Overkoepelend
Belastingdienst Tax and Customs Administration of the Netherlands
Directoraat-Generaal Belastingdienst Directorate-General of the Tax and

Customs Administration of the Netherlands

Directeur-generaal Belastingdienst Commissioner Tax and Customs Administration of the Netherlands
Lid MT Belastingdienst Deputy Commissioner Tax and Customs Administration of the Netherlands
-
Dienstonderdeel
Belastingdienst/Belastingen Tax and Customs Administration of the Netherlands/Taxes
-
Directies
Belastingdienst/Grote ondernemingen Large Businesses
Belastingdienst/Midden- en kleinbedrijf Small and Medium Enterprises
Belastingdienst/Particulieren, dienstverlening en bezwaar Private Taxpayers, Services and Objection
Belastingdienst/Semi massale processen Local and Decentralized Administrations
-
Stafdirecties
Directie Algemene bestuurszaken en communicatie Belastingen Management and Communication of Taxes
Directie Bedrijfsvoering Belastingen Business Operations of Taxes
Directie Handhaving Belastingen Compliance & Enforcement Strategy of Taxes
Directie Human resources Belastingen Human Resources of Taxes
Directie Informatiemanagement Belastingen Information Management of Taxes
Directie Vaktechniek Belastingen Tax Compliance Expertise
-
Functies
algemeen directeur Belastingen Zie lid MT Belastingdienst
landelijk directeur National Director
plv. landelijk directeur Deputy National Director
directeur Director
plv. directeur Deputy Director
inspecteur Inspector
ontvanger Tax collector
medewerker (van) Staff member (of)