Source: http://exportglossary.reingex.com/en_diccio_nl.asp (2022-02-05)
 • about - over
 • Add Site - Site toevoegen
 • advance payment - voorschot
 • Advertising - Reclame
 • African Development Bank - Afrikaanse Ontwikkelingsbank
 • African Union - Afrikaanse Unie
 • Agreements - Overeenkomsten
 • Agriculture - Landbouw
 • airport - Vliegveld
 • algorithm - Algoritme
 • Analysis - Analyse
 • Andean Community - Andesgemeenschap
 • Arab League - Arabische Liga
 • Arbitration - Arbitrage
 • Area - Oppervlakte
 • Asian Development Bank - Aziatische Ontwikkelingsbank
 • Asia-Pacific Economic Cooperation - Azië-Pacific economische samenwerking
 • Associated - Geassocieerd
 • Association of Southeast Asian Nations - Associatie van Zuidoost-Aziatische Naties
 • Back - Terug
 • bank draft - bank ontwerp
 • bank transfer - overdracht
 • Bilingual - Tweetalig
 • Board of directors - Raad van Commissarissen
 • Bond - Obligatie
 • Book - Boek
 • branch - tak
 • Brand - Merk
 • Brochure - Brochure
 • Budget - Begroting
 • Bulk carrier - Bulkcarrier
 • Business - Zaak
 • Campaign - Campagne
 • cash payment - contante betaling
 • Catalog - Catalogus
 • Certification - Certificering
 • Chief executive officer - Chief Executive Officer
 • City - Stad
 • Clauses - Clausules
 • Coastline - Kust
 • Common Market for Eastern and Southern Africa - Gemeenschappelijke markt voor oostelijk en zuidelijk Afrika
 • company - Vennootschap
 • Comparative advantage - Comparatief voordeel
 • Competition - Mededinging
 • Concept - Concept
 • Conclusion - Conclusie
 • conditions of payment - voorwaarden van betaling
 • consultant - Adviseur
 • Consumer - Consument
 • Consumer price index - Consumentenprijsindex
 • consumption - Consumptie
 • Contract - Overeenkomst
 • Convention - Conventie
 • Copyright - Auteursrecht
 • Corporation - Bedrijf
 • countries - landen
 • country - Land
 • Credit card - Creditcard
 • Currency - Valuta
 • Customer - Klant
 • Customs - DOUANE
 • Customs union - Douane-unie
 • Debt - Schuld
 • definition - Definitie
 • Demography - Demografie
 • density - dichtheid
 • department - Departement
 • developing country - Ontwikkelingsland
 • distribution - distributie
 • Document - Document
 • documentary credit - documentair krediet
 • Doing Business - Zakendoen in
 • donor - donor
 • East Asia - Oost-Azië
 • Economic and Social Commission for Asia and the Pacific - Economische en Sociale Commissie voor Azië en de Stille Oceaan
 • Economy - Economie
 • Electricity - Elektriciteit
 • Electronic - Elektronische
 • Electronic commerce - Elektronische handel
 • E-mail - E-mail
 • Emerging markets - Opkomende markten
 • Energy - Energie
 • Environment - Milieu
 • European Union - Europese Unie
 • Example - Voorbeeld
 • Executive - Executive
 • Export - Uitvoer
 • Fairs - Beurzen
 • Fees - Tarieven
 • Finance - Financiën
 • foreign - buitenlands
 • foreign country - vreemd land
 • Foreign Direct Investment FDI - Buitenlandse Directe Investeringen
 • Foreign policy - Buitenlands beleid
 • Foreign Trade - Buitenlandse Handel
 • Free Trade - vrije handel
 • Freedom - Vrijheid
 • Freight - Freight
 • Futures contract - Future
 • gas - Gasvormig
 • General Agreement on Tariffs and Trade - Algemene Overeenkomst inzake Tarieven
 • Geography - Aardrijkskunde
 • Global - Global
 • global warming - Opwarming van de Aarde
 • Globalization - Globalisering
 • Glossary - Woordenlijst
 • Government - Regering
 • Gross domestic product - Bruto binneands product
 • group - groep
 • Guarantee - Garantie
 • Health - Gezondheid
 • Heliports - Helikopterhaven
 • Hinduism - Hindoeïsme
 • History - Geschiedenis
 • Home - Homepage
 • Hotel - Hotel
 • Household - Huishouden
 • Hyperlink - Links
 • Import - Invoer
 • Incoterms - leveringsvoorwaarden
 • Index - Index
 • Industry - Industrie
 • Inflation - Inflatie
 • Information - Informatie
 • Insurance - Verzekering
 • Intellectual property - Intellectueel eigendom
 • Inter-American Development Bank - Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank
 • Intercultural - Interculturele
 • Interest - Rente
 • International - Internationaal
 • International Business - BUITENLANDSE HANDEL
 • International relations - Internationale betrekkingen
 • International trade - Internationale handel
 • Internationalization - internationalisatie
 • Internet - Internet
 • Introduction - Inleiding
 • Investment - Investering
 • Islamic Development Bank - Islamitische Ontwikkelingsbank
 • knowledge - Kennis
 • Language - Taal
 • Latin - Latijn
 • Latin America - Latijns-Amerika
 • Law - Recht
 • Legal person - Rechtspersoon
 • Letter of credit - wisselbrief
 • Library - Bibliotheek
 • License - Licentie
 • list - lijst
 • Loan - Lening
 • Local - Lokale
 • Logistics - Logistiek
 • Management - Management
 • Manager - Manager
 • Map - Kaart
 • Market - Marktplaats
 • Marketing - Marketing
 • Marketing mix - Marketingmix
 • Merchant - Koopman
 • Mergers and acquisitions - Fusies en overnames
 • Message - Bericht
 • Methodology - Methodologie
 • Methods - Methoden
 • MIDDLE EAST - Midden-Oosten
 • Military - Militair
 • Millennium Development Goals - Millenniumdoelstellingen
 • Millions - Miljoenen
 • Month - Maand
 • Multimodal - GECOMBINEERD
 • multinational companies - multinationale ondernemingen
 • National Accounts - Nationale Rekeningen
 • Network - Netwerk
 • New Partnership for Africa's Development NEPAD - Nieuw Economisch Initiatief Voor Afrika
 • News - Nieuws
 • North American Free Trade Agreement - Noord-Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst
 • Objectives - Doelstellingen
 • organization - Organisatie
 • Organization of the Islamic Conference - Organisatie van de Islamitische Conferentie
 • package - Verpakking
 • Patent - Octrooi
 • Pay per click - Pay-per-click
 • Payments - Betalingen
 • per capita - Per capita
 • Personal identification number - Persooijk identificatienummer
 • Photos - Fotos
 • Pipeline transport - Pijptransport
 • planning - planning
 • policy - beleid
 • Population - Bevolking
 • Portal - Portaal
 • portfolio - portfolio
 • positioning - positionering
 • poverty - Armoede
 • price - prijs
 • Privatization - Privatisering
 • Procedures - Procedure
 • Process - Proces
 • Procurement - inkoop
 • product - Product
 • production - productie
 • Profitability - Rendabiliteit
 • Promotion - Promotie
 • Protocol - Protocol
 • Public relations - Openbare relatie
 • Purchasing power parity - Koopkrachtpariteit
 • Quality - Kwaliteit
 • Rail - Spoorweg
 • Railways - Spoorweg
 • recipient - ontvanger
 • religion - Religie
 • Representative - Vertegenwoordiger
 • Research - Onderzoek
 • Retailing - Detailhandel
 • risk - Risico
 • Road - Weg
 • Sales - Koopovereenkomst
 • sales order - klantorder
 • salesman - verkoper
 • saleswoman - verkoopster
 • Search engine optimization - Zoekmachine-optimalisatie
 • Secretary - Secretaresse
 • Security - Veiligheid
 • segmentation - segmentatie
 • Send to a friend - Stuur naar een vriend
 • services - diensten
 • Ship - Schip
 • Signature - Handtekening
 • Southern Common Market (Mercosur) - Zuidelijke Gemeenschappelijke Markt (Mercosur)
 • Statistics - Statistiek
 • Strategy - Strategie
 • structure - Structuur
 • Supply chain - Productieketen
 • SWOT Analysis - Sterkte-zwakteanalyse
 • Target - Doel
 • techniques - technieken
 • Tenders - Aanbesteding
 • Time zone - Tijdzone
 • tools - Gereedschap
 • total - totaal
 • trade - Handel
 • Trademark - merk
 • Transaction - Transactie
 • Transport - Transport
 • Travel - Reizen
 • Trends - Trends
 • undeveloped country - onbebouwd land
 • Unemployment - Werkloosheid
 • Uniform Resource Locator - Uniform Resource Locator
 • United Nations - Verenigde Naties
 • United Nations Conference on Trade and Development - VN-Conferentie voor Handel en Ontwikkeling
 • Value chain - Waardeketen
 • VAT (value-added tax) - Omzetbelasting
 • Waterway - Vaarweg
 • Web directory - Bedrijvengids
 • Web page - Webpagina
 • Web search engine - Zoekmachine
 • Website - Website
 • Wholesale - Groothandel
 • World - Wereld
 • World Bank WB - Wereldbank
 • World Trade Organization - Wereldhandelsorganisatie