Dutch English English English
aankruisen tick tap
Aansprakelijkheidsverzekering Liability insurance
aanvraag product application product
Schade Service Claims Service
accreditieven letters of credit
actie campaign offer promotion
actiehouder vendor
actievoorwaarden terms and conditions
activatiecode activation code
adreswijziging change of address
advies op dezelfde dag same-day advice
adviesgesprek advice
af- of bijschrijving debit and credit transactions
af- of bijschrijving transactions
aflossen repay make repayments
afspraak appointment
afspraak/adviesgesprek making an appointment/talking to one of our advisors
agenda diary
alimentatie spousal and child support
Annuleringsverzekering Cancellation insurance
autofinanciering car loan
Autoverzekering Car insurance
bankkantoor branch
bankrelatie banking relationship
Basispakket Betalen Basic Payment Package
bedankt voor het doorgeven van uw wijzigingen van/voor Thank you for submitting the change to/relating to your
bedankt voor uw aanvraag thank you for applying for
bedankt voor uw interesse in thank you for your interest in
beeindiging cancelation
beeldbankieren Video Banking
Beeldbankierengesprek Video Banking session
beginscherm start screen
belastinggegevens tax details
belastingplichtig liable to tax subject to tax
betaalalerts payment alerts
betaalautomaat card machine card reader
betaaldiensten POS terminal
betaalgegevens transaction details
BetaalGemak EasyPay
betaalpakket account package
betaalpas debit card
betaalrekening current account checking account
BKR Dutch National Credit Register (BKR)
BKR-registratie credit listing
bouwdepot building fund
burgerservicenummer Citizen Service Number (BSN)
cadeaubon gift card
cashback cashback
categorizeren categorization
coffeeshop cannabis cafe
commerciële berichten commercial messages
Creditcard Credit card
creditcardaanbieder credit card provider
daglimiet daily limit
dan horen wij dat graag please get in touch with us
dat kan via onze website, maar ook via Facebook of Twitter either on our website, on Facebook or on Twitter
debetrente borrowing rate
declaratie invoice
depotopgave deposit statement
dit bericht is automatisch verzonden surname
dit bericht is automatisch verzonden this is an automatically generated message
doorlopend krediet revolving credit
Doorlopende reisverzekering Annual travel insurance
eindwaarde future value
geachte <heer/mevrouw> dear <Mr/Mrs/Ms>
gebruikelijke belkosten standard call charges
gebruikelijke belkosten usual call charges apply
Geld overboeken zonder e.dentifier Make transfers without the e.dentifier
geldautomaat/geldmaat cash machine
gemeentegarantie municipal guarantee
gepland scheduled
gewogen gemiddelde weighted average
Gezamenlijke rekening Joint account
gokwezen gaming industry
grip Grip
Grip app Grip app
heeft u nog vragen? if you have any more questions
Heeft u tips? do you have any tips for us?
historische rentetarieven interest rate history
hoofdrekeningnummer main account number
huurachterstand rent arrears
huurinkomsten rental income
hypotheekpapieren mortgage documents
identificatiecode identification code
identiteitsbewijs ID
Inboedelverzekering Home contents insurance
inkomsten en uitgaven incomings and outgoings
inlogcode login code
inloggen to log in
instellen set
internet bankieren Internet Banking
inwisselen redeem
jaarlijks kostenpercentage (JKP) annual percentage rate (APR)
Jongerengroei­rekening Young Person's Growth Account
Jongerenrekening Young Person's Bank Account
juridische entiteit legal entity
Kinderrekening Children's bank account
koersresultaat investment gains and losses
Kortlopende reisverzekering Short-term travel insurance
leenadviseur loan officer
leenbedrag amount borrowed
leningdeel loan component
looptijd term life
maandbedrag monthly payments
maandwissel month changeover
meer informatie en de voorwaarden more information and terms & conditions
meer weten? want to find out more?
met vriendelijke groet kind regards
met vriendelijke groet kind regards
mobiel bankieren Mobile Banking [app]
opdracht order
Opstalverzekering Home insurance
organisatie organisation
oversluiten refinance
pasnummer debit card number card number pass number
pincode PIN number
postcode postcode
pushbericht push notification
Rechtsbijstandverzekering Legal expenses insurance
rekeninggegevens account details
rekeningoverzicht account overview
rendement uit beleggingen investment income
rentebedenktijd reflection period for interest rate
rentepercentage interest rate
rentevaste periode fixed-rate period
resultaat uit eigen onderneming income from self-employment
retailverkoper retailer
rood staan Rood Staan bank overdraft
roodstandlimiet overdraft limit
saldo balance
sleutelhanger keyfob
standaardbankverklaring standard bank confirmation
Stel een andere taal in Change your language settings
studieschuld student loan
Taal veranderen Change language
termijncontracten forward contracts
tikkie Tikkie
TIN TIN
toestelkrediet device loan
totale prijs krediet total cost of loan
tussen <x> uur en <x> uur between <x> and <x> hrs
tussenvoegsel surname prefix
u kunt altijd bellen met please call us on
u kunt hier niet op reageren please do not reply to it
u kunt natuurlijk ook altijd de voorwaarden nog eens teruglezen you can of course review the terms & conditions again at any time
u wilt <product> opzeggen we have received your request to cancel your <product>
u ziet dus geen telefoonnummer in het scherm van uw telefoon so you will not see a phone number on your telephone display
vergoedingsrente credit interest
vingerafdruk fingerprint
vingerafdruk fingerprint
voorbeeldberekening example
voorwaarden terms and conditions
WA Beperkt Casco Third-Party Liability + Limited Cover
WA Volledig Casco Third-Party Liability + Comprehensive Cover
WA-dekking Third-Party Liability
wat kunt u nog verwachten? what happens next? this is what you need to do this is what we will do
we gaan dit voor u regelen and we will be making the necessary arrangements
we zijn altijd op zoek naar manieren om het beter te doen we are always looking for ways to improve if you have any tips about how we can improve our services
wij bellen altijd via een geblokkeerd nummer we always call using a blocked caller ID
wij bellen u op we would like to call you on
wij hebben de uitgebreide informatie bij elkaar gezet we have collected all information about your product for you
wij helpen u graag we're happy to help
wilt u alles nog eens rustig nalezen? would you like to read through everything at your convenience?
windbonus wind energy bonus
zelfstandig ondernemer self-employed person