enhancement = 
optimalisering; verhoging (verbetering); verbetering (vernieuwing); vermeerdering; versterking; benadrukking 

English

 • enhance

Dutch

 • optimaliseren
 • verhogen
 • verbeteren (de technologie vernieuwen)
 • vermeerderen
 • toenemen (enhance in value = in waarde doen toenemen)
 • intensiveren
 • versterken
 • prijs/waarde/aantrekkelijkheid vergroten, m.n. onroerend goed
 • lasten/kosten verzwaren
 • benadrukken (the garden enhanced the harmonious architecture of the house = de tuin benadrukte de evenwichtige architectuur van het huis)