Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en-nl/TXT/?uri=CELEX:32008R0213 (retrieved 2021-11-25)

ANNEX I BIJLAGE I
Common Procurement Vocabulary GEMEENSCHAPPELIJKE WOORDENLIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN
Structure of the classification system1. | The CPV consists of a main vocabulary and a supplementary vocabulary.2. | The main vocabulary is based on a tree structure comprising codes of up to nine digits associated with a wording that describes the supplies, works or services forming the subject of the contract. | The numerical code consists of 8 digits, subdivided as follows: | — | the first two digits identify the divisions (XX000000-Y), | — | the first three digits identify the groups (XXX00000-Y), | — | the first four digits identify the classes (XXXX0000-Y), | — | the first five digits identify the categories (XXXXX000-Y). | Each of the last three digits gives a greater degree of precision within each category. | A ninth digit serves to verify the previous digits.3. | The supplementary vocabulary may be used to expand the description of the subject of a contract. The items are made up of an alphanumeric code with a corresponding wording allowing further details to be added regarding the specific nature or destination of the goods to be purchased. | The alphanumeric code is made up of: | — | a first level comprising a letter corresponding to a section, | — | a second level comprising a letter corresponding to a group, | — | a third level comprising three digits corresponding to subdivisions. | The last digit serves to verify the previous digits. Structuur van het classificatiesysteem1. | De CPV bestaat uit een basiswoordenlijst en een aanvullende woordenlijst.2. | De basiswoordenlijst heeft een boomstructuur met codes tot negen cijfers met daarbij een omschrijving van de leveringen, werken of diensten die voorwerp van de opdracht zijn. | De code bestaat uit acht cijfers en wordt ingedeeld in: | — | afdelingen, aangeduid met de eerste twee cijfers van de code (XX000000-Y), | — | groepen, aangeduid met de eerste drie cijfers van de code (XXX00000-Y), | — | klassen, aangeduid met de eerste vier cijfers van de code (XXXX0000-Y), | — | categorieën, aangeduid met de eerste vijf cijfers van de code (XXXXX000-Y). | Elk van de laatste drie cijfers staat voor een extra precisering binnen de categorie. | Een negende cijfer dient voor de verificatie van de voorgaande cijfers.3. | De aanvullende woordenlijst kan worden gebruikt voor een nadere omschrijving van het voorwerp van een opdracht en bestaat uit een alfanumerieke code die overeenkomt met een omschrijving waarmee een aanvullende precisering van de specifieke aard of bestemming van het te kopen goed kan worden gegeven. | De alfanumerieke code omvat: | — | een eerste niveau bestaande uit een letter die staat voor een sectie, | — | een tweede niveau bestaande uit een letter die staat voor een groep, | — | een derde niveau bestaande uit drie cijfers die staan voor een onderafdeling. | Het laatste cijfer dient voor de verificatie van de voorgaande cijfers.
MAIN VOCABULARY BASISWOORDENLIJST
CPV code | Description CPV-code | Omschrijving
03000000-1 | Agricultural, farming, fishing, forestry and related products 03000000-1 | Landbouw- en veeteelt-, kwekerij-, visserij-, bosbouw- en aanverwante producten
03100000-2 | Agricultural and horticultural products 03100000-2 | Land- en tuinbouwproducten
03110000-5 | Crops, products of market gardening and horticulture 03110000-5 | Land- en tuinbouwgewassen en -producten
03111000-2 | Seeds 03111000-2 | Zaden
03111100-3 | Soya beans 03111100-3 | Sojabonen
03111200-4 | Peanuts 03111200-4 | Pinda's
03111300-5 | Sunflower seeds 03111300-5 | Zonnebloempitten
03111400-6 | Cotton seeds 03111400-6 | Katoenzaad
03111500-7 | Sesame seeds 03111500-7 | Sesamzaad
03111600-8 | Mustard seeds 03111600-8 | Mosterdzaad
03111700-9 | Vegetable seeds 03111700-9 | Groentenzaad
03111800-0 | Fruit seeds 03111800-0 | Vruchtenzaad
03111900-1 | Flower seeds 03111900-1 | Bloemenzaden
03112000-9 | Unmanufactured tobacco 03112000-9 | Ruwe tabak
03113000-6 | Plants used for sugar manufacturing 03113000-6 | Suikergewassen
03113100-7 | Sugar beet 03113100-7 | Suikerbieten
03113200-8 | Sugar cane 03113200-8 | Suikerriet
03114000-3 | Straw and forage 03114000-3 | Stro en voedergewassen
03114100-4 | Straw 03114100-4 | Stro
03114200-5 | Forage 03114200-5 | Veevoeder
03115000-0 | Raw vegetable materials 03115000-0 | Ruw plantaardig materiaal
03115100-1 | Raw vegetable materials used in textile production 03115100-1 | Ruw plantaardig materiaal voor de vervaardiging van textiel
03115110-4 | Cotton 03115110-4 | Katoen
03115120-7 | Jute 03115120-7 | Jute
03115130-0 | Flax 03115130-0 | Vlas
03116000-7 | Natural rubber and latex, and associated products 03116000-7 | Natuurlijke rubber, latex en aanverwante producten
03116100-8 | Natural rubber 03116100-8 | Natuurlijke rubber
03116200-9 | Natural latex 03116200-9 | Natuurlijke latex
03116300-0 | Latex products 03116300-0 | Latexproducten
03117000-4 | Plants used in specific fields 03117000-4 | Planten voor specifieke toepassingen
03117100-5 | Plants used in perfumery or pharmacy, or for insecticidal or similar purposes 03117100-5 | Planten voor bereiding van parfum en geneesmiddelen, insectenbestrijding en dergelijke
03117110-8 | Plants used in perfumery 03117110-8 | Planten gebruikt voor de bereiding van parfum
03117120-1 | Plants used in pharmacy 03117120-1 | Planten gebruikt voor de bereiding van geneesmiddelen
03117130-4 | Plants used for insecticidal purposes 03117130-4 | Planten gebruikt voor insectenbestrijding
03117140-7 | Plants used for fungicidal or similar purposes 03117140-7 | Planten gebruikt voor schimmelbestrijding of soortgelijke toepassingen
03117200-6 | Seeds of plants used in specific fields 03117200-6 | Plantenzaden voor specifieke toepassingen
03120000-8 | Horticultural and nursery products 03120000-8 | Tuinbouw- en kwekerijproducten
03121000-5 | Horticultural products 03121000-5 | Tuinbouwproducten
03121100-6 | Live plants, bulbs, roots, cuttings and slips 03121100-6 | Levende planten, bollen, wortels, stekken en enten
03121200-7 | Cut flowers 03121200-7 | Snijbloemen
03121210-0 | Floral arrangements 03121210-0 | Bloemstukken
03130000-1 | Beverage and spice crops 03130000-1 | Specerijgewassen en gewassen voor de vervaardiging van dranken
03131000-8 | Beverage crops 03131000-8 | Gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken
03131100-9 | Coffee beans 03131100-9 | Koffiebonen
03131200-0 | Tea bushes 03131200-0 | Theestruiken
03131300-1 | Maté 03131300-1 | Maté
03131400-2 | Cocoa beans 03131400-2 | Cacaobonen
03132000-5 | Unprocessed spices 03132000-5 | Niet-bewerkte specerijen
03140000-4 | Animal products and related products 03140000-4 | Dierlijke en aanverwante producten
03141000-1 | Bulls' semen 03141000-1 | Stierensperma
03142000-8 | Animal products 03142000-8 | Dierlijke producten
03142100-9 | Natural honey 03142100-9 | Natuurlijke honing
03142200-0 | Snails 03142200-0 | Slakken
03142300-1 | Edible products of animal origin 03142300-1 | Eetbare producten van dierlijke oorsprong
03142400-2 | Waxes 03142400-2 | Was
03142500-3 | Eggs 03142500-3 | Eieren
03143000-5 | Products of mixed farming 03143000-5 | Producten van gemengde bedrijven
03144000-2 | Agricultural supplies 03144000-2 | Landbouwbenodigdheden
03200000-3 | Cereals, potatoes, vegetables, fruits and nuts 03200000-3 | Granen, aardappelen, groenten, vruchten en noten
03210000-6 | Cereals and potatoes 03210000-6 | Granen en aardappelen
03211000-3 | Cereals 03211000-3 | Granen
03211100-4 | Wheat 03211100-4 | Tarwe
03211110-7 | Durum wheat 03211110-7 | Harde tarwe
03211120-0 | Soft wheat 03211120-0 | Zachte tarwe
03211200-5 | Maize 03211200-5 | Maïs
03211300-6 | Rice 03211300-6 | Rijst
03211400-7 | Barley 03211400-7 | Gerst
03211500-8 | Rye 03211500-8 | Rogge
03211600-9 | Oats 03211600-9 | Haver
03211700-0 | Malt 03211700-0 | Mout
03211900-2 | Grain products 03211900-2 | Graanproducten
03212000-0 | Potatoes and dried vegetables 03212000-0 | Aardappelen en gedroogde groenten
03212100-1 | Potatoes 03212100-1 | Aardappelen
03212200-2 | Dried leguminous vegetables and pulses 03212200-2 | Gedroogde peulvruchten en peulen
03212210-5 | Dried leguminous vegetables 03212210-5 | Gedroogde peulvruchten
03212211-2 | Lentils 03212211-2 | Linzen
03212212-9 | Chick peas 03212212-9 | Kikkererwten
03212213-6 | Dried peas 03212213-6 | Gedroogde erwten
03212220-8 | Pulses 03212220-8 | Peulvruchten
03220000-9 | Vegetables, fruits and nuts 03220000-9 | Groenten, vruchten en noten
03221000-6 | Vegetables 03221000-6 | Groenten
03221100-7 | Root and tuber vegetables 03221100-7 | Wortel- en knolgewassen
03221110-0 | Root vegetables 03221110-0 | Wortelgewassen
03221111-7 | Beetroot 03221111-7 | Rode bieten
03221112-4 | Carrots 03221112-4 | Wortelen
03221113-1 | Onions 03221113-1 | Uien
03221114-8 | Turnips 03221114-8 | Rapen
03221120-3 | Tuber vegetables 03221120-3 | Knolgewassen
03221200-8 | Fruit vegetables 03221200-8 | Vruchtgroenten
03221210-1 | Beans 03221210-1 | Bonen
03221211-8 | Broad beans 03221211-8 | Tuinbonen
03221212-5 | Green beans 03221212-5 | Sperziebonen
03221213-2 | Runner beans 03221213-2 | Snijbonen
03221220-4 | Peas 03221220-4 | Erwten
03221221-1 | Garden peas 03221221-1 | Doperwten
03221222-8 | Mange-tout 03221222-8 | Peultjes
03221230-7 | Peppers 03221230-7 | Paprika's
03221240-0 | Tomatoes 03221240-0 | Tomaten
03221250-3 | Courgettes 03221250-3 | Courgettes
03221260-6 | Mushrooms 03221260-6 | Paddestoelen
03221270-9 | Cucumbers 03221270-9 | Komkommers
03221300-9 | Leaf vegetables 03221300-9 | Bladgroenten
03221310-2 | Lettuce 03221310-2 | Sla
03221320-5 | Salad leaves 03221320-5 | Slabladeren
03221330-8 | Artichokes 03221330-8 | Artisjokken
03221340-1 | Spinach 03221340-1 | Spinazie
03221400-0 | Cabbage vegetables 03221400-0 | Koolgroenten
03221410-3 | Cabbage 03221410-3 | Kool
03221420-6 | Cauliflower 03221420-6 | Bloemkool
03221430-9 | Broccoli 03221430-9 | Broccoli
03221440-2 | Brussels sprouts 03221440-2 | Spruitjes
03222000-3 | Fruit and nuts 03222000-3 | Vruchten en noten
03222100-4 | Tropical fruit and nuts 03222100-4 | Tropische vruchten en noten
03222110-7 | Tropical fruit 03222110-7 | Tropisch fruit
03222111-4 | Bananas 03222111-4 | Bananen
03222112-1 | Pineapples 03222112-1 | Ananassen
03222113-8 | Mangoes 03222113-8 | Mango's
03222114-5 | Dates 03222114-5 | Dadels
03222115-2 | Raisins 03222115-2 | Rozijnen
03222116-9 | Figs 03222116-9 | Vijgen
03222117-6 | Avocados 03222117-6 | Avocado's
03222118-3 | Kiwi fruit 03222118-3 | Kiwi's
03222120-0 | Coconuts 03222120-0 | Kokosnoten
03222200-5 | Citrus fruit 03222200-5 | Citrusvruchten
03222210-8 | Lemons 03222210-8 | Citroenen
03222220-1 | Oranges 03222220-1 | Sinaasappels
03222230-4 | Grapefruit 03222230-4 | Grapefruit
03222240-7 | Tangerines 03222240-7 | Mandarijntjes
03222250-0 | Limes 03222250-0 | Limoenen
03222300-6 | Non-tropical fruit 03222300-6 | Niet-tropisch fruit
03222310-9 | Berry fruit 03222310-9 | Besvruchten
03222311-6 | Currants 03222311-6 | Krenten
03222312-3 | Gooseberries 03222312-3 | Kruisbessen
03222313-0 | Strawberries 03222313-0 | Aardbeien
03222314-7 | Raspberries 03222314-7 | Frambozen
03222315-4 | Cranberries 03222315-4 | Veenbessen
03222320-2 | Apples, pears and quinces 03222320-2 | Appels, peren en kweeperen
03222321-9 | Apples 03222321-9 | Appels
03222322-6 | Pears 03222322-6 | Peren
03222323-3 | Quinces 03222323-3 | Kweeperen
03222330-5 | Stone fruit 03222330-5 | Steenvruchten
03222331-2 | Apricots 03222331-2 | Abrikozen
03222332-9 | Peaches 03222332-9 | Perziken
03222333-6 | Cherries 03222333-6 | Kersen
03222334-3 | Plums 03222334-3 | Pruimen
03222340-8 | Grapes 03222340-8 | Druiven
03222341-5 | Table grapes 03222341-5 | Tafeldruiven
03222342-2 | Wine grapes 03222342-2 | Wijndruiven
03222400-7 | Olives 03222400-7 | Olijven
03300000-2 | Farming, hunting and fishing products 03300000-2 | Veeteelt-, jacht- en visserijproducten
03310000-5 | Fish, crustaceans and aquatic products 03310000-5 | Vis, schaal- en schelpdieren en aquatische producten
03311000-2 | Fish 03311000-2 | Vis
03311100-3 | Flat fish 03311100-3 | Platvissen
03311110-6 | Sole 03311110-6 | Tong
03311120-9 | Plaice 03311120-9 | Schol
03311200-4 | Fish of the cod family 03311200-4 | Kabeljauwachtigen
03311210-7 | Cod 03311210-7 | Kabeljauw
03311220-0 | Pollock 03311220-0 | Pollak
03311230-3 | Hake 03311230-3 | Heek
03311240-6 | Haddock 03311240-6 | Schelvis
03311300-5 | Herring 03311300-5 | Haring
03311400-6 | Tuna 03311400-6 | Tonijn
03311500-7 | Whiting 03311500-7 | Wijting
03311600-8 | Whitebait 03311600-8 | Zeebliek
03311700-9 | Salmon 03311700-9 | Zalm
03312000-9 | Crustaceans 03312000-9 | Schaaldieren
03312100-0 | Oysters 03312100-0 | Oesters
03312200-1 | Shellfish 03312200-1 | Schelpdieren
03312300-2 | Aquatic invertebrates 03312300-2 | Ongewervelde waterdieren
03313000-6 | Aquatic products 03313000-6 | Aquatische producten
03313100-7 | Corals or similar products 03313100-7 | Koralen of soortgelijke producten
03313200-8 | Natural sponges 03313200-8 | Natuurlijke sponsen
03313300-9 | Seaweeds 03313300-9 | Zeewieren
03313310-2 | Algae 03313310-2 | Algen
03320000-8 | Cattle, livestock and small animals 03320000-8 | Groot en kleinvee en andere kleine dieren
03321000-5 | Cattle 03321000-5 | Vee
03321100-6 | Bovine cattle 03321100-6 | Rundvee
03321200-7 | Calves 03321200-7 | Kalveren
03322000-2 | Livestock 03322000-2 | Vee
03322100-3 | Sheep 03322100-3 | Schapen
03322200-4 | Goats 03322200-4 | Geiten
03322300-5 | Horses 03322300-5 | Paarden
03323000-9 | Pigs 03323000-9 | Varkens
03324000-6 | Live poultry 03324000-6 | Levend pluimvee
03325000-3 | Small animals 03325000-3 | Kleinvee
03325100-4 | Rabbits 03325100-4 | Konijnen
03325200-5 | Hares 03325200-5 | Hazen
03330000-3 | Farm animal products 03330000-3 | Producten van boerderijdieren
03331000-0 | Fresh milk from sheep and goats 03331000-0 | Verse melk van schapen en geiten
03331100-1 | Sheep's milk 03331100-1 | Schapenmelk
03331200-2 | Goats' milk 03331200-2 | Geitenmelk
03332000-7 | Wool and animal hair 03332000-7 | Wol en dierlijk haar
03332100-8 | Shorn wool 03332100-8 | Scheerwol
03332200-9 | Animal hair 03332200-9 | Dierlijk haar
03333000-4 | Fresh cows' milk 03333000-4 | Verse koemelk
03340000-6 | Animal ear tags 03340000-6 | Oormerken voor dieren
03341000-3 | Bovine ear tags 03341000-3 | Oormerken voor rundvee
03400000-4 | Forestry and logging products 03400000-4 | Producten van bosbouw en bosexploitatie
03410000-7 | Wood 03410000-7 | Hout
03411000-4 | Coniferous wood 03411000-4 | Naaldhout
03412000-1 | Tropical wood 03412000-1 | Tropisch hout
03413000-8 | Fuel wood 03413000-8 | Brandhout
03414000-5 | Rough wood 03414000-5 | Onbewerkt hout
03415000-2 | Softwood 03415000-2 | Zachthout
03416000-9 | Wood waste 03416000-9 | Houtafval
03417000-6 | Scrap wood 03417000-6 | Afvalhout
03417100-7 | Sawdust 03417100-7 | Zaagsel
03418000-3 | Logs 03418000-3 | Boomstammen
03418100-4 | Hardwood 03418100-4 | Hardhout
03419000-0 | Timber 03419000-0 | Timmerhout
03419100-1 | Timber products 03419100-1 | Timmerhoutproducten
03419200-2 | Mining timber 03419200-2 | Mijnhout
03420000-0 | Gums 03420000-0 | Gomsoorten
03421000-7 | Balsams 03421000-7 | Balsems
03422000-4 | Lac 03422000-4 | Lak
03430000-3 | Cork 03430000-3 | Kurk
03431000-0 | Natural cork 03431000-0 | Natuurkurk
03432000-7 | Basketware 03432000-7 | Mandenwerk
03432100-8 | Wickerwork 03432100-8 | Vlechtwerk
03440000-6 | Forestry products 03440000-6 | Bosbouwproducten
03441000-3 | Ornamental plants, grasses, mosses or lichens 03441000-3 | Sierplanten, grassen, mossen of korstmossen
03450000-9 | Tree-nursery products 03450000-9 | Boomkwekerijproducten
03451000-6 | Plants 03451000-6 | Planten
03451100-7 | Bedding plants 03451100-7 | Tuinplanten
03451200-8 | Flower bulbs 03451200-8 | Bloembollen
03451300-9 | Shrubs 03451300-9 | Heesters
03452000-3 | Trees 03452000-3 | Bomen
03460000-2 | Pulp 03460000-2 | Pulp
03461000-9 | Wood pulp 03461000-9 | Houtpulp
03461100-0 | Chemical wood pulp 03461100-0 | Houtcellulose
09000000-3 | Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy 09000000-3 | Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen
09100000-0 | Fuels 09100000-0 | Brandstoffen
09110000-3 | Solid fuels 09110000-3 | Vaste brandstoffen
09111000-0 | Coal and coal-based fuels 09111000-0 | Steenkool en brandstoffen op basis van steenkool
09111100-1 | Coal 09111100-1 | Steenkool
09111200-2 | Coal-based fuels 09111200-2 | Brandstoffen op basis van steenkool
09111210-5 | Hard coal 09111210-5 | Antraciet
09111220-8 | Briquettes 09111220-8 | Briketten
09111300-3 | Fossil fuels 09111300-3 | Fossiele brandstoffen
09111400-4 | Wood fuels 09111400-4 | Brandstoffen op basis van hout
09112000-7 | Lignite and peat 09112000-7 | Bruinkool en turf
09112100-8 | Lignite 09112100-8 | Bruinkool
09112200-9 | Peat 09112200-9 | Turf
09113000-4 | Coke 09113000-4 | Cokes
09120000-6 | Gaseous fuels 09120000-6 | Gasvormige brandstoffen
09121000-3 | Coal gas, mains gas or similar gases 09121000-3 | Steenkoolgas, leidinggas of soortgelijke gassen
09121100-4 | Coal gas or similar gases 09121100-4 | Steenkoolgas of soortgelijke gassen
09121200-5 | Mains gas 09121200-5 | Leidinggas
09122000-0 | Propane and butane 09122000-0 | Propaan en butaan
09122100-1 | Propane gas 09122100-1 | Propaangas
09122110-4 | Liquefied propane gas 09122110-4 | Vloeibaar propaangas
09122200-2 | Butane gas 09122200-2 | Butaangas
09122210-5 | Liquefied butane gas 09122210-5 | Vloeibaar butaangas
09123000-7 | Natural gas 09123000-7 | Aardgas
09130000-9 | Petroleum and distillates 09130000-9 | Aardolie en aardoliedistillaten
09131000-6 | Aviation kerosene 09131000-6 | Luchtvaartkerosine
09131100-7 | Kerosene jet type fuels 09131100-7 | Reactiemotorbrandstof van het kerosinetype
09132000-3 | Petrol 09132000-3 | Benzine
09132100-4 | Unleaded petrol 09132100-4 | Loodvrije benzine
09132200-5 | Leaded petrol 09132200-5 | Gelode benzine
09132300-6 | Petrol with ethanol 09132300-6 | Ethanolhoudende benzine
09133000-0 | Liquefied Petroleum Gas (LPG) 09133000-0 | Vloeibaar petroleumgas (lpg)
09134000-7 | Gas oils 09134000-7 | Gasolie
09134100-8 | Diesel oil 09134100-8 | Dieselolie
09134200-9 | Diesel fuel 09134200-9 | Dieselbrandstof
09134210-2 | Diesel fuel (0,2) 09134210-2 | Dieselbrandstof (0,2)
09134220-5 | Diesel fuel (EN 590) 09134220-5 | Dieselbrandstof (EN 590)
09134230-8 | Biodiesel 09134230-8 | Biodiesel
09134231-5 | Biodiesel (B20) 09134231-5 | Biodiesel (B20)
09134232-2 | Biodiesel (B100) 09134232-2 | Biodiesel (B100)
09135000-4 | Fuel oils 09135000-4 | Stookoliën
09135100-5 | Heating oil 09135100-5 | Stookolie
09135110-8 | Low-sulphur combustible oils 09135110-8 | Stookoliën met een laag zwavelgehalte
09200000-1 | Petroleum, coal and oil products 09200000-1 | Aardolie, steenkool en olieproducten
09210000-4 | Lubricating preparations 09210000-4 | Preparaten voor smering
09211000-1 | Lubricating oils and lubricating agents 09211000-1 | Smeerolie en smeermiddelen
09211100-2 | Motor oils 09211100-2 | Motorolie
09211200-3 | Compressor lube oils 09211200-3 | Compressorolie
09211300-4 | Turbine lube oils 09211300-4 | Turbineolie
09211400-5 | Gear oils 09211400-5 | Versnellingsbakolie
09211500-6 | Reductor oils 09211500-6 | Olie voor overbrenging
09211600-7 | Oils for use in hydraulic systems and other purposes 09211600-7 | Olie voor gebruik in hydraulische installaties en voor andere doeleinden
09211610-0 | Liquids for hydraulic purposes 09211610-0 | Vloeistoffen voor hydraulische installaties
09211620-3 | Mould release oils 09211620-3 | Olie voor het insmeren van vormen
09211630-6 | Anti-corrosion oils 09211630-6 | Corrosiewerende olie
09211640-9 | Electrical insulating oils 09211640-9 | Olie voor elektrische isolatie
09211650-2 | Brake fluids 09211650-2 | Remvloeistoffen
09211700-8 | White oils and liquid paraffin 09211700-8 | White oils en paraffinum liquidum
09211710-1 | White oils 09211710-1 | White oils
09211720-4 | Liquid paraffin 09211720-4 | Paraffinum liquidum
09211800-9 | Petroleum oils and preparations 09211800-9 | Aardoliën en -samenstellingen
09211810-2 | Light oils 09211810-2 | Lichte oliën
09211820-5 | Petroleum oils 09211820-5 | Minerale oliën
09211900-0 | Lubricating traction oils 09211900-0 | Smeeroliën voor tractie
09220000-7 | Petroleum jelly, waxes and special spirits 09220000-7 | Vaseline, was en lichte oliën
09221000-4 | Petroleum jelly and waxes 09221000-4 | Vaseline en was
09221100-5 | Petroleum jelly 09221100-5 | Vaseline
09221200-6 | Paraffin wax 09221200-6 | Paraffinewas
09221300-7 | Petroleum wax 09221300-7 | Slack-wax
09221400-8 | Petroleum residues 09221400-8 | Petroleumresiduen
09222000-1 | Special spirits 09222000-1 | Speciale distillatieproducten
09222100-2 | White spirit 09222100-2 | Terpentine
09230000-0 | Petroleum (crude) 09230000-0 | Ruwe aardolie
09240000-3 | Oil and coal-related products 09240000-3 | Olie en steenkoolproducten
09241000-0 | Bituminous or oil shale 09241000-0 | Bitumineuze leisteen
09242000-7 | Coal-related products 09242000-7 | Steenkoolproducten
09242100-8 | Coal oil 09242100-8 | Koololie
09300000-2 | Electricity, heating, solar and nuclear energy 09300000-2 | Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie
09310000-5 | Electricity 09310000-5 | Elektriciteit
09320000-8 | Steam, hot water and associated products 09320000-8 | Stoom, warm water en aanverwante producten
09321000-5 | Hot water 09321000-5 | Warm water
09322000-2 | Steam 09322000-2 | Stoom
09323000-9 | District heating 09323000-9 | Stadsverwarming
09324000-6 | Long-distance heating 09324000-6 | Afstandsverwarming
09330000-1 | Solar energy 09330000-1 | Zonne-energie
09331000-8 | Solar panels 09331000-8 | Zonnepanelen
09331100-9 | Solar collectors for heat production 09331100-9 | Zonnecollectoren voor verwarmingsdoeleinden
09331200-0 | Solar photovoltaic modules 09331200-0 | Fotovoltaïsche zonnecellen
09332000-5 | Solar installation 09332000-5 | Zonne-energie-installatie
09340000-4 | Nuclear fuels 09340000-4 | Nucleaire brandstoffen
09341000-1 | Uranium 09341000-1 | Uranium
09342000-8 | Plutonium 09342000-8 | Plutonium
09343000-5 | Radioactive materials 09343000-5 | Radioactieve stoffen
09344000-2 | Radio-isotopes 09344000-2 | Radio-isotopen
14000000-1 | Mining, basic metals and related products 14000000-1 | Mijnbouw, basismetalen en aanverwante producten
14200000-3 | Sand and clay 14200000-3 | Zand en klei
14210000-6 | Gravel, sand, crushed stone and aggregates 14210000-6 | Grind, zand, steenslag en aggregaten
14211000-3 | Sand 14211000-3 | Zand
14211100-4 | Natural sand 14211100-4 | Natuurlijk zand
14212000-0 | Granules, chippings, stone powder, pebbles, gravel, broken and crushed stone, stone mixtures, sand-gravel mixtures and other aggregates 14212000-0 | Granulaat, steengruis, steenpoeder, keien, grind, split en steenslag, steenmengels, zand-grindmengsels en andere aggregaten
14212100-1 | Pebbles and gravel 14212100-1 | Keien en grind
14212110-4 | Pebbles 14212110-4 | Grind
14212120-7 | Gravel 14212120-7 | Keien
14212200-2 | Aggregates 14212200-2 | Aggregaten
14212210-5 | Sand-gravel mix 14212210-5 | Zand-grindmengsel
14212300-3 | Broken and crushed stone 14212300-3 | Split en steenslag
14212310-6 | Ballast 14212310-6 | Ballast
14212320-9 | Crushed granite 14212320-9 | Granietsplit
14212330-2 | Crushed basalt 14212330-2 | Basaltsplit
14212400-4 | Soil 14212400-4 | Grond
14212410-7 | Topsoil 14212410-7 | Teelaarde
14212420-0 | Subsoil 14212420-0 | Ondergrond
14212430-3 | Stone chippings 14212430-3 | Steengruis
14213000-7 | Macadam, tarmac and tar sands 14213000-7 | Macadam, teermacadam en teerzand
14213100-8 | Macadam 14213100-8 | Macadam
14213200-9 | Tarmac 14213200-9 | Teermacadam
14213300-0 | Tar sands 14213300-0 | Teerzand
14220000-9 | Clay and kaolin 14220000-9 | Klei en porseleinaarde
14221000-6 | Clay 14221000-6 | Klei
14222000-3 | Kaolin 14222000-3 | Porseleinaarde
14300000-4 | Chemical and fertiliser minerals 14300000-4 | Mineralen voor de chemische en kunstmestindustrie
14310000-7 | Fertiliser minerals 14310000-7 | Mineralen voor de kunstmestindustrie
14311000-4 | Natural calcium, aluminium calcium phosphate and crude natural potassium salts 14311000-4 | Natuurlijk calcium, aluminiumcalciumfosfaat en ruwe natuurlijke kalizouten
14311100-5 | Natural calcium 14311100-5 | Natuurlijk calcium
14311200-6 | Aluminium calcium phosphates 14311200-6 | Aluminiumcalciumfosfaten
14311300-7 | Crude natural potassium salts 14311300-7 | Ruwe natuurlijke kalizouten
14312000-1 | Iron pyrites 14312000-1 | IJzerpyriet
14312100-2 | Unroasted iron pyrites 14312100-2 | Ongeroost pyriet
14320000-0 | Chemical minerals 14320000-0 | Chemische mineralen
14400000-5 | Salt and pure sodium chloride 14400000-5 | Zout en zuiver natriumchloride
14410000-8 | Rock salt 14410000-8 | Steenzout
14420000-1 | Sea salt 14420000-1 | Zeezout
14430000-4 | Evaporated salt and pure sodium chloride 14430000-4 | Geëvaporeerd zout en zuiver natriumchloride
14450000-0 | Salt in brine 14450000-0 | Pekel
14500000-6 | Related mining and quarrying products 14500000-6 | Nevenproducten van mijnbouw en steengroeven
14520000-2 | Precious and semi-precious stones, pumice stone, emery, natural abrasives, other minerals and precious metals 14520000-2 | Edelstenen en halfedelstenen; puimsteen; amaril; natuurlijke slijpmiddelen; andere mineralen en edele metalen
14521000-9 | Precious and semi-precious stones 14521000-9 | Edelstenen en halfedelstenen
14521100-0 | Precious stones 14521100-0 | Edelstenen
14521140-2 | Dust or powder of precious stones 14521140-2 | Stof of poeder van edelstenen
14521200-1 | Semi-precious stones 14521200-1 | Halfedelstenen
14521210-4 | Dust or powder of semi-precious stones 14521210-4 | Stof of poeder van halfedelstenen
14522000-6 | Industrial diamonds, pumice stone, emery and other natural abrasives 14522000-6 | Industriediamanten; puimsteen; amaril en andere natuurlijke slijpmiddelen
14522100-7 | Pumice stone 14522100-7 | Puimsteen
14522200-8 | Industrial diamonds 14522200-8 | Industriediamanten
14522300-9 | Emery 14522300-9 | Amaril
14522400-0 | Natural abrasives 14522400-0 | Natuurlijke slijpmiddelen
14523000-3 | Related minerals, precious metals and associated products 14523000-3 | Aanverwante mineralen, edele metalen en bijbehorende producten
14523100-4 | Minerals 14523100-4 | Mineralen
14523200-5 | Gold 14523200-5 | Goud
14523300-6 | Silver 14523300-6 | Zilver
14523400-7 | Platinum 14523400-7 | Platina
14600000-7 | Metal ores and alloys 14600000-7 | Metaalertsen en legeringen
14610000-0 | Metal ores 14610000-0 | Metaalertsen
14611000-7 | Iron ores 14611000-7 | IJzerertsen
14612000-4 | Non-ferrous metal ores 14612000-4 | Non-ferrometaalertsen
14612100-5 | Copper ores 14612100-5 | Koperertsen
14612200-6 | Nickel ores 14612200-6 | Nikkelertsen
14612300-7 | Aluminium ores 14612300-7 | Aluminiumertsen
14612400-8 | Precious-metal ores 14612400-8 | Edelmetaalertsen
14612500-9 | Lead ores 14612500-9 | Loodertsen
14612600-0 | Zinc ores 14612600-0 | Zinkertsen
14612700-1 | Tin ores 14612700-1 | Tinertsen
14613000-1 | Uranium and thorium ores 14613000-1 | Uranium- en thoriumertsen
14613100-2 | Uranium ores 14613100-2 | Uraniumertsen
14613200-3 | Thorium ores 14613200-3 | Thoriumertsen
14614000-8 | Miscellaneous ores 14614000-8 | Diverse ertsen
14620000-3 | Alloys 14620000-3 | Legeringen
14621000-0 | Ferro-alloys 14621000-0 | Ferrolegeringen
14621100-1 | Non-ECSC ferro-alloys 14621100-1 | Niet-EGKS-ferrolegeringen
14621110-4 | Ferro-manganese 14621110-4 | Ferromangaan
14621120-7 | Ferro-chromium 14621120-7 | Ferrochroom
14621130-0 | Ferro-nickel 14621130-0 | Ferronikkel
14622000-7 | Steel 14622000-7 | Staal
14630000-6 | Slag, dross, ferrous waste and scrap 14630000-6 | Slakken, gietschuim, ferro-afval en schroot
14700000-8 | Basic metals 14700000-8 | Basismetalen
14710000-1 | Iron, lead, zinc, tin and copper 14710000-1 | IJzer, lood, zink, tin en koper
14711000-8 | Iron 14711000-8 | IJzer
14711100-9 | Pig iron 14711100-9 | Ruw gietijzer
14712000-5 | Lead 14712000-5 | Lood
14713000-2 | Zinc 14713000-2 | Zink
14714000-9 | Tin 14714000-9 | Tin
14715000-6 | Copper 14715000-6 | Koper
14720000-4 | Aluminium, nickel, scandium, titanium and vanadium 14720000-4 | Aluminium, nikkel, scandium, titanium en vanadium
14721000-1 | Aluminium 14721000-1 | Aluminium
14721100-2 | Aluminium oxide 14721100-2 | Aluminiumoxide
14722000-8 | Nickel 14722000-8 | Nikkel
14723000-5 | Scandium 14723000-5 | Scandium
14724000-2 | Titanium 14724000-2 | Titanium
14725000-9 | Vanadium 14725000-9 | Vanadium
14730000-7 | Chromium, manganese, cobalt, yttrium and zirconium 14730000-7 | Chroom, mangaan, kobalt, yttrium en zirkonium
14731000-4 | Chromium 14731000-4 | Chroom
14732000-1 | Manganese 14732000-1 | Mangaan
14733000-8 | Cobalt 14733000-8 | Kobalt
14734000-5 | Yttrium 14734000-5 | Yttrium
14735000-2 | Zirconium 14735000-2 | Zirkonium
14740000-0 | Molybdenum, technetium, ruthenium and rhodium 14740000-0 | Molybdeen, technetium, ruthenium en rodium
14741000-7 | Molybdenum 14741000-7 | Molybdeen
14742000-4 | Technetium 14742000-4 | Technetium
14743000-1 | Ruthenium 14743000-1 | Ruthenium
14744000-8 | Rhodium 14744000-8 | Rodium
14750000-3 | Cadmium, lutetium, hafnium, tantalum and tungsten 14750000-3 | Cadmium, lutetium, hafnium, tantaal en wolfraam
14751000-0 | Cadmium 14751000-0 | Cadmium
14752000-7 | Lutetium 14752000-7 | Lutetium
14753000-4 | Hafnium 14753000-4 | Hafnium
14754000-1 | Tantalum 14754000-1 | Tantaal
14755000-8 | Tungsten 14755000-8 | Wolfraam
14760000-6 | Iridium, gallium, indium, thallium and barium 14760000-6 | Iridium, gallium, indium, thallium en barium
14761000-3 | Iridium 14761000-3 | Iridium
14762000-0 | Gallium 14762000-0 | Gallium
14763000-7 | Indium 14763000-7 | Indium
14764000-4 | Thallium 14764000-4 | Thallium
14765000-1 | Barium 14765000-1 | Barium
14770000-9 | Caesium, strontium, rubidium and calcium 14770000-9 | Cesium, strontium, rubidium en calcium
14771000-6 | Caesium 14771000-6 | Cesium
14772000-3 | Strontium 14772000-3 | Strontium
14773000-0 | Rubidium 14773000-0 | Rubidium
14774000-7 | Calcium 14774000-7 | Calcium
14780000-2 | Potassium, magnesium, sodium and lithium 14780000-2 | Kalium, magnesium, natrium en lithium
14781000-9 | Potassium 14781000-9 | Kalium
14782000-6 | Magnesium 14782000-6 | Magnesium
14783000-3 | Sodium 14783000-3 | Natrium
14784000-0 | Lithium 14784000-0 | Lithium
14790000-5 | Niobium, osmium, rhenium and palladium 14790000-5 | Niobium, osmium, renium en palladium
14791000-2 | Niobium 14791000-2 | Niobium
14792000-9 | Osmium 14792000-9 | Osmium
14793000-6 | Rhenium 14793000-6 | Renium
14794000-3 | Palladium 14794000-3 | Palladium
14800000-9 | Miscellaneous non-metallic mineral products 14800000-9 | Diverse niet-metaalhoudende minerale producten
14810000-2 | Abrasive products 14810000-2 | Schuurproducten
14811000-9 | Millstones, grindstones and grinding wheels 14811000-9 | Molenstenen, slijpstenen en slijpwielen
14811100-0 | Millstones 14811100-0 | Molenstenen
14811200-1 | Grindstones 14811200-1 | Slijpstenen
14811300-2 | Grinding wheels 14811300-2 | Slijpwielen
14812000-6 | Abrasive powder or grain 14812000-6 | Schuurpoeder of -korrels
14813000-3 | Artificial corundum 14813000-3 | Kunstmatig korund
14814000-0 | Artificial graphite 14814000-0 | Kunstmatig grafiet
14820000-5 | Glass 14820000-5 | Glas
14830000-8 | Fibreglass 14830000-8 | Fiberglas
14900000-0 | Recovered secondary raw materials 14900000-0 | Gerecycleerde secundaire grondstoffen
14910000-3 | Recovered secondary metal raw materials 14910000-3 | Gerecycleerde secundaire metaalhoudende grondstoffen
14920000-6 | Recovered secondary non-metal raw materials 14920000-6 | Gerecycleerde secundaire niet-metaalhoudende grondstoffen
14930000-9 | Ash and residues containing metals 14930000-9 | Metaalhoudende as en residuen
15000000-8 | Food, beverages, tobacco and related products 15000000-8 | Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
15100000-9 | Animal products, meat and meat products 15100000-9 | Dierlijke producten, vlees en vleesproducten
15110000-2 | Meat 15110000-2 | Vlees
15111000-9 | Bovine meat 15111000-9 | Vlees van runderen
15111100-0 | Beef 15111100-0 | Rundvlees
15111200-1 | Veal 15111200-1 | Kalfsvlees
15112000-6 | Poultry 15112000-6 | Pluimvee
15112100-7 | Fresh poultry 15112100-7 | Vers gevogelte
15112110-0 | Geese 15112110-0 | Ganzen
15112120-3 | Turkeys 15112120-3 | Kalkoenen
15112130-6 | Chickens 15112130-6 | Kippen
15112140-9 | Ducks 15112140-9 | Eenden
15112300-9 | Poultry livers 15112300-9 | Levers van pluimvee
15112310-2 | Foie gras 15112310-2 | Foie gras
15113000-3 | Pork 15113000-3 | Varkensvlees
15114000-0 | Offal 15114000-0 | Slachtafval
15115000-7 | Lamb and mutton 15115000-7 | Lams- en schapenvlees
15115100-8 | Lamb 15115100-8 | Lamsvlees
15115200-9 | Mutton 15115200-9 | Schapenvlees
15117000-1 | Goat meat 15117000-1 | Geitenvlees
15118000-8 | Horse, ass, mule or hinny meat 15118000-8 | Paarden-, (muil)ezel- of muildiervlees
15118100-9 | Horsemeat 15118100-9 | Paardenvlees
15118900-7 | Ass, mule or hinny meat 15118900-7 | Vlees van (muil)ezels of muildieren
15119000-5 | Various meats 15119000-5 | Divers vlees
15119100-6 | Rabbit meat 15119100-6 | Konijnenvlees
15119200-7 | Hare meat 15119200-7 | Hazenvlees
15119300-8 | Game 15119300-8 | Wild
15119400-9 | Frogs' legs 15119400-9 | Kikkerbillen
15119500-0 | Pigeons 15119500-0 | Duiven
15119600-1 | Fish meat 15119600-1 | Visvlees
15130000-8 | Meat products 15130000-8 | Vleesproducten
15131000-5 | Meat preserves and preparations 15131000-5 | Vleesconserven en -producten
15131100-6 | Sausage-meat products 15131100-6 | Worstvleesproducten
15131110-9 | Sausage meat 15131110-9 | Worstvlees
15131120-2 | Sausage products 15131120-2 | Worstproducten
15131130-5 | Sausages 15131130-5 | Worsten
15131134-3 | Black pudding and other blood sausages 15131134-3 | Bloedworst en dergelijke
15131135-0 | Poultry sausages 15131135-0 | Pluimveeworsten
15131200-7 | Dried, salted, smoked or seasoned meat 15131200-7 | Gedroogd, gepekeld, gerookt of gekruid vlees
15131210-0 | Gammon 15131210-0 | Achterham
15131220-3 | Bacon 15131220-3 | Bacon
15131230-6 | Salami 15131230-6 | Salami
15131300-8 | Liver preparations 15131300-8 | Leverproducten
15131310-1 | Pâté 15131310-1 | Pâté
15131320-4 | Preparations of goose or duck liver 15131320-4 | Producten van ganzen- of eendenlever
15131400-9 | Pork products 15131400-9 | Varkensproducten
15131410-2 | Ham 15131410-2 | Ham
15131420-5 | Meatballs 15131420-5 | Gehaktballen
15131490-6 | Prepared pork dishes 15131490-6 | Bereide varkensschotels
15131500-0 | Poultry products 15131500-0 | Pluimveeproducten
15131600-1 | Beef and veal products 15131600-1 | Rund- en kalfsvleesproducten
15131610-4 | Beef meatballs 15131610-4 | Gehaktballen van rundvlees
15131620-7 | Minced beef 15131620-7 | Gehakt rundvlees
15131640-3 | Beefburgers 15131640-3 | Biefburgers
15131700-2 | Meat preparations 15131700-2 | Vleesgerechten
15200000-0 | Prepared and preserved fish 15200000-0 | Toebereide en geconserveerde vis
15210000-3 | Fish fillets, fish livers and roe 15210000-3 | Visfilets, vissenlevers, hom en kuit
15211000-0 | Fish fillets 15211000-0 | Visfilets
15211100-1 | Fresh fish fillets 15211100-1 | Verse visfilets
15212000-7 | Fish roe 15212000-7 | Hom en kuit
15213000-4 | Fish livers 15213000-4 | Vissenlevers
15220000-6 | Frozen fish, fish fillets and other fish meat 15220000-6 | Ingevroren vis, visfilets en ander visvlees
15221000-3 | Frozen fish 15221000-3 | Ingevroren vis
15229000-9 | Frozen fish products 15229000-9 | Ingevroren visproducten
15230000-9 | Dried or salted fish; fish in brine; smoked fish 15230000-9 | Gedroogde of gezouten vis; gepekelde vis; gerookte vis
15231000-6 | Dried fish 15231000-6 | Gedroogde vis
15232000-3 | Salted fish 15232000-3 | Gezouten vis
15233000-0 | Fish in brine 15233000-0 | Gepekelde vis
15234000-7 | Smoked fish 15234000-7 | Gerookte vis
15235000-4 | Preserved fish 15235000-4 | Geconserveerde vis
15240000-2 | Canned or tinned fish and other prepared or preserved fish 15240000-2 | Ingeblikte en andere bereide of geconserveerde vis
15241000-9 | Coated, canned or tinned fish 15241000-9 | Gepaneerde of ingeblikte vis
15241100-0 | Canned salmon 15241100-0 | Ingeblikte zalm
15241200-1 | Prepared or preserved herring 15241200-1 | Bereide of geconserveerde haring
15241300-2 | Sardines 15241300-2 | Sardines
15241400-3 | Canned tuna 15241400-3 | Ingeblikte tonijn
15241500-4 | Mackerel 15241500-4 | Makreel
15241600-5 | Anchovies 15241600-5 | Ansjovis
15241700-6 | Fish fingers 15241700-6 | Vissticks
15241800-7 | Coated fish preparations 15241800-7 | Gepaneerde visbereidingen
15242000-6 | Prepared fish dishes 15242000-6 | Bereide visgerechten
15243000-3 | Preparations of fish 15243000-3 | Visbereidingen
15244000-0 | Caviar and fish eggs 15244000-0 | Kaviaar en visseneieren
15244100-1 | Caviar 15244100-1 | Kaviaar
15244200-2 | Fish eggs 15244200-2 | Visseneieren
15250000-5 | Seafood 15250000-5 | Zeevruchten
15251000-2 | Frozen crustaceans 15251000-2 | Ingevroren schaaldieren
15252000-9 | Prepared or preserved crustaceans 15252000-9 | Bereide of geconserveerde schaaldieren
15253000-6 | Shellfish products 15253000-6 | Schelpdierproducten
15300000-1 | Fruit, vegetables and related products 15300000-1 | Groenten, fruit en aanverwante producten
15310000-4 | Potatoes and potato products 15310000-4 | Aardappelen en aardappelproducten
15311000-1 | Frozen potatoes 15311000-1 | Ingevroren aardappelen
15311100-2 | Chips or french fries 15311100-2 | Friet
15311200-3 | Diced, sliced and other frozen potatoes 15311200-3 | Blokjes, schijfjes en andere ingevroren aardappelen
15312000-8 | Potato products 15312000-8 | Aardappelproducten
15312100-9 | Instant mashed potatoes 15312100-9 | Instantaardappelpuree
15312200-0 | Part-fried potato chips 15312200-0 | Voorgebakken friet
15312300-1 | Potato crisps 15312300-1 | Aardappelchips
15312310-4 | Flavoured potato crisps 15312310-4 | Aardappelchips met toegevoegde smaak
15312400-2 | Potato snacks 15312400-2 | Aardappelsnacks
15312500-3 | Potato croquettes 15312500-3 | Aardappelkroketten
15313000-5 | Processed potatoes 15313000-5 | Verwerkte aardappelen
15320000-7 | Fruit and vegetable juices 15320000-7 | Vruchten- en groentensappen
15321000-4 | Fruit juices 15321000-4 | Vruchtensappen
15321100-5 | Orange juice 15321100-5 | Sinaasappelsap
15321200-6 | Grapefruit juice 15321200-6 | Grapefruitsap
15321300-7 | Lemon juice 15321300-7 | Citroensap
15321400-8 | Pineapple juice 15321400-8 | Ananassap
15321500-9 | Grape juice 15321500-9 | Druivensap
15321600-0 | Apple juice 15321600-0 | Appelsap
15321700-1 | Mixtures of unconcentrated juices 15321700-1 | Mixen van ongeconcentreerde sappen
15321800-2 | Concentrated juices 15321800-2 | Geconcentreerde sappen
15322000-1 | Vegetable juices 15322000-1 | Groentensappen
15322100-2 | Tomato juice 15322100-2 | Tomatensap
15330000-0 | Processed fruit and vegetables 15330000-0 | Verwerkte groenten en fruit
15331000-7 | Processed vegetables 15331000-7 | Verwerkte groenten
15331100-8 | Fresh or frozen vegetables 15331100-8 | Verse of ingevroren groenten
15331110-1 | Processed root vegetables 15331110-1 | Verwerkte wortelgewassen
15331120-4 | Processed tuber vegetables 15331120-4 | Verwerkte knolgewassen
15331130-7 | Beans, peas, peppers, tomatoes and other vegetables 15331130-7 | Bonen, erwten, paprika's, tomaten en andere groenten
15331131-4 | Processed beans 15331131-4 | Verwerkte bonen
15331132-1 | Processed peas 15331132-1 | Verwerkte erwten
15331133-8 | Split peas 15331133-8 | Spliterwten
15331134-5 | Processed tomatoes 15331134-5 | Verwerkte tomaten
15331135-2 | Processed mushrooms 15331135-2 | Verwerkte paddestoelen
15331136-9 | Processed peppers 15331136-9 | Verwerkte paprika's
15331137-6 | Soybean sprouts 15331137-6 | Taugé
15331138-3 | Truffles 15331138-3 | Truffels
15331140-0 | Leaf and cabbage vegetables 15331140-0 | Bladgroenten en koolgewassen
15331142-4 | Processed cabbage 15331142-4 | Verwerkte kool
15331150-3 | Processed pulses 15331150-3 | Verwerkte peulvruchten
15331170-9 | Frozen vegetables 15331170-9 | Ingevroren groenten
15331400-1 | Preserved and/or canned vegetables 15331400-1 | Geconserveerde en/of ingeblikte groenten
15331410-4 | Beans in tomato sauce 15331410-4 | Bonen in tomatensaus
15331411-1 | Baked beans 15331411-1 | Witte bonen in tomatensaus
15331420-7 | Preserved tomatoes 15331420-7 | Geconserveerde tomaten
15331423-8 | Canned tomatoes 15331423-8 | Ingeblikte tomaten
15331425-2 | Tomato purée 15331425-2 | Tomatenpuree
15331427-6 | Concentrated tomato purée 15331427-6 | Geconcentreerde tomatenpuree
15331428-3 | Tomato sauce 15331428-3 | Tomatensaus
15331430-0 | Canned mushrooms 15331430-0 | Ingeblikte champignons
15331450-6 | Processed olives 15331450-6 | Verwerkte olijven
15331460-9 | Canned vegetables 15331460-9 | Ingeblikte groenten
15331461-6 | Canned sauerkraut 15331461-6 | Ingeblikte zuurkool
15331462-3 | Canned peas 15331462-3 | Ingeblikte erwten
15331463-0 | Canned shelled beans 15331463-0 | Ingeblikte gedopte bonen
15331464-7 | Canned whole beans 15331464-7 | Ingeblikte hele bonen
15331465-4 | Canned asparagus 15331465-4 | Ingeblikte asperges
15331466-1 | Canned olives 15331466-1 | Ingeblikte olijven
15331470-2 | Sweet corn 15331470-2 | Suikermaïs
15331480-5 | Provisionally preserved vegetables 15331480-5 | Tijdelijk geconserveerde groenten
15331500-2 | Vegetables preserved in vinegar 15331500-2 | In azijn geconserveerde groenten
15332000-4 | Processed fruit and nuts 15332000-4 | Verwerkte vruchten en noten
15332100-5 | Processed fruit 15332100-5 | Verwerkte vruchten
15332140-7 | Processed apples 15332140-7 | Verwerkte appelen
15332150-0 | Processed pears 15332150-0 | Verwerkte peren
15332160-3 | Processed bananas 15332160-3 | Verwerkte bananen
15332170-6 | Rhubarb 15332170-6 | Rabarber
15332180-9 | Melons 15332180-9 | Meloenen
15332200-6 | Jams and marmalades; fruit jellies; fruit or nut purée and pastes 15332200-6 | Jams en marmelades; vruchtengelei; vruchten- of notenmoes en -pasta
15332230-5 | Marmalades 15332230-5 | Marmelades
15332231-2 | Orange marmalade 15332231-2 | Sinaasappelmarmelade
15332232-9 | Lemon marmalade 15332232-9 | Citroenmarmelade
15332240-8 | Fruit jellies 15332240-8 | Vruchtengelei
15332250-1 | Fruit pastes 15332250-1 | Vruchtenpasta's
15332260-4 | Nut pastes 15332260-4 | Notenpasta's
15332261-1 | Peanut butter 15332261-1 | Pindakaas
15332270-7 | Fruit purées 15332270-7 | Vruchtenmoes
15332290-3 | Jams 15332290-3 | Jam
15332291-0 | Apricot jam 15332291-0 | Abrikozenjam
15332292-7 | Blackberry jam 15332292-7 | Bramenjam
15332293-4 | Blackcurrant jam 15332293-4 | Zwartebessenjam
15332294-1 | Cherry jam 15332294-1 | Kersenjam
15332295-8 | Raspberry jam 15332295-8 | Frambozenjam
15332296-5 | Strawberry jam 15332296-5 | Aardbeienjam
15332300-7 | Processed nuts 15332300-7 | Verwerkte noten
15332310-0 | Roasted or salted nuts 15332310-0 | Geroosterde of gezouten noten
15332400-8 | Preserved fruits 15332400-8 | Geconserveerde vruchten
15332410-1 | Dried fruit 15332410-1 | Gedroogde vruchten
15332411-8 | Processed currants 15332411-8 | Behandelde krenten
15332412-5 | Processed raisins 15332412-5 | Verwerkte druiven
15332419-4 | Sultanas 15332419-4 | Sultanarozijnen
15333000-1 | Vegetable by-products 15333000-1 | Plantaardige bijproducten
15400000-2 | Animal or vegetable oils and fats 15400000-2 | Dierlijke of plantaardige oliën en vetten
15410000-5 | Crude animal or vegetable oils and fats 15410000-5 | Ruwe dierlijke of plantaardige oliën en vetten
15411000-2 | Animal or vegetable oils 15411000-2 | Dierlijke of plantaardige oliën
15411100-3 | Vegetable oils 15411100-3 | Plantaardige oliën
15411110-6 | Olive oil 15411110-6 | Olijfolie
15411120-9 | Sesame oil 15411120-9 | Sesamolie
15411130-2 | Groundnut oil 15411130-2 | Aardnotenolie
15411140-5 | Coconut oil 15411140-5 | Kokosolie
15411200-4 | Cooking oil 15411200-4 | Spijsolie
15411210-7 | Frying oil 15411210-7 | Frituurolie
15412000-9 | Fats 15412000-9 | Vetten
15412100-0 | Animal fats 15412100-0 | Dierlijke vetten
15412200-1 | Vegetable fats 15412200-1 | Plantaardige vetten
15413000-6 | Solid residues of vegetable fats or oils 15413000-6 | Vaste residuen van plantaardige vetten of oliën
15413100-7 | Oilcake 15413100-7 | Perskoek
15420000-8 | Refined oils and fats 15420000-8 | Geraffineerde oliën en vetten
15421000-5 | Refined oils 15421000-5 | Geraffineerde oliën
15422000-2 | Refined fats 15422000-2 | Geraffineerde vetten
15423000-9 | Hydrogenated or esterified oils or fats 15423000-9 | Gehydrogeneerde of veresterde oliën of vetten
15424000-6 | Vegetable waxes 15424000-6 | Plantaardige wassen
15430000-1 | Edible fats 15430000-1 | Spijsvetten
15431000-8 | Margarine and similar preparations 15431000-8 | Margarine en dergelijke bereidingen
15431100-9 | Margarine 15431100-9 | Margarine
15431110-2 | Liquid margarine 15431110-2 | Vloeibare margarine
15431200-0 | Reduced or low-fat spreads 15431200-0 | Margarine met verlaagd vetgehalte en halvarine
15500000-3 | Dairy products 15500000-3 | Zuivelproducten
15510000-6 | Milk and cream 15510000-6 | Melk en room
15511000-3 | Milk 15511000-3 | Melk
15511100-4 | Pasteurised milk 15511100-4 | Gepasteuriseerde melk
15511200-5 | Sterilised milk 15511200-5 | Gesteriliseerde melk
15511210-8 | UHT milk 15511210-8 | UHT-melk
15511300-6 | Skimmed milk 15511300-6 | Magere melk
15511400-7 | Semi-skimmed milk 15511400-7 | Halfvolle melk
15511500-8 | Full-cream milk 15511500-8 | Volle melk
15511600-9 | Condensed milk 15511600-9 | Gecondenseerde melk
15511700-0 | Milk powder 15511700-0 | Melkpoeder
15512000-0 | Cream 15512000-0 | Room
15512100-1 | Single cream 15512100-1 | Magere room
15512200-2 | Double cream 15512200-2 | Volvette room
15512300-3 | Clotted cream 15512300-3 | Dikke room
15512900-9 | Whipping cream 15512900-9 | Slagroom
15530000-2 | Butter 15530000-2 | Boter
15540000-5 | Cheese products 15540000-5 | Kaasproducten
15541000-2 | Table cheese 15541000-2 | Tafelkaas
15542000-9 | Fresh cheese 15542000-9 | Verse kaas
15542100-0 | Cottage cheese 15542100-0 | Cottage cheese
15542200-1 | Soft cheese 15542200-1 | Zachte kaas
15542300-2 | Feta cheese 15542300-2 | Fetakaas
15543000-6 | Grated, powdered, blue-veined and other cheese 15543000-6 | Geraspte, poeder-, blauwe aderkaas en andere kaas
15543100-7 | Blue cheese 15543100-7 | Blauwe aderkaas
15543200-8 | Cheddar cheese 15543200-8 | Cheddar
15543300-9 | Grated cheese 15543300-9 | Geraspte kaas
15543400-0 | Parmesan cheese 15543400-0 | Parmezaanse kaas
15544000-3 | Hard cheese 15544000-3 | Harde kaas
15545000-0 | Cheese spreads 15545000-0 | Smeerkaas
15550000-8 | Assorted dairy products 15550000-8 | Diverse zuivelproducten
15551000-5 | Yoghurt and other fermented milk products 15551000-5 | Yoghurt en andere gefermenteerde melk
15551300-8 | Yoghurt 15551300-8 | Yoghurt
15551310-1 | Unflavoured yoghurt 15551310-1 | Yoghurt zonder smaakstoffen
15551320-4 | Flavoured yoghurt 15551320-4 | Yoghurt met smaakstoffen
15551500-0 | Buttermilk 15551500-0 | Karnemelk
15552000-2 | Casein 15552000-2 | Caseïne
15553000-9 | Lactose or lactose syrup 15553000-9 | Lactose of lactosestroop
15554000-6 | Whey 15554000-6 | Wei
15555000-3 | Ice cream and similar products 15555000-3 | Roomijs en aanverwante producten
15555100-4 | Ice cream 15555100-4 | Roomijs
15555200-5 | Sorbet 15555200-5 | Sorbet
15600000-4 | Grain mill products, starches and starch products 15600000-4 | Graanmalerijproducten, zetmeel en zetmeelproducten
15610000-7 | Grain mill products 15610000-7 | Graanmalerijproducten
15611000-4 | Husked rice 15611000-4 | Gepelde rijst
15612000-1 | Cereal or vegetable flour and related products 15612000-1 | Bloem van granen of plantaardige bloem en aanverwante producten
15612100-2 | Wheat flour 15612100-2 | Tarwebloem
15612110-5 | Wholemeal flour 15612110-5 | Volkorenbloem
15612120-8 | Breadmaking flour 15612120-8 | Broodbloem
15612130-1 | Plain flour 15612130-1 | Gewoon bakmeel
15612150-7 | Pastry flour 15612150-7 | Bakmeel
15612190-9 | Self-raising flour 15612190-9 | Zelfrijzend bakmeel
15612200-3 | Cereal flour 15612200-3 | Granenbloem
15612210-6 | Corn flour 15612210-6 | Maïsmeel
15612220-9 | Rice flour 15612220-9 | Rijstmeel
15612300-4 | Vegetable flour and meal 15612300-4 | Plantaardige bloem en meel
15612400-5 | Mixes for the preparation of baker's wares 15612400-5 | Mixen voor de bereiding van bakkerswaren
15612410-8 | Cake mixes 15612410-8 | Cakemixen
15612420-1 | Baking mixes 15612420-1 | Bakmixen
15612500-6 | Bakery products 15612500-6 | Bakkerijproducten
15613000-8 | Cereal grain products 15613000-8 | Graankorrelproducten
15613100-9 | Ground oats 15613100-9 | Gemalen haver
15613300-1 | Cereal products 15613300-1 | Ontbijtgranen
15613310-4 | Prepared breakfast cereals 15613310-4 | Bereide ontbijtgranen
15613311-1 | Cornflakes 15613311-1 | Cornflakes
15613313-5 | Muesli or equivalent 15613313-5 | Muesli of dergelijke
15613319-7 | Puffed wheat 15613319-7 | Gepofte tarwe
15613380-5 | Rolled oats 15613380-5 | Havermout
15614000-5 | Processed rice 15614000-5 | Verwerkte rijst
15614100-6 | Long-grain rice 15614100-6 | Langkorrelige rijst
15614200-7 | Milled rice 15614200-7 | Geslepen rijst
15614300-8 | Broken rice 15614300-8 | Breukrijst
15615000-2 | Bran 15615000-2 | Zemelen
15620000-0 | Starches and starch products 15620000-0 | Zetmeel en zetmeelproducten
15621000-7 | Corn oil 15621000-7 | Maïsolie
15622000-4 | Glucose and glucose products; fructose and fructose products 15622000-4 | Glucose en glucoseproducten; fructose en fructoseproducten
15622100-5 | Glucose and glucose products 15622100-5 | Glucose en glucoseproducten
15622110-8 | Glucose 15622110-8 | Glucose
15622120-1 | Glucose syrup 15622120-1 | Glucosestroop
15622300-7 | Fructose and fructose products 15622300-7 | Fructose en fructoseproducten
15622310-0 | Fructose 15622310-0 | Fructose
15622320-3 | Fructose preparations 15622320-3 | Fructosebereidingen
15622321-0 | Fructose solutions 15622321-0 | Fructoseoplossingen
15622322-7 | Fructose syrup 15622322-7 | Fructosestroop
15623000-1 | Starches 15623000-1 | Zetmeel
15624000-8 | Tapioca 15624000-8 | Tapioca
15625000-5 | Semolina 15625000-5 | Griesmeel
15626000-2 | Custard powder 15626000-2 | Custardpoeder
15700000-5 | Animal feedstuffs 15700000-5 | Diervoeders
15710000-8 | Prepared animal feeds for farm and other animals 15710000-8 | Bereide voeders voor vee en andere dieren
15711000-5 | Fish food 15711000-5 | Visvoer
15712000-2 | Dry fodder 15712000-2 | Droogvoer
15713000-9 | Pet food 15713000-9 | Voeders voor huisdieren
15800000-6 | Miscellaneous food products 15800000-6 | Diverse voedingsmiddelen
15810000-9 | Bread products, fresh pastry goods and cakes 15810000-9 | Broodproducten, vers gebak en cake
15811000-6 | Bread products 15811000-6 | Broodproducten
15811100-7 | Bread 15811100-7 | Brood
15811200-8 | Rolls 15811200-8 | Broodjes
15811300-9 | Croissants 15811300-9 | Croissants
15811400-0 | Crumpets 15811400-0 | Crumpets
15811500-1 | Prepared bread products 15811500-1 | Bereide broodproducten
15811510-4 | Sandwiches 15811510-4 | Sandwiches
15811511-1 | Prepared sandwiches 15811511-1 | Belegde broodjes
15812000-3 | Pastry goods and cakes 15812000-3 | Gebak en cake
15812100-4 | Pastry goods 15812100-4 | Gebak
15812120-0 | Pies 15812120-0 | Pasteien en taarten
15812121-7 | Savoury pies 15812121-7 | Pasteien
15812122-4 | Sweet pies 15812122-4 | Taarten
15812200-5 | Cakes 15812200-5 | Cakes
15813000-0 | Morning goods 15813000-0 | Brood, broodjes, croissants e.d.
15820000-2 | Rusks and biscuits; preserved pastry goods and cakes 15820000-2 | Beschuit en koekjes; houdbaar gebak en cakes
15821000-9 | Toasted bread products and pastry goods 15821000-9 | Geroosterde broodproducten en gebak
15821100-0 | Toasted bread products 15821100-0 | Geroosterde broodproducten
15821110-3 | Toasted bread 15821110-3 | Geroosterd brood
15821130-9 | Crispbread 15821130-9 | Knäckebröd
15821150-5 | Rusks 15821150-5 | Beschuit
15821200-1 | Sweet biscuits 15821200-1 | Zoete koekjes
15830000-5 | Sugar and related products 15830000-5 | Suiker en aanverwante producten
15831000-2 | Sugar 15831000-2 | Suiker
15831200-4 | White sugar 15831200-4 | Witte suiker
15831300-5 | Maple sugar and maple syrup 15831300-5 | Ahornsuiker en esdoornstroop
15831400-6 | Molasses 15831400-6 | Melasse
15831500-7 | Sugar syrups 15831500-7 | Suikerstroop
15831600-8 | Honey 15831600-8 | Honing
15832000-9 | Sugar-manufacture waste 15832000-9 | Afval van de suikerindustrie
15833000-6 | Sugar products 15833000-6 | Suikerproducten
15833100-7 | Desserts 15833100-7 | Nagerechten
15833110-0 | Flans 15833110-0 | Taartbodems
15840000-8 | Cocoa; chocolate and sugar confectionery 15840000-8 | Cacao; chocolade en suikerwerk
15841000-5 | Cocoa 15841000-5 | Cacao
15841100-6 | Cocoa paste 15841100-6 | Cacaopasta
15841200-7 | Cocoa butter, fat or oil 15841200-7 | Cacaoboter, -vet of -olie
15841300-8 | Unsweetened cocoa powder 15841300-8 | Ongezoet cacaopoeder
15841400-9 | Sweetened cocoa powder 15841400-9 | Gezoet cacaopoeder
15842000-2 | Chocolate and sugar confectionery 15842000-2 | Chocolade en suikerwerk
15842100-3 | Chocolate 15842100-3 | Chocolade
15842200-4 | Chocolate products 15842200-4 | Chocoladeproducten
15842210-7 | Drinking chocolate 15842210-7 | Chocoladedrank
15842220-0 | Chocolate bars 15842220-0 | Chocoladerepen
15842300-5 | Confectionery 15842300-5 | Suikerwerk
15842310-8 | Boiled sweets 15842310-8 | Snoepgoed
15842320-1 | Nougat 15842320-1 | Noga
15842400-6 | Fruit, nuts or fruit peel preserved by sugar 15842400-6 | Gekonfijte vruchten, noten en vruchtenschillen
15850000-1 | Pasta products 15850000-1 | Pastaproducten
15851000-8 | Farinaceous products 15851000-8 | Meelproducten
15851100-9 | Uncooked pasta 15851100-9 | Ongekookte pasta
15851200-0 | Prepared pasta and couscous 15851200-0 | Bereide pasta en couscous
15851210-3 | Prepared pasta 15851210-3 | Bereide pasta
15851220-6 | Stuffed pasta 15851220-6 | Gevulde pasta
15851230-9 | Lasagne 15851230-9 | Lasagne
15851250-5 | Couscous 15851250-5 | Couscous
15851290-7 | Canned pasta 15851290-7 | Ingeblikte pastaproducten
15860000-4 | Coffee, tea and related products 15860000-4 | Koffie, thee en aanverwante producten
15861000-1 | Coffee 15861000-1 | Koffie
15861100-2 | Roasted coffee 15861100-2 | Gebrande koffie
15861200-3 | Decaffeinated coffee 15861200-3 | Cafeïnevrije koffie
15862000-8 | Coffee substitutes 15862000-8 | Koffiesurrogaten
15863000-5 | Tea 15863000-5 | Thee
15863100-6 | Green tea 15863100-6 | Groene thee
15863200-7 | Black tea 15863200-7 | Zwarte thee
15864000-2 | Preparations of tea or maté 15864000-2 | Bereidingen van thee of maté
15864100-3 | Teabags 15864100-3 | Theezakjes
15865000-9 | Herbal infusions 15865000-9 | Kruideninfusies
15870000-7 | Condiments and seasonings 15870000-7 | Specerijen en kruiderijen
15871000-4 | Vinegar; sauces; mixed condiments; mustard flour and meal; prepared mustard 15871000-4 | Azijn; sauzen; samengestelde kruiderijen; mosterdmeel; bereide mosterd
15871100-5 | Vinegar and vinegar substitutes 15871100-5 | Azijn en azijnsurrogaten
15871110-8 | Vinegar or equivalent 15871110-8 | Azijn of dergelijke
15871200-6 | Sauces, mixed condiments and mixed seasonings 15871200-6 | Sauzen, samengestelde specerijen en kruiderijen
15871210-9 | Soya sauce 15871210-9 | Sojasaus
15871230-5 | Tomato ketchup 15871230-5 | Tomatenketchup
15871250-1 | Mustard 15871250-1 | Mosterd
15871260-4 | Sauces 15871260-4 | Sauzen
15871270-7 | Mixed condiments 15871270-7 | Samengestelde kruiderijen
15871273-8 | Mayonnaise 15871273-8 | Mayonaise
15871274-5 | Sandwich spreads 15871274-5 | Sandwich spreads
15871279-0 | Chutney 15871279-0 | Chutney
15872000-1 | Herbs and spices 15872000-1 | Kruiden en specerijen
15872100-2 | Pepper 15872100-2 | Peper
15872200-3 | Spices 15872200-3 | Specerijen
15872300-4 | Herbs 15872300-4 | Kruiden
15872400-5 | Salt 15872400-5 | Zout
15872500-6 | Ginger 15872500-6 | Gember
15880000-0 | Special nutritional products 15880000-0 | Speciale voedingsproducten
15881000-7 | Homogenised food preparations 15881000-7 | Gehomogeniseerde voedingspreparaten
15882000-4 | Dietetic products 15882000-4 | Dieetproducten
15884000-8 | Baby food 15884000-8 | Babyvoeding
15890000-3 | Miscellaneous food products and dried goods 15890000-3 | Diverse voedingsmiddelen en droge waren
15891000-0 | Soups and broths 15891000-0 | Gebonden en heldere soepen
15891100-1 | Meat soups 15891100-1 | Vleessoep
15891200-2 | Fish soups 15891200-2 | Vissoep
15891300-3 | Mixed soups 15891300-3 | Gemengde soep
15891400-4 | Soups 15891400-4 | Soep
15891410-7 | Soup mixes 15891410-7 | Soepmixen
15891500-5 | Broths 15891500-5 | Bouillon
15891600-6 | Stocks 15891600-6 | Geconcentreerde bouillon
15891610-9 | Mixes for stocks 15891610-9 | Bouillonmixen
15891900-9 | Vegetable soups 15891900-9 | Groentesoep
15892000-7 | Vegetable saps, extracts, peptic substances and thickeners 15892000-7 | Plantensappen, -extracten, digestieve stoffen en bindmiddelen
15892100-8 | Vegetable saps 15892100-8 | Plantensappen
15892200-9 | Vegetable extracts 15892200-9 | Plantenextracten
15892400-1 | Thickeners 15892400-1 | Bindmiddelen
15893000-4 | Dry goods 15893000-4 | Droge waren
15893100-5 | Food mixes 15893100-5 | Voedingsmixen
15893200-6 | Dessert mixes 15893200-6 | Dessertmixen
15893300-7 | Gravy mixes 15893300-7 | Vleessausmixen
15894000-1 | Processed food products 15894000-1 | Verwerkte voedingsmiddelen
15894100-2 | Vegan packs 15894100-2 | Veganistische pakketten
15894200-3 | Prepared meals 15894200-3 | Bereide maaltijden
15894210-6 | School meals 15894210-6 | Schoolmaaltijden
15894220-9 | Hospital meals 15894220-9 | Ziekenhuismaaltijden
15894300-4 | Prepared dishes 15894300-4 | Bereide gerechten
15894400-5 | Snacks 15894400-5 | Snacks
15894500-6 | Vending-machine ingredients 15894500-6 | Artikelen voor verkoopautomaten
15894600-7 | Sandwich fillings 15894600-7 | Sandwichbeleg
15894700-8 | Delicatessen 15894700-8 | Delicatessen
15895000-8 | Fast-food products 15895000-8 | Fastfoodproducten
15895100-9 | Hamburgers 15895100-9 | Hamburgers
15896000-5 | Deep-frozen products 15896000-5 | Diepvriesproducten
15897000-2 | Canned goods and field rations 15897000-2 | Blikconserven en veldrantsoenen
15897100-3 | Field rations 15897100-3 | Veldrantsoenen
15897200-4 | Canned goods 15897200-4 | Blikconserven
15897300-5 | Food parcels 15897300-5 | Voedselpakketten
15898000-9 | Yeast 15898000-9 | Gist
15899000-6 | Baking powder 15899000-6 | Bakpoeder
15900000-7 | Beverages, tobacco and related products 15900000-7 | Dranken, tabak en aanverwante producten
15910000-0 | Distilled alcoholic beverages 15910000-0 | Gedistilleerde alcoholische dranken
15911000-7 | Spirituous beverages 15911000-7 | Sterke dranken
15911100-8 | Spirits 15911100-8 | Spiritualiën
15911200-9 | Liqueurs 15911200-9 | Likeuren
15930000-6 | Wines 15930000-6 | Wijnen
15931000-3 | Unflavoured wines 15931000-3 | Niet-gearomatiseerde wijn
15931100-4 | Sparkling wine 15931100-4 | Mousserende wijn
15931200-5 | Table wine 15931200-5 | Tafelwijn
15931300-6 | Port 15931300-6 | Port
15931400-7 | Madeira 15931400-7 | Madeira
15931500-8 | Grape must 15931500-8 | Druivenmost
15931600-9 | Sherry 15931600-9 | Sherry
15932000-0 | Wine lees 15932000-0 | Wijndroesem
15940000-9 | Cider and other fruit wines 15940000-9 | Cider en andere vruchtenwijnen
15941000-6 | Cider 15941000-6 | Cider
15942000-3 | Fruit wines 15942000-3 | Vruchtenwijnen
15950000-2 | Non-distilled fermented beverages 15950000-2 | Niet-gedistilleerde gegiste dranken
15951000-9 | Vermouth 15951000-9 | Vermout
15960000-5 | Malt beer 15960000-5 | Moutbier
15961000-2 | Beer 15961000-2 | Bier
15961100-3 | Lager 15961100-3 | Lagerbier
15962000-9 | Brewing or distilling dregs 15962000-9 | Brouwerij- of stokerijafval
15980000-1 | Non-alcoholic beverages 15980000-1 | Niet-alcoholische dranken
15981000-8 | Mineral water 15981000-8 | Mineraalwater
15981100-9 | Still mineral water 15981100-9 | Niet-koolzuurhoudend mineraalwater
15981200-0 | Sparkling mineral water 15981200-0 | Koolzuurhoudend mineraalwater
15981300-1 | Water in solid form 15981300-1 | Water in vaste vorm
15981310-4 | Ice 15981310-4 | IJs
15981320-7 | Snow 15981320-7 | Sneeuw
15981400-2 | Flavoured mineral waters 15981400-2 | Mineraalwater met toegevoegde smaakstoffen
15982000-5 | Soft drinks 15982000-5 | Frisdranken
15982100-6 | Fruit squashes 15982100-6 | Geconcentreerde vruchtensiroop zonder toevoegingen
15982200-7 | Chocolate milk 15982200-7 | Chocolademelk
15990000-4 | Tobacco, tobacco goods and supplies 15990000-4 | Tabak, tabakswaren en benodigdheden
15991000-1 | Tobacco goods 15991000-1 | Tabakswaren
15991100-2 | Cigars 15991100-2 | Sigaren
15991200-3 | Cigarillos 15991200-3 | Cigarillos
15991300-4 | Cigarettes 15991300-4 | Sigaretten
15992000-8 | Tobacco 15992000-8 | Tabak
15992100-9 | Manufactured tobacco 15992100-9 | Verwerkte tabak
15993000-5 | Tobacconist supplies 15993000-5 | Tabakshandelswaren
15994000-2 | Cigarette paper and filter paper 15994000-2 | Sigarettenpapier en filterpapier
15994100-3 | Cigarette paper 15994100-3 | Sigarettenpapier
15994200-4 | Filter paper 15994200-4 | Filterpapier
16000000-5 | Agricultural machinery 16000000-5 | Landbouwmachines
16100000-6 | Agricultural and forestry machinery for soil preparation or cultivation 16100000-6 | Machines voor landbouw of bosbouw, voor voorbereiding of bewerking van de grond
16110000-9 | Ploughs or disc harrows 16110000-9 | Ploegen en schijveneggen
16120000-2 | Harrows, scarifiers, cultivators, weeders or hoes 16120000-2 | Eggen, grondbrekers, cultivators, hakploegen of schoffels
16130000-5 | Seeders, planters or transplanters 16130000-5 | Zaai-, plant- of pootmachines
16140000-8 | Manure spreaders 16140000-8 | Mestverspreiders
16141000-5 | Fertiliser distributors 16141000-5 | Kunstmeststrooiers
16150000-1 | Lawn or sports-ground rollers 16150000-1 | Rollers voor gazons of sportvelden
16160000-4 | Miscellaneous gardening equipment 16160000-4 | Diverse tuingereedschappen
16300000-8 | Harvesting machinery 16300000-8 | Oogstmachines
16310000-1 | Mowers 16310000-1 | Maaimachines
16311000-8 | Lawnmowers 16311000-8 | Grasmaaiers
16311100-9 | Lawn, park or sports-ground mowers 16311100-9 | Maaimachines voor gazons, parken of sportvelden
16320000-4 | Haymaking machinery 16320000-4 | Hooimachines
16330000-7 | Straw or fodder balers 16330000-7 | Stro- en veevoederpersen
16331000-4 | Pick-up balers 16331000-4 | Opraappersen
16340000-0 | Harvesting and threshing machinery 16340000-0 | Oogst- en dorsmachines
16400000-9 | Spraying machinery for agriculture or horticulture 16400000-9 | Sproeimachines voor de land- of tuinbouw
16500000-0 | Self-loading or unloading trailers and semi-trailers for agriculture 16500000-0 | Trailers en opleggers voor de landbouw, met eigen laad- of losinstallatie
16510000-3 | Self-loading trailers for agriculture 16510000-3 | Landbouwtrailers met eigen laadinstallatie
16520000-6 | Unloading trailers for agriculture 16520000-6 | Landbouwtrailers met eigen losinstallatie
16530000-9 | Self-loading semi-trailers for agriculture 16530000-9 | Landbouwopleggers met eigen laadinstallatie
16540000-2 | Unloading semi-trailers for agriculture 16540000-2 | Landbouwopleggers met eigen losinstallatie
16600000-1 | Specialist agricultural or forestry machinery 16600000-1 | Speciale machines voor de landbouw of bosbouw
16610000-4 | Machines for cleaning, sorting or grading eggs, fruit or other produce 16610000-4 | Machines voor het reinigen, (op maat) sorteren van eieren, vruchten of andere landbouwproducten
16611000-1 | Machines for cleaning produce 16611000-1 | Machines voor het reinigen van landbouwproducten
16611100-2 | Machines for cleaning eggs 16611100-2 | Machines voor het reinigen van eieren
16611200-3 | Machines for cleaning fruit 16611200-3 | Machines voor het reinigen van vruchten
16612000-8 | Machines for sorting or grading produce 16612000-8 | Machines voor het (op maat) sorteren van landbouwproducten
16612100-9 | Machines for sorting or grading eggs 16612100-9 | Machines voor het (op maat) sorteren van eieren
16612200-0 | Machines for sorting or grading fruit 16612200-0 | Machines voor het (op maat) sorteren van fruit
16613000-5 | Machines for cleaning, sorting or grading seed, grain or dried vegetables 16613000-5 | Machines voor het reinigen, (op maat) sorteren van zaad, graan of gedroogde groenten
16620000-7 | Milking machines 16620000-7 | Melkmachines
16630000-0 | Machinery for preparing animal feeding stuffs 16630000-0 | Machines voor het bereiden van veevoeder
16640000-3 | Bee-keeping machinery 16640000-3 | Machines voor de bijenhouderij
16650000-6 | Poultry-keeping machinery 16650000-6 | Machines voor de pluimveehouderij
16651000-3 | Poultry incubators and brooders 16651000-3 | Broedmachines en kunstmoeders voor de pluimveehouderij
16700000-2 | Tractors 16700000-2 | Tractoren
16710000-5 | Pedestrian-controlled agricultural tractors 16710000-5 | Motoculteurs
16720000-8 | Used tractors 16720000-8 | Tweedehandstractoren
16730000-1 | Traction motors 16730000-1 | Tractiemotoren
16800000-3 | Parts of agricultural and forestry machinery 16800000-3 | Delen van machines voor de landbouw of de bosbouw
16810000-6 | Parts of agricultural machinery 16810000-6 | Delen van landbouwmachines
16820000-9 | Parts of forestry machinery 16820000-9 | Delen van bosbouwmachines
18000000-9 | Clothing, footwear, luggage articles and accessories 18000000-9 | Kleding, schoeisel, bagageartikelen en accessoires
18100000-0 | Occupational clothing, special workwear and accessories 18100000-0 | Beroepskleding, speciale werkkleding en toebehoren
18110000-3 | Occupational clothing 18110000-3 | Beroepskleding
18113000-4 | Industrial clothing 18113000-4 | Industriële kleding
18114000-1 | Coveralls 18114000-1 | Werkpakken
18130000-9 | Special workwear 18130000-9 | Speciale werkkleding
18132000-3 | Flying clothing 18132000-3 | Vliegkleding
18132100-4 | Flight jackets 18132100-4 | Vliegeniersjassen
18132200-5 | Flight suits 18132200-5 | Vliegenierspakken
18140000-2 | Workwear accessories 18140000-2 | Accessoires voor werkkleding
18141000-9 | Work gloves 18141000-9 | Werkhandschoenen
18142000-6 | Safety visors 18142000-6 | Veiligheidsmaskers
18143000-3 | Protective gear 18143000-3 | Beschermende uitrusting
18200000-1 | Outerwear 18200000-1 | Bovenkleding
18210000-4 | Coats 18210000-4 | Jassen
18211000-1 | Capes 18211000-1 | Capes
18212000-8 | Cloaks 18212000-8 | Schoudermantels
18213000-5 | Wind jackets 18213000-5 | Windjacks
18220000-7 | Weatherproof clothing 18220000-7 | Weerbestendige kleding
18221000-4 | Waterproof clothing 18221000-4 | Waterdichte kleding
18221100-5 | Waterproof capes 18221100-5 | Waterdichte capes
18221200-6 | Anoraks 18221200-6 | Anoraks
18221300-7 | Raincoats 18221300-7 | Regenjassen
18222000-1 | Corporate clothing 18222000-1 | Bedrijfskleding
18222100-2 | Suits 18222100-2 | Herenkostuums en mantelpakjes
18222200-3 | Ensembles 18222200-3 | Pakken
18223000-8 | Jackets and blazers 18223000-8 | Colbertjassen en blazers
18223100-9 | Blazers 18223100-9 | Blazers
18223200-0 | Jackets 18223200-0 | Colbertjassen
18224000-5 | Clothing made of coated or impregnated textile fabrics 18224000-5 | Kleding van beklede of geïmpregneerde textielstof
18230000-0 | Miscellaneous outerwear 18230000-0 | Diverse bovenkleding
18231000-7 | Dresses 18231000-7 | Jurken
18232000-4 | Skirts 18232000-4 | Rokken
18233000-1 | Shorts 18233000-1 | Shorts
18234000-8 | Trousers 18234000-8 | Broeken
18235000-5 | Pullovers, cardigans and similar articles 18235000-5 | Truien, vesten en aanverwante artikelen
18235100-6 | Pullovers 18235100-6 | Truien
18235200-7 | Cardigans 18235200-7 | Vesten
18235300-8 | Sweatshirts 18235300-8 | Sweaters
18235400-9 | Waistcoats 18235400-9 | Jasjes
18300000-2 | Garments 18300000-2 | Kledingstukken
18310000-5 | Underwear 18310000-5 | Ondergoed
18311000-2 | Slips 18311000-2 | Onderjurken
18312000-9 | Underpants 18312000-9 | Onderbroeken
18313000-6 | Panties 18313000-6 | Slipjes
18314000-3 | Bathrobes 18314000-3 | Badjassen
18315000-0 | Stockings 18315000-0 | Kousen
18316000-7 | Tights 18316000-7 | Panty's
18317000-4 | Socks 18317000-4 | Sokken
18318000-1 | Nightwear 18318000-1 | Nachtkleding
18318100-2 | Nightshirts 18318100-2 | Nachthemden
18318200-3 | Dressing gowns 18318200-3 | Ochtendjassen
18318300-4 | Pyjamas 18318300-4 | Pyjama's
18318400-5 | Vests 18318400-5 | Hemden
18318500-6 | Nightdresses 18318500-6 | Nachtponnen
18320000-8 | Brassieres, corsets, suspenders and similar articles 18320000-8 | Beha's, korsetten, jarretels en soortgelijke artikelen
18321000-5 | Brassieres 18321000-5 | Beha's
18322000-2 | Corsets 18322000-2 | Korsetten
18323000-9 | Suspenders 18323000-9 | Jarretels
18330000-1 | T-shirts and shirts 18330000-1 | T-shirts en overhemden
18331000-8 | T-shirts 18331000-8 | T-shirts
18332000-5 | Shirts 18332000-5 | Overhemden
18333000-2 | Polo shirts 18333000-2 | Poloshirts
18400000-3 | Special clothing and accessories 18400000-3 | Speciale kleding en accessoires
18410000-6 | Special clothing 18410000-6 | Speciale kleding
18411000-3 | Baby clothing 18411000-3 | Babykleding
18412000-0 | Sportswear 18412000-0 | Sportkleding
18412100-1 | Tracksuits 18412100-1 | Trainingspakken
18412200-2 | Sports shirts 18412200-2 | Sporthemden
18412300-3 | Ski suits 18412300-3 | Skipakken
18412800-8 | Swimwear 18412800-8 | Zwemkleding
18420000-9 | Clothing accessories 18420000-9 | Kledingaccessoires
18421000-6 | Handkerchiefs 18421000-6 | Zakdoeken
18422000-3 | Scarves 18422000-3 | Sjaals
18423000-0 | Ties 18423000-0 | Stropdassen
18424000-7 | Gloves 18424000-7 | Handschoenen
18424300-0 | Disposable gloves 18424300-0 | Wegwerphandschoenen
18424400-1 | Mittens 18424400-1 | Wanten
18424500-2 | Gauntlets 18424500-2 | Kaphandschoenen
18425000-4 | Belts 18425000-4 | Ceintuurs
18425100-5 | Bandoliers 18425100-5 | Schouderriemen
18440000-5 | Hats and headgear 18440000-5 | Hoeden en hoofddeksels
18441000-2 | Hats 18441000-2 | Hoeden
18443000-6 | Headgear and headgear accessories 18443000-6 | Hoofddeksels en accessoires voor hoofddeksels
18443100-7 | Headbands 18443100-7 | Hoofdbanden
18443300-9 | Headgear 18443300-9 | Hoofddeksels
18443310-2 | Berets 18443310-2 | Baretten
18443320-5 | Field caps 18443320-5 | Veldpetten
18443330-8 | Hoods 18443330-8 | Mutsen
18443340-1 | Caps 18443340-1 | Petten
18443400-0 | Chin straps for headgear 18443400-0 | Kinbanden voor hoofddeksels
18443500-1 | Visors 18443500-1 | Zonnekleppen
18444000-3 | Protective headgear 18444000-3 | Beschermende hoofddeksels
18444100-4 | Safety headgear 18444100-4 | Veiligheidshoofddeksels
18444110-7 | Helmets 18444110-7 | Helmen
18444111-4 | Crash helmets 18444111-4 | Valhelmen
18444112-1 | Bicycle helmets 18444112-1 | Fietshelmen
18444200-5 | Hard hats 18444200-5 | Veiligheidshelmen
18450000-8 | Fasteners (clothing) 18450000-8 | Sluitingen (kleding)
18451000-5 | Buttons 18451000-5 | Knopen
18451100-6 | Parts of buttons 18451100-6 | Delen van knopen
18452000-2 | Safety pins 18452000-2 | Veiligheidsspelden
18453000-9 | Zip fasteners 18453000-9 | Ritssluitingen
18500000-4 | Jewellery, watches and related articles 18500000-4 | Juwelen, horloges en aanverwante artikelen
18510000-7 | Jewellery and related articles 18510000-7 | Juwelen en aanverwante artikelen
18511000-4 | Precious stone for jewellery 18511000-4 | Edelstenen voor juwelen
18511100-5 | Diamonds 18511100-5 | Diamanten
18511200-6 | Rubies 18511200-6 | Robijnen
18511300-7 | Emeralds 18511300-7 | Smaragden
18511400-8 | Opal stone 18511400-8 | Opalen
18511500-9 | Quartz stone 18511500-9 | Kwartsen
18511600-0 | Tourmaline stone 18511600-0 | Toermalijnen
18512000-1 | Coins and medals 18512000-1 | Munten en medailles
18512100-2 | Coins 18512100-2 | Munten
18512200-3 | Medals 18512200-3 | Medailles
18513000-8 | Articles of jewellery 18513000-8 | Sieraden
18513100-9 | Pearls 18513100-9 | Parels
18513200-0 | Goldsmiths' wares 18513200-0 | Goudsmeedwerk
18513300-1 | Articles of precious metal 18513300-1 | Voorwerpen van edele metalen
18513400-2 | Articles of precious or semi-precious stones 18513400-2 | Voorwerpen van edelstenen of halfedelstenen
18513500-3 | Silversmiths' wares 18513500-3 | Zilversmeedwerk
18520000-0 | Personal horology 18520000-0 | Persoonlijke uurwerken
18521000-7 | Watches 18521000-7 | Horloges
18521100-8 | Glass for watches 18521100-8 | Glas voor horloges
18522000-4 | Wristwatches 18522000-4 | Polshorloges
18523000-1 | Stopwatches 18523000-1 | Stopwatches
18530000-3 | Presents and rewards 18530000-3 | Geschenken en beloningen
18600000-5 | Furs and articles of fur 18600000-5 | Bont en bontartikelen
18610000-8 | Fur articles 18610000-8 | Bontartikelen
18611000-5 | Fur skins 18611000-5 | Pelshuiden
18612000-2 | Fur clothing 18612000-2 | Kleding van bont
18613000-9 | Artificial fur articles 18613000-9 | Producten van namaakbont
18620000-1 | Furs 18620000-1 | Bont
18800000-7 | Footwear 18800000-7 | Schoeisel
18810000-0 | Footwear other than sports and protective footwear 18810000-0 | Schoeisel, met uitzondering van sport- en veiligheidsschoeisel
18811000-7 | Waterproof footwear 18811000-7 | Waterdicht schoeisel
18812000-4 | Footwear with rubber or plastic parts 18812000-4 | Schoeisel met rubber of plastic delen
18812100-5 | Sandals with uppers of rubber or plastics 18812100-5 | Sandalen met bovendeel van rubber of plastic
18812200-6 | Rubber boots 18812200-6 | Rubberlaarzen
18812300-7 | Town footwear with rubber or plastic uppers 18812300-7 | Stadsschoenen met rubber of plastic bovenwerk
18812400-8 | Flip-flops 18812400-8 | Teenslippers
18813000-1 | Footwear with uppers of leather 18813000-1 | Schoeisel met lederen bovenwerk
18813100-2 | Sandals 18813100-2 | Sandalen
18813200-3 | Slippers 18813200-3 | Slippers
18813300-4 | Town footwear 18813300-4 | Stadsschoenen
18814000-8 | Footwear with uppers of textile materials 18814000-8 | Schoeisel met textielen bovenwerk
18815000-5 | Boots 18815000-5 | Laarzen
18815100-6 | Ankle boots 18815100-6 | Enkellaarzen
18815200-7 | Calf boots 18815200-7 | Kuitlaarzen
18815300-8 | Knee boots 18815300-8 | Knielaarzen
18815400-9 | Waders 18815400-9 | Lieslaarzen
18816000-2 | Galoshes 18816000-2 | Overschoenen
18820000-3 | Sports footwear 18820000-3 | Sportschoeisel
18821000-0 | Ski footwear 18821000-0 | Skischoeisel
18821100-1 | Cross-country ski footwear 18821100-1 | Langlaufschoenen
18822000-7 | Training shoes 18822000-7 | Trainingsschoenen
18823000-4 | Climbing boots 18823000-4 | Bergschoenen
18824000-1 | Football boots 18824000-1 | Voetbalschoenen
18830000-6 | Protective footwear 18830000-6 | Veiligheidsschoeisel
18831000-3 | Footwear incorporating a protective metal toecap 18831000-3 | Schoeisel met beschermende metalen neus
18832000-0 | Special footwear 18832000-0 | Speciaal schoeisel
18832100-1 | Flying footwear 18832100-1 | Vliegeniersschoenen
18840000-9 | Parts of footwear 18840000-9 | Delen van schoeisel
18841000-6 | Footwear uppers 18841000-6 | Bovendelen van schoeisel
18842000-3 | Soles 18842000-3 | Zolen
18843000-0 | Heels 18843000-0 | Hakken
18900000-8 | Luggage, saddlery, sacks and bags 18900000-8 | Bagage, zadeltuig, zakken en tassen
18910000-1 | Saddlery 18910000-1 | Zadeltuig
18911000-8 | Saddles 18911000-8 | Zadels
18912000-5 | Riding crops 18912000-5 | Rijzwepen
18913000-2 | Whips 18913000-2 | Zwepen
18920000-4 | Luggage 18920000-4 | Bagage
18921000-1 | Suitcases 18921000-1 | Reiskoffers
18923000-5 | Pouches and wallets 18923000-5 | Aktentassen en portefeuilles
18923100-6 | Pouches 18923100-6 | Aktentassen
18923200-7 | Wallets 18923200-7 | Portefeuilles
18924000-2 | Trunks 18924000-2 | Hutkoffers
18925000-9 | Water-bottle holders and holsters 18925000-9 | Veldfleshouders en holsters
18925100-0 | Water-bottle holders 18925100-0 | Veldfleshouders
18925200-1 | Holsters 18925200-1 | Holsters
18929000-7 | Toilet cases 18929000-7 | Toilettassen
18930000-7 | Sacks and bags 18930000-7 | Zakken en tassen
18931000-4 | Travel bags 18931000-4 | Reistassen
18931100-5 | Rucksacks 18931100-5 | Rugzakken
18932000-1 | Sports bags 18932000-1 | Sporttassen
18933000-8 | Mail or parcel bags 18933000-8 | Post- of pakketzakken
18933100-9 | Post pouches 18933100-9 | Postzakken
18934000-5 | Kitbags 18934000-5 | Plunjezakken
18935000-2 | Laundry bags 18935000-2 | Waszakken
18936000-9 | Textile bags 18936000-9 | Zakken van textiel
18937000-6 | Goods-packing sacks 18937000-6 | Zakken voor het verpakken van goederen
18937100-7 | Goods-packing bags 18937100-7 | Tassen voor het verpakken van goederen
18938000-3 | Padded bags 18938000-3 | Gewatteerde enveloppen
18939000-0 | Handbags 18939000-0 | Handtassen
19000000-6 | Leather and textile fabrics, plastic and rubber materials 19000000-6 | Leder, textielweefsels, kunststof en rubber materialen
19100000-7 | Leather 19100000-7 | Leder
19110000-0 | Chamois leather 19110000-0 | Zeemleer
19120000-3 | Leather of bovine or equine animals 19120000-3 | Leder van runder- en paardachtigen
19130000-6 | Leather of sheep, goats or pigs 19130000-6 | Leder van schapen, geiten en varkens
19131000-3 | Sheep- or lamb-skin leather 19131000-3 | Schapenleder of lamsleder
19132000-0 | Goat- or kid-skin leather 19132000-0 | Geitenleder en glacé
19133000-7 | Pig leather 19133000-7 | Varkensleder
19140000-9 | Leather of other animals, composite leather and other leather 19140000-9 | Leder van andere dieren, samengesteld leder en ander leder
19141000-6 | Leather of other animals 19141000-6 | Leder van andere dieren
19142000-3 | Composite leather 19142000-3 | Kunstleder
19143000-0 | Imitation leather 19143000-0 | Imitatieleder
19144000-7 | Patent leather 19144000-7 | Lakleder
19160000-5 | Watch straps 19160000-5 | Horlogebandjes
19170000-8 | Leather articles used in machinery or mechanical appliances 19170000-8 | Lederwaren voor gebruik in machines of bij mechanische toepassingen
19200000-8 | Textile fabrics and related items 19200000-8 | Textielweefsels en aanverwante artikelen
19210000-1 | Woven fabrics 19210000-1 | Geweven stoffen
19211000-8 | Synthetic woven fabrics 19211000-8 | Synthetische weefsels
19211100-9 | Mixed woven fabrics 19211100-9 | Gemengde weefsels
19212000-5 | Woven fabrics of cotton 19212000-5 | Katoenen weefsels
19212100-6 | Ticking 19212100-6 | Tijk
19212200-7 | Denim 19212200-7 | Denim
19212300-8 | Canvas 19212300-8 | Canvas
19212310-1 | Canvas items 19212310-1 | Canvasartikelen
19212400-9 | Poplin 19212400-9 | Popeline
19212500-0 | Webbing 19212500-0 | Singel
19212510-3 | Webbing straps 19212510-3 | Singelbanden
19220000-4 | Woollen fabrics 19220000-4 | Wollen stoffen
19230000-7 | Linen fabrics 19230000-7 | Linnen stoffen
19231000-4 | Linen 19231000-4 | Linnengoed
19240000-0 | Special fabrics 19240000-0 | Speciale weefsels
19241000-7 | Pile 19241000-7 | Pool
19242000-4 | Terry towelling 19242000-4 | Badstof
19243000-1 | Upholstery fabrics 19243000-1 | Bekledingsstoffen
19244000-8 | Curtain fabrics 19244000-8 | Gordijnstoffen
19245000-5 | Lining fabrics 19245000-5 | Voeringstoffen
19250000-3 | Knitted or crocheted fabrics 19250000-3 | Gebreide of gehaakte stoffen
19251000-0 | Knitted fabrics 19251000-0 | Gebreide stoffen
19251100-1 | Pile fabrics 19251100-1 | Poolweefsels
19252000-7 | Crocheted fabrics 19252000-7 | Gehaakte stoffen
19260000-6 | Cloth 19260000-6 | Doek
19270000-9 | Non-woven fabrics 19270000-9 | Vliesstoffen
19280000-2 | Animal wool, hides and skins 19280000-2 | Wol, huiden en vellen van dieren
19281000-9 | Wool 19281000-9 | Wol
19282000-6 | Animal skins 19282000-6 | Dierlijke vellen
19283000-3 | Bird skins and feathers 19283000-3 | Huiden van vogels, en veren
19400000-0 | Textile yarn and thread 19400000-0 | Textielgaren en -draad
19410000-3 | Natural textile fibres 19410000-3 | Natuurlijke textielvezels
19420000-6 | Artificial textile fibres 19420000-6 | Synthetische textielvezels
19430000-9 | Textile yarn and thread of natural fibres 19430000-9 | Textielgaren en draad van natuurlijke vezels
19431000-6 | Silk yarn 19431000-6 | Zijdegaren
19432000-3 | Wool yarn 19432000-3 | Wolgaren
19433000-0 | Cotton yarn 19433000-0 | Katoengaren
19434000-7 | Flax yarn 19434000-7 | Vlasgaren
19435000-4 | Sewing thread and yarn of natural fibres 19435000-4 | Naaidraad en -garen van natuurlijke vezels
19435100-5 | Sewing thread 19435100-5 | Naaigaren
19435200-6 | Knitting yarn 19435200-6 | Breigaren
19436000-1 | Vegetable textile-fibre yarn 19436000-1 | Garen van plantaardige textielvezels
19440000-2 | Synthetic yarn or thread 19440000-2 | Synthetisch garen of draad
19441000-9 | Synthetic yarn 19441000-9 | Synthetisch garen
19442000-6 | Synthetic thread 19442000-6 | Synthetische draad
19442100-7 | Synthetic sewing thread 19442100-7 | Synthetisch naaigaren
19442200-8 | Synthetic knitting yarn 19442200-8 | Synthetisch breigaren
19500000-1 | Rubber and plastic materials 19500000-1 | Rubber en kunststofmaterialen
19510000-4 | Rubber products 19510000-4 | Producten van rubber
19511000-1 | Rubber inner tubes, treads and flaps 19511000-1 | Binnenbanden, loopvlakken en velglinten van rubber
19511100-2 | Tyre flaps 19511100-2 | Velglinten
19511200-3 | Inner tubes 19511200-3 | Binnenbanden
19511300-4 | Tyre treads 19511300-4 | Loopvlakken voor banden
19512000-8 | Unvulcanised rubber articles 19512000-8 | Artikelen van niet-gevulcaniseerd rubber
19513000-5 | Rubberised textile fabrics 19513000-5 | Met rubber beklede textielweefsels
19513100-6 | Tyre-cord fabric 19513100-6 | Bandenkoordweefsel
19513200-7 | Adhesive tape of rubberised textiles 19513200-7 | Plakband van met rubber bekleed textiel
19514000-2 | Reclaimed rubber 19514000-2 | Geregenereerd rubber
19520000-7 | Plastic products 19520000-7 | Producten van plastic
19521000-4 | Polystyrene products 19521000-4 | Polystyreen producten
19521100-5 | Polystyrene sheeting 19521100-5 | Polystyreen bekleding
19521200-6 | Polystyrene slabs 19521200-6 | Polystyreen platen
19522000-1 | Resins 19522000-1 | Harsen
19522100-2 | Epoxy resin 19522100-2 | Epoxyhars
19522110-5 | Epoxy-resin tubing 19522110-5 | Buizen van epoxyhars
19600000-2 | Leather, textile, rubber and plastic waste 19600000-2 | Afval van leer, textiel, rubber en kunststof
19610000-5 | Leather waste 19610000-5 | Afval van leder
19620000-8 | Textile waste 19620000-8 | Textielafval
19630000-1 | Rubber waste 19630000-1 | Afval van rubber
19640000-4 | Polythene waste and refuse sacks and bags 19640000-4 | Afval- en vuilniszakken van polytheen
19700000-3 | Synthetic rubber and fibres 19700000-3 | Synthetische rubber en vezels
19710000-6 | Synthetic rubber 19710000-6 | Synthetische rubber
19720000-9 | Synthetic fibres 19720000-9 | Synthetische vezels
19721000-6 | Synthetic filament tow 19721000-6 | Synthetisch filamentwerk
19722000-3 | High-tenacity yarn 19722000-3 | Garens met een hoge trekvastheid
19723000-0 | Single textured yarn 19723000-0 | Eendraads getextureerd garen
19724000-7 | Synthetic monofilament 19724000-7 | Synthetische monofilamenten
19730000-2 | Artificial fibres 19730000-2 | Stapelvezels
19731000-9 | Artificial staple fibres 19731000-9 | Kunstmatige stapelvezels
19732000-6 | Polypropylene 19732000-6 | Polypropyleen
19733000-3 | Artificial textured yarn 19733000-3 | Getextureerde kunstmatige garens
22000000-0 | Printed matter and related products 22000000-0 | Drukwerk en aanverwante producten
22100000-1 | Printed books, brochures and leaflets 22100000-1 | Boeken, brochures en folders
22110000-4 | Printed books 22110000-4 | Gedrukte boeken
22111000-1 | School books 22111000-1 | Schoolboeken
22112000-8 | Textbooks 22112000-8 | Handboeken
22113000-5 | Library books 22113000-5 | Bibliotheekboeken
22114000-2 | Dictionaries, maps, music books and other books 22114000-2 | Woordenboeken, kaarten, partituren en andere boeken
22114100-3 | Dictionaries 22114100-3 | Woordenboeken
22114200-4 | Atlases 22114200-4 | Atlassen
22114300-5 | Maps 22114300-5 | Kaarten
22114310-8 | Cadastral maps 22114310-8 | Kadasterkaarten
22114311-5 | Blueprints 22114311-5 | Blauwdrukken
22114400-6 | Printed music 22114400-6 | Bladmuziek
22114500-7 | Encyclopaedias 22114500-7 | Encyclopedieën
22120000-7 | Publications 22120000-7 | Publicaties
22121000-4 | Technical publications 22121000-4 | Technische publicaties
22130000-0 | Directories 22130000-0 | Telefoonboeken
22140000-3 | Leaflets 22140000-3 | Folders
22150000-6 | Brochures 22150000-6 | Brochures
22160000-9 | Booklets 22160000-9 | Boekjes
22200000-2 | Newspapers, journals, periodicals and magazines 22200000-2 | Kranten, vaktijdschriften, periodieken en geïllustreerde tijdschriften
22210000-5 | Newspapers 22210000-5 | Kranten
22211000-2 | Journals 22211000-2 | Vaktijdschriften
22211100-3 | Official journals 22211100-3 | Staatsbladen
22212000-9 | Periodicals 22212000-9 | Periodieken
22212100-0 | Serials 22212100-0 | Seriepublicaties
22213000-6 | Magazines 22213000-6 | Tijdschriften
22300000-3 | Postcards, greeting cards and other printed matter 22300000-3 | Briefkaarten, wenskaarten en ander drukwerk
22310000-6 | Postcards 22310000-6 | Briefkaarten
22312000-0 | Pictures 22312000-0 | Afbeeldingen
22313000-7 | Transfers 22313000-7 | Transfers
22314000-4 | Designs 22314000-4 | Ontwerpen
22315000-1 | Photographs 22315000-1 | Foto's
22320000-9 | Greeting cards 22320000-9 | Wenskaarten
22321000-6 | Christmas cards 22321000-6 | Kerstkaarten
22400000-4 | Stamps, cheque forms, banknotes, stock certificates, trade advertising material, catalogues and manuals 22400000-4 | Zegels, chequeformulieren, bankbiljetten, aandelen, reclamedrukwerk, catalogi en handboeken
22410000-7 | Stamps 22410000-7 | Zegels
22411000-4 | Christmas stamps 22411000-4 | Kerstzegels
22412000-1 | New stamps 22412000-1 | Postfrisse postzegels
22413000-8 | Savings stamps 22413000-8 | Spaarzegels
22414000-5 | Mail stamp holders 22414000-5 | Postzegelhouders
22420000-0 | Stamp-impressed paper 22420000-0 | Gezegeld papier
22430000-3 | Banknotes 22430000-3 | Bankbiljetten
22440000-6 | Cheque forms 22440000-6 | Chequeformulieren
22450000-9 | Security-type printed matter 22450000-9 | Onvervalsbaar drukwerk
22451000-6 | Passports 22451000-6 | Paspoorten
22452000-3 | Postal orders 22452000-3 | Postwissels
22453000-0 | Car-tax discs 22453000-0 | Autobelastingplaatjes
22454000-7 | Driving licences 22454000-7 | Rijbewijzen
22455000-4 | ID cards 22455000-4 | Identiteitskaarten
22455100-5 | Identity bracelet 22455100-5 | Identiteitsarmbanden
22456000-1 | Permits 22456000-1 | Vergunningen
22457000-8 | Entrance cards 22457000-8 | Toegangskaartjes
22458000-5 | Bespoke printed matter 22458000-5 | Maatdrukwerk
22459000-2 | Tickets 22459000-2 | Tickets
22459100-3 | Advertising stickers and strips 22459100-3 | Reclamestickers en -stroken
22460000-2 | Trade-advertising material, commercial catalogues and manuals 22460000-2 | Materiaal voor reclamedrukwerk, handelscatalogi en handleidingen
22461000-9 | Catalogues 22461000-9 | Catalogi
22461100-0 | List holders 22461100-0 | Memohouders
22462000-6 | Advertising material 22462000-6 | Reclamemateriaal
22470000-5 | Manuals 22470000-5 | Handleidingen
22471000-2 | Computer manuals 22471000-2 | Computerhandleidingen
22472000-9 | Instruction manuals 22472000-9 | Instructiehandleidingen
22473000-6 | Technical manuals 22473000-6 | Technische handleidingen
22500000-5 | Printing plates or cylinders or other media for use in printing 22500000-5 | Drukplaten of -cilinders of andere drukmiddelen
22510000-8 | Offset plates 22510000-8 | Offsetplaten
22520000-1 | Dry-etching equipment 22520000-1 | Droogetsmateriaal
22521000-8 | Embossing equipment 22521000-8 | Reliëfdrukmateriaal
22600000-6 | Ink 22600000-6 | Inkt
22610000-9 | Printing ink 22610000-9 | Drukinkt
22611000-6 | Intaglio ink 22611000-6 | Diepdrukinkt
22612000-3 | India ink 22612000-3 | Oost-Indische inkt
22800000-8 | Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery 22800000-8 | Registers, handelsboeken, ordners, formulieren en overige gedrukte kantoorartikelen, van papier of van karton
22810000-1 | Paper or paperboard registers 22810000-1 | Registers van papier of karton
22813000-2 | Account books 22813000-2 | Handelsboeken
22814000-9 | Receipt books 22814000-9 | Reçublokken
22815000-6 | Notebooks 22815000-6 | Notitieboekjes
22816000-3 | Pads 22816000-3 | Schrijfblokken
22816100-4 | Note pads 22816100-4 | Notitieblokken
22816200-5 | Shorthand notebook 22816200-5 | Stenoblokken
22816300-6 | Sticky-note pads 22816300-6 | Post-itblokken
22817000-0 | Diaries or personal organisers 22817000-0 | Agenda's of personal organisers
22819000-4 | Address books 22819000-4 | Adresboekjes
22820000-4 | Forms 22820000-4 | Formulieren
22821000-1 | Electoral forms 22821000-1 | Stembiljetten
22822000-8 | Business forms 22822000-8 | Commerciële formulieren
22822100-9 | Continuous business forms 22822100-9 | Commerciële kettingformulieren
22822200-0 | Non-continuous business forms 22822200-0 | Losse commerciële formulieren
22830000-7 | Exercise books 22830000-7 | Schriften
22831000-4 | Refills for school notebooks 22831000-4 | Navullingen voor schoolnotitieblokken
22832000-1 | Exercise papers 22832000-1 | Kladpapier
22840000-0 | Albums for samples 22840000-0 | Monsterboeken
22841000-7 | Collection albums 22841000-7 | Verzamelalbums
22841100-8 | Stamp books 22841100-8 | Zegelboekjes
22841200-9 | Philatelic binders 22841200-9 | Postzegelmappen
22850000-3 | Binders and related accessories 22850000-3 | Ordners en toebehoren
22851000-0 | Binders 22851000-0 | Ordners
22852000-7 | Folders 22852000-7 | Mappen
22852100-8 | File covers 22852100-8 | Dossiermappen
22853000-4 | File holders 22853000-4 | Archiefmappen
22900000-9 | Miscellaneous printed matter 22900000-9 | Divers drukwerk
22990000-6 | Newsprint, handmade paper and other uncoated paper or paperboard for graphic purposes 22990000-6 | Courantenpapier, handgeschept papier en ander papier en karton, niet gestreken, van de soort gebruikt voor grafische doeleinden
22991000-3 | Paper for newsprint 22991000-3 | Krantenpapier
22992000-0 | Hand-made paper or paperboard 22992000-0 | Handgeschept papier of karton
22993000-7 | Photosensitive, heat-sensitive or thermographic paper and paperboard 22993000-7 | Lichtgevoelig, warmtegevoelig of thermografisch papier en karton
22993100-8 | Photosensitive paper or paperboard 22993100-8 | Lichtgevoelig papier of karton
22993200-9 | Heat-sensitive paper or paperboard 22993200-9 | Warmtegevoelig papier en karton
22993300-0 | Thermographic paper or paperboard 22993300-0 | Thermografisch papier en karton
22993400-1 | Corrugated paper or paperboard 22993400-1 | Gegolfd papier of golfkarton
24000000-4 | Chemical products 24000000-4 | Chemische producten
24100000-5 | Gases 24100000-5 | Gassen
24110000-8 | Industrial gases 24110000-8 | Industriële gassen
24111000-5 | Hydrogen, argon, rare gases, nitrogen and oxygen 24111000-5 | Waterstof, argon, edelgassen, stikstof en zuurstof
24111100-6 | Argon 24111100-6 | Argon
24111200-7 | Rare gases 24111200-7 | Edelgassen
24111300-8 | Helium 24111300-8 | Helium
24111400-9 | Neon 24111400-9 | Neon
24111500-0 | Medical gases 24111500-0 | Medische gassen
24111600-1 | Hydrogen 24111600-1 | Waterstof
24111700-2 | Nitrogen 24111700-2 | Stikstof
24111800-3 | Liquid nitrogen 24111800-3 | Vloeibare stikstof
24111900-4 | Oxygen 24111900-4 | Zuurstof
24112000-2 | Inorganic oxygen compounds 24112000-2 | Anorganische zuurstofverbindingen
24112100-3 | Carbon dioxide 24112100-3 | Kooldioxide
24112200-4 | Nitrogen oxides 24112200-4 | Stikstofoxide
24112300-5 | Gaseous inorganic oxygen compounds 24112300-5 | Gasvormige anorganische zuurstofverbindingen
24113000-9 | Liquid and compressed air 24113000-9 | Vloeibare lucht en perslucht
24113100-0 | Liquid air 24113100-0 | Vloeibare lucht
24113200-1 | Compressed air 24113200-1 | Perslucht
24200000-6 | Dyes and pigments 24200000-6 | Kleurstoffen en pigmenten
24210000-9 | Oxides, peroxides and hydroxides 24210000-9 | Oxiden, peroxiden en hydroxiden
24211000-6 | Zinc oxide and peroxide, titanium oxide, dyes and pigments 24211000-6 | Zinkoxide en peroxide, titaniumoxide, verfstoffen en pigmenten
24211100-7 | Zinc oxide 24211100-7 | Zinkoxide
24211200-8 | Zinc peroxide 24211200-8 | Zinkperoxide
24211300-9 | Titanium oxide 24211300-9 | Titaniumoxide
24212000-3 | Chromium, manganese, magnesium, lead and copper oxides and hydroxides 24212000-3 | Chroom-, mangaan-, magnesium-, lood- en koperoxiden en -hydroxiden
24212100-4 | Chromium oxide 24212100-4 | Chroomoxide
24212200-5 | Manganese oxide 24212200-5 | Mangaanoxide
24212300-6 | Lead oxide 24212300-6 | Loodoxide
24212400-7 | Copper oxide 24212400-7 | Koperoxide
24212500-8 | Magnesium oxide 24212500-8 | Magnesiumoxide
24212600-9 | Hydroxides for dyes and pigments 24212600-9 | Hydroxiden voor verf en pigmenten
24212610-2 | Chromium hydroxide 24212610-2 | Chroomhydroxide
24212620-5 | Manganese hydroxide 24212620-5 | Mangaanhydroxide
24212630-8 | Lead hydroxide 24212630-8 | Loodhydroxide
24212640-1 | Copper hydroxide 24212640-1 | Koperhydroxide
24212650-4 | Magnesium hydroxide 24212650-4 | Magnesiumhydroxide
24213000-0 | Hydrated lime 24213000-0 | Zuivere gebluste kalk
24220000-2 | Tanning extracts, dyeing extracts, tannins and colouring matter 24220000-2 | Looi-, verfextracten, looistoffen en kleurstoffen
24221000-9 | Dyeing extracts 24221000-9 | Verfextracten
24222000-6 | Tanning extracts 24222000-6 | Looi-extracten
24223000-3 | Tannins 24223000-3 | Looistoffen
24224000-0 | Colouring matter 24224000-0 | Kleurstoffen
24225000-7 | Tanning preparations 24225000-7 | Looipreparaten
24300000-7 | Basic inorganic and organic chemicals 24300000-7 | Anorganische en organische basischemicaliën
24310000-0 | Basic inorganic chemicals 24310000-0 | Anorganische chemische basisproducten
24311000-7 | Chemical elements, inorganic acids and compounds 24311000-7 | Chemische elementen, anorganische zuren en verbindingen
24311100-8 | Metalloids 24311100-8 | Metalloïden
24311110-1 | Phosphides 24311110-1 | Fosfiden
24311120-4 | Carbides 24311120-4 | Carbiden
24311130-7 | Hydrides 24311130-7 | Hydriden
24311140-0 | Nitrides 24311140-0 | Nitriden
24311150-3 | Azides 24311150-3 | Aziden
24311160-6 | Silicides 24311160-6 | Siliciden
24311170-9 | Borides 24311170-9 | Boriden
24311180-2 | Refined sulphur 24311180-2 | Geraffineerde zwavel
24311200-9 | Halogen 24311200-9 | Halogeen
24311300-0 | Alkali metals 24311300-0 | Alkalimetalen
24311310-3 | Mercury 24311310-3 | Kwik
24311400-1 | Hydrogen chloride, inorganic acids, silicon dioxide and sulphur dioxide 24311400-1 | Waterstofchloride, anorganische zuren, silicium- en zwaveldioxide
24311410-4 | Inorganic acids 24311410-4 | Anorganische zuren
24311411-1 | Sulphuric acid 24311411-1 | Zwavelzuur
24311420-7 | Phosphoric acid 24311420-7 | Fosforzuur
24311430-0 | Polyphosphoric acids 24311430-0 | Polyfosforzuur
24311440-3 | Hexafluorosilicic acid 24311440-3 | Waterstofhexafluorosilicaat
24311450-6 | Sulphur dioxide 24311450-6 | Zwaveldioxide
24311460-9 | Silicon dioxide 24311460-9 | Siliciumdioxide
24311470-2 | Hydrogen chloride 24311470-2 | Waterstofchloride
24311500-2 | Hydroxides as basic inorganic chemicals 24311500-2 | Hydroxiden als anorganische basische chemicaliën
24311510-5 | Metal oxides 24311510-5 | Metaaloxiden
24311511-2 | Iron pyrites and iron oxides 24311511-2 | IJzerzouten en ijzeroxiden
24311520-8 | Sodium hydroxide 24311520-8 | Natriumhydroxide
24311521-5 | Caustic soda 24311521-5 | Bijtende soda
24311522-2 | Liquid soda 24311522-2 | Vloeibare soda
24311600-3 | Sulphur compounds 24311600-3 | Zwavelverbindingen
24311700-4 | Sulphur 24311700-4 | Zwavel
24311800-5 | Carbon 24311800-5 | Koolstof
24311900-6 | Chlorine 24311900-6 | Chloor
24312000-4 | Metallic halogenates; hypochlorites, chlorates and perchlorates 24312000-4 | Verbindingen van metalen met halogenen; hypochlorieten, chloraten en perchloraten
24312100-5 | Metallic halogenates 24312100-5 | Verbindingen van metalen met halogenen
24312110-8 | Sodium hexafluorosilicate 24312110-8 | Natriumhexafluorsilicaat
24312120-1 | Chlorides 24312120-1 | Chloriden
24312121-8 | Aluminium chloride 24312121-8 | Aluminiumchloride
24312122-5 | Ferric chloride 24312122-5 | Ferrichloride
24312123-2 | Poly aluminium chloride 24312123-2 | Polyaluminiumchloride
24312130-4 | Aluminium chlorohydrate 24312130-4 | Aluminiumchloorhydraat
24312200-6 | Hypochlorites and chlorates 24312200-6 | Hypochlorieten en chloraten
24312210-9 | Sodium chlorite 24312210-9 | Natriumchloride
24312220-2 | Sodium hypochlorite 24312220-2 | Natriumhypochloride
24313000-1 | Sulphides, sulphates; nitrates, phosphates and carbonates 24313000-1 | Sulfiden, sulfaten; nitraten, fosfaten en carbonaten
24313100-2 | Sulphides, sulphites and sulphates 24313100-2 | Sulfiden, sulfieten en sulfaten
24313110-5 | Miscellaneous sulphides 24313110-5 | Diverse sulfiden
24313111-2 | Hydrogen sulphide 24313111-2 | Waterstofsulfide
24313112-9 | Polysulphides 24313112-9 | Polysulfiden
24313120-8 | Sulphates 24313120-8 | Sulfaten
24313121-5 | Sodium thiosulphate 24313121-5 | Natriumthiosulfaat
24313122-2 | Ferric sulphate 24313122-2 | Ferrisulfaat
24313123-9 | Sulphate of aluminium 24313123-9 | Aluminiumsulfaat
24313124-6 | Sodium sulphate 24313124-6 | Natriumsulfaat
24313125-3 | Iron sulphate 24313125-3 | IJzersulfaat
24313126-0 | Copper sulphate 24313126-0 | Kopersulfaat
24313200-3 | Phosphinates, phosphonates, phosphates and polyphosphates 24313200-3 | Fosfinaten, fosfonaten, fosfaten en polyfosfaten
24313210-6 | Sodium hexametaphosphate 24313210-6 | Natriumhexametafosfaat
24313220-9 | Phosphates 24313220-9 | Fosfaten
24313300-4 | Carbonates 24313300-4 | Carbonaten
24313310-7 | Sodium carbonate 24313310-7 | Natriumcarbonaat
24313320-0 | Sodium bicarbonate 24313320-0 | Natriumbicarbonaat
24313400-5 | Nitrates 24313400-5 | Nitraten
24314000-8 | Miscellaneous metal acid salts 24314000-8 | Metaalzouten
24314100-9 | Potassium permanganate 24314100-9 | Kaliumpermanganaat
24314200-0 | Oxometallic acid salts 24314200-0 | Oxometaalzuren
24315000-5 | Miscellaneous inorganic chemicals 24315000-5 | Anorganische chemicaliën
24315100-6 | Heavy water, other isotopes and their compounds 24315100-6 | Zwaar water en andere isotopen en verbindingen
24315200-7 | Cyanide, cyanide oxide, fulminates, cyanates, silicates, borates, perborates, salts of inorganic acids 24315200-7 | Cyanide, cyanideoxide, fulminaten, cyanaten, silicaten; boraten, perboraten, zouten van anorganische zuren
24315210-0 | Cyanides 24315210-0 | Cyaniden
24315220-3 | Cyanide oxide 24315220-3 | Cyanideoxide
24315230-6 | Fulminates 24315230-6 | Fulminaten
24315240-9 | Cyanates 24315240-9 | Cyanaten
24315300-8 | Hydrogen peroxide 24315300-8 | Waterstofperoxide
24315400-9 | Piezo-electric quartz 24315400-9 | Piëzo-elektrisch kwarts
24315500-0 | Compounds of rare earth metals 24315500-0 | Verbindingen van zeldzame aardmetalen
24315600-1 | Silicates 24315600-1 | Silicaten
24315610-4 | Sodium silicate 24315610-4 | Natriumsilicaat
24315700-2 | Borates and perborates 24315700-2 | Boraten en perboraten
24316000-2 | Distilled water 24316000-2 | Gedistilleerd water
24317000-9 | Synthetic stones 24317000-9 | Synthetische stenen
24317100-0 | Synthetic precious stones 24317100-0 | Synthetische edelstenen
24317200-1 | Synthetic semi-precious stones 24317200-1 | Synthetische halfedelstenen
24320000-3 | Basic organic chemicals 24320000-3 | Organische basischemicaliën
24321000-0 | Hydrocarbons 24321000-0 | Koolwaterstoffen
24321100-1 | Saturated hydrocarbons 24321100-1 | Verzadigde koolwaterstoffen
24321110-4 | Saturated acyclic hydrocarbons 24321110-4 | Acyclische verzadigde koolwaterstoffen
24321111-1 | Methane 24321111-1 | Methaan
24321112-8 | Ethylene 24321112-8 | Ethyleen
24321113-5 | Propene 24321113-5 | Propeen
24321114-2 | Butene 24321114-2 | Buteen
24321115-9 | Acetylene 24321115-9 | Acetyleen
24321120-7 | Saturated cyclic hydrocarbons 24321120-7 | Cyclische verzadigde koolwaterstoffen
24321200-2 | Unsaturated hydrocarbons 24321200-2 | Onverzadigde koolwaterstoffen
24321210-5 | Unsaturated acyclic hydrocarbons 24321210-5 | Onverzadigde acyclische koolwaterstoffen
24321220-8 | Unsaturated cyclic hydrocarbons 24321220-8 | Onverzadigde cyclische koolwaterstoffen
24321221-5 | Benzene 24321221-5 | Benzeen
24321222-2 | Toluene 24321222-2 | Tolueen
24321223-9 | O-xylenes 24321223-9 | O-xylenen
24321224-6 | M-xylenes 24321224-6 | M-xylenen
24321225-3 | Styrene 24321225-3 | Styreen
24321226-0 | Ethylbenzene 24321226-0 | Ethylbenzeen
24321300-3 | Other halogenated derivatives of hydrocarbons 24321300-3 | Andere chloorderivaten van koolwaterstoffen
24321310-6 | Tetrachloroethylene 24321310-6 | Tetrachloorethyleen
24321320-9 | Carbon tetrachloride 24321320-9 | Koolstoftetrachloride
24322000-7 | Alcohols, phenols, phenol-alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives; industrial fatty alcohols 24322000-7 | Alcoholen, fenolen, fenolalcoholen alsmede halogeen-, gesulfoneerde, nitro- of nitrosoderivaten daarvan; industriële vetalcoholen
24322100-8 | Industrial fatty alcohols 24322100-8 | Industriële vetalcoholen
24322200-9 | Monohydric alcohols 24322200-9 | Eenwaardige alcoholen
24322210-2 | Methanol 24322210-2 | Methanol
24322220-5 | Ethanol 24322220-5 | Ethanol
24322300-0 | Diols, polyalcohols and derivatives 24322300-0 | Diolen, polyalcoholen en derivaten
24322310-3 | Ethylene glycol 24322310-3 | Ethyleenglycol
24322320-6 | Alcohol derivatives 24322320-6 | Alcoholderivaten
24322400-1 | Phenols and derivatives 24322400-1 | Fenolen en fenolderivaten
24322500-2 | Alcohol 24322500-2 | Alcohol
24322510-5 | Ethyl alcohol 24322510-5 | Ethylalcohol
24323000-4 | Industrial monocarboxylic fatty acids 24323000-4 | Industriële monocarbonvetzuren
24323100-5 | Acid oils from refining 24323100-5 | Raffinagevetzuren
24323200-6 | Carboxylic acids 24323200-6 | Carbonzuren
24323210-9 | Acetic acid 24323210-9 | Azijnzuur
24323220-2 | Peracetic acid 24323220-2 | Per-azijnzuur
24323300-7 | Unsaturated monocarboxylic acids and compounds 24323300-7 | Onverzadigde monocarbonzuren en samenstellingen daarvan
24323310-0 | Esters of methacrylic acid 24323310-0 | Esters van methacrylzuur
24323320-3 | Esters of acrylic acid 24323320-3 | Acrylzuuresters
24323400-8 | Aromatic polycarboxylic and carboxylic acids 24323400-8 | Aromatische polycarbonzuren en carbonzuren
24324000-1 | Organic compounds with nitrogen functions 24324000-1 | Organische verbindingen met stikstofhoudende groepen
24324100-2 | Amine function compounds 24324100-2 | Aminoverbindingen
24324200-3 | Oxygen-function amino-compounds 24324200-3 | Aminoverbindingen met zuurstofhoudende groepen
24324300-4 | Ureines 24324300-4 | Ureïnen
24324400-5 | Compounds with nitrogen functions 24324400-5 | Verbindingen met stikstofhoudende groepen
24325000-8 | Organo-sulphur compounds 24325000-8 | Verbindingen van organische zwavel
24326000-5 | Aldehyde, ketone, organic peroxides and ethers 24326000-5 | Aldehyde, keton, organische peroxiden, en ethers
24326100-6 | Aldehyde function compounds 24326100-6 | Verbindingen met aldehydegroepen
24326200-7 | Ketone and quinone function compounds 24326200-7 | Verbindingen met keton- en chinongroepen
24326300-8 | Organic peroxides 24326300-8 | Organische peroxiden
24326310-1 | Ethylene oxide 24326310-1 | Ethyleenoxide
24326320-4 | Ethers 24326320-4 | Ethers
24327000-2 | Miscellaneous organic chemicals 24327000-2 | Diverse organische chemicaliën
24327100-3 | Vegetable derivatives for dyeing 24327100-3 | Plantaardige derivaten voor het verven
24327200-4 | Wood charcoal 24327200-4 | Houtskool
24327300-5 | Oils and products of the distillation of high-temperature coal tar, pitch and pitch tar 24327300-5 | Olie en distillatieproducten van steenkoolteer met een hoge temperatuur, pek en pekteer
24327310-8 | Coal tar 24327310-8 | Steenkoolteer
24327311-5 | Creosote 24327311-5 | Creosoot
24327320-1 | Pitch 24327320-1 | Pek
24327330-4 | Pitch tar 24327330-4 | Pekteer
24327400-6 | Resin products 24327400-6 | Harsproducten
24327500-7 | Residual lyes from the manufacture of wood pulp 24327500-7 | Loog als residu van houtpulpvervaardiging
24400000-8 | Fertilisers and nitrogen compounds 24400000-8 | Meststoffen en stikstofverbindingen
24410000-1 | Nitrogenous fertilisers 24410000-1 | Stikstofhoudende meststoffen
24411000-8 | Nitric acid and salts 24411000-8 | Salpeterzuur en -zouten
24411100-9 | Sodium nitrate 24411100-9 | Natriumnitraat
24412000-5 | Sulphonitric acids 24412000-5 | Nitreerzuur
24413000-2 | Ammonia 24413000-2 | Ammoniak
24413100-3 | Liquid ammonia 24413100-3 | Vloeibare ammoniak
24413200-4 | Ammonium chloride 24413200-4 | Ammoniumchloride
24413300-5 | Ammonium sulphate 24413300-5 | Ammoniumsulfaat
24420000-4 | Phosphatic fertilisers 24420000-4 | Fosfaathoudende meststoffen
24421000-1 | Mineral phosphatic fertilisers 24421000-1 | Minerale fosfaathoudende meststoffen
24422000-8 | Chemical phosphatic fertilisers 24422000-8 | Chemische fosfaathoudende meststoffen
24430000-7 | Animal or vegetal fertilisers 24430000-7 | Meststoffen van dierlijke of plantaardige oorsprong
24440000-0 | Miscellaneous fertilisers 24440000-0 | Diverse meststoffen
24450000-3 | Agro-chemical products 24450000-3 | Chemische producten voor de landbouw
24451000-0 | Pesticides 24451000-0 | Pesticiden
24452000-7 | Insecticides 24452000-7 | Insecticiden
24453000-4 | Herbicides 24453000-4 | Herbiciden
24454000-1 | Plant-growth regulators 24454000-1 | Plantengroeiregulatoren
24455000-8 | Disinfectants 24455000-8 | Ontsmettingsmiddelen
24456000-5 | Rodenticides 24456000-5 | Verdelgingsmiddelen voor knaagdieren
24457000-2 | Fungicides 24457000-2 | Fungiciden
24500000-9 | Plastics in primary forms 24500000-9 | Kunststoffen in primaire vorm
24510000-2 | Primary-form polymers of ethylene 24510000-2 | Ethyleenpolymeren in primaire vorm
24520000-5 | Primary-form polymers of propylene 24520000-5 | Propyleenpolymeren in primaire vorm
24530000-8 | Primary-form polymers of styrene 24530000-8 | Styreenpolymeren in primaire vorm
24540000-1 | Primary-form of vinyl polymers 24540000-1 | Vinylpolymeren in primaire vorm
24541000-8 | Primary-form polymers of vinyl acetate 24541000-8 | Vinylacetaatpolymeren in primaire vorm
24542000-5 | Primary-form acrylic polymers 24542000-5 | Acrylpolymeren in primaire vorm
24550000-4 | Primary-form of polyesters 24550000-4 | Polyesters in primaire vorm
24560000-7 | Primary-form polyamides 24560000-7 | Polyamiden in primaire vorm
24570000-0 | Primary-form urea resins 24570000-0 | Ureumharsen in primaire vorm
24580000-3 | Primary-form amino-resins 24580000-3 | Aminoharsen in primaire vorm
24590000-6 | Primary-form silicones 24590000-6 | Siliconen in primaire vorm
24600000-0 | Explosives 24600000-0 | Explosieven
24610000-3 | Prepared explosives 24610000-3 | Bereide explosieven
24611000-0 | Propellant powders 24611000-0 | Drijflading
24611100-1 | Propergol fuels 24611100-1 | Voortstuwingsvloeistoffen
24612000-7 | Miscellaneous explosives 24612000-7 | Diverse explosieven
24612100-8 | Dynamite 24612100-8 | Dynamiet
24612200-9 | TNT 24612200-9 | TNT
24612300-0 | Nitro-glycerine 24612300-0 | Nitroglycerine
24613000-4 | Signalling flares, rain rockets, fog signals and pyrotechnic articles 24613000-4 | Lichtkogels, antihagelraketten, mistsignalen en pyrotechnische artikelen
24613100-5 | Bird-scaring cartridges 24613100-5 | Vogelafschrikkogels
24613200-6 | Fireworks 24613200-6 | Vuurwerk
24615000-8 | Fuses, caps, igniters and electric detonators 24615000-8 | Lonten, slaghoedjes, ontstekers en elektrische detonatoren
24900000-3 | Fine and various chemical products 24900000-3 | Fijnchemicaliën en diverse chemische producten
24910000-6 | Glues 24910000-6 | Lijm
24911000-3 | Gelatines 24911000-3 | Gelatine
24911200-5 | Adhesives 24911200-5 | Kleefmiddelen
24920000-9 | Essential oils 24920000-9 | Etherische oliën
24930000-2 | Photographic chemicals 24930000-2 | Fotochemische producten
24931000-9 | Photographic plates and films 24931000-9 | Fotografische platen en film
24931200-1 | Emulsions for photographic use 24931200-1 | Emulsies voor fotografisch gebruik
24931210-4 | Photographic developers 24931210-4 | Fotografische ontwikkelaars
24931220-7 | Photographic fixers 24931220-7 | Fotografische fixeermiddelen
24931230-0 | X-ray developers 24931230-0 | Röntgenontwikkelaars
24931240-3 | X-ray fixers 24931240-3 | Röntgenfixeermiddelen
24931250-6 | Culture medium 24931250-6 | Kweekmedia
24931260-9 | Image intensifiers 24931260-9 | Beeldversterkers
24950000-8 | Specialised chemical products 24950000-8 | Bijzondere chemische preparaten
24951000-5 | Greases and lubricants 24951000-5 | Vetten en smeermiddelen
24951100-6 | Lubricants 24951100-6 | Smeermiddelen
24951110-9 | Drilling mud 24951110-9 | Boorsuspensie
24951120-2 | Silicon grease 24951120-2 | Siliconenvet
24951130-5 | Drilling fluids 24951130-5 | Boorspoeling
24951200-7 | Additives for oils 24951200-7 | Additieven voor olie
24951210-0 | Fire-extinguisher powder 24951210-0 | Poeder voor brandblusapparaten
24951220-3 | Fire-extinguisher agents 24951220-3 | Producten voor brandblusapparaten
24951230-6 | Fire-extinguisher charges 24951230-6 | Vulling voor brandblusapparaten
24951300-8 | Hydraulic fluids 24951300-8 | Hydraulische vloeistoffen
24951310-1 | De-icing agents 24951310-1 | IJsbestrijdingsmiddelen
24951311-8 | Anti-freezing preparations 24951311-8 | Antivriesmiddelen
24951400-9 | Chemically-modified fats and oils 24951400-9 | Chemisch gewijzigde vetten en oliën
24952000-2 | Modelling pastes 24952000-2 | Modelleerpasta's
24952100-3 | Dental wax 24952100-3 | Tandtechnische was
24953000-9 | Finishing agents 24953000-9 | Afwerkingsmiddelen
24954000-6 | Activated carbon 24954000-6 | Actieve kool
24954100-7 | New activated carbon 24954100-7 | Nieuwe actieve kool
24954200-8 | Regenerated activated carbon 24954200-8 | Geregenereerde actieve kool
24955000-3 | Chemical toilets 24955000-3 | Chemische toiletten
24956000-0 | Peptones and protein substances 24956000-0 | Peptonen en proteïnestoffen
24957000-7 | Chemical additives 24957000-7 | Chemische additieven
24957100-8 | Prepared binders for foundry moulds or cores 24957100-8 | Bereide bindmiddelen voor gietvormen of voor gietkernen
24957200-9 | Additives for cements, mortars or concretes 24957200-9 | Additieven voor cement, mortel of beton
24958000-4 | Chemical products for the oil and gas industry 24958000-4 | Chemische producten voor de olie- en gasindustrie
24958100-5 | Downhole chemicals 24958100-5 | Boorgatchemicaliën
24958200-6 | Flocculating agents 24958200-6 | Uitvlokmiddelen
24958300-7 | Mud chemicals 24958300-7 | Spoelingchemicaliën
24958400-8 | Gel ampoules for stemming explosives 24958400-8 | Gelampullen voor explosieven
24959000-1 | Aerosols and chemicals in disc form 24959000-1 | Aerosolen en chemicaliën in schijfjes
24959100-2 | Aerosols 24959100-2 | Aerosolen
24959200-3 | Chemical elements in disc form 24959200-3 | Chemische elementen in schijfjes
24960000-1 | Various chemical products 24960000-1 | Diverse chemische producten
24961000-8 | Radiator fluids 24961000-8 | Radiatorvloeistoffen
24962000-5 | Water-treatment chemicals 24962000-5 | Chemicaliën voor waterbehandeling
24963000-2 | Anti-corrosion products 24963000-2 | Corrosiewerende middelen
24964000-9 | Glycerol 24964000-9 | Glycerol
24965000-6 | Enzymes 24965000-6 | Enzymen
30000000-9 | Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages 30000000-9 | Kantoormachines en gegevensverwerkende apparatuur, kantooruitrusting en -benodigdheden, uitgez. meubilair en softwarepakketten
30100000-0 | Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture 30100000-0 | Kantoormachines, -uitrusting en -benodigdheden, uitgez. computers, printers en meubilair
30110000-3 | Word-processing machines 30110000-3 | Tekstverwerkingsmachines
30111000-0 | Word processors 30111000-0 | Tekstverwerkers
30120000-6 | Photocopying and offset printing equipment 30120000-6 | Fotokopieer- en offsetdrukmachines
30121000-3 | Photocopying and thermocopying equipment 30121000-3 | Fotokopieer- en thermokopieerapparaten
30121100-4 | Photocopiers 30121100-4 | Fotokopieerapparaten
30121200-5 | Photocopying equipment 30121200-5 | Fotokopieerapparatuur
30121300-6 | Reproduction equipment 30121300-6 | Reproductiemachines
30121400-7 | Duplicating machines 30121400-7 | Duplicators
30121410-0 | Faxswitch machines 30121410-0 | Faxschakelapparaten
30121420-3 | Digital senders 30121420-3 | Digitale zenders
30121430-6 | Digital duplicators 30121430-6 | Digitale stencilapparaten
30122000-0 | Office-type offset printing machinery 30122000-0 | Offsetdrukmachines voor kantoorgebruik
30122100-1 | Digital offset systems 30122100-1 | Digitale offsetsystemen
30122200-2 | Digital offset equipments 30122200-2 | Digitale offsetapparatuur
30123000-7 | Office and business machines 30123000-7 | Kantoor- en bedrijfsmachines
30123100-8 | Ticket-validation machines 30123100-8 | Kaartjesafstempelmachines
30123200-9 | Automatic cash dispensers 30123200-9 | Geldautomaten
30123300-0 | Stencil duplicating machines 30123300-0 | Stencilmachines
30123400-1 | Folding machines 30123400-1 | Vouwmachines
30123500-2 | Perforation machines 30123500-2 | Perforatiemachines
30123600-3 | Coin-handling machines 30123600-3 | Muntmachines
30123610-6 | Coin-sorting machines 30123610-6 | Muntsorteermachines
30123620-9 | Coin-counting machines 30123620-9 | Munttelmachines
30123630-2 | Coin-wrapping machines 30123630-2 | Muntverpakkingsmachines
30124000-4 | Parts and accessories of office machines 30124000-4 | Delen en toebehoren van kantoormachines
30124100-5 | Fusers 30124100-5 | Fusers
30124110-8 | Fuser oil 30124110-8 | Fuser oil
30124120-1 | Fuser wiper 30124120-1 | Fuser wiper
30124130-4 | Fuser lamps 30124130-4 | Lampen voor fixeereenheid
30124140-7 | Fuser cleaning pad 30124140-7 | Reinigingspads voor fixeereenheid
30124150-0 | Fuser filters 30124150-0 | Filters voor fixeereenheid
30124200-6 | Fuser kits 30124200-6 | Fixeereenheidskits
30124300-7 | Drums for office machine 30124300-7 | Trommels voor kantoormachines
30124400-8 | Staple cartridges 30124400-8 | Nietpatronen
30124500-9 | Scanner accessories 30124500-9 | Toebehoren voor scanners
30124510-2 | Endorsers 30124510-2 | Endosseerapparaten
30124520-5 | Scanner document feeders 30124520-5 | Documenteninvoerders voor scanners
30124530-8 | Scanner transparency adapters 30124530-8 | Transparantieadapters voor scanners
30125000-1 | Parts and accessories of photocopying apparatus 30125000-1 | Delen en toebehoren van fotokopieerapparaten
30125100-2 | Toner cartridges 30125100-2 | Tonerpatronen
30125110-5 | Toner for laser printers/fax machines 30125110-5 | Toner voor laserprinters/faxapparaten
30125120-8 | Toner for photocopiers 30125120-8 | Toner voor fotokopieerapparaten
30125130-1 | Toner for data-processing and research and documentation centres 30125130-1 | Toner voor gegevensverwerking en onderzoek- en documentatiecentra
30130000-9 | Post-office equipment 30130000-9 | Uitrusting voor postkantoor
30131000-6 | Mailroom equipment 30131000-6 | Uitrusting voor postkamer
30131100-7 | Paper or envelope folding machines 30131100-7 | Papier- of envelopvouwmachines
30131200-8 | Envelope-stuffing machines 30131200-8 | Enveloppeermachines
30131300-9 | Addressing machines 30131300-9 | Adresseermachines
30131400-0 | Postage machines 30131400-0 | Postmachines
30131500-1 | Mail opening machines 30131500-1 | Postopeners
30131600-2 | Mail sealing machines 30131600-2 | Enveloppensluiters
30131700-3 | Stamp canceling machines 30131700-3 | Poststempelmachines
30131800-4 | Stamp affixers 30131800-4 | Zegelmachines
30132000-3 | Sorting equipment 30132000-3 | Sorteeruitrusting
30132100-4 | Mail-sorting equipment 30132100-4 | Postsorteeruitrusting
30132200-5 | Banknote counting machines 30132200-5 | Biljettentellers
30132300-6 | Sorters 30132300-6 | Sorteerinrichtingen
30133000-0 | Mailing equipment 30133000-0 | Verzenduitrusting
30133100-1 | Bulk-mailing equipment 30133100-1 | Uitrusting voor verzending in bulk
30140000-2 | Calculating and accounting machines 30140000-2 | Rekenmachines en boekhoudmachines
30141000-9 | Calculating machines 30141000-9 | Rekenmachines
30141100-0 | Pocket calculators 30141100-0 | Zakrekenmachines
30141200-1 | Desktop calculators 30141200-1 | Bureaurekenmachines
30141300-2 | Printing calculators 30141300-2 | Rekenmachines met ingebouwde printer
30141400-3 | Adding machines 30141400-3 | Telmachines
30142000-6 | Accounting machines and cash registers 30142000-6 | Boekhoudmachines en kasregisters
30142100-7 | Accounting machines 30142100-7 | Boekhoudmachines
30142200-8 | Cash registers 30142200-8 | Kasregisters
30144000-0 | Calculation-type machines 30144000-0 | Machines met ingebouwd rekenmechanisme
30144100-1 | Postage-franking machines 30144100-1 | Frankeermachines
30144200-2 | Ticket-issuing machines 30144200-2 | Kaartjesautomaten
30144300-3 | Vehicle-counting machines 30144300-3 | Teltoestellen voor voertuigen
30144400-4 | Automatic fare collection 30144400-4 | Automatische kaartjesverkoop
30145000-7 | Parts and accessories calculating machines 30145000-7 | Delen en toebehoren van rekenmachines
30145100-8 | Calculator rolls 30145100-8 | Rekenmachinerollen
30150000-5 | Typewriters 30150000-5 | Schrijfmachines
30151000-2 | Electronic typewriters 30151000-2 | Elektronische schrijfmachines
30152000-9 | Parts and accessories of typewriters 30152000-9 | Delen en toebehoren van schrijfmachines
30160000-8 | Magnetic cards 30160000-8 | Magneetkaarten
30161000-5 | Credit cards 30161000-5 | Kredietkaarten
30162000-2 | Smart cards 30162000-2 | Smartcards
30163000-9 | Charge cards 30163000-9 | Charge cards
30163100-0 | Agency fuel cards 30163100-0 | Tankkaarten
30170000-1 | Labelling machines 30170000-1 | Labelmachines
30171000-8 | Dating or numbering machines 30171000-8 | Dateer- of nummermachines
30172000-5 | Identification ID press machines 30172000-5 | Machines voor het vervaardigen van ID-kaarten
30173000-2 | Label applying machines 30173000-2 | Etiketteermachines
30174000-9 | Label making machines 30174000-9 | Etikettenprinters
30175000-6 | Lettering equipment 30175000-6 | Beletteringsapparatuur
30176000-3 | Tape embosser 30176000-3 | Lettertang
30177000-0 | Automatic labelling systems 30177000-0 | Automatische labelsystemen
30178000-7 | Semi automatic labelling systems 30178000-7 | Halfautomatische labelsystemen
30179000-4 | Label dispensers 30179000-4 | Labeldispensers
30180000-4 | Check endorsing and writing machines 30180000-4 | Machines voor het schrijven en endosseren van cheques
30181000-1 | Check endorsing machines 30181000-1 | Machines voor het endosseren van cheques
30182000-8 | Check writing machines 30182000-8 | Machines voor het schrijven van cheques
30190000-7 | Various office equipment and supplies 30190000-7 | Diverse machines, uitrusting en benodigdheden voor kantoor
30191000-4 | Office equipment except furniture 30191000-4 | Kantooruitrusting, uitgez. meubilair
30191100-5 | Filing equipment 30191100-5 | Archiefuitrusting
30191110-8 | Card carousel systems 30191110-8 | Kaartcarrouselsystemen
30191120-1 | Magazine racks 30191120-1 | Tijdschriftenstandaards
30191130-4 | Clipboards 30191130-4 | Klemborden
30191140-7 | Personal identification accessories 30191140-7 | Toebehoren voor persoonsidentificatie
30191200-6 | Overhead projectors 30191200-6 | Overheadprojectoren
30191400-8 | Shredders 30191400-8 | Papierversnipperaars
30192000-1 | Office supplies 30192000-1 | Kantoorbenodigdheden
30192100-2 | Erasers 30192100-2 | Vlakgommen
30192110-5 | Ink products 30192110-5 | Inktproducten
30192111-2 | Ink pads 30192111-2 | Stempelkussens
30192112-9 | Ink sources for printing machinery 30192112-9 | Inktcassettes voor drukmachines
30192113-6 | Ink cartridges 30192113-6 | Inktcassettes
30192121-5 | Ballpoint pens 30192121-5 | Balpennen
30192122-2 | Fountain pens 30192122-2 | Vulpennen
30192123-9 | Fibre pens 30192123-9 | Viltschrijvers
30192124-6 | Felt-tipped pens 30192124-6 | Viltstiften
30192125-3 | Markers 30192125-3 | Markeerstiften
30192126-0 | Technical pens 30192126-0 | Technische pennen
30192127-7 | Pen holders 30192127-7 | Penhouders
30192130-1 | Pencils 30192130-1 | Potloden
30192131-8 | Propelling or sliding pencils 30192131-8 | Vulpotloden
30192132-5 | Pencil lead refills 30192132-5 | Stiften voor vulpotlood
30192133-2 | Pencil sharpeners 30192133-2 | Puntenslijpers
30192134-9 | Pencil holders 30192134-9 | Potloodhouders
30192150-7 | Date stamps 30192150-7 | Datumstempels
30192151-4 | Sealing stamps 30192151-4 | Zegelstempels
30192152-1 | Numbering stamps 30192152-1 | Numeroteurs
30192153-8 | Phrase stamps 30192153-8 | Tekststempels
30192154-5 | Replacement stamp pads 30192154-5 | Vullingen voor stempelkussens
30192155-2 | Office stamp holders 30192155-2 | Stempelhangers voor kantoor
30192160-0 | Correctors 30192160-0 | Correctiemateriaal
30192170-3 | Notice boards 30192170-3 | Prikborden
30192200-3 | Measuring tapes 30192200-3 | Meetlinten
30192300-4 | Ink ribbons 30192300-4 | Inktlinten
30192310-7 | Typewriter ribbons 30192310-7 | Schrijfmachinelinten
30192320-0 | Printer ribbons 30192320-0 | Printerlinten
30192330-3 | Calculator ribbons and drums 30192330-3 | Linten en trommels voor rekenmachines
30192340-6 | Facsimile ribbons 30192340-6 | Faxlinten
30192350-9 | Cash register ribbons 30192350-9 | Linten voor kasregister
30192400-5 | Reprographic supplies 30192400-5 | Reprografiebenodigdheden
30192500-6 | Overhead transparencies 30192500-6 | Transparanten voor overheadprojector
30192600-7 | Drawing boards 30192600-7 | Tekenborden
30192700-8 | Stationery 30192700-8 | Kleine kantoorbenodigdheden
30192800-9 | Self-adhesive labels 30192800-9 | Zelfklevende labels
30192900-0 | Correction media 30192900-0 | Correctiemiddelen
30192910-3 | Correction film or tape 30192910-3 | Correctiefilm of -band
30192920-6 | Correction fluid 30192920-6 | Correctievloeistof
30192930-9 | Correction pens 30192930-9 | Correctiepennen
30192940-2 | Correction pen refills 30192940-2 | Vullingen voor correctiepennen
30192950-5 | Electrical erasers 30192950-5 | Elektrische radeermachines
30193000-8 | Organisers and accessories 30193000-8 | Organisers en toebehoren
30193100-9 | Desk drawer organisers 30193100-9 | Bureauladeorganisers
30193200-0 | Desktop trays or organisers 30193200-0 | Bureauorganisers
30193300-1 | Hanging organisers 30193300-1 | Wandsorteerrekjes
30193400-2 | Book ends 30193400-2 | Boekensteunen
30193500-3 | Literature rack 30193500-3 | Documentatierekken
30193600-4 | Support for diaries or calendars 30193600-4 | Agenda- of kalenderhouders
30193700-5 | File storage box 30193700-5 | Opbergdozen voor dossiers
30193800-6 | Message holders 30193800-6 | Berichtenhouders
30193900-7 | Copy holders 30193900-7 | Concepthouders
30194000-5 | Drafting supplies 30194000-5 | Tekenbenodigdheden
30194100-6 | Curves 30194100-6 | Tekenmallen
30194200-7 | Drafting dots, tapes and films 30194200-7 | Dubbelzijdig klevende rondjes, tekenplakband en -film
30194210-0 | Drafting dots or tapes 30194210-0 | Dubbelzijdig klevende rondjes of tekenplakband
30194220-3 | Drafting films 30194220-3 | Tekenfilm
30194300-8 | Drafting kits, sets and papers 30194300-8 | Tekendozen, -sets en -papier
30194310-1 | Drafting kits or sets 30194310-1 | Tekendozen of -sets
30194320-4 | Drafting papers 30194320-4 | Ontwerppapier
30194400-9 | Drafting table covers 30194400-9 | Afdekking voor tekentafel
30194500-0 | Lettering aids 30194500-0 | Beletteringshulpmiddelen
30194600-1 | Protractors 30194600-1 | Gradenbogen
30194700-2 | Templates 30194700-2 | Sjablonen
30194800-3 | T-squares and triangles 30194800-3 | Tekenhaken en driehoeken
30194810-6 | T-squares 30194810-6 | Tekenhaken
30194820-9 | Triangles 30194820-9 | Driehoeken
30194900-4 | Work surface protection covers 30194900-4 | Afdekhoezen voor werkblad
30195000-2 | Boards 30195000-2 | Borden
30195100-3 | Planning boards or accessories 30195100-3 | Planborden of toebehoren
30195200-4 | Electronic copyboards or accessories 30195200-4 | Elektronische copyboards of toebehoren
30195300-5 | Letter boards or accessories 30195300-5 | Letterborden of toebehoren
30195400-6 | Dry erase boards or accessories 30195400-6 | Droog uitwisbare borden of toebehoren
30195500-7 | Chalk boards or accessories 30195500-7 | Schoolborden of toebehoren
30195600-8 | Bulletin boards or accessories 30195600-8 | Mededelingenborden of toebehoren
30195700-9 | Board cleaning kits or accessories 30195700-9 | Bordreinigingskits of toebehoren
30195800-0 | Hanging rails or holders 30195800-0 | Ophangrails of houders
30195900-1 | Whiteboards and magnetic boards 30195900-1 | Witte schrijfborden en magneetborden
30195910-4 | Whiteboards 30195910-4 | Witte schrijfborden
30195911-1 | Whiteboard accessories 30195911-1 | Toebehoren voor witte schrijfborden
30195912-8 | Whiteboard easels 30195912-8 | Standaards voor witte schrijfborden
30195913-5 | Flipchart easels 30195913-5 | Standaards voor flipovers
30195920-7 | Magnetic boards 30195920-7 | Magneetborden
30195921-4 | Erasers for magnetic boards 30195921-4 | Wissers voor magneetborden
30196000-9 | Planning systems 30196000-9 | Planningsystemen
30196100-0 | Meeting planners 30196100-0 | Vergaderingsplanners
30196200-1 | Appointment books or refills 30196200-1 | Afsprakenboeken of navullingen
30196300-2 | Suggestion box 30196300-2 | Ideeënbus
30197000-6 | Small office equipment 30197000-6 | Kleine kantooruitrusting
30197100-7 | Staples, tacks, drawing pins 30197100-7 | Nieten, nagels, punaises
30197110-0 | Staples 30197110-0 | Nieten
30197120-3 | Tacks 30197120-3 | Kopspijkers
30197130-6 | Drawing pins 30197130-6 | Punaises
30197200-8 | Ring binders and paper clips 30197200-8 | Ringmappen en paperclips
30197210-1 | Ring binders 30197210-1 | Ringmappen
30197220-4 | Paper clips 30197220-4 | Paperclips
30197221-1 | Paperclip holder 30197221-1 | Papercliphouder
30197300-9 | Letter openers, staplers and hole punches 30197300-9 | Briefopeners, nietapparaten en perforators
30197310-2 | Letter openers 30197310-2 | Briefopeners
30197320-5 | Staplers 30197320-5 | Nietapparaten
30197321-2 | Staple removers 30197321-2 | Nietjesverwijderaars
30197330-8 | Hole punches 30197330-8 | Perforators
30197400-0 | Stamp sponge 30197400-0 | Zegelbevochtiger
30197500-1 | Sealing wax 30197500-1 | Zegelwas
30197510-4 | Sealing wax accessories 30197510-4 | Toebehoren voor zegelwas
30197600-2 | Processed paper and paperboard 30197600-2 | Bewerkt papier en karton
30197610-5 | Composite paper and paperboard 30197610-5 | Samengesteld papier en karton
30197620-8 | Writing paper 30197620-8 | Schrijfpapier
30197621-5 | Flipchart pad 30197621-5 | Flipoverblokken
30197630-1 | Printing paper 30197630-1 | Drukpapier
30197640-4 | Self-copy or other copy paper 30197640-4 | Contact- of ander kopieerpapier
30197641-1 | Thermographic paper 30197641-1 | Thermografisch papier
30197642-8 | Photocopier paper and xerographic paper 30197642-8 | Fotokopieer- en xerografisch papier
30197643-5 | Photocopier paper 30197643-5 | Fotokopieerpapier
30197644-2 | Xerographic paper 30197644-2 | Xerografisch papier
30197645-9 | Card for printing 30197645-9 | Printkarton
30198000-3 | Lottery machines 30198000-3 | Loterijmachines
30198100-4 | Pulling machines 30198100-4 | Trek- en fruitautomaten
30199000-0 | Paper stationery and other items 30199000-0 | Kantoorbenodigdheden van papier en andere artikelen
30199100-1 | Carbon paper, self-copy paper, paper duplicator stencils and carbonless paper 30199100-1 | Carbonpapier, contactpapier, stencilpapier en doorschrijfpapier zonder carbon
30199110-4 | Carbon paper 30199110-4 | Carbonpapier
30199120-7 | Self-copy paper 30199120-7 | Contactpapier
30199130-0 | Carbonless paper 30199130-0 | Doorschrijfpapier zonder carbon
30199140-3 | Paper duplicator stencils 30199140-3 | Stencilpapier
30199200-2 | Envelopes, letter cards and plain postcards 30199200-2 | Enveloppen, postbladen en blanco briefkaarten
30199210-5 | Letter cards 30199210-5 | Postbladen
30199220-8 | Plain postcards 30199220-8 | Blanco briefkaarten
30199230-1 | Envelopes 30199230-1 | Enveloppen
30199240-4 | Mailing kit 30199240-4 | Correspondentieset
30199300-3 | Embossed or perforated paper 30199300-3 | Gegaufreerd of geperforeerd papier
30199310-6 | Embossed or perforated printing paper 30199310-6 | Gegaufreerd of geperforeerd drukpapier
30199320-9 | Embossed or perforated writing paper 30199320-9 | Gegaufreerd of geperforeerd schrijfpapier
30199330-2 | Continuous paper for computer printers 30199330-2 | Kettingpapier voor printers
30199340-5 | Continuous forms 30199340-5 | Kettingformulieren
30199400-4 | Gummed or adhesive paper 30199400-4 | Gegomd of zelfklevend papier
30199410-7 | Self-adhesive paper 30199410-7 | Zelfklevend papier
30199500-5 | Box files, letter trays, storage boxes and similar articles 30199500-5 | Archiefdozen, brievenbakjes, voorraaddozen en soortgelijke artikelen
30199600-6 | Dividers for stationery 30199600-6 | Tussenbladen voor kantoorbehoeften
30199700-7 | Printed stationery except forms 30199700-7 | Gedrukt kantoormateriaal, met uitzondering van formulieren
30199710-0 | Printed envelopes 30199710-0 | Gedrukte enveloppen
30199711-7 | Printed window envelopes 30199711-7 | Gedrukte vensterenveloppen
30199712-4 | Printed non-window envelopes 30199712-4 | Gedrukte vensterloze enveloppen
30199713-1 | Printed X-ray envelopes 30199713-1 | Gedrukte omslagen voor röntgenfoto's
30199720-3 | Notepaper 30199720-3 | Notitiepapier
30199730-6 | Business cards 30199730-6 | Visitekaartjes
30199731-3 | Business card holders 30199731-3 | Visitekaarthouders
30199740-9 | Compliment slips 30199740-9 | Wensstrookjes
30199750-2 | Coupons 30199750-2 | Bonnen
30199760-5 | Labels 30199760-5 | Labels
30199761-2 | Bar-coded labels 30199761-2 | Streepjescodelabels
30199762-9 | Luggage tags 30199762-9 | Bagagelabels
30199763-6 | Theft protection labels 30199763-6 | Antidiefstallabels
30199770-8 | Luncheon vouchers 30199770-8 | Maaltijdcheques
30199780-1 | Blotting pads 30199780-1 | Vloeiblokken
30199790-4 | Timetables 30199790-4 | Dienstregelingen
30199791-1 | Wall planners 30199791-1 | Wandplankalenders
30199792-8 | Calendars 30199792-8 | Kalenders
30199793-5 | Diary stands 30199793-5 | Agendahouders
30200000-1 | Computer equipment and supplies 30200000-1 | Computeruitrusting en -benodigdheden
30210000-4 | Data-processing machines (hardware) 30210000-4 | Machines voor dataprocessing (hardware)
30211000-1 | Mainframe computer 30211000-1 | Mainframecomputer
30211100-2 | Super computer 30211100-2 | Supercomputer
30211200-3 | Mainframe hardware 30211200-3 | Mainframehardware
30211300-4 | Computer platforms 30211300-4 | Computerplatforms
30211400-5 | Computer configurations 30211400-5 | Computerconfiguraties
30211500-6 | Central processing unit (CPU) or processors 30211500-6 | Centrale verwerkingseenheden (CPU) of processors
30212000-8 | Minicomputer hardware 30212000-8 | Hardware voor minicomputer
30212100-9 | Central processing units for minicomputers 30212100-9 | Centrale verwerkingseenheden voor minicomputer
30213000-5 | Personal computers 30213000-5 | Personal computers
30213100-6 | Portable computers 30213100-6 | Draagbare computers
30213200-7 | Tablet computer 30213200-7 | Tablet-pc's
30213300-8 | Desktop computer 30213300-8 | Desktop computers
30213400-9 | Central processing units for personal computers 30213400-9 | Centrale verwerkingseenheden voor pc's
30213500-0 | Pocket computers 30213500-0 | Zakcomputers
30214000-2 | Workstations 30214000-2 | Werkstations
30215000-9 | Microcomputer hardware 30215000-9 | Hardware voor microcomputer
30215100-0 | Central processing units for microcomputers 30215100-0 | Centrale verwerkingseenheden voor microcomputer
30216000-6 | Magnetic or optical readers 30216000-6 | Magnetische of optische leeseenheden
30216100-7 | Optical readers 30216100-7 | Optische leeseenheden
30216110-0 | Scanners for computer use 30216110-0 | Scanners voor computergebruik
30216120-3 | Optical-character-recognition equipment 30216120-3 | Optische tekenherkenningsuitrusting
30216130-6 | Barcode readers 30216130-6 | Streepjescodelezers
30216200-8 | Magnetic card readers 30216200-8 | Magneetkaartlezers
30216300-9 | Punchcard readers 30216300-9 | Ponskaartlezers
30220000-7 | Digital cartography equipment 30220000-7 | Digitalecartografie-uitrusting
30221000-4 | Digital cadastral maps 30221000-4 | Digitale kadasterkaarten
30230000-0 | Computer-related equipment 30230000-0 | Computerapparatuur
30231000-7 | Computer screens and consoles 30231000-7 | Computerschermen en -consoles
30231100-8 | Computer terminals 30231100-8 | Computerterminals
30231200-9 | Consoles 30231200-9 | Consoles
30231300-0 | Display screens 30231300-0 | Beeldschermen
30231310-3 | Flat panel displays 30231310-3 | Platte beeldschermen
30231320-6 | Touch screen monitors 30231320-6 | Touchscreenmonitors
30232000-4 | Peripheral equipment 30232000-4 | Randapparatuur
30232100-5 | Printers and plotters 30232100-5 | Printers en plotters
30232110-8 | Laser printers 30232110-8 | Laserprinters
30232120-1 | Dot-matrix printers 30232120-1 | Matrixprinters
30232130-4 | Colour graphics printers 30232130-4 | Grafische kleurenprinters
30232140-7 | Plotters 30232140-7 | Plotters
30232150-0 | Inkjet printers 30232150-0 | Inkjetprinters
30232600-0 | Encoders 30232600-0 | Encoders
30232700-1 | Central controlling unit 30232700-1 | Centrale besturingseenheid
30233000-1 | Media storage and reader devices 30233000-1 | Geheugendragers en lezerapparaten
30233100-2 | Computer storage units 30233100-2 | Geheugeneenheden
30233110-5 | Magnetic card storage units 30233110-5 | Magneetkaartgeheugeneenheden
30233120-8 | Magnetic tape storage units 30233120-8 | Magneetbandgeheugeneenheden
30233130-1 | Magnetic disk storage units 30233130-1 | Magneetschijfgeheugeneenheden
30233131-8 | Floppy-disk drives 30233131-8 | Diskettebesturingseenheden
30233132-5 | Hard-disk drives 30233132-5 | Hardeschijfeenheden
30233140-4 | Direct-access storage devices (DASD) 30233140-4 | Direct toegankelijke geheugeneenheden
30233141-1 | Redundant Array of Independent Disk (RAID) 30233141-1 | Redundant Array of Independent Disk (RAID)
30233150-7 | Optical-disk drives 30233150-7 | Optischeschijfeenheden
30233151-4 | Compact disk (CD) reader and/or burner 30233151-4 | Cd-speler en/of -brander
30233152-1 | Digital versatile disc (DVD) reader and/or burner 30233152-1 | Dvd-speler en/of -brander
30233153-8 | Compact disk (CD) and digital versatile disk (DVD) reader and/or burner 30233153-8 | Cd/dvd-speler en/of -brander
30233160-0 | Tape streamers 30233160-0 | Tape streamers
30233161-7 | Cassette-handling equipment 30233161-7 | Cassettesystemen
30233170-3 | Carousel units 30233170-3 | Carrouseleenheden
30233180-6 | Flash memory storage devices 30233180-6 | Flashgeheugenopslagmedia
30233190-9 | Disk controller 30233190-9 | Magneetschijfbesturingseenheid
30233300-4 | Smart card readers 30233300-4 | Smartcardlezers
30233310-7 | Fingerprint readers 30233310-7 | Vingerafdrukscanners
30233320-0 | Combined smart card and fingerprint readers 30233320-0 | Gecombineerde vingerafsrukscanner/smartcardlezer
30234000-8 | Storage media 30234000-8 | Geheugenmedia
30234100-9 | Magnetic disk 30234100-9 | Magneetschijven
30234200-0 | Optical disks 30234200-0 | Optische schijven
30234300-1 | Compact disks (CDs) 30234300-1 | Compact disks (cd's)
30234400-2 | Digital versatile disks (DVDs) 30234400-2 | Digital versatile discs (dvd's)
30234500-3 | Memory storage media 30234500-3 | Geheugenopslagmedia
30234600-4 | Flash memory 30234600-4 | Flashgeheugen
30234700-5 | Magnetic tapes 30234700-5 | Magneetbanden
30236000-2 | Miscellaneous computer equipment 30236000-2 | Diverse computeruitrusting
30236100-3 | Memory-expansion equipment 30236100-3 | Geheugenuitbreidingsuitrusting
30236110-6 | Random access memory (RAM) 30236110-6 | Willekeurig toegankelijk geheugen (RAM)
30236111-3 | Dynamic random access memory (DRAM) 30236111-3 | Dynamisch willekeurig toegankelijk geheugen (DRAM)
30236112-0 | Static random access memory (SRAM) 30236112-0 | Statisch willekeurig toegankelijk geheugen (SRAM)
30236113-7 | Synchronous dynamic random access memory (SDRAM) 30236113-7 | Synchroon dynamisch willekeurig toegankelijk geheugen (SDRAM)
30236114-4 | Rambus dynamic random access memory (RDRAM) 30236114-4 | Rambus dynamisch willekeurig toegankelijk geheugen (RDRAM)
30236115-1 | Synchronous graphic random access memory (SGRAM) 30236115-1 | Synchroon grafisch random access memory (SGRAM)
30236120-9 | Read only memory (ROM) 30236120-9 | Read-only memory (ROM)
30236121-6 | Programmable read only memory (PROM) 30236121-6 | Programmeerbaar enkel uitleesbaar geheugen (PROM)
30236122-3 | Erasable programmable read only memory (EPROM) 30236122-3 | Uitwisbaar en programmeerbaar geheugen (EPROM)
30236123-0 | Electronically erasable programmable read only memory (EEPROM) 30236123-0 | Read-onlygeheugen (EEPROM)
30236200-4 | Data-processing equipment 30236200-4 | Gegevensverwerkingsuitrusting
30237000-9 | Parts, accessories and supplies for computers 30237000-9 | Onderdelen, toebehoren en benodigdheden voor computers
30237100-0 | Parts of computers 30237100-0 | Computeronderdelen
30237110-3 | Network interfaces 30237110-3 | Netwerkinterfaces
30237120-6 | Computer ports 30237120-6 | Computerpoorten
30237121-3 | Serial infrared ports 30237121-3 | Seriële infraroodpoorten
30237130-9 | Computer cards 30237130-9 | Computerkaarten
30237131-6 | Electronic cards 30237131-6 | Elektronische kaarten
30237132-3 | Universal Serial Bus (USB) Interfaces 30237132-3 | Universele Seriële Bus/USB-interfaces
30237133-0 | Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA) adaptors and interfaces 30237133-0 | Adapters en interfaces voor Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA)
30237134-7 | Graphic accelerator cards 30237134-7 | Grafische acceleratiekaarten
30237135-4 | Network interfaces cards 30237135-4 | Netwerkinterfacekaarten
30237136-1 | Audio cards 30237136-1 | Audiokaarten
30237140-2 | Motherboards 30237140-2 | Moederborden
30237200-1 | Computer accessories 30237200-1 | Computertoebehoren
30237210-4 | Anti-glare screens 30237210-4 | Antireflexschermen
30237220-7 | Mousepads 30237220-7 | Muismatjes
30237230-0 | Caches 30237230-0 | Voorgeheugens
30237240-3 | Web camera 30237240-3 | Webcamera
30237250-6 | Computer cleaning accessories 30237250-6 | Toebehoren voor computerreiniging
30237251-3 | Computer cleaning kits 30237251-3 | Computerreinigingskits
30237252-0 | Pressurised air dusters 30237252-0 | Hogedrukluchtverstuivers
30237253-7 | Dust covers for computer equipment 30237253-7 | Stofhoezen voor computerapparatuur
30237260-9 | Monitor wall mount arms 30237260-9 | Monitorarmen voor wandmontage
30237270-2 | Portable computer carrying cases 30237270-2 | Draagtassen voor laptop
30237280-5 | Power supply accessories 30237280-5 | Toebehoren voor stroomvoorziening
30237290-8 | Keyboard wrist rests 30237290-8 | Polssteunen voor toetsenbord
30237295-3 | Keyguards 30237295-3 | Toestenbordhoezen
30237300-2 | Computer supplies 30237300-2 | Computerbenodigdheden
30237310-5 | Font cartridges for printers 30237310-5 | Lettertypecartridges voor printers
30237320-8 | Diskettes 30237320-8 | Diskettes
30237330-1 | Digital Audio Tape (DAT) cartridges 30237330-1 | DAT-cassettes
30237340-4 | Digital Linear Tape (DLT) cartridges 30237340-4 | DLT-cartridges
30237350-7 | Data cartridges 30237350-7 | Datacartridges
30237360-0 | Linear Tape-Open (LTO) cartridges 30237360-0 | LTO-cartridges
30237370-3 | Recording cartridges 30237370-3 | Opnamecassettes
30237380-6 | CD-ROM 30237380-6 | Cd-rom
30237400-3 | Data entry accessories 30237400-3 | Toebehoren voor gegevensinvoer
30237410-6 | Computer mouse 30237410-6 | Computermuis
30237420-9 | Joysticks 30237420-9 | Joysticks
30237430-2 | Light pens 30237430-2 | Lichtpennen
30237440-5 | Trackballs 30237440-5 | Volgbollen
30237450-8 | Graphics tablets 30237450-8 | Grafische tabletten
30237460-1 | Computer keyboards 30237460-1 | Computertoetsenborden
30237461-8 | Programmable keyboards 30237461-8 | Programmeerbare toetsenborden
30237470-4 | Braille pads 30237470-4 | Brailletoetsenborden
30237475-9 | Electric sensors 30237475-9 | Elektrische sensoren
30237480-7 | Input units 30237480-7 | Invoereenheden
30238000-6 | Library automation equipment 30238000-6 | Automatiseringsuitrusting voor bibliotheek
31000000-6 | Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting 31000000-6 | Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting
31100000-7 | Electric motors, generators and transformers 31100000-7 | Elektromotoren, elektrische generatoren en elektrische transformatoren
31110000-0 | Electric motors 31110000-0 | Elektromotoren
31111000-7 | Adapters 31111000-7 | Adapters
31120000-3 | Generators 31120000-3 | Generatoren
31121000-0 | Generating sets 31121000-0 | Generatoraggregaatsets
31121100-1 | Generating sets with compression-ignition engines 31121100-1 | Generatoraggregaten met motoren met compressieontsteking
31121110-4 | Power converters 31121110-4 | Vermogensomzetters
31121111-1 | Electric rotary converters 31121111-1 | Elektrische draaiomvormers
31121200-2 | Generating sets with spark-ignition engines 31121200-2 | Generatoraggregaten met motoren met vonkontsteking
31121300-3 | Wind-energy generators 31121300-3 | Windenergiegeneratoren
31121310-6 | Windmills 31121310-6 | Windmolens
31121320-9 | Wind turbines 31121320-9 | Windturbines
31121330-2 | Wind turbine generators 31121330-2 | Windturbinegeneratoren
31121331-9 | Turbine rotors 31121331-9 | Turbinerotoren
31121340-5 | Wind farm 31121340-5 | Windpark
31122000-7 | Generator units 31122000-7 | Generatoraggregaten
31122100-8 | Fuel cells 31122100-8 | Brandstofcellen
31124000-1 | Steam-turbine generator and related apparatus 31124000-1 | Stoomturbinegenerator en bijbehorende apparatuur
31124100-2 | Turbine generator sets 31124100-2 | Turbinegeneratorsets
31124200-3 | Turbine generator control apparatus 31124200-3 | Besturingapparatuur voor turbinegenerator
31126000-5 | Dynamos 31126000-5 | Dynamo's
31127000-2 | Emergency generator 31127000-2 | Noodgenerator
31128000-9 | Turbogenerator 31128000-9 | Turbogenerator
31130000-6 | Alternators 31130000-6 | Wisselstroomdynamo's
31131000-3 | Single-phase motors 31131000-3 | Eenfasemotoren
31131100-4 | Actuators 31131100-4 | Aandrijvers
31131200-5 | Anodes 31131200-5 | Anodes
31132000-0 | Multi-phase motors 31132000-0 | Meerfasenmotoren
31140000-9 | Cooling towers 31140000-9 | Koeltorens
31141000-6 | Water coolers 31141000-6 | Waterkoelers
31150000-2 | Ballasts for discharge lamps or tubes 31150000-2 | Voorschakeltoestellen voor ontladingslampen en -buizen
31151000-9 | Static converters 31151000-9 | Statische omvormers
31153000-3 | Rectifiers 31153000-3 | Gelijkrichters
31154000-0 | Uninterruptible power supplies 31154000-0 | Onderbrekingsvrije stroomvoorziening
31155000-7 | Inverters 31155000-7 | Wisselrichters
31156000-4 | Interruptible power supplies 31156000-4 | Onderbreekbare stroomvoorziening
31157000-1 | Inductors 31157000-1 | Inductoren
31158000-8 | Chargers 31158000-8 | Laders
31158100-9 | Battery chargers 31158100-9 | Acculaders
31158200-0 | Supercharger 31158200-0 | Drukvulling
31158300-1 | Turbocharger 31158300-1 | Turbocompressor
31160000-5 | Parts of electric motors, generators and transformers 31160000-5 | Delen van elektromotoren, elektrische generatoren en elektrische transformatoren
31161000-2 | Parts for electrical motors and generators 31161000-2 | Delen van elektromotoren en elektrische generatoren
31161100-3 | Excitation systems 31161100-3 | Bekrachtigingssystemen
31161200-4 | Gas cooling systems 31161200-4 | Gaskoelingssystemen
31161300-5 | Generator rotors 31161300-5 | Generatorrotoren
31161400-6 | Primary water systems 31161400-6 | Hoofdwatersystemen
31161500-7 | Seal oil systems 31161500-7 | Systemen met afdichtingsolie
31161600-8 | Stator cooling water systems 31161600-8 | Koelwatersystemen voor stators
31161700-9 | Parts of steam generators 31161700-9 | Delen van stoomgeneratoren
31161800-0 | Parts of gas generators 31161800-0 | Delen van gasgeneratoren
31161900-1 | Voltage-control systems 31161900-1 | Spanningsregelsystemen
31162000-9 | Parts of transformers, inductors and static converters 31162000-9 | Delen van transformatoren, inductoren en statische omzetters
31162100-0 | Parts of condensers 31162100-0 | Delen van condensors
31170000-8 | Transformers 31170000-8 | Transformatoren
31171000-5 | Liquid dielectric transformers 31171000-5 | Diëlektrische vloeistoftransformatoren
31172000-2 | Voltage transformers 31172000-2 | Spanningstransformatoren
31173000-9 | Instrument transformer 31173000-9 | Meettransformator
31174000-6 | Power supply transformers 31174000-6 | Transformatoren voor stroomvoorziening
31200000-8 | Electricity distribution and control apparatus 31200000-8 | Distributie- en regelinstallaties voor elektriciteit
31210000-1 | Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits 31210000-1 | Elektrische apparatuur voor het schakelen of voor het beveiligen van stroomkringen
31211000-8 | Boards and fuse boxes 31211000-8 | Panelen en zekeringkasten
31211100-9 | Boards for electrical apparatus 31211100-9 | Verdeelpanelen
31211110-2 | Control panels 31211110-2 | Controlepanelen
31211200-0 | Fuse boxes 31211200-0 | Zekeringkasten
31211300-1 | Fuses 31211300-1 | Zekeringen
31211310-4 | Cut-outs 31211310-4 | Stroomonderbrekers
31211320-7 | Fuse blocks 31211320-7 | Zekeringsblokken
31211330-0 | Fuse wires 31211330-0 | Smeltzekeringen
31211340-3 | Fuse clips 31211340-3 | Zekeringklemmen
31212000-5 | Circuit breakers 31212000-5 | Stroomschakelaars
31212100-6 | Overhead circuit breakers 31212100-6 | Stroomonderbrekers voor bovengronds gebruik
31212200-7 | Circuit testers 31212200-7 | Schakelingtesters
31212300-8 | Magnetic circuit breakers 31212300-8 | Magnetische schakelaars
31212400-9 | Miniature circuit breakers 31212400-9 | Miniatuurschakelaars
31213000-2 | Distribution equipment 31213000-2 | Distributie-uitrusting
31213100-3 | Distribution boxes 31213100-3 | Verdeelkasten
31213200-4 | Distribution transformers 31213200-4 | Verdeeltransformatoren
31213300-5 | Cable distribution cabinet 31213300-5 | Kabelverdeelkast
31213400-6 | Distribution system 31213400-6 | Distributiesysteem
31214000-9 | Switchgear 31214000-9 | Schakelapparatuur
31214100-0 | Switches 31214100-0 | Schakelaars
31214110-3 | Isolating switches 31214110-3 | Isolatieschakelaars
31214120-6 | Earthing switch 31214120-6 | Aardschakelaar
31214130-9 | Safety switches 31214130-9 | Veiligheidsschakelaars
31214140-2 | Dimmer switches 31214140-2 | Dimmerschakelaars
31214150-5 | Drum switches 31214150-5 | Walsschakelaars
31214160-8 | Pressure switches 31214160-8 | Drukschakelaars
31214170-1 | Toggle switches 31214170-1 | Tuimelschakelaars
31214180-4 | Slide switches 31214180-4 | Schuifschakelaars
31214190-7 | Limit switches 31214190-7 | Eindschakelaars
31214200-1 | Switch disconnector 31214200-1 | Lastschakelaar
31214300-2 | Outdoor switching installations 31214300-2 | Schakelinstallaties voor buiten
31214400-3 | Fuse switch disconnector 31214400-3 | Smeltzekeringsschakelaar
31214500-4 | Electric switchboards 31214500-4 | Elektrische schakelborden
31214510-7 | Distribution switchboards 31214510-7 | Verdeelschakelbord
31214520-0 | Medium-voltage switchboards 31214520-0 | Middenspanningsschakelborden
31215000-6 | Voltage limiters 31215000-6 | Spanningsbegrenzers
31216000-3 | Lightning arrestors 31216000-3 | Overspanningsafleiders
31216100-4 | Lightning-protection equipment 31216100-4 | Bliksembeveiligingsuitrusting
31216200-5 | Lightning conductors 31216200-5 | Bliksemafleiders
31217000-0 | Surge suppressors 31217000-0 | Stootspanningsbegrenzers
31218000-7 | Busbars 31218000-7 | Verzamelrails
31219000-4 | Protection boxes 31219000-4 | Beveiligingsdozen
31220000-4 | Electrical circuit components 31220000-4 | Onderdelen van stroomkringen
31221000-1 | Electrical relays 31221000-1 | Relais
31221100-2 | Power relays 31221100-2 | Vermogensrelais
31221200-3 | General purpose relays 31221200-3 | Universele relais
31221300-4 | Socket relays 31221300-4 | Insteekrelais
31221400-5 | Alternating voltage relays 31221400-5 | Wisselstroomrelais
31221500-6 | Mercury relays 31221500-6 | Kwikrelais
31221600-7 | Time relays 31221600-7 | Tijdrelais
31221700-8 | Overload relays 31221700-8 | Overbelastingsrelais
31223000-5 | Lamp-holders 31223000-5 | Fittingen
31224000-2 | Connections and contact elements 31224000-2 | Verbindingen en contactelementen
31224100-3 | Plugs and sockets 31224100-3 | Stekkers en contactdozen
31224200-4 | Coaxial connectors 31224200-4 | Coaxiale aansluitstekkers
31224300-5 | Connection boxes 31224300-5 | Aansluitdozen
31224400-6 | Connection cables 31224400-6 | Aansluitkabels
31224500-7 | Terminals 31224500-7 | Terminals
31224600-8 | Dimmers 31224600-8 | Dimmers
31224700-9 | Junction boxes 31224700-9 | Aftakkasten
31224800-0 | Cable joining kits 31224800-0 | Kabelverbindingssets
31224810-3 | Extension cables 31224810-3 | Verlengsnoeren
31230000-7 | Parts of electricity distribution or control apparatus 31230000-7 | Delen van apparatuur voor de distributie of het regelen van elektriciteit
31300000-9 | Insulated wire and cable 31300000-9 | Geïsoleerde kabel en draad
31310000-2 | Mains 31310000-2 | Hoofdleidingen
31311000-9 | Mains connections 31311000-9 | Hoofdnetaansluitingen
31320000-5 | Power distribution cables 31320000-5 | Stroomverdelingskabels
31321000-2 | Electricity power lines 31321000-2 | Elektrische leidingen
31321100-3 | Overhead power lines 31321100-3 | Bovengrondse elektriciteitsleidingen
31321200-4 | Low- and medium-voltage cable 31321200-4 | Laagspannings- en middenspanningskabels
31321210-7 | Low-voltage cable 31321210-7 | Laagspanningskabel
31321220-0 | Medium-voltage cable 31321220-0 | Middenspanningskabels
31321300-5 | High-voltage cable 31321300-5 | Hoogspanningskabels
31321400-6 | Underwater cable 31321400-6 | Onderwaterkabel
31321500-7 | Submarine cable 31321500-7 | Onderzeese kabel
31321600-8 | Shielded cable 31321600-8 | Afgeschermde kabel
31321700-9 | Signalling cable 31321700-9 | Signaalkabels
31330000-8 | Coaxial cable 31330000-8 | Coaxkabel
31340000-1 | Insulated cable accessories 31340000-1 | Kabeltoebehoren, geïsoleerd
31341000-8 | Insulated cable reels 31341000-8 | Kabelhaspels, geïsoleerd
31342000-5 | Insulated cable junctions 31342000-5 | Kabelaansluitingen, geïsoleerd
31343000-2 | Insulated cable joints 31343000-2 | Kabelverbindingen, geïsoleerd
31344000-9 | Insulated cable glands 31344000-9 | Pakkingsdrukkers voor kabel, geïsoleerd
31350000-4 | Electric conductors for data and control purposes 31350000-4 | Geleiders van elektriciteit, voor gegevensverwerking en regeling
31351000-1 | Electric conductors for access control systems 31351000-1 | Geleiders van elektriciteit, voor toegangscontrolesystemen
31400000-0 | Accumulators, primary cells and primary batteries 31400000-0 | Accumulatoren, primaire cellen en primaire elementen
31410000-3 | Primary cells 31410000-3 | Primaire cellen
31411000-0 | Alkaline batteries 31411000-0 | Alkalinebatterijen
31420000-6 | Primary batteries 31420000-6 | Primaire batterijen
31421000-3 | Lead batteries 31421000-3 | Loodaccu's
31422000-0 | Battery packs 31422000-0 | Batterijpacks
31430000-9 | Electric accumulators 31430000-9 | Elektrische accumulatoren
31431000-6 | Lead-acid accumulators 31431000-6 | Loodzwavelzuuraccu's
31432000-3 | Nickel-cadmium accumulators 31432000-3 | Nikkel-cadmiumaccu's
31433000-0 | Nickel-iron accumulators 31433000-0 | Nikkel-ijzeraccu's
31434000-7 | Lithium accumulators 31434000-7 | Lithiumaccu's
31440000-2 | Batteries 31440000-2 | Accu's/batterijen
31500000-1 | Lighting equipment and electric lamps 31500000-1 | Verlichtingsuitrusting en elektrische lampen
31510000-4 | Electric filament lamps 31510000-4 | Elektrische gloeilampen
31511000-1 | Sealed-beam lamp units 31511000-1 | Sealed-beam-lampen
31512000-8 | Tungsten halogen filament lamps 31512000-8 | Halogeenlampen met wolfraamdraad
31512100-9 | Halogen bulbs, linear 31512100-9 | Halogeenlampen, lineair
31512200-0 | Halogen bulbs, bi-pin 31512200-0 | Halogeenlampen met twee contactpennen
31512300-1 | Halogen bulbs, dichroic 31512300-1 | Koudlichthalogeenlampen
31514000-2 | Discharge lamps 31514000-2 | Ontladingslampen
31515000-9 | Ultraviolet lamps 31515000-9 | Uv-lampen
31516000-6 | Infrared lamps 31516000-6 | Infrarode lampen
31517000-3 | Arc lamps 31517000-3 | Booglampen
31518000-0 | Signalling lights 31518000-0 | Signalisatielichten
31518100-1 | Floodlights 31518100-1 | Schijnwerpers
31518200-2 | Emergency lighting equipment 31518200-2 | Noodverlichtingsuitrusting
31518210-5 | Stormlights 31518210-5 | Stormlantaarns
31518220-8 | Light stick 31518220-8 | Lichtstaven
31518300-3 | Rooflights 31518300-3 | Daklampen
31518500-5 | Mercury-vapour lamps 31518500-5 | Kwiklampen
31518600-6 | Searchlights 31518600-6 | Zoeklichten
31519000-7 | Incandescent and neon lamps 31519000-7 | Gloeilampen en neonlampen
31519100-8 | Incandescent lamps 31519100-8 | Gloeilampen
31519200-9 | Neon lamps 31519200-9 | Neonlampen
31520000-7 | Lamps and light fittings 31520000-7 | Lampen en lamparmaturen
31521000-4 | Lamps 31521000-4 | Lampen
31521100-5 | Desk lamps 31521100-5 | Bureaulampen
31521200-6 | Floor-standing lamps 31521200-6 | Staande lampen
31521300-7 | Portable electric lamps 31521300-7 | Draagbare elektrische lampen
31521310-0 | Warning lights 31521310-0 | Waarschuwingslichten
31521320-3 | Torches 31521320-3 | Zaklampen
31521330-6 | Rechargeable portable electric lamps 31521330-6 | Oplaadbare draagbare elektrische lampen
31522000-1 | Christmas tree lights 31522000-1 | Kerstboomverlichting
31523000-8 | Illuminated signs and nameplates 31523000-8 | Verlichte borden en naamplaten
31523100-9 | Advertising neon lights 31523100-9 | Reclameneonlampen
31523200-0 | Permanent message signs 31523200-0 | Niet-variabele mededelingsborden
31523300-1 | Illuminated nameplates 31523300-1 | Verlichte naamplaten
31524000-5 | Ceiling or wall light fittings 31524000-5 | Plafond- en wandverlichtingsarmaturen
31524100-6 | Ceiling light fittings 31524100-6 | Plafondverlichtingsarmaturen
31524110-9 | Operating-theatre lamps 31524110-9 | Lampen voor operatiekamers
31524120-2 | Ceiling lights 31524120-2 | Plafondverlichting
31524200-7 | Wall light fittings 31524200-7 | Armaturen voor wandlampen
31524210-0 | Wall lights 31524210-0 | Wandverlichting
31527000-6 | Spotlights 31527000-6 | Spots
31527200-8 | Exterior lights 31527200-8 | Buitenverlichting
31527210-1 | Lanterns 31527210-1 | Lantaarns
31527260-6 | Lighting systems 31527260-6 | Verlichtingssystemen
31527270-9 | Platforms lighting 31527270-9 | Perronverlichting
31527300-9 | Domestic lights 31527300-9 | Verlichting voor huishoudelijk gebruik
31527400-0 | Underwater lights 31527400-0 | Onderwaterlampen
31530000-0 | Parts of lamps and lighting equipment 31530000-0 | Delen van lampen en verlichtingstoestellen
31531000-7 | Light bulbs 31531000-7 | Gloeilampen/peertjes
31531100-8 | Electric tubes 31531100-8 | Verlichtingsbuizen
31532000-4 | Parts of lamps and light fittings 31532000-4 | Delen van lampen en verlichtingsarmaturen
31532100-5 | Tube lamps 31532100-5 | Buislampen
31532110-8 | Fluorescent tube lamps 31532110-8 | Fluorescerende buislampen
31532120-1 | Compact fluorescent tube lamps 31532120-1 | Compacte fluorescerende buislampen
31532200-6 | Ring lamps 31532200-6 | Ringvormige lampen
31532210-9 | Fluorescent ring lamps 31532210-9 | Fluorescerende ringvormige lampen
31532300-7 | Globe lamps 31532300-7 | Bollampen
31532310-0 | Compact fluorescent globe lamps 31532310-0 | Compacte fluorescerende bollampen
31532400-8 | Lamps sockets 31532400-8 | Lampfittingen
31532500-9 | Lamp starters 31532500-9 | Lampstarters
31532510-2 | Starters for fluorescent lamps 31532510-2 | Starters voor fluorescentielampen
31532600-0 | Lamp reactors 31532600-0 | Lampdimmers
31532610-3 | Reactors for fluorescent lamps 31532610-3 | Dimmers voor fluorescentielampen
31532700-1 | Lamp covers 31532700-1 | Lampenkappen
31532800-2 | Lamp arms 31532800-2 | Lamparmen
31532900-3 | Fluorescent lights 31532900-3 | Fluorescentielampen
31532910-6 | Fluorescent tubes 31532910-6 | Fluorescentiebuizen
31532920-9 | Bulbs and fluorescent lamps 31532920-9 | Gloeilampen en fluorescentielampen
31600000-2 | Electrical equipment and apparatus 31600000-2 | Elektrische uitrusting
31610000-5 | Electrical equipment for engines and vehicles 31610000-5 | Elektrische uitrusting voor motoren en voertuigen
31611000-2 | Wiring sets 31611000-2 | Kabelsets
31612000-9 | Electrical wiring looms for engines 31612000-9 | Elektrische draadbomen voor motoren
31612200-1 | Starter motors 31612200-1 | Startmotoren
31612300-2 | Electrical signalling equipment for engines 31612300-2 | Elektrische signalisatie-uitrusting voor motoren
31612310-5 | Blinkers 31612310-5 | Knipperlichten
31620000-8 | Sound or visual signalling apparatus 31620000-8 | Apparatuur voor hoorbare of zichtbare signalen
31625000-3 | Burglar and fire alarms 31625000-3 | Inbraak- en brandalarminstallaties
31625100-4 | Fire-detection systems 31625100-4 | Branddetectiesystemen
31625200-5 | Fire-alarm systems 31625200-5 | Brandalarmsystemen
31625300-6 | Burglar-alarm systems 31625300-6 | Inbraakalarmsystemen
31630000-1 | Magnets 31630000-1 | Magneten
31640000-4 | Machines and apparatus with individual functions 31640000-4 | Machines en toestellen met een eigen functie
31642000-8 | Electronic detection apparatus 31642000-8 | Elektronische detectieapparatuur
31642100-9 | Detection apparatus for metal pipes 31642100-9 | Detectieapparatuur voor metalen buizen
31642200-0 | Detection apparatus for mines 31642200-0 | Mijndetectieapparatuur
31642300-1 | Detection apparatus for plastics 31642300-1 | Detectieapparatuur voor kunststoffen
31642400-2 | Detection apparatus for non-metallic objects 31642400-2 | Detectieapparatuur voor niet-metalen voorwerpen
31642500-3 | Detection apparatus for timber 31642500-3 | Detectieapparatuur voor hout
31643000-5 | Particle accelerators 31643000-5 | Deeltjesversnellers
31643100-6 | Linear accelerators 31643100-6 | Lineaire versnellers
31644000-2 | Miscellaneous data recorders 31644000-2 | Diverse datarecorders
31645000-9 | Pinball machines 31645000-9 | Flipperkasten
31650000-7 | Insulating fittings 31650000-7 | Isolerende fittings
31651000-4 | Electrical tape 31651000-4 | Isolatieband
31660000-0 | Carbon electrodes 31660000-0 | Koolelektroden
31670000-3 | Electrical parts of machinery or apparatus 31670000-3 | Elektrische delen van machines of toestellen
31671000-0 | Glass envelopes and cathode-ray tubes 31671000-0 | Glazen omhulsels en kathodestraalbuizen
31671100-1 | Glass envelopes 31671100-1 | Glazen omhulsels
31671200-2 | Cathode-ray tubes 31671200-2 | Kathodestraalbuizen
31680000-6 | Electrical supplies and accessories 31680000-6 | Elektrische benodigdheden en toebehoren
31681000-3 | Electrical accessories 31681000-3 | Elektrische toebehoren
31681100-4 | Electrical contacts 31681100-4 | Elektrische contacten
31681200-5 | Electric pumps 31681200-5 | Elektrische pompen
31681300-6 | Electrical circuits 31681300-6 | Stroomkringen
31681400-7 | Electrical components 31681400-7 | Elektrische componenten
31681410-0 | Electrical materials 31681410-0 | Elektrische materialen
31681500-8 | Rechargers 31681500-8 | Oplaadtoestellen
31682000-0 | Electricity supplies 31682000-0 | Elektriciteitsbenodigdheden
31682100-1 | Electricity boxes 31682100-1 | Elektriciteitskasten
31682110-4 | Electricity box covers 31682110-4 | Afdekplaten voor elektriciteitskasten
31682200-2 | Instrument panels 31682200-2 | Instrumentenborden
31682210-5 | Instrumentation and control equipment 31682210-5 | Instrumenten- en besturingsuitrusting
31682220-8 | Mixing panels 31682220-8 | Mengpanelen
31682230-1 | Graphic display panels 31682230-1 | Grafische beeldschermpanelen
31682300-3 | Medium-voltage equipment 31682300-3 | Middenspanningsuitrusting
31682310-6 | Medium-voltage panels 31682310-6 | Middenspanningsborden
31682400-4 | Overhead electrical equipment 31682400-4 | Elektrische uitrusting voor bovengrondse installatie
31682410-7 | Overhead cable carriers 31682410-7 | Luchtkabeldragers
31682500-5 | Emergency electricity equipment 31682500-5 | Noodstroomuitrusting
31682510-8 | Emergency power systems 31682510-8 | Noodstroomsystemen
31682520-1 | Emergency shutdown systems 31682520-1 | Noodstopsystemen
31682530-4 | Emergency power supplies 31682530-4 | Noodstroombenodigdheden
31682540-7 | Substation equipment 31682540-7 | Uitrusting voor onderstation
31700000-3 | Electronic, electromechanical and electrotechnical supplies 31700000-3 | Elektronische, elektromechanische en elektrotechnische benodigdheden
31710000-6 | Electronic equipment 31710000-6 | Elektronische uitrusting
31711000-3 | Electronic supplies 31711000-3 | Elektronische benodigdheden
31711100-4 | Electronic components 31711100-4 | Elektronische onderdelen
31711110-7 | Transceivers 31711110-7 | Zendontvangers
31711120-0 | Transducers 31711120-0 | Transductoren
31711130-3 | Resistors 31711130-3 | Weerstanden
31711131-0 | Electrical resistors 31711131-0 | Elektrische weerstanden
31711140-6 | Electrodes 31711140-6 | Elektroden
31711150-9 | Electrical capacitors 31711150-9 | Elektrische condensatoren
31711151-6 | Fixed capacitors 31711151-6 | Vaste condensatoren
31711152-3 | Variable or adjustable capacitors 31711152-3 | Regelbare of instelbare condensatoren
31711154-0 | Capacitor banks 31711154-0 | Condensatorbanken
31711155-7 | Capacitor networks 31711155-7 | Condensatornetwerken
31711200-5 | Electronic scoreboards 31711200-5 | Elektronische scoreborden
31711300-6 | Electronic timekeeping systems 31711300-6 | Elektronische tijdcontrolesystemen
31711310-9 | System for recording attendance 31711310-9 | Systeem voor aanwezigheidsregistratie
31711400-7 | Valves and tubes 31711400-7 | Kleppen en buizen
31711410-0 | Cathode-ray television picture tubes 31711410-0 | Kathodestraalbeeldbuizen
31711411-7 | Television camera tubes 31711411-7 | Televisiecamerabuizen
31711420-3 | Microwave tubes and equipment 31711420-3 | Microgolfbuizen en uitrusting
31711421-0 | Magnetrons 31711421-0 | Magnetrons
31711422-7 | Microwave equipment 31711422-7 | Uitrusting voor microgolf
31711423-4 | Microwave radio equipment 31711423-4 | Microgolfradio-uitrusting
31711424-1 | Klystrons 31711424-1 | Klystrons
31711430-6 | Valve tubes 31711430-6 | Elektronenbuizen
31711440-9 | Receiver or amplifier valves and tubes 31711440-9 | Ontvangerbuizen of versterkerbuizen
31711500-8 | Parts of electronic assemblies 31711500-8 | Delen van elektronische componenten
31711510-1 | Parts of electrical capacitors 31711510-1 | Delen van elektrische condensatoren
31711520-4 | Parts of electrical resistors, rheostats and potentiometers 31711520-4 | Delen van elektrische weerstanden, reostaten en potentiometers
31711530-7 | Parts of electronic valves and tubes 31711530-7 | Delen van elektronenbuizen
31712000-0 | Microelectronic machinery and apparatus and microsystems 31712000-0 | Micro-elektronische machines en toestellen en microsystemen
31712100-1 | Microelectronic machinery and apparatus 31712100-1 | Micro-elektronische machines en toestellen
31712110-4 | Electronic integrated circuits and microassemblies 31712110-4 | Elektronisch geïntegreerde schakelingen en microschakelingen
31712111-1 | Phone cards 31712111-1 | Telefoonkaarten
31712112-8 | SIM cards 31712112-8 | Simkaarten
31712113-5 | Cards containing integrated circuits 31712113-5 | Chipkaarten
31712114-2 | Integrated electronic circuits 31712114-2 | Geïntegreerde elektronische schakelingen
31712115-9 | Microassemblies 31712115-9 | Microschakelingen
31712116-6 | Microprocessors 31712116-6 | Microprocessors
31712117-3 | Integrated circuit packages 31712117-3 | Pakketten voor geïntegreerde schakelingen
31712118-0 | Integrated circuit sockets or mounts 31712118-0 | Voetjes of fittingen voor geïntegreerde schakelingen
31712119-7 | Integrated circuit lids 31712119-7 | Afdekkingen voor geïntegreerde schakelingen
31712200-2 | Microsystems 31712200-2 | Microsystemen
31712300-3 | Printed circuits 31712300-3 | Gedrukte schakelingen
31712310-6 | Populated printed circuit boards 31712310-6 | Afgemonteerde printplaten
31712320-9 | Unpopulated printed circuit boards 31712320-9 | Niet-afgemonteerde printplaten
31712330-2 | Semiconductors 31712330-2 | Halfgeleiders
31712331-9 | Photovoltaic cells 31712331-9 | Fotovoltaïsche cellen
31712332-6 | Thyristors 31712332-6 | Thyristors
31712333-3 | Diacs 31712333-3 | Diacs
31712334-0 | Triacs 31712334-0 | Triacs
31712335-7 | Optical coupled isolators 31712335-7 | Optisch gekoppelde isolatoren
31712336-4 | Crystal oscillators 31712336-4 | Kristaloscillatoren
31712340-5 | Diodes 31712340-5 | Dioden
31712341-2 | Light-emitting diodes 31712341-2 | Lichtdioden
31712342-9 | Microwave or small signal diodes 31712342-9 | Microgolf- of kleinsignaaldioden
31712343-6 | Zener diodes 31712343-6 | Zenerdioden
31712344-3 | Schottky diodes 31712344-3 | Schottkydioden
31712345-0 | Tunnel diodes 31712345-0 | Tunneldioden
31712346-7 | Photosensitive diodes 31712346-7 | Fotodioden
31712347-4 | Power or solar diodes 31712347-4 | Vermogens- of zonnedioden
31712348-1 | Laser diodes 31712348-1 | Laserdioden
31712349-8 | Radio frequency (RF) diodes 31712349-8 | Radiofrequentiedioden (RF-dioden)
31712350-8 | Transistors 31712350-8 | Transistors
31712351-5 | Photo sensitive transistors 31712351-5 | Fototransistors
31712352-2 | Field effect transistors (FET) 31712352-2 | Veldeffecttransistors (FET)
31712353-9 | Metal oxide field effect transistors (MOSFET) 31712353-9 | MOS-transistors (MOSFET)
31712354-6 | Transistor chips 31712354-6 | Transistorchips
31712355-3 | Bipolar darlington or radio frequency (RF) transistors 31712355-3 | Bipolaire darlingtontransistors of radiofrequentie (RF)-transistors
31712356-0 | Unijunction transistors 31712356-0 | Uni-junctietransistors
31712357-7 | Insulated gate bipolar transistors (IGBT) 31712357-7 | Bipolaire transistors met geïsoleerde poort (IGBT)
31712358-4 | Junction field effect transistors (JFET) 31712358-4 | Junctieveldeffecttransistors (JFET)
31712359-1 | Bipolar junction transistors (BJT) 31712359-1 | Bipolaire junctietransistors (BJT)
31712360-1 | Mounted piezo-electric crystals 31712360-1 | Gemonteerde piëzo-elektrische kristallen
31720000-9 | Electromechanical equipment 31720000-9 | Elektromechanische uitrusting
31730000-2 | Electrotechnical equipment 31730000-2 | Elektrotechnische uitrusting
31731000-9 | Electrotechnical supplies 31731000-9 | Elektrotechnische benodigdheden
31731100-0 | Modules 31731100-0 | Modules
32000000-3 | Radio, television, communication, telecommunication and related equipment 32000000-3 | Radio-, televisie-, communicatie-, telecommunicatietoestellen en aanverwante apparatuur
32200000-5 | Transmission apparatus for radiotelephony, radiotelegraphy, radio broadcasting and television 32200000-5 | Zendapparatuur voor radiotelefonie, radiotelegrafie, radio-omroep en televisie
32210000-8 | Broadcasting equipment 32210000-8 | Zenduitrusting
32211000-5 | Broadcast production equipment 32211000-5 | Productie-uitrusting voor uitzendingen
32220000-1 | Television transmission apparatus without reception apparatus 32220000-1 | Televisietransmissie-installaties zonder ontvanger
32221000-8 | Radio beacons 32221000-8 | Radiobakens
32222000-5 | Video-signal coding machines 32222000-5 | Codeermachines voor videosignalen
32223000-2 | Video transmission apparatus 32223000-2 | Videotransmissieapparatuur
32224000-9 | Television transmission apparatus 32224000-9 | Televisietransmissieapparatuur
32230000-4 | Radio transmission apparatus with reception apparatus 32230000-4 | Radiotransmissieapparatuur met ontvanger
32231000-1 | Closed-circuit television apparatus 32231000-1 | Toestellen voor gesloten televisiecircuits
32232000-8 | Video-conferencing equipment 32232000-8 | Uitrusting voor videoconferentie
32233000-5 | Radio-frequency booster stations 32233000-5 | Radiofrequentieboosterstations
32234000-2 | Closed-circuit television cameras 32234000-2 | Televisiecamera's voor gesloten televisiecircuits
32235000-9 | Closed-circuit surveillance system 32235000-9 | Bewakingssysteem met gesloten circuit
32236000-6 | Radio telephones 32236000-6 | Radiotelefoons
32237000-3 | Walkie-talkies 32237000-3 | Walkietalkies
32240000-7 | Television cameras 32240000-7 | Televisiecamera's
32250000-0 | Mobile telephones 32250000-0 | Mobiele telefoons
32251000-7 | Car telephones 32251000-7 | Autotelefoons
32251100-8 | Hands-free set 32251100-8 | Handsfree set
32252000-4 | GSM telephones 32252000-4 | gsm-telefoons
32252100-5 | Hands-free mobile telephones 32252100-5 | Handsfree mobiele telefoons
32252110-8 | Hands-free mobile telephones (wireless) 32252110-8 | Handsfree mobiele telefoons (zonder kabel)
32260000-3 | Data-transmission equipment 32260000-3 | Datatransmissie-uitrusting
32270000-6 | Digital transmission apparatus 32270000-6 | Digitale zendapparatuur
32300000-6 | Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus 32300000-6 | Televisie- en radio-ontvangers, audio- of video-opnameapparatuur of -reproductietoestellen
32310000-9 | Radio broadcast receivers 32310000-9 | Radiotoestellen
32320000-2 | Television and audio-visual equipment 32320000-2 | Televisie- en audiovisuele uitrusting
32321000-9 | Television projection equipment 32321000-9 | Televisieprojectie-uitrusting
32321100-0 | Film equipment 32321100-0 | Film- en video-uitrusting
32321200-1 | Audio-visual equipment 32321200-1 | Audiovisuele uitrusting
32321300-2 | Audio-visual materials 32321300-2 | Audiovisuele materialen
32322000-6 | Multimedia equipment 32322000-6 | Multimedia-uitrusting
32323000-3 | Video monitors 32323000-3 | Videomonitoren
32323100-4 | Colour video monitors 32323100-4 | Kleurenmonitoren
32323200-5 | Monochrome video monitors 32323200-5 | Monochrome videomonitoren
32323300-6 | Video equipment 32323300-6 | Video-uitrusting
32323400-7 | Video-playback equipment 32323400-7 | Videoweergave-uitrusting
32323500-8 | Video-surveillance system 32323500-8 | Videobewakingsuitrusting
32324000-0 | Televisions 32324000-0 | Televisieontvangers
32324100-1 | Colour televisions 32324100-1 | Kleurentelevisietoestellen
32324200-2 | Monochrome televisions 32324200-2 | Zwart-wittelevisietoestellen
32324300-3 | Television equipment 32324300-3 | Televisie-uitrusting
32324310-6 | Satellite antennas 32324310-6 | Satellietantennes
32324400-4 | Television aerials 32324400-4 | Televisieantennes
32324500-5 | Video tuners 32324500-5 | Videotuners
32324600-6 | Digital-TV boxes 32324600-6 | Kastjes voor digitale tv
32330000-5 | Apparatus for sound, video-recording and reproduction 32330000-5 | Opname- en weergaveapparatuur voor audio en video
32331000-2 | Turntables 32331000-2 | Draaitafels
32331100-3 | Record players 32331100-3 | Platenspelers
32331200-4 | Cassette players 32331200-4 | Cassettespelers
32331300-5 | Sound-reproduction apparatus 32331300-5 | Apparatuur voor geluidsweergave
32331500-7 | Recorders 32331500-7 | Recorders
32331600-8 | MP3 player 32331600-8 | MP3-speler
32332000-9 | Magnetic tape recorders 32332000-9 | Magneetbandrecorders
32332100-0 | Dictating machines 32332100-0 | Dicteerapparaten
32332200-1 | Telephone-answering machines 32332200-1 | Antwoordapparaten
32332300-2 | Sound recorders 32332300-2 | Toestellen voor geluidsopnames
32333000-6 | Video recording or reproducing apparatus 32333000-6 | Video-opname- of -weergaveapparatuur
32333100-7 | Video recorders 32333100-7 | Videorecorders
32333200-8 | Video camcorders 32333200-8 | Videocamcorders
32333300-9 | Video-reproducing apparatus 32333300-9 | Videoweergaveapparatuur
32333400-0 | Video players 32333400-0 | Videospelers
32340000-8 | Microphones and loudspeakers 32340000-8 | Microfoons en luidsprekers
32341000-5 | Microphones 32341000-5 | Microfoons
32342000-2 | Loudspeakers 32342000-2 | Luidsprekers
32342100-3 | Headphones 32342100-3 | Koptelefoons
32342200-4 | Earphones 32342200-4 | Oortelefoons
32342300-5 | Microphones and speaker sets 32342300-5 | Microfoons en luidsprekersets
32342400-6 | Acoustic devices 32342400-6 | Akoestische toestellen
32342410-9 | Sound equipment 32342410-9 | Geluidsuitrusting
32342411-6 | Mini speakers 32342411-6 | Minispeakers
32342412-3 | Speakers 32342412-3 | Speakers
32342420-2 | Studio mixing console 32342420-2 | Mengpaneel voor studio
32342430-5 | Speech-compression system 32342430-5 | Spraakcompressiesysteem
32342440-8 | Voice-mail system 32342440-8 | Voice-mailsysteem
32342450-1 | Voice recorders 32342450-1 | Stemrecorders
32343000-9 | Amplifiers 32343000-9 | Versterkers
32343100-0 | Audio-frequency amplifiers 32343100-0 | Audiofrequentieversterkers
32343200-1 | Megaphones 32343200-1 | Megafoons
32344000-6 | Reception apparatus for radiotelephony or radiotelegraphy 32344000-6 | Ontvangtoestellen voor radiotelefonie of radiotelegrafie
32344100-7 | Portable receivers for calling and paging 32344100-7 | Draagbare ontvangers voor oproepen en boodschappen
32344110-0 | Voice-logging system 32344110-0 | Stemregistratiesysteem
32344200-8 | Radio receivers 32344200-8 | Radio-ontvangers
32344210-1 | Radio equipment 32344210-1 | Radio-uitrusting
32344220-4 | Radio pagers 32344220-4 | Semafoonontvangers
32344230-7 | Radio stations 32344230-7 | Radiostations
32344240-0 | Radio tower 32344240-0 | Radiotoren
32344250-3 | Radio installations 32344250-3 | Radio-installaties
32344260-6 | Radio and multiplex equipment 32344260-6 | Radio- en multiplexuitrusting
32344270-9 | Radio and telephone control system 32344270-9 | Radio- en telefooncontrolesysteem
32344280-2 | Portable radios 32344280-2 | Draagbare radio's
32350000-1 | Parts of sound and video equipment 32350000-1 | Delen van audio- en video-uitrusting
32351000-8 | Accessories for sound and video equipment 32351000-8 | Toebehoren van audio- en video-uitrusting
32351100-9 | Video-editing equipment 32351100-9 | Videomontage-uitrusting
32351200-0 | Screens 32351200-0 | Schermen
32351300-1 | Audio equipment accessories 32351300-1 | Toebehoren voor audioapparatuur
32351310-4 | Audio cassettes 32351310-4 | Geluidscassettes
32352000-5 | Aerials and reflectors 32352000-5 | Antennes en reflectoren
32352100-6 | Parts of radio and radar equipment 32352100-6 | Delen van radio- en radaruitrusting
32352200-7 | Radar spare parts and accessories 32352200-7 | Onderdelen en toebehoren voor radaruitrusting
32353000-2 | Sound recordings 32353000-2 | Geluidsopnamen
32353100-3 | Records 32353100-3 | Grammofoonplaten
32353200-4 | Music cassettes 32353200-4 | Muziekcassettes
32354000-9 | Film products 32354000-9 | Filmproducten
32354100-0 | Radiology film 32354100-0 | Film voor radiologie
32354110-3 | X-ray film 32354110-3 | Röntgenfilm
32354120-6 | Blue diazo film 32354120-6 | Blauwediazofilm
32354200-1 | Cinematographic film 32354200-1 | Cinematografische film
32354300-2 | Photographic film 32354300-2 | Fotografische film
32354400-3 | Instant-print film 32354400-3 | Directklaarfilm
32354500-4 | Video films 32354500-4 | Videofilms
32354600-5 | Video cassettes 32354600-5 | Videocassettes
32354700-6 | Video tapes 32354700-6 | Videobanden
32354800-7 | Cling film 32354800-7 | Krimpfolie
32360000-4 | Intercom equipment 32360000-4 | Intercomuitrusting
32400000-7 | Networks 32400000-7 | Netwerken
32410000-0 | Local area network 32410000-0 | Lokaal netwerk
32411000-7 | Token-ring network 32411000-7 | Token-ringnetwerk
32412000-4 | Communications network 32412000-4 | Communicatienetwerk
32412100-5 | Telecommunications network 32412100-5 | Telecommunicatienetwerk
32412110-8 | Internet network 32412110-8 | Internetnetwerk
32412120-1 | Intranet network 32412120-1 | Intranetnetwerk
32413000-1 | Integrated network 32413000-1 | Geïntegreerd netwerk
32413100-2 | Network routers 32413100-2 | Netwerkrouters
32415000-5 | Ethernet network 32415000-5 | Ethernetnetwerk
32416000-2 | ISDN network 32416000-2 | ISDN-netwerk
32416100-3 | ISDX network 32416100-3 | ISDX-netwerk
32417000-9 | Multimedia networks 32417000-9 | Multimedianetwerken
32418000-6 | Radio network 32418000-6 | Radionetwerk
32420000-3 | Network equipment 32420000-3 | Netwerkuitrusting
32421000-0 | Network cabling 32421000-0 | Netwerkbekabeling
32422000-7 | Network components 32422000-7 | Netwerkcomponenten
32423000-4 | Network hubs 32423000-4 | Netwerkhubs
32424000-1 | Network infrastructure 32424000-1 | Netwerkinfrastructuur
32425000-8 | Network operating system 32425000-8 | Netwerkbesturingssysteem
32426000-5 | Network publishing system 32426000-5 | Netwerkpublicatiesysteem
32427000-2 | Network system 32427000-2 | Netwerksysteem
32428000-9 | Network upgrade 32428000-9 | Netwerk-upgrade
32429000-6 | Telephone network equipment 32429000-6 | Uitrusting voor telefoonnetwerk
32430000-6 | Wide area network 32430000-6 | Wide area netwerk
32440000-9 | Telemetry and terminal equipment 32440000-9 | Telemetrie- en terminaluitrusting
32441000-6 | Telemetry equipment 32441000-6 | Telemetrie-uitrusting
32441100-7 | Telemetry surveillance system 32441100-7 | Telemetrisch bewakingssysteem
32441200-8 | Telemetry and control equipment 32441200-8 | Telemetrie- en controle-uitrusting
32441300-9 | Telematics system 32441300-9 | Telematicasysteem
32442000-3 | Terminal equipment 32442000-3 | Terminaluitrusting
32442100-4 | Terminal boards 32442100-4 | Klemmenborden
32442200-5 | Terminal boxes 32442200-5 | Aansluitkasten
32442300-6 | Terminal emulators 32442300-6 | Terminalemulatoren
32442400-7 | Termination blocks 32442400-7 | Aansluitklemmen
32500000-8 | Telecommunications equipment and supplies 32500000-8 | Telecommunicatiebenodigdheden
32510000-1 | Wireless telecommunications system 32510000-1 | Systeem voor draadloze telecommunicatie
32520000-4 | Telecommunications cable and equipment 32520000-4 | Telecommunicatiekabels en -uitrusting
32521000-1 | Telecommunications cable 32521000-1 | Telecommunicatiekabel
32522000-8 | Telecommunications equipment 32522000-8 | Telecommunicatie-uitrusting
32523000-5 | Telecommunications facilities 32523000-5 | Telecommunicatiefaciliteiten
32524000-2 | Telecommunications system 32524000-2 | Telecommunicatiesysteem
32530000-7 | Satellite-related communications equipment 32530000-7 | Uitrusting ten behoeve van satellietcommunicatie
32531000-4 | Satellite communications equipment 32531000-4 | Satellietcommunicatie-uitrusting
32532000-1 | Satellite dishes 32532000-1 | Satellietschotels
32533000-8 | Satellite earth stations 32533000-8 | Satellietgrondstations
32534000-5 | Satellite platforms 32534000-5 | Satellietplatforms
32540000-0 | Switchboards 32540000-0 | Schakelborden
32541000-7 | Switchboard equipment 32541000-7 | Schakelborduitrusting
32542000-4 | Switchboard panels 32542000-4 | Schakelbordpanelen
32543000-1 | Telephone switchboards 32543000-1 | Interne telefooncentrales
32544000-8 | PABX equipment 32544000-8 | PABX-uitrusting
32545000-5 | PABX systems 32545000-5 | PABX-systemen
32546000-2 | Digital switching equipment 32546000-2 | Digitale schakeluitrusting
32546100-3 | Digital switchboards 32546100-3 | Digitale schakelborden
32547000-9 | Vacuum switchboards 32547000-9 | Vacuümschakelborden
32550000-3 | Telephone equipment 32550000-3 | Telefoonuitrusting
32551000-0 | Telephone cables and associated equipment 32551000-0 | Telefoonkabels en bijbehorende uitrusting
32551100-1 | Telephone connections 32551100-1 | Telefoonaansluitingen
32551200-2 | Telephone exchanges 32551200-2 | Telefooncentrales
32551300-3 | Telephone headsets 32551300-3 | Telefoonhoofdsets
32551400-4 | Telephone network 32551400-4 | Telefoonnetwerk
32551500-5 | Telephone cables 32551500-5 | Telefoonkabels
32552000-7 | Electrical apparatus for line telephony or line telegraphy 32552000-7 | Elektrische toestellen voor lijntelefonie of lijntelegrafie
32552100-8 | Telephone sets 32552100-8 | Telefoontoestellen
32552110-1 | Cordless telephones 32552110-1 | Draadloze telefoons
32552120-4 | Emergency telephones 32552120-4 | Praatpalen
32552130-7 | Public telephones 32552130-7 | Openbare telefoons
32552140-0 | Payphone equipment 32552140-0 | Uitrusting voor munttelefoontoestellen
32552150-3 | Telephones for visually-impaired 32552150-3 | Telefoons voor visueel gehandicapten
32552160-6 | Telephones for hearing-impaired 32552160-6 | Telefoons voor slechthorenden
32552200-9 | Teleprinters 32552200-9 | Teleprinters
32552300-0 | Telephonic or telegraphic switching apparatus 32552300-0 | Schakelapparatuur voor telefonie en telegrafie
32552310-3 | Digital telephone exchanges 32552310-3 | Digitaletelefooncentrales
32552320-6 | Multiplexers 32552320-6 | Multiplexers
32552330-9 | Telephone switching apparatus 32552330-9 | Telefoonschakelapparatuur
32552400-1 | Audio-frequency signal conversion apparatus 32552400-1 | Omzettingsapparatuur voor audiosignalen
32552410-4 | Modems 32552410-4 | Modems
32552420-7 | Frequency converter 32552420-7 | Frequentieomvormers
32552430-0 | Coding equipment 32552430-0 | Codeeruitrusting
32552500-2 | Teletext apparatus 32552500-2 | Teleteksttoestellen
32552510-5 | Videotext terminals 32552510-5 | Videotekstterminals
32552520-8 | Telex equipment 32552520-8 | Telexuitrusting
32552600-3 | Entrance telephones 32552600-3 | Parlofoons
32553000-4 | Parts of electrical telephonic or telegraphic apparatus 32553000-4 | Delen van elektrische toestellen voor telefonie of telegrafie
32560000-6 | Fibre-optic materials 32560000-6 | Glasvezelmateriaal
32561000-3 | Fibre-optic connections 32561000-3 | Glasvezelverbindingen
32562000-0 | Optical-fibre cables 32562000-0 | Glasvezelkabels
32562100-1 | Optical-fibre cables for information transmission 32562100-1 | Glasvezelkabels voor informatietransmissie
32562200-2 | Optical telecommunication cables 32562200-2 | Optische telecommunicatiekabels
32562300-3 | Optical-fibre cables for data transmission 32562300-3 | Glasvezelkabels voor datatransmissie
32570000-9 | Communications equipment 32570000-9 | Communicatie-uitrusting
32571000-6 | Communications infrastructure 32571000-6 | Communicatie-infrastructuur
32572000-3 | Communications cable 32572000-3 | Communicatiekabels
32572100-4 | Communications cable with multiple electrical conductors 32572100-4 | Communicatiekabel met meervoudige elektrische geleiders
32572200-5 | Communications cable with coaxial conductors 32572200-5 | Communicatiekabel met coaxiale geleiders
32572300-6 | Communications cable for special applications 32572300-6 | Communicatiekabel voor bijzondere toepassingen
32573000-0 | Communications control system 32573000-0 | Communicatiecontrolesysteem
32580000-2 | Data equipment 32580000-2 | Gegevensuitrusting
32581000-9 | Data-communications equipment 32581000-9 | Gegevenscommunicatie-uitrusting
32581100-0 | Data-transmission cable 32581100-0 | Datatransmissiekabel
32581110-3 | Data-transmission cable with multiple electrical conductors 32581110-3 | Datatransmissiekabel met meervoudige elektrische geleiders
32581120-6 | Data-transmission cable with coaxial conductors 32581120-6 | Datatransmissiekabel met coaxiale geleiders
32581130-9 | Data-transmission cable for special applications 32581130-9 | Datatransmissiekabel voor bijzondere toepassingen
32581200-1 | Fax equipment 32581200-1 | Faxapparatuur
32581210-4 | Accessories and components for fax equipment 32581210-4 | Toebehoren en delen voor faxapparatuur
32582000-6 | Data carriers 32582000-6 | Gegevensdragers
32583000-3 | Data and voice media 32583000-3 | Gegevens- en stemmedia
32584000-0 | Data-bearing media 32584000-0 | Gegevensdragende media
33000000-0 | Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products 33000000-0 | Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging
33100000-1 | Medical equipments 33100000-1 | Medische apparatuur
33110000-4 | Imaging equipment for medical, dental and veterinary use 33110000-4 | Beeldvormingsapparatuur voor medisch, tandheelkundig en diergeneeskundig gebruik
33111000-1 | X-ray devices 33111000-1 | Röntgenapparatuur
33111100-2 | X-ray table 33111100-2 | Röntgentafel
33111200-3 | X-ray workstations 33111200-3 | Röntgenwerkstations
33111300-4 | X-ray processing devices 33111300-4 | Röntgenontwikkelingsapparaten
33111400-5 | X-ray fluoroscopy devices 33111400-5 | Röntgenfluoroscopieapparaten
33111500-6 | Dental X-ray 33111500-6 | Gebitsröntgen
33111600-7 | Radiography devices 33111600-7 | Instrumenten voor radiografie
33111610-0 | Magnetic resonance unit 33111610-0 | Unit voor magnetische resonantie
33111620-3 | Gamma cameras 33111620-3 | Gammacamera's
33111640-9 | Thermographs 33111640-9 | Thermografen
33111650-2 | Mammography devices 33111650-2 | Instrumenten voor mammografie
33111660-5 | Bone densitometers 33111660-5 | Botdensitometers
33111700-8 | Angiography room 33111700-8 | Angiografieruimte
33111710-1 | Angiography supplies 33111710-1 | Benodigdheden voor angiografie
33111720-4 | Angiography devices 33111720-4 | Instrumenten voor angiografie
33111721-1 | Digital angiography devices 33111721-1 | Apparatuur voor digitale angiografie
33111730-7 | Angioplasty supplies 33111730-7 | Benodigdheden voor angioplastie
33111740-0 | Angioplasty devices 33111740-0 | Instrumenten voor angioplastie
33111800-9 | Diagnostic X-ray system 33111800-9 | Systeem voor röntgendiagnostiek
33112000-8 | Echo, ultrasound and doppler imaging equipment 33112000-8 | Beeldvormingsapparatuur met behulp van echo, ultrageluid en doppler
33112100-9 | Ultrasonic heart detector 33112100-9 | Ultrasone harttonendetector
33112200-0 | Ultrasonic unit 33112200-0 | Echograaf
33112300-1 | Ultrasound scanners 33112300-1 | Ultrageluidscanners
33112310-4 | Colour-flow doppler 33112310-4 | Kleuren-Doppler
33112320-7 | Doppler equipment 33112320-7 | Doppleruitrusting
33112330-0 | Echoencephalographs 33112330-0 | Echo-encefalografen
33112340-3 | Echocardiographs 33112340-3 | Echocardiografen
33113000-5 | Magnetic resonance imaging equipment 33113000-5 | Kernspinresonantie-uitrusting
33113100-6 | Magnetic resonance scanners 33113100-6 | Magnetischeresonantiescanners
33113110-9 | Nuclear magnetic resonance scanners 33113110-9 | Kernspinresonantiescanners
33114000-2 | Spectroscopy devices 33114000-2 | Instrumentarium voor spectroscopie
33115000-9 | Tomography devices 33115000-9 | Instrumentarium voor tomografie
33115100-0 | CT scanners 33115100-0 | Computertomografiescanners
33115200-1 | CAT scanners 33115200-1 | CAT-scanners
33120000-7 | Recording systems and exploration devices 33120000-7 | Opnamesystemen en onderzoekinstrumenten
33121000-4 | Long term ambulatory recording system 33121000-4 | Ambulant langetermijnregistratiesysteem
33121100-5 | Electro-encephalographs 33121100-5 | Eeg-apparaten
33121200-6 | Scintigraphy devices 33121200-6 | Scintigrafie-instrumenten
33121300-7 | Electromyographs 33121300-7 | Elektromyografen
33121400-8 | Audiometers 33121400-8 | Audiometers
33121500-9 | Electrocardiogram 33121500-9 | Elektrocardiogram
33122000-1 | Ophthalmology equipment 33122000-1 | Oogheelkundige apparatuur
33123000-8 | Cardiovascular devices 33123000-8 | Instrumentarium voor hart- en vaatonderzoek
33123100-9 | Tensiometer 33123100-9 | Bloeddrukmeter
33123200-0 | Electrocardiography devices 33123200-0 | Instrumentarium voor elektrocardiografie
33123210-3 | Cardiac-monitoring devices 33123210-3 | Hartbewakingssysteem
33123220-6 | Cardio-angiography devices 33123220-6 | Apparatuur voor angiocardiografie
33123230-9 | Cardiographs 33123230-9 | Cardiografen
33124000-5 | Diagnostics and radiodiagnostic devices and supplies 33124000-5 | Instrumentarium en benodigdheden voor diagnostiek en radiodiagnostiek
33124100-6 | Diagnostic devices 33124100-6 | Diagnostisch instrumentarium
33124110-9 | Diagnostic systems 33124110-9 | Diagnosesystemen
33124120-2 | Diagnostic ultrasound devices 33124120-2 | Ultrageluidsinstrumentarium voor diagnostische doeleinden
33124130-5 | Diagnostic supplies 33124130-5 | Diagnostische benodigdheden
33124131-2 | Reagent strips 33124131-2 | Reageerstrips
33124200-7 | Radiodiagnostic devices 33124200-7 | Instrumentarium voor radiodiagnostiek
33124210-0 | Radiodiagnostic supplies 33124210-0 | Benodigdheden voor radiodiagnostiek
33125000-2 | Urology, exploration devices 33125000-2 | Instrumentarium voor urologisch onderzoek
33126000-9 | Stomatology devices 33126000-9 | Instrumentarium voor stomatologie
33127000-6 | Immuno-analysis devices 33127000-6 | Instrumentarium voor immunoanalyse
33128000-3 | Medical laser other than for surgery 33128000-3 | Medische laser voor andere dan chirurgische doeleinden
33130000-0 | Dental and subspecialty instruments and devices 33130000-0 | Instrumentarium en apparatuur voor tandheelkundig en daaronder vallend gebruik
33131000-7 | Dental hand instrument 33131000-7 | Handinstrumenten voor tandarts
33131100-8 | Dental surgical instrument 33131100-8 | Instrumentarium voor kaakchirurgie
33131110-1 | Dental nippers, brushes, retractors and burnishers 33131110-1 | Tangen, borsteltjes, retractors en bruneerders voor tandheelkundig gebruik
33131111-8 | Dental nippers 33131111-8 | Tangen voor tandheelkundig gebruik
33131112-5 | Dental operative brushes 33131112-5 | Borsteltjes voor tandheelkundig gebruik
33131113-2 | Dental retractors 33131113-2 | Retractors voor tandheelkundig gebruik
33131114-9 | Dental burnishers 33131114-9 | Bruneerders voor tandheelkundig gebruik
33131120-4 | Dental cryosurgical, gauges, elevators and excavators 33131120-4 | Sondes, wortelheffers en excavators voor kaakcryochirurgie
33131121-1 | Dental cryosurgical units 33131121-1 | Units voor kaakcryochirurgie
33131122-8 | Dental depth gauges 33131122-8 | Tandsondes
33131123-5 | Dental elevators 33131123-5 | Wortelheffers
33131124-2 | Dental excavators 33131124-2 | Tandexcavators
33131130-7 | Dental fingers protectors and forceps 33131130-7 | Vingerbeschermers en extractietangen voor tandheelkundig gebruik
33131131-4 | Dental fingers protectors 33131131-4 | Vingerbeschermers voor tandheelkundig gebruik
33131132-1 | Dental forceps 33131132-1 | Extractietangen voor tandheelkundig gebruik
33131140-0 | Dental mirrors and reamers 33131140-0 | Tandspiegeltjes en -ruimers
33131141-7 | Dental mirrors 33131141-7 | Tandspiegeltjes
33131142-4 | Dental reamers 33131142-4 | Tandruimers
33131150-3 | Dental root tip picks, scalers and scale 33131150-3 | Apexhaken, scalers en andere tandsteenverwijderaars
33131151-0 | Dental root tip picks 33131151-0 | Apexhaken
33131152-7 | Dental scalers 33131152-7 | Scalers
33131153-4 | Dental scale 33131153-4 | Tandsteenverwijderaars
33131160-6 | Dental scissors and knives 33131160-6 | Scharen en messen voor tandheelkundig gebruik
33131161-3 | Dental scissors 33131161-3 | Scharen voor tandheelkundig gebruik
33131162-0 | Dental knives 33131162-0 | Messen voor tandheelkundig gebruik
33131170-9 | Dental spatulas, tweezers and wax carvers 33131170-9 | Spatels, pincetten en wasmodelleerders voor tandheelkundig gebruik
33131171-6 | Dental spatulas 33131171-6 | Spatels voor tandheelkundig gebruik
33131172-3 | Dental tweezers 33131172-3 | Pincetten voor tandheelkundig gebruik
33131173-0 | Dental wax carvers 33131173-0 | Tandtechnische wasmodelleerders
33131200-9 | Dental suture needle 33131200-9 | Hechtnaald voor kaakchirurgie
33131300-0 | Dental disposable instrument 33131300-0 | Tandartsinstrumentarium voor eenmalig gebruik
33131400-1 | Dental probe 33131400-1 | Tandsonde
33131500-2 | Dental extraction instrument 33131500-2 | Tandextractie-instrument
33131510-5 | Dental drills 33131510-5 | Tandboren
33131600-3 | Dental filling instrument 33131600-3 | Instrument voor tandvulling
33132000-4 | Dental implant 33132000-4 | Tandimplantaat
33133000-1 | Dental impression accessories 33133000-1 | Toebehoren voor tandafdrukken
33134000-8 | Endodontics accessories 33134000-8 | Klein materiaal voor endodontologie
33135000-5 | Orthodontic devices 33135000-5 | Orthodontie-instrumenten
33136000-2 | Rotary and abrasive instrument 33136000-2 | Draai- en slijpinstrumentarium
33137000-9 | Dental prophylaxis accessories 33137000-9 | Toebehoren voor tandprofylaxe
33138000-6 | Prosthodontic and relining products 33138000-6 | Producten voor gebitsprothesen en gebitsregulatie
33138100-7 | Dentures 33138100-7 | Kunstgebitten
33140000-3 | Medical consumables 33140000-3 | Medische verbruiksartikelen
33141000-0 | Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables 33141000-0 | Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie
33141100-1 | Dressings; clip, suture, ligature supplies 33141100-1 | Verband; levering van clips, hechtdraad, ligatuur
33141110-4 | Dressings 33141110-4 | Verband
33141111-1 | Adhesive dressings 33141111-1 | Zelfklevend verband
33141112-8 | Plasters 33141112-8 | Hechtpleisters
33141113-4 | Bandages 33141113-4 | Bandages
33141114-2 | Medical gauze 33141114-2 | Medicinaal gaas
33141115-9 | Medical wadding 33141115-9 | Medicinale watten
33141116-6 | Dressing packs 33141116-6 | Verpakte kompressen
33141117-3 | Cotton wool 33141117-3 | Watten
33141118-0 | Wipes 33141118-0 | Wiscompressen
33141119-7 | Compresses 33141119-7 | Compressen
33141120-7 | Clip, suture, ligature supplies 33141120-7 | Clips, hechtdraad, ligatuur
33141121-4 | Surgical sutures 33141121-4 | Hechtdraad
33141122-1 | Surgical staples 33141122-1 | Hechtkrammen
33141123-8 | Sharps containers 33141123-8 | Afvalbakken voor scherpe voorwerpen
33141124-5 | Sharps pads 33141124-5 | Pads voor scharen en messen
33141125-2 | Material for surgical sutures 33141125-2 | Materiaal voor chirurgische hechtingen
33141126-9 | Ligatures 33141126-9 | Ligatuur
33141127-6 | Absorbable haemostatics 33141127-6 | Resorbeerbare hemostatica
33141128-3 | Needles for sutures 33141128-3 | Hechtnaalden
33141200-2 | Catheters 33141200-2 | Katheters
33141210-5 | Balloon catheters 33141210-5 | Ballonkatheters
33141220-8 | Cannulae 33141220-8 | Canules
33141230-1 | Dilator 33141230-1 | Dilatoria
33141240-4 | Catheter accessories 33141240-4 | Cathetertoebehoren
33141300-3 | Venepuncture, blood sampling devices 33141300-3 | Venapunctie, instrumenten voor bloedafname
33141310-6 | Syringes 33141310-6 | Injectiespuiten
33141320-9 | Medical needles 33141320-9 | Naalden voor medisch gebruik
33141321-6 | Anesthesia needles 33141321-6 | Naalden voor anesthesie
33141322-3 | Arterial needles 33141322-3 | Arteriële naalden
33141323-0 | Biopsy needles 33141323-0 | Biopsienaalden
33141324-7 | Dialysis needles 33141324-7 | Dialysenaalden
33141325-4 | Fistula needles 33141325-4 | Fistelnaalden
33141326-1 | Radiology procedural needles 33141326-1 | Naalden voor radiologisch gebruik
33141327-8 | Vented needles 33141327-8 | Open naalden
33141328-5 | Epidural needles 33141328-5 | Epidurale naalden
33141329-2 | Amniocentesia needles 33141329-2 | Amniocentesenaalden
33141400-4 | Wire-cutter and bistoury; surgical gloves 33141400-4 | Draadschaar en bistouri; operatiehandschoenen
33141410-7 | Wire-cutter and bistoury 33141410-7 | Draadschaar en bistouri
33141411-4 | Scalpels and blades 33141411-4 | Scalpels en mesjes
33141420-0 | Surgical gloves 33141420-0 | Operatiehandschoenen
33141500-5 | Haematological consumables 33141500-5 | Verbruiksartikelen voor hematologie
33141510-8 | Blood products 33141510-8 | Bloedproducten
33141520-1 | Plasma extracts 33141520-1 | Plasma-extracten
33141530-4 | Blood coagulants 33141530-4 | Bloedstollingsmiddelen
33141540-7 | Albumin 33141540-7 | Albumine
33141550-0 | Heparin 33141550-0 | Heparine
33141560-3 | Human organs 33141560-3 | Menselijke organen
33141570-6 | Human blood 33141570-6 | Menselijk bloed
33141580-9 | Animal blood 33141580-9 | Dierlijk bloed
33141600-6 | Collector and collection bags, drainage and kits 33141600-6 | Opvangbakjes en -zakjes, drainagesets en kits
33141610-9 | Collection bag 33141610-9 | Opvangzakjes
33141613-0 | Blood bags 33141613-0 | Bloedzakjes
33141614-7 | Plasma bags 33141614-7 | Plasmazakjes
33141615-4 | Bags for urine 33141615-4 | Urinezakjes
33141620-2 | Medical kits 33141620-2 | Medische sets
33141621-9 | Incontinence kit 33141621-9 | Incontinentieset
33141622-6 | AIDS-prevention kits 33141622-6 | Aids-preventiesets
33141623-3 | First-aid boxes 33141623-3 | EHBO-trommels
33141624-0 | Administration sets 33141624-0 | Toedieningssets
33141625-7 | Diagnostic kits 33141625-7 | Diagnosesets
33141626-4 | Dosage kits 33141626-4 | Doseersets
33141630-5 | Blood plasma filters 33141630-5 | Bloedplasmafilters
33141640-8 | Drain 33141640-8 | Drains
33141641-5 | Probes 33141641-5 | Sondes
33141642-2 | Drain accessories 33141642-2 | Drainagetoebehoren
33141700-7 | Orthopaedic supplies 33141700-7 | Orthopedische benodigdheden
33141710-0 | Crutches 33141710-0 | Krukken
33141720-3 | Walking aids 33141720-3 | Loophulpmiddelen
33141730-6 | Surgical collars 33141730-6 | Orthopedische kragen
33141740-9 | Orthopaedic footwear 33141740-9 | Orthopedisch schoeisel
33141750-2 | Artificial joints 33141750-2 | Kunstgewrichten
33141760-5 | Splints 33141760-5 | Spalken
33141770-8 | Fracture appliances, pins and plates 33141770-8 | Hulpmiddelen voor botbreuken, pinnen en platen
33141800-8 | Dental consumables 33141800-8 | Verbruiksartikelen voor gebitsverzorging
33141810-1 | Dental filling materials 33141810-1 | Materialen voor tandvulling
33141820-4 | Teeth 33141820-4 | Tanden
33141821-1 | Porcelain teeth 33141821-1 | Porseleinen tanden
33141822-8 | Acrylic teeth 33141822-8 | Tanden van acryl
33141830-7 | Cement base 33141830-7 | Cementbasis
33141840-0 | Dental haemostatic 33141840-0 | Hemostaticum voor tandheelkundig gebruik
33141850-3 | Dental hygiene products 33141850-3 | Tandhygiëneproducten
33141900-9 | Blood lancets 33141900-9 | Bloedlancetten
33150000-6 | Radiotherapy, mechanotherapy, electrotherapy and physical therapy devices 33150000-6 | Apparatuur voor radiotherapie, mechanotherapie, elektrotherapie en fysiotherapie
33151000-3 | Radiotherapy devices and supplies 33151000-3 | Instrumentarium en benodigdheden voor radiotherapie
33151100-4 | Gamma therapy devices 33151100-4 | Instrumentarium voor gammatherapie
33151200-5 | X-ray therapy devices 33151200-5 | Instrumentarium voor röntgentherapie
33151300-6 | Spectrographs 33151300-6 | Spectrografen
33151400-7 | Radiotherapy supplies 33151400-7 | Benodigdheden voor radiotherapie
33152000-0 | Incubators 33152000-0 | Couveuses
33153000-7 | Lithotripter 33153000-7 | Niersteenvergruizer
33154000-4 | Mechanotherapy devices 33154000-4 | Apparatuur voor mechanotherapie
33155000-1 | Physical therapy devices 33155000-1 | Apparatuur voor fysiotherapie
33156000-8 | Psychology testing devices 33156000-8 | Materiaal voor psychologische tests
33157000-5 | Gas-therapy and respiratory devices 33157000-5 | Instrumentarium voor gastherapie en beademing
33157100-6 | Medical gas masks 33157100-6 | Maskers voor medicinale gassen
33157110-9 | Oxygen mask 33157110-9 | Zuurstofmasker
33157200-7 | Oxygen kits 33157200-7 | Zuurstofkits
33157300-8 | Oxygen tents 33157300-8 | Zuurstoftenten
33157400-9 | Medical breathing devices 33157400-9 | Medicinale beademingsapparatuur
33157500-0 | Hyperbaric chambers 33157500-0 | Hyperbarische kamers
33157700-2 | Blow bottle 33157700-2 | Gas-wasfles
33157800-3 | Oxygen administration unit 33157800-3 | Unit voor het toedienen van zuurstof
33157810-6 | Oxygen therapy unit 33157810-6 | Zuurstoftherapie-unit
33158000-2 | Electrical, electromagnetic and mechanical treatment 33158000-2 | Apparatuur voor elektrische, elektromagnetische en mechanische behandeling
33158100-3 | Electromagnetic unit 33158100-3 | Elektromagnetische unit
33158200-4 | Electrotherapy devices 33158200-4 | Instrumentarium voor elektrotherapie
33158210-7 | Stimulator 33158210-7 | Stimulator
33158300-5 | Ultraviolet medical devices 33158300-5 | Medische apparatuur met uv-straling
33158400-6 | Mechanical therapy unit 33158400-6 | Unit voor mechanotherapie
33158500-7 | Infrared medical devices 33158500-7 | Medische apparatuur met IR-straling
33159000-9 | Clinical chemistry system 33159000-9 | Systeem voor klinische chemie
33160000-9 | Operating techniques 33160000-9 | Operatietechniek
33161000-6 | Electrosurgical unit 33161000-6 | Unit voor elektrochirurgie
33162000-3 | Operating theatre devices and instruments 33162000-3 | Apparatuur en instrumentarium voor OK
33162100-4 | Operating-theatre devices 33162100-4 | Instrumentarium voor OK
33162200-5 | Operating-theatre instruments 33162200-5 | OK-instrumenten
33163000-0 | Tent for medical use 33163000-0 | Tent voor medische doeleinden
33164000-7 | Coelioscopy devices 33164000-7 | Apparatuur voor coelioscopie
33164100-8 | Colposcope 33164100-8 | Colposcoop
33165000-4 | Cryosurgical and cryotherapy devices 33165000-4 | Apparatuur voor cryochirurgie en cryotherapie
33166000-1 | Dermatological devices 33166000-1 | Apparatuur voor dermatologie
33167000-8 | Surgical lights 33167000-8 | Operatielampen
33168000-5 | Endoscopy, endosurgery devices 33168000-5 | Apparatuur voor endoscopie en endochirurgie
33168100-6 | Endoscopes 33168100-6 | Endoscopen
33169000-2 | Surgical instruments 33169000-2 | Chirurgische instrumenten
33169100-3 | Surgical laser 33169100-3 | Chirurgische laser
33169200-4 | Surgical baskets 33169200-4 | Mandjes voor heelkundig gebruik
33169300-5 | Surgical trays 33169300-5 | Bakjes voor heelkundig gebruik
33169400-6 | Surgical containers 33169400-6 | Containers voor heelkundig gebruik
33169500-7 | Surgical tracking and tracing systems 33169500-7 | Heelkundige opsporings- en traceringssystemen
33170000-2 | Anaesthesia and resuscitation 33170000-2 | Anesthesie en recovery
33171000-9 | Instruments for anaesthesia and resuscitation 33171000-9 | Instrumentarium voor anesthesie en reanimatie
33171100-0 | Instruments for anaesthesia 33171100-0 | Instrumenten voor anesthesie
33171110-3 | Anaesthesia mask 33171110-3 | Anesthesiemasker
33171200-1 | Instruments for resuscitation 33171200-1 | Instrumentarium voor reanimatie
33171210-4 | Resuscitation mask 33171210-4 | Reanimatiemasker
33171300-2 | Epidural kits or packs 33171300-2 | Kits of pakketten voor epidurale ingreep
33172000-6 | Anaesthesia and resuscitation devices 33172000-6 | Apparatuur voor anesthesie en reanimatie
33172100-7 | Anaesthesia devices 33172100-7 | Instrumentarium voor anesthesie
33172200-8 | Resuscitation devices 33172200-8 | Apparatuur voor reanimatie
33180000-5 | Functional support 33180000-5 | Functionele ondersteuning
33181000-2 | Renal support devices 33181000-2 | Apparatuur voor nierdialyse
33181100-3 | Haemodialysis devices 33181100-3 | Apparatuur voor hemodialyse
33181200-4 | Dialysis filters 33181200-4 | Dialysefilters
33181300-5 | Haemodialysis individual monitor 33181300-5 | Patiëntmonitoren voor hemodialyse
33181400-6 | Haemodialysis multiposition 33181400-6 | Meerpatiëntendialyseapparatuur
33181500-7 | Renal consumables 33181500-7 | Verbruiksartikelen voor nierbehandeling
33181510-0 | Renal fluid 33181510-0 | Nierdialysevloeistof
33181520-3 | Renal dialysis consumables 33181520-3 | Verbruiksartikelen voor nierdialyse
33182000-9 | Cardiac support devices 33182000-9 | Apparatuur voor hartondersteuning
33182100-0 | Defibrillator 33182100-0 | Defibrillator
33182200-1 | Cardiac stimulation devices 33182200-1 | Apparatuur voor hartstimulatie
33182210-4 | Pacemaker 33182210-4 | Pacemakers
33182220-7 | Cardiac valve 33182220-7 | Hartkleppen
33182230-0 | Ventricle 33182230-0 | Ventrikels
33182240-3 | Parts and accessories for pacemakers 33182240-3 | Onderdelen en toebehoren voor pacemakers
33182241-0 | Batteries for pacemakers 33182241-0 | Batterijen voor pacemakers
33182300-2 | Cardiac surgery devices 33182300-2 | Apparatuur voor hartchirurgie
33182400-3 | Cardiac X-ray system 33182400-3 | Röntgenapparatuur voor hartonderzoek
33183000-6 | Orthopaedic support devices 33183000-6 | Orthopedische hulpmiddelen
33183100-7 | Orthopaedic implants 33183100-7 | Orthopedische implantaten
33183200-8 | Orthopaedic prostheses 33183200-8 | Orthopedische protheses
33183300-9 | Osteosynthesis devices 33183300-9 | Apparatuur voor osteosynthese
33184000-3 | Artificial parts of the body 33184000-3 | Kunstmatige lichaamsdelen
33184100-4 | Surgical implants 33184100-4 | Chirurgische implantaten
33184200-5 | Vascular prostheses 33184200-5 | Vasculaire protheses
33184300-6 | Artificial parts of the heart 33184300-6 | Hartprotheses
33184400-7 | Breast prostheses 33184400-7 | Borstprotheses
33184410-0 | Internal breast prostheses 33184410-0 | Inwendige borstprotheses
33184420-3 | External breast prostheses 33184420-3 | Uitwendige borstprotheses
33184500-8 | Coronary endoprostheses 33184500-8 | Coronaire endoprotheses
33184600-9 | False eyes 33184600-9 | Kunstogen
33185000-0 | Hearing aids 33185000-0 | Gehoorapparaten
33185100-1 | Parts and accessories for hearing aids 33185100-1 | Onderdelen en toebehoren voor gehoorapparaten
33185200-2 | Cochlear implant 33185200-2 | Binnenoorimplantaten
33185300-3 | Otolaryngology implant 33185300-3 | KNO-implantaten
33185400-4 | Larynx artificial 33185400-4 | Kunststrottenhoofden
33186000-7 | Extracorporeal circulatory unit 33186000-7 | Hart-longmachine
33186100-8 | Oxygenator 33186100-8 | Zuurstofapparaat
33186200-9 | Blood and fluid warming 33186200-9 | Verwarming van bloed en vloeistoffen
33190000-8 | Miscellaneous medical devices and products 33190000-8 | Diverse medische instrumenten en producten
33191000-5 | Sterilisation, disinfection and hygiene devices 33191000-5 | Instrumentarium voor sterilisatie, desinfectie en reiniging
33191100-6 | Steriliser 33191100-6 | Sterilisator
33191110-9 | Autoclaves 33191110-9 | Autoclaven
33192000-2 | Medical furniture 33192000-2 | Meubilair voor medische doeleinden
33192100-3 | Beds for medical use 33192100-3 | Hospitaalbedden
33192110-6 | Orthopaedic beds 33192110-6 | Orthopedische bedden
33192120-9 | Hospital beds 33192120-9 | Ziekenhuisbedden
33192130-2 | Motorised beds 33192130-2 | Bedden met verstelmotor
33192140-5 | Psychiatric couches 33192140-5 | Divans voor psychiatrie
33192150-8 | Therapy beds 33192150-8 | Bedden voor therapeutische doeleinden
33192160-1 | Stretchers 33192160-1 | Brancards
33192200-4 | Medical tables 33192200-4 | Medische tafels
33192210-7 | Examination tables 33192210-7 | Onderzoektafels
33192230-3 | Operating tables 33192230-3 | Operatietafels
33192300-5 | Medical furniture except beds and tables 33192300-5 | Medisch meubilair, met uitzondering van bedden en tafels
33192310-8 | Traction or suspension devices for medical beds 33192310-8 | Tractie- of ophanguitrusting voor medische bedden
33192320-1 | Urine-bottle holders 33192320-1 | Urinefleshouders
33192330-4 | Transfusion pods 33192330-4 | Infuusstatieven
33192340-7 | Operating theatre furniture except tables 33192340-7 | Meubilair voor OK, met uitzondering van tafels
33192350-0 | Medical cultivation cabinet 33192350-0 | Cel voor medische culturen
33192400-6 | Dental workstations 33192400-6 | Tandartsunits
33192410-9 | Dental chairs 33192410-9 | Tandartsstoelen
33192500-7 | Test tubes 33192500-7 | Reageerbuisjes
33192600-8 | Lifting equipment for health care sector 33192600-8 | Hefwerktuigen voor de gezondheidszorg
33193000-9 | Invalid carriages, wheelchairs and associated devices 33193000-9 | Invalidewagentjes, rolstoelen en bijbehorende apparatuur
33193100-0 | Invalid carriages and wheelchairs 33193100-0 | Invalidewagentjes en rolstoelen
33193110-3 | Invalid carriages 33193110-3 | Invalidewagentjes
33193120-6 | Wheelchairs 33193120-6 | Rolstoelen
33193121-3 | Motorised wheelchairs 33193121-3 | Gemotoriseerde rolstoelen
33193200-1 | Parts and accessories for invalid carriages and wheelchairs 33193200-1 | Onderdelen en toebehoren voor invalidewagentjes en rolstoelen
33193210-4 | Parts and accessories for invalid carriages 33193210-4 | Onderdelen en toebehoren voor invalidewagentjes
33193211-1 | Motors for invalid carriages 33193211-1 | Motoren voor invalidewagentjes
33193212-8 | Steering devices for invalid carriages 33193212-8 | Stuurmechanismen voor invalidenwagentjes
33193213-5 | Control devices for invalid carriages 33193213-5 | Besturingsmechanismen voor invalidenwagentjes
33193214-2 | Chassis for invalid carriages 33193214-2 | Onderstellen voor invalidenwagentjes
33193220-7 | Parts and accessories for wheelchairs 33193220-7 | Onderdelen en toebehoren voor rolstoelen
33193221-4 | Wheelchair cushions 33193221-4 | Kussens voor rolstoelen
33193222-1 | Wheelchair frames 33193222-1 | Frames voor rolstoelen
33193223-8 | Wheelchair seats 33193223-8 | Zittingen voor rolstoelen
33193224-5 | Wheelchair wheels 33193224-5 | Wielen voor rolstoelen
33193225-2 | Wheelchair tyres 33193225-2 | Rolstoelbanden
33194000-6 | Devices and instruments for transfusion and infusion 33194000-6 | Apparatuur en instrumentarium voor transfusie en infuus
33194100-7 | Devices and instruments for infusion 33194100-7 | Apparatuur en instrumentarium voor infuus
33194110-0 | Infusion pumps 33194110-0 | Infuuspompen
33194120-3 | Infusion supplies 33194120-3 | Infusieartikelen
33194200-8 | Devices and instruments for transfusion 33194200-8 | Apparatuur en instrumentarium voor transfusie
33194210-1 | Blood-transfusion devices 33194210-1 | Apparatuur voor bloedtransfusie
33194220-4 | Blood-transfusion supplies 33194220-4 | Benodigdheden voor bloedtransfusie
33195000-3 | Patient-monitoring system 33195000-3 | Patiëntenbewakingssysteem
33195100-4 | Monitors 33195100-4 | Monitoren
33195110-7 | Respiratory monitors 33195110-7 | Ademhalingsmonitoren
33195200-5 | Central monitoring station 33195200-5 | Centraal bewakingsstation
33196000-0 | Medical aids 33196000-0 | Medische hulpmiddelen
33196100-1 | Devices for the elderly 33196100-1 | Hulpmiddelen voor ouderen
33196200-2 | Devices for the disabled 33196200-2 | Hulpmiddelen voor gehandicapten
33197000-7 | Medical computer equipment 33197000-7 | Medische computeruitrusting
33198000-4 | Hospital paper articles 33198000-4 | Ziekenhuisartikelen van papier
33198100-5 | Paper compresses 33198100-5 | Papieren kompressen
33198200-6 | Paper sterilisation pouches or wraps 33198200-6 | Papieren sterilisatiezakjes of -wikkels
33199000-1 | Medical clothing 33199000-1 | Kleding voor medisch personeel
33600000-6 | Pharmaceutical products 33600000-6 | Farmaceutische producten
33610000-9 | Medicinal products for the alimentary tract and metabolism 33610000-9 | Geneesmiddelen voor maagdarmkanaal en metabolisme
33611000-6 | Medicinal products for acid related disorders 33611000-6 | Geneesmiddelen voor storingen i.v.m. zuur
33612000-3 | Medicinal products for functional gastrointestinal disorders 33612000-3 | Geneesmiddelen voor functionele maagdarmstoringen
33613000-0 | Laxatives 33613000-0 | Laxeermiddelen
33614000-7 | Antidiarrhoeals, intestinal anti-inflammatory/anti-infective agents 33614000-7 | Middelen tegen diarree en tegen darmontstekingen en -infecties
33615000-4 | Medicinal products used in diabetes 33615000-4 | Geneesmiddelen voor diabetes
33615100-5 | Insulin 33615100-5 | Insuline
33616000-1 | Vitamins 33616000-1 | Vitaminen
33616100-2 | Provitamins 33616100-2 | Provitaminen
33617000-8 | Mineral supplements 33617000-8 | Mineraalsupplementen
33620000-2 | Medicinal products for the blood, blood-forming organs and the cardiovascular system 33620000-2 | Geneesmiddelen voor het bloed, de bloedvormende organen en het hartvaatstelsel
33621000-9 | Medicinal products for the blood and blood-forming organs 33621000-9 | Geneesmiddelen voor bloed en bloedvormende organen
33621100-0 | Antithrombotic agents 33621100-0 | Antithrombogene middelen
33621200-1 | Antihaemorrhagics 33621200-1 | Middelen tegen bloedingen
33621300-2 | Antianaemic preparations 33621300-2 | Preparaten tegen bloedarmoede
33621400-3 | Blood substitutes and perfusion solutions 33621400-3 | Bloedvervangende middelen en bloedtransfusie-oplossingen
33622000-6 | Medicinal products for the cardiovascular system 33622000-6 | Geneesmiddelen voor het hartvaatstelsel
33622100-7 | Cardiac therapy medicinal products 33622100-7 | Geneesmiddelen voor harttherapie
33622200-8 | Antihypertensives 33622200-8 | Middelen tegen hypertensie
33622300-9 | Diuretics 33622300-9 | Diuretica
33622400-0 | Vasoprotectives 33622400-0 | Beschermende middelen voor bloedvaten
33622500-1 | Antihaemorrhoidals for topical use 33622500-1 | Middelen tegen hemorroïden, lokaal gebruik
33622600-2 | Beta-blocking agents 33622600-2 | Betablockers
33622700-3 | Calcium channel blockers 33622700-3 | Calciumkanaalblokkerende middelen
33622800-4 | Agents acting on the renin-angiotensin system 33622800-4 | Middelen die het renine-angiotensine stelsel beïnvloeden
33630000-5 | Medicinal products for dermatology and the musculo-skeletal system 33630000-5 | Geneesmiddelen voor dermatologie, spierstelsel en skelet
33631000-2 | Medicinal products for dermatology 33631000-2 | Geneesmiddelen voor dermatologie
33631100-3 | Antifungals for dermatological use 33631100-3 | Schimmelbestrijdingsmiddelen voor dermatologisch gebruik
33631110-6 | Salicylic acids 33631110-6 | Salicylzuren
33631200-4 | Emollients and protectives 33631200-4 | Verwekende en beschermende middelen
33631300-5 | Antipsoriatics 33631300-5 | Middelen tegen psoriasis
33631400-6 | Antibiotics and chemotherapeutics for dermatological use 33631400-6 | Antibiotica en chemotherapeutica voor dermatologisch gebruik
33631500-7 | Corticosteroids for dermatological use and dermatological preparations 33631500-7 | Corticosteroïden voor dermatologisch gebruik en dermatologische preparaten
33631600-8 | Antiseptics and disinfectants 33631600-8 | Antiseptica en desinfecteermiddelen
33631700-9 | Anti-acne preparations 33631700-9 | Middelen tegen acne
33632000-9 | Medicinal products for the musculo-skeletal system 33632000-9 | Geneesmiddelen voor het spierstelsel en het skelet
33632100-0 | Anti-inflammatory and anti-rheumatic products 33632100-0 | Ontstekingremmende en reumabestrijdende preparaten
33632200-1 | Muscle relaxants 33632200-1 | Spierrelaxantia
33632300-2 | Antigout preparations 33632300-2 | Middelen tegen jicht
33640000-8 | Medicinal products for the genitourinary system and hormones 33640000-8 | Geneesmiddelen voor het urogenitaal stelsel en hormonen
33641000-5 | Medicinal products for the genitourinary system and sex hormones 33641000-5 | Geneesmiddelen voor het urogenitaal systeem en geslachtshormonen
33641100-6 | Gynaecological anti-infectives and antiseptics 33641100-6 | Infectiewerende middelen en antiseptica voor gynecologisch gebruik
33641200-7 | Other gynaecologicals 33641200-7 | Overige middelen voor gynecologisch gebruik
33641300-8 | Sex hormones and modulators of the genital system 33641300-8 | Geslachtshormonen en modulatoren van het genitaal systeem
33641400-9 | Contraceptives 33641400-9 | Contraceptiva
33641410-2 | Oral contraceptives 33641410-2 | Orale contraceptiva
33641420-5 | Chemical contraceptives 33641420-5 | Chemische contraceptiva
33642000-2 | Systemic hormonal preparations, excl. sex hormones 33642000-2 | Sytemische hormoonpreparaten, geslachtshormonen uitgezonderd
33642100-3 | Pituitary, hypothalamic hormones and analogues 33642100-3 | Pituitaire hypothalamushormonen e.d.
33642200-4 | Corticosteroids for systemic use 33642200-4 | Corticosteroïden voor systemisch gebruik
33642300-5 | Thyroid therapy medicinal products 33642300-5 | Geneesmiddelen voor behandeling van de schildklier
33650000-1 | General anti-infectives for systemic use, vaccines, antineoplastic and immunodulating agents 33650000-1 | Algemene infectiewerende middelen voor systemisch gebruik, vaccins, antineoplastica en immunomodulerende middelen
33651000-8 | General anti-infectives for systemic use and vaccines 33651000-8 | Algemene infectiewerende middelen voor systemisch gebruik
33651100-9 | Antibacterials for systemic use 33651100-9 | Antibacteriële middelen voor systemisch gebruik
33651200-0 | Antimycotics for systemic use 33651200-0 | Antimycotica voor systemisch gebruik
33651300-1 | Antimycobacterials 33651300-1 | Antimycobacteriële middelen
33651400-2 | Antivirals for systemic use 33651400-2 | Antivirale middelen voor systemisch gebruik
33651500-3 | Immune sera and immunoglobulins 33651500-3 | Immuunsera en immunoglobulinen
33651510-6 | Antisera 33651510-6 | Antiserums
33651520-9 | Immunoglobulins 33651520-9 | Immunoglobulinen
33651600-4 | Vaccines 33651600-4 | Vaccins
33651610-7 | Diphtheria-pertussis-tetanus vaccines 33651610-7 | DPT-vaccins
33651620-0 | Diphtheria-tetanus vaccines 33651620-0 | Difterie-Tetanusvaccins
33651630-3 | BCG vaccines (dried) 33651630-3 | BCG-vaccins (gedroogd)
33651640-6 | Measles-mumps-rubella vaccines 33651640-6 | BMR-vaccins
33651650-9 | Typhus vaccines 33651650-9 | Tyfusvaccins
33651660-2 | Influenza vaccines 33651660-2 | Griepvaccins
33651670-5 | Polio vaccines 33651670-5 | Poliovaccins
33651680-8 | Hepatitis B vaccines 33651680-8 | Hepatitis B-vaccin
33651690-1 | Vaccines for veterinary medicine 33651690-1 | Vaccins voor diergeneeskunde
33652000-5 | Antineoplastic and immunomodulating agents 33652000-5 | Antineoplastische en immunomodulerende middelen
33652100-6 | Antineoplastic agents 33652100-6 | Antineoplastische middelen
33652200-7 | Endocrine therapy medicinal products 33652200-7 | Geneesmiddelen voor endocriene therapie
33652300-8 | Immunosuppressive agents 33652300-8 | Immunosuppresiemiddelen
33660000-4 | Medicinal products for the nervous system and sensory organs 33660000-4 | Geneesmiddelen voor zenuwstelsel en zintuigelijke organen
33661000-1 | Medicinal products for the nervous system 33661000-1 | Geneesmiddelen voor het zenuwstelsel
33661100-2 | Anaesthetics 33661100-2 | Anesthetica
33661200-3 | Analgesics 33661200-3 | Analgetica/pijnstillers
33661300-4 | Antiepileptics 33661300-4 | Anti-epileptica
33661400-5 | Anti-Parkinson medicinal products 33661400-5 | Antiparkinsonmedicijnen
33661500-6 | Psycholeptics 33661500-6 | Psycholeptica
33661600-7 | Psychoanaleptics 33661600-7 | Psychoanaleptica
33661700-8 | Other nervous system medicinal products 33661700-8 | Overige geneesmiddelen voor het zenuwstelsel
33662000-8 | Medicinal products for sensory organs 33662000-8 | Geneesmiddelen voor zintuigelijke organen
33662100-9 | Ophthalmologicals 33662100-9 | Geneesmiddelen voor oogheelkunde
33670000-7 | Medicinal products for the respiratory system 33670000-7 | Geneesmiddelen voor het ademhalingssysteem
33673000-8 | Medicinal products for obstructive airway diseases 33673000-8 | Geneesmiddelen voor obstructieve aandoeningen van de luchtwegen
33674000-5 | Cough and cold preparations 33674000-5 | Middelen tegen hoest en verkoudheid
33675000-2 | Antihistamines for systemic use 33675000-2 | Antihistaminen voor systemisch gebruik
33680000-0 | Pharmaceutical articles 33680000-0 | Farmaceutische artikelen
33681000-7 | Teats, nipple shields and similar articles for babies 33681000-7 | Spenen, speenschilden en dergelijke artikelen voor baby's
33682000-4 | Rubber tiles 33682000-4 | Rubber tegels
33683000-1 | Rubber cushioning 33683000-1 | Schokdempmateriaal van rubber
33690000-3 | Various medicinal products 33690000-3 | Diverse geneesmiddelen
33691000-0 | Antiparasitic products, insecticides and repellents 33691000-0 | Antiparasitaire middelen, insecticiden en insectenwerende middelen
33691100-1 | Antiprotozoals 33691100-1 | Antiprotozaire middelen
33691200-2 | Anthelmintics 33691200-2 | Anthelmintica
33691300-3 | Ectoparasiticides, incl. scabicides, insecticides and repellents 33691300-3 | Ectoparasiticiden, incl. scabiciden, insecticiden en insectenwerende middelen
33692000-7 | Medical solutions 33692000-7 | Medische oplossingen
33692100-8 | Infusion solutions 33692100-8 | Infuusoplossingen
33692200-9 | Parenteral nutrition products 33692200-9 | Producten voor parenterale voeding
33692210-2 | Parenteral feeding solutions 33692210-2 | Oplossingen voor parenterale voeding
33692300-0 | Enteral feeds 33692300-0 | Enterale voeding
33692400-1 | Perfusion solutions 33692400-1 | Perfusie-oplossingen
33692500-2 | Injectable solutions 33692500-2 | Injecteerbare oplossingen
33692510-5 | Intravenous fluids 33692510-5 | Intraveneuze vloeistoffen
33692600-3 | Galenical solutions 33692600-3 | Galenische oplossingen
33692700-4 | Glucose solutions 33692700-4 | Glucoseoplossingen
33692800-5 | Dialysis solutions 33692800-5 | Dialyseoplossingen
33693000-4 | Other therapeutic products 33693000-4 | Overige therapeutische middelen
33693100-5 | Toxins 33693100-5 | Toxinen
33693200-6 | Nicotine substitutes 33693200-6 | Nicotinevervangers
33693300-7 | Addiction treatment 33693300-7 | Behandeling van verslavingen
33694000-1 | Diagnostic agents 33694000-1 | Diagnostische agentia
33695000-8 | All other non-therapeutic products 33695000-8 | Overige niet-therapeutische middelen
33696000-5 | Reagents and contrast media 33696000-5 | Reagentia en contraststoffen
33696100-6 | Blood-grouping reagents 33696100-6 | Reagentia voor het bepalen van bloedgroep
33696200-7 | Blood-testing reagents 33696200-7 | Reagentia voor bloedanalyse
33696300-8 | Chemical reagents 33696300-8 | Chemische reagentia
33696400-9 | Isotopic reagents 33696400-9 | Isotopische reagentia
33696500-0 | Laboratory reagents 33696500-0 | Laboratoriumreagentia
33696600-1 | Reagents for electrophoresis 33696600-1 | Reagentia voor elektroforese
33696700-2 | Urological reagents 33696700-2 | Reagentia voor urologie
33696800-3 | X-ray contrast media 33696800-3 | Röntgencontrastmiddelen
33697000-2 | Medical preparations excluding dental consumables 33697000-2 | Medische preparaten, met uitzondering van verbruiksartikelen voor gebitsverzorging
33697100-3 | Enema preparations 33697100-3 | Enemapreparaten
33697110-6 | Bone reconstruction cements 33697110-6 | Botcement
33698000-9 | Clinical products 33698000-9 | Klinische producten
33698100-0 | Microbiological cultures 33698100-0 | Microbiologische kweken
33698200-1 | Glands and their extracts 33698200-1 | Klieren en klierextracten
33698300-2 | Peptic substances 33698300-2 | Peptische stoffen
33700000-7 | Personal care products 33700000-7 | Producten voor persoonlijke verzorging
33710000-0 | Perfumes, toiletries and condoms 33710000-0 | Parfums, toiletartikelen en condooms
33711000-7 | Perfumes and toiletries 33711000-7 | Parfums en toiletartikelen
33711100-8 | Toilet waters 33711100-8 | Eau de toilette
33711110-1 | Deodorants 33711110-1 | Deodorants
33711120-4 | Antiperspirants 33711120-4 | Transpiratiewerende middelen
33711130-7 | Colognes 33711130-7 | Eau de cologne
33711140-0 | Fragrances 33711140-0 | Geurstoffen
33711150-3 | Rose water 33711150-3 | Rozenwater
33711200-9 | Make-up preparations 33711200-9 | Make-up middelen
33711300-0 | Manicure or pedicure preparations 33711300-0 | Producten voor manicure of pedicure
33711400-1 | Beauty products 33711400-1 | Cosmetische producten
33711410-4 | Cotton buds 33711410-4 | Wattenstaafjes
33711420-7 | Makeup kits 33711420-7 | Make-upsets
33711430-0 | Disposable personal wipes 33711430-0 | Wegwerpdoekjes voor persoonlijk gebruik
33711440-3 | Lip balm 33711440-3 | Lipbalsem
33711450-6 | Tattoos 33711450-6 | Tatoeages
33711500-2 | Skin-care products 33711500-2 | Huidverzorgingsproducten
33711510-5 | Sun protection products 33711510-5 | Zonbeschermingsmiddelen
33711520-8 | Bath gels 33711520-8 | Badgel
33711530-1 | Shower caps 33711530-1 | Douchemutsen
33711540-4 | Para-pharmaceutical creams or lotions 33711540-4 | Niet-farmaceutische crèmes of lotions
33711600-3 | Hair preparations and articles 33711600-3 | Haarverzorgingsmiddelen en artikelen
33711610-6 | Shampoos 33711610-6 | Shampoo
33711620-9 | Combs 33711620-9 | Kammen
33711630-2 | Wigs 33711630-2 | Pruiken
33711640-5 | Vanity kits 33711640-5 | Schoonheidssets
33711700-4 | Articles and preparations for oral or dental hygiene 33711700-4 | Artikelen en producten voor mond- of tandhygiëne
33711710-7 | Toothbrushes 33711710-7 | Tandenborstels
33711720-0 | Toothpaste 33711720-0 | Tandpasta
33711730-3 | Toothpicks 33711730-3 | Tandenstokers
33711740-6 | Mouthwash 33711740-6 | Mondwater
33711750-9 | Mouth fresheners 33711750-9 | Mondverfrissers
33711760-2 | Dental floss 33711760-2 | Tandzijde
33711770-5 | Infant soother, pacifier and dummy 33711770-5 | Fopspenen en bijtringen
33711780-8 | Denture cleaning tablets 33711780-8 | Gebitsreinigingstabletten
33711790-1 | Dental kits 33711790-1 | Mondhygiënesets
33711800-5 | Shaving preparations 33711800-5 | Scheerproducten
33711810-8 | Shaving creams 33711810-8 | Scheercrèmes
33711900-6 | Soap 33711900-6 | Zeep
33712000-4 | Condoms 33712000-4 | Condooms
33713000-1 | Foot care products 33713000-1 | Voetverzorgingsproducten
33720000-3 | Razors and manicure or pedicure sets 33720000-3 | Scheerapparaten en sets voor manicure of pedicure
33721000-0 | Razors 33721000-0 | Scheermessen
33721100-1 | Razor blades 33721100-1 | Scheermesjes
33721200-2 | Shavers 33721200-2 | Scheerapparaten
33722000-7 | Manicure or pedicure sets 33722000-7 | Manicure- of pedicuresets
33722100-8 | Manicure sets 33722100-8 | Manicuresets
33722110-1 | Manicure implements 33722110-1 | Manicure-instrumenten
33722200-9 | Pedicure sets 33722200-9 | Pedicuresets
33722210-2 | Pedicure implements 33722210-2 | Pedicure-instrumenten
33722300-0 | Barrettes 33722300-0 | Haarspelden
33730000-6 | Eye care products and corrective lenses 33730000-6 | Oogverzorgingsproducten en contactlenzen
33731000-3 | Contact lenses 33731000-3 | Contactlenzen
33731100-4 | Corrective lenses 33731100-4 | Corrigerende lenzen
33731110-7 | Intraocular lenses 33731110-7 | Intra-oculaire lenzen
33731120-0 | Spectacle lenses 33731120-0 | Brillenglazen
33732000-0 | Contact lenses lotions 33732000-0 | Contactlensvloeistoffen
33733000-7 | Sunglasses 33733000-7 | Zonnebrillen
33734000-4 | Spectacles 33734000-4 | Brillen
33734100-5 | Frames and mountings for spectacles 33734100-5 | Brilmonturen
33734200-6 | Glass for spectacles 33734200-6 | Glas voor brillen
33735000-1 | Goggles 33735000-1 | Beschermende brillen
33735100-2 | Protective goggles 33735100-2 | Veiligheidsbrillen
33735200-3 | Frames and mountings for goggles 33735200-3 | Monturen voor beschermende brillen
33740000-9 | Hand and nails care products 33740000-9 | Producten voor hand- en nagelverzorging
33741000-6 | Hand care products 33741000-6 | Handverzorgingsproducten
33741100-7 | Hand cleaner 33741100-7 | Handenreiniger
33741200-8 | Hand or body lotions 33741200-8 | Hand- of bodylotions
33741300-9 | Hand sanitizer 33741300-9 | Handenontsmettingsmiddel
33742000-3 | Nail care products 33742000-3 | Nagelverzorgingsproducten
33742100-4 | Nail clippers 33742100-4 | Nagelknippers
33742200-5 | Nail polish 33742200-5 | Nagellak
33750000-2 | Baby care products 33750000-2 | Babyverzorgingsproducten
33751000-9 | Disposable nappies 33751000-9 | Wegwerpluiers
33752000-6 | Nursing pad 33752000-6 | Verzorgende pads
33760000-5 | Toilet paper, handkerchiefs, hand towels and serviettes 33760000-5 | Toiletpapier, zakdoekjes, handdoeken en servetten
33761000-2 | Toilet paper 33761000-2 | Toiletpapier
33762000-9 | Paper handkerchiefs 33762000-9 | Papieren zakdoekjes
33763000-6 | Paper hand towels 33763000-6 | Papieren handdoeken
33764000-3 | Paper serviettes 33764000-3 | Papieren servetten
33770000-8 | Paper sanitary 33770000-8 | Papieren hygiëneartikelen
33771000-5 | Sanitary paper products 33771000-5 | Papieren producten voor sanitair gebruik
33771100-6 | Sanitary towels or tampons 33771100-6 | Maandverbanden of tampons
33771200-7 | Paper napkin liners 33771200-7 | Papieren inlegluiers
33772000-2 | Disposable paper products 33772000-2 | Papieren wegwerpproducten
33790000-4 | Laboratory, hygienic or pharmaceutical glassware 33790000-4 | Glaswerk voor laboratoria, voor hygiënisch of farmaceutisch gebruik
33791000-1 | Hygienic glassware 33791000-1 | Glaswerk voor hygiënisch gebruik
33792000-8 | Pharmaceutical glassware 33792000-8 | Glaswerk voor farmaceutisch gebruik
33793000-5 | Laboratory glassware 33793000-5 | Glaswerk voor laboratoria
33900000-9 | Post-mortem and mortuary equipment and supplies 33900000-9 | Uitrusting en benodigdheden voor postmortaal en mortuariumgebruik
33910000-2 | Pathology dissection instruments and supplies 33910000-2 | Instrumenten en benodigdheden voor pathologie/sectie
33911000-9 | Autopsy scissors 33911000-9 | Autopsiescharen
33912000-6 | Autopsy dissection kits 33912000-6 | Autopsie/sectiekits
33912100-7 | Autopsy dissection forceps 33912100-7 | Autopsie/sectiepincetten
33913000-3 | Autopsy bullet probes 33913000-3 | Kogelsonden voor autopsie
33914000-0 | Post-mortem thread, needles or incision clips 33914000-0 | Draad, naalden of snijklemmen voor postmortaal gebruik
33914100-1 | Post-mortem thread 33914100-1 | Draad voor postmortaal gebruik
33914200-2 | Post-mortem needles 33914200-2 | Naalden voor postmortaal gebruik
33914300-3 | Post-mortem incision clips 33914300-3 | Snijklemmen voor postmortaal gebruik
33915000-7 | Autopsy vein directors 33915000-7 | Holle sondes voor autopsie
33916000-4 | Autopsy saw blades or accessories 33916000-4 | Zaagbladen of toebehoren voor autopsie
33916100-5 | Autopsy saws 33916100-5 | Autopsiezagen
33917000-1 | Dissection boards or pads 33917000-1 | Sectietafels of pads
33918000-8 | Cases for post-mortem surgical instruments or accessories 33918000-8 | Bakken voor postmortale chirurgische instrumenten of toebehoren
33919000-5 | Instrument rolls for post-mortem surgical instruments or accessories 33919000-5 | Instrumentrollen voor postmortale chirurgische instrumenten of toebehoren
33920000-5 | Autopsy equipment and supplies 33920000-5 | Autopsieapparatuur en -benodigdheden
33921000-2 | Bone dust collectors 33921000-2 | Botstofcollectoren
33922000-9 | Cadaver transport bags 33922000-9 | Zakken voor lijkenvervoer
33923000-6 | Autopsy head rests, body boards or hanging scales 33923000-6 | Hoofdsteunen, speciale tafels of hangende weegschalen voor autopsie
33923100-7 | Autopsy head rests 33923100-7 | Hoofdsteunen voor autopsie
33923200-8 | Autopsy body boards 33923200-8 | Speciale tafels voor autopsie
33923300-9 | Autopsy hanging scales 33923300-9 | Hangende weegschalen voor autopsie
33924000-3 | Autopsy infectious disease kits 33924000-3 | Kits voor autopsie bij besmettelijke ziekten
33925000-0 | Post-mortem identification tags or bracelets 33925000-0 | Postmortale identificatielabels of -armbanden
33926000-7 | Autopsy fluid collection vacuum aspirators or tubing 33926000-7 | Vacuümafzuiging of slangen voor het opvangen van vloeistoffen bij autopsie
33927000-4 | Post-mortem rectal thermometers 33927000-4 | Rectale thermometers voor postmortaal gebruik
33928000-1 | Post-mortem finger straighteners 33928000-1 | Postmortale vingerstrekkers
33929000-8 | Cadaver tissue builder kits 33929000-8 | Weefselopbouwsets (kadaveronderzoek)
33930000-8 | Autopsy furniture 33930000-8 | Meubelen voor autopsie
33931000-5 | Autopsy grossing workstations or accessories 33931000-5 | Werkplekken of toebehoren voor autopsie
33932000-2 | Autopsy sinks or accessories 33932000-2 | Spoelbakken of toebehoren voor autopsie
33933000-9 | Autopsy tables or accessories 33933000-9 | Tafels of toebehoren voor autopsie
33933100-0 | Autopsy tables 33933100-0 | Autopsietafels
33934000-6 | Necropsy tables or accessories 33934000-6 | Tafels of toebehoren voor necropsie
33935000-3 | Post-mortem animal dissection tables or accessories 33935000-3 | Sectietafels of toebehoren voor postmortaal dieronderzoek
33936000-0 | Embalming workstations or accessories 33936000-0 | Werkplekken of toebehoren voor balseming
33937000-7 | Autopsy downdraft workstations or accessories 33937000-7 | Werkplekken voor autopsie met afvoer van lichaamsvloeistoffen, of toebehoren
33940000-1 | Cadaver transport and storage equipment and supplies 33940000-1 | Uitrusting en benodigdheden voor vervoer en opslag van lijken
33941000-8 | Cadaver storage racks 33941000-8 | Rekken voor lijkenopslag
33942000-5 | Cadaver carriers 33942000-5 | Lijkenwagentjes
33943000-2 | Cadaver scissor lift trolleys 33943000-2 | Schaarhefwagentjes voor lijken
33944000-9 | Morgue cabinet refrigerators or freezers 33944000-9 | Koel- of vriescellen voor lijkenhuis
33945000-6 | Morgue walk in refrigerators 33945000-6 | Inloopkoelcellen voor lijkenhuis
33946000-3 | Autopsy carts 33946000-3 | Autopsiekarretjes
33947000-0 | Cadaver trays 33947000-0 | Kadaverbakken
33948000-7 | Cadaver lifter or transfer devices 33948000-7 | Hef- of verplaatsingsapparaten voor kadavers
33949000-4 | Body transport containers 33949000-4 | Containers voor lijkenvervoer
33950000-4 | Clinical forensics equipment and supplies 33950000-4 | Klinisch-forensische apparatuur en benodigdheden
33951000-1 | Post-mortem fingerprint or impression materials 33951000-1 | Materiaal voor postmortale vingerafdruk of andere afdrukken
33952000-8 | Transport equipment and auxiliary products to transportation 33952000-8 | Ontbindingremmende maskers
33953000-5 | Post-mortem blood detection kits or supplies 33953000-5 | Kits of toebehoren voor postmortaal bloedonderzoek
33954000-2 | Biological evidence collection kits 33954000-2 | Kits voor het verzamelen van biologisch bewijsmateriaal
33960000-7 | Embalming equipment and supplies 33960000-7 | Apparatuur en benodigdheden voor balseming
33961000-4 | Embalming cavity injectors 33961000-4 | Apparaten voor het inspuiten van holten bij balseming
33962000-1 | Embalming vein drainage tubes 33962000-1 | Slangen voor het ledigen van bloedvaten bij balseming
33963000-8 | Embalming fluids or chemical treatments 33963000-8 | Balsemvloeistoffen of chemische preparaten
33964000-5 | Embalming injecting tubes 33964000-5 | Inspuitslangen voor balseming
33965000-2 | Embalming sinks or accessories 33965000-2 | Spoelbakken of toebehoren voor balseming
33966000-9 | Embalming kits 33966000-9 | Balsemingspakketten
33967000-6 | Embalming injector needles 33967000-6 | Injectienaalden voor balseming
33968000-3 | Eye caps 33968000-3 | Oogkapjes
33970000-0 | Mortuary equipment and supplies 33970000-0 | Apparatuur en benodigdheden voor mortuarium
33971000-7 | Mortuary outfits 33971000-7 | Sets voor mortuarium
33972000-4 | Mortuary packs 33972000-4 | Pakketten voor mortuarium
33973000-1 | Mortuary wraps 33973000-1 | Draperieën voor mortuarium
33974000-8 | Mortuary aspirators 33974000-8 | Afzuigers voor mortuarium
33975000-5 | Mortuary hardening compounds 33975000-5 | Verhardende preparaten voor mortuarium
34000000-7 | Transport equipment and auxiliary products to transportation 34000000-7 | Vervoersmaterieel en bijbehorende producten
34100000-8 | Motor vehicles 34100000-8 | Motorvoertuigen
34110000-1 | Passenger cars 34110000-1 | Personenwagens
34111000-8 | Estate and saloon cars 34111000-8 | Auto's: stationcars en sedans
34111100-9 | Estate cars 34111100-9 | Stationcars
34111200-0 | Saloon cars 34111200-0 | Sedans
34113000-2 | 4-wheel-drive vehicles 34113000-2 | Voertuigen met vierwielaandrijving
34113100-3 | Jeeps 34113100-3 | Jeeps
34113200-4 | All-terrain vehicles 34113200-4 | Terreinvoertuigen
34113300-5 | Off-road vehicles 34113300-5 | Terreinwagens
34114000-9 | Specialist vehicles 34114000-9 | Speciale voertuigen
34114100-0 | Emergency vehicles 34114100-0 | Hulpdienstvoertuigen
34114110-3 | Rescue vehicles 34114110-3 | Reddingsvoertuigen
34114120-6 | Paramedic vehicles 34114120-6 | Voertuigen voor paramedische doeleinden
34114121-3 | Ambulances 34114121-3 | Ambulances
34114122-0 | Patient-transport vehicles 34114122-0 | Voertuigen voor patiëntenvervoer
34114200-1 | Police cars 34114200-1 | Politieauto's
34114210-4 | Prisoner-transport vehicles 34114210-4 | Arrestantenwagens
34114300-2 | Welfare vehicles 34114300-2 | Voertuigen voor de sociale dienst
34114400-3 | Minibuses 34114400-3 | Minibusjes
34115000-6 | Other passenger cars 34115000-6 | Overige personenwagens
34115200-8 | Motor vehicles for the transport of fewer than 10 persons 34115200-8 | Motorvoertuigen voor personenvervoer van minder dan 10 personen
34115300-9 | Second-hand transport vehicles 34115300-9 | Tweedehands transportvoertuigen
34120000-4 | Motor vehicles for the transport of 10 or more persons 34120000-4 | Motorvoertuigen voor het vervoer van 10 of meer personen
34121000-1 | Buses and coaches 34121000-1 | Bussen en touringcars
34121100-2 | Public-service buses 34121100-2 | Bussen voor openbaar vervoer
34121200-3 | Articulated buses 34121200-3 | Gelede bussen
34121300-4 | Double-decker buses 34121300-4 | Dubbeldekkers
34121400-5 | Low-floor buses 34121400-5 | Bussen met verlaagde vloer
34121500-6 | Coaches 34121500-6 | Touringcars
34130000-7 | Motor vehicles for the transport of goods 34130000-7 | Motorvoertuigen voor goederenvervoer
34131000-4 | Pick-ups 34131000-4 | Kleine vrachtwagentjes
34132000-1 | Motor sledges 34132000-1 | Motorsleden
34133000-8 | Articulated trucks 34133000-8 | Gelede vrachtwagens
34133100-9 | Tankers 34133100-9 | Tankwagens
34133110-2 | Fuel-tanker trucks 34133110-2 | Brandstoftankwagens
34134000-5 | Flatbed and Tipper trucks 34134000-5 | Diepladers en kipauto's
34134100-6 | Flatbed trucks 34134100-6 | Diepladers
34134200-7 | Tipper trucks 34134200-7 | Kipauto's
34136000-9 | Vans 34136000-9 | Bestelwagens
34136100-0 | Light vans 34136100-0 | Lichte bestelwagens
34136200-1 | Panel vans 34136200-1 | Kleine dichte vrachtwagens
34137000-6 | Second-hand goods vehicles 34137000-6 | Tweedehandsvoertuigen voor goederenvervoer
34138000-3 | Road tractor units 34138000-3 | Trekkers
34139000-0 | Chassis 34139000-0 | Chassis
34139100-1 | Chassis cabs 34139100-1 | Chassis met cabines
34139200-2 | Chassis bodies 34139200-2 | Chassis met lege opbouw
34139300-3 | Complete chassis 34139300-3 | Volledige chassis
34140000-0 | Heavy-duty motor vehicles 34140000-0 | Zware motorvoertuigen
34142000-4 | Crane and dumper trucks 34142000-4 | Kranen en containerladers
34142100-5 | Elevator-platforms trucks 34142100-5 | Vrachtwagens met hoogwerker
34142200-6 | Skip loaders 34142200-6 | Containerladers
34142300-7 | Dumper trucks 34142300-7 | Hydraulische kipwagens
34143000-1 | Winter-maintenance vehicles 34143000-1 | Voertuigen voor wegenonderhoud tijdens de winter
34144000-8 | Special-purpose motor vehicles 34144000-8 | Motorvoertuigen voor speciale doeleinden
34144100-9 | Mobile drilling derricks 34144100-9 | Mobiele boortorens
34144200-0 | Vehicles for the emergency services 34144200-0 | Voertuigen voor de hulpdiensten
34144210-3 | Firefighting vehicles 34144210-3 | Brandbluswagens
34144211-0 | Turntable-ladder trucks 34144211-0 | Autoladders
34144212-7 | Water-tender vehicles 34144212-7 | Tankautospuiten
34144213-4 | Fire engines 34144213-4 | Brandweerwagens
34144220-6 | Breakdown vehicles 34144220-6 | Takel- en sleepvoertuigen
34144300-1 | Mobile bridges 34144300-1 | Mobiele bruggen
34144400-2 | Road-maintenance vehicles 34144400-2 | Voertuigen voor wegenonderhoud
34144410-5 | Gully emptiers 34144410-5 | Kolkreinigers
34144420-8 | Salt spreaders 34144420-8 | Zoutstrooiers
34144430-1 | Road-sweeping vehicles 34144430-1 | Straatveegvoertuigen
34144431-8 | Suction-sweeper vehicles 34144431-8 | Veegzuigvoertuigen
34144440-4 | Gritter vehicles 34144440-4 | Splitstrooiers
34144450-7 | Sprinkler vehicles 34144450-7 | Sproeiwagens
34144500-3 | Vehicles for refuse and sewage 34144500-3 | Voertuigen voor werkzaamheden in verband met vast afval en afvalwater
34144510-6 | Vehicles for refuse 34144510-6 | Voertuigen voor werkzaamheden in verband met vast afval
34144511-3 | Refuse-collection vehicles 34144511-3 | Vuilniswagens
34144512-0 | Refuse-compaction vehicles 34144512-0 | Vuilniscompacteerwagens
34144520-9 | Sewage tankers 34144520-9 | Afvalwatertankwagens
34144700-5 | Utility vehicles 34144700-5 | Bedrijfswagens
34144710-8 | Wheeled loaders 34144710-8 | Wielladers
34144730-4 | Aircraft-refuelling vehicles 34144730-4 | Tankwagens voor vliegtuigbrandstof
34144740-7 | Aircraft-towing vehicles 34144740-7 | Vliegtuigtrekkers
34144750-0 | Cargo carriers 34144750-0 | Cargovoertuigen
34144751-7 | Straddle carriers 34144751-7 | Portaaltrucks
34144760-3 | Mobile library vehicles 34144760-3 | Bibliobussen
34144800-6 | Mobile homes 34144800-6 | Woonmobielen
34144900-7 | Electric vehicles 34144900-7 | Elektrische voertuigen
34144910-0 | Electric buses 34144910-0 | Elektrische bussen
34150000-3 | Simulators 34150000-3 | Simulatoren
34151000-0 | Driving simulators 34151000-0 | Rijsimulatoren
34152000-7 | Training simulators 34152000-7 | Opleidingssimulatoren
34200000-9 | Vehicle bodies, trailers or semi-trailers 34200000-9 | Voertuigcarrosserieën, aanhangwagens of opleggers
34210000-2 | Vehicle bodies 34210000-2 | Voertuigcarrosserieën
34211000-9 | Bus bodies, ambulance bodies and vehicle bodies for goods vehicles 34211000-9 | Carrosserieën voor bussen, ambulances en vrachtwagens
34211100-9 | Bus bodies 34211100-9 | Carrosserieën voor bussen
34211200-9 | Ambulance bodies 34211200-9 | Carrosserieën voor ambulances
34211300-9 | Vehicle bodies for goods vehicles 34211300-9 | Carrosserieën voor vrachtwagens
34220000-5 | Trailers, semi-trailers and mobile containers 34220000-5 | Aanhangwagens, opleggers en mobiele containers
34221000-2 | Special-purpose mobile containers 34221000-2 | Mobiele containers voor bijzondere doeleinden
34221100-3 | Mobile incident units 34221100-3 | Eerstehulpvoertuigen
34221200-4 | Mobile emergency units 34221200-4 | Noodhulpwagens
34221300-5 | Chemical incident unit 34221300-5 | Eerstehulpwagens voor chemische ongevallen
34223000-6 | Trailers and semi-trailers 34223000-6 | Aanhangwagens en opleggers
34223100-7 | Semi-trailers 34223100-7 | Opleggers
34223200-8 | Bowsers 34223200-8 | Brandstoftankwagens
34223300-9 | Trailers 34223300-9 | Aanhangwagens
34223310-2 | General-purpose trailers 34223310-2 | Aanhangwagens geschikt voor diverse doeleinden
34223320-5 | Horsebox trailers 34223320-5 | Trailers voor paardenvervoer
34223330-8 | Mobile units on trailers 34223330-8 | Mobiele units op aanhangwagens
34223340-1 | Tanker trailers 34223340-1 | Tankeraanhangwagens
34223350-4 | Turntable-ladder trailers 34223350-4 | Autoladderaanhangwagens
34223360-7 | Refuelling trailers 34223360-7 | Aanhangwagens voor brandstofvoorziening
34223370-0 | Tipper trailers 34223370-0 | Aanhangwagens met kiplaadbak
34223400-0 | Caravan-type trailers and semi-trailers 34223400-0 | Caravanachtige aanhangwagens en opleggers
34224000-3 | Parts of trailers, semi-trailers and other vehicles 34224000-3 | Onderdelen van aanhangwagens, opleggers en andere voertuigen
34224100-4 | Parts of trailers and semi-trailers 34224100-4 | Delen van aanhangwagens en opleggers
34224200-5 | Parts of other vehicles 34224200-5 | Delen van andere voertuigen
34300000-0 | Parts and accessories for vehicles and their engines 34300000-0 | Onderdelen en toebehoren voor voertuigen en motoren
34310000-3 | Engines and engine parts 34310000-3 | Motoren (voor voertuigen) en onderdelen daarvan
34311000-0 | Engines 34311000-0 | Motoren (voor voertuigen)
34311100-1 | Internal-combustion engines for motor vehicles and motorcycles 34311100-1 | Verbrandingsmotoren voor motorvoertuigen en motorfietsen
34311110-4 | Spark-ignition engines 34311110-4 | Vonkontstekingmotoren
34311120-7 | Compression-ignition engines 34311120-7 | Compressie-ontstekingsmotoren
34312000-7 | Engine parts 34312000-7 | Motoronderdelen
34312100-8 | Fan belts 34312100-8 | Ventilatorriemen
34312200-9 | Spark plugs 34312200-9 | Bougies
34312300-0 | Vehicle radiators 34312300-0 | Voertuigradiatoren
34312400-1 | Pistons 34312400-1 | Zuigers
34312500-2 | Gaskets 34312500-2 | Pakkingen
34312600-3 | Rubber conveyor belts 34312600-3 | Rubber transportbanden
34312700-4 | Rubber transmission belts 34312700-4 | Rubber drijfriemen
34320000-6 | Mechanical spare parts except engines and engine parts 34320000-6 | Mechanische onderdelen, met uitzondering van motoren en motoronderdelen
34321000-3 | Axles and gearboxes 34321000-3 | Assen en versnellingsbakken
34321100-4 | Axles 34321100-4 | Assen
34321200-5 | Gearboxes 34321200-5 | Versnellingsbakken
34322000-0 | Brakes and brake parts 34322000-0 | Remmen en remonderdelen
34322100-1 | Brake equipment 34322100-1 | Remuitrusting
34322200-2 | Disc brakes 34322200-2 | Schijfremmen
34322300-3 | Brake linings 34322300-3 | Remvoeringen
34322400-4 | Brake pads 34322400-4 | Remblokken
34322500-5 | Brake shoes 34322500-5 | Remschoenen
34324000-4 | Wheels, parts and accessories 34324000-4 | Wielen, onderdelen en toebehoren
34324100-5 | Wheel-balancing equipment 34324100-5 | Wielbalanceeruitrusting
34325000-1 | Silencers and exhaust pipes 34325000-1 | Knaldempers en uitlaatpijpen
34325100-2 | Silencers 34325100-2 | Knaldempers
34325200-3 | Exhaust pipes 34325200-3 | Uitlaatpijpen
34326000-8 | Vehicle jacks, clutches and associated parts 34326000-8 | Autokriks, koppelingen en bijbehorende onderdelen
34326100-9 | Clutches and associated parts 34326100-9 | Koppelingen en onderdelen
34326200-0 | Vehicle jacks 34326200-0 | Voertuigkrikken
34327000-5 | Steering wheels, columns and boxes 34327000-5 | Stuurwielen, stuurkolommen en stuurhuizen
34327100-6 | Steering wheels 34327100-6 | Stuurwielen
34327200-7 | Columns and boxes 34327200-7 | Stuurkolommen en stuurhuizen
34328000-2 | Test benches, vehicle conversion kits and seat belts 34328000-2 | Testbanken, kits voor het ombouwen van voertuigen en veiligheidsgordels
34328100-3 | Test benches 34328100-3 | Proefbanken
34328200-4 | Vehicle conversion kits 34328200-4 | Kits voor het ombouwen van voertuigen
34328300-5 | Seat belts 34328300-5 | Veiligheidsgordels
34330000-9 | Spare parts for goods vehicles, vans and cars 34330000-9 | Onderdelen voor vrachtwagens, bestelwagens en auto's
34350000-5 | Tyres for heavy/light-duty vehicles 34350000-5 | Banden voor normale en zware voertuigen
34351000-2 | Light-duty tyres 34351000-2 | Banden voor normale auto's
34351100-3 | Tyres for motor cars 34351100-3 | Banden voor motorvoertuigen
34352000-9 | Heavy-duty tyres 34352000-9 | Banden voor zwaar gebruik
34352100-0 | Tyres for trucks 34352100-0 | Banden voor vrachtwagens
34352200-1 | Tyres for buses 34352200-1 | Banden voor autobussen
34352300-2 | Agrarian tyres 34352300-2 | Banden voor landbouwmachines
34360000-8 | Seats for civil aircraft 34360000-8 | Stoelen voor burgerluchtvaartuigen
34370000-1 | Seats for motor vehicles 34370000-1 | Stoelen voor motorvoertuigen
34390000-7 | Tractor accessories 34390000-7 | Toebehoren voor trekkers
34400000-1 | Motorcycles, bicycles and sidecars 34400000-1 | Motorfietsen, fietsen en zijspanwagens
34410000-4 | Motorcycles 34410000-4 | Motorfietsen
34411000-1 | Parts and accessories for motorcycles 34411000-1 | Onderdelen en toebehoren voor motorfietsen
34411100-2 | Motorcycle sidecars 34411100-2 | Zijspanwagens
34411110-5 | Parts and accessories for motorcycle sidecars 34411110-5 | Onderdelen en toebehoren voor zijspanwagens
34411200-3 | Tyres for motorcycles 34411200-3 | Banden voor motorfietsen
34420000-7 | Motor scooters and cycles with auxiliary motors 34420000-7 | Scooters en fietsen met hulpmotor
34421000-7 | Motor scooters 34421000-7 | Scooters
34422000-7 | Cycles with auxiliary motors 34422000-7 | Fietsen met hulpmotor
34430000-0 | Bicycles 34430000-0 | Fietsen
34431000-7 | Non-motorised bicycles 34431000-7 | Fietsen zonder hulpmotor
34432000-4 | Parts and accessories for bicycles 34432000-4 | Onderdelen en toebehoren voor fietsen
34432100-5 | Tyres for bicycles 34432100-5 | Banden voor fietsen
34500000-2 | Ships and boats 34500000-2 | Schepen en boten
34510000-5 | Ships 34510000-5 | Schepen
34511100-3 | Marine patrol vessels 34511100-3 | Marinepatrouillevaartuigen
34512000-9 | Ships and similar vessels for the transport of persons or goods 34512000-9 | Schepen en gelijksoortige vaartuigen voor personen- of goederenvervoer
34512100-0 | Ferry boats 34512100-0 | Veerboten
34512200-1 | Cruise ships 34512200-1 | Cruiseschepen
34512300-2 | Bulk carriers 34512300-2 | Bulkcarriers
34512400-3 | Cargo ships 34512400-3 | Vrachtschepen
34512500-4 | Goods vessels 34512500-4 | Goederenschepen
34512600-5 | Container carriers 34512600-5 | Containerschepen
34512700-6 | Ro-Ro vessels 34512700-6 | Rij-op-rij-afschepen
34512800-7 | Tanker ships 34512800-7 | Tankschepen
34512900-8 | Car carriers 34512900-8 | Autoschepen
34512950-3 | Refrigerated vessels 34512950-3 | Koelschepen
34513000-6 | Fishing, emergency and other special vessels 34513000-6 | Vissersboten, reddingsboten en andere speciale vaartuigen
34513100-7 | Fishing vessels 34513100-7 | Vissersschepen
34513150-2 | Factory ships 34513150-2 | Fabrieksschepen
34513200-8 | Tug boats 34513200-8 | Sleepboten
34513250-3 | Dredgers 34513250-3 | Baggerschepen
34513300-9 | Seagoing floating docks 34513300-9 | Zeewaardige drijfdokken
34513350-4 | Dive-support vessels 34513350-4 | Duikersschepen
34513400-0 | Floating cranes 34513400-0 | Drijvende kranen
34513450-5 | Production vessels 34513450-5 | Productievaartuigen
34513500-1 | Seismic survey vessels 34513500-1 | Vaartuigen voor seismisch onderzoek
34513550-6 | Survey vessels 34513550-6 | Onderzoeksvaartuigen
34513600-2 | Pollution-control vessels 34513600-2 | Vervuilingsbestrijdingsvaartuigen
34513650-7 | Fire vessels 34513650-7 | Brandblusvaartuigen
34513700-3 | Rescue vessels 34513700-3 | Reddingsvaartuigen
34513750-8 | Light vessels 34513750-8 | Lichtschepen
34514000-3 | Floating or submersible drilling or production platforms 34514000-3 | Drijvende of diepdrijvende boor- en productieplatforms
34514100-4 | Drillships 34514100-4 | Boorschepen
34514200-5 | Jack-up rigs 34514200-5 | Opvijzelbare platforms
34514300-6 | Platforms drilling rigs 34514300-6 | Boorinstallaties op platforms
34514400-7 | Floating drilling platforms 34514400-7 | Drijvende boorplatforms
34514500-8 | Floating production facility 34514500-8 | Drijvende productie-installatie
34514600-9 | Semi-submersible rigs 34514600-9 | Halfverzinkbare platforms
34514700-0 | Mobile platforms 34514700-0 | Mobiele platforms
34514800-1 | Offshore platforms 34514800-1 | Offshoreplatforms
34514900-2 | Drilling platforms 34514900-2 | Boorplatforms
34515000-0 | Floating structures 34515000-0 | Drijvende constructies
34515100-1 | Marker buoys 34515100-1 | Markeringsboeien
34515200-2 | Inflatable rafts 34515200-2 | Opblaasbare vlotten
34516000-7 | Marine fenders 34516000-7 | Fenders voor de marine
34520000-8 | Boats 34520000-8 | Boten
34521000-5 | Specialised boats 34521000-5 | Boten voor bijzondere doeleinden
34521100-6 | Surveillance boats 34521100-6 | Bewakingsboten
34521200-7 | Customs patrol boats 34521200-7 | Patrouilleboten voor de douane
34521300-8 | Police patrol boats 34521300-8 | Patrouilleboten voor de politie
34521400-9 | Lifeboats 34521400-9 | Reddingsboten
34522000-2 | Pleasure and sporting boats 34522000-2 | Plezier- en sportboten
34522100-3 | Sailing boats 34522100-3 | Zeilboten
34522150-8 | Catamaran sailing boats 34522150-8 | Catamaran-zeilboten
34522200-4 | Rescue dinghies 34522200-4 | Reddingssloepen
34522250-9 | Sailing dinghies 34522250-9 | Zeilsloepen
34522300-5 | Small craft 34522300-5 | Kleine vaartuigen
34522350-0 | Fibreglass dinghies 34522350-0 | Sloepen van glasvezel
34522400-6 | Semi-rigid dinghies 34522400-6 | Sloepen met harde kiel
34522450-1 | Inflatable craft 34522450-1 | Opblaasbare vaartuigen
34522500-7 | Rubber dinghies 34522500-7 | Rubberboten
34522550-2 | Canoes 34522550-2 | Kano's
34522600-8 | Rowing boats 34522600-8 | Roeiboten
34522700-9 | Pedal boats 34522700-9 | Pedaalboten
34600000-3 | Railway and tramway locomotives and rolling stock and associated parts 34600000-3 | Spoor- en tramlocomotieven, rollend materieel en onderdelen
34610000-6 | Rail locomotives and tenders 34610000-6 | Spoorlocomotieven en tenders
34611000-3 | Locomotives 34611000-3 | Locomotieven
34612000-0 | Locomotive tenders and cable cars 34612000-0 | Locomotieftenders en kabelwagens
34612100-1 | Locomotive tenders 34612100-1 | Locomotieftenders
34612200-2 | Cable cars 34612200-2 | Kabelwagens
34620000-9 | Rolling stock 34620000-9 | Rollend materieel
34621000-6 | Railway maintenance or service vehicles, and railway freight wagons 34621000-6 | Rijtuigen voor spooronderhoud of dienst, en goederenwagons
34621100-7 | Railway freight wagons 34621100-7 | Goederenwagons voor spoorwegen
34621200-8 | Railway maintenance or service vehicles 34621200-8 | Spooronderhouds- of dienstvoertuigen
34622000-3 | Railway and tramway passenger coaches, and trolleybuses 34622000-3 | Passagierswagons voor spoor en tram, en trolleybussen
34622100-4 | Tramway passenger coaches 34622100-4 | Passagierswagons voor tramspoor
34622200-5 | Railway passenger coaches 34622200-5 | Passagierswagons voor spoorwegen
34622300-6 | Trolleybuses 34622300-6 | Trolleybussen
34622400-7 | Railway carriages 34622400-7 | Spoorwagons
34622500-8 | Luggage vans and special-purpose vans 34622500-8 | Bagagewagons en wagons voor speciale doeleinden
34630000-2 | Parts of railway or tramway locomotives or rolling stock; railways traffic-control equipment 34630000-2 | Onderdelen van spoor- of tramlocomotieven of rollend materieel; apparatuur voor spoorverkeersregeling
34631000-9 | Parts of locomotives or rolling stock 34631000-9 | Onderdelen van locomotieven of rollend materieel
34631100-0 | Monobloc wheels 34631100-0 | Volwielen
34631200-1 | Buffers and drawgear 34631200-1 | Buffers en trekwerk
34631300-2 | Rolling-stock seats 34631300-2 | Stoelen voor rollend materieel
34631400-3 | Wheel axles and tyres and other parts of locomotives or rolling stock 34631400-3 | Wielassen, banden en andere onderdelen van locomotieven of rollend materieel
34632000-6 | Railways traffic-control equipment 34632000-6 | Apparatuur voor spoorverkeersregeling
34632100-7 | Mechanical signalling 34632100-7 | Mechanische signalering
34632200-8 | Electrical signalling equipment for railways 34632200-8 | Elektrische signalisatie-uitrusting voor spoorwegen
34632300-9 | Electrical installations for railways 34632300-9 | Elektrische installaties voor spoorwegen
34640000-5 | Automotive elements 34640000-5 | Zelfrijdende elementen
34700000-4 | Aircraft and spacecraft 34700000-4 | Lucht- en ruimtevaartuigen
34710000-7 | Helicopters, aeroplanes, spacecraft and other powered aircraft 34710000-7 | Helikopters, vliegtuigen, ruimtevaartuigen en andere gemotoriseerde luchtvaartuigen
34711000-4 | Helicopters and aeroplanes 34711000-4 | Helicopters en vliegtuigen
34711100-5 | Aeroplanes 34711100-5 | Vliegtuigen
34711110-8 | Fixed-wing aircrafts 34711110-8 | Vleugelvliegtuigen
34711200-6 | Non-piloted aircraft 34711200-6 | Op afstand bestuurde luchtvaartuigen
34711300-7 | Piloted aircraft 34711300-7 | Luchtvaartuigen met piloot
34711400-8 | Special-purpose aircraft 34711400-8 | Luchtvaartuigen voor bijzondere doeleinden
34711500-9 | Helicopters 34711500-9 | Helikopters
34712000-1 | Spacecraft, satellites and launch vehicles 34712000-1 | Ruimtevaartuigen, satellieten en lanceervoertuigen
34712100-2 | Spacecraft 34712100-2 | Ruimtevaartuigen
34712200-3 | Satellites 34712200-3 | Satellieten
34712300-4 | Spacecraft launchers 34712300-4 | Lanceervoertuigen voor ruimtevaartuigen
34720000-0 | Balloons, dirigibles and other non-powered aircraft 34720000-0 | Luchtballons, luchtschepen en andere niet-gemotoriseerde luchtvaartuigen
34721000-7 | Gliders 34721000-7 | Zweefvliegtuigen
34721100-8 | Hang-gliders 34721100-8 | Deltavliegers
34722000-4 | Balloons and dirigibles 34722000-4 | Heteluchtballons en luchtschepen
34722100-5 | Balloons 34722100-5 | Luchtballons
34722200-6 | Dirigibles 34722200-6 | Luchtschepen
34730000-3 | Parts for aircraft, spacecraft and helicopters 34730000-3 | Onderdelen voor vliegtuigen, ruimtevaartuigen en helikopters
34731000-0 | Parts for aircraft 34731000-0 | Onderdelen voor luchtvaartuigen
34731100-1 | Aircraft engines 34731100-1 | Vliegtuigmotoren
34731200-2 | Turbojets 34731200-2 | Turbostraalmotoren
34731300-3 | Turbopropellers 34731300-3 | Turboprops
34731400-4 | Jet engines 34731400-4 | Straalmotoren
34731500-5 | Parts for aircraft engines 34731500-5 | Onderdelen voor vliegtuigmotoren
34731600-6 | Parts for turbojets or turbopropellers 34731600-6 | Onderdelen voor straalmotoren of turboprops
34731700-7 | Parts for helicopters 34731700-7 | Onderdelen voor helikopters
34731800-8 | Tyres for aircraft 34731800-8 | Vliegtuigbanden
34740000-6 | Aircraft or spacecraft equipment, trainers, simulators and associated parts 34740000-6 | Uitrusting voor lucht- en ruimtevaartuigen, opleidingstoestellen, simulators en onderdelen
34741000-3 | Aircraft equipment 34741000-3 | Uitrusting voor vliegtuigen
34741100-4 | Aircraft-launching gear 34741100-4 | Lanceerinstallaties voor vliegtuigen
34741200-5 | Aircraft catapult systems 34741200-5 | Katapultinstallaties voor vliegtuigen
34741300-6 | Deck-arresting gear 34741300-6 | Deklandingsinstallaties
34741400-7 | Flight simulators 34741400-7 | Vluchtsimulators
34741500-8 | Ground flying trainer 34741500-8 | Toestel voor vliegoefeningen op de grond
34741600-9 | Air-sickness bags 34741600-9 | Zakjes voor luchtziekte
34900000-6 | Miscellaneous transport equipment and spare parts 34900000-6 | Diverse transportmiddelen en onderdelen
34910000-9 | Horse or hand-drawn carts, other non-mechanically-propelled vehicles, baggage carts and miscellaneous spare parts 34910000-9 | Paarden- of handkarren, andere niet-mechanisch aangedreven voertuigen, bagagekarretjes en diverse onderdelen
34911000-6 | Horse or hand-drawn carts and other non-mechanically-propelled vehicles 34911000-6 | Paarden- of handkarren en andere niet mechanisch aangedreven voertuigen
34911100-7 | Trolleys 34911100-7 | Karretjes
34912000-3 | Baggage carts 34912000-3 | Bagagewagentjes
34912100-4 | Pushchairs 34912100-4 | Wandelwagentjes
34913000-0 | Miscellaneous spare parts 34913000-0 | Diverse onderdelen
34913100-1 | Used tyres 34913100-1 | Gebruikte banden
34913200-2 | Retreaded tyres 34913200-2 | Coverbanden
34913300-3 | Fenders 34913300-3 | Fenders
34913400-4 | Clocks for vehicles 34913400-4 | Klokken voor voertuigen
34913500-5 | Vehicle locks 34913500-5 | Sloten voor voertuigen
34913510-8 | Bicycle locks 34913510-8 | Fietssloten
34913600-6 | Ship propellers 34913600-6 | Scheepsschroeven
34913700-7 | Firefighting vehicle ladders 34913700-7 | Brandweerladders
34913800-8 | Anchors 34913800-8 | Ankers
34920000-2 | Road equipment 34920000-2 | Wegenuitrusting
34921000-9 | Road-maintenance equipment 34921000-9 | Uitrusting voor wegenonderhoud
34921100-0 | Road sweepers 34921100-0 | Straatveegmachines
34921200-1 | Runway sweepers 34921200-1 | Veegmachines voor start- en landingsbanen
34922000-6 | Road-marking equipment 34922000-6 | Wegmarkeringsuitrusting
34922100-7 | Road markings 34922100-7 | Wegmarkeringen
34922110-0 | Glass beads for road marking 34922110-0 | Glasparels voor wegmarkering
34923000-3 | Road traffic-control equipment 34923000-3 | Verkeersregulatieapparatuur
34924000-0 | Variable message signs 34924000-0 | Matrixborden
34926000-4 | Car park control equipment 34926000-4 | Parkeerregulatieapparatuur
34927000-1 | Toll equipment 34927000-1 | Tolgelduitrusting
34927100-2 | Road salt 34927100-2 | Strooizout
34928000-8 | Road furniture 34928000-8 | Wegmeubilair
34928100-9 | Crash barriers 34928100-9 | Vangrails
34928110-2 | Road barriers 34928110-2 | Vangrails langs wegen
34928120-5 | Barrier components 34928120-5 | Onderdelen van afzettingen
34928200-0 | Fences 34928200-0 | Hekken
34928210-3 | Wooden posts 34928210-3 | Houten palen
34928220-6 | Fencing components 34928220-6 | Componenten voor omheiningen
34928230-9 | Noise fence 34928230-9 | Geluidswallen
34928300-1 | Safety barriers 34928300-1 | Middenbermbeveiliging
34928310-4 | Safety fencing 34928310-4 | Veiligheidshek
34928320-7 | Guardrails 34928320-7 | Borstweringen
34928330-0 | Paravalanche devices 34928330-0 | Voorzieningen tegen lawines
34928340-3 | Snow fences 34928340-3 | Sneeuwhekken
34928400-2 | Urban furniture 34928400-2 | Stadsmeubilair
34928410-5 | Marker posts 34928410-5 | Bermpaaltjes
34928420-8 | Road-danger lamps 34928420-8 | Waarschuwingslampen langs de weg
34928430-1 | Beacons 34928430-1 | Bakens
34928440-4 | Bus-stop posts 34928440-4 | Bushaltepalen
34928450-7 | Bollards 34928450-7 | Verkeerszuiltjes
34928460-0 | Road cones 34928460-0 | Verkeerskegels
34928470-3 | Signage 34928470-3 | Signaleringsborden
34928471-0 | Sign materials 34928471-0 | Materiaal voor signaleringsborden
34928472-7 | Sign posts 34928472-7 | Palen voor signaleringsborden
34928480-6 | Waste and rubbish containers and bins 34928480-6 | Afval- en vuilcontainers en bakken
34928500-3 | Street-lighting equipment 34928500-3 | Straatverlichtingsuitrusting
34928510-6 | Street-lighting columns 34928510-6 | Straatlichtmasten
34928520-9 | Lampposts 34928520-9 | Lantaarnpalen
34928530-2 | Street lamps 34928530-2 | Straatlantaarns
34929000-5 | Highway materials 34929000-5 | Materiaal voor aanleg van snelwegen
34930000-5 | Marine equipment 34930000-5 | Uitrusting voor de scheepvaart
34931000-2 | Harbour equipment 34931000-2 | Uitrusting voor havens
34931100-3 | Docking installations 34931100-3 | Dokinstallaties
34931200-4 | Passenger boarding bridges for ships 34931200-4 | Passagierslandingsbrug voor schepen
34931300-5 | Passenger boarding stairs for ships 34931300-5 | Passagierslandingstrap voor schepen
34931400-6 | Ship bridge simulators 34931400-6 | Scheepsbrugsimulatoren
34931500-7 | Vessel traffic control equipment 34931500-7 | Verkeersregulatieapparatuur voor scheepvaart
34932000-9 | Radar sets 34932000-9 | Radarsets
34933000-6 | Navigation equipment 34933000-6 | Navigatie-uitrusting
34934000-3 | Propeller blades 34934000-3 | Propellerbladen
34940000-8 | Railway equipment 34940000-8 | Spoorweguitrusting
34941000-5 | Rails and accessories 34941000-5 | Spoorrails en toebehoren
34941100-6 | Rods 34941100-6 | Stangen/staven
34941200-7 | Track rails 34941200-7 | Spoorrails
34941300-8 | Tramline 34941300-8 | Tramrails
34941500-0 | Crossheads 34941500-0 | Pijlerbalken
34941600-1 | Crossovers 34941600-1 | Dwarslijnen
34941800-3 | Railway points 34941800-3 | Spoorwissels
34942000-2 | Signalling equipment 34942000-2 | Signalisatie-uitrusting
34942100-3 | Signal posts 34942100-3 | Seinpalen
34942200-4 | Signalling boxes 34942200-4 | Seinposten
34943000-9 | Train-monitoring system 34943000-9 | Treinenmonitorsysteem
34944000-6 | Points heating system 34944000-6 | Wisselverwarmingssysteem
34945000-3 | Track-alignment machinery 34945000-3 | Machines voor spoormarkering
34946000-0 | Railway-track construction materials and supplies 34946000-0 | Materialen en benodigdheden voor aanleg van spoorlijn
34946100-1 | Railway-track construction materials 34946100-1 | Bouwmateriaal voor aanleg van spoorlijn
34946110-4 | Rails 34946110-4 | Spoorstaven
34946120-7 | Railway materials 34946120-7 | Spoorwegmaterialen
34946121-4 | Fishplates and sole plates 34946121-4 | Lasplaten en voetplaten
34946122-1 | Check rails 34946122-1 | Contrarails
34946200-2 | Railway-track construction supplies 34946200-2 | Constructie-elementen voor spoorwegen
34946210-5 | Current-conducting rails 34946210-5 | Stroomrails
34946220-8 | Switch blades, crossing frogs, point rods and crossing pieces 34946220-8 | Wisseltongen, hartstukken, wisseltrekstangen en kruisstukken
34946221-5 | Switch blades 34946221-5 | Wisseltongen
34946222-2 | Crossing frogs 34946222-2 | Kruiswissels
34946223-9 | Point rods 34946223-9 | Wisselstangen
34946224-6 | Crossing pieces 34946224-6 | Kruisstukken
34946230-1 | Rail clips, bedplates and ties 34946230-1 | Klemplaten, grondplaten en bielzen
34946231-8 | Rail clips 34946231-8 | Klemplaten
34946232-5 | Bedplates and ties 34946232-5 | Dwarsplaten en dwarsstangen
34946240-4 | Chairs and chair wedges 34946240-4 | Railstoelen en railwiggen
34947000-7 | Sleepers and parts of sleepers 34947000-7 | Bielzen en delen van bielzen
34947100-8 | Sleepers 34947100-8 | Spoorbielsen
34947200-9 | Parts of sleepers 34947200-9 | Delen van bielzen
34950000-1 | Loadbearing equipment 34950000-1 | Dragend materiaal
34951000-8 | Access platforms 34951000-8 | Toegangsplatforms
34951200-0 | Sludge-handling equipment 34951200-0 | Slibbehandelingsuitrusting
34951300-1 | Sludge-drier installation 34951300-1 | Slibdrooginstallatie
34952000-5 | Hydraulic-platforms hoists 34952000-5 | Hydraulische hefplatforms
34953000-2 | Access ramps 34953000-2 | Opritten
34953100-3 | Ferry ramps 34953100-3 | Op- en afritten naar veerboten
34953300-5 | Passenger walkway 34953300-5 | Passagiersbruggen
34954000-9 | Gantries 34954000-9 | Dienstbruggen
34955000-6 | Floating dock 34955000-6 | Drijvend dok
34955100-7 | Floating storage unit 34955100-7 | Drijvende opslageenheid
34960000-4 | Airport equipment 34960000-4 | Luchthavenuitrusting
34961000-1 | Baggage-handling system 34961000-1 | Bagageafhandelingssysteem
34961100-2 | Baggage-handling equipment 34961100-2 | Bagageafhandelingsuitrusting
34962000-8 | Air-traffic control equipment 34962000-8 | Uitrusting voor luchtverkeersleiding
34962100-9 | Control tower equipment 34962100-9 | Uitrusting voor controletoren
34962200-0 | Air-traffic control 34962200-0 | Luchtverkeersbegeleiding
34962210-3 | Air-traffic control simulation 34962210-3 | Simulatie voor luchtverkeersbegeleiding
34962220-6 | Air-traffic control systems 34962220-6 | Luchtverkeersbegeleidingssystemen
34962230-9 | Air-traffic control training 34962230-9 | Opleiding voor luchtverkeersbegeleiding
34963000-5 | Instrument Landing System (ILS) 34963000-5 | Instrument Landing System (ILS)
34964000-2 | Doppler VHF Omni direction Range (DVOR) 34964000-2 | Doppler VHF Omni direction Range (DVOR)
34965000-9 | Distance Measuring Equipment (DME) 34965000-9 | Distance Measuring Equipment (afstandmeetapparatuur)
34966000-6 | Radio Direction Finder and Non-Directional Beacon 34966000-6 | Radiorichtingzoeker en non-directional beacon
34966100-7 | Radio Direction Finder (RDF) 34966100-7 | Radiorichtingzoeker (RDF)
34966200-8 | Non-Directional Beacon (NDB) 34966200-8 | Non-directional beacon (NDB)
34967000-3 | Airport Communication System (COM) 34967000-3 | Luchthaven-communicatiesysteem (COM)
34968000-0 | Airport Surveillance System and Lighting System 34968000-0 | Luchthavenbewakings- en -verlichtingssysteem
34968100-1 | Airport Surveillance System (SUR) 34968100-1 | Luchthavenbewakingssysteem (SUR)
34968200-2 | Airport Lighting System (PAPI) 34968200-2 | Precisie Pad Aanvluchtindicator (PAPI)
34969000-7 | Passenger boarding bridges and stairs for aircraft 34969000-7 | Instapslurven en -trappen voor vliegtuigen
34969100-8 | Passenger boarding bridges for aircraft 34969100-8 | Instapslurven voor vliegtuig
34969200-9 | Passenger boarding stairs for aircraft 34969200-9 | Instaptrappen voor vliegtuigen
34970000-7 | Traffic-monitoring equipment 34970000-7 | Verkeersbewakingsuitrusting
34971000-4 | Speed camera equipment 34971000-4 | Camera-uitrusting voor snelheidsmeting
34972000-1 | Traffic-flow measuring system 34972000-1 | Systeem voor het meten van de verkeersstroom
34980000-0 | Transport tickets 34980000-0 | Plaatsbewijzen
34990000-3 | Control, safety, signalling and light equipment 34990000-3 | Controle-, veiligheids-, signalerings- en verlichtingsinstallaties
34991000-0 | Field operating lights 34991000-0 | Lampen voor buitenverlichting
34992000-7 | Signs and illuminated signs 34992000-7 | Verlichte en niet-verlichte signaleringsborden
34992100-8 | Illuminated traffic signs 34992100-8 | Verlichte verkeersborden
34992200-9 | Road signs 34992200-9 | Verkeersborden
34992300-0 | Street signs 34992300-0 | Straatnaamborden
34993000-4 | Road lights 34993000-4 | Straatverlichting
34993100-5 | Tunnel lighting 34993100-5 | Tunnelverlichting
34994000-1 | Lighting for ship guidance and illumination 34994000-1 | Lampen voor scheepsnavigatie en -verlichting
34994100-2 | Lighting for river guidance and illumination 34994100-2 | Lampen voor navigatie op rivieren en verlichting
34995000-8 | Lighting for aircraft guidance and illumination 34995000-8 | Lampen voor vliegtuignavigatie en -verlichting
34996000-5 | Control, safety or signalling equipment for roads 34996000-5 | Besturings-, beveiligings- of signalisatie-uitrusting voor wegen
34996100-6 | Traffic lights 34996100-6 | Verkeerslichten
34996200-7 | Control, safety or signalling equipment for inland waterways 34996200-7 | Besturings-, beveiligings- of signalisatie-uitrusting voor binnenwateren
34996300-8 | Control, safety or signalling equipment for parking facilities 34996300-8 | Besturings-, beveiligings- of signalisatie-uitrusting voor parkeergelegenheid
34997000-2 | Control, safety or signalling equipment for airports 34997000-2 | Besturings-, beveiligings- of signalisatie-uitrusting voor luchthavens
34997100-3 | Flight recorders 34997100-3 | Vluchtrecorders
34997200-4 | Airport lighting 34997200-4 | Luchthavenverlichting
34997210-7 | Runway lights 34997210-7 | Lampen voor start- en landingsbanen
34998000-9 | Control, safety or signalling equipment for port installations 34998000-9 | Besturings-, beveiligings- of signalisatie-uitrusting voor haveninstallaties
34999000-6 | Signal generators, aerial signal splitters and electroplating machines 34999000-6 | Signaalgeneratoren, antennesignaalverdelers en galvaniseermachines
34999100-7 | Signal generators 34999100-7 | Signaalgeneratoren
34999200-8 | Aerial signal splitters 34999200-8 | Antennesignaalverdelers
34999300-9 | Electroplating machines 34999300-9 | Galvaniseermachines
34999400-0 | Scale models 34999400-0 | Maquettes
34999410-3 | Aircraft scale models 34999410-3 | Vliegtuigmaquettes
34999420-6 | Boat scale models 34999420-6 | Scheepsmaquettes
35000000-4 | Security, fire-fighting, police and defence equipment 35000000-4 | Uitrusting voor veiligheid, brandweer, politie en leger
35100000-5 | Emergency and security equipment 35100000-5 | Nood- en veiligheidsuitrusting
35110000-8 | Firefighting, rescue and safety equipment 35110000-8 | Uitrusting voor brandbestrijding, redding en veiligheid
35111000-5 | Firefighting equipment 35111000-5 | Brandblusuitrusting
35111100-6 | Breathing apparatus for firefighting 35111100-6 | Ademhalingsapparatuur voor brandbestrijding
35111200-7 | Firefighting materials 35111200-7 | Brandweermaterialen
35111300-8 | Fire extinguishers 35111300-8 | Brandblustoestellen
35111310-1 | Foam packages 35111310-1 | Schuimsystemen
35111320-4 | Portable fire-extinguishers 35111320-4 | Draagbare brandblusapparaten
35111400-9 | Fire escape equipment 35111400-9 | Uitrusting voor ontsnapping bij brand
35111500-0 | Fire suppression system 35111500-0 | Brandbestrijdingssysteem
35111510-3 | Fire suppression hand tools 35111510-3 | Handgereedschap voor brandbestrijding
35111520-6 | Fire suppression foam or similar compounds 35111520-6 | Schuimblusmiddel of dergelijke preparaten
35112000-2 | Rescue and emergency equipment 35112000-2 | Reddings- en hulpverleningsuitrusting
35112100-3 | Emergency training dolls 35112100-3 | Trainingspoppen voor hulpverlening
35112200-4 | Emergency shower 35112200-4 | Nooddouche
35112300-5 | Eye shower 35112300-5 | Oogdouche
35113000-9 | Safety equipment 35113000-9 | Veiligheidsuitrusting
35113100-0 | Site-safety equipment 35113100-0 | Uitrusting voor veiligheid op de werkplaats
35113110-0 | Nuclear-reactor protection system 35113110-0 | Beveiligingssysteem voor kernreactor
35113200-1 | Nuclear, biological, chemical and radiological protection equipment 35113200-1 | Uitrusting voor nucleaire, biologische, chemische en stralingsbescherming
35113210-4 | Nuclear safety equipment 35113210-4 | Uitrusting voor nucleaire veiligheid
35113300-2 | Safety installations 35113300-2 | Veiligheidsinstallaties
35113400-3 | Protective and safety clothing 35113400-3 | Beschermende en veiligheidskleding
35113410-6 | Garments for biological or chemical protection 35113410-6 | Beschermende kleding tegen biologische en chemische stoffen
35113420-9 | Nuclear and radiological protection clothing 35113420-9 | Beschermende kleding voor kernenergie en straling
35113430-2 | Safety vests 35113430-2 | Veiligheidsvesten
35113440-5 | Reflective vests 35113440-5 | Reflecterende vesten
35113450-8 | Protective coats or ponchos 35113450-8 | Beschermende jassen of poncho's
35113460-1 | Protective socks or hosiery 35113460-1 | Beschermende sokken of ondergoed
35113470-4 | Protective shirts or pants 35113470-4 | Beschermende overhemden of broeken
35113480-7 | Protective wristbands 35113480-7 | Beschermende polsbanden
35113490-0 | Protective frock 35113490-0 | Beschermende kiel
35120000-1 | Surveillance and security systems and devices 35120000-1 | Bewakings- en beveiligingssystemen en –apparatuur
35121000-8 | Security equipment 35121000-8 | Beveiligingsuitrusting
35121100-9 | Buzzers 35121100-9 | Zoemers
35121200-0 | Detector for forged money 35121200-0 | Valsgelddetector
35121300-1 | Security fittings 35121300-1 | Beveiligingsbenodigdheden
35121400-2 | Security bags 35121400-2 | Zakken met veiligheidsvoorzieningen
35121500-3 | Seals 35121500-3 | Verzegelingen
35121600-4 | Tags 35121600-4 | Merktekens
35121700-5 | Alarm systems 35121700-5 | Alarmsystemen
35121800-6 | Convex security mirrors 35121800-6 | Convexe veiligheidsspiegels
35121900-7 | Radar detectors 35121900-7 | Radardetectoren
35123000-2 | Site-identification equipment 35123000-2 | Uitrusting voor detectie op terrein
35123100-3 | Magnetic-card system 35123100-3 | Magneetkaartsysteem
35123200-4 | Flexible-working-hours equipment 35123200-4 | Uitrusting voor registratie van variabele werktijden
35123300-5 | Timekeeping system 35123300-5 | Tijdregistratiesysteem
35123400-6 | Identification badges 35123400-6 | Identificatiebadges
35123500-7 | Video identification systems 35123500-7 | Video-identificatiesystemen
35124000-9 | Metal detectors 35124000-9 | Metaaldetectors
35125000-6 | Surveillance system 35125000-6 | Bewakingssysteem
35125100-7 | Sensors 35125100-7 | Sensoren
35125110-0 | Biometric sensors 35125110-0 | Biometrische sensoren
35125200-8 | Time control system or working time recorder 35125200-8 | Tijdcontrolesysteem of werktijdregistratie-apparaat
35125300-2 | Security cameras 35125300-2 | Veiligheidscamera's
35126000-3 | Bar code scanning equipment 35126000-3 | Uitrusting voor het scannen van streepjescodes
35200000-6 | Police equipment 35200000-6 | Uitrusting voor de politie
35210000-9 | Targets for shooting practice 35210000-9 | Doelen voor schietbanen
35220000-2 | Anti-riot equipment 35220000-2 | Oproerbestrijdingsuitrusting
35221000-9 | Water cannons 35221000-9 | Waterkanonnen
35230000-5 | Handcuffs 35230000-5 | Handboeien
35240000-8 | Sirens 35240000-8 | Sirenes
35250000-1 | Repellents for canine attack 35250000-1 | Hondenafweermiddelen
35260000-4 | Police signs 35260000-4 | Politieborden
35261000-1 | Information panels 35261000-1 | Informatieborden
35261100-2 | Changing message indicator panels 35261100-2 | Matrixborden voor mededelingen
35262000-8 | Crossing control signalling equipment 35262000-8 | Verkeersregulatiesystemen voor wegkruisingen
35300000-7 | Weapons, ammunition and associated parts 35300000-7 | Wapens, munitie en bijbehorende onderdelen
35310000-0 | Miscellaneous weapons 35310000-0 | Diverse wapens
35311000-7 | Swords, cutlasses, bayonets and lances 35311000-7 | Zwaarden, kapmessen, bajonetten en lansen
35311100-8 | Swords 35311100-8 | Zwaarden
35311200-9 | Cutlasses 35311200-9 | Kapmessen
35311300-0 | Bayonets 35311300-0 | Bajonetten
35311400-1 | Lances 35311400-1 | Lansen
35312000-4 | Gas guns 35312000-4 | Gasgeweren
35320000-3 | Firearms 35320000-3 | Vuurwapens
35321000-0 | Light firearms 35321000-0 | Lichte vuurwapens
35321100-1 | Hand guns 35321100-1 | Handvuurwapens
35321200-2 | Rifles 35321200-2 | Geweren
35321300-3 | Machine guns 35321300-3 | Machinegeweren
35322000-7 | Artillery 35322000-7 | Geschut
35322100-8 | Anti-aircraft 35322100-8 | Luchtdoelgeschut
35322200-9 | Self-propelled artillery 35322200-9 | Motorartillerie
35322300-0 | Towed artillery 35322300-0 | Geschut op aanhangwagens
35322400-1 | Mortars 35322400-1 | Mortieren
35322500-2 | Howitzer 35322500-2 | Houwitser
35330000-6 | Ammunition 35330000-6 | Munitie
35331000-3 | Ammunition for firearms and warfare 35331000-3 | Munitie voor vuurwapens en oorlogvoering
35331100-4 | Bullets 35331100-4 | Kogels
35331200-5 | Shells 35331200-5 | Mortiergranaten
35331300-3 | Grenades 35331300-3 | Granaten
35331400-7 | Land mines 35331400-7 | Landmijnen
35331500-8 | Cartridges 35331500-8 | Patronen
35332000-0 | Ammunition for naval warfare 35332000-0 | Munitie voor oorlogvoering te water
35332100-1 | Torpedoes 35332100-1 | Torpedo's
35332200-2 | Sea mines 35332200-2 | Zeemijnen
35333000-7 | Ammunition for aerial warfare 35333000-7 | Munitie voor oorlogvoering in de lucht
35333100-8 | Bombs 35333100-8 | Bommen
35333200-9 | Rockets 35333200-9 | Raketten (ruimtevaart)
35340000-9 | Parts of firearms and ammunition 35340000-9 | Delen van vuurwapens en munitie
35341000-6 | Parts of light firearms 35341000-6 | Delen van lichte vuurwapens
35341100-7 | Gunmetal pipe fittings 35341100-7 | Pijpfittingen van geschutbrons
35342000-3 | Parts of rocket launchers 35342000-3 | Delen van raketwerpers
35343000-0 | Parts of mortars 35343000-0 | Delen van mortieren
35400000-8 | Military vehicles and associated parts 35400000-8 | Militaire voertuigen en bijbehorende onderdelen
35410000-1 | Armoured military vehicles 35410000-1 | Militaire gepantserde voertuigen
35411000-8 | Battle tanks 35411000-8 | Gevechtstanks
35411100-9 | Main battle tanks 35411100-9 | Zware gevechtstanks
35411200-0 | Light battle tanks 35411200-0 | Lichte gevechtstanks
35412000-5 | Armoured combat vehicles 35412000-5 | Gepantserde gevechtsvoertuigen
35412100-6 | Infantry fighting vehicles 35412100-6 | Infanteriegevechtsvoertuigen
35412200-7 | Armoured personnel carriers 35412200-7 | Gepantserde manschappenvoertuigen
35412300-8 | Armoured weapon carriers 35412300-8 | Gepantserde wapenvoertuigen
35412400-9 | Reconnaissance and patrol vehicles 35412400-9 | Verkennings- en patrouillevoertuigen
35412500-0 | Command and liaison vehicles 35412500-0 | Besturings- en verbindingsvoertuigen
35420000-4 | Parts of military vehicles 35420000-4 | Delen van militaire voertuigen
35421000-1 | Mechanical spare parts for military vehicles 35421000-1 | Mechanische onderdelen voor miliaire voertuigen
35421100-2 | Engines and engine parts for military vehicles 35421100-2 | Motoren en motoronderdelen voor militaire voertuigen
35422000-8 | Electronic and electrical spare parts for military vehicles 35422000-8 | Elektronische en elektrische onderdelen voor militaire voertuigen
35500000-9 | Warships and associated parts 35500000-9 | Oorlogsschepen en bijbehorende delen
35510000-2 | Warships 35510000-2 | Oorlogsschepen
35511000-9 | Surface combatant 35511000-9 | Oppervlaktegevechtsschip
35511100-0 | Aircraft carriers 35511100-0 | Vliegdekschepen
35511200-1 | Destroyers and frigates 35511200-1 | Torpedojagers en fregatten
35511300-2 | Corvettes and patrol boats 35511300-2 | Corvetten en patrouilleboten
35511400-3 | Amphibious crafts and ships 35511400-3 | Amfibievaartuigen en -schepen
35512000-6 | Submarines 35512000-6 | Onderzeeërs
35512100-7 | Strategic submarine nuclear fuelled 35512100-7 | Strategische onderzeeërs, met atoomaandrijving
35512200-8 | Attack submarine nuclear fuelled 35512200-8 | Gevechtsonderzeeërs, met atoomaandrijving
35512300-9 | Attack submarine diesel fuelled 35512300-9 | Gevechtsonderzeeërs, met dieselaandrijving
35512400-0 | Unmanned underwater vehicles 35512400-0 | Onbemande onderzeeërs
35513000-3 | Mine warfare and auxiliary ships 35513000-3 | Mijnenleggers en hulpschepen
35513100-4 | Mine hunter/minesweeper 35513100-4 | Mijnenvegers
35513200-5 | Auxiliary research vessel 35513200-5 | Reserve onderzoeksvaartuig
35513300-6 | Auxiliary intelligence collection vessel 35513300-6 | Reservevaartuig voor informatieverzameling
35513400-7 | Auxiliary hospital; cargo; tanker; ro-ro vessel 35513400-7 | Reserve hospitaal-/vracht-/tanker-/roroschip
35520000-5 | Parts for warships 35520000-5 | Delen voor oorlogsschepen
35521000-2 | Hull and mechanical spare parts for warships 35521000-2 | Scheepsromp en mechanische onderdelen voor oorlogsschepen
35521100-3 | Engines and engine parts for warships 35521100-3 | Motoren en motoronderdelen voor oorlogsschepen
35522000-9 | Electronic and electrical spare parts for warships 35522000-9 | Elektrische en elektronische onderdelen voor oorlogsschepen
35600000-0 | Military aircrafts, missiles and spacecrafts 35600000-0 | Militaire lucht- en ruimtevaartuigen en raketten
35610000-3 | Military aircrafts 35610000-3 | Militaire vliegtuigen
35611100-1 | Fighter aircrafts 35611100-1 | Gevechtsvliegtuigen
35611200-2 | Fighter-bomber/ground attack aircrafts 35611200-2 | Jachtbommenwerper/vliegtuigen voor grondaanvallen
35611300-3 | Bomber aircrafts 35611300-3 | Bommenwerpers
35611400-4 | Military transport aircrafts 35611400-4 | Militaire transportvliegtuigen
35611500-5 | Training aircrafts 35611500-5 | Opleidingsvliegtuigen
35611600-6 | Maritime patrol aircrafts 35611600-6 | Zeeverkenningsvliegtuigen
35611700-7 | Tanker aircrafts 35611700-7 | Tankervliegtuigen
35611800-8 | Reconnaissance aircrafts 35611800-8 | Verkenningsvliegtuigen
35612100-8 | Combat helicopters 35612100-8 | Gevechtshelikopters
35612200-9 | Anti submarine warfare helicopters 35612200-9 | Antionderzeeëroorlogshelikopters
35612300-0 | Support helicopters 35612300-0 | Ondersteuningshelikopters
35612400-1 | Military transport helicopters 35612400-1 | Militaire transporthelikopters
35612500-2 | Search and rescue helicopters 35612500-2 | Helikopters voor zoek- en reddingsacties
35613000-4 | Unmanned aerial vehicles 35613000-4 | Onbemande luchtvaartuigen
35613100-5 | Unmanned combat aerial vehicles 35613100-5 | Onbemande gevechtsluchtvaartuigen
35620000-6 | Missiles 35620000-6 | Raketten (wapens)
35621000-3 | Strategic missiles 35621000-3 | Strategische raketten
35621100-4 | Strategic anti-ballistic missiles 35621100-4 | Strategische ABM/antiballistische raketten
35621200-5 | Inter continental ballistic missiles 35621200-5 | Ballistische langeafstandsaketten
35621300-6 | Submarine launched ballistic missiles 35621300-6 | Vanaf onderzeeërs gelanceerde ballistische raketten
35621400-7 | Intermediate range ballistic missiles 35621400-7 | Ballistische middellangeafstandsraketten
35622000-0 | Tactical missiles 35622000-0 | Tactische raketten
35622100-1 | Air-to-air missiles 35622100-1 | Lucht-luchtraketten
35622200-2 | Air-to-ground missiles 35622200-2 | Lucht-grondraketten
35622300-3 | Anti-ship missiles 35622300-3 | Antischeepsraketten
35622400-4 | Anti-submarines rockets 35622400-4 | Antionderzeeërraketten
35622500-5 | Tactical anti-ballistic missiles 35622500-5 | Tactische ABM/antiballistische raketten
35622600-6 | Anti-tank guided missiles 35622600-6 | Geleide antitankraketten
35622700-7 | Surface-to-air missiles 35622700-7 | Grond-luchtraketten
35623000-7 | Cruise missiles 35623000-7 | Kruisraketten
35623100-8 | Air/ground/sea launched cruise missiles 35623100-8 | Lucht-/Grond-/Zeegelanceerde kruisraketten
35630000-9 | Military spacecrafts 35630000-9 | Militaire ruimtevaartuigen
35631000-6 | Military satellites 35631000-6 | Militaire satellieten
35631100-7 | Communication satellites 35631100-7 | Communicatiesatellieten
35631200-8 | Observation satellites 35631200-8 | Observatiesatellieten
35631300-9 | Navigation satellites 35631300-9 | Navigatiesatellieten
35640000-2 | Parts for military aerospace equipment 35640000-2 | Delen voor militaire lucht- en ruimtevaartapparatuur
35641000-9 | Structure and mechanical spare parts for military aerospace equipment 35641000-9 | Structuur en mechanische onderdelen voor militaire lucht- en ruimtevaartapparatuur
35641100-0 | Engines and engine parts for military aerospace equipment 35641100-0 | Motoren en motoronderdelen voor militaire lucht- en ruimtevaartapparatuur
35642000-7 | Electronic and electrical spare parts for military aerospace equipment 35642000-7 | Elektronische en elektrische onderdelen voor militaire lucht- en ruimtevaartapparatuur
35700000-1 | Military electronic systems 35700000-1 | Militaire elektronische systemen
35710000-4 | Command, control, communication and computer systems 35710000-4 | Commando-, controle-, communicatie- en computersystemen
35711000-1 | Command, control, communication systems 35711000-1 | Commando-, controle- en communicatiesystemen
35712000-8 | Tactical command, control and communication systems 35712000-8 | Tactische commando-, controle- en communicatiesystemen
35720000-7 | Intelligence, surveillance, target acquisition and reconnaissance 35720000-7 | Inlichtingen, bewaking, doelopsporing en verkenning/ISTAR
35721000-4 | Electronic intelligence system 35721000-4 | Elektronisch inlichtingensysteem
35722000-1 | Radar 35722000-1 | Radar
35723000-8 | Air defence radar 35723000-8 | Luchtafweerradar
35730000-0 | Electronic warfare systems and counter measures 35730000-0 | Elektronische oorlogsvoeringssystemen en tegenmaatregelen
35740000-3 | Battle simulators 35740000-3 | Veldslagsimulatoren
35800000-2 | Individual and support equipment 35800000-2 | Persoonlijke en ondersteunende uitrusting
35810000-5 | Individual equipment 35810000-5 | Persoonlijke uitrusting
35811100-3 | Fire-brigade uniforms 35811100-3 | Brandweeruniformen
35811200-4 | Police uniforms 35811200-4 | Politie-uniformen
35811300-5 | Military uniforms 35811300-5 | Militaire uniformen
35812000-9 | Combat uniforms 35812000-9 | Gevechtsuniformen
35812100-0 | Camouflage jackets 35812100-0 | Camouflagejassen
35812200-1 | Combat suits 35812200-1 | Gevechtspakken
35812300-2 | Combat gear 35812300-2 | Gevechtsuitrusting
35813000-6 | Military helmets 35813000-6 | Helmen voor militairen
35813100-7 | Helmet covers 35813100-7 | Helmovertrekken
35814000-3 | Gas masks 35814000-3 | Gasmaskers
35815000-0 | Garments for anti-ballistic protection 35815000-0 | Kogelwerende kleding
35815100-1 | Bullet-proof vests 35815100-1 | Kogelvrije vesten
35820000-8 | Support equipment 35820000-8 | Ondersteunende uitrusting
35821000-5 | Flags 35821000-5 | Vlaggen
35821100-6 | Flagpole 35821100-6 | Vlaggenmast
37000000-8 | Musical instruments, sport goods, games, toys, handicraft, art materials and accessories 37000000-8 | Muziekinstrumenten, sportartikelen, spelletjes, speelgoed, handwerk, kunstartikelen en toebehoren
37300000-1 | Musical instruments and parts 37300000-1 | Muziekinstrumenten en onderdelen daarvan
37310000-4 | Musical instruments 37310000-4 | Muziekinstrumenten
37311000-1 | Keyboard instruments 37311000-1 | Toetsinstrumenten
37311100-2 | Pianos 37311100-2 | Piano's
37311200-3 | Accordions 37311200-3 | Accordeons
37311300-4 | Musical organs 37311300-4 | Orgels
37311400-5 | Celestas 37311400-5 | Celesta's
37312000-8 | Brass instruments 37312000-8 | Koperinstrumenten
37312100-9 | Trumpets 37312100-9 | Trompetten
37312200-0 | Trombones 37312200-0 | Trombones
37312300-1 | Sousaphones 37312300-1 | Sousafoons
37312400-2 | Saxophones 37312400-2 | Saxofoons
37312500-3 | Whistle 37312500-3 | Fluitje
37312600-4 | Bugles 37312600-4 | Bugels
37312700-5 | Saxhorns 37312700-5 | Saxhoorns
37312800-6 | Mellophones 37312800-6 | Mellofoons
37312900-7 | Alto, baritone, flugel and French horns 37312900-7 | Alt-, bariton-, vleugel- en Franse hoorns
37312910-0 | Alto horns 37312910-0 | Althoorns
37312920-3 | Baritone horns 37312920-3 | Baritonhoorns
37312930-6 | Flugel horns 37312930-6 | Vleugelhoorns
37312940-9 | French horns 37312940-9 | Franse hoorns
37313000-5 | String instruments 37313000-5 | Snaarinstrumenten
37313100-6 | Harpsichords 37313100-6 | Klavecimbels
37313200-7 | Clavichords 37313200-7 | Clavichords
37313300-8 | Guitars 37313300-8 | Gitaren
37313400-9 | Violins 37313400-9 | Violen
37313500-0 | Harps 37313500-0 | Harpen
37313600-1 | Banjos 37313600-1 | Banjo's
37313700-2 | Mandolins 37313700-2 | Mandolines
37313800-3 | Violoncellos 37313800-3 | Cello's
37313900-4 | Basses 37313900-4 | Bassen
37314000-2 | Wind instruments 37314000-2 | Blaasinstrumenten
37314100-3 | Clarinets 37314100-3 | Klarinetten
37314200-4 | Oboes 37314200-4 | Hobo's
37314300-5 | Musical cornets and flutes 37314300-5 | Kornetten en fluiten
37314310-8 | Musical cornets 37314310-8 | Kornetten
37314320-1 | Musical flutes 37314320-1 | Fluiten
37314400-6 | Piccolos 37314400-6 | Piccolo's
37314500-7 | Bagpipes 37314500-7 | Doedelzakken
37314600-8 | Harmonicas 37314600-8 | Harmonica's
37314700-9 | Kazoos 37314700-9 | Kazoo's
37314800-0 | English horns 37314800-0 | Engelse hoorns
37314900-1 | Ocarinas 37314900-1 | Ocarina's
37315000-9 | Electrically amplified musical instruments 37315000-9 | Muziekinstrumenten met elektrische versterkers
37315100-0 | Synthesisers 37315100-0 | Synthesizers
37316000-6 | Percussion instruments 37316000-6 | Slaginstrumenten
37316100-7 | Cymbals 37316100-7 | Pauken
37316200-8 | Bells (instrument) 37316200-8 | Klokken (muziekinstrument)
37316300-9 | Tambourines 37316300-9 | Tamboerijnen
37316400-0 | Castanets 37316400-0 | Castagnetten
37316500-1 | Drums (instrument) 37316500-1 | Drums (muziekinstrument)
37316600-2 | Xylophones 37316600-2 | Xylofoons
37316700-3 | Vibraphones 37316700-3 | Vibrafoons
37320000-7 | Parts and accessories of musical instruments 37320000-7 | Onderdelen en toebehoren van muziekinstrumenten
37321000-4 | Accessories of musical instruments 37321000-4 | Toebehoren van muziekinstrumenten
37321100-5 | Metronomes 37321100-5 | Metronomen
37321200-6 | Reeds 37321200-6 | Rieten mondstukken
37321300-7 | Accessories for stringed instruments 37321300-7 | Toebehoren voor snaarinstrumenten
37321400-8 | Instrument strings or picks 37321400-8 | Snaren of plectra voor instrumenten
37321500-9 | Percussion instrument accessory 37321500-9 | Toebehoren voor slaginstrumenten
37321600-0 | Musical instrument pouches or cases or accessories 37321600-0 | Foedralen of kisten of toebehoren voor muziekinstrumenten
37321700-1 | Musical instrument stands or sheet holders 37321700-1 | Instrumentenstandaards of muziekstandaards
37322000-1 | Parts of musical instruments 37322000-1 | Delen van muziekinstrumenten
37322100-2 | Tuning pins 37322100-2 | Stempinnen
37322200-3 | Music boxes or mechanisms 37322200-3 | Speeldozen of mechanismen
37322300-4 | Mouthpieces 37322300-4 | Mondstukken
37322400-5 | Mutes 37322400-5 | Sourdines
37322500-6 | Tuning bars 37322500-6 | Stemschroeven
37322600-7 | Conductors' batons 37322600-7 | Dirigeerstokjes
37322700-8 | Piccolo pads 37322700-8 | Piccolopolsters
37400000-2 | Sports goods and equipment 37400000-2 | Sportartikelen en -uitrusting
37410000-5 | Outdoor sports equipment 37410000-5 | Buitensportuitrusting
37411000-2 | Winter equipments 37411000-2 | Winteruitrusting
37411100-3 | Skiing and snowboarding equipment 37411100-3 | Ski- en snowboarduitrusting
37411110-6 | Ski boots 37411110-6 | Skischoenen
37411120-9 | Skis 37411120-9 | Ski's
37411130-2 | Ski poles 37411130-2 | Skistokken
37411140-5 | Bindings 37411140-5 | Skibindingen
37411150-8 | Snowboards 37411150-8 | Snowboards
37411160-1 | Skiing outfits 37411160-1 | Skikleding
37411200-4 | Skating and ice hockey equipment 37411200-4 | Uitrusting voor schaatsen en ijshockey
37411210-7 | Hockey pucks 37411210-7 | Hockeypucks
37411220-0 | Ice skates 37411220-0 | Schaatsen
37411230-3 | Hockey sticks 37411230-3 | Hockeysticks
37411300-5 | Arctic clothing and equipment 37411300-5 | Poolkleding en -uitrusting
37412000-9 | Water-sports equipment 37412000-9 | Watersportuitrusting
37412100-0 | Water skis 37412100-0 | Waterski's
37412200-1 | Scuba and snorkelling gear 37412200-1 | Duik- en snorkeluitrusting
37412210-4 | Buoyancy compensators 37412210-4 | Trimvesten
37412220-7 | Scuba tanks 37412220-7 | Persluchttanks voor duikers
37412230-0 | Scuba regulators 37412230-0 | Regelaars voor duikers
37412240-3 | Diving instruments or accessories 37412240-3 | Duikinstrumenten of toebehoren
37412241-0 | Breathing apparatus for diving 37412241-0 | Ademhalingsapparatuur voor duikers
37412242-7 | Diving wear 37412242-7 | Duikkleding
37412243-4 | Immersion suits 37412243-4 | Onderwaterpakken
37412250-6 | Masks, fins or snorkels 37412250-6 | Maskers, flippers of snorkels
37412260-9 | Wetsuits 37412260-9 | Natte duikpakken
37412270-2 | Dry suits 37412270-2 | Droge duikpakken
37412300-2 | Surf and swim equipment and accessories 37412300-2 | Surf- en zwemuitrusting en toebehoren
37412310-5 | Wakeboards, kneeboards or boogieboards 37412310-5 | Wakeboards, kneeboards of boogieboards
37412320-8 | Windsurfing equipment 37412320-8 | Uitrusting voor windsurfen
37412330-1 | Surfboards 37412330-1 | Surfplanken
37412340-4 | Swim goggles or swim fins 37412340-4 | Zwembrillen of flippers
37412350-7 | Parasailing equipment 37412350-7 | Uitrusting voor parasailing
37413000-6 | Articles for hunting or fishing 37413000-6 | Artikelen voor de jacht of hengelsport
37413100-7 | Fishing tackle 37413100-7 | Vistuig
37413110-0 | Fishing rods 37413110-0 | Hengelstokken
37413120-3 | Fishing line 37413120-3 | Vislijn
37413130-6 | Fishing reels 37413130-6 | Hengelmolens
37413140-9 | Fishing lures 37413140-9 | Kunstaas
37413150-2 | Fishing bait 37413150-2 | Visaas
37413160-5 | Fishing weights or sinkers 37413160-5 | Gewichten of zinklood
37413200-8 | Hunting products 37413200-8 | Producten voor de jacht
37413210-1 | Animal calls 37413210-1 | Dierenroepfluitjes
37413220-4 | Sporting decoys 37413220-4 | Lokvogels (jacht)
37413230-7 | Sporting traps 37413230-7 | Werpmachines (sport)
37413240-0 | Gun barrel 37413240-0 | Geweerlopen
37414000-3 | Camping goods 37414000-3 | Kampeerartikelen
37414100-4 | Sleeping pads 37414100-4 | Slaapmatjes
37414200-5 | Ice chests 37414200-5 | IJskisten
37414300-6 | Tent repair kits 37414300-6 | Reparatiekits voor tenten
37414600-9 | Camping or outdoor stoves 37414600-9 | Kooktoestellen voor camping of buitensport
37414700-0 | Drink coolers 37414700-0 | Drankkoelers
37414800-1 | Survival suits 37414800-1 | Overlevingspakken
37415000-0 | Athletics equipment 37415000-0 | Atletiekuitrusting
37416000-7 | Leisure equipment 37416000-7 | Vrijetijdsuitrusting
37420000-8 | Gymnasium equipment 37420000-8 | Uitrusting voor gymnastiekzaal
37421000-5 | Gymnasium mats 37421000-5 | Gymmatten
37422000-2 | Gymnastic bars or beams 37422000-2 | Gymnastiekrekken of -balken
37422100-3 | Gymnastic bars 37422100-3 | Gymrekken
37422200-4 | Gymnastic beams 37422200-4 | Gymbalken
37423000-9 | Gymnastic ropes or rings or climbing accessories 37423000-9 | Touwen of ringen of klimtoestellen (gymnastiek)
37423100-0 | Gymnastic ropes 37423100-0 | Touwen (gymnastiek)
37423200-1 | Gymnastic rings 37423200-1 | Ringen (gymnastiek)
37423300-2 | Gymnastic climbing accessories 37423300-2 | Klimtoestellen (gymnastiek)
37424000-6 | Gymnastic vaulting equipment 37424000-6 | Springtoestellen (gymnastiek)
37425000-3 | Gymnastic trampolines 37425000-3 | Gymnastiektrampolines
37426000-0 | Balance equipment 37426000-0 | Evenwichttoestellen
37430000-1 | Boxing equipment 37430000-1 | Boksuitrusting
37431000-8 | Boxing rings 37431000-8 | Boksringen
37432000-5 | Punching bags 37432000-5 | Bokszakken
37433000-2 | Boxing gloves 37433000-2 | Bokshandschoenen
37440000-4 | Fitness equipments 37440000-4 | Fitnessuitrusting
37441000-1 | Aerobic training equipment 37441000-1 | Aerobicstrainingsapparaten
37441100-2 | Treadmills 37441100-2 | Loopbanden
37441200-3 | Stair climbers 37441200-3 | Steppers
37441300-4 | Stationary bicycles 37441300-4 | Hometrainers
37441400-5 | Rowing machines 37441400-5 | Roeitrainers
37441500-6 | Jump ropes 37441500-6 | Springtouwen
37441600-7 | Exercise trampolines 37441600-7 | Oefentrampolines
37441700-8 | Exercise balls 37441700-8 | Gymballen
37441800-9 | Step aerobic equipment 37441800-9 | Aerobics stepapparaten
37441900-0 | Cross trainers 37441900-0 | Crosstrainingsapparaten
37442000-8 | Weight and resistance training equipment 37442000-8 | Trainingsapparaten met gewichten en veren
37442100-8 | Dumbbells 37442100-8 | Handhalters
37442200-8 | Barbells 37442200-8 | Lange halters
37442300-8 | Lower and upper body resistance machines 37442300-8 | Trainingsapparaten voor onder- en bovenlichaam
37442310-4 | Lower body resistance machines 37442310-4 | Trainingsapparaten voor onderlichaam
37442320-7 | Upper body resistance machines 37442320-7 | Trainingsapparaten voor bovenlichaam
37442400-8 | Weight benches or racks 37442400-8 | Halterbanken of -rekken
37442500-8 | Fitness weights 37442500-8 | Fitnessgewichten
37442600-8 | Pilates machines 37442600-8 | Pilatesapparaten
37442700-8 | Grip strengtheners 37442700-8 | Gripversterker
37442800-8 | Resistance bands and tubes 37442800-8 | Trekveren en buigveren
37442810-9 | Resistance bands 37442810-9 | Trekveren
37442820-2 | Resistance tubes 37442820-2 | Buigveren
37442900-8 | Multi gyms 37442900-8 | Multigymapparaten
37450000-7 | Field and court sports equipment 37450000-7 | Uitrusting voor veld- en baansporten
37451000-4 | Field sports equipment 37451000-4 | Uitrusting voor veldsporten
37451100-5 | Baseballs 37451100-5 | Honkballen
37451110-8 | Baseball backstops or fences 37451110-8 | Vangschermen of omheiningen voor honkbal
37451120-1 | Baseball bases 37451120-1 | Honkbalhonken
37451130-4 | Baseball bats 37451130-4 | Honkbalknuppels
37451140-7 | Baseball batting aids 37451140-7 | Slaghulpmiddelen voor honkbal
37451150-0 | Baseball gloves 37451150-0 | Honkbalhandschoenen
37451160-3 | Baseball or softball protective gear 37451160-3 | Beschermende uitrusting voor honkbal of softbal
37451200-6 | Field hockey equipment 37451200-6 | Veldhockeyuitrusting
37451210-9 | Field hockey balls 37451210-9 | Veldhockeyballen
37451220-2 | Field hockey sticks 37451220-2 | Veldhockeysticks
37451300-7 | Footballs 37451300-7 | Ballen voor American football
37451310-0 | Football blocking sleds 37451310-0 | Blocking sleds voor American football
37451320-3 | Football kicking tees 37451320-3 | Kicking tees voor American football
37451330-6 | Football tackling dummies 37451330-6 | Tackling dummies voor American football
37451340-9 | Flag football gear 37451340-9 | American football vlag-uitrusting
37451400-8 | Lacrosse balls 37451400-8 | Lacrosseballen
37451500-9 | Lacrosse sticks 37451500-9 | Lacrossesticks
37451600-0 | Pitching machines 37451600-0 | Ballenkanon
37451700-1 | Soccer balls 37451700-1 | Voetballen
37451710-4 | Soccer field marking equipment 37451710-4 | Markeerapparatuur voor voetbalveld
37451720-7 | Soccer protective equipment 37451720-7 | Beschermende uitrusting voor voetbal
37451730-0 | Soccer training aids 37451730-0 | Trainingshulpmiddelen voor voetbal
37451800-2 | Softballs 37451800-2 | Softballen
37451810-5 | Softball bats 37451810-5 | Softbalknuppels
37451820-8 | Softball gloves 37451820-8 | Softbalhandschoenen
37451900-3 | Handballs 37451900-3 | Handbaluitrusting
37451920-9 | Team handball school sets 37451920-9 | Schoolsets voor teamhandbal
37452000-1 | Racquet and court sports equipment 37452000-1 | Uitrusting voor slag- en baansporten
37452100-2 | Badminton equipment 37452100-2 | Badmintonuitrusting
37452110-5 | Badminton birdies or shuttlecocks 37452110-5 | Pluimpjes of shuttles voor badminton
37452120-8 | Badminton rackets 37452120-8 | Badmintonrackets
37452200-3 | Basketballs 37452200-3 | Basketballen
37452210-6 | Basketball complete game systems 37452210-6 | Complete spelsets voor basketbal
37452300-4 | Floor hockey protective equipment 37452300-4 | Beschermende uitrusting voor zaalhockey
37452400-5 | Racquetball balls, grips and strings 37452400-5 | Ballen, handgrepen en bespanning voor racketball
37452410-8 | Racquetball balls 37452410-8 | Racketball-ballen
37452420-1 | Racquetball grips 37452420-1 | Handgrepen voor racketball
37452430-4 | Racquetball strings 37452430-4 | Bespanning voor racketball
37452500-6 | Racquetball rackets 37452500-6 | Rackets voor racketball
37452600-7 | Squash equipment 37452600-7 | Squashuitrusting
37452610-0 | Squash balls 37452610-0 | Squashballen
37452620-3 | Squash racquets 37452620-3 | Squashrackets
37452700-8 | Tennis equipment 37452700-8 | Tennisuitrusting
37452710-1 | Tennis balls 37452710-1 | Tennisballen
37452720-4 | Tennis court equipment 37452720-4 | Uitrusting voor tennisbaan
37452730-7 | Tennis racquets 37452730-7 | Tennisrackets
37452740-0 | Tennis training aids 37452740-0 | Trainingshulpmiddelen voor tennis
37452800-9 | Tether balls and poles 37452800-9 | Tetherballen en palen
37452810-2 | Tether balls 37452810-2 | Tetherballen
37452820-5 | Tether poles 37452820-5 | Tetherbalpalen
37452900-0 | Volleyballs 37452900-0 | Volleyballen
37452910-3 | Volleyball gymnasium standards 37452910-3 | Volleybalstandaards
37452920-6 | Volleyball storage for balls or nets 37452920-6 | Opbergelement voor volleyballen of netten
37453000-8 | Track sports equipment 37453000-8 | Uitrusting voor sintelbaansporten
37453100-9 | Javelins 37453100-9 | Werpsperen
37453200-0 | Jumping bars 37453200-0 | Latten voor hoogspringen
37453300-1 | Discus 37453300-1 | Werpdiscussen
37453400-2 | Shotputs 37453400-2 | Kogels voor kogelstoten
37453500-3 | Vaulting poles 37453500-3 | Polsstokken
37453600-4 | Hurdles 37453600-4 | Horden
37453700-5 | Batons 37453700-5 | Estafettestokjes
37460000-0 | Target and table games and equipments 37460000-0 | Mik- en tafelspelen en uitrusting daarvoor
37461000-7 | Table games and equipment 37461000-7 | Tafelspelen en uitrusting daarvoor
37461100-8 | Air hockey tables or accessories 37461100-8 | Tafels of toebehoren voor luchthockey
37461200-9 | Foosballs 37461200-9 | Balletjes voor tafelvoetbal
37461210-2 | Foosball replacement players 37461210-2 | Poppen voor tafelvoetbal
37461220-5 | Foosball tables 37461220-5 | Voetbaltafels
37461300-0 | Pool cues 37461300-0 | Poolkeuen
37461400-1 | Shuffleboard equipment 37461400-1 | Shuffelborduitrusting
37461500-2 | Tennis tables 37461500-2 | Tafeltennistafels
37461510-5 | Table tennis balls 37461510-5 | Pingpongballen
37461520-8 | Table tennis paddles 37461520-8 | Tafeltennisbatjes
37462000-4 | Target games and equipment 37462000-4 | Mikspelen en uitrusting daarvoor
37462100-5 | Archery equipments 37462100-5 | Uitrusting voor boogschieten
37462110-8 | Archery arm guards 37462110-8 | Armbeschermers voor boogschieten
37462120-1 | Archery arrows 37462120-1 | Pijlen voor boogschieten
37462130-4 | Archery backstops 37462130-4 | Vangelementen voor boogschieten
37462140-7 | Archery bow strings 37462140-7 | Boogpezen voor boogschieten
37462150-0 | Archery bows 37462150-0 | Bogen voor boogschieten
37462160-3 | Archery gloves 37462160-3 | Handschoenen voor boogschieten
37462170-6 | Archery target stands 37462170-6 | Doelstandaards voor boogschieten
37462180-9 | Archery targets 37462180-9 | Doelen voor boogschieten
37462200-6 | Darts 37462200-6 | Dartpijlen
37462210-9 | Dart boards 37462210-9 | Dartborden
37462300-7 | Throwing targets 37462300-7 | Doelen voor werpsport
37462400-8 | Trapshooting equipment 37462400-8 | Uitrusting voor kleiduiven schieten
37470000-3 | Golf and bowling equipments 37470000-3 | Uitrusting voor golf en bowling
37471000-0 | Golf equipment 37471000-0 | Uitrusting voor golf
37471100-1 | Golf bags 37471100-1 | Golftassen
37471200-2 | Golf balls 37471200-2 | Golfballen
37471300-3 | Golf clubs 37471300-3 | Golfclubs
37471400-4 | Golf tees 37471400-4 | Golftee's
37471500-5 | Golf club head covers 37471500-5 | Golfclubhoezen
37471600-6 | Golf gloves 37471600-6 | Golfhandschoenen
37471700-7 | Divot fixers 37471700-7 | Fixeermiddelen voor losgeslagen graszode
37471800-8 | Golfscopes 37471800-8 | Golfscopes
37471900-9 | Golf putting partner 37471900-9 | Put-trainer
37472000-7 | Bowling equipments 37472000-7 | Bowlinguitrusting
37480000-6 | Machinery or apparatus for leisure equipment 37480000-6 | Machines of apparatuur voor vrijetijdsuitrusting
37481000-3 | Ice maintenance machines 37481000-3 | Kunstijsmachines
37482000-0 | Sports information billboards 37482000-0 | Billboards voor sportinformatie
37500000-3 | Games and toys; fairground amusements 37500000-3 | Spellen en speelgoed; kermisattracties
37510000-6 | Dolls 37510000-6 | Poppen
37511000-3 | Doll houses 37511000-3 | Poppenhuizen
37512000-0 | Doll parts or accessories 37512000-0 | Delen of toebehoren voor poppen
37513000-7 | Puppets 37513000-7 | Marionetten
37513100-8 | Puppet theatres 37513100-8 | Poppentheaters
37520000-9 | Toys 37520000-9 | Speelgoed
37521000-6 | Toy musical instruments 37521000-6 | Speelgoedmuziekinstrumenten
37522000-3 | Wheeled toys 37522000-3 | Speelgoed met wielen
37523000-0 | Puzzles 37523000-0 | Puzzels
37524000-7 | Games 37524000-7 | Spellen
37524100-8 | Educational games 37524100-8 | Educatieve spelen
37524200-9 | Board games 37524200-9 | Bordspelen
37524300-0 | Classic games 37524300-0 | Traditionele spelen
37524400-1 | Collaborative games 37524400-1 | Gezelschapsspelen
37524500-2 | Strategy games 37524500-2 | Strategische spelen
37524600-3 | Memory games 37524600-3 | Geheugenspelen
37524700-4 | Game accessories 37524700-4 | Toebehoren voor spelen
37524800-5 | Lotto games 37524800-5 | Lottospelen
37524810-8 | Lottery formulary 37524810-8 | Loterijbriefjes
37524900-6 | Game kits 37524900-6 | Spellensets
37525000-4 | Toy balloons and balls 37525000-4 | Speelgoedballonnen en ballen
37526000-1 | Toy pails 37526000-1 | Speelgoedemmertjes
37527000-8 | Toy trains and vehicles 37527000-8 | Speelgoedtreintjes en -autootjes
37527100-9 | Toy trains 37527100-9 | Speelgoedtreintjes
37527200-0 | Toy vehicles 37527200-0 | Speelgoedautootjes
37528000-5 | Toy weapons 37528000-5 | Speelgoedwapens
37529000-2 | Inflatable and riding toys 37529000-2 | Opblaasbaar speelgoed en speelgoedpaardjes e.d.
37529100-3 | Inflatable toys 37529100-3 | Opblaasbaar speelgoed
37529200-4 | Riding toys 37529200-4 | Speelgoedpaardjes e.d.
37530000-2 | Articles for funfair, table or parlour games 37530000-2 | Artikelen voor pretpark-, bord- of gezelschapsspelen
37531000-9 | Playing cards 37531000-9 | Speelkaarten
37532000-6 | Video games 37532000-6 | Videospelletjes
37533000-3 | Billiards 37533000-3 | Biljarten
37533100-4 | Billiard balls 37533100-4 | Biljartballen
37533200-5 | Billiard chalk 37533200-5 | Biljartkrijt
37533300-6 | Billiard cue tips 37533300-6 | Biljartkeutips
37533400-7 | Billiard racks 37533400-7 | Ballendriehoeken
37533500-8 | Billiard tables 37533500-8 | Biljarttafels
37534000-0 | Coin- or disc-operated games 37534000-0 | Spellen met munten of fiches
37535000-7 | Roundabouts, swings, shooting galleries and other fairground amusements 37535000-7 | Draaimolens, schommels, schiettenten en andere kermisattracties
37535100-8 | Swings 37535100-8 | Schommels
37535200-9 | Playground equipment 37535200-9 | Speeltuinuitrusting
37535210-2 | Playground swings 37535210-2 | Schommels voor speelplaatsen
37535220-5 | Playground climbing apparatus 37535220-5 | Klimrekken voor speelplaatsen
37535230-8 | Playground merry go rounds 37535230-8 | Draaimolens voor speelplaatsen
37535240-1 | Playground slides 37535240-1 | Glijbanen voor speelplaatsen
37535250-4 | Playground see saws 37535250-4 | Wippen voor speelplaatsen
37535260-7 | Playground tunnels 37535260-7 | Tunnels voor speelplaatsen
37535270-0 | Playground sandboxes 37535270-0 | Zandbakken voor speelplaatsen
37535280-3 | Playground bleachers 37535280-3 | Open tribunes voor speelplaatsen
37535290-6 | Wall and rope climbing equipment 37535290-6 | Uitrusting voor wand- en touwklimmen
37535291-3 | Wall climbing equipment 37535291-3 | Uitrusting voor wandklimmen
37535292-0 | Rope climbing equipment 37535292-0 | Uitrusting voor touwklimmen
37540000-5 | Gambling machines 37540000-5 | Gokmachines
37800000-6 | Handicraft and art supplies 37800000-6 | Handwerk- en kunstbenodigdheden
37810000-9 | Handicraft supplies 37810000-9 | Handwerkbenodigdheden
37820000-2 | Art supplies 37820000-2 | Kunstbenodigdheden
37821000-9 | Artists' brushes 37821000-9 | Schilderspenselen
37822000-6 | Drawing pens 37822000-6 | Tekenpennen
37822100-7 | Crayons 37822100-7 | Kleurpotloden
37822200-8 | Drawing charcoal 37822200-8 | Houtskoolstiften
37822300-9 | Chalks 37822300-9 | Krijtjes
37822400-0 | Pastels 37822400-0 | Pastelstiften
37823000-3 | Greaseproof paper and other paper items 37823000-3 | Vetvrij papier en andere papierwaren
37823100-4 | Greaseproof paper 37823100-4 | Vetvrij papier
37823200-5 | Tracing paper 37823200-5 | Calqueerpapier
37823300-6 | Glassine paper 37823300-6 | Pergamijn
37823400-7 | Transparent or translucent paper 37823400-7 | Doorzichtig of doorschijnend papier
37823500-8 | Art and craft paper 37823500-8 | Kunstdrukpapier
37823600-9 | Drawing paper 37823600-9 | Tekenpapier
37823700-0 | Paper for maps 37823700-0 | Cartografisch papier
37823800-1 | Multi-ply paper and paperboard 37823800-1 | Meerlagig papier en karton
37823900-2 | Kraftliner 37823900-2 | Kraftliner
38000000-5 | Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) 38000000-5 | Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)
38100000-6 | Navigational and meteorological instruments 38100000-6 | Instrumenten voor navigatie en meteorologie
38110000-9 | Navigational instruments 38110000-9 | Navigatie-instrumenten
38111000-6 | Direction-finding equipment 38111000-6 | Peilingsuitrusting
38111100-7 | Compasses 38111100-7 | Kompassen
38111110-0 | Compass accessories 38111110-0 | Kompastoebehoren
38112000-3 | Sextants 38112000-3 | Sextanten
38112100-4 | Global navigation and positioning systems (GPS or equivalent) 38112100-4 | Wereldwijd navigatie- en plaatsbepalingssysteem (gps of dergelijke)
38113000-0 | Sonars 38113000-0 | Sonars
38114000-7 | Echo sounders 38114000-7 | Echopeilers
38115000-4 | Radar apparatus 38115000-4 | Radarapparatuur
38115100-5 | Radar surveillance equipment 38115100-5 | Radarbewakingsuitrusting
38120000-2 | Meteorological instruments 38120000-2 | Instrumenten voor de meteorologie
38121000-9 | Anemometers 38121000-9 | Windmeters
38122000-6 | Barometers 38122000-6 | Barometers
38123000-3 | Precipitation or evaporation recorders 38123000-3 | Apparaten voor het registreren van neerslag of verdamping
38124000-0 | Radiosonde apparatus 38124000-0 | Radiopeilapparatuur
38125000-7 | Rainfall recorders 38125000-7 | Regenmeters
38126000-4 | Surface observing apparatus 38126000-4 | Oppervlakte-observatieapparatuur
38126100-5 | Precipitation or evaporation surface observing apparatus 38126100-5 | Apparatuur voor oppervlakte-observatie van neerslag of verdamping
38126200-6 | Solar radiation surface observing apparatus 38126200-6 | Apparatuur voor oppervlakte-observatie van zonnestraling
38126300-7 | Temperature or humidity surface observing apparatus 38126300-7 | Apparatuur voor oppervlakte-observatie van temperatuur of vochtigheid
38126400-8 | Wind surface observing apparatus 38126400-8 | Oppervlakte-observatieapparatuur voor wind
38127000-1 | Weather stations 38127000-1 | Weerstations
38128000-8 | Meteorology instrument accessories 38128000-8 | Toebehoren voor meteorologische instrumenten
38200000-7 | Geological and geophysical instruments 38200000-7 | Geologische en geofysische instrumenten
38210000-0 | Geological compasses 38210000-0 | Geologische kompassen
38220000-3 | Geological prospecting apparatus 38220000-3 | Geologische prospectie-apparatuur
38221000-0 | Geographic information systems (GIS or equivalent) 38221000-0 | Geografische informatiesystemen (GIS of dergelijke)
38230000-6 | Electromagnetic geophysical instruments 38230000-6 | Elektromagnetische geofysische instrumenten
38240000-9 | Gravity geophysical instruments 38240000-9 | Geofysische instrumenten voor zwaartekracht
38250000-2 | Induced polarization IP geophysical instruments 38250000-2 | Geofysische instrumenten voor inductiepolarisatie (IP)
38260000-5 | Magnetometer geophysical instruments 38260000-5 | Geofysische instrumenten — magnetometer
38270000-8 | Resistivity geophysical instruments 38270000-8 | Geofysische instrumenten — soortelijke weerstand
38280000-1 | Gravimeters 38280000-1 | Gravimeters
38290000-4 | Surveying, hydrographic, oceanographic and hydrological instruments and appliances 38290000-4 | Instrumenten en apparaten voor landmeetkunde, hydrografie, oceanografie en hydrologie
38291000-1 | Telemetry apparatus 38291000-1 | Telemetrieapparatuur
38292000-8 | Hydrographic instruments 38292000-8 | Instrumenten voor de hydrografie
38293000-5 | Seismic equipment 38293000-5 | Seismische uitrusting
38294000-2 | Theodolites 38294000-2 | Theodolieten
38295000-9 | Topography equipment 38295000-9 | Topografische uitrusting
38296000-6 | Surveying instruments 38296000-6 | Instrumenten voor de landmeetkunde
38300000-8 | Measuring instruments 38300000-8 | Instrumenten voor metingen
38310000-1 | Precision balances 38310000-1 | Precisieweegschalen
38311000-8 | Electronic scales and accessories 38311000-8 | Elektronische weegschalen en toebehoren
38311100-9 | Electronic analytical balances 38311100-9 | Elektronisch-analytische balansen
38311200-0 | Electronic technical balances 38311200-0 | Elektronisch-technische balansen
38311210-3 | Calibration weights 38311210-3 | Kalibratiegewichten
38320000-4 | Drafting tables 38320000-4 | Tekentafels
38321000-1 | Drafting machines 38321000-1 | Tekenmachines
38322000-8 | Pantographs 38322000-8 | Pantografen
38323000-5 | Slide rules 38323000-5 | Rekenlinialen
38330000-7 | Hand-held instruments for measuring length 38330000-7 | Handinstrumenten voor lengtemeting
38331000-4 | Squares 38331000-4 | Rasters
38340000-0 | Instruments for measuring quantities 38340000-0 | Instrumenten voor het meten van hoeveelheden
38341000-7 | Apparatus for measuring radiation 38341000-7 | Apparatuur voor het meten van straling
38341100-8 | Electron-beam recorders 38341100-8 | Elektronenstraalrecorders
38341200-9 | Radiation dosimeters 38341200-9 | Stralingsmeters
38341300-0 | Instruments for measuring electrical quantities 38341300-0 | Instrumenten voor het meten van elektrische hoeveelheden
38341310-3 | Ammeters 38341310-3 | Ampèremeters
38341320-6 | Voltmeters 38341320-6 | Voltmeters
38341400-1 | Geiger counters 38341400-1 | Geigertellers
38341500-2 | Contamination-monitoring devices 38341500-2 | Apparatuur voor het opsporen van besmettingen
38341600-3 | Radiation monitors 38341600-3 | Stralingsmonitoren
38342000-4 | Oscilloscopes 38342000-4 | Oscilloscopen
38342100-5 | Oscillographs 38342100-5 | Oscillografen
38343000-1 | Error-monitoring equipment 38343000-1 | Foutencontrole-uitrusting
38344000-8 | Pollution-monitoring devices 38344000-8 | Apparatuur voor het opsporen van vervuiling
38400000-9 | Instruments for checking physical characteristics 38400000-9 | Instrumenten voor het controleren van fysische eigenschappen
38410000-2 | Metering instruments 38410000-2 | Meetinstrumenten
38411000-9 | Hydrometers 38411000-9 | Hydrometers
38412000-6 | Thermometers 38412000-6 | Thermometers
38413000-3 | Pyrometers 38413000-3 | Pyrometers
38414000-0 | Hygrometers 38414000-0 | Hygrometers
38415000-7 | Psychrometers 38415000-7 | Psychrometers
38416000-4 | pH meters 38416000-4 | PH-meters
38417000-1 | Thermocouples 38417000-1 | Thermokoppels
38418000-8 | Calorimeters 38418000-8 | Calorimeters
38420000-5 | Instruments for measuring flow, level and pressure of liquids and gases 38420000-5 | Instrumenten voor het meten van debiet, peil en druk van vloeistoffen en gassen
38421000-2 | Flow-measuring equipment 38421000-2 | Debietmeetuitrusting
38421100-3 | Water meters 38421100-3 | Watermeters
38421110-6 | Flowmeters 38421110-6 | Stroommeters
38422000-9 | Level-measuring equipment 38422000-9 | Peilmetingstoestellen
38423000-6 | Pressure-measuring equipment 38423000-6 | Drukmeters
38423100-7 | Pressure gauges 38423100-7 | Drukmeters
38424000-3 | Measuring and control equipment 38424000-3 | Meet- en controle-uitrusting
38425000-0 | Fluid mechanics equipment 38425000-0 | Apparatuur voor vloeistofmechanica
38425100-1 | Manometers 38425100-1 | Manometers
38425200-2 | Viscosimeters 38425200-2 | Viscosimeters
38425300-3 | Depth indicators 38425300-3 | Diepte-indicatoren
38425400-4 | Structure estimation apparatus 38425400-4 | Apparatuur voor structuurbeoordeling
38425500-5 | Strength estimation apparatus 38425500-5 | Apparatuur voor sterktebeoordeling
38425600-6 | Pycnometers 38425600-6 | Pyknometers
38425700-7 | Surface tension measuring instruments 38425700-7 | Instrumenten voor het meten van oppervlaktespanning
38425800-8 | Densitometers 38425800-8 | Densitometers
38426000-7 | Coulometers 38426000-7 | Coulometers
38427000-4 | Fluxmeters 38427000-4 | Fluxmeters
38428000-1 | Rheometers 38428000-1 | Reometers
38429000-8 | Rotameters 38429000-8 | Rotameters
38430000-8 | Detection and analysis apparatus 38430000-8 | Detectie- en analyseapparatuur
38431000-5 | Detection apparatus 38431000-5 | Detectieapparatuur
38431100-6 | Gas-detection apparatus 38431100-6 | Gasdetectieapparatuur
38431200-7 | Smoke-detection apparatus 38431200-7 | Rookmelders
38431300-8 | Fault detectors 38431300-8 | Foutdetectors
38432000-2 | Analysis apparatus 38432000-2 | Analyseapparatuur
38432100-3 | Gas-analysis apparatus 38432100-3 | Gasanalyseapparatuur
38432200-4 | Chromatographs 38432200-4 | Chromatografen
38432210-7 | Gas chromatographs 38432210-7 | Gaschromatografen
38432300-5 | Smoke-analysis apparatus 38432300-5 | Rookanalyseapparatuur
38433000-9 | Spectrometers 38433000-9 | Spectrometers
38433100-0 | Mass spectrometer 38433100-0 | Massaspectrometers
38433200-1 | Emission measurement equipment 38433200-1 | Uitrusting voor emissiemeting
38433210-4 | Emission spectrometer 38433210-4 | Emissiespectrometers
38433300-2 | Spectrum analyser 38433300-2 | Spectrumanalysatoren
38434000-6 | Analysers 38434000-6 | Analysatoren
38434100-7 | Expansion analysers 38434100-7 | Expansieanalysatoren
38434200-8 | Sound-measuring equipment 38434200-8 | Uitrusting voor geluidsmeting
38434210-1 | Sonometers 38434210-1 | Sonometers
38434220-4 | Sound velocity analyzers 38434220-4 | Apparaten voor geluidssnelheidsanalyse
38434300-9 | Noise-measuring equipment 38434300-9 | Uitrusting voor het meten van geluidshinder
38434310-2 | Decibel meter 38434310-2 | Decibelmeter
38434400-0 | Vibration analysers 38434400-0 | Vibratieanalysatoren
38434500-1 | Biochemical analysers 38434500-1 | Biochemische analysatoren
38434510-4 | Cytometers 38434510-4 | Cytometers
38434520-7 | Blood analysers 38434520-7 | Bloedanalysatoren
38434530-0 | Milk analysers 38434530-0 | Melkanalysatoren
38434540-3 | Biomedical equipment 38434540-3 | Biomedische uitrusting
38434550-6 | Blood-cell counters 38434550-6 | Bloedcellentellers
38434560-9 | Chemistry analyser 38434560-9 | Chemieanalysatoren
38434570-2 | Haematology analysers 38434570-2 | Hematologieanalysatoren
38434580-5 | Immunoassay analysers 38434580-5 | Immunoassay-analysatoren
38435000-3 | Apparatus for detecting fluids 38435000-3 | Apparatuur voor het detecteren van vloeistoffen
38436000-0 | Shakers and accessories 38436000-0 | Schudapparaten en toebehoren
38436100-1 | Mechanical shakers 38436100-1 | Schudapparaten
38436110-4 | Erlenmeyer flask basket for shakers 38436110-4 | Erlenmeyerhouder voor schudapparaten
38436120-7 | Erlenmeyer flask clamps for shakers 38436120-7 | Erlenmeyerklemmen voor schudapparaten
38436130-0 | Stands for separating funnels 38436130-0 | Houders voor scheitrechters
38436140-3 | Platform for Erlenmeyer flask clamps for shakers 38436140-3 | Plateau voor erlenmeyerklemmen voor schudapparaten
38436150-6 | Petri dish stand for shakers 38436150-6 | Petrischaalhouder voor schudapparaten
38436160-9 | Test tube stand for shakers 38436160-9 | Testbuishouder voor schudapparaten
38436170-2 | Flask adaptor for shakers 38436170-2 | Kolfadapter voor schudapparaten
38436200-2 | Rotating evaporators 38436200-2 | Rotatieverdampers
38436210-5 | Protective shield for rotating evaporators 38436210-5 | Beschermplaat voor rotatieverdampers
38436220-8 | Boiling temperature sensor for rotating evaporators 38436220-8 | Kooktemperatuursensor voor rotatieverdampers
38436230-1 | Pressure regulator for rotating evaporators 38436230-1 | Drukregelaar voor rotatieverdampers
38436300-3 | Incubating shakers 38436300-3 | Schudincubatoren
38436310-6 | Heating plates 38436310-6 | Verwarmingsplaten
38436320-9 | Heating plates for flasks 38436320-9 | Verwarmingsplaten voor kolven
38436400-4 | Magnetic shakers 38436400-4 | Magnetische schudapparaten
38436410-7 | Thermal regulators for mechanical shakers with heating plates 38436410-7 | Warmteregulatoren voor mechanische schudapparaten met verwarmingsplaten
38436500-5 | Mechanical stirrers 38436500-5 | Mechanische roerapparaten
38436510-8 | Blade impellers for mechanical stirrers 38436510-8 | Schoepen voor mechanische roerapparaten
38436600-6 | Immersion homogenisers 38436600-6 | Immersie-homogenisatoren
38436610-9 | Dispersing instruments for immersion homogenisers 38436610-9 | Dispergeer-apparatuur voor immersie-homogenisatoren
38436700-7 | Ultrasound disintegrators 38436700-7 | Ultrasone desintegratoren
38436710-0 | Probes for ultrasound disintegrators 38436710-0 | Sondes voor ultrasone desintegrators
38436720-3 | Converters for ultrasound disintegrators 38436720-3 | Converters voor ultrasone desintegrators
38436730-6 | Continuous-flow chambers for ultrasound disintegrators 38436730-6 | Continustroom-kamers voor ultrasone desintegrators
38436800-8 | Rotating blade homogenizers 38436800-8 | Homogenisatoren met roterende bladen
38437000-7 | Laboratory pipettes and accessories 38437000-7 | Laboratoriumpipetten en toebehoren
38437100-8 | Pipettes 38437100-8 | Pipetten
38437110-1 | Pipette tips 38437110-1 | Pipet-tips
38437120-4 | Pipette stands 38437120-4 | Pipettenstandaards
38500000-0 | Checking and testing apparatus 38500000-0 | Controle- en testapparatuur
38510000-3 | Microscopes 38510000-3 | Microscopen
38511000-0 | Electron microscopes 38511000-0 | Elektronenmicroscopen
38511100-1 | Scanning electron microscopes 38511100-1 | Aftastingselektronenmicroscopen
38511200-2 | Transmission electron microscope 38511200-2 | Transmissie-elektronenmicroscoop
38512000-7 | Ion and molecular microscopes 38512000-7 | Ionen- en moleculaire microscopen
38512100-8 | Ion microscopes 38512100-8 | Ionenmicroscopen
38512200-9 | Molecular microscopes 38512200-9 | Monoculaire microscopen
38513000-4 | Inverted and metallurgical microscopes 38513000-4 | Inversie- en metallurgische microscopen
38513100-5 | Inverted microscopes 38513100-5 | Inversiemicroscopen
38513200-6 | Metallurgical microscopes 38513200-6 | Metallurgische microscopen
38514000-1 | Darkfield and scanning probe microscopes 38514000-1 | Donkerveld- en rastersondemicroscopen
38514100-2 | Darkfield microscopes 38514100-2 | Donkerveld-microscopen
38514200-3 | Scanning probe microscopes 38514200-3 | Rastersondemicroscopen (SPM)
38515000-8 | Fluorescent and polarising microscopes 38515000-8 | Fluorescerende en polarisatiemiscroscopen
38515100-9 | Polarising microscopes 38515100-9 | Polarisatiemicroscopen
38515200-0 | Fluorescent microscopes 38515200-0 | Fluorescentiemicroscopen
38516000-5 | Monocular and/or binocular light compound microscopes 38516000-5 | Binoculaire lichtcompound-microscopen
38517000-2 | Acoustic and projection microscopes 38517000-2 | Akoestische en projectiemicroscopen
38517100-3 | Acoustic microscopes 38517100-3 | Akoestische microscopen
38517200-4 | Projection microscopes 38517200-4 | Projectiemicroscopen
38518000-9 | Wide field, stereo or dissecting light microscopes 38518000-9 | Breedveld-, stereo- of microdissectiemicroscopen
38518100-0 | Wide field microscopes 38518100-0 | Breedveldmicroscopen
38518200-1 | Stereo or dissecting light microscopes 38518200-1 | Stereo- of microdissectiemicroscopen
38519000-6 | Miscellaneous compounds for microscopes 38519000-6 | Diverse toebehoren voor microscopen
38519100-7 | Illuminators for microscopes 38519100-7 | Belichters voor microscopen
38519200-8 | Microscope objectives 38519200-8 | Microscoopobjectieven
38519300-9 | Photo or video attachments for microscopes 38519300-9 | Foto- of video-opzetstukken voor microscopen
38519310-2 | Photo attachments for microscopes 38519310-2 | Foto-opzetstukken voor microscopen
38519320-5 | Video attachments for microscopes 38519320-5 | Video-opzetstukken voor microscopen
38519400-0 | Automated microscope stages 38519400-0 | Standaards voor computergestuurde microscoop
38519500-1 | Laboratory microscope replacement bulbs 38519500-1 | Reservelampen voor laboratoriummicroscopen
38519600-2 | Microscope eyepieces, condensers, collectors, tubes, stages and covers 38519600-2 | Oculairs, condensors, collectors, buizen, standaards en afdekhoezen voor microscoop
38519610-5 | Microscope eyepieces 38519610-5 | Oculairs voor microscoop
38519620-8 | Microscope condensers 38519620-8 | Condensers voor microscoop
38519630-1 | Microscope collectors 38519630-1 | Collectors voor microscoop
38519640-4 | Microscope tubes 38519640-4 | Buizen voor microscoop
38519650-7 | Microscope stages 38519650-7 | Standaards voor microscoop
38519660-0 | Microscope covers 38519660-0 | Afdekhoezen voor microscoop
38520000-6 | Scanners 38520000-6 | Scanners
38521000-3 | Pressure scanners 38521000-3 | Drukscanners
38522000-0 | Chromatographic scanners 38522000-0 | Chromatografische scanners
38527100-6 | Ionization chamber dosimeters 38527100-6 | Dosimeters voor ionisatiekamers
38527200-7 | Dosimeters 38527200-7 | Dosimeters
38527300-8 | Secondary standard dosimetry systems 38527300-8 | Secundaire standaard dosimetersystemen
38527400-9 | Phantom dosimeters 38527400-9 | Fantoomdosimeters
38530000-9 | Diffraction apparatus 38530000-9 | Diffractieapparatuur
38540000-2 | Machines and apparatus for testing and measuring 38540000-2 | Machines en toestellen voor testen en meten
38541000-9 | Solderability testers 38541000-9 | Apparatuur voor het testen van de soldeerbaarheid
38542000-6 | Servo-hydraulic test apparatus 38542000-6 | Servo-hydraulische testapparatuur
38543000-3 | Gas-detection equipment 38543000-3 | Gasdetectie-uitrusting
38544000-0 | Drug detection apparatus 38544000-0 | Drugsopsporingsapparatuur
38545000-7 | Gas-testing kits 38545000-7 | Gasanalysesets
38546000-4 | Explosives detection system 38546000-4 | Explosievendetectiesysteem
38546100-5 | Bomb detectors 38546100-5 | Bomdetectoren
38547000-1 | Dosimetry system 38547000-1 | Dosimetriesysteem
38548000-8 | Instruments for vehicles 38548000-8 | Instrumenten voor voertuigen
38550000-5 | Meters 38550000-5 | Meters
38551000-2 | Energy meters 38551000-2 | Energiemeters
38552000-9 | Electronic meters 38552000-9 | Elektronische meters
38553000-6 | Magnetic meters 38553000-6 | Magnetometers
38554000-3 | Electricity meters 38554000-3 | Elektriciteitsmeters
38560000-8 | Production counters 38560000-8 | Productietellers
38561000-5 | Revolution counters 38561000-5 | Toerentellers
38561100-6 | Speed indicators for vehicles 38561100-6 | Snelheidsmeters voor voertuigen
38561110-9 | Tachometers 38561110-9 | Tachometers
38561120-2 | Taxi meters 38561120-2 | Taximeters
38562000-2 | Stroboscopes 38562000-2 | Stroboscopen
38570000-1 | Regulating and controlling instruments and apparatus 38570000-1 | Instrumenten en apparatuur voor regeling en besturing
38571000-8 | Speed limiters 38571000-8 | Snelheidsbegrenzers
38580000-4 | Non-medical equipment based on the use of radiations 38580000-4 | Niet-medische stralingsapparatuur
38581000-1 | Baggage-scanning equipment 38581000-1 | Bagagescanapparatuur
38582000-8 | X-ray inspection equipment 38582000-8 | Röntgencontroleapparatuur
38600000-1 | Optical instruments 38600000-1 | Optische instrumenten
38620000-7 | Polarising material 38620000-7 | Polariserend materiaal
38621000-4 | Fibre-optic apparatus 38621000-4 | Glasvezelapparatuur
38622000-1 | Mirrors 38622000-1 | Spiegels
38623000-8 | Optical filters 38623000-8 | Optische filters
38624000-5 | Optical aids 38624000-5 | Optische hulpmiddelen
38630000-0 | Astronomical and optical instruments 38630000-0 | Astronomische en optische instrumenten
38631000-7 | Binoculars 38631000-7 | Verrekijkers
38632000-4 | Nightglasses 38632000-4 | Nachtkijkers
38633000-1 | Telescopic sights 38633000-1 | Telescopische kijkers
38634000-8 | Optical microscopes 38634000-8 | Optische microscopen
38635000-5 | Telescopes 38635000-5 | Telescopen
38636000-2 | Specialist optical instruments 38636000-2 | Speciale optische instrumenten
38636100-3 | Lasers 38636100-3 | Lasers
38636110-6 | Industrial lasers 38636110-6 | Industriële lasers
38640000-3 | Liquid crystal devices 38640000-3 | Lcd-toestellen
38641000-0 | Periscopes 38641000-0 | Periscopen
38650000-6 | Photographic equipment 38650000-6 | Foto-uitrusting
38651000-3 | Cameras 38651000-3 | Camera's
38651100-4 | Camera lenses 38651100-4 | Cameralenzen
38651200-5 | Camera bodies 38651200-5 | Camerabody's
38651300-6 | Cameras for preparing printing plates or cylinders 38651300-6 | Camera's voor het vervaardigen van clichés of van drukcilinders
38651400-7 | Instant print cameras 38651400-7 | Fototoestellen voor directklaarfotografie
38651500-8 | Cinematographic cameras 38651500-8 | Filmcamera's
38651600-9 | Digital cameras 38651600-9 | Digitale fototoestellen
38652000-0 | Cinematographic projectors 38652000-0 | Filmprojectoren
38652100-1 | Projectors 38652100-1 | Projectoren
38652110-4 | Slide projectors 38652110-4 | Diaprojectoren
38652120-7 | Video projectors 38652120-7 | Videoprojectietoestellen
38652200-2 | Enlargers 38652200-2 | Vergrotingstoestellen
38652300-3 | Reducers 38652300-3 | Reduceertoestellen
38653000-7 | Apparatus for photographic laboratories 38653000-7 | Apparatuur voor fotolaboratoria
38653100-8 | Flashlights 38653100-8 | Flitsers
38653110-1 | Photographic flashbulbs 38653110-1 | Flitslampjes
38653111-8 | Photographic flashcubes 38653111-8 | Flitsblokjes
38653200-9 | Photographic enlargers 38653200-9 | Vergrotingsapparaten voor de fotografie
38653300-0 | Apparatus and equipment for developing film 38653300-0 | Apparaten en uitrusting voor het ontwikkelen van films
38653400-1 | Projection screens 38653400-1 | Projectieschermen
38654000-4 | Microfilm and microfiche equipment 38654000-4 | Apparatuur voor microfilm en microfiches
38654100-5 | Microfilm equipment 38654100-5 | Microfilmuitrusting
38654110-8 | Microfilm readers 38654110-8 | Microfilmleesapparaten
38654200-6 | Microfiche equipment 38654200-6 | Microfiche-uitrusting
38654210-9 | Microfiche readers 38654210-9 | Microfichelezers
38654300-7 | Microform equipment 38654300-7 | Microvormuitrusting
38654310-0 | Microform readers 38654310-0 | Microvormleesapparaten
38700000-2 | Time registers and the like; parking meters 38700000-2 | Tijdregistratietoestellen en soortgelijke apparatuur; parkeermeters
38710000-5 | Time registers 38710000-5 | Tijdregistratieapparatuur
38720000-8 | Time recorders 38720000-8 | Stempelklokken
38730000-1 | Parking meters 38730000-1 | Parkeermeters
38731000-8 | Token meters 38731000-8 | Muntentellers
38740000-4 | Process timers 38740000-4 | Timers
38750000-7 | Time switches 38750000-7 | Tijdschakelaars
38800000-3 | Industrial process control equipment and remote-control equipment 38800000-3 | Apparaten voor de bewaking van industriële processen en voor afstandsbediening
38810000-6 | Industrial process control equipment 38810000-6 | Uitrusting voor industriële procesregeling
38820000-9 | Remote-control equipment 38820000-9 | Afstandsbedieningsuitrusting
38821000-6 | Radio remote-control apparatus 38821000-6 | Radioafstandsbedieningsapparatuur
38822000-3 | Remote-control siren devices 38822000-3 | Sirenetoestellen met afstandsbediening
38900000-4 | Miscellaneous evaluation or testing instruments 38900000-4 | Diverse apparatuur voor beoordeling en testen
38910000-7 | Hygiene monitoring and testing equipment 38910000-7 | Apparatuur voor het beoordelen en testen van hygiëne
38911000-4 | Manual swab test kits 38911000-4 | Kits voor manuele swabtests
38912000-1 | Automated swab test kits 38912000-1 | Kits voor geautomatiseerde swabtests
38920000-0 | Seed and feed equipment 38920000-0 | Apparatuur voor zaden en diervoeders
38921000-7 | Grain analysers 38921000-7 | Analyseapparaten voor zaadkorrels/graankorrels
38922000-4 | Seed counters 38922000-4 | Zadentellers
38923000-1 | Feed analysers 38923000-1 | Analyseapparaten voor diervoeders
38930000-3 | Humidity and moisture measuring instruments 38930000-3 | Instrumenten voor het meten van vochtigheid en vochtgehalte
38931000-0 | Temperature humidity testers 38931000-0 | Temperatuur/vochtigheidstestapparaten
38932000-7 | Moisture meters 38932000-7 | Vochtigheidsmeters
38940000-6 | Nuclear evaluation instruments 38940000-6 | Kernevaluatie-instrumenten
38941000-7 | Alpha counters 38941000-7 | Alfadeeltjestellers
38942000-7 | Alpha beta counters 38942000-7 | Alfa/betadeeltjestellers
38943000-7 | Beta counters 38943000-7 | Betadeeltjestellers
38944000-7 | Beta gamma counters 38944000-7 | Beta/gammadeeltjestellers
38945000-7 | Gamma counters 38945000-7 | Gammadeeltjestellers
38946000-7 | KVP meters 38946000-7 | kVp-meters
38947000-7 | X-ray microanalysers 38947000-7 | Microanalyseapparaten voor röntgenstralen
38950000-9 | Polymerase Chain Reaction (PCR) equipment 38950000-9 | Polymerasekettingreactie (PCR)-apparatuur
38951000-6 | Real-time Polymerase Chain Reaction (PCR) equipment 38951000-6 | Real-time polymerasekettingreactie (PCR)-apparatuur
38960000-2 | Alcohol ignition lock 38960000-2 | Alcoholslot
38970000-5 | Research, testing and scientific technical simulator 38970000-5 | Wetenschappelijk-technische simulator voor onderzoek en testen
39000000-2 | Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products 39000000-2 | Meubelen (m.i.v. kantoormeubelen), inrichtingsartikelen, huishoudelijke apparaten (uitgez. verlichting) en schoonmaakproducten
39100000-3 | Furniture 39100000-3 | Meubilair
39110000-6 | Seats, chairs and related products, and associated parts 39110000-6 | Zitmeubelen, stoelen en aanverwante producten, en bijbehorende onderdelen
39111000-3 | Seats 39111000-3 | Zitmeubelen
39111100-4 | Swivel seats 39111100-4 | Draaistoelen
39111200-5 | Theatre seats 39111200-5 | Theaterstoelen
39111300-6 | Ejector seats 39111300-6 | Schietstoelen
39112000-0 | Chairs 39112000-0 | Rechte stoelen
39112100-1 | Dining chairs 39112100-1 | Eetkamerstoelen
39113000-7 | Miscellaneous seats and chairs 39113000-7 | Diverse zitmeubelen en stoelen
39113100-8 | Armchairs 39113100-8 | Leunstoelen
39113200-9 | Settees 39113200-9 | Canapés
39113300-0 | Bench seats 39113300-0 | Zitbanken
39113400-1 | Deck chairs 39113400-1 | Ligstoelen
39113500-2 | Stools 39113500-2 | Krukjes
39113600-3 | Benches 39113600-3 | Banken
39113700-4 | Footrests 39113700-4 | Voetenbankjes
39114000-4 | Parts of seats 39114000-4 | Onderdelen van stoelen
39114100-5 | Upholstering 39114100-5 | Stoffering
39120000-9 | Tables, cupboards, desk and bookcases 39120000-9 | Tafels, kasten, schrijftafels en boekenkasten
39121000-6 | Desks and tables 39121000-6 | Schrijftafels en tafels
39121100-7 | Desks 39121100-7 | Schrijftafels
39121200-8 | Tables 39121200-8 | Tafels
39122000-3 | Cupboards and bookcases 39122000-3 | Kasten en boekenkasten
39122100-4 | Cupboards 39122100-4 | Kasten
39122200-5 | Bookcases 39122200-5 | Boekenkasten
39130000-2 | Office furniture 39130000-2 | Kantoormeubilair
39131000-9 | Office shelving 39131000-9 | Kantoorrekken
39131100-0 | Archive shelving 39131100-0 | Archiefrekken
39132000-6 | Filing systems 39132000-6 | Archiefsystemen
39132100-7 | Filing cabinets 39132100-7 | Dossierkasten
39132200-8 | Card-index cabinets 39132200-8 | Kaartsysteemkasten
39132300-9 | Hanging files 39132300-9 | Hangmappen
39132400-0 | Carousel systems 39132400-0 | Carrouselsystemen
39132500-1 | Office trolleys 39132500-1 | Kantoorwagentjes
39133000-3 | Display units 39133000-3 | Uitstalkasten
39134000-0 | Computer furniture 39134000-0 | Computermeubilair
39134100-1 | Computer tables 39134100-1 | Computertafels
39135000-7 | Sorting tables 39135000-7 | Sorteertafels
39135100-8 | Sorting frames 39135100-8 | Sorteerkastjes
39136000-4 | Coat hangers 39136000-4 | Kapstokken
39137000-1 | Water softeners 39137000-1 | Waterontharders
39140000-5 | Domestic furniture 39140000-5 | Huishoudmeubilair
39141000-2 | Kitchen furniture and equipment 39141000-2 | Keukenmeubilair en apparatuur
39141100-3 | Shelves 39141100-3 | Legplanken
39141200-4 | Worktops 39141200-4 | Werkbladen
39141300-5 | Cabinets 39141300-5 | Legkasten
39141400-6 | Fitted kitchens 39141400-6 | Inbouwkeukens
39141500-7 | Fume cupboards 39141500-7 | Afzuigkappen
39142000-9 | Garden furniture 39142000-9 | Tuinmeubilair
39143000-6 | Bedroom, dining room and living-room furniture 39143000-6 | Meubilair voor slaapkamer, eetkamer en zitkamer
39143100-7 | Bedroom furniture 39143100-7 | Slaapkamermeubilair
39143110-0 | Beds and bedding and specialist soft furnishings 39143110-0 | Bedden en beddengoed en speciale woningtextiel
39143111-7 | Mattress supports 39143111-7 | Bedonderstellen
39143112-4 | Mattresses 39143112-4 | Matrassen
39143113-1 | Specialist soft furnishings 39143113-1 | Speciale bekledingsstof
39143114-8 | Electric blankets 39143114-8 | Elektrische dekens
39143115-5 | Rubber sheets 39143115-5 | Rubber lakens
39143116-2 | Cots 39143116-2 | Kinderbedjes
39143120-3 | Bedroom furniture, other than beds and beddings 39143120-3 | Meubilair voor slaapkamer, met uitzondering van bedden en beddengoed
39143121-0 | Wardrobes 39143121-0 | Hangkasten
39143122-7 | Chests of drawers 39143122-7 | Ladenkasten
39143123-4 | Bedside tables 39143123-4 | Nachtkastjes
39143200-8 | Dining-room furniture 39143200-8 | Eetkamermeubilair
39143210-1 | Dining tables 39143210-1 | Eettafels
39143300-9 | Living-room furniture 39143300-9 | Zitkamermeubilair
39143310-2 | Coffee tables 39143310-2 | Salontafels
39144000-3 | Bathroom furniture 39144000-3 | Badkamermeubilair
39145000-0 | Wine cellar fixtures 39145000-0 | Elementen voor wijnkelder
39150000-8 | Miscellaneous furniture and equipment 39150000-8 | Divers meubilair en uitrusting
39151000-5 | Miscellaneous furniture 39151000-5 | Diverse meubelen
39151100-6 | Racking 39151100-6 | Rekken
39151200-7 | Work benches 39151200-7 | Werkbanken
39151300-8 | Modular furniture 39151300-8 | Modulair meubilair
39152000-2 | Mobile bookshelves 39152000-2 | Verrijdbare boekenrekken
39153000-9 | Conference-room furniture 39153000-9 | Meubilair voor conferentiezaal
39153100-0 | Bookstands 39153100-0 | Boekenrekken
39154000-6 | Exhibition equipment 39154000-6 | Tentoonstellingsuitrusting
39154100-7 | Exhibition stands 39154100-7 | Tentoonstellingsstands
39155000-3 | Library furniture 39155000-3 | Bibliotheekmeubilair
39155100-4 | Library equipment 39155100-4 | Bibliotheekuitrusting
39156000-0 | Lounge and reception-area furniture 39156000-0 | Meubilair voor hal en receptie
39157000-7 | Parts of furniture 39157000-7 | Onderdelen van meubilair
39160000-1 | School furniture 39160000-1 | Schoolmeubilair
39161000-8 | Kindergarten furniture 39161000-8 | Meubilair voor kleuterschool
39162000-5 | Educational equipment 39162000-5 | Onderwijsuitrusting
39162100-6 | Teaching equipment 39162100-6 | Leermiddelen
39162110-9 | Teaching supplies 39162110-9 | Schoolbenodigdheden
39162200-7 | Training aids and devices 39162200-7 | Leerhulpmiddelen en -toestellen
39170000-4 | Shop furniture 39170000-4 | Winkelmeubilair
39171000-1 | Display cases 39171000-1 | Vitrines
39172000-8 | Counters 39172000-8 | Balies
39172100-9 | Servery counters 39172100-9 | Uitgiftebuffetten
39173000-5 | Storage units 39173000-5 | Magazijnunits
39174000-2 | Shop signs 39174000-2 | Uithangborden
39180000-7 | Laboratory furniture 39180000-7 | Laboratoriummeubilair
39181000-4 | Laboratory benching 39181000-4 | Werkbanken voor laboratorium
39190000-0 | Wallpaper and other coverings 39190000-0 | Behangselpapier en andere bekleding
39191000-7 | Paper- or paperboard-based wall coverings 39191000-7 | Wandbekleding op papier- of kartonbasis
39191100-8 | Wallpaper 39191100-8 | Behangselpapier
39192000-4 | Textile wall coverings 39192000-4 | Wandbekleding van textiel
39193000-1 | Paper- or paperboard-based floor coverings 39193000-1 | Vloerbedekking op papier- of kartonbasis
39200000-4 | Furnishing 39200000-4 | Meubilering
39220000-0 | Kitchen equipment, household and domestic items and catering supplies 39220000-0 | Keukenuitrusting, huishoudelijke artikelen en cateringbenodigdheden
39221000-7 | Kitchen equipment 39221000-7 | Keukenuitrusting
39221100-8 | Kitchenware 39221100-8 | Keukengerei
39221110-1 | Crockery 39221110-1 | Vaatwerk
39221120-4 | Cups and glasses 39221120-4 | Kopjes en glazen
39221121-1 | Cups 39221121-1 | Kopjes
39221122-8 | Cuplets 39221122-8 | Kleine kopjes
39221123-5 | Drinking glasses 39221123-5 | Drinkglazen
39221130-7 | Food containers 39221130-7 | Verpakkingen voor voedingsmiddelen
39221140-0 | Water canteens 39221140-0 | Veldflessen
39221150-3 | Vacuum flasks 39221150-3 | Thermosflessen
39221160-6 | Trays 39221160-6 | Bakjes
39221170-9 | Drying racks 39221170-9 | Droogrekken
39221180-2 | Cooking utensils 39221180-2 | Kookgerei
39221190-5 | Plate racks 39221190-5 | Afdruiprekken
39221200-9 | Tableware 39221200-9 | Tafelgerei
39221210-2 | Plates 39221210-2 | Borden (servies)
39221220-5 | Dishes 39221220-5 | Schalen
39221230-8 | Saucers 39221230-8 | Schoteltjes
39221240-1 | Bowls 39221240-1 | Kommen
39221250-4 | Decanters 39221250-4 | Karaffen
39221260-7 | Mess tins 39221260-7 | Eetketels
39222000-4 | Catering supplies 39222000-4 | Cateringbenodigdheden
39222100-5 | Disposable catering supplies 39222100-5 | Cateringbenodigdheden voor eenmalig gebruik
39222110-8 | Disposable cutlery and plates 39222110-8 | Wegwerpbestek en -borden
39222120-1 | Disposable cups 39222120-1 | Wegwerpbekers
39222200-6 | Food trays 39222200-6 | Dienbladen
39223000-1 | Spoons, forks 39223000-1 | Lepels en vorken
39223100-2 | Spoons 39223100-2 | Lepels
39223200-3 | Forks 39223200-3 | Vorken
39224000-8 | Brooms and brushes and other articles of various types 39224000-8 | Bezems en borstels en andere diverse artikelen
39224100-9 | Brooms 39224100-9 | Bezems
39224200-0 | Brushes 39224200-0 | Borstels
39224210-3 | Painters' brushes 39224210-3 | Verfkwasten
39224300-1 | Brooms and brushes and other articles for household cleaning 39224300-1 | Bezems en borstels en andere artikelen voor huishoudelijk schoonmaken
39224310-4 | Toilet brushes 39224310-4 | WC-borstels
39224320-7 | Sponges 39224320-7 | Sponzen
39224330-0 | Buckets 39224330-0 | Emmers
39224340-3 | Bins 39224340-3 | Afvalbakken
39224350-6 | Dustpans 39224350-6 | Stofblikken
39225000-5 | Lighters, articles of combustible materials, pyrotechnics, matches and liquid or liquefied gas fuels 39225000-5 | Aanstekers, artikelen van brandbaar materiaal, vuurwerk, lucifers, vloeibare of vloeibaar gemaakte gasbrandstoffen
39225100-6 | Cigarette lighters 39225100-6 | Sigarettenaanstekers
39225200-7 | Pyrophoric alloys 39225200-7 | Pyrofore legeringen
39225300-8 | Matches 39225300-8 | Lucifers
39225400-9 | Gas fuels for lighters 39225400-9 | Gasbrandstof voor aanstekers
39225500-0 | Pyrotechnics 39225500-0 | Pyrotechniek
39225600-1 | Candles 39225600-1 | Kaarsen
39225700-2 | Bottles, jars and phials 39225700-2 | Flessen, potten en glazen flacons
39225710-5 | Bottles 39225710-5 | Flessen
39225720-8 | Jars 39225720-8 | Glazen potten
39225730-1 | Phials 39225730-1 | Glazen flacons
39226000-2 | Carboys, bottle cases, flasks and bobbins 39226000-2 | Korfflessen, kratten voor flessen, kolven en haspels
39226100-3 | Bottle cases 39226100-3 | Kratten voor flessen
39226200-4 | Carboys and flasks 39226200-4 | Korfflessen en kolven
39226210-7 | Carboys 39226210-7 | Korfflessen
39226220-0 | Flasks 39226220-0 | Kolven
39226300-5 | Spools or bobbins 39226300-5 | Spoelen of haspels
39227000-9 | Sewing and knitting needles, and thimbles 39227000-9 | Naai- en breinaalden en vingerhoeden
39227100-0 | Sewing needles or knitting needles 39227100-0 | Naainaalden of breinaalden
39227110-3 | Sewing needles 39227110-3 | Naainaalden
39227120-6 | Knitting needles 39227120-6 | Breinaalden
39227200-1 | Thimbles 39227200-1 | Vingerhoeden
39230000-3 | Special-purpose product 39230000-3 | Producten voor speciale doeleinden
39234000-1 | Compost boxes 39234000-1 | Compostcontainers
39235000-8 | Tokens 39235000-8 | Muntjes
39236000-5 | Spray booths 39236000-5 | Spuitcabines
39237000-2 | Snow poles 39237000-2 | Sneeuwbakens
39240000-6 | Cutlery 39240000-6 | Bestek
39241000-3 | Knives and scissors 39241000-3 | Messen en scharen
39241100-4 | Knives 39241100-4 | Messen
39241110-7 | Table knives 39241110-7 | Tafelmessen
39241120-0 | Cooks' knives 39241120-0 | Koksmessen
39241130-3 | Utility knives 39241130-3 | Gebruiksmessen
39241200-5 | Scissors 39241200-5 | Scharen
39254000-7 | Horology 39254000-7 | Uurwerken
39254100-8 | Clocks 39254100-8 | Klokken (uurwerken)
39254110-1 | Alarm clocks 39254110-1 | Wekkers
39254120-4 | Wall clocks 39254120-4 | Muurklokken
39254130-7 | Glass for clocks 39254130-7 | Glas voor klokken
39260000-2 | Delivery trays and desk equipment 39260000-2 | Brievenbakjes en bureaubenodigdheden
39261000-9 | Delivery trays 39261000-9 | Brievenbakjes
39263000-3 | Desk equipment 39263000-3 | Bureau-uitrusting
39263100-4 | Desk sets 39263100-4 | Schrijftafelsets
39264000-0 | Fittings for loose-leaf binders or files 39264000-0 | Bundelbeugels voor losbladige banden of mappen
39265000-7 | Hooks and eyes 39265000-7 | Haken en ogen
39270000-5 | Religious articles 39270000-5 | Religieuze artikelen
39290000-1 | Miscellaneous furnishing 39290000-1 | Diverse meubilering
39291000-8 | Laundry supplies 39291000-8 | Wasserijbenodigdheden
39292000-5 | School slates or boards with writing or drawing surfaces or instruments 39292000-5 | Schoolleien of –borden met beschrijfbaar of tekenoppervlak, of instrumenten
39292100-6 | Blackboards 39292100-6 | Schoolborden
39292110-9 | Erasers for blackboards 39292110-9 | Bordenwissers voor schoolborden
39292200-7 | Writing slates 39292200-7 | Schrijfleien
39292300-8 | Drawing instruments 39292300-8 | Tekenhulpmiddelen
39292400-9 | Writing instruments 39292400-9 | Schrijfbenodigdheden
39292500-0 | Rulers 39292500-0 | Linialen
39293000-2 | Artificial products 39293000-2 | Namaakartikelen
39293100-3 | Artificial fruit 39293100-3 | Kunstfruit
39293200-4 | Artificial flowers 39293200-4 | Kunstbloemen
39293300-5 | Artificial grass 39293300-5 | Kunstgras
39293400-6 | Artificial lawn 39293400-6 | Kunstgazon
39293500-7 | Imitation jewellery 39293500-7 | Namaakjuwelen
39294000-9 | Apparatus and equipment designed for demonstrational purposes 39294000-9 | Toestellen en uitrusting voor demonstratiedoeleinden
39294100-0 | Information and promotion products 39294100-0 | Informatie- en reclameproducten
39295000-6 | Umbrellas and sunshades; walking sticks and seat sticks 39295000-6 | Paraplu's en parasols; wandel- en zitstokken
39295100-7 | Sunshades 39295100-7 | Parasols
39295200-8 | Umbrellas 39295200-8 | Paraplu's
39295300-9 | Seat sticks 39295300-9 | Zitstokken
39295400-0 | Walking sticks 39295400-0 | Wandelstokken
39295500-1 | Parts, trimmings and accessories of umbrellas, sunshades, walking sticks and similar articles 39295500-1 | Onderdelen, versieringen en toebehoren van paraplu's, parasols, wandelstokken en dergelijke
39296000-3 | Funeral supplies 39296000-3 | Benodigdheden voor begrafenissen
39296100-4 | Coffins 39296100-4 | Doodkisten
39297000-0 | Barracks supplies 39297000-0 | Uitrusting voor kazernes
39298000-7 | Statuettes, ornaments; photograph or picture frames, and mirrors 39298000-7 | Beeldjes, decoratieve voorwerpen; foto- of schilderijlijsten en spiegels
39298100-8 | Photograph frames 39298100-8 | Fotolijsten
39298200-9 | Picture frames 39298200-9 | Schilderijlijsten
39298300-0 | Flower bowls 39298300-0 | Bloemenvazen
39298400-1 | Statuettes 39298400-1 | Beeldjes
39298500-2 | Ornaments 39298500-2 | Decoratieve voorwerpen
39298600-3 | Globes 39298600-3 | Ballonvormig glas
39298700-4 | Trophies 39298700-4 | Trofeeën
39298800-5 | Aquariums 39298800-5 | Aquariums
39298900-6 | Miscellaneous decoration items 39298900-6 | Diverse decoratievoorwerpen
39298910-9 | Christmas tree 39298910-9 | Kerstboom
39299000-4 | Glassware 39299000-4 | Glaswerk
39299100-5 | Glass ampoules 39299100-5 | Glazen ampullen
39299200-6 | Safety glass 39299200-6 | Veiligheidsglas
39299300-7 | Glass mirrors 39299300-7 | Spiegels van glas
39300000-5 | Miscellaneous equipment 39300000-5 | Diverse uitrusting
39310000-8 | Catering equipment 39310000-8 | Cateringuitrusting
39311000-5 | Light catering equipment 39311000-5 | Lichte cateringuitrusting
39312000-2 | Food-preparation equipment 39312000-2 | Uitrusting voor voedingsbereiding
39312100-3 | Meat slicers 39312100-3 | Vleessnijmachines
39312200-4 | Canteen equipment 39312200-4 | Kantine-uitrusting
39313000-9 | Hotel equipment 39313000-9 | Hoteluitrusting
39314000-6 | Industrial kitchen equipment 39314000-6 | Industriële keukenuitrusting
39315000-3 | Restaurant equipment 39315000-3 | Restaurantuitrusting
39330000-4 | Disinfection equipment 39330000-4 | Desinfecteeruitrusting
39340000-7 | Gas network equipment 39340000-7 | Uitrusting voor gasnetwerk
39341000-4 | Gas pressure equipment 39341000-4 | Gasdrukuitrusting
39350000-0 | Sewerage works equipment 39350000-0 | Uitrusting voor rioolzuiveringsinstallatie
39360000-3 | Sealing equipment 39360000-3 | Afdichtingsuitrusting
39370000-6 | Water installations 39370000-6 | Waterinstallaties
39500000-7 | Textile articles 39500000-7 | Textielwaren
39510000-0 | Textile household articles 39510000-0 | Textielwaren voor huishoudelijk gebruik
39511000-7 | Blankets and travelling rugs 39511000-7 | Dekens en reisdekens
39511100-8 | Blankets 39511100-8 | Dekens
39511200-9 | Travelling rugs 39511200-9 | Reisdekens
39512000-4 | Bed linen 39512000-4 | Lakens en slopen
39512100-5 | Sheets 39512100-5 | Lakens
39512200-6 | Duvet covers 39512200-6 | Dekbedovertrekken
39512300-7 | Mattress covers 39512300-7 | Matrasovertrekken
39512400-8 | Eiderdowns 39512400-8 | Donzen dekbedden
39512500-9 | Pillowcases 39512500-9 | Kussenslopen
39512600-0 | Bolstercases 39512600-0 | Peluwslopen
39513000-1 | Table linen 39513000-1 | Tafellinnen
39513100-2 | Tablecloths 39513100-2 | Tafellakens
39513200-3 | Table napkins 39513200-3 | Stoffen servetten
39514000-8 | Toilet and kitchen linen 39514000-8 | Badkamer- en keukenlinnen
39514100-9 | Towels 39514100-9 | Handdoeken
39514200-0 | Tea towels 39514200-0 | Theedoeken
39514300-1 | Roller towels 39514300-1 | Rolhanddoeken
39514400-2 | Automatic towel dispensers 39514400-2 | Handdoekautomaten
39514500-3 | Face cloths 39514500-3 | Washandjes
39515000-5 | Curtains, drapes, valances and textile blinds 39515000-5 | Gordijnen, draperieën, valletjes en rolgordijnen van stof
39515100-6 | Curtains 39515100-6 | Gordijnen
39515110-9 | Smoke curtains 39515110-9 | Rookwerende gordijnen
39515200-7 | Drapes 39515200-7 | Draperieën
39515300-8 | Valances 39515300-8 | Valletjes
39515400-9 | Blinds 39515400-9 | Rolgordijnen
39515410-2 | Interior blinds 39515410-2 | Binnenzonwering
39515420-5 | Textile blinds 39515420-5 | Zonwering van textiel
39515430-8 | Venetian blinds 39515430-8 | Jaloezieën
39515440-1 | Vertical blinds 39515440-1 | Lamellengordijnen
39516000-2 | Furnishing articles 39516000-2 | Meubileringsartikelen
39516100-3 | Soft furnishings 39516100-3 | Woningtextiel
39516110-6 | Cushions 39516110-6 | Kussens
39516120-9 | Pillows 39516120-9 | Hoofdkussens
39518000-6 | Hospital linen 39518000-6 | Ziekenhuislinnengoed
39518100-7 | Operating-theatre drapes 39518100-7 | Doeken voor operatiekamer
39518200-8 | Operating-theatre sheets 39518200-8 | Operatielakens
39520000-3 | Made-up textile articles 39520000-3 | Textielfabrikaten
39522000-7 | Tarpaulins, sails for boats, sailboards or land craft, awnings, sunblinds, tents and camping goods 39522000-7 | Tarpaulins, zeilen voor schepen, surfplanken of zeilwagens, dekzeilen, zonweringen, tenten en kampeerartikelen
39522100-8 | Tarpaulins, awnings and sunblinds 39522100-8 | Tarpaulin, dekzeilen en zonweringen
39522110-1 | Tarpaulins 39522110-1 | Tarpaulin
39522120-4 | Awnings 39522120-4 | Dekzeilen
39522130-7 | Sunblinds 39522130-7 | Zonweringen
39522200-9 | Camouflage covers 39522200-9 | Camouflagehoezen
39522400-1 | Sails 39522400-1 | Zeilen
39522500-2 | Textile camping goods 39522500-2 | Kampeerartikelen van textiel
39522510-5 | Pneumatic mattresses 39522510-5 | Luchtmatrassen
39522520-8 | Camp beds 39522520-8 | Veldbedden
39522530-1 | Tents 39522530-1 | Tenten
39522540-4 | Sleeping bags 39522540-4 | Slaapzakken
39522541-1 | Sleeping bags filled with feathers or down 39522541-1 | Slaapzakken met veren- of donsvulling
39523000-4 | Parachutes 39523000-4 | Parachutes
39523100-5 | Dirigible parachutes 39523100-5 | Bestuurbare parachutes
39523200-6 | Rotochutes 39523200-6 | Rotochutes
39525000-8 | Miscellaneous manufactured textile articles 39525000-8 | Diverse textielfabrikaten
39525100-9 | Dusters 39525100-9 | Stofdoeken
39525200-0 | Filter elements of cloth 39525200-0 | Stoffen filterelementen
39525300-1 | Life jackets 39525300-1 | Reddingsvesten
39525400-2 | Fire blankets 39525400-2 | Blusdekens
39525500-3 | Mosquito nets 39525500-3 | Klamboes
39525600-4 | Dishcloths 39525600-4 | Vaatdoeken
39525700-5 | Life belts 39525700-5 | Reddingsgordels
39525800-6 | Cleaning cloths 39525800-6 | Schoonmaakdoekjes
39525810-9 | Polishing cloths 39525810-9 | Poetsdoeken
39530000-6 | Carpets, mats and rugs 39530000-6 | Tapijten, matten en vloerkleden
39531000-3 | Carpets 39531000-3 | Tapijten
39531100-4 | Knotted carpeting 39531100-4 | Geknoopte tapijten
39531200-5 | Woven carpeting 39531200-5 | Geweven tapijten
39531300-6 | Tufted carpeting 39531300-6 | Tufted tapijten
39531310-9 | Carpet tiles 39531310-9 | Tapijttegels
39531400-7 | Carpeting 39531400-7 | Tapijtstof
39532000-0 | Mats 39532000-0 | Matten
39533000-7 | Rugs 39533000-7 | Vloerkleden
39534000-4 | Industrial carpeting 39534000-4 | Tapijten voor industrieel gebruik
39540000-9 | Miscellaneous cordage, rope, twine and netting 39540000-9 | Divers touwwerk, koorden, twijn en netten
39541000-6 | Cordage, rope, twine and netting 39541000-6 | Touwwerk, koord, twijn en netten
39541100-7 | Twine, cordage and rope 39541100-7 | Twijn, touwwerk en koorden
39541110-0 | Rope 39541110-0 | Touw
39541120-3 | Cordage 39541120-3 | Touwwerk
39541130-6 | String 39541130-6 | Koord (bindtouw)
39541140-9 | Twine 39541140-9 | Twijn
39541200-8 | Textile nets 39541200-8 | Netten van textiel
39541210-1 | Knotted nets 39541210-1 | Geknoopte netten
39541220-4 | Slings 39541220-4 | Draagriemen
39542000-3 | Rags 39542000-3 | Lompen
39550000-2 | Non-woven articles 39550000-2 | Artikelen van vliesstof
39560000-5 | Miscellaneous textile articles 39560000-5 | Diverse textielartikelen
39561000-2 | Tulle, lace, narrow-woven fabrics, trimmings and embroidery 39561000-2 | Tule, kant, band, passement en borduurwerk
39561100-3 | Narrow-woven fabrics; trimmings 39561100-3 | Band; passement
39561110-6 | Ribbon 39561110-6 | Lint
39561120-9 | Textile tape 39561120-9 | Textieltape
39561130-2 | Textile labels and badges 39561130-2 | Labels en merktekens van textiel
39561131-9 | Textile labels 39561131-9 | Labels van textiel
39561132-6 | Textile badges 39561132-6 | Merktekens van textiel
39561133-3 | Insignia 39561133-3 | Insignes
39561140-5 | Ornamental trimmings 39561140-5 | Sierpassement
39561141-2 | Braids 39561141-2 | Galon
39561142-9 | Epaulettes 39561142-9 | Epauletten
39561200-4 | Net fabrics 39561200-4 | Netweefsels
39562000-9 | Felt 39562000-9 | Vilt
39563000-6 | Textile wadding, yarns, fabrics and articles for technical uses 39563000-6 | Opvulsel van textiel, garens, weefsels en artikelen voor technisch gebruik
39563100-7 | Textile wadding 39563100-7 | Opvulsel van textiel
39563200-8 | Metallised yarn 39563200-8 | Gemetalliseerde garens
39563300-9 | Woven fabrics of metal thread 39563300-9 | Weefsels van metaaldraad
39563400-0 | Impregnated, coated or covered textile fabrics 39563400-0 | Geïmpregneerde, eenzijdig of tweezijdig beklede textielweefsels
39563500-1 | Textile articles for technical uses 39563500-1 | Textielartikelen voor technisch gebruik
39563510-4 | Textile hosepiping 39563510-4 | Slangen van textiel
39563520-7 | Textile conveyor belts 39563520-7 | Transportbanden van textiel
39563530-0 | Ventilation ducting 39563530-0 | Ventilatiekanalen
39563600-2 | Quilted textile products 39563600-2 | Gewatteerde textielproducten
39700000-9 | Domestic appliances 39700000-9 | Huishoudelijke apparaten
39710000-2 | Electrical domestic appliances 39710000-2 | Elektrische huishoudelijke apparaten
39711000-9 | Electrical domestic appliances for use with foodstuffs 39711000-9 | Elektrische huishoudelijke apparaten voor voedsel
39711100-0 | Refrigerators and freezers 39711100-0 | Koelkasten en diepvriezers
39711110-3 | Refrigerator-freezers 39711110-3 | Koel-vriescombinaties
39711120-6 | Freezers 39711120-6 | Diepvriezers
39711121-3 | Chest-type freezers 39711121-3 | Diepvrieskisten
39711122-0 | Household freezers 39711122-0 | Diepvriezers voor huishoudelijk gebruik
39711123-7 | Upright-type freezers 39711123-7 | Diepvrieskasten
39711124-4 | Industrial freezers 39711124-4 | Industriële diepvriezers
39711130-9 | Refrigerators 39711130-9 | Koelkasten
39711200-1 | Food processors 39711200-1 | Keukenmachines
39711210-4 | Food blenders 39711210-4 | Blenders
39711211-1 | Food mixers 39711211-1 | Keukenmixers
39711300-2 | Electrothermic appliances 39711300-2 | Elektrothermische toestellen
39711310-5 | Electric coffee makers 39711310-5 | Elektrische koffiezetapparaten
39711320-8 | Electric tea makers 39711320-8 | Elektrische theezetapparaten
39711330-1 | Electric toasters 39711330-1 | Elektrische broodroosters
39711340-4 | Plate warmers 39711340-4 | Rechauds
39711350-7 | Waffle irons 39711350-7 | Wafelijzers
39711360-0 | Ovens 39711360-0 | Ovens
39711361-7 | Electric ovens 39711361-7 | Elektrische ovens
39711362-4 | Microwave ovens 39711362-4 | Magnetronovens
39711400-3 | Roasters, hobs, hotplates and boiling rings 39711400-3 | Braadovens, kookplaten, warmhoudplaten en komforen
39711410-6 | Roasters 39711410-6 | Braadovens
39711420-9 | Hobs 39711420-9 | Kookplaten
39711430-2 | Hotplates 39711430-2 | Warmhoudplaten
39711440-5 | Boiling rings 39711440-5 | Komforen
39711500-4 | Can openers 39711500-4 | Blikopeners
39712000-6 | Electrical domestic appliances for use with the human body 39712000-6 | Elektrische apparaten voor lichaamsverzorging
39712100-7 | Hair clippers 39712100-7 | Tondeuses
39712200-8 | Hairdressing appliances 39712200-8 | Haarverzorgingsapparaten
39712210-1 | Hair dryers 39712210-1 | Haardrogers
39712300-9 | Hand-drying apparatus 39712300-9 | Elektrische handendrogers
39713000-3 | Electrical domestic appliances for cleaning; smoothing irons 39713000-3 | Elektrische huishoudelijke apparaten voor schoonmaakwerkzaamheden; strijkijzers
39713100-4 | Dishwashing machines 39713100-4 | Vaatwasmachines
39713200-5 | Clothes-washing and drying machines 39713200-5 | Wasmachines en drogers
39713210-8 | Washer/dryers 39713210-8 | Was-droogcombinaties
39713211-5 | Drying and pressing unit 39713211-5 | Droog- en perstoestel
39713300-6 | Rubbish compactors 39713300-6 | Afvalpersen
39713400-7 | Floor-maintenance machines 39713400-7 | Vloeronderhoudsmachines
39713410-0 | Floor-cleaning machines 39713410-0 | Vloerreinigingsmachines
39713420-3 | Floor polishers 39713420-3 | Vloerboenmachines
39713430-6 | Vacuum cleaners 39713430-6 | Stofzuigers
39713431-3 | Accessories for vacuum cleaners 39713431-3 | Toebehoren voor stofzuigers
39713500-8 | Electric irons 39713500-8 | Elektrische strijkijzers
39713510-1 | Steam irons 39713510-1 | Stoomstrijkijzers
39714000-0 | Ventilating or recycling hoods 39714000-0 | Afzuigkappen met of zonder luchtverversing
39714100-1 | Ventilators 39714100-1 | Ventilatoren
39714110-4 | Extraction ventilators 39714110-4 | Afzuigventilatoren
39715000-7 | Water heaters and heating for buildings; plumbing equipment 39715000-7 | Warmwatertoestellen en verwarming voor gebouwen; loodgietersuitrusting
39715100-8 | Electric instantaneous or storage water heaters and immersion heaters 39715100-8 | Elektrische geisers of boilers en dompelaars
39715200-9 | Heating equipment 39715200-9 | Verwarmingsuitrusting
39715210-2 | Central-heating equipment 39715210-2 | Uitrusting voor centrale verwarming
39715220-5 | Electric heating resistors 39715220-5 | Elektrische verwarmingsweerstanden
39715230-8 | Electric soil-heating apparatus 39715230-8 | Elektrische bodemverwarmingstoestellen
39715240-1 | Electric space-heating apparatus 39715240-1 | Elektrische toestellen voor ruimteverwarming
39715300-0 | Plumbing equipment 39715300-0 | Loodgietersuitrusting
39716000-4 | Parts of electrical domestic appliances 39716000-4 | Delen van elektrische huishoudelijke apparaten
39717000-1 | Fans and air-conditioning appliances 39717000-1 | Ventilatoren en klimaatregelingsapparaten
39717100-2 | Fans 39717100-2 | Koelventilatoren
39717200-3 | Air-conditioning appliances 39717200-3 | Klimaatregelingsapparaten
39720000-5 | Non-electric domestic appliances 39720000-5 | Niet-elektrische huishoudelijke apparaten
39721000-2 | Domestic cooking or heating equipment 39721000-2 | Kook- of verwarmingsapparatuur voor huishoudelijk gebruik
39721100-3 | Domestic cooking appliances 39721100-3 | Kooktoestellen voor huishoudelijk gebruik
39721200-4 | Gas refrigerators 39721200-4 | Koelkasten op gas
39721300-5 | Non-electric air heaters or hot air-distributors 39721300-5 | Niet-elektrische luchtverhitters of heteluchttoestellen
39721310-8 | Air heaters 39721310-8 | Luchtverhitters
39721320-1 | Air dryers 39721320-1 | Luchtdrogers
39721321-8 | Compressed-air dryers 39721321-8 | Persluchtdrogers
39721400-6 | Instantaneous or storage non-electric water heaters 39721400-6 | Niet-elektrische geisers en boilers
39721410-9 | Gas appliances 39721410-9 | Gastoestellen
39721411-6 | Gas heaters 39721411-6 | Gasbranders
39722000-9 | Parts of stoves, cookers, plate warmers and domestic appliances 39722000-9 | Delen van kachels, kooktoestellen, rechauds en huishoudelijke apparaten
39722100-0 | Parts of stoves 39722100-0 | Delen van kachels
39722200-1 | Parts of cookers 39722200-1 | Delen van kooktoestellen
39722300-2 | Parts of plate warmers 39722300-2 | Delen van rechauds
39800000-0 | Cleaning and polishing products 39800000-0 | Producten voor schoonmaken en poetsen
39810000-3 | Odoriferous preparations and waxes 39810000-3 | Reukstoffen en was
39811000-0 | Preparations for perfuming or deodorising rooms 39811000-0 | Preparaten voor het parfumeren van kamers of voor het neutraliseren van geuren in kamers
39811100-1 | Air freshener 39811100-1 | Luchtverfrisser
39811110-4 | Air freshener dispensers 39811110-4 | Luchtverfrisserhouders
39811200-2 | Air sanitisers 39811200-2 | Luchtzuiveraars
39811300-3 | Deodorisers 39811300-3 | Geurverdrijvers
39812000-7 | Polishes and creams 39812000-7 | Poetsmiddelen en crèmes
39812100-8 | Floor polishes 39812100-8 | Vloerboenwas
39812200-9 | Shoe polishes 39812200-9 | Schoensmeer
39812300-0 | Polishing waxes 39812300-0 | Polijstwas
39812400-1 | Sweeping compounds 39812400-1 | Veegpoeder met bindmiddel
39812500-2 | Sealants 39812500-2 | Dichtingsmiddelen
39813000-4 | Scouring pastes and powders 39813000-4 | Schuurpasta's en schuurpoeders
39820000-6 | Organic surface-active agents 39820000-6 | Organische capillairactieve middelen
39821000-3 | Ammonia cleaners 39821000-3 | Schoonmaakproducten met ammoniak
39822000-0 | Caustic cleaners 39822000-0 | Bijtende schoonmaakproducten
39830000-9 | Cleaning products 39830000-9 | Reinigingsmiddelen
39831000-6 | Washing preparations 39831000-6 | Wasmiddelen
39831100-7 | Oil dispersant 39831100-7 | Oliedispergeermiddel
39831200-8 | Detergents 39831200-8 | Detergenten
39831210-1 | Dishwasher detergents 39831210-1 | Detergentia voor vaatwasmachines
39831220-4 | Degreasing agents 39831220-4 | Ontvettingsmiddelen
39831230-7 | Grease digesters 39831230-7 | Vetoplossende middelen
39831240-0 | Cleaning compounds 39831240-0 | Samengestelde reinigingsmiddelen
39831250-3 | Rinsing solutions 39831250-3 | Spoeloplossingen
39831300-9 | Floor cleaners 39831300-9 | Vloerenreinigers
39831400-0 | Screen cleaners 39831400-0 | Schermreinigers
39831500-1 | Automotive cleaners 39831500-1 | Autoreinigers
39831600-2 | Toilet cleaners 39831600-2 | Toiletreinigers
39831700-3 | Automatic soap dispensers 39831700-3 | Zeepautomaten
39832000-3 | Dishwashing products 39832000-3 | Afwasproducten
39832100-4 | Dishwashing powder 39832100-4 | Afwaspoeder
39833000-0 | Anti-dust products 39833000-0 | Stofwerende middelen
39834000-7 | Jewellery cleaning solutions 39834000-7 | Vloeibare juwelenreiniginsmiddelen
41000000-9 | Collected and purified water 41000000-9 | Verzameld en gezuiverd water
41100000-0 | Natural water 41100000-0 | Natuurlijk water
41110000-3 | Drinking water 41110000-3 | Drinkwater
41120000-6 | Non-drinking water 41120000-6 | Niet-drinkbaar water
42000000-6 | Industrial machinery 42000000-6 | Bedrijfsmachines
42100000-0 | Machinery for the production and use of mechanical power 42100000-0 | Machines voor de productie en het gebruik van mechanische energie
42110000-3 | Turbines and motors 42110000-3 | Turbines en motoren
42111000-0 | Motors 42111000-0 | Motoren
42111100-1 | Outboard motors for marine propulsion 42111100-1 | Buitenboordmotoren voor schepen
42112000-7 | Turbine installations 42112000-7 | Turbine-installaties
42112100-8 | Steam turbines 42112100-8 | Stoomturbines
42112200-9 | Hydraulic turbines 42112200-9 | Waterturbines
42112210-2 | Water wheels 42112210-2 | Waterraderen
42112300-0 | Gas turbines 42112300-0 | Gasturbines
42112400-1 | Turbine equipment 42112400-1 | Turbine-uitrusting
42112410-4 | Turbine instruments 42112410-4 | Turbine-instrumenten
42113000-4 | Parts of turbines 42113000-4 | Delen van turbines
42113100-5 | Parts of steam turbines 42113100-5 | Delen van stoomturbines
42113110-8 | Base plates 42113110-8 | Grondplaten
42113120-1 | Casings 42113120-1 | Behuizingen
42113130-4 | Condenser air-cooling systems 42113130-4 | Condensor-luchtkoelsysteem
42113150-0 | Lubricating oil systems 42113150-0 | Smeeroliesystemen
42113160-3 | Moisture separators 42113160-3 | Vochtafscheiders
42113161-0 | Dehumidifiers 42113161-0 | Ontvochtigers
42113170-6 | Rotary equipment 42113170-6 | Roterende uitrusting
42113171-3 | Rotors 42113171-3 | Rotoren
42113172-0 | Blades 42113172-0 | Bladen
42113190-2 | Turning gear 42113190-2 | Draaiapparatuur
42113200-6 | Parts of hydraulic turbines 42113200-6 | Delen van waterturbines
42113300-7 | Parts of gas turbines 42113300-7 | Delen van gasturbines
42113310-0 | Air-inlet systems 42113310-0 | Luchtinlaatsystemen
42113320-3 | Gas-injection module 42113320-3 | Gasinspuitingsmodule
42113390-4 | Fuel-gas systems 42113390-4 | Stookgassystemen
42113400-8 | Parts of water wheels 42113400-8 | Delen van waterraderen
42120000-6 | Pumps and compressors 42120000-6 | Pompen en compressoren
42121000-3 | Hydraulic or pneumatic power engines and motors 42121000-3 | Hydraulische of pneumatische krachtwerktuigen en motoren
42121100-4 | Hydraulic or pneumatic cylinders 42121100-4 | Hydraulische of pneumatische cilinders
42121200-5 | Hydraulic power engines 42121200-5 | Hydraulische krachtmachines
42121300-6 | Pneumatic power engines 42121300-6 | Pneumatische krachtmachines
42121400-7 | Hydraulic power motors 42121400-7 | Hydraulische motoren
42121500-8 | Pneumatic power motors 42121500-8 | Pneumatische motoren
42122000-0 | Pumps 42122000-0 | Pompen
42122100-1 | Pumps for liquids 42122100-1 | Vloeistofpompen
42122110-4 | Pumps for firefighting 42122110-4 | Pompen voor brandbestrijding
42122120-7 | Helicopter refuelling package 42122120-7 | Tankinstallaties voor helikopters
42122130-0 | Water pumps 42122130-0 | Waterpompen
42122160-9 | Cooling pumps 42122160-9 | Koelpompen
42122161-6 | Cooling-water pumps 42122161-6 | Koelwaterpompen
42122170-2 | Lubricating pumps 42122170-2 | Oliepompen
42122180-5 | Fuel pumps 42122180-5 | Brandstofpompen
42122190-8 | Concrete pumps 42122190-8 | Betonpompen
42122200-2 | Reciprocating positive-displacement pumps for liquids 42122200-2 | Zuigerverdringerpompen voor vloeistoffen
42122210-5 | Hydraulic power packs 42122210-5 | Hydraulische generatoren
42122220-8 | Sewage pumps 42122220-8 | Afvalwaterpompen
42122230-1 | Dosing pumps 42122230-1 | Doseerpompen
42122300-3 | Pressure boosters for liquids 42122300-3 | Drukverhogers voor vloeistoffen
42122400-4 | Centrifugal pumps and liquid elevators 42122400-4 | Centrifugaalpompen en elevators voor vloeistoffen
42122410-7 | Pumps for medical use 42122410-7 | Pompen voor medisch gebruik
42122411-4 | Nutritional pumps 42122411-4 | Voedingspompen
42122419-0 | Perfusion pumps 42122419-0 | Perfusiepompen
42122420-0 | Liquid elevators 42122420-0 | Elevators voor vloeistoffen
42122430-3 | Centrifugal pumps 42122430-3 | Centrifugaalpompen
42122440-6 | Rotary pumps 42122440-6 | Rotatiepompen
42122450-9 | Vacuum pumps 42122450-9 | Vacuümpompen
42122460-2 | Air pumps 42122460-2 | Luchtpompen
42122480-8 | Impeller pumps 42122480-8 | Verdringerpompen
42122500-5 | Laboratory pumps and accessories 42122500-5 | Laboratoriumpompen en toebehoren
42122510-8 | Peristaltic pumps 42122510-8 | Peristaltische pompen
42123000-7 | Compressors 42123000-7 | Compressoren
42123100-8 | Gas compressors 42123100-8 | Gascompressoren
42123200-9 | Rotary compressors 42123200-9 | Roterende compressoren
42123300-0 | Compressors for refrigerating equipment 42123300-0 | Compressoren voor koelinstallaties
42123400-1 | Air compressors 42123400-1 | Luchtcompressoren
42123410-4 | Mounted air compressors 42123410-4 | Gemonteerde luchtcompressoren
42123500-2 | Turbo-compressors 42123500-2 | Turbocompressoren
42123600-3 | Reciprocating displacement compressors 42123600-3 | Zuigerverdringercompressoren
42123610-6 | Compressed-air package 42123610-6 | Persluchteenheid
42123700-4 | Centrifugal compressors 42123700-4 | Centrifugaalcompressoren
42123800-5 | Compressors for use in civil aircraft 42123800-5 | Compressoren voor burgerluchtvaartuigen
42124000-4 | Parts of pumps, compressors, engines or motors 42124000-4 | Delen van pompen, compressoren, machines of motoren
42124100-5 | Parts of engines or motors 42124100-5 | Delen van machines of motoren
42124130-4 | Parts of pneumatic engines 42124130-4 | Delen van pneumatische machines
42124150-0 | Parts of hydraulic power engines or motors 42124150-0 | Delen van hydraulische machines of motoren
42124170-6 | Parts of reaction engines 42124170-6 | Delen van reactiemotoren
42124200-6 | Parts of pumps or liquid elevators 42124200-6 | Delen van pompen of elevators voor vloeistoffen
42124210-9 | Parts of fuel, hand and concrete pumps 42124210-9 | Delen van brandstof-, hand- en betonpompen
42124211-6 | Parts of fuel pumps 42124211-6 | Delen van brandstofpompen
42124212-3 | Parts of hand pumps 42124212-3 | Delen van handpompen
42124213-0 | Parts of concrete pumps 42124213-0 | Delen van betonpompen
42124220-2 | Parts of reciprocating positive-displacement pumps 42124220-2 | Delen van zuigerverdringerpompen
42124221-9 | Parts of hydraulic power packs 42124221-9 | Delen van hydraulische generatoren
42124222-6 | Parts of dosing pumps 42124222-6 | Delen van doseerpompen
42124230-5 | Parts of rotary positive-displacement pumps 42124230-5 | Delen van roterende verdringerpompen
42124290-3 | Parts of centrifugal pumps 42124290-3 | Delen van centrifugaalpompen
42124300-7 | Parts of air or vacuum pumps, of air or gas compressors 42124300-7 | Delen van lucht- of vacuümpompen, delen van lucht- of gascompressoren
42124310-0 | Parts of air pumps 42124310-0 | Delen van luchtpompen
42124320-3 | Parts of vacuum pumps 42124320-3 | Delen van vacuümpompen
42124330-6 | Parts of air compressors 42124330-6 | Delen van luchtcompressoren
42124340-9 | Parts of gas compressors 42124340-9 | Delen van gascompressoren
42130000-9 | Taps, cocks, valves and similar appliances 42130000-9 | Kranen, afsluiters, kleppen en dergelijke
42131000-6 | Taps, cocks and valves 42131000-6 | Kranen, afsluiters en kleppen
42131100-7 | Valves defined by function 42131100-7 | Kleppen gekenmerkt door hun functie
42131110-0 | Central-heating radiator valves 42131110-0 | Afsluiters voor cv-radiatoren
42131120-3 | Sluice valves 42131120-3 | Schuiven
42131130-6 | Temperature regulators 42131130-6 | Temperatuurregelaars
42131140-9 | Pressure-reducing, control, check or safety valves 42131140-9 | Reduceerkleppen, regelkleppen, keerkleppen en veiligheidskleppen
42131141-6 | Pressure-reducing valves 42131141-6 | Reduceerkleppen
42131142-3 | Control valves 42131142-3 | Regelkleppen
42131143-0 | Flood-control valves 42131143-0 | Hoogwaterafsluiters
42131144-7 | Process-control valves 42131144-7 | Regelafsluiters
42131145-4 | Check valves 42131145-4 | Keerkleppen
42131146-1 | Non-return valves 42131146-1 | Terugslagkleppen
42131147-8 | Safety valves 42131147-8 | Veiligheidskleppen
42131148-5 | Stop valves 42131148-5 | Afsluiters
42131150-2 | Standpipe valves 42131150-2 | Standpijpkleppen
42131160-5 | Hydrants 42131160-5 | Hydranten
42131170-8 | Gas-cylinder outlet valves 42131170-8 | Uitstroomventielen van gasflessen
42131200-8 | Valves defined by construction 42131200-8 | Kleppen gekenmerkt door hun constructie
42131210-1 | Knife valves 42131210-1 | Messchuifafsluiters
42131220-4 | Penstock valves 42131220-4 | Afsluitkleppen in drukleidingen
42131230-7 | Gate valves 42131230-7 | Schuifafsluiters
42131240-0 | Globe valves 42131240-0 | Kogelklepafsluiters
42131250-3 | Needle valves 42131250-3 | Naaldafsluiters
42131260-6 | Ball valves 42131260-6 | Kogelkleppen
42131270-9 | Plug valves 42131270-9 | Plugkranen
42131280-2 | Butterfly valves 42131280-2 | Vleugelkleppen
42131290-5 | Diaphragm valves 42131290-5 | Diafragmakleppen
42131291-2 | Sliding valves 42131291-2 | Schuifkleppen
42131292-9 | Flap valves 42131292-9 | Scharnierkleppen
42131300-9 | Christmas trees and other assemblies of valves 42131300-9 | Spuitkruisen en andere klepconstructies
42131310-2 | Oilrig Christmas trees 42131310-2 | Kerstbomen voor booreiland
42131320-5 | Choke manifolds 42131320-5 | Smoorverdeelstukken
42131390-6 | Assemblies of valves 42131390-6 | Klepconstructies
42131400-0 | Sanitary taps, cocks 42131400-0 | Kranen en afsluiters voor sanitaire installaties
42132000-3 | Parts of taps and valves 42132000-3 | Delen van kranen en afsluiters
42132100-4 | Valve actuators 42132100-4 | Klepaandrijvingen
42132110-7 | Electric valve actuators 42132110-7 | Elektrische klepaandrijvingen
42132120-0 | Hydraulic valve actuators 42132120-0 | Hydraulische klepaandrijvingen
42132130-3 | Pneumatic valve actuators 42132130-3 | Pneumatische klepaandrijvingen
42132200-5 | Tap parts 42132200-5 | Kraanonderdelen
42132300-6 | Valve parts 42132300-6 | Kleponderdelen
42140000-2 | Gears, gearing and driving elements 42140000-2 | Drijfwerk, tandwieloverbrengingen en drijfwerkelementen
42141000-9 | Plain gears, gearing and driving elements 42141000-9 | Overbrenging met rechte tandwielen, tandwieloverbrengingen en drijfwerkelementen
42141100-0 | Transmission, cam- and crank- shafts 42141100-0 | Overbrengings-, nokken- en krukassen
42141110-3 | Transmission shafts 42141110-3 | Overbrengingsassen
42141120-6 | Camshafts 42141120-6 | Nokkenassen
42141130-9 | Crankshafts 42141130-9 | Krukassen
42141200-1 | Bearing housings 42141200-1 | Lagerhuizen
42141300-2 | Gears and gearing 42141300-2 | Tandwielen en tandwieloverbrengingen
42141400-3 | Flywheels and pulleys 42141400-3 | Vliegwielen en riemschijven
42141410-6 | Winches 42141410-6 | Lieren
42141500-4 | Clutches 42141500-4 | Koppelingen (versnellingsbak)
42141600-5 | Pulley blocks 42141600-5 | Katrolblokken
42141700-6 | Shaft couplings 42141700-6 | Askoppelingen
42141800-7 | Universal joints 42141800-7 | Cardankoppelingen
42142000-6 | Parts of gearing and driving elements 42142000-6 | Delen van tandwieloverbrengingen en drijfwerkelementen
42142100-7 | Parts of gearing elements 42142100-7 | Delen van tandwieloverbrengingselementen
42142200-8 | Parts of driving elements 42142200-8 | Delen van drijfwerkelementen
42150000-5 | Nuclear reactors and parts 42150000-5 | Kernreactoren en delen daarvan
42151000-2 | Nuclear reactors 42151000-2 | Kernreactoren
42152000-9 | Parts of nuclear reactors 42152000-9 | Delen van kernreactoren
42152100-0 | Reactor-cooling systems 42152100-0 | Reactorkoelsystemen
42152200-1 | Parts of nuclear-reactor vessels 42152200-1 | Delen van kernreactorvaten
42160000-8 | Boiler installations 42160000-8 | Boilerinstallaties
42161000-5 | Hot-water boilers 42161000-5 | Heetwaterboilers
42162000-2 | Steam-generating boilers 42162000-2 | Stoomboilers
42163000-9 | Steam generators 42163000-9 | Stoomgeneratoren
42164000-6 | Auxiliary plant for use with boilers 42164000-6 | Hulptoestellen voor ketels
42165000-3 | Steam condensers 42165000-3 | Stoomcondensors
42200000-8 | Machinery for food, beverage and tobacco processing and associated parts 42200000-8 | Machines voor voedsel-, dranken- en tabaksverwerking, en toebehoren
42210000-1 | Food, beverage and tobacco-processing machinery 42210000-1 | Machines voor voedsel-, drank- en tabaksbewerking
42211000-8 | Dairy machinery 42211000-8 | Zuivelbehandelingsmachines
42211100-9 | Centrifugal cream separators 42211100-9 | Melkcentrifuges
42212000-5 | Machinery for processing cereals or dried vegetables 42212000-5 | Machines voor het verwerken van granen of gedroogde groenten
42213000-2 | Machinery used in the manufacture of alcoholic or fruit beverages 42213000-2 | Machines voor het bereiden van alcoholische of vruchtendranken
42214000-9 | Cooking ovens, dryers for agricultural products and equipment for cooking or heating 42214000-9 | Bakovens, droogtoestellen voor landbouwproducten en toestellen voor het koken of verwarmen
42214100-0 | Cooking ovens 42214100-0 | Bakovens
42214110-3 | Grills 42214110-3 | Grillen
42214200-1 | Dryers for agricultural products 42214200-1 | Droogtoestellen voor landbouwproducten
42215000-6 | Machinery for the industrial preparation or manufacture of food or drink 42215000-6 | Machines voor de industriële bereiding of vervaardiging van voedingsmiddelen of dranken
42215100-7 | Food-cutting machines 42215100-7 | Snijmachines voor voedingsmiddelen
42215110-0 | Bread-slicing machines 42215110-0 | Broodsnijmachines
42215120-3 | Bacon slicers 42215120-3 | Baconsnijmachines
42215200-8 | Food-processing machinery 42215200-8 | Voedselverwerkingsmachines
42215300-9 | Pasta-making machines 42215300-9 | Pastamachines
42216000-3 | Machinery for processing tobacco 42216000-3 | Machines voor de bewerking van tabak
42220000-4 | Parts of machinery for food, beverage and tobacco processing 42220000-4 | Delen van machines voor de bewerking van voedingsmiddelen, dranken en tabak
42221000-1 | Parts of machinery for food processing 42221000-1 | Delen van machines voor de productie van voedingsmiddelen
42221100-2 | Parts of dairy machinery 42221100-2 | Delen van machines voor zuivelproductie
42221110-5 | Parts of milking machines 42221110-5 | Delen van melkmachines
42222000-8 | Parts of machinery for beverage processing 42222000-8 | Delen van machines voor behandeling van dranken
42223000-5 | Parts of machinery for tobacco processing 42223000-5 | Delen van machines voor de bewerking van tabak
42300000-9 | Industrial or laboratory furnaces, incinerators and ovens 42300000-9 | Ovens en verbrandingsinstallaties voor industrieel gebruik of laboratorium
42310000-2 | Furnace burners 42310000-2 | Ovenbranders
42320000-5 | Waste incinerators 42320000-5 | Afvalverbrandingsinstallaties
42330000-8 | Smelting furnaces 42330000-8 | Smeltovens
42340000-1 | Non-domestic ovens 42340000-1 | Ovens voor niet-huishoudelijk gebruik
42341000-8 | Commercial ovens 42341000-8 | Bedrijfsovens
42350000-4 | Cremators 42350000-4 | Crematieovens
42390000-6 | Parts of furnace burners, furnaces or ovens 42390000-6 | Delen van ovenbranders en ovens
42400000-0 | Lifting and handling equipment and parts 42400000-0 | Hijs-, hef- en transportwerktuigen en delen daarvan
42410000-3 | Lifting and handling equipment 42410000-3 | Hijs-, hef- en transportuitrusting
42411000-0 | Pulley tackle and hoists 42411000-0 | Katrolblokken en hefwerktuigen
42412000-7 | Pithead winding gear, winches for underground use, and capstans 42412000-7 | Lieren voor mijnschachten, lieren voor ondergronds gebruik en kaapstanders
42412100-8 | Pithead winding gear and winches for use underground 42412100-8 | Lieren voor mijnschachten en lieren voor ondergronds gebruik
42412110-1 | Pithead winding gear 42412110-1 | Lieren voor mijnschachten
42412120-4 | Winches for use underground 42412120-4 | Lieren voor ondergronds gebruik
42412200-9 | Capstans 42412200-9 | Kaapstanders
42413000-4 | Jacks and vehicle hoists 42413000-4 | Krikken en hefbruggen voor voertuigen
42413100-5 | Built-in jacking systems 42413100-5 | Ingebouwde kriksystemen
42413200-6 | Hydraulic jacks 42413200-6 | Hydraulische krikken
42413300-7 | Pneumatic jacks 42413300-7 | Pneumatische krikken
42413400-8 | Mechanical jacks 42413400-8 | Mechanische krikken
42413500-9 | Vehicle hoists 42413500-9 | Hefbruggen voor voertuigen
42414000-1 | Cranes, mobile lifting frames and works trucks fitted with a crane 42414000-1 | Kranen, mobiele hijsinstallaties en transportwagens met kraan
42414100-2 | Cranes 42414100-2 | Hijskranen
42414110-5 | Harbour cranes 42414110-5 | Havenkranen
42414120-8 | Quayside cranes 42414120-8 | Kadekranen
42414130-1 | Stacker cranes 42414130-1 | Stapelkranen
42414140-4 | Container cranes 42414140-4 | Containerkranen
42414150-7 | Tower cranes 42414150-7 | Torenkranen
42414200-3 | Overhead travelling cranes 42414200-3 | Bovenloopkranen
42414210-6 | Travelling crane 42414210-6 | Loopkranen
42414220-9 | Traversing bridge 42414220-9 | Rolbrug
42414300-4 | Portal jib cranes 42414300-4 | Portaaldraaikraan
42414310-7 | Mobile lifting frames 42414310-7 | Mobiele hijsinstallaties
42414320-0 | Pedestal jib cranes 42414320-0 | Bokdraaikranen
42414400-5 | Vehicle-mounted cranes 42414400-5 | Kranen op voertuigen
42414410-8 | Cranes for trucks 42414410-8 | Kranen voor vrachtwagens
42414500-6 | Bridge cranes 42414500-6 | Brugkranen
42415000-8 | Forklift trucks, works trucks, railway-station platforms tractors 42415000-8 | Vorkheftrucks, voertuigen voor intern transport, trekkers voor gebruik op perrons
42415100-9 | Lifting trucks 42415100-9 | Heftrucks
42415110-2 | Forklift trucks 42415110-2 | Vorkheftrucks
42415200-0 | Works trucks 42415200-0 | Voertuigen voor intern transport
42415210-3 | Works trucks fitted with handling equipment 42415210-3 | Voertuigen voor intern transport voorzien van laad- en losuitrusting
42415300-1 | Railway-station platforms tractors 42415300-1 | Trekkers voor gebruik op perrons
42415310-4 | Free-steered vehicles (FSVS) 42415310-4 | Voertuigen met vrije baan
42415320-7 | Equipment for emergency vehicles 42415320-7 | Uitrusting voor reddingsvoertuigen
42416000-5 | Lifts, skip hoists, hoists, escalators and moving walkways 42416000-5 | Liften, skipliften, hijsinstallaties, roltrappen en rolpaden
42416100-6 | Lifts 42416100-6 | Liften
42416110-9 | Bath lifts 42416110-9 | Badliften
42416120-2 | Goods lifts 42416120-2 | Goederenliften
42416130-5 | Mechanical lifts 42416130-5 | Mechanische liften
42416200-7 | Skip hoists 42416200-7 | Skipliften
42416210-0 | Bin-lifts 42416210-0 | Containerliften
42416300-8 | Hoists 42416300-8 | Hijsinstallaties
42416400-9 | Escalators 42416400-9 | Roltrappen
42416500-0 | Moving walkways 42416500-0 | Rolpaden
42417000-2 | Elevators and conveyors 42417000-2 | Liften en transportbanden
42417100-3 | Pneumatic elevators or conveyors 42417100-3 | Pneumatische liften of transportbanden
42417200-4 | Conveyors 42417200-4 | Transportbanden
42417210-7 | Bucket-type, continuous-action elevators or conveyors 42417210-7 | Continuwerkende liften of transportbanden, type jakobsladder
42417220-0 | Belt-type continuous-action elevators or conveyors 42417220-0 | Continuwerkende liften of transportbanden, bandtype
42417230-3 | Armoured-faced conveyors (AFCS) for mining 42417230-3 | Gepantserde transportbanden voor de mijnbouw
42417300-5 | Conveyor equipment 42417300-5 | Transportbanduitrusting
42417310-8 | Conveyor belts 42417310-8 | Lopende banden
42418000-9 | Lifting, handling, loading or unloading machinery 42418000-9 | Lift-, transport-, laad- of loswerktuigen
42418100-0 | Mine-wagon pushers and locomotive or wagon traversers 42418100-0 | Mijnwagendrukkers en -locomotieven of rolwagens
42418200-1 | Monorail or ski-lift equipment 42418200-1 | Monorail- of skiliftuitrusting
42418210-4 | Overhead monorail equipment 42418210-4 | Uitrusting voor hangende monorail
42418220-7 | Chairlifts 42418220-7 | Stoeltjesliften
42418290-8 | Ski-lift equipment 42418290-8 | Skiliftuitrusting
42418300-2 | Flare tip removal equipment 42418300-2 | Apparatuur voor het verwijderen van de top van de fakkel
42418400-3 | Carousel storage and retrieval machines 42418400-3 | Opslag- en opzoeksysteem (carrousels)
42418500-4 | Mechanical handling equipment 42418500-4 | Uitrusting voor mechanische verwerking
42418900-8 | Loading or handling machinery 42418900-8 | Laad- of transportmachines
42418910-1 | Loading equipment 42418910-1 | Laaduitrusting
42418920-4 | Unloading equipment 42418920-4 | Losuitrusting
42418930-7 | Sideloaders 42418930-7 | Zijladers
42418940-0 | Container-handling equipment 42418940-0 | Containervervoeruitrusting
42419000-6 | Parts of lifting and handling equipment 42419000-6 | Delen van hijs-, hef- en transportuitrusting
42419100-7 | Parts of cranes 42419100-7 | Delen van kranen
42419200-8 | Parts of works trucks 42419200-8 | Delen van voertuigen voor intern transport
42419500-1 | Parts of lift, skip hoists or escalators 42419500-1 | Delen van liften, skiphijsinstallaties en roltrappen
42419510-4 | Parts of lifts 42419510-4 | Delen van liften
42419520-7 | Parts of skip hoists 42419520-7 | Delen van skiphijsinstallaties
42419530-0 | Parts of escalators 42419530-0 | Delen van roltrappen
42419540-3 | Parts of moving walkways 42419540-3 | Delen van rolpaden
42419800-4 | Parts of conveyors 42419800-4 | Delen van lopende banden
42419810-7 | Parts of belt conveyors 42419810-7 | Delen van transportbanden
42419890-1 | Parts of bucket conveyors 42419890-1 | Delen van transportbanden type jakobsladder
42419900-5 | Parts of winding gear and other lifting or handling equipment 42419900-5 | Delen van lieren en andere hijs-, hef- of transportuitrusting
42420000-6 | Buckets, shovels, grabs and grips for cranes or excavators 42420000-6 | Graafemmers, schoppen, grijpers en tangen voor kranen of graafmachines
42500000-1 | Cooling and ventilation equipment 42500000-1 | Koel- en ventilatie-uitrusting
42510000-4 | Heat-exchange units, air-conditioning and refrigerating equipment, and filtering machinery 42510000-4 | Warmtewisselaars, luchtbehandelings- en koeluitrusting en filtertoestellen
42511000-1 | Heat-exchange units and machinery for liquefying air or other gases 42511000-1 | Warmtewisselaars en toestellen voor het vloeibaar maken van lucht of andere gassen
42511100-2 | Heat-exchange units 42511100-2 | Warmtewisselaars
42511110-5 | Heat pumps 42511110-5 | Warmtepompen
42511200-3 | Machinery for liquefying air or other gases 42511200-3 | Toestellen voor het vloeibaar maken van lucht of andere gassen
42512000-8 | Air-conditioning installations 42512000-8 | Luchtbehandelingsinstallaties
42512100-9 | Window air-conditioning machines 42512100-9 | Luchtbehandelingstoestellen voor montage in ramen
42512200-0 | Wall air-conditioning machines 42512200-0 | Luchtbehandelingstoestellen voor bevestiging aan muren
42512300-1 | HVAC packages 42512300-1 | Verwarmings-, ventilatie- en luchtbehandelingspakketten
42512400-2 | Vehicle air conditioners 42512400-2 | Luchtbehandelingstoestellen voor voertuigen
42512500-3 | Parts of air-conditioning machines 42512500-3 | Delen van luchtbehandelingstoestellen
42512510-6 | Dampers 42512510-6 | Luchtregelkleppen
42512520-9 | Louvres 42512520-9 | Ventilatieroosters
42513000-5 | Refrigerating and freezing equipment 42513000-5 | Koel- en diepvriesuitrusting
42513100-6 | Freezing equipment 42513100-6 | Diepvriesuitrusting
42513200-7 | Refrigerating equipment 42513200-7 | Koeluitrusting
42513210-0 | Refrigerated showcases 42513210-0 | Koelvitrines
42513220-3 | Refrigerated counters 42513220-3 | Koeltoonbanken
42513290-4 | Commercial refrigerating equipment 42513290-4 | Bedrijfskoeluitrusting
42514000-2 | Machinery and apparatus for filtering or purifying gases 42514000-2 | Machines en toestellen voor het filtreren of zuiveren van gassen
42514200-4 | Electrostatic air and gas cleaners 42514200-4 | Elektrostatische lucht- en gasreinigers
42514300-5 | Filtering apparatus 42514300-5 | Filtertoestellen
42514310-8 | Air filters 42514310-8 | Luchtfilters
42514320-1 | Gas filters 42514320-1 | Gasfilters
42515000-9 | District heating boiler 42515000-9 | Ketel voor stadsverwarming
42520000-7 | Ventilation equipment 42520000-7 | Ventilatie-uitrusting
42521000-4 | Smoke-extraction equipment 42521000-4 | Rookafzuiguitrusting
42522000-1 | Non-domestic fans 42522000-1 | Ventilatoren voor niet-huishoudelijk gebruik
42522100-2 | Parts of fans 42522100-2 | Delen van ventilatoren
42530000-0 | Parts of refrigerating and freezing equipment and heat pumps 42530000-0 | Delen van koel- en diepvriesuitrusting en van warmtepompen
42531000-7 | Parts of refrigerating equipment 42531000-7 | Delen van koeluitrusting
42532000-4 | Parts of freezing equipment 42532000-4 | Delen van diepvriesuitrusting
42533000-1 | Parts of heat pumps 42533000-1 | Delen van warmtepompen
42600000-2 | Machine tools 42600000-2 | Gereedschapswerktuigen
42610000-5 | Machine tools operated by laser and machining centres 42610000-5 | Gereedschapswerktuigen met laserbediening en bewerkingscentra
42611000-2 | Special-purpose machine tools 42611000-2 | Gereedschapswerktuigen voor speciale doeleinden
42612000-9 | Machining centre 42612000-9 | Bewerkingscentrum
42612100-0 | Horizontal-spindle machining centre 42612100-0 | Bewerkingscentrum met horizontale spil
42612200-1 | Vertical-spindle machining centre 42612200-1 | Bewerkingscentrum met verticale spil
42620000-8 | Lathes, boring and milling machine tools 42620000-8 | Draaibanken, boor- of freesmachines
42621000-5 | Lathes 42621000-5 | Draaibanken
42621100-6 | CNC lathe 42621100-6 | CNC-draaibank
42622000-2 | Threading or tapping machines 42622000-2 | Draadsnij- of -tapmachines
42623000-9 | Milling machines 42623000-9 | Freesmachines
42630000-1 | Metal-working machine tools 42630000-1 | Gereedschapswerktuigen voor de metaalbewerking
42631000-8 | Machine tools for finishing metals 42631000-8 | Gereedschapswerktuigen voor het afwerken van metalen
42632000-5 | Numerically-controlled machines for metal 42632000-5 | Machines voor metaalbewerking, met numerieke besturing
42633000-2 | Bending, folding, straightening or flattening machines 42633000-2 | Machines voor buigen, vouwen, strekken of vlakken
42634000-9 | Forging machines 42634000-9 | Smeedmachines
42635000-6 | Die-stamping machines 42635000-6 | Stempelstansmachines
42636000-3 | Presses 42636000-3 | Persen
42636100-4 | Hydraulic presses 42636100-4 | Hydraulische persen
42637000-0 | Machine tools for drilling, boring or milling metal 42637000-0 | Gereedschapswerktuigen voor het boren of frezen van metaal
42637100-1 | Machine tools for drilling metal 42637100-1 | Gereedschapswerktuigen voor het boren van metaal
42637200-2 | Machine tools for boring metal 42637200-2 | Gereedschapswerktuigen voor het maken van gaten in metaal
42637300-3 | Machine tools for milling metal 42637300-3 | Gereedschapswerktuigen voor het frezen van metaal
42638000-7 | Metal-working machining centre 42638000-7 | Metaalbewerkingscentrum
42640000-4 | Machine tools for working hard materials except metals 42640000-4 | Gereedschapswerktuigen voor het bewerken van harde materialen, met uitzondering van metalen
42641000-1 | Machine tools for working stone, ceramics, concrete or glass 42641000-1 | Gereedschapswerktuigen voor het bewerken van steen, keramische producten, beton of glas
42641100-2 | Machine tools for working stone 42641100-2 | Gereedschapswerktuigen voor het bewerken van steen
42641200-3 | Machine tools for working ceramics 42641200-3 | Gereedschapswerktuigen voor het bewerken van keramische producten
42641300-4 | Machine tools for working concrete 42641300-4 | Gereedschapswerktuigen voor het bewerken van beton
42641400-5 | Machine tools for working glass 42641400-5 | Gereedschapswerktuigen voor het bewerken van glas
42642000-8 | Machine tools for working wood, bone, cork, hard rubber or hard plastics 42642000-8 | Gereedschapswerktuigen voor het bewerken van hout, been, kurk, harde rubber of harde kunststoffen
42642100-9 | Machine tools for working wood 42642100-9 | Gereedschapswerktuigen voor het bewerken van hout
42642200-0 | Machine tools for working bone 42642200-0 | Gereedschapswerktuigen voor het bewerken van been
42642300-1 | Machine tools for working cork 42642300-1 | Gereedschapswerktuigen voor het bewerken van kurk
42642400-2 | Machine tools for working hard rubber 42642400-2 | Gereedschapswerktuigen voor het bewerken van harde rubber
42642500-3 | Machine tools for working hard plastics 42642500-3 | Gereedschapswerktuigen voor het bewerken van harde kunststoffen
42650000-7 | Pneumatic or motorised hand tools 42650000-7 | Pneumatisch of motorisch aangedreven handgereedschap
42651000-4 | Pneumatic hand tools 42651000-4 | Pneumatisch handgereedschap
42652000-1 | Hand-held electromechanical tools 42652000-1 | Elektromechanisch handgereedschap
42660000-0 | Soldering, brazing and welding tools, surface tempering and hot-spraying machines and equipment 42660000-0 | Toestellen voor (hard)solderen en lassen, machines en uitrusting voor oppervlakteharden; machines en toestellen voor warmspuiten
42661000-7 | Soldering and brazing equipment 42661000-7 | Uitrusting voor (hard)solderen
42661100-8 | Soldering equipment 42661100-8 | Soldeeruitrusting
42661200-9 | Brazing equipment 42661200-9 | Hardsoldeeruitrusting
42662000-4 | Welding equipment 42662000-4 | Lasuitrusting
42662100-5 | Electric welding equipment 42662100-5 | Uitrusting voor elektrisch lassen
42662200-6 | Non-electric welding equipment 42662200-6 | Uitrusting voor niet-elektrisch lassen
42663000-1 | Surface tempering machines 42663000-1 | Machines voor oppervlakteharden
42664000-8 | Fusion equipment 42664000-8 | Versmeltingsuitrusting
42664100-9 | Fusion equipment for plastics 42664100-9 | Versmeltingsuitrusting voor kunststoffen
42665000-5 | Metal-spraying machinery 42665000-5 | Metaalspuitmachines
42670000-3 | Parts and accessories of machine tools 42670000-3 | Delen en toebehoren van gereedschapswerktuigen
42671000-0 | Tool holders 42671000-0 | Gereedschapshouders
42671100-1 | Laboratory tool carriers 42671100-1 | Gereedschapskisten voor laboratorium
42671110-4 | Test tube racks for baths 42671110-4 | Reageerbuisstandaard voor baden
42672000-7 | Machine-tool work holders 42672000-7 | Werkstukhouders voor gereedschapswerktuigen
42673000-4 | Machine-tool dividing special attachments 42673000-4 | Verdeelkoppen en speciale opzetstukken voor gereedschapswerktuigen
42674000-1 | Parts and accessories for metal-working machine tools 42674000-1 | Delen en toebehoren voor gereedschapswerktuigen voor metaalbewerking
42675000-8 | Parts and accessories for hard material-working machine tools 42675000-8 | Delen en toebehoren voor gereedschapswerktuigen voor het bewerken van harde materialen
42675100-9 | Parts of chain saws 42675100-9 | Delen van kettingzagen
42676000-5 | Parts of hand tools 42676000-5 | Delen van handgereedschap
42677000-2 | Parts of pneumatic tools 42677000-2 | Onderdelen van pneumatisch gereedschap
42700000-3 | Machinery for textile, apparel and leather production 42700000-3 | Machines voor de productie van textiel, kleding en leder
42710000-6 | Machinery for textiles 42710000-6 | Machines voor textiel
42711000-3 | Machines for processing man-made textile materials 42711000-3 | Machines voor behandelen van synthetisch textielmateriaal
42712000-0 | Textile spinning machines 42712000-0 | Textielspinmachines
42713000-7 | Weaving machines 42713000-7 | Weefmachines
42714000-4 | Knitting machines 42714000-4 | Breimachines
42715000-1 | Sewing machines 42715000-1 | Naaimachines
42716000-8 | Laundry washing, dry-cleaning and drying machines 42716000-8 | Wasmachines, machines voor chemisch reinigen en droogmachines
42716100-9 | Washing installation 42716100-9 | Wasinstallaties
42716110-2 | Washing equipment 42716110-2 | Wasuitrusting
42716120-5 | Washing machines 42716120-5 | Wasmachines
42716130-8 | Dry-cleaning machines 42716130-8 | Machines voor chemisch reinigen
42716200-0 | Drying machines 42716200-0 | Wasdrogers
42717000-5 | Linen ironing and folding equipment 42717000-5 | Strijk- en vouwuitrusting voor linnengoed
42717100-6 | Linen folding equipment 42717100-6 | Vouwuitrusting voor linnengoed
42718000-2 | Textile-finishing machinery 42718000-2 | Machines voor het afwerken van textiel
42718100-3 | Ironing machines 42718100-3 | Strijkmachines
42718200-4 | Ironing presses 42718200-4 | Strijkpersen
42720000-9 | Parts of machinery for textile and apparel production 42720000-9 | Delen van machines voor de productie van textiel en kleding
42800000-4 | Machinery for paper or paperboard production 42800000-4 | Machines voor de productie van papier of karton
42810000-7 | Parts of machinery for paper or paperboard production 42810000-7 | Delen van machines voor de productie van papier of karton
42900000-5 | Miscellaneous general and special-purpose machinery 42900000-5 | Diverse machines voor algemeen en specifiek gebruik
42910000-8 | Distilling, filtering or rectifying apparatus 42910000-8 | Distilleer-, filter- en rectificeertoestellen
42912000-2 | Liquid filtering or purifying machinery and apparatus 42912000-2 | Machines en toestellen voor het filtreren of zuiveren van vloeistoffen
42912100-3 | Machinery and apparatus for filtering liquids 42912100-3 | Machines en toestellen voor het filtreren van vloeistoffen
42912110-6 | Drilling-mud filtering apparatus 42912110-6 | Filtertoestellen voor boorspoeling
42912120-9 | Hydrocyclone machinery 42912120-9 | Hydrocyclonen
42912130-2 | Apparatus for filtering or purifying beverages 42912130-2 | Toestellen voor het filtreren of zuiveren van dranken
42912300-5 | Machinery and apparatus for filtering or purifying water 42912300-5 | Toestellen voor het filtreren of zuiveren van water
42912310-8 | Water filtration apparatus 42912310-8 | Toestellen voor het filtreren van water
42912320-1 | De-aeration apparatus 42912320-1 | Ontluchtingstoestellen
42912330-4 | Water-purifying apparatus 42912330-4 | Waterzuiveringstoestellen
42912340-7 | Desalination apparatus 42912340-7 | Ontziltingstoestellen
42912350-0 | Filtration plant equipment 42912350-0 | Uitrusting voor filterinstallaties
42913000-9 | Oil, petrol and air-intake filters 42913000-9 | Oliefilters, benzinefilters en luchtfilters
42913300-2 | Oil filters 42913300-2 | Oliefilters
42913400-3 | Petrol filters 42913400-3 | Benzinefilters
42913500-4 | Air-intake filters 42913500-4 | Luchtinlaatfilters
42914000-6 | Recycling equipment 42914000-6 | Recyclage-uitrusting
42920000-1 | Machinery for cleaning bottles, packing and weighing and spraying machinery 42920000-1 | Machines voor het reinigen van flessen, verpakkings-, weeg- en spraytoestellen
42921000-8 | Machinery for cleaning, filling, packing or wrapping bottles or other containers 42921000-8 | Machines voor het reinigen, vullen of verpakken van flessen of andere verpakkingen
42921100-9 | Machinery for cleaning or drying bottles or other containers 42921100-9 | Machines voor het reinigen of drogen van flessen of andere verpakkingen
42921200-0 | Machinery for filling or closing bottles, cans or other containers 42921200-0 | Machines voor het vullen of sluiten van flessen, blikken of andere verpakkingen
42921300-1 | Packing or wrapping machinery 42921300-1 | Verpakkings- of inpakmachines
42921310-4 | Strapping machines 42921310-4 | Vastbindmachines
42921320-7 | Packaging machines 42921320-7 | Verpakkingsmachines
42921330-0 | Wrapping machines 42921330-0 | Inpakmachines
42923000-2 | Weighing machinery and scales 42923000-2 | Weegtoestellen en -schalen
42923100-3 | Weighing machinery 42923100-3 | Weegapparatuur
42923110-6 | Balances 42923110-6 | Balansen
42923200-4 | Scales 42923200-4 | Weegschalen
42923210-7 | Shop scales 42923210-7 | Winkelweegschalen
42923220-0 | Scales for continuous weighing of goods 42923220-0 | Bandwegers
42923230-3 | Checkweigher scales 42923230-3 | IJkweegschalen
42924200-1 | Steam or sand blasting machines 42924200-1 | Stoom- of zandstraalmachines
42924300-2 | Spraying equipment 42924300-2 | Spuituitrusting
42924310-5 | Spray guns 42924310-5 | Spuitpistolen
42924700-6 | Mechanical appliances for projecting, dispersing or spraying 42924700-6 | Mechanische toestellen voor het spuiten, verspuiten of sproeien
42924710-9 | Gas-dispersing apparatus 42924710-9 | Toestellen voor het verspuiten van gas
42924720-2 | Decontamination equipment 42924720-2 | Ontsmettingsuitrusting
42924730-5 | Pressurised water cleaning apparatus 42924730-5 | Hogedrukreinigingsapparatuur met water
42924740-8 | High-pressure cleaning apparatus 42924740-8 | Hogedrukreinigingstoestellen
42924790-3 | Odour-masking apparatus 42924790-3 | Geurverdrijvingstoestellen
42930000-4 | Centrifuges, calendering or vending machines 42930000-4 | Centrifuges, kalandermachines of verkoopautomaten
42931000-1 | Centrifuges 42931000-1 | Centrifuges
42931100-2 | Laboratory centrifuges and accessories 42931100-2 | Laboratoriumcentrifuges en toebehoren
42931110-5 | Floor-model centrifuges 42931110-5 | Op de vloer staande centrifuges
42931120-8 | Tabletop centrifuges 42931120-8 | Tafelcentrifuges
42931130-1 | Inserts for centrifuges 42931130-1 | Reduceertoestellen voor centrifuges
42931140-4 | Rotary equipment for centrifuges 42931140-4 | Draaiende onderdelen voor centrifuges
42932000-8 | Calendering machines 42932000-8 | Kalandermachines
42932100-9 | Rolling machines 42932100-9 | Rolmachines
42933000-5 | Vending machines 42933000-5 | Verkoopmachines
42933100-6 | Sanitary vending machines 42933100-6 | Verkoopmachines voor sanitaire artikelen
42933200-7 | Stamp-vending machines 42933200-7 | Postzegelautomaten
42933300-8 | Automatic goods-vending machines 42933300-8 | Verkoopautomaten
42940000-7 | Machinery for the heat treatment of materials 42940000-7 | Machines voor de warmtebehandeling van materialen
42941000-4 | Machinery for the heat treatment of gas 42941000-4 | Machines voor de warmtebehandeling van gas
42942000-1 | Ovens and accessories 42942000-1 | Ovens en toebehoren
42942200-3 | Vacuum ovens 42942200-3 | Vacuümovens
42943000-8 | Thermostatic baths and accessories 42943000-8 | Thermostatische baden en toebehoren
42943100-9 | Refrigeration coils 42943100-9 | Koelslangen
42943200-0 | Ultrasonic baths 42943200-0 | Ultrasoonbaden
42943210-3 | Immersion thermostats 42943210-3 | Dompelthermostaten
42943300-1 | Immersion coolers 42943300-1 | Dompelkoelers
42943400-2 | Refrigerated and refrigerated/heating circulators 42943400-2 | Convectoren voor koeling en koeling/verwarming
42943500-3 | Recirculating coolers 42943500-3 | Koelers voor hergebruikte lucht
42943600-4 | High-temperature circulators 42943600-4 | Hogetemperatuurconvectoren
42943700-5 | Heating circulators 42943700-5 | Verwarmingsconvectoren
42943710-8 | Bath covers 42943710-8 | Afdekkingen voor bad
42950000-0 | Parts of general-purpose machinery 42950000-0 | Delen van machines voor algemeen gebruik
42952000-4 | Parts of centrifuges 42952000-4 | Delen van centrifuges
42953000-1 | Parts of calendering machines 42953000-1 | Delen van kalandermachines
42954000-8 | Parts of rolling machines 42954000-8 | Delen van rolmachines
42955000-5 | Parts of filtering machinery 42955000-5 | Delen van filtermachines
42956000-2 | Parts of purifying machinery 42956000-2 | Delen van zuiveringsmachines
42957000-9 | Parts of spraying machines 42957000-9 | Delen van sproeimachines
42958000-6 | Weights for weighing machines 42958000-6 | Gewichten voor weegtoestellen
42959000-3 | Non-domestic dishwashing machines 42959000-3 | Industriële vaatwasmachines
42960000-3 | Command and control system, printing, graphics, office automation and information-processing equipment 42960000-3 | Apparatuur voor bedienings- en controlesysteem, drukkerij, grafische industrie, kantoorautomatisering en informatieverwerking
42961000-0 | Command and control system 42961000-0 | Besturings- en controlesysteem
42961100-1 | Access control system 42961100-1 | Toegangscontrolesysteem
42961200-2 | Scada or equivalent system 42961200-2 | Scada of gelijkwaardig systeem
42961300-3 | Vehicle location system 42961300-3 | Systeem voor opsporing van voertuigen
42961400-4 | Dispatch system 42961400-4 | Expeditiesysteem
42962000-7 | Printing and graphics equipment 42962000-7 | Druk- en grafische uitrusting
42962100-8 | Film printing system 42962100-8 | Foliedruksysteem
42962200-9 | Printing press 42962200-9 | Drukpers
42962300-0 | Graphics workstations 42962300-0 | Grafische werkstations
42962400-1 | Hectographs 42962400-1 | Hectografen
42962500-2 | Engraving machines 42962500-2 | Graveermachines
42963000-4 | Coin press 42963000-4 | Muntpers
42964000-1 | Office automation equipment 42964000-1 | Kantoorautomatiseringsuitrusting
42965000-8 | Information-processing equipment 42965000-8 | Informatieverwerkingsuitrusting
42965100-9 | Warehouse management system 42965100-9 | Magazijnbeheerssysteem
42965110-2 | Depot system 42965110-2 | Opslagsysteem
42967000-2 | Controller unit 42967000-2 | Besturingsunit
42967100-3 | Digital remote-control unit 42967100-3 | Digitale afstandsbedieningsunit
42968000-9 | Dispensers 42968000-9 | Verdelers
42968100-0 | Drinks dispensers 42968100-0 | Drankenautomaat
42968200-1 | Sanitary dispensing machines 42968200-1 | Automaten voor hygiënische benodigdheden
42968300-2 | Toilet-roll dispenser system 42968300-2 | WC-papierophangsysteem
42970000-6 | Parts of dishwashing machines and of machines for cleaning, filling, packing or wrapping 42970000-6 | Delen van vaatwasmachines en van reinigings-, vul-, verpakkkings- of inpakmachines
42971000-3 | Parts of dishwashing machines 42971000-3 | Delen van vaatwasmachines
42972000-0 | Parts of cleaning machines 42972000-0 | Delen van reinigingsmachines
42973000-7 | Parts of filling machines 42973000-7 | Delen van vulmachines
42974000-4 | Parts of packing machines 42974000-4 | Delen van verpakkingsmachines
42975000-1 | Parts of wrapping machines 42975000-1 | Delen van inpakmachines
42980000-9 | Gas generators 42980000-9 | Gasgeneratoren
42981000-6 | Ozone generators 42981000-6 | Ozongeneratoren
42990000-2 | Miscellaneous special-purpose machinery 42990000-2 | Diverse machines voor specifieke doeleinden
42991000-9 | Paper, printing and bookbinding machinery and parts 42991000-9 | Machines voor papier, drukken en boekbinden, en onderdelen daarvan
42991100-0 | Bookbinding machinery 42991100-0 | Machines voor het inbinden van boeken
42991110-3 | Book-sewing machinery 42991110-3 | Machines voor het innaaien van boeken
42991200-1 | Printing machinery 42991200-1 | Drukmachines
42991210-4 | Offset printing machinery 42991210-4 | Offsetdrukmachines
42991220-7 | Typesetting machinery 42991220-7 | Zetmachines
42991230-0 | Ticket printers 42991230-0 | Kaartjesdrukmachines
42991300-2 | Photocomposing system 42991300-2 | Fotozetsysteem
42991400-3 | Dryers for wood, paper pulp, paper or paperboard 42991400-3 | Droogtoestellen voor hout, papierpulp, papier of karton
42991500-4 | Parts of printing or bookbinding machinery 42991500-4 | Delen van machines voor het drukken en het inbinden van boeken
42992000-6 | Special-purpose electrical goods 42992000-6 | Elektrische benodigdheden voor specifieke doeleinden
42992100-7 | Faraday cage 42992100-7 | Kooi van Faraday
42992200-8 | Anechoic chamber 42992200-8 | Echoloze kamer
42992300-9 | Electromagnetic absorbent material 42992300-9 | Elektromagnetisch absorberend materiaal
42993000-3 | Chemical industry machinery 42993000-3 | Machines voor de chemische industrie
42993100-4 | Chlorinators 42993100-4 | Chloreertoestellen
42993200-5 | Dosing plant 42993200-5 | Doseertoestellen
42994000-0 | Machinery for working rubber or plastics 42994000-0 | Machines voor het bewerken van rubber of kunststoffen
42994100-1 | Machines for the production of plastic windows and frames 42994100-1 | Machines voor de productie van kunststof ramen en kozijnen
42994200-2 | Machinery for working plastics 42994200-2 | Machines voor het bewerken van kunststoffen
42994220-8 | Lamination accessories 42994220-8 | Toebehoren voor lamineren
42994230-1 | Laminators 42994230-1 | Lamineermachines
42995000-7 | Miscellaneous cleaning machines 42995000-7 | Diverse reinigingsmachines
42995100-8 | Tunnel washer 42995100-8 | Wasstraat
42995200-9 | Beach cleaning machines 42995200-9 | Strandreinigingsmachines
42996000-4 | Machinery for the treatment of sewage 42996000-4 | Machines voor de afvalwaterbehandeling
42996100-5 | Comminutors 42996100-5 | Roostervuilverkleiners
42996110-8 | Macerators for the treatment of sewage 42996110-8 | Snijmolens voor afvalwaterbehandeling
42996200-6 | Sewage presses 42996200-6 | Afvalwaterpersen
42996300-7 | Scrapers 42996300-7 | Schrapers
42996400-8 | Mixer units 42996400-8 | Mengeenheden
42996500-9 | Sewage screens 42996500-9 | Rioolroosters
42996600-0 | Oxygenation equipment 42996600-0 | Beluchtingsapparatuur
42996700-1 | Precipitators 42996700-1 | Stofscheiders
42996800-2 | Sedimentation beds 42996800-2 | Bezinkingsreservoirs
42996900-3 | Sludge-processing equipment 42996900-3 | Slibverwerkingsuitrusting
42997000-1 | Pipeline machinery 42997000-1 | Uitrusting voor pijpleiding
42997100-2 | Machines for inspecting the internal surface of pipelines 42997100-2 | Machines voor inspectie van de binnenkant van pijpleidingen
42997200-3 | Machines for cleaning the internal surface of pipelines 42997200-3 | Machines voor reiniging van de binnenkant van pijpleidingen
42997300-4 | Industrial robots 42997300-4 | Industriële robots
42998000-8 | Pallet-picking system 42998000-8 | Palletzoeksysteem
42998100-9 | Pallet-retrieving system 42998100-9 | Palletuithaalsysteem
42999000-5 | Non-domestic vacuum cleaners and floor polishers 42999000-5 | Stofzuigers en boenmachines voor niet-huishoudelijk gebruik
42999100-6 | Non-domestic vacuum cleaners 42999100-6 | Stofzuigers, niet voor huishoudelijk gebruik
42999200-7 | Non-domestic floor polishers 42999200-7 | Boenmachines, niet voor huishoudelijk gebruik
42999300-8 | Parts of non-domestic vacuum cleaners 42999300-8 | Delen van stofzuigers, niet voor huishoudelijk gebruik
42999400-9 | Parts of non-domestic floor polishers 42999400-9 | Delen van vloerboenmachines, niet voor huishoudelijk gebruik
43000000-3 | Machinery for mining, quarrying, construction equipment 43000000-3 | Machines voor de mijnbouw, steengroeven en voor de bouw
43100000-4 | Mining equipment 43100000-4 | Mijnbouwuitrusting
43120000-0 | Coal or rock cutters and tunnelling machinery, and boring or sinking machinery 43120000-0 | Kolen- of steenzaagmachines en tunnelgraafmachines, machines voor boren of delven
43121000-7 | Well-drilling machinery 43121000-7 | Putboormachines
43121100-8 | Wellhead running tools 43121100-8 | Installatiewerktuigen voor putmond
43121200-9 | Riser connector apparatus 43121200-9 | Apparatuur voor stijgbuisverbindingen
43121300-0 | Well-completion equipment 43121300-0 | Putafwerkingsuitrusting
43121400-1 | Well-intervention equipment 43121400-1 | Putinterventie-uitrusting
43121500-2 | Well-testing equipment 43121500-2 | Puttestuitrusting
43121600-3 | Blowout prevention (BOP) apparatus 43121600-3 | Apparatuur voor eruptieafsluiters
43122000-4 | Coal or rock-cutting machinery 43122000-4 | Steenkoolzaagmachines of steenzaagmachines
43123000-1 | Tunnelling machinery 43123000-1 | Tunnelgraafmateriaal
43124000-8 | Boring machinery 43124000-8 | Grondboormachines
43124100-9 | Moles 43124100-9 | Tunnelgraafmachines
43124900-7 | Rock-drilling equipment 43124900-7 | Rotsboormachines
43125000-5 | Sinking machinery 43125000-5 | Delfmachines
43130000-3 | Drilling equipment 43130000-3 | Booruitrusting
43131000-0 | Offshore production platforms 43131000-0 | Offshoreproductieplatforms
43131100-1 | Offshore equipment 43131100-1 | Offshore-uitrusting
43131200-2 | Offshore drilling unit 43131200-2 | Offshoreboorunit
43132000-7 | Oil drilling equipment 43132000-7 | Oliebooruitrusting
43132100-8 | Drilling machinery 43132100-8 | Boormachines
43132200-9 | Drilling rig 43132200-9 | Boorinstallatie
43132300-0 | Drills 43132300-0 | Boren
43132400-1 | Line equipment 43132400-1 | Pijpleidingsuitrusting
43132500-2 | Liner hangers 43132500-2 | Zeefpijphangers
43133000-4 | Oil platform equipment 43133000-4 | Uitrusting voor olieplatforms
43133100-5 | Skid units 43133100-5 | Skidunits
43133200-6 | Skid-mounted modules 43133200-6 | Op skids gemonteerde modules
43134000-1 | Oil-field machinery 43134000-1 | Machines voor olieveld
43134100-2 | Submersible pumps 43134100-2 | Onderwaterpompen
43135000-8 | Subsea equipment 43135000-8 | Onderzeese uitrusting
43135100-9 | Subsea control systems 43135100-9 | Onderzeese regelsystemen
43136000-5 | Downhole equipment 43136000-5 | Boorgatuitrusting
43140000-6 | Mobile hydraulic-powered mine roof supports 43140000-6 | Mobiele hydraulische dakstutten voor de mijnbouw
43200000-5 | Earthmoving and excavating machinery, and associated parts 43200000-5 | Grondverzet- en graafmachines, en bijbehorende onderdelen
43210000-8 | Earthmoving machinery 43210000-8 | Grondverzetmachines
43211000-5 | Bulldozers 43211000-5 | Bulldozers
43212000-2 | Angle-dozers 43212000-2 | Hoekschuivers
43220000-1 | Graders and levellers 43220000-1 | Grondschaven en egaliseermachines
43221000-8 | Road graders 43221000-8 | Wegschaven
43230000-4 | Scraper machines 43230000-4 | Schraapmachines
43240000-7 | Tamping machines 43240000-7 | Aanstampmachines
43250000-0 | Front-end shovel loaders 43250000-0 | Laadschoppen met voorschop
43251000-7 | Front-end shovel loaders with backhoe 43251000-7 | Laadschoppen met voorschop en dieplepel
43252000-4 | Front-end shovel loaders without backhoe 43252000-4 | Laadschoppen met voorschop, zonder dieplepel
43260000-3 | Mechanical shovels, excavators and shovel loaders, and mining machinery 43260000-3 | Laadschoppen, graafmachines en laadschoppen en mijnbouwmachines
43261000-0 | Mechanical shovels 43261000-0 | Laadschoppen
43261100-1 | Mechanical shovel loaders 43261100-1 | Schep- en laadmachines
43262000-7 | Excavating machinery 43262000-7 | Graafmachinerie
43262100-8 | Mechanical excavators 43262100-8 | Graafmachines
43300000-6 | Construction machinery and equipment 43300000-6 | Machines en uitrusting voor de bouw
43310000-9 | Civil engineering machinery 43310000-9 | Machines voor civiele techniek
43311000-6 | Pile drivers 43311000-6 | Heimachines
43312000-3 | Road-surfacing machinery 43312000-3 | Wegverhardingsmachines
43312100-4 | Planers 43312100-4 | Schaafmachines
43312200-5 | Chippers 43312200-5 | Splitstrooiwagens
43312300-6 | Paving machinery 43312300-6 | Bestratingsmachines
43312400-7 | Road rollers 43312400-7 | Wegwalsen
43312500-8 | Mechanical rollers 43312500-8 | Walsmachines
43313000-0 | Snowploughs and snowblowers 43313000-0 | Sneeuwploegen en sneeuwblazers
43313100-1 | Snowploughs 43313100-1 | Sneeuwploegen
43313200-2 | Snowblowers 43313200-2 | Sneeuwblazers
43314000-7 | Pile extractors 43314000-7 | Palentrekkers
43315000-4 | Compacting machinery 43315000-4 | Verdichtingsmachines
43316000-1 | Cable-laying machinery 43316000-1 | Machines voor het leggen van kabels
43320000-2 | Construction equipment 43320000-2 | Bouwuitrusting
43321000-9 | Bridge-suspension equipment 43321000-9 | Uitrusting voor brugophanging
43322000-6 | Dismantling equipment 43322000-6 | Ontmantelingsuitrusting
43323000-3 | Irrigation equipment 43323000-3 | Irrigatie-uitrusting
43324000-0 | Drainage equipment 43324000-0 | Draineringsuitrusting
43324100-1 | Equipment for swimming pools 43324100-1 | Uitrusting voor zwembaden
43325000-7 | Park and playground equipment 43325000-7 | Uitrusting voor parken en speelplaatsen
43325100-8 | Grounds-maintenance equipment 43325100-8 | Uitrusting voor terreinonderhoud
43327000-1 | Prefabricated equipment 43327000-1 | Prefabuitrusting
43328000-8 | Hydraulic installations 43328000-8 | Hydraulische installaties
43328100-9 | Hydraulic equipment 43328100-9 | Hydraulische uitrusting
43329000-5 | Equipment sets 43329000-5 | Uitrustingssets
43400000-7 | Mineral-processing and foundry mould-forming machinery 43400000-7 | Machines voor het behandelen van ertsen en machines voor het maken van gietvormen
43410000-0 | Mineral-processing machinery 43410000-0 | Machines voor het behandelen van ertsen
43411000-7 | Sorting and screening machines 43411000-7 | Sorteer- en zeefmachines
43412000-4 | Machines for mixing gravel with bitumen 43412000-4 | Machines voor het mengen van grind met bitumen
43413000-1 | Concrete or mortar mixers 43413000-1 | Beton- en mortelmengers
43413100-2 | Cement mixers 43413100-2 | Cementmengers
43414000-8 | Grinding machines 43414000-8 | Maalmachines
43414100-9 | Coal pulverising mills 43414100-9 | Steenkoolverpulveraars
43415000-5 | Foundry moulds 43415000-5 | Gietvormen
43420000-3 | Foundry mould-forming machinery 43420000-3 | Machines voor het maken van gietvormen
43500000-8 | Track-laying vehicles 43500000-8 | Rupsbandvoertuigen
43600000-9 | Parts of machinery for mining, quarrying and construction 43600000-9 | Delen van machines voor mijnbouw, steengroeven en voor de bouw
43610000-2 | Parts for boring machinery 43610000-2 | Delen van boormachines
43611000-9 | Parts for well-drilling machinery 43611000-9 | Delen van grondboormachines
43611100-0 | Bridge plugs 43611100-0 | Brugproppen
43611200-1 | Industrial drill bits 43611200-1 | Industriële boorkoppen
43611300-2 | Drilling jars 43611300-2 | Boorscharen
43611400-3 | Iron roughnecks 43611400-3 | IJzeren boortorens
43611500-4 | Rotary tables 43611500-4 | Draaibare tafels
43611600-5 | Mudline suspension equipment 43611600-5 | Uitrusting voor de ophanging van de spoelingleiding
43611700-6 | Tieback equipment 43611700-6 | Bevestigingsuitrusting
43612000-6 | Parts of well-extraction machinery 43612000-6 | Delen van boorputextractiemachines
43612100-7 | Casing hangers 43612100-7 | Ophangmechanismen voor verbuizing
43612200-8 | Liner hanger equipment 43612200-8 | Uitrusting voor zeefpijphangers
43612300-9 | Production riser tensioners 43612300-9 | Productiestijgbuisspanners
43612400-0 | Wellheads 43612400-0 | Boorputkoppen
43612500-1 | Production riser tieback equipment 43612500-1 | Bevestigingsuitrusting voor de productiestijgleiding
43612600-2 | Wellhead control system 43612600-2 | Boorputkop-controlesysteem
43612700-3 | Wellhead equipment 43612700-3 | Apparatuur voor boorputkop
43612800-4 | Rig-jacking systems 43612800-4 | Vijzelsystemen voor boorplatforms
43613000-3 | Parts of coal or rock cutting machinery 43613000-3 | Delen van steenkool- of steenzaagmachines
43613100-4 | Parts of coal cutting machinery 43613100-4 | Delen van steenkoolzaagmachines
43613200-5 | Parts of rock cutting machinery 43613200-5 | Delen van steenzaagmachines
43614000-0 | Parts of tunnelling machinery 43614000-0 | Delen van tunnelgraafmachines
43620000-5 | Parts of mineral-processing machinery 43620000-5 | Delen van machines voor het behandelen van ertsen
43630000-8 | Parts of sinking machinery 43630000-8 | Delen van delfmachines
43640000-1 | Parts of excavating machinery 43640000-1 | Delen van graafmachinerie
43700000-0 | Machinery for metallurgy and associated parts 43700000-0 | Machines voor de metallurgie en bijbehorende onderdelen
43710000-3 | Metal-rolling machinery 43710000-3 | Metaalwalsmachines
43711000-0 | Parts of metal-rolling machinery 43711000-0 | Onderdelen van metaalwalsmachines
43720000-6 | Casting machines 43720000-6 | Gietmachines
43721000-3 | Parts of casting machines 43721000-3 | Onderdelen van gietmachines
43800000-1 | Workshop equipment 43800000-1 | Werkplaatsuitrusting
43810000-4 | Woodworking equipment 43810000-4 | Houtbewerkingsuitrusting
43811000-1 | Sanding machines 43811000-1 | Schuurmachines
43812000-8 | Sawing equipment 43812000-8 | Zaaguitrusting
43820000-7 | Shoe-making equipment 43820000-7 | Schoenmakersuitrusting
43830000-0 | Power tools 43830000-0 | Elektrisch gereedschap
43840000-3 | Blacksmiths' equipment 43840000-3 | Uitrusting voor smederij
44000000-0 | Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus) 44000000-0 | Structuren en materialen voor de bouw; ondersteunende producten voor de bouw (uitgezonderd elektrische apparatuur)
44100000-1 | Construction materials and associated items 44100000-1 | Bouwmaterialen en aanverwante artikelen
44110000-4 | Construction materials 44110000-4 | Constructiematerialen
44111000-1 | Building materials 44111000-1 | Bouwmaterialen
44111100-2 | Bricks 44111100-2 | Bakstenen
44111200-3 | Cement 44111200-3 | Cement
44111210-6 | Drilling cement 44111210-6 | Boorspecie
44111300-4 | Ceramics 44111300-4 | Keramiek
44111400-5 | Paints and wallcoverings 44111400-5 | Verf en wandbekleding
44111500-6 | Insulators and insulating fittings 44111500-6 | Isolatoren en isolerende delen
44111510-9 | Insulators 44111510-9 | Isolatoren
44111511-6 | Electrical insulators 44111511-6 | Isolatoren voor elektriciteit
44111520-2 | Thermal insulating material 44111520-2 | Warmte-isolatiemateriaal
44111530-5 | Electrical insulating fittings 44111530-5 | Elektriciteit-isolerende delen
44111540-8 | Insulating glass 44111540-8 | Isolatieglas
44111600-7 | Blocks 44111600-7 | Blokken
44111700-8 | Tiles 44111700-8 | Tegels
44111800-9 | Mortar (construction) 44111800-9 | Mortel (bouwnijverheid)
44111900-0 | Ceramic flags 44111900-0 | Keramische plavuizen
44112000-8 | Miscellaneous building structures 44112000-8 | Diverse constructiestructuren
44112100-9 | Shelters 44112100-9 | Schuilhokjes
44112110-2 | Shelter parts 44112110-2 | Onderdelen van schuilhokjes
44112120-5 | Profile sections 44112120-5 | Profielsecties
44112200-0 | Floor coverings 44112200-0 | Vloerbedekking
44112210-3 | Solid flooring 44112210-3 | Hard vloermateriaal
44112220-6 | False floors 44112220-6 | Verhoogde vloeren
44112230-9 | Linoleum 44112230-9 | Linoleum
44112240-2 | Parquet 44112240-2 | Parket
44112300-1 | Partitions 44112300-1 | Scheidingsvoorzieningen
44112310-4 | Partition walls 44112310-4 | Scheidingswanden
44112400-2 | Roof 44112400-2 | Dak
44112410-5 | Roof frames 44112410-5 | Dakspanten
44112420-8 | Roof supports 44112420-8 | Dakstutten
44112430-1 | Roof trusses 44112430-1 | Kapspanten
44112500-3 | Roofing materials 44112500-3 | Dakbedekkingsmateriaal
44112510-6 | Shingles 44112510-6 | Dakspanen
44112600-4 | Sound insulation 44112600-4 | Geluidsisolatie
44112700-5 | Beams 44112700-5 | Balken
44113000-5 | Road-construction materials 44113000-5 | Materiaal voor wegenbouw
44113100-6 | Paving materials 44113100-6 | Bestratingsmateriaal
44113120-2 | Paving slabs 44113120-2 | Bestratingsplaten
44113130-5 | Paving stones 44113130-5 | Straatstenen
44113140-8 | Roadstone 44113140-8 | Steenmateriaal voor wegenbouw
44113200-7 | Flagstones 44113200-7 | Flagstones
44113300-8 | Coated materials 44113300-8 | Omhulde materialen
44113310-1 | Coated road materials 44113310-1 | Omhulde wegenbouwmaterialen
44113320-4 | Coated roadstone 44113320-4 | Omhulde wegenbouwsteen
44113330-7 | Coating materials 44113330-7 | Bekledingsmateriaal
44113500-0 | Glass beads 44113500-0 | Glazen parels
44113600-1 | Bitumen and asphalt 44113600-1 | Bitumen en asfalt
44113610-4 | Bitumen 44113610-4 | Bitumen
44113620-7 | Asphalt 44113620-7 | Asfalt
44113700-2 | Road-repair materials 44113700-2 | Materiaal voor reparatie van wegen
44113800-3 | Road-surfacing materials 44113800-3 | Wegdekmateriaal
44113810-6 | Surface dressing 44113810-6 | Oppervlaktebehandeling
44113900-4 | Road-maintenance materials 44113900-4 | Materiaal voor wegenonderhoud
44113910-7 | Winter-maintenance materials 44113910-7 | Materiaal voor gladheidsbestrijding
44114000-2 | Concrete 44114000-2 | Beton
44114100-3 | Ready-mixed concrete 44114100-3 | Stortklaar beton
44114200-4 | Concrete products 44114200-4 | Betonproducten
44114210-7 | Concrete piles 44114210-7 | Betonnen pijlers
44114220-0 | Concrete pipes and fittings 44114220-0 | Betonnen buizen en hulpstukken
44114250-9 | Concrete slabs 44114250-9 | Betonplaten
44115000-9 | Building fittings 44115000-9 | Hulpstukken voor bouwwerken
44115100-0 | Ducting 44115100-0 | Buisleidingen
44115200-1 | Plumbing and heating materials 44115200-1 | Loodgieters- en verwarmingsmateriaal
44115210-4 | Plumbing materials 44115210-4 | Loodgietersmateriaal
44115220-7 | Heating materials 44115220-7 | Materiaal voor verwarming
44115310-5 | Roller-type shutters 44115310-5 | Rolluiken
44115400-3 | Skylights 44115400-3 | Dakramen
44115500-4 | Sprinkler systems 44115500-4 | Sprinklersystemen
44115600-5 | Stairlifts 44115600-5 | Trapliften
44115700-6 | Exterior blinds 44115700-6 | Externe zonnewering
44115710-9 | Canopies 44115710-9 | Luifels
44115800-7 | Building internal fittings 44115800-7 | Interne hulpstukken voor gebouwen
44115810-0 | Curtain rails and hangings 44115810-0 | Gordijnroeden en gordijnen
44115811-7 | Curtain rails 44115811-7 | Gordijnroeden
44115900-8 | Sun protection devices 44115900-8 | Zonweringselementen
44130000-0 | Sewer mains 44130000-0 | Hoofdleidingen voor riolering
44131000-7 | Sewage chambers 44131000-7 | Rioolkolken
44132000-4 | Culvert elements 44132000-4 | Duikerelementen
44133000-1 | Ductile-iron end caps 44133000-1 | Dekplaatjes van gietijzer
44134000-8 | Bends 44134000-8 | Bochtstukken
44140000-3 | Products related to construction materials 44140000-3 | Producten verband houdend met bouwmaterialen
44141000-0 | Conduit 44141000-0 | Leidingbuizen
44141100-1 | Electric conduit 44141100-1 | Elektriciteitsbuizen
44142000-7 | Frames 44142000-7 | Frames
44143000-4 | Pallets 44143000-4 | Laadborden
44144000-1 | Posts 44144000-1 | Stijlen
44160000-9 | Pipeline, piping, pipes, casing, tubing and related items 44160000-9 | Pijpleidingen, pijpleidingstelsels, pijpen, mantelbuizen, binnenbuizen en aanverwante artikelen
44161000-6 | Pipelines 44161000-6 | Pijpleidingen
44161100-7 | Gas pipelines 44161100-7 | Gaspijpleidingen
44161110-0 | Gas-distribution network 44161110-0 | Gasdistributienetwerk
44161200-8 | Water mains 44161200-8 | Hoofdwaterleiding
44161400-0 | Underwater pipeline 44161400-0 | Onderwaterpijpleiding
44161410-3 | Subsea pipelines 44161410-3 | Onderzeese pijpleiding
44161500-1 | High-pressure pipeline 44161500-1 | Hogedrukpijpleiding
44161600-2 | Low-pressure pipeline 44161600-2 | Lagedrukpijpleiding
44161700-3 | Pipeline pigs 44161700-3 | Pijpschrapers
44161710-6 | Pig launchers 44161710-6 | Lanceerinstallaties voor pijpschrapers
44161720-9 | Pig receivers 44161720-9 | Opvanginstallaties voor pijpschrapers
44161730-2 | Pig traps 44161730-2 | Bijleidingen voor pijpschraper
44162000-3 | Piping 44162000-3 | Pijpleidingstelsels
44162100-4 | Piping supplies 44162100-4 | Benodigdheden voor pijpleidingstelsel
44162200-5 | Distribution piping 44162200-5 | Distributiepijpleiding
44162300-6 | Outfall piping 44162300-6 | Lozingsleidingstelsel
44162400-7 | Vitrified clay manholes 44162400-7 | Mangaten van gres
44162500-8 | Drinking-water piping 44162500-8 | Drinkwaterleidingen
44163000-0 | Pipes and fittings 44163000-0 | Pijpen en fittings
44163100-1 | Pipes 44163100-1 | Pijpen
44163110-4 | Drainage pipes 44163110-4 | Afwateringspijpen
44163111-1 | Drain pipes 44163111-1 | Afvoerpijpen
44163112-8 | Drainage system 44163112-8 | Afwateringssysteem
44163120-7 | Distance-heating pipes 44163120-7 | Stadsverwarmingsbuizen
44163121-4 | Heating pipes 44163121-4 | Verwarmingsbuizen
44163130-0 | Sewer pipes 44163130-0 | Rioolbuizen
44163140-3 | Steam and water pipes 44163140-3 | Stoom- en waterbuizen
44163150-6 | Low-pressure pipes 44163150-6 | Lagedrukbuizen
44163160-9 | Distribution pipes and accessories 44163160-9 | Distributiebuizen en toebehoren
44163200-2 | Pipe fittings 44163200-2 | Pijpfittings
44163210-5 | Pipe clamps 44163210-5 | Pijpklemmen
44163230-1 | Pipe connectors 44163230-1 | Pijpkoppelstukken
44163240-4 | Pipe joints 44163240-4 | Pijpverbindingen
44163241-1 | Insulated joints 44163241-1 | Geïsoleerde verbindingsstukken
44164000-7 | Casing and tubing 44164000-7 | Mantelbuizen en binnenbuizen
44164100-8 | Casing 44164100-8 | Mantelbuizen
44164200-9 | Tubing 44164200-9 | Schachtbekleding
44164300-0 | Tubular goods 44164300-0 | Buisvormige goederen
44164310-3 | Tubes and fittings 44164310-3 | Buizen en fittings
44165000-4 | Hoses, risers and sleeves 44165000-4 | Slangen, stijgleidingen en moffen
44165100-5 | Hoses 44165100-5 | Slangen
44165110-8 | Drilling hoses 44165110-8 | Boorslangen
44165200-6 | Risers 44165200-6 | Stijgleidingen
44165210-9 | Flexible risers 44165210-9 | Flexibele stijgbuizen
44165300-7 | Sleeves 44165300-7 | Moffen
44166000-1 | Oil country tubular goods 44166000-1 | Buismateriaal voor de aardolie-industrie
44167000-8 | Various pipe fittings 44167000-8 | Diverse pijpfittingen
44167100-9 | Couplings 44167100-9 | Koppelstukken
44167110-2 | Flanges 44167110-2 | Flenzen
44167111-9 | Flange adaptors 44167111-9 | Flensadapters
44167200-0 | Repair clamps and collars 44167200-0 | Reparatieklemmen en -ringen
44167300-1 | Bends, tees and pipe fittings 44167300-1 | Bochtstukken, T-stukken en fittingen voor pijpen
44167400-2 | Elbows 44167400-2 | Kniestukken
44170000-2 | Plates, sheets, strip and foil related to construction materials 44170000-2 | Platen, bladen, strips en folie verband houdend met bouwmaterialen
44171000-9 | Plates (construction) 44171000-9 | Platen (bouwnijverheid)
44172000-6 | Sheets (construction) 44172000-6 | Bladen (bouwnijverheid0
44173000-3 | Strip 44173000-3 | Strips
44174000-0 | Foil 44174000-0 | Folie
44175000-7 | Panels 44175000-7 | Panelen
44176000-4 | Film 44176000-4 | Dunne folie
44190000-8 | Miscellaneous construction materials 44190000-8 | Diverse materialen voor de bouw
44191000-5 | Miscellaneous construction materials in wood 44191000-5 | Diverse houten materialen voor de bouw
44191100-6 | Plywood 44191100-6 | Multiplex
44191200-7 | Laminated wood 44191200-7 | Houtlaminaat
44191300-8 | Particle board 44191300-8 | Spaanplaat
44191400-9 | Fibreboard 44191400-9 | Vezelplaat
44191500-0 | Densified wood 44191500-0 | Geperst hout
44191600-1 | Parquet panels 44191600-1 | Panelen voor parketvloeren
44192000-2 | Other miscellaneous construction materials 44192000-2 | Overige diverse materialen voor de bouw
44192100-3 | PVC foam 44192100-3 | Pvc-schuim
44192200-4 | Nails 44192200-4 | Nagels
44200000-2 | Structural products 44200000-2 | Constructieproducten
44210000-5 | Structures and parts of structures 44210000-5 | Assemblagestructuren en delen daarvan
44211000-2 | Prefabricated buildings 44211000-2 | Prefabgebouwen
44211100-3 | Modular and portable buildings 44211100-3 | Modulaire verplaatsbare bouwelementen
44211110-6 | Cabins 44211110-6 | Cabines
44211200-4 | Cubicles 44211200-4 | Hokjes
44211300-5 | Field hospital 44211300-5 | Veldhospitaal
44211400-6 | Field kitchens 44211400-6 | Veldkeukens
44211500-7 | Glasshouses 44211500-7 | Broeikassen
44212000-9 | Structural products and parts except prefabricated buildings 44212000-9 | Metaalbouwproducten en onderdelen, met uitzondering van prefabgebouwen
44212100-0 | Bridge 44212100-0 | Brug
44212110-3 | Bridge sections 44212110-3 | Brugsecties
44212120-6 | Structures of bridges 44212120-6 | Metaalconstructies van bruggen
44212200-1 | Towers, lattice masts, derricks and pylons 44212200-1 | Torens, vakwerkmasten, hefkranen en pylonen
44212210-4 | Derricks 44212210-4 | Hefkranen
44212211-1 | Drilling derricks 44212211-1 | Boortorens
44212212-8 | Static drilling derricks 44212212-8 | Vaste boortorens
44212220-7 | Pylons, poles and pickets 44212220-7 | Pylonen, palen en paaltjes
44212221-4 | Pylons 44212221-4 | Pylonen
44212222-1 | Electricity transmission pylons 44212222-1 | Hoogspanningsmasten
44212223-8 | Pylon supports 44212223-8 | Pyloonstutten
44212224-5 | Poles for carrying overhead lines 44212224-5 | Palen voor bovengrondse leidingen
44212225-2 | Poles 44212225-2 | Palen
44212226-9 | Electricity poles 44212226-9 | Elektriciteitspalen
44212227-6 | Pickets 44212227-6 | Paaltjes
44212230-0 | Towers 44212230-0 | Torens
44212233-1 | Water towers 44212233-1 | Watertorens
44212240-3 | Girders 44212240-3 | Steunbalken
44212250-6 | Masts 44212250-6 | Masten
44212260-9 | Radio or television masts 44212260-9 | Radio- of televisiemasten
44212261-6 | Radio masts 44212261-6 | Radiomasten
44212262-3 | Television masts 44212262-3 | Televisiemasten
44212263-0 | Lattice masts 44212263-0 | Vakwerkmasten
44212300-2 | Structures and parts 44212300-2 | Assemblagestructuren en losse delen
44212310-5 | Scaffolding 44212310-5 | Bouwsteigers
44212311-2 | Arch struts 44212311-2 | Boogschoren
44212312-9 | Arch stilts 44212312-9 | Boogpijlers
44212313-6 | Supports 44212313-6 | Stutten
44212314-3 | Pipe-hanging brackets 44212314-3 | Draagconstructie voor pijpen
44212315-0 | Equipment for scaffolding 44212315-0 | Steigeruitrusting
44212316-7 | Arch clips 44212316-7 | Boogklemmen
44212317-4 | Scaffolding structures 44212317-4 | Steigerconstructies
44212318-1 | Pipeline supports 44212318-1 | Stutten voor pijpleidingen
44212320-8 | Miscellaneous structures 44212320-8 | Diverse structuren
44212321-5 | Bus shelters 44212321-5 | Abri's
44212322-2 | Telephone booths 44212322-2 | Telefooncellen
44212329-1 | Security screens 44212329-1 | Veiligheidsschermen
44212380-6 | Parts of structures 44212380-6 | Delen van assemblagestructuren
44212381-3 | Cladding 44212381-3 | Bekleding
44212382-0 | Floodgates 44212382-0 | Vloeddeuren
44212383-7 | Lock gates 44212383-7 | Deuren voor schutsluis
44212390-9 | Sluices 44212390-9 | Sluizen
44212391-6 | Sluice gates 44212391-6 | Deuren voor in-/uitlaatsluis
44212400-3 | Piling 44212400-3 | Heiwerk
44212410-6 | Sheet piling 44212410-6 | Damwandplanken
44212500-4 | Angles and sections 44212500-4 | Hoekstaal en profielstaal
44212510-7 | Angles 44212510-7 | Hoekstaal
44212520-0 | Sections 44212520-0 | Profielstaal
44220000-8 | Builders' joinery 44220000-8 | Schrijnwerk voor de bouw
44221000-5 | Windows, doors and related items 44221000-5 | Ramen, deuren en aanverwante artikelen
44221100-6 | Windows 44221100-6 | Ramen
44221110-9 | Window frames 44221110-9 | Raamkozijnen
44221111-6 | Double-glazed units 44221111-6 | Elementen met dubbele beglazing
44221120-2 | French windows 44221120-2 | Openslaande deuren
44221200-7 | Doors 44221200-7 | Deuren
44221210-0 | Door blanks 44221210-0 | Deurplaten
44221211-7 | Door frames 44221211-7 | Deurkozijnen
44221212-4 | Door screens 44221212-4 | Deurhorren
44221213-1 | Door thresholds 44221213-1 | Deurdrempels
44221220-3 | Fire doors 44221220-3 | Branddeuren
44221230-6 | Sliding doors 44221230-6 | Schuifdeuren
44221240-9 | Garage doors 44221240-9 | Garagedeuren
44221300-8 | Gates 44221300-8 | Toegangsdeuren
44221310-1 | Access gates 44221310-1 | Toegangshekken
44221400-9 | Shutters 44221400-9 | Luiken
44221500-0 | Thresholds 44221500-0 | Drempels
44230000-1 | Builders' carpentry 44230000-1 | Timmerwerk voor de bouw
44231000-8 | Made-up fencing panels 44231000-8 | Kant-en-klare omheiningspanelen
44232000-5 | Timber roof trusses 44232000-5 | Houten kapgebinten
44233000-2 | Staircases 44233000-2 | Trappen
44300000-3 | Cable, wire and related products 44300000-3 | Kabels, draad en aanverwante producten
44310000-6 | Wire products 44310000-6 | Draadproducten
44311000-3 | Stranded wire 44311000-3 | Gevlochten draad
44312000-0 | Fencing wire 44312000-0 | Omheiningsdraad
44312300-3 | Barbed wire 44312300-3 | Prikkeldraad
44313000-7 | Metal netting 44313000-7 | Metaalgaas
44313100-8 | Wire-mesh fencing 44313100-8 | Gaasafrastering
44313200-9 | Wire cloth 44313200-9 | Metaalweefsel
44315000-1 | Wire rods 44315000-1 | Walsdraad
44315100-2 | Welding accessories 44315100-2 | Lastoebehoren
44315200-3 | Welding materials 44315200-3 | Lasmateriaal
44315300-4 | Soldering or brazing materials 44315300-4 | Materiaal voor solderen en hardsolderen
44315310-7 | Soldering materials 44315310-7 | Soldeermateriaal
44315320-0 | Brazing materials 44315320-0 | Materiaal voor hardsolderen
44316000-8 | Ironmongery 44316000-8 | IJzerwaren
44316100-9 | Anvils 44316100-9 | Aambeelden
44316200-0 | Portable forge 44316200-0 | Draagbare smidse
44316300-1 | Grilles 44316300-1 | Roosters
44316400-2 | Hardware 44316400-2 | Handgereedschappen
44316500-3 | Smiths' wares 44316500-3 | Smidswaren
44316510-6 | Blacksmiths' wares 44316510-6 | Smeedwerk
44317000-5 | Iron or steel slings 44317000-5 | Stroppen van ijzer of staal
44318000-2 | Conductors 44318000-2 | Geleiders
44320000-9 | Cable and related products 44320000-9 | Kabel en aanverwante producten
44321000-6 | Cable 44321000-6 | Kabel
44322000-3 | Cable accessories 44322000-3 | Kabeltoebehoren
44322100-4 | Cable conduits 44322100-4 | Kabeldoorvoerbuizen
44322200-5 | Cable connectors 44322200-5 | Kabelaansluitingen
44322300-6 | Cable ducts 44322300-6 | Kabelbuizen
44322400-7 | Cable fasteners 44322400-7 | Kabelklemmen
44330000-2 | Bars, rods, wire and profiles used in construction 44330000-2 | Staven, stangen, draad en profielen voor gebruik in de bouw
44331000-9 | Bars 44331000-9 | Staven
44332000-6 | Rods (construction) 44332000-6 | Stangen (bouwnijverheid)
44333000-3 | Wire 44333000-3 | Draad
44334000-0 | Profiles 44334000-0 | Profielen
44400000-4 | Miscellaneous fabricated products and related items 44400000-4 | Diverse fabrikaten en aanverwante producten
44410000-7 | Articles for the bathroom and kitchen 44410000-7 | Artikelen voor badkamer en keuken
44411000-4 | Sanitary ware 44411000-4 | Sanitair
44411100-5 | Taps 44411100-5 | Kranen
44411200-6 | Baths 44411200-6 | Badkuipen
44411300-7 | Washbasins 44411300-7 | Wastafels
44411400-8 | Shower basins 44411400-8 | Douchebakken
44411600-0 | Bidets 44411600-0 | Bidets
44411700-1 | Lavatory seats, covers, bowls and cisterns 44411700-1 | WC-brillen, deksels, toiletpotten en stortbakken
44411710-4 | Lavatory seats 44411710-4 | WC-brillen
44411720-7 | Lavatory covers 44411720-7 | WC-deksels
44411740-3 | Lavatory bowls 44411740-3 | Toiletpotten
44411750-6 | Lavatory cisterns 44411750-6 | Stortbakken
44411800-2 | Urinals 44411800-2 | Urinoirs
44420000-0 | Goods used in construction 44420000-0 | Goederen voor gebruik in de bouw
44421000-7 | Armoured or reinforced safes, strongboxes and doors 44421000-7 | Gepantserde of gewapende kluizen, brandkasten en deuren
44421300-0 | Safes 44421300-0 | Kluizen
44421500-2 | Armoured or reinforced doors 44421500-2 | Gepantserde of gewapende deuren
44421600-3 | Safe-deposit lockers 44421600-3 | Bewaarkluizen
44421700-4 | Boxes and lockers 44421700-4 | Kisten en afsluitbare kasten
44421710-7 | Left-luggage lockers 44421710-7 | Bagagekluizen
44421720-0 | Lockers 44421720-0 | Opbergkasten
44421721-7 | Safe-deposit boxes 44421721-7 | Safekastjes
44421722-4 | Safety cases 44421722-4 | Safekasten
44421780-8 | Deed boxes 44421780-8 | Aktenkisten
44421790-1 | Cash boxes 44421790-1 | Geldkisten
44422000-4 | Letterboxes 44422000-4 | Brievenbussen
44423000-1 | Miscellaneous articles 44423000-1 | Diverse goederen
44423100-2 | Bells 44423100-2 | Klokken (bellen)
44423200-3 | Ladders 44423200-3 | Ladders
44423220-9 | Folding steps 44423220-9 | Opvouwbare trappen
44423230-2 | Step stools 44423230-2 | Keukentrapjes
44423300-4 | Goods-handling equipment 44423300-4 | Laad- en losuitrusting
44423330-3 | Platforms for handling goods 44423330-3 | Pallets voor goederenvervoer
44423340-6 | Wire-rope accessories for handling goods 44423340-6 | Toebehoren van draadkabel voor laad- en losuitrusting
44423400-5 | Signs and related items 44423400-5 | Signaleringsborden en aanverwante artikelen
44423450-0 | Nameplates 44423450-0 | Naambordjes
44423460-3 | Address plates 44423460-3 | Adresplaatjes
44423700-8 | Manhole elements 44423700-8 | Delen van mangaten
44423710-1 | Surface boxes 44423710-1 | Straatpotten
44423720-4 | Boundary boxes 44423720-4 | Grenskasten
44423730-7 | Manhole frames 44423730-7 | Frames voor mangaten
44423740-0 | Manhole covers 44423740-0 | Mangatdeksels
44423750-3 | Drain covers 44423750-3 | Riooldeksels
44423760-6 | Access covers 44423760-6 | Toegangsdeksels
44423790-5 | Manhole step irons 44423790-5 | Klimijzers voor mangaten
44423800-9 | Metal stamps 44423800-9 | Metalen stempels
44423810-2 | Rubber stamps 44423810-2 | Rubberstempels
44423850-4 | Shapes 44423850-4 | Gevormde artikelen
44423900-0 | Sacrificial anodes 44423900-0 | Opofferingsanodes
44424000-8 | Meter-housing boxes and tape 44424000-8 | Meterkasten en band
44424100-9 | Meter-housing boxes 44424100-9 | Meterkasten
44424200-0 | Adhesive tape 44424200-0 | Plakband
44424300-1 | Reflective tape 44424300-1 | Reflecterend band
44425000-5 | Rings, seals, bands, sticks and grout packers 44425000-5 | Ringen, zegels, band, stokken en voegspeciepakkers
44425100-6 | Elastic rings 44425100-6 | Elastische ringen
44425110-9 | Self-adhesive reinforcement rings 44425110-9 | Zelfklevende versterkingsringen
44425200-7 | Rubber seals 44425200-7 | Dichtingsmateriaal van rubber
44425300-8 | Rubber bands 44425300-8 | Elastiekjes
44425400-9 | Grout packers 44425400-9 | Voegspeciepakkers
44425500-0 | Plastic sticks 44425500-0 | Stokken van plastic
44430000-3 | Armour plating 44430000-3 | Pantserplaatbekleding
44431000-0 | Cover plates 44431000-0 | Dekplaten
44440000-6 | Bearings 44440000-6 | Lagers
44441000-3 | Microbeads 44441000-3 | Microparels
44442000-0 | Roller bearings 44442000-0 | Rollagers
44450000-9 | Mild steel 44450000-9 | Zacht staal
44451000-6 | Coin blanks 44451000-6 | Muntplaatjes
44452000-3 | Coin boxes 44452000-3 | Muntbakken voor automaten
44460000-2 | Props and mining struts 44460000-2 | Schoren en stutten voor de mijnbouw
44461000-9 | Props 44461000-9 | Schoren
44461100-0 | Mine props 44461100-0 | Mijnschoren
44462000-6 | Mining struts 44462000-6 | Mijnstutten
44464000-0 | Caterpillar tracks 44464000-0 | Rupsbanden
44470000-5 | Cast-iron products 44470000-5 | Gietijzeren producten
44480000-8 | Miscellaneous fire-protection equipment 44480000-8 | Diverse brandbeveiligingsuitrusting
44481000-5 | Platforms ladders 44481000-5 | Hoogwerkers
44481100-6 | Fire ladders 44481100-6 | Brandladders
44482000-2 | Fire-protection devices 44482000-2 | Brandbeveiligingstoestellen
44482100-3 | Fire hoses 44482100-3 | Brandslangen
44482200-4 | Fire hydrants 44482200-4 | Brandkranen
44500000-5 | Tools, locks, keys, hinges, fasteners, chain and springs 44500000-5 | Gereedschap, sloten, sleutels, scharnieren, sluitingen, ketting en veren
44510000-8 | Tools 44510000-8 | Gereedschap
44511000-5 | Hand tools 44511000-5 | Handgereedschap
44511100-6 | Spades and shovels 44511100-6 | Spaden en schoppen
44511110-9 | Spades 44511110-9 | Spaden
44511120-2 | Shovels 44511120-2 | Schoppen
44511200-7 | Gardening forks 44511200-7 | Tuingaffels
44511300-8 | Mattocks, picks, hoes, rakes and beach rakes 44511300-8 | Houwelen, pikhouwelen, hakken, harken en strandharken
44511310-1 | Mattocks 44511310-1 | Houwelen
44511320-4 | Picks 44511320-4 | Pikhouwelen
44511330-7 | Hoes 44511330-7 | Schoffels
44511340-0 | Rakes 44511340-0 | Harken
44511341-7 | Beach rakes 44511341-7 | Strandharken
44511400-9 | Axes 44511400-9 | Bijlen
44511500-0 | Hand saws 44511500-0 | Handzagen
44511510-3 | Handsaw blades 44511510-3 | Bladen voor handzagen
44512000-2 | Miscellaneous hand tools 44512000-2 | Divers handgereedschap
44512100-3 | Chisels 44512100-3 | Beitels
44512200-4 | Pliers 44512200-4 | Buigtangen
44512210-7 | Crimping pliers 44512210-7 | Wurgtangen
44512300-5 | Hammers 44512300-5 | Hamers
44512400-6 | Wire grips 44512400-6 | Draadklemmen
44512500-7 | Spanners 44512500-7 | Moersleutels
44512600-8 | Roadworking tools 44512600-8 | Gereedschap voor wegenwerken
44512610-1 | Spikes for piercing road surfaces 44512610-1 | Pinnen voor het doorboren van toplagen van wegen
44512700-9 | Files or rasps 44512700-9 | Vijlen of raspvijlen
44512800-0 | Screwdrivers 44512800-0 | Schroevendraaiers
44512900-1 | Drill bits, screwdriver bits and other accessories 44512900-1 | Boorijzers, schroevendraaierbladen en ander toebehoren
44512910-4 | Drill bits 44512910-4 | Boorijzers
44512920-7 | Screwdriver bits 44512920-7 | Schroevendraaierbladen
44512930-0 | Tool carriers 44512930-0 | Draagbaar opbergsysteem voor gereedschap
44512940-3 | Tool kits 44512940-3 | Gereedschapskisten
44513000-9 | Treadle-operated tools 44513000-9 | Gereedschap met pedaalbediening
44514000-6 | Tool handles and tool parts 44514000-6 | Handgrepen en delen van gereedschap
44514100-7 | Tool handles 44514100-7 | Handgrepen van gereedschap
44514200-8 | Tool parts 44514200-8 | Delen van gereedschap
44520000-1 | Locks, keys and hinges 44520000-1 | Sloten, sleutels en scharnieren
44521000-8 | Miscellaneous padlocks and locks 44521000-8 | Diverse hangsloten en sloten
44521100-9 | Locks 44521100-9 | Sloten
44521110-2 | Door locks 44521110-2 | Deursloten
44521120-5 | Electronic security lock 44521120-5 | Elektronisch veiligheidsslot
44521130-8 | Enhanced security lock 44521130-8 | Verhoogde-veiligheidsslot
44521140-1 | Furniture locks 44521140-1 | Sloten voor meubelen
44521200-0 | Padlocks and chains 44521200-0 | Hangsloten en kettingen
44521210-3 | Padlocks 44521210-3 | Hangsloten
44522000-5 | Clasps, lock parts and keys 44522000-5 | Sluitingen, delen van sloten en sleutels
44522100-6 | Clasps 44522100-6 | Sluithaken
44522200-7 | Keys 44522200-7 | Sleutels
44522300-8 | Parts of padlocks 44522300-8 | Delen van hangsloten
44522400-9 | Parts of locks 44522400-9 | Delen van sloten
44523000-2 | Hinges, mountings and fittings 44523000-2 | Scharnieren, bevestigingsmateriaal en beslag
44523100-3 | Hinges 44523100-3 | Scharnieren
44523200-4 | Mountings 44523200-4 | Bevestigingsmateriaal
44523300-5 | Fittings 44523300-5 | Beslag
44530000-4 | Fasteners 44530000-4 | Bevestigingsmiddelen
44531000-1 | Threaded fasteners 44531000-1 | Bevestigingsmiddelen met schroefdraad
44531100-2 | Wood screws 44531100-2 | Houtschroeven
44531200-3 | Screw hooks or screw rings 44531200-3 | Schroefhaken of schroefringen
44531300-4 | Self-tapping screws 44531300-4 | Zelftappende schroeven
44531400-5 | Bolts 44531400-5 | Bouten
44531500-6 | Flange jointing sets 44531500-6 | Flensverbindingsstukken
44531510-9 | Bolts and screws 44531510-9 | Bouten en schroeven
44531520-2 | Coach bolts and screws 44531520-2 | Slotbouten en kraagschroeven
44531600-7 | Nuts 44531600-7 | Moeren
44531700-8 | Iron or steel threaded articles 44531700-8 | IJzeren of stalen bevestigingsmiddelen met schroefdraad
44532000-8 | Non-threaded fasteners 44532000-8 | Sluitartikelen zonder schroefdraad
44532100-9 | Rivets 44532100-9 | Klinknagels
44532200-0 | Washers 44532200-0 | Sluitringen
44532300-1 | Cotter pins 44532300-1 | Splitpennen
44532400-2 | Steel fishplates 44532400-2 | Stalen lasplaten
44533000-5 | Copper fasteners 44533000-5 | Bevestigingsmiddelen van koper
44540000-7 | Chain 44540000-7 | Ketting
44541000-4 | Articulated chain 44541000-4 | Gelede ketting
44542000-1 | Parts of chain 44542000-1 | Kettingdelen
44550000-0 | Springs 44550000-0 | Veren
44600000-6 | Tanks, reservoirs and containers; central-heating radiators and boilers 44600000-6 | Tanks, reservoirs en containers; radiatoren en ketels voor centrale verwarming
44610000-9 | Tanks, reservoirs, containers and pressure vessels 44610000-9 | Tanks, reservoirs, containers en drukvaten
44611000-6 | Tanks 44611000-6 | Tanks
44611100-7 | Air cylinders 44611100-7 | Luchtflessen
44611110-0 | Compressed-air cylinders 44611110-0 | Persluchtflessen
44611200-8 | Breathing apparatus 44611200-8 | Ademhalingsapparatuur
44611400-0 | Storage tanks 44611400-0 | Opslagtanks
44611410-3 | Oil-storage tanks 44611410-3 | Olietanks
44611420-6 | Sludge-storage tanks 44611420-6 | Slibopslagtanks
44611500-1 | Water tanks 44611500-1 | Watertanks
44611600-2 | Reservoirs 44611600-2 | Reservoirs
44612000-3 | Liquefied-gas containers 44612000-3 | Flessen voor lpg
44612100-4 | Gas cylinders 44612100-4 | Gasflessen
44612200-5 | Gas tanks 44612200-5 | Gastanks
44613000-0 | Large containers 44613000-0 | Grote containers
44613110-4 | Silos 44613110-4 | Silo's
44613200-2 | Refrigerated containers 44613200-2 | Koelcontainers
44613210-5 | Water chambers 44613210-5 | Waterreservoirs
44613300-3 | Standard freight containers 44613300-3 | Standaard vrachtcontainers
44613400-4 | Storage containers 44613400-4 | Opslagcontainers
44613500-5 | Water containers 44613500-5 | Watercontainers
44613600-6 | Wheeled containers 44613600-6 | Verrijdbare containers
44613700-7 | Refuse skips 44613700-7 | Vuilnisbakken
44613800-8 | Containers for waste material 44613800-8 | Containers voor afvalmateriaal
44614000-7 | Casks 44614000-7 | Fusten
44614100-8 | Storage bins 44614100-8 | Opslagbakken
44614300-0 | Container storage system 44614300-0 | Containeropslagsysteem
44614310-3 | Stacking machinery 44614310-3 | Stapelmachines
44615000-4 | Pressure vessels 44615000-4 | Drukvaten
44615100-5 | Steel pressure vessels 44615100-5 | Stalen drukvaten
44616000-1 | Drums 44616000-1 | Trommels
44616200-3 | Waste drums 44616200-3 | Afvalvaten
44617000-8 | Boxes 44617000-8 | Dozen
44617100-9 | Cartons 44617100-9 | Kartons
44617200-0 | Meter housings 44617200-0 | Meterbehuizingen
44617300-1 | Prefabricated boxes 44617300-1 | Prefabkasten
44618000-5 | Light containers, corks, tops for containers, vats and lids 44618000-5 | Lichte containers, kurken, doppen voor grote flacons, tonnen en deksels
44618100-6 | Light containers 44618100-6 | Lichte containers
44618300-8 | Corks, stoppers, tops for containers and lids 44618300-8 | Kurken, stoppen, doppen voor grote flacons, en deksels
44618310-1 | Corks 44618310-1 | Kurken
44618320-4 | Stoppers 44618320-4 | Stoppen
44618330-7 | Tops for containers 44618330-7 | Doppen voor houders
44618340-0 | Lids 44618340-0 | Deksels
44618350-3 | Plastic caps 44618350-3 | Plastic doppen
44618400-9 | Cans 44618400-9 | Blikjes
44618420-5 | Food cans 44618420-5 | Voedselblikken
44618500-0 | Vats 44618500-0 | Vaten
44619000-2 | Other containers 44619000-2 | Overige opbergmiddelen
44619100-3 | Cases 44619100-3 | Kisten
44619200-4 | Cable drums 44619200-4 | Kabeltrommels
44619300-5 | Crates 44619300-5 | Kratten
44619400-6 | Barrels 44619400-6 | Tonnen
44619500-7 | Pallet boxes 44619500-7 | Palletkisten
44620000-2 | Central-heating radiators and boilers and parts 44620000-2 | Radiatoren en ketels en onderdelen voor centrale verwarming
44621000-9 | Radiators and boilers 44621000-9 | Radiatoren en ketels
44621100-0 | Radiators 44621100-0 | Radiatoren
44621110-3 | Central-heating radiators 44621110-3 | Radiatoren voor centrale verwarming
44621111-0 | Non-electrically-heated central-heating radiators 44621111-0 | Niet-elektrisch verwarmde radiatoren
44621112-7 | Parts of central-heating radiators 44621112-7 | Delen van radiatoren voor centrale verwarming
44621200-1 | Boilers 44621200-1 | Verwarmingsketels
44621210-4 | Water boilers 44621210-4 | Waterkokers
44621220-7 | Central-heating boilers 44621220-7 | Ketels voor centrale verwarming
44621221-4 | Parts of central-heating boilers 44621221-4 | Delen van ketels voor centrale verwarming
44622000-6 | Heat-recovery systems 44622000-6 | Warmteterugwinningssystemen
44622100-7 | Heat-recovery equipment 44622100-7 | Warmteterugwinningsuitrusting
44800000-8 | Paints, varnishes and mastics 44800000-8 | Verf, vernis en mastiek
44810000-1 | Paints 44810000-1 | Verf
44811000-8 | Road paint 44811000-8 | Wegenverf
44812000-5 | Artists' paints 44812000-5 | Verf voor kunstschilders
44812100-6 | Enamels and glazes 44812100-6 | Email en glazuur
44812200-7 | Oil and water paints 44812200-7 | Olie- en waterverf
44812210-0 | Oil paints 44812210-0 | Olieverf
44812220-3 | Water paints 44812220-3 | Waterverf
44812300-8 | Students' paints 44812300-8 | Verf voor onderwijsdoeleinden
44812310-1 | Colours in sets 44812310-1 | Verfdozen
44812320-4 | Signboard painters' colours 44812320-4 | Verf voor het schilderen van uithangborden
44812400-9 | Decorating supplies 44812400-9 | Decoratieartikelen
44820000-4 | Varnishes 44820000-4 | Vernis
44830000-7 | Mastics, fillers, putty and solvents 44830000-7 | Mastiek, vulstoffen, stopverf en oplosmiddelen
44831000-4 | Mastics, fillers, putty 44831000-4 | Mastiek, vulstoffen, stopverf
44831100-5 | Mastics 44831100-5 | Mastiek
44831200-6 | Fillers 44831200-6 | Vulmiddelen
44831300-7 | Putty 44831300-7 | Stopverf
44831400-8 | Grout 44831400-8 | Vulspecie
44832000-1 | Solvents 44832000-1 | Oplosmiddelen
44832100-2 | Paint stripper 44832100-2 | Verfafbijtmiddel
44832200-3 | Thinners 44832200-3 | Verdunningsmiddelen
44900000-9 | Stone for construction, limestone, gypsum and slate 44900000-9 | Steen voor de bouw, kalksteen, gips en lei
44910000-2 | Stone for construction 44910000-2 | Steen voor de bouw
44911000-9 | Marble and calcarous building stone 44911000-9 | Marmer en kalksteenachtige steen voor de bouw
44911100-0 | Marble 44911100-0 | Marmer
44911200-1 | Travertine 44911200-1 | Travertijn
44912000-6 | Miscellaneous building stone 44912000-6 | Diverse bouwstenen
44912100-7 | Granite 44912100-7 | Graniet
44912200-8 | Sandstone 44912200-8 | Zandsteen
44912300-9 | Basalt 44912300-9 | Basalt
44912400-0 | Kerbstones 44912400-0 | Trottoirbanden
44920000-5 | Limestone, gypsum and chalk 44920000-5 | Kalksteen, gips en krijt
44921000-2 | Limestone and gypsum 44921000-2 | Kalksteen en gips
44921100-3 | Gypsum 44921100-3 | Gips
44921200-4 | Lime 44921200-4 | Kalk
44921210-7 | Powdered lime 44921210-7 | Poederkalk
44921300-5 | Limestone 44921300-5 | Kalksteen
44922000-9 | Chalk and dolomite 44922000-9 | Krijt en dolomiet
44922100-0 | Chalk 44922100-0 | Krijt (gesteente)
44922200-1 | Dolomite 44922200-1 | Dolomiet
44930000-8 | Slate 44930000-8 | Leisteen
45000000-7 | Construction work 45000000-7 | Bouwwerkzaamheden
45100000-8 | Site preparation work 45100000-8 | Bouwrijp maken van terreinen
45110000-1 | Building demolition and wrecking work and earthmoving work 45110000-1 | Slopen en ontmantelen van gebouwen, en grondverzet
45111000-8 | Demolition, site preparation and clearance work 45111000-8 | Sloopwerkzaamheden, bouwrijp maken en ruimen van bouwterreinen
45111100-9 | Demolition work 45111100-9 | Sloopwerkzaamheden
45111200-0 | Site preparation and clearance work 45111200-0 | Bouwrijp maken en ruimen van bouwterreinen
45111210-3 | Blasting and associated rock-removal work 45111210-3 | Steenvrij maken door middel van explosieven en dergelijke
45111211-0 | Blasting work 45111211-0 | Explosiewerkzaamheden
45111212-7 | Rock-removal work 45111212-7 | Steenvrij maken
45111213-4 | Site-clearance work 45111213-4 | Ruimen van bouwterreinen
45111214-1 | Blast-clearing work 45111214-1 | Ruimen door explosie
45111220-6 | Scrub-removal work 45111220-6 | Verwijderen van begroeiing op bouwterreinen
45111230-9 | Ground-stabilisation work 45111230-9 | Grondstabilisatie
45111240-2 | Ground-drainage work 45111240-2 | Gronddrainage
45111250-5 | Ground investigation work 45111250-5 | Uitvoering van bodemonderzoek
45111260-8 | Site-preparation work for mining 45111260-8 | Terreinvoorbereiding voor mijnbouw
45111290-7 | Primary works for services 45111290-7 | Voorbereidende werkzaamheden voor leidingen
45111291-4 | Site-development work 45111291-4 | Inrichten van de bouwplaats
45111300-1 | Dismantling works 45111300-1 | Demontagewerkzaamheden
45111310-4 | Dismantling works for military installations 45111310-4 | Demontagewerkzaamheden voor militaire installaties
45111320-7 | Dismantling works for security installations 45111320-7 | Demontagewerkzaamheden voor veiligheidsinstallaties
45112000-5 | Excavating and earthmoving work 45112000-5 | Graafwerkzaamheden en grondverzet
45112100-6 | Trench-digging work 45112100-6 | Graven van geulen
45112200-7 | Soil-stripping work 45112200-7 | Afgraven van grond
45112210-0 | Topsoil-stripping work 45112210-0 | Afgraven van teelaarde
45112300-8 | Infill and land-reclamation work 45112300-8 | Landophoging en -winning
45112310-1 | Infill work 45112310-1 | Landophoging
45112320-4 | Land-reclamation work 45112320-4 | Landwinning
45112330-7 | Site-reclamation work 45112330-7 | Ruimen van bouwterrein
45112340-0 | Soil-decontamination work 45112340-0 | Bodemsanering
45112350-3 | Reclamation of waste land 45112350-3 | Ontginnen van braakliggende grond
45112360-6 | Land rehabilitation work 45112360-6 | Bodemherstel
45112400-9 | Excavating work 45112400-9 | Graafwerkzaamheden
45112410-2 | Grave-digging work 45112410-2 | Graven van grafkuilen
45112420-5 | Basement excavation work 45112420-5 | Uitgraven van kelders
45112440-1 | Terracing of hillsides 45112440-1 | Aanleggen van terrassen op berghellingen
45112441-8 | Terracing work 45112441-8 | Aanleggen van terrassen
45112450-4 | Excavation work at archaeological sites 45112450-4 | Archeologisch opgravingswerk
45112500-0 | Earthmoving work 45112500-0 | Grondverzet
45112600-1 | Cut and fill 45112600-1 | Uitgraven en opvullen
45112700-2 | Landscaping work 45112700-2 | Werkzaamheden voor landschapsarchitectuur
45112710-5 | Landscaping work for green areas 45112710-5 | Landschappelijk ontwerp voor groenzones
45112711-2 | Landscaping work for parks 45112711-2 | Landschappelijk ontwerp voor parken
45112712-9 | Landscaping work for gardens 45112712-9 | Landschappelijk ontwerp voor tuinen
45112713-6 | Landscaping work for roof gardens 45112713-6 | Landschappelijke vormgeving van daktuinen
45112714-3 | Landscaping work for cemeteries 45112714-3 | Landschappelijk ontwerp voor begraafplaatsen
45112720-8 | Landscaping work for sports grounds and recreational areas 45112720-8 | Landschappelijk ontwerp voor sport- en recreatieterreinen
45112721-5 | Landscaping work for golf courses 45112721-5 | Landschappelijk ontwerp voor golfbanen
45112722-2 | Landscaping work for riding areas 45112722-2 | Landschappelijk ontwerp voor paardrijterreinen
45112723-9 | Landscaping work for playgrounds 45112723-9 | Landschappelijk ontwerp voor speelterreinen
45112730-1 | Landscaping work for roads and motorways 45112730-1 | Landschappelijke vormgeving van wegen en snelwegen
45112740-4 | Landscaping work for airports 45112740-4 | Landschappelijke vormgeving op luchthavens
45113000-2 | Siteworks 45113000-2 | Werken op bouwterrein
45120000-4 | Test drilling and boring work 45120000-4 | Uitvoeren van proefboringen
45121000-1 | Test drilling work 45121000-1 | Proefboren
45122000-8 | Test boring work 45122000-8 | Maken van proefboorgaten
45200000-9 | Works for complete or part construction and civil engineering work 45200000-9 | Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
45210000-2 | Building construction work 45210000-2 | Bouwen van gebouwen
45211000-9 | Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses 45211000-9 | Bouwwerkzaamheden voor meergezins- en eengezinswoningen
45211100-0 | Construction work for houses 45211100-0 | Werkzaamheden voor huizenbouw
45211200-1 | Sheltered housing construction work 45211200-1 | Bouwwerkzaamheden voor aangepaste woningen
45211300-2 | Houses construction work 45211300-2 | Bouwen van woningen
45211310-5 | Bathrooms construction work 45211310-5 | Bouwen van badkamers
45211320-8 | Porches construction work 45211320-8 | Bouwen van veranda's
45211340-4 | Multi-dwelling buildings construction work 45211340-4 | Bouwen van meergezinswoningen
45211341-1 | Flats construction work 45211341-1 | Bouwen van flatgebouwen
45211350-7 | Multi-functional buildings construction work 45211350-7 | Bouwen van multifunctionele gebouwen
45211360-0 | Urban development construction work 45211360-0 | Bouwwerkzaamheden voor stadsontwikkeling
45211370-3 | Construction works for saunas 45211370-3 | Bouwen van sauna's
45212000-6 | Construction work for buildings relating to leisure, sports, culture, lodging and restaurants 45212000-6 | Gebouwen voor vrijetijdsbesteding, sport, cultuur, logies en restaurant
45212100-7 | Construction work of leisure facilities 45212100-7 | Bouwen van vrijetijdsvoorzieningen
45212110-0 | Leisure centre construction work 45212110-0 | Bouwen van vrijetijdscentrum
45212120-3 | Theme park construction work 45212120-3 | Bouwen van themapark
45212130-6 | Amusement park construction work 45212130-6 | Bouwen van pretpark
45212140-9 | Recreation installation 45212140-9 | Recreatiefaciliteiten
45212150-2 | Cinema construction work 45212150-2 | Bouwen van bioscoop
45212160-5 | Casino construction work 45212160-5 | Bouwen van casino
45212170-8 | Entertainment building construction work 45212170-8 | Bouwen van gebouw voor ontspanningsdoeleinden
45212171-5 | Entertainment centre construction work 45212171-5 | Bouwen van vermaakcentrum
45212172-2 | Recreation centre construction work 45212172-2 | Bouwen van recreatiecentrum
45212180-1 | Ticket offices construction work 45212180-1 | Bouwen van kaartverkooppunten
45212190-4 | Sun-protection works 45212190-4 | Aanbrengen van zonwering
45212200-8 | Construction work for sports facilities 45212200-8 | Bouwen van sportfaciliteiten
45212210-1 | Single-purpose sports facilities construction work 45212210-1 | Bouwen van specifieke sportvoorzieningen
45212211-8 | Ice rink construction work 45212211-8 | Bouwen van ijsbaan
45212212-5 | Construction work for swimming pool 45212212-5 | Bouwwerkzaamheden voor zwembad
45212213-2 | Sport markings works 45212213-2 | Aanbrengen van sportmarkeringen
45212220-4 | Multi-purpose sports facilities construction work 45212220-4 | Bouwen van multisportvoorzieningen
45212221-1 | Construction work in connection with structures for sports ground 45212221-1 | Bouwwerkzaamheden voor installaties voor sportterrein
45212222-8 | Gymnasium construction work 45212222-8 | Bouwen van gymnastiekzaal
45212223-5 | Winter-sports facilities construction work 45212223-5 | Bouwen van wintersportvoorzieningen
45212224-2 | Stadium construction work 45212224-2 | Bouwen van stadion
45212225-9 | Sports hall construction work 45212225-9 | Bouwen van sporthal
45212230-7 | Installation of changing rooms 45212230-7 | Installeren van kleedkamers
45212290-5 | Repair and maintenance work in connection with sports facilities 45212290-5 | Reparatie en onderhoud van sportfaciliteiten
45212300-9 | Construction work for art and cultural buildings 45212300-9 | Bouwen van gebouwen voor kunst en cultuur
45212310-2 | Construction work for buildings relating to exhibitions 45212310-2 | Gebouwen voor tentoonstellingen
45212311-9 | Art gallery construction work 45212311-9 | Bouwen van kunstgalerij
45212312-6 | Exhibition centre construction work 45212312-6 | Bouwen van tentoonstellingscentrum
45212313-3 | Museum construction work 45212313-3 | Bouwen van museum
45212314-0 | Historical monument or memorial construction work 45212314-0 | Bouwwerkzaamheden aan historisch monument of gedenkteken
45212320-5 | Construction work for buildings relating to artistic performances 45212320-5 | Gebouwen voor beeldende en uitvoerende kunst
45212321-2 | Auditorium construction work 45212321-2 | Bouwen van concertzaal
45212322-9 | Theatre construction work 45212322-9 | Bouwen van theater
45212330-8 | Library construction work 45212330-8 | Bouwen van bibliotheek
45212331-5 | Multimedia library construction work 45212331-5 | Bouwen van mediatheek
45212340-1 | Lecture hall construction work 45212340-1 | Bouwen van hoorzaal
45212350-4 | Buildings of particular historical or architectural interest 45212350-4 | Gebouwen met bijzondere historische of architectonische waarde
45212351-1 | Prehistoric monument construction work 45212351-1 | Bouwwerkzaamheden aan prehistorisch monument
45212352-8 | Industrial monument construction work 45212352-8 | Bouwwerkzaamheden aan industrieel monument
45212353-5 | Palace construction work 45212353-5 | Bouwwerkzaamheden aan paleis
45212354-2 | Castle construction work 45212354-2 | Bouwwerkzaamheden aan kasteel
45212360-7 | Religious buildings construction work 45212360-7 | Bouwen van religieus gebouw
45212361-4 | Church construction work 45212361-4 | Bouwen van kerk
45212400-0 | Accommodation and restaurant buildings 45212400-0 | Accommodatie- en restaurantgebouwen
45212410-3 | Construction work for lodging buildings 45212410-3 | Bouwen van gebouwen met logiesaccommodatie
45212411-0 | Hotel construction work 45212411-0 | Bouwen van hotel
45212412-7 | Hostel construction work 45212412-7 | Bouwen van jeugdherberg
45212413-4 | Short-stay accommodation construction work 45212413-4 | Bouwen van accommodatie voor kort verblijf
45212420-6 | Construction work for restaurants and similar facilities 45212420-6 | Bouwen van restaurants en dergelijke
45212421-3 | Restaurant construction work 45212421-3 | Bouwen van restaurant
45212422-0 | Canteen construction work 45212422-0 | Bouwen van kantine
45212423-7 | Cafeteria construction work 45212423-7 | Bouwen van cafeteria
45212500-1 | Kitchen or restaurant conversion 45212500-1 | Verbouwing van keuken of restaurant
45212600-2 | Pavilion construction work 45212600-2 | Bouwen van paviljoen
45213000-3 | Construction work for commercial buildings, warehouses and industrial buildings, buildings relating to transport 45213000-3 | Gebouwen met een commerciële functie, pakhuizen en industriële gebouwen, en gebouwen in verband met transport
45213100-4 | Construction work for commercial buildings 45213100-4 | Bouwen van gebouwen voor commerciële doeleinden
45213110-7 | Shop buildings construction work 45213110-7 | Bouwen van winkels
45213111-4 | Shopping centre construction work 45213111-4 | Bouwen van winkelcentrum
45213112-1 | Shop units construction work 45213112-1 | Bouwen van winkeleenheden
45213120-0 | Post office construction work 45213120-0 | Bouwen van postkantoor
45213130-3 | Bank construction work 45213130-3 | Bouwen van bank
45213140-6 | Market construction work 45213140-6 | Bouwen van markt
45213141-3 | Covered market construction work 45213141-3 | Bouwen van overdekte markt
45213142-0 | Open-air market construction work 45213142-0 | Bouwen van openluchtmarkt
45213150-9 | Office block construction work 45213150-9 | Bouwen van kantoorpand
45213200-5 | Construction work for warehouses and industrial buildings 45213200-5 | Bouwen van opslagplaatsen en fabrieken
45213210-8 | Cold-storage installations 45213210-8 | Installaties voor koelruimten
45213220-1 | Construction work for warehouses 45213220-1 | Bouwen van opslagloodsen
45213221-8 | Warehouse stores construction work 45213221-8 | Bouwen van magazijnen
45213230-4 | Abattoir construction work 45213230-4 | Bouwen van slachthuis
45213240-7 | Agricultural buildings construction work 45213240-7 | Bouwen van landbouwgebouwen
45213241-4 | Barn construction work 45213241-4 | Bouwen van schuur
45213242-1 | Cowsheds construction work 45213242-1 | Bouwen van koeienstal
45213250-0 | Construction work for industrial buildings 45213250-0 | Bouwen van industriegebouwen
45213251-7 | Industrial units construction work 45213251-7 | Bouwen van industrie-eenheden
45213252-4 | Workshops construction work 45213252-4 | Bouwen van werkplaatsen
45213260-3 | Stores depot construction work 45213260-3 | Bouwen van opslagruimten
45213270-6 | Construction works for recycling station 45213270-6 | Bouwwerkzaamheden recyclingcentrum
45213280-9 | Construction works for compost facility 45213280-9 | Bouwwerkzaamheden voor composteerinrichting
45213300-6 | Buildings associated with transport 45213300-6 | Gebouwen in verband met vervoersdiensten
45213310-9 | Construction work for buildings relating to road transport 45213310-9 | Gebouwen in verband met vervoer over de weg
45213311-6 | Bus station construction work 45213311-6 | Bouwen van busstation
45213312-3 | Car park building construction work 45213312-3 | Bouwen van parkeergarage
45213313-0 | Service-area building construction work 45213313-0 | Bouwen van wegrestaurant met benzinestation
45213314-7 | Bus garage construction work 45213314-7 | Bouwen van busremise
45213315-4 | Bus-stop shelter construction work 45213315-4 | Bouwen van bushokje
45213316-1 | Installation works of walkways 45213316-1 | Installatiewerkzaamheden voor voetpaden
45213320-2 | Construction work for buildings relating to railway transport 45213320-2 | Gebouwen in verband met vervoer per spoor
45213321-9 | Railway station construction work 45213321-9 | Bouwen van spoorstation
45213322-6 | Rail terminal building construction work 45213322-6 | Bouwen van kopstation
45213330-5 | Construction work for buildings relating to air transport 45213330-5 | Gebouwen in verband met vervoer per vliegtuig
45213331-2 | Airport buildings construction work 45213331-2 | Bouwen van luchthavengebouwen
45213332-9 | Airport control tower construction work 45213332-9 | Bouwen van luchthaven-controletoren
45213333-6 | Installation works of airport check-in counters 45213333-6 | Installatiewerkzaamheden voor incheckbalies op luchthaven
45213340-8 | Construction work for buildings relating to water transport 45213340-8 | Gebouwen in verband met vervoer over water
45213341-5 | Ferry terminal building construction work 45213341-5 | Bouwen van veerbootterminal
45213342-2 | Ro-ro terminal construction work 45213342-2 | Bouwen van ro-ro-terminal
45213350-1 | Construction work for buildings relating to various means of transport 45213350-1 | Gebouwen in verband met verschillende middelen van transport
45213351-8 | Maintenance hangar construction work 45213351-8 | Bouwen van onderhoudshangar
45213352-5 | Service depot construction work 45213352-5 | Bouwen van dienstopslagruimte
45213353-2 | Installation works of passenger boarding bridges 45213353-2 | Installatiewerkzaamheden voor passagiersgangways
45213400-7 | Installation of staff rooms 45213400-7 | Installeren van personeelsruimten
45214000-0 | Construction work for buildings relating to education and research 45214000-0 | Gebouwen voor onderwijs en onderzoek
45214100-1 | Construction work for kindergarten buildings 45214100-1 | Kleuterschoolgebouwen
45214200-2 | Construction work for school buildings 45214200-2 | Schoolgebouwen
45214210-5 | Primary school construction work 45214210-5 | Bouwen van basisschool
45214220-8 | Secondary school construction work 45214220-8 | Bouwen van middelbare school
45214230-1 | Special school construction work 45214230-1 | Bouwen van speciale school
45214300-3 | Construction work for college buildings 45214300-3 | Bouwwerkzaamheden voor school voor hoger onderwijs
45214310-6 | Vocational college construction work 45214310-6 | Bouwen van school voor beroepsonderwijs
45214320-9 | Technical college construction work 45214320-9 | Bouwen van school voor hoger technisch onderwijs
45214400-4 | Construction work for university buildings 45214400-4 | Bouwwerkzaamheden voor universiteit
45214410-7 | Polytechnic construction work 45214410-7 | Bouwen van polytechnische school
45214420-0 | Lecture theatre construction work 45214420-0 | Bouwen van collegezaal
45214430-3 | Language laboratory construction work 45214430-3 | Bouwen van talenpracticum
45214500-5 | Construction work for buildings of further education 45214500-5 | Gebouwen voor voortgezet onderwijs
45214600-6 | Construction work for research buildings 45214600-6 | Gebouwen voor wetenschappelijk onderzoek
45214610-9 | Laboratory building construction work 45214610-9 | Bouwen van laboratorium
45214620-2 | Research and testing facilities construction work 45214620-2 | Bouwen van onderzoek- en testruimten
45214630-5 | Scientific installations 45214630-5 | Wetenschappelijke installaties
45214631-2 | Installation works of cleanrooms 45214631-2 | Installatiewerkzaamheden voor steriele ruimten
45214640-8 | Meteorological stations construction work 45214640-8 | Bouwen van weerstations
45214700-7 | Construction work for halls of residence 45214700-7 | Studentenhuizen
45214710-0 | Entrance hall construction work 45214710-0 | Bouwen van ingangshal
45214800-8 | Training facilities building 45214800-8 | Gebouw voor opleidingsvoorzieningen
45215000-7 | Construction work for buildings relating to health and social services, for crematoriums and public conveniences 45215000-7 | Gebouwen in verband met gezondheidszorg en sociale dienstverlening, crematorium en openbare toiletten
45215100-8 | Construction work for buildings relating to health 45215100-8 | Gebouwen voor de gezondheidszorg
45215110-1 | Spa construction work 45215110-1 | Bouwen van kuurbad
45215120-4 | Special medical building construction work 45215120-4 | Bouwen van speciaal medisch gebouw
45215130-7 | Clinic construction work 45215130-7 | Bouwen van kliniek
45215140-0 | Hospital facilities construction work 45215140-0 | Bouwen van ziekenhuisfaciliteiten
45215141-7 | Operating theatre construction work 45215141-7 | Bouwen van operatiekamer
45215142-4 | Intensive-care unit construction work 45215142-4 | Bouwen van intensivecareafdeling
45215143-1 | Diagnostic screening room construction work 45215143-1 | Bouwen van onderzoekkamer voor diagnostische doeleinden
45215144-8 | Screening rooms construction work 45215144-8 | Bouwen van onderzoekkamers
45215145-5 | Fluoroscopy room construction work 45215145-5 | Bouwen van fluoroscopieruimte
45215146-2 | Pathology room construction work 45215146-2 | Bouwen van pathologieruimte
45215147-9 | Forensic room construction work 45215147-9 | Bouwen van forensiche ruimte
45215148-6 | Catheter room construction work 45215148-6 | Bouwen van catheterruimte
45215200-9 | Construction work for social services buildings 45215200-9 | Gebouwen voor sociale dienstverlening
45215210-2 | Construction work for subsidised residential accommodation 45215210-2 | Bouwen van tehuizen
45215212-6 | Retirement home construction work 45215212-6 | Bouwen van bejaardenhuis
45215213-3 | Nursing home construction work 45215213-3 | Bouwen van verzorgingstehuis
45215214-0 | Residential homes construction work 45215214-0 | Bouwen van tehuis
45215215-7 | Children's home construction work 45215215-7 | Bouwen van kindertehuis
45215220-5 | Construction work for social facilities other than subsidised residential accommodation 45215220-5 | Gebouwen voor sociale zorg, met uitzondering van tehuizen
45215221-2 | Daycare centre construction work 45215221-2 | Bouwen van dagopvangcentrum
45215222-9 | Civic centre construction work 45215222-9 | Bouwen van bestuurscentrum
45215300-0 | Construction work for crematoriums 45215300-0 | Bouwwerkzaamheden voor crematoria
45215400-1 | Cemetery works 45215400-1 | Werkzaamheden voor begraafplaats
45215500-2 | Public conveniences 45215500-2 | Openbare toiletten
45216000-4 | Construction work for buildings relating to law and order or emergency services and for military buildings 45216000-4 | Gebouwen voor rechts- of ordehandhaving of noodhulpdiensten, en militaire gebouwen
45216100-5 | Construction work for buildings relating to law and order or emergency services 45216100-5 | Gebouwen voor diensten belast met de rechts- of ordehandhaving of voor hulpdiensten
45216110-8 | Construction work for buildings relating to law and order 45216110-8 | Gebouwen voor rechts- of ordehandhaving
45216111-5 | Police station construction work 45216111-5 | Bouwen van politiebureau
45216112-2 | Court building construction work 45216112-2 | Bouwen van gerechtshof
45216113-9 | Prison building construction work 45216113-9 | Bouwen van gevangenis
45216114-6 | Parliament and public assembly buildings 45216114-6 | Gebouwen voor parlements- en openbare vergaderingen
45216120-1 | Construction work for buildings relating to emergency services 45216120-1 | Gebouwen voor noodhulpdiensten
45216121-8 | Fire station construction work 45216121-8 | Bouwen van brandweerkazerne
45216122-5 | Ambulance station construction work 45216122-5 | Bouwen van ambulancecentrum
45216123-2 | Mountain-rescue building construction work 45216123-2 | Bouwen van gebouw voor bergreddingsbrigade
45216124-9 | Lifeboat station construction work 45216124-9 | Bouwen van reddingsboothangar
45216125-6 | Emergency-services building construction work 45216125-6 | Bouwen van gebouw voor nooddiensten
45216126-3 | Coastguard building construction work 45216126-3 | Bouwen van kustwachtgebouw
45216127-0 | Rescue-service station construction work 45216127-0 | Bouwen van gebouw voor hulpdienst
45216128-7 | Lighthouse construction work 45216128-7 | Bouwen van vuurtoren
45216129-4 | Protective shelters 45216129-4 | Schuilplaatsen
45216200-6 | Construction work for military buildings and installations 45216200-6 | Bouwen van militaire gebouwen en installaties
45216220-2 | Military bunker construction work 45216220-2 | Bouwen van militaire bunkers
45216230-5 | Military shelter construction work 45216230-5 | Bouwen van militaire schuilkelders
45216250-1 | Trench defences construction work 45216250-1 | Bouwen van loopgraven
45217000-1 | Inflatable buildings construction work 45217000-1 | Opbouwen van opblaasbare gebouwen
45220000-5 | Engineering works and construction works 45220000-5 | Civieltechnische en bouwwerkzaamheden
45221000-2 | Construction work for bridges and tunnels, shafts and subways 45221000-2 | Bouwen van bruggen en tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen
45221100-3 | Construction work for bridges 45221100-3 | Bruggenbouwwerkzaamheden
45221110-6 | Bridge construction work 45221110-6 | Bruggenbouw
45221111-3 | Road bridge construction work 45221111-3 | Bouwen van verkeersbrug
45221112-0 | Railway bridge construction work 45221112-0 | Bouwen van spoorbrug
45221113-7 | Footbridge construction work 45221113-7 | Bouwen van voetgangersbrug
45221114-4 | Construction work for iron bridges 45221114-4 | Bouwwerkzaamheden voor ijzeren bruggen
45221115-1 | Construction work for steel bridges 45221115-1 | Bouwwerkzaamheden voor stalen bruggen
45221117-5 | Weighbridge construction work 45221117-5 | Bouwen van weegbrug
45221118-2 | Pipeline-carrying bridge construction work 45221118-2 | Bouwen van pijpleidingbrug
45221119-9 | Bridge renewal construction work 45221119-9 | Brugrenovatiebouw
45221120-9 | Viaduct construction work 45221120-9 | Bouwen van viaduct
45221121-6 | Road viaduct construction work 45221121-6 | Bouwen van verkeersviaduct
45221122-3 | Railway viaduct construction work 45221122-3 | Bouwen van spoorwegviaduct
45221200-4 | Construction work for tunnels, shafts and subways 45221200-4 | Bouwen van tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen
45221210-7 | Covered or partially-covered excavations 45221210-7 | Geheel of gedeeltelijk overdekte graafwerkzaamheden
45221211-4 | Underpass 45221211-4 | Onderdoorgang
45221213-8 | Covered or partially-covered railway excavations 45221213-8 | Graafwerkzaamheden voor geheel of gedeeltelijk overdekte spoorweg
45221214-5 | Covered or partially-covered road excavations 45221214-5 | Graafwerkzaamheden voor geheel of gedeeltelijk overdekte weg
45221220-0 | Culverts 45221220-0 | Duikers
45221230-3 | Shafts 45221230-3 | Schachten
45221240-6 | Construction work for tunnels 45221240-6 | Bouwen van tunnels
45221241-3 | Road tunnel construction work 45221241-3 | Bouwen van verkeerstunnel
45221242-0 | Railway tunnel construction work 45221242-0 | Bouwen van spoorwegtunnel
45221243-7 | Pedestrian tunnel construction work 45221243-7 | Bouwen van voetgangerstunnel
45221244-4 | Canal tunnel construction work 45221244-4 | Bouwen van kanaaltunnel
45221245-1 | Under-river tunnel construction work 45221245-1 | Bouwen van riviertunnel
45221246-8 | Undersea tunnel construction work 45221246-8 | Bouwen van onderzeetunnel
45221247-5 | Tunnelling works 45221247-5 | Tunnelbouwwerkzaamheden
45221248-2 | Tunnel linings construction work 45221248-2 | Aanbrengen van tunnelbekleding
45221250-9 | Underground work other than tunnels, shafts and subways 45221250-9 | Ondergrondse werkzaamheden, met uitzondering van tunnels, schachten en onderdoorgangen
45222000-9 | Construction work for engineering works except bridges, tunnels, shafts and subways 45222000-9 | Civieltechnische werkzaamheden, met uitzondering van bruggen, tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen
45222100-0 | Waste-treatment plant construction work 45222100-0 | Bouwen van afvalverwerkingsinstallatie
45222110-3 | Waste disposal site construction work 45222110-3 | Bouwen van afvalstortplaats
45222200-1 | Engineering work for military installations 45222200-1 | Civiele techniek voor militaire installaties
45222300-2 | Engineering work for security installations 45222300-2 | Civiele techniek voor veiligheidsinstallaties
45223000-6 | Structures construction work 45223000-6 | Assemblagewerkzaamheden
45223100-7 | Assembly of metal structures 45223100-7 | Monteren van metalen constructies
45223110-0 | Installation of metal structures 45223110-0 | Installeren van metalen constructies
45223200-8 | Structural works 45223200-8 | Structuurbouw
45223210-1 | Structural steelworks 45223210-1 | Constructiestaalbouw
45223220-4 | Structural shell work 45223220-4 | Ruwbouw
45223300-9 | Parking lot construction work 45223300-9 | Bouwen van parkeerplaats
45223310-2 | Underground car park construction work 45223310-2 | Bouwen van ondergrondse parkeerplaats
45223320-5 | Park-and-ride facility construction work 45223320-5 | Bouwen van P + R-voorziening
45223400-0 | Radar station construction work 45223400-0 | Bouwen van radarstation
45223500-1 | Reinforced-concrete structures 45223500-1 | Gewapendbetonstructuren
45223600-2 | Dog kennels construction work 45223600-2 | Bouwen van hondenkennels
45223700-3 | Service area construction work 45223700-3 | Bouwen van dienstencentrum
45223710-6 | Motorway service area construction work 45223710-6 | Bouwen van dienstencentrum langs de snelweg
45223720-9 | Petrol/gas stations construction work 45223720-9 | Bouwen van tankstation
45223800-4 | Assembly and erection of prefabricated structures 45223800-4 | Monteren en bouwen van prefabconstructies
45223810-7 | Prefabricated constructions 45223810-7 | Prefab-constructies
45223820-0 | Prefabricated units and components 45223820-0 | Prefabeenheden en -onderdelen
45223821-7 | Prefabricated units 45223821-7 | Prefabelementen
45223822-4 | Prefabricated components 45223822-4 | Prefabcomponenten
45230000-8 | Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork 45230000-8 | Aanleggen van pijpleidingen, communicatielijnen en stroomleidingen, autowegen, wegen, vliegvelden en spoorlijnen; verhardingen
45231000-5 | Construction work for pipelines, communication and power lines 45231000-5 | Aanleg van pijpleidingen, communicatielijnen en elektriciteitsleidingen
45231100-6 | General construction work for pipelines 45231100-6 | Algemene bouwwerkzaamheden voor pijpleidingen
45231110-9 | Pipelaying construction work 45231110-9 | Bouwen van pijpleidingen
45231111-6 | Pipeline lifting and relaying 45231111-6 | Opheffen en herleggen van pijpleiding
45231112-3 | Installation of pipe system 45231112-3 | Aanleggen van buisleidingen
45231113-0 | Pipeline relaying works 45231113-0 | Herleggen van pijpleidingen
45231200-7 | Construction work for oil and gas pipelines 45231200-7 | Bouwen van olie- en gaspijpleidingen
45231210-0 | Construction work for oil pipelines 45231210-0 | Bouwen van oliepijpleidingen
45231220-3 | Construction work for gas pipelines 45231220-3 | Bouwen van gaspijpleidingen
45231221-0 | Gas supply mains construction work 45231221-0 | Aanleggen van gastoevoerleiding
45231222-7 | Gasholder works 45231222-7 | Werkzaamheden aan gasreservoirs
45231223-4 | Gas distribution ancillary work 45231223-4 | Aanvullende werkzaamheden voor gasdistributie
45231300-8 | Construction work for water and sewage pipelines 45231300-8 | Bouwen van pijpleidingen voor water en afvalwater
45231400-9 | Construction work for electricity power lines 45231400-9 | Bouwwerkzaamheden voor hoogspanningsleidingen
45231500-0 | Compressed-air pipeline work 45231500-0 | Werkzaamheden voor persluchtleidingen
45231510-3 | Compressed-air pipeline work for mailing system 45231510-3 | Werkzaamheden voor pneumatisch circuit van postbezorging
45231600-1 | Construction work for communication lines 45231600-1 | Bouwwerkzaamheden voor communicatielijnen
45232000-2 | Ancillary works for pipelines and cables 45232000-2 | Aanvullende werkzaamheden voor pijpleidingen en kabels
45232100-3 | Ancillary works for water pipelines 45232100-3 | Aanvullende werkzaamheden voor waterpijpleidingen
45232120-9 | Irrigation works 45232120-9 | Irrigatiewerken
45232121-6 | Irrigation piping construction work 45232121-6 | Aanleggen van irrigatieleidingen
45232130-2 | Storm-water piping construction work 45232130-2 | Aanleggen van hemelwaterafavoerleidingen
45232140-5 | District-heating mains construction work 45232140-5 | Aanleggen van stadsverwarmingsleidingen
45232141-2 | Heating works 45232141-2 | Aanleg van verwarming
45232142-9 | Heat-transfer station construction work 45232142-9 | Bouwen van een warmteoverdrachtstation
45232150-8 | Works related to water-distribution pipelines 45232150-8 | Werkzaamheden in verband met waterleidingen
45232151-5 | Water-main refurbishment construction work 45232151-5 | Werkzaamheden voor het verbeteren van waterleidingen
45232152-2 | Pumping station construction work 45232152-2 | Bouwen van pompstation
45232153-9 | Construction work for water towers 45232153-9 | Bouwwerkzamheden voor watertorens
45232154-6 | Construction work of elevated tanks for drinking water 45232154-6 | Bouwen van hooggeplaatste drinkwaterreservoirs
45232200-4 | Ancillary works for electricity power lines 45232200-4 | Aanvullende werken voor hoogspanningsleidingen
45232210-7 | Overhead line construction 45232210-7 | Aanleg van bovengrondse leidingen
45232220-0 | Substation construction work 45232220-0 | Bouwen van verdeelstation
45232221-7 | Transformer substation 45232221-7 | Transformatoronderstation
45232300-5 | Construction and ancillary works for telephone and communication lines 45232300-5 | Aanleg van en aanvullende werkzaamheden voor telefoon- en communicatieleidingen
45232310-8 | Construction work for telephone lines 45232310-8 | Bouwwerkzaamheden voor telefoonlijnen
45232311-5 | Roadside emergency telephone lines 45232311-5 | Telefoonlijnen voor praatpalen
45232320-1 | Cable broadcasting lines 45232320-1 | Kabelomroeplijnen
45232330-4 | Erection of aerials 45232330-4 | Opstellen van antennes
45232331-1 | Ancillary works for broadcasting 45232331-1 | Aanvullende werkzaamheden voor omroepwerk
45232332-8 | Ancillary works for telecommunications 45232332-8 | Aanvullende werkzaamheden voor telecommunicatie
45232340-7 | Mobile-telephone base-stations construction work 45232340-7 | Bouwen van basisstations voor mobiele telefonie
45232400-6 | Sewer construction work 45232400-6 | Bouwwerkzaamheden voor riool
45232410-9 | Sewerage work 45232410-9 | Waterzuiveringswerkzaamheden
45232411-6 | Foul-water piping construction work 45232411-6 | Aanleggen van afvalwaterleidingen
45232420-2 | Sewage work 45232420-2 | Bouwwerkzaamheden voor rioolwaterzuiveringsinstallaties
45232421-9 | Sewage treatment works 45232421-9 | Rioolwaterbehandelingsinstallatie
45232422-6 | Sludge-treatment works 45232422-6 | Slibbehandelingsinstallatie
45232423-3 | Sewage pumping stations construction work 45232423-3 | Bouwen van pompstation voor afvalwater
45232424-0 | Sewage outfall construction work 45232424-0 | Bouwen van rioolwaterpompstation
45232430-5 | Water-treatment work 45232430-5 | Waterbehandelingswerkzaamheden
45232431-2 | Wastewater pumping station 45232431-2 | Afvalwaterpompstation
45232440-8 | Construction work for sewage pipes 45232440-8 | Aanleggen van rioleringsbuizen
45232450-1 | Drainage construction works 45232450-1 | Bouwwerkzaamheden voor afwatering
45232451-8 | Drainage and surface works 45232451-8 | Afwaterings- en oppervlaktewerkzaamheden
45232452-5 | Drainage works 45232452-5 | Afwateringswerkzaamheden
45232453-2 | Drains construction work 45232453-2 | Aanleggen van drainage
45232454-9 | Rain-water basin construction work 45232454-9 | Bouwen van regenwateropvangbekken
45232460-4 | Sanitary works 45232460-4 | Sanitaire installaties
45232470-7 | Waste transfer station 45232470-7 | Afvaloverslagstation
45233000-9 | Construction, foundation and surface works for highways, roads 45233000-9 | Aanleg van snelwegen en wegen
45233100-0 | Construction work for highways, roads 45233100-0 | Bouwwerkzaamheden voor hoofdwegen en wegen
45233110-3 | Motorway construction works 45233110-3 | Aanleggen van snelweg
45233120-6 | Road construction works 45233120-6 | Wegenbouwwerken
45233121-3 | Main road construction works 45233121-3 | Aanleg van hoofdweg
45233122-0 | Ring road construction work 45233122-0 | Bouwen van ringweg
45233123-7 | Secondary road construction work 45233123-7 | Bouwen van secundaire weg
45233124-4 | Trunk road construction work 45233124-4 | Bouwen van hoofdweg
45233125-1 | Road junction construction work 45233125-1 | Bouwen van wegkruising
45233126-8 | Grade-separated junction construction work 45233126-8 | Bouwen van ongelijkvloerse kruising
45233127-5 | T-junction construction work 45233127-5 | Bouwen van T-kruising
45233128-2 | Roundabout construction work 45233128-2 | Bouwen van rotonde
45233129-9 | Crossroad construction work 45233129-9 | Bouwen van kruispunt
45233130-9 | Construction work for highways 45233130-9 | Bouwwerkzaamheden voor hoofdwegen
45233131-6 | Construction work for elevated highways 45233131-6 | Bouwwerkzaamheden voor verhoogde hoofdwegen
45233139-3 | Highway maintenance work 45233139-3 | Onderhoud van hoofdwegen
45233140-2 | Roadworks 45233140-2 | Wegwerkzaamheden
45233141-9 | Road-maintenance works 45233141-9 | Wegenonderhoud
45233142-6 | Road-repair works 45233142-6 | Herstellen van wegen
45233144-0 | Overpass construction work 45233144-0 | Bouwen van bovengrondse kruising
45233150-5 | Traffic-calming works 45233150-5 | Werkzaamheden voor vermindering van verkeersaanbod
45233160-8 | Paths and other metalled surfaces 45233160-8 | Paden en andere verharde oppervlakken
45233161-5 | Footpath construction work 45233161-5 | Aanleggen van trottoirs
45233162-2 | Cycle path construction work 45233162-2 | Aanleggen van fietspad
45233200-1 | Various surface works 45233200-1 | Diverse oppervlaktewerkzaamheden
45233210-4 | Surface work for highways 45233210-4 | Wegdekwerkzaamheden voor hoofdwegen
45233220-7 | Surface work for roads 45233220-7 | Wegdekwerkzaamheden voor wegen
45233221-4 | Road-surface painting work 45233221-4 | Aanbrengen van wegmarkeringen
45233222-1 | Paving and asphalting works 45233222-1 | Bestratings- en asfalteerwerkzaamheden
45233223-8 | Carriageway resurfacing works 45233223-8 | Vernieuwen van rijbaanwegdek
45233224-5 | Dual carriageway construction work 45233224-5 | Aanleggen van dubbele rijbaan
45233225-2 | Single carriageway construction work 45233225-2 | Aanleggen van enkele rijbaan
45233226-9 | Access road construction work 45233226-9 | Bouwen van toegangsweg
45233227-6 | Slip road construction work 45233227-6 | Bouwen van in/uitvoegstroken
45233228-3 | Surface coating construction work 45233228-3 | Uitvoering van oppervlaktebekleding
45233229-0 | Verge maintenance work 45233229-0 | Onderhoud van bermen
45233250-6 | Surfacing work except for roads 45233250-6 | Aanbrengen van verhardingen, met uitzondering van wegdek
45233251-3 | Resurfacing works 45233251-3 | Vernieuwen van wegdek
45233252-0 | Surface work for streets 45233252-0 | Wegdekwerkzaamheden voor straten
45233253-7 | Surface work for footpaths 45233253-7 | Wegdekwerkzaamheden voor voetpaden
45233260-9 | Pedestrian ways construction work 45233260-9 | Bouwen van voetwegen
45233261-6 | Pedestrian overpass construction work 45233261-6 | Bouwen van voetgangersovergang
45233262-3 | Pedestrian zone construction work 45233262-3 | Aanleggen van voetgangerszone
45233270-2 | Parking-lot-surface painting work 45233270-2 | Schilderen van markering op parkeerterrein
45233280-5 | Erection of road-barriers 45233280-5 | Plaatsen van middenbermbeveiliging
45233290-8 | Installation of road signs 45233290-8 | Plaatsen van verkeersborden
45233291-5 | Installation of bollards 45233291-5 | Plaatsen van verkeerszuiltjes
45233292-2 | Installation of safety equipment 45233292-2 | Installatie van beveiligingsuitrusting
45233293-9 | Installation of street furniture 45233293-9 | Plaatsen van straatmeubilair
45233294-6 | Installation of road signals 45233294-6 | Plaatsen van wegsignalisatie
45233300-2 | Foundation work for highways, roads, streets and footpaths 45233300-2 | Funderingswerkzaamheden voor (hoofd)wegen, straten en voetpaden
45233310-5 | Foundation work for highways 45233310-5 | Funderingswerkzaamheden voor hoofdwegen
45233320-8 | Foundation work for roads 45233320-8 | Funderingswerkzaamheden voor wegen
45233330-1 | Foundation work for streets 45233330-1 | Funderingswerkzaamheden voor straten
45233340-4 | Foundation work for footpaths 45233340-4 | Funderingswerkzaamheden voor voetpaden
45234000-6 | Construction work for railways and cable transport systems 45234000-6 | Bouwwerkzaamheden voor spoorwegen en kabeltransportsystemen
45234100-7 | Railway construction works 45234100-7 | Aanleg van spoorweg
45234110-0 | Intercity railway works 45234110-0 | Werkzaamheden aan intercityspoorwegen
45234111-7 | City railway construction work 45234111-7 | Bouwen van stadsspoor
45234112-4 | Railway depot construction work 45234112-4 | Bouwen van spoorremise
45234113-1 | Demolition of tracks 45234113-1 | Ontmantelen van sporen
45234114-8 | Railway embankment construction work 45234114-8 | Bouwen van spoordijk
45234115-5 | Railway signalling works 45234115-5 | Werkzaamheden voor spoorseinen
45234116-2 | Track construction works 45234116-2 | Leggen van sporen
45234120-3 | Urban railway works 45234120-3 | Stadsspoorwegwerkzaamheden
45234121-0 | Tramway works 45234121-0 | Werkzaamheden voor trambaan
45234122-7 | Underground railway works 45234122-7 | Werkzaamheden voor metro
45234123-4 | Partially underground railway works 45234123-4 | Werkzaamheden voor gedeeltelijk ondergrondse spoorweg
45234124-1 | Underground passenger railway transport 45234124-1 | Passagiersvervoer per metro
45234125-8 | Underground railway station 45234125-8 | Metrostation
45234126-5 | Tramline construction works 45234126-5 | Aanleg van tramlijn
45234127-2 | Tramway depot construction work 45234127-2 | Bouwen van tramremise
45234128-9 | Tramway platforms construction work 45234128-9 | Bouwen van tramperrons
45234129-6 | Urban railway track construction works 45234129-6 | Aanleg van stadsspoorlijn
45234130-6 | Ballast construction works 45234130-6 | Aanbrengen van ballast
45234140-9 | Level crossing construction works 45234140-9 | Bouwen van gelijkvloerse kruising
45234160-5 | Catenary's construction works 45234160-5 | Maken van bovenleidingen
45234170-8 | Locomotive-substations construction works 45234170-8 | Bouwen van baanverdeelstations
45234180-1 | Construction work for railways workshop 45234180-1 | Bouwen van spoorwerkplaats
45234181-8 | Construction work for rail track sectioning cabins 45234181-8 | Bouwen van spoorlijnschakelposten
45234200-8 | Cable-supported transport systems 45234200-8 | Kabelbaansystemen
45234210-1 | Cable-supported transport systems with cabins 45234210-1 | Kabelbaansystemen met cabines
45234220-4 | Construction work for ski lifts 45234220-4 | Bouwen van skiliften
45234230-7 | Construction work for chair lifts 45234230-7 | Bouwen van stoeltjesliften
45234240-0 | Funicular railway system 45234240-0 | Kabelspoorsysteem
45234250-3 | Teleferic construction work 45234250-3 | Bouwen van luchtkabelbaan
45235000-3 | Construction work for airfields, runways and manoeuvring surfaces 45235000-3 | Bouwwerkzaamheden voor luchthavens, start- en landingsbanen en manoeuvreerplatforms
45235100-4 | Construction work for airports 45235100-4 | Bouwwerkzaamheden voor luchthavens
45235110-7 | Construction work for airfields 45235110-7 | Bouwwerkzaamheden voor vliegvelden
45235111-4 | Airfield pavement construction work 45235111-4 | Aanleggen van wegdek op luchthaven
45235200-5 | Runway construction works 45235200-5 | Bouwwerkzaamheden voor start- of landingsbanen
45235210-8 | Runway resurfacing 45235210-8 | Vernieuwen van wegdek van start- of landingsbaan
45235300-6 | Construction work for aircraft-manoeuvring surfaces 45235300-6 | Bouwwerkzaamheden voor manoeuvreerplatforms voor vliegtuigen
45235310-9 | Taxiway construction work 45235310-9 | Bouwen van taxibaan
45235311-6 | Taxiway pavement construction work 45235311-6 | Aanleggen van wegdek voor luchthaventaxibaan
45235320-2 | Construction work for aircraft aprons 45235320-2 | Bouwwerkzaamheden voor parkeerplatforms voor vliegtuigen
45236000-0 | Flatwork 45236000-0 | Aanbrengen van verharding
45236100-1 | Flatwork for miscellaneous sports installations 45236100-1 | Verharding voor diverse sportvoorzieningen
45236110-4 | Flatwork for sports fields 45236110-4 | Verharding voor sportvelden
45236111-1 | Flatwork for golf course 45236111-1 | Verharding voor golfbaan
45236112-8 | Flatwork for tennis court 45236112-8 | Verharding voor tennisbaan
45236113-5 | Flatwork for racecourse 45236113-5 | Verharding voor renbaan
45236114-2 | Flatwork for running tracks 45236114-2 | Verharding voor atletiekbaan
45236119-7 | Repair work on sports fields 45236119-7 | Herstelwerkzaamheden op sportvelden
45236200-2 | Flatwork for recreation installations 45236200-2 | Verharding voor recreatievoorzieningen
45236210-5 | Flatwork for children's play area 45236210-5 | Verharding voor kinderspeelplaats
45236220-8 | Flatwork for zoo 45236220-8 | Verharding voor dierentuin
45236230-1 | Flatwork for gardens 45236230-1 | Verharding voor tuinen
45236250-7 | Flatwork for parks 45236250-7 | Verharding voor parken
45236290-9 | Repair work on recreational areas 45236290-9 | Herstelwerkzaamheden aan recreatiegebieden
45236300-3 | Flatwork for cemeteries 45236300-3 | Verharding voor begraafplaatsen
45237000-7 | Stage construction works 45237000-7 | Bouwen van toneel/platforms
45240000-1 | Construction work for water projects 45240000-1 | Waterbouwwerkzaamheden
45241000-8 | Harbour construction works 45241000-8 | Havenbouwwerkzaamheden
45241100-9 | Quay construction work 45241100-9 | Bouwen van kades
45241200-0 | Offshore terminal in situ construction work 45241200-0 | Bouw van offshoreterminals in situ
45241300-1 | Pier construction work 45241300-1 | Bouwen van pieren
45241400-2 | Dock construction work 45241400-2 | Bouwen van dokken
45241500-3 | Wharf construction work 45241500-3 | Bouwen van scheepswerf
45241600-4 | Installation of port lighting equipment 45241600-4 | Installeren van havenverlichtingsuitrusting
45242000-5 | Waterside leisure facilities construction work 45242000-5 | Bouwen van waterrecreatievoorzieningen
45242100-6 | Water-sports facilities construction work 45242100-6 | Bouwen van watersportvoorzieningen
45242110-9 | Launchway construction work 45242110-9 | Bouwen van scheepshelling
45242200-7 | Marina construction work 45242200-7 | Bouwen van marina
45242210-0 | Yacht harbour construction work 45242210-0 | Bouwen van jachthaven
45243000-2 | Coastal-defence works 45243000-2 | Kustverdedigingswerken
45243100-3 | Cliff-protection works 45243100-3 | Klipbeschermingswerken
45243110-6 | Cliff-stabilisation works 45243110-6 | Klipstabilisatiewerken
45243200-4 | Breakwater construction work 45243200-4 | Bouwen van golfbreker
45243300-5 | Sea wall construction work 45243300-5 | Bouwen van strandmuur
45243400-6 | Beach-consolidation works 45243400-6 | Werkzaamheden ter voorkoming van strandafslag
45243500-7 | Sea defences construction work 45243500-7 | Bouwen van zeewering
45243510-0 | Embankment works 45243510-0 | Aanleg van dijken en kades
45243600-8 | Quay wall construction work 45243600-8 | Bouwen van kademuren
45244000-9 | Marine construction works 45244000-9 | Maritieme bouwwerkzaamheden
45244100-0 | Marine installations 45244100-0 | Haveninstallaties
45244200-1 | Jetties 45244200-1 | Havensteigers
45245000-6 | Dredging and pumping works for water treatment plant installations 45245000-6 | Bagger- en pompwerkzaamheden voor waterzuiveringsinstallaties
45246000-3 | River regulation and flood control works 45246000-3 | Werkzaamheden voor rivierdebietregeling en hoogwaterbeheersing
45246100-4 | River-wall construction 45246100-4 | Werkzaamheden voor rivierkanalisatie
45246200-5 | Riverbank protection works 45246200-5 | Oeverbeschermingswerken
45246400-7 | Flood-prevention works 45246400-7 | Werkzaamheden voor hoogwaterpreventie
45246410-0 | Flood-defences maintenance works 45246410-0 | Onderhoud van hoogwaterkeringen
45246500-8 | Promenade construction work 45246500-8 | Bouwen van promenade
45246510-1 | Boardwalk construction work 45246510-1 | Bouwken van strandpromenade
45247000-0 | Construction work for dams, canals, irrigation channels and aqueducts 45247000-0 | Bouwwerkzaamheden voor dammen, kanalen, irrigatiekanalen en aquaducten
45247100-1 | Construction work for waterways 45247100-1 | Bouwwerkzaamheden voor waterwegen
45247110-4 | Canal construction 45247110-4 | Aanleg van kanaal
45247111-1 | Irrigation channel construction work 45247111-1 | Aanleggen van irrigatiekanalen
45247112-8 | Drainage canal construction work 45247112-8 | Bouwen van waterafvoerkanaal
45247120-7 | Waterways except canals 45247120-7 | Waterwegen, met uitzondering van kanalen
45247130-0 | Aqueduct construction work 45247130-0 | Bouwen van aquaduct
45247200-2 | Construction work for dams and similar fixed structures 45247200-2 | Bouwwerkzaamheden voor dammen en dergelijke vaste installaties
45247210-5 | Dam construction work 45247210-5 | Bouwen van dam
45247211-2 | Dam wall construction work 45247211-2 | Bouwen van damwal
45247212-9 | Dam-reinforcement works 45247212-9 | Damverstevigingswerken
45247220-8 | Weir construction work 45247220-8 | Bouwen van weer
45247230-1 | Dyke construction work 45247230-1 | Bouwen van dijk
45247240-4 | Static barrage construction work 45247240-4 | Bouwen van vaste stuw
45247270-3 | Reservoir construction works 45247270-3 | Bouw van waterbekken
45248000-7 | Construction work for hydro-mechanical structures 45248000-7 | Bouwwerkzaamheden voor hydromechanische installaties
45248100-8 | Canal locks construction work 45248100-8 | Bouwen van kanaalsluizen
45248200-9 | Dry docks construction work 45248200-9 | Bouwen van droogdokken
45248300-0 | Construction work for floating docks 45248300-0 | Bouwwerkzaamheden voor drijvende dokken
45248400-1 | Landing stages construction work 45248400-1 | Bouwen van landingssteigers
45248500-2 | Movable barrages construction work 45248500-2 | Bouwen van beweegbare stuwen
45250000-4 | Construction works for plants, mining and manufacturing and for buildings relating to the oil and gas industry 45250000-4 | Bouwwerkzaamheden voor krachtcentrale, mijnbouw en industrie, en voor gebouwen in verband met olie- en gasindustrie
45251000-1 | Construction works for power plants and heating plants 45251000-1 | Bouwwerkzaamheden voor krachtcentrales en verwarmingsinstallaties
45251100-2 | Construction work for power plant 45251100-2 | Bouwwerkzaamheden voor krachtcentrale
45251110-5 | Nuclear-power station construction work 45251110-5 | Bouwen van kerncentrale
45251111-2 | Construction work for nuclear reactors 45251111-2 | Bouwwerkzaamheden voor kernreactor
45251120-8 | Hydro-electric plant construction work 45251120-8 | Bouwen van waterkrachtcentrale
45251140-4 | Thermal power plant construction work 45251140-4 | Bouwen van thermische centrale
45251141-1 | Geothermal power station construction work 45251141-1 | Bouwen van geothermische centrale
45251142-8 | Wood-fired power station construction work 45251142-8 | Bouwen van houtgestookte centrale
45251143-5 | Compressed-air generating plant construction work 45251143-5 | Bouwen van persluchtinstallatie
45251150-7 | Construction work for cooling towers 45251150-7 | Bouwwerkzaamheden voor koeltorens
45251160-0 | Wind-power installation works 45251160-0 | Werkzaamheden aan windenergie-installaties
45251200-3 | Heating plant construction work 45251200-3 | Bouwen van verwarmingsinstallatie
45251220-9 | Cogeneration plant construction work 45251220-9 | Bouwen van warmte-krachtcentrale
45251230-2 | Steam-generation plant construction work 45251230-2 | Bouwen van stoominstallatie
45251240-5 | Landfill-gas electricity generating plant construction work 45251240-5 | Bouwen van met stortplaatsgas gestookte elektriciteitscentrale
45251250-8 | District-heating plant construction work 45251250-8 | Bouwen van stadsverwarmingsinstallatie
45252000-8 | Construction works for sewage treatment plants, purification plants and refuse incineration plants 45252000-8 | Bouwwerkzaamheden voor afvalwaterbehandelings-, zuiverings- en afvalverbrandingsinstallaties
45252100-9 | Sewage-treatment plant construction work 45252100-9 | Bouwen van rioolwaterzuiveringsinstallatie
45252110-2 | Mobile plant construction work 45252110-2 | Bouwen van mobiele installatie
45252120-5 | Water-treatment plant construction work 45252120-5 | Bouwen van waterbehandelinginstallatie
45252121-2 | Sedimentation installations 45252121-2 | Bezinkingsinstallaties
45252122-9 | Sewage digesters 45252122-9 | Gistingstanks voor afvalwater
45252123-6 | Screening installations 45252123-6 | Zeefinstallaties
45252124-3 | Dredging and pumping works 45252124-3 | Bagger- en pompwerkzaamheden
45252125-0 | Rock-dumping work 45252125-0 | Storten van rotsblokken
45252126-7 | Drinking-water treatment plant construction work 45252126-7 | Bouwen van drinkwaterbehandelingsinstallatie
45252127-4 | Wastewater treatment plant construction work 45252127-4 | Bouwen van afvalwaterbehandelingsinstallatie
45252130-8 | Sewage plant equipment 45252130-8 | Uitrusting voor rioolwaterzuivering
45252140-1 | Sludge-dewatering plant construction work 45252140-1 | Bouwen van slibontwateringinstallatie
45252150-4 | Coal-handling plant construction work 45252150-4 | Bouwen van steenkoolverwerkinginstallatie
45252200-0 | Purification plant equipment 45252200-0 | Uitrusting voor zuiveringsinstallatie
45252210-3 | Water purification plant construction work 45252210-3 | Bouwen van waterzuiveringsinstallatie
45252300-1 | Refuse-incineration plant construction work 45252300-1 | Bouwen van afvalverbrandingsinstallatie
45253000-5 | Construction work for chemical-processing plant 45253000-5 | Bouwwerkzaamheden voor chemische fabriek
45253100-6 | Demineralisation plant construction work 45253100-6 | Bouwen van demineralisatie-installatie
45253200-7 | Desulphurisation plant construction work 45253200-7 | Bouwen van ontzwavelingsinstallatie
45253300-8 | Distilling or rectifying plant construction work 45253300-8 | Bouwen van distilleer- en rectificeerinstallatie
45253310-1 | Water-distillation plants construction work 45253310-1 | Bouwen van waterdistilleerinstallatie
45253320-4 | Alcohol-distillation plants construction work 45253320-4 | Bouwen van alcoholdistilleerinstallatie
45253400-9 | Construction work for petrochemical plant 45253400-9 | Bouwwerkzaamheden voor petrochemische industrie
45253500-0 | Construction work for pharmaceutical plant 45253500-0 | Bouwwerkzaamheden aan of voor farmaceutische industrie
45253600-1 | Deionisation plant construction work 45253600-1 | Bouwen van de-ionisatie-installatie
45253700-2 | Digestion plant construction work 45253700-2 | Bouwen van vergistingsinstallatie
45253800-3 | Composting plant construction work 45253800-3 | Bouwen van composteerinstallatie
45254000-2 | Construction work for mining and manufacturing 45254000-2 | Bouwwerkzaamheden voor mijnbouw en industrie
45254100-3 | Construction work for mining 45254100-3 | Bouwwerkzaamheden voor mijnbouw
45254110-6 | Pithead construction work 45254110-6 | Bouwen van mijnschacht
45254200-4 | Construction work for manufacturing plant 45254200-4 | Bouwwerkzaamheden voor fabriek
45255000-9 | Construction work for the oil and gas industry 45255000-9 | Bouwwerkzaamheden voor de olie- en gasindustrie
45255100-0 | Construction work for production platforms 45255100-0 | Bouwwerkzaamheden voor productieplatforms
45255110-3 | Wells construction work 45255110-3 | Bouwen van boorputten
45255120-6 | Platforms facilities construction work 45255120-6 | Bouwen van boorplatformfaciliteiten
45255121-3 | Topside facilities construction work 45255121-3 | Bouwen van oppervlakte-installaties
45255200-1 | Oil refinery construction work 45255200-1 | Bouwen van olieraffinaderij
45255210-4 | Oil terminal construction work 45255210-4 | Bouwen van olieterminal
45255300-2 | Gas terminal construction work 45255300-2 | Bouwen van gasterminal
45255400-3 | Fabrication work 45255400-3 | Montagewerkzaamheden
45255410-6 | Offshore fabrication work 45255410-6 | Offshoremontagewerkzaamheden
45255420-9 | Onshore fabrication work 45255420-9 | Onshoremontagewerkzaamheden
45255430-2 | Demolition of oil platforms 45255430-2 | Ontmantelen van olieplatforms
45255500-4 | Drilling and exploration work 45255500-4 | Boor- en exploratiewerkzaamheden
45255600-5 | Coiled-tubing wellwork 45255600-5 | Werkzaamheden met spiraalbuis
45255700-6 | Coal-gasification plant construction work 45255700-6 | Bouwen van steenkoolvergassinginstallatie
45255800-7 | Gas-production plant construction work 45255800-7 | Bouwen van gasproductie-installatie
45259000-7 | Repair and maintenance of plant 45259000-7 | Reparatie en onderhoud van installaties
45259100-8 | Wastewater-plant repair and maintenance work 45259100-8 | Reparatie en onderhoud van afvalwaterinstallatie
45259200-9 | Purification-plant repair and maintenance work 45259200-9 | Reparatie en onderhoud van zuiveringsinstallatie
45259300-0 | Heating-plant repair and maintenance work 45259300-0 | Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallatie
45259900-6 | Plant upgrade work 45259900-6 | Upgraden van installaties
45260000-7 | Roof works and other special trade construction works 45260000-7 | Dakdekkers- en andere gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
45261000-4 | Erection and related works of roof frames and coverings 45261000-4 | Installatie- en aanverwante werkzaamheden voor dakconstructies en -bedekking
45261100-5 | Roof-framing work 45261100-5 | Dakconstructiewerkzaamheden
45261200-6 | Roof-covering and roof-painting work 45261200-6 | Dakbedekking en schilderen van daken
45261210-9 | Roof-covering work 45261210-9 | Dakdekkerswerkzaamheden
45261211-6 | Roof-tiling work 45261211-6 | Leggen van dakpannen
45261212-3 | Roof-slating work 45261212-3 | Leidekken
45261213-0 | Metal roof-covering work 45261213-0 | Aanbrengen van metalen dakbedekking
45261214-7 | Bituminous roof-covering work 45261214-7 | Aanbrengen van bitumineuze dakbedekking
45261215-4 | Solar panel roof-covering work 45261215-4 | Aanbrengen van dakbedekking met zonnepanelen
45261220-2 | Roof-painting and other coating work 45261220-2 | Schilderen van daken en andere bekledingswerkzaamheden
45261221-9 | Roof-painting work 45261221-9 | Schilderen van daken
45261222-6 | Cement roof-coating work 45261222-6 | Aanbrengen van cementlagen op daken
45261300-7 | Flashing and guttering work 45261300-7 | Aanbrengen van slabben en goten
45261310-0 | Flashing work 45261310-0 | Aanbrengen van slabben
45261320-3 | Guttering work 45261320-3 | Aanbrengen van goten
45261400-8 | Sheeting work 45261400-8 | Aanbrengen van beplating
45261410-1 | Roof insulation work 45261410-1 | Dakisolatiewerkzaamheden
45261420-4 | Waterproofing work 45261420-4 | Waterdicht maken
45261900-3 | Roof repair and maintenance work 45261900-3 | Reparatie en onderhoud van daken
45261910-6 | Roof repair 45261910-6 | Reparatie van daken
45261920-9 | Roof maintenance work 45261920-9 | Onderhoud van daken
45262000-1 | Special trade construction works other than roof works 45262000-1 | Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden, met uitzondering van dakdekkerswerkzaamheden
45262100-2 | Scaffolding work 45262100-2 | Steigerbouw
45262110-5 | Scaffolding dismantling work 45262110-5 | Ontmantelen van steigers
45262120-8 | Scaffolding erection work 45262120-8 | Bouwen van steigers
45262200-3 | Foundation work and water-well drilling 45262200-3 | Funderingswerkzaamheden en boren van waterputten
45262210-6 | Foundation work 45262210-6 | Funderingswerkzaamheden
45262211-3 | Pile driving 45262211-3 | Heien
45262212-0 | Trench sheeting work 45262212-0 | Aanbrengen van wandbekleding, beschotting, grondkeringen
45262213-7 | Diaphragm wall technique 45262213-7 | Diepwandmethode
45262220-9 | Water-well drilling 45262220-9 | Boren van waterputten
45262300-4 | Concrete work 45262300-4 | Betonwerk
45262310-7 | Reinforced-concrete work 45262310-7 | Betonwerk van gewapend beton
45262311-4 | Concrete carcassing work 45262311-4 | Betoncascobouw
45262320-0 | Screed works 45262320-0 | Afreiwerken
45262321-7 | Floor-screed works 45262321-7 | Afreien van vloeren
45262330-3 | Concrete repair work 45262330-3 | Reparatie van betonwerk
45262340-6 | Grouting work 45262340-6 | Injecteren van mortel
45262350-9 | Unreinforced-concrete work 45262350-9 | Betonwerk van ongewapend beton
45262360-2 | Cementing work 45262360-2 | Cementeerwerkzaamheden
45262370-5 | Concrete-coating work 45262370-5 | Aanbrengen van betonbekleding
45262400-5 | Structural steel erection work 45262400-5 | Optrekken van staalconstructies
45262410-8 | Structural steel erection work for buildings 45262410-8 | Optrekken van staalconstructies voor gebouwen
45262420-1 | Structural steel erection work for structures 45262420-1 | Optrekken van staalconstructies voor installaties
45262421-8 | Offshore mooring work 45262421-8 | Aanleg van offshore-aanmeerplaatsen
45262422-5 | Subsea drilling work 45262422-5 | Onderwaterboringen
45262423-2 | Deck-fabrication work 45262423-2 | Bouwen van platforms
45262424-9 | Offshore-module fabrication work 45262424-9 | Fabricage van offshoremodule
45262425-6 | Jacket-fabrication work 45262425-6 | Fabricage van jacket
45262426-3 | Pile-fabrication work 45262426-3 | Fabricage van palen
45262500-6 | Masonry and bricklaying work 45262500-6 | Metselwerk in baksteen en bouwsteen
45262510-9 | Stonework 45262510-9 | Steenwerk
45262511-6 | Stone carving 45262511-6 | Steenhouwen
45262512-3 | Dressed stonework 45262512-3 | Behakt steenwerk
45262520-2 | Bricklaying work 45262520-2 | Metselwerk in baksteen
45262521-9 | Facing brickwork 45262521-9 | Bekledingsmetselwerk
45262522-6 | Masonry work 45262522-6 | Metselwerk
45262600-7 | Miscellaneous special-trade construction work 45262600-7 | Diverse gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
45262610-0 | Industrial chimneys 45262610-0 | Fabrieksschoorstenen
45262620-3 | Supporting walls 45262620-3 | Steunmuren
45262630-6 | Construction of furnaces 45262630-6 | Bouw van ovens
45262640-9 | Environmental improvement works 45262640-9 | Milieubeschermingswerkzaamheden
45262650-2 | Cladding works 45262650-2 | Bekledingswerkzaamheden
45262660-5 | Asbestos-removal work 45262660-5 | Verwijderen van asbest
45262670-8 | Metalworking 45262670-8 | Metaalbewerking
45262680-1 | Welding 45262680-1 | Lassen
45262690-4 | Refurbishment of run-down buildings 45262690-4 | Opknapwerk van vervallen gebouwen
45262700-8 | Building alteration work 45262700-8 | Verbouwingswerkzaamheden
45262710-1 | Fresco maintenance work 45262710-1 | Onderhoud van muurschilderingen
45262800-9 | Building extension work 45262800-9 | Uitbreidingswerkzaamheden aan gebouwen
45262900-0 | Balcony work 45262900-0 | Werkzaamheden aan balkons
45300000-0 | Building installation work 45300000-0 | Installatiewerkzaamheden in de bouw
45310000-3 | Electrical installation work 45310000-3 | Aanleg van elektriciteit
45311000-0 | Electrical wiring and fitting work 45311000-0 | Aanbrengen van elektrische bedrading en fittings
45311100-1 | Electrical wiring work 45311100-1 | Aanbrengen van elektrische bedrading
45311200-2 | Electrical fitting work 45311200-2 | Aanbrengen van elektrische fittings
45312000-7 | Alarm system and antenna installation work 45312000-7 | Installeren van alarmsystemen en antennes
45312100-8 | Fire-alarm system installation work 45312100-8 | Installeren van brandalarmsystemen
45312200-9 | Burglar-alarm system installation work 45312200-9 | Installeren van inbraakalarmsystemen
45312300-0 | Antenna installation work 45312300-0 | Installeren van antennes
45312310-3 | Lightning-protection works 45312310-3 | Installatie van bliksembeveiliging
45312311-0 | Lightning-conductor installation work 45312311-0 | Installeren van bliksemafleiders
45312320-6 | Television aerial installation work 45312320-6 | Installeren van televisieantennes
45312330-9 | Radio aerial installation work 45312330-9 | Installeren van radioantennes
45313000-4 | Lift and escalator installation work 45313000-4 | Installeren van liften en roltrappen
45313100-5 | Lift installation work 45313100-5 | Installeren van liften
45313200-6 | Escalator installation work 45313200-6 | Installeren van roltrappen
45313210-9 | Travelator installation work 45313210-9 | Installeren van loopbanden
45314000-1 | Installation of telecommunications equipment 45314000-1 | Installeren van telecommunicatie-uitrusting
45314100-2 | Installation of telephone exchanges 45314100-2 | Installeren van telefooncentrales
45314120-8 | Installation of switchboards 45314120-8 | Installeren van schakelborden
45314200-3 | Installation of telephone lines 45314200-3 | Installeren van telefoonlijnen
45314300-4 | Installation of cable infrastructure 45314300-4 | Aanleg van kabelinfrastructuur
45314310-7 | Installation of cable laying 45314310-7 | Leggen van kabels
45314320-0 | Installation of computer cabling 45314320-0 | Leggen van computerkabels
45315000-8 | Electrical installation work of heating and other electrical building-equipment 45315000-8 | Elektrische installatiewerkzaamheden voor verwarming en andere elektrische apparatuur in gebouwen
45315100-9 | Electrical engineering installation works 45315100-9 | Elektrotechnische installatiewerken
45315200-0 | Turbine works 45315200-0 | Turbine-installatie
45315300-1 | Electricity supply installations 45315300-1 | Elektriciteitsvoorzieningsinstallaties
45315400-2 | High voltage installation work 45315400-2 | Hoogspanningsinstallaties
45315500-3 | Medium-voltage installation work 45315500-3 | Middenspanningsinstallaties
45315600-4 | Low-voltage installation work 45315600-4 | Laagspanningsinstallaties
45315700-5 | Switching station installation work 45315700-5 | Installatiewerkzaamheden voor verdeelstation
45316000-5 | Installation work of illumination and signalling systems 45316000-5 | Installeren van verlichting en signaleringssystemen
45316100-6 | Installation of outdoor illumination equipment 45316100-6 | Installeren van buitenverlichting
45316110-9 | Installation of road lighting equipment 45316110-9 | Installeren van straatverlichtingsuitrusting
45316200-7 | Installation of signalling equipment 45316200-7 | Installeren van signalisatie-uitrusting
45316210-0 | Installation of traffic monitoring equipment 45316210-0 | Installeren van verkeersbewakingsuitrusting
45316211-7 | Installation of illuminated road signs 45316211-7 | Installeren van verlichte verkeersborden
45316212-4 | Installation of traffic lights 45316212-4 | Installeren van verkeerslichten
45316213-1 | Installation of traffic guidance equipment 45316213-1 | Installeren van wegbebakening
45316220-3 | Installation of airport signalling equipment 45316220-3 | Installeren van luchthavenbebakening
45316230-6 | Installation of port signalling equipment 45316230-6 | Installeren van havenbebakening
45317000-2 | Other electrical installation work 45317000-2 | Overige elektrische installatiewerkzaamheden
45317100-3 | Electrical installation work of pumping equipment 45317100-3 | Elektrische installatiewerkzaamheden voor pompuitrusting
45317200-4 | Electrical installation work of transformers 45317200-4 | Elektrische installatiewerkzaamheden voor transformatoren
45317300-5 | Electrical installation work of electrical distribution apparatus 45317300-5 | Elektrische installatiewerkzaamheden voor elektrische distributietoestellen
45317400-6 | Electrical installation work of filtration equipment 45317400-6 | Elektrische installatiewerkzaamheden voor filteruitrusting
45320000-6 | Insulation work 45320000-6 | Isolatiewerkzaamheden
45321000-3 | Thermal insulation work 45321000-3 | Warmte-isolatiewerkzaamheden
45323000-7 | Sound insulation work 45323000-7 | Geluidsisolatiewerkzaamheden
45324000-4 | Plasterboard works 45324000-4 | Aanbrengen van gipsplaten
45330000-9 | Plumbing and sanitary works 45330000-9 | Loodgieterswerk
45331000-6 | Heating, ventilation and air-conditioning installation work 45331000-6 | Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning
45331100-7 | Central-heating installation work 45331100-7 | Installeren van centrale verwarming
45331110-0 | Boiler installation work 45331110-0 | Installeren van boilers
45331200-8 | Ventilation and air-conditioning installation work 45331200-8 | Installeren van ventilatie en airconditioning
45331210-1 | Ventilation installation work 45331210-1 | Installeren van ventilatiesystemen
45331211-8 | Outdoor ventilation installation work 45331211-8 | Installeren van ventilatie-installaties voor buitenopstelling
45331220-4 | Air-conditioning installation work 45331220-4 | Installeren van airconditioning
45331221-1 | Partial air-conditioning installation work 45331221-1 | Installeren van gedeeltelijke airconditioning
45331230-7 | Installation work of cooling equipment 45331230-7 | Installeren van koeluitrusting
45331231-4 | Installation work of refrigeration equipment 45331231-4 | Installeren van koel- en vriesuitrusting
45332000-3 | Plumbing and drain-laying work 45332000-3 | Loodgieterswerk en leggen van afvoerbuizen
45332200-5 | Water plumbing work 45332200-5 | Loodgieterswerkzaamheden aan waterleidingen
45332300-6 | Drain-laying work 45332300-6 | Leggen van afvoerbuizen
45332400-7 | Sanitary fixture installation work 45332400-7 | Installeren van sanitair
45333000-0 | Gas-fitting installation work 45333000-0 | Installeren van gasfittings
45333100-1 | Gas regulation equipment installation work 45333100-1 | Installeren van gasregeluitrusting
45333200-2 | Gas meter installation work 45333200-2 | Installeren van gasmeters
45340000-2 | Fencing, railing and safety equipment installation work 45340000-2 | Plaatsen van hekken en leuningen en beveiligingsuitrusting
45341000-9 | Erection of railings 45341000-9 | Plaatsen van leuningen
45342000-6 | Erection of fencing 45342000-6 | Plaatsen van hekwerk
45343000-3 | Fire-prevention installation works 45343000-3 | Installeren van brandpreventie-installaties
45343100-4 | Fireproofing work 45343100-4 | Aanbrengen van brandwering
45343200-5 | Firefighting equipment installation work 45343200-5 | Installeren van brandblusinstallaties
45343210-8 | CO2 fire-extinguishing equipment installation work 45343210-8 | Installeren van CO2-blusapparatuur
45343220-1 | Fire-extinguishers installation work 45343220-1 | Installeren van brandblusapparaten
45343230-4 | Sprinkler systems installation work 45343230-4 | Installeren van sprinklersystemen
45350000-5 | Mechanical installations 45350000-5 | Werktuigbouwkundige installaties
45351000-2 | Mechanical engineering installation works 45351000-2 | Werktuigbouwkundige installatiewerkzaamheden
45400000-1 | Building completion work 45400000-1 | Afwerking van gebouwen
45410000-4 | Plastering work 45410000-4 | Pleisterwerk
45420000-7 | Joinery and carpentry installation work 45420000-7 | Bouwtimmerwerk en plaatsen van schrijnwerk
45421000-4 | Joinery work 45421000-4 | Bouwtimmerwerk
45421100-5 | Installation of doors and windows and related components 45421100-5 | Plaatsen van deuren en ramen en bijbehorende elementen
45421110-8 | Installation of door and window frames 45421110-8 | Plaatsen van deur- en raamkozijnen
45421111-5 | Installation of door frames 45421111-5 | Plaatsen van deurkozijnen
45421112-2 | Installation of window frames 45421112-2 | Plaatsen van raamkozijnen
45421120-1 | Installation of thresholds 45421120-1 | Plaatsen van drempels
45421130-4 | Installation of doors and windows 45421130-4 | Plaatsen van deuren en ramen
45421131-1 | Installation of doors 45421131-1 | Plaatsen van deuren
45421132-8 | Installation of windows 45421132-8 | Plaatsen van ramen
45421140-7 | Installation of metal joinery except doors and windows 45421140-7 | Plaatsen van metalen bouwtimmerwerk, met uitzondering van deuren en ramen
45421141-4 | Installation of partitioning 45421141-4 | Plaatsen van scheidingswanden
45421142-1 | Installation of shutters 45421142-1 | Installeren van luiken
45421143-8 | Installation work of blinds 45421143-8 | Installeren van jaloezieën
45421144-5 | Installation work of awnings 45421144-5 | Installeren van zonweringen
45421145-2 | Installation work of roller blinds 45421145-2 | Installeren van rolluiken
45421146-9 | Installation of suspended ceilings 45421146-9 | Aanbrengen van verlaagde plafonds
45421147-6 | Installation of grilles 45421147-6 | Aanbrengen van roosters
45421148-3 | Installation of gates 45421148-3 | Plaatsen van poorten
45421150-0 | Non-metal joinery installation work 45421150-0 | Aanbrengen van niet-metalen bouwtimmerwerk
45421151-7 | Installation of fitted kitchens 45421151-7 | Plaatsen van inbouwkeukens
45421152-4 | Installation of partition walls 45421152-4 | Aanbrengen van scheidingswanden
45421153-1 | Installation of built-in furniture 45421153-1 | Plaatsen van inbouwmeubilair
45421160-3 | Ironmongery work 45421160-3 | Werken aan hang- en sluitwerk
45422000-1 | Carpentry installation work 45422000-1 | Timmer- en schrijnwerk
45422100-2 | Woodwork 45422100-2 | Houtwerk
45430000-0 | Floor and wall covering work 45430000-0 | Aanbrengen van vloer- en wandbekleding
45431000-7 | Tiling work 45431000-7 | Tegelwerk
45431100-8 | Floor-tiling work 45431100-8 | Leggen van vloertegels
45431200-9 | Wall-tiling work 45431200-9 | Zetten van wandtegels
45432000-4 | Floor-laying and covering, wall-covering and wall-papering work 45432000-4 | Leggen van vloeren en aanbrengen van vloerbedekking, wandbekleding en behang
45432100-5 | Floor laying and covering work 45432100-5 | Aanbrengen en afwerken van vloeren
45432110-8 | Floor-laying work 45432110-8 | Leggen van vloeren
45432111-5 | Laying work of flexible floor coverings 45432111-5 | Leggen van flexibele vloerbekleding
45432112-2 | Laying of paving 45432112-2 | Aanbrengen van bestrating
45432113-9 | Parquet flooring 45432113-9 | Leggen van parketvloeren
45432114-6 | Wood flooring work 45432114-6 | Leggen van houten vloerbedekkingen
45432120-1 | False floor installation work 45432120-1 | Aanbrengen van dubbele vloer
45432121-8 | Computer floors 45432121-8 | Computervloeren
45432130-4 | Floor-covering work 45432130-4 | Vloerbekledingswerk
45432200-6 | Wall-covering and wall-papering work 45432200-6 | Aanbrengen van wandbekleding en behangwerk
45432210-9 | Wall-covering work 45432210-9 | Aanbrengen van wandbekleding
45432220-2 | Wall-papering work 45432220-2 | Behangen
45440000-3 | Painting and glazing work 45440000-3 | Schilderwerk en beglazing
45441000-0 | Glazing work 45441000-0 | Beglazing
45442000-7 | Application work of protective coatings 45442000-7 | Aanbrengen van beschermende lagen
45442100-8 | Painting work 45442100-8 | Schilderwerk
45442110-1 | Painting work of buildings 45442110-1 | Schilderen van gebouwen
45442120-4 | Painting and protective-coating work of structures 45442120-4 | Schilderwerk en aanbrengen van beschermende lagen op installaties
45442121-1 | Painting work of structures 45442121-1 | Schilderen van installaties
45442180-2 | Repainting work 45442180-2 | Aanbrengen van nieuwe verf
45442190-5 | Paint-stripping work 45442190-5 | Verwijderen van oude verf
45442200-9 | Application work of anti-corrosive coatings 45442200-9 | Aanbrengen van anticorrosielagen
45442210-2 | Galvanizing works 45442210-2 | Galvaniseren
45442300-0 | Surface-protection work 45442300-0 | Werkzaamheden voor oppervlakbescherming
45443000-4 | Facade work 45443000-4 | Gevelwerkzaamheden
45450000-6 | Other building completion work 45450000-6 | Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
45451000-3 | Decoration work 45451000-3 | Decoratiewerkzaamheden
45451100-4 | Ornamentation fitting work 45451100-4 | Aanbrengen van ornamenten
45451200-5 | Panelling work 45451200-5 | Aanbrengen van panelen
45451300-6 | Interior gardens 45451300-6 | Binnentuinen
45452000-0 | Exterior cleaning work for buildings 45452000-0 | Reiniging van de buitenmuren van gebouwen
45452100-1 | Blast cleaning work for building exteriors 45452100-1 | Reinigen van buitenmuren door middel van zandstralen
45453000-7 | Overhaul and refurbishment work 45453000-7 | Revisie- en opknapwerkzaamheden
45453100-8 | Refurbishment work 45453100-8 | Opknapwerkzaamheden
45454000-4 | Restructuring work 45454000-4 | Herstructurering
45454100-5 | Restoration work 45454100-5 | Restauratiewerkzaamheden
45500000-2 | Hire of construction and civil engineering machinery and equipment with operator 45500000-2 | Verhuur van bouw- en civieltechnische installaties en uitrusting met bedieningspersoneel
45510000-5 | Hire of cranes with operator 45510000-5 | Verhuur van kranen met bedieningspersoneel
45520000-8 | Hire of earthmoving equipment with operator 45520000-8 | Verhuur van grondverzetmachines met bedieningspersoneel
48000000-8 | Software package and information systems 48000000-8 | Software en informatiesystemen
48100000-9 | Industry specific software package 48100000-9 | Speciale software voor de industrie
48110000-2 | Point of sale (POS) software package 48110000-2 | Software voor verkooppunten
48120000-5 | Flight control software package 48120000-5 | Software voor vluchtbesturing
48121000-2 | Air traffic control software package 48121000-2 | Software voor luchtverkeersleiding
48130000-8 | Aviation ground support and test software package 48130000-8 | Software voor grondondersteuning in de luchtvaart en testsoftware
48131000-5 | Aviation ground support software package 48131000-5 | Software voor grondondersteuning in de luchtvaart
48132000-2 | Aviation test software package 48132000-2 | Luchtvaart-testsoftware
48140000-1 | Railway traffic control software package 48140000-1 | Software voor spoorwegverkeerscontrole
48150000-4 | Industrial control software package 48150000-4 | Software voor industriële controle
48151000-1 | Computer control system 48151000-1 | Computerbesturingssysteem
48160000-7 | Library software package 48160000-7 | Software voor bibliotheek
48161000-4 | Library management system 48161000-4 | Systeem voor bibliotheekbeheer
48170000-0 | Compliance software package 48170000-0 | Conformiteitssoftware
48180000-3 | Medical software package 48180000-3 | Medische software
48190000-6 | Educational software package 48190000-6 | Software voor onderwijsdoeleinden
48200000-0 | Networking, Internet and intranet software package 48200000-0 | Software voor netwerken, internet en intranet
48210000-3 | Networking software package 48210000-3 | Netwerksoftware
48211000-0 | Platform interconnectivity software package 48211000-0 | Software voor platforminterconnectiviteit
48212000-7 | Optical jukebox server software package 48212000-7 | Software voor optical jukebox-server
48213000-4 | Operating system enhancement software package 48213000-4 | Software voor verbetering van besturingssysteem
48214000-1 | Network operating system software package 48214000-1 | Software voor netwerkbesturingssysteem
48215000-8 | Networking developers' software package 48215000-8 | Software voor netwerkontwikkelaars
48216000-5 | Network connectivity terminal emulation software package 48216000-5 | Software voor netwerkverbindingsterminal-emulatie
48217000-2 | Transaction-processing software package 48217000-2 | Transactionele verwerkingssoftware
48217100-3 | Mainframe transaction processing software package 48217100-3 | Mainframe transactionele verwerkingssoftware
48217200-4 | Minicomputer transaction processing software package 48217200-4 | Transactionele verwerkingssoftware voor minicomputer
48217300-5 | Microcomputer transaction processing software package 48217300-5 | Transactionele verwerkingssoftware voor microcomputer
48218000-9 | License management software package 48218000-9 | Software voor licentiemanagement
48219000-6 | Miscellaneous networking software package 48219000-6 | Diverse netwerksoftware
48219100-7 | Gateway software package 48219100-7 | Gatewaysoftware
48219200-8 | Compact disk (CD) server software package 48219200-8 | Software voor CD-servers
48219300-9 | Administration software package 48219300-9 | Administratieve software
48219400-0 | Transaction server software package 48219400-0 | Software voor transactionele server
48219500-1 | Switch or router software package 48219500-1 | Schakel- of routersoftware
48219600-2 | Multiplexer software package 48219600-2 | Software voor multiplexer
48219700-3 | Communications server software package 48219700-3 | Software voor communicatieserver
48219800-4 | Bridge software package 48219800-4 | „Brug”-software
48220000-6 | Internet and intranet software package 48220000-6 | Software voor internet en intranet
48221000-3 | Internet browsing software package 48221000-3 | Software voor internet browsen
48222000-0 | Web server software package 48222000-0 | Software voor webserver
48223000-7 | Electronic mail software package 48223000-7 | Software voor e-mail
48224000-4 | Web page editing software package 48224000-4 | Software voor webpage-editen
48300000-1 | Document creation, drawing, imaging, scheduling and productivity software package 48300000-1 | Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit
48310000-4 | Document creation software package 48310000-4 | Software voor het maken van documenten
48311000-1 | Document management software package 48311000-1 | Software voor documentenbeheer
48311100-2 | Document management system 48311100-2 | Systeem voor documentenbeheer
48312000-8 | Electronic publishing software package 48312000-8 | Software elektronisch publiceren
48313000-5 | Optical-character-recognition (OCR) software package 48313000-5 | Software voor OCR (optische schriftherkenner)
48313100-6 | Optical reading system 48313100-6 | Optisch leessysteem
48314000-2 | Voice recognition software package 48314000-2 | Software voor spraakherkenning
48315000-9 | Desktop-publishing software package 48315000-9 | Desktop-publicatie software
48316000-6 | Presentation software package 48316000-6 | Software voor presentatie
48317000-3 | Word-processing software package 48317000-3 | Tekstverwerkingssoftware
48318000-0 | Scanner software package 48318000-0 | Scannersoftware
48319000-7 | Spell checkers 48319000-7 | Spellingcheckers
48320000-7 | Drawing and imaging software package 48320000-7 | Software voor het maken van tekeningen en afbeeldingen
48321000-4 | Computer-aided design (CAD) software package 48321000-4 | CAD-software
48321100-5 | Computer-aided design (CAD) system 48321100-5 | CAD-systeem
48322000-1 | Graphics software package 48322000-1 | Grafische software
48323000-8 | Computer-aided manufacturing (CAM) software package 48323000-8 | CAM-software
48324000-5 | Charting software package 48324000-5 | Cartografiesoftware
48325000-2 | Form-making software package 48325000-2 | Software voor het maken van formulieren
48326000-9 | Mapping software package 48326000-9 | Karteringssoftware
48326100-0 | Digital mapping system 48326100-0 | Systeem voor digitale cartografie
48327000-6 | Drawing and painting software package 48327000-6 | Teken- en schildersoftware
48328000-3 | Image-processing software package 48328000-3 | Beeldverwerkingssoftware
48329000-0 | Imaging and archiving system 48329000-0 | Beeldvormings- en archiefsysteem
48330000-0 | Scheduling and productivity software package 48330000-0 | Software voor dienstregelingen en productiviteit
48331000-7 | Project management software package 48331000-7 | Software voor projectmanagement
48332000-4 | Scheduling software package 48332000-4 | Software voor het maken van dienstregelingen
48333000-1 | Contact management software package 48333000-1 | Software voor contactenbeheer
48400000-2 | Business transaction and personal business software package 48400000-2 | Software voor zakelijke transacties en persoonlijke zaken
48410000-5 | Investment management and tax preparation software package 48410000-5 | Software voor investeringsmanagement en belastingaangifte
48411000-2 | Investment management software package 48411000-2 | Software voor investeringsmanagement
48412000-9 | Tax preparation software package 48412000-9 | Software voor belastingaangifte
48420000-8 | Facilities management software package and software package suite 48420000-8 | Software en opvolgingssoftware voor faciliteitenbeheer
48421000-5 | Facilities management software package 48421000-5 | Software voor faciliteitenbeheer
48422000-2 | Software package suites 48422000-2 | Opvolgingssoftware
48430000-1 | Inventory management software package 48430000-1 | Software voor inventarismanagement
48440000-4 | Financial analysis and accounting software package 48440000-4 | Software voor financiële analyse en boekhouding
48441000-1 | Financial analysis software package 48441000-1 | Software voor financiële analyse
48442000-8 | Financial systems software package 48442000-8 | Software voor financiële systemen
48443000-5 | Accounting software package 48443000-5 | Boekhoudsoftware
48444000-2 | Accounting system 48444000-2 | Boekhoudsysteem
48444100-3 | Billing system 48444100-3 | Factureringssysteem
48445000-9 | Customer Relation Management software package 48445000-9 | Software voor elektronisch klantenbeheer
48450000-7 | Time accounting or human resources software package 48450000-7 | Software voor tijdregistratie of human reousrces
48451000-4 | Enterprise resource planning software package 48451000-4 | Software voor ERP (Enterprise resource planning)
48460000-0 | Analytical, scientific, mathematical or forecasting software package 48460000-0 | Software voor analytische-, wetenschappelijke, mathematische of voorspellingsdoeleinden
48461000-7 | Analytical or scientific software package 48461000-7 | Analytische of wetenschappelijke software
48462000-4 | Mathematical or forecasting software package 48462000-4 | Software voor mathematische of voorspellingsdoeleinden
48463000-1 | Statistical software package 48463000-1 | Statistieksoftware
48470000-3 | Auction software package 48470000-3 | Veilingsoftware
48480000-6 | Sales, marketing and business intelligence software package 48480000-6 | Software voor verkoop, marketing en business intelligence
48481000-3 | Sales or marketing software package 48481000-3 | Verkoop- of marketingsoftware
48482000-0 | Business intelligence software package 48482000-0 | Business-intelligence software
48490000-9 | Procurement software package 48490000-9 | Aankoopsoftware
48500000-3 | Communication and multimedia software package 48500000-3 | Communicatie- en multimediasoftware
48510000-6 | Communication software package 48510000-6 | Communicatiesoftware
48511000-3 | Desktop communications software package 48511000-3 | Desktop-communicatiesoftware
48512000-0 | Interactive voice response software package 48512000-0 | Software voor interactieve spraakbeantwoorders (IVR)
48513000-7 | Modem software package 48513000-7 | Modemsoftware
48514000-4 | Remote access software package 48514000-4 | Remote-access-software
48515000-1 | Video conferencing software package 48515000-1 | Software voor videoconferentie
48516000-8 | Exchange software package 48516000-8 | Uitwisselingssoftware
48517000-5 | IT software package 48517000-5 | IT-software
48518000-2 | Emulation software package 48518000-2 | Emulatiesoftware
48519000-9 | Memory-management software package 48519000-9 | Software voor geheugenbeheer
48520000-9 | Multimedia software package 48520000-9 | Multimediasoftware
48521000-6 | Music or sound editing software package 48521000-6 | Software voor muziek- of geluidsediting
48522000-3 | Virtual keyboard software package 48522000-3 | Software voor virtueel keyboard
48600000-4 | Database and operating software package 48600000-4 | Database- en besturingssoftware
48610000-7 | Database systems 48610000-7 | Databasesystemen
48611000-4 | Database software package 48611000-4 | Databasesoftware
48612000-1 | Database-management system 48612000-1 | Databasebeheerssysteem
48613000-8 | Electronic data management (EDM) 48613000-8 | Elektronische informatieverwerking (EDP)
48614000-5 | Data-acquisition system 48614000-5 | Gegevensregistratiesysteem
48620000-0 | Operating systems 48620000-0 | Besturingssystemen
48621000-7 | Mainframe operating system software package 48621000-7 | Software voor mainframebesturingssysteem
48622000-4 | Minicomputer operating system software package 48622000-4 | Software voor minicomputerbesturingssysteem
48623000-1 | Microcomputer operating system software package 48623000-1 | Software voor microcomputerbesturingssysteem
48624000-8 | Personal computer (PC) operating system software package 48624000-8 | Software voor pc-besturingssysteem
48625000-5 | Open systems operating systems 48625000-5 | Opensysteembesturingssystemen
48626000-2 | Clustering software package 48626000-2 | Clusteringsoftware
48627000-9 | Real-time operating system software package 48627000-9 | Software voor realtimebesturingssysteem
48628000-9 | Micro-channel architecture 48628000-9 | Microchannelarchitectuur
48700000-5 | Software package utilities 48700000-5 | Softwarevoorzieningen
48710000-8 | Backup or recovery software package 48710000-8 | Back-up- of recoverysoftware
48720000-1 | Bar coding software package 48720000-1 | Software voor het aanbrengen van barcodes
48730000-4 | Security software package 48730000-4 | Beveiligingssoftware
48731000-1 | File security software package 48731000-1 | Dossierbeveiligingssoftware
48732000-8 | Data security software package 48732000-8 | Gegevensbeveiligingssoftware
48740000-7 | Foreign language translation software package 48740000-7 | Vertaalsoftware
48750000-0 | Storage media loading software package 48750000-0 | Software voor het laden van geheugendragers
48760000-3 | Virus protection software package 48760000-3 | Virusbeschermingssoftware
48761000-0 | Anti-virus software package 48761000-0 | Anti-virussoftware
48770000-6 | General, compression and print utility software package 48770000-6 | Ontwikkeling van software voor algemene, comprimerings- en printerfaciliteiten
48771000-3 | General utility software package 48771000-3 | Algemene softwarefaciliteiten
48772000-0 | Compression utilities 48772000-0 | Comprimeringsfaciliteiten
48773000-7 | Print utility software package 48773000-7 | Printersoftware-faciliteiten
48773100-8 | Print-spooling software package 48773100-8 | Printbuffersoftware
48780000-9 | System, storage and content management software package 48780000-9 | Software voor systeem-, opslag- en inhoudbeheer
48781000-6 | System management software package 48781000-6 | Software voor systeembeheer
48782000-3 | Storage management software package 48782000-3 | Software voor opslagbeheer
48783000-0 | Content management software package 48783000-0 | Software voor inhoudsbeheer
48790000-2 | Version checker software package 48790000-2 | Spellingcheckersoftware
48800000-6 | Information systems and servers 48800000-6 | Informatiesystemen en servers
48810000-9 | Information systems 48810000-9 | Informatiesystemen
48811000-6 | E-mail system 48811000-6 | E-mail-systeem
48812000-3 | Financial information systems 48812000-3 | Financiële-informatiesystemen
48813000-0 | Passenger information system 48813000-0 | Passagiersinformatiesysteem
48813100-1 | Electronic bulletin boards 48813100-1 | Elektronische bulletin boards
48813200-2 | Real-time passenger information system 48813200-2 | Realtime passagiersinformatiesysteem
48814000-7 | Medical information systems 48814000-7 | Medische-informatiesystemen
48814100-8 | Nursing information system 48814100-8 | Verpleeginformatiesysteem
48814200-9 | Patient-administration system 48814200-9 | Patiëntenadministratiesysteem
48814300-0 | Theatre management system 48814300-0 | OK-beheerssysteem
48814400-1 | Clinical information system 48814400-1 | Klinische-informatiesysteem
48814500-2 | Casemix system 48814500-2 | Casemixsysteem
48820000-2 | Servers 48820000-2 | Servers
48821000-9 | Network servers 48821000-9 | Netwerkservers
48822000-6 | Computer servers 48822000-6 | Computerservers
48823000-3 | File servers 48823000-3 | Bestandsservers
48824000-0 | Printer servers 48824000-0 | Printerservers
48825000-7 | Web servers 48825000-7 | Webservers
48900000-7 | Miscellaneous software package and computer systems 48900000-7 | Diverse software en computersystemen
48910000-0 | Computer game software package, family titles and screen savers 48910000-0 | Software voor computerspelletjes, gezinsvideo's en screensavers
48911000-7 | Computer game software package 48911000-7 | Software voor computerspelletjes
48912000-4 | Family titles 48912000-4 | Gezinsvideo's
48913000-1 | Screen savers 48913000-1 | Screensavers
48920000-3 | Office automation software package 48920000-3 | Kantoorautomatiseringssoftware
48921000-0 | Automation system 48921000-0 | Automatiseringssysteem
48930000-6 | Training and entertainment software package 48930000-6 | Software voor opleiding en vermaak
48931000-3 | Training software package 48931000-3 | Opleidingssoftware
48932000-0 | Entertainment software package 48932000-0 | Software voor vermaak
48940000-9 | Pattern design and calendar software package 48940000-9 | Software voor patroonontwerp en kalenders
48941000-6 | Pattern design software package 48941000-6 | Software voor patroonontwerp
48942000-3 | Calendar software package 48942000-3 | Software voor kalenders
48950000-2 | Boat-location and public address system 48950000-2 | Botenverhuur en omroepinstallatiesysteem
48951000-9 | Boat-location system 48951000-9 | Scheepslokaliseringssysteem
48952000-6 | Public address systems 48952000-6 | Omroepinstallaties
48960000-5 | Drivers and system software package 48960000-5 | Drivers- en systeemsoftware
48961000-2 | Ethernet drivers 48961000-2 | Ethernetdrivers
48962000-9 | Graphics card drivers 48962000-9 | Drivers voor grafische kaarten
48970000-8 | Print shop software package 48970000-8 | Printshop-software
48971000-5 | Address book making software package 48971000-5 | Software voor het maken van adressenbestand
48972000-2 | Label making software package 48972000-2 | Software voor het maken van labels/etiketten
48980000-1 | Programming languages and tools 48980000-1 | Programmeertalen en tools
48981000-8 | Compiling software packages 48981000-8 | Compiling software
48982000-5 | Configuration management software package 48982000-5 | Software voor configuratiemanagement
48983000-2 | Development software package 48983000-2 | Ontwikkelingssoftware
48984000-9 | Graphical user interface (GUI) tools 48984000-9 | Grafische user-interface tools (GUI)
48985000-6 | Programming languages 48985000-6 | Programmeertalen
48986000-3 | Program testing software package 48986000-3 | Software voor testen van programma's
48987000-0 | Debugging software package 48987000-0 | Software voor het opsporen van fouten
48990000-4 | Spreadsheets and enhancement software package 48990000-4 | Software voor spreadsheets en verbetering
48991000-1 | Spreadsheet software package 48991000-1 | Spreadsheetsoftware
50000000-5 | Repair and maintenance services 50000000-5 | Reparatie- en onderhoudsdiensten
50100000-6 | Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment 50100000-6 | Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten voor voertuigen en aanverwante uitrusting
50110000-9 | Repair and maintenance services of motor vehicles and associated equipment 50110000-9 | Reparatie en onderhoud voor motorvoertuigen en aanverwante uitrusting
50111000-6 | Fleet management, repair and maintenance services 50111000-6 | Beheer, reparatie en onderhoud van wagenpark
50111100-7 | Vehicle-fleet management services 50111100-7 | Beheer van wagenpark
50111110-0 | Vehicle-fleet-support services 50111110-0 | Ondersteunende diensten voor wagenpark
50112000-3 | Repair and maintenance services of cars 50112000-3 | Reparatie en onderhoud van auto's
50112100-4 | Car repair services 50112100-4 | Reparatie van auto's
50112110-7 | Body-repair services for vehicles 50112110-7 | Reparatie van voertuigcarrosserieën
50112111-4 | Panel-beating services 50112111-4 | Uitdeukwerk
50112120-0 | Windscreen replacement services 50112120-0 | Vervangen van voorruiten
50112200-5 | Car maintenance services 50112200-5 | Onderhoud van auto's
50112300-6 | Car-washing and similar services 50112300-6 | Autowasserij en aanverwante diensten
50113000-0 | Repair and maintenance services of buses 50113000-0 | Onderhoud en reparatie van bussen
50113100-1 | Bus repair services 50113100-1 | Reparatie van bussen
50113200-2 | Bus maintenance services 50113200-2 | Onderhoud van bussen
50114000-7 | Repair and maintenance services of trucks 50114000-7 | Reparatie en onderhoud van vrachtwagens
50114100-8 | Truck repair services 50114100-8 | Reparatie van vrachtwagens
50114200-9 | Truck maintenance services 50114200-9 | Onderhoud van vrachtwagens
50115000-4 | Repair and maintenance services of motorcycles 50115000-4 | Reparatie en onderhoud van motorfietsen
50115100-5 | Motorcycle repair services 50115100-5 | Reparatie van motorfietsen
50115200-6 | Motorcycle maintenance services 50115200-6 | Onderhoud van motorfietsen
50116000-1 | Maintenance and repair services related to specific parts of vehicles 50116000-1 | Onderhoud en reparatie van speciale onderdelen van auto's
50116100-2 | Electrical-system repair services 50116100-2 | Reparatie van elektrische systemen
50116200-3 | Repair and maintenance services of vehicle brakes and brake parts 50116200-3 | Reparatie en onderhoud van remmen en remonderdelen van voertuigen
50116300-4 | Repair and maintenance services of vehicle gearboxes 50116300-4 | Reparatie en onderhoud van versnellingsbakken van voertuigen
50116400-5 | Repair and maintenance services of vehicle transmissions 50116400-5 | Reparatie en onderhoud van voertuigtransmissie
50116500-6 | Tyre repair services, including fitting and balancing 50116500-6 | Repareren van banden, inclusief monteren en uitbalanceren
50116510-9 | Tyre-remoulding services 50116510-9 | Coveren van banden
50116600-7 | Repair and maintenance services of starter motors 50116600-7 | Onderhoud en reparatie van startmotoren
50117000-8 | Vehicle conversion and reconditioning services 50117000-8 | Ombouwen en opknappen van voertuigen
50117100-9 | Motor vehicle conversion services 50117100-9 | Ombouwen van motorvoertuigen
50117200-0 | Ambulance conversion services 50117200-0 | Ombouwen van ambulances
50117300-1 | Reconditioning services of vehicles 50117300-1 | Opknappen van voertuigen
50118000-5 | Automobile emergency road services 50118000-5 | Wegenwachtdiensten
50118100-6 | Breakdown and recovery services for cars 50118100-6 | Wegenwacht- en wegsleepdiensten voor auto's
50118110-9 | Vehicle towing-away services 50118110-9 | Wegslepen van voertuigen
50118200-7 | Breakdown and recovery services for commercial vehicles 50118200-7 | Wegenwacht- en wegsleepdiensten voor bedrijfsvoertuigen
50118300-8 | Breakdown and recovery services for buses 50118300-8 | Wegenwacht- en wegsleepdiensten voor bussen
50118400-9 | Breakdown and recovery services for motor vehicles 50118400-9 | Wegenwacht- en wegsleepdiensten voor motorvoertuigen
50118500-0 | Breakdown and recovery services for motorcycles 50118500-0 | Wegenwacht- en wegsleepdiensten voor motorfietsen
50190000-3 | Demolition services of vehicles 50190000-3 | Slopen van voertuigen
50200000-7 | Repair, maintenance and associated services related to aircraft, railways, roads and marine equipment 50200000-7 | Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten in verband met vliegtuig-, spoorweg-, wegen- en scheepvaartuitrusting
50210000-0 | Repair, maintenance and associated services related to aircraft and other equipment 50210000-0 | Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten in verband met vliegtuigen en andere uitrusting
50211000-7 | Repair and maintenance services of aircraft 50211000-7 | Reparatie en onderhoud van vliegtuigen
50211100-8 | Aircraft maintenance services 50211100-8 | Onderhoud van vliegtuigen
50211200-9 | Aircraft repair services 50211200-9 | Reparatie van vliegtuigen
50211210-2 | Repair and maintenance services of aircraft engines 50211210-2 | Reparatie en onderhoud van vliegtuigmotoren
50211211-9 | Aircraft-engine maintenance services 50211211-9 | Onderhoud van vliegtuigmotoren
50211212-6 | Aircraft-engine repair services 50211212-6 | Reparatie van vliegtuigmotoren
50211300-0 | Reconditioning services of aircraft 50211300-0 | Opknappen van vliegtuigen
50211310-3 | Reconditioning services of aircraft engines 50211310-3 | Opknappen van vliegtuigmotoren
50212000-4 | Repair and maintenance services of helicopters 50212000-4 | Reparatie en onderhoud van helikopters
50220000-3 | Repair, maintenance and associated services related to railways and other equipment 50220000-3 | Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten in verband met spoorwegen en andere uitrusting
50221000-0 | Repair and maintenance services of locomotives 50221000-0 | Reparatie en onderhoud van locomotieven
50221100-1 | Repair and maintenance services of locomotive gearboxes 50221100-1 | Reparatie en onderhoud van versnellingsbakken van locomotieven
50221200-2 | Repair and maintenance services of locomotive transmissions 50221200-2 | Reparatie en onderhoud van transmissies van locomotieven
50221300-3 | Repair and maintenance services of locomotive wheelsets 50221300-3 | Reparatie en onderhoud van wielstellen van locomotieven
50221400-4 | Repair and maintenance services of locomotive brakes and brake parts 50221400-4 | Reparatie en onderhoud van remmen en remonderdelen van locomotieven
50222000-7 | Repair and maintenance services of rolling stock 50222000-7 | Reparatie en onderhoud van rollend materieel
50222100-8 | Repair and maintenance services of dampers 50222100-8 | Reparatie en onderhoud van schokdempers
50223000-4 | Reconditioning services of locomotives 50223000-4 | Reparatie van locomotieven
50224000-1 | Reconditioning services of rolling stock 50224000-1 | Opknappen van rollend materieel
50224100-2 | Reconditioning services of rolling stock seats 50224100-2 | Opknappen van stoelen in rollend materieel
50224200-3 | Reconditioning services of passenger coaches 50224200-3 | Opknappen van passagierswagons
50225000-8 | Railway-track maintenance services 50225000-8 | Onderhoud van rails
50229000-6 | Demolition of rolling stock 50229000-6 | Slopen van rollend materieel
50230000-6 | Repair, maintenance and associated services related to roads and other equipment 50230000-6 | Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten voor wegen en andere uitrusting
50232000-0 | Maintenance services of public-lighting installations and traffic lights 50232000-0 | Onderhoud van installaties voor straatverlichting en verkeerslichten
50232100-1 | Street-lighting maintenance services 50232100-1 | Onderhoud van straatverlichting
50232110-4 | Commissioning of public lighting installations 50232110-4 | Gebruiksklaarmaken van installaties voor straatverlichting
50232200-2 | Traffic-signal maintenance services 50232200-2 | Onderhoud van verkeerslichten
50240000-9 | Repair, maintenance and associated services related to marine and other equipment 50240000-9 | Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten in verband met scheepvaart en andere uitrusting
50241000-6 | Repair and maintenance services of ships 50241000-6 | Reparatie en onderhoud van schepen
50241100-7 | Vessel repair services 50241100-7 | Reparatie van vaartuigen
50241200-8 | Ferry repair services 50241200-8 | Reparatie van veerboten
50242000-3 | Conversion services of ships 50242000-3 | Verbouwen van schepen
50243000-0 | Demolition services of ships 50243000-0 | Slopen van schepen
50244000-7 | Reconditioning services of ships or boats 50244000-7 | Opknappen van schepen of boten
50245000-4 | Upgrading services of ships 50245000-4 | Moderniseren van schepen
50246000-1 | Harbour equipment maintenance services 50246000-1 | Onderhoud van havenuitrusting
50246100-2 | Dry-docking services 50246100-2 | Droogdokdiensten
50246200-3 | Buoy maintenance services 50246200-3 | Onderhoud van boeien
50246300-4 | Repair and maintenance services of floating structures 50246300-4 | Reparatie en onderhoud van drijvende constructies
50246400-5 | Repair and maintenance services of floating platforms 50246400-5 | Reparatie en onderhoud van drijvende platforms
50300000-8 | Repair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipment 50300000-8 | Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten in verband met pc's, kantooruitrusting, telecommunicatie- en audiovisuele uitrusting
50310000-1 | Maintenance and repair of office machinery 50310000-1 | Onderhoud en reparatie van kantoormachines
50311000-8 | Maintenance and repair of office accounting machinery 50311000-8 | Onderhoud en reparatie van boekhoudmachines
50311400-2 | Maintenance and repair of calculators and accounting machinery 50311400-2 | Onderhoud en reparatie van rekenmachines en boekhoudmachines
50312000-5 | Maintenance and repair of computer equipment 50312000-5 | Onderhoud en reparatie van computeruitrusting
50312100-6 | Maintenance and repair of mainframe computers 50312100-6 | Onderhoud en reparatie van mainframecomputers
50312110-9 | Maintenance of mainframe computers 50312110-9 | Onderhoud van mainframecomputers
50312120-2 | Repair of mainframe computers 50312120-2 | Reparatie van mainframecomputers
50312200-7 | Maintenance and repair of minicomputers 50312200-7 | Onderhoud en reparatie van minicomputers
50312210-0 | Maintenance of minicomputers 50312210-0 | Onderhoud van minicomputers
50312220-3 | Repair of minicomputers 50312220-3 | Reparatie van minicomputers
50312300-8 | Maintenance and repair of data network equipment 50312300-8 | Onderhoud en reparatie van datanetwerkuitrusting
50312310-1 | Maintenance of data network equipment 50312310-1 | Onderhoud van datanetwerkuitrusting
50312320-4 | Repair of data network equipment 50312320-4 | Reparatie van uitrusting voor datanetwerk
50312400-9 | Maintenance and repair of microcomputers 50312400-9 | Onderhoud en reparatie van microcomputers
50312410-2 | Maintenance of microcomputers 50312410-2 | Onderhoud van microcomputers
50312420-5 | Repair of microcomputers 50312420-5 | Reparatie van microcomputers
50312600-1 | Maintenance and repair of information technology equipment 50312600-1 | Onderhoud en reparatie van uitrusting voor informatietechnologie
50312610-4 | Maintenance of information technology equipment 50312610-4 | Onderhoud van uitrusting voor informatietechnologie
50312620-7 | Repair of information technology equipment 50312620-7 | Reparatie van uitrusting voor informatietechnologie
50313000-2 | Maintenance and repair of reprographic machinery 50313000-2 | Onderhoud en reparatie van reprografische machines
50313100-3 | Photocopier repair services 50313100-3 | Reparatie van fotokopieermachines
50313200-4 | Photocopier maintenance services 50313200-4 | Onderhoud van fotokopieermachines
50314000-9 | Repair and maintenance services of facsimile machines 50314000-9 | Reparatie en onderhoud van faxtoestellen
50315000-6 | Repair and maintenance services of telephone-answering machines 50315000-6 | Reparatie en onderhoud van antwoordapparaten
50316000-3 | Maintenance and repair of ticket-issuing machinery 50316000-3 | Onderhoud en reparatie van kaartjesautomaten
50317000-0 | Maintenance and repair of ticket-validation machinery 50317000-0 | Onderhoud en reparatie van kaartjesafstempelautomaten
50320000-4 | Repair and maintenance services of personal computers 50320000-4 | Reparatie en onderhoud van pc's
50321000-1 | Repair services of personal computers 50321000-1 | Reparatie van pc's
50322000-8 | Maintenance services of personal computers 50322000-8 | Onderhoud van pc's
50323000-5 | Maintenance and repair of computer peripherals 50323000-5 | Onderhoud en reparatie van randapparatuur
50323100-6 | Maintenance of computer peripherals 50323100-6 | Onderhoud van randapparatuur
50323200-7 | Repair of computer peripherals 50323200-7 | Reparatie van randapparatuur
50324000-2 | Support services of personal computers 50324000-2 | Hulpdiensten voor pc's
50324100-3 | System maintenance services 50324100-3 | Systeemonderhoud
50324200-4 | Preventive maintenance services 50324200-4 | Diensten voor preventief onderhoud
50330000-7 | Maintenance services of telecommunications equipment 50330000-7 | Onderhoud van telecommunicatie-uitrusting
50331000-4 | Repair and maintenance services of telecommunications lines 50331000-4 | Reparatie en onderhoud van telecommunicatielijnen
50332000-1 | Telecommunications-infrastructure maintenance services 50332000-1 | Onderhoud van telecommunicatie-infrastructuur
50333000-8 | Maintenance services of radio-communications equipment 50333000-8 | Onderhoud van radiocommunicatie-uitrusting
50333100-9 | Repair and maintenance services of radio transmitters 50333100-9 | Reparatie en onderhoud van radiozenders
50333200-0 | Repair and maintenance services of radiotelephony apparatus 50333200-0 | Reparatie en onderhoud van radiotelefonietoestellen
50334000-5 | Repair and maintenance services of line telephony and line telegraphy equipment 50334000-5 | Reparatie en onderhoud van lijntelefonie- en lijntelegrafie-uitrusting
50334100-6 | Repair and maintenance services of line telephony equipment 50334100-6 | Reparatie en onderhoud van lijntelefonie-uitrusting
50334110-9 | Telephone network maintenance services 50334110-9 | Onderhoud van telefoonnetwerk
50334120-2 | Upgrade services of telephone switching equipment 50334120-2 | Upgraden van telefoonschakeluitrusting
50334130-5 | Repair and maintenance services of telephone switching apparatus 50334130-5 | Reparatie en onderhoud van telefoonschakelapparatuur
50334140-8 | Repair and maintenance services of telephone sets 50334140-8 | Reparatie en onderhoud van telefoontoestellen
50334200-7 | Repair and maintenance services of line telegraphy equipment 50334200-7 | Reparatie en onderhoud van lijntelegrafie-uitrusting
50334300-8 | Repair and maintenance services of line telex equipment 50334300-8 | Reparatie en onderhoud van lijntelexuitrusting
50334400-9 | Communications system maintenance services 50334400-9 | Onderhoud van communicatiesystemen
50340000-0 | Repair and maintenance services of audio-visual and optical equipment 50340000-0 | Reparatie en onderhoud van audiovisuele en optische uitrusting
50341000-7 | Repair and maintenance services of television equipment 50341000-7 | Reparatie en onderhoud van televisie-uitrusting
50341100-8 | Repair and maintenance services of videotext equipment 50341100-8 | Reparatie en onderhoud van videotextuitrusting
50341200-9 | Repair and maintenance services of television transmitters 50341200-9 | Reparatie en onderhoud van televisiezenders
50342000-4 | Repair and maintenance services of audio equipment 50342000-4 | Reparatie en onderhoud van audio-uitrusting
50343000-1 | Repair and maintenance services of video equipment 50343000-1 | Reparatie en onderhoud van video-uitrusting
50344000-8 | Repair and maintenance services of optical equipment 50344000-8 | Reparatie en onderhoud van optische uitrusting
50344100-9 | Repair and maintenance services of photographic equipment 50344100-9 | Reparatie en onderhoud van fotografische uitrusting
50344200-0 | Repair and maintenance services of cinematographic equipment 50344200-0 | Reparatie en onderhoud van cinematografische uitrusting
50400000-9 | Repair and maintenance services of medical and precision equipment 50400000-9 | Reparatie en onderhoud van medische en precisie-uitrusting
50410000-2 | Repair and maintenance services of measuring, testing and checking apparatus 50410000-2 | Reparatie en onderhoud van meet-, test- en controleapparatuur
50411000-9 | Repair and maintenance services of measuring apparatus 50411000-9 | Reparatie en onderhoud van meetapparatuur
50411100-0 | Repair and maintenance services of water meters 50411100-0 | Reparatie en onderhoud van watermeters
50411200-1 | Repair and maintenance services of gas meters 50411200-1 | Reparatie en onderhoud van gasmeters
50411300-2 | Repair and maintenance services of electricity meters 50411300-2 | Reparatie en onderhoud van elektriciteitsmeters
50411400-3 | Repair and maintenance services of tachometers 50411400-3 | Reparatie en onderhoud van tachometers
50411500-4 | Repair and maintenance services of industrial time-measuring equipment 50411500-4 | Reparatie en onderhoud van industriële tijdmetingsuitrusting
50412000-6 | Repair and maintenance services of testing apparatus 50412000-6 | Reparatie en onderhoud van testapparatuur
50413000-3 | Repair and maintenance services of checking apparatus 50413000-3 | Reparatie en onderhoud van controleapparatuur
50413100-4 | Repair and maintenance services of gas-detection equipment 50413100-4 | Reparatie en onderhoud van gasdetectieapparatuur
50413200-5 | Repair and maintenance services of firefighting equipment 50413200-5 | Reparatie en onderhoud van brandblusinstallaties
50420000-5 | Repair and maintenance services of medical and surgical equipment 50420000-5 | Reparatie en onderhoud van medische en chirurgische uitrusting
50421000-2 | Repair and maintenance services of medical equipment 50421000-2 | Reparatie en onderhoud van medische uitrusting
50421100-3 | Repair and maintenance services of wheelchairs 50421100-3 | Reparatie en onderhoud van rolstoelen
50421200-4 | Repair and maintenance services of X-ray equipment 50421200-4 | Reparatie en onderhoud van röntgenuitrusting
50422000-9 | Repair and maintenance services of surgical equipment 50422000-9 | Reparatie en onderhoud van chirurgische uitrusting
50430000-8 | Repair and maintenance services of precision equipment 50430000-8 | Reparatie en onderhoud van precisie-uitrusting
50431000-5 | Repair and maintenance services of watches 50431000-5 | Reparatie en onderhoud van horloges
50432000-2 | Repair and maintenance services of clocks 50432000-2 | Reparatie en onderhoud van klokken
50433000-9 | Calibration services 50433000-9 | Kalibreerdiensten
50500000-0 | Repair and maintenance services for pumps, valves, taps and metal containers and machinery 50500000-0 | Reparatie en onderhoud van pompen, kleppen, kranen, metalen containers en machines
50510000-3 | Repair and maintenance services of pumps, valves, taps and metal containers 50510000-3 | Reparatie en onderhoud van pompen, kleppen, kranen en metalen containers
50511000-0 | Repair and maintenance services of pumps 50511000-0 | Reparatie en onderhoud van pompen
50511100-1 | Repair and maintenance services of liquid pumps 50511100-1 | Reparatie en onderhoud van vloeistofpompen
50511200-2 | Repair and maintenance services of gas pumps 50511200-2 | Reparatie en onderhoud van gaspompen
50512000-7 | Repair and maintenance services of valves 50512000-7 | Reparatie en onderhoud van kleppen
50513000-4 | Repair and maintenance services of taps 50513000-4 | Reparatie en onderhoud van kranen
50514000-1 | Repair and maintenance services of metal containers 50514000-1 | Reparatie en onderhoud van metalen containers
50514100-2 | Repair and maintenance services of tanks 50514100-2 | Reparatie en onderhoud van tanks
50514200-3 | Repair and maintenance services of reservoirs 50514200-3 | Reparatie en onderhoud van reservoirs
50514300-4 | Sleeving repair services 50514300-4 | Reparatie van beschermhulzen
50530000-9 | Repair and maintenance services of machinery 50530000-9 | Reparatie en onderhoud van machines
50531000-6 | Repair and maintenance services for non-electrical machinery 50531000-6 | Reparatie en onderhoud van niet-elektrische machines
50531100-7 | Repair and maintenance services of boilers 50531100-7 | Reparatie en onderhoud van boilers
50531200-8 | Gas appliance maintenance services 50531200-8 | Onderhoudsdiensten voor gastoestellen
50531300-9 | Repair and maintenance services of compressors 50531300-9 | Reparatie en onderhoud van compressoren
50531400-0 | Repair and maintenance services of cranes 50531400-0 | Reparatie en onderhoud van hijskranen
50531500-1 | Repair and maintenance services of derricks 50531500-1 | Reparatie en onderhoud van derrickkranen
50531510-4 | Derrick-dismantling services 50531510-4 | Ontmantelen van boortorens
50532000-3 | Repair and maintenance services of electrical machinery, apparatus and associated equipment 50532000-3 | Reparatie en onderhoud van elektrische machines, apparatuur en aanverwante uitrusting
50532100-4 | Repair and maintenance services of electric motors 50532100-4 | Reparatie en onderhoud van elektrische motoren
50532200-5 | Repair and maintenance services of transformers 50532200-5 | Reparatie en onderhoud van transformatoren
50532300-6 | Repair and maintenance services of generators 50532300-6 | Reparatie en onderhoud van generatoren
50532400-7 | Repair and maintenance services of electrical distribution equipment 50532400-7 | Reparatie en onderhoud van uitrusting voor elektriciteitsdistributie
50600000-1 | Repair and maintenance services of security and defence materials 50600000-1 | Reparatie- en onderhoudsdiensten voor beveiligings- en defensiematerialen
50610000-4 | Repair and maintenance services of security equipment 50610000-4 | Reparatie- en onderhoudsdiensten voor beveiligingsuitrusting
50620000-7 | Repair and maintenance services of firearms and ammunition 50620000-7 | Reparatie- en onderhoudsdiensten voor vuurwapens en munitie
50630000-0 | Repair and maintenance services of military vehicles 50630000-0 | Reparatie- en onderhoudsdiensten voor militaire voertuigen
50640000-3 | Repair and maintenance services of warships 50640000-3 | Reparatie- en onderhoudsdiensten voor oorlogsschepen
50650000-6 | Repair and maintenance services of military aircrafts, missiles and spacecrafts 50650000-6 | Reparatie- en onderhoudsdiensten voor militaire lucht- en ruimtevaartuigen en raketten
50660000-9 | Repair and maintenance services of military electronic systems 50660000-9 | Reparatie- en onderhoudsdiensten voor militaire elektronische systemen
50700000-2 | Repair and maintenance services of building installations 50700000-2 | Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen
50710000-5 | Repair and maintenance services of electrical and mechanical building installations 50710000-5 | Reparatie en onderhoud van elektrische en mechanische uitrusting in gebouwen
50711000-2 | Repair and maintenance services of electrical building installations 50711000-2 | Reparatie en onderhoud van elektrische uitrusting in gebouwen
50712000-9 | Repair and maintenance services of mechanical building installations 50712000-9 | Reparatie en onderhoud van mechanische uitrusting in gebouwen
50720000-8 | Repair and maintenance services of central heating 50720000-8 | Reparatie en onderhoud van centrale verwarming
50721000-5 | Commissioning of heating installations 50721000-5 | Gebruiksklaarmaken van verwarmingsinstallaties
50730000-1 | Repair and maintenance services of cooler groups 50730000-1 | Reparatie en onderhoud van koelinstallaties
50740000-4 | Repair and maintenance services of escalators 50740000-4 | Reparatie en onderhoud van roltrappen
50750000-7 | Lift-maintenance services 50750000-7 | Liftonderhoud
50760000-0 | Repair and maintenance of public conveniences 50760000-0 | Reparatie en onderhoud van openbare toiletten
50800000-3 | Miscellaneous repair and maintenance services 50800000-3 | Diverse reparatie- en onderhoudsdiensten
50810000-6 | Repair services of jewellery 50810000-6 | Reparatie van juwelen
50820000-9 | Repair services of leather personal goods 50820000-9 | Reparatie van lederwaren
50821000-6 | Repair services of boots 50821000-6 | Reparatie van laarzen
50822000-3 | Repair services of shoes 50822000-3 | Reparatie van schoenen
50830000-2 | Repair services of garments and textiles 50830000-2 | Reparatie van kleding en textiel
50840000-5 | Repair and maintenance services of weapons and weapon systems 50840000-5 | Reparatie en onderhoud van wapens en wapensystemen
50841000-2 | Repair and maintenance services of weapons 50841000-2 | Reparatie en onderhoud van wapens
50842000-9 | Repair and maintenance services of weapon systems 50842000-9 | Reparatie en onderhoud van wapensystemen
50850000-8 | Repair and maintenance services of furniture 50850000-8 | Reparatie en onderhoud van meubilair
50860000-1 | Repair and maintenance services of musical instruments 50860000-1 | Reparatie en onderhoud van muziekinstrumenten
50870000-4 | Repair and maintenance services of playground equipment 50870000-4 | Reparatie en onderhoud van speelplaatsuitrusting
50880000-7 | Repair and maintenance services of hotel and restaurant equipment 50880000-7 | Reparatie en onderhoud van hotel- en restaurantuitrusting
50881000-4 | Repair and maintenance services of hotel equipment 50881000-4 | Reparatie en onderhoud van hoteluitrusting
50882000-1 | Repair and maintenance services of restaurant equipment 50882000-1 | Reparatie en onderhoud van restaurantuitrusting
50883000-8 | Repair and maintenance services of catering equipment 50883000-8 | Reparatie en onderhoud van cateringuitrusting
50884000-5 | Repair and maintenance services of camping equipment 50884000-5 | Reparatie en onderhoud van kampeeruitrusting
51000000-9 | Installation services (except software) 51000000-9 | Installatiediensten (uitgezonderd software)
51100000-3 | Installation services of electrical and mechanical equipment 51100000-3 | Installatie van elektrische en mechanische uitrusting
51110000-6 | Installation services of electrical equipment 51110000-6 | Installatie van elektrische uitrusting
51111000-3 | Installation services of electric motors, generators and transformers 51111000-3 | Installatie van elektromotoren, generatoren en transformatoren
51111100-4 | Installation services of electric motors 51111100-4 | Installatie van elektromotoren
51111200-5 | Installation services of generators 51111200-5 | Installatie van generatoren
51111300-6 | Installation services of transformers 51111300-6 | Installatie van transformatoren
51112000-0 | Installation services of electricity distribution and control equipment 51112000-0 | Installatie van elektriciteitsdistributie- en -regeluitrusting
51112100-1 | Installation services of electricity distribution equipment 51112100-1 | Installatie van elektriciteitsdistributie-uitrusting
51112200-2 | Installation services of electricity control equipment 51112200-2 | Installatie van elektriciteitsregeluitrusting
51120000-9 | Installation services of mechanical equipment 51120000-9 | Installatie van mechanische uitrusting
51121000-6 | Installation services of fitness equipment 51121000-6 | Installatiediensten voor fitnessapparatuur
51122000-3 | Installation services of flagpoles 51122000-3 | Installatiediensten voor vlaggenmasten
51130000-2 | Installation services of steam generators, turbines, compressors and burners 51130000-2 | Installatie van stoomgeneratoren, turbines, compressoren en branders
51131000-9 | Installation services of steam generators 51131000-9 | Installatie van stoomgeneratoren
51133000-3 | Installation services of turbines 51133000-3 | Installatie van turbines
51133100-4 | Installation services of gas turbines 51133100-4 | Installatie van gasturbines
51134000-0 | Installation services of compressors 51134000-0 | Installatie van compressoren
51135000-7 | Installation services of furnaces 51135000-7 | Installatie van ovens
51135100-8 | Installation services of burners 51135100-8 | Installatie van branders
51135110-1 | Installation services of waste incinerators 51135110-1 | Installatie van afvalverbrandingsinstallaties
51140000-5 | Installation services of engines 51140000-5 | Installatie van motoren
51141000-2 | Installation services of petrol engines 51141000-2 | Installatie van benzinemotoren
51142000-9 | Installation services of diesel engines 51142000-9 | Installatie van dieselmotoren
51143000-6 | Installation services of railway engines 51143000-6 | Installatie van treinmotoren
51144000-3 | Installation services of vehicle engines 51144000-3 | Installatie van voertuigmotoren
51145000-0 | Installation services of marine engines 51145000-0 | Installatie van scheepsmotoren
51146000-7 | Installation services of aircraft engines 51146000-7 | Installatie van vliegtuigmotoren
51200000-4 | Installation services of equipment for measuring, checking, testing and navigating 51200000-4 | Installatie van meet-, controle-, test- en navigatie-uitrusting
51210000-7 | Installation services of measuring equipment 51210000-7 | Installatie van meetuitrusting
51211000-4 | Installation services of time-measuring equipment 51211000-4 | Installatie van tijdmetingsuitrusting
51212000-1 | Installation services of time register equipment 51212000-1 | Installatiediensten voor tijdregistratieapparatuur
51213000-8 | Installation services of time recorder equipment 51213000-8 | Installatiediensten voor tijdopnameapparatuur
51214000-5 | Installation services of parking meter equipment 51214000-5 | Installatiediensten voor parkeermeterapparatuur
51215000-2 | Installation services of meteorological equipment 51215000-2 | Installatiediensten voor meteorologische apparatuur
51216000-9 | Installation services of geological equipment 51216000-9 | Installatiediensten voor geologische apparatuur
51220000-0 | Installation services of checking equipment 51220000-0 | Installatie van controle-uitrusting
51221000-7 | Installation services of automatic airport check-in devices 51221000-7 | Installatiediensten voor automatische incheckapparatuur op luchthaven
51230000-3 | Installation services of testing equipment 51230000-3 | Installatie van testuitrusting
51240000-6 | Installation services of navigating equipment 51240000-6 | Installatie van navigatie-uitrusting
51300000-5 | Installation services of communications equipment 51300000-5 | Installatie van communicatie-uitrusting
51310000-8 | Installation services of radio, television, sound and video equipment 51310000-8 | Installatie van radio-, televisie-, audio- en video-uitrusting
51311000-5 | Installation services of radio equipment 51311000-5 | Installatie van radiouitrusting
51312000-2 | Installation services of television equipment 51312000-2 | Installatie van televisie-uitrusting
51313000-9 | Installation services of sound equipment 51313000-9 | Installatie van audio-uitrusting
51314000-6 | Installation services of video equipment 51314000-6 | Installatie van video-uitrusting
51320000-1 | Installation services of radio and television transmitters 51320000-1 | Installatie van radio- en televisiezenders
51321000-8 | Installation services of radio transmitters 51321000-8 | Installatie van radiozenders
51322000-5 | Installation services of television transmitters 51322000-5 | Installatie van televisiezenders
51330000-4 | Installation services of radiotelephony apparatus 51330000-4 | Installatie van radiotelefonieapparatuur
51340000-7 | Installation services of line telephony equipment 51340000-7 | Installatie van lijntelefonie-uitrusting
51350000-0 | Installation services of line telegraphy equipment 51350000-0 | Installatie van lijntelegrafie-uitrusting
51400000-6 | Installation services of medical and surgical equipment 51400000-6 | Installatie van medische en chirurgische uitrusting
51410000-9 | Installation services of medical equipment 51410000-9 | Installatie van medische uitrusting
51411000-6 | Installation services of imaging equipment 51411000-6 | Installatiediensten voor beeldapparatuur
51412000-3 | Installation services of dental and subspecialty equipment 51412000-3 | Installatiediensten voor tandheelkundige en daarbijbehorende apparatuur
51413000-0 | Installation services of radiotherapy equipment 51413000-0 | Installatiediensten voor apparatuur voor radiotherapie
51414000-7 | Installation services of mechanotherapy equipment 51414000-7 | Installatiediensten voor apparatuur voor mechanotherapie
51415000-4 | Installation services of electrotherapy equipment 51415000-4 | Installatiediensten voor apparatuur voor elektrotherapie
51416000-1 | Installation services of physical therapy equipment 51416000-1 | Installatiediensten voor apparatuur voor fysiotherapie
51420000-2 | Installation services of surgical equipment 51420000-2 | Installatie van chirurgische uitrusting
51430000-5 | Installation services of laboratory equipment 51430000-5 | Installatie van laboratoriumuitrusting
51500000-7 | Installation services of machinery and equipment 51500000-7 | Installatie van machines en uitrusting
51510000-0 | Installation services of general-purpose machinery and equipment 51510000-0 | Installatie van machines en uitrusting voor algemeen gebruik
51511000-7 | Installation services of lifting and handling equipment, except lifts and escalators 51511000-7 | Installatie van hef- en transportuitrusting, met uitzondering van liften en roltrappen
51511100-8 | Installation services of lifting equipment 51511100-8 | Installatie van hefuitrusting
51511110-1 | Installation services of cranes 51511110-1 | Installatie van hijskranen
51511200-9 | Installation services of handling equipment 51511200-9 | Installatie van transportuitrusting
51511300-0 | Installation services of suspended access equipment 51511300-0 | Installatie van bouwliften en hangsteigers
51511400-1 | Installation services of special conveying systems 51511400-1 | Installatie van speciale transportsystemen
51514000-8 | Installation services of miscellaneous general-purpose machinery 51514000-8 | Installatie van diverse machines voor algemeen gebruik
51514100-9 | Installation services of liquid filtering or purifying machinery and apparatus 51514100-9 | Installatie van machines en toestellen voor het filtreren of zuiveren van vloeistoffen
51514110-2 | Installation services of machinery and apparatus for filtering or purifying water 51514110-2 | Installatie van machines en toestellen voor het filtreren of zuiveren van water
51520000-3 | Installation services of agricultural and forestry machinery 51520000-3 | Installatie van land- en bosbouwmachines
51521000-0 | Installation services of agricultural machinery 51521000-0 | Installatie van landbouwmachines
51522000-7 | Installation services of forestry machinery 51522000-7 | Installatie van bosbouwmachines
51530000-6 | Installation services of machine tools 51530000-6 | Installatie van gereedschapswerktuigen
51540000-9 | Installation services of special-purpose machinery and equipment 51540000-9 | Installatie van machines en uitrusting voor bijzondere doeleinden
51541000-6 | Installation services of mining, quarrying, construction and metallurgy machinery 51541000-6 | Installatie van mijnbouw-, delf-, bouw- en metaalbewerkingsmachines
51541100-7 | Installation services of mining machinery 51541100-7 | Installatie van mijnbouwmachines
51541200-8 | Installation services of quarrying machinery 51541200-8 | Installatie van delfmachines
51541300-9 | Installation services of construction machinery 51541300-9 | Installatie van bouwmachines
51541400-0 | Installation services of metallurgy machinery 51541400-0 | Installatie van metaalbewerkingsmachines
51542000-3 | Installation services of food-, beverage- and tobacco-processing machinery 51542000-3 | Installatie van voedings-, drank- en tabaksverwerkende machines
51542100-4 | Installation services of food-processing machinery 51542100-4 | Installatie van voedingsverwerkende machines
51542200-5 | Installation services of beverage-processing machinery 51542200-5 | Installatie van drankverwerkende machines
51542300-6 | Installation services of tobacco-processing machinery 51542300-6 | Installatie van tabaksverwerkende machines
51543000-0 | Installation services of textile-, clothing- and leather-production machinery 51543000-0 | Installatie van textiel-, kleding- en lederproductiemachines
51543100-1 | Installation services of textile-production machinery 51543100-1 | Installatie van textielproductiemachines
51543200-2 | Installation services of clothing-production machinery 51543200-2 | Installatie van kledingproductiemachines
51543300-3 | Installation services of leather-production machinery 51543300-3 | Installatie van lederproductiemachines
51543400-4 | Installation services of laundry washing, dry-cleaning and drying machines 51543400-4 | Installatie van wasmachines, machines voor chemisch reinigen en droogmachines
51544000-7 | Installation services of paper- and paperboard-production machinery 51544000-7 | Installatie van papier- en kartonproductiemachines
51544100-8 | Installation services of paper-production machinery 51544100-8 | Installatie van papierproductiemachines
51544200-9 | Installation services of paperboard-production machinery 51544200-9 | Installatie van kartonproductiemachines
51545000-4 | Installation services of street mailboxes 51545000-4 | Plaatsingsdiensten voor straatbrievenbussen
51550000-2 | Installation services of weapon systems 51550000-2 | Installatie van wapensystemen
51600000-8 | Installation services of computers and office equipment 51600000-8 | Installatie van computers en kantooruitrusting
51610000-1 | Installation services of computers and information-processing equipment 51610000-1 | Installatie van computers en informatieverwerkende uitrusting
51611000-8 | Installation services of computers 51611000-8 | Installatie van computers
51611100-9 | Hardware installation services 51611100-9 | Installatie van hardware
51611110-2 | Installation services of airport real-time departures and arrival display screens or boards 51611110-2 | Installatiediensten voor realtimevisualisatieschermen/borden voor vertrek- en aankomsttijden op luchthavens
51611120-5 | Installation services of railway real-time departures and arrival display screens or boards 51611120-5 | Installatiediensten voor realtimevisualisatieschermen/borden voor vertrek- en aankomsttijden op stations
51612000-5 | Installation services of information-processing equipment 51612000-5 | Installatie van informatieverwerkende uitrusting
51620000-4 | Installation services of office equipment 51620000-4 | Installatie van kantooruitrusting
51700000-9 | Installation services of fire protection equipment 51700000-9 | Installatiediensten voor brandbstrijdingsapparatuur
51800000-0 | Installation services of metal containers 51800000-0 | Installatie van metalen containers
51810000-3 | Installation services of tanks 51810000-3 | Installatie van tanks
51820000-6 | Installation services of reservoirs 51820000-6 | Installatie van reservoirs
51900000-1 | Installation services of guidance and control systems 51900000-1 | Installatiediensten voor bebakenings- en besturingssystemen
55000000-0 | Hotel, restaurant and retail trade services 55000000-0 | Diensten voor hotel, restaurant en detailhandel
55100000-1 | Hotel services 55100000-1 | Hoteldiensten
55110000-4 | Hotel accommodation services 55110000-4 | Diensten voor hotelaccomodatie
55120000-7 | Hotel meeting and conference services 55120000-7 | Diensten voor vergaderingen en conferenties in hotel
55130000-0 | Other hotel services 55130000-0 | Overige hoteldiensten
55200000-2 | Camping sites and other non-hotel accommodation 55200000-2 | Kampeerterreinen en andere accommodatie met uitzondering van hotels
55210000-5 | Youth hostel services 55210000-5 | Jeugdherberg
55220000-8 | Camping-site services 55220000-8 | Kampeerterrein
55221000-5 | Caravan-site services 55221000-5 | Caravanterrein
55240000-4 | Holiday centre and holiday home services 55240000-4 | Vakantiecentra en -huizen
55241000-1 | Holiday centre services 55241000-1 | Vakantiecentra
55242000-8 | Holiday home services 55242000-8 | Vakantiehuizen
55243000-5 | Children's holiday-camp services 55243000-5 | Vakantiekampen voor kinderen
55250000-7 | Letting services of short-stay furnished accommodation 55250000-7 | Verhuur van gemeubileerde accommodatie voor kortstondig verblijf
55260000-0 | Sleeping-car services 55260000-0 | Slaapwagen
55270000-3 | Services provided by bed and breakfast establishments 55270000-3 | Logies-met-ontbijtpensions
55300000-3 | Restaurant and food-serving services 55300000-3 | Bereiden en serveren van maaltijden
55310000-6 | Restaurant waiter services 55310000-6 | Kelnerdiensten
55311000-3 | Restricted-clientele restaurant waiter services 55311000-3 | Kelnerdiensten voor niet-openbare eetgelegenheid
55312000-0 | Unrestricted-clientele restaurant waiter services 55312000-0 | Kelnerdiensten voor openbare eetgelegenheid
55320000-9 | Meal-serving services 55320000-9 | Serveren van maaltijden
55321000-6 | Meal-preparation services 55321000-6 | Bereiden van maaltijden
55322000-3 | Meal-cooking services 55322000-3 | Koken van maaltijden
55330000-2 | Cafeteria services 55330000-2 | Cafetariadiensten
55400000-4 | Beverage-serving services 55400000-4 | Verstrekken van dranken
55410000-7 | Bar management services 55410000-7 | Barbeheer
55500000-5 | Canteen and catering services 55500000-5 | Kantine- en cateringdiensten
55510000-8 | Canteen services 55510000-8 | Kantinediensten
55511000-5 | Canteen and other restricted-clientele cafeteria services 55511000-5 | Diensten voor kantines en andere niet-openbare cafetaria's
55512000-2 | Canteen management services 55512000-2 | Kantinebeheer
55520000-1 | Catering services 55520000-1 | Cateringdiensten
55521000-8 | Catering services for private households 55521000-8 | Cateringdiensten voor particulieren
55521100-9 | Meals-on-wheels services 55521100-9 | Warmemaaltijddiensten
55521200-0 | Meal delivery service 55521200-0 | Maaltijdbezorgingsdiensten
55522000-5 | Catering services for transport enterprises 55522000-5 | Catering voor transportbedrijven
55523000-2 | Catering services for other enterprises or other institutions 55523000-2 | Catering voor ondernemingen of instellingen, uitgezonderd transportbedrijven
55523100-3 | School-meal services 55523100-3 | Verstrekken van schoolmaaltijden
55524000-9 | School catering services 55524000-9 | Catering voor scholen
55900000-9 | Retail trade services 55900000-9 | Detailhandelsdiensten
60000000-8 | Transport services (excl. Waste transport) 60000000-8 | Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)
60100000-9 | Road transport services 60100000-9 | Wegvervoersdiensten
60112000-6 (1) | Public road transport services 60112000-6 (1) | Openbaarvervoersdiensten
60120000-5 | Taxi services 60120000-5 | Taxidiensten
60130000-8 (1) | Special-purpose road passenger-transport services 60130000-8 (1) | Diensten voor speciaal personenvervoer over land
60140000-1 (1) | Non-scheduled passenger transport 60140000-1 (1) | Personenvervoer zonder dienstregeling
60150000-4 | Passenger transport by animal-drawn vehicles 60150000-4 | Personenvervoer met door dieren getrokken voertuigen
60160000-7 | Mail transport by road 60160000-7 | Postvervoer over de weg
60161000-4 | Parcel transport services 60161000-4 | Pakketvervoer
60170000-0 | Hire of passenger transport vehicles with driver 60170000-0 | Verhuur van voertuigen voor personenvervoer met chauffeur
60171000-7 | Hire of passenger cars with driver 60171000-7 | Verhuur van personenauto's met chauffeur
60172000-4 | Hire of buses and coaches with driver 60172000-4 | Bus- en autobusverhuur met chauffeur
60180000-3 | Hire of goods-transport vehicles with driver 60180000-3 | Verhuur van voertuigen voor goederenvervoer met chauffeur
60181000-0 | Hire of trucks with driver 60181000-0 | Verhuur van vrachtwagens met chauffeur
60182000-7 | Hire of industrial vehicles with driver 60182000-7 | Verhuur van industriële voertuigen met chauffeur
60183000-4 | Hire of vans with driver 60183000-4 | Bestelwagenverhuur met chauffeur
60200000-0 (1) | Railway transport services 60200000-0 (1) | Vervoersdiensten per spoor
60210000-3 (1) | Public transport services by railways 60210000-3 (1) | Openbaar vervoersdiensten per spoor
60220000-6 | Mail transport by railway 60220000-6 | Postvervoer per spoor
60300000-1 | Pipeline transport services 60300000-1 | Transport via pijpleiding
60400000-2 | Air transport services 60400000-2 | Luchtvervoer
60410000-5 | Scheduled air transport services 60410000-5 | Luchtvervoer volgens dienstregeling
60411000-2 | Scheduled airmail transport services 60411000-2 | Diensten voor luchtpostvervoer volgens dienstregeling
60420000-8 | Non-scheduled air transport services 60420000-8 | Luchtvervoer zonder dienstregeling
60421000-5 | Non-scheduled airmail transport services 60421000-5 | Diensten voor luchtpostvervoer zonder dienstregeling
60423000-9 | Air-charter services 60423000-9 | Vliegtuigcharterdiensten
60424000-6 | Hire of air transport equipment with crew 60424000-6 | Verhuur van transportmiddelen voor luchtvervoer met bemanning
60424100-7 | Hire of aircraft with crew 60424100-7 | Verhuur van luchtvaartuigen met bemanning
60424110-0 | Hire of fixed-wing aircraft with crew 60424110-0 | Verhuur van vliegtuigen met bemanning
60424120-3 | Hire of helicopters with crew 60424120-3 | Verhuur van helikopters met bemanning
60440000-4 | Aerial and related services 60440000-4 | Luchtvaart- en aanverwante diensten
60441000-1 | Aerial spraying services 60441000-1 | Sproeien vanuit vliegtuigen
60442000-8 | Aerial forest-firefighting services 60442000-8 | Bosbrandbestrijding vanuit de lucht
60443000-5 | Air-rescue services 60443000-5 | Luchtreddingsdiensten
60443100-6 | Air-sea rescue services 60443100-6 | Lucht/zeereddingsdiensten
60444000-2 | Aircraft-operation services 60444000-2 | Exploitatie van vliegtuigen
60444100-3 | Pilot services 60444100-3 | Pilootdiensten
60445000-9 | Aircraft operating services 60445000-9 | Vliegtuigexploitatie
60500000-3 | Space transport services 60500000-3 | Vervoer door de ruimte
60510000-6 | Satellite launch services 60510000-6 | Satellietlanceringsdiensten
60520000-9 | Experimental payload services 60520000-9 | Diensten voor experimentele belading
60600000-4 | Water transport services 60600000-4 | Vervoer te water
60610000-7 | Ferry transport services 60610000-7 | Vervoer per veerboot
60620000-0 | Transport by water of mail 60620000-0 | Postvervoer over water
60630000-3 | Cable-laying ship services 60630000-3 | Inzet van kabelschip
60640000-6 | Shipping operations 60640000-6 | Scheepvaartactiviteiten
60650000-9 | Hire of water transport equipment with crew 60650000-9 | Verhuur van transportmiddelen voor vervoer over water met bemanning
60651000-6 | Hire of vessels with crew 60651000-6 | Verhuur van vaartuigen met bemanning
60651100-7 | Hire of sea-going vessels with crew 60651100-7 | Verhuur van zeeschepen met bemanning
60651200-8 | Hire of inland waterway vessels with crew 60651200-8 | Verhuur van binnenvaartschepen met bemanning
60651300-9 | Anti-pollution ship services 60651300-9 | Inzet van schepen voor vervuilingsbestrijding
60651400-0 | Heavy-lift ship services 60651400-0 | Inzet van schepen voor zwaar transport
60651500-1 | Standby ship services 60651500-1 | Inzet van hulpschip
60651600-2 | Offshore supply ship services 60651600-2 | Inzet van offshorebevoorradingsschip
60653000-0 | Hire of boats with crew 60653000-0 | Botenverhuur met bemanning
63000000-9 | Supporting and auxiliary transport services; travel agencies services 63000000-9 | Ondersteunende en aanvullende vervoersdiensten; reisbureaudiensten
63100000-0 | Cargo handling and storage services 63100000-0 | Vrachtbehandeling en opslag
63110000-3 | Cargo handling services 63110000-3 | Vrachtbehandeling
63111000-0 | Container handling services 63111000-0 | Containervervoer
63112000-7 | Baggage handling services 63112000-7 | Bagagevervoer
63112100-8 | Passenger baggage handling services 63112100-8 | Vervoer van passagiersbagage
63112110-1 | Baggage collection services 63112110-1 | Ophalen van bagage
63120000-6 | Storage and warehousing services 63120000-6 | Opslag- en magazijndiensten
63121000-3 | Storage and retrieval services 63121000-3 | Opslag- en opzoekdiensten
63121100-4 | Storage services 63121100-4 | Opslagdiensten
63121110-7 | Gas storage services 63121110-7 | Gasopslag
63122000-0 | Warehousing services 63122000-0 | Opslag in magazijn
63500000-4 | Travel agency, tour operator and tourist assistance services 63500000-4 | Reisbureau- en touroperatordiensten, hulp aan toeristen
63510000-7 | Travel agency and similar services 63510000-7 | Reisbureaudiensten en dergelijke
63511000-4 | Organisation of package tours 63511000-4 | Organisatie van pakketreizen
63512000-1 | Sale of travel tickets and package tours services 63512000-1 | Verkoop van reistickets en pakketreisdiensten
63513000-8 | Tourist information services 63513000-8 | Verstrekken van toeristische informatie
63514000-5 | Tourist guide services 63514000-5 | Reisleidersdiensten
63515000-2 | Travel services 63515000-2 | Reisdiensten
63516000-9 | Travel management services 63516000-9 | Reisorganisatiediensten
63520000-0 | Transport agency services 63520000-0 | Expeditiekantoordiensten
63521000-7 | Freight transport agency services 63521000-7 | Dienstverlening door bevrachtingsagentschap
63522000-4 | Ship brokerage services 63522000-4 | Cargadoorsdiensten
63523000-1 | Port and forwarding agency services 63523000-1 | Scheepsagent- en expediteursdiensten
63524000-8 | Transport document preparation services 63524000-8 | Voorbereiden van vervoersdocumenten
63700000-6 | Support services for land, water and air transport 63700000-6 | Ondersteunende diensten voor vervoer over land, te water en door de lucht
63710000-9 | Support services for land transport 63710000-9 | Ondersteunende diensten voor vervoer over land
63711000-6 | Support services for railway transport 63711000-6 | Ondersteunende diensten voor vervoer per spoor
63711100-7 | Train monitoring services 63711100-7 | Treinbewakingsdiensten
63711200-8 | Moving workshops services 63711200-8 | Diensten voor rondtrekkende workshops
63712000-3 | Support services for road transport 63712000-3 | Ondersteunende diensten voor vervoer over de weg
63712100-4 | Bus station services 63712100-4 | Busstationdiensten
63712200-5 | Highway operation services 63712200-5 | Beheer van wegen
63712210-8 | Highway toll services 63712210-8 | Toldiensten voor autowegen
63712300-6 | Bridge and tunnel operation services 63712300-6 | Exploitatie van bruggen en tunnels
63712310-9 | Bridge operating services 63712310-9 | Exploitatie van bruggen
63712311-6 | Bridge toll services 63712311-6 | Brugtoldiensten
63712320-2 | Tunnel operation services 63712320-2 | Exploitatie van tunnel
63712321-9 | Tunnel toll services 63712321-9 | Tunneltoldiensten
63712400-7 | Parking services 63712400-7 | Exploitatie van parkeerterreinen
63712500-8 | Weighbridge services 63712500-8 | Weegbrugdiensten
63712600-9 | Vehicle refuelling services 63712600-9 | Brandstofbevoorrading voor voertuigen
63712700-0 | Traffic control services 63712700-0 | Verkeersleidingsdiensten
63712710-3 | Traffic monitoring services 63712710-3 | Verkeersbewakingsdiensten
63720000-2 | Support services for water transport 63720000-2 | Ondersteunende diensten voor vervoer over water
63721000-9 | Port and waterway operation services and associated services 63721000-9 | Exploitatie van havens en waterwegen en aanverwante diensten
63721100-0 | Bunkering services 63721100-0 | Bunkeren
63721200-1 | Port operation services 63721200-1 | Exploitatie van haven
63721300-2 | Waterway operation services 63721300-2 | Exploitatie van waterwegen
63721400-3 | Ship refuelling services 63721400-3 | Bijtanken van schepen
63721500-4 | Passenger terminal operation services 63721500-4 | Exploitatie van passagiersterminal
63722000-6 | Ship-piloting services 63722000-6 | Scheepsloodsdiensten
63723000-3 | Berthing services 63723000-3 | Afmeerdiensten
63724000-0 | Navigation services 63724000-0 | Navigatiediensten
63724100-1 | Offshore positioning services 63724100-1 | Offshore-positiebepaling
63724110-4 | Lightship positioning services 63724110-4 | In positie brengen van lichtschip
63724200-2 | Lightship services 63724200-2 | Lichtschipexploitatie
63724300-3 | Buoy positioning services 63724300-3 | Plaatsen van boeien
63724310-6 | Buoy marking services 63724310-6 | Markering d.m.v. boeien
63724400-4 | Lighthouse services 63724400-4 | Vuurtorendiensten
63725000-7 | Salvage and refloating services 63725000-7 | Bergen en lichten van schepen
63725100-8 | Vessel-salvaging services 63725100-8 | Diensten voor het bergen van vaartuigen
63725200-9 | Standby vessel services 63725200-9 | Wachtschipdiensten
63725300-0 | Vessel refloating services 63725300-0 | Lichten van vaartuigen
63726000-4 | Miscellaneous water transport support services 63726000-4 | Diverse ondersteunende diensten voor vervoer over water
63726100-5 | Vessel registration services 63726100-5 | Scheepsregistratie
63726200-6 | Ice-breaking services 63726200-6 | IJsbrekerdiensten
63726300-7 | Vessel storage services 63726300-7 | Opslag van schepen
63726400-8 | Ship chartering services 63726400-8 | Bevrachting van schepen
63726500-9 | Vessel laying-up services 63726500-9 | Opleggen van schepen
63726600-0 | Ship-operating services 63726600-0 | Scheepsexploitatiediensten
63726610-3 | Ship-launching services 63726610-3 | Diensten voor het te water laten van schepen
63726620-6 | ROV services 63726620-6 | Diensten door onbemand duikvaartuig
63726700-1 | Fishing-vessel services 63726700-1 | Vissersvaartuigdiensten
63726800-2 | Research vessel services 63726800-2 | Onderzoeksvaartuigdiensten
63726900-3 | Anchor handling services 63726900-3 | Inzet van kettingboot
63727000-1 | Towing and pushing services of ships 63727000-1 | Inzet van sleep- en duwboten
63727100-2 | Towing services 63727100-2 | Sleepdiensten
63727200-3 | Pushing services 63727200-3 | Duwdiensten
63730000-5 | Support services for air transport 63730000-5 | Ondersteunende diensten voor luchtvervoer
63731000-2 | Airport operation services 63731000-2 | Beheer van luchthaven
63731100-3 | Airport slot coordination services 63731100-3 | Coördinatiediensten voor luchthavenslots
63732000-9 | Air-traffic control services 63732000-9 | Luchtverkeersleidingsdiensten
63733000-6 | Aircraft refuelling services 63733000-6 | Bijtanken van vliegtuigen
63734000-3 | Hangar services 63734000-3 | Aanbieden van loodsen
64000000-6 | Postal and telecommunications services 64000000-6 | Post- en telecommunicatiediensten
64100000-7 | Post and courier services 64100000-7 | Post- en koeriersdiensten
64110000-0 | Postal services 64110000-0 | Postdiensten
64111000-7 | Postal services related to newspapers and periodicals 64111000-7 | Postdiensten voor kranten en tijdschriften
64112000-4 | Postal services related to letters 64112000-4 | Brievenpostdienst
64113000-1 | Postal services related to parcels 64113000-1 | Pakketpostdienst
64114000-8 | Post office counter services 64114000-8 | Postkantoordiensten
64115000-5 | Mailbox rental 64115000-5 | Verhuur van postbussen
64116000-2 | Post-restante services 64116000-2 | Poste-restantediensten
64120000-3 | Courier services 64120000-3 | Koeriersdiensten
64121000-0 | Multi-modal courier services 64121000-0 | Multimodale koeriersdiensten
64121100-1 | Mail delivery services 64121100-1 | Postbezorging
64121200-2 | Parcel delivery services 64121200-2 | Pakketbezorging
64122000-7 | Internal office mail and messenger services 64122000-7 | Interne kantoorbodediensten
64200000-8 | Telecommunications services 64200000-8 | Telecommunicatiediensten
64210000-1 | Telephone and data transmission services 64210000-1 | Telefoon- en datatransmissiediensten
64211000-8 | Public-telephone services 64211000-8 | Openbaretelefoondiensten
64211100-9 | Local telephone services 64211100-9 | Lokale telefoondiensten
64211200-0 | Long distance telephone services 64211200-0 | Interlokale telefoondiensten
64212000-5 | Mobile-telephone services 64212000-5 | Mobieletelefoondiensten
64212100-6 | Short Message Service (SMS) services 64212100-6 | Sms-diensten
64212200-7 | Enhanced Messaging Service (EMS) services 64212200-7 | Ems-diensten
64212300-8 | Multimedia Message Service (MMS) services 64212300-8 | Mms-diensten
64212400-9 | Wireless Application Protocol (WAP) services 64212400-9 | Wireless Application Protocol (WAP)-diensten
64212500-0 | General Packet Radio Services (GPRS) services 64212500-0 | General Packet Radio Services (GPRS)-diensten
64212600-1 | Enhanced Data for GSM Evolution (EDGE) services 64212600-1 | EDGE-diensten (verbeterde data voor gsm-ontwikkeling)
64212700-2 | Universal Mobile Telephone System (UMTS) services 64212700-2 | Universal Mobile Telephone System (UMTS)-diensten
64212800-3 | Pay phone provider services 64212800-3 | Providerdiensten voor munt- of kaarttelefoons
64212900-4 | Pre-paid phone card provider services 64212900-4 | Providerdiensten voor prepaid telefoonkaart
64213000-2 | Shared-business telephone network services 64213000-2 | Gemeenschappelijke telefoonnetwerkdiensten voor ondernemingen
64214000-9 | Dedicated-business telephone network services 64214000-9 | Specifieke telefoonnetwerkdiensten voor ondernemingen
64214100-0 | Satellite circuit rental services 64214100-0 | Verhuur van satellietverbindingen
64214200-1 | Telephone switchboard services 64214200-1 | Telefooncentralediensten
64214400-3 | Communication land-line rental 64214400-3 | Verhuur van communicatielijnen over land
64215000-6 | IP telephone services 64215000-6 | IP-telefoondiensten
64216000-3 | Electronic message and information services 64216000-3 | Elektronische berichten- en informatiediensten
64216100-4 | Electronic message services 64216100-4 | Elektronische berichtendiensten
64216110-7 | Electronic data exchange services 64216110-7 | Diensten voor elektronische gegevensuitwisseling
64216120-0 | Electronic mail services 64216120-0 | E-maildiensten
64216130-3 | Telex services 64216130-3 | Telexdiensten
64216140-6 | Telegraph services 64216140-6 | Telegrafiediensten
64216200-5 | Electronic information services 64216200-5 | Elektronische informatiediensten
64216210-8 | Value-added information services 64216210-8 | Diensten voor informatie met toegevoegde waarde
64216300-6 | Teletext services 64216300-6 | Teletekstdiensten
64220000-4 | Telecommunication services except telephone and data transmission services 64220000-4 | Telecommunicatiediensten, met uitzondering van telefoon en datatransmissie
64221000-1 | Interconnection services 64221000-1 | Interconnectiediensten
64222000-8 | Teleworking services 64222000-8 | Telewerkdiensten
64223000-5 | Paging services 64223000-5 | Semafoondiensten
64224000-2 | Teleconferencing services 64224000-2 | Teleconferentiediensten
64225000-9 | Air-to-ground telecommunications services 64225000-9 | Lucht-grondtelecommunicatiediensten
64226000-6 | Telematics services 64226000-6 | Telematicadiensten
64227000-3 | Integrated telecommunications services 64227000-3 | Geïntegreerde telecommunicatiediensten
64228000-0 (2) | Television and radio broadcast transmission services 64228000-0 (2) | Transmissie van televisie- en radioprogramma's
64228100-1 (2) | Television broadcast transmission services 64228100-1 (2) | Transmissie van televisieprogramma's
64228200-2 (2) | Radio broadcast transmission services 64228200-2 (2) | Transmissie van radioprogramma's
65000000-3 | Public utilities 65000000-3 | Openbare voorzieningen
65100000-4 | Water distribution and related services 65100000-4 | Waterdistributie en aanverwante diensten
65110000-7 | Water distribution 65110000-7 | Waterdistributie
65111000-4 | Drinking-water distribution 65111000-4 | Drinkwaterdistributie
65120000-0 | Operation of a water-purification plant 65120000-0 | Exploitatie van een waterzuiveringsinstallatie
65121000-7 | Water demineralisation services 65121000-7 | Waterdemineralisatiediensten
65122000-0 | Water desalination services 65122000-0 | Waterontziltingsdiensten
65123000-3 | Water softening services 65123000-3 | Wateronthardingsdiensten
65130000-3 | Operation of water supplies 65130000-3 | Exploitatie van watervoorziening
65200000-5 | Gas distribution and related services 65200000-5 | Gasdistributie en aanverwante diensten
65210000-8 | Gas distribution 65210000-8 | Gasdistributie
65300000-6 | Electricity distribution and related services 65300000-6 | Elektriciteitsdistributie en aanverwante diensten
65310000-9 | Electricity distribution 65310000-9 | Elektriciteitsdistributie
65320000-2 | Operation of electrical installations 65320000-2 | Exploitatie van elektrische installaties
65400000-7 | Other sources of energy supplies and distribution 65400000-7 | Andere bronnen van energievoorziening en -distributie
65410000-0 | Operation of a power plant 65410000-0 | Exploitatie van een energiecentrale
65500000-8 | Meter reading service 65500000-8 | Diensten voor het aflezen van meters
66000000-0 | Financial and insurance services 66000000-0 | Financiële en verzekeringsdiensten
66100000-1 (3) | Banking and investment services 66100000-1 (3) | Diensten op het gebied van banken en investeringen
66110000-4 (3) | Banking services 66110000-4 (3) | Bankdiensten
66111000-1 (3) | Central bank services 66111000-1 (3) | Diensten van centrale banken
66112000-8 (3) | Deposit services 66112000-8 (3) | Depositozaken
66113000-5 (3) | Credit granting services 66113000-5 (3) | Kredietverlening
66113100-6 (3) | Micro-credit granting services 66113100-6 (3) | Diensten op het gebied van micro-kredietverstrekking
66114000-2 (3) | Financial leasing services 66114000-2 (3) | Financiële leasing
66115000-9 (3) | International payment transfer services 66115000-9 (3) | Diensten voor internationale betalingsboekingen
66120000-7 (3) | Investment banking services and related services 66120000-7 (3) | Investment banking en aanverwante diensten
66121000-4 (3) | Mergers and acquisition services 66121000-4 (3) | Diensten in verband met fusies en overnamen
66122000-1 (3) | Corporate finance and venture capital services 66122000-1 (3) | Financiële diensten i.v.m. vennootschappen en participaties
66130000-0 (3) | Brokerage and related securities and commodities services 66130000-0 (3) | Courtage en daarmee verband houdende diensten voor effecten en goederen
66131000-7 (3) | Security brokerage services 66131000-7 (3) | Diensten van effectenmakelaars
66131100-8 (3) | Pension investment services 66131100-8 (3) | Pensioenbelegging
66132000-4 (3) | Commodity brokerage services 66132000-4 (3) | Courtagediensten voor goederen
66133000-1 (3) | Processing and clearing services 66133000-1 (3) | Verwerkings- en clearingsdiensten
66140000-3 (3) | Portfolio management services 66140000-3 (3) | Portefeuillebeheer
66141000-0 (3) | Pension fund management services 66141000-0 (3) | Beheer van pensioenfonds
66150000-6 (3) | Financial markets administration services 66150000-6 (3) | Diensten in verband met het beheer van financiële markten
66151000-3 (3) | Financial market operational services 66151000-3 (3) | Operationele diensten kapitaalmarkt
66151100-4 (3) | Electronic marketplace retailing services 66151100-4 (3) | Detailhandelsdiensten voor elektronische handel
66152000-0 (3) | Financial market regulatory services 66152000-0 (3) | Toezichtdiensten kapitaalmarkt
66160000-9 (3) | Trust and custody services 66160000-9 (3) | Diensten voor trust en inbewaringstelling
66161000-6 (3) | Trust services 66161000-6 (3) | Trustdiensten
66162000-3 (3) | Custody services 66162000-3 (3) | Inbewaringstellingsdiensten
66170000-2 (3) | Financial consultancy, financial transaction processing and clearing-house services 66170000-2 (3) | Diensten op het gebied van financiële consultancy, financiële transacties en clearing
66171000-9 (3) | Financial consultancy services 66171000-9 (3) | Diensten voor financieel advies
66172000-6 (3) | Financial transaction processing and clearing-house services 66172000-6 (3) | Afhandelen van financiële transacties en clearingsdiensten
66180000-5 (3) | Foreign exchange services 66180000-5 (3) | Diensten voor het wisselen van valuta's
66190000-8 (3) | Loan brokerage services 66190000-8 (3) | Courtagediensten voor leningen
66500000-5 | Insurance and pension services 66500000-5 | Diensten op het gebied van verzekeringen en pensioenen
66510000-8 | Insurance services 66510000-8 | Verzekeringsdiensten
66511000-5 | Life insurance services 66511000-5 | Levensverzekeringen
66512000-2 | Accident and health insurance services 66512000-2 | Ongevallen- en ziektekostenverzekeringen
66512100-3 | Accident insurance services 66512100-3 | Ongevallenverzekeringen
66512200-4 | Health insurance services 66512200-4 | Ziektekostenverzekeringen
66512210-7 | Voluntary health insurance services 66512210-7 | Vrijwillige ziektekostenverzekeringen
66512220-0 | Medical insurance services 66512220-0 | Medische verzekeringen
66513000-9 | Legal insurance and all-risk insurance services 66513000-9 | Diensten voor rechtsbijstands- en allriskverzekeringen
66513100-0 | Legal expenses insurance services 66513100-0 | Rechtsbijstandsverzekeringen
66513200-1 | Contractor's all-risk insurance services 66513200-1 | Allriskverzekeringen voor aannemers
66514000-6 | Freight insurance and Insurance services relating to transport 66514000-6 | Vrachtverzekering en verzekering in verband met vervoer
66514100-7 | Insurance related to Transport 66514100-7 | Verzekering in verband met vervoer
66514110-0 | Motor vehicle insurance services 66514110-0 | Verzekeringen voor motorvoertuigen
66514120-3 | Marine, aviation and other transport insurance services 66514120-3 | Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere vervoermiddelen
66514130-6 | Railway insurance services 66514130-6 | Verzekeringen voor spoorwegen
66514140-9 | Aircraft insurance services 66514140-9 | Verzekeringen voor vliegtuigen
66514150-2 | Vessel insurance services 66514150-2 | Verzekeringen voor schepen
66514200-8 | Freight insurance services 66514200-8 | Vrachtverzekeringen
66515000-3 | Damage or loss insurance services 66515000-3 | Verzekeringen tegen schade of verlies
66515100-4 | Fire insurance services 66515100-4 | Brandverzekeringen
66515200-5 | Property insurance services 66515200-5 | Opstalverzekeringen
66515300-6 | Weather and financial loss insurance services 66515300-6 | Verzekeringen tegen slecht weer en financieel verlies
66515400-7 | Weather-related insurance services 66515400-7 | Slechtweerverzekeringen
66515410-0 | Financial loss insurance services 66515410-0 | Verzekeringen tegen financieel verlies
66515411-7 | Pecuniary loss insurance services 66515411-7 | Verzekeringen tegen geldelijk verlies
66516000-0 | Liability insurance services 66516000-0 | Aansprakelijkheidsverzekeringen
66516100-1 | Motor vehicle liability insurance services 66516100-1 | Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorvoertuigen
66516200-2 | Aircraft liability insurance services 66516200-2 | Aansprakelijkheidsverzekeringen voor vliegtuigen
66516300-3 | Vessel liability insurance services 66516300-3 | Aansprakelijkheidsverzekeringen voor schepen
66516400-4 | General liability insurance services 66516400-4 | Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen
66516500-5 | Professional liability insurance services 66516500-5 | Verzekeringen tegen beroepsaansprakelijkheidsrisico's
66517000-7 | Credit and surety insurance services 66517000-7 | Krediet- en borgstellingsverzekeringsdiensten
66517100-8 | Credit insurance services 66517100-8 | Kredietverzekeringen
66517200-9 | Surety insurance services 66517200-9 | Borgstellingsverzekeringen
66517300-0 | Risk management insurance services 66517300-0 | Risicobeheersverzekeringen
66518000-4 | Insurance brokerage and agency services 66518000-4 | Diensten van verzekeringsmakelaars en -agentschappen
66518100-5 | Insurance brokerage services 66518100-5 | Verzekeringsmakelaarsdiensten
66518200-6 | Insurance agency services 66518200-6 | Verzekeringsagentdiensten
66518300-7 | Insurance claims adjustment services 66518300-7 | Afwikkelingsdiensten schadegevallen
66519000-1 | Engineering, auxiliary, average, loss, actuarial and salvage insurance services 66519000-1 | Verzekeringsdiensten voor technische installaties, aanvullende, algemene, verlies- actuariële en nooddienstverzekeringen
66519100-2 | Oil or gas platforms insurance services 66519100-2 | Verzekeringen voor olie- of gasplatforms
66519200-3 | Engineering insurance services 66519200-3 | Verzekeringen voor technische installaties
66519300-4 | Auxiliary insurance services 66519300-4 | Aanvullende verzekeringen
66519310-7 | Insurance consultancy services 66519310-7 | Verzekeringsadviesdiensten
66519400-5 | Average adjustment services 66519400-5 | Gewone afwikkelingsdiensten
66519500-6 | Loss adjustment services 66519500-6 | Schadeafwikkelingsdiensten
66519600-7 | Actuarial services 66519600-7 | Actuariële diensten
66519700-8 | Salvage administration services 66519700-8 | Administratie in verband met berging
66520000-1 | Pension services 66520000-1 | Pensioendiensten
66521000-8 | Individual pension services 66521000-8 | Individuele pensioenen
66522000-5 | Group pension services 66522000-5 | Pensioenen (groepsregelingen)
66523000-2 | Pension fund consultancy services 66523000-2 | Pensioenfondsadviesdiensten
66523100-3 | Pension fund administration services 66523100-3 | Administratie voor pensioenfonds
66600000-6 | Treasury services 66600000-6 | Kasdiensten
66700000-7 | Reinsurance services 66700000-7 | Herverzekeringen
66710000-0 | Life reinsurance services 66710000-0 | Herverzekeringen levensverzekering
66720000-3 | Accident and health reinsurance services 66720000-3 | Herverzekeringen ongevallen- en ziektekostenverzekering
70000000-1 | Real estate services 70000000-1 | Makelaarsdiensten
70100000-2 | Real estate services with own property 70100000-2 | Makelaarsdiensten voor onroerend goed in eigen beheer
70110000-5 | Development services of real estate 70110000-5 | Projectontwikkelaarsdiensten
70111000-2 | Development of residential real estate 70111000-2 | Projectontwikkeling voor woningen
70112000-9 | Development of non-residential real estate 70112000-9 | Projectontwikkeling voor onroerend goed anders dan woningen
70120000-8 | Buying and selling of real estate 70120000-8 | Kopen en verkopen van onroerend goed
70121000-5 | Building sale or purchase services 70121000-5 | Kopen of verkopen van gebouwen
70121100-6 | Building sale services 70121100-6 | Verkopen van gebouwen
70121200-7 | Building purchase services 70121200-7 | Kopen van gebouwen
70122000-2 | Land sale or purchase services 70122000-2 | Kopen of verkopen van grond
70122100-3 | Land sale services 70122100-3 | Verkopen van land
70122110-6 | Vacant-land sale services 70122110-6 | Verkopen van onbebouwd land
70122200-4 | Land purchase services 70122200-4 | Kopen van land
70122210-7 | Vacant-land purchase services 70122210-7 | Aankopen van onbebouwd land
70123000-9 | Sale of real estate 70123000-9 | Verkopen van onroerend goed
70123100-0 | Sale of residential real estate 70123100-0 | Verkopen van voor bewoning bestemd onroerend goed
70123200-1 | Sale of non-residential estate 70123200-1 | Verkopen van niet voor bewoning bestemd onroerend goed
70130000-1 | Letting services of own property 70130000-1 | Verhuur van onroerend goed in eigen beheer
70200000-3 | Renting or leasing services of own property 70200000-3 | Verhuur of leasing van eigen onroerend goed
70210000-6 | Residential property renting or leasing services 70210000-6 | Residential property renting or leasing services
70220000-9 | Non-residential property renting or leasing services 70220000-9 | Verhuur of leasing van niet voor bewoning bestemde eigen gebouwen
70300000-4 | Real estate agency services on a fee or contract basis 70300000-4 | Makelaarsdiensten op honorarium- of contractbasis
70310000-7 | Building rental or sale services 70310000-7 | Verhuur of verkoop van gebouwen
70311000-4 | Residential building rental or sale services 70311000-4 | Verhuur of verkoop van gebouwen voor bewoning
70320000-0 | Land rental or sale services 70320000-0 | Verhuur of verkoop van grond
70321000-7 | Land rental services 70321000-7 | Grondverhuur
70322000-4 | Vacant-land rental or sale services 70322000-4 | Verhuur of verkoop van onbebouwd land
70330000-3 | Property management services of real estate on a fee or contract basis 70330000-3 | Beheer van onroerend goed op honorarium- of contractbasis
70331000-0 | Residential property services 70331000-0 | Beheer van voor bewoning bestemd onroerend goed
70331100-1 | Institution management services 70331100-1 | Beheer van instellingen
70332000-7 | Non-residential property services 70332000-7 | Beheer van niet voor bewoning bestemd onroerend goed
70332100-8 | Land management services 70332100-8 | Beheer van grond
70332200-9 | Commercial property management services 70332200-9 | Beheer van onroerend goed voor commerciële doeleinden
70332300-0 | Industrial property services 70332300-0 | Diensten voor industrieel onroerend goed
70333000-4 | Housing services 70333000-4 | Huisvestingsdiensten
70340000-6 | Time-sharing services 70340000-6 | Timesharingdiensten
71000000-8 | Architectural, construction, engineering and inspection services 71000000-8 | Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
71200000-0 | Architectural and related services 71200000-0 | Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
71210000-3 | Advisory architectural services 71210000-3 | Architectonische adviezen
71220000-6 | Architectural design services 71220000-6 | Maken van bouwkundige ontwerpen
71221000-3 | Architectural services for buildings 71221000-3 | Diensten door architectenbureaus voor gebouwen
71222000-0 | Architectural services for outdoor areas 71222000-0 | Diensten door architectenbureaus voor buitenvoorzieningen
71222100-1 | Urban areas mapping services 71222100-1 | Karteringsdiensten voor stedelijke gebieden
71222200-2 | Rural areas mapping services 71222200-2 | Karteringsdiensten voor plattelandsgebieden
71223000-7 | Architectural services for building extensions 71223000-7 | Diensten door architectenbureaus voor uitbreidingsverbouwingen
71230000-9 | Organisation of architectural design contests 71230000-9 | Organisatie van een architectenprijsvraag
71240000-2 | Architectural, engineering and planning services 71240000-2 | Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
71241000-9 | Feasibility study, advisory service, analysis 71241000-9 | Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse
71242000-6 | Project and design preparation, estimation of costs 71242000-6 | Project- en ontwerpvoorbereiding, kostenraming
71243000-3 | Draft plans (systems and integration) 71243000-3 | Ontwerpplannen (systemen en integratie)
71244000-0 | Calculation of costs, monitoring of costs 71244000-0 | Kostenberekening en -bewaking
71245000-7 | Approval plans, working drawings and specifications 71245000-7 | Plannen ter goedkeuring, werktekeningen en specificaties
71246000-4 | Determining and listing of quantities in construction 71246000-4 | Bepalen en opsommen van hoeveelheden in de bouw
71247000-1 | Supervision of building work 71247000-1 | Toezicht op bouwwerkzaamheden
71248000-8 | Supervision of project and documentation 71248000-8 | Toezicht op plannen en documentatie
71250000-5 | Architectural, engineering and surveying services 71250000-5 | Dienstverlening van architecten en bouwkundigen, en controles
71251000-2 | Architectural and building-surveying services 71251000-2 | Architecten- en bouwinspectiediensten
71300000-1 | Engineering services 71300000-1 | Dienstverlening door ingenieurs
71310000-4 | Consultative engineering and construction services 71310000-4 | Adviezen inzake techniek en bouw
71311000-1 | Civil engineering consultancy services 71311000-1 | Adviezen inzake bouwkunde
71311100-2 | Civil engineering support services 71311100-2 | Ondersteunende diensten voor bouwkunde
71311200-3 | Transport systems consultancy services 71311200-3 | Adviezen inzake transportsystemen
71311210-6 | Highways consultancy services 71311210-6 | Adviezen inzake wegenbouw
71311220-9 | Highways engineering services 71311220-9 | Dienstverlening voor wegenbouwtechniek
71311230-2 | Railway engineering services 71311230-2 | Dienstverlening voor spoorwegenbouwtechniek
71311240-5 | Airport engineering services 71311240-5 | Dienstverlening voor luchthavenbouwtechniek
71311300-4 | Infrastructure works consultancy services 71311300-4 | Adviezen inzake infrastructuur
71312000-8 | Structural engineering consultancy services 71312000-8 | Bouwkundig advies
71313000-5 | Environmental engineering consultancy services 71313000-5 | Advies inzake milieutechniek
71313100-6 | Noise-control consultancy services 71313100-6 | Advies inzake bestrijding van geluidsoverlast
71313200-7 | Sound insulation and room acoustics consultancy services 71313200-7 | Advies inzake geluidsisolatie- en akoestiek-projecten
71313400-9 | Environmental impact assessment for construction 71313400-9 | Milieueffectbeoordeling voor bouwwerkzaamheden
71313410-2 | Risk or hazard assessment for construction 71313410-2 | Risicobeoordeling voor bouwwerkzaamheden
71313420-5 | Environmental standards for construction 71313420-5 | Milieunormen voor de bouw
71313430-8 | Environmental indicators analysis for construction 71313430-8 | Analyse van milieu-indicatoren voor de bouw
71313440-1 | Environmental Impact Assessment (EIA) services for construction 71313440-1 | Milieueffectbeoordelingsdiensten voor de bouw
71313450-4 | Environmental monitoring for construction 71313450-4 | Milieutoezicht voor bouwwerkzaamheden
71314000-2 | Energy and related services 71314000-2 | Energie en aanverwante diensten
71314100-3 | Electrical services 71314100-3 | Elektriciteitsdiensten
71314200-4 | Energy-management services 71314200-4 | Energiebeheer
71314300-5 | Energy-efficiency consultancy services 71314300-5 | Advies inzake efficiënt energiegebruik
71314310-8 | Heating engineering services for buildings 71314310-8 | Diensten in verband met warmtetechniek voor gebouwen
71315000-9 | Building services 71315000-9 | Technische installaties in gebouwen
71315100-0 | Building-fabric consultancy services 71315100-0 | Advies inzake ruwbouw
71315200-1 | Building consultancy services 71315200-1 | Bouwadvies
71315210-4 | Building services consultancy services 71315210-4 | Advies inzake bouwdiensten
71315300-2 | Building surveying services 71315300-2 | Bouwinspectiediensten
71315400-3 | Building-inspection services 71315400-3 | Gebouwinspectiediensten
71315410-6 | Inspection of ventilation system 71315410-6 | Inspectie van ventilatiesysteem
71316000-6 | Telecommunication consultancy services 71316000-6 | Advies inzake telecommunicatie
71317000-3 | Hazard protection and control consultancy services 71317000-3 | Advies inzake beveiliging en risicobeheersing
71317100-4 | Fire and explosion protection and control consultancy services 71317100-4 | Advies inzake brand- en explosiebeveiliging en -controle
71317200-5 | Health and safety services 71317200-5 | Gezondheids- en veiligheidsdiensten
71317210-8 | Health and safety consultancy services 71317210-8 | Advies inzake gezondheid en veiligheid
71318000-0 | Advisory and consultative engineering services 71318000-0 | Technische advies- en raadgevingsdiensten
71318100-1 | Artificial and natural lighting engineering services for buildings 71318100-1 | Diensten in verband met de uitvoering van verlichtings- en daglichtvoorzieningsprojecten
71319000-7 | Expert witness services 71319000-7 | Dienstverlening door deskundige getuigen
71320000-7 | Engineering design services 71320000-7 | Technische ontwerpdiensten
71321000-4 | Engineering design services for mechanical and electrical installations for buildings 71321000-4 | Technische ontwerpdiensten voor mechanische en elektrische installaties voor gebouwen
71321100-5 | Construction economics services 71321100-5 | Diensten voor bouweconomie
71321200-6 | Heating-system design services 71321200-6 | Ontwerpen van verwarmingssysteem
71321300-7 | Plumbing consultancy services 71321300-7 | Adviesdiensten voor loodgieterswerk
71321400-8 | Ventilation consultancy services 71321400-8 | Adviesdiensten voor ventilatie
71322000-1 | Engineering design services for the construction of civil engineering works 71322000-1 | Technische ontwerpen voor constructie van civieltechnische werken
71322100-2 | Quantity surveying services for civil engineering works 71322100-2 | Diensten voor het uittrekken van hoeveelheden voor civieltechnische installaties
71322200-3 | Pipeline-design services 71322200-3 | Ontwerpen van pijpleidingen
71322300-4 | Bridge-design services 71322300-4 | Brugontwerpdiensten
71322400-5 | Dam-design services 71322400-5 | Damontwerpdiensten
71322500-6 | Engineering-design services for traffic installations 71322500-6 | Technische ontwerpen van verkeersinstallaties
71323000-8 | Engineering-design services for industrial process and production 71323000-8 | Technisch ontwerpen voor bedrijfsprocessen en -productie
71323100-9 | Electrical power systems design services 71323100-9 | Ontwerpen van elektriciteitssystemen
71323200-0 | Plant engineering design services 71323200-0 | Ontwerpen van installaties
71324000-5 | Quantity surveying services 71324000-5 | Diensten voor het uittrekken van hoeveelheden
71325000-2 | Foundation-design services 71325000-2 | Ontwerpen van fundering
71326000-9 | Ancillary building services 71326000-9 | Aanvullende bouwdiensten
71327000-6 | Load-bearing structure design services 71327000-6 | Ontwerpen van draagconstructies
71328000-3 | Verification of load-bearing structure design services 71328000-3 | Berekenen van draagconstructieontwerpen
71330000-0 | Miscellaneous engineering services 71330000-0 | Diverse technische dienstverlening
71331000-7 | Drilling-mud engineering services 71331000-7 | Technische dienstverlening op het gebied van boorspoeling
71332000-4 | Geotechnical engineering services 71332000-4 | Geotechnische diensten
71333000-1 | Mechanical engineering services 71333000-1 | Werktuigbouwkundige diensten
71334000-8 | Mechanical and electrical engineering services 71334000-8 | Werktuigbouwkundige en elektrotechnische diensten
71335000-5 | Engineering studies 71335000-5 | Technische onderzoeken
71336000-2 | Engineering support services 71336000-2 | Diensten voor technische ondersteuning
71337000-9 | Corrosion engineering services 71337000-9 | Technische dienstverlening op het gebied van corrosie
71340000-3 | Integrated engineering services 71340000-3 | Geïntegreerde technische diensten
71350000-6 | Engineering-related scientific and technical services 71350000-6 | Dienstverlening inzake wetenschappen en techniek
71351000-3 | Geological, geophysical and other scientific prospecting services 71351000-3 | Geologie, geofysica en andere vormen van wetenschappelijke prospectie
71351100-4 | Core preparation and analysis services 71351100-4 | Kernpreparatie en -analyse
71351200-5 | Geological and geophysical consultancy services 71351200-5 | Geologische en geofysische adviezen
71351210-8 | Geophysical consultancy services 71351210-8 | Advies inzake geofysica
71351220-1 | Geological consultancy services 71351220-1 | Geologische advisering
71351300-6 | Micropalaeontological analysis services 71351300-6 | Micropaleontologische analyse
71351400-7 | Petrophysical interpretation services 71351400-7 | Analyse op het gebied van de petrofysica
71351500-8 | Ground investigation services 71351500-8 | Bodemonderzoeksdiensten
71351600-9 | Weather-forecasting services 71351600-9 | Weervoorspellingsdiensten
71351610-2 | Meteorology services 71351610-2 | Meteorologische diensten
71351611-9 | Climatology services 71351611-9 | Klimatologische diensten
71351612-6 | Hydrometeorology services 71351612-6 | Hydrometereologische diensten
71351700-0 | Scientific prospecting services 71351700-0 | Wetenschappelijke prospectiediensten
71351710-3 | Geophysical prospecting services 71351710-3 | Geofysische prospectiediensten
71351720-6 | Geophysical surveys of archaeological sites 71351720-6 | Geofysische meetwerkzaamheden van archeologische vindplaatsen
71351730-9 | Geological prospecting services 71351730-9 | Geologische prospectie
71351800-1 | Topographical and water divining services 71351800-1 | Diensten voor topografie en waterscheiding
71351810-4 | Topographical services 71351810-4 | Topografische diensten
71351811-1 | Topographical surveys of archaeological sites 71351811-1 | Topografische opmeetwerkzaamheden van archeologische vindplaatsen
71351820-7 | Water divining services 71351820-7 | Wateropsporingsdiensten
71351900-2 | Geology, oceanography and hydrology services 71351900-2 | Geologische, oceanografische en hydrologische diensten
71351910-5 | Geology services 71351910-5 | Geologische diensten
71351911-2 | Photogeology services 71351911-2 | Fotogeologische diensten
71351912-9 | Stratigraphic geology services 71351912-9 | Diensten voor stratigrafische geologie
71351913-6 | Geological exploration services 71351913-6 | Diensten voor geologische prospectie
71351914-3 | Archaeological services 71351914-3 | Archeologische diensten
71351920-2 | Oceanography and hydrology services 71351920-2 | Oceanografische en hydrologische diensten
71351921-2 | Estuarine oceanography services 71351921-2 | Diensten voor estuariumoceanografie
71351922-2 | Physical oceanography services 71351922-2 | Diensten voor fysische oceanografie
71351923-2 | Bathymetric surveys services 71351923-2 | Diensten voor bathymetrische metingen
71351924-2 | Underwater exploration services 71351924-2 | Diensten inzake onderwaterexploratie
71352000-0 | Subsurface surveying services 71352000-0 | Diensten voor ondergronds onderzoek
71352100-1 | Seismic services 71352100-1 | Seismische diensten
71352110-4 | Seismographic surveying services 71352110-4 | Seismografische onderzoeksdiensten
71352120-7 | Seismic data acquisition services 71352120-7 | Registratie van seismische gegevens
71352130-0 | Seismic data collection services 71352130-0 | Verzamelen van seismische gegevens
71352140-3 | Seismic processing services 71352140-3 | Seismische verwerkingsdiensten
71352300-3 | Magnetometric surveying services 71352300-3 | Magnetometrische onderzoeksdiensten
71353000-7 | Surface surveying services 71353000-7 | Oppervlakteonderzoek
71353100-8 | Hydrographic surveying services 71353100-8 | Hydrografisch onderzoek
71353200-9 | Dimensional surveying services 71353200-9 | Dimensionaal onderzoek
71354000-4 | Map-making services 71354000-4 | Cartografiediensten
71354100-5 | Digital mapping services 71354100-5 | Digitale kartering
71354200-6 | Aerial mapping services 71354200-6 | Luchtkarteringsdiensten
71354300-7 | Cadastral surveying services 71354300-7 | Diensten voor kadastraal onderzoek
71354400-8 | Hydrographic services 71354400-8 | Hydrografische diensten
71354500-9 | Marine survey services 71354500-9 | Diensten voor marien onderzoek
71355000-1 | Surveying services 71355000-1 | Landmeetkundige diensten
71355100-2 | Photogrammetry services 71355100-2 | Fotogrammetriediensten
71355200-3 | Ordnance surveying 71355200-3 | Topografische opmetingen
71356000-8 | Technical services 71356000-8 | Technische diensten
71356100-9 | Technical control services 71356100-9 | Technische controlediensten
71356200-0 | Technical assistance services 71356200-0 | Technische bijstandsdiensten
71356300-1 | Technical support services 71356300-1 | Technische ondersteuningsdiensten
71356400-2 | Technical planning services 71356400-2 | Technische planningsdiensten
71400000-2 | Urban planning and landscape architectural services 71400000-2 | Dienstverlening op het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur
71410000-5 | Urban planning services 71410000-5 | Stedenbouw
71420000-8 | Landscape architectural services 71420000-8 | Landschapsarchitectuurdiensten
71421000-5 | Landscape gardening services 71421000-5 | Landschaps- en tuinaanlegdiensten
71500000-3 | Construction-related services 71500000-3 | Diensten in verband met de bouw
71510000-6 | Site-investigation services 71510000-6 | Terreinonderzoek
71520000-9 | Construction supervision services 71520000-9 | Toezicht op uitvoering van de bouw
71521000-6 | Construction-site supervision services 71521000-6 | Toezicht op de bouwplaats
71530000-2 | Construction consultancy services 71530000-2 | Bouwadviezen
71540000-5 | Construction management services 71540000-5 | Coördinatie van bouwwerkzaamheden
71541000-2 | Construction project management services 71541000-2 | Bouwprojectenbeheer
71550000-8 | Blacksmith services 71550000-8 | Smederijdiensten
71600000-4 | Technical testing, analysis and consultancy services 71600000-4 | Diensten voor technische testen, analyse en adviezen
71610000-7 | Composition and purity testing and analysis services 71610000-7 | Testen en analyseren van samenstelling en zuiverheid
71620000-0 | Analysis services 71620000-0 | Analysediensten
71621000-7 | Technical analysis or consultancy services 71621000-7 | Diensten voor technische analyse of adviezen
71630000-3 | Technical inspection and testing services 71630000-3 | Technische controle- en testdiensten
71631000-0 | Technical inspection services 71631000-0 | Technische inspectiediensten
71631100-1 | Machinery-inspection services 71631100-1 | Diensten voor keuring van machines
71631200-2 | Technical automobile inspection services 71631200-2 | Technische controle van motorvoertuigen
71631300-3 | Technical building-inspection services 71631300-3 | Technische controle van gebouwen
71631400-4 | Technical inspection services of engineering structures 71631400-4 | Technische controle van technische installaties
71631420-0 | Maritime safety inspection services 71631420-0 | Inspectiediensten voor maritieme veiligheid
71631430-3 | Leak-testing services 71631430-3 | Lektestdiensten
71631440-6 | Flow-monitoring services 71631440-6 | Debietmeetdiensten
71631450-9 | Bridge-inspection services 71631450-9 | Bruginspectiediensten
71631460-2 | Dam-inspection services 71631460-2 | Daminspectiediensten
71631470-5 | Railway-track inspection services 71631470-5 | Diensten voor keuring van rails
71631480-8 | Road-inspection services 71631480-8 | Wegeninspectiediensten
71631490-1 | Runway-inspection services 71631490-1 | Inspectiediensten voor start/landingsbanen
71632000-7 | Technical testing services 71632000-7 | Technische testdiensten
71632100-8 | Valve-testing services 71632100-8 | Testen van kleppen
71632200-9 | Non-destructive testing services 71632200-9 | Uitvoeren van niet-destructieve proeven
71700000-5 | Monitoring and control services 71700000-5 | Meet- en controlediensten
71730000-4 | Industrial inspection services 71730000-4 | Industriële inspectiediensten
71731000-1 | Industrial quality control services 71731000-1 | Diensten voor industriële kwaliteitscontrole
71800000-6 | Consulting services for water-supply and waste consultancy 71800000-6 | Adviesdiensten voor watervoorziening en afval
71900000-7 | Laboratory services 71900000-7 | Laboratoriumdiensten
72000000-5 | IT services: consulting, software development, Internet and support 72000000-5 | IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
72100000-6 | Hardware consultancy services 72100000-6 | Advies inzake hardware
72110000-9 | Hardware selection consultancy services 72110000-9 | Advies inzake hardwarekeuze
72120000-2 | Hardware disaster-recovery consultancy services 72120000-2 | Advies inzake calamiteitenherstel bij hardware
72130000-5 | Computer-site planning consultancy services 72130000-5 | Advies over planning computerlocatie
72140000-8 | Computer hardware acceptance testing consultancy services 72140000-8 | Advies over acceptatietest computerhardware
72150000-1 | Computer audit consultancy and hardware consultancy services 72150000-1 | Advies over computeraudit en -hardware
72200000-7 | Software programming and consultancy services 72200000-7 | Softwareprogrammering en -advies
72210000-0 | Programming services of packaged software products 72210000-0 | Programmering van softwarepakketten
72211000-7 | Programming services of systems and user software 72211000-7 | Programmering van systeem- en gebruikerssoftware
72212000-4 | Programming services of application software 72212000-4 | Programmering van toepassingssoftware
72212100-0 | Industry specific software development services 72212100-0 | Diensten voor ontwikkeling van speciale software voor de industrie
72212110-3 | Point of sale (POS) software development services 72212110-3 | Diensten voor ontwikkeling van software voor verkooppunten
72212120-6 | Flight control software development services 72212120-6 | Diensten voor ontwikkeling van software voor vluchtbesturing
72212121-3 | Air traffic control software development services 72212121-3 | Diensten voor ontwikkeling van software voor luchtverkeersleiding
72212130-9 | Aviation ground support and test software development services 72212130-9 | Diensten voor ontwikkeling van software voor grondondersteuning in de luchtvaart en testsoftware
72212131-6 | Aviation ground support software development services 72212131-6 | Diensten voor ontwikkeling van software voor grondondersteuning in de luchtvaart
72212132-3 | Aviation test software development services 72212132-3 | Diensten voor ontwikkeling van testsoftware voor de luchtvaart
72212140-2 | Railway traffic control software development services 72212140-2 | Diensten voor ontwikkeling van software voor spoorwegverkeersleiding
72212150-5 | Industrial control software development services 72212150-5 | Diensten voor ontwikkeling van software voor industriële controle
72212160-8 | Library software development services 72212160-8 | Diensten voor ontwikkeling van bibliotheeksoftware
72212170-1 | Compliance software development services 72212170-1 | Diensten voor ontwikkeling van conformiteitssoftware
72212180-4 | Medical software development services 72212180-4 | Diensten voor ontwikkeling van medische software
72212190-7 | Educational software development services 72212190-7 | Diensten voor ontwikkeling van onderwijssoftware
72212200-1 | Networking, Internet and intranet software development services 72212200-1 | Diensten voor ontwikkeling van software voor netwerken, internet en intranet
72212210-4 | Networking software development services 72212210-4 | Diensten voor ontwikkeling van software voor netweken
72212211-1 | Platform interconnectivity software development services 72212211-1 | Diensten voor ontwikkeling van software voor platforminterconnectiviteit
72212212-8 | Optical jukebox server software development services 72212212-8 | Diensten voor ontwikkeling van software voor optical jukebox server
72212213-5 | Operating system enhancement software development services 72212213-5 | Diensten voor ontwikkeling van software voor verbetering van besturingssysteem
72212214-2 | Network operating system software development services 72212214-2 | Diensten voor ontwikkeling van software voor netwerkbesturingssysteem
72212215-9 | Networking developers software development services 72212215-9 | Diensten voor ontwikkeling van software voor netwerkontwikkelaars
72212216-6 | Network connectivity terminal emulation software development services 72212216-6 | Diensten voor ontwikkeling van software voor netwerkverbindingdsterminalemulatie
72212217-3 | Transaction-processing software development services 72212217-3 | Diensten voor ontwikkeling van transactionele verwerkingssoftware
72212218-0 | License management software development services 72212218-0 | Diensten voor ontwikkeling van software voor licentiemanagement
72212219-7 | Miscellaneous networking software development services 72212219-7 | Diensten voor ontwikkeling van software voor diverse netweken
72212220-7 | Internet and intranet software development services 72212220-7 | Diensten voor ontwikkeling van software voor internet en intranet
72212221-4 | Internet browsing software development services 72212221-4 | Diensten voor ontwikkeling van software voor internetbrowsing
72212222-1 | Web server software development services 72212222-1 | Diensten voor ontwikkeling van software voor webserver
72212223-8 | Electronic mail software development services 72212223-8 | Diensten voor softwareontwikkeling voor e-mail
72212224-5 | Web page editing software development services 72212224-5 | Diensten voor ontwikkeling van software voor web page editing
72212300-2 | Document creation, drawing, imaging, scheduling and productivity software development services 72212300-2 | Diensten voor ontwikkeling van software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit
72212310-5 | Document creation software development services 72212310-5 | Diensten voor ontwikkeling van software voor het maken van documenten
72212311-2 | Document management software development services 72212311-2 | Diensten voor ontwikkeling van software voor documentenbeheer
72212312-9 | Electronic publishing software development services 72212312-9 | Diensten voor ontwikkeling van software voor elektronisch publiceren
72212313-6 | Optical-character-recognition (OCR) software development services 72212313-6 | Diensten voor ontwikkeling van software voor OCR (optische schriftherkenner)
72212314-3 | Voice recognition software development services 72212314-3 | Diensten voor ontwikkeling van software voor spraakherkenning
72212315-0 | Desktop-publishing software development services 72212315-0 | Diensten voor ontwikkeling van software voor desktoppublishing
72212316-7 | Presentation software development services 72212316-7 | Diensten voor ontwikkeling van presentatiesoftware
72212317-4 | Word-processing software development services 72212317-4 | Diensten voor ontwikkeling van tekstverwerkingssoftware
72212318-1 | Scanner software development services 72212318-1 | Diensten voor ontwikkeling van scannersoftware
72212320-8 | Drawing and imaging software development services 72212320-8 | Diensten voor ontwikkeling van software voor het maken van tekeningen en afbeeldingen
72212321-5 | Computer-aided design (CAD) software development services 72212321-5 | Diensten voor CAD-softwareontwikkeling
72212322-2 | Graphics software development services 72212322-2 | Diensten voor ontwikkeling van grafische software
72212323-9 | Computer-aided manufacturing (CAM) software development services 72212323-9 | Diensten voor CAM-softwareontwikkeling
72212324-6 | Charting software development services 72212324-6 | Diensten voor ontwikkeling van karteringssoftware
72212325-3 | Form making software development services 72212325-3 | Diensten voor ontwikkeling van software voor het maken van formulieren
72212326-0 | Mapping software development services 72212326-0 | Diensten voor ontwikkeling van cartografiesoftware
72212327-7 | Drawing and painting software development services 72212327-7 | Diensten voor ontwikkeling van teken- en schildersoftware
72212328-4 | Image-processing software development services 72212328-4 | Diensten voor ontwikkeling van beeldverwerkingssoftware
72212330-1 | Scheduling and productivity software development services 72212330-1 | Diensten voor ontwikkeling van software voor dienstregelingen en productiviteit
72212331-8 | Project management software development services 72212331-8 | Diensten voor ontwikkeling van projectmanagement-software
72212332-5 | Scheduling software development services 72212332-5 | Diensten voor ontwikkeling van dienstregelingen-software
72212333-2 | Contact management software development services 72212333-2 | Diensten voor ontwikkeling van contactmanagement-software
72212400-3 | Business transaction and personal business software development services 72212400-3 | Diensten voor ontwikkeling van software voor zakelijke transacties en persoonlijke zaken
72212410-6 | Investment management and tax preparation software development services 72212410-6 | Diensten voor ontwikkeling van software voor investeringsbeheer en belastingaangifte
72212411-3 | Investment management software development services 72212411-3 | Diensten voor ontwikkeling van software voor investeringsbeheer
72212412-0 | Tax preparation software development services 72212412-0 | Diensten voor ontwikkeling van belastingaangiftesoftware
72212420-9 | Facilities management software development services and software development services suite 72212420-9 | Diensten voor ontwikkeling van software en opvolgingssoftware voor faciliteitenbeheer
72212421-6 | Facilities management software development services 72212421-6 | Diensten voor ontwikkeling van software voor faciliteitenbeheer
72212422-3 | Software development services suites 72212422-3 | Diensten voor ontwikkeling van opvolgingssoftware
72212430-2 | Inventory management software development services 72212430-2 | Diensten voor ontwikkeling van software voor inventarisbeheer
72212440-5 | Financial analysis and accounting software development services 72212440-5 | Diensten voor ontwikkeling van software voor financiële analyse en boekhouding
72212441-2 | Financial analysis software development services 72212441-2 | Diensten voor ontwikkeling van software voor financiële analyse
72212442-9 | Financial systems software development services 72212442-9 | Diensten voor ontwikkeling van software voor financiële systemen
72212443-6 | Accounting software development services 72212443-6 | Diensten voor ontwikkeling van boekhoudsoftware
72212445-0 | Customer Relation Management software development services 72212445-0 | Diensten voor ontwikkeling van software voor elektronisch klantenbeheer
72212450-8 | Time accounting or human resources software development services 72212450-8 | Diensten voor ontwikkeling van software voor tijdregistratie of personele middelen
72212451-5 | Enterprise resource planning software development services 72212451-5 | Diensten voor ontwikkeling van software voor ERP (Enterprise resource planning)
72212460-1 | Analytical, scientific, mathematical or forecasting software development services 72212460-1 | Diensten voor ontwikkeling van analytische, wetenschappelijke, mathematische of prognosesoftware
72212461-8 | Analytical or scientific software development services 72212461-8 | Diensten voor ontwikkeling van analytische of wetenschappelijke software
72212462-5 | Mathematical or forecasting software development services 72212462-5 | Diensten voor ontwikkeling van mathematische of prognosesoftware
72212463-2 | Statistical software development services 72212463-2 | Diensten voor ontwikkeling van statistieksoftware
72212470-4 | Auction software development services 72212470-4 | Diensten voor ontwikkeling van software voor veilingen
72212480-7 | Sales, marketing and business intelligence software development services 72212480-7 | Diensten voor ontwikkeling van software voor verkoop, marketing en business intelligence
72212481-4 | Sales or marketing software development services 72212481-4 | Diensten voor ontwikkeling van software voor verkoop of marketing
72212482-1 | Business intelligence software development services 72212482-1 | Diensten voor ontwikkeling van business intelligence software
72212490-0 | Procurement software development services 72212490-0 | Diensten voor ontwikkeling van aankoopsoftware
72212500-4 | Communication and multimedia software development services 72212500-4 | Diensten voor ontwikkeling van communicatie- en multimediasoftware
72212510-7 | Communication software development services 72212510-7 | Diensten voor ontwikkeling van communicatiesoftware
72212511-4 | Desktop communications software development services 72212511-4 | Diensten voor ontwikkeling van software voor desktop-communicatie
72212512-1 | Interactive voice response software development services 72212512-1 | Diensten voor ontwikkeling van software voor interactieve spraakbeantwoorders (IVR)
72212513-8 | Modem software development services 72212513-8 | Diensten voor ontwikkeling van modemsoftware
72212514-5 | Remote access software development services 72212514-5 | Diensten voor ontwikkeling van remote-access-software
72212515-2 | Video conferencing software development services 72212515-2 | Diensten voor ontwikkeling van software voor videoconferentie
72212516-9 | Exchange software development services 72212516-9 | Diensten voor ontwikkeling van uitwisselingssoftware
72212517-6 | IT software development services 72212517-6 | Diensten voor ontwikkeling van IT-software
72212518-3 | Emulation software development services 72212518-3 | Diensten voor ontwikkeling van emulatiesoftware
72212519-0 | Memory-management software development services 72212519-0 | Diensten voor ontwikkeling van geheugenbeheer-software
72212520-0 | Multimedia software development services 72212520-0 | Diensten voor ontwikkeling van multimediasoftware
72212521-7 | Music or sound editing software development services 72212521-7 | Diensten voor ontwikkeling van editingsoftware voor muziek of geluid
72212522-4 | Virtual keyboard software development services 72212522-4 | Diensten voor ontwikkeling van software voor virtueel keyboard
72212600-5 | Database and operating software development services 72212600-5 | Diensten voor ontwikkeling van database- en besturingssoftware
72212610-8 | Database software development services 72212610-8 | Diensten voor ontwikkeling van databasesoftware
72212620-1 | Mainframe operating system software development services 72212620-1 | Diensten voor ontwikkeling van netwerkbesturingssoftware
72212630-4 | Minicomputer operating system software development services 72212630-4 | Diensten voor ontwikkeling van minicomputerbesturingssoftware
72212640-7 | Microcomputer operating system software development services 72212640-7 | Diensten voor ontwikkeling van microcomputerbesturingssoftware
72212650-0 | Personal computer (PC) operating system software development services 72212650-0 | Diensten voor ontwikkeling van PC-besturingssoftware
72212660-3 | Clustering software development services 72212660-3 | Diensten voor ontwikkeling van clustersoftware
72212670-6 | Real time operating system software development services 72212670-6 | Diensten voor ontwikkeling van software voor realtimebesturingssysteem
72212700-6 | Software development services utilities 72212700-6 | Diensten voor ontwikkeling van algemene dienstsoftware
72212710-9 | Backup or recovery software development services 72212710-9 | Diensten voor ontwikkeling van back-up- of recoverysoftware
72212720-2 | Bar coding software development services 72212720-2 | Diensten voor ontwikkeling van barcodesoftware
72212730-5 | Security software development services 72212730-5 | Diensten voor ontwikkeling van beveiligingssoftware
72212731-2 | File security software development services 72212731-2 | Diensten voor ontwikkeling van bestandbeveiligingssoftware
72212732-9 | Data security software development services 72212732-9 | Diensten voor ontwikkeling van databeveiligingssoftware
72212740-8 | Foreign language translation software development services 72212740-8 | Diensten voor ontwikkeling van vertaalsoftware
72212750-1 | Storage media loading software development services 72212750-1 | Diensten voor ontwikkeling van software voor het laden van geheugendragers
72212760-4 | Virus protection software development services 72212760-4 | Diensten voor ontwikkeling van virusbeschermingssoftware
72212761-1 | Anti-virus software development services 72212761-1 | Diensten voor ontwikkeling van anti-virussoftware
72212770-7 | General, compression and print utility software development services 72212770-7 | Diensten voor ontwikkeling van software voor algemene, comprimerings- en drukkervoorzieningen
72212771-4 | General utility software development services 72212771-4 | Diensten voor ontwikkeling van software voor algemene voorzieningen
72212772-1 | Print utility software development services 72212772-1 | Diensten voor ontwikkeling van software voor drukkervoorzieningen
72212780-0 | System, storage and content management software development services 72212780-0 | Diensten voor ontwikkeling van software voor systeem-, opslag- en inhoudbeheer
72212781-7 | System management software development services 72212781-7 | Diensten voor ontwikkeling van systeembeheer-software
72212782-4 | Storage management software development services 72212782-4 | Diensten voor ontwikkeling van opslagbeheer-software
72212783-1 | Content management software development services 72212783-1 | Diensten voor ontwikkeling van inhoudsbeheer-software
72212790-3 | Version checker software development services 72212790-3 | Diensten voor ontwikkeling van spellingcheckersoftware
72212900-8 | Miscellaneous software development services and computer systems 72212900-8 | Diensten voor ontwikkeling van diverse software en computersystemen
72212910-1 | Computer game software development services, family titles and screen savers 72212910-1 | Diensten voor ontwikkeling van software voor computerspelletjes, gezinsvideo's en screensavers
72212911-8 | Computer game software development services 72212911-8 | Diensten voor ontwikkeling van software voor computerspelletjes
72212920-4 | Office automation software development services 72212920-4 | Diensten voor ontwikkeling van kantoorautomatiseringssoftware
72212930-7 | Training and entertainment software development services 72212930-7 | Diensten voor ontwikkeling van opleidings- en vermaaksoftware
72212931-4 | Training software development services 72212931-4 | Diensten voor ontwikkeling van opleidingssoftware
72212932-1 | Entertainment software development services 72212932-1 | Diensten voor ontwikkeling van vermaaksoftware
72212940-0 | Pattern design and calendar software development services 72212940-0 | Diensten voor ontwikkeling van patroonontwerp- en kalendersoftware
72212941-7 | Pattern design software development services 72212941-7 | Diensten voor ontwikkeling van patroonontwerpsoftware
72212942-4 | Calendar software development services 72212942-4 | Diensten voor ontwikkeling van kalendersoftware
72212960-6 | Drivers and system software development services 72212960-6 | Diensten voor ontwikkeling van besturings- en systeemsoftware
72212970-9 | Print shop software development services 72212970-9 | Diensten voor ontwikkeling van printshopsoftware
72212971-6 | Address book making software development services 72212971-6 | Diensten voor ontwikkeling van software voor het maken van adressenbestanden
72212972-3 | Label making software development services 72212972-3 | Diensten voor ontwikkeling van software voor het maken van labels
72212980-2 | Programming languages and tools development services 72212980-2 | Diensten voor het ontwikkelen van programmeertalen en tools
72212981-9 | Compiling software development services 72212981-9 | Diensten voor ontwikkeling van compilingsoftware
72212982-6 | Configuration management software development services 72212982-6 | Diensten voor ontwikkeling van configuratiebeheersoftware
72212983-3 | Development software development services 72212983-3 | Diensten voor ontwikkeling van ontwikkelingssoftware
72212984-0 | Program testing software development services 72212984-0 | Diensten voor ontwikkeling van programmatestsoftware
72212985-7 | Debugging software development services 72212985-7 | Diensten voor ontwikkeling van foutenopsporingssoftware
72212990-5 | Spreadsheets and enhancement software development services 72212990-5 | Diensten voor ontwikkeling van software voor spreadsheets en verbetering
72212991-2 | Spreadsheet software development services 72212991-2 | Diensten voor ontwikkeling van spreadsheetsoftware
72220000-3 | Systems and technical consultancy services 72220000-3 | Systeem- en technisch advies
72221000-0 | Business analysis consultancy services 72221000-0 | Bedrijfsanalyseadviezen
72222000-7 | Information systems or technology strategic review and planning services 72222000-7 | Strategie- en planningsdiensten voor informatiesystemen of -technologie
72222100-8 | Information systems or technology strategic review services 72222100-8 | Strategisch onderzoek van informatiesystemen of -technologie
72222200-9 | Information systems or technology planning services 72222200-9 | Planning in verband met informatiesystemen of -technologie
72222300-0 | Information technology services 72222300-0 | Diensten in verband met informatietechnologie
72223000-4 | Information technology requirements review services 72223000-4 | Onderzoek naar vereisten inzake informatietechnologie
72224000-1 | Project management consultancy services 72224000-1 | Advies over projectmanagement
72224100-2 | System implementation planning services 72224100-2 | Planning van systeemimplementatie
72224200-3 | System quality assurance planning services 72224200-3 | Planning van systeemkwaliteitsborging
72225000-8 | System quality assurance assessment and review services 72225000-8 | Evaluatie en onderzoek van systeemkwaliteitsborging
72226000-5 | System software acceptance testing consultancy services 72226000-5 | Advies over acceptatietest systeemsoftware
72227000-2 | Software integration consultancy services 72227000-2 | Advies over software-integratie
72228000-9 | Hardware integration consultancy services 72228000-9 | Advies over hardware-integratie
72230000-6 | Custom software development services 72230000-6 | Ontwikkeling van gebruikersspecifieke software
72231000-3 | Development of software for military applications 72231000-3 | Ontwikkeling van software voor militaire doeleinden
72232000-0 | Development of transaction processing and custom software 72232000-0 | Ontwikkeling van software voor transactieverwerking en gebruikersspecifieke software
72240000-9 | Systems analysis and programming services 72240000-9 | Systeemanalyse en programmering
72241000-6 | Critical design target specification services 72241000-6 | Specificatie van kritisch ontwerpdoel
72242000-3 | Design-modelling services 72242000-3 | Maken van ontwerp modellen
72243000-0 | Programming services 72243000-0 | Programmeringsdiensten
72244000-7 | Prototyping services 72244000-7 | Maken van prototypes
72245000-4 | Contract systems analysis and programming services 72245000-4 | Contractsysteemanalyse en -programmering
72246000-1 | Systems consultancy services 72246000-1 | Systeemadviesdiensten
72250000-2 | System and support services 72250000-2 | Systeem- en ondersteuningsdiensten
72251000-9 | Disaster recovery services 72251000-9 | Herstarten na calamiteiten
72252000-6 | Computer archiving services 72252000-6 | Computerarchiveringsdiensten
72253000-3 | Helpdesk and support services 72253000-3 | Helpdesk- en ondersteuningsdiensten
72253100-4 | Helpdesk services 72253100-4 | Helpdeskdiensten
72253200-5 | Systems support services 72253200-5 | Systeemondersteuningsdiensten
72254000-0 | Software testing 72254000-0 | Testen van software
72254100-1 | Systems testing services 72254100-1 | Testen van systemen
72260000-5 | Software-related services 72260000-5 | Diensten in verband met software
72261000-2 | Software support services 72261000-2 | Softwareondersteuningsdiensten
72262000-9 | Software development services 72262000-9 | Ontwikkeling van software
72263000-6 | Software implementation services 72263000-6 | Software-implementatiediensten
72264000-3 | Software reproduction services 72264000-3 | Kopiëren van software
72265000-0 | Software configuration services 72265000-0 | Softwareconfiguratiediensten
72266000-7 | Software consultancy services 72266000-7 | Advies over software
72267000-4 | Software maintenance and repair services 72267000-4 | Onderhouds- en reparatiediensten voor software
72267100-0 | Maintenance of information technology software 72267100-0 | Onderhoud van software voor informatietechnologie
72267200-1 | Repair of information technology software 72267200-1 | Reparatie van software voor informatietechnologie
72268000-1 | Software supply services 72268000-1 | Leveren van software
72300000-8 | Data services 72300000-8 | Uitwerken van gegevens
72310000-1 | Data-processing services 72310000-1 | Gegevensverwerkingsdiensten
72311000-8 | Computer tabulation services 72311000-8 | Tabellering per computer
72311100-9 | Data conversion services 72311100-9 | Gegevensconversie
72311200-0 | Batch processing services 72311200-0 | Batch-verwerkingsdiensten
72311300-1 | Computer time-sharing services 72311300-1 | Diensten voor (computer)-multi-use
72312000-5 | Data entry services 72312000-5 | Invoeren van gegevens
72312100-6 | Data preparation services 72312100-6 | Voorbereiding van gegevens
72312200-7 | Optical character recognition services 72312200-7 | Herkenning van optische tekens
72313000-2 | Data capture services 72313000-2 | Gegevensvergaringsdiensten
72314000-9 | Data collection and collation services 72314000-9 | Verzamelen en collationeren van gegevens
72315000-6 | Data network management and support services 72315000-6 | Beheer van datanetwerken en ondersteunende diensten
72315100-7 | Data network support services 72315100-7 | Datanetwerkondersteuningsdiensten
72315200-8 | Data network management services 72315200-8 | Beheer van gegevensnetwerk
72316000-3 | Data analysis services 72316000-3 | Analyseren van gegevens
72317000-0 | Data storage services 72317000-0 | Opslaan van gegevens
72318000-7 | Data transmission services 72318000-7 | Datatransmissiediensten
72319000-4 | Data supply services 72319000-4 | Verstrekking van gegevens
72320000-4 | Database services 72320000-4 | Databasediensten
72321000-1 | Added-value database services 72321000-1 | Diensten voor database met toegevoegde waarde
72322000-8 | Data management services 72322000-8 | Gegevensbeheerdiensten
72330000-2 | Content or data standardization and classification services 72330000-2 | Diensten voor inhouds- of datastandaardisatie en –classificatie
72400000-4 | Internet services 72400000-4 | Internetdiensten
72410000-7 | Provider services 72410000-7 | Providerdiensten
72411000-4 | Internet service providers ISP 72411000-4 | Internetproviders (ISP)
72412000-1 | Electronic mail service provider 72412000-1 | Provider voor e-maildiensten
72413000-8 | World wide web (www) site design services 72413000-8 | Diensten voor het ontwerpen van websites
72414000-5 | Web search engine providers 72414000-5 | Providerdiensten voor webzoekmachines
72415000-2 | World wide web (www) site operation host services 72415000-2 | Verlenen van host-diensten voor websites
72416000-9 | Application service providers 72416000-9 | Providerdiensten van applicatieservice
72417000-6 | Internet domain names 72417000-6 | Internet-domeinnamen
72420000-0 | Internet development services 72420000-0 | Internet-ontwikkelingsdiensten
72421000-7 | Internet or intranet client application development services 72421000-7 | Diensten voor ontwikkeling van internet- of intranetklantenapplicatie
72422000-4 | Internet or intranet server application development services 72422000-4 | Diensten voor ontwikkeling van internet- of intranetserverapplicatie
72500000-0 | Computer-related services 72500000-0 | Informaticadiensten
72510000-3 | Computer-related management services 72510000-3 | Beheerdiensten in verband met computers
72511000-0 | Network management software services 72511000-0 | Software voor netwerkbeheer
72512000-7 | Document management services 72512000-7 | Documentbeheerdiensten
72513000-4 | Office automation services 72513000-4 | Kantoorautomatiseringsdiensten
72514000-1 | Computer facilities management services 72514000-1 | Beheer van computerfaciliteiten
72514100-2 | Facilities management services involving computer operation 72514100-2 | Faciliteitenbeheer door computerbewerking
72514200-3 | Facilities management services for computer systems development 72514200-3 | Faciliteitenbeheer voor ontwikkeling van computersystemen
72514300-4 | Facilities management services for computer systems maintenance 72514300-4 | Faciliteitenbeheer voor onderhoud van computersystemen
72540000-2 | Computer upgrade services 72540000-2 | Computerupgrading
72541000-9 | Computer expansion services 72541000-9 | Uitbreiding van computerinstallaties
72541100-0 | Memory expansion services 72541100-0 | Uitbreiding van geheugen
72590000-7 | Computer-related professional services 72590000-7 | Professionele dienstverlening in verband met computers
72591000-4 | Development of service level agreements 72591000-4 | Uitwerken van dienstverleningscontracten
72600000-6 | Computer support and consultancy services 72600000-6 | Diensten voor computerondersteuning en -advies
72610000-9 | Computer support services 72610000-9 | Computerondersteuningsdiensten
72611000-6 | Technical computer support services 72611000-6 | Technische computerondersteuningsdiensten
72700000-7 | Computer network services 72700000-7 | Computernetwerkdiensten
72710000-0 | Local area network services 72710000-0 | LAN-diensten
72720000-3 | Wide area network services 72720000-3 | WAN-diensten
72800000-8 | Computer audit and testing services 72800000-8 | Computeraudit- en testdiensten
72810000-1 | Computer audit services 72810000-1 | Automatiseringscontrole
72820000-4 | Computer testing services 72820000-4 | Testen van computers
72900000-9 | Computer back-up and catalogue conversion services 72900000-9 | Diensten voor computerbackup en converteren van computercatalogus
72910000-2 | Computer back-up services 72910000-2 | Back-updiensten voor computers
72920000-5 | Computer catalogue conversion services 72920000-5 | Converteren van computercatalogus
73000000-2 (4) | Research and development services and related consultancy services 73000000-2 (4) | Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen
73100000-3 | Research and experimental development services 73100000-3 | Onderzoek en experimentele ontwikkeling
73110000-6 | Research services 73110000-6 | Uitvoeren van onderzoek
73111000-3 | Research laboratory services 73111000-3 | Diensten van researchlaboratorium
73112000-0 | Marine research services 73112000-0 | Onderzoek der zee
73120000-9 | Experimental development services 73120000-9 | Experimentele ontwikkeling
73200000-4 | Research and development consultancy services 73200000-4 | Advies inzake onderzoek en ontwikkeling
73210000-7 | Research consultancy services 73210000-7 | Advies inzake onderzoek
73220000-0 | Development consultancy services 73220000-0 | Advies inzake ontwikkeling
73300000-5 | Design and execution of research and development 73300000-5 | Planning en uitvoering van onderzoek en ontwikkeling
73400000-6 | Research and Development services on security and defence materials 73400000-6 | O&O-diensten voor beveiligings- en defensiematerialen
73410000-9 | Military research and technology 73410000-9 | Onderzoek en technologie voor het leger
73420000-2 | Pre-feasibility study and technological demonstration 73420000-2 | Voorbereidende haalbaarheidsstudie en technologische demonstratie
73421000-9 | Development of security equipment 73421000-9 | Ontwikkelen van veiligheidsuitrusting
73422000-6 | Development of firearms and ammunition 73422000-6 | Ontwikkelen van vuurwapens en munitie
73423000-3 | Development of military vehicles 73423000-3 | Ontwikkelen van militaire voertuigen
73424000-0 | Development of warships 73424000-0 | Ontwikkelen van oorlogsschepen
73425000-7 | Development of military aircrafts, missiles and spacecrafts 73425000-7 | Ontwikkelen van militaire lucht- en ruimtevaartuigen en raketten
73426000-4 | Development of military electronic systems 73426000-4 | Ontwikkelen van militaire elektronische systemen
73430000-5 | Test and evaluation 73430000-5 | Testen en beoordelen
73431000-2 | Test and evaluation of security equipment 73431000-2 | Test en evaluatie van veiligheidsuitrusting
73432000-9 | Test and evaluation of firearms and ammunition 73432000-9 | Testen en beoordelen van vuurwapens en munitie
73433000-6 | Test and evaluation of military vehicles 73433000-6 | Testen en beoordelen van militaire voertuigen
73434000-3 | Test and evaluation of warships 73434000-3 | Testen en beoordelen van oorlogsschepen
73435000-0 | Test and evaluation of military aircrafts, missiles and spacecrafts 73435000-0 | Testen en beoordelen van militaire lucht- en ruimtevaartuigen en raketten
73436000-7 | Test and evaluation of military electronic systems 73436000-7 | Testen en beoordelen van militaire elektronische systemen
75000000-6 | Administration, defence and social security services 75000000-6 | Diensten voor openbaar bestuur, defensie en sociale verzekering
75100000-7 | Administration services 75100000-7 | Administratiediensten
75110000-0 | General public services 75110000-0 | Algemene overheidsdiensten
75111000-7 | Executive and legislative services 75111000-7 | Uitvoerende en wetgevende diensten
75111100-8 | Executive services 75111100-8 | Uitvoerende diensten
75111200-9 | Legislative services 75111200-9 | Wetgevende diensten
75112000-4 | Administrative services for business operations 75112000-4 | Administratieve diensten voor bedrijfsactiviteiten
75112100-5 | Administrative development project services 75112100-5 | Administratieve diensten voor ontwikkelingsproject
75120000-3 | Administrative services of agencies 75120000-3 | Administratieve diensten door agentschappen
75121000-0 | Administrative educational services 75121000-0 | Administratieve diensten voor onderwijs
75122000-7 | Administrative healthcare services 75122000-7 | Administratieve diensten voor gezondheidszorg
75123000-4 | Administrative housing services 75123000-4 | Administratieve diensten voor huisvesting
75124000-1 | Administrative recreational, cultural and religious services 75124000-1 | Administratieve diensten voor recreatie, cultuur en religie
75125000-8 | Administrative services related to tourism affairs 75125000-8 | Administratieve diensten in verband met toerisme
75130000-6 | Supporting services for the government 75130000-6 | Ondersteunende diensten voor de overheid
75131000-3 | Government services 75131000-3 | Overheidsdiensten
75131100-4 | General personnel services for the government 75131100-4 | Algemene personeelsdiensten voor de overheid
75200000-8 | Provision of services to the community 75200000-8 | Diensten ten behoeve van de gemeenschap
75210000-1 | Foreign affairs and other services 75210000-1 | Diensten voor buitenlandse zaken en andere diensten
75211000-8 | Foreign-affairs services 75211000-8 | Diensten voor buitenlandse zaken
75211100-9 | Diplomatic services 75211100-9 | Diplomatieke diensten
75211110-2 | Consular services 75211110-2 | Consulaire diensten
75211200-0 | Foreign economic-aid-related services 75211200-0 | Diensten in verband met economische hulp aan het buitenland
75211300-1 | Foreign military-aid-related services 75211300-1 | Diensten in verband met militaire hulp aan het buitenland
75220000-4 | Defence services 75220000-4 | Defensiediensten
75221000-1 | Military defence services 75221000-1 | Militaire defensiediensten
75222000-8 | Civil defence services 75222000-8 | Burgerbeschermingsdiensten
75230000-7 | Justice services 75230000-7 | Gerechtelijke diensten
75231000-4 | Judicial services 75231000-4 | Justitiële diensten
75231100-5 | Law-courts-related administrative services 75231100-5 | Administratieve diensten met betrekking tot rechtbanken
75231200-6 | Services related to the detention or rehabilitation of criminals 75231200-6 | Diensten voor verzekerde bewaring of reclassering van misdadigers
75231210-9 | Imprisonment services 75231210-9 | Penitentiaire diensten
75231220-2 | Prisoner-escort services 75231220-2 | Escorteren van gedetineerden
75231230-5 | Prison services 75231230-5 | Gevangenisdiensten
75231240-8 | Probation services 75231240-8 | Proeftijddiensten
75240000-0 | Public security, law and order services 75240000-0 | Diensten voor openbare orde, recht en veiligheid
75241000-7 | Public security services 75241000-7 | Diensten voor openbare orde
75241100-8 | Police services 75241100-8 | Politiediensten
75242000-4 | Public law and order services 75242000-4 | Recht- en veiligheidsdiensten
75242100-5 | Public-order services 75242100-5 | Dienstverlening in verband met de openbare orde
75242110-8 | Bailiff services 75242110-8 | Deurwaardersdiensten
75250000-3 | Fire-brigade and rescue services 75250000-3 | Brandweer- en reddingsdiensten
75251000-0 | Fire-brigade services 75251000-0 | Brandweerdiensten
75251100-1 | Firefighting services 75251100-1 | Brandbestrijdingsdiensten
75251110-4 | Fire-prevention services 75251110-4 | Brandpreventiediensten
75251120-7 | Forest-firefighting services 75251120-7 | Bosbrandbestrijdingsdiensten
75252000-7 | Rescue services 75252000-7 | Reddingsdiensten
75300000-9 | Compulsory social security services 75300000-9 | Diensten voor verplichte sociale verzekering
75310000-2 | Benefit services 75310000-2 | Uitkeringsdiensten
75311000-9 | Sickness benefits 75311000-9 | Uitkeringen bij ziekte
75312000-6 | Maternity benefits 75312000-6 | Zwangerschapsuitkeringen
75313000-3 | Disability benefits 75313000-3 | Invaliditeitsuitkeringen
75313100-4 | Temporary disablement benefits 75313100-4 | Tijdelijke invaliditeitsuitkeringen
75314000-0 | Unemployment compensation benefits 75314000-0 | Werkloosheidsuitkeringen
75320000-5 | Government employee pension schemes 75320000-5 | Pensioenstelsels voor ambtenaren
75330000-8 | Family allowances 75330000-8 | Gezinstoelagen
75340000-1 | Child allowances 75340000-1 | Kinderbijslag
76000000-3 | Services related to the oil and gas industry 76000000-3 | Diensten in verband met de olie- en gasindustrie
76100000-4 | Professional services for the gas industry 76100000-4 | Specialistische diensten voor de gasindustrie
76110000-7 | Services incidental to gas extraction 76110000-7 | Diensten in verband met de gaswinning
76111000-4 | Regasification services 76111000-4 | Verdampen
76120000-0 | Diving services incidental to gas extraction 76120000-0 | Duikersdiensten in verband met gaswinning
76121000-7 | Subsea well diving services 76121000-7 | Duikersdiensten voor onderzeese putten
76200000-5 | Professional services for the oil industry 76200000-5 | Specialistische diensten voor de olie-industrie
76210000-8 | Services incidental to oil extraction 76210000-8 | Diensten in verband met oliewinning
76211000-5 | Liner-hanger services 76211000-5 | Zeefpijphangerdiensten
76211100-6 | Lining services 76211100-6 | Aanbrengen van bekleding
76211110-9 | Test pit lining services 76211110-9 | Diensten voor het aanbrengen van bekleding in proefput
76211120-2 | Well site pit lining services 76211120-2 | Diensten voor het aanbrengen van putbekleding op boorlokatie
76211200-7 | Mudlogging services 76211200-7 | Analyseren van boorspoeling
76300000-6 | Drilling services 76300000-6 | Boringen
76310000-9 | Drilling services incidental to gas extraction 76310000-9 | Boringen in verband met gaswinning
76320000-2 | Offshore drilling services 76320000-2 | Offshoreboringen
76330000-5 | Turbine drilling services 76330000-5 | Turbineboringen
76331000-2 | Coiled turbine drilling services 76331000-2 | Diensten voor turbineboring van spoelen
76340000-8 | Core drilling 76340000-8 | Ringboren
76400000-7 | Rig-positioning services 76400000-7 | Plaatsbepaling voor platforms
76410000-0 | Well-casing and tubing services 76410000-0 | Aanbrengen van mantelbuizen en stijgbuizen voor boorputten
76411000-7 | Well-casing services 76411000-7 | Aanbrengen van mantelbuizen voor boorputten
76411100-8 | Well-casing crew services 76411100-8 | Personeelsdiensten voor het aanbrengen van mantelbuizen
76411200-9 | Well-casing planning services 76411200-9 | Planningsdiensten voor het aanbrengen van mantelbuizen
76411300-0 | Well-casing milling services 76411300-0 | Boordiensten voor het aanbrengen van mantelbuizen
76411400-1 | Well-casing completion services 76411400-1 | Diensten voor het afwerken van verbuizing
76420000-3 | Well-cementing services 76420000-3 | Boorputcementering
76421000-0 | Liner cementing services 76421000-0 | Diensten voor het aanbrengen van cementbekleding
76422000-7 | Plug cementing services 76422000-7 | Diensten voor het aanbrengen van cementafdichtingen
76423000-4 | Foam cementing services 76423000-4 | Diensten voor het aanbrengen van schuimcement
76430000-6 | Well-drilling and production services 76430000-6 | Boren en exploiteren van boorputten
76431000-3 | Well-drilling services 76431000-3 | Boren van boorputten
76431100-4 | Well-drilling control services 76431100-4 | Controlediensten bij boringen
76431200-5 | Well-drilling pickup services 76431200-5 | Diensten voor het terugwinnen van boormateriaal
76431300-6 | Well-drilling laydown services 76431300-6 | Ddiensten voor het demonteren van boorpijpen
76431400-7 | Rathole well-drilling services 76431400-7 | Diensten voor het uitvoeren van voorboringen
76431500-8 | Well-drilling supervision services 76431500-8 | Supervisiediensten bij boorwerkzaamheden
76431600-9 | Well-drilling rig monitor services 76431600-9 | Toezichtdiensten voor boorinstallatie
76440000-9 | Well-logging services 76440000-9 | Loggen in boorput
76441000-6 | Cased hole logging services 76441000-6 | Meetdiensten van verbuisde boorgaten
76442000-3 | Open hole logging services 76442000-3 | Meetdiensten van onverbuisde boorgaten
76443000-0 | Other logging services 76443000-0 | Overige meetdiensten
76450000-2 | Well-management services 76450000-2 | Boorputbeheer
76460000-5 | Well-support services 76460000-5 | Ondersteunende diensten voor boorput
76470000-8 | Well-testing services 76470000-8 | Testen van boorputten
76471000-5 | Well fracture testing services 76471000-5 | Diensten voor het inspecteren van boorputten op scheuren
76472000-2 | Well site inspection or testing services 76472000-2 | Inspectiediensten van boorputtesten
76473000-9 | Well equipment testing services 76473000-9 | Diensten voor het testen van boorputmaterieel
76480000-1 | Tubing services 76480000-1 | Aanbrengen van stijgbuizen
76490000-4 | Well-completion services 76490000-4 | Boorputafwerking
76491000-1 | Well-plugging services 76491000-1 | Afdichten van boorputten
76492000-8 | Well-positioning services 76492000-8 | Positioneren van boorputten
76500000-8 | Onshore and offshore services 76500000-8 | On- en offshorediensten
76510000-1 | Onshore services 76510000-1 | Onshorediensten
76520000-4 | Offshore services 76520000-4 | Offshorediensten
76521000-1 | Offshore installation services 76521000-1 | Offshore-installatiediensten
76522000-8 | Offshore supply-vessel services 76522000-8 | Inzet van offshorebevoorradingsschepen
76530000-7 | Downhole services 76530000-7 | Boorgatdiensten
76531000-4 | Downhole logging services 76531000-4 | Diensten voor registratie in boorgat
76532000-1 | Downhole pumping services 76532000-1 | Pompdiensten in boorgat
76533000-8 | Downhole recording services 76533000-8 | Dataregistratiediensten in boorgat
76534000-5 | Downhole underreaming services 76534000-5 | Diensten voor het verwijden van boorgat
76535000-2 | Downhole hole opening services 76535000-2 | Diensten voor het openen van boorgat
76536000-9 | Downhole vibration control services 76536000-9 | Diensten voor trillingscontrole in boorgat
76537000-6 | Downhole tool services 76537000-6 | Ter beschikking stellen van speciaal gereedschap voor boorgat
76537100-7 | Downhole oilifield tools services 76537100-7 | Ter beschikking stellen van speciaal gereedschap voor olieboorgat
76600000-9 | Pipeline-inspection services 76600000-9 | Inspectie van pijpleidingen
77000000-0 | Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services 77000000-0 | Diensten voor land-, bos- en tuinbouw, aquicultuur en imkerij
77100000-1 | Agricultural services 77100000-1 | Diensten voor de landbouw
77110000-4 | Services incidental to agricultural production 77110000-4 | Diensten in verband met landbouwproductie
77111000-1 | Hire of agricultural machinery with operator 77111000-1 | Verhuur van landbouwmachines met bedieningspersoneel
77112000-8 | Hire of mowers or agricultural equipment with operator 77112000-8 | Verhuur van maaimachines of landbouwmaterieel met bedieningspersoneel
77120000-7 | Composting services 77120000-7 | Composteerdiensten
77200000-2 | Forestry services 77200000-2 | Bosbouwdiensten
77210000-5 | Logging services 77210000-5 | Houtwinning
77211000-2 | Services incidental to logging 77211000-2 | Diensten in verband met houtwinning
77211100-3 | Timber harvesting services 77211100-3 | Houtvestersdiensten
77211200-4 | Transport of logs within the forest 77211200-4 | Vervoer van stukken boomstam in het bos
77211300-5 | Tree-clearing services 77211300-5 | Rooien van bomen
77211400-6 | Tree-cutting services 77211400-6 | Vellen van bomen
77211500-7 | Tree-maintenance services 77211500-7 | Onderhouden van bomen
77211600-8 | Tree seeding 77211600-8 | Zaaien van bomen
77220000-8 | Timber-impregnation services 77220000-8 | Impregneren van hout
77230000-1 | Services incidental to forestry 77230000-1 | Diensten in verband met bosbouw
77231000-8 | Forestry management services 77231000-8 | Diensten voor bosbouwbeheer
77231100-9 | Forest resources management services 77231100-9 | Beheersdiensten van bosbestanden
77231200-0 | Forest pest control services 77231200-0 | Diensten voor ongediertebestrijding in bossen
77231300-1 | Forest administration services 77231300-1 | Bosbeheersdiensten
77231400-2 | Forest inventory services 77231400-2 | Bosinventarisatiediensten
77231500-3 | Forest monitoring or evaluation services 77231500-3 | Diensten voor bosmonitoring en -beoordeling
77231600-4 | Afforestation services 77231600-4 | Bebossingsdiensten
77231700-5 | Forestry extension services 77231700-5 | Diensten voor bosuitbreiding
77231800-6 | Forest nursery management services 77231800-6 | Beheersdiensten van bosboomkwekerij
77231900-7 | Forest sectoral planning services 77231900-7 | Sectorale planningsdiensten voor bosbouw
77300000-3 | Horticultural services 77300000-3 | Tuinbouwdiensten
77310000-6 | Planting and maintenance services of green areas 77310000-6 | Beplanten en onderhouden van groengebieden
77311000-3 | Ornamental and pleasure gardens maintenance services 77311000-3 | Onderhouden van sier- en recreatietuinen
77312000-0 | Weed-clearance services 77312000-0 | Diensten voor het wieden van onkruid
77312100-1 | Weed-killing services 77312100-1 | Onkruidverdelging
77313000-7 | Parks maintenance services 77313000-7 | Parkonderhoud
77314000-4 | Grounds maintenance services 77314000-4 | Onderhoud van terreinen
77314100-5 | Grassing services 77314100-5 | Aanleggen van gazons
77315000-1 | Seeding services 77315000-1 | Zaaiwerkzaamheden
77320000-9 | Sports fields maintenance services 77320000-9 | Onderhouden van sportvelden
77330000-2 | Floral-display services 77330000-2 | Uitvoeren van bloemenarrangementen
77340000-5 | Tree pruning and hedge trimming 77340000-5 | Snoeien van bomen en heggen
77341000-2 | Tree pruning 77341000-2 | Snoeien van bomen
77342000-9 | Hedge trimming 77342000-9 | Snoeien van heggen
77400000-4 | Zoological services 77400000-4 | Zoölogische diensten
77500000-5 | Animal husbandry services 77500000-5 | Veehouderijdiensten
77510000-8 | Game-propagation services 77510000-8 | Diensten voor vermeerdering van de wildstand
77600000-6 | Hunting services 77600000-6 | Diensten in verband met de jacht
77610000-9 | Trapping services 77610000-9 | Zetten van vallen
77700000-7 | Services incidental to fishing 77700000-7 | Diensten in verband met visserij
77800000-8 | Aquaculture services 77800000-8 | Aquacultuurdiensten
77810000-1 | Mariculture services 77810000-1 | Zeewatercultuurdiensten
77820000-4 | Ostreiculture services 77820000-4 | Oesterkwekerijdiensten
77830000-7 | Shellfish culture services 77830000-7 | Schelpdierkwekerijdiensten
77840000-0 | Shrimp farming services 77840000-0 | Garnalenkwekerijdiensten
77850000-3 | Fish farming services 77850000-3 | Viskwekerijdiensten
77900000-9 | Apiculture services 77900000-9 | Bijenteeltdiensten
79000000-4 | Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security 79000000-4 | Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
79100000-5 | Legal services 79100000-5 | Juridische dienstverlening
79110000-8 | Legal advisory and representation services 79110000-8 | Juridisch advies en juridische vertegenwoordiging
79111000-5 | Legal advisory services 79111000-5 | Juridisch advies
79112000-2 | Legal representation services 79112000-2 | Juridische vertegenwoordiging
79112100-3 | Stakeholders representation services 79112100-3 | Vertegenwoordigingsdiensten voor belanghebbenden
79120000-1 | Patent and copyright consultancy services 79120000-1 | Adviezen inzake octrooien en auteursrechten
79121000-8 | Copyright consultancy services 79121000-8 | Adviezen inzake auteursrechten
79121100-9 | Software copyright consultancy services 79121100-9 | Adviezen inzake auteursrechten voor software
79130000-4 | Legal documentation and certification services 79130000-4 | Juridische documentatie en certificering
79131000-1 | Documentation services 79131000-1 | Documentatiedienstverlening
79132000-8 | Certification services 79132000-8 | Certificeringsdienstverlening
79132100-9 | Electronic signature certification services 79132100-9 | Certificatiedienst voor elektronische handtekeningen
79140000-7 | Legal advisory and information services 79140000-7 | Juridische adviezen en informatie
79200000-6 | Accounting, auditing and fiscal services 79200000-6 | Boekhoudkundige, audit- en fiscale diensten
79210000-9 | Accounting and auditing services 79210000-9 | Boekhoudkundige en auditdiensten
79211000-6 | Accounting services 79211000-6 | Boekhoudingsdiensten
79211100-7 | Bookkeeping services 79211100-7 | Boekhouddiensten
79211110-0 | Payroll management services 79211110-0 | Loonadministratiediensten
79211120-3 | Sales and purchases recording services 79211120-3 | Registratie van aan- en verkoop
79211200-8 | Compilation of financial statements services 79211200-8 | Opstellen van financiële verslagen
79212000-3 | Auditing services 79212000-3 | Auditdiensten
79212100-4 | Financial auditing services 79212100-4 | Uitvoeren van financiële audit
79212110-7 | Corporate governance rating services 79212110-7 | Diensten voor corporate governance rating
79212200-5 | Internal audit services 79212200-5 | Uitvoeren van interne controle
79212300-6 | Statutory audit services 79212300-6 | Uitvoeren van wettelijk verplichte controle
79212400-7 | Fraud audit services 79212400-7 | Uitvoeren van fraudeonderzoek
79212500-8 | Accounting review services 79212500-8 | Controleren van de boekhouding
79220000-2 | Fiscal services 79220000-2 | Fiscale dienstverlening
79221000-9 | Tax consultancy services 79221000-9 | Belastingadviezen
79222000-6 | Tax-return preparation services 79222000-6 | Hulp bij invullen van belastingformulieren
79223000-3 | Custom broker services 79223000-3 | Douanediensten
79300000-7 | Market and economic research; polling and statistics 79300000-7 | Markt- en economieonderzoek; enquêtes en statistieken
79310000-0 | Market research services 79310000-0 | Uitvoeren van marktonderzoek
79311000-7 | Survey services 79311000-7 | Uitvoeren van studies
79311100-8 | Survey design services 79311100-8 | Opstellen van opiniepeiling
79311200-9 | Survey conduction services 79311200-9 | Diensten voor het uitvoeren van enquêtes
79311210-2 | Telephone survey services 79311210-2 | Uitvoeren van telefonische enquêtes
79311300-0 | Survey analysis services 79311300-0 | Analyseren van opiniepeiling
79311400-1 | Economic research services 79311400-1 | Economisch onderzoek
79311410-4 | Economic impact assessment 79311410-4 | Economischeffectbeoordeling
79312000-4 | Market-testing services 79312000-4 | Testen van de ma