Source: https://verpleging-verzorging.nl/afkortingen-zorgsector/ (2022-02-24)

Afkorting Betekenis Uitleg
A/ anamnese ziektegeschiedenis
a.b. antibiotica
AD auriculus dexter rechteroor
AD amenorroeduur duur van het uitblijven van de menstruatie
ADS auriculus dexter et sinister beide oren
B/ beleid
BDZ beiderzijds
C/ conclusie
CCU Coronary Care Unit afdeling hartbewaking
chr chronisch langdurig
def. defaecatie ontlasting
diast. diastole onderste waarde bloeddruk
ECG electro-cardiogram hartfilmpje
e.c.i. e causa ignota door onbekende oorzaak
EEG electro-encefalogram filmpje van de hersengolven
ery’s erytrocyten rode bloedcellen
g.a geen afwijkingen
g.b. geen bijzonderheden;
g.d.a geen directe afwijkingen
HMV hart-minuut-volume hoeveelheid bloed die per minuut door het hart wordt gepompt
ICU Intensive Care Unit afdeling intensieve bewaking
i.m. intramusculair in de spier
i.v intraveneus in de ader
KR koude rilling
leuco’s leucocyten witte bloedcellen
li links, linker
l.b. links boven
l.o. lichamelijk onderzoek
l.o. links onder
LOB linker onderbuik
LOK linker onderkwab (long)
LP lumbaalpunctie ruggenprik
LWI luchtweginfectie
m.o micro-organisme klein levend wezen
O/ onderzoek
OAC orale anticonceptie de pil
OD oculo dextra rechteroog
ODS oculo dextra et sinistra beide ogen
OK operatiekamer
OS oculo sinistra linkeroog
palp. palpatie onderzoek door betasting
P pols
P/ plan
p.o. per os door de mond
PO psychologisch onderzoek
POB pijn op de borst
r.b. rechts boven
RBK rechter bovenkwab (long)
re rechts, rechter
RIP ruimte innemend proces
ROB rechter onderbuik
ROK rechter onderkwab (long)
RvC reden van consult
RvK reden van komst
RvO reden van opname
SEH spoedeisende hulp
SV sondevoeding
symm. symmetrisch twee gelijke helften
syst. systole bovenste waarde bloeddruk
temp temperatuur
tensie bloeddruk ook afgekort als RR
ther. therapie behandeling
THP totale heupprothese
TKP totale knieprothese
trombo’s trombocyten bloedplaatjes
urge aandrang
UWI urineweginfectie
X-thorax röntgenfoto van de borstkas

Veel gebruikte woorden in de medische zorg

Woord Betekenis
Abductie Zijwaartse beweging van het midden af
Adductie Zijwaartse beweging naar het midden toe
Anteflexie Naar voren buigen
Anteversie Naar voren kantelen
Caudaal In de richting van de voeten
Centraal In het midden van het lichaam
Circulair Kringvormig
Craniaal In de richting van het hoofd
Extensie Strekken
Distaal Richting het uiteinde van het lichaam
Flexie Buigen
Mediaal Richting het midden van het lichaam
Occipitaal In de richting van de achterzijde van het hoofd
Proximaal Het dichtst bij het lichaam gelegen
Retroflexie Naar achteren buigen
Retroversie Naar achteren kantelen
Rostraal In de richting van de voorzijde van het hoofd
Versie Kantelen