English

  • quaternary ammonium compounds (QACs)
  • ‘quats’
  • quaternary ammonium cations

Dutch

  • quaternaire ammoniumverbindingen (quats)
‘In levensmiddelenbedrijven wordt regelmatig gebruik gemaakt van desinfectiemiddelen, zoalschlooramine-T, quaternaire ammoniumverbindingen (quats) en chloor-isocyanuurzuur. Na hetdesinfecteren dient grondig nagespoeld te worden met schoon water om het desinfectiemiddelte verwijderen en zo te voorkomen dat restanten in eetwaren komen. Residuen vandesinfectiemiddelen kunnen bij inname door de mens schadelijk zijn voor de gezondheid. In de Europese regelgeving zijn derhalve eisen gesteld aan het gehalte van residuen vandesinfectiemiddelen, waaronder quats en p-TSA (het omzettingsproduct van chlooramine-T) in voedingsmiddelen.’ (‘RESIDUEN VAN P-TSA EN QUATERNAIREAMMONIUMVERBINDINGEN IN LEVENSMIDDELENIN DE PERIODE 2003/2004’)