Term Definition
Afhandelaar Ontvangt van expediteurs de zendingen die door een airline moeten worden vervoerd en voegt zendingen voor dezelfde bestemming samen tot luchtvrachtplaten en -containers die vervolgens worden geladen in een vliegtuig. Op de luchthaven van bestemming voeren afhandelaren het omgekeerde proces uit.
Agent list Overzicht waarin afhandelaren bijhouden door welke expediteurs de ontvangers van goederen worden vertegenwoordigd en zijn gemachtigd om de goederen in ontvangst te nemen
Agentcode De drielettercode die staat voor een expediteur
Air waybill Transportopdracht van de expediteur aan de airline voor het vervoeren van een luchtvrachtzending van A naar B. De air waybill bevat alle informatie over de zending en de condities waaronder de transportopdracht moet worden uitgevoerd.
Airside Gebied op een luchthaven waar vliegtuigen starten, landen, taxiën en worden geladen en gelost.
Belly Ruimte onder het passagiersdek van een passagiersvliegtuig waarin vracht en bagage kan worden vervoerd.
Bufferzone Gebied dat dient als tijdelijke buffer voor goederen
Consignee Geadresseerde van de zending, de ontvanger van de goederen
Consolidatie Samenvoegen van verschillende losse vrachtzendingen tot één zending
Cool chain Doorlopend systeem van koeling bij het transport van levensmiddelen, farmaceutische en chemische producten van producent, via transporteurs, groothandels en winkels, tot aan de eindgebruiker
Cross-dock Proces waarbij inkomende goederen van verschillende herkomst direct na het lossen worden gesorteerd op bestemming en worden geladen in andere vervoermiddelen voor transport naar bestemming
Data science Interdisciplinair onderzoeksveld met betrekking tot wetenschappelijke methoden, processen en systemen om kennis en inzichten te onttrekken uit data
Degree hours De som van de blootstellingstijden van producten aan een temperatuur vermenigvuldigd met de temperatuur gedurende deze tijd
Dock Gedeelte van een gebouw waar vrachtwagens worden geladen en gelost
Dyadische structuur Structuur waarbij slechts twee instanties interactie met elkaar hebben
E-commerce Handel via elektronische netwerken (internet)
Expediteur Organisator van het vervoer van goederen van A naar B in opdracht van een verlader
Full freighter Vliegtuig dat alleen vracht vervoert
Groupage Samenvoegen van zendingen die dezelfde bestemming hebben en met hetzelfde vervoermiddel worden vervoerd
Home carrier Vliegmaatschappij die op een luchthaven zijn thuisbasis heeft
Hub Logistieke faciliteit waar vracht wordt uitgewisseld tussen voertuigen en/of vervoerswijzen
Inbound Transport, opslag en levering van goederen die via een vlucht binnenkomen op een luchthaven
Key performance indicator Variabelen om de prestaties van een bedrijf of product te analyseren
Landside Alle gebieden en ruimten van de luchthaven en het terminalgebouw die openbaar toegankelijk zijn voor het publiek
Lead time Totale tijd tussen het verzoek om een bepaald product of dienst te leveren en het feitelijke leveren
Levenshteinafstand Minimale hoeveelheid bewerkingen die nodig is om de ene tekenreeks in de andere te veranderen
Load factor Beladingsgraad
Luchthavenreglement Document dat de regels beschrijft waaraan gebruikers van een specifieke luchthaven moeten voldoen
Luchtvrachtcommunity Alle partijen die direct en indirect betrokken zijn bij de luchtvracht op Schiphol
Nomineren Vracht toekennen aan de juiste vervoerder
One-stop shop Levering van alle producten en diensten door een leverancier vanaf een fysieke locatie
Operational excellence Overtuiging van een organisatie om te willen excelleren in de dienstverlening naar haar klanten
Outbound Transport, de opslag en levering van goederen die met een vlucht vertrekken vanaf een luchthaven (of met road feeder service)
Pickup & delivery Transport van vrachtzendingen tussen de verzender/ontvanger en de terminal van de afhandelaar
Realtimemanagement Beslissingen bijwerken en trends zien terwijl die zich ontwikkelen op basis van een constante informatiestroom
Road feeder services Luchtvervangend wegvervoer: een airline vervoert de lading niet per vliegtuig, maar per truck tussen twee luchthavens.
Slot Toegewezen tijdsperiode waarbinnen een vliegtuig mag vliegen, of waarin diensten zoals vrachtafhandeling worden verleend
Slotallocatie Toewijzen van slots door een coördinator/capaciteitsmanager op een luchthaven
Stationsverklaring Verklaring die de importeur van luchtvracht afgeeft aan afhandelaren om aan te geven welke expediteur de binnenkomende vracht van de importeur mag ophalen
String matching Herkennen en vergelijken van woorden of zinnen uit verschillende tekstbestanden
Tarmac Terrein buiten de terminal van een vliegveld waar de vliegtuigen geparkeerd staan
Track & trace (Online) volgen van de status en positie van zendingen waarbij gebruik wordt gemaakt van een combinatie van identificatie-, communicatie- en registratiesystemen.
Turnaroundtijd Tijd die nodig is om een vliegtuig na aankomst op een vliegveld weer gereed te hebben voor vertrek
Vaasleven Periode waarin bloemen hun uiterlijk behouden in een vaas
Vluchtnummer IATA-code van de luchtvaartmaatschappij gevolgd door een nummer waarmee een specifieke vlucht wordt geïdentificeerd