Title: Autowoordenboek: viertalig technisch woordenboek voor de auto- en motorrijwielbranche
Author: S. van Renssen
Edition: Tweede druk
Date: 1959
Publisher: N.V. Uitgevers-Mij Æ. E. Kluwer, Deventer
Languages: French, English, Dutch and German