Source: https://confluence.rigd-loxia.nl/display/RAILD/Afkortingen (2020-12-16)

Afkortingen

Collecties

Afkorting Naam voluit Betekenis
BLSS Bovenleiding schakelschema Overzicht van de loop van hangdraden. Met deze schema's kan er worden bepaald welke groepen uitgeschakeld kunnen worden om een veilig werkgebied te creëren.
BVS Bedieningsvoorschrift Handleiding voor de bediening van het baanvak. Dit document wordt gebruikt door machinisten en VL-post in geval van calamiteiten.

(In RailDocs beheren we enkel de BVS-tekeningen, niet het gehele BVS dossier)

FIS Functioneel Integraal Systeemontwerp Een FIS is de vertaling van een project naar een infraoplossing. (Bron = RLN00392)

Het dient voor het helpen van plancoördinatie en scopebepaling van het project.

Dit is een voorloper van het RVTO.

VTBB Grondschema's Centrale Voeding TBB 3kV Het VTBB schema geeft de voeding installatie van het baanvak weer. Het toont hoe de onderstations de spanning voorzien voor de beveiligingsinstallatie.
INCA Infra Netwerk Configuratie Atlas
OBE Overzicht Baan- en Emplacement Overzichtsblad van objecten in en langs het spoor inclusief kilometreringen.

Het OBE-Blad dient als basis voor OR, OS, BVS en WVK tekeningen.

OR Overzicht Retourleidingen Overzichtsblad van spoor- en wisselisolatie en de Retourleiding.
OS Overzicht Seinbeeldrelaties Tekening welke de samenhang weergeeft tussen seinbeelden. (Voorbeeld: Als het ene sein op geel staat, moet de volgende op rood staan)
RVTO Railverkeerstechnisch Ontwerp Het treinbeveiligingsdeel van het FIS wordt, in samenhang met andere spoorse technieken, uitgewerkt in een Railverkeerstechnisch Ontwerp (RVTO) (Bron = RLN00392)

Dit ontwerp is een voorloper van het SWOD

SWID Seinwezen InstallatieDossier Verzameldocument Bestaande uit Schema (S) en Overige Apparatuur (OA) bladen
SW-BLAD SeinWezen-blad Onderdeel van het SWID. Dit zijn elektrotechnische tekeningen welke de installatie van onder andere relaiskasten, relaishuizen, seinen en wissels bevatten.
WVK Wegwijzer Voor personeel van Krachtvoertuigen Een overzicht voor de machinist van krachtvoertuigen. Het bevat onder andere de maximale snelheden bij hellingen, bruggen en tunnels
WZO/OEW Werkzone overzicht / Overzicht exacte Werkzone Dit overzicht wordt gebruik bij een buitendienststelling om veilig te kunnen werken.

Overig

Afkorting Naam voluit Betekenis
SWOD Seinwezen Overzicht Dossier Verzameldocument van OBE, OR en OS tekeningen
Post VLPost Verkeersleidingspost
Regio Regio vestigingen van ProRail
Abonn. Abonnementen
IDS Indienststellingsdatum
IB Ingenieursbureau
ID-nummer Identificatie-nummer van de tekening
Geo Geo-code Alle spoorlijnen in Nederland kunnen worden aangeduid met een unieke geocode, een nummer tussen de 1 en de 999. In combinatie met de kilometrering op een spoorlijn kan de locatie van elk stukje spoorlijn worden aangeduid.
Prot.nr Protocolnummer
Project.nr Projectnummer

Afkortingen van VLPosten

Afkorting VLPost
Amr Alkmaar
Amf Amersfoort
Asd Amsterdam
Ah Arnhem
Gv Den Haag
Ehv Eindhoven
Gn Groningen
Kfh Kijfhoek
Mt Maastricht
Rsd Roosendaal
Rtd Rotterdam
Ut Utrecht
Zl Zwolle

Afkortingen van Regio's

Afkorting Regio
Asd Amsterdam
Ehv Eindhoven
Rtd Rotterdam
Zl Zwolle