Back to Comprehensive Technical Dictionary (Dutch⇄English)
Dutch Category English
Y-adres COMP. Y-address
Y-afbuiging ELECTRON. Y deflection
Y-as ~ Y axis
Y-banjo ~ Y banjo
Y-buis ~ 1. Y-tube; 2. Y-shape adapter
Y-chromosoom ~ Y chromosome
Y-coordinaat COMP. Y coordinate
Y-coördinaat ~ Y-coordinate
Y-deltaschakeling ~ (sterdriehoekschakeling) Y-delta connection
Y-kanaal ELECTRON. Y channel
Y-kruising ~ Y-junction
Y-legering ~ Y alloy
Y-modem TELECOM., ELECTRON. Y-modem
Y-naad ~ Y joint
Y-netwerk TELECOM. Y-network
Y-plaat ELEC.ENG. Y plate
Y-platen ~ Y plates
Y-ponsing COMP. twelve punch, Y-punch
Y-richting ELECTRON. (verticale richting) Y direction
Y-schakeling ELECTRON. Y-connection, star connection
Y-signaal ~ (monochroom signaal) Y signal
Y-snede ~ Y-cut
Y-splitsing ~ Y-junction
y-stralen AUTOMOT. Becquerel rays
Y-theodoliet ~ wye theodolite, Y-theodolite
Y-type motor AEROSP. Y type engine
Y-verloop ~ Y-branch
Y-versterker ~ Y amplifier
Y-vertakking ~ Y-branch
Y-vormige buis AUTOMOT. Y-tube
Y-vormige wisselkam RAIL. wye turnout
Y-wissel RAIL. wye switch
YAG ELECTRON. yttrium-aluminium-garnet
YAG-laser ~ YAG laser
yagi-antenne ~ yagi antenna, yagi aerial
yakleer ~ yak leather
yamwortel ~ yam (root)
Yankee-systeem AEROSP. Yankee system
yard ~ (0,9144 meter) yard
yarrowketel ~ Yarrow boiler
Yb CHEM.TECHN. ytterbium
YDS AEROSP. Yaw Damper Servo
yoghurt ~ yoghurt
yoghurtplantje ~ (enzymenrijk micro-organisme) kefir, yoghurt culture
yoke-ring ~ yoke ring
Young-modulus ~ (m.b.t. elasticiteit) Young modulus
youngmanklep AEROSP. Youngman flap
youngmodulus ~ Young’s modulus
yp-oriëntatie COMP. yp orientation
YSM AEROSP. Yaw Damper/Stabilizer Trim Module
ytrriumarsenide CHEM.TECHN. ytrrium arsenide
ytrriumchloride CHEM.TECHN. ytrrium chloride
ytteraarde CHEM.TECHN. yttrium earth
ytterbium CHEM.TECHN. (abbr.: Yb) ytterbium
ytterbiumlaser ~ ytterbium laser
ytterbiumoxide CHEM.TECHN. ytterbium oxide
ytterbiumtrifluoride CHEM.TECHN. ytterbium trifluoride
ytterbium(III)bromide CHEM.TECHN. ytterbium(III) bromide
ytterbium(III)chloride CHEM.TECHN. ytterbium(III) chloride
ytterbium(III)chloridehexahydraat CHEM.TECHN. ytterbium(III) chloride hexahydrate
ytterbium(III)fluoride CHEM.TECHN. ytterbium(III) fluoride
ytterbium(III)jodide CHEM.TECHN. ytterbium(III) iodide
ytterbium(III)selenide CHEM.TECHN. ytterbium(III) selenide
ytterbium(III)sulfide CHEM.TECHN. ytterbium(III) sulfide
ytterbium(II)bromide CHEM.TECHN. ytterbium(II) bromide
ytterbium(II)chloride CHEM.TECHN. ytterbium(II) chloride
ytterbium(II)fluoride CHEM.TECHN. ytterbium(II) fluoride
ytterbium(II)jodide CHEM.TECHN. ytterbium(II) iodide
ytterbium(II)selenide CHEM.TECHN. ytterbium(II) selenide
ytterbium(II)silicide CHEM.TECHN. ytterbium(II) silicide
ytterbium(II)telluride CHEM.TECHN. ytterbium(II) telluride
yttria CHEM.TECHN. yttria, yttrium oxide
yttrium CHEM.TECHN. (abbr.: Y) yttrium
yttriumantimonide CHEM.TECHN. yttrium antimonide
yttriumboride CHEM.TECHN. yttrium boride
yttriumcarbide CHEM.TECHN. yttrium carbide
yttriumchloride CHEM.TECHN. yttrium chloride
yttriumdifluoride CHEM.TECHN. yttrium difluoride
yttriumfluoride CHEM.TECHN. yttrium fluoride
yttriumfosfide CHEM.TECHN. yttrium phosphide
yttriummonofluoride CHEM.TECHN. yttrium monofluoride
yttriumoxide CHEM.TECHN. yttrium oxide
yttriumsulfaat CHEM.TECHN. yttrium sulphate
yttriumsulfide CHEM.TECHN. yttrium sulfide
yttriumtelluride CHEM.TECHN. yttrium telluride
yttriumtrifluoride CHEM.TECHN. yttrium trifluoride
yttriumvanadaat CHEM.TECHN. yttrium vanadate
yttroceriet ~ yttrocerite
yttrotantaliet ~ yttrotantalite
Yukawa-potentiaal ~ Yukawa potential
YUV-kleurruimte COMP. YUV color space
y/c-signaal COMP. y/c signal Page 7 of 7 2024-02-05 about:blank