see: https://www.taalsector.be/cms/woordenboek/2959-woordenboek-van-het-algemeen-onbeschaafd-nederlands-verschenen (now offline)

Woordenboek van het Algemeen Onbeschaafd Nederlands

verschenen 27 maart 2013

Bij de Nederlandse uitgeverij Unieboek - Het Spectrum (Houten) is het 'Prisma Woordenboek van het Algemeen Onbeschaafd Nederlands' verschenen. De makers zijn Heidi Aalbrecht en Pyter Wagenaar van de Taalwerkplaats (Amsterdam). Dit woordenboek is een 'geheel herziene en sterk uitgebreide versie' van het eerder verschenen Woordenboek van platte taal (2007, uitgegeven bij BZZTôH). Een van die uitbreidingen is de toevoeging van onbeschaafde woorden uit Vlaanderen.