Michael Beijer

parse
parseren/parsen/parsing[1][2][3] (het grammaticaal analyseren van zinnen)
syntactisch ontleden (Jack den Haan, Proz.com)[4]
parsed
geparseerde[5]
geparsde[6]

Groot Woordenboek Industrie & Techniek (GWIT)

parsing
taalkundige ontleding en controle
parsing table
ontledingstabel [COMP.]
import file parsing, import file parse
importbestandsparsering [COMP.]
parsing table
ontledingstabel [COMP.]

Van Dale

(1) parse (onovergankelijk werkwoord) (taalkunde)

  1. ontleden: analyseren, parseren
  2. zich laten ontleden (in directe constituenten)(the sentence did not parse easily = de zin was niet makkelijk te ontleden)

(2) parse (overgankelijk werkwoord) (taalkunde)

  • ontleden in directe constituenten
  • (syntactisch) analyseren / ontleden, parseren

Links

Notes

  1. 5.1 Voorbereiden van de dataset […] Het parsen van een document bestaat uit twee delen. Het eerste deel is de taaldetectie, welke door de standaard LanguageIdentifier van het Tika framework wordt uitgevoerd. Het tweede deel is het effectief parsen van de tekst. Hiervoor wordt de AutoDetectParser van Tika gebruikt. Deze kiest voor elk document de parser die voor dat type het beste resultaat zal opleveren. De resultaten van de parser komen in de vorm van JSON. (‘Verbeterde aanbevelingssystemen op basis van content herkenning in tekst’, by Bjorn Vandenbussche)
  2. ‘Het zou zeker niet onmogelijk zou zijn geweest om zinnen met behulp van een softwareprogramma automatisch te (laten) parsen, zoals deze computationele bewerking heet, om daarmee grammaticale eigenschappen aan het licht te brengen. Programma’s die dat kunnen zijn bijvoorbeeld Alpino, Frog en de Natural Language Toolkit (NLTK, dat werkt op basis van de programmeertaal Python).’ –‘De stijl van gewoon proza’, by Fagel-de Werd, Suzanne
  3. Wat is cv-parsing? Cv-parsing is het proces waardoor een cv automatisch wordt geconverteerd en geïmporteerd naar je ATS. Specifieke kandidaatgegevens – naam, e-mailadres, telefoonnummer – worden geïmporteerd van het cv-bestand naar velden binnen je ATS, waardoor je die specifieke informatie over een kandidaat eenvoudig kunt opzoeken, filteren en openen. De meeste cv-parsers werken door de gebruiker het cv-bestand te laten uploaden in de parsingtool (sommige hebben zelfs een interface voor slepen en neerzetten) en vervolgens te bevestigen welke velden of gegevens geïmporteerd moeten worden. Zodra deze stappen zijn voltooid, bestaat de kandidaat als record in je ATS! (src)
  4. Woordenboek ICT [Biemond/Elsevier]: parse (to) = Syntactisch ontleden - (1) Het opbreken van de invoer in kleinere delen zodat een programma de gegevens kan verwerken. (2) Het analyseren van de opdrachtelementen [in dit geval kennelijk de adressen, JdH] die gelijktijdig met een opdracht worden ingevoerd en het op basis van deze informatie opstellen van een parameterlijst voor het opdrachtverwerkingsprogramma.
  5. ‘Een indelingstoewijzing ontwerpen om geparseerde informatie op te slaan in het gegevensmodel. (src)
  6. usage examples found on: gathering.tweakers.net + onemorething.nl