A

a little at a time - in kleine stapjes (een klein beetje)
A (Adjust) - afstellen
"A"-pillar - linkervoorstijl
AA (Automobile Association) - automobielbond in Groot-Brittannië
               (vergelijkbaar met Nederlandse ANWB)
AACS (Active Aero Control System) - tegengaan v. "lift" bij hoge snelheden
   aan voor- en achterzijde v. auto (voor verkleint bij snelheden
   boven 80 km/h een spoiler de ruimte tussen motor en wegoppervlak waardoor
   een lagedrukgebied onder de wagen ontstaat en deze zich a.h.w. aan het 
   wegdek vastzuigt; achter komt de spoiler boven 80 km/h 14 graden omhoog 
   zodat meer druk op achterzijde ontstaat hetgeen het weggedrag bevordert
   (Mitsubishi Starion)
A.A.P. (Auxiliary Acceleration Pump) (JE) - aanvullende acceleratiepomp, 
    hulpacceleratiepomp
A.A.P. diaphragm (JE) - diafragma v. aanvullende acceleratiepomp, aan 
    aanvullende acceleratiepomp
AAS (Acrylonitrile Acrylic Styrene resin) - acrylonitril acrylastrubber
                      styreen kunststof
AAS (Auto Adjustment System) - systeem wearmee schokdempers in 2
  standen kunnen worden gezet, nl. stug of niet-stug (Mazda 929)
abbreviation - afkorting
abdomen - (onder)buik
ABLD (Advanced Brake Light Device) - vervroegd remlichtsysteem
   (ontworpen door ATAT Technology Ltd., Israel waarbij een sensor op het 
   gaspedeal de versnelling meet waarmee voet v/h gaspedaal wordt weggenomen 
   waardoor remlichten oplichten voordat voet het rempedaal indrukt)
abnormal - abnormaal, niet normaal, ongewoon
 -    noise - afwijkend geluid, bijgeluid, ongewoon geluid
abnormality - afwijking
abolished plug - vervallen plug 
about - circa, ongeveer
above - boven (hoger dan)
 -  listed manual - hierboven aangegeven handboek
abrasion mark - scheurkras (in lak)
abrasive - schurend, schurrmiddel, slijp-
 -   cloth - scheurlinnen
 -   compound - (kleppen)slijppasta
 -   paper - schuurpapier
 -   wear - abrasieve slijtage
abrupt - abrupt
ABS (Acrylonitrile Butadian Styrene resin) - acrylonitril butadieen
  styreen kunststof
ABS [Acrylonitrile Butadiene Styrene (copolymer)] - ABS [Acrylonitril,
  Butadieen en Styreen (copolymer)] (vormen samen polymeer)
ABS (Anti-lock Brake System) - ABS-antiblokkeerremsysteem)
A.B.S. (JE/) (Anti-lock Brake System) - antiblokkeerremsysteem (Toyota)
absence - afwezigheid 
absolute bare minimum - absoluut noodzakelijk minimum
  -  - pressure - absolute druk
absorb, to - absorberen, opvangen (schok), opzuigen
  -  shocks, to - afveren, (schokdempen)
absorption - absorptie, opzuiging 
abutment - asngrenzend deel, aanslag, draagvlak
ABV (Air By-pass Valve) - luchtomloopklep
AC (Alternating Current) - wisselstroom
A/C (Air Cleaner) - luchtfilter
A/C (JE/) (Air Conditioner) - airco, airconditioner, airconditioning,
               klimaatregelaar, luchtververser
A/C amplifier - airco omvormer
A/G cut relay - uitschakelrelais v. airconditioning
A.C. (alternating Current) - wisselstroom
ACC (accelerate) - accelereren (op knop v. snelheidsregelaar)
ACC (accessories) position - accessoirestand (v. contactslot)
ACC (A/ C/ C/) wiring harness (JE) - accessoireradiovoedingskabel
ACC (A/ C/ C/) (JE) - spanning
accelerate, to - accelereren, gasgeven, versnellen
accelerated motion - versnelde beweging
accelerating ability - acceleratievermogen
acceleration - acceleratie, optrekvermogen, versnelling
  -    jet - acceleratiesproeier
  -    pump jet - acceleratiepompsproeier
accelerator (A) - gaspedaal
  -     cable - gas(klep)kabel
  -     interlock actuator assy. - gaspedaal ontkoppelservo
  -     pedal - gaspedeal
  -     - modulation - gaspedaalstand veranderingen
  -     pump - acceleratiepomp
  -     rod - gasstang(etje)
  -     wire - gaskabel
accelerometer - acceleratietestbank ?
accept, to - aannemen, accepteren
access - inlaat, toegang
  -  - hole - service gat, - opening
accessibility - toegankelijkheid
accessories - accessoires, toebehoren
accessory - accessoire
  -   - meter -accessoiremeter ?
  -   - part - aanbouwdeel (carrosserie)
accident - aanrijding, ongeluk, ongeval
accomodate, to - ruimte bieden aan
accomplish, to - tot stand brengen, voltooien
accomodation - accomodatie, ruimte
according to - afhankelijk v., al near gelang, volgens
accordingly - overeenkomstig
accumobile - elektrische automobiel
accumulate, to - verzamelen
accumulation - opeenhoping 
accumulator - accu(mulator), drukaccumulator, verzamelaar
  -    - piston - accumulatorzuiger (automatische bak)
  -    - plate - accuplaat
  -    - vessel - accubak
accuracy - nauwkourigheid, zuiverheid (v. afwerking)
accurate - accuraat, nauwkeurig
acetic butyl - azijnzuurbutyl (oplosmiddel in lak)
acetone - aceton (oplosmiddel in lak)
acetylene - acetyleen, acetyleendessous (rood gemerkte fles)
  -   - tank - acetyleenfles (rood gemerkt)
ACGBI (Automobile Club of Great Britain and/Ireland) - Automobiel
    Club van Engeland en Ierland
achromatic color (white, gray, black) - achromatische kleur (wit,
         grijs, zwart) (een kleur welke geen tint en geen verzadiging
         heeft, alleen helderheid)
acid - (accu)zuur
 - - fumes - zuurdamp
 - - proof - zuurvast
 - - resisting - zuurbestendig, -vast
 - - vapour - zuurdamp
acidimeter - zuurmeter, -weger
acidity - zuurgraad
ACIS (Acoustic Controlled Induction System) - 
   1. inductiesysteem, variabel inlaatspruitstuk (MR2 en Supra 2 turbo)
acorn - dopmoer
acoustic chamber - klankkast
across - dwars, kruislings, langs, over, tussen
acrylic - acrylaut
  -  - enamel - 2-componenten acrylaetlak
  -  - lacquer - 1-component acrylaetlak
  -  - rubber - acrylaatrubber
  -  - urethane lacquer - acrylurethaanlak
acrylonitrile - acrylonitril
ACS button - knop voor automatische toonregeling (radio)
ACSD (Automatic Cold Start Device) (JE) - automatische koudstartvervroeging, 
                     koudstartvoorziening
ACT side of vacuumpump - ? kant v. vacuumpomp
 
Active Footwork System - "actief voetenwerk" (per wiel elektronisch geregelde 
             schokdempers en onafhankelijke wielophanging op 
             uitgaande as v. bak, op vooras een planetair 
             differentieel en achter een gelimiteerde
             visco-sperinrichting waardoor wegtrekken met 5000 t/m
             zonder wielspin mogelijk is)(Mitsubishi Starion GTO)
Active Four - vierwielaandrijving (Mitsubishi)
ACTS (Automatic Clutch and Throttle System) - automomatische koppeling
action - actie, werking
activate, to - activeren
activated carbon - actieve koolstof
active - actief
  -  - material - actieve massa
activity - werkzaamheid
actual - werkelijk
  -  - horsepower - effectief vermogen (pk)
  -  - pressure - werkelijke druk
actuating came - kettingspanner ?
actuator - bedieningsorgaan, regelaar, regeleenheid, weergever
  -   - checker - controle-apparaat voor regeleenheid
  -   - link - servostang
ACV (Air Control Valve) - luchtregelklep
ADA (Auto Directional Antenne) - antennesysteem met 4 ontvangstsensoren
  (antennes) op voor- en achterbumperhoeken om een optimaal
  hoogfrequentiesignaal te verkrijgen (Blaupunkt) A D A
adaptability - geschiktheid
adapter - aanpassingsplast, pasplaat, verloopmof, -nippel, -stuk
adaption - aanpassing
adaptor - aanpassingsplaat, pasplaat, tandwielkastje met een bepaalde
     reductie om km.teller aan te passen aan grotere of kleinere 
     bandenmaat, tussenstuk (CD speler), verloopmof, -nippel, -stuk
ADD - (Automatic Disconnection Differential) - automatische
   differentieelontkoppeling (werkt bij schakelen van H2 naar H4 of 
   andersom (i.p.v. vrijloopneaf loszetten) -uitschakeling 
   (Toyota HiLux en 4Runner)
add, to - bijvullen, erbij tellen, optellen, toevoegen
A.D.D. - zie ADD
addendem of tooth (A) - tandkop
addition - toevoeging
additional - bijkomend, extra, toegevoegd
  -   - outside mirror - caravanspiegel, extra spiegel
  -   - time - extra tijd
additive - additief, doop, dope, toevoeging, toevoegsel
adequate - doelmatig, geschikt, voldoende
adhere, to - hechten, kleven
  -  to, to - blijven vastzitten aan
adhered type windshield - ingelijmde voorruit
adherence - hechtcapaciteit (v. plamuur), hechting
adherend - voorwerp (waarop b.v. lak wordt aangebracht)
adhering surface - aanliggende oppervlak
adhesion - adhesie 
  -   (condition) - hechteigenschap, hechting
  -   feature - hechteigenschap (v. primer-surfacer)
adhesive - afdichtingsmiddel, borg-, kit, kleefmiddel, -stof, lijm
  -   power - hechting
  -   set - kitset
  -   tape - isolatieband, tape
adhesives - kleefstoffen
adiabatic - adiabatisch
  -   compression - adiabatische compressie
adjacent - naast
  -  - panel - aangrenzende deel
adjoining - aangrenzend
adjust, to - aanpassen, (af)regelen, afstellen, bij-, (in)stellen
  -  lash, to - scherp afstellen
  -  point - afstelpunt, stelboutje >~:contramoer, stopbout, borgmoer
  -  spring - regelveer
  -  the protrusion of the screw from the cover, to - het boven het deksel
    uitstekende stuk v. de schroef afstellen
  -  to a snug fit, to - straktrekken (v. veiligheidsgordel)
  -  clamp - handschroef, schroefklem
  -  clevis - afstelbaar 
  -  cone - stelconus
  -  end - stelgaffel
  -  fitting - verstelbare wartel
  -  spanner - Engelse sleutel (ger.), verstelbare -
  -  wrench - verstelbare sleutel (ger.)
adjuster - (af)stelmechaniek (remmen), -mechanisme
  -   knob - verstelknop
  -   lock spring - stelborgveer (v. remmensteller)
  -   setting - stand v. schakelaar
adjusting bar - afstelsteun (dynamo)
  -   block - stelblok
  -   bolt - stelbout
  -    - cam - stelnok
  -   t - afstelnokbout (voor voertuighoogte)
adjusting damping effect of seat cushion - gewichtsinstelling v. stoelzitting
  -   hole plug - afstelopeningsplug, -dop, (in ankerplaet)
  -   lever - gashendel, stelhevel, toerentalverstellingshefboom
  -   angle - afstelhefboomhoek (carburateur)
  -   moving angle - bewegingshoek v. gashendel
  -   spring - stelhevelveer
  -   lock spring - afstelborgveer (v. remafsteller)
  -   nut - (af)stelmoer
  -   lock - borglip v. afstelmoer, borging - -, vergrendeling
  -   seat - afstelmoerzitting
adjusting screw - regelschroef, (af)stelbout, (af)stelschroef
    -    - wire - borgUread v. stelschroef
    -    shim - afstelplaatje (verstuiver), -ring
    -    - selection using chart - selectietabel v. afstelplaatjes
    -    stay - afstelsteun
    -    viscosity - asnpassen v. viscositeit (v. lak)
adjustment - afstelling, in-
    -    chart - afstelschema
    -    knob - afstelknop 
        of a spring - opzetten (weer in de goede vorm zetten) v. een
        veer
admissable - toelaatbaar
admission - toelating, toegang
  -   plug - stelplug .
  -   STD (Standard) - afstelmaat, -waarde 
  -   load - toelaatbare belasting
  -   opening - inlaatopening
admit, to - toelaten
admittance - toegang
(ADR) ? Brake Fluid Level Warning Switch - waarschuwingsschakelaar voor 
    remvloeistofniveau
(ADR) Igniter - ( ? ) ontstekingsmodule
(ADR) OD OFF switch - ( ? ) overdriveschakelaar uit
(ADR) Parking Brake Switch Terminal - aansluiting v. parkeerrem-
                   schakelaar
ADS (Adaptive Damping System) - variabel dempingssysteem v. schok-
                dempers (Mercedes-Benz 500 SL)
adsorbent - adsorptiemiddel 
adsorp, to - adsorberen    
advance, to - vervroegen (ontsteking) 
Advance - vervroeging, voorloop, -ontsteking, -opening, -uitgang
  -  mechanism - vervroegingsmechanisme
  -  the vehicle, to - de wagen naar voren duwen/rollen
advanced age vehicle - oudere auto
  -   ignition - voorontsteking
  -   opening - vooropening
advantage - voordeel
adverse - ongunstig
aeration - schuimvorming
aerial - antenne
aero (A) - stroomlijn
 -   styled headlight - aerodynamisch gevormde koplamp
aerodynamic - aerodynamisch
aerodynamics - aerodynamica
aerometer - zuurweger ?
aerosol can - spuitbus
AES (Acrylonitrile Ethylenerubber Styrene resin) - acrylonitril
  ethyleenrubber styreen kunststof
AES (Active Exhaust System) - systeem om uitlastgeluid beneden 3500
               min-1 te verminderen om in stadsverkeer minder 
               lawaai te maken (Mitsubishi Starion)
AF (Alternative Frequencies) - alternatieve frequenties op radio m. RDS
                (Radio Data System), voorziening welke het de
                autoradio mogelijk meakt om tijdens de rit door
                verschillende regio's automatisch een bepeald FM
                radionetwerk v. de ene naar de andere zender te 
                volgen (Sony radio-cassettespeler XR-5800 RDS)
AIFC (Air/Fuel Control) - instelbaar variabel doorlaatregister in LPG
             toevoer naar motor (Prins Autogassystemen)
affect, to - aantasten
AFR (Air Fuel Ratio) - lucht-brandstofverhouding
AFS (Air Flow System) - meting v. brandstofmengsel (door aansluiting v.
  meetpunt op beide atmosferische zijden v. de LPG verdamper/drukregelaar; 
  doordat deze in steat is te reageren op minimale venturisignalen v. de LPG 
  carburateur wordt de gastoevoer continu bijgestuurd)
after - na
 -  fire - knallen in uitlaat, naverbranding
afteradmission - navulling (v. cilinder)
afterburner - naverbrander
afterburning - naverbranding
afterglow - nagloeiing
afterrunning (A) - motor blijft lopen met contact af
against - tegen
age, to - (doen) verouderen
agent - agent, deel, gedeelte, middel
agitate up and down, to - op en neer bewegen
agitator with cover - roermachine met deksel (voor mengen v. lak)
agreement - overeenkomst
agricultural carrier - landbouwcarrier
   -    tractor - landbouwtractor
AI (Air Injection) - luchtinjectie
aim at, to - streven naar
air - lucht
 - bag (A) - stootkussen, veiligheidskussen
 - blast injection - luchtverstuiving
 - bleed, to - ontluchten
 -  -  - luchtafvoer, ontluchting, ontluchtingsopening
 - bleeding - luchtafstroming, ontluchten
 - brake - lucht(druk)rem
 - breather - ontluchtingsbuis, -opening
 - bubble - luchtbel
 - buffer - luchtkussen
 - cap - luchtkap (v. spuitpistool)
 - cell chamber - luchtkamer
 - chamber - luchtkamer
 - chisel - luchtbeitel
 - chuck grinder - luchtslijpmachine
 - cleaner - luchtfilter
 -  -   cap - luchtfilterdeksel, -huis, -kap
 - duct - luchtfilterkaneal, uitstroomopening
 - compressor - luchtcompressor
 - conditioner - airco, airconditioner, -conditioning, 
         klimaatregelaar, -regeling, koelinstallatie
 -   -    amplifier - airco omvormer
 - conditioning - luchtbehandeling
 - cooled - luchtgekoeld
 - cooling - luchtkoeling
 - correction jet - luchtcorrectiesproeier
 - dashpot - luchtkussen
 - disc grinder - luchtslijpflex
 - sander - roterende luchtschuurmachine
 - dome - luchtkamer
 - dryer - luchtdroger
 - drying putty - luchtdrogende plamuur
 - duct - luchtmond(je), -rooster, -uitstroomopening
 - evacuation system - afzuiginstallatie
 - filter - luchtfilter
 - flow control button - luchtstroombedieningsknop
 - meter - luchthoeveelheidsmeter, luchtstroommeter
 - mode control damper position - luchtcirculatieklepstand (airco)
 -  - selection - keuze v. luchtcirculatie
 -  - freight costs - luchtvrachtkosten
 - fuel mixture - brandstof/luchtmengsel
 -  - ratio - lucht/brandstofverhouding
 - funnel - luchtkanaal
 - gap - luchtspleet 
 -  - of distributor - luchtspleet v. opneemspoel (ontsteking)
 - horn - bovendeksel (v. carburateur)
 - - gasket - vlotterkamerdekselpakking
 - hose reel - luchtslanghaspel, --trommel
 - induction - luchtinductie, -inlaat
 -   -   system - luchtaanzuigsysteem, luchtinductie-
 - injection - luchtinjectie
 -   -   pipe - luchtinjectie(ge)leiding, -pijp
 - inlet - luchtinlaat
 -  -  damper - luchtinlasklep (verwarmingssysteem)
 -  -  grille - luchttoevoerrooster
 -  -  pipe - beluchtingspijpje
 - intake (A) - luchtinlaat
 -  -  chamber - inlaathuis, luchtinlastkamer
 -  -  control lever - luchttoevoerknop
 -  -    -  valve - luchtinlastklep, regelhefboom luchtinname, smoorklep
 -  -    -  temperature sensor - luchttemperatuursensor
 - line - luchtleiding
 - mass meter (A) - luchthoeveelheidsmeter
 - mix damper - luchtmengklep/schuif
 -  - control cable - bedieningskabel v. luchtmengklep/schuif (airco)
 -  - servomotor - servo luchtmengselregeling
 -  - nozzle - luchtsproeier
 - pollution - luchtverontreiniging
 - powered - luchtaangedreven
 -   -  chisel - luchtbeitel
 - pressure brake - luchtdrukrem
 -   -   gauge - luchtdrukmeter
 -   -   reducer -luchidrukreduceerventiel
 - pump - luchtpomp
 -  - ing - verdringingseffect (v. lucht tussen onderlinge beweging
       v. loopvlakdelen v. buitenband)
 - purification - luchtzuivering
 - purifier - luchtfilter
 - regulating screw - luchtregelschroef
 - regulator type - luchtregelingstype
 - resistance - luchtweerstand
 - saw - luchtzaag
 - scoop - luchthapper (bv. op motorkap)
 - silencer - geruisdemper
 - spray gun - persluchtpistool
 - spring - luchtveer
 - standard cycle efficiency - nuttig effect v. luchtcyclus
 - starting - aanzetlucht
 - strangler - luchtinlastklep
 - suction - asnzulgen v. valse lucht, luchtaanzuiging, -lek
 - suction reed valve - luchtaanzuigklep
 -   -  system - luchtaanzuigsysteem
 - supply - luchttoevoer
 -  -  duct - luchttoevoerkanaal
 - suspended axles with steering axle - luchtgeveerd assenstel met stuuras
 - suspension - luchtvering
 - swirl chamber - luchtwervelkamer
 - tank - luchtketel
 - tight - luchtdicht
 - to-air intercooled diesel - dieselmotor met intercooler?
 - tower - luchtpomp (bij tankstation)
 - transformer - luchtregelaar (v. luchtcompressor)
 - tube - binnenband, luchtinlaatkanaal
 - valve - (aavullende) luchtklep (zonder luchthoeveelheidsmeter)
 - vessel - luchtketel
air bag - aanvullend veiligheidssysteem, airbag, luchtzak
airborn dirt - vuil uit de lucht
airco - air conditioner, air conditioning, klimaatregelaar
airless injection - drukverstuiving
  -  spray painting - lakspuiten zonder perslucht
airport catering truck - viiegluigcateringtruck
airproof - luchtdicht
airtight - luchtdicht
  -   test - luchtdichtheidstest
AKI (Anti-Knock Index) - antiklopindex (v. brandstof)
alarm - alarminstallatie alarm
ALB (Anti Lock Brake) - AntiBlokkeerremSysteem (Honda Accord)
ALB (Ant1-Lock Brake) - antiblokkeerremsysteem op 4 wielen (Honda 'S3)
alcohol - alcohol
align, to - in één lijn brengen, in lijn brengen, richten, tegenover
      elkaar zetten, uitlijnen
 -  the matchmarks, to - de merktekens in lijn zetten
alignment - in één lijn brengen, richten,
  -   equipment (A) - uitlijnapparaat
  -   mark - merkteken
alimentation - voeding
aliphatic hydrocarbon type - alifatische koolwaterstof (oplosmiddel 1n lak)
alkaline - alkaline
alkalinity - alkaliteit
alPvd resin - alkydhars
all-aluminum quad-cam V-B (A) - V-8 motor, geheel v. aluminium met 4
                bovenliggende nokkenassen
all-independent suspension (A) - rondom onafhankel1jke vering
 - over the band - over de gehele golflengte (radio)
All Purpose Vehicle (APV) (A) - minibus, -van, multifunctioneel
                voertulg (o.a. Chevrolet type Lumina APV 
                met 3,1 l. V6 motor, Pontiac Trans Sport,
                Renault Espace , Toyota Previa), 
                "ruimtevoertulg", voertulg voor alle 
                doeleinden
all-steel piston - stalen zulger
 - weather cabriolet - cabriolet met wegklapbear dak (is automodel)
 - weather tire - vierseizoenenband
Allen wrench - inbussleutel (ger.), stiftsleutel (ger.) 
alleviate, to - matigen, opheffen (JE)
allow, to - toelaten
allowable - toegestaan
  -   indicating error - toegestane afwijking (snelheidsmeter)
allowance - speling
alloy - alliage, legering
 -  wheel (A) - 11chtmetalen wiel
alloyed galvanized sheet metal - gelegeerd gagalvaniseerd plaatstaal
ALR (Automatic Locking Retractor) - automatische oprolgordel (v. 
                  veiligheidsgordel)
alter, to - veranderen, wijzigen
alternate - afwisselend
alternating current (A.C.) - wisselstroom
alternative - alternatieve, andere mogel1jkheld
alternator - wisselstroomdynamo
  -   bracket - dynamobeugel, -steun
  -   drive belt - aandrijfriem v. dynamo
  -   regulator - spanningsregelaar
aluminum (A) - aluminium
  -   brazing metal (A) - aluminium soldeermateriaal
  -   grease (A) - aluminiumvet
  -   outside elements (A) - aluminium buitenbeplating
  -   panel van (A) - gesloten vrachtwagen met aluminium wanden
  -   powder (A) - aluminiumpoeder (kle
although - hoewel
altimeter - hoogtemeter
altitude - hoogte
alumini um
 
~rpigment in lak)
AM includes LW, MW and SW - AM omvat lange golf, middengolf en korte
              golf (radio)
AM station - middengolfstation (radio) A M
ambient temperature - buitentemperataur, omgevings-
  -     -   sensor - buitenluchttemperatuursensor
ambulance vehicle - ambulancewagen, ziekenwagen
american wire gauge (A.W.G.) - meter voor Amerikaanse schroefdraad
amidships (A) - in het midden
amino alkyd - amino alkyd
 -   -  resin - amino alkydhars
 -  resin - aminahars [thermohardende (synthetische) hars in lak]
ammeter - amperemeter
  -  with a current-measuring probe - amperemeter met amperemeettang
ammonia - ammonia
among - behorend bij, deel uitmakend v.
amount (AMT.) - bedrag, hoeveelheid
amp rating - stroomsterkte
amperage - amperage, stroomsterkte
  -   rating - stroomsterkte
ampere - ampere (A)
amperehour - ampere-uur (Ah)
ample - ruim
amplifier - luidspreker, omvormer, versterker
  -   stabilizer relay - stabilisatie omvormer relais (airco)
  -   unit - omvormer
amplitude - amplitude, uitslag
  -   modulation - amplitudemodulatie
AMS (Autogas Management System) - Autogas Management Systeem (Vialle)
AMT. (amount) - hoeveelheid
amyl acetate - amylaceteat (oplosmiddel in lak)
analog type - analoge uitvoering, klok-
analyser - tester
analysis - analyse
anchor - anker
anchorage - bevestiging, verankering
  -   arm - bevestigingsarm
  -   - swivel - kanteljuk
  -   bolt - ankerbout
  -   link - bevestigingsschakel
  -   plate - ankerplast (v. trommelrem)
  -   spring - ankerveer (tussen remschoenen), terugtrekveer
  -    -  point - bevestigingspunt (v. veil.g.)
and so on (a.s.o.) - enzovoort(s) (enz.)
anesthetic - bedwelmend (bv. afbijtmiddel voor lak)
angle - hoek (meetkunde)
 -  bar - hoekijzer
 -  gauge - hoekmeter (carburateurger. om smoorklepopeningshoek te
       meten), mal(letje) (carburateurger.)
 -  stand - gradenboogstandaard, -steun, hoekmeterstandaard
 -  iron - hoekijzer
angular - hoekig
  -  cable socket - rechthoekig gebogen kabelschoen
anionic ED painting [anodic (Elektro-Deposit) painting] - elektroforese lak
  -  painting - anode dompelbad (lakprocedure waarbij voorwerp een 
          postieve lading krijgt), anaforese dompelbad
anneal, to - uitgloeien
annealing - verwarmd metaal langzaam laten afkoelen om het bepaalde
      gewenste eigenschappen te geven, warmtebehandeling
annular - ringvormig
annulus - ringwiel, wiel met inwendige vertanding
anode - anode
anodic ED (Electro-Deposit) painting - elektroforese lak
anodized aluminium - geanodiseerd aluminium
ante chamber - voorkamer
antenna - antenne
  -  cord - antennekabel
  -  feeder - antennedruad, -kabel
  -  motor control relay - bedieningsrelais v. antennemotor
  -  -related - samenhangend met antenne (bv. storing)
  -  trimmer - antennetrimmer
anthraquinone yellow - anthrachinon geel (kleurpigment in lak)
anti-beading agent - antiweghaalmiddel (in lak)
 - bleeding sealer - antidoorbloedingssealer
 - burst safety lock - niet openspringend veiligheidsslot
 - chipping paint - antisteenslaglak
 - corrosion treatment - antiroestbehandeling
 - dazzle light - dimlicht
 -   -  mirror - antiverblindingsspiegel
 -   -  screen - zonneklep, -scherm
 -   -  switch - dimschakelaar
 - dive brake system - antiduikremsysteem
 - foam agent - antischuimmiddel
 - freeze - antivries
 - freeze hydrometer - antivriesmeter
 - mixture - antivriesmengsel
 - glare inside rear view mirror - antiverblindingsbinnenspiegel,
   binnenspiegel met antiverblindingsstand
 - knock - antiklopklopvastheid
 -  -  rating - octaangetal
 - lacerative windshield - antiverwondingsvoorruit
 - lock brake system - antiblokkeerremsysteem
 -  -  -   -  actuator - regeleenheid v. antiblokkeerremsysteem
 -  -  device - antiblokkeerinrichting
Anti-Lock System - antiblokkeerremsysteem (AP/Lockheed, Engeland, in
          Fiat Uno Turbo '88)
 - oxidant - antioxydatiemiddel
 - pollution device - inrichting voor vermindering v. luchtvervuiling
 - rattle rubber - antiratelnubber
 - rattle spring - trillingsdempveer
 - roll bar (A) - stabilisatorstang
 - rust treatment - antiroestbehandeling
 - shrinkage sealer - antikrimpsealer (voor lak)
 - spatter compounds - antihechtmiddel (bij lassen)
 - squeal shim - antipiepplaatje (in schijfrem)
 -   -  spring - antipiepveertje (in schijfrem)
 - static - antistatisch
 - stretch agent - antirek toevoeging (in lak)
 - theft device - antidiefstalapparaat, -voorziening
 - thrust - antidruk, tegen- 
 - yellowing - antivergeling (v. lak)
 - theft alarm - alarminstallatie tegen diefstal
anvil - aambeeld
 -  contact - onderbrekerhamer
 -  point - onderbrekerpunt
APAA (Automotive Parts & Accessories Association) show (A) - Automo-
   bielonderdelen en Accessoires Association tentoonstelling
APC - [Saab 900 Turbo (motor kreeg APC, injectie, 16 kleppen en geregelde 
    3-weg katalysator)]
aperture - boring, opening
A.P.I. (American Petroleum Institute) (A) - normalisatiecommissie op
    het gebied v. de olieclassificaties
A.P.I. (American Petroleum Institute) grade (A) - A.P.I. kwaliteit (v. olie)
A.P.I. (American Petroleum Institute) gravity (A) - soortelijk gewicht
    in A.P.I.
apitong load - hardhout (vloer in vrachtwagen)
apparatus - apparaat, toestel
appear, to - verschijnen
appearance - uiterlijk, uitstraling (v. lak)
appendice - aanhangsel, toevoegsel
appliance - toestel ?
applicable - desbetreffende, toepasbaar, v. toepassing op, - - zijnde
area - v. toepassing zijnd gebied
model - toegepast op model, v. toopassing op model
application - toepassing
applied - aangetrokken (parkeerrem)
apply, to - aanbrengen, -trekken (parkeerrem), -vragen, toepassen, verwerken
  -  battery voltage across terminals A and B, to - accuspanning op de
    aansluitingen A en B zetten, sluit accuspanning aan op aansluitingen A en B
  -  for a patent, to - octrooi aanvragen
  -  force, to - druk/kracht uitoefenen op
  -  into, to - zetten op (bv. perslucht)
  -  to, to - aanbrengen op, uitoefenen op
  -  the brakes, to - remmen
  -  vacuum to, to - vacuum zetten op
appropriate - juiste, passend voor
approx. (approximately) - benaderend, circa, ongeveer
APS (Automatic Program Selection) knob - knop voor automatisch kiezen/opzoeken 
                     v. een nummer (cassettespeler)
APV (All Purpose Vehicle)- multifunctioneel voertuig, zie All Purpose Vehicle
aquasplaning - auto "drijft" op het op de weg liggende water en is
        tijdelijk onbestuurbaar, hydrodynamische druk onder
        de band welke zo hoog is dat de resulterende
        opwaartse kracht gelijk is asn de wielbelasting en de
        band drijft op het water waardoor auto tijdelijk
        onbestuurbear is, banden zonder vaste grip op wegdek
        glijden over een waterfilm, hydroplaning 
arc, to - overspringen (v. vonk)
 -  boog
 -  brazing - vlamboogsolderen
 -  generation - genereren v. vlamboog
 -  voltage - vlamboogspanning
 -  welder - elektrisch lasappareat
 -  welding - (vlambooglassen (is een vorm v. smeltlassen)
ARC (Automatic Ride Control) - computergestuurd en elektronisch
  geregeld systeem dat de vering automatisch asn rijstijl en 
  rijomstandigheden aanpast (o.a. Rolls Royce type Silver Spirit 2, Silver
  Spur 2, Corniche 3) 
area - gebied, gedeelte, oppervlakte, (werk)omgeving
 - application - geldig voor, v. toepassing op
area of bearing - draagvlak
ARI (Auto-Radio Information) - autoradio-informatie, verkeersinformatie 
                (op radio)
arm - arm?
 - ball joint - stuurkogel
 - bushing - draagarmbus, lager-
 - (-)rest - armleuning, -steun
 - rocker - tuimelaar
armature - anker (startmotor)
  -   coil - anker (startmotor), -spoel
  -   core - ankerkern, weekijzeren kern
  -   shaft - ankeras (startmotor)
armour - pantsering
  -  material - pantsermateriaal
  -  spindle - ankeras
  -  winding - ankerwikkeling
armoured car - gepantserde auto, pantserwagen
armrest panel base upper - bovenzijde v. armsteun
aromatic - aromatisch
  -  compound hydrocarbon type - aromatische samengestelde koolwaterstof 
                   (oplosmiddel in lak)
  -  hydrocarbon - aromatische koolwaterstof
arrange in order, to - in de goede volgorde leggen/plaatsen, op volgorde houden
arrangement - opstelling
arrow - pijl
ARS (Automatic Recirculation System) - systeem bestaande uit een sensor
  achter de grille welke sterke luchtverontreiniging meet en 
  automatisch het compartiment v. de auto afsluit v. de aangezogen 
  buitenlucht (BMW 350i '91)
articulated coach - gelede busuitvoering
artificial - kunstmatig
AS (Acrylonitrile Styrene resin) - acrylonitril styreen kunststof
AS (Air Suction) (JE) - luchtaanzuiging
A/S (Air Suction) (JE) - luchtaanzuiging 
as necessary - indien nodig, waar -, zoals -
 - shown - zoals aangegeven
ASB (Antiskid Bendix) - antiblokkeerremsysteem (Peugeot)
asbestos - asbest
ASBS (Anti-Slip Brake System) - antiblokkeerremsysteem (Mitsubishi '82)
ASC (Adaptive Suspension Control) - dubbelwandige demper m. 2
  elektromagnetische kleppen aan buitenkant v. demper (Armstrong) ASC 
  (Automatic Skid Control) automatische antislipregeling
ASC (Automatic Stability Control) (A) - automatische stabiliteitsregeling
ASC (Automatic Suspension Control) - automatische schokdemperregeling
  (ontworpen door Boge, gemonteerd op Lancia Dedra)
ascend, to - omhoog gaan
ascertain, to - onderzoeken
ash - as (v. sigaar)
 - receiver - asbakje
 - receptacle - asbakje, schuifplaat v. asbakje
 - tray - asbakje
ASI [American Standard of Industry] (A) - Amerikaanse standaardnorm
                     (vermelding op ruit)
ASLE (American Society of Lubrication Engineers) (A) - Amerikaanse
   vereniging v. smeringstechnici
aspect ratio - hoogte/breedteverhouding v. buitenband
asphalt sheet - asfaltlaag (kale vloer zonder bovenste mat), bodemplaat, 
        dempmat (op bodemplast v. carrosserie)
asphaltene - asphalteen
aspirate, to - aanzuigen
assemble, to - assembleren, in elkaar zetten, monteren, samenstellen
assembly - assembleren, samengesteld(e), (samengestelde) eenheid, 
      samenstel (v. onderdelen)
  -  of - in elkaar zetten v., montage v., opbouwen v., samenvoegen v.
  -  - cylinder head - opbouwen/samenstellen v. cilinderkop
  -  reference mark - merkteken voor fabrieksmontage
assessment method - beoordelingsmethode
assist grip - handgreep
associated with - met betrekking tot
ASTM (American Society for Testing and Materials) (A) - commissie voor
   de beproeving van materialen
ASV (Air Suction Valve) - luchtaangklep
ASV (Air Switching Valve) (JE) - luchtschakelklep
asymetric - asymetrisch
at an angle - onder een hoek
 - hand - bij de hand, onder handbereik
 - rest - in ruststand
 - short-circuiting the terminal T - met aansluiting T kortgesloten
 - stall - test met stilstaande auto (automatische bak)
 - starting - bij aanvang, - begin draaien
 - unloaded (JE) - in onbeladen toestand, onbeladen
A/T (Automatic Transmission) - automatische transmissie, -versnellingsbak
ATC (Automatic Temperature Control - automatische temperatuurrregeling
                   (Rover 800 '91)
ATC (Automatic Traction Control) - automatische aandrijfregeling (Saab '89)
ATF (Automatic Transmission Fluid) - automatische transmissie-olie
ATi (Advanced Turbo intercooling) (A) - motortechniek welke lagere NOx, 
  (stikstofoxyde) waarden, lagere CO (koolmonoxyde) - en lagere HC 
  (koolwaterstof) - oplevert (DAF).
ATM (Automatic Transmission) - automatische transmissie, -versnellingsbak
atmosphere (atom) - atmosfeer, atmosfeer overdruk
   -   atmosferisch
   -   pressure - atmosferische druk
atomic hydrogen welding - ?
atomise, to - vernevelen, verstuiven
atomisation - verneveling, verstuiving
atomization - verneveling (v. lak), verstuiving
atomized - verneveld, verstoven (vioeistof)
atomizer - injector, verstuiver
  -  nozzle - nevelkop (lakspuiten)
A.T.P. (Automatic Transmission Parking) - parkeerstand v. automatische
    versnellingsbak
attach to, to - bevestigen aan
attachment - bijlage, hulpgereedschap, verlengstuk
  -   bolt - bevestigingsbout
  -   eye - bevestigingsoog
  -   pin - bevestigingsstift
attempt, to - proberen
attract, to - aantrekken
attraction - aantrekking
audible - hoorbaar, verstaanbaar
audio - audio
augment, to - vergroten, vermeerderen
Australia - Australie
auto A/C (JE) - automatische airconditioner
auto drain - automatische aftapkrean
 - (frictional) single dry plate clutch - zelfstellende enkelvoudige
                      droge plaatkoppeling
 - glass sealer - autoruitenkitset
 - maker (A) - autofabrikant
auto parts store - automaterialenzask
 - search button - autom, zenderzoekknop (radio)
 - tilt away steering column - automatische verstelbare stuurkolom
 - transmission (A) - automatische transmissie
 - tuning - automatische afstelling (radio) 
autogenous - autogeen
   -   fusing - autogeen snijden
   -   welding - autogeen lassen
automatic - automatisch
  -    adjusting lever - automatische stelhevel
  -    adjusting mechanism - automatisch stelmechanisme
  -    advance - automatische voorontsteking
  -    car wash - autowasserette
  -    changer - wisselaar (v. CD speler)
  -    disconnecting differential system - freewheel, vrijwiel (op
      wielnaaf) (zie A.D.D.)
  -    engine oil feeder - automatische olie-aanvoer
  -    ignition advance - automatisch geregelde voorontsteking
  -    levelizer - automatische nivelleerinrichting
  -    loading crane - autolastkraan
  -    painter - lakspuitrobot
Automatic Temperature Control (ATC) - automatische temperatuurregeling
                   (Rover 800 '91)
  -    timer - automatische versteller
  -    timing advance device - inrichting om inspuitmoment aan te passen
  -    transaxle (bij voorwielaandrijving) - automatische
      versnellingsbakautomaat
  -    transmission fluid level dipstick - oliepeilstok v. 
                        automatische bak
automobile (A) - auto(mobiel)
  -   component - auto-onderdeel
  -   paint - autolak
automobilism - automobilisme
automotive engine rebuilding equipment (A) - automotorrevisie-apparaat
  -   industry - automobielindustrie
  -   repainting - herstelspuiten v. auto's
  -   trade - autobranche
Auxiliary Acceleration Pump (A.A.P.) - aanvullende acceleratiepomp,
                    hulpacceleratiepomp
auxiliary catch lever - veiligheidshaak v. motorkapslot
  -   equipment - hulpwerktuigen
  -   hole - hulpgat (in spuitpistool)
  -   jet - hulpsproeier
  -   leaf - hulpblad (v. veer)
  -   seat - extra stoel
available - beschikbear, verkrijgbaar
average - gemiddeld(e)
aviation (F3) knock-rating - klopvastheidsbepaling/bepaling v. het
               octaangetal vig. F3 methode voor vliegtuigmotoren
AVL (Automatic Vehicle Location) - centrale welke controleert waar de
  voertuigen van een wagenpark zich bevinden (v. Philips)
avoid, to - vermijden
 
avoidance reaction - vermijdingsreactie
AWD (All Wheel Drive) (JE) - aandrijving op alle wielen, alle wielen
               aangedreven (Mitsubishi)
A.W.G. (American Wire Gauge) (A) - meter voor Amerikaanse schroefdraad
axial - axiaal
 -  direction - haaks op werkzijde
axis - as, hartlijn
 - inclination - fuseedwarshelling
axle - (draag)as
3-axle - 3-asser, 3-assig
axle base - asafstand
 - beam - aslichaam
 - breakage - asbreuk
 - carrier - asdrager
 - casing - ashuis
 - end - astap
 - fracture - asbreuk
 - housing - ashuis
 - hub - wielnaaf
 - bearing - wiellager
 - lift - optrekbare as (v. aanhanger)
 - lifting device - ashefinstallatie
 - shaft (A) - as(drager), steekas, wielaandrijf-, zij-as
 - shaft lock (A?) - steekasborg
7-axle telescopic semi deep-loader - 7-assige uitschuifbare semi 
                   dieplader
azeotropic mixture - stikstofhoudend mengsel

B

(b) (bore) - boorgat, boring van cilinder -(B, b), gat
* babbitt metal - babbittmetaal, lagermetaal, witmetaal
baby car - autootje, klein model auto
"Baby 8 truck" (A) - lichtgewicht trekker met krachtige en zuinige die-
           selmotor die in gewicht juist tussen Class 7 en
           Class 8 valt (Class 8 is boven 15 ton gewicht)
back, to - achteruit bewegen, achteruitgaan, achteruitrijden
 -  - achter(kant), achteruit, achterzijde, (rug)leuning, terug
 -  and forth - heen en weer (bewegen)
 -  axle - achteras, achterbrug
backbone chassis - chassis met centrale buis, ruggegraatchassis
  -   frame - chassis met centrale buis, ruggegraatchassis
back buzzer - achteruitrijzoemer (op vrachtwagen)
 -  clearance - radiale speling van zuigerveer
 -  cover - achterasdeksel
 -  cushion - rugkussen
back door - achterdeur, achterklep
 -  -  damper - achterklepdemper
* -  -   -  stay - gasveer van achterklep
 -  -  garnish - sierplaat van achterklep
 -  -  opening lower panel - traverse achtertussenpaneel
 -  -  outside garnish - kentekenplaathouder
 -  -  panel - achterklep
 -  -  stopper - achterklepstop
 -  -  trim board - achterklepbekleding
 -  -  window moulding - achterklepsierlijst
back-engined - met motor achterin
 - -eye system - achteruitrijcamera met beeld (voor vrachtwagens en
         campers)
backfire, to - terugslaan (in uitlaat)
  -   - geluid van exploderen van lucht-brandstofmengsel in in- of
      uitlaatsysteem meestal gedurende starten of decelereren,
      knallen in uitlaat, terugslaan (van motor), terugslaan van  
    verbranding in inlaatspruitstuk, terugslag
backfiring - knallen in uitlaat, terugslag in carburateur/motor
back hatch - achterklep (van hatchback- of liftbackmodel), bagageruimte-
       deksel
backing - achteruitrijden, ondergrond (van schuurpapier)
  -  light - achteruitrijlicht
  -  plate (A) - ankerplaat (van rem), opsluitplaat
  -   -  ledge (A) - rand in ankerplaat, richel in ankerplaat
  -  up - achteruitrijden
backkick - terugslag in carburateur, terugslag van motor
backlash - speling (tussen tanden van tandwielen)
  -   gear - tandspeling
back light - achterlicht
 -  mirror - achteruitkijkspiegel
 -  muffler - achterste uitlaatdemper
back nut - borgmoer, contramoer
 -  off, to - losdraaien, loslaten van pedaal, oplossen (van een moer),
        terugdraaien
 -  of seat - rugleuning
 -  out, to - achteruitrijden
 -  panel - achter(tussen)paneel, achter(tussen)wand
 -  plate - koppelingsdeksel, (rem)ankerplaat 
 -  pressure - tegendruk, tegenspanning, uitlaatweerstand, uitstroom-
        weerstand
 -  rest - rugleuning
 -  -  adjustment - rugleuningverstelling
 -  road (CE) - onverharde weg
 -  seat - achterbank
backshield - tussenruit
back side - achterkant
backspacing - afstand van het montagevlak van het wiel tot de buitenzijde
       van de binnenste velghoorn
back spoiler - achterspoiler
 -  spring - terugtrekveer
 -  squab - zijsteun aan rugleuning
backstop system - systeem waarbij tijdens achteruitrijden een sensor,  
         gevat in rubber, op de achterbumper op een zeer lichte
         druk reageert, het remsysteem in werking zet en het
         voertuig binnen enkele centimeters laat stil staan
back tire (A) - achterband
 -  tyre - achterband
 -  up, to (A) - een file vormen
backup (A) - file
back-up, to (A) - achteruitrijden, terugrijden
 - - - (A) - achteruit
 - - - circuit - hulpsysteem, noodloopsysteem, thuiskomcircuit
 - - - light (A) - achteruitrijlamp, achteruitrijlicht
 - - - lock ratchet - spernok voor achteruitrijden
 - - - power source - constante voeding
 - - - safety system - achteruitrijlampbeveiligingssysteem
 - - - system - noodsysteem, ondersteuningssysteem, reservesysteem
 - - - voltage - overnamespanning (automatische bak)
backward - achteruit, achterwaarts, naar achteren
back wheel - achterwiel
 -  window - achter(zij)ruit
 -   -  frame - achterruitsponning
 -   -  glass - achterruit
 -   -  upper frame - achterste daktraverse, bovensponning van
             achterruit
 -   -   -   -  standard hole - standaardgat in achterste dak-
                    traverse
 -   -  wiper - achter(ruite)wisser
backyard mechanic (do-it-yourselfer) - "achtertuinmonteur" (doe-het-zelver)
bacteria - bacteriën
bad - slecht, verkeerd
badge - embleem, naamplaat(je)
 -  engineering - één type auto onder verschillende merknamen op de
          markt brengen
baffle - afvoerplaat, deflector, leischoep, luidsprekerplaat, scherm-
     plaat, schot, spatplaat
 -  plate - geleideplaat, keerschot, (olie)spatplaat (motor), schei-
        dingsplaat, smoorplaat (in luchtregelaar van spuitappara-
        tuur), spatlap, stootplaat
bag - tas, zak
baggage (A) - bagage
  -  compartment (A) - bagageruimte
  -     -   lid (A) - bagageruimtedeksel
  -  trailer (A) - bagage-aanhangwagen
bail clamp - bevestigingsklem
bake, to - drogen, (ver)harden door verhitting, inbranden, vastbakken,
      verhitten
baked enamel - moffellak
bake dried type paint - moffellak
 -  dry, to - moffelen
 -  drying - drogen van thermohardende laksoorten (die niet luchtdrogend 
       zijn) bij 130-140 graden C, moffelen
 -   -  paint film - moffellak
 -  harden, to - moffelen
bakelite - bakeliet(en), kunsthars, philite
  -   terminal cap - bougiedop (van bakeliet/kunsthars)
  -   washer - kunstharsring
baking - moffelen
 -  enamel - moffellak
 -   -  paint - moffellak
 -  soda - soda (om als oplossing in warm water te gebruiken om gecor-
       rodeerde accupolen schoon te maken)
balance, to - in evenwicht blijven/brengen/houden/staan, schommelen,
       slingeren, (uit)balanceren
  -  - balans, evenwicht, geluidsverdeling (over luidsprekers), weeg-
     schaal
  -  beam - balansarm
  -  control knob - balansregelknop van geluidsapparatuur
  -  dynamically, to - dynamisch uitbalanceren
balance (BAL) fade knob - zie BAL fade knob
Balance knob - radioknop om balans tussen linker en rechter luid-
        spreker(s) te regelen
balancer - balanceerapparaat, vliegwiel
balance shaft - balansas
  -   -  gear - balansastandwiel
  -  spring - voorontstekingsregelveer
  -  statically, to - statisch uitbalanceren
  -  weight - balanceerloodje, balanceergewicht, contragewicht, tegen-
         gewicht
balancing shaft - balansas
  -   weight - zie balance weight
bald tyre - gladde/versleten buitenband
baler - plet-inrichting voor verwerking van autowrakken
BAL (balance) fade knob - radioknop om balans tussen linker en rechter
             luidspreker te regelen
ball - bal, bol, kogel(gewricht)
 - -and-nut steering - kogelkringloopbesturing, kogelmoerbesturing
 - -and-socket joint - bolgewricht, kogelgewricht, kogelscharnier
ballast resistor - voorschakelweerstand
  -  tractor - ballasttrekker
ball bearing - kogellager
 -  cage - kogelhouder, kogel(lager)kooi
 -  check housing - kogelventiel
 -  coupling - kogelkoppeling
 -   -   of towing bracket - kogel van trekhaak
 -  cup - kogelkom, kogelschaal, kogelzitting, lagercup
 -  -  stop - kogelzittingaanslag
 -  end - kogelvormig einde
 -  gear shift - schakelhendel scharnierend op een kogel
 -  hammer - bankhamer, bolhamer
 -  head - schakelpookknop
 -  -  bolt - kogelbout
 -  headed bolt - kogelbout, schroef met halfronde kop
 -  joint - fuseekogel, kogelgewricht, kogelscharnier, kogelverbinding,
       stuurkogel
 -   -  bearing - kogelgewrichtlager, stuurkogellager
 -   -  rotation condition - draaiconditie van kogelgewricht
 -   -  stud - tapeindkogel (van stabilisatorstang)
 -   -  vertical play - verticale speling van kogelgewricht
 -  nut - kogel(blok)moer (van kogelkringloopstuurinrichting)
balloon tire (A) - ballonband
balloon tyre - ballonband
ball-peen hammer - (Engelse) bankhamer, bolhamer
 -  pillar - kogelbout (van stuurinrichting)
 -  pin - kogelbout
 -  race - kogeldraaikrand, kogel(loop)ring van kogellager
 -  recirculating gear - kogelkringloopbesturing
 -  retainer - kogelhouder, kogelkooi
 -  retaining valve - kogelterugslagklep
 -  seat - (stuur)kogelzitting
 -  seating - kogelzitting
 -  set plate - kogelbeugeltje, kogelborgplaat, kogelplaatje (bv. in
         lichtschakelaar), kogelstelplaat
 -  shield - dichte kant (van lager), kogelbescherming (van lager)
 -  socket - kogelgewricht
 -  stud - halve kogeltap (van spoorstangeind), stuurkogel
 -  -  (A) - schroef met halfronde kop
 -  stud seat - kogeleindzitting
 -  thrust - kogeldruk
 -   -  bearing - kogeldruklager
 -  track - kogelloopbaan
 -  up, to - opbollen
 -  valve - kogelklep, kogelventiel
banana plug - banaanstekker
band - (frequentie)band, golflengte (radio), klemband, schakelring (op
    bv. lichtschakelaar), strip, strook
 -  brake - bandrem
bang open the throttle, to - het gaspedaal snel en helemaal intrappen
banjo - banjo(huis)
 -  axle - banjo-type achteras
 -  bolt - banjobout
 -  type axle housing - banjo-type achterashuis
 - -union - banjosluiting, banjoverbinding
bank - batterij, blok (cilinders), cilinderbank (van V-motor), cilinder-
    rij (van V-motor), groep
 -  angle - blokhoek, hoek van twee cilinderrijen van V-motor
 -  cover - afdekplaat van cilinderkoppen, cilinderkopafdekplaat
banking - zijdelingse hellingshoek van bochten in kombaancircuits
bank of cilinders - cilinderblok
 -  stand - verplaatsbare lampenset (in spuitcabine)
bar - bar (eenheid van druk), drijver, slagboom, staaf, stang, steun
-  aerial - staafantenne
bare engine - kale motor (zonder aggregaten)
 -  flame - open vuur
barely - nauwelijks
bare metal - blank metaal
 -  wire - blanke draad (zonder isolatie)
barium sulfate - bariumsulfaat (fillerpigment in lak)
barrel - cilinder, huls, mengbuis van carburateur, vat (maat van aard-  
   olie), venturikamer, zuigbuis (van carburateur), zuigermantel
 -  roller bearing - tonnenlager
 -  spanner - pijpsleutel
 -  -type spring - tonvormige schroefveer
 -  wrench (A) - pijpsleutel
barrier - afscheiding, overwegboom, slagboom, spoorboom
bar spring - torsiestaaf (van torsievering)
baryta - bariumhydroxyde (fillerpigment in lak)
base - basis, bodem, grondvlak, loopvlakrubber (van buitenband), onderste
    gedeelte, onderzijde, steunplaat, tandvoet, velgbed, voet(stuk)
 -  coat - grondlaag
 -  engine - basismotor, eenvoudigste uitvoering van een motorserie,  
     standaardmotor
 -  gasket - cilinderbuspakking, cilindervoetpakking
 -  level adjusting bolt - stelschroef
 -  metal - basismetaal, plaatdeel
 -  model - basismodel, instapmodel (van automerk)
 -  number - neutralisatiewaarde
 -  of rim - velgbodem
 -  plate - fundatieplaat, grondplaat, grondtafel, voetplaat
basic - behorend tot basis, fundamenteel, grondbeginsel, hoofd, standaard
 -  adjustment - basisafstelling
basically - fundamenteel, in principe
Basic Automotive Transport Unit (BATU) - zie BATU 
basic chrome lead acetate - basis chroomlood azijnzuurzout
              (anticorrosiepigment in lak)
 -  circuit - basisschakeling
 -  data - basisgegevens, belangrijkste gegevens
 -  engine - zie base engine
 -  full-load injection volume - basis vollast inspuithoeveelheid
                  (inspuit¬pomp)
 -  lead chrome aluminium - basis loodchroomaluminium
               (anticorrosiepigment in lak)
 -  material - grondstof, ruw materiaal
 -  model - basismodel, instapmodel
 -  position - uitgangspositie, uitgangsstand
Basic Transport Vehicle (BTV) (A) - zie BTV
basic type - basistype
Basic Utility Vehicle (BUV, B.U.V.) (JE) - zie BUV
basis - basis, fundament, grondvlak
 -  check - standaardcontrole
basket-type oil strainer - oliekorfzeef
bass knob - radioknop om evenwichtige weergave van linker en rechter   
      luidspreker(s) te verkrijgen
bass sound - lage toon
bass treb knob - radioknop voor regeling van hoge en lage tonen
bastard file - bastaardvijl
bath lubrication - spatsmering
battered - gedeukt, gehavend
battery - accu, batterij
  -  acid - accuvloeistof, accuzuur, elektrolyt
  -   -  level - accuvloeistofniveau, accuzuurniveau, elektrolytniveau
  -  bearer - accudrager
  -  box - accubak
  -  cable - accukabel
  -   -  terminal - accupool
  -  capacity - accucapaciteit, accuvermogen
  -  carrier - accudrager, accuhouder
  -  carrying strap - accudraagband
  -  casing - accubak
  -  cell - accucel
  -   -  filler plug - vuldop van accucel
  -   -  jar - accucel
  -   -  separator - accucelscheidingswand
  -   -  tester - accuceltester
  -  charge condition indicator - laadstroomcontrole-instrument
  -  charge control light - laadstroomcontrolelampje
  -  charger - acculaadapparaat, acculader, gelijkrichter
  -  charging control light - laadstroomcontrolelampje
  -  clamp - accubevestigingsbeugel, accuhouder, accuklembeugel
  -  condition - (laad)toestand van accu
  -  connector - verbindingsstrip (tussen twee accucellen)
  -  container - accubak
  -  cover - accudeksel
  -  cut-off (BCO) - hoofd(stroom)schakelaar
  -  discharge - accu-ontlading
  -  earthing cable - massakabel van accu
  -  earth strap - massastrip van accu
  -   -  terminal - minpool van accu
  -  element - accucel
  -  fluid - accuvloeistof, accuzuur, elektrolyt
  -   -  level - accuvloeistofniveau
  -  ground strap (A) - massakabel van accu
  -   -  terminal (A) - minpool van accu
  -  housing - accubak
  -  isolator switch - hoofd(stroom)schakelaar
  -  jar - accubak
  -  jump cable - hulpstartkabel
  -  lead - accukabel
  -  load tester - accuconditiemeter, accutester
  -  location - plaats van accu
  -  main switch - hoofd(stroom)schakelaar
  -  negative terminal - minpool van accu
  -  plug - accuvuldop
  -   -  ventilation hole - ventilatiegaatje in accuvuldop
  -  pole - accupool
  -  positive terminal - pluspool van accu
  -  post - accupool
  -  quick charger - accusnellader
  -  specific gravity - soortelijke massa van elektrolyt
  -    -    -  gauge - zuurweger (voor accu)
  -  terminal - accupool
  -    -   clamp - accupoolklem
  -    -   post - accupool
  -    -   -  clamp - accupoolklem
  -    -   puller - accuklemtrekker
  -  tester - accutester
  -  traction - aandrijving d.m.v. accu's, accu-aandrijving
  -  tray - accudrager, bak om accu in te plaatsen
  -  vehicle - door accu's aangedreven voertuig
  -  vent cap - ventilerende accudop
  -   -  plug - ventilerende accudop
  -  voltage - accuspanning
BATU (Basic Automotive Transport Unit) - prototype van kleine truck ont-
   wikkeld voor o.a. Indonesië en Egypte (Volvo, Helmond, '73)
baulk ring - sper-ring (van spersynchronisatie), synchromeshring (in ver-
       snellingsbak)
bauxite - bauxiet
bay (A) - motorruimte, werkplek
bayonet cap - lampvoet met bajonetsluiting
  -  catch - bajonetsluiting
  -  coupling - bajonetkoppeling, bajonetsluiting
  -  lampholder - bajonetfitting
  -  socket - bajonetfitting (van gloeilamp), bajonetsluiting
BBDC (before bottom dead center) (A) - vóór het onderste dode punt
                    (o.d.p., ODP, O.D.P.)
BBDC (before bottom dead centre) - zie BBDC (A)
BCC (Body-Centered Cubic) - lichtmetaal dat op compacte wijze een grote
  hoeveelheid waterstof kan opslaan en dat deze waterstof gemakkelijk 
  opneemt en weer afgeeft;dankzij de structuur van het lichtmetaal kan
  elke molecuul 2 waterstofatomen opnemen waardoor de absorptie van  
  waterstof wordt verdubbeld t.o.v. conventionele systemen en materia-
  len bij brandstofcellen die accu's vervangen
* B.C.D.D. (Boost Controlled Deceleration Device)-?zie archief CR Nissan
      WH: regelsysteem voor druk in inlaatspruitstuk bij gesloten
      gasklep van turbomotoren (zie ook boost-controlled...)
BCO (battery cut-off) - hoofd(stroom)schakelaar
BDC (bottom dead center) (A) - o.d.p., ODP, O.D.P. (onderste dode punt)
BDC (bottom dead centre) - zie BDC (A)
b.d.c. (bottom dead centre) - o.d.p. (onderste dode punt)
beacon lamp - zwaailicht
bead - bekleedsel, felsrand, hiel (van buitenband), kraal (in lak), las-
    naad, lasrups, ril, velgrand
 -  base - hiel van autoband
 -  core - hieldraad, hielkern (van buitenband)
 -  creeping - bewegingen van buitenband t.o.v. velg
 -  cutaway shape - vorm van lasdoorsnede
 -  heel - hielrug (van buitenband)
beading - hiel, kraal, wegkralen (van lak)
beadlock tire (A) - rubber van buitenband is aan velgranden geschroefd  
         wat nuttig is als met ultralage spanning gebaggerd   
       wordt (bv. op Hummer) 
bead ply - koordlaag (van buitenband)
beads (JE) - groeven/inkepingen in chassis langsliggers aan voor- en ach-
       terzijde die als kreukelzone werken
bead shape - lasvorm
 -  surface shape - lasvorm
 -  toe - hiel (van buitenband)
 -  water - waterdruppelvorming (op goed in de was gezette autolak)
 -  width - lasbreedte
 -  wire - hieldraad, hielkern (van buitenband)
beam - arm, draagbalk (van chassis), (licht)bundel, ligger (van chassis)
 -  aim - koplampafstelling
be a matched set, to - samen een set vormen
beam axle - starre as
 -  -  end - asvuist
 -  frame - balkenchassis
 -  lifter - bovenleidingwagen
 -  of light - lichtbundel, lichtstraal
 -  - rays - stralenbundel
 -  setter - koplampafstelapparaat
bear, to - dragen, ondersteunen
bearer - (draag)balk, drager
bearing - lager(schaal), steunpunt
  -  adjustment - lagerafstelling
  -  area - lagerdraagvlak
  -  ball - kogel van kogellager
  -  bracket - lagerschild, lagersteun, lagerstoel
  -  brass - lagerschaal
  -  bush - lagerbus, lagerschaal
  -   -  seat - lagerbuszitting
  -  cage - lagerkooi
  -  cap - lagerdeksel, lagerkap
  -  capacity - draagcapaciteit, draagvermogen
  -  carrier - lagerbok, lagersteun, lagerstoel
  -  case - lagerhouder, lagerhuis
  -  casing - lagerhuis
  -  center wall thichness (A) - lagerschaaldikte
  -  claw - lagerschaallip, lagerschaalnok
  -  clearance - lagerspeling
  -  cone - lagerconus, lagerkegel
  -  cover - lagerdeksel, lagerkap
  -  cup - lagercup, lagerloopring, lagerschotel
  -  dimension - lagerafmeting
  -  direction - montagerichting van lager
  -  distance - afstand tussen twee aslagers
  -  extractor - lagertrekker (ger.)
  -  grease - lagervet
  -  halfliner - lagerschaal
  -  halfshell - halve lagerschaal van glijlager
  -    -   locating lip - lagerschaalnok
  -  housing - lagerdeksel, lagerhuis
  -  inner race - binnenring van kogellager
  -  load - lagerbelasting
  -  lock bolt - blokkeerbout van lager, lagerblokkeerbout
  -   -  plate - lagerborgplaat
  -  lubricated for live - zelfsmerend lager
  -  lubrication - lagersmering
  -  metal - lagermetaal
  -  needle - naald (van naaldlager)
  -  outer race - buitenring van kogellager
  -  packing - lagerafdichting
  -  pillow - lagerschaal
  -  play axial direction - axiale lagerspeling
  -   -  retainer - (lager)borgplaat, lagerhouder, lagerplaat, plaat
            voor lager
  -  pre-load - lagervoorspanning
  -  puller - lagertrekker (ger.) 
  -  race - kogellagerring, lager(loop)ring
  -  remover - lagertrekker
  -  retainer - lagerhouder, lagerhuis, lagerplaat
  -  roller - draagrol, lagernaald, lagerrol
  -  shell - complete lagerschaal van glijlager
  -   -  locating lip - lagerschaalnok
  -  sleeve - lagerbus
  -  spacer - afstandsbus (voor lager), samendrukbare bus (op pignon-
         as), spanbus (differentieel)
  -  support - lagersteun, lagerstoel
  -  surface - lagerdraagvlak, lagerloopvlak
  -  tang (A) - lagerschaalnok
beat, to - deuk uitkloppen
 -  - geluidstrilling, slag
beater (A) - hot rod die nog niet af is (en misschien nooit af komt) en 
      waarschijnlijk slechts een primerlaag als lak heeft maar   
    waarin desondanks regelmatig wordt gereden
Beauty Contest (A) - schoonheidswedstrijd (voor mooie vrachtwagens)
become immeshed, to - verspringen (van distributietandriem)
 -  loose, to - losgaan, loslopen, losraken, speling krijgen
bed, to - inlopen, zich zetten
-  - drager, fundatie, onderlaag (van een weg), ondersteuning
-  clearance - bodemvrijheid, grondspeling
bedding down - laten inlopen (bv. remvoering)
  -  -in proces - inloopproces
  -  in rubber cushions - ophanging in rubber
bed in , to - inbedden
-  liner - plastic/polyester bekleding/voering in open laadbak van pick-up
be due to, to - liggen aan
beefed up Jeep (samentrekking is Beep) - zie "Beep"
beep - geluidssignaal, pieptoon (radio)
"Beep" (is samentrekking van beefed up Jeep) (A) - Dodge legertruck, type
    TW 214, 3/4 tonner (1942 - '45)
be flush with, to - gelijk liggen met (bv. keerring met rand van huis)
before - alvorens, voor (niet achter), voordat
 -  bottom dead center (A) - zie BBDC (A)
 -   -   -  centre (BBDC) - zie BBDC (A)
 -  top dead center (BTDC) (A) - zie BTDC (A)
 -  -  -  centre (BTDC) - zie BTDC (A)
be in line, to - in á‚áá‚án lijn liggen
- - need for repair, to - is noodzakelijk om te repareren
- integral, to - één geheel vormen
Belgian block road - "Belgische keienweg", kinderkoppenweg, weg bestraat
           met Belgische keien, weg geplaveid met kasseien
behavior (A) - gedrag, wegligging
behaviour - gedrag, wegligging
bell crank - haakse hefboom/hendel, hevel, kniestuk, tuimelaar
 - - -  bracket - kniehefboomsteun
 - - -  lever - haakse hefboom, hevel, kniehefboom, (haakse) tuimelaar
 - - -  stopper screw - aanslagschroef van kniehefboom (van rem)
 -  housing - differentieelhuis, koppelingshuis
bellows - balg
  -  air spring - balg van luchtveer
  -  seal - beschermbalg, rubber afsluithoes
  -  thermostat - balgthermostaat
belly-brace - booromslag
 -  tank - extra brandstoftank (onder vrachtwagen of aanhanger)
below - aan de onderzijde, beneden, omlaag, onder
belt, to - de veiligheidsgordel omdoen
 -  - (aandrijf)riem, gordel (van buitenband), snaar (cassettespeler),
    veiligheidsgordel, V-riem
 -  anchorage - verankering van veiligheidsgordel
 -  buckle - sluiting van veiligheidsgordel
 -  buzzer - zoemer (waarschuwing dat veiligheidsgordel niet is omge-
       daan)
 -  cleaner - riemontvetter
 -  cover - distributiedeksel
 -  deflection - mate van doorbuiging van V-riem
 -  drive - bandaandrijving, snaaraandrijving, (V-)riemaandrijving
belted bias ply (A) - gordelband
 -  tire (A) - gordelband, radiaalband
 -  tyre - gordelband, radiaalband
belt gear - riemoverbrenging
 -  guide - riemgeleider
 -  line - lijn langs onderkant van ruiten, taillelijn van carrosserie
 -  molding (A) - beschermlijst/sierlijst aan zijkant van carrosserie
 -  moulding - zie belt molding (A)
 -  pre-load system - voorspaninrichting van veiligheidsgordel
 -  pulley - (riem)poelie, riemschijf
 -  retractor gear - oprolmechanisme van veiligheidsgordel
 -  sander - bandschuurmachine
 -  slip - riemslip, slippen van riem
 -  strap - band van veiligheidsgordel
 -  strip - sierlijst ter hoogte van carrosserietaillelijn
 -  tension - riemspanning
 -   -  cable - riemspanningskabel
 -  tensioner - riemspaninrichting, riemspanner
 -  tension gage (A) - riemspanningsmeter
 -   -  gauge - riemspanningsmeter
 -   -   -  cable - riemspanningsmeterkabel, verlengkabel van
              riemspanningsmeter
 -  tightener - riemspanner
 -  transmission - riemoverbrenging
 -  wear - riemslijtage
 -  webbing - band van veiligheidsgordel
bench - testbank, werkbank, zitbank
 -  drill - tafelboormachine
 -  drilling machine - tafelboormachine
 -  grinding machine - tafelslijpmachine, werkbankslijpmachine
 -  hammer - bankhamer
 -  press - werkbankpers
 -  screw - bankschroef
 -  seat - (zit)bank
 -  testing - test doen op testbank
 -  vice - bankschroef
 -  vise (A) - bankschroef
bend, to - (door)buigen, knikken, krombuigen, krommaken, ombuigen,
      (uit)deuken, verbuigen
 -  - afwijking van recht (drijfstang), bocht(stuk), buiging, elleboog,
    kniestuk, knik, wegkromming
bender - buigtang, uitdeukapparaat
bending - doorbuigen, (door)buiging, kromming, ombuiging, (ver)buigen,
     verbuiging, vervorming
  -  deflection - doorbuiging
  -  force - buigkracht
  -  load - buigbelasting, buiglast
  -  moment - buiging, buig(ings)moment
  -  pliers - buigtang (met platte bek)
  -  power - buigkracht
  -  radius - bochtstraal, buig(ings)straal
  -  strength - buigkracht, buigsterkte, buigvastheid, buigweerstand
bendix-drive - bendixaandrijving (van startmotor), bendixkoppeling
 -  screw - bendixbout
Bendix-Weiss joint - Bendix-Weiss kruiskoppeling
bend straight, to - rechtbuigen
bend test - buigproef, buigtest
be not in line, to - niet in één lijn liggen
bent - gebogen, geknikt, ingedeukt, ingedrukt, knik, krom, omgebogen,
    verbogen
 -  spanner - steeksleutel met gebogen steel
 -  wire - stuk lasdraad
 -  wrench (A) - steeksleutel met gebogen steel
benzene - benzeen, benzol
benzine - benzine
benzol (A) - benzeen, benzol
benzole (benzene) - benzol (benzeen) (oplosmiddel in lak)
be on, to - aanstaan, ingeschakeld zijn
berth - slaapplaats (in vrachtwagen)
be snug, to - aanzitten, tegen elkaar aan zitten
best station memory (BSM) button - zie BSM button
bevel, to - afkanten, afschuinen, schuin aflopen, schuin afwerken
bevel - afgeschuinde kant, afschuining, schuine kant/rand, schuinte
 -  coupling - conuskoppeling
 -  drive pinion - conisch aandrijftandwiel
 -  gear - conische aandrijving, conisch(e) tandwiel(overbrenging),
       haakse tandwieloverbrenging, kegelwiel, tandwiel met schuine
       tanden
 -  -  differential - differentieel met conische tandwielen
 -  -  housing - hulpstuurhuis
 -  gearing - overbrenging met conische tandwielen
 -  gear-to-pinion back lash - tandflankspeling tussen kroon- en
                 pignonwiel
 -  -  wheel - conisch tandwiel, kegelvormig tandwiel, kroonwiel,
         planeettandwiel
bevelled end - platte kant
  -   side - afgeschuinde kant/zijde, uitgedraaide kant
bevel pinion - pignon
 -  wheel - conisch tandwiel, pignon
be within specification, to - aan de specificatie voldoen, binnen de
               grenzen liggen
bezel - gegroefde ring, rand, scherpe kant van beitel, sierring (van
    koplamp)
bhp (brake horsepower) (A) - effectief remvermogen (epk), rempaarde-
               kracht (rem pk), remvermogen
150 bhp (A) - 150 rem pk
b.h.p. (brake horsepower) - zie bhp (A)
BHP (brake horsepower) - zie bhp (A)
bias - diagonaal(band), dwars, schuine richting, schuin(te), voorspanning
 -  belted - diagonaalgordelband
 -   -  tire (A) - diagonaalband
 -   -  tyre - diagonaalband
 -  ply (A) - diagonaal(weefsel)band
 -  -  tire (A) - diagonaalband
 -  - tyre - diagonaalband
 -  tire (A) - diagonaalband
bi-axial - twee-assig
- -colored (A) - in twee kleuren
- -coloured - in twee kleuren
bicycle - fiets, rijwiel
Bi-drive Recreational Altering Transporter (BRAT) (JE) - zie BRAT
bi-fuel - techniek waardoor een benzinemotor op aardgas of benzine (en
     andersom) is om te schakelen
bi-fuel system - dubbel brandstofsysteem, omschakelbaar brandstofsysteem
         van benzine op gas en andersom
big block (A) - grote Amerikaande V8-motor met een cilinderinhoud van * 
        6500 tot ca. 7500 cm tot de derde
 -   - engine (A) - Amerikaanse automotor met grote cilinderinhoud
big end - drijfstangvoet
big-end bearing - (groot) drijfstanglager
- - -   -  halfshell - drijfstanglagerschaal
- - -   -  shell - drijfstanglagerschaal
- - - bolt - drijfstanglagerkapbout
big end cap - drijfstanglagerkap
 - 'n' littles (A) - grote (hoge) achterbanden en kleine voorbanden
bike (A) - fiets, rijwiel
bi-level (B/L) (A) - zie B/L
- - -  position - verwarmingsstand waarbij hoofd en voeten worden verwarmd
bimetal - bimetaal, bimetalen, bestaande uit twee metalen
bi-metal engine - gietijzeren motorblok met lichtmetalen cilinderkop  
bimetallic circuit breaker - bimetalen onderbreker
  -   leaf spring - bimetalen bladveert(je)
  -   shoe brake drum - bimetalen remtrommel
  -   strip - bimetalen strip, strook bimetaal
Bimetal Vacuum Switching Valve (BVSV) (JE) - zie BVSV
"Bimmer" (A) - BMW auto
bin - bak(je) (in magazijnstelling), laadruim, magazijnbak, materiaalbak
bind, to - (vast)binden, (vast)klemmen, vastlopen, vastvreten
binder - beugel, bindmiddel, verharder (in lak)
binding - binding, blijven hangen, gebogen, klemmen, niet soepel bewegen/
     draaien, plakken, verbogen, vertraging, weerstand
binding agent - bindmiddel
bipolar - dubbelpolig, tweepolig
bird droppings - uitwerpselen van vogels, vogelpoep
Birfield-Rzeppa joint - Birfield-Rzeppa kruiskoppeling
bit-brace - booromslag, boortol
bituminous carpet - asfaltdeklaag, geasfalteerd wegdek
  -   road - asfaltweg, bitumenweg
  -   (tar) paint - bitumenachtige laklaag
BL (British Leyland) - Engels automerk
B/L (bi-level) (A) - boven en onder (verwarmen/ventileren) op twee niveaus
black - zwart
 -  box - boordcomputer, elektronische rekeneenheid
 -  cotton - zwarte vette modder op de route van de Camel Trophy
 -  ice - gladheid (van een weg), ijzel
 -  lead - grafiet, zwartlood (kleurpigment in lak)
black-out head lamps - verduisterde koplampen
Black Panel Dashboard - dashboard waarvan 's avonds de verlichting van
            een instrument alleen brandt als de bestuurder
            geá‹ánformeerd moet worden (Saab 900 S 2.3i '94)
black sludge - teer, teerachtige zwarte aanslag (in motor), teerachtige 
        zwarte substantie (in motorolie), zwarte drab in motorolie
blacksmith's shop - smederij
black wall - buitenband zonder wit zijvlak
blade - blad (van mes), bled (van schroevedraaier), kling, lemmet, lip,
    schoep, schot(je) (van brandstofopvoerpomp)
 -  connector - messtekker
 -  snow-plow (A) - sneeuwploeg
 -  terminal - messtekker, platte stekker
blank - blank, leeg, onafgewerkt materiaal, te bewerken materiaal
 -  portion on tape - pauze op bandje (van cassette)
blast, to - zandstralen
 -  furnace - hoogoven
bleach - bleekmiddel
bleed, to - aftappen, ontluchten
 -  air, to - ontluchten
 -  -  - remlucht
bleeder - ontluchtingsinrichting, ontluchtingsnippel, ontluchtingsstop
  -  cap - dopje op ontluchtingsnippel
  -  hole - ontluchtingsgat
  -  plug - ontluchtingsnippel, ontluchtingsplug, ontluchtingsstop
  -  screw - ontluchtingsnippel, ontluchtingsschroef
  -  valve - ontluchtingsklep
bleed hole - ontluchtingsboring, ontluchtingsgat
bleeding - doorbloeden (van lak), doorslaan (van lak), ontluchting
  -   pipe - ontluchtingsleiding, ontluchtingspijpje
  -   plug - ontluchtingsplug, ontluchtingsstop
  -   screw - ontluchtingsnippel, ontluchtingsschroef
bleed nipple - ontluchtingsnippel
 -  tube - ontluchtingsslang, ontluchtingspijpje
 -  valve - ontluchtingsklep
BLEM (blemish) - buitenband met schoonheidsfout welke gelijke prestaties
         kan leveren als eerstekeusband maar kan moeilijker te
         balanceren zijn door aanwezigheid van grotere axiale
         of radiale afwijking
blemish - oppervlaktedefect, vlek
  -  (BLEM) - zie BLEM
blemished metallic finish - vlekken in metalliclak
blend, to - (ver)mengen
 -  - mengsel, vermenging
blending - mengbaar, mengen, (ver)menging, vloeiend verlopend
  -   agent - mengstof
blind, to - blinderen, verblinden, verduisteren
 -  - hoes, jalouzie, ruitblindering, scherm
 -  cable - bowdenkabel
 -  cap - (borg)plug, stop
 -  connection - loze aansluiting
 -  corner - blinde hoek
 -  cover - afdekplaatje
 -  end cylinder - cilinder met vaste kop
 -  nut - dopmoer
 -  plug - afdichtplug, (afsluit)plug
 -  rivet - blindklinknagel, popnagel
blink, to - knipperen, oplichten (van controlelampje)
 -  - knippering
blinker - clignoteur, knipperlicht, richtingaanwijzer
blinking - knipperend
  -   pattern - knipperpatroon (van diagnosesysteem)
blip the throttle, to - even hevig gasgeven, tussengas geven
blister, to - (af)bladderen, (af)schilferen. opbollen, zwellen
  -  - blaar op een normale gladde raceband, blaasje (in lak),
     blister (in lak), gietgal, zwelling
blistering - (af)bladderen, blaasjesvorming (in lak), bladderend
BLMC (British Leyland Motor Corporation) - Engelse autofabriek
block, to - afsluiten, belemmeren, beperken, blokkeren, stremmen (ver-
      keer), versperren, verstoppen
 -  - (wiel)blok, blokkeermiddel
blockage - verstopping, verstopt zijn
block boring machine (A) - cilinderboormachine
 -  diagram - blokdiagram, overzicht
blocked - afgesloten, geblokkeerd, gestremd, versperd, verstopt
  -  brake - geblokkeerde rem
  -  direction - sperrichting (van diode)
blocking - afsluiting, blokkeren, blokkering, opstopping, stremming
block joint - verbindingsblok (airco)
 -  painting - gedeeltelijk spuiten van carrosseriedelen
 -  pattern tire (A) - buitenband met blokprofiel
 -  repainting - deelspuiten (met lak)
 -  repair painting - deelspuiten (met lak), gedeeltelijk lakken
 -  tire (A) - buitenband met blokprofiel
 -  tyre - buitenband met blokprofiel
 -  your vision, to - het (uit)zicht belemmeren/beperken
bloom - fluorescentie, weerschijn
blotch - blaar op loopvlak van buitenband
blow, to - aanjagen, blazen, doorbranden, doorslaan (van zekering), door-
      smelten, slaan (met hamer)
blow - klap (van hamer), rukwind, slag, stoot, windvlaag
blowable fuse - wegsmeltbare veiligheid
blow-back - terugslag in carburateur
blow-by, to - blazen van gassen langs zuigerveren, carterdamp, doorblazen
       (lekgassen uit verbrandingsruimte via zuiger)
blowby (A) - doorblaasgas
blow-by gas (HC) - langsblazen van gas, carterdamp (HC), cartergas, 
          doorblaasgas
blower - aanjager, blaasapparaat, compressor, spoelpomp, ventilator,
     waaier
 -  casing - ventilatorhuis
 -  dial - draaiknop van aanjager
 -  fan - aanjager, ventilator
 -  impeller - schoepenrotor
 -  motor - aanjagermotor, ventilatormotor
 -  nozzle - aanjagermondstuk, luchttoevoeropening
 -  position - stand van aanjagerknop
 -  pulley - ventilatorpoelie
 -  pump - compressor
blow hole - gietfout, gietgal, gietgat, lasgat
blowlamp - lasbrander, soldeerlamp
blown - defect (koppeling/motor), doorgebrand (zekering), lek (band),  
    voorzien van compressor (motor)
 -  engine - motor met compressor, opgeblazen/stukgedraaide motor
 -  fuse - doorgebrande/doorgeslagen zekering
 -  head gasket - doorgeslagen cilinderkoppakking
blow off, to - afblazen, laten verdampen (verdunner in lak)
 -  -  valve - afblaasklep
 -  out, to - buiten bedrijf stellen, doorbranden, doorslaan (van
        zekering), naar buiten spuiten, ophouden te werken,
        springen (van band), uitvallen
blow-out - eruptie van gas of olie (uit een zojuist aangeboord reser-
      voir), gat, klapband, lek, scheur, smelten (doorslaan van
      zekering)
 - - - tire (A) - klapband
 - - - tyre - klapband
 -  pipe for welding - lasbrander
blowpipe proof - onderzoek met blaaspijp
blow the horn, to - claxonneren, toeteren
 -  through, to - doorblazen
blowtorch - lasbrander, soldeerlamp
blow up, to - doen ontploffen, exploderen, opblazen
blow-up - vergroting (van gedeelte van tekening), stukgedraaide motor
blue - blauw
 -  brittleness - blauwbreukigheid
blued steel - blauwstaal
"blue flame brittleness" - "blauwe vlambrosheid"
blue green - blauwgroen, turkoois
 -  light - zwaailicht
blueprint - blauwdruk
bluepurple - blauw purper
blue-tinted glass - blauw getinte ruit
bluish violet - blauwachtig violet
blunt - bot (niet scherp), niet puntig, onscherp, stomp
blush, to - waasvorming vertonen (in lak)
BMC (British Motor Corporation) - Engelse autofabriek
-  (Bulk Moulding Compound) - stroperige hars waarin fijnverdeelde ve-
     zels worden geá‹ánjecteerd in een te verwarmen mal die voor fa- 
    bricage van carrosseriedelen wordt gebruikt
BMEP (brake mean effective pressure) - gemiddelde effectieve druk (Pe)
b.m.e.p. (brake mean effective pressure) - zie BMEP
board computer - boordcomputer
boarding door - instapdeur (van autobus)
board truck - vrachtwagen met open laadbak
boat trailer - aanhanger om boot te vervoeren, boottrailer
bob weight - balanceergewicht, centrifugaalgewicht, contragewicht
body - carrosserie, dekkend vermogen (van lak), huis, lichaam, laadbak,
    laadruimte, trekker (ger.)
 -  (A) - buitendiameter van borend gedeelte van boor, huis
 -  and frame repair equipment - richtbanken en richtapparatuur
 -  beating - klopgeluiden van carrosserie
 -  booming noise (JE) - dreungeluiden van carrosserie
 -  bottom - wagenbodem, wagenvloer
 -   -  panel - vloerpaneel (van autobus/vrachtwagen)
 -  builder - carrosseriebouwer, carrosseriefabrikant, carrosseriemaker,
        carrossier, koetswerkfabrikant
 -  cavity - holle ruimte in carrosserie
Body-Centered Cubic (BCC) - zie BCC
body chisel - carrosseriebeitel
 -  clearance - huisspeling (de speling tussen aangedreven rotor en
         pomphuis van oliepomp)
 -  coating - beschermlaag van carrosserie tegen roest en steenslag
 -  color (A) - carrosseriekleur, reflectiekleur van carrosserie
 -  colour - carrosseriekleur
 -   -  code - carrosseriekleurcode
 -  component - onderdeel van carrosserie
 -  conversion kit - carrosserie-ombouwset
 -  deadener - geluiddempend materiaal op carrosserie
 -  electrical system - elektrisch systeem van carrosserie
 -  exterior - buitenzijde van carrosserie
 -   -   panel - buitenpaneel van carrosserie
 -  file - carrosserievijl
 -  filler - bodyfiller (plamuur)
 -  fittings - carrosserie-artikelen, carrosserie-onderdelen
 -  frame - draagbalken van zelfdragende carrosserie, geraamte van   
    carrosserie
 -  ground - massa
 -  inside dimensions - inwendige afmetingen van carrosserie/laadruimte
 -   -  height - laadhoogte
 -   -  length - laadlengte
 -   -  width - laadbreedte tussen wielkuipen
 -  integral with frame - zelfdragende carrosserie
 -  interior - binnenzijde van carrosserie
 -  length - opbouwlengte (van vrachtwagen)
 -  line repair - herstellen van plaatdeelranden 
Bodylock Restraint System - systeem dat bij een aanrijding een sensor  
     laat werken die een voorgespannen veer loslaat en aan een kabel
     trekt om uw veiligheidsgordel strak te trekken en voorkomt dat
     uw hoofd het stuurwiel raakt en zorgt dat u niet onder uw vei-
     ligheidsgordel doorschuift; de procedure duurt niet langer dan 
     22 milliseconden
body lower back panel - achtertussenpaneel
 -   -  -   -  lower - achtertussenpaneel onder, onderste lage 
               achterpaneel
 -   -  -   -  upper - achtertussenpaneel boven, bovenste lage
               achterpaneel
 -  man - schadehersteller
 -  member -draagbalk van carrosserie
 -  molding (A) - beschermingsstrip, carrosserielijst, sierlijst
 -  moulding - zie body molding (A)
 -  of a screw - hart van een schroef
 -  - carburettor - carburateurhuis
 -  outside moulding (JE) - daklijst
 -  part - carrosseriedeel, plaatwerk
 -  parts manufactured by outside suppliers - carrosseriedelen 
   gefabriceerd door toeleveranciers, door derden gefabriceerde
   carrosseriedelen
 -  pitch - stampen van carrosserie
 -  platform - bodemgroep van carrosserie
 -  plies - karkas (van buitenband)
 -  press line - lichtlijn van carrosserie
 -  primer - grondlak voor carrosserie
 -  puller - carrosserietrekker (uitdeukger.)
 -  repair - carrosserieherstelwerkzaamheid, carrosseriereparatie
 -   -  industry (JE) - schadeherstelbedrijf, schadeherstellers
 -  repairman - carrosseriehersteller, schadehersteller
 -  restoration - carrosserieherstelling
 - -roll - rollen om lengte-as van een voertuig in snelle bocht
 -  seal - afdichtring (rembekrachtiger)
 -  seam - naad tussen carrosseriepanelen
 -  sealer - afdichtkit, (carrosserie)kit
 -  shake - schudden van carrosserie
 -  shape - carrosserietype, carrosserievorm
 -  shell - kale carrosserie
 -  shop exhaust dust (A) - afzuigrooster van plaatwerkerij
 -  -  lift (A) - brug voor carrosseriewerkplaats
 -  side hinge bolt - scharnierbout aan carrosseriezijde
 -  -  molding (A) - sierlijst aan zijkant
 -  -  strut rod - trekstang aan carrosseriezijde
 -  style code - carrosserievormcode
 -  tilt - overhellen van carrosserie in bocht
 -  type - carrosserietype, carrosserie-uitvoering, carrosserievorm
 -  ventilation - ventilatie van carrosserie
 -  weight - carrosseriegewicht
 -  with bolt - trekkerblok met bout (ger.)
 -  -  separate frame - carrosserie met apart chassis
 -  work - carrosserie, koetswerk, plaatwerk
 -  workshop - plaatwerkerij
bogey - aanhanger voor boomtransport, draaibaar onderstel, draaiend   
 wielstel, draaistel, wielstel met meer dan één as
bogie - zie bogey
 -  lift - asstel met ophefbare as
boil, to - koken
boiling - kokend
  -  point (b.p.) - kookpunt
  -  temperature - kooktemperatuur
bolt, to - bevestigen met bouten, vastschroeven, vastzetten
 -  - bout
 -  (10 mm diameter, 1,25 pitch, 50 mm length) (JE) - bout M 10 x 1,25
   x 50Þ
boltage (is Japanse uitspraak van het Engelse woord voltage) - spanning,
                                voltage
  -  dag-a-dag-a-dag (is Japanse uitspraak van voltage regulator) - 
                            spanningsregelaar
bolt anchor of field frame - veldankerbout van startmotorhuis
 -  body - boutkern, boutschacht, boutsteel
 -  cap - afdekplaat, afschermplaat voor bout(en), boutkap, plaat bij
      bout
 -  chisel - ritsbeitel
bolted joint - boutverbinding, verbinding met bouten
 -  type fitting - wartel
bolt head - boutkop
 -  hole - bevestigingsgat, boutgat
 -  on, to - met bouten bevestigen/monteren
 - - - part - aangeschroefd onderdeel, met bouten bevestigd onderdeel
 -  protrusion - buiten moer uitstekend gedeelte van bout
 -  tension portion diameter - boutschachtdiameter
 -  thread - schroefdraad van bout
 -  tip - uiteinde van bout
 -  with washer - bout met ring
bombsight (A) - embleem in de vorm van een bomvizier van bommenwerper (op
        Buick '48, 8 cil. in lijn)
bond, to - (aaneen)hechten, lijmen, plakken, verbinden, verlijmen
 -  - hechting, kleefmiddel, verbinding
 -  cable - massakabel
bonded brake shoe lining - gelijmde remvoering
 -  window - (in)gelijmde ruit
bonding - verbinding
  -  agent - hechtmiddel, kleefmateriaal
  -  area - hechtvlak, verbindingsvlak
  -  strength - hechtingskracht, kleefkracht, kleefvermogen
  -  surface - hechtvlak, verbindingsvlak
Bondo (A) - merknaam van kunststofvulmateriaal voor het koetswerk van hot
      rods en wordt als algemene term gebruikt (teveel Bondo i.p.v.
      gedegen materiaalbewerking) en zo'n hot rod wordt dan Bondo 
      barge (kunststofschuit) genoemd
bonnet - motorkap
 -  catch - motorkaphaak
 -  deflector - rijwindgeleider op motorkap
bonneted cab - torpedocabine (van vrachtwagen)
bonnet hinge - motorkapscharnier
 -  latch - motorkaphaak, motorkapvergrendeling
 -  lock - motorkapslot
 -  ornament - motorkapembleem, motorkapversiering
 -  stay - motorkapsteun
 -  support - motorkapsteun
boom, to - dreunen
booming noise (JE) - dreunend geluid (onplezierig geluid met betrekkelijk
       hoge geluidsdruk dat onder bepaalde rijomstandigheden op-
       treedt), resonerend geluid
boost, to - aanjagen, bekrachtigen, laten stijgen (van druk), versterken
 -  - bekrachtiging, oplading, turbo-overdruk in inlaatspruitstuk, ver-
    sterking
 -  charger - accusnellader                      
 -  compensator - drukcompensator, drukvereffenaar, inspuitdrukcom-
          pensator, turbocompensator
Boost Controlled Deceleration Device (B.C.D.D.) - zie B.C.D.D.
boost drive - elektronisch geregelde overdrukklep voor een max. turbodruk
       over het gehele toerenbereik (Lancia Dedra 2000 Turbo '91)
boosted sensitivity - grotere gevoeligheid voor zoeken naar radiostations
booster - aanjager, bekrachtiger, booster, servo, versterker
  -  battery - extra accu, hulpaccu (om mee te starten als eigen accu
         leeg is)
  -  charger - accusnellader
  -  pump - hogedrukpomp
  -  push rod - drukstang van rembekrachtiger
  -  resistor - voorschakelweerstand
boost fluid temperature, to (JE) - vloeistof snel op temperatuur brengen
 -  meter - turbodrukmeter
 -  pressure - aanjaagdruk, inlaatdruk, laaddruk, overdruk (turbo)
 -   -   control lamp - laaddrukcontrolelampje
 -   -   gage (A) - laaddrukmeter
 -   -   gauge - laaddrukmeter
 -   -   limiter - laaddrukbegrenzer
 -  rate - versterkingsfactor
 -  up, to - druk verhogen, opvoeren
boot - bagageruimte, bougie(kabel)kap (van rubber), (rubber)hoes,    
    manchet, stofkap
 -  clamp - hoesklem, manchetklem
 -  capacity - bagageruimte-inhoud
 -  carpet - vloerbedekking in bagageruimte
 -  compartment - bagageruimte
 -  end face - buitenkabeleind
 -  floor - vloer van bagageruimte
booth - lasruimte, spuitcabine
boot key - sleutel van bagageruimtedekselslot
 -  lid - bagageruimtedeksel
 -  -  rack - bagagerek op bagageruimtedeksel
 -  -  support - steun van bagageruimtedeksel
 -  lighting - verlichting in bagageruimte
 -  space - bagageruimte
 -  spoiler - achterspoiler
 -  tidy - reistas
 -  volume - bagageruimte-inhoud
borax - borax
border crossing - grensovergang
 -    -   transport - grensoverschrijdend vervoer
 -  formalities - grensformaliteiten
 -  traffic - grensverkeer
bore, to - (door)boren, kotteren, uitboren, voorboren
 -  - (boor)gat, boring (van cilinder), diameter, geboord gat
 - -glaze breaker - hoonapparaat
 - -glazing - dichtstoppen van hoongroeven in cilinder, verglazing van
        cilinderwand
 -  out, to - kotteren, opboren, ruimer maken, uitboren (van cilinder)
 -  polishing - cilinderwandenslijtage, ontstaan van gepolijste cilin- 
         deroppervlakken doordat de hoongroeven op een groot deel 
         van de voering zijn verdwenen (dat het olieverbruik ver- 
         hoogde en het motorvermogen verminderde)
bore x stroke (bxs) - boring x slag (bxs)
borer - boor(apparaat), kotteraar, kotterbank
boring machine - boormachine
boss - lampvoet, naaf, oog, (opstaande) rand, verdikking, weerhaak
 -  joint bolt - naafbout
both sides - beide zijden
bottle - cilinder (voor gas/zuurstof), fles
 -  carrier - flessenwagen
 -  holder - flessenhouder in interieur
 -  jack (A) - torenkrik
 -  truck (A) - flessenwagen
bottom - basis, benedenste, bodem, deze zijde onder, grond(vlak), onder-
     kant (van verpakking), onderste (gedeelte), voet(stuk)
 -  clearance - radiale speling tussen tandwielen
 -  cover - onderdeksel
 -  cushion - stoelzitting
 -  dead center (BDC) (A) - onderste dode punt (o.d.p., ODP, O.D.P.)
 -   -  centre (b.d.c., BDC) - onderste dode punt (o.d.p., ODP,   
               O.D.P.)
 -  -dump semitrailer - onderlosser
 -  - -  vehicle - onderlosser
 -  end - drijfstangvoet, ondereinde
 -  -  bearing - groot drijfstanglager
 -  -fed injector (A) - inspuiter van het sequentiële multi-point
          injectiesysteem die wordt gevoed via brandstofkanalen
          die in het binnenste van de luchtaanzuigbuizen zijn
          gegoten (Chrysler Viper RT/10)
 -  gear - eerste/laagste versnelling
 -  level mark - streep van minimum vloeistofniveau
bottoming - 1. doorslaan van veren op stootrubbers bij het inveren, 2.  
      vastlopen van een te lange schroef onderin het gat zonder dat 
      de delen goed zijn bevestigd
bottom of pulley groove - onderkant van poeliegroef, poeliegroefbodem
 -  piston ring - olieschraapveer
 -  plate - bodemplaat (van carrosserie), onderplaat
 -  radiator hose - onderste radiateurslang
 -    -   pipe - onderste radiateurpijp
 -  valve - bodemklep (in schokdemper)
 -  view - onderaanzicht
bounce, to - 1. afwisselend stijgen en dalen van carrosserie in de    
   vering, 2. op en neer duwen van stilstaande auto, 3.       
(na)stuiteren, 4. omhoogspringen, 5. terugspringen
 -  back - terugkaatsing door het oppervlak van lakdeeltjes tijdens
       spuiten
 -  off, to - terugkaatsen (van radiogolven)
 -  test - indruktest, induwtest, opveertest, schokdempertest, valtest
bouncing - deinen/stampen van carrosserie (op slecht wegdek), terug-
      kaatsen (van radiogolven), terugkaatsing (van lakdeeltjes)
  -   bumper - aanslagrubber, stootrubber
  -   valve - zwevende klep
bound, to - insluiten (compressor), inveren, terugspringen
boundary - afbakening, rand
  -   layer - "vuile" luchtlaag die zich tijdens het rijden bevindt
         tussen de wagenbodem en de grondluchtlaag
  -   line - lichtlijn (van carrosserie)
  -   lubrication - grenssmering
bounding - inveren
bow - beugel, boog, curve, hengsel, kromme, oog (van schaar/sleutel),
   (dak)toog, overspanning
bowden cable - bowdenkabel
bowl - bak, holte, kom, schaal, vlotterkamer
bowl cover - deksel, luchthelm (van brandstofpomp)
 - -in-piston - excentrische uitsparing in zuigerbodem, komvormige zui-
         gerbodem
 -  retaining clip - klembeugel (voor brandstoffilterglaasje)
bowser - vliegtuigtankauto
box - bak, doos, kast, kist
2.5 box (JE) - 4-deurs sedan met conventionele kofferruimte (Mazda 121 
        '91), 4 persoonsauto met 5e deur en een nog iets     
        doorlopende achterzijde
"box" beam - doosligger, kokerbalk, kokerligger, kokerprofiel, kokervor-
       mige balk
box body - gesloten laadbak
3-box body (A) - pontonmodel (model van carrosserie)
box body truck (A) - gesloten bestelwagen
2-box car (JE) - hatchback (model van carrosserie)
3- - -  (- ) - sedan (model van carrosserie)
boxed part - in doos verpakt onderdeel
box-end wrench (A) - ringsleutel
boxer engine - boxermotor
 - -motor - boxermotor, motor met tegenover elkaar liggende cilinders
box filter - doosfilter
-  girder - kokerbalk
-  section - doosprofiel, drempelkokerbalk, holle langsdrager, kokerbalk
- -  -  side member - drempelkokerbalk, kokerlangsdrager
-  shape - doosvormige structuur
-  sill - drempelkokerbalk
-  spanner - dopsleutel, pijpsleutel
- -type frame - doosvormig chassis
-  van - gesloten bestelwagen
- -van truck (A) - vrachtwagen met gesloten laadbak
-  wrench (A) - dopsleutel, pijpsleutel
B-pillar - B-stijl, middelste dakstijl, middenstijl
B-post - zie B-pillar
brace - band, booromslag, (draag)beugel, steun, versterking
brace-rod - koppelstang, steunstang, trekstang
braced tyre - gordelband, radiaalband
bracing - verbinding, versterking
bracket - arm, beugel, console, klamp, klemplaat (reservewiel), schild,
     steun, stoel, stut, support
  -  (JE) - trekhaak
  -  bearing - hulplager, steunlager
  -  guide bolt - pasbout (van oliefiltersteun)
  -  pin - paspen
  -  plate - steunplaat
  -  seat - klapstoeltje, klapzitting, vouwstoeltje
brake, to - (af)remmen
 -  - brik (met banken in lengterichting), rem
 -  action - remwerking
 -  actuating lever - parkeerremhendel 
 -  adjuster - remafsteller
 -  adjusting screw - remstelbout
 -    -   spanner - remstelsleutel
 -    -   wrench (A) - remstelsleutel
 -  adjustment - remafstelling
 -    -   screw - remstelschroef
 -  air duct kit - stel koelluchtgeleidingen voor remmen
 -  analyser - remmentestbank
 -  analyzer (A) - remmentestbank
 -  anchor - remanker
 -   -  plate - remankerplaat
 -  automatic adjuster - automatische remsteller
 -  backing plate - remankerplaat, remankerplaatsteun
 -  back plate - remankerplaat
 -  band - remband (van automatische bak of buitenremtrommel)
 -  -  anchorage - verankering van remband
 -  -  anchor arm - rembandarm
 -  -  lining - rembandvoering
 -  -  tensioner - spaninrichting van remband
 -  block lever - hefboom met remblok
 -  booster - rembekrachtiger, remservo
 -   -  tester - rembekrachtigertester
 - -by-wire system - volledig elektronisch geregeld remsysteem
 -  cable - remkabel
 -  caliper (A) - remblokhouder, remklauw, remzadel
 -  calliper - zie brake caliper
 -  cam - remnok
 -  camshaft - as met remnok, remnok-as, vaste remsleutel (trommelrem)
 -  cam sliding pin - remsleutelglijpen
 -  carrier - remzadeldrager, remzadelsteun
 -   -  plate (A) - ankerplaat (van rem)
 -  check - remmentest
 -  circuit - remcircuit
 -  compensating device - rembalans, remcompensator
 -  control - rembediening
 -   -  lever - remhefboom
 -  cylinder - wielremcilinder
 -   -   body - wielremcilinderhuis
 -   -   hone (A) - remcilinderhoonapparaat
 -  deceleration - remvertraging
 -  disc - remschijf
 -  -  turning machine - remschijfafdraai-apparaat  
 -  disk (A) - remschijf
 -  drag - aanlopen/slepen van remmen
 -  drum - remtrommel
 -  -  cooling rib - koelrib van remtrommel
 -  -  diameter - remtrommeldiameter
 -  -  flange - flens/kraag van remtrommel
 -  -  grinder - remtrommelslijpbank
 -  -  lathe - remtrommeldraaibank
 -  -  liner - metalen voering in remtrommel, loopvlak van remtrommel
 -  -  rim - buitenloopvlak van remtrommel
 -  -  turning lathe - remtrommeldraaibank
 -  dust - remstof
 -  effectiveness - remwerking
 -  facing - remvoering
 -  fading - remfading, vermindering van remwerking
 -  failure - remhapering, remstoring
 -  fluid - remvloeistof
 -   -  level control light - waarschuwingslampje voor laag remvloei-
                 stofniveau
 -   -   -  warning switch - waarschuwingsschakelaar voor laag
                  remvloeistofniveau
 -   -  reservoir - remvloeistofreservoir
 -   -  supply pipe - toevoerleiding van remvloeistof
 -   -   -  reservoir - remvloeistofreservoir
 -   -   -  tank - remvloeistofreservoir
 -  force - remkracht
 -   -  balance - remkrachtverdeling
 -   -  limiter - remkrachtbegrenzer
 -  grease - remmenvet
 -  grinding - slijpend geluid met lage frequentie dat ontstaat tijdens
         normaal remmen bij lage snelheid
 -  groaning - zie brake grinding
 -  handle - parkeerremhendel
 -  hone - remcilinderhoonapparaat
 -  horsepower (bhp) (A) - zie bhp (A)
 -  horsepower (b.h.p., BHP) - zie bhp (A)
 -  hose - remslang
 -  lamp out (A) - remlicht werkt niet
 -  lathe - draaibank om remschijven af te draaien, remmendraaibank
 -  lever - parkeerremhendel, remhefboom
 -  light - remlicht
 -   -  failure control light - waarschuwingslampje voor defect remlicht
 -  limiter valve - remkrachtbegrenzer
 -  line - remleiding
 -  -  pipe (JE) - remleiding
 -  -  pressure - remdruk
 -  lining - remvoering
 -   -  area - remvoeringoppervlak
 -   -  grinding machine - afslijpapparaat voor remvoering
 -   -  lathe - remprofessor, remvoeringafslijpapparaat
 -   -  rivet - holnagel, klinknagel
 -   -  wear - remvoeringslijtage
 -   -   -  indicator - slijtage-indicator van remvoering
 -  linkage - stangenstelsel van rembediening
 -  master cylinder - hoofdremcilinder
 -  mean effective pressure (b.m.e.p., BMEP) - zie BMEP
 -  mechanism support - steun van remanker
 -  oil - remvloeistof
 -  operating lever - remhefboom
 -  operation - rembediening
 -  pad - remblok
 -  -  anti-squeal shim - antipiepplaatje van remblok
 -  -  wear control light - waarschuwingslampje voor versleten remblokken
 -  -  wear indicator - slijtagegraadindicator van schijfremblokken,
              slijtage-indicator van remblokken
 -  -  -  limit indicator - remblokslijtage-indicator
 -  path - remweg
 -  pedal - rempedaal
 -   -  clearance - rempedaalspeling
 -   -  effort - pedaalkracht
 -   -  free movement - vrije slag van rempedaal
 -   -  -  travel - vrije slag van rempedaal
 -   -  pad - rempedaalrubber
 -   -  pulsation - trillen van remmen dat hoofdzakelijk in het rem-
            pedaal wordt gevoeld
 -   -  reserve distance - vrije vloerruimte onder rempedaal
 -  performance - remvermogen, remwerking
 -  pipe - remleiding
 -  -  bending kit - buiggereedschap voor remleidingen
 -  -  flaring kit - felsgereedschap voor remleidingen
 -  piston - remzuiger
 -   -  cup - afdichtingsrubber van wielremcilinder, remcup
 -   -  stop - remzuigeraanslag, remzuigerstop
 -  plate - remankerplaat
 -  plunger - remzuiger
 -  power - remkracht, remvermogen
 -   -  distributor - remkrachtverdeler
 -   -  proportioning device - remkrachtverdeler
 -  pressure - remdruk
 -   -   control lamp - remdrukcontrolelampje
 -   -   regulator - remdrukregelaar
 -   -   tester - remdruktester
 -  pull - scheeftrekken tijdens remmen
 -  pull cable - remkabel
 -  release lever - ontgrendelingshendel van parkeerrem
 -   -  spring - losveer, remschoenterugtrekveer
 -  reliner - remvoeringklinkmachine
 -  rod - remstang
 -  roller test stand - remmentestbank
 -  rotor - remschijf
 -  servo - rembekrachtiger, rembekrachtiging
 -  shaft - remuitzetter
 -  shoe - remblok, remschoen
 -  -  adjusting device - remafsteller, remstelapparaat
 -  -  clearance - remschoenspeling (tussen schoen en trommel)
 -  -  grinder - remschoenslijper, remschoenslijpmachine, remvoeringvijl
 -  -  guide plate - remschoengeleideplaat
 -  -  hold-down spring - remschoenveer
 -  -  - - -   -  pin - remschoenveerpen
 -  -  lever - hefboom met remblok
 -  -  lining - remvoering
 -  -  link - remschoenplaat
 -  -  -  pin - remschoenscharnierbout
 -  -  return (pull) spring - remschoenterugtrekveer
 -  -  return spring tool - remveertang
 -  -  strut - remschoensteun
 -  slave cylinder - wielremcilinder
 -  spring pliers - remveertang
 -  squeal - gierend geluid tijdens remmen
 -  star wheel adjuster - remmensteltang
 -  stop - aanslag van rem
 -  strap - remband
 -  support - remzadeldrager, remzadelsteun
 -  supporting collar - flens van remankerplaat
 -  switch - rempedaalschakelaar
 -  system - remsysteem
 -  test - remproef, remtest
 -  tester - remmentestbank, remmentester in koffer
 -  test stand - remmenstraat
 -  toggle - remsleutel
 -  torque - remkoppel
 -  tube - remleiding
 -  -  union nut wrench (A) - remleidingsleutel, wartelmoersleutel
                 voor remleiding
 -  vacuum hose - vacuášámslang van rembekrachtiger
 -   -  valve - remvacuášámklep
 -  valve - remklep, remventiel
 -  wheel cylinder - wielremcilinder
braking action - remmende werking (van synchromeshring), remwerking
  -  bias - scheeftrekken tijdens remmen
  -  deceleration - remvertraging
  -  disk (A) - remschijf
  -  distance - remafstand, remweg
  -  force - remkracht
  -   -  limiter - remkrachtbegrenzer
  -   -  test - remmentest
  -  light - remlicht
  -  power - remkracht, remvermogen
  -   -  distributor - remkrachtverdeler
  -  pressure - remdruk
  -    -   control lamp - remdrukcontrolelampje
  -  spring pliers - remveertang
  -  test stand - remmenstraat
  -  torque - remkoppel
  -  vacuum valve - remvacuášámklep
  -  valve - remklep, remventiel
branch, to - aftakken, zich splitsen
branch - aftakking, filiaal, splitsing, spruitstuk, (weg)vertakking
 -  box - aftakdoos, lasdoos
 -  off, to - aftakken
brand - merk(naam), soort, type
brass - (geel)koper(en), gietkoper, (van) messing, (lager)schaal
brass bar - koperen drijver/staaf, messing staaf, stuk rond van geelkoper
 -  brazing metal - messing soldeermateriaal
BRAT (Bi-drive Recreational Altering Transporter) (JE) - kleine 4WD pick-
                             up (Subaru)
braze, to - (hard)solderen, met messing solderen
 -  welding - solderen
brazed seam - soldeernaad, soldeerverbinding
brazing - (hard)solderen
  -  alloy - hardsoldeerlegering
  -  type - soldeersoort
break, to - (af)breken, doorbreken, onderbreken, verbreken
 -  - breuk, (stroom)onderbreking, stationcar, stroomstoring
breakage - breuk
break angle - openingshoek (van onderbreker)
breakaway - uitbreken (van achteras)
  -   bracket - breeksteun (stuurinrichting), veiligheidsbeugel (stuurkolom)
  -   brake - losbreekreminrichting van aanhangwagen
  -   valve - remregelventiel op aanhanger
break down, to - (af)breken, defect maken, defect raken, doorslaan    
         (zekering), stukgaan
breakdown - autopech, bedrijfsstoring (machine), defect, panne, pech,
      storing
breakdown lorry - bergingswagen, kraanwagen, servicewagen, takelauto,
         takelwagen
breakdown truck (A) - bergingswagen, kraanwagen, service-wagen,
           takelauto, takelwagen
  -   van - bergingswagen, kraanwagen, service-wagen, takelauto,
        takelwagen
breakdown service (A) - sleepdienst
  -   vehicle - bergingswagen, takelauto
  -   voltage - doorslagspanning
breaker - autosloper, onderbreker(grondplaat)
  -  arm - onderbrekerarm, onderbrekerhamer
  -  bar (JE) - verlengarm, verlengstuk
  -  cam - onderbrekernok
  -  -  angle - contacthoek (van onderbrekerpunten)
  -  contact gap - onderbrekerpuntenafstand
  -  drive shaft - onderbrekeras
  -  fixed contact - vaste onderbrekerpunt (aambeeld van onderbreker-
            punten)
  -  gap angle - openingshoek (van onderbrekerpunten)
breakerless ignition - contactpuntloze ontsteking, onderbrekerpuntloze  
          ontsteking
breaker moving contact - onderbrekerhamer
  -  plate - (verstelbare) grondplaat (van ontsteking), onderbreker- 
        plaat, verdelerplaat
  -  point gap - onderbrekerpuntenafstand
  -  points - contactpunten (bv. van claxon), onderbrekerpunten (van
         ontsteking)
  -  spring - onderbrekerveer, veer van onderbrekerhamer
  -  's yard - autokerkhof, autosloperij
break-even point - omslagpunt
break in, to (A) - inlopen, inrijden
 - - - bronze - bronzen inloopring
 - - - engine oil - inrijmotorolie
breaking-in period - inloopperiode, inrijperiode
  -   point - breekgrens, breekpunt, rekgrens
  -   resistance - breukvastheid, weerstand tegen breuk
break-in period - inloopperiode, inrijperiode
 - - - service (A) - onderhoud tijdens inrijperiode
 -  over angle - overrijhoek
 -  point - breekgrens, breekpunt, breeksterkte(grens), knikpunt
 -  yard - autosloperij
breast brace - booromslag
 -  drill - booromslag, borstboor
breathalyser - blaaspijpje (voor alcoholtest)
breather - ontluchter, ontluchting(spijpje), ontluchtingsslang, ventila-
      tie-opening
  -   hose - ontluchtingsslang
  -   pipe - ontluchtingsleiding, ontluchtingspijp
  -   plug - beluchtingsplug, ontluchtingsnippel, ontluchtingsplug
  -   stem - ontluchter
  -   valve - ontluchtingsklep
breathing hole - ontlucht(ings)gat
breezer plug (JE) - ontluchtingsplug
brgs (bearings) - lagers
brick(-paved) road - klinkerweg
 -  pavement - klinkerbestrating
brickyard" (A) - circuit van de 500 mijls race van Indianapolis (Indy 500)
bridge - brug
bright - blank, blinkend, glanzend, helder, licht
 -  blue - helblauw
brighten, to - blank schuren (metaal), glanzen, glanzend maken (metaal)
bright link - blanke schakel (van ketting)
bright metal - blank metaal, chroomwerk
brightness - helderheid, lichtsterkte
bright nut - blanke moer
bright stock - smeeroliecomponent
brilliant - glanzend, helder, licht, stralend
  -   white - glanzend wit
brine - pekel
Brinell hardness - Brinell hardheid
bring to a complete stop, to - geheel tot stilstand brengen, tot volledige
                stilstand brengen
 -  - - standstill, to - stopzetten
British Leyland (BL) - Engels automerk
  -    -  Motor Corporation (BLMC) - Engelse autofabriek
  -  Motor Corporation (BMC) - Engelse autofabriek
  -  Racing Drivers' Club - club van Britse coureurs
  -  Standard Pipe (B.S.P.) thread - zie B.S.P. thread
  -  Standards Institution (B.S.I.) - Brits normalisatie-instituut
  -  Touring Car Championship (BTCC) - Brits toerwagenkampioenschap
  -  Vintage Sports Car Club - Britse club voor eigenaren van oude
                 sportwagens
brittleness - breekbaarheid, broosheid, brosheid
   -   when hot - zwartbreukigheid
broach, to - aanboren, (op)ruimen (een rond gat groter maken)
B-road - B-weg (weg alleen toegankelijk voor voertuigen met een bepaalde
     breedte, hoogte en gewicht), secundaire weg
broad - breed, ruim
broad beam headlamp - breedstraler
broadcast - uitzending (radio), zender
broadcasting - uitzenden, uitzending (van radio)
   -    station - omroepstation, zendstation
brochure - catalogus, folder
broken - gebroken, kapot, met onderbrekingen, onderbroken, stuk, verbroken
bromine (chemical element, symbol Br, atomic nr, 35) - broom (chemisch
    element, symbool Br, atoomnr. 35) (dibroomethyleen met tetra-
    ethyllood als anti-klopmiddel in benzine)
  -  number (Br. no.) - broomgetal
bronze - brons (kleur, metaal), bronzen, van brons
 -  bush - bronzen (glijlager)bus
brown - bruin
brush - (kool)borstel, kwastje, penseel, zachte kwast
 -  contact resistance - borstelovergangsweerstand
 -  guard - grillebeschermer
 -  holder - borstelbrug, (kool)borstelhouder
 -  sparking - vonken van (kool)borstel(s)
 -  spring - (kool)borstelveer
 -   -  load - belasting door (kool)borstelveer, (kool)borstelveerspanning
 - -type car wash - autowasstraat met borstels
 -  with a narrow head - kwastje met een smalle punt
Bruster's Three Primary Colors - drie basiskleuren (rood, geel en blauw)
                 van lak (theorie ontdekt door Bruster)
bxs (bore x stroke) - bxs (boring x slag)
B.S.I. (British Standards Institution) - Brits normalisatie-instituut
BSM (best station memory) button - toets om 1 van de 6 sterkste zenders
  in het geheugen op te slaan (Pioneer KEH-7000M)
B.S.P. (British Standard Pipe) thread - BSP-draad, gasdraad, gaspijp-
                    draad, gasschroefdraad
BSR (Buzzes, Squeaks, Rattles) (A) - kraakjes, piepjes, rammeltjes
                   (Chrysler)
BTCC (British Touring Car Championship) - Brits toerwagenkampioenschap
BTDC (before top dead center (A) - vóór bovenste dode punt (b.d.p., BDP, B.D.P.)
BTDC (before top dead centre) - zie BTDC (A)
B-train - 1. combinatie bestaande uit 1 trekker en 2 opleggers (gebouwd 
     door MEPA, Finland op Volvo F 16 Globetrotter), 2. trekker-  
     oplegger met een tweede oplegger rustend achterop de eerste,  
     totaal 63,5 ton)
BTV (Basic Transport Vehicle) (A) - soort simpele kleine truck voor derde
                  wereldlanden
bubble - blaasje, (gas)bel, luchtbel, luchtblaasje
bucket - bak van ladderwagen, emmer (van baggermolen)
 -  ladder - elevator, emmerladder, jacobsladder
 -  seat - kuipstoel
 -  tappet (A) - klepstoterbus
 -  truck (A) - vrachtwagen voor vervoer van open containers
 -  type tappet (A) - klepstoterbus
 -  vehicle - vrachtwagen voor open containervervoer
bucking tool - trillerbobine
buckle, to - doorbuigen, doorzakken, knikken (materiaal), kromtrekken,
       naar buiten knikken, vastgespen (veiligheidsgordel),    
   (ver)buigen
 -  - (door)buiging, knik, plooi, sluiting (van veiligheidsgordel),
     uitknikking, verbuiging, vouw, welving
buckled - gewelfd, krom(getrokken), ontzet (metaal)
buckle pretensioner - gordelspanner, voorspaninrichting van veiligheids-
           gordel
 -  release button - ontgrendel(ings)knop (van veiligheidsgordel)
 -  switch - gespschakelaar (van veiligheidsgordel), sluiting (van
        veiligheidsgordel)
 -  tongue plate - sluiting (van veiligheidsgordel)
 -  up, to - de veiligheidsgordel omdoen
buckling - bolling, (door)buiging, knik(ken), kromtrekken, kromtrekking,
      plooien (van plaatconstructies), verbuiging, welving, zijde- 
      lingse uitbuiging
  -   force - (door)buigkracht, knikkracht
  -   load - doorbuigbelasting, knikbelasting
  -   resistance - doorbuigsterkte, doorbuigvastheid, kniksterkte,
           knikvastheid, knikweerstand, weerstand tegen door-
           buigen/knikken
  -   strength - (door)buigsterkte, (door)buigvastheid, kniksterkte,
          knikvastheid, weerstand tegen knik
  -   stress - knikbelasting, knikspanning
buff, to - dempen (van schokken), polijsten (met polijstschijf)
buffer - (rubber) buffer, polijstmachine, stootkussen, verende aanslag,
     wollen poetsschijf (voor lak)
 -  edge - stootrand
 -  plate - schot (in tankwagen)
buffing disc - polijstschijf
buff up, to - polijsten (met polijstschijf)
bug (A) - Kever (Volkswagen auto)
-  deflector (A) - spoiler vooraan op motorkap (beschermt lak en 
          voorruit tegen insecten en steenslag)
buggy (A) - Kever (Volkswagen auto)
builder - bouwer, constructeur, fabrikant
build-up - opbouwen, samenbouwen, toename, vorming, zich ophopen (verkeer)
built-in - aangebracht in, inbouw-, ingebouwd
 - - - handle - verzonken deurkruk
 - - - punch-out - ingebouwde kreukelzone
 - -up - in elkaar gezet, opgebouwd, samengesteld, verhoogd 
 - - - area - bebouwde kom
 - - - crankshaft - uit delen opgebouwde krukas
bulb - (gloei)lamp(je)
 -  adapter - (gloeilamp)fitting
 -  adaptor - (gloeilamp)fitting
 -   -  collar - lamphouder
 -  check relay - controlerelais "defecte verlichting", relais gloei-
          lampencontrole, relais aanduiding "defect licht"
 -  contact - lampcontact
 -  holder - lamphouder, fitting
 -  shield - afschermkapje van gloeilamp
 -  socket - gloeilampfitting, gloeilamphuls, gloeilampvoet
 -   -  tag - bajonetlipje, bajonetstrip, bajonetuitsteeksel
bulge, to - bollen, bol (gaan) staan, krommen
 -  - bobbel (op buitenband), bolling, bult (in plaatwerk), uitstul-
    ping, vooruitstekend gedeelte
 -  out, to - naar buiten buigen, naar buiten komen, uitzakken
bulk - bulk(artikelen), massa, omvang, onverpakte bulkgoederen, volume
 -  carrier - bulkwagen
 -  cargo - losse lading, stortlading
bulker - bulkwagen, vrachtwagen voor bulkgoederen
bulkhead - schot, schutbord
  -   (JE) - wand tussen cilinders van cilinderblok
Bulk Moulding Compound (BMC) - zie BMC
bulk semitrailer - oplegger voor bulktransport
 -  tanker trailer - aanhanger voor bulktransport
 -  tank vehicle - vrachtwagen voor bulkgoederen
 -  tipper - bulkkipper
 -  trailer - silo-oplegger
 -  transport - bulkvervoer, vervoer van grote hoeveelheden onverpakte
         goerderen bv. erts, graan
 -  truck (A) - bulkwagen
 -  vehicle - bulkwagen
bulky transport - zwaar transport
bull bar - beschermingsstangen aan voorzijde van voertuig, grillebe-
      schermer, koeievanger, (stalen) beschermingsrek voor kop-
      koplampen en bumper, wildvanger
bulldozer - bulldozer, grond(schuiver), grondverzetmachine
"bullet" nose (A) - neus van Studebaker '52, zie ook spinner nose
bullion transport van - geldtransporter, geldtransportwagen, waardetrans-
            portwagen
"Bullnose" - Morris Cowley Oxford auto van 1920
bump, to - botsen, schokken, stoten, stotend raken
 -  - bult, hobbel (in wegdek), ingaande slag van schokdemper, schok, stoot
bumper - bumper, nok, (remzuiger)aanslag, remzuigerstop, stootbalk,
     stootkussen, stootrand, veeraanslag
 -  bar - bumper stootbalk
 -  beam - middelste gedeelte van bumper, stootbalk
 -  bracket - bumpersteun
 -  clamps - bumperbeschermer
 -  cover - bumperhoes
 -  end cap - beschermkap op uiteinde van bumper
 -  guard - bumperbeschermer, (bumper)rozet
 -  holder - bumpersteun
 -  over-rider - bumperbeschermer, bumperrozet
 -  stay - bumpersteun
 -  support - bumpersteun
bump out, to - uitdeuken
 -  rubber - stootrubber
 -  shocks (harsh ride) - zie harsh ride
 -  stop (A) - aanslagrubber, stootrubber, trekaanslag (in schokdemper),
        veerwegbegrenzer
 -  stroke - uitgaande slag van schokdemper
 -  travel - max. veerweg
bumpy road - hobbelige weg, hobbelweg, weg met slechte bestrating
bunk - bed in slaapcabine (van vrachtwagen)
burbling - uitlaatgeluid
burden - belasting, last, vracht
burglary prevention cock - inbraakbeveiliging
burn, to - inbranden, in brand staan, (ver)branden
 -  away, to - inbranden, wegbranden
burnish, to - glanzen (staal), glanzend maken (metaal), polijsten
burn off, to - afbranden, wegbranden
 -  out, to - doorbranden (van lamp/zekering), stukgaan
 - (-)out (A) - toerental op 4000 brengen, koppeling loslaten, linker-
         voet bliksemsnel krachtig op de rem, rechtervoet nog
         dieper naar beneden en wagen blijft op de plaats stil-
         staan terwijl de achterwielen heftig doordraaien, het
         rubber in luttele seconden tot schroeitemperatuur
         brengend
burqundy - bourgognerood
burr, to - afbramen
 -  - braam, gietnaad, onregelmatigheid in materiaal, scherpe kant,
    scherp randje
burred - beschadigd, gebraamd, met bramen, met gietnaden
burst, to - barsten, doorbreken, klappen, scheuren, springen (band),
      stukbarsten, stukbreken, stukspringen, (uit elkaar) barsten,
      uit elkaar springen
 -  - barst, breuk, scheur
 -  tire (A) - klapband
 -  tyre - klapband
bus - (auto)bus, stads(auto)bus
-  bar - kabeldoos, kabelgoot
-  body - autobuscarrosserie
-  driver - autobuschauffeur
bush, to - bus/huls/manchet/mof aanbrengen, ingieten (van lager)
 -  - (doorvoer)huls, (lager)bus, lagerschaal, manchet, mof, voering
    (van cilinder), vulring, zuigerpenbus
bushing - beugel, cilinder (van brandstofinspuitpomp), doorvoer, (draag)-
     bus, huls, klepgeleider, lagerbus, lagerschaal, manchet, mof,
     naafbus, (stabilisatorstang)rubber, voering (van cilinder),
     vulring, zuigerpenbus
  -  bore diameter - binnendiameter van boring in cilinderkop voor
            klepgeleider
  -  retainer (A) - beugel, lagerbusborgring, lagerbusborgveer
  -  wear (A) - lagerbusslijtage
bus lane - gedeelte van weg dat bestemd is voor lijndienstbussen en   
      taxi's, rijstrook voor openbaar vervoer
-  port - vertrek- en aankomstplaats voor busvervoer 
-  service - busdienst
- -station - busstation waar bussen aankomen en vertrekken en passagiers
       in - en uitstappen
-  terminal - zie bus-station
butane - butaan(gas)
no. 2 butanol - nr. 2 butanol (oplosmiddel in lak)
butt, to - stuiken, vast met elklaar verbinden
 -  - lasnaad, stomp uiteinde
butterfly - gasklep, smoorklep, vlinderklep
  -   door (A) - vlinderportier (scharnierend aan voorzijde terwijl
           achterkant omhoog gaat) (Jaguar XJ-220 '92)
  -   nut - vleugelmoer
  -   screw - vleugelschroef
  -   valve - gasklep, smoorklep, vlinderklep
butt joint - (stompe) las, stootlas, stuiknaad, stuikverbinding
button - (druk)knop(je), (druk)schakelaar, toets (radio), verkeerspunaise
 -  headed - halfronde kop (van bout)
 -   -  rivet - klinknagel met halfronde (snap)kop
 -  switch - druk(knop)schakelaar
butt weld, to - stomplassen, streklassen, stuiklassen
 -  -  - koplas, stompe las(naad), streklas, stuiklas
 -  welding - lassen van snijdelen, lassen van stompe naden, stomplas-
        sen, streklassen
butyl - butyl
 -  acetate - butylacetaat (oplosmiddel in lak)
butyl alcohol - butylalcohol (oplosmiddel in lak)
 -  cellosolve - butylthinner (oplosmiddel in lak)
 -  tape - butyltape, synthetische (rubber)tape
BUV (Basic Utility Vehicle) (JE) - basisuitvoering van speciaal voertuig
B.U.V. - zie BUV
buy-back - terugkoop
buzz-bomb - "scheurijzer"
buzzer - zoemer
Buzzes, Squeaks, Rattles (BSR) (A) - zie BSR
BV (By-pass Valve) (JE) - nevenstroomklep, omleidingsklep (remsysteem)
BVSV (Bimetal Vacuum Switching Valve) (A) (benaming is vlg. Amerikaans
   overheidsvoorschrift van '92: TVV (Thermal Vacuum Valve) (A) - bime-
   talen vacuüm(schakel)klep
by - bij, door, maal, vermenigvuldigd met
- (56 mm by 16 mm) - bij (56 mm bij 16 mm)
- hand - met de hand
- machine - machinaal
- means of - d.m.v., door middel van
- -pass, to - omleiden
- - -  - by-pass, kortsluiting, om(loop)leiding, parallelleiding, rondweg
- - -  cock - hulpkraan, omloopkraan
- - -  filter - by-pass filter, neven(stroom)filter, omloopfilter
- - -  hose - omloopslang
- - -  jet - hulpsproeier
- - -  oil cleaner (A) - by-pass oliefilter
- - -  oil filter - by-pass oliefilter, nevenstroomfilter
- - -  road - omleiding, wegomlegging
- - -  valve - nevenstroomklep, omleidingsklep (remsysteem), omloopklep,
        ontlastklep
By-pass Valve (BV) (JE) - nevenstroomklep, omleidingsklep (remsysteem)
bypass valve - zie by-pass valve
TopStealth rapport van loekisuzu0

C

C (Celsius) - C, graad Celsius
Ca (calcium, chemical element, atomic no. 20) - Ca [calcium, kalk(poe-  
                der)] (chemisch element, atoomnr. 20)
CAA (Clean Air Act) (A) - wet in Californië van '88 die bepaalt dat in
  1998 2% en vijf jaar later 10% van de verkochte auto's emissievrij
  moet zijn en daarmee aanstuurt op het op de markt brengen van automo-
  bielen met elektromotor
cab - bestuurderscabine, bestuurdersruimte, cabine (van bedrijfsauto),  
   Londense taxi
CAB (Cellulose Acetate Butyrate) acrylic lacquer - CAB (cellulose azijn-
  zuur butyrate) 1-component acrylaatlak
cab and chassis model - chassis met cabine
- -behind-engine (CBE) (A) - cabine met torpedofront (van vrachtwagen)
cabby (Ls) - Londense taxichauffeur
 - -license (Ls) - vergunning om in Londen een Londense taxi te
           besturen
cab configuration (A) - cabine-uitvoering
-  forward - carrosserie waarbij de voorruit relatief ver naar voren is
       geplaatst waardoor meer interieurruimte ontstaat, sterk
       naar voren geplaatst interieur van personenauto
- -  -  concept (A) - ver naar voren gebouwd interieur van sedan
             (bv. Chrysler model Eagle Optima)
-  heater - cabineverwarming
cabin - cabine (van bedrijfsauto)
 -  compartment - passagiersruimte
 -  lighting - binnenverlichting, cabineverlichting
 -  roof - cabinedak
cabine - cabine (van bedrijfsauto)
cable - bedrading, draad, elektriciteitskabel, elektriciteitsleiding,  
    kabel (staal/touw), leiding
 - -actuated - kabelbediend
 -  brake - kabelrem, rem met kabeldediening
 -  bundle - kabelbundel
 -  bushing - kabeldoorvoerrubber, rubberen doorvoertule voor kabel,
        tule (voor kabeldoorvoer)
 -  catch - remkabelhouder
 -  clamp - kabelklem
 -  clip - kabelklem
 -  connection - kabelverbinding
 -  connector - kabelschoen, kabelstekker
 -  control - kabelbediening
 - -controlled - kabelbediend
 -  control system - kabelbedieningssysteem
 -  drum - kabelhaspel, kabelrol, kabeltrommel (van lier), liertrommel
 -  eye - kabelklem, kabeloog, kabelschoen
 -  grip - kabelklem
 -  grommet - kabeldoorvoerrubber, rubberen doorvoertule voor kabel,
        tule (voor kabeldoorvoer)
 -  guide casing - kabeldoos, kabelgoot, kabelhuis
 -   -  housing - kabeldoos, kabelgoot, kabelhuis
 -  hanger - kabelhouder
 -  harness - bedrading, kabelboom, kabelbundel, kabelset
 -  holder - bevestigingsbeugel voor bedrading
 -  hose - buitenkabel (van bowdenkabel), kabelbekleding
 -  housing - buitenkabel (van bowdenkabel)
 -  inlet - kabelinvoer (van lier)
 -  insulating tube - kous (van bedrading)
 -  insulator - kabelisolator
 -  jacket - kabelmantel
 -  operation - kabelbediening
 -  plug - kabelstekker
 -  protective tube - kabelisolatiemantel, kous (van bedrading)
 -  sheath - buitenkabel (van bowdenkabel), kabelbekleding, kabelmantel
 -  shoe - accupoolklem, kabelschoentje
 -  socket - accupoolklem, kabelschoentje
 -  stopper - aanslag van kabel
 -  strap -kabelklem
 -  stripping pliers - draadstriptang, kabelstriptang
 -  terminal - kabelaansluiting, kabeleinde, kabelklem, poolklem (van 
         accukabel)
 -  thimble - accupoolklem, kabelschoen
 -  tree - kabelboom, kabelbundel
 -  wire - binnenkabel, kabeldraad, metaaldraad
cab lighting - binnenverlichting, cabineverlichting
cabling diagram - bedradingsschema
cabover (A) - frontstuur-truck, vrachtwagen met frontstuur
cab over engine (C.O.E.) model (A) - zie C.O.E. model
cabover engine tractor (A) - trekker met frontstuurcabine
cab-over type vehicle (A) - bestelwagen met korte neus
cab panel - beplating van cabine
cabriolet - cabriolet (automodel)
  -   roof - opvouwbaar dak van cabriolet
  -   top - opvouwbaar dak van cabriolet
cab roof - cabinedak
-  tilting gear - cabinekantelinrichting
-  tilt lock control lamp - controlelampje van kantelcabinevergrendeling
CAC (Charge Air Cooler) - intercooler, interkoeler, tussenkoeler
-  (Computer-Aided Control) - regeling met behulp van computer
CAD (  -  - -  Design) - 1. beeldschermontwerp, 2. ontwikkelen, tes-
               ten en modificeren met behulp van computer
- /CAE (Computer-Aided Design/Computer-Aided Engineering) - door com-
                puter ondersteund ontwerpen en detailleren
- /CAM (  -  - -   -  /Computer-Aided Manufacturing) - ontwerpen
                 en produceren met behulp van computers
- /- /CIM (Computer-Aided Design/Computer-Aided Manufacturing/Computer-
      Integrated Manufacturing) - inzetten van computer bij ont-
                    werp en produktie
c.a.d. (cash against documents) - ontvanger moet contant betalen bij   
 ontvangst van de vracht tegen overhandiging van de documenten 
"Caddies" (A) - Cadillac automobielen
"Caddy" (A) - Cadillac automobiel
cadence braking - pompend remmen
cadmium (chemical element, symbol Cd, atomic no. 48) - cadmium (chemisch
                   element, symbool Cd, atoomnr. 48)
  -  -free enamel - cadmiumvrije lak
  -  -plated - vercadmiumd
CAE (Computer-Aided/Assisted Engineering) - computerondersteunde techno-
  logie, technische ontwikkeling met behulp van computertechniek
CAFE (Corporate Average Fuel Economy) (A) - 1. begrip waarin eisen vast-
   liggen ten aanzien van het gemiddelde brandstofverbruik van de
   auto's die een fabrikant verkoopt [dat ligt eind '80 op 28,7 mpg,
   '89 op 28,3, '90 op 27,5 mpg (is ca. 1 l op 9,8 km)], 2. wet die in
   delen van de Verenigde Staten het brandstofverbruik drastisch moet
   terugbrengen
CAG (Computer-Aided Gearchanging) - geautomatiseerde, handgeschakelde bak
  waarbij automatisch wordt voorgekozen en de schakeling plaats vindt
  door intrappen van koppelingspedaal of met behulp van een hendel
  (Scania)
CAG (Computer-Aided Gearshift) - schakelen met behulp van computer
  Ì               (Scania R 113/320)
cage - kooi(constructie), loopbaan (voor kogel van kogellager), loopring
    (van kogellager)
 -  nut - kooimoer
caged valve - hangende klep
cage pilot - kogelkooigeleider (van homokinetische koppeling)
CAI (Computer-Aided/Assisted Instruction) - computerondersteund onder-
               wijs, instructie met behulp van computer
CAIR (Centre for Automotive Industry Research) - toonaangevend onder-
   zoeksinstituut voor de auto-industrie en onderdeel van de Cardiff
   Business School
cal (calorie, calory) - calorie (eenheid van energie)
calcium (chemical element, symbol Ca, atomic no. 20) - calcium, kalk(poeder)
    (chemisch element, symbool Ca, atoomnr. 20)
  -  carbonate - calciumcarbonaat (oplosmiddel in lak)
calculate, to - berekenen, calculeren, uitrekenen
calculation - berekening, calculatie
   -   of stability - sterkteberekening
   -   - strength - sterkteberekening
caliber (A) - kaliber, mal, meetklok, voelermaat
calibrate, to - ijken, in graden verdelen, kalibreren
calibrated tool - gekalibreerd gereedschap
calibrating tools - ijkgereedschap, kalibreergereedschap
calibration - ijking, kalibrering, schaalverdeling
calibre - zie caliber
Californian Air Resources Board (C.A.R.B.) (A) - zie C.A.R.B.
caliper (A) - remblokhouder, remklauw, remzadel
  -  gage (A) - (binnen)micrometer, meetklok om inwendige diameters
          te meten, schuifmaat
  -  housing (A) - remklauwhuis
  -  piston (A) - renmklauwzuiger
calipers (A) - krompasser, schuifmaat, voetjespasser
calliper - remblokhouder, remklauw, remzadel
calliper gauge - (binnen)micrometer, meetklok om inwendige diameters te
         meten, schuifmaat
callipers - krompasser, schuifmaat, voetjespasser
caloric - calorisch
  -  conductibility - warmtegeleidingsvermogen
  -  engine - heteluchtmotor
calorie (cal) - calorie (eenheid van energie)
calorific power (CP) - calorisch vermogen, verwarmingsvermogen
calorific value (CV) - zie CV
calory (cal) - calorie (eenheid van energie)
Calty Design Research Inc. (A) - Amerikaans ontwerpbureau van Toyota in
                 Newport Beach, California (o.a. Previa)
cam - afstelnok, (onderbreker)nok, nokkenschijf
-  (camshaft) - nokkenas
CAM (Computer-Aided/Assisted Management) - computerondersteund management
-  (  -  - -  Manufacturing) - 1. computerondersteund fabriceren,
  2. machine- en gereedschapsbeheerssysteem, productieverlading vanaf
  het transportsysteem, gereedchapsmanagement, productie-inspectie en
  ondersteunende diensten worden bestuurd met behulp van computer
-  (Computer-Assisted Management) - computerondersteund management
cam-actuated - door nok bediend
-  adjuster - stelnok
cam and lever - worm en nok
-  -   -  steering gear (A) - worm en rolvinger stuurinrichting
-  -  peg - worm en nok
-  -  -  steering - worm en nok stuurinrichting
-  -  roller - worm en roltand (Gemmerstuur)
-  -   -  steering - worm en roltand stuurinrichting
-  angle - contacthoek, nokhoek
-   -  degree - nokhoekgraad
-   -  meter - contacthoekmeter
-  arm - nokarm
-  base circle - grondcirkel, nokcirkel
camber - camber, vlucht, wielvlucht(hoek)
 -  angle - camber, wielvluchthoek
 -  control arm - camber arm
cambered road surface - schuin oplopend wegdek, tonrondheid, wegronding
camber offset - schuurstraal
cam bolt - (afstel)nokbout
-  brake - door nok bediende rem
-  breaker system - nokverbrekersysteem
-  contour - nokomtrek, nokprofiel, nokvorm
-  disc - nokkenschijf
-  disk (A) - nokkenschijf
-  drive - nokaandrijving, nokmechanisme
-  dwell - nokhoek waarover lichthoogte onveranderd blijft (van nokkenas)
-  follower - klepstoter, nokstoter, nokvolger, sleephefboom
-  form - nokvorm
-  gear - nokkenastandwiel
-  grinder (A) - nokkenasslijpmachine
-  lever - door nok bediende hefboom, nokarm, tuimelaar
-  lift - nokheffing, lichthoogte (van nokkenas)
-  lifting angle - nokopeningshoek
-  lift shaft - nokarmas (van hydraulische armschokdemper)
-  lobe - nok (van nokkenas), nokflank, nokverhoging
-  -  height - nokhoogte (van nok op nokkenas)
-  machine (A) - nokkenasslijpmachine
-  of contact breaker - onderbrekernok
- -operated - door nok bediend, nokbediend
camper (A) - camper, kampeerauto, pick-up met demontabele kampeeropbouw
 -  body (A) - camperopbouw
camping car - camper, kampeerwagen
cam plate - nokkenschijf (van roterende inspuitpomp), nokschijf
-   -  pin - pen van nokkenplaat (van roterende inspuitpomp)
-  profile - nokprofiel, nokvorm
-  ring - nokkenring (van dieselinspuitpomp)
-  roller - nokrol
CAMS (Computerized Automotive Maintenance System) - centrale computer met
          testkast voor onderhoudssysteem (GM Corvette)
camshaft - nokkenas
  -   arrangement - ligging van nokkenas
  -   bearing - nokkenaslager
  -    -   bush - nokkenaslagerbus
  -    -   -  seat - zitting van nokkenaslagerbus
  -    -  cap - nokkenaslagerkap
  -   belt - distributieriem
  -   case - nokkenashuis
  -   casing - nokkenashuis
  -   chain - distributieketting
  -   drive - nokkenasaandrijving
  -    -  chain - distributieketting
  -    -  gear cover - distributiedeksel
  -   end float - axiale speling van nokkenas
  -   gear spring - veer van nokkenastandwiel
  -   -   -  end free distance - vrije lengte tussen veereinden
                     van nokkenastandwielveer
  -   -  wheel - aangedreven nokkenastandwiel
  -   grinder (A) - nokkenasslijpmachine
  -   grinding machine - nokkenasslijpmachine
  -   hole - nokkenasopening
  -   lathe - nokkenasdraaibank
  -   main gear - hoofdtandwiel van nokkenas, nokkenashoofdtandwiel
  -   miller - nokkenasfreesmachine
  -   pulley - nokkenaspoelie, nokkenastandwiel
  -   sprocket - nokkenaskettingwiel, nokkenastandwiel
  -    -   wheel - nokkenaskettingwiel, nokkenastandwiel
  -   sub-gear (JE) - nokkenashulptandwiel, nokkenassubtandwiel,
             subtandwiel van nokkenas
  -   timing gear - nokkenastandwiel
  -    -  pulley - nokkenaspoelie
  -   with reverse lobe shape (asymmetrical lobe) (A) - nokkenas met
                 asymmetrische nokken
  -   -  variable lift - nokkenas met veranderlijke lichthoogte
cam surface - contactoppervlak van nok, nokflank
can - blik, bus, doos, jerrycan, kan
CAN (Controller Area Network) - 1. data-bussysteem (Multiplex, ontwikkeld
  door Bosch) dat werkt met een 4-aderige lintkabel dat van component
  naar component loopt welke samen zorgen voor de transmissie van voe-
  dingsstroom en stuurpulsen, 2. gemeenschappelijke ringleiding die de
  communicatie tussen alle daarop aangesloten besturingseenheden moge-
  lijk maakt met tevens onderlinge controle op elkaars functioneren en
  en eventuele overname van functies
Canadian Auto Theft Bureau (CATB) - zie CATB
CAN(Controller Area Network)BUS - bus [in de elektronica een kabel (koper
  of glasvezel) waarover digitale signalen worden verstuurd] (Bosch)
- -BUS datasystem - data-overdrachtsysteem
can carrier - houder voor blik/bus/doos/jerrycan/kan
cancel, to - annuleren, intrekken, laten vervallen, opheffen, uit het
       geheugen verwijderen, uitschakelen, wissen (van gegevens)
cancelling - buiten gebruik stellen
  -   diagnostic codes - verwijderen van foutcodes uit geheugen
  -   system - buitengebruikstellen van systeem, systeem uitschakelen
cancel out, to - opheffen, verwijderen (uit het geheugen)
 -  switch - onderbreekschakelaar, ophefschakelaar (bv. van snelheids-
        regelaar)
CAN (Controller Area Network) database - elektronische regelmodules die
  met elkaar d.m.v. deze databus zijn vervlochten (Mercedes S-klasse, 6
  l, V12 motor '91) (ontwikkeling van Bosch en Philips)
candela (cd) - candela (cd), eenheid van lichtsterkte
canister - blik (voor vloeistof), bus, jerrycan, kleine metalen kan,
      tankje
canner - inblikker (uitlaatfabrikant die het complete keramiek- of    
     metaalblok van de katalysator inpakt)
canopy top - huif, kap, opvouwbaar dak (van cabriolet)
cantilever - cantilever, ingeklemde balk, (vrijdragende) ligger
  -   spring - cantileverveer, kwartelliptische bladveer
canvas - canvas, dekkleed, zeildoek
 -  duct - zeildoekkanaal (van spuitcabine)
 -  top - canvas huif, canvas kap, soft top
 -  -  platform truck (A) - vrachtwagen met huif
caoutchouc - ongevulcaniseerd rubber
cap, to - afdichten, afpluggen, afsluiten
-  - afdekplaatje, afdekstopje (bv. in portierleuning), dekseltje,
   (naaf)dop, huis, kap, kap van lager, profielrubber van buitenband,
   verdelerkap (van ontsteking)
CAP (Computer-Aided Planning) - computerondersteund plannen
capability - bekwaamheid, capaciteit, geschiktheid, kundigheid, vermogen
  -   of reaction - reactievermogen
capacitive discharge (c.d.) ignition - zie c.d.
capacitor - condensator (van ontsteking)
  -   capacity - condensatorcapaciteit
capacity - capaciteit, hoeveelheid, inhoud (van tank), laadruimte, pres-
      tatie, (slag)volume, draag-/laad-/hefvermogen
  -   of cooling fluid radiator - radiateurinhoud
  -   power - capaciteit, vermogen
  -   scale - volumeschaal (om lakhoeveelheid bij te mengen)
  -   weight - laadvermogen
cap bolt - bout van deksel, dekselbout, (drijfstang)lagerkapbout
-  clamp spring - klemveer van verdelerkap
cape chisel - kantbeitel, ritsbeitel
cap hanger - tankdop(ophang)houder (aan binnenkant van tankdopklepje om
       tankdop in te plaatsen tijdens tanken)
capillarity - capillaire werking
capillary action - capillaire werking
cap key - dichte sleutel, ringsleutel
-  nut - (lage) dopmoer, (drijfstang)lagerkapmoer, wartelmoer
CAP (Computer-Aided Production) - produceren met behulp van computer
CAPP (Computer-Aided Production Planning) -lange termijnverwachtingen
   worden uitgestippeld, productieplanningen worden opgezet en de pro-
   ductievolgorde wordt bepaald met behulp van computer
capped nut - dopmoer
capstan - bandtransportas (van cassettespeler), geleidingswieltje (in
     cassetterecorder), windas (van cassettespeler)
captain's seat - draaibare stoel met armleuningen (in voertuig)
car - auto(mobiel), personenauto, voertuig, (bestel)wagen
-  audio system - auto-audiosysteem
caravan - caravan, kampeerwagen, woonaanhanger
caravanning - het trekken met een caravan
caravan park site - caravanpark, caravanterrein
  -  site - zie caravan park site
carb (carburator) (A) - carburateur
C.A.R.B. (Californian Air Resources Board) (A) - 1. Amerikaanse keurings-
     instantie voor o.a. ombouwen van katalysatorvoertuigen naar
     aardgas, 2. controlerende instantie voor mobiele bronnen van
     luchtverontreiniging in Californië, USA
carbide cutter - hardmetalen frees
Car Black Box - module die registreert vertrek- en aankomsttijd van voer-
        tuig, het aantal afgelegde kilometers en de datum
car blind - achterruitjaloezie
-  body - carrosserie
carbon - kool(aanslag), koolstof
carbonate, to - tot kool verbranden
carbon black - koolzwart (kleurpigment in lak)
 -  brush - koolborstel
 -   -  holder - (kool)borstelhouder
 -  build-up (A) - koolaanslag
 -  canister - capsule met actieve koolstof van brandstoftankontontluchting
 -  contact - koolcontact, koolstift (in stroomverdeler)
 -  content - koolstofgehalte (van staal)
 -  deposit(s) - koolaanslag, koolafzetting
 -  detergent - ontkolingsmiddel
 -  dioxide (carbonic acid gas) - kooldioxyde (CO2), koolzuur
 -    -  arc welding - booglassen onder beschermgas
 -  dioxyde (JE) - kooldioxyde (CO2)
 -  disulfide - koolstofdisulfide, zwavelkoolstof
 -  fiber (A) - koolstofvezel
 -  fibre - koolstofvezel
 -   -  reinforced (CFR) - met koolstofvezel versterkt
 -  filament lamp - kooldraadlamp
carbonic acid - kooldioxyde, koolzuur(gas)
  -   -  gas (carbon dioxide) - kooldioxyde (CO2), koolzuur
  -   oxide - koolmonoxyde
carbonise, to - cementeren, inzetharden, oppervlakte harden, verkolen
carbonitride - koolstofnitride
carbonize, to - zie to carbonise
carbonized - inzetgehard, gecementeerd, genitreerd
  -   steel - inzetstaal
carbon knocking - tikkend geluid (t.g.v. te dikke laag koolaanslag)
 -  monoxide - kolendamp, koolmonoxyde
 -  particles - kooldeeltjes, roetdeeltjes (in uitlaatgas van     
     dieselmotor)
 -  removal - ontkolen, verwijderen van koolafzetting
 -  residue (C.R.) - koolresidu
 -  scraping - ontkolen, verwijderen van koolafzetting
 -  steel - ongelegeerd koolstofstaal
carburation - carburatie
carburator (carb) (A) - carburateur
carbureter (A) - carburateur
carburetion (A) - carburatie
Carburetion day (A) - de donderdag die vooraf gaat aan de Indianapolis
           500 mijls wedstrijd (Indy 500) in Amerika is de
           dag waarop de rijders nog gedurende 2 uur hun
           wagens kunnen proberen
carburetor (A) - carburateur
  -   back fire (A) - terugslag in carburateur
  -    -  kick (A) - terugslag in carburateur
  -   base (A) - carburateurvoet
  -   blow back (A) - terugslag in carburateur
  -   body (A) - carburateurhuis
  -   bowl (A) - vlotterkamer van carburateur
  -   cleaner (A) - carburateurreiniger
  -   cover (A) - carburateurdeksel
  -   engine (A) - motor met carburateur
  -   feedback system (A) - carburateurterugkoppelsysteem
  -   housing (A) - carburateurhuis
  -   icing (A) - ijsvorming in carburateur
  -   jet (A) - sproeier van carburateur
  -   kit (A) - carburateurreparatieset
  -   linkage - gasbedieningsmechanisme, stangenstelsel van carburateur
  -   popping (A) - gestotter van carburateur
  -   setting - carburateurafstelling
  -   throttle (A) - gasklep
  -   tuning (A) - carburateurafstelling
  -   venturi (A) - venturi van carburateur
carburetter - carburateur
   -   air pre-heating - voorverwarming van inlaatlucht
   -   back fire - terugslag in carburateur
   -    -  kick - terugslag in carburateur
   -   blow back - terugslag in carburateur
   -   body - carburateurhuis
   -   bowl - vlotterkamer van carburateur
   -   cable - gaskabel
   -   control cable - gaskabel
   -     -  linkage - gasbedieningsmechanisme, stangenstelsel van
               carburateur
   -   engine - motor met carburateur
   -   heating - voorverwarming van carburateur
   -   housing - carburateurhuis
   -   icing - ijsvorming in carburateur
   -   jet - sproeier van carburateur 
   -   linkage - gasbedieningsmechanisme, stangenstelsel van
           carburateur
   -   popping - gestotter van carburateur
   -   setting - carburateurafstelling
   -   synchronisation - synchroon afstellen van carburateurs
   -   synchronization - synchroon afstellen van carburateurs
   -   throat - luchtinlaatbuis met venturi, venturi
   -   throttle - gasklep
   -   tuning - carburateurafstelling
   -   venturi - venturi van carburateur
   -   with attitude compensation - carburateur met hoogtecompensatie                     satie
carburettor - carburateur
   -   floating device - vlotterpen (van carburateur)
carburizing flame - overmaat gasvlam (bij lassen)
car carrier - autotransporter, autotransportwagen, goederenwagon voor
       autovervoer
carcass - karkas (van buitenband), wrak
  -  plies - karkas (van buitenband)
car cemetary (A) - autokerkhof
-  clock - autoklokje
-  component - auto-onderdeel
-  computer - boordcomputer
-  cover - autohoes, autopyjama, parkeerhoes
-  crash - auto-ongeluk
cardan axle - cardanas
 -  coupling - cardankoppeling, kruiskoppeling
 -  joint - cardankoppeling, kruiskoppeling, kruisstuk
 -  shaft - cardanas, tussenas
 -   -  transmission - cardanoverbrenging
 -  spider - kruisstuk (van kruiskoppeling)
car deck - autodek (gedeelte in veerboot waar auto's staan geparkeerd)
car distributor - automobielimporteur
-  documents - autopapieren
care - onderhoud, verzorging
 -  instructions - onderhoudsvoorschriften
car electrician - auto-electricien
carelessly - niet zorgvuldig, onzorgvuldig
car elevator - hefbrug
-  engine - automotor
-  engineering - auto(mobiel)techniek
-  equivalent unit (ceu) - zie ceu
-  ferry - veerverbinding voor voertuigen en passagiers
-  frame - chassis, onderstel
cargo - lading, vracht(goed)
 -  barrier - afscheiding tussen passagiersruimte en laadruimte
 -  body - open laadbak
 -  boom - laadboom
 - -bus - pick-up met dubbele cabine
 -  cab - laadruimte
 -  carrier - vrachtauto, vrachtwagen
 -  compartment - bagageruimte, laadruimte
 -  home - retourlading, retourvracht, terugvracht, thuislading, thuisvracht
 -  insurance - vrachtverzekering
 -  list - cargalijst, ladinglijst, vrachtlijst
 -  office - bevrachtingskantoor, vrachtkantoor
 -  space - laadruimte
 -  swivel lift - zwenkbare goederenlift
 -  tie-down hook - bevestigingshaak in laadruimte
 -  trade - vrachtvervoer
 -  trailer - aanhanger met zijlaadkleppen
 -  transport - vrachtvervoer
 -  volume - laadruimte
 -  weight - laadcapaciteit
car heater - autokachel, autoverwarming
- -hire company - leasebedrijf
- - -  firm - leasebedrijf
-  hoist - hefbrug
-  importer - automobielimporteur
-  key - autosleutel
-  lift - hefbrug
-  lighter(A) - aansteker
-  make - automerk
-  maker - automobielfabrikant
-  manufacturer - automobielfabrikant
-  manufacturing plant - automobielfabriek
carmat (A) - vloermat
car mechanic - automonteur, autotechnicus
carnet - voertuigdocument dat aangeeft dat houder in bezit is van een
     wettelijk erkend kentkenbewijs zodat geen invoerrechten/borgsom
     betaald hoeven te worden
car number - kentekennummer
-  paint - autolak 
-  papers -autopapieren
-  park - parkeergarage, parkeerplaats, parkeerterrein
carpet, to - bekleden
 -  - tapijt, (vloer)bedekking, vloermat
carpeting - (vloer)bedekking, vloerbekleding
car phone - autotelefoon
-  polish - carrosseriewas, poetsmiddel
carpoollane (A) - aparte rijstrook voor carpoolers
carport - afdak, carport, open garage
car production - automobielproductie
-  radio - autoradio
-  range - modellenserie
- -rental - leasebedrijf
carriage - carrosserie, koets, onderstel, rijtuig, slee (van draaibank), wagen
  -   and insurance paid to place of destination (c.i.p.) - zie c.i.p.
  -   contract - vrachtovereenkomst
  -   fee - transportrecht, verschuldigd bedrag i.v.m. transport
  -   paid - vervoerskosten zin voor rekening van afzender, portvrij,
        vrachtvrij
  -  - -  consignment - kosten van zending zijn door afzender voldaan
  -   -  to place of destination (c.p.t.) - zie c.p.t.
carrier - drager (van automatische bak, differentieel), vervoerder
  -  company - vervoersmaatschappij
  -  end surface - uiteinde van drager
  -  plate - meenemerplaat, vaste koppelingsflens
  -   -  cap - flenskap
  -  signal - draaggolf (van zender naar radio-ontvanger)
  -  tricycle - bakfiets, besteldriewieler
  -  wave - draaggolf (van zender naar radio-ontvanger met een extreem
        hoge frequentie)
carry, to - dragen, transporteren, vervoeren
carrying capacity - draagvermogen, laadcapaciteit, laadvermogen
  -   height - laadhoogte
carry off heat, to - warmte afvoeren
 -  out, to - plaatsvinden, uitvoeren
 -  -  in pairs, to - met twee man uitvoeren (bv. een test)
car shed - garage, loods
-  speed record - snelheidsrecord voor automobielen
cart - kar
CART (Championship Auto Racing Teams) (A) - serie van 17 autoraces in de
   Verenigde Staten waarvan de beroemdste is de 800 km (500 mijl) lange
   Indianapolis 500
car telephone - autotelefoon
carter - motorcarter, oliepan
car theft - autodiefstal
- -top carrier (A) - dakdrager, imperiaal
-  track - wagenspoor
-  trade - autohandel
-  trailer - (éénassige) aanhangwagen
-  train - autoslaaptrein
-  transporter - autotransporter, autotransportwagen
cartridge - cassette, (filter)element, (filter)patroon
car type - type auto
car tyre - autoband
car vacuum cleaner - autostofzuiger
-  wash - autowasinrichting, autowasserette, autowasstraat
-  washer - autowasinrichting, autowasserette½½
CAS (Computer-Aided Service) - boordcomputer die ook relevante gegevens
  over de werking van het voertuig in het geheugen opslaat en variabele
  service-intervallen mogelijk maakt (Steyr '93)
-  (Computer-Aided Styling) - 1. computer die driedimensionale afbeel-
  dingen op het beeldscherm projecteert en in staat is een ontwerper
  als het ware om zijn creatie heen te laten lopen terwijl het moge-
  lijk is de computer volautomatisch met behulp van een laser een model
  uit een blok kunststof te laten zagen, 2. computerondersteund ontwerpen
case - accubak, buitenband, bus, carter, doos, (hand)koffer, hoes, huis,
    kast, kist(je), koker, omhulsel, tasje
CASE (Computer-Aided Service and Education) - compacte draagbare tester,
   aangesloten op voertuig, waarmee diagnose gesteld kan worden en com-
   ponenten aangestuurd kunnen worden van alle Mercedes bedrijfsauto's
   sinds '92
case cover - huisdeksel, kofferdeksel
 -  extension (A) - staartstuk (van bak)
 -  harden, to - cementeren (metaal aan de oppervlakte harden), harden
         aan de buitenkant, inzetharden, inzetten, oppervlakte-
         harden
 - -hardened steel - gecementeerd staal, oppervlaktegehard staal
 - -hardening - cementeren (metaal aan de oppervlaktye harden), cemente-
         ring, inzetharden, inzetharding, oppervlakteharden, op-
         pervlakteharding
cash against documents (c.a.d.) - zie c.a.d.
cashback (A) - korting
cashew nut oil resin - cashewnootoliehars
cash on delivery (c.o.d.) - zie c.o.d.
 - -- -  -   (c.o.d.) parcel - rembourszending
cash transport car - geldtransportwagen
casing - bak, huis, karkas (van buitenband), kast, omhulsel, ommanteling
 -  cover - deksel van huis
casinghead gasoline - aardgasbenzine (benzine uit aardgas)
casing plies - rubberen tussenlaag (in karkas van buitenband)
cassette deck - cassetterecorder, cassettespeler
Cassette Program Search (CPS) - zie CPS
cassette recorder - cassetterecorder, cassettespeler
  -   slot - sleuf in cassettespeler
  -   stowage - opbergplaats voor cassettes
  -   tape - band van cassette, cassetteband
  -   -  player - cassettespeler
  -   -  slot cover - cassettedeurtje, luikje van cassettespeler
cast, to - gieten (van metalen, kunststoffen)
 -  - afdruk, gegoten, gietvorm, gietwerk
CAST (Computer-Aided Storage and Transport) - opslagtechnieken, eenheden-
   transport, eenheid-identificatie, eenheid-volgorde controle, massa-
   transport en goederenontvangst met behulp van computer
cast alloy - gietlegering
 -  aluminium - gietaluminium
 -  aluminum (A) - gietaluminium
 -  aluminum wheel (A) - gegoten aluminium wiel
 -  bearing - (in)gegoten lager
 -  bronze - gietbrons
castel nut - kroonmoer
castellated nut (A) - kroonmoer
castelled nut - kroonmoer
caster (A) - achteroverhellen van fuseepen, caster, castor, fuseepen-
       langshelling, naloop(afstand), naloop(hoek) (oude term:
       askanteling), naspoor
 -  angle (A) - naspoorhoek
casting - gietproduct, gietstuk
cast iron (C.I.) - gegoten ijzer, gietijzer(en)
 - - - piston - gietijzeren zuiger
castle nut (A) - kroonmoer
 -  washer - getande onderlegring
castor - zie caster
 -  angle - naspoorhoek
 -  oil - ricinusolie
 -  or hydraulically steered axle - naloopas of hydraulisch gestuurde as
cast part - gegoten onderdeel
 -  steel - gegoten staal, gietstaal
casualty - ongeval
CAT (Computer-Assisted Testing) - computerondersteund testen
-  (  -  -Aided Translation) - computerondersteund vertalen
catalog (A) - catalogus
catalogue - catalogus
  -   engineering - bestuderen van catalogi van de concurrentie
  -   price - catalogusprijs
catalyst - katalysator, katalytische thermische reactor
catalytic - katalytisch
  -   container - katalysatorhouder
  -   converter - katalysator
  -     -   bed - katalysatordrager
  -     -   stay - katalysatorbeugel, katalysatorsteun
  -   cracking - katalytisch kraken van aardolie
catalyzer - katalysator
cataphoresis - kataforese (deel van lakprocedure)
CATB (Canadian Auto Theft Bureau) - registratiebureau van autodiefstallen
                  in Canada
catch, to - blijven hangen/vastzitten, haperen (bij met de hand rond-
      draaien van as), (op)vangen, (vast)haken, verzamelen
 -  - grendel, hapering (van machine), klamp, klem, klink, meenemer,
    nok, pal, (portier)vanger, vanghaak(je), vanginrichting, windhaak 
    van motorkap
 -  bolt - vergrendelingsbout
 -  fire, to - in brand raken, in brand vliegen, ontbranden, vlamvatten
 -  lever - veiligheidshaak
 -  on something, to - ergens achter blijven haken
 -  pan - aftapbak, opvangbak
 -  pin - meeneempen
catcracker - katalytische kraakinstallatie
cat-cracking - katalytisch kraken van aardolie
category - categorie, klasse
caterpillar tractor - rupstractor, rupstrekker, tractor op rupsbanden
cathode - kathode, negatieve elektrode, negatieve pool
Cathode Ray Tube (CRT) (A) - zie CRT (A)
cationic ED (Electro-Deposit) - kataforese lak
  -   Electro-Deposit (ED) - kataforese lak
  -   painting - kathode dompelbad (lakprocedure waarbij het voorwerp
     een negatieve elektrische lading krijgt)
CATS (Computer Activated Technology Suspension) system - systeem waarbij
   de computer het karakter van het onderstel aan de rijomstandigheden
   aanpast (Jaguar XK8 Coupé '97)
 -  (Computer-Assisted Testing and Diagnostic System) - tester voor MAN-
                             voertuigen
cattle trailer - aanhanger voor veetransport, veetrailer
 -  transport truck (A) - veetransportauto, vee(transport)wagen
 -  truck (A) - veetransportauto, vee(transport)wagen
catwalk - bordes (op opbouw van vrachtwagen)
caulk, to - afdichten, dichtstempelen, (dicht)stuiken, omslaan (van borging)
cause, to - teweegbrengen, veroorzaken
 -  - oorzaak, reden
 -  air suction, to - aanzuigen van valse lucht veroorzaken
caustic - bijtend, bijtmiddel, corroderend, corrosief, etsend, invretend
caution - attentie, let op, pas op, voorzichtig, waarschuwing
  -  lamp - waarschuwingslamp
cautious - voorzichtig
cave, to - een holte vormen, uithollen
cavitation - cavitatie, holtevorming, ontstaan van holten
cavity - holle ruimte, holte, uitholling
CB (choke breaker) (JE) - choke onderbreker, openingsmechanisme van chokeklep
- (circuit breaker) (JE) - automaat, contactverbreker, stroom(kring)on-
              derbreker, stroomverbreker, uitschakelaar
CB (Citizen's Band) - "bakkie", 27 Mc (mobiele zend-/ontvanginstallatie)
CBE (cab-behind-engine) (A) - cabine met torpedofront (van vrachtwagen)
"C" beam - U-profiel
CB (Citizen's Band) mobile radio system - 27 Mc (mobiele zend-/ontvang-
                     installatie)
CB (Citizen's Band)-radio - mobilofoon
CB (Citizen's Band) radio receiver - "bakkie", 27 Mc ontvanger
C brake (A) - uitlaatrem die een aangepaste ontwikkeling is van de Jacobs
       Brake waarbij de uitlaatkleppen van de motor vóór het einde
       van de compressieslag worden geopend zodat de motor op elke
       slag remt en de zuigers niet aan te grote krachten worden
       blootgesteld (is Cummins-patent op 500 pk Cummins motor in
       DAF 95.500 '95)
CB set - "bakkie", radiozendapparatuur die door vrachtwagenchauffers
     wordt gebruikt
CBU (completely built-up) vehicle - compleet opgebouwd voertuig
cc (cm3, cubic centimetre) - cc (cm3, kubieke centimeter), eenheid van volume)
cc. (cubic capacity) - (cilinder)inhoud (cm3), laadruimte, slagvolume
            (cm3)
CC (Cruise Control) - (automatische) snelheidsregelaar, cruise control
CCD (Charge-Coupled Device) - camera met superchip (achteruitrijsysteem
               voor vrachtwagens en campers)
C-clamp (A) - C-klem (ger.)
CCR (Computer Command Ride) (A) - 1. computergestuurde schokdemping, 2.
  ektronisch systeem dat constant de rijomstandigheden registreert en
  al naar gelang daarvan de schokdemping automatisch aanpast waarbij
  uit 3 dempingskarakteristieken (comfort, normaal en sportief) kan
  worden gekozen (Cadillac Fleetwood Sedan '92), 3. systeem voor beter
  controleerbaar en gebalanceerd weggedrag (Cadillac Eldorado STS en
  Seville '91)
CCS (Computer-Controlled Suspension) - actieve door computer geregelde
                    vering (Volvo 760)
CCS (Cruise Control System) - automatisch (kruis)snelheidsregelsysteem,
  (automatische) (kruis)snelheidsregelaar, (automatische) (kruis)snel-
  heids-regeling
cd (candela) - cd (candela), eenheid van lichtsterkte
Cd (coefficient of drag) - hoeveelheid luchtweerstand ondervonden door  
  vorm van carrosserie, luchtweerstandscoëfficiënt, luchtweerstands-
  waarde
CD (Compact Disc) - CD (compact disc)
c.d. (capacitive discharge) ignition - capacitieve ontlading (thyristor-
                    ontsteking
CD (Compact Disc) player - CD-speler
C.D. (Compact Disc) player - CD-speler
CDI (Controlled Direct Injection) - geregelde directe inspuiting (dieselmotor)
CDS (Computer-controlled, Drive-injected, Stratified charge 2 stroke 
  engine) - tweetakt 3 cilinder in lijn motor, 1,5 l (van GM en de 
  Australische Orbital Engine Company)
-  (condensor) (JE) - condensor (airco)
-  (Coordinating European Council) - coördinerende organisatie op het
  gebied van motor- en olie-industrie voor Europa
-  (Combined Emission-Control) system (A) - uitlaatemissiesysteem dat
  een versnellingsbakgeregeld ontstekingssysteem en een deceleratie
  smoorklepstand combineert
ceiling - hemel (binnenkant van autodak)
ceiling hook - omhaalhaak, pikhaak (gereedschap op brandweerwagen)
cell - (accu)cel, element
 -  connector - verbindingsstrip (van 2 accucellen)
 -  cover - accudeksel, celdeksel (van accu)
 -  filler plug - ontluchtingsdop, vuldop (van accucel)
 -  lid - celdeksel (van accu)
 -  negative terminal - minpool (van accu)
cellosolve acetate - thinneracetaat (oplosmiddel in lak)
cell positive terminal - pluspool (van accu)
 -  pressure - celspanning
 -  radiator - honingraat radiateur
 -  separator - wand tussen accucellen
 -  tester - accuceltester
cellular radiator core - honingraat koelblok
Cellulose Acetate Butyrate (CAB) acrylic lacquer - zie CAB
              cellulose finish - celluloselak
cell voltage - celspanning
cement, to - cementeren, dichtstoppen, inzetharden, lijmen, vastkitten
 -  - bindmiddel, kit, kleefmiddel
cemented - gecementeerd, dichtgestopt, inzetgehard, vastgekit
center (A) - center, centrum, hart, middelpunt, middelste, midden
 -  airbag sensor (A) - middelste airbagsensor
 -  arm bracket (A) - hulpstuurhuis, stuurstangsteun
 -  -  rest (A) - middelste armsteun
 -  bearing (A) - middenlager
 -    -  retainer (A) - middelste lagerhouder
 -  body pillar (A) - middenstijl
 -  bolt (A) - torenbout (van bladveer)
 -  boss (A) - naaf
 -  brake (A) - transmissierem
 -  cluster finish panel (A) - middelste dashboardpaneel
 -  console (A) - middenconsole
 -  cord (A) - bobinekabel
 -  differential (A) - hoofddifferentieel, middendifferentieel
 -     -    lock control relay (A) - bedieningsrelais centraal
                       sperdifferentieel 
 -     -    -  switch (A) - blokkeerschakelaar/sperschakelaar 
                  van middendifferentieel
 -     -    -  system (A) - centrale differentieelvergrendeling
 -  divider of a highway (A) - middenberm van snelweg
 -  drive shaft (A) - middelste aandrijfas, middelste tussenas
 -  electrode (A) - middenelektrode
 -  floor front pan (A) - traverse bodemplaat midden, voorkant middenvloer
 -   -  pan (A) - bodemplaat midden, middenvloer
 -  frame crossmember (A) - middelste traverse
 -   -  rail (A) - middelste langsdrager, middelste langsligger van chassis
 -  hole (A) - centraal gat (in spuitpistool)
centering (A) - centreren, centrering
centering bolt (A) - centreerbout, zelfcentrerende bout
  -   gauge (A) - centreermeetstaaf, centrerende meter, instelbaar kaliber
  -   pin (A) - centreeroog (van centreermeetstaaf van carrosserie-
          meetgereedschap)
  -   punch (A) - centerpons
center instrument cluster (A) - centraal intrumentenpaneel, 
                middengedeelte van dashboardinstrumenten
 -  lap belt (A) - middelste heupgordel
 -  lathe (A) - centerdraaibank
 -  line (A) - hartlijn, middellijn, middelste streepje (bij afstelling)
 -  link (A) - tussenstang
 -  -mark (A) - centerpunt (met een centerpons ingeslagen putje op
         werkstuk als plaats- of maataanduiding voor bewerking),
         merkteken
 -  member (A) - langsligger, middenbalk
 -  of gravity (A) - zwaartepunt
 -  - mass (A) - zwaartepunt
 -  peller (JE) - middenstijl
 -  pillar (A) - B-stijl, middelste deurstijl, middenstijl
 -   -  lower garnish (A) - middenstijlbekleding onder, onderste
                 middenstijlbekleding
 -   -  upper  -  (A) - middenstijlbekleding boven
 -   -   -  outer reinforcement (A) - bovenbuitenzijde van mid-
          denstijlversterking, bovenste middenstijlversterking
 -  pin (A) - centreerpen
 -  plate (A) - middenplaat (van rembekrachtiger)
 -   -  outside ditch (A) - buitenste gleuf van middenplaat
 -  point (A) - center(pons), kornagel (ger.)
 -  - -  steering (A) - zelfcentrerende stuurinrichting (na een bocht
              uit zichzelf terugkomen in de rechtuitstand)
 -  pole (A) - kern (van luidspreker)
 -  post (A) - B-stijl, middelste dakstijl, middelste deurstijl 
 -  punch (A) - center(pons) (gereedschap met aan eind een punt van 60 gr.)
 -  roof bar (A) - middenstijl van dak, T-bar (Toyota MR2)
 -  sash (A) - middensteun van schuifruit
 -  sleeve (A) - centreerbus
 -  storage bin (A) - centraal opbergvak
 -  support bearing (A) - steunlager (van tussenas)
 -  tip (A) - midden van uiteinde
 -  to center - hart op hart
 -  -tube chassis (A) - chassis met centrale buis, ruggegraatchassis
 -  vent (A) - centraal ventilatierooster
 -  wear (A) - loopvlakslijtage middenop buitenband
centigrade (áøáC) - eenheid van temperatuur, graad Celsius (áøáC)
centimeter (cm) (A) - centimeter (cm), eenheid van lengte
  -   -gram-seconds system (A) - centimeter-gram-secondenstelsel,
                   CGS-systeem
centimetre (cm) - centimeter (cm), eenheid van lengte
  -   -gramme-seconds system - centimeter-gram-secondenstelsel,
                  CGS-systeem
centistoke (cSt) - zie cSt
central - centrale, hoofd-, middelste
  -  axle - cantrale as, middenas, schommelas
  -  bearing - middelste lager, tussenlager
  -  chassis lubrication - centrale chassissmering
  -  console - middenconsole
  -  differential - centraal differentieel, middendifferentieel
  -  door locking - centrale porttiervergrendeling
  -  electrode - centrale elektrode (van bougie), middenelektrode
  -  engine - middenmotor
Central Fuel injection (CFi) (A) - zie CFi
central injection - centrale/monopoint benzine-inspuiting
centralised chassis lubrication - centrale chassissmering
   -   lubrication - centrale smering
centralized chassis lubrication (A) - centrale chassissmering
   -   lubrication (A) - centrale smering
centralizer arm - gelijksteller
central lead - bobinekabel (in verdelerkap)
  -  locking system - centraal portiervergrendelingssysteem
  -  lubrication system - centraal smeersysteem
centrally - centraal, middenin
  -   placed engine - middenmotor
central main bearing halfshell - middelste hoofdlagerschaal
  -  pin - centreerpen
Central Processing Unit (CPU) - centrale verwerkingseenheid (CVE)
central spindle - centrale bout, centrale buis (van brandstoffilter)
  -  spring bolt - torenbout (van bladveer)
Central Timing Unit (CTU) - zie CTU
central tube chassis - centrale-buischassis, ruggegraatchassis
  -   -  frame - centrale-buischassis, ruggegraatchassis
  -  tubular backbone frame - chassis met middenbuisbalk
Central Tyre Inflating System (CTIS) - zie CTIS
centre, to - centreren, in het midden plaatsen
 -  - center, centrum, hart, middelpunt, middelste, midden
 -  arm rest - middelste armsteun
 -  bearing - middenlager, tussenlager
 -  -bit - centerboor, centreerboor
 -  bolt - middenbout, torenbout (van bladveer)
 -  boss - naaf
 -  carpet - middelste vloerbedekking
 -  console - middenconsole
 -  differential - middendifferentieel
 -  disc - meeneemschijf
 -  electrode - middenelektrode (bougie)
Centre for Automotive Industry Research (CAIR) - zie CAIR
centre frame rail - middelste langsligger van chassis, middelste langsdrager
 -  line - hartlijn, middellijn, middelste streepje (bij afstelling)
 -  link - tussenstang
 -  lock wheel - wiel met centrale wielmoer
 -  multi-plate clutch - middelste lamellenkoppeling (van automatische
              versnellingsbak)
 -  of gravity (c of g) - zwaartepunt
 -  - rotation - draaipunt
 -  pillar - B-stijl, middelste dakstijl, middelste deurstijl
 -   -  facing - bekleding van B-stijl, bekleding van middelste
            deurstijl, bekleding van middenstijl
 -   -  shield - bescherming aan onderkant van B-stijl, bescherming
            aan onderkant van middelste deurstijl, bescherming
            aan onderkant van middenstijl
 -  pin - centreerpen
 -  point - center(pons) (gereedschap)
 -  - -  steering - zelfcentrerende stuurinrichting (na een bocht
            het uit zichzelf terugkomen van het stuurwiel in
            de rechtuitstand)
 -  post - B-stijl, middelste dakstijl
 -  punch - center(pons) (gereedschap met aan eind een punt van 60 gr.)
 -  to centre - hart op hart
 -  track rod - middelste spoorstang
 -  tube chassis - chassis met centrale buis, ruggegraatchassis
 -   -  frame - chassis met centrale buis, ruggegraatchassis
 -  wear - loopvlakslijtage middenop buitenband
centric - centraal, centrisch, in het midden
centrical - zie centric
centrifugal - centrifugaal, middelpuntvliedend
  -    action - werking van middelpuntvliedende kracht
  -    advance - centrifugaalvervroeging
  -    clutch - centrifugaalkoppeling
  -    force - centrifugaalkracht, centrifugale kracht, middelpunt-
          vliedende kracht
  -    governor - centrifugaalregelaar, centrifugaalregulateur
  -    ignition advance - centrifugale ontstekingsvervroeging
  -    oil filter - centrifugaal oliefilter
  -    pump - centrifugaalpomp
  -    spark-advance control - centrifugaalvervroeger
  -    supercharger - centrifugaalcompressor
  -    weight - centrifugaalgewicht
centring - centreren, centrering
  -   bolt - centreerbout
centripetal force - centripetaalkracht, centripetale kracht, middelpunt-
          zoekende kracht
ceramic - keramiek, keramisch, van keramisch materiaal gemaakt
  -  bed catalytic converter - katalysator met keramische drager,
                 keramische katalysator
  -  coating - keramische (hechtings)laag (bv. van uitlaat)
  -  fuse cylinder - keramiekstaafje van zekering
  -  pellet catalytic converter - katalysator met keramische drager,
                   keramische katalysator
certification regulation plate - E/e-goedkeuringsplaatje, goedkeurings-
                 certificaatplaatje, plaatje met interna-
                 tionale goedkeuringsnummers
certified body - kale carrosserie die perfect symmetrisch is en waarop in
         de fabriek soft tops op pasvorm en eventuele gebreken
         worden gecontroleerd
cesspit emptier - kolkzuiger
  -  sucker - kolkzuiger
cesspool emptier tank - kolkzuiger
cetane - cetaan
 -  index - cetaangetal (van dieselbrandstof)
 -  number (C.N.) - zie C.N.
 -  rating - cetaangetal (van dieselbrandstof)
 -  value - cetaangetal (van dieselbrandstof)
ceu (car equivalent unit) - inhoudsmaat van een auto gebruikt bij auto-
              autotransportschepen (is 10 m3)
CFC (chlorofluorocarbon)-12 (A) - chloorfluorkoolwaterstofgas (in air
                 conditioner), gas (in air conditioner)
CFCs (chlorofluorocarbons) - chloorfluorkoolwaterstof (in air
               conditioner)
CFi (Central Fuel injection) (A) - centraal injectiesysteem (Ford Escort '91)
CFPP (Cold Filter Plugging Point) - temperatuur waarbij vlg. een test-
   methode een standaardfilter door de afgescheiden paraffinekristallen
   verstopt raakt (voor Nederland wordt dit, afhankelijk van het
   seizoen, gehouden op 265áøáK tot 259áøáK), troebelpunt van dieselbrandstof
CFR (carbon fibre reinforced) - met koolvezel versterkt
C.F.R. (co-ordinating fuel research) engine - proefmotor ter vaststel-
                   ling van het octaangetal van benzine
chafe, to - schuren, slijten, wrijven
chafing - kale plek, schuren, schuring, slijten, wrijven
  -  sleeve - invoerbus
chain - ketting
 -  block - kettingblok, kettingtakel
 -  drive - distributie, kettingaandrijving, kettingoverbrenging
 - -driven camshaft - kettingaangedreven nokkenas
 -  gearing - kettingoverbrenging
 -  guard - kettingbeschermer, kettingkast
 -  hoist - kettingtakel
chainless - kettingloos, zonder ketting
chain link - (ketting)schakel, kettingschalm
 -  pitch - steek (van ketting)
 -  roller - getand kettingwiel, kettingrol, kettingschijf
 -  stretching device - kettingspanner
 -    -   drive - kettingspanner
 -    -   screw - stelschroef van kettingspanner
 -  tension - kettingspanning
 -  tensioner - kettingspanner
 -    -   slipper - kettingspannergeleider
 -  thrashing - slaan (van een te slappe ketting)
 -  tightener - kettingspanner
 -  tightening bolt - kettingspanbout
 -    -   device - kettingspanner
 -  tool - kettinggereedschap
 -  vibration damper - demper tegen slaan van ketting
 -  wheel - kettingschijf, kettingwiel
chalk - krijt
chalking - krijten (van lak)
chalk mark - krijtstreepje
chalky - krijtkleurig
chamber - kamer, (verbrandings)ruimte
chamfer, to - afschuinen, soevereinen
  -  - afschuining, schuine kant, schuine rand
chamfered - afgeschuind, gesoevereind, schuin
  -   end - afgeschuind eind, schuin eind
  -   side - afgeschuinde kant
  -   teeth - schuine tanden
chamois - zeemleer, zeemleren
Championship Auto Racing Teams (CART) (A) - zie CART
chance of injury - kans op letsel, risico van letsel
change, to - overschakelen, veranderen, vernieuwen, vervangen, verversen,
       (ver)wisselen, wijzigen
 -  - overschakeling, verandering, vernieuwing, vervanging, verver-
     sing, verwisseling, wijziging
 -  arm - schakelarm
 -  a wheel, to - een wiel verwisselen
 -  direction, to - van richting veranderen
 -  down, to - naar een lagere versnelling schakelen, terugschakelen
 -  gear, to - (over)schakelen
 -  guide plate - schakelpatroonplaat (om schakelpook te geleiden)
 -  into a gear, to - een versnelling inschakelen
 -  lever - schakelhefboom, versnellingshendel
 -  of state - toestandsverandering, verandering van aggregatie-
         toestand
 -  oil, to - olie verversen
 -  over, to - omklappen, (om)schakelen, overschakelen, wisselen
 -  rod - schakelstang
 -  shaft - schakelas
 -  speed, to - (over)schakelen
 -  speed fork - schakelgaffel, schakelvork
 -  up, to - naar een hogere versnelling schakelen, opschakelen
 -  without notice - wijziging zonder voorafgaande kennisgeving
channel - gleuf, goot, groef, kanaal, ruitbevestiging (in portier), uitholling
  -  beam - U-balk, U-profiel
  -  crossmember - dwarsdraagbalk met U-profiel, U-dwarsdrager
channeled - gekarteld
channel iron - U-balk, U-ijzer
  -  section - U-profiel
  -  separation - kanaalscheiding (op radio)
  -  side member - U-langsdraagbalk
  -  side rail (A) - U-langsdraagbalk
  -  steel - stalen U-balk, U-staal
  -  toothing - groefvertanding
Channel Tunnel (Chunnel) - Kanaaltunnel
character line - lichtlijn (van carrosserie)
characteristic - eigenschap, kenmerk
charcoal - anthraciet(kleur), donkergrijs, (houts)kool, zwartgrijs
  -   canister - actief koolstoffilter
  -   filter - actief koolstoffilter (voor brandstofontluchting)
charge, to - belasten, (op)laden (van accu), vullen
 -  - lading (van accu), oplading, vulling
 -  a battery, to - een accu opladen
chargeable weight - gewicht waarover vrachtprijs wordt berekend
charge air - inlaatlucht bij motor met oplading
Charge Air Cooler (CAC) - intercooler, interkoeler, tussenkoeler
charge air gauge - laaddrukcontrolemeter
 -  -  pressure - (op)laaddruk
 -  -  temperature - inlaatluchttemperatuur na oplading
 -  ball check plug - persklep
 -  condition - laadtoestand (van accu)
 -  control light - laadstroomcontrolelampje
 -  cooler - intercooler, interkoeler, tussenkoeler die de ingeademde
        lucht met water op een zo laag mogelijke temperatuur pro-
        beert te houden (Lotus Esprit Turbo SE 2,174 cm3 '91),  
        watergekoelde tussenkoeler
Charge-Coupled Device (CCD) - zie CCD
charge-coupled light relay - relais laadstroomcontrolelampje
 -  indicator - laad(stroom)controlelampje, laadstroommeter
charger - acculader, compressor
charge rate - laadstroom, laadvermogen
charges - kosten van vervoer, transportkosten, vervoerkosten
charge warning light circuit - circuit van laadstroomcontrolelampje
 -    -  relay - laadstroomcontrolerelais
charging circuit - laadkring
  -   control lamp - laad(stroom)controlelampje
  -   current - laadstroom
  -   effect - laadeffect
  -   hose - vulslang (airco)
  -   indicator - laadstroomcontrolelampje, laadstroomcontrolemeter
  -   line - vulslang
  -   of system - op druk brengen van het systeem (airco)
  -   port - inlaatkanaal
  -   pressure - laaddruk, vuldruk
  -    -   gauge - laaddrukcontrolemeter
  -    -   limiter - laaddrukbegrenzer, waste gate (van turbo)
  -   rate - laadsnelheid, laadstroomopname
  -   system - laadsysteem
  -   trough - laadbak
  -   valve - overstroomklep, vulklep (airco/hydro-elastische vering)
  -   voltage - laadspanning
chart - diagram, grafiek, kaart, tabel
chase a screw thread, to - schroefdraad herstellen, schroefdraad natappen,
              schroefdraad opsnijden
 -  car - wagen die achter rallyerijders aanrijdt
chasing tool - snij-ijzer
chassis - chassis, frame, onderstel, raam, raamchassis
  -  "backbone" - ruggegraatchassis
  -  beam - langsdrager van chassis
  -  -cab - chassis met cabine
  -  clearance - bodemvrijheid, grondspeling
  -  crossmember - chassis dwarsdrager, chassis dwarsbalk
  -  dry weight - droog onderstelgewicht
  -  dynamometer - rollentestbank, vermogentestbank
  -  frame - chassis(raam), onderstel
  -   -  and body construction - apart chassis en carrosserie,
                   niet-zelfdragende carrosserie
  -   -  height - chassishoogte
  -   -  useful length - nuttige chassislengte
  -  ground clearance - bodemspeling, bodemvrijheid, grondspeling
  -  identification number - chassisnummer
chassisless construction - zelfdragende carrosserie
chassis load capacity - laadcapaciteit van onderstel
  -  lubrication - centrale smering, chassissmering
  -  member - draagbalk van chassis
  -  number - chassisnummer
  -  overall length - totale lengte incl. koppeling
  -  plate - typeplaatje
  -  roller - rollentestbank
  -  side rail - langsdrager van chassis
  -  -to-ground clearance - bodemvrijheid, grondspeling
  -  tuning - afstellen van onderstel
chatter, to - klapperen, klepperen, ratelen (ketting, koppeling), slaan,
       resoneren, trillen
chattering mark - slijtplek
  -   noise - klapperend geluid, ratelend geluid
  -   valve - dansende klep
chatter mark - groef door uitlopen van beitel, slijtplek
chauffeur - chauffeur                          
check, to - borgen, controleren, nagaan, nakijken, nazien, testen
 -  - aanslag, controle(beurt) , inspectie, keuring, test
 -  ball - regelkogel
 -  chart - controletabel, onderzoekschema
 -  connector - diagnosestekker, servicestekker
checked out of piston ring - getand zuigerveerslot
checker - controle-apparaat, portiervanger, testapparaat, verificateur
Checker - Amerikaans automerk
check every so often, to (JE) - regelmatig controleren
 -  for continuity, to - op geleiding controleren
 -  -  leaks, to - controleren op lekkages
 -  -  lifting of O2 sensor ground (JE) - controleer massaverbinding
                vóór opheffing van O2 sensoraansluiting
 -  -  looseness, to - controleren op loszitten, controleren op speling
 -  -  proper contact, to - controleren op goed aanliggen (van
     remschoenen in trommel)
 -  -  short, to (JE) - controleren op kortsluiting
 -  -  weakness, to - op voldoende sterkte controleren
 -  item - controlepunt
 -  lamp - controlelampje
 -  list - controleblad, controlelijst, controletabel, storingzoekschema
 -  nut - borgmoer, contramoer
checkpanel - dashbord
checkpoint - controlepunt
check procedure - controleprocedure
 -  ring - afdichting, borgring
 -  rotation condition, to - op soepel draaien controleren
 -  sequence - controlevolgorde
 -  sheet - controlestaat
 -  spring - afsluitveer, borgveer
 -  strap - portierverbinder
 - -up - controlebeurt, test
 -  valve - afsluitklep, beluchtingsklep, drukregelklep, terugslag-
       klep, veiligheidsklep
cheese-head - cilindervormige kop (van schroef), ronde kop
 -  - -  screw - schroef met cilndervormige/ronde kop
chemical - chemisch, chemische stof (produkt), scheikundig
  -   composition - chemische samenstelling
chemically stable - chemisch stabiel
  -    -  substance black rust (Fe3O4) - chemisch stabiele zwarte
         te roestsubstantie (Fe3O4)
chemical pretreatment - verzinken (aanbrengen van zinkfosfaatlaag op het
            kale plaatstaal vóór aanbrengen van eerste laklaag
chemicals - chemicaliën, chemische producten
chemical tender - brandweerschuimwagen
  -   wear - chemische slijtage
chemistry - chemie, scheikunde
chequered flag - finish vlag, geblokte vlag
cherry bomb - smalle absorptiedemper met weinig absorptiemateriaal en bedoeld
       om een zwaarder uitlaatgeluid te maken
"Chevy" (A) - Chevrolet auto (van General Motors)
chicane - chicane, in circuit ingebouwde "hindernis" om snelheid te drukken
chief engineer - hoofdingenieur
 -  fitter - chef monteur, hoofdmonteur
 -  mechanic - chef monteur, hoofdmonteur
 -  technician - chef monteur
child car seat - kinderzitje (in auto)
 - -proof - veilig voor kinderen
 - - -  door lock - kinderslot
 -  protector - kinderslot
 -    -   lock lever knob - knop van kinderslotbeveiliging
Child Restraint System (CRS) - zie CRS
child safety lock - kinderslot
 -  seat - kinderzitje (in auto)
 -  -  mountings - bevestigingspunten voor kinderzitje (in auto)
chill, to - harden (van staal), plotseling afkoelen, schrikken (versneld
      afkoelen bij harden van metaal)
chilled cast iron - gehard gietijzer, hardgegoten ijzer
chilling - glashardheid, schrikken (van metaal), versnelde afkoeling (bij
      harden van staal)
chill point - troebelpunt van dieselbrandstof
chip, to - afbramen, afsteken, beitelen, stuksnijden, verwijderen
 -  - brokje, chip (elektronisch), (draai)krul, klein stukje (lak of
    metaal), metaalsplinter, schilfer (van lak), spaan
chipped - beschadigd
chipping - afknipsel, onthechting, schilfer (van lak)
  -   of paint - afspringen van lak
  -   point - aansnijpunt van bocht in wedstrijd
  -   stone (JE) - steenslag
CHiPs Detector warns of patrol car proximity - detector waarschuwt voor
                        nabijheid van surveillancewagen
chisel, to - afhakken, (uit)beitelen
chisel - (hand)beitel, snijbeitel
 -  for cold metal - koudbeitel
 -  off, to - afhakken, afsteken (met beitel), wegbeitelen
chloric acid - chloorzuur, zoutzuur
chlorine (chemical element, symbol Cl, atomic no. 17) - chloor (chemisch
                    element, symbool Cl, atoomnr. 17)
chlorofluorocarbon (CFC)-12 (A) - zie CFC
chlorofluorocarbons (CFCs) - zie CFCs
chloroprene rubber (CR) - zie CR
chock, to - blokkeren (met blokken voor en achter een wiel)
 -  - keg, wielblok
 -  valve - afsluiter
choke, to - choken, verstoppen
 -  - choke(klep), luchtdoorlaat in carburateur, luchtklep
 -  breaker (CB) (JE) - zie CB
 -  cable - chokekabel
 -  coil - inductiespoel, smoorspoel
 -  control cable - chokekabel
 -   -   -  handle - knop van chokekabel
 -   -  lamp - waarschuwingslampje van choke
choked - aangekoekt (vijl), verstikt, verstopt
choke heater - chokespoeltje
 -  knob - choke(knop) (van benzinemotor), versneld stationair 
             toerentalknop (van dieselmotor)
 -  link pull - chokestang trekkracht
 -  opener system - choke-opener systeem, openingsmechanisme van choke
 -  rod - chokestangetje
 -  spindle - as van chokeklep
 -  tube - luchtdoorlaat (in carburateur), mengbuis, venturi, zuigbuis
 -  valve - chokeklep
 -  warning light - choke verklikkerlicht
choking passage - vernauwd doorvoerkanaal
chop, to - afsnijden, (af)vlakken
chopping - vlakken (van cilinderkop)
chroma - chromatisch
chromacity (purity) - verzadiging (is één van de drie elementen van 
           kleuronderscheiding)
chromate zinc - chromaatzink (soort roestwerend pigment in basislaag van
        lak) (bestanddeel van washprimer)
chromatic color (red, yellow, green) (A) - chromatische kleur (rood,
                      geel, groen)
chrome, to - van chroomlaag voorzien, verchromen
 -  - chroom, verchroomd
 -  -circled instrument - dashboardinstrument met verchroomde rand
chromed top ring - verchroomde bovenste zuigerveer
chrome green - chromaatgroen
 -  hardened - hardverchroomd
 -  -molybdenum steel - chroommolybdeenstaal
 -  moulding - chromen sierlijst, chroomlijst
 -  nickel - chroomnikkel
 -   -  steel - chroomnikkelstaal
 -  oxide - chroomoxyde (kleurpigment)
 -  -plated - verchroomd
 -  -plating plant - verchroominrichting
 -  polish - chroompoetsmiddel
 -  steel - chroomstaal
 -  trim - verchroomde sierlijsten
 -  wire - verchroomde draadspaak (van draadspaakwiel)
 -  yellow - chromaatgeel
chromic acid - chroomzuur 
chromium (chemical element, symbol Cr, atomic no. 24) - chroom (chemisch
                    element, symbool Cr, atoomnr. 24)
  -   plate, to - verchromen
  -    -  - chroomlaag, verchroomd
  -  -plated - verchroomd
  -   polish - poetsmiddel voor chroom
  -   steel - chroomstaal
Chrysler Technical Center (CTC) (A) - zie CTC
Chubb lock - slot dat vlg. een lastig te kraken systeem werkt (gaat niet
       meer met een mes of paperclip) (Ford Transit '86)
chuck, to - inspannen, opspannen, ruimen, wijder maken
 -  - boorkop, doorslag, klauwplaat, klembus
 -  size - maat van boor in elektrische boorkop
 -  wagon - keukenwagen
chunk - stukje (ergens uit gebroken)
Chunnel (Channel Tunnel) - Kanaaltunnel
churning knife with a measuring scale - roerstaaf, roerstok met schaal-
                    verdeling (om lak mee te roeren)
churn out, to (A) - eruit persen, leveren                
chute - glijgoot van betonmixer, glijkoker, stortgoot, transportgoot
CI (Continuous Injection) system - ononderbroken benzine-inspuitsysteem
                  (Volvo B20E motor '74)
C.I. (cast iron) - gegoten ijzer, gietijzer(en)
CIAS (Crash Impact-Absorbing Structure) (JE) - constructie van carrosse-
   rie waarbij botsenergie over de hele auto wordt verdeeld (Toyota
   Celica '94, RAV4 '94, Supra '94)
400 cid (cubic inch displacement) guzzler (A) - "benzinezuiper" met een
                        cilinderinhoud van 400 in3
CID (cubic inch displacement) (A) - cilinderinhoud, slagvolume, zuiger-
                  verplaatsing in kubieke inches
C.I. (compression-ignition) engine - compressie-ontstekingsmotor, dieselmotor
cigarette butt - sigarettenpeuk
  -   lighter - aansteker
cigar lighter - aansteker
CIM (Computer-Integrated Manufacturing) - fabricage met behulp van computer
c.i.p. (carriage and insurance paid to place of destination) - 1. verko-
    per betaalt vrachtprijs voor vervoer van goederen naar plaats van
    bestemming en is verplicht een vrachtverzekering af te sluiten tegen
    het risico voor de koper van verlies of schade aan goederen  
    tijdens het vervoer, 2. vrachtvrij incl. verzekering tot plaats  
    van bestemming
circa - ca., circa, omstreeks
circle - cirkel, kring, stip (JE)
 -  diagram - cirkeldiagram
 -  iron - doorslag (ger.)
 -  pitch - steekcirkel (van tandwiel)
 -  runout (JE) - onrondheid, slingering (bv. van nokkenas)
circlip - borgveer, Seegerring, spanring, verende (borg)ring
  -  pliers - borgveertang, Seegerringtang
circuit - circuit, elektrische schakeling, (stroom)kring
  -  board - printplaat met gedrukte schakeling
  -  breaker - (contact)verbreker, (stroomkring)onderbreker
  -  breaker (CB) (JE) - zie CB
  -    -  insulating plate - isolatieplaatje van stroomonderbreker
  -  card - printplaat (computer)
  -  diagram - aansluitschema, bedradingsschema, elektrisch schema,
         schakelschema
  -  interruptor - (stroomkring)onderbreker
  -  opening relay (JE) - brandstofpomprelais, circuitopeningsrelais
  -  plate (JE) - printplaat
  -   -  meter (JE) - printplaat van instrumentenpaneel
  -  protection - circuitbeveiliging
circuitry - bedrading, circuit (elektrisch), opbouw van schakeling, scha-
      kelschema
circuit tester - multimeter, stroomkringtester, testlampje
circular - cirkelvormig, kringvormig, rondlopend
  -   joint - omtrekverbinding, rondlopende naad
  -   movement - cirkelbeweging
  -   nut - stelmoer
  -   pitch - steekcirkel, tandsteek
  -   ring (JE) - kartelring, nokkenring (in rembekrachtiger)
  -   road - ringweg, rondweg
  -   seam - omtrekverbinding, rondlopende naad
  -   snips - ronde blikschaar
  -   speed - hoeksnelheid
  -   traffic - rondgaand verkeer
  -   velocity - hoeksnelheid
circulate, to - circuleren, omlopen, rondpompen, rondstromen
circulating air - circulerende interieurlucht, rondstromende lucht
   -   lubrication - circulatiesmering, omloopsmering
   -   oil - circulatie-olie
   -   pump - circulatiepomp
circulation - circulatie, doorstroming, kringloop, omloop, rondgang,
       rondloop
   -   cooling - circulatiekoeling, koeling door circulatie, kring- 
           loopkoeling, omloopkoeling
   -   device - circulatie-inrichting
   -   duct - circulatiekanaal
   -   lubrication - circulatiesmering, omloopsmering
   -   pump - circulatiepomp
circumference - (cirkel)omtrek, periferie
circumferential - aan de omtrek, rondgaand, rondom
    -    belt - versterkingsgordel (van buitenband)
    -    butt weld - omtrekstomplas
    -    force - omtrekskracht
    -    groove - cirkelvormige groef, groef langs omtrek,
             omtrekgroef, overlangse groef, ringgroef
    -    highway - gordelweg, ringbaan
    -    rib - overlangse rib (van buitenband)
    -    seam - omtreknaad, rondgaande naad
    -    section - omtrekdoorsnede
    -    speed - omtrekssnelheid
    -    surface - omtrekoppervlakte
    -    velocity - omtrekssnelheid
    -    wear - omtrekslijtage
    -    weld - omtreklas
Citizen's Band (CB) - "bakkie", 27 Mc mobiele zend-/ontvanginstallatie
  -   -  (- ) mobile radio system - zie CB mobile radio system
  -   -  (- )-radio - mobilofoon
  -   -  (- ) radio receiver - "bakkie", 27 Mc ontvanger
city bus - stadsbus
 -  centre - stadscentrum
City filter - roetfilter (Volvo FL 6 serie '90)
city terminal service - verbinding naar de stad met openbaar vervoer
 -  transport - stadsvervoer
CKD (completely knocked-down) unit - 1. krat waarin vrijwel alle losse
  onderdelen zitten om één auto te kunnen samenstellen, 2. niet ge-
  monteerd voertuig, 3. voor export in onderdelen gedemonteerde auto
Cl (chlorine, chemical element, atomic no. 17) - Cl (chloor, chemisch
                         element, atoom nr. 17)
CL (closed loop) - 1. gesloten kringloop, 2. gesloten regelcircuit
           waarbij signaal van lambdasensor voor goede meng-
           selsamenstelling zorgt, 3. regeling met terugkoppe-
           ling (gassysteem Eurogas)
clamp, to - in elkaar passen, (in)klemmen, (in)spannen, krammen, opspan-
      nen, samenklemmen, stevig vastmaken, (vast)klemmen (in bank-
      schroef)
 -  - bankschroef, handschroef, inspanklem, (verende) klem, klemband,
    (klem)beugel, klemstuk, kram, opspanklem, schroefklem, spantang,
    zware klem
 -  bolt - klembout, klemschroef, knevelbout
clamped connection - klemverbinding
clamping - (in)klemming, klemmen, samenklemming, vastklemming
  -   bolt - klembout, (op)spanbout
  -   chuck - klauwkop, klauwplaat van draaibank
  -   lever - spanhefboom
  -   nut - klemmoer, knevelmoer
  -   plate - hellingplaatje, klemplaat, vierkante tapse schijf
  -   ring - klemring, montagebeugel, spanring
  -   screw - klembout, klemschroef
  -   shaft - spanas
  -   sleeve - klembus
  -   strap - spanband
  -   tool - (op)spanblok, spangereedschap
clamp screw - klembout, klemschroef
 -  spring - klemveer
clankshaft (crankshaft) (JE) - krukas
clash, to - botsen, kraken (van Tandwielen), tegen elkaar slaan (van tandwielen)
 -  box (A) - versnellingsbak met uitsluitend schuiftandwielen
clashing gears - krakende tandwielen, tegen elkaar slaande tandwielen
class, to - classificeren, indelen, klasseren, rangschikken
 -  - categorie, klasse
 -  of risk - gevarenklasse bij vervoer van gevaarlijke stoffen
 - -three receiver hitch - opbouwset waarin ook een kogelkoppeling kan
               worden vastgeklikt
Class 8 truck (A) - vrachtwagen boven 15 ton
classic - klassiek, klassieke auto, klassieker
  -  car ("classy") (A) - klassieke automobiel
Classic Car Club of America (A) - Amerikaanse club voor eigenaren van
                 klassieke auto's van '25 - '45
classic car collection - verzameling klassieke automobielen
classification - categorie, classificatie, groepsindeling, rangschikking
   -    method - classificatiemethode
classify, to - classificeren, indelen, klasseren, rangschikken
class of fit - passingsoort
 -  - risk - gevarenklasse
"classy" (classic car) (A) - klassieke automobiel
claw - borgplaatlip, klauw (van trekker), klem, lip van rand van radia-
    teur, lipje
 -  (JE) - pen (van kogellagertrekker)
 -  clutch - klauwkoppeling, tandkoppeling
 -  coupling - aandrijfklauw, klauwkoppeling
 -  groove - uitsparing (in lagerkap)
 -  hammer - klauwhamer
 -  of locking plate - lip van borgplaat
 -  washer - (te borgen) borgring (met 2 lipjes aan binnenzijde)
clay - klei (fillerpigment in lak)
clean, to - poetsen, reinigen, schoonmaken, zuiveren
 -  - glad, helder, schoon, zuiver
Clean Air Act (CAA) (A) - zie CAA
clean air station (A) - autogastankstation
 -  cloth - schone doek
cleaner - filter, poetsmiddel, reiniger, reinigingsmiddel, schoonmaker
     (persoon)
  -  body (A) - filterhuis
  -  cartridge (A) - filterelement
  -  nozzle - spuitlans, spuitmond van hogedrukreiniger/steamcleaner
cleaning - reiniging, schoonmaakbeurt, schoonmaken, zuivering
  -   agent - reinigingsmiddel, reinigingsvloeistof, schoonmaakmiddel
  -   cloth - poetsdoek
  -   edges - afstrijklamellen (in oliefilter)
  -   head - poetskop (van bandopname-apparaat), reinigingskop
  -   liquid - reinigingsvloeistof
  -   pen - reinigingspen (voor cassettespeler)
  -   procedure - reinigingsprocedure
  -   product - schoonmaakmiddel
  -   rag - poetsdoek, poetslap
  -   solvent - oplosmiddel
  -   spirit - wasbenzine
  -   strainer - reinigingsfilter
  -   tape - reinigingsband
  -   thinner - schoonmaakoplosmiddel
  -   waste - poetsdoek, poetskatoen
cleanness - zuiverheid
clean off, to - grondig reinigen
 -  petroleum jelly - zuivere vaseline
Clean Pulse Drive (CPD) - zie CPD
cleanse, to - reinigen, schoonmaken, zuiveren
cleanser - reinigingsmiddel, schoonmaakmiddel
cleansing agent - reinigingsmiddel
Clean Urban Vehicle (CUV) -4 - zie CUV-4
clear, to - doorsteken (verstopte opening), schoonblazen, wissen (van
      geheugen), zuiveren
 -  - blank (lak), duidelijk, helder, kleurloos, licht (niet donker)
clearance - afstand, doorrijhoogte, in-/uitklaring (douane), (radiale)  
      speling, toelaatbare speling, (tussen)ruimte, vrije ruimte, 
      vrije slag
  -   adjustment - afstelling van speling
  -   between piston ring and wall of the piston ring groove -
                      (opwaartse) zuigerveerspeling
  -   circle - draaicirkel
  -   fit - beweeglijke passing, losse passing, ruime passing
  -   inwards - inklaring
  -   lamp - contourlamp, parkeerlamp, stadslamp
  -   office - uitklaringskantoor
  -   papers - geleidebiljet, uitklaringsbiljet
  -   space - tussenruimte
  -   volume (A) - compressieruimte, schadelijke (cilinder)ruimte in
            2-takt-motor, volume van verbrandingskamer
clear coat - blanke lak(laag), heldere lak
 -  coating - blanke lak(laag), heldere lak
 -  diagnostic trouble codes, to - wissen van storingcodes
cleared duty-paid goods - vrijgemaakte goederen
  -  goods - vrijgemaakte goederen
clear finish coat - blanke aflaklaag (bij spuiten)
 -  glass - doorzichtig glas, helder glas
clearing - verwijderen, verwijdering
clear lacquer - blanke lak, kleurloze lak, transparante lak
 -  liquid - heldere vloeistof
 -  shade coat - blanke onderlaag (bij spuiten)
 -  through Customs, to - in-/uitklaren van voor in-/uitvoer bestemde 
              goederen
 -  varnish - blanke lak, kleurloze lak, transparante lak
clench, to - dichtklemmen, stuiken
clevis - beugel, gevorkt uiteinde, (stel)gaffel
 -  clip - borging/borgveer van beugel/gaffel
 -  pin - beugelpen, gaffelpen
click, to - klikken, ratelen, tikken
click - aanslag, klik(geluid), klink, pal, tik
click spring - palveer
clickstop - stand (van een schakelaar)
client - afnemer, cliënt, klant
climate - klimaat, luchtgesteldheid
  -  control - klimaatregeling
climatisation - luchtbehandeling
climatization (A) - luchtbehandeling
climbing capacity - klimvermogen
  -   performance - klimvermogen
clinch, to - klinken, koud klinken, omklinken, omslaan, vastklemmen,
       vastklinken
clinch - klinknagel, omgeklonken uiteinde (van spijker)
 -  bolt - klembout, klinkbout
clincher - klinknagel
  -   rim - hielvelg
  -   tire (A) - hielband
cling, to - hechten aan, kleven, vastklemmen
clinometer - helling(shoek)meter (op dashboard)
clip, to - (af)snijden, klemmen, knippen
 -  - (bevestigings)beugel, borg(ing), borgveer, clip, haakje (van
    luchtfilterhuis), haarspeldveer, klem(veer), klemmetje, lichte
    klem, knip, plaat, plug, strop, verende klem, (zekering)houder
 -  (JE) - slangklem
 -  connection - klemverbinding (elektrisch)
 -  off, to - afknippen
 -  on, to - met een klem/spie bevestigen, vastklemmen aan/op
 -  remover - clipverwijderaar
 -  ring - borgveer
clock, to - opnemen van tijd
 -  - klok, uurwerk
 -  (Ls) - taximeter in Londense taxi
 -  face - wijzerplaat (van klok)
 -  gains time - klok loopt voor
 -  hand - wijzer van klok
 -  loses time - klok loopt achter
Clock Time (CT) - zie CT
Clock Time and date (CT) code - zie CT code
clockwise - rechts(om)draaiend, rechtsom
  -   rotation - draaiing naar rechts, draaiing rechtsom
clog, to - aankoeken, verstoppen, verstopt raken, vastkoeken
clogged - dicht, verstopt, vervuild
  -  up - aangekoekt, vastgekoekt, verstopt
clogging - aankoeking, vastkoeking, verstopping
clonk - klap
close, to - aansluiten, afsluiten (van weg), dichtdoen, dichtdraaien
      (kraan), dichten, dichtgaan, dichtmaken, dichtstoppen, dicht-
      felsen (naden), sluiten
 -  by welding, to - dichtlassen
 -  coat - dichte structuur (van schuurpapier)
 - -coupled - luchtdicht gekoppeld (uitlaat aan afzuiginstallatie)
 -  coupling system - kortkoppelsysteem (tussen truck en oplegger)
closed - dicht, (af)gesloten (doorgang/weg)
 -  body - gesloten carrosserie, gesloten opbouw
 -  circuit - gesloten circuit, gesloten schakeling, gesloten stroomkring
 -    -  cooling - gesloten koelsysteem
 -  cooling system - gesloten koelsysteem
 -  cross sectional structure - doosvormige structuur
 -  cycle - gesloten kringloop
 -  loop - ALC (AG Holland Lambda Controller), regeling die ook bij
       vollast blijft werken in tegenstelling tot (benzine)sys-
       temen die bij vollast de regeling uitschakelen om het meng-
       sel sterk te verrijken 
 -  loop (CL) - zie CL
close fit - fijne passing
 - -grained cast iron - fijnkorrelig gietijzer
 -  ratio - korte op elkaar aansluitende versnellingsverhoudingen
 -  relationship - nauw verband
 -  tolerance - nauwe tolerantie
 -    -   bolt - pasbout
closing angle - contacthoek
  -  cover - afsluitdeksel
cloth - doek, lap, stof (textiel), weefsel
clothes hook - kledinghaak, klerenhaakje (in auto)
clothing - stoffen bekleding
  -   hook - kledinghaak, klerenhaakje (in auto)
cloth lining - stoffen bekleding
 -  point - troebelpunt
 -  tape - beschermende tape, linnen tape
 -  upholstery - stoffen bekleding
 -  wheel - lappenschijf
cloud, to - troebel worden, vertroebelen
cloudiness - troebeling, wazigheid, wolkjes (airco)
clouding - vlokken van vloeistof
cloud point - temperatuur waarbij een glas stilstaande dieselbrandstof  
       troebel begint te worden, troebelpunt van dieselbrandstof
cloudy - minder helder (vloeistof), somber (van kleur), troebel, wazig,
     wolkachtig
clover junction - klaverblad(kruising)
 -  -leaf crossing - klaverblad(kruising)
 -  - -  intersection - klaverblad(kruising)
clue - aanwijzing
clunk - metaalachtig geluid
clunking noise - metaalachtig geluid
cluster - cluster, groep, serie, set
  -  finish panel - afdekking van instrumentenpaneel
  -  gear - torentandwiel
  -  overview - overzicht van instrumentenpaneel
clutch - koppeling, vrijloopkoppeling (van startmotor)
 -  accumulator - koppelingaccumulator
 -  adjustment - koppelingsafstelling
 -  assy. - bendix (van startmotor), koppeling, vrijloopkoppeling (van
        startmotor)
 -  bearing - koppelingsdruklager
 -  body - koppelingshuis
 -  booster - koppelingsbekrachtiger
 -  cable - koppelingskabel
 -  case - koppelingshuis
 -  casing - koppelingshuis
 -  clearance - koppelingsspeling
 -  control - bediening van koppeling, koppelingbediening
 -  cover - dekselplaat van koppeling, , koppelingsdeksel, (koppe-
        lings)drukgroep, koppelingshuisdeksel
 -   -  assy. (assembly) - koppelingsdrukgroep
 -  diaphragm spring - diafragmaveer van koppeling
 -    -    -  aligner - uitlijngereedschap voor koppelings-  
                 diafragmaveren
 -  disc - koppelingsplaat
 -   -  hub - naaf van koppelingsplaat
 -   -  lining - koppelingsplaatvoering
 -   -  torsion rubber - torsierubber in koppelingsplaat
 -  disk (A) - koppelingsplaat
 -   -  hub (A) - naaf van koppelingsplaat
 -   -  lining (A) - koppelingsplaatvoering
 -   -  torsion rubber (A) - torsierubber in koppelingsplaat
 -  drag - blijven hangen van koppeling, niet vrijkomen van koppeling
 -  -driven plate - koppelingsplaat
 -  - -   -  diameter - diameter van koppelingsplaat
clutchdrop - koppelingspedaal bij volgas omhoog laten schieten
clutch drum - koppelingstrommel
 -  end - koppelingszijde (van motor), vliegwielzijde (van motor)
 -  face - aangrijpingsoppervlak van koppeling
 -  facing - bekleding van koppelingsplaat, frictiemateriaal
 -  finger - drukvinger (van koppeling)
 -  fluid reservoir - koppelingsvloeistofreservoir
 -  fork - (koppelings)gaffel, koppelingsvork, ontkoppelvork
 -  guide tool - dummy prise-as (ger.)
 -  housing - koppelingshuis
 -    -  cover - deksel van koppelingshuis
 -    -  front face - voorste flens van koppelingshuis
 -    -  gasket - pakking van koppelingshuis
 -  hub - naaf van koppelingsplaat, schakelmof, schakelnaaf (bak)
 -  in oil bath - oliebadkoppeling
 -  judder - trillen van koppeling
clutchless gear change - schakelen zonder te ontkoppelen
clutch lever - koppelingshefboom, koppelingspedaal
 -  line tube (JE) - koppelingsleiding
 -  lining - bekleding van koppelingsplaat, koppelingsvoering
 -  master cylinder - koppelingshoofdcilinder
 -   -    -   kit - revisieset van koppelingshoofdcilinder
 -   -    -   reservoir tank slotted spring pin protrusion -
            uitstekend deel van spanstift van
            koppelingshoofdcilinderreservoir
 -  mechanism - koppelingsmechanisme
 -  operating cable - koppelingskabel
 -    -   fork - ontkoppelingsvork
 -    -   lever - ontkoppelingsvork
 -    -   mechanism - koppelingsmechanisme
 -  operation - bediening van koppeling
 -  pedal - koppelingspedaal
 -   -  free movement - vrije slag van koppelingspedaal
 -   -  -  play - vrije slag van koppelingspedaal
 -   -  mounting bracket - ophangsteun voor koppelingspedaal
 -   -  pad - koppelingspedaalrubber
 -   -  return spring - koppelingspedaaltrekveer
 -   -  shaft - koppelingspedaalas
 -  pilot bearing - toplager (van koppeling)
 -  pinion gear - bendixrondsel (van startmotor)
 -  piston - koppelingsplunjer
 -  plate - koppelingsplaat
 -   -  hub - naaf van koppelingsplaat
 -   -  lining - koppelingsplaatvoering
 -  pressure plate - koppelingsdrukplaat
 -  rattle - rammelen van koppeling
 -  release assembly - drukgroep van koppeling, koppelingsdrukgroep 
 -    -  (ball) bearing - koppelingsdruklager
 -    -  cable - koppelingskabel
 -    -  cylinder - koppelingswerkcilinder
 -    -  finger - drukvinger (van koppeling)
 -    -  fork - ontkoppelvork
 -    -  lever - drukvinger (van koppeling)
 -    -  master cylinder - koppelingshoofdcilinder
 -    -  point - aangrijpingspunt van koppeling, ontkoppelpunt
 -    -  shaft - ontkoppelvorkas
 -    -  slave cylinder - ontkoppelingscilinder
 -  return spring - koppelingsterugstelveer
 -  rod - koppelingsdrukstang, koppelingsdrukstift
 -  self-adjusting - automatisch koppelingsafstelmechanisme
 -  shaft - aandrijfas, bendixas (van startmotor), koppelingsas, prise-as
 -   -  bearing - koppelingsaslager, prise-aslager, toplager voor
            prise-as
 -   -  sleeve - geleidebus voor koppelingsas
 -  shudder - bobberen/schudden/trillen van koppeling
 -  sleeve - koppelingsmof
 -  slip - slip(pen) van koppeling
 -  slippage - slip(pen) van koppeling
 -  spring - koppelingsveer
 -  throw-out fork - ontkoppelvork
 -  thrust bearing - koppelingsdruklager
 -  thrust spring - koppelingsveer
 -  trouble - koppelingsstoring
 -  unit - koppeling met drukgroep
 -  wear - koppelingsslijtage
 -  weight - centrifugaalgewicht van koppeling
 -  withdrawal arm - ontkoppelvork
 -  with several plates - meervoudige platenkoppeling
 -   -  single plate - enkelvoudige platenkoppeling
cm (centimeter) (A) - cm (centimeter), eenheid van lengte
- (centimetre) - zie cm (A)
cm2 (square centimeter) (A) - cm2 (vierkante centimeter), eenheid van oppervlakte
-  (square centimetre) - zie cm2
cm3 (cubic centimeter) (A) - cm3 (cc, kubieke centimeter), eenheid van volume
CMH (Cold Mixture Heater) (JE) - koudmengselverwarmer, spruitstukverwarming
cmHg (mercury column) - centimeter kwikkolom
cm/s - cm/s
CN (cetane number) - cetaangetal (geeft de gewilligheid tot zelfontste- 
           king van dieselbrandstof aan en wordt vastgesteld
           d.m.v. vergelijking met ijkbrandstoffen)
C.N. (cetane number) - zie CN
CNG (Compressed Natural Gas) - CNG, gecomprimeerd aardgas (geschikt voor
                benzine- en dieselmotoren)
coach - autobus, coach, koets, personenauto met 2 portieren, (reis)bus,
    toerbus, toerwagen, touringcar
 -  bolt - slotbout, slotschroef
coach builder - carrosseriebouwer, carrosserie-ontwerper, carrossier,
        wagenbouwer
coach cabriolet - cabriolet vier onder de kap (type carrosserie)
 -  driver - buschauffeur
 -  screw - houtdraadbout
 -  work - carrosserie(bouw), koetswerk (van bus)
 -  wrench (A) - Engelse sleutel
coal - (steen)kolen, (steen)kool
 - -black - koolzwart
 -  brush - koolborstel
CO analyser - CO uitlaatgastester
- analyzer (A) - CO uitlaatgastester
- meter - CO uitlaatgastester
coarse - grof, groot van stuk, ruw (bewerkt)
 -  adjusting - grofafstelling
 -  concrete - korrelbeton, open beton
 -  emery cloth - grof schuurlinnen
 -  file - grove vijl, rasp
 -  filter - groffilter, voor filter
 -  -grain - grofkorrelig (materiaal, slijpsteen), grove korrel
 -  -grained - grofkorrelig
 -  -  -  grinding stone - grove slijpsteen
coarseness - grofheid (van schuurpapier)
coarser meshwork - grof netwerk, netwerk met grote mazen (in lak)
  -  surface - ruwe kant
  -  wire wheel - staalborstelschijf
coarse screw thread - grove schroefdraad
coarse thread - grove (schroef)draad
coast, to - rijden in vrijloop, uit (laten) lopen, vrijlopen
coast (A) - freewheel, vrijwiel
coastal road - kustweg
coast brake - vrijlooprem
 -  down hills, to - hellingen afdalen
coasting - uit (laten) lopen, vrije uitloop
  -   clutch - vrijloopkoppeling
coat, to - aanbrengen, bedekken, bekleden, coaten, een laag leggen op,
      insmeren, lakken, plamuren, van een (lak)laag voorzien
 -  - bedekking (van lak), bekleding, beschermlaag, deklaag, laklaag,
    (spuit)laag, structuur (van schuurpapier), verflaag
coater - 1. bekleder, 2. firma die de hechtingslaag waarin fijnverdeelde
     edelmetalen zijn opgenomen aanbrengt in een katalysator, 3. lak-
     laagopbrengapparaat
coat hanger hook (A) - kledinghaak, klerenhaakje
 -  hook - kledinghaak, klerenhaakje (in auto)
coating - zie coat
  -  film - dun opgebrachte laag
  -  of resin - harslaag
  -  - varnish - laklaag, vernislaag
  -  thickness - laagdikte
coat of lacquer - laklaag
 -  - paint - laklaag, verflaag
 -  - varnish - laklaag, vernislaag
 -  with filling up, to - plamuren
 -  -  zinc, to - galvaniseren, van zinklaag voorzien, verzinken
coax cable - coaxiale kabel, coaxkabel
coaxial - een gemeenschappelijke as hebbend
 -   cable - coaxiale kabel, coaxkabel
cobalt (chemical element, symbol Co, atomic no. 27) - kobalt (chemisch
         element, symbool Co, atoomnr. 27), kobalt (kleur)
 -  blue - kobaltblauw
 -  steel - kobaltstaal
 -  vanadium - kobaltvanadium
cobble, to - bestraten met straatkeien
 -  road - keienweg
cobbles - keibestrating, kinderhoofdjes
cobblestone - kassei, klinker, straatkei
cobbled road (JE) - met keien bestrate weg
cobwebbing - spinrag effect (in lak)
COC (conventional oxidization catalyst) (A) - gebruikelijke oxydatie 
                       katalysator
cock - afsluiter, afsluitkraan, (aftap)kraan, (aftap)plug, (aftap)punt,
    vergrendeling
 -  drain - aftapkraan
 -  & hen (Ls) - een meneer en mevrouw die rit in Londense taxi maken
cockpit - bestuurdersplaats
 -  -adjustable shocks (A) - van achter stuurwiel verstelbare schokdempers
CO concentration - CO percentage
coconut mat - cocosmat
c.o.d. (cash on delivery) - ontvanger moet bij ontvangst van de lading  
              direct betalen anders wordt niet afgeleverd
code - code, codering
coded sensor - gekalibreerde sensor
coding - codering
c.o.d. (cash-on-delivery) parcel - rembourszending
co-driver - bijrijder
co-drivers' seat - bijrijdersstoel, rechter voorstoel
C.O.E. (cab over engine) model (A) - Amerikaans vrachtwagenmodel met
         korte neus (voorloper van frontstuurtruck) van '35 af
coefficient - coëfficiënt, factor
   -   lift front (CLF) - coëfficiënt van opwaartse druk aan voor-
                zijde van auto
   -    -  rear (CLR) - coëfficiënt van opwaartse druk aan achter-
               zijde van auto
   -   of adhesion - adhesiecoëfficiënt
   -   - aerodynamic drag - luchtweerstandscoëfficiënt
   -   - air resistance - luchtweerstandscoëfficiënt (Cw)
   -   - drag (Cd) - zie Cd
   -   - expansion - uitzettingscoëfficiënt
   -   - friction - wrijvingscoëfficiënt
   -   - heat conduction - warmtegeleidingscoëfficiënt
   -   - lineair expansion - lineaire uitzettingscoëfficiënt
   -   - thermal conduction - warmtegeleidingscoëfficiënt
coffin cab (Ls) - oud type Londense cabriolet taxi
c of g (centre of gravity) - zwaartepunt
cog, to (A) - in elkaar grijpen, ingrijpen
-  - tand (van tandwiel), tandwiel
-  belt - getande riem, tandriem
- - -  drive - aandrijving d.m.v. getande riem
cogged belt - getande riem, tandriem
cog wheel - tandwiel
CO-HC tester - CO-HC uitlaatgastester
coherence - cohesie, samenhang
cohesion - aantrekkingskracht tussen moleculen, cohesie, samenhang
coil, to - oprollen, opwikkelen, opwinden
 -  - bobine, draadwikkeling, expanderveer (van olieschraapveer), klos,
    (spoel)winding, (stroom)spoel, wikkeling, zuigerveerspiraal
 -  body - bobinehuis
 -  case - bobinehuis
 -  drum - draadhaspel
coiled spring - spiraalveer
coil housing - chokehuis(je), spoelhuis
 -  ignition - bobine-onsteking
coiling drum - draadhaspel, draadtrommel, opwikkelklos
coil joint - verbindingspunt van expanderveer (van olieschraapveer)/zuigerveerspiraal
 -  lead - spoeldraad
 -  shell - bobinehuis
 -  spring - schroefveer
 -   -  compressor - schroefveersamendrukker, schroefveerspanner
 -  support - bobinesteun
 -  terminal - aansluitklem van bobine/spoel
 -  tester - bobinetester
coined - afgerond, afgeronde hoek
coin slot - sleuf voor parkeermunt
cold - koel, koud, (de) koude, koud
 -  advance control - koudestartvervroeging
 -  air - buitenlucht, frisse lucht, koude lucht
 -  chamber - koude kamer (in automobielfabriek)
 -  chisel (A) - beitel (gemaakt van gehard staal), koudbeitel
 - -clenching - koudklinken
 -  cranking - koude start
 -  drawn wire - koudgetrokken draad
 -  enrichment breaker system (JE) - koud verrijkingsbrekersysteem
Cold Filter Plugging Point (CFPP) - zie CFPP
Cold Mixture Heater (CMH) (JE) - zie CMH
coldness - koude
cold patch and accessories set - bandenreparatieset
 - -rolled sheet metal - koudgewalst plaatstaal
 -  sludge - emulsie van smeerolie en condenswater in motorolie
 -  sparking plug - (koude) bougie geschikt voor hoge motortemperaturen
 -  start - koude start
 -   -  device - koudstartinrichting
 -  starting - koud starten
 -   -   ability - koudstartvermogen
 -   -   device - koudstartinrichting
 -   -   injector - koudstartinspuitventiel, koudstartverstuiver
 -  start injector - koudstartinspuitventiel, koudstartverstuiver
 -   -   -   pipe - koudstartinspuitleiding
 -   -   -   time switch - thermotijdschakelaar
 -   -   -   timing switch - thermotijdschakelaar
 - -start unit cover - deksel van startinrichting
 - - -  -  stem - startinrichtingas
 -  test - koudeproef
 -  weather service - winterbeurt
collapse, to - instorten, in elkaar zakken, opvouwbaar zijn, vervormen
  -   - vervorming
collapsed - dichtgezogen (slang), ingestort, opgevouwen, vervormd
collapsible - inklapbaar, inschuifbaar, neerklapbaar, oprolbaar, opvouw-
       baar, samendrukbaar, samenklapbaar, wegklapbaar
   -   jump seat - opvouwbare noodzitplaats
   -   loading ramp - verstelbare laadbrug
   -   spare wheel - noodreservewiel, thuiskomer
   -   steering column - samendrukbare stuurkolom, veiligheidsstuurkolom
   -   top - vouwdak
   -   wiper - wegklapbare (ruiten)wisser
collapsing force - knikkracht
  -   load - knikbelasting
  -   strength - knikvastheid
collar - asborst, askraag, bus, hals, huls, onderlegplaatje, opsluitring,
     pasring op as, stelring op as, stootkant
 -  bush - kraagbus
 -  nut - kraagmoer
 -  of axle shaft housing - flens van achterashuishelft
 -  screw - kraagbout
 -  seal - kraagborg
 -   -  type - kraagborgtype (inspuitpomp)
collect, to - opvangen, verzamelen
collecting brush - collectorborstel
collector ring - collector, collectorring, sleepring
  -  's car - auto van verzamelaar, verzamelaarsauto
  -   tank - opvangblik, opvangtank
collet - (as)hals, freeshouder, klembus, maantje (spie) van klep, opspan-
     bek, opspanklauw, ringas, spanhuls, spantang
 -  chuck - freeshouder, klembus, opspanbek, opspanklauw
collide, to - botsen
collision - aanrijding, botsing
  -   energy - botsenergie
  -   test - botsproef, crash test
Collision Warning System (CWS) (A) - zie CWS
colloidal graphite - colloïdaal grafiet
colombium (Cb) - columbium (Cb)
color, to (A) - kleuren, verven
color (A) - kleur(stof), pigment, verf(stof) 
 -  (JE) - kraag
 -  brilliance (A) - helderheid van kleur
 -  brochure (A) - kleurenfolder
 -  coat (A) - kleurgevende laklaag
 -  code (A) - kleurcode
 -  finding table (A) - kleurenzoektabel
colorimeter - colorimeter, kleurenmeter
colorimetry - kleurvergelijking (van lak), colorimetrie
clor key (A) - kleurenscala, kleurenwaaier
colorless (A) - kleurloos, ongekleurd, transparant, zonder kleur
color matching (A) - kleurmengen (van lak)
 -   -   ratio (A) - kleurverhouding (om bepaalde kleur lak te
        verkrijgen)
 -   -   scales (A) - kleurmengapparatuur (voor lak)
 -  sealer (A) - basiskleurlaag (lak)
 -  spectrum (A) - kleurenspectrum
 -  temper (A) - kleurmenging, kleur temperen (lak)
 -  tone (hue) (A) - (kleur)tint (één van de 3 elementen van 
            kleuronderscheiding)
colour, to - kleuren, verven
 -  - kleur(stof), pigment, verf(stof)
 -  brilliance - helderheid van kleur
 -  chip - kleurstaal van carrosseriekleur als scheurstrookje
 -  code - kleurcode
 -  combination - kleurencombinatie
 -  deviation - kleurafwijking
coloured - gekleurd
colouring liquid - kleurmiddel, kleurstof
colour key - kleurenscala, kleurenwaaier
colourless - kleurloos, ongekleurd, transparant, zonder kleur
colourlessness - kleurloosheid
colour selector - kleurenstalen
column - dakstijl, portierstijl, (stuur)kolom
 -  cover - (stuur)kolomafdekking, (stuur)kolomafdekplaat
 -  gear change - stuurschakeling
 -  mounted gear lever - stuurversnellingshendel
 -  shift - stuurschakeling
 -  stalk - bedieningshendeltje aan stuurkolom
 -  switch - stuurkolomschakelaar
 -  tube - stuurbuis
combination - combinatie, samenstel
   -   hump (CH) - ronde rand aan buitenzijde van velg en aan rem-
            zijde een platte rand, vlakke rand op buiten-
            schouder en ronde rand op binnenschouder van velg
   -   light - achterlicht, verlichtingsunit
   -   meter - dashboardmeter, instrumentenpaneel
   -   plier (JE) - combinatietang
   -   pliers - combinatietang
   -   spanner - ring-steeksleutel, sleutel met één zijde als steek
      sleutel en andere zijde als ringsleutel uitgevoerd
   -   wrench (A) - zie combination spanner
combine, to - combineren, samenstellen, samenvoegen, verenigen
combined governor - gecombineerde regulateur (combinatie van mechanische
          en pneumatische regulateur van dieselinspuitpomp)
Combined Emission-Control (CEC) system (A) - zie CEC system (A)
combine goods, to - bundelen, verpakken van goederen tot een transporteenheid
combust, to - verbranden
combustibility - (ont)brandbaarheid
combustible - gemakkelijk te ontsteken, ontbrandbaar, (ver)brandbaar
   -   mixture - brandbaar mengsel, brandstof/luchtmengsel
combusting residue - verbrandingsrest
combustion - ontbranding, verbranding, verbrandingsperiode, verbrandingsslag
  -   air - verbrandingslucht
  -   analyser - verbrandingstester
  -   analyzer (A) - verbrandingstester
  -   chamber - verbrandingskamer, verbrandingsruimte, voorkamer
           (dieselmotor)
  -     -  protrusion - hoogteverschil tussen verbrandingskamer en kop
  -     -  volume - volume van verbrandingskamer
  -   deposits - koolafzetting, verbrandingsresten
  -   efficiency - verbrandingsrendement
  -   energy - verbrandingsenergie
  -   engine - verbrandingsmotor
  -   incomplete - onvolledige verbranding
  -   knock - detonatie
  -   pressure - verbrandingsdruk
  -   process - verbrandingsproces
  -   product - verbrandingsproduct
  -   residues - koolafzetting, verbrandingsresten
  -   space - verbrandingskamer, verbrandingsruimte
  -   stroke - arbeidsslag, expansieslag, verbrandingsslag, werkslag
come loose, to - losgaan, los gaan zitten, loslaten, losraken, loswerken
 -  off, to - afbladderen (lak), losgaan, loslaten
CO meter - CO meter, CO uitlaatgastester
comfort - comfort, gemak, luxe
comfortable - comfortabel
comfort adjustment - afstellingen ten behoeve van het comfort
command, to - bevelen, commanderen, opdracht geven
  -  - commando(signaal), instructie, opdracht
Command-Trac (A) - bijschakelbare voorwielaandrijving met ontkoppeling
          van het voorasdifferentieel (Jeep Grand Cherokee '93
          in Amerika)
command vehicle - brandweer/legercommandowagen
commencement - begin, start
   -    of delivery - inspuitbegin, inspuitmoment
commercial - commercieel
  -   fuel - normale, in de handel verkrijgbare, brandstof
  -   motor show - bedrijfsautotentoonstelling
  -   vehicle (CV) - bedrijfsauto, bedrijfswagen
commodity rate - vrachttarief
common carrier - geregeld vervoerder
Common Rail (CR) - zie CR
common rail (CR) injection system - zie CR injection system
communal road - gemeentelijke weg
communicate, to - berichten, communiceren, contact hebben, in verbinding
         staan, mededelen, overbrengen, verbinden
communicating vessels - communicerende vaten
communication equipment - communicatie-apparatuur
   -    window - binnenruit waar doorheen kan worden gesproken (bv
            in ziekenwagen)
commutator (A) - anker (van startmotor), collector (van gelijkstroomdynamo),
         commutator (schakelaar), stroomwisselaar
  -   circle runout (A) - onrondheid van collector
  -   end bearing support bracket (A) - achterschild, achterste lagersteun
  -   -  bracket (A) - collectorschild
  -   -  plate - collectordeksel
  -   ring (A) - collectorring
  -   segment (A) - collectorlamel, collectorsegment
commute, to - dagelijks heen en weer reizen van woonplaats naar werk,  
       pendelen
commuter - forens
  -   traffic - woon-werkverkeer
commuting traffic - forensenverkeer
compact - compact, compact car, dicht opeen, klein, klein economisch
     model auto (naar Europese maatstaven)
  -  car (A) - compacte auto, compact car, kleine auto, middelgrote
         auto, middenklasse auto, middenklasser
  -  disc (CD, C.D.) - compact disc (CD)
  -   -  (- , - ) player - CD-speler
  -  spare tire (A) - compacte reserveband
  -   -  wheel - compact reservewiel, noodreservewiel, thuiskomer
  -  type alternator - compacte wisselstroomdynamo
compactor vehicle - kraakperswagen
companion flange - aandrijfflens, aansluitflens, contraflens, differen-
          tieelflens, cardanflens
  -    -  holding tool - blokkeerhevel, contraflenssleutel,
                tegenhoudsleutel
company - bedrijf, firma, onderneming, vennootschap, zaak
company car - zaakauto, zaakwagen
comparable - vergelijkbaar
compare, to - vergelijken
comparison - vergelijking
  -   test - vergelijkingstest
compartment - afdeling, compartiment, ruimte
compass - kompas, passer
compasses - (boog)passer
compass needle - kompasnaald
compatibility - geschiktheid, onderlinge verwisselbaarheid, uitwissel-
        baarheid
compatible with - aanpasbaar aan, combineerbaar met, compatibel, geschikt
         voor, koppelbaar aan
compensate, to - compenseren, opheffen, vereffenen, vergoeden
compensating device - compensatie-inrichting, evenwichtsinrichting
compensating jet - compensatiesproeier, correctiesproeier, hulpsproeier
   -    port - compensatiegaatje, compensatiekanaal
compensation - compensatie, schadeloosstelling, (schade)vergoeding
   -    jet - compensatiesproeier, correctiesproeier
compensator - compensatiekanaal, compensator, evenwichtsinrichting,
       vereffenaar
   -   jet - compensatiesproeier, correctiesproeier
comperator - pulsomvormer
competition - concurrentie(strijd), mededinging, wedstrijd
   -   engine - wedstrijdmotor
   -   spark plug - racebougie, wedstrijdbougie
complaint - klacht
complement, to - aanvullen, completeren
  -   - aanvulling, complement
complemental - aanvullend, complementair, extra
complementary - aanvullend, complementair, extra
complete, to - aanvullen, afbouwen, afmaken, afmonteren, afwerken,
        beëindigen, volledig maken, voltooien
  -   - af, afgebouwd, afgemonteerd, afgewerkt, compleet, (ge)heel,
      gereed, klaar, totaal, volkomen, volledig, voltooid
completely - geheel, volkomen, volledig
  -   built-up (CBU) vehicle - compleet opgebouwd voertuig
  -   knocked-down (CKD) unit - zie CKD unit
complete turn - hele slag
completion - afbouw, afwerking, voltooiing
complex - complex, samengesteld, samenstel, stelsel
  -  area - moeilijk bereikbare plaats (om bv. plamuur aan te brengen
compliance with - voldoen aan (regels/wet)
comply with regulations, to - voldoen aan normen/specificaties/wettelijke regels
component - component, (bestand)deel, element, (samengesteld) onderdeel
  -   parts - samenstellende (onder)delen
1-component urethane resin - 1-component urethaanhars
compose, to - samenstellen, tot één geheel vormen
composite - samengesteld (uit verschillende stoffen)
composite tank (A) - aardgastank van kunststof
composition - compositie, mengsel, samenstel(ling), stelsel, structuur
   -   of gas - gassamenstelling
compound - cleaner (voor lak), compound, gelaagd, gietmassa, pasta, (rubber)
      mengsel (voor fabricage van buitenbanden), (rubber)samenstelling,
      samengesteld, verbinding
Compound Vortex-Controlled Combustion (CVCC) engine (JE) - zie CVCC engine
compounding - compounderen, mengen
   -   of primary colors (A) - mengen van basiskleuren
comprehensive instructions - uitgebreide instructies, veelomvattende
               instructies
compress, to - comprimeren, indrukken, ineen drukken, in elkaar drukken
       (van veer), inveren, onder druk brengen, samendrukken,
       (samen)persen, vast op elkaar drukken
compressed - gecomprimeerd, ineengedrukt, in elkaar gedrukt, ingesnoerd,
       ingeveerd, onder druk gebracht, samengedrukt, samengeperst,
       vast op elkaar gedrukt
  -   air - lucht onder druk, perslucht, samengeperste lucht
  -   -  brake control system - luchtdrukremsysteem, persluchtrem
  -   -  connection - drukluchtaansluiting, luchtaansluiting, persª              luchtaansluiting
  -   -  line - luchtdrukleiding, (lucht)persleiding, perslucht-
           leiding
  -   -  pipe - zie compressed air line
  -   -  tank - luchtdruktank, persluchttank
  -   gas - gas onder druk, persgas, samengeperst gas
  -   -  cylinder - persgascilinder
Compressed Natural Gas (CNG) - zie CNG
compressed nitrogen - gecomprimeerde stikstof
compressibility - samendrukbaarheid
compressible - comprimeerbaar, samendrukbaar
compressing refuse collector - vuilnisperswagen
compression - compressie(periode), compressieslag, druk, indrukking,
       invering, samendrukking, samenpersing, veerdruk
   -   chamber - compressieruimte, verbrandingskamer
   -   chamber volume - volume van verbrandingskamer
   -   cock - compressiekraan
   -   coil spring - schroef(druk)veer
   -   curve - compressiekromme
   -   diagram - compressiediagram, samendrukkingsdiagram
   -   force - drukkracht
   -   gage (A) - compressiemeter
   -   gauge - compressiemeter
   -   -ignition (C.I.) engine - zie C.I. engine
   -   loss - compressieverlies
   -   pressure - compressiedruk
   -   ratio (C.R.) - compressieverhouding
   -   ring - compressieveer, zuigerveer
   -   space - compressieruimte
   -   spring - drukveer
   -   strength - drukkracht, druksterkte, drukvastheid, drukvermogen,
            weerstand tegen samendrukking
   -   stroke - compressieslag
   -   tap - compressiekraan
   -   tester - compressiemeter
   -   valve - compressiekraan
compressive - comprimerend, samendrukkend
   -   force - drukbelasting, drukkracht
   -   load - drukbelasting
   -   strength - drukkracht, druksterkte, drukvastheid, drukvermogen
compressor - (lucht)compressor, luchtperspomp, veerspanner
  -   belt protection system - beveilig¬ingssysteem van compressor-
                  riem (airco)
  -   engine - motor met compressor, motor met mechanische oplading
  -   housing - compressorhuis
  -   oil - compressorolie
  -   set - compressoraggregaat
  -   turbine - compressorturbine
  -   unloader - drukregelaar (van luchtdrukrem)
  -   vehicle - kraakperswagen
  -   wheel - compressorwiel
comprex - comprexlader, drukpulscompressor
compromise - compromis, tussenvorm
compulsory - gedwongen, verplicht
computer - computer, elektronische regeleenheid, elektronische stuureen-
      heid, rekenautomaat
Computer Activated Technology Suspension (CATS) system - zie CATS
computer-aided - computergestuurd, computerondersteund
Computer-Aided/Assisted Engineering (CAE) - zie CAE
  -  - - /  -   Instruction (CAI) - zie CAI
  -  - - /  -   Management (CAM) - computerondersteund management
  -  - -  Control (CAC) - regeling met behulp van computer
  -  - -  Customization - aanpassing van ontwerp of produkt vlg.
                klantspecificaties met behulp van computer
  -  - -  Design (CAD) - zie CAD
  -  - -   -  /Computer-Aided Engineering (CAD/CAE) - zie CAD/CAE
  -  - -   -  /Computer-Aided Manufacturing (CAD/CAM) - zie
                                CAD/CAM
  -  - -   -  /Computer-Aided Manufacturing/Computer-Integrated
           Manufacturing (CAD/CAM/CIM) - zie CAD/CAM/CIM
  -  - -  Gearchanging (CAG) - zie CAG
  -  - -  Gearshift (CAG) - zie CAG
  -  - -  Management (CAM) - zie CAM
  -  - -  Manufacturing (CAM) - zie CAM
  -  - -  Planning (CAP) - computerondersteund plannen
  -  - -  Production) (CAP) - zie CAP
  -  - -    -   Planning) (CAPP) - zie CAPP
  -  - -  Publishing) (CAP) - computerondersteund publiceren
  -  - -  Service (CAS) - zie CAS
  -  - -   -  and Education (CASE) - zie CASE
  -  - -  Storage and Transport (CAST) - zie CAST
  -  - -  Styling (CAS) - zie CAS
  -  - -  Translation (CAT) - computerondersteund vertalen
  -  -Assisted Testing (CAT) - computerondersteund testen
  -  -  -    -  and Diagnostic System (CATS) - zie CATS
  -   Command Ride (CCR) (A) - zie CCR
  -  -controlled, Drive-injected, Stratified charge 2 stroke engine
                             (CDS) - zie CDS
  -  -Controlled Suspension (CCS) - zie CCS
computer hardware - computerapparatuur
Computer-Integrated Manufacturing (CIM) - zie CIM
computerise, to - automatiseren, computeriseren, met computer verwerken 
computerize, to (A) - zie computerise, to
Computerized Automotive Maintenance System (CAMS) - zie CAMS
computerized reversing aid - computergestuurd achteruitrijwaarschuwings-
               systeem
computer memory - computergeheugen
  -   program - computerprogramma
  -   programme - computerprogramma
concave - concaaf, hol, holrond, holstaand
  -  end - hol/open uiteinde
  -  mirror - holle spiegel, verkleinende spiegel
conceal, to - verbergen, verborgen houden, wegwerken (bij aanbrengen of
       monteren)
concealed - lager liggend (radioknop), verborgen, verdekt, verzonken,
      weggewerkt
  -   damage - onzichtbare beschadiging, onzichtbare schade, verborgen
          gebrek
concealing head lamp - inklapbare koplamp
concealment feature - dekkend vermogen (van lak)
concentrated acid - geconcentreerd zuur
   -    load - puntbelasting
concentration - concentratie, gehalte, percentage (bv van CO)
concentric - (con)centrisch, gelijkmiddelpuntig
concept - begrip, concept, idee, plan, schetsontwerp, voorstel
concept car - ontwerpstudie van toekomstige auto, proefontwerp van auto
conceptual diagram - conceptueel schema, werkingsschema
  -   drawing - conceptuele tekening
concern - bedrijf, concern, onderneming
conclusion - afsluiting, afwerking, conclusie, constatering, vaststel-
       ling, voltooiing
concrete mixer - betonmenger, betonmengmachine, betonmixer, betonmolen,
         truck met betonmixer
  -    -  truck (A) - truck met betonmixer
  -   pump - betonpomp
  -   road - betonweg
  -   surface - betonnen wegdek
condemn, to - afkeuren
condensate, to - condenseren, verdikken, verdichten
  -   - condensaat, condensatieprodukt, condenswater
condensation - condens, condensaat, condensatie, verdichting
   -    temperature - condensatietemperatuur
condense, to - comprimeren, condenseren
condenser - condensatie-apparaat, condensator (ontsteking), condenser,
      condensor (airco), koeler (airco)
  -   assy. - koeler (airco)
  -   capacity - condensatorcapaciteit
  -   tester - condensatortester
condensor - zie condenser
  -   (CDS) (JE) - condensor (airco)
  -   cooling fan - ventilator van condensator
condition - conditie, gesteldheid, omstandigheid, staat, stand, testvoor-
      waarde, toestand, voorwaarde
  -   code - storingscode (van diagnose-apparatuur)
  -   of test - beproevingsvoorschrift
conditions of carriage - vervoersvoorwaarden
conditions of guarantee - garantievoorwaarden
  -   - operations - afstellingen/instellingen/standen/voorwaarden
              vóór het begin van werkzaamheden, bedrijfsvoorwaarden
  -   - use - gebruiksomstandigheden
conduct, to - aansturen, afleiden, geleiden, voeren (stroom), wegleiden
conductibility - geleidbaarheid, geleidend vermogen, geleidingsvermogen
conducting - geleidend
  -   wire - geleidedraad, geleidingsdraad, stroomdraad
conduction - geleiden, geleiding
  -   of heat - warmtegeleiding
conductive - geleidbaar, geleidend
conductor - geleiding, kern (van bougiekabel), stroomdraad, (stroom)geleider
  -   inside - de draad binnenin, geleider, de kern binnenin
conduit - afvoerbuis, afvoerkanaal, afvoerleiding, afvoerpijp, buis/man-
     tel voor elektrische kabel, elektriciteitsbuis, luchtkanaal,
     ommanteling, toevoerkanaal, toevoerleiding
  -  wire - beschermkabel
cone - conische zuiger, conus, kern (van lasvlam), kegel(tje)
 -  bearing - conisch lager
 -  clutch - conische wrijvingskoppeling, conuskoppeling, kegelkoppeling
 -  coupling - conuskoppeling, kegelkoppeling
 -  washer - conische vulring, tapse ring
conference seating - stoelen/banken in auto tegenover elkaar geplaatst
configuration - opbouw, opstelling, samenstelling, vorm (van een voorwerp)
confined-space ratchet (A) - ratelsleutel met draaibare kop voor gebruik
               in kleine ruimten
confirm, to - controleren, vaststellen
conform, to - voldoen aan
conformity - conformiteit, gelijkvormigheid
congeal, to - (doen) bevriezen, stollen
congealing point - stolpunt, vriespunt
congest, to - opstoppen, verstoppen, verstopt raken
congested - verstopt (verkeer)
congestion - (verkeers)opstopping, verstopping
conical - conisch, kegelvormig, spits, taps
  -  bearing - conisch lager
  -  bolt - conische bout
  -  bush - conische bus
  -  compression spring - conische drukveer
  -  gear wheel - conisch tandwiel, kegeltandwiel
  -  pin - conische pen, taps toelopende pen
  -  pinion - klein conisch tandwiel
  -  plug - conische plug, tapse plug
  -  roller bearing - conisch rollager
  -  separator - afscheidingskegel (van brandstoffilter)
  -  split cotter - halvemaanvormige klepspie
  -  spring - conische veer, kegelvormige veer
  -  -spring washer - schotelveerborgring
  -  washer - conische (sluit)ring
conjunction - combinatie, samenhang, verbinding
connect, to - aansluiten, (door)verbinden, (in)schakelen, (samen)koppe- 
       len, samenvoegen, vastmaken, verbinding (tot stand) maken,  
       verenigen
connected - aangesloten, ingeschakeld, samenhangend, verbonden
  -   in parallel - parallel geschakeld
  -   in series - in serie geschakeld, seriegeschakeld
connect from, to (JE) - verbinding losmaken
connecting adapter - draaibare aansluitklem
  -   bolt - aansluitbout, verbindingsbout
  -   box - aansluitdoos, aftakdoos, lasdoos
  -   cable - aansluit(ings)kabel, aansluitsnoer, verbindingskabel
  -   clamp - aansluitklem
  -   diagram - aansluitschema
  -   eyelet - aansluitoog
  -   flange - aansluit(ings)flens
  -   groove - verbindingsgroef
  -   lever - verbindingshefboom
  -    -  rod - gasstang
  -   link - overbrengingsstang, verbinding(sschakel)
  -   nut - aansluitmoer
  -   pin - koppelpen, transportpen, verbindingspen, verbindings-
         stift
  -   plug - aansluitstekker, verbindingsplug
  -   road - verbindingsweg
  -   rod - drijfstang, koppelstang, verbindingsstang(etje)
  -   -  aligner - drijfstangrichtapparaat, drijfstangrichter,
             drijfstanguitlijnapparaat
  -   -  bearing - drijfstanglager
  -   -   -  cap - drijfstanglagerkap
  -   -   -  center wall thickness (A) - drijfstanglagerschaal-
                          dikte in het midden
  -   -  bend - drijfstangverbuiging
  -   -  big end - big end, drijfstangvoet, grote drijfstanglager
  -   -  bolt - drijfstangbout
  -   -  bushing - drijfstanglagerbus, drijfstangoog, pistonpenbus,
             zuigerpenbus
  -   -   -  remover & replacer - drijfstangbus de- en
                      montagehulpstuk
  -   -  cap - drijfstangkap
  -   -  cap nut - drijfstanglagerkapmoer
  -   -  -  stud - drijfstangbout
  -   -  crank end - grote drijfstanglager
  -   -   -  web ratio - drijfstangverhouding
  -   -  eye - drijfstangoog
  -   -  liner - drijfstanglagerschaal
  -   -  little end - drijfstangoog
  -   -  lower end - grote drijfstanglager
  -   -  shank - drijfstangschacht
  -   -  side clearance - zijdelingse speling van drijfstang
  -   -  small end - drijfstangkop, kleine drijfstangoog
  -   -  small end bushing - kleine drijfstanglagerbus
  -   -  solid bushing - zuigerpenbus
  -   -  twist - drijfstangverdraaiing
  -   screw - verbindingsschroef
  -   seat leg stay - aansluitende achterbankpoot
  -   sleeve - aansluitingsmof
  -   strut - verbindingsstang
  -   terminal - aansluitklem, verbindingsklem
  -   wire - aansluitdraad, verbindingsdraad
connect in parallel, to - parallel aansluiten, parallel schakelen
  -  - reverse, to - andersom aansluiten
  -  - series, to - in serie aansluiten, in serie schakelen
connection - aankoppeling, aansluiting, doorverbinding, koppeling, (scha-
       kel)verbinding, tussenstuk
  -   bushing - verbindingsbus
  -   cable - aansluit(ings)kabel
  -   diagram - elektrisch aansluitschema
  -   fitting - aansluitnippel
  -   line - verbindingssleiding
  -   scheme - aansluitschema, schakelschema
  -   to frame - aardverbinding, massaverbinding
connector - aansluitnippel, aansluitstuk, contrastekker, klem, koppel-
      stuk, kroonsteentje, slangkoppeling, slangkoppelstuk, stek-
      ker(blokje), stekkerhuis, verbindingsklem, verbindingsstuk
  -   bracket - stekkersteuntje
  -   clamp - stekkerklem
  -   holder - stekkerhouder
  -   lug - kabelschoen
  -   plug - contactstop, (contra)stekker
connectors - aansluitmateriaal, verbindingsmateriaal
connect over, to (JE) - bevestigen aan
  -  parallel, to - parallel schakelen
  -  to, to - bevestigen aan, verbinden met
  -  - earth, to - aan massa leggen. aarden
  -  - ground, to (A) - aan massa leggen, aarden
con (connecting) rod - drijfstang
conrod - drijfstang
con-rod - drijfstang
con-rod aligner - drijfstangrichtapparaat
- - - boring machine - drijfstangboormachine
- - - grinding machine - drijfstangslijpmachine
consecutive - achtereenvolgend, opeenvolgend
   -   number - volgnummer
consecutive serrations - opeenvolgende tanden
consequential damage - vervolgschade
consequently - bijgevolg, derhalve, dientengevolge, dus
conserve, to - bewaren, conserveren
considerable - aanzienlijk (in hoeveelheid), groot (in aantal/hoeveelheid)
consignment - goederenzending
   -   note - vrachtbrief, vrachtcedel
consistence - consistentie, viscositeit, vloeibaarheid
consistency - consistentie, dichtheid (van lak), vastheid
consistent - dikvloeibaar, taai
  -   grease - consistentvet
consisting of - bestaande uit
consistuent - bestanddeel
console - bedieningspaneel, (midden)console, houder
  -  box - middenconsole, tunnelbak, tunnelconsole
  -  carpet - tunnelbekleding
constant - constant(e), constante waarde, doorlopend, gelijkblijvend,
      ononderbroken, onveranderlijk
  -   mesh - constante ingrijping (van tandwielen), constante
        verbinding, voortdurende aangrijping (van tandwielen)
  -   -  gear - tandwiel met permanente ingrijping
  -   -  gearbox - versnellingsbak met tandwielen in constante aan-
            grijping
  -   -  gearing - overbrenging met constante ingrijping
  -   -  synchronizers for forward gears - synchronisatie-
                inrichtingen met constante aangrijping
                voor vooruitversnellingstandwielen
  -   -  transmission (A) - versnellingsbak met tandwielen in    
             constante aangrijping
  -   pinion shaft - aandrijfas met tandwielen in constante aangrij- 
            ping. ingaande as, koppelingsas, prise-as
  -    -   -  sleeve - geleidebus voor koppelingsas
  -   speed - constante snelheid, constant toerental
  -   vacuum carburetor (A) - carburateur met variabele venturi
  -    -  carburetter - carburateur met variabele venturi
  -   velocity - constante snelheid
  -    -   drive shaft - homokinetische aandrijfas
Constant Velocity Joint (CVJ) (JE) - homokinetische (kruis)koppeling
constant velocity (CV) joint - zie CV joint
  -    -   (- )  -  boot (A) - zie CV joint boot
constrict, to - beperken, verkleinen, verminderen, vernauwen
constricted center pattern (A) - smaller middenpatroon (bij spuiten)
constricting ring - doseerplaatje, vernauwingsring
constriction - beperking, verkleining, vermindering, vernauwing
constrictor - begrenzer
construct, to - bouwen, construeren, maken, samenstellen, vervaardigen
construction - bouw(wijze), constructie, samenstel(ling), vervaardiging
   -    defect - constructiefout
constructor - bouwer, constructeur
consult, to - advies inwinnen, beraadslagen, consulteren, overleggen,
       raadplegen
consumable materials - kit- en anti-roestmaterialen
consume, to - gebruiken, verbruiken
consumed oil - afgewerkte olie
consumer - gebruiker, verbruiker
Consumer Satisfaction Index (C.S.I.) - zie C.S.I.
consumption - verbruik (van energie)
   -   characteristic - verbruikskromme 
   -   gage (A) - verbruiksmeter
   -   gauge - verbruiksmeter
   -   of current - stroomverbruik
   -   - fuel - brandstofverbruik
contact, to - (aan)raken, contact maken
  -  - aanraking, (sleep)contact
  -  angle - contacthoek, ingrijpingshoek (van tandwielen)
  -  area - aanrakings(opper)vlak, contact(opper)vlak
  -  arm - onderbrekerarm, onderbrekerhamer
  -  bowl - contactschotel
  -  bracket - contactpuntdrager, onderbrekerpuntdrager
  -  breaker - (contact)onderbreker, (contact)verbreker, onderbreker-
         contact
  -   -   arm - onderbrekerarm, onderbrekerhamer
  -   -   base - grondplaat, onderbrekerplaat
  -   -   gap - contactpuntenafstand, onderbrekerpuntenafstand
  -   -   points - contactpunten, onderbrekerpunten
  -   -    -  gap - contactpuntenafstand, onderbrekerpuntenafstand
  -   -   spring tension - contactveerdruk
  -  brush - koolborstel
  -   -  spring - koolborstelveer
  -  burning - inbranden van contactpunten/onderbrekerpunten
  -  file - contactpuntenvijltje, onderbrekerpuntenvijltje
  -  gap - contactpuntenafstand, onderbrekerpuntenafstand
  -  holder - gloeilampfitting
  -  in reverse, to - omgekeerd aansluiten (bv. van meetpennen)
  -  pattern - draagbeeld (van tandwielset)
  -  plate - contactplaat (relais)
  -  point - aansluitpunt, contactpunt, contactvlak, onderbrekerpunt,
        raakpunt
  -   -  gap - contactpuntenafstand, onderbrekerpuntenafstand
  -  points - contactpunten, onderbrekerpunten, regelcontacten (span-
         ningsregelaar)
  -  portion - raakdeel, raakvlak
  -  ratio - aangrijpverhouding (van tandwielen)
  -  resistance - overgangsweerstand
  -  spring - contactveer
  -  surface - aanrakings(opper)vlak, contact(opper)vlak, draagvlak, 
        pasvlak, raakpunt, raakvlak, wrijvingsvlak
  -  tip - elektrodegeleider (van laspistool)
contacting angle - raakhoek (van klepzitting)
  -   width - contactvlakbreedte (van klepzitting)
container - bak, container, grote metalen kist met standaard afmetingen,
      houder, laadbak, laadkist, materiaalbak, (opvang)bak(je),  
      (opvang)blikje, potje, tank, verfreservoir (van verfspuit), 
      (vloeistof)reservoir
  -   carrier - containerwagen, vrachtauto voor containervervoer
  -   charge - prijs die voor verpakking (kisten en kratten) wordt
          berekend
  -   demountable system - containerafzetsysteem
  -   handling system - containerafzetinstallatie
  -   lid hole - ontluchtingsgaatje in mengbekerdeksel van spuitpistool
  -  -lifting installation - containerhefinstallatie
  -  -  -  system - containerafzetsysteem
  -   lorry - containerwagen
  -  -semitrailer - oplegger voor containervervoer
  -   terminal - overslag van containers
  -   trailer - aanhanger voor containervervoer, container aanhangwagen
  -   transport - containertransport, containervervoer
  -   truck - containerwagen
  -   vehicle - containerwagen, vrachtauto voor containervervoer
contaminate, to - verontreinigen, vervuilen
contaminated - verontreinigd, verouderd, vervuild
contamination - verontreiniging, vervuiling, vuil
content - capaciteit, gehalte, hoeveelheid, inhoud, volume
contents - inhoudsopgave
continuation - continuering, continuïteit, vervolg, voortzetting
continue, to - continueren, voortduren, voortgaan, voortzetten
  -   to apply voltage, to - aansluitingen onder spanning blijven
                houden
Continue Variable Transmission (CVT) - zie CVT
continued - continu, doorlopend, ononderbroken, vervolgd, voortdurend,
      zonder einde
  -   from present - productie (van huidige model) wordt voortgezet
  -   pushing - blijven drukken
continuity - continuïteit, doorlating (van lucht), geleiding (elektrici-
       teit), inwendige doorverbinding, niet onderbroken
   -   test - continuïteitsproef 
continuous - constant, continu, doorlopend, eindloos, onafgebroken, on-
       onderbroken, traploos, voortdurend
  -   annealing line - doorlopende warmtebehandelingsstraat
  -   current - gelijkstroom
Continuous Injection (CI) system - zie CI system
continuously - voortdurend
   -    adjustable - traploos regelbaar
   -    variable - continu variabel, traploos
Continuously Variable Road Sensing Suspension (CVRSS) - zie CVRSS
Continuously Variable Transmission (CVT) (A) - zie CVT
continuously welded area - lasnaad
continuous stress - continu belasting, permanente belasting
Continuous Variable Valve Timing (CVVT) (JE) - zie CVVT
Conti Tyre System (CTS) - zie CTS
contour - contour, omlijning, omtrek, profiel (verticale doorsnede),
     silhouette
contract, to - inkorten, (in)krimpen, naar elkaar toegaan, samentrekken,
        slinken, verkorten
contraction - contractie (vorm), drukspanning, inkrimping, krim(ping),
       samentrekking, vernauwing
   -   stroke - ingaande slag (van schokdemper), inveren
contractive - samentrekkend
contract of carriage - vervoerovereenkomst
  -   - transportation agreement - vervoerovereenkomst
contrailer - oplegger voor containervervoer
control, to - (af)regelen, bedienen, besturen, controleren
  -  - aansturing, bediening, bedieningshendel, bedieningsorgaan,
     besturing, controle, mechanisme, regeling
  -  amplifier - regelversterker (van radio), voorversterker (van radio)
  -  arm - bedieningsarm, reactie-arm, regelhevel, wieldraagarm
  -  box - bedieningskast, regeleenheid, regelkast, schakelkast, spanª       ningsregelaar
  -  button - bedieningsknop
  -  cable - bedieningskabel, bowdenkabel
  -  comfort - bedieningsgemak
  -  coupling - differentieelkoppeling
  -  cover - kap(je) van bedieningspaneel
  -  handle - bedieningshendel, bedieningsknop
  -  knob - bedieningsknop, regelknop
controllable - beheersbaar, bestuurbaar, controleerbaar, regelbaar
   -    speed - regelbare snelheid
control lamp - controlelampje, waarschuwingslampje
controlled - (af)geregeld, bediend, gestuurd
Controlled Direct Injection (CDI) - zie CDI
controlled slip differential - sperdifferentieel
Controlled Vortex Combustion Chamber (CVCC) - zie CVCC
  -    -  -Compound Chambers (CVCC) (JE) - zie CVCC (JE)
controller - besturingseenheid, besturingsorgaan, controleur, regelaar,
       regelapparaat, regeleenheid, stuureenheid
Controller Area Network (CAN) - zie CAN
  -    -   -  ( - )BUS - zie CANBUS
  -    -   -  ( - )-BUS datasystem - data-overdrachtsystem
control lever - bedieningshendel, bedieningshefboom, bedieningsklep
  -   -  articulated support - remhefboomsteun
  -   -  housing support bracket - steunbeugel van bedieningshevelhuis
  -  light - controlelampje, waarschuwingslampje
controlling device - regelaar, regelinstallatie
control link - bedieningsstang (bv in portier)
  -  mechanism - regelmechanisme
  -  module - regeleenheid, stuureenheid
  -  panel - bedieningspaneel, controlepaneel, instrumentenpaneel,
        regelpaneel, schakelbord
  -  plunger - regelplunjer
  -  quadrant - regelkwadrant, tandkwadrant
  -  rack - regelstang, tandheugel
  -  range - regelbereik, regelgebied
  -  relay - bedieningsrelais, stuurrelais
  -  rod - bedieningsstang, regelstang, schakelas
  -  -  link - regelstang
  -  -  rack - bedieningsstang, regelstang (van inspuitpomp)
  -  room - controlekamer, regelkamer, schakelkamer
controls - bedieningsorganen
control sensor - regelsensor
control shaft - bedieningsstang (van bak)
  -   -  cover - bedieningsasdeksel, regelasdeksel
  -   -  lever - bedieningsstang
  -  shift lever - schakelhevel
  -   -   -  retainer subassy. - schakeldeksel, schakelpookhouder,
                    versnellingshendel
  -  sleeve - regelhuls, regelschuif
  -  spring - regelveer
  -  stalk - bedieningshendeltje (aan stuurkolom)
  -  switch - bedieningsschakelaar, controleschakelaar, regelschake-
         laar, stuurschakelaar
  -  system - bedieningssysteem, besturingsmechanisme, controlesys-
         teem, regelsysteem
  -  unit - bedieningseenheid, besturingseenheid, besturingsmechanis-
        me, besturingsorgaan, besturingssysteem, regelaar, regel-
        apparaat, regeleenheid, stuureenheid
  -  valve - afsluitklep, automatische afsluiter, bedieningsklep,
        regelklep, regelschuif, regelventiel, schakelklep, stuurklep
  -   -  shaft - klepbedieningsas
  -   -  stop - aanslag van regelklep
  -  van - verkeersleidingswagen (op vliegveld)
convection - convectie, geleiding, (warme lucht)stroming
  -   current drying system - heteluchtdroogsysteem (na spuiten)
convenience - comfort, gemak
convenient - comfortabel, gemakkelijk, geschikt
conventional - conventioneel, gebruikelijk, normaal
   -    cab - torpedofrontcabine (van vrachtauto)
   -    drive - achterwielaandrijving
   -    freight - conventionele lading, lading die niet in con-   
            tainers wordt vervoerd
   -    hoodbus - conventionele bus
   -    manner - gebruikelijke manier
   -    maximum speed - gebruikelijke maximumsnelheid
   -    oxidization catalyst (COC) (A) - zie COC
   -    sealed-beam headlamp - conventionele/gebruikelijke/gewone koplamp
   -    socket - normale stekker
   -    spark plug - bougie van het gebruikelijke type, gebruikelijke bougie
converse - omgekeerd, tegenovergesteld
conversely - daarentegen, omgekeerd
conversion - conversie, herleiding, omvorming, omzetting, verandering
  -   chart - conversietabel
  -   factor - omrekeningsfactor
  -   formula - omrekeningsformule
  -   kit - ombouwset, opvoerset
  -   table - omrekeningstabel, omzettingstabel
convert, to - herleiden, ombouwen, omrekenen, omvormen, omzetten,
       veranderen, verbouwen
converter - converter, convertor, katalysator, (koppel)omvormer, omzetter
  -   drive plate - meeneemplaat van koppelomvormer (automatische bak)
  -   transmission - automatische transmissie met koppelomvormer
convertible (A) - cabrio-coach, cabriolet (carrosserie met open kap),
         carrosserie met twee portieren, roadster, vier zijramen
         en vier zitplaatsen, met open dak
   -   cabriolet (A) - cabriolet met afneembaar dak
   -   roof (A) - cabrioletdak
   -   top (A) - cabriolet (automodel), carrosserie met open dak
convert into, to - converteren, ombouwen, omvormen, veranderen in,    
      verwerken tot
convertor - zie converter
convex - bol(rond), bolvormig, convex
 -  mirror - bolle spiegel, convexe spiegel, vergrotende spiegel
convey, to - overbrengen, transporteren, vervoeren
conveyable - vervoerbaar
conveyance - overbrenging ( van goederen), transport, vervoer
conveyer - aanvoerband, kettingband, lopende band, montageband, trans-
      portband, transporteur, transportketting, vervoerder
  -   belt - lopende band
  -   line - lopende band, transportband
conveyor - zie conveyer
  -   belt - zie conveyer
  -   system - handelingen die voor transport nodig zijn, transportsysteem 
convoluted support members - kreukelzone
convolutions - kreukelzone, variaties (in structuurbalken)
cool, to - (af)koelen, koel(er) maken/worden
 -  - koel, koud
 -  air intake grille - buitenluchtinlaatrooster
coolant - koelmedium, koelmiddel, koelvloeistof, koelwater
  -  air - koellucht
  -  channel - koelvloeistofkanaal
  -  drain tap - aftapplug van koelsysteem
  -  expansion tank - expansiereservoir van koelsysteem
  -  hose - slang van koelsysteem, waterslang
  -  inlet - koelvloeistofinlaat, waterinlaat
  -   -  pipe - koelvloeistofaanvoerpijp
  -  jacket - koelmantel, watermantel
  -  level - koelvloeistofniveau
  -   -  checking switch - koelvloeistofniveauschakelaar
  -  line - koelleiding
  -  outlet pipe - koelvloeistofafvoerpijp
  -  passage - koelvloeistofkanaal, waterkanaal
  -  protection - beschermingsgraad van koelvloeistof
  -  pump - waterpomp
  -   -  bearing - waterpomplager
  -   -  impeller - rotor/schoepenwiel van waterpomp
  -   -  packing - waterpomppakking
  -  reservoir - expansietankje, expansievat
  -    -   hose - overloopslang (van radiateur)
  -  system - koelsysteem
  -  temperature - koelvloeistoftemperatuur
  -     -   control light - waarschuwingslampje voor koelvloei-
                  stoftemperatuur
  -     -   gage (A) - koelvloeistoftemperatuurmeter
  -     -   gauge - koelvloeistoftemperatuurmeter
  -  tube - koelbuisje
cool down, to - afkoelen, koel(er) maken/worden, koud worden
cooled - gekoeld
cooler - condensor, koelbox, koeler, koelinrichting, koelinstallatie,
     koelsysteem, radiateur
 -  thermistor - koelersensor (airco), temperatuursensor
cooling - (af)koeling
  -  agent - koelmedium, koelmiddel
  -  air - koellucht, luchtstroom
  -  -  delivery - koelluchtlevering
  -  blower - koelventilator
  -  capacity - koelcapaciteit
  -  circuit - koelcircuit
  -  effect - afkoelend effect, koeleffect, koelwerking, verkoelend effect
  -  fan - koelventilator
  -  -  groan - geluid en trillingen overgebracht van de door een
          electromotor aangedreven ventilator die tijdens rij-
          den door de rijwind in beweging wordt gebracht
  -  -  relay - koelventilatorrelais
  -  fin - koelrib, koelvin
  -  fluid - koelvloeistof
  -  fluid pressure - koelmiddeldruk, koelvloeistofdruk
  -  jacket - koelmantel
  -  liquid - koelvloeistof
  -   -  level - koelvloeistofniveau 
  -   -  temperature - koelvloeistoftemperatuur
  -   -     -   sensor - koelvloeistoftemperatuurvoeler,
                  koelvloeistoftemperatuursensor
  -  load - koellast
  -  pipe - koelleiding
  -  pump - koelpomp, waterpomp
  -  rib - koelrib
  -  surface - afkoelingsoppervlak, koelend oppervlak, koelvlak
  -  system - koelsysteem
  -   -  cleaner - koelsysteemreiniger
  -  unit - koeleenheid, koeler, koelinstallatie
  -  vane - koelrib
  -  water - koelwater
  -   -  level - koelwaterniveau
  -   -  pump - waterpomp
  -   -  reservoir - expansietankje, expansievat
  -   -  temperature - koelwatertemperatuur
coordinating - samenwerkend
Coordinating Research Council (CRC) (A) - coordinerende organisatie voor onderzoek
Co-ordinating European Council (CEC) - zie CEC
co-ordinating fuel research (C.F.R.) engine - zie C.F.R. motor
cop - politieagent, smeris
copal - kopal (natuurlijke hars in lak)
copcar (A) - politieauto
cop-cruiser (A) - politieauto
copper (chemical element, symbol Cu, atomic no. 29) - koper (chemisch
    element, symbool Cu, atoomnr. 29), roodkoper, zuiver koper
 -  asbestos gasket - koper-asbest pakking
 -  bar - koperen staaf, koperstaaf
 -  coloured - koperkleurig
 -  filings - kopervijlsel
 -  hammer - koperen hamer
 -  lead - loodbrons, koper-lood (in lagermateriaal)
 -  nickel - kopernikkel
 -  oxide - koperoxyde
 -  pin - koperen pen
 -  plated - verkoperd
 -  - -  gasket - met koper beklede pakking
 -  rivet - koperen klinknagel
 -  wire - (rood)koperdraad
cord - band, (bougie)kabel, koord(je), riem, snaar, snoer, touw
 -  body - karkas van buitenband
 -  clamp - bougiekabelhouder, bougiekabelsteun, draadklem, draadhouder,
       snoerklem
 -  ply - koordlaag (van buitenband)
 -  -  separation - koordlaagseparatie (van buitenband)
 -  thread - koordlaag (van buitenband)
core - ader (draad in kabel), filterelement, kern (van gietstuk/spoel),
    koelblok (van radiateur), koelwerk, radiateurblok, ribbenblok
CO reading - CO aflezing
core insulator - isolator van magneetkern
 -  plate - blokplaat, borgrand (van radiateur), koelblokrand, lamel,
       radiateurrand
 -  plug - vriesplaatje (in plug van motorblok)
cork - kurk, kurken, van kurk
cork packing - kurkpakking
corner, to - een bocht maken/nemen
 -  - bocht, hoek (van straat), hoekstuk, (knik)punt
cornering - bochtenwerk, doorrijden van bochten, een bocht nemen
  -   light - bochtlicht dat om de hoek schijnt wanneer richting  
         wordt aangegeven terwijl de gewone verlichting aan is
         (Cadillac Fleetwood Sedan '92)
  -   performance - gedrag in bochten
  -   stability - bochtvastheid, stabiliteit in bochten
  -   speed - bochtsnelheid
corner marker lamp - omtrekslamp
 -  molding (A) - hoeklijst
 -  moulding - hoeklijst
 -  spoiler - hoekspoiler (op cabine van vrachtauto)
cornice - bovenlijst, dakgoot, daklijst, druiplijst
corona effect - corona verschijnsel
Corp. (Corporation) (A) - (naamloze) vennootschap
Corporate Average Fuel Economy (CAFE) (A) - zie CAFE
Corporation (Corp.) (A) - (naamloze) vennootschap
correct, to - corrigeren, opzuiveren, veranderen, verbeteren, verhelpen
  -  - correct, goed, juist
  -  deformation with pliers, to - richten met een tang
  -  order - juiste volgorde
correction - correctie, verandering, verbetering
  -   air - compensatielucht, remlucht
  -   jet - correctiesproeier, remluchtsproeier
  -   method - correctiemethode
correctness - juistheid
correspond, to - overeenkomen, overeenstemmen
corrode, to - aantasten, aanvreten, corroderen, door roest bedekken,
       (door)roesten, invreten, door roest vast gaan zitten, in-
       werken, verroesten, verteren (aantasting door roest), weg-
       teren, wegvreten
corrodibility - neiging tot roesten
corrosion - aantasting, corrosie, invreting, oxydatie, roest(vorming),
      wegvreting
  -   damage - roestschade
  -   inhibitor - anti-corrosiemiddel, anti-roestmiddel, corrosiebe-
           strijdend middel, corrosievertrager, corrosiewerende stof
  -   perforation - doorroesten van binnenuit
  -   pit - corrosieput, door roest aangevreten plek in metaal
  -   prevention - roestbestrijding, roestwering
  -   proof - vrij van roest
  -   protection - bescherming tegen roest, corrosiebescherming
  -   resistance - corrosiebestendigheid, corrosievastheid, roestbe-
            stendigheid, roestvastheid
  -   resistant - bestand tegen roest, corrosiebestendig, corrosie-
           vast, niet-roestend, roestbestendig, roestvast
  -  -  -   steel - corrosievast staal, roestvast staal, roest-
              vrij staal
  -   warranty - garantie tegen doorroesten
  -   wear - corrosieve slijtage
corrosive - aantastend, agressief, bijtend, corroderend, corrosief,
      invretend
corrugate, to - golven, plooien, rimpelen, zig-zag vouwen
corrugated - gegolfd, golvend, geprofileerd, geribbeld, geribd
  -   fins and tubes - gegolfde vinnen met pijpjes (van radiateur)
  -   fin-type radiator - lamellenradiateur 
  -   road - wegdek met groeven
  -   washer - brandplaatje (van dieselverstuiver)
cost of maintenance - kosten van onderhoud, onderhoudskosten
costs of repair - herstellingskosten, reparatiekosten
 -  - transport - transportkosten, vervoerkosten
 -  - upkeep - kosten van onderhoud, onderhoudskosten
 -  per kilometre - kilometerprijs, kosten per kilometer
CO tester - CO uitlaatgastester
cotter, to - borgen d.m.v. splitpen, vastspieën
 -  - (borg)spie, dwarsspie, (klep)spie, schijfspie, splitpen, verbindingsspie
 -  pin - borgpen, splitpen
 -  -  hole - borgpengat, splitpengat
cotton - katoen
 -  applicator - wattenstokje (om cassettespeler te reinigen)
 -  tape - katoentape, linnen plakband, textieltape
 -  waste - poetskatoen
count, to - (op)tellen
counter - balie, meetklok, meter, telapparaat, teller, toonbank
counterbalance, to - door contragewicht in evenwicht houden, uitbalanceren
   -    - contragewicht, tegengewicht
counterbore - verzinkboor
counterclockwise - linksdaaiend, linksom (draaiend), van rechts naar
          links
counter drive gear - aandrijvend secundair tandwiel
  -  driven gear - aangedreven secundair tandwiel
  -   -  pinion - aangedreven tandwiel van uitgaande as
  -  fifth gear thrust clearance - axiale speling van tussentandwiel
                   5e versnelling
  -  for petrol pump - telinrichting van benzinepomp (in tankstation)
  -  gear - secundair tandwiel (van secundaire as in versnellingsbak),
        torentandwiel, tussentandwiel(stelsel)
  -   -  type transfer - tussenbak met tussentandwielstelsel
countermeasure - oplossing, tegenmaatregel
counterpressure - tegendruk
counter punch - matrijs, tas (uitdeukger.), tegenhouder
countershaft - hulpas, nevenas, secundaire as (van bak), tegenas, tussen
        as (van bak)
   -    bearing replacer (A) - stempel tussenaslager (ger.)
   -    cover (A) - deksel van secundaire as
   -    journal - tussenastap (bak), tap van tussenas (bak)
countersink, to - opboren, verzinkboren (taps), verzinken (van een gat)
   -   - verzinkboor, verzonken gat
   -   drill - verzinkboor
counter spring - contraveer
countersteer, to - tegensturen, tegenstuur geven
countersunk - verzonken (gat)
   -   bolt - bout met verzonken kop, platkopbout
   -   head - verzonken kop
   -   head bolt - bout met verzonken kop
   -   headed bolt - bout met verzonken kop
   -   head screw - platkopschroef, schroef met platverzonken kop 
   -   rivet - verzonken klinknagel
   -   screw - platkopschroef, platverzonken schroef, verzonken schroef
counterweight - contragewicht, tegengewicht
country bus - streekbus
  -  lane - landweg (niet bestraat)
  -  road - landweg, provinciale weg
  -  of manufacture - land van herkomst
coupé - coupé, tweedeursauto, tweepersoons auto met twee portieren, tweeª    persoons rijtuig
coupé-de-ville - gesloten auto met open chauffeursplaats
coupe two seater - coupé
couple, to - aanhaken, (aan)koppelen, aaneenkoppelen, aansluiten, samen-
       koppelen, schakelen, (vast)koppelen
coupled off-road vehicle - terreinvoertuig met aanhanger
coupler - koppelings(stuk), koppelstuk, stekker, verbinding, verbindingsstuk
  -  body - koppelstuk
  -  jaw - grendelplaat (van opleggerkoppeling), koppelklauw
coupling - aankoppeling, meenemer, (pijp)koppeling, koppelstuk, samen-
      koppeling, tussenstuk, vastkoppeling, verbinding(sstuk), ver-
      loopstuk, wartel
  -   accelerating spring - spanveer van afsnapkoppeling (van magneet-
                ontsteking)
  -   ball - kogelkop, koppelingskogel
  -   box - koppelingsmof
  -   bush - koppelbus
  -   claw - koppelingsklauw
  -   connector - verbindingswartel
  -   disc - koppelingsschijf (van elastische koppeling), meeneem-
        schijf
  -   disk (A) - zie coupling disc
  -   flange - koppelingsflens
  -   head - koppelingsklauw, koppelingskop
  -   -  for air brakes - koppelkop voor luchtdrukrem (bij trailer)
  -   -  with check valve for air brakes - ventielkoppelingskop voor
                        luchtdrukrem (bij trailer)
  -   jaw - grendelplaat (van opleggerkoppeling), koppelklauw, vang-
        muilkoppeling
  -   length of tractor - trekkerlengte incl. koppeling
  -    -  - trailer - totale aanhangerlengte incl. koppeling
  -    -  - truck - vrachtwagenlengte incl. koppeling
  -   nut - koppelmoer, verbindingsmoer, wartel
  -   plate - koppelingsplaat, koppelingsschijf (van elastische koppeling
  -   plug - stekker bij aanhangwagenkoppeling
  -   sleeve - koppelbus, koppelhuls, koppelingshuls, koppelmof,
         koppelingsbus, schuifstuk, verbindingsmof
  -    -  spider - vrijloopmeenemer
  -   socket - contrastekker
  -   teeth - schakelvertanding
courier - koeriersdienst (voor vervoer van kleine hoeveelheden goederen
     in een heel korte tijd
courtesy lamp - binnenverlichting, instapverlichting, interieurlicht
courtesy light - zie courtesy lamp
  -    -  switch - portierschakelaar, schakelaar van binnenverlichting
  -   switch - portierschakelaar
cover, to - afdekken, afschermen, bedekken, bekleden, beleggen, beschermen,
      overdekken
 -  - (afdek)hoes (te gebruiken bij lakspuiten), afdekkap, afdekking,
    afdekplaat, (af)dekzeil, afwerkrand, bedekking, (bescherm)hoes,
    bescherming, beschermkap, dekkleed, deksel, dop, kap(je) (bv over
    accupoolklem), omhulsel, trechter
 -  a distance, to - een afstand afleggen
 -  band - afsluitband, klemband (van dynamo)
 -  gasket - dekselpakking
 -  hinge - scharnier van deksel
covering - afdekking, afscherming, bekleding, bescherming, dekking (door
      verzekering), omhulsel, (vloer)bedekking
  -   panel - afdekpaneel, bekledingspaneel
  -   plate - afdekplaat, dekselplaat, scherm
cover nut - dekselmoer
 -  pivot - scharnieras van deksel
 -  plate - afdekplaat, dekselplaat, scherm
 -  screw - dekselschroef
 -  shield - afdekplaat, deksel
 -  strip - afdeklijst
 -  tape - afsluitband
 -  top assy. - polyester kap (carrosserie)
 -  under warranty, to - door garantie dekken, voor garantie in
              aanmerking komen
cowboy (A) - roekeloze chauffeur
cow catcher - wildvanger
cowcatcher (A) - koeievanger, scherm vóór grille, wildvanger
cowl, to - bekleden, van beplating voorzien
 -  - deflector, kap boven instrumentenpaneel, (motor)kap, schutbord,
    waterkast
cowl grille - rooster in motorkap
cowling - bekleding, beplating, geforceerde luchtgeleiding, (motor)kap,
     schutbord, waterkast
cowl lamp - motorruimteverlichting
cowl louver - luchtrooster (voor voorruit), paravanrooster, (ventila-
       tie)rooster, voorruitpaneel
 -  panel - afschermkap, plaat onder voorruit, schutbord, waterkast
 -   -  adjoining portion - paravanverbinding
 -   -  of the engine compartment - schutbord
 -  side outer panel - schutbordzijpaneel
 -  -  panel - zijpaneel van waterkast, zijstuk van schutbord
 -  -  trim - motorkap zijschot, zijwandbekleding (voorin)
 -  -  -  board subassy. - bekleding voorstijl onder, waterkast
                zijpaneel, zijpaneelbekleding (voor)
 -  slide bracket - motorkapsteun, zijsteun van waterkast
 -  top grille - rooster vóór voorruit
 -  -  panel - paravan, schutbord
 -  -   -  center mark (A) - middelste merkteken op paravan/schutbord
 -  -  side panel - waterkastzijpaneel
 -  ventilator - luchtstroomgeleidingskap
 -  wire connector - stekker van schutbordbedrading
 -  wiring harness assy. - schutbordbedrading
CPD (Clean Pulse Drive) - krachtige, heldere middentonen- en basweergave
             (Kenwood)
C-pillar - achterste dakstijl, C-stijl
CPS (Cassette Program Search) - systeem om afzonderlijke muziekstukken
                op de cassette doelgericht te kiezen
c.p.t. (carriage paid to place of destination) - verkoper betaalt de   
    vrachtprijs voor vervoer van de goederen naar plaats van bestem- 
    ming
CPU (Central Processing Unit) - CVE (centrale verwerkingseenheid)
CR (chloroprene rubber) - 1. chloropreenrubber (synthetische rubber met
  bijzonder hoge chemische resistentie waaronder ook ongevoeligheid voor
  minerale oliën), 2. chloroprene monomer, 3. polymer rubber
CR (Common Rail) - inspuittechniek met een ringleiding voor dieselbrand-
  stof waarin een zeer hoge druk van 1350 bar of meer wordt opgebouwd.
  De ringleiding distribueert de brandstof naar een nieuw soort ver-  
  stuivers die elektro-magnetisch worden bediend en die doen denken aan 
  injectoren van een moderne benzinemotor. Een elektronisch motor-   
  managementsysteem zorgt ervoor dat elke verstuiver op het juiste mo-
  ment de juiste hoeveelheid brandstof in de cylinder spuit. 
CR (common rail) injection system - speciale hogedrukpomp in combinatie
  met een gemeenschappelijke druk- en verdeelleiding van tijdgestuurd
  dieselinjectiesysteem (Mercedes-Benz A-klasse en VW '96)
C.R. (compression ratio) - compressieverhouding
crab - loopkat
crabbed configuration (A) - zijdelingse crashtest waarbij met aan boord 2
           personen en lading een blok van 1365 kg met 54 km/h 
           schuin tegen de carrosserie wordt aangereden (is
           eis van Amerikaanse wetgever in '92)
crabbing - niet sporen, scheeflopen, zijslippen
crack, to - barsten, breken, knakken, knikken, kraken, scheuren
crack - barst, breuk, gietbarst, (haar)scheur, kerf, kier, scheur(tje),
    spleet
 -  detecting - opsporen van haarscheurtjes (in materiaal)
cracked - gebarsten, gescheurd
crackfree - barstvrij, scheurvrij
cracking - barsten (van laklaag), breukvorming, scheurtjes (in oude
      buitenband), scheurvorming
  -   process - kraakproces (bij oliewinning)
cradle - draagframe, montageframe, montageraam, subframe
craftsman - ambachtsman, vakman
craftsmanship - ambachtelijkheid, vakmanschap
crane boom - kraanarm
 -  car - kraanwagen
 -  lorry - kraanwagen
 -  truck (A) - kraanwagen
crank, to - krukas ronddraaien, ombuigen, starten (van motor)
 -  - (draai)kruk, elleboog, kniestuk, kruk (van krukas), slinger
 -  (crankshaft) - krukas
 -  angle - krukhoek
 -  bearing half shell - drijfstanglagerschaal
crankcase - (krukas)carter, krukkast, motorcarter, ondercarter
  -   air breather - carterventilatie
  -   bleed pipe - aansluitpijp voor carterventilatie
  -   bottom half - ondercarter
  -   breather - carterontluchter, carterontluchting, carterventilatie
  -   breathing - carterontluchting, carterventilatie
  -   front end cover - distributiedeksel
  -   guard - carterbeschermer, carterbescherming(splaat)
  -   scavenging - carterspoeling
  -   sump - oliecarter, oliepan
  -   ventilation - carterontluchting, carterventilatie
crank cotter pin - krukspie
cranked - gebogen, krukvormig, vervormd
  -  platform trailer - dieplader, low-loader, oplegger met zwanehals
  -  spanner - gebogen sleutel
  -  wrench (A) - gebogen sleutel
crank handle - aanzetslinger, kruk(slinger), startslinger
cranking - starten(d), tijdens starten
  -   noise - geluid tijdens starten
  -   speed - starttoerental, toerental tijdens starten
  -   time - tijd tussen begin starten en aanslaan van motor, tijd
        voordat motor aanslaat
crank-operated sunroof - zonnedak bediend door handslinger
crank pin - astap, drijfstanglagertap (van krukas), krukpen, kruktap
 -  -  diameter - kruktapdiameter
 -  -  journal - krukaslagertap, krukpen, kruktap
 -  radius - kruklengte, krukstraal
crankshaft - krukas
  -   (crank) - krukas
  -   (C/S) (JE) - krukas
  -   angle - krukhoek
  -   bearing - hoofdlager, krukaslager
  -     -  cap - hoofdlagerkap, krukaslagerkap
  -     -  shell - hoofdlagerschaal, krukaslagerschaal
  -   collar - krukasflens
  -   damper - trillingsdemper van krukas
  -   deflection - krukasdoorbuiging, krukasvervorming
  -   end play - axiale krukasspeling
  -   flange - krukasflens
  -   front end - voorzijde van krukas
  -    -  oil seal - voorste krukaskeerring
  -    -  -  -  replacer - stempel voor voorste krukas(olie)-
                   keerringÞ
  -   gear - krukastandwiel
  -   grinder (A) - krukasslijpbank, krukasslijpmachine
  -   grinding machine (A) - krukasslijpbank, krukasslijpmachine
  -   journal - hoofdlagertap, kruk(as)tap
  -   liner - krukaslagerschaal
  -   main bearing - hoofdlager, krukaslager
  -   oil seal - krukasoliekeerring
  -   pinion - krukastandwiel
  -   pulley - krukaspoelie
  -    -  & gear puller set - krukaspoelie- en tandwieltrekkerset
  -    -  - -  replacer - krukaspoelie en -tandwiel de- en
                  montagehulpstuk
  -    -  holding tool - blokkeerset krukaspoelie, krukastegen-
                 houdstuk
  -    -  puller - krukaspoelietrekker
  -   rear oil seal - achterste krukaskeerring
  -    -  -  -  replacer - achterste krukaskeerring de- en
                  montagestempel
  -   rod journal - hoofdlagertap, kruk(as)tap
  -   sprocket - krukaskettingwiel
  -   straightening press (A) - krukasrichtpers
  -   throw - krukslag
  -   thrust halfring - halve druklagerring (om axiale krukasspeling
               af te stellen)
  -    -  washer - axiale halve drukring
  -   timing gear - krukastandwiel
  -    -  pinion - krukastandwiel
  -    -  pulley - krukas(distributie)poelie
crank speed - krukastoerental
crank the engine, to - krukas met de hand draaien (tornen), motor aan-
            slingeren
 -  type compressor - krukastype compressor
 -  web - kruk(as)wang
crash - aanrijding, (hevige) botsing, ongeval
 -  barrier - geleiderail, middenbermbeveiliging, vangrail
 -  energy - botsenergie
 -  impact - uitwerking van botsing
Crash Impact-Absorbing Structure (CIAS) (JE) - zie CIAS
crash into, to - oprijden tegen
 -  sensor - aanrijdingssensor (van airbagsysteem)
crashstender - brandweerwagen (op vliegveld) met watertank (ca. 10.000 l)
        en bluspoeder en/of schuimvorming (ca. 1.250 l)
crash test - botsproef
 -  wagon - schuimbluswagen
crashworthiness - bestand zijn tegen aanrijdingen, kunnen vervormen in
         geval van botsing
crated - verpakt
crater - krater (in lak)
crawl, to - kruipen (van auto met automatische bak), stapvoets rijden
crawler - bulldozer, grondverzetmachine, rupstrekker
crawler gear - kruipversnelling (extra lage 1e versnelling)
  -  lane - kruipspoor (rijstrook op helling bestemd voor langzaam
        rijdend verkeer
  -  loader - laadschop op rupsen
  -  tractor - rupstractor, rupstrekker
CRC (Coordinating Research Council) (A) - coördinerende organisatie
  op het gebied van motor- en olie-industrie voor Amerika
CRC (Cycling Redundancy Check) - procédé waardoor overbrengen van
  foutieve boodschappen onmogelijk is bij CAN databus (door Bosch
  ontwikkeld Multiplex databus systeem)
creake, to - knarsen, kraken, piepen
cream - cráŠáme (kleur)
 - -yellow - gebroken wit
create, to - aanmaken, creëren, formeren, opbouwen (van druk)
creep, to - kruipen, rijden in extra lage versnelling
creeper - ligmat op wieltjes (om onder auto te werken)
creep gear - kruipversnelling
creeping - kruipen (van auto met automatische bak), zeer langzaam rijden
  -   speed - kruipsnelheid
crescent - halvemaan(vormig)
  -   moon pattern - maansikkelpatroon (bij spuiten)
  -   ring - halvemaanvormige borgring, halvemaanvormige klepspie
crevice - barst, kier (bv. in wand van spuitcabine), naad (van carrosserie),
     scheur, spleet
  -  volume - plaatsen in de cilinder waar geen brandstof komt
crew - bemanning
 -  cab - dubbele cabine
 -  capacity - aantal bemanningsleden (bv. van brandweerwagen)
crick - krik
crimp, to - persen, plooien
 -  - brokkelig, broos, hoek (als versteviging in plaatmetaal)
crimping iron - buigtang
  -   tool - persgereedschap, stekkertang (ger. om stekkers aan draden
        te bevestigen)
crimson - karmozijn (kleur)
  -  red - karmozijnrood
crisp - brokkelig, bros
criss-cross patch - manchet
critical load - grensbelasting
  -   speed - kritische snelheid
  -   temperature - kritische temperatuur
  -   velocity - grenssnelheid, kritische snelheid
crocodile clamp - krokodillenklem
  -   clip - krokodillenklem
crooked - krom, niet recht, scheef
  -  chisel - breekijzer
cross, to - kruisen, naar de overkant gaan, oversteken, snijden
cross bar - bovenste verbinding tussen 2 veerpoten, dwarsbalk, dwarse
      profielgroef (in loopvlak van buitenband), dwarsstang, traverse
 -  beam - dwarsgeplaatste draagbalk, dwarsligger, kruisbalk, traverse,
       verbindingsbalk
 -  bearer - dwarsbalk
 -  bracket - hoeksteun, kruissteun
 -  camber (JE) - verschil links-rechts in camber
 -  caster (JE) - verschil links-rechts in caster
 -  chain - kettingschakel van sneeuwketting die dwars op de omtreks-
       lijn van de band staat
 - -country vehicle - terreinvoertuig, terreinwagen
 -  cutting chisel - kantbeitel, kruisbeitel, ritsbeitel
 -  draft carburetor (A) - horizontale carburateur
 -  draught carburettor - horizontale carburateur
crossed - gekruist, van plaats verwisseld (bv. bougiekabels)
cross fire - kruisvuur, overspringen van hoogspanning naar de bougiekabel
       van een andere cilinder
 - -flow combustion chamber - verbrandingskamer waarbij de koude
      inlaatzijde van de motor gescheiden is van de warme
      uitlaatzijde met als resultaat een gunstigere vullingsgraad
      van de cilinders
 - - -  cooling system - effectief koelsysteem waarbij de
          koelmiddelstromen zodanig lopen dat "hot spots" in de
          verbrandingskamers worden voorkomen (Subaru Legacy)
 - - -  scavenging - dwarsspoeling
 - - -  type - dwarsstroomtype (radiateur)
 - - -  -  cylinder head - cilinderkop met inlaatpoorten aan de ene
                en uitlaatpoorten aan de andere zijde 
 - - -  -  intake - kruisstroomtype inlaatpoorten
 - - -  -   -  and exhaust layout - ontwerp met tegenover elkaar
                      liggende in- en uitlaatpoorten
 - -frontier traffic - grensoverschrijdend verkeer
 -  groove joint - cardanaskoppeling, Rzeppa koppeling   
 -   -   -  set bolt - bout van cardanaskoppeling
 -   -  type CVJ (Constant Velocity Joint) - Birfield kruiskoppeling
 -  head - kruiskop
 -  -  end of connecting rod - drijfstangkop
crossing - kruising, kruispunt, oversteekplaats
cross joint - kruiskoppeling
 -  link - dwarsschakel (van sneeuwketting)
 -  member - (bodem)traverse, dwarsbalk, dwarsligger, ophangingstraverse
 - -peen hammer - hamer met wigvormige pen haaks op steel, penhamer
 -  piece - dwarsbalk, kruisstuk, traverse
 - -ply tire (A) - diagonaalband
 - - - tyre - diagonaalband
 -  rail - dwarsbalk, dwarsligger, dwarsstang (om op dakrails te monteren),
       dwarstraverse
 -  rod - dwarsstang, spoorstang
 -  section - dwarsdoorsnede, dwarsprofiel
 -   -   diagram - dwarsdoorsnedetekening
 -   -   view - doorsnede
 -  sectional shape which changes suddenly - uitsparing met scherpe hoeken
 -   -   view - dwarsdoorsnede
 -  shaft - dwarsas
 -   -  subassembly - dwarsassubunit
 - -slotted screw - kruiskopschroef, metaalschroef met kruisssleuf
 - -  -  screwdriver - kruiskopschroevedraaier
 - -  -  tapping screw - plaatschroef met kruissleuf
 -  spanner - kruissleutel, wielsleutel
 - -spoke alloy wheel (A) - lichtmetalen wiel met gekruiste spaken
 - - -  rim - draadspaakvelg
 -  spring - dwarsveer
 - -strap - bevestigingsbeugel 
 - -support - dwarssupport (van draaibank), kruissteun
 -  tube - dwarsbuis, middelste spoorstang
 - -walk - zebrapad
 -  wind - zijwind
 - - -  deviation - koersafwijking ten gevolge van zijwind, zijwindge-
            voeligheid
 -  wrench (A) - kruissleutel, wielsleutel
crowbar - breekijzer, koevoet, krabber
crown - bovendeel, top(punt)
 -  center (A) - midden van zuigerbodem
 -  centre - midden van zuigerbodem
 -  circle - buitenomtrek van tandwiel
 -  gear - tandkrans
 -  nut - kroonmoer, wartelmoer
 -  of a piston (A) - bovenkant van zuiger, zuigerbodem
 -  - tooth - tandkop
 -  plate - gebogen plaatje
 -  wheel - kettingwiel, kroonwiel
 -   -  and pinion - kroonwiel en pignon
CRS (Child Restraint System) - kinderveiligheidsgordel, passief veilig- 
                heidssysteem voor kind in auto
CRT (Cathode Ray Tube) (A) - beeldbuis, elektronenstraalbuis, kathode-
               straalbuis
cruciform - kruisvormig
cruciform frame - X-buis chassis
cruciform member - kruisbalk, X-verstijving, X-vormige versteviging
crude distillation unit - distillatiekolom in olieraffinaderij
 -  oil - onzuivere olie, ruwe (aard)olie, ruwe petroleum
cruise, to - kruisen, rustig rijden
 -  control (CC) (JE) - zie CC
 -    -  actuator - servo van snelheidsregelaar
Cruise Control System (CCS) - zie CCS
cruising - kruistoerental
  -   speed (A) - gemiddelde snelheid, kruissnelheid
crumple, to - kreuk(el)en, rimpelen, schrompelen, verfrommelen
  -  zone (A) - kreukelzone
crush, to - indeuken, indrukken, in elkaar drukken, kreukelen, platdrukken,
      samendrukken
crushable zone - kreukelzone
crushed - ingedeukt, in elkaar gedrukt, ingeknepen (bv. leiding), platgedrukt
crushing - samendrukking (bij botsing)
crush zone - kreukelzone
crystal - kristal
crystal ferrous oxide - kristalijzerhoudend oxyde (kleurpigment in lak)
crystallization point - kristallisatiepunt
crystal paint - lak met kristaleffect
C/S (JE) (crankshaft) - krukas
CSI (Customer Satisfaction Index) - klantentevredenheidscijfer, klanten-
                  tevredenheidsgraad
C.S.I. (Consumer Satisfaction Index) - klantentevredenheidscijfer, klan-
               tevredenheidsgraad (o.a. Toyota, Volkwagen)
C-spanner - haaksleutel
cSt (centistoke) - viscositeit in centistokes (wordt gemeten in een
          capillaire viscositeitsmeter; is genaamd de
          "kinematische" methode)
CT (Clock Time) - datum en tijd in uren en minuten verschijnen
         afwisselend op display (Sony radio XR-5800 RDS)
CT (Clock Time and date) code - code die ervoor zorgt dat radio op de
  hoogte wordt gehouden van de actuele tijd en datum die op het display
  verschijnen
CTC (Chrysler Technical Center) (A) - technisch centrum van Chrysler be-
  staande uit alle afdelingen die te maken hebben met de ontwikkeling
  van een nieuw model personenauto, minivan of truck, zowel de studio,
  de afdeling technische ontwikkeling, de voorbereiding van de produc-
  tie, de inkoop en de proeffabriek
CTIS (Central Tyre Inflation System) - systeem waarmee vrachtwagenchauf-
   feur vanuit cabine tijdens het rijden de bandenspanningen aan vier
   verschillende rijomstandigheden kan aanpassen
CTS (Conti Tyre System) - Continental band die doorrijden met leegge-
             lopen band mogelijk maakt
CTU (Central Timing Unit) - stuurunit voor alle tijdsafhankelijke
              schakelingen (DAF '87)
cubic capacity (cc.) - zie cc.
 -  centimeter (cc, cm3) (A) - kubieke centimeter (cc, cm3) (eenheid
                 van volume)
 -  centimetre (cc, cm3) - kubieke centimeter (cc, cm3) (eenheid van
               volume)
 -  inch displacement (CID) (A) - cilinderinhoud, zuigerverplaatsing
cu metre - kubieke meter, kuub
cup - afdichtmanchet, beker, bolvormig huis, cupje (van koppelingscilin-
   der), kom, loopbaan, loopring, (rem)zuigertje, schaal, (veer)scho-
   tel(tje) (van remschoendrukveer), verfreservoir (van verfspuit)
-  and ball joint - kogelgewricht
-  holder - bekerhouder
-   -  lock - bekerhouderbevestiging
-  point - kratereind (aan stelschroef)
- - -  set screw - koploze schroef, schroef met kratereind
-  seal - afdichtmanchet
-  side - opstaande rand (van riemgeleider)
-  -  outward - holte naar buiten gericht
-  spring - schotelveer
-  tray - bekerhouder
curb - stoeprand, trottoir(band), trottoirkant, trottoirrand
curbstone - trottoirtegel
curb vehicle weight - rijklaar voertuiggewicht zonder lading
curb weight - rijklaar voertuiggewicht zonder lading
cure, to - hard laten worden, (uit)harden (van plastic, rubber), verhar-
      den, verhelpen, verouderen, vulcaniseren (van rubber)
curing - afwerking, nabehandeling, uitharden (van lak), verharden, verharding
 -  time - hardingstijd
currency transport - geldtransport
current - elektrische stroom, stroming van gas/vloeistof/warmte
  -  consumption - stroomverbruik
  -  clamp - krokodillenklem
  -  distributor - stroomverdeler
  -  limiter - stroombegrenzer, stroomregelaar
  -  -measuring probe - ampèretang (van ampèremeter), inductieklem,
             stroomsterktemeetsonde
  -  passing time - stroomdoorgangstijd
  -  regulator - stroombegrenzer, stroomregelaar
  -    -   terminal - aansluitklem van stroomregelaar
  -  sensor - stroomsensor
  -   -  cover - afdekplaat van stroomsensor
  -  source - stroombron
  -  supply - stroomtoevoer, stroomvoorziening, voeding
  -  surface treated sheet metal - normaal oppervlaktebehandeld plaatstaal
  -  to earth - lekstroom
cursor - loper (van snelheidsmeteraandrijftandwiel), raampje van rekenliniaal
  -  port - lopertandopening (van snelheidsmeteraandrijftandwiel)
curtain side body - zijgordijn                      
  -  sider - schuifzeilcarrosserie (van oplegger), schuifzeiloplegger
  -   -  on semi-trailer with roll back roof - oplegger met schuif-
       zeilcarrosserie voorzien van roldak
curvature - kromming, welving (van carrosseriedelen)
curve, to - (zich) buigen, zich krommen
 -  - bocht, boog, curve, gebogen lijn, grafiek, kromme (lijn), krom-
    ming, ronding
curved surface - gebogen (opper)vlak
curving road (A) - bochtige weg
cushion, to - dempen, laten veren, voorzien van kussens
cushion - aanslagrubber, buffer, demper (in accumulator), kussen(tje),
     schokdemping, rubber (van bv. stabilisatorstang), rubber bus,
     rubbervulplaatje, steun, steunring, stootkussen, zitting (van bank)
  -  first-aid kit - verbanddoos in kussenvorm, verbandkussen
custom built - gebouwd naar wens van klant
 -  car - omgebouwde en naar de wensen van de klant verbouwde auto, op
       maat (en daarom veelal met de hand) gemaakte auto
customer - afnemer, cliënt, klant
  -   complaint - klacht van cliënt
  -   dissatisfaction - ontevredenheid van cliënt
  -   input - informatie over de klant
customers - cliëntáŠále
customer satisfaction - tevredenstelling van clïent, klantentevredenheid
Customer Satisfaction Index (CSI) - zie CSI
customer service - klantenservice
Customs - douane
  -  clearance - inklaring
  -  declaration - douaneverklaring van aangifte van goederen
  -  duties - douanerechten die bij passeren van de douane betaald  
       moeten worden
  -  entrepot - zie Customs shed
  -  formalities - douaneformaliteiten
  -  office - douanekantoor
  -  official - douanier
  -  shed - douaneloods voor goederen die nog niet zijn ingeklaard
  -  store - zie Customs shed
  -  toll - toltarief
cut, to - afbreken, afsnijden (van bochten), frezen, hakken, knippen, on-
     derbreken, verbreken, zagen
-  a thread, to - schroefdraad snijden, schroefdraad tappen
cutaway drawing - opengewerkte tekening
  -  view - (dwars)doorsnede
cut in, to - inschakelen, insnijden
cut line - snijlijn
-  mark - uitgesneden merkteken (bv. van koppakking)
-  off, to - afbreken (stroomkring), afknippen, (af)snijden (bij auto- 
      rijden), doorknippen, uitschakelen (van stroom), wegsnijden
- - - grinding wheel - slijpflex, slijpmachine, slijptol
- - - link of fuel feeding - brandstoftoevoer afsluitkabel
- - - relay - afslagrelais, uitschakelrelais
- - - valve - afsluiter, afsluitklep
-  operation, to - buiten werking stellen/zetten
-  out, to - doorknippen, onderbreken (stroom), ophouden te functione-
       ren/werken, uitfrezen, uitschakelen (stroom), uitsteken,
       verbreken (stroom)
-  - - (automatische) schakelaar, inrichting om uitlaatgassen direct
     naar buiten te laten gaan i.p.v. via de uitlaat, lichtzekering,
     platte kant, onderbroken, stroomverbreker, terugstroomautomaat
     (van gelijkstroomdynamo), uitgeschakeld, uitgesneden gedeelte,
     uitschakelaar, uitsparing, verbroken
- - - coil winding - relaisspoel, relaiswikkeling
- - - relay (A) - automatische schakelaar, spanningsregelaar
-  - portion - inkeping
-  - terminal - aansluitklem van (automatische) schakelaar
-  pliers - combinatietang
-  portion - uitsparing
-  position - plaats van uitsparing, snijrand
-  screws, to - (schroef)draadsnijden
cutter - frees, kniptang
cutters - (knip)tang
cut threads, to - schroefdraad snijden
cutting depth - slijpdiepte
  -  edge - snijkant
  -  equipment - snijgereedschappen
  -  in - snijden (in verkeer)
  -  -in speed - inschakelsnelheid
  -  machine - freesmachine
  -  -nippers - kniptang, snijtang
  -  pliers - (af)kniptang
  -  portion - uitsparing
  -  ring - snijring
  -  tools - snijgereedschap
  -  torch - snijbrander
CUV (Clean Urban Vehicle) -4 - elektrisch prototype auto met een borstel-
                loze gelijkstroommotor (Honda CUV-4 '95)
CV (caloric value) - calorische waarde, verbrandingswaarde, verbrandingswarmte
- (commercial vehicle) - bedrijfsauto, bedrijfswagen
- (constant velocity) joint - homokinetische kruiskoppeling
- (constant velocity) joint boot (A) - hoes van homokinetische koppeling
CVCC (Compound Vortex-Controlled Combustion) engine (JE) - motor met ge-
   laagde verbranding en hevige turbulentie (Honda)
CVJ (Constant Velocity Joint) (JE) - homokinetische kruiskoppeling
CVRSS (Continuously Variable Road Sensing Suspension) - elektronisch re-
   gelsysteem voor schokdemping (Cadillac STS en coupé-uitvoering
   Eldorado '96) 
CVT (Continue Variable Transmission) - continue variabele transmissie
  met stalen duwband (van van Doorne's Transmissie B.V.)
CVT (Continuously Variable Transmission) (A) - continue variabele
  transmissie met stalen duwband (van Van Doorne's Transmissie B.V.)
CVVT (Continuous Variable Valve Timing) (JE) - variabele kleptiming die
   kleppen hydraulisch bedient (Toyota 2,5 l V-6 met 4 kleppen per cilinder
Cw - luchtweerstandscoëfficiënt, symbool voor luchtweerstand (frontopper-
   vlak en rijsnelheid bepalen samen in hoofdzaak de luchtweerstand)
C-washer - C-ring
CWS (Collision Warning System) (A) - anti-botsingssysteem voor vrachtwa-
  gens dat op radar werkt en de chauffeur waarschuwt als hij inrijdt op
  stilstaand of langzaamrijdend verkeer, als hij te dicht op zijn voor-
  ganger zit of als er zich andere weggebruikers in zijn dode hoek bevinden
0,31 Cx (A) - luchtweerstandscoëfficiënt van 0,31
0,18 Cx aerofigure (A) - luchtweerstandscoëfficiënt van 0,18
cycle - cyclus, fiets, (kring)loop, kringproces, periode, rijwiel
 -  bus - touringcar met aanhangwagen waarin fietsen worden vervoerd
 -  car - lichte auto op 3 wielen met houten chassis, een carrosserie
      van vezelplaat en kabel- en haspelbesturing (voor het eerst
      in '10), mini-auto
 -  factor - verbrandingscyclus
 -  path - fietspad, rijwielpad
 -  track - fietspad, rijwielpad
 -  wing - lang smal spatscherm op ouderwetse sportwagen
Cycling Redundancy Check (CRC) - zie CRC
cycling variation - oneenparigheidsgraad
cyclohexanone - cyclohexanon (oplosmiddel in lak)
cyclone air cleaner (A) - cycloonluchtfilter
  -  air filter - cycloonluchtfilter
  -  oil cleaner (A) - centrifugaal oliefilter
cylinder (cyl.) - cilinder (cil.), remklauw, rol, trommel, wals
  -   bank - cilinderrij (van motor)
  -   barrel - cilinderboring, cilinderbus, cilinderoppervlak
  -   base - cilindervoet
  -  -base gasket - (cilinder)voetpakking
  -   bearing surface - cilinderdraagvlak
  -   block - cilinderblok, motorblok, "short block"
  -    -  fin - koelrib van cilinder
  -    -  projection - uitsteeksel aan cilinderkop (om kop van
        blok los te wrikken)
  -    -  sub-assembly - kaal cilinderblok
  -   bolt - cilinderkopbout
  -   boot - remklauwhoes
  -   -  set ring - remklauwhoesklemring
  -   bore - cilinderboring, cilinderdiameter
  -   -  diameter - cilinderboring, cilinderdiameter
  -   boring - boren van cilinder(s)
  -   boring machine - cilinderboormachine, kotterbank
  -   bushing - remklauwbus
  -   capacity - cilinderinhoud
  -   casing - cilindermantel
  -   charge - cilindervulling
  -   compression pressure (JE) - compressie
  -   cut-off - uitschakeling van cilinders
  -   diameter - boring, cilinderdiameter
  -   displacement - cilinderinhoud
  -   end stopper - aanslag (van bv. stuurbekrachtiger), eindstop van
            cilinderhuis
  -   foot - cilindervoet
  -   grinding - slijpen van cilinders
  -    -   machine - cilinderslijpmachine
  -   head - cilinderkop
  -   -  bolt - cilinderkopbout
  -   -  cover - klep(pen)deksel (van kopklepmotor)
  -   -   -  gasket - klepdekselpakking
  -   -  fin - koelrib van cilinderkop
  -   -  gasket - (cilinder)koppakking
  -   -  material - cilinderkopmateriaal
  -   -  stud - cilinderkoptapeind
  -   -  surface - pasvlak van cilinderkop
  -   -  union - cilinderkopflens, cilinderkopwartel
  -  -hone - hoonapparaat
  -   honing machine (A) - cilinderhoonapparaat, cilinderhoonmachine
  -   horse power - vermogen per cilinder
  -   injection - directe brandstofinspuiting
  -   insert - cilinderbus, cilindervoering
  -   jacket - cilindermantel
  -   leakage tester - cilinderlekkagetester, lektester
  -   liner - (cilinder)bus, cilindervoering
  -    -  remover & replacer (JE) - stempel voor cilindervoering
  -    -  seal - afdichting van cilindervoering
  -   lock - cilinderslot
  -   piston - zuiger (van stuurbekrachtiger)
  -   reboring - uitboren van cilinders
  -   ridge - stootrand in cilinder (bovenaan)
  -   in line - cilinders in lijn
  -   skirt - cilinderwand
  -   sleeve - cilinderbus, cilindervoering
  -   sliding bushing - glijbus van remklauw
  -   spacing - cilinderhartafstand
  -   swept volume - slagvolume
  -   trolley - (gas)flessenwagen
  -   wall - cilinderwand
  -   wear - cilinderslijtage
cylindric - cilindervormig, cilindrisch
cylindrical - cilindervormig, cilindrisch
   -   ball bearing - recht kogellager
   -   fuse - stiftzekering
   -   -fuse box - zekeringkastje voor stiftzekeringen
cylindricity - cilindriciteit

D

D (drive) - normale rijstand (van automatische bak), rijden (stand van
      automatische bak)
DAC (Digital/Analogue Converter) - digitaal-analoog omzetter
DAF DAVIE (DAF Vehicle Investigation Equipment) - 1. diagnose- en pro-
     grammeersysteem (DAF type 95 ca. '85), 2. draagbare diagnose-
     computer voor DAF werkplaats, 3. elektronisch diagnosesysteem
     met de functies diagnose stellen, functietests uitvoeren en
     programmeren (DAF)
DAF equipment needed in connector examination (Denice) - zie Denice
DAF LOGIQ - actief ritregistratiesysteem, ritcomputer, transportmanage-
      ment informatiesysteem (logische schakel voor efficiënter
      vervoer) (DAF '84 of '87)
DAF Vehicle Investigation Equipment (DAF DAVIE) - zie DAF DAVIE
d.a.f. (delivered at frontier) - franco grens (verkoper heeft aan zijn
    leveringsplicht voldaan wanneer de door hem uitgeklaarde goederen
    vóór de douanegrens van het aangrenzende land op de overeengekomen
    zijn afgeleverd)
Daigo-Proving Ground and Research Center (D-PARC) (JE) - zie D-PARC
daily service - dagelijks onderhoud
dam - rand van rubber, (ruit)rubber
 -  kit - randrubber
damage, to - aantasten, beschadigen
 -  - beschadiging, breuk (kabel), schade               
 -  a tire beyond repair, to (A) - een band onherstelbaar beschadigen
 -  beyond repair, to - onherstelbaar beschadigen
 -  by corrosion - corrosie-aantasting
 -  diagnosis method - schadebeoordelingsmethode
 -  -free - schadevrij
 -  repair - schadeherstel
damp, to - bevochtigen, dempen (trilling), verdampen, vochtig maken
 -  - damp, klam, nat, nevel(ig), vocht(ig), vochtigheid, vochtige lucht
Damped Flywheel Clutch (DFC) - zie DFC
damped vibration - gedempte trilling
damper - (schok)demper, dempinrichting, gasveer (met gas gevulde demper),
     instelklep, (luchtregel)klep
 -  arm - schokdemperarm
 -  control lever - regelschuif
 -  element (A) - geluiddemperelement (in luchtfilterhuis)
 -  lever - schokdemperarm
 -  plate - demperplaat
 -  spring - dempingsveer
 -  stay - (gasveer)steun (van achterklep)
 -  switch - schakelaar voor schokdemperafstelling
 -  valve - dempklep
damping - dempen, demping
  -  coefficient - dempingscoëfficiënt
  -  disc - schijf van trillingsdemper
  -  factor - dempingsfactor
damp lining - bekleding met geluiddempend materiaal
dampness - vochtigheid
dampproof - dampdicht, vochtbestendig, vochtdicht, vochtwerend
damp proofing - behandelen met vochtwerend middel
danger - gevaar, kans op gevaar
 -  area - gevaarlijke zone
dangerous - gevaarlijk
  -   goods - gevaarlijke goederen (goederen die tijdens transport  
        gevaar kunnen opleveren en onder speciale voorwaarden   
        vervoerd moeten worden)
danmar gum (JE) - damarhars (natuurlijke hars in lak)
dark - donker
 -  blue - donkerblauw
 -  brown - donkerbruin
 -  gray (A) - donkergrijs
 -  grey - donkergrijs
 -  infra-red drying system - infrarood droogsysteem (in lakstraat)
 -  red - donkerrood
DARR (Digital Accident Recorder) - apparaat dat de krachten registreert 
   die bij een aanrijding vrijkomen (Volvo '97)
dash (dashboard) (A) - dashboard, instrumentenpaneel
dash board - dashboard, instrumentenbord, instrumentenpaneel
dashboard (dash) - zie dash board
  -   cowl - front van carrosserie, schutbord
  -   gear shift - dashboardschakeling, stuurschakeling
  -   illumination - dashboardverlichting
  -   instrument cluster - groep dashboardinstrumenten, instrumentenª                paneel
  -   lighting - dashboardverlichting
dash lower panel - onderste schutbord, schutbord onder
 -  pan - schutbord
 -  panel - schutbord, vloerplaat (bv. onder koppelingspedaal)
dashpot (DP) (JE) - zie DP
  -  setting speed - afsteltoerental van gasklepversteller
  -  system - dempersysteem van gasklep
  -  type shock absorber - hydraulische schokdemper
DAT (Digital Audio Tape)-recorder - digitale audio tape-recorder (speler)
                  (digitale verwerking van signaal)
data - gegevens, informatie, specificaties
Data Link Connector 1 (DLC 1) (A) - diagnosestekker, zie ook Diagnosis
                  connector
data processing - dataverwerking, gegevensverwerking door elektronische 
         regeleenheid, informatiebehandeling, informatieverwerking  
date - datum, jaartal
 -  of construction - bouwjaar
 -  - delivery - afleveringsdatum
 -  - purchase - aankoopdatum
DAF Vehicle Investigation Equipment (DAF DAVIE) - zie DAF DAVIE
day cab (A) - normale cabine, vrachtwagencabine zonder slaapplaats
-  car train - autodagtrein (trein die op dagtrajecten passagiers met  
        hun auto vervoert
dayglow system - reflexsysteem (bijzondere lakafwerking zoals gebruike-
         lijk voor politie- en brandweerwagens)
daylight driving position - dagstand (van binnenspiegel)
  -   system - verlichtingssysteem overdag
day Motorail - zie day car train
day-night change lever - dag-nacht hendeltje (van binnenspiegel)
- -time running light (DRL) (JE) - zie DRL
dazzle, to - verblinden, verblind worden
dazzlement - straling, verblinding
dB (decibel) - dB, decibel
DC (direct current) - gelijkstroom
d.c. (direct current) - gelijkstroom
D.C. (dead center) (A) - dode punt, dood punt
D.C. (dead centre) - dode punt, dood punt
D.C. (direct current) - gelijkstroom
DCC (Digital Compact Cassette) car radio - autoradio met digitale CD
DCD (Displacement Conscious Damping) - schokdempingssysteem dat in staat
              is de demping van zowel de ingaande als de
              uitgaande slag te variëren (Monroe '96)
DC generator - gelijkstroomdynamo
- motor - gelijkstroommotor
- voltmeter - gelijkspanningsmeter
DDDS (Double Drive Differential System) - systeem waarbij 33% van het
   aandrijfkoppel naar de tweede as met enkellucht en 66% naar de derde 
   as met dubbellucht gaat [DAF FCV (Future Concept Vehicle) '94]
DDEC (Detroit Diesel Electronic Control) - motormanagementsysteem van
   Amerikaanse 2- en 4-takt dieselmotoren
d.d.p. (delivered duty paid) - franco incl. rechten (verkoper van goede-
    ren is verantwoordelijk voor de kosten, risico's, rechten, belas-
    tingen en invoerheffingen van de te leveren goederen) 
d.d.u. (delivered duty unpaid) - franco excl. rechten (verkoper is ver-
    woordelijk voor kosten en risico's van het goederenvervoer naar
    het land van invoer; koper klaart goederen in en betaalt rechten)
DE (Direct Energy) lamp - gloeilamp waarbij het gasontladingsprincipe
             wordt gebruikt en in het brandpunt van een 3-
             assige ovale reflector staat
deactivate, to - buiten werking stellen
dead - niet-ingeschakeld, niet-werkend, spanningsloos, spanningsvrij,  
    stroomloos, werkt niet (meer)
 -  angle - dode hoek
 -  axle - gesleepte as, niet-aangedreven as (bv. van vrachtwagen),
      sleepas, volg-as
 -  center (D.C.) (A) - dode punt, dood punt
 -  centre (D.C.) - dode punt, dood punt
deaden, to - dempen (geluid), doven
dead end - doodlopende straat, doodlopende weg
deadener - geluiddempend materiaal 
dead engine - afgeslagen/uitgevallen motor
 -  finish - doffe lak
 -  level - geheel vlakliggend
 -  line - stroomloze draad/leiding
 -  lock (A) - extra vergrendeling van centrale portiervergrendeling die
        het openen van de portieren onmogelijk maakt, zelfs als
        er een ruit is ingeslagen (Opel Omega '94)
 -  load - constante/statische belasting
 -  piston ring - niet-werkende zuigerveer, vastzittende zuigerveer
 -  short - zware kortsluiting
 - -smooth file - fijne zoetvijl
 -  space - schadelijke ruimte (in tweetaktmotor)
 -  stop - algehel;e stilstand
 -  travel - vrije slag (van pedaal)
 -  weight - eigengewicht, leeggewicht
 -  wire - stroomloze draad
dealer - agent, dealer (van een automerk), handelaar, wederverkoper
deburr, to - bramen verwijderen, ontbramen, van bramen ontdoen
decal - plakplaatje, sticker, transfer
decaliter (A) - decaliter (is 10 liter)
decalitre - decaliter (is 10 liter)
decal set - decoratieset
decameter (A) - decameter (is 10 meter) (eenheid van lengte)
decametre - decameter (is 10 meter) (eenheid van lengte)
dekameter (A) - decameter (is 10 meter) (eenheid van lengte)
decarbonise, to - koolaanslag verwijderen, ontkolen
decarbonising - koolaanslag verwijderen, ontkolen
decarbonization - koolaanslag verwijdering, ontkolen
decarbonize, to - koolaanslag verwijderen, ontkolen
decarbonizing - koolaanslag verwijdering, ontkolen
decelerate, to - afremmemn (op motor), decelereren, gas loslaten, snel-
         heid verminderen, vaart verminderen, vertragen
decelerated movement - vertraagde beweging
deceleration - afname van snelheid, afremming (van motor), deceleratie, 
        gas loslaten, vaartvermindering, vertraging
   -    fuel cut-off (DFCO) system - zie DFCO system
   -    lane - uitrijstrook, uitvoegstrook
decelerometer - deceleratiemeter, vertragingsmeter
dechoke, to - starten van verzopen motor met geheel geopende chokeklep en
       gasklep
decibel (dB) - decibel (dB) (eenheid van geluid)
deciliter (A) - deciliter, 0,1 liter
decilitre - deciliter, 0,1 liter
decimal - decimaal, tiendelig, tientallig
decimeter (A) - decimeter
decimetre - decimeter
deck - verdieping (van bus of touringcar)
 -  gate - klep van laadbak
 -  lid - bagageruimtedeksel
 -  side trim board - wielkuipbekleding
 -  trim cover - afdekking achtertussenpaneel
 -  -  rear cover - bekleding van achterpaneel, bekleding van bagage-
            ruimte, 2 kleine horitale vlakken naast hoeden-
            plank
 -  -  side panel - zijpaneel van bagageruimte
 -  type - type opbouw (van vrachtwagen)
declination - afwijking, declinatie
declutch, to - ontkoppelen
Decoder Information (DI) - zie DI
decoke, to - koolaanslag verwijderen, ontkolen
 -  set - ontkolingsset
decomposed granit (DG) (A) - een soort fijn grind
decompressor - decompresseur
decoration - embleem, versiering
decorative plate - sierplaat
  -   strip - sierlijst, sierstrip
decrease, to - afname, (doen) afnemen, (doen) verminderen, vermindering
  -   - afname (bv van caster)
DECU (Digital Electronic Control Unit) - digitale elektronische regel-
   eenheid die zich telkens opnieuw instelt op de gemeten luchtmassa
   waarbij de benzinehoeveelheid wordt berekend
dedicated gas engine - motor die specifiek voor gas is ontworpen (DAF LT
            160 LPG, 11,6 l en DAF CG 170 LPG, 8,65 l '96)
Dedicated Road Infrastructure for Vehicle safety in Europe (DRIVE) - zie
                                  DRIVE
De Dion rear axle - De Dion achteras
-  -  tube - De Dion achterasdraagbuis
-  -  type rear axle - De Dion type achteras
de-energization - spanningloos/stroomloos worden
de-energize, to - spanningloos/stroomloos maken
de-energized - niet-bekrachtigd
deep bead structure - grote in plaat geperste verdieping om deze plaatselijk
           te verstijven
 -  groove ball bearing - diepgroefkogellager
 -  loader trailer - dieplader oplegger
 -  socket wrench (A) - lange dopsleutel
DEFEAT - toonbijstelling kan handmatig worden gedaan (staat op radiodisplay)
defect - beschadigd, beschadiging, defect (geraakt), fout, gebrek,
     tekortkoming
 -  cause - oorzaak van defect/storing
 -  in manufacture - fabricagefout, fabrieksfout
 -  - manufacturing - fabricagefout, fabrieksfout
 -  - welding - lasfout
defective - beschadigd, defect (geraakt), foutief, kapot, onklaar
  -   mounting - montagefout
defect on paintwork - lakfout, lakschade
definite - bepaald, definitief, vastgesteld
definite rule - vaste regel
definition - bepaling, definitie, omschrijving
deflate, to - leeg (laten) lopen, lucht weg laten lopen (uit band)
deflated tire (A) - leeggelopen/lekke band
  -   tyre - leeggelopen/lekke band 
deflation - lekkage
deflect, to - afbuigen, afwijken (van richting), doorbuigen, uitslaan  
     (van naald/wijzer), uitwijken, zakken (in de weg)
deflecter (JE) - zie deflector
deflecting needle - uitslaande meternaald
  -   pointer - uitslaande wijzernaald
deflection - afbuigen, afbuiging, afwijken (van richting), beweging, de-
       flectie, doorbuiging (van V-riem om spanning te meten),
       doorhanging, doorvering, indrukking, pijlhoogte (van blad- 
       veer), uitslag (van meternaald)
deflector - afbuiginrichting, afbuigplaat, doorbuiging (van wegverhar-
      ding), geleidingsplaat, keerplaat, keerschot, leiplaat,
      luchtstroomafbuiger, spatplaat, spoiler, verhoging op zuiger,
      (wind)geleider, windgeleiding (van schuifdak), windscherm,
      zuigerneus
  -   knob - arreteringsknop
  -   panel - windgeleider (van schuifdak)
  -   plate - zie deflector
deflexion - zie deflection
defoaming agent - anti-schuimmiddel
defog, to - ontwasemen
defogger - (achter)ruitverwarming, ontwaseminrichting
defogger system - achterruit- en spiegelverwarming
defogging - ontwasemen
deform, to - deformeren, vervormen
deformable - vervormbaar
  -   steering column - veiligheidsstuurkolom, vervormbare stuurkolom
  -   zone - kreukelzone (van carrosserie)
deformation - deformatie, vervorming
   -   zone - kreukelzone (van carrosserie)
deformed - vervormd
defrost, to - ontdooien
defroster - ruitontdooier
  -   filament - verwarmingsdraad van achterruitverwarming
  -   garnish - verwarmingsdraad van achterruitverwarming
  -   nozzle - uitstroomopening van voorruitontwaseming
defrosting - ontdooien
deg. (degree) - graad (temperatuur)
90deg (degrees) - 90 graden
6.0degC (6.0 degrees Celsius) - 6,0 graden C
degrease, to - ontvetten
degreaser - ontvetter
degreasing agent - ontvettingsmiddel
degree - fase, graad (temperatuur), gradatie, hoek, mate, stadium
 -  Celsius (C) - graad Celsius (C) (eenheid van temperatuur)
90-degree cylinder banking (A) - motor met cilinderblokken onder een hoek 
                 van 90 graden
degree Fahrenheit (F) - graad Fahrenheit (F) (eenheid van temperatuur)
 -  of accuracy - nauwkeurigheidsgraad
 -  - admission - vullingsgraad
 -  - compression - compressieverhouding
 -  - hardness - graad van hardheid, hardheidsgraad, mate van hardheid
 -  - heat - warmtegraad (van bougie)
 -  - warmth - warmtegraad (van bougie)
 -  - wear - mate van slijtage
degrees Centigrade - graden Celsius
dehumidified heating - verwarming met droge lucht
dehumidifier - vochtonttrekker
dehumidify, to - ontvochtigen, verlagen van luchtvochtigheid
dehumidifying - droging, ontvochtiging (airco)
de-ice, to - ontdooien, van ijs ontdoen
de-icer - ijsbestrijder, ijsbestrijdingsmiddel (bv. in spuitbus), ont-
     dooingsmiddel, ruit)ontdooier
deicer - zie de-icer
dekameter (A) - decameter (is 10 meter) (eenheid van lengte)
delay, to - uitstellen, vertragen
delay - oponthoud, uitstel, vertraging
delayed dispatch - vertraagde verzending
  -  firing - na-ontsteking, verbrandingsvertraging
  -  ignition - na-ontsteking, ontstekingsvertraging 
delay nozzle - tapverstuiver
 -  period - ontstekingsvertraging, verbrandingsvertraging
 -  switch - vertragingsschakelaar
 -  time - vertragingstijd
delete, to - vervallen, weglaten
deliver, to - afleveren, opvoeren
delivered at frontier (d.a.f.) - zie d.a.f.
  -   duty paid (d.d.p.) - zie d.d.p.
  -   -  unpaid (d.d.u.) - zie d.d.u.
delivery - afgifte, (af)levering, leverantie, levering, opbrengst,
      zending
  -   body - bestelcarrosserie
  -   car - bestelwagen
  -   date - leveringsdatum
  -   line - toevoerleiding
  -   pipe - aanvoerleiding, benzinegalerij, brandstofgalerij, druk-
        leiding, toevoerleiding
  -   pump - opvoerpomp
  -   side - perszijde, uitlaatzijde
  -   stroke - persslag (van pomp)
  -   valve - drukklep, drukventiel, persklep (van inspuitpomp), uit-
         laatklep (van brandstofpomp), verstuivernaald (van in-
         spuitpomp)
  -    -  holder - persklephouder (van inspuitpomp)
  -   van - bestelauto, bestelwagen
  -   vehicle - bestelauto, bestelwagen
demerit - nadeel
demineralised water - gedemineraliseerd water
deminish, to - afnemen, kleiner worden, verminderen
demist, to - ontwasemen, van vocht ontdoen
demister - achterruitverwarming, ontwasemer
demo car - demo-auto, demonstratiewagen
demolish, to - afbreken, slopen
demolition yard - autokerkhof, autosloperij
demonstration car - demo-auto, demonstratiewagen
   -    vehicle - demonstratiewagen
demount, to - demonteren, uit elkaar nemen
demountable - afneembaar, demontabel, demonteerbaar, uitneembaar
   -   body - wissellaadbak (Leyland)
   -   - -  truck - wagen met afzethaak, wagen met wissellaadbak
demounting - demontage
demulsification - afbreken van emulsie, demulgering
Denice (DAF Equipment Needed In Connector Examination) - diagnosestekker (DAF)
denote, to - aanwijzen, wijzen op
dense - compact, dicht (mist), dicht opeen, dik
 -  fog - dikke mist
densimeter - aërometer, densimeter (toestel voor het meten van dichtheid
       van vloeistoffen), dichtheidsmeter, luchtmeter, zuurweger
density - dichtheid, soortelijke massa, specifiek gewicht, sterkte,
     vastheid
  -  of acid - zuurdichtheid
dent - deuk, indeuking
dented - (in)gedeukt
dent shop (A) - zaak waar uitsluitend kleine deukjes in carrosserie worden
        verwijderd
deoxidized indigo - indigowit
department (dept.) - afdeling (afd.)
Department of Environment (D.O.E.) - Departement voor het Milieu
  -   - Trade and Industry (DTI) - zie DTI
  -   - Transport (DOT) - Rijksdienst voor het Wegverkeer
  -   - Transportation (DOT) (A) - Ministerie van Vervoer
departure angle - afrijhoek (hoek tussen de vloer en de lijn van onder-
         kant achterband naar laagste punt van voertuig achter
         de band), overhang achter
depend, to - (af)hangen
dependability - betrouwbaarheid
dependable on - afhankelijk van
depend on, to - afhangen van
depletion - afbraak, verdunning, vermindering, vernietiging
deploy, to - in werking stellen, klaar staan, opstellen, vernietigen
depolymerization - depolymerisatie (bv. verbreken harsstructuur)
deposit, to - afzetten, bezinken, neerslaan
  -  - afzetsel, afzetting, bezinksel, neerslag
deposits - koolafzetting, koolresten, verbrandingsresten
depot - remise (loods voor bussen)
depress, to - indrukken (gaspedaal), intrappen (koppelingspedaal), omlaag
       drukken, verlagen
depression - holte, onderdruk, uitholling, vacuüm
  -   chamber - onderdrukkamer, vacuümkamer
  -   force - kracht waar bv pedaal mee wordt ingedrukt
Dept. (Department) - Afd. (Afdeling)
depth - diepte, holte
 -  gage (A) - dieptekaliber, dieptemaat, dieptemeter, diepteschuifmaat
 -  gauge - zie depth gage (A)
 -  jig - dieptemal
 -  of piston - zuigerhoogte
 -  - thread - (schroef)draaddiepte, gangdiepte, spoed (grootte van  
        verplaatsing)
 -  - tread - profieldiepte (van buitenband)
derive, to - afleiden, aftakken
dermatitis - huidontsteking
derrick boom - laadboom
derust, to - ontroesten
D.E.R.V. (Diesel Engine Road Vehicle) fuel - brandstof voor snellopende
                       dieselmotor (automotor)
descale, to - aanslag verwijderen, ontkalken, roestvrij maken, verwijde-
       ren van kalk
descend, to - (af)dalen (elektrisch bediende ruit), afzakken, naar beneden
       gaan, omlaag bewegen
descending stroke - neergaande slag, neerwaartse slag (van zuiger)
descent angle - hellingshoek achter, overbouwhoek achter
description - beschrijving, omschrijving
desiccant - drogingsmiddel (airco), droogmiddel, droogstof, hygroscopi-
      sche stof, ontwateringsmiddel, vochtabsorberende stof
design, to - construeren, ontwerpen, tekenen
 -  - constructie, model, ontwerp, schets, tekening, type, uitvoering
designation - benaming, naam  
   -   number - referentienummer
designed threshold level - bepaalde drempelwaarde
Designed Visco-Elasticity Compounding Theory (a chemical binding of
             multiple polymers provides high traction even
             at high temperatures) (D-VEC) - zie D-VEC
designer - contructeur, ontwerper, tekenaar
design error - constructiefout
 -  feature - constructief kenmerk
Design For Assembly (DFA) (A) - zie DFA
design model - ontwikkelingsmodel
desinfecting van - desinfectiewagen
desmodromic valve gear - desmodromisch klepbedieningsmechanisme
destillation point - kookpunt
destinated for - bestemd voor
destination - bestemming, land van bestemming, plaats van bestemming
   -    display - "filmkast" boven voorruit van autobua die eind-
       bestemming aangeeft
   -    sign - zie destination display
destruct, to - afbreken, slopen, vernietigen
destruction - afbraak, scheuring, sloop, vernietiging
destructive check - uitknoopproef (van puntlas)
   -   test - uitknoopproef (van puntlas)
desulphurate, to - ontzwavelen
desulphurise, to - ontzwavelen
desulphurization - ontzwaveling
desulphurize, to - ontzwavelen
detach, to - afkoppelen, afnemen, demonteren, loshaken, loskoppelen, los
       maken, losnemen, ontkoppelen, uit elkaar halen, uit elkaar
       elkaar nemen, verwijderen
detachable - afneembaar, demontabel, demonteerbaar, uitneembaar, uit-
       schroefbaar, verwijderbaar, wegneembaar
  -   container truck (A) - afzetcontainerwagen
  -   top - afneembaar dak, demontabel dak, demontabele kap (van  
         carrosserie)
  -   valve seat - verwisselbare klepzetel, verwisselbare klepzitting
detail, to - detailleren
 -  - detail, finesse, klein onderdeel
detect, to - ontdekken (fout), opsporen (defect, storing), signaleren,
       vaststellen
detection - detectie, het opzoeken van, ontdekking, opsporing (defect,
      storing)
  -   point - detectiepunt (van sensor)
  -   signal - waarschuwingssignaal
  -   switch - verklikkerschakelaar
detector - aanwijzer, detector, sensor, verklikker
detent - arreteerinrichting, klink, pal
 -  ball - arreteerkogel, blokkeerkogel
 -   -  plug socket - baladeurkogelplugsleutel, sleutel voor
             baladeurkogelplug
 -  pin - vergrendelpen
 -  spring - arreteerveer, blokkeerveer, palveer, vergrendelveer
detergent - detergens, detergent, reinigingsmiddel, reinigingsvloeistof,
      wassende doop (in olie), zuiveringsmiddel
deteriorate, to - achteruitgaan, beschadigen, verminderen, verslechteren,
         vervallen, vervallen, verweren
deterioration - achteruitgang, verminderde werking, vermindering, ver-
        oudering, verslechtering, verval
determination - bepaling, constatering, determinatie, vaststelling
determine, to - achterhalen, bepalen, besluiten, constateren, controle-
        ren, determineren, vaststellen
detonate, to - detoneren, kloppen, pingelen
detonation - detonatie, explosie, kloppen
  -   sensor - pingelsensor
detour (A) - omleiding, wegomlegging
Detroit Diesel Electronic Control (DDEC) - zie DDEC
detuner - trillingsdemper                        
deuce (A) - 1932 Ford (het eerste V8-model en misschien de populairste  
     hot rod carrosserie; de naam refereert aan de '2' in het jaartal
develop, to - construeren, ontwerpen, (zich) ontwikkelen
development - ontwikkeling
   -   laboratory - ontwikkelingslaboratorium
deviate, to - afwijken
  -  on, to - afwijken naar
deviated pattern - afwijkend spuitpatroon
deviation - afwijking, deviatie, uiteenlopen, uitslag, vervorming
device - apparaat, hulpmiddel, inrichting, machine, middel, toestel
deviding plate - tussenschot
devision bar - geleidingssteun (van ruitmechanisme), ruitgeleiding
dew - condens, dauw
dewax, to - depreserveren, ontvetten, was verwijderen
dew point - dauwpunt, punt waarbij vocht neerslaat op koud voorwerp
DFA (Design For Assembly) (A) - techniek die zorgt voor optimale volgorde
                van produktie- en assemblagehandelingen
DFC (Damped Flywheel Clutch) - samengebouwde drukgroep (vliegwiel en torsie
                demper als één montage-eenheid) (LuK)
DFC (Digital Frequency Control) - extra elektronische stabilisering om
  ook bij extreme temperatuurschommelingen een stabiele radio-ontvangst
  mogelijk te maken
DFCO (deceleration fuel cut-off) system - automatische brandstofafslui-
                     ting bij loslaten van gaspedaal
DG (decomposed granit) (A) - soort fijn grind
DGC (Digital Gas Carburation) - digitaal, zelfdenkend en niet-afstelbaar
   monopoint-autogassysteem dat ontwikkeld is om aan emissielimieten en
   duurzaamheidseisen te voldoen (AG Autogas Systems en Vialle)
DGCS (Dynamic Geometry Control System) - achterwielophangingssysteem dat
   voor enigszins meesturen van de achterwielen zorgt (Mazda RX-7 '92)
DGI (Digital Gas Injection) - autogassysteem voor motoren met multipoint
  en single point brandstofinjectiesysteem waarbij de computer de gas-
  stroom regelt op basis van motorbelasting en snelheid van de gasstroom
DI (Decoder Information) - in de toekomst te gebruiken voor bv. Dolby-
              gecodeerde radio-uitzendingen
DI (Direct Ignition) - 1. verdelerloos ontstekingssysteem met 1 bobine
  per cilinder die telkens een enkelvoudige vonk levert (Saab), 2. vol-
  ledig elektronisch (capacitief) onstekingssysteem (elke cilinder heeft
  zijn eigen bobine welke rechtstreeks op de bougie is geplaatst) (Saab)
DI (direct injection) - directe inspuiting (dieselmotor)
D.I. (diesel index) - dieselindex, mate van ontbrandingsgewilligheid
           van brandstofolie (cetaangetal) (gemiddeld cetaan-
           getal van dieselbrandstof bedraagt minstens 45)
dia. (diameter) - diam. (diameter), doorsnede, middellijn
diacetone alcohol - diacetone alcohol (oplosmiddel in lak)
diagnose, to - diagnose stellen
diagnosis - diagnose
  -   check connector - diagnosestekker, servicestekker
  -    -  wiring - servicedraad (ger.)
  -   code - diagnosecode
Diagnosis connector (vlg. Amerikaans overheidsvoorschrift van '92: DLC 1
             (Data Link Connector 1) (A) - diagnosestekker
diagnosis of damage - vaststelling van de schade
diagnostic centre - diagnosecentrum
  -   chart - storingzoekschema
  -   code - diagnosecode, storingscode
  -    -  indication - storingscodeweergave
  -   codes output - uitlezen van diagnose-/storingscodes
  -   index - storingszoektabel
  -   plug - diagnosestekker
  -   system - diagnosesysteem
diagonal - diagonaal(lijn)
  -   line measurement - diagonale afstandmeetmethode (bij carrosserie
              uitmeten)
diagonally opposite - diagonaal tegenover, schuin tegenover
diagonal pliers - zijkniptang
  -   reaction rod - diagonaal gemonteerde dwarsstang, dwarsstabilisator-
            stang, Panhardstang
  -   safety belt - diagonaal lopend gedeelte van driepuntsveiligheidsgordel,
            diagonaalgordel, schoudergordel
  -   tire (A) - diagonaalband
  -   tyre - diagonaalband
diagram - curve, diagram, grafiek, schema
diagrammatical - schematisch
diagram of connections - aansluitschema, schakelschema
dial (plate) - kiesschijf, schaal(verdeling), wijzerplaat (van meetinstrument)
 -  gage (A) - klokmicrometer, meetklok(je)
 -  gauge - zie dial gage (A)
 -  graduation - schaalverdeling
 -  indicator - klokmicrometer, (stift van) meetklok(je)
 -    -   with magnetic base - meetklok(je) met magnetische voet
 -    -   -  roller instrument (JE) - meetklok(je) met rol
 -  plate - wijzerplaat
 - -type tachometer - toerenteller met wijzernaald
diameter (dia.) - diameter (diam.), doorsnede, middellijn
  -   at bottom of thread - inwendige draaddiameter, kerndiameter
diametrical - diametraal, diametrisch, lijnrecht
diaphragm - diafragma, membraan
  -   actuator rod - drukstang van membraancilinder (van luchtdrukrem)
  -   box - membraandoos, membraanhuis
  -   brake actuator - membraan remcilinder (van luchtdrukrem)
  -   clutch - diafragmakoppeling, schotelveerkoppeling
  -   control unit - vacuümregelaar
  -   pump - membraanpomp
  -   spring - diafragmaveer, membraanveer, schotelveer
  -    -  tip - diafragmaveerlip, uiteinde van diafragmaveer
  -    -  -  alignment - uitlijning van diafragmaveerlippen (van
                 koppeling)
  -    -  -  non-alignment - hoogteverschil diafragmaveerlippen,
                   niet-uitgelijnde diafragmaveerlippen
  -   type fuel feed pump - membraan type opvoerpomp
DIBK (diisobutyl ketone) - DIBK (diisobutylketon) (oplos¬middel in lak)
dichloromethane (chlorinated hydrocarbon family) - dichloormethaan
        (chloorwaterkoolstofgroep) (is hoofdbestanddeel van
        afbijtmiddel om lak te verwijderen)
dickey seat - kattebak, noodzitje, open uitklapbare tweepersoonszitting
       achterin (bv. Ford A '30), twee open zitplaatsen achterin
       oude tweezitter auto
die, to - afslaan (van motor)
-  - aambeeld, draadsnijder (van uitwendige schroefdraad), gietvorm,
   mal, matrijs, metalen vorm, snij-ijzer, stempel
-  box - houder van snij-ijzer
-  casting - persgieten, persgietstuk, spuitgieten, spuitgietstuk,
       vormgieten, vormgietstuk
-  nut - snijmoer
diesel, to - nadieselen (motor loopt door met afgezet contact)
 -  engine - dieselmotor
 -   -  road vehicle (D.E.R.V.) fuel - zie D.E.R.V.
 -  fuel - dieselbrandstof, dieselolie
 -   -  pump - dieselinspuitpomp
 -  -gas pilot injection - verbrandingsprincipe van de dieselmotor
               blijft gehandhaafd en de motor zelf hoeft
               ook niet te worden aangepast bij gebruik van
               aardgas
 -  ignition improver - ontstekingsverbeteraar voor dieselbrandstof
 -  index (D.I.) - zie D.I.
dieseling - nadieselen (benzinemotor loopt door met afgezet contact)
diesel injection pump - dieselinspuitpomp
dieselize, to (A) - uitrusten met een dieselmotor
diesel knock - dieselklop, dieselknock, nagelen (van dieselmotor)
 -  oil - dieselbrandstof, dieselolie
Diesel Particulate Filter (DPF) - zie DPF
diesel-powered vehicle - voertuig met dieselmotor
 -  soot - dieselroet, roetvorming (door dieselmotor)
diff (differential) - differentieel
differ, to - afwijken, niet overeenkomen, niet overeenstemmen, verschillen
difference - afwijking, ongelijkheid, verschil
  -   in level - hoogteverschil, niveauverschil
different - anders, ongelijk, verschillend(e)
  -   (JE) - andere
differential (diff) - differentieel
   -    assembly - differentieelsamenstel
   -    bearing - differentieellager
   -    bevel gear - satelliettandwiel in differentieel
   -     -  -  shaft - satellietas, satellietkruisstuk in
                differentieel
   -     -  pinion - satelliettandwiel in differentieel
   -    brake - differentieelrem
   -    cage - differentieelhuis
   -    carrier - differentieel(binnen)huis, differentieeldrager,
            differentieelklok
   -    case - differentieel(binnen)huis, satellietenhuis
   -    -  bearing - differentieelhuislager
   -    -  flexible mount - flexibele ophanging van differentieelhuis
   -    casing - differentieelhuis
   -    clunk - stootgeluid in differentieel tijdens gasgeven, gas-
           loslaten of schakelen
   -    control coupling - middendifferentieelsper
   -    cover - differentieeldeksel
   -    cross - satellietkruisstuk in differentieel
   -     -  shaft - hulpas van differentieel met reductie
   -    crown wheel - kroonwiel in differentieel
   -    drive pinion - pignon(tandwiel) in differentieel
   -     -   -  rear bearing cone replacer - stempel achterste
             pignonlagerconus (ger.)
   -     -   -   -   -  replacer - stempel achterste
                         pignonlager (ger.)
   -    gear - differentieel, steekastandwiel in differentieel
   -    -  case - satellietenhuis
   -    gearing - differentieel
   -    gear ratio - differentieeloverbrengingsverhouding,
             eindoverbrengingsverhouding
   -    -  shaft - satellietenas
   -    housing - differentieelhuis
   -    interlock - blokkeermof van differentieel
   -    lock - differentieelslot, differentieelsper
   -    -  shift fork - schakelas differentieel
   -    oil - differentieelolie
   -    pinion - differentieeltandwiel, planeettandwiel,
       satelliettandwiel
   -     -  and side gear - satelliet- en planeetwiel (van differentieel)
   -     -  gear - satellietwiel
   -     -  shaft - satellietenas, satellietwielas
   -    planet wheel - satelliettandwiel
   -    preload puller (JE) - zijlagertrekker (differentieel)
   -    ring gear and drive pinion kit - kroonwiel en pignonset
   -    shaft - differentieelas
   -    side bearing - differentieelzijlager
   -    -   -  adjusting nut wrench (A) - stelmoersleutel voor
                          differentieelzijlager
   -    -  gear - planeetwiel, zonnewiel
   -    -  -  shaft - differentieelsteekas, transmissieflens
   -    spider - satellietenkruisstuk
   -     -  shaft - satellietenas
   -    tube - ashuis van differentieel, steekashuis
   -    wheel - steekastandwiel
diffuse, to - verspreiden, verstrooien
diffuser - diffusor, luchtuitstroomopening, verstuiver
digit - cijfer, getal (van 0 t/m 9)
3-digit - 3-cijferig getal
digital - digitaal
Digital Accident Research Recorder (DARR) - zie DARR
  -  /Analogue Converter (DAC) - digitaal-analoog omzetter
digital clock - digitale klok
Digital Compact Cassette (DCC) car radio - autoradio met digitale CD
  -  Electronic Control Unit (DECU) - zie DECU
  -  Frequency Control (DFC) - zie DFC
  -  Gas Injection (DGI) - zie DGI
digital indication - digitale aanwijzing
Digital Signal Processor (DSP) - zie DSP (Digital Signal Processor)
  -  Sound Processor (DSP) - zie DSP (Digital Sound Processor)
diisobutyl ketone (DIBK) - diisobutylketon (DIBK) (oplosmiddel in lak)
diluent - verdunnend middel, verdunner, verdunningsmiddel
dilute, to - aanlengen, aanmengen, verdunnen, verlagen van concentratie
diluted - aangelengd, verdund
diluted acid - verdund zuur
  -  paint - verdunde lak
dilution - verdunning (van vloeistof, bv van brandstof in smeerolie)
dim, to (A) - dempen, dimmen, verminderen, zwak branden
-  - dof, mat, niet helder, onduidelijk, vaag
-  control (A) - dimlichtschakelaar
- -dip light system - parkeerverlichting [kleinere lichtopbrengst (ca.
            10%), alleen in Engeland], "schemerlampjes"
dimension - afmeting, afstand, maat
dimensional effect - ruimtelijk effect
diminish, to - (doen) verminderen
dim light (A) - dimlicht, gedimd licht
dimmed beam (A) - dimlicht
dimmer control (A) - dimlichtschakelaar
 -  switch (A) - dimschakelaar
dimming light (A) - dimlicht
dim switch (A) - dimschakelaar
diode - diode
 -  block - diodeblok
 -  mounting plate - diodenbrug
 -  pack - diodedrager
 -  tester - diodetester
dip, to - dimmen, (onder)dompelen
-  - daling (in bv koppelkromme)
-  control - dimlichtschakelaar
-  down, to - inzakken (van materiaal)
diphenylamine - difenylamine, uit kleurloze blaadjes bestaande grondstof
        voor bereiding van difenylamine-kleurstoffen
dip painting - lakken d.m.v. dompelbad
dipped beam - dimlicht
dipper control - dimlichtschakelaar
 -  pedal - voetdimschakelaar
 -  rear mirror - spiegel met dag-/nachtstand
 -  switch - dimschakelaar
dipping light - dimlicht
  -  rear mirror - spiegel met dag-/nachtstand
dip primer - aangebrachte grondlaag (door onderdompeling)
-  rod - peilstaaf, peilstok
-  stick - peilstaaf, peilstok
-   -  mark - merkteken op peilstok
dipstick - peilstaaf, peilstok
  -   tube - peilstokkoker
dip switch - dimschakelaar
dipswitch - dimschakelaar
direct - direct, meteen, onmiddelijk, rechtstreeks, regelrecht
 -  chamber - verbrandingskamer van direct ingespoten dieselmotor
 -  clutch - directe koppeling (in automatische versnellingsbak)
 -  current (d.c., DC, D.C.) - gelijkstroom
 -    -  dynamo - gelijkstroomdijnamo
 -    -  terminal - gelijkstroomklem
 -  drive - directe aandrijving
 -   -  clutch - prise-koppeling
Direct Energy (DE) lamp - zie DE lamp
direct fuel injection - directe brandstofinspuiting (van dieselmotor)
 -  gear - directe overbrenging
 -  heating type dryer - directe heteluchtdroger (in spuitcabine)
Direct Ignition (DI) - zie DI
 -    -   System (DIS) - zie DIS
direct injection (DI) - directe inspuiting (dieselmotor)
 -    -   type combustion chamber - verbrandingskamer van direct
                      ingespoten dieselmotor
direction - aanwijzing, instructie, kant, richting, voorschrift, zijde
directional flasher - richtingaanwijzer
   -   headlamp - meedraaiende koplamp
directionality - flop (van lak)
direction arrow - draairichtingspijl
  -   indicator - draairichtingsindicatie (op reservewiel), merkteken
           (hulp bij montage), richtingaanwijzer
  -     -   arm - pijl van richtingaanwijzer
  -     -   switch - richtingaanwijzerschakelaar
  -   of current - stroomrichting
  -   - rotation - draairichting, rotatierichting
  -   - travel - rijrichting
direction of current - stroomrichting
  -   - rotation - draairichting
  -   - travel - rijrichting
  -   - wind - windrichting
  -   opposite to the input - richting tegenovergesteld aan de botskracht
directions for use - gebruiksaanwijzing
direction separator (A) - middenberm
  -   sign - richtingbord, richtingpijl
  -   signal light - richtingaanwijzer 
  -   stability - richtingsstabiliteit
directive - instructie, richtlijn, voorschrift
directly proportional to - recht evenredig aan/met
direct steering gear - directe stuurinrichting
 -  valve gear - directe klepaandrijving
dirt - afval, stof, verontreiniging, vuil, vuiligheid
dirten, to - verontreinigen, vervuilen
dirt guard - vuilkering
dirty - vuil
DIS (Direct Ignition System) - kenveldgestuurde transistorontsteking met
  dubbele bobine (General Motors), volelektronische verdelerloze
  ontsteking
DIS (Distributorless Ignition System) - verdelerloos ontstekingssysteem
disadvantage - nadeel
disappear, to - verdwijnen
disassemble, to - demonteren, slopen, uit elkaar nemen
disassembling - demontage
disassembly - demontage, demonteren, uit elkaar nemen
disc - (koppelings)plaat, (rem)schijf, schijfwiel, schotel
discard, to - afvoeren, verwijderen, wegdoen, weggooien
disc brake - schijfrem
 -   -  anti-rust cover - remschijfkap
 -   -  assy. - remklauw en zadel
 -   -  cylinder - remklauw
 -   -  floating caliper - schijfrem met zwevend vuistzadel
 -   -  grease - schijfremvet
 -   -  sliding caliper - schijfrem met zwevend vuistzadel
 -   -  swinging caliper - schijfrem met kantelzadel
 -   -  torque plate - remzadel
DISC button - knop om gewenste CD in CD-speler op te zoeken
disc check window - controlevenstertje (in CD-speler)
 -  clutch - enkelvoudige plaatkoppeling, lamellenkoppeling
 -  coupling - plaatkoppeling
 -  facing - koppelingsplaatvoering
 -  grinder - schijfslijpmachine, schijvenschuurmachine, slijpflex
discharge, to - afvoeren, ledigen, lossen (van goederen), ontladen, ont-
        snappen
  -   - ontlaadstroom, ontlading, persopening (van pomp)
  -   current - ontlaadstroom
  -   curve - ontladingskromme
discharged battery - lege accu, ontladen accu
discharge line - afvoerleiding, uitlaatleiding
  -   passage - afvoerkanaal, uitstroomkanaal
  -   port - uitlaatpoort (van tweetaktmotor)
  -   pressure - afblaasdruk, ontlastdruk
  -   reed valve - afvoerterugslagklep, uitlaatklep (airco)
  -   the cargo, to - goederen lossen
  -   valve - aftapklep, compressorafvoer, leegloopklep, uitlaatklep,
         uitstroomklep
  -   volume - toegevoerde hoeveelheid spuitlak (via spuitpistool)
  -   warning light - laadstroomcontrolelampje
  -    -   -  circuit - circuit van laadstroomcontrolelampje
  -   weight - ontlastgewicht (in carburateur)
DISC knob - knop om gewenste CD in CD-speler op te zoeken
discless wheel- losse velg
disclosed - onbeschermd
disc milling cutter - schijffrees
discolor, to (A) - verkleuren
discoloration (A) - verkleuring
discoloring (A) - verkleuring
discolour, to - verkleuren
discolouration - verkleuring
discolouring - verkleuring
disconnect, to - afkoppelen, loskoppelen, losmaken, losnemen, ontkoppelen,
         uit elkaar nemen, uitschakelen (elektrisch), verbreken
disconnection - afkoppeling, loskoppeling, losnemen, ontkoppeling, uitschakeling
discontinuous - niet continue, niet doorlopend, onderbroken
   -    load - pulserende belasting
disc operating system (DOS) - besturingssysteem (computer)
disc pad - remblok(je)
 -  plate - remschijf
 -  pump - diafragmapomp, membraanpomp
disc regenerator - schijfvormige warmtewisselaar (van uitlaatgasturbine)
 -  ring - (onderleg)ring
 -  rotor (JE) - remschijf
 -  run-out - slag in remschijf
 -  sander - schijfschuurmachine, slijpflex
 -  splash screen - beschermplaat van remschijf tegen spatwater
 -  spring - schijfveer, ringveer, schotelveer
 -  wheel - gesloten wiel, schijfwiel
disengage, to - loshalen, loszetten (van vrijloopnaven), ontkoppelen,
        uitschakelen, vrijzetten
  -   the clutch, to - ontkoppelen
disengaging bearing - koppelingsdruklager, ontkoppelingslager
disengaging fork - ontkoppelingsvork
   -   lever - ontkoppelingshefboom
   -   shaft - ontkoppelingsas
   -   yoke - ontkoppelingsgaffel
dish - bolling, kom, schaal
dished - schotelvormig, uitgebogen
dish of a wheel - bolling van een wiel
disintegrate, to - uiteen nemen, uiteen vallen
disintegration - ontbinden, ontbinding
disjoin, to - uiteen gaan, uiteen nemen
disk (A) - (koppelings)plaat, (rem)schijf, schijfwiel, schotel
 -  brake (A) - schijfrem
 -  clutch (A) - plaatkoppeling
 -  facing (A) - koppelingsplaatvoering
 -  milling cutter (A) - schijffrees
 -  pad (A) - remblok(je)
 -  plate (A) - remschijf
Disk Program Search (DPS) (A) - zie DPS (A) 
disk pump (A) - diafragmapomp, membraanpomp
 -  run-out (A) - slag in remschijf
 -  splash shield (A) - beschermplaat van remschijf tegen spatwater
 -  wheel (A) - gesloten wiel, schijfwiel
dismantle, to - afbreken, demonteren, slopen, uit elkaar halen, uit elkaar nemen
dismantling - demontage, demonteren, sloop, slopen
dismount, to - demonteren, uit elkaar halen, uit elkaar nemen
dismountable - afneembaar, demontabel, demonteerbaar, uitneembaar
disperse, to - vernevelen, verspreiden, verstrooien
dispersing agent - dispergeermiddel
dispersion - verneveling, verstuiving, (ver)spreiding, verstrooiing
  -   agent - smeereigenschapvergroter (in lak)
displace, to - verdraaien, verdringen, verplaatsen, verschuiven, verzetten
displacement - cilinderinhoud, slagvolume, (zuiger)verplaatsing
Displacement Concscious Damping (DCD) - zie DCD
displacement pump - verdringerpomp 
display, to - op beeldscherm zichtbaar maken
  -  - afleesscherm, beeldscherm, display, scherm(beeld), uitleeseenheid
disposable - beschikbaar, voor eenmalig gebruik, wegwerpartikel
  -   filter - wegwerpfilter
disposal - verwijdering, wegdoen, weggooien
dispose, to - wegdoen, weggooien
disposition - opstelling
dissipate, to - absorberen, verdrijven, verdwijnen, wegleiden
dissipation - verspreiding, verstrooiing
   -   of energy - energieverspilling
   -   - heat - warmte-afvoer, warmtegeleiding
dissolve, to - ontbinden, oplossen
dissolved acetylene tank - acetyleen(dissous)fles
dissolving feature - oploseigenschap (van lak)
dissymmetric - asymmetrisch, dissymmetrisch
distance - afstand, ruimte, slaglengte (van rempedaal)
  -   between center lines (A) - afstand van hart op hart
  -    -  centre lines - afstand van hart tot hart
  -    -  centres - afstand tussen de centers, centerafstand,
              centerlengte (draaibank)
  -   control - afstandsbediening, afstandsbesturing
  -   covered - aantal afgelegde kilometers, afgelegde afstand
  -   disc - afstandsring, spoorverbreder, vulring
  -   disk (A) - zie distance disc
  -   panel - tussenwand in bestelwagen
  -   piece - afstandsstuk, drukplaatje (van verstuivertussenschijf),
         vulstuk, tussenstuk
  -   plate - afstandsplaat, vulplaatje
  -   recorder - kilometerteller, km teller
  -   ring - afstandsring
  -   sleeve - afstandsbus
  -   spacer - afstandsring, vulring
  -   tube - afstandsbus
  -   washer - afstandsplaat, afstandsring, afstandsschijf, instel-
         schijf (om druk in te stellen), (op)vulring
distill, to - destilleren
distillate - destillaat
distillation range - destillatietraject
distilled water - gedestilleerd water
distinguishing mark - merkteken
distort, to - ontwrichten, ontzetten, vervormen
distorted - ontzet, vervormd
distortion - torsie, vervormde weergave, vervorming (van geluid/materiaal
distribute, to - distribueren, in omloop brengen, verdelen, (ver)spreiden
distributer - grossier, importeur, verdeler (van ontsteking)
   -   advance - ontstekingsvervroeging
   -   arm - rotor (van stroomverdeler)
   -   base plate - onderbrekerplaat (van stroomverdeler)
   -   body - verdelerhuis
   -   cam - onderbrekernok
   -   cap - verdelerkap
   -   case - verdelerhuis
   -   clamp bolt - klembout van stroomverdeler
   -   coil - bobine
   -   contact - onderbrekerpunt
   -   drive shaft - stroomverdeleras
   -   head - verdelerkap
   -   housing - stroomverdelerhuis
   -   pump - verdelerpomp
   -   rotor - rotor (van stroomverdeler)
   -    -  arm - rotor (van stroomverdeler)
   -   shaft - stroomverdeleras
   -   suppression cover - ontstoorde stroomverdelerkap
   -   test bench - stroomverdelertestbank
   -   vacuum control - vacüümregelaar van ontsteking
distributerless ignition system - verdelerloos ontstekingssysteem 
distributing box - aftakdoos, electriciteitskast, verdeeldoos, verdeelkast   -    of load - ladingverdeling
   -    valve - verdeelklep, verdeelventiel
distribution - distributie (vervoer van goederen/grondstoffen van produ-
        cent naar afnemer)
   -    company - distributiebedrijf
   -    housing - stroomverdelerhuis
   -    of load - gewichtsverdeling
   -    transport - distributievervoer
distributive head - verdelerkop (van inspuitpomp)
   -    -  bolt - banjobout (inspuitpomp), distributiekopplug,
             verdelerkopbout (inspuitpomp)
   -    -  plug - distributiekopplug (bout), verdelerkopplug,
   -    -  -  bolt - distributiekopplug(bout), plunjerbout,
               verdelerkopplug (inspuitpomp)
distributor - grossier, importeur, verdeler (van ontsteking)
   -   advance - ontstekingsvervroeging
   -   arm - verdelerarm
   -   breaker plate - onderbrekerplaat van stroomverdeler
   -   body - verdelerhuis
   -   cam - onderbrekernok, verdelernok
   -   cap - verdelerkap
   -   -  inner contact - verdelercontact
   -   case - verdelerhuis
   -   chain - distributieketting
   -   coil - bobine
   -   collar - verdeleras
   -   contact points - onderbrekerpunten
   -   cover - verdelerkap
   -   drive shaft - verdeleras
   -   head - verdelerkap
   -   housing - verdelerhuis
distributorless electronic ignition - verdelerloze elektronische ontsteking
Distributorless Ignition System (DIS) - verdelerloos ontstekingssysteem
distributor location - plaats van verdeler
   -   pickup coil - opneemspoel van verdeler
   -   plate - grondplaat, onderbrekerplaat
   -   port - verdelerkanaal (van inspuitpomp)
   -   pump - distributiepomp
   -   rotor - rotor (van verdeler)
   -    -  arm - rotor (van verdeler)
   -   rubbing block gap - luchtspleet van opnemer
   -   shaft - verdeleras
   -   sub-vacuum advancer off - vacuáámslangetje naar ontstekings-
      vervroeger losgenomen
   -   test bench - stroomverdelertestbank
   -   timing - ontstekingsafstelling 
   -   type injection pump - roterende inspuitpomp (van dieselmotor,
                 verdelertype inspuitpomp
   -   wire - bedrading van stroomverdeler
disturb, to - (ver)storen
disturbance - onderbreking, storing (radio-ontvangst)
disturbing noise - storend geluid
ditcher - sleuvengraver, sleuventrekker
dive, to - duiken (tijdens remmen), neerwaartse beweging tijdens knikken
      van voertuig
divide, to - scheiden, splitsen, (ver)delen
divided - in tweeën gedeeld, van elkaar gescheiden
  -  brake system - gescheiden remsysteem
  -  folding rear bench - in delen neerklapbare achterbank
  -  front screen - gedeelde voorruit
  -   -  shield (A) - gedeelde voorruit
  -  road - weg met gescheiden rijbanen
  -  steering column - gedeelde stuurkolom
  -  track rod - deelbare/gedeelde spoorstang
  -  type disc wheel - gedeeld schijfwiel
  -  windscreen - gedeelde voorruit
dividers - boogpasser, steekpasser
dividing plate - tussenschot (in carter)
division bar - (raam)stijl, portierstijl
  -   in degrees - verdeling in graden
  -   line - rijstrookscheiding
DIY (Do-It-Yourself) motorist - doe-het-zelf automobilist
DLC 1 (Data Link Connector 1) (A) - diagnosestekker
DNR (Dynamic Noise Reduction) - dynamische ruisonderdrukking ter verbetering
                van klankkwaliteit
dock leveller - ingebouwde rijplaat, laadbrug, plateau waarmee hoogteverschillen
        tussen vrachtautovloeren en laadperrons worden overbrugd
D.O.E. (Department of Environment) - Departemenmt voor het Milieu
dog - aandrijfklauw, meenemer, verstelbare stuitnok
dog clutch - klauw(schakel)koppeling, schakelmof, vrijloop met mecha-
       nische koppeling
-  guard - hondenrek
dogleg screen (A) - 1. naar zijkanten doorgetrokken voorruit (Mercury
          Montery model 79C '56), 2. sterk gebogen panoramische
          voorruit (Opel Kapitan '59)
dog-run - scheef lopen
DOHC (double over head camshaft) engine - motor met twee bovenliggende
                     nokkenassen
Do-It-Yourself (DIY) motorist - doe-het-zelf automobilist
do-it yourselfer (backyard mechanic) - doe-het-zelver (achtertuinmonteur)
Dolby NR button (JE) - Dolby knop voor ruisonderdrukking (cassettespeler)
dolley - hondje, transportkar (in lakstraat), transportaanhangwagentje
     waarop voorkant van auto kan worden geplaatst om auto weg te slepen
dolly - dolly, tas (uitdeukger.), verrijdbaar plateau
 -  block - tas (uitdeukger.)
 - -trailer - aanhanger voor boomtransport
dome - autodak, koepel, ronde bovenkant
domed nut - dopmoer
dome head piston - zuiger met bolle bodem
 -  light - binnenlicht, binnenverlichting, interieurlicht, interieur- 
       verlichting
 -  shape - ronde top (van las)
domestic - binnenlands
  -   refuse vehicle - huisvuilwagen, vuilniswagen
  -   traffic - binnenlands verkeer
  -   transport - binnenlands vervoer
door - deur, klep, portier
 -  (A) - laadperron
 -  actuating device - deurbedieningsinstallatie (van bus)
 -  alignment - afhangen van portier in carrosserie
 -  aperture - opening in carrosserie voor portier
 -  arm rest base - beugel van armsteun
 -  arrester - portierhouder, portiervanger
 -  beam - beschermingsbalk in portier (tegen aanrijdingen)
 -  belt moulding - portierlijst onderaan ruit, onderste portierruitsierlijst
 -  capping - bovenlijst van portier
 -  catch - portiervanger
 -  cavity - ruimte in portier
 -  check - portierstop, portiervanger (begrenzer van openen), portiervasthouder
 -   -  arm - porttiervanger (metalen arm)
 -  checker - portierhouder, portiervanger
 -  check plate - portierstopplaat
 -  contact switch - portierschakelaar
 -  control motor assy. - slotservo van portier
4-door convertible - 4-deurs open auto
door courtesy light - instapverlichting
 -   -   switch - portierschakelaar, schakelaar van binnenverlichting/
            instapverlichting
 -  fittings - portierbeslag
 -  frame - portierframe, portiersponning
 -  glass - portierraam, portierruit
 -   -  division bar - stijl 3e zijruit
 -   -  run - ruitgeleider
 -  handle - portierkruk
 -  height - achterdeurhoogte (van vrachtwagen)
 -  hinge - portierscharnier
 -   -  pillar - scharnierstijl
 -  hole bending - portierlijst
 -  inner panel - portierframe
 -   -  trim - portierbekleding
 -  inside handle - portierhendel binnenzijde
 -   -   -  bezel - afwerkrand portierhendel aan binnenzijde
 -   -  panel frame - portierbinnenframe
 -  key - portiersleutel
 -  keyhole light - portierslotverlichting
 -  latch - slotvanger
 -  liner - portierbekleding
 -  lock - portierslot, portiervergrendeling
 -  -  barrel - slotcilinder van portier
 -  -  button - portierslotgrendel
 -  -  control - elektrisch bediend portier
 -  -   -  knob bezel - rand van portiervergrendelingsknop
 -  -   -  control lever - vergrendelhefboom
 -  -   -  system - centrale portiervergrendeling
 -  -  knob - (ver)grendelknop
 -  -  link - slotstang, vergrendelingsstang (in portier)
 -  -  push lever - blokkeernok
 -  -  -  rod - drukstang van vergrendelknop
 -  -  remote control - afstandsbediening van portierslot
 -  -   -    -  link - slotstang van portier
 -  -  signal - signaalgever van portiervergrendeling
 -  -  solenoid - elektrisch bediende klep van portierslot
 -  -  striker - portierneus, portierslotplaat, portierslotvanger
 -  -   -  plate - sluitschoot van portier
 -  -  switch - schakelaar van portiervergrendeling 
 -  mirror - buitenspiegel 
 -   -  bracket - buitenspiegelsteun
 -  of headlamp - koplampdeur, koplampklep, koplamprand
 -  open stopper - portiervanger
 -  opening trim - lijst langs portieropening
 -  outside handle - portiergreep, portierkruk buitenzijde
 -  panel - deurpaneel, portierpaneel
 -  pillar - portierstijl
 -   -  switch - portierschakelaar
 -  pocket - kaartenbak (op portier), opbergvak, portiertas
 -  post - portierstijl
 -  pull - portiergreep/portierkruk aan binnenkant
 -  quarter window - tochtruitje in portier
 -  reinforcement guard - rolbeugel
 -  return handle - handgreep (binnenzijde portier)
 -  sag - kleine doorhanging van portier
 -  sash - naad tussen portier en portierstijl
 -  screen - afdichtplastic achter portierbekleding
 -  scuff plate - dorpellijst
4-door sedan (4DS) (JE) - 4-deurs sedan
door shield (A) - zie door screen
 -  shutter - testapparaat dat het openen en sluiten van portieren simuleert
 -  side bumper - stootkussen van portier
 -  -  down male stopper - portiervanger
 -  -  hinge bolt - scharnierbout aan portierzijde
 -  sill - dorpel, drempel
 -  skin - portierplaat
 -  stay - portiervanger
 -  stiffening - verstijving van portier
 -  stop - portiervanger
 -  stopper - portiervanger
 -   -  bracket - portiervangerbeugel
 -  switch - portierschakelaar
 - -to-door transport - deur-tot-deur vervoer, huis-tot-huis vervoer
 -  trim - portierbekleding
 -  -  board - portierbekleding (onder)
 -  -  panel - portierbekleding (boven)
 -  vent seal - afsluiter van ventilatie-opening
 -  -  window - klein openklapbaar zijruitje
 -  weatherstrip - tochtstrip van portier
 -  width - achterdeurbreedte (van vrachtwagen)
 -  window - portierraam, portierruit
 -   -  frame - portierraamlijst
 -   -  regulator - raamopeningsmechanisme van portier
 -   -  upper stop - bovenste ruitaanslag
dope - additief, dope, extra toevoeging (bv. aan benzine)
DOS (disc operating system) - besturingssysteem (computer)
dosage valve piston - doseerzuiger
DOT (Department of Transport) - Rijksdienst voor het Wegverkeer
DOT (Department of Transportation) (A) - Ministerie van Vervoer
dotted line - gestippelde lijn, puntlijn, stippellijn
double - dubbel(e)
 -  (A) - trekker met oplegger en daarachter een aanhanger
 -  acting - dubbelwerkend
 -   -  cam damper - dubbelwerkende zuigerschokdemper
 -   -  shock absorber - dubbelwerkende schokdemper
 -   -  strut (A) - dubbelwerkende schokdemper
 -   -  wheel brake cylinder - dubbelwerkende wielremcilinder
 -  action - dubbele werking
 -   -  brake lever - remkruis
 -  balancer-shafts - dubbele balansassen
 -  barrel carburetor - carburateur met dubbele venturi
 -  bottom (A) - trekker-oplegger combinatie met daarachter een aan- 
         hanger met dus 1 schotel achter de cabine en 1 op een 
         2-assige dolly onder de aanhanger
 -  box spanner - (tweezijdige) ringsleutel
 -  -  wrench (A) - (tweezijdige) ringslautel
 -  bubble (A) - dakprofiel met 2 bobbels voor hoofdruimte (Dodge
          Viper GTS Coupá‚á '94)
 -  cab - dubbele cabine
 -  cabin - dubbele cabine
 -  cab pick-up - pick-up met dubbele cabine
 -  caliper disk brake (A) - schijfrem met 2 remzadels
 -  calliper disc brake - schijfrem met 2 remzadels
 -  -cammer (A) - motor met twee bovenliggende nokkenassen
 -  carburation - dubbele carburatie
 -  cardan joint - dubbel kruisstuk (tussenas)
 -  -check, to - nogmaals controleren, tweemaal controleren
 -  check valve - tweewegklep
 -  circuit brake system - tweekringsremsysteem
 -  clock (Ls) - taxirit van 6 mijl (ca. 10 km) in Londense taxi
 -  clutch, to - met tussengas terugschakelen, tweemaal koppelen en 
           tussengas geven bij het schakelen van versnellings-  
           bak (bv bij vrachtwagens)
 -  clutching - tweemaal koppelen en tussengas geven bij het schakelen
          van versnellingsbak (bij vrachtwagens)
 -  coat painting - dubbellaagspuiten (van lak)
 -  deck (A) - twee koplampen vlak naast en onder elkaar (Cadillac '59)
 -  - -  bus - dubbeldekker, dubbeldeks autobus
 -  -decker - bus/toeringcar met 2 dekken, dubbeldekker, dubbeldeks  
      autobus
 -  - -  bus - dubbeldekker, dubbeldeks autobus
Double Drive Differential System (DDDS) - zie DDDS
double-end bulb - buislampje
 -  -ended spanner - (tweezijdige) steeksleutel
 -  - -  wrench (A) - (tweezijdige) steeksleutel
 -  -filament bulb - duplolamp, gloeilamp met 2 gloeidraden
 -  -  -   light bulb - duplolamp, gloeilamp met 2 gloeidraden
 -  -floor bus - half dubbeldeksautobus
 -  glazing - dubbelglas
 -  head box wrench (A) - dubbele ringsleutel, ringsleutel
 -   -  grinding machine - slijpmachine met twee slijpstenen
 -   -  spanner - (tweezijdige) steeksleutel
 -   -  wrench (A) - (tweezijdige) steeksleutel
 -  helical gear - tandwiel met pijlvertanding
 -  hump (H2) - rondom lopende verhoging op beide schouders van velg
 -  -joint swing axle - tweemaal gedeelde achteras
 -  -layered exhaust pipe - dubbelwandige uitlaatpijp
 -  layer masking paper - dubbele laag afplakpapier (bij spuiten)
 -   -   -  tape - dubbele laag afplakband (bij spuiten)
 -  manifold - dubbele uitlaatpijp
 -    -   collar - flens van dubbele uitlaatpijp
 -  meshing - twee versnellingen tegelijkertijd ingeschakeld
 -  -offset type constant-velocity joint - dubbele homokinetische
                       kruiskoppeling, verbeterde
                       Rzeppa kruiskoppeling
 -  - -   -  CVJ (constant velocity joint) (JE) - dubbele homokine
                     tische kruiskoppeling, verbe-
                     terde Rzeppa kruiskoppeling
 -  open end spanner - (tweezijdige) steeksleutel
 -   -  -  wrench (A) - (tweezijdige) steeksleutel
 -  overhead cams (A) - 2 bovenliggende nokkenassen
 -  over head camshaft (DOHC) engine - zie DOHC engine
 -  piston engine (A) - boxermotor, motor met twee tegenover elkaar
             liggende cilinders
 -   -  wheel brake cylinder - dubbelwerkende wielremcilinder
 -   -   -  cylinder - dubbelwerkende wielremcilinder
 -  plate clutch - dubbele plaatkoppeling
 -  pole bulb - duplolamp
 -  post lift - tweekolomshefbrug
 -  -range ball bearing - dubbelrijig kogellager
 -  rear - dubbele achterwielen, dubbellucht
 -  reduction final drive - achteras met dubbele overbrenging/reductie
 -  reduction rear axle - achteras met dubbele overbrenging/reductie
 -  roller - dubbele roltand
 -  row angular ball bearing - dubbelrijig hoekcontactkogellager,
                 tweerijig hoekcontactkogellager
 -  -  ball bearing - tweerijig kogellager
 -  -  self-aligning ball bearing - zelfinstellend dubbelrijig kogellager
 -  seat - tweezitsbank (bv. in autobus)
Double Security System (DSS) - zie DSS
double-sided adhesive tape - dubbelzijdig kleefband, dubbelzijdig plakband
 -  -stage compressor - tweetrapscompressor
Double Step Noise Shaping (DSNS) - zie DSNS
double-stick tape - dubbelzijdig plakband
 -  tire - dubbellucht
 -  tone - dubbeltonig
 -  torus wheel - dubbel schoepenrad (van remvertrager), remrotor
 -  trailing-arm suspension - wielophanging met 2 in lengterichting
                 geplaatste wieldraagarmen
 -  vacuum valve (DVV) (JE) - dubbele vacuáámklep
 -  wall - dubbelwandig
 -  -walled - dubbelwandig
 -  way switch - tweewegschakelaar
 -  wheels - dubbele achterwielen, dubbellucht
 -  wishbone - driehoekige dwarsarm (wielophanging) (doet denken aan het
         "wensbotje" van een kippenskelet)Þ�NÞ
 -    -   suspension - 1. rondom onafhankelijke wielophanging met
        dubbele draagarmen en dubbele triangels, 2. wielen rondom
        onafhankelijk opgehangen met dubbele triangels en
        schroefveren [Mazda MX-5 (in Japan en USA genaamd Mazda
        Miata)] (zie ook transverse wishbone), 3. wielophanging
        met boven en onder dwarsgeplaatste wieldraagarmen
 -  wishbones - dubbele driehoekige draagarmen (Mazda MX-5)
doughnut coupling - flexibele koppeling, Hardy koppeling
dovel - centreerstift
dowel - geleidepen, geleidingspen, (pas)pen, veiligheidspen, verbindingsbus,
    verbindingspen
 -  bolt - torenbout (in bladveer)
 -  hole - boring voor paspen, geleidingsgat
 -  pin - geleidingspen, paspen, plug, stop-pen
down - (naar) beneden, neer, omlaag
 - -draft carburetor (A) - valstroomcarburateur
downdraught carburetter - valstroomcarburateur
down draught carburettor - valstroomcarburateur
 -  female stopper - deurvanger (van schuifdeur)
 -  force - neerwaartse druk (onder auto), neerwaartse kracht
downgrade - aflopende helling
downhill - heuvelafwaarts
down male stopper - deurvanger
 - -shift, to (A) - terugschakelen
 - -strike - neergaande slag (van zuiger)
downshifting - terugschakelen
downtime - stilstand als gevolg van defect
downward - naar beneden, omlaag
downwards - naar beneden, omlaag
downward stroke - neergaande slag (van zuiger)
DP (dash pot) (JE) - buffer, (smoorklep)demper, demper, dempingselement,
       gasklepversteller, gasklepvertrager, knalpot, schokdemper,
       trillingsdemper, vertrager
D-PARC (Daigo-Proving ground And Research Center) (JE) - testbaan en on-
    derzoekscentrum van bandenfabriek Yokohama Rubber Co., Tokyo,   
    Japan
DPF (Diesel Particulate Filter) - nieuw roetfilter ontwikkeld door Mitsubishi ('97)
DPI (Dual Point Injection) system - 1. benzine-inspuiting via twee ver-
  stuivers per cilinder die ervoor zorgt dat bij alle belastingen en
  toerentallen de juiste lucht/brandstofverhouding ontstaat (Honda
  Civic DXi 1,5 l '92), 2. centraal injectiesysteem met twee injecto-
  ren dat zorgt voor een gefaseerde inspuiting, 3. inspuitsysteemregeling
  geïntegreerd in ontstekingssysteem (Honda Civic 1,5 l motor van
  '89 af), 4. tweepunts injectie (benzine-inspuiting), zie ook PGM-FI (Honda)
DPS (Disk Program Search) (A) - afzonderlijke muziekstukken op de CD
                kunnen met deze knop worden gekozen
draft, to - ontwerpen, schetsen
 -  - ontwerp, schets 
 -  (A) - luchtstroom, tocht, vacuüm achter rijdende auto dat slip-
      streamen mogelijk maakt
 -  deflector - windscherm (voor open dak)
drag, to - aanlopen (van rem), achterblijven, blijven hangen, kruipen
      (automatische versnellingsbak), slepen (van rem), trekken,
      weerstand hebben, zwaar gaan, zwaar lopen
 -  - blijven hangen, (lucht)weerstand, niet soepel
 -  coefficient (Cd) - Cw waarde, luchtweerstandscoëfficiënt
 -  link - spoorstang, stuurstang(arm)
dragging brake - slepende rem
dragline - dragline, graafkraan
  -   bucket - draglinebak
  -   jib - draglineboom
drag link - stuurstang
 -  racer - auto met zeer krachtige turbocompressoren en enorm grote en
       brede achterwielen waarmee wedstrijden worden gereden door 
       zo snel mogelijk op te trekken over een parcours van 400 meter
 -  rod - spoorstang, stuurstang
dragster (A) - zie drag racer
drain, to - aftappen, leeglopen, weglopen
 -  - afvoer
drainage - aftappen, waterafvoer
drain cock - aftapkraan, aftapplug, aftappunt
 -  flange - aftapflens
 -  hole - ontwateringsgaatje (in onderkant van portier), waterafvoeropening
 -  hose clamp - afvoerslanghouder, afvoerslangklem
draining cock - aftapkraan
drain pan - lekbak
 -  plug - aftapdop, aftapkraan, aftapplug, aftapschroef, aftapstop
 -  pump - zuigpomp
 -  screw - aftapschroef
 -  tap - aftapkraan
D range - D-stand (van automatische versnellingsbak)
draught - luchtstroom, schets, tocht
  -  excluder - afdichtstrook, tochtstrip, tochtstrook, tochtwering
draw, to - aanzuigen, tekenen, trekken
drawback - nadeel
draw bar - dissel, koppelstang, trekstang, triangel (trekinrichting)
 -  -  coupling (A) - aanhangwagenkoppeling, koppelstang, trekstang-
            koppeling, triangel (trekstang)
 -  -  load - kogeldruk (op trekhaak)
draw card - indicateurdiagram
 -  cord - montagekoord
 -  in, to - aanzuigen, binnenrijden
 - - - coil - intrekspoel
drawing - tekening, tekenwerk
  -  operation - trekwerking
drawn tube - getrokken buis
draw trailer - aanhanger voor wrakkenvervoer, auto ambulance aanhanger
dress, to - afbramen, bekleden, bewerken, navijlen, (op)zuiveren
DRGS (Dynamic Route Guidance Systems) - onderdeel van UTMS voor geleiding
                    van auto's
drift, to - doorslaan (met een doorslag), driften (in bocht), (op)ruimen
      (van gaten), slippen
drift - doorslag (ger.), drevel (ger.), drift (beheerst slippen in
    bocht), ruimer (van gaten)
 -  angle - drifthoek, sliphoek
drifting - driften (in bochten), wegebben (van geluid)
  -   tool - pendrijver
drift punch (JE) - doorslag, drevel, drift, gereedschap van rond staal en
          spits toelopend met vlakke of holle punt om nagelkop-
          pen in te drijven of pennen uit te tikken
drill, to - (in/uit)boren
 -  - boor(machine)
 -  brace - booromslag
 - -chuck - boorhouder, boorkop (van boormachine)
drilled (center) ball - centreerkogel (van homokinetische koppeling)
  -  ball pin - centreerstift
  -  mark - boorpunt, merkteken
drilling machine - boormachine
  -   mud - boorspoeling (bij aardolieboringen)
drill out rivets, to - klinknagels uitboren
 -  press - kolomboormachine
 -  shank - boorkolf, boorschacht
 -  sharpening machine - spiraalboorslijpmachine
 -  stand - boorstandaard
 -  with the first bit, to - voorboren
drip, to - druppelen, lekken
 -  channel - regengoot, watergoot
 -  cup - lekbak
 -  feed lubricator - druppelsmeertoestel, oliedruppelaar
 -  molding (A) - afwateringslijst, gootlijst, watergoot
 -  moulding - afwateringslijst, gootlijst, watergoot
dripping - druppelen, druppen
drip rail - afwateringsgoot, daksierlijst, watergoot
drip rail sealer - watergootkit
 -  sealer - watergootkit
drive, to - aandrijven, auto besturen, (auto)rijden, chaufferen, sturen,
      voortbewegen, voortstuwen
 -  - aandrijving, autorit, inrit, oprit (van garage)
DRIVE (Dedicated Road Infrastructure for Vehicle safety in Europe) - 1.
   Europees project, gestart in '88, door de EG gesubsidieerd o.a.
   op gebied van digitalisering van snelweg en auto (dit programma
   richtte zich speciaal op een high-tech wegenstructuur), 2. onder-
   zoeksprogramma naar projecten die gericht zijn op toepassingsmoge-
   lijkheden van telematica in de auto
driveability - bestuurbaarheid, handelbaarheid tijdens rijden, rij-
        eigenschappen, rijgedrag van auto, rijkwaliteit
drive away, to - wegrijden vanuit stilstand
 -  axle shaft bearing - achteraslager
 -  back, to - terugrijden
 -  belt - aandrijfriem, dynamoriem, V-riem
 -  -  deflection - doorbuiging van aandrijfriem
"drive by wire" system - systeem dat langs electronische weg de comman- 
             do's van gas- en rempedaal doorgeeft
drive cable - aandrijfkabel
 -  cam - aandrijfnok
 -  case - distributiedeksel
 -  chain - aandrijfketting, distributieketting
 -  circuit - schakelcircuit (in airco), sensorcircuit
 -  end - aandrijfzijde/koppelingszijde van motor
 -  -  bearing bracket - voorste lagersteun
 -  -   -  support - voorste lagersteun
 -  -  cover - voordeksel
 -  -  frame - voorschild met stator (van dynamo)
 -  -  head - voordeksel
 -  extension (A) - verlengstuk (voor dopsleutel)
 -  flange - flens van aandrijfas
 -  for one block, to - blokje rondrijden, klein stukje rijden, 100  
             meter rijden
 -  gear - aandrijfmechanisme, (aandrijvend) tandwiel, kroonwiel,
       tandwieloverbrenging
 -  head - aandrijfkop, bendixkoppeling, koppeling
 -  housing (A) - aandrijfhuis (van startmotor)
 -  in, to - erin tikken, op zijn plaats brengen
 -  - convoy - in kolonne rijden
 -  - depth - indrijfdiepte, insteekdiepte, montagediepte
 -  - reverse, to - achteruitrijden
 -  - rugged terrain, to - door ruw terrein rijden
 -  line - aandrijflijn
 -  mechanism - aandrijfmechanisme, aandrijving
 -  motor - aandrijfmotor (van schuifdak)
driven - aangedreven
 -  axle - aangedreven as
 -  fan pulley - aangedreven ventilatorpoelie
 -  gear - aangedreven tandwiel/wormwiel
 -  half of V-belt - trekkend gedeelte van V-riem
 -  pinion bearing cage assy. - ringwielsamenstel, satelliettandwielhuis
 -  plate - koppelingsplaat
 -   -  lining - koppelingsplaatvoering
 -  pulley - aangedreven poelie/riemschijf
 -  rotor - aangedreven rotor
 -  shaft - aangedreven as, uitgaande as
 -  wheel - aangedreven wiel
 -  yoke - aangedreven gaffelas
drive off, to - wegrijden
 -  - -road, to - op onverharde wegen rijden
 -  on, to - doorrijden, verder rijden
 -  out, to - eruit persen, eruit slaan, eruit tikken
 -  pinion - aandrijftandwiel, pignon(as)
 -   -  bearing - pignonaslager
 -   -    -  preload - pignonlagervoorspanning
 -   -  front bearing cup replacer - stempel voor voorste pignonlagercup (ger.)
 -   -  side plate washer - vulring aan pignonzijde
 -  plate - koppelingsplaat, meeneemplaat
driver - aandrijfas, bestuurder, chauffeur
 -  (screw driver) (JE) - schroevedraaier
 -  adjustable seat - verstelbare bestuurderszitplaats
 -  error - fout van de bestuurder
 -  gear (JE) - aandrijvend tandwiel
drive rotor - aandrijvende rotor
driver pinion (JE) - aandrijftandwiel
 -  's cab - bestuurderscabine (van vrachtwagen)
 -  - door lock control switch - portiervergrendelingsschakelaar aan
                   bestuurderszijde
 -  seat - bestuurdersplaats, -stoel
 -  side - bestuurderszijde
 -  's licence - rijbewijs
 -  - license (A) - rijbewijs
 -  - manual - instructieboekje
 -  - mate - bijrijder
 -  - seat - bestuurdersstoel
 -  - side - bestuurderszijde
 -  - side kick panel - zijpaneel aan bestuurderszijde
 -  weight - gewicht van bestuurder
drive shaft - aandrijfas, cardanas
 -   -  (A) - pignonas 
 - - -  - zie drive shaft
 -   -  bearing - achteraslager
 -   -  boot - aandrijfashoes
 -   -  gear (A) - pignon
 -   -  holding tool - aandrijfastegenhouder
 -   -  housing - cardanashuis
 -   -  side dust cover - stofdeksel van aandrijfaszijde
 -   -  washer - aandrijfasring
 -  sprocket thrust clearance - axiale speling van aandrijvend kettingwiel
 -  through, to - door iets heen rijden, doorrijden
 -  torque - aandrijfkoppel, aandrijfmoment
 -  train - aandrijflijn
 -   -  parts - onderdelen van aandrijflijn
 -  up, to - naar boven rijden, oprijden
driveway - inrit, oprijlaan, oprit
driving - besturen, rijden
  -  axle - aandrijfas
  -  ball - aandrijfkogel
  -  beam - grootlicht
  -  belt - aandrijfriem
  -  chain - aandrijfketting
  -  claw - aandrijfklauw, klauwkoppeling, meenemer, schakelmof
  -  comfort - rijcomfort
  -  conditions - rijomstandigheden
  -  dog - meenemer, schakelklauw
  -  flange - aaandrijvende flens
  -  gear - aandrijfmechanisme, aandrijftandwiel, aandrijvend tandwiel/wormwiel
  -  hazard - gevaarlijke situatie tijdens rijden
  -   -  (JE) - ongeluk
  -  helper for the handicapped - aanpassingen voor gehandicapte bestuurder
Driving Hours Act - Rijtijdenwet 
driving lane - rijbaan, rijstrook
  -  lesson - rijles
  -  licence - rijbewijs
  -  license (A) - rijbewijs
  -  link - aandrijfstang (bv. van ruitewissermotor)
  -  noise - rijgeluiden  
  -  material - brandstof
  -  pattern - proefrit op bank vlg. bepaalde voorschriften,
         rijcyclus, rijpatroon
  -    -  selector - rijpatroonkiezer, schakelpatroonschakelaar
  -    -    -   button -rijpatroonkeuzeschakelaar, schakelpa-
                 troonschakelaar
  -    -    -   switch - schakelpatroonschakelaar
  -  performance - rijkwaliteiten van auto, rijvaardigheid van bestuurder
  -  pinion - aandrijftandwiel, planeetwiel
  -   -  bearing carrier - pignonhuis
  -   -    -  housing - pignonhuis
  -   -  flange - pignonflens
  -  plate - aandrijfflens
  -  position memory system - ergonomisch geheugen (van stand van
         bestuurdersstoel, hoogte schouderpunt van bestuurders-
         veiligheidsgordel, verstelbare en telescopische
         stuurkolom en stand van buitenspiegels (Lexus LS 400)
  -  practice - rij-ervaring
  -  pulley - aandrijfpoelie, krukaspoelie
  -  punch - doorslag, drevel, drijver
  -  school - autorijschool
  -  seat - bestuurderszitplaats
  -  shaft - aandrijfas
  -   -  pilot sleeve - aandrijfasgeleiding
  -  side - aandrijfzijde
  -  sleeve - aandrijfmof
  -  speed - rijsnelheid
  -  stability - staboliteit tijdens rijden, wegligging
  -  time - reisduur, rijtijd
  -  tool - drijver, stempel (ger.) 
  -  torque - aandrijfkoppel, aandrijfmoment
  -  wheel - aandrijf(tand)wiel
  -  yoke - aandrijvende gaffelas
DRL (daytime running light) (JE?) - MVO (Motorvoertuig Verlichting
                  Overdag)
dromedary box (CE) - gesloten opbouw voor stukgoed achter de cabine ge-
           monteerd op een verlengd (trekker)chassis en nog
           voor de koppelschotel (in Canada)
drone, to - dreunend geluid maken, gonzen, ronken
 -  - dreunend geluid (in carrosserie)
droning noise - zie drone
drop, to - druppelen, langzaam gaan lopen (van motor), (laten) vallen,
      verliezen
 -  - druppel, val, vermindering
 -  a gear, to - terugschakelen
 -  arm - pitmanarm
 -  -  shaft - pitmanas
 -  base rim - diepbedvelg
 -  center rim (A) - diepbedvelg
 -  centre rim - diepbedvelg
 -  down frame - doorgebogen chassis
 -  frame - geknikt chassis met verlaagd middenstuk (bv. Leyland)
 -   -  trailer - low-loader, oplegger met zwanehals
 -  glass regulator - raambedieningsmechanisme
drophead - cabriolet (automodel)
drop head coupe (A) - cabriolet (automodel)
  -   foursome - open vierzitter (automodel)
drop in voltage - spanningsverlies, spanningsvermindering
 -  lever - spoorstangarm
 -  of pressure - drukval, plotselinge drukvermindering
 -  out, to - vallen uit
dropping point - druppelpunt, vloeipunt
drop point - beginpunt van dalen (van druk), daalpunt, druppelpunt,
       vloeipunt
 -  side - afneembaar zijschot, laag zijbord (van vrachtwagen)
 - -sided body - laadbak met kleppen (van vrachtwagen)
 -  sider - vrachtwagen met neerklapbare zijschotten
 -  side trailer - aanhanger met zijlaadkleppen
 -  -  type - type met neerklapbare schotten (kipwagen)
 -  the clutch, to - het koppelingspedaal laten opkomen
 -  to, to - terugvallen naar (druk)
 -  top (A) - cabriolet (automodel) (carrosserie met open dak)
 - - - car - cabriolet type auto
Drowsy Driver Detector (lane keeping) (A) - maakt het de auto mogelijk te
          signaleren dat de bestuurder niet alert genoeg  
          achter het stuur zit en alarm te slaan of bepaalde  
          taken over te nemen (American Honda '97)
drum, to - dreunend geluid maken
 -  - (rem)trommel, vat
 -  (brake drum) - remtrommel
 -  brake - trommelrem
 -   -  supporting collar - steunkraag van remankerplaat
 -  gauge - remtrommelmicrometer
 - -in-disc type parking brake - parkeerrem met in remschijf 
                 gemonteerde trommelrem
 -  inner diameter - remtrommelbinnendiameter
 -  light (A) - trommelvormige koplamp op oude auto
 -  regenerator - trommelvormige warmtewisselaar
 -  rim - zijrand van remtrommel
drunken screw - dolgedraaide schroef, dolle schroef
dry, to - drogen
-  - droog
-  battery - droge accu, niet-geladen accu
- -bulb thermometer - drogebol-temperatuurmeter (airco)
-  cell - droge cel (van accu)
-  clutch - droge koppeling
-  cylinder liner - droge cilinderbus, droge cilindervoering
dryer - droger (airco), drogingsmiddel
dry fill - na revisie te vullen hoeveelheid olie
-  friction - droge wrijving, wrijving zonder smering
drying agent - droogmiddel, verharder (in lak)
 -  chamber - droogoven (voor lak)
 -  compartment - droogoven (in spuitcabine)
 -  form - droogtechniek (van lak)
 -  oven - droogoven (voor lak)
dry-liner - droge cilindervoering
-  plate clutch - droge plaatkoppeling
-  powder extinghuisher - poederbrandblusapparaat
-   -  fire truck - poederbluswagen
-  running bearing - drooglopend lager, niet-gesmeerd lager
-  sanding - droog schuren
-  sleeve - droge cilindervoering
-  sump lubrication - 1. gesloten smeersysteem met droog carter, 2.   
            smeersysteem waarbij de olievoorraad niet in de
            carterpan zit maar in een apart tankje 
-  type spray booth - spuitcabine met filtering d.m.v. droge filters
-  up, to - verdrogen
-  powder vehicle - poederbluswagen
-  weight - gewicht van voertuig zonder vloeistoffen, leeggewicht van
       voertuig
4DS (4-door sedan) (JE) - 4-drs sedan
DSA (Dynamic Stability Assistance) - 1. anti-slipsysteem dat samenwerkt 
  met ABS en de brandstofvoorziening vermindert wanneer de aangedreven 
  wielen hun grip dreigen te verliezen (Volvo S4 en V4 '96), 2. trac- 
  tiecontrolesysteem
DSC (Dynamic Stability Control) - automatisch koerscorrectiesysteem dat
  in staat is á‚áá‚ánzijdig te remmen (BMW '95)
DSE (Dynamic Safety Engineering) - gehele programma aan passieve en ac-
  tieve veiligheidsvoorzieningen (Ford '95)
DSNS (Double Step Noise Shaping) - dubbelstaps data comprimeringstechniek
   voor een zo goed mogelijke omzetting tot echte muzikale weergave  
   (Pioneer)
DSOCT (Dynamic Stability Optimized Contact Theory) - ontwikkeling van een
   buitenband met extreem hoge stabiliteit in het gehele snelheids-
   bereik tot zelfs meer dan 300 km/h (Toyo Proxes-U1, ZR radiaalband)
DSP (Digital Signal Processor) - digitale signaalverwerking (een
  vervormingsvrije behandeling van de signalen van CD-speler of tuner
  met een kwaliteit die niet wordt gehaald door analoge grafische
  equalizers
DSP (Digital Sound Processor) - digitale sound processor (Sony Mobile
  ES), het langs digitale weg bewerken van het audiosignaal en het
  creëren van ruimtelijk effect in de auto (Fujitsu Ten)
DSS (Double Security System) - dubbel veiligheidssysteem tegen radiodiefstal
  (na afname van het frontplaatje gaat een rood lampje knipperen)
  (Grundig WKC 4871 RDS-C radio)Þ
DTI (Department of Trade and Industry) - Engelse Ministerie van Handel en
                     Industrie
DTSS (Dynamic Tracking Suspension System) (JE) - wielgeleiding met dyna-
            mische sporingsaanpassing (Mazda RX7 '85)
dual - dubbel, tweevoudig
 -  A/C (A) - dubbele airco
 -  brake system - gescheiden remsysteem, remsysteem met gescheiden
          circuits, tweekringsremsysteem
 -  carburetor (A) - dubbele carburateur
 -  carburetter - dubbele carburateur
 -  carriageway - dubbelbaansweg, tweebaansweg, weg met tweemaal twee
          rijbanen
 -  chain (A) - dubbele ketting, duplex ketting
 -  circuit brakes - gescheiden remsysteem, tweekringsremsysteem
 - -cup holder - houder voor twee bekers
 - -filament lamp - duplolamp
 -  fuel engine - motor die op 2 verschillende brandstoffen kan lopen
 -  -  system - dubbel brandstofsysteem, tweevoudig brandstofsysteem, 
          omschakelbaar brandstofsysteem (bv van benzine op gas
          of andersom)
 -  horn - dubbeltonige hoorn, tweetonige hoorn
 -  ignition - dubbele ontsteking, ontsteking met 2 bougies per cilinder
 -  line brake system - gescheiden remsysteem, tweekringsremsysteem
 - -link strut independent suspension (JE) - onafhankelijke wiel-
     ophanging met links en rechts twee dwarse dubbele reactie-armen
 -  outlet header - dubbel uitlaatspruitstuk
 -  plug ignition - ontsteking met 2 bougies per cilinder
 -  point injection (DPI) system - zie DPI system
 -  pressure switch - tweevoudige drukschakelaar
Dual Ram System (A) - 1. klep in inlaatspruitstuk welke tot 4000 t/m
     gesloten blijft waardoor de lucht wordt toegevoerd via twee
     aparte 3-cilinderspruitstukken; boven 4000 t/m opent klep en
     ontstaat een 6-cilinderspruitstuk (Opel Omega 3000 24V en
     Senator 3,0i 24V), 2. tweedelig inlaatsysteem
dual ratio - extra versnellingsoverbrenging
 -   -  final drive - aandrijving met twee snelheden
 -  side mount (A) - aan beide zijden van oude auto in het achterste
           deel van het voorspatscherm gemonteerde reserve
           wiel met band
 -  stage carburetor (A) - registercarburateur
 -   -  carburetter - registercarburateur
 -  stage compressor - tweetrapscompressor
 -  tire (A) - dubbellucht (vrachtauto)
 -  tyre - dubbellucht (vrachtauto)
 -  wheels - dubbellucht
 -  wiper - 2 ruitenwissers per ruit, tandemruitenwisser
Duck (A) - bijnaam voor GMC type DUKW-353, een conversie van de Chevrolet
      legertruck, uitgevoerd als een zeewaardig vaartuig dat op het droge
      in de 5e versnelling 80 km/h kon halen, gewicht ca. 7800 kg
duct - kabelgoot, kanaal, leiding van verwarmings- en ventilatiesysteem,
    mond(stuk), pijp
 -  band - leidingklemband
ducted air - geleide lucht
ductile - buigbaar, rekbaar, smeedbaar, taai, vervormbaar, zacht
due to - als gevolg van, dankzij, door, ten gevolge van
dull, to - dof worden (lak)
 -  - dof (lak), mat
 -  black - matzwart
dulling - matteren (van laklaag)
dull red - vaalrood
dummy - nagebootst, model, onecht, proefpop (in gebruik bij botsproeven)
 -  axle - draagas
 -  cover - radio-afdekplaat
dump, to - lozen, opslaan, storten
 -  - afvalberg, kipper, opslagplaats, vuilnisbelt
 -  body - kantejbak, kipbak
 -  car - kipauto
dumper - dumper, kipauto, kipper
 -  truck (A) - kipauto
dumping truck (A) - kipper
dump mechanism - kantelmechanisme van lier, kipinrichting
 -  trailer - zelflossende aanhanger
dumptruck (A) - kipwagen
dump vehicle - kiepauto, kipper
Dunlop Warning System (DWS) - zie DWS
duo-servo brake - duo-servo rem
duplex - dubbel, tweevoudig
duplex brake - duplex rem (met twee oplopende remschoenen)
 -  chain - duplexketting
durability - bestendigheid, duurzaamheid, levensduur
  -   test - duurtest, vermoeiingsproef
  -   to - bestand tegen
durable - bestendig, duurzaam
DURAble TEChnology Vee Engine (DURATEC VE) (A) - zie DURATEC VE
Duralumin - duraluminium (is merknaam)
DURATEC VE (DURAble TEChnology Vee Engine) (A) - lichtmetalen Duratec VE
      V6 motor die voldoet aan de Europese emissie-eisen van '96
      (Ford '94)
duration - (tijds)duur
  -   of charge - laadduur, laadtijd
during - gedurende, tijdens
dust - stof
 -  arrestor - bescherming tegen stof
 -  boot - afdichthoes, beschermbalg, stofhoes, stofkap, stofrubber
 -  cap - afdichthoes, ashoes, stofdop, stofhoes, stofkap
dustcart - vuilnisauto, vuilniswagen
 -  collection attachment - stof(af)zuiger
 -  cover - afdichthoes, autopyama, stofdeksel, stofhoes, stofkap,   
    stofring, stofscherm (ankerplaat)
 -  cup - stofopvangkapje (van luchtfilter)
 -  deflector - stofafdichting, stofkeerring
 -  down, to - afstoffen
dustless - stofvrij
dust mask - stofmasker
 - -proof - stofdicht, stofvrij
 -  protector - stofbeschermer, -bescherming
 -  seal - afdichthoes, stofafdichting, stofhoes, stofkap, stofkeerring
Dutch brick - (gele) klinker
 -  Ministry of Transport - Nederlandse Rijksdienst voor het Wegverkeer
dutiable - tolplichtig
duty control - pulsbreedtemodulatie
 -  cycle - lengte van tijd dat een elektromagneet geactiveerd wordt
 - -free - tolvrij
1992 Duty of Care Regulations - Milieuwet van 1992
duty ratio - pulsverhouding
DVC (Dynamic Vehicle Control) - actief dynamisch voertuigbalanceersysteem
                (auto-fiets op 3 wielen)
D-VEC (Designed Visco-Elasticity Compounding Theory (a chemical binding
   of multiple polymers provides high traction even at high 
   temperatures) - 1. loopvlaksamenstelling voor betere grip bij ver-
           schillende temperaturen (Yokohama buitenband A378
           "91), 2. speciale theorie betreffende rubbersamen-
           stelling (een chemische binding van verschillende
           polymeren waardoor een hoge tractie, zelfs bij hoge
           temperaturen, wordt verkregen (Yokohama buitenband)
DVV (double vacuum valve) (JE) - dubbele vacuáámklep
dwell - contacthoek, stilstaand (constant)
 -  angle - contacthoek (van ontsteking)
 -  meter - contacthoekmeter
 -  tester - contacthoekmeter (voor ontsteking)
DWS (Dunlop Warning System) - waarschuwingssysteem voor spanningsverlies
               van banden
dye - kleurmiddel, kleurstof, pigment, verf
-  penetrant - gekleurde kruipolie/vloeistof, kleurvloeistof, penetra-
        tiespray, penetratievloeistof, sterke doordringende   
        kleurstof, verf
-  vat for spare parts (A) - installatie voor het schoonkoken van
               gedemonteerde onderdelen
dynamic - bewegend, dynamisch, kinetisch
  -  balancing - dynamisch uitbalanceren
  -  damper - dynamische demper (op aandrijfas), traagheidsdemper,
         trillingsdemper
Dynamic Geometry Control System (DGCS) - zie DGCS
  -  Integrated Performance System (JE) - systeem bestaande uit een
                combinatie van 4WD, 4WS, 4IS (onafhanke-
                lijke vering), 4ABS (anti-blokkeersysteem
                op alle 4 wielen) en dynamic ECS (elektronisch
                geregelde vering) (Mitsubishi HSR '87)
  -  Noise Reduction (DNR) - zie DNR
  -  Route Guidance Systems (DRGS) - zie DRGS
  -  Safety Engineering (DSE) - zie DSE
  -  Stability Assistance (DSA) - zie DSA
  -    -   Control (DSC) - zie DSC
  -    -   Optimized Contact Theory (DSOCT) - zie DSOCT
  -  Tracking Suspension System (DTSS) - zie DTSS
  -  Vehicle Control (DVC) - zie DVC
dynamic viscosity - dynamische viscositeit
dynamo - dynamo
 -  control - spanningsregelaar
 -  governor - dynamoregelaar
dynamometer - dynamometer, vermogenstestbank
   -   test - remproef met dynamometer
dynamo regulator - spanningsregelaar
dynamo strap - dynamoklemband
dyno (A) - chassis dynamometer, rollenbank

E

e. (electromotive force) (A) - elektromotorische kracht (e.m.k.)
E (electromotive force) (A) - zie e.
E. (electromotive force) (A) - zie e.
ea. (each) - elk(e), ieder(e), iedereen, per stuk            
each (ea.) - zie ea.
EACV (Electronic Air Control Valve) (JE) - elektronische luchtregelklep
EAI (Exhaust Air Induction ?) (JE) - motorinlaatluchtknop (te     
  gebruiken bij rijden door diep water)
EAI (exhaust air induction) system - 1. luchtinductiesysteem, 2.
  systeem waarbij lucht ter verbranding uitlaatsysteem wordt
  toegevoerd
earth, to - aan massa leggen, aarden, met massa verbinden
 -  - aarde, aardverbinding, massa(verbinding)
 -  bar - massastrip
 -  cable - massakabel, minkabel
 -  connected - randgeaard
 -  connection - aardaansluiting, aardverbinding, massaverbinding,
          randaarding
earthed - aan massa, geaard
earth electrode - massa-elektrode (bougie)
earthing - aan aarde leggen, aardaansluiting, aarding, aardverbinding,
      massaverbinding, randaarding, verbinden met aarde
earthing strap - massastrip
earth moving machine - grondverzetmachine
 -  return system - á‚áá‚ánleidingsysteem
 -  screw clamp - massa-aansluiting
 -  short - kortsluiting
 -  strap - massastrip
 -  terminal - aardaansluiting, aardklem, massa-aansluiting, massaklem
 -  wire - massadraad
EAS (Electronic Air Suspension - 1. elektronische luchtvering (Amerikaanse
  Ford Lincoln Continental '84), 2. elektronisch geregelde veerweg
  van 13 cm met 4 luchtveren (Range Rover Vogue SE '93)
EAS (Eurogas Advanced System) - door microprocessor gestuurde regeling
  waardoor het niet meer noodzakelijk en niet meer mogelijk is om enige
  afstelling aan de autogasinstallatie uit te voeren (Eurogas Utrecht
  bv), gasinjectiesysteem van Eurogas
ease, to - gangbaar maken (van bouten, moeren)
 -  of operation - bedieningsgemak
 -  screw thread, to - schroefdraad gangbaar maken
easily-magnetizable medium - gemakkelijk te magnetiseren laag
easing surface - gebogen oppervlak
east-west engine (A) - dwarsgeplaatste motor
easy-change - (gemakkelijk) verwisselbaar
Easy Safe Controlled Transmission (ESCOT) electronic gearshift system -
           elektronisch schakelsysteem (Nissan diesel)
EBCS (Electronic Braking Control System) (A) - elektronisch antiblokkeer-
   systeem (Delco divisie van General Motors)
EBCV (Electronic Bleed Control Valve) (JE) - elektronische luchtafvoerregelklep
EBD (Electronic Brake force Distribution) - elektronische remkrachtverdeling
  waardoor het snelheidsverschil tussen voor- en achterwielen nooit
  meer dan 3 km/h bedraagt en waardoor de kans op slippen vermindert
  (alle Saab auto's '96)
ebonite - eboniet, hard gevulcaniseerd rubber, hardgummi
EBS (Electronic Brake System) - elektronisch geregeld remsysteem (Scania
  en Bosch ontwikkeling op Scania trekkers met 400, 460 en 530 pk '96)
EBS (Electronic Braking System) - elektronisch remsysteem op bedrijfswagens
  (i.p.v. de voetrem een pedaal dat elektronisch boodschappen doorgeeft aan 
  het remsysteem in combinatie met het ABS/ASR micro-computersysteem)
ECAS (Electronically Controlled Air Suspension) - elektronisch geregeld
   luchtveringssysteem met hoogteregeling (DAF 2300en 2700, ca. '84, FT
   95.430, MAN M90 24.232 FNL Silent met naloopas en MAN 26.463 FNLL/W'95)
ECC (Electronic Climate Control) - elektronisch geregelde air conditioning
  (Opel Vectra '96, Volvo 760 '88 en 960 '90)
ECC (Environmental Concept Car) - hybride-auto die in de stad op accu's loopt 
  en door een verbrandingsmotor worden opgeladen en op de buitenweg wordt 
  aangedreven door een op diesel lopende gasturbinemotor
eccentric - (stel)excentriek, excentrisch, uit het middelpunt 
  -   action - excentrische beweging
  -   drive - aandrijving d.m.v. excentriek
eccentricity - desaxatie van zuigerpen, excentriciteit
eccentric shaft - excentrische lageras
  -   stud - excentrische lageras
ECCS (Electronic Computer Controlled System) - elektronisch geregeld   
   motormanagementsysteem (Nissan Primera)
ECCS (Electronic Concentrated-engine Control System) - 1. regeleenheid
   die onstekingstijdstip en verhouding van lucht/brandstofmengsel be-
   paalt terwijl de ademhaling wordt geholpen door elektronisch gere-
   gelde, variabele kleptiming (Nissan 300 ZX '91), 2. systeem dat
   ontstekingstijdstip en lucht/brandstofmengsel van de elektronische
   injectie bepaalt (Nissan 200 SX en 300 ZX)
ECD (Electric Controlled Diesel) ECU - ECU van elektrisch geregelde   
                    dieselmotor
ECE (Economic Commission for Europe) - Economische Commissie voor Europa
ECHC (Electronically Controlled Hydraulic Cooling) fan (JE) - electro-
           nisch geregelde hydraulische koelventilator (Toyota)
ECI (Electronic Controlled Injection) - elektronisch geregeld inspuitsysteem
  (Mitsubishi Colt)
ECI-multisystem - electronisch geregeld multipoint injectiesysteem (Mitsubishi)
ECM (Electronic Control Module) (A) - elektronisch geregelde module,   
  elektronische regeleenheid (Detroit Diesel Corporation)
ECM (Engine Control Module) - motorregelmodule die het hydraulische me-
  chanisme aanstuurt dat de uiteinden van beide inlaatnokkenassen ver-
  draait en ook brandstoftoevoer, ontsteking en gasklepstand regelt
  (gezamenlijke ontwikkeling van Nippondenso, Japan en Jaguar aan de
  Jaguar XK 8 met AJ-V8 motor '96)
ECMT (European Conference of Ministers of Transport) - Commissie van
   Europese Ministers van Transport (CEMT) 
Ecological Science Research (ESR) - zie ESR
econodrive monitor - econometer (geeft zuinig/onzuinig rijden aan)
economic - economisch, goedkoop te onderhouden, zuinig
  -   speed - economische snelheid
Economic Commission for Europe (ECE) - Economische Commissie voor Europa
economiser - besparingsinrichting in carburateur
economizer - zie economiser en fuel pacer (A)
economy car - auto met laag brandstofverbruik, auto met lage onderhouds-
       kosten
  -  run - zuinigheidsrallye, zuinigheidswedstrijd
ECOTEC (Emissions and Consumption TEChnology) - zuinige motor die aan
    uitlaatgasemmissie-eisen voor '96 voldoet (Opel Astra '93)
ECR (European Car Registration) - Nederlandse non-profitstichting,
  Cartracer genaamd, die d.m.v. een geautomtiseerd gegevensbestand be-
  hulpzaam wil zijn bij het terugdringen van de autocriminaliteit in Europa
ECS (Electronically Controlled Suspension) - electronisch geregelde vering
  (Mitsubishi Sigma '91),stuurwiel-, snelheid-, rem-, smoorklep- en G-sensors 
  controleren via een electronische controle eenheid de rijcondities en 
  zetten de veerpoten rondom zacht, normaal of hard
ECS (Electronic Clutch System) - electronisch koppelingssysteem zonder
                 koppelingspedaal (Sachs)
ECS (Electronic Control System) - elektronisch besturingssysteem
ECS (Electronic Controlled Suspension) - vier hulpluchtveren met twee
  kamers in combinatie met schroefveren, samengebouwd tot veerpoten
  (twee standen mogelijk) (Mitsubishi '84)
ECT (Electronically-Controlled Transmission) (JE) - electronisch gestuurde
                          transmissie (Toyota '82)
ECT (Electronic Controlled Transaxle) - elektronisch geregelde/gestuurde
  versnellingsbak/transmissie
ECT (Environmental Concept Truck) - experimentele stadsbestelwagen (Volvo '96)
ECT-i (Electronically Controlled Transmission with intelligence) (JE) -
                 electronisch geregelde transmissie met
                 intelligentie (Lexus GS 300 '94)
ECTU (European Council of Transport Users) - Europese multi-modale ver-
   ladersorganisatie (opgericht in '93), overkoepelende organisatie
   voor transportgebruikers 
ECU (Electronic Control Unit) - elektronische regeleenheid, microprocessor
ECVT (Electronically Controlled Continually Variable Transmission) - 
   versnellingsbak ontwikkeld door Van Doorne's Transmissie in Tilburg,
   versnellingsbak met electronisch geregeld oneindig variabel aantal
   overbrengingsverhoudingen
ECVT (Electronic Continuously Variable Transmission) - elektronisch 
   continue variabele transmissie (Subaru)
ED (electro-deposition) painting - elektroforesebad (lakmethode), elek-
                  troforeselakken
EDC (Electronic Damper Control) - Boge dempers in twee standen instelbaar
  (BMW samen met VDO, gemonteerd op BMW 635 CSi)
EDC (Electronic Damper Control) - elektronische schokdemperregeling 
  (Fichtel & Sachs)
EDC (Electronic Damper Control) (A) - elektronische schokdemperregeling
EDC (Electronic Diesel Control) - 1. elektronische brandstofpompregeling
  (Scania Ned. 470 pk versie van 14 l V8 motor ('87), 11 l motor met
  380 pk ('91) en 500 pk motor 14 l V8 ('91), 2. elektronisch geregel-
  de brandstofinspuiting van Scania R 143 dieselmotor type DSC 1484,
  14,2 l V8 (van Bosch op Scania), 3. elektronisch geregelde diesel-
  inspuiting (Volvo FS 7 met 7 liter motor TD 73E '91 en F 12 4x2 Royal
  Class), 4. elektronisch gestuurde brandstofinspuiting die de hoeveelheid
  brandstof aanpast aan de hoeveelheid volgorde lucht in de cilinders
eddy - turbulentie, wervelbeweging, wervelende beweging, werveling
 -  current - wervelstroom
 -   -  brake - wervelstroomrem
 -  flow - turbulente stroming
edge - fels, (scherpe) rand, snede, snijkant, snijrand, zijkant, zijrand
 -  of glass - glasrand
 -  - the rim - velgrand
 -  tool - snijgereedschap
 -  type filter - staaffilter, zigzagfilter
EDIC (Electric Diesel fuel Injection Control) system - (Toyota)
EDIS (Electronic Distributorless Ignition System) (A) - elektronisch ge-
   regeld verdelerloos ontstekingssysteem (Ford Mondeo '93 en Ford 2,5
   l V6 24 kleppenmotor '95)
EDPA (European Drivers Protection Agency) - Nederlandse verzekeringsfirma
   die leden die hun rijbewijs voor langere tijd kwijt zijn van een
   chauffeur met of zonder auto kan voorzien
EDS (Exxon Donor Solvent) - procédé voor het vloeibaar maken van steenkool
Edwardian - Engelse automobiel met bouwjaar tussen 1905 en 1918
  -   car - Engelse automobiel met bouwjaar tussen 1905 en 1918 
Edwardian Period - periode van Engelse automobielen met bouwjaar 1905 - 1918
EEC (Eurogas Emission Control) - 1. elektronisch lambdageregeld autogas
  systeem van Eurogas, 2. elektronische regelunit van Eurogas neemt de
  regeling over bij het rijden op CNG, zodat het voertuig weer voldoet
  aan de uitlaatgasemissie-eisen
EEC (European Economic Community) directive - EEG (Europese Economische
  Gemeenschap) richtlijn
EELQMS (European Engine Lubricant Quiality Management System) - kwali-
    teitssysteem voor o.a. dieselmotorolie
EEPROM (Electronically Erasable Programmable Read Only Memory) - elek-  
    tronisch uitwisbaar en programmeerbaar geheugen van een regeleen- 
    heid die alleen kan worden uitgelezen
EFFAM (Europewide Fleet Funding and Management) - Swan National en Top  
   Lease startten in '97 een Europees samenwerkingsverband met het   
   doel om klanten een Paneuropese dienstverlening te kunnen bieden
effect - effect, nut, resultaat, (graad van) uitwerking, werkzaamheid
effective - effectief, nuttig, werkelijk, werkzaam
  -   horse power (e.h.p.) - effectieve paardekracht(en) (e.p.k.),
     effectief vermogen, nuttig vermogen
effectiveness - effect, effectieve werking, rendement
effective output - afgegeven vermogen, effectief vermogen, nuttig vermogen,
          werkelijk vermogen
  -   power - effectief vermogen, nuttige arbeid, nuttig vermogen,
         werkelijk vermogen
efficiency - doelmatigheid, nuttig effect, rendement
EFI (Electronic Fuel Injection) (A) (vlg. Amerikaans overheidsvoorschrift
  van '92 is benaming: MFI (Multiport Fuel Injection) (A) - elektronische
  brandstofinjectie
effort - inspanning, kracht
EFTA (European Free Trade Association) - Europese Vrijhandelsassociatie
   (EVA) (associatie van Europese lidstaten die t.o.v. elkaar geen in-
   voerrechten en in- en uitvoerbeperkingen hanteren)
EG (ethylene glycol) antifreeze (A) - ethyleen-glycol antivries (in   
                motorkoelvloeistof) 
e/g (engine) (JE) - motor
E/G (engine) (JE) - motor
e.g. [exempli gratia (Latijn)] - bv (bijvoorbeeld), e.g.
EGARA (European Group of Automotive Recycling Association) - Europese
   overkoepelende organisatie voor de autodemontage-branche te 
   's-Hertogenbosch
E-gas (electronic gas) - cruise control (DAF FT 95.430)
E-Gas (Electronic Gas/Electronic Speed Control) - 1. elektronische gas-
   bediening (DAF ca. '87), 2. elektronisch gaspedaal (VDO)
EGI (Exhaust Gas Injection) (A) - systeem waarbij het katalysatorbed snel
  wordt opgewarmd door een brander die vlak voor het bed is aangebracht (Ford)
EGR (Exhaust Gas Recirculation) system - uitlaatgasterugvoersysteem,
                     uitlaatgasrecirculatiesysteem
EGR (Exhaust Gas Recirculation) Vacuum Modulator - vacuümregelaar van
                          uitlaatgasrecirculatie
e/g (engine) rpm (revolutions per minute) (JE) - motortoerental
E/G ( -  ) -  (   -   -   -  ) (- ) - motortoerental
EGTC (Exhaust Gas Temperature Control - uitlaatgastemperatuurregeling
   (B204GT motor van Volvo)
EHC (Electrically Heated Catalyst) - elektrisch voorverwarmde katalysator
eight-cylinder engine - achtcilindermotor
 - -way driver's sport seat (A) - op acht wijzen verstelbare sportstoel
eighty percent stop filling valve - 80% vulstop van autogassysteem
either of - één van (de)
EITU (European Inland Transport Users) - Europese binnenlandse transport
   gebruikers (is "zusje" van de European Shippers Council (ESC) en zij
   vormen samen de ECTU (European Council of Transport Users)
eject, to - uitwerpen (bv. van cassette)
EJECT button - knop om cassettespeler de cassette te laten uitwerpen
ejectment - (het) uitwerpen (van cassette)
elapse, to - verlopen (van tijd), verstrijken
elastic - elastiek, elastisch, flexibel, rekbaar, veerkrachtig
  -  coupling - elastische/flexibele koppeling
elasticity - elasticiteit, rek, soepelheid, veerkracht
elastic limit - elasticiteitsgrensrekgrens, strekgrens
  -  rubber disc - flexibele rubberen ring
  -   -  insert - rubberen inzetstuk (van flexibele koppeling
  -   -  ring - flexibele rubberen ring
  -  strap - elastiek
elastomer - elastische polymer, elastomeer
elbow - bochtstuk, elleboog(stuk), elleboog(verbindings)stuk, kniebocht,
    knie(stuk)
 -  connector - haaks verbindingsstuk
 -  joint - knieverbinding
 -  lever - haakse hefboom, haakse hendel
 -  outletgas - knie-gasuitlaat (LPG)
elcometer - elcometer, laklaagdiktemeter
electric - elektrisch, electrisch aangedreven
  -   actuation - elektrische aandrijving
electrical - elektrisch, elektrisch aangedreven
  -   equipment - elektrische uitrusting
electrical infiltration - elektrische infiltratie (bij lakprocedure)
Electrically Heated Catalyst (EHC) - zie EHC
electrically operated fuel pump - elektrische brandstofopvoerpomp
   -    operated-rear window sunshade (A) - elektrisch bediend zon-
                         nescherm voor achterruit
electrical passage - elektrische brug bij elektrostatisch lakken)
  -   power source - voeding
Electrical Research Vehicle (ERV) - zie ERV
electrical resistance - elektrische weerstand
electrical wiring diagram (EWD) (JE) - zie EWD
electric arc welding - elektrisch booglassen, vlambooglassen
  -   auto choke - elektrisch werkende automatische choke
  -   car - elektrisch aangedreven auto, elektro-auto
  -   choke - elektrische choke
  -   circuit - elektrisch circuit, elektrische bedrading
Electric Controlled Diesel (ECD) ECU - zie ECD ECU
electric current - elektrische stroom
  -   defect - defect in elektrische installatie
Electric Diesel fuel Injection Control (EDIC) system - zie EDIC system
electric discharge - elektrische ontlading
  -   dynamometer - elektrische vermogenstestbank
  -   equipment - elektrische uitrusting
  -   fuel pump - elektrische brandstofpomp
  -   heated rear window - elektrisch verwarmde achterruit
electrician - elektricien, elektromonteur, elektrotechnicus
  -   's screwdriver - fittingschroevedraaier
electricity - elektriciteit, elektriciteitsleer, stroom
electric line - elektrische draad, elektrodraad
  -   moon roof - elektrisch bediend schuif-/kanteldak
  -   motor (A) - elektrische motor, elektromotor
Electric Power Assisted Steering (EPAS) - zie EPAS
  -   Powered Inter-Urban Vehicle (Epic) (A) - zie Epic
electric pressure welding - elektrisch druklassen
  -   rear moon roof - elektrisch schuif-/kanteldak achter
  -   - -window defroster - elektrische achterruitverwarming
  -   resistance welding - elektrisch weerstandlassen, puntlassen (is
               een vorm van druklassen)
  -   retarder - retarder, wervelstroomrem, wervelstroomvertrager
  -   sun roof - elektrisch bediend schuifdak
  -   system - elektrisch systeem
  -   tools - elektrisch gereedschap
  -   traction - elektrische aandrijving, - tractie
  -   underhood cooling fan - koelventilator van condensor onder
                 motorkap, koelventilator van motor onder
                 motorkap
  -   vehicle - elektrisch aangedreven voertuig, elektro-auto
Electric vehicLE Globally Innovative for Environment (ELEGIE) - zie ELEGIE
electric welding - elektrisch lassen
  -   winch - elektrische lier
  -   window - elektrisch bediend raam
  -   wire - elektriciteitsdraad, elektrische stroomdraad
  -   wiring - elektrisch circuit, elektrische bedrading
electrification - elektrificatie
electrocrystalization - elektrokristallisatie (bij lakprocedure)
electrode - elektrode, stift
  -   distance - elektrodenafstand (van bougie)
  -   gap - elektrodenafstand (van bougie)
electrodeposit - galvanische neerslag, elektrische depositie/neerslag
electro-deposition (ED) painting - elektroforesebad (lakmethode), elek-
                  troforeslakken
electrode wear - inbranding van elektroden
electro-galvanized sheet metal - elektrolytisch gegalvaniseerd plaatstaal
electrolyte - accuvloeistof, elektrolyt
   -   density - zuurdichtheid van elektrolyt
   -   level - elektrolytniveau
electrolytic - elektrolytisch
electromagnet - elektromagneet
electromagnetic - elektromagnetisch
    -    clutch - elektromagnetische koppeling
    -    core - magneetkern
    -    induction - elektromagnetische inductie
    -    injector valve - elektromagnetisch inspuitstuk
    -    interference - elektromagnetische storingen
    -    thickness gauge - elektromagnetische lakdiktemeter
electromobil - electrisch aangedreven voertuig
electromotive force (emf, e.m.f., EMF, E.M.F.) - elektromotorische
                         kracht (e.m.k.)
electromotor - elektromotor
electron beam welding - elektronenstraallassen (is een vorm van 
            booglassen)
electronic - elektronisch, elektronisch geregeld, elektronisch gestuurd
Electronic Air Control Valve (EACV) (JE) - electronisch geregelde luchtklep
  -   Air Suspension (EAS) - zie EAS
electronical - elektronisch, elektronisch aangedreven, elektronisch gestuurd
electronically - elektronisch
Electronically Controlled Air Suspension (ECAS) - zie ECAS
   -      -   Engine Mount (JE) - elektronisch geregelde
                 motorsteun (zit aan middelste motorbe-
                 vestiging en bestaat uit twee met vloei-
                 gevulde kamers) (Honda Accord)
   -      -   Continually Variable Transmission (ECVT) - zie ECVT
   -      -   Hydraulic Cooling (ECHC) fan (JE) - electro-
                      nisch geregelde hydraulische
                      koelventilator (Toyota)
electronically controlled mirror - elektronisch bediende buitenspiegel
   -      -   power steering - elektronisch geregelde stuur-
                      bekrachtiging
Electronically Controlled Suspension (ECS) - zie ECS
   -      -   Transmission (ECT) (JE) - zie ECT
   -      -   Transmission with intelligence (ECT-i) (JE) -
                               zie ECT-i
electronically controlled type transmission - elektronisch geregeld/ge-
                       stuurd type versnellingsbak
Electronically Erasable programmable Read Only Memory (EEPROM) - zie
                                 EEPROM
   -    -Modulated Air Suspension (EMAS) (JE) - zie EMAS
   -    Programmed Injection Control (EPIC) - zie EPIC
Electronical Programmed Injection (EPI) - zie EPI
electronic balancing - elektronisch uitbalanceren
Electronic Bleed Control Valve (EBCV) (JE) - zie EBCV
  -   Brake force Distribution (EBD) - zie EBD
  -    -  System (EBS) - zie EBS
  -   Braking Control System (EBCS) (JE) - zie EBCS
  -     -  Force Distribution - lastafhankelijke verdeling van de
                    remkracht (Ferrari 550 Maranello)
  -   Braking System (EBS) - zie EBS
  -   Climate Control (ECC) - zie ECC
  -   Clutch System (ECS) - zie ECS
  -   Computer Controlled System (ECCS) - zie ECCS
  -   Concentrated-engine Control System (ECCS) - zie ECCS
  -   Continue/Contineously? Variable Transmission (ECVT) - zie ECVT
electronic control box - elektronisch regelapparaat
  -     -  device - elektronische regeleenheid
Electronic Control System (ECS) - elektronisch besturingssysteem
  -   Control Unit (ECU) - zie ECU
  -   Controlled Air Suspension (ECAS) - zie ECAS
  -     -   Injection (ECI) - zie ECI
  -     -   Injection (ECI)-multisystem - zie ECI-multisystem
  -     -   Transaxle (ECT) - zie ECT
  -   Control Module (ECM) (A) - zie ECM
  -     -  Unit (ECU) - zie ECU
  -   Damper Control (EDC) - zie EDC
  -   Damper Control (EDC) (A) - elektronische schokdemperregeling
  -   Diesel Control (EDC) - zie EDC
electronic display - digitaal beeldscherm/schermbeeld, scherm
Electronic Distributorless Ignition System (EDIS) (A) - zie EDIS
electronic "drive-by-wire" accelerator (A) - gaspedaal zonder directe
                       mechanische overbrenging/verbinding
  -   engine immobiliser - electronische startbeveiliging, elec-
                tronische startblokkering
  -    -  immobilizer - zie electronic engine immobiliser
Electronic Fuel Injection (EFI) (A) - zie EFI
electronic gas (E-gas) - cruise control (DAF FT 95.430)
  -   Gas/Electronic Speed Control (E-Gas) - zie E-Gas
electronic gas petrol injection - elektronische benzine-injectie EM
Electronic Height Control - elektronische hoogteregeling om auto onaf-
              hankelijk van de lading op de ingestelde
              hoogte te houden (Toyota '82)
electronic injection - elektronisch geregelde benzine-inspuiting
Electronic Levelling Suspension System (ELSS) - zie ELSS
electronic metering - elektronische dosering
  -   mixture control - elektronische mengselregeling
Electronic Power Shift (EPS) - zie EPS
electronic rear axle steer mechanism - elektronisch achterasbesturingsmechanisme
electronics - elektronica
Electronic Shock Absorber Control (ESAC) - zie ESAC
  -   Shock Proof (ESP) - zie ESP
  -   Skid Control - automatische instelling van remkrachten tussen
             voor- en achterwielen (Toyota '83)
  -   Spark Advance (ESA) signal - zie ESA
  -    -  Timing (EST) signal - zie EST signal
  -   Speed Control (E-Gas) - electronisch gaspedaal (VDO)
  -   Stability Program (ESP) - zie ESP
  -   Temperature Management (ETM) - zie ETM
  -   Throttle Control (ETC) - zie ETC
  -     -    -  System (ETCS-i) - zie ETCS-i
  -   Torque Split (E-TS) 4WD control system - zie E-TS
  -   Traction Control (ETC) (A) - zie ETC
  -     -   Support (ETS) - zie ETS (2x)
  -   Tuning Control (ETC) - zie ETC
  -   Tuning Radio (ETR) - zie ETR
  -   Unit Injector (EUI) - zie EUI
  -   Vacuum Regulating Valve (EVRV) (JE) - EVRV
  -   Valve Timing (EVT) system - zie EVT
electro-oculography (EOG) - zie EOG
electrophoresis - elektroforese (lakprocedure)
electroplating - elektrolytisch bekleden met metaal
electro-pneumatic - elektropneumatisch
Electro Pneumatic Braking (EPB) - zie EPB
electrostatic - elektrostatisch
electro-technology - elektrotechniek
ELEGIE (Electric vehicLE Globally Innovative for Environment) - onder-
    zoeksproject met als doel onderdelen en technieken te ontwikkelen
    voor toepassing in elektrische auto's (hierin participeren het
    Italiaanse FIAMM, Siemens, ABB Batt, Duitsland en het Franse elek-
    triciteitsbedrijf EDF)
element - bestanddeel, cel, element, onderdeel
elementary - eenvoudig, elementair
elevate, to - opheffen, vergroten, verhogen
elevated top - verhoogd dak
elevation - vergroting, verhoging
elevator - elevator (transportmiddel voor verticaal transport van stort-
      goederen bestaande uit kettingen of transportband waaraan bak-
      ken zijn bevestigd), emmerladder, jacobsladder 
ELF (end-of-life) vehicles - miljoenen voertuigen die elk jaar hun nuttige
               even moeten beëindigen
eliminate, to - elimineren, verwijderen
  -   interference, to - ontstoren
E-link - wielgeleiding (die i.v.m. de stand van de dwarsstangen van Mazda
     929 zo wordt genoemd)
Elliot-type axle - vorkas
elliptic - ellipsvormig, elliptisch, langwerpig rond, ovaal
elliptical - elliptisch
elliptical pattern - elliptisch patroon (spuitpatroon)
  -   spring - elliptische veer
elongate, to - langer maken, uitlubberen, uitrekken, uitslaan, verlengen
elongated - langgerekt, ovaal (gat), uitgelubberd (boutgat)
  -   hole - sleufgat, slobgat
elongation - rek (van materiaal), uitrekking, verlenging, verlengstuk
ELR (Emergency Locking Retractor) - oprolautomaat met blokkeerinrichting
                  (van veiligheidsgordel)
ELSS (Electronic Levelling Suspension System) - elektronische hoogte-
                        regeling (Monroe '82)Þ-NÞ
EMAS (Electronically-Modulated Air Suspension) (JE) - electronisch gere-
   gelde luchtvering (Lexus LS 400 '89)
embargo on exports - uitvoerstop
  -  - imports - invoerverbod
emblem - embleem, merkplaatje, schildje
emergency - geval van nood, nood(geval), onverwacht probleem
  -   brake - noodrem
  -   braking - noodstop
  -   car - hulpwagen
  -   centre - alarmcentrale
  -   coupling for towing bracket - hulpkoppeling van trekhaak
  -   equipment - nooduitrusting
  -   flasher switch - alarmknipperlichtschakelaar
  -   front screen - noodvoorruit
  -    -  shield (A) - noodvoorruit
  -   hammer - noodhamer, reddingshamer
  -   horn switch - noodclaxonschakelaar (in laadruimte van vracht-
            wagen), noodsignaalschakelaar (in koelwagen)
  -   lever - noodhendel
Emergency Locking Retractor (ELR) - zie ELR
emergency measure - noodmaatregel
  -   repair - noodreparatie
  -   stop - noodstop
  -   -  button - noodstopknop
  -   switch - noodschakelaar
  -   tank - reservetank
  -   towing eyelet - sleepoog (aan voorzijde van auto)
  -   vehicle - ambulance, brandweerauto, ziekenwagen
  -   windscreen - noodvoorruit
emery - amaril
 -  cloth - polijstlinnen, schuurlinnen
 -  paper - schuurpapier
 -  paste - slijppasta
 -  stone - amarilsteen, polijststeen
emf (electromotive force) (A) - EMK (elektromotorische kracht)
e.m.f. (electromotive force) - zie emf
EMF (electromotive force) (A) - zie emf
E.M.F. (electromotive force) (A) - zie emf
emission - afgifte, afscheiding, emissie, uitlaatgassen, uitstoot, uit-
      stoting, uitstraling, uitzending
  -   control - regeling van uitlaatgasemmissie, uitlaatgasregeling
  -    -  device - voorziening die uitstoot van schadelijke
             stoffen beperkt
  -    -  system - beperking van uitstoot van schadelijke stoffen,
             emissiesysteem, uitlaatgascontrolesysteem,
             verbeterd verbrandingssysteem
  -    -  valve set - emissieregeleenheid, emissieregelklep
  -    -   -  -  assembly - emissieregeleenheid, emissieregelklep
  -   gases - uitlaatgassen
Emissions and Consumption Optimized TEChnology (ECOTEC) - zie ECOTEC
emissivety - emissievermogen
emit, to - uitstoten, uitstralen, uitzenden
empties - lege verpakking (voor hergebruik zoals fles, kist en krat)
empty, to - ledigen, leegggooien, leeglopen, leegmaken, legen
 -  - leeg, onbelast 
empty-and-load valve - remkrachtregelaar
 -  driving - met lege vrachtwagen rijden
 -  weight - leeggewicht
EMS (Energy Management System) - systeem dat gekoppeld is aan een compacte 
  1,5 l benzinemotor met directe inspuiting en een generator waardoor
  onder alle omstandigheden efficiá‰ánt en zuinig met de brandstof
  wordt omgesprongen; de energie die tijdens het remmen vrijkomt wordt
  tijdelijk opgeslagen en weer gebruikt tijdens het accelereren; de  
  generator levert tevens stroom voor de elektrische installatie van de
  auto (Toyota Prius)
EMT (Extended Mobility Tire) (A) - band met verlengde mobiliteit (Good  
 Year band kan tot 80 km met 80 km/h zonder bandenspanning rijden)
 - (Extended Mobility Tyre) - band met verlengde mobiliteit (Michelin
  band kan tot 200 km met 80 km/h zonder bandenspanning rijden)
emulsification - emulgatie, emulgering, emulsievorming (bv. in stuurbe-
         krachtigingsvloeistof)
emulsion - emulsie(laag)
  -   pipe - mengbuis (in carburateur)
  -   tube - emulsiebuis, mengbuis (in carburateur)
enamel, to - moffelen
 -  - gekleurde aflak, glazuur, metallic lak
 -  coat - moffellaklaag
 -  coating - moffellaklaag
 -  paint - moffellak, moffelverf
 -  spraying - moffellakken
enclose, to - inkapselen, insluiten, opsluiten
enclosed area - afgesloten ruimte
end - buitenkant (van compressorschot), laatste gedeelte, (uit)eind(e),
   gaffel
-  bracket - eindbeugel, schild (van elektrische machine)
-  clearance - axiale speling, zuigerveerslotspeling
-  cover - achterdeksel (van startmotor), afdekplaat, afsluitdeksel,
      einddeksel
endeavor, to (A) - proberen
endeavour, to - proberen
end float - axiale speling, eindspeling
-  gap - zuigerveerslotspeling
-  gate - achterklep, achterschot (van vrachtwagen)
endless - eindloos, rondlopend
  -  screw - worm, wormoverbrenging
end-of-life (ELF) vehicles - zie ELF vehicles
endoscope - endoscoop
end pin - gaffelpen, sluitpen
-  plate - eindplaat, sluitplaat
-  play - axiale speling, eindspeling, langsspeling, zijdelingse speling
-  plug - plug
-  point - eindpositie, eindpunt (bv. van distillatie, nitratie)
-  position - eindstand
-  stopper - eindaanslag
-  thrust - axiale druk, axiale kracht
-  tipper - achterwaartse kipper, achterwaartse kipwagen
endurance - duurzaamheid, houdbaarheid, uithoudingsvermogen, vermoeid-
      heidsweerstand
  -   life - levensduur
  -   test - duurproef, duurtest, uithoudingsproef
energise, to - activeren, bekrachtigen (elektr.), energie toevoeren aan,
        in werking brengen/stellen, versterken
energize, to - zie energise, to
energizer - accu, bekrachtiger
energy - arbeid(svermogen), energie
 -  absorber - bumperkussen
 -  absorbing - energieabsorberend
 -  consumption - energieverbruik
Energy Management System (EMS) - zie EMS
energy of collision - botsenergie
 -  - combustion - verbrandingsenergie
 -  - impact - botsenergie
engage, to - (in)grijpen, in elkaar grijpen, inschakelen (van koppeling),
       in werking stellen, koppelen, vastzetten (van vrijloopnaven)
engagement - aangrijpen (van tanden), ingrijping, koppeling, schakeling
engage the clutch, to - koppelen, koppeling in werking stellen
 -  -  gear double meshing, to (JE) - twee tandwielen/versnellingen
                     tegelijk inschakelen
engine - motor
 -  (e/g, E/G) (JE) - motor
 -  absorber (JE) - motordemper
 -  access hole cover - motorafscherm(ings)deksel, motorafscherm(ings)kap
 -  -alternator drive ratio - overbrengingsverhouding motor-dynamo
 -  analyser - motortestapparaat
 -  analyzer (A) - motortestapparaat
 -  ancillary - motorhulpaggregaten
 -  arrangement - plaats van motor in auto
 -  assy. - motorblok
 -  at the front - motor voorin
 -  - -  rear - motor achterin
 -  balancer - motorbalansunit
 -  bay (A) - motorcompartiment, motorruimte, ruimte onder motorkap
 -  bearer - motorsteun
 -  bed - motorblok
 -  behind front wheels - motor achter voorwielen
 -   -  rear wheels - motor achter achteras
 -  block - cilinderblok, motorblok
 -   -  stiffening rib - versterkingsrib van motorblok
 -  blow-up - stukgedraaide motor
 -  bonnet - motorkap
 -  bracket - motorbok, motorophangpunt, motorsteun
 -  brake - motorrem
 -  braking - motorremwerking, op de motor remmen
 -    -  effect - motorremwerking
 -  breakdown - motorpech, motorstoring
 -  capacity - cilinderinhoud van motor
 -  casing - motorcarter
 -  center mounting member (A) - middelste motorsteunbalk, middenbalk
                  met motorsteunen
 -   -  support member - subframe
 -  chain hoist - motortakel
 -  characteristics - karakteristieke motoreigenschappen
 -  compartment - motorcompartiment, motorruimte, ruimte onder motorkap
 -     -   cooling fan - koelventilator voor motorruimte
 -     -   relay box - motorruimterelaisblok
 -  component - aan motor gebouwd onderdeel
Engine Control Module (ECM) - zie ECM
engine coolant - (motor)koelvloeistof
 -    -  fan - koelventilator
 -    -  level -niveau van motorkoelvloeistof
 -    -  temperature - (motor)koelvloeistoftemperatuur
 -  cooling fluid capacity - inhoud koelsysteem
 -  cover - motorkap
 -  cradle - hulpframe voor motorophanging, subframe voor motor
 -  cranking bolt - bout om krukas met de hand te tornen
 -  crankshaft - krukas
 -  cubic capacity - totale cilinderinhoud
 -  damage - motorschade
 -  damper - trillingsdemper op krukas
 -  data - motorspecificaties
 -  diagnosis - motordiagnose
 -  diagnostic plug - motordiagnosestekker
 -  dieseling - motor dieselt na (loopt even door met contact af)
 -  displacement - cilinderinhoud
 -  drain cock - aftappunt van motor, motoraftappunt, motoraftapkraan
 -  drive belt - V-riem
 -   -  end - koppelingskant van motor, vliegwielkant van motor
 -  dry weight - massa van droge motor
 -  dynamometer - motortestbank
Engine ECU (Electronic Control Unit) (vlg. Amerikaans overheidsvoorschrift
      van '92 is benaming: ECM (Engine Control Module) (A)
      elektronische motorregeleenheid
engine efficiency - motorrendement
Engine Electrionic Control Unit (ECU) - zie Engine ECU 
engine hour meter (A) - urenteller van motor  
engineer - ingenieur, technicus, werktuigbouwkundige
engineering plastics - technische kunststoffen
   -   works - constructiewerkplaats, machinefabriek
engine-fail-system - noodloopsysteem bij elektrische storing (Daihatsu
           Applause '92)
engine failure - motorpech, motorstoring
 -  front mounting bracket - voorste motorsteun
 -   -   -    -  insulator - voorste motorsteunrubber
 -  glow system - voorgloeisysteem
 -  guard - carterbeschermingsplaat
 -  hanger - hijsoog, motorhaak, ophangoog aan motorblok
 -  hoist - motortakel
 -  hood (A) - motorkap
 -   -  side panel - zijstuk van motorkap
 -  horse power - motorvermogen
 -  identification number - motornummer
 -  idling - stationair draaien van motor
 -  immobiliser system - startbeveiligingssysteem, startblokkeringssysteem
 -  inclined to front - motor naar voren gekanteld
 -    -   to rear - motor naar achteren gekanteld
 -    -   - the left - motor naar links gekanteld
 -    -   - -  right - motor naar rechts gekanteld
 -  in front of front wheels - motor voor vooras
 -  -  -  - rear wheels - motor voor achteras
 -  is normally aspirated - motor zonder turbo
 -  knock - pingelen
 -  load - motorbelasting
 -  location - plaats van motor
 -  lubricating system - motorsmeersysteem
 -  lug - motorbok, motorsteun
 -  main relay - hoofdrelais (koelventilator)
 -  management system - computersysteem, motormanagementsysteem
 -  model - motortype
 -   -  code - motortypecode
 -  mount (JE) - motorophangpunt, motorsteun
 -  mounted longitudinally - motor in lengterichting
 -    -  transversely - motor in dwarsrichting
 -  mounting - motorbevestiging, motorophanging, motorsteun
 -    -   auxiliary frame - hulpframe voor motor
 -    -   bracket - motorsteun
 -    -   center member (A) - middelste motorsteunbalk, middenbalk
        met motorsteunen
 -    -   member - motordraagbalk
 -  noise - bijgeluiden in motor, motorgeluiden, motorlawaai
 -  number - motornummer
 -  oil - motorolie
 -  -  auto-feed system - automatisch motoroliebijvulsysteem
 -  -  change reminder light resetting knob - uitzetknop van waar-
      schuwingslampje motorolie verversen
 -  -  consumption - motorolieverbruik
 -  -  filler cap - motorolievuldop
 -  -  filter - motoroliefilter
 -  -  level checking switch - motoroliepeilcontroleschakelaar
 -  -   -  dipstick - motoroliepeilstok
 -  -  pressure - oliedruk
 -  -   -   gage (A) - oliedrukmeter
 -  -   -   gauge - oliedrukmeter
 -  output - motorvermogen
 -  overall height - totale motorhoogte
 -    -  length - totale motorlengte
 -    -  width - totale motorbreedte
 -  overcool - te lage bedrijfstemperatuur
 -  overhaul - motorrevisie
 -  pan (JE) - carterpan
 -  part - motoronderdeel
 -  piston displacement - totale cilinderinhoud
 -  power - motorvermogen
 -  preheating indicator light - voorgloei-indicatielampje
 -  racing - te hoog onbelast motortoerental
 -  rating - nominaal motorvermogen
 -  rear mounting - achtertste motorsteun
 -  repair manual - motorreparatiehandboek
 -  revolution - motordraairichting, krukasomwenteling
 -  room - motor(test)ruimte
 -  room main wire - motorruimtebedrading
 -  rpm (revolutions per minute) - motortoerental (toeren per minuut)
 -  seizure - vastgelopen motor
 -  serial number - motornummer
 -  service hole cover - motorafscherm(ings)kap
 -  shaft - uitgaande as van motor
 -  side cover - zijbeplating van motor
 -  sling device - motortakel
 -  specifications - motorspecificaties
 -  speed - motortoerental
 -   -  sensor - motortoerentalsensor
 -  stall revolution (JE) - motortoerental vlak voor afslaan (bij test
                van automatische bak)
 -   -  speed - motortoerental vlak voor afslaan (bij test van auto-
           matische bak)
 -  stand - motor de- en montagesteun, motorbok, motormontagestandaard,
        motorstandaard, motorsteun, motorwerksteun
 -  starter (A) - startmotor
 -  support fixture - motortakel
 -  suspension - motorophanging, motorsteun
 -  support member installation nut - montagemoer van motorsteun (bodem)
 -  system warning light - waarschuwingslampje elektrisch motorregelsysteem,
               waarschuwingslampje voor storing in elektrische
               installatie van motor
 -  temperature gauge - koelvloeistoftemperatuurmeter
 -  test bench - motorproefbank
 -   -  stand (A) - motorproefstand
 -  tester - motortestapparaat
 -  torque - motordraaimoment, motorkoppel
Engine & Transmission ECU (Electronic Control Unit) (vlg. Amerikaans
             overheidsvoorschrift van '92 is benaming: PCM
             (Powertrain Control Module) (A) -elektronische
             motor- en versnellingsbakregeleenheid
Engine & Transmission Electronic Control Unit (ECU) - zie Engine & Trans-
                           mission ECU
engine tune-up - motorafstelling(en) vlg. fabrieksgegevens
 -   - - - tester - motortestapparaat, motortester
 -  tuning - opvoeren van motorvermogen
 -  type - motortype
 -  under cover - bescherm(ings)plaat onder motor, motorbeschermings-
           plaat, onderbeplating
 -  underframe - hulpframe/subframe voor motor(ophanging)
 -  wall (dash panel) - schutbord
 -  warming-up system - systeem dat koudloopfase van motor verkort
              (Isuzu Campo diesel '90)
 -  warning light (vlg. Amerikaans overheidsvoorschrift van '92 is
           benaming: MIL (Malfunction Indicator Lamp) (A) -
           storingsindicatielampje
 -  water jacket - watermantel van motorblok
 -  wear - motorslijtage
 -  wire bracket - motorkabelboomsteun
 -   -  harness - motorkabelboom
engineer - ingenieur, technicus
English red - dodekop, Engels rood
engrave, to (JE) - (in)graveren, inslaan (bv. nummer in metaal)
engraved side of bearing - gegraveerde zijde van lager
Enhanced Other Networks (EON) - zie EON
enhancer - versneller
enlarge, to - groter maken, opboren, ruimen, ruimer maken, verbreden,
       vergroten
enlarged bore piston - overmaat zuiger
enrich, to - rijker maken (van mengsel), verrijken
enrichment valve - verrijkingsklep
en route - onderweg, op weg
ensure, to - er zeker van zijn, verzekeremn, waarborgen
entangle, to - (er achter) blijven hangen
ENTEC (Europartner and NedCar Technology Engine Concept) - naam van
   motor voor Access '96 ontworpen door NedCar, Helmond
enter, to - binnenkomen, inlaten, instappen, insturen, invoeren, invullen
 -  a bend, to - een bocht insturen
entered goods - aangegeven goederen (bij de douane)
entire - compleet, geheel, heel, onverdeeld, totaal, volledig
entrance - ingang, inlaat, inrit, toegang
  -   door - instapdeur (van autobus), toegangsdeur
  -   light - instapverlichting
  -   ramp - hellende oprit (van autoweg)
  -   tunnel - toegangstunnel
  -   turn - aansluitingsbocht (van oprit naar verkeersweg)
entrepot - entrepot (opslagplaats van goederen waarover tijdens de opslag
      nog geen rechten betaald hoeven te worden)
entry - ingang, inrit, opname, toegang, vermenging
 -  of water - vermenging met water (van olie)
 -  tunnel - toegangstunnel
environment - leefklimaat, (leef)milieu, omgeving, omstandigheden
   -   control - milieubeheersing
environmental - milieu betreffend
Environmental Concept Car (ECC) - zie ECC
   -     -  Truck (ECT) - zie ECT
environmental control system - ventilatie- en verwarmingssysteem
1990 Environmental Protection Act - Milieubeschermingswet van 1990
Environmental Protection Agency (EPA, U.S. EPA) (A) - zie EPA
   -      -    -  ( - , -  - ) city cycle (A) - zie EPA
                                city cycle
environment protection - milieubescherming
Environment Protection Management Systems (EPMS) - zie EPMS
EOG (electro-oculography) - methode waarmee kan worden beoordeeld hoe
  goed een chauffeur meters en andere informatiebronnen kan aflezen
  waarbij electroden rond het oog zijn geplaatst
EON (Enhanced Other Networks) - functie waarbij het reguliere programma
  wordt onderbroken voor verkeersinformatie (bv Panasonic radio-
  cassettespelers CQ-RD25 en CQ-RD15)
E.P. (extreme pressure) - bijzonder hoge druk
E.P. (extreme pressure) gear lubricant - E.P. olie, hypoá‹ád olie
E.P. (extreme pressure) lubricant - hogedruksmeermiddel
EPA (U.S. Environmental Protection Agency) (A) - Amerikaanse staats-
  milieubeschermingsorganisatie (vaardigt o.a. regels uit tegen
  gebruik van asbest)
EPA (U.S. Environmental Protection Agency) city cycle (A) - stadscyclus
     opgesteld door de Amerikaanse milieubeschermingsorganisatie
EPAS (Electric Power Assisted Steering) - electrische stuurbekrachtiging
                     (Lucas '94)
EPB (Electro Pneumatic Braking) - elektronisch remsysteem voor vrachtwa-
                 gens (Lucas Automotive)
EPDM (ethylene propylene diene) rubber - etheen-propeen-dieen-methyleen
                     rubber
EPEFE (European Programme on Engineering, Fuels and Emissions) - programma 
   van drie instanties in Europa, nl. de Europese Commissie, de gezamenlijke
   autofabrikanten (ACEA) en de olie-industrie (EUROPIA),
   die hebben besloten samen te bestuderen hoe de auto van de toekomst
   eruit moet zien en welke brandstoffen deze zal consumeren
EPI (Electronical Programmed Injection) - elektronisch geregelde injectie
                     (Suzuki Vitara 4WD '91)
EPIC (Electronically Programmed Injection Control) - "drive-by-wire"
   systeem waarbij geen mechanische verbinding is tussen gaspedaal en
   motor (eind van gaskabel onder motorkap eindigt bij een electroni-
   sche sensor die de stand van het gaspedaal opneemt) (ontwikkeld door
   Lucas, o.a. op Ford, Mercedes)
Epic (Electric Powered Inter-Urban Vehicle) (A) - elektrisch aangedreven
   stadsauto [type van Dodge (Chrysler)]
epicyclic gear - epicyclyale tandwielgroep, epicyclyade-overbrenging,
         planeettandwiel, planetaire tandwielen/tandwielgroep/
         tandwieloverbrenging
  -   -  train - planetaire tandwielgroep
  -   third gear - planetair differentieel van voor- en achteras
  -   train of gears (A) - satellietassen en -tandwielen
EPMS (Environment Protection Management Systems) - onderdeel van UTMS
   ter voorkoming van geluidshinder, luchtvervuiling enz.
epoxy adhesive (filler) - epoxy hechtende plamuur, epoxykit
 -  resin - epoxyhars, [thermohardende (synthetische) hars in lak]
 -   -  ester - epoxyhars ester
EPR (Evaporator Pressure Regulator) (JE) - verdamperdrukregelaar (van airco)
E.P.R. (Evaporator Pressure Regulator) (JE) - zie EPR
EPS (Electronic Power Shift) - elektro-pneumatische schakeling van
  geautomatiseerde handgeschakelde bak waarbij op conventionele wijze
  geschakeld wordt door de koppeling in te trappen en een keuzehandel
  te bedienen (Mercedes Benz type 1948 '89 en type 1931 LS '92)
equal - effen, gelijk(waardig), overeenkomstig
equalise, to - afstellen, compenseren, corrigeren, uitbalanceren
equalize, to - zie equalise, to
equalizer - compensator, correctiefilter (hiermede kunnen regelmogelijk-
      heden worden bereikt voor een zeer fijn afgestemde radio-
      klank), deel van parkeerremkabelsysteem
  -   arm - bascule-arm (van ruitmechanisme)
equalizing valve - compensatie-overstroomklep (in hydraulische schokdemper)
equalizing wire - compensatiekabel
equation - vergelijking
equilibrate, to - compenseren, in evenwicht brengen, uitbalanceren
equilibration - compensatie
equilibrium - balans, evenwicht, evenwichtstoestand
Equilibrium Reflux Boiling Point (ERBP) - zie ERBP
equipment - apparatuur, (basis)gereedschap, hulpstukken, inrichting,
      materieel, mechanisme, outillage, uitrusting
equipped - aanwezig, voorzien
equipped with - voorzien van
equip with, to - uitrusten met, voorzien van
equivalent - gelijkwaardig, overeenkomstig, soortgelijk
erase, to - verwijderen, wissen (uit geheugen)
 -  head - magneetkop, wiskop (van cassettespeler)
ERBP (Equilibrium Reflux Boiling Point) - droog kookpunt van verse rem-
   vloeistof direct uit verpakking
erect, to - installeren, monteren, neerzetten, oprichten, plaatsen
ERGA (Evolution Regulation Global Approach) - commissie die nieuwe EG-
   richtlijnen voorbereidt
ergonomic seat - ergonomisch gevormde stoel
ergonomical - ergonomisch
ergonomics - ergonomie
E-ring - E-ring
ERMES (European Radio Messaging System) - Europese radioberichtendienst
E road - E-weg (is aangelegd om het vrije verkeer in Europa te bevorderen
     en loopt over autosnelwegen en N-wegen)
erode, to - invreten, uitschuren (met schuurmiddel), uitslijpen, wegbranden
      wegslijpen, wegslijten
Err (error) - Fout (bv op display van radio-antidiefstalsysteem indien
       foute code is ingetoetst)
erratic - foutief, instabiel, onregelmatig, stotterend
error - afwijking, fout, onjuistheid, vergissing
 -  (Err) - zie Err
 -  in assembly - montagefout
 -  - indication - aanwijsfout
 -  - message - foutmelding door diagnosesysteem
 -  - mounting - montagefout
 -  - observation - waarnemingsfout
 -  - reading - afleesfout
 -  voltage - correctiespanning (in CD-speler)
ERTRO (European Tyre and Rim Technical Organisation) - vertegenwoordiger
   van de Europese banden- en wielenindustrie
ERV (Electrical Research Vehicle) - elektrische tweezits auto ontwikkeld
  op basis van het type 480 waarmee Volvo onderzoek doet naar problemen
  rond elektrische aandrijving
ESA (Electronic Spark Advance) (JE) - elektronisch geregelde 
                   ontstekingsvervroeging
ESAC (Electronic Shock Absorber Control) - elektronische bijregeling van
                schokdempers (MAN 26.463 FNLL/W '95)
escape, to - ontsnappen, ontwijken, wegstromen, wegsijpelen
Escort "Cossie" - Ford Escort RS Cosworth auto
ESCOT (Easy Safe Controlled Transmission) electronic gearshift system -
              elektronisch schakelsysteem ( Nissan diesel)
escutcheon (A) - afdekplaatje, frontplaatje (van radio), naamplaat
ESP (Electronic Shock Proof) - CD-wisselaar met elektronische schokdem-
  ping en bescherming tegen overslag (geluid wordt zonder haperen ge-
  hoord ondanks een korte hapering van de CD) (Sony CDX-U606 CD-wisse-
  laar met ESP en Sony Car Discman D-830K '94)
ESP (Electronic Stability Program) - programma dat voorkomt dat auto om
  zijn zwaartepunt gaat draaien door eerst de aandrijfkracht op de wielen 
  te verminderen en daarna de wielremmen individueel bedient en een
  uitbreiding is van het ABS remsysteem (Mercedes-Benz met 12 cilinder
  motoren '95) 
ESR (Ecological Science Research) - wetenschappelijk onderzoeksvoertuig
            gericht op milieuvriendelijkheid (Mitsubishi '94)
EST (Electronic Spark Timing) signal - ontstekingssignaal dat wordt bere-
                    kend vanaf de ECU (Opel)
establish, to - bepalen, creëren, vaststellen
  -   conditions, to - omstandigheden creëren
estate car - combi, stationcar, stationwagen
ESV (Experimental Safety Vehicle) (A) - experimenteel veiligheidsvoertuig
  waarvan de Amerikaanse regering via het Department of Transportation
  de eisen heeft vastgelegd in '70
ETC (Electronic Throttle Control) - elektronische gaspedaalregeling
ETC (Electronic Traction Control (A) - 1. elektronisch systeem dat door-
  slippen van de aangedreven achterwielen voorkomt zodat de auto tij-
  dens het accelereren een betere stabiliteit heeft (Cadillac Fleetwood
  Sedan '92), 2. elektronisch systeem tegen doorslippen van aangedreven
  wielen (Mitsubishi Sigma en Opel Astra GSi '92), 3. elektronische
  antislipregeling
ETC (Electronic Tuning Control) - automatische fijnafstelling van radio
                 met analoge techniek of met mechanische
                 zendervoorkeuzeknoppen (Blaupunkt)
etc. (etcetera) - enz. (enzovoort, enzovoorts)
etch, to - etsen, wegbijten
etching primer - etsende primer (zinkfosfaatlaag gecombineerd met een
         vinyllaksoort)
ETCS-i (Electronic Throttle Control System) - gasklepstand geregeld door 
    een electromotor in samenhang met de sneeuwstand van de automati-
    sche transmissie waardoor de opening van de gasklep door een re-
    geleenheid wordt vertraagd (Toyota)
ethane - ethaan
ethanol (ethyl alcohol) - ethanol (ethylalcohol) (oplosmiddel in lak)
ethyl - ethyl, tetra-ethyllood (anti-klopmiddel)
 -  acetate - ethylacetaat (oplosmiddel in lak)
 -  alcohol - ethanol
 -  cellosolve - ethylprimer (oplosmiddel in lak), ethylthinner
          (oplosmiddel in lak)
ethylene glycol (EG) (antifreeze) (A) - ethyleen-glycol (in motorkoelvloeistof)
ethylene propylene diene rubber (EPDM) - zie EPDM
ETM (Electronic Temperature Management) - airconditioning (Renault
  vrachtwagen type AE serie), elektronische klimaatregeling
  (Renault vrachtwagen type AE serie)
ETMC (European Transport Maintenance Council) - 1. Europese organisatie
   die een platform wil zijn voor wagenparkbeheerders (zowel personen-
   als goederenvervoer), constructeurs en overheden, 2. internationale
   vereniging die probeert om vervoerder, industrie en overheid nader
   tot elkaar te brengen, 3. organisatie van fabrikanten, wagenparkbe-
   heerders en organisaties
ETR (Electronic Tuning Radio) - radio met elektronisch zenderzoeksysteem
E-TS (Electronic Torque Split) 4WD control system - 1. elektronisch
   geregeld vierwielaandrijfsysteem waarbij de hoeveelheid koppel die
   naar de voorwielen wordt gestuurd exact wordt aangepast aan de vraag
   (Nissan MID 4 '91 en Skyline GT-R), 2. systeem om koppelverdeling
   naar behoefte te verdelen (Nissan GT-R 4WD '89)
ETS (Electronic Traction Support) - automatisch sperdifferentieel    
                  (Mercedes-Benz '96)
 _ (  -     -    -  ) - systeem dat voorkomt dat de aangedreven
  wielen doorspinnen (Mercedes V-klasse personenauto met 
  voorwielaandrijving '97)
ETSC (European Transport Safety Council) - Europese transportveiligheids-
   raad, een onafhankelijke, deskundige en kritische adviesraad die
   voorstellen doet om de transportveiligheid in Europa te verbeteren
   [is een initiatief van de Nederlandse Raad voor Verkeersveiligheid
   (RVV), de Engelse Parliamentary Advisory Council for Transport
   Safety en de Deutscher Verkehrssicherheitsrat, opgericht April '93]
EUCAR - Europese council voor automotive research & development en waarin
    Europese autofabrikanten samenwerken (is een initiatief van de ACEA)
EUCARIS (European Car and Driver's License Information System - Europees
    project op gebied van elektronische informatie-uitwisseling van
    voertuig-, verzekerings- en rijbewijsgegevens
EUDC (Extra Urban Driving Cycle) - snelwegtrajectrijcyclus dat aan de
                  ECE rijcyclus is toegevoegd
EUI (Electronic Unit Injector) system - inspuitsysteem voor dieselmotoren
  dat de conventionele brandstofpomp en de mechanische injectoren ver-
  vangt door een electronisch geregelde verstuiver voor iedere cilinder
  (Lucas Industries)
Eureka - project van de Europese Gemeenschap dat erin voorziet dat
     research op het gebied van ontwikkeling van de elektronica voor
     de auto van de toekomst gezamenlijk wordt verricht door de 
     Europese auto-industrie
Eurobag Supplementary Restraint System (SRS) (A) - aanvullend veilig-
                heidssysteem [speciaal ontwikkeld voor  
                Europese auto's (Ford Mondeo '93)]
EURODA (European Opel Dealer Association) - vereniging opgericht in
    Brussel door 10 nationale Opel- en GM-dealerverenigingen, welke
    formeel gevestigd is in Bonn en als gesprekspartner optreedt met
    General Motors Europe
Eurogas Advanced System (EAS) - zie EAS
  -  Emission Control (EEC) - zie ECC
Euromotor Vehicle Market Strategic Review & Forecast Data Book - boek dat
     voor bijna ieder land een onderbouwde voorspelling geeft over
     ontwikkeling van verkopen van personen- en bedrijfswagens van 
     1991 tot 2010
Euro NCAP (European New Car Accident Programme) - quasi-officieel samen-
     werkingsverband tussen het Britse ministerie van Transport, de
     FIA, de Zweedse Rijksdienst voorhet Wegverkeer, International
     Testing (samenwerkende consumenten-organisaties) en de Britse 
     equivalenten van de ANWB en de KNAC
Europartner and NedCar Technology Engine Concept (ENTEC) - zie ENTEC
European Car and Driver's License Information System (EUCARIS) - zie EUCARIS
  -   Car Registration (ECR) - zie ECR
  -   Conference of Ministers of Transport (ECMT) - zie ECMT
  -   Council of Transport Users (ECTU) - zie ECTU
  -   Drivers Protection Association (EDPA) - zie EDPA
  -   Economic Community (EEC) directive - zie EEC directive
  -   Engine Lubricant Quality Management System (EELQMS) - zie EELQMS
  -   Free Trade Association (EFTA) - zie EFTA
  -   Formula Drivers Association (EFDA) - zie EFDA  EM
  -   Group of Automotive Recycling Association (EGARA) - zie EGARA)
  -   Inland Transport Users (EITU) - zie EITU
european lower beam - asymmetrische duplolamp
European motorway - zie E road
  -   New Car Accident Programme (Euro NCAP) - zie Euro NCAP
  -   Opel Dealer Association (EURODA) - zie EURODA
  -   Programme on Engines, Fuels and Emissions (EPEFE) - zie EPEFE
  -   Radio Messaging System (ERMES) - Europese radioberichtendienst
  -   Transport Maintenance Coucil (ETMC) - zie ETMC
  -     -   Safety Council (ETSC) - zie ETSC
  -   Tyre and Rim Technical Organisation (ERTRO) - zie ERTRO
Europewide Fleet Funding and Management (EFFAM) - zie EFFAM 
Euro-SID (Side Impact Dummy) - Europese dummy waarmee botsproeven worden
                uitgevoerd
Euro-Side Impact Dummy (Euro-SID) - zie Euro-SID
Eurotunnel - Kanaaltunnel (spoortunnel onder het Kanaal tussen Calais,
       Frankrijk en Folkestone, Engeland)
evacuate, to - afzuigen, laten leeglopen (van een systeem), ledigen,leeg-
        pompen, ontluchten, vacuáám opwekken/trekken/zuigen, ver-
        wijderen
  -   system, to - vacuáám in een systeem trekken
evaluate, to - beoordelen, beproeven, evalueren, taxeren, waarde bepalen van
evaluation - beoordeling, evaluatie, kritiek, taxatie, waardebepaling
EVAP (EVAPorative Emission Control) system (JE) - brandstofdampafzuig-
             systeem, regelsysteem voor brandstofdampemissie
evaporate, to - verdampen, verstuiven, vervliegen
evaporation - verdamping, vergassing, verstuiving
   -   rate - verdampingssnelheid (van oplosmiddel in lak), verdam-
          pingstijdÌ�#Ì(van lakverdunner in lak), verdampings-
          verhouding
   -   vent hose - ontluchtingsslang (van tank), ventilatieslang
   -    -  tube - ontluchtingsslang (van tank), ventilatieslang
evaporative drying - verdampend drogen
EVAPorative Emission Control (EVAP) (JE) system - zie EVAP system
evaporator - verdamper (airco), vergasser
Evaporator Pressure Regulator (EPR, E.P.R.) (JE) - zie EPR
evaporator sensor - temperatuursensor van verdamper
evaporizer - verdamper (airco)
EVB (Exhaust Valve Brake) - bij motorremgebruik ontstaat in het uitlaat-
  spruitstuk een dusdanige overdruk dat de uitlaatkleppen licht gaan
  zweven zodra de zuiger zich richting onderste dode punt beweegt; door
  boven de klep een plunjertje aan te brengen dat in een cilindervormige
  opening in de tuimelaar kan bewegen en naar beneden kan worden gehouden
  door oliedruk die zich boven de plunjer opbouwt, kan de uitlaatklep op 
  een kiertje worden gehouden tot het moment dat de uitlaatnokken de 
  kleppen weer een duw naar beneden geven; door deze constructie werkt de 
  motorrem niet alleen meer tijdens de uitlaatslag maar ook bij de 
  compressieslag (Steyr ontwikkeling voor MAN '96); tuimelaarmotorrem 
  (D 08 en D 28 motorserie van MAN '96)  
even, to - effenen, effen maken, egaliseren, gelijkmaken
 -  - effen, egaal, even (getal), gelijk, vlak
evenly - gelijkmatig (vastdraaien)
even pitch spring - gelijkmatig gewonden veer, regelmatig gewonden veer
eventually - tenslotte, uiteindelijk
everlasting - onverslijtbaar
everyday check-up - dagelijks onderhoud
every so often (JE) - regelmatig (bv. inspectie uitvoeren)
evolution - evolutie, ontwikkeling
  -   of heat - warmte-ontwikkeling
Evolution Regulation Global Approach (ERGA) - zie ERGA
evolve, to - vormen (van warmte, gas), (zich) ontwikkelen
EVRV (Electronic Vacuum Regulating Valve) (JE) - elektronisch geregelde
                     vacuümklep (Toyota 2C motor)
EVT (Electronic Valve Timing) system - systeem waarbij op elektro-pneu-
  matische wijze de kleppen worden bediend van een 1,9 l, 4 cil. motor
  met een 11% hoger koppel bij toerentallen tot 2000 t/m en een ruim 4%
  lager verbruik (publicatie van Philips Industrial Electronics Compa-
  ny, USA, '91)
EWD (Electrical Wiring Diagram) (JE) - bedradingsschema, electrisch schema
EX (exhaust) - uitlaat(klep), uitlaatspruitstuk
ex. (except) - behalve, uitgezonderd
Ex. (except) - zie ex.
EX. (except) - zie ex.
exact - exact, nauwkeurig, zuiver
examine, to - beoordelen, beproeven, bestuderen, controleren, inspecte-
       ren, keuren, nagaan, onderzoeken, testen
example - voorbeeld
excavator - graafmachine, graafwerktuig
exceed, to - overschrijden, te boven gaan
 -  the speed limit, to - de maximum toegestane snelheid overschrijden
excentric - excentriek, excentrisch, uit het middelpunt
except ((ex., Ex., EX.) - behalve, uitgezonderd
excess - overmaat, overschot, overtollig, teveel
 -  luggage - overbagage (bagage die toegestane gewicht, afmetingen of
         aantal dat gratis mag worden meegenomen bij een busreis
         te boven gaat en waarvoor extra betaald moet worden) 
excessive - overmatig, overtollig, te hoog (bv. olieverbruik), teveel
  -   looseness in the throttle shaft (JE) - grote/overmatige speling
     op de gasklepas
  -   pressure - overdruk, te hoge druk
excess material - overtollig materiaal
excess oil space - oliecompensatieruimte (in hydraulische schokdemper)
exchange, to - (om)wisselen, ruilen, verwisselen
exchangeable screwdriver - schroevedraaier met verwisselbare bladen
exchange engine - ruilmotor
  -   part - ruil(onder)deel
excitation winding - bekrachtigingswikkeling, veldwikkeling
excite, to - bekrachtigen, opwekken
exclude, to - uitsluiten, uitzonderen
excluding - behalve
exclusive - exclusief, speciaal
  -   plastic resin welding rod - speciale kunststof lasdraad
exhaust, to - afvoeren, afzuigen, ontsnappen (van gassen), uitlaten
  -  - afvoer, afzuigapparaat, afzuiger, afzuiging, gasafvoer, uitlaat
     (gassen), uitlaatperiode, uitlaatpijp, uitstoot
  -  (EX) - uitlaat(klep), uitlaatspruitstuk
  -  alarm - uitlaathoorn, uitlaatfluit
  -  bend - bochtstuk van uitlaat
  -  brake - uitlaatrem
  -  cam - uitlaatnok
  -  center pipe (A) - middelste uitlaatpijp
  -  clip - klembeugel voor uitlaat
  -  duct - uitlaatkanaal
  -  elbow - bochtstuk van uitlaat
  -  emission analyser - uitlaatgastestapparaat
  -    -   analyzer (A) - uitlaatgastestapparaat
  -    -   control system - uitlaatemissieregelsysteem
exhauster - afzuiger, afzuiginstallatie (airco), afzuigventilator
exhaust extraction system - uitlaatgasafzuigsysteem
  -  flange - flens van uitlaatpijp
  -  front pipe - voorste uitlaatpijp
  -  fume - uitlaatgas
  -  gas - uitlaatgas
  -  -  analyser - uitlaatgastester
  -  -  analyzer (A) - uitlaatgastester
  -  -  emission - uitlaatgasemissie
  -  gases - uitlaatgassen
  -  gas extraction system - uitlaatgasafzuiginstallatie in werkplaats
Exhaust Gas Injection (EGI) (A) - zie EGI
exhaust gas poisoning - uitlaatgasvergiftiging
  -  -  pressure - uitlaatgasdruk
  -  -  probe - lambdasonde in uitlaatsysteem
Exhaust Gas Recirculation (EGR) system - zie EGR system
  -  -     -    (EGR) Vacuum Modulator - zie EGR Vacuum Modulator
exhaust gas temperature - uitlaatgastemperatuur
Exhaust Gas Temperature Control (EGTC) - zie EGTC
exhaust gas turbocharger - uitlaatgasturbo
  -  heated manifold - inlaatspruitstuk verwarmd door uitlaatgassen
exhausting period - uitlaatperiode
exhaust manifold - uitlaatspruitstuk
  -    -   heat insulator - hitteschild van uitlaatspruitstuk
  -    -   joint - verbindingsmof voor uitlaatpijp(en)
  -  muffler (A) - uitlaatdemper
  -  passage - uitlaatkanaal, uitlaatopening
  -  period - uitlaatperiode
  -  pipe - uitlaatpijp
  -   -  bracket - uitlaatpijpsteun
  -  port - uitlaatkanaal, uitlaatpoort
  -  retarder assy. - uitlaatrem(klep)
  -  side - uitlaatzijde (van motor)
  -  silencer - uitlaatdemper
  -  stroke - uitlaatslag
  -  tail pipe - achterste uitlaatpijp
  -  trim - uitlaatsierstuk
  -  turbocharger - uitlaatgasturbo
  -  valve - afblaasklep (van hoogteregeling), ontlastklep (automa-
        tische bak), uitlaatklep (motor)
Exhaust Valve Brake (EVB) - zie EVB
exhaust valve closing period - sluitperiode van uitlaatklep
  -   -  head - uitlaatklepschotel
  -   -  -  diameter - diameter van uitlaatklepschotel
  -   -  opening period - openingsperiode van uitlaatklep
  -   -  tappet clearance - uitlaatklepspeling
exhibit (A) - tentoonstelling
exhibition - beurs, expositie, tentoonstelling
exit - afrit, uitgang, uitrit
 -  ramp - hellende afrit (van autoweg)
expand, to - (doen) uitzetten, expanderen, uitzetten, vergroten, verrui-
       men, verwijden (van opening)
expander - expanderveer onder olieschraapveer
  -   cam - remsleutel, uitzetnok (van trommelrem)
  -   lever - hefboom van remnokas, rem(sleutel)hefboom
  -   pulled type wedge - trekconus van rem
  -   pushed -   -  - drukconus van rem
  -   roller - rol van remconus
  -   spring - drukveer, expanderveer onder olieschraapveer, spanveer
  -   two-lobe cam - remsleutel
expansion - expansie, expansieperiode, uitzetting, vergroting, verlenging
  -   bolt - elastische bout, rekbout
  -   chamber - expansiekamer, expansievat
  -   due to heat - uitzetting t.g.v. hitte/warmte
  -   nut - spreidmoer
  -   plug - vriesplaatje/vriesstop in motorblok
  -   port - compensatiekanaal, compensatiegaatje (hoofdremcilinder)
  -   ratio - expansieverhouding
  -   stroke - arbeidsslag, expansieslag, uitgaande slag (schokdem-
          per), uitveren, werkslag
  -   tank - expansiereservoir, expansietank, expansievat
  -   tank pipe - expansieleiding (van radiateur naar expansievat)
  -   valve - expansieklep
expectation of life - levensduurverwachting, verwachte levensduur
expel, to - ontluchten, verdrijven
expenses of maintenance - onderhoudskosten
expensive - duur, kostbaar
experienced technician - ervaren technicus
experiment, to - experimenteren, proeven nemen
  -   - experiment, proef
experimental - experimenteel, proefondervindelijk
Experimental Safety Vehicle (ESV) (A) - zie ESV
expert - deskundige, expert, specialist, vakman
explain, to - uitleggen, toelichten, verduidelijken, verklaren, uiteenzetten
explode, to - exploderen, uitrekken
exploded view - tekening in onderdelen, uitrektekening
explosion - explosie, ontploffing
  -   pressure welding - explosielassen (is een vorm van druklassen)
explosive chemicals - explosieve chemicaliën
  -   mixture - explosief mengsel
  -   sound - knallend geluid (bij lassen)
export - export, uitvoer
 -  document - uitvoerdocument
 -  duties - uitvoerrechten
 -  duty - uitvoerbelasting, uitvoerheffing
exporter - exporteur
export firm - exportfirma 
exporting country - uitvoerland
export permit - exportvergunning, uitvoervergunning
 -  prohibition - uitvoerstop
 -  tariff - exporttarief, uitvoertarief 
 -  traffic - exportvervoer
exposed brush length - uitstekende/zichtbare lengte van koolborstel
expose to, to - blootstellen aan
exposition - tentoonstelling, uiteenzetting
express bus - snelbus
  -  conditions - expresvervoer
expressway (A) - autosnelweg
extend, to - langer maken, uitbreiden, uitschuiven, uittrekken (antenne),
       verlengen
extended cab - dubbele cabine, verlengde cabine
  -   maintenance interval battery - onderhoudsarme accu
Extended Mobility Tire (EMT) (A) - zie EMT (A)
  -    -   Tyre (EMT) - zie EMT
extended spark plug socket (A) - verlengde bougiesleutel (voor lange bougies)
  -   warranty - verlengde garantie
extendible semi-trailer - uitschuifbare oplegger
  -   trailer - uitschuifbare aanhangwagen
extension - uitbouw, verlenging, verlengstuk
  -   bar - verlengstuk
  -   cable - verlengkabel
  -   coil spring - trekschroefveer
  -   cord - verlengsnoer
  -   housing - aanbouwhuis, staartstuk (van bak)
extent - graad, grootte, mate, omvang
extention ladder - uitschuifbare ladder (op brandweerwagen)
exterior - (aan de) buitenzijde, buitenkant, exterieur, uiterlijk, uitwendig
  -   air - buitenlucht
  -   bright metal - verchroomde sierlijsten
  -   color code (A) - lakkleurcode
  -   colour code - lakkleurcode
  -   fog - wasem aan buitenzijde (van ruit)
  -   lighting - voor- en achterverlichting
  -   rear mirror - buitenspiegel
  -   side - buitenkant, buitenzijde
  -   trim part - uitwendig sierdeel
  -   view - exterieur
external - uiterlijk, uitwendig
  -   equalizing type expansion valve - thermische expansieklep met
     externe correctie (airco)
  -   force - kracht van buitenaf
  -   influence - invloed van buitenaf
  -   ring - buitenring (van kogellager)
  -   teeth - buitenvertanding
  -   toothing - uitwendige vertanding
  -   traffic - doorgaand verkeer
extinguish, to - (uit)blussen, (uit)doven
extinguish itself, to - vanzelf doven
extinguisher - blusapparaat, blustoestel, brandblusapparaat, brandblusser
extra - extra, meer, overtollig
Extra Urban Driving Cycle (EUDC) - zie EUDC
extractor - trekker (ger.)
extreme - extreem, uiterst, uiterste waarde
  -  pressure (E.P.) - bijzonder hoge druk
  -    -   (E.P.) gear lubricant - E.P. olie, hypoá‹ád olie
  -    -   (E.P.) lubricant - hogedruksmeermiddel
extrude, to - uitpersen, uitstoten
ex works weight - afleveringsgewicht, gewicht af fabriek
Exxon Donor Solvent (EDS) - zie EDS
eye - gat (in slijpsteen), opening, (schroef)oog
-  bolt - bout met oogkop, oogbout, ringbout
-  bushing - (veer)oogbus
-  joint - schommelscharnier
eyelet - oogje, opening, ringetje
eye nut - oogmoer
-  of a hammer - huis van een hamer (A)
-  protection - oogbescherming, veiligheidsbril
-  protector - veiligheidsbril
-  screw - oogbout, schroefoog
EZ-Kool glass (A) - ruit welke het grootste deel van het ultraviolet en
  infrarood licht absorbeert, waardoor het interieur 27% minder air
  conditioning nodig heeft (Pontiac Bonneville SE '92)

F

F (fluorine) - F (fluor)
°F (degree Fahrenheit) - °F (graad Fahrenheit)
fabric - bekleding, doek, stof (textiel), (textiel)weefsel
  -   covering - stoffen bekleding
  -   layer - koordlaag (van buitenband)
fabricate, to - fabriceren, vervaardigen
face, to - afschaven, effenen, vlakken, vlakmaken
 -  baan (van aambeeld), draagvlak (van klepzitting), front, gezicht
   (van mens), oppervlak(te), vlak, voorzijde, zool (van waterpas)
 -  a cylinder head, to - een cilinderkop vlakken
 -  bare - bumperblad
 -  cam - nokkenplaat
 -  camplate - nokkenplaat, meneemplaat, slagschijf (van inspuitpomp)
 -  contact - aangrijping aan bovenzijde (kroonwiel en pignon), boven-
   contact (aangrijping van kroonwiel- en pignontanden)
 -  hammer - vlakhamer
facing - voering (bv van remschoen)
 -  outward - naar buiten gericht
 -  upward - naar boven gericht
face in the opposite direction, to - in tegenovergestelde richting
                   draaien/zetten
 -  level - gezichtshoogte
 -  lift - facelift, uiterlijke vernieuwing van bestaand automodel
 -  milling cutter - vlakfrees, vlakke frees
 -  of a hammer - baan van een hamer
 -  - - tooth (A) - tandflank
 -  - the piston - zuigerbodem
 -  plate - wijzerplaat
 -  protector - gezichtsbeschermer
 -  upward, to - naar boven zetten
 -  view - vooraanzicht
facia - dashboard, instrumentenpaneel
 -  crash pad - bekleding van dashboard ter beveiliging van inzittenden
 -  panel - dashboard, instrumentenpaneel
facing - bekleding, buitenkant, deklaag, voering
FACT (Freightliner/Heil Advanced Concept Truck) (A) - veiliger tank-
   voertuig (Heil is naam van opleggerfabrikant, Freightliner ontwikkelde 
   het voertuig)
factor - coëfficiënt, factor
 -  of safety - veiligheidscoëfficiënt, veiligheidsfactor
factory - bedrijf, fabriek
fad car (A) - naam voor een T-bucket (in de late jaren zestig waren deze
       wagens extreem populair): een hot rod zonder spatborden met 
       de imitatie carrosserie van een T-Ford van vóór 1926 op een 
       eenvoudig buizenchassis (fad staat voor manie of gril) 
fade, to - verflauwen, vervagen
 -  (absorption) - verbleken (absorptie) (van lak), verflauwen, vervagen
faded color (A) - verschoten kleur
 -  colour - verschoten kleur
 -  red - vaalrood
fadeless - kleurecht
fade out, to - bijspuiten van laklaag, langzaam uitgaan (van lampje)
 -  -  - vervaging, wegvallen (van radio-ontvangst)
 -  -  system - vertragingssysteem
 -  phenomenon - verschijnsel van verminderde remkracht t.g.v. ontstane
         hitte
 -  resistance - weerstand tegen verbleken (van lak)
fader knob - knop om radiogeluid tussen voor- en achterluidsprekers te regelen
fading - fading (van radio), vermindering van werking (remmen), 
     versluiering (van radio)
fail, to - begeven, falen, laten afweten, mislukken, ontbreken, uitvallen, 
      weigeren
 - -safe function - beveiligingsfunctie tegen storing/uitval, faalbe-
           veiligingsfunctie, noodloopfunctie, storingsbevei-
           ligingsfunctie, thuisbrengfunctie
 - - - measure - noodmaatregel, storingsopvangmaatregel
 - - - system - 1. noodbeveiligingssysteem, 2. noodloopsysteem dat
          zorgt met data uit het geheugen van de microcomputer
          gecombineerd met de sensorinformatie die nog voorhan-
          den is voor een dikwijls zo goed motorgedrag dat nau-
          welijks is te merken dat er iets niet goed is, 3. sto
          ringsopvangsysteem
failure - bandbreuk, breuk, defect, fout, niet meer goed functioneren,
     onregelmatigheid, pech, storing, uitval(len), weigering
  -  percentage - uitvalpercentage
  -  wear - slijtage door storingen
faint - zwak (volume van radio)
 -  green - vaag groen
fair - (handels)beurs, redelijk (bij beoordelingen), tentoonstelling
fake walnut trim - namaak notenhouten uitvoering
fall, to - aflopen (van helling), naar beneden gaan, (terug)vallen, ver-
      minderen
 -  - daling, (terug)val, vermindering
 -  dry, to - drooglopen
 -  forward type - naar voren neerklapbaar type (bv. stoel)
 -  into gear, to - ineengrijpen, (zich) koppelen 
false indication - aanwijsfout, foutaanwijzing
family - groep, serie
 -  car - gezinsauto
Family Car China (FCC) - zie FCC
fan - aanjager, ventilator 
-  and pump shaft - ventilator- en waterpompas
-  belt - ventilatorriem, V-snaar
-  -  idler - spanrol van ventilatorriem
-  blade - schoep van ventilator, ventilatorblad
-  bracket - ventilatorbevestigingschijf, ventilatornaaf, ventilatorsteun
-  clutch - ventilatorkoppeling
-  cowl - ventilatorbeplating, ventilatorhuis, ventilatortunnel
-  cowling - ventilatorbeplating, ventilatorhuis, ventilatortunnel
-  electric motor (A) - ventilatormotor
fanfare - meertonige luchthoorn
fan guard - beschermrooster vóór ventilator
fan housing - ventilatorbeplating, ventilatorhuis, ventilatortunnel
-  hub - ventilatornaaf
-  impeller - schoepenwiel, ventilator
-  motor - ventilatormotor
-   -  relay - ventilatorrelais
-  off, to - elimineren
-  -  beads, to - elimineren van wegkralen (van lak)
-  pulley - ventilatorpoelie
-  relay - ventilatorrelais
-  shaft - ventilatoras
-  shroud - frame van ventilator, ventilatorframe, ventilatorhuis, ven-
       tilatortunnel, windtunnel (niet om luchtweerstand te meten)
-  speed setting - aanjagersnelheidsinstelling
-  spindle - ventilatoras
-  tunnel - ventilatortunnel
-  with viscous clutch - koelventilator met visco-koppeling
Faraday cage - kooi van Faraday
far infra-red drying equipment - lange golf infraroodlicht droogappara-
                 tuur (in spuitcabine)
-   - - - light - lange golf infraroodlicht
fare-evader - zwartrijder
farm machinery - landbouwwerktuigen
 -  tractor - landbouwtrekker
farming implements - landbouwwerktuigen
  -  tractor - landbouwtrekker
fascia - dashboard, instrumentenpaneel
fast - hecht, snel(lopend), snel voortgaand, solide, vast, vlug
 -  back - auto met schuinaflopende achterkant, carrosserie met inge-
      bouwde, niet zichtbare, bagageruimte
fastback - zie fast back
fast charger - accusnellader
fast-drying - sneldrogend
fasten, to - (aan)hechten, bevestigen, gaan vastzitten, omdoen van    
       veiligheidsgordels, sluiten, vastbinden, vastmaken, vast-
       zetten, verbinden
fastener - bevestigingsmiddel, bout, haakje, klem, klinknagel, schroef,
      sluiting, spanband
fasteners - bevestigingsmaterialen
fastening - bevestiging, sluiting
  -   bolt - bevestigingsbout, slotbout
  -   pin - bevestigingspin
  -   products - bevestigingsmateriaal
  -   screw - bevestigingsschroef
fasten the seat belt, to - de veiligheidsgordel omdoen
fast forwarding (FF) - versneld vooruit spoelen (cassettespeler)
 -  idle - versneld stationair (toerental)
 -  -  adjuster - stelschroef voor versneld stationair toerental
 -  -  cam - nok voor versneld stationair toerental (van carburateur),
        versneld stationair toerentalnok (van carburateur)
Fast Idle Cam Breaker (FICB) (JE) - zie FICB
fast idle control device - regelapparaat voor versneld stationair toerental
 -  -  lever opening angle - openingshoek van de versneld stationair
                toerentalhefboom, versneld stationair 
                toerental hefboom
 -  -  speed - versneld stationair toerental
 -  mover - onderdeel met hoge omzetsnelheid, snellopend onderdeel
 -  running engine - hoogtoerige motor, motor die hoge toerentallen kan
            draaien, snellopende motor
 -  -shifting 5-speed - snel schakelende 5-versnellingsbak
 -  traffic - snelverkeer
FAT 70.230 - vrachtwagentype van DAF, 6x4 chassis voor betonmixers en
       kippers uitgerust met DAF HT 168, 8,25 l motor met turbo
       (168 kW/228pk)
fat fender (A) - auto met ronde, bolle, verwijderbare spatborden, voor en
         achter, specifiek voor 1935-1948 Fords en 1940-1948
         Chevrolets
fatigue - moeheid (van materiaal)
  -  crack - vermoeidheidsbreuk
  -  failure - vermoeidheidsbreuk
  -  limit - vermoeidheidsgrens
  -  wear - slijtage door materiaalmoeheid
FAT's (trucks) (A) - truckchassis met tandem (DAF 6x4)
fault - beschadiging, defect, fout, gebrek, onjuist afgesteld, storing
 -  finding - defecten zoeken, opsporen van fouten, storingzoeken
 -   -  guide (A) - storingzoekgids
 -  indication - aanwijsfout, foutaanwijzing, storingsindicatie
 -  in material - materiaalfout
 -  of construction - constructiefout
 -  tracing - defecten opsporen
faulty - defect, gebrekkig, slecht
# 1,500 - 2,000 FBB whetstone - wetsteen van # 1,500 - 2,000 (geeft het
          aantal korrels per vierkante inch aan) FBB
F.B.P. (final boiling point) - eindkookpunt
FCC (Family Car China) - studie van serie auto's die speciaal voor de  
           Chinese markt is bedoeld (Mercedes-Benz '94)
FCV (Future Concept Vehicle) - toekomst concepttruck, truck als rijdend
                laboratorium (DAF '93)
Fe (chemical element iron, atomic no. 26) - Fe (chemisch element ijzer,
                      atoomnr. 26)
feasibility - bruikbaarheid, toepasbaarheid
feather edge - verlooprand, vloeiende overgang (van laklagen)
  -  edging - afvlakken van lakovergang
feature - eigenschap, karakteristiek, kenmerk, snufje, voorziening
Federal Motor Vehicle Safety Standard (FMVSS) (A) - zie FMVSS
fee - belasting
feed, to - persen (bv. olie door motorblok), toevoeren, voeden
 -  - aanvoer, toevoer, voeding
feedback - terugkoppeling
feedback system - terugkoppelsysteem
  -   voltage - afgegeven spanning
feed circuit - toevoerkring
feeder - antenne, elektrische voedingsleiding, trimmer (radio)
feeding canal - drukkanaal, voedingskanaal
  -  gallery - brandstof(toevoer)galerij (van dieselinspuitpomp)
  -  passage - drukkanaal, voedingskanaal
  -  spring - drukveer van brandstofpomp
feed line - toevoerleiding
feed pipe - aanvoerleiding, aanvoerpijp
 -  pressure - opvoerdruk
 -  pump - aanvoerpomp, opvoerpomp (van dieselmotor), schottenpomp,
      voedingspomp
 -  -  liner - excentrische ring van aanvoerpomp
 -  tube - opvoerleiding, toevoerleiding
 -  wire - voedingsdraad
feeler - taster, voeler, voel(er)maat(je)
 -  gage (A) - taster, voel(er)maat(je)
 -  gauge - taster, voel(er)maat(je)
 -  pin - tastpen, voelpen
Fellow Design Engineer System (JE) - systeem waarbij technici van toele-
       veranciers in de Toyota-"keuken" kunnen kijken waardoor
       hun inzicht evenals hun betrokkenheid, kwaliteit en
       technische kennis verbetert
felt, to - met vilt bekleden, vervilten
felt - vilt
 -  element - viltplaat
 -  holder - viltringhouder, vilttrekker (ger.)
 -  joint - viltpakking
 -  packing - viltpakking
 -  pad - viltplaat
 -  retainer - vilthouder
 -  ring - viltring
 -  -  retainer - viltringhouder
 -  seal - viltafdichting
 -  washer - vilten onderlegring, viltring
* FEM (Finite Element Method(s?)) (A) - 1. beproefde methode van span-
   ningsanalyse en "perfectionering van de structuur" overgewaaid uit
   de vliegtuigindustrie en door Ford aangepast als hulpmiddel bij het
   ontwerpen van auto's, 2. mathematische structuurberekening met be-
   behulp van computerprogramma's (AR?)  (Elements?) AR
female - vrouwelijk, vrouwtje
 -  connector - contrastekker (vrouwtje)
 -  die - holle stempel
 -  thread - binnen(schroef)draad, inwendige schroefdraad
fender (A) - schutbord, spatbord, (spat)scherm
 -  - bumper, stootrand
 -  apron - binnenscherm, wielkuip
 -   -  seal - spatplaat van binnenscherm
 -  cover - bescherming voor spatscherm, spatbordhoes, spatschermhoes
 -  flare (A) - spatschermverbreding
 -  lamp (A) - parkeerlicht, stadslicht
 -  liner - afdekkap, beschermplaat van wielkuip, binnenscherm,
        sierlijst, spatplaat
 -  panel - schutbord, spatbord, (spat)scherm
fendershield (A) - spatplaat van spatscherm
fender side inner panel - binnenbekleding van spatscherm
ferric chips - ijzervijlsel
ferritic structure - ferritische structuur
ferromagnetic - ferromagnetisch, ijzermagnetisch
ferrous - ferrohoudend, ijzerhoudend
  -  material - ijzerhoudend materiaal
  -  oxide - ferro-oxyde, ijzerhoudende oxyde
FEVER (Fuelcell Electric Vehicle for Efficiency and Range) - ontwikkeling
   op basis van de Renault Laguna Break, waarvan de brandstofcel een
   schone producent is van elektrische stroom door reactie van water-
   stof met lucht uit de omgeving; de waterstof wordt vloeibaar, druk-
   loos en bij -252áøáC in een geá‹ásoleerde tank meegevoerd ('96)
FF (fast forwarding) - versneld vooruitspoelen (cassettespeler)
FF (Front engine Front drive) vehicle - voertuig met motor voorin en
                    aandrijving voorin
FFR (Full Floating Rear) axle - geheel ontlaste achteras, vrijdragende
                achteras (bv. van vrachtwagen)
FFV (Flexible Fuel Vehicle) (JE) - auto met motor die zowel op een
  benzine/methanolmengsel als alleen op benzine kan lopen (Mazda '92)
FH (vroeger FHA1) (flat hump) - 1. afgeplatte bolvormige rondom lopende
  verhoging op buitenste schouder van velg, 2. platte vorm van rand van
  velg [kan dubbelzijdig zijn (FH2) of enkelzijdig (FH1)]
FHC (fixed head coupé) - coupé met vast dak, hardtop coupé
F-head engine - motor met één hangende en één staande klep per cilinder
fiber (A) - draad, fiber, vezel
fiber-belted radial tire (A) - kunststofgordelradiaalband
fiberglass (A) - glasvezel, glaswol
Fiber Reinforced Plastic (FRP) (A) - zie FRP
Fiber Reinforced Plastic (FRP) resin (A) - vezelversterkt plastic hars
Fiber Reinforced Plastic (FRP) top (A) - zie FRP top
fibre - draad, fiber, vezel
Fibreform process - proces waarbij de carrosseriedelen van compositie-
          materiaal worden voorgevormd alvorens te worden 
          gemonteerd (een nieuw proces van robotbestuurde hogedruk 
          waterstralen die de onderdelen op maat snijden en er 
          voor zorgen dat de passingen beter zijn dan voorheen 
          (Lotus Elan)
fibreglass - glasvezel
  -   reinforced plastic - met glasvezel versterkte kuntstof
Fibre Reinforced Material (FRM) - met vezels versterkt materiaal
fibre washer - fiberring
FICB (Fast Idle Cam Breaker) (JE) - versneld stationair toerentalonderbreker
fiche - microfiche
FIE (Fuel Injection Equipment) - brandstofinspuitapparatuur
field - kennisgebied, (kracht)veld, veldsterkte, magnetisch veld, vak, terrein
 -  circuit - veldkring, veldwikkeling
 -  coil - ankerwikkeling, bekrachtigingsspoel, veldspoel, veldwikke-
       ling (van dynamo/startmotor)
 -  current - veldstroom
 -  frame - ankerhuis, magneetframe, magneethuis, startmotorhuis, veld
       frame, veldhuis, stator
 -   -  body - startmotorhuis
 -  magnet frame - dynamohuis
 -  of force - krachtveld
 -  - rear view - achteruitkijkveld
 -  - view - gezichtsveld
 -  - vision - gezichtsveld
 -  strength - veldsterkte
 -  winding - ankerwikkeling, veldspoel, veldwikkeling (van dynamo/
        startmotor)
fierce clutch - brute koppeling, niet-soepel aangrijpende koppeling
fifth gear - vijfde versnelling
 -  wheel - koppelingsschotel (van oplegger), koppelschotel (oplegger-
       koppeling)
 -   - - coupling - koppelingsschotel, koppelschotel, opleggerkoppeling
 -  wheeler (A) - 1. forse caravan uitgevoerd als oplegger met een ko-
          gel (en een schotel op de pick-up als trekker), 2.
          opleg(ger)caravan, 3. "vijfwieler"
 -  wheel leading edge height - minimum onderrijhoogte (van trekkerkoppeling
 -   -  load - oplegdruk van oplegger
figure - afbeelding, bedrag, cijfer, diagram, figuur, getal, schema, sym-
     bool, tekening, vorm
 -  drum - cijferrol (van metertelmechanisme)
filament - fijne draad, gloeidraad (van lamp), vezel
file, to - in bepaalde volgorde opbergen, (af)vijlen
 -  - bestand, dossier, map, register, vijl
 -  at a slant, to - onder een hoek vijlen
 -  brush - vijlborstel
 - -handle - vijlheft
 -  off, to - afvijlen, wegvijlen
filings - vijlsel, vijlstof
fill, to - (bij)vullen, dichtmaken, plamuren
filler - (op)vulmiddel, plamuur, vulmassa, vulmateriaal, vulopening (van
     tank), vulpijp, vulstof
 -  and oil level plug - oliepeil- en vuldop
 -  cap - vuldop
 -  -  lock - slot van vuldop
 -  hose - vulslang
 -  neck - vulhals (van tank), vulpijp
 -  opening - vulopening
 -  panel - hoedenplank
 -  pigment - fillerpigment
 -  pipe - vulleiding, vulpijp
 -  plug - vuldop, vul(openings)plug, vulstop
 -  port - vulopening
 -  rod - lasdraad
 -  sealing plate - pakkingring (van radiateurdop)
 -  strip - spanpees
 -  tube - vulpijp
filling compound - plamuur, vulmassa, vulpasta
  -  hole - vulgat
  -  pipe - vulleiding, vulpijp
  -  pump - pomp van tankstation
  -  station - tankstation, vulstation
  -  strip - vulstrip (van bladveer)
fillister - ruitsponning
  -   head bolt - bout met ronde kop
  -   slotted head - ronde kop met sleuf (van schroef)
  -   (raised head) screw - lenskopschroef
fill up, to - bijvullen, brandstof tanken, tank volmaken
film - dunne laag, film (olie), folie, laagje
 -  core - lamellenkoelblok (van radiateur)
 -  meshwork - lakstructuur
filt - vilt
filter, to - filteren, filtreren
 -  - filter(apparaat/element), zeef
 -  action - filterwerking
 -  bleed nipple - ontluchtingsnippel van filter
 -  body - filterhuis
 -  bowl - filterbeker, filterhuis, filterkolf
 -  box - filterhuis
 -  cartridge - filterpatroon
 -  cover - filterdeksel
 -   -  base - aansluitflens (van oliefilter) 
 -   -  bolt - filterhuisdekselbout
 -  drier - vochtafscheider, waterafscheider
 -  element - fijnfilter, filterelement, filterpatroon
 -  gauze - brandstofzeef, filterzeef, gaasfilter
 -  housing - filterhuis
filtering action - filterwerking
  -   disc - lamel (in oliefilter)
  -   element bolt - afstandbout van filterelement
filter ring - ringfilter
 -  screen - filterzeef
 -  seal ring - filterdekselpakking
 -  shaft - filterspil
 -  spanner - oliefiltersleutel
 -  wrench (A) - oliefiltersleutel
fin - koelrib, koelvin (op luchtgekoelde cilinder), lamel (van radia-
   teur), versterkingsrib
final - definitief, eind, laatste, uiteindelijk
 -  adjustment - eindafstelling
 -  assembly - eindmontage
 -  boiling point (F.B.P.) - eindkookpunt
 -  check - eindcontrole
 -  coating - aflaklaag, deklaag, toplaag
 -  compression pressure - compressie-einddruk
 -    -   temperature - compressie-eindtemperatuur
 -  confirmation inspection - eindcontrole
 -  drive - asaandrijving, eindaandrijving, eindoverbrenging, hoogste
       versnelling
 -   -  casing - differentieelhuis
 -   -  cover - differentieelhuis
 -   -  housing - differentieelhuis
 -   -  location - plaats van eindaandrijving
 -   -  ratio - overbrengingsverhouding van eindaandrijving
 -  gear ratio - eindoverbrengingsverhouding
 -  inspection - eindcontrole, eindkeuring
 -  lap - laatste ronde (van wedstrijd)
 -  layer - dekkende laklaag, toplaag
 -  pressure - einddruk
 -  product - eindprodukt
 -  reduction - eindoverbrenging, eindreductie
 -  rinse - laatste spoelgang (bij chemische behandeling in dompelbad)
 -  voltage - eindspanning
financial lease - financiële lease (leasing waarbij het economisch eigen
         dom overgaat op degene die het bedrijfsmiddel least en
         het juridisch eigendom als zekerheid in handen blijft
         van de leasemaatschappij)
fin and tube core - buizenkoelblok (van radiateur)
fine - dun, fijn (niet grof)
 -  adjustment - fijnafregeling, fijnafstelling, fijninstelling, nauw-
         keurige afstelling, precisie-afstelling
 -  borer - fijnboormachine
 -  emery cloth - fijn schuurlinnen, polijstlinnen
 -  filter - fijnfilter
 -  lapping compound - fijne slijppast, polijstpasta
 -  matching - bijkleuren, bijmengen (van lakkleur), verfijnd afwerken
 -  mesh gauze - fijn gaas
 -  pattern - fijn profiel
 - -pitch thread - fijne schroefdraad
 -  texture - fijne structuur (van lak)
 -  thread - fijne (schroef)draad
 -  tip brush - penseeltje
 -  tune, to - bijstellen (van radio)
 -  tuning - precies afstellen van motor
finger - koppelingsdrukvinger, wijzernaald van meetinstrument
finger tight - handvast, losvast, met de hand aangedraaid
 -  tighten, to - handvast draaien, met de hand aandraaien
 -  tip control - lichte toetsbediening, met vingertop te bedienen
 -  -  switch - met vingertop bedienbare schakelaar
finish - afwerking, afwerklaag, deklaag, eindbewerking, eindstreep (van
     wedstrijd), glans, toplaag
 -  balancer - mobiele balanceermachine (voor wielen met banden aan de auto
 -  cover - afwerkplaatje
finished roundness - afwerkingsrondheid
finishing - afwerking, afwerken, nabehandeling, nabewerken, nabewerking
  -   surface - afwerklaag (van lak)
  -   touch - afwerking, laatste hand
finish inspection - eindcontrole
 -  paint - aflaklaag, deklaag, deklak, toplaag
* Finite Element Method('s?) (FEM) (A) - zie FEM (AR)
finned casing - huis met koelribben
 -  tube - buis met koelribben, lamellenbuis, vinpijp
 -  tubular radiator - ribbenkoelwerk van radiator
FIPG (Formed In Place Gasket) (JE) - vervormbaar pakkingmateriaal, vervormbare 
   siliconenpakking
fire, to - aanslaan, ontbranden, ontsteken, vonken (van bougie)
 -  - brand, vuur
FIRE (Fully Integrated Robotized Engine) - door robots in elkaar gezette
                      motor (Fiat Panda)
fire brigade - brandweer
 -   -  vehicle - brandweerwagen
 -  drill - brandweeroefening
 -  engine - brandspuit, brandweerauto, brandweerwagen
 -  extinguisher - blusapparaat, brandblusapparaat, brandblusser, snelblusser
 -  extinguishing - brandblussen
firefighter - brandweerman
fire fighting truck (A) - brandweerwagen
 -   -   turnable ladder (A) - zelfrijdende Magirusladder
 -   -   vehicle (A) - brandweerwagen
 -  flooding - methode om moeilijk winbare olie gauw aan de oppervlakte
        te brengen door lucht in de bron te persen en voor een
        ontsteking te zorgen
 -  hazard - brandgevaar
 -  hose - brandslang, brandspuitslang
 -  -  reel - brandslanghaspel
 -  point - ontbrandingstemperatuur
 -  -proof - brandbestendig, brandvrij, brandwerend, onbrandbaar,    
   vuurvast
 -  pump - zelfrijdende brandweerspuit
 -  pumper (A) - zelfrijdende brandweerspuit
 -  resistant - brandbestendig, brandwerend
 -  stroke - arbeidsslag, verbrandingsslag
 -  tanker (A) - brandweerspuit met watertank
 -  tender - brandweerspuit met watertank
 -  test - verbrandingsproef
 -  wall (A) - brandscherm, brand(vrij)schot
firing - ontbranding, ontsteking
 -  order - ontstekingsvolgorde
 -  pin - ontstekingspen (van airbag), slagpen (van airbag)
 -  point - ontstekingsmoment, ontstekingstijdstip
 -  sequence - ontstekingsvolgorde
 -  stroke - arbeidsslag, verbrandingsslag
firm - stevig (bv parkeerrem aantrekken), stug (dempingskracht van
    schokdemper)
first - eerste
 -  aid - eerste hulp bij ongevallen, EHBO
 - -aid box - "eerste hulp" trommel, EHBO-doos, verbandkist, verband- 
       trommel
 - - - kit - zie first-aid box
 -  and second speed fork rod - gaffelas voor 1e en 2e versnelling
 -  -   -   -  synchronizing hub - synchronisatienaaf van 1e en
                      2e versnelling
 -  -   -   -     -    sleeve - synchronisatiemof van 1e en
                       2e versnelling
 -  speed driven gear - aangedreven tandwiel van 1e versnelling
 -   -  driving gear - tandwiel voor 1e versnelling
 -   -  gear sleeve - 1e versnellingstandwielmof
fiscal weight - gewicht vlg. motorrijtuigenbelasting
fish eyes - wegkraling (van lak)
 -  tail - plat uiteind
fishtail (A) - scharen (van aanhanger)
fissure - barst, breuk, scheur(tje)
fit, to - aanbrengen, installeren, monteren, omleggen (van een band),  
     pasmaken, passen, plaatsen
-  - geschikt, passend, passing
fit closely, to - nauwkeurig passen
fitment - fitting
fit snugly, to - goed aansluiten aan, precies passen
-   -  in, to - inbouwen, inpassen, klemmen in
-   -  into, to - goed passen in
-   -  on, to - goed aansluiten aan, precies passen op
fitted bolt - pasbout
fitter - machinebankwerker, monteur
 -  's hammer - bankhamer
fit tightly, to - aanliggen, nauw passen
fitting - aansluiting, appendage, hulpstuk, inbouwen, onderdeel
  -  dimension - inbouwmaat
  -  face - pasrand, pasvlak
  -  for attachment - bevestigingspunt
  -  measurement - inbouwmaat
  -  process - het inpassen (van plaatdelen)
fittings - accessoires, hulpstukken, toebehoren
fitting shop - montagewerkplaats
fit together, to - ineen passen, in/op elkaar passen
five-speeder - vijfversnellingsbak
 - -speed stick (A) - 5-versnellingshendel
 - -spoke (A) - lichtmetalen wiel met 5 spaken, maar in de hot rod   
      wereld wielen gemaakt door American Racing Wheel Company   
      in verschillende stijlen
fix, to - bevestigen, herstellen, in orde maken, monteren, plaatsen, re-
     pareren, vastmaken, vastschroeven, vaststellen, vastzetten
fixation - bevestiging
fixed - aangebracht, constant, niet-instelbaar, niet-verplaatsbaar, on-
    beweeglijk, vast, vaste plaats
 -  advance - vaste voorontsteking
 -  axle - vaste as
 -  bearing - vast steunpunt
 -  body - niet-afneembare opbouw
 -  brake calliper - vast remzadel
 -  calliper housing - remzadel
 -  cone - vaste conus
 -  contact - vast contact(punt)
 -  contact bracket - vaste contactsteun
 -  delay type - type met vaste vertraging
 -  head coupé (FHC) - coupé met vast dak, hardtop coupé
 -  head model - carrosseriemodel met vaste kap
 -  jib crane - vaste hefarm
 -  pivot - vast draaipunt
 -  rear seat - achterbank met vaste rugleuning
 -  seat - niet-verstelbare stoel
 -  side type - type met vaste zijschotten (kipwagen)
 -  stop - vaste aanslag
fixing agent - bevestigingsmiddel, bindmiddel
 -  point - bevestigingspunt, inklemmingspunt
 -  rod - bevestigingsstang
 -  screw - bevestigingsschroef, klemschroef
FL (Front Left) door (JE) - LVP (linkervoorportier)
FL (fusible link) (A) - draadzekering, gezekerde verbinding, hoofd-
            zekering, smeltbare verbinding, smeltverbinding
flag pole - vlaggestok
 -  staff - vlaggestok, vlagstandaard
flake, to - afbladderen, (af)schilferen
flaked paint - afgebladderde lak
flake white - loodwit
flaking - afschilferen (van lak), beschadiging (van lager), splinteren
     (van lager)
flaky - losrakend, schilferig
flame - vlam
 -  arrester - terugslagdemper, terugslagfilter, vlamwering
 -  coating - ontstoringslaag (op rotor van verdeler)
 -  cutter - snijbrander
 - -development angle - vlamontwikkelingshoek {de hoekverdraaiing die 
             de krukas doorloopt tijdens de ontstekingsver-
             traging (dit is de tijd die verloopt tussen het
             ontsteken van het mengsel en het begin van de 
             verbranding)}
 -  front - vlamfront (in verbrandingskamer)
 -  spray coating - vlamspuiten
 -  travel - vlamweg in verbrandingsruimte
flammable - brandbaar, brandgevaarlijk, ontbrandbaar, ontvlambaar
flange, to - omfelsen, omflenzen, omzetten, van flens voorzien
 -  - felsrand, flens, kraag, (opstaande) rand
flanged joint - flensverbinding
flange hub - flensnaaf
 -  joint - flensverbinding
 -  nut - flensmoer
 -  plate - ankerplaat, flensplaat, randplaat
 -  point - flenskoppeling
 -  side - flens, opstaande rand
 -  sleeve - flensmof, flensverbinding
 -  yoke - flensaansluiting van kruiskoppeling
flanging tool - flenstang (carrosseriegereedschap)
flank contact - ondercontact (aangrijping van kroonwiel- en pignontanden)
 -  of a tooth - tandflank
flannel cloth - flanellen doek
flap - deksel, klep, luik, manchet, scharnierende deksel, velglint
 -  and potentiometer - klep en potentiometer (luchthoeveelheidsmeter)
flapper valve - scharnierklep
flap-up seat - klapstoeltje, klapzitting
flare - flikkerlicht, pechlamp, wartel
flared wing - uitgebouwd spatscherm, verbreed spatscherm
flare nut - flensmoer, wartelmoer
 -  shaped union seat - tuitvormige wartelzitting (bv in wielrem-   
             cilinder)
flareside (A) - carrosserie met uitgebolde/uitgebouwde achterschermen,
        laadbak die tussen de achterste wielkasten is gemonteerd
flaring tool - leidingflensgereedschap
flash, to - knipperen (van alarmsysteemlampje of met groot licht), seinen
 -  - flikkerlicht, lichtsignaal, passeersignaal, signaal (met groot-
    licht)
 -  blemish - uitdampvlek (in lak)
flasher - clignoteur, knipperlicht(automaat), richtingaanwijzer, strobos-
     cooplamp
  -  control light - controlelampje voor richtingaanwijzers
  -  lamp - knipperlicht
  -   -  contact - knipperlichtcontact
  -   -  glass - knipperlichtglas
  -   -  switch lever - hendel van knipperlichtschakelaar
flashing - knipperen(d)
flashing indicator - controlelampje voor richtingaanwijzers, knipper-
           licht, richtingaanwijzer
  -   light - flikkerlicht, knipperlicht
  -   unit - knipperautomaat (van richtingaanwijzer)
flash light - zwaailicht
 -  off, to - (laten) verdampen
 -  point (fl. pt.) - ontvlammingspunt, vlampunt, zelfontbrandingstem-
            peratuur
 -  rate - aantal knipperingen per tijdseenheid (van richtingaanwijzer)
 -  signal - passeersignaal met grootlicht
 -  time - uitdamptijd (tussen het spuiten van twee laklagen)
 - -to-pass - lichtsignaal (om te passeren), passeersignaal
flat, to - afplatten, vlak maken
 -  - dof (geluid/kleur), effen, glad, plat, vlak
 -  (A) - lege band, lekke band, platte band
 -  base rim - vlakbedvelg, vlakke velg
 -  battery - lege accu
 -  belt - niet-getande riem
 - -blade screwdriver - platte schroevedraaier, sleufkopschroevedraaier
 - -bladed screwdriver - zie flat-blade screwdriver
 -  bed truck - autotransporter, vrachtwagen met vlakke laadvloer
 -  block - precisie lineaal, rei
 -  bottomed - met vlakke bodem
 -  chisel - kou(d)beitel, platte beitel, vlakke beitel (met een hoek  
       van 60 - 70º)
 -  colour - doffe kleur
 -  countersunk head rivet - klinknagel met verzonken platte kop
 -    -   screw - platverzonken schroef, schroef met verzonken kop
 -  curve - flauwe bocht, vlakke bocht
 -  engine - boxermotor
 -  file - blokvijl, platte vijl, vlakke vijl, vlakvijl
 -  fuse - lamelzekering
 - -fuse box - zekeringkastje voor lamelzekeringen
flathead (A) - zijklepmotor, maarspecifiek de 1932-1953 Ford en Mercury
        V-8
flat head bolt - bout met platte kop
 -  headed piston - zuiger met vlakke bodem
 -  head rivet - klinknagel met platte kop
 -  -  screw - schroef met verzonken kop
 -  hinge - plat haakje, - scharnier
 -  hump (FH, vroeger FHA1) - zie FH
 -  -  (FH2) - platte hump aan beide zijden van velg
 -  -  (H2) - ronde hump aan beide zijden van velg
 -  key - platte sleutel (autosleuteltje), (platte) spie
 -  lever - platte hefboom
flatness - vlakheid
flat nose pliers - platbektang, plattebektang
 -  out - op volle snelheid, volgas
 - - - (A) - volgas
 -  piston - zuiger met vlakke bodem
 -  platform semitrailer - open oplegger
 -   -   trailer - aanhanger met open laadvloer
 -   -   truck - vrachtwagen met open laadvloer
 -  pliers - platte tang
 -  punch - doorslag met vlak uiteinde
Flat Rate Manual (FRM) (JE) - reparatietijden(hand)boek
flat round screw - schroef met platte ronde kop
 -  slotted head - platte kop met sleuf
 -  spot - gat in acceleratie, haperen (van carburateur), niet soepel
      overnemen bij accelereren, vlakke plek (op buitenband)
 -  spotting - afgeplatte contactzone van buitenband (verschijnsel
        treedt op als verhitte band stilstaat tijdens afkoeling)
flatten, to - plat maken, vlakken, vlak leggen (rugleuning van stoel)
  -  out, to - plat smeden, (uit)vlakken, vlakmaken, vlaktrekken 
flat tire (A) - lekke band, lege band, platte band
 -  top piston - zuiger met vlakke bodem
 -  twin - boxermotor, horizontale tweecilindermotor, motor met twee  
    tegenover elkaar liggende cilinders
 -  tyre - lekke band, lege band, platte band
 -  wagon for the transport of trailers - platte draagwagen (van trein)
                      voor opleggervervoer
 -  washer - (vlakke) sluitring
 -  wire - messtekker, platte draad, platte stekker
flaw - barstje, blaas, (giet)fout, gietgal, krasje, scheurtje
fleet of buses - wagenpark (bussen)
 -  - trucks (A) - vrachtwagenpark
 -  owner - wagenparkeigenaar
Fleming's Left-hand Rule - linkerhandregel van Fleming (de wijsvinger
     geeft de richting van het magnetisch veld aan, de middelvinger
     de richting van de elektrische stroom en de duim de bewegings-
     richting van de geleider)
flex, to - (door)buigen, rekken, spannen
flexibility - buigzaamheid, elasticiteit, flexibiliteit, plasticiteit
flexible - beweeglijk, buigbaar, buigzaam, elastisch, flexibel, soepel
  -   body file - verstelbare carrosserievijl
  -   brake hose - remslang
  -    -  pipe - remslang
  -   coupling (A) - elastische koppeling, flexibele koppeling, kruis-
            koppeling
  -   facing - schuimrubberen omkleding (van radiator)
Flexible Fuel Vehicle (FFV) (JE) - zie FFV
flexible head spanner - gewrichtssleutel, kniesleutel
  -   -  wrench (A) - gewrichtssleutel, kniesleutel
  -   hose lock - blokkering van remslang
Flexible Manufacturing System (FMS) - flexibel fabricagesysteem
flexible mounting - flexibel tussenstuk
  -    -   plate - kikker, ophangingsplaat (bv. van uitlaatdemper)
  -   pipe - buigzame pijp, elastische buis, slang
  -   ring - veerring
  -   ring coupling - flexibele koppeling
  -   rubber bush - elastische rubberen bus
  -   shaft of speedometer - binnenkabel van snelheidsmeter
  -   sleeve - flexibele huls, rubber manchet
  -    -  insert - bus in flexibele huls/mof
  -   support - elastische ophanging (bv. van uitlaatpijp)
  -   washer - veerring
Flexicoker - installatie waarin zeer zware residu-olie kan worden omgezet
       in lichtere produkten, zowel benzine en gasolie als
       gasvormige petroleumproducten
flexure - doorbuiging
flicker, to - flikkeren (van lampje), knipperen (van lampje)
flip, to - kantelen, omdraaien
flip back and forth, to - heen en weer bewegen/klappen
 -  front - in één keer openende voorkant van carrosserie
 -  over, to - omslaan (van papier)
flipper (A) - wieldop van een hot rod met een aantal hoge uitstulpingen 
       die bij ehet draaien voor een lichtreflectie zorgen; ook   
       bekend als spinner
 - -up seat - klapstoeltje, opklapbare stoel
float, to - drijven
 -  - drijver, vlotter
 -  arm - vlotterarm
 -  bowl - vlotterkamer
 -  chamber - vlotterkamer
 -   -  cover - vlotterkamerdeksel
 -  element - drijver, vlotter
 -  feed - vlottertoevoer
floating - slingeren (van auto), vrijdragend, zwevend
3/4 floating axle - 3/4 ontlaste as
floating brake calliper - zwevend remzadel
  -   caliper disk brake (A) - schijfrem met zwevend remzadel
  -   calliper disc brake - schijfrem met zwevend remzadel
  -   calliper housing - zwevend remzadel(huis)
  -   engine mountings - trillingsvrije motorophanging
  -   lever - regelhefboom, tuimelhefboom
  -   piston pin - zwevende zuigerpen
  -   shoe - zwevende remschoen
"floating" wheel weight (A) - twee stukken plastic als balanceergewicht-
               jes in de band
float level - vlotterniveau
 -  lever - vlotterarm
 -  mechanism - vlottermechanisme
 -  needle - vlotternaald, vlotterpen
 -   -  guide - vlotternaaldgeleiding
 -   -  seat - vlotternaaldzitting
 -   -  valve - afsluiter met vlotterpen
 -  pin - vlotterscharnieras, vlotterscharnierpen
 -  pivot pin - vlotterscharnieras
 -  setting - vlotterafstelling, vlotterhoogte
 -  spindle - scharnieras van vlotter
flood, to - (laten) overlopen (van vlotterkamer), overstromen,
      "verzuipen" (van motor)
flooded engine - "verzopen" motor
flooding - overlopen (van vlotterkamer), "verzuipen" (van carburateur),
      vlotteren
floor - bodem (van carrosserie), onderkant, vloer, voetenruimte
 -  anchor - vloeranker (van richtbank)
 -  area - bodemoppervlak, vloeroppervlak
 -  board - bodemplaat, vloerplaat
 -  carpet - vloerbedekking
 -  cover - hoes over vloer, vloerbedekkingbescherming
 -  covering - vloerbedekking
 -  crossmember - dwarsbalk van vloer, vloerversterking
 -  level - hoogte laadvloer
 -  mat - vloermat
 -  -  supply plate - vastzetstrip van vloermat
 -  pan - bodemplaat (van carrosserie), vloerplaat
 -  panel - bodemplaat, vloerpaneel, vloerplaat
 -  service cover - servicedeksel in vloer
 -   -  hole cover - deksel van servicegat in vloer
 -  shift - vloerschakeling (van bak)
 -   -  lever - versnellingshendel, -pook
 -  side member - kokerbalk van bodem
 -  surface - vloeroppervlak
 -  switch - voetschakelaar
flow, to - (door)stromen
 -  - stroming, stroom (vloeistof), vloeiing van lak
 -  blemish - uitvloeivlek (in lak)
 -  coater - naar beneden stromend lakgordijn op te lakken voorwerpen
       die op een lopende band voorbij komen
 -  characteristic - vloei-eigenschap (van soldeermateriaal), vloeiende
           eigenschap (van lak)
 -  chart - overzicht, overzichtsschema, route(schema), stromingsdia-  
       gram, volgorde
 -  control valve - stromingsregelklep (van stuurbekrachtigingspomp)
 -  improver - 1. aan gasolie toegevoegde stof die het doorstromen bij
        lage temperatuur bevordert, 2. vloeibaarheidsverbeteraar
        (bv van dieselbrandstof), 3. vloeistof die aan diesel-
        brandstof wordt toegevoegd om deze beter bestand te maken
        tegen bevriezing en waarvan de werking berust op het
        kleiner maken van de paraffinedeeltjes waardoor verstop-
        ping van het filter minder snel optreedt
 -  in, to - binnenstromen, instromen
 -  in eddies, to - wervelen (van lucht/gas)
flowline - kleinere pijpleiding die olie van de produktieputten naar het
      dichtstbijzijnde oliebehandelingsstation voert
flow meter - doorstroomhoeveelheidmeter, stromingsmeter
 -  passage resistance - stromingsweerstand
 -  rate - doorgestroomde hoeveelheid, doorstroomhoeveelheid, door-   
      stroomsnelheid
 -  rate adjust bolt - afstelregister
 -  resistance - stromingsweerstand
flowstation - oliebehandelingssttion
fl oz (fluid ounce) - volume-eenheid (1 fl oz = 0,028413 liter)
fl.pt. (flash point) - ontvlammingspunt, vlampunt
fluctuate, to - fluctueren, heen en weer gaan, schommelen, slaan (van 
        meternaald), variëren, verlopen, wisselen, zich bewegen
        om een gemiddelde
fluctuating reading - wisselende aanwijzing (van meternaald)
fluctuation - beweging, fluctuatie, schommeling (van druk/temperatuur),
       verloop, wisseling
fluid - vloeibaar, vloeiend, vloeistof
 -  clutch - vloeistofkoppeling
 -  converter - hydraulische koppelomvormer
 -  coupling - hydraulische koppeling, vloeistofkoppeling
 -  drive - vloeistofkoppeling
 -  -film lubrication - vloeistofsmering
 -  flow - vloeistofstroom
 -  flywheel - hydraulische koppeling, vloeistofkoppeling
 -  friction - gesmeerde wrijving, wrijving tussen vloeistofdeeltjes
         onderling
 -  gun - oliespuit
fluidify, to - vloeibaar maken/worden
fluidity - (dun)vloeibaarheid, viscositeit
fluidize, to - vloeibaar maken/worden
fluidized bed coating - vloeibaar maken van poederlak op te lakken voor-
            werp waarbij de laklaag ontstaat door warmtewis-
            seling
fluid leak - vloeistoflekkage
 -  level - vloeistofniveau, vloeistofpeil
 -  line - vloeistofleiding
 -  passage - vloeistofboring, vloeistofkanaal
 -   -  switching - vloeistofdoorgangsschakeling (automatische bak)
 -  reservoir - vloeistofreservoir, vloeistoftankje
 -  seal - vloeistofafdichting
 -  sealing - vloeistofafdichting
 -  separating bell - klok voor vloeistofscheiding (hydro-elastische
            vering)
 -  type mount (JE) - motorsteun waarvan het rubberhuis is gevuld met
            vloeistof
fluorescent - fluorescerend, lichtgevend, oplichtend
   -   lamp - fluorescentielamp (voor lakcontrole), gasontladings- 
          lamp, TL-buis
fluorine - fluor (symbool F, atoomnr. 9), fluorhoudende stof, freon (voor
      airco)
  -   acid - fluorwaterstofzuur
  -   plastic - fluorplastic [thermoplastische (synthetische) hars 
          in lak]
flush, to - (door)spoelen, gelijkmaken, glad maken, reinigen, schoonspoe-
      len, wegspoelen, wegvloeien
 -  - effen, gelijk, glad, vlak
 -  air intake - in carrosserie verzonken luchtinlaat
 -  bolt - bout met verzonken kop, verzonken bout
flush-fitted - verzonken ingebouwd
flushing oil - spoelolie
flush-mounted - verzonken gemonteerd/ingebouwd
 -  rivet - klinknagel met verzonken kop, verzonken klinknagel
 -  type spray booth - spuitcabine met filtering d.m.v. waternevel
 -  -  water booth - spuitcabine met filtering d.m.v. waternevel
flute - groefgedeelte van boor, (spaan)groef
fluted shaft - gegroefde as
flute length - spiraallengte (van boor)
flutter - klapperen, trilling (snelle trilling van stuurwiel in de
     draairichting veroorzaakt door resonantie van het stuursysteem
     als gevolg van een kracht die ontstaat door onbalans van
     banden bij een snelheid van 80 - 140 km/h)
fluttering - shimmyen, slingeren van voorwielen
flux - elektrische flux, magnetische flux, verdunningsmiddel, vloeimiddel
    (bij lassen/solderen)
 -  application - aanbrengen van vloeimiddel
fly into pieces, to - uit elkaar barsten
-  nut - vleugelmoer
-  -off hand brake - fly-off handrem, racewagenhandrem
-  out, to - naar buiten schieten, wegschieten
fly-over - bovengrondse kruising, klaverbladkruising, ongelijkvloerse
      kruising, (snelweg)viaduct, vrije kruising
flyer (Ls) - passagier in Londense taxi die rit naar vliegveld maakt
flyweight - centrifugaalgewicht, vlieggewicht
  -   holder - centrifugaalgewichtenhouder, huis van centrifugaalge-
          wichten
  -   carrier - tap voor centrifugaalgewicht
  -   washer - ring van centrifugaalgewicht
flywheel - vliegwiel
  -   gear ring - starterkrans
  -   grinder (A) - vliegwielslijpbank
  -   housing - vliegwielhuis
  -   lock bolt - vliegwielbout
  -   lock plate - borgplaat voor vliegwielbout
  -   rim - starterkrans
  -   ring gear - starterkrans, vliegwieltandkrans
  -   sensor - vliegwielpositiesensor, vlegwieltoerentalsensor
  -   starter gear - starterkrans, vliegwielkrans
  -    -  ring - starterkrans
  -   tooth - tand van starterkrans, vliegwieltand
FM (frequency modulation) - FM, frequentie modulatie
- (friction modifier) - wrijvingsverminderende dope (bv. in versnel-  
             lingsbakolie)
FMC (Ford Motor Company) (A) - Ford fabrieken
FM diversity reception system - hulpsysteem voor FM ontvangst
- includes UKW (JE) - FM omvat ultra korte golf (radio)
FMS (Flexible Manufacturing System) - flexibel fabricagesysteem
FMVSS (Federal Motor Vehicle Safety Standard) (A) - federale motorvoer-
                       tuig veiligheidsstandaard
foam, to - schuimen
 -  - schuim, schuimplastic
 -  cladded - bekleed met een laagje schuimplastic
 -  cleaner - reinigingsmiddel op schuimbasis
 -  extinguisher - schuimblusapparaat, schuimblusser
foaming - schuimvorming (bv. in stuurbekrachtigingsvloeistof)
  -  inhibitor - antischuim toevoeging
  -  -type vinyl cleaner - reinigingsmiddel op schuimbasis om vinyl-
               bekleding te reinigen
foam liquid tank - tank met vloeibaar schuim (van brandweerwagen)
 -  padding - schuimplastic bekleding
 -  plastic - piepschuim, schuimkunststof, schuimplastic
 -  poly urethane - poly-urethaanschuim
 -  rubber - schuimrubber
 -  vehicle - schuimbluswagen
focus - brandpunt, brandpuntsafstand
 -  lens - convergerende lens (in CD-speler)
 -  servo - brandpuntsservo (in CD-speler)
fog, to - beslaan (van ruit)
-  - mist, nevel
fogged window - beslagen ruit
fogging - condensvorming
  -  window - beslagen ruit
foggy - dampig, mistig, nevelig
fog lamp - mistlamp voor
-  -  bracket - mistlampsteun
-  -  switch - mistlampschakelaar
-  light - mistlamp
-  rear light - mistachterlicht
fog up, to - beslaan (van ruit)
foil - folie
fold, to - een felsrand aanbrengen, opklappen (stoeltje), opvouwen
      (bank), (samen)vouwen
 -  - fels, plooi, vouw
foldable - inklapbaar, neerklapbaar, opklapbaar, opvouwbaar, wegklapbaar
  -   roof - vouwdak
foldaway - inklapbaar, neerklapbaar, opklapbaar, opvouwbaar, wegklapbaar
fold-down rear seat - neerklapbare achterbank, neerklapbare achterbank-
           zitting
 - - -  selector lever - neerklapbaar keuzehendel (van automatische
              versnellingsbak)
folded seam - fels, felsnaad, felsrand
folding - inklapbaar, opklapbaar, opvouwbaar, samenklapbaar
 -   hood - openslaande kap van cabriolet
 -   position - ingeklapte stand (van buitenspiegel)
 -   rear view mirror - wegklapbare buitenspiegel
 -   roof - vouwdak
 -   rule - duimstok
 -   seat - opklapbare zitting
 -   spare wheel - reservewiel met niet-opgepompte band
 -   top - vouwdak
 -   wood rule - duimstok
follow closely, to - stipt opvolgen (van instructies)
follower - klepstoter, sleephefboom
  -   pawl - volgpal (in vrijloopnaaf van voorwiel)
fool-proof - geheel beveiligd
foot - engelse lengtemaat (1 foot = 30,5 cm), poot, voet
 -  board - opstap, treeplank, voetenplank
 -  brake - voetrem
 -  control - gaspedaal
 - -controlled - voetbediend
 -  lamp - instaplicht, instapverlichting
 -  mode - verwarmingsstand waarbij warmte naar de voeten gaat
 - -operated - voetbediend
 - -  -   dimmer switch (A) - voetbediende dimschakelaar
 - -  -   dip switch - voetbediende dimschakelaar
 -  path - voetpad
 -  pedal - (voet)pedaal
* 160 foot-pound (lb-ft) of torque (A) - koppel van ... Nm (... mkg)
footprint - contactvlak tussen band en wegdek
footprints - remsporen
foot pump - voetpomp
 -  rest - voetrust, voetsteun
 -  switch - voetschakelaar
 -  throttle pedal - gaspedaal
footway - stoep, trottoir, voetpad
footwell - voetenplaats, voetenruimte
for - gedurende, voor
-  (JE) - tegen
force, to - beschadigen, drukken, forceren
 -  - aandrijving, druk, kracht
forced air cooling - geforceerde luchtkoeling
 -  drying - geforceerd drogen (het toevoegen van warmte tot 88ºC om
        lak sneller te laten drogen)
 -  -feed lubrication - druksmering
 -  lubrication - druksmering
force drying - geforceerd drogen (van lak)
forced-feed lubrication - druksmering
 - - -  water circulation - pompkoeling
 -  of friction - wrijving(skracht)
 -  - gravity - zwaartekracht
 -  - inertia - kracht t.g.v. massatraagheid, massakracht
forcing - forceren
Ford Cup - trechter om viscositeit van lak te meten, viscositeitsmeter
      (voor lak)
 -  Cup Number 4 (Ford #4) - Ford Cup nr. 4 (viscositeitsmeter voor lak)
 -  Motor Company (FMC) (A) - Ford fabrieken
Ford-O-Matic transmission - volautomatische transmissie met 3 versnel-
              lingen vooruit (Ford)
fore-aft adjustment - verstelling naar voren en naar achteren
 - -and-aft - heen en weer
foreign material - onbekend/overbodig materiaal, verontreiniging, vreemd
          materiaal
  -  matter - verontreinigingen, vreemd materiaal
  -  object - vreemd voorwerp
foreman - voorman
fore position (JE) - achterwaarts ingeklapte stand (van buitenspiegel)
 -  runner - voorloper
forge, to - smeden
 -  - smederij
forged steel - gesmeed staal, smeedstaal, smeedijzer
forge hammer - smeedhamer
forging - gesmeed onderdeel, smeden, smeedbewerking, smeedstuk, smeedwerk
fork - driesprong, gaffel, splitsing van een rijbaan, tweesprong, vork,
    wegsplitsing
forked - gaffelvormig, vorkvormig
 -  shaft - aseind, gaffel, vork-as
 -  stub axle - gaffelfusee
 -  swivel axle - gaffelfusee
fork lever - gaffelhefboom, vorkhefboom
 -  lifter - vorkheftruck
forklift (truck) - vorkheftruck
fork link - vorkscharnier
 -  rod interlocking slide pin - blokkeerstift
 -  -    -     -  spline - blokkeerstift
 -  truck - heftruck, hefwagen
 - - -  driver - heftruckchauffeur
form, to - buigen (metaal), egaliseren, gladmaken (van plaatwerk), vormen
 -  - mal, (giet)vorm, matrijs
formation - opstelling, vorming
  -   of eddies in the mixture - werveling van het mengsel
  -   - mist - mistvorming, nevelvorming
  -   - sparks - vonkvorming
Formed In Place Gasket (FIPG) (JE) - zie FIPG
forming with solder (lead) - egaliseren met soldeer (vertinnen)
formula - formule
  -  chart - mengtabel (van lakkleur)
forward - naar voren, vooruit, voorwaarts
  -  clutch - vooruitkoppeling (automatische bak)
  -  control - frontbesturing (vrachtwagen)
  -  -  -  cab - frontstuurcabine
  -  direction - rijrichting, voorwaartse richting
forwarder - expediteur
forward gear - vooruitversnelling
  -  impact accident - frontale botsing
forwarding agent - expediteur
forward/rearward direction - lengterichting
  -  speed - vooruitversnelling
  -  view - vóóruitzicht, zicht naar voren
f.o.t. (free on truck) - franco vrachtwagen (goederen worden franco in/op
             vrachtwagen geladen)
foul, to - aanlopen (van ketting), niet goed werken, verstopt raken
fouled - vervuild (bv. bougie)
fouling chain - aanlopende ketting
foundation - fundament, grondslag, ondergrond (van lak), onderplaat,
       voetstuk (van machine)
four-barrel carburettor - carburateur met vier venturi's
 - -cycle engine - viertaktmotor
 - -cylinder, four-stroke, 3-litre turbo engine - viercilinder, vier-
                     takt 3 liter turbomotor
 - -door saloon - sedan
 - - -  sedan (A) - sedan
 - -lobe camshaft - nokkenas met vier nokken
"four on the floor" (A) - handgeschakelde vierversnellingsbak met ver-
             snellingshandle op de vloer
four-post lift (A) - 4-koloms hefbrug
 - -pot motor - viercilinder motor
foursome drophead - open vierpersoons auto
four-speeder - vierversnellingsbak
 - -speed gearbox - vierversnellingsbak
 - -square engine - motor met gelijke boring en slag, vierkante motor
 - -stroke engine - viertaktmotor
fourth gear - vierde versnelling
four turns lock to lock - vier stuurwielomwentelingen van aanslag tot
          aanslag (of van uiterst links tot uiterst rechts)
 - -way spanner - kruissleutel, wielsleutel
 - - - wrench (A) - kruissleutel, wielsleutel
 - -wheel drive - vierwielaandrijving
Four Wheel Dynamic Geometry Control - regeling waarbij onder alle om-
              standigheden een neutraal stuurkarakter
              wordt behouden (Mazda RX-7 '92)
four-wheel steering - vierwielbesturing
f.p. (freezing point) - stolpunt, vriespunt
Fr (Front) - voorkant, voor(ste), voorstuk, voorzijde
FR (Front) - voorkant, voor(ste), voorstuk, voorzijde
FR (Front Right) door - RVP (rechtervoorportier)
FR (Front engine Rear drive) vehicle - voertuig met motor voor en 
aandrijving achter 
fraction - deel, fractie
fractional distillation - gefractioneerde destillatie van aardolie
fracture, to - barsten, scheuren, stukspringen, stuktrekken (proefstaaf)
  -   - barst, breuk (van voorwerp), scheur
  -   area - barstvlak, breukvlak
fragile - breekbaar, broos, teer, zwak
fraise, to - frezen
 -  - metaalfrees
frame - chassis, frame, geraamte, juk, onderstel, raam(sponning), rand
 -  aerial - raamantenne
 -  alignment bench - chassisrichtbank
 -  antenna - raamantenne
 -  attachment - chassishulpstuk (van richtbank)
 -  bracket - chassissteun
 -  central member - centrale draagbalk (van chassis)
framed car (A) - auto met een chassis
frame extension - chassisverlenging
 -  fitting - chassisverbinding
 -  free length - chassislengte achter cabine
frameless body - zelfdragende carrosserie
  -   contruction - zelfdragende carrosserie
  -   trailer in step frame construction - zelfdragende oplegger in
                        stepdeckuitvoering
  -    -  - straight frame construction - zelfdragende oplegger
           in vlakke uitvoering
  -   vehicle - chassisloze wagen, wagen met zelfdragende carosserie,
          wagen zonder apart chassis
frame member - langsdrager
 -  number - chassisnummer, framenummer
 -  panel - chassisplaat
 -  repair machine - trekbank, trekgereedschap
 -  side member - langsdrager (van chassis), zijdraagbalk (van chassis)
 -  -  rail (A) - kokerbalk (van chassis), langsdrager (van chassis)
 -  straightener - chassisrichtapparaat
 -  type body - carrosserie met apart chassis
fray, to - rafelen
frayed - gerafeld (veiligheidsgordel), ingevreten, rafelig
fraying - rafelen
free, to - beweegbaar/gangbaar maken
 -  - gratis, kosteloos, los, niet-ingedrukt (stand van schakelaar),
    niet vast, vrij
 -  delivery home - franco huis, vrij aan huis (goederen worden franco 
           aan huis afgeleverd)
 -  distance - vrije ruimte
 -  from - vrij van, zonder
 -  -  acid - zuurvrij
 -  -  maintenance - onderhoudsvrij
 -  gap - slotspeling van zuigerveer buiten de cilinder
free length - lengte (niet-gemonteerd), onbelaste lengte, vrije lengte
       (bv. van veer)
freely - vrij(draaiend), zonder belemmering
free mounting and balancing - gratis monteren en balanceren
 -  movement - vrije slag
 -  of Custom duties - tolvrij, vrij van tol
 -  of interference - storingsvrij
 -  - maintenance - onderhoudsvrij
 -  - runout - slingervrij
 -  play - vrije slag (rempedaal/stuurwiel)
 -  radius - onbelaste straal (van buitenband)
 -  rolling wheel - gesleept wiel
 -  travel - speling, vrije slag (van pedaal)
free-way (A) - autoweg, snelweg
freeway (A) - autoweg, snelweg
freewheel, to - freewheelen, rijden met uitgeschakelde aandrijving
  -   - freewheel, ongekoppeld, vrijloop, vrijwiel
  -   boss - vrijwielnaaf
  -   clutch - vrijloopkoppeling, vrijwielkoppeling
  -   device - vrijloopinrichting
  -   housing - vrijwielhuis
  -   hub - freewheelnaaf, vrijloopnaaf, vrijwielnaaf
freewheeling hub - vrijloopnaaf (van 4WD voertuig)
freewheeling hub body - vrijloopnaafhuis
   -   -  cover - vrijloopnaafdeksel
freeze, to - (be)vriezen, stollen
 -  a wheel, to - een wiel laten blokkeren/vastslaan
 -  plug - expansieplug, vriesplaatje (in motorblok), vriesstop
 -  point - stolpunt, vriespunt
 -   -  protection to -34,4 ºC - vorstbeveiliging tot -34,4 ºC
freezing - (be)vriezen, bevriezing, vriespunt
  -   inhibitor - vriespunt verlagend middel
  -   point (f.p.) - stolpunt, vriespunt
  -   rain - ijzel, onderkoelde regen
freight - cargo, lading, vracht(goed)
freightage - vrachtgeld, vrachtkosten, vrachtprijs
freight car - truck, vrachtauto, vrachtwagen
  -  contract - vrachtovereenkomst
  -  house (A) - goederenloods
  -  insurance - vrachtverzekering
Freightliner/Heil Advanced Concept Truck (FACT) (A) - zie FACT
freight list - cargalijst, ladinglijst, vrachtlijst
  -  office - bevrachtingskantoor, vrachtkantoor
  -  rate - vrachttarief
french polish - schellak
 -  style roof visor - vooruitstekende daklijn (is een zonneklep boven
             de voorruit) (Hupmobile type A-1 Six 1926)
 -  talk - talk
frequency - aantal trillingen per seconde, frequentie(getal), perioden-
      tal, trillingsgetal
  -   modulation (FM) - FM, frequentiemodulatie, ultra-korte golf (radio)
  -   range - bandbreedte, frequentiebereik, frequentiegebied
  -   response pattern - frequentiekarakteristiek, frequentiepatroon
               (van radio)
frequent - regelmatig
frequently response pattern - frequentiekarakteristiek
fresh air - buitenlucht, frisse lucht, ventilatielucht, verse lucht
 -  -  vent - uitstroomopening voor frisse lucht
 -  feeling heater system - systeem met vergrote capaciteit (airco)
friction - dynamische wrijving, frictie, glijdende wrijving, wrijving
  -   absorber - wrijvings(schok)demper
  -   clutch - frictiekoppeling, wrijvingskoppeling
  -   damping device - frictiedemper, wrijvingsdemper
  -   disc - frictieschijf, koppelingsplaat
  -   disk (A) - frictieschijf, koppelingsplaat
  -   drag - wrijvingsweerstand
  -   heat - wrijvingswarmte
  -   horse power (f.h.p.) - wrijvings-pk, wrijvingsverlies (in pk)
  -   lining - frictievoering, koppelingsvoering
  -   loss - frictieverlies, wrijvingsverlies
  -   mean effective pressure (f.m.e.p.) - gemiddelde druk van de
     wrijving, wrijvingsverlies als gemiddelde druk
friction modifier (FM) - zie FM
friction pad - remblok
  -   plate - frictieplaat, koppelingsplaat
  -   shock absorber - wrijvingsschokdemper
  -   surface - wrijvingsvlak
  -   tape - isolatieband
  -   welding - wrijvingslassen (is een vorm van druklassen)
FRM (Fibre Reinforced Material) - met vezels versterkt materiaal
FRM (Flat Rate Manual) (JE) - reparatietijden(hand)boek
from horizontal - vanuit horizontale stand (carburateurklepopening in
         graden)
 -  .... up to .... - van .... af tot en met ....
front (Fr, FR) - voor(ste), voorkant, voorstuk, voorzijde
 -  (FRT) (A) - voorkant, voorstuk, voorzijde
frontal - frontaal
  -  area - frontoppervlak
  -  collision - frontale botsing
  -  impact - frontale aanrijding, frontale botsing
frontage road (A) - parallelweg, ventweg
front axle - vooras, voortrein
 -  -  beam - (stijve) vooras, voorashuis, vooraslichaam
 -  -  Elliot type end - voorasgaffel
 -  -   -   -  head - voorasgaffel
 -  -  reversed Elliot type end - voorasvuist
 -  -   -    -   -  head - voorasvuist
 -  band brake - voorste remband
 -  board - kopschot (van laadbak)
 -  body - complete kop zonder schutbord (van carrosserie), voorzijde
   van carrosserie
 -  -  pillar - voorstijl
 -  -   -  lower gusset - hoekplaat van onderste voorstijl,
                 onderste voorstijlversterking
 -  -  upper pillar - bovenste binnenste voorstijl, bovenste voor-
             stijl binnen
 -  -   -  inner reinforcement - versterking van bovenste binnenstijl
 -  -   -  outer pillar - bovenste buitenvoorstijl, voorstijl
 -  brake - voorrem
 -  bumper - voorbumper
 -  carpet - bekleding voorin
 -  case - voorste huis
 -  catch - voorste vanghaak(je)
 -  console box - middenconsole
 -  control lever - hendel voor voorwielaandrijving
 -  cover - voorste deksel
 -  cowl strut - schutbordsteun
 -  cross member - dwarsbalk vooraan, traverse voor, voorste dwarsbalk
 -   -  rear member - radiateurbalk
 -  damage - voorschade
 -  differential - voordifferentieel
 -    -    pinion shaft holder - satellietwielashouder van
          voordifferentieel
 -    -    tube - voordifferentieelbuis, voordifferentieelhuis
 -  door - voordeur (van autobus), voorportier
 -  -  belt moulding - voorportierruitlijst onder ruit
 -  -  check - uitzetsteun voorportier
 -  -  inner panel - portierframe
 -  -  lower hinge - onderste scharnier voorportier
 -  -  magnet lock solenoid - solenoide van voorportier
 -  -  opening trim - bekleding van voorportieropening
 -  -  outer panel - voorportieplaat
 -  -  outside handle - buitenhendel van voorportier
 -  -  scuff plate - dorpelbeschermplaat onder voorportier
 -  -  upper hinge - bovenste scharnier van voorportier
 -  -  vent seal - ventilatierooster in voorportier
 -  -  weatherstrip - voorportierrubber
 -  -  window frame moulding - sierlijst van voorportierkader
 -  drive - voorwielaandrijving
 -   -  control lever - voorwielaandrijvingshendel
 -   -  gear - tandwiel van voorwielaandrijving
 -   -  hub sleeve - schakelmof voor voorwielaandrijving
 - -driver - voertuig met voorwielaandrijving
 -  drive shaft - voorwielaandrijfas
 -   -   -  thrust bushing - bus van voorwielaandrijfas,
                  voorwielaandrijfasbus
 -  end - vooreinde, voorkant
 -  -  (A) - voortrein 
 -  -  cover - distributiedeksel
 -  -  P.T.O. - P.T.O. op voorste uiteinde van krukas
front engine - motor voorin
 - -engined - met motor voorin
Front engine Front drive (FF) vehicle - zie FF vehicle
 -   -  Rear drive (FR) vehicle - zie FR vehicle
front epicyclic gear - voorste planetaire tandwielstelsel
 -  exhaust pipe - voorste uitlaatpijp
 -  fender (A) - voorspatbord, voorspatscherm
 -   -  apron - binnenscherm, spatplaat van voorscherm, voorscherm-
           schild, wielkast, wielkuip
 -   -   -  lower gusset - binnenschermversterking
 -   -   -  seal - spatplaat van voorscherm
 -   -  front side moulding - voorste voorschermsierlijst
 -   -  outside moulding - voorschermsierlijst
 -  floor no. 1 crossmember - voortraverse nr. 1 van bodemplaat,
                voorste traverse bodemplaat nr. 1
 -   -  pan - bodemplaat voor, voorvloer
 -   -  side member - bodemlangsdrager, voorste zijbalk van vloer,
             voorste zijligger van vloer
 -   -  under reinforcement - versterking onder voorvloer
 -   -   -     -    working hole - voorste inspectiegat in
                        versterking onder voorvloer
 -  fog cover - mistlamprooster
 -  -  lamp - mistvoorlamp
 -  footwell liner - voetenplaatsbekleding voorin
 -  frame - voorchassis, voorframe
 -   -  assy. - subframe voor, voorchassis, voorste subframe
 -   -  rail - langsdrager van voorchassis
 -   -  -  access hole - meetgat in voorste langsdrager
 -  head room - hoofdruimte voorin
 -  hood - voordeksel (van bagageruimte)
 -  housing - voorschild
 -  hub - voorwielnaaf
 -  -  & drive pinion bearing replacer set - vervangingsset voornaaf
     en pignonlager (ger.)
frontier formalities - grensformaliteiten
front leading arm assy. - langsdraagarm voor
Front Left (FL) door (JE) - LVP (linkervoorportier)
front license plate bracket (A) - steun voor voorkentekenplaat
 -  lift - op voorkant van carrosserie werkende opwaartse druk
 -  -  cylinder for semi-trailer - fronthefcilinder voor oplegger
 -  luggage crossmember - traverse bagageruimtebodem voor
 -   -  end panel - eindpaneel van bagageruimte, scheidingswand
 -   -  pan - bagageruimtebodem voor, vloer van bagageruimte
 -   -  under reinforcement - onderste bagageruimteversterking,
       verstevigingsbalk bagageruimtebodem
 -  main bearing halfshell - schaal van voorste hoofdlager
 -  -  journal - voorste krukashoofdtap
 -  mark - merkteken dat voorzijde aangeeft, voorkantmerkteken
 -  moon roof - kanteldak voor, voorste kanteldak
 -  mudguard - voorspatbord, voorscherm
 -  muffler (A) - voorste uitlaatdemper
 -  multi-plate clutch - voorste lamellenkoppeling
 -  oil pump - voorste oliepomp
 -  overhang - overbouw voor, overhang voor, vooroverbouw, vooroverhang
 -  panel - bumperdekplaat, frontpaneel, kopschot (van laadbak), voor-
       paneel
 -  passenger - voorpassagier
 -  personal light - (kaart)leeslampje voorin
 -  pillar - A-stijl, voorste dakstijl
 -  pillar assist grip - handgreep aan voorstijl
 -   -  garnish - voorstijlbekleding
 -   -  shield - voorstijlbekleding
 -  piller  -  (JE) - voorstijlbekleding
 -  post - A-stijl, voorste dakstijl
 -  power take-off - voorste krachtafnemer
 -  propeller shaft - voorste aandrijfas
 -  quarter window glass - voorste achterzijruit
 -  reaction rod - voorste reactiestang
 -  /rear weight distribution - gewichtsverdeling voor/achter
 -  right (FR) door - RVP (rechtervoorportier)
 -  screen - voorruit
 -   -  cleaner - voorruitreinigingsmiddel
 -   -  defogger - ontwaseminrichting van voorruit
 -   -  defroster - ontdooi-inrichting van voorruit
 -   -  de-icer - voorruitontdooimiddel
 -   -  demister - ontdooi-inrichting van voorruit
 -   -  heater - voorruitverwarming
 -   -  pillar - A-dakstijl, voorste dakstijl
 -   -  post - A-dakstijl, voorste dakstijl
 -   -  repair system - reparatiesysteem voor gelaagde voorruiten
 -   -  washer - ruitensproeier van voorruit
 -   -   -  pump - ruitensproeier van voorruit
 -   -  wiper - ruitenwisser van voorruit
 -  seat - voorstoel, voorzitting
 -  -  belt pretensioner - voorspaninrichting van veiligheidsgordel
                voor, voorspanner van veiligheidsgordel voor
 -  -  cushion cover - bekleding van voorstoelzitting
 -  shield (A) - bumperdekplaat, voorruit
 -  shock absorber assy. - veerbeen, veerpoot (Mc Pherson voorvering)
 -   -   -   control actuator - voorschokdempingsinsteller
 -  side - voorkant, voorzijde
 -  -  marker (A) - reflector aan zijkant vooraan
 -  -  member - voorste langsdrager, - zijbalk van chassis
 -  -   -  bumper installation hole - bumperboutbevestigingsgat
                       in langsdrager
 -  -   -  extension - verlengstuk van voorste zijbalk, voorsnep
 -  -   -  outer standard hole - buitenste standaard gat voorste
                    bodemlangsligger
 -  -   -  standard hole - standaard gat in voorste bodemlangs-
                 drager
 -  - repeater lamp (A) - richtingaanwijzer vóór aan zijkant
 -  - standard hole - inspectiegat in langsdrager
 -  - working hole - voorste inspectiegat in bodemlangsdrager
 -  silencer - voorste uitlaatdemper
 -  slanted bracket - dwarssteun
 -  spoiler - voorspoiler
 -  spring - voorveer
 -   -  support inner hole - binnenste gat in veerpootplaat
 -  surface - frontoppervlak
 -  suspension - voorwielophanging, voorwielvering
 -    -   arm bushing - draagarmbus van voorwielophanging
 -    -   -  rear mounting - achterste bevestigingspunt van voor-
                   ste draagarm
 -    -   crossmember - ophangingstraverse, traverse voor
 -    -   member rear side upper installation hole - bovenste gat
         in voorste balk aan achterzijde
 -    -   support assy. - voorveerschotel
 -    -   upper arm bushing - bovenste voorwielarmlagerbus,
                   bovenste voorwieldraagarmlagerbus
 -  tip surface of the nut - vooraan buitenkant van de moer
 -  torque box - voorste torsiebestendige doosvorm
 -  track - spoorbreedte vóór
 -  tread - spoorbreedte vóór
 -  turn signal lamp - richtingaanwijzer vóór
 -  tyre - voorband
Front Underrun Protection System (FUPS) - zie FUPS
front valance panel - afdekplaat van radiateurframe, voorrand
 -  view - vooraanzicht
 -  wall - schutbord
 -  wheel - neuswiel (van aanhanger), voorwiel
 -   -  alignment - voorwieluitlijning
 -   -  bearing - voorwiellager
 -   -  drive (fwd) (A) - voorwielaandrijving
Front Wheel Drive (FWD) - voorwielaandrijving
front-wheel-drive products - voorwielaandrijvingsproducten
front wheel off set - naloop van voorwiel
 -   -  opening extension - voorschermverbreder
 -   -  setback - naloop van voorwiel, schuurstraal van voorwiel
 -   -  suspension - voorwielophanging
 -   -  valance - voorwielkuip
 -  wing - voorspatbord, voorspatscherm
frost, to - bevriezen
 -  - bevriezing, rijp, vorst
frosted - bevroren
  -  glass - matglas
  -  paint - metallic lak
frosting - 1. "frosting" (ultraviolette stralen in zonlicht scheiden
      moleculen van elkaar waardoor de harslaag vroegtijdig ver-
      slechtert), 2. vormen van ijslijnen (kunststof)
frost plug - expansieplug, vriesplaatje, vriesstop
 -  precaution - vorstbescherming
 - -proof - tegen vorst beveiligd, vorstbestendig, vorstbeveiligd
 -  shield - radiateurhoes
frozen - bevroren
 -  (A) - beweegt niet, vastgelopen, zit vast
FRP (Fiber Reinforced Plastic) (A) - met fiber versterkt plastic, vezel-
                   versterkt plastic
FRP (Fiber Reinforced Plastic) resin - vezelversterkt plastic hars
FRP (Fiber Reinforced Plastic) top - FRP kap, met vezel versterkte plastic kap
FRT (front) (A) - voorkant, voorstuk, voorzijde
FSR (Future Safety Research) (JE) - veiligheidsauto voor de toekomst (Honda '94)
fuel, to - tanken, van brandstof voorzien
 -  - benzine, brandstof, dieselolie
 -  additive - brandstofdope, brandstoftoevoeging
 -  -air mixture - brandstof/luchtmengsel
 -  - - ratio - brandstof/lucht verhouding
 -  blend - brandstofmengsel
 -  can - jerrycan
 -  capacity (A) - inhoud van brandstoftank
 -  cell - brandstofcel
Fuelcell Electric Vehicle for Efficiency and Range (FEVER) - zie FEVER
fuel change switch - brandstoftankkeuzeschakelaar
 -  composition - brandstofsamenstelling
 -  consumption - brandstofverbruik
 -    -   per hour - brandstofverbruik per uur
 -  control connector - octaanselectorstekker
 -   -  knob - octaanselector
 -   -  switch - brandstofkeuzeschakerlaar, octaanselector
 -  costs - brandstofkosten
 -  cut RPM - brandstofafsluittoerental, toerenafhankelijke brandstofafsluiter
 -  -  solenoid - brandstofafsluiter, brandstofafsluitsolenoide,
          brandstofsolenoid, elektromagnetische stopzetklep
 -  -   -   harness - stroomdraad van brandstofafsluiter
 -  -   -   valve - klep van brandstofafsluiter
 -  delivery - brandstofopbrengst (van brandstofpomp), brandstoftoevoer
 -   -   pipe - brandstofgalerij
 -  density - soortelijke massa van brandstof
 -  dilution - olieverdunning door benzine
 -  discharge port - brandstofdoorvoerleiding
 -  distillation range - destillatietraject van brandstof
 -  drop - brandstoflekkage (aantal druppels per minuut)
 -  economy - brandstofbesparing, (laag) brandstofverbruik
 -  evaporation - brandstofverdamping
 -  evaporative emission control system - brandstofdampafzuigsysteem
 -  (feed) pipe (A) - brandstoftoevoerleiding
 -  feed port - brandstofdoorvoerleiding
 -  -  pump - (bladcel)toevoerpomp, brandstofopvoerpomp
 -   -   -  cover - steunring, toevoerpompdeksel
 -   -   -  liner - excentrische ring, opvoerpomphuis
 -   -   -  rotor - kruisschijf, toevoerpomprotor
 -  filler cap - tank(vul)op
 -   -  door - tankdopluikje
 -   -   -  opener - afstandbediend tankdopklepje, ontgrendelings-
             hendel van tankdopklepje, opener van tankdopluikje
 -   -  neck - brandstofvulpijp
 -   -  opening lid hinge spring - veer van brandstoftankklepje
 -  filter - brandstoffilter
 -   -  warning switch - brandstoffilterwaarschuwingsschakelaar,
               waarschuwingsschakelaar van brandstoffilter
 -  flow cartridge - brandstofhoofdstroomfilterelement
 -  gage (A) - benzinemeter, brandstofmeter
 -  gauge - benzinemeter, brandstofmeter
 -   -  scale selector - keuzeschakelaar voor brandstofafleesschaal
 -  heater - brandstofverwarmer
 -   -  system - brandstofverwarmingssysteem
 -  hose - brandstofslang
 -  indicator - benzinemeter, brandstofmeter
 -  inhibitor - anti-klop dope (in benzine)
 - -injected engine - motor met brandstofinspuiting
 -  injection - brandstofinjectie, brandstofinspuiting
 -    -   beginning - begin van inspuiting, inspuitbegin
 -    -   end - einde van inspuiting, inspuiteinde
Fuel Injection Equipment (FIE) - brandstofinspuitapparatuur
fuel injection pump - brandstofinspuitpomp (van dieselmotor)
 -    -   start - begin van inspuiting, inspuitbegin
 -  injector - brandstofinspuitventiel
 -  inlet - brandstofinlaat
 -   -  hollow screw - holle brandstofaanvoerbout
 -   -  neck - brandstoftoevoerpijpje
 -   -  passage - brandstofdrukkanaal
 -   -  pipe - brandstofaanvoerleiding
 -   -  -  shield - afdekking brandstoftoevoerpijp, afdekrand van
             brandstoftoevoerpijp
 -  leak-off passage - lekoliekanaal
 -  - - - pipe - brandstofretourleiding, lekbrandstofkanaal
 -  level - benzineniveau, brandstofniveau
 -   -  gage (A) - benzinemeter, brandstofmeter
 -   -  gauge - benzinemeter, brandstofmeter
 -   -  indicator - benzinemeter, brandstofmeter
 -   -  sensor - brandstofniveausensor
 -   -  warning - waarschuwingslampje brandstofpeil
 -  lid - tankvulklep
 -  -  opener - tankvulklepopener
 -  -  release knob - knop om tankdopklep te openen
 -  lift pump - brandstofopvoerpomp
 -  line (A) - benzineleiding, brandstofleiding
fuelling station - pompstation, tankstation
fuel load set screw - vollaststelschroef
 -  low level sensor - sensor voor minimum brandstofniveau
 -  meter (A) - brandstofverbruikmeter
 -  metering - brandstofdosering
 -  mixture - brandstofmengsel
 -  nozzle - verstuiver
 -  oil - dieselbrandstof, stookolie
 -  outlet pipe - brandstofafvoerleiding
 -  pacer (A) - groen lampje dat brandt indien economisch wordt gereden
         (op dashboard van Dodge Mini Ram Van), zie ook economizer
 -  pipe - benzineleiding, brandstofleiding
 -  preheater - brandstofvoorverwarmingsapparaat
 -  pressure - brandstofdruk in toevoerleiding
 -  pressure control valve - brandstofoverstroomklep
 -   -   gauge - brandstofdrukmeter
 -   -   indicator - brandstofdrukmeter
 -   -   pipe - hogedruk brandstofleiding
 -   -   regulator - brandstofdrukregelaar
 -  pulsation damper - brandstofpulsdemper
 -  pump (A) - benzine(opvoer)pomp, brandstof(opvoer)pomp
 -  -  base - onderste brandstofpomphuis
 -  -  body - bovenste brandstofpomphuis
 -  -  bracket - brandstofpompsteun
 -  -  filter - bezinkselkolf van benzinepomp, benzinepompzeef
 -  -  liner - brandstofpompvoering
 -  -  mounting flange - montageflens voor benzinepomp
 -  -  push rod - stootstang van brandstofopvoerpomp
 -  -  strainer - brandstofpompzeef
 -  -  tester - brandstofpomptestbank
 -  rail - brandstofgalerij
 -  receiver gauge - brandstofmeter
 -  return line - brandstofretourleiding, brandstofterugvoerleiding
 -   -  noise - geluid van terugstromende brandstof
 -   -  pipe - brandstofretourleiding, brandstofterugvoerleiding
 -   -  rpm - inschakeltoerental van brandstofafsluiter
 -  saving device - apparaat dat brandstofverbruik vermindert
 -  seepage - lekbrandstof
 -  selector switch - brandstofkeuzeschakelaar in autogassysteem
 -  sender gauge - brandstoftankvlotter
 -  specifications - brandstofspecificaties
 -  specific gravity - soortelijke massa van brandstof
 -  spillage - brandstofverspilling
 -  spray - brandstofinspuiting, brandstofnevel, nevelpatroon
 -  strainer - brandstoffilter, brandstofzeef
 -  supply - brandstoftoevoer
 -   -  (A) - brandstofvoorraad
 -   -  line - brandstoftoevoerleiding
 -   -  pipe - brandstoftoevoerleiding
 -  system - brandstof(toevoer)systeem
 -  tank - benzinetank, brandstoftank
 -  -  band - bevestigingsband/bevestigingsbeugel van brandstoftank,
         tankband
 -  -  cap - tankdop
 -  -  capacity - brandstoftankinhoud
 -  -  cap hanger - tankdopophanger, tankdopophangplaats, tankdopophangpunt
 -  -  cushion - brandstoftankrubber
 -  -  filler cap - brandstoftankdop
 -  -   -  pipe protector - beschermplaat voor vulpijp van tank
 -  -  gage (A) - brandstofmeter
 -  -  gauge - brandstofmeter
 -  -  lock - slot van brandstoftankklep
 -  -  sensing unit - brandstofniveausensor
 -  -  truck (A) - brandstoftankwagen
 -  -  vapor vent system (A) - ontluchtingssysteem van brandstoftank
 -  -  ventilation - brandstoftankontluchting
 -  valve - benzine-afsluiter in autogassysteem, benzinekraan, brand-  
     stofkraan 
 -  vapor control system (A) - tankontluchting
 -  vaporisation - brandstofverdamping
 -  vaporization (A) - brandstofverdamping
 -  vapor lock (A) - dampbelvorming in brandstoftoevoerleiding
 -   -  pressure (A) - dampdruk van brandstof
 -  vapour lock - dampbelvorming in brandstoftoevoerleiding
 -   -  pressure - dampdruk van brandstof
 -  vent chamber assy. - expansiekamer (van brandstoftank)
 -  -  tube - brandstoftankventilatieslang
fulcrum - arm, draagpunt, draaipunt (van hefboom), hefboom, scharnier-
     punt, steunpunt
  -  length - armlengte, hefboomlengte
  -  lever - remhefboom met vast punt
  -  pin - draaipen, draaipin, hefboomas, kogelpen, scharnierpen,
       steunpen
full - vol, volledig
 -  advance - maximum voorontsteking
 -  beam - grootlicht
 -  cap - loopvlak met schouders (van buitenband)
 -  details - volledige details, volledige gegevens
 - -floating - geheel vrijdragend
 - -  -   axle - geheel ontlaste as, (geheel) vrijdragende as
 - -  -   bearing - zelfcentrerend lager
Full-Floating Rear (FFR) axle - zie FFR axle
full-floating type - volledig zwevend type, zwevende montage (zuigerpen)
 - -flow cartridge - hoofdstroomfilterelement
 -  -  filter - doorstroomfilter, hoofdstroomfilter
 - frame vehicle - voertuig met apart chassis en carrosserie,
           voertuig met raamframe chassis en carrosserie
 - ground effects package (A) - combinatie van voor- en achterspoiler
                 met sideskirts
 - harness belt - 4-punts veiligheidsgordel bestaande uit 1 heup- en 2
          schouder gordels (wordt in racerij gebruikt)
 - heating - maximum verwarming
 - load - maximum aanlegdruk (drukgroep), vollast(belasting), volle be-
      lasting, volle last
 -  -  curve - brandstofverbruik-/koppel-/vermogenskromme van op   
         vollast draaiende motor
 -  -  injection volume - vollast inspuithoeveelheid
 -  -  set screw - vollaststelschroef
 -  -  stopper - vollastaanslag
 -  -lock - gestuurde wielen geheel naar links of rechts gedraaid
 -  -  position - volledige vergrendelingspositie
 -  opening - volgas
 -   -  angle of primary throttle valve - maximale openingshoek van
                        primaire gasklep
 -  penetration weld - een door en door las
 -  -pull - het einde bereiken van de zware, 100 meter lange, zandbaan
      door zware vrachtwagens en tractoren
 -  -range speaker - breedband luidspreker (die het gehele frequentie-
           gebied weergeeft) (radio)
 -  rated load - maximum belasting, volle belasting
 -  recliner (A) - stoel met geheel neerklapbare leuning
 -  service lease - leasevorm waarbij financiering en alle beheerhande-
           lingen extern plaatsvinden
 -  size car (A) - grote auto
 -  - - mock-up - kleimodel op ware grootte
 -  speed - op volle (rij)snelheid, volle kracht
 -  stake truck (A) - open laadbak met lage zijborden, vrachtwagen voor
            vervoer van hooi- en boerderijprodukten
 -  stroke end position - eindpunt van volledige pedaalslag
 -  throttle - volgas
 -  -  -   start - volgas wegrijden
 -  -time - permanent
 -  - -  four-wheel drive - niet-uitschakelbare vierwielaandrijving,  
               permanente vierwielaandrijving
 -  truck load (A) - wagenlading
 -  - -  4WD vehicle - auto met continue vierwielaandrijving
 -  transistor ignition - voltransistorontsteking
 -  turn - hele slag
fully - geheel, helemaal, volledig
 -  closed - geheel gesloten
 -  filtered lubrication system - smeersysteem met volledige filtering
 -  floating - geheel vrijdragend (achteras), los(se zuigerpen), vrij
         opgehangen
 -  hydraulically-controlled transmission - geheel hydraulisch geregel-
                       versnellingsbak
 -  hydraulic controlled automatic transmission - volledig hydraulisch
   geregelde automatische versnellingsbak
Fully Integrated Robotized Engine (FIRE) - zie FIRE
fully loaded - 1. meest complete uitvoering van een te leveren automodel,
        2. volbelast, zeer complete uitrusting [zoals airco, auto-
        maat (4 versn.), cruise control, elektrische stoelverstel-
        ling, "denkende" schokdempers, binnenspiegel met automa- 
        tisch inschakelende anti-verblindingsstand, 2 airbags   
        e.d.], 2. volbelast, 3. volledig belast
 -  pressurized, fully filtered lubrication system (JE) - druksmeersys-
                              teem
Full Range Following (A) - mogelijkheid om een vaste afstand in te stel-
              len tot de voorligger zodat afstand tussen  
              beide voertuigen constant blijft ook bij     
              acceleratie en remmen (American Honda '97)
fume, to - dampen, roken, rook uitstoten
 -  - (benzine)damp, rook
fun car - "speelmobiel", voor show-doeleinden gebouwde auto
function, to - functioneren, werken
  -   - functie, werking
functional - doelmatig, functioneel
  -   test - functietest
function control lamp - functiecontrolelampje
fundamental - basisprincipe, fundamenteel
funeral car - begrafenisauto, lijkauto
funnel - koker, trechter
FUPS (Front Underrun Protection System) - onderrijbeveiliging aan voor- 
   kant van vrachtwagen (Volvo type FH '97)
furniture van - meubel(transport)wagen, verhuiswagen
  -   vehicle - meubel(transport)wagen, verhuiswagen
furred radiator - door ketelsteen verstopte radiateur
furring - ketelsteen
fuse, to - doorbranden (van zekering), smelten, zekeren
fuse - (smelt)zekering
 -  block - zekeringhouder
 -  blown - zekering doorgebrand
 -  box - zekeringdoos, zekeringkast(je)
 -  case - zekeringkast
 -  clips - zekeringhouder
fuse contact - contact van zekering
fusee (A) - fusee
fuse holder - zekeringhouder, zekeringklem
 -  holding leaf spring - klemveertje voor zekering
 -  housing - zekeringhouder
 -  link - smeltdraad, smeltstrook, smeltverbinding
 -  metallic cap - metalen voetje van zekering
 -   -   socket - metalen voetje van zekering
 -  pin - borgpen, borgpin
 -  puller - zekeringtrekker
 -  pull-out tool - zekeringtrekker
 -  terminal - zekeringklem
 -  wire - smeltdraad (van zekering), zekeringdraad
 -  with blade contact - meszekering
fusible - smeltbaar
  -  alloy - smeltlegering, snelsoldeer
  -  link (FL) (A) - zie FL
  -   -  cassette - hoofdzekeringcassette
  -  plug - veiligheid (airco), veiligheidsplug (airco),
        veiligheidsventiel (airco)
  -  wire - smeltdraad
fusing point - smeltpunt van zekering
fusion temperature - smelttemperatuur
 -  welding - smeltlassen
Future Concept Vehicle (FCV) - zie FCV
 -  Safety Research (FSR) (JE) - zie FSR
fuzzy - rafelig
Fuzzy Logic - vage/warrige logica (toepassing in auto-elektronica)
 -   -  Control System (JE) - systeem dat registreert in combinatie
          met de automatische transmissie niet alleen de rij-
          omstandigheden zoals een vlakke weg of rijden in de
          bergen maar dat ook het rijgedrag van de bestuurder
          aftast en opslaat aan de hand waarvan zaken als een
          schakelprogramma en indien gemonteerd, in combinatie
          met de Active ECS ook de vering programmeert (Mitsu- 
          bishi Galant Hatchback 2.5 l V6, 24V DOHC GTi)
fwd (front wheel drive) (A) - voorwielaandrijving
FWD (Front Wheel Drive) - voorwielaandrijving

G

g - gram
G (to grind) (JE) - slijpen
gage (A) - duimstok, graadmeter, gradenboog, indicator, kaliber, maat
      (stok), mal, manometer, meetinstrument, meter, peil, peilglas
      peilstok, ijkmaat
 -  bar (A) - meetstaaf
 -  glass (A) - peilglas
 -  number (A) - nummer dat dikte van staalplaat aangeeft
gain time, to - voorlopen (van klok)
gain to, to - voorlopen (van klok)
gaiter - inlegstuk, manchet, stuk interieurbekleding
gallery - galerij, toevoerkanaal, verdeelleiding
* gallon - ruim 4,5 liter ?
*  -  (A) - ruim 3,75 liter ?
galvanic - galvanisch
  -   battery cell - galvanisch element
galvanise, to - galvaniseren, met een zinklaag bedekken, verzinken
galvanised - gegalvaniseerd, met een zinklaag bedekt, verzinkt
galvanization - galvanisatie
galvanize, to (A) - zie galvanise, to
galvanized (A) - zie galvanised
  -   sheet metal (A) - gegalvaniseerd/verzinkt plaatstaal
  -   sheeting (A+JE) - gegalvaniseerd plaatwerk
  -   sheet-iron (G.S.I.) (A) - zie G.S.I.
  -   steel (A) - gegalvaniseerd staal
galvanizer - galvaniseur
galvanizing - galvaniseren, galvanisering
galvanometer - galvanometer
gangway - gangpad (in autobus/fabriek), looppad
  -  clearance for turning - minimum draaicirkel
  -  width - gangpadbreedte (in autobus)
gantry frame semitrailer - oplegger voor containervervoer
gap - (bek-)opening, (elektroden)afstand, speling, spleet, (tussen)ruim-
   te, uitsparing
garage, to - stallen
 -  - autobox, (auto)stalling, autowerkplaats, garage(bedrijf)
 -  equipment - werkplaatsuitrusting
 -  hour - werkplaatsuur
garbage - afval, vuilnis
  -  compactor - huisvuilpers
  -  dump truck (A) - vuilniskipwagen
  -  removal vehicle - vuilnisauto
  -  truck (A) - huisvuilwagen, vuilnisauto, vuilniswagen
garnish - bedekking, bekleding, beplating, chroomwerk
  -  molding (A) - sierlijst
  -  moulding - sierlijst
garniture - appendages, toebehoren
gas (gasoline) (A) - benzine, gas
- -air mixer - gas/luchtmenginrichting van autogassysteem
-  analyser - gasanalysator, gasmengselmeter
-  bottle - gascilinder, gasfles
-  charge - gasvulling (bv van airconditioning)
-  charged shock (A) - gasgevulde schokdemper
-  checking - gasbarstvorming (rimpels en barsten in lak t.g.v.     
        verbrandingsgassen in droogoven)
-  cock - gas(regel)kraan
-  cutting torch - snijbrander(vlam)
-  cylinder - gascilinder, gasfles
-   -   trolley - gasflessenwagen
- -  -   type gas leak tester - gaslekkagedetector van het gastype
                  (ger. om airco te testen)
- -damped type sensor - gasgedempt type sensor
-  discharge lamp - gasontladingslamp
Gas & Engine Technology (Gentec) - ontwikkelingspost van Vialle te Son
gas engine - gasmotor, LPG-motor
-  (gasoline) engine (A) - benzinemotor
gaseous - gasachtig, gashoudend, gasvormig
  -  state - gasvorm
gas-filled damper - gasdrukschokdemper, gasgevulde schokdemper, schokdem-
          per met gasvulling
gasfilter - gasfilter
gas-fusing welding - autogeen lassen
gas generator - gasgenerator (van airbag)
gas guzzler (A) - auto met zeer hoog benzineverbruik, "benzinezuiper"
gas hog (A) - zie gas guzzler
gasification - verdampen, verdamping
gasket - afdichting, manchet, pakkingbus, pakking(ring), verpakking
 -  cement - pakkingkit, vloeibare pakking
 -  face - pasvlak van pakking
 -  residue - pakkingresten
 -  ring - pakkingring, stofring
 -  scraper - pakkingschraper
 -  seal paste - vloeibare pakking
 -  selection mark - pakkingkeuzemerkteken
 -  surface - pasvlak (voor pakking)
gas leak tester - gaslekdetector (ger. om airco te testen)
-  line - gasleiding
-  mileage (A) - brandstofverbruik
-  motor - zie gas engine
-   -  (A) - benzinemotor
Gasohol (A) - brandstofmengsel van benzine en ethanol (ethylalcohol)
gas oil - dieselbrandstof, gasolie
gasolene - petroleumether
gasoline (A) - benzine, petroleumether
gasoline (gas) (A) - benzine, gas
  -   additive (A) - benzinedope, benzinetoevoeging
  -  -air mixture (A) - benzine/luchtmengsel
Gasoline Alley (A) - rennerskwartier op de speedwaybaan in Indianapolis,
           Amerika
gasoline cap (A) - benzinetankdop
  -   consumption (A) - benzineverbruik
  -   control light (A) - benzineniveaucontrolelampje
Gasoline Direct Injection (GDI) (A) - zie GDI
gasoline dispensing pump (A) - benzinepomp van tankstation
  -   engine (A) - benzinemotor
  -  -feed pump (A) - benzine-opvoerpomp
  -  - -  system (A) - benzinetoevoersysteem
  -  -filler cap (A) - tankvuldop
  -   filter (A) - benzinefilter
  -   gage (A) - benzine(voorraad)meter
  -   hose (A) - benzineslang
  -   injection (A) - benzine-injectie, benzine-inspuiting
  -     -   pump (A) - benzine-inspuitpomp
  -     -   system (A) - benzine-inspuitsysteem
  -   level (A) - benzinepeil
  -    -  gage (A) - benzine(voorraad)meter
  -    -  indicator (A) - benzine(voorraad)meter
  -   lifter (A) - benzine-opvoerpomp
  -   lift pump (A) - benzine-opvoerpomp
  -   line (A) - benzineleiding
  -   lock-off valve (A) - benzine-afsluiter
  -   lubrication (A) - mengsmering voor 2-taktmotoren
  -   motor (A) - benzinemotor
  -   pipe (A) - benzineleiding
  -   powered vehicle (A) - voertuig met benzinemotor
  -   pressure (A) - benzinedruk
  -   pump (A) - benzinepomp van motor\tankstation
  -   return line (A) - benzineretourleiding
  -   station (A) - tankstation
  -   tank (A) - benzinetank
  -   -  cap (A) - benzinetankdop
  -   tanker (A) - benzinetankauto
  -   -  gage (A) - benzine(voorraad)meter
  -   vapor (A) - (benzine)dampbellen
gas pedal (A) - gaspedaal
- /petrol switch - brandstofkeuzeschakelaar van autogassysteem
-  poisoning - (uitlaat)gasvergiftiging
-  pressure welding - gasstuiklassen (is een vorm van druklassen)
-  ring - compressieveer
-  screw thread - gas(pijp)draad, gas(schroef)draad
gasser (A) - wagen behorend tot de drag race klasse uit de jaren zestig 
       voor niet-gestripte voertuigen die ook "op straat" te rijden 
       moesten zijn (vaak met compressor); de 1933-1941 Willy's 
       vormden in deze klasse een populaire carrosseriestijl
gas shock (A) - gasgevulde schokdemper
-  station (A) - benzinepomp, benzinestation, tankstation
-  tank - gasopslagtank, LPG-tank
-  -  (A) - benzinetank
-  thread - gas(pijp)draad, gas(schroef)draad
-  throttle - gasklep, smoorklep
gastight - gasdicht
gas turbine engine - gasturbine motor
-  welding - autogeen lassen
gate - klep, schuif, overwegboom, slagboom, spoorboom
gather, to - verzamelen
gathering line - verzamelleiding
  -   tank - verzameltank
gauge, to - ijken, kalibreren, meten, peilen
 -  - duimstok, graadmeter, gradenboog, indicator, kaliber, maat(stok),
    mal, manometer, meetinstrument, meter, peil, peilglas, peilstok,
    ijkmaat
 -  bar - meetstaaf
 -  body - meterhuis
gauged orifice - gekalibreerde opening
 -  spring - gekalibreerde veer
gauge glass - peilglas
 -  indication - meteraanduiding, meteraanwijzing
 -  number - nummer dat dikte van staalplaat aangeeft
 -  pressure - manometerdruk
 -  reading - meteraanwijzing
gauze - (fijn) gaas, metaalgaas, zeef
 -  filter - gaasfilter
 -  tube - gaasbuis, geperforeerde binnenhuls (van dieselbrandstof-
       filter)
GAWR (Gross Axle Weight Rating) - max. toelaatbare asbelasting
GCM (Gross Combi Mass) - max. treingewicht
GCW (Gross Combination Weight) - max. treingewicht
GDI (Gasoline Direct Injection) (A) - directe benzine-injectie
           (Mitsubishi '96 en Volkswagen 1,7 liter 4 cil.)
gear, to - in elkaar grijpen (van tandwielen), overbrengen, voorzien van
      versnelling
 -  - drijfwerk, kettingwiel, overbrenging, tandwiel(stelsel), tandwiel-
    verhouding, versnelling
 -  backlash - tandspeling
 -  box - versnellingsbak
gearbox - versnellingsbak
  -  and final drive - versnellingsbak met differentieel
  -  assembly - versnellingsbak compleet
  -  casing - versnellingsbakhuis
  -  cover - versnellingsbakdeksel
  -  dipstick - peilstok van versnellingsbak
  -  fluid - versnellingsbakolie
  -  housing - versnellingsbakhuis
  -  input shaft - ingaande as van versnellingsbak
  -  location - plaats van versnellingsbak
  -  main shaft - hoofdas van versnellingsbak
  -  oil - versnellingsbakolie
  -  -  filler plug - vulplug voor versnellingsbakolie
  -  output shaft - uitgaande as van versnellingsbak
  -  ratio - overbrengingsverhouding van versnellingsbak
  -  sump - oliecarter van versnellingsbak
gear case - achterashuis, tandwielkast van draaibank, versnellingsbakhuis
 -  -  cover - deksel van versnellingsbakhuis
 -  casing - achterashuis, versnellingsbakhuis
 -  chain - distributieketting, tandwielketting
 -   -  lubrication jet - oliesproeier voor distributieketting
 -   -    -   passage - oliekanaal naar distributieketting
 -  change fork - schakelvork
 -   -  lever - versnellingshendel
 -   -   -  bracket - klembeugel van schakelhendel
 -   -   -  knob - knop van versnellingshendel
 -   -   -  location - plaats van versnellingshendel
 -   -  linkage - stangenstelsel van schakelmechanisme
 -   -   -  location - plaats van versnellingshendel
 -   -  mechanism - schakelmechanisme
 -   -  pattern - schakelschema
 -  changing - overschakelen
 -  clash - tegen elkaar slaan van tandwielen
 -  cluster - op een as aangebracht stel tandwielen, tandwielgroep
 -  cone - tandwielconus
 -  contact pattern - tandcontactpatroon, tandaangrijpingspatroon
 -  control fork - schakelvork
 -   -  lever - versnellingshendel
 -  cover - distributiedeksel, kleppendeksel
 -  double meshing - twee tandwielen/versnellingen tegelijk ingeschakeld
 -  drive - distributietandwielen, tandwielaandrijving
 -  driven - door tandwielen aangedreven
geared axle shaft - planeetas
gearing - overbrenging(sverhouding), tandwieloverbrenging, vertanding
gear lever - schakelhefboom, schakelhendel, versnellingshendel
 -  lubricant - cardanolie, tandwielolie, tandwielsmeermiddel, transmissie-
         olie, versnellingsbakolie
Gear Lubricants (GL) (A) - tandwielsmeermiddelen
gear oil - cardanolie, tandwielolie, tandwielsmeermiddel, transmissie-
      olie, versnellingsbakolie
 -  -  clearance - radiale speling (bv. van tandwiel op as)
 -  puller - tandwieltrekker (ger.)
 -  pump - tandwielpomp
 -  ratio - overbrengingsverhouding
 -  reduction - tandwielreductie, tandwielvertraging
 -  ring - starterkrans
 -  selector lever - versnellingshendel
 -   -   rod - baladeurstang
 -  set - bij elkaar horende tandwielen
 -  shaft - tandwielas, overbrengingsas, secundaire as
gear shift control rod - schakelstang
 -  shifter - versnellingshendel
 -  shift fork - schakelvork
 -   -  lever - schakelhendel, versnellingshefboom, versnellingshendel
 -   -   -  ball - knop van versnellingshendel
 -   -   -  location - plaats van versnellingshendel
 -   -  linkage - stangenstalsel van schakelmechanisme
 -   -  mechanism - schakelmechanisme
 -  shifting rod - baladeurstang
 -  spline end - einde van glijvertanding, vertanding aan rand van   
         tandwiel
 -  stick - versnellingshendel
 -  tip - tandtop van tandwiel
 -  tooth - tand van tandwiel
 -  train - tandwielgroep, tandwielstelsel
 -  up, to - opschakelen
 -  wheel - kettingwiel, tandwiel
gearwheel - kettingwiel, tandwiel 
gear whine - janken van tandwielen
 -  withdrawer - tandwieltrekker
GEN (general countries) (JE) - landen die geen specifieke keuringseisen
                aan automo¬bielen stellen
general - algemeen, algemene
general countries (GEN) (JE) - zie GEN
  -  equipment - algemene uitrusting
General Motors (GM) (A) - Amerikaanse automobielfabriek)
  -   -  Advanced Design Concept Center (GMADCC) (A) - zie GMADCC
  -   -  Holden Automotive (GMHA) - zie GMHA
  -   -  International Export Sales (GMIES) (A) - zie GMIES
  -   -  ODC (Overseas Distribution Corporation)-IES (International
        Export Sales) dealer (A) - dealer van GM organisatie
                 die verantwoordelijk is voor het in Eu-
                 ropa op de markt brengen van GM modellen
  -   -  Overseas Distribution Corporation (ODC)-International Ex-
            port Sales (IES) dealer (A) - zie General Motors
            (ODC)-IES dealer (A)
  -   -  Service Parts Operations (GMSPO) (A) - zie GMSPO
general overhaul - algehele revisie
  -  precautions - algemene voorzorgsmaatregelen
  -  purpose (GP) - algemeen toepasbaar, universeel, voor algemeen
            gebruik, voor algemene doeleinden
  -  -  -  truck (A) - vrachtwagen voor algemeen gebruik
General Purpose Vehicle - multi-functionele transportauto
  -  Transport Conditions - Algemene Vervoers Condities (AVC) (rechten
                en plichten van diegenen die bij interna-
                tionaal vervoer zijn betrokken)
generator - dynamo, generator
  -   charging control - laadstroomcontrolelampje
  -    -   indicator - laadstroomcontrolelampje
  -   control lamp - laadstroomcontrolelampje
  -   field - dynamospoel
  -   output - dynamovermogen
  -   pulley - dynamopoelie
  -   regulator - spanningsregelaar
  -   strap - dynamoklemband
Gentec (Gas & Engine Technology) - ontwikkelingspost van Vialle te Son
gentle slope - kleine helling, lichte helling
genuine - origineel, originele
  -  part - origineel onderdeel
geometric center line (A) - meetkundige middellijn
German Touring Car Championship (GTCC) - Duits toerwagenkampioenschap
getaway (A) - gangster die specialist is in het besturen van vluchtauto's
get caught, to - klemmen, vastlopen
-  in, to - instappen
-  on, to - instappen
-  out, to - uitstappen
-  overheated, to - oververhit raken
-  stuck, to - vast komen zitten, vastlopen, vastraken
-  warm, to - warm worden
* GHz (gigahertz) - GHz (gigahertz) (1 GHz = 1.000 MHz = 1.000.000 kHz)
gill - lamel, rib, vin (op luchtgekoelde cilinder)
girder - (draag)balk, dwarsbalk, (onder)ligger, spant, steunbalk
 -  truck (A) - langslader (type vrachtwagen)
girdle hoop - klemring, versterkingsring
give signal, to - signaal geven
 -  way, to - voorrang verlenen
Give Way - verleen voorrang (staat op wit verkeersbord met rode rand)
 - - - road-marking - driehoekmarkering op wegdek (van voorrangsweg),
            haaietanden
GL (Gear Lubricants) (A) - tandwielsmeermiddelen
gland - asafdichting, drukring, drukstuk (van pakking), pakkingaandruk- 
   ker, pakkingbus
 -  nut - pakkingaandrukker, pakkingmoer, wartelmoer
 -  packing - asafdichtingspakking
glare, to - fel schijnen, stralen, verblinden
 - -proof rear mirror - antiverblindingsspiegel
glass - glazen (bijv. nw.), (koplamp)glas, ruit
 -  bowl - glazen brandstofkolf van benzinepomp
 -  breakage - glasbreuk, glasschade, ruitbreuk
 -  bulb - glasbol (van gloeilamp)
 -  channel - raamgeleider, ruitbevestigingsklem, ruitgeleider, ruitgleuf
 -  cloth - glasvezelmat
 -  cover - lasdeken
 -  fiber (A) - glasvezel
 -   -  reinforced (A) - met glasvezel versterkt
 -  fibre - glasvezel
 -   -  reinforced - met glasvezel versterkt
 -  frame - ruitsponning
 -  guide channel - raamgeleider
 -  handling vacuum lifter - handvat(en) met zuignappen om ruiten op te 
                tillen
 -  maker - glasfabrikant, glasproducent
 -  mounting rim - glasbevestigingsrand
 -  pane - glasruit
 -  printed antenna - plakantenne (op ruit)
 -  rack - glasresteel (om ruiten op vrachtwagen te vervoeren)
 -  rail - ruitrail
 - -reinforced plastic (GRP) - kunststof met glasvezel versterkt
 -  rim - rand van glas
 -  roof - glazen dak
 -  -  panel - glazen dakpaneel
 -  run - raamgeleider, ruitgeleiding
 -  -  channel - raamgeleider, ruitgeleiding
 -  sheet - rand van glas, ruit
 -  sun roof - glazen zonnedak
 -  wiper - ruitenwisser
glaze, to - glanzen, glazuren, verglazen (van remvoering)
 -  breaker (A) - apparaat om verglaasde cilinderwand te honen
glazed - gepolijst, verglaasd (cilinderwand/remvoering)
 -  rain - ijzel
glazing - verglazing (van remvoering)
glide, to - glijden
Global Positioning Satellites (GPS) system - zie GPS system
 -  System for Mobile communications (GSM) - zie GSM
globural - bolrond, kogelvormig
gloss, to - glanzen, glanzend maken/worden, polijsten
 -  - glans (van lak)
glossifier (A) - hoogglansmiddel (in lak)
gloss meter - glansmeter (om mate van glans van lak te meten)
glove box - dashboardkastje, handschoenenkastje
glovebox (JE) - dashbordkastje, handschoenenkastje
glove box door - deksel/deur/klep van dashboardkastje
 -  -  lid - deksel/deur/klep van dashboardkastje
glove compartment - dashboardkastje, handschoenenkastje
 -    -   door - deksel/deur/klep van dashboardkastje
glow, to - (voor)gloeien
glower plug - gloeibougie
glow filament - gloeibougie, gloeispiraal
 -  indicator light - gloei-indicatielampje
glowing filament - gloeidraad
glow plug (A) - gloeibougie, gloeiplug, gloeispiraal
 -  -  connector - gloeiplugverbinder, gloeiplugverbinding
 -  -  control light - (voor)gloeicontrolelampje
 -  -  current sensor - gloeiplugstroomsensor
 -  -  pipe - gloeiplugschacht, gloeiplugstift
 -  -  relay - gloeirelais
 -  -  resistor - gloeibougieweerstand, gloeiplugweerstand, voor-
           schakelweerstand van gloeibougie
 -  -   -   insulator - isolator van gloeiplugweerstand
 -  relay - gloeirelais
glue, to - persen, plakken, (vast)kitten, vastkleven, (vast)lijmen
 -  - kit, kleefmiddel, lijm, plakmiddel, plaksel
glycerine - glycerine
GM (General Motors) (A) - Amerikaanse automoibielfabriek
GMADCC (General Motors Advanced Design Concept Center) (A) - ontwerp-
    bureau van General Motors in o.a. Santa Barbara, Californië, U.S.A.
GMC DUKW-353 (called DUCK) - Amerikaanse GMC legervrachtwagen van '42 die
               ook kan varen (bijgenaamd Eend) (D=modeljaar
               '42, U=amphibie, K=alle wielen worden aange-
               dreven, W=tandemstel achter
GMC "Jimmy" (A) - Chevrolet S-10 Blazer (van General Motors)
GMHA (General Motors Holden Automotive) - Australische autofabriek van GM
GMIES (General Motors International Export Sales) (A) - GM internationale
                      export verkopen-organisatie
GM-Multec system - centrale benzine-injectie van General Motors
GM-ODC (General Motors-Overseas Distributors Corporation) dealer (A) - 
    General Motors dealer in Nederland heeft met fabriek in Detroit,
    USA een Amerikaans dealercontract en kan direct bestellen terwijl
    de formele import niet aan de dealer wordt overgelaten maar via
    het officieel door GM gereguleerde kanaal loopt
GMSPO (General Motors Service Parts Operations) (A) - onderdelen leveren
                  de organisatie van GM in Engeland
GND (ground) (A + JE) - massa(verbinding)
goggles - (race)bril, stofbril
golden brown - goudbruin
 -  yellow - gouidgeel
good-as-new car - zo goed als nieuwe auto
good-quality fuel - hoogwaardige brandstof
goods - goederen
 -  in consignation - goederen in consignatie (waarvan verkoop voor  
            rekening van afzender is)
 -  shed - goederenloods
 -  traffic - goederenverkeer, (vracht)goederenvervoer
 -  transport - goederenvervoer
 -  transportation - goederenvervoer
 -  under Customs bond - douanegoederen (goederen die een land zijn  
            binnengebracht maar waarover nog geen invoer-   
            rechten zijn betaald)
 -  vehicle - vrachtauto, vrachtwagen
Good Year Extende Mobility Tire (A) - Good Year band waarop in lekke   
              toestand nog 300 km kan worden gereden    
            met een max. snelheid van 90 km/h
go off, to - doven (van lamp)
- - -road, to - in terrein gaan rijden
goose-neck - zwanehals(bocht) (van oplegger)
govern, to - regelen, sturen
governed speed - afgeregelde snelheid, afgeregeld toerental
government regulation - overheidsbepaling, overheidsvoorschrift
governor - regelaar, regulateur (van dieselmotor), snelheidsbegrenzer
  -   adjusting shaft - verstelbare regulateuras
  -   advance - centrifugaalvervroeging (van ontsteking)
  -   base - voetplaat van regelaar
  -   body - regulateurhuis
  -   -  adaptor - tussenplaat van centrifugaalregelhuis
  -   cover - regulateurdeksel
  -   drive gear - aandrijftandwiel van regulateur, regulate¬uraan¬-
           drijving, regulateurtandwiel
  -   gear adjusting washer - stelring, tandwielafstelring van regulateur
  -   housing - regulateurhuis
  -   link - regulateurhendel
  -   -  ball pin - ronde knop van regulateurhendel
  -   -  support bolt - scharnierbout van regulateurhendel
  -   of velocity - snelheidsregelaar, toerenregulateur
  -   shaft - regelas, regulateuras, verdeleras (van ontsteking)
  -    -  end plate - centrifugaalvervroeger
  -    -  lock nut - borgmoer van regulateuras
  -   sleeve - regelhuls, regelmof, regulateurbus, regulateurhuls,  
         regulateurmof
  -    -  plug - plug van regulateurmof (van inspuitpomp)
  -    -   -  head thickness - kopdikte van schuifbus, kophoogte
             van regelhulsplug, plugkopdikte van regelhuls
governor spring - regulateurveer
  -   valve - centrifugaalregelaar (automatische versnellingsbak), 
         regulateurklep (automatische versnellingsbak)
  -   weight - centrifugaalgewicht van snelheidsregelaar, regulateur-
         gewicht, vlieggewicht (van verdeler)
GP (general purpose) - algemeen toepasbaar, universeel, voor algemeen
            gebruik, voor algemene doeleinden
GPS (Global Positioning Satellites) system - 1. satellietcommunicatie
  voor Europees wagenparkmanagement en plaatsbepaling van voertuigen,
  2. signalen van rond de aarde draaiende satellieten van eerste met
  satellieten werkend autonavigatiesysteem (Pioneer)
grab, to - onregelmatig (aan)grijpen/pakken (van rem), schokken (van   
      koppeling), slepen (van rem), trillen (van koppeling)
 -  bar (A) - portiergreep (binnenzijde)
grabbing brakes - plotseling aamgrijpende remmen
grab handle - handgreep
grade - graad, helling, hellingsgraad, klasse, kwaliteit (van olie),   
    soort, uitvoering (van auto)
gradeability - klimvermogen
grade Celsius (áøáC) - graad Celsius (áøáC) (eenheid van temperatuur)
 -  code - uitvoeringscode
 -  Fahrenheit (F) - graad Fahrenheit (F) (eenheid van temperatuur)
Grade Logic Control System - meedenkende automatische transmissie waarvan
          de computer ervoor zorgt dat het schakelkarakter
          voortdurend wordt afgestemd op de rijstijl en de om-
          standigheden (Honda Shuttle '95)
grade of accuracy - nauwkeurigheidsgraad
gradient - helling, hellingsgraad, hellingshoek
  -   meter - hellingshoekmeter
gradometer - hellingshoekmeter, stijgingsmeter
gradually - beetje bij beetje, geleidelijk
graduate, to - in graden verdelen, kalibreren
graduated arc - gradenboog
  -   cylinder - maatbeker, maatglas
  -   glass - maatglas
  -   shading - gelijkmatig uitspuiten (van lak)
graduation - graadverdeling, gradenverdeling, kalibrering, onderverde-  
       ling, schaal(deel), schaalstreepje, schaalverdeling, ijking 
grain - korrel
 -  rubbing compound-cleaner - poetsmiddel
gram - gram (1/1000 kg)
gramme - zie gram (g) (eenheid van massa)
grand (A) - dollar
Gran Turismo - Grand Touring (GT), Gran Turismo (GT)
granular - korrelig, uit korrels bestaand
  -   structure - korrelstructuur
graph (A) - diagram, grafiek, schema
 -  paper - diagrampapier, grafiekpapier, millimeterpapier, ruitjespapier
graphite - grafiet
  -   brush - koolborstel
  -   powder - grafietpoeder
grate, to - fijnraspen, knarsen, kraken, schuren, vreten
grater - rasp
grating - rooster (in spuitcabine), roosterwerk, tralie
  -  noise - krassend/raspend/schurend geluid
  -  of gears - knarsen van tandwielen
  -  sound - krassend geluid
gravel - fijn grind, grind, grof zand, kiezel(zand)
gravitation - aantrekking(skracht), zwaartekracht
gravitational force - aantrekkingskracht, zwaartekracht
gravity - aantrekkingskracht, dichtheid, gewicht, zwaarte(kracht/werking)
  -  circulation - circulatie door thermosyphon effect
  -  -feed - toevoer d.m.v. zwaartekracht
  -   -  fuel system - brandstoftoevoer door zwaartekracht
  -   -  type spray gun - spuitpistool met bovenbeker
  -  spray gun - vloeibekerpistool
  -  tank - hoog opgestelde tank
gray (A) - grijs
gray iron (A) - grauw gietijzer
grease, to - (in)vetten, (door)smeren
 -  - dikke smeerolie, smeermiddel(en), (smeer)vet
 -  baffle - vetkeerring, vetkering
 -  cap - naafdop, smeerdop, vetdop
 -  chamber - vetkamer
 -  cup - smeerdop, Staufferpot, vetdop, vetpot
 -  dispenser - vetdoseerapparaat
 -  fitting - smeernippel, vetnippel
 -  gate - smeergat
 -  gun - smeerpistool, vetkanon, vetspuit
 -  nipple - smeernippel, vetnippel
 -  outlet - opening in rubber stofkap (om overtollig vet door te   
        laten), overloopgaatje
 -  point - smeerpunt
 -  retainer - vetkeerring
 -  squirt - vetspuit
 -  stopper - vetdopje (van ontsteking)
greasing equipment - smeeruitrusting
  -   gun - smeerpistool, vetspuit
  -   nipple - vetnippel
  -   pad - smeerviltje
  -   pit - smeerkuil, smeerput
  -   point - smeerpunt
  -   station - smeerstation
greasy - glad, glibberig, smerig, vet, vettig
 -  road - gladde/glibberige weg
Great American Race (A) - 13-daagse tocht van New York naar Los Angeles
             over 6500 km voor vooroorlogse voertuigen
green - groen
 -  card - groene kaart, Internationaal Verzekerings Bewijs (IVB)
greenhouse - carrosseriegedeelte waarin ruiten zitten
green tire (A) - buitenbandhalffabrikaat
grey - grijs
 -  cast-iron - grijs gietijzer
grid - rooster, startplaatsen in autorace, vakwerk
grill - grille, rooster(afdekplaat) voor luchtopening
grille - beschermgaas, gril, grille, keienvanger, radiateurbeschermer,
    (radiateur)rooster, radiateurscherm
 -  base - luchtrooster
grill guard - grillebeschermer, grillebescherming
grind, to - (pas)slijpen, schuren, "zagen" (van versnellingsbak)
 -  down, to - afslijpen
grinder - schuurmachine, slijpbank, slijper (persoon), slijpmachine,   
   slijpflex
grind-in, to - inslijpen
grinding - schuren, slijpen
  -   compound - schuurpasta, slijppasta
  -   disc - slijpschijf
  -   machine - polijstmachine, slijpbank, slijpmachine, slijpschijf
  -   paste - slijppasta
  -   wheel - slijpschijf, slijpsteen, slijptol
  -    -  set - slijpflexset
grindstone - hoonsteen, (platte) slijpsteen, wetsteen
grip - greep, grip, handvat, krachtoverbrenging, wegligging
 -  brake - parkeerrem
 -  force - klemkracht (van tang)
 -  handle - handgreep
gripper - griptang, klemtang
grip pliers - griptang, klemtang
 -  tube - handgreep (van lasapparaat)
grit - scherp zand
 - -blasting - staalstralen, zandstralen
 -  sandpaper - schuurpapier
gritting vehicle - pekelauto, strooiauto, strooier, strooiwagen
gritty film - korrelige laklaag
groaning noise - brommend/grommend/kreunend geluid
grommet - (afdicht)ring, afschermdop, afsluitdop(je), beschermpijp,
     bougiebuis, bougiepijpring, doorvoerbuisje, doorvoerrubbertje,
     doorvoertule, dopje, isolatiering, onderlegschijf, oogje,
     (kunststof) plug, (pakking)ring, rubberring
  -  (JE) - draadklem, kabelklem
groove, to - groef aanbrengen, groeven maken, inkepen
 -  - afgedraaide rand, gleuf, groef, inkeping, sleuf, uitsparing
 -  cleaner (JE) - zuigerveergroefreiniger, zuigerveergroefschraper
 -    -   tool - zuigerveergroefreiniger, zuigerveergroefschraper
grooved - gegroefd
  -  ball bearing - kogelgroeflager
groove depth - groefdiepte, profieldiepte (van buitenband)
grooved wheel - poelie, riemschijf
groove pin - borgstift
gross - bruto (gewicht)
Gross Axle Weight Rating (GAWR) - max. toelaatbare asbelasting
 -  Combi Mass (GCM) - max. toelaatbaar treingewicht
 -  Combination Weight (GCW) - max. toelaatbaar treingewicht
 -  Train Weight (GTW) - max. treingewicht
 -  Vehicle Mass (GVM) - zie GVM
 -   -  Weight (GVW) - zie GVW
gross weight - brutogewicht, max. toelaatbaar totaalgewicht, totaal   
     gewicht
ground, to - een grondlaag aanbrengen, plamuren
 -  , - (A) - aan massa leggen, aardaansluiting maken, aarde(n), aard-
         verbinding maken, massa(sluiting) maken, met massa
         verbinden
 -  (A) - aarde, bodem, grond, massa(verbinding), ondergrond, terrein,
       vloer
 -  (GND) (JE) - massa(verbinding)
 -  cable (A) - massakabel
 -  camber - grondcamber (hoek van band t.o.v. de grond)
 -  clearance - bodemvrijheid, grondspeling, onderstelhoogte, vrije hoogte
 -    -   compensator - hoogteregelapparaat, niveauregelklep
 -  coat - grond(verf)laag, primerlaag
 -  connection - aarding, aardverbinding, massaverbinding
 -  contact - contact van band op wegdek
 -  earth terminal (JE) - massa-aansluiting, massakabel
 -  effect - neerwaartse druk veroorzaakt door rijwind op grote extra
        spoiler vooraan auto
 -  electrode - massa-elektrode
 -  faulty - massaverbinding defect, slechte massa
grounding - aarding, aardverbinding, massaverbinding
  -   clamp - lasklem
ground point fault (JE) - slechte massa
grounds (A) - massa-aansluitingen
 -  strap - massastrip
 -  wire - aardleiding, massakabel
Group Special Mobile (GSM) - toekomstig digitaal autotelefoonnetwerk
growling noise (A) - grommend geluid (van motor)
GRP (glass-reinforced plastic) - kunststof met glasvezel versterkt
G.S.I. (galvanized sheet-iron) - gegalvaniseerd plaatstaal, verzinkt
                 plaatstaal
GSM (Global System for Mobile communications) - digitaal net voor mobiele
                        communicatie (Juli '94)
GSM (Group Special Mobile) - toekomstig digitaal autotelefoonnetwerk
GTCC (German Touring Car Championship) - Duits toerwagenkampioenschap
GTW (Gross Train Weight) - max. treingewicht
guarantee, to - garanderen, verzekeren, waarborgen
  -   - garantie(bewijs)
  -   card - garantiebewijs, garantiecertificaat, garantiekaart
  -   conditions - garantiebepalingen, garantievoorwaarden
guaranteed - gegarandeerd
guarantee period - garantieperiode, garantietermijn
  -   terms - garantievoorwaarden
guaranty, to - garanderen, verzekeren, waarborgen
  -   - garantie(bewijs)
guard - afdekplaat, afschermplaat, beschermingsmiddel, bescherm(ings)plaat, 
    beschermkap, beschermkast, scherm
 -  plate - beschermplaat, stootplaat
 -  rail (A) - middenbermbeveiliging, vangrail
gudgeon - (zuiger)pen, spil
  -  hole hone - zuigerpengathoon (ger.)
  -   -  reamer - zuigerpengatruimer (ger.)
  -  pin - pistonpen, zuigerpen
  -  -  bearing - zuigerpenlager
  -  -  slide - zuigerpenborging
  -  -  bore - zuigerpenboring
  -  -  boss - zuigerpengat
  -  -  recess - groef voor zuigerpenborgring
  -  -  retainer - zuigerpenborgveer
guidance - geleiding
guide, to - (ge)leiden
 -  - geleider, geleiding, leidraad
 -  (A) - klepgeleider
 -  bearing - prise-lager, toplager
 -  block - geleidingsblok
 -  bolt - pasbout
 -  bush - geleidebus
 -  bushing - geleiderlagerbus (inspuitpomp), klepgeleider
 -  channel - raamgeleider
 -  hole - geleidesleuf
 -  lamp - schijnwerper
 -  lever bracket - lagering van hulpstuurstang
 -  pin - draaipen, geleidepen, geleidestift, geleidingspen, 
      geleidingsstift, paspen
 -  plate - geleideplaat
 -  pulley - geleiderol
 -  rail - geleidebaan, geleiderail (van stoel), oprijplaat (van af-
       sleepwagen)
 -  roller - geleiderol, geleidingsrol
gullwing door (A) - naar boven scharnierend portier, vleugeldeur
gully cleaner truck - kolkenzuiger, kolkenzuigwagen, rioolzuigwagen
 -  emptier - kolkenzuiger, rioolzuigauto, rioolzuiger
gum, to - vastkleven, vastraken, verharsen
-  - gom (kleefstof), gum, hars
gummed piston ring - door koolaanslag vastgekoekte zuigerveer
gumming - klonteren (van lak bij verkeerd poetsen), verharsen
gummiplaning - tijdens blokkeren van remmen op hoge snelheid kan     
   gedurende 1 seconde zoveel hitte ontstaan op een droog       
 wegdek dat het rubber van de banden smelt en op dat        
rubberlaagje wordt doorgegleden
gum up, to - dicht gaan zitten (van schuurpapier), gomachtig worden (van
       lak), vol gaan zitten (van schuurpapier)
gun blemish - spuitpistoolvlek (in lak)
-  nozzle - laspistool
gusset - hoekplaat, hoeksteun, schetsplaat, versterkingsplaat, winkelhaak
gutter channel - regengoot, watergoot
 -  weatherstrip - sierlijst langs regengoot
GVM (Gross Vehicle Mass) - max. gewicht
GVW (Gross Vehicle Weight) - max. toelaatbaar totaalgewicht       
               (totaalgewicht van voertuig met lading)

H

h (hour) - h (uur) (eenheid van tijd)
H (high speed) - aanduiding van de snelheidscategorie op buitenband (hoge
         snelheid tot 210 km/h)
H (hump) - 1. bolvormige verhoging op velg, 2. á‚áá‚ánzijdige ronde hump (H),
      3. rondom lopende verhoging op á‚áá‚án schouder van velg, 4. vorm
      van velgrand
H1 (hump) - zie H (hump)
HAC (High Altitude Compensator) device - compensator voor grote hoogte,
  hoogtecompensatieregeling (roterende dieselinspuitpomp Toyota)
* HAC (High Altitude Compensator) [vlg. Amerikaans overheidsvoorschrift 
  van '92: BARO (BAROmetric pressure sensor)] - ?  PvR
hacksaw - beugelzaag, ijzerzaag, metaalzaag
  -  blade - ijzerzaagblad, metaalzaagblad
  -  frame - ijzerzaagbeugel, metaalzaagbeugel
HAI (Hot Air Intake) (JE) - warme lucht inlaatsysteem
hail - hagel
 -  stone - hagelkorrel, hagelsteen
 -  storm - hagelbui, hagelstorm
hair crack - haarscheurtje
hair-line crack - haarscheurtje
hairpin bend - haarspeldbocht
  -  curve - haarspeldbocht
  -  spring - haarspeldveer
  -  turn (A) - haarspeldbocht
half - helft
 -  axle - gedeelde niet-aandrijvende as, halve niet-aandrijvende as,  
      niet-aandrijvende steekas
 - -barrier crossing - ahob (automatische halve overwegbomen), overweg 
           met halve bomen
 -  circle plug - halfcirkelvormige plug, halfronde plug
 - -load (CE) - restrictie van overheidswege op belading van vracht-
         wagens (halve vracht) in Canada tijdens de opdooiperiode
         in het voorjaar
 - -moon key - halvemaanspie
 - -round file - halfronde vijl
 - -second (A) - halve seconde
 -  shaft - aandrijfas (van wiel), achteras, pendelas, aandrijvende   
    steekas, zij-as
 -   -  gear - steekastandwiel
 - -speed - met half ingetrapt gaspedaal
 - -throttle - halfgas
half-track - halfrupstrekker, militaire rupsbandauto (auto met wielen
       voor en rupsbanden achter) uit jaren dertig
half-track vehicle - halfrupsvoertuig
half-way (A) - zie halfway
halfway - halverwege, halfweg, in het midden
halide torch type leak detector - halogenide fakkeltype lekkagedetector
                 (airco)
halogenated carbide - gehalogeneerde koolwaterstof
halogen bulb - halogeenlamp
  -  sealed-beam headlamp - halogeen koplamp
Halt - Major Road Ahead - Stop, u nadert een voorrangsweg (staat op ver-
             keersbord)
ham - radio-amateur
HAM (mobile radio system) - mobiele zend-/ontvanginstallatie (CB, HAM, 27 Mc)
hammer, to - hameren
 -  - (carrosserie)hamer
 -  blow - hamerslag, slag van hamer
 -  drill - klopboor(machine), slagboormachine
hammered steel - gesmeed staal, smeedstaal
hammer face - het vlak van een hamer
 -  handle - hamersteel
hammering - waterslag
  -   tool - slaghulpstuk
"hammer-of-dolly" method - "hamer naast tas" methode (bij uitdeuken)
"hammer-on-dolly"  -  - "hamer tegen tas" methode (bij uitdeuken)
hammer paint - laklaag met gehamerd effect
hand - hand, wijzer (van meter/klok)
 -  and air-op (air-operated) pumps (A) - handbediende en op lucht-
                      druk werkende pompen
 - -actuated - handbediend
 -  actuation - handbediening
handbook - handboek, handleiding, vademecum
hand brace - booromslag
 -  brake - parkeerrem
 -   -  cable - parkeerremkabel
 -   -  control light - parkeerremcontrolelampje
 -   -  lever - parkeerremhefboom, parkeerremhendel
 -   -  warning light - waarschuwingslampje parkeerrem
handbuilt - met de hand gebouwd
hand cleaner - handenreiniger
 -  control - handbediening, handbesturing
handcrafted - met de hand gemaakt
hand drill - handboor(machine)
 -  governing - handregeling
 -  grip - handgreep, handvat, stuurwielknop voor gehandicapte bestuurder
hand-held - draagbaar
 - - -  switch (A) - handbediende schakelaar, in de hand te houden
            schakelaar
 - - -  telephone - draagbare telefoon
 - -help vacuum pump - handbediende vacuümpomp, vacuümhandpomp
handicap (HCP) sticker JE) - zie HCP
handicapped person carrier - rolstoelbus
hand inspection lamp - looplamp
hand-lap, to - met de hand (in)slijpen (van kleppen)
handle, to - bedienen, behandelen, hanteren, verwerken
 -  - (hand)greep (van portier), handvat, hefboom, hendel, kruk, sleu-
     tel (op freontank voor airco), steel (van hamer), stempelhouder
     (ger.), verlengstuk
 -  gear - naafhendeltandwiel (van vrijloopnaaf)
 -  tip - uiteinde van handvat
hand lever - bedieningshendel
handle, to - bedienen, behandelen, hanteren
 -  - handgreep, hendel
 -  with care, to - voorzichtig behandelen, voorzichtig zijn met
handling - bediening van apparaat, goederenvervoer, hantering, omgaan  
    met, personenvervoer, rijeigenschappen van auto, transport,    
  wegligging
  -   characteristics - rijeigenschappen, wegligging
  -   costs - transportrecht (verschuldigde bedrag i.v.m. transport)
Handling Package (A) - stel stuggere schokdempers en veren (Pontiac Trans
            Sport '94 voor Europa)
handling performance - bediening
hand-made - handwerk, met de hand gemaakt
 - -operated - handbediend
 -  operation - handbediening
 - -priming device - handpomp
 -  pump - handpomp
 -  reamer - handruimer
 -  sanding - met de hand schuren
handsaw - handzaag, houtzaag
hand screw - klemtang, lijmtang
hands free telephone - autotelefoon (te gebruiken met handen vrij)
hand spike - koevoet
 -  stamp - slagletter
 -  strap - lus (waaraan staande persoon zich in bus kan vasthouden)
 -  throttle control - handgas
 -   -   gas - handgas
hand-tight - handvast
 - -tighten, to - handvast draaien/zetten
 -  tool - handgereedschap
 -  warm - handwarm, lauw
handy - gemakkelijk
Handy Terminal - computer die de gehele vervoersadministratie verzorgt en
         zelfs de optimale volgorde van goederenafhandeling kan
         aangeven (Mitsubishi Guppy)
hanger - bovenstuk van (tandwiel)trekker waaraan twee trekpoten zijn 
     bevestigd, (veiligheids)gordelgeleider, hijsoog (aan motor), 
     ophangbeugel
 -  pin - veerpen (van bladveer)
 -  -  bolt - veerbout (van bladveer)
hard - hard, hard afgesteld, moeilijk
 -  brazing - hardsoldeer, hardsolderen (boven 45 graden C)
 -   -  solder - hardsoldeer
 -  cornering - snel door bochten rijden
 -  disc - harde schijf (van computer)
 -  disk (A) - harde schijf (van computer)
harden, to - hard worden, stollen, uitharden, (ver)harden
hardened - gehard
  -   and tempered - gehard en ontlaten (ontlaten is verwarmen van ge-
            hard staal tot ca. 400áøáC om te grote brosheid en
            spanningen weg te nemen)
  -   steel - gehard staal
hardener - verharder (in lak)
hardening agent - hardingsmiddel, verharder (in lak)
  -   temperature - hardingstemperatuur
  -   time - (ver)hardingstijd
hard-faced - voorzien van een harde oppervlaktelaag
hard glass- gehard glas
 -  metal - hardmetaal
hardness - hardheid
  -   test - hardheidsproef
hard pedal - hoge pedaaldruk
 -  plug - koude bougie
 - -roof type - type auto met vast dak
 -  rubber - hardrubber
 -  sanding - grof schuren
 -  shoulder - harde berm, parkeerstrook, verharde berm, vluchtstrook
 -  solder, to - hardsolderen
 -  starting - slecht aanslaan, slecht starten
 -  steering - zwaar sturen, zware besturing
 -  stop - zeer krachtig remmen
 -  surfaced road - verharde weg
 -  suspension - stugge vering
Hard Top (HT) (JE) - zie HT
hardtop - hardtop, convertible model maar met vaste kap, hardtop kap,
     metalen kap van carrosserie
hard towing - slepen, zwaar trekken, zware aanhanger trekken
hardware - apparatuur, mechanische hulpmiddelen, metaalwaren
harm, to - aantasten, aanvreten, schade aanrichten/veroorzaken
harmful - gevaarlijk, schadelijk
harmless - gevaarloos, ongevaarlik, onschadelijk
harness - bedrading, zespuntsveiligheidsgordel
  -  belt - zespuntsveiligheidsgordel
  -  connector - bedradingsstekker, kabelboomstekker
harsh - ruw, schokkend
 -  clutch - ruw/schokkend aangrijpende koppeling
 -  down-shift - ruw/schokkend terugschakelen (automatische bak)
 -  engagement - ruw/schokkend inschakelen (automatische bak)
harshness - slaan van banden op dwarsrichels en teerranden van betonna-
      den van wegdek, stugheid (van vering)
  -   road package - versterkt veerpakket, versterkte vering
harsh noise - krassend geluid
harsh ride (bump shocks) - bandentrillingen door onregelmatigheden in
              wegdek, harde vering, korte harde stoten door
              oneffen wegdek, stug rijden, stugge vering
hatch, to - arceren (in tekening)
 -  - halve deur, luik
 -  back - achterklep, automodel met 3e of 5e deur, hatchback
 -  -  coupé - coupé met 3e deur
haul, to - ophalen, vervoeren, voorttrekken, (weg)slepen
haulage - sleeploon, wegtransport, wegvervoer, wegvervoerskosten
  -  business - transportbedrijf, vervoerbedrijf
  -  vehicle - (transport)trekker
hauling capacity - trekvermogen
have advance, to - voorijlen
hazard - gevaar, risico, toeval
 -  control lamps - alarmknipperlichten
hazardous - gevaarlijk, onzeker, riskant
  -   substance - gevaarlijke stof
Hazardous Substances Act - Wet Gevaarlijke Stoffen (WGS)
hazard warning flasher - automaat van alarmknipperlicht, clignoteur van
             alarmknipperlicht
 -    -  light - waarschuwingsknipperlicht
 -    -  switch - alarmknipperlichtschakelaar
haze - damp, nevel, waas
haze remover - anticondensmiddel
haziness - waasvorming (in lak), wazigheid
hazy coat - nevelige laag (van lak), uitspuitlaag (van lak)
 -  graduation - uitspuitlaag (van lak)
HC (hydrocarbon) - koolwaterstofverbinding
* HC/CO meter (JE?) - CO/HC meter
HCP (handicap) sticker (JE) - sticker op portier om aan te geven dat
               bestuurder gehandicapt is
HCS (Height Control System) - hoogteregelingssysteem (Mazda)
-  (High Compression Swirl) (A) - inlaatkanaalvorm die voor een draaien-
                  de werveling zorgt (Ford)
-  (High Compression Swirl) engine (A) - armmengselmotor (Ford Fiesta
                     1,1 l, '89)
HCU (Hydraulic Control Unit) (A) - hydraulische regeleenheid (Ford Mondeo
                  '93)
H.D. (heavy-duty) oil - H.D. olie, heavy-duty olie, voor zware bedrijfs-
            omstandigheden geschikte olie
head - bovenkant, hoofd, kop, magneetkop, toonas (van cassettespeler),
    top, uiteinde, voorkant, voorstuk
 -  board - kopschot
 -  bolt - (cilinder)kopbout
 -  cloth - dakbekleding, hemel
header (A) - speciaal (uitlaat)spruitstuk, verzamelbuis
 -  tank - bovenbak (van radiateur), bovenreservoir (van radiateur),
       bovenste radiateurbak, boventank, opzettank
head gasket - (cilinder)koppakking
 -  impact - frontale botsing
Head Injury Criterion (HIC) scale - zie HIC scale
headlamp - koplamp
  -   aim - koplampafstelling
  -   aiming device - koplamprichtapparatuur
  -   and taillight system - voor- en achterverlichting
  -   -  turn signal switch - licht- en richringaanwijzer-
                 schakelaar
  -   beam control - dimschakelaar
  -   -  level control - koplamphoogteverstelling
  -   -   -  control actuator - steleenheid van koplamphoogte-  
                    regeling
  -   -   -   -  switch - koplamphoogteregelknop, koplamp-
                   hoogteschakelaar
  -   -   -   -  system - hoogteregeling van koplamplicht-
                   bundel
  -   bezel - koplamprand
  -   body - koplamphuis
  -   bulb - duplolamp, gloeilamp van koplamp
  -   casing - koplamphuis
  -   cleaner - koplampsproeier
  -    -  fluid tank - koplampsproeierreservoir, koplampsproeier-
               tankje
  -    -  motor - motor van koplampreinigers
  -    -  switch - koplampsproeierschakelaar
  -    -  system - koplampsproei-installatie
  -   control - lichtschakelaar
  -    -  light - controlelampje grootlicht
  -   dim control (A) - dimlichtschakelaar
  -   dimmer and turn signal switch - combinatieschakelaar voor
             grootlicht, dimlicht en richtingaanwijzers
  -   dim switch (A) - dimlichtschakelaar
  -   dip control - dimlichtschakelaar
  -   -  switch - dimlichtschakelaar
  -   door - koplampklep, koplamprand
  -   -  retaining screw - bevestigingsschroef voor koplamprand
  -   flash - grootlichtsignaal
  -   flasher - grootlichtsignaalschakelaar, passeerlichtschakelaar
  -   garnish - koplamprand
  -   housing - koplamphuis
  -   indicator - controlelampje grrotlicht
  -   intensity - lichtsterkte van koplamp
  -   levelling - koplamphoogteverstelling
  -     -   switch - koplamphoogteverstelschakelaar
  -   ornament - koplampsierlijst
  -   reflector - koplampreflector 
  -   rim - koplamprand
  -   washer - koplampsproeier
  -    -  fluid - koplampsproeiervloeistof
headless screw - koploze schroef, stifttap
headlight - koplamp
  -   aim - koplampafstelling
  -   aiming device - koplamprichtapparatuur
  -   and taillight system - voor- en achterverlichting
  -   -  turn signal switch - licht- en richtingaanwijzerschakelaar
  -   beam control - dimschakelaar
  -   beam level control - koplamphoogteverstelling
  -   -   -   -  actuator - steleenheid van koplamphoogteregeling
  -   -   -   -  switch - koplamphoogteregelknop, koplamp-
                   hoogteschakelaar
  -   -   -   -  system - hoogteregeling van koplamplicht-
                   bundel
  -   bezel - koplamprand
  -   body - koplamphuis
  -   bulb - duplolamp, gloeilamp van koplamp
  -   casing - koplamphuis
  -   cleaner - koplampsproeier
  -    -  fluid tank - koplampsproeierreservoir, koplampsproeiertankje
  -    -  motor - motor van koplampreinigers
  -    -  switch - koplampsproeierschakelaar
  -    -  system - koplampsproei-installatie
  -   control - lichtschakelaar
  -    -  light - controlelampje grootlicht
  -   dim control (A) - dimlichtschakelaar
  -   dimmer and turn signal switch - combinatieschakelaar voor
             grootlicht, dimlicht en richtingaanwijzers
  -   dim switch (A) - dimlichtschakelaar
  -   door - koplampklep, koplamprand
  -   -  retaining screw - bevestigingsschroef van koplamprand
  -   flash - grootlichtsignaal
  -   flasher - grootlichtsignaalschakelaar, passeerlichtschakelaar
  -   garnish - koplamprand
  -   housing - koplamphuis
  -   indicator - controlelampje grootlicht
  -   intensity - lichtsterkte van koplamp
  -   levelling - koplamphoogteverstelling
  -     -   switch - koplamphoogteverstelschakelaar
  -     -   through electronic level control system (A) - kop-
          lampverstelling d.m.v. elektronisch regelsysteem
  -   ornament - koplampsierlijst
  -   reflector - koplampreflector
  -   rim - koplamprand
  -   washer - koplampsproeier
  -    -  fluid - koplampsproeiervloeistof
  -   wiper nozzle (A) - koplampsproeier
headliner - dakbekleding, hemel
headlining - dakbekleding, hemel
head mark - kopmerk (van bout)
head of a screw - kop van een bout
head-on collision - frontale aanrijding, frontale botsing
 -  phone - koptelefoon
 -  protector - laskap
 -  resistance - luchtweerstand
 -  rest - hoofdsteun
 -  -  support - hoofdsteungeleider
 -  restraint - hoofdsteun
headroom - doorrijhoogte, hoofdruimte, stahoogte, vrije hoogte
head surface - afspeelkop (cassettespeler)
Head-up Display (HUD) (A) - informatieprojectie op voorruit (voor GM ont-
              wikkeld door Hughes Aircraft, leverbaar op
              Buick Reatta)
head warpage - kromtrekken van cilinderkop
head wind - tegenwind
health kit - "eerste hulp" trommel
hearse - begrafenisauto, lijkauto, lijkwagen
 -  van - lijkauto, lijkwagen
heat, to - heet worden, verhitten, verwarmen, warm worden
 -  - hitte, warmte
 - -absorbing - warmte-absorberend
 - -  -   glass - warmtewerend glas, zonwerend glas
 -  blister - blaar op autoband (ontstaan door oververhitting)
 -  coil - spoeltje
 -  conduction - warmtegeleiding
 -  conductivity - warmtegeleidingsvermogen 
 -  control valve - voorverwarmingsklep
 -  crack - hittescheurtje, warmtescheurtje
 -  dam - zuigerwandgedeelte tussen zuigerbodem en zuigerveren
 -  dissipation - warmte-afgifte, warmte-afvoer, warmteverdeling
 -  due to friction - wrijvingswarmte
heated - verwarmbaar, (voor)verwarmd
 -  air - verhitte/verwarmde lucht
 -  -  outlet - uitstroomopening van warme lucht
 -  -  passage - doorlaat van warme lucht
 -  rear window - verwarmde achterruit
 -  seat - stoel met verwarming
heat energy - warmte-energie
heater - kachel, verwarming(sapparaat)
 -  blower - kachelaanjager
 -  coil - gloeispiraal
 -   -  switch - voorgloeischakelaar
 -  control panel - bedieningspaneel van verwarming
 -    -  plate - bedieningspaneel van verwarming
 -    -  unit - bedieningspaneel van verwarming
 -  core - kachelradiateur, verwarmingsradiateur
 -  electric motor - kachelmotor
 -  fan - kachelaanjager, kachelventilator
 -  motor - kachelmotor
 -  pipe - verwarmingsleiding (van waterpomp)
 -  plug - gloeibougie, gloeispiraal
 -  register duct - verwarmingskanaal
 -  spiral - gloeibougie, gloeispiraal
 -  unit - kachel, verwarming
 -  wire - verwarmingsdraad (van achterruitverwarming)
heat exchanger - interkoeler, radiateur, warmtewisselaar
 -    -   case - radiateurhuis
 -    -   casing - radiateurhuis
 -    -   housing - radiateurhuis
 -  expansion - warmte-uitzetting
 -  fusion - warmtewisseling
 -  gun - brander, heteluchtpistool
 - -hardening amino alkyd primer-surfacer - warmtehardend amino alkyd
                       primer-surfacer
heating - kachel, verhitten, verwarming(sinstallatie)
  -  air outlet - aansluitmof voor verwarmingsslang
  -  and ventilating system - verwarmings- en ventilatiesysteem
  -  blower - verwarmingsaanjager
  -  coil - gloeispiraal, voorgloei-inrichting
  -   -  switch - voorgloeischakelaar
  -  control panel - bedieningspaneel van verwarmingssysteem
  -  core - verwarmingsradiateur, warmtewisselaar
  -  element - verwarmingselement
  -  fan - verwarmingsaanjager
  -  filament - gloeibougie, gloeispiraal
  -  plug (A) - gloeibougie, gloeispiraal
  -  radiator - radiateur van verwarming
  -  spiral - gloeibougie, gloeispiraal
  -  value - calorische waarde
heat insulation - isolatie tegen warmte, warmte-isolatie
 -  insulator - hitteschild
 -  light - verwarmingslamp
 -  panel - verwarmingspaneel (in lakstraat)
 -  polymer drying - warmte polymeerdrogen
 - -proof - hittebestendig
 -  protection screen - hitteschild
 -    -   shield - hitteschild
 -  range - warmtegraad (van bougie)
 -  rating - warmtegraad (van bougie)
 -  ray absorbing - warmte-opnemend
 -  resistance - hittebestendigheid, warmtebestendigheid, warmteweer-
         kaatsing (van lak), warmteweerstand
 -  resistant - hittebestendig, warmtebestendig
 -    -   putty - warmtebestendige plamuur
 -  resistor - thermische weerstand
 -  riser (A) - "hot spot", voorverwarmingsplaat(s)
 -   -  valve (A) - voorverwarmingsklep
 -  screen - hittescherm, hitteschild, hittewerend schild
 -  sensor - temperatuurdetector. temperatuurgevoelige sensor
 -  sensing - warmte-afhankelijk
 -   -  tube - thermosonde, warmtegeleider (airco), warmtesensorbuis
          (airco)
 -  sensitizing tube - warmtegeleider (airco)
 -  sensor - koelvloeistoftemperatuursensor, temperatuurdetector, tem-
       peratuurgevoelige sensor
 -  shield (A) - hittescherm, hitteschild, hittewerend schild
 -  tempered glass - gehard glas
 -  transfer - warmte-overdracht
 -  treated - thermisch behandeld
 -  treatment - thermische behandeling, warmtebehandeling
 -    -   steel - hardbaar staal, veredelbaar staal
 -  value - calorische waarde, specifieke verbrandingswarmte, verwar-  
     mingswaarde
heavy - grof, zwaar (niet licht)
 -  carbon deposits - sterke koolaanslag
 - -duty - berekend op zwaar werk, voor zwaar gebruik
 - -duty (H.D.) oil - zie H.D. oil
 - - -  coil - superbobine
 - - -  oil - olie voor zware bedrijfsomstandigheden
 - - -  truck - bedrijfswagen, vrachtauto voor zwaar vervoer, zware
          vrachtwagen
 -  goods vehicle (hgv) - vrachtwagen voor zware goederen
 -   -  vehicles (hgvs) - vrachtwagens voor zware goederen
 -  handling - zwaar sturen
 -  haul trailer - aanhanger voor zwaar transport
 -  lorry - vrachtwagen voor zwaar vervoer, zware vrachtwagen
 -  metals - zware metalen
 -  oil (A) - (te) dikke olie
Heavy Paraffin Conversion (HPC) - zie HPC
 -   -   Synthesis (HPS) - zie HPS
heavy steering - zwaargaande besturing
 -  traffic - druk verkeer
 -  truck (A) - vrachtwagen voor zwaar vervoer, zware vrachtwagen
 -  vehicle - vrachtwagen voor zwaar vervoer, zware vrachtwagen
 - binnenkant van hiel van buitenband, hiel, onderuiteinde
* - -and-toe -  ? JV
heel-and-toe, to - remmend met tussengas terugschakelen waarbij rechter-
          voet tegelijkertijd rem- en gaspedaal bedient
 - -and-toeing (A) - bedienen van gaspedaal met tenen en rempedaal met
            hiel
 -  contact - aangrijping aan buitenzijde (van kroonwiel- en pignon-
        tanden), hielcontact (van kroonwiel- en pignontanden)
 -  pad (A) - beschermstuk in vloermat (tegen slijtage door hiel)
height - hoogte, niveau, peil, pijlhoogte
 -  -adjustable safety belt - in hoogte verstelbare veiligheidsgordel 
 -  adjustment - hoogteverstelling
Height Control System (HCS) (JE) - hoogteregelingssysteem (Mazda)
height control valve - hoogteregelklep
 -  measuring lever - arm van niveauregelaar
 -  -to-width ratio - hoogte/breedte verhouding (van buitenband)
helical bevel gear - conisch tandwiel met schroef-/spiraalvertanding
  -  cut - schuingetand
  -  gear - overbrenging met schroefwielen, schroeftandwiel, tandwiel
        met schroefvormige tanden, tandwiel met spiraalvertanding,
        wormwiel
  -  gears - tandwielen met schuine tanden, tandwielen met spiraalver-
        tanding
  -  spring - schroefveer
  -  toothing - spiraalvertanding
helicoidal toothing - helicoïdale vertanding
helicoil screw thread - helicoil, schroefdraadvoering
helix - schroefgang, schroeflijn, schroefwinding, schuine groef
help, to - helpen
helper frame - hulpframe
 -  leaf - hulpveerblad
 -  spring assy. - hulpveerpakket
hem, to - felsen, felsrand maken, omslaan (van portierrand), (om)zetten
-  - flensrandronding
hemisphere - halve bol/kogel, halfrond
hemispheric - halfbolvormig
hemispherical - halfbolvormig, halfrond
   -    ball joint - halfbolvormig kogelgewricht
     -    -  combustion chamber - halfbolvormige verbrandingskamer
   -    -  pin - tap van halve kogel
hemispheric combustion chamber - halfbolvormige verbrandingskamer
hem joint - carrosserienaad
hemmed flange - felsnaad
hemming adhesive - nadenkit
  -    -   sealer - nadenafdichtingsmateriaal, nadenkit
  -  edge - flensrand
  -  joint - carrosserienaad
  -  tool - zettang
heptane - heptaan
hermetic - hermetisch
hermetically sealed - luchtdicht afgesloten
* heron-like chamber - ? AR?
herringbone gear - tandwiel met pijlvertanding, tandwiel met V-vormige
          tanden 
hertz (Hz) (JE) - Hertz (Hz) (eenheid van frequentie)
Hertz (Hz) - Hertz (Hz) (eenheid van frequentie)
hesitate, to - aarzelen, haperen, inhouden
hesitating - aarzelend, inhoudend (motor)
hesitation (is delayed response after the throttle has been opened) -  
      aarzelen (vertraagde reactie na openen van smoorklep)
hex. - afkorting van hexagon, hexagonal
hexagon - (regelmatige) zeshoek, zeskant
hexagonal - zeshoekig, zeskantig
  -   bolt - bout met zeskantige kop
  -   cap nut - zeskantige dopmoer
  -   castle nut - zeskantige kroonmoer
  -   fastening bolt - bevestigingsbout met zeskantige kop
  -   flange bolt - flensbout met zeskantige kop
  -    -   -  w/washer - flensbout met zeskantige kop en ring
  -   head - zeskantige kop
  -   -  bolt - bout met zeskantige kop
  -   nut - zeskantige moer
  -   setscrew - stelschroef met zeskantige kop
  -   slotted nut - zeskantige kroonmoer
  -   socket-head screw - inbusbout
  -    -  - -  spanner - inbussleutel, stiftsleutel, zeskantsleutel
  -    -  - -  wrench (A) - inbussleutel, stiftsleutel, zeskantsleutel
  -   wrench (A) - bahco, binnentwaalfkantsleutel, binnenzeskantsleutel,
            engelse sleutel, inbussleutel, Ribsleutel, stiftsleutel
  -    -  head portion (A) - zeskantig gedeelte aan voorzijde van
                  nokkenas om sleutel op te zetten
hexagon bolt - bout met zeskantige kop
  -  cap nut - zeskantige dopmoer
  -  castle nut - zeskantige kroonmoer
  -  fastening bolt - bevestigingsbout met zeskantige kop
  -  flange bolt - flensbout met zeskantige kop
  -   -   -  w/washer - flensbout met zeskantige kop en ring
  -  head - zeskantige kop
  -   -  bolt - bout met zeskantige kop
  -  nut - zeskantige moer
  -  setscrew - bout met zeskantige kop
  -  slotted nut - zeskantige kroonmoer
  -  socket-head screw - inbusbout
  -   -  - -  spanner - inbussleutel, stiftsleutel, zeskantsleutel
  -   -  - -  wrench (A) - inbussleutel, stiftsleutel, zeskantsleutel
  -  wrench (A) - bahco, binnentwaalfkantsleutel, binnenzeskantsleu-
           tel, engelse sleutel, inbussleutel, Ribsleutel,
           stiftsleutel
  -   -  head portion (A) - zeskantig gedeelte aan voorzijde van
                 nokkenas om sleutel op te zetten
hex-head bolt - bout met zeskantige kop
  -   -  w/flange - flensbout met zeskantige kop
  -   -  w/washer - bout met zeskantige kop en veerring
  -   nut - zeskantige moer
hgv (heavy goods vehicle) - vrachtwagen voor zware goederen
HGV (Heavy Goods Vehicle) licence - groot rijbewijs (om bus of vracht-
                  auto te mogen besturen)
hgvs (heavy good vehicles) - vrachtwagens voor zware goederen
HI (high) - hoge snelheid (is ventilatorstand)
HIC (Head Injury Criterion) scale - schaal om vast te stellen hoe groot
  de kans op hoofdletsel is bij botsingen (grenswaarde HIC-1000)
HIC (Hot Idle Compensation) (JE) - compensator voor warm stationair
  toerental, warm stationair toerentalcompensatie
HIC (Hot-Idle Compensator) (A) - thermostatisch geregelde carburateurklep
  die opent als inlaattemperatuur hoog is en extra lucht onder de gas-
  kleppen toelaat tijdens stationnair draaien om het stationnair lopen
  te verbeteren en om te rijke brandstof-luchtmengesels te voorkomen 
* HICAS (High Capacity Active Suspension) - eenvoudige versie van Super
    HICAS, vorm van vierwielbesturing (en geen hoogwaardige actieve
    wielophanging) (Nissan Skyline) (contr.Nissan, zie WH)
hidden - onzichtbaar, verborgen
hide, to - bedekken (lak), verbergen
hiding efficiency - dekkend effect (van lak)
 -  power - dekkend vermogen (van lak), dekking (van lak), dekkracht
        (van lak)Þ�NÞ
hiduminium - aluminiumlegering met koper (3,5 - 4,5%), mangaan (1,3 -
       1,8%) en nikkel (1,8 - 2,2%) (voor drijfstangen, cilinder-
       koppen, zuigers en brandstofpompen)
Hifi (high fidelity) - natuurgetrouwe klankweergave
high - groot (druk/sneleheid), grootte (druk/snelheid), hoog
 -  (A) - hoogste versnelling
 -  (HI) - hoge snelheid (is ventilatorstand)
 - -alloy steel - hooggelegeerd staal
 - -altitude compensator - hoogtecompensatieregeling
High Altitude Compensator (HAC) device - zie HAC device
high altitude specification - grote hoogte specificatie
 -  beam - grootlicht, ongedimd licht
 -  -  indicator - grootlicht indicatielampje
 -  "bite" point of the clutch - hoog aangrijpingspunt van koppeling
* High Capacity Active Suspension (HICAS) (JE) - zie HICAS (contr.Nissan
                        of Mitsubishi?)
high-carbon steel - koolstofrijk staal
high compression engine - hoog gecomprimeerde motor
High Compression Swirl (HCS) (A) - zie HCS 
 -    -    -  (- ) engine (A) - zie HCS engine
high current fuse - snelle zekering, zekering voor hoge stroomsterkte
highest useful compression ratio (H.U.C.R.) - zie H.U.C.R.
high fidelity (Hifi) - natuurgetrouwe klankweergave
 -  frequency welding - hoogfrequent lassen
 -  "g" cornering - snel bochtenwerk
 - -g deceleration - snel afremmen
 -  gear - hoge overbrenging (van 4x4 voertuig)
 - -geared - met hoge overbrengingsverhouding
 -  gearing - hoge overbrengingsverhouding
 - -gloss finish (A) - hoogglansafwerking (van lak)
 -  grade - hoogwaardig
 - -humidity room - ruimte met hoge vochtigheidsgraad om corrosieproe-
           ven te doen
 - -impact resistant - zeer schokbestendig
 -  impedance type tester - testapparaat met hoge inwendige weerstand
               (bv. voltmeter)
 -  intensity discharge headlamp - koplampunit met gasontladingslamp
 -  level of hardness - hoge mate van hardheid
 -  load driving - rijden onder volle belasting
highly corrosive - sterk bijtend
 -  purified zinc - zuiver zink
 -  viscous oil - dikvloeibare olie
High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle (HMMWV) - zie "Hummer"
high mode (A) - grootlicht, ongedimd licht
 -  molecule - zware molecule
 -  mounted brake light - hooggemonteerd derde remlicht
 -  mount stop light (JE) - hooggeplaatst derde remlicht
 - -octane gasoline (A) - benzine met hoog octaangetal
 - - -  petrol - benzine met hoog octaangetal
 -  output engine - motor met groot vermogen
High Performance Controlled Emission (HPCE) - zie HPCE
high performance engine - motor met groot vermogen
High-Performance Reduced Emissions (A) - systeem op brandstofpomp van
         tankstation dat voorkomt dat dampen vrijkomen
high performance suspension - veersysteem dat een combinatie is van het
         vroeger gevoerde "selective ride control system" en
         Z51 wielophanging (Corvette ZR1 van GM)
 - -pitch tone - hoge/schelle toon (radio)
 - -pitched tone - hoge/schelle toon (radio)
 -  pressure (H.P.) - hoge druk
 -   -   air - perslucht
 -   -   hose - hogedrukslang
 -   -   line - hogedrukleiding, persleiding
 -   -   oil pump - hogedruk oliepomp
 -   -   pipe - aansluitnippel voor persleiding
 -  range - hoge gearing
 -   -  tweeter - luidspreker voor hoge tonen
 -  rate charger - accusnellaadapparaat, accusnellader
 -  -  discharge tester - accuceltester
 -  ratio - met hoge overbrengingsverhouding
 -  roof - verhoogd dak (van bestelwagen)
 -  -  type - type met verhoogd dak
 -  solid chassis coating - chassislak met hoog vaste stofgehalte
 -   -  (HS) paint - zie HS paint
 -  speed - hoge snelheid, hoge versnelling, hoog toerental, snel(lopend)
 -   -  auxiliary jet - hoge snelheidssproeier
 -   -  engine - snellopende motor
 -   -  grinder - hoogtoerige slijpmachine
 -   -  knock - detoneren/pingelen bij hoog toerental
 -   -  ping - pingelen bij hoge toerentallen
 -   -  reduction gear - kleine reductietandwielen, reductietandwielen
              met lage overbrengingsverhouding 
High Speed Research (HSR) (JE) - zie HSR
high speed steel - sneldraaistaal
 -  strength material - hoogwaardig materiaal, materiaal met hoge weerstand
High Strength Steel (HSS) - zie HSS
high temperature grease - hittebestendig vet, tegen hoge temperaturen
             bestand vet
* -    -   high shear viscosity (hthsv) (A?) - zie hthsv(Luyten?)
High Temperature Stable Transmission (HTST) lubricant - zie HTST
                            lubricant
high-tensile - bestand tegen hoge spanningen
high tension (H.T.) - hoge spanning
 -   -  cable - bougiekabel, hoogspanningskabel
 -   -  coil - hoogspanningswikkeling, secundaire wikkeling (van  
       bobine)
 -   -  cord - bougiekabel, hoogspanningskabel
 -   -   -  clamp - bougiekabelhouder
 -   -  lead - bobinekabel, bougiekabel
 -   -   -  terminal - bobinekabelaansluiting, contactbus voor bo-
               binekabel
High Tension Steel (H.T.S.) - tegen hoge spanningen bestand staal
high tension winding - hoogspanningswikkeling, secundaire wikkeling (van
            bobine)
High Velocity Tumble (A) - inlaatsysteem waarbij een intensieve werveling
              van de aangezogen lucht wordt veroorzaakt
 -  Viscosity Index (HVI) (A) - zie HVI
high-viscosity oil - dikvloeibare olie
high voltage - met hoge spanning, hoogspanning
 -   -  insulation resistance tester - hoogspanningsisolatieweerstandtester
High Volume Low Pressure (HVLP) method - zie HVLP method
high volume trailer - grootvolume aanhangwagen
highway - autoweg, grote verkeersweg, hoofdverkeersweg, hoofdweg, snelweg
highway (hwy.) (A) - oudere weg in een Amerikaanse staat die dwars door
           kleinere dorpjes voert
  -  -cruiser (A) - grote Amerikaanse auto
Highway Data Loss Institute (HDLI) (A) - zie HDLI
highway hypnosis - afnemende concentratie welke bv. ontstaat door een
          lange afstand door een tunnel te rijden waarbij men
          veel moeite heeft om rechtdoor te blijven rijden en
          niet te gaan "zwalken"
hill - heuvel
 -  climbing capacity - klimvermogen
 -  gradient (A) - hellingpercentage
hill hold - automatische remwerking bij stoppen op een helling (Lucas '94)
Hill Holder - 1. hellingrem, 2. wegrijhulp op helling (met ingetrapt
       koppelingspedaal blijft auto op helling staan zonder dat
       rempedaal is ingetrapt of parkeerrem is aangetrokken en
       waardoor gasgeven en koppelen net zo gemakkelijk gaan als
       op een vlakke weg (Subaru, o.a. Legacy met handschakeling)
Hill Start Aid (HSA) - zie HSA
HIMR (Hino Invertor-controlled Motor and Retarder) (JE) - diesel-elektri-
   sche hybride motor met omzetinrichting om de remenergie van het
   voertuig om te zetten in elektrische energie die volledig kan worden
   gebruikt (Hino '93)
HIMR (Hybrid Invertor-controlled Motor and Retarder) system (JE) - sys- 
   teem bestaande uit 3-fase wisselstroommotor geregeld door een ge-
   lijkstroom-wisselstroomomzetter gemonteerd in het vliegwiel van de
   motor; extra accu's slaan de elektrische energie op als de HIMR als
   retarder werkt en dit vermogen wordt teruggevoerd om het voertuig te
   helpen accelereren; de wisselstroommotor vervangt de startmotor en
   de dynamo; voordelen zijn verminderde emissie, geluid en remmenslij-
   tage (Hino '94)
hinge, to - scharnieren
 -  - scharnier
 -  bolt - scharnierbout, scharnierpen
 -  case - scharnierhuis
hinged - draaibaar, (om)klapbaar, van scharnier voorzien, zwenkbaar
hinged door - portier met scharnier
 -  pin - scharnierpen
 -  plate - scharnierplaat
 -  post - stijl waaraan portierscharnieren vastzitten
 -  window - klapraampje aan zijkant van auto
 -  & striker - scharnier en vanger
hinge pillar - portierstijl waaraan scharnieren zijn bevestigd
 -  pin - scharnierpen
 -  poste - portierstijl waaraan scharnieren zijn bevestigd
Hino Invertor-controlled Motor and Retarder (HIMR) (JE) - zie HIMR
 -  Super Flow Turbine (HSFT) - zie HSFT
hint - aanwijzing, tip
hire a car, to - een auto huren
 -  car - huurwagen
hirer - huurder (van auto)
hi-speed compact type alternator (A) - compacte sneldraaiende dynamo
hiss, to - scherp geluid voortbrengen, sissen
hiss - sissend geluid
hissing noise (A) - sissend geluid (bv. van tank die wordt geopend)
historic commercial vehicle - historisch bedrijfsvoertuig
  -   vehicle - historisch voertuig
hit, to - botsen, raken, tikken, treffen
-  a car, to - een auto raken, tegen een auto botsen
hitch, to - aankoppelen (van aanhanger), vasthaken, vastkoppelen, vastmaken
 -  - koppeling, trekhaak, trekinrichting van aanhanger
 - -a-ride (A) - liften
 -  ball - koppelingskogel, trekhaakkogel
 -  hiking (A) - liften
hit frequency - slagfrequentie (bv. van luchtbeitel)
hit to, to - stuiten tegen
HMMWV (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle) - zie "Hummer"
HNS (Homogeneous Numerically calculated Surfaces) - reflector die in een
  groot aantal kleine elementen is verdeeld en waaruit een homogeen re-
  flectoroppervlak ontstaat met een 60% grotere lichtstroom terwijl de
  breedte die belicht wordt met 100% toeneemt en de reikwijdte met 12%
  (Bosch)
hog ring - gebogen open ring, kram (om stoelbekleding mee vast te zetten)
"Hogs" (A) - Harley Davidson motorfietsen
hoist, to - heffen, omhoog halen, ophangen, (op)hijsen, takelen
hoist - hefbrug, hefinrichting, takel(inrichting)
 -  chain - hijsketting
 -  cylinder - hefcilinder
hoisting chain - hijsketting
hold, to - klemmen (in bankschroef), ondersteunen, tegenhouden,     
      (vast)houden
 -  down, to - ingetrapt houden (bv. rempedaal)
 - - -  bolt - borgbout, vastzetbout (bv. van verdeler)
 - - -  clamp - accubeugel, bevestigingsbeugel, klembeugel
 - - -  nut - bevestigingsmoer (bv. van reservewiel)
 - - -  pin - bevestigingspen, vastzetpen
 - - -  spring cup - klemveerschotel (van remschoen)
holder - (borstel)houder, bus, drager, fitting, houder, klem
 -  clip - lamphouder, (klem)fitting
 -  with brush - (kool)borstelhouder met borstel
 -   -  rectifier - diodebrug
holdfast - bankhaak, klemhaak
hold-in coil - houdspoel (startmotor)
 - - - -  open circuit test - vasthoudspoel onderbrekingstest (startmotor)
holding bracket - bevestigibgsbeugel, wielhouder (voor reservewiel)
  -  coil - (vast)houdspoel
  -  spanner - sleutel om bout/moer tegen te houden
  -  strap - band (om opgevouwen stoel vast te zetten), vastzetband
  -  test - vasthoudtest (startmotor)
  -  tool - tegenhoudsleutel
  -  wrench (A) - sleutel om bout/moer tegen te houden
hold spring - klemveer
 -  still, to - stilhouden, vasthouden
hole, to - gat(en) boren
 -  - boring (kanaal), gat, holte, kuiltje, opening
 -  cover - afdekplaatje, kapje
 -  maker - holpijp(je) (ger.)
 -  pattern - gatenpatroon
 -  plug - afdekplug, afdichtingsplug, dop, plug, servicegatplug (in  
      remschijf)
 -  punch - gatenpons, holpijpje, perforator (bij pluglassen)
 -  saw - gatenzaag
 -  snap ring (JE) - binnenwerkse borgveer
 - -type nozzle - ééngatsverstuiver
hollow - groef, hol(te), uitholling, uitsparing
 -  bolt - banjobout, holle bout
 -  punch - holpijp(je) (ger.)
 -  rivet - holniet
 -  shaft - holle as
 -  tipped - hol (draad)uiteinde (van bout)
home freight - retourlading, retourvracht, terugvracht, thuislading,   
     thuisvracht
 -  made - binnenlands, eigengemaakt, van binnenlands/eigen fabrikaat
homogeneous - gelijksoortig, homogeen, van gelijke aard
Homogeneous Numerically calculated Surfaces (HNS) - zie HNS
homokinetic joint - homokinetische koppeling
homologation - homologatie, typegoedkeuring
hone, to - honen (van cilinder), slijpen
 -  - hoonapparaat, slijpsteen
honeycomb-type radiator - honingraatvormig koelblok van radiateur
honing machine - hoonmachine
honk, to - claxonneren, toeteren
hood - dak, deksel, kap (van een meter), (opvouwbare) kap (van carrosse- 
    rie), overkapping, vouwdak
 -  (A) - motorkap
 -  catch - motorkaphaak, motorsteun
 -  damper stay - gasveersteun van motorkap
 -  door - deurtje in motorkap (van oude auto), ventilatieklep in motorkap
 -  fastener - motorkapsluiting
 -  front molding - motorkapsierlijst
 -  hinge - motorkapscharnier
 -  latch - motorkapsluiting
 -  lock - motorkapslot
 -  -  brace - motorkapsteun
 -  -  control cable - kabel van motorkapslot
 -  -  release lever - ontgrendelingshendel van motorkap
 -  pin - pen om motorkap te vergrendelen
 -  scoop - luchtinlaten in motorkap (bv. Pontiac GTO '68)
 -  side hinge bolt - motorkapscharnierbout
 -  silencer - motorkapbekleding
 -  stay - motorkapsteun
 -  support - motorkapsteun
 -  to front end panel seal - motorkapafdichting
hook, to - vasthaken
 -  - haak, hoeksteun, (sleep)oog
 -  arm container handling system - haakarm van containerafzetinstallatie
Hooke's joint - cardankoppeling, kruiskoppeling, kruisscharnierkoppeling,
        universele koppeling
hook holder - haakhouder
 -  latch - sluiting van zijschot (van vrachtwagen met open laadbak)
 -  spanner - haaksleutel (voor ronde moer met sleuven), halvemaansleutel
 -  to, to - inhaken
 -  type electrode - hoekelektrode
 - -up - electrische opstelling en verbinding van onderdelen, circuits
     enz., voorlopige elektrische bedrading
 -  wrench (A) - haaksleutel (voor ronde moer met sleuven), halvemaan-
         sleutel
hoop iron - bandenlichter, bandijzer
hoops - bandijzer
hoot, to - claxonneren, toeteren
hooter - claxon, hoorn, sirene, toeter
hooting - claxonneren, toeteren
hop, to - springen (van wielen)
Hoppa - eerste van een nieuwe generatie Londense bussen i.p.v. de
     Routemaster, rode dubbeldekkerbus met open achterbalkon
hopper - onderlosser, oplegger met onderlosinrichting, trechter op
     betonmixer
 -  pitch-in - inwerphoogte (van vuilniswagen)
 -  semitrailer - onderlosser
 -  wagon - onderlosser (vervoermiddel waarbij in de bodem kleppen  
      zitten waardoor graan of zand gestort kan worden)
horizontal - horizontaal (vlak), horizontale lijn, vlak, waterpas
  -   and longitudinal inclination of vehicle - voor- of achterover
      en zijwaartse helling van voertuigÞ‑NÞ
  -   carburetor (A) - horizontale carburateur, vlakstroomcarburateur
  -   carburetter - horizontale carburateur, vlakstroomcarburateur
  -   cylinder - horizontale cilinder, liggende cilinder
  -   draught carburetter - vlakstroomcarburateur
  -   engine - boxermotor, motor met horizontaal tegenover elkaar
          liggende cilinders
  -    -  twin - tweecilinder boxermotor
horizontally installed - horizontaal gemonteerd/ingebouwd
   -    mounted - horizontaal gemonteerd/ingebouwd
   -    opposed engine - boxermotor, motor met tegenover elkaar lig-
               gende cilinders
   -     -  twin engine - motor met 2 tegenover elkaar liggende
                  cilinders, tweecilinder boxermotor
horizontal supporting rod - horizontale ophangpen
horn, to - claxonneren, toeteren
 -  - claxon, hoorn, toeter
 -  actuator - claxondrukknop
 -  back shell - claxonkap
 -  breaker - onderbreker van claxon
 -  button - claxonknop
 -  cap - claxonknop
 -  capacitor (A) - condensator van claxon
 -  condenser - condensator van claxon
 -  knob - claxonknop
 -  projector - geluidstrechter van claxon
 -  push button - claxonknop
 -  slip ring - sleepring van claxon
 -  tube - geluidstrechter van claxon
Horseless Carriage Club of America (A) - automobielclub van Amerika voor
     eigenaren van oude auto's van vá¢áá¢ár 1914 opgericht in '37
horsepower (hp, H.P.) - paardenkracht (pk) (eenheid van vermogen)
  -   hour (h.p.hr.) - paardenkrachtuur (pkh) (eenheid van arbeid)
  -   shaft (H.P.S.) - aspaardenkracht
  -   tax - belasting in Engeland die gebaseerd was op het fictieve
         motorvermogen en in feite bepaald werd door de cilinderboring
horseshoe curve - haarspeldbocht
horse trailer - paardentrailer
hose, to - natspuiten met een slang
hose - (water)slang
 -  car - slangenwagen van brandweer
 -  clamp (A) - (water)slangklem
 -   -  pliers (A) - slangklemtang
 -  clip - slangklem
 -  connection - slangaansluiting, slangverbinding
 -  coupling - slangklem, slangkoppeling, slangverbinding, snelkoppeling
 -  down, to - schoonspuiten
 -  fitting - slangverbinding
 -  for brake bleeding - ontluchtingsslang voor remmen
 -  off, to - afspuiten
 -  reel - slanghaspel, slangtrommel
 -  tender - slangenwagen van brandweer
 -  union - slangverbinding, slangwartel
 -  with stop valve - slang met snelkoppeling
hospital vehicle - mobiele kliniek
hot - heet, kokend (koelvloeistof), onder elektrische spanning staand, warm
-  air blower - ventilator van verwarming
-  -  engine - heteluchtmotor, Sterlingmotor
-  -  gun - heteluchtkanon, heteluchtpistool
-  -  intake (HAI) (JE) - warme lucht inlaatsysteem
-  -  oven - heteluchtoven (spuitcabine)
-  -  pipe - inlaatkanaal voor warme lucht
-  bulb - gloeikop, ontstekingskop (van gloeikopmotor)
-  -  casing - ontstekingskopmantel (van gloeikopmotor)
-  dip galvanized - thermisch verzinkt
-  engine - warme motor
Hot Idle Compensation (HIC) (JE) - zie HIC
hot-idle compensator - verwarmingsklep
hot-idle power auto compensator - automatische inrichting voor regelmatig
                 warm stationair lopen
-  plug - bougie met lage warmtegraad, warme bougie
-  rod (A) - op Amerikaanse manier opgevoerde automotor, "rijmachine",
       "scheurijzer"
hotrodding (A) - autoracen met sterk opgevoerde automotoren
hot rolled sheet metal - heet gewalst plaatwerk, warm (boven 800 graden C) 
             gewalst plaatstaal (1,6 - 6,0 mm dik)
-   -  steel sheet - warmgewalst staalplaat
-  running - oververhitting van motor
-  seat - navigatorstoel
-  spark plug - bougie met lage warmtegraad, warme bougie
-  sparking plug - bougie met lage warmtegraad, warme bougie
-  spot - hete plek, "hot spot", mengselvoorverwarmingsplaats, plaatse-
      lijke verhitting
-  -  chamber - voorverwarmingskamer
-  start - start op bedrijfstemperatuur, warme start
-  strip mill - oven, staalverhittingsfabriek
-  terminal - onder elektrische spanning staande aansluiting
-  weather service - zomerbeurt
-  wire - onder elektrische spanning staande draad
hour (h) - uur (h) (eenheid van tijd)
hour counter - urenteller
* -  glass screw - hol wormwiel
* hourglass worm (A) - hol wormwiel
hour meter - urenteller
house - huis, kast, omhulsel
 -  semitrailer - verbijfsoplegger
 -  trailer - keet, verblijfsaanhanger
housing - bak, behuizing, huis, kast, ombouw, omhulsel
  -  cover - deksel van huis
  -  end surface - eindvlak van (stuur)huis
hovercraft - luchtkussenvoertuig
hp (horsepower) - pk (paardekracht)
H.P. (high pressure) - hoge druk
H.P. (horsepower) - pk (paardekracht)
HPC (Heavy Paraffin Conversion) - derde stap in SMDS-proces waar bij de
  lange paraffineketens van de was worden gekraakt en in een kataly-
  tisch proces worden omgezet in diverse produkten en waar binnen be-
  paalde grenzen kan worden gekozen tussen wasspecialiteiten (coating
  voor papier, grondstof voor kaarsen en beschermlagen rondom kaas) en
  middendistillaten (synthetische diesel, nafta en kerosine)
HPCE (High Performance Controlled Emission) - 1. 12 liter V8 motor (386
   kW 416 pk) waarvan de inspuitdruk verhoogd is tot 1100 bar en met de
   verbeterde meergatverstuivers voor een effectievere verdeling van de
   brandstof zorgt met max. koppel van 1650 Nm tussen 1300 en 1500
   t/min (Steyr), 2. verbrandingsmethode [inlaatluchtwervelsysteem
   Steyr 27,531 (6x6) met WD 615.78, 4-takt, 6 cilinder dieselmotor '91]
h.p.hr. (horsepower hour) - pkh (paardenkracht-uur) (eenheid van arbeid)
HPS (Heavy Paraffin Synthesis) - tweede stap in SMDS-proces waar bij
  d.m.v. een zgn. Fischer-Tropsch reactie het synthese gas van de
  eerste stap in 4 HPS-reactoren omgezet wordt in lange, lineaire kool-
  stofketens
H.P.S. (horsepower shaft) - as pk (aspaardekracht)
* HPVS (? ? ? ?) - ? veersysteem van Ginaf, Veenendaal (Ginaf)
H-rated - H-type buitenband (goedgekeurd voor snelheden tot 210 km/h)
HRG - Engels automerk van '36 tot ca. '55 (letters afkomstig van E.A.
   ”H alford, G.H. ”R obins en bouwer H.R. ”G odfrey)
HS (high solid) paint - 1. autolak met een hoog vaste stofgehalte, 2. lak
  met een hoger gehalte vaste bestanddelen en minder koolwaterstoffen,
  3. lak met meer vaste bestanddelen en een lager gehalte oplosmiddelen,
  4. verfijning van oplosmiddelhoudende lakken
HSA (Hill Start Aid) (JE) - wegrijsysteem op helling dat de remmen lost
              als de koppeling aangrijpt (Isuzu '94)
HSAT (Human command Semi Automatic Transmission) (JE) - Japanse SAMT
   versnellingsbak van Eaton gebaseerd op de TwinSplitter 12-versnel-
   lingsbak met electronica die max. versnelling geeft hetgeen de wens
   is van de Japanse klant (Hino SH-520 Super Dolphin Profia trekker '94)
HSFT (Hino Super Flow Turbine) (JE) - wastegate turbo (Hino '94)
HSR (High Speed Research) (JE) - voertuig met luchtweerstandscoëfficiënt
  van 0,20 met 2-liter turbomotor met 16 kleppen van 295 pk bij 8000  
  t/m met top van 325 km/h en de chauffeursstoel vast aan het portier
  (onderzoekswagen naar hoge snelheden van Mitsubishi '87)
HSS (High Strength Steel) - hoogwaardig staal (bv. van staalboren), staal
              dat tegen hoge spanningen bestand is
HT (Hard Top) (JE) - carrosserie met harde afneembare kap, hardtop
           (automodel)
H.T. (high tension) - hoogspanning
* hthsv (high temperature high shear viscosity) (A?) - hoge temperatuur
   (Luyten van Shell)    hoge belasting viscositeit
H.T.S. (High Tensile Steel) - tegen hoge spanningen bestand staal
HTST (High Temperature Stable Transmission) lubricant - transmissie-olie
   die veel hogere olietemperaturen toestaat zonder de lak- en
   vuilafzettingen van de huidige oliën
hub - (wiel)naaf
-  bearing - naaflager
-  bolt - naafbout, wielbout
-  cap - naafdop, sierplaat, wieldop, wielplaat
-  -  wrench (A) - wieldopsleutel
-  cover - naafdeksel, naafdop, naafkap, wieldop, wielsierplaat
-   -  catch - klem voor wieldop
-   -  clamp - klem voor wieldop
-  flange - flens aan uiteinde van naaf
-  nut - wielmoer
-  -  spanner - wielmoersleutel
-  -  wrench (A) - wielmoersleutel
-  puller - naaftrekker
-  reduction - naafreductie (planetair tandwielstelsel in achternaaf
        dat een extra reductie geeft en een kleiner differentieel
        mogelijk maakt)
-  retaining nut - naafbevestigingsmoer
-  sleeve - naafmof, (schakel)mof (in bak), schakelring, schuifmof
-  spindle - asstomp
H.U.C.R. (highest useful compression ratio) - hoogste bruikbare
                       compressieverhouding
HUD (Head-up Display) (A) - 1. informatieprojectie op voorruit ontwikkeld
  door Hughes Aircraft, leverbaar in Buick Reatta) 2. informatiesysteem
  voor bestuurder over bv. een te lage oliedruk, een te hoge motortem-
  peratuur of de rijrichtinginformatie van een routesysteem waarvan het
  beeld zich ca. 2 meter vá¢áá¢ár de voorruit bevindt (VDO ontwikkeling in
  samenwerking met Volkswagen en Vereinigte Glaswerke)
hug, to - (goed) (aan)drukken tegen
hull - kale carrosserie, omhulsel
hum, to - brommen, gonzen, zoemen
Human command Semi Automatic Transmission (HSAT) - zie HSAT
humid - nat, vochtig
humidify, to - bevochtigen, natmaken
humidity - vochtigheid
  -   control - (lucht)vochtigheidsregeling
"Hummer" [HMMWV (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle) - zeer be-
     weeglijk veelzijdig voertuig (produkt van American Motors
     General, breedte 2,17 m, bodemvrijheid bijna 30 cm, automatische
     transmissie, permanente vierwielaandrijving met twee Torsen dif-
     ferentieels en 5,7 l, 140 kW, V8 Chevrolet benzinemotor of 125
     kW V8 GM dieselmotor)
humming noise - brommend geluid (differentieel/radio), gonzend geluid,  
        zoemend geluid
  -  of gears - huilen van tandwielen, zoemen van tandwielen
hump - bult, veiligheidsrand van velg, verhoging langs binnenrand van
    velg bedoeld om bij spanningsverlies de hielen van de buitenband
    in bochten op hun plaats te houden
 -  (H, H1) - 1. bolvormige verhoging op velg, 2. éénzijdige ronde hump
        (H), 3. rondom lopende verhoging op één schouder van velg
 -  rim - velg met veiligheidsrand
HVI (High Viscosity Index) (A) - oliën met een VI (viscositeitsindex)
                 hoger dan 80
HVLP (High Volume Low Pressure) method - 1. hoog volume lage druk methode
   (voordeel van deze spuittechniek is aanmerkelijke reductie van
   spuitnevel met minder materiaalverbruik), 2. methode ter bescherming
   van de spuiter waarbij de spuitnevel niet door hoge overdruk wordt
   opgebouwd maar slechts met 0,7 atm, 3. volume spuiten (een "grote
   hoeveelheid lucht" fungeert als transportmiddel van de verf maar
   onder een lage druk en is een perfectionering vanuit de lage druk
   verfspuittechniek (spray-fine)
hwy. (highway) (A) - oudere weg in een Amerikaanse staat die dwars door
           kleinere dorpjes voert
hybride concept - voertuig met meer dan één aandrijvingsbron (bv. met een
         verbrandingsmotor en een elektromotor)
Hybrid Invertor-controlled Motor and Retarder (HIMR) system (JE) - zie  
                             HIMR system
hydraulic - hydraulisch
hydraulically assisted - hydraulisch bekrachtigd
   -    operated two-shoe wheel brake - hydraulisch bediende trom-
                   melrem met twee remschoenen
hydraulic annular piston - hydraulische ringzuiger
  -   bottle jack (A) - hydraulische torenkrik
  -   brake cylinder - hydraulische remcilinder
  -   clutch - hydraulische koppeling, vloeistofkoppeling
  -   control automatic transmission - hydraulisch geregelde automa-
                      tische versnellingsbak
  -   controlled fifth wheel - hydraulisch verstelbare opleggerkoppeling
  -     -    -   -  coupler - hydraulisch verstelbare opleg-
                      gerkoppeling
  -     -    -   -  coupling - hydraulisch verstelbare op-
                      leggerkoppeling
  -   control method - hydrauilische regelaar, hydraulische regel-
              methode
Hydraulic Control Unit (HCU) (A) - zie HCU
hydraulic coupling - hydraulische koppeling, vloeistofkoppeling
  -   cylinder - hydraulische cilinder
  -   drive - hydraulische aandrijving
  -   dynamometer - waterrem, vermogenstestbank
  -   fluid - hydraulische vloeistof, vloeistof voor hydraulischsysteem
  -    -  pipeline - leiding voor hydraulische vloeistof
  -   governor - hydraulische regulateur
  -   jack - hydraulische krik
  -   lash adjuster (A) - hydraulische klepspelingsteller
  -   line - hydraulische leiding
  -   loading tailgate - hydraulische laadklep
  -   loading platform - hydraulische heftafel, hydraulische laadklep
  -   master cylinder - hoofdremcilinder
  -   oil - hydraulische olie
  -   platform - hydraulisch hefplateau (van vrachtwagen)
  -   plunger - hydraulische plunjer
  -   power steering - hydraulisch bekrachtigde stuurinrichting
  -   press - hydraulische pers
  -   pressure gauge - manometer (ger. voor automatische bak), olie-
              drukmeter (om vloeistofdruk in automatische
              tische bak te meten)
  -   pump air pressure - luchthydraulische pompdruk (van richtbank)
  -   ram - plunjer
hydraulics - hydraulica, hydrauliek
hydraulic shock absorber - hydraulische schokdemper
  -   slave cylinder - hydraulische cilinder
  -   spread cylinder - hydraulisch persgereedschap, porto-power ge-
              reedschap
  -   system bleeding plug - ontluchtingsschroef
  -   tailgate loader - hydraulische autolaadlift
  -   tappet - hydraulische klepstoter
  -   test - hydraulische test
  -   torque converter - hydraulische koppelomvormer
  -   unit - hydraulische regeleenheid
  -   unloading system - hydraulisch afzetsysteem
  -   valve gear - klepbediening door hydraulische klepstoters
hydrocarbon (HC) - koolwaterstof(verbinding)
   -   emissions - koolwaterstofverbindingen in uitlaatgassen
hydrochloric acid - zoutzuur
hydrodynamic lubrication - hydrodynamische smering
   -    torque converter - hydrodynamische koppelomvormer
   -    transmission - automatische versnellingsbak
hydro-electric - hydro-elektrisch
hydroforming - persen met behulp van een pers bestaande uit een ondermal
        waarop een plaat aluminium in vorm wordt geperst door wa-
        ter onder hoge druk binnenin een flexibel membraan
hydrogen (symbol H, atomic no. 1) - waterstof (symbool H, atoomnr. 1)
  -   gas - waterstofgas
hydrolastic suspension - hydro-elastische vering, Hydrolastic veersysteem
hydrolastic suspension unit - hydro-elastisch veerelement
hydro-mechanical gearbox - automatische versnellingsbak
 -  -  -   overrun type brake - hydromechanische oplooprem 
 -  -  -   transaxle - hydromechanische versnellingsbak (bij voor-
               wielaandrijving)
 -  -  -   transmission - hydromechanische transmissie
hydrometer - aérometer, hydrometer, vochtweger, zuurweger
hydroplaning (A) - zie aquaplaning
hydro-pneumatic suspension - hydro-pneumatische vering
hydrostatic - hydrostatisch
   -   lock - "waterslag"
hygrometer - hygrometer, relatieve luchtvochtigheidsmeter
hygroscopic - hygroscopisch, vochtaantrekkend
hypoid bevel gear - hypoïde tandwiel, hypoïde tandwieloverbrenging
hypoid drive - hypoïde-aandrijving
 -  final drive - hypoïde overbrenging
 -  gear - hypoïde overbrenging, hypoïde vertanding, hypoïdetandwiel-
       overbrenging, tandwielen met hypoïde vertanding
 -  gears - hypoïde tandwielen
 -  lubricant - hypoïde smeermiddel
 -  oil - hypoïde olie
hysteresis - achterblijven, afwijking (van inspuitpompslag), hysterese,
       hysteresis, schommeling, traagheid, vertraging
  -   limit - hysterese limiet
hz (hertz) (JE) - Hz (Hertz) (eenheid van frequentie)
Hz (Hertz) - Hz (Hertz) (eenheid van frequentie)

I

IAATI (International Association of Autotheft Investigators) - inter-
   nationale organisatie die wereldwijd informatie op het gebied van
   autodiefstallen en autofraude verzamelt, bundelt, analyseert en verspreidt
IAC (Inlet Air Control) valve (JE) - inlaatluchtregelklep (Toyota)
IACV (Intake Air Control Valve) (JE) - inlaatluchtregelklep (Toyota)
IASCA (International Auto Sound Challenge Association) (A) - organisatie
   van Amerikaanse oorsprong met de bedoeling om wereldwijd car-hifi
   wedstrijden te organiseren die volgens een bepaald reglement ver-
   lopen
IAT (inlet air temperature) (JE) - inlaatluchttemperatuur
IATS (Intake Air Temperature Sensor) (JE) - inlaatluchttemperatuursensor,
                      thermosensor inlaatlucht,
                      zuigbuistemperatuursensor
I-beam - I-balk
I.B.P. (initial boiling point) - beginkookpunt
i-Butanol (isobutanol) - i-Butanol (isobutanol) (oplosmiddel in lak)
IC (Inflatable Curtain) - 1. luchtkussenscherm dat in het dak is gemon- 
  teerd en door sensoren wordt geactiveerd (Volvo '96), 2. soort op-  
  blaasbaar gordijn dat de zijkanten van het interieur ter hoogte van de
  zijruiten tijdens een botsing afdekt, 3. systeem dat auto-inzittenden
  beschermd tegen hoofdletsel onder meer bij aanrijdingen in de flank
IC (integrated circuit) - geïntegreerde schakeling
IC (integrated circuit) regulator - IC (spannings)regelaar
Icast (Iveco Computer Assisted Sales Tool) - geavanceerd systeem om ge-
   bruikers te adviseren bij het op maat samenstellen van nieuwe voertuigen
   (werd door Iveco begin '94 geïntroduceerd)
ICC (Institute Cargo Clauses) - verzekeringsvoorwaarden voor het goede-
                rentransport)
ICC (Interstate Commerce Commission) (A) - commissie die ca. 50 jaar lang
  (van ca. 1930 - 1980) al het transport over de weg in de USA heeft geregeld)
ICCS (Integrated Chassis Control System) (A) - systeem dat resulteert in
   stabielere wegligging en beter bochtengedrag (Cadillac Eldorado
   Touring Coupá‚á)
ICCU (Integrated Car Communication Unit) - navigatiebeveiligingssysteem
   tegen autodiefstal dat ook alle bewegingen van het voertuig kan volgen 
   en registreren
ice - ijs
-  alert control light - controlelampje voor ijs op wegdek
-  box - ijskast, koelkast
-  formation - ijsvorming
I.C. (internal combustion)-engine - verbrandingsmotor
ice plough - ijsploeg
ice scraper - ijskrabber
icing - ijsafzetting, ijsvorming
 -  inhibitor - anti-ijs dope, anti-ijs toevoeging
ICPI (Insurance Crime Prevention Institute) (A) - registratiebureau van
                      autodiefstallen in Amerika
IC regulator - spanningsregelaar
icy road - met ijs bedekte weg
ideal mixture - ideaal mengsel
ID number - identificatiecode (van anti-diefstalsysteem van radio)
identation - inkeping
identical - gelijk, identiek
  -   to - gelijk aan, identiek aan
identification - herkenning, identificatie, identificering
   -    mark - herkenningsteken, identificatiemerkteken, kenmerk, 
           kenteken, merkteken
   -    (ID) number - codenummer, identificatiecode (van radio-
               anti-diefstalsysteem), serienummer
   -    plate - typeplaatje
identify, to - identificeren
IDI (InDirect Injection) - indirecte dieselbrandstofinjectie
idle, to - niet werken, onbelast/stationair draaien/lopen
 -  adjusting screw - regelschroef stationair toerental
 -  air jet - stationaire sproeier
 -  CO (carbon oxide) concentration - stationair CO (koolmonoxide)   
                 percentage
 -  contacts - smoorklepcontacten
 -  gear - secundair tandwiel, tussentandwiel
 -  jet - stationaire sproeier
 -  lever - hulp-pitmanarm, hulpstuurarm
 -  metering jet - stationaire sproeier
 -  mixture adjusting screw - regelschroef stationair mengsel
 -  mixture screw - regelschroef stationair mengsel, stationair mengsel
           regelschroef
idler - geleiderol (distributie), geleidingspoelie, spanrol, tussentandwiel
 -  adjusting screw - stelschroef van stationair toerental, stationair
            toerentalstelschroef
 -  arm - hulp-pitmanarm, hulpstuurarm
 -  gear - geleiderol, kettingspanwiel, tussen(tand)wiel
 -  jet - stationaire sproeier
 -  lever - hulp-pitmanarm, hulpstuurarm
 -  mixture adjusting screw - luchtmengschroef
 -  nozzle - stationaire sproeier
 -  pulley (I/P) (JE) - zie I/P
 -   -  bracket - spanrolplaat, spanrolsteun
 -   -  tension spring - spanrolveer
 -  shaft - tussenas
 -  speed screw - regelschroef stationair toerental, stationair 
          toerentalregelschroef
 -  system bracket - spanrolplaat, spanrolsteun
 -   -  tension spring - spanrolveer
idle running - onbelast draaien, stationair draaien
idle speed - stationair toerental
 -  speed adjusting screw - regelschroef stationair toerental,
               stationair toerentalregelschroef
Idle Speed Control (ISC) valve (JE) - zie ISC valve
idle speed screw - regelschroef stationair toerental
 -  spring - veer van stationair toerental
 -  switch - smoorklepschakelaar
 -  system - stationair gedeelte van carburateur
 - -up - stationair toerentalverhoger, versneld stationair toerental
 - - - actuator - verhoogd stationair toerentalaandrijver, verhoogd
          stationair toerentalregelaar
 - - - adjusting screw - stelschroef van verhoogd stationair toerental
 - - - device - verhoogd stationair toerentalvoorziening
 - - - setting speed - verhoogd stationair afsteltoerental, verhoogd
            stationair insteltoerental
 - - -  -   -  adjusting screw - verhoogd stationair toerental-
                    regelschroef
 - - - speed - versneld stationair toerental
 - - - system - stationair toerentalverhoger
 -  wheel - spanrol, tussen(tand)wiel
 -  wire - loze draad, niet in gebruik zijnde elektrische draad
idling - nullast draaien, onbelast draaien, stationair draaien
 -  and maximum speed centrifugal governor - stationair- en maximum-
                        toerenregelaar
 -  jet - stationaire sproeier
 -  metering jet - stationaire sproeier
 -  speed - stationaire snelheid, stationair toerental
 -   -  control range - traject van stationaire afstelling
 -  spring - veer voor stationair toerental
 -  system - stationair gedeelte van carburateur
 -  time - stationaire looptijd
* IDL points of throttle position sensor - IDL contacten van smoorklep-
                      sensor
* IDL-Psw (? ?) (JE?) - ?
* IDL (I? D? L? ) switch (JE?) - smoorklepschakelaar
ID number - codenummer, identificatiecode (van radio anti-diefstalsysteem)
IDS (International Diesel Service) - grootste Europese netwerk van tank-
  en servicestations exclusief voor transporteurs (is een systeem van
  oliemaatschappij Kuwait Petroleum met het olie- en brandstofmerk Q8)
IET (Iveco Engine Tester) - tester waarmee in de cabine de parameters van
  de motor worden gemeten en deze metingen na terugplaatsing in de
  MODUS hieraan worden doorgegeven (zie ook MODUS)
if faulty - indien defect, indien een afwijking wordt waargenomen
- hot - indien op temperatuur
- necessary - indien nodig, indien noodzakelijk
- not - zo niet
i-Four (Intelligent 4WD Integrated Control System) (JE) - intelligent
    vierwielaandrijvingssysteem dat bestaat uit elektronische perma-
    nente vierwielaandrijving, anti-blokkeerremsysteem, elektronische
    luchtvering, elektronische brandstofinjectie, elektronische trans
    missie en actieve vierwielbesturing (Toyota '93)
IFS (independent front suspension) - onafhankelijke voorwielophanging,
  onafhankelijke voorwielvering
IG (ignition) (JE) - ontbranding, ontsteking(sinstallatie)
* IGf (?) (JE) - ontstekingsbevestigingssignaal, ontstekingsmodule geeft 
         met behulp van een signaal het motortoerental door aan
         de ECU (Toyota Camry '92) PvR
ignitability - (ont)brandbaarheid, ontvlambaarheid, ontstekingsgewilligheid
ignite, to - aansteken, ontbranden, ontsteken
igniter - igniter, onderbreker, ontbrander, ontstekingsapparaat, ontste-
     kingsinrichting, ontstekingsmechanisme, ontstekingsmodule
ignition - ontbranding, ontsteking(sinstallatie)
  -   (IG) (JE) - ontbranding, ontsteking(sinstallatie)
  -   (- ) pulse (JE) - ontstekingspuls
  -   advance - ontstekingsvervroeging, voorontsteking
  -    -  range - voorontstekingsbereik
  -   cable - bougiekabel
  -    -  plug - bougiekabelstekker
  -    -  terminal - hoogspanningsaansluiting
  -   cam - onderbrekernok
  -   capacitor - condensator
  -   coil - bobine, ontstekingsspoel
  -   -  cable terminal - aansluiting voor bobinekabel
  -   -  head - isolatiekop van bobine
  -   -  housing - bobinehuis
  -   -  resistance - bobineweerstand
  -   condensor - condensator
  -   delay - ontstekingsvertraging
  -   distributor - (stroom)verdeler
  -     -   head - stroomverdelerkap
  -     -   mounting flange - montageflens voor stroomverdeler
  -   glow plug - gloeispiraal
  -   key - contactsleutel
  -   -  cylinder illumination (JE) - contactslotverlichting
  -   -  reminder buzzer - waarschuwingszoemer "sleutel nog in contactslot
  -   lag - ontstekingsvertraging
  -   lead - bougiekabel
  -   lock - contactschakelaar, contactslot
  -   order - ontstekingsvolgorde
  -   plug - bougie
  -   quality - ontstekingsgewilligheid
  -   retard - na-ontsteking, ontstekingsverlating
  -   setting - ontstekingsafstelling
  -   spark - ontstekingsvonk
  -   (IG) switch (JE) - contactschakelaar, contactslot
  -   switch (IG SW) (JE) - contactschakelaar, contactslot
  -    -  light - contactslotverlichting
  -    -  on - contact aan
  -    -  -off control (JE) - regeling buiten het contact om
  -    -  with steering lock - contact- en stuurslot
  -   system - ontsteking(ssysteem)
  -   temperature - ontbrandingstemperatuur, ontstekingstemperatuur
  -   timer - stroomverdeler
  -   timing - ontstekingstijdstip
  -   wire - bougiekabel, hoogspanningskabel
IG (ignition) pulse (JE) - ontekingspuls
IG SW (ignition switch) (JE) - contactschakelaar, contactslot
IG (ignition) switch (JE) - contact(schakelaar), contactslot
ignitor - onderbreker, ontstekingsmodule
i.h.p. (indicated horse power) - geïndiceerd vermogen, 
                 geïndiceerde paardekracht (i.p.k.)
IIA (Integrated Ignition Assembly) (JE) - geïntegreerd ontstekingssysteem
                     geïntegreerde ontsteking
IIFHS (Insurance Institute for Highway Safety) (A) - verzekeringsinstituut
   voor snelwegveiligheid in het leven geroepen door de verzekerings-
   maatschappijen in USA
IISRP (International Institute of Synthetic Rubber Producers) (A) - in-
   ternationaal instituut van fabrikanten van synthetische rubber
illegible - onleesbaar
illuminate, to - gaan branden, verlichten
illuminated entry system - instapverlichting, vertragingssysteem van
              binnenverlichting
illumination - verlichting
illustration - afbeelding, illustratie, tekening
ILSAC (International Lubricant Standardization and Approval Committee) 
   (A) - internationaal standaardiserings- en goedkeuringsinstituut
      van smeermiddelen
imaginary - denkbeeldig
  -   standard line - denkbeeldige standaardlijn
imbalance - onbalans
i.m.e.p. (indicated mean effective pressure) - geïndiceerde gemiddelde druk
IMI (Institute of the Motor Industry) - Brits instituut van de motorindustrie
imitation leather - kunstleer
immerse, to - (onder)dompelen
immersion - onderdompeling
immobile - onbeweeglijk, onverplaatsbaar
immobilise, to - buiten werking zetten, stilzetten, vastzetten
immobiliser - startonderbrekingssysteem (langs elektronische weg worden
       startmotor, brandstofpomp en motormanagement buiten werking
       gesteld) (Opel Omega '94)
immobilize, to - zie immobilise, to
immobilizer - zie immobiliser
impact - botsenergie, botsing, botskracht, doordringing, effect, inslag,
     inwerking, schok(kracht), slag, stoot
 -  absorbing part - botskrachtabsorberende deel
 -  effect - invloed van botskracht, schokeffect
 -  energy - botsenergie, slagenergie
 -  extractor - slagtrekker (ger.)
 -  force - botskracht, stootkracht
 -  of collision - botsenergie
 -  point - aangrijpingspunt van botsing
 -  resistant - slagbestendig, slagvast, stootbestendig, stootvast
 -  screwdriver - slagschroevedraaier (ger.)
 -  spanner - slagmoersleutel (aangedreven door lucht of elektrici-
         teit), luchtsleutel
 -  strength - botskracht
 -  surface area - inslagoppervlak(te)
 -  test - botsproef
 -  wrench (A) - slagmoersleutel (aangedreven door lucht of elektriciteit),
          luchtsleutel
impedance - impedantie, inwendige weerstand, schijnbare weerstand
impeller - pomp(wiel), rotor (in centrifugaalpomp), schoepenrad, schoepenwiel,
      ventilator, waaier
  -   blade - rotorblad, rotorschoep
  -    -  pump - rotorpomp, vleugelpomp
  -   vane - rotorschoep
  -   -  pump - rotorpomp, vleugelpomp
  -   wheel - compressorwiel, pompwiel, schoepenwiel, voortstuwingswiel
impenetrable - ondoordringbaar, ontoegankelijk
imperative - absoluut noodzakelijk, verplicht
imperfect - gebrekkig, onvolkomen
imperial - imperiaal
*  -   gallon - engelse gallon (4,54 liter?)(eenheid van..
Imperial Standard Wire Gauge (I.W.G., ISWG) - zie I.W.G. en ISWG
impermeable - ondoordringbaar, ondoorlatend, waterdicht
implement - gereedschap, hulpmiddel, werktuig
import - import, invoer
 -  duties - invoerrechten
 -  duty - invoerbelasting, invoerheffing
importer - importeur
import permit - importvergunning, invoerconsent, invoervergunning
import prohibition - invoerverbod
 -  quota - invoercontingent
imports (A) - geïmporteerde auto's (in Amerika)
import tariff - importtarief, invoertarief
* Imp.qts (quarters) - ? (vloeistofinhoud)
impregnant - impregneermiddel
impregnate, to - doordrenken, impregneren
imprinted - ingeslagen (merkteken in onderdeel)
improper - foutief, onjuist, verkeerd
improperly gapped plug - verkeerd afgestelde bougie
improve, to - verbeteren
  -  serviceability, to - verkorten van onderhouds-/reparatietijd
improvement - verbetering
   -   in design - constructieverbetering
impulse - impuls, (spannings)stoot, stroomstoot
impurities - verontreinigingen, vuil
impurity - onzuiverheid, verontreiniging
IMS (Indianapolis Motor Speedway) (A) - ovale autoracebaan van 
                    Indianapolis, Amerika
IMSA (International Motor Sports Association) (A) - Amerikaanse auto-
  Ì                        sportorganisatie
IN (inlet) (JE) - aanvoer, ingaand, ingang, inlaatklep, inlaat(opening),
         inlaatspruitstuk
in. (inch) - duim, inch (lengtemaat = 2,54 cm)
inaccessible - ontoegankelijk
in accordance with - afhankelijk van, in overeenstemming met, overeen-
           komend met, overeenkomstig, volgens
inaccurate - onnauwkeurig, onzuiver
inactive - inactief, niet-actief, niet-werkend, onwerkzaam
in balance - in evenwicht
inboard - binnenste, ingebouwde
  -  joint - binnenste koppeling
  -   -  tulip - binnenste koppeling (bv. van aandrijfas)
inbuilt - ingebouwd
in-cab computer - in vrachtwagencabine gemonteerde computer
in car entertainment system - geluidsinstallatie met CD-wisselaar in auto
- -  sensor - sensor interieurtemperatuur
inch (in.) - duim, eenheid van lengte, inch, lengtemaat (= 2,54 cm)
18-incher - 18 inch wiel
inclinable seat - verstelbare stoel
inclination - afwijking
incline, to - afwijken, (schuin) aflopen, schuin zetten, (voorover)hellen
  -  - hellend vlak, helling, schuinte
inclined engine - onder een hoek ingebouwde motor
inclinometer - hellingshoekmeter
including - inclusief, met inbegrip van
incombustable - on(ver)brandbaar
incompatible - niet op elkaar passend, niet uitwisselbaar, onuitwissel-
        baar, onverenigbaar
incomplete - incompleet, onvolledig
incomplete burning - onvolledige verbranding
  -   combustion - onvolledige verbranding
incompressible - niet-samendrukbaar, onsamendrukbaar
incorporate, to - integreren, opnemen
incorrect - foutief, incorrect, niet correct, niet juist, onjuist, on-
      nauwkeurig, verkeerd
in correct order - in juiste volgorde
increase, to - oplopen (van toerental), stijgen, toenemen, vergroten,
        verhogen, vermeerderen
  -   - stijging, toename, vergroting, verhoging, vermeerdering
  -   in - toename van, verhoging van
increment - toename, vergroting, verhoging, vermeerdeing
incrustation - ketelsteen, korstvorming
indefinite - onbepaald
indent - inkeping, kartel, keep, kerf
indentation - deuk, indeuking, indrukking, in elkaar grijpen van tanden,
       putje, vertanding
independant (A) - onafhankelijke chauffeur die truck in eigen bezit heeft
         (de grote transportondernemingen proberen deze uit de
         markt te drukken)
independent - onafhankelijk, vrijstaand, zelfstandig
   -   front suspension (IFS) - zie IFS
   -   rear suspension (IRS) - zie IRS
   -   semi-trailing arm - schuine reactie-arm
   -   suspension - onafhankelijke ophanging, onafhankelijke vering
indestructible - onvernietigbaar, onverwoestbaar
Indianapolis Motor Speedway (IMS) - zie IMS
indicate, to - aanduiden, aangeven, aanwijzen
indicated horse power (i.h.p.) - zie i.h.p. 
  -   mean effective pressure (i.m.e.p.) - zie i.m.e.p.
  -   power - indicateurvermogen
indicating error - aanwijsfout, afleesfout
  -   instrument - wijzerinstrument
  -   lamp - controlelampje, waarschuwingslampje
indication - aanwijzing
  -   code - storingscode
indicator - aanwijzer, controlelampje, indicateur, indicatielampje, ken-
      getal, meter(naald), richtingaanwijzer, standaanwijzer (van
      automatische bak), wijzer (van meetinstrument)
  -   arm - richtingaanwijzerarm
  -   diagram - indicateurdiagram
  -   lamp contact - contact van controlelampje
  -   light - controle-/indicatie-/waarschuwingslampje
  -   needle - wijzernaald
  -   shaft - wijzerasje
  -   switch - indicatieschakelaar, richtingaanwijzerschakelaar
indigo - indigo (kleur)
 -  blue - indigoblauw
 -  brown - indigobruin
 -  paste - indigokarmijn
 -  purple - indigopurper
 -  red - indigorood
 -  white - indigowit
indirect - indirect
  -   chamber - verbrandingskamer van indirect ingespoten dieselmotor
  -   heating type dryer - indirecte heteluchtdroger (in spuitcabine)
  -   injection - indirecte dieselbrandstofinspuiting
  -   steering - indirect werkende stuurinrichting
  -   valve mechanism - klepaandrijving d.m.v. lichter-/stoterstangen 
              of tuimelaars
individual overhaul - afzonderlijke reparatie, afzonderlijke revisie
  -   repair - afzonderlijke reparatie, afzonderlijke revisie
  -   rear toe - afzonderlijke achterwielsporing
induction - aanzuigen, aanzuiging, inductie, inlaat
  -   air - aanzuig-/inlaatlucht
  -   coil - inductiespoel
  -   manifold - inlaatspruitstuk, zuigbuis
  -   period - aanzuigslag, inlaatperiode
  -   port - inlaatkanaal, inlaatpoort
  -   stroke - inlaatslag
  -   valve - inlaatklep
industrial engine - stationaire motor
  -   fire fighting vehicle - bedrijfsbrandweervoertuig
  -   vehicle - veachtauto
inefficient - inefficiënt, omslachtig, ondoelmatig, oneconomisch, onhandig,
       onrendabel, onzuinig
inefficiency - inefficiëntie, ondoelmatigheid, omslachtigheid
in equilibrium - in balans, in evenwicht
inert - inert, traag
 -  gas - edelgas, inactief gas (vlambooglassen), inert gas
inertia - inertia, (massa)traagheid
  -  brake - oplooprem van aanhangwagen
  -  damage - traagheidsschade
  -  force - massa(traagheids)kracht
inertial supercharging effect - cilindervulling door massatraagheidseffect
inertia reel belt - oprolgordel, veiligheidsgordel met oprolautomaat
Inertia Resonance Induction System (IRIS) (JE) - zie IRIS
inertia starting - vliegwielstarten
  -  weight - referentiemassa (de massa van het voertuig in rijklare
         toestand verminderd met een massa van 75 kg voor de be-
         stuurder en vermeerderd met een massa van 100 kg), ver-
         tragingsgewicht
inertial super-charging effect (JE) - optimale cilindervulling door
                   massatraagheid
inexact - onnauwkeurig (werkend)
inferior - inferieur, ondeugdelijk, slecht
infield (A) - binnenterrein van 500 Mijls race te Indianapolis, Amerika
infinite - onbegrensd, oneindig, zeer groot
infinitely adjustable - traploos verstelbaar
  -   variable - oneindig variabel, traploos regelbaar, traploos
           verstelbaar
infinity - oneindigheid
inflame, to - (doen) ontsteken, ontbranden, ontvlammen, vlam vatten
inflammable - brandbaar, brandgevaarlijk, (licht) ontvlambaar, (licht)
       vlamvattend, ontbrandbaar, (zeer) brandbaar
inflatable - opblaasbaar
Inflatable Curtain (IC) - zie IC
  -   spare wheel - reservewiel waarvan band nog moet worden opgepompt
Inflatable Tubular Structure (ITS) - zie ITS
inflate, to - opblazen, oppompen (band), op spanning brengen, vullen (met lucht)
inflater - (banden)pomp, luchtperspomp, opblaasmechanisme (van airbag)
inflation pressure - bandenspanning
  -   table - bandenspanningstabel
  -   valve cap - ventieldopje
inflator - zie inflater
influence, to - beïnvloeden, invloed uitoefenen
influence - beïnvloeding, effect, invloed, uitwerking
inform, to - informeren, mededelen, melden, op de hoogte brengen
information - gegevens, informatie, mededeling
in-frame rebuild kit (A) - motorrevisieset voor niet-uitgebouwde motor
infrared (IR) - infrarood (IR)
  -   drying equipment - infraroodlicht droogapparatuur (in spuitcabine)
  -   exhaust gas tester - infrarood uitlaatgastester
  -   lamp - infrarode lamp, infraroodstraler
infusible - onsmeltbaar
in gear - in een versnelling, ingeschakeld
ingredient - bestanddeel, ingrediënt
inhale, to - inademen
inhibitor - blokkeerschakelaar, dope in vloeistof, inhibitor, remmende  
     stof (bv. anti-roest), toevoeging, vertrager
  -   switch - startbeveiligingsschakelaar, startblokkeerschakelaar
inhomogeneous mixture - niet-homogeen mengsel 
in incorrect order - in onjuiste volgorde
initial boiling point (I.B.P.) - beginkookpunt (bv van benzine)
  -  bore - grondboring
  -  -check function - systeemcontrole (van ABS)
  -  compression - basiscompressie, basisdruk, begindruk
  -  condition - aanvangsconditie, basisconditie, basisvoorwaarde,
          begintoestand, beginvoorwaarde
  -  idling speed - uitgangswaarde van stationair toerental
  -  ignition timing - basis ontstekingsvervroeging
  -  pressure - aanvangsdruk, begindruk, beginspanning
  -  set - beginafstelling, eerste afstelling
  -  -  length - standaardlengte bij 1e montage (van veer)
  -  stage - aanloopperiode, beginperiode, beginstadium
  -  stress - voorspanning
  -  voltage - beginspanning
initiate, to - beginnen, inleiden, opstarten
initiation of ignition - ontstekingsbegin
inject, to - injecteren, inspuiten
injection - injectie, inspuiting
  -   advance - inspuitvervroeging, vóórinspuiting
  -    -  device - inspuitmomentversteller
  -    -  timing device - inspuitmomentversteller
  -   angle - inspuithoek
  -   discharge pressure - inspuitdruk
  -   engine - injectiemotor, inspuitmotor, motor met benzine-inspuiting
  -   measuring tool set - inspuiting meetset
  -   moulding - spuitgieten, spuitgietproces
  -   nozzle - inspuitstuk, verstuiver (van dieselmotor)
  -    -  hand tester - tester om met de hand verstuivers te testen
  -    -  holder - verstuiverhouder
  -    -  wrench set (A) - sleutelset voor verstuivers
  -   order - inspuitvolgorde
  -   pipe - inspuitleiding, injectiepijp, verstuiverleiding (dieselmotor)
  -   pressure - injectiedruk, inspuitdruk
  -   pump - injectiepomp, (diesel)inspuitpomp
  -   -  camshaft bearing cone replacer - lagerstempel voor
                        inspuitpompnokkenas
  -   -  drive pulley - aandrijfpoelie van inspuitpomp
  -   -  protector - inspuitpompbescherming
  -   -  spline shaft puller - inspuitpomplagertrekker, spiebaan-
                   astrekker voor inspuitpomp
  -   -  stand arm - brandstofpomp montage-arm, inspuitpomp montage-arm
  -   -   -  set - brandstofpompwerkstandaard, inspuitpompwerkstandaard
  -   -  test bench - inspuitpomptestbank
  -   retard - inspuitvertraging
  -   sequence - inspuitvolgorde
  -   system - brandstofinspuitsysteem
  -   timing - inspuitmoment, inspuittijdstip
Injection Timing Control (ITC) - zie ITC
injection volume - inspuithoeveelheid, inspuitvolume
injector - injecteur, injector, inspuiter, inspuitstuk, inspuitventiel
      (benzine-inspuiting), verstuiver (benzine-inspuiting)
  -   body - injecteurhuis, verstuiverhuis
  -   closing pressure - verstuiversluitingsdruk
  -   connector - aansluiting op inspuitventiel
  -   discharge pressure - inspuitdruk
  -   gear (A) - tandkwadrant (van verstuiver)
  -   holder - verstuiverhouder
  -   hole - verstuivergat
  -   leak-off pipe - brandstoflekleiding van verstuiver naar tank,
             brandstofretourleiding
  -   needle - injectornaald, verstuivernaald
  -   nozzle - verstuiver
  -   opening pressure - verstuiveropeningsdruk
  -   shell (A) - verstuiverhuis, verstuiverwartelmoer
injure, to - verwonden
injured tyre - beschadigde band
injury - beschadiging, schade
inlet (IN) (JE) - zie IN
 -  adaptor - aansluiting voor inspuitleiding, aansluitnippel, wartel-
        moer van inspuitleiding
 -  air - aanzuiglucht, inlaatlucht, verbrandingslucht
Inlet Air Control (IAC) (JE) - zie IAC
inlet air temperature (IAT) (JE) - inlaatluchttemperatuur
 -  air temperature sensor - inlaatluchttemperatuursensor, thermosensor
                inlaatlucht, zuigbuistemperatuursensor
 -  cam - inlaatnok van nokkenas
 -  closes - inlaatklep sluit
 -  duct - inlaatkanaal, inlaatleiding
 -  hose - aanvoerslang, inlaatslang, toevoerslang
 -  line - inlaatkanaal, inlaatleiding
 -  manifold - inlaatspruitstuk
 -  muffler - inlaatluchtdemper, inlaatluchtruisdemper
 -  opens - inl;aatklep opent
 -  period - inlaatperiode
 -  pipe - aanvoerleiding, inlaatkanaal, inlaatleiding
 -  -  to atomiser - inspuitleiding
 -  port - inlaatkanaal, inlaatleiding, inlaatpoort
 -  pressure - inlaatdruk
 -  side - inlaatzijde
 -  silencer - inlaatluchtdemper, inlaatluchtgeruisdemper
 -  stroke - aanzuigslag, inlaatslag
 -  tube - aanzuigbuis, inlaatleiding, toevoerleiding
 -  valve - aanzuigklep, inlaatklep
 -   -  closing period - sluitingsduur van inlaatklep
 -   -  head diameter - diameter van inlaatklepschotel
 -   -  opening period - openingsduur van inlaatklep
 -   -  tappet clearance - inlaatklepspeling
in line - in één lijn, recht achter elkaar geplaatst
inline-6 (A) - 6-cilindermotor in lijn
in-line engine - lijnmotor
- - -  injection pump - lijn(inspuit)pomp
- - -  type injection pump (JE) - lijnpomp (dieselinspuitpomp)
inner - binnen(ste)
 -  ambient temperature sensor - binnentemperatuursensor
 -  anti-squeal shim - binnenste antipiepplaatje
 -  bearing - binnenste lager
*  -  belt - sluiting (van veiligheidsgordel ? EM
 -  cable - binnenkabel (van bowdenkabel)
 -  circlip pliers - binnenborgveertang
 -  diameter - binnendiameter, inwendige diameter, inwendige middellijn
 -  door handle - handgreep aan binnenzijde van portier
 -  -  panel - portierbekleding
 -  equalizing type thermal expansion valve - thermische expamnsieklep
                        met inwendige correctie (airco)
 -  gear - ringwiel, tandwiel met binnenvertanding
 -  jet - binnensproeier, inwendige sproeier, sproeier binnenin
 -  liner - binnenste afdichtende koordlaag van tubeless band
 -  pipe - inlaatkanaal, inlaatleiding
 -  piston (I.P.) (JE) - binnenste zuiger (automatische bak)
 -  pressure - binnendruk, inwendige druk, pompdruk (dieselinspuitpomp)
 -   -   gauge - "inwendige druk"meter, meter om inwendige druk te meten
 -  race - binnen(lager)ring (van kogellager), binnenste kogelschaal
 -  rear view mirror - binnenspiegel
 -  rotor - binnenste rotor (van rotorpomp)
 -  side - binnenkant, binnenzijde
 -  tire (A) - binnenband
 -  toothed gear - tandwiel met binnenvertanding
 -  tube - binnenband                         
 -  -  valve - binnenbandventiel
 -  tyre - binnenband
 -  valve spring - binnenste klepveer
 -  weatherstrip - binnenrubber, binnenste raamrubber
 -  wheel arch - binnenspatscherm, wielkast, wielkuip
 -  wing - binnenscherm
INnovative TRAction Control (INTRAC) system (JE) - zie INTRAC system
inoperable - onbruikbaar, onklaar, onwerkzaam
inoperative - buiten bedrijf, buiten bedrijf, niet-operationeel, niet-  
     werkend, werkt niet
inorganic - anorganisch
  -   compound - anorganische stof, anorganische verbinding
in pairs - paarsgewijs
inpane (JE) - in paneel ingebouwd (bv. zekeringkast)
in parallel - naast elkaar, parallel (geschakeld)
in phase - in fase
input, to - invoeren (in computer/machine), opslaan           
 -  - ingang(svermogen), invoer(gegevens), theoretisch vermogen, toege-
    voerde energie, toegevoerd vermogen, toevoer
 -  mode - invoeren, invoerstand
 -  planetary gear - aandrijvend zonnewiel
 -  power - ingangsvermogen, toegevoerd vermogen
 -  shaft - aandrijfas, drijvende as, ingaande as, primaire as, prise as
 -   -  assy. - samengestelde ingaande as
 -   -  front bearing inner race - binnenring van voorste lager op
                    ingaande as
 -   -   -  outer race - voorste buitenlagerring van uitgaande as
 -  signal - elektronisch ingangssignaal
 -  sun gear - aandrijvend zonnewiel
in relation to - in verhouding tot
inreversely - daarentegen
in reverse order - in omgekeerde volgorde
- running condition - rijklaar
inscribed mark - aangebracht merkteken, ingegraveerd merkteken
insect remover - insektenverwijderingsmiddel
in segments to 100 mmHg - in stappen van 100 mmHg (kwikdruk)
insensitive - ongevoelig
insert, to - inbrengen, indrukken, inlassen, insteken, invoegen, inwer-
       pen, inzetten (van onderdelen), plaatsen in
 -  - inzetdeel, inzetstuk, metalen versterkingsbusje met schroefdraad
     (in plastic onderdeel), schokdemperrevisieset
inserted valve seat - klepzetelring, klepzittingring
insert nut - bevestigingsmoer, felsmoer, inzetmoer
 -  pin - inzetpen, inzetstift
 -  to, to - inschuiven in, insteken in, invoegen in, inzetten in,
        monteren in, verbinden (van stekkers)
inset wheel - wiel met positieve wielbolling
inside - binnen(in), binnenste, inwendige
 -  board height - bakhoogte (van vrachtwagen met open laadbak)
 -  bonnet release - motorkapontgrendeling van binnenuit
* -  calipers (A) - binnenmicrometer, binnenpasser
* -  callipers (A) - binnenmicrometer, binnenpasser
 -  diameter - binnendiameter, inwendige diameter
 -    -   of minimum turning circle - draaicirkel van binnenste
                      achterwiel
 -  dimension - binnenmaat, binnenwerkse afmeting, inwendige maat
 -  door handle - portierbinnenkruk
 -   -  handle bracket - steun van portierbinnenkruk
 -   -   -  lever - hefboom van portierbinnenkruk
 -   -   -  push rod - drukstang van portierbinnenkruk
 -   -  panel - bekledingspaneel aan binnenzijde van portier
 -  groove - binnengroef
 -  hood release (A) - motorkapontgrendeling van binnenuit
 -  lining - binnenbekleding, interieurbekleding
 -  lock button - vergrendelknopje (aan binnenkant van portier)
 -   -  knob - zie inside lock button
 -  micrometer gage (A) - binnenmicrometer
 -    -   gauge - binnenmicrometer
 -  mirror - binnenspiegel
 -  of bend - binenbocht
 -  rear mirror - binnenspiegel
 -  roof lining - dakhemelbekleding, hemel
 -  screw thread - binnenschroefdraad, inwendige schroefdraad
 -  scuff plate - dorpelrandbekleding
 -  shoe brake - trommelrem met inwendige remschoenen
 -  thread - binnenschroefdraad, inwendige schroefdraad
inspect, to - controleren, inspecteren, keuren, nakijken, onderzoeken
  -  for, to - controleren op, inspecteren op, onderzoeken op
  -  -  ground, to - controleren op kortsluiting, controleren op
             massasluiting
  -  -  rotation condition, to - controleren op goed draaien, op
                   draaiing controleren
inspection - controle, inspectie(beurt), keuring, schouwing
  -   cover - inspectiedeksel, -luik
  -   hole - inspectiegat, kijkgat
  -    -  plug - inspectiegatplug, plug voor inspectiegat
  -   lamp - looplamp
  -    -  holder - looplamphandvat
  -    -  hook - ophanghaak van looplamp
  -    -  socket contact - stopcontact voor looplamp
  -    -  twin plug - looplampstekker
  -   pit - inspectiekuil, reparatiekuil, werkkuil
  -   specification - controlevoorschrift, keuringsvoorschrift
  -   standard (STD) - inspectiewaarde
  -   STD (standard) - inspectiewaarde
inspector - controleur, inspecteur, keurmeester
in spite of - onafhankelijk van
instability - gebrek aan stabiliteit, instabiliteit, onbestendigheid,  
       onstabiliteit, onvastheid
instable - instabiel, niet-stabiel, onstabiel, onbestendig
install, to - aanbrengen, aanleggen, inbouwen, inrichten, installeren,
       monteren, opbouwen, plaatsen, samenstellen, vastdraaien
installation - aanleg, aansluiten, aansluiting, inbouw, inrichting,   
        installatie, montage, opbouw, plaatsing
   -    area - montageplaats, raakvlak van twee tegen elkaar te
       monteren delen
   -    bolt - bevestigingsbout
   -    bonded windshield - plakruitenbandkit
   -    cord - montagekoordje (in ruitrubber)
   -    detail - montage-aanwijzing
   -    diagram - montageschema
   -    dimension - inbouwmaat
   -    direction - montagerichting
   -    drawing - inbouwtekening, montagetekening
   -    hole - bevestigingsgat
   -    location - installatieplaats
   -    mark - merkteken voor montage, montagemerkteken
   -    of - montage van, het plaatsen van, plaatsing van
   -    sequence - montagevolgorde
   -    surface - montagevlak, pasvlak
installed load - gemonteerde belasting
  -   spring load - gemonteerde veerspanning
  -   tension - spanning in gemonteerde toestand
installer set - montageset
installing temperature - montagetemperatuur, plaatsingstemperatuur
instant - moment, ogenblik
  -  adhesive (alon alpha) - contactlijm, secondenlijm (alon alpha)
Insta-Trac system - vierwielaandrijving die tijdens het rijden kan worden
          ingeschakeld (Chevrolet S-10 Blazer)
Institute Cargo Clauses (ICC) - zie ICC
  -   of the Motor Industry (IMI) - zie IMI
in stock - in voorraad, voorradig
instruction - aanwijzing, instructie, opdracht, verordening, voorschrift, wenk
   -   manual - handleiding, instructieboekje
instructions - gebruiksaanwijzing
instrument - apparaat, gereedschap, (meet)instrument, toestel, werktuig
  -   board - instrumentenbord, instrumentenpaneel
  -   carrier plate - instrumentenbord, schutbord
  -   cluster - groep instrumenten, instrumentenpaneel
  -     -  finish centerpanel subassy. (A) - afwerkpaneel van 
                           instrumentenconsole
  -     -   -  panel subassy. - afdekking van instrumentenpaneel,
                      afwerkrand van instrumenten, 
                      meterbehuizing
  -     -  overview - overzicht dashboardpaneel, overzicht van
               instrumenten en bedieningsorganen
  -   console - console voor extra dashboardinstrumenten
  -   facia - dashboard, instrumentenpaneel
  -   louver - centraal ventilatierooster
  -   lower finish panel - onderpaneel van dashboard
  -   panel (A) - dashboard(paneel), instrumentenbord, instrumenten
            paneel, interieurzijde van waterkast, meterbord
  -    -  ash receptacle assy. - asbak(je) in dashboard
  -    -  box (JE) - dashboardkastje
  -    -  cluster - groep dashboardinstrumenten
  -    -  control - bedieningsorgaan
  -    -  garnish assy. - afdekplaat
  -    -  illumination - dashboardverlichting
  -    -  light - dashboardverlichting
  -    -  light control - dimmer/lichtsterkteregelknop/regelaar
         van dashboardverlichting, regelbare dashboardverlichting
  -    -   -   -  dial - dimmer van regelbare dashboardverlichting
  -    -   -   -  overview - overzicht van instrumenten en
                     bedieningsorganen
  -    -  register - ventilatierooster
  -    -  safety pad subassy. - dashboard bovenstuk
insufficient - niet toereikend, onvoldoende
   -    fit form - slechte pasvorm
insulant - isolatiemateriaal, isolatiemiddel, isolatiestof, isolerende
      stof, niet-geleidend
insulate, to - isoleren, voorzien van isolatiemateriaal
insulated - geïsoleerd
  -   electrode - centrale elektrode, middenelektrode (van bougie)
  -   panel van - tegen warmte geïsoleerde truck
  -   pliers - geïsoleerde tang, hoogspanningstang
  -   return system - systeem met geïsoleerde retourleiding
insulating lamination - afscheidingsplaat, separator
  -   layer - isolatielaag, isolerende (tussen)laag
  -   material - isolatiemassa, isolatiemateriaal, isolatiestof
  -   panel - dempingspaneel
  -   plate - isolatieplaat, isolerende plaat
  -   sleeve - isolatiemof
  -   tape - isolatieband
insulation - draadbekleding, isolatie(materiaal)
  -   paint - borglak, (isolatie)lak
  -   resistance meter (megger) - isolatieweerstandmeter
  -   tape - isolatieband
insulator - hitteschild, isolator, isolerend onderdeel, isolerende stof,
      kap, ophangrubber, tussenschot
  -   disc - isoleerplaat
insurance - verzekering
Insurance Crime Prevention Institute (ICPI) (A) - zie ICPI
  -   Institute for Highway Safety (IIFHS) (A) - zie IIFHS
insurance terms for forwarding of goods - verzekeringsvoorwaarden voor
                     het goederentransport
intake - inlaat(opening), toevoeropening
 -  air - aanzuiglucht, inlaatlucht
 -  -  connector (JE) - luchtkanaal (tussen carburateur en filter)
Intake Air Control (IAC) valve (JE) - inlaatluchtregelklep (Toyota)
Intake Air Control Valve (IACV) (JE) - inlaatluchtregelklep (Toyota)
intake air device - luchtinlaat
 -  -  resonator - luchtinlaathuis
 -  -  system - luchtinlaatsysteem
 -  -  temperature compensator (ITC) valve (JE) - zie ITC valve
 -  -    -   sensor - luchtinlaattemperatuursensor
Intake Air Temperature Sensor (IATS) (JE) - zie IATS
intake camshaft - inlaatnokkenas, nokkenas die alleen inlaatkleppen bedient
 -  chamber - inlaatspruitstuk
 -  closes - inlaatklep sluit
 -  duct - inlaatkanaal, inlaatleiding
 -  manifold - inlaatspruitstuk
 -  muffler - inlaatluchtdemper, inlaatluchtruisdemper
 -  opening - inlaatopening
 -  opens - inlaatklep opent
 -  passage - inlaatkanaal
 -  period - inlaatperiode
 -  port - inlaatleiding, inlaatpoort, overstroomkanaal (van 2-takt
       motor)
 -  pressure - aanzuigdruk, inlaatdruk
 -    -   sensor - aanzuigdruksensor, aanzuigdrukvoeler, zuigbuis-
             druksensor
 -  screen - zeef (van oliepomp)
 -  side - aanzuigzijde, inlaatzijde
 -  silencer - inlaatgeluiddemper, inlaatruisdemper
 -  stroke - aanzuigslag, inlaatslag
 -  tube - luchtaanzuigbuis
 -  valve - inlaatklep
 -   -  closing period - sluitingsduur van inlaatklep
 -   -  opening period - openingsduur van inlaatklep
 -   -  tappet clearance - inlaatklepspeling
intarder - 1. in versnellingsbak ingebouwde retarder, 2. retarder die
      a.h.w. aan de zijkant van de versnellingsbak is ingebouwd met
      als voordeel compactheid, lager gewicht en goed remvermogen
      t.o.v. retarder
integral - geheel, integraal, volledig
  -   body - zelfdragende carrosserie
Integral Entry and Exit System (JE) - systeem om in- en uitstappen uit
            voertuig te vergemakkelijken (zoals bestuurders-
            stoel bevestigd aan portier) (Mitsubishi HSR)
integral entry and frame - zelfdragende carrosserie
  -   chassis-body - zelfdragende carrosserie
  -   filtering element - uitwisselbaar filterelement
  -   frame and body - zelfdragende carrosserie
  -    -  construction - zelfdragende carrosserie
  -   power steering gear (A) - stuurbekrachtiging
  -   servo steering gear - stuurbekrachtiging
integrate, to - integreren, tot één geheel samenvoegen
Integrated Car Communication Unit (ICCU) - zie ICCU
  _   Chassis Control System) (A) - zie ICCS
integrated circuit (IC) - geïntegreerde schakeling
  -     -  (- ) regulator - (spannings)regelaar
  -   head rest - in stoel geïntegreerde hoofdsteun
Integrated Ignition Assembly (IIA) (JE) - zie IIA
integrated roof fairing (A) - geïntegreerde dakvorm voor windgeleiding
Integrated Temperature Control (ITC) - zie ITC
  -   Traffic Control Systems (ITCS) - zie ITCS
integration relay - combinatierelais, integratierelais
Intelligent & Innovative Vehicle Electronic Control System (Invecs) (JE)
                              - zie INVECS
   -   -   -     -    -     -   -  INVECS) II  
                        (JE) - zie INVECS II
   -   Safety and Orientation Technology (Isotec) (A) - zie Isotec
   -   Transport Systems (ITS) (A) - zie IVHS
   -   Vehicle Highway Systems (IVHS) (A) - zie IVHS 
   -   Warning System (IWS) - zie IWS
   -   4WD Integrated Control System (i-Four) (JE) - zie i-Four
intensity - intensiteit, sterkte (van magnetisch veld/spanning)
  -   of current - stroomsterkte
interaction - onderlinge reactie, wisselwerking
inter-axle differential (A) - centraal differentieel, derde differentieel,
               tussendifferentieel (DAF)
intercell connector - verbindingsstrip tussen accucellen
interceptor - stroomlijnverstorend deel aan carrosserie
intercept point - uitschakelpunt
interchange, to - omwisselen, uitwisselen, verwisselen
interchangeability - omwisselbaarheid, onderlinge verwisselbaarheid, uit-
           wisselbaarheid, vervangbaarheid
interchangeable - omwisselbaar, onderling uitwisselbaar, (onderling)
         verwisselbaar, vervangbaar
intercity bus - streekbus
interconnect, to - doorverbinden, ineen grijpen, (onderling) verbinden
interconnected - doorverbonden, gekoppeld, (onderling) verbonden
interconnecting wiring - bedrading
intercontinental transport - intercontinentaal transport
intercooler - inlaatluchtkoeler, interkoeler, tussenkoeler, warmtewisselaar
intercooling - interkoeling, tussenkoeling
interface adhesive failure - hechtprobleem (separatie van twee laklagen)
interfere, to - storen (radio)
interference - aanraking, atmosferische storing, interferentie, (radio)-
        storing, ruis, storende geluiden
   -    area - storingsgebied
   -    elimination - ontstoring
   -    fit - klempassing, nauwe passing, perspassing
   -    suppression - onderdrukking van radiostoring, ontstoring,
              radio-ontstoring, storingonderdrukking
interfering - belemmering, storing
interior - binnenste, binnenkant, binnenzijde, interieur, inwendige
  -   air temperature sensor - sensor binnentemperatuur
  -   decoration - interieurbekleding
  -   dimensions - binnenafmetingen
  -   lamp - binnenverlichting, interieurverlichting
  -   light(s) - binnenverlichting, interieurverlichting
  -   lining - binnenbekleding, interieurbekleding
  -   mirror - binnenspiegel
  -   noise - in interieur hoorbare rijgeluiden
  -   rear mirror - binnenspiegel
  -   resistance - inwendige weerstand
  -   temperature - binnentemperatuur
  -   trim - binnenbekleding, interieurbekleding
inter leaf - tussenblad (van bladveer)
interliner - binnendeel van hiel van autoband
Interliner - Interliner (snel en comfortabel busdienstverkeer naar spoor-
       wegstations en andere belangrijke knooppunten van openbaar
       vervoer in Nederland)
interlink, to - onderling verbinden
interlock, to - aaneenkoppelen, blokkeren, ineen grijpen, in elkaar
        grijpen, met elkaar verbinden, (ver)grendelen
interlocking device - grendelmechanisme, sperinrichting van differentieel,
           vergrendelinrichting
interlock mechanism - grendelmechanisme, vergrendelmechanisme (in bak)
  -   pin - blokkeerpen, grendelpen
  -   plate cover - schakelblokkeerplaat
  -   roller - blokkeerpal, blokkeerrol, blokkeerstift
intermediate - tussen(liggend)
   -    alkyd resin - intermediate alkydhars
   -    axle differential - centraal differentieel, derde differentieel,
                 tussendifferentieel
   -    band brake - middelste remband (van automatische bak)
   -    bearing - tussenlager
   -    disc - tussenschijf
   -    filler - grove plamuur
   -    gear - tussendrijfwerk, tussentandwiel
   -    layer - tussenlaag
   -    lever - tussenhefboom (van rem/stuurschakelmechanisme)
   -    pinion - planeetwiel, satellietwiel
   -    pipe - tussenpijp (tussen voorste en achterste uitlaatdemper
   -    relay - intervalrelais (voor ruitewissers)
   -    ring - tussenring
   -    second gear clutch - tweede versnellingskoppeling
   -    shaft - middendeel van cardanas, tussenas
   -     -  joint yoke - kruiskoppeling van stuuras
   -     -  yoke - tussenaskoppeling (van stuurinrichting)
   -    speed clutch - tweede versnellingskoppeling
   -    wheel - tussentandwiel
intermittent - (af)wisselend, interval, met onderbrekingen, onderbroken,
        regelmatig terugkerend
   -    operation - intervalstand, intervalwerking (van ruitenwis-
             sers)
   -    wipers - ruitenwissers met intervalschakeling
intermodal container - intermodale container (container geschikt voor  
            diverse wijze van vervoer)
internal - intern, inwendig
  -   balance shaft (A) - inwendige balansas (Mitsubishi)
  -   border - binnengrens (de grenzen van Nederland met België en
         Duitsland)
  -   cogging - binnenvertanding, inwendige vertanding
  -  -combustion (I.C.) engine - inwendige verbrandingsmotor
  -   diameter - binnendiameter, inwendige diameter
  -   leak - inwendig lek, inwendige lekkage
  -   friction - inwendige wrijving
  -   gear - binnenvertanding, inwendige vertanding, ringwiel
  -   geared wheel reductor - ringwielreductie
  -   gearing - binnenvertanding, inwendige vertanding
internally cogged - met binnenvertanding
internal resistance - inwendige weerstand
internals - inwendige delen (bv. van versnellingsbak)
internal screw gage (A) - schroefdraadmeter voor inwendige schroefdraad
  -   screw gauge - schroefdraadmeter voor inwendige schroefdraad
  -    -  thread - binnenschroefdraad, inwendige schroefdraad
  -   splatter - inwendige (las)spetters
  -   teeth - binnenvertanding, inwendige vertanding
  -   thread - binnenschroefdraad, inwendige schroefdraad
  -   toothing - binnenvertanding, inwendige vertanding        
  -   traffic - intern transport
International Association of Autotheft Investigators (IAATI) - zie IAATI
   -    Automotive Trade Show - Engelse beurs op het gebied van
                   componenten, equipment, gereed-
                   schappen en accessoires 
   -    Auto Sound Challenge Association (IASCA) (A) - zie IASCA
   -    Diesel Service (IDS) - zie IDS
   -    Institute of Synthetic Rubber Producers (IISRP)(A) - inter
       natonaal instituut van fabrikanten van synthetische rubber
   -    Lubricant Standardization and Approval Committee) (ILSAC)
                             (A) - zie ILSAC
   -    Motor Sports Association (IMSA) (A) - zie IMSA
   -    Off Road (IOR) show - zie IOR
   -    Organization for Standardization (ISO) - zie ISO
   -    Races of Champions (IROC) series (A) - zie IROC series
   -    Roadtransport Union (IRU) - zie IRU
   -    Safety Rating System (ISRS) - zie ISRS
   -    Standardization Organization (ISO) - zie ISO
international system of units - internationaal eenhedenstelsel
International Touringcar Championship (ITC) - zie ITC
international traffic - grensoverschrijdend verkeer, grensoverschrijdend
            vervoer, internationaal transport, internationaal 
            verkeer
   -    transport - internationaal transport
interrupt, to - onderbreken, verbreken
interrupted braking - pompend remmen
interrupter - onderbreker(nok), uitschakelaar, verbreker
interrupting - onderbreken
interruption - defect, onderbreking, storing, tijdelijke uitschakeling
interruptor - zie interrupter
intersection (A) - knooppunt, kruispunt, snijpunt (van twee lijnen), ver-
          keersplein, (weg)kruising
interstate (A) - autoweg van de ene naar de andere Amerikaanse staat,
         rijksweg
Interstate Commerce Commission (ICC) (A) - zie ICC
interurban bus - interlokale bus, streekbus
interurban traffic - interlokaal verkeer
interval - interval, pauze, tussenperiode, tussenpoos, tussenruimte
  -   adjuster - instelbare intervalstand (op ruitenwisserschakelaar)
  -   counter gear - intervaltandwiel
in the grey (A) - gedeelte van racebaan buiten de ideale racelijn waar
         allerlei vuiligheid (bv. van banden) terechtkomt en
         waar de bandengrip op het wegdek slecht is
- -  groove (A) - ideale racelijn op speedwaybaan
in this state - onder deze omstandigheden
intoxicated driving - rijden onder invloed
* Intrac - twee viscokoppelingen in de integrale aandrijving (Honda,
      Japanse Concerto)ÞNÞ
INTRAC (INnovative TRAction Control) system (JE) - 1, systeem waarbij zowel
    remmen als aandrijving via een computergestuurd systeem zorgen
    voor een beperking van het slippen (Honda '90), 2. vierwielaan-
    drijfsysteem met één differentieel vóór en dubbele viscokoppeling
    achter dat fungeert als sperdifferentieel en dat het aandrijfkoppel
    verdeelt over voor- en achteras (Honda)
introduce, to - bekend maken, inbrengen, instellen, introduceren, invoegen,
        invoeren, voorstellen
introduction - inleiding, introductie, invoeging, invoering
intro scan - beluisteren gedurende eerste 10 seconden van elk nummer
       (Sony CDX-7580 radio/CD-speler)
intrude, to - binnendringen, indrukken, samendrukken
intrusion - binnendringing, indringing, indrukking
in turn - op zijn beurt
invar - invarstaal (ijzer-nikkellegering)
INVECS (Intelligent & Innovative Vehicle Electronic Control System (JE)
    brein dat continue voorwielaandrijving, ABS, tractiecontrole,
    vierwielbesturing, actieve demping (Active Preview ECS) en vier-
    traps automatische versnellingsbak bestuurt (Mitsubishi Debonair
    Exceed II en Galant '93)
 -  (Intelligent & Innovative Vehicle Electronic Control System) II
    (JE) - compacte 4-traps transmissie met overbrengingsverhoudingen
    tussen 2,842 voor de eerste tot 0,712 voor de vierde versnelling,
    transmissie met computersturing, zelflerende elektronisch
    gestuurde automatische 4-versnellingsbak
invent, to - uitvinden
invention - uitvinding
inventor - uitvinder
inverse - omgekeerd, tegenovergesteld
inversely proportional to - omgekeerd evenredig aan/met
invert, to - inverteren, omkeren, veranderen in het tegenovergestelde
inverted - ondersteboven, omgekeerd
  -   engine - motor met hangende cilinders
  -   scavenging - omkeerspoeling (van 2-takt motor)
  -   valve engine - kopklepmotor
inverter - gelijkstroom-wisselstroomomzetter
invertor - omzetter
investigate, to - beproeven, bestuderen, navorsen, onderzoeken, verkennen
investigation - analyse, bestudering, onderzoek, onderzoeking, studie
invisible - onzichtbaar
inward - naar binnen gericht
 -  parts - inwendige (onder)delen
iode bulb - halogeenlamp
iodine lamp - jodiumlamp
ionic adjustment - ioniseren (airco)
 -  phosphate bath - ionisch fosfaatbad waarin een dunne zinkfosfaat-
            laag op het metaaloppervlak wordt aangebracht 
ionosphere - ionensfeer, ionosfeer
IOR (International Off Road) show - 's werelds grootste tentoonstelling
  van terreinauto's en alles wat daarmee te maken heeft
I/P (idler pulley) (JE) - geleiderol, leirol, loopwiel, spanrol, tussen-
             rol, (tand)wiel
I.P. (inner piston) (JE) - binnenste zuiger (automatische bak)
IPA (isopropyl alcohol) - IPA (isopropylalcohol) (oplosmiddel in lak)
IR (infra-red) - IR (infrarood)
IRHA (Irish Road Haulage Association) - vakbond voor Ierse transporton-
                    ondernemingen
IRIS (Inertia Resonance Induction System) (JE) - drukvul-effect, resonantie-
   oplading [tussen 2300 en 4200 t/m verdeelt een klep het inlaat-
   spruitstuk in 2 delen zodat er drukgolven ontstaan die de cilinder-
   vulling verbeteren, Subaru SVX '92 met 6-cil. boxermotor van 3319
   cm3, max. vermogen 169 kW (230 pk) bij 5600 t/m, max. koppel 309 Nm
   bij 4800 t/m]
Irish Road Haulage Association (IRHA) - zie IRHA
IROC (International Race of Champions) series (A) - reeks van 4 wedstrijden
   waarin 12 van de beste coureurs uit Amerikaanse disciplines tegen
   elkaar uitkomen, wedstrijden met identieke Dodges op ovaalbanen
   in Amerika
iron, to - met ijzer bekleden
iron (symbol Fe, atomic no. 26) - ijzer (symbool Fe, atoomnr. 26)
 -  - ijzer, soldeerbout
 -  horse (S.Afr.E) - tractor, trekker
 -  ore - ijzererts
 -  oxide - ijzeroxyde
 -   -  red (ferrous oxide) - ijzeroxyde rood (ijzerhoudend oxyde)
 -  roughneck (A) - robot die het koppelen en ontkoppelen van de boor-
           pijp uitvoert in een gemechaniseerde boortoren om
           mini-gasvelden aan te boren
 -  sheet - ijzeren plaat, plaatijzer
irregular - niet-standaard, ongelijk(matig), ongelijkzijdig, onregelmatig
  -   pitch spring - progressief gewonden (klep)veer, veer met een
             niet-lineaire spoed, veer met een niet-verlo-
             pende spoed (bv. klepveer)
irregularity - onregelmatigheid
irrespective - onafhankelijk, ongeacht
irreversible - niet-omkeerbaar, onomkeerbaar
IRS (independent rear suspension) - onafhankelijke achterwielophanging,
                  onafhankelijke achterwielvering
IRU (International Roadtransport Union) - Internationale Wegtransport
  Unie (overkoepelende federatie van organisaties in het wegvervoer te
  Genève opgericht in '48)
ISC (Idle Speed Control) valve (JE) - ISC klep, regeling stationair toerental,
  regelklep stationair toerental, stationair toerental regeleenheid
* ISC VSV (  ? ) - ? 
* ISC (vlg. Amerikaans overheidsvoorschrift van '92: IAC (Idle Air
                        Control) (A) - ? 
is not within specification - voldoet niet aan de specificatie(s)
ISO (International Organization for Standardization) - internationale
  organisatie voor standaardisatie (is overkoepelend orgaan van het
  nationale normalisatie-instituut te Genève)
ISO (International Standardization Organization) - internationale stan-
                         daardisatie organisatie
isobutanol (i-Butanol) - isobutanol (i-Butanol) (oplosmiddel in lak)
isocyanate - isocyanaat                         
isolate, to - afscheiden, isoleren
isolator - isolatieschakelaar, isolator, uitschakelaar
isomerisation - isomerisatie van aardolie (in raffinaderij)
isomerization (A) - zie isomerisation
is on - is ingeschakeld
iso-octane - iso-octaan
isopropyl acetate - isopropylacetaat (oplosmiddel in lak)
  -   alcohol (IPA) - isopropylalcohol (IPA) (oplosmiddel in lak)
Isotec (Intelligent Safety and Orientation Technology) (A) - intelligente
    veiligheids- en oriëntatietechnologie zoals afstandsradar, mist-
    sensor, infrarood camera, moderne navigatiemiddelen, elektronische 
    verkeersgeleiding, routeplanning, meetsysteem dat afstand tot
    voorligger bepaalt en zelfstandig gas kan minderen, iets bijremmen
    en in geval van automatische transmissie kan terugschakelen (Opel 
    Omega Isotec '94)
iso-thermal compression - isothermische compressie
ISRS (International Safety Rating System) - internationaal systeem om 
   bedrijven door te lichten op veiligheid
issue, to - afgeven, publiceren, uitbrengen, uitgeven, uitstromen
ISWG (Imperial Standard Wire Gauge) - Britse standaard schroefdraadmaat
Italian monkey - onwennige zitpositie met gebogen knieën en vrijwel
         gestrekte armen in historische Alfa Romeo 1600 GTA
  -  Touring Car Championship (ITCC) - zie ITCC
ITC (Injection Timing Control) - inspuitmoment van dieselmotor wordt be-
  paald aan de hand van belasting, temperatuur en toerental (Renault
  Premium motor MIDR 06.23.56 van 11,1 liter)
* ITC (Intake air Temperature Compensator) valve (JE) - thermoklep?,
   luchtinlaattemperatuurklep? 
ITC (Integrated Temperature Control) - constante temperatuur- en vochtigheids-
  regeling (in Space Cab van DAF type TT 95.350 '87 en FT 95.430)
ITC (International Touringcar Championship) - internationaal toerwagen-
                       kampioenschap
ITCC (Italian Touring Car Championship) - Italiaans toerwagenkampioen-
                     schap
ITCS (Integrated Traffic Control Systems) - systeem dat het hart vormt
   van UTMS en is gericht op een intelligente en geïntegreerde ver-
   keersregeling en aangesloten is op optische verkeersdetectoren en
   andere meetinstrumenten en dat alle verkeersinformatie verwerkt
item - artikel, exemplaar, onderwerp, produkt, punt (bv. punt 6 van ....)
 -  (JE) - type
ITS (Inflatable Tubular Structure) - airbag op ooghoogte aan de zijkant
  in de dakrand gemonteerd (bij opblazen spant deze zich diagonaal voor
  het portierrraam) (BMW '94)
-  (Intelligent Transport Systems) (A) - zie IVHS
Iveco Computer Assisted Sales Tool (Icast) - zie Icast
 -  Engine Tester (IET) - zie IET
IVHS (Intelligent Vehicle Highway Systems) (A) - systemen waarvan ver-
   wacht wordt dat zij de veiligheid verbeteren, de mobiliteit bevorderen
   ren, de milieuverontreiniging verminderen en energie besparen
ivory - ivoorkleur
 -  black - ivoorzwart
I.W.G. [Imperial (Standard) Wire Gauge] - Britse standaard schroefdraadmaat
IWS (Intelligent Warning System) - waarschuwingssysteem dat met 30
  controlelampjes over werking van vitale functies en voertuigconditie
  informeert (DAF type FT 95.350 '87)

J

jack, to - opkrikken
 -  - domme kracht, krik, vijzel
 -  down vehicle, to - auto laten zakken
jacket - bekleding, buis, (water)mantel, omhulsel
jack fixing strap - vastzetband voor krik
 -  handle - krikhendel, krikslinger
 -   -  bar - krikslinger, krikstang (van krikslinger)
 -   -  extension - verlengstuk van krikslinger
jacking point - kriksteunpunt, steunpunt voor krik 
jack knife, to - scharen (van aanhanger)
 -  knifing - scharen (van aanhanger)
 -  point - kriksteunpunt, steunpunt voor krik
jackrabbit start - snel accelereren, sprint
 - -up, to - opkrikken
 - - - bracket - kriksteun
 - - - point bracket - steunpunt voor krik
jag, to - kartelen, kerven, onregelmatig inscheuren
-  - barst, keep, kerf, kort staafje, pin, uitsteeksel
"Jag" - Jaguar automobiel
jagged - gekarteld
jalousie - jalouzie
jam, to - blokkeren (van bevroren verstelbare spiegel), klemmen, knellen,
     vastlopen (van cassettebandje), vastzitten, vreten (metaal op
     metaal)
-  - file, post, stijl, (verkeers)opstopping
JAMA (Japanese Automobile Manufacturers Association) (JE) - verenigde
                    Japanse automobielfabrikanten
JAMA (Japanese Automobile Manufacturers Association) Inc. - verenigde  
           Japanse autoproducenten in Amerika
jamb, to - blokkeren, klemmen, vastzitten
jammed - vastgelopen (bv. cassette in cassettespeler)
 -  clutch - klevende koppelingsplaat, niet-vrijkomende koppeling
 -  door - klemmend portier
jammer (A) - apparaat dat de politieradar kan blokkeren
jamming - klemming, vastgrijpen, vastslaan (van remmen)
  -  piston - vretende zuiger
jam nut - zelfborgende moer
-  protection function - klembeveiliging (bij elektrisch bediende ruit
japan, to - met moffelverf lakken
 -  - (moffel)lak
Japanese Automobile Manufacturers Association (JAMA) (JE) - zie JAMA
  -   Automobile Manufacturers Association (JAMA) Inc. - zie JAMA Inc.
* -  Automobile Standards Organisation (JASO) (norm?) - zie JASO Luyten
Japanese lacquer - Japanse lak
japanese-made car (A) - Japanse auto
Japanese wax - Japanse was
Japan Society of Automotive Engineers (JSAE) - zie JSAE
Japan Society of Mechanical Engineers (JSME) - zie JSME
 -  Sportscar Prototype Championship (JSPC) - zie JSPC
Japan wax - Japanse was
jar, to - knarsen, schokken, trillen
-  - (accu)bak, beker, geknars, getril, glas, glazen pot, kan, reservoir
*JASO (Japan Automobile Standards Organisation) (norm?) - norm/test welke
   zwaarder is dan die van API en CCMC (Japanse SAE ?) (Luyten, Shell)
jaw - bek (van ger.), klauw (bv. van lastang)
-  chuck - klauwplaat
-  clutch - klauwkoppeling
-   -  selector shaft - schakelas
-  ends - uiteinde van bekken (van ger.), vorkeinde (van verbindings-
      stang)
-  opening - bekwijdte (van steeksleutel), spreidwijdte (van tang)
- -vice - bankschroef
-  width - bekbreedte (van flenstang), bekwijdte
jay-walking - roekeloos voetgangersgedrag zoals midden op de rijweg   
       lopen, rode verkeerslichten negeren, plotseling oversteken 
       buiten het zebrapad
J/B (Junction Block) (JE) - aftakblok, lasdoos, verbindingsblok     
         (elektrisch), zekeringkast
Jeep - Amerikaans merk legerwagen in WO II (1/2 ton 4x4 terreinvoertuig
    van Dodge devisie van Chrysler) [Jeep is de uitspraak geworden van
    GP (General Purpose = voor algemene doeleinden)]
jerrican - zie jerrycan
jerk, to - hard trekken, rukken, schokken
jerking - rukken (aan sleepkabel), stotteren (van motor)
jerk pump - brandstofopvoerpomp, inspuitpomp, plunjer
jerky start - plotseling wegrijden
jerrycan - benzineblik (inhoud ca. 20 liter) gebruikt in WO II door
      Amerikaanse leger, benzinebus
jet - doseur, restrictie,, sproeier, straal(pijp), vernauwing
* Jet-bag - dakkoffer, imperiaal in de vorm van een gestroomlijnde ge-  
      sloten doos van Duits fabrikaat  (is toch een merk?)
jet-black - gitzwart
jet block - sproeierhuis
-  engine - straalmotor
-  infrared heater - infraroodstraatdroger (in spuitcabine)
-  needle - sproeiernaald
-  orifice - sproeierboring, sproeiermond
-  propulsion - straalaandrijving
-  size - sproeiermaat
Jet Valve - luchtklepje (een klepje vlak naast de inlaatklep dat
      synchroon daarmee werkt en een bepaalde hoeveelheid extra
      lucht richting bougie toelaat dat een reinigend effect op de
      bougie zou hebben) (Hyundai Excel)
jewish piano (Ls) - taximeter in Londense taxi
J-gate - geleidesleuf voor versnellingshendel
jib crane - laadkraan
jig - boormal, kaliber, (mechanische) mal, model, pasmal, spanmal, steun
jiggle valve - doorstroomopening, schommelklep(je) (in thermosttaat)
"Jimmy" (A) - 1. naam voor een 2,5 tons GMC, type CCKW-352, 6x6, leger-
       truck met winch installatie die ruim 4 ton kan verplaatsen
       (in 2e wereldoorlog), 2. naam voor Amerikaanse Chevrolet
       legertruck, type Yp-G-4112, 1,5 tonner, '40-'45
* JIS (Japanese Industrial Standards) (JE) - Japanse industrienormen
       EM/PvR          of Japan Industry Standard(s)?
job chart - werkkaart in reparatiebedrijf
jockey-pulley - leirol, spanrol
 -  wheel - neuswiel, steunwiel (van caravan/oplegger)
join, to - aaneenkoppelen, aaneenschakelen, aaneenvoegen, aanhechten,  
      aansluiten, lassen, samenvoegen, vastkleven, (vast)koppelen,
      verbinden, verenigen
joining surface - scheidingsvlak, verbindingsoppervlak, verbindingsrand,
         verbindingsvlak
joint, to - effenen, lassen, verbinden, verenigen, verpakken, voegen
 -  - afdichting, gewricht, las, koppeling, naad, pakking, samenvoe-
    ging, scharnier, verbinding, verbindingsnaad, verbindingsoog
    (voor slinger van krik), verbindingspunt, verbindingsstuk (van
    carrosserie), voeg
 -  ball - kogel van kogelgewricht
 -  bolt - scharnierbout, spiebout
 -  coupling - scharnierkoppeling
 -  cover - hoekstuk van sierlijst
 -  face - contact(opper)vlak, pakkingrand (van flens), pasvlak, schei-
       dingsvlak
 -  flange - aansluitflens                       
 -  hose - verbindingsslang
 -  ledge - afdichtlijst
jointless - naadloos
joint lug - meenemer
join together, to - samenvoegen
joint pin - pen van kruiskoppeling, scharnierpen
joint portion - overlappend gedeelte
 -  protector - koppelingsbeschermer
 -  ring - afdichtring
 -  rubber - meeneemrubber
 -  surface - koppelingsoppervlakken (bv. van stuurkogeleind), verbin-
        dingsvlak
 -  venture - gezamenlijke onderneming, overeenkomst, samenwerkingsver-
        band (tussen twee bedrijven)
 -  washer - afdichtingsring, borgplaat(je), opsluitplaat, pakking-
        sluitring
jolt, to - botsen, haperen, horten, schokken, schudden, stoten
 -  - ruk, schok, stoot
jolty old car - oude rammelkast
Jonathan Palmer Evolution (JPE) - zie JPE
jounce, to - inveren
 -  position - ingedrukte stand van schokdemper, ingeveerde stand van
         wielophanging
journal - ashals, asstomp, astap, hals (van krukas), (lager)tap
  -  bearing - glijlager, taplager
  -  diameter - (as)tapdiameter, lagertapdiameter
  -  oil clearance - radiale speling
  -  surface - lagertapoppervlak
joystick steering - besturing d.m.v. stuurknuppel
JPE (Jonathan Palmer Evolution) - afkorting van Engels automerk ”J onathan
  ”P almer ”E volution (is speciale Superseven ontworpen door Caterham Cars
  dat net als UVA deel uit maakt van de SMMT-groep die gespecialiseerd
  is "specials")
JSAE (Japan Society of Automotive Engineers) - Japanse vereniging van
   automobieltechnische ingenieurs
JSME (Japan Society of Mechanical Engineers) - Japanse vereniging van
   werktuigbouwkundige ingenieurs
JSPC (Japan Sportscar Prototype Championship) - Japans sportwagenproto-
                        type kampioenschap
JTCC (All-Japan Touring Car Championship) - Japans toerwagenkampioenschap
Jubilee clip - slangklem van het merk Jubilee
judder, to - jutteren, schokken, schoksgewijs bewegen, schudden, trillen
       (van koppeling), vibreren
judgement - beoordeling
  -   criteria - beoordelingsmaatstaven
jump, to - springen, stuiken
jumped timing belt - versprongen distributieriem
jumper - tijdelijke shuntverbinding, shuntverbindingsdraad, tijdelijke 
     verbindingsdraad
 -  cable - (hulp)startkabel
 -  lead - (hulp)startkabel
 -  wire - tijdelijke elektrische verbindingsdraad
jump joint - stuiklas
 -  out of gear, to - uit een versnelling springen
 -  seat - klapstoeltje, noodzitting
 -  spark - lekvonk, overspringende vonk
 -  starting - starten met behulp van startkabels en accu van andere auto
junction - aansluitingspunt, knooppunt, kruising, kruispunt, las, naad,
      verbinding(spunt), vertakking (van elektrische bedrading)
  -   block (J/B) (JE) - zie J/B
  -   box - aansluitdoos, aansluitkast, aftakdoos, contactdoos, ver-
        deelkast
junk (A) - autokerkhof, autosloperij
 -  ring - afdichtring
junk yard - autokerkhof, autosloperij
 -  -  wreck - sloopauto
just - net (niet vol raken), slechts

K

kangaroo bar - bull bar
kanibalise, to - slopen
kanibalysation - slopen
keeper - klepspietje
keep clean, to - schoonhouden
 -  from moving, to - op zijn plaats houden
 -  in repair - onderhouden
 -  - suspension, to - zwevend houden
 -  out of the system, to - buiten het systeem houden (van vocht/stof
               buiten aircosysteem)
 -  upright - rechtop houden
 -  your lane - blijf in dezelfde rijbaan
"Kenny" (A) - Amerikaanse truck/vrachtwagen van het merk Kenworth
Kenworth SAR (Short Australian Righthand) (Austr.E.) - Amerikaanse
       Kenworth vrachtwagen met rechts stuur voor Australië
       waarvan de cabine naar voren is gezet waardoor deze een
       kortere neus kreeg (is in '87 uit produktie genomen)
Kenworth W 900 AR (Australian Righthand) (Austr.E) - Amerikaanse Kenworth
       vrachtwagen met rechts stuur voor Australië
kerb - stoeprand, trottoir(band), trottoirrand
 -  chafing - met band langs trottoirrand schuren
 -  feeler - trottoirrandsensor, trottoirrandvoeler
kerbing damage - schade ten gevolge van het raken van stoepranden
  -  rib - schuurrand op buitenband
kerb stone - stoeprand
 -  weight - rijklaar gewicht (van voertuig)
kerbside view mirror - trottoirspiegel (boven rechter portier van truck
            cabine)
kerf - inkeping, insnijding, zaagsnede
kero. (kerosine) - kerosine (oplosmiddel in lak), petroleum, vliegtuig-
          brandstof
kerosine (kero.) - zie kero.
kevlar - kevlar
key, to - met wig vastklemmen, met een spie bevestigen/vastzetten, sleu-
     telen, vastspieën
key - (contact)sleutel, keg, spie, toets (van toetsenbord), wig
-  bed - spiebaan, spiegleuf, spiesleuf
-  board - toetsenbord
-  bolt - baard van sleutel, spiebout
-  card - kaart ter grootte van credit card (voor beveiligingssysteem
      van autoradio tegen diefstal) (Blaupunkt)
-  case - sleuteldoosje, sleutelhouder
-  chain - sleutelketting
-  component - belangrijk en specifiek onderdeel (in autoradio's en CD-
        spelers)
-  confine prevention system - systeem ter voorkoming van insluiten van
                contactsleutel
-  connection - spieverbinding
-  cylinder - cilinderslot
keyed - gespied (met een spie bevestigd)
key grip - sleutelkop (bv. van contactsleutel)
-  groove - spiebaan, spiegleuf, spiegroef, spiesleuf
-  head - zie key grip
-  hole - sleutelgat, spiegat
-  illumination - contactslotverlichting
keying - spieverbinding (maken)
keyless entry system (A) - gecodeerde portierontgrendeling, portier-
       openingssysteem zonder sleutel, sleutelloos portier-
       openingssysteem (ook kofferruimte) met afstandsbediening
Keylock (A) - contactsleutel kan niet worden uitgenomen als de automaat
       niet in de parkeerstand staat
key number plate - plaatje met sleutelnummer
-  reminder buzzer - waarschuwingszoemer voor "contactsleutel nog in contactslot"
-  ring - sleutelring
-  seating - spiebaan, spiegleuf, spiegroef, spiesleuf
-  slot - spiegleuf
-  spring - spieveer
-  switch (A) - contactslot
-  unlock warning system (JE) - waarschuwingssysteem "contactsleutel nog
                 in contactslot"
keyway - sleutelgat, spiebaan, spiegleuf, spiesleuf
kg [kilogram(s)] - kg [kilogram(men)] (eenheid van massa)
kg-cm (JE) - kgcm
kg/cm2 abs - absolute druk in kg/cm2
kg/cm2 G (Gauge) - meterdruk in kg/cm2
kg/sq.cm2 (kg/cm2) (JE) - kg/cm2
kHz (kiloHertz) - kHz (1 kiloHertz = 1.000 Hz)
kick-back - snelle beweging van stuurwiel in één richting als gevolg van
      een schok veroorzaakt door oneffen wegdek
 - -down, to - (vol)gas geven (bij automatische bak), plotseling diep  
        intrappen van gaspedaal
 - - - - volgas
 - - - cable - kick-downkabel
 - - -  foot switch - kick-down voetschakelaar
 -  lever - hefboomarm (carburateur)
 -  panel - zijpaneel
 -  plate - stootrand
 - -up - buigplaats, kreukelzone, zwakke plaats
 - - - area - kreukelzone
 - - - clearance - speling van 2e trap (carburateur)
kilogram - kilogram (kg) (eenheid van massa)
kilogramme - zie kilogram
kilogram meter (A) - kilogrammeter (kgm) (eenheid van energie)
  -   metre - kilogrammeter (kgm) (eenheid van energie)
kiloHertz (kHz) - kHz (1 kiloHertz = 1.000 Hz)
kilometer (km) (A) - kilometer (km) (eenheid van lengte = 1.000 meter)
  -   per hour (A) - kilometer per uur (km/h) (eenheid van snelheid)
kilometre (km) - zie km (A)
  -   per hour - kilometer per uur (km/h) (eenheid van snelheid)
  -   post - kilometerpaal
* kilometres per hour (kph) (JE?) - kilometer per uur (km/h) (eenheid
                  van snelheid)
* kilometres per hour (Km/H) (JE) - kilometer per uur (km/h) +Km/H (een-
                  heid van snelheid)
kilopascal - kilopascal (kPa) (eenheid van druk)
kilowatt (kW) - kilowatt (kW) (eenheid van vermogen)
kilowatt hour (kWh) - kilowatt-uur (kWh) (eenheid van arbeid)
kind - soort, type
kinematic viscosity - kinematische viscositeit
kinetic energy - arbeidsvermogen van beweging, bewegingsenergie, kine-
         tische energie
king bolt - fuseebout, hoofdbout
 -  pillar - B-stijl, middelste dakstijl
 -  pin - fuseepen, koppelpen, opleggerpen, stuurgewrichtpen
 -  -  angle - fuseependwarshellingshoek
 -  -  bearing - fuseepenlager
 -  -  bush - fuseepenlagerbus
 -  -  inclination (k.p.i., KPI) - fuseependwarshelling, fuseepenhel- 
                  ling(shoek)
 -  -  offset - schuurstraal
 -  -   -  radius - schuurstraal
 -  post - B-stijl, middelste dakstijl
kink, to - (doen) knikken
 -  - knik(punt)
kinked - geknikt
kit - bouwdoos, bouwpakket, doos, gereedschapskist, map, setje onderde- 
   len, tas
-  car - auto om zelf af te monteren, bouwpakketauto, eigenbouwauto
-  parts - een groep bij elkaar behorende onderdelen
klaxon - claxon
klaxonring - claxonring
km (kilometer) (A) - km (kilometer) (eenheid van lengte = 1.000 meter)
km (kilometre) - zie km (A)
Km/H (kilometres per hour) (JE) - km/h (kilometer per uur) (eenheid van
                 snelheid)
km/hr (kilometers per hour) - km/h (kilometer per uur) (eenheid van
               snelheid)   
knead, to - kneden, mengen
kneading putty - plamuur mengen
knee - elleboog, kniebocht, knie(stuk), leidingbocht
 -  action suspension - knievering (van uitvinder Dubonnet) (GM)
 -  joint - kniegewricht, kniekoppeling
 -  lever - haakse hefboom/hendel
kneeling device - knielinrichting (van bv. autobus), knielsysteem voor
         speciale voertuigen
knee protection - kniebescherming (onder dashboard)
knife - mes
 - -type plug - messtekker
KNK - pingelsensor (Toyota)
knob - knop(je)
 -  button - drukknop
knock, to - detoneren, kloppen (van een motor), lawaai maken, pingelen,
      stoten
 -  - detonatie, klop
 -  down, to - afbreken, demonteren, slopen, uit elkaar halen
knocked down - gedemonteerd, niet-gemonteerd
knocking - detoneren, kloppen, pingelen
  -   bearing - stotend lager
  -   limit - klopgrens
knockless - klopvast
knock limit - detoneergrens, klopgrens, pingelgrens
 - -off wheel - wiel met centrale bevestigingsmoer die met een koperen
         hamer moet worden losgeslagen
 - -on  -  - wiel met centrale bevestigingsmoer die met een koperen
         hamer moet worden vastgeslagen
 -  pin - (geleide)stift, paspen
 -  -  groove - merkteken (op bv. poelie)
 -  proof - klopvast
 -  rating - klopvastheidswaarde, mate van klopvastheid, octaangetalbepaling
 -  resistance - klopvastheid (van brandstof)
 -  sensor - detonatiesensor, klopvoeler, klopsensor, pingelsensor
 -  suppressor - antidetonatiedope
 -  tendency - neiging tot detoneren/pingelen
know-how - kennis en ervaring
knuckle - fusee(stuk), scharniergewricht, scharnierpunt
  -  arm - fusee-arm
  -  joint - kruiskoppeling
  -  pin - fuseepen
  -  spindle - fusee-astap
  -  steering - fuseebesturing
  -  stopper bolt - fusee-aanslagbout
  -  thrust bush grease - vet voor fuseedruklager
knurl, to - kartelen, kerven, opruwen, ruw maken, van uitsteeksels
      voorzien
knurled grip - geribbeld handvat
knurled nut - gekartelde moer, geribde moer, kartelmoer
* kph (kilometres per hour) (JE?) - km/h (kilometer per uur)
KPI (king pin inclination) - fuseependwarshelling, fuseepenhelling(shoek)
k.p.i. (king pin inclination) - zie KPI
kW (kilowatt) - kW (kilowatt) (eenheid van vermogen)
kWh (kilowatt hour) - kWh (kilowatt-uur) (eenheid van arbeid)

L

l (liter) (A) - l (liter) (eenheid van volume = inhoud van 1 kg water bij
        4gr. C en 760 mm atmosferische druk)
l (litre) - zie l (A)
label - label, etiket
labor (A) - arbeid, werk(zaamheid)
laboratory - laboratorium
labour - arbeid, werk(zaamheid)
 -  hour - arbeidsuur, werkuur
labyrinth plate - labyrinth afdichtingsplaat
lack - gebrek, gemis, tekort
lacker - lakvernis
lack of - gebrek aan, gemis aan, te weinig
 -  - power - gebrek aan vermogen, verlies aan vermogen
lacquer, to - lakken, spuitlakken (met blanke lak), vernissen
  -  - 1-component acrylaatlak, lak, lakvernis, vernis, lakwerk
  -  base paint - fysisch drogende lak
  -  -based paint film - laklaag op cellulosebasis
  -  primer - 1-component acrylaatprimer, luchtdrogende primer
  -  putty - 1-componentacrylaatplamuur
  -  thinner - lakverdunner
  -  type paint - fysisch drogende verf, lacquer laksoort
ladder engine - ladderwagen (van brandweer)
 -  frame - laddervormig chassis
 -  truck - ladderauto, ladderwagen
laden weight - beladen gewicht, gewicht in beladen toestand
ladytrucker (A) - vrouwelijke vrachtwagenchauffeur
LAF (Lineair Air/Fuel) ratio sensor - 1. lineaire lucht/benzine verhou-
  ding sensor, 2. sensor die lambdasensor overbodig maakt (Honda Civic '92)
lag, to - achterblijven, naijlen, nalopen
-  - achterstand, naijling, vertraging
lambda probe - lambdasonde
lam flooring - "parketvloer" van hardhout in vrachtwagen
laminar - gelaagd
  -  glass - gelaagd glas
laminate, to - bedekken met metalen platen, pletten, walsen
laminated - gelaagd, geplet, gewalst, met metalen platen bedekt
  -   glass - gelaagd glas
Laminated Glass (LG) (JE) - gelaagd glas, veiligheidsglas
laminated safety plate glass - gelaagd veiligheidsglas
  -   spring - bladveer(pakket)
lamination - laag, lamel (van transformator)
lamp - lamp(je), licht, verlichting
 -  base - grondplaat van verlichting, lampfitting, lamphuls, lampvoet,
      voetplaat (van binnenverlichting)
 -  bulb - gloeilamp
 -  -  screen - afschermkap (van gloeilamp)
 -  holder - (lamp)fitting, lamphouder
 -  kit - lampenset
 -  lens - lens van lamp
lamppost - lantaarnpaal
lamp service hole cover - afdekplaat achterlicht
 -  socket - huls (van gloeilamp), lamphouder, lampvoet
land - loopvlak van zuiger tussen 2 zuigerveren
"Landie" - Land Rover automobiel
"Landies" - Land Rover automobielen
Landi + Lambda Control (LLC) - automanagementsysteem van Landi
landing gear - opleggersteun, steunpoot (van oplegger)
  -   -  support base - afstand van voorsteun tot achteras van oplegger
  -  support - opleggersteun, steunpoot (van oplegger)
Land Speed Record (LSR) - absolute snelheidsrecord te land
land transport - goederenvervoer over de weg, vervoer te land
lane - laan, rijbaan, rijstrook, voorsorteerstrook
 -  changing - wisselen van rijbaan
 -  line - middenstreep van rijbaan
law of carriage - transportrecht (verschuldigde bedrag i.v.m. transport)
-  - goods - transportrecht (rechtsbepalingen betrekking hebbend op het
        vervoer)
lap, to - inlopen, inschuren (klep op zitting), lappen, polijsten
-  - overlapping, polijstschijf, ronde (van racecircuit), slijpschijf
-  and shoulder belt - driepuntsveiligheidsgordel
-  a valve, to - een klep inschuren op de zitting
-  belt - heupgordel (veiligheidsgordel)
- -finish, to - op elkaar inlopen/inslijpen/polijsten
lapped surface - gepolijst oppervlak, op maat geslepen oppervlak (bv. van
         verstuiver)
lapping - lappen, polijsten
  -  component - slijppasta
  -  compound - polijstmiddel, slijpmiddel
  -  tool - gereedschap voor inschuren van klepzittingen
lap portion - heupdeel (van veiligheidsgordel)
-   -  of the belt - heupdeel van veiligheidsgordel
115-lap race - wedstrijd over 115 ronden
lap safety belt - heupgordel, over heupen lopend gedeelte van driepunts-
         gordel
lap seat belt - heupgordel, over heupen lopend gedeelte van driepunts-  
        veiligheidsgordel
lap time - rondetijd
large - breed, groot, ruim
 -  amount of standing water on the road - grote plas water op de weg
 -  end - drijfstangvoet
 -  engine - motor met grote cilinderinhoud
 -  grained abrasive paper - grof schuurpapier
 -  scale production - serieproductie
laser beam - laserstraal
lash - speling
 -  adjuster - klepspelingscompensator
LASRE (Lightweight Advanced Super Response Engine) (JE) - technische cam-
   pagne in betrekking tot een nieuwe generatie motoren (Toyota ca. '80)
Last Station Memory (LSM) - zie LSM
latch, to - klemmen, sluiten (bv. van achterklep), sluiten met een slot,
      (ver)grendelen
 -  - deurafsluiting, grendel (op achterklep van open laadbak), gren-
    delinrichting, haak, laadbakhendel (van pick-up), neus, nok, pal,
    slot(vanger) (van achterklep), tong (van veiligheidsgordel),
    veerpal, vergrendeling (aan zijschot van open laadbak)
latch handle - haak (aan schuifruit), hendel met nok (aan schuifruit)
 -  lever - grendel met hefboom, pallichter, sluiting van zijschot (van
       open laadbak)
 -  plate - gesp/tong (van veiligheidsgordel)
 -   -  tab - gesp (van veiligheidsgordel)
 -  striker - slotplaat
 -  type tailgate - achterklep met grendel
late ignition - naontsteking
latent - latent
 -  heat - latente warmte
lateral - dwars, evenwijdig, in de breedte, parallel, (van) terzijde,
     zijdelings, zijwaarts
  -  break-away - drift, uitbreken, zijdelings slippend door bocht
  -  clearance - dwarsafstand, dwarsspeling
  -  control rod - Panhardstang, reactie-arm
  -  direction - dwarsrichting (bij botsing), zijdelingse richting
  -  door - zijdeur
  -  face - flank, zijvlak
  -  force - dwarskracht
  -  grip - dwarsstabiliteit, stabiliteit in dwarsrichting
  -  lamp - markeringslicht, zijlicht
  -  link - dwarsgeplaatste wieldraagarm
  -  rod - dwarsstang, Panhardstang
  -  -  bushing - dwarsstanglagerbus
  -  -   -  removing base - hulpstuk voor verwijderen van dwars-
          stanglagerbus
  -  runout - axiale slingering, hoogteslag, (laterale) slingering,
         zijdelingse slag, zijdelingse slingering, zijslag van 
         wiel, zijwaartse slingering
  -  slip - drift, uitbreken, zijdelings slippend door bocht
  -  stability - dwarsstabiliteit, stabiliteit in dwarsrichting, zij-
          delingse stabiliteit
  -  stiffness - stijfheid van buitenband tegen dwarskrachten
  -  vent - ontluchting aan zijkant (van autobus)
  -  view - zij-aanzicht
latex - natuurrubber
lathe, to - (af)draaien, uitdraaien (bv. van remtrommel op draaibank)
 -  - draaibank
 -  chuck - klauwplaat van draaibank
latticework - raam, rasterwerk, rooster(werk), traliewerk
lavatory service truck - toilettenwagen
lavender - bleek blauwachtig purper, lavendel (kleur)
law - wet, wettelijk voorschrift
lawn tractor - tuinbouwtractor
law of conservation of energy - wet van het behoud van arbeidsvermogen
lay, to - aanbrengen, aanleggen, installeren, (neer)leggen, plaatsen
layer - laag(je)
layered - gelaagd, laagvormig
layer of oxidation - oxydatielaag
lay-out - concept, indeling, ontwerp, opmaak, opzet, overzicht
layrub coupling - elastische koppeling
 -  coupling joint cover - verbindingskap
layshaft - hulpas, nevenas, secundaire as
  -   gears assembly - tandwielgroep op nevenas
lazy axle - niet-aangedreven achteras (van vrachtwagen), sleepas
 - -locking system - aan centrale vergrendeling verbonden systeem dat
   openstaande ramen en eventueel aanwezig schuifdak automatisch sluit 
   tijdens het vergrendelen (Rover 800 serie '92)
lb (pound) - Engels pond (eenheid van massa)
LB (lift back) - auto met grote achterklep, liftback (model carrosserie)
* 160 lb-ft (foot-pound) of torque (A) - koppel van ... Nm (... mkg)
* 4,780 lbs. (2,170 kg.) (JE) - ?
LCD (Liquid Crystal Display) - beeldscherm(pje) met vloeistofkristallen,
                LCD, weergave met vloeibare kristallen
LCC (Linear Charge Concept) system - systeem dat het "turbo-gat" tot een
                   minimum beperkt
L.D.C. (lower dead centre) - ODP (onderste dode punt)
L-driver (learner-driver) - leerling automobilist
* LDV ( ? ) (JE) - ? EM?
lead, to - leiden, voorijlen
 -  - (ge)leiding, loden, spoed (van schroefdraad), testpen, van/met
    lood, verbindingsdraad, voedingsdraad, voorijling
 -  (symbol Pb, atomic no. 82) - lood (chemisch element, symbool Pb,
                 atoomnr. 82)
 -  acid - loodzuur
 -  -  battery - lood(zwavelzuur)accu
 -  bronze - loodbrons
 -  chromate - loodchromaat (kleurpigment in lak)
 -  coated - verlood
 -  content - loodgehalte (van benzine)
leaded - gelood, loodhoudend (benzine)
 -  area - soldeerplek
 -  gasoline (A) - loodhoudende benzine
 -  petrol - loodhoudende benzine
lead free gasoline (A) - loodvrije benzine, schoonmaakbenzine, wasbenzine
 - - -  petrol - loodvrije benzine
 -  fuse - smeltzekering
leading axle - voorloopas van meervoudig asstel
  -  brake shoe - oplopende remschoen, oploop remschoen, primaire
           remschoen
  -  edge - oplopende kant (van nok), voorkant, voorste rand
  -  shoe - oplopende remschoen, oploop remschoen, primaire remschoen
lead lamp - looplamp
 -  of an ohmmeter - testpen van een ohmmeter
 -  poisoning - loodvergiftiging
 -  screening - kabelontstoring
 -  seal - (borg)loodje, verzegelloodje
 -  shielding (A) - kabel met gevlochten metaal eromheen, kabelont-   
        storing
 -  solder - loodsoldeer, soldeer(tin), soldeerlood
 -  susceptibility - loodgevoeligheid
 -  tetra ethyl - tetra-ethyl-lood (TEL)
 -   -  methyl - tetra-methyl-lood (TML)
 -  the pack, to - het veld (van racewagens) aanvoeren/leiden
 -  time - behandelingstijd, produktietijd
 -  weight - (wiel)balanceergewichtje
 -  white - loodwit
 -  wire - aansluitdraad, aansluiting, aanvoerdraad, bedrading, draad,
      loden borgdraadje, looddraad, stroomdraad, stroomaanvoer-
      draad, voedingsdraad, voedingskabel
 -  -  connector - (stroomdraad)stekker
leaf - blad, veer, veerblad
 -  clip - veerbeugel, veerklem, veerstrop
 -  of the spring (A) - veerblad
 -  spring - bladveer(pakket)
 -   -  bolt - torenbout, veerbout
 -   -  bracket - veerbok, veerhand
 -   -  clip - veerbeugel, veerklem, veerstrop
 -   -  seat - veerpad, veerzitting
 -   -  seating - veerpad, veerzitting
 -   -  support - veerpad
 -   -  U-bolt - veerbeugel, veerstrop
 -   -  wedge - veerspie, onderlegspie van bladveer
 -  sprung axle - as met bladveren
 -  transverse spring and transverse arm type suspension - dwarsveer en
                            dwarsarmophanging
leak, to - lekken
 -  - lek(kage)
leakage - lek(kage)
leak air - valse lucht
leakage current - elektrische lekstroom
  -  detector - lekdetector, lekzoekapparaat
  -  from - lekkage van, lekkage via
  -  fuel - lekbrandstof
  -  of current - lekstroom, stroomverlies
  -  pipe - lekolieleiding (dieselmotor)
  -  space - ruimte voor lekvloeistof
  -  test - lekproef, lektest
leak detector - lekdetector (airco), lekzoekapparaat
 - -off pipe - lekleiding, opvangleiding, retourleiding
 - -proof - lekdicht, lekvrij
 -  test - lektest
 -  tester - lektestapparaat
leaky - doorlatend, lek, lekkend
lean - arm, mager, zuinig
 -  burn engine - armmengselmotor, magermengselmotor, motor met magere
          verbranding, op arm mengsel lopende motor
 -  -  motor - zie lean burn engine
 -  combustion engine - armmengselmotor
Lean Drop Method - afstelmethode van stationair toerental en stationair mengsel
lean indication - arm mengsel indicatie
 -  mixture - arm mengsel, mager mengsel
 -   -  sensor - magermengselsensor
 -  production (JE) - afgeslankte produktie (in tegenstelling tot de lo-
            pende band), flexibele fabricage, Japanse manage-
            mentbenadering waarbij kwaliteit en kwaliteitsver-
            betering van proces en produkt centraal staat dat
            geleid heeft tot een efficiá‰ánt produktieproces dat
            in de jaren tachtig en negentig deze naam kreeg
 -  retailing (A) - minder maar winstgevender dealers vlg. franchise-
           principe
 -  the mixture, to - het mengsel arm/mager maken
lease, to - huren, leasen, verhuren, verpachten
 -  - lease-overeenkomst
leasehold - gehuurd, gepacht, huur, in huur, (huur)pacht
lease-holder - huurder (van auto), pachter
leather, to - afzemen, met leer bekleden
leather - leder(en), leer, leren, zeemleer
  -  -covered - overtrokken met leer
leatherette - kunstleer, leerdoek
leather upholstery - lederen bekleding, leren bekleding
  -  work - lederen bekleding, leren bekleding
leathering - afzemen
leather upholstery - lederen bekleding, leren bekleding
  -  -wrapped sport steering wheel - met leer bekleed sportstuurwiel
leave, to - achterlaten, verlaten
 -  unattended, to - onbeheerd achterlaten
LED (Light Emitting Diode) - LED, lichtemitterende diode, lichtproduce- 
              rende diode, lichtuitstralende diode
LEDE (Low Emission Diesel Engine) - dieselmotor met lage emissie
ledge - lijst, rand, richel, scharnier(punt) (van remschoen), uitstekende
    rand
left - aan linkerzijde, links
 -  case side - linker huis
 -  front (LF) - linksvoor
 -  front wheel brake circuit - remcircuit van linker voorwiel
 - -hand - linker, links
 - - -  (LH) (JE) - linker, links
 - - -  drive (LHD) - links stuur, linkse besturing
 - - - - -  (- ) vehicle - voertuig met linkse besturing
 - -handed screw thread - linkse (schroef)draad
 - -hander - linker bocht
 - -hand rotation - linksom draaiend
 - -hand side - linkerkant, linkerzijde
 - - -  steering - linkse besturing, stuur links in auto
 - - -  thread - linkse (schroef)draad
 - - -  (LH) threads (JE) - linkse (schroef)draad
 - - -  vehicle - auto met linkse besturing, auto met links stuur
 -  rear (LR) - linksachter
 - -right direction - dwarsrichting
 - - -  error - links-rechts verschil
 -  side - linkerkant, linkerzijde
 -  turn indicator - linker richtingaanwijzerlampje
 -  wheel - linkerwiel
leg - been, poot, steun
legal - rechtsgeldig, wettelijk toegestaan, wettelijk verplicht
legal liability - wettelijke aansprakelijkheid
leg and spindle assy. (assembly) - steunpoot van oplegger
legal - rechtsgeldig, wettelijk toegestaan, wettelijk verplicht
leg area - beenruimte
leg room - beenruimte
lemon yellow - citroengeel
length - afstand, lengte
 -  adjustment - verstelling in lengterichting
lengthen, to - langer maken, verlengen
lengthening bar - verlengstuk
length link - in langsrichting geplaatste wieldraagarm
 -  of brake path - remweg
 -  - life - levensduur
 -  - trailer with towing tongue - aanhangwagenlengte inclusief trekstang
 -  -  -   without towing tongue - aanhangwagenlengte exclusief
                     trekstang
 -  way - in lengterichting, overlangs
lengthwise - in lengterichting, overlangs
lengthy warm-up idling - langdurig stationair opwarmen van motor
lens - glas (bv. van koplamp/richtingaanwijzer), lens
LENTE (Low Emission NOx Traction Engine) - project gesubsidieerd door VROM 
   waarbij men zich oriënteert op de schone motor van de verre toekomst
Le Shuttle - Le Shuttle (autotrein die door de Eurotunnel tussen Calais,
       Frankrijk en Folkestone, Engeland pendelt)       
lessee - cliënt van leasemaatschappij, huurder (van auto), organisatie
     die lease-auto's in gebruik heeft, pachter (van auto)
lessor - leasemaatschappij, organisatie die lease als dienst aanbiedt,
     verhuurder (van auto), verpachter (van auto)
less than - minder dan
less-than-trailer-load (LTL) carrier (A) - stukgoederenwagen
let in, to - inlaten, toelaten
-  - the clutch, to - koppelen, koppelingspedaal laten opkomen
-  off oil, to - olie aftappen
-  out, to - uitrollen (van lierkabel)
-  stand outside, to - buiten laten staan, naar buiten rijden (bv. na
            uitgevoerd spuitwerk)
letter, to - beletteren, letters aanbrengen
 -  - letter
let the clutch out, to - de koppeling laten aangrijpen/opkomen, koppelen
-  -   -  slip, to - de koppeling laten slippen
LEV (Low Emission Vehicle) - 1. naam van nieuwe zware en schone motoren-
  lijn (Mercedes Benz '91), 2. voertuig met lage uitlaatemissie
LEV (Low Emission Vehicle) Standards - auto's met lage emissie-eisen
level, to - (af)vlakken, gelijkmaken, vlakmaken
 -  - egaal, gelijk, glad, horizontaal (vlak), horizontale lijn, ni-
    veau, peil, plat, vlak, waterpas
 -  adjustment - hoogteafstelling, niveauregeling
 -  button - radioknop om niveau van toon en geluidsverdeling in te
        stellen
 -  control - niveauregeling
 -  controller - niveauregelaar
 -  control system - niveauregelsysteem
 -  crossing - gelijkvloerse wegkruising, overweg, spoorwegovergang
 -  difference - hoogteverschil
 -  gauge - peilstok
 -  line - horizontale lijn
levelling - strak trekken (van drogende lak)
  -   agent - strakmaker (in lak)
  -   instrument - waterpas
  -   system - niveauregelsysteem
  -   valve - hoogteregelklep, niveauregelaar van luchtveersysteem
level of charge - zuurgraad (van elektrolyt in accu)
 -  plug - vloeistofniveauplug
 -  road - vlakke weg
 -  -  surface - vlak wegdek
 -  sensor - vloeistofniveausensor
 -  surface - horizontaal vlak, vlakke ondergrond
 -  switch - schakelaar voor lichtbundelhoogteverstelling
 -  warning sensor - niveausensor
 -   -  switch - schakelaar voor waarschuwing remvloeistofpeil
 -   -   -  connector - stekker van schakelaar voor waar-
           schuwing remvloeistofpeil
lever - domme kracht, drukvinger, (hand)greep, handvat, hefboom(stang),
    hendel, hevel, klinklichter, knop, kruk, pal, slinger
 -  action - hefboomwerking
leverage - hefboomoverbrenging, hef(boom)werking, hefkracht
lever arm - arm van hefboom
 -  bracket - hefboomstoeltje, steun van tussenhefboom
 - /button type - type met hendel en schakelaar
 -  control spring - hevelbedieningsveer
 -  effect - hefboomeffect, hefboomwerking
 -  knob - knop van versnellingshendel
 -  lock pin - vergrendelingspen, vergrendelingsspie
 -  mechanism - hefboommechanisme, hefboomstelsel, overbrengingsmecha-
         nisme
 -  pivot - (hefboom)scharnierpunt
 -  shock absorber - armschokdemper
 -  type - type met hendel
 -  -  dial gauge - meetklok met arm, meetklok met hevel
LF (left front) - linksvoor
- (Low Frequency) - lage frequentie (radio)
LG (Laminated Glass) (JE) - gelaagd glas, veiligheidsglas
LGV (Light Goods Vehicle) - vrachtwagen voor lichte goederen
LH (left hand) (JE) - aan de linkerkant, linker, links
LH (left hand) threads (JE) - linkse (schroef)draad
lhd (left-hand drive) - linkse besturing, (met) links stuur
LHD (left-hand drive) (JE) - linkse besturing, (met) links stuur
-  ( - - -   - ) vehicle (JE) - voertuig met linkse besturing
L-head motor - zijklepmotor
LI (Load capacity Index) - belastingsindex van buitenband vlg. ISO-,
  ETRO- en ECE-norm, draagcapaciteit van buitenband, lastindex (op
  buitenband bv. 82 = 475 kg/band)
liability insurance - wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
liable to duty - tolplichtig
liberated heat - vrijkomende warmte
library vehicle - rijdende bibliotheek
licence, to - licentie/vergunning verlenen
  -  - licentie, rijbewijs
  -  number - kentekennummer
  -  plate - kentekenplaat, nummerbord, nummerplaat
  -   -  holder - kentekenplaathouder, nummerbordhouder, nummer-
            plaathouder
  -  tag - kentekenplaat, nummerbord, nummerplaat
license, to (A) - licentie/vergunning verlenen
  -   (A) - licentie, rijbewijs
  -  number (A) - kentekennummer
  -  -plate (A) - kentekenplaat, nummerbord, nummerplaat
  -  - -  holder (A) - kentekenplaathouder, nummerbordhouder, num-
              plaathouder
  -   -  light (A) - kentekenplaatverlichting
  -   -  moulding (A) - kentekenplaathouder, nummerbordhouder, num-
               merplaathouder
  -  tag (A) - kentekenplaat, nummerbord, nummerplaat
lid - deksel, dop, klep, (motor)kap
-  brace - motorkaphaak
-  catch - motorkapsluiting, sluiting van deksel
-  hole - ontluchtingsgaatje in deksel (van lakbeker aan spuitpistool)
-  latch - motorkapsluiting
-  ledge - motorkapsluiting
-  lock - motorkapslot, slot van deksel
-  opener - deksellichter
-  release gear - ontgrendelingsmechanisme van motorkap/deksel
-  stay - motorkapsteun
-  support - motorkapsteun
life - brandduur (van lamp), levensduur
 -  span - levensduur
Life Style Vehicle (LSV) (A) - zie LSV
life time - levensduur
 -  time guarantee - levenslange garantie
lift, to - omhoog brengen/tillen, (op)heffen, (op)hijsen, (op)lichten,
      optillen
 -  - (hef)brug, hefvermogen, krik, opwaartse druk (onder auto), op-
    waartse kracht
 -  and support locations - punten waar kriks en steunen moeten worden
   geplaatst
 -  attachment - hefbrugsteun
liftback (LB) - auto met grote achterklep, liftback (model carrosserie)
lift bracket - hijsoog
 -  cab - tilcabine (van vrachtwagen)
 -  control handle - hefbedieningsknop
 -  cylinder - bekrachtigingscilinder, hefcilinder, servocilinder
lifted wheel - vrijhangend wiel
lifter (A) - klepstoter, stoterstang
 -  bore (A) - klepstoterboring
lift force - hefkracht, opwaartse kracht
liftgate (A) - achterklep, laadklep
  -   liner (A) - bekleding van achterklep
lift here - hier optillen
lifting - opwerken (van nog niet droge lak) 
  -  angle - openingshoek van laadklep
  -  arm - hefarm, hefboom
  -  bracket - hijsoog
  -  capacity - hefcapaciteit, hefvermogen
  -  cylinder - hefcilinder, servocilinder 
  -  eye - hijsoog
  -  movement - opwaartse beweging
  -  platform - hefbrug, hefplateau
  -  tackle - hijsblok, katrol, takelblok
  -  truck - (vork)heftruck
  -  zone - opwerktijd, tijd waarin nog niet droge lak kan opwerken
lift jack - hefbrug
 -  location - opkrikpunt
 -  off, to - aftillen van
 -  out, to - uitlichten, uittillen
 -  pump - opvoerpomp
 -  truck - laadbaklift (op vrachtwagen), vorkheftruck
 -  up, to - rechtop zetten (van rugleuning)
 -  valve - luchtdrukregelklep (van luchtvering)
light, to - branden (van lamp), verlichten
 -  - gemakkelijk, licht (niet zwaar), licht (van lamp), licht (van
    kleur), verlichting, verwarmingslamp
 -  aiming - lichtbundel
 -  alloy - aluminiumlegering, lichtmetaallegering
 -   -  look - op lichtmetaal lijkend
 -  beam - lichtbundel, lichtstraal
 -  blue - lichtblauw
 -  bulb - (gloei)lamp
 -  coat of oil - beetje olie, dun laagje olie
 -  control/dimmer switch - licht-/dimschakelaar, lichtschakelaar
 -   -  rheostat - dimmer van dashboardverlichting, dimmer van in-
             strumentenverlichting, instrumentenverlichtings-
             regelaar, regelbare instrumentenverlichting
 -   -  switch - lichtschakelaar
 - -duty commercial vehicle - lichte vrachtwagen
 -  drag - lichte weerstand (bv. van remmen)
Light Emitting Diode (LED) - zie LED
lighter - sigarenaansteker, sigarettenaansteker
light failure indicator relay - relais van aanduiding "defect licht",
                relais van indicatie "licht is defect"
light gasoline (A) - uit lichte bestanddelen bestaande benzine
Light Goods Vehicle (LGV) - vrachtwagen voor lichte goederen
 -  green - lichtgroen
lighting - verlichting
  -   product - verlichtingsartikel
  -   switch - lichtschakelaar
  -   system - verlichtingsinstallatie
light intensity - lichtsterkte
 -  kit - lampenset
 -  lighting duration - oplichttijdsduur (van lamp)
 -   -   time - licht-aan tijd, oplichttijd, oplichttijdsduur, tijd
           dat lampje brandt
 -  load - deellast
lightly - licht (raken, vastzetten)
  -  screwing - licht vastschroeven
light metal - licht metaal, lichtmetaal
 - - -  (bijv. nw.) - lichtmetalen
 -   -  alloy - lichtmetaallegering
 -  metals - lichte metalen
 -  pattern - verlicht oppervlak
lightning - bliksem
light oil - dunvloeibare olie, lichtpetroleum
light pattern - knipperpatroon, (op)lichtpatroon (bij storingscodes),
        verlicht oppervlak
light petrol - uit lichte bestanddelen bestaande benzine
Light Pressure Turbo - turbo die met een maximale overdruk werkt van 1,45
            bar (Saab '92)ÞNÞ
light reminder buzzer - lichtzoemer, waarschuwingszoemer voor brandende
            verlichting
 -   -   relay - zoemerrelais voor vergeten verlichting
 -  resistance - lichtweerkaatsing (van lak)
 -  retainer relay - lichtbedieningsrelais
 -  retractor motor - koplampopklapmotor
 -    -   relay - koplampopklaprelais
 -  sensative - lichtgevoelig
Light Single Wheel (LSW) - zie LSW
lights-off buzzer - waarschuwingszoemer "lichten uitdoen"
 -  -on buzzer - waarschuwingszoemer "lichten aandoen"
 -  - - warning system - waarschuwingssysteem voor brandende verlich-
              ting, zoemer voor vergeten verlichting
light pressure turbo (LPT) - lagedruk turbo
light source color (A) - lichtbronkleur
 -  switch - lichtschakelaar
light truck (A) - pick-up
 -   -  (LT) (A) - zie LT
light van - lichte bestelwagen
lightweight - lichtgewicht
   -   metal - lichtmetaal
Lightweight Advanced Super Response Engine (LASRE) (JE) - zie LASRE
lilliput socket - dwergfitting
lime stone base grease - kalkhoudend consistentvet
 -   - -sodium base grease - universeel consistentvet
limit, to - begrenzen, belemmeren, beperken
 -  - grens, limiet, maximum, uiterste
limitation - begrenzing, belemmering, beperking
  -   cam - begrenzingsnok
  -   stop - (begrenzings)aanslag
limited - begrensd, beperkt
  -  slip differential (LSD) - zie LSD
limiter - aanslag, begrenzer, pal
limiting value - grenswaarde
limit of stretching strain - strekgrens
 -  - wear - slijtagegrens
 -  switch - begrenzer(schakelaar), begrenzingsschakelaar, eindschake-
        laar (bv. van schuif-/zonnedak)
 -  value - grenswaarde, limiet
limousine - 4-deurs auto, limousine (automodel)
limp-home system - thuisbrengsysteem
 - - -  tire (A) - reserveband op minireservewiel, "thuiskomer"
line, to - bekleden, ingieten (van lager), voeren, voorzien van een
      voering
 -  - buis, draad, kabel, koord, leiding, lijn, streep
 -  a bearing, to - ingieten van een lager
linear - lineair, rechtlijnig
linear air/fuel (LAF) ratio sensor - zie LAF ratio sensor
Linear Charge Concept (LCC) system - zie LCC system
linear distance - afstand hemelsbreed
 -  expansion - lineaire uitzetting, uitzetting in lengterichting
linearly-mounted engine - in lengterichting geplaatste motor
 -  speed - lineaire snelheid
 -  velocity - lineaire snelheid
line assembly - montage aan lopende band
 -  fit - inbouw af fabriek
 -  mark - lijnvormig merkteken, streep
 -  of force - krachtlijn
 - -of-sight signal - rechtlijnig signaal (ontvangst door FM radio)
 -  pressure - leidingdruk, lijndruk (van automatische bak)
 -   -   at stall - lijndruk op moment van blokkeren (automatische bak)
liner - bekledingsmateriaal, excentrische ring (inspuitpomp), inlegstuk,
    losse cilinderbus, losse cilindervoering, mantel, plaat
 -  company - lijndienstmaatschappij
linerless cylinder block - cilinderblok zonder losse cilindervoeringen
line up, to - in lijn brengen, richten, tegenover elkaar zetten, uitlijnen
lining - bekleding (van koppeling/rem)), voering (van koppeling/rem)
 -  pad - remblok
 -  surface - voeringoppervlak
link, to - (aaneen)koppelen, aansluiten, beweegbaar verbinden, samenvoegen
 -  - (aaneen)koppeling, aansluiting, beugel, draagarm, draaibaar ver- 
    bindingsorgaan, gewricht, schakel, schalm, scharnier, schommel,  
    (carburateur)stangetje, verbinding, wielarm
4 link - 4 draagarmen (van achterwielophanging), 4 reactie-armen
linkage - bedieningsmechanisme, overbrengingsstangen, (stang)over-
     brenging, stangenstelsel, stuurstangen
  -  -actuated - bediend d.m.v. stangenstelsel
  -  ball joint - stuurkogel
  -  -controlled - bediend d.m.v. stangenstelsel
link fork - verbindingsvork
 -  motion slider - geleidebaan
 -  pin - draaipen, kettingbout(je), schakelbout, scharnierbout
5 link rigid axle - starre as met 5 reactie-armen
link rod - verbindingsstang
linseed oil - lijn(zaad)olie
lip - lip (van keerring), rand, uitsteeksel
-  seal - cup met rand
-  -  protector - beschermstuk voor keerringlip
liquefied - vloeibaar (gemaakt)
  -   gas - vloeibaar gas
Liquefied Natural Gas (LNG) - LNG, vloeibaar aardgas
liquefied petroleum gas (L.P.G.) - autogas, L.P.G., vloeibaar gas
liquefy, to - vloeibaar maken/worden
liquid - vloeibaar, vloeistof
 -  cooled - vloeistofgekoeld
 -  cooling - vloeistofkoeling
 -  coupling - vloeistofkoppeling
Liquid Crystal Display (LCD) - zie LCD
liquid fuel - vloeibare brandstof
 -  gas - vloeibaar gas
 -  polish - vloeibaar schoonmaakmiddel
Liquid Propane injection (LPi) - zie LPi
liquid refrigerant - vloeibaar freon
 -  sealing compound - vloeibare pakking
 -  state - vloeibare toestand
 -  tube - vloeistofleiding
liter (l) (A) - liter (l) (eenheid van volume)
14-liter family (A) - serie 14-liter motoren
lithium (chemical element, symbol Li, atomic no. 3)- lithium (chemisch
                   element, symbool Li, atoomnr. 3)
  -  grease - lithiumvet
  -  soap base glycol grease - lithium glycolvet op zeepbasis,
    (speciaal) remmenvet
  -   -  grease - lithiumzeepvet, MP vet, universeelvet
litre (l) - liter (l) (eenheid van volume)
1.6-litre straight-six engine - 1,6 liter 6 cilinder lijnmotor
little-end bush - pistonpenbus
live axle - aandrijfas, aangedreven as
livestock traffic - veevervoer
  -   trailer - aanhanger voor veetransport
  -   transport - veevervoer (in speciale veewagen)
  -   transporter - veetransportauto
live wire - onder spanning staande stroomdraad
LLC (Landi + Lambda Control) - automanagementsysteem van Landi
LNG (Liquefied Natural Gas) - LNG, vloeibaar aardgas
LO (low) (JE) - laag, lage snelheid (ventilatorschakelaarstand)
load, to - (be)laden, belasten, goederen (in)laden, opladen (accu)
 -  - belading, belasting (van motor), gewicht, lading, last, stroomver-
    bruiker, vracht
load-a-juster - progressief werkende hulpveer die zich automatisch in-
        stelt naar de mate van belading van het voertuig (Koni
        schokdemper)
 - capacity - draagvermogen, laadvermogen 
 -   -   index - laadcapaciteit vlg. kenteken
Load capacity Index (LI) - zie LI
load carrying capacity - draagvermogen, laadvermogen
 -   -   panel - open laadbak
 -   -   platform - open laadbak
 -  characteristic - belastingskarakteristiek
 -  curve - belastingskromme
 -  dependent - lastafhankelijk
 -  diagram - belastingsdiagram
 -  distribution - belastingsverdeling, gewichtsverdeling
loaded - beladen, belast (banden), (in)geladen, opgeladen
 -  radius - belaste straal (van band)
loader - laadschop, lader (persoon die containers/vervoermiddelen laadt)
load factor - beladingsgraad, belastingsfactor
 -  fastening equipment - ladingvastzetsysteem
 -  floor - laadvloer
 -  for the ball coupling of the towing bracket (JE) - kogeldruk van  
                            trekhaak
 -  index - lastindex (van autoband)
loading - beladen, (be)lading, belasten, belasting, opladen
  -  and unloading of goods - laden en lossen van goederen
  -  area - laad(opper)vlak, laadruimte
  -  capacity - draagvermogen, laadcapaciteit, laadvermogen
  -  condition - belasting, belastingstoestand
  -  crane - laadkraan
  -  height - laadhoogte
  -  length - laadlengte
  -  list - laadlijst
  -  platform - laadvloer, open laadbak
  -    -   body - zie loading platform
  -  rails - oprijplaten
  -  space - laadruimte
  -   -  height - hoogte van laadruimte
  -   -  length - lengte van laadruimte
  -   -  width - breedte van laadruimte
  -  surface - laadvloer
  -    -  height - hoogte van laadvloer
  -  width - breedte tussen wielkuipen
load leveler - hoogteregelsysteem (Monroe)
Load-Leveler and Level-Light variable-rate spring/shock absorber 
       combination (A) - hoogteregelsysteem met enigszins
                variabele veerconstante en demping (Monroe)
Load Proportioning Valve - lastafhankelijke remdrukbegrenzer/-regelaar
load range - draagvermogen (vermeld op buitenband, bv. 88 of C)
Load Range - alfabetische code gebaseerd op pr-getal en bandspanning;
       wordt achter maataanduiding op buitenband vermeld vlg. de 
       vroegere TRA-norm
load rating - draagvermogen (van autoband)
load sensing - lastafhankelijk
 -   -  pressure valve (LSPV) - zie LSPV
* -   -  proportioning and by-pass valve (LSP & BV) (JE?) - zie LSP
                              PvR  & BV
* -   -     -    valve (LSPV) (JE?) - zie LSPV PvR
* -   -     -     -  ( - ) gauge (JE?) - zie LSPV gauge
* -   -  spring - belastingsensorveer ?, veerbelaste stang ?PvR
* -   -   -  boot - belastingsensorveerhoes ?  PvR
 -   -   -  shackle - oog van lastafhankelijke remdrukbegrenzer
 -   -  timer (LST) - zie LST
 -  sensitive - lastafhankelijk
 - sheet - laadlijst
load space - laadruimte
 -  test - belastingsproef (van accu)
 -  wire - plusdraad
lobe - (ronde) nok, rond uitsteeksel
 -  height - nokhoogte
local - lokaal, plaatselijk
 -  assembly project [SKD (Semi-Knocked Down) or CKD (Complete Knocked
   Down)] - lokaal assemblage project [SKD (gedeeltelijk op te bouwen) 
        of CKD (geheel op te bouwen)]
 -  content - 1. aandeel geleverde onderdelen van plaatselijke bedrij-
        ven, 2. aantal plaatselijk geproduceerde onderdelen, 3.
        percentage van de onderdelen per in Europa gebouwde Ja-
        panse auto dat van Europese origine moet zijn om ook
        daadwerkelijk van een in Europa geproduceerde auto te
        kunnen spreken
locally manufactured tool - plaatselijk aangemaakt gereedschap
locate, to - bepalen (van plaats), de plaats van een storing bepalen,
       fixeren, lokaliseren, opsporen, opstellen, zoekenÞNÞ
locating bolt - centreerbout, pasbout, stelbout
  -   bush - mantelmoer, wartelmoer
  -   clip - steunbeugel
  -   dowel - centreerpen
  -   hole - pasgat
  -   peg - paspen
  -   pin - centreerpen, paspen
  -   screw - stelbout
  -   stud - pasbout
location - ligging, plaats(ing), punt
  -   plate - fixeerplaat
  -   screw - stelschroef
lock, to - (af)sluiten, blokkeren (van wielen), borgen, op slot doen,
      opsluiten, vastklemmen, vastlopen, vastzetten, vergrendelen
 -  - aanslag(punt) (stuurinrichting), borg, borglip (van stekker),
    grendel, slot, sluiting, sperinrichting, vergrendeling, zekering
lock (A) - klepspietje
LOCK - contactslotstand (motor loopt niet en stuur is geblokkeerd)
lockable - afsluitbaar, vergrendelbaar
  -   differential - sperdifferentieel
lock angle - max. wieluitslag
 -  ball - blokkeerkogwel, vergrendelkogel, stopkogel
 -  -  sleeve - blokkeringsbus
 -  barrel - slotcilinder
 -  base - grondplaat (van afsluiting van uitneembaar dak)
 -  bolt - borgbout, vergrendelpal
 -  button - vergrendelknop
 -  cam - vergrendelnok (van slot)
 -  cap - borg(moer)ring, vergrendelingsdop (op naafmoer)
 -  compound - borgmiddel
 -  cylinder - cilinderslot, slotcilinder
 -  de-icer - slotontdooier
locked - (af)gesloten, op slot, vergrendeld
lockerpoint - plaats waar 's nachts goederen worden afgeleverd
lock expander - blokkeringsslot
 -  handle - raamsluiting
locking ball - blokkeerkogel, vergrendelkogel
  -  button - vergrendelknop
  -  catch - vergrendelinrichting
  -  clip - borgclip
  -  compound - borgmiddel
  -  device - afsluitmechanisme, grendel, grendelinrichting, vastzet-
         inrichting, vergrendeling, vergrendelinrichting
  -  differential - sperdifferentieel
  -  filler cap - afsluitbare vuldop
  -  fuel tank cap - afsluitbare tankdop
  -  glovebox - afsluitbaar dashboardkastje
  -  hub - vrijloopnaaf
  -  knob - vergrendelknop
  -  link - slotstang (om portierslot te vergrendelen),
        vergrendelstang (in portier)
  -  lug - (borg)lipje (van stekker)
  -  materials - borgmiddelen
  -  mechanism - blokkeerinrichting (van automatiosche veiligheidsgordel
  -  pawl - blokkeerpal, vergrendelpal
  -   -  lever - afsluithefboom
  -  pin - borgpen
  -  plug - afsluitplug
  -  retractor assy. - blokkeermechanisme (van veiligheidsgordel)
  -  ring - borgring
lock key - portiersleutel
 -  knob - vergrendelingsknop, vergrendelknop
 -  lever - borglipje, vergrendelingshendel, vergrendelingshaakje (van 
      bagage-afdekplaat)
 -  nut - borgmoer, contramoer, zelfborgende moer
 -  -  cap - borg(moer)kap, dop voor borgmoer
 -  -  wrench (A) - borgmoersleutel
 -  pawl - blokkeerpal
 -  pin - blokkeerpen, blokkeerstift, borgpen
 -  plate - borgplaat(je), borgrand (van boven- of onderbak van radia- 
      teur), borgveerring, slotplaat, zekeringsplaat
 -  position - borgstand (van portierschakelaar), vergrendelstand
 -  release bolt - blokkeerbout (van airbag)
 -  release button - ontgrendelingsknop(je)
 -   -  lever - ontgrendelingshendel
 -   -  strap - lus (om zitting omhoog te trekken)
 -  ring - borgring
 -  rod - sluitstang
 -  sensor - blokkeersensor (airco)
 -  sleeve - blokkeermof, geleider, sluitmof
 -  spring plate - verende borgplaat, vergrendelplaatje (van asbakje)
 -  striker - slotvanger
 -   -  plate - slotvanger
 -  switch - blokkeerschakelaar, vergrendelschakelaar
 -  synchronisation - spersynchronisatie
 -  synchronization (A) - spersynchronisatie
 -  to lock turns (A) - max. aantal stuurwielomwentelingen
 -  torque - blokkeerkoppel (van startmotor)
 -  up, to (A) - blokkeren van wielen (tijdens remmen), slipvrij aan  
       elkaar koppelen van pomp- en turbinewiel van hydrau-    
      lische koppelomvormer
 - -up - blokkering van wiel, lock-up, overbruggingskoppeling (van auto-
     matische bak), slipvrije overbrugging van koppelomvormer, ver-
     grendelde blokkering (in automatische bak), vergrendeling (in 
     automatische bak)
 - - - clutch - lock-up koppeling (automatische bak), overbruggingskoppeling, 
         vergrendelingskoppeling
 - - - indicator - controlelampje dat aangeeft dat lock-up in werking is
 - - - point - lock-up moment (automatische bak)
 - - - solenoid - elektrisch bediende lock-up klep, solenoïde van
          overbruggingskoppeling van hydraulische koppelomvormer
 -  washer - borgring, sluitring, veerring
 -  wire - borgdraad
lodge, to - blijven steken
lodging vehicle - verblijfswagen
logarithmic scale - logatitmische schaalverdeling
logging-truck (CE) - 25 meter lange vrachtwagen die boomstammen vervoert
logic - logisch
 -  circuit - logische schakeling
logistics - goederenstroombeheersing, logistiek
  -   manager - logistiek manager
London cab - Londense taxi (merk Austin)
 -  Regional Transport (LRT) - zie LRT
 -  Taxi International (LTI) - zie LTI
long - lang (lengte), langdurig (tijd)
 -  cab - slaapcabine
long distance beam - vèrstraler
 -   -   cab - lange afstandscabine, stuur- en slaapcabine
 -   -   goods transport - goederenvervoer over lange afstand
 -   -   haulage - internationaal transport
 -   -   light - groot licht
 -   -   traffic - langeafstandsvervoer
longer pin (JE) - lange pen (in tegenstelling tot een andere kortere pen)
long-haul traffic (A) - langeafstandsverkeer
long hole - langwerpig gat, sleuf
longitude - lengte
longitudinal - de lengte betreffende, in de lengte, in langstichting, in
        lengterichting, in richting van de lengte, langs, lengte,
        longitudinaal, overlangs, vlg. lengte
   -    arm - langsdraagarm, langsreactie-arm, langsreactiestang
   -    bottom radius arm - overlangse onderste reactie-arm
   -     -  reaction arm - overlangse onderste reactie-arm
   -    channel - U-vormige langsdraagbalk
   -    control arm - langsdraagarm
   -    direction - langsrichting, lengterichting
   -    engine - motor in lengterichting
   -    floor beam - overlangse vloerbalk (van autobus)
   -    force - in lengterichting werkende kracht
   -    frame - ladderchassis, raamchassis
   -    girder - balk in de lengte, langsbalk, langsdraagbalk,   
           langsdrager, langsligger, lengtebalk
longitudinally mounted - in lengterichting ingebouwd
longitudinal leaf spring - langsbladveer
   -    link - langsdraagarm
   -    member - langsdraagbalk, langsdrager, langsligger
   -    mounting - motor in lengterichting geplaatst
   -    roof beam - overlangse dakbalk ( van autobus)
   -    runner - langsligger (van chassis)
   -    section - langsdoorsnede
   -    semi-elliptic spring - half-elliptische bladveer in langsrichting
   -    stability - langsstabiliteit, stabiliteit in de lengte
   -    top radius arm - overlangse bovenste reactie-arm
   -    top reaction rod - overlangse bovenste reactie-arm
   -    torsion bar - torsieveer in langsrichting
long-life - extra lange levensduur, extra lang meegaand 
long orbital sander - draaiende vlakschuurmachine met lang 
           schuurblad/schuuroppervlakÞNÞ
* -  range driving light - verstraler   (zie long distance beam)  
 -  residue - restprodukt van raffinaderij
 -  stem nozzle - lange meergatsverstuiver, verstuiver met lange neus
 -  stroke engine - langeslagmotor, motor met lange slag
 -  thrust braking - gedempte oplooprem
 -  wave (LW) - lange golf (radio)
 -  wheel base - lange wielbasis
 - -wheel base truck - vrachtwagen met lange wielbasis
loop - bocht, kring(loop), krul, lus, oog
 -  ring - O-ring
 -  scavenge - omkeerspoeling
 -  scavenging - omkeerspoeling
loose, to - losdraaien, losmaken
 -  - los, met speling, met veel tussenruimte, ruim, slap (bv. aandrijfriem)
 -  connection - losse verbinding, niet goed contact makende verbinding
 - -fitting shoulder belt - te losse schoudergordel
 -  rust - losse roest, oppervlakteroest
 -  time, to - achterlopen (klok)
loosen, to - losdraaien, losgaan, los gaan zitten, losmaken, lossen, loswerken
 -  by vibration - lostrillen
 -  each bolt a little time, to - bouten om de beurt steeds een stukje
                   losdraaien
looseness - ruimte, speling
loosen in several passes, to - gelijkmatig in verscheidene stappen los-
                draaien
 -  the staked part of the lock plate, to - omgeslagen deel van borg-
                        plaat terugbuigen
 -  uniformly, to - gelijkmatig losdraaien
lorry - vrachtauto, vrachtwagen
 -  and trailer - trekker met oplegger
 - -driver - vrachtwagenchauffeur
 -  mounted crane - kraanwagen
 -  tractor - trekker
 -  traffic - vrachtverkeer
 -  train - aanhangwagencombinatie, opleggercombinatie
 -  with full trailer - aanhangwagencombinatie
lose, to - achterlopen, lekken, verliezen
lose control of the vehicle, to - beheersing over het voertuig verliezen
 -  time, to - achterlopen (klok)
loss - achteruitgang, lek, verlies
 -  due to friction - wrijvingsverlies
 -  in voltage - spanningsverlies
 -  of compression - compressieverlies
 -  - current - spanningsverlies, stroomverlies
 -  - gloss - glansverlies (van lak)
 -  - luster - glansverlies (van lak)
 -  - pressure - drukverlies, vermindering van druk
loud - luid(ruchtig)
loudness - (geluids)sterkte, volume (geluid)
loudspeaker - luidspreker
louver (A) - jalouzie, luchtspleet, rooster
louvre - zie louver
low (LO) (JE) - laag, lage snelheid (ventilatorschakelaarstand)
lowable suspension system for special purpose vehicles - knielsysteem
                       voor speciale voertuigen
low air temperature sender - ijswaarschuwingszender (onder voorbumper)
-  bake oven - moffeloven
-  beam (A) - dimlicht
-  -  filament - dimlichtgloeidraad
-  -   -   shield - afschermkapje (in gloeilamp)
-  bed semi-trailer - dieplader
-  bed trailer (A) - aanhangwagen, dieplader
- -carbon steel - koolstofarm staal
-  compression engine - benzinemotor, compressorloze motor
-  deck - extra lage trekker
- -drag body (A) - carrosserie met lage luchtweerstand
Low Emission Diesel Engine (LEDE) - zie LEDE
-   -   NOx Traction Engine (LENTE) - zie LENTE
-   -   Vehicle (LEV) - zie LEV
low-end torque (A) - koppel bij lage toerentallen
-  engine coolant level warning light - waarschuwingslampje voor laag
                     koelvloeistofniveau
lower, to - dichtklappen (van dak), lager maken, laten zakken (van krik),
      terugschakelen (naar lagere versnelling), verlagen, verminderen
 -  - lager, onder(ste)
 -  arm - onderste wieldraagarm
 -  -  ball joint - fuseekogel
 -  -  joint - fuseekogel
 -  back panel - achtertussenpaneel, onderste achterpaneel, onderste
          deel van achterpaneel
 -  -   -  reinforcement - versteviging van onderste achterpaneel
 -  beam (A) - dimlicht
 -  bearing - onderlager, onderste lagerhelft (van drijfstanglager)
 -  brace - onderste verbindingssteun
 -  control arm - onderste wieldraagarm, onderste reactie-arm, onderste
          wielarm
 -  crankcase (A) - (motor)carter, ondercarter
 -  dead center (A) - onderste dode punt
 -  -  centre (L.D.C.) - onderste dode punt (ODP)
 -  fifth wheel - koppelingsplaat van oplegger
 -   -  wheel height - opleggerkoppelinghoogte
 -  frame - geleidingssteun (van ruitmechanisme)
lowering kit - verlagingsset
  -   movement - neerwaartse beweging
  -   time - daalsnelheid, daaltijd (van kipwagenbak)
lower level - minimum niveau
 -  limit - benedengrens, minimumgrens, ondergrens
 -  link - onderste draagarm
lowermost position - laagste/onderste stand
lower plunger plate - onderste plunjerplaat
 -  radius arm - langsdraagarm, onderste duwstang, onderste geleide-  
        arm, onderste reactie-arm, onderste trekstang
 -  side - onderkant, onderzijde
 -  spring seat - onderste veerschotel, onderste veerzitting, veerbrug
 -  support - onderste steun
 -  suspension arm - onderste veerarm, onderste wieldraagarm
 -  tank - onderbak (van radiateur), ondertank (van radiateur)
 -  unit case - onderdeksel, onderhuis
 -  valve spring seat - onderste klepveerschotel
lowerward (JE) - naar beneden (gericht), omlaag, onderkant
lower whishbone - onderste dwarsgeplaatste wieldraagarm
 -    -   arm - onderste dwarsgeplaatste wieldraagarm 
Low Frequency (LF) - lage frequentie (radio)
low fuel control lamp - waarschuwingslampje laag brandstofniveau
-  fuel level warning light - waarschuwingslampje laag brandstofniveau
-  gear - lage versnelling, versnelling met lage overbrengingsverhouding
-  geared - met lage overbrengingsverhouding
-  headlight cleaner washer fluid level warning light - waarschuwings-
                  lampje voor laag vloeistofniveau in
                  koplampsproeiertankje
-  idle speed - stationair toerental
- -impact accident - lichte aanrijding
-  lead gasoline (A) - benzine met weinig lood
-  -  petrol - benzine met weinig lood
- -level sensor - waarschuwingssensor laag vloeistofniveau
- -loader - dieplader, laaglader
-  loading tire (A) - band voor geringe laadhoogte
-  maintenance - onderhoudsarm
-  mode (A) - dimlicht
- -octane fuel - brandstof met laag octaangetal
-  oil pressure warning system - waarschuwingssysteem voor lage oliedruk
- -ohmic - laagohmig
-  pitch tone - lage toon (van radio)
-  pitched tone - bas, toon, lage toon (radio)
-  pressure - lage druk
-   -   tire (A) - lagedrukband
-   -   torch - (lage)drukbrander
-   -   tyre - lagedrukband
-  profile tire (A) - brede buitenband, buitenband met lage hoogte/
            breedte verhouding, lage buitenband
-   -  tyre - zie low profile tire
-  range - lage gearing
- - - woofer - luidspreker voor lage tonen
Lowrider (A) - grote Amerikaanse auto die door hydraulische modificaties
        aan de wielophanging zowel van voren als van achteren ho-
        ger of lager op de weg kan worden gezet, low-rider
low section tire (A) - buitenband met hoogte/breedte verhouding van 0,88
-  section tyre - zie low section tire
-  speed - laag toerental, lage snelheid, langzaamlopend
- - -  engine - laagtoerige motor
- -speed impact - lichte aanrijding
- - -  knock - pingelen van motor bij lage toerentallen
- - -  nozzle - stationaire sproeier
- - -  ping - pingelen van motor bij lage toerentallen
- - -  reduction gear - grote reductiewielen
- - -  torque - koppel bij laag motortoerental
-  tension (L.T.) - laagspanning
-  viscosity index (LVI) - lage viscositeitsindex van olie (VI) (tot 40)
-  voltage - laagspanning, lage spanning
- -  -  circuit - laagspanningscircuit
- -  -  terminal - laagspanningsaansluiting
- -  -  winding - primaire wikkeling (van bobine)
L.P.G. (Liquefied Petroleum Gas) - autogas, L.P.G., vloeibaar gas
LPi (Liquid Propane injection) - injectie van vloeibaar LPG (autogas) in
                 inlaatspruitstuk
LPT (light pressure turbo) - lagedruk turbo
* LPV (Load Proportioning Valve) (JE?) - lastafhankelijke remdrukrege-  
                     laar PvR
LR (left rear) - linksachter
LRT (London Regional Transport) - exploitant van de stadsbussen en de
                 Underground in Londen
LRV (Lunar Roving Vehicle) - maanauto van '71 met aandrijving door 2
         accu's, gewicht 213 kg, max. snelheid 17 km/h
LSD (limited slip differential) - differentieel met beperkte slip, diffe-
                 rentieel met beperkt slipvermogen
L-shaped - L-vormig
LSM (Last Station Memory) - de laatst ingestelde radiozender wordt bij
  uitgeschakelde radio en uitgeschakelde ontsteking in het geheugen op
  geslagen van een radio met elektronisch zoeksysteem
LSP & BV (Load Sensing Proportioning and By-Pass Valve) - lastafhankelijke 
     remdrukregelaar en omloopklep
LSPV (Load Sensing Pressure Valve) - lastafhankelijke remdrukbegrenzer
* LSPV (load sensing proportioning valve) (JE?) - lastafhankelijke    
                  remdrukregelaar/begrenzer PvR
LSPV (Load Sensing Proportioning Valve) gauge - manometer voor last 
   afhankelijke remdrukbegrenzer
LSR (Land Speed Record) - absolute snelheidsrecord te land
LST (load sensing timer) (JE) - lastafhankelijke timer (inspuitpomp)
LSV (Life Style Vehicle) (A) - vrijetijdsauto (ongewoon vierwielaange-
  dreven voertuig geconstrueerd door de carrosseriebouwers C&C)
LSW (Light Single Wheel) - lichte enkellucht trekker [Renault AE
              (Aerodynamisch) serie vrachtwagen]
LT (light truck) (A) - vermelding op buitenband voor bestel- en
            terreinauto
L.T. (low tension) - laagspanning
LTI (London Taxi International) - fabrikant van de Londense taxi's
                 (Fairway Driver LTI)
LTL (less-than-trailer-load) carrier (A) - stukgoederenwagen
L-type cylinder - cilinder met kleppen aan á‚áá‚án zijde (zijklepmotorblok)
lub. (lubricating) oil - smeerolie
lube (A) - smeermiddel
 -  bay (A) - smeerplaats (in werkplaats)
 -  filter (A) - oliefilter
 -  oil (A) - smeerolie
lubricant - smeermateriaal, smeermiddel, smeerolie, smeervet
  -   consumption - olieverbruik
  -   filler - olievulkan
lubricate, to - (door)smeren, invetten, (in)oliën, smeren
lubricated fuel - brandstof voor tweetaktmotoren, mengsmering
lubricating ability - smerend vermogen
  -    felt - smeerviltje
  -    film - smeerfilm
  -    fitting - smeernippel
  -    grease - smeervet
  -    gun - vetspuit
  -    oil - smeerolie
  -    oil filter - oliefilter
  -    -  pump - oliepomp
  -    pit - smeerkuil
  -    point - smeerpunt
  -    power - smeervermogen, smerend vermogen
  -    pump - oliepomp
  -    quality - smeerkwaliteit, smeervermogen
  -    schedule - smeerschema
lubrication - doorsmeren, smering
   -   chart - smeerkaart, smeeroverzicht, smeerplan, smeerschema, 
          smeertabel
   -   diagram - smeerschema, smeertabel
   -   nipple - smeernippel
   -   point - smeerpunt
   -   service truck - rijdende smeerwagen
   -   system - smeersysteem
lubricator - oliespuit, smeerapparaat, smeerinrichting, smeernippel, vet
       spuit
  -   fitting - smeernippel
  -   nipple - smeernippel
  -   point - smeerpunt
lubricity - smeereigenschappen, smerend vermogen
lug, to - bokken (van motor), met een te laag toerental rijden in een be-
     paalde versnelling
-  - aansluiting, aansluitpunt, kabelschoen, lip, nok, oog, oor, uit-
   steeksel, verbindingslip
luggage - bagage
  -  boot - bagageruimte
  -   -  lamp - bagageruimteverlichting
  -  carrier - bagagerek, daklastdrager
  -    -  for commercial vehicle - imperiaal voor bedrijfsauto
  -  capacity - bagageruimte-inhoud
  -  compartment - bagageruimte
  -     -   carpet - vloerbedekking van bagageruimte
  -     -   door - bagageruimtedeksel
  -     -    -  hinge arm - scharnierarm van bagageruimtedeksel
  -     -   lid - bagageruimtedeksel, bagageruimteluik (van autobus)
  -     -   light - bagageruimteverlichting, laadruimteverlichting
  -     -   lighting - bagageruimteverlichting, laadruimtever-
          lichting
  -     -   opening trough - goot langs bagageruimte-opening
  -  cover - afdekking van bagageruimte, bagage-afdekplaat,bagage-
        afdekscherm, hoedenplank
  -  door cable - openingskabel van bagageruimte
  -  grid - bagagerek
  -  lock cylinder and key set - slot met sleutelset van bagageruimtedeksel
  -  net - bagagenet
  -  opening trough - opening van bagageruimte
  -  rack - bagagerek (in autobus), imperiaal
  -  rail - bagagerek, rand van imperiaal
  -  room - bagageruimte
  -   -  light switch - schakelaar van bagageruimteverlichting
  -  space - bagageruimte
  -  stowage - (in)laden van bagage
  -  trailer - bagage-aanhanger, bagagewagentje
lug nut (A) - wielmoer
lugnut (JE) - wielmoer
- -pattern tire (JE) - buitenband met dwarsprofiel
lukewarm water - lauw water
lumbar support - lendesteun (geïntegreerd in stoel)
luminance control - lichtsterkteregeling
luminous control - lichtsterkteregeling
  -   intensity - lichtsterkte
  -   paint - fluorescerende lak, lichtgevende lak
  -   power - lichtsterkte
  -   source - lichtbron
Lunar Roving Vehicle (LRV) - zie LRV
luster - glans (van toplaag van lak), lichtglans
lustre - zie luster
lute - afdichtmiddel, kitlijm, kit(middel)
lux - lux (lx) (eenheid van lichtsterkte)
luxury car - luxe auto, personenauto
 -  coach - luxe touringcar
 -  tax (A) - extra belastingheffing op dure auto's (10% die een auto
         meer kost dan 30.000 dollar)
LVI (Low Viscosity Index) - VI (lage viscositeitsindex van olie tot 40)
LW (Long Wave) - lange golf (radio)

M

m (meter) (A) - m (meter) (eenheid van lengte, 1 m = 100 cm)
m (metre) (A) - zie m (meter)
M (midship engine) - middenmotor, midscheeps geplaatste motor
macadam - macadam, wegverharding
machinal - machinaal, met behulp van een machine
machine, to - boren, machinaal afwerken/bewerken, vijlen, verspanen
  -  - apparaat, auto, machine, mechanische inrichting, werktuig
  -  made - machinaal vervaardigd
machining - afwerking, bewerken, machinale bewerking, machinewerk,
      metaalbewerking
  -   steel - automatenstaal 
Mack Trucks Historical Museum (A) - historisch museum van Mack vracht-
   wagens (bedrijfsautomuseum in 1982 opgezet door Mack fabriek te
   Macungie, Pennsylvania)
MacPherson strut (A) - MacPherson veerbeen, MacPherson veerpoot
  -    -  suspension (A) - MacPherson wielophanging
  -   wheel suspension - wielophanging met MacPherson poten
Made in Holland - gefabriceerd in Nederland, Nederlands Fabrikaat
MAG (Metal Active Gas) welding - lassen in actieve gasatmosfeer, MAG
            (Metaalelektrode in een Actief Gas) lassen
magazine - magazijn (voor CD's), tijdschrift
magic tape - kleefband, klitteband
magnesium (chemical element, symbol Mg, atomic no. 12) - magnesium (che-
               misch element, symbool Mg, atoomnr. 12)
magnet - magneet
 -  coil - magneetspoel, magneetwikkeling
 -  core - magneetkern
magnetic - magnetisch, magnetiseerbaar
magnetical - magnetisch
magnetic bar - magneetstaaf, staafmagneet
  -   clutch - magneetkoppeling, magnetische koppeling
  -   core - magneetkern, magnetische kern
  -   drain plug - magnetische aftapplug
  -   field - magnetisch veld
  -   finger - magneet, magnetisch staafje, magnetische vinger
  -   flux - magnetische flux, magnetische krachtlijnen, magnetische
        stroom
  -   ignition - magneetontsteking
Magnetic Resistance Element (MRE) (JE) - zie MRE
magnetic shield - magneetmantel
  -   switch - magneetschakelaar, solenoid, startrelais
Magnetic Switching Valve cool (MVc) (JE) - zie MVc
  -     -    -  hot (MVh) (JE) - zie MVh
magnetic valve - magneetklep
magnetisation - magnetisatie, magnetisering
magnetism - magnetisme
magnetization (A) - magnetisatie, magnetisering
magneto - magneet (van ontsteking), magneto
  -  ignition - magneetontsteking
magnet relay - motorrelais (van liermotor)
Magnet Relay IN (MRI) (JE) - magnetisch relais in (van lier)
Magnet Relay OUT (MRO) (JE) - magnetisch relais uit
magnetude - grootheid, grootte (van kracht)
magnet vibrating plate - trilplaat van magneet
magnet winding - magneetwikkeling
magnifier - loep, vergrootglas
magnify, to - vergroten, versterken
magnifying glass - loep, vergrootglas
magnitude - grootheid, grootte
main - belangrijkste, grootste, hoofdleiding, voedingsleiding,
    voornaamste (deel)
 -  agent - kit
 -  amplifier - eindversterker (radio), vermogensversterker (radio)
 -  anti-roll bar - dwarsstabilisator
 -  axle - hoofdas
 -  beam - grootlicht
 -  -  filament - gloeidraad voor grootlicht
 -  bearing - hoofdlager, krukaslager
 -   -  cap - hoofdlagerkap
 -   -  center wall thickness (A) - dikte in midden van hoofdlager
 -   -  diameter - hoofdlagerdiameter
 -   -  journal - hoofdlagertap
 -  brake circuit - hoofdremcircuit
 -   -  cylinder - hoofdremcilinder
 -  body - carrosserie op chassis gebouwd, huis, kale carrosserie
 -  cable - pluskabel
 -  constituent - hoofdbestanddeel, voornaamste bestanddeel
 -  current switch - hoofdstroomschakelaar
 -  diaphragm - hoofdmembraan
 -  filter - fijnfilter, hoofdfilter
 -  floor side member - binnendorpel, langsdrager, middelste langsdra-
             ger, zijbalk van hoofdvl¬oer
 -  fuse box - hoofdzekeringkast
 -  gearbox - hoofdbak
 -  gear shaft - hoofdas (van versnellingsbak)
 -  ingredient - hoofdbestanddeel
 -  jet - hoofdsproeier
 -  journal - hoofdlagertap (van krukas)
 -   -  taper and out-of round - tapsheid en onrondheid van hoofd-
                   lagertapÞ(NÞ
 -  leaf (A) - hoofdblad (van veer), hoofdveerblad
 -  light - grootlicht
 -  line - hoofdleiding, hoofdstraat, hoofdweg
 -  line boring machine (A) - lijnboormachine
mainly - hoofdzakelijk, voornamelijk
main metering jet - hoofdsproeier
 -  muffler - hoofddemper (van uitlaatsysteem)
 -  oil gallery (A) - oliehoofdkanaal
 -  -  hole - hoofdolieboring
 -  oilway - hoofdoliekaneel
 -  pin - geleidepen (bv. van remklauw)
 -  -  boot - hoofdpenhoes, scharnierpenhoes
 -  plate - hoofdblad (van veer)
 -  pressure oil passage - hoofdoliekanaal
 -  road - grote verkeersweg, hoofd(verkeers)weg, voorrangsweg
mains - leidingstelsel, lichtnet
main shaft - hoofdas (van bak), stuuras, uitgaande as (van bak)
 -   -  flexible coupling - flexibele koppeling van stuuras
 -   -  seal ring - oliekeerring van hoofdas
 -   -  yoke - kruiskoppeling van stuuras
 -  silencer - hoofddemper (van uitlaatsysteem) 
 -  solenoid - primaire solenoid
 -  spring leaf - hoofdveerblad
mains - leidingstelsel, lichtnet
 -  voltage - netspanning
main switch - hoofd(stroom)schakelaar
maintain, to - handhaven, onderhouden
maintenance - onderhoud, servicebeurt
   -   agreement - onderhoudscontract
   -   booklet - onderhoudsboekje
   -   chart - onderhoudsschema
   -   costs - onderhoudskosten
   -   -free - onderhoudsvrij
   -   - -  battery - onderhoudsvrije accu
   -   - - operation (A) - onderhoudsvrije bewerking
   -   manual - onderhoudshandleiding
Maintenance Outboard Diagnostic Unified System (MODUS) - zie MODUS
maintenance schedule (JE) - onderhoudsschema
   -   service - onderhoudsbeurt
   -   type battery - niet-onderhoudsvrije accu
   -   work - onderhoudswerkzaamheden
main unit - hoofdmal (van richtbank)
 -  valve - hoofdafsluiter
 -  wiring - hoofdbedrading
major - grootste, voornaamste
 -  airport crashtruck - luchthavenbrandweervoertuig, 
              vliegveldbrandblusvoertuigÞ‑NÞ
 -  damage - zware schade
 -  diameter - buitendiameter
 -  heading - hoofdtitel
 -  repair - algehele revisie
 -  road - hoofdweg, voorrangsweg
 -  service - grote onderhoudsbeurt
 -  specifications - belangrijkste gegevens
 -  street - hoofdstraat, hoofdweg
 -  transport route - hoofdtransportroute
MAK (methyl amyl ketone) - MAK methylamylketon) (oplosmiddel in lak)
make, to - fabriceren, maken, produceren, vervaardigen
 -  - fabrikaat, merk
 -  a larger than normal turning radius, to - een bocht ruim nemen
 -  - note, to - aantekenen, noteren, opschrijven
 -  - set, to - samen een paar/set/stel vormen
 -  -up - opbouw (van laklagen)
maladjusted - fout/verkeerd afgesteld
maladjustment - foutafstelling, verkeerde afstelling
male - manlijk
 -  and female - mannetje-vrouwtje (in elkaar passende delen)
 -  connector - stekker
 -  plug - stekker
malfunction, to - defect raken/zijn, slecht werken
   -   - defect, storing
   -   code - foutcode, storingscode
   -   indicator - storingsindicator
malfunctioning - storing
malleable - hamerbaar, pletbaar, rekbaar, smeedbaar, vervormbaar
  -   cast iron - tempergietwerk
  -   iron - smeedbaar gietijzer, smeedijzer, tempergietijzer
mallet - houten hamer (voor het in vorm zetten van plaatijzer), rubber
     hamer
mandatory - verplicht, wettelijk voorgeschreven
mandrel - as, doorslag, drevel, spil
maneuver, to (A) - manoeuvreren, rangeren
  -   (A) - beweging, manoeuvre
maneuverability (A) - manoeuvreerbaarheid
maneuvrability - bestuurbaarheid, wendbaarheid
maneuvre, to - manoeuvreren, rangeren
manganese (chemical element, symbol Mn, atomic no. 25) - mangaan     
      (chemisch element, symbool Mn, atoomnr. 25)
manifest - cargalijst, ladinglijst, vrachtlijst
manifold - spruitstuk, verdeelleiding, verdeelstuk
  -   absolute pressure (MAP) sensor - zie MAP sensor
  -   gauge set - manometerset (ger. voor airco)
  -   heater - verwarming in inlaatspruitstuk
  -   injection - benzine-inspuiting met een verstuiver vóór elke in-
           laatklep
  -   pressure - inlaatdruk
  -   stay - spruitstuksteun
  -   to cylinderhead gasket for inlet - inlaatspruitstukpakking
  -   -    -     -  -  outlet - uitlaatspruitstukpakking
  -   vacuum - inlaatonderdruk, inlaatvacuüm
manipulate, to - bedienen, behandelen, hanteren
Man Machine Interface For Multi Function Display (MMIFMFD) - zie MMIFMFD
manoeuver, to (A) - manoeuvreren, rangeren
manoeuvrability - bestuurbaarheid, hanteerbaarheid, wendbaarheid
manometer - drukmeter, manometer
manual - handboek, handleiding, handmatig, met de hand, niet-bekrachtigd
 -  A/C (air conditioning) (A) - handbediende air conditioning
 -  air conditioning (A/C) (A) - handbediende air conditioning
 -  car - auto met handgeschakelde versnellingsbak
 -  choke - handbediende choke, handchoke
 -  control - handbediening, handbesturing, handregeling, regeling met
         de hand
 -  fuel pump - handbediende brandstofpomp
 -  gearbox - handgeschakelde versnellingsbak
 -  gear control - handschakeling (van bak)
 -   -  housing - niet-bekrachtigd stuurhuis
 -  headrest type - handbediende hoofdsteun, met de hand verstelbare
            hoofdsteun
 -  injection advance device - inspuitverstelling met de hand
manually operated - handbediend, met de hand bediend/bestuurd, niet-auto-
          matisch 
manual operation - handbediening
 -  outside mirror - met de hand verstelbare buitenspiegel
 -  shift - handschakeling (van bak)
 -  shifting - handschakeling (van bak)
 -  steering (MS) (JE) - zie MS
 -  steering gear - niet-bekrachtigde stuurinrichting
 -  switch slider - schuifschakelaar
 -  throttle - handgas
 -  transaxle - handgeschakelde versnellingsbak (bij voorwielaan-
          drijving)
 -    -   floor shift lever - vloerversnellingshendel van hand-
                   geschakelde versnellingsbak
 -  transmission (MT, M/T, MTM) (JE) - zie MT
 -  tuning - handafstelling (bv. van radio), met de hand afstemmen
 -   -  radio - radio met handbediend zenderzoeksysteem
 -  valve - handbediende klep, handklep (van automatische bak)
 -   -  lever - handbediende klep (van automatische bak)
manufacture, to - fabriceren, maken, produceren, vervaardigen
manufacturer - fabriek, fabrikant, maker, producent
   -   's curb weight (A) - rijklaar gewicht vlg. fabrieksopgave
   -   's instructions - fabrieksvoorschriften, gebruiksaanwijzing 
              van de fabrikant
   -   's plant - fabriek
   -   's plate - typeplaatje, voertuigidentificatieplaatje
manufacturing (mfg., Mfg.) - fabricage, produktie
Manufacturing Automation Protocol (MAP) (A) - zie MAP (A)
manufacturing cost - produktiekosten, produktieprijs
map - (wegen)kaart, kenveld van elektronische ontsteking
-  of a country - landkaart
-  reading - kaartlezen
-   -  lamp - kaartleeslamp
MAP (manifold absolute pressure) sensor - absolute spruitstukdruksensor,
  sensor die absolute druk in inlaatspruitstuk meet
MAP (Manufacturing Automation Protocol) (A) - ontwikkeling voor het auto-
  matiseren van fabriek door General Motors (wordt ook in Europa toege-
  past bij BMW, Jaguar, Mercedes, Renault, Saab en Volvo)
marbles (A) - ronde stukjes rubber (knikkertjes) die door slijtage van de
       banden rollen en op het gedeelte van de racebaan buiten de
       ideale racelijn blijven liggen
MARCOS - Engels automerk (is samentrekking van de naam van de leider van
     het bedrijf Jem ”M ”ar sh en Frank ”Cos tin de ontwerper van de oerwa-
     gen die door Jem in elkaar werd gezet)
margin of safety - veiligheidsmarge
 -  thickness - randdikte (van in- of uitlaatklep)
mark, to - markeren, merken, merkteken aanbrengen
 -  - embleem, gemerkt, kenteken, kras, merkstreep, merk(teken)
Mark (Mk) (A) - autotype, versie
marker light - breedtelicht, markeerlicht
marking - aanduiding, markeren, markering, merken, merkteken 
  -  pen - kraspen
mark of identification - identificatieteken, kenmerk, kenteken
maroon - kastanjebruin
marry, to - in elkaar steken, koppelen
marshall - iemand die het publiek op veilige afstand moet houden bij een
      autorallye
martensitic structure - martensitische structuur
mascot - figuur op radiateur, mascotte (op radiateur)
mask, to - afdekken, afplakken (vá¢áá¢árdat gespoten wordt), maskeren, ver-
      bergen
masked head light - verduisterde koplamp
masking - afplakken (vá¢áá¢árdat gespoten wordt), afscherming
  -  paper - afdekpapier, afplakpapier
  -  tape - afdektape, afplakband
mass - aarde, massa
 -  damper - massatraagheidsdemper
massive - groot, massief, vol, zwaar
mass moment of inertia - massatraagheidsmoment
 -  production - massafabricage, massaproductie, seriebouw, seriefabri-
         cage, serieproductie 
master brake cylinder - hoofdremcilinder
 -  catalog (A) - hoofdcatalogus
 -  catalogue - hoofdcatalogus
Master Control System (MCS) - zie MCS
master cylinder - hoofd(rem)cilinder, rempomp
 -    -   body - hoofdremcilinderhuis 
 -    -   piston - zuiger van hoofdremcilinder, zuiger van ontkop-
             pelingspomp (hydraulische koppeling)
 -    -   push rod - drukstang/zuigerstang van hoofdremcilinder,
              drukstang van ontkoppelingspomp (hydraulische 
              koppeling)
 -    -   return spring - trekveer van hoofdcilinder
 -    -   with reservoir - hoofdremcilinder met reservoir
 -  gauge - (meet)mal
 -  key - hoofdsleutel (autosleuteltje dat op alle sloten van één auto past)
 -  leaf - hoofdblad (van bladveerpakket)
 -  -mechanic - chef-monteur
 -  switch - hoofd(stroom)schakelaar
mastic adhesive sealer - afdichtingsmateriaal, hechtingsmateriaal,
             mastiek
mast-wagon - zwenkbare hoogwerker
mat - (vloer)mat
match, to - afstemmen, (bij elkaar) passen, gelijkmaken, (in/op elkaar)
      passen, passend maken
match - overeenstemming, passing
matched set - op elkaar passende en bij elkaar behorende set onderdelen,
       passende set onderdelen, twee op elkaar passende onderdelen
match mark - merkteken
 -  pin - paspen
 -  the silhouette of the vehicle body, to - in lijn liggen met de
                        carrosserie
 -  up, to - aanpassen
mate, to - bij elkaar passen, ineen grijpen, koppelen, passen/vallen in
material - materiaal, materieel
Material Optimalization for a Structural Automotive Innovative Concept
                          (MOSAIC) - zie MOSAIC
  -   Requirement Planning (MRP) - materiaalaanleveringsplanning
material test - materiaalproef
mathematical - mathematisch, wiskundig
mating - (aan)passing, afstemming, in elkaar grijpend, passend
 -  parts - bij elkaar horende onderdelen
 -  surface - contactvlak, corresponderend oppervlak, geslepen opper-
         vlak, op elkaar passend gemaakt, pasvlak, raakvlak
 -  surfaces - op elkaar ingeslepen onderdelen (bv. van verstuiver)
matrix - gietvorm, mal, matrijs, matrix
 -  chart - (storingzoek)tabel
matt - dof, mat, zonder glans
matter, to - van belang zijn
 -  - massa, materiaal, materie, stof, substantie
mauve - zachtpaars
max. (maximum) - grootste, hoogste, limiet, max. (maximum)
maximal - maximaal, zo groot/hoog mogelijk
Max. (Maximum) Load - max. bandbelasting in relatie tot bandspanning vlg.
           FMVSS-DOT voorschriften
maximum (max.) - grootste, hoogste, maximum (max.)
maximum bend - max. afwijking van recht (bv. drijfstang), max. verbuiging
        bv. drijfstang)
  -  circle runout - maximumslingering
  -  cruising speed (JE) - kruissnelheid
  -  delivery stop - aanslag voor maximale opbrengst (van dieselin-
            spuitpomp)
  -  engine speed - maximumtoerental
  -  flow rate - max. doorstroomhoeveelheid
  -  gross weight - max. totaalgewicht
  -  horse power - maximumvermogen
  -  load - maximumbelasting
  -   -  rating - max. toelaatbare belasting
  -  non-alignment - maximumafwijking
  -  permissible axle capacity (MPAC) (JE) - zie MPAC
  -  permissible slant angle - max. toegestane hellingshoek van
                 voertuig
  -  rate of charging (A) - maximumlaadstroom
  -  speed - maximum (toegestane) snelheid
  -   -  adjusting screw - max. toerenstelschroef, max. toerental-
                regelschroef
  -   -  limitation range - max. toerenbereik
  -   -  limiter - toerenbegrenzer
  -   -  spring - maximumtoerenveer
*  -  torque of 100 lb ft - maximumkoppel van ... ?
  -  twist - max. getordeerdheid (drijfstang)
  -  velocity - maximumsnelheid
  -  weight - maximumgewicht
"M-B" (Mercedes-Benz) (A) - Mercedes-Benz auto
MBNA (Mercedes-Benz of North America) (A) - Mercedes-Benz Noord-Amerika
27 Mc (mobile radio system CB, HAM) - mobiele zend-/ontvanginstallatie
                   (CB, HAM, 27 Mc enz.)
* MC (megacycle) - Mc (megacycle ?)
MC (mixture control) (JE) - mengselregeling
MC (Mitsubishi Corporation) Automobile - een Europese vestiging van
                     Mitsubishi Corporation
MCC (Micro Compact Car) - "Swatch-car", kleibe tweezitter auto voor  
stadsverkeer en korte afstanden (Mercedes-Benz '95)
MCS (Master Control System) (A) - constructietechniek waarbij ieder car-
  rosseriedeel met grote preciesiegraad wordt gemonteerd (Ford Mondeo
  '93)
MCT (Molded Ceiling Type) (A) - gegoten hemelbekleding, vaste hemelbe-
                kleding
MDFI (middle distillate flow improver) - vloeibaarheidsdverbeteraar die
   maat en vorm van waskristallen beperkt en het mogelijk maakt dat
   dieselbrandstof blijft stromen
mean - gemiddeld(e), midden(waarde)
 -  effective pressure (m.e.p.) - gemiddelde effectieve druk
 -  frequency - middenfrequentie (van radio)
 -  fuel consumption - gemiddeld brandstofverbruik
 -  indicated pressure - gemiddelde geïndiceerde druk
 -  life - gemiddelde levensduur
 -  piston speed - gemiddelde zuigersnelheid
(means of) transport - transportmiddel
 -  time - gemiddelde levensduur
measurable - meetbaar
measure, to - (op)meten, uitmeten
  -  - (af)meting, maat, meetgereedschap
  -  attachment - meethulpstuk
  -  of capacity - inhoudsmaat
measurement - meting
   -   point - meetpunt
measuring equipment - meetapparatuur
  -   error - aanwijsfout (op meetinstrument), meetfout
  -   fault - zie measuring error
  -   flash - maatbeker, maatkan
  -   gage (A) - meetinstrument
  -   gauge - meetinstrument
  -   glass - maatbeker (van glas), maatglas, meetglas
  -   instrument - meetapparaat, meetinstrument
  -   plate - meetklep (van luchthoeveelheidsmeter), meetplaat
  -   point - meetpunt
  -   range - meetbereik
  -   tape - meetlint, rolmaat
  -   tool - meetgereedschap, meetwerktuig
mechanic - machinaal, mechanisch, monteur, technicus
mechanical - machinaal, mechanisch (werkend)
  -   controlled fifth wheel coupler - cardanische opleggerkoppeling
  -     -    -   -  coupling - cardanische opleggerkoppeling 
  -   efficiency - mechanisch rendement
  -   energy - mechanische arbeid
  -   governor - (mechanische) centrifugaalregelaar, (mechanische) 
          centrifugaalregulateur
  -   injection - drukverstuiving
  -   joint - boutverbinding, schroefverbinding
  -   life - mechanische levensduur
  -   lock type center differential system (JE) - mechanisch te
                     sperren middendifferentieel
mechanics - mechanica, werktuigkunde
mechanical efficiency - mechanisch rendement
  -   metering - mechanische dosering
  -   wear - mechanische slijtage
mechanisation - mechanisatie, mechanisering
mechanise, to - mechaniseren
mechanism - mechaniek, mechanisme
mechanize, to (A) - mechaniseren
mechanization (A) - mechanisatie, mechanisering
medium - bindmiddel, gemiddeld, medium, middel(baar), midden, oplosmiddel
 -  current fuse - doorsnee zekering, traag type zekering
 -    -  type fuse - doorsnee type zekering, traag type zekering
 -  frequency (MF) - middelfrequentie, middenfrequentie (radio)
 -  piston speed - gemiddelde zuigersnelheid
 -  size - middelgroot
 -  van - bestelwagen voor vervoer van kleine hoeveelheden goederen
Medium Viscosity Index (MVI) (A) - zie MVI
medium wave (MW) - middengolf (radio)
meeting beam - dimlicht
* megacycle (MC) - megacycle ? (Mc)
megaHertz (MHz) - megaHertz (MHz) (1 MHz = 1.000 kHz = 1.000.000 Hz)
megger (insulation resistance meter) - isolatietestapparaat, weerstands-
                    meter
MEK (methyl ethyl ketone) - methylethylketon (butanon-2) (oplosmiddel in
              lak)
melamine - melamine (aminohars) [thermohardende (synthetische) hars in lak]
  -   bake - melamine moffellak
melt, to - doorbranden, doorslaan, smelten
 -  bolt - smeltbout
melting heat - smeltwarmte
  -  point - smeltpunt
melt point - smeltpunt
member - draagbalk, lid, onderdeel (van constructie)
membrane - diafragma, membraan
  -   pump - membraanpomp
  -   stem - membraanstift
  -   type horn - membraantype hoorn, membraan type claxon
Memorandum Of Understanding (MOU) - zie MOU
memory - geheugen
 -  capacity - geheugencapaciteit
 -  scan - snel afluisteren van zenders (Sony CDX-7580 radio/CDspeler)
 -  steer - naar dezelfde kant trekken van auto als de vorige bocht is
        genomen
MEMS (Modular Engine Management System) - motorhersens die voortdurend de
   prestaties controleren, 256 verschillende informaties ontvangen en
   40.000 instructies per seconde geven, motormanagementsysteem (Rover
   800 met "T" motor, '92)
mend, to - repareren
m.e.p. (mean effective pressure) - gemiddelde effectieve druk
"Merc" (Mercury) (A) - Mercury auto
mercaptan - mercaptaan (verontreiniging in ruwe aardolie), thiol
Mercedes-Benz ("M-B") (A) - Mercedes-Benz auto
Mercedes-Benz of North America (MBNA) (A) - Mercedes-Benz Noord-Amerika
merchandising value - handelswaarde, verkoopwaarde
"Mercs" (Mercedes) - Mercedes-Benz auto
mercury (chemical element, symbol Hg, atomic nr. 80) - kwik (chemisch
              element, symbool Hg, atoomnr. 80), kwikzilver
Mercury ("Merc") - Mercury auto
  -  column (mmHg) - millimeter kwikkolom (mmHg)
merit - pluspunt, prestatie, voordeel
mesh, to - aangrijpen, in de tanden vallen (distributieriemtanden in
      poelietanden), in(een)grijpen (van tandwielen), inschakelen
meshing gears - in elkaar grijpende tandwielen
mesh pattern - draagbeeld (van tandwielset)
 -  together, to - in elkaar grijpen
meshwork - netwerk (van lak), structuur
  -   configuration - netwerkstructuur (van lak)
  -   density - netwerkdichtheid (van lak)
metal, to - met metaal bekleden
 -  - metaal, metalen, plaatstaal (van carrosserie), van metaal
 -  (MTL) - zie MTL
Metal Active Gas (MAG) welding - zie MAG
metal adhesive - metaallijm
 -  alloy - metaallegering
 -  bed catalytic converter - katalysator met metalen drager
 -  destruction - metaalscheuring
 -  file - metaalvijl
 -  filler - metaalplamuur
Metal Inert Gas (MIG) arc welding - zie MIG arc welding
metal joint sealer - kit voor vullen van metalen voegen
metallic - metaalachtig, metaalhoudend, metalen, metallic, metalliek, van
      metaal 
  -   blemish - vlekken in metaliek lak
  -   coating - metallic laklaag
  -   cord tire (A) - staalgordelband
  -   -  tyre - staalgordelband
  -   paint - metaalverf, metallic lak
  -   sound - metaalachtig geluid
metallurgy - metaalchemie, metaalkunde, metallurgie
Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor (MOS-FET) - zie MOS-FET
metal powder - metaalpoeder
 -  putty - metaalplamuur
 -  saw - ijzerzaag, metaalzaag
 -  screen - metaalzeef
 -  shield (A) - metaalzeef
 -  strapping - bandijzer
 -  substrate catalytic converter - katalysator met metalen drager
 -  to metal contact - metaalcontact (zonder olie ertussen)      
 -  top - metalen bovenkant, metalen kap
metamerism - metamorfose
METC (Monroe Europe Technical Centre) - Europees ontwikkelingscentrum
                    van Monroe
meter, to - doseren, ijken, meten
 -  - instrument (in dashboard), meetinstrument, meter, teller
 -  (m) (A) - meter (m) (eenheid van lengte, 1 m = 100 cm)
 -  circuit plate subassy. - gedrukte bedrading, printplaat van 
                instrumentenpaneel
metered quantity - afgemeten hoeveelheid
meter hood - kap van instrumentenpaneel, meter(afdek)kap (van dashboard)
 -  illumination control system - regelbare dashboardverlichting
metering device - doseerinrichting
  -   needle - doseernaald, regelnaald (van carburateur)
  -   rod - doseernaald, regelnaald
  -   unit - regeleenheid, stuureenheid
  -   valve - doseerklep, mengselregelklep
* meter-kilogram (A?) - kilogrammeter (kgm), meterkilogram (mkg)
metermaid - parkeercontroleuse, vrouwelijke parkeerwacht
meter needle - meternaald
 -  panel - instrumentenpaneel
methane - methaan
methanol (methyl alcohol) - methanol (methylalcohol) (oplosmiddel in lak)
method - methode, procédé, werkwijze
methyl - methyl
 -  acetate - methylacetaat (oplosmiddel in lak)
 -  alcohol (methanol) - methylalcohol (methanol) (oplosmiddel in lak)
 -  amyl ketone (MAK) - methylamylketon (MAK) (oplosmiddel in lak)
methylated - gedenatureerd, gemethyleerd
  -   spirit - (brand)spiritus, methanol
methyl benzene - methylbenzeen, tolueen
methyl ethyl ketone (MEK) - zie MEK
 -  isobutyl ketone (MIBK) - zie MIBK
Methyl Tertiary Butyl Ether (MTBE) - zie MTBE 
metre (m) (A) - meter (m) (eenheid van lengte, 1m = 100 cm)
*  -  kilogram (mkg) - kilogrammeter, meterkilogram (kgm, mkg) (eenheid 
           van arbeid)
metric - metrisch, volgens metriek stelsel
 -  measure - metrieke maat, metrische maat
 -  screw thread - metrische schroefdraad
 -  system - decimaal stelsel, metriek stelsel, metrisch systeem
 -  thread - metrische schroefdraad
MEV (Minimized Emission Vehicle) - prototype met extreem lage emissie-
  waarden door gebruik van Saab Trionic motormanagementsysteem en ge-
  richt op toekomstige strenge eisen (Saab '93)
MF (medium frequency) - middelfrequentie, middenfrequentie (radio)
M/F (microfiche) (JE) - microfiche
MFD (Multi Function Display) - display dat tijd- en dagaanduiding en fre-
  quenties van een speciale Astra radio weergeeft evenals de functies
  van het Opel-Checkcontrol-Systeem en de boardcomputer (Opel Astra CD
  en GSi)
mfg. (manufacturing) - fabricage, produktie
Mfg. - zie mfg.
MFI (multiport fuel injection) (A) [de benaming hiervan was vá¢áá¢ár het Ame-
  rikaanse overheidsvoorschrift van '92: EFI (Electronic Fuel Injection)] -
  brandstofinspuiting op meerdere punten, meervoudige benzine inspuiting
MFV (Multi Fuel Vehicle) - motor van prototype auto loopt dankzij het
  Trionic motormanagementsysteem op een willekeurig mengsel van ben-
  zine, methanol en/of ethanol of op methanol of ethanol alleen (Saab
  '93)
MG (Morris Garages Ltd.) - Engels automerk
MG Car Club (MGCC) - zie MGCC
MGCC (MG Car Club) - Engelse club van eigenaren van een MG auto
MHz (megaHertz) - MHz (1 megaHertz = 1.000 kHz = 1.000.000 Hz)
M.I.B. (Motor Insurer's Bureau) - Engels Waarborgfonds gevestigd te
    Londen (aan te spreken indien bij aanrijding in Engeland de
    schade niet te verhalen is)
MIBK (methyl isobutyl ketone) - MIBK (methylisobutylketon) (oplosmiddel in lak)
mica - mica
Michelin Tire Monitor (MTM) (A) - zie MTM (A)
Micro Compact Car (MCC) - zie MCC
microcomputer-controlled automatic air conditioner - microcomputer gere-
                    gelde automatische airco
microfiche (M/F) (JE) - microfiche, microkaart
  -   reader - afleesapparaat voor microfiches
micrometer - micrometer (eenheid van lengte), micrometer (meetinstrument)
  -   gage (A) - schroefmicrometer
  -   gauge - schroefmicrometer
micron - micron (10-6 m) (1 micron = 0,001 mm)
microphone - microfoon
microscopic - microscopisch
microswitch - microschakelaar
MICS (Mitsubishi Intelligent Cockpit System) (JE) - systeem dat ervoor
   zorgt dat automatisch de stoel, binnen- en buitenspiegels en het
   stuur in de door de bestuurder gewenste positie komen te staan
   nadat de sleutel in het contactslot is gestoken (Mitsubishi Sigma)
middle-axle trailer - middenas aanhangwagen
 -  distillate flow improver (MDFI) - zie MDFI
mid-engined car - auto met middenmotor, auto met motor vóór achteras
Mid-engine Rear drive (MR) vehicle (JE) - zie MR vehicle
MID knob - knop om juiste weergave in het middengebiedtussen lage en hoge
      tonen te verkrijgen (radio)
mid-range squawker - luidspreker voor middentonen
midship engine (M) - middenmotor, midscheeps geplaatste motor
Midship Runabout 2 persons (MR2) (A) - zie MR2
mid-size car - middenklasse auto
MIG (Metal Inert Gas) arc welding - lassen in indifferente gasatmosfeer,
  MIG (Metal Inert Gas/Metaalelektrode in een Inactief Gas) lassen
* MIL (Malfunction Indicator Lamp) (A) (de benaming hiervan was vóór het
  Amerikaanse overheidsvoorschrift van '92: engine warning light) -?PvR
mild soap - zachte zeep
 -  steel - normaal staal, vloeistaal, zacht staal
mile - (land)mijl (eenheid van lengte = 1,609 km)
mileage - aantal kilometers (in mijlen), aantal mijlen, kilometerstand  
    (in mijlen), mijlenstand
  -  counter - kilometerteller in mijlen
  -  indicator - mijlenteller
  -  recorder - mijlenteller
* miles per gallon (mpg, M.P.G.) - mijlen per gallon (m.p.g. ?) (eenheid
                  van brandstofverbruik)
 -  -  hour (mph=JE, m.p.h., M.P.H.) - mijlen per uur (m/h, m.p.h.)
                     (eenheid van snelheid)
milestone - kilometerpaal(tje), mijlpaal
miles trip - mijlenteller
military specification - specificatie volgens legermaatstaven
milky white - melkwit
mill, to - frezen, kartelen, opruwen
 -  - fabriek
milled edge - kartelrand
 -  nut - gekartelde moer, kartelmoer
millimeter (A) - millimeter (mm) (eenheid van lengte)
millimetre - millimeter (mm) (eenheid van lengte)
milling cutter - freesbank, metaalfrees
  -  machine (A) - freesbank, freesmachine, vlakbank
millivolt - millivolt (mV) (eenheid van elektrische stroom)
mill with a cutter, to - frezen
min. (minimum) - min. (minimum)
/min (A) - min-1, r/min, toeren per minuut
mineral oil - aardolie, minerale olie
miniature bulb (A) - dashboardlampje
  -   lamp - gloeilampje voor instrumentenverlichting
  -   screwdriver - fittingschroevedraaier, precisieschroevedraaier
minibus - busje, kleine bus
minicar - kleine auto, mini-auto
mini-dumper - japanner
minimal - minimaal, zo klein/laag mogelijk
Minimized Emission Vehicle (MEV) - zie MEV
minimum (min.) - kleinste waarde, laagste waarde, minimum (min.)
  -  permissible tread depth - minimaal toegestane bandprofieldiepte
  -  tread depth - minimaal toelaatbare bandprofieldiepte
  -  turning circle diameter - kleinste draaistraal van buitenwiel
  -    -  radius - minimumdraaicirkel
Ministry of International Trade and Industry (MITI) (JE) - zie MITI
  -   - Transport (M.O.T.) - zie M.O.T.
  -   -   -   Inspection Department - Rijksverkeersinspectie
  -   -   -   ( -  )-test - zie M.O.T. test
minivan - grootvolume personenwagen
minor - gering(st)e, klein(st)e, lichte
 -  damage - lichte beschadiging, lichte schade
minute - miniem, minuut (tijd), zeer klein
 -  amount - minimale hoeveelheid
mirror - (achteruitkijk)spiegel
 -  heater - spiegelverwarming
misaligned - niet goed uitgelijnd, niet in één lijn
misalignment - foute uitlijning, uit lijn liggen
misadjustment - verkeerde afstelling
miscellaneous - diversen, gemengd, gevariá‰áerd, overige
miscellany box - opbergkastje, opbergvak
  -   holder - opbergkastje, opbergvak
miscibility - mengbaarheid
miscible - (ver)mengbaar
misfire, to - onregelmatig lopen, overslaan (van bougie), weigeren
  -  - onjuiste verbranding, overslaan
misfiring engine - overslaande motor
mismatched bumper height - ongelijke bumperhoogte
miss, to - overslaan (van motor)
misshifting - misschakelen
missing - niet-aanwezige, ontbrekende
mist, to - beslaan, misten, wazig worden
 -  coat - nevellaag, uitnevelen (bij lakspuiten)
 -  lamp - mistlamp
 -  wiper operation - miststand (ruitewissers)
misty - dampig, nevelig
MITI (Ministry of International Trade and Industry) (JE) - Japans
   ministerie voor internationale handel en industrie
Mitsubishi Corporation (MC) Automobile - zie MC Automobile
  -   Innovative Valve timing and lift Electronic Control (MIVEC)  
                          (JE) - zie MIVEC
Mitsubishi Intelligent Cockpit System (MICS) (JE) - zie MICS
  -   Motors Europe BV (MME) - zie MME
  -    -  Marketing Research Europe (MMRE) - zie MMRE
  -    -  Sales Europe (MMSE) - zie MMSE
  -   Variable Intake Control (MVIC) (JE) - zie MVIC
  -   Vertical Vortex (MVV) (JE) - zie MVV
Mityvac (A) - Amerikaans merk vacuášámpompje
MIVEC (MItsubishi Innovative Valve timing and lift Electronic Control)
   (JE) - systeem waarbij van motor bij deellast 3 cilinders worden
       uitgeschakeld waardoor brandstof wordt bespaard (Mitsubishi
       V6 1,6 l motor voor Galant '94)
mix, to - bijmengen, (ver)mengen
mixed paint - gemengde lak
mixer - betonmolen
 -  (A) - vrachtwagen met betonmolen/cementmolen
 - -lorry - mengwagen, truckmixer
mixing block - mengbord ( voor plamuur en verharder)
 -  board - mengbord, mengplaat
 -  chamber - mengkamer
 -  proportion - mengverhouding
 -  ratio - mengverhouding
 -  tube - mengbuis
mixture - mengsel
  -  adjusting screw - afstelschroef stationair mengsel
  -  compensation - mengselcompensatie
  -  control (MC) (JE) - mengselregeling
  -    -  screw - mengselregelschroef
  -    -  valve - mengselregelklep
  -  correction - mengselcorrectie
  -  distribution - mengselverdeling
  -  enrichment - mengeselverrijking
  -  heater - mengselverwarmer
  -  pre-heater - mengselvoorverwarminrichting
  -  ratio - mengverhouding
  -  strength - mengsterkte
Mk (Mark) (A) - autotype, versie
MLBS (Multi Link Beam Suspension) - systeem dat de wielen van de starre
   achteras loodrecht op de weg houdt (Nissan Primera SRi '97)
MLS (Multi-Layer Steel) gasket (A) - uit meerdere lagen bestaande cilin-
                   derkoppakking
* mmAq ( ? column) - mmWk (?) (millimeter waterkolom)
* MMCS (Mitsubishi Multi Communications System) (JE) - ? (Mitsubishi
             Mitsubishi           Emerande '93)
MME (Mitsubishi Motors Europe BV) - Mitsubishi hoofdkantoor in Europa te
                  Hoofddorp
mmHg (mercury column) - mmHg (millimeter kwikkolom)
MMIFMFD (Man Machine Interface For Multi Function Display) - navigatie- 
   systeem, klimaatregeling, instellen van stereo-installatie, CD-
    speler en informatiesysteem ineen (Citroá‰án XM Alto '96)
MMRE (Mitsubishi Motors Marketing Research Europe) - Mitsubishi bureau
   dat vanuit Frankfurt als ondersteuning van MMSE functioneert
MMSE (Mitsubishi Motors Sales Europe) - Europees verkoopkantoor van
                    Mitsubishi
Mn (symbol of chemical element manganese, atomic no. 25) - Mn (symbool  
              van chemisch element mangaan, atoomnr. 25)
Mobil Progressive Analysis (M.P.A.) - zie M.P.A.
mobile - beweegbaar, mobiel, verplaatsbaar, (ver)rijdbaar
 -  board - verplaatsbaar tussenschot in laadruimte van vrachtwagen
 -  Car Refinishes Information Center (CRIC) - zie mobile CRIC
 -  crane - mobiele kraan, verrijdbare kraan
 -  CRIC (Car Refinishes Information Center) - rijdend opleidings-
    centrum voor Zuid-Europa en Japan van Akzo Coatings
 -  door - roldeur
 -  floor - automatische laad-/losvloer in laadruimte van vrachtwagen
 -  generating plant - mobiel elektro-aggregaat
 -  home - kampeerauto, kampeerwagen, stacaravan, verblijfswagen
Mobile Operation Control Systems (MOCS) - zie MOCS
mobile power plant - mobiel elektro-aggregaat
 -  radio system (CB, HAM, 27 Mc a.s.o.) - mobiele zend-/ontvangin-
                    stallatie (CB, HAM, 27 Mc enz.)
 -  service van - rijdende werkplaats
 -  shop - rijdende winkel, ventauto, winkelauto
 -  two-way radio system - mobiele zend-/ontvanginstallatie
 -  workshop - rijdende werkplaats, servicewagen
mobility - beweeglijkheid, mobiliteit
mock - nagemaakt, onecht
 - -up - bouwmodel, (proef)model
MOCS (Mobile Operation Control Systems) - onderdeel van UTMS ten behoeve
   van professionele vervoerders en hulpdiensten zoals politie, brand-
   weer en ziekenauto
mode - gebruik, manier, methode, procedure, schakelpatroon, (keuze)stand
    (van een hendel/schakelaar), wijze
MODE button - functieknop, radioknop om toon en geluidsverdeling in te  
      stellen
mode control switch - keuzeschakalaar
 -  damper - keuzeklep (luchtregelklep)
 -   -  control cable - bedieningskabel van keuzeschuif (airco),
              bedieningskabel van luchtregelklep
model - mal, model, type, uitvoering, versie, voorbeeld
 -  code - modelcode
mode lever - bedieningshendel
model range - modellenserie
 -  year - modeljaar
modem - modem
mode of tansport - wijze van transport/vervoer
 -  position - keuzestand
moderate - mager (kwaliteit), matig
mode select lever - keuzehendel, luchtcirculatiehendel, selectiehevel
modification - aanpassing, modificatie, ombouw, verandering, verbetering,
        vernieuwing, wijziging
modified - aangepast, gemodificeerd, gewijzigd, omgebouwd, veranderd,
      verbeterd, vernieuwd
modify, to - aanpassen, modificeren, ombouwen, veranderen, verbeteren,  
     vernieuwen, wijzigen
modular - in modules, modulair
Modular Engine Management System (MEMS) - zie MEMS
modulate, to - afstemmen, moduleren
modulated displacement engine (A) - motor die zichzelf, door automatisch
            te schakelen tussen 4, 6 of 8 cilinders, aanpast
            aan de omstandigheden op de weg (Cadillac Eldorado
            Biarritz 368 ci V8 '81 en Fleetwood Brougham '81)
  -   fan clutch - regelbare ventilatorkoppeling
modulator - modulator, regelaar
module - module, moduul
modulus of elasticity - elasticiteitsmodulus
MODUS (Maintenance Outboard Diagnostic Unified System) - diagnosesysteem
   voor Eurocargo en EuroTech lijnen van Iveco dat bruikbaar is voor
   motoren, remsystemen en componenten die door een elektronische re-
   geleenheid worden gestuurd ('94)
"Moggie" - Morgan automobiel
moisture - vocht, vochtigheid
  -  -free - vochtvrij
  -  -proof - bestand tegen vocht, vochtbestendig, vochtdicht, vocht-
         werend
  -   resistance - vochtbestendigheid
  -  -resistant - vochtbestendig
  -   separator - waterafscheider
  -  -tight - vochtdicht
mold, to (A) - zie mould, to
 -  (A) - zie mould
Molded Ceiling Type (MCT) (A) - zie MCT
molding (A) - zie moulding
mold inhibitor (A) - schimmelonderdrukker (in lak)
 -  mark (A) - gegoten merkteken
 -  separation film (A) - afdekfolie
molecule - molecuul
Mole wrench (A) - instelbare griptang (Mole is handelsnaam)
molten solder - vloeibaar soldeer
molybdenum (chemical element, symbol Mo, atomic no. 42) - molybdeen (che-
               misch element, symbool Mo, atoomnr. 42)
molybdenum-based grease - molybdeenvet
  -   -coated synchronizer ring - synchronisatiering voorzien van een
                   laagje molybdeen
  -   -coating - laagje molybdeen (bv. op synchronisatiering)
  -   disulphide - molybdeen disulfide
  -   disulphide lithium base grease (NLGI no. 2) - molybdeen disul-
           fide vet op lithium basis (NLGI nr. 2), molybdeen 
           disulfide vet
moment - moment, tijdstip
moment of inertia - traagheidsmoment
 -  - resistance - weerstandsmoment
 -  - sparking - ontstekingsmoment
 -  - torsion - draaimoment, torsiemoment, wringmoment
MON (Motor Octane Number) - octaangetal dat de klopvastheid van benzine
  aangeeft en bepaald is bij hogere toerentallen, hogere temperaturen
  en zwaardere belasting dan bij RON
monaural reception - mono-ontvangst (radio)
monitor, to - afluisteren, bewaken (met apparatuur), controleren (met  
     monitor), meten, volgen, waarnemen, werking controleren van
  -  - beeldscherm, controle-apparaat, meetapparaat, monitor
monkey spanner - Bahco, Engelse sleutel, tang, verstelbare sleutel
monkey wrench (A) - zie monkey spanner
monobloc engine - monoblokmotor, motor met eendelig cilinderblok
monobox car - éénvolume auto
monocar - éénzits auto (ca. 1913)
mono-construction - zelfdragende carrosserie
monocoque - monocoque, zelfdragende carrosserie
  -   chassis - chassis uit één geheel
mono-fuel system - enkelvoudig brandstofsysteem
monolith - honingraatvormige katalytische drager van katalysator, kera-
      misch binnenwerk van katalysator, monoliet (van katalysator-
      binnenwerk voorzien van koper/chroom-oxyde), ontmantelde
      katalysator)
monolithic - monolitisch, uit één stuk
monolythic - monoliet, uit één onderdeel bestaand
  -   catalytic converter - monoliet katalysator
monopoint fuel injection - éénpunts benzine-inspuiting, monopoint benzi-
              ne-inspuiting, single point benzine-inspuiting
  -   injection system - centraal inspuitsysteem (1 verstuiver voor
               alle cilinders)
monopole antenna - éénpolige antenne (radio)
monotube shock absorber - schokdemper met enkele buis
Monroe Europe Technical Centre (METC) - zie METC
month - maand
monthly - maandelijks
Moonbuggy (Lunar Roving Vehicle) (A) - maanvoertuig
moon roof - schuif-/kanteldak, zonnedak
 -  -  reminder buzzer - waarschuwingszoemer voor open dak
Morris Garages Ltd. (MG) - Engels automerk
mortise - boorgat, pengat, spiegat, tapgat
MOSAIC (Material Optimalization for a Structural Automotive Innovative
    Concept) - naam van een door Renault met diverse partners, waaronder
    het Nederlandse chemieconcern DSM, ontwikkeld chassis voor
    normale personenwagens
MOS-FET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) - metaaloxide
    halfgeleider veldeffecttransistor met bijzondere eigenschappen (radio)
M.O.T. (Ministry of Transport) - Engels ministerie van transport, Minis-
                 terie van Verkeer en Waterstaat
motion - beweging
motor, to - een auto besturen, in een auto rijden
motor - (elektro)motor
 -  (A) - motor (van auto), verbrandingsmotor
 -  aerial - elektrisch in- en uitschuifbare antenne
motorail - autoslaaptrein (nachttrein die passagiers met auto naar be-
      stemming over vaak lange afstanden vervoert)
 -  ambulance - ziekenauto
 -  antenna (A) - antenne aangedreven door motor, motor van antenne
 -  block - motorblok
 -  body - motorhuis
 -  brake - motorrem
 - -buggy (A) - autotje met hoge wielen met massieve banden en een
         onder de stoel geplaatste horizontale motor dat sterk
         op een paardekoets leek (1907-1922)
motorbus - autobus
motor car - auto(mobiel), personenwagen
motorcar (A) - auto(mobiel), personenwagen
motor caravan - kampeerauto
Motor Carrier Act (A) - Amerikaanse transportwet
motor car works - auto(mobiel)fabriek
 -  drive - motoraandrijving
 -  driven actuator - elektrische servo
 -  hearse - lijkwagen
 -  home (A) - grote kampeerauto met vaste kampeeropbouw en doorgang
         van cabine naar achteren
Motor Insurer's Bureau (M.I.B.) - zie M.I.B.
motorist - automobilist
motor lorry - vrachtauto
motormanagement - regeling van mengselbereiding, inspuitmoment, inspuit- 
         duur en ontsteking
motor method (F2) knock-rating - klopvastheidsbepaling, octaangetalbepa-
                ling vlg. motormethode (F2)
 -  mount (A) - motorbevestigingspunt, motorophangpunt
 -  number - motornummer
Motor Octane Number (MON) - zie MON
motor oil - dieselbrandstof, dieselolie, motorolie
 -  output - motorvermogen
Motor Parts Center Europe (MPCE) (JE) - zie MPCE
motor school - rijschool
 -  siren - brandweersirene
 -  sprinkling machine - sproeiwagen
 -  trade - auto(mobiel)branche
 -  traffic - autoverkeer
 -  vehicle - auto, motorrijtuig, motorvoertuig
 -   -  engineering - motorvoertuigtechniek
 -   -  industry - motorvoertuigindustrie
 -   -  inspection (A) - verplichte jaarlijkse autokeuring
 -   -  insurance - autoverzekering
 -   -  liquidation - voertuigvernietiging
Motor Vehicle Manufacturers Association (MVMA) (A) - zie MVMA
motor vehicle tax - wegenbelasting
motorway - (auto)snelweg, autoweg
  -   traffic - snelwegverkeer
motor winch - motorlier
M.O.T. (Ministry of Transport) test - algemene periodieke keuring (APK),
    verplichte jaarlijkse autokeuring in Engeland opgelegd door M.O.T.
    (Memorandum Of Understanding) - overeenkomst waarin is vastgelegd dat
    verschillende Europese landen een GSM-netwerk (voor autotelefoon) 
    zullen bouwen
mould, to - persen, spuitgieten, vormen, vormgieten
mould - afgietsel, gietvorm, mal, matrijs, model, vorm
moulding - afdeklijst, flanklijst, gietstuk, sierlijst, stootlijst (op  
    carrosserie)
  -   material - sier- en stootlijsten
  -   recess - uitsparing voor sierlijst
  -   release sheet - beschermfolie aan kleefzijde van sierlijst
mount, to - aanbouwen, aanbrengen, in elkaar zetten, monteren, opzetten,
      plaatsen
mountain - berg
mount bolt - (montage)bout
 -  in a vise, to - in bankschroef klemmen/plaatsen/zetten
mounting - bevestiging, montage, ophanging, opstelling, schakeling
  -   bolt - bevestigingsbout, montagebout
  -   bracket - bevestigingsbeugel, bevestigingsplaat op autogastank,
          montagebeugel, motorsteun
  -   clearance - inbouwspeling, montagespeling
  -   clip - bevestigingsklem
  -   cover plate - montageplaat, pakking
  -   diagram - montageschema
  -   eye - bevestigingsoog, montage-oog
  -   flange - montageflens
  -   hole - bevestigingsgat, montagegat, schroefgat
  -   insulator - motorrubber
  -   kit - aanbouwset, inbouwset
  -   nut - bevestigingsmoer
  -   pad - rubber stootkussen
  -   plate - montageplaat, ophangplaat, schetsplaat
  -   position - montagestand
  -   rubber - rubberen gedeelte van ophangelement
  -   screw - bevestigingsschroef
  -   surface - montagevlak, pasvlak (bv. tussen wiel en naaf)
mousehole (A) - zie porthole
mouth - bek (van ger.), ingang, opening
movable - beweegbaar, mobiel, verplaatsbaar, verrijdbaar
  -  arm rest - opklapbare armleuning
move, to - (doen) bewegen, verleggen, verplaatsen, verrijden, verschui-
      ven, verzetten
 -  lengthways, to - in lengterichting bewegen
movement - beweging, verlegging, verplaatsing, verschuiving
move off, to - wegrijden
 -  smoothly, to - soepel bewegen
movie van - filmwagen
moving contact - beweegbaar contact, bewegend contact, schuifcontact
 -  parts - bewegende delen
MP (Multi Purpose) - universeel, voor meerdere doeleinden geschikt
* 3 Mpa - 3  (kg/cm2?)
M.P.A. (Mobil Progressive Analysis) (A) - onderhoudsgericht motorolie-on
                     derzoek van Mobil
MPAC (maximum permissible axle capacity) (JE) - max. asbelasting, max.  
                       asdruk
* M-PAC (M?-P?A?C?) - computer die gegevens als werktijd, afgelegde af-
           stand, snelheid, operationele kosten zowel automa-
           tisch als handmatig verzamelt en opslaat
           (Mitsubishi Guppy '91)
MPCE (Motor Parts Center Europe) (JE) - onderdelendistributiecentrum van
   Mazda dat alle Europese dealers bevoorraad vanuit Willebroek bij Antwerpen
MPFI (multi point fuel injection) - meervoudige brandstofinjectie
35 mpg (miles per gallon) - 8 liter op 100 kilometer
* M.P.G. (miles per gallon) - m.p.g. (mijlen per gallon)
               (1 gallon (A) =...liter) (E)
MP (multi purpose) grease - universeel vet, voor meerdere doeleinden
              geschikt vet
mph (miles per hour) (JE) - m/h, m.p.h. (mijlen per uur)
m.p.h. (miles per hour) - m/h, m.p.h. (mijlen per uur)
M.P.H. (miles per hour) - zie m.p.h.
MPI (multi point injection) - meerpunts brandstofinjectiesysteem (elke
  cilinder heeft zijn eigen brandstofinjector), meerpunts sequentieel
  inspuitsysteem (Honda '92)
MP-T (Multi Plate Transfer) (JE) - overbrenging bestaande uit 2 sets kop-
   pelingsplaten die resp. met de overbrengingsas en de aandrijfas
   achteraan verbonden zijn
MPV (Multi Purpose Vehicle) - voertuig met diverse toepassingsmogelijk-
               heden, voertuig voor vele doeleinden
MR (Mid-engine Rear drive) vehicle (JE) - voertuig met middenmotor en
  achterwielaandrijving (Toyota MR2)
MR2 (Midship Runabout 2 persons) (A) - type van Toyota (Midship vanwege
  de plaats van de motor middenin, Runabout is een typische Amerikaanse
  aanduiding voor het tegengestelde van een "slagschip" (grote auto) en
  2 geeft het aantal personen aan)Þ
MR2 (Midship Runabout 2-seater) (A) - zie MR2
* MRE (Magnetic Resistance Element) (JE) - snelheidsmeter zonder
                      aandrijfkabel ? PvR
MRI (Magnet Relay In) (JE) - magnetisch relais in (van lier)
MRO (Magnet Relay Out) (JE) - magnetisch relais uit (van lier)
MRP (Material Requirement Planning) - materiaalaanleveringsplanning
MS (manual steering) (JE) - besturing zonder stuurbekrachtiger, niet-be-
              krachtigde stuurinrichtingÞ‑NÞ
M&S (mud and snow) tyre - buitenband geschikt voor rijden in modder en
             sneeuw, M&S band
MT (manual transmission) (JE) - handgeschakelde transmissie, handgescha-
      kelde versnellingsbak (bij achterwielaandrijving)
M/T (manual transmission) (JE) - zie MT
MTBE (Methyl Tertiary Butyl Ether) - milieuvriendelijke vervanging van
                   loodverbindingen als antiklopdope
MTL (metal) - metaal- of chroombandje (staat op display van radio indien
       zo'n bandje in cassettespeler is geplaatst)
MTM (Manual Transmission) (JE) - handgeschakelde transmissie, handgescha-
                 kelde versnellingsbak
-  (Michelin Tire Monitor) (A) - bandspanning en -temperatuur worden
  vanuit de velg gecontroleerd waarvoor de signalen draadloos naar
  weergave-apparatuur in de auto wordt doorgegeven (Michelin)
mud - modder
-  (drilling mud) - boorspoeling (bij aardolieboringen)
-  and snow (M&S) tyre - zie M&S tyre
-  bog madness (A) - strijd van zoveel mogelijk deelnemers met voer-
  tuigen in de modder
-  cover - spatlap
-  crew - mensen die tijdens een zware rallye met een terreinwagen voor-
      zien van een krachtige lier bij de lastige doorwadingen klaar
      staan om rallyerijders te helpen
-  flap - spatlap
mudguard - spatbord, spatscherm
  -   flap - spatlap van spatbord
mud shield - spatlap
-  suck tanker - modderzuiger
muff - hoes, mof
muffle, to - dempen (geluid), isoleren, moffelen
muffler (A) - knaldemper, uitlaat(demper), uitlaatpijp
  -  explosion (A) - knallen in uitlaat
muffling (A) - geluiddemping
Multec (Multiple Technology) - ontstekings- en injectiesysteem (General
                Motors)
multi-adjustable seat (A) - op vele wijzen verstelbare stoel
 - -axle vehicle - voertuig met meer dan 2 assen
 -  barrel carburetter - meervoudige carburateur
* Multi Control Access System - computer die de communicatie met de
    thuisbasis verzorgt waarbij berichten via een microfoon worden
    ingesproken of direct in de betreffende computer kunnen worden
    ingelezen (Mitsubishi Guppy) ('91?)
multi-cylinder engine - meercilindermotor
 - -cylinder injection pump - lijn(inspuit)pomp, meercilinderinspuit- 
               pomp
multidisc clutch - lamellenkoppeling, meerschijvenkoppeling, meervoudige
          plaatkoppeling
multidisk clutch (A) - zie multidisc clutch
multi flashing beacon - meervoudig zwaailicht
Multi Fuel Vehicle (MFV) - zie MFV
multi-function clock - multifunctionele klok
Multi Function Display (MFD) - zie MFD
multi-grade - werkzaam over groot temperatuurbereik (olie)
 - - -  engine oil - multigrade motorolie
 - -hole nozzle - meergatsverstuiver
 - -information meter - boordcomputer
 - -layered resin-asphalt sheet (JE) - meerlagen hars-asfaltplaat
 - -layer prints - gedrukte bedrading met meerdere lagen over elkaar
Mult-Layer Steel (MLS) gasket (A) - zie MLS gasket
multilingual instruction manual (A) - meertalig instructieboekje
Multi Link Beam Suspension (MLBS) - zie MLBS
multi-link rear axle - achterasophanging waarvan als uitbreiding op be-
      staande constructie gebruik gemaakt is van dunne, op trek be-
      laste geleidestangen, om achterwielen optimaal te geleiden met
      als resultaat een laag onafgeveerd gewicht
 - - -  suspension - wielophanging bestaande uit een MacPherson veer-
      poot, een stabilisator en 3 draagarmen
 - - -  system - meerstangensysteem (wielophanging)
multimeter - meter met meerdere gebruiksmogelijkheden, multimeter
multipath distortion - reflectievervorming (radio: FM signalen kunnen
            directe en gereflecteerde signalen ontvangen)
  -   interference - overlappende storingssignalen (radio)
  -     -    of excessive interception - overlappende storings-
                          signalen (radio)
Multi Plate Transfer (MP-T) (JE) - zie MP-T
multiplate clutch - lamellenkoppeling, meervoudige plaatkoppeling, pla-
          tenkoppeling
multiple - meervoudig, veelvoudig
  -  -circuit brake system - meerkringsremsysteem
  -   disc brake - lamellenrem, meer-schijvenrem
  -   -  clutch - lamellen koppeling, meervoudige plaatkoppeling
  -  -hole nozzle - meergatsverstuiver
  -   injection - meervoudige benzine-inspuiting, multipoint benzine-
           inspuiting
Multiple Technology (Multec) - zie Multec
multiplex radio - meerbands-radio
multiplug - meervoudige stekker
multiply, to - vermeerderen, vermenigvuldigen, verveelvoudigen
multi point fuel injection (MPFI) - meervoudige brandstofinjectie
 -   -  injection (MPI) - zie MPI
multiport fuel injection (MFI) (A) - zie MFI
multi purpose (MP) grease - zie MP grease
 -   -  car - grootvolume personenwagen
 -   -  gear oil - versnellingsbakolie
 -   -  (MP) grease - voor meerdere doeleinden geschikt vet
Multi Purpose Vehicle (MPV) - zie MPV
multi-range meter - meter met meervoudig bereik
multi-speaker system - luidsprekersysteem met meerdere luidsprekers
 -  speed blower - ventilator met meerdere snelheden
 -   -  gearbox - versnellingsbak met meer dan 5 versnellingen
 - -use tester - universel meter
 -  valve engine - motor met meer dan 1 in- en 1 uilaatklep per cilinder
multiway valve - meerwegklep
Munsell System of Colors - kleurensysteem van Munsell (een combinatie van
    cijfers en letters; de eigenschappen worden systematisch benoemd
    in 3-dimensionale vorm overeenkomend met de eigenschappen van
    tint, helderheid en verzadiging)
murmuring sound - ruisend geluid
muscle car (A) - auto met zeer groot motorvermogen
musher (Ls) - vrije taxichauffeur zonder vaste werktijden (is eigenaar-rijder)
mushroom valve - ringklep, schotelklep
mustard pot (Ls) - oud type Londense taxi
mute, to - onderdrukken (van programma's op radio bij ontvangst van ARI)
 -  off, to - wegdrukken (van cassettespelergeluid door radio)
MVc (Magnetic Switching Valve cool) (JE) - magneetklep koud (airco)
MVh (Magnetic Switching Valve hot) (JE) - magneetklep warm (airco)
MVI (Medium Viscosity Index) (A) - oliën met een VI (viscositeitsindex)
                  tot 80Þ(NÞ
MVIC (Mitsubishi Variable Intake Control) (JE) - elke cilinder heeft een
   eigen inlaatspruitstukje voor hoge en lage toerentallen waarbij de
   keuze wordt bepaald door een elektronisch geregelde klep
MVMA (Motor Vehicle Manufacturers Association) (A) - vereniging van
   automobielfabrikanten in Amerika (voornamelijk bestaande uit GM en
   Ford) die o.a. probeert de kwaliteit van de motoroliën op Europees
   niveau te brengen
MVV (Mitsubishi Vertical Vortex) (JE) - lean-burn systeem [motor met ver-
  ticale werveling waarbij de verbranding stabiel verloopt bij
  lucht/brandstofverhoudingen tot 25:1 (Mitsubishi '92)]
MW (medium wave) - middengolf (radio)

N

N (neutral) - neutraal, neutrale stand, vrijstand (van versnellingsbak)
N (Newton) - N (Newton) (eenheid van kracht)
N.A. (not available) - niet beschikbaar, niet verkrijgbaar
NACE (National Autobody Congress and Exposition) (A) - grootste auto-
                 schadebeurs ter wereld in Las Vegas
NADA (National Automobile Dealers Association) (A) - Amerikaanse dealer-
                 vereniging opgericht in '17 in Chicago
NAIAS (North American International Auto Show) (A) - Noord-Amerikaanse
                 internationale automobieltentoonstelling
nail - nagel, spijker, stift
naked flame - open vlam
 -   -  (JE) - open vuur
 -  wire - blanke draad
NALSAS (North American Lubricant Standardization and Approval System for 
Passenger Car Oils) (A) - organisatie voor standaardisatie en   
             goedkeuring van personenauto-motoroliën
name - naam, benaming
naphta - nafta
narrow-stepped gearbox - versnellingsbak met dicht bij elkaar liggende
             overbrengingsverhoudingen
 -  V-engine - smalle V-motor
NASCAR (National Association for Stock Car Auto Racing) (A) - overkoepe-
    lend orgaan achter de Winston Cup-stockcars, de populairste race-
    klasse in de Verenigde Staten
NATB (National Automobile Theft Bureau) (A) - registratiebureau van auto-
   diefstallen opgericht in '12 in Amerika en in '72 samengesmolten met
   ICPI (Insurance Crime Prevention Institute); in '92 werd de naam
   NICB (National Insurance Crime Bureau)
National Association for Stock Car Auto Racing (NASCAR) (A) - zie NASCAR
  -   Autobody Congress and Exposition (NACE) (A) - zie NACE
  -   Automobile Dealers Association (NADA) (A) - zie NADA
  -     -   Theft Bureau (NATB) (A) - zie NATB
  -   Highway & Traffic Safety Administration (NHTSA) (A) - zie NHTSA
  -   Insurance Crime Bureau (NICB) (A) - zie NICB
nationality plate - nationaliteitsplaat
National Lubricating Grease Institute (NLGI) (A) - zie NLGI
  -   Motor Museum (NMM) - zie NMM
  -   Traffic and Motor Vehicle Act (A) - Amerikaanse wet die voor het
                  eerst minimale veiligheidseisen voor
                  personenauto's stelde ('66)
  -    -  Safety Board (NTSB) (A) - zie NTSB
  -   Type Approval (NTA) (JE) - nationale typekeuring
  -   Vocational Quality (NVQ) - zie NVQ
NATS (Nissan Anti-Theft System) - anti-diefstalsysteem van Nissan
natural aspirated - vrij aanzuigend (type motor)
  -  aspiration - natuurlijke aanzuiging (door motor)
  -  frequency - eigenfrequentie
  -  gas - aardgas
  -  gasoline (A) - niet-synthetische benzine
Natural Gas Vehicle (NGV) - zie NGV
naturally aspirated - vry aanzuigend (type motor)
natural petrol - niet-synthetische benzine
  -  phenomena - natuurverschijnselen
  -  phenomenon - natuurverschijnsel
  -  rubber (NR) - natuurrubber
  -  varnish - (blanke) lak
nave - naaf (van wiel), schijf
navigate, to - route aangeven, weg wijzen, navigeren
navigation system - navigatiesysteem
NC (nitrocellulose) lacquer - nitrocellulose (NC) 1-component acrylaatlak
NCAP (New Car Assessment Programme) - testprocedure waaraan nieuwe auto-
   modellen in de VS en Australiá‰á al sinds enkele jaren woden onder-
   worpen
NDIS (Nissan Direct Ignition System) - ontstekingssysteem met 1 bobine  
                    per cilinder (Nissan 300 ZX '91)
near infrared light - korte golf infraroodlicht (in spuitcabine)
 -   -  - drying equipment - korte golf infraroodlicht droog-
                 apparatuur (in spuitcabine)
Nearly Zero Emission Vehicle (NZEV) - zie NZEV
nearside - linkerkant van auto met rechts stuur, rechterkant van auto met
      rechts stuur
nearside wheel - linker wiel bij auto met rechts stuur
Necar (New Electric Car) - elektrische auto waarbij de mogelijkheden van
   brandstofcellen worden bestudeerd (Mercedes '95)
needle - (verstuiver)naald, naald (van meetinstrument), stift
 -  bearing - naaldlager
 -  cage - naaldkooi
 -  fluctuation - naaldschommeling
 -  jet - naaldsproeier
 -  -nose pliers (A) - punttang
 -  roller bearing - naaldlager
 -  roller bearings (JE) - naaldlager
 -  seat - naaldzitting
 -  seating - naaldzitting
 -  shaft - naaldas
 -  valve - naaldafsluiter, naald(regel)klep, sproeiernaald, verstui-
        vernaald, vlotternaald
 -   -  (A) - vlotterknopje
 -   -  seat - (vlotter)naaldzitting
needless - onnodig
negative - min (pool), negatief (getal)
  -   battery cable - massakabel, minkabel
  -   camber - negatieve wielvlucht
  -   diode - negatieve diode
  -   lead of voltmeter - negatieve draad van voltmeter
  -   lift - neerwaartse rijwinddruk op carrosserie
  -   plate - negatieve accuplaat
  -   pole - minpool (van accu)
  -   -  earthed - min aan massa
  -   pressure - onderdruk
Negative Temperature Coefficient (NTC) - zie NTC
negative temperature coefficient (N.T.C.) (JE) - stroomonderbreker
  -   terminal - minpool (van accu)
  -    -   earthed - min aan massa
  -    -   grounded (A) - min aan massa
negligible - onbeduidend, te verwaarlozen, verwaarloosbaar
neon (chemical element, symbol Ne, atomic no. 10) - neon (chemisch ele-
                     ment, symbool Ne, atoomnr. 10)
neon light - afstellamp, neonlamp
 -  tube - buislamp, fluorescentiebuis, neonbuis, TL-buis
NETC (Nissan European Technology Center) (JE) - Europees technisch cen- 
  trum van Nissan in Louvain-la-Neuve bij Brussel
NETC (Nissan European Technology Centre) - ontwerp- en ontwikkelings-
           faciliteiten van Nissan in Groot-Brittanniá‰á
net load - netto last, nuttige belasting, nuttig laadvermogen
net shelf - bagagenetje
nett - netto(bedrag)
 -  shelf - bagagenetje
 -  weight - eigengewicht, leeggewicht
net weight - eigengewicht, leeggewicht
network - netwerk
  -  follow (NF) button - zie NF button
neutral (N) - neutraal, neutrale stand, vrijstand (van versnellingsbak)
  -  axis - neutrale lijn
  -  basic line - (neutraal)afstellijn
  -  cornering - neutraal bochtgedrag
  -  detergent - niet-agressief reinigingsmiddel
  -  handling - neutraal weggedrag
neutralise, to - neutraliseren, opheffen
neutralization value (neut. val.) - neutralisatiegetal, zuurgetal
neutralize, to (A) - zie neutralise, to
neutral line - neutrale lijn
  -  position - middenstand, neutraal, neutrale stand, vrijstand (van
          versnellingsbak)
  -    -   (JE) - rechtuitstand (van stuurwiel)
  -  safety switch (A) - startveiligheidsschakelaar
  -  start switch - startblokkeerschakelaar
  -  start switch (NSW) (JE) - zie NSW
new - niet gebruikt, nieuw
New Car Assessment Programme (NCAP) - zie NCAP
-  Electric Car (Necar) - zie Necar
Newton (N) - Newton (N) (eenheid van kracht)
 -  meter (Nm) (A) - Newtonmeter (Nm) (eenheid van arbeid)
 -  metre (Nm) - Newtonmeter (Nm) (eenheid van arbeid)
New United Motor Manufacturing Inc. (NUMMI) (A) - zie NUMMI
-  Venture Gear (NVG) (A) - zie NVG
NF (Network Follow) button - netwerkknop op radio met RDS om beste
               frequentie van gekozen station te selecteren
NG (Not Good) (JE) - niet goed (bv. in storingzoektabel)
NGV (Natural Gas Vehicle) - auto met motor lopend op aardgas (Honda Civic
              '94)
n.h.p. (nominal horse power) - nominaal aantal pk, nominaal vermogen
NHS (Not for Highway Use) - buitenband met deze aanduiding mag niet   
              worden toegepast
NHTSA (National Highway & Traffic Safety Administration) (A) - 1. bu-
   reau, opgericht in '66, binnen het Department of Transport (DOT)
   en enigszins vergelijkbaar met de Nederlandse Rijksdienst voor het
   Wegverkeer (RDW), een dienst binnen het Ministerie van Verkeer en
   Waterstaat, 2. nationaal snelweg- en verkeersveiligheidsbestuur
nib - puntje (geboord in materiaal)
NICB (National Insurance Crime Bureau) (A) - registratiebureau van auto-
                       diefstallen in USA ('92)
niche car - type auto waarvan er weinig worden gemaakt en afgezet
 -  marketing - opvullen van kleine lacunes in de markt die de grote
         merken met hun massaprodukten niet bereiken
nick, to - inkepen, insnijden, kartelen, kerven
 -  - inkeping, keep, kerf, kras
nickel, to - vernikkelen
 -  (chemical element, symbol Ni, atomic no. 28 - nikkel (chemisch
                   element, symbool Ni, atoomnr. 28)
 -  alloy - nikkellegering
 -  brass - nikkelbrons
 -  brazing metal - nikkel soldeermateriaal
 -  bronze - nikkelbrons
 -  -cadmium battery cell - nikkel-cadmium accucel
 -  -chromium steel - chroom-nikkelstaal
 -  hydroxide - nikkelhydroxide
 -  -iron battery cell - nikkel-ijzer accucel
 -  -plated - vernikkeld
 -  - -  sheet steel - vernikkeld staalplaat
night bus - bus die 's nachts doorrijdt met meer dan 1 chauffeur
nil - nul
nine drawer roller cabinet (A) - rijdende gereedschapskast met negen laden
niobium (chemical element, symbol Nb, atomic no. 41) - niobium [Nb, ver-
    ouderde naam is colombium (Cb)] (chemisch element, symbool Nb,
    atoomnr. 41)
nippers - kleine buigtang, kniptang, nijptang
nipple - (smeer)nippel
NISMO (NISsan MOtorsport) team - race-afdeling van Nissan
Nissan Anti-Theft System (NATS) - anti-diefstalsysteem van Nissan
 -  Direct Ignition System (NDIS) - zie NDIS
 -  European Technology Center (NETC) (JE) - zie NETC (JE)
 -  European Technology Centre (NETC) - zie NETC
NISsan MOtorsport (NISMO) team - race-afdeling van Nissan
 -  Motor United Kingdom (N.M.U.K.) - Nissan in Groot-Brittanniá‰á
 -  Valve-timing Control System (NVCS) - zie NVCS
nitric acid - nitreerzuur, salpeterzuur
nitride, to - nitreren (van staal)
nitride - nitride
nitriding - nitreren, nitrering (van staal)
nitrify, to - nitreren (van staal)
nitrifying - nitrificeren
nitrocellulose - nitrocellulose
   -    detection fluid method - onderzoekmethode met nitrocel-
                    lulosevloeistof
   -    (NC) lacquer - zie NC lacquer
nitrogen (chemical element, symbol N, atomic no. 7) - stikstof (chemisch
                   element, symbool N, atoomnr. 7)
nitrogen gas - stikstofgas
  -   oxide (NOx) - stikstofoxyde (NOx)
nitrous oxide - distikstofoxyde, lachgas (N2O)
NLGI (National Lubricating Grease Institute) (A) - instituut dat indeling
              bepaalt van de verschillende smeervetten
NLGI no. 2 - NLGI klasse nr.2
Nm (Newtonmeter) - Nm (Newtonmeter) (eenheid van arbeid)
N.m (A+JE) - Nm (Newtonmeter)
NMM (National Motor Museum) - Nationaal Auto Museum in Beaulieu, Engeland
NMOG (Non Methane Organic Gases) (A) - gassen zoals aldehyden, alcoholen,
   alkanen, aromaten en esters (methaan valt er niet onder)
N.M.U.K. (Nissan Motor United Kingdom) - Nissan in Groot-Brittanniá‰á
No. (Number) (JE) - nr. (nummer)
no. (number) 1 - nr. (nummer) 1
noble gas - edelgas
 -  metal - edelmetaal
no. 1 compression ring - bovenste zuigerveer
no delivery - geen opbrengst
- -draft (A) - tochtvrij
no-draught - tochtvrij
noise - bijgeluiden (radio), lawaai, (radio)geluid, geruis, ruis (radio),
    storing (radio)
 -  control - bescherming tegen geluidsoverlast
 -  deadening - geluiddemping, geluidsisolatie
 -  filter - ruisfilter (radio), stoorfilter
noiseless - geruisloos, ruisvrij
noise level - geluidsniveau, ruisniveau
 -  limiter system - systeem ter vermindering van bandruis (Clarion
            radio-cassettespeler E 920 en 914)
 -  reduction - geluidsvermindering, ruisonderdrukking (radio)
 -  suppression - geluidsonderdrukking, storingsonderdruikking
 -    -   capacitor - ontstoringscondensator
noise, vibration, harshness (NVH) (A+JE) - geluiden, trillen, schokken
noisy - lawaaierig, lawaaiig (koppeling)
- - - performance test - onbelaste werkingstest (startmotor)
no-lead gasoline (A) - loodvrije benzine
- - -  petrol - loodvrije benzine
- -load - nullast, onbelast
- - -  test - onbelaste test
nomenclature - benaming(en), naamlijst, nomenclature, terminologie
nominal horse power (n.h.p.) - nominaal aantal pk, nominaal vermogen
non-acid grease - zuurvrij vet
- -adjustable - niet-afstelbaar
- -alignment (JE) - afwijking
- -asbestos - asbestvrij
- -assisted steering - niet-bekrachtigde stuurinrichting
- -associated gas - aardgas voor auto's uit een reservoir dat geen ruwe
           olie bevat
- -auto adjuster type - niet-automatische (rem)afsteller
- -automatic - niet-automatisch
- -blushing thinner - vertragende verdunner (om waasvorming tegen te
            gaan in lak), vertrager (verdunner in lak die de
            verdampingstijd beïnvloedt)
- -combustible - niet-brandbaar, onbrandbaar
- -conducting - niet-geleidend
- -corrosive - niet-corroderend, roestvrij
- -destructive check - hamerproef (voor inspectie van een las), niet-
            destructieve controle
none - geen
non-explosive - niet-explosief
- -ferrous metal - niet-ijzermetaal, non-ferro metaal
- -flammable - niet-ontvlambaar
- -genuine part - niet-origineel onderdeel
- -glare - antiverblindend, niet-verblindend 
- -loaded vehicle - niet-beladen voertuig, onbeladen voertuig
- -locking glove box - niet-afsluitbaar dashboardkastje
- -  -  retractor safety belt - niet-automatische veiligheidsgordel
- -magnetic - antimagnetisch, niet-magnetisch
- -maintenance battery - onderhoudsvrije accu
- -matched - niet op elkaar afgestemd, niet-passend
- -metals - niet-metalen
Non Methane Organic Gases (NMOG) (A) - zie NMOG
non-operational - buiten werking
- -oxidising - niet-oxyderend, oxydatiebestendig
- -oxidizing (A) - niet-oxyderend, oxydatiebestendig
- -perpendicularity - niet-haaks
- -poisenous - gifvrij, niet-giftig
- -polishing type paint - lak die niet gepoetst behoeft te worden
- -powered wheel - niet-aangedreven wiel
- -residue solvent - oplosmiddel dat geen resten nalaat
- -return type needle - meteraanwijzing blijft gehandhaafd na afzetten
             van contact, niet op 0 terugvallende meternaald
- - -  valve - éénrichtingklep, terugslagklep
- -reusable part - een niet nog een keer te gebruiken onderdeel, te
          vervangen onderdeel
- -reversible - niet-omkeerbaar, onomkeerbaar
- -service - onderhoudsvrij
- -servoed brake system - niet-bekrachtigd remsysteem
- -shatterable glass - onbreekbaar glas
- -shattering - splintervrij (glas)
- -skid - antislip, niet-slippend, slipvrij
- - -  chain - sneeuwketting
- - -  pattern - antislipprofiel
- - -  rubber backing - niet-slippende rubber onderkant (van vloermat)
- - -  tire (A) - band met antislipprofiel
- - -  tyre - band met antislipprofiel
- -sleeper vehicle (A) - vrachtwagen zonder slaapplaats
- -slide glass - vaste ruit
- - -   -  pane - vaste ruit
- -slip - antislip, niet-slippend, slipvrij
- -standard - niet-standaard, speciaal
- -stop - doorgaand, zonder onderbreking
- -temperature resistant - niet-temperatuurbestendig
- -tilt steering column - niet-verstelbare stuurkolom
- -toothed portion - niet-getande gedeelte
- -uniformity - oneenparigheid, ongelijkvormigheid
- -variable pressure torch - niet-regelbare drukbrander (zonder naald-
               regelklep) (Duits type)
- -volatile - niet-vluchtig
No right turn - rechtsaf verboden (staat op oud verkeersbord)
NORM (normal) - normaal rijden (stand van schakelpatroonknop/schakelpa-
        troonschakelaar van automatische bak)
normal - normaal, in orde
 -  (NORM) - zie NORM
 -  control cab - torpedofront cabine (van vrachtwagen)
 -  driving - normaal rijden
 -  -laden -bij normale belasting
normally - over het algemeen
  -   aspirated engine - natuurlijk aanzuigende verbrandingsmotor,
              zelfaanzuigende verbrandingsmotor
normal speed - normale snelheid
North American International Auto Show (NAIAS) (A) - zie NAIAS
 -   -   Lubricant Standardization and Approval System for     
        Passenger Car Oils (NALSAS) (A) - zie NALSAS
north pole - noordpool
nose - neus (van auto), voorste gedeelte, voorstuk
 -  angle - tohoek (van spiraalboor)
nose cone - dakspoiler (op trekker van vrachtwagencombinatie)
 - -down condition - vooroverhellen van aanhanger
 - -up condition - achteroverhellen van aanhanger
 -  weight - kogeldruk
not - niet
-  allowed - niet toegestaan
-  available (N.A.) - niet beschikbaar, niet verkrijgbaar
notch - groef, inkeping, inkerving, kartel, keep, kerf, klik (remafstel-
    ling), nok, omgezette punt, rug(getje), sleuf, spiebaan, spie-
    groef, streep, tand, uitsparing
 -  back - carrosserie met duidelijk zichtbare bagageruimte, 4-deurs
       sedan
notched belt - getande riem
notch locking quadrant - parkeersegment
 -  mark - kerf (als merkteken)
note - aantekening, kenmerk, kort verslag, let op, notitie, teken
not engaged - niet-gekoppeld, ontkoppeld
Not for Highway Use (NHS) - zie NHS
not good (NG) (JE) - niet goed (bv. in storingzoektabel)
notice - attentie, kennisgeving, let op, mededeling, notitie
noticeable - merkbaar, waarneembaar
notice board - aanplakbord, waarschuwingsbord
not operating - niet in bedrijf, niet in werking, niet-werkend
- -so-old-vehicle - vrij jonge auto
-  treated - niet behandeld, niet bewerkt, onbehandeld, onbewerkt
-  within specification - voldoet niet aan specificatie
noxious - giftig, schadelijk voor gezondheid
nozzle - mondstuk, pijp, sproeier, sproeikop (van laspistool), sproeimond
     (van spuitpistool), spuitmond, uitstroomopening (van laspis-
     tool), verstuiver, vulpistool (van tankstation)
 -  assembly - verstuiver (verstuiverlichaam en verstuivernaald)
 -  body - verstuiverhuis, verstuiverlichaam
 -  -closing pressure - sluitingsdruk van verstuiver
 -  cup nut - wartelmoer van verstuiver
 -  gasket - verstuiverpakking
 -  gauge - spuitmondstukkaliber (van spuitpistool)
 -  holder - verstuiverhouder
 -   -  body - verstuiverhouder
 -   -  clamp - verstuiverknevel
 -   -  retaining nut - verstuivervastzetmoer
 -   -  spring - verstuiverdrukveer
 -  -hole - verstuivergat
 -  leakage pipe - overloopleiding van verstuiver (dieselmotor),
           overstroomleiding (dieselmotor), verstuiverlek-
           leiding
 -  needle - verstuivernaald
 -   -  tip - uiteinde van verstuivernaald
 -  -opening pressure - openingsdruk van verstuiver
 -  plunger - verstuivernaald
 -  tip - sproeikop van ruitensproeier, verstuiverkop
 -  valve spring - verstuiverdrukveer
NR (natural rubber) - natuurrubber
N road - Nederlandse hoofdverbindingsweg met meestal niet-gescheiden   
  rijbanen en gelijkvloerse kruisingen
NSW (neutral start switch) (JE) - neutraalstandschakelaar (automatische
          bak), startblokkeerschakelaar (automatische bak)
N.S.W. (Nominal Size of Wire leads) (JE?) - kerndiameter van stroomdraden
NTA (National Type Approval) (JE) - nationale typekeuring
NTC (Negative Temperature Coefficient) - voeler van de in de inlaat-
  luchtstroom geplaatste temperatuursensor (Saab 9000 Turbo, B234 
  motor met Trionic motormanagementsysteem '93)
N.T.C. (negative temperature coefficient) (JE) - stroomonderbreker 
nth degree (A) - n-de graad, zoveelste graad
NTSB (National Traffic Safety Board) (A) - onafhankelijke organisatie die
                      verkeersongelukken analyseert
nudge bar (A) - imposante bumper
nugget - puntlas
number - aantal, cijfer, getal, (volg)nummer
numbering stamp - nummerstempel, slagcijfer
number of revolutions - toerental
 -  - teeth - aantal tanden
 -  - turns - aantal slagen, aantal veerwindingen
 -  plate - kentekenplaat, nummerbord, nummerplaat
 -   -  lighting - kentekenplaatverlichting, nummerbordverlichting,
            nummerplaatverlichting
numeric - numeriek
* NUMMI (New United Motor Manufacturing Inc.) (A) - 1. Amerikaanse moto-
  ?  renfabrikant, 2. autofabriek in Kentucky, USA die Toyota deelt met
  ?  General Motors, 3. Toyota fabriek in USA, 4. Toyota joint-venture
  ?  fabriek in Fremont, Californiá‰á, USA, opgericht in '84  AR
nut - moer
-  cage - moerhouder
-  cover - antidiefstaldop (op reservewiel)
-  lock - borging van moer
-  runner - pneumatische moersleutel
-  spanner - moersleutel
-  splitter - moerensplijter
-  stopper - borgplaatje van moer, borgring van moer
nutted - met moeren bevestigd
nut washer - moerplaatje, onderlegring
-  wrench (A) - moersleutel
NVCS (Nissan Valve-timing Control System) - hydraulisch systeem dat
   openings- en sluittijden van de uitlaatkleppen kan beïnvloeden door
   de twee inlaatnokkenassen iets te verzetten t.o.v. de ketting-
   aandrijving zodat de nokken eerder of later openen of sluiten
   (Nissan 300 ZX Twin Turbo 24V), variabele kleptiming (Nissan 300 ZX
   Twin Turbo 24V))
NVG (New Venture Gear) (A) - versnellingsbakkenfabriek van Chrysler en GM
  (is samenvoeging van New Process Gear van Chrysler dochter Acustar en
  Hydra-Matic van GM)
NVH (noise, vibration, harshness) (A+JE) - geluiden, trillen, schokken
NVQ (National Vocational Quality) - Engelse invoering van een nationale
  kwalificatiestructuur voor de automobielsector (autospuiten, motor-
  voertuigentechniek, autoschadeherstel en carrosseriebouw)
nylon - kunststof, nylon [thermoplastische (synthetische) hars in lak]
 -  clip - kunststof klem
 -  cover - nylon hoes
 - -reinforced - met nylon versterkt
NZEV (Nearly Zero Emission Vehicle) - voertuig met bijna geen uitlaat-
                   emissie

O

OAPEC (Organisation of Arabic Producing and Exporting Countries) - orga-
   nisatie van Arabische olieproducerende en olie-exporterende landen
   die prijsbeleid ten aanzien van aardolie voeren
object - object, onderwerp, voorwerp
OBC (on-board computer) - computer gemonteerd in voertuig
OBD (On Board Diagnosis) - controle-apparaat van microprocessor
-  (-  -    -  ) I - ingebouwd diagnosesysteem (emissie-controle
               systeem ingesteld door de Raad voor het
               Milieu van de staat Californië)
-  (-  -    -  ) II - OBD I versie die vanaf '94 uitgebreid is
               tot OBD II en 17 punten omvat
oblique - hellend, scheef(hoekig), schuin(staand), stomp (hoek)
oblique A-link - schuingeplaatste wieldraagarm
  -  ball bearing - hoekcontactlager
  -  wishbone - schuingeplaatste wieldraagarm
observation - aflezing (van instrument), waarneming
observe, to - opmerken, waarnemen
obsolete - onbruikbaar, oud, verouderd
obstruct, to - afsluiten, belemmeren, blokkeren, hinderen, stremmen
        (verkeer), versperren, verstoppen (verkeer)
obstruction - belemmering, hindernis, opstopping, stremming, versperring,
       verstopping
obtain, to - betrekken, verkrijgen
OBU (On Board Unit) - zender die kan communiceren met walstations of hef
  locaties, plaatsen langs de weg waar computerelektronica, antennes en
  camara's zijn ondergebracht die automatisch tol heffen en niet-betalers
  signaleren en registreren (rekening rijden)
occasional seat - noodzitting
occupant - inzittende
  -   restraint system - beveiligingssysteem voor inzittenden 
occur, to - gebeuren, ontstaan, optreden (van fouten)
ocher (A) - oker
ochre - oker
 -  yellow - okergeel
OCS (Overall Operating Control System) (JE) - informatiesysteem waarbij
  gebruik gemaakt wordt van een multifunctionele computer met enorme
  output die niet alleen de mechanische functies controleert maar ook
  de navigatie-, communicatie- en controlesystemen voedt (Mitsubishi
  HSR '87)
octagon - achthoek, achtkant
octagonal - achthoekig, achtkantig
  -   bolt - bout met achthoekige kop
octane - octaan
octane number (O.N.) - octaangetaal (van benzine)
 -  rating - octaangetal (van benzine), octaanwaarde
 -  requirement - octaanbehoefte (van benzinemotor)
 -  selector - octaanselector
 -    -   knob - octaanselectorknop
 -  value - octaangetal
OCV (oil control valve) - olieregelklep (Toyota '95)
O/D (overdrive) - hoogste versnelling (overbrengingsverhouding kleiner
         dan 1,000), overdrive
O/D clutch - overdrivekoppeling
odd - oneven
-  shaped item - moeilijk gevormd onderdeel (bv. om te spuiten)
odometer - afstandsmeter, kilometerteller, mijlenteller
odor (A) - geur, reuk, stank
odorless (A) - geurloos, reukloos
odour - geur, reuk, stank
odourless - geurloos, reukloos
OD (overdrive) solenoid - overdrive klep
OE (original equipment) (A) - door fabriek gemonteerd, eerste montage
O.E. (original equipment) - door fabriek gemonteerd, eerste montage
 -  (  -     -  ) spec. - eerste montage specificatie
OEM (original equipment market) - eerste montage markt
-  (  -     -   manufacturers) - fabrikanten van origele uitrus-
                     ting
O.E.M. (Original Equipment Manufacturer) - door anderen geleverde apparatuur
         draagt naam van autofabrikant die deze monteert
off - af(gezet), uit(geschakeld)
OFF - af, contactslotstand, schakelaarstand, uit (niet aan)
off-car lathe - draaibank waarmee losse remschijven afgedraaid worden
off center (A) - gedesaxeerd, uit het midden               
off-centre number plate mounting - uit het midden geplaatste nummerplaat
- -highway vehicle (A) - terreinvoertuig
office - afdeling, bureau, kantoor
off peak hours - daluren, periode buiten de spits waarin het op wegen en
         in openbaar vervoer rustig is, slappe uren
-  position - nulstand, ruststand, uitgangspositie (bv. van ruitenwis-
        sers), uitgeschakelde stand, uitschakelstand
- -road capability - geschiktheid om in ruw terrein te rijden
- -roader - terreinvoertuig
- -road tire (A) - terreinband
- - -  tyre - terreinband
- - -  vehicle - terreinvoertuig
- -set - excentrisch, gedesaxeerd, haaks, inpersdieptemaat van de wiel-
     schotel (is de afstand vanuit het hart van de velg tot aan de
     rand van de wielschotel), ontzet, schuurstraal, uit het midden
     geplaatst
 - - -  crash - botsproef waarbij voorzijde van auto voor de helft   
         tegen een betonblok rijdt met een snelheid van 55 km/h
 - - - Phillips screw driver - haakse kruiskopschroevedraaier
 - - - radius - schuurstraal
 - - - road wheel - spoorverbreding
 - - - screw driver (A) - haakse schroevedraaier
offside (o/s) - rechter(kant), rechts
off-the-road tire (A) - terreinband
- - - - -  tyre - terreinband
- - - -road vehicle - terreinvoertuig
- - - -shelf availability (A) - in voorraad
OH (Overhaul) (JE) - geheel nazien, revideren, reviseren, revisie
OHC (OverHead Camshaft) - bovenliggende nokkenas
* ohm - ohm (eenheid van elektrische weerstand)
ohmmeter - ohmmeter, weerstandsmeter
Ohm's law - Wet van Ohm
OHV (OverHead Valves) - hangende kleppen, kopkleppen
O.H.V. (OverHead Valves) - hangende kleppen, kopkleppen
oil, to - bijtanken, (in)oliá‰án, (in)smeren, invetten, (vol)tanken
-  - (aard)olie, dieselolie, kerosine, paraffine-olie, petroleum, 
   smeerolie, vet
-  (A) - benzine, petroleum
-  adding - olie bijvullen
-  baffle - oliekeerschot, oliekering, olieschermplaat, oliespatplaat
-   -  plate - oliekeerschot, oliekering, olieschermplaat, oliespat-
          plaat
-   -  projection - nok van oliespatplaat
-  base paint - lak op oliebasis
-  bath - oliebad
-  -  air filter - oliebadluchtfilter
-  -  cleaner - oliebadfilter
-  -  clutch - natte koppeling, oliebadkoppeling
- -bearing - oliehoudend
-  bore - olieboring
- -burner (A) - dieselmotor
-  can - oliekan, oliespuit
-  canal - olieboring
-  capacity - (carter)inhoud, olie-inhoud
-  catcher - oliekeerring, (olie)likker, olie-opvangbak, olieschepper, 
      vangrand (voor lekolie), vetkeerring
- -change - olie verversen, olieverversing
- -changing - olie verversen, olieverversing
- -change interval - olieverversingstermijn
-  channel - oliekanaal
-  cleaner (A) - oliefilter
-  clearance - (radiale) speling, (bv. tandwiel op as)
-  collector - olie-opvangbak
- -company - oliemaatschappij, petroleummaatschappij
-  consumption - olieverbruik
-    -   per hour - olieverbruik per uur
-  container - olie-opvangbak
-  control ring - olieschraapveer
-   -  valve (OCV) - olieregelklep (Toyota'95)
- -cooled - oliegekoeld
-  cooler - oliekoeler
-   -  relief valve - overdrukventiel van oliekoeler
-  cooling radiator - oliekoeler
-  cup - oliedop(je), olie(smeer)potje
-  deflector - oliekeerschot, oliespatplaat
-  delivery - olietoevoer
-  deposit - afzetting van olieresten
- -derrick - olieboortoren
-  dilution - olieverdunning
-  dipper - olielikker, oliepeilstok
-  dipstick - oliepeilstok
-   -   guide - oliepeilstokpijp
-  dish - lekbak
-  drain hole - olie-aftapgat, olie-aftapopening
-   -  plug - olie-aftapplug
-  drum - olievat
-  duct - olieboring, olie(smeer)kanaal, olieleiding
-  -  hole - olieboring
-  engine - dieselmotor, oliemotor, petroleummotor
oiler - doorsmeerder, oliekan, oliespuit
oiler port - olieboring
oil feed - olietoevoer
- - -  line - olietoevoerleiding
- -fill capacity - olie-inhoud van motor
-  filler - olievulpijp
-   -  cap - olievuldop
-   -  hole - olievulopening
-   -  neck - korte olievulpijp
-   -  plug - olievuldop
-   -  tube - olievulpijp
-  filling screw - olievulplug
-  film - oliefilm
-  filter - oliefilter
-   -  bracket - oliefilterhuis
-   -  cartridge - oliefilterelement, oliefilterpatroon
-   -  element - oliefilterelement
-   -  housing - oliefilterhuis
-   -  mounting flange - flens voor oliefilter
-   -  spanner - oliefiltersleutel
-   -  strap spanner - oliefilterriemsleutel
-   -   -  wrench (A) - oliefilterriemsleutel
-   -  wrench (A) - oliefiltersleutel
-  flexible hose - flexibele olieleiding
- -free - olievrij, vetvrij
-  gallery - galerij van dieselinspuitpomp
-  gauge - oliedrukmeter
- - -  - oliepeilstok
-  grade - olieclassificatie, olieklasse, oliesoort
-  groof - oliegroef
-  groove - oliegroef
-  heat exchanger - oliekoeler
- -hole - olieboring, oliegaatje, oliegat, oliekanaal, oliesmeergaatje
- - -  cover - afdekplaat van olie-opening
-  -   -  plate - afdekplaat van olie-opening
-  industry - aardolie-industrie, petroleumindustrie
oiliness - smeervermogen van olie, vettigheid
oil inlet hole - olievulopening
-   -  hose - olie-aanvoerslang
-   -  pipe - olie-aanzuigleiding, olie-inlaat
-  jet - oliesproeier, oliestraal, straal olie
-  leak - olielek
-  leakage - olielekkage
- -  -  detector -olielekkageverklikker
oilless - zonder olie  
oil level - oliepeil
-   -  gage (A) - olieniveaumeter, oliepeilglas, oliepeilstok, olie-
           standaanwijzer
-   -  gauge - zie oil level gage
-   -  plug - olieniveauplug
-   -  sensor - olieniveausensor
-  lever - oliepeilstok
-  line - olieleiding
-  -  case - afsluitplaat (van oliepomp)
-  lubrication - oliesmering
-  mist - olienevel
- -moistened air filter - oliebadluchtfilter
-  nipple - olienippel, smeernippel
-  nozzle - oliesproeier
-  oozing - oliesporen
-  outlet hose - olie-afvoerslang
-  output - olieproduktie
-  paint - olieverf
-  pan (A) - (olie)carter, oliepan
* - - - service - onderhoud aan carter
-  passage - olieboring, oliedoorgang, oliekanaal, olieleiding
-   -  hole - olieboring
-  pick-up - olie-aanzuigpijp
-  pipe - olieleiding
-  pipeline - oliepijpleiding
-  plug - olie-aftapplug, olievulplug
-  pressure - oliedruk
-   -   control light - oliedrukcontrolelampje
-   -   gage (A) - oliedrukmeter
-   -   gauge - oliedrukmeter
-   -   indicator - oliedrukcontrolelampje, oliedrukmeter, oliedruk-
             sensor
-   -   receiver gauge - oliedrukmeter
-   -   regulator valve - oliedrukventiel, overdrukventiel
-   -   relief valve - overdrukklep van oliepomp, overdrukventiel
-   -    -   -  ball - kogelklep van overdrukventiel
-   -    -   -  spring - veer van overdrukventiel
-   -   switch - oliedrukschakelaar
-   -   transmitter - oliedrukzender
-  price - olieprijs
-  producer - olieproducent
Oil Producing and Exporting Countries (OPEC) - zie OPEC
oil production - olieproduktie
- -proof - bestand tegen olie, oliebestendig, oliedicht
-  pump - oliepomp
-  -  body (A) - oliepomphuis
-  -  case - oliepomphuis
-  -  cover plate (A) - oliepompdeksel
-  -  delivery - opbrengst van oliepomp
-  -  drive - oliepompaandrijving
-  -  driving gear - aandrijftandwiel voor oliepomp
-  -   -  shaft - oliepompaandrijfas
-  -  gears - oliepomptandwielen
-  -  housing - oliepomphuis
-  -   -  cover - oliepompdeksel
-  -  outlet pipe - uitgaande oliedrukleiding van oliepomp
-  receiver - olie(spat)plaat (in versnellingsbak)
-  refinary - olieraffinaderij
-  regulator - oliedrukregelaar
- -resistant - bestand tegen olie, oliebestendig
-  retainer - oliekeerplaat, oliekering, olieterugvoer
-   -   ring - oliekeerring
-  return hole - olieterugvoergat, olieterugvoeropening
-   -  line - olieretourleiding
-  rig - booreiland
-  ring - expanderveer (van olieschraapveer)
-  scoop - olielikker, olieschepper
-  scraper ring - olieschraapveer
-  screen - oliezeef
-  seal - klep(steel)hoedje, olie-afdichting, oliekering, oliekeerring,
      vetkeerring
-  sealed double-row angular ball bearing - gesloten zelfsmerend twee-
                       rijig hoekcontactkogellager
-  seal frictional force - wrijvingskracht van oliekeerring
-  -  lip - lip van oliekeerring
-  -  puller - oliekeerringtrekker
-  -  ring - olie-afdichtring, oliekeerring, vetkeerring
-  separator - olie-afscheider
-  separator case - olie-afscheider
-  shield (A) - oliezeef
-  slinger - olie-afleider, oliespatplaat
-   -  ring - olieslingerring
-  sludge - oliebezinksel
-  sludging - vorming van oliebezinksel
-  spray - oliemist, olienevel
-  spring - (aard)oliebron, olieput, petroleumbron
-  stone - oliesteen, wetsteen
-  storage ring - oliering (bv. van differentieel), olieverzamelring
-  strainer (A) - oliezeef
-   -   cover (A) - deksel van oliezeef
-  stratum - aardolielaag
-  suction pipe - olie-aanzuigleiding
-   -   -  joint - koppeling/verbinding van olie-aanzuigleiding
-  sump - (olie)carter, oliepan
-  -  drain plug - olie-aftapplug in carter
-  -  gasket - carterpakking
-  supply - olievoorraad, olievoorziening
-  tag - smeerkaartje (aan stuur)
-  tank - oliereservoir, olietank
-  tempered silicon chrome steel wire - oliegehard silicon-chroomstaal
                     draad (voor bv. klepveer)
-  temperature control light - olietemperatuurcontrolelampje 
-    -   gage (A) - olietemperatuurmeter
-    -   gauge - olietemperatuurmeter
-    -   indicator - olietemperatuurmeter
-  terminal - oliehaven
-  thrower - olieslingerring, olieschepper
-  tight - oliedicht
-  top-up - olie bijvullen
-  trap - olie-afscheider
-  tray - olie-opvangbak
-  trough - olielekbak, olietrog
-  up, to - vetslaan (van bougie)
-  vapor (A) - oliedamp, oliemist, olienevel
-  vapour - zie oil vapor
-  varnish - olievernis
-  viscosity - olieviscositeit
-  warning pressure - oliedruk waarbij oliedrukcontrolelampje gaat branden
oilway - oliekanaal
oil well - (aard)oliebron, olieput, oliereservoir, petroleumbron
oil-wetted spark plug - natgeslagen bougie, verzopen bougie
oily - olie-achtig, vet
OK (A) - goed, in orde, OK, O.K.
okay (A) - goed, in orde, OK, O.K.
okey (JE) - goed, in orde, OK, O.K.
old - gebruikt, oud
oldie - oude auto uit de beginjaren
"Olds" (A) - auto van het merk Oldsmobile (van GM)
old-timer (A) - oude auto, ouderwetse auto
olefine hydrocarbon - olefinische koolwaterstof
olive - afsluiting (in pijpkoppeling), tonnetje
O/M (owner's manual) (JE) - instructieboekje
omnibus - lijnbus, lijndienst autobus
on - aan (niet uit), op
ON - aan, contactslotstand (contact aan)
O.N. (octane number) - octaangetal (van benzine)
on all fours (A) - op alle vier wielen (aandrijving)
- -bench pump tester (JE) - testbank om brandstofpomp op te testen
on-board computer (OBC) - computer gemonteerd in voertuig
On Board Diagnosis (OBD) - controle-apparaat van microprocessor
-  -    -   ( - ) I - zie OBD I
-  -    -   ( - ) II - zie OBD II
-  -  Unit (OBU) - zie OBU
on-car lathe - draaibank waarmee remschuijven afgedraaid worden waarbij
        deze aan de auto zijn gemonteerd
oncoming traffic - tegemoetkomend verkeer
ondulating surface - golvend wegdek
one-box body - carrosserie zonder aparte neus of achtersteven, éénvolu-
        me carrosserie
- - - design - ontwerp waarbij motorcompartiment, passagiersgedeelte en
         laadgedeelte á‚áá‚án ruimte vormen
- -half turn (JE) - een halve slag
- -hole nozzle - ééngatsverstuiver
- -off - auto waarvan er slechts één is gemaakt
- -piece - eendelig, niet-deelbaar, ongedeeld, uit één stuk
- - -  rim - eendelige velg
- -piece seatback - niet-deelbare achterbankleuning
One Price Selling (OPS) (A) - zie OPS
one rank below - één maat kleiner
- -seater - éénzits raceauto, éénzitter, formule auto
-  shot lubricant - centrale smering
- -sided braking - scheeftrekken tijdens remmen
- -speed blower - niet in toerental verstelbare ventilator
- -spoke steering wheel - eenspakig stuurwiel
- -touch power window - tiptoetsbediening elektrisch bediende
             ramen/ruiten
- - -   -   -  system - automatische raambediening, automatische
                ruitbediening
- - -  tailgate - achterklep met éénhandsbediening
- -tube shock absorber - schokdemper met enkele buis
-  turn cap - dop met bajonetsluiting
-  way bolt - breekbout
- - - clutch - vrijloopkoppeling, vrijwielkoppeling
- - - cock - eenwegkraan
-  - traffic - eenrichtingsverkeer
-  - valve - eenrichtingsklep, terugslagklep, vlakke klep
on-off button - aan/uit knop
on overlap - het tuimelen van de kleppen, op tuimelen
onto - op
on top - aan de bovenkant, aan de bovenzijde, bovenop, op de bovenzijde
on-vehicle inspection - inspectie aan de wagen
- -  -  servicing (JE) - geven van een onderhoudsbeurt aan auto
ooze-out, to - doorslaan, ergens doorheen dringen (van vloeistof), eruit
        lopen (van vloeistof)
oozing - doorsijpeling, oliesporen, vetsporen
OPEC (Oil Producing and Exporting Countries) - organisatie van oliepro-
   ducerende en olie-exporterende landen welke prijsbeleid ten aanzien
   van aardolie voeren
open, to - opendraaien, openen, openmaken, openschroeven
 -  - niet afgesloten, niet dicht, onderbreking (in bedrading), open
 -  center wheel (A) - wiel met opennaaf
 -  centre wheel - wiel met open naaf
 -  chamber - verbrandingskamer met directe dieselinspuiting
 -  circuit - onderbreking, open circuit, geleiding, open keten, open
        (stroom)kring, verbroken keten
 -  door warning light - waarschuwingslampje voor geopend portier, waar-
             schuwingslampje voor niet geheel gesloten portier
 -  end - open uiteinde, open zijde
 -  -  spanner - steeksleutel
 -  -  wrench (A) - steeksleutel
 - -ended spanner - steeksleutel
 - - -  wrench (A) - steeksleutel
 -  flame - open vlam, open vuur
 -  hand - vlakke hand
 -  here - hier openen (verpakking)
opening - opening, sleutelwijdte, uitsparing
  -  angle - openingshoek
  -  control link - ontgrendelingsstang (in portier)
  -  gate - neerlaatbaar zij- of achterschot van vrachtwagen met open
        laadruimte
  -  overlap - klepopeningsoverlaptijd
  -  pressure - openingsdruk (van verstuiver)
  -  temperature - openingstemperatuur
  -  trim - afwerkrand van opening, hoekbekleding van linnen kap
  -   -  corner joint - hoek(afwerk)stuk
  -   -  moulding - afwerklijste (bv. van dakrand), afwerkrand
open link - slotstang (om portierslot te ontgrendelen)
 -  loop - 1. ALC (AG Holland Lambda Controller) regelt niet als de
      lambdasonde nog niet de juiste temperatuur heeft, 2. niet-
      gesloten circuit van lambdasonde via ECU naar brandstofinjec-
      tie [van Eurogas Emission Control (EEC)], 3. open regel-
      circuit
 -  or short (JE) - onderbreking of kortsluiting
 - -sided semitrailer - oplegger zonder zijschotten
 - - -  trailer - aanhanger zonder zijschotten
 -  the throttle, to - gasgeven
 -  two-seater with a hardtop - open tweezitter met hardtop
operable - bedrijfsklaar, ingesteld, operationeel
opera seat - opklapbaar dwars geplaatst bankje (Buick 2-persoons Sport
       Club coupé model 46 S '39)
operate, to - bedienen, in werking stellen, in werking treden, (laten)
       werken
operating - (goed) werkend, in werking
  -   accessory - verbruiker
  -   cam - aandrijfnok
  -   condition - bedrijfsomstandigheid, bedrijfstoestand, gebruiks-
           omstandigheid
  -   costs - bedrijfskosten, exploitatiekosten, onderhoudskosten
  -   cylinder - bedieningscilinder
  -   fork - ontkoppelingsvork
  -   -  ball-end - kogelbout van ontkoppelingsvork
  -   -  return spring - trekveer van ontkoppelingsvork
  -   handle shaft - bedieningshefboomas, bedieningshandelas
  -   instructions - bedieningshandleiding
  -   lever - aandrijfhefboom (van benzinepomp), aandrijfhendel, be-
         dieningshandel, bedieningshefboom, verstelhefboom
  -   linkage - bedieningsstangenstelsel
  -   mechanism - bedieningsmechanisme, bedieningsorgaan
  -   parameter sensor - werkparametersensor
  -   potential (A) - bedrijfsspanning
  -   pressure - bedrijfsdruk
  -   range - actieradius
  -   reliability - bedrijfszekerheid
  -   rod - bedieningsstang, drukstang, drukstift (bv. van rembe-
        krachtiger)
  -   switch - bedieningsschakelaar
  -   system - besturingssysteem, regelsysteem
  -   temperature - bedrijfstemperatuur, werktemperatuur
  -   test - functietest
  -   trouble - bedrijfsstoring
  -   voltage - bedrijfsspanning
operation - bedienen, bediening, bedrijf, besturing, handeling, regeling,
      (be)werking, werkzaamheid
operational - in werking, operationeel
   -   lease - 1. leasevorm waarbij alle beheerbehandelingen en fi- 
          nanciering extern gebeuren, 2. leasing waarbij het  
          economisch en juridisch eigendom in handen blijft
          van de leasemaatschappij
   -   range - (werkings)bereik (van afstandbediening)
   -   test - werkingstest
operation at intermittent - intervalwerking (van ruitewissers)
  -   condition - bedrijfsomstandigheid, bedrijfstoestand, werkings-
           toestand
  -   hint - nuttige wenk
  -   instructions - gebruiksaanwijzing
  -   noise - werkingsgeluid
  -   number - handelingcode (bij flat rate tijden)
  -   software - systeemprogrammatuur
operator - persoon die apparatuur bedient
oppose, to - tegenwerken
opposed-cylinder engine - boxermotor, motor met tegenover elkaar liggende
             cilinders
opposed cylinders - tegenover elkaar liggende cilinders
  -  twin - motor met twee tegenover elkaar liggende cilinders,
        tweecili¬nder boxer¬motor
opposite - tegengesteld, tegenover(gesteld)
  -   forces - reactiekrachten, tegengestelde krachten
  -   side - andere zijde, tegenovergestelde zijde
OPS (One Price Selling) (A) - verkopen tegen een lagere vaste prijs van
               nieuwe auto waarvan korting voor de koper
               al is afgetrokken
optic - optisch
optical instrumentation - optische gereedschappen
optimise, to - optimaliseren
optimize, to (A) - optimaliseren
option - keuze, optie
optional - als extra leverbaar, facultatief, naar keuze leverbaar, niet
      verplicht, optie, optioneel
or - anders, of
- (JE) - en
orange - oranje
 -  peel - sinaasappelschil (vorm van lak)
 -   -  appearance - sinaasappelschileffect (van lak)
orbital type sander - roterende vlakschuurmachine
order - klasse, order, rangschikking, soort, volgorde
ordinary - gewoon, normaal
  -   braking - normaal remmen
organic - organisch
  -  pigment - organisch pigment (metallic bestanddelen van lak of het
    hoofdbestanddeel van lak zelf dat niet in water oplost)
orifice - doorstroomopening, (gekalibreerde) opening, uitmonding, uit-
     stroomopening
  -  valve - terugslagklep
origin - herkomst, oorsprong
original - oorspronkelijk, origineel
  -   equipment (OE, O.E.) - door fabriek gemonteerd, eerste montage,
                standaarduitrusting
  -     -   manufacturer (O.E.M.) - zie O.E.M.
  -     -   manufacturers (OEM) - zie OEM
  -     -   market (OEM) - eerste-montage markt
  -     -   (O.E.) spec. - eerste montage specificatie
  -   part - origineel onderdeel
  -   position - oorspronkelijke (toe)stand, uitgangsstand
O-ring - O-ring
ornament - embleem, sierstuk, versiering
ornamental fittings - chroomwerk
  -   ring - sierring
o/s (off side) - rechter, rechts
oscillate, to - heen en weer gaan, oscilleren, schommelen, slingeren,
        trillen
oscillating absorber - trillingsdemper
   -   arm - pendelarm, schommelarm
   -   axle - pendelas, schommelas, slingerende as
   -   cylindrical valve - roterende gasklep
   -   lever - pendelarm, regelhefboom, schommelarm
oscillation - slingering, trilling
oscilloscope - oscilloscoop
o/s/f (off side front) wing - rechter voorscherm
others - diversen, overigen
Otto cycle - cyclus van Ottomotor,viertaktproces
Otto engine - Ottomotor, viertaktbenzinemotor
out - uit
outboard - buitenste
  -   joint (tulip) - buiten(ste) koppeling (van aandrijfas)
outburst - ontsnappen, ontsnapping, uitbarsting
outer ambient temperature sensor - buitentemperatuursensor
 -  cable - buitenkabel (van bowdenkabel)
 -  circlip pliers - borgveertang (voor uitwendige borgveren), Seeger-
            ringtang
 -  cover - buitenband, buitendeksel, loopvlak (van buitenband)
 -  diameter - buitendiameter
 -  door handle - handgreep/portierkruk aan buitenkant
 -  edge - buitenrand
 -  flame - omhullende vlam (bij lassen)
 -  panel - (buiten)paneel van carrosserie
 -  race - buitenring (van lager)
 -  -  snap ring groove - borgveergroef in buitenring, buitenring-
               borgveergroef
 -  rear view mirror - buitenspiegel
 -  rotor - buitenste rotor van rotorpomp
 -  scavenger rotor - buitenrotor (van oliepomp)
 -  surface - buitenkant, buitenlaag (van lak), buitenvlak
 -  valve spring - buitenste klepveer
Outer Vent Control Valve (OVCV) (JE) - zie OVCV
outer weatherstrip - buitenrubber
outfit - installatie, uitrusting
outflow - afvoer, uitloop
outlast, to - langer meegaan, overleven
outlet - aansluiting, afvoer, sproeikop (van laspistool), stopcontact,
     uitgaand, uitgang, uitlaat, uitstroomopening (van laspistool)
 -  closing - einde van uitlaatperiode
 -  elbow - uitlaatpijp (van turbo)
 -  hose - afvoerwaterslang
 -  opening - begin van uitlaatperiode
 -  pipe - korte uitlaatpijp
 -  port of fuel pump - persopening van brandstofpomp
 -  shaft - uitgaande as
 -  valve - uitlaatklep
outline, to - afbakenen, omlijnen, schetsen, uitzetten
outline - beschrijving, in grote lijnen, omlijning, omtrek, ontwerp,
     overzicht, schema, schets
  -  marker light (is Engelse wettelijke term) - contourlamp, markeer-
    lamp (op cabine)
outlines - beginselen, hoofdpunten, (hoofd)trekken, kern, omtrek (van
      figuur)
out of balance - in onbalans, niet uitgebalanceerd
-  - control - niet onder controle, onbestuurbaar
-  - engagement - niet in aangrijping
-  - order - buiten bedrijf, buiten dienst, buiten gebruik, buiten wer-
        king, defect, niet in orde, onklaar, stuk
-  - repair - niet onderhouden, verwaarloosd
-  - round - diameterverschil, niet rond, onrond(heid), slingering
-  -  -  limit - onrondheidsgrens
out of standard - geen standaardmaat
-  - straight - niet recht, niet vlak
-  - true - niet gecentreerd, niet passend, niet recht, onrond, onzui-
       ver, scheef, slag (in wiel), uit het midden, uit zijn verband
-  - truth - slingeren (van wiel)
-  - use - buiten bedrijf, buiten dienst, buiten gebruik, buiten
       werking
output - (afgegeven) vermogen, capaciteit, debiet, opbrengst, rendement,
     (uitgangs)vermogen (van zender), uitgangssignaal, uitgangsspanning
 -  amplifier - eindversterker, uitgangsversterker (geluidsinstallatie)
 -  curve - vermogenskromme
 -  efficiency - capaciteit, vermogen
 -  of diagnostic codes - uitlezen van foutcodes, weergave van diagnosecodes
 -  planetary gear - zonnewiel op uitgaande as
 -  power - opgewekt vermogen, toelaatbaar vermogen, uitgangsvermogen
 -  rating - (motor)vermogen
 -  shaft - hoofdas (van bak), uitgaande as (van bak)
 -   -  assy. - samengestelde uitgaande as
 -   -  bearing retainer - lagerplaat van uitgaande as (van bak)
 -   -  flange - flens van uitgaande as
 -   -  gear tapered roller bearing outer race - buitenste lagerring
       van conisch rollager van uitgaande as
 -   -  rear taper roller bearing outer race - buitenring van
       achterste conische rollager van uitgaande as
 -  speed - toerental van uitgaande as
 -  sun gear - zonnewiel op uitgaande as
 -  torque - door motor geleverd koppel
outrigger - dwarsbalkje, steunpoot (van kraanwagen), uitstekende draag-
      balk, uitzetpoot
outset wheel - wiel met negatieve wielbolling
outside - (aan de) buitenzijde, buitenkant, buitenste, uitwendig, van
     buiten
  -  air - buitenlucht
  -  calipers - buitenpasser
  -  center pillar moulding (A) - flanklijst van B-stijl
  -  diameter - buitendiameter
  -  door handle - handgreep/portierkruk aan buitenzijde
  -   -   -  thumb button - drukknop van handgreep aan buitenzijde
                  (van portier)
  -  front door moulding - flanklijst voorportier
  -  handbrake - parkeerrem aan buitenzijde van carrosserie (E)
  -  handle - buitenhandgreep
  -  interference - storing van buitenaf
  -  micrometer gage (A) - buitenmicrometer
  -    -   gauge - buitenmicrometer
  -  mirror (A) - buitenspiegel
  -  rear mirror - buitenspiegel
  -   -  view mirror - buitenspiegel
  -   -  -   -  defogger switch - schakelaar van buitenspiegel-
             verwarming
  -   -  quarter moulding - achterste flanklijst van achterscherm
outsize - buitenmodel, extra groot, overmaat, te grote maat
outward - buitenwaarts, naar buiten, uitwendig
  -  visibility - zicht naar buiten
oval - ovaal(vormig)
 -  (A) - racecircuit met 4 bochten
OVCV (Outer Vent Control Valve) (JE) - beluchtingsklep van vlotterkamer,
                    buitenste ontlastregelklep
oven baked - gemoffeld (lak)
over - boven, meer dan
 -  (A) - zie ommezijde (z.o.z.)
overall - algemeen, bruto, overall, totaal, werkkleding, werkpak
  -  dimensions - buitenafmetingen, buitenmaten
  -  efficiency - totaalrendement
  -  height - totale hoogte
  -  length - totale lengte
Overall Operating Control System (OCS) (JE) - zie OCS
overall ratio - totale overbrengingsverhouding (van versnellingsbak plus
        eindoverbrenging)
  -  width - totale breedte
overboost - even verhogen van de turbodruk tot boven het veilige maximum
overcharge, to - overbelasten, overladen (teveel laden van accu)
overcurrent - kortsluiting, overbelasting, overstroom
   -   detection - stroomsterktebegrenzing
overdrive (O/D) - zie O/D
  -   carrier - planeetdrager
  -   casing - overdrive huis
  -   control knob - overdrive bedieningsknop, overdrive schakelaar
  -    -  light - controlelampje van ingeschakelde overdrive
  -    -  -system - overdrive regelsysteem
  -   kick-down switch - kick-down schakelaar van overdrive
  -   manual switch - overdrive schakelaar
  -   solenoid - overdrive klep
  -   unit - overdrive
  -   warning light - overdrive controlelampje
over-expand, to - tever oprekken, tever uitrekken (bv. teflonring)
 - -fender (A) - spatbordverbreder, spatschermverbreder
overfill, to - teveel bijvullen
overflow - overloop, overstroming
  -   duct - overstroomkanaal
  -   fuel - lekbrandstof, retourbrandstof
overflowing adhesive - er onderuit komende kit (van sierlijst)
overflow pipe - overloopbuisje, overlooppijp, overloopslang, overstroom-
        pijp
  -   port - overstroomopening
  -   screw - overstroombanjobout
  -   tank - overstroomreservoir
  -   valve - overloopklep, veiligheidsklep
  -   volume - overloopvolume, retourvolume (van inspuitpomp)
overhang - overbouw (van carrosserie aan voor- en achterkant), overhang
overhaul, to - geheel nazien, revideren, reviseren, revisie
  -   (OH) (JE) - controlebeurt, revideren, reviseren, revisie
  -   handle - zettang
overhauling - revideren, reviseren
overhaul kit - revisieset
  -   set (A) - revisieset
  -   stand - bevestigingsbeugel voor revisie
  -   workshop - revisiewerkplaats
overhead - beschermlaag onder loopvlak van buitenband
  -   cam powerplant (A) - motor met bovenliggende nokkenas
  -   camshaft (OHC) - bovenliggende nokkenas
  -   console - dakconsole
  -   exhaust valve - hangende uitlaatklep
  -   expenses - algemene kosten
  -   rack - bovenbergruimte achterin auto
  -   valve (OHV, O.H.V.) engine - kopklepmotor
  -   valves (OHV, O.H.V.) - hangende kleppen, kopkleppen
  -   wires - bovenleiding (van trolleybus)
overheat, to - oververhit raken, oververhitten, te heet worden (motor),
        warmlopen
overheating - oververhitting (van motor), warmlopen (door wrijving)
overhung trailer - half ondersteunde oplegger
overinflate, to - te hard oppompen
overinflation - te hoge bandenspanning
over-injection for starting - startverrijking
 - -  -   of fuel - teveel brandstofinspuiting
overland transport - internationaal transport
overlap - overlapping (van uit- en inlaatklep)
  -  dimension - mate van overlappen
  -  joint - overlappingsnaad
overlapping - overlappen, overlapping
   -   beads - overlappende rupslagen (lassen)
   -   end - overlappend uiteinde
overload, to - overbelasten, te zwaar beladen
  -   - overbelasting, te zware belasting
overloaded engine - overbelaste motor
overload leaf - hulpveer
  -   protection - bescherming tegen overbelasting
  -   spring - hulpveer
  -    -  bracket - hulpveersteun
  -   valve - overdrukklep
overlook, to - over het hoofd zien
overpass - fly-over (wegen kruisen elkaar op verschillend niveau), onge-
      lijkvloerse kruising, vrije kruising
overpressure - overdruk, te hoge druk
overrev, to - over zijn toeren jagen (motor)
overrevving - te hoog onbelast motortoerental
overrider - bumperrozet
overrun brake - mechanische oplooprem
  -  fuel cut-off - automatische afsluiting van brandstoftoevoer bij
            te hoog motortoerental
overrunning clutch - freewheel, vrijloopkoppeling
overrun the engine, to - motor over zijn toeren jagen
oversaturated - oververzadigd
overshot (A) - het per ongeluk voorbijrijden van de eigen pits in een
        wedstrijd
over-shoulder visibility - achteruitkijkzicht, zicht over de schouder
oversize - overmaat, te grote maat
  -   cylinder block - cilinderblok met overmaaat cilinderboringen
  -   piston - overmaat zuiger
overspeed, to - de max. toelaatbare snelheid overschrijden, het max. toe-
        laatbare toerental overschrijden
  -   governor - toerentalbegrenzer
  -   limitation - toerentalbegrenzing
overspray - lak die tijdens het spuiten naast het te spuiten object
      terechtkomt, spuitnevel op aangrenzende oppervlakken
oversquare - overvierkant (boring groter dan slag van motor)
oversteer - overstuur (in tegenstelling tot onderstuur)
oversteering - overstuur
overstrain, to - overbelasten, te zwaar belasten
overstress - overbelasten, te zwaar belasten
overstroke, to (JE) - te lange slag maken (bv. van tandheugel)
overtake, to - inhalen, passeren
overtemperature system - beveiligingssysteem tegen te hoge temperaturen
overtighten a nut, to - een moer te vast aandraaien/aantrekken
overtilt, to - overhellen
over torquing - te vast aandraaien/aantrekken
overturn, to - doldraaien (van schroef), kantelen, koprol maken, omslaan,
        over de kop gaan/slaan
overturned screw - dolle schroef
overview - overzicht
overvoltage protection unit - beveiligingsinrichting tegen te hoge spanning
overweight - overbelasting, overgewicht
owner - eigenaar
 -  operator (A) - eigenaar-chauffeur van vrachtwagen, eigen rijder
           (vrachtvervoer)
owner's guide (A) - handleiding voor eigenaar
  -  manual - instructieboekje
  -  manual (O/M) (JE) - instructieboekje
oxalic acid (is common name) (systematic name is ethanedioic acid) -
        oxaalzuur [(CCOH)½2] (is gewone benaming) (systematische
        benaming is ethaandizuur)
 -   -  solution - oxaalzuuroplossing
oxidated - geoxydeerd
oxidation - oxydatie
  -   catalyst (OC) (JE) - oxydatiekatalysator, tweewegkatalysator
  -   catalytic converter - oxidatiekatalysator, tweewegkatalysator
  -   polymerization type paint (acrylic enamel) - oxyderende poly-
             polymeriserende laksoort (acrylaat-metallic)
oxidative polymerization (air drying) - oxyderende polymerisatie (lucht-
                    drogen van lak)
  -      -    drying - oxyderend polymeriserend drogen (van lak)
oxide - oxyde
oxidise, to - oxyderen, roesten
oxidize, to (A) - oxyderen, roesten
oxidizing flame - zuurstofvlam (lassen)
oxy-acetylene cutting torch - zuurstof-acetyleen snijbrander
- -  -   welding - autogeenlassen, lassen met acetyleen en zuurstof
oxyd - oxyde
oxyde - zuurstof
oxygen (chemical element, symbol O, atomic no. 8) - zuurstof (chemisch
                  element, symbool 8, atoomnr. 8)
oxygenates - zuurstofhoudende verbindingen (in brandstof)
oxygen bottle - zuurstoffles
 -  content - zuurstofgehalte
 -  density - zuurstofgehalte
 -  sensor - lambdasensor, lambdasonde, zuurstofsensor
 -   -  heater circuit - verwarmingscircuit van zuurstofsensor
 -  tank - zuurstoffles (blauw gemerkt)
 -  valve - zuurstofkraan
oxyhydrogen - knalgas
ozone - ozon
 -  depletion - afbraak van ozonlaag, ozonafbraak
 -  forming -opbouw van ozonlaag
 -  layer - ozonlaag (om aarde)
ozon layer depletion - aantasting van ozonlaag

P

2-P connector (JE?) - 2-polige stekker
P (park) - parkeren (keuzehandelstand van automatische bak)
Pa (Pascal) - Pa (Pascal) (eenheid van druk)
PA (polyamide) (nylon) - PA (polyamide) (nylon)
> PA 66 - GF 30 < - vermelding dat onderdeel gemaakt is van polyamide 66
          gemengd met 30% glasfiber (binnenkort moeten Europe-
          se vrachtwagenfabrikanten alle plastic delen op een
          dergelijke manier merken vlg. de Duitse standaard
          VDA 260)
pace - gang, snelheid, tempo
 -  car - tempowagen, wagen vooraaan het veld van racewagens rijdend
      waarin de wedstrijdleider staat die gedurende de opwarmronde
      de startsnelheid bepaalt van een vliegende start en die toe-
      ziet dat de wagens hun voorgeschreven plaatsen in de start-
      rijen behouden
pacemaker (A) - voorrijder in autowedstrijd
pace notes - aantekeningen die navigator maakt voor de bestuurder tijdens
       de verkenning van het circuit vóór de wedstrijd
pack - veld van racewagens
package (pkg.) (A) - pakket onderdelen, standaard-computerprogramma, ver-
           pakking
package tray - hoedenplank
  -   -  to floor strainer - scheidingswandversterking
  -   -  trim panel - bagage-afdekplaat, hoedenplank afdekplaat
  -   -  -  garnish - hoedenplankzijpaneel
  -   -  -  side cover - rooster
packed - verpakt
pack in crates, to - in kisten verpakken
packing - afdichtmiddel, dichtingsmiddel, opvulsel, pakking(ring), vul-
     ling, vulplaat
  -  charge - fustage, prijs die voor kisten en kratten wordt berekend
  -  gland - pakkingbus, pakkingdrukstuk
  -  material - pakkingmateriaal, pakkingresten, pakkingstof
  -  ring - (af)dichtring, pakkingring
pad, to - bekleden, (op)vullen, stofferen
-  - (rem)blok, kussen, opvulsel, schuurblok, schuurschijf, stuurwiel- 
   kussen (airbag)
pad area - werkzaam oppervlak van remblok
padded - van zacht materiaal voorzien, zacht bekleed
 -  edge - beklede stootrand op dashboard
 -  leather steering wheel - met leer bekleed stuurwiel
padding - opvulsel, vulling
paddock - rennerskwartier
pad lining thickness - remblokdikte
padlock - hangslot 
pad pin - bevestigingspen van remblok
-  support plate - rembloksteunplaatje, veersteuntje (van remblok)
-  surface - oppervlak van schuurschijf
-  wear indicator plate - remblokslijtage-indicatieplaatje
paid on delivery (p.o.d.) - betaald bij aflevering
paint, to - lakken, schilderen, spuiten, verven
 -  - lak, verf
 -  bath - lakbad, verfbad
 -  cabinet - voorraadkast (voor laksoorten en verdunners)
 -  cleaner - lakreiniger
 -  coating - laklaag
 -  container - lakbeker (van spuitpistool), verfpot
 -  dipping line - onderdompellakstraat
 -  discharge volume adjustment - afstellen van lakhoeveelheid (bij
                  spuitpistool)
 -  dispersion - verdeling van de lak
 -  dust - spuitstof
painted mark - verfmerkteken
paint film - laklaag
 -  fil formation - lakopbouw
 -  finish - aflak, dekkende laklaag, toplaag
 -  hanger - spuitsteun (om tijdens spuiten/drogen onderdelen aan te
        bevestigen/hangen)
painting box - spuitcabine
  -   compartment - spuitruimte (in spuitcabine)
  -   facitity - spuiterij
  -   method - lakmethode
  -    -  for colorimetry (A) - kleurproefspuiten
  -   stage - spuitgang
  -   terminology - spuittermen
paint line - lakstraat
 -  mark - verfmerkteken
 -  mist - spuitnevel (vernevelde lak vermengd met verdunner)
 -  needle - naald van lakpistool
 -  nozzle - sproeikop vam lakpistool
 -  preparation - lakvoorbereidingswerkzaamheden
 -  run - zakker in lak
 -  remover - afbijtmiddel (om lak te verwijderen), verfkrabber
 -  scraper - verfkrabber
paintshaker - verfschudder
paint shop - spuiterij
 -  spot - verfpunt
 -  spray booth - spuitcabine
 -  stirring knife - roerstok (voor lak)
 -  storage - magazijn van spuiterij
 -  stripper - afbijtmiddel (om lak te verwijderen)
 -  stripping - het verwijderen van lak(laag), lak verwijderen
 -  tank - blik lak, lakbad, lakblik
 -  thickness gage (A) - lakdiktemeter
 -    -   gauge - lakdiktemeter
paintwork - lakwerk
pair of combination pliers - combinatietang
 -  - compasses - passer
 -  - contacts - stel contactpunten (niet van onderbreker)
 -  - goggles - (race)bril
 -  - nippers - kniptang
 -  - pliers - (buig)tang, langbektang, platbektang
 -  - scissors - schaar
 -  - shears - plaatschaar
 -  - tweezers - pincet
 -  - welding goggles - lasbril
 -  - wire-cutters - draadkniptang
palladium - reinigingsmetaal in drieweg katalysator
  -   (chemical element, symbol Pd, atomic no. 46) - palladium (che-
               misch element, symbool Pd, atoom nr. 46) 
pallet - laadbord, pallet, stapelbord
 -  hook - pallethaak
pallette knife - plamuurmes
palletised goods - gepalletiseerde goederen
   -   transport - gepalletiseerd vervoer, palletvervoer
pan bolt - carterbout
pane framing - ruitsponning
panel, to - bekleden met panelen
 -  - (beeld)scherm, (bedienings)paneel, plaatwerkdeel, tussenschot,
    vak, windgeleider (van schuifdak)
 -  (A) - gesloten bestelwagen
panel beater - plaatwerker
 -  beating - plaatwerken, uitdeuken
 -   -  hammer - uitdeukhamer
 -   -  kit - set uitdeukgereedschap
 -   -  spoon - uitdeuklepel
 -  control switch - dimmer van dashboardverlichting
 -  cutter - plaat(deel)snijder
 -  dash centre - schutbord
 -  delivery (A) - bestelwagen
 -  for interior lining - binnenbekledingspaneel (in oplegger)
 -  frame - plat chassis
 -  hemming flange edge - flensrandronding
 -  lighting - dashboardverlichting
panelling - plaatmetaal, plaatstaal, plaatwerk, wagenschot
panel shrinking - krimpen van plaatdelen
 -  slit - sleuf van portierpaneel
 -  van - gesloten bestelwagen
Panhard rod - Panhard stang (ter beperking van beweging van vaste as in
       dwarsrichting
panic brake - noodstop
 -  stop - noodstop
panoramic front screen - om de hoeken heen lopende voorruit, panoramische
             voorruit
  -    -  shield (A) - zie panoramic front screen
  -   windscreen - om de hoeken heen lopende voorruit, panoramische
            voorruit
pantechnicon body - carrosserie van verhuiswagen
pantograph - pantograaf, tekenaap
  -   jack position - steunpunt voor schaarkrik
paper - papier
 -  cartridge (A) - papieren filterelement
 -  cone diaphragm - papieren conus (van luidspreker)
 -  dispenser - papierapparaat (tijdens afrollen van papier komt auto-
         matisch afplakband op de rand) (bij lakspuiten)
 -  element - papieren filterelement
 -  parts catalog - onderdelencatalogus in boekvorm
parabolic reflector - parabolische reflector
  -   spring - parabolische veer
paraffin - kerosine, lampolie, (lampen)petroleum, paraffine, wasbenzine
  -   hydrocarbon - paraffinische koolwaterstof
  -   separation - paraffine-afscheiding uit dieselbrandstof
  -  -wax - (harde) paraffine, paraffinewas
parallel - evenwijdig, evenwijdige lijn, parallel
  -  -arm type suspension - parallel-dwarsarm ophanging
  -   key - platte spie
  -   wipers - parallel werkende ruitenwissers
  -   wishbones - boven en onder even lange dwarsgeplaatste wieldraag-
           armen
parameter - kenmerkende grootheid, parameter
parasitical current - lekstroom (elektrisch), parasitaire stroom
parasitic current (JE) - lekstroom (elektrisch)
  -   drain (A) - ontlading van accu door constant ingeschakelde   
           elektrische klok, computer module en andere geheu-
           geninrichtingen
Parc Distance Control (PDC) - zie PDC
parcel restraint - bagagerek
 -  shelf - hoedenplank, pakjesplank
 -  strap - bagagebevestigingsband, (bagage)vastzetband
park, to - parkeren
 -  (P) - parkeren (parkeerstand van keuzehendel van automatische bak)
parked position - uitgangsstand van ruitenwissers
parking - parkeerterrein
  -  brake - parkeerrem
  -   -  bellcrank - kniehefboom van parkeerrem
  -   -    -   bracket - steun van parkeerremkniehefboom
  -   -  cable - parkeerremkabel
  -   -  control handle - parkeerremhendel
  -   -   -  light - parkeerremcontrolelampje
  -   -  expander lever - hefboom van parkeerrem
  -   -  handle - greep van parkeerrem
  -   -  hand lever - bedieningshefboom van parkeerrem
  -   -  lever - parkeerremhefboom, -hendel
  -   -   -  pull rod - trekstang van parkeerrem
  -   -   -  travel - slag van parkeerremhendel
  -   -  pedal - parkeerrempedaal
  -   -  reminder light - waarschuwingslampje voor aangetrokken
                parkeerrem
  -   -  rod - parkeerremstang
  -   -  shoe lever - parkeerremschoenhevel
  -   -  (P.K.B.) switch (JE) - parkeerremschakelaar
  -   -  switch terminal - aansluiting van parkeerremschakelaar
  -  garage - parkeergarage
  -  gear - parkeerversnelling
  -  lamp - parkeerlamp, parkeerlicht, parkeerverlichting
  -  lane - parkeerstrook
  -  light - zie parking lamp
  -  lock pawl - parkeerborgpal, parkeervergrendelpal
  -   -  -  cam - parkeerborgpalnok
  -  lot - parkeerplaats, parkeerterrein
  -  meter - parkeerautomaat, parkeermeter
  -  place - parkeerplaats
  -  space - parkeerplaats
Parkpilot - videosysteem dat wordt geactiveerd bij het inschakelen van de
      achteruitversnelling en waarmee de bestuurder op een beeld-
      scherm kan zien wat er achter de auto gebeurt
part - deel, gedeelte, onderdeel
 -  #'s (numbers) (A) - onderdeelnummers
partial - gedeeltelijk
  -  area repainting - plaatselijk bijspuiten
  -  load - deellast
partially - gedeeltelijk
  -   discharged - gedeeltelijk ontladen
partial repainting - deelspuiten, gedeeltelijk spuiten
  -  vacuum - onderdruk
particle - klein deel(tje), voorwerp
particulate matter (PM) - vaste deeltjes (in roet van dieselmotor)
partition - afscheiding, scheidingswand (tussen cabine en laadruimte),
      schot, tussenplaat, tussenschot, tussenwand
  -   disc - (af)scheidingsschijf, scheidingszuiger (van schokdemper)
  -   disk (A) - zie partition disc
  -   panel - scheidingswand
  -   wall - afscheiding, scheidingswand, tussenwand
  -   window - separatieruit
part load - deellast
partly - gedeeltelijk
part name - onderdeelnaam
 -  number - onderdeelnummer
2-part reaction type paint film - 2-componentenlak (acrylurethaanlak)
Parts Department _ Afdeling Onderdelen, Magazijn
parts list - onderdelenlijst
parts number (JE) - onderdeelnummer
 -  per billion (p.p.b.) - zie p.p.b.
 -  -  million (p.p.m.) - zie p.p.m.
 -  -  thousand (p.p.t.) - zie p.p.t.
 -  set - set onderdelen
part-time 4WD transfer - tussenbak met uitschakelbare 4WD
 -  truck load (A) - deellading 
Pascal (Pa) - Pascal (eenheid van druk)
Pascal's Law - Wet van Pascal
pass, to - passeren
 -  - doorgang, kaliber, passage
 -  through, to - doorvoeren, erdoor schuiven
passage - doorgang, doorlaat, gangpad, kanaal, leiding, opening
  -  plug - afsluitplug
pass-by noise - geluid van voorbijrijdende auto
passenger - inzittende, passagier, persoon, reiziger
  -  -assist handle - passagiershandgreep
  -   car - personenauto, personenwagen
  -   ('s) compartment - interieur, passagierscompartiment, pas-
               sagiersruimte
  -  -compartment dimensions - binnenafmetingen, interieurafmetingen
  -  door - rechtervoorportier
  -  insurance - inzittendenverzekering
  -  list - passagierslijst
  -  's door lock control switch - portiervergrendelingsschakelaar
                    aan passagierszijde
  -  seat - passagiersstoel, zitplaats voor passagier
  -  semitrailer - opleggercombinatie voor personenvervoer
  -  's side - passagierszijde
  -  -  -  assist grip - rechter handgreep
  -  -  -  kick panel - zijpaneel aan passagierszijde
passengers trac (A) - rijbaan die alleen gebruikt mag worden indien het
           voertuig drie of meer personen bevat
passenger trailer - aanhanger voor personenvervoer
  -   transport - passagiersvervoer, personenvervoer
passing light - dimlicht, passeerlicht
  -  signal - passeersignaal
passivate, to - inactief maken, passief maken
Passive Anti-Theft Security (PATS) (A) - zie PATS
passive safety - passieve veiligheid
passport - geleidebiljet, uitklaringsbiljet
paste - lijm(pasta), plakmiddel
patch - geflensd deel, lap(je), metalen plaatje, pleister, staalplaatje,
    stukje stof
 -  an air tube, to - een binnenband plakken
 -  area - snijlijn (van afgesneden plaatdeel)
patching - repareren van gaten met plaatstaal
  -   cement - solutie
  -   material - plakmateriaal
patch outfit - serie plakmiddelen
patent - octrooi, patent
 -  agency - octrooibureau
 -  agent - octrooigemachtigde
 -  application - octrooi-aanvraag, patentaanvraag
 -  applied for - octrooi aangevraagd op
patented steering system - gepatenteerd stuursysteem
path - baan, fietspad, paadje, pad, voetpad, weg 
 -  of impact propagation - verplaatsing van botskracht
Patrol (staat op verkeersbord) - Oversteekplaats
patrol car - patrouillewagen, politiewagen, surveillancewagen
 -  wagon (A) - kleine gesloten vrachtauto door politie als gevangen-
          wagen gebruikt
PATS (Passive Anti-Theft Security) (A) - anti-autodiefstalsysteem, start-
   blokkering, wegrijbeveiliging (Ford '94 en '95)
pattern - monster, oscillogram, patroon, profiel, tekening
  -  adjust knob - patroonafstelknop (van spuitpistool)
  -  select switch - keuzeschakelaar, patroonselectieschakelaar,
            schakelpatroonkeuzeschakelaar
  -  width - patroonbreedte (bij lakspuiten)
  -  wraparound - patroonverstoring (bij lakspuiten)
pause - onderbreking (in tijd), pauze
pavement - bestrating, plaveisel, rijweg, stoep, straat, trottoir, ver- 
      harding, voetpad, wegdek
pawl - klink, pal
 -  base - paldrager
 -  lever - pallichter
 -  pin - palpen
 -  stopper - palaanslag
 -  tab - blokkeerpal
pay load - netto last, nuttige belasting, nuttige lading, nuttige last, 
     nuttig laadvermogen
Pb (plumbum) (chemical element, symbol Pb, atomic no. 82) - Pb (plumbum
       = lood), chemisch element, symbool Pb, atoomnr. 82)
PC (polycarbonate) - polycarbonaat (PC) (kunststof)
PCM (Powertrain Control Module) (A) (benaming hiervan was vóór het
  Amerikaans overheidsvoorschrift van '92: Engine & Transmission ECU)
  1. elektronisch regelsysteem dat de schakelpunten van de bak bepaalt
  en zorgt voor een vloeiende wisseling van de versnellingen (Chevrolet
  Blazer 4WD '95), 2. systeem dat zorgt voor het juiste ontstekings-
  stip en dat combineert met het beste moment van schakelen (Cadillac
  Seville Northstar)
PCS (Power Control System) (JE) - vermogensregelsysteem (Toyota)
PCV (positive crankcase ventilation) - positieve carterventilatie
PDC (Parc Distance Control) - 1. parkeerafstandregeling (sensoren in de
  bumpers laten via een geluidssignaal weten wanneer bij het parkeren
  een obstakel op minder dan 20 cm wordt genaderd) (BMW 750iL '91), 2.
  parkeersysteem waarbij practisch kan worden blind gevaren op een
  elektronisch geluidssignaal als hulp bij het parkeren (BMW 7-serie
  met V-8 motor '92), 3. sensoren in bumpers attenderen bestuurder erop
  dat auto op 20 cm is genaderd tot een object (BMW 750iL Highline '91)
PDI (pre-delivery inspection) - controle vóór aflevering, nulbeurt
PE (polyethylene) - polyethyleen (PE) (kunststof), polytheen (kunststof),
          [thermoplastische (synthetische) hars in lak]
peak - hoogste stand/waarde, piek, punt, spits
peaked - puntig, spits
peak frequency - piekfrequentie
 -  hour - spitsuur
 -  load - maximale belasting, piekbelasting, puntbelasting
 -  output - maximum vermogen
 -  power - maximum vermogen
 -  pressure - maximum druk
 -  torque - maximum koppel
 -  traffic - spitsverkeer
pearlescent paint - parelmoerlak
pearl mica - micalak, parelmica
pebble - kiezelsteen
 -  stone - grind, kiezel(steen)
pedal - pedaal
 -  box - pedaalbak
 -  bracket - pedaallagersteun
 -  brake - voetrem
 -  clearance - vrije slag van pedaal
 -  depression force gage (A) - pedaaldrukmeter
 -    -    -  gauge - pedaaldrukmeter
 -  effort - pedaalkracht
 -  force - pedaalkracht
 -  free movement - vrije slag van pedaal
 -  -  travel - vrije slag van pedaal
 -  full stroke end position - volledige pedaalslag
 -  height - pedaalhoogte (vanaf bodemplaat)
 -  lever bracket - assupport voor hefboom van gaspedaal
 -   -  seal - vloerafdichting (bij pedaal)
 -  lining - pedaalbekleding, pedaalrubber
 -  movement - slag van pedaal
 -  pad - pedaalrubber
 - -operation - bediening d.m.v. pedalen
 -  play - vrije slag van pedaal
 -  pressure - pedaaldruk
 -  reserve distance - vrije ruimte bij ingedrukt pedaal van onderkant
             pedaal tot dempmat van vloer, vrije vloerruimte
             onder pedaal
 -   -  travel - vrije vloerruimte onder pedaal
 -  return spring - pedaalterugtrekveer, terugtrekveer van pedaal
 -  rubber - pedaalrubber
 -  shaft - pedaalas
 - -to-floor clearance - ruimte tussen pedaal en vloer
 -  travel - pedaalweg, slag van pedaal
pedestrian - voetganger
  -   crossing - voetgangersoversteekplaats
peeling - (af)bladderen, (af)schilferen (van lak)
peel off, to - afbladderen, afschilferen
peen - hamerpin
 -  of a hammer - pen van een hamer
peg - nok, (pas)pen, pin, stift
-  arm - rolnokhefboom van worm- en rolnokstuurinrichting
pegged tool - gereedschap met twee pennen om kleppen te slijpen
pein of a hammer (A) - pen van een hamer
pellet - korrel
pellet-type catalytic converter - korreltype katalysator
pencil - potlood
pendant pedal - hangend pedaal
pendulum - pendel van hellingshoekmeter, slinger, tuimelaar
penetrate, to - doordringen, doorkomen, penetreren
penetrating oil - kruipolie
   -   sound - doordringend geluid, scherp geluid
penetration - doordringing, penetratie
   -   depth - inbranddiepte (bij lassen), inbrandingsdiepte, in-  
          dringingsdiepte, indrukkingsdiepte in carrosserie na
          botsing
   -   zone - kreukelzone (van carrosserie)
pen holder - pennestandaard in interieur
penlight - pechlampje
pentane - pentaan
pent roof type combustion chamber - verbrandingskamer met vijfhoekig
                  dakmodel
people-and-stuff mover (A) - auto voor personen- en goederenvervoer
people car - wagen voor personenvervoer
peoplemover - automatisch personenvervoersysteem
perceive, to - waarnemen
per cent (p.c.) - percent, procent
percentage - percent, percentage
percolation - dampbelvorming, doorsijpeling, filtrering
perforate, to - (door)boren, kleine gaatjes maken, perforeren, ponsen
perforated plate - geperforeerde plaat
perforation - doorboring, perforatie
perform, to - uitvoeren (van testwerkzaamheden)
  -  adjustment, to - afstelling uitvoeren
performance - capaciteit, gedrag, prestatie, rendement, resultaat (van
       test), vermogen, werking
   -   capacity - prestatievermogen
   -   rod - dwarsstang in motorcompartiment ter versteviging van  
        carrosserie
   -   test - functietest, rendementsproef, vermogenstest, werkings-
          test
perform a retest, to - opnieuw uitvoeren van een test
  -  the following, to - de volgende handeling(en) uitvoeren
perimeter - buitenrand, (cirkel)omtrek
  -  -alarm system - alarmsysteem dat buitenomtrek van auto bewaakt
  -   frame - chassis, omsloten chassis, raamchassis
period - periode(duur), termijn
periodic maintenance - periodieke onderhoudsbeurt, periodiek onderhoud
period line - afstellijn, merkteken
 -  of braking - remtijd
periphery - buitenkant, omtrek, periferie, rand
permanent - bestendig, blijvend, permanent, voortdurend
  -   four wheel drive - niet-uitschakelbare vierwielaandrijving
permanently elastic sealer - elastisch blijvende kit
   -   engaged four-wheel drive - niet-uitschakelbare vierwielaan- 
                    drijving
   -   lubricated - voor het leven gesmeerd, voor de totale levens-
             duur gesmeerd
permanent magnet - permanente magneet
  -   stress - blijvende spanning
  -   welding - definitief lassen
permeability - doordringbaarheid, doorlaatbaarheid, permeabiliteit
permeable - doordringbaar, doorlaatbaar, permeabel
permissible - toegestaan, toelaatbaar
   -   load - toelaatbare belasting, veilige belasting
permit, to - toelaten, toestaan
Permit holders only (staat op verkeersbord) - Alleen parkeren met vergun-
          ning, Alleen voor vergunninghouders
perpendicular - haaks, loodlijn, loodrecht, rechtstandig, verticaal, 
        verticale lijn
personal light - (kaart)leeslampje
personnel carrier - (vracht)wagen om ca. 24 personen te vervoeren
pet cock - compressiekraan, ontluchtingskraantje, ontluchtingsventiel
"Pete" (A) - Amerikaanse Peterbilt vrachtwagen
petrochemical industry - petrochemische industrie
petrochemistry - chemische technologie van aardolie, petrochemie
petroil - mengsel van benzine en olie, tweetaktmotorbrandstof 
  -  lubrication - mengsmering (voor tweetaktmotoren)
petrol - benzine, petroleum
 -  additive - benzinedope, benzinetoevoeging
 -  -air mixture - benzine/lucht mengsel
petrol consumption - benzineverbruik
 -     -   meter - brandstofverbruikmeter
 -  control light - benzineniveaucontrolelampje
 -  -dispensing pump - benzinepomp (van tankstation)
 -  drum - benzinevat
 -  economiser - benzinebespaarder
 -  engine - benzinemotor
petroleum - aardolie, minerale olie, petroleum, ruwe olie
  -   benzine - petroleumbenzine (oplosmiddel in lak)
petroleum ether - gasoline, petroleumether (oplosmiddel in lak)
  -   gel - vaseline
  -   jelly - glycerine, vaseline
  -   substances - aardoliebestanddelen
petrol (feed) pipe - benzineleiding
 -  feed pump - benzine-opvoerpomp
 -   -  system - benzinetoevoersysteem
 -  filler cap - vuldop van benzinetank
 -  filter - benzinefilter
 -  gage (A) - benzine(voorraad)meter
 -  gauge - benzine(voorraad)meter
 -  hose - benzineslang
 -  injection - benzine-injectie, benzine-inspuiting
 -    -   pump - benzine-inspuitpomp
 -    -   system - benzine-inspuitsysteem
 -  level gage (A) - benzine(voorraad)meter
 -  level gauge - benzine(voorraad)meter
 -   -  indicator - benzine(voorraad)meter
 -  lifter - benzine-opvoerpomp
 -  lift pump - benzine-opvoerpomp
 -  line - benzineleiding
 -  lock-off valve - benzine-afsluiter
 -  pipe - benzineleiding
 -  -powered vehicle - voertuig met benzinemotor 
 -  pressure - benzinedruk
 -  pump - benzinepomp (van motor/van benzinestation)
 -  return line - benzineretourleiding
 -  saving device - apparaat det benzineverbruik verlaagt
 -  station - benzinestation, tankstation
 -  tank - benzinetank
 -   -  cap - tankdop
 -  tanker - benzinetankauto
 -  tank gage (A) - benzine(voorraad)meter
 -   -  gauge - benzine(voorraad)meter
 -  tin - benzinebus
 -  vapor (A) - dampbellen in benzine
 -  vapour - dampbellen in benzine
petroleum - aardolie, minerale olie, petroleum
  -   jelly - vaseline
PFCH (Pre-Filled Clutch Hydraulic) - koppeling, hoofd-, hulpcilinder en
   de leidingen zijn gevuld met remvloeistof en ontlucht en worden bij
   de autofabriek aangeleverd
PGM-FI (Programmed Fuel Injection) - elektronisch geregeld injectie-
                   systeem (Honda Accord 2.0i EX)
PGM-FI Dual Point injection - centraal benzine-inspuitsysteem met twee
    injectoren waarbij de kleinste het onderste toerenbereik verzorgt
    en de grootste bij hogere toerentallen bijspringt (Honda)
Phaeton - eenvoudige open tweezits auto
phase - fase, overeenstemming, stadium
 -  difference - faseverschil
 -  displacement -faseverschuiving
Phase Locked Loop (PLL) - zie PLL
phase displacement - fasedraaiing, faseverschuiving
phenolic urea (formaldehyde) resin - fenolhars [thermohardende
                   (synthetische) hars in lak]
phenol resin - fenolhars
phenol varnish - carbolzuurvernis
phenomenon - fenomeen, verschijnsel
Phillips head - kruiskop (van schroef)
  -   -  screw - kruiskopschroef
  -  - -  screwdriver - kruiskopschroevedraaier
phosgene gas - fosfeengas
phosphate - fosfaat
phosphatic - fosfaathoudend
phosphor - fosfor
phosphor-bronze - fosforbrons
  -   copper brazing metal - fosfor/koper soldeermateriaal
phosphoric - fosforhoudend
  -   acid - fosforzuur
phosphorous - fosforhoudend
photocell - elektronisch oog, fotocel, foto-elektrische cel
photodiode - fotodiode
photoelectrical cell - fot-elektrische cel
photoelectric cell - foto-elektrische cel
   -    -  protection (A) - beveiliging d.m.v. foto-elektrische 
                  cellen (bij vrachtwagen)
photo sensor - lichtsensor
phtalic acid - ftaalzuur
phthalate - phtalaat
phthalocyanine green - ftalocyaan groen (kleurpigment in lak)
PHV (Pressure Hold Valve) hill holder - 1. hellingrem, 2. hydraulisch
  remsysteem waarvan een deel, stilstaand op een helling, onder druk
  blijft staan (Subaru L2 serie), 3. wegrijhulp op helling (met inge-
  trapt koppelingspedaal blijft auto op helling staan zonder dat
  rempedaal is ingetrapt of parkeerrem is aangetrokken en waardoor gas-
  geven en koppelen net zo gemakkelijk gaan als op een vlakke weg)
  (Subaru o.a. Legacy met handschakeling)
physical hazard - gevaar voor verwondingen
  -   properties - fysische eigenschappen, mechanische eigenschappen
physician - dokter
physics - fysica, natuurkunde, natuurwetenschappen
piano wire - pianosnaar (voor lossnijden van voorruit)
pick hammer - carrosseriehamer, pikhamer, punthamer (voor plaatwerkrepa-
       raties)
pickle, to - met afbijtmiddel behandelen
pick up, to - opnemen, op toeren komen, overnemen, reageren op gaspedaal
 - -up - kleine vrachtwagen met open laadbak, overname-gedrag van motor,
     pick-up, versnelling van auto vanuit stilstand
 - up (A) - kleine vrachtwagen met open laadbak, pick-up
 - -up coil - (inductie)pulsgever, opneemspoel, sensor
pickup coil projection - opneemspoel (ontsteking)
 -   -  resistance - weerstand van opneemspoel
 -  sensor - aanslaansensor, toerentalsensor
PI (Programme Identification) code - code op display van radio om uitge-
  zonden programma te identificeren zoals land van herkomst, gebied 
  waarvoor het programma wordt uitgezonden en omroep die het station
  verzorgt
pictograph - pictogram
pictographic control switch - schakelaar met een pictogram erop
piece - brok, gedeelte, (onder)deel, stuk(je) (materiaal)
 -  of thread - draadje (om bv. lichte overdruk in spuitcabine te
         constateren)
pierce, to - doorboren, doorslaan, doorsteken, ponsen
piercer - doorslag, drevel, priem
piezo effect - piá‰ázo-effect
piezo-electric - piézo-elektrisch
piggyback forklift truck - meeneemheftruck
  -   hauling (A) - zie piggyback service
  -   service - kangeroevervoer (losse opleggers en wissellaadbakken
          worden op het vervoermiddel gehesen of gereden),   
          lash-vervoer
  -   transport - Huckepack vervoer (vervoer van vrachtwagens die op
           treinen worden gezet)
pig iron - ruw (giet)ijzer
pigment - pigment
pigmentation - pigmentvorming
pignon gear - rondsel (startmotor), satelliettandwiel (differentieel)
pike (A) - autobaan, snelweg
pile - hoop, stapel
pillar - (dak)stijl (van carrosserie)
 -  "A" post - A-dakstijl, voorste dakstijl
 -  "B" -  - B-dakstijl, middelste dakstijl
 -  "C" -  - achterste dakstijl van carrosserie met 3 stijlen, C-  
         dakstijl
 -  "D" -  - achterste dakstijl van carrosserie met 4 stijlen, D-
         stijl
 -  drilling machine - kolomboormachine
 -  grinder - kolomslijpmachine
 -  grinding machine - kolomslijpmachine
pillarless body - hardtopcarrosserie zonder middelste deurstijl
pillar loop - 1. bij botsingen zou de pillar loop automatisch naar de
       laagste stand moeten schieten om de inzittende de beste
       bescherming te geven, 2. doorloop van band (veiligheids-
       gordel) bij schouderbevestigingspunt
pilot air screw - stationaire stelschroef (van carburateur)
 -  -  system - stationair gedeelte (van carburateur) 
pilot bearing - centreerlager, priselager, toplager
 -  bushing - centreerbus, geleidebus
 -  dealer - dealer die aan een proef meedoet
 -  jet - hulpsproeier, stationaire sproeier
 -  lamp - bermlamp
 -  -  armature - anker voor controlelampje
 -  -  contact - contact van controlelampje
 -  pin - centreerpen, centreerstift, zoekpen
 -  plant - proeffabriek
 -  sleeve - centreerbus
PIM (Pressure Intake Manifold) (intake manifold pressure signal)(JE)
  (inlaatspruitstukdruksignaal/circuit) (RM 162, 2E, 2E-E motor)
pin - naald, (pas)pen, pin, speldepunt, spuittap (van verstuiver),
   stekkerpen, stift
-  boot - pen stofhuls (van remklauw)
pincers - nijptang, pincet
pinch, to - bekneld raken, dichtdrukken, dichtknijpen (van rubberslang),
      klemmen, klemzitten
 -  bar - koevoet
 -  bolt - klembout
 -  effect - contractie-effect (bij booglassen), rheostrictie, samen-
        trekkingseffect
 -  force - samentrekkingskracht (bij booglassen)
pin clinch - klinknagel
-  connection - penverbinding
ping, to (A) - detoneren, kloppen, pingelen
pinging (A) - detoneren, kloppen, pingelen
pin hole - gaatje (in las), krater, pengat (in vork van bak), porie (in 
     lak)
-  -  grinder - pengatruimer, slijpdoorn, zuigerpenbusruimer
pin holing - kratervorming (bij lassen)
-  insulation - cementisolatie (van bougie)
pinion - drijfwiel, kleinste van stel tandwielen met groot aantal tanden,
     pignon, rondsel, startertandwiel
 -  bearing - pignonlager, rondsellager (van stuurinrichting)
 -    -  adjusting screw lock nut - borgmoer van stelschroef voor
                     rondsellager
 -    -  pre-load - pignonlagervoorspanning
 -  drive shaft - aandrijvende pignonas
 -  gear - bendix-wiel, planeetwiel, rondsel, satelliettandwiel    
    (bak/differentieel)
 -  housing - rondselhuis
 -  mate cross shaft - satellietenas (van differentieel)
 -  shaft - pignonas, rondselas, satellietas, tandwielas
pin joint - penverbinding
pink, to - detoneren, kloppen, pingelen
 -  - roze
pinkle, to - detoneren, kloppen, pingelen
pin number - pennummer (van stekker)
- -point, to - doorpriemen, uiterst nauwkeurig aanduiden, vaststellen
pinpoint (JE) a malfunction, to - een mankement/storing lokaliseren/vast-
                 stellen
pin point welder - puntlasapparaat
-  punch - doorslag met puntig uiteinde, drevel, pendrijver
-  roller - aandrukrol (van cassettespeler)
-  spanner - noksleutel, pennensleutel, stiftsleutel
pintle - pen, pin, plunjer, scharnierpen, spuittap (van verstuiver)
 -  disperser - naaldverstuiver, tapeind (van verstuiver), verstuiver
 -  hook - Jeep koppeling, sleepkoppeling
 -   -  lock lever - borghendeltje van sleepkoppeling
 -  injector - tapverstuiver
 -  nozzle - tapverstuiver
 -  strangler - smoortap (van verstuiver)
 -  stroke - slag van naald van verstuiver
 -  tip - tap (van verstuiver), verstuiver
 -  -type nozzle - tapverstuiver
 -  type of fuel injector - tapse brandstofinjector, tapse brandstof-
                inspuiter
pin to bushing oil clearance - zuigerpenspeling (in zuigerpenbus)
-  weld area - carrosserieflens (plaat voor voorruit), puntlasflens
-  welding gun - penlaspistool
-  wrench (A) - noksleutel, pennensleutel, stiftsleutel
pipe - buis, (slang)aansluiting (radiateur), (pijp)leiding, (stalen) pijp
 -  bender (A) - pijpenbuiger
 -  bending tool - buigapparaat (voor pijpen)
 -  clamp - pijpklem
 -  clip - pijpklem
 -  connection - pijpverbinding
 -  coupling - mof, pijpkoppeling, sok
 -   -   nut - wartelmoer
 -  cutter - buissnijder, pijpsnijder
 -  fitting - koppelstuk, pijpaansluiting, pijpverbinding, verbindings-
        pijp
 -  grips - pijptang (met getande bekken)
 -  holder - leidingklem
 -  joint - geschroefde pijpverbinding
 -  line - pijpleiding
 -  nut - pijpmoer
 -  socket - mof, sok
 -  spanner - buistang, pijpsleutel, pijptang (met getande bek)
 -  thread - gasdraad
 -  U-bolt - U-bout van uitlaatpijp
 -  union - aansluitmoer, pijpkoppeling
 -  wrench (A) - buistang, pijpsleutel, pijptang (met getande bek)
piping - leerbekleding afzetten met biezen in een contrasterende tint
pistol - pistool (van brandstofvulslang op tankstation), pistoolvormig  
     handvat
piston - plunjer, zuiger
 -  barrel - zuigermantel, zuigerschacht, zuigerwand
 -  bearing surface - contactvlak tussen zuiger en cilinderwand,   
          draagvlak van zuiger op cilinderwand
 -  body - zuigerlichaam, zuigermantel, zuigerschacht, zuigerwand
 -  boss - zuigerpengat (in zuiger)
 -  by-pass valve - nevenstroomklep van zuiger (van schokdemper)
 -  clearance - speling tussen zuiger en cilinderwand, zuigerspeling
 -  crown - zuigerbodem, zuigerkop, zuigertop
 -  displacement - slagvolume, zuigerverplaatsing
 -  gear - ringwiel van rotor
 -  gliding surface - zuigeroppervlak
 -  groove - zuigerveergroef
 -  head - zuigerbodem, zuigerkop, zuigertop
 -  installer tool - zuigerveerklem
 -  land - bovenste zuigerveerdam
 -   -  bearing (A) - zuigerpenlager
 -   -  bore (A) - zuigerpenboring
 -   -  boss portion - gedeelte van zuiger waarin zuigerpen draagt
 -   -  hole grinder - slijpdoorn, zuigerpenbusruimer
 -   -  recess (A) - groef voor zuigerpenborgring
 -  pin - zuigerpen
 -  -  bearing - zuigerpenlager
 -  -  bore - zuigerpengat
 -  -  boss - zuigerpenboring, zuigerpengat
 -  -  circlip - zuigerpenborgveer
 -  -  clearance - zuigerpenspeling
 -  -  fit - zuigerpenpassing
 -  -  retainer - zuigerpenborgveer
 -  play - speling tussen zuiger en cilinderwand, zuigerspeling
 -  protrusion - uitsteekmaat van zuiger boven cilinderblok, zuiger- 
          uitsteekmaat
 -  pump - plunjerpomp
 -  push rod of master cylinder -drukstang/zuigerstang van hoofdrem-
                  cilinder
 -  reamer - zuigerpengatruimer
 -  retaining clip - zuigerpenborgveer
 -  return spring - drukveer van zuiger
 -  ring - zuigerveer
 -   -  belt - gedeelte van zuiger waarin zuigerveren zitten
 -   -  clamp - zuigerveerklem
 -   -  clearance - zuigerveerspeling
 -   -  clogging - vastgekoekte zuigerveer
 -   -  coking - vastgekoekte zuigerveer
 -   -  compressor - zuigerveerklemband
 -   -  end gap - zuigerveerslotspeling, zuigerveer(slot)opening
 -   -  expander - expanderveer achter olieschraapveer, zuigerveer- 
           ontspanner (ger.), zuigerveertang (ger.)
 -   -  flutter - het pompen van zuigerveren
 -   -  gap - zuigerveeropening, zuigerveerslotspeling
 -   -  groove - zuigerveergroef, zuigerveersponning
 -   -   -  clearance - opwaartse speling van zuigerveer in
                zuigerveergroef/zuigerveersponning
 -   -  gumming - vastgekoekte zuigerveer
 -   -  pliers - zuigerveertang
 -   -  radial clearance - radiale zuigerveerspeling
 -   -  ridge - zuigerveerstootrand (in cilinder)
 -   -  set - set zuigerveren
 -   -  side clearance - axiale zuigerveerspeling, groefspeling van
               zuigerveer
 -   -  spreader - zuigerveer(spreid)tang
 -   -  spring - expanderveer onder olieschraapveer
 -   -  sticking - vastgekoekte zuigerveer
 -   -  tightener - zuigerveerspanband (ger.)
 -  rod - drijfstang (van motor), zuigerstang (van schokdemper)
 -  -  guard - rubber balg van zuigerstang
 -  -  seal - zuigerstangafdichting
 -  rubber cup - hoofdrtemcilindercup
 -  seal - zuigerafdichting (in remklauw)
 -  seizure - vastgelopen zuiger
 -  skirt (A) - zuigerhemd, zuigermantel, zuigerwand
 -  slack - kantelen/klapperen van zuiger
 -  slap - kantelen/klapperen van zuiger
 -  slot - spleet in zuigermantel
 -  speed - zuigersnelheid
 -  spring - zuigerveer
 -  stop pin - zuigerpenborgpen
 -  stroke - (zuiger)slag
 -  top - bovenkant van zuiger, zuigerbodem, zuigerkop, zuigertop
 -  travel - cilinderloopvlak, zuigerslag, zuigerweg
 -  undercrown - onderzijde van de zuigerbodem
 -  valve - plunjerklep
pit, to - aantasten, aanvreten (waardoor putjes in metaal ontstaan),
     invreten
pit - deukje, kuiltje, put(je), smeerkuil, werkkuil
pitch, to - dompen, duiken (van aanhanger/carrosserie), knikken van
      voertuig (zowel de neer- als de opwaartse beweging), stampen
      (van aanhanger), wippen, zwaaien (van stuurinrichting)
 -  - afstand tussen puntlassen, knikbeweging, spoed (van schroef-   
    draad), steek (van tandwiel/wormwiel)
 -  circle - steekcirkel (van tandwiel)
 -  diameter - gemiddelde van binnen- en buitenschroefdraaddiameter
pitching - zie pitch, to
pitch line - steekcirkel (van tandwiel), steeklijn (van tandheugel)
 -  of sound - toonhoogte
 -  pattern - lengtevariatie van profielblokken van loopvlak van    
        buitenband (Goodyear)
 -  rate - neiging tot dompen
pitman arm - pitmanarm, stuurarm
 -  -  shaft (A) - pitmanas
 -  shaft (A) - pitmanas met tandsector
pits - deukjes, kuiltjes, pitten (bv. in draagvlak van klep), pits (op
    racecircuit), putjes, rennerskwartier
pit stop - bezoek van wagen aan pits/rennerskwartier (tijdens autorace)
pitted valve - ingevreten klep
pitting - holtevorming, invreting, putvorming, roestpuntjes, vorming van
     putjes (gevolg van materiaalvermoeiing)
pivot, to - draaien om, scharnieren, zwenken
 -  - as, draai-asje, draaipunt, draaipen, pen, scharnier(as), schar-
    nierpen, scharnierpunt, spil, steunpunt (van hefboom), stift,
    taats
 -  bearing - taatslager
 -  bolt - ankerbout, scharnierbout
pivoted - draaibaar, scharnierend, zwenkbaar
pivoted axle - pendelas
  -  bearing - zelfinstellend lager
  -  joint - penverbinding
pivoting - draaiend, scharnierend, zelfrichtend, zwenkbaar, zwenkend
  -   point - draaipunt, scharnierpunt
  -   ventilation window - draaibare ventilatieruit
pivot pin - draaipen, draaispil, scharnierpen
 -  -  hole - scharnierpengat
 -  point - draaipunt, scharnierpunt
 -  shaft - taatsas
pixel - beeldpunt
P.K.B. (Parking Brake) switch (JE) - parkeerremschakelaar
pkg. (package) (A) - pakket onderdelen
place, to - aanbrengen, (neer)zetten, plaatsen, stellen
 -  - plaats, plek, positie
 -  at installation position, to - klaarzetten voor montage
 -  of origin - plaats van herkomst, plaats van oorsprong
plain, to - (af)vlakken, gelijkmaken, vlak maken
 -  - blank, eenvoudig, effen, glad, plat, vlak
 -  bearing - glijlager
 -  flat washer (A) - sluitring
 -  gear - overbrenging d.m.v. rechte tandwielen
 -  gearing - overbrenging d.m.v. rechte tandwielen
 -  thread end - vol draadeinde van bout
 -  washer - onderlegring, sluitring, volgring, vulring
 -  water - schoon water
plan - plattegrond
plane, to - schaven, vlakken
 -  - plat, schaaf, vlak
planet - planeetwiel
planetary carrier - planeetwieldrager, planetaire drager
  -   gear - planeetwiel, planetaire tandwielen, planetair tandwiel-
         (stelsel), ringwiel
  -   gearing - planetair tandwielstelsel
  -   gear type transfer - tussenbak met planetair tandwielstelsel
  -   -  unit - planetaire tandwielgroep, planetair tandwielstelsel
  -   sun gear - satelliettandwiel (automatische bak)
planet carrier - planeetwieldrager, satellietwieldrager
 -  gear - planeetwiel, planetaire tandwieloverbrenging satellietwiel
 -   -  carrier - planeetwieldrager
 -   -  wheel - satelliet
 -  pinion - planeetwiel, satellietwiel
 -   -  cage - satellietdrager
 -   -  carrier (A) - satellietdrager
 -  wheel - differentieeltandwiel, planeetwiel, satellietwiel
 -   -  sliding cup - glijring van satelliet
planish, to - pletten, polijsten, uitdeuken, vlakken, vlakmaken
planishing hammer - vlakhamer
plant - bedrijf, fabriek, installatie
 -  production designation - fabrieksproduktieplanning
plasma cutter - plasmasnijbrander
 -  welding - plasma lassen (is een vorm van booglassen)
plastic - kunsthars, kunststof, plastic, vervormbaar
  -  base - kunststofdrager (bv. cassetteband)
  -  body - kunststofcarrosserie
  -  ( - ) filler - plastische filler, plamuur
  -  coating - laag plastic
  -  faced hammer - plastic hamer
  -  filament - kunststofvezel
  -  foil - laagje plastic
  -  glove - kunststofhandschoen
plasticiser - weekmaker
plasticity - kneedbaarheid, plasticiteit, vervormbaarheid
plasticizer - weekmakend middel, weekmaker
plastic mallet - kunststofhamer
plastic region bolt - speciale rekbout
plastics - kunststoffen
plastic sheet - kunststoffolie
  -  welding gun - laspistool voor kunststof
plate, to - met metaal bekleden/overtrekken
 -  - klep, plaat, ring, schijf, schild
 -  active material - actieve massa (in accu)
 -  clutch - plaatkoppeling, platenkoppeling
 -  coupling - enkelvoudige plaatkoppeling
 -  frame - plaatframe, plaatraam, platenframe
 -  glass - normaal glas, spiegelglas
 -  head wood screw - houtschroef met platte kop
 -  nut - flensmoer, plaatmoer
 -  of the spring - veerblad
 -  pack - lamellenpakket
 -  pole bridge - poolbrug
 -  shears - blikschaar, plaatschaar
 -  spring - bladveer, ringveer, schijfveer
 -  steel - plaatstaal
 -  tension - plaatspanning
 -  tube - plat buisje
 -  type heater - paneeldroger (in spuitcabine)
 -  -  lift - bandenbrug, plaatbrug
 -  voltage - plaatspanning
 -  washer - geleideplaat, geleidering, onderlegplaat(je), onderleg-
        ring, (op)sluitring, viltdeksel (dynamo), vlakke ring,
        vulring
 -  with zinc, to - verzinken
 -  worker - plaatwerker
platform - bodemplaat, gedeelte van bushaven waar bussen manoeuvreren en
      parkeren, laadvloer (van auto), platform, platte laadbak
  -   body - open/platte laadbak (van vrachtwagen)
  -   gate - achterklep van laadbak
  -   truck - vrachtwagen met open laadbak
  -   type body and frame equipment - richtbrug
plating - elektrolytisch bekleden
platinum (chemical element, symbol Pt, atomic no. 78) - platina (chemisch 
     element, symbool Pt, atoomnr. 78), reinigingsmateriaal in drie-
     weg katalysator
  -   electrode spark plug - bougie met platina-elektroden
  -   tipped - elektrode met platina uiteinde (bougie)
  -    -  type - type met platina elektrode (bougie)
plat pliers - platte tang
play - speling, vrije ruimte
playback - afspelen (van cassette), weergeven
  -   head - afspeelkop (van cassette), leeskop, weergeefkop
plenum chamber - luchtkamer, stuwkamer, stuwruimte
plenum valve (A) - klep in inlaatspruitstuk om dit in 2 delen te split-
          sen (bij 3 l 6-cilinder 24 kleppen Opel motor Omega
          3000, Senator en racerij), stuwklep
pliability - buigbaarheid, buigzaamheid, handelbaarheid, plooibaarheid,
       soeplesse
pliable - buigbaar, buigzaam, plooibaar, soepel, vervormbaar
pliers - buigtang, combinatietang, conustang, draadtang, langbektang,
     platbektang, punttang, striptang, waterpomptang
plies - koordlagen
PLL (Phase Locked Loop) - fasegekoppelde schakeling, schakeling met fase-
  terugkoppeling, schakeling waardoor zenderafstelling van radio plaats
  vindt en waarbij een kwartskristal een oscillatiefrequentie opwekt
plot, to - in een grafiek uitzetten
plug, to - aansluiten, afdichten, afpluggen, afsluiten, afstoppen (van
      een slang), dichtstoppen met een plug, elektrisch aansluiten, 
      insteken (van stekker), (op)vullen, plug in eind van leiding
      plaatsen
 -  - afdichting, afdichtstop, afsluitdop, afsluitstop, aftapdop,
    bougie, brandkraan, dop(je), (ontluchtings)nippel, pen, pin, plug,
    schroefstop, stekker, ventiel, vulschroef
 -  and socket connection - stekkerverbinding
 -  cable - bougiekabel
 -  cleaner - bougiereiniger, bougiestraler
 -  contact - stekker
 -  gap - elektrodenafstand
 -  gauge - bougie-elektrodenkaliber, maatpen
plugged - verstopt (niet open)
plug lead - bougiekabel
 -  off, to - afpluggen, afsluiten
 -  screw - afsluitdop met schroefdraad, schroefplug
 -  socket - elektrisch contactpunt, stekkerdoos, stopcontact, (wand)-
       contactdoos
 -  threads - schroefdraad
 -  vent channel - ventilatiekanaal in accudop
 -  welder - pluglasapparaat
 -  welding - pluglassen
 -  with earth connection - randaardestekker
 -  wrench (A) - dop(sleutel)
plumb - schietlood
 -  bob - schietlood
plumbum (Pb) - zie Pb
plummet - schietlood
plunge, to - (onder)dompelen
plunger - acceleratiepomp, pen, plunjer, priem, stiftje (vlotterkamer),
     stop, stoter, verdelerplunjer, zuiger
  -  adjusting shim - plaatje, plunjerveerafstelring
  -  knob (A) - drukstift
  -  leather - zuigerleertje
  -  lift - plunjerverplaatsing
  -  pre-stroke - plunjerslag (van dieselinspuitpomp)
  -  pump - plunjerpomp
  -  return spring - plunjerveer
  -  rod - drijfstang van plunjer
  -  spring - plunjerveer
  -   -  guide - plunjerveergeleider
  -  stroke measuring tool - plunjerslagmeetapparaat
  -  travel - plunjerweg
  -  -type fuel feed pump - plunjerbrandstofopvoerpomp
ply - canvaslaag (in buitenband), draad, (koord)laag
plyers (A) - draadtang
ply rating - pr-getal achter maataanduiding op buitenband (is een pure
       vergelijkende sterkte-aanduiding en geeft geen informatie
       over het werkelijk aantal ingebouwde koordlagen)ÞNÞ
-   -  (PR) number - zie ply rating
-  steer - hoekeffect, hoekkracht
PM (particulate matter) - vaste deeltjes (in roet van dieselmotor)
PMMA (polymethyl methacyclic acrylate) - polymethylmethacrylaat
P/N (part number) (JE) - onderdeelnummer
pneudraulic - hydropneumatisch
pneumatic - luchtbediend, luchtdrukbediend, pneumatisch
  -   bellows - pneumatische balg
  -   brake system - luchtdrukremsysteem
  -   control - luchtdruk(regeling), pneumatische regeling, regeling
          d.m.v. luchtdruk
  -   cylinder - luchtcilinder
  -   drill - luchtdrukboormachine, pneumatische boormachine
  -   governor - pneumatische regulateur
  -   power chisel - luchtdrukbeitel, pneumatische beitel
  -   spring - luchtveer, pneumatische veer
  -   suspension - luchtvering, pneumatische vering
  -   tire (A) - binnenband, luchtband
  -   tools - luchtdrukgereedschap, persluchtgereedschap, pneumatisch
         gereedschap
  -   tire (A) - binnenband, luchtband
  -   tyre - binnenband, luchtband
pneumaticaly actuated - luchtdrukbediend, pneumatisch
pocket - holte, portieropbergvak, portieropbergzak, zak
 -  dimension - bekafmeting (van perforator van plaatdelen)
p.o.d. (paid on delivery) - betaald bij aflevering
point - plaats, punt, spits uiteinde
 -  chisel - puntbeitel
pointed - puntig, spits, voorzien van een punt
pointed bolt - puntbout, zoekbout
12 pointed head - 12-kantige (bout)kop
12  -   -  bolt - bout met 12-kantige kop
pointed pliers - punttang, spitsbektang
pointer - meetpunt (van meetstaaf), meetstift (van meetstok), merkteken 
     (op pomp), naald (van snelheidsmeter), tip, (meter)wijzer,
     wijzernaald (van meetinstrument)
  -  height - stifthoogte (van meetstok)
  -  vibration - naaldtrilling (bv. van snelheidsmeter)
point hammer - punthamer
 -  of contact - raakpunt
 -  - intersection - snijpunt (van lijnen)
 -  - junction - knooppunt
 -  - measurement - meetpunt
 -  - pressure - drukpunt (van tandwiel)
 -  - support - steunpunt
 -  - suspension - ophangpunt
 -  - tangency - raakpunt
poison - gif, gift, vergif, vergift
poisonous - giftig, vergiftig, vergiftigd
  -   gas - giftig gas
polar axis - polaire as, poolas
polarity - polariteit
polar moment of inertia - polair traagheidsmoment
polarity - polariteit
  -   reversal - ompoling
pole - elektrode, paal, pool
 -  antenna - staafantenne
1-pole connector - 1-polige stekker
pole piece - poolschoen, poolstuk
 -  position - 1. autosportterm ontleend aan de pole (paal) (waarop de
        rangorde van de coureurs wordt vermeld) die de plek van
        de voorste startpositie aan geeft in de 500 mijlen race
        in Indianapolis, Amerika, 2. leidende positie op de
        startplaats voor het begin van een race (de auto die de
        snelste rondetijd in de training maakt mag op deze plaats
        starten), 3. plaats aan de kop in een wedstrijd
 -  screw - poolschroef
 -  shoe - poolschoen
 -  terminal - poolklem
 -  trailer - houttransporttruck, speciale trailer voor bomentransport
police - politie
 -  van - politie-auto
polish, to - fijnslijpen, gladmaken, gladschuren, poetsen, polijsten,
       slijpen
 -  - poetsmiddel, polijstmiddel
 -  blemish - schuurkrasvlek(ken) (in lak)
polisher - poetsmachine (voor lak), polijster, slijper, vlakplaat
polishing - poetsen
  -   cloth - poetslap
  -   compound - poetsmiddel
  -   machine - polijstbank, polijstmachine
  -   paper - polijstpapier
  -   paste - poetscrème, polijstpasta
  -   plate - polijstplaat, vlakplaat
polivinyl chloride (PVC) (vinyl) - zie PVC
poll - baan van hamer
pollen - stuifmeel in (interieur)lucht
 -  filter - stuifmeelfilter
pollutant - milieuverontreinigende stof, milieuvervuiler, schadelijke
      stof, verontreiniger
  -   emission - schadelijke uitlaatgasemmissie
  -   resistance - vuilbestendigheid (van lak)
pollutants - schadelijke stoffen (in uitlaatgas), verontreinigende
       stoffen
pollute, to - verontreinigen, vervuilen
pollution - verontreiniging, vervuiling
polyamide (PA) (nylon) - polyamide (PA) (nylon)
poly butadiene - polybutadieen
 - carbonate (PC) - polycarbonaat (PC) (kunststof)
polyester putty - polyesterplamuur
  -   resin - polyesterhars
  -   stopper - kunststofplamuur
polyethylene (PE) - zie (PE)
polygon - wiskundige veelhoek
polymer compound (A) - zie "floating" wheel weight
polymerisation - polymerisatie (bv. van aardolie in raffinaderij)
polymerization (A) - zie polymerisation
polymerization drying (A) - polymeriserend drogen (van lak)
polymers - polymeren
polymethyl methacyclic acrylate (PMMA) - polymethylmethacrylaat
polyoxymethylene (POM) (polyacetal) - zie POM
polyphenelyne oxide (PPO) - zie PPO
polypropylene (PP) - zie PP
poly putty - polyester plamuur
polystyrene (PS) - polystyreen (PS) (kunststof)
polytetrafluorethylene (PTFE) - zie PTFE
polyurethane (PUR) (thermosetting polyurethane) - zie PUR
   -    foam - polyurethaanschuim (PUR schuim)
   -    resin - polyurethaanhars {thermohardende (synthetische) hars
           in lak}
poly V-belt - multi V-riem
polyvinyl alcohol (PVAL) - polyvinylalcohol
  -   chloride (PVC) - polyvinylchloride (PVC) (kunststof)
  -   chloride resin - polyvinylchloridehars {thermoplastische
              (synthetische) hars in lak}
polyvinylidene chloride (Saran) - polyvinylidene chloride
POM [polyoxymethylene (polyacetal)] - polyoxymethyleen (polyacetaal)
                   (kunststof)
pony (A) - paardekracht
poor acceleration - slechte acceleratie
 -  compression - te lage compressie
 -  gasoline mileage - hoog brandstofverbruik
 -  location - slechte positie t.o.v. radiostation
 -  men's fuel - autogas
 -  mixture - arm mengsel, mager mengsel
 -  recovery from turns (A) - slecht terugkomen in middenstand (van
                stuurwiel)
 -  return - niet goed terugkomen, slecht terugkomen (van bv. rem-
       bekrachtiger)
 -  roadholding - slechte wegligging
pop back, to - terugslaan in carburateur
-  -  - terugslag (in carburateur)
- -off valve (A) - turbo-overdrukventiel (verplicht op racewagens in de
          Indy 500 wedstrijd te Indianapolis, Amerika)
-  out, to - naar buiten springen (bv. van aansteker)
poppet (A) - klep (in- of uitlaatklep)
 -  valve - ringklep, schotelklep
popping back - terugslaan (in carburateur), terugslag
  -  noise - knetterend geluid (bij lassen)
  -  out of high (A) - uit hoogste versnelling springen
pop rivet - popnagel
-  riveter - popnageltang
pop up , to - omhoogspringen (van motorkap)
- - - - inklapbaar, uitklapbaar
- - - (A) - goedkoop met de hand bediend zonnedak
- - - headlamp - in-/uitklapbare koplamp
-  valve - snelsluitende klep
porcelain - porselein
pore - porie
porosity - poreusheid
  -   ratio - poreusheidsgraad (van remvoering)
porous - poreus, vloeistof doorlatend
 -  asphalt - zeer open asfaltbeton (ZOAB)
 -  metal - sintermetaal
port - aansluiting, doorlaat, ingang, kanaal, luchtboring, opening, poort
    (in hydraulisch systeem)
portable - draagbaar, verplaatsbaar
  -   lamp - looplamp
portal arm container handling system - portaalarm container afzetinstallatie
 -  crane - portaalkraan
port fuel injection - benzine-inspuiting met één verstuiver per cilinder
porthole (A) - ronde openingen langszij in carrosserie die alleen een de-
        coratieve functie hebben en ontleend zijn aan militaire
        luchtvaart (motoruitlaatpijpopeningen bij jachtvliegtui-
        gen) (Buick '49)
port injection - benzine-inspuiting met één verstuiver per cilinder
portion - deel, gedeelte
  -  (JE) - lip
porto power - hydraulisch richtgereedschap, treksteun
position - ligging, plaats, positie, stand
  -   indicator - (schakel)standaanwijzer, schakelstandindicator
  -     -   support - schakelindicatieplaat (automatische bak)
  -   lamp (A) - parkeerlicht, stadslicht
  -position solenoid - drie-weg elektrisch bediende klep
positioning line - referentielijn
positive - aanpluskant, nauwkeurig werkend, positief
  -   camber - positieve camber, positieve wielvlucht
  -   caster (A) - positieve fuseepenlangshelling, naspoor
  -   castor - zie positive caster
  -   crankcase ventilation (PCV) - positieve carterventilatie (PCV)
  -   diode - positieve diode
  -   earth return - positieve massaverbinding
  -   ground return (A) - positieve massaverbinding
  -   lead of voltmeter - positieve draad van voltmeter
  -   lift - opwaartse druk door rijwind op carrosserie
  -   lubrication - druksmering
  -   plate - plusplaat (van accu), positieve plaat
  -   pole - anode, pluspool, positieve pool
Positive Temperature Coefficient (PTC) - zie PTC
positive terminal - plusklem, pluspool (van accu), positieve pool
possibility - mogelijkheid
possible - mogelijk
post - dakstijl, (portier)stijl
 -  adjustment check - controle na het afstellen, eindcontrole
 - -admission - nasluiting van inlaatklep
 -  assembly - afmonteren, monteren van, namontage
4-post car lift (A) - 4-koloms personenautohefbrug
4- -  c.v. (commercial vehicle) lift (A) - 4-koloms bedrijfswagenhefbrug
post of a hammer - baan van een hamer
 - -release - nasluiting van uitlaatklep
pot - racecarburateur
potential - spanning(sverschil), voltage
  -   energy - potentiá‰ále energie
potentiometer - potentiometer, precisievoltmeter, weerstandsregelaar
pot-hole - diep gat (in wegdek), kuil (in wegdek)
-  joint - homokinetische koppeling met 6 kogels
-  life - houdbaarheid van lak, tijd waarin een 2-componentenlak ver-
      werkt kan worden waaraan een verharder is toegevoegd
pound (lb) - pound (eenheid van massa) [1 kg is ongeveer 2,2 pounds]
12,000-pound front axle (A) - vooras met een draagvermogen van 5.500 kg
pounds per square inch (lb/in2)(psi) - 14,22 psi = 1 kg/cm2 (1 atm.)
                    zie ook andersom
                    (bar)(kPa?)(0,2 bar = 20 kPa)
pour, to - (in)gieten
pouring - gieten
pour point (PP) - stolpunt (van dieselbrandstof)
powder - poeder
 -  coating - poederspuiten, poederverf
powdered paint - poederlak
powderish - poederachtig
power - (arbeids)vermogen, capaciteit, energie, kracht, sterkte, stroom
 -  (PWR) - zie PWR
 -  aerial - elektrische uit- en inschuifbare antenne
 -  amplifier - eindversterker (radio), vermogensversterker (radio)
 -  antenna (A) - elektrische uit- en inschuifbare antenne
 -   -  switch - schakelaar van elektrisch bediende antenne
 -  assistance - bekrachtiging, versterking
 -  assisted steering (A) - bekrachtigde stuurinrichting
 - -  -   rack-and-pinion steering (A) - bekrachgtigde tandheugel-
                       besturing
 -  band - koppelverloop
 -  brakes - bekrachtigde remmen
 -  braking - rembekrachtiging
 -  bulb - gloeilamp(je)
 -  bulge (A) - bobbel op motorkap, "krachtbobbel", "krachtbult" (op
         motorkap)
 -  circuit - hoofdstroomkring, stroomvoorziening, voedingscircuit
 -  coming in - stroomtoevoer goed (bv. in storingzoektabel)
 -  consumer - stroomverbruiker, verbruiker van elektrische kracht
 -  consumption - benodigd vermogen
Power Control System (PCS) (JE) - vermogensregelsysteem (Toyota)
power cord (A) - stroomdraad
 -  curve - vermogenskromme
 -  cut-off -stroomonderbreking
 -  cycle - arbeidscyclus
 -  cylinder - drukcilinder (van stuurbekrachtiger), servocilinder
 -   -   bracket - servomotorsteun
 -  diaphragm - membraan
 -    -   carrier plate - membraandrager
 -    -   return spring - drukveer voor membraan
 -  disc grinder - elektrische slijpflex, elektrische handslijpmachine
 -  dissipation - vermogensverlies
 -  divider - verdeelbak
 -  door lock - centrale portiervergrendeling
 -  -  -  switch - schakelaar van centrale portiervergrendeling
 -  economy switch - schakelaar om automatische versnellingsbak in   
         stand sportief of zuinig te schakelen
 -  enrichment control valve - mengselverrijkingsregelklep
 - -everything seat (A) - stoel met bekrachtigde/elektrische afstel-
              lingsmogelijkheden
 -  flow - krachtoverbrenging, krachtstroom
 -  frequency - stroomfrequentie
powerful - krachtig, sterk
power gate lifter - hydraulische laadklep
 -  ground - massa van energievoorziening
 -  headrest type - type met elektrisch bediende hoofdsteun
 -  jet - hoofdsproeier, krachtsproeier
 -  kerosine - tractorpetroleum
 -  (PWR) knob - zie PWR knob
 -  lever - servomotorarm
 -  line - hoogspanningskabel
 -  lock stand - treksteun (uitdeukgereedschap)
 -  locking hub actuator - vrijloopnaafservo
 -   -  -  brush height - borstelhoogte van vrijloopnaaf
 -  loss - krachtverlies, vermogensverlies
 -  main relay - hoofdrelais van stroomvoorziening
 -  mirror - elektrisch verstelbare buitenspiegel
 -  of attraction - aantrekkingskracht
 - -operated window - elektrisch bedienbare ruit
 -  outlet - elektrische aansluiting, spanningsafgifte, vermogen
 -   -  box - aansluitdoos voor elektrische energie, extra aan-
          sluitkastje voor accesoires
 -  output - geleverd vermogen, krachtafgifte, krachtopbrengst, motor-
        vermogen, uitgangsspanning
 -  outside rear mirror - elektrisch verstelbare buitenspiegel
 -  piston - vollastplunjer
 -   -  and valve - vollastklep en -plunjer
 -   -  assy. - stuurbekrachtigingszuiger
 -  plant - aandrijfaggregaat, elektrische centrale, krachtbron,    
    krachtcentrale, motor
 -  plant frame - soort aluminium ladderframe dat parallel aan de car-
          danas de versnellingsbak met het differentieel ver-
          bindt waardoor het onderstel als één geheel via sub-
          frame voor en achter aan de carrosserie is bevestigd
          en een star geheel ontstaat (Mazda MX-5)
 -  point - stopcontact
 -  post - trekarm van carrosserierichtbank
 -  rating - nominaal vermogen
 -  rear view mirror control - afstandsbediening van buitenspiegels,
                 elektrisch verstelbare buitenspiegels
 -  relay - bekrachtigingsrelais
 -  seat - elektrisch verstelbare stoel
 -  slide, to - auto in bocht van achteren laten uitbreken met behulp 
         van gaspedaal
 - - -  - beheerste slip, drift
 -  sliding roof - elektrisch bedienbaar schuifdak
 -  socket (A) - stopcontact
 -  source - krachtbron, stroombron, stroomvoorziening, voedingsbron
 -   -  circuit - circuitvoeding
 -   -  line - voedingsdraad
 -   -  voltage - voedingsspanning
 -  split - verdeling van krachtstroom over aangedreven assen
 -  steering (A) - bekrachtigde stuurinrichting, stuurbekrachtiging
 -   -   (PS) (JE) - stuurbekrachtiging
 -   -   (P/S) - stuurbekrachtiging
 -   -   control valve - stuurbekrachtigingsregelklep
 -   -   fluid - stuurbekrachtigingsvloeistof
 -   -   fluid reservoir - reservoir van stuurbekrachtigings-
                 vloeistof
 -   -   pump - stuurbekrachtigingspomp
 -   -   unit - stuurbekrachtiging
 -  stroke - arbeidsslag, werkslag
 -  supply - elektrische voeding, stroomlevering, stroomvoorziening
 -  switch - krachtschakelaar, voedingsschakelaar
 -   -  wave form - amplitude van stroomvoorziening
 -  system - vollastsysteem
 -  take-off (p.t.o., PTO, P.T.O.) - aftakas (uit versnellingsbak),  
                    krachtafnemer, p.t.o., PTO, P.T.O.
 -  tools - elektrische gereedschappen, machinale gereedschappen
 -  to weight ratio - verhouding vermogen/gewicht, vermogen per ge-  
          wichtseenheid
 -  train - aandrijflijn, aandrijftrein, krachtoverbrengingsgedeelte
Powertrain Control Module (PCM) (A) - zie PCM
power transistor - vermogenstransistor, voedingstransistor
 -  transmission -krachtoverbrenging
Powertronic (A) - elektrische tandheugelstuurbekrachtigingspomp met elec-
         tronische regeling (TRW Thompson '86)
power unit - krachtbron, motor(blok)
 -  valve - krachtklep (in carburateur), vollastklep
 -  window - elektrisch bediende ruit
 -   -  master switch - hoofdschakelaar van elektrische
               ruitbediening
PP (polypropylene) - polypropeen, polypropyleen (PP) (kunststof) [thermo-
           plastische (synthetische) hars in lak]
PP (pour point) - stolpunt (van dieselbrandstof)
p.p.b. (parts per billion) - aantal deeltjes per miljard eenheden
p.p.m. (parts per million) - 1. aantal deeltjes per miljoen eenheden, 2.
    eenheid waarin de concentratie van spoorverbindingen worden uit-
    drukt
PPO (polyphenelyne oxide) - PPO (polyphenyleenoxyde) (kunststof)
PP resin special primer - PP kunststof speciale primer
PPS (Progressive Power Steering) - elektronisch geregelde snelheidsaf-
            hankelijke stuurbekrachtiging (Lexus GS 300 '93)
p.p.t. (parts per thousand) - aantal deeltjes per duizend eenheden
PR (ply rating) number - zie ply rating
practical - doelmatig, gemakkelijk, practisch
practice - praktijk, training, praktijktraining
  -   makes perfect - al doende leert men
PRC (Programmed Ride Control) - in twee standen variabele schokdempers  
  waarvan de zuigers worden aangepast met een snelheid van 0,03 s (Ford
  Thunderbird '87)
pre-admission - vóóropening van inlaatklep
- -air cleaner - hulpluchtfilter, 1e luchtfilter, voorluchtfilter
- -amplifier - regelversterker (radio), voorversterker (radio)
- -assemble, to - van tevoren monteren, voormonteren
precaution - veiligheidsmaatregel, voorzorgsmaatregel
precautionary - als voorzorg, uit oogpunt van veiligheid
prechamber - voorkamer (van dieselmotor)
  -   engine - indirect ingespoten dieselmotor
precheck - controle vooraf, voorcontrole
precipitation hardened steel - corrosiebestendig gehard staal
precision - exactheid, nauwkeurigheid, precisie, zuiverheid
  -   boring machine (A) - fijnboormachine
  -   instrument - precisie-instrument, precisiemeter
  -   straight edge - rei (ger.)
precoated - gecoat(e) (voorzien van een afdichtings- en borgmiddel)
  -   part - door fabriek van afdichtings- en/of borgmiddel voorzien
         onderdeel, van pakkingmateriaal voorzien onderdeel
pre-combustion - voorontsteking, voorverbranding
- -  -   chamber - voor(verbrandings)kamer (van dieselmotor)
- -compressed mixture - voorgecomprimeerd mengsel (in tweetaktmotor)
- -compression - voorcompressie
- -delivery inspection (PDI) - controle vóór aflevering, nulbeurt
- -determined - van tevoren ingesteld, van tevoren vastgesteld
predictable - betrouwbaar, voorspelbaar
pre-expansion chamber - voorste demper van uitlaatsysteem
pre-fabricated - geprefabriceerd, van tevoren vervaardigd
preference road - voorrangsweg
Pre-Filled Clutch Hydraulic (PFCH) - zie PFCH
pre-filter - voorfilter
- -heat, to - van tevoren verhitten, voorverwarmen
- -heater - standverwarming, voorgloei-inrichting (van dieselmotor),
       voorverwarmer
- -heating duration - voorverwarmingsduur, voorverwarmingstijdsduur
- -  -  timer - voorgloeitijdschakelaar, voorgloeitimer
- -ignite, to - voorontsteken
- -ignition - voorontsteking, voortijdige ontsteking
- -inspection - controle vooraf, inspectie vooraf, voorafgaande     
         controle, vóórinspectie
pre-lift - voorinspuiting
preliminary check - controle vooraf, voorafgaande controle, voorbereide
          controle
   -   filter - groffilter, voorfilter
preload - voorspanning (bv. op lagers)
  -  (at starting) - voorspanning (bij beginnend draaien)
  -  gage (A) - voorspanningsmeter
  -  gauge - voorspanningsmeter
Prem-Air System (A) - katalysatortechniek waarbij op de radiateur en op
     de koeler van de airco een katalytisch laagje wordt aangebracht;
     de lucht die over deze laag stroomt bevat zowel ozon als kool-
     monoxyde en de katalytische laag zorgt ervoor dat ozon in zuur-
     stof en kooldioxyde wordt omgezet (Engelhard Corporation, USA)
premature parting - voortijdige breuk (bv. van aandrijfriem)
  -   severance - voortijdige breuk (bv. van riem)
premium automotive lube - hoogwaardige smeerolie voor automotoren
  -  gasoline (A) - superbenzine
  -  grade gasoline (A) - superbenzine
  -  grade petrol - superbenzine
  -  petrol - superbenzine
premuffler (A) - voorste demper van uitlaatsysteem
pre-owned car - gebruikte auto, tweedehands auto
preparation - preparatie, voorbereiding
   -   room - voorbewerkingsruimte (bv. vóór het lakspuiten)
   -   time - voorbereidingstijd
prepare, to - gereedmaken, prepareren, (voor)bereiden
pre-release - vóóropening van uitlaatklep
pre-scout - route van wedstrijd van tevoren verkennen
prescribe, to - bepalen, voorschrijven
prescribed by law - wettelijk verplicht, wettelijk voorgeschreven
preselect, to - van tevoren instellen
preselection - schakeling met voorkeuze, voorselectie
preselector - voorkeuzehendel, voorkiezer, voorschakelaar
   -   gearbox - versnellingsbak met voorkeuzeschakeling
   -   transmission (A) - versnellingsbak met voorkeuzeschakeling
presence - aanwezigheid
present - aanwezig
preservative - conserveermiddel, verduurzamingsmiddel
preserve, to - bewaren, conserveren, verduurzamen
preserving agent - conserveringsmiddel
preset, to - vooraf afstellen/instellen van voorkeuzetoetsen (van radio)
 -  a station, to - vastleggen van een radiostation in het geheugen
 -  broadcast station - voorkeurzender (van radio)
pre-set full load injection volume - voorafstelling van inspuithoeveel-
                   heid bij vollast (bij inspuitpomp)
Preset Signal Scan (PSS) - zie PSS
pre-set station - in het geheugen geplaatste radiostationafstelling
pre-setting - basisafstelling, voorinstelling
presetting a station - vastleggen van een radiostation in het geheugen
preset tuning - in het geheugen geplaatste radiostationafstelling
 -  value - ingestelde waarde
presilencer - voorste demper van uitlaatsysteem
press, to - (aan)drukken, duwen, (eruit)persen, indrukken, (in)persen
      (metaal)
 -  - pers (ger.)
pressed steel sheet - (in vorm) geperst staalplaat
press in depth - inpersdiepte
pressing - geperst stuk staal, persstuk
  -   pin - stempel
press line - lichtlijn (van carrosserie)
 -  plate - drukplaat
 -  pump - perspomp
 -  stud - drukknoop
 -  -  fixing - drukknoopbevestiging
pressure - (pers)druk, spanning (in gas)
  -   above atmospheric pressure - overdruk
  -   accumulator - druktank, drukreservoir
  -   below atmospheric pressure - onderdruk
  -   charged engine - motor met drukvulling
  -  -controlled - drukafhankelijk, drukgeregeld
  -   controller - druktegelaar
  -   control valve - drukregelklep
  -   cylinder - drukcilinder
  -   difference - drukverschil
  -   dowel - drukstift
  -   drop - drukdaling, drukval, drukverlaging, drukverlies, druk-
        vermindering
  -   equalisation - drukcompensatie
  -   equalization (A) - drukcompensatie
  -   fed lubricating system - druksmeersysteem
  -   feed - toevoer onder druk
  -   feeding lubrication system (JE) - druksmeersysteem
  -   feed tube - drukleiding
  -   fluctuations - drukschommelingen
  -   fluid hose - drukslang (bv. van stuurbekrachtiging)
  -   gage (A) - bandenspanningsmeter, drukmeter, manometer
  -   gauge - bandenspanningsmeter, drukmeter, manometer
Pressure Hold Valve (PHV) hill holder - zie PHV hill holder
pressure indicator - drukaanwijzer, drukmeter, manometer
  -  -limiting valve - drukbegrenzingsklep, remdrukbegrenzer
  -   line - drukleiding, persleiding
  -   loss - drukverlies
  -   lubrication - druksmering
  -   meter - drukmeter, manometer
  -   modulator - drukregelaar
  -   pick-up - drukzender
  -   pin - drukpen (van verstuiver)
  -   pipe - drukleiding
  -   plate - drukplaat (van koppeling)
  -   port union - aansluiting van drukzijde, drukinlaatstuk
           (stuurbekrachtiging), drukaansluiting, persaan-
           sluiting (stuurbekrachtiging)
  -   regulating valve - drukregelklep
  -   regulator - drukregelaar
  -     -   valve - (olie)drukventiel
  -   release valve - ontlastklep
  -   relief valve - ontlastkllep, (over)drukklep, overdrukventiel
  -   sensing tube - druksensorbuis (airco)
  -   sensor - druksensor
  -   spindle - drukstift
  -   spring - (aan)drukveer (bv. van verstuiver)
  -   switch - drukschakelaar
  -   testing - afpersen van leidingsysteem, systeem op druk contro-
          leren
  -   transducer - druksensor
  -   transmitter - druksensor
  -   tube - drukleiding
  -   valve - drukklep, persklep
  -    -  cap - overdrukdop van koelsysteem
  -   vessel - drukreservoir, druktank
  -   welding - druklassen
pressurise, to - druk (af)regelen, onder druk zetten
pressurised cooling system - overdrukkoelsysteem
pressurization - aandrukken, aandrukking
   -    force - aandrukkracht
   -    valve - overdrukklep
pressurize, to (A) - druk (af)regelen, onder druk zetten
pressurized cooling system (A) - overdrukkoelsysteem
   -   forced circulation cooling system (A) - overdrukkoelsysteem 
      met geforceerde doorstroming
   -   gas (A) - gas onder druk
pre-stroke - persslag (van dieselinspuitpomp)
pretension - voorspanning
pretensioner - veiligheidsgordelspanner
   -     sensor - gordelspannersensor
pretest check - controle voorafgaand aan proef
pretreat, to - voorbehandelen
pretrip safety check - controle vóór een lange rit
pre-1963 type car - type auto van vóór 1963
prevent, to - vermijden, voorkomen
preventer (A) - omhaalhaak, pikhaak (ger. op brandweerwagen)
preventing - voorkomen
prevention - voorkomen, voorkoming
preventive maintenance - preventief onderhoud
previous paint coating - oude laklaag
pre-war car - vooroorlogse auto
price - prijs
 -  tag - prijskaartje
primary - primair, voornaamste
  -  air intake filter - inlaatluchthoofdfilter (van spuitcabine)
  -  check - controle vooraf
  -  circuit - primaire stroomkring
  -  coil - primaire spoel, primaire wikkeling (van bobine)
  -  color (A) - basiskleur (is rood, geel of blauw)
  -  filter - voorfilter
  -  main jet - hoofdsproeier van 1e trap
  -  paint - met een kleur getinte lak
  -  pressure chamber - primaire drukkamer
  -  regulator - primaire regelaar (van automatische bak)
  -  shaft - drijvende as, primaire as (van bak)
  -  shoe (A) - primaire (rem)schoen
  -  slow jet - doseur van 1e trap
  -  stage - eerste trap
  -  winding - primaire wikkeling (van bobine)
prime, to - grondlaag aanbrengen, injecteren, klaar maken, op druk
      brengen, voorinspuiten, voorpompen, vullen
primer - basislaag op het kale plaatstaal, grondlaag, grondlak, grond-
     verf, primer
 -  coat - beschermlaag (op nieuwe plaatdelen)
 -  -surfacer - grondlaag, lak met kenmerken van primer (corrosie-
         werend) en surfacer (vulmiddel), laklaag, primer-
         surfacer, spuitplamuur, tussenlaag tussen primer en  
         surfacer
 -  wash - washer-primer
priming lever - handhefboom
  -  pump - (hand)opvoerpomp (van brandstofopvoerpomp)
principal - hoofd, voornaamste
principle - beginsel, principe
  -   element - hoofdbestanddeel
print, to - (af)drukken, printen
 -  - bandafdruk op weg, spoor van band op weg
printed circuit - gedrukte bedrading, gedrukte schakeling, printplaat
  -    -  board - printplaat
  -  wiring board - printplaat
prior to - voorafgaand aan
priority - prioriteit, voorkeur, voorrang
prise-directe - directe overbrenging, prise-directe (van versnellingsbak)
prison van - gevangenenwagen
private transport - eigen vervoer, particulier vervoer
probable cause - mogelijke oorzaak
probe - peilstift, sonde, taster, (test)pen van tester
problem - probleem, storing
procedure - handelwijze, procedure, werkwijze
proceed, to - te werk gaan, verlopen, voortgaan
process - procédé, proces, voortgang, werkwijze
  -  hardening - hardingsproces
processing unit - elektronische regeleenheid, elektronische stuureenheid
processor - regelenheid, stuureenheid, verwerkingseenheid
Procon/Ten (programmed contraction/tension) - bij botsingssnelheid boven
      25 km/h wordt het stuurwiel door een staalkabel in een fractie
      van een seconde naar voren getrokken, terwijl tevens de vei-
      ligheidsgordels worden gespannen doordat de motor naar achte-
      ren wordt gedrukt (Audi 100 '90)
produce, to - maken, fabriceren, opwekken, produceren, vervaardigen,
       voortbrengen
producer gas generator - generatorgasaggregaat
product - fabrikaat, maaksel, product
production - fabricage, productie, vervaardiging
  -   car - in serie gemaakte auto
  -   date - productiedatum
professional book - vakboek
   -    driver - beroepschauffeur, beroepsrijder
   -    haulier - beroepsvervoerder
   -    journal - vakblad, vaktijdschrift
   -    skill - vakbekwaamheid
profile - dwarsdoorsnede, profiel
  -  ledge -geprofileerde lijst
  -  rubber - rubberprofiel
profiled sealing ring - manchet
profiling cutter - profielfrees
PROG knob - knop van cassettespeler om andere zijde van bandje af te
      laten spelen
program - programma
  -  selector button - programmakeuzetoets (van radio)
programmable - elektronisch regelbaar, programmeerbaar
Programmable Read Only Memory (PROM) - zie PROM
programmed - elektronisch geregeld, geprogrammeerd
  -   contraction/tension (Procon/Ten) system - zie Procon/Ten   
                           system
Programmed Fuel Injection (PGM-FI) - zie PGM-FI
  -   Ride Control (PRC) - zie PRC
PROgraMme for a European Traffic with Highest Efficiency and
        Unprecedented Safety (PROMETHEUS) - zie PROMETHEUS
Programme for Mobility and Transport in Europe - programma voor mobili-
               teit en transport in Europa hetgeen van '95
               t/m '98 een vervolg is van PROMETHEUS
  -   Identification (PI) code - zie PI code
  -   Item Numbers (PIN) - radioknop om op bepaalde favorariete num-
                mers te selecteren
  -   Service (PRS) - zie PRS
  -    -  (PS) code - zie PS code
  -   Type (PTY) - zie PTY
program selector button - programmakeuzetoets (van radio)
progress - ontwerp, plan
Progressive Power Steering (PPS) - zie PPS
progressive rate coil spring (A) - progressieve schroefveer
   -   spring - progressief werkende veer
prohibited to traffic - inrijverbod
project - ontwerp, plan
projected proportion - uitsteeksel
projection - uitspringend gedeelte, uitsteeksel, uitstekend deel
  -   welding - projectielassen [is een vorm van elektrisch weer-
           standlassen (puntlassen)]
prolonged idling - langdurig stationair draaien
  -   use - langdurig gebruik
PROM (Programmable Read Only Memory) - chip, niet-uitwisbaar en niet-
   programmeerbaar werkgeheugen van de elektronische regeleenheid dat
   alleen kan worden uitgelezen
PROMETHEUS (PROgraMme for a European Traffic with Highest Efficiency and
      Unprecedented Safety) - 1. belangenvereniging van Europese 
      autofabrikanten die zich beijvert om de auto aan het rollen te
      houden en opgericht in 1986, 2. door de EG gesubsidieerd pro-
      gramma o.a. op het gebied van de digitalisering van snelweg en
      auto, 3. gezamenlijk onderzoek om er met de modernste middelen
      voor te zorgen dat het Europese verkeer zo vlot en veilig mo-
      gelijk gaat lopen, 4. programma voor een Europees verkeer met
      hoogste brandstofbesparing en ongekende veiligheid dat uitge-
      voerd wordt vanaf '86 t/m eind '94 door drie Franse, vier
      Duitse, twee Engelse, twee Italiaanse en twee Zweedse bedrij-
      ven en in '95 opgevolgd wordt door PROMOTE (PROgramme for
      MObility and Transportation in Europe), 5. programma voor Eu-
      ropees verkeer met de hoogste efficiency en ongeá‰ávenaarde
      veiligheid, 6. veiligheidsresearchprogramma
promote, to - bevorderen
PROMOTE (PROgramme for MObility and Transportation in Europe) - zie
                                PROMETHEUS
prong - gaffel, uitsteeksel, vertakking
proof - bestendig, bewijs(stuk), experiment, proef, vast
prop (propeller) shaft - aandrijfas, cardanas, tussenas
propagate, to - geleiden, overbrengen, verplaatsen, voortplanten (van
        trillingen)
propagation - verplaatsing, voortplanting (van geluid/schok)
propane - propaan
  -  solder gun - propaansoldeerpistool
propel, to - aandrijven, (voort)stuwen, voortbewegen
propellant - aandrijfmedium, drijfgas (spuitbus), vaste brandstof (voor
       airbag)
propeller intermediate with center support bearing shaft assy. (A) - tus-
                  senas compleet met centraal steunlager
  -     -    shaft assy. - voorste tussenas compleet
  -   shaft - aandrijfas, cardanas, tussenas
  -    -  housing - cardanashuis
  -    -  intermediate bearing - middenlager, steunlager van aan-
                    aandrijfas
  -    -  joint - aandrijfaskruiskoppeling
  -    -  tunnel - aandrijfastunnel, cardanastunnel
  -   tube - cardanbuis, torsiebuis
propelling power - aandrijfkracht, stuwkracht, voortstuwingskracht
propellor shaft (A) - aandrijfas, cardanas, tussenas
propene - propeen
proper - adequate,, goede, juiste
 -  contact - goed aanliggen (bv. van remschoen in trommel), juiste
         aangrijping (kroonwiel en pignon)
 -  fit - goed op zijn plaats, juiste aansluiting (mechanisch)
propergol - brandstof (voor airbag)
properly - correct, juist
property - eigendom, eigenschap, kenmerk
proportion, to - compenseren, doseren, verdelen
  -   - afmeting, evenredigheid, gehalte, omvang, verhouding
proportional - evenredig, naar verhouding, verhoudingsgewijs
proportioner - gelijksteller
proportioning valve (P valve) (JE) - compensatieklep, doseringsklep,
          drukregelaar, remdrukbegrenzer, remdrukverdeler (P
          klep), remdrukregelaar, verdeelklep
proprietary - gepatenteerd
propshaft (propeller shaft) - aandrijfas, cardanas, tussenas
  -   UJs (universal joints) - cardanaskruiskoppelingen
propulsion - stuwkracht, voortstuwing
  -   shaft - aandrijfas
propulsive - aandrijvend, stuwend
  -   power - aandrijfkracht, stuwkracht
propylene - propyleen (organische verbinding)
protect, to - beschermen, beveiligen
protected level crossing - beveiligde spoorwegovergang
protect from, to - beschermen/beveiligen tegen
protecting cap - beschermkap
  -   cover - beschermdeksel, beschermhoes, beschermkap
  -   plate - afschermplaat, beschermingsplaatje
  -   sleeve - manchet
protection - afscherming, bescherming, beveiligen, beveiliging
  -   device - beveiligingsinrichting
  -   strip - stootrand
  -   tape - afplakband, beschermtape
protective cap - beschermkap
  -   circuit - beveiligingscircuit
  -   clothing - beschermende kleding
  -   coating - beschermende laag, beschermingslaag, beschermlaag,
           deklaag
  -   cover - lasdeken
  -   gas - beschermgas (bij lassen)
  -   glasses - veiligheidsbril
  -   glove - veiligheidshandschoen
  -   molding strip (A) - beschermstrip aan zijkant van carrosserie
  -   moulding strip - beschermstrip aan zijkant van carrosserie
protector - beschermer, bescherming, beschermkap, beschermplaat, kabel-
      houder
prototype - eerste exemplaar van een nieuw type, proefmodel, prototype
protract, to - op schaal tekenen
protractor - hoekmeter, (precisie)gradenboog
protrude, to - hoger liggen, naar buiten steken, uitspringen, uitsteken,
        vooruitsteken
  -   from head, to - boven kop uitsteken
protruding line - uitstekende lijn (bv. op boutkop)
  -   portion of the nut - hoek van zeskant van moer
protrusion - vooruitspringen, hoogteverschil (in materiaal), nok (start-
       motor), uitsteeklengte, uitsteekmaat, uitsteeksel, uitste- 
       kend gedeelte, uitstulping, verhoging
  -   length - lengte van uitstekend gedeelte
  -   of the bulb - nokje van lampvoet
protrusive - uitstekend
prove, to - beproeven, testen
 -  - meetsonde
provide, to - leveren, produceren, verschaffen, verstrekken, voorzie-
       ningen treffen, (voorzorgs)maatregelen nemen
  -  with, to - uitrusten, voorzien van
proving ground - proefterrein, testbaan
provision - bepaling, voorziening
provisional - voorlopig
PRS (Programmme Service) - radiodisplay dat met max. 8 tekens naam van de
  zender toont waarop is afgestemd (Sony radio-cassettespeler XR-5800
  RDS)
Prussian blue (A) - Berlijns blauw, ferrocyanideblauw, Pruisisch blauw
pry, to - wrikken, wringen
 - (on), to - eruit lichten, loswippen, ombuigen
 - bar - koevoet, wringijzer
 - loose, to - loshalen, loswerken, loswrikken
 - off, to - eraf drukken/wippen
 - out, to - eruit wippen/wrikken
 - to the left, to - naar links drukken
 - up, to - omhoog drukken/wippen
 - with, to - steken met 
PS (polysterene) - polystyreen (PS) (kunststof)
PS (power steering) (JE) - stuurbekrachtiging
PS (Programme Service) code - code voor benoeming van het betreffende
               radioprogramma
P/S (power steering) - stuurbekrachtiging
psi (pounds per square inch) (lbs/ ") - pond per vierkante inch (druk)
PSS (Preset Signal Scan) - knop om geprogrammeerde zenders ieder gedurende
  5 seconden te beluisteren (Clarion radio-cassettespeler E 920 en 914)
PSTN (Public Switched Telephone Network) - autotelefoonnetwerk (ATF)
psychrometer - natte en droge bol hygrometer, (relatieve) vochtigheids-
        meter
PTC (Positive Temperature Coefficient) - positieve temperatuurcoëfficiënt
PTFE (polytetrafluorethylene) - PTFE (polytetrafluorethyleen) gladste,
   door mensen gemaakte, stof ter wereld, Teflon (van Dupont)
p.t.o. (power take-off) - aftakas (uit versnellingsbak), krachtafnemer, 
             p.t.o., PTO, P.T.O.
PTO (Power Take-Off) - zie p.t.o.
P.T.O. (Power Take-Off) - zie p.t.o.
PTPS (Public Transportation Priority Systems) - onderdeel van UTMS voor
   efficiënt gebruik van openbaar vervoer en prioriteit voor voertuigen
   met grote aantallen inzittenden
PTY (Programme Type) - functie die het mogelijk maakt de radio te pro-
  grammeren voor ontvangst van een bepaald type programma variërend
  van nieuws tot opera (Panasonic cassettespelers CQ-RD25 en CQ-RD15)
public address car - omroepwagen
 -  service vehicle - openbaar vervoermiddel
Public Switched Telephone Network (PSTN) - autotelefoonnetwerk (ATF)
public transport - openbaar vervoer
Public Transportation Priority Systems (PTPS) - zie PTPS
puck-a coupé - echte coupé
puddle - las, smeltbad (lassen)
 -  welding - puddellassen
"Pug" - Peugeot auto
"Pugs" - Peugeot auto's
pukka coupé - echte coupé
pull, to - naar één kant trekken, rukken, (scheef)trekken
 -  - ruk, stoot
 -  and pusher - vliegtuigtrekker
 -  chain - trekketting
 -  cover - rolhoes
puller - trekapparaat, trekker (ger.)
 -  screw - drukbout
pulley - aandrijfrol, (lei)rol, poelie, riemschijf, snaarschijf
 -  belt squeak - janken/gillen van slippende ventilatorriem
 -  seat - poeliehouder, poelienaaf
pull handle - deurgreep (aan binnenkant van portier), handgreep, trek-  
       hendel
 -   -  bezel - plaat onder handgreep/handvat
 -  in, to - in de berm zetten, oprollen (van lierkabel), parkeren
 - - - - parkeerplaats (langs snelweg)
 - -in coil - intrekspoel (van startmotor)
 - - - -  open circuit test - aantrekspoel onderbrekingstest (van
                 startmotor)
pulling equipment - chassisrichtgereedschap
  -  power - trekkracht
pull-in test - intrektest (van startmotor)
pull lever - (trek)hefboom
 -  off, to - eraf trekken, verwijderen
 -  -  device - kogellagertrekker
 - - - spring - (terug)trekveer
 -  - the road, to - aan de kant van de weg zetten, naast de weg
            zetten
 -  on brake - parkeerrem
 -  out, to - eruittrekken, naar buiten trekken
 -  - fuse - steekzekering
 - - - tool - uittrekgereedschap, zekeringtrekker
 -  rod - trekstang (van wielophanging)
 -  scale - unster
 -   -  reading - aflezing van unsterschaal
 - -start a vehicle, to - en auto aanslepen/aantrekken
 - -starting - aantrekken van auto (d.m.v. andere auto)
 -  switch - trekschakelaar
 -  type knob - trekknop
 -  -  sliding wedge expander - trekconus (van mechanische rem)
 - -up, to - omhoog trekken, stoppen
pulp fiber (JE) - katoenvezel
pulsate, to - (op en neer) bewegen, pulseren, regelmatig stoten, trillen
pulsation - drukverloop, golfbeweging
  -   damper - pulsatiedemper, pulsdemper, trillingsdemper
pulse - (im)puls, (stroom)stoot
 -  injection - niet-continue brandstofinspuiting, onderbroken brand- 
         stofinspuiting
 -  power supply - stroomvoorziening
pump - pomp, pompwiel
 -  arm pivot screw - schroef van pomparmdraaipunt
 -  barrel - pompcilinder, pomphuis, pomplichaam
 -  body - waterpomphuis
 -  bottom plate - onderkant van pomp
 -  bowl - pompkamer
 -  bracket - inspuitpompsteun
 -  casing - waterpomphuis
 -  cover - pompdeksel
 -  cylinder - pompcilinder
 -  delivery - opbrengst van pomp
 -  delivery pipe - pomppersleiding
 -  diaphragm - pompmembraan
 -  discharge nozzle - acceleratiesproeier, pompverstuiver
 -  drive shaft gear - tandwiel van inspuitpompaandrijfas
 -  element - pompelement
 -  gallery - pompgalerij (van dieselinspuitpomp)
 -  hose - pompslang
 -  housing - pomphuis, pomplichaam
 -  impeller - pompwiel (van automatische bak)
 -   -   blade - pompschoep
pumping chamber - aanzuigkamer
  -  losses - pompverliezen
pump inner pressure - inwendige pompdruk
 -  island - vrijstaand tankstation
 -  lever - pomphefboom, pomphevel (van carburateur)
 -  motor - pompmotor
 -  out a number of hp at a number of rpm, to (A) - een aantal pk's bij
                  een aantal toeren per minuut leveren
 -  plate - pompdeksel
 -  plunger - pompplunjer, verdelerplunjer (van dieselmotor)
 -  seal - pompafdichting
 -  shell - pomphuis
 -  suction pipe - pompzuigbuis, pompzuigleiding
 -  working space - werkruimte van pomp
punch, to - boren, doorslaan, inslaan (van merktekens), perforeren,
      ponsen, stoten
 -  - centerpunt, doorslag, drevel, pendrijver, perforator, pons, priem
punched out end - uitholling aan einde (van sierlijst)
punching tool - ponsgereedschap
punch mark (A) - merkteken, putje (gemaakt door centerpunt)
punch marks, to - merktekens aanbrengen met centerpunt, beitel e.d.
puncture, to - lek maken, lek raken
  -   - gaatje, gat, lek, lekke band
punctured - leeggelopen, lek, poreus
punter (Ls) - passagier in Londense taxi
PUR (polyurethane) (thermosetting polyurethane) - PUR polyurethaan (ther-
                 mohardende polyurethaan) (kunststof)
purchase - aankoop
pure - onverdund, puur, zuiver
purge, to - aftappen, afzuigen, doorspoelen, leegblazen, reinigen
 -  hose - afzuigslang, lozingsslang
 -  line - afzuigleiding, spoelleiding
 -  port - aansluiting voor brandstofdampafvoer, afzuigopening
 -  pressure - afblaasdruk
purified water - gedestilleerd water, gezuiverd water, schoon water
purify, to - reinigen, schoonmaken, zuiveren
purity of color (A) - kleurzuiverheid
 -  - colour - kleurzuiverheid
purple - donkerrood, karmozijnrood, paarsrood, purper
push, to - (aan)duwen, (aan)drukken, duwen, stoten
 -  - druk, (in)drukken (stand van schakelaar), duw, stoot
 -  button - contactknop, drukknop, drukschakelaar, drukstift, druktoets
 -   -  buckle - pesp met druksluiting van veiligheidsgordel
 -   -  guide - geleiding van drukstift
 -   -  switch - drukschakelaar
 -  drive engaging lever - inschakelhefboom
 -  in, to - indrukken, induwen, naar binne schuiven
 -  it in all the way, to - geheel naar binnendrukken
 -  out, to - eruitdrukken, eruitduwen, naar buiten drukken
 - -pull switch - druk-trekschakelaar
 -  ring - drukring van claxon
 -  rod - aandrijfarm, aandrijfstang, drukstang, drukstift (van rembe- 
     krachtiger), duwstang (van wielophanging), (klep)stoterstang
 -  -  adjusting screw - afstelschroef op drukstang
 -  -  boot - beschermbalg voor zuigerstang
 -  -  engine - motor met stoterstangen
 -  -  fork - gaffel, vork van drukstang
 -  -  guide - beschermpijp van klepstoterstang
 -  -  play - drukstangspeling (van koppeling)
 - -start a car, to - een auto aanduwen
 - -starting - aanduwen (van auto)
 -  type sliding wedge expander - drukconus (van mechanische rem)
put, to - (af)stellen, (neer)leggen, (neer)zetten, plaatsen
-  in, to - aanbrengen, inbrengen, inzetten, inschakelen (van een ver- 
      snelling), insteken
-  it in another way, to - met andere woorden (m.a.w.)
-  off, to - afzetten, uitdoen, uitdraaien, uitschakelen
-  on, to - aanzetten, inschakelen, in werking zetten, leggen op, opzet-
       ten, plaatsen op, vastmaken, zetten op
-  out, to - afzetten, blussen, uitdoen, uitschakelen, uitzetten
-  the brakes on, to - afremmen, snelheid verminderen
putties - plamuur
put together, to - assembleren, in elkaar zetten, monteren
putty - kit, plamuur, stopverf, vulmiddel
 -  spatula - plamuurmes
 -  traces - contourvorming (van lak)
PVAL (polyvinyl alcohol) - polyvinylalcohol
PVC (polyvinyl chloride) - PVC (polyvinylchloride) (kunststof)
PWR (power) - sportief rijden (is stand van schakelpatroonknop/schakel-
       patroonschakelaar van automatische bak)
PWR (power) knob - knop om radio aan/uit te zetten

Q

QA (quality assurance) - kwaliteitsbewaking, kwaliteitsborging, kwali-
             teitszekerheid
QC (quality control) - kwaliteitsbeheersing, kwaliteitscontrole
QFD (quality function deployment) (JE) - managementmethodiek om een be-
  trouwbaar produkt te ontwikkelen en voor het eerst toegepast in '66
  in Japan
quad - vierwielaangedreven terreinvoertuig, vierwielige terrein "motor-
    bike", vierzijdig
Quadralink (A) - 1. achterophanging bestaande uit vier stangen met twee
      dwarse draagarmen en een getrokken draagarm (Ford Mondeo CLX
      1.6 '93), 2. achterwielophanging met vier reactiestangen en
      een torsiestabilisator (Ford Mondeo '93)
quadralink rear suspension - achterwielophanging met 4 reactiestangen
quadrangle - rechthoek, vierkant
quadrangular - rechthoekig, vierhoekig
quadrant - cirkelsector (een vierde deel van cirkel), kwadrant (van cir-
      kel), (schakel)segment, tandsegment (van tandwiel)
  -   spring - stelveer
quadrate - vierkant (bijv.nw.)
Quadra Trac (A) - keuze uit hoog en laag in de tussenbak terwijl een
      viscokoppeling automatisch de vereiste sperwerking op het
      centrale differentieel verzorgt (Jeep Grand Cherokee '93 in
      Europa), vierwielaandrijving (Jeep Wrangler)
quadruple - vierdelig, viervoudig
  -   case axle - 1. gecombineerd huis (waarin bv. versnellingsbak,
           middendifferentieel, voordifferentieel en tussenbak zijn
           ondergebracht), 2. huis waarin vier verschillende 
           eenheden zijn ondergebracht
qualified technician - bevoegd technicus, deskundige monteur
qualifier - qualificatieband met meer grip die alleen tijdens tijd-
      trainingen wordt gebruikt omdat de levensduur te kort is om volle 
      race te rijden
quality - eigenschap, kwaliteit
  -  assurance (QA) - zie QA
  -  control (QC) - kwaliteitsbeheersing, kwaliteitscontrole
  -    -  system - kwaliteitscontrolesysteem
  -  function deployment (QFD) (JE) - zie QFD
  -  improvement - kwaliteitsverbetering
  -  upgrading - kwaliteitsverhoging
quantity - aantal, grootheid, hoeveelheid, kwantiteit, quantum
  -   production - massafabricage, massaproductie
quart (qt) - quart (eenheid van volume)
quarter body moulding - sierlijst van zijpaneel
  -  door window frame moulding - achterzijruitsierlijst
  -  elliptic leaf spring - kwart-elliptische bladveer
  -  inside trim board - bekleding van achterbinnenscherm
  -  light - achterzijruit, ventilatieruitje, zijruitje achter
  -  of a turn - kwartslag
  -  panel - achterpaneel, achterscherm, zijpaneel (van bekleding)
  -   -  brace - achterschermsteun, zijpaneelversterking
  -   -  lower extension - bagagebodemzijstuk, lage verlenging van
       bagagebodemzijstuk
  -   -  outside moulding - achterschermsierlijst
  -  pillar - kniestuk
  -  trim - zijpaneel (van bekleding)
  -   -  board side ventilator - ventilatieroosterzijpaneel
  -   -  panel board assy. - bekleding binnenscherm, bekleding van  
               binnenzijde achterscherm
  -  turn fastener - bevestigingsschroef die met een kwartslag moet
            worden vastgezet
  -  vent - ventilatieruitje, zijraampje
  -   -  duc - luchtmond van ventilatierooster
  -   -  louver - ventilatierooster achter
  -  ventilation louver - ventilatierooster achter
quarter wheel house brace - zijpaneelversterking
  -   -   -  center gusset (A) - hoekplaat van achterwielkast van
          achterwielkuip, wielkuipversterking
  -   -   -  inner panel - binnenwielkast, binnenwielkuip
  -   -   -  outer  -  - buitengedeelte van wielkast, buitenge-
                 deelte van wielkuip
  -   -   -  panel - wielkuip
  -  window (A) - (achter)zijruit, achterste zijruit, ventilatieruit-
           je, zijraampje
  -   -  glass - achterste zijruit, achterzijruit, derde zijruit
  -   -  lock - achterzijruitsluiting
quartz - kwarts
 -  clock - kwartsklok
 -  halogen lamp - halogeenlamp
 -  iodine bulb - halogeenlamp
 -  tuning system - kwartsafstemsysteem van radio
quattro drive - vierwielaandrijving
queer noise - vreemd geluid
quench, to - blussen, doven, plotseling afkoelen, smoren
quenching - verwarmd metaal snel laten afkoelen (laten schrikken) om het
      bepaalde gewenste eigenschappen te geven
quench zone - bluszone (in verbrandingsruimte)
queue - file, rij
quick - snel, vlug
 - -acting - snel handelend, snel werkend
 - - -  coupling - snelkoppeling
 - -action lock - snelslot 
 -  charge - snellading (accu)
 -  charger - snellader (voor accu)
 -  charging - snellading (van accu)
 -  clear front screen heater - snelwerkende voorruitontdooier, snel-
                 werkende voorruitverwarming
 -  connector - snelkoppeling
 -  coupler - snelkoppeling
 - -connect coupling - snelkoppeling, stekkerverbinding
 -  drying - sneldrogend
quicken, to - snelheid verhogen, versnellen
quick fastener - snelsluiting
 -  fit fastener - snelaansluiting
 -  link connector - snelkoppeling
 -  reference table - beknopte storingstabel
 -  release - snelle uitschakeling
 -   -  button - snellosknop
 - -  -  coupling - snelkoppeling
 - -  -  valve - snellosklep, snelontlastklep
 -  setting - snel bindend, snel hardend
 -  start igniter system - snelstartontstekingssysteem van dieselmotor
 -   -  system - snelstartontstekingssysteem van dieselmotor
 -  take-up - versnelde aankoppeling
 -  vacuum response - snelle signaalverandering d.m.v. vacuum
 -  wax - speciaalwas
quiet - geruisarm, rustig draaiend, stil
 -  engine - stille motor
quietly - geluidloos, geruisloos
quill - holle as
quinacridone red - chinacridon rood (kleurpigment in lak)
quit, to - afslaan (van motor), ophouden (met), stoppen (met)
quoted output - opgegeven vermogen
 -  power - opgegeven vermogen

R

R (reardrive) - achterwielaandrijving
R (reverse) - achteruit (stand van versnellingsbak)
RAC (Royal Automobile Club) - Koninklijke Automobiel Club (Engeland)
race, to - doorslaan, slippen, laten razen (van motor), zeer snel rijden
 -  - (kogel)loopbaan, lagerring, (loop)ring van kogellager/rollager,
    loopvlak, wedstrijdÞ
raceabout (A) - lichte open toerwagen, standaardchassis met lichte
        tweezitscarrosserie
race car (A) - racewagen, wedstrijdwagen
 -  course - racebaan, racacircuit, wedstrijdbaan, wedstrijdcircuit
 -  driver - coureur
 -  engine - racemotor (in racewagen)
racer (A) - race-auto, racewagen
race the engine, to - motor laten razen, toerental onbelast laten oplopen
 -  track - racebaan, (race)circuit, wedstrijdbaan, wedstrijdcircuit
racing car - race-auto, racewagen, wedstrijdauto, wedstrijdwagen
 -  engine (A) - racemotor (in racewagen)
 -  of engine - doorrazen van motor, te hoog onbelast motortoerental
 -  slick - gladde wedstrijdband voor droog weer
 -  wet - wedstrijdband met profiel voor nat weer
rack - bagagerek, (tand)heugel, tandreep, tandstang
 -  and pinion jack - kelderwinde, ratelkrik
 -  -   -  steering - rondsel- en tandheugelstuurinrichting
 -  -   -    -   gear - rondsel- en tandheugelbesturing
 -  -   -    -   linkage - tandheugelbesturing
 -  & pinion steering rack housing stand (JE) - stuurhuisklem (om stuur-
                  huis vast in bankschroef te zetten)
 -  -  -  type steering gear housing (R&P) (JE) - zie R&P
 -  bar - tandreep, tandstaaf, tand(heugel)stang
 -  boot - stofkap van tandheugel, tandheugelhoes
 -  bushing - lagerbus van tandheugel
 -  cable - tandkabel (van elektrisch uit- en inschuifbare antenne
 -  end - tandheugeleindstuk
 -  guide - drukstuk (van tandheugel), tandheugelgeleiding
 -   -  seat - zitting van tandheugelgeleiding
 -   -  spring - tandheugelgeleidingsveer
 -   -   -  cap - afstelbus (tandheugelbesturing), veerdop van
            tandheugelgeleiding
 -   -   -  -  lock nut - borgmoer van veerdop van tandheugel-
                 geleiding
 -  housing - stuurhuis (van tandheugelbesturing)
 -  link - regelstang
 -  pinion - tandheugelrondsel
 -  top trailer (CE) - oplegger met zijschotten, rekken en zeilentop die
   door verwijderen van rekken en zeilen geschikt is om een
   vracht hout of staal te vervoeren (in Canada), rack top oplegger
rad (JE) - radiateur
radar detector - radarcontrole, radardetector, radarwaarschuwingsappa-
         raat, snelheidscontrole met radar
 -  trap - snelheidscontrole d.m.v. radar
radial - naar middelpunt gericht, radiaal, stervormig
 -  (A) - radiaal(band)
 -  ball bearing - radiaal kogellager (koppelingsdruklager)
 -  bearing - radiaallager
 -  clearance - radiale speling (bv. van tandwiel op as)
 -  compressor - radiaalcompressor
 -  direction - radiale richting
 -  engine - motor met cilinders in stervorm, stermotor
 -  flow - radiale stroming
 -   -  catalyst - radiaalstroomkatalysator
 -   -  catalytic converter - katalysator met radiale doorstroming,
                 radiaalstroomkatalysator
 -  force - centrifugaalkracht, loodrecht op lengte van as werkende
        kracht, middelpuntvliedende kracht, radiaalkracht
 -  joint - radiale afdichting
 -  play - radiale speling
 -  ply (A) - radiaalband
 -  -  tire (A) - gordelband, radiaalband
 -  -  tyre - gordelband, radiaalband
 -  run out - excentriciteit, hoogteslag, onrondheid, radiale
         slingering
 -  seal - radiale afdichting
 -  sealing ring - afdichtring om as
 -  tire (A) - gordelband, radiaalband
 -   -  run-out (A) - hoogteslag in autoband, radiale slag van band
 -  tyre - gordelband, radiaalband
 -   -  run-out - hoogteslag in autoband, radiale slag van band
 -  wheel run-out - hoogteslag van wiel, radiale slag van wiel
radiant heat - stralingswarmte, warmtestraling
  -  surface - stralingsoppervlakte
radiate, to - uitstralen (van warmte)
radiation - (uit)straling (van warmte)
  -   loss - stralingsverlies
radiator - koeler, radiateur
  -   blink - radiateurhoes
  -   block - koelblok van radiateur
  -   bottom tank - onderbak van radiateur
  -   box - radiateurlichaam
  -   bracket - radiateursteun
  -   cap - radiateurdop, vuldop van radiateur
  -   -  tester - radiateurdoptester
  -   -  valve - overdrukklep in radiateur(vul)dop
  -   case - koelblok, radiateurblok, radiateurlichaam
  -   cleaner - radiateurreiniger
  -   core - koelblok van radiateur
  -   cover (A) - radiateurhoes
  -   cowl - ventilatortunnel
  -   cowling assembly - koelventilatorbeplating
  -   drain cock - aftapkraan, aftappunt van radiateur, radiateuraf-
           tapkraan, radiateuraftappunt
  -    -  plug - aftapplug van radiateur
  -   fan - aanjager, koelventilator
  -   -  cowling assembly - beplating rondom koelventilator
  -   filler - vulopening van radiateur
  -    -  cap - radiateur(vul)dop
  -   filling cap - radiateur(vul)dop
  -   flush - radiateurreinigingsmiddel, radiateurspoelmiddel
  -   frame - radiateurframe
  -   grille - (radiateur)grille, radiateurscherm
  -   hose - radiateurslang
  -   inhibitor - antiroestmiddel voor radiateur
  -   muff - radiateurhoes
  -   pressure cap - drukdop van radiateur
  -   reserve tank - expansievat
  -   roller blind - radiateurrolhoes
  -   screen - radiateurbeschermer, keienvanger
  -   service tool set - radiateuronderhoudsset
  -   shell - radiateurmantel
  -   shutter - radiateurafdekplaat, radiateurhoes, radiateurjalouzie,
          radiateurscherm
  -   side baffle cover - beschermplaat van radiateur
  -   -  support (side baffle) - koplampframe, radiateurzijsteun
  -   stay - radiateurstang, radiateursteun
  -   support - koplampframe, radiateurframe
  -   tank - vloeistofreservoir van radiateur
  -   tester - radiateurtester
  -   top tank - bovenbak van radiateur
  -   upper support - slotplaat
radio - radio
 -  aerial - radio-antenne
 -  antenna (A) - radio-antenne
 -  assembly - radiogedeelte
 - -cassette deck - radio-cassettedeck
 -  control - afstandsbediening, radiografische besturing
 -   -  knob - bedieningsknop van radio
 -  cut-out - inbouwruimte in dashboard voor radio
Radio Data System (RDS) - zie RDS
radio electric search type - radio met elektronische zoekfunctie
 -  freguency - radiofrequentie
 -  interference - radiostoring
 -    -    suppression - radio-ontstoring
 -  panel - radiopaneel
 -  receiver - radio-ontvanger
 -   -  /cassette player - radio/cassette-deck
 - -screened - radio-ontstoord
 -  set - radio-installatie
 - -shielded (A) - radio-ontstoord
 -  station - radiostation, radiozender
 - -tape player unit - radiocassette combinatie
 -  telephone - autotelefoon
Radio Text (RT) - zie RT
radio traffic information - verkeersinformatie via radio
 -  transceiver - radio zend-/ontvangapparaat
 -  wave - golflengte van radio
 -  -  band - radiogolfgebied
 -  -  -  select button - golfbandkeuzeschakelaar (van radio)
radius - halve middellijn, radius (R, r), straal (van cirkel)
 -  arm - duwstang, geleide-arm, reactie-arm, reactiestang, trekstang
 -  link - duwstang, geleide-arm, reactie-arm, reactiestang, trekstang
 -  of action - actieradius
 -  - bend - bochtstraal, buigstraal
 -  rod - duwstang, geleide-arm, reactie-arm, reactiestang, trekstang
 -  -  bracket - reactie-armsteun
raffinate - geraffineerd product, raffinaat
rag - lap, poetsdoek
ragged - getand, met uitsteeksels, ongelijk, rafelig
rag time - inschakeltijd
-  top (A) - cabriolet (automodel) (carrosserie met open kap)
Rahmen (JE) - gefixeerd frame, stijf frame
rail - (dwars)balk, lange staaf, olieschraapring, rail (van stoel), vang-
    rail
 -  channel - dakgoot, regengoot
 -  groove - dakgoot, regengoot
railroad barrier - spoorboom
railroader - speciale auto die zowel op de weg als op rails kan rijden
rail-road service - rail-wegverkeer
 -  road track crossing - spoorwegovergang
rain - regen
 -  cap - regenkap op luchtfilter
 -  gutter - dakgoot, daklijst, regengoot
 - -proof - waterdicht
raise, to - opkrikken (auto), oplichten, optillen, verhogen (toerental)
raised air intake - verhoogde luchtinlaat (bij trucks)
 -  countersunk head screw - schroef met verzonken lenskop
 -  edge - opstaande rand
 -  floor bus - dubbeldekker, dubbeldeksbus
 -  roof - verhoogd dak
Raised Roof Sleeper Cab (A) - verhoogde integrale slaapcabine
               (Freightliner FLD 120 '93)
raising time - heftijd (van kipwagen)
rake, to - (achterover) hellen, overhangen 
 -  - hoek tussen zitting en leuning van stoel
 -  adjustment - hoekverstelling
rally car - rallye-auto
ram - door stuwen verhoogde inlaatdruk, hefcilinder, plunjer van hydrau-
   lische richtbank, plunjer van hydraulisch werktuig, stempel
-  air - langsstromende lucht, lucht onder druk, stuw-inlaatlucht
-  box - luchthapper (op motorkap)
-  drag - stuw-weerstand van inlaatlucht
-  effect - inlaatluchttoevoer onder druk
-  induction - inlaatluchttoevoer onder druk
ramp - helling, oprijbaan (van autotransporter), oprit, verkeersdrempel
Ramp Ahead - verkeersdrempel (taat op verkeersbord)
ram pipe - luchtinlaatbuis waarin inlaatdruk door opstuwing wordt    
      verhoogd
ram pressure - stuwdruk
rams and pulling posts - trekunit (carrosserieherstelgereedschap)
random-access memory - willekeurig toegankelijk geheugen (van computer)
RANDOM (RND) knob - knop om CD-speler de afspeelvolgorde te laten bepalen
random noise - achtergrondgeluiden bij radio-ontvangst
range - bereik, gebied, reeks, reikwijdte, serie, versnellingsstand (van
    automatische bak)
 -  box - stapelbak
 -  change box - stapelbak
 -  group - naschakelgroep
 -  of action - actieradius
 -  - revolutions - toerentalbereik
 -  ratio - overbrengingsverhouding tussen schakelgroepen van transmissie
rape fuel - koolzaadolie (alternatieve motorbrandstof)
 -  -  engine - koolzaadmotor, op koolzaad lopende motor
rapid - snel, vlug
 -  transit - snelverkeer
rare gas - edelgas
rarely - zelden
rare mixture - arm mengsel, mager mengsel
rasp, to - afvijlen, gladmaken, raspen, schrapen, schurend geluid maken
 -  - rasp(vijl)
ratchet - (borg)vertanding, pal (grijpt in een vertanding), ratel(sleu- 
     tel), tandrad met pal
  -  brake - parkeerrem
  -  handle - dopsleutelratel, ratelhandgreep
  -  spanner - ratelsleutel
  -  wheel - palrad, palwiel, ratelschijf, ratelwiel
  -  wrench (A) - ratelsleutel
rate - graad, maatstaf, mate, snelheid
rated - nominaal, toelaatbaar
 -  capacity - nominaal vermogen, nominale capaciteit (van accu),   
         nominale inhoud
 -  horse power - nominaal vermogen
 -  output - nominaal uitgangsvermogen
 -  power - continuvermogen, nominaal vermogen
 -  speed - nominaal toerental
 -  torque - nominaal koppel
 -  voltage - nominale spanning, toelaatbare spanning
rate of charge - laadsnelheid
 -  - combustion - verbrandingssnelheid
 -  - evaporation - verdampingssnelheid
 -  - flow - doorgangssnelheid, doorstroomhoeveelheid, doorstroomsnel-
        heid, stroomsnelheid (vloeistof door leiding)
 -  - oscillation - trillingsgetal
 -  - speed - rijsnelheid
 -  - transmission - overbrengingsverhouding
 -  - turnover - omzetsnelheid
 -  - wear - mate van slijtage
rateshaping - vormgeving van het inspuitpatroon: eerst een kleine voorin-
       spuiting en als de vlam aan is, pas de rest
rating - grenswaarde, indeling, toelaatbaar vermogen, toelaatbare belas-
     ting, toegestane waarde, waarderingscijfer
ratio - (overbrengings)verhouding, verhoudingscijfer, verhoudingsgetal
 -  of gearing - overbrengingsverhouding
rat tail - rattestaart (vijl)
- - -  file - rattestaartvijl
- 's-tail - rattestaart (vijl)
rattle, to - klapperen, kraken, rammelen, ratelen
 -  - (ge)rammel, geratel, rammelend geluid, rammeltje
rattles - rammeltjes
rattling - gekraak, gerammel, geratel, rammelen, ratelen
  -   noise - krakend/rammelend/ratelend geluid
RAV4 (Recreational Active Vehicle permanent 4WD) - autotype van Toyota
                          (FunCruiser '94)
raw material - grondstof, onbewerkt materiaal, ruw materiaal
-  oil - ruwe aardolie
ray - bundel, licht(straal)
rayon - kunstzijde, rayon
 - -belted tire (A) - textielgordelband
 - -belted tyre - textielgordelband
razor blade - scheermesje
 -   -  (JE) - hobbymes
 -  edge - scherpe knik in carrosserie (aangebracht door fabrikant)
 -  -  design - ontwerp van hoekige carrosserie
 -  -  hood - scheermesstijl motorkap (motorkap met scherpe randen)
 -  knife - hobbymes
RCOT (Rolling Contour Optimization Theory) - theorie ter verbetering van
   de dynamische bandcontour
RDS (Radio Data System) - verkeersinformatiesysteem via radio (bv. van
             Grundig, Panasonic, Philips enz.)
RDS-NEWS button - radioknop waarmee het lopende muziekprogramma bij de
         eerstvolgende nieuwsuitzending automatisch wordt onder-
         broken (Philips '94)
reach - bereik, reikwijdte
 -  of sight - gezichtsafstand
react with, to - reageren met (chemisch)
reaction - reactie, tegendruk, tegenwerking
  -   arm - duwstang, geleide-arm, reactie-arm, reactiestang, trekstang
  -   disc - reactieschijf (rembekrachtiger)
  -   -  case - reactieschijfhuis (rembekrachtiger)
  -   distance - afgelegde afstand in de tijd die bestuurder nodig
          heeft om te reageren
  -   force - reactiekracht
  -   link - duwstang, geleide-arm, reactie-arm, reactiestang, trekstang
 
  -   rod - duwstang, geleide-arm, reactie-arm, reactiestang, trekstang
  -   -  support - reactie-armsteun
  -   strut - duwstang, geleide-arm, reactie-arm, reactiestang, trek-
         stang
  -   time - reactieduur, reactietijd
reactivating - opnieuw activeren
reactive coil - inductiespoel
  -   current diversion - omleiding van de stroom (bij het maken van
               puntlassen)
reactivity - reactievermogen
reactor (A) - reactor, stator (van koppelomvormer)
  -  blade (A) - statorschoep
read, to - (af)lezen (van instrument), opnemen, tellen
readability - afleesbaarheid
read a gauge, to - een meter aflezen
reading - afgelezen waarde, aflezing, (schaal)aanwijzing (van meter)
  -  error - (af)leesfout, aflezingsfout
  -  fault - (af)leesfout, aflezingsfout
  -  lamp - leeslampje
re-adjust, to - bijregelen, bijstellen, naregelen, nastellen, opnieuw
        (af)regelen, opnieuw afstellen, opnieuw regelen
read only memory (ROM) - programmageheugen van computer
read/write head - lees-/schrijfkop, opneem-/weergeefkop (van cassettespeler)
ready for driving - rijklaar
 -  -  operation - gebruiksklaar
 -  -  service - gebruiksklaar
 -  -  use - gebruiksklaar, klaar voor gebruik
 -  mode - stand klaar
 -  to install - inbouwklaar, klaar om te monteren, voorgemonteerd
 -  - start - rijklaar, startklaar
real - echt, effectief, reëel, werkelijk
realign, to - opnieuw uitlijnen
 - -life condition - werkelijke toestand
 -  size - natuurlijke grootte
 -  time four-wheel drive - niet-uitschakelbare 4-wielaandrijving,   
            permanente 4-wielaandrijving
Real Time 4WD - enkele viscokoppeling tussen voor- en achteras (Honda)
ream, to - naboren, (op)boren, (op)ruimen (van lager), rond gat groter
      maken, uitboren, uitslijpen
reamer - ruimer (ger.), uitboorgereedschap
reapply, to - opnieuw aanbrengen
rear - achter(kant), achterste
 -  axle - achteras, achterbrug
 -  -  beam - stijve achteras
 -  -  brake circuit - remleiding van achteras
 -  -  differential - achterasdifferentieel
 -  -  flange - achterasflens
 -  -  gears casing - achterashuis
 -  -   -  housing - achterashuis
 -  -  housing - achterashuis, differentieelhuis
 -  -  load - achterasbelasting
 -  -  ratio - achterasoverbrengingsverhouding
 -  -  shaft - achteras, steekas achter
 -  -   -  puller - achterastrekker
 -  -  tube - achteras(draag)buis, achterashuis, achterbrug
 -  -  unladen weight (RW) (JE) - achteras onbelast
 -  ball bearing seat - zitting van achterste kogellager
 -  band brake - achterste remband
 -  bed - de volg-assen
 -  bench - achterbank
 -  body - achterzijde van carrosserie
 -  -  assy. - laadbak
 -  -  gate assy. - achterklep compleet (van pick-up)
 -  bracket - achterschild
 -  brake - achterrem
 -   -  automatic adjuster - automatische achterremsteller
 -  bumper - achterbumper
 -   -  installation nut - achterste bumperbevestigingsmoer
 -  bunk - de volgassen
 -  carpet - vloerbedekking achterin
 -  center seat belt - middelste veiligheidsgordel achterin, midden-
            gordel achterin
 -  combination lamp - achterlicht(groep)
 -  compartment - achtercompartiment
 -  cover - achterdeksel, achterste deksel
 -  cross member - achterste dwarsbalk, achterste subframe, trekhaakbalk
 -   -  rail - zie rear cross member
 -   -  shaft - achterste remas (van mechanisch remsysteem)
 -  deck canopy - laadruimte-overkapping
 -  -  code - opbouwcode (chassisopbouw van vrachtwagen)
 -  -  lid (A) - bagageruimtedeksel, kofferruimtedeksel
 -  -  winglets (A) - achterspoiler
 -  differential lock actuator - servo achterste sperdifferentieel
 -  disc brake (RR D/C) (JE) - schijfremmen achter
 -  door - achterklep, achterportier
 -  -  child-protector (JE) - kinderslot op achterportier
 -  double tire (A) - dubbellucht achter
 -  drive - achterwielaandrijving
reardrive (R) (JE) - achterwielaandrijving
rear-driver - auto met achterwielaandrijving
rear dump - achterwaartse kipper
 -  -  truck - achterkipwagen
 -  dumper - achterwaartse kipper
 -  end - achterkant, achterstel, achterzijde
 - - - collision - aanrijding aan achterkant van auto
 -  -  cover - achterdeksel, achterplaat (van dynamo)
 -  -  frame - achterschild (van dynamo)
 -  -  plate - achterplaat, beschermplaat, tussenplaat
 - --  squat - inveren van achterzijde bij fel accelereren
 -  engine - achterin gebouwde motor, motor achterin
 -  engined - met achterin geplaatste motor, met motor achterin
 -  epicyclic gear - achterste planetaire tandwielstelsel
 - -facing child restraint system - kinderzitje waarin het kind
                   achteruit kijkt
 -  fender (A) - achterspatbord, achterspatscherm
 -  flap - achterklep
 -  flasher light - richtingaanwijzer achter
 -  floor cross member - dwarsbalk van achtervloer, traverse kofferbodem
             achter
 -   -  finish plate - afdeklijst van bagageruimterand, randlijst
 -   -  no. 1 crossmember - bagageruimtebodemtraverse nr. 1
 -   -  pan - achtervloer, bagageruimtevloer achter
 -   -  -  bumper front installation hole - voorste achterbumper
                        montagegat
 -   -  partition panel - scheidingswand tussen passagiers- en motorruimte
 -   -  side member - achterste langsdrager, langsligger van achter-
             vloer, zijbalk van achtervloer
 -   -  -  panel - bodemzijstuk van kofferruimte, zijpaneel van
            achtervloer
 -   -  light switch - schakelaar achtervloerverlichting
 -  fog lamp - mistachterlamp, mistachterlicht
 -  -  -  indicator - controlelampje van mistachterlamp/mistachterlicht
 -  frame rail - chassis achter
 -  gate - achterdeur(sponning)
 -  -  chain - ketting van achterklep (op pick-up)
 -  hatch - achterklep (van stationcar)
 -  head room - hoofdruimte achterin
 -  heater - achterruitverwarming, verwarming achterin
 -   -  controls - bediening van achterverwarming
 -  hood lock - sluiting van achterkant van vrachtwagen met canvas kap
 -  lamp - achterlicht
 -  light failure warning light - waarschuwingslampje voor defect
                  achterlicht
 -  lighting - achterverlichting
 -  main bearing - achterste hoofdlager (van krukas)
 -  mirror - achteruitkijkspiegel, binnenspiegel
 -   -  adjusting mechanism - spiegelafstelmechanisme
 -   -  base - voet van achteruitkijkspiegel/binnenspiegel
 -   -  bracket - steun/voet van spiegel
 -   -  glass - glas van achteruitkijkspiegel
 -   -  heating - spiegelverwarming
 -   -  stem - steel/steun van spiegel
rearmost driving position - stoel in achterste stand
rear-mounted - achterop gemonteerd
rear-mounted engine - achterin gemonteerde motor, motor achterin
 -  mudguard - achterspatbord, achterspatscherm
 -  muffler (A) - achterste uitlaatdemper
 -  multi-plate clutch - achterste lamellenkoppeling
 -  opening hood - bagageruimtedeksel
 -  outside seat belt - buitenste veiligheidsgordel achterin
 -  overhang - achteroverbouw, gedeelte achter achteras 
 -  package trim - hoedenplaank
 -  panel - achterpaneel, achterwand
 -  parallel seat - in lengterichting geplaatste achterbank
 -  parcel shelf - hoedenplank
 -  personel light - leeslampje achterin
 -  pillar - achterste dakstijl, C-stijl of D-stijl
 -   -  shield - bekleding van achterste stijl
 -  post - achterste dakstijl, C-stijl of D-stijl
 -  propeller shaft - aandrijfas naar achteras, achterste cardanas
 -  quarter window glass - achterste zijruit, achterzijruitje
 -  radius truck-tractor contour - bestreken baan van achtereind trekker
                  uit hart van koppeling
 -  reaction rod - achterste reactiestang
 -  reflector - achterlichtreflector
 -  room light switch - lichtschakelaar van achterruimte
 -  (Rr) - achter(ste)
 -  screen - achterruit
 -  seat - achterbank, achterzitting
 -  -  back - achterbankleuning
 -  seat belt - veiligheidsgordel achter
 -  -  catch - achterbankvergrendeling
 -  -  cushion - achterbankzitting
 -  -  cushion support brace - achterbanksteun, leuningframe
 -  -  entry - toegang tot achterbank
 -  -  rest - achterbankleuning
 -  -  side garnish - afdekking kniestuk
 -  side - achterkant, achterzijde
 -  -  marker - markeringslicht/reflector op achterkant van auto
 -  -   -  lighting - markeringslichten op achterkant van auto
 -  -  member - achterste langsdrager
 -  -   -  impact absorbing area - botsenergie-absorberend gebied 
                     van achterste langsdrager
 -  -  member standard hole - standaardgat in achterste langsligger
                 (bodem)
 -  -   -  working hole - referentiegat in achterste langsligger
                (bodem)
 -  silencer - achterste uitlaatdemper
 -  spoiler - achterspoiler
 -  spring - achterveer
 -   -  installation hole-inner - binnenste montagegat achterveer
                   (bodem)
 -   -  assy. - bladveerpakket achter
 -   -  support front hole - voorste gat in achterste veerpootplaat
 -  step - opstapje achter
 -  -  bumper (JE) - achterbumper met opstapje, achterbumperopstap
 -  storage box - opbergvak(je) achter
 -  support member - achterste steunbalk
 -  suspension - achterwielophanging, achtervering
 -    -   arm - achterste draagarm
 -    -   tower - veerkoker van achterwielophanging
 -  tire (A) - achterband
 -  track - spoorbreedte achter
 -  trailing wheel - niet-aangedreven achterwiel, sleepwiel
 -  tread - spoorbreedte achter
 -  turn signal lamp - richtingaanwijzer achter
 -  tyre - achterband
 -  under-ride protection - stootbalk (achteraan vrachtwagen)
 -  valance panel - achterrand, achtertussenpaneel onder
 -  vent window - uitklapbaar achterzijruitje
 -  view - achteraanzicht
 -  -  clarity - zichthelderheid (via buitenspiegel)
 -  -  mirror - achteruitkijkspiegel, binnenspiegel
 -  -   -  lever - hendeltje van verstelbare buitenspiegel
 -  -  TV system - achteruitkijksysteem (achterop camper of vrachtwagen)
 -  vision mirror - achteruitkijkspiegel, binnenspiegel
 -  wall - achterwand
rearward - naar achteren
  -   driving - achteruitrijden
rear wheel - achterwiel
 -   -  bearing - achterwiellager
 -   -  brake - achterrem
 -   -  drive (RWD) - achterwielaandrijving
 -   -  kick-up - achterasboog van chassis
 -   -  springing - achterwielvering
 -   -  steering - achterwielbesturing
 -   -   -   angle - wieluitslaghoek bij achterwiel-/4-wielbesturing
 -   -  suspension - achterwielophanging, achtervering
 -  window - achterruit
 -   -  blinds - achterruitjalouzie
 -   -  defroster - achterruitverwarming
 -   -    -   switch - schakelaar van achterruitverwarming
 -   -  demister - achterruitontwaseming
 -   -  glass - achterruit
 -   -  heater - achterruitverwarming
 -   -  heating - achterruitverwarming
 -   -  louver (A) - achterruitjalouzie
 -   -  louvre - achterruitjalouzie
 -   -  molding (A) - achterruitsierlijst
 -   -  moulding - achterruitsierlijst
 -   -  pillar - achterruitstijl, achterste dakstijl, C of D-stijl
 -   -  post - zie rear window pillar
 -   -  ring - achterruitsierlijst
 -   -  shelf - hoedenplank
 -   -  washer - sproeier van achterruit
 -   -  wiper - wisser van achterruit
 -  wing - achterspatbord, achterspatscherm, vleugel op achterscherm
 -  wiper - achterruitenwisser
rearmost driving position - in achterste stand (van bestuurdersstoel)
rearward driving - achteruitrijden
re-assemble, to - opnieuw in elkaar zetten, opnieuw monteren, weer
         monteren
re-assembling - hermontage
re-assembly - hermonteren, (weer) monteren, hermontage
re-balance, to - nabalanceren, opnieuw balanceren
re-bore, to - opboren, opnieuw boren, opnieuw uitslijpen
rebore, to - naboren, opboren, uitboren (van cilinders), uitslijpen
rebored valve guide bushing bore dimension - boormaat van overmaat boring
  Ì        voor klepgeleider, opgeboorde boring van klepgeleider
rebound, to - terugspringen, terugveren, uitveren
  -  - terugslag (van schokdemper), terugstoot, terugvering,     
     ingaande slag van schokdemper
  -  (and jounce) (A) - twee veren van schokdemper (de onderste veer
              voor rebound)
  -  clearance - veerweg tijdens uitveren
  -  clip - veerklem
rebounding - uitveren
  -   pressure space - opveeroliewerkruimte (van hydraulische schok-
              demper)
rebound leaf - hulpveerblad
  -  stroke - uitgaande slag (van schokdemper)
  -  travel - zie rebound stroke
  -  valve - opveerklep (van hydraulische schokdemper)
rebuild, to - herbouwen, herstellen, opnieuw opbouwen, reviseren
  -  - algehele revisie
rebuilt alternator - gereviseerde dynamo, ruildynamo
  -  engine - gereviseerde motor, ruilmotor
rebush, to - cilinderbussen vervangen, verbussen
recalibratable gauge (A) - opnieuw te kalibreren meter
recall (A) - terugroepen, uit de handel nemen van auto's
 -  campaign - terugroepactie (om kosteloos wijziging aan reeds afge-
         leverde auto's door dealers te laten uitvoeren)
RECAP (RECycling of Automobile Plastics) - Eureka programma waarin auto-
   concerns en chemische industrie zijn vertegenwoordigd om interna-
   tionaal tot een volledige kringloop van de in de automobielbranche
   gebruikte materialen te komen
recap a tyre, to - een buitenband van nieuw loopvlak voorzien
receiver - accumulator, opslagreservoir, radio-ontvanger, verzamelaar,
      voorraadvat
  -   and dryer assy. - reservoir, verzamelaar/voorraadvat en droger
              (airco)
  -  /dryer - ontvanger/droger van airconditioningssysteem, verza-  
         melaar/voorraadvat en droger
  -   gauge - meter (van watertemperatuur)
receptacle - asbakje
reception - radio-ontvangst
recess, to - inkepen, uitdiepen, uitsnijden
 -  - holte, inkeping, insnijding, uitholling, uitsparing, verzonken
     deel
recessed head bolt - inbusbout
  -   - -type piston - komzuiger, zuiger met komvormige bodem
  -   switch - verzonken schakelaar
recharge, to - bijladen (accu), opladen, opnieuw laden, vullen (van een
        systeem)
rechargeable battery - oplaadbare batterij
recheck, to - opnieuw controleren
reciprocally proportional - omgekeerd evenredig
reciprocate, to - heen-en-weer bewegen, op-en-neer bewegen
reciprocating engine - zuigermotor
   -    mass - heen- en weergaande massa, op- en neergaande massa
   -    motion - heen- en weergaande beweging, op- en neergaande
            beweging
   -    movement - heen- en weergaande beweging, op- en neergaande
             beweging
   -    type compressor - type compressor met heen- en weergaande
                delen (airco), zuigercompressor
recirculate, to - hercirculeren, steeds opnieuw circuleren, terugvoeren
recirculating ball-and-nut steering - kogelkringloopstuurinrichting
   -    ball pipe - omloopbuis van kogelkringloopstuurinrichting
   -    -  steering - kogelkringloopstuurinrichting
   -    -  type steering gear - kogelkringloopstuurinrichting,  
                   kogelkringlooptype stuurhuis
recirculation - hercirculatie, opnieuw circuleren, recirculatie, terug-
        voer
   -    of exhaust gases - uitlaatgasrecirculatie
recline, to - achterover leunen, achterover zetten (van rugleuning)
recliner knuckle - rugleuningscharnier
reclining lever - verstelhendel (van rugleuning)
  -   seat - slaapstoel, verstelbare stoel
  -   -  adjuster - leuningscharnier
  -   -  back adjuster assy. - verstelinrichting van stoelleuning
recoat, to - opnieuw aanbrengen/voorzien van afdichtings- en borgmiddel
recoating - opnieuw aanbrengen/voorzien van afdichtings- en borgmiddel
recognise, to - herkennen
recognize, to (A) - herkennen
recoil - terugloop, terugslag, terugspringen, terugstoot
recommend, to - aanbevelen, voorschrijven
recommendation - aanbeveling, voorschrift
recommended speed - aanbevolen motortoerental, aanbevolen snelheid
recon. (reconditioned) - gerevideerd, gereviseerd
recondition, to - herstellen, opknappen, opnieuw in goede staat brengen,
         revideren, reviseren
reconditioned (recon.) - gerevideerd, gereviseerd
   -    brake drum - uitgedraaide remtrommel
   -    engine - gerevideerde motor, revisiemotor, ruilmotor
reconditioning - herstel, revisie
reconnect, to - verbinding herstellen, weer aansluiten, weer vastzetten
reconstruct, to - herbouwen, verbouwen
reconstruction - reconstructie, restauratie, vernieuwing
recooling - koeling van inlaatlucht na oplading
record, to - noteren, opslaan (in geheugen), vastleggen
recorder - recorder, registrerende meter, tachograaf
recording drum - registreertrommel
  -   head - opnamekop (van cassettespeler), opneemkop
  -   instrument - registrerende meter, schrijvende meter
  -   speedometer - tachograaf
  -   unit - registreereenheid
recored radiator - radiateur met nieuw koelblok
recover, to - aftappen, bergen, takelen
re-cover, to - opnieuw overtrekken
recoverable - opnieuw bruikbaar, recyclebaar, regenereerbaar
   -   material - opnieuw bruikbaar materiaal
recovering truck - bergingsvoertuig, kraanwagen, takelwagen
recover refrigerant, to - koelmedium aftappen (van airco)
recovery - berging, hergebruik, herstel
  -   machine - aftapinstallatie, vulapparaat (van koelmedium in
          airco), vulstation (voor aircosysteem)
  -   request - verzoek van fabriek tot terugzenden van bv. gebruikte
          onderdelen voor onderzoek
  -   service - bergingsdienst, sleepdienst
  -   tractor - wrakkentransporteur
  -   vehicle - bergingsvoertuig, bergingswagen, kraanwagen, takel-
          wagen
  -   winch - bergingslier
Recreational Active Vehicle permanent 4WD (RAV4) - zie RAV4
recreational trailer - caravan
   -    vehicle - camper, kampeerauto, motorhome
Recreational Vehicle Runner (RVR) (JE) - zie RVR
recreation vehicle (RV) (A) - kampeerauto, recreatievoertuig, vrijetijds-
               voertuig
rectangle - rechthoek
rectangular - in/met de vorm van een rechthoek, rechthoekig
   -   compression ring - compressieveer met rechthoekige doorsnede
                waarvan aan de binnenkant de bovenhoek is
                afgekant
   -   control arm - dwarsgeplaatste wieldraagarm
   -   coupling - kniekoppeling
   -   head light - rechthoekig gevormde koplamp
   -   -section member - doosvormige draagbalk
rectified current - gelijkgerichte stroom
  -   voltage - gelijkspanning
rectifier - diode(brug), gelijkrichter
  -   bridge - diodebrug, gelijkrichtbrug
  -   end frame - achterschild (van dynamo)
  -   holder - diodebrug
  -   pack - gelijkrichter
  -   terminal - veldaansluiting
rectify, to - gelijkrichten
rectifying diode - gelijkrichtdiode
rectilinear - rechtlijnig
recuperate, to - recupereren, terugtrekken, terugwinnen
recuperating chamber - compensatiekamer, compensatieruimte (bv. van
            schokdemper)
recuperation of energy - terugwinning van energie
recyclability - mogelijkheid tot hergebruik
recycable material - opnieuw bruikbaar materiaal, sloopmateriaal dat kan
           worden hergebruikt
recycle, to - hergebruiken, herwinnen, omsmelten, opnieuw bruikbaar maken
recycler - apparaat dat bv. koelvloeistof opnieuw voor gebruik geschikt
      maakt, recycle-apparaat
recycling - hergebruik (van materialen), herwinnen, terugwinning
RECycling of Automobile Plastics (RECAP) - zie RECAP
recycling plant - recyclingbedrijf
red - rood
-  cross mark - Rode Kruis teken (op ziekenwagen)
reddish - roodachtig
  -  purple - aubergine
  -  yellow - roodgeel
redesign, to - herontwerpen, opnieuw ontwerpen, reconstrueren
red-hot - roodgloeiend, roodheet
-  lead - (lood)menie, rode menie, rood lood (anticorrosiepigment in
      lak)
redline rpm - rode streep op toerenteller voor max. toerental
reduce, to - beperken, reduceren, verkleinen, verkorten, verlagen,
       verminderen
 -  channel separation, to - overgaan op geringere kanaalscheiding (om
                overmatige storing op radio te voorkomen)
reducer - reduceerklep, verloopstuk
reduce speed, to - snelheid verminderen
reducing nipple - verloopnippel
  -   pipe - verloopstuk
  -   sleeve - verloopmof
  -   valve - reduceerklep
reduction - reductie, verkleining, vermindering
  -   case - vertragingstandwielhuis
  -   connection - verbindingsstuk met kleiner wordende diameter
  -   gear - lage gearing, lage overbrenging, reductie(tandwiel),
         tandwielvertraging, vertragingstandwiel
  -   gearbox - reductiekast, tandwielvertragingskast
  -    -  casing - reductiebakhuis, reductietandwielkast
  -    -  housing - reductiebakhuis
  -   gear case - reductiehuis, reductietandwielkast
  -   ratio - overbrengingsverhouding die een verhoging van het toe-
         rental bereikt
  -   spur gear - reductietandwiel met rechte tanden
  -   starter motor - reductiestartmotor
  -   valve - reduceerklep
redundancy - een deel van de elektronische schakeling neemt de functie
       van een ander defect onderdeel over
redundant - overtollig, werkloos
  -   tire (JE) - overtollige/versleten buitenband
reed switch - glasschakelaar, reed-schakelaar
 -  valve - (aan)zuigklep, éénrichtingklep, membraanklep, reed-klep,
       terugslagklep, trilklep, tongklep, vlinderklep
reefer - koel(vracht)wagen
 -  body - koelopbouw
reel - haspelwiel, (kabel)haspel, klos, rol, spoel, trommel
reface, to - slijpen (van kleppen), van een nieuwe laag voorzien, voering
       vernieuwen (koppelingsplaat, remschoen)
reface the clutch, to - nieuwe koppelingsvoering monteren
 -  the valves, to - de kleppen slijpen
refacing angle - revisiehoek (van klepzitting), slijphoek (klepzitting)
refer to - raadplegen, verwijzen naar 
reference - noot, ter informatie, ter referentie, verwijzing
  -   dimensions - referentiematen, uitgangsafmetingen
  -   fuel - contrabrandstof, normbrandstof, referentiebrandstof
  -   hole - meetgat (aan carrosserie), meetpunt
  -   mass - referentiemassa (van voertuig)
  -   number - kenmerk, referentienummer, verwijsnummer
  -   point - meetpunt, referentiepunt, uitgangspunt, vast punt
referring to - verwijzen naar
refill, to - bijvullen, opnieuw vullen
refillable - opnieuw te vullen, opnieuw vulbaar
refine, to - raffineren (aardolie), reinigen, schoonmaken, verfijnen,
       veredelen van metaal, zuiveren, zuiver maken/worden
refinery - raffinaderij
refinish, to - afdraaien (remschijf), nabewerken, opnieuw afwerken, uit-
        draaien (remtrommel)
refit, to - herstellen
reflect, to - reflecteren, terugkaatsen, weerkaatsen, weerspiegelen
reflecting number plate - reflecterende kentekenplaat/nummerplaat
  -   triangle - gevarendriehoek, reflecterende driehoek
reflection - reflectie, spiegeling, terugkaatsing, weerkaatsing
  -   surface - reflecterend oppervlak
reflective triangle - gevarendriehoek, reflecterende driehoek
reflectivity - reflectievermogen, reflectiviteit, vermogen tot reflectie,
        weerkaatsingsvermogen
reflector - hitteschild, reflector (van lamp)
reflectorise, to -reflecteren
reflectorize, to (A) - reflecteren
reflex - reflexbeweging, weerspiegeling
reflow acrylic - thermoplastische acrylaatmoffellak
reform, to - reformeringsproces tijdens fabricage van benzine
reformulated petrol - benzine van nieuwe samenstelling, verbeterde benzine
refraction of light - lichtbreking
refractive index - lichtbrekingsindex
refractivity - lichtbrekingsvermogen
refractory - hittebestendig, vuurvast
refrigerant - freon (in airco), koelmedium, koelmiddel (van airco), 
       koudemiddel
   -   charge - vulling van koelsysteem (airco)
   -   charging gauge - vulset koelmedium (voor airco)
   -   compressor - compressor van airco
   -   container - koelmediumtank
   -   drain service valve - meetklep koelmedium (van airco)
   -   gas - koelmedium in gasvorm
   -   line - freonleiding (airco), koelmiddelleiding (airco)
   -   R-12 - freon R-12, koelmedium R-12, koelmiddel R-12
   -   temperature switch - koelmediumtemperatuurschakelaar
   -   unit - koelapparaat van airco
refrigerated body - koelopbouw
   -    charge - koelmiddelvulling
   -    semitrailer - oplegger met koelinstallatie
   -    trailer - koeltrailer
   -    transport - koeltransport
   -    truck - koelwagen
   -    vehicle - koelwagen
refrigerating cycle - koelcyclus (airco), -procédé
   -    system - koelsysteem
refrigeration - koeling
   -    cycle - koelcyclus (airco), koelprocédé
   -    system - koelingsgedeelte van airco
refrigerator - condensor (airco), koelinrichting (van koelwagen)
   -    truck - koel(vracht)wagen
   -    vehicle - koel(vracht)wagen
refuel, to - brandstof tanken
refuelling point - tankstation
refuge - vluchtheuvel
refuse - afval, vuilnis
 -  collecting vehicle - vuilniswagen
 -  collector - vuilniswagen
 -  container - afvaltank, vuilcontainer
 -  truck (A) - vuilniswagen
regarding to - met betrekking tot
regardless of - afgezien van, onafhankelijk van, ongeacht
regenerate, to - regenereren, terugwinnen, verbeteren, voor hergebruik
         geschikt maken
regeneration - herwinning, regeneratie, terugwinning 
regenerative braking - elektrisch remmen door recuperatie
regenerator - warmtewisselaar
regional bus - streekbus
register, to - een stand aanwijzen, optekenen (door instrument),
        registreren
  -   - luchtschuif, luchtuitblaasopening, uitstroomopening, register
registration - typegoedkeuring
   -    certificate - kentekenbewijs
   -    number - kentekennummer
   -    papers - autopapieren, kentekenbewijs
registration plate - kentekenplaat, nummerplaat
   -     -  lighting - kentekenplaat/nummerplaatverlichting
regraded quality - buitenband met schoonheidsfout die gelijke prestaties
          kan leveren als eerstekeusband maar moeilijker te
          balanceren is door aanwezigheid van grotere axiale of
          radiale afwijking
re-grease, to - opnieuw smeren
re-grind, to - bijslijpen, opnieuw slijpen, opschuren
re-groovable tyre - buitenband die van nieuw loopvlak kan worden voorzien
re-groove, to - opsnijden (buitenband)
re-ground - opnieuw geslepen (bv. krukas)
re-ground crankshaft - (op ondermaat) geslepen krukas
regulable - regelbaar, verstelbaar
regular - normaal, regelmatig
  -  cab - normale cabine
  -  combustion - gelijkmatige verbranding
  -  gasoline (A) - normale benzine
  -  grade gasoline (A) - normale benzine
  -   -  petrol - normale benzine
regularity - gelijkvormigheid, onbekend traject in een automobielwed-
       strijd dat met een vaste snelheid moet worden gereden, re-
       gelmaat, regelmatigheid
regular petrol - normale benzine
  -  production option - standaarduitrusting
  -  service - buslijndienst
  -  service bus - lijnbus
  -  type bulb - normale gloeilamp
regulate, to - afstellen, bijstellen, instellen, leiden, regelen, sturen
regulated pressure - afgeregelde druk
regulate the valves, to - kleppen stellen
regulating control - regelstang
  -   nut - stelmoer
  -   piston - regelplunjer, regelzuiger
  -   pressure - regeldruk, stuurdruk
  -   range - afregelbereik, instelbereik
  -   resistor - regelbare weerstand, rheostaat
  -   screw - regelschroef, stelschroef
  -   spindle - regelpen
  -   spring - regelveer
  -   system - regelsysteem, stuursysteem
  -   valve - (druk)regelklep, stuurklep
  -   voltage - afgeregelde spanning, (af)regelspanning
regulation - bepaling, besluit, regeling, reglementering, verordening,
       voorschrift
  -   range - regelbereik, regelgebied
regulations - reglement
   -   governing driving hours - Rijtijdenbesluit (regeling die   
           uitwerking geeft aan de Rijtijdenwet)   
   -     -   speed and time of travel - Rijtijdenbesluit (rege-
           ling die uitwerking geeft aan Rijtijdenwet) 
          
regulator - regulateur, (spannings)regelaar
  -   adjusting arm - afstelarm van spanningsregelaar
  -   and rear oil pump drive gear - aandrijftandwiel voor regulateur
                     en achterste oliepomp
  -   base - voetplaat van regelaar
  -   handle - raamslinger, ruitslinger
  -   link - regulateurhendel
  -   valve - (druk)regelklep, regelventiel, regulateurklep
  -    -  piston - regulateurklepplunjer
  -   voltage - regelspanning
reheat, to - opnieuw verwarmen, opwarmen
reheat system - herverwarmingssysteem
reimburse, to - kosten terugbetalen, vergoeden
Reid vapor pressure (A) - Reid dampspanning van benzine
Reinf (Reinforced) - 1. vermelding op buitenband (is een versterkte band
   voor aanhangwagens, caravans, kampeerwagens, lichte bedrijfswagens
   en terreinauto's), 2. versterkt
reinforce, to - pantseren, steviger maken, versterken, verstevigen
reinforced - versterkt, verstevigd
Reinforced (Reinf) - zie Reinf
reinforcement - versterken, versterking, verstevigen, versteviging
   -    plate - verterkingsplaat
reinsert, to - er weer insteken, opnieuw inbrengen, opnieuw insteken
reinstall, to - opnieuw monteren, terugplaatsen, weer monteren
reject, to - afkeuren, afwijzen, ongeschikt verklaren
relationship - relatie, verband, verhouding
relative - betrekkelijk, relatief
  -   density - relatieve dichtheid
  -   error - relatieve fout
  -   humidity - relatieve (lucht)vochtigheid
  -   viscosity - relatieve viscositeit
  -   wind - rijwind
relay - relais, toevoer
 -  actuating voltage - relais inslagspanning, relais werkspanning
 -  box - relaisdoos, relaiskast
 -  case - relaiskast
 -  circuit - relaiscircuit, relaisschakeling
 -  control valve - door relais gestuurde klep, relaisklep
 -  driver (CE) - "verse" chauffeur die truck verder rijdt over lange
          afstanden in Canada
 -  emergency valve - aanhangwagennoodremklep, relais noodremklep
 -  rod - overbrengingsstang, stuurstang, verbindingsstang
 -  -  end - stuurstang(eind)