Dutch English
0°-bout 0° bolt
1,2,4-trimethylbenzeen 1,2,4-Trimethylbenzene
1000 punten regeling 1000-points rule
2-aderig two-wire
2-etage klem double-level terminal
3°-markering 3° mark
3D-tekening 3D drawing
3D-tekening 3D drawing
3-fasige wisselstroom three-phase current
3-uur positie
56°-markering 56° mark
aanbouwbehuizing surface-mount housing
aanbouwdeel fitted part; attachment; fixture
aanbouwdeel embedment; cast-in element
aanbrengen apply
aanbrengen van de grondverf prime
aandrijfas drive shaft
aandrijfgroep mechanism group
aandrijflijn drive train
aandrijfschijf drive disk; drive sheave
aandrijfsysteem drive system
aandrijving drive; drivetrain
aandrukdeksel snap cap
aandrukinrichting pressure device
aandrukring pressure ring
aangifteformulier report form
aanhanger trailer
aankruisen tick
aanlegladder leaning ladder
aanmeldformulier registration form
aanmeldformulier registration form
aanpikker slinger
aanraakbeveiliging contact shield; contact guard
aanraakspanning touch voltage
aanslaan attach; rig; sling
aanslag limit stop
aanslagboring attachment hole
aanslagbout liertrapezium winch trapezoid eye bolt
aanslagconstructie lifting tackle assembly
aanslaginrichting attaching device
aanslagkabel rope sling
aanslagketting lifting chain; chain sling
aanslaglengte attachment length
aanslagmiddel lifting tackle; attaching equipment
aanslagoog swivel load ring
aanslagoog lashing lug
aanslagpal stop pawl
aanslagplaat reaction plate; reaction pad
aanslagplaat lifting lug; attachment plate
aanslagplaat limit stop plate
aanslagpunt attachment eye; lifting point
aanslagring stop plate
aansluitbereik connection area
aansluitdoos monitoringsysteem monitoring system terminal box
aansluitdoos torenverlichting tower dehumidifier terminal box
aansluitdoos; aansluitkast terminal box
aansluiteenheid terminal unit
aansluiten connect
aansluithoekstuk connection bracket
aansluiting connection
aansluitkabel connecting cable
aansluitkast van de anemometer anemometer assembly cabinet; anemometer cabinet; anemometer terminal box
aansluitkast van de bladflensbewaking blade flange monitoring system terminal box
aansluitklem terminal
aansluitpen connection bushing
aansluitplaat connecting plate
aansluitplaat bracket
aansluitplaat connecting lug
aansluitplaat terminal board
aansluitplaat van de stator stator connecting plate
aansluitplaat van de transformator transformer lug
aansluitpunt connection point; wind turbine terminal; WEC terminal
aansluitschema  [-tabel, -lijst] connection plan [table, list]
aansluitschema apparaat [-tabel, -lijst] device connection plan [table, list]
aansluitschema apparaten device connection plan
aansluitstekker connecting plug
aansluitvlak terminal lug; lightning conductor strip
aansluitvlak van de transformator transformer terminal lug
aanspreekdruk set pressure
aansturing activation
aantrekken close
aanvinkvakje check box
aanvullende informatie subwarning; additional information
aanvullende status substatus
AANWIJZING NOTE
aanzethoek angle of attack
aanzetmechanisme attachment
aanzuigstuk intake vent
aardaansluiting earth lug; earth connection point; PE connection point
aardelektrode ring earth electrode
aardelektrode foundation earth electrode
aardfout earth fault
aardfoutbeveiliging earth fault protection
aardfoutdetectie earth fault monitoring system
aardfoutstroom earth fault current
aardgas natural gas
aarding earthing
aardings- en kortsluitgereedschap earthing and short-circuiting device
aardingsband earthing strap
aardingsgarnituur earthing equipment
aardingskabel; aardingsdraad PE cable; protective conductor; PE conductor
aardingskabel; PE-kabel earthing cable; PE cable
aardingsmeting earthing measurement
aardingspen cross-profile earthing rod
aardingspen earth stake
aardingspunt earthing point
aardingsrail earthing bar
aardingsschakelaar earthing switch; ES
aardingsschema earthing diagram; earthing drawing
aardingsschema  [-tekening] (gebouw) earthing diagram [drawing] (building)
aardingsschema  [-tekening] (locatie) earthing diagram [drawing] (site)
aardingssysteem earthing system
aardingsweerstand earth resistance
aardlekschakelaar; RCD residual current operated circuit-breaker; RCCB
aardolie petroleum; crude oil
aardsluiting earth fault
abseil- en reddingsapparaat
abseil- en reddingsapparaat; abseilapparaat abseiling and rescue device; abseiling device
abseiltechniek abseiling equipment; rope access
abseiltraining abseiling training
absorptie van water water absorption
acceleratiesensor acceleration sensor
accept bill of exchange
accept bill of exchange
Accounts Receivable Accounts Receivable
accu battery
accu battery; rechargeable battery
accubedrijf battery mode
accuboormachine cordless screwdriver
accuboormachine battery drill
accukast battery box
accukast battery box
acculader battery charger
acculamp battery light
accupakket battery pack
accuspanning battery voltage
accutest battery test
accuvak battery compartment
accuzuur battery acid
acetonreiniger acetone
achtergrondverlichting backlight
achterkant van het blad trailing edge
achterkap rear cap
achtersegment TES/spoiler; trailing edge section; spoiler; SP
achtersegment "flens" flange TES/spoiler; flange spoiler
achtersegment "tip" tip TES/spoiler; tip spoiler
achterste gedeelte van de gondel nacelle stern; nacelle rear
Acoustics & Vibration; AS Acoustics & Vibration; AS
Acquisition & contracts Acquisition & contracts
AC-rail AC busbar
AC-railsysteem AC busbars
actieve koeler active cooler
actieve kool activated carbon
activeertoerental trigger speed
activering response
activeringsdrempel trigger
activeringsgrens response threshold
activeringshendel triggering levers
activeringshendel trigger lever; emergency stop lever
activeringsmechanisme trigger mechanism; tripping mechanism
activeringssnelheid trigger speed
activeringsspoel trip coil
activeringstijd trigger time; tripping time
actuator trigger; trip element
adapter adapter
adapter voor de rotornaaf rotor hub adapter
adapterkabel adapter cable
adapterplaat adapter plate
adapterset adapter set
adaptervoet adapter foot
AD-converter analog-to-digital converter; AD converter; A/D converter
additief chemical admixture; chemical concrete admixture
adembescherming respiratory protection
ademhalingsbescherming respiratory protection equipment
ademtoestel met zuivereluchttoevoer self-contained breathing apparatus; SCBA; industrial breathing set; breathing apparatus
ader; geleider conductor
adereindhuls wire end ferrule; ferrule
Admin & Support Admin & Support
Administration Administration
Administration & Support Administration & Support
Administration/Assistants Administration/Assistants
Administration/Processes Administration/Processes
ADR-certificaat ADR certificate; ADR training certificate
adviseur gevaarlijke stoffen; AGS dangerous goods representative
Aerodynamics; AE Aerodynamics; AE
af te strippen lengte stripping length
afbraamschijf bonded abrasive grinding wheel
afdak door canopy
afdekking cover
afdekking hatch cover
afdekking aanraakbeveiliging contact shield
afdekking bladmontage blade installation cover
afdekking op 6-uur positie
afdekking van de klemmen terminal cover
afdekking van de traverse beam cover
afdekking van het mangat manhole cover
afdekking voor reparatie repair cover
afdekplaat cover plate
afdekstrip slot liner
afdeling work section; technical team
afdeling "Special Components" Special Equipment Engineering; Special Equipment Engineering department; SEE
afdeling "SQA Installation" Installation SQA
afdeling retouren Returns Department
afdelingshoofd Head of Department; Global Head of Department
afdelingsverslag department report
afdichten seal
afdichting seal
afdichting sealing
afdichting van de mantelpijp sheathing pipe seal
afdichting van siliconeschuim silicone foam seal
afdichtingsborstel sealing brush; bar brush
afdichtingskap sealing cap
afdichtingskoord sealing strip
afdichtingskoord sealing thread
afdichtingslip sealing lip
afdichtingsmateriaal damming material
afdichtingsmiddel sealant
afdichtingsnaad joint
afdichtingsprofiel rubber profile
afdichtingsvoeg seal joint
afdichtingsvoeg van polyurethaan polyurethane seal joint
afdichtklittenband velcro seal
afdichtring sealing ring
afdichtring van het profiel profiled sealing ring
afdichtslang sealing tube
afdichttape sealing tape
afgegeven vermogen power output
afgeschuind chamfered
afgesloten elektrische bedrijfsruimte locked electrical facility; enclosed electrical operating area
afgezet blocked
afgladmiddel tooling agent
afhankelijk van de uitrusting depending on equipment
afkrimpen shrink
afleidbox discharge box
afleidplaat lightning plate
aflopend tapered
aflopende estrik vloer sloping screed
afmetingstolerantie dimensional allowance
afname taking over; acceptance
afnamerapport taking over certificate; acceptance report; TOC
afnamerapport acceptance report
afplakken mask off
afregelfrequentie limitation frequency
afrekening final payment
afrolapparaat; afrolapparaat voor spanstukken tendon uncoiling device; decoiling device
afrolsnelheid uncoiling speed
afschaduwing wake effect; wake; wind farm effect; blockage
afschaduwingseffect; Wake-effect blockage effect
afscheidersegment separator segment; demister segment
afschermdraad shielding wire
afscherming shielding
afscherming seal
afschuifdrager thrust support
afsluitbout screw plug
afsluitende inbedrijfstelling final commissioning
afsluiter separator
afsluitkap cap
afsluitkraan stopcock
afsluitstop stopper
afsluitweerstand terminating resistor
afsluitweerstand termination resistor
afstand tussen de treden tread height
afstand tussen grond en eerste trede distance between ground and first ladder rung
afstandbewaking remote monitoring system; RM; RMS
afstandbuis; afstandshuls spacer tube; distance bushing
afstandhouder spacer
afstandhouder spacer support; deviator
afstandsbediening remote control unit
afstandsbediening middenspanningsschakelsysteem medium-voltage switchgear assembly remote control unit; medium-voltage switchgear remote control unit
afstandsbedieningsinterface telecontrol interface
afstandsbout distance bolt
afstandsbuis spacer tube
afstandshoek clearance angle
afstandsmeter distance meter
afstandsplaat distance plate; spacer plate; thin spacer plate
afstandsplaat spacer plate; thick spacer plate
afstandsring spacer disk
afstandsring spacer ring
afstandsrubber rubber spacer
afstandstuk spacer
afstellen adjust
afstellen; vergelijken adjust; calibrate
afstelling van het nulpunt zero calibration
afstripmachine stripping machine
afstrippen strip
afstriptang wire stripper
aftakpunt tap point
aftakpunt tapping point
aftapventiel drain valve
aftastmodus sensing mode
afvallen open
afvalwater wastewater
afvlakcondensator smoothing capacitor
afvoer disposal
afvoerbewijs proof of disposal
afvoeren scrap
afvoeren dispose of; discard
afvoerlucht exhaust air
afvoerluchtkast air extraction box
afvoerslang protective tubing
afwatering drainage
afwateringsgat drainage hole
afwijking non-conformity; non-compliance
afwijkingsrapport non-conformity report
afwijkingsrapport non-conformity report
afwikkeling unfolded view; flat pattern view; development
afzetketting barrier chain
afzetlint barrier tape
afzonderlijke werkplek individual workplace
agaatgrijs agate grey
aggregaat power generator
alarmplan emergency plan
algemeen erkende regels van de techniek generally accepted standards and codes of practice
algemeen verantwoordelijke elektromonteur general electrical manager
algemene bouwkundige toelating license from building works authority (in Germany)
allroundpasta all-round paste
alpha-min-regeling alfa-min control
aluminium aluminium
aluminium D-profiel aluminium D-profile
aluminium profiel aluminium profile
amplitude amplitude
AMT-beveiliging inverse time overcurrent protection
analoge ingang analog input value
analoge ingang analogue input
analoge uitgang analogue output
analyse opgeloste gassen; DGA dissolved Gas-in-Oil Analysis; DGA
Analysis Analysis
anemometer anemometer
anemometerframe anemometer support; wind measuring frame
anker shaft anchor; screw anchor
ankerbuis anchor tube
ankerhuls anchor sleeve; passive anchor sleeve
ankerlichaam anchor element
ankerplaat anchor plate; bearing plate
ankerring anchor ring
ankerspoel armature winding
ankerstaaf anchor rod
ankerstang ground anchor
antenne voor de mobiele communicatie mobile telecommunications antenna
antislipmat; antislip mat anti-slip mat
antivriesmiddel antifreeze
ApÜ ApÜ
arbeidsbescherming occupational health and safety protection
arbeidsgang production step
arbeidsinspectie Health & Safety inspectorate
arbeidsmiddel work equipment
arbeidsongeval occupational accident; industrial accident; work accident
arbeidstijdenwet German Working Hours Act
arbeidsveiligheid occupational health and safety; OHS
arbeidsveiligheidswet Occupational Safety Act
Arbowet German Occupational Health and Safety Act; German OHS Act
arm arm
arm van de meenemer drive mechanism arm
as shaft
asafdichtring shaft seal ring; shaft lip seal
asanker crimped anchor
ASAP ASAP
asbelasting axle load
asbeschermingshuls shaft sleeve
asdeksel axle cover
asmoer shaft nut
astap axle pin
audit audit
Auditing & Certification Auditing & Certification
auditplan audit plan
auditplan audit plan
auditrapport audit report
auditrapport audit report
autoaccu car battery
autokraan
Automation; ST Automation; ST
automatische externe defibrillator; AED automated external defibrillator; AED
automatische herinschakeling automatic reclosing
automatische modus automatic mode
automatische omschakeling auto switching
automatische reset automatic reset
axiale demper axial absorber
axiale drager axial support
axiale kracht axial force; longitudinal force
axiale schroefmodule HAN HAN axial screw module
axiale ventilator axial fan
AZKA active DC link adapter
Back-to-Back omvormer back-to-back converter; B2B converter
bagger excavator
baggermat excavator mat
Balanced Score Card & Benchmarking; BSC Balanced Score Card & Benchmarking; BSC
Balanced Scorecard Balanced Scorecard; BSC
balanceerkamer balancing chamber; BCH
balanceerplaat balancing plate; BP
balansgewicht balancing weight
balansweerstand balancing resistor
balk outrigger
balk beam
balk van de liftkooi hoist cage crossbeam
balk van de scheidingsflens separating flange crossbeam; separating flange lifting beam; joint flange lifting beam
ballastarm ballast arm
ballastarm gebogen cranked ballast arm
ballastarm voor de montage van afzonderlijke bladen E-101 E-101 single-blade installation ballast arm
ballastgewicht ballast weight
balsahout balsa wood; end-grain balsa wood
balustrade guardrail
balustrade safety fencing
band harness strap
bandschuurmachine belt sander
bandsleutel strap wrench
bandverwarming band heater
bandzaagblad band saw blade
bankhamer locksmith's hammer
bankschroef bench vice
barst flaking; concrete scaling; spalling
basalt basalt
basisadres base address
basisdrager main girder
basiseenheid base unit
basisframe base frame
basisframe base frame
basismateriaal base component
basismontageframe voor de rotornaaf E-101 base assembly frame for E-101 rotor hub
basisnorm
basisontwerp basic template
basisplaat base plate
basisplaat base plate
basissegment base segment
basistraining basic training
basistraining arbeidsveiligheid Basic OHS Training
baudrate baud rate
baudrate converter baud rate converter
BCB BCB; battery circuit breaker
BDEW German Association of Energy and Water Industries
bebakening beaconing
bebakening beacon system components; beaconing
bebakeningsdrager beacon carrier
bebakeningskast beacon system control cabinet
bebakeningslamp beacon light
bebakeningsplatform beacon platform
bebakeningssysteem beacon system
bebording signage
bedieningseenheid; bedieningspaneel control console; control unit
bedieningselement operating control
bedieningshand-leiding/handboek/ gebruiksaanwijzing operating instructions/user manual/ instructions for use
bedieningshendel hand lever
bedieningspaneel control panel
bedieningspaneel voor noodbedrijf emergency control unit
bedieningsrapport operation report
bedieningsrapport operation report
bedrading wiring
bedradingskabel wire
bedradingsschema wiring diagram
bedradingsschema apparaat [-tabel, -lijst] device wiring plan [table, list]
bedradingsschema apparaten device wiring plan
bedrijfsarts company doctor; company physician
bedrijfsbereik operating range
bedrijfsdruk operating pressure
bedrijfsduur operating time
bedrijfsgegevens operating data
bedrijfsgereedheid operational readiness
bedrijfsindicatie operating mode display; operating indicator; power light; operating display
bedrijfsleider technical manager
bedrijfsmiddel operating equipment; production resources; equipment
bedrijfsmiddelmarkering component identification number; CIN; equipment label
bedrijfsmodus operating mode
bedrijfsmodus generatordroging generator drying operating mode
bedrijfsovereenkomst; bedrijfs-overeenkomst employer/works council agreement; company agreement; employer-works council agreement
bedrijfsparameter operating parameter
bedrijfsregeling company regulation
bedrijfsregeling company regulation
bedrijfsrem service brake
bedrijfsspanning operating voltage
bedrijfsterrein company premises
bedrijfstoestand operating state
bedrijfstoestand operating status
bedrijfsuren operating hours
bedrijfsurenteller operating hours counter
bedrijfsveiligheid operating safety
bedrijfsverantwoordelijke elektromonteur company electrical manager
bedrijfsvereniging liability insurance association
bedrijfsvoorschrift operating restriction
bedrijfswagenpark Fleet Department
beeldschermwerkplek VDU workstation
beenbescherming leg protection
begeleidend document goods slip
begeleidend document van de trommel reel tracking sheet; coil tracking sheet
begrenzing limitation
begrenzing schuine positie tilt limiter
begrenzingsbout stop screw; check screw
behandeling van storingen error handling
beheersysteem control and communication system
beheersysteem bebakening beacon management system; ENERCON SCADA beacon management system
behoeftemelding requirement notification
behoeftemelding requirement notification
behuizing housing
behuizing casing
behuizing van de aandrijving gear casing
behuizing van de schakelkast control cabinet housing
beitel chisel
beitel chisel
bek saddle; bowl
bek van de haak hook aperture; hook mouth
bekabeling cabling
bekisting formwork; mould; shuttering
bekistingsfundament pocket foundation
beklimming ascent
beknopte handleiding quick guide
bekrachtiging; excitation excitation
bekrachtigingsspanning excitation voltage
bekrachtigingsstroom excitation current
bekrachtigingsveld excitation field
belasting stress; strain
belasting imposed load
belasting van het stelvlak distributed load
belasting; last strain; stress; load
belastingafschakeling; belastingsuitschakeling load shedding
belastingsfactor load factor
belastingsrichting load direction
belastingssensor load control sensor
belastingtest load test
belastingweerstand load resistor
belegging van de aansluitingen assignment; connection configuration
beleidsideaal Mission Statement
benaderingsschakelaar proximity switch
beoordeling van de directie management review
beoordelings- rapport evaluation form
beoordelingsformulier evaluation form
beproevingsnorm
berekening van de opbrengst yield calculation
bergwind katabatic wind
beroepsziekte occupational disease
beschadiging
beschermend pak tegen chemicaliën hazmat suit
beschermende afdekking protective cover
beschermende afdekking protective grid
beschermende inschuifplaat protective cover plate
beschermende kleding protective clothing
beschermende koker protection cover; protective sheath
beschermende laklaag protective coating
beschermende ommanteling protective shell
beschermende omvlechting shielding braid
beschermende onderlegger protective support; padding
beschermende randlak edge protection paint
beschermende slang protective tubing
beschermende stop stopper
beschermfolie plastic wrap; protective film; plastic sheet
bescherming tegen doordringen van scherpe voorwerpen puncture-resistant
bescherming tegen weersinvloeden weather protection
bescherming van de gezondheid health protection
bescherming van de spoelkop winding overhang protection
bescherming van het dekzeil tarpaulin protection plate
beschermingsgraad Ingress Protection Rating; IP Code; IP degree of protection; IP
beschermkap protective cap
beschermkap balaclava
beschermplaat protection plate
beschermrooster protective grid; fan guard; safety grille; protective guard cover
beschikbaarheid availability
beschikbaarheidsdienst afdeling Grid Operation (netbedrijf) GO remote deployment support service
beschrijving van de installatiestructuur description of system structure
beschrijving van de procedure process description
beschrijving van de software software description
beschrijving van de software software description
beschrijving van het markeringssysteem description of designation system
beslag fittings
besprekingsrapport meeting minutes
besprekingsrapport meeting minutes
bestelaanvraag purchase requisition; PR
bestelformulier order form
bestelling purchase order
bestreken oppervlak swept area; rotor area
besturing control system; open-loop control system
besturing van de bladontdooiing; besturing van de bladverwarming blade heating control system
besturing van de turbine control system
besturingseenheid control unit
besturingseenheid torenverlichting interior tower lighting control unit; control unit tower lighting
besturingskabel control cable
besturingskast control cabinet
besturingskast hindernisbebakening obstruction beacon control cabinet
besturingskast van de bladontdooiing; besturingskast van de bladverwarming blade heating system control cabinet; blade de-icing control cabinet
besturingskast van de gondel nacelle control cabinet; NCC
besturingskast van het middenspanningssysteem MV system control cabinet
besturingssysteem control system
besturingssysteem operating system
beton concrete
betonafdekplaat concrete cover plate
betondekking concrete cover
betonnen ondergrond concrete substrate
betonplaat concrete slab
betonreparatie concrete repair; concrete refurbishment
betonring; betonsegment concrete ring; concrete segment
betonslijtage concrete abrasion
betontechnologie Concrete Engineering
betontoren; prefab betontoren; hybride toren; HT concrete tower; precast concrete tower; PCT; hybrid tower; HT
betontriller immersion vibrator
betonvervanger concrete replacement; concrete replacement system
beugel van de anemometer lightning protection bracket; wind measuring frame bracket
beugelhouder; steun van de anemometer bracket; wind measuring frame support
beugelklem clip; U clamp
beugelset
beugelzaag hacksaw
beveiliging protective circuit breaker
beveiliging breukbelasting anti-shearing element; fracture safety
beveiliging kruimotor yaw motor circuit breaker
beveiliging van de balustrade guardrail locking device
beveiliging van de lasthaak; veiligheidssluiting safety catch
beveiligingsschakelaar apparaat equipment circuit breaker
beveiligingsschakelaar; installatieautomaat thermal-magnetic circuit breaker; miniature circuit breaker; MCB
beveiligingsventiel excess stroke valve
bevestigen aan flange to; flange on
bevestigen; resetten reset; clear
bevestigingsband binding cord
bevestigingsbeugel bracket
bevestigingsbeugel fastening bracket; mounting bracket
bevestigingsbinder met houder voor een lasbout
bevestigingsboring fastening hole
bevestigingsbout bolt; screw
bevestigingsconstructie suspension; suspension rig
bevestigingsconstructie kabels cable suspension
bevestigingsframe retaining frame
bevestigingsgat fastening hole; mounting hole
bevestigingsmateriaal fastening material; fastener
bevestigingsmiddel fastener
bevestigingsplaat fastening plate
bevestigingsplaat suspension lug
bevestigingsrand mounting rim
bevestigingsset fastener kit
bevestigingsvoet mount
bevoegde keuringsinstantie accredited inspection body; AIB
bewaking monitoring; supervision
bewaking schuine positie anti-tilt device
bewaking van de lasnaad weld seam monitoring system
bewaking van het deurkozijn door frame monitoring system
bewakingsring coloured ring
bewegingsmelder motion detector
bewijs verification
bewijs van levering delivery note
bewijs van levering goods slip
bewijs/ documentatie verification
bezetten place layers in a mould
bezetting layers; lay-up
BGR; regels en informatie van de beroepsverenigingen liability insurance association regulation
BGV; voorschriften van de bedrijfsvereniging German regulation for the prevention of industrial accidents
Bij aanraking met de ogen onmiddellijk grondig met water afspoelen en een arts consulteren In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice
Bij inslikken geen braken opwekken. Direct een arts consulteren en de verpakking of het etiket tonen. If swallowed, do not induce vomiting: seek medical advice immediately and show this container or label.
Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbescherming dragen In case of insufficient ventilation wear suitable respiratory equipment
bij rechte trekbeweging in a straight pull
bijbehorend document associated document; related document
bijna ongeval near-accident; near miss
bijrijder co-driver
bijsluiter package instructions; package leaflet
bijtend corrosive
bijvulaansluiting filler neck
bijwerken finish; rework; touch up
bindmiddel binder
bindtijd setting time
bindvliesontsteking conjunctivitis
binnenaanzicht inside view; interior view
binnenblad inner rotor blade; inner blade; IB
binnendiameter inner diameter
binnendienst Service Dispatch; SD
binnendraad internal thread
binnendringend water water ingress
binnenlaminaat inner laminate; IL
binnenplatform inside platform
binnenring van het lager inner race; inner bearing race
binnenverlichting van de toren interior tower lighting
binnenvierkant female square
binnenzeskant hexagon socket
B-karakteristiek type B tripping characteristic
blad met turbinegegevens WEC data sheet
bladaansluiteenheid
bladaansluiting blade connection; blade connection system; BCO
bladadapter blade adapter
bladbelasting blade load
bladborstel bristle strip
bladbout blade bolt
bladdoorgang blade access hatch
bladdoorgangsfrequentie blade passing frequency
BladeVision BladeVision
bladflens blade flange; BF
bladflensbewaking blade flange monitoring system
bladflenslager blade flange bearing
bladhoek blade angle
bladhoek verstellen; pitchen pitch
bladhoekcurve blade angle curve
bladhoekfout angle error
bladhoekpulsor blade angle sensor; blade angle pulsor
bladmantel blade skirt
bladnummer blade number
bladontdooiing bij draaiende turbine blade heating with WEC in operation
bladontdooiing bij stilstaande turbine de-icing of the stopped WEC
bladpunt; tip van het rotorblad blade tip; tip
bladregeling pitch control system; pitch system
bladregeling; bladverstelling; rotorbladverstelling pitch control; pitching
bladregelkast pitch control box
bladrelaiskast blade relay box
bladrug; bladkoepel blade pipe
bladset rotor blade set; blade set
bladsjabloon blade template
bladsteun blade support
bladsteun blade support
bladverbreder blade extension
bladversie blade version
bladverstelaandrijving pitch drive
bladverstelaandrijving; pitchaandrijving pitch gear
bladversteleenheid; bladverstelsysteem pitch system; pitch unit
bladverstelling voor afzonderlijke bladen single-blade adjustment; single-blade pitching
bladverstelmodule pitch module
bladverstelmotor pitch motor
bladverwarming blade heating system; blade heating; BHS
bladverwarming; bladontdooiing rotor blade de-icing
bladwortel blade root; rotor blade root; BR
blank bare
blank bare metal
blikschaar aviation snips
bliksemafleider lightning protection device
bliksemafleidhaak lightning bracket
bliksembeveiliging lightning protection
bliksembeveiligingskooi lightning protection cage
bliksembeveiligingsmast lightning protection mast
bliksembeveiligingsplaat lightning protection lug
bliksembeveiligingsprofiel lightning protection profile
bliksembeveiligingsring discharge ring; lightning protection ring
bliksembeveiligingsstrook lightning conductor strip
bliksembeveiligingssysteem; BBS lightning protection system; LPS
bliksemdetector lightning current detector
blikseminslag lightning strike
bliksemsensor lightning sensor
bliksemstroommeetsysteem lightning current measuring system
blind gat blind hole
blinddeksel dust cap
blinde flens blind flange
blinde stekker dummy plug
blinde stop; blindstop blind plug; dummy plug
blindklinknagel rivet
blindstroom reactive current
blindvermogen reactive power
BLOCSTOP-vanginrichting; vanginrichting safety catch; safety lock; fall arrest device
blokkeermechanisme locking pawl
blokkering kruisysteem yaw lock
blokschakelschema block diagram
blokschakelschema block diagram
Blootstelling vermijden Avoid exposure.; Avoid exposure — obtain special instructions before use.
blootstellingsklasse exposure class
blusgenerator fire extinguishing generator
blusinrichting fire-extinguishing system
bochtstuk elbow pipe
bochtstuk elbow pipe
bochtstuk voor de ingangsbuis inlet elbow pipe
bochtstuk voor de uitgangsbuis outlet elbow pipe
bochtstuk vor de kabelgeleiding cable guide elbow
bodemframe ground frame
bodemframe base frame; bottom frame
bodemhouder floor mount
bodemplaat floor plate
bodemplaat floorboard
bolcilinderschroef pan head screw
boogstuk tarpaulin bow
boor drill bit
boordiepte drilling depth
boordkraan lorry crane
boorgat; boring borehole; drill hole
boorhamer rotary hammer
boorhouder chuck
boorhulp drill guide
boorinrichting drilling device
boorkroon core drill bit; core bit
boormachine electric drill
boormal drilling jig
boorschema drilling diagram
boorschema drilling diagram
boorschroef drilling screw; self-drilling screw
bootblock boot block
bootblockadres boot block address
bord notice sign
bord sign
boren drill
borgbout locking bolt
borgbout locking bolt
borgbout safety bolt
borgclip “R” clip; spring cotter pin
borging koningspen king pin fastening
borging van de astap axle pin reinforcement rod
borging van de bladadapter blade adapter reinforcement bar
borging van de machinedrager main carrier protection
borgklem voor de schijfrotor rotor fastener
borgmoer lock nut
borgmoer; contramoer counter nut
borgoog D-ring
borgpen locking pin
borgpin stop bolt
borgplaat safety plate; tab washer
borgplaat safety plate
borgplaat retainer plate; wedge retainer plate
borgring circlip
borgring cam lock washer
borgringtang circlip pliers
borgschijf internal shakeproof washer
borgspie locking wedge; clamping wedge; grouting wedge
boring hole; boring; drilling; drill hole
boring voor de afvoer drainage hole
boring voor het oppompen bearing removal hole
borstelschijf twist knot wire brush
borstgordel chest strap; chest harness
borstring chest D-ring
bout met klemmende coating bolt with locking coating
bout met verzonken kop countersunk screw; countersunk bolt
boutenlijst fastener list
boutenset boorgaten bolt kit for drill holes
boutenset ovale gaten bolt kit for slotted holes
boutenvoeg bolted joint
boutklem screw terminal
boutuitsparing bolting recess
boutverbinder screw connector
boutverbinding bolt connection; screw connection; fastener; bolted joint
boutverbinding union fitting
boutverbinding van het rotorblad rotor blade bolts
boutverbindingsflens bolting flange
bouwdeur construction door
bouwdocumentatie construction document; CD
bouwgrond subsoil
bouwhek site fence
bouwjaar year of manufacture; YOM
bouwleider modular system
bouwleider installation ladder
bouwmateriaal material; building material
bouwopzichter site manager
bouwplaats construction site
bouwplaatsinrichting site facilities; site installations; siteworks
bouwplaatsinrichting site facilities; site installations; site set-up
bouwplaatskist site materials box
bouwplaatsreglement construction site regulations
bouwplaatsverordening German Construction Site Ordinance
bouwstroomkast construction site power box
bouwstroomkast power outlet combination box
bouwstroomverdeler construction site main distributor
bouwtape protective tape
bouwtekening formwork plan; shuttering plan
bouwtekening assembly drawing
bouwvergunning building permit; construction permit; planning permission
bouwverplichting building regulations
bouwverplichtingen building regulation
bovenaanzicht top view
bovengrondse leiding overhead line
bovenkant top edge
bovenkant terrein ground level; GL
bovenkant van het fundament foundation top edge
bovenschakelaar upper switch
bovenste balk van de klimhulp hoist crossbeam
bovenste uitschakelsysteem top end-of-travel system
braam burr; sharp edge
brandbaarheid fire load
brandbeveiliging fire safety
brandbeveiligingsassistent assistant fire warden
brandbeveiligingsplan fire protection plan
brandbeveiligings-plan fire protection plan
brandbeveiligingssysteem fire protection system
brandblusser; handblusser fire extinguisher
branddetectiecentrale fire alarm centre
branddetectiesysteem fire alarm system; FAS
brander heating blowpipe
brandkerf welding undercut
brandmelder fire alarm; fire detector
brandpunt fire point
brandstofcel fuel cell
brandveiligheidsteken fire protection sign; fire equipment sign
brandwacht fire watch
brandwerend flame-retardant
brandwerend plafond fire ceiling
brandwerend rolgordijn fire shutter
brandwerende klep fire damper
brandwonden chemical burn
breakoutkabel breakout cable
breathing buffer box breathing buffer box; breather
breekbout shear pin
breekdeel shearing end
breekglas break glass
breekhamer demolition hammer
breekijzer crowbar
breekijzer tyre lever
breukrek elongation at break
brief, fax, notitie letter, fax, notice
briefing/instructie training/ instructions
briefweegschaal postal scales
broeikaseffect greenhouse effect
broeikasgas greenhouse gas
brugdrager support
brugdrager bridge girder
bruggelijkrichter bridge rectifier
bruggen bridge; bypass
brugkraan bridge crane
bruinkool lignite
Buchholzrelais Buchholz relay
bufferaccu backup battery
bufferaccu battery-storage system
buiging bending
buigmoment bending moment
buigradius bending radius
buigtreksterkte bending tensile strength
buikgordel waist strap
buikoog waist D-ring
buis tube; pipe
buis met spiraalfalsnaad spiral duct
buisaansluiting pipe socket
buisafdichting pipe sealant
buisdoorvoer pass-through tube
buisframe tubular space frame
buishouder pipe support
buiskabelschoen tubular cable lug
buiskabelschoen angle tubular cable lug
buisklem pipe clamp
buisleiding pipe
buisverbinder tube connector
Buiten bereik van kinderen bewaren. Keep out of reach of children.
buitenbedrijfstelling decommissioning
buitenbekisting outer formwork
buitenblad outer rotor blade; outer blade; OB
buitendiameter exterior diameter; outer diameter
buitendraad external thread
buitengewoon verlof special leave
buitenkant van het fundament outside edge of the foundation
buitenlaminaat outer laminate; OL
buitenlamp van de gondel nacelle floodlight; external nacelle floodlight
buitenlamp van de toren external tower floodlight
buitenplatform outside platform
buitenring van het lager outer bearing race
buitensensor outside sensor
buitenste rand van het segment outer segment surface
buitentemperatuursensor outside temperature sensor
buitentrap outside stairs
buitenverlichting exterior lighting
buitenvierkant male square
buizen- en instrumentenschema piping and instrumentation diagram; P&ID
buizenlijst pipeline list
buizenlijst pipeline list
buizenwarmtewisselaar ribbed pipe radiator
bus bush; bushing
busdeelnemer bus sharing unit; BSU; bus node
Business development & Support Business development & Support
Business Intelligence; BI Business Intelligence; BI
Business Support Center Business Support Center
Business Support; BS Business Support; BS
businzetstuk female insert
butaan butane
butylrubberband butyl rubber tape
bypass bypass
bypass-slang bypass hose
byte byte
caisson protection box
camerawagen trolley-mounted camera
CAN-databus CAN bus
capaciteit capacitance
capacitief aftakpunt capacitive tap point
capillaire werking capillary action
carburateur schroevendraaier stubby screwdriver
Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten. Limited evidence of a carcinogenic effect.
cardankoppeling universal joint
cardanring gimbal
carpool carpool
carrosseriering mudguard washer
cartridge cartridge
Casings & Sub-Components; VS Casings & Sub-Components; VS
cassette van de hydraulische momentsleutel hydraulic cassette; hydraulic torque wrench cassette
Casting & Drive Elements; GA Casting & Drive Elements; GA
catalogus catalogue
CEE-contactdoos industrial power socket
CE-markering CE mark; CE marking
cement cement
cementslib cement laitance
cementsteen cement stone
cementsuspensie cement suspension
centerbout centre bolt
centerbout centring bolt
centermarkering punch mark
centerpunt centre punch
centraal frame central base frame
centraal station controlling station
Central Technical Documentation; ZR Central Technical Documentation; ZR
centrale smering central lubrication system
centreerdoorn centring pin
centreerhulp centring aid
centreerhuls centring sleeve
centrering centring
centrering van het remzadel calliper centring device
centrifugaalgewicht centrifugal force balance weight
centrifugaalrem centrifugal brake
centrifugale kracht centrifugal force
certificaat certificate
certificaat van oorsprong certificate of origin
certificaat van oorsprong certificate of origin
Certification; ZF Certification; ZF
CF-kaart CompactFlash card; CF card
checklijst checklist
checklijst checklist
checksum checksum
chemisch anker chemical anchor
chopper chopper; chopper resistor
chopperkast chopper cabinet
choppertijd chopper time
chopperunit chopper unit
cijferblok numeric keypad
cijfertoets numeric key
cilinder cylinder
cilinderboor taper drill bit
cilinderbout cylinder head bolt
cilinderrollager cylindrical roller bearing
cilinderstift dowel pin
Cim Data Base; CDB; CIM DATABASE CDB; CIM Database; CIM DATABASE
circulatie-/luchtafvoerbedrijf exhaust air operation; intake/exhaust air operation; outdoor air operation
circulatiebedrijf recirculating air operation
circulatieklep circular flap; louvred vent (recirculating air)
circulatielucht recirculating air
circulerende bladontdooiing; circulerende bladverwarming air blade heating system
cirkeldiagram pie chart
cirkelvormig fundament circular foundation
cirkelzaag circular saw
claxon horn
claxonmodule horn module
Cleaning Crew Cleaning Crew
Click Schedule Click Schedule
CLP-verordening CLP; CLP Regulation
CO2-brandblusser CO2 extinguisher; carbon dioxide fire extinguisher
coaten coat
coating coating
coating topcoat
codeerschakelaar encoding switch
codelijst list of codes
cognossement bill of lading
cognossement bill of lading
coilhaak coil hook
collectieve arbeidsovereenkomst; CAO collective agreement; labour agreement; collective bargaining agreement; CBA
collector commutator; collector
combifilter combined filter
combischroef bolt/washer assembly
combitang combination pliers
Commercial Department Commercial Department
communicatieketen notification chain
communicatiestoring communication fault
communicatietijd sampling time
compact station compact station
compacte eindschakelaar compact limit switch
compacte verzamelrail compact bar
compensatiehuls compensation sleeve
compensatieplaat compensation plate
compensatiestuk compensation element
compensatievat expansion tank
Compensation & Benefits Compensation & Benefits
compensator expansion joint
composietmateriaal composite
compoundwikkeling compound winding
compressor compressor
Computational Fluid Dynamics; NS Computational Fluid Dynamics; NS
concepttekening conceptual drawing
concepttekening conceptual drawing
condensator capacitor
condensator van het tussencircuit DC link capacitor
condensator voor de nooduitschakeling emergency shutdown capacitor
condensator voor de noodverstelling emergency stop capacitor
condensatorbatterij capacitor bank
condensatoreenheid capacitor unit
condensatorkast capacitor box
condensatorspanning capacitor voltage
conformiteitsbeproeving conformity check
conformiteitsverklaring declaration of conformity
conformiteits-verklaring declaration of conformity
conische verzinkboor countersink
connector connector; plug connection
connectorsysteem push-fit system
console bracket; support
constructeur design engineer; designer
constructiebeton structural concrete
constructieschema voor de spanstukken prestressing tendon layout plan
Contact met de huid vermijden. Avoid contact with skin.
Contact met de ogen en de huid vermijden. Avoid contact with skin and eyes.
contactdoos socket
contactdoos socket strips
contactoppervlak contact surface
contactpersoon point of contact; POC
contactrail dak roof-mounted contact rail
contactreinigingsolie contact cleaning oil
contactsleutel ignition key
contactstift contact pin
contactvlak contact surface
contactvlak contact surface
contactvlak contact surface
container voor de bouwplaats construction site container
containerhaak container hook
containerpaklijst container packing list
continu bedrijf continuous operation
continu filament continuous strand
continue glasvezelmat continuous filament mat; continuous strand mat; CFM
continue kortsluitstroom continuous short-circuit current
contour contour
contract contract
contract contract
Contract Monitoring Contract Monitoring
Contract Sales Contract Sales
contractuele boete conventional penalty
Control Board Rectifier; besturingskaart van de gelijkrichter rectifier control board; Control Board Rectifier
Control Engineering; SR Control Engineering; SR
Control Systems; SR Control Systems; SR
controle inspection
controle door een expert competent inspection
controle van de turbine SQA inspection; WEC inspection
controle van de werking; functietest functional check; functional test
controle van inkomende goederen goods inwards inspection
controle van uitgaande goederen goods issued inspection
controlelijst checklist
controlemiddel test equipment; test device
controlepunt check item
controleur inspector
Controlling Controlling
conus cone
conushoek conical angle
conusring conical seat
Cooling Control Box; CCB Cooling Control Box; CCB
Coordination Coordination
coördinator binnendienst Service Dispatch coordinator
Corporate Order Management Corporate Order Management
Corporate PQS Corporate PQS
Corporate SCM Corporate SCM
Corporate Stock Management Corporate Stock Management
correctiesticker correction label
corrigerende maatregel corrective action; corrective measure
corrosie corrosion
corrosiebeschermend middel corrosion protection substance
corrosiebeschermende coating corrosion protection coating
corrosiebeschermende kap corrosion protection cap
corrosiebescherming corrosion protection
corrosienerf corrosion pit
coupler coupler
C-rail C rail
C-strip C-bracket
cupmolen cups
cursor cursor
curve characteristic curve
curve control curve
curve voor de bladbelasting blade load curve
Customer Support Center Customer Support Center
Customer Support; CS Customer Support; CS
cutter fabric cutting machine
cuttermes utility knife
CVK; carbonversterkte kunststof CFRP
cyclusteller cycle counter
cyclustijd cycle time
dag-/nachtomschakeling daytime / nighttime switching
dagbebakening daytime marking
dagbebakening daytime beacon light
dagcode day code
dagfase day time phase; day phase
dakmodule roof module
dakplaat top plate; roof panel
daling van de frequentie frequency collapse; frequency drop
dalwind valley breeze
Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. Vapours may cause drowsiness and dizziness.
Dampen niet inademen. Do not breathe vapour.
Dangerous Goods Management Dangerous Goods Management
Data Collector data collector
data repeater data repeater
Data Sheet Grid Performance Data Sheet Grid Performance
databus data bus
datadriver data driver
datakabel data cable
datalogger data logger
datum van vervanging fulfillment of discard criteria; discard criteria
dauwkap dew protection cap
dauwpunt dew point
dauwpunttemperatuur temperature of dew point
DC-laadunit DC charger unit
DC-verdeelkast DC distribution system cabinet
DC-verdeler DC distribution system
debietsensor flow sensor
debouncen debounce
decimaal decimal place
decoupeerzaag jig saw
deellastbedrijf partial load operation
deellastbereik partial load range
deelontlading; gedeeltelijke ontlading; PD partial discharge; PD
deelsegment partial segment; partial concrete segment
deelspoel coil section
defibrillatie defibrillation
definitie/vastlegging van doelstellingen definition of target/Target agreement
DEIE DEIE
dekbaar dry to re-coat
deklaag top coat
deklak topcoat; coating lacquer
dekzeil tarpaulin
dekzeil tarpaulin
dekzeil protective tarpaulin
dekzeil van de gondel nacelle tarpaulin
dekzeil voor het mangat manhole tarpaulin
deling pitch
demontage dismantlement; disassembly; removal
demontage-handleiding dismantling/ disassembly instructions
demonteren remove; dismantle; disassemble
demper damper
demper van het platformluik platform hatch shock absorber
dempersysteem absorber system
demping attenuation
denkbeeldige middellijn imaginary centre line
Design Implementation; DI Design Implementation; DI
deskundige expert
deskundige expert inspector
Detail Engineering; DK Detail Engineering; DK
deuk bump
deuk dent
deur van de balustrade guardrail gate
deurafdekking door frame cover
deurbeslag trim plate
deurbeugel door latch
deurblad door leaf
deurcontactschakelaar door contact switch
deurknop door knob
deurkozijn door frame
deurschakelaar door switch
deursegment door segment
deursluiter door closer
deurstopper door stop
deurvastzetter door holder
deurvergrendeling door locking; door lock
deurvulling door panel
Development & Standardisation Development & Standardisation
DEWI German Wind Energy Institute DEWI
Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren This material and its container must be disposed of as hazardous waste
DGUV Test DGUV test
diagonaal diagonal strut
diagonale stang diagonal bar
diamant komschijf diamond cup wheel
diamant slijpmachine diamond grinder
diameter diameter
dichtheid density
dienstnorm
dienstverlener service provider
diepe fundering deep foundation
diepe fundering met opwaartse druk deep foundation with buoyancy
diepgetrokken kap deep-drawn casing
dieplader flatbed truck
diepteaanslag depth stop
dieselgenerator diesel power generator
diffusor diffuser
digitale ingang digital input
digitale manometer digital manometer
digitale multimeter digital multimeter
digitale poort digital port
digitale waterpas digital spirit level
dikvloeibare hars thickened resin; filled resin
dimensionering design
dimlicht low beam
DIN-rail top-hat rail; DIN rail
diode diode
DIP-schakelaar DIP switch
DIP-schakelaarbank DIP switch bank
directe marketing direct marketing
directeur managing director
directie Management
dispersieverf emulsion paint
display display
display main display
display van de turbine WEC display
distributielijst distribution list
DMA; speciale draaimomentopnemer torque support
docent instructor
document ID document ID
Document Management Document Management
documentatie-structuur documentation structure
Documentation Documentation
Documentation; DO Documentation; DO
documentbeheer document control
document-beschrijving document description
documentenmap document pouch
documentinformatie document details
documentnummer document number
documentreferentie document reference list
dodeband deadband
dodeband deadband range
dodelijk bij contact met de huid deadly if in contact with skin
dodelijk bij inademing deadly if inhaled
dodelijk bij inslikken deadly if swallowed
dodemansmodule dead man’s switch module
doelorgaantoxiciteit specific target organ toxicity
dompelapparaat immersion device
dompelpomp submersible pump
dompelproef immersion test
dompeltijd immersion time
doofheid deafness
doorbetaling van loon sick leave at full pay
doordrenkt soaked
doorgangsboring pass-through hole
doorgangsdeur access door
doorgangsklemmenstrook interconnecting terminal strip
doorgangsluik access hatch
doorgangsluik; luik hatch; access hatch
doorgangsmeting continuity check
doorgangsopening hoistway opening
doorgangsopening access opening
doorgangsweerstand forward resistance
doorglijden slip
doorlopend nummer consecutive number
doorslagboring pass-through hole
doorslagsterkte dielectric strength
doorsnedetekening sectional drawing
doortrapbescherming puncture-resistant
doorvoerbout through bolt
doorvoerelement pass-through housing
doorvoerhuls pass-through bush
doorvoeropening lead-through opening
doorvoerplaat voor de ketting chain entry plate
doorvoertule bushing
dop socket
dop met vertanding toothed socket
dopmoer cap nut
doppenset met ratel ratchet set
dopschroevendraaier socket-type wrench
doseerkamer metering chamber; dosing chamber
dossier van de windturbine service life logbook
D-profiel D-profile
draad wire
draadborstel wire brush
draadbreuk wire break
draadbreuk wire strand break
draadbus threaded bush
draaddiepte thread depth
draadloze afstandsbediening radio control unit
draadring ring nut
draadtap tap
draadtap tapping chuck
draadtapset tap and die set
draadtrommel tendon reel; tendon coil
draadvork slot closer; slot calker
draadwinding thread
draagarm support
draagarm van de stator stator jib
draagbalk strut
draagbalk van de gondel nacelle strut
draagbeugel carrier bracket
draagbout load-bearing bolt
draagbuis supporting tube
draagconstructie support frame; support structure
draagconstructie van de stator stator support structure
draagconstructie; dragende constructie structure
draagfolie carrier film
draagframe support frame
draagframe support frame
draaghoek lifting bracket
draagklem cable clamp; beam clamp
draagmiddel suspension element
draagplaat support plate
draagrail mounting rail
draagring lifting ring
draagster support star
draagvermogen bearing capacity
draagvermogen lifting capacity; working load limit; WLL
draagvermogen van de kraan crane lifting capacity
draaihoek angle of rotation
draaihuls twist sleeve
draaiknop rotary switch
draaimoment tightening torque
draaimoment torque
draaimomentniveau tightening stage
draaimomenttabel torque table
draaipotentiometer rotary potentiometer
draairichting rotational direction
draaischakelaar rotary switch
draaislot quarter-turn; release screw
draaisluiting turnbutton fastener
draaisteun telescopic prop
draaistroomkabel three-phase cable
draaiveld rotating field; rotational field
draaiveldbewaking rotating field monitoring
draaiveldmeter rotational field measuring device
dragende structuur support structure
drager girder
drager carrier
drager bebakeningsplatform beacon platform support
drager boogstuk arched beam
drager dakconstructie roof structure support
drager van het gondelplatform nacelle floor carrier
Dremel Dremel
drempelplaat threshold plate
drevel guide pin
drevel mandrel
drie-/tweewegklep 3/2 directional valve
driebladige rotor three-bladed rotor
driedelig segment one-third shell; one-third segment; one-third concrete segment
driedraadsmeting three-wire sensing; three-terminal sensing
driehoekschakeling delta connection
driepoot tripod
driepoot voor de demontage dismantling tripod
drijfwerk trolley
D-ring safety D-ring
drinkwater potable water
driver driver
droog granulaat dry granules
droogijs dry ice
droogmiddel desiccant
droogparel desiccant beads
druk pressure
druk contact pressure
drukaccumulator pressure accumulator; hydraulic accumulator
drukbegrenzingsventiel pressure relief valve
drukblok pressure block
drukcilinder hydraulic cylinder; jack cylinder
drukflens flange
drukindicatie pressure indicator
drukknop snap fastener
drukkracht compressive force; compressive load
drukloos maken depressurise
drukmeetslang pressure sensor tube
drukmeter pressure monitor
drukmodule compressive modulus
drukontlastingskanaal pressure relief channel
drukplaat pressure plate
drukplaat pressure plate
drukplaat pressure plate
drukring thrust washer
drukring thrust collar
drukrolbehuizing pressure roller casing
drukruimte pressure zone; pressure room
drukschakelaar pressure switch
drukschijf pressure plate
druksensor pressure sensor
drukslang pressure hose
drukspanning compressive stress
drukstang compression bar
druksterkte compressive strength
druksterkte van het beton compressive concrete strength
drukstuk pressure piece
druktabel pressure table
druktoets push button
drukveer pressure spring
drukventiel pressure valve
drukzijde pressure face; PF; pressure side; PS
drukzijde pressure side
druppelafscheider droplet separator; demister unit; water separator
druppelbeveiliging drip tray; drip protection
dubbel motorsysteem two-motor system
dubbel oog double eyelet
dubbel roerwerk double cement mixer
dubbelbaardsleutel double-bit key
dubbele drukknop double pushbutton
dubbele haak double hook
dubbele kegelring double conical ring
dubbele pen double-ended bolt
dubbele T-balk I-beam
dubbele tegenplaat double saddle
dubbele wikkeldraad double-coated wire
dubbelzijdige gelijkrichting full-wave rectification
dubbelzijdige tape double-sided adhesive tape
duct tape duct tape
duimstok folding rule
Duits instituut voor bouwtechniek ("Deutsches Institut für Bautechnik"); DIBt Deutsches Institut für Bautechnik (German Institute for Civil Engineering); DIBt
Duitse EEG-wetgeving inzake duurzame energie Renewable Energy Sources Act
Duitse federale wet inzake de bescherming tegen emissies German Federal Immission Control Act; BImSchG
Duitse norm inzake geluidshinder (TA Lärm) technical instructions on noise control; Technical Instructions - Noise
Duitse verordening inzake geluid en trillingen German Noise and Vibration OHS Ordinance
Duitse verordening inzake het hanteren van lasten German Heavy Load Handling Ordinance
Duitse windenergievereniging German Wind Energy Association; BWE
duizeligheid vertigo
dummy dummy; carousel
duurzaam elastisch afdichtingsmiddel permanently flexible sealant
duurzaam elastische afdichting permanently flexible seal
duurzame energie renewable energy
dwarsbalk crossbeam
dwarsbalk crossbeam
dwarsbalk van de hoekencoder angle encoder crossbeam
dwarsboring cross hole
dwarsbout cross bolt; cross dowel
dwarshelling cross slope
dwarskracht shear force
dwarsscheur transversal crack
dwarssjorren oblique lashing
dwarsstang horizontal spreader
dwarsstroomventilator cross flow fan
dwarstraverse crossbeam
e.g.o.o; PLM-EGOO e.g.o.o; PLM-EGOO
E-Board E-Board
ECAU ECAU
Editorial Office Editorial Office
eenheidscertificaat unit certificate
eenzijdige steeksleutel open-end spanner
eerste afname initial acceptance
eerste inbedrijfstelling initial commissioning
eerste inspectie first inspection; initial on-site orientation
eerste veiligheidsinstructie initial safety training
effectieve waarde root mean square; RMS
effenheid evenness; flatness
EG-typeonderzoek EC type approval test
EHBO-er; BHV-er first aider
eigen behoefte auxiliary power supply; power consumption
eigen gewicht dead load
eigenfrequentie resonance frequency
eigenschap van een energiecentrale power plant property
eindafnamerapport final inspection report
eindhouder end bracket
eindmontage final assembly
eindrand trailing edge; TE; blank trailing edge
eindschakelaar limit switch; end-of-travel switch
eindtest final test
eindverbinding termination; rope termination
eindzekering end stop
E-Ladepark E-charging park
elasticiteitsmodulus; Young's modulus elastic modulus; Young’s modulus
elastomeer elastomer
elastomeer steunpunt elastomeric bearing pad
E-learning E-Learning
Electrical Components Verification; VB Electrical Components Verification; VB
Electrical Components; EK Electrical Components; EK
Electrical Design; EA Electrical Design; EA
Electrical Detail Engineering; DE Electrical Detail Engineering; DE
Electrical Engineering Electrical Engineering
Electrical Engineering; ET Electrical Engineering; ET
Electrical Machines Electrical Machines
Electrical WEC Model Development & Application; EA Electrical WEC Model Development & Application; EA
Electronics Engineering; SE Electronics Engineering; SE
Electronics Workshop; EW Electronics Workshop; EW
elektriciteitsnet grid
elektriciteitsnet electrical energy network
elektrisch bedrijfsmiddel electrical equipment
elektrisch onderhoud electrical maintenance
elektrisch onderhoud na 4 jaar 4-year electrical maintenance
elektrische bedrijfsruimte electrical equipment room
elektrische eenheid electrical unit
elektrische eenheid ingangsbereik toren tower entrance electrical unit
elektrische kettingtakel electric chain hoist
elektrische lier electric winch
elektrische momentsleutel electric torque wrench
elektrische pallettruck electric pallet truck
elektrische pomp electric pump
elektrische schok electric shock
elektrische slagmoersleutel electric impact wrench
elektrode electrode
elektromagnetische compatibiliteit; EMC electromagnetic compatibility; EMC
elektromagnetische storing electromagnetic interference
elektromechanische rem electromechanical brake
elektromonteur skilled electrician; qualified electrician; electrically skilled person
elektromonteur voor vastgelegde werkzaamheden qualified electrician; electrically skilled person with limited qualification for specific tasks
elektromotor electric motor
elektronische eenheid electronic module
ellipsvormige opening van de toren elliptical tower opening
e-maillijst distribution list
EMC-richtlijn EMC directive
emergency stop-knop; noodstopknop emergency stop button
emergency switching off-knop; nooduitschakelknop emergency switching off button
e-module E-module
E-Module; EM E-Module; EM
E-nacelle E-nacelle
endoscoop borescope
ENERCON Documentation App ENERCON Documentation App
ENERCON Documentation Portal ENERCON Documentation Portal
ENERCON Documentation System; EDS ENERCON Documentation System; EDS
ENERCON E-Charger ENERCON E-Charger
ENERCON PartnerKonzept; EPK ENERCON PartnerKonzept; EPK
ENERCON SCADA Bat Protection bat shutdown; ENERCON SCADA Bat Protection
ENERCON SCADA Event Trigger Control System ENERCON SCADA Event Trigger Control System
ENERCON SCADA FCU; FCU; Farm Control Unit Farm Control Unit; FCU; ENERCON SCADA FCU
ENERCON SCADA GPS Kit ENERCON SCADA GPS Kit
ENERCON SCADA METEO ENERCON SCADA METEO
ENERCON SCADA PDI-OPC ENERCON SCADA PDI-OPC
ENERCON SCADA Ring Management ENERCON SCADA Ring Management
ENERCON SCADA RTU; afstandsbedieningsterminal; remote terminal unit; RTU RTU; Remote Terminal Unit; ENERCON SCADA RTU
ENERCON SCADA RTU-C; Remote Terminal Unit – Control; RTU-C ENERCON SCADA RTU-C; Remote Terminal Unit – Control; RTU-C
ENERCON SCADA RTU-I; Remote Terminal Unit – Interface; RTU-I ENERCON SCADA RTU-I; Remote Terminal Unit – Interface; RTU-I
ENERCON SCADA Satellite Link satellite system; ENERCON SCADA Satellite Link
ENERCON SCADA Server ENERCON SCADA wind farm server; ENERCON SCADA Server
ENERCON SCADA-systeem ENERCON SCADA system
ENERCON Service Center; ENERCON Service; ESC ENERCON Service Center; ESC; ENERCON Service
ENERCON transformatorbescherming ENERCON transformer protection; ETFS
energie energy
energiebedrijf; ENB utility; utility company
energiebron energy source
energiecentrale power plant
energiemeter energy meter
energieopbrengst energy yield
energieopbrengst energy yield; power output; energy efficiency
energietechniek power engineering; energy technology
energievoorziening; voeding energy supply
ENERGY FOR THE WORLD ENERGY FOR THE WORLD
Energy logistic Energy logistic
Energy Transfer Systems Energy Transfer Systems
Energy, Facility & Building Management Energy, Facility & Building Management
Engineering Tools; ET Engineering Tools; ET
enkelvoudig gelust single choker hitch
Environment Environment
Environment Management Environment Management
epichloorhydrine epichlorhydrin
EPK-contract EPK contract
EPK-vervolgcontract EPK follow-up contract; EPK follow-up package
epoxyhars epoxy resin
EPROM EPROM
Equipment Equipment
erfelijke veranderingen veroorzakend; mutageen mutagenic
erosie erosion
erosiebeschermende folie erosion protection film
erosiebescherming erosion protection
ESC Ticket System ESC Ticket System
ESD-verpakking anti-static and conductive packaging (ESD)
ETFS-box ETFS box
ethylbenzeen ethyl benzene
etiket label
ETL-databank ETL database
europallet euro pallet
Europese Economische Ruimte; EER European Economic Area; EEA
evacuatie-assistent assistant evacuation officer
evacueren evacuate
eventlogger event logger
excenter schuurmachine orbital sander
excitation excitation controller
exotherm proces exothermic reaction
expansiebout expansion bolt
expansiehuls expansion sleeve
expansievat conservator
expansievat expansion tank; diaphragm expansion tank
Experiments & Demonstration; ED Experiments & Demonstration; ED
expert competent person
expertiserapport expert report; expertise; expert opinion
expertiserapport expert report
expertiserapport bouwgrond geotechnical report
expertiserapport bouwgrond geotechnical report
exploitant operator/owner; operator
exploitant koppelnet transmission network operator; TNO
explosiegevaarlijk explosive
explosietekening exploded view; exploded assembly drawing
explosieweergave exploded view
extern bedrijf external company
extern stroomcircuit excluded electrical circuit
externe bliksembeveiliging external lightning protection system
externe voeding external supply
extra paar secondary pair
extra smering additional lubrication system
extrahoogspanningsnet ultra-high voltage grid
fabricagedatum production date
fabricage-handleiding manufacturing instructions
fabriek plant
fabrieksrapport test report
fabrikant manufacturer
fabrikant van het fundament foundation contractor
Facility Management Facility Management
FACTS FACTS
FACTS Transmission met Q+-optie en STATCOM-optie; FTQS FACTS Transmission with Q+ and STATCOM options; FTQS
FACTS Transmission met Q+-optie; FTQ FACTS Transmission with Q+ option; FTQ
FACTS Transmission met STATCOM-optie; FTS FACTS Transmission with STATCOM option; FTS
FACTS Transmission; FT FACTS Transmission; FT
FACTS-eigenschap FACTS property
factuur invoice
factuur statement
factuur invoice
fail safe fail safe
FanCube FanCube
Farm Control Interface; FCI FCI; Farm Control Interface
fase phase
fase chamfer
fasebewaking phase monitoring
fasebewaking phase monitor; phase monitoring
fasebrug phase bridge
fasehoek phase angle
fasekabel phase conductor cable
fasensluiting phase-to-phase fault
fasepositie phase position
faserail phase busbar
fasescheider insulating plate
fasestroom phase current
faseverschuiving phase shift
Fault Ride Through; FRT fault ride through capability; Fault Ride Through; FRT
Fault Ride Through-test Fault Ride Through test; FRT test; transmission test
ferrietkern ferrite core
fijnafstelling fine calibration
fijne plamuur fine paste
fijnstof particulate matter
fijnzekering glass tube fuse
filter filter respirator; respirator
filteraggregaat filtration unit
filtercircuit filter circuit
filtereenheid filter unit
filtering van olie oil filtering
filterkast filter cabinet
filtermat filter mat
filterschijf filter screen
filtertijd filtering time
Finance and Controlling; FC Finance and Controlling; FC
financieel verslag financial report
financieel verslag financial report
finish finish
firmware firmware
fixeerschroef locating screw
Fixtures; EB Fixtures; EB
flag flag
flank van de voeg joint edge
flashgeheugen flash memory
flat container flat rack; flat rack container
flatrack blade replacement flat rack
Fleet Support Engineering; FSE Fleet Support Engineering; FSE
flens flange; FL
flens van de machinedrager main carrier flange
flens van de overbrenging gear flange
flensframe flange frame
flensplaat flange plate
flensplaat flange board
flensringhouder flange load ring
flensverbinding flange joint
flikkering flicker
flitslicht strobe lights
föhn; heteluchtpistool hot-air gun
folie voor het achtersegment TES/spoiler sheet; spoiler sheet
follow up auditrapport audit-follow-up report
follow up auditrapport audit-follow-up report
fossiele brandstof fossil fuel
fout fault; error; mistake
fout; storing error
foutcode error code
foutenteller error counter
foutief gebruik misuse
foutieve plek; beschadigde plek defect
foutieve verlijming bonding error
foutmelding error message
foutstroom residual current; fault current
foutstroomdetectie residual current monitoring
foutstroomdetectie; foutstroombewaking generator residual current monitoring
fragment uit het schakelschema wiring diagram detail; circuit diagram detail
frame frame
frame lastlier winch frame
frame van het machinehuis machine house frame
frame van het rotorblad rotor blade frame
frees milling cutter
freesstift burr
frequentie frequency
frequentieomvormer frequency converter
frequentieomvormer gondelventilator nacelle fan frequency converter; NFFC
frequentieregeling frequency control
frequentieverdeler frequency divider
frezen mill
frontplaat front panel
functiebeschrijving functional description
functiebeschrijving description of functions
functiebeschrijving job description
functiebeschrijving/ positiebeschrijving description of functions/ job description
functielijst list of functions
functieplan functional plan; function diagram
functieplan functional plan
functieschakelschema functional circuit diagram
functie-schakelschema functional circuit diagram
functietoets function key
fundament foundation
fundament met fundamentbouten; fundament met fundamentkooi bolt cage foundation
fundament met lastring load ring foundation
fundament met opwaartse druk foundation with buoyancy
fundament zonder opwaartse druk foundation without buoyancy
fundamentafdekking foundation cover
fundamentbeton foundation concrete
fundamentbeveiliging foundation fall protection system
fundamentgoot foundation trough
fundamentkooi; fundamentbout foundation basket; bolt cage
fundamentkruis foundation cross
fundamentplaat sole slab
fundamentring foundation ring
fundamentsectie foundation section
fundamentsjabloon circular template; foundation basket template
fundamentsteun foundation stand
fundamentvoet foundation bottom
galvanisch verzinken electrogalvanising
galvanisch verzinkt zinc plated; electrogalvanised
galvanische scheiding galvanic isolation
garantiebewijs warranty certificate
garantiebewijs warranty certificate
Gas/rook/damp/nevel niet inademen Do not breathe gas/fumes/vapour/spray
gasbrander gas torch
gasdetector gas detector
gasfilter gas filter
gasgeïsoleerd middenspanningsschakelsysteem (SF6) SF6 gas-insulated medium-voltage switchgear assembly; SF6 gas-insulated medium-voltage switchgear
gaspatroon gas cartridge
gasvormig gaseous
gatenbeeld hole pattern; drilling pattern
gatencirkel circle of holes
gatenpons punch
gatenzaag hole saw
geactiveerde omvormer activated converter
geautoriseerd inzamelpunt authorised recycling centre
geautoriseerde instantie company authorised to train first aiders; authorised company
geblokkeerd barred
gebodsteken mandatory action sign; mandatory sign
gebouwplattegrond drawing of building
gebouwplattegrond drawing of building
gebouwtechniek building systems; facility engineering
gebruikers-documentatie user guide
gebruikersnaam user name
gebruiksaanwijzing operating instructions
gebruiksaanwijzing operating manual; OM
gebruiksaanwijzing/handboek operating manual
gebruiksvoorschrift instructions for safe use
gebruiksvoorschrift instructions for safe use
gedeeltelijke ontladingsmeting; PD-meting partial discharge test; PD measurement; partial discharge measurement
gedrag tijdens bedrijf operation behaviour
gedragsregels rules of conduct
geëxtrudeerd profiel extruded profile
gegevens van de fabrikant manufacturer's instructions
gegevensbestand data record
gegevensblad data sheet
gegevensblad data sheet
gegevensinterface data interface
gegevensregistratie data acquisition; data capture
gegoten onderdeel cast part; cast component
geharmoniseerde normen harmonised standards
geheugencapaciteit memory capacity
geheugenkaart memory card
geheugenmodule memory component; memory module
geheugenruimte memory
gehoorbescherming ear protection
gehoorkappen ear defenders
geijkt calibrated
geïnstalleerd blindvermogen installed reactive power
geïnstalleerd vermogen installed power
geïntegreerd managementsysteem integrated management system; IMS
geïntegreerde schakeling integrated circuit
gekartelde achterkant trailing edge serration; TES
gelast onderdeel welded part; weldment
gelcoating gel coat
geldigheidsbereik area of application
geleidebout guide pin
geleidebuis guide tube
geleidebus guide bush
geleideframe deflection frame
geleidekabel guide cable; guide rope
geleidend conductive
geleidende zilververf conductive silver paint
geleideplaat guiding plate
geleidering cable routing ring
geleidering guide ring
geleiderol guide roller
geleiderol guide roller
geleiderol deflection sheave
geleidestang guide rod
geleidetouw; geleidekabel guide rope
geleiding guide
geleiding van de lierkabel winch rope guiding equipment; winch rope guide
geleidingsplaat guide plate
geleidingsrail guide rail
geleidingsvermogen conductivity
gelijkrichter rectifier
gelijkrichtersysteem rectifier system
gelijkrichterunit rectifier unit
gelijkspanning direct voltage
gelijkstroom direct current
gelijkstroommotor direct current motor; DC motor
geluidsdrukniveau sound pressure level; SPL
geluidsemissie sound emission; noise emission
geluidshinderplan noise protection plan
geluidshinderplan noise protection plan
geluidsniveau sound level
geluidsontwikkeling noise
geluidsoptimalisering noise optimisation
geluidssensor acoustic sensor
geluidssensor noise sensor
gelust choker hitch
gemiddeld vermogen mean power; average capacity; average power
gemiddelde waarde average value; mean value
gemiddelde waarde na 10 minuten 10-minute mean; 10-min. mean
gemiddelde windsnelheid mean wind speed
gemiddelde windsnelheid gedurende 50 jaar 50-year wind speed
General ledger accounting General ledger accounting
generator generator
Generator Stator Connection Box; GSCB Generator Stator Connection Box; GSCB
Generator Verification; VG Generator Verification; VG
Generator; GE Generator; GE
generatorfilterkast generator filter cabinet
generatorflens generator flange
generatorkoeling; koeling van de generator generator cooling system; generator cooling
generatorplaat generator plate
generatorplatform generator floor
generatorsysteem generator system
generatorverwarming generator heating mode
generatorverwarming; generatordroging generator drying; generator heating
generatorwikkeling generator winding
geperforeerd perforated
geperforeerd dekzeil pass-through tarpaulin
geperforeerde eindplaat perforated disk
geperforeerde plaat perforated plate; perforated strip
geperforeerde plaat threading disk
gepland afbreekpunt predetermined breaking point
gereedmelding via SMS completion text message
gereedschap tool
gereedschapstas tool bag
geribbelde buis corrugated tube
German Labour Law/Rental Worker/Contract for work and labour German Labour Law/Rental Worker/Contract for work and labour
Geschikte veiligheidshandschoenen dragen Wear suitable gloves
geschiktheidsonderzoek fitness to work assessment
geschiktheidstest suitability test
gestrekte en gebogen aluminium kap stretch-formed casing
gestroomlijnd streamlined
GEVAAR DANGER
gevaar voor beknelling risk of crushing
gevaar voor de gezondheid damage to health
Gevaar voor ernstig oogletsel Risk of serious damage to eyes.
Gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling, schadelijk bij inademing Harmful: Danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation
gevaar voor het milieu environmental hazard
gevaar voor letsel risk of injury
gevaar voor naar beneden vallen; valgevaar risk of falling; danger of falling
gevaar voor naar binnen trekken entanglement hazard
gevaar voor stoten collision hazard
gevaar voor verstikking risk of suffocation
gevaarlijk voor het milieu dangerous for the environment
gevaarlijke goederen dangerous goods
gevarenbebakening hazard beacon
gevarendriehoek warning triangle
gevarenstof; gevaarlijke stof hazardous substance
gevarenzone danger zone
gevelrol facade roller
gevlochten slang protective sleeving; braided sleeving
gewenst toerental speed setpoint; rotational speed setpoint
gewenste maat nominal dimension
gewenste toestand intended state
gewenste waarde target value; setpoint
gewenste waarde setpoint
gewicht weight
gewrichtslager spherical plain bearing
gezamenlijke opslag joint storage
gezichtsbescherming face protection shield; face protection visor; face protection; visor; viewing glass; face shield
giek jib
giek load arm
gietbeton coarse-grain grout
gieten van voegen joint grouting
gietharsisolator cast resin insulator
gietmortel quick-setting grout; grout; fine-grain grout
gietmortel bijgieten follow-up grouting
gietmortelmachine grout mixer
giettolerantie casting tolerance
giftig toxic
Giftig bij inademing Toxic by inhalation.
Giftig voor in het water levende organismen. Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.
glansgraad gloss level
glascombinatiemat combimat
glasfilament glass-fibre sleeve
glasmat fibreglass fabric; glass-fibre woven fabric
glasmat non-woven fabric
glasvezel glass fibre
glasvezelband glass-silk tape
glasvezelmat glass-fibre non-woven fabric
glasvezelversterkte kunststof glass-fibre reinforced plastic; GRP; GFRP
glijbus sliding bush
glijgevaar slipping hazard; Slippery surface!; risk of slipping
glijkoppeling slip clutch
glijlager friction bearing
glijmiddel lubricating agent
glijpasta lubrication paste
glijplaat sliding plate
glijschoen sliding block
glijvoering yaw pad
glijvoering slideway lining
Global Training Global Training
Globally Harmonized System globally harmonized system; GHS
gondel nacelle
gondelbehuizing nacelle casing
gondeldak nacelle roof
gondelframe nacelle frame
gondelhoekstuk nacelle bracket
gondelkap nacelle cap
gondelkelder nacelle basement
gondelkraan nacelle crane
gondelluik floor hatch
gondelluik; dakluik nacelle hatch; roof hatch
gondelonderverdeling nacelle sub-distribution system
gondelplaat nacelle plate
gondelplatform nacelle floor
gondelventilator nacelle fan
gondelvoeding nacelle power supply
gootverlenging rain gutter extension
Governance / Talentmanagement Governance / Talentmanagement
Gräper transformatorstation Gräper station
greep handle
grenswaarde limit value
grenswaarde voor de overstroom overcurrent threshold
Grid Connection Grid Connection
Grid Integration Grid Integration
Grid Integration &  Grid Technology; NN Grid Integration &  Grid Technology; NN
Grid Operation Grid Operation
Grid Operation (netbedrijf) Grid Operation
grind gravel
grind aggregate
grind gravel
grind/zand-mengsel grit
groef groove
groef-/veerverbinding groove and tongue connection
groefisolatie slot insulation
groefkogellager deep groove ball bearing
groefspie slot wedge
groepsleider Team Leader; Head of Team
groepsschema group drawing
groepsschema group drawing
grofkorrelig coarse-grained
grommet grommet sling; cable sling
grond soil load
grondstation ground station
grondstof raw material
grondverf primer
grondvochtigheid soil moisture
grondwater ground water
groot licht full beam
grote component major component
grouten grouting
groutkoepel grouting cover
grove filter coarse filter
Guss-Zentrum Ostrfriesland foundry; GZO; Guss-Zentrum Ostfriesland
GVK-strook GRP strip; GFRP strip
GVK-verbinder GRP connector; GFRP connector
GVK-verbindingsstuk GRP rib; GFRP rib
H&S Operation 2nd L. Region 10 H&S Operation 2nd L. Region 10
H&S Operation 2nd L. Region 1-9 H&S Operation 2nd L. Region 1-9
H&S-manager; vakkracht voor arbeidsveiligheid Occupational Health and Safety Specialist; OHSS
haak hook
haak luikvergrendeling winch hatch latch
haakprofiel hook profile
haakse aandrijving angular gear
haakse slijpmachine angle grinder
haaksleutel hook wrench
haarliniaal straightedge
haarscheur hairline crack
hal production facility; factory building
halfgelaatsmasker half mask
halfgeleider semiconductor
halfgeleiderzekering semiconductor fuse
halogeenstraler halogen lamp
halve as half shaft
halve segment; half betonsegment half shell; half-divided segment; half-ring segment; half-ring concrete segment
hamer hammer
hamerbout T-head bolt; Halfen bolt
handboek manual
handboek (kwaliteit) (quality) manual
handcirkelzaag hand-held circular saw
handelarenlijst list of retailers
handelarenlijst list of retailers
handgat hand hole
handgreep grab handle
handgreep aarding earthing handle
handlaminaat hand-laid laminate
handleiding instructions
handleiding guideline
handleiding (kwaliteit) (quality) guideline
handleiding van de fabrikant manufacturing instructions
handleiding voor de inbedrijfstelling commissioning instructions; CI
handleiding voorafgaande inbedrijfstelling / afsluitende inbedrijfstelling / inbedrijfstelling pre-commissioning/ final commissioning/ commissioning instructions
handmatig bedrijf manual mode
handmenger hand mixer
handpomp hand pump
handrem parking brake
handschoenen van nitrielrubber disposable nitrile gloves
handschoenenplan glove plan
handvast hand-tightened
handwiel handwheel
hangslot padlock
hangsteiger suspended access equipment; SAE
hard beton hardened concrete
harde bevestiging hard joint
hardheid hardness
harmonische trilling harmonic
harnasgordel rescue harness
harnasgordel safety harness
hars resin
harsen impregnate; coat; resin
harssysteem resin system
hartinfarct heart attack
HARTING-stekker Harting plug
hart-long-reanimatie cardiopulmonary resuscitation; CPR
hartmassage cardiac massage; chest compressions
hartvormige boutverbinding “heart” bolt connections
haspel coil unwinding machine; decoiler
haspellier capstan-type winch
Health Health
Health Management Health Management
Health, Safety & Environment; HSE Health, Safety & Environment; HSE
hechtbrug bonding agent
hechting bond
hechtmiddel adhesive agent; adhesion promoter
hechtvermogen adhesion
hechtvermogen adhesive strength
hefwagen pallet truck
helling ramp
hellingshoek inclination
hellingshoek van de as axis inclination angle
hellingshoek; schuine hijshoek inclined hoist angle; inclination; diagonal pull angle
hellingshoek; schuinte incline
hendel lever
hendel hand lever
hendel voor handmatig neerlaten manual descent lever
hendelmechanisme spring mechanism
Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken. Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.
hermetische beveiliging hermetic protection; vertical liquid level gauge hermetic protection
herprofilering restructuring; repair; moulding
herprofileringsmortel repair mortar
hersluitbaar vat open head drum
herstartblokkering restart lock
herstellen van de parameters parameter recovery
H-frame H frame
HH-zekering HV HRC fuse; high-voltage high-rupturing-capacity fuse
High-niveau H-level
hijsanker transport anchor
hijsarm jib
hijsbalk voor de montage van de rotor E-101 E-101 rotor mounting beam
hijsbalk; hijsblok snatch block
hijsband lifting strap
hijsbout lifting bolt
hijsen hoist; lift
hijsframe lifting frame
hijsgalg lifting boom
hijsgereedschap load lifting assembly
hijsinrichting lifting device
hijsinrichting bladadapter E-101 E-101 blade adapter lifting device
hijsinrichting op de 6-uur positie voor de generator E-101 6 o’clock lifting device for E-101 generator
hijsinrichting voor de afzonderlijke montage van de rotornaaf E-101 lifting device for individual E-101 rotor hub installation; lifting device for individual E-101 hub installation
hijskabel hoist rope
hijsmechanisme lifting mechanism; hoist
hijsmiddel hoist
hijsoog swivel hoist ring; rotating lifting point; RLP
hijsoog lifting lug; lifting eye
hijsoog generator generator lifting lug
hijsoog op de 12-uur positie voor de stator E-101 12 o’clock lifting lug for E-101 stator
hijsoog scheidingsflens separating flange lug
hijsoog van de toren tower lifting lug
hijsplaat lifting plate
hijsplaat lifting lug
hijsplaat lifting plate
hijssnelheid lifting speed
hijstraverse lifting beam
hijstraverse van de transformator transformer lifting beam
hindernis obstacle
hindernisbebakening obstruction beacon
hittebestendige veiligheidshandschoen heat protection glove
hoekadapter angle adapter
hoekafdichting angle seal
hoekbeslag corner fitting; corner casting
hoekbewaking angle monitoring
hoekboormachine angle drill
hoekdoorn guide pin; angular bar
hoeklas fillet weld
hoekmaat width across corners; A/C
hoekplaat angle plate
hoekplaat corner plate
hoekprofiel L profile
hoeksensor angle encoder
hoekstekker right-angle plug
hoekstijl corner post
hoekstuk ladder ladder fastening bracket
hoge bloeddruk high blood pressure
hogedrukreiniger fluid emitter; high pressure cleaner
hol profiel hollow section
holle plunjercilinder hollow piston cylinder
holle ring concave washer
holle ruimte void
holle ruimte cavity chamber
holle schroef banjo bolt
hoofd Division Manager; Head of Division
hoofd bouwplaats team leader
hoofdbalk main jib
hoofdbescherming head protection
hoofdcomponenten main components
hoofdhijsblok main snatch block
hoofdinformatie main warning; main information
hoofdkraan main crane
hoofdkraanhaak main crane hook
hoofdlamp headlamp
hoofdleiding main line
hoofdonderhoud master maintenance
hoofdpaar main pair
hoofdpijn headache
hoofdrelais main contactor
hoofdschakelaar main switch
hoofdstatus main status
hoofdstralingsrichting direction of maximum radation
hoofdveiligheidscircuit main safety circuit; MSC
hoofdvoeg main joint
hoogglans glossy
hoogheffende palletwagen high-lift pallet truck
hoogohmig high-impedance; high-resistance; high-ohmic
hoogspanning high voltage; HV
hoogspanningstest High-voltage test; HV test
hoogte van de locatie site elevation
hoogtereddingsteam height rescue team
hoogvast high-strength
hoogwaardig snelstaal high speed steel; HSS
hoogwerker boom lift; cherry picker
hoogwerker elevated work platform
horizontaal horizontal
horizontale fijninstelling horizontal fine motion screw
horizontale verschuiving horizontal offset
horizontale voeg horizontal joint
houdbaarheid durability; shelf life
houder (bok) van de machinedrager main carrier frame
houder klembout rotor lock bolt support
houder remvoering pad holder
houder van de bekisting formwork retainer
houder van de drukstang compression bar support
houder van de sleepringunit slip ring unit support
houder voor de laddersport rung bracket
houder; steunbok; bok trestle; sawhorse
houderklem mounting clamp
houdkracht holding force
houdrem holding brake
houdring grab ring
houten lat wooden slat
HR International HR International
HR IT Systems HR IT Systems
HR-Business Partners HR-Business Partners
HSE-waarschuwing HSE warning
HSE-waarschuwing HSE warning
huidbeschermingsplan skin protection plan
huidirritatie skin irritation
huisarts family doctor
hulpcontact auxiliary contact; auxiliary switch
hulpeloze persoon casualty
hulphijsblok auxiliary snatch block
hulpkraanhaak auxiliary crane hook
hulpplatform auxiliary platform
hulprelais auxiliary contactor
hulprelais auxiliary relay
hulpstof additive
hulpstoffen auxiliary materials
huls sleeve
hulsanker sleeve anchor
Human Resources Center Human Resources Center
HV-bout HSFG bolt; preload bolt
H-verstevigingsbalk H bracing
hybride stalen toren; HST hybrid steel tower; HST
hydraulisch aggregaat hydraulic unit
hydraulisch circuit hydraulic circuit
hydraulisch gereedschap hydraulic tool
hydraulisch schema hydraulic diagram
hydraulisch systeem hydraulic system
hydraulisch systeem hydraulic system
hydraulisch ventiel hydraulic valve
hydraulische cilinder hydraulic cylinder
hydraulische leiding hydraulic line
hydraulische momentsleutel hydraulic torque wrench
hydraulische olie hydraulic oil
hydraulische pomp hydraulic pump
hydraulische rem hydraulic brake
hydraulische slang hydraulic hose
hydraulische stempel hydraulic jack
hydraulische vloeistof hydraulic fluid
hygroscopisch hygroscopic
hygrostaat hygrostat
hysterese hysteresis
H-zin hazard statement
I/O-Board I/O board
IC Front Desk; ZT IC Front Desk; ZT
ID-blok file identification; ID block
identificatiegegevens characteristics
IEC-norm IEC standard
IEC-voedingskabel C13/C14 power cord
I-factor I factor
IGBT IGBT
IGBT-driver IGBT driver
IGBT-module IGBT module
ijking verification
ijsalarmniveau ice alarm level
ijsdetectie ice detection system; IDS; ice detection
ijsdetectie volgens het curveprincipe power curve ice detection method
ijsdetectie voor het windpark wind farm ice detection system
ijsdetector ice detector
ijssensor ice sensor
ijsvorming; ijsafzetting ice formation; ice build-up; icing
ijzeren kern iron core
ijzerverlies iron loss
Impact Absorption Layer; IAL Impact Absorption Layer; IAL
impedantie impedance
impregneerhars impregnating resin
impressum Legal notice
impuls pulse
in de fabriek ex works
in één lijn liggen met to be aligned with
in één lijn; strokend flush
in elkaar grijpen engage with; mesh with
In geval van ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts consulteren in case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately
In geval van ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts consulteren en het etiket tonen In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label whenever possible)
IN/OUT-dop IN/OUT socket
inbedrijfstelling commissioning
inbedrijfstelling start-up; putting into service
inbouten set the rotor lock
inbouthulp rotor lock guide plate
inbusbout socket head screw; Allen screw
inbusdop Allen socket
inbussleutel Allen key
Incident Management; S+E Incident Management; S+E
incrementele encoder incremental encoder; incremental rotary encoder
index met modules component index
indexvezel marker thread; coloured tracer thread
indicatie-element display unit; display element; indicating element
indicatieveld display field
indicator indicator
indrijfgereedschap drive-in tool
inductie inductance
inductiespanning induced voltage
inductiespoel induction coil
inductieve component inductive component
industriële medewerker industrial staff; manual workers; manual worker; blue collar worker
inertia-emulatie; Inertia Emulation Inertia Emulation
infunderen ínfuse
ingang input
ingang van de gondel nacelle entrance
ingang van de scheider disconnector input
ingangsas input shaft; drive shaft
ingangsimpedantie input impedance
ingangsklem input terminal
ingangsplatform entrance platform
ingangsspanning input voltage
ingangswaarde input variable
ingenieursbureau engineering firm
ingestelde waarde preset value
ingreepbeveiliging safety guard
inhoudsopgave table of contents
injectie van de ankerring anchor ring injection
injectie van krimpscheuren crack injection
injectiekap grouting cap
injectiemortel grout; injection grout
injectieslang injection hose
injector injector
inkeping notch
inkeping voor inspectie inspection notch
inklapbaar platform folding platform
inkomende goederen goods inwards; goods receipt
inkoop Purchasing Department
inlegvorm reinforcement insert; RI
Innovation Management; IM Innovation Management; IM
inrichting device
inrichting voor UV-reparatie bladnok UV leading edge repair device
inrichtingsplan devices plan
inrichtingsplan (gebouw) devices plan (building)
inrichtingsplan (inrichting) devices plan (equipment)
inrichtingsplan (locatie) devices plan (site)
inschakelduur duty cycle
inschakelen switch on
inschakeling reconnection; connection; energisation
inschakelstroom inrush current
inschakeltijd response time
inschakeltoerental switch-on speed
inschakelwindsnelheid cut-in wind speed; start-up wind speed; start wind speed
inschroefdiepte depth of engagement
inschuifvergrendeling stop plate
inslaganker wedge anchor
inspectie on-site inspection
inspectie van de binnenkant van het rotorblad interior rotor blade inspection
inspectiecassette inspection cartridge
inspectiegat inspection hole
inspectiespiegel inspection mirror
inspectietoegang inspection opening
inspectieverf inspection paint
installatiehandleiding installation guide
installatieschema installation plan
installatieschema (locatie) installation plan (site)
Installation Engineering Installation Engineering
Installation Equipment Installation Equipment
Installation PCT Installation PCT
instelas rod actuator
instelmechanisme adjustment mechanism
instelring adjusting ring
instelspindel adjustment spindle
instelwaarde actuating variable
instelwaarde setting value
instructeur Instructor
instructie banksman
instructie one-off instruction; briefing; short training; introduction
instructie briefing; instruction; training
instructies voor bedrijfsmiddelen equipment instructions
Insulationmonitoring Insulationmonitoring software
Integrated Technical Documentation; IF Integrated Technical Documentation; IF
intensiteit van de turbulentie turbulence intensity
intentieverklaring purchase guarantee declaration
intentieverklaring purchase guarantee declaration
interface interface
interfacenorm
interfacetekening interfaces drawing
interfacetekening interfaces drawing
interferentie interference
International Electrotechnical Commission; IEC International Electrotechnical Commission; IEC
interne bliksembeveiliging internal lightning protection system
interne weerstand internal resistance; internal impedance
internettoegang internet access
intrinsiek veilig intrinsically safe
inwerken introductory training; familiarisation; onboarding; job training; training period
inzetbaarheid working condition
inzetstuk module insert
inzetstuk recess insert
IPM-driver IPM driver
irritatie van de ogen eye irritation
irriterend irritant
Irriterend voor de huid Irritating to skin.
Irriterend voor de luchtwegen en de huid Irritating to respiratory system and skin.
Irriterend voor de ogen, de luchtwegen en de huid irritating to eyes, respiratory system and skin
ISO ISO
isocyanaat isocyanate
isolatieafstand insulation distance
isolatiebewaking insulation monitoring system
isolatiegas insulating gas
isolatieklasse insulation class
isolatielak insulating varnish; insulating paint
isolatiemat insulating mat
isolatiemeter megohmmeter; insulation tester
isolatiepapier insulation paper
isolatieplaat insulating plate
isolatiering insulating disk
isolatiestang insulation rod
isolatietape insulating tape
isolatieweerstand insulation resistance
isolator insulator
isoleren insulate
isolerende veiligheidshandschoen insulating protective glove
Isometer isometer
ISO-norm ISO standard
isopropanol isopropanol
ISP Management ISP Management
ISP Management Center ISP Management Center
IT-gebruiksrichtlijn IT policy
IT-infrastructuur IT infrastructure
jaarkleur year colour
jaarlijks gemiddelde van de windsnelheid annual average wind speed
jaarlijkse training annual training
jaloezieklep slats; louvred vent
Japanse spatel spatula knife
J-haak J-hook
jumper van de bootblock bootblock jumper
jumper; draadbrug jumper
Junction Box Nacelle/Hydraulics; JBNH; Nacelle Junction Box; NJB Junction Box Nacelle/Hydraulics; JBNH; Nacelle Junction Box; NJB
kabel wire rope
kabel cable
kabel voor de netaansluiting grid connection cable
kabelaansluitruimte cable connection room; cable terminal compartment
kabelaansluitveld cable connection panel
kabeladapter voor voeding besturing windturbine cable adapter of the WEC control system power supply
kabelafscherming cable screen; cable shielding
kabelbediening control unit
kabelbehuizing sleeve housing
kabelbeveiliging power contactor
kabelbeveiliging anti-jump bar
kabelbinder cable tie
kabelbinderklem cable tie clip
kabelboom cable harness
kabelborging rope lock
kabelboutverbinding cable gland
kabelbrug cable bridge
kabelconnector cable connector
kabeldoorvoer cable pass-through hole
kabeldrager cable carrier
kabeldriver line driver
kabelgeleiding wire rope guide; steel cable guide
kabelgeleiding lift cable guide; hoist cable guide; service hoist rope guide
kabelgeleiding; kabeltraject cable guide; cable layout; cabling
kabelgeleidingsbuis cable guide tube
kabelgewicht rope weight
kabelgoot cable duct
kabelgoot cable trough
kabelgoot cable tray
kabelgrommet cable-laid sling
kabelhaspel rope drum
kabelhaspel cable reel
kabelhaspel wire rope reel
kabelhouder cable holder; cable support
kabelhouder cable holder; steel wire rope holder
kabelhouder rope support
kabelingang cable bushing
kabelkatrol deflection sheave; lifting block
kabelkelder cable basement
kabelkern wire rope core
kabelklem cable clamp
kabelklem wedge socket
kabelkous thimble
kabelladder cable ladder; combined cable/safety ladder
kabelladder van de toren tower cable ladder
kabellier wire rope winch
kabellier rope winch
kabellier cable-pulling winch
kabellus cable coil
kabellus 60° 60° cable holder
kabelmantel cable jacket; cable sheath
kabelmes cable stripping knife
kabelontvlechting cable untwisting
kabelopening cable opening
kabelopvangrail cable support rail
kabelschaar cable shears
kabelschacht cable conduit
kabelschema [-tabel, -lijst] cable plan [table, list]
kabelschoen cable lug; pin lug
kabelschoentang cable lug pliers
kabelsegmentbrug cable bridge
kabelspanner cable tensioner
kabelsteun MV cable support
kabelsteun cable stand
kabeltracé cable route
kabeltraject cable line
kabeltrajectschema cable route plan
kabeltrajectschema (gebouw) cable route plan (building)
kabeltrajectschema (locatie) cable route plan (site)
kabeltrekkous cable grip
kabeltrekschema cable pulling map
kabeltrekschema cable pulling map
kabelveld cable panel; cable feeder bay; panel
kabelverbinding cable connection
kabelverbinding; kabelverbindingspunt cable joint
kabelverdraaiing cable twisting
kalibratie calibration
kalibreren calibrate
kamerfibrilleren (ventriculaire aritmie) ventricular fibrillation
kamertemperatuur room temperature
kamfer camphor
kamplaat comb-type plate
Kan bij inademen allergie, astmatische symptomen of ademhalingsproblemen veroorzaken May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled
Kan een allergische huidreactie veroorzaken May cause an allergic skin reaction
Kan erfelijke genetische schade veroorzaken. May cause heritable genetic damage.
Kan kanker veroorzaken. May cause cancer.
Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid May cause sensitisation by skin contact
Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing en contact met de huid may cause sensitization by inhalation and skin contact
Kan vermoedelijk kanker veroorzaken. Suspected of causing cancer
kanaal aan de voorkant leading edge channel
kankerverwekkend carcinogenic
kantelmoment tilting moment
kanthout squared beam; scantling; squared timber
kap van de deur door hood
kap van de rotorkop spinner cap
kapspleet casing gap
kaptonfolie kapton tape
karabijnhaak karabiner; snap hook
kartelmoer knurled nut
kartelschroef knurled screw
kast binnenverlichting toren interior tower lighting cabinet
kast met bijkomende systemen secondary systems cabinet
kast van de excitation excitation controller box
kast van de gelijkrichter rectifier cabinet
kast van de gondelomvormer nacelle converter cabinet; nacelle converter
kast van de kruiomvormer yaw inverter cabinet
kasthijskruis cruciform lifting beam; power cabinet lifting beam
kastniveau electrical cabinet level
katalysator catalyst
kathode cathode
katoenvlok cotton flock
katrijwerk trolley travel gear
katrol cable pulley
katrol deflection device
kegelrollager tapered roller bearing
kegelveer coil spring
keien boulders
kelderladder basement ladder
kenmerk characteristic
kenwaarde characteristic value
kerf notch
kerfnagel grooved pin
kerfstift grooved pin
kerfverbinder butt splice connector
kernboormachine core drill
kerndiameter minor diameter
kerngatboor core drill bit
kernmantellijn kernmantle rope
kernmateriaal core material
ketting chain
ketting chain
ketting met vier strengen four-leg lifting chain
kettinggeleiding chain guide
kettinglier; lastlier winch; on-board chain hoist; load winch
kettingset chain drive
kettingstreng chain leg; leg
kettingtakel manual lever hoist
kettingtakel; kettinglier chain hoist; chain winch
kettingtrommel; kettingkast chain box; chain locker
kettingwerk chain sling assembly
keuringscertificaat test certificate
keuringsdatum inspection date
keuringsinstructie checking instructions; CI; inspection instructions; II
keuringsinstructies inspection instructions
keuringsinterval inspection interval
keuringsplaatje inspection label
keuringsrapport test report; inspection report; inspection checklist
keuringsrapport inspection report; inspection checklist
keuringsrapport voor de generator generator inspection report
keuringsstatus inspection status; test status
keuringsstempel inspection stamp
keuzemenu selection menu
keuzeschakelaar selector switch
keuzeschakelaar bedrijfsmodus selector switch
kevlar kabel Kevlar rope
Key Account Key Account
kiezelgoer diatomaceous earth
kijkglas sight glass
kilowattuur kilowatt-hour; kWh
kinriem chin strap
kist met bouten fastener box
kit kit
kitspuit cartridge gun; application gun
klankproef acoustic resonance test
klant customer
klantinterface customer interface
klantinterfacebox customer interface box
klantorder sales order; customer order
klaprichting folding direction
klaptrede fold-down step
klauwhamer claw hammer
klauwkoppeling claw coupling
klei clay
kleine onderdelen small parts
klem clamp
klem clamp
klembeugel holding bracket
klembeugel quick clip
klembeugel clamping jaw
klembout clamping bolt
klembusschroef sleeved bolt
klemelement clamp plate
klemkracht clamping force
klemmechanisme clamp mechanism
klemmenbord terminal board
klemmenschema terminal diagram; connection plan
klemmenstrook terminal block; terminal strip
klemmenstrook van de motor motor terminal board
klemplaat clamping plate
klemprofiel edge protection
klemslot cam buckle
klemtang locking pliers
klemverbinding clamp connection
klep; ventiel valve
kleurcode colour code
kleurcodering colour coding
klikkoppeling detent
kliksluiting safety release buckle
klikvergrendeling indexing plunger
klimbeveiligingssysteem fall arrest system
klimhulp service lift; service hoist
klimhulp grid connection lift; grid connection hoist
klimhulp climber; ladder climber; climb assist
klimplatform; toegangsplatform access platform
klimvergrendeling safety stop
klinkmoer rivet nut
klinknagel blind rivet
klinknagelmoer blind rivet nut
klinknageltang hand riveter
klittenbandsluiting hook and loop fastener; velcro fastener
klitvlak velcro strip
klokfrequentie clock speed
klontvrij lump-free
knabbelmachine nibbler
knaltrauma explosion trauma
kniebeschermer knee pad
knierail knee rail
knik dog-leg
knipperen flash
knipperfrequentie strobe frequency
knipperlicht turn indicator
knipperlicht blinker
knoopketting knotted chain
koelcircuit cooling circuit
koeler cooler; radiator
koeler in het achtergedeelte rear radiator
koeling cooling
koellichaam heat sink; HS
koelmantel cooling jacket
koelmiddel coolant
koelmiddelaansluiting cooling system connection
koelmiddelpomp coolant pump; cooling pump
koelrib cooling fin
koelsmeermiddel cooling lubricant
koelsysteem cooling system
koelventilator cooling fan; radiator fan
koelvloeistof cooling liquid
koepel van de astap axle pin cylinder
koepel van de astap rotor hub mounting adapter
koepelsegment blade pipe section
kogelbout ball head bolt
kogeldrukbout ball-end thrust screw
kogelgewricht ball joint
kogelklep ball valve
kogelkophaak spherical head lifting clutch
kogelkraan ball valve
kogellagerverbinding ball bearing slewing rim; slewing ring bearing
kogellagerverbinding roller-bearing slewing ring
kogellagerverbinding met buitenvertanding external teeth ball bearing slewing rim
kogelschijf spherical washer
kolen coal
kompas compass
komschijf cup grinder
koningspen king pin
kooi van Faraday Faraday cage
koolborstel carbon brush
koolborstelunit carbon brush part
koolstofvezel carbon fibre
koolwaterstof hydrocarbon
Koord sealing cord
koord chalk line
koper copper
Köper-binding twill; twill weave
koperen rail copper busbar
koperen ring copper ring
kopflens van de toren top tower flange; tower head flange
kopflenscilinder top flange cylinder
koppeling coupling
koppelrelais coupling relay
koppelschakeling
kopregel van het rapport header
kopse plaat front plate
kopsjorren spring lashing
kopsjorren diagonal lashing
kopvlak front
korrel grit; grit size
korte ommanteling short shell
kortsluitbeveiliging short circuit protection
kortsluiten short-circuit
kortsluitgereedschap short circuiting device
kortsluiting short circuit
kortsluitniveau high set element
kortsluitstroom short-circuit current
kortsluitvast short-circuit-proof
kortsluitvastheid short-circuit strength
kortsluitwisselstroom piek peak symmetrical short-circuit current; initial periodic short-circuit current
kostenplaats cost centre
koudespray cold spray
kraan crane
kraanbaan crane runway
kraanbewijs crane operator licence
kraanblok snatch block
kraanhaak crane hook
kraankist crane box
kraanluik crane hatch
kraanmachinist crane operator; crane driver
krachtcilinder force cartridge
krachtgesloten borgmiddel friction locking
krachtmeting dynamometer
krachtoverdracht force distribution; load transfer
krachtsluiting friction securement; non-positive fit; friction fit
krachtuitschakeling braking force control
krachtverdeling distribution of forces
krachtvermeerderaar torque multiplier
kraspen scriber
krasproef scratch test
krijt crayon; chalk
krimpcontact crimp contact
krimpkous heat-shrink tubing
krimpmanchet shrink-on sleeve; shrinking sleeve
krimpscheur shrinkage crack
krimptang crimping pliers
krimptang crimping pliers
krimpverbinder crimp connector
kritieke ijsvorming critical ice build-up
kroonklem terminal block
kruiaandrijving yaw drive
kruiaandrijving; kruioverbrenging yaw gear
kruiaansluiting yaw tensioning system; yaw clamping system
kruibescherming yaw protection unit
kruibewaking yaw monitoring
kruidrager yaw carrier
kruien yawing; tracking
kruihoek yaw angle
kruikast yaw gear support
kruilager yaw bearing; tower bearing
kruimotor yaw motor
kruiomvormer yaw inverter
kruip creep
kruipolie penetrating lubricant
kruipulsor yaw sensor; yaw pulsor
kruipulsor yaw system friction lining sensor
kruirelaissysteem contactor tensioning; contactor clamping; contactor yaw tensioning system; contactor yaw clamping system
kruirem yaw brake
kruis van de kettinggeleiding chain guide cross plate
kruischakelkast yaw control cabinet
kruisensor yaw sensor
kruisklem cross connector
kruiskopschroef Phillips screw
kruiskopschroevendraaier cross-head screwdriver
kruisysteem yaw system
kruitandkrans yaw gear rim
kruitandwiel; kruirondsel yaw pinion
kruiwagen wheelbarrow
kruk crank handle; crank
kunsthars synthetic resin
kunststof envelop delivery note pouch
kunststof hamer plastic mallet; dead blow hammer
kunststof inzetstuk plastic insert
kunststof ring plastic washer
kunststof rozet plastic pipe collar
kunststof touw synthetic rope
kwaliteitsbewaking quality assurance; QA
kwaliteitscontrole quality control; QC
kwaliteitscontrole quality inspection
kwaliteitskenmerk quality characteristic
kwaliteitsklasse grade
kwaliteitsmanagement quality management
kwaliteitsplan quality plan
kwaliteitsplan quality plan
kwartaal quarter
kwartmasker quarter mask
kwast block brush
kwikzilver mercury
laadcontrole charge control unit
laadkist wire-mesh container
laadpaal charging column
laadpark charging park
laadplaat loading bracket
laadregelaar charge controller
laadrelais charging contactor
laadschakeling charging circuit
laadschop wheel loader
laadspanning van de accu battery charging voltage
laadstation charging station
laadstroom charging current
laadtoestand charge status
laadvlak truck floor
laadweerstand charging resistor
laagdoorlaatfilter low-pass filter
laagohmig low-impedance; low-resistance; low-ohmic
laagspanning low voltage; LV
laagspanning extra-low voltage
laagspanningsaardfoutdetectie LV earth fault detection system
laagspanningsbeveiliging low-voltage fuses
laagspanningsdoorvoer low voltage bushing; LV bushing
laagspanningsnet low-voltage grid
laagspanningsrailsysteem LV busbar system
laagspanningsrichtlijn Low Voltage Directive
laagspanningstransformator low-voltage transformer; LV transformer
laagspanningsverdeelkast LV distribution cabinet
laagspanningsverdeling low-voltage distribution system; LV distribution system
laagspanningszekering low-voltage fuse
ladder ladder
ladder access ladder
ladder van het gondelplatform nacelle floor ladder
ladderbalk ladder strut
ladderbeugel ladder bracket
ladderbeveiliging ladder support
ladderboom stile
ladderplatform ladder-climbing platform
laddersegment safety ladder section; safety ladder segment
ladderspleet ladder gap
ladderverbinding; C-profielverbinder ladder connector; C-profile connector; safety ladder connector
ladderverbindingspunt ladder connection point; ladder joint
laddervoelermaat ladder gap gauge
ladderwissel lateral rail exit
lading charge
lading van het tussencircuit DC link pre-charging
lager bearing
lagerdeksel bearing cover
lagerplaat support plate
lagerring bearing race; bearing raceway; bearing ring
lagerschaal bearing shell
lagervet bearing grease
lagerzitting bearing seat
lak lacquer; varnish; paint
laklaag paint coating
lamel slat
lamellenstop threaded plug
laminaat laminate; LAM
laminaatgolf laminate buckle
lamineerfolie laminating film
lamineerhars laminating resin
lamineren laminate
lamp lamp
lampenkop beacon unit
lampentest light test
lamsvelroller sheepskin roller
landingsplatform van de klimhulp hoist touchdown platform; base-end-closer
landingsstation van de klimhulp service hoist landing area
landingszone landing
landwind land breeze
lange bout longitudinal bolt; LB
lange ommanteling long shell
langsbalk longitudinal beam
langsscheur longitudinal crack
lasapparaat welding machine
lasblok weld-on block
lasbril welding goggles
lasdeken splash guard blanket
lasdruppel weld spatter
laser laser device
laserpas laser sighting device
lashandschoen welding glove
lashandschoenen welding gloves
lasjas welding jacket
lasnaad weld seam; welding seam; weld
lasplan welding plan
lasplan welding plan
laspunt weld point
lasschort welders apron
last load
Last Minute Risk Assessment; LMRA last minute risk assessment; LMRA
lastbeveiliging load fall arrester
lastbout load bolt
lastenboek tender specifications
lastenboek tender specifications
lasthaak load hook
lastinvoer load transfer; load introduction
lastopnamemiddel lifting accessory; load suspension device
lastplaat load plate
lastregelkast load control box
lastring load ring
lastrol winch kit; hand pulley block
lastschakelaar load switch
lastschakelstrook met NH-zekeringen LV HRC fuse disconnector
lastscheider load break switch; LBS
lastscheider fuse switch disconnector
lastscheider; lastscheiderstrook fuse switch disconnector; vertical fuse-switch disconnector
lastscheiderstrook vertical fuse-switch disconnector
laststroom load current
lasttabel load chart
lastverdeelplaat load distribution plate
lastverdeelrib load application rib; LAR; lifting eye
lastverdeling load transfer
lasvergunning welding permit
lat voor het dekzeil tarpaulin batten
LCD-display LCD display
LED-binnenverlichting toren LED interior tower lighting
LED-lamp LED; LED light; light emitting diode
leer-/trainings-documentatie learning/training documents
leer-/trainings-presentatie learning/training presentation
leergesprek instructional talk
leerling apprentice; trainee
lege buis dummy tube; duct
leidende nul leading zero
leiding hose
leiding naar het smeerpunt lubrication points feed line
leiding; kabel cable
leidinggevende manager; managerial staff; excecutive
lekkage leak
lekstroom leakage current
lekstroom leakage current
LET OP NOTICE
leuning van de balustrade handrail
levensduur service life
levensgevaar risk of death
levensreddende spoedmaatregelen emergency life support; ELS
leverancier supplier
leverancierslijst list of suppliers
leverancierslijst list of suppliers
leveringsdatum delivery date
leveringsomvang scope of supply
leveringstijd delivery period
leveringsvergunning feed-in certificate
leveringsvoorwaarden terms of delivery
leveringsvoorwaarden terms of delivery
L-flens L-flange
libel circular level
libel level vial
licentie licence
licentie licence
lichaamsdeel body part
licht beton light-weight concrete
licht ontvlambaar highly flammable
lichtbuis flash tube
lichtintensiteit light intensity
lichtmast light tower
lichtschakelaar light switch
lichtscherm light curtain
lichtsensor; lichtvanger light sensor
lichtsterkte luminous intensity
lichtsterkteregeling luminous intensity control system
lier winch; stay-rope winch
lier pull cable
lier winch
lier met aandrijfschijf drive disc winch; drive sheave winch
lier voor zware lasten heavy-duty winch
lierbaan; lierrail winch rail; trolley rail
lierbrug winch bridge
lierhaak winch hook
lierhouder winch support
lierkolom; kraankolom winch column; winch post; crane column; crane pillar
lierluik winch hatch
liernaaf winch hub
liftkabel; kabel van de klimhulp hoist cable; lift cable; service hoist rope
liftkooi; personenkooi lift cage; hoist cage
Lightning Arrester Box; LAB Lightning Arrester Box; LAB
lij downwind
lijm glue; adhesive
lijmflens bonding flange
lijmhars gluing resin
lijmklem adhesive clip
lijmpistool hot glue gun
lijmstuk bonding plate
lijmvoeg; lijmspleet gluing joint
lijnklem fall arrester
lijnklem rope clamp
lijst met afbeeldingen table of figures
lijst met afkortingen list of abbreviations
lijst met borden list of signs
lijst met borden list of signs
lijst met componenten/ apparaatlijst beheersysteem components list/devices list for control and communication system
lijst met grenswaarden list of limit values
lijst met grenswaarden list of limit values
lijst met meetpunten en criteria list of criteria and measuring points
lijst met motoren en verbruikers list of motors and loads
lijst met motoren en verbruikers list of motors and loads
lijst met product(types) product (type) list
lijst met reserveonderdelen spare parts list
lijst met spanstukken prestressing tendon list
lijst met verbruikers list of loads
lijst voor de gegevensregistratie data recording sheet
Lindapter fastening plate ("lindapter")
lineaire aandrijving linear drive
liniaal ruler
linksom anti-clockwise
linkstappend left hand
lintkabel ribbon cable
Liquid Green Liquid Green
lithiumnitraat lithium nitrate
Load Control; LC Load Control; LC
Load Simulation; LS Load Simulation; LS
Loads & Mechanical Tools; LT Loads & Mechanical Tools; LT
locatie site; location
locatiegegevens site data
locatielijst list of places
locatielijst list of places
loef upwind
Logaer Maschinenbau GmbH Logaer Maschinenbau GmbH; LMB
logboek van de turbine WEC logbook
loodaccu lead-acid battery
loopkat crane trolley; trolley
looplamp work light
loopplaat catwalk
looprol roller
looptijd running period
loopvlak sliding surface
loopvlak catwalk
losbouten release the rotor lock
losbreekmoment breakaway torque
losconstructie lifting tackle assembly for unloading segments
losdraaien loosen
loskoppelen disconnect
losse draad single wire
losse kant loose side
lossen unload
lössleem loess loam
losstation big bag discharger
L-profiel L bracket
luchtafvoer air outlet
luchtafvoerbedrijf discharge air
luchtafvoerklep discharge air valve; louvred vent (discharge air)
luchtafvoerslang exhaust air hose
luchtafvoerventilator exhaust fan; exit air fan
luchtafvoerventilator discharge air fan
luchtdebiet air flow rate
luchtdichtheid air density
luchtdruk atmospheric pressure; air pressure
luchtfilter air filter
luchtgeleiding air guide assembly
luchtgeleidingsplaat air deflector plate
luchtgeleidingssegment air deflector section
luchtgeleidingssysteem air guide system
luchthapper air vent
luchtinlaatkast air intake box
luchtinsluitsel air inclusion; inclusion of air
luchtkoeling; luchtkoelsysteem air cooling; air cooling system
luchtpomp air pump
luchtporiënvormer air entraining agent
luchtschakelsysteem air-insulated switchgear assembly; air-insulated switchgear
luchtspleet air gap
luchtspleet release clearance
luchtspleet van de generator generator air gap
luchtspleetafdichting air gap seal
luchtspleetbewaking air gap monitoring
luchtspleetschakelaar air gap switch
luchtstroom air flow; flow
luchttemperatuur air temperature
luchttoevoerkap air intake casing
luchtvochtigheid air humidity
luchtvochtigheidssensor humidity sensor
luchtvrachtbrief air freight bill
luchtvrachtbrief air freight bill
luchtweerstandscoëfficiënt drag coefficient
luchtwerveling eddy
luikklep hatch
lus loop
lusimpedantie loop impedance
lusvorming loop formation
maakcontact make contact; NO contact
maand-/kwartaals-/jaar-/regioverslag monthly/quarterly/ annual/regional report
maatbeker measuring cup
maattekening dimensional drawing
maattekening dimensional sketch
maattekening dimensional drawing
maattekening dimensional sketch
machine machine
machinehuis machine house
machinehuisdrager main carrier
machinehuiszijde machine house side
machinerichtlijn Machinery Directive
machineruimer machine reamer
machineruimte machine room
macrolon Makrolon
magazijn store; warehouse
magazijn opbouw Installation Depot
magneetboormachine magnetic drill
magneetstatief magnetic base
magnetische stroom magnetic flux
magnetische stroomdichtheid magnetic flux density
Main Components Main Components
makrolon afdekking Makrolon panel
MAM MAM; Mobile Assets Management
Management by Objectives management by objectives
manchet sleeve
mangat manhole
manometer; drukmeter manometer; pressure gauge
mantelisolatie outer insulation cover
mantelpijp sheathing pipe; sheath; duct
mantelpijptrechter sheath funnel; duct funnel; sheathing pipe funnel
mantelplaat shell plate
mantelvlak lateral surface
manuur man-hour
markeerkrijt lumber crayon
markeerstift; Edding permanent marker
markering marking; mark
markering stamping
markering van bedrijfsmiddelen equipment label overview; ELO
massamiddelpunt centre of mass
Master data Master data
mastertrainer Master Trainer
materiaalbeheer materials management
materiaalcertificaat material certificate
materiaalcertificaat material certificate
materiaalcontainer materials container
materiaalgesloten borgmiddel locking with threadlocking adhesives
materiaalkist materials box
materiaallijst materials list
materiaallijst materials list
materiaalmoeheid fatigue
materiaalspecificatie material specification; MS
materiaalspecificatie material specification
materiaalsterkte property class
materiële schade property damage
maximaal vermogen maximum power
maximummeter maximum counter
mecanicien mechanic
Mechanical Detail Engineering; DM Mechanical Detail Engineering; DM
Mechanical Engineering Mechanical Engineering
Mechanical Engineering; MK Mechanical Engineering; MK
Mechanical Performance; LM Mechanical Performance; LM
mechanisch onderhoud mechanical maintenance; M maintenance
mechanische noodinrichting mechanical emergency release device
mechanische rem mechanical brake
mechanische schroevendraaier power wrench
mechatronicus mechatronics engineer; mechatronics technician
mededeling information
mededeling information
medewerker in de buitendienst field staff; Field Service; Field Service staff
medewerkerspas badge
medisch onderzoek preventive medical check-up
meelopende bliksemafleider roller lightning conductor
meelopende valbeveiliging fall prevention device; runner; guided-type fall arrester
meenemer drive mechanism; dog
meenemer van de scharnierkop swivel head connector
meenemerbout driving pin
meenemerstang drive rod
meerdraads sleepgedeelte multi-wire wiper
meetapparaat measuring device; measuring equipment
meetbereik measuring range
meetkabel test lead
meetklem test terminal
meetklemmenstrook test terminal strip
meetklok dial gauge
meetlat graduated ruler; levelling staff; levelling rod
meetomvormer measuring transducer
meetpaneel measuring panel
meetpunt measuring point
meetpunt probe tip
meetrapport measurement checklist; measurement report
meetresultaat measuring result; test reading
meettraject measuring path
meettransformator measuring transformer
meetwaarde measured value
meetweerstand precision resistor
meld- en activeringseenheid signal and trigger unit
meldcircuit control loop
meldcontact signal contact
meldingsrapport information report
meldingsrapport information report
membraanafdichting diaphragm seal
mengbuisje mixing tube
menggereedschap mixing tool
mengverhouding mixing ratio
mergel marl
mespatroon plug-in blade
messing bout brass bolt
met een watervaste stift markeren mark with a waterproof marker
metaalbalgkoppeling metal bellows coupling
meter meter; counter
meter voor de piekbelasting peak load counter
meterkast meter cabinet
metermodem meter modem
meteruitlezing op afstand remote meter access; RMA
methacrylaathars methacrylate resin
Methods & Tools; M Methods & Tools; M
meting surveying
meting measurement
meting acceleratie acceleration measurement
meting van de tussenruimte; meting van de spleet gap measurement
metseltroffel mason’s trowel
microcontroller microcontroller
microschakelaar microswitch
middenas centre axis
middenspanning medium voltage; MV
middenspanningsdoorvoer medium-voltage bushing
middenspanningskabel medium-voltage cable; MV cable
middenspanningsnet medium-voltage grid
middenspanningsrichtlijn German Medium-Voltage Guideline
middenspanningsruimte medium-voltage room
middenspanningsschakelsysteem medium-voltage switchgear; MV switchgear; medium-voltage switchgear assembly; MV switchgear assembly
middenspanningsslot medium-voltage lock system
middenspanningsstekker medium-voltage plug
middenspanningstransformator medium-voltage transformer
middenspanningszekering medium-voltage fuse
milieubescherming environmental protection
milieukatalysator environmental capacitor
milieumanagement environmental management; EM
milieuomstandigheden environmental conditions
milieuvoorschriften environmental requirements
mineraal mengsel mineral aggregate
Mini Traxion Mini Traxion pulley
minimale afstand minimum distance
minimale breuksterkte minimum breaking force
minimale houdbaarheidsdatum use-by date
minimale inschroefdiepte minimum depth of engagement
minimale rekgrens minimum yield strength
misselijkheid nausea
mixpen mixing paddle
mobiel werkplatform voor rotorbladen rotor blade work platform
mobiele kraan mobile crane
mobiele kraan
model pattern
moderatiekoffer presentation case
modificatie upgrade
modulaire stalen toren; MST modular steel tower; MST
module assembly
moer nut
moerdraad female thread
mof joint; cable joint box
Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind. Possible risk of harm to the unborn child.
momentenbewaking torque monitoring system
momentsleutel manual torque wrench
momentsleutel hydraulic torque wrench; torque wrench
momentsteun torque support
momentsteun torque arm
momentverhouding torque bias ratio; TBR
Monitoring Controler/Control System Monitoring Controler/Control System
Monitoring of operation control Monitoring of operation control
monodraad monostrand
monster sample; random sample
monster test specimen
monstername sampling
monsternemer sampling container
montage installation; assembly; erection; ASSY
montage retrofitting
montage prefab betontoren Precast concrete tower – Installation
montage van afzonderlijke bladen single-blade installation
montageadapter assembly adapter
montagearm mounting arm
montageboring assembly hole
montagecontainer installation container
montagedatum installation date
montagedeksel installation cover
montagedeksel van de generator generator mounting cover; installation cover
montagedrevel mounting pin
montageflens mounting flange
montageframe mounting frame
montageframe assembly frame
montagegat assembly hatch
montagehaak installation hook
montagehandleiding installation instructions
montagehulp locating pin
montagehulp spinner installation aid
montagehulp installation aid; assembly aid
montagehulp installation aid
montagehulp bladverstelinrichting installation pitch device; pitch installation aid
montagehulp gondel nacelle installation aid
montageinrichting assembly device
montageinrichting voor de generator E-101 E-101 generator assembly device
montagekruis cross-beam stand (cruciform); cruciform crossbeam stand
montagelijm gluing resin
montagepasta assembly paste
montagepen mounting pin
montageplaat mounting plate
montagerail mounting rail
montagerapport installation report; assembly report
montageschoen mounting device
montageset retrofit kit; RFK
montageset upgrade kit
montageslede installation shell
montageslede assembly slide
montagester cross-beam stand (star-shaped); star-shaped crossbeam stand
montagetafel assembly table
monteren install; assemble
mortel mortar; grout
mortelvoeg grout joint
MOS-structuur MOS structure
motor motor
motoraandrijving motor-drive mechanism
motoras motor shaft
motorbeveiligingsschakelaar motor circuit breaker; motor protection circuit breaker
motorflens motor flange
motorlantaarn motor lantern
motorrem motor brake
motorstekker motor plug
motorsteunbalk support boom
motorwikkeling motor winding
MPU MPU
multiklem multi-clamp
multiladder multi-purpose ladder
multimeter multimeter
multimeter multifunction tester
multinorm kleding multi-standard clothing
multipurpose vet multipurpose grease
multischuurmachine multi sander
mutageniteit germ cell mutagenicity
naaf; rotornaaf hub; rotor hub
naafadapter hub adapter
naafbewaking hub monitoring system
naafframe hub frame
naafhoogte hub height
naaflager; rotorlager; hoofdlager hub bearing; rotor bearing; main bearing
naafonderverdeling hub sub-distribution system
naafsteun hub support
naaldbikhamer needle scaler
naaldlager needle bearing
nabehandeling curing
Nacelle Control Box; NCB Nacelle Control Box; NCB
Nacelle Control Panel; NCP Nacelle Control Panel; NCP
Nacelle; GO Nacelle; GO
nachtbebakening nighttime beacon light
nachtbedrijf nighttime operation
nachtdienst night-time work
naderingssensor proximity sensor
nageschakeld downstream
naloopcompensatie earth fault compensation
naloopstroming wake
nalooptijd shut-off delay
nasmeerverdeler re-lubrication distributor
naspanbare spanstukken post-tensioned tendons with subsequent bond
naspanning post-tensioning; post-tensioning with subsequent bond
nat-/droogstofzuiger wet and dry vacuum cleaner
nauwkeurigheidsklasse accuracy class
n-butylacetaat n-butyl acetate
neerlaatsnelheid settlement speed; lowering speed
neerlaten met de noodneerlaatinrichting emergency lowering procedure
neersjorren tiedown; over-strapping
neerslagsensor precipitation sensor
neerwaarts compatibel backward compatible
neerwaartse compatibiliteit backward compatibility
netaansluitcapaciteit grid connection capacity
netaansluiting grid connection
netaansluitpunt point of common coupling; PCC; point of connection; PoC; network connection point; NCP
netanalysator grid data analyzer; power analyzer
netbeheercentrale grid control station
netbewaking grid monitoring
netexploitant grid operator
netfilter grid filter; mains filter
netfiltercircuit mains filter circuit
netfrequentie grid frequency
netgedrag grid performance
netgelijkrichter mains rectifier
netparameter grid parameter
netrelais line contactor
netsmoorspoel line choke; mains choke
netspanning grid voltage
netstekker mains plug
netstoring power failure; grid failure; network loss
netstoring grid fault
netveiligheidscircuit grid safety circuit; GSC
netvoeding grid feed; power feed
netvoeding power supply unit
netvoedingseenheid grid feed unit
netvoedingssysteem grid feed system
netwerkschema network map
netwerkschema network map
netzekering mains fuse
New Markets/Business New Markets/Business
New Product & Development Project Management; NE New Product & Development Project Management; NE
New Products New Products
NH-scheider HRC fuse switch disconnector
NH-zekering LV HRC fuse; low-voltage high-rupturing capacity fuse
NH-zekeringtrekker met handstolp safety handle for LV HRC fuse with gauntlet
Niet in de riolering terecht laten komen Do not empty into drains.
nitrilbutadieenrubber nitrile rubber
niveau level
nivelleerlat level staff
nodulair gietijzer spheroidal graphite cast iron; ductile iron
nokkeneindschakelaar cam limit switch
nokkenschijf cam disk; cam wheel
nominaal toerental rated speed; nominal speed
nominaal vermogen nominal power
nominaal werkelijk vermogen nominal active power
nominale diameter nominal diameter
nominale dikte nominal thickness
nominale frequentie nominal frequency
nominale maat nominal cover
nominale spanning nominal voltage
nominale stroom nominal current
nominale windsnelheid nominal wind speed
nominatieformulier nomination sheet
noodarts doctor; emergency services; ambulance
noodbedrijf van de transformator transformer emergency operation
noodbus emergency anti-friction bushing
noodeindschakelaar emergency end-of-travel switch
noodhamer emergency hammer
noodinstructies emergency instructions; EI
noodinstructies emergency instructions
noodneerlaatinrichting emergency descent unit
noodontgrendeling emergency release
noodplan emergency chart
noodstop EMERGENCY STOP; emergency stop
noodstroomaggregaat emergency power generator
noodstroomcircuit emergency circuit
nooduitgang emergency exit
nooduitrelais emergency off contactor
nooduitschakelaar transformator transformer emergency switching off button
nooduitschakeling EMERGENCY SWITCHING OFF
nooduitschakeling emergency shutdown; quick shutdown
nooduitschakeling transformator transformer emergency switching off
noodverlichting emergency light
noodverlichting emergency lights; emergency lighting system
noodversteleenheid emergency pitch system; emergency pitch unit
noodverstelling emergency pitching; quick pitching
noodvoeding emergency power supply
noppenmat flat-stud rubber mat
normaal bedrijf normal operation
Normal Climate Normal Climate
notebook laptop
nulleider neutral conductor; neutral wire
nulmodem null modem
nuttige belasting; draaglast useful load; lifting capacity
nuttige lengte usable length; EWL; effective working length
O&O-rapport R&D report
Obst Light Dimm Control Obst Light Dimm Control
ochtendploeg early shift; morning shift
oculair eyepiece
offerte quote
offerte quote
ÖLFLEX ÖLFLEX cable
olieaftapbout drain plug
olieaftapkraan oil sample cock
oliecarter grease pan; oil tray
oliedrukbewaking oil pressure indicator
oliedrukschakelaar oil pressure switch
oliekijkglas oil sight glass; oil level sight glass
olielekkage oil leak
olie-opvangbak oil catch pan
olietransformator oil transformer; oil-immersed type transformer
olieverversing oil change
omgekeerde osmose reverse osmosis
omgevingsdruk ambient pressure
omgevingshelderheid ambient brightness
omgevingstemperatuur ambient temperature
omgevingsvoorwaarde external conditions
omkeerbeveiligingsschakeling reversing starter
ommanteling coating
ommanteling van de landingszone van de klimhulp; ommanteling van het landingsplatform van de klimhulp landing box; hoist landing box; hoist touchdown box; service hoist landing box
ommanteling van het rotorblad rotor blade shell
ommanteling van het rotorblad aan drukzijde pressure-face rotor blade shell; pressure-side rotor blade shell
ommanteling van het rotorblad aan zuigzijde suction-face rotor blade shell; suction-side rotor blade shell
ommanteling voor de montage van het rotorblad blade assembly cradle
ompolen reverse the polarity
ompolingsbeveiliging reverse polarity protection
omschakelhendel switch lever
omschakeling switchover; changeover
omschakelratel reversible ratchet handle
omschakeltijd switching time
OMT-beveiliging directional definite-time overcurrent protection
omvang van de controle extent of inspection
omvormer converter
omvormer inverter
omvormerkast converter cabinet
omvormermodule inverter module
omwenteling rotation; turn
omwikkelen binding
omzetter converter
omzetverhouding transformer ratio
onbalans imbalance; unbalance
onbelast bedrijf no-load operation; idling; idle mode
onderaannemer subcontractor
onderbrekingsvrije spanningsverzorging; UPS uninterruptible power supply; UPS
onderconstructie substructure
onderdeel; component component; building element
onderdeelnummer component number
onderdelenlijst parts list
onderdelenlijst parts list
onderdruk negative pressure
onderfrequentie underfrequency
ondergieten grouting; grouting of the foundation trough
ondergrondse kabel underground cable
onderhoud maintenance
onderhoud maintenance
onderhoud na 300 uur 300 h maintenance
onderhoud na 4 jaar 4-year maintenance
onderhoud van de serie series update
onderhoudsbedrijf maintenance mode
onderhoudsboek maintenance logbook
onderhoudscontract maintenance contract
onderhoudshandboek maintenance manual
onderhoudshandleiding maintenance instructions; MI
onderhouds-handleiding maintenance instructions
onderhoudsinterval maintenance interval
onderhoudsklep maintenance hatch
onderhoudspunt maintenance item
onderhoudsrapport maintenance report
onderhoudsschakelaar maintenance switch
onderhoudsschema maintenance schedule; maintenance plan
onderhoudssleutel maintenance key
onderhoudsspanning float-charge voltage
onderhoudswerkzaamheden maintenance work
onderkant behuizing lower casing
onderlegplaat underlay sheet
onderlegring shim washer
ondernemingsraad works council; Employee Union; employee committee
onderpoederlassen submerged-arc welding; SAW
onderschakelaar lower switch
ondersnijding van het boorgat undercut hole
onderspanning undervoltage
onderste traverse bottom crossbeam
onderstel; draagframe undercarriage
onderverdeling van de bladverstelling pitch control sub-distribution system
onderverdeling van het rotorsensorsysteem rotor sensors' sub-distribution system
onderverdeling verlichting lighting sub-distribution system
onderverdeling voor de dempers absorber sub-distribution system
onderzoek en ontwikkeling research and development
ondiepe fundering shallow foundation; flat foundation
ondiepe fundering met opwaartse druk shallow foundation with buoyancy
ondiepe fundering zonder opwaartse druk shallow foundation without buoyancy
ongeval op weg naar/van het werk accident en route to/from work
ongevalsanalyse accident analysis
onrondheid out-of-roundness
ontbramen deburr
ontbrekend onderdeel missing part
ontgrendelen unlock
ontgrendelingskabel release line
ontkisten demould
ontkoppelbeveiliging protective disconnection equipment
ontkoppelelement decoupling element
ontkoppelinrichting release device
ontladingskabel discharge cable
ontluchten; beluchten bleed; de-aerate; aerate
ontluchtingsaansluiting vent screw; air-bleed screw; vent nozzle
ontluchtingsdop air-bleed screw
ontluchtingsklep bleed valve
ontluchtingskraan vent cock
ontluchtingsrol porcupine roller; spiked roller
ontluchtingsslang air-bleed hose
ontluchtingsstop ventilation stopper
ontmantelen dismantle
ontstaande brand incipient fire
ontstekingsbron source of ignition
ontstoring interference suppression
ontvetten degrease
ontvlambaar flammable; inflammable
ontvlechten untwist
ontvochtiging dehumidifier; dehumidification
ontwateringsbus drainage pipe; drainage sleeve
ontwerpbeschrijving draft description
ontwerptekening draft drawing
ontwerptekening draft drawing
ontwikkelaar developer
ontziltingsinstallatie desalination plant
onverliesbare bout captive bolt
oog eye
oog voor de demontage disassembly lug
oogbescherming eye protection
oogbout eye bolt
oogplaat eye plate
oogspoelfles eye wash bottle
oordopje ear plug
op schaal to scale
opbouw installation
opbouw structure
opbouw-/montage-handleiding installation/assembly instructions
opbouw-/montagerapport installation/assembly report
opbouwen construct; build
opbouwhandleiding assembly instructions
opbouwinrichting rotornaaf E-101 rotor hub assembly device
opbouwleider installation supervisor
opbouwteam installation team
OPC OPC
opdrachtgever customer
opdrachtnemer contractor
opdrachtverlening authorisation
opdrachtverlening authorisation
open licht naked light
openboren bore
openbreken knocking out
Operating Control; BF Operating Control; BF
Operation / Monitoring Operation / Monitoring
Operation Control Center Operation Control Center
Operational Training Operational Training
opfristraining recurring training; refresher training
ophanging support; suspension
oplosmiddel solvent
oplosmiddel release agent
oplosmiddelhoudend reinigingsmiddel solvent based cleaning agent
opname support
opname door de huid skin absorption
opname draagbalk strut support
opname van schade damage survey
opnamebuis receiving tube
opnamemiddel voor personen suspended access equipment; access equipment; suspended platform
opnametap support pin
opnemer dwarsacceleratie transversal acceleration sensor; transversal sensor
opnemer langsacceleratie longitudinal acceleration sensor; longitudinal sensor
opnieuw in bedrijf stellen restart
oppervlaktebescherming surface protection system
oppervlaktegewicht grammage
oppervlaktewater surface water
oppompen pump oil into something; float
opschaling repowering
opschuren roughen
opslaan save
opslag storage
opslagplaats storage location
opslagspecificatie storage specification
opslagspecificatie storage specification
opsporing van fouten fault localisation
opstapbescherming step guard
opstaphulp steps
opstaphulp climbing aid
opstarten boot; start up
optie "Transmission" Transmission option
optisch waterpastoestel digital level
optische budget optical budget
optische converter fibre-optic converter; FO converter
optische kabel fibre-optic cable
optische verdeler optical distribution board
optocoupler optocoupler
opvangbak drip pan
opvangbak drip pan
opvangbak kruivertanding yaw trough
opvangbak tandwielkast pinion pan
opvangnet safety net
opvangoog fall arrest eyelet; fall arrest D-ring
opvangplaat fall arrest nose
opvolger successor
opvragen query
opvullen shim
opvulplaat shim plate
opvulrapport shimming report
opwaartse druk buoyancy; lift
opzetstuk Load Control load control yoke
order order
order order
organigram organisational chart
organigram organisational chart
Organisation Check & Approval Organisation Check & Approval
originele verpakking original packaging
O-ring O-ring
orthostatische shock orthostatic shock
oscillograaf vibration sensor
OSL OSL
ovaal gat slotted hole; elongated hole
overall bib overall
overall coverall
overbelasting overload
overbelastingsbeveiliging overload protection
overbelastinguitschakeling overload cut-off function
overbrenging gear
overdrachtsrapport handover report
overdrachtsrapport handover report
overdrachtstation substation
overdrachtstraject transmission path
overdrukklep pressure control valve
overeenkomst agreement
overfrequentie overfrequency
overgangsbuis reducer tube
overgangsweerstand contact resistance; transition resistance
overlappende plaat overlap plate
overloopleiding overflow pipe
overslag flashover
overspanning overvoltage
overspanningsbegrenzing overvoltage limitation
oversteek bout bolt projection
oversteek van de schroefdraad thread protrusion
overstroom overcurrent
overstroombeveiliging; veiligheidsvoorziening protection equipment; safeguard
overstroomrelais overload relay
overtemperatuur overtemperature
overtemperatuurschakelaar overtemperature thermostat; overtemperature switch
overtoerenschakelaar overspeed switch
overtoerenschakelaarkast overspeed switch box
overtreding regulatory offence
overtrekschoen disposable shoe cover
oververhit overcured
Overvoltage Ride Throug; OVRT Overvoltage Ride Through
overzicht van printplaten PCB overview list; PCBA overview list
overzichtsschakelschema overview circuit diagram
overzichtstekening layout drawing
paalfundering pile foundation
paalsteek bowline knot
pacemaker artificial pacemaker
packer packer
pakket met opvulplaten laminations
paklijst packing list
pallet pallet
palletvork pallet fork
papyruswit papyrus white
paraboolspiegel parabolic mirror
parallelle aanslag rip fence
parallelschakeling parallel connection
parameter parameter
parametergeheugen parameter memory
parkcomputer wind farm computer; wind farm PC
parkconfiguratie farm configuration
parkregeling closed-loop wind farm control
parksynchronisatie wind farm synchronisation
partikelfilter particle filter
pasring adapter ring
passieve koeler passive cooler
passing fitting; guide fitting; fit
passingsspleet fitting gap
pasveer parallel key
pasvlak fitting surface
patchkabel patch cable
Payroll Germany Payroll Germany
PDI-interface voor procesgegevens process data interface; PDI; ENERCON SCADA PDI
PD-meetsysteem partial discharge measuring system; partial discharge measuring equipment; PD measuring equipment
peillood plumb line
peillood flux-cored solder wire
peilstok dip stick
PE-Kabel; aardingskabel PE cable; protective wire; earthing cable
PE-klem; aardingsklem PE terminal
PE-mantel PE sheath
pen pin
pen; bout bolt; pin
pendrijver parallel pin punch
penetratietijd breakthrough time
PEN-geleider PEN; neutral conductor; PEN conductor
peninzetstuk male insert
pennentrekker met cilinder bolt extractor with cylinder
PEN-rail PEN busbar
People Development People Development
PE-rail bonding bar
Performance & Aeroacoustics; LA Performance & Aeroacoustics; LA
Performance Level; PL Performance Level; PL
permanent signaal permanent signal
permanente vetgever; smeersysteem permanent lubricator; lubricator
peroxycarbonzuur peroxycarboxylic acid
persbout forcing screw
perscilinder jacking cylinder
persdraad press litz wire; compacted stranded wire
pershuls swage sleeve; ferrule
persinzetstuk crimping insert
perslucht compressed air
persluchtaansluiting compressed air connection
persluchtbewaking compressed air monitoring system
personeelsdossier personnel file
personeelsevaluatie staff evaluation
personeels-evaluatie staff evaluation
personeelslijst audit list of auditing personnel
personeelsnummer personnel ID number
personeelsoverzicht staff overview
personeelsoverzicht staff overview
personeelszaken human resources
personenliftkooi; werkkooi man basket
personenweegschaal scales
persoon die gemachtigd is de relevante technische documenten samen te stellen person authorised to compile the technical file
persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) tegen vallen personal fall protection system; PFPS
persoonlijke beschermingsmiddelen; PBM personal protection equipment; PPE; personal protective equipment; protective equipment
PE-sleepcontact PE sliding contact
PE-verbinding PE connection
PG-boutverbinding PG cable gland
PHOENIX-stekker Phoenix plug
piektoerental peak rotational speed
pijlsticker arrow label
pijngrens threshold of pain
pin voor de rotorvergrendeling rotor lock bolt
PIN-code vacation PIN
pitchkabel pitch cable
pitchprogramma; bladverstellingsprogramma pitch program
pitchrem pitch brake
plaat sheet metal; plate
plaat plate
plaat van de meenemer drive plate
plaatstripverbinding; plaatstrip knuckle
plakhoek rand spoiler glue cap; trailing edge glue cap
plakhoekprofiel glue cap; GC
plakpunt gluing surface; bonding surface
plakstrook gluing rim
plakvoet self-adhesive cable tie base
plamuren fill
plamuur filler
planbord planning table
planeetwielaandrijving planetary gear
planning van kostenplaatsen cost centre planning
plastic kap gusseted plastic cover
platenklem plate lifting clamp
platform floor
platform dakconstructie roof structure platform
platform van de gelijkrichter rectifier platform
platform van de machinedrager main carrier floor
platform voor de opbouw tower construction platform
platformdrager floor support
platformframe platform frame
platformkast floor box
platformluik platform hatch
platijzer strip metal
platkopbout socket button head screw
platte afdichting flange gasket
platte beitel cold chisel
platte kwast flat brush
platte moer thin nut
platte riem flat strap
platte stekker male flat blade terminal; blade connector
platte vijl flat file
plattegrond ground plan
PLC-module PLC module
PLC-uitgang PLC output
pleisterspaan smoothing trowel
PLM-Central Equipment Management; PLM-CEM PLM-Central Equipment Management; PLM-CEM
PLM-Civil Engineering; PLM-CE PLM-Civil Engineering; PLM-CE
PLM-Commercial; PLM-COM PLM-Commercial; PLM-COM
PLM-Controlling; PLM-CO PLM-Controlling; PLM-CO
PLM-Customs & Documentation; PLM-CD PLM-Customs & Documentation; PLM-CD
PLM-Documentation; PLM-DOC PLM-Documentation; PLM-DOC
PLM-Energieanlagenmontage; PLM-MONT PLM-Energieanlagenmontage; PLM-MONT
PLM-Engineering; PLM-ENG PLM-Engineering; PLM-ENG
PLM-E-Ship PLM-E-Ship
PLM-EW-Engineering Support; PLM-EW ES PLM-EW-Engineering Support; PLM-EW ES
PLM-EWM Coordination; PLM-EWMC PLM-EWM Coordination; PLM-EWMC
PLM-Financial; PLM-FI PLM-Financial; PLM-FI
PLM-Grid Solutions; PLM-GS PLM-Grid Solutions; PLM-GS
PLM-Health, Safety & Environment; PLM-HSE PLM-Health, Safety & Environment; PLM-HSE
PLM-High Voltage Systems; PLM-HVS PLM-High Voltage Systems; PLM-HVS
PLM-HSE-Q-IT PLM-HSE-Q-IT
PLM-Inbound Service Logistics; PLM-ISL PLM-Inbound Service Logistics; PLM-ISL
PLM-Installation; PLM-INST PLM-Installation; PLM-INST
PLM-Logistics Coordination; PLM-LOCO PLM-Logistics Coordination; PLM-LOCO
PLM-Logistics Invoice Approval; PLM-LIV PLM-Logistics Invoice Approval; PLM-LIV
PLM-Logistics; PLM-LOG PLM-Logistics; PLM-LOG
PLM-Operations Management; PLM-OM PLM-Operations Management; PLM-OM
PLM-Planning; PLM-PLA PLM-Planning; PLM-PLA
PLM-Project Logistics; PLM-PRL PLM-Project Logistics; PLM-PRL
PLM-Project Portfolio Management; PLM-PPM PLM-Project Portfolio Management; PLM-PPM
PLM-ProjectExecution; PLM-PE PLM-ProjectExecution; PLM-PE
PLM-Quality; PLM-Q PLM-Quality; PLM-Q
PLM-SAP-/MSP-Support; PLM-SAP PLM-SAP-/MSP-Support; PLM-SAP
PLM-SCM Operations; PLM-SCM PLM-SCM Operations; PLM-SCM
PLM-Site Logistics & Processes; PLM-SLP PLM-Site Logistics & Processes; PLM-SLP
PLM-Team Excellence; PLM-TE PLM-Team Excellence; PLM-TE
PLM-Technical Engineering & Support; PLM-TES PLM-Technical Engineering & Support; PLM-TES
PLM-Transport Equipment & Floor Management; PLM-TEFM PLM-Transport Equipment & Floor Management; PLM-TEFM
plug anchor sleeve
plug screw anchor; wallplug
pluisvrij lint free
plunjer piston
plunjer plunger
plunjerstang piston rod
pneumatisch schema pneumatic diagram
poederblusser dry powder extinguisher; dry powder fire extinguisher
poederspoor trace of soot
poedervormig powdered
POF-kabel POF cable
polariteit polarity
Polifan slijpschijf polifan disc
polyamide polyamide
polyester polyester
polyestervlies mesh fabric
polyethyleen polyethylene
polyethyleentereftalaat glycol polyethylene terephthalate glycol; PETG
polymethylmethacrylaat; PMMA polymethylmethacrylate; PMMA
polypropyleen polypropylene
polystyreen polystyrene
polyurethaan; PUR polyurethane; PU
polyvinylchloride; PVC polyvinyl chloride; PVC
pomp pump
pompaggregaat pump unit
pompelement pump element
pompkoker pump well; pump sump
pool pole
poolkop pole head
poolschoen pole shoe
poolschoenschakeling pole shoe circuit
poreusheid porosity
porie pore
portaalkraan gantry crane
Portfolio Management Foundation; TF-BM Portfolio Management Foundation; TF-BM
Portfolio Management Tower; TT-BM Portfolio Management Tower; TT-BM
portofoon two-way radio
potentiaalvereffening equipotential bonding
potentiaalvoeding supply module
potentiaalvrij contact floating contact
potentiometer potentiometer
Power Board Pitch Power Board Pitch PCB
Power Electronics; LE Power Electronics; LE
Power Performance Measurements; PPM Power Performance Measurements; PPM
Power Performance; LK Power Performance; LK
praktische training practical training
prefab betonnen onderdeel; prefab betondeel precast concrete tower segment; precast concrete element
preform preform
prepreg prepreg
prestatietoelage performance bonus; performance payment
Prestressing Technology Prestressing Technology; Prestressing
preventieve bladontdooiing; preventieve bladverwarming preventive blade heating
preventieve maatregel preventive measure
primaire spanning primary voltage
primaire spoel primary winding
primaire stroom primary current
printplaat printed circuit board; PCB; printed circuit board assembly; PCBA
printplaat printed circuit board; PCB
printplaat "BoostConverter Single IGBT Driver" BoostConverter Single IGBT Driver PCB; "BoostConverter Single IGBT Driver" PCBA
printplaat "Capacitor Charger CS126" “Capacitor Charger CS126” PCB; “Capacitor Charger CS126” PCBA
printplaat "Control Board Pitch" pitch control board
printplaat "Cross Current Adapter V1.0" Cross Current Adapter V1.0 PCB; "Cross Current Adapter V1.0" PCBA
printplaat "FACTS Power Control" FACTS Power Control PCB; FACTS Power Control PCBA
printplaat "Inverter Control" Inverter Control PCB; Inverter Control PCBA
printplaat "Isolation Monitoring" Isolationmonitoring PCB; "Isolation Monitoring" PCBA
printplaat "Multi Signal Converter 24V" Multi Signal Converter 24V PCB; "Multi Signal Converter 24V" PCBA
printplaat "UPS-Control" UPS Control PCB; UPS Control PCBA
printplaat "Yaw monitoring" Yaw monitoring PCB; "Yaw monitoring" PCBA
printplaat Anemometer Interface anemometer interface board
printplaat Power Control Power Control PCB; Power Control PCBA
procesbeschrijving process description
procesbeschrijving process description
procesdiagram flow chart
procesdiagram flow chart
procesduur process duration
procesnorm
Process Engineering Mechanics Process Engineering Mechanics
Process Engineering Rotor Blades Process Engineering Rotor Blades
Process Engineering/Support Concrete Process Engineering/Support Concrete
Process Management Process Management
Process Management - ARIS Process Management - ARIS
Process Management; PR Process Management; PR
Processes and interfaces Processes and interfaces
processorkaart processor board
proceswarmte process heat
producent producer
Product Conformity; PK Product Conformity; PK
Product Safety & Standards; PS Product Safety & Standards; PS
productfolder product brochure
productgegevensblad product data sheet
productie Component assembly
productie production; manufacturing
productiecontrole in de fabriek in-house Production Quality Control; PQC
productienummer batch number
productiepartij batch
productierapport manufacturing record
productietekening production drawing
productietekening production drawing
productiviteit productivity
productnorm
programma- overzicht program overview list
programmabeschrijving program description
programmaoverzicht program overview list
Project Coordination; PK Project Coordination; PK
Project Management & Office Administration Project Management & Office Administration
Project Management Office; PMO Project Management Office; PMO
projectaanvraag project application
projectaanvraag project application
projectering project management
projectleider project manager
propaan propane
propaangasfles propane gas cylinder
Prototypes Prototypes
prullenbak trash
prusikknoop Prusik knot
PSP-element WBS (PSP) element
PSP-nummer WBS (PSP) number
PT100-sensor PT100 sensor
Publication Management; PB Publication Management; PB
pulsduur duty cycle
pulsomvormer pulse-width-modulated inverter
pulsor pulsor
pulsorhouder pulsor mount
pulsvrijgave pulse output
punt van het spanstuk guide tip
punt van het spanstuk tendon tip
puntbeitel three-square hollow scraper
puntbelasting point load
punttang needle-nose pliers
PVC-strip PVC strip
P-zin precautionary statement
QM QM
Quality Management; QM Quality Management; QM
Quality Management; QM Quality Management; QM
Quit-toets; resettoets Enter key; Quit key
Quotations preparation and processes Quotations preparation and processes
radiaal radian; radian measure
radiale asafdichtring radial shaft seal; rotary shaft lip seal; radial shaft seal ring
radiale drager radial support
radiale ventlator radial fan
radiatorkwast radiator paint brush
radiofrequentie radio frequency
rail rail
rakel smoothing spatula
rambescherming impact protection
rand grenslaag boundary layer railing; boundary layer fence
randbescherming edge protection; edge protector
randbescherming protection against sharp edges
randbescherming kraanluik edge protection for winch hatch
randbeschermingsprofiel edge protection profile
randboog tip bow
randisolatiestrook edge insulation strip
randversterking; keder Keder profile
rangeerverdeler patch panel
rapport report; checklist
rapport report
rapport met corrigerende maatregelen report on corrective actions
rapport met corrigerende maatregelen report on corrective actions
rapport met gebreken defect report
rapport met gebreken defect report
rapport voor de inbedrijfstelling commissioning report
rapport voor de inbedrijfstelling start-up report
rapport voor de inbedrijfstelling commissioning report
rapport voor de spleetmaat gap measurement report
rapport voor het grouten grouting report
rapport voor noodgevallen emergency record
rapport voor noodgevallen emergency record
rapportdatabank reports database
rapporteren record
ratel ratchet
ratel friction ratchet
ratelkop ratchet head
ratelsysteem ratchet system
reactiearm reaction arm
reactiepunt reaction point
reactietijd response time
reactietijd proper time; inherent delay
real time clock; RTC real-time clock
Receivables Management Receivables Management
Reception Reception
receptor receptor
receptuur formulation
recht straight
rechtop upright; on edge
rechts draaiveld clockwise rotating field; clockwise phase rotation
rechts slijpmachine straight grinder
rechtsom clockwise
reciprozaagblad sabre saw blade
Recruiting Recruiting
Recruiting Recruiting
redactiesysteem editing system
redding uit de ladder ladder rescue
reddingsapparaat rescue equipment
reddingsapparatuur rescue equipment; rescue set
reddingscentrale rescue coordination centre
reddingsdeken
reddingsdienst emergency services
reddingsketen rescue chain
reddingsoefening rescue training; rescue exercise
reddingsplan emergency response system
reddingsweg rescue route
reddingswerker rescue workers; rescue team
reductie van torenschommelingen oscillation damping
reductiestuk reduction piece
referentiepijlsysteem generator; EZS generator reference arrow system; GRS
referentiepijlsysteem verbruiker load reference arrow system; LRS
referentievermogen power consumption
referentiewindsnelheid reference wind speed
Refitting & Retrofitting Refitting & Retrofitting
regelaar regulator; controller
regelcircuit loop control system; control loop
regeling closed-loop control system; control system
regeltemperatuur control temperature
regendak van de generator generator rain roof
regengoot rain gutter
regenkleding rain overalls
regiomanager Regional Manager
regiomanager buitendienst; GLA field service area manager; FSAM
Regional Manager Regional Manager
regionale servicevestiging Technical Service Dispatch
register met gevaarlijke stoffen register of hazardous substances
registratie record
registratie netgegevens grid data acquisition system; GDAS
registratie van meetwaarden measured data acquisition
reglementair gebruik intended use
reinigingsmiddel all-purpose cleaner
reiskosten travel expenses
reiskostendeclaratie travel expense report
rekenblad accounting spreadsheet
rekenblad (commercieel) accounting spreadsheet
rekgrens yield strength
rekgrens proof stress
rekmeetstrook strain gauge; RSG
relais contactor
relais relay
relaisbedrijf contactor operation
relaiscontact contactor contact
relaiscontact relay contact
relaiskast relay box
relaisspoel contactor coil
relaisvoet relay socket
rem brake
remaggregaat brake unit
Remaining Tasks Database Remaining Tasks Database
remblok brake shoe
remconsole brake console
remdrager brake support
remgelijkrichter brake rectifier
remhendel brake lever
remlicht brake light
remmoment braking torque
remmotor braking motor
remontgrendelingshendel brake release lever
remote display remote display
remreiniger brake cleaner
remschijf brake disk
remschijf braking rim
remsysteem brake system
remvloeistof brake fluid
remvoering brake pad
remweerstand braking resistor
remzadel brake calliper
rendement efficiency
rendement van het windpark farm efficiency
reparatie repair
reparatie instructies repair instructions
reparatie instructies repair instructions
reparatie van ankers anchor repair
reparatieconsole bracket
reparatiemortel repair mortar
reparatierapport repair report
reparatieset repair kit
reparatieteam repair team
repliceren replicate
Required Performance Level Required Performance Level
Research & Technology Project Management; FT Research & Technology Project Management; FT
reserveader spare wire
reserveonderdeel spare part
reservevermogen reserved power
reservevermogen van de frequentie frequency reserve capacity
reservoir reservoir
reset-lock reset lock
resonantiecurve resonance bow
resterende vochtigheid residual moisture
resterende werkzaamheden remaining task
restspanning residual voltage
restwater brine water
retourcircuit return circuit
retourleiding return tube; return line
retoursignaal return signal
retourspanning inverse voltage; reverse voltage
retourvoeding backfeed power
revisietabel revision table
Rheoment Rheoment
richting van de omtrek circumferential direction
richtlat straightedge
richtlijn directive; guideline
richtlijn inzake werkplaatsen German Workplace Safety Directive
richtsnoer guide string
richtwaarde reference value
riem; riem van de stijl spar boom; SB
rijgklem series terminal
ring bladwortel blade root ring
ring met bouten bolt ring
ringbout eye bolt; lifting eye bolt
ringbout eye bolt
ringbuffer data ring
ringbuffer circular buffer
ringgenerator annular generator
ringkabelschoen ring cable lug
ringkern toroidal core
ringmoer lifting eye nut
ringoog lug
ringplatform foot rest; ring platform
ringratelsleutel ring ratchet spanner
ringsleutel ring spanner
ringspant reinforcing ring; RR
ringvergrendeling lashing ring
ringwapening circular reinforcement; ring reinforcement
risicoanalyse risk analysis
risicoanalyse; risicobeoordeling risk assessment; hazard assessment; risk assessment at work
risicobeoordeling risk assessment; risk assessment for the machinery
risicobeoordeling risk evaluation
risicoreductie risk reduction
roergereedschap stirrer
roerstok stirring stick
roerwerk stirrer
roest rust; corrosion; rebar rust stain
roestvast staal stainless steel
roestwerende verf anticorrosion paint
rolbescherming protective threshold
roldeur roller shutter
rollenhouder roller holder
roller roller
rolmaat measuring tape; tape measure
rolplank platform dolly
rolschakelaar wheel switch
rolslang roll-on sleeve
rolslede trolley
rolsnijder roller cutter
roltuimelaar roller balance
ronde buis round tube
ronde moer round nut
ronde stalen beugel U-bolt
ronde stalen ketting round steel chain
ronde stangvergrendeling round rod stop
ronde stekker circular connector
ronde strengenkabel round strand wire rope
ronde vijl round file
rondijzer round bar
rondloop trueness
rondstaal round steel bar
rondstrop round sling
rondstroppenverbinding round sling joint
rookmelder smoke detector
rookschakelaar smoke detector
rooster grid
rooster grid
rotatieas rotational axis
rotatielaser rotational laser
rotatiesymmetrisch axially symmetric
roterende bovenwagen slewing boom
rotor rotor
Rotor Blade Design Evaluation; DE Rotor Blade Design Evaluation; DE
Rotor Blade Design; KR Rotor Blade Design; KR
Rotor Blade; RO Rotor Blade; RO
Rotor Control Box; RCB Rotor Control Box; RCB
Rotor Energy Storage Box; REB; Rotor Energy Box Rotor Energy Storage Box; REB; Rotor Energy Box
rotor van de generator; schijfrotor rotor; generator rotor
rotorband rotor rim
rotorbewaking rotor monitoring system
rotorblad rotor blade; blade
rotorblad uit de wind draaien pitch the blade out of the wind
rotorbrug rotor bridge
rotordiameter rotor diameter
rotordraaiinrichting lifting and turning device
rotorflens rotor flange
rotorkop rotor head
rotorkop; behuizing van de rotorkop rotor head casing; spinner
rotorkopbalk spinner support; spinner strut
rotorkopdrager spinner carrier
rotorkopverbinder spinner connector
rotorkopzijde rotor head side
rotoronderverdeling rotor sub-distribution system
rotorrem; vastzetrem; rem rotor brake; brake; rotor holding brake
rotorschijf rotor disk
rotorschoen spinner shoe
rotorster blade and hub assembly
rotortemperatuur rotor temperature
rotortoerental rotor speed
rotorvergrendeling rotor lock
rotorverstevigingsplaat rotor brace plate
rots rock
roving roving
rubberen aanslag
rubberen afdichting rubber seal
rubberen afdichting rubber gasket; rubber press seal
rubberen borstel rubber brush
rubberen buffer rubber stop
rubberen hamer rubber mallet
rubberen manchet; rubberen afdichting rubber rim; rubber seal
rubberen mat rubber mat
rubberen overgangsmof transition joint
rubberen pantserslang high-pressure rubber hose
rubberen steun rubber support
rugbeschermbalk back protection strut
rugbeschermbeugel back protection retainer
rugoog dorsal D-ring
rugplaat back panel
rugsteun back pad
ruimer reamer
ruimtelijke ordening land use planning; zoning
ruit window
rupskraan crawler crane
rustplatform landing platform
rustplatform small rest platform
rusttijd rest period
ruw blad blank
R-zin risk phrase
Safety Safety
Safety Strategy Safety Strategy
Safety technical assessment; PPE Safety technical assessment; PPE
Safety, Standards & Processes Safety, Standards & Processes
samenwerkingsverband owner association
sandwich sandwich
SAP Material Data Management; MM SAP Material Data Management; MM
SAP-nummer SAP number; SAP no.
SCADA SCADA
SCADA SCADA
SCADA Database SCADA Database
SCADA Remote; ENERCON SCADA Remote SCADA Remote; ENERCON SCADA Remote
SCADA; SC SCADA; SC
SCC SCC
schaal scale
schaalfactor scaling factor
schaalring circular formwork
schacht van het koellichaam heat sink shaft
schachtverlengstuk drill bit extension
schadelijk voor de gezondheid harmful
schadelijk voor de gezondheid bij inademing harmful by inhalation
schadelijk voor de gezondheid bij inademing en bij aanraking met de huid Harmful by inhalation and in contact with skin.
schadelijk voor de gezondheid bij verslikking harmful if swallowed
schadelijk voor de gezondheid: kan longschade veroorzaken bij verslikking Harmful: may cause lung damage if swallowed.
schadelijk voor de voortplanting reprotoxic
Schadelijk voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken Harmful to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment
schademelding damage report
schademelding damage report
schaderapport damage report
schaderapport damage report
schadevergoeding damages
schaduw van de toren tower wake
schaduwintensiteit shadow intensity
schaduwuitschakeling shadow shutdown
schaduwuitschakeling in bossen shadow shutdown system at forest sites; shadow shutdown at forest sites
schakel van de ketting chain link
schakelaandrijving operating mechanism
schakelaar switch; circuit breaker
schakelaar "Start/stop" start/stop switch
schakelaar aan/uit ON/OFF switch
schakelaar tussenplatform landing platform switch
schakelaar voor de kabelverdraaiing cable twist limit switch
schakelbevoegdheid switching authorisation
schakelbevoegdheid switching clearance; permit to switch
schakeldeksel switch cover
schakeldeksel met zekeringbewaking switch cover with fuse monitoring device
schakeldrempel switching threshold
schakeldruk switch pressure
schakeleenheid switching unit
schakelfrequentie switching frequency
schakelgesprek switching conversation
schakelgroep vector group
schakelhendel hand lever
schakeling switching operation
schakelinstructie switching authorisation
schakelkast electrical cabinet
schakelkastruimte control cabinet room
schakelmechanisme switching mechanism
schakelmes contact blade
schakelnetvoeding switching power supply unit
schakelnok cam
schakelnok switching lug
schakelopdracht switching order
schakelpunt switching point
schakelpunt switching point
schakelschema circuit diagram
schakelschema overview circuit diagram
schakelschema installatie (gebouw) installation circuit diagram (building)
schakelschema installatie (locatie) installation circuit diagram (site)
schakelstrook connecting block
schakelsysteem switchgear assembly; switchgear
schakelsysteem installatie installation circuit diagram
schakeltoestand switching state
schakeltraject switching line
schakelveld switchgear panel; switchgear bay
schakelverlies switching loss
schakelvertraging time delay switch
schalen-anemometer cup anemometer
scharnier hinge
scharnier joint; hinged piece; hinge
scharnierkop swivel head
scheidingsbus separating bush
scheidingsflens separating flange; joint flange; JF
scheidingslijn separating line; dividing line
scheidingsplaat gap plate
scheidingspunt joint
scheidingspunt van het blad blade joint; BJ
scheidingsschakelaar disconnector
scheidingsschakelaar systeem system disconnector
scheidingstraject isolating distance
scheidingstransformator isolation transformer
scheidingsvoeg joint; parting line
scheidingswand partition wall; divider
schemerschakelaar twilight switch
schermaansluiting shielding connection
schermaansluitklem shielding terminal
scheur crack
scheur incipient crack
scheur in de lak paint crack
scheurliniaal crack width ruler
scheurweefsel peel ply
schijfrem disk brake
schijnbaar vermogen apparent power
schilderstape masking tape
schmitt-trigger Schmitt trigger
Schnorr-borgring Schnorr safety washer
schokdemper shock absorber
schokimpact impact force
schommelbedrijf idle mode
schommelbeweging swinging
schommeling van de frequentie frequency fluctuation
schommelingsbewaking oscillation monitoring
schommeltraject vibration displacement
schootklem jam cleat
schot bulkhead
schot
schouderriem shoulder strap
schraper scraper
schroefdraad thread
schroefdraadgroef groove
schroefdraadhuls threaded bush
schroefdraadinzetstuk thread insert
schroefdraadmof threaded socket
schroefgereedschap tightening tool
schroefkabelschoen mechanical cable lug
schroefklem G-clamp
schroefplaat base plate
schroefschakel quick repair chain link
schroevendraaier screwdriver
schroevendraaier met wisselcassette exchangeable cassette torque wrench
schuifdeur sliding door
schuifkoppeling button head coupler
schuifmaat calliper; vernier calliper
schuifmaat pocket calliper
schuifplaat sliding plate
schuifschakelaar sliding switch
schuim foam
schuimblusser foam extinguisher
schuimstofafdichting foam seal
schuimtape foam tape
schuine hijsbeweging inclined hoist; diagonal pull
schuine stand inclination; misalignment
schuinte slant
Schuko-contactdoos CEE 7/3 (Schuko) socket
Schuko-stekker CEE 7/4 (Schuko) plug
schuld door derden third party damage
schuurbord float
schuurpapier sandpaper; emery paper
schuurplek chafing; abrasive wear
secondelijm instant adhesive
sectieplaat section plate
sectieplaatverbinder section plate connector
sectormanagement sector management
secundaire leiding secondary line
secundaire spanning secondary voltage
secundaire stroom secondary current
segment met het lierluik; segment met luik winch hatch segment; hatch segment
segment van de rotorkop spinner section
segment voor het uitbalanceren van de rotorkop spinner balancing section
segmentanker segment anchor
segmentflens segment flange
segmenthijsoog segment load ring; load ring
segmentplaat segment plate
segregatie segregation
Self Supply Mode self-supply mode
SEMO-magazijn mobile Service store
sensor sensor
sensor kooibodem ground sensor
sensorblok transmitter
serienummer serial number
serieproductie series production
serieschakeling series connection
Service contracts Service contracts
Service Hoist; LI Service Hoist; LI
Service Info Portal Service Info Portal; SIP
Service Info Portal; SIP Service Info Portal; SIP
Service Logistics Center Service Logistics Center
Service Quality Assurance; SQA Service Quality Assurance; SQA
servicebedrijf Service company
servicebedrijf in buitenland international service company; ISC
servicecode Service code
servicegebied Service area
serviceladder service ladder
servicemagazijn Service store
servicemanager Service manager
servicemonteur; monteur Service technician
serviceorder service order
servicerapport service report
servicestation Service station
serviceteam Service team
servicevoertuig Service vehicle
setnummer set number
setup bebakeningslampen lights setup
Shared Service HR Deutschland Shared Service HR Deutschland
Shore-hardheid Shore hardness
shuntweerstand shunt resistor
signaalkleur striking colour
signaallampje indicator light
signaalspanning signal voltage
silicone silicone
silicone profiel silicone profile
silicone schuim silicone foam
siliconen manchet silicone sleeve
siliconenolie silicone oil
silo silo
single inline weerstand single-inline resistor
sinusgolfgenerator sine-wave generator
sinusvormig sinusoidal
Site Assessment Site Assessment
Site Loads & Utilization Management; SLU Site Loads & Utilization Management; SLU
Site Manager Installation Work Site manager, Installation work
Site Simulation & Meteorology; SSM Site Simulation & Meteorology; SSM
situatieplan site map
sjabloon contour template; profile gauge
sjorkracht lashing capacity
sjoroog lashing lug
sjorpunt lashing point
slagbeveiliging stroke limiting device
slagboormachine hammer drill
slagindicator stroke indicator
slaglengte length of lay; lay length
slagmechanisme impact mechanism
slagmoersleutel impact wrench
slagmoment flapwise bending moment
slagpin striker
slagratel ratchet lever
slagschaduw shadow casting; shadow flickering
slagsleutel striking-face wrench
slak ground granulated blastfurnace slag; ggbs
slang van de torenontvochtiging tower dehumidifier tube
slanghouder hose support
slangklem hose clamp
slapeloosheid insomnia
slappe kabel slack rope
slechthorendheid impaired hearing
sleepbaan slip ring
sleepkabel trailing cable
sleepringunit slip ring unit; slip ring body
sleufschroevendraaier slotted screwdriver
sleutel spanner
sleutelring key ring
sleutelschakelaar key-operated switch
sleuteltransfereenheid trapped key interlock
sleuteltransfersysteem trapped key interlock system
sleutelvast snug-tight
sleutelwijdte size of the jaw; A/F; width across flats
slijpband abrasive sleeve
slijpen sand; grind
slijpmachine grinder
slijpschijf abrasive disk
slijpschijf cut-off disk
slijpvoeg sanded joint
slijtage wear
slijtagegrens wear limit
slijtageonderdeel wearing part
slingerbeton spun concrete
slingerbetontoren spun concrete tower
sluitcilinder lock cylinder
sluiting van de balustrade guardrail latch
sluitring washer
sluitschakel shackle
sluitschakel Sling Saver sling saver shackle
sluitschakel, gewelfd bow shackle
sluitschakelverbinder shackle connecting plate
sluitsysteem locking system
smeerlaag lubricant film
smeermiddel lubricant; grease
smeermiddelreservoir grease reservoir
smeernippel lubricating nipple
smeerpasta lubrication paste
smeerpomp lubrication pump
smeerpunt greasing point; lubrication point
smeersysteem lubrication system
smeertandwiel lubricating pinion
smeltpunt melting temperature
smeren lubricate; grease
smering lubrication
smering grease lubrication
smoorspoel choke
snelheid speed
snelkoppeling rapid action coupling; quick coupling; quick-release coupling
snellaadpaal rapid charging column
snellaadstation rapid charging station
snelle lading quick charge
snelloopgetal tip speed ratio (λ)
snelschakelgelijkrichter fast-response rectifier
snelsluiting quick-release mechanism; toggle latch
snelsluiting quick link
snelspanboorhouder quick-release chuck
snelspantang quick-gripping nippers
snelstarttoets quick start button
snelwisselpatroon quick-change insert
snijklem insulation displacement terminal
snijlengte cutting length
snijolie cutting oil
snijpunt intersection
snijring cutting ring
snijvast cut-proof
snubbercondensator snubber capacitor
softstart soft start
softstarter soft starter
software software
Software Engineering; SV Software Engineering; SV
Software Systems & Processes Software Systems & Processes
software update software update
Software Validation; SV Software Validation; SV
soldeerbout soldering iron
soldeerhuls soldering tube
soldeerkant solder side
soldeertin soldering tin
soldeervloeistof soldering fluid
somstroomtransformator core balance CT
Sound Measurements; SM Sound Measurements; SM
spaan chip; filings; swarf; shavings
spaanplaat pressboard
spaartransformator autotransformer
spananker prestressing anchor; active anchor
spanbout clamping screw
spancilinder bolt tensioning cylinder
spanconus taper sleeve
spandraad prestressing strand; strand
spandraadklem strand clip; strand clamp
spanelement tensioning element
spangereedschap tensioning equipment
spangewicht counterweight
spanhuls spring pin; spring-type straight pin
spankabel tensioning cable
spanketting lashing chain
spanmoer clamping nut
spanner turnbuckle
spanning voltage
spanningsdaling voltage drop
spanningsdeler voltage divider
spanningsindicator voltage indicator
spanningsindicator continuous voltage indicator
spanningsloos dead; de-energised; absence of operating voltage
spanningsloos schakelen disconnect; de-energise
spanningsloosheid de-energised; dead; absence of operating voltage
spanningsmeter voltmeter
spanningsoverslag electric discharge
spanningspad voltage circuit
spanningsregeling voltage control
spanningstestsysteem voltage monitor; voltage detecting system; voltage monitoring system
spanningstransformator voltage transformer
spanningvoerend live
spanningzoeker solenoid voltmeter; voltage tester
spanrapport prestressing report
spanriem lashing strap
spanriem webbing strap
spanriem met ratel ratchet strap
spanring conical spring washer
spanring clamping ring
spanruimte; torenkelder foundation basement; tensioning basement; tower basement; foundation interior
spanslot latch clamp
spansluiting toggle latch
spanstaal prestressing steel
spanstuk prestressing tendon
spant rib
spantang
spantring frame ring
spanvijzel prestressing jack
spanvijzel voor draadbundels bundle prestressing jack
spanvijzel voor losse draden single-strand prestressing jack
spatel spatula
spatelbeitel spade chisel
spatgevaar risk of splashing; risk of splattering
SPAX-schroef Spax screw
speciaal afval hazardous waste
speciaal draaimoment special torque
speciaalvlies; wapeningsvlies special fleece; special fabric
Special Components Special Components
Special Country Services Special Country Services
speciale actie special operation
speciale gereedschapsset special tool set
speciale klasse special quality
speciale vrijgave concession
specificatie specification
speling van de tandflanken face backlash
spil spindle
spilaandrijving screw drive; spindle drive
spilkop capstan
spiraalboor twist drill bit
spiraalslang spiral pipe; spiral tubing; spiral tube
spleetmaat gap size; gap width
splitpen cotter pin
splitpen cotter pin
splitterbox splice box
spoed pitch
spoel van de bekrachtiging excitation winding
spoelenpakket windings
spoelkop winding overhang
spoiler trailing edge hood; TES/spoiler box
sponsrubber sponge rubber
sponsrubberen afdichting sponge rubber seal
spreader spreader
spreidbeveiliging security element
spreidhoek spread angle
spreidingsbuis divider
sproeireiniger spray cleaner
spuitbus spray can
spuitnevel spray mist
spuitpistool spray gun
spuitpistool spray gun
spuitstuk nozzle
spuitverzinken spray galvanising
spuitverzinkt spray-galvanised; zinc flame sprayed
SQA Newsletter SQA newsletter
staafdiagram bar chart
staaflamp tubular beacon
staalbeton reinforced concrete
staalbetonbouw reinforced concrete construction
staalkabel steel cable; steel wire rope
staalkabelklem wire rope clamp
staalkabelstrop cable loop
stabiele zijligging recovery position
stabilisatiestang reinforcing rod
stabiliserende houder stabilisation holder
stalen binnenblad inner steel blade
stalen krik steel jack
stalen mat steel mat
stalen sectie steel section
stalen sectie 3 m 3 m steel section
stalen strip flat steel; flat steel plate
stalen toren tubular steel tower; TST
stalen toren; ST steel tower; ST
stamcomponent base component
stamgegevens master data
standaardiseren normalise
standalone net stand-alone system
Standards & Regulations; NuS Standards & Regulations; NuS
standoppervlak standing surface
standplaats foot rest; standing place
stang bar; rod
stang van de hoekencoder angle encoder rod
stap; punt work step
staplatform standing platform
stapsgewijs gradually
starre ankerlijn rigid anchor line
start van de turbine WEC start-up; system start-up
starten start
startprocedure start-up process
startstroom trigger current
STATCOM; Static Compensator STATCOM; Static Compensator
STATCOM-bedrijf StatCom operation
statica statics; structural stability
statief tripod
station van ander fabrikaat station from an external supplier
stationsboek logbook
stationsmap WEC folder
statische afleidkabel; afleider electrostatic discharge cable; discharge cable
statische berekening static calculation
statische houding work in static posture
statische menger static mixer
statische ontlading electrostatic discharge
statische oplading static charging
stator stator; generator stator
statorbehuizing stator casing; generator casing
statorbrug stator bridge
statordeksel stator cover
statordrager stator support
statorgroef slot
statorkoepel stator shield
statoronderverdeling stator sub-distribution system
statorring stator support ring; stator ring
statorspoel stator coil
statorster stator support star
statortemperatuur stator temperature
status status
statusgegevens status data
statuslijst status list
statusmelding status message; message
statusmelding status message
statusrapport status report
statusrapport status report
statusweergave status display; status indicator
steekklem plug-in terminal
steekpen socket pin
steekringsleutel combination spanner
steeksleutel socket wrench
steeksleutel open-end spanner
steekwagen sack truck
Steel Construction Engineering; SB Steel Construction Engineering; SB
steenboor masonry drill bit
steenkool hard coal
steiger scaffolding
stekker plug
stekker van de optische kabel fibre optic plug
stekkerbehuizing plug housing
stekkercontact plug-in contact
stekkerpaneel connector panel
stekkerpen plug pin
stelaandrijving actuating drive
stelbout adjusting screw; adjusting bolt
stelbout headless set screw; threaded pin; grub screw
stelbout; instelbout adjusting spindle; adjusting screw
stelmoer adjusting nut
stelschroef set screw
stelvlak van de kraan crane platform; hardstand
stelvoet adjustable foot
step up omzetter step-up converter
ster pressure star; extractor star
stergreepschroef star grip bolt
sterke wind strong wind
sterkteontwikkeling strength development
sterpunt neutral point
sterschakeling star connection
sterverdelerbedrijf star hub operation
stervormige coupler star coupler
stervormige traverse star-shaped spreader beam; star crossbeam
steun support; holder
steun support
steun dakmodule roof module brace
steun sleepringunit slip ring unit brace
steun van de tip tip support
steun voor aardbevingen earthquake support; earthquake brace
steun voor de wand van de toren tower wall support bracket
steunarm support bar
steunarm bevestiging fastening support arm; fastening support lever
steunblok wedge jack
steunbok jacking block
steunbout stud bolt
steunbuis support tube
steunframe spacer frame
steunhoek corner reinforcement
steunhoek mounting angle; mounting angle bracket
steunhuls support sleeve
steunkruis cross support
steunplaat holding plate; bracket
steunplaat support plate
steunplaat support plate
steunprofiel
steunpunt bearing point
steunpunt interpolation point
steunpunt supporting base
steunschijf backing pad
steunvoet support base
steunvoet base support
steunwiel jockey wheel
steunwiel spacer wheel
sticker sticker
sticker "STOP" (geblokkeerd) stopped label
sticker met turbinegegevens turbine data sticker
stijl van de balustrade guardrail post
stilstand standstill
stilstandtijd downtime; idle time
stilstandtijd service life; tool life
stofafdekking dust seal
stofbinddoek tack cloth
stofdroog dry dust-free
stofmasker dust mask; respitory mask; respiratory mask
stofmasker; adembeschermingsmasker respiratory mask
stomp van de bout
stootschraper scraper
stootverbinder butt connector
stootvoeg butt joint
stop screw plug
stop categorie stop category
stopbout stop bolt
stopzetten stop
Storage & Energy Management; EM Storage & Energy Management; EM
storing fault; malfunction
storing van het hoofdpaar main pair fault
storingsmeldcontact fault signal contact
storingsmelding fault message
storingssignaal interfering signal
storm strong gale
stormregeling storm control
stortbeton in-situ concrete
stortbetontoren in-situ concrete tower
storten van beton concrete pouring
straalmiddel abrasive agent
streng string
streng wire strand
strengenkabel strand rope
stretchfolie stretch film
stringer stringer
stromingsbewaking flow sensor
stromingsrichting flow direction
stromingssnelheid flow speed
stroom current
stroomcircuit electric circuit
stroomdoorgang door het lichaam electric shock
stroomlus current loop
stroommeetadapter current measurement adapter
stroommeetpunt current measuring point
stroomopname current consumption; input current
stroomopwekking power generation
stroomovergang flashover
stroompad current path; current circuit
stroomschema circuit diagram
stroomsterkte current
stroomtang clamp meter
stroomtransformator current transformer
Structual Design Tower; TT-SD Structural Design Tower; TT-SD
Structural Calculations; SB Structural Calculations; SB
Structural Design Foundation; TF-SD Structural Design Foundation; TF-SD
Structural Design; SD Structural Design; SD
struikelgevaar tripping hazard
stuik; kooivorming birdcage; formation of birdcages
stuiking compression
stuiking verbindingsstuk web buckling
stuklijst parts list; BOM; bill of material
stuklijst bill of material
stuurklem control terminal
stuurklep directional valve
stuursignaal control signal
stuurspanning control voltage
submenu submenu
subnetmasker subnet mask
Supervision & Quality; SQ Supervision & Quality; SQ
Support Support
Support Electric Support Electric
Support Mechanics Support Mechanics
Support Rotor Blades Support Rotor Blades
Supporting Structures Foundation; TF Supporting Structures Foundation; TF
Supporting Structures Tower; TT Supporting Structures Tower; TT
Switchgears; SA Switchgears; SA
symboolbalk toolbar
synchrone generator synchronous generator
synchronisatiemodule synchronisation module
systeembus wind turbine databus; plant bus
systeemvoeg system joint
System Aerodynamics & Acoustics; SA System Aerodynamics & Acoustics; SA
System Concept; SK System Concept; SK
System Control/Electric Components System Control/Electric Components
System Engineering; SE System Engineering; SE
System Performance; SP System Performance; SP
System Testing & Optimisation; TO System Testing & Optimisation; TO
Systems and Process Engineering Systems and Process Engineering
Systems Engineering Concrete Systems Engineering Concrete
Systems Engineering Mechanics Systems Engineering Mechanics
Systems Engineering Rotor Blades Systems Engineering Rotor Blades
S-zin safety phrase
taaihard visco-hard
tabblad tab
tabel met draagvermogens lifting capacity table
takel pulley
talud slope
tandflank tooth flank
tandflankspeling normal backlash
tandkrans gear rim
tandprofiel tooth profile
tandspeling tooth clearance; backlash
tandveerring serrated lock washer; toothed lock washer; tooth lock washer
tandveerring flap disc; flap disk
tandwiel gearwheel
tandwiel pinion
tang pliers
tangentiaaldemper tangential absorber
tapbout sheet metal screw; self-tapping screw
tapbout; draadstang threaded bolt; threaded rod
tape adhesive tape
tapgat threaded hole
tastkop probe
tastrol sensing roller
T-balk T-beam
team van elektromonteurs electrical Service team; E-team
teammonitoring team monitoring; practical attendance
Techn. Management Retrofits & Spare Parts Techn. Management Retrofits & Spare Parts
Techn. Master Data WEC Techn. Master Data WEC
Technical Department Technical Department
Technical Infrastructure; TI Technical Infrastructure; TI
Technical operation control Technical operation control
Technical Support Center Technical Support Center
Technical Support; TS Technical Support; TS
technisch gegevensblad technical data sheet; TDS
technisch rapport technical report
technisch vakartikel technical scientific paper
technisch vakartikel technical scientific paper
technische functiebeschrijving technical functional description
technische gegevens technical data; technical specification; technical specifications
technische instructies Technical Instructions
technische instructies technical Instructions
technische locatie functional location
technische mededeling Technical Information
technische mededeling technical Information
technische regels gevaarlijke stoffen Technical Rules for Hazardous Substances
technische specificatie (doelspecificatie) specifications document
technische wijziging Engineering Change
teelaarde topsoil
teflontape thread seal tape; Teflon tape
tegengewicht counterweight
tegenhouder counter bracket
tegenhouder retainer
tegenlager counter bearing
tegenplaat clamping saddle
tegenstuk counter piece
tekening sketch
telefoon on-board telephone
telescooparm telescopic arm
telescoopframe protection box (telescopic)
telescoopkraan telescopic crane
telescoopspiegel telescopic inspection mirror
telescoopstang telescopic handle
telescoopsysteem voor inspecties telescope inspection system
temperatuurbewaking temperature monitoring system
temperatuurcoëfficiënt temperature coefficient; T.C.
temperatuurmelder heat detector; temperature detector
temperatuurregelaar temperature regulator
temperatuurschakelaar temperature switch
temperatuursensor temperature sensor
temperatuursensor KTY KTY temperature sensor; KTY
temperen heat; apply heat
Tenders Tenders
tentrail; kederrail keder rail
terminologienorm
terugkeer van de spanning voltage recovery
terugkeerfrequentie return frequency
terugloopblokkering anti-slip lock
terugmelding checkback signal
terugmelding via SMS confirmation text message
terugtrekveer remvoering pad return spring
test test
test met lastplaten plate load bearing test; plate load test
test van de overtoerenschakelaar overspeed switch test
testapparaat aardfoutdetectie earth fault test device
testbedrijf test operation; trial operation
testbedrijf test operation
testgas test gas
testknop test button
testloop test run
testmelding test message
testrapport test report
testrapport test report
testspanning test voltage
testspecificatie inspection specification
testspecificatie inspection specification
testspray test spray
teststaaf voltage tester
teststand test station
testversie test version
textiele sluitschakel web sling shackle
textielmat fabric mat
textuur consistency; texture
T-flens T-flange
thermisch opspuiten thermal spraying
thermisch verzinken hot-dip galvanising
thermistor thermistor
thermometer thermometer
thermoschakelaar temperature switch
thermosensor thermal sensor
thermostaat thermostat
thixotropiemiddel thickening agent
thyristor thyristor
thyristor-ondulator thyristor inverter
Tijdens het werken geschikte veiligheidshandschoenen en beschermende kleding dragen Wear suitable protective clothing and gloves
Tijdens het werken niet eten, drinken of roken When using do not eat, drink or smoke.
tijdrelais time relay
tijdschakelklok timer
tijdschrijfformulier time sheet
tijdsdiagram chronological flow chart
tijdsdiagram [-tabel] chronological flow chart
tijdsleutel time category
tijdstempel timestamp
timeout timeout
tipbedrijf inching mode
tipframe tip frame
tipsnelheid tip speed
tipspant tip bulkhead
Tirak-aandrijving Tirak drive
TL-lamp fluorescent lamp
TN-systeem TN system
toegang access
toegangsdeur van de toren tower door
toegangsladder access ladder
toegangsladder toren tower access ladder
toegangsladder; toegangsladder gondel nacelle access ladder
toegangsluik entrance hatch
toegangsplatform van de klimhulp hoist access level; lift access level; service hoist access level
toegangstrap tower entrance stairs; entrance stairs
toegangsweg access road
toegekend schijnbaar vermogen rated apparent power
toegekend vermogen rated power
toegekende spanning rated voltage
toegekende stroom rated current
toepassingsbereik area of application
toerental speed; rotational speed
toerentalbewaking speed monitoring
toerentalpulsor speed sensor
toerentalregeling speed governor
toestand van het oppervlak surface condition; surface texture
toestemming voor de controle permit to test
toestemming voor uitvoeren van werkzaamheden; toestemming voor de uitvoering van werkzaamheden work clearance; permit to work
toets button
toets ON ON key
tolerantie tolerance
tolerantiebereik tolerance range; tolerance
tolueen toluene
tonaliteit tonality; tonal components; tonal noise
top van de toren; torenkop tower head
top voor zware lasten heavy-duty jib head
topstang top link
toren tower
torenborstel tower brush
torenbout tower bolt
torenflens tower flange
torenkoeling; koeling van de toren tower cooling system; tower cooling
torenkoepel nacelle neck
torenkraan tower crane; tower slewing crane
torenontvochtiging tower dehumidification
torenplatform tower floor
torenschommeling tower oscillations
torenspleet tower gap
torenventilator tower fan
torenverlichting tower lighting
torenversie tower version
torenvoetsectie tower base section
torsiemoment torsional moment
torsieveer torsion spring
torsieveerstijfheid torsional spring stiffness; rotational spring stiffness
totaal aantal uren total hours
totaal traagheidsmoment total moment of inertia; total mass moment
totale hoogte total height; overall height
totale uitval complete failure
touw rope
Tower Base Module; TBM Tower Base Module; TBM
Tower Base Platform; TBP Tower Base Platform; TBP
Tower Control Box; TCB Tower Control Box; TCB
Tower Control Panel; TCP Tower Control Panel; TCP
Tower Design; KT Tower Design; KT
Tower Obstruction Light Connection Box; TOLCB Tower Obstruction Light Connection Box; TOLCB
Tower Third Party Interface Box; TTPIB Tower Third Party Interface Box; TTPIB
Tower Top Connection Box; TTCB Tower Top Connection Box; TTCB
Tower; TU Tower; TU
traagheidsmoment mass moment
traceerbaarheid traceability
tractiekabel descent rope
tractiekabel; draagkabel lift cable; hoist cable; suspension rope
trainer Trainer
trainer trainer
trainer trainer; certified trainer
training training
training voor de montage van de klimhulp lift installation training; service hoist installation training
trainingsbouwplaats training construction site
trainingscertificaat training certificate
trainingspas training logbook
trainingsplatform training platform
trainingsschema training schedule
trainingsschema training schedule
tranenplaat stud plate; tread plate
transformator transformer
transformator met deelbare kern split-core current transformer; window-type transformer
transformator voor de bladverstelling pitch control transformer; pitch transformer
transformator-/overdrachtstation combined transformer/substation
transformatorbeveiliging transformer protection
transformatorcontainer transformer container
transformatormodule transformer module
transformatorniveau transformer level
transformatorrail transformer rail
transformatorruimte; torenkelder tower basement; transformer room
transformatorschakelaar transformer switch; transformer breaker
transformatorschakeling switching operation for transformers
transformatorstation transmission substation; high-voltage substation
transformatorstation transformer station
transformatorstation in toren tower-integrated transformer station
transformatorveld transformer panel; transformer bay
transformatorventilator transformer fan
Transformer Stations; Medium and High Voltage Technology Transformer Stations; Medium and High Voltage Technology
Transformer Voltage Transformer Box; TVTB Transformer Voltage Transformer Box; TVTB
transistor transistor
Translation Management; ÜA Translation Management; ÜA
transmissienet transmission network
transmissienet interconnected system
transmissieolie gear oil
Transmission Substations Transmission Substations
transport per schip ship transport
transport- specificatie transport specification
transportanker transport anchor; lifting anchor
transportbescherming transport protection
transportbescherming transport lock; transport securing device
transportfolie protective transport sheet
transportframe transport frame
transportframe 40 voor de behuizing van de E-101 40' transport frame for E-101 casing
transportframe achtersegment TES/spoiler transport frame; spoiler transport frame
transporthouder holding device for transport
transportkist transport box
transportlus transport loop
transportoog transport lug
transportoog transport lug
transportplaat transport plate
transportschade transport damage
transportspecificatie transport specification
transporttrolley trolley
transportvoet transport support
transportzeil transport cover
trapboor step drill
trapezeframe trapezoidal frame
trapeziumdraad trapezoidal thread
trapeziummoer trapezoidal nut
traverse crossbeam; lifting beam
traverse overdracht lifting triangle
traverse van de bouwlift construction lift crossbeam; construction hoist crossbeam
trechter funnel
trede rung
trede rung
tredediepte tread depth
tredediepte tread depth
trekbelasting tensile load
trekbeugel pulling latch
trekbout draw bolt
trekhaak removal hook
trekker extractor; puller device
trekker tractor; road tractor
trekklok puller yoke
trekkracht tensile force; tensile load; pulling capacity
trekontlasting strain relief device; strain relief clamp
trekspanning tensile stress
trekstaaf tension bar
trekstang tension rod
treksterkte tensile strength
triax triax
triggercounter trigger counter
trillingsbewaking vibration monitoring
trillingsdemper vibration damper
trillingsdemper vibration absorber
trillingsmeting measurement of the oscillation amplitude
triltafel vibrating table
troffel trowel
trommel drum; reel; coil
TSI-databank TSI database
T-sleutel screw extractor; bolt extractor
T-stuk T-piece
tubus barrel
tuimelschakelaar toggle switch
tuimelschakelaar rocker switch
turbulentie turbulence
tussenhuls spacer
tussenkring DC link voltage
tussenlaag intermediate coat
tussenlaag grout joint
tussenopslag temporary storage
tussenruimte; spleet gap
tussenruimte; spleet gap
tussenspanningsniveau intermediate tensioning level
tussenstuk adapter; connector
tussenstuk van de ladder ladder spacer
TÜV German Technical Inspectorate
twee componenten lijm two-component adhesive
tweedraadsmeting two-terminal sensing; 2T sensing; two-wire sensing
tweelingslang double hose
twin adereindhuls twin wire end ferrule
twistlock twistlock
typekeuring type testing; type approval
typekeuringscertificaat type test certificate
typeonderzoek type test
typeplaatje type plate
uit de wind draaien pitch out of the wind
uitblaaspistool air blow gun
uitblazer blower tool
uitbreiding van de bladkoepel blade pipe extension
uitbreidingsadapter extension adapter
uitdrukgereedschap removal tool
uiteinde van de persdraad prestressing tendon head
uitgang exit
uitgang output
uitgang van de gondel nacelle exit
uitgangsdraaimoment output torque
uitgangsfrequentie output frequency
uitgangskabel output cable
uitgangsklem output terminal
uitgangssmoorspoel smoothing choke; output choke
uitgangsspanning output voltage
uitgangsvermogen output power
uitgangswaarde output value
uitgegraven grond spoil; excavated material; excavated earth
uithaakpunt exit point
uitharden cure; harden
uithardingstijd heat treatment time
uithardingstijd hardening time; curing time
uitlijnbok adjusting block
uitlijnen align
uitlijning orientation; adjustment; alignment
uitlijnpen levelling support
uitrichtplaat target plate
uitschakelbox load breaker box; blade heating system disconnection box
uitschakeldruk cut-out pressure
uitschakelen turn off; switch off
uitschakeling shutdown; normal shutdown
uitschakelinrichting cut-off device
uitschakelintensiteit shutdown intensity
uitschakelpunt switch-off point
uitschakelschijf stop plate
uitschakelschroevendraaier Li-ion drill and driver; shut-off screwdriver; pistol-grip screwdriver
uitschakelsnelheid; uitschakelwindsnelheid cut-out wind speed
uitschakelspoel shunt trip
uitschakelvertraging turn-off delay
uitslag excursion
Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken Use only in well-ventilated areas.
uitsparing cut-out; recess
uitsparing recess
uitsparing voor vorkheftruck forklift pocket
uitsparingsbuis recess tube
uitstapinrichting exit section
uitstapplatform van de klimhulp lift exit platform; service hoist exit platform
uitsteken protrude
Uitstekende service door lokale aanwezigheid speedy service through local presence
uitstulping kink
uitvaldag working day lost
uitvallen fail
uitwassing lime bloom; efflorescence
uitzendbedrijf temporary employment agency
uitzendkracht agency worker; contract worker; temp worker; temporary worker
uitzetting van het remzadel calliper spread
uitzettingstraject elongation
UltraCap electric double-layer capacitor; ultracap; ultracapacitor
ultrasone test ultrasonic testing
ultrasone windmeter; ultrasone anemometer ultrasonic anemometer
Undervoltage Ride Through UVRT; Undervoltage Ride Through
universeel bindmiddel universal binder
universele meetomvormer multi-transducer
universele schroefdraadflens all-purpose threaded flange
up wind rotor upwind rotor
updatebox update box
U-profiel U profile
UPS-schakelkast UPS cabinet
USB-prommer USB prommer
U-stuk U-shaped piece
vaanstand feathered position
vacuüm vacuum
vacuümeren evacuate
V-afdekking V cover
vakantiegeld holiday pay; 13th cheque; holiday bonus; vacation bonus
vakdiploma craft certificate
vakkundig experienced
vaktraining special training
vakverantwoordelijke elektromonteur divisional electrical manager
vakwerkmast lattice tower
val fall from height
valblok fall arrest block; retractable type fall arrester
valdemper shock-absorbing lanyard
Validiation System Properties & Grid Integration; VN Validiation System Properties & Grid Integration; VN
valkleprelais drop indicator relay
vallen falling
vallend ijs ice shedding
vanggebeurtenis fall event
vangkabel stay rope
vangkabel safety cable
vangstang van de bliksembeveiliging lightning rod
vangstang; bliksemstang lightning rod; lightning conductor
variabel toerental variable speed
varioringbout Vario eye bolt
varistor varistor
varistor varistor
vast aansluitpunt fixed connector
vast aardingspunt fixed earthing point
vast anker dead-end anchor; passive anchor
vastdraaien tighten
vaste brug fixed bridge
vaste kant fixed side
vastklikken latch
vastklinken rivet
vastlassen weld
vastzetrem parking brake; locking brake
Vaten en bakken gesloten houden Keep container tightly closed.
veelvoud van de grenswaarde APF; assigned protection factor
veer spring
veer met oscillerend gewicht spring with pendulum
veerbout; veerboutverbinding spring bolt
veerdrukrem spring-operated brake
veerklem spring terminal
veerklem spring clamp
veerplaat spring steel sheet
veerring spring lock washer
veerschijf spring washer
veerschotel Belleville spring; Belleville washer
veilige toestand safe state
veiligheidsaanwijzingen safety instructions
veiligheidsafstand safe distance; safety distance
veiligheidsblad material safety data sheet
veiligheidsbril safety goggles; safety glasses
veiligheidscircuit safety circuit
veiligheidscircuit MSC loop
veiligheidscircuit van het blad blade safety circuit
veiligheidscontrole van de frequentieomvormer fault voltage protection test
veiligheidsdeur safety door
veiligheidseindschakelaar end-of-travel switch
veiligheidsfactor safety factor; factor of safety; FoS
veiligheidsfunctie protection functions
veiligheidsfunctionaris Health and Safety Officer; health and safety representative; safety delegate
veiligheidsgreep safety handle
veiligheidshandschoen protective gloves
veiligheidshandschoen voor chemicaliën chemical protective glove
veiligheidshelm hard hat; safety hat
veiligheidsinformatieblad material safety data sheet; MSDS
veiligheidsinstructie safety briefing; safety training
veiligheidskabel safety cable; secondary rope
veiligheidsklasse protection class
veiligheidskleding reflective clothing; high-visibility clothing
veiligheidsklep safety valve
veiligheidslaagspanning safety extra low voltage; SELV
veiligheidslaars safety boot
veiligheidsladder safety ladder
veiligheidsmaatregel protective measure
veiligheidsmarge safety margin
veiligheidsmes safety cutter; safety utility knife
veiligheidsnet safety net; protective net
veiligheidsonderzoek safety study
veiligheids-onderzoek safety study
veiligheidspal back-up safety catch
veiligheidspas personal safety logbook
veiligheidsregel safety rule
veiligheidsrelais protective relay
veiligheidsschakelaar van de deur door safety switch
veiligheidsschakeling protective device
veiligheidsschoenen safety shoes
veiligheidssleutel safety key
veiligheidssysteem safety system
veiligheidsteken safety sign
veiligheidstraining health and safety training
veiligheidstransformator protective current transformer
veiligheidsvest safety vest
veiligheidsvest high-visibility vest; safety vest; reflective vest; hi-vis vest
veiligheidsvoorziening safety equipment
veldbus field bus
veldwikkeling field winding
ventilatie ventilation
ventilatiekanaal air duct
ventilatieopening ventilation slot
ventilatierooster air grille
ventilatieslang air hose; ventilation hose
ventilatiesysteem ventilation system
ventilator fan
ventilator in het achtergedeelte rear fan
ventilatorbesturing fan control system
ventilatorhouder fan holder
ventilatorkachel fan heater
ventilatorkap fan casing; fan housing
ventilatorkap fan hood
ventilatorkast fan box
ventilatormotor fan motor
ventilatoromvormer; gondelventilatoromvormer fan converter; nacelle fan inverter; fan inverter
ventilatorrooster protective grid; fan grid
ventilatorwiel impeller
verankering anchoring
verantwoordelijke elektromonteur electrical manager
verantwoordelijke medewerker milieumanagement environmental management representative; EMR
verantwoordelijke voor de installatie person in charge; nominated person in control of an electrical installation during work activities
verantwoordelijke voor de werkzaamheden nominated person in control of a work activity
verantwoordelijkheid voor de werkzaamheden control of a work activity
verbandboek first aid log
verbanddoos first aid kit
verbinden connect
verbinder drukzijde pressure face connector; pressure side connector
verbinder zuigzijde suction face connector; suction side connector
verbinding tussen de moleculen molecular linkage
verbindingsbalk connecting strut
verbindingsband connecting strap
verbindingsbereik joint area
verbindingsbout connecting bolt
verbindingsbrug bridge
verbindingsdiagram connection diagram
verbindingsflens connecting flange
verbindingskabel connecting cable
verbindingsmiddel lanyard
verbindingsmof straight joint; joint sleeve; coupling sleeve
verbindingsplaat connection plate
verbindingsplaat connection plate
verbindingsplaat sectie section connection plate
verbindingsplatform cable installation platform; cable joint platform; joint platform
verbindingspunt joint
verbindingspunt joint
verbindingsschakelschema connections circuit diagram
verbindings-schakelschema connections circuit diagram
verbindingsstang connecting rod
verbindingsstuk rib
verbindingsstuk aan de achterkant trailing edge web; TE web
verbindingsstuk aan de voorkant leading edge web; LE web
verbindingsstuk achterkant TES/spoiler web; spoiler web
verbindingsstuk rotorblad web
verbindingstouw connecting rope
verbindingsvoeg connecting joint
verbindingsvoeg composite joint
verbindingszeil TES/spoiler tarpaulin; spoiler tarpaulin
verbodsbord prohibition sign
verbodsteken prohibition sign
verborgen fout dormant failure
verbranding erosion; contact erosion
verbrandingsmotor combustion engine
verbreekcontact break contact; NC contact
verbruiker load
verbruiksdocumentatie consumption record
verbruiksstoffen consumables
verdampen; ventileren air
verdampingstijd drying time
verdeeldoos junction box
verdeeldoos distribution box
verdeelkamer distribution chamber
verdeelkast distribution box
verdeelplaat distributor plate
verdeelstation distribution station
verdeler distributor
verdichten compact
verdichting compaction
verdraaibereik cable twisting area
verdraaibeveiliging anti-twist protection
verfbeschadiging coating damage
verfbeschadigingen paint damage
verfpenetratiemethode; verfpenetratietest dye penetrant inspection
verfrol varnishing roller; paint roller
verfschraper paint scraper
verfspat hardened protective coating drips; hardened paint drips
verfwerkzaamheden paint work
vergiftiging poisoning
vergrendelen lock
vergrendelend latching
vergrendeling safety bracket
vergrendeling blocking
vergrendelingsbout locking bolt
vergrendelingsclip locking tab
vergrendelingshaak safety catch
vergrendelingshendel locking lever
vergrendelingshendel catch lever
vergrendelingspen tie bolt
vergrendelingspen locking bolt
vergrendelingspomp locking pump
vergrendelingssysteem restraint system
vergrendelstaaf ratchet bar
vergrotingsstuk adapter
vergunning approval
vergunning approval
vergunningsaanvraag application for approval
vergunnings-aanvraag application for approval
verhardingsmiddel hardener; curing agent
verhelpen van storingen troubleshooting; fault rectification
verhoging elevation; height adapter
Verification Grid Performance; VN Verification Grid Performance; VN
verkeersoranje traffic orange
verkeersrood traffic red
verkeerswit traffic white
verklaring omtrent gedrag police clearance certificate
verklaring van toestemming declaration of consent
verkleuring
verkoop sales
verkorte kiescode speed dial
verlaging van de grondwaterspiegel lowering of groundwater; drawdown of groundwater; dewatering
verlengkabel extension cable
verlengslang extension hose
verlengstuk platform platform extension
verlengstuk van de steun special long support
verlichte knop illuminated button
verlichting lighting; lights
verlichting light fixture
verlichtingscentrale lighting control centre
verlichtingssterkte illuminance
verlichtingsstreng lighting string
verliesbeveiliging captive locking device
verlijmbaar zadel paste adhesive mount; paste adhesive cable tie base
verlijmen glue
verlijming gluing; bonding; BDG
verlijming rand trailing edge bonding
verlofaanvraag application for leave
vermogen power
vermogensbegrenzing power limitation
vermogenscoëfficiënt power coefficient
vermogenscurve power curve
vermogensdichtheid power density
vermogenselektronica power electronics
vermogensfactor power factor
vermogensgedeelte power unit
vermogensgedeelte pitch pitch control unit; pitch power unit
vermogensgradiënt power gradient
vermogenskabel power cable
vermogenskast power cabinet
vermogensmeter wattmeter
vermogensmodule power module
vermogenspiek output peak; power peak
vermogensregeling power control
vermogensschakelaar circuit breaker; CB
vermogensscheidingsschakelaar disconnector switch; disconnecting circuit breaker
vermogenstraject power path
vermogensunit power unit
vermogensverlies power loss
verongelukte persoon casualty
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel Causes severe skin burns and eye damage
Veroorzaakt huidirritatie Causes skin irritation
verordening inzake beeldschermwerk German Ordinance for Working with Visual Display Units
verordening inzake de bedrijfsveiligheid German Operating Equipment Safety Ordinance
verordening inzake gevaarlijke stoffen Ordinance on Hazardous Substances
verordening inzake het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen German PPE Usage Ordinance
verordening inzake preventief medisch onderzoek ArbMedVV; German Ordinance on Occupational Healthcare
verordening voor systeemdiensten m.b.t. windenergie System Service Ordinance; SDLWindV; German System Service Ordinance
verpakkingseenheid packaging unit; PU
verpakkingsfolie packaging wrap
verpakkingslijst package list
verpakkingslijst package list
verreiker telescopic handler
vers beton fresh concrete
verschuifbare vergrendeling sliding latch
verschuiving van de curve power curve displacement
verschuiving; offset offset
verschuivingsstroom displacement current
verslag (kwaliteit) (quality) records
verspanend verwerken machine
verspanningsmotor yaw tensioning motor; yaw clamping motor
verstelvoorziening adjusting device
versterkende tap reinforcement pin
versterking gain
versterking van de plakstrook gluing rim reinforcement
versterking van de stijl reinforcement beam
versterking voor het gondelplatform nacelle floor reinforcement
versterkingsbalk reinforcing edge
versterkingsbalk reinforcing stile
versterkingshoekstuk reinforcing bracket
versterkingslaag reinforcement layer; RLY
versterkingsplaat reinforcement plate; RP
versterkingsrail figure-of-8 channel
versterkingsrand reinforcing edge
versteviging reinforcement; bracing
verstevigingsplaat brace plate
verstopt blocked; clogged
verstuiver hand sprayer
vertande band zig-zag tape
vertande band marker strip
vertanding teeth; toothing
verticaal vertical
verticale voeg vertical joint
vertragingsdrijfwerk reduction gear
vervangend schakelschema equivalent-circuit diagram; equivalent
vervangend schakelschema equivalent circuit diagram
vervangende schakeling equivalent circuit
vervanging van het rotorblad blade replacement
vervoer over zee sea transport
vervorming deformation
vervuilingsgraad pollution degree
verwarming auxiliary heating; heating; heating system
verwarming anemometer anemometer heating system
verwarming van de schakelkast cabinet heating
verwarmingsbedrijf de-icing mode
verwarmingscircuit heating circuit
verwarmingselement heating element
verwarmingsinrichting heating device
verwarmingsinstallatie heating system
verwarmingsmat heating pad
verwarmingsmattensysteem heating pad system
verwarmingsmodule heating rod component
verwarmingsregister heating element
verwarmingstent heating tent
verwarmingsvermogen heating power
verwarmingsweerstand heating resistor
verwerkingstemperatuur processing temperature
verwerkingstijd pot life
verwerkingstijd processing time
verwijderbare balustrade detachable rail section
Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken Keep away from sources of ignition – No smoking.
verwringing bump
verzamelpunt emergency assembly point
verzamelrail; stroomrail busbar
verzekeringspolis insurance policy
verzend- specificaties shipping specification
verzendlijst shipping list
verzendlijst shipping list
verzendspecificatie shipping specification
verzinken countersink
verzinken galvanise
verzoek tot aanpassing change request
verzonken plaatschroef countersunk head self-tapping screw
vet/luchtmengsel grease/ air mixture
vetafvoerplaat kruisysteem yaw grease outlet
vetcartridge grease cartridge
vetkanaal grease duct
vetonderhoud grease maintenance
vetopvangbak grease collecting pan
vetopvangbak grease pan
vetopvangring grease collecting ring
vetreservoir grease reservoir
vetspuit grease applicator
vetverdeler piston distributor
vetvolgschijf follower plate
vetvulpomp filling pump
vezelcomposiet; vezelcomposietmateriaal fibre-reinforced composite
vezelversterkte kunststof fibre-reinforced plastic
Vibroacoustics; VA Vibroacoustics; VA
vierkantbout square-head bolt
vierkantbuis square pipe
vierkantprofiel square profile
vierkwadrantenmeter 4-quadrant meter
vijl file
vijzel pressing device
vijzelklem clamping jaw; jack clamp
vingerdroog dry tack-free
visie op leiderschap management mission statement; leadership model; Leadership Principles
visualisatie display; user interface
visueel onderhoud visual maintenance
visuele controle visual inspection
vizier viewing glass
vizierbeschermfolie peel-off visor cover
vlak profiel flat profile
vlakke ronde bout coach bolt
vlakke smeernippel button head lubricating nipple
vlakschraper paint scraper
vlamboog electric arc; arcing
vlamboog arc fault
vlamboogkanaal arc fault duct
vlamboogvorming electric arc
vlammenmelder flame detector
vlampunt flash point
vlamspuiten flame spraying
vlekkenwater stain remover
vleugelbout wing bolt
vleugelmoer wing nut
vliegas fly ash
vliegroest rust film
vliegwielsysteem flywheel system
vliesstrook bleeder
vloeibaar borgmiddel; Loctite threadlocker; Loctite
vloeistofkoeling; waterkoeling; vloeistofkoelsysteem liquid cooling system
vloeizuur hydrofluoric acid
vloer; bodem soil
vloerbediende kraan floor-operated crane
vloerluik floor hatch
vloerluik floor hatch
vloertransportvoertuig industrial truck
vlotter float
vlucht- en reddingsplan escape and rescue plan
vluchtweg escape route
vluchtwegenplan plan of escape routes
vluchtwegenplan plan of escape routes
Vocational Training Vocational Training
vocht moisture
vochtigheid van het beton concrete moisture
vochtigheidsmeter humidity meter
voeden feed in
voeding van het werkelijke vermogen active power feed; active power injection
voedingskabel power supply cable
voedingsmanagement feed-in management
voedingsrelais WEC supply contactor
voedingsspanning supply voltage
voedingsstekker power supply plug
voedingsveld incoming feeder
voeg joint
voeg van gietmortel grouted joint
voegafmeting chamfer size
voegmoment snug torque
voegmortel jointing grout; jointing mortar
voelermaat feeler gauge
voelermaat gauge
voeringsschijf friction lining disk
voet base; foundation plinth
voet scheidingsflens separating flange support
voet van de behuizing housing base
voet van de toren; torenvoet tower base
voetbescherming foot protection
voetbout levelling footscrew
voetcontact base contact
voetflens base flange
voetlijst baseboard; toeboard
voetplaat base plate
voetschakelaar foot switch
voldoende onderrichte persoon; VOP electrically instructed person
volgelaatsmasker full face mask
volhardmetaalboor solid carbide drill bit
vollastbedrijf full load operation
volledig betonsegment complete concrete segment; complete segment
volledig geïsoleerd fully insulated
volledig segment; volledig ringsegment complete segment; full-ring segment; full-ring concrete segment
volumestroom volumetric flow rate
vonkbrug spark gap
vonken door commutatie commutator sparking
voor de platforms verantwoordelijke medewerker platform supervisor
voor schakelingen bevoegde persoon switching authorised person
voor schakelopdrachten bevoegde medewerker switching authorisation dispatcher
voor veiligheid en gezondheid verantwoordelijke coördinator; H&S-manager Safety and Health Construction Coordinator; SHCC; Occupational Health and Safety Coordinator; OHSC
vooraanzicht front view
voorafgaande inbedrijfstelling pre-commissioning
voorbehandeling preparation; pre-treatment
voorbereiding werkzaamheden Work Scheduling; WS
voorbereidingsgraad preparation grade
voorboren drill a pilot hole
voorfilter pre-filter
voorgeschakeld upstream
voorkant van het blad leading edge; LE
Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/ veiligheidsgegevenskaart. Avoid release to the environment. Refer to special instructions/Safety data sheets.
voormontage pre-assembly
voormontageframe E-101 E-101 pre-assembly frame
voormontagevlak pre-assembly area
voorraad stock
voorschakelapparaat ballast
voorschriften ter voorkoming van ongevallen accident prevention regulations
voorsmeerverdeler pre-lubrication distributor
voorspankracht pretensioning force; preload
voorspanning prestressing; preloading
voorspansysteem prestressing system
voorspanuitrusting prestressing equipment
voorwerker foreman
voorzekering back-up fuse
VOORZICHTIG CAUTION
vordering van schadevergoeding recourse claim
vorkheftruck forklift
vorkrug back of the fork
vorkverlenger fork extension
vormgesloten borgmiddel positive locking
vormsluiting positive fit; positive locking; positive securement
vormspoel form-wound coil
vormspoelgenerator form-wound coil generator
vorstschade frost damage
Vortex-generator vortex generator
vouwbalg gaiter
vouwdeur folding door
V-profiel V-profile
V-profiel flens flange V-profile
V-profiel van PVC PVC V-profile
vreemd voorwerp foreign object
vrijgavecircuit pitch pitch release circuit
vrijgaveformulier approval form
vrijgavesignaal release signal
vrijgegeven omvormer enabled converter
vrijschakelen disconnect
vrijschakeling pitchrem pitch brake release box
vrijschakeling; afschakelen disconnection
vrijstaande ladder stepladder
V-ring V ring
vuilindicator clogging indicator
vuilvanger dirt collector
vul- en aftapkraan filling and drain cock
vulaansluiting filler neck
vuldruk filling pressure
vulkoord grease filler strip
vullen fill
vulmateriaal backing material
vulslang filling hose
vulstand fill level
vulstop filler plug
vuurrood flame red
vuurverzinkt hot-dip galvanised; HDG
waarnemingsgrens perception threshold
waarschijnlijkheid probability of occurrence
waarschuwing safety warning; warning sign
WAARSCHUWING WARNING
waarschuwingsbord warning sign
waarschuwingsknipperlicht hazard flasher
waarschuwingslamp ijsvorming ice warning light
waarschuwingslampje warning light
waarschuwingsmelding warning message
waarschuwingssignaal warning signal
waarschuwingssticker warning sticker
waarschuwingssysteem warning system
waarschuwingsteken warning sign; hazard warning sign; warning label
wachttijd latency
walselement rolling element
wandconsole wall bracket
wanddikte wall thickness
wapening reinforcing steel; reinforcement
wapening reinforcement
wapening van het fundament foundation reinforcement
wapeningsijzer; wapeningsstang reinforcement bar
Warehouse & Logistics; LL Warehouse & Logistics; LL
warmtegeleidende pasta thermal paste
warmte-isolator heat insulator
warmte-uitzetting thermal expansion
warmtewisselaar heat exchanger
warmtewisselaar chiller
warmwaterbereider water heater
wartelbout male fitting
wartelmoer swivel nut
watchdog watchdog
water/bindmiddelfactor w/b ratio; water/binder ratio
water/cementfactor water/cement ratio
waterafscheiding bleeding
waterafvoer water outlet
waterbeschermende pallet hazardous goods shelf container
watergehalte water content
waterkoelsysteem water cooling system
waterkrachtcentrale hydropower plant
waterpas spirit level
waterpas inclinometer
waterpastoestel surveyor’s level; optical level
waterpomptang water pump pliers
waterstraal full water jet
watervast waterproof; water-resistant
waterverontreinigend hazardous to the aquatic environment
waterverontreinigingsklasse water hazard class; WHC
watervoerend water bearing
watervoerende scheur damp crack; wet crack; leaking crack
waterwingebied water protection zone; WPZ
watt watt
WEC Electrotechnology WEC Electrotechnology
WEC Installation WEC Installation
WEC performance WEC performance
wec-journaal WEC Journal database
weefsel woven fabric
weefselband fabric tape; reinforcing knit
weegschaal scale
weegschaal van de kraan crane scale
weerstand resistance
weerstandsklasse resistance class
weerstandsmeting resistance measuring
wegenbouw road construction
wegslingerend ijs ice throw
weg-tijd-diagram distance-time graph
wegwerpfolie disposable plastic film
Weibull-verdeling Weibull distribution
werkelijk vermogen active power
werkelijke toestand actual state
werkelijke waarde actual value
werken onder spanning live-line working
Werken op en aan windturbines Work at, in and on wind energy converters
werken op grote hoogte working at height
werkhandleiding work instructions
werkhandschoen work glove
werkhoogte working height
werkinstructies work procedure instructions; work instructions; WPI
werkinstructies work instructions; WI
werkinstructies work procedure instructions; work instructions
werkkleding work clothes
werknemer salaried employee; white collar worker
werkomgeving work environment
werkoppervlak working area
werkpak voor eenmalig gebruik disposable coveralls
werkplaats workshop
werkplaatsverordening German workplace safety ordinance
werkplanning deployment schedule
werkplatform work platform
werksleutel operation key
werkstuk workpiece
werktijd labour input
werkvoorschrift procedure instructions; procedure; PI
werkvoorschrift procedure instructions
werkzaamheden met de kraan crane work
werkzaamheden met open vuur of laswerkzaamheden; brandgevaarlijke werkzaamheden hot work
wervel swivel
Wet op de toestel- en productveiligheid German Equipment and Product Safety Act
wet op kinderarbeid Employment of Young Persons Act
wet/verordening law/regulation
WFE Asia, Oceania & Pacific; AOP WFE Asia, Oceania & Pacific; AOP
WFE Central & Eastern Europe; CEE WFE Central & Eastern Europe; CEE
WFE Central & Southern Germany; CSG WFE Central & Southern Germany; CSG
WFE Enviromental Impacts; EI WFE Enviromental Impacts; EI
WFE Methods & Process Opimization; MPO WFE Methods & Process Opimization; MPO
WFE North & South America; AM WFE North & South America; AM
WFE Northern Europe; NEU WFE Northern Europe; NEU
WFE Northern Germany; NG WFE Northern Germany; NG
WFE Southern Eu & Africa; SEA WFE Southern Eu & Africa; SEA
wig wedge
wijzigingen voorbehouden reservation of right of modification
wijzigingsdatum revision date
wijzigingsmededeling change report; CR
wijzigingsstand revision
wikkelhout winding bar
Wind Farm Control Engineering Wind Farm Control Engineering
Wind Farm Engineering Tools; WT Wind Farm Engineering Tools; WT
Wind Farm Engineering; WFE Wind Farm Engineering; WFE
Wind Farm Management / Grid Integration Wind Farm Management / Grid Integration
Wind Measurements; WM Wind Measurements; WM
windaanpassing yaw control
windafhankelijk onderhoud wind-based maintenance
windenergie wind energy
Windfarm Communication Windfarm Communication
Windfarm Engineering Windfarm Engineering
windindustrie wind energy sector
winding winding
windingssluiting turn-to-turn fault; interturn fault
windklasse wind class
windkracht wind force
windmeter; anemometer wind measuring unit
windmeting wind measurement
windoppervlak area exposed to wind
windpark wind farm; wind power station
windpark; opwekkingsinstallatie power generating system
windparkbesturing open-loop wind farm control
windrichtingssensor wind direction transmitter
windshield tape windshield tape
windsnelheid wind speed
windsnelheid vermogensbegrenzing cut-out wind speed; power reduction wind speed
windsnelheidssensor wind speed transmitter
windstilte calm
windturbine voor bezoekers visitor WEC
windturbine; opwekkingseenheid wind turbine; generating plant; power generating unit
windturbine; WEC wind energy converter; wind turbine; WEC; wind turbine generator; WT; WTG
windvaan wind vane
windvermogen wind power
windvlaag; vlaag gust
windzone wind zone
winterlijm cold weather adhesive
wintertijd standard time
wisselcassette exchangeable cassette
wisselcontact changeover switch
wissellaadbak swap body
wisselspanning AC voltage
wisselstroom alternating current
witte breuk white crack
WIVO-checklijst WIOS checklist
W-nummer W number
Wöhlercurve S-N curve
wooncontainer office / staff container
Workshop; WS Workshop; WS
wormpomp compulsory mixer
wormwiel auger; conveyor screw; screw conveyor
wrijving friction
wrijvingswaarde friction coefficient
xyleen Xylene
Y-kabel Y cable
yön sistemi eteği yaw pan
zaagblad saw blade
zaagmeel sawdust
zaagsnede saw cut
zachte bevestiging soft joint
zand sand
zandstralen sandblast
zandstraler sandblaster
zeefanalyse sieve analysis
zeefplaat film-faced plywood board
zeer licht ontvlambaar extremely flammable
zeewaterontzilting seawater desalination
zeewind sea breeze
zekering fuse
zekering van de lading cargo securement; load restraint
zekeringbewaking fuse monitoring system
zekeringhouder fuse holder
zekeringkast circuit breaker panel
zekeringspunt anchorage point
zekeringstouw working line; fall restraint lanyard
zekeringstouw safety line; safety rope
zekeringstrook fuse unit
zelfborgende moer; borgmoer self-locking nut
zelfontlading self-discharge
zelfontledend self-reactive
zelfontstekend self-igniting
zendmast radio tower
Zero Power Mode ZPM; Zero Power Mode
zesde segment van de rotorkop sixth spinner section
zeskantbout hexagon bolt
zeskantmoer hexagon nut
zetgedrag settling
zetijzer tap wrench
zetting settlement
zichtmeter visibility meter
ziekengeld sickness benefit; sick pay
zijaanzicht lateral view
zijdemat semigloss
zijframe side frame
zijgedeelte side section
zijgedeelte "Anemometer Interface" Anemometer Interface side plate
zijkniptang wire cutters; side cutting pliers
zijlengte weld leg
zijplatform side platform
zijwaartse aanstroming irregular wind flow; flow inclination
zinklaag galvanised coating
zinklamellen coating zinc flake; zinc flake coating
zinklamellencoating zinc-flake coated without chromate
zinkspray zinc spray
zinkstof zinc dust
zinkstofverf zinc dust paint
zitplank sit harness
zittende positie squatting position; 'W' position
zitting van de aandrijving gear seat
zomertijd daylight saving time
zonder aandrijving gearless
zone van de boutverbinding bolting plane
zonnepark solar park
zonnesteek sunstroke
zonnewielas sun gear shaft
zoomoculair zoom eyepiece
zuigleiding suction tube
zuigruimte intake zone
zuigzijde suction face; SF; suction side; SS
zuigzijde suction side
zuur acid
zuurbindmiddel acid binding agent
zwaaihaak bevel
zwaailamp rotating beacon
zwaar transport heavy goods transport; abnormal load; heavy load
zwaartepunt centre of gravity
zwaartepunt van de last centre of gravity; load centre
zwaartepunt van het blad blade's centre of gravity
zwakke wind low wind speeds
zwaluwstaartgleuf dovetail-shaped groove
zwangerschapsverlof maternity protection; maternity leave
zweetband sweatband
zwenkarm; draagarm van de lier swivel arm; slewing arm; winch carrier
zwenkbare arm luffing jib
zwenkbout swivel fitting
zwenken move; move into position; slew
zwenkkraan jib crane
zwevend suspended

[[Category:T]} {{Category:Terms]]