Source: ‘free.download.business.letters.dutch.polish.translations.xls’ (2,041 Dutch-Polish entries)

Dutch Polish
Verpakking van producten voor transport- en/of distributiedoeleinden Kondycjonowanie produktów w zakresie transportu i/lub dystrybucji
Beveiliging, bewaking, bescherming en controle van personen, vervoermiddelen, transport, goederen, bagage, gebouwen, objecten en terreinen Zabezpieczenie, dozór, ochrona i kontrola osób, pojazdów, transportu, towarów, bagażu, budynków, obiektów i terenów
Transport, opslag en distributie van geneesmiddelen en geneeskrachtige preparaten Transport, składowanie i dystrybucja leków oraz preparatów leczniczych
Informatie over transport, opslag, verkoop, distributie en opslag van elektriciteit en energie Informacje dotyczące transportu, gromadzenia, dystrybucji, rozdzielania i magazynowania elektryczności i energii
Accessoires voor transport, te weten gegoten plastic vormen die tussen transportrollen worden gestoken, die een vlakke werkplaats creëren boven op de transportrollen Akcesoria do przenośnika, mianowicie odlewane formy z tworzyw sztucznych, które są umieszczane pomiędzy wałkami przenośnika, tworząc płaską przestrzeń roboczą na wałkach przenośnika
Transport, verspreiding en levering van energie (elektriciteit, gas en water), informatie en adviezen op het gebied van transport, verspreiding en levering van energie, bevoorrading (verspreiding) met betrekking tot energie (elektriciteit, gas, water, stoom) voor derden Przesył, rozprowadzanie i dostarczanie energii (elektryczności, gazu i wody), informacje i doradztwo w zakresie transportu, rozprowadzania i dostarczania energii, usługi zaopatrzenia w energię (w elektryczność, gaz, wodę, parę) dla osób trzecich
Halfbewerkte plastic producten voor bouw, transport, woninginrichting, reclame en visuele communicatie Tworzywa sztuczne w formie wyciśnietej do wykorzystania w produkcji, budownictwie, transporcie, dekoracji wnętrz, reklamie i komunikacji wizualnej
Het samenbrengen voor rekening van derden van producten (uitgezonderd het transport ervan), te weten zepen, cosmetische middelen, parfums, producten voor de toiletverzorging, kompassen, brillen, horloges, reiskoffers, koffers, handtassen, reistassen, beautycases, rugzakken, kledinghoezen voor op reis, reisnecessaires (lederwaren), reiskoffers, kledingstukken, schoeisel (uitgezonderd orthopedisch schoeisel), hoeden, mutsen, petten, zodat consumenten deze producten op hun gemak via allerlei middelen kunnen bekijken en kopen Gromadzenie na rzecz osób trzecich produktów (z wyjątkiem ich transportu) mianowicie mydła, pasty, proszki, płyny do zębów, perfumy, środki toaletowe, busole, okulary, zegarki, kufry, walizeczki, torebki damskie, torby podróżne, nesesery na kosmetyki, plecaki, torby na odzież podróżne, zestawy podróżne (wyroby ze skóry), podróżne kufry, odzież, obuwie (z wyjątkiem obuwia ortopedycznego), kapelusze, czapki, czapki, umożliwiające konsumentom obejrzenie i wygodny zakup tych produktów
Het bespaard wel op transport kosten Zaoszczędzimy na przewozie
Het organiseren van het transport van goederen per spoor, over het water en door de lucht Organizacja transportu towarów drogą kolejową, morską i powietrzną
Transport, verpakking, opslag en distributie van voedingsmiddelen, specerijen, kruidenthee en alcoholvrije dranken Usługi transportu, pakowania, magazynowania i dystrybucji produktów spożywczych, przypraw oraz naparów i napojów bezalkoholowych
Inspectie van gebouwen en infrastructuur voor transport Inspekcje budynków i infrastruktury transportowej
Geachte heer President Szanowny Panie Prezydencie,
Geachte heer Szanowny Panie,
Geachte mevrouw Szanowna Pani,
Kantoormeubelen, rolcontainers voor bureau's, dossierkasten en -stellingen computermeubelen, meubelen voor kantines of tentoonstellingsruimten, garderobekasten, kluiskasten, brandkasten, legplanken en opslagkasten, laad- en transportpallets (niet van metaal), containers van kunststof voor transport en voor opslag van stuk- en stortgoed of vloeistoffen, trapladders en laddertrappen (niet van metaal) Meble biurowe, kontenery na kółkach do biur, szafy i regały na dokumenty, meble komputerowe, meble do stołówek lub pomieszczeń imprezowych, szafy na ubrania, szafki ze skrytkami pocztowymi, sejfy, regały i kartoteki, palety załadowcze i transportowe (nie z metalu), pojemniki do transportu i przechowywania drobnicy i materiałów sypkich lub płynów z tworzywa sztucznego, drabin stojakowych i drabin szczebelkowych (nie z metalu)
bij te dragen tot duurzame ontwikkeling en de bescherming van het milieu, onder andere door gebruik te maken van vernieuwbare energiebronnen en door het verminderen van de milieurisico's die aan het transport en de transmissie van energie zijn verbonden przyczyniania się do zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, w tym przez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych oraz zmniejszanie zagrożeń dla środowiska, związanych z transportem i przesyłem energii
Opslag, transport en distributie van voedingsmiddelen voor honden Usługi składowania, transportu i dystrybucji suchej karmy dla psów
Goederenlogistiek, te weten organisatie van het transport van goederen vanaf de fabrikant respectievelijk leverancier via de opslag tot aan de distributie naar de eindafnemer Logistyka towarów, zwłaszcza organizowanie transportu towarów od producenta względnie dostawcy przez składowanie i aż do wydania ich odbiorcy finalnemu
Keuringen en certificeringen van producten, met name huishoudelijke apparatuur, IT-uitrusting, sporttoestellen, gereedschappen, accessoires voor automobielen, meubelen, etc., met inbegrip van productiecontrole, leverancierscontrole en zogenoemde "shipment" (transport)-controles Sprawdzanie i certyfikowanie produktów, w szczególności urządzeń gospodarstwa domowego, urządzeń technologii informacyjnej, urządzeń sportowych, narzędzi, akcesoriów samochodowych, mebli, itp. włącznie z nadzorowaniem produkcji, nadzorowaniem dostawców i tzw. nadzorowaniem transportu ("shipment")
Referentie van de nationale wetgeving: Arrêté du ‧er juin ‧ relatif au transport des marchandises dangereuses par route- Article Początkowe odniesienie do ustawodawstwa krajowego: Arrêté du ‧er juin ‧ relatif au transport de marchandises dangereuses par route – art
Transport, opslag en distributie van diademen, paardenstaartelastieken, banden en overige versiersels voor het haar Transport, magazynowanie i dystrybucja diademów, spinek do włosów, wstążek i pozostałych ozdób do włosów
Groothandel- en detailverkoop in winkels, alsmede via wereldwijde computernetwerken van kettingen van metaal, schalmen voor kettingen, onderdelen en tandwerken van metaal, componenten, onderdelen en accessoires hiervoor, frames van metaal voor opslag, rails voor transportmachines van metaal, houders voor transport en opslag van metaal, transportmachines, transportbanden, riemen voor transportbanden, componenten, onderdelen en accessoires hiervoor Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w sklepach, jak również za pośrednictwem światowych sieci informatycznych łańcuchów metalowych, złączy do łańcuchów, części i przekładni metalowych, ich komponentów, części zamiennych i akcesoriów, szkieletów metalowych do magazynowania towarów, prowadnic do przenośników metalowych, metalowych pojemników transportowych i magazynujących, przenośników, taśm transportowych, ich komponentów, części zamiennych i akcesoriów
Kostenanalyse op het gebied van verbruik van energie en grondstoffen, uitstoot van gassen, al dan niet met broeikaseffect, transport, productie van afval en uitstoot van verontreinigende stoffen, milieueffecten, en hulp bij budgettaire besluitvorming op het gebied van verbruik van energie en grondstoffen, uitstoot van gassen, al dan niet met broeikaseffect, transport, productie van afval en uitstoot van verontreinigende stoffen, milieueffecten Analiza kosztów w zakresie zużycia energii i surowców, emisji gazów cieplarnianych lub innych, transportu, produkcji odpadów i emisji zanieczyszczeń, wpływu na środowisko oraz pomoc w podejmowaniu decyzji budżetowych w zakresie zużycia energii i surowców, emisji gazów cieplarnianych lub innych, transportu, produkcji odpadów i emisji zanieczyszczeń, wpływu na środowisko
Herstel, inspectie, opslag, sleepdiensten en transport van voertuigen, motorfietsen, boten en vliegtuigen Odzyskiwanie, inspekcje, przechowywanie, holowanie i transport pojazdów mechanicznych, motocykli, łodzi i samolotów
Transport van levende dieren Transport zwierząt żywych
Transport en levering van fietsaccessoires, te weten fietsmanden, kinderzitjes (voor fietsen), fietsbellen, fietspompen, spatborden voor fietsen, beschermhoezen voor fietsen, regenschermen voor fietsen, afdekzeil voor fietsen Transport i dostawa takich artykułów, jak akcesoria rowerowe, mianowicie kosze rowerowe, foteliki dla dzieci (na rowery), dzwonki do rowerów, pompki do rowerów, błotniki rowerowe, pokrowce na rower, pokrowce przeciwdeszczowe na rower, osłony na rowery
Inlichtingen op het gebied van transport, organisatie van reizen, reisreserveringen, transportreserveringen, binnenscheepvaart, zeetransport, transport per spoor, transitodiensten, verhuur van vervoermiddelen, autoverhuur Informacja o transporcie, organizowanie podróży, rezerwowanie miejsc na wycieczki, rezerwacja transportu, transport rzeczny, transport morski, transport kolejowy, usługi tranzytowe, wypożyczanie pojazdów, wypożyczanie samochodów
Installaties voor intern transport: rollenbanen met en zonder aandrijving, Banden voor transportinrichtingen, Kettingenbanen [machine-onderdelen], Riemtransporteurs, platformtransporteurs, rollenbogen (transporteurs), omhoog bewegende transporteurs, Draaitafels, Kogeltafels (transportinrichtingen), kogelelementen (onderdelen voor transportinrichtingen), rollenprofielen (onderdelen voor transportinrichtingen), rollen (onderdelen voor transportinrichtingen), Aanvoermachines en Liften, Pneumatische transportinrichtringen, Automatische transportsystemen Urządzenia do transportu wewnętrznego: przenośniki rolkowe napędzane i nie napędzane, przenośniki taśmowe, przenośniki łańcuchowe, przenośniki paskowe, przenośniki płytkowe, łuki rolkowe (przenośniki), przenośniki unoszone, obrotnice, stoły kulowe (przenośniki), elementy kulowe (części urządzeń transportowych), listwy rolkowe (części urządzeń transportowych), rolki (części urządzeń transportowych), podajniki i podnośniki, transportery pneumatyczne, automatyczne systemy transportowe
De verordening zal uitmonden in een omvattend en geïntegreerd controlesysteem, waarbij alle aspecten van het GVB aan de orde komen en de controle van de hele keten - vangst, aanvoer, transport, verwerking en afzet: "van de vangst tot de consumptie” - wordt samengebracht. W ramach reformy wprowadza się globalne i zintegrowane podejście do kontroli, koncentrując się na wszystkich aspektach WPRyb oraz obejmując wszystkie ogniwa łańcucha - połowy, wyładunek, transport, przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu - "od połowów do rąk konsumenta”.
Advisering op het gebied van logistiek, Transport, Goederenverwerking, Opslag,Toeleveringsbeheer (supply chain management) Doradztwo w zakresie logistyki, Transport, Transport bliski towarów, Magazynowanie,Zarządzanie łańcuchem dostaw (supply chain management)
Transport, tijdelijke opslag, opslag en bewaring van producten en hun onderdelen waaronder verpakkingen alsmede van allerlei soorten afval, met name van afgedankte elektrische en elektronische toestellen Transport, składowanie przejściowe, magazynowanie i przechowywanie produktów i ich części składowych, w tym opakowań oraz odpadów wszelkiego rodzaju, zwłaszcza starych urządzeń elektrycznych i elektronicznych
Distributie, transport, verpakking en opslag van goederen Dystrybucja, transport, pakowanie i składowanie towarów
Gegevensverwerkende apparatuur, hoofdzakelijk procescomputers, en computerprogramma's (opgeslagen) voor de geautomatiseerde werking van hanterings-, transport-, opslag- en stapelsystemen in omslaginstallaties, met name havenomslaginstallaties, alsmede voor de navigatie van voertuigen, met name van transportvoertuigen zonder bestuurder voor containertransport, en voor de bediening van kranen en voertuigen, met name van mobiele havenkranen en transportvoertuigen zonder bestuurder voor containertransport Instalacje przetwarzania danych, głównie komputery do sterowania procesów, i programy komputerowe (zapisane) do automatycznej pracy systemów manipulacji, transportu, magazynowania i składowania w instalacjach przeładunkowych, zwłaszcza instalacje przeładunkowe portowe, oraz do nawigacji pojazdów, zwłaszcza pojazdów transportowych bez kierowcy do transportu kontenerów, i do obsługi żurawi i pojazdów, zwłaszcza ruchomych żurawi portowych i pojazdów transportowych bez kierowcy do transportu kontenerów
Distributie van waren (niet in de vorm van transport) (agenturen, groothandel, vertegenwoordiging, op alle manieren), te weten badkuipen, herstelbaden (sport of oefeningen), thermische baden, kuurbaden, stoombaden, ijsbaden, installaties voor massagebaden, bubbelbaden, saunabadinstallaties, onderdelen, toebehoren en accessoires Dystrybucja towarów (niestanowiąca usług transportowych) (usługi pośrednictwa, handlu hurtowego, wszelkimi sposobami) w związku z towarami, takimi jak wanny, wanny regeneracyjne (po treningu sportowym lub ćwiczeniach fizycznych), wanny termiczne, wanny z SPA, wanny parowe, wanny do kąpieli lodowych, instalacje wanien z masażem, wanny SPA, instalacje do sauny, części, wyposażenie i akcesoria
Transport, verpakking en opslag van verse vruchten en groenten, land-, tuin- en bosbouwproducten en zaden Transport, opakowania i magazynowanie owoców świeżych, produktów rolnych, ogrodowych, leśnych
Training op het gebied van verpakking, transport en opslag van gevaarlijke stoffen en materialen Szkolenia w zakresie opakowań, transportu i magazynowania niebezpiecznych surowców i materiałów
Verhuur van motorvoertuigen en transportvoertuigen alsmede aanhangers voor het transport van machines, toestellen en gereedschappen Wynajmowanie samochodów i pojazdów transportowych oraz przyczep do transportowania maszyn, urządzeń i narzędzi
Sleepdiensten, taxidiensten, transport per automobiel, verhuur van voertuigen, met name automobielen, vervoer van personen, met name met bussen Odholowywanie pojazdów, usługi taksówkarzy, transport samochodowy, wypożyczanie pojazdów, zwłaszcza samochodów osobowych, transport osób, zwłaszcza autobusami
Hallo Witaj
Hoi Cześć
Goedendag Dzień dobry
Goedemorgen Dzień dobry
Goedenavond Dobry wieczór
Goedenacht Dobranoc
Welkom Witamy
Hoe heet je? Jak się Pan (Pani) nazywa?
Ik heet... Mam na imię....
Aangenaam kennis te maken Miło mi Pana (Panią) poznać
rood czerwony
bruin brązowy
oranje pomarańczowy
geel żółty
groen zielony
blauw niebieski
pink różowy
violet fioletowy
wit biały
zwart czarny
grijs szary
ja tak
nee nie
alstublieft proszę
bedankt dziękuję
graag gedaan nie ma za co!
Hoe gaat het? Jak się Pan (Pani) ma?
Goed, dank u Dobrze, dziękuję
Het gaat wel Możliwie
Het gaat niet zo goed Nie najlepiej
praten mówić
spreken rozmawiać
zeggen powiedzieć
vertellen opowiedzieć
horen słyszeć
luisteren słuchać
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ... Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken. Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę się ze mną kontaktować.
Wij moeten u helaas meedelen dat ... Z przykrością informujemy, że...
hout drewno
papier papier
karton tektura
metaal metal
steen kamień
plastic plastik
rubber guma
glas szkło
vloeistof ciecz
vloeibaar ciekły
vaste stof substancja stała
vast stały
gas gaz
stof substancja
textiel materiał tekstylny
wol wełna
katoen bawełna
leer skóra
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken. Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę się ze mną kontaktować.
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ... Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ... Będziemy wdzięczni, jeśli...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ... Jaka jest Pańska obecna cena za...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ... Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ... Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Ik zou u willen vragen, of ... Chciałbym zapytać, czy...
Kunt u ... aanbevelen ... Czy mógłby mi Pan polecić...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ... Prosiłbym o przesłanie mi...
Geachte heer Jansen Szanowny Panie,
Geachte mevrouw Jansen Szanowna Pani,
Geachte mevrouw Jansen Szanowna Pani,
Geachte mevrouw Jansen Szanowna Pani,
Beste meneer Jansen Szanowny Panie,
Met betrekking tot ... W nawiązaniu do...
Zou u het erg vinden om ... Czy miałby Pan coś przeciwko...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ... Czy mógłby mi Pan przesłać...
Wij schrijven u naar aanleiding van ... Piszemy do Państwa w sprawie...
Ik schrijf u om na te vragen over ... Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ... Byłbym zobowiązany, gdyby...
Beste Jan Drogi Tomaszu,
Ten aanzien van ... Nawiązując do...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ... Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ... Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ... Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Wij schrijven u in verband met ... Piszemy do Państwa w związku z...
Ik schrijf u uit naam van ... W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ... Bylibyśmy wdzięczni, gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Ik hoor graag van u. Czekam na Pana odpowiedź.
Met vriendelijke groet, Z wyrazami szacunku,
Met vriendelijke groet, Z wyrazami szacunku/Z pozdrowieniami,
Hoogachtend, Z poważaniem,
tot ziens do widzenia
vaarwel żegnaj
tot straks do zobaczenia wkrótce
dag cześć
hamer młotek
spijker gwóźdź
boor wiertarka
schroevendraaier śrubokręt
schroef śruba
schaar nożyce
zaag piła
bijl siekiera
tang kleszcze
meetlat miarka
bezem miotła
schoffel motyka
hark grabie
kruiwagen taczka
schop łopata
grasmaaier kosiarka
vriend (vriendschappelijk) kolega / przyjaciel
vriendin (vriendschappelijk) koleżanka / przyjaciółka
vriend (liefde) przyjaciel
vriendin (liefde) przyjaciółka
buur sąsiad
buurman sąsiad
buurvrouw sąsiadka
kennis znajomy
collega kolega z pracy
kameraad towarzysz
makker kompan
reisgenoot towarzysz podróży
leven (zelfstandig naamwoord) życie
leven (werkwoord) żyć
conceptie poczęcie
geboorte narodziny
geboren worden urodzić się
kind dziecko
jongere młodociany
student student
werken pracować
carrière, loopbaan kariera, kariera zawodowa
middelbare leeftijd wiek średni
midlife crisis kryzys wieku średniego
overgang klimakterium
pensioen emerytura
bejaarde osoba w podeszłym wieku
aanleunwoning mieszkanie dla osób starszych
verzorgingstehuis dom opieki
dood śmierć
sterven umrzeć
begrafenis pogrzeb
crematie kremacja
ontbinding rozkład
pluk de dag korzystaj z każdego dnia
gedenk te sterven pamiętaj o śmierci
Laten we eten en drinken, want morgen zijn we dood Jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy.
bakker piekarz
slager rzeźnik
kok kucharz
schilder malarz
politie-agent policjant
ambtenaar urzędnik
leraar nauczyciel
acteur aktor
politicus polityk
ondernemer przedsiębiorca
postbode listonosz
arts lekarz
dierenarts weterynarz
piloot pilot
verkoper sprzedawca
boer rolnik
chauffeur kierowca
architect architekt
arbeider robotnik
directeur dyrektor
loodgieter hydraulik
ingenieur inżynier
journalist dziennikarz
kapper fryzjer
verpleegkundige pielęgniarz
kunstenaar artysta
makelaar makler
manager menedżer
militair wojskowy
professor profesor
wetenschapper naukowiec
notaris notariusz
psycholoog psycholog
schoonmaker sprzątający
tolk tłumacz ustny
vertaler tłumacz
houden van kochać
verliefd zijn być zakochanym
vriend przyjaciel
vriendin przyjaciółka
afspraakje randka
Ik hou van jou! Kocham cię
Ik ook van jou! Ja ciebie też!
zoen, kus pocałunek, całus
zoenen, kussen całować się
tongzoen pocałunek z języczkiem
liefdesbrief list miłosny
kalverliefde młodzieńcza miłość
Valentijnsdag Walentynki
verloofd zaręczony
trouwen (met een vrouw) żenić się
trouwen (met een man) wychodzić za mąż
Wil je met me trouwen? Chcesz zostać moją żoną?
(de vraag wordt gesteld aan een vrouw)
Wil je met me trouwen? Zostać moim mężem?
Ja, ik wil Chcesz, tak, chcę
bruid panna młoda
bruidegom pan młody
tot de dood ons scheidt aż do śmierci
trouwring obrączka ślubna
huwelijksreis podróż poślubna
getrouwd żonaty (man) / mężatka (vrouw)
trouwdag rocznica ślubu
ex-man były mąż
ex-vrouw była żona
Ik haat je! Nienawidzę cię!
Ik jou ook! Ja ciebie też!
Val dood! Idź do diabła!
advocaat adwokat
inboedelverdeling podział inwentarza
omgangsregeling uregulowanie widywania się z dziećmi
alimentatie alimentacja
voogdij prawa rodzicielskie
psycholoog psycholog
cliënt klient
verstand rozum
gevoel uczucie
denken myśleć
gedachte myśl
hersenen mózg
gedrag zachowanie
persoonlijkheid osobowość
aandacht uwaga
houding nastawienie (do czegoś)
acceptatie uwaga
bewustzijn świadomość
onderbewustzijn nieświadomość
agressie agresja
therapie terapia
empathie empatia
concentratie koncentracja
depressie depresja
droom marzenie
geheugen pamięć
geweten sumienie
hypnose hipnoza
hysterie histeria
herkenning rozpoznanie
identificatie identyfikacja
imitatie imitacja
introvert introwertyczny
extravert ekstrawertyczny
ervaring doświadczenie
trauma trauma
motivatie motywacja
ontkenning zaprzeczenie
stress stres
winkel sklep
kopen kupić
verkopen sprzedać
geld pieniądze
wisselgeld drobne
aankoop zakup
Wat kost het? Ile to kosztuje?
Kunt u de prijs opschrijven? Proszę napisać mi cenę.
Kan ik met creditcard betalen? Czy mogę zapłacić kartą kredytową?
Ik wil graag... Proszę...
klant klient
Kunt u mij de kassabon geven? Proszę o paragon kasowy.
Kunt u het inpakken? Proszę to zapakować.
Mag ik het ruilen? Czy mogę to zamienić?
winkel sklep
bakker piekarnia
slager sklep rzeźnicki
groenteboer owocarnia / sklep warzywny
drogist drogeria
apotheek apteka
boekwinkel księgarnia
supermarkt supermarket
kledingzaak sklep z odzieżą
speelgoedwinkel sklep z zabawkami
bouwmarkt sklep z materiałami budowlanymi
kleermaker krawiec
schoenenwinkel sklep obuwniczy
warenhuis dom towarowy
detailhandel sprzedaż detaliczna
markt rynek
juwelier jubiler
hoed kapelusz
jas kurtka
sjaal szalik
trui sweter
kostuum garnitur
stropdas krawat
t-shirt koszulka
beha biustonosz
broek spodnie
riem pasek
jurk sukienka
rok spódnica
ondergoed bielizna
sok skarpeta
schoen but
pyjama piżama
zwembroek kąpielówki
zwempak strój kąpielowy
Waar kan ik een goed hotel vinden? Gdzie mogę znaleźć dobry hotel?
Waar kan ik een goedkoop hotel vinden? Gdzie mogę znaleźć tani hotel?
Heeft u kamers vrij? Czy mają państwo wolne pokoje?
Ik wil graag een eenpersoonskamer Proszę o pokój jednoosobowy
Ik wil graag een tweepersoonskamer Proszę o pokój dwuosobowy
Wat kost het per nacht per persoon? Ile kosztuje nocleg od osoby?
Ik wil graag een kamer met badkamer Proszę o pokój z łazienką
Ik wil graag een kamer met douche Proszę o pokój z kabiną prysznicową
Ik wil graag een kamer met uitzicht op zee Proszę o pokój z widokiem na morze
Ik ben van plan om .... dagen te blijven Zamierzam zostać tu .... dni
Ik weet nog niet hoe lang ik hier blijf Nie wiem, jak długo tu zostanę
Deze kamer is niet schoon Ten pokój nie jest czysty
Ik vertrek Wyjeżdżam
Waar kan ik een goede camping vinden? Gdzie mogę znaleźć dobry kemping?
Heeft u plaatsen vrij? Czy mają państwo wolne miejsca?
Wij zijn met .... personen Jesteśmy w .... osób
Wat kost het per plek? Ile kosztuje jedno miejsce?
voetpad ścieżka dla pieszych
stoep chodnik
vliegveld lotnisko
brug most
weg droga
snelweg autostrada
parkeerplaats parking
parkeergarage kryty parking
parkeren parkować
benzinestation stacja paliw
tunnel tunel
kruising skrzyżowanie
rotonde rondo
verkeersbord znak drogowy
zebrapad pasy dla pieszych
lantaarnpaal słup latarni
voetganger pieszy
fiets rower
koets dorożka
auto samochód
vrachtwagen samochód ciężarowy
bus autobus
tram tramwaj
metro metro
trein pociąg
vliegtuig samolot
helicopter helikopter
luchtballon balon
schip statek
boot łódź
Hoe kom ik bij.....? Jak dotrzeć do.....?
Is het ver? Czy to daleko?
rechtdoor na prawo
linksaf w lewo
rechtsaf w prawo
huis dom
deur drzwi
voordeur drzwi frontowe
achterdeur tylne drzwi
raam okno
trap schody
woning mieszkanie
appartement apartament
villa willa
op kamers wonen mieszkać na pokoju
studentenkamer pokój studencki
boerderij gospodarstwo
paleis pałac
restaurant restauracja
pizzeria pizzeria
cafetaria frytkarnia
wegrestaurant restauracja przydrożna
zelfbedieningsrestaurant restauracja samoobsługowa
ijssalon lodziarnia
theehuis herbaciarnia
café kawiarnia
bediening obsługa
zelfbediening samoobsługa
ober kelner
serveerster kelnerka
koken gotować
eten jeść
drinken pić
Is deze tafel vrij? Czy ten stolik jest wolny?
Een tafel voor ... personen alstublieft Proszę stolik dla ... osób
Heeft u gereserveerd? Czy został zarezerwowany?
Ik heb een tafel voor twee gereserveerd Zarezerwowałem (-łam) stolik dwuosobowy
Wij willen graag een tafel bij het raam Prosimy o stolik przy oknie
menu menu
wijnkaart karta win
Heeft u een keuze kunnen maken? Czy państwo już wybrali?
We willen bestellen Chcemy zamówić
Ik neem... Poproszę...
Wat is uw specialiteit? Co jest państwa specjalnością?
Wat kunt u ons aanbevelen? Co może nam pan(i) polecić?
Dit is niet wat ik besteld heb Tego nie zamawiałem(-łam)
Eet smakelijk Smacznego
proost! Na zdrowie!
Is alles naar wens? Czy wszystko jest według życzeń?
Ik wil graag nog wat... Poproszę jeszcze o...
Ober, er zit een vlieg in mijn soep! Kelner, w mojej zupie jest mucha!
Weet u zeker dat dit eetbaar is? Czy to na pewno jest jadalne?
Er zit iets ondefinieerbaars in mijn eten Coś niezdefiniowanego jest w moim jedzeniu
Heeft het gesmaakt? Smakowało?
Complimenten aan de kok! Komplementy dla kucharza!
Ik heb wel eens beter gegeten Zdarzało mi się jadać lepiej
Kunnen wij de rekening krijgen? Możemy prosić o rachunek?
Wij willen graag betalen Chcielibyśmy zapłacić
Ik betaal alles! Ja płacę za wszystko!
We delen de rekening Podzielimy rachunek
rekening rachunek
fooi napiwek
Dit is voor u To dla pana (pani)
Houd het wisselgeld maar Reszty nie trzeba
brood chleb
boter masło
broodbeleg dodatki do pieczywa
vlees mięso
kaas ser
groente warzywa
fruit owoce
vis ryba
aardappel ziemniak
rijst ryż
soep zupa
ontbijt śniadanie
lunch lunch
avondeten obiad
ei jajko
zuivel nabiał
yoghurt jogurt
peper pieprz
zout sól
Voor mijn verleende diensten vraag ik u vriendelijk de volgende betaling te voldoen ... W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
Bijgevoegd vindt u rekening nr. ... voor ... Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
Volgens onze administratie hebben wij tot nu toe nog geen inkomende betaling voor de bovengenoemde rekening ontvangen. Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.
Wij zullen u de pro forma factuur faxen. Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
Wij zouden het op prijs stellen wanneer u uw rekening in de komende dagen zou betalen. Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
Onmiddelijk na ontvangst van de waren te betalen. Płatne przy odbiorze.
Volgens onze administratie is de rekening nog niet betaald. Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
Het te betalen totaalbedrag is ... Łączna kwota do zapłaty wynosi...
Stuurt u alstublieft direct uw betaling. Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
Conform ons bedrijfsbeleid factureren wij uitsluitend in euro´s. Przyjmujemy tylko płatności w euro.
Wij hebben uw betaling voor ... nog niet ontvangen. Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
Mogen wij u eraan herinneren dat u betaling voor ... achterstallig is. Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
Onze boekhoudafdeling zal deze bestelling eerst dan vrijgeven, wanneer wij een kopie van uw cheque/overboeking ontvangen hebben. Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Hierbij willen wij u eraan herinneren dat de bovengenoemde rekening nog niet betaald is. Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
Wanneer u uw betaling reeds voldaan heeft, beschouw deze brief dan als niet verzonden. Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
Wij schrijven u naar aanleiding van ... Piszemy do Państwa w sprawie...
Wij schrijven u in verband met ... Piszemy do Państwa w związku z...
Met betrekking tot ... W nawiązaniu do...
Ten aanzien van ... Nawiązując do...
Ik schrijf u om na te vragen over ... Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Ik schrijf u uit naam van ... W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ... Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Zou u het erg vinden om ... Czy miałby Pan coś przeciwko...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ... Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ... Byłbym zobowiązany, gdyby...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ... Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ... Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ... Czy mógłby mi Pan przesłać...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ... Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Ik zou u willen vragen, of ... Chciałbym zapytać, czy...
Kunt u ... aanbevelen ... Czy mógłby mi Pan polecić...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ... Prosiłbym o przesłanie mi...
U wordt dringend verzocht ... Proszę o pilne przesłanie mi...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ... Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ... Będziemy wdzięczni, jeśli...
Het is ons oogmerk om ... Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ... Jaka jest Pańska obecna cena za...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ... Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ... Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Wij moeten u helaas meedelen dat ... Z przykrością informujemy, że...
De bijlage is in ... formaat. Załącznik jest w formacie...
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt. Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug. Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
Verdere informatie vindt u op onze website op ... Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
Geachte heer Szanowny Panie,
Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ... Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ... Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden. Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Voornaam Imię
Basisschool Szkoła Podstawowa
Logistyk Zakres obowiązków:
Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van het ... Dobra znajomość w mowie i piśmie...
Geachte heer Szanowny Panie,
Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen. Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ... Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor. Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken. ... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
Inhoudsopgave Spis treści
In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ... W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
Volgens de definitie betekent ... ... Z definicji... wynika...
Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ... Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ... Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ... Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ... ...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
Ik zou zeggen dat ... Powiedziałbym, że...
Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ... Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven. Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
De statistieken tonen aan dat ... Statystyki pokazują, że...
De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte. Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ... Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Afbeelding ... geeft ... weer. Rysunek... przedstawia...
We zijn dit werkstuk begonnen met de these ... Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan. Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Achternaam van de auteur, initialen van de auteur. (Jaar van publicatie). Titel van het boek. Plaats van publicatie: naam van de uitgever. Nazwisko autora, inicjały autora. (rok wydania). Tytuł książki. Miejsce wydania: nazwa wydawnictwa.
bijl. (bijlage) aneks
We zijn dit werkstuk begonnen met de these ... Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan. Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Geachte heer President Szanowny Panie Prezydencie,
Ten aanzien van ... Nawiązując do...
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken. Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę się ze mną kontaktować.
Geachte heer President Szanowny Panie Prezydencie,
Zou u het erg vinden om ... Czy miałby Pan coś przeciwko...
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken. Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
Voor mijn verleende diensten vraag ik u vriendelijk de volgende betaling te voldoen ... W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
Mogen wij u eraan herinneren dat u betaling voor ... achterstallig is. Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
Wij overwegen de aanschaf van ... Rozważamy możliwość zakupu...
Kunt u alstublieft de verzenddatum en de prijs per fax bevestigen? Czy mógłby Pan potwierdzić datę i koszt wysyłki faksem?
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling terug te brengen van ... naar ... Czy istnieje możliwość zmniejszenia naszego zamówienia do...
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling elders plaatsen. Z przykrością informujemy, że musimy dokonać zamówienia w innym miejscu.
Ik zou graag een afspraak met de heer Jansen willen maken. Chciałbym umówić się na spotkanie z Panem Michalikiem.
Zou het mogelijk zijn om onze afspraak te verzetten? Chciałbym się dowiedzieć, czy możemy przełożyć nasze spotkanie.
Helaas kon ik u telefonisch niet bereiken en daarom schrijf ik u nu deze e-mail, om u mede te delen dat ik onze afspraak van morgen moet afzeggen. Ik verontschuldig mij voor eventuele ongemakken. Nie mogłem się dodzwonić do Pana, dlatego też piszę wiadomość. Pragnę poinformować, że muszę odwołać nasze jutrzejsze spotkanie. Przepraszam bardzo za wszelkie niedogodności.
Ik zou graag ... reserveren ... Chciałbym zarezerwować...
Zou het mogelijk zijn om de datum van de reservering te wijzigen naar ... Czy jest możiwe, by zmienić datę rezerwacji na...
Helaas moet ik mijn reservering voor ... annuleren, omdat ... Obawiam się, że będę musiał odwołać naszą rezerwację na..., ponieważ...
v.m. (voor de middag) przed południem
President-commissaris Prezes i Dyrektor Zarządzający
Beste Jan Drogi Janie,
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ... Piszę, by przekazać Ci...
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis. Ucałuj ode mnie ... i przekaż im, jak bardzo za nimi tęsknię.
Beste Jan Cześć Michale,
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ... Piszę, by przekazać Ci...
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis. Ucałuj ode mnie ... i przekaż im, jak bardzo za nimi tęsknię.
Wij zijn erg blij met de geboorte van ... Jesteśmy szczęśliwi mogąc powiadomić o narodzinach ...
... en ... hebben zich verloofd. ... i ... są zaręczeni.
Wij zijn erg blij het huwelijk van ... en ... aan te kondigen. Mamy przyjemność powiadomić o ślubie ... i ...
Wij zouden ons verheugen wanneer je mee zou willen doen op ... om ... voor ... Mamy przyjemność zaprosić Cię na nasze przyjęcie z okazji... , które odbędzie się...
Van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie alle geluk in de wereld. Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze!
Van harte gefeliciteerd met jullie verloving! Gratuluję zaręczyn!
Van harte gefeliciteerd met je verjaardag! Urodzinowe Życzenia!
Beterschap. Wracaj do zdrowia!
Van harte gefeliciteerd met ... Gratuluję...
Van harte gefeliciteerd met het behalen van jouw diploma! Gratuluję ukończenia studiów!
Wij zijn diep geschokt over het plotselinge overlijden van ... en wij willen ons oprechte medeleven betuigen. Jesteśmy wszyscy głęboko wstrząśnięci nagłą śmiercią ... i chcielibyśmy wyrazić nasze najgłębsze współczucie.
Wij wensen jou veel succes met jouw nieuwe baan bij ... Życzę wszystkiego najlepszego i powodzenia w nowej pracy w ...
Wij waren erg blij toen we hoorden van de geboorte van jullie zoon/dochter. Gefeliciteerd. Cieszymy się z wieści o narodzinach waszego synka/waszej córeczki. Gratulujemy!
Hartelijk bedankt voor ... Dziękuję bardzo za...
Fijne feestdagen wensen ... Najlepsze życzenia świąteczne...
Zoals ik het begrijp AIUI (jak rozumiem)
Kunt u me alstublieft helpen? Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc?
Hallo! Dzień dobry!
Hoe oud ben je? Ile masz lat? [form.:] Ile ma Pan(i) lat?
Ik wil graag een klacht indienen. Chciał(a)bym złożyć skargę.
Dit eten smaakt goor! To jedzenie smakuje jak gówno!
Kopiëren Kopiuj
Nieuw Nowy
Tabel Tabela
Lineaal Linijka
Ik moet naar het ziekenhuis Muszę iść do szpitala.
Ik moet onmiddelijk naar de dokter! Proszę natychmiast wezwać lekarza!
Het doet hier pijn. Boli (mnie) tutaj.
Ik heb suikerziekte. Mam cukrzycę.
Ik heb een ziekteverklaring nodig. Potrzebuję zwolnienie lekarskie.
Ik wil graag ___. Poproszę ___.
bijensteken/wespensteken użądlenie pszczoły/użądlenie osy
Heeft u ___? Czy mają Państwo ___?
Kan ik dit passen alstublieft? Czy mogę to przymierzyć?
Ik kan u er _[bedrag]_ voor geven. Za to dam najwyżej _[suma]_ .
Ik wil graag een tafel reserveren voor _[aantal mensen]_ om _[tijdstip]_. Chciałbym/Chciałabym zarezerwować stolik dla _[liczba osób]_ osób o _[godzina]_ .
Mag ik de kaart? Czy mogę prosić o kartę (dań)?
Ik wil mijn vlees graag rood/medium/doorbakken. Poproszę o mięso krwiste/średnio wysmażone/dobrze wysmażone.
Ik wil graag _[drankje]_. Poproszę _[nazwa napoju]_ .
We willen graag betalen. Czy możemy prosić o rachunek?
Mijn eten is koud. Moje jedzenie jest zimne.
Zit hier ___ in? Czy to danie zawiera ___ ?
Waar kan ik ___ vinden? Gdzie znajdę ___?
Heeft u kamers beschikbaar? Czy mają Państwo wolne pokoje?
Waar kan ik me voor de excursie opgeven? Gdzie mogę zapisać się na wycieczkę?
Ik wil graag een andere kamer. Chcę zmienić pokój.
nul zero
Neemt u ___ aan? Czy można płacić ___?
Toets uw pincode in. Podaj PIN.
Hoe laat is het? Która godzina?
Wanneer? Kiedy?
maandag poniedziałek
Ik ben de weg kwijt. Zgubiłem/Zgubiłam się.
Sla linksaf. Skręć w lewo.
Waar kan ik een bus-/treinkaartje kopen? Gdzie mogę kupić bilet na autobus/pociąg?
Wanneer vertrekt de trein richting __[plaats]__? Kiedy odjeżdża autobus/pociąg do _[nazwa miejscowości]_?
Weet u het telefoonnummer om een taxi te bellen? Jaki jest numer, żeby zadzwonić po taksówkę?
Waar is de autoverhuur? Gdzie jest wypożyczalnia samochodów?
Mag ik erbij komen? Czy mogę się do ciebie/do was dosiąść/przyłączyć?
Heb je plannen voor vanavond? Masz plany na dzisiejszy wieczór?
Je bent heel knap! Jesteś przepiękna! / Jesteś bardzo przystojny!
Ik ben niet geïnteresseerd Nie jestem zainteresowany/zainteresowana.
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden? Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Wat is uw naam? Jak się Pan/Pani nazywa?
Mijn burgerlijke staat is ___________. Mój stan cywilny: _____.
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad. Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering. Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Waarom vraagt u een visum aan? W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen? Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen. Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Kan ik geld afhalen in [land] zonder provisies te betalen? Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat?
Ik zou graag een bankrekening openen. Chciałbym/Chciałabym założyć konto bankowe.
Ik zou graag wat informatie hebben over leningen. Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat dostępnych kredytów.
Ik zou graag een verzekering afsluiten. Chciałbym/Chciałabym wykupić ubezpieczenie.
Kan ik in [land] werken? Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan? Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Ik zou graag meer informatie willen over belastingen. Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit. Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
tutorials konsultacje
Welke talen kan ik studeren aan uw school? Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Ik zou mij graag informeren over beurzen. Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Ik zou graag mijn diploma valideren in [land]. Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Ik zou graag _______________ huren. Szukam _______________ do wynajęcia.
Is de huurbaas verantwoordelijk voor de reparaties? Czy właściciel odpowiada za naprawy?
Hoeveel biedingen heeft het huis al ontvangen? Ile ofert kupna domu złożono?
Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg? Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag? Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Heb ik een invoervergunning nodig? Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
Ten gevolge van ... moet ik mijn reservering helaas annuleren. Z powodu..., obawiam się, że będę musiał odwołać moją rezerwację.
ong. (ongeveer) ok. (około)
President-directeur Prezes i Dyrektor Zarządzający
Beste mama / papa Droga Mamo/Drogi Tato, / Kochani Rodzice,
Heb je al plannen voor ...? Czy masz już plany na...?
... doet jou de groeten. Pozdrowienia od...
Beste mama / papa Droga Mamo/Drogi Tato,
Heb je al plannen voor ...? Czy masz już plany na...?
... doet jou de groeten. Pozdrowienia od...
Ik ben erg blij u te kunnen meedelen dat ... nu een kleine zoon/dochter hebben. Jestem szczęśliwy mogąc powiadomić, że ... narodziło się dziecko.
... zijn verheugd hun verloving aan te kondigen. ... i ... z radością ogłaszają swoje zaręczyny.
Mevrouw ... zal binnenkort mevrouw ... worden. Panna...już wkrótce zostanie Panią...
Wij nodigen u uit voor diner om ... te vieren. Mamy przyjemność zaprosić Cię na kolację w związku z ...
Gefeliciteerd en de beste wensen voor jullie huwelijk. Gratulacje i najlepsze życzenia w dniu ślubu!
Van harte gefeliciteerd met jullie verloving en veel geluk voor jullie gezamenlijke toekomst. Życzę Wam wszystkiego, co najlepsze na nadchodzącej drodze życia
Gefeliciteerd met je verjaardag! Wszystkiego Najlepszego w Dniu Urodzin!
Ik hoop dat je snel en spoedig weer beter wordt. Życzę szybkiego powrotu do zdrowia.
Ik wens jou veel geluk en succes met ... Życzę powodzenia w przyszłości i samych sukcesów w...
Van harte gefeliciteerd met het slagen voor jouw examens! Gratuluję zdania egzaminów!
Het spijt ons zeer over jouw tragische verlies te moeten horen. Bardzo nam przykro słyszeć o stracie Twego bliskiego.
Iedereen bij ... wenst jou veel succes met je nieuwe baan. Od wszystkich pracowników..., życzymy powodzenia w nowym miejscu pracy.
Gefeliciteerd met jullie pasgeborene! Gratulacje z okazji narodzin dziecka!
Ik wil jou/jullie graag bedanken namens mijn man/vrouw en mijzelf ... Chcę podziękować w imieniu mojego męża/mojej żony i swoim za...
Prettige Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar! Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku!
Leeftijd, geslacht, woonplaats ASL (wiek, płeć, miejsce zamieszkania)
Spreekt u Engels? Czy mówisz po angielsku? [form.:] Czy mówi Pan(i) po angielsku?
Hoi! Cześć!
Ik ben___. Mam ___ lat(a).
Wie is er hier verantwoordelijk? Kto tu rządzi?
Dit drinken smaakt als pis! Ten napój/drink smakuje jak szczyny!
Knippen Wytnij
Openen Otwórz
Afbeelding Obraz
Ik moet naar het ziekenhuis Muszę iść do szpitala.
Ik voel me niet lekker. Źle się czuję.
Help! Pomocy!
Ik heb hier uitslag. Mam tu wysypkę.
Ik heb astma. Mam astmę.
Ik voel me een beetje beter. Czuję się trochę lepiej.
pijnstillers środki przeciwbólowe
stofmijten roztocze
Waar kan ik ___ vinden? Gdzie mogę znaleźć ___?
Waar zijn de kleedkamers? Gdzie jest przebieralnia?
Dat is veel te duur! To zdecydowanie za drogo!
Een tafel voor _[number of people]_ graag. Czy możemy prosić o stolik dla _[liczba osób]_ osób?
Pardon. We willen graag bestellen. Przepraszam, czy możemy złożyć zamówienie?
zeevruchten owoce morza
een water met prik woda gazowana
We willen graag apart betalen. Chcielibyśmy zapłacić osobno.
Dit is niet goed gaar. To jest niedogotowane.
Zou u het gerecht ook zonder ____ kunnen bereiden? Czy mógłbym/mogłabym prosić o to danie bez ___ ?
... een kamer te huur? ... pokój do wynajęcia?
Hoeveel kost een kamer voor ___ mensen? Ile kosztuje pokój ___-osobowy?
Waar kan ik bellen? Skąd mogę zadzwonić?
De verwarming werkt niet. Ogrzewanie nie działa.
één jeden
... creditcards? ... kartą kredytową?
Geld opnemen Wypłata gotówki
Het is ___. Jest ___.
nu teraz
dinsdag wtorek
Kunt me op de kaart aanwijzen waar het is? Czy mógłby Pan/mogłaby Pani pokazać mi gdzie to jest na mapie?
Sla rechtsaf. Skręć w prawo.
Ik wil graag een ___ naar __[plaats]__ kopen. Poproszę ___ do __[cel podróży]__ .
Is deze plek bezet? Czy to miejsce jest wolne?
Ik moet naar __[locatie]__. Muszę dotrzeć do_[cel podróży]_ .
Ik wil graag een kleine auto/grote auto/busje huren. Chciałbym/Chciałabym wypożyczyć mały samochód / duży samochód / furgonetkę.
Kan ik je iets te drinken aanbieden? Czy mogę ci kupić drinka?
Heb je zin om een keer samen te gaan lunchen/avondeten? Mogę zaprosić cię kiedyś na lunch/kolację?
Je bent grappig! Jesteś bardzo zabawna (f) /zabawny (m)!
Laat me met rust. Zostaw mnie w spokoju.
Wanneer werd uw [document] afgegeven? Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is? Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
alleenstaand kawaler/panna
Welke documenten moet ik meenemen? Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering? Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken? Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Ik zou graag mijn voertuig registreren. Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test? Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Wat zijn de provisies als ik geld wil afhalen bij een geldautomaat van een andere bank? Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych bankomatów?
Ik zou graag mijn bankrekening sluiten. Chciałbym/Chciałabym zamknąć moje konto bankowe.
Wat kan u mij vertellen over de rentevoet? Ile wynosi oprocentowanie kredytów?
inboedel/opstalverzekering ubezpieczenie domu/mieszkania
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken? Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst. Mam umowę ___________.
Ik zou graag een loonaangifte doen. Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________. Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
conferenties konferencje
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen? Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren? Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]? Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
een kamer pokoju (mianownik: pokój)
Waar zijn de gas- en elektriciteitsmeters? Gdzie znajdują się liczniki gazu i prądu?
Hoe lang staat het huis al te koop? Kiedy dom został wystawiony na sprzedaż?
Is de uitkering belastingvrij? Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg? Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Is er een quarantaineperiode voor een [dier]? Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
Helaas moet ik onze reservering voor een kleine conferentieruimte en een driegangendiner annuleren. Niestety, muszę anulować naszą rezerwację na małą salę konferencyjną oraz trzydaniowy obiad.
t.a.v. (ter attentie van) do wiadomości
Commercieel Directeur Dyrektor ds. Marketingu
Beste oom Jeroen Drogi Wujku,
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ... Dziękuję bardzo za przesłanie/zaproszenie/załączenie...
Doe ... de groeten namens mij. Pozdrów ode mnie...
Beste oom Jeroen Drogi Wujku,
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ... Dziękuję bardzo za przesłanie/zaproszenie/załączenie...
Doe ... de groeten namens mij. Pozdrów ode mnie...
Wij zijn erg blij met de geboorte van onze zoon/dochter. Chcielibyśmy powiadomić, że urodził/-a się nam synek/córeczka.
Wij zijn erg blij de verloving aan te kondigen van ... en ... Mamy przyjemność powiadomić o zaręczynach... i ...
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij hun huwelijk. U bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere dag samen met hen te genieten. Panna ... i Pan... mają zaszczyt zaprosić na ceremonię ślubną...
U bent van harte uitgenodigd voor ... Pragnę zaprosić...
Van harte gefeliciteerd met jullie huwelijk! Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia!
Van harte gefeliciteerd met jullie verloving en ik hoop dat jullie samen erg gelukkig worden. Gratulacje z okazji zaręczyn! Życzę Wam, abyście zawsze byli szczęśliwi.
Nog vele jaren! Sto lat!
Wij hopen dat je snel weer de oude bent. Przyjmij od nas życzenia zdrowia.
Ik wens jou alle succes met ... Życzę samych sukcesów w...
Wat ben jij een slimmerik! Gefeliciteerd met het slagen voor jouw examens! Pokazałeś, co potrafisz! Gratuluję świetnych wyników!
Ik wil mijn oprechte medeleven betuigen op deze zwarte dag. Składam wyrazy szczerego współczucia.
Wij wensen jou veel succes met jouw nieuwe positie als ... Życzymy wszystkiego, co najlepsze na nowym stanowisku...
Voor de nieuwe moeder. De beste wensen voor jou en je zoon/dochter. Młodej mamie: Najlepsze życzenia dla Ciebie i Twojego syna /Twojej córki.
Ik weet echt niet hoe ik jou bedanken moet voor ... Nie wiem, jak mogę podziękować za...
Vrolijk Pasen! Radosnych Świąt Wielkanocnych!
Op dit moment ATM (w tym momencie)
Spreekt u _[taal]_? Czy mówisz po _ [nazwa języka] _? [form.:] Czy mówi Pan(i) po _ [nazwa języka] _?
Goeiemorgen! Dzień dobry!
Ja Tak
Dit is echt onacceptabel. To jest absolutnie niedopuszczalne!
Dit is een schijtplek! To miejsce to obrzydliwa nora!
Plakken Wklej
Opslaan Zapisz
Grafiek Wykres
Ik voel me niet lekker.
Bel een ambulance! Proszę wezwać karetkę!
Ik heb koorts. Mam gorączkę.
Ik heb hartproblemen. Choruję na serce.
Het is erger geworden. Mój stan się pogorszył.
penicilline penicylina
schimmel pleśń
Hoeveel kost het? Ile to kosztuje?
Heeft u deze in ___? Czy mają to Państwo w rozmiarze ___?
Ik heb dit ergens anders voor _[bedrag]_ gezien. Widziałem/Widziałam to za _[suma]_ gdzie indziej.
Neemt u creditcards aan? Czy można płacić kartą kredytową?
Wat kunt u me van de kaart aanraden? Co by Pan(i) polecił(a)?
vis ryba
een water zonder prik woda niegazowana
Ik betaal alles. Zapłacę cały rachunek.
Dit is te gaar. To jest rozgotowane.
Ik ben allergisch. Als ik een reactie krijg, haal dan medicijnen uit mijn tas/zak! Jestem alergikiem. W razie reakcji alergicznej mam lekarstwo w torebce/kieszeni!
... een hostel? ... hostel?
Ik wil graag ___ boeken. Chciałbym/Chciałabym zarezerwować ___.
Wanneer vindt het ontbijt plaats? O której jest śniadanie?
De airco werkt niet. Klimatyzacja nie działa.
twee dwa
... debitcards? ... kartą debetową?
Bevestigen Akceptuj
... acht uur. ... ósma.
binnenkort wkrótce
woensdag środa
Waar kan ik ___ vinden? Gdzie jest ___?
Ga rechtdoor. Idź prosto.
... enkeltje ... ... bilet w jedną stronę ...
Dat is mijn stoel. To jest moje miejsce.
Hoeveel kost het om naar __[locatie]__ te gaan? Ile kosztuje przejazd do_[cel podróży]_?
... voor één dag/een week. ... na jeden dzień/jeden tydzień.
Kom je hier vaak? Często tu przychodzisz?
Heb je zin om samen koffie te doen? Może pójdziemy razem na kawę?
Je hebt prachtige ogen! Masz piękne oczy!
Rot op! Spadaj!
Waar werd uw [document] afgegeven? Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Waar woont u? Gdzie Pan/Pani mieszka?
gehuwd żonaty/zamężna
Zijn er registratiekosten? Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering? Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Hoe kan ik mijn visum verlengen? Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Is mijn rijbewijs hier geldig? Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Ik heb een blanco strafblad. Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Kan ik een bankrekening online openen? Czy mogę założyć konto przez internet?
Ik zou graag wat informatie hebben over hypotheken. Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat kredytów hipotecznych.
reisverzekering ubezpieczenie na czas podróży
Heb ik een werkvergunning nodig? Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
voltijdse o pracę na pełny etat
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave. Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
een bacheloropleiding studia licencjackie
Welke cursussen bieden de summer schools aan? Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is? Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________. Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen? Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
een appartement mieszkania (mianownik: mieszkanie)
Heeft u handleidingen of garanties op elektrische toestellen? Czy ma Pan/Pani instrukcje obsługi lub gwarancje urządzeń elektrycznych?
Waarom verkopen de eigenaars dit? Dlaczego sprzedający się wyprowadzają?
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg? Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag? Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
Zijn er specifieke regels voor het importeren van uitheemse diersoorten? Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
Helaas kon ik u telefonisch niet bereiken en daarom schrijf ik u nu deze e-mail, om u mede te delen dat ik onze reservering van de conferentieruimte moet annuleren. Ik verontschuldig mij voor eventuele ongemakken. Nie mogłem się dodzwonić do Pana, dlatego też piszę wiadomość. Chcę poinformować, że muszę odwołać naszą rezerwację na salę konferencyjną. Przepraszam bardzo za wszelkie niedogodności.
B.A. (Bachelor of Arts) Licencjat
Verkoopleider Dyrektor ds. Sprzedaży
Hallo Jan Cześć Michale,
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ... Jestem Ci bardzo wdzięczny za poinformowanie mnie/zaoferowanie mi/napisanie mi...
Ik hoop snel van jou te horen. Czekam na Twoją odpowiedź.
Hallo Jan Cześć Michale,
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de e-mail ... Jestem Ci bardzo wdzięczny za poinformowanie mnie/zaoferowanie mi/napisanie mi...
Ik hoop snel van jou te horen. Czekam na Twoją odpowiedź.
Wij zijn verheugd u onze zoon/docher voor te stellen. Przedstawiamy Wam... , naszego synka/naszą córeczkę.
De heer en mevrouw ... uit ... maken de verloving van hun dochter ... met ... , zoon van de heer en mevrouw ... (eveneens) uit ... bekend. Het huwelijk is in augustus gepland. Państwo... mają przyjemność ogłosić zaręczyny swej córki ... z ... , synem Państwa ... Ślub zaplanowany jest na sierpień.
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij het huwelijk van hun zoon/dochter op ... Państwo... mają zaprosić na ceremonię ślubną ich syna/córki, która odbędzie się dnia..., o godz. ...
Samen met onze vrienden willen wij ... vieren. Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij ook zou komen. Organizujemy przyjęcie w gronie najbliższych przyjaciół z okazji...i będziemy szczęśliwi, jeśli przyjdziesz.
Van harte gefeliciteerd met jullie jawoord! Gratulacje z okazji wypowiedzenia sakramentalnego "tak"!
Van harte gefeliciteerd met jullie verloving en ik hoop dat jullie elkaar erg gelukkig maken. Gratulacje z okazji zaręczyn! Życzę Wam, abyście zawsze byli razem tak szczęśliwi, jak teraz.
Gefeliciteerd met jouw speciale dag. Wszystkiego najlepszego w tym szczególnym dniu.
Ik denk aan je. Dat je snel weer beter wordt. Myślami jestem z Tobą. Życzę szybkiego powrotu do zdrowia.
Wij willen jou van harte feliciteren met ... Chcemy Ci pogratulować...
Van harte gefeliciteerd met het behalen van jouw masterdiploma en veel succes in het werkzame leven! Gratuluję obrony Magistra i życzę powodzenia w pracy.
Wij zijn geschokt en zeer verdrietig over de voortijdige dood van onze zoon/dochter/man/vrouw, ... . Jesteśmy poruszeni z powodu przedwczesnej śmierci Pana/Pani syna / córki / męża / żony, ... .
Wij wensen jou veel succes met jouw nieuwe carrièrestap. Życzymy Ci samych sukcesów w związku z ropoczęciem kolejnego kroku w karierze zawodowej.
Van harte gefeliciteerd met de komst van jullie kleine jongen/meisje! Gratulujemy przyjścia na świat Waszego ślicznego dziecka!
Als blijk van onze dankbaarheid ... Jako dowód wdzięczności...
Fijne Thanksgiving! Radosnego Święta Dziękczynienia!
Ben zo terug BBL (będę później)
Ik spreek geen _[taal]_. Nie mówię po _ [nazwa języka] _.
Goeienavond! Dobry wieczór!
Nee Nie
Ik wil mijn geld terug! Żądam zwrotu pieniędzy!
Deze auto is een berg schroot! Ten samochód to wrak!
Vet Pogrubienie
Opslaan als Zapisz jako
Tekstvak Pole tekstowe
Ik heb een verkoudheid. Jestem przeziębiony/przeziębiona.
Ik ben zwanger. Jestem w ciąży.
Het is onveranderd. Mój stan jest bez zmian.
aspirine aspiryna
latex lateks
Heeft u iets goedkopers? Czy mają Państwo coś w niższej cenie?
... small? ... S?
_[bedrag]_ is mijn laatste bod! _[suma]_ i ani grosza więcej!
Heeft u ook vegetarische opties? Czy serwują Państwo również jedzenie wegetariańskie?
Is er een specialiteit van het huis? Czy mają Państwo jakąś specjalność restauracji?
pasta makarony
een biertje piwo
Ik trakteer op lunch/avondeten. Zapraszam cię na lunch/kolację, ja stawiam.
Ik heb dit niet besteld, ik heb ___ besteld. Nie zamawiałem/zamawiałam tego, tylko ___.
noten/pinda's orzechy/orzechy ziemne
... een hotel? ... hotel?
... een tweepersoonskamer. ... pokój dwuosobowy.
Wek me morgen alstublieft om ___. Proszę mnie obudzić jutro o ___.
De kamer heeft veel geluidsoverlast. W pokoju jest bardzo głośno.
drie trzy
... contant? ... gotówką?
Annuleren Anuluj
... half negen. ... wpół do dziewiątej.
later później
donderdag czwartek
... een toilet? ... toaleta?
Ga terug. Zawróć.
... retourtje ... ... bilet powrotny ...
open otwarte
Kunt u hier even wachten? Może Pan/Pani tu chwilę zaczekać?
Ik wil een verzekering met volledige dekking. Proszę o opcję z pełnym pokryciem ubezpieczeniowym.
En, wat doe je voor werk? Czym się zajmujesz na co dzień?
Mag ik je naar huis brengen? Mogę cię odprowadzić/odwieźć do domu?
Je kunt goed dansen! Świetnie tańczysz!
Raak me niet aan! Nie dotykaj mnie!
Wanneer verloopt uw identiteitskaart? Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Wat is uw adres? Jaki jest Pana/Pani adres?
uit elkaar w separacji
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren. Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Ziekenhuiskosten Opłaty za pobyt w szpitalu
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd? Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen. Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal]. Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Zal ik een betaalkaart of een kredietkaart krijgen? Jaką kartę dostanę do konta: debetową czy kredytową?
Ik zou graag met een hypotheekadviseur spreken. Chciałbym/Chciałabym porozmawiać z doradcą kredytowym.
levensverzekering ubezpieczenie na życie
Wat is het nationale minimumloon? Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
deeltijdse o pracę w niepełnym wymiarze godzin
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave? Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
een postgraduaat studia magisterskie
Wanneer worden de examens gehouden? Kiedy odbywają się egzaminy?
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus? Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
inschrijvingsgeld pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Het appartement is ________________. Mieszkanie jest ________________.
een studio kawalerki (mianownik: kawalerka)
Wie is de leverancier voor energie, internet en telefonie? Kto jest dostawcą prądu, internetu i telefonii?
Hoe lang heeft de verkoper hier gewoond? Jak długo sprzedający mieszkał w tym domu/mieszkaniu?
Kan ik de meterstanden bekijken? Czy mogę zobaczyć dokumenty dotyczące instalacji elektrycznej i gazowej?
Is de zorgtoeslag belastbaar? Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
De toelatingseisen waar uw huisdier aan moet voldoen bevatten een __________. Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
Geachte dames en heren Szanowni Państwo,
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren. Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Ik heb ... jaren ervaring als ... Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv. W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Geboorteplaats Miejsce urodzenia
Hoger onderwijs Kolegium
Vrijwilligerswerk bij ... Wolontariat w...
Uitstekende communicatieve vaardigheden / Onderhandelingsvaardigheden / Presentatievaardigheden Wysoko rozwinięte zdolności komunikacji/negocjacji/prezentacji
Geachte dames en heren Szanowni Państwo,
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser. Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af. ... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken. Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
Bijlage Aneks
Het is een welbekend feit dat ... Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Het begrip ... heeft betrekking op ... Termin...odnosi się do...
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt. Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Ik ben het er volledig mee eens dat ... W pełni się zgadzam z...
Ik ben het er volledig mee oneens dat ... Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
... is gelijk met ... met betrekking tot ... ...jest podobna do ... w odniesieniu do...
Vanuit mijn standpunt ... Z mojego punktu widzenia...
Toegegeven ..., maar ... Wprawdzie..., ale...
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ... Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Statistisch gezien ... Statystycznie rzecz biorąc...
De afbeelding bevat ... Rysunek zawiera...
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen. Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Diagram ... beschrijft ... Diagram... zobrazowuje...
Samengevat ... Podsumowując, ...
... leidt ons tot de conclusie dat ... ...prowadzi do wniosku, że...
ca. (circa) circa
Samengevat ... Podsumowując, ...
... leidt ons tot de conclusie dat ... ...prowadzi do wniosku, że...
Geachte heer, mevrouw Szanowni Państwo,
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ... Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen. Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Geachte heer, mevrouw Szanowni Państwo,
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ... Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen. Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Onmiddelijk na ontvangst van de waren te betalen. Płatne przy odbiorze.
Wij zouden het op prijs stellen wanneer u uw rekening in de komende dagen zou betalen. Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
Bijgevoegd is onze vaste bestelling voor ... Załączamy nasze zamówienie na...
In overeenstemming met onze mondelinge afspraken, sturen wij u het contract voor ondertekening. W związku z naszym ustnym porozumieniem, przesyłamy Państwu umowę do podpisania.
Wij moeten u helaas mededelen dat wij de waren niet kunnen leveren voor ... Niestety nie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu zamówienia przed...
Helaas zijn uw voorwaarden niet concurrend genoeg om de bestelling haalbaar te laten zijn. Niestety, Państwa oferta nie jest wystarczająco konkurencyjna dla nawiązania współpracy/dokonania transakcji.
Ik denk dat wij elkaar moeten ontmoeten. Myślę, że powinniśmy się spotkać.
Ik moet onze afspraak naar ... verzetten. Muszę odłożyć nasze spotkanie do czasu...
Ten gevolge van ... moet ik onze afspraak helaas afzeggen. Z powodu..., obawiam się, że muszę odwołać nasze spotkanie.
Ik wil graag een kamer reserveren op ... Chciałbym zarezerwować pokój na...
Ik wil graag een extra kamer reserveren, waar na de bespreking de lunch wordt geserveerd. Chciałbym zarezerwować dodatkową salę, w której po spotkaniu będzie serwowany obiad.
MET (Middel-Europese Tijd) Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
Hoofd Klantenafdeling Dyrektor ds. Obsługi Klienta
Hoi Jan Hej Janku,
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ... Jak miło, że do mnie napisałeś/mnie zaprosiłeś do/przesłałeś mi...
Schrijf me snel terug. Odpisz szybko.
Hoi Jan Hej Janku,
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ... Jak miło, że do mnie napisałeś/mnie zaprosiłeś do/przesłałeś mi...
Schrijf me snel terug. Odpisz szybko.
Wanneer dromen uitkomen en wensen vervuld worden, kun je van een wonder spreken. Wij zijn erg blij met de geboorte van ... Dziewczynka: Powiekszyła się nam rodzinka, ogłaszamy wszystkim że jest to dziewczynka.
Kom en vier samen met ons de verloving van ... en ... Zapraszamy serdecznie na przyjęcie zaręczynowe ... i ...
Omdat jij in hun leven erg belangrijk bent, zouden ... en ... zeer verheugd zijn met jouw aanwezigheid op hun huwelijk op ... Ponieważ jesteś bardzo ważną osobą w naszym życiu, chcielibyśmy zaprosić Cię na nasz ślub, który odbędzie się dnia..., o godz. ...
Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij zou komen. Mamy nadzieję, że przyjdziesz.
Wij wensen de bruid en bruidegom veel geluk in hun huwelijk. Gratulacje młodej parze i szczęścia na wspólnej drodze życia!
Van harte gefeliciteerd met jullie verloving. Hebben jullie al een datum voor de trouwdag geprikt? Gratuluję zaręczyn! Czy już wyznaczyliście datę ślubu?
Dat al jouw wensen mogen uitkomen. Gefeliciteerd met je verjaardag! Spełnienia Marzeń w Dniu Urodzin!
Alle collega´s van ... wensen jou van harte beterschap. Od wszystkich w ..., wracaj szybko do zdrowia.
Gefeliciteerd met ... Gratuluję...
Gefeliciteerd met je fantastische examenresultaten en veel succes voor de toekomst. Gratuluję świetnych wyników z egzaminu i życzę powodzenia w przyszłości.
In deze moeilijke dagen willen wij aan jou ons oprechte medeleven betuigen. Proszę przyjąć nasze najgłębsze kondolencje i wyrazy współczucia w tym najtrudniejszym czasie.
Van harte gefeliciteerd met jouw nieuwe baan! Gratuluję nowej pracy!
Aan de trotse ouders van ... . Gefeliciteerd met jullie pasgeborene. Ik weet zeker dat jullie geweldige ouders worden. Dumnym rodzicom, gratulacje z okazji przyjścia na świat.... Będziecie wspaniałymi rodzicami.
Wij willen graag aan ... onze diepe dankbaarheid tonen ... Chcielibyśmy złożyć nasze najgorętsze podziękowania ... za...
Gelukkig Nieuwjaar! Szczęśliwego Nowego Roku!
Tot ziens BCNU (do zobaczenia)
Dat begrijp ik niet. Nie rozumiem.
Goedenacht! Dobranoc!
Alstublieft Proszę
We wachten al meer dan een uur. Czekamy ponad godzinę.
De bediening is verschrikkelijk! Obsługa jest do dupy!
Cursief Kursywa
Afdrukken Drukuj
Kop- en voettekst Nagłówek/Stopka
Ik moet hoesten. Mam kaszel.
Hoeveel keer per dag moet ik dit innemen? Ile razy dziennie powinienem/powinnam to zażywać?
insuline insulina
penicilline penicylina
Hoe laat opent/sluit u? Od której do której sklep jest czynny?
... medium? ... M?
Dan hoeft het niet. No to dziękuję, jednak tego nie wezmę.
Heeft u ook kosher eten? Czy serwują Państwo koszerne jedzenie?
Is er een specialiteit van de regio? Czy są w karcie jakieś regionalne specjalności?
zout sól
een fles wijn butelka wina
Hou het wisselgeld maar. Proszę zatrzymać resztę.
De wijn heeft kurk. To wino trąci korkiem.
sesamzaad/zonnebloempitten nasiona sezamu/pestki słonecznika
... een bed-and-breakfast? ... pensjonat oferujący zakwaterowanie ze śniadaniem?
... een eenpersoonskamer. ... pokój jednoosobowy.
Kunt u een taxi bellen alstublieft? Czy mógłby Pan/mogłaby Pani wezwać dla mnie taksówkę?
De kamer ruikt vies. W pokoju nieprzyjemnie pachnie.
vier cztery
... cheques? ... czekiem?
Bedrag kiezen Wybierz kwotę
... kwart over acht. ... piętnaście/kwadrans po ósmej.
een jaar geleden rok temu
vrijdag piątek
... een bank/een wisselkantoor? ... bank/kantor?
Stop. Zatrzymaj się.
... eersteklas-/tweedeklaskaartje ... ... bilet pierwszej klasy/drugiej klasy ...
gesloten zamknięte
Volg die auto! Proszę jechać za tym samochodem!
Ik heb geen verzekering nodig. Nie potrzebuję ubezpieczenia.
Wil je dansen? Zatańczysz?
Wil je nog een keer afspreken? Spotkamy się jeszcze?
Je ziet er goed uit in die jurk/dat shirt! Świetnie wyglądasz w tej sukience/koszuli!
Laat je handen thuis! Łapy przy sobie!
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier? Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Wat is uw nationaliteit? Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
gescheiden rozwodnik/rozwódka
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen. Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Kosten voor het raadplegen van een specialist Opłaty za konsultacje u specjalistów
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden? Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________. Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land]. Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Kan ik bankieren via mijn telefoon? Czy mogę korzystać z bankowości mobilnej (na moim telefonie)?
Ik koop mijn eerste huis. Kupuję moją pierwszą nieruchomość.
gezondheidsverzekering ubezpieczenie zdrowotne
Ik ben ___________________ . Jestem ___________________ .
tijdelijke (o pracę) na czas określony
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien? Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
een doctoraat studia doktoranckie
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden? Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Wat is het maximum aantal studenten per klas? Jak liczne są grupy?
kosten voor levensonderhoud pomoc w opłacaniu wydatków na życie
gemeubileerd umeblowane
een vrijstaande woning domu (mianownik: dom)
Waar is de thermostaat? Gdzie jest termostat?
Wat is inbegrepen in de verkoop? Co obejmuje umowa sprzedaży?
Hoe lang is de huurperiode? Na jaki okres zostanie zawarta umowa najmu?
Welke voordelen zal ik ontvangen? Jakie świadczenia dostanę?
microchip mikrochip
Geachte dames en heren Szanowni Państwo,
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ... Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Ik beschik over goede kennis van ... Biegle posługuję się programem/programami...
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen. Referencje na żądanie.
Nationaliteit Obywatelstwo
Kleuterschool Zerówka
Gevorderde kennis van Microsoft Office / HTML-programmering Zaawansowany poziom w obsłudze Microsoft Office Suite / podstawowa znajomość programowania HTML
Geachte dames en heren Szanowni Państwo,
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden. ...posiada wiele różnych umiejętności.
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ... Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien. Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
Verklarende woordenlijst Słowniczek
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ... Wiele się mówi i pisze o...
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ... Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ... Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ... Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
Ik ben stellig tegen het idee dat ... Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ... ....i...rożnią się pod względem...
Ik ben van mening dat ... Jestem zdania, że...
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ... To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven. Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ... Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren. Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ... Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Samenvattend ... W podsumowaniu, ...
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ... Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
hst. (hoofdstuk) rozdz. (rozdział)
Samenvattend ... W podsumowaniu, ...
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ... Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Geachte dames en heren Szanowni Państwo,
Zou u het erg vinden om ... Czy miałby Pan coś przeciwko...
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken. Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Geachte dames en heren Szanowni Państwo,
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ... Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken. Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Het te betalen totaalbedrag is ... Łączna kwota do zapłaty wynosi...
Volgens onze administratie is de rekening nog niet betaald. Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
Bijgevoegd vindt u onze bestelling. W załączniku znajdą Państwo nasze zamówienie.
Bijgevoegd vindt u twee kopieën van het contract. W załączniku znajdą Państwo dwie kopie umowy.
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat deze bestelling niet voor morgen verzendklaar zal zijn. Z przykrością informujemy, że zamówienie nie będzie gotowe do wysyłki na jutro.
Helaas kunnen wij uw aanbod niet aannemen, omdat ... Niestety, nie możemy zaakceptować Państwa oferty, ponieważ...
Wij willen graag één van uw conferentieruimtes met 100 zitplaatsen reserveren. Pragniemy dokonać rezerwacji jednej z Państwa sal konferencyjnych mieszczącej 100 osób.
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid) Jego/Jej Królewska Mość
Hoofd Personeelszaken Dyrektor Działu Kadr
Jan Janku,
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ... Z przyjemnością powiadamiam, że...
Schrijf me snel terug wanneer ... Odpisz, gdy...
Jan Janku,
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ... Z przyjemnością powiadamiam, że...
Schrijf me snel terug wanneer ... Odpisz, gdy...
A common saying in English, used when a couple want to announce the birth of their child Met liefde verwelkomen wij onze ... in de wereld.
U bent van harte uitgenodigd voor het verlovingsfeest van ... en ... ...i... mają przyjemność zaprosić... na przyjęcie organizowane z okazji zaręczyn.
Heb je zin om te komen op ... voor ... ? Masz ochotę wpaść do... na...?
Voor vandaag wens ik jou alle geluk van de wereld. Geniet van jouw verjaardag! Wszystkiego, co najlepsze w tym dniu. Wspaniałych urodzin!
Beterschap! Iedereen hier van ... doet jou de groeten. Wszyscy w... pozdrawiają Cię serdecznie.
Van harte gefeliciteerd met het behalen van je rijbewijs! Gratuluję zdania prawa jazdy!
Gefeliciteerd met je examenresultaten en veel succes met je toekomstige carrière. Gratuluję zdania egzaminów i życzę powodzenia w pracy.
Onze gedachten zijn bij jou en jouw familie tijdens deze moeilijke dagen van verlies. Całym sercem jesteśmy z Wami i Waszą rodziną w tym najtrudniejszym okresie.
Veel succes met jouw eerste werkdag bij ... Powodzenia w nowej pracy w...
Wij zijn jou zeer dankbaar dat ... Jesteśmy bardzo wdzięczni za...
Fijne feestdagen! Wesołych Świąt!
Geloof het of niet BION (choć trudno w to uwierzyć)
Hoe gaat het? Jak się masz? [form.:] Jak się Pan(i) ma?
Alsjeblieft! Proszę bardzo!
Dit is echt afzetterij! To jest totalne zdzierstwo!
Onderstrepen Podkreślenie
Ongedaan maken Cofnij
Vormen Kształt
Ik ben constant moe. Cały czas jestem zmęczony/zmęczona.
Is het besmettelijk? Czy to jest zaraźliwe?
zalf maść
noten/pinda's orzechy/orzechy ziemne
Ik kijk even rond. Tylko się rozglądam.
... large? ... L?
Dan ga ik ergens anders heen. Dziękuję, pójdę do innego sklepu.
Heeft u ook halal eten? Czy serwują Państwo jedzenie przygotowane z zachowaniem zasad halal?
Ik ben allergisch voor ____. Bevat dit ____? Jestem uczulony/a na ____. Czy ta potrawa zawiera ____?
peper pieprz
een koffie kawa
Het eten was verrukkelijk! Jedzenie było przepyszne!
We hebben langer dan een half uur geleden besteld. Zamawialiśmy ponad trzydzieści minut temu.
ei jajka
... een camping? ... plac kempingowy?
... een kamer voor ___ personen. ... pokój ___-osobowy.
Kan ik hier het internet gebruiken? Czy mogę skorzystać tu z internetu?
Ik heb om een tweepersoonskamer gevraagd. Prosiłem/Prosiłam o pokój dla niepalących.
vijf pięć
Ik wil graag wat geld wisselen. Chciałbym/Chciałabym wymienić pieniądze.
Wilt u een bon? Wydrukować potwierdzenie wypłaty?
... kwart voor acht. ... za piętnaście/kwadrans ósma.
afgelopen maand w zeszłym miesiącu
zaterdag sobota
... een hotel? ... hotel?
Ga richting ___. Idź w kierunku ___.
... dagkaart ... ... bilet całodzienny ...
toegang wejście
mijn adres adres
Moet ik de auto met een volle tank terugbrengen? Czy przy zwracaniu auta bak musi być pełny?
Wil je wat frisse lucht halen? Chcesz się przewietrzyć?
Dankjewel voor een geweldige avond! Wel thuis! Dziękuję za przemiły wieczór! Dobranoc!
Ik heb de hele dag aan je gedacht! Myślałem/Myślałam o Tobie cały dzień!
Mijn [document] werd gestolen. Mój [dokument] został skradziony.
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ? Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Wanneer bent u in [land] aangekomen? Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
samenwonend w konkubinacie
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen. Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Diagnostische toets Badania diagnostyczne
theoretische test egzamin teoretyczny
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap? Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Welke types bankrekeningen zijn er aanwezig? Jakie rodzaje kont bankowych mają Państwo w ofercie?
Ik koop een tweede eigendom. Kupuję moją drugą nieruchomość.
autoverzekering ubezpieczenie samochodu
werkende zatrudniony/a
permanente (o pracę) na czas nieokreślony
Wie informeert mij over ______________? Kto poinformuje mnie ______________?
een voltijdse opleiding studia dzienne
Heeft de universiteit een sportcentrum? Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school? Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
kinderopvang pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
ongemeubileerd nieumeblowane
een half-open bebouwing bliźniaka (mianownik: bliźniak)
Kan ik het gas veiligheidscertificaat zien? Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć certyfikat bezpieczeństwa gazu?
Zijn er al verzakkingsproblemen geweest? Czy występowały jakieś problemy z osiadaniem?
Zijn er al meningsverschillen geweest tussen de buren? Czy zdarzały się tu spory sąsiedzkie?
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten? Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
bewijs van inenting tegen hondsdolheid szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
gisteren wczoraj
lente wiosna
... een ziekenhuis? ... szpital?
Zoek de ___. Rozejrzyj się za ___.
... maandkaart ... ... bilet miesięczny ...
duwen pchaj
mijn foto zdjęcie
in een relatie w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Tandheelkundige behandelingen Leczenie stomatologiczne
persoonlijke rekening rachunek osobisty
Ik koop eigendom om te onderverhuren. Kupuję nieruchomość, aby ją potem wynająć.
hypotheekbescherming ubezpieczenie kredytu hipotecznego
een zelfstandige osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
Ik zou graag _________ aanvragen. Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Werd hier ooit iemand vermoord? Czy zamordowano tu kogoś w przeszłości?
maand(en) miesiąc (miesiące/miesięcy)
hulphonden psy towarzyszące
minute(n) minuta (minut(y))
Hoe kom ik bij ___? Jak dotrzeć ___?
... een bezoekersinformatie/VVV? ... centrum informacji turystycznej?
Ik wil graag een extra bestuurder toevoegen. Chciałbym/Chciałabym dodać drugiego kierowcę.
Laten we hier weggaan! Wynośmy się stąd!
ongetrouwde partners w związku partnerskim
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven? Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Psychiatrische behandeling Leczenie psychiatryczne
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs. Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
spaarrekening rachunek oszczędnościowy
Ik zou graag mijn huidige hypotheek herzien. Chciałbym/Chciałabym zrewidować mój aktualny kredyt hipoteczny.
diefstalverzekering ubezpieczenie na wypadek kradzieży
een ondernemer przedsiębiorcą
Wanneer wordt mijn salaris betaald? Kiedy będę dostawać wypłatę?
of ik meer belastingen schuldig ben czy muszę zapłacić dopłatę podatku
een online cursus studia przez internet
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]? Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Welke programma's bieden jullie aan? Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Asking if pets are allowed Hoe kan ik wisselen van energieleverancier?
Hoeveel is de maandelijkse huur? Ile wynosi miesięczny czynsz?
Wat zal er hier in de toekomst nog gebouwd worden? Co zostanie wybudowane w okolicy w przyszłości?
Hoe oud is de boiler en wanneer werd deze het laatst geïnspecteerd? Ile lat ma kocioł (centralnego ogrzewania) i kiedy była ostatnia inspekcja?
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing? Czy mogę odwołać się od decyzji?
bewijs van ontworming leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
morgen jutro
herfst jesień
... een warenhuis? ... dom towarowy?
omhoog w górę
Ik wil graag een stoel (aan het raam) reserveren. Chciałbym/Chciałabym zarezerwować miejsce (przy oknie).
mannen męski
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen. Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Heeft u kinderen? Czy ma Pan/Pani dzieci?
kinderrekening konto dla dziecka
groepsverzekering ubezpieczenie grupowe
een vrijwilliger wolontariuszem/wolontariuszką
vaderschapsverlof urlop ojcowski
het sanitair instalacja wodno-kanalizacyjna
dageraad świt
dag(en) dzień (dni)
... het (trein)station? ... na dworzec kolejowy?
Geachte heer Jansen Szanowny Panie,
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ... Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ... Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ... Referencje na żądanie od ...
Burgerlijke staat Stan cywilny
Basisschool Szkoła Podstawowa, Klasy 1-3
Kennis van Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint Znajomość Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Geachte heer Jansen Szanowny Panie,
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen. Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ... Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn. To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
Bibliografie Bibliografia
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ... Przyjęło się twierdzić, że...
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ... Według... , jest zdefiniowany jako...
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst. Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ... Pierwszy ..., natomiast drugi ...
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ... Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
Toegegeven, ... , desalniettemin ... Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
... verhoudt zich positief tot ... ...był dodatnio skorelowany z...
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ... Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ... Widzimy więc, że...
kolom kolumna
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ... Widzimy więc, że...
Geachte dames en heren Szanowni Państwo,
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ... Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ... Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Geachte dames en heren Szanowni Państwo,
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ... Czy mógłby mi Pan przesłać...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ... Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Conform ons bedrijfsbeleid factureren wij uitsluitend in euro´s. Przyjmujemy tylko płatności w euro.
Stuurt u alstublieft direct uw betaling. Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
Wij hebben een constante vraag naar ... en daarom willen wij graag ... bestellen. Mamy stały popyt na..., dlatego też chcielibyśmy zamówić...
Stuurt u het ondertekende contract alstublieft binnen tien dagen na ontvangst aan ons terug. Proszę o przesłanie podpisanej kopii umowy przed upływem 10 dni od daty otrzymania.
Helaas heb ik op de dag van onze ontmoeting twee afspraken tegelijkertijd ingepland. Zou het mogelijk zijn om een andere datum af te spreken? Niestety, już wcześniej byłem umówiony na spotkanie tego samego dnia, na który się umówiliśmy. Czy możemy zmienić datę naszego spotkania?
Wij willen onze bestelling graag annuleren. Het bestelnummer is ... Chciałbym zrezygnować z zamówienia. Numer zamówienia to...
Ik wil graag ... reserveren namens ... Chciałbym zarezerwować...na nazwisko...
d.w.z. (dat wil zeggen) tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
Hoofd Personeelszaken Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich
Lieve ... Mój Drogi/Moja Droga,
Ik was erg blij om te horen dat ... Ucieszyłem się słysząc, że...
Laat me weten, wanneer je iets meer weet. Napisz, gdy będziesz miał jakieś nowe informacje.
Lieve ... Mój Drogi/Moja Droga,
Ik was erg blij om te horen dat ... Ucieszyłem się słysząc, że...
Laat me weten, wanneer je iets meer weet. Napisz, gdy będziesz miał jakieś nowe informacje.
Vol trots stellen wij het nieuwste familielid voor ... Z dumą przedstawiamy Wam najmłodszego członka naszej rodziny...
Van harte gefeliciteerd met het jubileum! Najlepsze życzenia z okazji rocznicy!
Gefeliciteerd. We wisten dat je het zou halen. Gratulacje. Wiedziałem, że Ci się uda.
Gefeliciteerd met jouw studieplaats aan de universiteit. Veel plezier! Gratuluję przyjęcia na uniwersytet. Powodzenia!
Geen dank. Integendeel: wij moeten jou bedanken! Nie ma o czym mówić. Wręcz przeciwnie: to ja powinienem Ci podziękować!
Fijne Chanoeka! Wesołej Chanuki!
Ben zo terug z/w (zaraz wracam)
Goed, bedankt. Dobrze, dziękuję.
Dankjewel. Dziękuję.
Dat is gelul! Gówno prawda!
Lettertype Czcionka
Opnieuw Ponów
Pagina-einde Podział strony
Ik ben duizelig. Kręci mi się w głowie.
Kan ik zonnebaden/zwemmen/sporten/alcohol drinken? Czy mogę wychodzić na słońce/pływać/uprawiać sport/pić alkohol?
slaappillen tabletki nasenne
sesamzaad/zonnebloempitten nasiona sezamu/pestki słonecznika
Ik wil het graag kopen. Wezmę to.
... extra large? ... XL?
Dat kan ik niet betalen! Nie mogę sobie na to pozwolić!
Laten jullie ook sport zien? We zouden graag de ___wedstrijd kijken. Czy można tu oglądać transmisje sportowe? Chcielibyśmy zobaczyć mecz ___ .
Ik heb suikerziekte. Bevat dit suiker of koolhydraten? Mam cukrzycę. Czy ta potrawa zawiera cukier lub węglowodany?
mosterd musztarda
een thee herbata
Mijn complimenten aan de kok! Proszę przekazać kucharzowi, że nam bardzo smakowało!
Dit drankje is niet koud. Ten napój nie jest zimny.
zeevruchten/vis/schelpdieren/garnalen owoce morza/ryby/małże/krewetki
Hoe zijn de prijzen daar? Jakie są tam ceny?
... een niet-roken kamer. ... pokój dla niepalących.
Kunt u me een goed restaurant in de buurt aanraden? Czy może Pani/Pani polecić jakąś dobrą restaurację w pobliżu?
Ik heb om een kamer met uitzicht gevraagd. Prosiłem/Prosiłam o pokój z widokiem.
zes sześć
Wat is de wisselkoers voor _[valuta 1]_ en _[valuta 2]_? Jaki jest kurs wymiany _[waluty 1]_ na _[walutę 2]_?
afgelopen week w zeszłym tygodniu
zondag niedziela
... een tankstation? ... stacja benzynowa?
Ga voorbij de ___. Miń ___.
... weekkaart ... ... bilet tygodniowy ...
uitgang wyjście
mijn naam nazwisko
Waar is het dichtstbijzijnde tankstation? Gdzie jest najbliższa stacja benzynowa?
Wil je naar een ander feest gaan? Chcesz iść na inną imprezę?
Wil je binnenkomen voor koffie? Może wejdziesz jeszcze na kawę?
Het was heel leuk om met je te praten! Naprawdę świetnie mi się z tobą rozmawiało!
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ . Składam podanie w imieniu _____.
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen. Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen? Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
geregistreerd partnerschap w rejestrowanym związku partnerskim
Deze informatie is vertrouwelijk. Podane informacje są poufne.
Chirurgische ingrepen Zabiegi chirurgiczne
rijexamen egzamin praktyczny
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit. Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
lopende rekening rachunek bieżący
Ik zou graag mijn hypotheek vernieuwen. Chciałbym/Chciałabym refinansować mój kredyt hipoteczny.
huisdierenverzekering ubezpieczenie zwierząt domowych
werkloos bezrobotny/a
seizoensgebonden o pracę sezonową
hoeveel mijn belastingteruggave is ile wynosi mój zwrot podatku
een deeltijdse opleiding studia zaoczne
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden? Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Organiseren jullie ook excursies? Czy szkoła organizuje wycieczki?
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar? Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Condition of the apartment Zijn huisdieren toegestaan?
een gesloten bebouwing szeregowca (mianownik: szeregowiec)
Is er een mogelijkheid tot goedkopere transfers? Czy istnieje tańsza opcja przeniesienia własności nieruchomości?
Welke renovaties zijn er al gedaan? Jakie remonty zostały przeprowadzone?
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag? Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
dierenpaspoort paszport dla zwierząt domowych
vandaag dzisiaj
zomer lato
... een apotheek? ... apteka?
naar beneden w dół
Hoeveel kost een kaartje naar __[plaats]__ ? Ile kosztuje bilet do _[cel podróży]_?
trekken ciągnij
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs. Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
verweduwd wdowiec/wdowa
Oogzorg behandelingen Leczenie okulistyczne
gezamenlijke rekening wspólny rachunek bankowy
Mijn bruto jaarinkomen is ______. Mój roczny dochód brutto wynosi ______.
studentenverzekering ubezpieczenie mienia studenta
een stagair praktykantem/praktykantką
moederschapsverlof urlop macierzyński
Werkt ___________ ? Czy ___________ działa?
ja(a)r(en) rok (lat(a))
Hoe kan ik een gezondheidscertificaat verkrijgen voor mijn huisdier? Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
u(u)r(en) godzina (godzin(y))
... het centrum? ... do centrum?
... een geldautomaat? ... bankomat?
Wat is de snelheidslimiet in de stad/op de snelweg? Ile wynosi ograniczenie prędkości w miastach/na autostradach?
Naar mij of naar jou? Idziemy do mnie czy do ciebie?
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________. Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Asking how you can switch the energy supplier Hoeveel andere huurders zijn er in het appartement?
Zijn alle kosten inbegrepen? Czy w czynsz wliczone są opłaty za prąd, gaz, wodę itp.?
Kan u het huis van de markt halen? Proszę o wycofanie oferty z biura nieruchomości.
Wanneer werd de elektriciteit het laatst bekabeld? Kiedy po raz ostatni wymieniano instalację elektryczną?
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen? Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
Moet ik een goedgekeurde transportcontainer gebruiken? Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
volgende week w przyszłym tygodniu
winter zima
... een supermarkt? ... supermarket?
kruising skrzyżowanie
Stopt eze bus/trein in __ [plaats]__ ? Czy ten autobus/pociąg zatrzymuje się w _[nazwa miejscowości]_?
vrouwen damski
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen. Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Heeft u inwonende personen ten laste? Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
vreemde valutarekening rachunek w obcej walucie
schadeverzekering ubezpieczenie majątkowe
een consultant doradcą
ziekteverlof chorobowe
de verwarming ogrzewanie
ochtend rano
we(e)k(en) tydzień (tygodni(e))
... het vliegveld? ... na lotnisko?
Geachte mevrouw Jansen Szanowna Pani,
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf. Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Uitstekende communicatieve vaardigheden Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ... W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Ongehuwd Kawaler/Panna
Middelbare school Szkoła Podstawowa, Klasy 4-6
Kennis van CAD / CAM Podstawowa znajomość CAD / CAM
Geachte mevrouw Jansen Szanowna Pani,
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan. Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen. Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
Register Indeks
Aansluitend bespreken we de factoren ... Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ... ...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ... Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ... Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ... Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
Integendeel, ... Przeciwnie, ...
Zoals voorspeld, ... Jak przewidywałem/przewidziałem...
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen. Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Alles wijst erop dat ... Wszystko to wskazuje na fakt, że...
dissertatie dysertacja
Alles wijst erop dat ... Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Geachte heer Jansen Szanowny Panie,
Ik zou het zeer op prijs stellen als ... Byłbym zobowiązany, gdyby...
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen. Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Geachte heer Jansen Szanowny Panie,
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ... Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen. Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Wij hebben uw betaling voor ... nog niet ontvangen. Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
Hierbij plaatsen wij een bestelling voor ... W załączeniu znajduje sie nasze zamówienie na...
Hierbij bevestigen wij uw bestelling. Niniejszym potwierdzamy dokonanie zamówienia.
Ik ben genoodzaakt de datum van onze afspraak te veranderen. Jestem zmuszony zmienić datę naszego spotkania.
Wij zijn genoodzaakt onze bestelling te annuleren, omdat ... Jesteśmy zmuszeni cofnąć nasze zamówienie z powodu...
Wij hebben daarnaast de volgende uitrusting en diensten nodig: Potrzebne nam będzie także następujące wyposażenie i obsługa:
nv (naamloze vennootschap) S.A. (Spółka Akcyjna)
Bureauchef Zarządca Wydziału
Liefste ... Mój Najdroższy/Moja Najdroższa,
Helaas moet ik je melden dat ... Z przykrością piszę, że...
Het ga je goed. Trzymaj się ciepło.
Liefste ... Mój Najdroższy/Moja Najdroższa,
Helaas moet ik je melden dat ... Z przykrością piszę, że...
Het ga je goed. Trzymaj się ciepło.
Used when a couple want to announce the birth of their child Wij zijn zeer gelukkig de geboorte van onze zoon/dochter bekend te maken.
Van harte gefeliciteerd met het ... jubileum! Najlepsze życzenia z okazji ... rocznicy!
Gefeli! Dobra robota!
Fijne Divali! Moge deze Divali zo stralend zijn als altijd. Życzę Ci szczęśliwego Diwali. Niech ten rok będzie radośniejszy od poprzednich.
Breng je eigen bier BYOB (przynieś swoje piwo)
Hoe heet je? Jak się nazywasz? [form.:] Jak się Pan(i) nazywa?
Heel erg bedankt. Dziękuję bardzo.
Je bent een stomme idioot! Kretyn/Kretynka!
Tekengrootte Rozmiar czcionki
Invoegen Wstaw
Tabblad Karta
Ik heb geen etenslust. Nie mam apetytu.
Hier zijn mijn verzekeringspapieren. Oto moje dokumenty ubezpieczeniowe.
maandverband podpaski
ei jaja
Kan ik met een creditcard betalen? Czy mogę zapłacić kartą kredytową?
Heeft u deze schoenen in maat ___? Czy mają Państwo te buty w rozmiarze ___?
Dat is meer dan ik eigenlijk kan betalen maar ik neem het toch. To więcej niż przewidywał mój budżet, ale wezmę to.
Ik eet geen ____. Zit hier ____ in? Nie jem ____. Czy ta potrawa zawiera ____?
ketchup ketchup
Ik drink geen alcohol. Is dit alcoholisch? Nie piję alkoholu, czy w tym napoju jest alkohol?
Mijn drankje smaakt vreemd Mój napój/drink dziwnie smakuje.
meel/tarwe mąka/pszenica
Ik wil graag een kamer boeken met ___. Chciałbym/Chciałabym zarezerwować pokój z ___.
Kunt u mijn kamer alstublieft laten schoonmaken? Proszę o posprzątanie mojego pokoju.
Mijn sleutel werkt niet. Mój klucz nie pasuje.
zeven siedem
De tank is niet vol. Bak nie jest pełny.
Wil je samen bij mij een film kijken? Może obejrzymy u mnie film?
een semester (jeden) semestr
Asking how many other people are living in the apartment Hoeveel bezichtigingen zijn er al geweest?
Hoeveel is de borg? Ile wynosi kaucja?
Waar komen de tegels van de keuken en de badkamer van? Gdzie nabyto kuchnię oraz kafelki w łazience?
Wie woont er onder mij/ boven mij/ naast mij? Kto mieszka na górze (nad nami)/na dole (pod nami)/w mieszkaniu obok?
Wat is het beleid voor ______________? Jakie przepisy obowiązują ______________?
volgend jaar w przyszłym roku
... de bushalte? ... przystanek autobusowy?
stoplichten światła
Hoe lang duurt het om naar __[plek]__ te gaan? Ile trwa podróż do _[nazwa miejscowości]_?
bezet zajęte
verloren zgubienie (prawa jazdy)
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie. Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
zakelijke rekening rachunek firmy/konto firmowe
overstromingsverzekering ubezpieczenie na wypadek powodzi
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer. Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
vrije dagen kilka dni urlopu
middag południe
... het politiebureau? ... na komisariat policji?
Geachte mevrouw Jansen Szanowna Pani,
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid. Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Analytisch denkvermogen Rozumowanie dedukcyjne
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ... Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Gehuwd Żonaty/Zamężna
UK name for education between the ages of ten and sixteen Sixth-Form College
Rijbewijs categorie ... Prawo jazdy kat. (kategoria)...
Geachte mevrouw Jansen Szanowna Pani,
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ... ... posiada szeroką wiedzę...
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen. Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ... Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
... wordt in het algemeen opgevat als ... ...jest powszechnie rozumiany jako...
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ... ...znalazł znaczącą korelację między ... i...
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ... Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
Used to give a personal opinion that you are sure of and an explanation of said opinion
Enerzijds ... Z jednej strony...
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ... To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren. Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
bew. (bewerkt door) pod red. (pod redakcją)
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren. Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Geachte mevrouw Jansen Szanowna Pani,
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ... Bylibyśmy wdzięczni, gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Ik verheug mij op de samenwerking. Liczę na możliwość rozpoczęcia współpracy.
Geachte mevrouw Jansen Szanowna Pani,
Ik zou u willen vragen, of ... Chciałbym zapytać, czy...
Ik verheug mij op de samenwerking. Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
Onze boekhoudafdeling zal deze bestelling eerst dan vrijgeven, wanneer wij een kopie van uw cheque/overboeking ontvangen hebben. Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Wij zijn van plan ... van u te kopen. Chcemy zakupić u Państwa...
Hierbij bevestigen wij onze mondelinge bestelling van ... Piszę w celu potwierdzenia naszej umowy ustnej na zamówienie z datą...
Zouden wij ons wat vroeger/later kunnen ontmoeten? Czy możemy się spotkać trochę wcześniej/później?
Aangezien u niet bereid bent ons een lagere prijs aan te bieden, moeten wij u helaas meedelen dat wij geen bestelling bij u kunnen plaatsen. Poniewać nie mogą nam Państwo zaoferować niższej ceny, z przykrością stwierdzamy, że nie możemy dokonać u Państwa zamówienia.
nv (naamloze vennootschap) Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Bedrijfssecretaris Sekretarka/ Sekretarz
Lieve Jan Najdroższy/Najdroższa,
Het spijt me te moeten horen dat ... Tak przykro mi słyszeć, że...
Ik hou van je. Kocham Cię.
Lieve Jan Najdroższy/Najdroższa,
Het spijt me te moeten horen dat ... Tak przykro mi słyszeć, że...
Ik hou van je. Kocham Cię.
Used when a couple want to announce the birth of their child
... jaren en nog steeds zo gelukkig als in het begin. Van harte gefeliciteerd met het jubileum! ...lat razem! Życzę wspaniałej rocznicy ślubu!
Prettige Kerstdagen! / Zalig Kerstfeest! Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!
Tot ziens CU (do zobaczenia)
Mijn naam is___. Nazywam się ___.
Graag gedaan. Proszę bardzo! / Nie ma za co!
Je begrijpt er geen drol van! Gówno wiesz!
Filteren Filtr
Verwijderen Usuń
Marges Marginesy
Ik kan 's nachts niet slapen. Nie mogę spać.
Ik heb geen ziektekostenverzekering. Nie jestem ubezpieczony/ubezpieczona.
ontsmettingsmiddel środek dezynfekujący
zeevruchten/vis/schaaldieren/garnalen owoce morza/ryby/skorupiaki/krewetki
Mag ik de bon? Czy mogę prosić o paragon?
Het is te klein. Za małe (mała, mały).
Ik wil graag de _[gerecht]_. Poproszę _[danie]_ .
brood chleb
Ik had drinken zonder ijs besteld. Zamawiałem/Zamawiałam napój/drinka bez lodu.
melk/lactose/zuivel mleko/laktoza/produkty mleczne
... een lits-jumeaux (twee aparte bedden). ... podwójnym łóżkiem.
Ik hoef de kamer niet nu schoongemaakt te hebben. Proszę teraz nie sprzątać mojego pokoju.
Het raam opent niet. Okno się nie otwiera.
acht osiem
De motor maakt een gek geluid. Silnik wydaje dziwne odgłosy.
een academisch jaar cały rok akademicki
Wanneer kan ik de huisvesting komen bekijken? Kiedy mogę zobaczyć pokój/mieszkanie/dom?
Waar kwam het vaste meubilair van zoals bijvoorbeeld de keukenkasten? Gdzie nabyto meble do zabudowy, np. szafki kuchenne?
Is er een parkeerplaats inclusief in de huur? Czy umowa obejmuje miejsce parkingowe?
geleidehonden psy przewodniki
seconde(n) sekunda (sekund(y))
... de halte voor de ondergrondse? ... stacja metra?
park park
vrij wolne
gestolen kradzież (prawa jazdy)
studentenrekening rachunek studencki/konto studenckie
brandverzekering ubezpieczenie od ognia
(na)middag popołudnie
... de ambassade van [land]? ... do ambasady [nazwa kraju]?
Geachte mevrouw Jansen Szanowna Pani,
Mijn vakgebied is ... Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Logisch denkvermogen Logiczne myślenie
Met vriendelijke groet, Z wyrazami szacunku,
Weduwe/Weduwnaar Wdowiec/Wdowa
UK name for education between the ages of sixteen and eighteen Universiteit
Geachte mevrouw Jansen Szanowna Pani,
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk. Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan. Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
Een vast onderwerp in ... is ... Stałym tematem w...jest...
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ... Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Anderzijds ... Z drugiej strony...
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ... Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Over het geheel genomen ... Ogólnie rzecz biorąc, ...
bijv. (bijvoorbeeld) np. (na przykład)
Over het geheel genomen ... Ogólnie rzecz biorąc, ...
Geachte mevrouw Jansen Szanowna Pani,
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ... Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak. Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Geachte mevrouw Jansen Szanowna Pani,
Kunt u ... aanbevelen ... Czy mógłby mi Pan polecić...
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak. Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Wanneer u uw betaling reeds voldaan heeft, beschouw deze brief dan als niet verzonden. Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
Zou het voor u mogelijk zijn een bestelling van ... voor een prijs van ... per ... aan te nemen? Czy istnieje możliwość zakupu...w cenie...za...?
Wij gaan akkoord met uw betalingsvoorwaarden en bevestigen dat de betaling per onherroepelijk krediet / internationale postwissel / bankoverwijzing wordt voldaan. Akceptujemy Państwa warunki zapłaty i potwierdzamy, że przelejemy pieniądze dokonując nieodwołalnej akredytywy/międzynarodowego przekazu pieniężnego/ przelewu bankowego
nr. (nummer) nr (numer)
Wij zien helaas geen andere mogelijkheid dan het annuleren van onze bestelling van ... Nie widzimy innej możliwości jak zrezygnować z naszego zamówienia na...
n.v.t. (niet van toepassing) nie dot. (nie dotyczy)
Hoofd Boekhouding Główny Księgowy
Hartelijk dank voor jouw brief. Dziękuję za Twój list.
Technisch Directeur Dyrektor Techniczny
Hartelijke groeten, Pozdrawiam serdecznie,
Hartelijk dank voor jouw e-mail. Dziękuję za Twojego maila.
Ik zou het zeer waarderen, wanneer je mijn nieuwe website zou bekijken op ... Byłbym wdzieczny, gdyby mógł sprawdzić moją nową stronę internetową ...
Hartelijke groeten, Pozdrawiam serdecznie,
Van harte gefeliciteerd met het porseleinen huwelijk! Najlepsze życzenia z okazji Porcelanowej Rocznicy!
Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar! Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku!
Zie je later CUL (do zobaczenia później)
Waar kom je vandaan? Skąd pochodzisz? [form.:] Skąd Pan(i) pochodzi?
Het spijt me. Przepraszam.
Lazer op! Odwal się!
Van A naar Z sorteren Sortuj od A do Z
Naam wijzigen Zmień nazwę
Afdrukbereik bepalen Ustaw obszar wydruku
Een insect heeft me gestoken. Ukąsił mnie owad.
pleisters plastry
meel/tarwe mąka/pszenica
Mag ik een tasje? Czy mógłbym/mogłabym dostać siatkę?
Het is te groot. Za duże (duża, duży).
We willen graag wat aperitiefjes bestellen. Chcielibyśmy zamówić przystawki.
boter masło
Er mist een gerecht. Brakuje jednego dania.
gluten gluten
... aparte bedden. ... osobnymi łóżkami.
Kunt u me alstublieft nog een deken/kussen/handdoek brengen? Czy mógłby Pan/mogłaby Pani przynieść mi dodatkowy koc/dodatkową poduszkę/dodatkowy ręcznik?
Het raam is niet schoongemaakt. Pokój nie był posprzątany.
negen dziewięć
De auto is beschadigd. Samochód jest zepsuty.
beschadigd zniszczenie (prawa jazdy)
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten? Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Zijn er maandelijkse kosten voor de bankrekening? Czy za prowadzenie konta pobierana jest opłata miesięczna?
Voor hoeveel maanden ben ik gedekt door mijn verzekering? Ile miesięcy trwa ochrona ubezpieczeniowa?
Kunt u een goed(e) __ aanraden? Czy mógłby Pan/mogłaby Pani mi polecić (jakiś/jakąś/jakieś) ___?
Beste meneer Jansen Szanowny Panie,
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ... Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Analytische vaardigheden Zdolności analityczne
Met vriendelijke groet, Z wyrazami szacunku,
Adres Adres/Miejsce zamieszkania
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking. Z przyjemnością udzielę referencji ...
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ... Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking. Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen. ... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Ondanks ... Pomimo/Wbrew...
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ... Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ... Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
bijz. (bijzonder) szczególnie
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ... Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Geachte mevrouw Jansen Szanowna Pani,
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ... Czy mógłby mi Pan przesłać...
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken. Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Geachte mevrouw Jansen Szanowna Pani,
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ... Prosiłbym o przesłanie mi...
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken. Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Wij verheugen ons op uw schriftelijke bevestiging. Czekamy na Pańskie potwierdzenie. Prosimy o potwierdzenie zamówienia na piśmie.
Wij hebben zojuist uw fax ontvangen en bevestigen uw bestelling zoals aangegeven. Właśnie otrzymaliśmy faks od Państwa i możemy potwierdzić dokonanie zamówienia.
p.j. (per jaar) rocznie
Van harte gefeliciteerd met het zilveren huwelijk! Najlepsze życzenia z okazji Srebrnej Rocznicy!
n.m. (na de middag) po południu
Productieleider Dyrektor ds. Produkcji
Ik vond het erg leuk van jou te horen. Cieszę się, że się odezwałeś/-aś.
Hoofd Onderzoek en Ontwikkeling Dyrektor ds. Badań i Rozwoju
Met hartelijke groeten, Pozdrawiam ciepło,
Ik vond het erg leuk van jou te horen. Cieszę się, że się odezwałeś/-aś.
Zou je mij willen toevoegen op ... messenger. Mijn gebruikersnaam is ... Proszę dodaj mnie na ... . Moja nazwa użytkownika to...
Met hartelijke groeten, Pozdrawiam ciepło,
Ken ik jou? DIKU (Czy my się znamy?)
Pardon. Przepraszam.
Laten we dit buiten regelen! Załatwmy to na zewnątrz!
Cel Komórka
Vervangen Zamień
Voetnoot invoegen Wstaw przypis
Ik denk dat het de hitte is. To chyba przez ten upał.
verband bandaże
melk/lactose/zuivel mleko/laktoza/nabiał
Ik wil dit graag retourneren. Chciałbym/Chciałabym to zwrócić.
Staat dit me goed? Czy dobrze w tym wyglądam?
salade sałat(k)a
Ik wil graag nog een glas alstublieft! Poproszę o dolewkę!
Dit is niet schoon. To nie jest czyste.
soja soja
... een balkon. ... balkonem.
Kunt u dit alstublieft naar de wasserette brengen om te wassen? Czy mógłby Pan/mogłaby Pani zanieść to do pralni?
Er zitten muizen/ratten/insecten in de kamer. W pokoju są myszy / szczury / pluskwy.
tien dziesięć
Ik ben ziek. Źle się czuję.
Liefs, Ściskam serdecznie,
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ... Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde. Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken. Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ... Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ... Należy podkreślić,...
Ondanks het feit dat ... Pomimo faktu, że...
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ... Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
enz. (enzovoort) itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ... Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Beste meneer Jansen Szanowny Panie,
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ... Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Mocht u meer informatie nodig hebben ... Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Beste meneer Jansen Szanowny Panie,
U wordt dringend verzocht ... Proszę o pilne przesłanie mi...
Mocht u meer informatie nodig hebben ... Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Wij plaatsen deze proefbestelling onder voorwaarde dat de levering volgt voor ... Złożymy próbne zamówienie, pod warunkiem, że przesyłka zostanie dostarczona przed...
Van harte gefeliciteerd met het robijnen huwelijk! Najlepsze życzenia z okazji Rubinowej Rocznicy!
z.o.z. (zie ommezijde) proszę odwrócić
Bedrijfsleider Dyrektor Fabryki
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven. Przepraszam, że nie pisałem/-am tak długo.
Ik heb honger. Jestem głodny/-a.
Groeten, Serdecznie pozdrawiam,
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven. Przepraszam, że nie pisałem/-am tak długo.
Naar mijn mening IMO (moim zdaniem)
Groeten, Serdecznie pozdrawiam,
Einde bericht EOM (koniec)
Het is al goed. Nic się nie stało.
Ik kom uit___. Pochodzę z ___.
Opmaak kopiëren/plakken Malarz formatów
Sluiten Zamknij
Index invoegen Wstaw indeks
Ik denk dat ik iets verkeerds gegeten heb Chyba coś mi zaszkodziło.
De pil pigułki antykoncepcyjne
gluten gluten
varkensvlees wieprzowina
Ik wil graag de ___. Poproszę ___ .
soep zupa
Dankuwel, dat is genoeg. Dziękuję, to wystarczy.
Heeft u speciale kamers voor gehandicapten? Czy mają Państwo pokoje przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych?
peulvruchten/bonen/erwten/mais rośliny strączkowe/fasola/groszek/kukurydza
... een eigen badkamer. ... łazienką.
Ik wil graag uitchecken. Chciał(a)bym się wymeldować.
Er is geen warm water. Nie ma ciepłej wody.
elf jedenaście
Ik weet het niet. Nie wiem.
Liefs, Mnóstwo buziaków,
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod. Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen? Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Wat zijn de provisies voor internationale overschrijvingen? Jakie prowizje pobierane są za przelewy zagraniczne?
Hoeveel kost de verzekering? Ile kosztuje to ubezpieczenie?
... barren? ... bary?
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft. W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ... Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Goede intermenselijke vaardigheden Zdolności interpersonalne
Hoogachtend, Z poważaniem,
Telefoon Numer telefonu
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit? Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Is er een verzekering voor in geval ik mijn bankkaart verlies of voor als ze gestolen wordt? Czy karta bankowa jest objęta ubezpieczeniem na wypadek jej kradzieży lub utraty?
... cafés? ... kawiarnie?
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ... Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven. Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Onderhandelingsvaardigheden Zdolności negocjacyjne
Met de beste groeten, Pozdrawiam,
E-mail E-mail
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen. ... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol. Zawsze bierze czynny udział w...
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ... Praca ta bada przyczyny...
Onze aandacht is gevestigd op ... Skupiając się na...
Wetenschappelijk/Historisch gezien ... Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ... Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
afb. (afbeelding) rys. (rysunek)
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ... Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Beste Jan Drogi Tomaszu,
Ik zou u willen vragen, of ... Chciałbym zapytać, czy...
Wij waarderen u als klant. Doceniamy Państwa pracę.
Beste Jan Drogi Tomaszu,
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ... Będziemy wdzięczni, jeśli...
Wij waarderen u als klant. Doceniamy Państwa pracę.
Uw waren worden in de komende ... dagen/weken/maanden verzonden. Pańskie zamówienie zostanie przesłane w przeciagu...dni/tygodni/miesięcy.
Van harte gefeliciteerd met het parelen huwelijk! Najlepsze życzenia z okazji Perłowej Rocznicy!
VP (vice-president) wiceprezydent
Van harte gefeliciteerd met het diamanten huwelijk! Najlepsze życzenia z okazji Diamentowej Rocznicy!
Van harte gefeliciteerd met het gouden huwelijk! Najlepsze życzenia z okazji Złotej Rocznicy!
Van harte gefeliciteerd met het koralen huwelijk! Najlepsze życzenia z okazji Koralowej Rocznicy!
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden. Minęło sporo czasu od naszego ostatniego kontaktu.
Ik heb dorst. Chce mi się pić.
Groeten, Ściskam,
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden. Minęło sporo czasu od naszego ostatniego kontaktu.
Naar mijn bescheiden mening MSZ (moim skromnym zdaniem)
Groeten, Ściskam,
Ter informatie FYI (dla twojej wiadomości)
Geen probleem. Nie ma sprawy.
Ik ben je iets schuldig IOU (jestem Ci winien przysługę)
Opvullen Wypełnienie
Annuleren Anuluj
Spelling Pisownia i gramatyka
Mijn _[lichaamsdeel]_ doet pijn. Boli/Bolą mnie _[część ciała]_ .
condooms prezerwatywy
soja soja
rundvlees wołowina
IJs lody
vlees mięso
We willen graag desserts bestellen. Chcielibyśmy zamówić deser.
Ik ben allergisch voor ____ [stof/dierenhaar]. Heeft u toevallig speciale kamers beschikbaar? Jestem uczulony/uczulona na ____ [kurz/sierść zwierząt]. Czy mają Państwo pokoje przystosowane do potrzeb alergików?
champignons/paddestoelen grzyby
... zeezicht. ... widokiem na ocean.
We hebben het hier erg naar onze zin gehad. Bardzo nam się tutaj podobało.
Ik heb mijn wake-up call niet gekregen. Nie zadzwoniono, by mnie obudzić z rana.
twaalf dwanaście
Voorziet de universiteit ook accommodatie? Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Wat is de spaarrente? Ile wynosi oprocentowanie oszczędności?
Zal ik een formele toelating ontvangen? Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Krijg ik een chequeboekje? Czy dostanę książeczkę czekową?
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ... W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren. W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Presentatievaardigheden Umiejętność prezentacji
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep. Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
Website Strona www
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen. Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten. Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ... Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ... Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken. Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Bijkomend ... Nawiasem mówiąc, ...
Ons doel is, ... Naszym celem jest...
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ... Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
d.w.z (dat wil zeggen) tj. (to jest)
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ... Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Wij schrijven u naar aanleiding van ... Piszemy do Państwa w sprawie...
Kunt u ... aanbevelen ... Czy mógłby mi Pan polecić...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ... Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Wij schrijven u naar aanleiding van ... Piszemy do Państwa w sprawie...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ... Jaka jest Pańska obecna cena za...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ... Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Bevat de cursus ook een stageperiode? Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Op welke manieren kunt u mij beschermen tegen fraude? Jaką ochronę przed oszustwami bankowymi zapewnia Państwa instytucja?
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ... Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen. Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken. Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven. To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ... Dane te zdają się sugerować, że...
Wat zijn de [taal] taalvereisten? Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Kan ik mijn bankrekening blokkeren? Proszę o zablokowanie mojego konta.
Ik solliciteer naar de functie van ... Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines. Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Daarmee bedoelen we ... Mam na myśli, że...
Bovendien ... Ponadto...
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ... Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen. Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
incl. (inclusief) wliczając
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen. Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Wij schrijven u in verband met ... Piszemy do Państwa w związku z...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ... Prosiłbym o przesłanie mi...
Ik hoor graag van u. Czekam na Pana odpowiedź.
Wij schrijven u in verband met ... Piszemy do Państwa w związku z...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ... Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Ik hoor graag van u. Czekam na Pana odpowiedź.
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit? Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Ik heb mijn bankkaart verloren. Zgubiłem/Zgubiłam moją kartę (kredytową).
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ... Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie. Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ... Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken. Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
De cijfers onthullen dat ... Dane wykazują, że...
Hoe werkt het ____________ systeem? Jak działa system ______ ?
Ik heb nood aan een vervangkaart. Proszę o wydanie karty zastępczej/nowej karty.
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ... Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld. Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Uit ... blijkt dat ... Patrząc na ... można zauważyć, że...
N.B. (nota bene) nb. (notabene/nota bene)
Met betrekking tot ... W nawiązaniu do...
U wordt dringend verzocht ... Proszę o pilne...
Met vriendelijke groet, Z wyrazami szacunku,
Met betrekking tot ... W nawiązaniu do...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ... Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Met vriendelijke groet, Z wyrazami szacunku,
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken? W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Mijn bankkaart werd gestolen. Moja karta (kredytowa) została skradziona.
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... . Znam ... od... i jako... w...
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ... Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Zoals ... aantoont, ... Jak można zauważyć na... , ...
p. (pagina) str. (strona)
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ... Będziemy wdzięczni, jeśli...
Met vriendelijke groet, Z wyrazami szacunku/Z pozdrowieniami,
Ten aanzien van ... Nawiązując do...
Het is ons oogmerk om ... Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Met vriendelijke groet, Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
Afdrukvoorbeeld Podgląd wydruku
Woorden tellen Statystyka wyrazów
grzyby Food allergy
czekolada dessert
achttien osiemnaście
vijftien piętnaście
pp. (pagina´s) str. (strony)
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ... Jaka jest Pańska obecna cena za...
Hoogachtend, Z poważaniem,
Ik schrijf u om na te vragen over ... Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ... Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Hoogachtend, Z poważaniem,
Mnóstwo buziaków, Informal, used when writing to family
dierenharen sierść zwierząt
gember/kaneel/koriander imbir/cynamon/kolendra
Eet smakelijk! Smacznego!
... buik ... ...brzuch...
pollen pyłki
fruit/kiwi/kokosnoot owoce/kiwi/kokos
koekjes ciasteczka
alcohol alkohol
Minimaliseren Minimalizuj
Ballonnen Dymki
... arm ... ...ramię...
alcohol alkohol
zestien szesnaście
voorwoord wstęp/przedmowa
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ... Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Met de beste groeten, Pozdrawiam serdecznie,
Ik schrijf u uit naam van ... W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Wij moeten u helaas meedelen dat ... Z przykrością informujemy, że...
Met de beste groeten, Pozdrawiam serdecznie,
Herstellen Przywróć
... borst ... ...klatka piersiowa...
... been ... ...noga...
zeventien siedemnaście
bieslook/ui/knoflook szczypiorek/cebula/czosnek
De Europese Unie en de lidstaten kunnen echter wel helpen door onnodige nationale beperkingen op te heffen en - dat ben ik volkomen met de heer Cramer eens - door bijvoorbeeld standaarddouanedocumenten op te stellen, zodat de logistiek beter kan worden benut. Jednak Unia Europejska i państwa członkowskie mogą pomóc poprzez zniesienie niepotrzebnych ograniczeń oraz - w tym miejscu przyznaję panu Cramerowi całkowitą rację - poprzez zapewnienie standardowych dokumentów celnych, np. na rzecz lepszego wykorzystania logistyki.
voor Linde: industriële gassen, ontwikkeling van aardgasbedrijven, logistiek w przypadku Linde: gazy przemysłowe, budowa instalacji do gazu ziemnego, logistyka
de logistieke samenwerking tussen de SNCF en de SCS Sernam sinds ‧ februari ‧ vormt geen staatssteun en współpraca logistyczna między SNCF i SCS Sernam, począwszy od ‧ lutego ‧ r., nie stanowi pomocy państwa, oraz
de voorschriften inzake de marktordening voor het goederenvervoer over de weg, alsmede van de voorschriften inzake expeditiebedrijven en logistiek przepisy dotyczące organizacji rynku usług drogowego transportu rzeczy, przeładunku i logistyki
voor Kühne: houdstermaatschappij, logistieke dienstverlening, waaronder zeescheepsbevrachting, verzekeringsmakelaardij en onroerend goed, vervoer over land w przypadku Kühne: spółka dominująca, usługi logistyczne obejmujące spedycję morską, pośrednictwo ubezpieczeniowe i działalność w dziedzinie nieruchomości, transport lądowy
intermodale vervoerdiensten, technologieën (bijvoorbeeld harmonisatie van ladingseenheden) en systemen, en geavanceerde logistieke systemen voor mobiliteitsbeheer en vervoer usługach transportowych w ramach różnych modeli transportu, technologiach (np. harmonizacji ładunków jednostkowych) i systemach oraz zaawansowanym zarządzaniu mobilnością i logistyce w obszarze transportu
Meting van ladingen, gegevensinvoer voor logistiek beheer Usługi pomiaru ładunków, rejestrowanie danych do użytku w zarządzaniu logistycznym
De overzeese gebieden van Europa zouden kunnen fungeren als basis voor het opslaan van essentiële producten en primaire logistiek. Terytoria zamorskie Europy mogłyby stać się bazami do lokowania ważnych produktów i logistyki.
Software voor logistieke planning Oprogramowanie do planowania w logistyce
De operationalisering van de uitvoering van het herziene plan voor de hervorming van de FARDC middels de ontwikkeling van uitvoerige herstructureringsplannen voor de FARDC, met name op de volgende gebieden: beheer, operationele vermogens, begroting en financiën, opleiding, logistiek, mensenrechten en bestrijding van seksueel geweld, human resources rozpocząć realizację zmienionego planu reformy FARDC- przez sporządzenie szczegółowych planów odbudowy FARDC, zwłaszcza w następujących dziedzinach: administracja, zdolności operacyjne, budżet i finanse, szkolenie, logistyka, prawa człowieka i walka z przemocą seksualną oraz zasoby ludzkie
Een mogelijke vermindering van de concurrentie binnen een merk op het groothandelsniveau kan gemakkelijk door efficiëntieverbeteringen op het gebied van logistiek, promotie enz. worden gecompenseerd, in het bijzonder wanneer de producent in een ander land gevestigd is Ewentualne straty w konkurencji międzymarkowej wewnętrznej mogą być łatwo zrównoważone przez wzrost efektywności uzyskany w logistyce, promocji itp., szczególnie jeżeli producent ma swą siedzibę w innym kraju
In de richtlijn moet rekening worden gehouden met de behoeften van de aanbestedende dienst gedurende de levenscyclus van de producten, d.w.z. onderzoek en ontwikkeling, industriële ontwikkeling, productie, reparatie, modernisering, aanpassing, onderhoud, logistiek, opleiding, testen, buiten gebruik stellen en afstoting Niniejsza dyrektywa powinna uwzględniać potrzeby instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego w całym cyklu życia produktu, np. badania i rozwój, projektowanie przemysłowe, produkcja, naprawa, modernizacja, modyfikacja, konserwacja, logistyka, szkolenie, testowanie, wycofywanie i unieszkodliwianie
De logistieke basis moet worden versterkt en het WIC moet genoeg middelen krijgen om snel en efficiënt te kunnen handelen Kolejna kwestia to wzmacnianie bazy logistycznej oraz istnienie wystarczających zasobów, które umożliwią ośrodkowi szybkie i skuteczne działanie
Ontwerp, ontwikkeling en verstrekking van software voor beheer van logistiek, productkwaliteit en exploratie van hulpbronnen in de metaal- en mineralensector Projektowanie, tworzenie i dostarczanie oprogramowania komputerowego do zarządzania logistyką, jakością produktów i odzyskiwaniem zasobów w branży metalowej i mineralnej
Wat ik wel mis in dit verslag is dat een overwinning op de taliban een strategie vergt ten opzichte van Pakistan, waarvan het grondgebied voor terroristen een veilige thuishaven blijft en waarvan iedereen weet dat het logistieke steun biedt aan die terroristen, zoals gisteren nog maar eens bleek uit de aanslag op de Indiase ambassade in Kaboel. Według mnie w sprawozdaniu brakuje zapisu, według którego zwycięstwo nad Talibami wymaga strategii uwzględniającej Pakistan, bo to na terytorium tego kraju terroryści znajdują bezpieczne schronienie: wszyscy wiedzą o pomocy logistycznej na rzecz terrorystów, która ujawniła się chociażby we wczorajszym ataku na ambasadę Indii w Kabulu.
Lamb was een logistiek genie Lamb był prawdziwym geniuszem organizacji
Europa beschikt over de meest succesvolle logistieke bedrijven. Co więcej, dzięki logistyce poprawia się kondycja środowiska.
Advisering op het gebied van logistiek, Transport, Goederenverwerking, Opslag,Toeleveringsbeheer (supply chain management) Doradztwo w zakresie logistyki, Transport, Transport bliski towarów, Magazynowanie,Zarządzanie łańcuchem dostaw (supply chain management)
In overeenstemming met haar in overweging uiteengezette beoordeling luidt de slotsom van de Commissie dat de opleidingsmaatregelen weliswaar niet wettelijk verplicht zijn, maar voor het soepel functioneren van het logistieke centrum noodzakelijk zijn en om die reden in elk geval door DHL ten uitvoer zouden worden gelegd Zgodnie z przedstawionymi przez Komisję w pkt ‧ ramowymi zasadami oceny, Komisja stwierdza, że tego rodzaju działania szkoleniowe nie są wprawdzie wymagane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, ale są niezbędne do zapewnienia właściwego funkcjonowania centrum logistycznego, w związku z czym koniecznie muszą zostać zrealizowane przez firmę DHL
Logistieke diensten in de transportsector, met name opslag-, bedrijfs- en contractlogistiek, inkooplogistiek, retourlogistiek (inventarisbeheer) Usługi z zakresu logistyki w sektorze transportu, w szczególności logistyki magazynowej, logistyki zakładowej i kontraktowej, logistyki zaopatrzeniowej, logistyki zwrotnej (zarządzanie zasobami)
Logistieke oplossingen Rozwiązań logistycznych
technische en logistieke ondersteuning, opleiding en documentatie in verband met informatica-apparatuur en-programmatuur, opleiding en informaticaboeken van algemeen nut, extern personeel voor de exploitatie en het beheer van de gegevensbanken, servicebureaus en abonnementen wsparcie techniczne i logistyczne, szkolenie i dokumentację związane z wyposażeniem informatycznym i oprogramowaniami, szkolenie informatyczne i publikacje informatyczne dla szerokiej publiczności, pracowników zewnętrznych zajmujących się obsługą baz danych i zarządzaniem bazami danych, usługi biurowe i prenumeraty
Logistieke efficiëntie is een instrument om de synergie tussen milieubescherming en concurrentievermogen te benutten en te vergroten Wydajna logistyka stanowi narzędzie służące zwiększeniu i wykorzystaniu pozytywnej synergii między ochroną środowiska a konkurencyjnością
STX is een Zuid-Koreaanse holding die actief is op drie grote gebieden: scheepsbouw en –uitrusting (met inbegrip van scheepsmotoren), transport en logistiek, en energie en constructie STX, południowokoreańska spółka holdingowa, prowadzi działalność w trzech głównych dziedzinach: budownictwo okrętowe i wyposażenie okrętów (w tym silniki), żegluga i logistyka oraz energia i budownictwo
Door deze financiële, logistieke en bestuurlijke inspanningen zal de EU echter mondiaal een vooraanstaande rol gaan spelen op het gebied van innovatie, en deze inspanningen zullen een positief effect op haar economie hebben doordat er banen worden gecreëerd en nieuwe perspectieven worden geopend op het terrein van onderzoek, dat ten onrechte decennialang te weinig financiële steun heeft gekregen. Te finansowe, logistyczne i administracyjne wysiłki dadzą jednak UE pozycję światowego lidera w zakresie innowacji oraz pozytywnie wpłyną na jej gospodarkę za sprawą nowych miejsc pracy i nowych perspektyw w dziedzinie badań naukowych, które niesłusznie przez dziesiątki lat były niedofinansowane.
Vrouwen oefenen vaak ook lager gekwalificeerde beroepen uit. Kobiety wykonują także prace wymagające niższych kwalifikacji.
Een knielsysteem dat op een voertuig is gemonteerd, mag niet toestaan dat het voertuig meer dan ‧ km/h rijdt wanneer het voertuig lager ligt dan de normale rijhoogte Żaden z układów przyklęku zamontowany w pojeździe nie może pozwalać na prowadzenie tego pojazdu z prędkością większą niż ‧ km/h, kiedy pojazd jest w położeniu niższym od normalnej wysokości do jazdy
De technologie is tegenwoordig beschikbaar om veel lagere drempels te bereiken en om dat veel sneller te doen dan in dit verslag ten doel is gesteld. Już dzisiaj dostępna jest technologia umożliwiająca nam osiągnięcie zdecydowanie niższych progów, i to o wiele szybciej, niż przewiduje się w celach zawartych w przedmiotowym sprawozdaniu.
Magnetische lagers Łożyska magnetyczne
Vliegwielen, versnellingen, lagers, drijfstangen, kogellagers, stofkappen, gevormde onderdelen van rubber gecombineerd met metaal, gevormde onderdelen van plastic gecombineerd met metaal, ringen, armaturen, ruitenwissers/krabbers met stangen, bumpers voor voertuigen, bussen, anders dan voor voertuigen, klepzittingen, zuignappen, anders dan voor voertuigen, diafragma's, anders dan voor voertuigen, kogels, anders dan voor voertuigen, ringen, anders dan voor voertuigen, koppelstukken, anders dan voor voertuigen, aandrijfwielen, anders dan voor voertuigen, rubberen riemen, anders dan voor voertuigen, schotelkleppen, anders dan voor voertuigen, U-koppen, anders dan voor voertuigen, balgen, anders dan voor voertuigen, voortstuwingsmechanismen, anders dan voor voertuigen Koła zamachowe, koła zębate, łożyska, korbowody, łożyska kulkowe, osłony od pyłu, części formowane wykonane z gumy połączonej z metalem, części formowane wykonane z tworzyw sztucznych połączonych z metalem, pierścienie, armatura, prętowe wycieraczki/skrobaczki, zderzaki inne niż do pojazdów, przepusty inne niż do pojazdów, uszczelki do zaworów, przyssawki inne niż do pojazdów, przepony inne niż do pojazdów, kulki inne niż do pojazdów, pierścienie inne niż do pojazdów, sprzęgła inne niż do pojazdów, koła pędne inne niż do pojazdów, paski gumowe inne niż do pojazdów, zatrzaski kulkowe inne niż do pojazdów, uszczelki podwójne inne niż do pojazdów, dmuchawy inne niż do pojazdów, wirniki inne niż do pojazdów
Ook de lagere compartimenten Oczyść niższe poziomy
Andere negatieve gevolgen, zoals endometriose en neurobehaviorale en immunosuppressieve effecten, treden bij veel lagere niveaus op en worden daarom als relevant beschouwd voor het bepalen van de toegestane inname Inne niekorzystne skutki, takie jak endometrioza oraz skutki neurobehawioralne i immunosupresyjne, występują przy znacznie niższych poziomach i z tego względu traktuje się je jako istotne przy określaniu dopuszczalnej dawki
De joden hadden veel respect voor het Sanhedrin, en rechters bij lagere rechtscolleges waren op straffe des doods verplicht de uitspraken ervan te accepteren. Żydzi darzyli Sanhedryn wielkim poważaniem, a sędziowie zasiadający w podległych mu sądach byli zobowiązani, pod groźbą śmierci, respektować jego wyroki.
Hun burgers worden geplaagd door armzalige pensioenen, geboortecijfers die lager zijn dan het EU-gemiddelde, alcohol- en drugsmisbruik... Ich obywatele borykają się z problemem bardzo niskich emerytur, wskaźnik urodzeń jest tam niższy niż średnio w UE, istnieje problem nadużywania alkoholu i narkotyków...
De op de in artikel ‧ bedoelde producten toepasselijke lagere accijns mag minder dan het bij Richtlijn ‧/‧/EEG vastgestelde minimumaccijnstarief voor alcohol bedragen, met dien verstande dat hij niet meer dan ‧ % lager mag zijn dan het normale nationale accijnstarief voor alcohol Obniżona stawka akcyzy mająca zastosowanie do produktów, o których mowa w art. ‧, może być niższa od minimalnej stawki akcyzy na alkohol określonej w dyrektywie ‧/‧/EWG, ale nie może być niższa od podstawowej krajowej stawki akcyzy na alkohol o więcej niż ‧ %
Alle stoffen, met inbegrip van onzuiverheden, die aanwezig zijn in concentraties groter dan ‧,‧ massaprocent moeten worden aangemeld, tenzij elders in de criteria een lagere concentratie wordt gespecificeerd Należy zgłosić każdą substancję, w tym zanieczyszczenia, występującą w stężeniu większym niż ‧,‧ % (m/m), jeżeli w kryteriach nie określono niższego stężenia
Zo zal een investeerder niet in een onderneming investeren wanneer het te verwachten rendement lager is dan het vermoedelijke gemiddelde voor andere ondernemingen met een vergelijkbaar risicoprofiel Inwestor nie zdecyduje się na inwestycję w przedsiębiorstwo, jeśli oczekiwany zysk z kapitału jest niższy niż średni oczekiwany zysk z kapitału innych przedsiębiorstw o porównywalnym profilu ryzyka
Lagers,Rollagers voor schepen Łożyska,Łożyska do statków
Lagers en lagerhuizen (uitgezonderd voor motoronderdelen) voor voertuigen en onderdelen hiervan, Voorzover begrepen in deze klasse Łożyska i obudowy łożysk (z wyjątkiem części silnika) do pojazdów lądowych oraz ich części, Ujęte w tej klasie
met, onverminderd het eerste streepje van punt c), een totaal alcoholvolumegehalte van niet meer dan ‧ % vol zonder enige verrijking en, onverminderd de toleranties die voor de gebruikte referentieanalysemethode gelden, een effectief alcoholvolumegehalte dat maximaal ‧,‧ % hoger of lager is dan het bij analyse vastgestelde gehalte bez uszczerbku dla lit. c) tiret pierwsze, posiadających całkowite stężenie alkoholu w objętości nieprzekraczającej ‧ % objętościowych, bez jakiegokolwiek wzbogacania oraz bez uszczerbku dla tolerancji ustalonych dla stosowanej referencyjnej metody analizy, posiadających faktyczne stężenie alkoholu w objętości, które różni się od tego wskazanego w wyniku analizy nie więcej niż ‧,‧ % objętościowych
Daar komt nog bij dat in de begroting voor 2009 de bedragen voor het structuur- en cohesiebeleid lager zijn dan wat voor 2007 was goedgekeurd. En dat in een crisisjaar. Co więcej w budżecie UE na 2009 rok zostały uwzględnione środki na politykę strukturalną i spójności mniejsze niż przyjęto na te cele w 2007 roku, a przecież rok bieżący jest rokiem kryzysu.
EN ‧:‧ doet slechts een vermoeden van overeenstemming ontstaan met betrekking tot BHSR ‧.‧.‧.‧ en het gehalte aan Cr(VI) in het materiaal van de handschoenen wanneer bij de beproeving een detectielimiet voor Cr(VI) wordt toegepast van ‧ mg/kg of lager Domniemanie zgodności zawarte w EN ‧:‧ w odniesieniu do BHSR ‧.‧.‧.‧ i dotyczące zawartości Cr(VI) w materiałach rękawic związane jest z ograniczeniem wykrywania do ‧ mg/kg lub mniej w badaniach na obecność Cr(VI
indien de versnellingswaarde van overbrengingsverhouding i meer dan ‧,‧ m/s‧ bedraagt, wordt de eerste overbrengingsverhouding gebruikt die tot een versnelling van minder dan ‧,‧ m/s‧ leidt, tenzij overbrengingsverhouding i+‧ resulteert in een lagere versnelling dan aurban Jeżeli wartość przyspieszenia przełożenia skrzyni biegów i przekracza ‧,‧ m/s‧, należy zastosować pierwsze przełożenie skrzyni biegów, które daje przyspieszenie poniżej ‧,‧ m/s‧, chyba że przełożenie skrzyni biegów i+‧ daje przyspieszenie mniejsze niż aurban
Het in lid ‧ bedoelde voorschot mag slechts worden betaald tot een bedrag waarvoor de subsidiabiliteit reeds op basis van de overeenkomstig Verordening (EG) nr. ‧/‧ verrichte controles is vastgesteld en waarbij geen gevaar bestaat dat het nog vast te stellen bedrag van de totale betaling lager is dan het bedrag van het voorschot Zaliczka ustanowiona w ust. ‧ może być wypłacona jedynie do poziomu kwoty uznanej za kwalifikującą się na podstawie kontroli przeprowadzonych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧ i w przypadku, gdy nie istnieje ryzyko, że jeszcze nieustalona kwota całkowitej płatności jest niższa od kwoty zaliczki
overwegende dat situaties waarin het beginsel van waardig werk niet wordt nageleefd ook aangetroffen kunnen worden bij mensen die gedwongen zijn in deeltijd te werken, in plaats van er zelf voor gekozen te hebben, aangezien velen onder hen leven van inkomens die lager zijn dan het minimumloon mając na uwadze, że sytuacje, w których naruszana jest zasada godnej pracy występują również w przypadku pracowników, które bardziej z konieczności niż z własnej woli wybrały pracę w niepełnym wymiarze godzin, a z których wiele otrzymuje wynagrodzenie niższe od płacy minimalnej
de instellingen moeten prijzen toepassen die zijn goedgekeurd door de overheid, of prijzen die niet hoger liggen dan de goedgekeurde prijzen, of, voor handelingen waarvoor geen goedkeuring van prijzen plaatsvindt, prijzen die lager zijn dan die welke voor soortgelijke diensten in rekening worden gebracht door commerciële ondernemingen die aan de belasting over de toegevoegde waarde zijn onderworpen pobierają opłaty zatwierdzone przez władze publiczne ich nie przewyższające lub też, w odniesieniu do tych usług, które nie wymagają zatwierdzenia, pobierają opłaty niższe niż pobierane za podobne usługi przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą, objęte podatkiem od wartości dodanej
De prijs die de beide Russische producenten voor gas moesten betalen was bovendien aanzienlijk lager dan de prijs die de Canadese producent moest betalen Ponadto cena gazu zapłacona przez dwóch producentów rosyjskich była znacząco niższa niż cena zapłacona przez producentów kanadyjskich
Deze benadering werd gerechtvaardigd geacht omdat er geen aanwijzingen waren dat enige niet-medewerkende producent dumping bedreef op een lager niveau dan de medewerkende producenten/exporteurs Podejście to uznano za odpowiednie, ponieważ nic nie wskazywało na to, że któryś z niewspółpracujących producentów stosował dumping na poziomie niższym niż współpracujący producenci eksportujący
Machines met een mechanische aandrijving, motoronderdelen, elektrische reinigingsmachines, pompen als onderdelen van machines of van motoren, houtbewerkingsmachines, transportinrichtingen, elektriciteitsgeneratoren, persen, lagers, mixers, molens, wasapparaten en vaatwasmachines, mechanische instrumenten en gereedschappen, zagen, tandwielen, in klasse 7 begrepen versnellingsbakken en koppelingen, raderwerken, mechanische aandrijvingen, drukmachines, hijsapparaten Maszyny z napędem mechanicznym, części silników, elektryczne maszyny czyszczące, pompy jako elementy maszyn lub silników, maszyny do obróbki drewna, przenośniki, silniki elektryczne, tlocznie (do owoców), łożyska, miksery, młynki, urządzenia do mycia i zmywarki, narzędzia mechaniczne, piły, sprzęgła, skrzynie zmiany biegów i złącza ujęte w klasie 7, zestawy kołowe, napędy mechaniczne, maszyny drukarskie, urządzenia podnoszące
Het voordeel dat verbonden is aan een overheidslening die tegen een lagere rentevoet dan de marktrente wordt verstrekt, wordt als een overheidssubsidie behandeld Świadczenie w formie pożyczki rządowej o stopie procentowej poniżej rynkowych stóp procentowych traktuje się jako dotację rządową
Vindt de invoer plaats tegen een lagere prijs, dan dient het verschil tussen de eigenlijke prijs en de vastgestelde minimuminvoerprijs te worden betaald Jeśli cena przywozu będzie niższa, różnica między rzeczywistą ceną a ustaloną minimalną ceną importową stanie się należna
Eicellen/embryo's en sperma worden niet in hetzelfde recipiënt vervoerd tezamen met andere eicellen/embryo's en ander sperma die/dat niet voor de Europese Gemeenschap bestemd zijn/is of die/dat een lagere gezondheidsstatus hebben/heeft Komórek jajowych/zarodków ani nasienia nie można przewozić w tym samym pojemniku z innymi komórkami jajowymi/zarodkami ani nasieniem, które nie są przewożone do Wspólnoty Europejskiej albo charakteryzują się gorszym stanem zdrowia
lagere overheid (S instytucje samorządowe na szczeblu lokalnym (S
Ik ben teleurgesteld over het feit dat het verslag niet rept over vraagstukken met betrekking tot de valutamanipulatie in de wereld die samen met de lagere beurskoersen, tot verstoring van een eerlijke concurrentie leiden. Op het gebied van grondstoffen zou een onderzoek naar olie van belang zijn. Jestem rozczarowany faktem, iż sprawozdanie nie porusza zagadnień związanych z manipulacją kursami walutowymi na świecie i ich obniżaniem, co zniekształca uczciwą konkurencję.
Wordt geoordeeld dat het ongewijzigde prijsniveau in de Gemeenschap door een daling van de uitvoerprijzen is veroorzaakt, die vóór of na de instelling van de maatregelen heeft plaatsgevonden, dan kunnen die dumpingmarges met inachtneming van deze lagere uitvoerprijzen opnieuw worden berekend W przypadku stwierdzenia, że brak zmian cen we Wspólnocie jest spowodowany spadkiem cen eksportowych, który nastąpił przed lub po zastosowaniu środków, marginesy dumpingu mogą zostać ponownie obliczone tak, aby uwzględnione zostały niższe ceny eksportowe
Gelet op het voorgaande wordt geoordeeld dat een voorlopig antidumpingrecht moet worden ingesteld dat overeenstemt met de dumpingmarge, of met de schademarge indien deze lager is, overeenkomstig artikel ‧, lid ‧, van de basisverordening W świetle powyższego uznaje się, że zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia podstawowego należy nałożyć tymczasowe cła antydumpingowe na poziomie najniższego dumpingu i najniższych marginesów szkody
aandelen, aandelenopties en andere eigen-vermogensinstrumenten die ten behoeve van werknemers worden uitgegeven tegen een prijs die lager is dan de reële waarde waartegen de desbetreffende instrumenten aan een derde partij zouden worden uitgegeven udziały/akcje, opcje i inne instrumenty kapitałowe, wyemitowane dla pracowników po cenach niższych od wartości godziwej, po której nastąpiłaby emisja przeznaczona dla osoby trzeciej
Wanneer het definitieve recht lager is dan het voorlopige recht, zal het recht opnieuw worden berekend en worden bedragen waarvoor zekerheid is gesteld, maar die het bedrag van het definitieve recht overschrijden, vrijgegeven W przypadkach gdy cło ostateczne jest niższe od cła tymczasowego, cło zostanie ponownie obliczone, a kwoty zabezpieczone, przekraczające ostateczną stawkę cła, powinny zostać zwolnione
Verzoeker vordert nietigverklaring van dit besluit en betoogt dat het in strijd is met artikel ‧ van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, aangezien hij is aangeworven in een rang die lager is dan de verantwoordelijkheid die voor zijn plaats was vereist Skarżący wnosi o uchylenie tej decyzji, podnosząc, że narusza ona art. ‧ warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot, ponieważ został on zatrudniony w grupie zaszeregowania niższej niż poziom odpowiedzialności przewidziany dla jego stanowiska
Dit had tot gevolg dat de verkoopprijs van de bedrijfstak van de Unie aanzienlijk lager was dan de productiekosten tijdens het OT W wyniku tego ceny sprzedaży przemysłu unijnego były znaczenie niższe od kosztów produkcji w OD
De markt wordt geacht een krimpende markt te zijn indien, gedurende de afgelopen vijf jaar, de gemiddelde jaarlijkse groei van het zichtbare verbruik van het betrokken product meer dan ‧ % lager was dan het jaargemiddelde van de industriële sector in de EER als geheel, tenzij er een sterk stijgende tendens is in het relatieve groeipercentage van het zichtbare verbruik van het product Rynek uznaje się za spadkowy, jeżeli w ostatnich pięciu latach średni roczny wzrost zapotrzebowania na dany produkt był o więcej niż ‧ % niższy niż roczny średni przemysł wytwórczy EOG jako całość oprócz przypadków, kiedy występuje silna tendencja wzrostowa relatywnej stopy wzrostu zapotrzebowania na produkt
constateert dat de kredieten voor de structuur- en cohesiefondsen in het MKF ‧-‧ aanmerkelijk lager zijn dan oorspronkelijk verwacht, voornamelijk als gevolg van de besluiten van de Europese Raad in december ‧; is derhalve van mening dat de kredieten van het VOB weer moeten worden opgevoerd; acht het van groot belang dat er zo spoedig mogelijk nationale programma's worden vastgesteld en goedgekeurd nu het nieuwe IIA een feit is; onderstreept het belang van cohesie als een van de beleidsprioriteiten van de EU; heeft in aansluiting op zijn prioriteiten besloten de betalingskredieten voor begrotingsposten in verband met het cohesiebeleid te verhogen zauważa, że środki przeznaczone na fundusze strukturalne i spójności na lata ‧-‧ WRF są znacznie niższe od oczekiwanych, głównie w wyniku wniosków Rady Europejskiej z grudnia ‧ r.; uważa zatem, że należy przywrócić co najmniej środki zawarte we wstępnym projekcie budżetu; podkreśla znaczenie jak najszybszego przygotowania i zatwierdzenia programów krajowych teraz, gdy osiągnięto nowe porozumienie międzyinstytucjonalne; podkreśla znaczenie spójności jako jednego z priorytetów polityki UE; zadecydował o podwyższeniu środków na pokrycie płatności w liniach budżetowych mających związek ze spójnością, zgodnie z priorytetami polityki spójności
We zullen zelfs in de huidige situatie de lat niet lager leggen. Nie będziemy zmieniać celów, nawet w bieżącej sytuacji.
Met lagere pensioenen als gevolg. Powoduje to różnice w wysokości emerytur.
Er mag geen sprake zijn van een klassenmaatschappij, waarin buitenlandse werknemers het werk tegen een lagere beloning verrichten. Nie może istnieć społeczeństwo klasowe, w którym zagraniczni pracownicy pracują za mniejsze wynagrodzenie.
Voor voertuigen met luchtvering die aan de grenswaarden van Richtlijn ‧/‧/EG voldoen, dienen de heffingen ten minste ‧% lager te liggen Pojazdy wyposażone w zawieszenie pneumatyczne spełniające normy zawarte w dyrektywie ‧/‧/WE podlegają opłatom zmniejszonym o co najmniej ‧ %
Koppelingen en transmissieonderdelen, met name trillingsdempers en -isolatoren, krachtbegrenzingsinrichtingen (bijvoorbeeld voor aardbevingbestendige lagering van stalen schoorstenen, bruggen, ingenieurs- en hoogbouw) Sprzęgła i urządzenia do przenoszenia siły, zwłaszcza tłumiki drgań i izolatory drgań, urządzenia do ograniczania siły (na przykład do zabezpieczającego na wypadek trzęsieniem ziemi składowania stalowych kominów, mostów, budowli inżynieryjnych i wysokich budowli)
Bij wijze van stimuleringsmaatregel moet voor dergelijk wetenschappelijk advies een minimale vergoeding worden gevraagd van kleine en middelgrote ondernemingen en ook een lagere van andere aanvragers W ramach zachęty opłata za wspomniane doradztwo naukowe powinna być utrzymana na poziomie minimalnym dla małych i średnich przedsiębiorstw i powinna również być obniżona dla innych wnioskodawców
Lagereenheden, waaronder inzetdelen en behuizingen voor lagers Moduły łożyskowe, w tym wkłady i obudowy do łożysk
Voorts moet IBB worden losgemaakt uit BGB en moet de bijzondere reserve van IBB (de hierboven reeds genoemde, destijds aan LBB overgedragen activa van de voormalige Wohnungsbau-Kreditanstalt, hierna WBK genoemd), voorzover dit niet leidt tot een lagere ratio van het kernvermogen dan ‧,‧ % respectievelijk een lagere ratio van het totale vermogen dan ‧,‧ % op de peildatum ‧ januari ‧, aan de deelstaat Berlijn worden terugbetaald (zie overweging Następnie spółka IBB zostanie wydzielona z BGB, a rezerwa celowa IBB (wyżej wymieniony kapitał byłej spółki Wohnungsbau-Kreditanstalt- WBK, przeniesiony na LBB) zostanie zwrócona krajowi związkowemu Berlin (patrz: motyw ‧), jeżeli nie będzie to skutkowało spadkiem współczynnika kapitału podstawowego poniżej wartości ‧,‧ % lub łącznego współczynnika funduszy własnych w wysokości ‧,‧ % w dniu ‧ stycznia ‧ r
De absorptiesnelheid was iets lager bij type ‧ diabetespatiënten, hetgeen resulteerde in een lagere Cmax (‧ pmol/l) en een latere tmax (‧ (interkwartielbereik:‧) minuten Szybkość wchłaniania była nieco mniejsza u pacjentów z cukrzycą typu ‧, co wyraża się niższym Cmax (‧ pmol/l) i późniejszym tmax – ‧ minut (zakres międzykwartylowy ‧–
Wanneer het definitieve recht lager is dan het voorlopige recht, moeten de voorlopige, als zekerheid gestelde bedragen die het bedrag van het definitieve recht overschrijden, worden vrijgegeven Jeżeli cła ostateczne są niższe od ceł tymczasowych, kwoty tymczasowo zabezpieczone przekraczające ostateczną stawkę cła antydumpingowego zostaną zwolnione
Er kan een lagere rente worden aangerekend aan ondernemingen met een goede kredietwaardigheid Różnica w stopach procentowych może być mniejsza dla przedsiębiorstw o dobrej zdolności kredytowej
Verstrekking van onlinediensten, te weten databases met educatieve informatie en cursusmateriaal voor de markt voor lager, middelbaar, hoger en bedrijfsonderwijs op het gebied van scheikunde, computerwetenschappen, ingenieurswerken, wiskunde, parajuridische studies, gezondheidszorg, begeleiding bij het kiezen van hogere beroepsschool/universiteit, voorbereiding van studenten voor examens, loopbaanbegeleiding en -planning via een wereldwijd computernetwerk, uitgezonderd de verstrekking van onlinediensten in de vorm van computerspellen die voornamelijk voor ontspanning bedoeld zijn eerder dan voor opvoeding Świadczenie usług on-line, mianowicie bazy danych zawierające edukacyjne informacje i materiały szkoleniowe dla rynków edukacji podstawowej, ponadpodstawowej, wyższej i firmowej w zakresie chemii, informatyki, inżynierii, matematyki, nauczania asystentów prawnych, opieki zdrowotnej, wyboru uczelni wyższych, przygotowywania do testów na uczelnie wyższe, poradnictwa i planowania zawodowego przez globalną sieć komputerową, z wyjątkiem udostępniania usług on-line w postaci gier komputerowych, których głównym celem jest raczej rozrywka niż edukacja
Aan het begin van de lente (maart-april) weiden de schapen in de lagere gebieden van het betrokken gebied Owce wypasa się wczesną wiosną (marzec-kwiecień) na niżej położonych terenach wyznaczonego obszaru
in overleg maatregelen te nemen om de spoorwegen van de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië in het verkeersbegeleidingssysteem op te nemen, door gebruikmaking van de elektronische vrachtbrief Docimel en het computersysteem Hermes voor reserveringen in het reizigersverkeer en andere doeleinden uzgodniły środki mające na celu zintegrowanie kolei Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w dziedzinie zarządzania ruchem z wykorzystaniem elektronicznego systemu listów przewozowych Docimel, oraz skomputeryzowanego systemu rezerwacji pasażerskich Hermes i innych
Behoudens in het geval waar de goederen over het grondgebied van een of meer EVA-landen van de ene naar de andere plaats binnen de Gemeenschap worden vervoerd, levert de spoorwegmaatschappij van het land waaronder het kantoor van bestemming ressorteert, bij dit kantoor de exemplaren ‧ en ‧ van de vrachtbrief CIM in Z wyłączeniem przypadków, w których towary przewożone są z jednego miejsca do innego miejsca we Wspólnocie przez obszar jednego lub kilku krajów EFTA, przedsiębiorstwo kolejowe kraju, w którym znajduje się urząd przeznaczenia, przedkłada temu urzędowi arkusze ‧ i ‧ listu przewozowego CIM
in voorkomend geval, de datum van betaling, de datum van levering en een afschrift van de vrachtbrief en het koopcontract tam, gdzie to właściwe, daty płatności i dostawy oraz kopie konosamentu i umowy sprzedaży
Informatie over gevaarlijke materialen die op de vrachtbrief moet worden vermeld informacja dotycząca materiałów niebezpiecznych podawana w liście przewozowym
De volgnummers van de ladingslijsten die betrekking hebben op elk van de twee categorieën goederen worden vermeld in het voor de omschrijving van de goederen bestemde vak van de vrachtbrief CIM of het overdrachtsformulier TR Numery ewidencyjne wykazów załadunkowych odnoszących się do każdej z dwu kategorii towarów wpisywane są w polu przeznaczonym na opis towarów listu przewozowego CIM lub wykazu zdawczego TR, w zależności od przypadku
in voorkomend geval de data van betaling en levering en een afschrift van de vrachtbrief en het koopcontract w odpowiednim przypadku, daty płatności i dostawy oraz kopie konosamentu i umowy kupna
EN vrachtbrief/luchtvrachtbriefnummer; EN nr listu przewozowego/lotniczego listu przewozowego, ORAZ
Voorts wordt op de ladingslijst het nummer vermeld van de wagon waarop de vrachtbrief CIM betrekking heeft of, in voorkomend geval, het nummer van de container waarin de goederen zich bevinden Ponadto na wykazie załadunkowym wpisuje się numer wagonu, do którego odnosi się list przewozowy CIM, lub, w zależności od przypadku, numer kontenera zawierającego towary
De etiketten worden aangebracht op de vrachtbrief CIM, alsmede op de wagon, indien het een wagonlading betreft, of op het collo of de colli in andere gevallen Identyfikatory umieszczane są na liście przewozowym CIM, jak również na wagonie kolejowym w przypadku ładunków zamkniętych lub, w pozostałych przypadkach, na opakowaniu lub opakowaniach
Indien de ijzer- en staalproducten vóór ‧ januari ‧ naar Bulgarije of Roemenië zijn verzonden, wordt de invoervergunning automatisch afgegeven zonder kwantitatieve beperkingen, op overlegging van de vrachtbrief of een ander vervoersdocument dat door de vergunningverlenende diensten van de Gemeenschap als gelijkwaardig wordt beschouwd en waaruit de datum van verzending blijkt, zulks na goedkeuring van de dienst van de Commissie die met het beheer van vergunningen is belast (SIGL W razie wysłania wyrobów stalowych do Bułgarii lub Rumunii przed dniem ‧ stycznia ‧ r. pozwolenie na przywóz przyznawane jest automatycznie, bez limitów ilościowych, po okazaniu listu przewozowego, lub innego dokumentu przewozowego uznanego za równoważny przez wspólnotowe urzędy wydające pozwolenia, potwierdzającego datę wysyłki oraz po zatwierdzeniu przez biuro Komisji odpowiedzialne za zarządzanie pozwoleniami (SIGL
nietig te verklaren het stilzwijgend besluit tot afwijzing van verzoekers verzoek van ‧ maart ‧ aan het tot aanstelling bevoegd gezag (TABG) om hem een gewaarmerkt afschrift van de vrachtbrief betreffende de gestelde verzending van zijn persoonlijke bezittingen van Angola naar Italië toe te zenden uchylenie dorozumianej decyzji, którą oddalono wniosek skarżącego z dnia ‧ marca ‧ r. skierowany do organu powołującego o przesłanie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii listu przewozowego dotyczącego domniemanej wysyłki rzeczy osobistych skarżącego z Angoli do Włoch
De spoorwegmaatschappij die goederen met een vrachtbrief CIM, die als aangifte of document T ‧ dan wel T ‧ dienst doet, ten vervoer aanneemt, geldt voor dit vervoer als de aangever Przedsiębiorstwo kolejowe, które przyjmuje towary do transportu z zastosowaniem listu przewozowego CIM traktowanego jako zgłoszenie lub nota T‧ bądź T‧, staje się głównym zobowiązanym dla tej czynności
Inhoud van de nationale wetgeving: Klassen ‧ tot en met ‧.‧, ‧ en ‧: gezamenlijke verpakking en vervoer van gevaarlijk afval in pakketten en IBC's; afval moet worden verpakt in een binnenverpakking (zoals ingezameld) en worden ingedeeld in specifieke afvalgroepen (om gevaarlijke reacties binnen een afvalgroep te vermijden); gebruik van speciale schriftelijke instructies voor de afvalgroepen en als vrachtbrief; inzameling van huisvuil, laboratoriumafval enzovoort Treść ustawodawstwa krajowego: Klasy od ‧ do ‧.‧, ‧ i ‧: Pakowanie kombinowane i transport niebezpiecznych odpadów w pakunkach i IBC; odpady muszą być zapakowane w opakowania wewnętrzne (w formie, w jakiej zostały zebrane) i zaklasyfikowane do określonych grup odpadów (w celu uniknięcia niebezpiecznych reakcji w obrębie grupy odpadów); wykorzystanie specjalnych pisemnych instrukcji odnoszących się do grup odpadów i stosowanych jako list przewozowy; zbiórka odpadów domowych i laboratoryjnych itp
Indien de ijzer- en staalproducten vóór ‧ januari ‧ naar Bulgarije of Roemenië zijn verzonden, wordt de invoervergunning automatisch afgegeven zonder kwantitatieve beperkingen, op overlegging van de vrachtbrief of een ander vervoersdocument dat door de vergunningverlenende diensten van de Gemeenschap als gelijkwaardig wordt beschouwd en waaruit de datum van verzending blijkt, zulks na goedkeuring van de dienst van de Commissie die met het beheer van vergunningen is belast (SIGL W razie wysłania wyrobów stalowych do Bułgarii lub Rumunii przed dniem ‧ stycznia ‧ r. pozwolenie na przywóz przyznawane jest automatycznie, bez limitów ilościowych, po przedstawieniu listu przewozowego, lub innego dokumentu przewozowego uznanego za równoważny przez wspólnotowe urzędy wydające pozwolenia, potwierdzającego datę wysyłki, oraz po zatwierdzeniu przez biuro Komisji odpowiedzialne za zarządzanie pozwoleniami (SIGL
Gebruik van de onderscheiden exemplaren van de vrachtbrief CIM Stosowanie poszczególnych arkuszy listu przewozowego CIM
Bovendien moet exemplaar nr. ‧ van de vrachtbrief CIM of de exemplaren nrs. ‧ en ‧ van het overdrachtsformulier TR worden afgetekend door de spoorwegmaatschappij waaronder het laatste bij het communautair douanevervoer betrokken station ressorteert Ponadto arkusz ‧ listu przewozowego CIM lub arkusze ‧ i ‧ wykazu zdawczego TR poświadczane są przez przedsiębiorstwo kolejowe odpowiedzialne za dworzec, który jako ostatni zaangażowany był w procedurę tranzytu wspólnotowego
Goederen met communautair karakter vervoerd onder geleide van een vrachtbrief CIM of een overdrachtsformulier TR Towary o statusie wspólnotowym przewożone na podstawie listu przewozowego CIM lub wykazu zdawczego TR
Deze vrachtbrief is bewijsstuk O To lista wysłanych dowodów, dowód " O "
De vrachtbrief CIM geldt List przewozowy CIM jest równoważny ze
Op de vrachtbrief CIM wordt in het voor de vermelding van de bijlagen bestemde vak op duidelijke wijze naar het overdrachtsformulier TR verwezen W liście przewozowym CIM, w polu przeznaczonym do podania danych o dokumentach towarzyszących, należy wpisać w dobrze widoczny sposób odniesienie do wykazu zdawczego TR
in voorkomend geval de data van betaling en levering en een afschrift van de vrachtbrief en het koopcontract tam, gdzie to stosowne, daty płatności i dostawy oraz kopie konosamentu i umowy kupna
bij vervoer per spoor, de vrachtbrief die door de spoorwegen van het land van verzending voor de datum van inwerkingtreding van deze verordening is aanvaard w przypadku transportu kolejowego list przewozowy zaakceptowany przez koleje kraju wysyłającego przed datą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia
in voorkomend geval de data van betaling en levering en een kopie van de vrachtbrief en het koopcontract w stosownych przypadkach, termin płatności i dostawy oraz kopię listu przewozowego i umowy sprzedaży
bij vervoer per spoor, de vrachtbrief die door de spoorwegen van het land van verzending voor de datum van inwerkingtreding van deze verordening is aanvaard w przypadku transportu kolejowego, list przewozowy zaakceptowany przez koleje kraju ekspediującego przed datą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia
Wanneer goederen over het grondgebied van een of meer EVA-landen van de ene naar de andere plaats binnen de Gemeenschap worden vervoerd, vermeldt het kantoor van vertrek in het voor de douane bestemde vak van de exemplaren ‧, ‧ en ‧ van de vrachtbrief CIM op duidelijk zichtbare wijze Jeżeli towary przewożone są z jednego miejsca do innego miejsca we Wspólnocie przez obszar jednego lub kilku krajów EFTA, urząd wyjścia na arkuszach ‧, ‧ i ‧ listu przewozowego CIM w polu zastrzeżonym dla administracji celnej nanosi w sposób wyraźny