See also: Fespa.com Glossary of Screen and Digital Printing Terms (Full, multilingual version in 11 languages)

Dutch English
aanleg lay
aanlegnok, aanlegstift stop pin
aanraken touch (to)
absolute vochtigheid relative humidity
absorberen absorb (to)
acclimatisatie acclimatization
acetaat acetate
aceton acetone
achromatisch achromatic
achtergrond background
acrylaathars acrylic resin
acrylglas acrylic sheet
actinisch licht actinic light
adhesie adhesion
afbeeldingsmaatstaf image scale
afdekverf masking lacquer
afdrogen wipe off
afdruk print
affiche poster
afgeven van inkt ink trapping
afpellen peeling
afschuifkracht shearing force
afsnijden cut
afsprong screen lift-off
afsprong snap-off distance
afspronglift automatic screen lift-off
afwrijfletters dry transfer lettering
afzuigen exhaust
afzuiger extractor
airconditioning air conditioning
alcoholresistentie alcohol resistance
alkalische ontwikkeling alkaline development
aluminium folie aluminium foil
antischuim middel anti-foaming agent
antistatisch middel anti-static agent
aromatische koolwaterstoffen aromatic hydrocarbons
baanbreedte web width
baanspanning web tension
basisch basic
bedieningspaneel control panel
bedrijfszekerheid reliability
beeld design, pattern
beeldpartij image area
behandelen treat
belettering lettering
belichten expose
belichtingsmeter lightmeter
belichtingstijd exposure time
benzeen benzene
beschermfolie covering foil
bevestigen (aan) attach (to)
bindmiddel binding agent
blik tin plate
bloeden inkbleed
boekdruk letterpress printing
brandbaar flammable
brandgevaar fire risk
breed broad, wide
breedlopend wide roll
breedte width
brons bronze
buigbaarheid flexibility
buis tube
butanol butanol
cadmium cadmium
capillairfilm capillary film
chemicali‰n chemicals
chloor chlorine
cilindermachine automatic cylinder press
cilindermachine cylinder press
circulatie circulation
coaten, infilmen coat
coatingmachine, infilmmachine coating machine
combifilm direct/indirect film
complementaire kleur complementary colour
compressor compressor
consistentie consistency
constructie construction
contact contact
contactraster contact screen
continu continuous
contrast contrast
corroderen corrode
cursief italic
dekkend opaque
dekkend vermogen covering power
dekkende kleur opaque colour
dekwit opaque white
densiteitsomvang density range
densitometer densitometer
diapositief positive
dikfilmtechniek thick film technique
dikte thickness
diktemeter thickness gauge
directfilm direct emulsion
donker dark
donkerekamerverlichting safe light
donkerharding age hardening
doorlaat (%) open area (%)
doormetallisering plated-through-holes
doorschijnend translucent
doorzicht densiteit TD, transmission density
draad thread
draad diameter thread diameter
dragerfolie filmsupport
driekwartautomaat three-quarter automatic
driepunts aanleg three-point registration
droger dryer
droog dry
droogkast drying cabinet
droogrek drying rack
droogrek rack
droogtijd drying time
droogtunnel drying tunnel
drukbaarheid printability
drukformaat print format
drukinkt printing ink
drukken met afsprong off contact printing
drukkwaliteit print quality
drukmachine printing press
drukmateriaal material
drukpasta printing paste
drukraam printing frame
drukstof printing stock
druktafel print table
drukvlak printing area
drukvorm printing form
drukvormvervaardiging pre-press
drukwerk printed matter
dubbelzijdige druk double-sided printing
dun thin
eigenschap characteristic
eiglans satin (finish)
elasticiteit elasticity
elastische vervorming elastic deformation
elektriciteit electricity
elektrostatisch electrostatic
emaille enamel
emulsiezijde emulsion side
epoxyhars epoxy resin
etappedruk posterization
etiket label
etsbeschermende inkt etch resist (ink)
etsen etch
fabriek factory
fijn gedetailleerd fine detail
filler filler
filler screenfiller
filmsjabloon stencil film
fixeerbad fixing solution
fixeren fix
fluorescente inkt fluorescent ink (dayglow)
folie foil
formaat size
fosforiserend phosphorescence
gaas gauze
gaas mesh
gaasdikte mesh thickness
gaasfijnheid mesh count
gaaslijm mesh adhesive
gaassoort mesh type
gaasspanapparaat mesh stretcher
gaasspanningsmeter mesh tension gauge
gaasvoorbehandeling screen preparation
gaasweefsel mesh, screen fabric
galvaniseren electroplating
galvanobeschermende inkt plating resist
gedrukte schakeling printed circuit
geforceerde droging forced drying
gehalte content
gekleurd coloured
gelatinefilm gelatin film
geleidende pasta conductive paste
gelijk aan het origineel faithful to the original
gemetalliseerde inkt metallic ink
gemiddelde average
gemiddelde productie average production
gemiddelde snelheid average speed
gemiddelde temperatuur average temperature
gepresensibiliseerde film presensitized film
gerasterde afbeelding autotypy, autotype
gesenbiliseerde emulsie sensitized emulsion
glad smooth
glanzend bright, brilliant
glanzend gloss
glanzende lak gloss varnish
glazuren glaze
golfkarton corrugated fibreboard
goudbronspoeder bronze powder
gouden regel golden rule
grijper uitleg automatic feed
grijsbalans grey balance
grijstrap grey scale/grey tone
grijstrap step wedge
grijswig continuous grey wedge
grof coarse
halfdoor stanzen kiss cutting (face cutting)
halogeen halogen
handbediend hand operated
handdruktafel hand printing table
harder hardener
hardingsbad hardening bath
hars (kunsthars) resin (synthetic resin)
hechten (inkt) adhere
helder clear
herdruk reprint
hete luchtstroom hot air jet
hittebestendig heat resistant
hogedruk wasapparaat pressure washer
holrakel coating trough
hoogglans inkt high gloss ink
houdbaarheid pot life
hout wood
impregneren impregnate
inbrandtemperatuur peak firing temperature
indirecte druk indirect printing
indirectsjabloon indirect photostencil
indrogen drying in
indrukken imprint
infilm ring coating ring
infrarood infra-red
infrarood droging infra-red drying
inhoud contents
inkopiëren copy in
inkt ink
inktfilm ink film
inkthoeveelheid ink quantity
inktlaagdikte ink deposit
inktmenging mixing of inks
inktmolen paint mill
inktverbruik ink consumption
inlegapparaat feeder
inlegapparaat feeder
inleggen feed
inrichttijd set-up time
inschiet set-up waste
interface interface
inwendig raamformaat inside frame dimension
justering adjustment
kader border
kalanderen, satineren calender
kapitaal capital letter
karton board
katalisator catalyst
katoen cotton
keramische druk ceramic printing
keton ketone
kleefband adhesive tape
kleurenvolgorde colour sequence
kleurseparatie colour separation
kleurtemperatuur colour temperature
kleurvolgorde colour sequence
kleverig tacky (tackiness)
klimatiseren climatic control
koelen cool
kontroleren proof
kontrolestrip control strip
kopie copy
kopieerapparaat copier
kopieerraam, vacuüm vacuum frame
kopiëren to copy
kornraster grain screen
krasvastheid scratch resistance
krimpen shrinkage
kunsthars synthetic resin
kunststof plastic
kwaliteit quality
kwartsjodiumlamp quartz iodine lamp
kwikdamplamp mercury vapour lamp
laagdikte coating thickness
lamineren laminating
langlopend narrow roll
leer leather
leesbaar (niet spiegelbeeldig) right reading
lengte length
letter letter
lettercorps type size
licht light
lichtbreking light refraction
lichtbron light source
lichtdoorlatend light transmitting
lichtdoseringsmeter (light) integrator
lichtecht lightsafe
lichtechtheid light fastness
lichtgevoelige laag sensitized coating
lichtgevoeligheid sensitivity
lichtgevoeligmaker sensitizer
lichttafel light table
liggend formaat landscape
lijm adhesive
lijm glue, gum
lijnraster line screen
lijnwerk line work
lopende band conveyor
loslaten van inkt ink release
lucht air
luchtblaasje air bubble
luchtcirculatie air circulation
luchtcompressor air compressor
luchtdicht airtight
luchtdroger jet dryer
luchtdroging air drying
luchtinlaat air inlet
luchtstroom air jet
luchttunneldroger tunnel dryer
maasopening mesh opening
maasoverbrugging meshbridging
maatvastheid dimensional stability
magentaraster magenta screen
magneetrakel magnetic squeegee
manometer air gauge
maskeerfilm masking film
maskeertape masking tape
mat matt
mate van zwarting tone of blackness
materiaalverbruik materials requirement
mechanisch resistent abrasion-resistant
mechanische resistentie abrasion resistance
mechanische slijtage abrasion
meerkleurendruk multi-colour printing
meetbereik range
mengkleur mixed colour
mengwit reducing white
metaal metal
metaalfolie metal foil
microgolfkarton micro-corrugated board
milieu environment
milieuverontreiniging environmental pollution
misdruk misprint
model original
model pattern
moiré moiré
monster sample
montage assembly
montagefolie montage foil
montagevel montage foil, planning film
na belichting post-exposure
na harding post-hardening
nabehandeling post-treatment
nat in nat druk wet-on-wet printing
negatief negative
netspanning mains voltage
niet geweven zeefmateriaal nonwoven mesh
noodschakelaar emergency switch
olie oil
omsteltijd preparation down-time
onbedrukte vellen blank sheets
onderbelichting under-exposure
onderzoek research
onleesbaar (spiegelbeeldig) wrong reading
ontvetten degrease
ontwikkelaar developer
ontwikkelen develop
opbrengst output
oplage run
oplagebestendigheid durability (on press)
oplopende schaaldrukken progressives, progressiveproofs
oplosmiddel solvent, diluent
oplossen dissolve
oplossing solution
oppervlak surface
oppervlaktegladheid gloss, smoothness
oppervlakteruwheid surface roughness
oprasteren screening of the image
opruwen abrade, roughen
opruwen roughen
opstoten jogging
opzicht densitometer reflection densitometer
opzicht origineel original
opzuigend vermogen absorbtion capacity
origineel artwork
oven oven
overdrukvernis overprint varnish
overlap lap, bleed
overlapping overlap
oxidatie oxidation
papier paper
Parallellogram drukmachine parallel-lifting press
parameter parameter
paskruizen registermark
passen register
passtift register pins
pastel pastel
pasverschil misregister
paswerk registration
penseel brush
perforeren perforate
permanent hechtende lijm permanent adhesive
perslucht compressed air
pigmentaandeel pigment volume
plastische vervorming plastic deformation
platgebonden plain weave
pluksterkte pluck resistance
pneumatisch pneumatic
polyester gaas polyester mesh
polymeer polymer
polyurethaan polyurethane
polyvinylacetaat polyvinyl acetate
polyvinylalcohol polyvinyl alcohol
polyvinylchloride polyvinylchloride
poreus porous
porselein porcelain
positief positive
pregen blocking
primaire kleuren primary colours
procent rasterpuntgrootte percentage dot area
proces process
proefdruk proof print
projectie projection
puntgrootte dot size
puntlicht point light source
puntraster dot screen
puntvorming dot formation
raam frame
raambreedte framesize
rakel squeegee
rakeldruk squeegee pressure
rakelhouder squeegee holder
rakelinstelling squeegee setting
rakelslijpmachine squeegee sharpener
rakelstreek print stroke
rakelstreek squeegee stroke
rakelstrip squeegee blade
rakelwerk squeegee assembly
randapparatuur auxiliary equipment
rapportlengte repeat length
raster half-tone
rasteren screening
rasterfijnheid, liniatuur screen ruling
rastergrijstrap half-tone stepwedge
rasterhoek screen angle
rastersoort type of halftone screen
rasterstand screen angle
rastertoonwaarde percentage dot, tonal value
rasterzeefdruk half-tone screen printing
reflecterende inkt reflective ink
reflectie reflectance
registermerk register mark
registersysteem registration system
registertekens register guides
rekdroger wicket dryer
rekdroging rack drying
relatieve luchtvochtigheid relative humidity
reproduktie reproduction
rillen crease
ritsen score
ritsmachine scoring machine
rol roller
ronddruk printing on cylindrical obj.
rotatiedruk rotary printing
rotatiedruk, rol op rol druk web printing
rotatiezeefdruk rotary screen printing
rubber handschoenen rubber gloves
ruwheidsmeter roughness tester
schaal scale
schaduwpunt shadow dot
schakelaar switch
schakelbord control panel
scheurproef tear test
schuiminkt puff ink
secundaire kleuren secondary colours
Serigrafie (kunstzeefdruk) serigraphy
sinaasappelhuid orange peel
sjabloon stencil
sjabloon verwijderen decoating
sjabloon verwijderen reclaiming
sjabloondikte emulsion thickness
sjabloondikte stencil profile
sjabloonvervaardigings afdeling screen department
sjabloonverwijderingspreparaat reclaiming solution
sluier scum
snede trim
sneldrogend fast drying
snelheid speed
snijkant cutting edge
snijmachine cutting machine, guillotine
soldeerbeschermende verf solder resist
solderen solder
spanningsverlies relaxation
speldeprikken pinholes
spiegelschrift wrong-reading script
spookbeeld ghost image
staalgaas steel wire cloth
staand formaat portrait format
stabiliteit stability
stansmachine diecutting machine
stapelaar stacker
sticker, zelfklever sticker, pressure sensitive
straling radiation
strijktransfer heat transfer
strooilicht diffuse light
substraat substrate
tegel tile
telwerk counter
temperatuur temperature
terpentine white spirit
terugwinning recycle
theoretische inktvolume theoretical ink volume
thermometer surface thermometer
thermoplastische inkt thermoplastic ink
thixotropische inkt thixotropic ink
toebehoren accessories
toelaatbare druk pressure limit
toepassing, opbrengen application
toevoegmiddel voor inkt ink additive
toevoer supply
tolueen toluene
toonomvang tonal range
toonuittreksels posterisation (the grey values)
transfer decal
transparante folie transparent foil
transportband conveyor belt
trekbelasting tensile strength
triltafel jogger
tweecomponenten inkt two pack ink
tweezijdig gelamineerd coated on both sides
tweezijdig gesatineerd two-side calendered
tweezijdig kleefband double sided tape
uitdekken blocking out
uitlegapparaat stacker
uitschakelbaar switchable
uitspoelen rinse
uitwasmachine wash-out machine
uitwassen, spoelen wash-out, rinse
uitwendig raamformaat external frame dimension
uv droging uv-curing, uv-drying
vacuüm kopieerraam vacuum frame
vastestof gehalte solids, solid content
veilig safe
veiligheid safety
veiligheidsbalk safety bar
vel sheet
velvorming skinning
verdunner reducer
vergelen yellowing
vergif poison
vergroting enlarged image
verkleinen (rasterpunt) sharpen
vermogen capacity
vernis lacquer, varnish
vernis varnish
verontreinigen contaminate
verschieten ink fade
versneden cut
versnelling acceleration
versnijden cut (to)
versnijdingsmiddel extender
vertegenwoordiger agent
vertrager retarder
vervuiling pollution
verzadigde oplossing saturated solution
verzadiging saturation
vezel fibre
vierkleuren rasterdruk four colour halftone printing
vierkleurenschaal four colour scale
vlakbed drukmachine flat bed printing press
vlampunt flash point
vloeibaar liquid (a)
vloeibaar liquid/mobile/flowing
vloeien flow
vlokapparaat flocking unit
vlokdruk flocking
vloktransfer flock transfer
volvlak solid
voorbehandeling pretreatment
voorraad stock
voorrakel flood bar
vorm shape
wals roller
warm pregen hot embossing
warmte afgifte heat supply
warmte uitzetting heat expansion
watermerk watermark
waterstof peroxide (H2 O2) peroxide (H2 O2)
watervaste inkt waterproof ink
weekmaker plasticizer
wegslag (van inkt) absorbtion (of ink)
werktekening paste-up
wolschaal colour fastness scale
x as X-axis
xenon lamp pulsed xenonlamp
xenonlamp xenon lamp
xyleen xylene
y as Y-axis
zaagtand effect sawtooth effect
zaagtand effect sawtoothing
zachte gradatie low contrast
zeef screen
zeefdruk screen printing
zeefdruk met voorrakelen flood printing
zeefdrukker screen printer
zeefdrukplaat screen printing plate
zeefopener screen opener
zeefspanning screen tension
zeefwasmachine screen washer
zelfkant selvedge
zelfklevend etiket self-adhesive label
zelfklevende folie adhesive foil
zelfspanraam self-tensioning frame
zetspiegel type area
zetwerk typesetting