Sinds 2002 is deze spoorse verkortingenlijst als privé-project bijgehouden. De eersteversies van de lijst telden slechts enkele bladzijden en werden op informele wijzeverspreid onder collega’s van onder meer ProRail, NS Reizigers, NedTrain, Strukton enRailion, die er dankbaar gebruik van maakten. Al gauw kreeg ik vele aanvullingentoegestuurd. De lijst groeide daardoor snel en dit is alweer de 20e bijgewerkte enherziene versie, die hierbij als 3e druk in (elektronische) boekvorm verschijnt. Boven debladzijden heb ik echter wel de vermelding 20e versie laten staan, omdat er al zoveelexemplaren van vorige versies in omloop zijn.

• 1e druk, april 2012 • 2e uitgebreide en herziene druk, april 2015 • 3e uitgebreide en herziene druk, september 2018

CIP-GEGEVENS

ISBN 978-90-818932-4-4

NUR 464

Uitgegeven via de website www.nvbs.com van de