Dutch-English

  1. (bevoegdheid) authorization/authorisation, authority, competence (ook: competency), warrant
  2. (document van machtiging) statement of authority, warranty
  3. (beslissingsruimte geven) empowerment
  4. (goedkeuring) sanction
  5. (vergunning) licence (USA: license)
  6. (juridisch, volmacht) power of attorney, proxy
  7. (opdracht) commission
  8. permission

Examples of usage


 machtiging aan bank tot periodieke betaling banker’s order, standing order, automatic periodic debet authority


 machtiging aan curator om als zodanig te handelen receiving order


 machtiging tot authority to, competence (ook: competency) to, authorization to, warranted to


 machtiging tot betaling payment authorization


 machtiging tot binnentreding warrant to enter premises, warrant to search premises


 machtiging tot stemmen proxy to sign


 machtiging tot tekenen authority to sign


 machtiging van bank tot doen van overschrijvingen (door lener o/g) pre-authorized payments approval


 advocaat machtigen [Recht/juridisch; wetgeving] instruct a lawyer, brief a solicitor


 eenmalige machtiging once-only authorization


 eenmalige machtiging tot betaling single direct debit mandate

hebben van een machtiging

1. be authorized, have the authority to, have the competence (ook: competency) to

2. (volmacht) have the power of attorney herroepen van een machtiging cancel an authorization, revoke an warrant


 iemand die een machtiging afgeeft warranter


 intrekken van een machtiging withdraw authorization, cancel authorization, revoke power of attorney


 schriftelijke machtiging authorization in writing


 verkrijgen van een machtiging be authorized


 verlenen van een machtiging authorize


 zonder machtiging unauthorized
machtigingsbeleid [COMP.] permission policy


 machtigingsbrief letter of authority
machtigingscode [COMP.] authorization code
machtigingsklasse [COMP.] permission class
machtigingsniveau [COMP.] permissions level
machtigingsobject [COMP.] permission object
aangevraagde machtigingen [COMP.] requested permissions
auteursrol met extra machtigingen [COMP.] advanced author role


 machtiging tot binnentreding warrant to search premises
fijnmazige machtigingen [COMP.] fine-grained permissions


 machtiging herroepen cancel an authorization, revoke an authorization
speciale machtigingen [COMP.] special permissions
toegekende machtigingen [COMP.] granted permissions
uitgebreide machtigingen [COMP.] extended permission
unieke machtiging [COMP.] unique permission


 machtiging verlenen procuration