Source: http://www.taalvlinder.com/pages/lijsten/bouw_abc.htm (retrieved on 2020-12-29)

Dutch English
(af)dakje rooflet
(af)dektegel; chaperonpan (dak) coping tile
(afvoer / toevoer)kanaal / luchtkanaal; (afvoer / toevoer)buis / pijp; (elektriciteits)buis; doorlaat; rioolbuis conduit
(Amerikaanse) stopcontacttester socket tester
(be)rekenen calculate
(be)schilderen / verven paint (ww)
(behang)afstoomaaparaat wallpaper-stripping machine
(beton)vlechter steel bender
(beton)vlechter (persoon); staafbuiger bar bender
(beton)wapening; wapeningsstaaf reinforcement
(beugel)lijmtang G-clamp / cramp
(bewekte) bindsteen parpen(d)
(bewerkte) bindsteen perpend / perpent
(bouw)perceel / stuk bouwgrond / bouwterrein building plot
(bouw)steiger / stellage / stelling; ondersteuning scaffold
(bouw)steiger / stellage / stelling; ondersteuning; steigermateriaal scaffolding
(buiten)boeiboord / boeiing (van dakgoot) fascia board / boarding
(d)oksaal (bouwkunde) rood loft
(dak)helling / schuinte pitch
(dak)lei slate
(dak)spar / de tussenspoor common rafter
(dicht)stuiken; (dicht)koken caulk
(droge) gracht (b.v. rond kasteel) ditch
(dubbele) steeksleutel open end(ed) spanner
(dunne) tang / nijptang; schaar; pincet; veertang; snij- en vernauwtang voor loden buizen pincers
(dunne) traproede stairwire
(dwars)balk / bint / (horizontale) steunbalk / legger / draagbalk / vloerbalk; stalen balk (brug) joist
(een gat) boren; drillen bore (ww)
(een)hendelkraan lever kitchen tap
(elektrische) afkortzaag electric cross-cut saw
(elektrische) boormachine electric drilling machine
(elektrische) schaafmachine electric surface plane(r)
(ge)bint / dakstoel / dakkap / spant / kap(gebint); bruggenbint; spant / ligger / balk / draagsteen / console truss
(gebogen) groefvijl / kattenstaart riffler
(gebrande / ongebluste) kalk / calciumoxide; vogellijm (kleefstof) lime
(gekantrecht) bouwhout scantlings
(gootsteen)ontstopper / plopper plumber's friend / helper
(gootsteen)ontstopper / plopper plunger
(grond)schuiver / grondverzetmachine / bulldozer / schuiftrekker bulldozer
(grond)stamper tamper
(grootte van ) bouwterrein / bouwgebied building area
(grote) slaapkamer (meestal slaapkamer van de ouders) master bedroom / suite
(grote) spijker spike
(grote) stad; (handels)centrum (van grote stad) city
(hak)bijl ax(e)
(hang)kast hanging cupboard
(hard)solderen braze / brazing
(het maken van een) pengat; (het maken van een ) booghelft haunching
(hijs)kraan crane
(hoekje bij de) haard fireside
(hout)skelet timber frame
(huis)gereedschap hardware
(huis)schilder painter
(huizen)blok; steenbrok; takelblok; (VS) baksteen; blok (steen of beton); sokkel block
(in grond gedreven) paal / heipaal pile
(kalfs)tand (bouwkunde) dentil
(kerk)toren / pinakel spire
(klei)schalie shale
(klein) villa; (groter) eengezinswoning detached house
(knop op) regelkraan (van radiator) lockshield head
(last)dragend load-bearing
(leiding)snoer / (elektriciteits)kabel flex
(lijm)spatel / lijmkam notched spreader
(loop)kat (hijskraan); flessenwagen (met gasflessen b.v. bij laswerk) trolley
(lucht)kanaal / buis / (afvoer)pijp / goot / leiding / schacht (voor elektr. kabels); koker (aircosysteem); doorlaat duct
(meervoudige) schoorsteen chimney stack / stalk
(metaal)cirkelzaag buzz saw
(metsel)laag course
(metsel)laag / rollaag course (of bricks)
(meubel)beslag / hang- en sluitwerk furniture fixings
(midden)pijler (rivierpijler) (van brug); penant / (muur)dam; pier / rechtstand (van boog) pier
(moffel)lak japan
(mogelijk) eetzaal / banketzaal (in grote huizen uit lang vervlogen tijden) great hall
(onder)steunen / stutten / dragen / schragen / ophouden support (ww)
(ong.) rommelkamer / zolder boxroom
(ong.) zolder / rommelkamer lumber room
(open) haard; schoorsteen / schouw; stookplaats (van haard) fireplace
(over)gordijn (i.h.b. rolgordijn) window shade
(planken) vloer deck
(pleister)troffel / metselaarstroffel / metseltroffel mason's trowel
(quanta) bestek / kostenraming begroting bill of quantitites
(raam)kozijn / raamlijst window frame
(raam)uitzetijzer casement stay
(rubber)dopje stopper
(ruimte)indeling (van gebouw); plattegrond; tekening; situering; ontwerp layout
(schroef)oogje screw eye
(schroeven)uitdraaier stud extractor
(slot)bout bolt
(smalle) handzaag padsaw
(soort) kruiskopschroef (merknaam) Pozidriv(e) / PoziDriv screw
(soort) kruiskopschroevendraaier (merknaam) Pozidriv(e)PoziDriv screwdriver
(soort) slijpsteen diamond stone
(soort) verfkrabber skarsten scraper
(specie)baard; baard / braam; oneffenheid; kleine slijpsteen burr
(steen)verband / metselverband bond
(stift)geheng strep hinge
(straat-; vloer-; trottoir-)steen / (vloer)tegel / plaveisel; stratenmaker; straatstamper / juffer; betonmolen pavier
(stuk) elektrisch / gemotoriseerd gereedschap power tool(s)
(stuk) gereedschap tool
(stuk) handgereedschap handtool
(S-vormige dakpan) pan tile
(terrein)ophoging; aardstorting (met aarde vullen) landfill
(timmermans)potlood; penseel pencil
(top)bekroning (bouwkunde) terminal
(trap)boom; steunbalk / dwarsbalk langsverband (bouw); langsligger (van brug / spoor) stringer
(trap)leer / trap(je) stepladder
(trap)randje / trapneusprofiel; bies / ronde rand / overstek nosing
(uit)harden / hard laten worden cure
(uit)harding; nabehandeling (m.n. bij beton) curing
(uit)schuifladder extension ladder
(uitstekend) raakpunt van gewelfbogen cusp
(val)luik trapdoor
(vast)klinken; vastspijkeren rivet (ww)
(vast)lijmen glue (ww)
(vast)nieten stapling
(vast)schroeven screw (ww)
(veel)pas (drie- / vier- / vijfpas; i.h.b. in gotisch maaswerk) foil
(venster)luik / blind window shutter
(venster)ruit windowpane
(verdeel)bak / afstrijkbak / (verf)bak (in combinatie met verfroller) paint tray
(verf)afbijtmiddel paint strip(per)
(verf)afbijtmiddel; verfkrabber paint remover
(verf)krabber; schraper (voertuig uit de bouw); verdeelspatel (bij behangen / schilderen) / schraapijzer / schraapmes; schraapbak scraper
(verrijdbare) torenkraan / bouwkraan tower crane
(verstelbare) moersleutel square-jawed adjustable spanner
(vierdelige) uitvouwladder multipurpose ladder
(vloer)tegel; trottoirtegel; muurtegel paving tile
(VS) mansardekap gambrel roof
(vuilnis)stortkoker garbage chute
(waaiervormig) bovenlicht / waaiervenster fanlight
(wal)gracht / slotgracht / kasteelgracht / vestinggracht moat
(zonne)waranda dek
(zuil)schacht trunk
{stempel)kram cramp iron
0-leiding (zekeringkast) neutral (service) wire
120-voltcircuit 120-volt circuit
144 kubieke duim (0;00236 m3) (Amerikaanse houtmaat) board foot
240-voltcircuit 240-volt circuit
380-volt-voedingskabel 380-volt feeder cable
45 graden-knie (loodgieterij) 45 degree elbow
9 inch-steensmuur 9" brick wall / 9 inch brick wall
aan één kant ingebalkt zijn tail
aanbeeld (aambeeld) anvil
aanbesteder tenderer
aanbesteding tender
aanbiedingsprijs offered price
aanbinder (juffer) (aan steiger) ledger (tube)
aanbouw building extension
aanbouw; uitbouw; aanmenging (van verf); aanbouw / aangebouwd / uitbouw; verlengstuk extension
aanbouwen (een nieuw gedeelte vastbouwen) / uitbouwen build extension
aanbouwen / bijbouwen; bebouwen (m.b.t. huizen / gebouwen) build on
aanbouwen / uitbouwen / (nieuw gedeelte) vastbouwen aan / uitbreiden; versnijden / aanmengen (van verf) extend
aanbranden render cement
aanbranden render cement slurry
aanbranden / met mortel bestrijken cement-render
aanbrandlaag rendering slurry
aandrijftandwiel sprocket wheel
aandrijver (draaibank); stuurbuis / stuurtrap (elek.) driver
aandrukrol (behangen) paper roller
aaneenbouwen build together
aaneenspijkeren / vastspijkeren nail together
aangepaste woning adapted dwelling
aangepaste woning specially adapted dwelling
aankrijten / merken met krijt halk (ww)
aanleunwoning sheltered accommodation
aanleunwoning supported housing for the elderly
aanneemsom building sum
aanneemsom contract sum
aanneemsom contracted price
aannemer contractor
aannemer / bouwondernemer building contractor
aannemingsovereenkomst / bouwcontract building contract
aanpasbaar bouwen construction of adaptable housing
aanpasbaar renoveren adaptable renovation
aanrecht; spoelbak kitchen sink
aanslagsponning rabbeted stop
aansluiten connect
aansluiting; verbinding connection
aansluitpunt connection point
aansluitvorst / keperpan / kilpan / eindvorstpan / broekstuk (i.v.m. dakbedekking) hip tile
aansteker (b.v. van soldeerlamp) striker
aantrede / (trap)trede tread
aantrede / bloktrede (van trap) bottom step
aanvoer(buis) flow pipe
aanvoerbuis flow
aanzetsteen / geboorte / aanzet(laag) (van boog / gewelf) skewback
aanzettrede bottom stair
aardbevingbestendig earthquake proof
aardcontact / aardsluiting earth contact
aarddraad earth wire
aardelektrode earth electrode
aardelektrode earthing electrode
aardgas natural gas
aarding earthing
aarding (elektra) earth
aarding (elektra) earth connection
aardingsketen earth circuit
aardingsklem earthing clamp
aardingsklem (op lastransformator) earth clamp
aardingspin (aan stekker) earthing pin
aardingspin (in stekker) earth terminal
aardingsstrip (zekeringkast) earth block
aardleiding earthing bond
aardlekschakelaar earth fault circuit breaker
aardlekschakelaar earth leakage circuit breaker
aardlekschakelaar earth leakage switch
aardlekschakelaar earth switch
aardlekschakelaars miniature circuit breakers (consumer unit)
aardstroom earth current
acanthusblad (aan zuil) acanthus leaf
accuboorhamer cordless rotary hammer
accuboormachine battery drilling machine
accuboormachine cordless drill
accuklopboor cordles hammer drill
accuklopboorschroevendraaier cordless hammer drill (screw)driver
accuklopboor-schroevendraaier / accuklopboor-schroefmachine cordless impact drill driver
accuschroefboormachine / accuboorschroefmachine cordless drill-driver
accuschroevendraaier cordless screwdriver
acetyleen acetylene
acetyleenfles acetylene cylinder
acetyleenkraan (op lastoorts) acetylene valve
achter(aan)vulling / het weer opvullen backfilling
achterdeur back door
achtergevel rear of the building
achterstallig onderhoud deferred maintenance
achterstallig onderhoud maintenance backlog
achterwand; achtergevel back wall
achtkantbout octagon-head bolt
achtkantmoer octagon nut
acrylaatkit acrylic mastic
acrylaatmatlak acrylic flat varnish
acrylaatprimer acrylic primer
acrylaatverf acrylic paint
activiteitenschema flow chart
adapter adapter
aderzaag router saw
afbijten strip paint
afbijtmiddel / afweekmiddel; stripper; kabelmes; behangafstomer stripper
afbouw / oplevering completion
afbouw; afwerking finishing
afbraak; kaalslag demolition
afbramen burr (ww)
afbranden burn off
afbreekmesje snap-off blade knife
afbreekmesje snap-off knife
afdak lean-to
afdak / luifel / overkapping / wimberg; afdak (van bak op vrachtwagen) canopy
afdekband coping ledge
afdekken / bedekken (met muurkap / dakvorst) cope
afdeklat (op vloer) beading
afdekmat curing blanket
afdekplaat (van grafnis) stone slab
afdekplastic plastic sheet
afdeksteen / afdekplaat cover plate
afdeksteen / afdekplaat covering plate
afdektegel coping brick
afdichting; betonplaat; vloertegel; schaaldeel (hout) slab
afdichtingsmateriaal sealing material
afdichtingspistool caulk gun
afdichtingspistool caulking gun
afdichtingsring (van kraan) packing retaining ring
afdichtingsstrips of inrolrubber; voeglood / voegzink flashing
afdichtring retainer / retaining ring
afdruipbak drip tray
afgewerkte vloer finished floor
afhakken / wegbeitelen / afsteken chisel off
afkant (van plank) edge
afkort-verstekzaagmachine cut-off mitre saw
afkortzaag cross-cutt saw
afkortzaagbank benchtop cut-off machine
afkortzaagmachine cut-off saw
afkwasten skim
afkwastlaag brushing layer
aflakken; afwerken finish (ww)
aflaklaag / deklaag / toplaag (verf) finish coat
aflopen / oplopen (van muur of wal) ramp (ww)
afnemer buyer
afplakband masking tape
afrastering; omheining; schutting; hek fence
afreien strickle off
afreilat / reilat screed board
afrolvineer peeled veneer
afronding bullnose
afscheiding / scheidingswand room divider
afschot fall
afschot; talud slope
afschuinen / bewerken met schuine kant / schuin afwerken; schuin aflopen bevel (ww)
afschuining / schuine kant / afgeschuinde kant; zwaaihaak / zwei bevel
afsluiter / stopkraan stop cock
afsluitklep / stopklep (loodgieterij) shutoff valve
afsnuiten bevel off
afsplinteren / afbrokkelen / schilferen; afsnijden / afbikken; beitelen chip (ww)
afstandhouder ( dekkingblokje) separator
afstandhouder ( dekkingblokje) (tussen tegels) spacer
afstandhouder (tussen tegels) space lug
afstandhouder (tussen tegels) spacing lug
afsteekbank slicing lathe
afsteekbank slotting machine
afsteken cut off
afstrijklat; kit(middel) / kitlijm / afdichtingsmiddel / stopmiddel (cement / klei) lute
aftakafvoerleiding branch return pipe
aftakkanaal (verwarmingssysteem) branch duct
aftakking / afsplitsing branch
aftaktoevoerleiding (i.v.m. verwarming</ref> branch supply line
aftapkraan drain tap
aftapopening (in zwanenhals) cleaning eye
aftappijp (loodgieterij) water service pipe
aftapplug (radiator) bleeder valve
aftekenen; krassen / merken; ritsen / merken met een ritsijzer; aftekenen scribe (ww)
afvalbak litter basket
afvalbak litter bin
afvoer(pijp / buis); klemafvoer waste pipe / stack
afvoer(slang) drain hose
afvoer; afwatering; drainage drainage
afvoerbuis pipe drain
afvoerbuis / afvoerleiding return line
afvoerbuis / afvoerleiding; zijvleugel / aanbouw return
afvoergat / gootsteengat plughole
afvoerklep drain cock
afvoerpijp drain pipe
afvoerpijp soil and waste stack
afvoerpijp soil pipe
afvoerpijp soil stack
afvoersysteem drainage circuit
afweekmiddel wallpaper-stripping liquid
afwerken / verven / schilderen / sauzen / behangen / pleisteren; versieren / verfraaien decorate
afwerken met kroonlijst / deklijst cornice (ww)
afwerker / schilder / stukadoor / behanger; binnenhuisarchitect decorator
afwerking / afbouw; nabewerking (beton); beschieting / beschoeiing (bouw) finishing
afwerking; aftimmering; glans / lak / vernis / finish finish
afwerkvloer top layer
afwerkvloer; afreibalk screed
afzetzaag / rugzaag / kapzaag / toffelzaag (voor verstekbak) tenon saw
afzuigapparaat chip extractor
afzuigkap extraction hood
afzuigkap / wasemkap range hood
aggregaat / toeslagstof / toeslagmateriaal (bij betonbereiding); vulstof (in beton; mortel) aggregate
airconditioning air conditioning
alarmsysteem alarm system
alkoof; prieel / tuinhuisje alcove
allesbrander multi-burner
alleszaag all-purpose saw
alleszuiger all-purpose vacuum cleaner
altaar altar
aluminium aluminium
aluminiumverf aluminium paint
Amerikaanse stekker American plug
amfiprostylos (tempel met zuilenrij aan voor- en achterkant) amphiprostyle
amfitheater amphitheater
ampére amp
angel (van troffel) tang
anker anchor
ankerbout anchor bolt
annex / aanbouw / bijgebouw / dependance annexe
anode anode
anodebuis anode rod
anodiseren anodize
anti-plakmiddel (behang) glue size
antiplakmiddel (behang); maat size
appartement; flat flat
apsis (in kathedraal) apse
aquaduct aqueduct
arbeidsfactor (m.b.t. elektriciteit) PF (power factor)
arbeidsfactor (m.b.t. elektriciteit) power factor (PF)
Arbo-wet Factories Act
arcade / dwerggalerij (kerk) arcading
architect / bouwmeester / bouwkundige architect
architectonisch / bouwkundig architectonic(al)
architectonische vormgeving architectural design
architecturaal / bouwkundig architectural
architectuur / bouw / constructie architectonics
architectuur / bouwkunst; bouwstijl; constructie architecture
architraaf / rib / graat (bouwkunde) architrave
archivolt (b.v van kathedraal); bouworde / zuilenorde / bouwstijl (m.n. m.b.t. zuil) order
archivolt (ornament langs boog) archivault
archivolt (soort boog) wedge stone
archivolt(e) (profielornament langs boog) archivolt
Arenbergparket Arenberg parquet
arkel / erkertoren (vesting / burcht) bartizan
armaturen plumbing fixtures
armatuur lighting fixture
armering cable armouring
armering; bekleding (van (hout)skelet) sheathing
aronsstaf (soort kroonlijst) Aaron's rod
art nouveau Art Nouveau
as axle
as (van tang); draaipunt (spil) pivot
as; spindel (van kraan) spindle
asbest asbestos
asbestcement asbestos cement
asbestpapier asbestos paper
asdeur (op oude stookinstallaties) ash box door
asdeur (op oude stookinstallaties) cleanout door
asfalt asphalt
asfaltbeton asphalt concrete
asfaltdakspaan / asfaltshingle asphalt shingle
asfaltnagel roofing nail
asfaltspijker (i.v.m. dakbedekking) felt nail
ashals (van bovenfrees) collet
assemblagetekening assembly drawings
astragaal (band; krans of lijst om zuil) astragal
astragaal / zuilband / kolomlijst; hanenbalk (i.v.m. dak) collar
atelierwoning studio flat / apartment
atlant / schraagbeeld (dragende mannenfiguur) atlas
atrium atrium
atriumwoning atrium house
attest; certificaat certificate
autogeen lassen oxyacetylene welding
autogeenlasser gas welder
automatische veiligheid (automatische zekering) screw-in circuit breaker fuse
avegaar; boor (handboor; grondboor; krukboor; fretboor) auger (bit)
baan behang length of wallpaper
baan evenwijdig aan goot width (parallel to the gutter)
baan loodrecht op dakgoot width (at right angles to the gutter)
baard burr of mortar
baas / voorman hammerman / hammersmith (AE)
bad bath
badkamer; toilet / wc bathroom
badkameraccessoires bathroom accessories
badkamerventilator bath fan
badkraan bath faucet
badrand bath platform
bagetlijst picture rail
bagetnaalden beading pins
bajonetfittng bayonet fitting
bak (van dumptruck) tipper body
bak (van graafwerktuig) digger bucket
bak (van schraper) draught arm
bakcilinder backward bucket cylinder
bakcilinder (b.v. op wiellader) bucket cylinder
bakgoot (i.v.m. dakbedekking) box gutter
bakgoot (i.v.m. dakbedekking) parallel gutter
bakgoot (i.v.m. dakbedekking) trough gutter
bakscharnier (b.v. op wilelader) bucket lever
baksteen brickstone
baksteen mud brick
baksteen / metselsteen brick
baksteen / metselsteen standard brick
baksteenbekleding brick veneer
baksteenbekleding masonry veneer
baksteenformaat brick size
baksteenmetselwerk brick masonry
baksteenmetselwerk brickstone masonry
baksteenmontagebouw brick assembly technique
baksteenoven brick kiln
baksteenvloer brick paving
bakstenen / baksteen... / steenachtig bricky
bakstenen muur / buitenmuur / halfsteensmuur / metselwerk brick wall
baktand(en) (op graafbak) bucket tooth / teeth
bal in bloembladen (ornament) ballflower
balk beam
balk roof timber
balk / vierkant bezaagde hout balk
balk / vierkant bezaagde hout baulk
balkanker stirrup (strap)
balkanker wall hanger
balkje van gewapend beton; gewelfrib; rib (op bak van vrachtwagen) rib
balkkop beam head
balklaag / bintlaag joisting
balkon; loopbrug (in lofts); bordes; (AE) galerij balcony
balkondeur balcony door
balkonhek balcony fence
balksteunende muur / vloerondersteunende muur / halfslachtige (bouw)muur / onderslagmuur sleeper wall
ballastblok / contragewicht (van hijskraan) counterweight
balonderdeel (kraan) ball assembly
baluster / trapstijl baluster
balustrade balustrade
balustrade banister
balustrade / leuning railing
balustrade / railing / leuning / muurtje; brugleuning; parapet / verschansing / borstwering (leger) parapet
bamboe bamboo
band (van zuil) cincture
band / lijst / lijstwerk (bouwkunde); cordonlijst (b.v. van tempel) reglet
bandschuurmachine belt sander
bandschuurmachine single-belt sander
bandsleutel strap wrench
bandstaal strip steel
banketzaal / eetzaal (in grote oude huizen) banqueting hall
bankhaak / klemhaak bench hook
bankhamer ball peen / pein hammer
bankhamer bench hammer
bankhamer / bankwerkershamer machinist's hammer
bankschroef benchvice
bankschroef leg vice / vise
bankschroef steel-leg vice / vise
bankschroef vice
bankwerk benchwork
bankwerker bench worker
barbacane (burcht) barbican
barok Baroque
barok Baroque (bn)
basalt basalt
basilica (bouwkunde) basilica
basismodulus (bouwkunde) basic module
basisverfbestek specifications of paintwork
basisvlak (cirkelzaag); voetplaat base plate
bas-reliëf bas-relief
bast (schors) bark
bast (schors) rind
bastion (vesting) bastion
batterijoplader charger
bauxiet bauxite
bebouwd / volgebouwd; opgebouwd (gebied / stadsdeel) built-up
bebouwde kom built-up area
bebouwen / volbouwen build over
bebouwen / volbouwen build up (vaak pass.)
bebouwing (huizen / gebouwen); gebouwen; opstal buildings
bebouwingsdichtheid / bebouwingscoëfficiënt / bebouwingsgraad building density (planologie)
bebouwingsvoorschriften / bouwreglement / bouwverordening(en) / bouwvoorschriften building regulations
beddingform bedform
bedekkingsmateriaal covering materials
bedekt met loodglazuur / gelood plumbeous
bedieningspaneel control panel
bedrading wiring
bedspecie bedding mortar
beeldzuil (b.v. in Egypte) ornamented column
been / flens (van stalen balk) flange
been / flens (van stalen balk) leg
begane grond / benedenverdieping; de eerste verdieping first floor
beglazen; glazuur; verglazen glaze
begroting; stelpost estimate
behang paperhanger's brush
behang wallpaper
behangafstomer steam stripper
behangafstomer steam wallpaper stripper
behangafstomer wallpaper steamer
behangafstomer wallpaper stripper
behangborstel paperhanging brush
behangen paper hanging
behangen wallpapering
behangen (zie ook wallpapering) paperhanging
behangen (zie ook wallpapering) papering
behanger paperhanger
behanger wallpaperhanger
behangersborstel dry brush
behangersborstel wallpaperhanger's brush
behangersborstel wallpaperhanging brush
behangerslijm paste
behangersschaar bull-nosed scissors
behangersschaar paperhanger's scissors
behangersschaar papering scissors
behangersschaar wallpaperhanger's scissors
behangerstrap paperhanger 's trestles
behangperforator perforator
behangresten shredded lining paper
behangselplak / behangerslijm wallpaper paste
behangvernis; afwerking met glansmiddel gloss finish
beheerder manager
beitel chisel
beitelboor chisel auger
beitelen / afhakken (met hakbeitel); ritsen (met een ritsbeitel); ciseleren; uitsnijden; graveren / afsteken / uitsteken; beeldhouwen; vormen chisel (ww)
beitelgreep chisel handle
beitelhamer demolition hammer
beitelhamer (van demolition hammer) demo hammer
beitelhouder (van bovenfrees) tool holder
beits stain
beitsen stain (ww)
bejaardenwoning flat for the elderly
bejaardenwoning old people's flat
bek (van tang) curved jaw
bekisten; (metaal)buigen form (ww)
bekisting / formeel / steigerwerk falsework
bekisting / schotwerk (om beton in te gieten) formwork
bekisting en wapening formwork and reinforcement
bekistingsdeel shuttering board
bekistingsdeel (betonbouw); blind / luik shutter board
bekistingspanner thumb nut
bekistingsvloer bottom lining
bekistingsvloer bottom shuttering
bekistingvloer soffit board(s)
bekistinsligger service girder
bekleding met tegels / tegels leggen tile covering
belasting load
belasting load (ww)
belastingsvlak load plane
belending / aangrenzing; steun(punt) / beer / schoor / draagvlak; bruggenhoofd / pijler; luchtboogpijler abutment
benedenhuis first-floor appartment
benedenhuis ground-floor flat
Beoordelingsrichtlijn directive of judgement
beplanking / betimmering / lambrisering / beschot; schutting; vulling van vakwerk boarding
berapen render (ww)
beraping (eerste laag pleisterkalk) render / rendering
bergleer / bergkurk (licht asbest) rock leather
bergruimte storeroom
bergruimte; opslag(ruimte) storage
beschermende kleding protective clothing
bescherming(s...); draadkorf (van looplamp); sneeuwrooster (op dak) guard
beschermkap / beveiligingskap safety guard
beschermlaag protective coating
beschermlaag protective layer
beschieten wainscot
Besluit geluidwering gebouwen Decree on sound insulation of buildings
Besluit geluidwering kantoorgebouwen Decree on sound insulation of office buildings
bestek builder's estimate
bestek (begrensde ruimte); passer compass
bestek (bouwterm) specifications
bestek / kostenraming / begroting (bouw) bill of quantities
bestektekening; plan; plattegrond plan
bestemmingsplan zoning plan / scheme
bestraat / geplaveid / bedekt / verhard paved
bestraten / plaveien / bevloeren / bedekken / verharden pave
bestrating / het bestraten pavage
bestrating / plaveisel / trottoir / stoep / wegdek / (stenen) vloer pavement
bestrating / wegdek / rijweg / straat / plaveisel / straatstenen; vloer; straatsteen / plavei paving
bestratingsmateriaal paving material
betegelen / tegelzetten / met pannen dekken (van dak); draineren tile (ww)
betimmeren panel (ww)
betimmeren; beplanken board (ww)
betimmering timbering
beton concrete
beton tamped concrete
beton met zetmaat nul zero-slump concrete
beton storten pour concrete
betonafwerker concreter / concretor
betonafwerker concrete worker
betonafwerkmachine (wegenbouw) concrete road finisher
betonbedding / betonbed concrete bed
betonbekisting concrete form
betonbekisting concrete forming
betonbekleding concrete facing
betonbekleding concrete lining
betonblok concrete block
betonblokken pumice concrete hollow block
betonblokkenbekleding concrete block revetment
betonblokkenverdediging concrete block protection
betonboogmuur / betonboogdam concrete arch-dam
betonbouwwerk / betonconstructie / betonbouw concrete construction
betonbrug concrete bridge
betonbuis concrete main
betonbuis concrete pipe
betoncentrale concrete batching and mixing plant
betoncentrale / betonmortelcentrale / betonmenginstallatie concrete mixing plant
betonconstructie voor trap; oprit (hellingbaan); rampa (voor Griekse tempel) ramp
betondam / betonnen dam / dam van beton concrete dam
betondamwand concrete sheet piling
betondekking concrete cover
betondeklaag concrete upper layer
betondichtheid concrete density
betondichtheidscontrole concrete-density control
betondruksterkte concrete compression strength
betondruksterkte concrete compressive strength
betonduiker concrete culvert
betonelement concrete element
betonfundering / betonnen fundering concrete foundation
betongaas reinforcing grid
betongewelf concrete arch
betongoot concrete chute
betongoot concrete flume
betonijzer reinforcing bars
betonijzer / opgebogen wapeningsstaal (betonbouw) reinforcing steel
betonijzerschaar hand shears
betonkade concrete quay
betonklinker concrete paving block
betonkrimp concrete shrinkage
betonkubel (aan hijskraan) concrete bucket
betonkwaliteit concrete grade
betonkwaliteit concrete quality
betonlalei reinforced concrete lintel
betonlift concrete lift
betonmantel concrete casing
betonmembraan concrete membrane
betonmengen concrete mixing
betonmenger / betonmengmachine / betonmolen concrete mixer
betonmenger / betonmengmachine / betonmolen concrete mixing machine
betonmixer electric concrete mixer
betonmixer (voertuig) concrete mixer truck
betonmolen concrete mill
betonmortel cured concrete mortar
betonmortel / betonspecie concrete mortar
betonnagel concrete nail
betonnen ankerstoel concrete deadman
betonnen balk / betonbalk concrete beam
betonnen bekleding concrete revetment
betonnen boogbrug spandrel-braced arch bridge
betonnen geleidewerk concrete guide wall
betonnen kernmuur concrete corewall
betonnen kwelscherm concrete cut-off wall
betonnen kwelscherm concrete diaphragm wall
betonnen treden wedge-shaped step
betonnen tribar concrete tribar
betonnen wandconstructie rubble concrete wal
betonnen wegdek concrete surface
betonnen wegdek / betonverharding concrete paving
betonnen werkvloer concrete blinding
betonneren / verharden / met beton bedekken; bekleden concrete (ww)
betonontwerp concrete design
betonopvulling concrete fill
betonpaal / betonpijler / betonnen pijler concrete pile
betonpan cement roofing tile
betonpan / betontegel concrete tile
betonpijler / betonnen stijl / betonzuil / betonpilaar concrete pillar
betonplaat paving slab
betonplakspaan concrete flat pan
betonplastificeerder concrete plasticizer
betonpomp concrete pump
betonproefcilinder concrete test cylinder
betonproefhamer concrete testing device
betonproefkubus concrete test cube
betonreparatie repairs to concrete
betonrot concrete decay
betonrot decay of concrete
betonsamenstelling / green concrete / betonspecie concrete composition
betonschaar hand steel shears
betonscherm concrete screen
betonschop concrete shovel
betonskelet concrete frame
betonskelet concrete skeleton
betonskeletbouw concrete-framed construction
betonspecie concrete cement
betonspecie concrete slurry
betonspreidmachine / betonverdeelmachine / betonverdeler concrete distributor
betonsproeier concrete sprayer
betonstaalschaar steel shears
betonsteen concrete stone
betonstorten concreting
betonstorter concrete batcher
betonstorting concrete placement / placing
betonstorting concrete pouring
betonstraatklinker concrete paving stone
betontechnologie concrete technology
betontegel concrete paving slab
betontegel / betonplaat concrete slab
betontetraëder concrete tetrahedron
betontimmerman shutterer
betontrilmachine / betontrilnaald concrete vibrator
betontriplex concrete plywood
betonverharding concrete hardening
betonverharding / betonnen wegdek concrete pavement
betonvlechter steelfixer
betonvloer concrete floor
betonvoet concrete footing
betonwapening concrete reinforcement
betonwapeningscorrosie corrosion of reinforcement
betonweg concrete road
betonwerker concreter
betonzand concrete sand
beugelzaag / boogzaag bow saw
beugelzaagmachine hack-sawing machine
beukenhout beech wood
beunhazerij moonlighting
beunhazerij working on the side
beunhazerij working on the sly
beveiligingshendel guard lever
beveiligingshendel lower guard retracting lever
beveiligingssysteem security system
bevestigbaar pijpkniestuk bulkhead elbow
bevestigbaar pijpkniestuk bulkhead tee
bevestigbaar pijpkoppelstuk bulkhead union
bevloeren / van een vloer voorzien floor (ww)
bewapening confinement
beweegbare bek (van bahco) movable jaw
beweegbare brughelft movable half (of bridge)
beweegbare brughelft pivoting half (of bridge)
beweegbare brughelft pivoting section (of bridge)
beweegbare brughelft pivoting span (of bridge)
bewerkbaarheid / verwerkbaarheid (b.v. van cement); uitvoerbaarheid workability
bezemsteel broom handle
bezemsteel broomstick
bidet bidet
biedermeier(stijl) Biedermeier
bij (op)levering on delivery
bijgebouw outbuilding
bijtmiddel; beitsmiddel caustic
bims pumice powder
bimsbeton pumecrete
bimsbeton pumice concrete
bindlaag; tussenlaag; onderlaag; cementraam / cementplint (metselwerk) base coarse
bindmiddel binding agent
bindsteen through-stone
binnenberging internal storage space
binnenboog rere-arch
binnenboom (van trap) inner string
binnenboom (van trap) wall string (er)
binnendeur inside door
binnendraad / moer(schroef)draad female taper thread
binnenhuisarchitect interior decorator / designer
binnenhuisarchitectuur interior decoration / design
binnenleiding internal piping
binnenluiken indoor shutters
binnenmilieu indoor environment
binnenmuur / binnenwand interior wall
binnenplaats (van burcht) bailey
binnenplaats / binnenhof (burcht) inner bailey
binnenplaats / binnenhof (burcht) inner ward
binnenplaats / binnenhof / plein courtyard
binnenriolering domestic sewerage
binnenverf interior paint
binnenverfwerk / binnenschilderwerk interior painting
binnenwand inner wall
binnenwerkse maat clear dimension
binnenwerkse maat inside dimension
bio-ecologisch bouwen bio-ecological construction
bit screwdriver bit
bitumen bitumen
bitumineuze dakbedekking bituminous roofing (asphalt)
blad (van mes / rotor of schroef); snijblad; lemmet; snijvlak; bladschijf; bulldozerblad / duwblad; blad (van schroevendraaier); beitel (van schaaf); zaagblad blade
blad van hobbymesje utility knife blade
bladder blister
bladdraaimechanisme (b.v. van nivelleermachine) blade rotation mechanism
bladgoud gold leaf
bladhefmechanisme (b.v. van nivelleermachine) blade lifting mechanism
bladlood milled lead
bladlood sheet lead
bladmotief leaf ornament
bladzink / zinkplaat / plaatzink sheet zinc
blank hout; onbewerkt hout bare wood
blauwpleister float finish
blekerd (baksteen) place-brick
blik tin plate
blikschaar metal shears
blikschaar tinner's shears
blikschaar tinner's snips
blikschaar tin snips
bliksemafleider lightning conductor
bliksemafleider lightning rod
blind; zonnescherm blind
blinde arcade blind arcade / arcading
blinde muur blank wall
blinde muur blind wall
blinde nis blind niche
blindklinktang blind riveting pliers
blokkapiteel / kubuskapiteel cushion capital
blokkeerbout; stelschroef (b.v. van griptang) adjusting screw
blokkenbeton prepacked concrete
blokkenwand breeze block wall
blokkeringsmechanisme (b.v. aan schuiftrap) locking device
blokschaaf bench plane
blokschaaf block plane
blokschaaf / voorloper / roffel(schaaf) / rijbeitel jackplane
blokverwarming central heating of a block of flats
blokvormige versiering van lijstwerk billet
bobine (elektra) bobbin
bocht (bochtstuk) (loodgieterij) bend
bodemverhang / beddingverhang bed slope
boeiboord (i.v.m. dakbedekking) toothed lath
boeibord gutter board
boenwas / meubelwas / teakolie furniture polish
boiler hot water tank / boiler
boiler water heater
boiler / ketel boiler
bokkepoot tar brush
bol (op torenspits) spire ball
bol (van bankhamer) ball peen
bolkop (van schroef) raised head
bolkophamer shaping hammer
bolltypekraan ball-type mixer tap
boog brick arch
boog van gewapend beton reinforced concrete arch
boog... / gewelfd vaulted
boog; console (betonbouw); overspanningsboog (van brug) arch
boogbrug arch bridge
boogbrug vaulted bridge
boogfries corbel table
booglassen arc welding
boogsteen / gewelfsteen voussoir
boogvulling spandrel
boogvulling (bouw) spandril
boom (van ladder); standvink (van dak); stijl; deurpost stile
boombescherming tree guard
boor drill
boor shaper
boor / fretboor / handboor / krukboortje / steekboor / spitsboor / avegaar gimlet
boor(kop) drill bit
boor; boorgat bore
booraccessoires drill accessories
boorbeitel (voor timmerwerk) flattened chissel
boorgat bore hole
boorhamer rotary hammer
boorijzer; boor (op schroevendraaier en boor); schaafijzer / beitel / mes; soldeerbout; bek (van nijptang) bit
boormachine drilling machine
boormal drilling jig
boormal / mal; pasmal; spanmal; kleminrichting (op werkbank) jig
boormeel / boorgruis / boorsel bore meal
booromslag breast drill
booromslag stock bit
boorschaaf; sponningschaaf; rijtuigschaaf rebate plane
bordes intermediate landing
bordes stone steps
bordes; overloop; trap landing
bordesbalk; trapaanzet landing beam
boren (ww) drill
borgmoer locknut
borgring; steelpakking (kraan); leertje (kraan); (spijker)dop washer
borst (van een pennengat) mortise cheeck
borstelhaar (van verfkwast) bristles
borstwering breast
borstwering window breast
borstwering (b.v. van burcht) breastwork
borstwering (b.v. van kasteel) battlement
borstwering (van dak) pointing sill
bossing / halfhoutse verbinding rebate joint
boublok quarry block
boulevard boulevard
bout(en)snijder/boutenschaar bolt cutter
boutboor bolt auger
boutsleutel spanner
boutspie bolt cotter
bouw (constructie); bouwwerk; constructie; uitvoering construction
bouw / constructie build
bouw / constructie engineering
bouw- en woningtoezicht building and housing inspection department
bouw(werk) / constructie / gebouw / bouwsel / pand / huis; bouw / bouwen building
bouw(wijze) structure
bouwaard nature of building
bouwaardewerk architectural terra-cotta
bouwafval; sloopafval rubble
bouwbedrijf construction company
bouwbedrijf construction firm
bouwbedrijf (als bedrijfstak) / bouwvak building trade
bouwberoepen building occupations
bouwbeslag builder's finish hardware
bouwbeslag fastenings
Bouwbesluit; Rijksbouwbesluit national building decree
bouwblok / metselblok / bouwsteen building block
bouwconcessie building concession
bouwcoördinator; projectleider project manager
bouwdeken blanket insulation
bouwdirectie construction management
bouwelement building component
bouwelement building element
bouwelement constructional component
bouwen construct
bouwen / construeren fabricate
bouwen van een stapelmuurtje drywall (ww)
bouwen; aannemer zijn; construeren build (ww)
bouwer / constructeur / aannemer / bouwondernemer builder
bouwfonds building fund
bouwfout construction defect
bouwfysica building physics
bouwfysica constructional physics
bouwgereedschap building tools
bouwgereedschappen building implements
bouwgroeve; steengroeve quarry
bouwgrond / bouwterrein building land
bouwgrond / bouwterrein building lot
bouwgrondcomplex / bouwterrein building estate
bouwhout / werkhout / constructiehout / timmerhout building timber
bouwinspecteur building inspector
bouwkapitaal building capital
bouwkeet site hut
bouwkeet site office
bouwkosten costs of construction
bouwkosten / aanlegkosten / constructiekosten building costs
bouwkraan building crane
bouwkrediet building credit
bouwkunde / architectuur / bouw / constructie architectonics
bouwkundig ingenieur building engineer
bouwkundig ingenieur; constructeur structural engineer
bouwkundige constructional engineer
bouwkundige voorziening construction work
bouwlaag / etage / verdieping / bouwlaag storey
bouwlaag / etage / verdieping; vloer floor
bouwlier builder's hoist
bouwlift builder's hoist
bouwmaatschappij building company
bouwmateriaal / bouwmaterialen building material(s)
bouwmaterialenhandel builders' merchant
bouwmethode construction method
bouwmethode / bouwsysteem building system
bouwmodel / maquette mock up
bouwmodulus module
bouwnijverheid building industry
bouwnijverheid building industry
bouwnorm building standards
bouwonderdeel component
bouwondernemer builder and contractor
bouwontwerp building design
bouwontwerp scheme of work
bouwopzichter building supervisor
bouwpapier building paper
bouwperceel registered building lot
bouwplaat (gipsplaat) building board
bouwplaats construction site
bouwplaats / bouwterrein / bouwgrond building site
bouwplaatsinrichting building site equipment
bouwplan building plan
bouwplan / bebouwingsschema / bebouwingsplan building scheme
bouwplank; profilering / profiel; markering (van te graven grondwerk); hoek van bouwplanken batterboard
bouwpolitie building inspectors
bouwpremie building subsidy
bouwproduct product
bouwprogramma building (and modernisation) programme
bouwprogramma building programme
bouwprogramma housebuilding (and modernisation) programme
bouwproject building project
bouwput building excavation
bouwput building pit
bouwrecht / bouwverordening building law
bouwrente interest during construction
bouwrijp maken clear land for building
bouwrijp maken prepare a site for building
bouwschema construction schedule
bouwschutting site fence
bouwschutting timber fence
bouwsector construction sector
bouwsel / bouwwerk / constructie building structure
bouwsom total building cost(s)
bouwsteen / metselsteen building brick
bouwsteen / steen building stone
bouwsteiger building platform
bouwsteiger / schilderstelling ladder scaffold
bouwstijl architectural style
bouwstof structural material
bouwstop building freeze
bouwstroom identical building plans carried out by one contractor
bouwteam building team
bouwtechniek building technique
bouwtechniek / civiele techniek / industriële bouw structural engineering
bouwtechnische kwaliteit building quality
bouwtekening drawing(s)
bouwtekening / plattegrond floor plan
bouwtermen construction terminology
bouwterrein / bouwkavel building lot (AE)
bouwtimmeren carpentry work
bouwtoezicht building inspection
bouwtoezicht building supervision
bouwtoezicht (gemeentelijk orgaan) / bouw- en woningtoezicht building department
bouwvak construction industry
bouwvakarbeider building worker
bouwvakarbeider; bouwvakker construction worker
bouwvakvakantie construction industry holiday
bouwval rubble
bouwvallig ruinous
bouwverbod building ban
bouwvergunning building licence
bouwvergunning building permit
bouwverordening building byelaw
bouwverordening building by-laws
bouwverordening building code
bouwverordening building regulations
bouwverordening local building by-laws
bouwverordening local building regulations
bouwverordening / bouwvoorschrift(en) building code
bouwvocht moisture
bouwvolume building capacity
bouwvoorschrift(en) building code(s)
bouwweg (knuppelweg) plank roadway
bovenaanzicht view from above
bovenbouw superstructure
bovendorpel doorhead
bovendorpel head piece
bovendorpel window lintel
bovendorpel (van raam) head of frame
bovenflens top flange
bovengrondse fundering podium
bovenhuis upstairs apartment
bovenhuis upstairs flat
bovenkop (loodgieterij) shield
bovenlicht companion
bovenlicht transom window
bovenlicht met kruisroede fanlight with mullion and transom
bovenlichten ribbon windows
bovenlichten strip windows
bovenligger (van dak) upper chord
bovenpan / sluitpan ridge course tile
bovenregel (van deur) top rail
bovenregel (van raam) head rail
bovenregelvleugel (van raam) top rail of sash
bovenverdieping (eerste verdieping) leader
bovenverdieping (eerste verdieping) upper floor
bovenwagen (van graafmachine) pivot cab
bowstringbrug reinforced concrete bridge
brandbeveiliging fire protection
brandblusser / brandblusapparaat fire extinguisher
branddeur fire door
brander burner
brander / soldeerlamp blow torch
brandergasleiding (op boiler) burner gas tube
branderlip / puntlasnippel (van soldeerlamp) pencil point tip
brandermondstuk (van snijbrander) cutting nozzle
brandgevaarlijk gebouw firetrap
brandgevaarlijk iets / brandrisico fire risk
brandkraan fire cock
brandkraan fire hydrant
brandkraan fireplug
brandmelder fire alarm
brandmelder fire box (AE)
brandmelder fire detector
brandmeldinstallatie fire alarm system
brandmuur fire gable
brandmuur / brandvrij(e) muur schot; brandscherm firewall
brandscherm (in theater) fire curtain
brandsteen / vuurvaste steen fire brick
brandstofcilinder; gascilinder gas cylinder
brandtrap / nooduitgang fire escape / exit
brandwerend fire-resisting
brandwerend vermogen fire resistance
brede afsteekbeitel slick (chissel) (AE)
brede bijl broad axe / broadax
breedte-instelling (b.v. op schaaf) lateral adjustment lever
breekbeitel slice bar
breekijzer; koevoet pinch bar
breeuwing caulking
breuksteen quarry-run (rock)
British Standards Institution British Standards Institution
broekstuk (dak) hip starting tile
broekstuk (van dakpan) breech
brug bridge
brugconstructie met contactliggers beam bridge
brugconstructie met contactliggers solid-web girder bridge
brugdek deck slab
brugdek (m.b.t. bruggen) roadway
bruggenbouw bridge construction
bruggenhoofd bridgehead
brugpijler; penant / (muur)dam (muurdeel tussen deuren en vensters) pier
brutalisme (bouwen met ruw materiaal en zichtbare installaties) brutalism
buigijzer (plooi-ijzer) bending iron
buigplank (plooiplank) / plooibank bending table
buigtang pair of pliers
buigvorm (loodgieterij); latei; sjabloon template
buik (van zaag) bulging
buis / pijp tube
buisdrainage tile drainage
buisisolatie moulded insulation
buisklem / leidingklem; pijpbeugel (aan muur) pipe clip
buismof pipe bell
buisveiligheid (elektra) cartridge fuse
buisveiligheid met mescontact (elektra) knife-blade cartridge fuse
buitenafwerking exterior finishing
buitenbeglazing exterior glazing
buitenberging external storage space
buitenboom (van trap) outer string(er)
buitendeur exterior door
buitendeur outside door
buitendeurkozijn exterior door frame
buitengevelisolatie(systeem) facade cladding
buitenkantstijl (van raam) sash frame
buitenkraan outside tap / faucet for the hose
buitenleiding overhead line
buitenlicht outdoor light
buitenmantel (van gloeilamp) outer shell
buitenmuur exterior wall
buitenmuur house wall
buitenmuur outer wall
buitenmuur outside wall
buitenmuur support
buitenmuur / gevel / pui / voorgevel / facade facade
buitenmuurisolatie; spouwmuurisolatie cavity wall insulation
buitenpleister exterior plaster
buitenriolering yard drainage
buitentimmerwerk exterior joinery work
buitentrap outside steps
buitentrap naar souterrain outside cellar steps
buitenverf exterior paint
buitenverfwerk exterior painting
buitenverlichting exterior lighting
buitenwand (van boiler) outer jacket
buitenwerk exterior work
bulkcement bulk cement
bungalow bungalow
burcht / kasteel; zaalbouw (van burcht) castle
bus / mof / huls; ring (ter versteviging); kussenblokmetaal; (door)voerbuis (in boorgat) bush
bus met verf drum of paint
bus voor paspen dowel bush
butylrubber butyl rubber
Byzantijns Byzantine
cabine operator's cab
cabine (hijskraan; vrachtwagen en zwaar materieel) cab
cabine van de kraanmachinist crane driver's cage
cabine van kraanmachininst crane driver's cabin
campanile (oudheid) campanile
canelure (verticale groef in zuil); spaangroef (op spiraalboor) flute
caponiëre (vesting) caponiere
carport carport
cartouche (ornament) cartouche
casco; hals (van boorkop); huis (van elektrisch gereedschap; kraan); schacht (b.v. van bout of klinknagel) body
cascobouw carcass work
caseïnelijm casein adhesive
cassette (verzonken (plafond)paneel) coffer
cassettevloer waffle slab
catacombe catacomb
cella (van tempel) cella
cellenbeton aerated concrete
cellenbeton cellular concrete
cellenbeton foamed concrete
cement cement
cementbekleding cement lining
cementbepleistering cement plastering
cementbeton cement concrete
cementbrij / cementmelk cement paste
cementbrij / cementmelk / cementpap / aanbrandspecie / cementwater cement slurry
cementbrij / vulspecie; slurry grout
cementbuis cement tube
cementdekvloer / afwerklaag van cementspecie cement screed
cementeerkist cementing chest
cementeerpoeder cementing powder
cementeren; kitten / lijmen cement (ww)
cementering / cementatie cementation
cementgel cement gel
cementhuid cement skin
cementhydratatie cement hydration
cementinjectie cement grouting
cementinjectie cement injection
cementkanon cement gin
cementklinker cement clinker
cementlaag / cementbedekking cement coating
cementloods cement store
cementmelk cement grout
cementmolen cement mixer
cementmortel / cementspecie cement mortar
cementplaat cement slab
cementpleister cement plaster
cementpleister; cementbepleistering cement rendering
cementraam /sokkel base course
cementrubber cement rubber latex
cementsilo cement bin
cementsilo cement silo
cementspuit gunite machine
cementspuit / cementpistool cement gun
cementstaal / cementeerstaal cemented steel
cementsteen cement stone
cementtegel cement block
cementtegel cement tile
cement-toeslagverhouding cement-aggregate ratio
cementvilt cement felt
cementvloer cement floor
cementvoeg cement joint
cementwater cement water
cement-zandverhouding cement-sand ratio
centerboor centre bit
centerpoint (op boorkop) centring point
centerpons / keurnagel / kornagel centre punch
centrale verwarming central heating
centrale verwarming / cv hot water heating system
centrale-verwarmingsketel (olieketel) central heating furnace
Chantillyparket Chantilly parquet
chevet (in kathedraal) chevet
chevron / keper / visgraat (balk in vorm van omgekeerde V) chevron
churrigueresk (overdadige Spaans-barokke bouwstijl) Churrigueresque
cilinder (b.v. van cilinderslot); cartouche (van schijfkraan) cylinder
cilinderdrukmeter cylinder pressure gauge
cilinderhuis (van slot) cylinder case
cilinderkopschroef cheese-head screw
cilinderslot cylinder lock
circuit (elektra) circuit
circulatiepomp circulating pomp
cirkelzaag circular saw
cirkelzaag(blad) rotary saw
cirkelzaagblad circular saw blade
cirkelzaaghulpstuk circular saw attachment
civiel-ingenieur civil engineer
civieltechnisch / bouwkundig werk civil works
closetbrildeksel seat cover
closetpot / wc-pot toilet bowl
closetpot / wc-pot toilet pan
closetsok wax seal
coating; verflaag coating
coaxiaalsteker coax(ial) plug
coaxkabel coax(ial) cable
coaxstekerbus coax socket
collectieve warmwatervoorziening communal hot-water system
colonnade; zuilenrij(oudheid) colonnade
combihamer combination hammer
combi-ketel dual boiler
combinatie (schakelaar en wandcontactdoos met randaarde) switched socket (switch and socket)
combinatietang all-purpose wrench
combinatietang combination plier
combinatietang engineer's pliers
combinatietang (met isolatie) electrician's pliers
combinatietang / buigtang pliers
composierorde (vijfde klassieke bouworde) composite
compressor air compressor
compressor / luchtperspomp compressor
condensatie condensation
condominium freehold flat
conisch conical
console support
console (loodgieterij) bracket
console / kraagsteen / draagsteen / modillon ancon
constructiebeton heavy concrete
constructiebeton structural concrete
constructiebok building frame
constructiefout structural fault
constructiehout constructional timber
constructiestaal constructional steel
constructiestaal steel girders
constructiestaal structural steel
constructivisme constructivism
constructivist constructivist
contactlijm contact adhesive
contactmaker contact maker
container; reservoir container
contingent authorised development quota
contragewicht (hijskraan) counterjib ballast
contramoer lock nut
contramoer locking nut
contrastekker female connector
contrastekker female plug
contregarde (vesting) counterguard
contrescarp (vesting) counterscarp
controleblok (b.v. op gasboiler) control block
convexe boog convex arch
cordonlijst (in klassiek gebouw); vooruitstekende lijst / uitstekende laag stenen (metselwerk) string course
Corinthisch Corinthian
Corinthische stijl / (bouw)orde (figuurlijk extravagant / bloemrijk) Corinthian order
Corinthische zuil Corinthian column
corona / (druip)lijst corona
corrosie corrosion
craquel crackle finish
craquelé crackle
cv-ketel central heating boiler
cyclopisch (bouwkunde) Cyclopean / Cyclopian
cyma / cymatium; talon / ojieflijst (bouwkunde) cyma
dag clear
dagkant (b.v. van kathedraal) splay
dagmaat clear width
dagschoot (in slot) spring bolt
dagschoot (van slot) latch bolt
dak roof
dak gedekt met leipannen (platte pannen) split-tiled roof
dak gedekt met monniken en nonnen mission-tiled roof
dak gedekt met monniken en nonnen Spanish-tiled roof
dak met holle pannen pantiled roof
dak van asbestgolfplaten corrugated asbestos cement roofing
dakbalk / zolderbalklaag roof beam
dakbedekking built-up roofing
dakbedekking roofage
dakbedekking roof cladding
dakbedekking roof covering
dakbedekking / dakwerk; bekapping roofing (material)
dakbeschot roof boards / boarding
dakbeschot roof sheathing
dakbeschot van overstek (i.v.m. dakbedekking) eaves fascia
dakconstructie roof structure
dakdekker (pannen); tegelzetter tiler
dakdekkershamer tile hammer
dakdekkingen tile roofing
dakgoot roof gutter
dakgoot / mastgoo / dakrand gutter
dakhaak roof hook
dakhelling angle of a roof
dakkapel in mansardekap mansard dormer window
dakladder / steekladder (schoorsteenladder) cat ladder
dakladder / steekladder (schoorsteenladder) roof ladder
daklei (i.v.m. dakbedekking) roof course
dakoverstek (daklijst) rafter-supported eaves
dakpan roof tile
dakplaat roofing sheet
dakplaat roofing slab
dakplaat roof slab
dakraam; koekoek; vullicht skylight
dakrand met windveren verge with bargeboards
dakruiter / kleine kerktoren flèche
dakruiter / torenkapje ridge turret
dakschild hip end
dakschild plane face of a roof
dakschild (van dakkapel) hip dormer window
dakschild (van dakkapel) hipped dormer window
dakspaan clapboard
dakspant / dakgebinte / kapspant roof truss
dakspar / dakspant / spoor rafter
dakstoel (i.v.m. dakbedekking) roof tressle
dakstoeltouw (i.v.m. dakbedekking) trestle rope
dakterras roof garden terrace
dakterras rooftop garden
dakterras sun roof
dakterras sun terrace
daktrim aluminium edging strip
daktrim metal trim
daktuin roof garden
dakvenster roof window
dakwerker roofer
damwand (betonbouw) sheet pile wall
damwand (betonbouw) sheet pile / piling
de (stempel)kram dog
de aansluiting van de schoorsteen (i.v.m. dakbedekking) chimney flashing
de aantrede / de bloktrede (van trap) curtail step
de afstandhouder ( dekkingblokje) distance piece
de afstandhouder (bekisting) crow strut
de aftakking (loodgieterij) distributing pipe
de asfaltspijker (i.v.m. dakbedekking) clout nail
de battery dry cell battery
de begane grond / benedenverdieping ground floor
de bekisting van de balkbodem cut-in bottom
de beschermde schakelaar drill-cast rotary switch
de betonnen gording concrete purlin
de bezem floor brush
de boorkop (op schroevendraaier en boormachine) chuck
de boorstandaard drill stand
de bouwput excavation
de branderafscherming (van oliebrander) covered pilot light
de brede lakkwast flat brush
de brede lakkwast flat wall bush
de centrale verwarming / cv full central heating
de combinatietang combination cutting pliers
de console (betonbouw); flank (b.v. van vesting) flank
de contactstop met randaarde earthed plug
de contactveer contact spring
de contrastekker extension socket
de dagmaat (i.v.m. brug) clear span
de dakkapel (in een tentdak) eyebrow
de diagonale vakwerkstaaf (op vakwerkbrug) counterbrace
de diagonale vakwerkstaaf (op vakwerkbrug) crossbrace
de diagonale vakwerkstaaf (op vakwerkbrug) diagonal member
de draadsnijmachine (loodgieterij) die stocks
de drukspoeler (loodgieterij) flushing valve
de dubbele wandcontactdoos double outlet
de dubbele wandcontactdoos double plug point
de dubbelgespiraliseerde gloeidraad coiled-coil filament
de dubble panlat double lath
de duimstok folding rule
de eerste laag (metselwerk) first course
de elektricien electrician (electrical fitter; wireman)
de elektriciteitsmeter electricity meter
de elektrische bel electric bell
de elektrische geiser electric water heater
de elektrische gloeilamp electric light bulb
de elektrische gloeilamp filament lamp
de elektrische gloeilamp general service lamp
de elektrische klopboormachine / klopboor electric hammer drill
de elektrische klopboormachine / klopboor electric percussion drill
de elektrische soldeerbout electric soldering iron
de elektromotor electric motor
de emulsielijm emulsion paste
de emulsieverf emulsion paint
de figuurschaar elbow snips
de fundering foundation
de funderingssleuf (in bouwput) foundation trench
de gaskachel gas heater
de geleider (voor afsnijden van behang); frees cutter
de gewapend-betonvloer ferroconcrete floor
de glasbewerker glassworker
de glashaak glazier's square
de glasliniaal glazier's rule
de glazen ballon (van gloeilamp) glass bulb
de glazen wand glass wall
de gootbeugel (i.v.m. dakbedekking) gutter bracket
de gotische stijl Gothic order
de grond ground
de handdouche extendible shower attachment
de handstamper concrete tamper
de hevel flushing lever
de hoeklei (i.v.m. dakbedekking) corner bottom slate
de hoekstijl corner stile
de hoekstijl corner strut
de hoofdbaluster; de leuning guard rail
de inklapbare werkbank collapsible bench
de kantplank guard board
de ketelthermometer furnace thermometer
de kettingfrees mortiser
de kettingzaag cross-cut saw
de klep charging door
de knie met aan één zijde buitendraad elbow joint with male thread
de kniekoppeling (loodgieterij) elbow screw joint
de kniekoppeling met wartel (loodgieterij) elbow screw joint with female thread
de kolombekisting (betonbouw) column box
de koperader (kern) copper conductor
de koppelcontactstop extension plug
de koppelhaak (i.v.m. dakbedekking) coupling hook
de kopse kant end-grained timber
de koudwaterkraan cold tap
de kruisschoor; de verstijving diagonal strut
de kruis-T (loodgieterij) cross
de lat (in vloer) cleat
de lijmtang (sergeant); de stempelkram cramp
de lijst frame wood
de lijstmonsters frame samples
de lijstmonsters frame wood samples
de maatbeker voor het bepalen van de viscositeit efflux viscometer
de mal voor proefkuben mould / mold for concrete test cubes
de meterkast electricity meter cupboard
de moker (vuist) club hammer
de onderdorpel girt
de onderslagbalk cross piece
de onderslagbalk (bekisting) cross beam
de ondervloer finishing layer
de open pen-en-gatverbinding forked mortise (mortice) and tenon joint
de openslaande balkondeur French window(s)
de opvulling van metselwerk frost-resistant brickwork
de paslei (i.v.m. dakbedekking) gable slate
de pijptang footprints
de pleisterlaag op de buitenmuur exterior rendering
de Romaanse pan flat interlocking tile
de ruwbouw; stof / materiaal / weefsel; constructie / bouwsel; bouw / constructie; (vero.) gebouw fabric
de schakelaar (op boor) gearshift switch
de schoor (b.v. aan steiger en in betonbouw) / de kruisschoor diagonal brace / bracing
de schoor (van dak) cross tie
de schoor (van dak) diagonal tie
de schoorsteenveger chimney sweep(er)
de schroefpatroonhouder; zekeringhouder fuse holder
de sjabloneerkwast gilder's mop
de slagschaar (loodgieterij) guillotine
de sleutel (kruin) (van brug) crown
de spookschaaf (stokschaaf) drawshave
de spookschaaf (stokschaaf); haakmes / trekmes drawknife
de steekbalk (kreupele balk) dragon beam (dragon piece)
de steekbeitel firmer chisel
de steigerplank gangway
de stekeinden (betonbouw) connection rebars (AE)
de stokbezem (van schoorsteenveger) flue brush
de tapkraan draw-off tap / faucet
de tegelvloer flagstone paving
de tengels (voor opleggen van plafond); afdeklat (vloer); hoekklas / mastiekrib / mastiekhoek; steunlat; lijst (bouwkunde) fillet
de terrasmuur (keermuur) garden wall
de tijdelijke afdekking van trapgat cover (boards) for the staircase
de tl-buis fluorescent tube
de topgevel (i.v.m. dakbedekking) gable
de topgevel / geveltop gable end
de trekpunt claw head
de trekveer draw wire
de tussenregels corner brace
de tussenvloer; verhoogde vloer false floor
de uitgegraven grond excavated earth
de vakwerkwand framed partition
de vakwerkwand framed wall
de valpijp (in stortbak van wc) flush pipe
de vaste oplegging fixed bearing
de veiligheid met smeltdraad fuse carrier with fuse wire
de ventilator fan
de verdeelstaaf distribution steel
de verdiepingstrap dog-legged staircase
de verfkwast cutting-in brush
de verzwaring van de fundering foundation base
de viervoudige contactdoos met snoer four-socket adapter
de viervoudige contactdoos met snoer four-way adapter
de vijf (klassieke) orden five classical orders
de vlakkeplaatbrug flat bridge
de vlakke-plaatbrug met draaibaar gedeelte flat swing bridge
de vlakplaat (loodgieterij) gib
de vloerdelen floorboards
de voetleien (i.v.m. dakbedekking) eaves joint
de voetleien / de rij onderpannen (i.v.m. dakbedekking) eaves course
de voormachine (loodgieterij) flanging; swaging; and wiring machine
de voortuin front garden
de vul- en tapkraan bleeder
de wartelbalk (bekisting) frame timber
de zaklantaarn flashlight
de zetkop (van klinknagel) die head
de zijkniptang cutting pliers
decoratie / ornament / versiering decoration
decoratief decorative
decoupeerzaag / (machinale) figuurzaag jigsaw
deel van een constructie (bouwkunde) member
definitief ontwerp final design
dekkend (van verf) heavy
dekkend vermogen (van verf) masking power
deklaag (bovenste rij stenen); dekplaat; dakvorst / vorstpan coping
dekplaat (van kapiteel) coping plate
deksel; stekkerhelft cover
deksteen / dektegel / muurafdekplaat / sluitsteen coping stone
dekverf finishing paint
dekverf scumble
dekvloer floor finish
deler (schakeling) (elektra) divider
deltaschurrmachine delta sander
deltaschuurmachine corner sander
deltaschuurmachine detail sander
delver (in steengroeve) quarry man
design / vormgeving design
deur door
deur met raam (bovenin) sash door
deur naar patio patio door
deurbel / huisbel doorbell
deurbeslag door furniture
deurhengsel / scharnier; stootvoeg / las / naad butt
deurklink door latch
deurklopper doorknocker
deurknop doorknob
deurkozijn door case
deurkozijn door frame
deurkruk / klink doorhandle
deuropening / ingang / deurgat doorway
deurpost / deurstijl doorpost
deurpost / stijl (van deur of venster) / stut / muurtje; zijwand (van haard); kantelaaf; negge (neggekant) jamb
deurrubber / stootdop; deurvanger doorstop(per)
deurscharnier / vouwscharnier butt hinge
deurslot door lock
deurstijl door jamb
deuvel- / dook- / drevel- / penverbinding dowel(led) joint
deuvel / dookpen / paspen dowel pin
diagonaalboog diagonal buttress
diagonaalsgewijs / met scherpe kant of hoek arris-wise
diamantboor diamond drill
diamantboorsysteem diamond drill system
diamantsnijder / diamant-glassnijder diamond glass cutter
dichtingsmateriaal caulking compound
dichtingsmateriaal caulking material
dichtmetselen brick over
dichtmetselen / inmetselen / bemetselen brick up
dichtplamuren putty up
dichtwalsen (b.v. van wegdek); hard worden; verharden; stabiliseren consolidate
dieplepel / (graaf)bak; emmer bucket
dieplepel / graafbak shovel bucket
dieplepel(machine) mechanical shovel
dieplepel(machine); dragline; (AE) de grondwerker (persoon) excavator
diepte depth
diepteaanslag (op boor) handle with depth gauge / gage
diepte-instelling depth adjustment
diepte-instelling depth stop
diepte-instelschroef (van schaaf) depth adjustment mechanism
dieptemaat; dieptemeter; diepteschuifmaat depth gauge
diepteschuifmaat vernier depth gauge
dimmer (voor lampen) dimmable
dimmer / dimschakelaar dimmer switch
directiekeet building supervisor's office
directiekeet surveyor's house
dissel (kleine bijl) adze
disselen adze (ww)
disselen (hout; insmeren; vullen (gaten en scheuren) dub
doe-het-zelf DIY
doe-het-zelf do-it-yourself
doe-het-zelfwerk do-it-yourself work
doe-het-zelven / klussen home improvement
doe-het-zelver do-it-yourself enthusiast
doe-het-zelver do-it-yourselfer
doen verwelven; schuin naar binnen laten lopen (zijkanten van haard) cove (ww)
donjon (burcht) keep
dook (houtverbinding voor b.v. dak); contactpen (aan stekker) pin
dookbout rag bolt
door het weer aangetast / verkleurd / met weervlekken / verweerd weather-stained
doorbranden / smelten; versmelten (van metalen) fuse (ww)
doorslag round punch
doorslijpmachine (loodgieterij) abrasive cut(ting)-off machine
doorslijpmachine (loodgieterij) abrasive(-wheel) cut(ting)-off machine
doorzonkamer through room
doorzonwoning house with a through room
dopmoer blind nut
dopmoer cap nut
dopmoer capped nut
dopschroevendraaier nut driver
dopsleutel socket spanner
dopsleutel socket wrench
Dorisch / Dorische orde / Dorische stijl Doric
Dorische stijl / orde Doric order
Dorische zuil Doric column
dormter / dormitorium (slaapzaal in klooster) dorter / dortour
dorpel; drempel threshold
dorpel; onderdorpel; vensterbank; onderregel (van fundering) sill
dosse gezaagd hout plain sawn timber
douche / doucheruimte shower
douche- en badleiding (loodgieterij) bath and shower mixer
douchecabine shower cabinet
douchecabine shower cubicle
douchecel shower stall
douchefittingen shower fittings
douchekop; sproeikop (bij wasbak) shower head
douchemengkraan shower mixer
douwel / deuvel / drevel; pen; treknagel; houten pen / plug; verbindingsbus dowel
draad (hout); nerf (hout) draadrichting (hout); vezel; korreltje / grein grain
draad; ijzerdraad wire
draadgaas / (metaal)gaas wire mesh
draadglas reinforced glass
draadglas wire glass
draadglas wired glass
draadknipper wire cutter
draadloos; accu- cordless
draadloze zaag cordless saw
draadpijp met binnendraad female-threaded tube
draadpijp met buitendraad male-threaded tube
draadsnijmachine (loodgieterij) screw-cutting machine
draadsnijmachine (loodgieterij) thread-cutting machine
draadstriptang end cutter
draadstriptang end wire stripper
draadstriptang wire stripper and cutter
draadtap screw tap
draagbalk supporting beam
draagbalk transfer beam / girder
draagconstructie load-bearing frame
draagkabel suspension cable
draagkabel (van brug) carrying rope
draagmuur / dragende muur / bouwmmur load-bearing wall
draagmuur / dragende muur / steunmuur bearing wall
draagpaal / drukpaal bearing pile
draagvloer load-bearing floor
draaibrug swing bridge
draaibrug van stalen vakwerk lattice swing bridge
draaideur / tourniquetdeur revolving door
draaikrans (van brug); draaikrans (b.v. van graafwerktuig) turntable
draairichting direction of rotation
draaischakelaar rotary switch
draaisleutel bent spanner
draaivoet swivel base
draaivoetvergrendeling (van bankschroef) swivel lock
dragen / ondersteunen bear
dragend element load-bearing member
dragend metselwerk load-bearing brickwork
dragende buitenmuur supporting outer wall
dragende laag / dragend verband (metselwerk) bearing coarse
dragende muur; wand main walling
dragende muur; wand supporting wall
drager-inbouwpakketsysteem skeleton system
dragline dragline
drain; regenpijp drainpipe
drainage outflowing of water
draineringsbuis drain tile
drempel doorsill
drempel; stoep doorstep
drenken saturate
drenken soak
drevel nail punch
drevel / douwel / deuvel(pas)pen dowling pin
drie-aderig(e) snoer / kabel three-core cable
driefasenschakeling (elektra) three-phase circuit
driehoekig schraapijzer shavehook
driehoekschuurmachine triangular base-plate sander
driekamerwoning two bedroom house
drieklezoor three-quarter brick
driepas (bouwkunde) trefoil
driepasboog / klaverbladboog trefoil arch
driepolige contactstop three-phase plug
driepolige contactstop / wandcontactdoos (VS) three-pin plug / socket
driepolige wandcontactdoos three-pole earthed socket
drijfsteen alluvial stone
drijfsteen; zandsteen sandstone
drilboor pneumatic drill
drinkwaterinstallatie drinking-water supply
drinkwaterinstallatie; waterleiding; watertoevoer water supply
drive-inwoning home with built-in garage
drive-in-woning drive-in home
druiper / druiplijst drip-mold / drip-moulding
druiper / druiplijst dripstone
druiper / druiplijst; zakker drip
druipkant (van dak) /dakoverstek eaves
druiplijst hoodmould
druiplijst label
druiplijst / kranslijst / vensterkap; (lood)slab weather moulding
drukknop push button
drukknop (voor bel) bell push
drukknop / resetknop resetting button
drukpen (in slot) cotter pin
drukregelaar pressure regulator
drukvat pressure pot
dubbel hangspant strutted collar beam roof structure
dubbel hangspant (van dak) queen truss
dubbel raam double casement window
dubbel woonhuis duplex house
dubbeldik glas thick glass
dubbele (keuken)gootsteen double sink
dubbele bodemfels rebated knocked-up joint
dubbele deur double door
dubbele nippel / (smeer)nippel (loodgieterij); nippel / paspen (VS); uitsteeksel nipple
dubbele panlat tilting lath
dubbele ramen / dubbel glas double-glazed windows
dubbele ramen / dubbel glas double glazing
dubbele ramen / dubbele beglazing double windows
dubbele slijpmachine / tafelslijpmachine bench grinder
dubbele terugslagklep double-check (non-return) valve
dubbele trekzwaluwverbinding dovetail halving
dubbele T-staal H-beam / H-girder
dubbele wandcontactdoos double convenience outlet
dubbele wandcontactdoos double socket
dubbele wandcontactdoos double wall outlet
dubbele wandcontactdoos double wall socket
dubbele wandcontactdoos socket outlet (plug point) box
dubbeletandverbinding (houtverbinding) double skew notch
dubbelpolige schakelaar (zekeringkast) double pole circuit breaker
dubbelraam double frame
duikerbuis tile cilvert
duimstok inch rule
duimstok rule
duimstok ruler gauge
dumptruck tipper truck
dumptruck tipping truck / wagon
duo-woning two houses with shared facilities
duwframe (op bulldozer) frame push
dwarsbalk / kruisbalk / trabes trave
dwarsdoorsnede cross-section
dwarshout / bovendorpel / kozijndorpel (boven raam) lintel
dwarsnijkantpunt (van beitel) chisel edge corner
dwarsverstijving (b.v. van brug) / verstijvingsrib stiffener
dwingel (b.v. van kasteel) outer bailey
dwingel (b.v. van kasteel) outer ward
dwingel (bij burcht) lists
ecologisch bouwen ecological construction
edelfineer (hout) high-grade veneer
edelstaal high-grade steel
een figuur snijden uit hout carve wood into a figure / carve a figure out of wood
een fundament metselen / optrekken build up a foundation
een prefab huis / woning prefab (zn)
een tapgat maken / verbinden met een pen-en-gatverbinding; inlassen; (metaal)steken mortise (ww)
een versterking / steunmuur bouwen revet
eengezinswoning; eengezinshuis one-family house
eentoerenschroef one way head
eerste oplevering first completion
eerste oplevering first delivery
eerste verdieping / bovenverdieping second floor (AE)
eetkamer dining room
efflorescentie / salpeteruitslag (op muren) efflorescence
egalisatie (van bouwgrond) ; gladmaking; afvlakking (van spanningsverschillen) smoothing
egalisatiemiddel levelling material
egaliseerlaag level layer
egaliseren (van bouwgrond); glad maken; afvlakken (spanningsverschillen); opzoeten (van vijl) smooth
ehbo-doos first aid kit
eierlijst egg-and-dart / egg-and-anchor / egg-and-tongue
eigenaar owner
eikehout oak (wood)
eikenbeits oak stain
eindbalk (van (hout)skelet) end joist
eindknop (aan gordijnrail) final
eindoplevering final completion
elektriche plintconvector floor-level electric convector
elektricien / elektromonteur electrician
elektriciteit electricity
elektriciteit; stroom current
elektriciteitskabel electricity cable
elektriciteitsleiding electricity mains
elektriciteitsleiding power line
elektriciteitsleiding; kabelnet mains
elektrisch electric(al)
elektrisch toestel plug-in
elektrische boor / boormachine electric drill
elektrische draadsnijapparaat (loodgieterij) electric hand die
elektrische installatie electrical installation
elektrode electrode
elektrodehouder (b.v. bij lastransformator) electrode holder
elektromagnetische klep solenoid valve
elementenbouw element building
elementenbouw prefab(ricated) building system
elementenbouw semi-prefabricated building system
Elizabethaans Elizabethan
Elizabethaanse periode Elizabethan age
elkaar overlappende dakpannen weather tiles
elleboog / knie (in buizensysteem) elbow
email; glazuur enamel
emailleverf / emaillak enamel paint
empire... / empirestijl Empire (style)
emulsie emulsion
energiebewust bouwen energy-conscious building
Engelse sleutel / bahco / verstelbare schroefsleutel / verstelbare moersleutel adjustable spanner
Engelse sleutel / bahco / verstelbare schroefsleutel / verstelbare moersleutel adjustable S-wrench
Engelse sleutel / bahco / verstelbare schroefsleutel / verstelbare moersleutel adjustable wrench
engobe engobe
enkel raam single casement window
enkele ladder straight ladder
enkele winding (van boorkop) single twist
enkelpolige schakelaar (zekeringkast) single pole circuit breaker
entablement / hoofdgestel (bouwkunde); dakkap (van tempel); kop (van deur) entablature
entresol entresol
epistyl(us) / architraaf epistyle
epoxyverf / tweecomponentenverf epoxy paint
erker bay window
erkerraam bow window
escarpe (vesting) scarp
espagnolet spagnolet
essenhout ash wood
Etruskisch Etruscan
Europese stekker European plug
excenterschuurmachine random orbit(al) sander
excenterschuurmachine sanding machine with oscillating action
excentrische beitel offset bit
excercitieplein (b.v. in vesting) parade ground
expansievat (b.v.van verwarmingssysteem) expansion tank
extra handgreep side grip
extra handgreep (van boor) auxilliary handle
extra snelle soldeerbout high-speed soldering iron
ezelsrug capping
ezelsrug saddle back
ezelsrugboog keel arch
fabricage / bouw / constructie fabrication
facet (van spiraalboor) fluted land
fascia / fascie / band / streep (op gevel of fries) fascia
festoen (ornament) festoon
fiber fiber/fibre
figuurglas figure glass
figuurschaar (loodgieterij) angle shears
figuurzaag / beugelzaag coping saw
filterkoppeling (loodgieterij) strainer coupling
filterlichaam (onder gootsteen) strainer body
fineer; bekleding (m.b.t. metselwerk) veneer
fineerzaag veneering saw
fineerzaag(je) panel saw
fineren laminate
fioel / finaal / kruisbloem / pinakel (bouwkunde) finial
fithaak; krompasser caliper (AE)
fitter (van waterleiding); loodgieter plumber
fitting screw cap
fitting; hulpstuk (riolering) fitting
fittingschroevendraaier electrician's screwdriver
F-kolom (bouw) F-column
flankeertoren (van burcht) flanking tower
flat apartment
flat multistorey block of flats
flat multistory apartment building
flat multistory apartment house
flatgebouw (met koopflats); koopflat condo / concominium
flatgebouw / etagebouw /galerijflat block of flats
flatgebouw / torenflat tower block
flens (op verfkwast) ferrule
flessenwagen cylinder trolley
fluateermiddel (behangen) fluate
folie / bouwfolie building plastic
formeel (tijdelijke steun van boog of koepel in aanbouw) centre
formeel (tijdelijke steun van boog of koepel in aanbouw) centring
frame (b.v. op nivelleermachine) overhead frame
frame; kozijn; frame (bij zwaar materieel) frame
frees fraise
frees milling cutter
freesgat mortise hole
freesketting mortise chain
freesmachine milling machine
freesmotor router motor
fresco fresco
fretzaag / figuurzaag / decoupeerzaag fret saw
fretzaag / sleutelgatzaag / schrobzaag keyhole saw
frezen mill
frictiestrip (op soldeerlamp) friction strip
fries (vlak tussen architraaf en kroonlijst); fries (versierde strook tegen plafond) frieze
frontispice / voorgevel / fronton frontispiece
fronton (van b.v. kerk) curved gable
fronton / timpaan / geveldriehoek pediment
functionalistisch (bouwkunde) functional
fundament fundament
fundament furnace bed
fundament / fundering (van huis / gebouw) footing
fundament; fundering foundations
fundering raft
funderingen aanbrengen / (aan)leggen lay (the) foundations
funderingput building excavation for foundations
funderingsmateriaal ballast
funderingsput foundation pit
funderingstekening layout of foundations
gaas mesh
galerij (bouwkunde) gallery
galerij (van flat) access balcony
galerijflat apartment house (with access balconies)
galerijflat / flatgebouw apartment building
galerijwoning / flat gallery appartment
galerijwoning / flat gallery flat
galilea / voorkerk / voorportaal galilee
galmbord (b.v. in kathedraal) louvre-board
galmgat (kerk) belfry window
gang hallway
garage; stalling garage
garagedeur garage door
Garantie-instituut Woningbouw Guarantee Institute for Building Industrie
gargouille / waterspuwer rain spout
gasbrander gas burner
gasfitter / loodgieter gas fitter
gasfitterstang / pijptang gas pliers
gasgeiser gas water heater
gasleiding gas main
gasmakser / beademingsapparaat respirator
gasmeter gas meter
gasslot (op boiler) gas tap
gastoestel gas appliance
gaten maken in / drevelen / stampen (van gaten) punch (ww)
geaard grounded
geaard / met randaarde earthed
gebedszaal (van moskee) prayer hall
gebitumineerde dakbedekking asphalt-impregnated paper roof(ing)
gebluste kalk hydrated lime
gebluste kalk slaked lime
gebogen beitels bent tools
gebogen beitels cranked tools
geboorte / voet (van boog / gewelf) spring
geboorte / voet (van boog / gewelf); aanzetsteen springer
gebouwenbeveiliging building protection
gebouwenbeveiliging building security
gebouwencomplex building complex
gebouwenonderhoudsdienst building maintenance service
gebroken dak / mansardedak curb roof
gebruiker user
gecementeerd cemented
gecombineerde cirkel- en handzaag combined circular saw and handsaw
geconstrueerde ligger / samengestelde draagbalk; ligger built-up girder
gedrongen bouw compact construction
gedrukt (van boog) surbased
gedrukt gewelf / segmentgewelf surbased vault
gedrukte boog / korfboog surbased arch
geforceerd heetwatersysteem pumped hot water system
gegalvaniseerd galvanised
gegoten glas cast glass
gehamerd hammered
gehoekte sleutel valve seat wrench
geiser / gasboiler geyser
geiser of boiler hot water heater
gekanteeld embattled
gekantrecht bouwhout squared timber
gekantrecht hout square edged timber
gekantrecht hout squared board
gekantrecht hout trimmed board
geknikt torendak sloped turret
gekoppelde stijlen principal post
gekoppelde zuil (in b.v. kerk) twin columns
gekoppelde zuil / bundelzuil clustered column
gelaagd glas laminated glass
gelamineerd hout glulam timber
gelamineerd hout laminated timber
gelast welded
gele klinker Flemisch brick
geleiderail / looprail; rijwiel (van eenloopkat of hijskraan); loper; traploper runner
geleiderinstelling (zaagbank) rip fence guide
geleiderliniaal (op zaagbank) rip fence rule
geleidersleuf (op zaagbank) rip fence slot
geleidervergrendeling (b.v. op zaagbank) rip fence lock
geleidingdbrug (op zekeringkast) bonding terminal
geleidingsgat dowel hole
geluidabsorberend materiaal acoustic material
geluidabsorberend materiaal sound-absorbing material
geluidsisolatie / geluidwering sound insulation
geluidsscherm acoustic fence
geluidsscherm acoustic screen
geëmailleerd / geglazuurd (met email) enamelled
geëmailleerd glas enameled glass
geëmailleerd glas enamelled glass
gemeenschappelijk riool common sewer
gemeentearchitect city architect
gemetalliseerd behang metallic paper
gemetseld(e) ... / bakstenen ... brick (bn)
gemetselde boog masonry arch
gemetselde fundering brick foundation
gemetselde fundering brickwork foundation
gemetselde muur brick and mortal wall
gemetselde muur mortar wall
gemetselde pijler masonry pier
gemetselde schoorsteen brick chimney
generator generator
geometrisch maaswerk geometric tracery
Georgian ( m.b.t. de tijd van George I tot IV of George V en VI ) Georgian
gepantserde / geïsoleerde kabel armoured cable
geperforeerd hardboard perforated hardboard
geplastificeerd plastic-coated
geplastificeerd hardboard plastic-coated chipboard
geprefabriceerd / prefab prefab(ricated)
geprefabriceerde elementen precast elements
geprefabriceerde woning / prefab-woning prefab(ricated) housing
geraamte / skelet; zijkant en uiteinde van betonblok shell
geraveld tee-joined
geredschapspaneel / gereedschapsrek tool rack
gereedschap(en) tools
gereedschapsberging tool shed
gereedschapset tool kit / set
gereedschapshouder / gereedschapsriem toolbelt
gereedschapskast tool cabinet
gereedschapskast tool cupboard
gereedschapskist tool box
gereedschapskist van behanger paperhanging kit
gereedschapskoffer tool case
gereedschapsset tool kit
gereedschapstas toolbag
geribde bout knurled bolt
gesmeed staal hammered steel
geïsoleerde handvat (b.v. van spanningzoeker) insulated handle
gesprongen breuksteen quarry blast
gestabiliseerd (van grond / zand / grind) consolidated
gestabiliseerde grond stabilized soil
gestoten naad (behangen) butted paper edges
gestreept glas line(d) glass
getand toothed
getande bek (van tang) toothed jaw
getande rand / tanding toothing
getrapt (bouwkunde) crow-stepped
gevel housefront
geveldoorvoering exterior wall duct
gevelisolatie facade insulation
gevellijst / windveer bargeboard
gevellijst / windveer verge-board
gevelsteen / verblendsteen / bekledingssteen facing brick
geverfd / geschilderd painted
gevlochten brugdek woven deck / decking
gewapend beton ferroconcrete
gewapend beton reinforced concrete
gewapend staal reinforced steel
gewapend-betonskelet ferroconcrete construction
gewapend-betonskelet ferroconcrete frame
gewapend-betonskelet ferroconcrete skeleton construction
gewapend-betonskelet reinforced concrete (ferroconcrete) construction
gewapend-betonskelet reinforced concrete (ferroconcrete) frame
gewapend-betonskelet reinforced concrete (ferroconcrete) skeleton construction
gewapend-betonvloer reinforced concrete floor
gewelf / overwelfsel / boog; grafkelder; wijnkelder; kerker; ondergrondse opbergplaats / bewaarplaats vault
gewelfd pulvinate
gewelfkap trough
gewelfkap / gewelfkluis web
gewelfkap / trompetgewelf concha
gewelfrib cross rib
gewelven / overwelfsel / gewelf vaulting
geweven patroon (van parketvloer) basket weave pattern
gezaagd hout sawn timber
gezaagd hout / timmerhout / halfbewerkt hout lumber
gezandstraald sandblasted
giek (van hijskraan en ook van graaftoestel) boom
gietbeton pouring concrete
gietbouw pouring work
gietgat grouting hole
gietijzer cast iron
gips gypsum
gips plaster of Paris
gipsbeker plaster cup
gipsblok plaster block
gipsplaat gypsum lath
gipsplaat plasterboard
gipsplaat sheet rock
gipsplaten lightweight building board
gipstegel gypsum tile
glad maken / gelijk maken; (schoon / glad)voegen (van metselwerk) flush (ww)
gladschaaf / vlakschaaf / blokschaaf smoothing plane
glanmoer / pakkingmoer; wartel (m.b.t. pakkingbus) gland nut
glansverf gloss (paint)
glas glass
glasbewerker / glassnijder (persoon); glassnijder (werktuig) glass cutter
glasbewerkerswerkplaats glazier's workshop
glasboor glass drill
glasbreektang / de glastang glass pliers
glasdriehoekje glazing sprig
glasgeïsoleerde tank (van boiler) glass-lined tank
glas-in-lood leaded glass
glas-in-loodraam leaded light
glas-in-loodraam leaded light
glasjaloezie louvre window
glaskunstenaar decorative glass worker
glaslat glazing bead
glaspapier / schuurpapier (met glas) glass paper
glaspen glazing nail
glaspen glazing point
glasslijper glass grinder
glassnijder met stalen wieltjes steel glass cutter
glassponning feather edge
glassteen (voor lichtdoorlatende wanden) glass block
glasstift (bij glasbewerking); draadnagel met verloren kop / hardboardspijker panel pin
glasvezel glass fibre
glasvezel / glaswol / fiberglas fibreglass
glaswol glass wool
glaszetter (persoon); polijststeen / polijstschijf glazier
glaszijde (soort glasvezel) glass silk
glazen bouwsteen glass brick
glazen dak glassed roof
glazen dak glass roof
glazen erker; serre sun lounge
glazen erker; serre sun parlor
glazenier building glazier
glazenmakersbeitel sash mortise chisel
glazenmakershamer / de glashamer glazier's hammer
glazuur frit
gleuf / sleuf slot
gloeidraad (in lamp) filament
gloeidraadsteun filament support
gloeilamp bulb-light
gloeilamp incandescent bulb / lamp
glutinelijm animal glue
glutinelijm Scotch glue
goederenlift goods lift
goederenlift; takel hoist
golfplaat corrugated sheet
golfplatendak corrugated asbestos cement roof
gootsteen; spoelbak sink
gordelboog transverse arch
gordelboog traverse arch
gordijnboog tented arch
gordijngevel / vliesgevel curtain
gordijngevel / vliesgevel; gordijn / courtine (van vesting) curtain wall
gordijnrail curtain track
gordijnroede / gordijnrail curtain rail
gording (van dak) purlin(e)
gotiek Gothic
gotisch Gothic (bn)
graafarm arm
graafarm backhoe
graafarm (op wiellader) backward bucket
graafarmbediening backhoe controls
graafarmcilinder arm cylinder
graafmachine (merknaam) JCB (BE)
graafmachine (op banden) hydraulic shovel
graatbalk hip beam
graatbalk / graatspar; hoekkeper (van dak) hip rafter
graatspar / graatbalk (bouw) arris beam
graatspar / hoekkeper (van schilddak) hip
gracht (b.v. rond kasteel) fosse
gradenboog / hoekmeter protractor
grafnis tomb recess
grafnis (b.v in klooster) arcosolium
graniet granite
granito granito
graszode / plag; gras(veld) / grasmat / zode turf
graven dig
grenenhout pine
grenzen aan / gebouwd zijn tegen abut
gresbuis glazed stoneware pipe
grijp(er)kraan grabbing crane
grind gravel
grindpleister / grindsteen pebble dash
griptang grip plier
griptang locking pliers
griptang mole plier
griptang mole wrench
groef (langs een kraal in lijstwerk) quirk
groef / gleuf / voor / sponning groove
groef; reepje hout spline
groefschaaf / bovenfrees router
groenvoorziening landscaping
groepenbord / verdeelbord (elektr.) fuse board
groeven (m.b.v. een guts) / (uit)gutsen / uitsnijden / uitsteken / uithollen (met gutsbeitel) gouge (ww)
grond soil
grond; snijkant (van spiraalboor) land
grondavegaar earth auger
grondbalk (onderste laag steen of hout van gebouw) mudsill
grondbalk (van skelet); vorstrand (van fundering) sill plate
grondbalk / grondplaat / drempel / grondslag groundsel
grondbalk / grondplaat / drempel / grondslag ground sill
gronden / grondverven prime
grondgraafmachine steam shovel
grondlaag priming coat
grondlaag (b.v. bij verf- en pleisterwerk) base coat
grondlaag / basislaag (verf) ground coat
grondleiding (riolering) building drain
grondpapier back paper
grondpapier priming paper
grondpapier (behangen) backing paper
grondpapier (behangen) lining paper
grondplaat (b.v. bij vesting) ground sill
grondplaat (van slot) back plate
grondplaat (van slot) strike plate
grondschaaf (handwerktuig); boorschaaf; sponningschaaf router plane
grondschaafbeitel router iron
grondverbetering ground improvement
grondverbetering soil improvement
grondverdichter soil compactor
grondverf / grondlaag ground colo(u)r
grondverf / primer priming
grondverf; voorstrijkmiddel primer
grondverzet digging
grondverzet; verwerken van grond earth moving
grondverzetmachine earth-moving machine
grondwater ground water
grondwaterpeil / grondwaterspiegel ground water table
grondwerk earthwork
grondwerker (persoon) navvy
groot raam flower window
grote zaal (b.v. van kasteel) great hall
groutanker grouted anchor
guirlande garland
guts / gutsbeitel / slagbeitel / steekguts; groef gouge
gutsboor gouge bit
gutsbrander gouging torch
haak (i.v.m. dakbedekking) hod hook
haaklas (houtverbinding) simple scarf joint
haakse opzetscharnier hook-and-ride band
haakse polijstmachine angle polisher
haakse schroevendraaier-boormachine right angle drill
haakse slijper angle grinder
haaksleutel hook wrench
haaksleutel / hoeksleutel hook spanner
haaksleutelmoer hook spanner nut
haalijzer shoulder iron
haan (in slot) follower
haardplaat fire back
hagioscoop (kijkgat in wand van kerkkoor met uitzicht op het altaar) hagioscope
hakbeitel boaster
hal / vestibule hall
halfkoepel semidome
halfmat (van verf) (halfmatte verf) semi-matt
halfmat (verf / lak / vernis) (halfmatte verf) semi gloss
halfronde vijl half round file
halfsteensmuur half-brick wall
halfsteensverband stretching bond
halfsteensverband (metselwerk) stretching bond
halfsteenverband / strekse verband (metselpatroon) stretcher bond
halogeenlamp halogen lamp
halogeenlamp halogen light bulb
halogeenlamp tungsten halogen bulb
halogeenlamp (breedstraler) halogen beam
halve boog (bouw) haunched arc
hamer hammer
hamerbaan hammer face
hamerbijl hammer axe
hamerbout hatchet (soldering) iron
hamerbout hatchet soldering iron
hamereffect hammer-finish
hamereffectverf hammer-finish paint
hameren hammer (ww)
hamerklauw hammer claw
hamerkop hammerhead
hamerkopbout hammerhead bolt
hamerkopbout tee-head bolt
hamerpen hammer edge
hamerplug masonry plug
hamerslag hammer blow
hamerslag hammer-stroke
hamerslag (wegspringende schilfers) hammerscale
hamersteel hammer handle
hamervormige soldeerbout hammerhead soldering iron
handbezem (veger) besom
handbijl / hakbijl / kleine bijl hatchet
handboor; handboormachine hand drill
handboormachine hand drilling machine
handdouche portable shower head
handgereedschap hand tools
handgereedschap in hand tools
handgreep fixed handle
handgreep grip handle
handgreep guide handle
handgreep knob handle
handgreep (op handboor) side handle
handgreep / kruk / knop pull
handkar handcart
handkruk (van handboor) turning handle
handschoenen gauntlet
handschroef handvice
handschroef / (kleine) bankschroef) vice / vise
handspuit hand spray
handvat main handle
handzaag handsaw
hanenbalk (van dak); (AE) spoorbiel(s) / dwarsligger (voor verrijdbare hijskraan) ties
hanepootsleutel claw foor spanner
hang- en sluitwerk door and window furniture
hangbrug suspension bridge
hangend versiersel pendant
hangende onderslagbalk (van dak) summer (summer beam)
hanger (van brug) hanger
hanger (van brug) suspender
hangkoord suspension rope
hangladder hook ladder
hangslot padlock
hangstijl (van deur of raam) hanging stile
hard gesteente rebel rock
hardboard hardboard
hardboard / vezelplaat fibreboard
hardhout hardwood
hardhouten hardwood (bn)
hardingsmiddel hardening
hardingstemperatuur; nabehandelingstemperatuur (beton) curing temperature
hardmetaalgereedschap tungsten carbide tool
hardsoldeer brazer
hardsoldeer hard brazing
hardsoldeer hard solder
hardsoldeermal brazing preform
hardsoldeermassa brazing compound
hardsteen / natuursteen ashlar (stone)
harmonicadoor concertina-type folding door
harmonicawand folding partition
harpstuk (van trap) skirting
hars resin
hartlijn (bouwkunde) centre line
hart-op-hart centre to centre
hartplaat heart plank
hartplaat heartwood plank
haspel reel
haut-reliëf / hoogreliëf high relief
hechtnietapparaat stapler
hechtnietapparaat stapling machine
hechtpleister adhesive plaster
hechtpleister sticking plaster
heetwaterafvoer (radiator) hot water outlet
heetwaterstijgbuis hot water riser
heetwatersysteem hot water circuit
heetwatersysteem hot water system
heetwatertoevoer / heetwaterpijp hot water supply
hefarm (van graafmachine) lift arm
hefarmcilinder lift arm cylinder
hefboom trip lever
hefcilinder (b.v. op graafmachine) boom cylinder
hefcilinder (op bulldozer) blade lift cylinder
hefketting (wc) lift chain
hefkruk (b.v. van kolomboormachine) feed lever
heien drive piles
heien ram (piles into the ground)
heien; aanstampen(van beton) tamp
heitoestel pile-driver
hekpaal (van beton) concrete fence post
helm; (inf.) bouwvakker hardhat
helm; lashelm helmet
hemelboom / nokbalk ridge bar
hemelwaterafvoer rainwater discharge
hendel / (hand)greep / kruk / hebfoom / hefarm; zwengel (van pomp); klavier (van slot) lever
herbouwen / verbouwen / opknappen rebuild
herbouwwaarde rebuilding cost(s)
herenhuis; (BE) flatgebouw; (vero.) woonstee / woonplaats / woning mansion
herme (stenen zuil met (Hermes)kop) herm
het aanbrengen van omlijning (b.v. i.v.m. schilderwerk) outline drawing
het aansluiten van bladgoud (b.v. bij schilderwerk) sizing gold leaf
het geraamte in elkaar zetten; bouwen / construeren; omlijsten; draagstel (van trap(je</ref> frame (ww)
het lakken varnishing
het lezen van een plan reading plans
het overtrekken van een tekening (i.v.m. schilderwerk) pouncing
het spuiten spraying
het ter steek spijkeren skew nailing
het voorbereiden / voorbereiding(en) / voorbehandeling / het voorbehandelen preparation
heteluchtpistool heat gun
heteluchtpistool hot air gun
heteluchtrooster warm air outlet
heteluchtsysteem forced warm-air system
hiel (van schaaf of zaag) heel
hijsarm / giek (van hijskraan) jib
hijsblok (aan hijskraan) hoisting block
hijsinrichting hoisting system
hijskabel bearer cable
hijstouw rope-pulley hoist
hijstouw / hijskabel; optrektouw (schuifladder) hoisting rope
hittebestendig glas fire-resisting glass
hobbymesje craft knife
hobbymesje hobby knife
hobbymesje utility knife
hoefijzerboog horseshoe arch
hoek corner
hoek van bouwplanken; profiel profile
hoek(steen) (vero.) coin
hoekbeitel / kantbeitel corner chisel
hoekfrees angle cutter
hoekijzer / hoekstaal angle iron
hoeklashoeknaad fillet weld
hoeklasmeter fillet gauge
hoeklasmeter weld gauge
hoeklassen fillet welding
hoekmeter / graadboog; hoogtemeter quadrant
hoekspiegel mirror
hoekstaal angle
hoeksteun / hoekijzer angle bracket
hoekstijl / staander (van (hout)skelet) corner stud
hoektoren angle tower
hoektoren corner tower
hoektoren corner turret
hoektroffel angled float
hoektroffel corner trowel
hoge schoorsteenpijp stalk
hogebochtscharnier cranked hinge
hogedrukspuit pressure washer
hoger dan één verdieping colossal
Hollandse pan double hollow tile
holle (bak)steen hollow brick
holle (bouw)steen hollow block
holle kroonlijst / verwulfd uitstek cove
holle kroonlijst / verwulfd uitstek (i.h.b. bij verbinding van muur en plafond) / de koof coving
holle pan hollow tile
holle pan pantile
hollebaksteenvloer hollow-brick floor
hollewandplug expansion blot
holpijp (loodgieterij) hollow punch
hoofdaannemer main contractor
hoofdafvoerleiding / hoofdretourleiding main return pipe
hoofdbalk / kapspant; opdrachtgever principal
hoofdbaluster (van trap) newel post
hoofdingang main entrance
hoofdkanaal (b.v. van verwarmingssysteem) main duct
hoofdkoepel main dome
hoofdkolom tree column
hoofdontluchting (loodgieterij) main circuit vent
hoofdportaal main portal
hoofdriool / hoofdafwatering / huisriool main drain
hoofdschakelaar main switch
hoofdschakelaar (zekeringkast) main circuit breaker
hoofduitvoerder builder's manager
hoofdverdeelleiding main distribution pipe
hoofdverdieping / begane grond main floor
hoofdvoedingskabel main power cable
hoofdvoedingsleiding / hoofdtoevoerleiding main supply pipe
hoogbouw high-rise development
hoogbouw multistorey buildings
hooglepel power shovel
hooglepel scoop shovel
hoogspanning high voltage
hoogspanningstester high-voltage tester
hoogte-instelling height adjustment
hoogte-instelling van zaagblad blade height adjustment
hoogwaardig high-grade
hoongeleide (op beitels en frezen) honing guide
hoonsteen honing stone
hor mosquito screen
horizontale beboording horizontal boarding
horizontale druk thrust
horloge(makers)schroevendraaier watchmaker's screwdriver
houder voor tl-buis bracket for fluorescent tubes
hout timber
hout wood
hout(vezel)structuur wood structure
houtafmeting wood size
houtbedekking wood lining
houtbedekking / houtbekleding wood lagging
houtbeitel wood chisel
houtbeits wood mordant
houtbeits; houtkleur (na het beitsen) wood stain
houtbekleding wood covering
houtbewerking wood working
houtbewerkingsmachine woodworking machine
houtblokjesvloer woodblock paving
houtboor wood bit
houtboor wood drill
houtcement wood cement
houtconserveermiddel wood preservative / wood preserving agent
houtconservering wood preservation (treatment)
houtconstructie wooden structure
houtdraad wooden screw thread
houtdraadsnijmachine wood screw cutting machine
houtdraaibank wood lathe
houtdraaibank wood turning lathe
houtdraaiwerk wood turnings
houten ... / van hout wooden ...
houten balk wooden beam
houten balklaag joisted floor
houten betimmering wooden partition
houten blokje / ingemetseld stuk hout; vak (in vakwerk) nog
houten buitenwand timber wall
houten dak wooden roof
houten hamer beater
houten hamer wooden hammer
houten lat wooden lath
houten ligger timber beam
houten nagel wooden dowel
houten nagel wooden peg
houten paneel wood panel
houten rasterwerk wooden lattice
houten spant wooden truss
houten vloer timber flooring
houten vloer / plankenvloer wooden floor
houten vloer; parket wood flooring
houten zoldertrap wooden steps and balustrade
houtfrees wood cutter
houthars wood resin
houtimpregnatie wood impregnation
houtkever furniture beetle
houtkit wood filler
houtkop bolt head
houtkrullen wood shavings
houtlas / houtverbinding wooden joint
houtlas / houtverbinding wood joint
houtlijm joiner's glue
houtlijm wood glue
houtlijm woodworker's glue
houtlijm woodworking adhesive
houtluis wood louse
houtmarkt lumber market
houtmeel / fijn zaagsel wood dust
houtmeel / fijn zaagsel wood flour
houtmijt wood pile
houtmonster wood sample
houtnerf wood grain
houtolie wood oil
houtopslag stack of boards (planks)
houtprofiel wood moulding
houtrasp wood rasp
houtrasp; schaafrasp rasp
houtschroef wood screw
houtskelet wooden frame
houtskeletbouw timber-framed
houtskeletconstructie wooden frame construction
houtslagboor double-twist auger bit
houtsnijder; graveur; beeldhouwer carver
houtsnijwerk wood carving
houtsnijwerk / traceerwerk tabernacle-work
houtsoort(en) wood species
houtspaan / houtspaander wood chip
houtspaander shaving
houtstapel stacked shutter boards (lining boards)
houtsteen woodstone
houtteer wood tar
houttin wood tin
houtverbinding timber joint
houtverwerking wood processing
houtvezel woodfibre
houtvezelbeton woodfibre concrete
houtvezelbord woodfibre building board
houtvijl wood file
houtwaren wooden wares
houtwaren woodware
houtweefsel woody tissue
houtwerk; houtbewerking; aftimmering woodwork
houtwesp woodwasp
houtwol woodwool
houtwolcement woodwool cement
houtwolcementplaat woodwool cement slab
houtwolkoord woodwool cord
houtwolvezel woodwool fibre
houtworm wood fretter
houtworm woodworm
houtzaag wood saw
houtzagerij sawmill
houtzwam wood fungus
huis (b.v. van boor) housing
huis (van bijl) hatchet eye
huis met houtskelet frame house
huis; woning house
huishoudtrap A-frame ladder
huishoudtrapje platform ladder
huistelefoon house telephone
huisvuilverkleiner / afvalverwerker waste disposal unit
hulpstof / toeslagmateriaal additive
hulpstukken attachments
huurwoning rented house
hydratatie hydration
hydraulisch gereedschap hydraulic tools
hydraulische cilinder elevating cylinder
hypocaustum (bouwkunde) hypocaust
hypostyl (door zuilen geschraagd) hypostyle
hypotheekbank / bouwfonds building and loan association
hypotheekbank / bouwfonds building society
hypotrachelium (Griekse tempel) gorgerin
idem aquaduct
idem Bauhaus
idem kilowatt
idem mausoleum
idem workmate
idem (b.v. in Romeins huis) vestibule
idem (bouwkunde) acroterion
idem (bouwkunde) arcade
idem (bouwkunde) crepidoma
idem (bouwkunde) euthynteria
idem (bouwkunde) gutta
idem (bouwkunde) impost
idem (bouwkunde) tablinum
idem (bouwkunde) triforium
idem (bouwkunde; Romeins) impluvium
idem (decoratieve tussenrib in ribgewelf) lierne
idem (dekplaat op kapiteel van zuil) abacus
idem (eetkamer in Romeins huis) triclinium
idem (fontein op binnenplaats van moskee) midha
idem (gebedsnis in moskee) mihrab
idem (gebouw met tien zuilen) decastyle
idem (Griekse tempel) hypotrachelium
idem (in Griekse tempel) opisthodomos
idem (in Griekse tempel) pronaos
idem (in moskee) minbar
idem (in Romeins huis) cubiculum
idem (niet sousterrain) souterrain
idem (op Griekse tempel) antefix
idem (oudheid) compluvium
idem (ovaal schild met lijst van lofwerk) cartouche
idem (rococo-ornament) rocaille
idem (soort hard pleister) scagliola
idem (soort traditionele woning) isba
idem (soort zuilengang) systyle
idem (van moskee) minaret
idem (vesting) glacis
idem (vesting) tenaille
idem (vesting) terreplein
idem (zwelling van de schacht van een Dorische zuil) entasis
idem / binnenwelfvlak (bouwkunde) intrados
idem / buitenwelfvlak extrados
idem / hielojief / omgekeerd ojief (bouwkunde) cyma reversa
idem / karbeel(steen) / kraagsteen console
idem / klokojief / recht ojief / Dorisch ojief (bouwkunde) cyma recta
idem / laat-gotisch flamboyant
idem / mezenkooi (bouwkunde) machicoulis
idem / tussenvlak (van Dorisch fries) metope
idem / voorhal / portaal (kerk) narthex
idem / wrong; eierlijst echinus
ijsbreker (van brug) cutwater
ijzer iron
ijzerwinkel / ijzerhandel hardware store
ijzerzaag / beugelzaag; (mechanische) metaalzaag hacksaw
ijzerzaagblad hacksaw blade
illegale bebouwing unauthorised building
imitatie... sham
impregeneren impregnate
impregnatie impregnation
in beton storten embed in concrete
in keperverband maken herringbone
in lagen aanbrengen layer
in lagen aanbrengen (b.v. van verf) lay
in lokale stijl (van bouwwerk) vernacular
in rustiek werk uitvoeren rusticate
in verband metselen bond (ww)
in vieren te delen stam quarter baulk (balk)
inbalking tailing
inbouw- / ingebouwd / aangebracht in built-in
inbouw... flush-mounted
inbouwdoos (elektra) electrical box
inbouwen build round
inbouwen (in iets anders bouwen); in de constructie opnemen; inmetselen (door metselen invoegen) build in
inbouwkeuken built-in kitchen
inbouwkoppelfilter (antenne) built-in signal splitter
inbouwplan building-in plan
inbouwschakelaar built-in switch
inbus (m.b.t. schroefkop) socket head
inbussleutel Allen key
inbussleutel hexagon key
inbussleutel hex driver
inbussleutel hex key (wrench)
inbussleutel socket head wrench
inbusstift (m.b.t. schroevendraaier) square-headed tip
indelen; aanleggen (park / tuin) layout (ww)
individuele centrale verwarming individual central-heating system
ingebouwde aansluiting (mbt pijpen / buizen); inbouwarmatuur built-in fitting
ingebouwde kast / inbouwkast / vaste kast built-in cupboard
ingebouwde muurventilator / inbouwventilator built-in wall ventilator
inhameren hammer in
injectiemachine grouting machine
injectiemengsel grout mix
injectiemiddel grouting agent
injectietoestel voor cementmortel grouting apparatus
inklapbare werkbank collapsible bench
inklapbare werkbank collapsible workbench
inlaten / in een muur bevestigen (van zuil) engage
inmetselen brick in
inmetseling bricking in
inrollen (zie flashing) flash (ww)
insmeerborstel (behangen) paste brush
installateur fitter
installateur installer
installatieschema installation diagram
installatietekening installation drawing
insteekkoppeling spigot and socket coupling
insteekslot mortise lock
intercom intercom
invalsponning / tand / tap tenon
inwassen wash in
Ionisch Ionic
Ionische stijl / orde Ionic order
Ionische zuil Ionic column
isolatie fireproofing
isolatie insulation
isolatie lagging
isolatieafsluiter isolating valve
isolatieband friction tape
isolatieband insulating tape
isolatiefolie foil insulant
isolatielaag insulation layer
isolatiemateriaal insulant
isolatiemateriaal insulating boards
isolatiemateriaal insulating material(s)
isolatiemof (elektra) insulating sleeve
isolatieplaat insulation sheet
isolatiesubsidieregeling subsidy scheme for insulation measures
isolatietape adhesive insulation tape
isolatietape insulation tape
isoleren insulate
jacarandahout Brazilian rosewood
jaloezie jalousie
jaloezie Venetian blind
japanner / stortkar concrete buggy
Jugendstil Jugendstil
kabel cable
kabel lead
kabel / leiding / snoer (elektra) cable
kabelader / kabelhart cable core
kabelbeugel cable clip
kabelgoot cable duct
kabelmes cable stripper knife
kabelmes electrician 's knife
kabelmof cable sleeve
kabelmof flex sleeve
kabelnet cable network
kabeltang electrician's pliers
kabinetrasp cabinet rasp
kachel stove
kachelpijp chimney pot hat
kadaster land register (office)
kalf; (raam)latei; bovenregel; rollaag (van raamkozijn); bovendorpel (van deur) lintel
kalk chalk
kalkbak mortar pan
kalkbak / aandraagbak / speciekuip hod
kalkbak / kalkkuip mortar tub
kalkbak / kalkmouw / metselkuip / mortelkuip mortar trough
kalkgesteente limerock
kalkhoudende grond / krijtgrond chalky soil
kalkkit chalk putty
kalksteen limestone
kalktrechter mortar funnel
kalkzandmortel mortar of lime and sand
kalkzandsteen lime-sandstone
kamer room
kamerthermostaat room thermostat
kanaal; rookkanaal flue
kanaalkap (op boiler) flue hat
kanaalplaat concrete hollow-core slab
kanteel / tinne / borstwering embattlement
kantelraam horizontal pivoting window
kantenfrees trim router
kantine canteen
kantoorgebouw office building / tower
kantplank lower edge board
kantplank upper edge board
kantrechten edge (ww)
kap (in sommige kranen) bonnet
kap (van haard) hood
kapconstructie roof construction
kapel chapel
kaphamer brick hammer
kaphamer brickmason's hammer
kaphamer dressing hammer
kapiteel capital
kapiteel chapiter
kapiteel / muurafdekking (bouwkunde); trappaal; lijmkap (in buizensysteem) (loodgieterij) cap
kapiteelring (ringvormige versiering rond zuil) annulet
kapmuur coping wall
kapucijnervenster hip-roofed dormer window
kapzaag; blokzaag block saw
kariatide (vrouwenbeeld als schoorzuil of pilaster) caryatid
karton cardboard
kast / bergruimte; kabinet (voor serviesgoed e.d.); televisiemeubel cabinet
kastfront cabinet front
kastgeleiding cabinet guide
kasthelft cabinet half
kastschoor cabinet brace
kastverstek cabinet mitre
kastvoet cabinet foot
kathedraal cathedral
kathedraalglas / gebrand glas / gebrandschilderd glas stained glass
katrol pulley
katrol (aan hijskraan) crab pulley
katrol (van bovenfrees) drivebelt
katrolbeveiligingskap drivebelt safety guard
kavel; perceel parcel
kazerne barrack buildings
keerbeitel (van schaaf) cap iron
keg (van hamer); rond venster eye
keg / wig; spie (timmerwerk en betonbouw) wedge
keilbout key bolt
keilbout wedge bolt
keileem till
keizerdak / uivormige koepeldak imperial roof
kelder / ondergrondse bergplaats; wijnkelder cellar
kelderraam basement window
kelderraam / koekoek cellar window
kelderruimte / kelder(s) cellarage
keldertrap basement stairs
kelderwand basement wall
keper / dakspar jackrafter
keperverband / graatverband / vlechtverband herringbone bond
keramische tegel ceramic tile
kerf (metaal); nagelgat nail hole
kerk church
kerker dungeon
kerktoren steeple
kern van beton / betonkern concrete core
kernbeitel core bit
kernhout duramen
kernhout heartwood
kernmuur corewall
kesp (bouwkunde) sole
ketel (verwarmingssysteem) furnace
kettingfrees chain cutter
kettinggeleider chain guide
kettingsleutel chain pipe wrench
kettingverband Scotch bond
kettingzaag chainsaw
keuken kitchen
keukenkraan kitchen faucet
keukenstoel / keukenknecht step stool
keuzeschakelaar function selection switch
kier chink
kier slit
kiezelbak gravel fillet
kijkglas inspection window
kil(goot) (van dak) valley
kilgoot (van dak) roof valley
kilgoot (van dak) valley gutter
kilkeper (van dak) valley rafter
kilovolt kilovolt
kilovolt / kV kV
kilovoltampére / kVa kilovolt-ampere
kilovoltampére / kVa kVa
kilowatt / kW kW
kilowattuur kilowatt hour
kilowattuur / kWh kWh
kipkar tip cart
kistpallet box pallet
kit sealant
kitchenette kitchen-diner
kitmiddel waterproof cement
kitpistool mastic gun
klamp (bekisting) strap
klamp (m.b.t. dak) simple tie
klamp / klem; kozijnanker; trekontlastklem (in stekker) clamp
klamplaag course of bricks on edge
klampmuur/halfsteensmuur rowlock backwall
klampwerk (van houtskelet) bridging
klapblind (voor venster) louvre frame
klauw (van pompschroevendraaier); bek (van tang of boor) jaw
klauwhaak claw hook
klauwhamer claw hammer
klauwmoer claw nut
klauwveld claw field (elektr.)
klauwveldgenerator claw field generator (elektr.)
kleerkast walk-in wardrobe
kleerkast wardrobe
klei clay
kleimortel mortar of clay
kleine bankschroef small vice / vise
kleine bijl chipax(e)
kleine metaalzaag junior hacksaw
kleine verfroller voor kleine of moeilijk bereikbare vlakken trim roller
klem / klauw; klauw (van klauwhamer) claw
klemfitting (loodgieterij) compression fitting
klemkoppeling (loodgieterij) compression coupling
klemschroef swivel head
klemschroef (op schaaf) frog-adjustment screw
klemschroefje (aan stekker); aansluitstrip (zekeringkast) terminal
klemtang stilson
klemtang vice-grip wrench
klep (van contactdoos) hinge lid
klep (van contactdoos) snap lid
klep; afsluiter valve
klesoor (bouw) one quarter
kleurstof / verfstof stain
klezoor closer
klezoor (bouw) quarter brick
klezoor (bouw) quarter closer / closure
klezoorverband (i.v.m. metselwerk) running bond
klimlijn centre line of stairs
klimmend / stijgend (van boog) rampant
klinker clinker
klinkerbestrating brick pavement
klinkerweg brick road
klinknagel / klinkbout; rivet (bouwterm) rivet
klinknagelgat rivet hole
klip / gemetselde ondersteuning brickwork support
klisklezoor pup
klisklezoor soap
klisklezoor (m.b.t. metselwerk) queen closer
klok (in stortbak van wc) bell
klokdak bell roof
klokkentoren bell tower
klokkentoren / belfort (van kerk) belfry
kloostergewelf cloister vault
kloosterhout / schuifhout grating beam
klopboor(machine) hammer drill
klopboorhulpstuk hammer drill attachment
klos (op booromslag); huls (kolomboormachine) quill
klos (van dak) arris fillet
klos (van dak) tilting fillet
knabbelschaar nibbler
knie (knietje) (loodgieterij) elbow joint
knie met aan een zijde binnendraad (loodgieterij) reducing elbow
kniebeschermer knee pad
kniekoppeling (loodgieterij) elbow coupling
knikpan curb tile
knoest / noest (in hout) burl
knoesten waar nog hars uit loopt live knots
knop (van knopslot) knob
knopslot tubular lock
koekoek / (kleine) dakkapel lucarne
koekoek / dakkapel dormer
koekoek(venster) / dakvenster / dakkapel dormer window
koekoek; invallend licht; jaloezieafsluiter (airco); ventilatiejaloezie; jaloezielat louvre
koepel dome
koepel (oudheid) cupola
koepel(tje) / koepeldak / koepelgewelf cupola
koepeldak dome roof
koevoet claw bar
koevoet crowbar
koevoet jemmy
kogel (ornament op kerk; versiering in de vorm van kop of gekruld blad) crocket
kogelvrij glas bulletproof glass
koker (van brug) hollow tubular section
kokosvezel coir fibre
koksvezel coconut fibre
kolenschop coal shovel
kolom (in de bouw); pilaar; pijler; zuil; kolom (kolomboormachine) column
kolom (van radiator); vin (op luchtgekoelde cilinder) gill
kolombekleding column lining
kolomboor(machine) drill press
kolomboormachine pilar drill
kolombreedte column measure
kolomloos column-free
kolommen (in de bouw) (b.v. stalen F-kolom); zuilen columns
kolompaal column pile
kolomprofiel column section
kolomradiator gilled(-tube) radiator
kolomradiator ribbed radiator
kolomstaal column steel
kolomvoeg column joint
kolomvoet (bouw); zuilvoet column socle
kolossale orde (bouwkunde) colossal order
komstaaldraadborstel wire wheel brush
koof hollow moulding
kookbeitel caulking tool
kookbeitel (of kauwbeitel?) caulking chisel
kooknaad caulked seam
koopwoning owner-occupied house / property
koor (van een kerk); verticale groef (bouwkunde) chancel
koor (van kerk) choir
koorhek (bouwkunde) rood screen
kooromgang (in kerk) ambulatory
kop bonder
kop / kopsteen / sluitsteen (van metselwerk); hoekpan / raveelkeper (van dak) (VS) header
koper / messing / geelkoper; koperwerk brass
koperdraad brass wire
koperdraad copper wire
kopkniptang detachable-jaw cut nippers
koppelbaas illegal contractor
koppelbaas temporary employment agency
koppeling trap coupling
koppeling (b.v. aan steiger) coupling
koppeling (b.v. aan steiger);sok (loodgieterij) coupler
koppelstukken (fittingen) fittings
koppenverband (metselwerk) heading bond
kopse kant (van plank) end grain
kopshout wood against the grain
kopspijker clout
kopspijker clout (nail)
kopspijker(tje) pin tack
kopsteen / sluitsteen header
korbeel (van haard) corbel piece
kordon(band) / lijst (bouwkunde) cordon
korfboog (bouw) basket arch
korfboog (bouwkunde) basket handle
kort hout wood with short fibres
kort(e)ling putlog (putlock)
kort(e)ling (aan steiger) tie tube
kortsluiting (door nat weer) weather contact / cross
koudbeitel / hakbeitel (voor op ijzer) cold chisel
koudebrug cold bridge
koudebrug thermal bridge
koudglazuren cold glaze
koudwaterpijp / koudwatertoevoer cold water supply
koudwaterstijgbuis cold water riser
koudwatersysteem cold water circuit
kozijn met schuifraam en contragewichten sash and frame
kozijn; mantel casing
kozijnanker forked tie
kozijnanker frame tie
kozijnanker jamb anchor
kraagbout collar-head bolt
kraagsteen / draagsteen / karbeel / console / balkdrager / modillon; korbeel (burcht / kasteel) corbel
kraal / lijstwerk beadwork
kraal / lijstwerk; parellijst (bouwkunde) beading
kraal; kraallijst (bouwkunde) bead
kraallijst / parellijst bead moulding
kraan (voor personen) / hoogwerker cherry picker
kraan met dubbele afsluiting supatap
kraan met grijpklauwen claw crane
kraan; draadtap tap
kraanleertje tap washer
kraanmachinist crane operator
kraanmachinist / kraanbestuurder crane driver
kraanmoersleutel plumbing wrench
kraanonderdeel (hijskraan) crane section
kraanwagen truck crane
kram timber dog
kraspen / krasnaald / afschrijfnaal / ritsijzer (timmerman); contramalprofiel scribe
krijthoudende klei chalky clay
krijtsteen chalk stone
krijtstreep chalk line
krijtstreep chalk mark
kristalglas crystal glass
kristalglas crystal plate glass
krombektang bent nose plier
kromtrekken (van plank) cup (ww)
kroonlijst / deklijst / kornis / randbalk cornice
kroonmoer castellated nut
kroonmoer castle nut
kroonsteentje thermoplastic connector
kruipruimte crawl space
kruipruimte creeping space
kruisdak gable-and-valley roof
kruisgewelf groined vault
kruisgraatgewelf groin vault
kruishengsel; kruisgeheng tee-hinge
kruiskop crosshead
kruiskopschroef recessed-head screw
kruiskopschroef star screw
kruiskopschroef (klein; voor elektronica e.d.) (merknaam) Phillips screw
kruiskopschroevendraaier cross-point screwdriver
kruiskopschroevendraaier star screwdriver
kruiskopschroevendraaier Torx drive
kruiskopschroevendraaier (klein; voor elektronica e.d.) (merknaam) Phillips screwdriver
kruiskopstift (b.v. van schroevendraaier) cross-headed tip
kruispan bullet roofing tile
kruisribgewelf rib vault
kruisschoor crisscross beam
kruisschoor scaffolding joint with chain or lashing or whip or bond
kruissleutel spider
kruissupport (van draaibank) column saddle
kruisverband cross bond
kruisverband (metselwerk) English cross bond
kruisverband (metselwerk) Saint Andrew's cross bond
kruiwagen wheelbarrow
kruiwagen; steekwagen(tje) barrow
kruk (loodgieterij) spindle top
krullen (van ijzer of metaal) swarf
kubel concrete pump hopper
kuipstuk (van trap) wreath piece
kuipstuk (van trap) wreathed string
kunststeen artificial stone
kunststeen / betonsteen cast stone
kunststof synthetic material
kunststofspatel plastic spatula
kurk cork
kwaliteitsborging quality assurance
kwantitatief vers (metselpatroon) long-and-short work
kwantitatief vers (metselpatroon) longs and shorts
kwantwals edger
kwartiers gezaagd hout lacewood
kwartiers gezaagd hout quarter sawn timber
kwarts quartz
kwast / knoest (in hout) knot
kwast; penseel; borstel / veger; borstel (van dynamo of generator) brush
kwastenset brush set
kwastlak / strijklak brushing lacquer
laag (b.v. in triplex) ply
laagbouw low-rise buildings
laagbouw low-rise development
laagsgewijs betonstorten concreting in lifts
laatste pleisterlaag / afwerklaag; vierkante straatkei; verzakking (van metselwerk) set
laatste steen in metsellaag closure brick
laboratorium voor bouwmaterialenonderzoek building-materials testing laboratory
ladder ladder
ladder (op schraper) ejector
ladderhaak ridge hook
ladderhaak (i.v.m. dakbedekking) ladder hook
ladderschoen anti-slip foot
laden en lossen material handling
lader (soort graafmachine) front-end loader
lak lacquer
lak (op auto); verflaag; schilderwerk paintwork
lakgieten (verven door middel van gieten) flow coating
lakgietmachine flow coating machine
lambrizering oil-painted dado
lambrizering panelling
lambrizering panel work
lamel (strook van parketvloer) wood laminate
lamellendeken pipe-wrapping insulation
lamellenfrees biscuit join(t)er
lamelparket tongue-and-groove parquet
lamp / gloeilamp light bulb
lamp / peer / gloeilamp; ballon (van gloeilamp) bulb
lamphouder (voor gloeilampen) lampholder
lancetboog lancet arch
lancetboog; lancetvenster lancet
lancetvenster lancet window
landhoofd onder draaipunt (van brug) pivot pier
landhoofd van boog (van brug) abutment pier
landhuis country house
lang hout wood with long fibres
langbektang long nose plier
lange rondhout long timber
langgatboren / een tapgat maken / verbinden met; maken van een pen-en-gatverbinding mortising
langlopende pacht building lease
langsgeleider (van cirkelzaag en zaagbank) rip fence
lantaarn / koekoek / lichtkap / daktempeltje / koepeltempeltje lantern
lantaarnpaal street lamp
lantaarnpaal street light
lasbed weld bed
lasbril welder's goggles
lasdop wire nut
laserwaterpas laser level
lashamer; slakhamer (van booglasser) chipping hammer
lashandschoen welding glove
laskabel welding lead
laskabel (aan lastransformator) electrode lead
laskap hand shield
laskap welding helmet
laskap welding mask
lassen weld
lassen welding
lasser welder
lasser; voeger; ploegschaaf; voegijzer / voegspijker jointer
lassscherm welding curtain
lasstaaf welding rod
lastafel welding bench
lastafel welding table
lastoorts welding torch
lastransformator (loodgieterij) welding transformer
lastransformator; booglasser (persoon) arc welder
latei(balk) lintel
latei; kop (van schroef); bovenregel (van raam) head
laten aflopen (b.v. van dak / kozijn); elkaar laten overlappen (b.v. van pannen / planken); verweren weather
latex latex
latexcement rubber cement
latexverf latex paint
latrinae (in Romeins huis) latrines
latwerk espalier
latwerk; tralieverband; traliewerk lattice work
ledermes universal cutter
leeghevelen back siphonage
leem loamy clay
leerling apprentice
leermeester master
leermeester teacher
legering alloy
legger (van skelet) legger board
leidekken (ww) slate
leidekker slater
leidekkershamer slate hammer
leidekkershamer zax
leidekkersschoen slater's shoe
leiden (door kanaal / buis / pijp) duct (ww)
leiding main
leiding pipe
leidingbeugel op holle basis (loodgieterij) spacing bracket
leidingbeugel op vlakke basis (loodgieterij) saddle clip
leidingbundel cable bundle
leidinginrichting layout of piping
leidingverlies (elektr.) line loss
leidingwater mains water
leidingwater tap water
leidingwater; stedelijk afvalwater city water
leidingzoeker wire detector
leiendak / leidak slate(d) roof
leinagel slate nail
leipan English tile
leipan (platte pan) plain (plane) tile
leipannendak (dubbel gedekt) plain-tiled roof
lekdorpel (van raam) / aflopend vlak (ter afwatering) weathering
lekkage leakage
lepelboor dowel bit
lepelboor spoon bit
lepelschop / lepelbagger dipper dredge
lessenaardak / sheddak shed roof
lessenaarsdak lean-to roof
lessenaarsdak pent roof
letterzetten lettering
leuning platform railing
leuning safety rail
leuning; trapbalustrade handrail
lichtbeuk / daklicht (b.v. van kerk) clearstory
lichtbeuk / daklicht (b.v. van kerk) clerestory
lichtkoepel dome light
lichtkoker light well
lichtmast lamp-post
lichtmast lighting column
lier winch
lier (bij aannemers werk) builder's winch
lift lift
lift; personenlift elevator
liftkooi lift cage
liftschacht lift shaft
liggers (hijskraan) crane runway
ligging / uitzicht prospect
lijm adhesive
lijm glue
lijmen / kitten mastic (ww)
lijmklem frame clamp
lijmmachine (behangen) pasting machine
lijmpistool glue gun
lijmschroef / (beugel)lijmtang G-clamp
lijmtang glueing clamp
lijmtang (sergeant) holdfast
lijmtang / sergeant screw clamp
lijn / kerf / kras / groef / slijtgroef / inkeping / inkerving score
lijnolie linseed oil
lijst (tussen Dorische fries en architraaf) taenia
lijst / (boven)rand (van sokkel) surbase
lijst / rand (bouwkunde) listel
lijst / rand (bouwkunde); omheining list
lijst- en beeldhouwerk (bouwkunde) dressing
lijstje (bouwkunde) tringle
lijstwek / profiel / lofwerk (bouwkunde) moulding
lindehout lime wood
lindehout / linden limewood
liniaal; duimstok; maatstok; richtlat ruler
liniaalbouw / rechtoe-rechtaanbouw grid-iron
linoleum lino
linoleum linoleum
lintbebouwing ribbon building
lintvoeg bed joint
lintvoeg edge joint
lintzaag bandsaw
lintzaagmachine bandsawing machine
liplas (houtverbinding) halved joint
liplas (houtverbinding) halving joint
liseen (soort verticale muurbekleding; b.v. in kerk) lesene
locatie (meestal bouwplaats) site
loden ring lead washer
loden; in het lood zetten; loodgieten / van leidingen voorzien (water en gas) plumb (ww)
loef en voorloef double-cogged
loft loft
loggia loggia
lokatie location
lood lead
loodgieter heating engineer
loodgieter pipefitter
loodgieterij plumber's workshop
loodgietersgereedschap gas fitter's tools
loodgietersgereedschap plumber's tools
loodgietersgereedschap plumbing tools
loodgieterswerk plumber's work
loodgieterswerk plumbing work
loodhamer lead hammer
loodhoudend plumbic
loodlijn / lood / peillood / schietlood; richtlijn (m.b.t. grondwerk / metselwerk) plumb line
loodmenieverf red lead paint
loodmes lead knife
loodrecht plumb (bn)
loodrecht / in het lood / vlak / verticaal plumb
loodslabbe counter flashing
loopkat (aan hijskraan) crab
loopkat (aan hijskraan) travelling crab
looplamp inspection lamp / light
looplamp portable lamp
loopplank running board
looprail traverse rod
lopendehondmotief (Grieks) running dog
lopendehondmotief (Grieks) Vitruvian scroll
loper (tapijt) carpet strip
losschroeven unscrew
lotiondispenser lotion dispenser
lotuszuil (Egypte) lotus column
Louis XVI-... / Louis XVI-stijl Louis Seize
loze deur false door
luchtboog flying buttress
luchtfilter air cleaner filter
luchtfilter air filter
luchtgat gable vent
luchtgat vent hole
luchtkanaal conduit duct
luchtkanaal / luchtkoker ventiduct
luchtkap (op verfpistool) air cap
luchtretourleiding return outlet
luchtrooster wall ventilator
luchtrooster; ventilatierooster air grate
luik shutter
lunet / bril (bouw) lunet(te)
L-vormig L-shaped
maaiveld / grondniveau ground level
maaswerkvenster tracery window
maaswerkvenster(deel) (in spitsboog) batement light
maat; maatstok; maatbeker; afmeting; maateenheid / maataanduiding measure
maatafwijking dimensional variation
maatlijn (i.v.m. dakbedekking) tail
maatschets dimensioned sketch
machicoulis / mezenkooi / kanteling (burcht / kasteel) machicolation
machine voor grondverzet building machine
magazijnwagen platform trolley
maisonnette maisonnette
makelaar (van dakspant) king post
mal / matrijs; bekisting (voor beton) form
mal voor hel bepalen van de afstand tussen de panlatten (i.v.m. dakbedekking) batten gauge
mannetjesstekker / mannetje male connector / plug
mansardekap / mansardedak mansard roof
mantel (van radiator) covering grille
mantelbuis protective tube
maquette maquette
maquette model
markies ( zonnescherm) sun blind
markies ( zonnescherm) sunshade
markies (zonnescherm) awning
marmer marble
marmerglas marble glass
massieve betondam concrete gravity dam
mast (van hijskraan) mast
mast (van hijskraan) tower mast
mast (van hijskraan); toren; pyloon (van brug) tower
mastiek asphaltic mastic
mastiek tar mastic
mastiek (harssoort); kit / siliconenkit; glaskit mastic
mastiekasfalt mastic asphalt
matglas etched glass
matglas frosted glass
matglas ground glass
matlak flat varnish
matrijzenslijpmachine die grinder
matverf matt paint
MDF (soort hardboard) MDF (Medium Density Fiberboard)
meander meander
mechanische ventilatie mechanical ventilation
mechanische zaag power saw
medaillon (bouwkunde) roundel
medaillon / ovaal / cirkel (bouwkunde) medallion
medicijnkastje medicine cabinet
meer- en minderwerk contract variations
meer- en minderwerk overrun and underrun
meetband builder's tape
meetgereedschap measures
meetgereedschap measuring tools
meetinstrument measuring instrument
meetinstrument / meter; aanwijzer (van meetinstrument); duimstok gauge
melamine melamine
melkglas milk glass
mengapparaat stirrer
mengen stir
mengkamer (lastoorts) mixing chamber
mengkraan mixer tap
mengkraan mixing faucet
mengsel (i.h.b. pleister / stuc / (cement / beton / metsel)specie) compo
mengtrommel mixing drum
mergel marl
merkteken grade stake
mes knife
mes (van bulldozerblad) cutting edge
mesje voor het snijden van patronen stencil knife
meskant bezaagde hout halved timber
messing en groef groove and tongue
messing en groef (houtsoort) tongue and groove
messing-en-groefverbinding tongue and groove joint
met architraven / bovendorpels trabeate
met binnendraad (van moeren e.d.) female-threaded
met de hand schuren hand sand
met dubbele peristyle / zuilengang dipteral
met een graatspar hipped
met een gracht omgeven moat (ww)
met een zuilenrij aan voor- en achterkant amphiprostyle (bn)
met gebeeldhouwde koepel / baldakijn tabernacled
met graatrib bouwen groin (ww)
met kalfstanden (bouwkunde) denticulate
met moffelverf lakken japan (ww)
met pennen bevestigen; met metselwerk opvullen (vakken in vakwerk) nog (ww)
met verticale raamstijlen mullioned
met voluten / krulversiering voluted
met weinig tussenmuren open-plan
met zuilengangen omgeven peripteral (bn)
met zuilenrijen boven elkaar; boven een zuil(enreeks) supercolumnar
metaalafkortzaag metal cutting saw
metaalbewerking metalworking
metaalbewerkingsgereedschap metalworking tools
metaalgaas metal gauze
metaalspaan; metaalbewerking metal cutting
metaalzaagbeugel hacksaw frame
metaalzaagmachine; trekzaagmachine hacksaw machine
meten measuring
meten / schatten / peilen; ijken / kalibreren; justeren; fitten (meten en pasend maken) gauge (ww)
meterkast meter cupboard
metselaar brickie (BE; slang)
metselaar bricklayer
metselaar brickmason (AE)
metselaar mason
metselaarsgereedschap bricklaying tools
metselaarsgereedschap bricklayer's tools
metselaarsgereedschap brickmason's tools
metselaarshamer mason's hammer
metselaarskwast mason's brush
metselaarsteken mason's mark
metseldraad mason's line
metselen brick (ww)
metselen build with brick
metselen lay bricks
metselen (ww) mason
metselen / metselwerk bricklaying
metselgerei / metselaarsgereedschappen mason's tools
metselkaphamer / kaphamer bricklayer's hammer
metselkoord; metseldraad string line
metselmortel masonry mortar
metselspecie building mortar
metselspecie / mortel / mortelspecie mortar
metselsteen / beton concrete brick
metselsteen / cellenbeton cellular concrete brick
metselsteen; gips plaster rock
metselsteen; glas glass masonry block
metselsteen; kalkzandsteen sand-lime brick
metselverband brickwork bond
metselverbanden masonry bonds
metselvoeg masonry joint
metselvoeg / muurvoeg brickwork joint
metselwerk brickwork base
metselwerk brickwork construction
metselwerk masonry construction
metselwerk / bemetseling / muurwerk masonry
metselwerk / muurwerk / bemetseling / ommetseling brickwork
metselwerk in vakwerk filled-in panel (bay; pan)
metselzand masonry sand
meubelbeits furniture stain
meubeldamast furniture damask
meubeldamast furniture upholstery damask
meubelkatoen furniture twill
meubelmaker furniture maker
meubelmaker / schrijnwerker cabinet maker
meubelplaat blockboard
meubelvernis cabinet varnish
meubilair / meubels; beslag / hang- en sluitwerk furniture
mezzanninetrap mezzannine stairs
micrometer (van instrument); micron (aanduiding) micrometer
middelhoogbouw medium-rise development
middenboom (van trap) carriage piece
middenpaneel (van deur) middle panel
middenregel (van deur) lockrail
middenschip (van kerk / moskee) central nave
middenstijl (bouw) centre support
middenstijl (van deur) central stile
middentorus (aan voet van zuil) middle torus
middenvoeg centre joint
mihrabkoepel (van moskee) mihrab dome
milieuvriendelijk bouwen environmentally aware construction
modelbouwverordening model building regulations
modelwoning / kijkwoning show house
modillon (bouwkunde) modillion
moer female screw
moer ring nut
moer (op bahco) thumc screw
moer; bekistingspanner nut
moerbalk / moerbint / dwarsbalk sleeper
moerdraad / binnendraad female thread
moereind(e) (van pijp) female end
moereind(e) (van pijp) female side
moerenaanzetter impact wrench
moergroef female groove
moersleutel flare nut spanner
mof (van verfroller) roller sleeve
mofverbinding spigot and socket joint
moker (vuist) / houten hamer mallet
moker; voorhamer sledge hammer
molenbaas mixer operator
molm / houtbederf / houtrot wood rot
mondstuk; lasmondstuk (lastoorts) nozzle
monitordak monitor roof
monnik (i.v.m. dakbedekking) over tile
monster sample
montagekit bonding material
montagekit mortar fixative
monument monument
monument scheduled building
monumetn (gebouw op de monumentenlijst) (BE) listed building
moordgat (op kasteelmuur) crenel
mortelcentrale mortar-mixing plant
mortellaag mortar slab
mortelmolen / betonmolen mortar mixer
mortelplank / specieplank / metselplank / voegbord / spaarbord mortar board
mortelsamenstelling mortar mixture
mortelspuit cement spray gun
mortelspuit mortar spray gun
morteltoeslagstof mortar admixture
moskee mosque
motor motor
mousselineglas patterned glass
mozaïektegel mosaic slab
mozaïektegel mosaic tile
mozaïekvloer mosaic
multihamer (soort boor) multihammer
multiplex plywood
mutulus (bouwkunde) mutule
muur wall
muur als boogvulling spandrel wall
muur van holle bouwsteen hollow-block wall
muurafdekplaat coping slab
muuranker / spouwanker wall tie
muurbeer / muurpeiler pilaster
muurbekleding / wandbekleding wallcovering
muurdragende balk wall joist
muurgroefzaag wall chaser
muurkap; dakvorst coping
muurnagel / muurspijker masonry nail
muurpijler / schalk (b.v. in kerk) engaged pillar
muurplaat plate
muurplaat / betonnen gevelbalk inferior purlin
muurplaat van hoog model (loodgieterij) ceiling joint
muurplaat; strijkbalk; onderslagbalk wall plate
muurrooster wall-grid
muurrooster wall grille
muurverf wall paint
muurverf (voor buitenmuur) masonry paint
muurverf; tempera (kunst) distemper
muurwerk / metselwerk / baksteenbouw brick construction
naad; voeg joint
naadloos seamless
naaldhout softwood
nabehandeling van beton concrete curing
nabehandelingsmiddel (m.n. bij beton) curing compound
nachtschoot (van slot) dead bolt
nadenroller (voor behang) seam roller
nagel / kopspijker / kleine spijker tack
nagel / sierspijker (aan deur) doornail
nagelbak nail case
nagelhamer nail hammer
nagelpatroon nailing pattern
nagelplaat nail plate
nagelsteek pitch of rivets
nageltrekker nail extractor
nageltrekker / spijkertang nail puller
na-isolatie insulation of existing housing
namaakoud eikenhout weathered oak
naos (aan Griekse tempel) naos
natuurlijke circulatie (airco en verwarming) gravity circulation
natuurlijke ventilatie natural ventilation
natuursteen natural stone
natuursteen; steen stone
natuurstenen muur ashlar masonry
neg(ge) (binnenmuurse schuine verwijding van deur / vensteropening); embrasure (vesting) embrasure
negge (neggekant); kantelaaf; raamkozijn reveal
neogotiek Gothic Revival
neoklassiek neoclassical
netgewelf net vault
neus (van schaaf); punt (van zaag) toe
neus / nok (van bout) catch
neut (bouwkunde) die
niet gevoegd (i.v.m. stenen muur) unpointed
niet-dragend (b.v. van muur) non-load bearing
niet-dragende muur non-bearing wall
niet-gekantrecht hout (hout met wa(a)nkanten) untrimmed plank (board)
niet-gekantrechte hout (hout met wa(a)nkanten) unsquared plank (board)
niet-ijzerhoudend / non-ferro... non-ferro
nietjes staples
nietpistool staple gun
nietpistool tack hammer
niet-traditionele bouw assembly
nieuwbouw new construction
nieuwbouw new development
nieuwe zakelijkheid New Realism
nijptang carpenter's pincer
nis; grafnis niche
nok (van dak) nib
nok (van dak) ridge purlin
nok / nokstrook (van dak) ridge
nokafdekking (i.v.m. dakbedekking) ridge capping piece
nokbalk (van (hout)skelet); trekbalk (van dakspant) tiebeam
nokbalk (van dak) ridge beam
nokbalk / (nok)ruiter (van dak) ridge board
nokbalk; dak roof tree
nokkenring (op booromslag) cam ring
noklei (i.v.m. dakbedekking) ridge joint
noklei / rij bovenpannen (i.v.m. dakbedekking) ridge course
nokpan / dakvorst / nokvorst / vorstpan / hoekkepervorst (i.v.m. dakbedekking) ridge tile
nominale maat nominal measure
non (i.v.m. dakbedekking) under tile
non-ferrometaal non-ferrous metal
noodschakelaar emergency switch
noodtrap stairway fire exit
nooduitgang emergency exit
nooduitgang fire exit
noodverlichting(sinstallatie) emergency lighting
nop; sierspijker; (sier)knopje / beslagnagel; stijl / plank (in pleisterwerk); stijl (van skelet); standvink (van dak) stud
normaalbocht(stuk) (elektra) conduit elbow
Normandische (rondboog)stijl Norman architecture / style
normsteen standard square
nulleider neutral conductor
nulspanning zero voltage
nulvoltspunt zero-volt point
nylon nylon
octogoon / achtkant (bouwkunde) octagon
ogief / graatrib / welfrib / diagonaalrib; ogief / puntboog / spitsboog / puntgewelf ogive
ojief / vloeilijst / talon; S-vormige lijn / boog (bouwkunde) ogee
ojiefboog / ezelsrug(boog) (bouwkunde) ogee arch
ojiefvormig dak ogee roof
oliebrander oil burner
oliepeilleiding oil level pipe
oliepeilmeter oil gauge / gage
oliestookinstallatie oil-fired central heating system
olietank oil tank
olieverf oil paint
omgekeerde boog (bouwkunde) invert
omgevingstemperatuur ambient temperature
omgevingstemperatuur environmental temperature
ommuren build a wall around
omtrek circumference
onbedekt (i.v.m. bedrading) bare
onbewoonbaar verklaren condemn
onbrandbaar materiaal infumescent material
onbrandbaar materiaal non-combustible material
onderaannemer sub-contractor
onderbouw concrete base course
onderbouw substructure
onderbreker / verbreker (elektra) circuit breaker
onderflens bottom flange
ondergrondse / metro underground
onderhandse aanbesteding limited submission
onderhoud maintenance
onderhoud upkeep
onderhoudstermijn maintenance period
onderhoudstermijn term of maintenance
onderligger (van dak) lower chord
ondermetseling grouting space
onderpan (i.v.m. dakbedekking) under-ridge tile
onderregel (van deur) bottom rail
onderregel (van raam); funderingsplaat / grondplaat sole plate
onderregel / onderdorpel (van raamkozijn) sill rail
onderste booghelft / halve boog / boogschenkel; spatpen (bouw) haunch
onderstel (van hijskraan) bogie
onderstel (van hijskraan); truck / vrachtwagen truck (AE)
onderstel van hijskraan feet of the crane
ondersteuning / drager / draagbalk / draagvlak bearing
ondervloer blind floor
ondervloer counter floor
ondervloer / vloercontructie subfloor
ondoorzichtig glas opaque glass
ongebluste kalk unslaked lime
ongekantrecht hout unedged timber
ongepleisterd fair-faced
ongesubsidieerde bouw unsubsidised building
ongewapend beton bulk concrete
ongewapend beton non-reinforced concrete
onroerende zaak real estate
onroerende zaak; perceel property
ontgraven van grond excavate
ontgrendelingshendel (b.v. van tang) release lever
ontlasten / de druk verdelen (bouwkunde) discharge
ontlastingsboog (bouwkunde) relieving arch
ontluchting air chamber
ontluchtingsgat / dakventilator roof vent
ontluchtingskap air vent cap
ontluchtmgsleiding air-bleed duct
ontstoppingsplug (loodgieterij) flush bushing
ontstoppingspunt cleanout
ontstoppingspunt main cleanout
ontstoppingsveer plumber's snake
ontstoppingsveer (loodgieterij) snake
ontvangstzaal reception hall
ontwerper; bouwer / constructeur framer
ontwerpfout design error
Onze-Lieve-Vrouwekapel Lady chapel
oogbescherming eye protection
oogbout / ringbout eye bolt
oogbout / ringbout ring bolt
oogje (aan gordijnrail) eyelet
oorbeschermer ear protector
oorbeschermers ear defenders
oorbeschermers ear mufflers
oorbescherming ear protection
oorbescherming hearing protection
oordopjes foam plugs
op houtbasis wood-based
op oliebasis oil-base
opaalglas opal glass
opbouw... / wand... surface-mounted
opbouw; opbouwen building up
opbouwen / ontwikkelen; samenbouwen; bebouwen (m.b.t. huizen / gebouwen) build up
opbouwlaag built-up layer
opbouwtijd building-up time
open (stoot)voeg / draineeropening / muurrooster (in metselwerk) weep hole
open circuit / nulllast / open (stroom)kring / open keten (elektra) open circuit
open keuken open kitchen
open trap open staircase
open zolder open attic
opgaand metselwerk above-ground masonry
opgaande geison (van Griekse tempel) sloping cornice
opgebogen wapeningsstaaf stirrup
opgebogen wapeningsstaal (betonbouw) reinforcement rods
ophaalbrug drawbridge
ophangconstructie suspension frame
ophangoogje eyelet
opknappen redecorate
opknappen / renoveren refurbish
oplegging bridge bearing
oplegscharnier pin hinge
oplevering delivery
opname site inspection
opname survey
opnieuw meubileren refurnish
opperman bricklayer's labourer
opperman builder's labourer
opperman builder's labourer
oppervlakte van een ruimte surface area
oppervlaktescheur / uitwendige scheur; ratelscheur (hout) external crack
oprit / oprijlaan driveway
opruimer (loodgieterij) angled reamer
opsluiten (bouw) tenon (ww)
opspijkeren nail on
opstalverzekering (van gebouw) building insurance
opstand(schets) (vooraanzicht; gevel e.d.) elevation
opstreek (van verf) brushmarks
opstrijken (met kwast) brush on
optrede (van trap) rise
optrede (van trap); stootbord (op trap); stijgbuis (loodgieterij) riser
optrekken van build of / out of
opvullen block (ww)
opvullen; elektrisch aansluiten plug (ww)
opzichter site foreman
opzichtige versiering / opschik (aan gebouwen) gingerbread
O-ring (b.v. in kraan) O-ring
ornament; lijstwerk / profiel; plintlat moulding
ornamenten ornamentation
ornamentglas ornamental glass
ornamentzaag scroll saw
orthotrope brugdek orthotropic roadway / deck
ossenoog / oeil-de-boeuf (rond venster in b.v. kerk) bull's eye
ouvoegen opvullen met nieuwe specie tuck-pointing
ovenhark rake
overbrenging; stuwkracht; (soms) boor; heft (van schroevendraaier); oprit drive
overdekken roof (ww)
overdekken roof in
overdekken roof over
overdekte gang tussen kerk en pastorie slype
overeenkomst contract
overgangskoppeling (loodgieterij) transition fitting
overkraagd corbelled
overkragen brick cobelling
overkragen (metselarij) corbel (ww)
overkraging / kraagsteenrij (metselarij) corbel table
overlappende dekking van leipannen (platte pannen) plain-tile double-lap roofing
overlappende voeg overlap joint
overlapping lap
overloop (in wasbak / badkuip) overflow
overlooppijp / overloopleiding (b.v. in wc) overflow pipe
overspanning (ook van brug) span
overstek cantilever
overstekende dakrand / overstek; schacht (van zuil) verge
overstroom overcurrent
overwelven / overspannen; van bogen voorzien / in de vorm van een gewelf bouwen vault (ww)
paal / stijl / staak / stut.stang stanchion
paalwoning palafitte
paalwoning pile dwelling
pagode pagoda
P'ai-lu (Chinese erepoort) pailou / pailoo
pakking conical washer
pakking packing
pakking (b.v. van kraan) seal
pakking; inlwegspei (van tweedelige koppeling) gasket
pakkingplaat; pakkingring sealing washer
pakkingsring / dichtingsring; doorvoerbuisje (elektr.) grommet
pal pawl
paleis palace
paleisachtig palatial
palenbundel pile cluster
Palladiaans (m.b.t. de stijl van A. Palladio) Palladian
pallet pallet
pallettruck; pompwagen pallet truck
pallisade (b.v. bij kasteel) stockade
palmzuil (Egypte) palm column
paneel panel
paneel / kordonband tablet
paneeldeur panel door
paneelpatroon inlaid parquet
paneelradiator panel radiator
paneelradiator sheet radiator
paneelstekkerbus bulkhead socket (elektr)
paneelwand panel wall
panieksluiting panic bar
panklei; tegelaarde tile clay
panlat tile lath
panlat (i.v.m. dakbedekking) batten
panlat (i.v.m. dakbedekking) slating battens
panlat (i.v.m. dakbedekking) tiling battens
panlat / rachel / tengel batten
pannenbakkerij tile works
pannenbakkerij; tegelwerk (bouw) tilery
pannenbakkersoven tile kiln
pannenbier/mei (als hoogste punt is bereikt) topping out ceremony
pannendak tile roof
pannendak (i.v.m. dakbedekking) tiled roof
panoramisch raam panoramic window
papierbehang wood pulp paper
papyruszuil papyrus column
parabolische boog parabolic arch
paradijs / voorplein / voorplaats / voorhof (van kerk); kerkportaal parvis
parallelbankschroef parallel jaw-vice
parellijst bead-and-dart moulding
parkeergarage parking
parkeerplaats parking space
parkeerterrein parking lot
parket parquet
parket wood mosaic
parket(vloer) parquet floor
parket(werk) / inlegwerk parquetry
parketvloer wood mosaic floor
parketvloer wood panel floor
parketvloerpatroon wood flooring type
participatiebouw participatory construction
pasklare onderdelen prefab(ricated) parts
passchroef set screw
pasvlak / voegvlak joint face
patentmoer (van knopslot) threaded sleeve
patijtsverband bond course
patijtsverband header bond
patio patio
patroon / cartridge; cartouche (van kraan) cartridge
paumelle lift-off hinge
paviljoen; tuinhuis; clubhuis; bijgebouw pavilion
peerspits / bolspits (op kerk) bulbous cupola
peil; waterpas; richtlat / richtbaak (bouw); landmeterswaterpas level
peil; vast meetpunt; referentiepunt benchmark
pen en gat tenon and mortise
penas tenon spindle
pendentief / hoekzwik squinch
pendentief / hoekzwik / gewelfzwik / hangboog pendentive
pen-en-gatverbinding mortise and tenon joint
pen-en-gatverbinding mortise dowel joint
pen-en-gatverbinding mortise joint
pen-en-gatverbinding tenon-davel joint
penfrees tenon cutter
penfrees / pennenbank tenoner
pengatkaliber mortise gauge
pengatruimer mortise reamer
penhamer cross peen / pein hammer
pennenbank tenoning machine
pennenbeitelblok tenon cutter block
pennengat (van pennenverbinding) female tenon
pennenkop tenon head
penseel fitch
penseel voor letterzetter lettering brush
penseel voor letterzetter signwriting brush
penthouse penthouse
penverbinding (hout) tenon joint
penzwaluwstaart dovetail tenon
penzwaluwstaartverbinding dovetail and tenon joint
perceel lot
perceelgrens property line
pergola pergola
peripteros (bouwkunde) peripteral
peristyle / peristil(i)um / zuilengang / zuilengalerij peristyle
perpendiculaire stijl / gotiek perpendicular
personeelsvertrek service room
personenlift passenger lift
pertator (van kraan) aerator
pigment pigment
pijler bridge strut
pijler pillar
pijler (van brug) end pier
pijp / buis / pijpleiding pipeline
pijpbeugel (loodgieterij) pipe clips
pijpbeugel met afstandhouder (loodgieterij) two-piece spacing clip
pijpbevestigingsmateriaal (leidingbeugels) (loodgieterij) pipe supports
pijpenbuigmachine (loodgieterij) bending machine
pijpenbuigmachine (loodgieterij) bending machine
pijpenbuigmachine (loodgieterij) pipe bender
pijpenbuigmachine (loodgieterij) rounding machine
pijpenbuigmachine / pijpuiger (loodgieterij) pipe-bending machine
pijpklem pipe vice / vise
pijpklem (pionier) (loodgieterij) pipe repair stand
pijpklemunit (loodgieterij) tube flaring tool
pijpkoppeling (loodgieterij) pipe coupling
pijpsnijder / buissnijder pipe cutter
pijpstaak (loodgieterij) mandrel
pijpzaagmachine (loodgieterij) pipe-cutting machine
piket picket
piketpaal wooden stake
piketpaaltje peg
pilaster / wandpijler respond
pinakel / siertoren(tje) pinnacle (tower)
piramide pyramid
pistool (b.v. van afdichtingspistool) gun
pistoolgreep pistol grip (handle)
pistoolhandvat gun handle
plaat sheet
plaatdikte sheet gauge
plaatgaas expanded metal lath
plaatmateriaal sheet material
plaatvloer slab floor
plafond; zoldering ceiling
plafondbehang ceiling paper
plafondconstructie ceiling structure
plafondrooster ceiling outlet
plafondtengel laths
plafondverwarming ceiling heating
plakband adhesive tape
plakspaan cross-grained float
plaktafel paperhanger's bench
plaktafel (behangen) paste table
plaktafel (behangen) pasteboard
plaktafel (behangen) pasting table
plamuur; vulmiddel filler
plamuurmes filling knife
plamuurmes stopping knife
plamuurmes stripping knife
plank plank
plank; lat; plaat; beplanking / beschot / latwerk; bordpapier / karton; houten slof (betonbouw) board
plankendeur batten door
plankendeur ledged door
plankenvloer overlay flooring
plankenvloer parquet strip
plankenvloer strip flooring
plankenvloer wooden plank floor
planontwikkeling project development
plastic isolator (zekeringkast) plastic insulator
plasticiteit plasticity
plastificeren plastify
plat dak flat roof
platbektang flat nose pliers
plateau (op trapje) shelf
plateaulift platform lift
platenschaar plate shear
platform stage
platform; verhoging; steiger / steigervloer platform
platformpallettruck platform pallet truck
platkop (van schroef) countersunk head
platstaal flat bar
platte dak flat roof
platte els bradawl
platte lijst / architraaf / epistyl / bovendrempel (van deur of venster) platband
platte spitse vijl tapered file
platte stift (van schroevendraaier) flat tip
plattegrond site plan
plattegrond / bouwplan lay-out chart / drawing / plan
plattegrond / grondplan ground plan
platvol voegen flat pointing
plavei; steen; straatsteen / straaklinker / trottoirtegel; vloersteen paving stone
plavuis stone flag
plavuis; (tuin)tegel / flagstone / stapsteen flagstone
pleister / stuclaag plasterwork
pleister(werk) / stucwerk / stukadoorgips plaster
pleisteren wall rendering
pleisteren / stukadoren stucco (ww)
pleisteren / stuken plaster (ww)
pleistermortel render
pleisterplank / kalkbord plasterer's hawk
pleisterspaan smoothing trowel
pleisterspaan square trowel
pleisterspaan (ook gebruikt bij het behangen) smoother
pleistertroffel gauging trowel
pleistertroffel rendering trowel
plekspaan mason's float
pletbord (o.a. voor op de vloer) pressboard
pletten / uitslaan (groter maken) / platsmeden; weghameren hammer out
plexiglas plexiglass
plint (aan voet van gebouw) plinth course
plint / vloerlijst; harpstuk (van trap) mopboard
plint / voetstuk / zuilvoet / sokkel / stenen rand (aan onderkant van muur); cementraam plinth
plint; harpstuk (van trap) scrub board
plint; harpstuk (van trap) skirting board
plint; harpstuk (van trap) washboard
plintrooster skirting outlet
plug (loodgieterij) square head plug
plug; afdichting; stekker; smeltprop (bij stoomketels); contactdoos; stalen pen (loodgieterij) plug
plugkraan bib tap
pneumatisch gereedschap air tools
pneumatisch gereedschap pneumatic tool
pneumatische boor / (hand)hamerboor jackhammer
pneumatische drilboor (bouw); elektrische boor (huishoudelijk gebruik) power drill
pneumatische hamer / lucht(druk)hamer / persluchthamer pneumatic hammer
pneumatische slagboor pneumatic hammer drill
poerenfundering pad foundation
polijstboor finishing bit
polijster; polijstborstel burnisher
polijstschijf polishing bonnet
polijstschijf met lamsvel lamb's wool polishing bonnet
polypropyleen polypropylene
polystyreenschuim expanded polystyrene
polyurethaan polyurethane
polyurethaan PUR
pomp pump
pompschroevendraaier Archimedean screwdriver
pompschroevendraaier pump screwdriver
pompschroevendraaier screw gun
pompschroevendraaier Yankee screwdriver
pook (voor kachel) poker
poort; poortgebouw gateway
poreus porous
porringpunt arch centre
porseleinkast china closet
portaal (bouwkunde) portal
portaal; portiek; veranda; portiek (van moskee porch
porticus / voorhal (van tempel) portico
portiekkoepel (bouwkunde) porch dome
portiekwoning staircase-access flat
portiekwoning tenement house
portlandcement Portland cement
posterne (bij kasteel / vesting) postern
potdekselen (van buitenmuren; met elkaar overlappende planken) weatherboard (ww)
powerbrush multi-sanding brush
praktijkrichtlijn code of practice
prefab woning / montagewoning prefab(ricated) house
prefab-element precast construction unit
prefab-element prefab element
prefabsysteem panel system
premie subsidised building
premiekoopwoning subsidised owner-occupied housing
priem / els awl
priem; drevel; verfstempel punch
prijsvorming price-making process
prijsvorming pricing
prikkeldraad barbwire
prikkeldraad barbed wire
privaat (in burcht / kasteel) brattice
productontwikkeling product development
proefkuben concrete test cubes
proefkuben (betonbouw) test cubes
proefkubus (bouw) test cube
profiel mason's profile
profiel (bij metselen) plumbing guide
profiel (gebruikt als richtpunt bij ronde muren) guide wall
profielstaal profile steel
profielstaal section steel
programma van eisen schedule of requirements
programma van eisen terms of reference
project project
projectdefinitie project definition
projectleider (slaat meestal op bedrijf) construction manager
projectontwikkelaar property developer
projectontwikkelaar real estate developer
projectovereenkomst project agreement
projectteam project team
projectvoorbereiding project preparation
propaangas propane
propdoorn (loodgieterij) nipple key
proppenboor plug cutter
propyleeën (b.v. van Akropolis) propylaea
propyleum / tempelingang propylaeum
propyleum / tempelingang propylon
prostylos (Griekse tempel met zuilengalerij aan voorkant) prostyle
provisiekast pantry
publieke aanbesteding open tender
pui front
puimsteen pumice
puimsteen pumice stone
puin / steenslag hardcore
punt; zaagpunt tip
puntdak / zadeldak gable roof
punteren (bouwterm) stipple
puntering (bouw) stippling
puntlasmachine spot welder
puntlassen spot welding
puntstuk (loodgieterij) joint with male thread
punttang lineman's pliers
punttang needle-nose pliers
PUR-schuim expanded polyurethane
PVC PVC
pyloon / (ere)poort / (tempel)ingang pylon
qiblamuur (van moskee) qibla wall
raam / venster / ruit; (bij uitbr.) raamlijst / kozijn window
raam- en deurindeling / vensterindeling fenestration
raam met jalouzielatten louvred window
raam op het noorden north light
raambeslag window furniture
raamboompje cockspur
raamboompje / vergaring (van raamluik) casement fastener
raamdorpel / vensterbank / raamkozijn window sill
raamgewicht (van schuifraam) sash weight
raamkoord sash cord
raamlatei (raambovendorpel) lintel
raamlatei / (raam)bovendorpel / rollaag boven kozijn window head
raamopening window opening
raampen sash catch
raamroede / glasroede / vensterroede / glaslat glazing bar
raamrolslot sash and frame pulley
raamsponning sash rabbet
raamstijl mullion
raamstijl window mullion
raamwerk framing
raamwerk; vakwerk; geraamte framework
raamzaagmachine vertical frame saw
raapbord hand float
raaplaag first coat
raaplaag mortar layer
raapspaan / stalen pleisterspaan laying-on trowel
raapwerk rough-casting
rabat / sponning / groef (plank); aanslagsponning (deur / venster); glassponning rabbet
rabatslot rabbeted lock
rabatten (planken over elkaar leggen) shiplap
rabatten / rabatteren rabbet (ww)
rabatwerk rabbeting
rabitzdak Rabitz roof
rabitzmetaal Rabitz metal
radeerwieltje (bij schilderwerk) tracing wheel
radiator heating rad(iator)
radiator radiator
radiatorkwast flay brush
radiatorkwast radiator brush
randbekisting deck stops
randbekisting (betonbouw) joist shuttering
randkist side shutter of a purlin
randsnijmes trimming knife
rapport (aansluitend patroon) (behangen) matching edge
rapporthoogte ( versprongen patroon) non-matching edge
rasp(vijl) rasp
raspen / vijlen / gladmaken / schrapen rasp (ww)
rasteel glass holder
raster (voor de verfroller) grill
ratel (van pompschroevendraaier en booromslag) ratchet
ratel(ring)sleutel ratchet (ring) spanner
ratelboor ratchet brace / drill
ratelschroevendraaier / pompschroevendraaier ratchet screwdriver
rauhfaser(behang) wood chip paper
raveelbalk header joist
raveelbalk trimmer joist
raveelbalk trimmer joist
raveelbalk (dak); trimmer / weerstandsregelaar (elektra); snijapparaat voor naden (bij het behangen) trimmer
raveelbalk / raveling trimmer
ravelen tee-join
ravelijn (vesting) demilune
raveling trimming joint
raveling; T-vormige las (elektr.); T-stuk (loodgieterij) tee-joint
rechte bek (van tang) straight jaw
rechte koppeling (loodgieterij) screw joint
rechte liplas shiplap joint
rechte slijper straight grinder
reciprozaag reciprocating saw
reclamebord (van bouwfirma) name plate
reclamebord voor bouwfirma's contractors' name plates
reconstructie reconstruction
reeschaaf jointer plane
referentiebestek standard specifications
referentiewoning reference dwelling
regel rail
regelkraan control cock
regelkraan regulating valve
regelkraan (b.v. van radiator) regulating cock / valve
regelkraan (op radiator) lockshield valve
regelkraan / regelknop (b.v. van radiator) thermostatic valve
regelschuif (verwarmingssysteem) damper
regenpijp downpipe
regenpijp rain pipe
regenpijp rainwater pipe
regula (bij Griekse tempel) regula
rehabilitatie rehabilitation
rei floating rule
rei / stalen meetlat steel rule
reinigingsnaal (bij soldeerlamp) nozzle cleaner
rekenen en meten calculating and measuring
rekhamer (loodgieterij) chamfering hammer
reliëf relief
reliëfsteen relief tile
renaissance Rena(i)ssance
renaissancistisch Rena(i)ssance (bn)
renovatie renovation
rensdak circular slate roof
renteverlies tijdens de bouw interest loss during construction
reparatiemortel patching mortar
reservoirdeksel (wc) cistern lid
restauratie restoration
retourleiding / afvoerbuis return pipe
retranchement (vesting) retrenchment
revisietekening revised plan
revolutiebouw jerry-building
rib radiator rib
rib (van kruisgewelf) groin
richtliniaal / haarliniaal / rei / waterpas straightedge
riet thatch
riet voor stucwerk lathing
rietdekker thatcher
rieten dak thatched roof
rift gezaagd hout rift sawn timber
rij / richtlat (van metselaar) jointing rule
rijksbijdrage government contribution
rijschaaf / voorloper wood fore-plane
rijtjeshuis terraced house
ringijzer tap wrench
ringleiding (elektra) ring circuit
ringleiding (elektra) ring main
ringsleutel ring spanner
ringspie taper washer
ringsteeksleutel combination spanner
riolering sewer system
riool; rioolbuis sewer
ripper (b.v. op bulldozer) ripper
rippercilinder (op bulldozer) ripper cylinder
rippertand (op bulldozer) ripper tooth
rippertip (op bulldozer) ripper tip
ritsbeitel bolt chisel
ritsbeitel cape chisel
ritsbeitel cross-cut chisel
ritsbeitel cross-cut chisel
rivet (van tap) (bouwterm) square head
rococo(stijl) rococo (zn)
rococo(stijl); (fig.) overladen / protserig rococo
roede voor glas-in-loodraam came
roede voor glas-in-loodraam lead came
roeflat wood roll
roest rust
roestvrij stainless
roestvrij staal stainless steel
roetzak (van schoorsteenveger) root sack
roetzak (van schoorsteenveger) sack for soot
rol (van verfroller) roller frame
rolbandmaat tape
rolglassnijder steel-wheel glass cutter
rolgordijn roller blind
rolgordijn roll-up blind
rolkoevoet pry bar
rollaag brick-on-edge coping
rollaag/halfsteensrollaag/koprollaag/klamplaag rowlock
roller (aan gordijnroede) runer
rollerwagen (van bulldozer) track roller frame
rolluik revolving shutter
rolluik rolling shutter
rolluik; (verf)roller; wals (wegenbouw) roller
rolmaat / rolbandmaat measuring tape
rolmaat / rolbandmaat steel tape
roltrap escalator
rolwerk (i.v.m. ornament) scrollwork
romaans Romanesque (bn)
Romaanse pan Roman tile
romaanse stijl Romanesque
Romeins Roman
Romeinse boog Roman arch
Romeinse bouwstijl Roman architecture
rond dakvenster bull's eye window
rond venster circular window
rondbektang / punttang flat round nose plier
rondboog round arch
rondboog semicircular arch
ronde betonstaaf round bar reinforcement
ronde kop (van schroef) round head
ronde stam rough lumber
ronde stam round trunk
ronde stam undressed timber
ronde vijl / rattenstaart round file
rondhout round timber
rondhout round wood
rondhout roundwood
rondsel (op handboor) pinion
rondsnijapparaat glazier's beam compass
rondstaal round bar
rooilijn building line
rook(afvoer)pijp / schoorsteenpijp flue pipe
rookafvoer smoke extract
rookafvoer smoke outlet
rookafvoervoorziening smoke discharge
rookbuis / rookgasafvoer flue tube
rookgangdeur flue door
rookkanaal; schoorsteenblok flueblock
rookleidingring flue ring
rookmelder smoke detector
roos / roosvenster; sproeidop / sproeier rose
rooster outlet
rooster; traliehek grille
roosvenster rose-window
roosvenster; rozet (bouwkunde) rosace
rostraal / met rostra versierd (bouwkunde) rostral
rostraal / met rostra versierd (bouwkunde) rostrated
rotonde (uitwending kenmerk aan gebouw) rotunda
rotonde / rond bouwwerk (i.h.b. met koepel); hal; ronde zaal rotunda
rotondedak rotunda roof
rotor (van cilinderslot) rotor
rozet (van slot) rose
rozet / roosvenster rosette
rozet / sluitsteen (ornament op zuil) boss
rubber rubber
rubberdop (b.v. aan trapje) rubber stopper
rubberen steunschijf voor boormachine rubber backing disc / disk
rubberhamer rubber mallet
rubberring (loodgieterij) rubber gasket
rug (van zaag); rugzijde (van plank) back
rugsteun back support
rugvulling (materiaal dat voor het kitten wordt ingespoten als een soort onderlaag) caulking
ruimer (bankwerkersgereedschap) reamer
ruimtelijke ordening environmental planning town and country
ruit pane
ruit pane of glass
ruit(patroon) / lijst met vierpuntig bladmotief (romeins en vroeg-gotisch) dogtooth
ruiten / ramen / glaswerk / beglazing; vernis / glans glazing
ruithout muntin
rups (op bulldozer) track
rupsbandkraan crawler crane
rupstractor tracklaying tractor
rustiek (in ruw behouwen natuursteen) / in rustieke stijl uitgevoerd rustic
rustiek werk rustication
rustiek werk / rustica rustic-work
ruwbouw carcass
ruwglas / butzenglas raw glass
sacristie sacristy
sacristie vestry
saillant (vesting) salient angle
salmiaksteen soldering stone
samengestelde draagconstructie built-up frame
samengestelde ketel / combiboiler combination boiler
samengestelde kolom built-up column
samengestelde ligger built-up beam
samenpennen dowel together
sand sand
sandwichpaneel sandwich panel
sandwichplaat sandwich plate
saneren clean up
saneren redevelop
sanitair sanitary furniture
sanitair; loodgieterswerk plumbing
sauzen / kalken (BE) distemper (ww)
schaaf power plane
schaaf; schaafmachine (electric plane) plane
schaafbank carpenter's bench
schaafmachine electric plane(r)
schaafmes / schaafijzer plane bit
schaafmnes / schaafijzer plane iron
schaafrasp rasp-cut file
schaakbordpatroon chequered pattern
schaaldeel (hout) offcut
schaar scissors
schaar shears
schacht (van zuil); as shaft
schachtdeksel (b.v. van oliestookinstallatie) manhole cover
schachtput cess pit
schakelaar on-off switch
schakelaar switch
schakelaarvergrendeling (b.v. op elekrische boor) switch lock
schakelplaat escutcheon plate
schalmgatafwerking; bekistingsdelen (betonbouw) lining board
scharnier hinge
scharnier van graafarm bucket hinge pin
scharnierboog; boogligger hinged arch
scharnierbout hinge bolt
scharnieren hinge (ww)
scharnierende deur hinged door
scharnierende vloercontactdoos hinged floor socket
scharnierpen hinge pin
schaven plane (ww)
scheiboog (bouwkunde) formeret
scheidingswand dividing wall
scheluw warped
schenkel arch centering
schenkel / fermoorbeitel (bouw); de buigvorm (loodgieterij) former
schep / schop / spade spade
scherpe kant / snijrand / graat / uitspringende hoek (waar twee vlakken samenkomen); hoekkeper (van dak) arris
schetsontwerp rough draft
schetsontwerp sketch plan
schietgat (b.v. in kasteelmuur) loophole
schiethamer stud gun
schiethamer / inmetselpistool nail gun
schietlood bob
schietlood plumbbob
schijffrees disc milling cutter
schijfkraan cartridge mixer
schijfkraan disc mixer
schijfslijpmachine disc grinder / disc grinding machine
schijfspie / Woodruff-spie Woodruff key
schijnvoeg control joint
schijven schuurpapier sanding discs / disks
schilddak hipped roof
schilddak hipped roof
schilddak hipped-gable roof
schilddak hip roof
schilddak jerkin head roof
schilddakvlak (i.v.m. dakbedekking) hipped end
schilderwerk / schilderklus paint job
schilderwerk; schilderen painting
schildmuur (van burcht) chemise
schilfer / splinter / spaander; kerfje chip
schip (van kerk / kathedraal) nave
schokbestendig shock-restistant / resisting
schokbeton vibrated concrete
schoolbordenverf blackboard paint
schoon metselwerk clean brickwork
schoon metselwerk fair-faced wall
schoon metselwerk / zichtbaar metselwerk (aan buitenkant) / schoonwerk facing brickwork
schoor shore
schoor (b.v. van dak of steiger) angle tie
schoor (van dak) cocking piece
schoor (van dak) sprocket piece
schoor (voor de stempel) (bekisting); schoor (van dak) angle brace
schoor / schaag / steun(stuk) / stut support(er)
schoorlat / schanklat (in kozijn); (getande) lijmkam; spatel spreader
schoorsteen chimney
schoorsteen mantle
schoorsteen(pot) chimney pot
schoorsteen(pot) chimney shaft
schoorsteen(pot) chimney top
schoorsteenaansluiting chimney connection
schoorsteenaansluiting flue connection
schoorsteenafdekplaat flue lid
schoorsteenafdekplaat flue plate
schoorsteenafdekplaat flue stop
schoorsteenblad mantelpiece
schoorsteenelement flue pipe brick
schoorsteenkanaal chimney flue
schoorsteenkap chimney cap
schoorsteenkap chimney cowl
schoorsteenkap chimney jack
schoorsteenmantel chimney breast
schoorsteenmantel chimney piece
schoorsteenverband (metselwerk) chimney bond
schoothoorn / rondhout club
schootplaat (bouw) striking plate
schop / schep / spade; shovel; laadschop shovel
schoren (ook van brug) bracing
schotbeplating bulkhead plating
schotelslijpschijf disc grinding wheel
schotstijl bulkhead stiffener
schotwerk / bekisting / vorm shuttering
schouw fireplace hood
schraag trestle
schraag; steun horse
schrijnwerk cabinet-making
schrijnwerk / fijn timmerwerk joinery
schrijnwerker / meubelmaker joiner
schrijnwerkershout cabinet wood
schrobzaag compass saw
schroef screw
schroef in trap staircase bolt
schroefboor screw auger
schroef-boormachine drill / screwdriver
schroefboormachine / spiraalboor spiral drill
schroefbout carriage bolt
schroefbout shoulder bolt
schroefbout / tapbout / steunbout stud bolt
schroefbout; schroef screw bolt
schroefbus (loodgieterij) reducing socket / reducing coupler with female thread
schroefdraad screw thread
schroefdraad thread
schroefdraad (van schroefbout) threaded rod
schroeffitting (lampvoet met schroefdraad) screw base
schroefhaak screw hook
schroefkop screw head
schroefmoer screw nut
schroefplug (loodgieterij) threaded cap
schroefsleutel / Engelse sleutel monkey wrench
schroefveiligheid (elektra) plug fuse
schroefventiel screw valve
schroefverbinding threaded joint
schroevendraaier screwdriver
schroevendraaier met verwisselbare bits multi-bit screwdriver
schroevendraaier met vierzijdig heft square drive screwdriver
schroevendraaierbit screwdriver bit
schroevenuitdraaier screw extractor
schroot; tengel lath
schrootjeswand lathed wall
schubornament imbricated design
schubornament imbrication
schuifafsluiter(klep) / schuifafsluiterkraan gate valve
schuifbaar vouwraam sliding folding window
schuifdeur pocket door
schuifdeur sliding door
schuifdeurbeslag sash-door hardware
schuifdeurslot sash-door fastener
schuifmaat vernier cal(l)iper gauge
schuifmaat vernier gauge
schuifpui sliding French window
schuifraam openable sashes
schuifraam sash window
schuifraam sliding window
schuifwand sliding wall
schuim; schuimplastic foam
schuimglas foam glas
schuimisolatie foam insulation
schuimplastic foamed plastic
schuimplastic plastic foam
schuimrubber foam-rubber
schuin dak (met venster) louvre roof
schuine haaklas (houtverbinding) oblique scarf joint
schuine rand / afgeschuinde kant bevelled edges
schulpen; scheuren rip (ww)
schulpzaag ripsaw
schuren sand (ww)
schuren; polijsten sand down
schuren; polijsten sandpaper (ww)
schurrinrichting (van apparaat) sanding attachment
schuur shed
schuurband sanding belt
schuurbewerking sanding operation
schuurblok sanding block
schuurblok sandpaper block
schuurbord wood float
schuurbord (de houten spaan); vijl (met enkele snede); vlotter (wc); strijkbord (van metselaar) float
schuurhout sanding stick
schuurklos sanding bobbin
schuurkop (van machine); schuurschijf sanding wheel
schuurkurk cork sanding-block
schuurmachine sander
schuurmachine sanding machine
schuurpapier abrasive paper
schuurpapier emery paper
schuurpapier finishing paper
schuurpapier sandpaper
schuurplaat sanding plate
schuurschijf abrasive disc
schuurschijf (met schuurpapier) sanding disks
schuursteen wetstone
schuurtafel sanding bench
schuurtafel sanding table
schuurtrommel sanding drum
schuurvel; stuk schuurpapier voor schuurmachine sanding sheet
schuurzool orbital sanding attachment
sealen / afdichten seal
sealer (soort beschermend afdichtingsmiddel); vochtscherm sealer
secondenteller seconds timer
secundaire weg minor road
segment / blok van zuil; tamboer (b.v. van kerkgebouw) drum
segmentboog segmental arch
segregatie / ontmenging (b.v. van beton) segregation
semi-bungalow semi-bungalow
septische tank septic tank
serre sun room
shankbeschermkap (op bulldozer) shank protector
sheddak / zaagdak sawtooth roof
shingle / dakspaan shingle
sickbuildingsyndroom building sickness
sickbuildingsyndroom sick building syndrome
sierbeton concrete with stone facing
sierbeton ornamental concrete
sierkap (van kraan) lever cover
sierpleister Artex (merknaam)
siersteen; gevelsteen face brick
siertoren decorative tower
sifon P-trap
sifon S-trap
sifon (stankafsluiter) anti-syphon trap
siliconenkit fibreglass paste
siliconenkit silicon sealant
siliconenkit silicone paste
sjabloneren filling in the letters with stipple paint
skelet frame construction
skeletbouw structural steelwork
slaapkamer bedroom
slaapstad dormitory town / dormitory suburb
slaapstad; slaapzaal; studentenhuis / studentenflats dormitory
slaapzaal; studentenhuis / studentenflats dorm
slagboor impact driver
slagboor / klopboor(machine) impact drill
slaglijn (behangen) chalked string
slagmes (b.v. om stopverf te verwijderen) hacking knife
slagschaar (i.v.m. dakbedekking) slater's iron
slagschaar (loodgieterij) sheet shears
slagschroef hammer-drive screw
slak(ken) / sintels / metaalschuim scoria
slakkensteen scoria brick
slangaansluiting air hose connection
slecht gemengd (van specie) untempered
sleepring (elektr.) slip ring
sleeve; bus huls / kous / mof (verbindingsstuk) / slof / ring / schuifmof (voor pijpverbinding) / islolatiekous sleeve
sleufschroevendraaier slotted screwdriver
sleutel wrench
sleutel (om boortjes mee in en uit te draaien) chuck key
sleutelgat keyway
sleutelgatplaat (op deur); blok (van schijfkraan); spiegel (van gootsteen); schakelplaat (i.v.m licht) escutcheon
slijpen grind (ww)
slijpen polish
slijpen sharpen (ww)
slijpen / schuren sanding
slijpmachine grinder
slijpmachine grinding machine
slijpmotor grinder motor
slijpschijf grinding wheel
slijpsteen sharpening stone
slijpsteen / wetsteen whetstone
slijptol disc cutter
slijptol; slijpsteen slip stone
slijtvast wearproof
slingeren / kronkelen meander (ww)
sloopnagel / opsluitbout mortise bolt
sloopvergunning permission to demolish
slopen demolish
slot lock
slotenmaker locksmith
sluis; inlaatduiker / sluis sluice
sluithaak hasp
sluitkop (van klinknagel) closing head
sluitring flat washer
sluitring (b.v. op pompschroevendraaier) locking ring
sluitring (van schroefbout) shoulder
sluitsteen keystone
sluitstijl shutting stile
slurrypomp grout pump
smalspoor crane track
smeermiddel lubricant
smeltdraad fuse element
smeltdraad / zekeringdraad fuse wire
smeltdraad; smeltverbinding fuse link
smeltpatroonhouder fuse cartridge holder
smeltveiligheid (elektra) fuse switch
smeren; vernissen dope (ww)
smetlijn (i.v.m. dakbedekking) tail line
sneeuwhaak (i.v.m. dakbedekking) snow guard bracket
sneeuwrooster roof guard
snijapparaat om behang boven de plint af te snijden overlap angle
snijbrander cutting torch
snijden cut
snijden / houwen / hakken / beitelen / krassen / graveren; splijten / verdelen carve
snij-ijzer die-and-stock
snij-ijzer (loodgieterij) hand die
snij-ijzer (loodgieterij) pipe threader
snoerdraad flexing wire
Sociaal Fonds Bouwnijverheid Social Fund for the Building Industry
soffiet (ondervlak van architraaf / kroonlijst / galerij enz.); binnenwand (van gewelf e.d.); dakbeschot soffit
sokkel / voet(stuk) / plint socle
sokkel / zuilvoet; plint; omlijsting dado
sokverbinding spigot joint
soldeer tin-lead solder
soldeerapparaat soldering apparatus
soldeerbout soldering iron
soldeerdraad solder
soldeerlamp brazing lamp
soldeerlamp / soldeerbrander blowlamp
soldeerlegering brazing alloy
soldeernaad brazing seam
soldeerpistool soldering gun
soldeertang brazing tong
soldeertin in draadvorm tin-lead solder wire
soldeervloeistof soldering fluid (flux)
solderen solder (ww)
sorteerbak storage box
souterrain (niet sousterrain) semibasement
souterrain / kelder / kelderverdieping basement
spaan waarlangs behang wordt afgesneden wallpaper-cutting board
spaanderplaat waferboard
spaanplaat chipboard
spaanplaat woodfibre board
spaarbord / raapbord / pleisterplank / kalkbord (metselaar / stukadoor) hawk
spaarlamp energy saving bulb
spanapparaat (m.b.t. beton) jacking device
spanbetonvloer prestressed concrete floor
spandraad (hijskraan) jib tie
spanningsmeter circuit tester
spanningsscheur stress crack
spanningsstrip (zekeringkast) hot bus bar
spanningzoeker continuity tester
spanningzoeker neon test screwdriver
spanningzoeker tester screwdriver
spanningzoeker voltage tester
spantpoot / spanbeen / spoor (van dakspar) principal rafter
spanwijdte (b.v. van lijmtang) throat
spanzaag bucksaw
spanzaag / figuurzaag framesaw
spatklamp stop fillet
spatpenverbinding haunched joint
speciale behangerslijm; voor zware papiersoorten heavy-duty paste
speciale zuiger special suction unit
specielaag / seciebed / mortelbed; beslag (bed aangemengde kalk) mortar bed
speciemolen mortar mill
specievoeg / mortelvoeg mortar joint
spiebout / keilbout / wigbout / ankerbout (in betonfunderingen) cotter bolt
spie-eind (van buis / pijp) spigot end
spiegel (i.v.m. gewelf) cavetto
spiegelboog / schouderboog shouldered arch
spiegelgewelf cavetto vault
spiegelglas floatglass
spiehamer hammer for driving keys
spiekern spigot core
spijker nail
spijker (draadnagel) wire nail
spijker zonder kop brad
spijkerbaar nailable
spijkerbaar beton nailable concrete
spijkerdiameter nail diameter
spijkerdop nail washer
spijkerfabriek nail works
spijkerijzer nail iron
spijkerkop nailhead
spijkerkop nail heading
spijkerkopijzer nailhead tool
spijkers schuin inbrengen voor een beter grip dovetail nailing
spijkerverbinding nail fastening
spijkerzak nail bag
spil solid newel
spil (b.v. van lijmtang); schroefspil (bankschroef) clamping screw
spil (van hijskraan); middenkolom / middenpaal (bouw) centre post
spil (van spijker); stift (van schroevendraaier); kolf (van boorkop) shank
spil (van trap); stijl newel
spilbus (van boormachine) spindel bush
spilkop capstan head
spiltrap solid-newel staircase
spiltrap spiral staircase (with solid newels)
spiltrap winding staircase (with solid newels)
spiltrap (gesloten); wenteltrap (open) spiral stairs
spindel (van kraan) cartridge stem
spinthout alburnum
spinthout sap
spinthout sapwood
spiraal (van pompschroevendraaier) spiral
spiraalboor twist bit
spiraalboor twist drill (bit)
spiraalvormig ornament / krul / voluut / volute helix
spiraalwisser met veegkogel brush with weight
spitsboog pointed arch
spitsboog / kruisboog / ogiefboog / gotisch gewelf Gothic arch
spitsboog / kruisboog / ogiefboog / gotisch gewelf Gothic vault
spitsboogvenster Gothic window
splintervrij (van glas) shatterproof
split scone brick
split split
split-level split level
split-level-woning split-level house
splitpen split pin
splitveer spring washer
sponning rebate
sponningbreedte rebate width
sponningdiepte rebate depth
sponningfrees rabbeting cutter
sponningfrees rebate cutter
sponningmes rebate iron
sponningschaaf rabbet plane
sponningschaaf sash plane
spookschaaf spoke shave
spookschaaf (stokschaaf) drawing knife
spoor (dakspar) rafter end
spoor (dakspar) rafter head
spoorbiel(s) / dwarsligger (voor verrijdbare hijskraan) sleepers
sporenkap king pin roof structure
sporenkap purlin roof
sporenkap unstrutted roof structure
sporenkap (dak) rafter roof
sport (van ladder) rung
sport / traprede (van ladder) rung
spouw cavity
spouwanker wall tie
spouwanker (gebruikt bij spouwmuren) butterfly tie
spouwmuur cavity wall
spouwmuur van klampsteen rowlock (cavity) wall
spreekschakelaar (b.v. van huistelefoon) call button
spreidlasnippel (op soldeerlamp) flame spreader
sprinklerinstallatie sprinkler system
sproeibuis (van handdouche; loodgieterij); doucheslang shower hose
sproeikopinstelventiel (op verfpistool) spreader adjustment screw
spuitbeton gunned concrete
spuitbeton shotcrete
spuithendel (van afdichtingspistool) piston lever
spuitinstallatie spray unit
spuitlak / spuitverf spray paint (zn)
spuitontgrendeling (van afdichtingspistool) piston release
spuitverven / verfspuiten / spuitlakken / spuiten spray gun (ww)
staafbuigmachine bar bending machine
staafjesplaat laminboard
staafpasser (loodgieterij) beam compass
staafpasser (loodgieterij) beam trammel
staafpasser (loodgieterij) trammel
staal steel
staalborstel scratch brush
staalborstel wire brush
staalbouwbankwerker wrought-iron craftsman
staalconstructieplaatsen steel erection
staalconstructieplaatser erector
staalconstructieplaatser iron worker
staalconstructieplaatser (bouw); bankwerker metal worker
staaldraad steel wire
staaldraad / ijzerdraad iron wire
staalskeletbouw; stalen constructie steel construction
staand verband / blokverband (metselwerk) English bond
staande tand (metselwerk) heading course
staander vertical member
staander (van steiger) standard
staander; stempel upright member
staartbalk tail beam
stadscentrum city centre / center
stadsplanning town planning
stadsvernieuwing urban renewal
stadsverwarming district heating
stalactietengewelf stalactite vault
stalen steiger tubular steel scaffold (scaffolding)
stalen stempel (betonbouw) sheeting support
stalen vakwerkboogbrug trussed arch bridge
stalen vakwerkbrug steel lattice bridge
stalling cycle shed
stalling garage auto
stampbeton compact concrete
stampbeton oversite concrete
stampbeton rammed concrete
stampbeton stamped concrete
stampbeton tamping concrete
standpijp (regenpijp) vertical pipe
standpijp (wasmachine) stand pipe
standvink (van dak) queen post
standvink (van dak) trusspost
stanleymes box cutter
stanleymes cardboard cutter
stanleymes Stanley knife
stapel... (gebouwd zonder metselspecie) drystone
stapelmuurtje drywall
stator (in slot) stator
stedebouwkundige town planner
steekbalk / bintbalk hammer beam
steekbalk / bintbalk (bouw) hammer beam
steekbeitel bevelled-edge chisel
steekbeitel paring chisel
steekbeitel / gatbeitel / hakbeitel / schietbeitel mortise(-cutting) chisel
steekbijl / steekbeitel mortise axe
steeksleutel box wrench
steeksleutel fork spanner
steeksleutel fork wrench
steeksleutel open-end spanner
steeksleutel open-end wrench
steeksleutelset set of fork spanners
steekspant collar beam roof
steekspant trussed-rafter roof
steekspijker skew nail
steektrap straight flight staircase
steelhouder (kraan) jumper valve plate
steenaarde / steenklei brick clay
steenbeitel brick chisel
steenbeitel mason's chisel
steenbeitel / metselaarsbeitel bolster (chisel)
steenbeitel / metselaarsbeitel brick bolster
steenbeitel / rotsbeitel cone bit
steenbeitel / rotsbeitel rock bit
steenbekleding / bekleding met metselwerk brick lining
steenboor jumber
steenboor masonry bit
steenboor masonry drill
steenboor stone drill
steenbreker brick crusher
steenfabriek brickfield
steenfabriek brickworks
steenfabriek brickyard
steengaas bricanion
steengroeveboor quarry drill
steengruis / steenslag; breuksteen / puin / stortlaag (funderingsmateriaal) rubble
steenlijst (van raam) sill of frame
steenmonster brick sample
steenpers brick mill
steenpers brick-moulding machine
steenschroef wall screw
steensmuur whole-brick wall
steensrollaag soldier course
steentas stack of bricks
steenverband brick bond
steenvorm brick mould
steenwol mineral wool
steenwol rock wool
steenzaag stone saw
steigerladder standard ladder
steigerpaal scaffold pole
steigerpaal scaffold standard
steigerplank scaffold board
steigervloer boardplatform
steigervloer boards
steigervloer planking
steigervloer plank platform
steigervloer planks
stekeinden (betonbouw) projecting reinforcement
stekker / wandcontact; muurplug (in boorgat) wall plug
stekkerbus jackbush
stele (oudheid) stela
stelinrichting height adjustment scale
stellat wooden ratchet
stelplaat (van draaibank); schakelplaat / wandplaat (rond lichtknop); stelplaat / frontplaat (van slot) face plate
stelschroef grub screw
stelwig / heok(steen) coin
stempel (betonbouw) shuttering strut
stempel (om plafonds te behangen) ceiling paperhanger
stempel(poot) (bij zwaar materieel) jack
stempel; drukschoor (b.v. van dakspant); schoor voor stempel / afstandhouder (bekisting) strut
stenen drempel; stenen stoep doorstone
stenen sokkel natural stone base course
stenen sokkel natural stone plinth
stereobaat / onderbouw stereobate
stergewelf stellar vault
sterschroevendraaier crosshead screwdriver
steun / stut / stijl stay
steunbalk / draagbalk / dwarsbalk / ligger girder
steunbalk / standvink (van skelet) gable stud
steunbeer buttress
steunbeer / steun / schoor / steunpilaar buttres
steunen / stutten / schoren stay (ww)
steunmuur ; revêtement revetment
steunmuur; keermuur / keerwand (muur voor grondkering) retaining wall
steunstok voor letterzetter mahlstick
stierzuil (Egypte) double bull column
stiftdraad pin wire
stijgleiding (loodgieterij) service riser
stijl quarter
stijl (b.v. van deur of dak) / standvink (van dak) post
stijl (van dakspant) side post
stijl (van fundering) wall stud
stijl / school / stroming / richting (bouwkunde) style
stoepa stupa
stoeprand kerb
stoeptegel / trottoirtegel; vloertegel; (natuur)plavuis quarry tile
stofmasker dust mask
stofzuigapparaat dust extractor
stokpasser trammels
stolpraam / naar binnen openslaand raam casement window
stomplassen / stuiklassen buttweld(ing) (ww)
stookolie fuel oil
stookolie heating oil
stookruimte heater room
stoomhamer steam hammer
stoomwals steam roller
stootblok chock
stootboor / pulsboor percussion drill
stootsteen; trottoirband curb stone
stootvoeg head joint
stootvoeg / las / naad / stuikvoeg butt joint
stop(verf)mes putty knife
stopcontact plug point
stopkraan stop valve
stoppen (met stopverf); plamuren putty (ww)
stopverf; plamuur putty
stopwol loose fill insulation
stortbak cistern
stortbak flushing cistern
stortbak toilet cistern
storthendel (wc) flush handle
storting (van afval) disposal
stortkoker chute
stortkoker refuse chute
straalkapel (van kathedraal apsidiole
straat street
straatgoot road gully
straatklinker paving brick
straatlaag brick soling (laid on edge)
straatlantaarn street light
straatmeubilair (lantaarnpalen / bankjes / afvalbakken enz.) street furniture
straatstamper / juffer paving beetle
straatwerk road construction
stratenmaker / tegellegger; straatsteen / vloersteen / (vloer)tegel; plaveisel; straatstamper pavio(u)r
stratenmaker; tegellegger; straatsteen / vloersteen / trottoirsteen / (vloer)tegel; betonmolen paver
streefmaat target size
streek (van kwast) brush stroke
streepjesmaaswerk / streepestracering (van gotisch venster) bar tracery
strek stretcher (face)
strek (muurdeel boven venster) jack arch
strek / strekse boog / hanenkam flat arch
strekkenlaag (metselwerk) stretching course
streklaag / halfsteenslaag / halfsteenverband / strekse laag / strekse verband (metselwerk) stretcher course
strekse steen / streksteen (metselwerk); dwarshout stretcher
strijkbord brickmaker's strike
strijkbord concrete float
strijken (met verf); borstelen brush (ww)
strijkverf brushing paint
striptang stripping pliers
striptang / draadstripper / afstripper wire strippers
stroken (parketvloerpatroon) brick-bond woodstrip flooring
stroomverbreking circuit break
structureel / structuur...; constructie...; bouwkundig structural
structuureenheid structural unit
structuurplan urban plan
structuurplan; stadplanning / stadsontwikkeling city planning
stucwerk ceiling plaster
stucwerk rendering coat
stucwerk wallplaster
stucwerk; stuc stucco
studio / eenkamerappartement studio appartment / flat
stuiken upset
stuiklas / stompe las butt weld
stuk handgereedschap handheld tool
stuk paternosterwerk (bouwkunde) chaplet
stukadoor plasterer
stukadoorswerk plastering
stut / steun bearer
stut / steunbalk support strut
stutten / schoren stanchion (ww)
stutwerk shoring
stutwerk strutting
stuurcilinder (bij zwaar materieel zoals een schraper) steering cylinder
stylobaat / zuilenstijl stylobate
superpostitie van zuilen supercolumniation
surform (soort rasp) surform
synthetisch behang synthetic wallpaper
systeembouw / montagebouw prefabrication
systeemontluchting (loodgieterij) circuit vent
systeemplafond / verlaagd plafond; de tussenvloer false ceiling
systeemvloer prefab(ricated) floor
systeemwand prefab(ricated) wall
T- / T-vormig tee (bn)
taatsraam pivot window
tabernakelnis / baldakijn tabernacle
tacker electric tacker
tacker tacker
tafel; boortafel (kolomboormachine); kordonband / paneel table
tafelboor bench drill
tafelboormachine bench drilling machine
tafelcirkelzaagmachine circular sawing machine
tafellasmachine bench welder / bench welding machine
tafelschuurmachine bench sander
tafeltoestel / tafelgereedschap bench tool
tafeluitbreiding (zaagbank) table extension
tafelvergrendeling (kolomboormachine) table-locking clamp
tafelzaag / zaagbank table saw
takel tackle
talaan / talon; ojief talon
talud incline
talud (zijwand van bouwput) excavation side
tamboer (bouwkunde) tambour
tamponeerborstel stippling brush
tamponeerverf stipple paint
tamponeerverf stippling paint
tamponneerborstel suppler
tand (aan graafarm); zaagtand tooth
tandijzer claw tool
tand-met-schuine-borstverbinding single skew notch
tandrad (b.v. op handboor) drive wheel
tandring external tooth lock washer
tandring internal tooth lock washer
tang tongs
tankbodemventiel (van oliestookinstallatie) tank bottom valve
tankdeksel (van oliestookinstallatie) dome cover
tankklep (wc) cistern ball
tankklepzitting (wc); klepzitting (kraan) valve seat
tapboor (voor hout) mortise drill
tapbout stud
tape duct tape
tape gaffer tape
tape ( afdichtband) sealing tape
tapgat / spiegat / pengat / boorgat / freesgat; sponning (korte groef) mortise
tapijt carpet
tapijt carpeting
tapkraan; pasring; slangpuntstuk; spie-eind (van buis of pijp) spigot
tapmoer stud nut
tas (loodgieterij); piket stake
T-balk tee-beam
te lood perpendicular
teer tar
teerbeton tar concrete
teerpapier rag felt
teerpapier roofing felt
teerpapier roofing paper
teerpapier sheathing paper
tegel; dakpan / pan; tichel (vloertegel); steen (plavuis); draineerbuis; tegula (op Griekse tempel) tile
tegelbeschildering tile decoration
tegelbeschildering tile design
tegelbeschildering tile motif
tegelbestrating tile pavement
tegelbestrating tile paving
tegelbevloering tile flooring
tegelbord tile board
tegelmachine tile-making machine
tegelpad stepping stones
tegelpers tile-making press
tegelsnijder; tegelsnijmachine; dakpansnijder tile cutter
tegelsnijmachine tile-cutting machine
tegelvloer tiled floor
tegelvloer tile floor
tegelwerk tiling
tegelzaag tile saw
tegendraads against the grain
tegendraads grain; against the
tegengiek (van hijskraan) counterjib
tekenaar draughtsman
tekening drawing
tektoniek / bouwkunde tectonics
tektonisch / bouwkundig / architectonisch tectonic
telefoonkabel telephone cable
tempel temple
tempeltoren temple tower
tengel counter batten
tengels voor opleggen van plafond cleat
tentdak broach roof
tentdak pavillion roof
tentdak pyramidal (tower) roof
termperatuurregeling; temperatuurregelaar (knop) temperature control
terpentijn turpentine
terpentine white spirit
terras terrace
terrasdak storey roof
terrasdeur terrace door
terraswoning house with a terrace
terrazzo terrazzo
terrazzovloer terazzo floor
terreinoppervlakte site area
terreinriolering / buitenriolering / huisriolering building sewer
terugslagklep (b.v. op drukregelaar) check valve
terugspringende muur receding wall
terugsprong / terugspringende gevel setback
testapparaat / meetapparaat tester
testlamp test lamp
textielbehang fabric wallhangings
textureren (oppervlaktestructuur aanbrengen) texture
thermisch glas heat-insulating glazing
thermisch isolatiemateriaal thermal insulating material
thermisch verzinken hot-dip galvanize
thermokoppel thermocouple
thermokoppelbuis thermocouple tube
thermoplastisch email hot paint
thermostaat thermostat
thermostatische mengkraan thermal mixer tap
timmeren carpenter (ww)
timmerman carpenter
timmerman chippy
timmermansbijl lath axe
timmermansgereedschap carpenter's tools
timmermanshamer / lattenhamer carpenter's hammer
timmermanspotlood carpenter's pencil
timmermanspotlood thick lead pencil
timmermanswerk carpenter's work
timmermanswerkrf / getimmerte carpentry
timmersteek carpenter's hitch
timmerwerf carpenter's yard
timmerwinkel / timmermanswerkplaats / timmerwerkplaats carpenter's workshop
timpaan / fronton tympan
timpaan / fronton tympanum
tin tin
tinne (op kasteelmuur) merlon
tjaitja (kleine stoepa) chaitya
tl-buis linear fluorescent
tl-buis; tl-verlichting striplight
tl-lamp fluorescent lamp
tl-verlichting; neonbuisje (in spanningzoeker) neon lamp
tochtafdichting; tochtvrij maken draught exclusion
tochtband foam-rubber insulation
tochtdeur draught door
tochtstrip draught excluder
tochtstrip draught strip
tochtstrip sprung strip metal insulation
tochtstrip / tochtlat / tochtband weather strip(ping)
toeleverancier supplier
toeslag / bijmengsel (in beton) admixture
toeslagmaterialen concrete aggregate
toevoerbuis head tube
toevoercircuit / toevoerbuis rising main
toevoerklep (wc) supply valve
toevoerleiding / gemeenteleiding (loodgieterij) supply line / pipe
toffelzaag dovetail saw
toilet toilet
toiletkast bath vanities
toiletkast vanity cabinet
toiletrolhouder tissue holder
tongewelf barrel vault
tongewelf tunnel vault
tongmakelaar (van raam) stile tongue of sash
toog; zeeg camber
toognagel mortise pin
toognagel wooden nail
toot (van schaaf); druif (op booromslag) front knob
top van dak; (plat) dak rooftop
topsteen / deksteen / sluitsteen topstone
toren van hijskraan tower of the crane
toren(tje) turret
torendak helm roof
torendak tower roof
torendak / conisch helmdak conical broach roof
torenflat high-rise apartment building
torenflat high-rise apartment house
torenflat high-rise block of flats
torenflat / flatgebouw high-rise block / flat
torenterras (kasteel) tower platform
torstaal Torsteel
torus (bouwkunde) tore
torus (halfcirkelvormig profiel) (bouwkunde) torus
torxschroef (merknaam) (vermoedelijk kruiskopschroef) (?) Torx screw
torxschroevendraaier (merknaam) (kruiskop) Torx screwdriver
touwbrug rope bridge
traceren / beloop aftekenen; afpalen; aftekenen mark(ing) out
tracering / traceerwerk / maaswerk tracery
tracering / traceerwerk / masswerk tracery
traditionele bouw traditional building
transept / kruisbeuk / dwarsbeuk / dwarsschip transept
transepttoren transept spire
transformator transformer
transportband (transporteur) conveyor (belt)
transportbeton transport concrete
trap flight of stairs
trap stairs
trap (van trapgevel) crowstep
trap met kwart quarter-newel(l)ed staircase
trap; trappenhuis staircase
trap; trapgat stairway
trap; trede stair
trapboom staircheek
trapdorpel sleeper of stairs
trapelement block step
trapgat stairwell opening
trapgat well
trapgat; trappenhuis stairwell
trapgevel corbel gable
trapgevel corbie gable
trapgevel corbie step gable
trapgevel crow-stepped gable
trapgroef step groove
trapleuning head post
traplift stairlift
traploper staircarpet
trapneusprofiel stair nosing
trappenhuis staircase well
trappenhuisraam / trapraam staircase window
trappiramide stepped pyramid
trapportaal first-floor landing
trapportaal ground-floor landing
trapportaal stairhead
traproede stairrod
traptoren stair turret
traptoren stepped tower
traptoren terraced tower
trapverlichting staircase lighting
tras / tufsteen tarass
tras / tufsteen tarras
tras / tufsteen trass
trasraam damp
trasraam (in metselwerk) damp-proof course
trasraam (vochtwerende laag stenen in stenen muur) damp course
trede (op trap(je</ref> step
trede van trapgevel corbel step
trede van trapgevel corbie step
trede van trapgevel corbie-step
trekarm (van schraper) skip
trekbalk (van schraper) draught tube
trekbalk (van skelet) double plate
trekband (met brugdek) tied beam (with roadway)
trekdraad (elektr.) fishwore
trekker (b.v. op verfpistool) trigger
trekkerschakelaar trigger switch
trekplaat (van dak) double tie
trekplaat (van dak); vloerbalk (hout) main beam
trekpunt nail claw
trekschakelaar pull-switch
trekschakelaar met koord cord-operated wall switch
trekstang / trekstaaf (bouw); anker tie
trekveer steel draw-in wire
trekzaag jacksaw
trekzaag two-handed saw
triglief (in Dorische fries) triglyph
trilaaparaat (betonbouw) immersion vibrator
trilnaald (van trilapparaat) vibrating cylinder
trilnaald (van trilapparaat) vibrating head
trilnaald (van trilapparaat) vibrating poker
triomfboog triumphal arch
tripel (vulmiddel voor verf) silex
triplex multi-ply plywood
triplex three-ply
trochilus (bouwkunde) scotia
troffel trowel
troggewelf trough vault
trogzeef mortar screen
trottoir (stoep) sidewalk
trottoir (stoep) walkway
truckmixer mixer-lorry
truckmixer / agitator (voor vervoer betonspecie) truck mixer
T-staal tee-iron
T-stuk (loodgieterij) tee-connector
T-stuk (loodgieterij) tee-junction joint
T-stuk (loodgieterij) waste tee connector
T-stuk (loodgieterij); parapluvormig ornament boven stoepa / pagode tee
tudor... / in tudorstijl Tudor
tudor... / in tudorstijl Tudoresque
tudorboog Tudor arch
tudorstijl Tudor style
tuf tufa
tuf(steen) (steensoort) tuff
tufsteen (stuk steen) tuffstone
tufsteenbeton tuffcrete
tui (van tuibrug) inclined tension cable
tuibrug cable-stayed bridge
tuile du Nord interlocking tile
tuile du nord (i.v.m. dakbedekking) interlocking tile
tuimelaar (in slot) tumbler
tuimelaarveer tumbler spring
tuimelplug toggle bolt
tuimelraam flap window
tuimelraam pivot hung window
tuimelschakelaar rocker switch
tuinlamp garden light
tuisysteem inclined cable system
tuiverankering inclined cable anchorage
turf peat
tussenbalk (van dak) / zolderbalk / vloerbalk ceiling joist
tussenregel nogging piece
tussenschot; scheidingswand / separatiewand / tussenmuur partition wall
tussenverdieping / mezzannine mezzanine (floor)
tussenvloer inserted floor
tussenwand wall partition
T-verbinding tee-connection
tweeaderig(e) snoer / kabel two-core cable / flex
tweecomponentenlijm epoxy adhesive
tweede laag (metselwerk) second course
tweedelige koppeling (loodgieterij) union
twee-onder-een-kapwoning semi-detached house
tweepersoonsbed double bed
tweepersoonskamer double room
tweepijpssysteem (loodgieterij) two-pipe system
uit het lood off plumb
uit het lood out of plumb
uitbeitelen / uithakken / uitsnijden chisel out
uitbouwen build out
uiteinde van spoor (van dak) rafter end
uithardingstijd curing time
uitloop / uitlaat (van kraan); kraan / pijp / buis / tuit.schenktuit / mondstuk; (overloop)goot; straal (vloeistof) spout
uitneembare deur removable gate
uitschuifbare giek (van kraanwagen) telescopic boom
uitsnijden / afsnijden / (uit)houwen carve out
uitstek (bouwkunde) sally
uitsteken / uithollen / uitgutsen gouge out
uitstekende laag stenen (metselwerk) string course
uitsteking / uitholling gouging out
uitvoerder building foreman
uitvoerder site manager
uitvoeringskosten cost of work
uitwendige schroefdraad exterior screw thread
uitwijken / uit elkaar wijken (van constructie / bouwwerk) bulge
uitzagen / decoupeerzagen jigsaw (ww)
uitzetten (van bouwplan / bouwput) peck out
uitzetten / uitwijken / uit het lood staan recede
uitzetter voor rolluik rolling shutter frame
uitzettingsvoeg / expansievoeg; expansiestuk / expansiekoppeling (in pijpen) expansion joint
uivormige koepeldak imperial dome
uniemoer (loodgieterij) male union nut
universeelmeter (elektra) universal test meter
universeelmeter (elektriciteit) multimeter
universeeltang multipurpose tool
urinoir urinal
U-staal channel iron
U-staal E-channel
utiliteitsbouw building of public utilities
utiliteitsgebouw non-residential building
U-vorm (loodgieterij) U-bend
vaardraad (van schroef) male thread
vaareind (van schroef) male end
vaarschroef / slotbout male screw
vak... / professioneel specialty...
vakman craftsman
vakwerk (metselwerk in houtwerk) nogging
vakwerk (metselwerk tussen houtwerk) brick nogging
vakwerk... half-timber(ed)
vakwerkboog arch brace
vakwerkboog braced arch
vakwerkboog trussed arch
vakwerkbouw timber-framed construction
vakwerkbouw timber framework
vakwerkbouw timber framing
vakwerkbrug lattice bridge
vakwerkbrug truss bridge
vakwerkknoop (op brug) truss joint
vakwerkmuur stud wall
vakwerkspant built-up roof truss
vakwerkspant built-up truss
vakwerkstaaf truss element
vakwerksysteem bay system
valhek (b.v. van burcht) portcullis
vallende tand (metselwerk) racking back
vallende tand (metselwerk) raking back
valmixer gravity mixer
valpijp / regenpijp downspout
valpijp / regenpijp; zakbuis (sanitair) downcomer
valraam bottom hung projecting window
van (dwars)balken / binten voorzien / binten / (dwars)balken aanbrengen joist (ww)
van beton / betonnen concrete (bn)
van een raam / ramen voorzien window (ww)
van een steiger voorzien; met een steiger schragen / stutten scaffold (ww)
van gas- of waterleidingen voorzien; als loodgieter werken; in het lood zetten plumb
van kantelen / tinnen voorzien (bouwkunde) embattle
van machicoulis voorzien machicolate
van pinakels / siertorentjes voorzien pinnacle (ww)
vandiktebank thicknesser machine
variobandschuurmachine compact belt sander
vaste basis (van bepaalde gereedschappen) fixed base
vaste bek (van tang) fixed jaw
vaste vloerbedekking wall-to-wall carpet(ing)
vastpennen / aaneenpennen / borgen / met pen; drevel verbinden dowel (ww)
vastzetten jamb (ww)
vastzetten (in bankschroef) vice / vise (ww)
vastzetten (met stopverf) putty in
veelpas (ornament; bouwkunde) multifoil
veer spring
veerklem spring clamp
veiligheidsblokkering (op kranen e.d.) anti-scold device
veiligheidsbril safety spectacles
veiligheidsbril / beschermbril safety glasses / goggles
veiligheidsbril / lasbril goggles
veiligheidsglas safety glass
veiligheidsglas safety glass
veiligheidsglas shatterproof glass
veiligheidshek guard netting
veiligheidshelm safety helmet
veiligheidshelm safety helmet
veiligheidsketting safety chain
veiligheidsklep pressure relief valve
veiligheidsmaatregel safety precaution
veiligheidsschot (i.v.m. dakbedekking) safety wall
veiligheidsstrook / smeltstrook fuse strip
veiligheidsventiel safety valve
veiligheidswandcontactdoos saftey wal socket
veldpunt (in vakwerk) panel point
venster met twee zijvensters Palladian window
vensterbank / raamkozijn / raamdorpel window ledge
vensterglas window glass
vensterkoord sash line
vensterkram casement staple
vensterloos / zonder ramen windowless
vensterluik (blind) folding shutter
ventiel air valve
ventilatie ventilation
ventilatiepan (op dak) ventilating tile
ventilatierooster air grid
ventilatiesysteem ventilating circuit
veranda veranda(h)
verankeren (bouw) grapple
verankeren / door dwarsbalken verbinden tie (ww)
verankeren / versterken / ondersteunen truss (ww)
verankering anchorage
verankering anchoring
verankering staying
verankering tying
verbinding(slijn) / naad / voeg / las; overlapping (i.v.m. dakbedekking) join
verbindingsman (op bouwplaats) phone man
verblijfsgebied occupied zone
verbouwen alter
verbouwen convert a building
verbouwen remodel
verdeelkast / zekeringkast fuse box
verdeler (verwarmingssysteem) plenum
verdichten van grond compaction
verdiepingshoogte storey height
verdunner thinner
verduurzamen preserve
verf paint
verfafbijtmiddel paint stripping agent
verfbak / afstrijkbak paint pan
verfbestek painting specifications
verfblik paint drum
verfblik / verfbus can of paint
verfblik / verfbus paint pot
verfblik / verfbus tin of paint
verfbus paint tin
verfbus met hengsel paint kettle
verfemmertje paint bucket
verfkrabber; tempermes paint scraper
verfkwast / blokwitter paintbrush
verfreservoir (van verfspuit) cup
verfroller paint roller
verfroller met patroon stippling roller
verfspuit paint spray gun
verfspuit (zie ook spray paint) paint spray
verfspuit / spuitpistool / verfpistool spray gun
verfspuiten / spuitlakken / spuitverven / spuiten spray paint (ww)
verfverdunner paint thinner
vergulden / met bladgoud bedekken gild
verguldkussen gilder's cushion
verguldmesje gilder's knife
verguldmetaal gild metal
verguldolie oil gold size
verguldsel; vergulding (met bladgoud) gilding
verharden harden
verharder / hardingsmiddel hardener
verhardingsvertrager cement retarder
verhardingsvertrager concrete retarder
verhoogd stilted
verhoogde boog stilted arch
verhuiswagen furniture van
vericale groef (bouwkunde) canal
verklikker (voor elke stroomsterkte een andere kleur) (elektr.) colour indicator
verlaagd plafond dropped ceiling
verlaagd plafond suspended ceiling
verlengboor extension drill
verlengsnoer extension cable
verlengsnoer extension cord
verlengsnoer extension flex
verlengsnoer extension lead
verlengstuk (onder gootsteen); inbalking / ingelaten balk tail piece
verloop (buisonderdeel) (loodgieterij) offset bend
verloop (buisonderdeel) (loodgieterij); versnijding (bouwkunde) offset
verloopneusstuk (loodgieterij) reducing coupling
verloopsok (loodgieterij) reducing socket / reducing coupler
verloopstekker adapter plug
verloopstuk (i.v.m. dakbedekking); inloopstuk (van regenpijp); zwanenhals / stankbocht swan('s) neck
vernis / lak(laag) varnish
vernissen / lakken / een vernislaag aanbrengen varnish (ww)
verrijdbare torenkraan tower slewing crane
verrijdbare trap rolling ladder
Versaillesparket Versailles parquet
verschuifbaar scharnier (van verstelbare tang) slip joint
versiering / opsmuk; inrichting (en stoffering) / aankleding (van huis) decoration
versiering boven deur overdoor
versnijden (van metaal); buigen (van pijp / buis) offset (ww)
verspaning wood-removing
verspringend (parketvloerpatroon) woodstrip flooring
verspringende rijtjeshuizen stepped houses
verstek mitre joint
verstek... mitred
verstekbak mitre block
verstekbak mitre board
verstekbak mitre box
verstekbak mitre shoot
verstekbak (op zaagbank) mitre gauge
verstekgeleider (van zaag) protractor for mitring
verstekhaak mitre angle
verstekhaak mitre square
versteklassen bevel welding
verstekmachine mitring machine
verstekzaag mitre saw
verstekzaagmachine compound miter saw
verstekzaagmachine slider (compound) miter saw
verstekzaagmachine sliding (compound) miter saw
verstelbare bekistingsligger adjustable service girder
verstelbare schroefsleutel shifting spanner
verstelbare tang slip-joint pliers
verstelruimte (van waterpomptang) adjustable channel
versterken met steunbeer / steun / schoor / steunpilaar buttres (ww)
versterkingszuil; zuilstaal (voor beton) column reinforcement bar
versterkte muur fortified wall
verstijvingsrib stabilising beam
verstopping blockage
vertanding skew notch
verticaal been (van stalen balk) vertical leg
verticaal dakraam luthe
verticale raamstijl / vensterstijl mullion
vertinlaag spatter dash
vertrekhoogte room height
vervallen wwonkazern / krot rookery
vervangende nieuwbouw re-development
verven; beitsen stain (ww)
verwarming heating
verwarmingselement heating element
verwarmingsketel heating boiler
verwarmingspomp heat pump
verwarmingsruimte / verwarmingskelder / stookruimte boiler room
verweerd weatherworn
verwerkbaarheid van beton concrete workability
verwisselbaar / wegwerp... disposable
verzinkboor countersink (bit)
verzonken / ingebouwd / ingelaten / verhuld engaged
vestibule; lobby (in hotel) lobby
vezelcement> coir-cement
viaduct viaduct
viering (aan kathedraal) crossing
vieringstoren (van kerk) center tower
vieringstoren (van kerk) central tower
vierkantsstaal square iron
vierkantsstaal square stock
vierpas / vierblad (bouwkunde) (ornamentale boog) quatrefoil
vijfpas (ornamentale boog) cinquefoil / cinque-foil
vijl file
vijl (met stompe kop) roughing file
vijlen file (ww)
vijlheft file handle
vijlmachine filing machine
vinylisolatie vinyl insulation
visbek V-joint
visgraatparket herringbone parquet
visgraatpatroon herringbone pattern
Vlaams verband Flemish bond
vlak / gelijk flush
vlak glas (vlakglas) / vensterglas sheet glass
vlakbank; schaafmachine surface planer
vlakglas flat glass
vlakglas plate glass
vlakhamer (loodgieterij) beading hammer
vlakhamer (loodgieterij) beading swage
vlakhamer (loodgieterij) tinner's socket
vlakke beitel flat chisel
vlakke gipsplaat plain gypsum lath
vlakke pan / leipan / platte pan plain tile
vlakke vijl flat file
vlakschuurmachine orbital sander
vlakschuurmachine sanding machine
vlakschuurplaat (loodgieterij) lapping plate
vlakvijl / handvijl / blokvijl flat file
vlakzijde (van plank) face side
vlechtdraad binding wire
vlechttang steelfixer's pincer
vlechttang (betonbouw) concreter's tongs
vlekkenmiddel / vlekkenwater stain remover
vlekvrij stainproof
vleugel (van tuimelplug) spring toggle
vleugel / zijstuk wing
vleugelmoer butterfly nut
vleugelmoer wing nut
vleugelpallet wing pallet
vleugelstijl (van raam) stile groove of sash
vliering / zolder(kamer); attiek (bouwkunde) attic
vliering; zolder; loft (verbouwd industrieel pand) loft
vlijlaag footing course
vlizotrap folding stair
vlizotrap / (uitschuifbare) zoldertrap loft ladder
vloebekleding floor covering
vloeistof fluid
vloeistof-instelschroef ( op verfpistool) fluid adjustment screw
vloerafvoer floor drain
vloerbalk ceiling beam
vloerbalk floor joist
vloerbalk main landing beam
vloerbedekker / parketteur floorer
vloerbedekking / zeil floorcloth
vloerinbouwdoos sunken floor socket
vloerinstallatie (elektra) underfloor mounting
vloerinstallatie (elektra) underfloor sockets
vloerisolatie board insulation
vloermateriaal flooring
vloerplaat floor slab
vloerplaat (van parket) flooring strip
vloerplank; bodemplank floorboard
vloertegel flooring tile
vloertegel floor tile
vloerverwarming floor heating
vloerverwarming screed heating
vloterklep / vlotterkraan float valve
vlotter (wc) ball cock
vlotterbal (wc) float ball
vluchtweg emergency route
vochtbrug damp bridge
vochtscherm vapour barrier
vochtwering moistureproofing
voedingskabel feeder cable
voedingskabel / elektriciteitsleiding / -snoer power cable
voeg; las; naad; verbindingsstuk joint
voegafdichting joint sealer
voegband joint sealing strip
voegbreedte joint width
voegdiepte joint depth
voegen (bouwkunde) slush (ww)
voegen (opvullen met specie); lassen; gladschaven; verbinden joint (ww)
voeger pointer
voeger / voegijzer (metselwerk) jointer
voeger / voegijzer (metselwerk); voegspijker jointer
voegijzer Frenchman (BE)
voegijzer joint filler
voegijzer pointing trowel
voegkit joint filling compound
voegmortel / voegvulling; voegstrip joint filler
voegspecie joint mortar
voegspecie pointing mortar
voegspecie; voegwerk; injectie grouting
voegspijker filling trowel
voegstrip caulking strip
voegstrip joint strip
voegvullinsmiddel pointing stuff
voegwerk jointing
voegwerk / specielaag pointing
voegwerk herstellen re-point
voetbrug footbridge
voetlood lead coping
voetpad / trottoir / stoep footpath
voetpedaal foot pedal
voetplaat (aan steiger) shoe
voetrooster foot scraper
vogelschroot eaves board
vol en zat full and filled masonry
vollewandligger (van brug) plate girder
vollewandligger (van dak) solid-web girder
volt volt
voltage voltage
volute / voluut (spiraalvormig ornament); geronde lijst; wals (voertuig) roll
volute / voluut / krulversiering (van Ionisch kapiteel) volute
voluut (van wijnranken / bladeren) (bouwkunde) whorl
voluutkussen (Griekse tempel) volute cushion
voor algemeen gebruik / universeel general purpose
voor zwaar gebruik / voor zware lasten (of ook (ong.) professioneel / robuust) heavy-duty
voordeur front door
voorgemengd beton pre-mixed concrete
voorgespannen (van beton) prestressed
voorgespannen beton prestressed concrete
voorgespannen glas tempered glass
voorgestort beton precast concrete
voorgevel forefront
voorgevel front wall
voorgevel / front / voorzijde; vlak; baan (van hamerkop); zool (van schaaf); face (b.v. van vesting) face
voorlopig ontwerp preliminary design
voorman; uitvoerder foreman
voormengen (beton) pre-mix
voormenging (beton) pre-mixing
voorschoot apron
voorschoot carpenter's apron
voorsnijder (op boorkop) spur
voorspanning pre-tensioning
voorspanstaal prestressing steel
voorsprong (van muur) setoff
voorstaak (loodgieterij) beading iron for forming reinforcement beading
voortuin dooryard (AE)
vooruitstekende lijst / uitstekende laag stenen; zie ook stringer string
voorwerp met groeven (bouwkunde) channel(l)ing
voorwiel (van bulldozer) track idler
voorzetraam double window frame
vorkheftruck forklift truck
vorm mould
vorstgrens (in de grond) frost line
vorstschade frost damage
vorstverlet hold-ups due to frost
vouwdeur folding door
vouwgordijn roman blind
vrije hoogte (b.v. bij trap) clearance height
vrije oplegging (i.v.m. brug) movable bearing
vrije overspanning (van brug) arch span
vroeg-christelijk Early Christian
vuilwerk / vuil metselwerk brickwork for rendering
vulbeton concrete infilling
vulbuis (wc) filler pipe
vulbuis (wc) refill pipe
vulgrond / achtervulling / weer opvullen backfill
vullen met specie grout (ww)
vulmateriaal van de tussenvloer floor filling
vulmateriaal van de tussenvloer floor plugging
vulmateriaal van de tussenvloer floor pug
vulmateriaal voor isolatie floorfilling of breeze; loam
vulmiddel filler
vulopening (van oliestookinstallatie) tank inlet
vulschacht (b.v. van kachel); mangat manhole
vurenhout pinewood
vuurlassen hammer-weld
vuurscherm fire guard
vuurscherm fire screen
vuursteen flint
vuurvast / brandvrij fireproof
vuurvast / brandvrij maken fireproof (ww)
vuurvaste klei fire clay
vuurvaste steen / chamottesteen fire stone
V-vormige goot arris gutter
w.c. building site latrine
wa(a)nkant (van hout) wane (waney edge)
waaiergewelf fan vault
waaiergewelf / waaiergewelven fan vaulting
waakvlam pilot light
waakvlamgasleiding pilote gas tube
wachthuis (b.v.van kasteel) guardhouse
wachttoren (burcht / kasteel / vesting) watchtower
wagenkraan / mobiele kraan / verrijdbare kraan mobile crane
wal (burcht / kasteel / vesting) rampart
wals road roller
wals tamping roller
walsschuurmachine drum sander
wandcontactdoos convenience outlet
wandcontactdoos earthed socket
wandcontactdoos outlet
wandcontactdoos plug point box
wandcontactdoos surface-mounted socket
wandcontactdoos wall outlet
wandcontactdoos wall socket
wandcontactdoos wall socket plug point
wandplaat / schakelplaat mounting box
wandrozet wall rosette
wang; bol (van hamer) cheek
wanten (b.v. gebruikt bij het lassen) mitten
wapening reinforcement
wapeningsstaaf (in beton) reinforcing bar
wapeningsstaaf (in beton) reinforcing rod
wapeningsstaven steel-bar reinforcement
warmte-isolatie thermal insulation
warmwaterkraan hot tap
warmwatertoestel instantaneous water heater
warmwatertoestel (geiser of boiler) warm water heater
warmwatertoestel (geiser of boiler) water heater
wartel swivel
wartelbalk (bekisting) bolted frame timber
wartelbalk (bekisting) bolted yoke
wartelbalk (bekisting) yoke
warteldraden reinforcement binding
wartelring (loodgieterij) female union nut
warteltang screw wrench
wasbak / fonteintje basin
waslijnhaak washing line hook
wasruimte laundry room
wasruimte utility room
wasruimte / waslokaal; badkamer; toilet (AE; euf.) washroom
wastafel wash basin
wastafeltang (loodgieterij); ronde buigtang round-nose pliers
waterbouw hydraulic engineering
waterdicht maken stanch
waterdicht maken staunch
waterdicht schot bulkhead gate
waterdicht; watervast (b.v. van verf); regendicht waterproof
waterdichte kabel van kunststof thermoplastic moisture-proof cable
waterdichte laag waterproofing
waterdichte laag waterproofing layer
waterdichte mortel waterproof mortar
waterdichte ring (i.v.m. dakbedekking) rust-proof zinc cup
waterdichte scheidingswand bulkhead
waterdichtend middel waterproof agent
waterdichtend middel waterproofer
waterdichtmaking waterproofing
waterdrukmeter water gauge / gage
waterfilm / waterlaag water film
waterkraan water tap
waterkraan (van wasbak) pillar tap
waterleiding water main
waterleidingnet water (supply) system
watermeter water meter
waterpas builder's level
waterpas line level
waterpas spirit level
waterpas maken / waterpassen; landmeten level (ww)
waterpas; horizontaal level (bn)
waterpas; metselaarsschietlood plumb level
waterpas; metselaarsschietlood plummet (level)
waterpas; waterpeil / waterhoogte; waterstand (van zee / rivier); waterspiegel water level
waterpomp water pump
waterpomptang multiple pliers
waterpomptang waterpump plier(s)
waterpomptang / pijpentang pipe wrench
waterslag / helling / verkanting / schuine kant (bouw); buitenhoek (van gebouw) cant
waterslang hose / hosepipe
waterslot (wc); sifon / zwanenhals(sifon) / stankbocht trap
waterspuwer (op (gotische) kerk) gargoyle
watertoestel water appliance
watertoevoer / waterinlaat (b.v. van kraan) water inlet
watt watt
wc-bril / closetbril / toiletzitting seat
wc-bril / toiletzitting toilet teats
weefselstrook (bij het behangen) strip of sheet metal
weekendhuis (vakantiehuisje) weekend house
weerbestendig / waterdicht / winddicht weatherproof
weerbestendig maken weatherproof (ww)
weergang (b.v. van burcht) crennelation
weergang (van burcht) parapet walk
weervast / weerbestendig weather tight
weervlek / verweerde plek weather stain
weg- en waterbouwkunde civil engineering
wegdek road surface
wegdek van betonplaten concrete slab surface
wegenasfalt paving asphalt
wegenbouw road-building
weghameren hammer off
wegschaaf / nivelleermachine (b.v. bij wegenbouw) grader
weitrede ( weistuk) top step
wel nose
welkstuk (van trap) run
welstandscommissie planning authority
welstuk end step
welstuk nosing piece
wentelraam vertical pivoting window
wenteltrap open-newel staircase
wenteltrap spiral staircase
wenteltrap spiral staircase (with open newels)
wenteltrap winding staircase (with open newels)
werk work
werkbank bench
werkbank bench
werkbank workbench
werkbankgereedschappen bench tools
werkblad worktop
werkdrukmeter working pressure gauge
werkhandschoenen working gloves
werkindeling layout of work
werkplaats workshop
werksteiger work platform
werksteiger working platform
werkstukkabel (op lastransformator) earth lead
werktekening shop drawing
werktekening working drawing
werkterrein work area
werkvloer bedding
werkvloer blinding bed
werkvloer (van timmerman) drawing floor
werkvoorbereiding preparations
wervel (b.v. aan vensterluik) shutter catch
wetstaal whet iron
wiellader backhoe loader
wiellader shovel loader
wieltractor wheel tractor
windbelasting (van gebouw) wind load
winddicht windtight
windwervel (aan raamluik); haak (aan hijskraan) hook
windwijzer weather vane
winkelhaak carpenter's square
winkelhaak iron square
winkelhaak sash angle
winkelhaak setsquare
winkelhaak square
winkelhaak (schrijfhaak) try square
witkalk / witsel / pleister limewash
witpleisterwerk finishing coat
witten limewash (ww)
wolf / hijswig / zwaluwstaarttap (voor hijsen van zware stenen) lewis / lewison
wolfraam tungsten
wolfraamcarbide tungsten carbide
wolfraamstaal tungstic steel
wolfseind (van dak) partial-hip(ped) end
wolkenkrabber skyscraper
woning accommodation
Woningwet Housing Act
wooneenheid housing unit
woonerf / wooncomplex cluster
woonkamer family room
woonkamer living room
woonwijk housing development
woonwijk housing estate
wormvormige strepen (als ornament) vermiculation
wrongstuk (van bordes) wreath
xylose wood sugar
Y-verloop (loodgieterij) Y-branch
zaag saw
zaagblad saw blade
zaagbladinstelling (cirkelzaag); kantelmechanisme (zaagbank) blade tilting mechanism
zaagbladvergrendeling (cirkelzaag) blade locking bolt
zaagbladvergrendeling (cirkelzaag) blade tilting lock
zaagbok / schraag (bij het zagen); zaagbank sawhorse
zaagdak / sheddak sawtooth
zaagkap / zaagbladbeveiliging blade guard
zaagketting saw chain
zaagloods sawing shed
zaagmachine machine saw
zaagrasp saw rasp
zaagsnede sawn joint
zaagtafel / zaagbank saw bench
zaagtafel / zaagbank sawing bench
zaagverlies / zaagsnede kerf
zaagverlies / zaagsnede saw kerf
zaagzettang saw set pliers
zaalakoestiek room acoustics
zachtboard softboard
zadeldak saddle roof
zadeldak saddleback roof
zadeldak; vliering pitched roof
zagen saw (ww)
zak cement bag of cement
zakje met krijtpoeder pounce bag
zaklantaarn pocket torch
zaklantaarn torch
zakmes(je) pocket knife
zandlaag sand bed
zandstraal(toestel) sandblast
zandstraaltoestel sandblast apparatus
zandstraaltoestel sandblasting machine / plant
zandstralen sandblast (ww)
zeef screen
zeef; inlaatrooster strainer
zeepbakje soap dish
zeepdispenser soap dispenser
zekering / smeltveiligheid; lont / ontstekingskoord (bouw) fuse
zekeringblok fuse block
zekeringhouder; smeltpatroon fuse cartridge
zekeringplaat fuse plate
zekeringverwijderaar fuse puller
zelfbouw self-built housing
zelftapper / zelftappende schroef self-tapper / self-tapping screw
zelftapper / zelftappende schroef self-tapping fastener / driver
zeskantbout hexagon-head bolt
zeskantkopplug hexagon bushing
zeskantmoer hexagon nut
zeszuilig / met zes zuilen hexastyle (bn)
zetkop (van klinknagel) set head
zetkop (van klinknagel) swage head
zie centre ... center...
zie concreter concretor
zie louvre louver
zie mitre miter ...
zie mortise mortice
zie plain ... plane ...
zie preparation prep
zie reinforced reenforced
zie storey story
zie vice vise
zie 9" brick wall nine inch brick wall
zie damp(-proof) course DPC
zie gauge gage
zie G-clamp F-clamp
zie gimlet hole boring tool
zie mould mold
zie ook rabbet rebate
zie ook rebate rabbet
zie tee- ... T-
zie tee-hinge T-hinge
zie tee-joint T-joint
ziggurat ziggurat
zigzagmotief / visgraatmotief chevron design
zijbeuk (van kerk); gangpad aisle
zij-ingang; zijportaal (van kerk) side entrance
zijkniptang diagonal (cutting) plier(s)
zijkniptang side cutter
zijsluiting van leipan slip
zijstijl van raam window jamb
zijstuksectie (verwarmingssysteem) wall stack section
zink zinc
zinken dak zinc roof
zinkput soakaway
zinkput well drain
zitkamer sitting room
zitkuil sunken living room
zoekpen (elektra) threading key
zoemer buzzer
zolderbalklaag tie beam
zolderetage garret
zoldergat; luik hatch
zolderkamerdeur boxroom door
zolderkamerdeur lumber room door
zonder dak roofless
zonder zuilen of pilasters astylar
zonder zuilenrijen aan de zijkanten apteral
zonneboiler solar boiler
zonneboiler solar heater
zonnecollector solar collector
zonnecollector solar panel
zonne-energie solar energy
zonnescherm sun screen
zonnewoning solar house
zonwering sun protection
zoom bead
zoutzuur hydrochloric acid
Z-profiel (bouw) Z-shaped beam
zuigleiding suction pipe
zuil (b.v. in oudheid); kolom (bouw) column
zuilengang met zes zuilen hexastyle
zuilhals neck
zuilhals; insnoering necking
zuilschacht (tempels e.d.) column shaft
zuurstof oxygen
zuurstofafsluithendel (snijbrander) oxygen control handle
zuurstoffles oxygen cylinder
zuurstofkraan (b.v. op snijbrander) oxygen valve
zwaar materieel heavy vehicles
zwaluwstaart dovetail
zwaluwstaartverbinding (hout) dovetail joint
zwanenhals (aan trapleuning en buis / koker); zwanenhals (aan schraper (bouwwerktuig</ref> goose-neck
zwanenhals / stankbocht deep seal trap
zwanenhals / stankbocht pee trap
zware (houten) hamer maul (hammer)
zware kraan heavy-duty crane
zware non-ferro-metaallegering (b.v. brons of messing) non-ferrous heavy metal
zwembad swimming pool
zwengel (van booromslag) crank
zwenkkraan (gevelkraan) swivel tap
zwevende vloer floating floor
zwevende vloer sprung floor