Source: https://www.dpggrow.nl/begrippenlijst/ (retrieved 2023-11-19)

Begrippenlijst

 • Adblocker: een advertentiestopper die het weergeven van advertenties in de browser van je pc, tablet of smartphone blokkeert.
 • IDFA (Apple's Identifier For Advertisers): Een unieke, willekeurige apparaat identificatie die Apple genereert en aan elk apparaat toekent. Gebruikers kunnen zich afmelden via de instelling 'Ad tracking beperken'.
 • App Tracking Transparency (ATT)-framework: Een nieuwe technologie waarbij gebruikers toestemming geven hun activiteiten (lees- en clickgedrag) te tracken, zodat de ontwikkelaars gerichte advertenties kunnen tonen. Dit gebeurt via een pop-in, die wordt getoond wanneer de app voor het eerst wordt geopend.
 • Audience based marketing: marketing gebaseerd op jouw doelgroep
 • Campaign ID: een uniek nummer van de advertentiecampagne wat kan worden gebruikt om resultaten te kunnen volgen.
 • Cohort: een groep vergelijkbare mensen.
 • Contentcreatie: content die zelf is gecreëerd. Dit kan door jezelf zijn maar ook content waar jij toe opdracht hebt gegeven.
 • Conversie: het moment dat bezoekers of (potentiële) klanten overgaan tot actie waarvan je wilt dat zij uitvoeren, bijvoorbeeld het doorklikken naar meer informatie, het invullen van een contactformulier of een aankoop.
 • Conversieratio: ook genoemd als conversiepercentage, is de percentage hoeveelheid website bezoekers die een conversie heeft gemaakt.
 • Conversieratio-optimalisatie: het verbeteren van een website met als doel dat er meer mensen bereikt worden dus dat de conversie stijgt.
 • Cookie: een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van je computer zet op het moment dat je de site bezoekt. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden. Met cookies kan men gebruikers identificeren en volgen.
 • CPA: Cost per Acquisition. Een afrekenmodel waarbij wordt afgerekend per acquisitie (aankoop). Hierin vallen de marketingkosten die gemaakt zijn per kanaal om de conversie plaats te laten vinden.
 • CPC: Cost per Click. Een Afrekenmodel waarbij wordt afgerekend als iemand doorklikt vanuit een reclame-uiting. Je rekent af per click.
 • CPM: Cost Per Mille: Een afrekenmodel waarbij wordt afgerekend per duizend vertoningen.
 • CTR: Click Trough Rate. Het geeft aan hoe vaak mensen op je advertentie klikken na het zien van je advertentie. Aantal klikken delen door keren dat de advertentie is weergegeven = klikken/ vertoningen = CTR.
 • Data: gegevens, feiten die verzameld worden
 • Engagement: de mate waarin iemand zich betrokken voelt bij jouw business en/of product.
 • Fledge: First Local-Executed Decision over Groups Experiment. Een nieuwe manier van targeten door beslissingen over advertentieveilingen te nemen in de browser zelf, in plaats van op de advertentieserver.
 • FLoC: Federated Learning of Cohorts. Een nieuwe manier van targeten waarbij mensen worden groepeert in "cohorten" op basis van hun browsegeschiedenis en interesses in plaats van het identificeren per individu.
 • First Party cookies: is een cookie die door het domein geplaatst wordt van desbetreffende website die een gebruiker bezoekt.
 • iOS: is het besturingssysteem van Apple.
 • ITP-technologie: Intelligent Tracking Prevention (ITP)-technologie. Een poging om een technologische oplossing te creëren voor een privacy- issue: het tracken van gebruikersgedrag. De ITP maakt het moeilijker om surfgedrag van bezoekers te monitoren. De makers van de Safari browser proberen hiermee bepaalde (privacygevoelige) tracking mogelijkheden te blokkeren.
 • Klantreis: De weg die een (potentiële) klant aflegt om tot een bepaalde actie te komen, in relatie tot jouw organisatie. Ook wel customer journey genoemd.
 • Lookalike audience: een vergelijkbare groep met jouw gewenste doelgroep.
 • Privacy Sandbox: een project van Google om anonimiteit te bieden aan de gebruikersdata en tevens ook de mogelijkheid aan adverteerders biedt om gedragsgerichte targeting voort te zetten.
 • ROAS: Return On Ad Spend. Een marketingformule die de effectiviteit van een advertentiecampagne meet. De ROAS formule gaat als volgt: ‘(totale conversiewaarde – totale kosten) / totale kosten’.
 • ROI: Return of Investment. Een marketingformule die de effectiviteit van een advertentiecampagne meet. De ROI formule gaat als volgt: ‘opbrengst van de investering – de kosten voor de investering / de kosten van de investering’.
 • Third party cookies: dit zijn de cookies die door derden worden geplaatst om de internetgebruiker op één of meerdere websites te volgen.
 • Universele ID’s: het targeten van 1-op-1 basis.