• Dutch acronym = Dutch meaning
 • AC = Alarmcentrale
 • AE = Aanhoudingseenheden
 • AICP = Afdeling informatie- en communicatiecentrum
 • AID = Algemene inspectiedienst (douane)
 • ALP = Afdeling lokale projecten
 • ALVS = Automatische voertuiglocatie systeem
 • ANWB = Algemene nederlandse wielrijdersbond
 • AOT = Arrestant onder toezicht
 • APV = Algemene politieverordening
 • APZ = Algemene politiezaken
 • AR-team = Arrestatieteam
 • ARI = Afdelingen recherche informatie
 • AS = Algemene surveillance
 • ASA = Algemene surveillance met auto
 • AT = Arrestatieteam
 • AT'er = Arrestant onder toezicht
 • AVD = Algemene verkeersdienst
 • AZC = Asielzoekerscentrum
 • BARD = Bureau auto- en rijwieldiefstal
 • BAS = Bekeurings-afhandelsysteem
 • BAT = Bureau arrestantentransport
 • BBC = Bureau bijstand coordinatie
 • BBE = Bijzondere bijstandseenheid
 • BBOT = Bureau bijzondere opdrachten en taken
 • BC = Berichtencentrum
 • BCDO = Bureau centraal dactyloscopisch onderzoek
 • BDM = Beheerdienst motorvoertuigen
 • BFR = Bureau financiele recherche
 • BHD = Bureau herkenningsdienst
 • BIZA = Ministerie binnenlandse zaken
 • BO = Bijzondere opdracht
 • BOA = Buitengewoon opsporingsambtenaar
 • BOB = Bewakings- en opsporingsbrigade
 • BOB = Bureau orde en bewaking
 • BOD = Bijzondere opsporingsdienst
 • BOM = Bureau opsporing minderjarigen
 • BORB = Buitengewone oproep rampenbestrijding
 • BPS = Bedrijfs processensysteem
 • Bra-Tra = Brand- en traangasgroep
 • BSB = Brigade speciale beveiligingsopdrachten
 • BTGV = Benaderingstechniek gevaarlijke verdachten
 • BTO = Bureau technische ondersteuning
 • BUD = Bureau uitvoerende dienst
 • BUZA = Ministerie buitenlandse zaken
 • BVD = Binnenlandse veiligdheidsdienst
 • BVO = Bureau verkeers onderzoek
 • CAD = Cconsultatiebureau voor alcohol en drugs
 • CB = Centraal bureau
 • CBR = Centraal bureau rijvaardigheidsbewijzen
 • CBW = Chef bijzondere wetten
 • CC = Coordinatie- en/of crisiscentrum
 • CCK = Calamiteiten commandokamer
 • CCLD = Communicatie centrum landelijke diensten
 • CIB = Centrale incidentenbehandeling
 • CID = Criminele inlichtingendienst
 • CMK = Centrale meldkamer
 • COA = Centraal orgaan opvang asielzoekers
 • COME = Centrale opleiding mobiele eenheid
 • COMPlot = Centraal opereren meldkamer plotsysteem
 • COPI = Commando-plaats incident
 • CP = Centrale post
 • CPA = Centrale post ambulance
 • CPV = Centraal proces-verbaal verwerking
 • CPVC = Centrale politie verkeerscommissie
 • CRI = Centrale recherche informatiedienst
 • CRKMAR = Centrale recherche Kon.Marechaussee
 • CRR = Centraal register rijbewijzen
 • CRVL = Centrale radio verkeersleiding (NS)
 • CTPI = Coordinatieteam plaats incident
 • CVD = Chef van dienst
 • CVI = Crimineel verleden-informatiesysteem
 • CVKMAR = Centrale verkeerspost Kon.Marechaussee
 • CVO = Civiele verkeersondersteuning bij ongeval
 • DB = Districts-bureau
 • DC = Districtscommandant
 • DCB = Districtlijke criminaliteitsbureaus
 • DCMR = Dienst centraal milieubeheer Rijnmond
 • DESP = Dienst enginering en service politie
 • DHV = Directe Hulpverlening
 • DIASP = Dienst informatie en automatisering politie
 • DICP = Dienst informatie communicatiecentrum politie
 • DKMARLV = District Kon.Marechaussee afd. luchtvaart
 • DLHP = Dienst levende have politie
 • DMV = Dienst motorvoertuigen
 • DPB = Dienst persoonsbeveiliging
 • DRO = Dienst recherche ondersteuning
 • DTCP = Dienst telecommunicatie politie
 • DTOO = Dienst technologie en operationele ondersteuning
 • DUO = Dienst uitvoering overige politiezaken
 • DVP = Digital voice protection (krypto)
 • EBI = Extra beveiligde inrichting
 • EDACS = Enhanced digital access communications system
 • EDISON = Electr. documentatie info-systeemopsporingsnetwerk
 • EHD = Eerste hulpdienst
 • EMA = Educatieve maatregel alcohol en verkeer
 • EOC = Explosieven opruimingscentrale
 • FE = Functionele eenheid
 • FIOD = Fiscale inlichtingen en opsporingsdienst
 • Flying Squad = Snel inzetbare ME-eenheid
 • FMS = Flexibel meldkamersysteem
 • FROS = Foto-registratie onopvallende surveillance
 • GBE = Geografische basiseenheid
 • GBO = Groep bijzondere opdrachten
 • GBS = Groep basis surveillance KLPD
 • GG en GD = Gemeentelijke geneeskundige gezondheidsdienst
 • GGO = Gebiedsgebonden onderdelen
 • GHOR = Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen
 • GMS = Groep motorsurveillance
 • GNK = Geneeskundige combinatie
 • GNS = Groep nachtsurveillance
 • GOS = Groep onopvallende surveillance
 • GPF = Gebiedsgebonden politiefunctionaris
 • GRC = Groep radarcontrolewagens
 • GRS = Gemeentelijke rampenstaf
 • GS = Groepssurveillance
 • GSA = Grote surveillance-auto
 • GSAS = Groepssurveillance autosnelwegen
 • GSC = Groep snelheidscontrole
 • GSD = Gemeentelijke sociale dienst
 • GTC = Groep technische controle
 • GVT = Gericht verkeerstoezicht
 • HAVANK = Het automatisch vingerafdrukkensysteem
 • HB = Hoofd begeleiding
 • HB = Hoofdbureau
 • HBD = Haven beveiligingsdienst
 • HEISA-team = Bestrijding drugsoverlast
 • HGD = Hoofd geuniformeerde dienst
 • HIK-team = Handel in kinderen-team
 • HIP = Hoofdinspecteur picket
 • HIVD = Hoofdinspecteur van dienst
 • HKD = Herkenningsdienst
 • HKS = Herkenningsdienst-systeem
 • HOVJ = Hulpofficier van justitie
 • HRD = Hoofd recherchedienst
 • HVB = Huis van bewaring
 • IAC = Informatie- en adviescentrum
 • IBS = In bewaringstelling
 • ICC = Informatie- en Coordinatiecentrum politie Driebergen
 • ID = Inlichtingendienst
 • IFORA = Informatie ongevallen- en rampenbestrijding
 • IKP = Informatie knooppunt Politie (Driebergen)
 • ILM = Interim landelijk mobilofoonnet
 • IM = Internationale misdadiger
 • IMC = Info- en meldcentrum
 • IN = Internationale netwerken
 • IND = Immigratie- en naturalisatiedienst
 • IRT = Interregionaal recherche team
 • ISP = Intensivering samenwerking politie
 • IVD = Inspecteur van dienst
 • J en Z = Jeugd- en zedenzaken
 • JP = Jeugdpolitie
 • JZZ = Jeugd- en zedenzaken
 • KC = Kleine criminaliteit
 • KCGS = Korps controleurs gevaarlijke stoffen
 • KLPD = Korps landelijke politiediensten
 • KM = Koninklijke marine
 • KMA = Koninklijke militaire academie
 • KMAR = Koninklijke marechaussee
 • KMC = Korps mobiele colonnes
 • KNAC = Koninklijke nederlandse automobiel club
 • KNBRD = Koninklijke nederlandse bond tot redding van drenkelingen
 • KNMI = Koninklijke nederlandse meteorologisch instituut
 • KNWU = Koninklijke nederlandse wielrijders unie
 • KOMA = Koninklijke marechaussee
 • KP = Kinderpolitie
 • KRYPTO = Digitale spraakversluiering (DVP)
 • KSA = Kleine surveillance-auto
 • KTS = Korte termijn schengen
 • LAK = Landelijk assistentiekanaal
 • LBT = Landelijk bijstandsgroep terreurbestrijding
 • LCC = Landelijk communicatie centrum
 • LCT = Landelijk coordinatie-team
 • LID = Landelijk inspectiedienst dierenbescherming
 • LME = Landelijke mobiele eenheid
 • LN = Landelijk net
 • LOTT = Landelijke organisatie trauma-teams
 • LPD = Leider plaats delict
 • LRT = Landelijke rechercheteam
 • LTSP = Landelijk team scherpschutters politie
 • LUPO = Luchthavenpolitie
 • LVBT = Landelijk verkeers bijstandsteam
 • MARPOL = Maritieme Pollution (zeeschip/milieu-overtreding)
 • MB = Motor brigade
 • MBF = Mobilofoon
 • MBT = Milieu bijstandsteam
 • MCU = Mobiele communicatieunit
 • MDT = Mobiele dataterminal, boordcomputer surveillance-auto
 • ME = Mobiele eenheid
 • MEOC = Mobiele eenheid, opvangcentrum
 • MID = Militaire inlichtingendienst
 • MIOT = Milieuinspectie- en opsporingsteam
 • MLD = Marine luchtvaartdienst
 • MMT = Mobiel medisch team
 • MO = Meterieele ondersteuning
 • MP = Militaire politie
 • MPO = Meetplanorganisatie
 • MRB = Dienst motorrijtuigenbelasting
 • MUH = Medische urgentie helicopter
 • MV = Meewerkend voorman (inspecteur politie)
 • NA = Niets aangetroffen
 • NFC = Nederlands frequentiecommissie
 • NRI = Nationaal recherche-informatie
 • NS = Nederlandse spoorwegen
 • NSO = Netwerk service organisatie
 • NVD = Nederlandse veiligheidsdienst
 • OAT = Opsporing, aanhouding en terugleiding
 • OBM = Ontzegging besturen van motorvoertuigen
 • OC = Operationele coordinator
 • OCKMAR = Opleidingscentrum Kon. marechaussee
 • OD = Ongevallendienst
 • OD = Onbekende dader
 • OG = Ordegroepen
 • OLN = Openbaar landelijk net
 • OM = Openbaar ministerie
 • OOB = Onderafdeling opsporing en bijstand
 • OPS = Opsporingssysteem
 • OR = Opsporingsregister
 • OS = Overkoepelende surveillance
 • OSA = Onopvallende surveillance-auto
 • OT = Opsporing-/observatieteam
 • OV = Openbaar vervoer
 • OVD = Officier van dienst, brandweer
 • OVJ = Officier van justitie
 • OVP = Opsporen verblijfplaats
 • PA = Personenauto
 • PA = Politie-assistentie
 • PAVLOV = Probleemgerichte aanpak Veiligheid en Leefbaarheid
 • PC = Persoonscontrole
 • PCC = Provinciaal coordinatiecentrum
 • PCS = Planning- en controlesysteem
 • PD = Plaats delict
 • PI = Penitentiaire inrichting
 • PID = Politie informatiedienst
 • PIOV = Politie-instituut voor openbare orde en veiligheid
 • PLD = Politie luchtvaartdienst
 • PODACS = Politie datacommunicatiesysteem
 • POMB = Primaire opleiding medewerkers basispolitie
 • PORTO = Portofoon
 • PP = Plaatselijke politie
 • PS = Project-surveillance
 • PSO = Project-surveillance-opvang
 • PTD = Politie technische dienst
 • PV = Procesverbaal
 • PVD = Politie verbindingsdienst
 • PVI = Politie verkeersinstituut
 • PZ = Personeelszaken
 • RA = Recherche assistentie
 • RAC = Regionale alarmcentrale, brandweer
 • RAG = Recherche assistentiegroep
 • RASA = Recherche assistentie surveillance-auto
 • RBC = Regionaal bureau criminaliteitspreventie
 • RBT = Recherche bijstandsteam
 • RCC = Regionaal coordinatie centrum
 • RCK = Recherche commandokamer
 • RCT = Roof coordinatieteam
 • RDR = Rijksdienst voor radiocommunicatie
 • RDW = Rijksdienst wegverkeer
 • RECON = Reconstructieteam voor aanrijdingen
 • RHD = Rijkshavendienst
 • RID = Regionale inlichtingendienst
 • RIPO = Rivierpolitie
 • RIT = Rampen identificatieteam
 • RKK = Rode kruis korps
 • RLD = Rijksluchtvaartdienst
 • RMC = Regionaal meldcentrum politie
 • RMO = Regionale motorondersteuning
 • RMT = Regionaal managementteam
 • RO = Recherche onderzoeken
 • ROA = Regeling opvang asielzoekers
 • ROC = Regionaal operationeel centrum bij calamiteiten
 • ROGS = Regionale ongevalsbestrijding gevaarlijke stoffen
 • ROOZ = Regionale operationele ondersteunende zaken
 • ROT = Regionaal operationeel team bij calamiteiten
 • RRC = Regionaal recherche-commando
 • RS = Radio stilte
 • RTU = Regionale technische uitvoering
 • RVB = Rijksverkeersbrigade
 • RVD = Rijks voorlichtingsdienst
 • RVI = Rijksverkeersinspectie
 • RVP = Rivierpolitie
 • RWS = Rijkswaterstaat
 • SAS = Surveillance autosnelwegen (AVD)
 • SCS = Scheepvaart controle systeem
 • SFOB = Samenwerking forensisch onderzoek bomexplosies
 • SI = Scheepvaart-inspectie
 • SIGMA = Snel inzetbare groep medische assistentie
 • SPA = Staat van politie-alarm
 • SPOPO = Spoorwegpolitie
 • SWAB = Samen werken aan bereikbaarheid (spitsteams)
 • TAS = Tankautospuit
 • TAWA = Tankwagen
 • TB = Ter beschikking
 • TD = Technische dienst
 • TELERAIL = Internationale treinmobilofoon
 • TIC = Traffic (verkeers) informatiecentrum
 • TMC = Transport- en milieucontrole
 • TO = Technisch onderzoek
 • TOD = Technische ongevallendienst
 • TOHD = Technische opsporings- en herkenningsdienst
 • TP = Ter plaatse
 • TPW = Technische patrouillewagen
 • TR = Technische recherche
 • TTO = Technische en tactische ondersteuning
 • TVA = Technische verkeersassistentie
 • TVO = Technische verkeersondersteuning
 • TW = Telefoonwacht
 • UCK = Uniformdienst commandokamer
 • ULM = Lichte motorfiets
 • V en PA = Voertuigen en politieapparatuur (logistiek)
 • VAB = Verenigde afsleepbedrijven
 • VAR = Vermiste autoregister
 • VC = Verbindings-commandowagen
 • VCK = Verkeerscommandokamer
 • VD = Verdachte
 • VD = Vreemdelingendienst
 • VEDOMI = Verdovende middelen
 • VHD = Verzekeraarsvhulpdienst
 • VHT = Verkeershandhavingsteam
 • VI = Voorwaardelijk invrijheidsgestelde
 • VI = Verkeersinformatie
 • VIP = Very important person, belangrijk persoon
 • VLK = Vliegtuigkaper
 • VO = Verkeersongeval
 • VOS = Videoregistratie onopvallende surveillance
 • VPO = Verlaten plaats ongeval
 • VROS = Verwijsindex recherche- onderzoeken en subjecten
 • VS = Verkeersschool
 • VSO = Verkeersstafofficier
 • VUWA = Vuurwapenteam
 • VVS = Vervolg-surveillance
 • WA = Waarschuwingsadres
 • WAM = Wettelijke aansprakelijkheid motorvoertuigen
 • WCDT = Wachtcommandant
 • WIP = Woninginbraken preventie
 • WODC = Wetenschappelijk onderzoek- en documentatie-centrum
 • WPR = Wet persoonsregistratie
 • WSR = Wegsleepregeling
 • WVD = Waarschuwing- en verkenningsdienst
 • WVO = Wet verontreiniging oppervlaktewater
 • WVW = Wegen verkeerswet
 • WWK = Woonwagenkamp
 • X-POL = Landelijk systeem proces verbaal
 • ZIB = Zeer intensieve behandeling
 • ZWACRI = Zware criminaliteit