English

  • sailor
  • sailorman
  • seaman
  • (dichterlijk) mariner, seafarer

Dutch

  • zeeman
  • matroos
  • zeevaarder