Jansonius

  • breekspanning = breaking stress
  • dwarsbreekspanning = breaking (rupture) stress
  • dwarsbreeksterkte = breaking strength; ultimate stress

Huitenga

BREEKSPANNING, (techn.) breaking strain; breaking strength BREEKWEERSTAND, (techn.) breaking strength

Onroerend Goed Lexicon (OGL)

  • breekspanning = breaking stress
  • breeksterkte = breaking strength, ultimate strength, ultimate tensile stress

Groot Woordenboek Industrie & Techniek (GWIT)

  • breekspanning = breaking stress