotografie
 • geneesk. = geneeskunde
 • heelk. = heelkunde
 • horlogem. = bij horlogemakers
 • i.e. = in een
 • inz. = inzonderheid
 • krijgsk. = krijgskunde
 • krijgsw. = krijgswezen
 • landsv. = bij Landsverdediging
 • lastk. = in de lastkohieren
 • locom. = locomotief
 • in. = mannelijk
 • mach. = machine
 • meetk. = meetkunde
 • metselw. = metselwerk
 • mv. = meervoud
 • natk. = natuurkunde
 • N.B. = Nord-Belge
 • N.N. = Noord-Nederland
 • o. = onzijdig
 • o.e. = op een
 • o.h. = op het
 • 0.W. = bij Openbare Werken
 • plantk. = plantkunde
 • rekenk. = rekenkunde
 • scheepst. = scheepsterm
 • scheepv. = scheepvaart
 • scheik. = scheikunde
 • spw. = bij Spoorwegen
 • stelle. = stelkunst
 • stofra. = stofnaam
 • taalk. = taalkunde
 • teekenk. = teekenkunst
 • telef. = bij Telefonen
 • telegr. = bij Telegrafen
 • timm. = timmerwerk
 • timmerger. = timmergereedschap
 • T.M. = bij Trekdienst en Materieel
 • V. = vrouwelijk
 • v.d. = van de
 • v.e. = van een
 • v.h. = van het
 • vest. = vestingbouw
 • voorwerpsn. = voorwerpsnaam
 • waterbouwk. = waterbouwkunde
 • werkt. = werktuigkunde
 • wisk. = wiskunde
 • W.W. = bij Weg en Werken
 • zeev. = zeevaartkunde
 • Zeew. = bij het Zeewezen
 • z.g. = zie geslacht