Archived at: https://beijerterm.com/archives/Antalis.nl_Paper_Glossary.pdf

Begrip Omschrijving Engels Frans Duits
Absorptievermogen Het vermogen van papier of karton om vloeistoffen op te nemen en vast te houden. Absorbency Pouvoir absorbant Absorptionsfähigkeit
Aquarelpapier Meestal lompenpapier, zwaar gelijmd en geschikt voor

aquarelleren.

Water colour drawing paper Papier pour aquarelle Aquarellpapier
Asgehalte As die overblijft na verbranding van een vooraf vastgestelde hoeveelheid papier. Het gehalte wordt uitgedrukt in procenten van de oorspronkelijke

hoeveelheid.

Ash content Teneur en cendres Glührückstand; Aschengehalt
Bankpost Houtvrij wit of lichtgekleurd papier, iets harder van samenstelling en radeerbaar. Glad, geperst, gehamerd of

vergé of met watermerk verkrijgbaar.

Bank paper; bank post paper Papier pour coquille Bankpost; Hartpost
Basispapier, -karton Papier of karton als basis voor een nabehandeling als coaten, lamineren enz. Body paper/board; base paper/board Papier, carton support Rohpapier, -karton
Bedrukbaarheid De mate waarin papier goed bedrukt kan worden. Enkele bedrukbaarheidseigenschappen zijn: inktabsorptie, drukpenetratie, effenheid,

plukvastheid, opaciteit, pH e.d..

Printability Imprimabilité Bedruckbarkeit
Beschrijfbaarheid De geschiktheid van papier om te worden beschreven met een pen of met inkt op waterbasis. De vezels van het papier moeten zodanig gebonden zijn dat zij niet door een pen worden

losgetrokken; de inkt mag niet uitvloeien of doorslaan.

Writeability Aptitude pour l'écriture Schreibfähigkeit
Bijbeldruk Dun, opaak, houtvrij, vaak lompenhoudend papier. De

massa per oppervlakte is kleiner dan 40 g/m².

Bible paper Papier bible Bibeldruck(papier)
Blaar Zichtbare vervorming in het oppervlak van papier of karton, die ontstaat door te snelle verdamping van het in de baan

aanwezige water.

Blister Cloque; bulle Blase
Bladstructuur De structuur van een blad papier of karton, bepalend voor doorzicht, luchtdoorlatendheid,

opdikkendheid e.d..

Texture Texture de la feuille Blattgefüge
Bladvorming Het ontstaan van het blad papier of karton tijdens het

ontwateringsproces.

Formation; sheetforming Formation de la feuille; mise en

feuille

Blattbildung
Bleking Een chemische behandeling om vezels witter te maken. Bleaching Blanchiment Bleiche
Bobineren Het op gewenste breedte snijden en klankhard wikkelen van banen papier om kokers of kernen. Slitting and rewinding Refendre et bobiner Rollenschneiden
Begrip Omschrijving Engels Frans Duits
Bobineuse Rollensnijmachine waarmee banen papier op gewenste breedte gesneden en klankhard

om kokers en kernen gewikkeld worden.

Slitter-rewinder Bobineuse- refendeuse Rollenschneidmaschi ne
Bovenzijde De zijde van het papier die bij de bladvorming niet tegen het zeefdoek ligt. Top side Côte supérieur Oberseite
Braillepapier Gesatineerd casing, taai en in zware uitvoering, voor

blindenschrift.

Braille (paper) Papier braille; anaglyptique Blindendruckpapier
Breedlopende vellen Vellen papier of karton waarvan de machinerichting evenwijdig loopt aan de korte kanten. Short-grain sheets Feuilles sens travers Breitbahnbogen
Breedterichting Richting van papier of karton loodrecht op de machinerichting. Cross direction (CD) Sens travers Querrichtung (QR)
Breukbelasting De trekkracht die op een strook papier of karton kan worden uitgeoefend voordat deze breekt, getest onder vaste condities. De treksterkte wordt gewoonlijk aangegeven in N per 15 mm breedte of in kN/m voor de machine- en de dwarsrichting

afzonderlijk.

Tensile strength Résistance à la (rupture par) traction Bruchwiderstand; Zugfestigkeit
Brightness De helderheid van wit of vrijwel wit papier en andere witte

oppervlakken, gemeten volgens een vaste methode.

Directional blue

reflectance factor; ISO brightness

Facteur de

réflectance diffuse ISO dans le bleu

Helligkeit
Bristolkarton Houthoudend papier of karton dat aan beide zijden met houtvrij papier beplakt is. Bristol board Feuilleton (contrecollé) Bristolkarton
Bruinpak Ongebleekt eenzijdig glad geribd

bruin pakpapier, hoofdzakelijk gemaakt van oud kraft.

Browns Papier brun supérieur Braunpack; AP4- Papier
Cacheren Vorm van lamineren: het plakken van lagen metaalfolie op papier of karton, waardoor dit ondoorzichtig wordt bedekt. De hechting kan over het hele

oppervlak of streepsgewijs geschieden.

Glue-backing alufoil to paper Contrecoller aluminium à papier Kaschieren
Carbonloos kopieerpapier Zelfkopiërend papier Carbonless copy paper Papier autocopiant Kohlefreies Durchschriftpapier; Selbstdurchschreibep

apier

Carbonpapier Dun papier dat gebruikt wordt om doordrukken te maken.

Vroeger voorzien van een laagje koolstofpoeder, tegenwoordig ook van verschillende kleurafgevende lagen.

Carbon paper Papier carbone Kohlepapier; Karbonpapier
Casing Gesatineerd of eenzijdig glad, geelachtig, sterk pakpapier. Casing; rope paper Papier doublage de caisses Tauen(papier)
Cast coating Methode van coaten van papier of karton, waarbij het gecoate oppervlak gedroogd wordt op een gepolijst metalen oppervlak in de vorm van een cilinder of een eindloze band. Hiermee

wordt een zeer glanzend oppervlak verkregen.

Cast coating Couchage à haut brillant Gusstreichverfahren
Begrip Omschrijving Engels Frans Duits
Cellulose Langs chemische weg ontsloten

plantaardige vezels, gebruikt voor de papierfabricage.

Cellulose Cellulose Cellulose
Celstof Langs chemische weg ontsloten plantaardige vezels, gebruikt

voor de papierfabricage.

Chemical pulp Pâte chimique Zellstoff
Chemische ontsluiting Het vrijmaken van zuivere vezels uit plantaardig materiaal met behulp van chemicaliën, meestal bij verhoogde

temperatuur.

Cooking Cuisson Aufschliessung; Kochen
Chinaklei Pigment, gebruikt bij de papierfabricage. China clay; kaolin Kaolin Tonerde; Kaolin
Chloorvrij papier Papier dat geen oplosbare chloriden bevat. Ook papier dat minder dan 0,05% chloriden bevat, wordt als zodanig

aangeduid.

Chlorine-free paper Papier non-chlore Chlorfreies Papier
Coaten Het bedekken van papier of karton met een gepigmenteerde massa die in vloeibare toestand wordt opgebracht en na het aanbrengen op dat basismateriaal wordt gedroogd tot een dunnere of dikkere laag:

een strijklaag of een gietlaag.

To coat Coucher Streichen
Cobb-test Een test om de waterabsorptie te bepalen. Cobb-test
Conditioneren Het in evenwicht brengen van het vochtgehalte en de

temperatuur van papier of karton met de omgevende atmosfeer.

Conditioning Conditionner Klimatisieren
Courantdruk Zwaar houthoudend of recycled, naturel of lichtgetint

machineglad papier, bestemd voor kranten e.d.

Newsprint Papier Journal Zeitungsdruckpapier
Couverture Gekleurd houtvrij of houthoudend papier voor goedkope drukwerken. Glazed coloured printing (paper) Papier impression couleur Farbiges Druckpapier
CTMP Vezelmateriaal dat uit hout verkregen wordt door vervezelen in een refiner; gebruikt als halfstof voor de papierfabricage. Als voor de vervezeling wordt behandeld met stoom of

chemicaliën, dan spreekt men van TMP resp. CTMP.

Refined mechanical pulp Pâte mécanique de copeaux Holzstoff
Delaminatie Het loslaten van door koetsen of lamineren op elkaar gebrachte lagen. Peeling; delamination Délaminage Delaminierung; Schichtentrennung; Abkaschierung
Dimensionele stabiliteit De weerstand tegen verandering in de afmetingen onder invloed van vochtveranderingen en ten

gevolge van mechanische beïnvloeding.

Dimensional stability Stabilité dimensionelle Dimensionsstabilität; Masshaltigkeit
Documentenpapier Papier dat zeer goed bestand is tegen veroudering, bestemd voor documenten met lange

levensduur.

Paper for long storage documents Papier pour documents de longue conservation Dokumentenpapier
Doekmarkering De afdruk van het zeefdoek, meestal op de onderzijde van

het papier.

Wiremark Marque de toile Siebmarkierung
Begrip Omschrijving Engels Frans Duits
Doekzijde De zijde van het papier die bij de

bladvorming tegen het zeefddoek ligt.

Wire side Côte toile Siebseite
Doodsatineren Meestal door te vochtig satineren veroorzaken van

donkere vlekken in papier.

Blackening Plomber Vergrauen
Doorlaatbaarheid De mate waarin een papier of karton een vloeistof of een gas

doorlaat.

Permeability Perméabilité Durchlässigkeit
Doorscheurweerstand De weerstand tegen het verder scheuren van een aangebrachte snede in een enkel vel papier. De doorscheurweerstand wordt aangegeven in mN voor de machine- en de dwarsrichting

afzonderlijk.

Tearing strength Résistance à la déchirure Durchreissfestigkeit
Doorschijnen (van druk) De mate waarin een bedrukking aan de achterzijde van het papier te zien is (in spiegelbeeld). Hangt samen met

de opaciteit.

Show through Translucidité d'impression Durchscheinen
Doorslaan (van druk) Te diep penetreren van inkt in papier waardoor de bedrukking

aan de andere zijde zichtbaar wordt.

Strike through Traversement; transpercement Durchschlagen
Doorzicht Structuur van een vel papier, gezien bij doorvallend licht. Look-through Épair Durchsicht
Doorzichtigheid Eigenschap van papier, gemeten als hoeveelheid licht die gericht door het papier wordt doorgelaten ten opzichte van de

hoeveelheid licht die erop valt.

Transparency Transparence Transparenz
Droogcilinder Verwarmde cilinder van de

droogpartij.

Drying cylinder Cylindre sécheur Trockenzylinder
Droogpartij Het deel van de papiermachine dat wordt gevormd door de droogcilinders of andere drooginstallatie. Hierin wordt water verwijderd door

verdamping.

Dryer section Sécherie Trockenpartie
Drukeffenheid De effenheid van een papieroppervlak onder drukomstandigheden op de

persen.

Printing smoothness Druckglätte
Drukpenetratie De olieopneming van een papieroppervlak tijdens het

moment van drukken.

Oil penetration Pénétration de l'huile Druckpenetration
Dubbelgestreken papier, karton Papier of karton dat aan één of beide zijden voorzien is van twee na elkaar aangebrachte strijklagen. Double coated paper, board Papier, carton couche double Doppeltgestrichenes Papier, Karton
Dubbelvouwgetal Weerstand van papier of karton tegen dubbelvouwen. De bepaling wordt uitgevoerd door een gespannen strook voortdurend over een grote hoek heen en weer te vouwen tot het moment van breuk. De strook kan uit de machine- of uit de dwarsrichting zijn gesneden. Het aantal dubbelvouwen tot het moment van breuk is een maat

voor de taaiheid van het onderzochte materiaal.

Folding endurance Nombre double plis (Doppel) falzzahl
Begrip Omschrijving Engels Frans Duits
Dundruk(papier) Mat, opaak drukpapier, massa per oppervlakte van 30 tot 60 g/m². Thin printing (paper) Papier mince pur impression Dünndruckpapier
Duplexkarton Gekoetst karton bestaande uit een zwaar houthoudend witachtig basismateriaal met een kwalitatief betere, meestal witte

deklaag.

Bleached lined folding box board Carton blanchi pour boîtes pliantes Chromoersatzkarton
Duurzaamheid De mate waarin papier bestand is tegen veroudering. Durability Durabilité Dauerhaftigkeit; haltbarkeit
Dwarsrichting Richting van papier of karton loodrecht op de machinerichting. Cross direction (CD) Sens travers Querrichtung (QR)
Dwarssnijden Het snijden van een of

tegelijkertijd meer banen papier of karton tot vellen.

Cutting Coupe Querschneiden
ECF Chloorarme bleekwijze van de in het papier gebruikte vezels Elemental Chlorine Free Sans chlore élémentaire Frei von elementarem Chlor
Eenzijdig glad papier, karton Papier of karton dat aan één zijde duidelijk gladder (effener) is dan aan de andere zijde. Dit wordt meestal bereikt door het papier tegen een gepolijste

cilinder te drogen.

Machine-glazed (MG) paper, board Papier, carton frictionné Einseitigglattes(s)(r) Papier, Karton, Pappe
Eenzijdiggladcilinder In sommige papiermachines gebouwde, zeer glad gepolijste cilinder met grote middellijn, waartegen het nog natte papier of karton wordt aangedrukt en gedroogd. Daardoor wordt één

zijde geëffend, de andere niet.

Machine-glazing (MG)cilinder Cylindre frictionneur Glättzylinder
Egoutteur Een cilinder bekleed met kopergaas. Draait luchtig mee op de natte papierbaan, waardoor het oppervlak wordt bewerkt en het doorzicht wordt verbeterd. Ook kan door middel van op de egoutteur aangebrachte verhogingen of verdiepingen een watermerk of

een vergure worden aangebracht.

Dandy doll (Rouleau) égoutteur Egoutteur (walze)
Ersatz Houtvrij, mat en vrij doorschijnend papier, dat door vette maling van de stof vetafstotend geworden is.

Massa per oppervlakte meestal tussen 30 en 80 g/m².

Greaseproof
Etalagekarton Houthoudend karton dat aan één zijde in felle kleuren is gestreken, bedrukt of geverfd.

Wordt o.a. gebruikt voor reclamedoeleinden.

Poster board; display board Plakatkarton
Begrip Omschrijving Engels Frans Duits
Etikettenpapier In het algemeen wit en weinig opdikkend papier. Afhankelijk van het gebruikersdoel worden specifieke eisen gesteld, o.a.

natsterkte, gestreken oppervlak.

Label paper Papier à étiquettes Etikettenpapier
Gebleekt kraft(papier) Papier, gemaakt van uitsluitend gebleekte kraftcelstof. Bleached kraft(papier) (Papier) kraft blanchi Gebleichtes Kraftpapier
Gebleekte pulp Halfstof die door chemische

nabehandeling een grotere helderheid heeft gekregen.

Bleached pulp Pâte blanchie Gebleichter Halbstoff
Gecoat papier Papier, aan één of beide zijden voorzien van een of meer

coatings.

Coated paper Papier couché Beschichtetes Papier
Geconditioneerd papier, -karton Papier of karton dat in evenwicht is gebracht met temperatuur en relatieve vochtigheid van de omgevende lucht in de verwerkingsruimte.

Conditionering komt de verwerkbaarheid ten goede.

Conditioned paper, board Papier, carton conditionné Klimatisiertes(r) Papier, Karton
Gegomd papier Papier dat aan één of twee zijden een gomlaag draagt. Gummed paper Papier gommé Gummiertes Papier
Gekoetst karton, papier Uit op elkaar gekoetste papierlagen bestaand karton of papier. Couched board, paper Carton, papier couché en feuilles Gegautschter(s) Karton, Papier
Gelijmd papier Papier waarvan de wateropname door lijming verminderd is. Sized paper Papier collé Geleimtes Papier
Geperst papier Papier met een verhoogd en/of

verdiept ingeperst dessin. Dit kan één- of tweezijdig zijn.

Embossed paper Papier gaufré Geprägtes Papier
Gepigmenteerd papier Papier voorzien van een zeer dunne strijklaag. Pigmented paper Pigmentiertes Papier
Gepreegd papier Papier met een verhoogd en/of verdiept ingeperst dessin. Dit

kan één- of tweezijdig zijn.

Embossed paper Papier gaufré Geprägtes Papier
Gesatineerd papier Door een satineerkalander geëffend en geglansd papier. Supercalandered (SC) paper Papier surglacé Satiniertes Papier; kalandriertes Papier
Geschept papier Met de hand of op de rondzeefmachine vervaardigd papier, vrijwel altijd met schepranden en veelal vergé met watermerk. Oudhollands papier wordt op de rondzeef

vervaardigd.

Deckle-edged paper Papier à la cuve Büttenpapier
Gestreken papier Papier en karton, aan één of

beide zijden voorzien van één of meer strijklagen.

Coated paper Papier couché Gestrichenes Papier
Glans De mate waarin papier of karton invallend licht gericht terugkaatst. De gemeten glans wordt in procenten uitgedrukt door vergelijking met de reflectie van een spiegelend oppervlak

onder dezelfde omstandigheden.

Gloss Brillant Glanz
Begrip Omschrijving Engels Frans Duits
Grijsbord Meestal grijs of grijsachtig bord, gemaakt van oud papier. Kan

ook aan één of beide zijden gekleurd zijn.

Chipboard Carton gris de vieux papiers Graupappe; Schrenzpappe
Grijspak Pakpapier, praktisch geheel gemaakt van ongesorteerd oud

papier en grijs of grijsachtig van kleur.

MG grey wrapping Papier gris pour emballage Schrenz
Haaks gesneden papier Papiervel met hoeken van 90º. Square cut paper Papier équerré Rechtwinklig geschnittenes Papier
Halfmat Gradatie van effenheid, bereikt op een machinekalander. Medium finish Demi-mat Halbmatt
Handgeschept papier Op een vlakke zeef uit een kuip geschept papier, meestal met

schepranden en watermerk.

Hand made paper Papier à la main Echt handgeschöpftes

Büttenpapier

Helderheid Vermogen van papier om licht te reflecteren. Helderheid niet verwarren met witheid. Brightness Clarté Helligkeit
Houthoudend Houtslijp en/of houtstof bevattend. Mechanical (wood containing) Avec pâte mécanique Holzhaltig
Houtpulp Halfstof uit hout, al dan niet

gekookt of op andere wijze bewerkt.

Woodpulp Pâte de bois Halbstoff aus Holz
Houtslijp Vezelmateriaal dat mechanisch uit hout verkregen wordt door slijpen tegen een steen.

Gebruikt als halfstof voor de papierfabricage

Groundwood pulp Pâte de bois de râperie Holzschliff
Houtvrij Vrij van houtslijp en/of houtstof. Woodfree Sans bois Holzfrei
Illustratiedruk Zwaar gesatineerd, ongestreken papier, weinig of niet gelijmd en

opaak.

Halftone printing (paper) Papier pour autotypie Illustrationsdruck(papi er)
Imitatiewatermerk Een achteraf (via chemische weg) aangebracht watermerk. Simulated watermark Filigranc sec Imitiertes Wasserzeichen
Ingres Meestal machinaal geschept oudhollands omslag, vaak gemarbreerd, mat of gesatineerd, vergé, met watermerk in de hoeken. Wordt gebruikt als tekenpapier, schutblad en voor andere

binderijdoeleinden.

Ingres paper Papier Ingres Ingres Papier
Inktvloei Papier of karton bestemd voor het snel opzuigen van vloeistoffen, o.a. schrijfinkt.

Sterk absorberend door samenstelling en malingsgraad.

Blotting paper Papier buvard Löschpapier
Inscheurweerstand De gemiddelde kracht, nodig voor het inscheuren van een vel papier. De inscheurweerstand kan worden uitgedrukt in N voor de machine- en de dwarsrichting

afzonderlijk.

Initial tearing strength Résistance au déchirement Einreissfestigkeit
Kalander Machine bestaande uit een aantal boven elkaar opgestelde rollen met het doel om papier of karton mechanisch een

nabewerking te geven.

Calender Calandre Kalander
Begrip Omschrijving Engels Frans Duits
Kalanderplooien In de looprichting voorkomende plooien in het papier, ontstaan

door rimpelen van de baan bij het satineren.

Dry wrinkles; calender creases Plis de calandre; écrasés Kalanderzugfalten;

Quetschfalten; Satinierfalten

Kaolien Pigment dat gebruikt wordt bij de

papierfabricage.

Kaolin Kaolin Kaolin
Karbonpapier Dun papier dat gebruikt wordt om doordrukken te maken.

Vroeger voorzien van een laagje koolstofpoeder, tegenwoordig ook van verschillende kleurafgevende lagen.

Carbon paper Papier carbone Kohlepapier; Karbonpapier
Kettingen In papier voorkomende diagonaal lopende rimpels die een kettingstructuur vormen evenwijdig aan de

machinerichting.

Chain marks; rope marks Riegel; Waffeln
Kleurechtheid, - vastheid Het bestand zijn van de kleur van een stof, bijv. inkt, verf, coating e.d., tegen verschillende invloeden. De kleur van een stof kan door inwerking van licht, warmte, vocht en chemicaliën

veranderen.

Colour fastness Résistance des colours; solidité des

colorants

Farbechtheit
Klimatiseren Het in evenwicht brengen van het vochtgehalte en de temperatuur van papier of karton

met de omgevende atmosfeer.

Conditioning Conditionner Klimatisieren
Koetsen Een nog natte papierlaag op een andere nog natte laag aanbrengen om ze tot één geheel te persen zonder

plakmiddel.

To couch Coucher en feuilles Gautschen
Kookproces Het vrijmaken van zuivere vezels uit plantaardig materiaal in waterig milieu met behulp van chemicaliën, meestal bij verhoogde temperatuur. Cooking Cuisson Aufschliessung; Kochen
Kraft(papier) Sterk papier, gemaakt van uitsluitend kraftcelstof. Kraft paper (Papier) kraft Kraftpapier
Kraftliner Kraft, o.a. gebruikt als vlakke laag voor golfkarton. Kraft liner Couverture kraft Kraftliner
Krantenpapier Zwaar houthoudend of recycled, naturel of lichtgetint

machineglad papier, bestemd voor kranten e.d.

Newsprint Papier Journal Zeitungsdruckpapier
Krul Deformatie van papier of karton over het gehele oppervlak, zich

uitend in een neiging om op te rollen.

Curl Effets de tuile; tuilage Einrollung; Kräuselung
Kunstdruk(papier, - karton) Papier of karton dat bijna altijd aan twee zijden is voorzien van een of meer drukinkt absorberende strijklagen. Het papier is op een kalander glad

gemaakt.

Art paper, board Papier, carton couché classique Kunstdruckpapier, - karton
Labelkarton Gekleurd of witachtig, gesatineerd taai karton, in één laag vervaardigd. Goed gelijmd

en met inkt beschrijfbaar.

Tag board Carton pour étiquettes Anhängerkarton
Begrip Omschrijving Engels Frans Duits
Lamineren Het op elkaar plakken van lagen

papier en/of ander bladvormig materiaal.

Laminating Contrecoller Kaschieren
Langlopende vellen Vellen papier of karton waarvan de machinerichting evenwijdig

loopt aan de lange kanten.

Long grain sheets Feuilles sens machine Schmalbahnbogen
Langsrichting Richting van het papier of karton overeenkomende met de richting waarin de papierstof op de zeef

stroomt.

Machine direction (MD) Sens machine (SM) Maschinenrichtung (MR); Laufrichtung;

Längsrichtung

Langzeefmachine Papiermachine waarbij de baan wordt gevormd door ontwatering van de papierstof op een vlak opgesteld eindloos geweven

zeefdoek. De natte baan wordt daarna geperst en gedroogd.

Machine Fourdrinier Machine à table plate Langsiebmaschine
Las Verbinding van twee papierbanen in de dwarsrichting. Splice Collure Klebestelle
Lengterichting Richting van het papier of karton overeenkomende met de richting waarin de papierstof op de zeef stroomt. Machine direction (MD) Sens machine (SM) Maschinenrichtung (MR); Laufrichtung; Längsrichtung
Lichtdoorlatendheid De hoeveelheid gericht en diffuus licht die door het papier wordt doorgelaten ten opzichte van de hoeveelheid licht die

erop valt.

Transmission Transmission Transmission
Lichtechtheid Weerstand van papier of kleurstof tegen verblekende of verkleurende werking van licht,

in het bijzonder zonlicht.

Fastness to light; light fastness Résistance à la détérioration par la

lumière

Lichtechtheit; Lichtbeständigkeit
Lijming Het toevoegen van hulpstoffen, hetzij aan de papierstof (stoflijming) hetzij aan het papieroppervlak (oppervlaktelijming), om het papier weerstand te geven tegen water of waterige vloeistof. Het papier kan vol-, driekwart-, half-

en kwartgelijmd zijn.

Sizing coller Collage Leimen; Leimung
Lijmpers Twee tegen elkaar lopende walsen, waartussen de papierbaan onder druk wordt doorgeleid om het oppervlak van deze baan te voorzien van een gelijkmatige laag lijm, coating

e.d. De lijmpers is opgesteld tussen twee drooggroepen van de papiermachine.

Size press Presse encolleuse Leimpresse
Lijnwatermerk Watermerk bestaande uit lijnen. De afbeelding is lichter dan de

rest van het vel.

(Line) watermark Filigrane au trait; filigrane clair Linienwasserzeichen
Linters De korte vezels van het zaadpluis van de katoenplant. Hieruit wordt hoogwaardig

papier vervaardigd.

Linters Bourres de coton; linters Linters; Flockbaumwolle
Litho Eenzijdig glad drukpapier, bestemd voor vlakdruk. Kan ook op de gladde zijde worden

gestreken.

MG poster (paper) Papier litho frictionné Litho(papier)
Begrip Omschrijving Engels Frans Duits
Lompencelstof Celstof, verkregen uit nieuwe of gebruikte textiel van plantaardige oorsprong of uit de oorspronkelijke planten, die gebruikt worden bij de

textielvezelbereiding.

Rag pulp Pâte de chiffon Halbstoff aus Hadern
Lompenhoudend papier Papier dat deels van lompencelstof gemaakt is. Rag-containing paper Papier contenant du chiffon Hadernhaltiges Papier (min. 10% lompen)
Looprichting Richting van het papier of karton overeenkomende met de richting waarin de papierstof op de zeef

stroomt.

Machine direction (MD) Sens machine (SM) Maschinenrichtung (MR); Laufrichtung; Längsrichtung
Losse koker Onvoldoende hechting van de papierbaan aan de koker, waardoor een gebrekkige wikkeling van de binnenste

lagen van een rol ontstaat.

Poor core start Lose Rollenhülse
Luchtpostpapier Wit of lichtgekleurd houtvrij, mat schrijfpapier, met zo groot

mogelijke opaciteit. Massa per oppervlakte 30 g/m² of minder.

Airmail paper Papier avion Luftpostpapier
Maatvastheid De weerstand tegen verandering in de afmetingen onder invloed van vochtveranderingen en ten gevolge van mechanische beïnvloeding. Dimensional stability Stabilité dimensionelle Dimensionsstabilität; Masshaltigkeit
Machinaal geschept papier Op een rondzeef gevormd fijnpapier, vaak met (kunstmatige) schepranden en

watermerk.

Mould made paper Papier genre cuve Echtes Büttenpapier
Machine coating Het aanbrengen van een strijklaag op papier. On-machine coating process Couchage sur machine Machinenstreichverfa hren
Machineglad papier Door een machinekalander behandeld papier. Machine finished (MF) paper Papier apprêté Maschinenglattes Papier
Machinekalander Installatie aan het eind van de

papiermachine om d.m.v. walsen papier glad te maken.

Stack Lisse Glättwerk
Machinerichting Richting van het papier of karton overeenkomende met de richting waarin de papierstof op de zeef

stroomt.

Machine direction (MD) Sens machine (SM) Maschinenrichtung (MR); Laufrichtung;

Längsrichtung

Maling Mechanische bewerking van vezels. Beating; refining Raffinage Mahlen; Mahlung
Manillakarton Oorspronkelijk een produkt van of met touwvezels; tegenwoordig een niet duidelijk te definiëren kartonsoort, die het midden houdt tussen labelkarton en

kartotheekkarton.

Manilla board Carton manille Manilakarton
Massief karton Verzamelnaam voor bordsoorten, al dan niet uit lagen samengesteld, die geen

golfkarton zijn.

Board Carton Pappe; Vollpappe
MC-papier Machine-coated papier. Zie

machine coating.

MC paper Papier couché sur

machine

PMS-Papier
Moederrol De om een ijzeren kern opgerolde papierbaan aan het eind van de papiermachine.

Deze rol is bestemd voor verwerking tot smallere rollen.

Parent reel Bobine-mère Mutterrolle
Begrip Omschrijving Engels Frans Duits
Mottling Het onrustig uitdrukken van vol-

of rastervlakken, vnl. zichtbaar in cyaan/magenta.

Mottle Mottle; Marbrure Melierung; Marmorierung
Multiplexkarton Karton bestaande uit op elkaar gekoetste lagen van onderling

verschillende samenstelling.

Multi-layerboard Carton multicouches Multiplexkarton, - pappe
Nagelijmd papier Papier met lijming aan het oppervlak. Tub sized paper Papier surfacé; papier collé en

surface

Oberflächengeleimtes Papier
Nasnijden Handeling om het schoongesneden formaat of om vellen met exact rechte hoeken

te verkrijgen.

Guillotine trimming Massicotage rognage Beschneiden
Natpartij Het deel van een papiermachine, gevormd door zeefdoek(en) en natpers(en). Een groot deel van het verdunningswater wordt hier door filtreren, afzuigen en

persen verwijderd.

Wet end Partie humide de la machine Naszpartie
Natpers Een combinatie van twee walsen, in een papiermachine gebruikt om water uit de natte baan te persen. Twee of drie van deze natpersen staan direct na de zeefpartij opgesteld en worden samen de perspartij

genoemd.

Wet press Presse humide Naszpresse
Natsterk papier Papier, dat in natte toestand een belangrijk deel van zijn

oorspronkelijke sterkte behoudt.

Wet strength paper Papier résistance à l'état humide Naszfestigkeitsfaktor; relative Naszfestigkeit
Natuurkarton In feite elk wit of gekleurd karton dat in één laag is gemaakt. De naam wordt eigenlijk alleen gebruikt voor mat of glad houtvrij

wit ongeplakt karton.

Fourdinier bristol Carton bristol (à la machine Fourdrinier) Naturkarton
Off-machine coating Het bedekken van papier of

karton met een in een nabewerking.

Separate coating; off- machine coating Couchage séparé;

couchage hors- machine

Separatstreichverfahr en
Offsetpapier, -karton Ongestreken papier of karton. Offset paper, offset

cartridge

Papier, carton offset Offsetpapier, -karton
Omslag(papier) Verzamelbegrip voor witte en gekleurde papiersoorten, vaak voorzien van een persing; soms aan twee zijden verschillend van kleur. Massa per oppervlakte

100 tot 300 g/m².

Cover (paper) Papier couverture Umschlagpapier
Onderzijde De zijde van het papier die bij de bladvorming tegen het

zeefddoek ligt.

Wire side Côte toile Siebseite
Ongelijkzijdigheid Een zichtbaar verschil tussen

doek- en zeefzijde van papier in oppervlakstructuur en aanzicht.

Two-sidedness Envers Zweiseitigkeit
Ongelijmd papier Papier zonder lijming. Unsized paper Papier non collé Ungeleimtes Papier
Opaciteit De mate waarin bedrukking doorschijnt. Opacity Opacité Opazität; Lichtundurchlässigkeit
Opdikkend druk(- papier) Papier van grote dikte en met een lage massa. Bulky printing (paper) Papier d'impression bouffant Auftragendes Druck(- papier)
Begrip Omschrijving Engels Frans Duits
Opdikkendheid De dikte van een papier in mm, herleid tot een massa per oppervlakte van 100 g/m². Een papier met een massa per oppervlakte van 60 g/m² en een dikte van 0,075 mm, heeft een opdikkendheid van  (0,075:60) x 100 = 0,125 mm. De

getalwaarde van de opdikkendheid is een tiende van het soortelijk volume.

Relative thickness Épaisseur relative Relative Dicke
Opdikking De dikte van een papier in mm, herleid tot een massa per oppervlakte van 100 g/m². Een papier met een massa per oppervlakte van 60 g/m² en een dikte van 0,075 mm, heeft een opdikkendheid van  (0,075:60) x 100 = 0,125 mm. De

getalwaarde van de opdikkendheid is een tiende van het soortelijk volume.

Relative thickness Épaisseur relative Relative Dicke
Oppervlakgelijmd papier Papier met lijming aan het oppervlak. Tub sized paper Papier surfacé; papier collé en

surface

Oberflächengeleimtes Papier
Optisch-wit maken Het toevoegen aan papierstof of coating van bijna kleurloze stoffen, die papier witter doen lijken doordat zij ultraviolette straling kunnen omzetten in

zichtbaar licht.

Optical Brightening (of Bleaching) Agent (OBA) Blanchiment par agents fluorescents Optische Aufhellung
Papierstof Stofdeeltjes die tijdens het fabriceren of verwerken losraken

uit het papier.

Fluff; fuzz; lint Poussière de papier; duvet Papierstaub
Pergamijn Houtvrij, hard, glanzend en doorschijnend papier. Massa per

oppervlakte meestal tussen 30 en 70 g/m².

Glassine (vetdicht);

imitation glassine (niet vetdicht)

Cristal (vetdicht);

simili-cristal (niet vetdicht)

Pergamin
Perkamentpapier Machineglad lompenhoudend of in ieder geval houtvrij papier, dat door chemische behandeling (bijv. met zwavelzuur) zeer vetdicht en watervast en in hoge

mate luchtdicht is gemaakt.

Vegetable parchment Papier sulfurisé Echtes Pergament(papier); vegetabilisches Pergament
Perspartij Een combinatie van twee walsen, in een papiermachine gebruikt om water uit de natte baan te persen. Twee of drie van deze natpersen staan direct na de zeefpartij opgesteld en worden samen de perspartij

genoemd.

Wet press Presse humide Naszpresse
pH Zuurgraad. pH 7 is neutraal; hoe lager de pH is, des te zuurder de

oplossing; hoe hoger de pH is, des te alkalischer de oplossing.

pH pH pH
Pigment Witte, in water onoplosbare stof zoals chinaklei, blanc fixe, krijt, titaandioxide e.d. Beneden een bepaalde deeltjesgrootte worden deze gebruikt als

hoofdbestanddeel van strijkmassa's. De grovere deeltjes worden als vulstof aan de papiermassa toegevoegd.

Pigment Pigment Pigment
Begrip Omschrijving Engels Frans Duits
Plano papier Ongevouwen en onopgerolde vellen papier of karton. Flat paper, board; paper, board in the flat Papier, carton à plat Planopapier, -karton
Planosnijden Het snijden van een stapel vellen tot een kleiner formaat. Guillotining Massicotage Planschneiden
Pluk Het loslaten van delen uit het

papier, karton of strijklaag tijdens het drukken.

Plucking; picking; lifting Arrachage; piquetage Rupfen
Radeerbaarheid De mate waarin een papieroppervlak bestand is tegen mechanische correctiebehandelingen, bijv. met radeergummi of een

radeermesje.

Erasability Résistance au grattage Radierfähigkeit
Radeervastheid De mate waarin een papieroppervlak bestand is tegen mechanische correctiebehandelingen, bijv. met radeergummi of een

radeermesje.

Erasability Résistance au grattage Radierfähigkeit
Rakelstreep Rechte ondiepe kras in de machinerichting, die in de

strijklaag van met een rakel gestreken papier voorkomt.

Blade stripe Strie par lame Rakelstreifen
Randgolving Verschijnsel in gestapelde vellen papier en karton, wanneer deze vocht uit de omgeving hebben opgenomen. De randen zijn zichtbaar golvend vervormd.

Zulk papier kan bij de verwerking aanleiding geven tot stagnatie bij het invoeren van het vel in de machine en tot doubleren, pasverschillen en plooien bij het passeren van de cilinders.

Wavy edges Bords gondolants Randwellen
Randverkorting Verschijnsel in gestapelde vellen papier en karton, wanneer deze vocht aan de omgeving hebben afgestaan. De randen lijken vrij recht, maar de stapel vertoont een lichte schotel- of klokvorm, waarbij de hoeken omhoog resp. omlaag krommen. Zulk papier kan bij de verwerking aanleiding geven tot stagnatie bij het invoeren van het vel in de machine en tot doubleren, pasverschillen en plooien bij het

passeren van de cilinders.

Tight edges; shrunk(en) edges Bords décatis Randverkürzung; Randschrumpf
Recycling Het in de kringloop terugbrengen van gebruikt materiaal. Recycling Récupération
Begrip Omschrijving Engels Frans Duits
Registerpapier/karton Wit of lichtgekleurd houtvrij mat of gesatineerd papier en karton voor registers. Zeer goed gelijmd, uitstekend met inkt beschrijfbaar en radeervast, met goede weerstand tegen mechanische vervorming. Ook

als karton mag het slechts uit één laag bestaan.

Ledger paper, board Papier, carton registre Buchungs(maschinen

)papier, -karton

Relatieve luchtvochtigheid (RV) De hoeveelheid vocht in procenten die bij een bepaalde temperatuur aanwezig is t.o.v. de hoeveelheid die maximaal

aanwezig kan zijn.

Relative humidity (RH) Humidité relative de l'air Relative Luftfeuchtigkeit (RLF)
Riem Pakket van 500 identieke vellen

papier.

Ream Rame Ries
Rillen Het aanbrengen van een lijnvormige indruk in papier of karton, waardoor het materiaal op deze lijn gemakkelijk

gevouwen kan worden.

To crease Refouler (diep); rainer (ondiep) Rillen
Rolkrul Kromming van een baan of vel papier of karton als gevolg van het oprollen met kleine

middellijn.

Roll set Gode sens machine Nachrollung
Romandruk Houtvrij of houthoudend ruw boekdrukpapier, meestal volumineus bijv. door toevoeging van loofhout- of espartocelstof. Gelijkmatig van doorzicht en

opaak.

Text paper; book paper Papier d'édition Textpapier; Romandruck
Rondstaan Kromming van een baan of vel papier of karton als gevolg van ongelijkzijdigheid, ongelijkmatige vochtverdeling en/of inwendige spanningen. De kromming kan zowel in de machinerichting als

in de dwarsrichting optreden.

Curl Gode; tuilage Rollneigung
Rondzeefmachine Papiermachine waarbij het blad wordt gevormd op een ronddraaiend, met zeefdoek

bespannen cilindrisch geraamte.

Vat machine Machine à forme ronde Rundsiebmachine
Satinageplooien In de looprichting voorkomende plooien in het papier, ontstaan door rimpelen van de baan bij

het satineren.

Dry wrinkles; calender creases Plis de calandre; écrasés Kalanderzugfalten; Quetschfalten; Satinierfalten
Satineerkalander Om en om stalen en met papier beklede of polymeer walsen, die door warmte, druk en verschillende draaisnelheid het

papier glanzend maken.

Supercalender Supercalandre Satinierkalander
Satineren Bewerking van papier door een satineerkalander. Kan in

verschilllende gradaties plaatsvinden.

Supercalendering (SC) Satiner Satineren
Schaduwwatermerk Watermerk, bestaande uit strepen en vlakken, soms in elkaar overlopend, die in

doorzicht donkerder zijn dan de rest van het vel.

Intaglio watermark; countersunk watermark Filigrane ombré; filigrane enfoncé Schattenwasserzeich en; Dunkelwasserzeichen
Begrip Omschrijving Engels Frans Duits
Schepraam Rechthoekige afneembare lijst die bij het handscheppen op de schepzeef wordt gelegd om

wegvloeien van de papierstof te verhinderen.

Deckle frame Couverte Schöpfrahmen
Schoonsnijden Handeling om het schoongesneden formaat of om vellen met exact rechte hoeken te verkrijgen. Guillotine trimming Massicotage rognage Beschneiden
Schotelvorming Verschijnsel in gestapelde vellen papier en karton, wanneer deze vocht aan de omgeving hebben afgestaan. De randen lijken vrij recht, maar de stapel vertoont een lichte schotel- of klokvorm, waarbij de hoeken omhoog resp. omlaag krommen. Zulk papier kan bij de verwerking aanleiding geven tot stagnatie bij het invoeren van het vel in de machine en tot doubleren, pasverschillen en plooien bij het

passeren van de cilinders.

Tight edges; shrunk(en) edges Bords décatis Randverkürzung; Randschrumpf
Schrens Pakpapier, praktisch geheel gemaakt van ongesorteerd oud

papier en grijs of grijsachtig van kleur.

MG grey wrapping Papier gris pour emballage Schrenz
Schuurweerstand De hoeveelheid materiaal die van het oppervlak van papier of karton wordt afgeschuurd. Het is een maat voor de weerstand tegen een slijtende behandeling

van het oppervlak.

Abrasion Abrasion Abreibung
Snijstof Tijdens het snijden van rollen of vellen ontstaan papierstof. Bij de verwerking komt het spontaan los waardoor beeldverstoring in

het drukwerk optreedt.

Cutting dust; slitter dust Poussière de refente; poussière de

coupe

Schnittstaub
Spanjool In de bedrukking zichtbaar plekje, veroorzaakt door pluk of vervuiling Hickey Pétouille Butzen
Statische breekkracht De trekkracht die op een strook papier of karton kan worden uitgeoefend voordat deze breekt, getest onder vaste condities. De treksterkte wordt gewoonlijk aangegeven in N per 15 mm breedte of in kN/m voor

de machine- en de dwarsrichting afzonderlijk.

Tensile strength Résistance à la (rupture par) traction Bruchwiderstand; Zugfestigkeit
Steekhygrometer Hygrometer in zwaardvormige uitvoering, bestemd om tussen vellen papier of karton de

relatieve vochtigheid te meten.

Sword hygrometer Hygromètre sabre Steckhygrometer
Stijfheid Weerstand van papier of karton tegen buigen. Stiffness; regidity Rigidité; raideur Steifigkeit
Stofvoorbereiding Het gereedmaken van de papierstof voor de bladvorming op de papiermachine, bijv. malen, lijmen, kleuren, mengen

e.d.

Stock preparation Préparation des pâtes Stoffaufbereitung
Begrip Omschrijving Engels Frans Duits
Strijken Het bedekken van papier of karton, door bestrijken met een gepigmenteerde laag. Dit kan op

dezelfde zijde eventueel meer dan één keer gedaan worden.

Coating Coucher Streichen
Strijklaag Op papier of karton uitgestreken gepigmenteerde laag. Coating Couche Strich; Streichschicht
Stuiven Spontaan loslaten van deeltjes uit papier tijdens de verwerking. Powdering; dusting Poudrage Stäuben
Sulfaatcelstof Celstof verkregen door ontsluiting met een oplossing van natriumhydroxide en natriumsulfide of andere

(poly)sulfiden.

Sulfate pulp Pâte au sulfate Sulfatzellstoff
Sulfaatpapier Sterk papier, gemaakt van uitsluitend kraftcelstof. Kraft paper (Papier) kraft Kraftpapier
Sulfietcelstof Celstof verkregen door ontsluiting met een mono- of

bisulfietoplossing.

Sulfite pulp Pâte au bisulfite Sulfitzellstoff
Synthetisch materiaal Materiaal, gemaakt uit kunststofvezels als polyamide, polypropeen, polyacrylonitril,

polyester e.d.

Synthetic paper Papier synthétique
Tamboerkrul Kromming van een baan of vel papier of karton als gevolg van het oprollen met kleine

middellijn.

Roll set Gode sens machine Nachrollung
TCF Chloorvrije bleekwijze van in het papier gebruikte vezels. Totally Chlorine Free TCF Total Chlorfrei
Tekenpapier Opaak papier met grote weerstand tegen raderen. Drawing paper; drawing cartridge Papier-dessin; papier à dessin Zeichenpapier
Tekstpapier Houtvrij of houthoudend ruw boekdrukpapier, meestal volumineus bijv. door toevoeging van loofhout- of espartocelstof. Gelijkmatig van doorzicht en

opaak.

Text paper; book paper Papier d'édition Textpapier; Romandruck
TMP Vezelmateriaal dat uit hout verkregen wordt door vervezelen in een refiner; gebruikt als halfstof voor de papierfabricage. Als voor de vervezeling wordt behandeld met stoom of chemicaliën, dan spreekt men

van TMP resp. CTMP.

Refined mechanical pulp Pâte mécanique de copeaux Holzstoff
Treksterkte De trekkracht die op een strook papier of karton kan worden uitgeoefend voordat deze breekt, getest onder vaste condities. De treksterkte wordt gewoonlijk aangegeven in N per 15 mm breedte of in kN/m voor

de machine- en de dwarsrichting afzonderlijk.

Tensile strength Résistance à la (rupture par) traction Bruchwiderstand; Zugfestigkeit
Begrip Omschrijving Engels Frans Duits
Triplexkarton Karton bestaande uit drie of meer op elkaar gekoetste lagen. Three-layer board Caron trois couches Zweiseitig weiss gedeckter

Faltschachtelkarton; dreilagiger Karton

Tweezijdigheid Een zichtbaar verschil tussen

doek- en zeefzijde van papier in oppervlakstructuur en aanzicht.

Two-sidedness Envers Zweiseitigkeit
Uitgelopen rol Tijdens het wikkelen of door transport naar één zijde verschoven papierbaan,

waardoor de zijkanten van de rol hol resp. bol zijn geworden.

Telescoped reel Bobine foirée Verschobene Rolle
Velijnpapier Papier zonder vergure,

waterlijnen of dergelijke.

Wove paper Papier vélin Velin Papier
Vergépapier Papier met vergure. Laid paper Papier vergé Geripttes Papier;

Vergépapier; Papier mit Wasserlinien

Vergure Een doorlopend watermerk van dicht bij elkaar staande evenwijdige lijnen, haaks gekruist door op veel grotere afstand voorkomende

dwarslijnen.

Laid lines Vergeures Wasserlinien; Egoutteurrippung
Veroudering Verandering, meestal verslechtering, van papiereigenschappen die optreedt in een zeker

tijdsverloop.

Ageing Vieillissement Alterung
Vezel Voornaamste bestanddeel van papier, hoofdzakelijk gewonnen uit hout. De vezels hebben, al naar herkomst, uiteenlopende eigenschappen. Naast

plantaardige vezels worden ook kunstvezels toegepast.

Fibre Fibre Faser
Vezelrichting Richting van het papier of karton overeenkomende met de richting waarin de papierstof op de zeef

stroomt.

Machine direction (MD) Sens machine (SM) Maschinenrichtung (MR); Laufrichtung;

Längsrichtung

Vezelsamenstelling Soort en verhouding van de vezels waaruit een papier bestaat. De hoeveelheden van de samenstellende vezelsoorten worden in het algemeen uitgedrukt als

massapercentages van de totale hoeveelheid vezelmateriaal.

Fibre composition Composition fibreuse Faserstoffzusammens etzung
Vilt Weefsel dat bij de papier- of kartonfabricage wordt gebruikt voor transport, ontwatering en markering. Het hoofdbestanddeel is wol, katoen

of kunststofvezel.

Felt Feutre Filz
Viltmarkering De afdruk van papiermachinevilt op de bovenzijde van papier. Felt mark Marque de feutre Filzmarkierung
Viltzijde Bovenzijde: de zijde van het papier die bij de bladvorming niet tegen het zeefdoek ligt. Top side Côt÷ sup÷rieur Oberseite
Vlakliggendheid Toestand van papier of karton waarin het geen ongewenste

golven, bobbels of krommingen vertoont.

Flatness à plat (d'un papier) Flachliegen
Begrip Omschrijving Engels Frans Duits
Vochtrillen Smalle banen, vrijwel evenwijdig

aan de machinerichting van het papier.

Moisture Welts; moisture pipes Stries par humidité Feuchteschwielen
Vormraam Rechthoekige afneembare lijst die bij het handscheppen op de schepzeef wordt gelegd om wegvloeien van de papierstof te

verhinderen.

Deckle frame Couverte Schöpfrahmen
Vouwdozenkarton Verzamelnaam voor enige soorten als duplexkarton en chipboard, geschikt voor de vervaardiging van vouwdozen. Het moet bewerkingen als rillen, ritsen, vouwen, lijmen, nieten

kunnen doorstaan.

Folding boxboard Carton pour boîtes pliantes Faltschachtelkarton
Vouwgetal Weerstand van papier of karton tegen dubbelvouwen. De bepaling wordt uitgevoerd door een gespannen strook voortdurend over een grote hoek heen en weer te vouwen tot het moment van breuk. De strook kan uit de machine- of uit de dwarsrichting zijn gesneden. Het aantal dubbelvouwen tot het moment van breuk is een maat

voor de taaiheid van het onderzochte materiaal.

Folding endurance Nombre double plis (Doppel) falzzahl
Vulstof Fijn en in het algemeen wit mineraal poeder, als bestanddeel van bepaalde papierstof en daaruit bereid

papier.

Filler; loading Charges; matière de charge Füllstoff
Watermerk Een tekening of figuur die door plaatselijke massavariaties in een papier wordt gevormd en

die bij doorzicht zichtbaar is.

True watermark Filigrane Echtes Wasserzeichen
Witheid Visuele eigenschap van papier die het dichtst overeenkomt met

wat het menselijk oog als wit ervaart

Whiteness Blancheur Weisze
Zeefdoek Weefsel van bronzen, roestvast stalen of synthetische draden bij lang- en rondzeefmachines

gebruikt voor ontwatering en bladvorming.

Wire Toile Sieb; Metalltuch
Zeefmarkering De afdruk van het zeefdoek, meestal op de onderzijde van het papier.
Zeefpartij Onderdeel van de natpartij, waarop de papierstof zich tot een vezelmat vormt en een groot deel van het verdunningswater verliest door

uitlekken en/of afzuigen.

Wire part Parie de toile Siebpartie
Zeefstructuur De afdruk van het zeefdoek,

meestal op de onderzijde van het papier.

Zeefzijde De zijde van het papier die bij de bladvorming tegen het

zeefddoek ligt.

Wire side Côte toile Siebseite
Begrip Omschrijving Engels Frans Duits
Zelfklevend papier Papier (en ander materiaal) dat aan één of beide zijden een

kleeflaag draagt en dat hecht door uitoefening van lichte druk.

Self-adhesive paper Papier autoadhésif Selbstklebepapier; Haftpapier
Zijdepapier Dun, zacht en betrekkelijk sterk papier, meestal gebruikt voor

verpakkingsdoeleinden, massa per oppervlakte 12 tot 30 g/m².

Wrapping tissue Papier mousseline; papier soie Seidenpapier
Zijdevloei Dun, zacht en betrekkelijk sterk papier, meestal gebruikt voor verpakkingsdoeleinden, massa

per oppervlakte 12 tot 30 g/m².

Wrapping tissue Papier mousseline; papier soie Seidenpapier
Zuurvrij papier Papier dat geen vrij zuur of zuur reagerende stoffen bevat, waardoor de pH 7 of hoger is. Dergelijke papieren worden o.a. gebruikt voor archieven en voor verpakking van artikelen die kunnen worden aangetast door

zuur.

Acid-free paper Papier non acide Säurefreies Papier