Anlage 3.1 - Wörterliste D - NL

Abbildung, die afbeelding, de
Abblendlicht, das dimlicht, het
Abfahrauftrag, der vertrekbevel, het
abfahren vertrekken
Abfahrt, die Abf vertrek, het
abgekreuzt afgekruist
ausgeschaltete Bremse afgesloten rem
abgesichert, gesichert beveiligd
Ablassen eines Zuges, das laten vertrekken van een trein, het
abmelden afseinen
Abriegeln der Gefahrstelle, das dekken van het gevaarpunt, het
Abschnitt Abschn Gedeelte/segment/sectie
Abschnittsprüfung Ap Segment/sectie test/meting
absetzen (von einer Meldung) abs afgeven (van een melding)
Abstand, der Abst afstand, de
Absturzgefahr, die gevaar om naar beneden te vallen, het
abweichend von abw v in afwijking van
Abweichung, die Abw afwijking, de
Abzweigstelle, die Abzw vertakkingsplaats
Achse (Radsatz), die X as, de
Achtung attentie
Achtungspfeife, die attentiefluit, de
Achtungssignal, das attentiesein, het
angekommen ak aangekomen
ankommen aankomen
Ankündigen A aankondigen
Ankündigungstafel für, die aankondigingsbord voor, het
Ankunft, die Ank aankomst, de
annehmen aannemen
Anruf, der oproep, de
anrufen opbellen
Anschluß, der Anschl aansluiting, de
Anschlußstelle, die Anst aansluiting, de, waarbij de bloksectie bezet blijft en niet voor andere treinen bediend kan worden
Antwort, die antwoord, het
Anzahl, die aantal, het
Arbeiten, Arbeitsstelle, die Arb werkzaamheden verrichten, werkplek, de
Arbeitsstelle wandert werkplek verplaatst zich
Arbeitszug Arbz werktrein
A-Tafel, die A-bord, het (L, A en E)
außerplanmäßig apl niet gepland
auf die Weichenstellung achten op de wisselstand letten
auf falschen Gleis fahren verkeerd spoor rijden
aufdrücken Bijdrukken
aufgehoben aufgeh opgeheven
aufgestellt aufgest opgesteld
aufheben opheffen
Aufseher, der opzichter met een

verantwoordelijkheidsgedied

Aufsicht, die Aufs opzichter (perron-), de
Auftrag, der opdracht, de
Ausfahrt, die Ausf het voorbijrijden van het uitrijsein
Ausfahrsignal, das Asig uitrijsein, het
ausgenommen ausg behalve
aushändigen uitreiken
ausschalten

außer Betrieb gesetzt außer Betrieb nehmen außerhalb des Profils ausstellen

uitschakelen buitendienststelling, de buiten dienst stellen buiten profiel opmaken
Ausweichanschlußstelle, die Awanst aansluiting, de, waarbij de bloksectie weer vrijgegeven wordt en voor andere treinen bediend kan worden
Bahnhof, der Bf station, het
Bahnhofsfahrordnung, die Bfo Duitse term hanteren
Bahnhofsteil, das Bft deel van het station, het
Bahnsteig, der

Bahnstrecke, die

Bstg perron, het

baanvak, het

Bahnübergang, der

Bake, die; Vorsignalbake, die

overweg, de baak, de
Baugleis Bgl spoor buiten exploitatie
Baustelle Baust plaats waar gewerkt wordt
Bedarfszug, der

Bedeutung, die

Befehl 2, der

Befehl 4, der

Befehl 9 (9.2), der

Befehl 9, der

Befehl 9, der (Geschwindigkeit begrenzen)

B facultatieve trein, de

betekenis, de

aanwijzing STS, de

aanwijzing VS, de

aanwijzing aki/ahob/aob, de

aanwijzing VR, de

aanwijzing SB, de (snelheid beperken)

Befehl, der, schriftlicher Befehl

Befehlsstab, der Befehlsstellwerk, das begleitete Rangierabteilung, die

B (schriftelijke) aanwijzing, de vertrekstaf, de

post T, de

begeleid rangeren, het

Benachrichtigung, benachrichtigt

Bergschäden, die

Ben, ben melding, gemeld mijnschade, de
besetzt bestätigen Betra bes in gebruik, bezet bevestigen

WBI

Beteiligte (beteiligte Stellen) Bet betrokken (betrokken plaatsen)
Betriebs- und Bauanweisung, die Betra werkplekbeveiligingsinstructie (WBI), de
Betriebshof, der Bh plaats voor herstel- en onderhouds- werkzaamheden aan treinen, de
Betriebsleitung, die

Betriebswechselbahnhof, der

BL verkeersleiding, de

station waar materieel en personeel gewisseld kan worden tussen verschillende landen, het

Bezirk, der

Bildfahrplan, der

Bez district, het

grafiek (dienstregeling), de

bis auf weiteres

blinkend

Blinklichtanlage mit Halbschranken, die

Blinklichtanlage, die

baw tot nader order knipperend ahob, de

knipperlichtinstallatie (aki), de

- mit Fernüberwachung Blifü - op afstand bediend
- mit Überwachungssignalen Blilo - met overweg-controlesein
Blocksignal, das Bksig bloksein, het
Blockstelle, die Blockstörung, die Blockwärter, der Bogen, der Bogenweiche, die Bk blokpost, de blokstoring, de blokwachter, de

boog, de

wissel in boog, het

Bremse, die Br rem, de
Bremse anlegen! Remmen!
Bremse lösen! Lossen! (remmen-)
Bremshundertstel Brh rempercentage
Bremsklotz, die (-klötze, die) remblok, het (remblokken, de)
Bremsprobe Brpr remproef
Bremsschlauch, der luchtslang, de
Brücke, die brug, de
Brückenabdeckung, die; Brückenbelag, der brugdek, het
Brückengeländer, das brugleuning, de
Brückenwärter, der brugwachter, de
Buchfahrplan, der tijdtafel, de
Deckungsscheibe, die afsluitbord, het
Deckungssignal, das Dksig gevaarsein, het
Deckungsstelle, die Dkst spoorgedeelte vöör bijzonder gevaarpunt, het
Dienstanweisung, die dienstaanwijzing, de
Diensteinteiler, der dienstindeler, de
Diesellok, die DE-Loc, de
Dolmetscher, der tolk, de
Drehfahrt, die driehoeken, het
Drehgestell, das draaistel, het
Dreieck, das driehoek, de
Dringlicher Hilfszug, der dringende hulptrein, de
Durchfahrt, die Durchf doorrijden, het
Durchrutschweg, der D-Weg doorschietruimte, de
dürfen Mogen
Einfahrt, die Einf binnenkomst, de
Einfahrsignal, das Esig inrijsein, het
Eingang, der Eing ingang, de
eingefahren eingef binnengekomen
eingleisig eingl enkelsporig
Eingleisige Strecke, die enkelsporig baanvak, het
einschalten inschakelen
einverstanden einv begrepen, mee eens
elektrisch el elektrisch
Elektrische Lokomotive, die Ellok elektrische locomotief, de
Empfang bescheinigen, den ontvangst bevestigen, de
Ende, das einde, het
entgegennehmen in ontvangst nemen
entgleisen ontsporen
entkuppeln eines Wagens afkoppelen van een rijtuig
Erdungstange, die aardstok, de
erloschenes Signal gedoofd sein
erlöschen gedoofd
Ersatzsignal, das oprijsein, het
E-Tafel, die E-bord, het
Fahrberechtigung, Fahrerlaubnis, die oprijden, het; toestemming tot, de
Fahrdienstleiter, der Fdl treindienstleider, de
Fahrdraht, der rijdraad, de
fahren rijden
Fahren auf Sicht ROZ (rijden op zicht)
Fahrleitungskolonne, die bovenleidingploeg, de
Fahrleitungsmeister, der instandhoudingsleider energievoorziening, de
Fahrplan, der Fpl dienstregeling, de
Fahrplananordnung, die Fplo dienstregeling voor een ingelegde trein,
Fahrplan-Mitteilung Fplm de

formulier, dat uitgegeven wordt bij

Fahrstraßenausschluß, der X afwijken van het Fahrplan strijdigheid van rijwegen, de
Fahrt (Hp 1)

Fahrtbericht, der

Fahrweg, der

Fweg voorbijrijden toegestaan

treinrapport, het rijweg, de

Fahrzeug, Fahrzeuge Fz voertuig, voertuigen
Fahrzeugbegrenzungsprofil, das

Falschfahrbetrieb, der

FB omgrenzingsprofiel, profiel van vrije ruimte, het

Verkeerd Spoor rijden, het

fernmündlich fmdl spreekverbinding zonder
Fernsprecher, der Fspr antwoordmogelijkheid telefoon, de
Fertigmeldung, die Flachmast, der fragen frei Frühhalt Frühh gereedmelding, de

bovenleidingpaal (enkelvoudig), de

vragen

vrij

stopplaats, waarbij de te verwachten

Führerbremshebel, der Führerraum, der Funkverbindung, die

Gefahr, die Gegengleis

Ggl rijweg ingekort is remkraanhandel, de

cabine , de radiocontact, het

gevaar, het

tegenspoor

Gegenrichtung, die gelb

Gesamtbremsgewicht, das geschobener Zug Geschwindigkeit begrenzen, die Geschwindigkeit, die Geschwindigkeitsbeschränkung, die gesichert

ges tegenrichting, de geel

totaal remgewicht, het geduwde trein, de snelheid beperken, de snelheid, de snelheidsbeperking, de beveiligd

gesperrt gesp versperd
gestört gest gestoord
gezeichnet gez (af)getekend
Gleis, das Gl spoor, het
Gleis ist frei, das Gleislage, die Gleissperre Gs spoor is vrij, het

toestand van het spoor, de stop-/ontspoorblok

Gleissperrsignal, das Gleiswechselbetrieb GWB afsluitsein, het dubbelenkelspoor
Gongschläge, die

Grenzbetriebsstrecke, die Grenzlast

GL gongslagen, de grensdienstbaanvak, het maximum treingewicht
Grenzstrecke, die

Grenzzeichen, das

Güterzug, der

Gz grensbaanvak, het vrijbalk, de goederentrein, de
Halt zeigendes Signal, das halten (der Zug hält) Haltepunkt Hp stoptonend sein, het stoppen (de trein stopt) halte
Haltestelle Hst stopplaats
Handverschluß HV sluiten met de hand
ortsgestellte Weiche, die handwissel, het
Hänger, der hangdraad, de
Hängestütze, die hangsteun, de
Hauptluftbehälter, der hoofdreservoir, het
Hauptschalter (Tfz), der snelschakelaar (loc), de
Hauptsignal, das hoofdsein, het
heben opzetten
Hebungsarbeit, die spoor lichten, het
Heißläufer Heißl warmloper (warme aspot)
Heizkupplung, die verwarmingskoppeling, de
Heizung, die verwarming, de
herkommen! rijd naar mij toe! (rangeeropdracht)
Hilfsausschalttaste HAT hulpuitschakeltoets
Hilfseinschalttaste HET hulpinschakeltoets
Hilfszug, der hulptrein, de
Hochspannungskabel, das hoogspanningskabel, de
H-Tafel, die H-Bord, het
Im Auftrag I.A. in opdracht van
Kennziffer Kennz Kengetal
Kilometerstein, der kilometerpaal, de
Kilometertafel, die kilometerbord, het
Kleinwagen, die Kl bijzondere voertuigen (lorries e.d.), de
Klemmenhalter mit Klemme, der pijphouder met klem, de
Klingelsignal, das belsignaal, het
kreuzen kruisen
Kreuzung, die X kruising, de
Kuppelstelle, die schakelstation, het
Kursbuch, das spoorboekje, het
Lademaßüberschreitung, die buiten profiel
Langsamfahrsignal, das Lfsig sein voor snelheidsbeperking, het
Langsamfahrstelle, vorübergehende, die Lfst plaats met tijdelijke snelheids-beperking, de
Langsamfahrt (Hp 2) voorbijrijden toegestaan met ten hoogste 40 km/h
Laterne, die lantaren, de
Leerzug, der; leerer Wagen, der leeg materieel, het
Leistungsschalter, der snelschakelaar (in schakelstation of onderstation), de
Leiter der Zentralschaltstelle, der Operationeel Besturingscentrum Infra (Obi), de
Lichtraum-Umgrenzungslinie, die profiel van vrije ruimte, het
Linienzugbeeinflussung LZB soort ATB die lijnsgewijs werkt (mbv kabel)
Lokdienstleiter, der functionaris voor dienstindeling, inzet en in dienst melden machinisten , de
Lokomotive, die Lok locomotief, de
Lokomotivführer, der; Triebfahrzugführer, der Tf machinist, de
Lokomotivwechsel, der Lokw loc-wisseling, de
L-Tafel, die L-bord, het
Mindestbremshundertstel, die Mbr benodigd rempercentage, het
Minute(n) Min minuut, minuten
mit dem Arm (sichtbar) und hörbar met de arm (zichtbaar) en hoorbaar
mündlich mdl mondeling
Nachbargleis, das Nachläufer, der Nebenbahn, die Neigung, die nieder nevenspoor, het achterloper, de lokaalspoorweg, de

helling, de

neer

Notbedienung, die

Notbremse, die Notfallmanager

Nmg noodbediening, de noodrem, de ongeval manager
Notsignal, das

Oberbau, die

Oberleitung, die

Ol alarmsein, het

bovenbouw, de bovenleiding, de

örtliche Aufsicht, der öA plaatselijke opzichter, de
ortsfeste Druckluftanlage

ortsfestes Signal, das

Personalfahrt, die

persönliche Ausrüstung, die

Pfeife, die

pfeifen

Pfeil, der

Plan, planmäßig

Pl, pl vaste luchtleiding, de vast sein, het

personeelstrein, de persoonlijke uitrusting, de fluit, de

fluiten

pijl, de

plan, gepland

planmäßig Posten P volgens dienstregeling post
Prellbock, der

Punktförmige Zugbeeinflussung

PZB stootjuk, het

soort ATB, waarbij specifieke punten

Querseil, das Querseilmast, der

quittieren

Radsatz (Achse)

X gecontroleerd worden

dwarsdraad, de

bovenleidingpaal voor dwarsdraadophanging, de kwiteren

wielstel

Rangierabteilung, die

Rangierauftrag, der

Rangierbahnhof, der

Rangierbegleiter, der

Rb rangeerdeel, het rangeeropdracht, de rangeerterrein, het begeleider bij rangeren, de
Rangierer, der

Rangierfahrt, die

Rf rangeerder, de rangeerbeweging, de
Rangierfahrt mit E-Triebfahrzeug, die

Rangiersignal, das

Räumungsprüfung

Rp rangeerbeweging met elektrisch

krachtvoertuig, de

rangeersein, het

Ruimte check op passeren van trein igv

Räumungsprüfung auf Zeit Rpz storing

controle tijdige ontruiming

Regelung, die; Vorschrift, das

Reisezug, der

Rz regeling, de

reizigerstrein, de

richtig Richtung Ri begrepen richting
Richtungsanzeiger, der rot

Rotte, die

Rottenführer, der

Rückfahrt, die

Rückf richtingaanwijzer, de

rood

ploeg (wegonderhoud), de

ploegbaas, de

terugreis, de terugrijden, het

rückmelden, Rückmeldung R binnenseinen
Rückmeldeposten RMP post voor binnenseinen
schadhaft defect
Schaffner, der hoofdcondukteur, de
Schaltstation, die schakelstation, het
Schiebetriebfahrzeug, das Sch-Tfz duwend krachtvoertuig, het
Schiene, die spoorstaaf, de
Schlußsignal, das sluitsein, het
Schnellbremsung, die snelremming, de
Schotter, der ballast, de
Schranken, die overwegbomen, de
Schrankenposten, der Schrp overwegpost, de
Schrankenwärter, der Schrw overwegwachter, de
Schutzhaltsignal, das gevaarsein, het
Schwelle, die dwarsligger, de
Schwungfahren mit gesenktem Stromabnehmer uitlopen met neergelaten stroomafnemers
Seitenhalter, der zijwaartse bevestiging, de
Selbstblocksignal, das automatisch bloksein, het
selbsttätige Blockstelle, die, Sbk automatische blokpost, de
selbsttätiges Blocksignal, das automatisch bloksein, het
Sicherheitsfahrschaltung, die Sifa dodeman, de
Sicherheitsmaßnahmen, die veiligheidsmaatregelen, de
Sichtverbindung, die zichtcontact, het
Signal, das Sig sein, het
Signal in Haltstellung, das stop' tonend sein, het
Signal in Haltstellung überfahren, das ten onrechte tot stilstand komen voorbij stoptonend sein, het
Signalabhängigkeit Sigabh gekoppeld aan een sein
Signalbild, das seinbeeld, het
Signalstörung, die seinstoring, de
Sonderzug, der Sdz extra trein, de
Spannungswahlschalter, der spanningskeuzeschakelaar, de
später sp later, vertraagd
Sperrfahrt, die Sperrf rit op buiten dienst gesteld spoor, de
Sperrsignal, das afsluitsein, het
- Formsignal Hs - vormsein
- Lichtsignal Ls - lichtsein
Sperrung Sperr gesperd
Spitzensignal, das frontsein, het
Stelle, die (an Ort und Stelle) plaats (ter plaatse), de
stellen, anhalten stoppen
Stellung (Signal-), die stand, de (stand van het sein)
Stellwerk, das Stw seinhuis, het
Steuerstromkupplung, die stuurstroomkoppeling, de
Steuerventil, das tripleklep, de
Störung, die Stör storing, de
Strecke (freie Strecke) Str baanvak (vrije baan)
Streckentrenner, der leidingonderbreker, de
Streckentrennung, die open spaninrichting, de
Streckenwärter, der; Streckenläufer, der schouwer, de
Stromabnehmer, der stroomafnemer, de
Stumpfgleis, das kopspoor, het
Tafel, die bord, het
Telegramm, das telegram, het
Tragseil, das draagkabel, de
Tragseilhängebügel, der draagkabelbeugel, de
Tragseilstützpunkt, der draagkabelsteunpunt, het
Transportleitung, die transportleiding, de
Triebfahrzeug, der Tfz krachtvoertuig, het
Triebfahrzeugbegleiter, der Tbegl begeleider krachtvoertuig, de
Triebfahrzeugfahrt, die Tfzf rit per losse loc, de
Triebfahrzeugführer, der Tf machinist, de
Triebfahrzeugpersonal, das treinpersoneel, het (machinist +
begeleider)
Türen schließen deuren sluiten
übergeben überg overdragen, overgeven
Überhöhung, die verkanting, de
Überholung © inhaling
Überholt durch ü ingehaald door
Überleitstelle Üst Overloopwissels
Überleitung Ültg overlopen, het
übernommen übern overgenomen
überschritten overschreden
Überwachungssignal, das Üs controlesein bij overweg, het
Uhrzeit in Vordrucken: ruimte voor tijd in modellen:
- Stundenspalte Std. oder U - ruimte voor hele uren
- Minutenspalte Min oder M - ruimte voor minuten
Umfahrgleis, das omrijspoor, het
Umleitung, die Uml omleiding, de
umschalten omschakelen
unbefristet onbepaald
unbeschrankter Bahnübergang onbewaakte overweg, de
unbesetzt u vrij
unbestimmt unbest onbepaald
Unregelmäßigkeit, die; Betriebsstörung, die onregelmatigheid, de
Unterwerk, das onderstation, het
unverändert unv ongewijzigd
vereinfachte Bremsprobe, die kleine remproef, de
Verkehrsaufsicht, die perronsteward, de
verkehrt (verkehren) verk rijdt (rijden)
verletzt gewond
verriegeln vergrendelen
Verriegelungsschlüssel, der vergrendelsleutel, de
Versäumnis, das tekortkoming, de
verspätet versp verlaat, vertraagd
Verspätung, die vertraging, de
Verstärkungsleitung, die versterkingsleiding, de
volle Bremsprobe, die grote remproef, de
vollständig vollst totaal, helemaal
vor Plan v Pl voor de geplande tijd
voraussichtlich vsl vermoedelijk, waarschijnlijk
vorsichtig fahren VR (voorzichtig rijden)
Vorsichtsbefehl, der aanwijzing voorzichtig rijden, de
Vorsignal, das Vsig voorsein, het
Vorsignal mit Zusatzflügel, das voorsein met extra arm, het
vorwärts vooruit
vorziehen! oprijden
Wagen Wg rijtuig, wagon
Wagenliste, die (für Güterzüge) wagenlijst, de
Wagenliste, die (für Reisezüge) materieelrapport, het
Wagenmeister, der Wgm storingsmonteur
Wagenprüfer Wgp wagenmeester
wechselweise ein- und zweigleisiger Betrieb WEB afwisselend enkel- of dubbelspoor
wegfahren! rijd van mij weg! (rangeeropdracht)
Weiche, die W wissel, het
Weichenstellung, die; auf die Stellung der Weiche achten wisselstand, de; letten op de wisselstand
Weichenwärter, der Ww wisselwachter, de
weigern weigeren
weiß wit
Weiterfahrt Weiterf rit vervolgen
wiederholen wdh herhalen
Wiederholer Wdh herhaler
Wiederholung herhaling
zeitig tijdig
zeitliche Geschwindigkeitsbeschränkung tijdelijke snelheidsbeperking
zeitweise eingleisiger Betrieb ZEB tijdelijk enkelspoor
Zentralschaltstelle, die Zes schakel- en meldcentrum, het
Zug, der Z trein, de
Zug ist liegengeblieben, der trein kan niet verder worden vervoerd, de
Zugbegleiter, der Zub conducteur, de
Zugbegleitpersonal, das treinbegeleidingspersoneel, het
Züge zurückhalten treinen ophouden
zugestimmt zugest toegestemd
Zugfolgestelle Zfst aankondigingspost
Zugführer, der Zf chef van de trein, de
Zugfunk ZF GSM-R
Zuggattung Zugg soort trein
Zughalt erwarten (auch Warnstellung) reken op stoppen aan het volgende sein
Zuglänge, die treinlengte, de
Zugmeldebuch, das Zmb treinregister, de
Zugmelder Zm treinmelder
Zugmeldestelle, die Zmst blokpost, de
Zugpersonal, das Zp treinpersoneel, het (machinist, hoofdconducteur, chef van de trein)
Zugschaffner Zs hoofdconducteur
Zugschlußmeldeposten ZMP plaats waar een medewerker controleert of een trein in zijn geheel is gepasseerd
Zugvorbereiter, der Zugv medewerker die voorbereidingen treft voor het vertrek van de trein, de
zulässige Geschwindigkeit, die VMZ maximumsnelheid, de
Zulassung, die bevoegdheidsbewijs, het
zurückfahren achteruitrijden
zurücksetzen! achteruit!
Zusammenstoß, der aanrijding, de
zuständig zust aanvullend
Zustimmung zur (Ab)Fahrt toestemming tot (op)rijden
Zustimmung, die toestemming, de
Zwischensignal, das Zsig tussensein, het


Anlage 3.2 - Wörterliste NL - D

A-bord, het A-Tafel, die
aankomen ankommen
aankondigingsbord voor, het Ankündigungstafel für, die
aannemen annehmen
aanrijding, de Zusammenstoß, der
aantal, het Anzahl, die
aardstok, de Erdungstange, die
aanwijzing aki/ahob/aob Befehl 9 (9.2)
aanwijzing SB Fahrplanabweichung
aanwijzing SB, de (snelheid beperken) Befehl 9, der (Geschwindigkeit begrenz
aanwijzing STS, de Befehl 2, der
aanwijzing VR, de Befehl 9, der
aanwijzing VS, de Befehl 4, der
aanwijzing, de Befehl, der
achterloper, de Nachläufer, der
achteruit! zurücksetzen!
achteruitrijden zurückfahren
afbeelding, de Abbildung, die
afgehaakte hoorn abgenommener Hörer
afgekruist abgekreuzt
afgesloten abgeschlossen
afkoppelen van een rijtuig Entkuppeln eines Wagens
aflosstation, het Betriebswechselbahnhof, der
afseinen abmelden
afsluitbord, het Deckungsscheibe, die
afsluitsein, het Gleissperrsignal, das
afwijking, de Abweichung, die
ahob, de Blinklichtanlage mit Halbschranken, die
aki, de Blinklichtanlage, die
alarmsein, het Notsignal, das
antwoord, het Antwort, die
attentie Achtung
attentiefluit, de Achtungspfeife, der
attentiesein, het Achtungssignal, das
automatisch bloksein, het Selbstblocksignal, das
baak, de Bake, die; Vorsignalbake, die
baanvak, het Bahnstrecke, die
ballast, de Schotter, der
Operationeel Besturingscentrum Infra (OBI) Leiter der Zentralschaltstelle, der
begeleid rangeren begleitete Rangierabteilung, die
begrepen richtig
belsignaal, het Klingelsignal, das
benodigd rempercentage, het Mindestbremshundertstel, die
betekenis, de Bedeutung, die
beveiligd abgesichert, gesichert
bevestigen bestätigen
bevoegdheidsbewijs, het Zulassung, die
bijzetten, een beetje aufdrücken
bijzondere voertuigen (lorries e.d.), het Kleinwagen, die

Woordenlijst Nederlands-Duits / Wörterliste Niederländisch-Deutsch

binnenkomst, de Einfahrt, die
binnenseinen rückmelden
blauw blau
blokpost, de Blockstelle, die
blokpost, de Zugmeldestelle, die
blokstoring, de Blockstörung, die
blokwachter, de Blockwärter, der
boog, de Bogen, der
bord, het Tafel, die
bovenbouw, de Oberbau, die
bovenleiding, de Oberleitung, die
bovenleidingpaal (enkelvoudig), de Flachmast, der
bovenleidingpaal voor dwarsdraadophanging, de Querseilmast, der
bovenleidingploeg, de Fahrleitungskolonne, die
brug, de Brücke, die
brugdek, de Brückenabdeckung, die; Brückenbelag, der
brugleuning, de Brückengeländer, das
brugwachter, de Brückenwärter, der
buiten dienst stellen außer Betrieb nehmen (außer Dienst stellen)
buiten profiel (incl bv) außerhalb des Profils
buiten profiel Lademaßüberschreitung, die
buitendienststelling, de außer Betrieb gesetzt
cabine (krachtvoertuig), de Führerstand, der
chef van de trein / conducteur, de Zugführer, der
contractant, de Agent, der
defect schadhaft
dekken van het gevaarpunt Abriegeln der Gefahrstelle, das
DE-Loc, de Diesellok, die
deuren sluiten Türen schließen
dienstaanwijzing Dienstanweisung, die
dienstindeler Diensteinteiler, der
dienstregeling, de Fahrplan, der
dimlicht Abblendlicht
dodeman, de Sicherheitsfahrschaltung, die
doorschietruimte, de Durchrutschweg, der
draagkabel, de Tragseil, das
draagkabelbeugel, de Tragseilhängebügel, der
draagkabelsteunpunt, het Tragseilstützpunkt, der
draaistel, het Drehgestell, das
driehoek, de Dreieck, das
driehoeken Drehfahrt, die
dringende hulptrein, de dringlicher Hilfszug, der
dwarsdraad, de Querseil, das
dwarsligger, de Schwelle, die
E-bord, het E-Tafel, die
einde, het Ende, das
E-Loc, de Elok, die
enkelsporig baanvak, het eingleisige Strecke, die
extra trein, de Sonderzug, der

Woordenlijst Nederlands-Duits / Wörterliste Niederländisch-Deutsch

facultatieve trein, de

fluit, de

fluiten

frontsein bestaande uit 3 (witte) lichten, het

frontsein, het

Bedarfszug, der

Pfeife, die

pfeifen

Dreilichtspitzensignal, das

Spitzensignal, das

gedoofd erlöschen
gedoofd sein erloschenes Signal
geduwde trein, de geschobener Zug
geel gelb
gekoppeld aan een sein signalabhängig
gereedmelding, de Fertigmeldung, die
gestoord gestört
gevaar om naar beneden te vallen, het Absturzgefahr, die
gevaar, het Gefahr, die
gevaarsein, het Schutzhaltsignal, das
gewond verletzt
goederentrein, de Güterzug, der
gongslagen, de Gongschläge, die
grafiek (dienstregeling), de Bildfahrplan, der
grensbaanvak, het Grenzstrecke, die
grensdienstbaanvak, het Grenzbetriebsstrecke, die
grote remproef, de volle Bremsprobe, die
handwissel, het Handweiche, ortsgestellte Weiche, die
hangdraad, de Hänger, der
hangsteun, de Hängestütze, die
H-Bord, het H-Tafel, die
helling, de Neigung, die
herhaling Wiederholung
hoofdcondukteur, de Schaffner, der
hoofdreservoir, het Hauptluftbehälter, der
hoofdsein, het Hauptsignal, das
hoogspanningskabel, de Hochspannungskabel, das
hulptrein, de Hilfszug, der
in ontvangst nemen entgegennehmen
inrijsein, het Einfahrsignal, das
inschakelen einschalten
instandhoudingsleider energievoorziening, de Fahrleitungsmeister, der
kilometerbord, het Kilometertafel, die
kilometerpaal, de Kilometerstein, der
kleine remproef, de vereinfachte Bremsprobe, die
knipperend blinkend
kopspoor, het Stumpfgleis, das
kruisen kreuzen
kruising, de Kreuzung, die
kwiteren quittieren
lantaren, de Laterne, die
laten vertrekken van een trein, het Ablassen eines Zuges, das
L-bord, het L-Tafel, die

Woordenlijst Nederlands-Duits / Wörterliste Niederländisch-Deutsch

leeg materieel, het Leerzug, der; leerer Wagen, der
leidingonderbreker, de Streckentrenner, der
locomotief, de Lokomotive, die
loc-wisseling, de Lokwechsel, der
lokaalspoorweg, de Nebenbahn, die
los- en laadplaats, de Ausweichanschlußstelle, die
lossen! (remmen-) Bremse lösen!
luchtslang, de Bremsschlauch, der
machinist, de Lokomotivführer, der; triebfahrzugführer, der
materieelrapport, het Wagenliste, die (für Reisezüge)
maximumsnelheid, de zulässige Geschwindigkeit, die
met de arm (zichtbaar) en hoorbaar mit dem Arm (sichtbar) und hörbar
mijnschade, de Bergschäden, die
mogen dürfen
mondeling mündlich
neer nieder
nevenspoor, het Nachbargleis, das
noodbediening, de Notbedienung, die
noodrem, de Notbremse, die
omgrenzingsprofiel, het Fahrzeugbegrenzungsprofil, das
omrijspoor, het Umfahrgleis, das
omschakelen umschalten
onbepaald unbefristet
onbewaakte overweg, de unbeschrankter Bahnübergang
onderstation, het Unterwerk, das
ongeval manager / algemeen leider Notfallmanager
onregelmatigheid, de Unregelmäßigkeit, die; Betriebsstörung, die
ontsporen entgleisen
ontvangst bevestigen Empfang bescheinigen, den
op de wisselstand letten auf die Weichenstellung achten
opbellen anrufen
opdracht, de Auftrag, der
opdrukken, drukken nachschieben, schieben
opdruklocomotief, de Schiebelokomotive, die
open spaninrichting, de Streckentrennung, die
opgeheven aufgehoben
opheffen aufheben
opmaken ausstellen
oprijden vorziehen!
oprijden, het; toestemming tot, de Fahrberechtigung, Fahrerlaubnis, die
oprijsein, het Ersatzsignal, das
oproep, de Anruf, der
opzendloc, de allein fahrende Lokomotive, die
opzetten heben
opzichter (perron-), de Aufsicht, die; Aufsichtsbamter, der
overschreden überschritten
overweg, de Bahnübergang, der
overwegbomen, de Schranken, die
overwegpost, de Schrankenposten, der
overwegwachter, de Schrankenwärter, der

Woordenlijst Nederlands-Duits / Wörterliste Niederländisch-Deutsch

perron, het Bahnsteig, der
perronsteward, de Verkehrsaufsicht, die
personeelstrein, de Personalfahrt, die
persoonlijke uitrusting, de persönliche Ausrüstung, die
pijl, de Pfeil, der
pijphouder met klem, de Klemmenhalter mit Klemme, der
plaats (ter plaatse), de Stelle, die (an Ort und Stelle)
ploeg (wegonderhoud), de Rotte, die
ploegbaas, de Rottenführer, der
post T, de Befehlsstellwerk, das
procesmanager Leiter des Betriebshofs (TZL 1)
profiel van vrije ruimte, het Lichtraum-Umgrenzungslinie, die
P-sein, het Sbk, das
radiocontact, het Funkverbindung, die
rangeerbeweging met elektrische treinstellen, de Rangierfahrt mit E-Triebfahrzeug, die
rangeerdeel, het Rangierabteilung, die
rangeerder, de Rangierer, der
rangeerheuvel, de Ablaufberg
rangeeropdracht, de Rangierauftrag, der
rangeersein, het Rangiersignal, das
rangeerterrein, het Rangierbahnhof, der
regeling, de Regelung, die; Vorschrift, das
reizigerstrein, de Reisezug, der
reken op Hp 2 aan het volgende sein Langsamfahrt erwarten
reken op stoppen aan het volgende sein Zughalt erwarten (auch Warnstellung)
remblok (blokken), het Bremsklotz, die (-klötze, die)
remkraanhandel, het Führerbremshebel, der
remmen! Bremse anlegen!
richtingaanwijzer, de Richtungsanzeiger, der
rijd naar mij toe! (rangeeropdracht) herkommen!
rijd van mij weg! (rangeeropdracht) wegfahren!
rijden fahren
rijdraad, de Fahrdraht, der
rit op buitendienstgesteld spoor, de Sperrfahrt, die
rood rot
ROZ (rijden op zicht) Fahren auf Sicht
Operationeel Besturingscentrum Infra (OBI), het Zentralschaltstelle (Zes), die

Schaltbefehlstelle

schouwer, de Streckenwärter, der; Streckenläufer, der
seinbeeld, het Signalbild, das
seinhuis, het Stellwerk, das
seinhuiswachter, de Stellwerkswärter, der
seinstoring, de Signalstörung, die
sluitsein, het Schlußsignal, das
snelheid beperken, de Geschwindigkeit begrenzen, die
snelheid, de Geschwindigkeit, die
snelheidsbeperking, de Geschwindigkeitsbeschränkung, die
snelremming, de Schnellbremsung, die
snelschakelaar (in schakelstation of onderstation) Leistungsschalter, der
snelschakelaar (loc), de Hauptschalter (Tfz), der

Woordenlijst Nederlands-Duits / Wörterliste Niederländisch-Deutsch

spanningskeuzeregelaar, de Spannungswahlschalter, der
splitsing, de Abzweigstelle, die
spoor is vrij, het Gleis ist frei, das
spoor lichten, het Hebungsarbeit, die
spoor, het Gleis, das
spoorboekje, het Kursbuch, das
spoorstaaf, de Schiene, die
stand, de Stellung (Signal-), die
station, het Bahnhof, der
stootjuk, het Prellbock, der
stop' tonend sein, het Signal in Haltstellung
stoppen stellen, anhalten
stoppen (de trein stopt) halten (der Zug hält)
stoptonend sein, het Halt zeigendes Signal, das
storing, de Störung, die
stroomafnemer, de Stromabnehmer, der
stuurstroomkoppeling, de Steuerstromkupplung, die
tegenrichting, de Gegenrichtung, die
tekortkoming, de Versäumnis, das
telefoon, de Fernsprecher, der
telegram, het Telegramm, das
telerail, de Zugfunkgerät, das
ten onrechte tot stilstand komen voorbij stoptonend Signal in Haltstellung überfahren, das
sein
tijdelijke snelheidsbeperking zeitliche Geschwindigkeitsbeschränkung
tijdelijke snelheidsbeperking, de Langsamfahrstelle, die
tijdig zeitig
tijdtafel, de Buchfahrplan, der
toestand van het spoor, de Gleislage, die
toestemming tot (op)rijden Zustimmung zur (Ab)Fahrt
toestemming tot oprijden, de Fahrerlaubnis, die
toestemming, de Zustimmung, die
tolk Dolmetscher
totaal remgewicht, het Gesamtbremsgewicht, das
tractieopzichter,de Lokdienstleiter, der
transportleiding, de Transportleitung, die
trein kan niet verder worden vervoerd, de Zug ist liegengeblieben, der
trein, de Zug, der
treindienstleider, de Fahrdienstleiter, der
treinen ophouden Züge zurückhalten
treinlengte, de Zuglänge, die
treinpersoneel, het Zugbegleitpersonal, das
treinpersoneel, het (machinist + begeleider) Triebfahrzeugpersonal, das
treinrapport, het Fahrtbericht, der
treinstel, het Triebfahrzeug, der
tripleklep, de Steuerventil, das
uitlopen met neergelaten stroomafnemers Schwungfahren mit gesenktem Stromabnehmer
uitreiken aushändigen
uitrijsein, het Ausfahrsignal, das
uitschakelen ausschalten

Woordenlijst Nederlands-Duits / Wörterliste Niederländisch-Deutsch

vast sein, het ortsfestes Signal, das
vaste luchtleiding, de ortsfeste Druckluftanlage
veiligheidsmaatregelen, de Sicherheitsmaßnahmen, die
vergrendelen verriegeln
vergrendelsleutel, de Verriegelungsschlüssel, der
verkanting, de Überhöhung, die
verkeerd spoorrijden auf falschen Gleis fahren
verkeersleiding Betriebsleitung, die
versperd gesperrt
versterkingsleiding, de Verstärkungsleitung, die
vertraging, de Verspätung, die
vertrekbevel, het Abfahrauftrag, der
vertrekken abfahren
vertrekstaf, de Befehlsstab, der
verwarming, de Heizung, die
verwarmingskoppeling, de Heizkupplung, die
volgens dienstregeling planmäßig
voorbijrijden toegestaan Fahrt (Hp 1)
voorbijrijden toegestaan met ten hoogste 40 km/h Langsamfahrt (Hp 2)
voorsein met extra arm, het Vorsignal mit Zusatzflügel, das
voorsein, het Vorsignal, das
vooruit vorwärts
voorzichtig rijden, opdracht Vorsichtsbefehl
VR (voorzichtig rijden) vorsichtig fahren
vragen fragen
vrij frei
vrijbalk, de Grenzzeichen, das
waarschijnlijk voraussichtlich
wagenlijst, de Wagenliste, die (für Güterzüge)
wagenmeester, de Wagenmeister, der
weigeren weigern
werkplek verplaatst zich Arbeitsstelle wandert
werkplek, de Arbeitsstelle, die
werkzaamheden, de Arbeiten, die
wissel in boog Bogenweiche, die
wissel, het Weiche, die
wisselstand, de; letten op de wisselstand Weichenstellung, die; auf die Stellung der Weiche
achten
wit weiß
zichtcontact, het Sichtverbindung, die
zijwaartse bevestiging, de Seitenhalter, der