Dutch

  • doeltreffend en doelmatig
  • doelmatig en doeltreffend

English

  • effective and efficient (DGT)

Van Dale

doeltreffend
effective(ly)
efficient
zaken: efficacious (efficacy = The ability to produce a desired or intended result: there is little information on the efficacy of this treatment)
doelmatig
suitable, suitably
appropriate, practical, functional, efficient


“Doeltreffendheid vs. doelmatigheid

Effectiviteit of doeltreffendheid
Mate waarin de beoogde doelstellingen worden gerealiseerd.

Efficiency of doelmatigheid
Verhouding tussen het resultaat en de bij de voortbrenging ervan 'verbruikte' middelen en inspanningen.”

Source: http://www.raamstijn.nl/eenblogjeom/index.php/categorie-1/3662-doeltreffendheid-vs-doelmatigheid