English

  • arthropod, arthropod

Dutch

  • geleedpotige, geleedpotigen

Wikipedia

‘An arthropod is an invertebrate animal having an exoskeleton, a segmented body, and paired jointed appendages. Arthropods form the phylum Euarthropoda which includes insects, arachnids, myriapods, and crustaceans. The term Arthropoda as originally proposed refers to a proposed grouping of Euarthropods and the phylum Onychophora.’ (https://en.wikipedia.org/wiki/Arthropod)

Geleedpotigen (Arthropoda) zijn een stam van koudbloedige, ongewervelde dieren met een uitwendig skelet, een gesegmenteerd lichaam en meerdelige (gelede) poten. Tot de geleedpotigen behoren bekende groepen zoals de insecten, spinnen, duizendpotigen en kreeftachtigen. De geleedpotigen vormen qua aantal soorten (80% van alle bekende soorten) verreweg de grootste stam van het dierenrijk. Ze komen voor in alle leefomgevingen op aarde en vertonen een grote vormenrijkdom.’ (https://nl.wikipedia.org/wiki/Geleedpotigen)

External links