Bibliografie van lijsten met Nederlandstalige vakterminologie (Voorzetten 18)(L. van de Poll, 1988)