Please note that the alignment was done automatically using LogiTerm and is misaligned here and there. It usually fixes itself a few rows down though.
kvk_standaard_bedrijfsindeling_Dutch.pdf kvk_standaard_bedrijfsindeling_english.pdf
december 2022 December 2022
A Landbouw, bosbouw en visserij A Agriculture, forestry and fishing
Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht Agriculture and related service activities
Teelt van eenjarige gewassen Growing of non-perennial crops
Teelt van granen, peulvruchten en oliehoudende zaden Growing of cereals, leguminous crops and oil seeds
Teelt van groenten en wortel- en knolgewassen Growing of vegetables, roots and tubers
Teelt van groenten in de volle grond Growing of vegetables in open fields
Teelt van groenten onder glas Greenhouse growing of vegetables
Teelt van paddenstoelen Growing of mushrooms
Teelt van aardappels en overige wortel- en knolgewassen Growing of potatoes and other roots and tubers
Teelt van vezelgewassen Growing of fibre crops
Teelt van overige eenjarige gewassen Growing of other non-perennial crops
Teelt van snijbloemen en snijheesters in de volle grond Growing of cut flowers and ornamental shrubs in open fields
Teelt van snijbloemen en snijheesters onder glas Greenhouse growing of cut flowers and ornamental shrubs
Teelt van voedergewassen Growing of fodder plants
Teelt van overige eenjarige gewassen (rest) Growing of other non-perennial crops n.e.c.
Teelt van meerjarige gewassen Growing of perennial crops
Druiventeelt Growing of grapes
Teelt van hardfruit en steenvruchten Growing of pome and stone fruits
Teelt van appels en peren Growing of apples and pears
Teelt van steenvruchten Growing of stone fruits
Teelt van overige boomvruchten, kleinfruit en noten Growing of other tree and bush fruits and nuts
Teelt van aardbeien in de volle grond Growing of strawberries in open fields December 2022
Teelt van aardbeien onder glas Greenhouse growing of strawberries
Teelt van houtig kleinfruit in de volle grond (incl. overige boomvruchten en noten) Growing of bush fruits in open fields (including other tree fruits and nuts)
Teelt van houtig kleinfruit onder glas Greenhouse growing of bush fruits
Teelt van gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken Growing of beverage crops
Teelt van specerijgewassen en van aromatische en medicinale gewassen Growing of spices, aromatic, drug and pharmaceutical crops
Teelt van overige meerjarige gewassen december 2022 Growing of other perennial crops
Teelt van sierplanten Growing of plants for ornamental purposes
Teelt van sierplanten Growing of plants for ornamental purposes
Teelt van bloembollen Growing of flower bulbs
Teelt van perkplanten in de volle grond Growing of bedding plants in open fields
Teelt van perkplanten onder glas Greenhouse growing of bedding plants
Teelt van potplanten onder glas Greenhouse growing of pot plants
Teelt van boomkwekerijgewassen in de volle grond Growing of arboricultural crops in open fields
Teelt van overige sierplanten in de volle grond Growing of other plants for ornamental purposes in open fields
Fokken en houden van dieren Animal production
Fokken en houden van melkvee Raising of dairy cattle
Houden van melkvee Farming of dairy cattle
Opfokken van jongvee voor de melkveehouderij Rearing of young cattle for dairy farming
Fokken en houden van runderen (geen melkvee) Raising of other cattle (no dairy cattle)
Houden van vleeskalveren Farming of beef calves
Overige vleesveehouderij en zoogkoeienbedrijven Farming of other cattle for meat and of suckler cows
Fokken en houden van paarden en ezels Farming of horses and donkeys
Fokken en houden van schapen en geiten Raising of sheep and goats
Fokken en houden van schapen Raising of sheep
Fokken en houden van geiten Raising of goats
Fokken en houden van varkens Raising of swine
Fokvarkens- en vermeerderingsbedrijven Breeding pig farms and pig breeding establishments
Vleesvarkensbedrijven Fattening pig farms
Gesloten en deels gesloten varkensbedrijven Closed and semi-closed pig farms
Opfokken en/of houden van pluimvee December 2022
Opfokken en/of houden van leghennen Rearing and/or keeping poultry
Opfokken en/of houden van vleeskuikens Rearing and/or keeping egg-laying hens
Opfokken en/of houden van ouderdieren van leghennen en vleeskuikens Rearing and/or keeping broiler chickens
Opfokken en/of houden van overig pluimvee Rearing and/or keeping breeders for egg-laying hens and broiler chickens
Fokken en houden van overige dieren december 2022 Rearing and/or keeping other poultry
Fokken en houden van edelpelsdieren Raising of other animals
Fokken en houden van overige dieren (rest) Raising of fur animals
Akker- en/of tuinbouw in combinatie met het fokken en houden van dieren Raising of other animals n.e.c.
Akker- en/of tuinbouw in combinatie met het fokken en houden van dieren Mixed farming
Dienstverlening voor de landbouw; Mixed farming
behandeling van gewassen en zaden na de oogst Support activities for agriculture and post-harvest crop activities
Dienstverlening voor de akker- en/of tuinbouw Support activities for crop production
Dienstverlening voor het fokken en houden van dieren Support activities for animal production
Behandeling van gewassen na de oogst Post-harvest crop activities
Behandeling van zaden voor vermeerdering Seed processing for propagation
Jacht Hunting
Jacht Hunting
Bosbouw, exploitatie van bossen en dienstverlening voor de bosbouw Forestry and logging
Bosbouw Silviculture
Bosbouw Silviculture
Exploitatie van bossen Logging
Exploitatie van bossen Logging
Dienstverlening voor de bosbouw Support activities to forestry
Dienstverlening voor de bosbouw Support activities to forestry
Visserij en kweken van vis en schaaldieren Fishing and aquaculture
Visserij Fishing
Zee- en kustvisserij Marine fishing
Binnenvisserij Freshwater fishing
Kweken van vis en schaaldieren December 2022
Kweken van zeevis en -schaaldieren Aquaculture 03.21 Marine aquaculture
Kweken van zoetwatervis en -schaaldieren Freshwater aquaculture
B Winning van delfstoffen B Mining and quarrying
Winning van aardolie en aardgas Extraction of crude petroleum and natural gas
Winning van aardolie december 2022 Extraction of crude petroleum
Winning van aardolie Extraction of crude petroleum
Winning van aardgas Extraction of natural gas
Winning van aardgas Extraction of natural gas
Winning van delfstoffen (geen olie en gas) Mining and quarrying (no oil and gas)
Winning van zand, grind en klei Mining of stone, sand and clay
Winning van zand, grind en klei Mining of sand, gravel and clay
Winning van overige delfstoffen Other mining and quarrying
Winning van turf Extraction of peat
Winning van zout Extraction of salt
Winning van overige delfstoffen (rest) Other mining and quarrying n.e.c.
Dienstverlening voor de winning van delfstoffen Mining support activities
Dienstverlening voor de winning van aardolie en aardgas Support activities for petroleum and natural gas extraction
Dienstverlening voor de winning van aardolie en aardgas Support activities for petroleum and natural gas extraction
Dienstverlening voor de winning van delfstoffen (geen olie en gas) Support activities for other mining and quarrying
Dienstverlening voor de winning van delfstoffen (geen olie en gas) Support activities for other mining and quarrying
C Industrie C Manufacturing
Vervaardiging van voedingsmiddelen Manufacture of food products
Slachterijen en vleesverwerking Slaughterhouses and processing of meat
Slachterijen (geen pluimvee-) Slaughterhouses (no poultry)
Pluimveeslachterijen Slaughterhouses (poultry)
Vleesverwerking (niet tot maaltijden) Processing of meat (no prepared dishes)
Visverwerking December 2022
Visverwerking Processing of fish
Verwerking van aardappels, groente en fruit Processing of fish
Vervaardiging van aardappelproducten Processing of potatoes, vegetables and fruit
Vervaardiging van fruit- en groentesap Processing of potatoes
Verwerking van groente en fruit (niet tot sap en maaltijden) Manufacture of fruit and vegetable juice
december 2022 Processing of vegetables and fruit (no juice)
Vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten Manufacture of vegetable and animal oils and fats
Vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten (geen margarine en andere spijsvetten) Manufacture of vegetable and animal oils and fats (no margarine and other edible fats)
Vervaardiging van margarine en overige spijsvetten Manufacture of margarine and similar edible fats
Vervaardiging van zuivelproducten Manufacture of dairy products
Vervaardiging van zuivelproducten (geen consumptie-ijs) Manufacture of dairy products (no ice cream)
Vervaardiging van consumptie-ijs Manufacture of ice cream
Vervaardiging van meel Manufacture of grain mill products, starches and starch products
Vervaardiging van meel (geen zetmeel) Manufacture of grain mill products
Vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten Manufacture of starches and starch products
Vervaardiging van brood, banketbakkerswerk en deegwaren Manufacture of bakery, pastry and farinaceous products
Vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk Manufacture of bread and fresh pastry
Vervaardiging van beschuit en koekjes en ander houdbaar banketbakkerswerk Manufacture of rusks and biscuits and of other preserved pastry
Vervaardiging van deegwaren Manufacture of farinaceous products
Vervaardiging van overige voedingsmiddelen Manufacture of other food products
Vervaardiging van suiker Manufacture of sugar
Verwerking van cacao en vervaardiging van chocolade en suikerwerk Processing of cocoa and manufacture of chocolate and sugar confectionery
Verwerking van cacao Processing of cocoa
Vervaardiging van chocolade en suikerwerk Manufacture of chocolate and sugar confectionery
Verwerking van koffie en thee Processing of tea and coffee
Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen; Manufacture of spices, sauces and food grade salt
zoutraffinage Manufacture of prepared meals and snacks
Vervaardiging van kant-en-klaarmaaltijden en snacks Manufacture of homogenised food preparations and dietetic food
Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding December 2022
Vervaardiging van overige voedingsmiddelen (rest) Manufacture of other food products n.e.c.
Vervaardiging van diervoeders Manufacture of prepared animal foods
Vervaardiging van veevoeders Manufacture of foods for farm animals
Vervaardiging van voeders voor huisdieren Manufacture of prepared pet foods
Vervaardiging van dranken Manufacture of beverages
Vervaardiging van dranken december 2022 Manufacture of beverages
Vervaardiging van sterk alcoholische dranken door distilleren, rectificeren en mengen Distilling, rectifying and blending of spirits
Vervaardiging van wijn uit druiven Manufacture of wine from grape
Vervaardiging van cider en van overige vruchtenwijnen Manufacture of cider and other fruit wines
Vervaardiging van overige niet-gedistilleerde gegiste dranken Manufacture of other non-distilled fermented beverages
Vervaardiging van bier Manufacture of beer
Mouterijen Manufacture of malt
Vervaardiging van frisdranken; Manufacture of soft drinks;
productie van mineraalwater en overig gebotteld water production of mineral waters and other bottled waters
Vervaardiging van tabaksproducten Manufacture of tobacco products
Vervaardiging van tabaksproducten Manufacture of tobacco products
Vervaardiging van tabaksproducten Manufacture of tobacco products
Vervaardiging van textiel Manufacture of textiles
Bewerken en spinnen van textielvezels Preparation and spinning of textile fibres
Bewerken en spinnen van textielvezels Preparation and spinning of textile fibres
Weven van textiel Weaving of textiles
Weven van textiel Weaving of textiles
Textielveredeling Finishing of textiles
Textielveredeling Finishing of textiles
Vervaardiging van overige textielproducten Manufacture of other textiles
Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen Manufacture of knitted and crocheted fabrics
Vervaardiging van geconfectioneerde artikelen van textiel (geen kleding) Manufacture of made-up textile articles, except apparel
Vervaardiging van vloerkleden en tapijt Manufacture of carpets and rugs
Vervaardiging van koord, bindgaren, touw en netten Manufacture of cordage, rope, twine and netting December 2022
Vervaardiging van gebonden textielvlies en artikelen daarvan (geen kleding) Manufacture of non-wovens and articles made from non-wovens, except apparel
Vervaardiging van technisch en industrieel textiel Manufacture of technical and industrial textiles
Vervaardiging van overige textielproducten (rest) Manufacture of other textiles n.e.c.
Vervaardiging van kleding Manufacture of wearing apparel
Vervaardiging van kleding (geen bontkleding) december 2022 Manufacture of wearing apparel, except fur apparel
Vervaardiging van kleding van leer Manufacture of leather clothes
Vervaardiging van werkkleding Manufacture of work wear
Vervaardiging van overige bovenkleding Manufacture of other outerwear
Vervaardiging van onderkleding Manufacture of underwear
Vervaardiging van baby- en sportkleding en kledingaccessoires Manufacture of babies’ garments and sports clothing and clothing accessories
Vervaardiging van artikelen van bont Manufacture of articles of fur
Vervaardiging van artikelen van bont Manufacture of articles of fur
Vervaardiging van gebreide en gehaakte kleding Manufacture of knitted and crocheted apparel
Vervaardiging van gebreide en gehaakte kousen en sokken Manufacture of knitted and crocheted hosiery
Vervaardiging van gebreide en gehaakte kleding (geen kousen en sokken) Manufacture of knitted and crocheted apparel (no hosiery)
Vervaardiging van leer, lederwaren en schoenen Manufacture of leather, products of leather and footwear
Looien en bewerken van leer; Tanning and dressing of leather;
vervaardiging van koffers, tassen, zadel- en tuigmakerswerk; manufacture of luggage, handbags, saddlery and harness;
bereiden en verven van bont dressing
Looien en bewerken van leer; Tanning and dressing of leather;
bereiden en verven van bont dressing and dyeing of fur
Vervaardiging van koffers, tassen e.d. en van zadel- en tuigmakerswerk Manufacture of luggage, handbags and the like, saddlery and harness
Vervaardiging van schoenen Manufacture of footwear
Vervaardiging van schoenen Manufacture of footwear
Primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk ( geen meubels) Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials
Primaire houtbewerking en verduurzamen van hout Sawmilling and planing of wood
Primaire houtbewerking en verduurzamen van hout Sawmilling and planing of wood, impregnation of wood
Zagen en schaven en overige primaire houtbewerking Sawmilling and planing of wood
Verduurzamen van hout Impregnation of wood
Vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels) Manufacture of products of wood, cork, straw and plaiting materials
Vervaardiging van fineer en plaatmateriaal op basis van hout December 2022 16.21 Manufacture of veneer sheets and wood-based panels
Vervaardiging van panelen voor parketvloeren Manufacture of panels for parquet floors
Vervaardiging van overig timmerwerk voor de bouw Manufacture of other builders’ carpentry and joinery
Vervaardiging van deuren, ramen en kozijnen van hout Manufacturing of wooden doors, windows and frames
Vervaardiging van overig timmerwerk voor de bouw (geen deuren, ramen en kozijnen) Manufacturing of other builders’ carpentry (no windows, doors and frames)
december 2022 Manufacture of wooden containers
Vervaardiging van houten emballage Manufacture of other products of wood;
Vervaardiging van overige artikelen van hout en van artikelen van kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels) manufacture of articles of cork, straw and plaiting materials (no furniture)
Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren Manufacture of paper and paper products
Vervaardiging van papierpulp, papier en karton Manufacture of pulp, paper and paperboard
Vervaardiging van papierpulp Manufacture of pulp
Vervaardiging van papier en karton Manufacture of paper and paperboard
Vervaardiging van grafisch papier en karton Manufacturing of printing paper and paperboard
Vervaardiging van papier en karton voor verpakking Manufacturing of paper and paperboard for packaging purposes
Vervaardiging van papier en karton (geen grafisch en niet voor verpakking) Manufacturing of paper and paperboard (not for printing or packaging)
Vervaardiging van papier- en kartonwaren Manufacture of articles of paper and paperboard
Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van papier en karton; vervaardiging van golfpapier en -karton Manufacture of corrugated paper and paperboard and of containers of paper and paperboard
Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van papier en karton Manufacturing of containers of paper and paperboard
Vervaardiging van golfpapier en -karton Manufacturing of corrugated paper and paperboard
Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire papierwaren Manufacture of household and sanitary articles of paper
Vervaardiging van kantoorbenodigdheden van papier Manufacture of paper stationery
Vervaardiging van behangselpapier Manufacture of wallpaper
Vervaardiging van overige papier- en kartonwaren Manufacture of other articles of paper and paperboard
Drukkerijen, reproductie van opgenomen media Printing and reproduction of recorded media
Drukkerijen en dienstverlening voor drukkerijen Printing and service activities related to printing
Drukkerijen van dagbladen Printing of newspapers
Overige drukkerijen Other printing
Drukkerijen van boeken e.d. December 2022
Drukkerijen van tijdschriften Printing of books
Drukkerijen van reclame Printing of magazines
Drukkerijen van verpakkingen Printing of advertising
Drukkerijen van formulieren Printing of packing
Overige drukkerijen (rest) Printing of forms
december 2022 Other printing n.e.c.
Prepress- en premedia-activiteiten Prepress- and premedia activities
Grafische afwerking en overige activiteiten verwant aan de drukkerij Graphic finishing and other activities related to printing
Reproductie van opgenomen media Reproduction of recorded media
Reproductie van opgenomen media Reproduction of recorded media
Vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking Manufacture of coke and refined petroleum products
Vervaardiging van cokesovenproducten Manufacture of coke oven products
Vervaardiging van cokesovenproducten Manufacture of coke oven products
Aardolieverwerking Manufacture of refined petroleum products
Aardolieverwerking Manufacture of refined petroleum products
Aardolieraffinage Refining of petroleum
Aardolieverwerking (geen -raffinage) Processing of petroleum (no refining)
Vervaardiging van chemische producten Manufacture of chemicals and chemical products
Vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van kunststof en synthetische rubber in primaire vorm Manufacture of basic chemicals, fertilisers and nitrogen compounds, plastics and synthetic rubber in primary forms
Vervaardiging van industriële gassen Manufacture of industrial gases
Vervaardiging van kleur- en verfstoffen Manufacture of dyes and pigments
Vervaardiging van overige anorganische basischemicaliën Manufacture of other inorganic basic chemicals
Vervaardiging van overige organische basischemicaliën Manufacture of other organic basic chemicals
Vervaardiging van petrochemische producten Manufacture of petrochemical products
Vervaardiging van overige organische basischemicaliën (geen petrochemische producten) Manufacture of other organic basic chemicals (no petrochemical products)
Vervaardiging van meststoffen en stikstofverbindingen Manufacture of fertilisers and nitrogen compounds
Vervaardiging van kunststof in primaire vorm Manufacture of plastics in primary forms
Vervaardiging van synthetische rubber in primaire vorm Manufacture of synthetic rubber in primary forms
Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en overige landbouwchemicaliën December 2022 20.2 Manufacture of pesticides and other agrochemical products
Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en overige landbouwchemicaliën Manufacture of pesticides and other agrochemical products
Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek Manufacture of paints, varnishes and similar coatings, printing ink and mastics
Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek Manufacture of paints, varnishes and similar coatings, printing ink and mastics
Vervaardiging van zeep, wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen, parfums en cosmetica december 2022 Manufacture of soap and detergents, cleaners, perfumes and toilet preparations
Vervaardiging van zeep, wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen Manufacture of soap, detergents and cleaners
Vervaardiging van parfums en cosmetica Manufacture of perfumes and cosmetics
Vervaardiging van overige chemische producten Manufacture of other chemical products
Vervaardiging van kruit en springstoffen en van lucifers Manufacture of powder and explosives and of matches
Vervaardiging van lijm en bereide kleefmiddelen Manufacture of glues
Vervaardiging van etherische oliën Manufacture of essential oils
Vervaardiging van overige chemische producten (rest) Manufacture of other chemical products n.e.c.
Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels Manufacture of man-made fibres
Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels Manufacture of man-made fibres
Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations
Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen Manufacture of basic pharmaceutical products
Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen Manufacture of basic pharmaceutical products
Vervaardiging van farmaceutische producten (geen grondstoffen) Manufacture of pharmaceutical preparations
Vervaardiging van farmaceutische producten (geen grondstoffen) Manufacture of pharmaceutical preparations
Vervaardiging van producten van rubber en kunststof Manufacture of rubber and plastic products
Vervaardiging van producten van rubber Manufacture of rubber products
Vervaardiging van rubberbanden en loopvlakvernieuwing Manufacture of rubber tyres and tubes; rethreading of rubber tyres
Vervaardiging van producten van rubber (geen banden) Manufacture of rubber products (no tires)
Vervaardiging van producten van kunststof Manufacture of plastics products
Vervaardiging van platen, folie, buizen en profielen van kunststof Manufacture of plastic plates, sheets, tubes and profiles
Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van kunststof Manufacture of plastic packing goods
Vervaardiging van kunststofproducten voor de bouw Manufacture of builders’ ware of plastic
Vervaardiging van overige producten van kunststof Manufacture of other plastic products
Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten December 2022 23 Manufacture of other non-metallic mineral products
Vervaardiging van glas en glaswerk Manufacture of glass and glass products
Vervaardiging van vlakglas Manufacture of flat glass
Vormen en bewerken van vlakglas Shaping and processing of flat glass
Vervaardiging van holglas december 2022 Manufacture of hollow glass
Vervaardiging van glasvezels Manufacture of glass fibres
Vervaardiging en bewerking van overig glas, inclusief technisch glaswerk Manufacture and processing of other glass, including technical glassware
Vervaardiging van vuurvaste keramische producten Manufacture of refractory products
Vervaardiging van vuurvaste keramische producten Manufacture of refractory products
Vervaardiging van producten van klei voor de bouw Manufacture of clay building materials
Vervaardiging van keramische tegels en plavuizen Manufacture of ceramic tiles and flags
Vervaardiging van producten van klei voor de bouw (geen tegels en plavuizen) Manufacture of clay building products (no tiles and flags)
Vervaardiging van overige keramische producten Manufacture of other porcelain and ceramic products
Vervaardiging van huishoudelijk en sieraardewerk Manufacture of ceramic household and ornamental articles
Vervaardiging van sanitair aardewerk Manufacture of ceramic sanitary fixtures
Vervaardiging van elektrische isolatoren en isolerende fittingen van keramische stoffen Manufacture of ceramic insulators and insulating fittings
Vervaardiging van overig technisch aardewerk Manufacture of other technical ceramic products
Vervaardiging van overige keramische producten (rest) Manufacture of other ceramic products n.e.c.
Vervaardiging van cement, kalk en gips Manufacture of cement, lime and plaster
Vervaardiging van cement Manufacture of cement
Vervaardiging van kalk en gips Manufacture of lime and plaster
Vervaardiging van producten van beton, gips en cement Manufacture of articles of concrete, cement and plaster
Vervaardiging van producten voor de bouw van beton, kalkzandsteen en van cellenbeton Manufacture of products for construction purposes made of concrete, sand-lime and cellular concrete
Vervaardiging van producten voor de bouw van beton Manufacturing of concrete products for construction
Vervaardiging van producten voor de bouw van kalkzandsteen en cellenbeton Manufacturing of products for construction purposes made of sand-lime and cellular concrete
Vervaardiging van producten voor de bouw van gips Manufacture of plaster products for construction purposes
Vervaardiging van stortklare beton Manufacture of ready-mixed concrete
Vervaardiging van mortel in droge vorm December 2022 23.64 Manufacture of mortars
Vervaardiging van producten van vezelcement Manufacture of products of fibre cement
Vervaardiging van overige producten van beton, gips en cement Manufacture of other articles of concrete, plaster and cement
Natuursteenbewerking Stone dressing
Natuursteenbewerking Stone dressing
Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten december 2022 Manufacture of abrasive products and non-metallic mineral products n.e.c.
Vervaardiging van schuur-, slijp- en polijstmiddelen Manufacture of abrasive products
Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten (geen schuur-, slijp- en polijstmiddelen) Manufacture of other non-metallic mineral products (no abrasive products)
Vervaardiging van metalen in primaire vorm Manufacture of basic metals
Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen Manufacture of basic iron and steel and of ferro-alloys
Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen Manufacture of basic iron and steel and of ferro-alloys
Vervaardiging van stalen buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor Manufacture of tubes, pipes, hollow profiles and related fittings of steel
Vervaardiging van stalen buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor Manufacture of tubes, pipes, hollow profiles and related fittings of steel
Overige eerste verwerking van staal Other first processing of steel
Koudtrekken van staven Cold drawing of bars
Koudwalsen van bandstaal Cold rolling of narrow strip
Koudvervormen en koudfelsen Cold forming and folding
Koudtrekken van draad Cold drawing of wire
Vervaardiging van edelmetalen en overige non-ferrometalen Manufacture of basic precious and other non-ferrous metals
Vervaardiging van edelmetalen Manufacture of precious metals
Vervaardiging van aluminium Aluminium production
Vervaardiging van lood, zink en tin Lead, zinc and tin production
Vervaardiging van koper Copper production
Vervaardiging van overige non-ferrometalen Other non-ferrous metal production
Smelten en raffineren van uranium Smelting and refining of uranium
Gieten van metalen Casting of metals
Gieten van ijzer Casting of iron
Gieten van staal Casting of steel
Gieten van lichte metalen December 2022 24.53 Casting of light metals
Gieten van overige non-ferrometalen Casting of other non-ferrous metals
Vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten) Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment
Vervaardiging van metalen producten voor de bouw Manufacture of structural metal products
Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan Manufacture of metal structures and parts of structures
Vervaardiging van metalen deuren, vensters en kozijnen december 2022 Manufacture of metal doors, windows and their frames
Vervaardiging van reservoirs van metaal en van ketels en radiatoren voor centrale verwarming Manufacture of reservoirs of metal and of boilers and radiators for central heating
Vervaardiging van ketels en radiatoren voor centrale verwarming Manufacture of boilers and radiators for central heating
Vervaardiging van metalen tanks en reservoirs Manufacture of metal tanks and reservoirs
Vervaardiging van stoomketels (geen ketels voor centrale verwarming) Manufacture of steam generators, except central heating hot water boilers
Vervaardiging van stoomketels (geen ketels voor centrale verwarming) Manufacture of steam generators, except central heating hot water boilers
Vervaardiging van wapens en munitie Manufacture of weapons and ammunition
Vervaardiging van wapens en munitie Manufacture of weapons and ammunition
Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; Forging, pressing, stamping and roll-forming of metal;
poedermetallurgie powder metallurgy
Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; Forging, pressing, stamping and roll-forming of metal;
poedermetallurgie powder metallurgy
Oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal; Treatment and coating of metals;
algemene metaalbewerking machining
Oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal Treatment and coating of metals
Algemene metaalbewerking Machining
Vervaardiging van scharen, messen en bestek, hang- en sluitwerk en gereedschap Manufacture of cutlery, tools and general hardware
Vervaardiging van scharen, messen en bestek Manufacture of cutlery
Vervaardiging van hang- en sluitwerk Manufacture of locks and hinges
Vervaardiging van gereedschap Manufacture of tools
Vervaardiging van overige producten van metaal Manufacture of other fabricated metal products
Vervaardiging van stalen vaten e.d. Manufacture of steel drums and similar containers
Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van licht metaal Manufacture of light metal packaging
Vervaardiging van artikelen van draad en van kettingen en veren Manufacture of wire products, chain and springs
Vervaardiging van bouten, schroeven en moeren Manufacture of fasteners and screw machine products
Vervaardiging van overige producten van metaal (rest) Manufacture of other fabricated metal products n.e.c.
Vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuur December 2022 26 Manufacture of computers, electronic and optical products
Vervaardiging van elektronische componenten en printplaten Manufacture of electronic components and boards
Vervaardiging van elektronische componenten Manufacture of electronic components
Vervaardiging van elektronische printplaten Manufacture of loaded electronic boards
Vervaardiging van computers en randapparatuur Manufacture of computers and peripheral equipment
Vervaardiging van computers en randapparatuur december 2022 Manufacture of computers and peripheral equipment
Vervaardiging van communicatieapparatuur Manufacture of communication equipment
Vervaardiging van communicatieapparatuur Manufacture of communication equipment
Vervaardiging van consumentenelektronica Manufacture of consumer electronics
Vervaardiging van consumentenelektronica Manufacture of consumer electronics
Vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur en van uurwerken Manufacture of instruments for measuring, testing and navigation; watches and clocks
Vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur Manufacture of instruments for measuring, testing, navigation and controlling
Vervaardiging van uurwerken Manufacture of watches and clocks
Vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur Manufacture of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipment
Vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur Manufacture of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipment
Vervaardiging van optische instrumenten en apparatuur Manufacture of optical instruments and photographic equipment
Vervaardiging van optische instrumenten en apparatuur Manufacture of optical instruments and photographic equipment
Vervaardiging van informatiedragers Manufacture of magnetic and optical media
Vervaardiging van informatiedragers Manufacture of magnetic and optical media
Vervaardiging van elektrische apparatuur Manufacture of electrical equipment
Vervaardiging van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren en van schakel- en verdeelinrichtingen Manufacture of electric motors, generators, transformers and electricity distribution and control apparatus
Vervaardiging van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren Manufacture of electric motors, generators and transformers
Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen Manufacture of electricity distribution and control apparatus
Vervaardiging van batterijen en accumulatoren Manufacture of batteries and accumulators
Vervaardiging van batterijen en accumulatoren Manufacture of batteries and accumulators
Vervaardiging van elektrische en elektronische kabels en van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d. Manufacture of wiring and wiring devices
Vervaardiging van kabels van optische vezels Manufacture of fibre optic cables December 2022
Vervaardiging van overige elektrische en elektronische kabel Manufacture of other electronic and electric wires and cables
Vervaardiging van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d. Manufacture of wiring devices
Vervaardiging van elektrische lampen en verlichtingsapparaten Manufacture of electric lighting equipment
Vervaardiging van elektrische lampen en verlichtingsapparaten Manufacture of electric lighting equipment
Vervaardiging van huishoudapparaten december 2022 Manufacture of domestic appliances
Vervaardiging van elektrische huishoudapparaten Manufacture of electric domestic appliances
Vervaardiging van niet-elektrische huishoudapparaten Manufacture of non-electric domestic appliances
Vervaardiging van overige elektrische apparatuur Manufacture of other electrical equipment
Vervaardiging van overige elektrische apparatuur Manufacture of other electrical equipment
Vervaardiging van overige machines en apparaten Manufacture of machinery and equipment n.e.c.
Vervaardiging van motoren, turbines, pompen, compressoren, appendages en drijfwerkelementen Manufacture of engines, turbines, pumps, compressors, taps, valves and driving elements
Vervaardiging van motoren en turbines (niet voor vliegtuigen, motorvoertuigen en bromfietsen) Manufacture of engines and turbines, not for aircraft, vehicles and cycles
Vervaardiging van hydraulische apparatuur Manufacture of fluid power equipment
Vervaardiging van niet-hydraulische pompen en compressoren Manufacture of non-hydraulic pumps and compressors
Vervaardiging van appendages Manufacture of other taps and valves
Vervaardiging van tandwielen, lagers en overige drijfwerkelementen Manufacture of gears, bearings and other driving elements
Vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik Manufacture of other general-purpose machinery
Vervaardiging van industriële ovens en branders Manufacture of industrial ovens and furnace burners
Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen Manufacture of lifting and handling equipment
Vervaardiging van kantoormachines en -apparatuur (geen computers en randapparatuur) Manufacture of office machinery and equipment (except computers and peripheral equipment)
Vervaardiging van pneumatisch en elektrisch handgereedschap Manufacture of pneumatic and electrical hand tools
Vervaardiging van machines en apparaten voor industriële koeltechniek en klimaatregeling Manufacture of non-domestic cooling and ventilation equipment
Vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik (rest) Manufacture of other general-purpose machinery and equipment n.e.c.
Vervaardiging van machines en werktuigen voor de land- en bosbouw Manufacture of agricultural and forestry machinery
Vervaardiging van machines en werktuigen voor de land- en bosbouw Manufacture of agricultural and forestry machinery
Vervaardiging van gereedschapswerktuigen Manufacture of machine tools
Vervaardiging van gereedschapswerktuigen voor metaalbewerking Manufacture of metal forming machine tools
Vervaardiging van gereedschapswerktuigen niet voor metaalbewerking Manufacture of machine tools not for metal forming
Vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden December 2022 28.9 Manufacture of other special-purpose machinery
Vervaardiging van machines voor de metallurgie Manufacture of machinery for metallurgy
Vervaardiging van machines voor de bouw en winning van delfstoffen december 2022 Manufacture of machinery for construction and mining
Vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen Manufacture of machinery for food and beverage processing
Vervaardiging van machines voor de productie van textiel, kleding en leer Manufacture of machinery for textile, apparel and leather production
Vervaardiging van machines voor de productie van papier en karton Manufacture of machinery for paper and paperboard production
Vervaardiging van machines voor de kunststof- en rubberindustrie Manufacture of plastics and rubber machinery
Vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden (rest) Manufacture of other special-purpose machinery and equipment n.e.c.
Vervaardiging van auto’s, aanhangwagens en opleggers Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers
Vervaardiging van auto’s Manufacture of motor vehicles
Vervaardiging van auto’s Manufacture of motor vehicles
Carrosseriebouw; Manufacture of bodies (coachwork) for motor vehicles;
vervaardiging van aanhangwagens en opleggers manufacture of trailers and semi-trailers
Carrosseriebouw; Manufacture of bodies (coachwork) for motor vehicles;
vervaardiging van aanhangwagens en opleggers manufacture of trailers and semi-trailers
Carrosseriebouw Manufacturing of bodies (coachwork) for motor vehicles
Vervaardiging van aanhangwagens en opleggers Manufacturing of and trailers and semi-trailers
Vervaardiging van onderdelen en toebehoren voor auto’s Manufacture of parts and accessories for motor vehicles
Vervaardiging van elektrische en elektronische onderdelen en toebehoren voor auto’s Manufacture of electrical and electronic parts and accessories for motor vehicles
Vervaardiging van niet-elektrische en -elektronische onderdelen en toebehoren voor auto’s Manufacture of non-electrical and non-electronic parts and accessories for motor vehicles
Vervaardiging van overige transportmiddelen Manufacture of other transport equipment
Scheepsbouw Building of ships and boats
Bouw van schepen en drijvend materieel (geen sport- en recreatievaartuigen) Building of ships and floating structures (no pleasure boats)
Bouw van sport- en recreatievaartuigen Building of pleasure and sporting boats
Vervaardiging van rollend spoor- en tramwegmaterieel Manufacture of railway rolling stock
Vervaardiging van rollend spoor- en tramwegmaterieel Manufacture of railway rolling stock
Vervaardiging van vliegtuigen en onderdelen daarvoor Manufacture of aircraft
Vervaardiging van vliegtuigen en onderdelen daarvoor Manufacture of aircraft December 2022
Vervaardiging van militaire gevechtsvoertuigen Manufacture of military fighting vehicles
Vervaardiging van militaire gevechtsvoertuigen Manufacture of military fighting vehicles
Vervaardiging van transportmiddelen (rest) Manufacture of transport equipment n.e.c.
Vervaardiging van motor- en bromfietsen december 2022 Manufacture of motorcycles and mopeds
Vervaardiging van fietsen en invalidenwagens Manufacture of bicycles and invalid carriages
Vervaardiging van overige transportmiddelen (rest) Manufacture of other transport equipment n.e.c.
Vervaardiging van meubels Manufacture of furniture
Vervaardiging van meubels Manufacture of furniture
Interieurbouw en vervaardiging van bedrijfsmeubels Interior construction and manufacture of business furniture
Interieurbouw Interior construction
Vervaardiging van bedrijfsmeubels Manufacturing of business furniture
Vervaardiging van keukenmeubels Manufacture of kitchen furniture
Vervaardiging van matrassen Manufacture of mattresses
Vervaardiging van overige meubels Manufacture of other furniture
Vervaardiging van overige goederen Manufacture of other products n.e.c.
Slaan van munten; bewerken van edelstenen en vervaardiging van sieraden e.d. Manufacture of jewellery, bijouterie and related articles
Slaan van munten en medailles Striking of coins and medals
Bewerken van edelstenen en vervaardiging van sieraden e.d. (geen imitatie) Working of precious stones and manufacture of jewellery (no imitation)
Vervaardiging van imitatiesieraden Manufacture of imitation jewellery
Vervaardiging van muziekinstrumenten Manufacture of musical instruments
Vervaardiging van muziekinstrumenten Manufacture of musical instruments
Vervaardiging van sportartikelen Manufacture of sports goods
Vervaardiging van sportartikelen Manufacture of sports goods
Vervaardiging van speelgoed en spellen Manufacture of games and toys
Vervaardiging van speelgoed en spellen Manufacture of games and toys
Vervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelen Manufacture of medical instruments and supplies
Vervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelen Manufacture of medical instruments and supplies
Tandtechnische bedrijven Dental laboratories December 2022
Vervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelen (geen tandtechniek) Manufacture of medical instruments and supplies (no dental laboratories)
Vervaardiging van overige goederen Manufacture of other products n.e.c.
Vervaardiging van borstelwaren Manufacture of brooms and brushes
Sociale werkvoorziening en vervaardiging van overige goederen (rest) december 2022 Sheltered workshops and manufacturing of other goods n.e.c.
Sociale werkvoorziening Sheltered workshops
Vervaardiging van overige goederen (rest) Other manufacturing n.e.c.
Reparatie en installatie van machines en apparaten Repair and installation of machinery and equipment
Reparatie van producten van metaal, machines en apparatuur Repair of fabricated metal products, machinery and equipment
Reparatie van producten van metaal Repair of fabricated metal products
Reparatie en onderhoud van machines Repair and maintenance of machinery
Reparatie en onderhoud van machines voor algemeen gebruik en machineonderdelen (geen gereedschap) Repair and maintenance of machinery for general use and machine parts (no tools)
Reparatie en onderhoud van pneumatisch en elektrisch gereedschap en gereedschapswerktuigen Repair and maintenance of pneumatic and electric tools and machine tools
Reparatie en onderhoud van machines voor een specifieke bedrijfstak Repair and maintenance of machinery for specific industries
Reparatie van elektronische en optische apparatuur Repair of electronic and optical equipment
Reparatie van elektrische apparatuur Repair of electrical equipment
Reparatie en onderhoud van schepen Repair and maintenance of ships and boats
Reparatie en onderhoud van vliegtuigen Repair and maintenance of airplanes
Reparatie en onderhoud van overige transportmiddelen Repair and maintenance of other transport equipment
Reparatie van overige apparatuur Repair of other equipment
Installatie van industriële machines en apparatuur Installation of industrial machinery and equipment
Installatie van ketels en tanks Installation of boilers and tanks
Installatie van industriële machines Installation of industrial machinery
Installatie van machines voor algemeen gebruik (geen gereedschap) Installation of general-purpose machinery (no tools)
Installatie van pneumatisch en elektrisch gereedschap en gereedschapswerktuigen Installation of pneumatic and electric tools and machine tools
Installatie van machines voor een specifieke bedrijfstak Installation of machinery for specific industries
Installatie van elektronische en optische apparatuur Installation of electronic and optical equipment
Installatie van elektrische apparatuur Installation of electrical equipment
Installatie van overige toebehoren Installation of other equipment
D Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht December 2022 D Electricity, gas, steam and air conditioning supply
Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht Electricity, gas, steam and air conditioning supply
Productie van elektriciteit; Electric power generation;
transmissie en distributie van elektriciteit en aardgas december 2022 transmission and distribution of gas and electricity
Productie van elektriciteit Production of electricity
Productie van elektriciteit door thermische, kern- en warmtekrachtcentrales Production of thermal and nuclear electricity and production of electricity by thermal power plants
Productie van elektriciteit door windenergie Production of electricity by wind energy
Productie van elektriciteit door zonnecellen, warmtepompen en waterkracht Production of electricity by solar cells, heat pumps and hydropower
Beheer en exploitatie van transportnetten voor elektriciteit, aardgas en warm water Operation of transmission systems for electricity, gas and hot water
Distributie van elektriciteit en gasvormige brandstoffen via leidingen Distribution of electricity and gas through pipes
Handel in elektriciteit en in gas via leidingen Trade of electricity and gas through pipes
Productie van aardgas Manufacture of gas
Productie van aardgas Manufacture of gas
Productie en distributie van stoom en gekoelde lucht Steam and air conditioning supply
Productie en distributie van stoom en gekoelde lucht Steam and air conditioning supply
E Winning en distributie van water; E Water supply;
afval- en afvalwaterbeheer en sanering sewerage, waste management and remediation activities
Winning en distributie van water Collection, purification and distribution of water
Winning en distributie van water Collection, purification and distribution of water
Winning en distributie van water Collection, purification and distribution of water
Afvalwaterinzameling en -behandeling Sewerage 37.0 Sewerage
Afvalwaterinzameling en -behandeling Sewerage
Afvalwaterinzameling en -behandeling Waste collection, treatment and disposal activities;
Afvalinzameling en -behandeling; materials recovery
voorbereiding tot recycling Waste collection
Inzameling van afval Collection of non-hazardous waste
Inzameling van onschadelijk afval Collection of hazardous waste
Inzameling van schadelijk afval Waste treatment and disposal
Behandeling van afval Treatment of non-hazardous waste
Behandeling van onschadelijk afval Treatment of hazardous waste
Behandeling van schadelijk afval December 2022
Voorbereiding tot recycling Materials recovery
Sloop van schepen, witgoed, computers e.d. Dismantling of ships, white goods, computers etc.
Gesorteerd materiaal voorbereiden tot recycling december 2022 Recovery of sorted materials
Sanering en overig afvalbeheer Remediation activities and other waste management
Sanering en overig afvalbeheer Remediation activities and other waste management
Sanering en overig afvalbeheer Remediation activities and other waste management
F Bouwnijverheid F Construction
Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling Construction of buildings and development of building projects
Projectontwikkeling Development of building projects
Projectontwikkeling Development of building projects
Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw Construction of residential and non-residential buildings
Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw Construction of residential and non-residential buildings
Grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet) Civil engineering
Bouw van wegen, spoorwegen en kunstwerken Construction of roads, railways, bridges and tunnels
Wegenbouw en stratenmaken Construction of roads and motorways
Wegenbouw Construction of roads (no paving)
Stratenmaken Paving
Bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen Construction of railways and underground railways
Bouw van kunstwerken Construction of bridges and tunnels
Leggen van kabels en buizen Construction of utility projects
Leggen van rioleringen, buizen en pijpleidingen; Construction of utility projects for fluids;
aanleg van bronbemaling water well drilling
Leggen van elektriciteits- en telecommunicatiekabels Construction of utility projects for electricity and telecommunications
Bouw van overige civieltechnische werken Construction of other civil engineering projects
Natte waterbouw Construction of water projects
Bouw van overige civieltechnische werken (rest) Construction of other civil engineering projects n.e.c.
Gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw Specialised construction activities
Slopen van bouwwerken, grondverzet en proefboren Demolition and site preparation 43.11 Demolition
Slopen van bouwwerken December 2022
Grondverzet Earth moving
Proefboren december 2022 Test drilling and boring
Bouwinstallatie Construction installation
Elektrotechnische bouwinstallatie Electrical installation
Loodgieters- en fitterswerk; Plumbing and fitting;
installatie van sanitair en van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur installation of sanitary fittings and of heat and air-conditioning systems
Loodgieters- en fitterswerk; Plumbing and fitting;
installatie van sanitair installation of sanitary fittings
Installatie van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur Installation of heat and air-conditioning systems
Overige bouwinstallatie Other construction installation
Afwerking van gebouwen Building completion
Stukadoren Plastering
Bouwtimmeren Joinery installation
Afwerking van vloeren en wanden Floor and wall covering
Schilderen en glaszetten Painting and glazing
Overige afwerking van gebouwen Other building completion
Dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw Roofing and other specialised construction activities
Dakdekken en bouwen van dakconstructies Roofing
Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw Other specialised construction activities
Heien en andere funderingswerkzaamheden Pile driving and construction of foundations
Vlechten van betonstaal Steel bending
Metselen en voegen Bricklaying and flushing
Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw (rest) Other specialised construction n.e.c.
G Groot- en detailhandel; G Wholesale and retail trade;
reparatie van auto’s repair of motor vehicles and motorcycles
Handel in en reparatie van auto’s, motorfietsen en aanhangers Sale and repair of motor vehicles, motorcycles and trailers
Handel in auto’s en aanhangers, eventueel gecombineerd met reparatie Sale of motor vehicles and trailers, also if combined with repair
Handel in en reparatie van personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s Sale and repair of cars and light motor vehicles
Import van nieuwe personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s Import of new passenger cars and light motor vehicles
Handel in en reparatie van personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s (geen import van nieuwe) Sale and repair of passenger cars and light motor vehicles (no import of new cars)
Handel in en reparatie van zwaardere bedrijfsauto’s, aanhangers en caravans Sale and repair of trucks, trailers and caravans
Import van nieuwe bedrijfsauto’s December 2022
Handel in en reparatie van zwaardere bedrijfsauto’s (geen import van nieuwe) Import of new commercial vehicles
december 2022 Sale and repair of heavy commercial vehicles
Handel in en reparatie van aanhangwagens en opleggers (geen caravans) Sale and repair of trailers and semi-trailers (no caravans)
Handel in en reparatie van caravans Sale and repair of caravans
Gespecialiseerde reparatie van auto’s Specialised repair of motor vehicles
Gespecialiseerde reparatie van auto’s Specialised repair of motor vehicles
Auto-onderdelenservicebedrijven Sale and installation of motor vehicle parts
Bandenservicebedrijven Tyre centres
Reparatie van specifieke auto-onderdelen Repair of specific motor vehicle parts
Carrosserieherstel Bodywork repair
Overige gespecialiseerde reparatie; Other specialised repair;
wassen en slepen van auto’s washing and towing of motor vehicles
Handel in auto-onderdelen en -accessoires Sale of motor vehicle parts and accessories
Groothandel en handelsbemiddeling in auto-onderdelen en -accessoires Wholesale and commission trade of motor vehicle parts and accessories
Groothandel en handelsbemiddeling in auto-onderdelen en -accessoires (geen banden) Wholesale and commission trade of motor vehicle parts and accessories (no tyres)
Groothandel en handelsbemiddeling in banden Wholesale and commission trade of tyres
Detailhandel in auto-onderdelen en -accessoires Retail trade of motor vehicle parts and accessories
Handel in en reparatie van motorfietsen en onderdelen daarvan Sale and repair of motorcycles and related parts
Handel in en reparatie van motorfietsen en onderdelen daarvan Sale and repair of motorcycles and related parts
Groothandel en handelsbemiddeling in motorfietsen en onderdelen daarvan Wholesale and commission trade of motorcycles and related parts
Detailhandel in en reparatie van motorfietsen en onderdelen daarvan Retail trade and repair of motorcycles and related parts
Groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto’s en motorfietsen) Wholesale trade (no motor vehicles and motorcycles)
Handelsbemiddeling Wholesale on a fee or contract basis
Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren en grondstoffen voor textiel en voedingsmiddelen Agents involved in the sale of agricultural raw materials, live animals, textile raw materials
Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten Agents involved in the sale of fuels, ores, metals and chemicals
Handelsbemiddeling in hout, vlakglas, sanitair en bouwmaterialen Agents involved in the sale of timber, flat glass, sanitary equipment and building materials
Handelsbemiddeling in machines, technische benodigdheden, schepen en vliegtuigen Agents involved in the sale of machinery, industrial equipment, ships and aircraft
Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren Agents involved in the sale of furniture, household goods and hardware
Handelsbemiddeling in textiel, kleding, schoeisel en lederwaren Agents involved in the sale of textiles, clothing, footwear and leather goods
Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen december 2022 December 2022 46.17 Agents involved in the sale of food and beverages
Handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen Agents specialising in the sale of other goods
Niet-gespecialiseerde handelsbemiddeling Non-specialised agents
Groothandel in landbouwproducten en levende dieren Wholesale of agricultural products and live animals
Groothandel in granen, ruwe tabak, oliën, zaden en veevoer Wholesale of grain, unmanufactured tobacco, oils, seeds and animal foods
Groothandel in granen Wholesale of grain
Groothandel in zaden, pootgoed en peulvruchten Wholesale of seeds and legumes
Groothandel in hooi, stro en ruwvoeder Wholesale of hay, straw and roughage
Groothandel in meng- en krachtvoeder Wholesale of mixed feeds and concentrates
Groothandel in veevoeder (geen ruw-, meng- en krachtvoeder) Wholesale of cattle feed (no roughage, mixed feed and concentrates)
Groothandel in ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten en oliehoudende grondstoffen Wholesale of raw vegetable and animal fats and oils and oleaginous raw materials
Groothandel in ruwe tabak Wholesale of unmanufactured tobacco
Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeder algemeen assortiment Wholesale of various agricultural products and cattle feed
Groothandel in overige akkerbouwproducten Wholesale of other agricultural products
Groothandel in bloemen en planten Wholesale of flowers and plants
Groothandel in levende dieren Wholesale of live animals
Groothandel in levend vee Wholesale of live cattle
Groothandel in huisdieren, siervissen, siervogels en wilde dieren Wholesale of pet animals, ornamental fish and birds, and game
Groothandel in huiden, vellen, leer en halffabrikaten van leer Wholesale of hides, skins, leather and semi-finished leather products
Groothandel in huiden en vellen Wholesale of hides and skins
Groothandel in leer en halffabrikaten van leer Wholesale of leather and semi-finished leather products
Groothandel in voedings- en genotmiddelen Wholesale of food and beverages
Groothandel in groenten en fruit en in consumptieaardappelen Wholesale of vegetables and fruits and of edible potatoes
Groothandel in groenten en fruit Wholesale of vegetables and fruits
Groothandel in consumptieaardappelen Wholesale of edible potatoes
Groothandel in vlees en vleeswaren en in wild en gevogelte (niet levend) Wholesale of meat and meat products and of game and fowl (not live)
Groothandel in zuivelproducten, spijsoliën en -vetten en eieren Wholesale of dairy products, edible oils and fats and eggs
Groothandel in zuivelproducten en spijsoliën en -vetten Wholesale of dairy products and edible oils and fats
Groothandel in eieren Wholesale of eggs
Groothandel in dranken (geen zuivel) December 2022
december 2022 Wholesale of beverages (no diary products)
Groothandel in tabaksproducten en rokersbenodigdheden Wholesale of tobacco products and smokers’ requisites
Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk Wholesale of sugar, chocolate and sugar confectionery
Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen (geen ruwe) Wholesale of coffee, tea, cocoa and spices (no raw)
Groothandel in overige voedingsmiddelen en in overige grondstoffen en halffabrikaten voor de voedingsmiddelenindustrie Wholesale of other food and of other raw and semi-finished materials for the manufacturing of food
Groothandel in snacks Wholesale of snacks
Groothandel in vis, schaal- en weekdieren Wholesale of fish, crustaceans and molluscs
Gespecialiseerde groothandel in overige voedings- en genotmiddelen (rest) Wholesale specialised in other food n.e.c.
Groothandel in bakkerijgrondstoffen Wholesale of baking ingredients
Gespecialiseerde groothandel in overige grondstoffen en halffabrikaten voor de voedingsmiddelen industrie (rest) Specialised wholesale of other raw and semi-finished materials for the manufacturing of food
Groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen assortiment Non-specialised wholesale of food
Groothandel in consumentenartikelen (non-food) Wholesale of consumer goods (no food)
Groothandel in kledingstoffen, fournituren en huishoudtextiel Wholesale of clothing fabrics, haberdashery and household textiles
Groothandel in kledingstoffen en fournituren Wholesale of clothing fabrics and haberdashery
Groothandel in huishoudtextiel en beddengoed Wholesale of household textiles
Groothandel in kleding, schoenen en modeartikelen Wholesale of clothes, footwear and clothing accessories
Groothandel in bovenkleding Wholesale of upper clothes
Groothandel in werkkleding Wholesale of work clothes
Groothandel in onderkleding Wholesale of underwear
Groothandel in schoenen Wholesale of footwear
Groothandel in modeartikelen Wholesale of clothing accessories
Groothandel in textielwaren algemeen assortiment Non-specialised wholesale of textiles
Groothandel in elektrische huishoudelijke apparatuur, audio- en videoapparatuur en fotografische en optische artikelen Wholesale of electrical household appliances, audio and video equipment, photographic and optical articles
Groothandel in witgoed Wholesale of white goods
Groothandel in elektrische huishoudelijke apparatuur (geen witgoed, audio en video) Wholesale of electrical household appliances (no white goods and audio and video equipment)
Groothandel in audio- en videoapparatuur Wholesale of audio and video equipment
Groothandel in fotografische artikelen Wholesale of photographic goods
Groothandel in beeld- en geluidsdragers december 2022 December 2022 46.43.5 Wholesale of video and music recordings
Groothandel in optische artikelen Wholesale of optical articles
Groothandel in glas, porselein en aardewerk en in reinigingsmiddelen Wholesale of glassware, china and pottery and of cleaning materials
Groothandel in glas, porselein en aardewerk Wholesale of glassware, china and pottery
Groothandel in was-, poets- en reinigingsmiddelen Wholesale of detergents and cleaners
Groothandel in parfums en cosmetica Wholesale of perfume and cosmetics
Groothandel in farmaceutische producten, medische instrumenten en orthopedische artikelen Wholesale of pharmaceutical goods, medical instruments and orthopaedic articles
Groothandel in farmaceutische producten Wholesale of pharmaceutical goods
Groothandel in medische en tandheelkundige instrumenten, verpleeg- en orthopedische artikelen en laboratoriumbenodigdheden Wholesale of medical and dental instruments, nursing and orthopaedic articles and laboratory equipment
Groothandel in huismeubilair, woningtextiel, vloerbedekking en verlichting Wholesale of home furniture, household textiles, carpets and lighting equipment
Groothandel in huismeubilair Wholesale of home furniture
Groothandel in woningtextiel en vloerbedekking Wholesale of household textiles and carpets
Groothandel in verlichtingsartikelen Wholesale of articles for lighting
Groothandel in juweliersartikelen en uurwerken Wholesale of watches and jewellery
Groothandel in overige consumentenartikelen (non-food) Wholesale of other consumer goods (non-food)
Groothandel in fietsen en bromfietsen Wholesale of bicycles and mopeds
Groothandel in watersportartikelen Wholesale of water sport goods
Groothandel in kampeerartikelen (geen caravans) Wholesale of camping goods
Groothandel in speelgoed Wholesale of toys
Groothandel in muziekinstrumenten Wholesale of musical instruments
Groothandel in sportartikelen (geen watersport) Wholesale of sports goods (not for water sports)
Groothandel in papier- en kartonwaren (geen verpakkingsmateriaal) Wholesale of paper and paperboard goods (not for packaging)
Groothandel in boeken, tijdschriften en overig drukwerk Wholesale of books, magazines and other printed matter
Groothandel in overige consumentenartikelen (rest, non-food) Wholesale of other non-food consumer goods n.e.c.
Groothandel in ICT-apparatuur Wholesale of information and communication equipment
Groothandel in computers, randapparatuur en software Wholesale of computers, peripheral equipment and software
Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen Wholesale of electronic and communication equipment and related parts
Groothandel in machines, apparaten en toebehoren voor industrie en handel december 2022 46.61 Groothandel in landbouwmachines, werktuigen en tractoren Wholesale of other machines, equipment and supplies for manufacturing and trade 46.61 Wholesale of agricultural machinery, equipment and tractors December 2022
Groothandel in gereedschapswerktuigen Wholesale of machine tools
Groothandel in machines voor de bouw Wholesale of construction machinery
Groothandel in machines voor de textielindustrie en in naai- en breimachines Wholesale of machinery for the textile industry and of sewing and knitting machines
Groothandel in bedrijfsmeubels Wholesale of office furniture
Groothandel in kantoormachines (geen computers) Wholesale of office machinery and equipment (no computers)
Groothandel in machines voor de grafische en voedings- en genotmiddelenindustrie Wholesale of printing and bookbinding machines and machines for food and beverage processing
Groothandel in machines voor de grafische industrie Wholesale of printing and bookbinding machines
Groothandel in machines voor de voedings- en genotmiddelenindustrie Wholesale of machines for food and beverage processing
Groothandel in overige machines, apparaten en toebehoren voor industrie en handel Wholesale of other machines, equipment and supplies for manufacturing and trade
Groothandel in intern transportmaterieel Wholesale of internal transport equipment
Groothandel in machines en apparaten voor de warmte-, koel- en vriestechniek Wholesale of heating and cooling equipment
Groothandel in verbrandingsmotoren, pompen en compressoren Wholesale of combustion engines, pumps and compressors
Groothandel in appendages, technische toebehoren e.d. Wholesale of fittings and equipment for industrial use
Groothandel in meet- en regelapparaten Wholesale of measuring and control equipment
Groothandel in emballage Wholesale of packaging
Groothandel in scheepsbenodigdheden en visserij-artikelen Wholesale of articles for ships and for fishing (no sport fishing)
Groothandel in overige machines, apparaten en toebehoren voor industrie en handel (rest) Wholesale of other machines, equipment and supplies for manufacturing and trade n.e.c.
Overige gespecialiseerde groothandel Other specialised wholesale
Groothandel in brandstoffen en overige minerale olieproducten Wholesale of fuels and other mineral oils
Groothandel in vaste brandstoffen Wholesale of solid fuels
Groothandel in vloeibare en gasvormige brandstoffen Wholesale of liquid and gaseous fuels
Groothandel in minerale olieproducten (geen brandstoffen) Wholesale of mineral oils (no fuels)
Groothandel in metalen en metaalertsen Wholesale of metals and metal ores
Groothandel in metaalertsen Wholesale of metal ores
Groothandel in ferrometalen en -halffabrikaten Wholesale of ferrous metals and ferrous semi-finished products
Groothandel in non-ferrometalen en -halffabrikaten Wholesale of non-ferrous metals and non-ferrous semi-finished products
Groothandel in hout, sanitair en overige bouwmaterialen december 2022 46.73.1 Groothandel in hout en plaatmateriaal Wholesale of wood, sanitary equipment and other construction materials 46.73.1 Wholesale of wood and board December 2022
Groothandel in verf en verfwaren Wholesale of paints
Groothandel in behang Wholesale of wallpaper
Groothandel in vlakglas Wholesale of flat glass
Groothandel in zand en grind Wholesale of sand and gravel
Groothandel in tegels en plavuizen Wholesale of tiles and flags
Groothandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal Wholesale of sanitary equipment and sanitary fittings
Groothandel gespecialiseerd in overige bouwmaterialen Specialised wholesale of other construction materials
Groothandel in bouwmaterialen algemeen assortiment Non-specialised wholesale of construction materials
Groothandel in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparaten Wholesale of hardware and heating equipment
Groothandel in ijzer- en metaalwaren Wholesale of hardware
Groothandel in verwarmingsapparaten Wholesale of heating equipment
Groothandel in chemische producten Wholesale of chemical products
Groothandel in chemische grondstoffen en chemicaliën voor industriële toepassing Wholesale of basic and industrial chemicals
Groothandel in bestrijdingsmiddelen en meststoffen Wholesale of agrochemical products
Groothandel in overige intermediaire producten Wholesale of other intermediate products
Groothandel in textielgrondstoffen en -halffabrikaten Wholesale of textile raw materials and textile semi-finished products
Groothandel in papier en karton Wholesale of paper and paperboard
Groothandel in overige intermediaire producten (rest) Wholesale of other intermediary products n.e.c.
Groothandel in afval en schroot Wholesale of waste and scrap
Groothandel in autosloopmateriaal Wholesale of reusable parts of motor vehicles
Groothandel in ijzer- en staalschroot en oude non-ferrometalen Wholesale of iron and steel waste and non-ferrous metal waste
Groothandel in overige oude materialen en afvalstoffen Wholesale of other waste and scrap
Niet-gespecialiseerde groothandel Non-specialised wholesale
Niet-gespecialiseerde groothandel Non-specialised wholesale
Niet-gespecialiseerde groothandel in consumentenartikelen Non-specialised wholesale of consumer goods
Niet-gespecialiseerde groothandel in niet-consumentenartikelen Non-specialised wholesale of non-consumer goods
Detailhandel (niet in auto’s) Retail trade (not in motor vehicles)
Supermarkten, warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment december 2022 Retail sale in non-specialised stores December 2022
Supermarkten en dergelijke winkels met een algemeen assortiment voedings- en genotmiddelen Supermarkets, department stores and similar non-specialised stores
Warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment non-food Department stores and similar non-specialised stores with non-food
Warenhuizen Department stores
Winkels met een algemeen assortiment non-food (geen warenhuizen) Non-specialised stores with non-food (no department stores)
Gespecialiseerde winkels in voedings- en genotmiddelen Specialised shops selling food and beverages
Winkels in aardappelen, groenten en fruit Shops selling potatoes, fruit and vegetables
Winkels in vlees en vleeswaren, wild en gevogelte Shops selling meat and meat products, game and poultry
Winkels in vlees en vleeswaren Shops selling meat and meat products
Winkels in wild en gevogelte Shops selling game and poultry
Winkels in vis Shops selling fish
Winkels in brood, banket, chocolade en suikerwerk Shops selling bread, pastry, chocolate and sugar confectionery
Winkels in brood en banket Shops selling bread and pastry
Winkels in chocolade en suikerwerk Shops selling chocolate and sugar confectionary
Winkels in dranken Shops selling beverages
Winkels in tabaksproducten Shops selling tobacco products
Gespecialiseerde winkels in overige voedings- en genotmiddelen Other specialised shops selling food
Winkels in kaas Shops selling cheese
Winkels in natuurvoeding en reformartikelen Shops selling natural and health food
Winkels in buitenlandse voedingsmiddelen Shops selling foreign food
Gespecialiseerde winkels in overige voedings- en genotmiddelen (rest) Specialised shops selling other food n.e.c.
Benzinestations Petrol stations
Benzinestations Petrol stations
Winkels in consumentenelektronica Shops selling consumer electronics
Winkels in computers, randapparatuur en software Shops selling computers, peripheral equipment and software
Winkels in telecommunicatieapparatuur Shops selling telecommunication equipment
Winkels in audio- en videoapparatuur of in een algemeen assortiment van wit- en bruingoed Shops selling audio and video equipment, eventually combined with white goods
Winkels in audio- en videoapparatuur Shops selling audio and video equipment
Winkels in een algemeen assortiment van wit- en bruingoed december 2022 47.5 Winkels in overige huishoudelijke artikelen Shops selling a combination of brown and white goods 47.5 Shops selling other household equipment December 2022
Winkels in kledingstoffen, huishoudtextiel en fournituren Shops selling clothing fabrics, household textiles and haberdashery
Winkels in kledingstoffen Shops selling clothing fabrics
Winkels in huishoudtextiel Shops selling household textiles
Winkels in breiwol, handwerken en fournituren Shops selling knitting wool, fancywork and haberdashery
Winkels in doe-het-zelfartikelen Shops selling do-it-yourself articles
Winkels in ijzerwaren en gereedschappen Shops selling hardware
Winkels in verf, verfwaren en behang Shops selling paints and wallpaper
Winkels in houten bouw- en tuinmaterialen Shops selling building and garden materials of wood
Winkels in tegels Shops selling tiles
Winkels in keukens Shops selling kitchens
Winkels in parket-, laminaat- en kurkvloeren Shops selling parquet, laminate and cork floors
Winkels gespecialiseerd in overige doe-het-zelfartikelen Specialised shops selling other do-it-yourself articles
Bouwmarkten en andere winkels in bouwmaterialen algemeen assortiment Builder’s merchants and other shops selling various building materials
Winkels in vloerbedekking en gordijnen Shops selling floor coverings and curtains
Winkels in elektrische huishoudelijke apparatuur en onderdelen daarvoor Shops selling electrical household appliances and parts of it
Winkels in witgoed Shops selling white goods
Winkels in naai- en breimachines Shops selling sewing and knitting machines
Winkels in overige elektrische huishoudelijke apparatuur Shops selling other electrical household appliances
Winkels in onderdelen voor elektrische huishoudelijke apparatuur Shops selling parts of electrical household appliances
Winkels in meubels, verlichting en overige huishoudelijke artikelen (rest) Shops selling furniture, articles for lighting and other household articles n.e.c.
Winkels in meubels Shops selling furniture
Winkels in verlichtingsartikelen Shops selling articles for lighting
Winkels in artikelen voor woninginrichting algemeen assortiment Shops selling various home furnishings
Winkels in muziekinstrumenten Shops selling musical instruments
Winkels in glas-, porselein- en aardewerk Shops selling glassware, china and pottery
Winkels gespecialiseerd in overige huishoudelijke artikelen (rest) Specialised shops selling other household goods n.e.c.
Winkels in huishoudelijke artikelen algemeen assortiment december 2022 47.6 Winkels in lectuur, sport-, kampeer- en recreatieartikelen Non specialised shops selling household articles 47.6 Shops selling reading, sports, camping and recreation goods December 2022
Winkels in boeken Shops selling books
Winkels in kranten, tijdschriften en kantoorbehoeften Shops selling newspapers, magazines and stationery
Winkels in audio- en video-opnamen Shops selling music and video recordings
Winkels in fietsen en bromfietsen, sport- en kampeerartikelen en boten Shops selling bicycles and mopeds, sports and camping goods and boats
Winkels in fietsen en bromfietsen Shops selling bicycles and mopeds
Winkels in watersportartikelen Shops selling water sports goods
Winkels in sportartikelen (geen watersport) Shops selling sports goods (not for water sports)
Winkels in kampeerartikelen (geen caravans) Shops selling camping goods (no caravans)
Winkels in speelgoed Shops selling toys
Winkels in overige artikelen Shops selling other goods
Winkels in kleding en modeartikelen; textielsupermarkten Shops selling clothes and clothing accessories: textile supermarkets
Winkels in herenkleding Shops selling menswear
Winkels in dameskleding Shops selling ladies’ wear
Winkels in bovenkleding en modeartikelen (algemeen assortiment) Shops selling outerwear and clothing accessories (non-specialised)
Winkels in baby- en kinderkleding Shops selling baby- and children’s clothes
Winkels in babyartikelen algemeen assortiment Shops selling various baby articles
Winkels in onderkleding, lingerie e.d. Shops selling underwear, lingerie etc.
Winkels in modeartikelen Shops selling clothing accessories
Textielsupermarkten Textile supermarkets
Winkels in schoenen en lederwaren Shops selling footwear and leather goods
Winkels in schoenen Shops selling footwear
Winkels in lederwaren en reisartikelen Shops selling leather goods
Apotheken Dispensing chemists
Winkels in drogisterij-, medische en orthopedische artikelen Drugstores and shops selling medical and orthopaedic goods
Winkels in drogisterij-artikelen Drugstores
Winkels in medische en orthopedische artikelen Shops selling medical and orthopaedic goods
Winkels in parfums en cosmetica Shops selling perfumery and cosmetic articles
Winkels in bloemen, planten, zaden, tuinbenodigdheden, huisdieren en dierbenodigdheden december 2022 47.76.1 Winkels in bloemen en planten, zaden en tuinbenodigdheden Shops selling flowers, plants, seeds, garden material, pets and articles for pets 47.76.1 Shops selling flowers, plants, seeds and garden material December 2022
Tuincentra Garden centres
Winkels in dieren, dierbenodigdheden en hengelsportartikelen Shops selling pets and articles for pets and angling
Winkels in juweliersartikelen en uurwerken Shops selling jewellery and watches
Winkels in overige artikelen (rest) Shops selling other goods n.e.c.
Winkels in fotografische artikelen Shops selling photographic equipment
Winkels in optische artikelen Shops selling optical articles
Winkels in schilderijen, lijsten, prenten, kunstvoorwerpen en religieuze artikelen Shops selling paintings, frames, pictures, art, religious articles
Winkels gespecialiseerd in overige artikelen (rest) Specialised shops selling other goods n.e.c.
Winkels in antiek en tweedehands goederen Shops selling antiques and second-hand goods
Winkels in antiek Shops selling antiques
Winkels in tweedehands kleding Shops selling second-hand clothing
Winkels in tweedehands goederen (geen kleding) Shops selling second-hand goods (no clothing)
Markthandel Market sale
Markthandel in voedings- en genotmiddelen Retail sale of food and beverages via markets
Markthandel in aardappelen, groenten en fruit Retail sale of potatoes, vegetables and fruit via markets
Markthandel in overige voedings- en genotmiddelen Retail sale of other food via markets
Markthandel in textiel, kleding en schoenen Retail sale of textiles, clothing and footwear via markets
Markthandel in non-food artikelen (geen textiel, kleding en schoenen) Retail sale of other goods via markets (no textiles, clothing and footwear)
Markthandel in bloemen, planten, zaden en tuinbenodigdheden Retail sale of flowers, plants, seeds and garden material via markets
Markthandel in tweedehands goederen Retail sale of second-hand goods via markets
Markthandel in overige goederen Retail sale of other goods via markets
Detailhandel niet via winkel of markt Retail sale not via stores and markets
Detailhandel via internet Retail sale via mail order and internet
Detailhandel via internet in voedingsmiddelen en drogisterijwaren Retail sale via internet of food and medical goods
Detailhandel via internet in consumentenelektronica Retail sale via internet of consumer electronics
Detailhandel via internet in boeken, tijdschriften, cd’s, dvd’s Retail sale via internet of books, magazines, cd’s, dvd’s
Detailhandel via internet in kleding en mode-artikelen Retail sale via internet of clothes and clothing accessories
Detailhandel via internet in huis- en tuinartikelen december 2022 47.91.6 Detailhandel via internet in vrijetijdsartikelen Retail sale via internet of articles for house and garden 47.91.6 Retail sale via internet of leisure articles December 2022
Detailhandel via internet in overige non-food Retail sale via internet of other non-food
Detailhandel via internet in een algemeen assortiment non-food Non-specialised retail sale of non-food via internet
Colportage, straathandel en detailhandel via overige distributievormen Canvassing, street trade and other retail sale
Colportage Canvassing
Straathandel Street trade
Detailhandel via overige distributievormen Other retail sale
H Vervoer en opslag H Transportation and storage
Vervoer over land Land transport
Personenvervoer per spoor (geen tram of metro) Passenger rail transport (no tram or metro)
Personenvervoer per spoor (geen tram of metro) Passenger rail transport (no tram or metro)
Goederenvervoer per spoor Freight rail transport
Goederenvervoer per spoor Freight rail transport
Personenvervoer over de weg Passenger transport by road
Openbaar vervoer binnen steden Urban passenger transport
Vervoer per taxi Taxi operation
Vervoer per bus, tram en metro (geen stadsvervoer) Transport by bus, tram and subway (no urban transport)
Ongeregeld besloten busvervoer Non-scheduled private transport by bus
Streekvervoer per bus, tram en metro Regional transport by bus, tram and metro
Geregeld besloten busvervoer Scheduled private transport by bus
Goederenvervoer over de weg Freight transport by road
Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen) Freight transport by road (no removal services)
Verhuisvervoer Removal services
Transport via pijpleidingen Transport via pipeline
Transport via pijpleidingen Transport via pipeline
Vervoer over water Water transport
Zee- en kustvaart (passagiersvaart en veerdiensten) Sea and coastal passenger water transport and ferry-services
Zee- en kustvaart (passagiersvaart en veerdiensten) Sea and coastal passenger water transport and ferry-services
december 2022 Sea and coastal water transport (cargo and tank ships, tug boats)
Zee- en kustvaart (vracht-, tank- en sleepvaart) Sea and coastal water transport (cargo and tank ships, tug boats)
Zee- en kustvaart (vracht-, tank- en sleepvaart) December 2022
Zee- en kustvaart (vracht- en tankvaart; Sea and coastal water transport (cargo and tank ships)
geen sleepvaart) Sea and coastal water transport (towing)
Zee- en kustsleepvaart Inland passenger water transport and ferry-services
Binnenvaart (passagiersvaart en veerdiensten) Inland passenger water transport and ferry-services
Binnenvaart (passagiersvaart en veerdiensten) Inland freight water transport
Binnenvaart (vracht-, tank- en sleepvaart) Inland freight water transport
Binnenvaart (vracht-, tank- en sleepvaart) Inland freight water transport (no tankers)
Binnenvaart (vrachtvaart) 50.40.2 Binnenvaart (tankvaart) Inland water transport by tankers
Binnenvaart (sleep- en duwvaart) Inland water transport (towing or pushing)
Luchtvaart Air transport
Personenvervoer door de lucht Passenger air transport
Personenvervoer door de lucht Passenger air transport
Goederenvervoer door de lucht Freight air transport
Goederenvervoer door de lucht Freight air transport
Opslag en dienstverlening voor vervoer Warehousing and support activities for transportation
Opslag Warehousing and storage
Opslag Warehousing and storage
Opslag in tanks Storage in tanks
Opslag in koelhuizen e.d. Storage in refrigerated warehouses
Opslag in distributiecentra en overige opslag (niet in tanks, koelhuizen e.d.) Storage in distribution centres and other storage (not in tanks, refrigerated warehouses etc.)
Dienstverlening voor vervoer Support activities for transport
Dienstverlening voor vervoer over land Support activities for land transport
Dienstverlening voor vervoer over water Support activities for water transport
Dienstverlening voor de luchtvaart Support activities for air transport 52.24 Cargo handling
Laad-, los- en overslagactiviteiten Cargo handling for transport over seas
Laad-, los- en overslagactiviteiten voor zeevaart december 2022 Cargo handling for transport over inland waters
Laad-, los- en overslagactiviteiten niet voor zeevaart Forwarding agencies, ship brokers and charterers;
Expediteurs, cargadoors en bevrachters; weighing and measuring
weging en meting December 2022
Expediteurs, cargadoors, bevrachters en andere tussenpersonen in het goederenvervoer Forwarding agencies, ship brokers, charterers and other agents with respect to transport of goods
Weging en meting Weighing and measuring
Post en koeriers Postal and courier activities
Nationale post met universele dienstverplichting National postal activities under universal service obligation
Nationale post met universele dienstverplichting National postal activities under universal service obligation
Post zonder universele dienstverplichting en koeriers Postal activities without universal service obligation and couriers
Post zonder universele dienstverplichting en koeriers Postal activities without universal service obligation and couriers
Post zonder universele dienstverplichting Postal activities without universal service obligation
Koeriers Couriers
I Logies-, maaltijd- en drankverstrekking I Accommodation and food service activities
Logiesverstrekking Accommodation
Hotels e.d. Hotels and similar accommodation
Hotels e.d. Hotels and similar accommodation
Hotel-restaurants Hotels with restaurants
Hotels (geen hotel-restaurants), pensions en conferentieoorden Hotels without restaurants
Verhuur van vakantiehuisjes en appartementen; Renting of holiday bungalows and apartments;
jeugdherbergen en vakantiekampen youth hostels and tourist camps
Verhuur van vakantiehuisjes en appartementen; Renting of holiday bungalows and apartments;
jeugdherbergen en vakantiekampen youth hostels and tourist camps
Verhuur van vakantiehuisjes en appartementen Renting of holiday bungalows and apartments
Jeugdherbergen , vakantiekampen, groepsaccommodaties Youth hostels, tourist camps, group accommodation
Kampeerterreinen Camping sites
Kampeerterreinen Camping sites
Overige logiesverstrekking Other provision of lodgings n.e.c.
Overige logiesverstrekking Other provision of lodgings n.e.c.
Eet- en drinkgelegenheden Food and beverage service activities
Restaurants, cafetaria’s e.d. Restaurants
Restaurants, cafetaria’s e.d. en ijssalons december 2022 Restaurants
Restaurants Restaurants
Fastfoodrestaurants, cafetaria’s, ijssalons, eetkramen e.d. Fast-food restaurants, cafeterias, ice cream parlours, take-out eating places etc. December 2022
Kantines en catering Canteens and catering
Eventcatering Event catering
Kantines en contractcatering Canteens and industrial catering
Cafés Bars
Cafés Bars
J Informatie en communicatie J Information and communication
Uitgeverijen Publishing
Uitgeverijen van boeken, tijdschriften e.d.; Publishing of books, magazines etc.;
databanken databases
Uitgeverijen van boeken en databanken Book publishing
Databanken Databases
Uitgeverijen van kranten Publishing of newspapers
Uitgeverijen van tijdschriften Publishing of journals and magazines
Overige uitgeverijen (niet van software) Other publishing (no software)
Uitgeverijen van software Software publishing
Uitgeverijen van computerspellen Publishing of computer games
Overige uitgeverijen van software Other software publishing
Productie en distributie van films en televisieprogramma´s; Motion picture and television programme production and distribution;
maken en uitgeven van geluidsopnamen sound recording and music publishing
Productie en distributie van films en televisieprogramma’s Motion picture and television programme production and distribution
Productie van films en televisieprogramma’s Motion picture and television programme production
Productie van films (geen televisiefilms) Motion picture production (not for television)
Productie van televisieprogramma’s Television programme production
Facilitaire activiteiten voor film- en televisieproductie Support activities to motion picture and television programme production
Distributie van films en televisieproducties Distribution of motion pictures and television programmes
Bioscopen Cinemas
Maken en uitgeven van geluidsopnamen Sound recording and music publishing
Maken en uitgeven van geluidsopnamen december 2022 Sound recording and music publishing December 2022
Verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma’s Programming and broadcasting
Radio-omroepen Radio broadcasting
Radio-omroepen Radio broadcasting
Televisieomroepen Television broadcasting
Televisieomroepen Television broadcasting
Telecommunicatie Telecommunications
Draadgebonden telecommunicatie Wired telecommunications activities
Draadgebonden telecommunicatie Wired telecommunications activities
Draadloze telecommunicatie Wireless telecommunications activities
Draadloze telecommunicatie Wireless telecommunications activities
Telecommunicatie via satelliet Satellite telecommunications activities
Telecommunicatie via satelliet Satellite telecommunications activities
Overige telecommunicatie Other telecommunications activities
Overige telecommunicatie Other telecommunications activities
Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie Support activities in the field of information technology
Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie Support activities in the field of information technology
Ontwikkelen, produceren en uitgeven van software Writing, producing and publishing of software
Advisering en ondersteuning op het gebied van informatietechnologie Computer consultancy and support
Beheer van computerfaciliteiten Computer facilities management
Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie Other information technology and computer service activities
Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie Information service activities
Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten; Data processing, hosting and related activities;
webportals web portals
Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten Data processing, hosting and related activities
Webportals Web portals
Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie Other information service activities
Persagentschappen News agencies
Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie (rest) Other information service activities n.e.c.
december 2022 December 2022
K Financiële instellingen K Financial institutions
Financiële instellingen (geen verzekeringen en pensioenfondsen) Financial institutions, except insurance and pension funding
Geldscheppende financiële instellingen Monetary intermediation
Centrale banken Central banking
Overige geldscheppende financiële instellingen Other monetary intermediation
Coöperatief georganiseerde banken Cooperative banks
Effectenkredietinstellingen Stock credit companies
Spaarbanken Savings banks
Algemene banken General banks
Financiële holdings Financial holdings
Financiële holdings Financial holdings
Beleggingsinstellingen Investment funds
Beleggingsinstellingen Investment funds
Beleggingsinstellingen in financiële activa Investment funds in financial assets
Beleggingsinstellingen in vaste activa Investment funds in real estate
Beleggingsinstellingen met beperkte toetreding Investment funds with restricted entry
Kredietverstrekking en overige financiële intermediatie Credit granting and other financial intermediation
Financiële lease Financial leasing
Overige kredietverstrekking Other credit granting
Hypotheekbanken en bouwfondsen Mortgage banks and building funds
Volkskredietbanken en commerciële financieringsmaatschappijen Municipal credit banks and commercial finance companies
Participatiemaatschappijen Participation companies
Wisselmakelaars en overige kredietverstrekking Bill-brokers and other credit granting n.e.c.
Overige financiële intermediatie Other financial intermediation
Verzekeringen en pensioenfondsen (geen verplichte sociale verzekeringen) Insurance and pension funding (no compulsory social security)
Verzekeringen (geen herverzekering) Insurance (no reinsurance)
Levensverzekeringen (geen herverzekering), naturaverzekeringen en spaarkassen Life insurance (no reinsurance), insurance in kind and slate clubs
Levensverzekeringen (geen herverzekering) Life insurance (no reinsurance)
Naturaverzekeringen december 2022 Insurance in kind December 2022
Spaarkassen Slate clubs
Schadeverzekeringen (geen herverzekering) Non-life insurance (no reinsurance)
Schadeverzekering exclusief zorgverzekeringen Non-life insurance (no health insurance)
Zorgverzekeringen Health insurance
Herverzekering Reinsurance
Herverzekering Reinsurance
Pensioenfondsen Pension funding
Pensioenfondsen Pension funding
Bedrijfstakpensioenfondsen Industry pension funding
Ondernemingspensioenfondsen en -spaarfondsen Corporate pension funding and saving funds
Beroepspensioenfondsen Pension funding for specific professional groups
Overige pensioenfondsen Other pension funding
Overige financiële dienstverlening Other financial services
Financiële bemiddeling, advisering e.d. Financial intermediation, consultancy etc.
(niet voor verzekeringen en pensioenfondsen) (not for insurance and pension funding)
Beheer van financiële markten Administration of financial markets
Commissionairs en makelaars in effecten, beleggingsadviseurs e.d. Stockbrokers, investment consultants etc.
Administratiekantoren voor aandelen en obligaties, marketmakers, hypotheek- en krediet-bemiddeling, geldwisselkantoren, bank- en spaaragentschappen e.d. Trust offices, market makers, mortgage, credit and currency brokers, bank and savings bank agencies etc.
Administratiekantoren voor aandelen en obligaties Trust offices
Marketmakers Market makers
Hypotheek- en kredietbemiddeling, geldwisselkantoren, bank- en spaaragentschappen e.d. Mortgage, credit and currency brokers, bank and savings bank agencies etc.
Dienstverlening op het gebied van verzekeringen en pensioenfondsen Activities auxiliary to insurance and pension funding
Risicoanalisten en schadetaxateurs Risk and damage evaluation
Assurantietussenpersonen Insurance agents
Overige dienstverlening op het gebied van verzekeringen en pensioenfondsen (geen taxateurs en assurantietussenpersonen) Other services in the field of insurance and pension funding (no appraisers and insurance agents)
Verzekeringsbeurzen Insurance markets
Actuariële en pensioenadviesbureaus; Actuarial and pension consultancy;
beheer en administratie van pensioenvermogens december 2022 management of pension funds December 2022
Waarborgfondsen Guarantee funding
Overige dienstverlening op het gebied van verzekeringen en pensioenfondsen (rest) Other services related to insurance and pension funding
Vermogensbeheer Fund management
Vermogensbeheer Fund management
L Verhuur van en handel in onroerend goed L Renting, buying and selling of real estate
Verhuur van en handel in onroerend goed Renting and buying and selling of real estate
Handel in eigen onroerend goed Buying and selling of own real estate
Handel in eigen onroerend goed Buying and selling of own real estate
Verhuur van onroerend goed Renting of real estate
Verhuur van onroerend goed Renting of real estate
Woningbouwverenigingen en -stichtingen Housing associations and corporations
Gemeentelijke woningbedrijven Municipal housing
Verhuur van overige woonruimte Renting of other residential buildings
Verhuur van onroerend goed (niet van woonruimte) Renting of non-residential real estate
Bemiddeling in en beheer van onroerend Intermediation in and management of real estate
Bemiddeling bij handel, huur of verhuur van onroerend goed Intermediation in buying, selling and renting real estate
Beheer van onroerend goed Management of real estate
M Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening M Consultancy, research and other specialised business services
Rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvisering en administratie Legal services, accounting, tax consultancy, administration
Rechtskundige dienstverlening Legal activities
Rechtskundige dienstverlening Legal activities
Advocatenkantoren, bewindvoerders en curatoren Lawyers and curators
Rechtskundige adviesbureaus Legal consultancy
Notariskantoren Notaries
Deurwaarderskantoren Bailiffs
Octrooibureaus Patent agencies
Accountancy, belastingadvisering en administratie Accounting, tax consultancy, administration
Accountancy, belastingadvisering en administratie december 2022 Accounting, tax consultancy, administration December 2022
Registeraccountants Officially recognized accountants
Accountants-administratieconsulenten Auditors
Boekhoudkantoren Book-keeping
Belastingconsulenten Tax consultancy
Overige administratiekantoren Other administration
Holdings (geen financiële), concerndiensten binnen eigen concern en managementadvisering Holding companies (not financial)
Holdings (geen financiële) en concerndiensten binnen eigen concern Holding companies (not financial)
Holdings (geen financiële) en concerndiensten binnen eigen concern Holding companies (not financial
Concerndiensten binnen eigen concern Support activities for the own enterprise group
Holdings (geen financiële) Holding companies (not financial)
Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering Management and business consultancy
Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie Public relations and communication activities
Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering (geen public relations) Management en business consultancy (no public relations)
Organisatieadviesbureaus Organisational planning
Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering (geen public relations en organisatieadviesbureaus) Management en business consultancy (no public relations and organisational planning)
Architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies; Architects, engineers and technical design and consultancy;
keuring en controle testing and analysis
Architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies Architects, engineers and technical design and consultancy
Architecten Architects
Architecten (geen interieurarchitecten) Architects (no interior architects)
Interieurarchitecten Interior architects
Ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies Engineers and other technical design and consultancy
Keuring en controle Technical testing and analysis
Keuring en controle Technical testing and analysis
Keuring en controle van agrarische producten en voedingsmiddelen Testing and analysis of agricultural products and food
Keuring en controle van machines, apparaten en materialen Technical testing and analysis of machinery, equipment and materials
Overige keuring en controle Other technical testing and analysis
Speur- en ontwikkelingswerk Research and development
Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk december 2022 Research and development on natural sciences and engineering December 2022
Biotechnologisch speur- en ontwikkelingswerk Research and development on biotechnology
Biotechnologisch speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van agrarische producten en processen Biotechnical research and development on agricultural products and processes
Biotechnologisch speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van medische producten en farmaceutische processen en van voeding Biotechnical research and development on medical products and pharmaceutical processes and of food
Biotechnologisch speur- en ontwikkelingswerk voor overige toepassingen Biotechnical research and development in other fields
Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk (niet biotechnologisch) Non-biotechnical research and development on natural sciences and engineering
Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van landbouw en visserij (niet biotechnologisch) Research and development on agriculture and fishery (not biotechnical)
Technisch speur- en ontwikkelingswerk Research and development on technology
Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van gezondheid en voeding (niet biotechnologisch) Research and development on health and food (not biotechnical)
Overig natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk (niet biotechnologisch) Other research and development on natural sciences (not biotechnical)
Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij- en geesteswetenschappen Research and development on social sciences and humanities
Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij- en geesteswetenschappen Research and development on social sciences and humanities
Reclame en marktonderzoek Advertising and market research
Reclamebureaus en handel in advertentieruimte en -tijd Advertising agencies and sale of time and space for advertising
Reclamebureaus Advertising agencies
Handel in advertentieruimte en -tijd Sale of time and space for advertising
Markt- en opinieonderzoekbureaus Market research and public opinion polling
Markt- en opinieonderzoekbureaus Market research and public opinion polling
Industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy Industrial design, photography, translation and other consultancy
Industrieel ontwerp en vormgeving Industrial and fashion design
Industrieel ontwerp en vormgeving Industrial and fashion design
Communicatie- en grafisch ontwerp Communication and graphic design
Industrieel en productontwerp Product design
Interieur- en ruimtelijk ontwerp Interior and spatial design
Fotografie en ontwikkelen van foto’s en films Photography and photo and film developing
Fotografie en ontwikkelen van foto’s en films december 2022 Photography and photo and film developing
Fotografie Photography
Ontwikkelwinkels Photo shops
Ontwikkelcentrales Photo and film developing laboratories
Vertalers en tolken December 2022
Vertalers en tolken Translators and interpreters
Overige specialistische zakelijke dienstverlening Translators and interpreters 74.9 Other specialised business services
Overige specialistische zakelijke dienstverlening Other specialised business services
Veterinaire dienstverlening Veterinary activities
Veterinaire dienstverlening Veterinary activities
Veterinaire dienstverlening Veterinary activities
N Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening N Renting and leasing of tangible goods and other business support services
Verhuur en lease van auto’s, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen Renting and leasing of motor vehicles, consumer goods, machines and other tangible goods
Verhuur en lease van auto’s Renting of motor vehicles
Verhuur en lease van personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s Renting and leasing of passenger cars and light motor vehicles
Verhuur van personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s (geen operational lease) Renting of passenger cars and light motor vehicles (no operational lease)
Operational lease van personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s Operational leasing of passenger cars and light motor vehicles
Verhuur en lease van vrachtwagens, autobussen, caravans en aanhangwagens Renting of trucks, busses and motor homes
Verhuur van consumentenartikelen Renting of consumer goods
Verhuur van sport- en recreatieartikelen Renting of recreational and sports goods
Videotheken Renting of video tapes and disks
Verhuur van overige consumentenartikelen Renting of other consumer goods
Verhuur van leesportefeuilles Renting of magazines
Verhuur van kleding en huishoudelijke artikelen Renting of clothing and household goods
Verhuur van overige consumentenartikelen (rest) Renting of other consumer goods n.e.c.
Verhuur en lease van machines en werktuigen en van overige goederen Renting and leasing of machinery and equipment and of other goods
Verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen Renting and leasing of agricultural machinery and equipment
Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouw Renting and leasing of construction machinery
Verhuur en lease van computers en kantoorapparatuur december 2022 Renting and leasing of computers and office machinery
Verhuur en lease van schepen Renting and leasing of ships
Verhuur en lease van vliegtuigen Renting and leasing of airplanes
Verhuur en lease van overige machines en werktuigen en van overige goederen Renting and leasing of other machinery and equipment and of other goods December 2022
Verhuur van automaten Renting of vending and slot machines
Verhuur en lease van overige machines en werktuigen en van overige goederen (geen automaten) Renting and leasing of other machinery and equipment and of other goods (no vending and slot machines)
Lease van niet-financiële immateriële activa Leasing of intellectual property and similar products
Lease van niet-financiële immateriële activa Leasing of intellectual property and similar products
Arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer Employment placement, provision of temporary employment and payrolling
Arbeidsbemiddeling Employment placement agencies
Arbeidsbemiddeling Employment placement agencies
Uitzendbureaus, uitleenbureaus en banenpools Temporary employment agencies and job pools
Uitzendbureaus, uitleenbureaus en banenpools Temporary employment agencies and job pools
Uitzendbureaus Temporary employment agencies
Uitleenbureaus Job pools (no employment projects)
Banenpools (werkgelegenheidsprojecten) Job pools (employment projects)
Payrolling (personeelsbeheer) Payrolling
Payrolling (personeelsbeheer) Payrolling
Reisbemiddeling, reisorganisatie, toeristische informatie en reserveringsbureaus Travel agencies, tour operators, tourist information and reservation services
Reisbemiddeling en reisorganisatie Travel agencies and tour operators
Reisbemiddeling Travel agencies
Reisorganisatie Tour operators
Informatieverstrekking op het gebied van toerisme en reserveringsbureaus Tourist information and reservation services
Informatieverstrekking op het gebied van toerisme en reserveringsbureaus Tourist information and reservation services
Beveiliging en opsporing Security and investigation
Particuliere beveiliging Private security
Particuliere beveiliging Private security
Beveiliging via beveiligingssystemen Security systems service activities
Beveiliging via beveiligingssystemen december 2022 Security systems service activities
Opsporing Investigation activities
Opsporing Investigation activities
Facility management, reiniging en landschapsverzorging December 2022 81 Facility management
Facility management Facility management
Facility management Facility management
Reiniging Cleaning activities
Interieurreiniging van gebouwen General cleaning of buildings
Gespecialiseerde reiniging van gebouwen en industriële reiniging Specialised cleaning of buildings and industrial cleaning activities
Glazenwassen Window-cleaning
Schoorsteenvegen Chimney sweeping
Overige gespecialiseerde reiniging Other specialised cleaning of buildings and industrial cleaning activities
Overige reiniging Other cleaning
Landschapsverzorging Landscape service activities
Landschapsverzorging Landscape service activities
Overige zakelijke dienstverlening Other business services
Brede administratieve en secretariële dienstverlening Combined office administrative services and specialised office support
Brede administratieve dienstverlening Combined office administrative services
Secretariële dienstverlening Specialised office support
Callcenters Callcenters
Callcenters Callcenters
Organiseren van congressen en beurzen Organisation of conventions and tradeshows
Organiseren van congressen en beurzen Organisation of conventions and tradeshows
Overige zakelijke dienstverlening(rest) Other business support activities n.e.c.
Kredietinformatie- en incassobureaus Credit rating and bill collection
Pakken, sorteren e.d. voor derden Packaging, sorting etc. on a fee or contract basis
Overige zakelijke dienstverlening (rest) Other business support activities n.e.c.
Veilingen van landbouw-, tuinbouw- en visserijproducten Auctions for agricultural and fish products
Veilingen van huisraad, kunst, antiek, machines e.d. roerende goederen Auctions for household goods, art, antiques, machinery and similar goods
Overige zakelijke dienstverlening (rest) Other business services n.e.c.
december 2022 December 2022
O Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen O Public administration, public services and compulsory social security
Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen Public administration, public services and compulsory social security
Openbaar bestuur Public administration
Algemeen overheidsbestuur General public administration
Openbaar bestuur op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en welzijn (geen sociale verzekeringen) Public administration in the field of health care, education, cultural services and social services (no social security)
Openbaar bestuur op het gebied van het bedrijfsleven Public administration in the field of operation of businesses
Overheidsdiensten Public services
Buitenlandse zaken Foreign affairs
Defensie Defence activities
Justitie Justice and judicial activities
Rechtspraak Jurisdiction
Ministerie van Justitie en gevangeniswezen Ministry of Justice and prisons
Politie Police
Brandweer Fire brigades
Verplichte sociale verzekeringen Compulsory social security
Verplichte sociale verzekeringen Compulsory social security
P Onderwijs P Education
Onderwijs Education
Primair en speciaal onderwijs Primary and special education
Primair en speciaal onderwijs Primary and special education
Basisonderwijs voor leerplichtigen Primary compulsory education
Speciaal basisonderwijs Special primary education
Speciaal onderwijs in expertisecentra Special education in expertise centres
Voortgezet onderwijs Secondary education
Algemeen vormend voortgezet onderwijs General secondary education
Havo en vwo Havo and vwo
Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs Lower secondary vocational education
Praktijkonderwijs december 2022 Practical education December 2022
Brede scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs Comprehensive schools
Middelbaar beroepsonderwijs en educatie Secondary vocational education and adult education
Middelbaar beroepsonderwijs Secondary vocational education
Volwassenen onderwijs Adult education
Middelbaar beroepsonderwijs en educatie (gecombineerd) Secondary vocational education and adult education combined
Tertiair onderwijs Higher education
Niet-universitair hoger onderwijs Post-secondary non-tertiary education
Universitair hoger onderwijs Tertiary education
Overig onderwijs Other education
Sport- en recreatieonderwijs Sports and recreation education
Zeil- en surfscholen Sailing and surfing instruction
Overig sport- en recreatieonderwijs Other sports and recreation education
Cultureel onderwijs Cultural education
Dansscholen Dancing schools
Kunstzinnige vorming van amateurs (geen dansscholen) Artistic education for amateurs (no dancing schools)
Auto- en motorrijscholen Driving schools
Overig onderwijs (rest) Other education n.e.c.
Afstandsonderwijs Distance education
Bedrijfsopleiding en -training Business education and training
Studiebegeleiding, vorming en onderwijs (rest) Tutoring and education n.e.c.
Dienstverlening voor het onderwijs Educational support activities
Dienstverlening voor het onderwijs Educational support activities
Q Gezondheids- en welzijnszorg Q Human health and social work activities
Gezondheidszorg Human health activities
Ziekenhuizen en geestelijke gezondheids- en verslavingszorg met overnachting Hospitals including mental health and substance abuse hospitals
Ziekenhuizen en geestelijke gezondheids- en verslavingszorg met overnachting Hospitals including mental health and substance abuse hospitals
Universitair medische centra University hospitals
Algemene ziekenhuizen General hospitals
Categorale ziekenhuizen december 2022 December 2022
Geestelijke gezondheids- en verslavingszorg met overnachting Specialised hospitals (not for mental health)
Medische en tandheelkundige praktijken Mental health hospitals
Praktijken van huisartsen Medical and dental practice activities
Praktijken van medisch specialisten en medische dagbehandelcentra (geen tandheelkunde) General medical practices 86.22 Specialist medical practices and outpatients’ clinics (no dentistry)
Praktijken van medisch specialisten en medische dagbehandelcentra (geen tandheelkunde of psychiatrie) Specialist medical practices and outpatients’ clinics (no dentistry or psychiatry)
Praktijken van psychiaters en dagbehandelcentra voor geestelijke gezondheids- en verslavingszorg Practices of psychiatrists and day-care centres for social health
Tandartspraktijken Dental practices
Praktijken van tandartsen General dental practices
Praktijken van tandheelkundig specialisten Specialised dental practices
Paramedische praktijken en overige gezondheidszorg zonder overnachting Paramedical practitioners and other human health activities without accommodation
Praktijken van verloskundigen en paramedici Practices of midwives and paramedical practitioners
Praktijken van verloskundigen Practices of midwives
Praktijken van fysiotherapeuten Practices of physiotherapists
Praktijken van psychotherapeuten, psychologen en pedagogen Practices of psychotherapists and psychologists
Overige paramedische praktijken (geen fysiotherapie en psychologie) en alternatieve genezers Other paramedical practitioners (no physiotherapy and psychology) and alternative healers
Overige aanbieders van gezondheidszorg zonder overnachting en gezondheidsondersteunende diensten Other health care without accommodation and support activities for health care
Gezondheidscentra Health centres
Arbobegeleiding en re-integratie Health and safety at work and reintegration activities
Preventieve gezondheidszorg (geen arbobegeleiding) Preventative health care (no health and safety at work)
Medische laboratoria, trombosediensten en overig behandelingsondersteunend onderzoek Medical laboratories, intensive care for thrombotic patients and other analyses supporting medical treatment
Ambulancediensten en centrale posten Ambulance transport and related emergency centres
Samenwerkingsorganen op het gebied van gezondheidszorg en overige gezondheidszorgondersteunende diensten Umbrella organisations in the field of health care and other support activities for health care
Verpleging, verzorging en begeleiding met overnachting Residential care and guidance
Verpleeghuizen Residential nursing care
Verpleeghuizen december 2022 Residential nursing care December 2022
Huizen en dagverblijven voor verstandelijk gehandicapten Residential and day care for mental retardation
Huizen en dagverblijven voor verstandelijk gehandicapten Residential and day care for mental retardation
Huizen en dagverblijven voor niet-verstandelijk gehandicapten en verzorgingshuizen Residential and day care for the disabled and elderly
Huizen en dagverblijven voor niet-verstandelijk gehandicapten en verzorgingshuizen Residential and day care for the disabled and elderly
Huizen en dagverblijven voor niet-verstandelijk gehandicapten Residential and day care for the disabled
Verzorgingshuizen Residential care for the elderly
Jeugdzorg en maatschappelijke opvang met overnachting Social assistance with residential care to children and other persons (no elderly and disabled)
Jeugdzorg en maatschappelijke opvang met overnachting Social assistance with residential care to children and other persons (no elderly and disabled)
Jeugdzorg met overnachting en dagverblijven voor jeugdzorg Social assistance with residential and day care for children
Maatschappelijk opvang met overnachting Social assistance with residential care for other persons (no elderly and disabled)
Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting Social work activities without accommodation
Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting gericht op ouderen en gehandicapten Social work activities without accommodation for the elderly and disabled
Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting gericht op ouderen en gehandicapten Social work activities without accommodation for the elderly and disabled
Thuiszorg Home care
Welzijnswerk voor ouderen Welfare for elderly
Ondersteuning en begeleiding van gehandicapten Counselling and welfare for disabled
Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting niet specifiek gericht op ouderen en gehandicapten Social work activities without accommodation (not for elderly and disabled)
Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk Child day-care centres
Ambulante jeugdzorg, maatschappelijk werk en advies en lokaal welzijnswerk Social work and counselling, community activities
Ambulante jeugdzorg Social work for children
Maatschappelijk werk Social work for adults
Lokaal welzijnswerk Community and neighbourhood activities
Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn Community centres, other consultancy and cooperative bodies in the field of welfare
R Cultuur, sport en recreatie R Culture, sports and recreation
Kunst Arts
Kunst december 2022 Arts December 2022
Podiumkunst en -vermaak Performing arts
Beoefening van podiumkunst Practicing performing arts
Producenten van podiumkunst Producers of stage productions
Circus en variété Circus and music hall
Dienstverlening voor uitvoerende kunst Support activities to performing arts
Schrijven en overige scheppende kunst Writing and other artistic creation
Theaters, schouwburgen en evenementenhallen Theatres and event halls
Theaters en schouwburgen Theatres
Evenementenhallen Event halls
Culturele uitleencentra, openbare archieven, musea, dieren- en plantentuinen, natuurbehoud Lending of cultural goods, public archives, museums, botanical and zoological gardens and nature reserves activities
Culturele uitleencentra, openbare archieven, musea, dieren- en plantentuinen, natuurbehoud Lending of cultural goods, public archives, museums, botanical and zoological gardens and nature reserves activities
Culturele uitleencentra en openbare archieven Lending of cultural goods and public archives
Openbare bibliotheken Public libraries
Kunstuitleencentra Lending of works of art
Overige culturele uitleencentra en openbare archieven Lending of other cultural goods and public archives
Musea, kunstgalerieën en –expositieruimten Museums and art galleries
Musea Museums
Kunstgalerieën en –expositieruimten Art galleries
Monumentenzorg Preservation of historical buildings
Dieren- en plantentuinen; natuurbehoud Botanical and zoological gardens and nature reserves activities
Dieren- en plantentuinen, kinderboerderijen Botanical and zoological gardens, children’s zoos
Natuurbehoud nature reserves activities
Loterijen en kansspelen Lotteries and betting
Loterijen en kansspelen Lotteries and betting
Loterijen en kansspelen Lotteries and betting
Loterijen en kansspelen (geen amusementsautomaten) Lotteries and betting (no machines)
Exploitatie van amusements- en speelautomaten december 2022 Operation of coin operated gambling machines December 2022
Sport en recreatie Sports and recreation
Sport Sports activities
Sportaccommodaties Sports facilities
Zwembaden Swimming pools
Sporthallen, sportzalen en gymzalen Sports halls and gymnasiums
Sportvelden Playing fields
Overige sportaccommodaties Other sports facilities
Buitensport Outdoor sports
Veldvoetbal Football
Veldsport in teamverband (geen voetbal) Outdoor team sports (no football)
Atletiek Athletics
Tennis Tennis
Paardensport en maneges Horse riding and manèges
Wielersport Cycling
Auto- en motorsport Motor sports
Wintersport Winter sports
Overige buitensport Other outdoor sports
Fitnesscentra Fitness facilities
Binnensport Indoor sports
Individuele zaalsport Individual indoor sports
Zaalsport in teamverband Indoor team sports
Kracht- en vechtsport Power lifting and combat sports
Bowlen, kegelen, biljarten e.d. Bowling, skittles, billiards etc.
Denksport Playing chess, draughts, bridge etc
Sportscholen Sports schools (combat sports)
Overige binnensport en omnisport Other indoor sports, omnisports
Watersport Water sports
Zwem- en onderwatersport Swimming and diving
Roei-, kano-, zeil- en surfsport e.d. Rowing, sailing and surfing
december 2022 December 2022
Overige sportactiviteiten Other sports activities
Beroepssportlieden Own account sportsmen
Hengelsport Sport fishing
Verzorgen van vistochten Organising boat trips for fishing
Supportersverenigingen (sport) Supporters clubs (sports)
Organiseren van sportevenementen Organisation of sports events
Overkoepelende organen en samenwerkings- en adviesorganen op het gebied van sport Umbrella organizations, cooperative and advisory bodies in the field of sports
Overige sportactiviteiten (rest) Other sports activities n.e.c.
Overige recreatie Other recreation
Pret- en themaparken; Amusement parks and theme parks
kermisattracties Amusement and theme parks
Pret- en themaparken Carnival attractions
Kermisattracties Other recreation n.e.c.
Overige recreatie (rest) Marinas
Jachthavens Other recreation n.e.c.
Overige recreatie (rest, geen jachthavens) (no marinas)
S Overige dienstverlening S Other service activities
Levensbeschouwelijke en politieke organisaties, belangen- en ideële organisaties, hobbyclubs World view and political organizations, interest and ideological organizations, hobby clubs
Bedrijfs-, werkgevers- en beroepsorganisaties Business, employers and professional membership organisations
Bedrijfs- en werkgeversorganisaties Business and employers membership organisations
Beroepsorganisaties Professional membership organisations
Werknemersorganisaties Trade unions
Werknemersorganisaties Trade unions
Levensbeschouwelijke en politieke organisaties, belangen- en ideële organisaties, hobbyclubs World view and political organizations, interest and ideological organizations, hobby clubs
Levensbeschouwelijke organisaties Religious organisations
Religieuze organisaties Religious organizations
Overige levensbeschouwelijke organisaties Other world view organizations
Politieke organisaties december 2022 Political organisations
Overige belangen- en ideële organisaties; Other interest and ideological organizations, hobby clubs
hobbyclubs December 2022
Gezelligheidsverenigingen Social clubs
Hobbyclubs Hobby clubs
Steunfondsen (niet op het gebied van welzijnszorg) Funds (not for welfare)
Vriendenkringen op het gebied van cultuur, fanclubs en overige kunstbevordering Circles of friends in the field of culture
Overkoepelende organen en samenwerkings- en adviesorganen (niet op het gebied van gezondheids- en welzijnszorg, sport en recreatie) Umbrella organizations, cooperative and advisory bodies (not in the field of health care, welfare, sports and recreation)
Overige ideële organisaties (rest) Other idealistic organizations n.e.c.
Overige belangenbehartiging (rest) Other interest organizations n.e.c.
Reparatie van computers en consumentenartikelen Repair of computers and consumer goods
Reparatie van computers en communicatieapparatuur Repair of computers and communication equipment
Reparatie van computers en randapparatuur Repair of computers and peripheral equipment
Reparatie van communicatieapparatuur Repair of communication equipment
Reparatie van consumentenartikelen (geen computers, communicatieapparatuur, auto’s en motorfietsen) Repair of consumer goods (no computers, communication equipment, motor vehicles and motorcycles
Reparatie van consumentenelektronica (geen computers) Repair of consumer electronics (no computers)
Reparatie van elektrische huishoudelijke apparaten Repair of electrical household equipment
Reparatie van schoenen en lederwaren Repair of footwear and leather goods
Reparatie en stoffering van meubels Repair and upholstering of furniture
Reparatie van uurwerken en juweliersartikelen Repair of watches, clocks and jewellery
Reparatie van overige consumentenartikelen Repair of other consumer goods
Wellness en overige dienstverlening; Wellness and other services;
uitvaartbranche funeral activities
Wellness en overige dienstverlening; Wellness and other services;
uitvaartbranche funeral activities
Reinigen van kleding en textiel Cleaning of clothes of textile
Wasserijen en linnenverhuur Laundries and renting of linens
Chemische wasserijen en ververijen Dry cleaning and dyeing
Wassalons en -verzendinrichtingen Launderettes and laundry collection and delivery
Haar- en schoonheidsverzorging Hairdressing and beauty treatment
Haarverzorging Hairdressing
Schoonheidsverzorging, pedicures en manicures, visagie en image consulting Beauty treatment, pedicures and manicures, make-up and image consulting
Uitvaartverzorging, crematoria, mortuaria en begraafplaatsen Funeral services, crematories, mortuaries and cemeteries
Uitvaartverzorging Burial and cremation services
Crematoria, mortuaria en begraafplaatsen Crematories, mortuaries and cemeteries
Sauna’s, solaria, baden e.d. Sauna, solariums, baths etc
Overige dienstverlening (rest) Other service activities n.e.c.
T Huishoudens als werkgever; T Activities of households as employers;
niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik undifferentiated goods- and service- producing activities of households for own use
Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel Activities of households as employers of domestic personnel
Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel Activities of households as employers of domestic personnel
Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel Activities of households as employers of domestic personnel
Niet-gespecificeerde productie van goederen en diensten door particuliere huishoudens voor eigen gebruik Undifferentiated goods- and services-producing activities of private households for own use
Niet-gespecificeerde productie van goederen door particuliere huishoudens voor eigen gebruik Undifferentiated goods-producing activities of private households for own use
Niet-gespecificeerde productie van goederen door particuliere huishoudens voor eigen gebruik Undifferentiated goods-producing activities of private households for own use
Niet-gespecificeerde productie van diensten door particuliere huishoudens voor eigen gebruik Undifferentiated service-producing activities of private households for own use
Niet-gespecificeerde productie van diensten door particuliere huishoudens voor eigen gebruik Undifferentiated service-producing activities of private households for own use
U Extraterritoriale organisaties en lichamen U Extraterritorial organisations and bodies
Extraterritoriale organisaties en lichamen Extraterritorial organisations and bodies
Extraterritoriale organisaties en lichamen Extraterritorial organisations and bodies
Extraterritoriale organisaties en lichamen Extraterritorial organisations and bodies