• bedrijventerrein

OGL[1] business park; industrial estate GWIT[2] bedrijvenpark = business park FELOnline[3] business estate; business park JurLex[4] business park; enterprise park (zie ook: bedrijfsterrein)


see:

https://en.wikipedia.org/wiki/Business_park <=> https://nl.wikipedia.org/wiki/Bedrijventerrein

https://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_park <=> https://nl.wikipedia.org/wiki/Industriegebied

~

Business park

Not to be confused with Industrial park. For a property containing a group of businesses, see serviced office. A business park in Santa Barbara County, California, United States

A business park or office park is an area of land in which many office buildings are grouped together.”

(https://en.wikipedia.org/wiki/Business_park)


Bedrijventerrein

Een bedrijventerrein, bedrijvenpark of handelspark is een gebied binnen of buiten de bebouwde kom van een stad of dorp dat in eerste instantie bedoeld is voor de vestiging van commerciële bedrijven. Om logistieke redenen bevinden zij zich veelal langs spoorwegen, waterwegen of autosnelwegen. Bovendien is de grond verder van de stadscentra goedkoper. Daar komt bij dat het makkelijker is uit te breiden indien men te groot voor de locatie wordt, door simpelweg bij te huren. In stadscentra gaat dit veel moeilijker.

Het verouderde woord industrieterrein wordt ook nog regelmatig gebruikt. Een bedrijf hoeft echter niet noodzakelijkerwijs industrieel te zijn, dus de term industrieterrein is vaak te beperkt voor de lading die het moet dekken. Er bevinden zich vaak ook veel kantoren in bedrijvenparken.”

(https://nl.wikipedia.org/wiki/Bedrijventerrein)


Industrial park

Not to be confused with Business park.

An industrial park (also known as industrial estate, trading estate) is an area zoned and planned for the purpose of industrial development. An industrial park can be thought of as a more "heavyweight" version of a business park or office park, which has offices and light industry, rather than heavy industry.”

(https://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_park)


Industriegebied

Een industriegebied is een zone die in het plan van ruimtelijke ordening aangemerkt wordt als geschikt voor grote bedrijven en (zware) industrie. Kleinere bedrijven worden gewoonlijk niet actief geweerd, maar infrastructuur en kavelgrootte zijn toegespitst op de eisen van grootschalige bedrijfsvoering. Niettemin ziet men op industrieterreinen wel bedrijfsverzamelgebouwen, waar een keur aan kleine ondernemingen zich gezamenlijk vestigt, meestal in bestaande bebouwing. Industriegebieden lagen vroeger vaak aan grote waterwegen, en tegenwoordig aan verkeersaders om de aan- en afvoer van grondstoffen en producten te vergemakkelijken.

Een zone voorbestemd voor kleinere bedrijven wordt in Vlaanderen een kmo-zone genoemd. In Nederland is het spraakgebruik niet duidelijk afgebakend. Vroeger werden zelfs kleine terreinen midden in een wijk wel industrieterrein genoemd, maar de term bedrijventerrein of bedrijfsterrein is nu meer in zwang. De term bedrijvenpark wordt wel gebruikt voor kleinschalige of hoogwaardige terreinen, maar onvermijdelijk gebruiken gemeenten de term om bijvoorbeeld verouderde terreinen of winkeldochters aan de man te brengen. Broedplaats of incubator zijn in bepaalde kringen gangbaar geweest, maar de toekomst van die termen is onzeker. Ook tradepark, innovatiecentrum en vele andere andere termen worden uitgeprobeerd. Incubator is een aanduiding die tijdens de internetzeepbel in zwang was, en bedrijven die de implosie daarvan overleefd hebben, proberen in aansluiting op het Angelsaksische bedrijfsleven de term nieuw leven in te blazen, maar buiten de Randstad is het volslagen onbekend.”

(https://nl.wikipedia.org/wiki/Industriegebied)